Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/21
Nächste Seite
www.lg.com
TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD
HANDLEIDING
AIR CONDITIONER
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de
set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.
NEDERLANDS
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HANDLEIDING

  Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de
  set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.
  TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD

  www.lg.com

  NEDERLANDS

  AIR CONDITIONER • Page 2

  2

  TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

  TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN
  Hier zijn een aantal tips die u zullen helpen om het energieverbruik van de airco te verlagen.
  U kunt de airco efficiënter gebruiken door de volgende instructies in acht te nemen:

  • Binnenshuis niet te veel koelen. Dit kan slecht zijn voor uw gezondheid en verbruikt meer
  elektriciteit.
  • Houd zonlicht tegen met zonwering of gordijnen wanneer u de airco gebruikt.
  • Houd ramen en deuren gesloten wanneer u de airco gebruikt.
  • Stel de luchtstroom van de airco verticaal of horizontaal in om luchtcirculatie te verkrijgen.
  • Stel de ventilator in op een hogere stand om de binnenlucht sneller te verkoelen of verwarmen.
  • Zorg regelmatig voor ventilatie door de ramen te openen, omdat de luchtkwaliteit kan verslechteren als de airco vele uren achterelkaar aan staat.
  • Maak het luchtfilter om de week schoon. Stof en ander vuil dat zich ophoopt in het luchtfilter
  kan de luchtstroom blokkeren of de koeling of ontvochtiging verslechteren.

  NEDERLANDS

  Voor uw administratie
  Niet de aankoopbon aan deze pagina voor het geval u de aankoopdatum moet bewijzen en als
  garantiebewijs. Schijf hier het model- en serienummer op:
  Modelnummer:
  Serienummer:
  U kunt deze vinden op de sticker op de zijkant van het apparaat.
  Naam van de dealer:
  Aankoopdatum: • Page 3

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  3

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOOR U HET APPARAAT GEBRUIKT.
  Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om gevaarlijke situaties te voorkomen en
  om een zo goed mogelijke werking van uw product te waarborgen

  ! WAARSCHUWING
  Risico op zware verwondingen of levensgevaar wanneer deze instructies worden genegeerd

  ! LET OP
  Risico op lichte verwondingen of schade aan het product wanneer deze instructies worden genegeerd

  ! WAARSCHUWING
  • Installatie of reparatie door ongekwalificeerde personen kan risico’s voor u en anderen veroorzaken.
  • Het apparaat MOET volgens de lokale bouwverordening geïnstalleerd worden, of bij afwezigheid van
  een geldige bouwverordening, volgens NEN 1010 of NFPA 70/ANSI C1-1003.
  • De informatie in deze handleiding is bedoeld voor gebruik door een gekwalificeerde installatietechnicus
  die bekend is met veiligheidsprocedures en over de benodigde werktuigen en meetinstrumenten
  beschikt.
  • Indien u alle instructies in deze handleiding niet zorgvuldig doorleest kan dit slecht functioneren van het
  apparaat, schade aan eigendommen, verwondingen of de dood veroorzaken.

  Installatie

  NEDERLANDS

  • Gebruik een normale stop afgestemd op het energieverbruik van de airco. Indien u dit niet doet, bestaat
  er een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
  • Neem contact op met een lokale dienstverlener wanneer u de airco wilt installeren of verplaatsen. Indien
  u dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Gebruik altijd een stekker en stopcontact met randaarde. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op
  elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
  • Zorg ervoor dat het deksel en de afdekplaat van het bedieningspaneel goed zijn bevestigd. Indien u dit
  niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
  • Installeer een stopcontact met eigen stop speciaal voor de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er een
  risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
  • Gebruik een normale stop afgestemd op het energieverbruik van de airco. Indien u dit niet doet, bestaat
  er een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
  • Breng geen verlengingen of andere veranderingen aan de stroomkabel aan. Als de stroomkabel
  beschadigd is of anderszins in slechte staat dient deze vervangen te worden. Er bestaat risico op elektrische schokken.
  • Wees voorzichtig bij het uitpakken en installeren van de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico
  op verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Neem contact op met een lokale dienstverlener wanneer u de airco wilt installeren of verplaatsen. Indien
  u dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Installeer de airco niet op een onstabiele ondergrond of op een plek waar het apparaat zou kunnen
  vallen. Er bestaat levensgevaar of risico op zware verwondingen of defecten aan het apparaat. • Page 4

  4

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  Bediening
  • Laat de airco niet lange tijd aanstaan bij een zeer hoge luchtvochtigheidsgraad of wanneer er een deur of raam
  open is. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
  • Zorg ervoor dat de stroomkabel niet strak staat of beschadigd is terwijl het apparaat in gebruik is. Indien u dit
  niet doet, bestaat er een risico op brand, elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
  • Plaats geen objecten op de stroomkabel. Er bestaat risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
  • Zet de airco niet aan door de stekker in het stopcontact te steken, of aan door de stekker eruit te halen.
  Er bestaat risico op brand of elektrische schokken.
  • Met natte handen het apparaat niet aanraken, bedienen of repareren. Er bestaat risico op elektrische schokken
  of defecten aan het apparaat.
  • Plaats geen verwarming of hete apparaten bij de stroomkabel. Er bestaat risico op brand, elektrische schokken
  of defecten aan het apparaat.
  • Zorg ervoor dat er geen water in de airco komt. Er bestaat risico op explosie of brand.
  • Laat geen licht ontvlambare producten zoals benzine, benzeen of oplosmiddelen dicht bij de airco staan.
  Er bestaat risico op explosie of brand.
  • Laat de airco niet lange tijd aanstaan in een kleine ruimte zonder ventilatie. Zorg voor voldoende en regelmatige
  ventilatie. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
  • In geval van een gaslek moet u de ruimte goed ventileren voor u de airco weer gebruikt. Indien u dit niet doet,
  bestaat er een risico op een explosie of brand.
  • Trek de stekker uit het stopcontact als u opmerkt dat de airco vreemd geluid maakt, vreemd ruikt, of als er rook
  uit komt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
  • Zet het apparaat uit en sluit de ramen tijdens een storm of onweer. Indien mogelijk, verwijder het apparaat van
  het raam voor de storm.
  • Raak het elektrostatische filter niet aan wanneer u de beschermkap verwijderd heeft. Indien u dit niet doet,
  bestaat er een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
  • Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum wanneer het apparaat waterschade heeft opgelopen.
  Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
  • Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
  • Zorg ervoor dat er voldoende geventileerd wordt wanneer deze airco tegelijk met een verwarming wordt gebruikt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op brand, ernstige verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de airco schoonmaakt of repareert.
  Indien u dit niet doet, bestaat er levensgevaar of risico op ernstige verwondingen of defecten aan het apparaat.

  NEDERLANDS

  • Trek de stekker uit het stopcontact wanneer de airco gedurende lange tijd niet gebruikt wordt. Indien u dit niet
  doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
  • Plaats geen objecten op de airco. Er bestaat risico op defecten aan het apparaat. • Page 5

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  5

  ! LET OP
  Installatie
  • Controleer na installatie of reparatie of er geen koelmiddel lekt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op
  defecten aan het apparaat.
  • Zorg voor een correcte installatie van de afvoerleiding om te zorgen voor een correcte afvoer van gecondenseerd water. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
  • Houd het apparaat rechtop ook wanneer u het installeert.
  • Installeer de airco op een plek waar het lawaai van de buiten-unit of de uitlaatgassen geen overlast veroorzaken
  bij de buren. Indien u dit niet doet is er risico op een conflict met uw buren.
  • Wanneer u het apparaat vervoert, dient het door minimaal 2 personen of door een heftruck opgetild te worden.
  Er bestaat risico op zware verwondingen.
  • Installeer de airco niet op een plek waar deze wordt blootgesteld aan directe zeewind of opspattend zeewater.
  Er bestaat risico op defecten aan het apparaat.

  Bediening
  • Zorg ervoor dat er geen mensen, dieren of planten direct in de koude of warme luchtstromen staan.
  Er bestaat risico op zware verwondingen.
  • Gebruik het apparaat niet voor speciale toepassingen zoals het conserveren van voedsel, kunstwerken, etc.
  Dit is een airco voor huishoudelijk gebruik, niet voor preciese koeling. Er bestaat levensgevaar of risico op brand
  of elektrische schokken.
  • Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet. Er bestaat risico op explosies of defecten aan het apparaat.
  • Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of water om de airco schoon te maken. Gebruik
  een zachte doek. Er bestaat risico op zware verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Raak de metalen onderdelen van de airco niet aan wanneer u het luchtfilter verwijdert. Er bestaat risico op
  zware verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Plaats geen objecten op de airco. Er bestaat risico op defecten aan het apparaat.
  • Zorg ervoor dat u het luchtfilter correct terugplaatst na het schoonmaken. Maak het luchtfilter om de week
  schoon, of vaker indien dit nodig is.
  • Steek geen vingers, handen of andere objecten door de luchtinlaat of -uitlaat terwijl de airco aan staat.
  Er bestaat risico op elektrische schokken.
  • Het water dat uit de airco komt is geen drinkwater! Er bestaat een risico voor de gezondheid.
  • Gebruik een stevige kruk of ladder wanneer u de airco schoonmaakt, onderhoudt of repareert, indien deze hoog
  is geplaatst. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat.

  • Laadt de batterijen niet op en haal ze niet uitelkaar. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie,
  brand of zware verwondingen.
  • Gebruik de afstandsbediening niet wanneer er een batterij lekt. Als vloeistof uit een batterij in aanraking komt
  met uw kleding of huid, was dit er dan af met schoon water. Indien u dit niet doet, bestaat er risico op zware
  verwondingen.
  • Als vloeistof uit een batterij wordt ingeslikt, moet u uw mond grondig spoelen met schoon water en een dokter
  raadplegen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico voor uw gezondheid.

  NEDERLANDS

  • Gebruik geen batterijen van verschillende merken of types in de afstandsbediening; gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen samen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat. • Page 6

  6

  INHOUD

  INHOUD
  2

  3

  TIPS OM ENERGIE TE
  BESPAREN
  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  13 GEAVANCEERDE FUNCTIES
  13

  De kamertemperatuur snel behaaglijk
  maken

  13

  Binnenlucht filteren

  13

  - Automatisch schoonmaken

  14

  Plasmapurificatie

  7

  VOOR GEBRUIK

  14

  Automatische instelling

  7

  Onderdelen

  15

  Automatisch omschakelen

  8

  Het gebruik van de afstandsbediening

  15

  Energiezuinige koeling

  9

  - Batterijen plaatsen

  15

  Helderheid van de display

  9

  - De afstandsbedieninghouder bevestigen.

  16

  De airco bedienen zonder de afstandsbediening

  16

  De airco automatisch opnieuw opstarten

  10 BASISFUNCTIES

  NEDERLANDS

  10

  De kamer koelen

  10

  De kamer Verwarming

  11

  De kamer ventileren

  11

  Ventilatorsnelheid instellen

  11

  De richting van de luchtstroom instellen.

  11

  De timer instellen

  11

  - De huidige tijd instellen.

  12

  - De airco automatisch op een bepaald
  moment inschakelen.

  12

  - De airco automatisch op een bepaald
  moment uitschakelen.

  12

  - Timerfunctie uitschakelen

  12

  - Slaapmodus instellen

  17 ONDERHOUD
  18

  Luchtfilter schoonmaken

  18

  Anti-allergenenfilter en drievoudig filter
  schoonmaken

  18

  Plasmafilter schoonmaken

  19 PROBLEMEN VERHELPEN
  19

  Zelfdiagnose

  19

  Voordat u een service-aanvraag doet • Page 7

  VOOR GEBRUIK

  7

  VOOR GEBRUIK
  Onderdelen
  Eenheden binnen
  Luchtinvoer

  AAN/UIT-knop

  Rooster voor

  Signaalontvanger

  Lamp dat de
  eenheid werkt

  Luchtfilter
  Luchtuitvoer

  Richting
  (Verticale ventilatiekoepel / Horizontale vin)

  * De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

  !

  N.B.

  Het aantal controlelampjes en hun positie kan variëren al naar gelang het model van de airco.

  Eenheid buiten
  Luchtinvoeropeningen

  Koelmiddelbuizen
  Afvoerslang
  Verbindingskabel
  Basisplaat
  * De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

  NEDERLANDS

  Luchtuitvoeropeningen • Page 8

  8

  VOOR GEBRUIK

  Het gebruik van de afstandsbediening
  Het is makkelijker om de airco te bedienen met de afstandsbediening.
  Onder het klepje van de afstandsbediening zitten knopjes voor extra functies.

  Draadloze afstandsbediening
  BedienDisplay
  ingspaneel

  Display

  Bedieningspaneel

  Omschrijving

  a

  F

  l

  x

  Automatische slaapmodus*: Stelt de automatische slaapmodus in.

  e

  y

  Temperatuurknoppen: Stellen de gewenste
  kamertemperatuur in voor koelen en verwarmen.

  d

  -

  g

  7v

  f

  Functieknop*: Stelt de functie in.
  A C Koelen (A) / Automatische functie of auD B E tomatisch omschakelen (C) / Ontvochtiging
  (D) / Verwarming (B) / Luchtcirculatie (E)

  h
  ij

  k

  N

  NEDERLANDS

  u

  Aan/Uit-knop: Zet het apparaat aan of uit.
  Ventilatorsnelheid: Stelt de snelheid van de
  ventilator van de binnen-unit in.

  Snelkoeling/snelverwarming*: Koelt of verwarmt de binnenlucht binnen een korte tijd.

  Luchtstroomrichting: Stelt de richting van
  H I de luchtstroom verticaal of horizontaal in.

  S

  mn z
  c
  b

  Plasmaknop*: Filtert de lucht door stofdeeltjes uit de binnenlucht te filteren.

  Temperatuurweergave: Laat de binnentemperatuur zien.
  Timer: Om de huidige tijd en de start- / stoptijd in te stellen.

  Navigatie- en functieknoppen*: Voor het instellen van de tijd en andere speciale functies.
  J G P J: Automatisch schoonmaken / G: Energiezuinige koeling / P: Stelt de helderheid
  van de display van de binnen-unit in

  p

  -

  Set/clear: Voor het instellen of annuleren
  van functies.

  r

  -

  Resetknop: Om alle instellingen van de
  airco te resetten.

  * Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, bepaalde functies niet werken. • Page 9

  VOOR GEBRUIK

  Batterijen plaatsen
  Plaats de batterijen voor u de afstandsbediening gebruikt. Het te gebruiken type batterijen
  is AAA (1,5V).
  1 Verwijder het batterijenklepje.

  9

  2 Bevestig de houder door de 2 schroeven
  met een schroevendraaire stevig vast de
  draaien.

  3 Plaats de afstandsbediening in de houder.

  2 Plaats de nieuwe batterijen. Zorg ervoor
  + dat - de batterijen in de goede richting
  geplaatst worden.

  Gebruikshandleiding

  3 Bevestig het batterijenklepje.

  !

  Richt de afstandsbediening op de ontvanger
  aan de onderkant van de airco om hem te bedienen.

  N.B.

  Als de display van de afstandsbediening
  zwakker wordt dienen de batterijen te
  worden vervangen.

  Bevestig de afstandsbedieninghouder op een
  plaats waar geen direct zonlicht op valt.
  1 Kies een veilige en makkelijk bereikbare
  plaats.

  !

  N.B.

  • Het kan zijn dat andere elektronische apparaten op de afstandsbediening reageren wanneer deze erop gericht is.
  Zorg ervoor dat de afstandsbediening
  goed op de airco gericht is.
  • Om goed functioneren te waarborgen,
  dient u de zender en de ontvanger
  schoon te maken met een zachte doek.

  NEDERLANDS

  De afstandsbedieninghouder bevestigen. • Page 10

  10 BASISFUNCTIES

  BASISFUNCTIES
  De kamer koelen
  (Koelen)
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk meermaals op f om koelen te selecteren.
  - A staat in de display.

  3 Druk op u of v om de gewenste temperatuur in te stellen.
  - De temperatuur kan ingesteld worden
  tussen 16°C en 30°C.

  !

  N.B.

  Apparaten met alleen koeling ondersteunen deze functie niet.

  Luchtvochtigheid verlagen
  (Ontvochtiging)
  3 Druk op u of v om de gewenste temperatuur in te stellen.
  - De temperatuur kan ingesteld worden
  tussen 18°C en 30°C.

  De kamer Verwarming
  (Verwarming)
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk meermaals op f om Verwarming te

  In deze modus wordt een te hoge
  luchtvochtigheid van de omgeving gecorrigeerd om schimmelplekken te voorkomen.
  In deze modus worden de kamertemperatuur
  en de ventilatorsnelheid automatisch
  aangepast om een optimale luchtvochtigheid
  te behouden.
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk meermaals op f om de ontvochtiging te selecteren.
  - D staat in de display.

  selecteren.
  - B staat in de display.

  NEDERLANDS

  !

  N.B.

  • In deze modus kan de kamertemperatuur niet ingesteld worden, daar deze
  automatisch aangepast wordt.
  De kamertemperatuur wordt niet
  weergegeven op de display. • Page 11

  BASISFUNCTIES

  De kamer ventileren
  (Ventilatie)
  In deze modus wordt de lucht alleen gecirculeerd zonder de kamertemperatuur te wijzigen. De koelindicator gaat aan tijdens het
  ventileren.
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk meermaals op f om de ventilatiestand te selecteren.
  - E staat in de display.

  De richting van de luchtstroom instellen.
  1 Om de richting van de luchtstroom horizontaal in te stellen: druk meermaals op
  i om de gewenste richting in te stellen.
  - Kies H om de horizontale richting automatisch in te stellen.
  2 Om de richting van de luchtstroom verticaal in te verstellen: druk meermaals op
  j om de gewenste richting in te stellen.
  - Kies I om de verticale richting automatisch in te stellen.

  !

  3 Druk op g om de ventilatorsnelheid in te
  stellen.

  Ventilatorsnelheid instellen
  1 Druk meermaals op g om de ventilatorsnelheid in te stellen.
  - Druk op R voor natuurlijke ventilatie.
  De snelheid van de ventilator wordt automatisch ingesteld.

  11

  N.B.

  • Verticale instelling van de luchtstroom is
  bij sommige modellen niet mogelijk.
  • Het instellen van een willekeurige richting kan het apparaat beschadigen.
  • Wanneer u de airco aanzet, start hij automatisch in de richting waarin de luchtstroom stond toen hij werd uitgezet,
  waardoor de richting mogelijk niet
  overeenkomt het de indicatie op de display van de afstandsbediening. Wanneer
  dit gebeurt, kunt u op i of j drukken
  om de richting weer in te stellen.

  De timer instellen
  U kunt de timerfunctie inschakelen om energie te besparen en om de airco efficiënter te
  gebruiken.

  1 Druk op p en houd deze knop gedurende
  minstens 3 seconden vast.
  - Het AM/PM icoontje flikkert onder in de
  display.

  NEDERLANDS

  De huidige tijd instellen. • Page 12

  12 BASISFUNCTIES

  2 Druk op o of q om de juiste minuten

  Timerfunctie uitschakelen

  te kiezen.
  3 Druk op p om de instelling te beëindigen.

  1 Druk op m.
  2 Druk op o of q om de uit te schakelen
  timerfunctie te selecteren.

  3 Druk op p.
  - Om alle timerfuncties uit te schakelen,
  drukt u op p.

  De airco automatisch op een
  bepaald moment inschakelen.
  1 Druk op m.
  - Het hieronder aangegeven icoontje
  flikkert onder in de display.

  2 Druk op o of q om de juiste minuten
  te kiezen.

  3 Druk op p om de instelling te beëindigen.

  Slaapmodus instellen
  Gebruik de slaapmodus om de airco automatisch uit te schakelen wanneer u gaat slapen.
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk op l
  3 Druk op o of q om het juiste uur te
  kiezen (tot maximaal 7 uur).
  4 Druk op p om de instelling te beëindigen.
  - T staat in de display tijdens slaapmodus.

  De airco automatisch op een
  bepaald moment uitschakelen.
  1 Druk op n.
  - Het hieronder aangegeven icoontje
  flikkert onder in de display.

  NEDERLANDS

  !
  2 Druk op o of q om de juiste minuten
  te kiezen.
  3 Druk op p om de instelling te beëindigen.

  N.B.

  In koelings- of ontvochtigingsmodus
  wordt de temperatuur automatisch 1°C
  verhoogd na 30 minuten, en nogmaals
  1°C verhoogd na weer 30 minuten voor
  een comfortabele slaap. De temperatuur
  wordt met maximaal 2°C verhoogd vanaf
  de ingestelde temperatuur. • Page 13

  GEAVANCEERDE FUNCTIES 13

  GEAVANCEERDE FUNCTIES
  De airco heeft ook enkele geavanceerde functies.

  Binnenlucht filteren
  Automatisch schoonmaken

  De kamertemperatuur snel behaaglijk maken
  (snelkoeling/snelverwarming)
  In deze modus wordt de kamertemperatuur in
  de zomer snel omlaag of in de winter snel
  omhoog gebracht.
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk op h.

  - In snelkoelingsmodus blaast de airco
  gedurende 30 minuten zo veel mogelijk
  lucht van 18°C uit.
  - In snelverwarmingsmodus blaast de airco
  gedurende 30 minuten zo veel mogelijk
  lucht van 30°C uit.

  !

  N.B.

  - Wanneer u de airco uitzet, blijft de ventilator 30 minuten draaien om de airco van
  binnen schoon te maken.

  !

  N.B.

  Sommige knoppen kunnen niet worden
  gebruikt terwijl de airco met het automatisch schoonmaken bezig is.

  NEDERLANDS

  • In luchtcirculatiemodus, automatische
  modus of automatische overschakelingsmodus kan deze functie niet gebruikt worden.
  • Het kan zijn dat, afhankelijk van het
  model, deze functie niet werkt.

  Tijdens het koelen of het ontvochtigen
  ontstaat er vocht in de airco. Gebruik de automatische schoonmaakfunctie om dit vocht
  te elimineren.
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk op c.
  - J staat in de display. • Page 14

  14 GEAVANCEERDE FUNCTIES

  Plasmapurificatie

  Automatische instelling

  Het door LG ontwikkelde plasmafilter verwijdert microscopische verontreinigingen uit de
  ingezogen lucht zodat er perfect schone en
  frisse lucht wordt uitgeblazen.
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk op a.
  - F staat in de display.

  (Artificiële Intelligentie)

  !

  Modellen met alleen koeling
  In deze modus worden de ventilatorsnelheid
  en de temperatuur automatisch ingesteld
  gebaseerd op de kamertemperatuur.
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk meermaals op f om automatische
  instelling te selecteren.
  3 Druk op o of q om de gewenste instelling te kiezen als de gewenste temperatuur hoger of lager dan de huidige
  kamertemperatuur is.

  Code
  2
  1

  N.B.

  • U kunt deze functie inschakelen door op
  a te drukken zonder de airco eerst aan
  te zetten.
  • Zowel de koel-indicator als de plasma-indicator lichten op als de plasmapurificatie is ingeschakeld.
  • Het kan zijn dat, afhankelijk van het
  model, deze functie niet werkt.

  0
  -1
  -2

  !

  Omschrijving
  Koelen
  Licht koelen
  Huidige
  temperatuur
  behouden
  Licht verwarmen
  Verwarmen

  N.B.

  • In deze modus kan de ventilatorsnelheid
  niet worden ingesteld, maar u kunt wel
  automatische rotatie van de blaasrichting instellen.
  • Het kan zijn dat, afhankelijk van het
  model, deze functie niet werkt.

  NEDERLANDS • Page 15

  GEAVANCEERDE FUNCTIES 15

  Automatisch omschakelen

  Energiezuinige koeling

  In deze modus stelt de airco de modus automatisch in om de ingestelde temperatuur
  +2°C te behouden.
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk meermaals op f om Automatisch
  omschakelen te selecteren.
  - C staat in de display.

  In deze modus wordt het energieverbruik verminderd tijdens het koelen. De ingestelde
  temperatuur wordt automatisch verhoogd om
  een optimaal binnenklimaat te verkrijgen.
  1 Druk op d to turn the power on.
  2 Druk meermaals op f om koelen te selecteren.
  3 Druk op b.
  - G staat in de display.

  3 Druk op o of q om de gewenste temperatuur in te stellen.
  - De temperatuur kan ingesteld worden
  tussen 18°C en 30°C.
  4 Druk meermaals op g om de ventilatorsnelheid in te stellen.

  !

  !

  N.B.

  Het kan zijn dat, afhankelijk van het
  model, deze functie niet werkt.

  N.B.

  Het kan zijn dat, afhankelijk van het
  model, deze functie niet werkt.

  Helderheid van de display
  U kunt de helderheid van de display van de
  binnen-unit instellen.
  1 Druk meermaals op u tot u de gewenste
  helderheid hebt bereikt.

  N.B.

  Het kan zijn dat, afhankelijk van het
  model, deze functie niet werkt.

  NEDERLANDS

  ! • Page 16

  16 GEAVANCEERDE FUNCTIES

  De airco bedienen zonder de
  afstandsbediening

  De airco automatisch opnieuw
  opstarten

  U kunt de aan/uit-knop op de binnen-unit gebruiken om de airco te bedienen wanneer de
  afstandsbediening niet beschikbaar is. De ventilatorsnelheid wordt in de hoogste stand
  gezet.
  1 Open de kap.
  - Trek beide zijkanten van de kap
  voorzichtig omhoog.

  Wanneer de airco weer aangaat na een
  stroomstoring, herstelt deze functie de vorige
  instellingen. Deze functionaliteit is een standaardinstelling.

  Automatisch opeieuw starten
  1 Open de kap.
  - Trek beide zijkanten van de kap
  voorzichtig omhoog.

  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.

  2 Druk op de Aan-/Uit-knop

  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.

  2 Druk op de Aan-/Uit-knop en houd deze 6
  seconden lang ingedrukt.
  - Het apparaat piept tweemaal en het lampje knippert 6 keer.

  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.
  - Voor modellen met koeling en verwarming is de manier van instellen anders,
  afhankelijk van de kamertemperatuur.

  NEDERLANDS

  Kamertemp.

  Temp. inst.

  Modus

  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.

  Onder 21°C

  24°C

  Verwarmen

  Boven 21°C en
  onder 24°C

  23°C

  Ontvochtigen

  - Om deze functie weer in te schakelen,
  drukt u op de Aan-/Uit-knop en houd deze
  6 seconden lang ingedrukt. Het apparaat
  piept tweemaal en het lampje knippert 4
  keer.

  Boven 24°C

  22°C

  Koelen

  !

  - Voor modellen met alleen koeling, wordt
  de temperatuur op 22°C ingesteld.

  N.B.

  Als u de Aan-/Uit-knop 3 tot 5 seconden
  vasthoudt in plaats van 6 seconden, zal
  het apparaat een testmodus starten.
  In de testmodus blaast het apparaat 18
  minuten lang zo veel mogelijk koele lucht
  uit alvorens naar de standaardinstelling
  terug te keren. • Page 17

  ONDERHOUD 17

  ONDERHOUD
  Maak het apparaat regelmatig schoon om een optimale werking te garanderen en om eventuele
  defecten te voorkomen.
  * Afhankelijk van het model kan dit onderdeel afwezig zijn.

  Anti-allergenenfilter + drievoudig filter

  Plasmafilter

  Luchtfilter
  * De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.
  Onderdeel

  Onderhoudsinterval

  Schoonmaakmethode

  Luchtfilter

  2 weken

  Zie "Luchtfilter schoonmaken".

  Anti-allergenenfilter +
  drievoudig filter

  3 maanden

  Zie "Anti-allergenenfilter en drievoudig filter schoonmaken".

  Plasmafilter*

  3 maanden

  Zie "Plasmafilter schoonmaken".

  Buitenkant van de binnen-unit

  regelmatig

  Gebruik een schone zachte doek.
  Gebruik geen bleek of schuurmiddelen.

  Buiten-unit

  regelmatig

  Gebruik stoom om de warmtewisselaar en de luchtgaatjes in de kap schoon te maken (neem contact
  op met een onderhoudstechnicus).

  • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud pleegt;
  doet u dit niet dan bestaat er een risico op elektrische schokken.
  • Gebruik nooit water warmer dan 40°C om de filters te reinigen. Dit kan namelijk vervormingen of verkleuringen veroorzaken.
  • Gebruik nooit vluchtige stoffen voor het reinigen van de filters. Deze kunnen de oppervlakken van het filter beschadigen.

  !

  N.B.

  • De locatie en vorm van de filters kan, afhankelijk van de modellen, verschillen.
  • Maak de warmtewisselaar van de buiten-unit regelmatig schoon. Vuil dat zich in de
  warmtewisselaar ophoopt kan de efficiëntie van het apparaat verlagen waardoor het energieverbruik stijgt.

  NEDERLANDS

  ! LET OP • Page 18

  18 ONDERHOUD

  Luchtfilter schoonmaken
  Maak het luchtfilter om de week schoon, of
  vaker indien nodig.
  1 Schakel het apparaat uit en trek de stekker
  uit het stopcontact.
  2 Open de kap.
  - Trek beide zijkanten van de kap
  voorzichtig omhoog.

  4 Verwijder het anti-allergenenfilter.

  !

  N.B.

  De locatie en vorm van de filters kan,
  afhankelijk van de modellen, verschillen.

  Plasmafilter schoonmaken
  1 Schakel het apparaat uit en trek de stekker
  uit het stopcontact.

  2 Open de kap en verwijder het luchtfilter
  (zie "Luchtfilter schoonmaken").
  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.

  3 Verwijder het plasmafilter binnen 10 seconden.

  3 Pak de knop van het luchtfilter vast, trek
  deze licht omhoog en verwijder het filter.

  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.
  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.

  4 Reinig het filter met een stofzuiger of met
  warm water.
  - Als het stof lastig te verwijderen is, kunt
  u het filter reinigen met lauw water en
  afwasmiddel.
  5 Laat het filter in de schaduw drogen.

  NEDERLANDS

  Anti-allergenenfilter en
  drievoudig filter schoonmaken
  1 Schakel het apparaat uit en trek de stekker
  uit het stopcontact.

  2 Open de kap en verwijder het luchtfilter
  (zie "Luchtfilter schoonmaken").

  3 Verwijder het anti-allergenenfilter

  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.

  4 Gebruik een stofzuiger om vuil te verwijderen.
  - Als het stof lastig te verwijderen is, kunt
  u het filter reinigen met lauw water.
  5 Laat het filter in de schaduw drogen.

  !

  N.B.

  • De locatie van de filters kan, afhankelijk
  van de modellen, verschillen.
  • Sommige modellen hebben geen plasmafilter. • Page 19

  PROBLEMEN VERHELPEN 19

  PROBLEMEN VERHELPEN
  Zelfdiagnose
  Dit apparaat heeft een ingebouwde zelfdiagnose-functie. Als er een fout optreedt, zal het lampje
  van de binnen-unit knipperen met een interval van 2 seconden. Wanneer dit gebeurt, dient u contact op te nemen met uw dealer of servicecentrum.

  Voordat u een service-aanvraag doet
  Controleer het volgende voordat u contact opneemt met uw servicecentrum. Als het probleem
  zich nog steeds voordoet, kunt u contact opnemen met uw servicecentrum.
  Probleem

  Mogelijke oorzaken

  Oplossing

  -

  Schakel de airco uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw servicecentrum.

  Er komt een brandlucht of een
  vreemd geluid uit het apparaat.
  Er lekt water uit de binnen-unit,
  zelfs wanneer de
  luchtvochtigheid laag is.
  De stroomkabel is beschadigd
  of wordt ongebruikelijk warm.
  Een knop, een beveiliging, de
  aarding of een zekering werkt
  niet goed.
  De stekker zit niet in het
  Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
  stopcontact.
  Er is een zekering
  doorgeslagen of de
  aardlekschakelaar is
  gesprongen.

  Schakel de airco uit als zich een stroomstoring
  voordoet. Wacht 3 minuten na het herstellen
  Er is een stroomstoring.
  van de stroomvoorziening voordat u de airco
  weer inschakelt.
  Het voltage is te hoog of
  Controleer de aardlekschakelaar.
  te laag.
  De airco is na een
  bepaalde tijd automatisch uitgegaan.

  Druk nogmaals op de Aan-/Uit-knop.

  NEDERLANDS

  De airco doet het niet.

  Vervang de zekering of controleer of controleer
  de aardlekschakelaar. • Page 20

  20 PROBLEMEN VERHELPEN

  Probleem

  Mogelijke oorzaken

  Oplossing

  De luchtstroom is niet
  correct.

  Zorg ervoor dat de voorkant van de airco niet
  geblokkeerd wordt door en zonwering, gordijn
  of meubel.

  Het luchtfilter is vies.

  Maak het luchtfilter om de week schoon.
  Zie "Luchtfilter schoonmaken" voor meer informatie.

  In de zomer kan het enige tijd duren voor de
  De kamertemperatuur is binnenlucht koel wordt. Gebruik in dit geval de
  te hoog.
  snelkoelen-modus om de binnenlucht snel te
  koelen.
  De airco genereert geen koele
  lucht.

  Koude lucht ontsnapt uit Zorg ervoor dat er geen koude lucht uit de
  de kamer.
  kamer ontsnapt door ventilatiegaten.
  De ingestelde temperatuur is hoger dan de
  kamertemperatuur.

  Stel de gewenste temperatuur in zodat deze
  lager is dan de kamertemperatuur.

  Er is een warmtebron
  dichtbij de airco.

  Gebruik geen warmtebronnen zoals een elektrische oven of een gasbrander terwijl de airco
  in gebruik is.

  In luchtcirculatiemodus blaast de airco lucht
  Luchtcirculatiemodus is
  rond zonder deze te koelen of verwarmen.
  ingeschakeld.
  Stel de modus in op koeling.

  NEDERLANDS

  De ventilatorsnelheid kan niet
  ingesteld worden.

  Automatische modus,
  snelkoelen, snelverwarmen of ontvochtigingsmodus is
  ingeschakeld.

  In sommige modi, zoals snelkoelen, snelverwarmen of ontvochtigen, kan de ventilatorsnelheid niet worden aangepast. Selecteer een
  modus waarin u de ventilatorsnelheid wel kunt
  aanpassen.

  De temperatuur kan niet ingesteld worden.

  Luchtcirculatiemodus,
  snelkoelen of snelverwarmen is ingeschakeld.

  In sommige modi, zoals luchtcirculatie,
  snelkoelen of snelverwarmen, kan de temperatuur niet worden ingesteld. Selecteer een
  modus waarin u de temperatuur wel kunt aanpassen. • Page 21


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG CA18 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von LG CA18 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,34 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info