Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/21
Nächste Seite
NEDERLANDS
LG
Airconditioner
HANDLEIDING
LG
http://www.lge.com
BELANGRIJK
• Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit
kameraircosysteem installeert en bedient.
• Bewaar deze handleiding na lezing zorgvuldig voor later
gebruik.
Type: Aan de muur bevestigd
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  http://www.lge.com

  LG

  LG
  Airconditioner
  HANDLEIDING
  Type: Aan de muur bevestigd
  NEDERLANDS

  BELANGRIJK
  • Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit
  kameraircosysteem installeert en bedient.
  • Bewaar deze handleiding na lezing zorgvuldig voor later
  gebruik. • Page 2

  Bedieningshandleiding airconditioning

  INHOUD
  A. Veiligheidsmaatregelen .....................3
  B. Elektrische veiligheid..........................6
  Tijdelijk gebruik van een adapter...........6
  Tijdelijk gebruik van een verlengsnoer ..6
  Symbolen gebruikt in deze handleiding.6
  C. Inleiding tot het product .....................7
  D. Gebruiksaanwijzing.............................8
  Hoe de batterijen in te steken................8
  Draadloze afstandsbediening
  Onderhoud ............................................8
  Bedieningsmethode...............................8
  Draadloze afstandsbediening................9
  Bedieningsmodus................................11
  Automatische wisselingswerking
  (Enkele airconditioner).........................12
  Automatisch werken
  (Multi-airconditioner)............................12
  Werking gezond ontvochtiger..............12
  Werking luchtcirculering ......................13
  Werking automatisch schoonmaken ...13
  NEO PLASMA zuiveringswerking
  (optioneel) ...........................................13
  Energiebesparende koelmodus
  (optioneel)............................................14
  Glans weergeven (optioneel) ..............14
  De huidige tijd instellen .......................14
  Instellen timer ......................................15
  Om de instelling van de timer te
  annuleren.............................................15
  Slaapmodus ........................................15
  Regeling horizontale vin ......................16
  Regeling verticale ventilatiekoepel
  (optioneel)............................................16
  Werking koeling straalpijp ...................16
  Geforceerde bediening .......................17
  Automatisch opnieuw starten ..............17
  E. Onderhoud en service.......................18
  Eenheid binnen ...................................18
  Eenheid buiten ....................................19
  Tips voor werken met het apparaat!....19
  Functie voor zelfdiagnose ...................19
  Tips voor problemen oplossen! Tijd en
  geld besparen!.....................................20
  Roep de service onmiddellijk in de
  volgende situaties................................20

  2 Airconditioner

  BELANGRIJKE GEGEVENS
  Noteer hier de naam en de nummers van het model en de serie:
  Model nr.
  Serie nr.
  Deze gegevens staan op een label aan de zijkant van
  elk apparaat.
  Naam van de dealer
  Datum van aankoop
  ■ Niet uw ontvangstbewijs en/of de aankoopnota op
  deze pagina vast voor het geval u deze in verband
  met een aanspraak op garantie moet overleggen.

  LEES DEZE HANDLEIDING
  ZORGVULDIG DOOR
  In deze handleiding vindt u tal van nuttige wenken voor
  een correct gebruik en onderhoud van uw airco. Een
  beetje aandacht en zorg van uw kant kan u gedurende
  de hele levensduur van uw aircosysteem veel tijd en
  geld besparen.
  In het overzicht van tips voor het oplossen van
  problemen kunt u in veel gevallen het antwoord op uw
  vragen vinden. Lees altijd eerst onze tips voor het
  oplossen van problemen. Waarschijnlijk hoeft u dan
  geen service in te roepen.

  LET OP
  • Bel een erkende servicetechnicus voor een reparatie
  of onderhoud van dit apparaat.
  • Bel een erkende installateur voor het installeren van
  dit apparaat.
  • Het aircosysteem mag zonder toezicht van een
  volwassene niet door kinderen en minder valide
  personen worden bediend.
  • Voorkom dat kinderen met het aircosysteem spelen.
  • De netvoedingskabel van het aircosysteem mag
  alleen met gebruikmaking van originele
  vervangingsonderdelen door een bevoegde
  elektromonteur worden vervangen. • Page 3

  Veiligheidsmaatregelen

  Veiligheidsmaatregelen
  Houd u aan de volgende aanwijzingen om persoonlijk letsel van u of anderen en beschadiging van de apparatuur te voorkomen.
  ■ Besturingsfouten door het negeren van de aanwijzingen kunnen de apparatuur beschadigen. De ernst
  hiervan wordt uitgedrukt door de volgende pictogrammen.

  WAARSCHUWING
  LET OP

  Dit teken wijst op de mogelijkheid van dodelijk of ernstig lichamelijk letsel.
  Dit symbool duidt de mogelijkheid van letsel of schade aan.

  ■ De betekenis van de tekens die in deze handleiding worden gebruikt is hieronder aangegeven.

  Zeker niet doen.
  Volg deze instructie nauwgezet op.

  WAARSCHUWING

  • Het risico bestaat op elektrische schokken
  Roep voor elektrische installatie- of
  reparatiewerkzaamheden de hulp in van de dealer, de
  leverancier, een deskundige elektromonteur of een
  erkend elektrotechnisch installatiebureau. Haal het
  product niet zelf uit elkaar en repareer het niet zelf.
  • Daardoor kunt u brand, kortsluiting en
  schokgevaar voorkomen.
  Gebruik een stroomonderbreker of
  zekering van de juiste waarde.

  • Daardoor kunt u brand, kortsluiting en
  schokgevaar voorkomen.
  Installeer het aircosysteem niet in een
  bouwvallige structuur. Zorg ervoor dat het
  installatiegebied niet met de tijd verslechtert.
  • Dit kan tot gevolg hebben dat het product
  valt.
  In een eenheid binnen levert de
  stapcondensator elektriciteit van een hoog
  voltage naar de elektrische componenten.
  Zorg ervoor de condensator volledig te
  ontladen voordat u reparatiewerk onderneemt.
  • Een geladen condensator kan elektrische
  schokken veroorzaken.

  Gebruik geen defecte of te laag
  gewaardeerde stroomverbreker. Gebruik de
  juist gemeten circuitbreker en zekering.
  • Daardoor kunt u brand, kortsluiting en
  schokgevaar voorkomen.
  Aard het product altijd zoals in het
  bedradingsdiagram. Sluit de aardedraad niet
  aan op staven die contact hebben met
  gasslangen of waterslangen of met de
  bedrading van de aarde van de telefoon.
  • Daardoor kunt u brand, kortsluiting en
  schokgevaar voorkomen.
  Vervang of verleng de netvoedingskabel
  niet. Als de stroomkabel of het snoer gekrast
  is of het omhulsel is er af of dit is niet van
  goede kwaliteit, moet dit vervangen worden.
  • Daardoor kunt u brand, kortsluiting en
  schokgevaar voorkomen.
  Installeer nooit de eenheid buiten op een
  bewegende basis of een plek waar deze
  kan vallen.
  • De vallende eenheid buiten kan schade of
  letsel veroorzaken of zelfs de dood van een
  persoon tot gevolg hebben.
  Wanneer u de eenheid installeert, gebruik
  dan de installatiekit die bij dit product
  geleverd wordt.

  • Anders kan de eenheid vallen en ernstig
  letsel veroorzaken.

  Gebruik geen stekkerdoos. Gebruik dit
  apparaat op een toegewijde circuitbreker.
  • Anders kan dit elektrische schokken of brand
  veroorzaken.
  Zet het paneel en de afdekplaat van de
  schakelkast stevig vast.

  • Er bestaat risico op elektrische schokken op
  grond van stof, water et cetera.
  For installation, removal or reinstall ,
  Voor installatie, verwijdering of opnieuw
  installeren moet u altijd contact opnemen
  met een gemachtigd servicecentrum.
  • Daardoor kunt u brand-, schok- en
  explosiegevaar en persoonlijk letsel voorkomen.
  Wanneer het product in aanraking komt met
  water (door stroming of onderdompeling) moet u
  contact opnemen met een gemachtigd
  servicecentrum voordat u dit opnieuw gebruikt.
  • Het gevaar bestaat op brand of elektrische
  schokken.
  Zorg ervoor alleen die onderdelen te
  gebruiken die u vindt opgenoemd in de
  reserveonderdelenlijst. Probeer in geen
  geval de apparatuur te wijzigen.
  • Het gebruik van verkeerde onderdelen kan een
  elektrische schok veroorzaken, excessieve
  hitte genereren of ook brand veroorzaken.

  Handleiding 3

  NEDERLANDS

  Gebruik altijd een stekker en stopcontact
  met een eindpunt voor aarde. • Page 4

  Veiligheidsmaatregelen
  Bedradingsaansluitingen binnen/buiten
  moet goed vastzitten en de kabel moet
  goed geleid worden, zodat er geen kracht
  is die de kabel van de eindpunten van de
  aansluiting trekt.

  Doe de verpakkingsmaterialen veilig weg. Het
  gaat hierbij om schroeven, nagels, batterijen,
  gebroken dingen et cetera na installatie of
  service en scheur de plastic
  verpakkingszakken dan open en gooi ze weg.

  Zorg ervoor dat de stekker van de
  stroomkabel niet vuil, los of gebroken is
  en steek de stekker alleen volledig in.

  • Onjuiste of losse aansluitingen kunnen hitte
  genereren of ook brand veroorzaken.

  • Kinderen kunnen ermee gaan spelen en dit
  kan voor letsel zorgen.

  • Vuile, losse of gebroken stroomstekker kan
  leiden tot elektrische schokken of brand.

  Zorg ervoor de koelvloeistof die gebruikt
  wordt te controleren. Lees het label op het
  product.

  Gebruik geen stroomsnoer, een stekker
  of losse sok die beschadigd is.

  Raak het product in geen geval aan, werk er niet
  mee of repareer het niet met natte handen. Houd
  de stekker in de hand wanneer u deze uittrekt.

  • Onjuiste koelvloeistoffen kunnen verhinderen
  dat de eenheid goed werkt.
  Zet geen verwarming of andere
  verwarmingsapparaten bij het
  stroomsnoer.
  • Daardoor helpt u brand, kortsluiting en
  schokgevaar te voorkomen.

  • Dit kan anders zorgen voor brand of een
  elektrische schok.
  Voorkom dat de elektrische onderdelen van
  het aircosysteem nat worden. Installeer de
  eenheid niet bij waterbronnen.
  • Er bestaat het risico van brand, dat het
  product niet werkt of elektrische schokken.

  Gebruik het aircosysteem niet langdurig
  in een hermetisch gesloten ruimte.
  Ventileer regelmatig.

  Open het rooster van het product niet als het
  werkt. (Raak het elektrostatische filter niet aan
  als het aircosysteem hiermee is uitgerust.)

  • Zuurstoftekort zou kunnen optreden en
  daardoor uw gezondheid kunnen schaden.

  • Daardoor kunt u lichamelijk letsel, kortsluiting,
  schokgevaar en uitvallen van het
  aircosysteem voorkomen.

  Ventileer de productruimte van tijd tot tijd
  wanneer u het product gebruikt met een
  stoof of verhittingselement et cetera.
  • Zuurstoftekort zou kunnen optreden en
  daardoor uw gezondheid kunnen schaden.
  Zorg ervoor er zeker van te zijn dat
  niemand en met name geen kinderen op
  de eenheid buiten kunnen stappen of
  daar in kunnen vallen.
  • Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en
  beschadiging van het aircosysteem.

  Zet de hoofdschakelaar uit en trek de stekker
  van de eenheid uit het stopcontact wanneer u
  het product schoonmaakt of repareert.
  • Daardoor kunt u schokgevaar voorkomen.
  Zorg ervoor dat de netvoedingskabel bij
  het bedienen van het aircosysteem niet
  losgetrokken of beschadigd kan worden.
  • Daardoor kunt u brand, kortsluiting en
  schokgevaar voorkomen.

  Om de eenheid uit of in te schakelen moet u de
  stroomtoevoerstekker niet gebruiken om in te steken of uit te halen.
  • Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

  • Daardoor kunt u brand, kortsluiting en
  schokgevaar voorkomen.
  Sla geen ontvlambaar gas of brandbare
  materialen bij het product op.
  • Het risico op brand bestaat.
  Als een vreemd geluid, een vreemde geur
  of rook uit het product komt, zet u
  onmiddellijk de circuitbreker uit of trekt
  de stroomtoevoerkabel uit.
  • Daardoor kunt u brand, kortsluiting en
  schokgevaar voorkomen.
  Wanneer het product lange tijd niet gebruikt
  wordt, trekt u de stroomtoevoerstekker uit of
  zet de circuitbreker af.
  • Daardoor voorkomt u beschadiging, onklaar worden
  en per abuis inschakelen $van het aircosysteem.
  Zet NIETS op de stroomkabel.

  • Daardoor kunt u brand, kortsluiting en
  schokgevaar voorkomen.

  Als ontvlambaar gas lekt, zet u het gas uit en opent een raam om
  te ventileren voordat u het product inschakelt.
  • Gebruik geen telefoon en zet geen schakelaars aan of uit. Het risico
  bestaat op explosie of brand.

  LET OP
  Twee of meer mensen moeten het
  product opheffen en transporteren.
  • Daardoor wordt persoonlijk letsel voorkomen.

  4 Airconditioner

  Installeer het aircosysteem niet waar het
  rechtstreeks blootstaat aan wind uit zee
  (zoutinwerking).
  • Daardoor wordt corrosie van het
  aircosysteem voorkomen.

  Installeer de afvoerpijp om te zorgen dat
  het gecondenseerde water goed wordt
  afgevoerd.
  • Door een slechte aansluiting kunnen
  waterlekken ontstaan. • Page 5

  Veiligheidsmaatregelen
  Houd het aircosysteem altijd horizontaal
  – ook tijdens installatiewerkzaamheden.
  • Om trillingen of ruis te voorkomen
  Gebruik het aircosysteem niet voor speciale
  toepassingen als voedselconservering, de
  instandhouding van kunstwerken e.d. Het is
  een aircosysteem voor de gemiddelde
  consument, niet een precisiekoelsysteem.
  • Zo voorkomt u schade van uw bezittingen.

  Raak bij het verwijderen van het
  luchtfilter de metalen delen van het
  aircosysteem niet aan.
  • Voorkom dus dat u gewond raakt.

  • Er zijn scherpe en bewegende onderdelen
  waaraan u zich kunt verwonden.
  Zet de eenheid niet scheef als u deze
  verwijdert of de installatie ongedaan maakt.
  • Het gecondenseerde water binnen kan
  gemorst worden.
  Het uit elkaar nemen van de eenheid, de
  behandeling van de koelvloeistofolie en
  eventuele onderdelen dienen uitgevoerd
  te worden in overeenstemming met
  plaatselijke en nationale standaards.

  • Dit kan voor een probleem zorgen voor uw
  buren en daarom kan er ruzie ontstaan.
  Blokkeer de luchtinlaat of luchtuitlaat
  niet.

  • Daardoor kan het product defect raken.

  Stap niet op het product en zet er niets
  op. (buitenelementen)
  • Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en
  storingen van het aircosysteem.
  Behandel het aircosysteem voorzichtig
  bij het uitpakken en installeren.
  • U kunt zich aan de scherpe randen
  verwonden.

  • De chemicaliën in de batterijen kunnen
  brandwonden en andere
  gezondheidsproblemen veroorzaken.
  Stel uw huid of uw kinderen of planten
  niet bloot aan tocht van koude of hete
  lucht.
  • Dat is slecht voor uw gezondheid.

  • De airco-installatie kan door een te laag
  koelmiddelniveau beschadigd worden.
  Reinig het aircosysteem altijd met een
  zachte doek. Gebruik geen agressieve
  zepen, oplosmiddelen of mors geen water
  et cetera.
  • Daardoor voorkomt u brand, kortsluiting,
  schokgevaar en beschadiging van de
  kunststof onderdelen van de installatie.
  Steek altijd het filter stevig in na het
  schoonmaken. Reinig het filter minstens
  elke veertien dagen of vaker als het nodig is.
  • Een vuil filter vermindert de efficiency.
  Als het koelgas tijdens de reparatie lekt,
  raak dit gas dan niet aan.
  • Het koelgas kan bevriezing tot gevolg
  hebben.

  Meng een lucht of gas anders dan de
  opgegeven koelvloeistof gebruikt in het system.

  Als het koelgas tijdens de installatie lekt,
  ventileert u de lucht onmiddellijk.

  • Als lucht het koelsysteem binnendringt, heeft dit
  een excessieve hoge druk tot gevolg en dit kan
  leiden tot schade of letsel aan de apparatuur.

  • Anders kan dit schadelijk voor uw gezondheid
  zijn.

  Vervang uitgeputte batterijen in de
  afstandsbediening door nieuwe van
  hetzelfde type. Gebruik geen oude en
  nieuwe of verschillende typen batterijen
  door elkaar.

  Laad de batterijen niet op en haal ze niet
  uit elkaar. Gooi de batterijen niet in het
  vuur.

  • Het risico bestaat op brand of niet goed
  werken van het apparaat.
  Als vloeistof uit de batterijen op uw huid,
  kleding, meubels of vloerbedekking is
  gelekt, was deze dan goed af met schoon
  water. Gebruik de afstandsbediening niet
  als de batterijen lekken.

  IControleer na de installatie of eventuele
  reparaties het aircosysteem altijd op
  gaslekken (koelmiddel).

  Als u de vloeistof uit de batterijen per
  ongeluk in de mond hebt gekregen, poets
  dan uw tanden en ga naar een arts.
  Gebruik de afstandsbediening niet als de
  batterijen lekken.

  • Daardoor voorkomt u brandwonden en
  explosiegevaar.
  Laat de airconditioner niet langdurig
  werken wanneer de luchtvochtigheid zeer
  hoog en een deur of raam open staat.

  • De chemicaliën in de batterijen kunnen
  brandwonden en andere
  gezondheidsproblemen veroorzaken.

  • Daardoor kan vocht uit de lucht condenseren
  en het meubilair nat maken of beschadigen.

  Drink geen water dat door het systeem
  wordt afgevoerd.

  Gebruik een stevige stoel of ladder bij het
  schoonmaken, onderhouden of repareren
  van het product op hoogte.

  • Dit water is niet schoon en kan ernstige
  gezondheidsproblemen veroorzaken.

  • Wees voorzichtig en zorg ervoor dat u niet
  valt.

  Handleiding 5

  NEDERLANDS

  Steek nooit uw vingers of een ander
  object in de luchtinlaat of luchtuitlaat
  terwijl het systeem in werking is.

  Installeer het product niet aangezien de ruis
  of hete lucht van de eenheid buiten de buurt
  zou kunnen beschadigen of verstoren. • Page 6

  Elektrische veiligheid

  Elektrische veiligheid
  WAARSCHUWING
  • Deze toepassing moet goed geaard zijn.
  Om het risico op elektrische schokken te minimaliseren moet u de stekker altijd in een geaard
  stopcontact steken.
  • Knip of verwijder de aardesteker niet van de stroomstekker.
  • Als u het eindpunt van de aarde van de adapter bevestigt aan de schroef van de deksel van het
  stopcontact aardt u het apparaat niet, tenzij de schroef van de deksel van metaal is en niet geïsoleerd
  en het stopcontact in de muur geaard is door de bedrading van de behuizing.
  • Als u twijfelt of de airconditioner goed geaard is, laat dan het stopcontact en het circuit controleren door
  een gekwalificeerde elektricien.

  Tijdelijk gebruik van een adapter
  Wij ontraden sterk het gebruik van een adapter op grond van mogelijke gevaren voor de veiligheid.Bij
  tijdelijke aansluitingen gebruikt u alleen een echte adapter, die u kunt krijgen bij de meeste winkels voor
  elektrische apparaten. Zorg ervoor dat de grote gleuf in de adapter uitgelijnd is met de grote gleuf in het
  stopcontact voor een juiste polariteitsaansluiting.Om de aansluiting van het stroomsnoer van de adapter te
  verbreken gebruikt u één hand op elke om te voorkomen dat het eindpunt voor aarde wordt beschadigd.
  Vermijd frequent het stroomsnoer uittrekken. Dit kan leiden tot mogelijke schade aan het eindpunt van de
  aarde.

  WAARSCHUWING
  • Gebruik de toepassing nooit met een gebroken adapter.

  Tijdelijk gebruik van een verlengsnoer
  Wij raden u sterk af om een verlengsnoer te gebruiken op grond van mogelijke veiligheidsgevaren.

  WAARSCHUWING
  Deze toepassing dient geïnstalleerd te worden in overeenstemming met nationale regels voor bedrading.
  Deze handleiding fungeert als gids voor het uitleggen van productfuncties.

  Symbolen gebruikt in deze handleiding
  Dit symbool waarschuwt u voor het risico van elektrische schokken.
  Dit symbool waarschuwt u voor gevaren die de airconditioner
  kunnen beschadigen.

  OPMERKING

  6 Airconditioner

  Dit symbool duidt special opmerkingen aan. • Page 7

  Inleiding tot het product

  Inleiding tot het product
  Art Cool Deluxe(Type 2)
  Scherm paneel LCD indicatoren
  Luchtingang
  Luchtfilter
  Plasmafilter

  Luchtuitgang
  Voorpaneel
  Signaalontvanger

  Stroomkabel

  AAN/UIT knop

  : Brandt tijdens systeemgebruik, foutmelding en auto herstart instelling.

  Slaapstand

  : Brandt tijdens gebruik in de slaapstand.

  Plasma

  : Deze functie geeft de dynamische modus aan waarbij gebruik wordt
  gemaakt van een meervoudig lampensysteem.

  Timer

  : Brandt tijdens timergebruik of slaapmodus auto gebruik.

  Ontdooi modus : Brandt tijdens de ontdooi modus of "*hete start gebruik"
  (alleen model met hittepomp).
  Buitenshuis
  : Buitenshuis toestel gebruik: Brandt tijdens gebruik buitenshuis (alleen koelmodel).
  toestel gebruik
  Gebruiksscherm : duidt insteltemperatuur, Automatisch bedrijf (automatisch overschakelen),
  automatisch reinigen, test en foutcode.

  Handleiding 7

  NEDERLANDS

  OUT
  DOOR

  Aan/Uit • Page 8

  Gebruiksaanwijzing

  Gebruiksaanwijzing
  Hoe de batterijen in te steken
  1. Verwijder de batterijdeksel door deze te trekken in de richting van de pijl.
  2. Steek nieuwe batterijen in waarbij u ervoor zorgt dat de positieve en
  negatieve polen van de batterij goed geïnstalleerd zijn.
  3. Plaats de deksel weer door het terug in positie te schuiven.

  OPMERKING
  1. Gebruik/vervang altijd batterijen van hetzelfde type
  2. Als het systeem lange tijd niet gebruikt wordt, verwijdert u de batterijen
  om de levensduur te sparen.
  3. Als het weergavescherm van de afstandsbediening begint met
  vervangen, vervangt u beide batterijen.
  4. Gebruik 2 AAA (1,5 volt) batterijen.

  Onderhoud controller draadloze afstandsbediening
  1. Kies een geschikte plek uit waar deze veilig en
  makkelijk te bereiken is.
  2. Zet de houder stevig vast aan de muur et cetera
  met de geleverde schroeven.
  3. Schuif de afstandsbediening in de houder.

  OPMERKING
  1. De afstandsbediening moet nooit blootgesteld
  worden aan direct zonlicht.
  2. Signaalzender en ontvanger moeten altijd
  schoon zijn om goed te kunnen
  communiceren. Gebruik een zachte doek om
  deze schoon te maken.
  3. In geval sommige andere toepassingen ook met de afstandsbediening worden bediend, verandert u
  hun positie of raadpleegt uw servicetechnicus.

  Methode van werken
  1. De signaalontvanger zit binnen de eenheid.
  2. Richt de afstandsbediening in de richting van de eenheid om met deze te werken. Er dient geen blokkade
  tussen deze twee te zijn.

  8 Airconditioner • Page 9

  Gebruiksaanwijzing

  Draadloze afstandsbediening
  De regelaars zullen er als volgt uitzien.
  Signaalzender

  AAN/UIT-knop
  Wordt gebruikt om het aircosysteem in en uit te
  schakelen.
  SELECTIEKNOP WERKINGSMODUS
  Bestemd voor het kiezen van de bedieningsmodus.
  INSTELLINGSKNOPPEN
  KAMERTEMPERATUUR
  Bestemd voor het instellen van de
  kamertemperatuur.
  KNOP OM SNELHEID VENTILATOR BINNEN
  TE SELECTEREN
  Gebruikt om ventilatorsnelheid te selecteren en in zes stappen:
  laag, middellaag, midden, middelhoog, hoog en natuurlijke wind.
  KNOP OM HORIZONTALE VIN TE REGELEN
  Gebruikt om gewenste verticale luchtstroomrichting in te stellen

  KNOP VOOR AUTOMATISCH SCHOONMAKEN
  Gebruikt om automatisch schoonmaken in te stellen
  KNOP OM KOELEN ENERGIEBESPAREND TE MAKEN
  Gebruikt om energie te sparen
  KNOP CONTROLE KAMERTEMPERATUUR
  Bestemd voor het controleren van de kamertemperatuur.

  Bedieningsmodus
  Werking van koelen

  TIMERKNOP (vóór aanpassen)
  Gebruikt om de huidige tijd en de tijd van
  starten/stoppen in te stellen
  KNOPPEN OM TIJD AAN TE PASSEN
  Gebruikt om de tijd aan te passen

  Automatisch werken of automatische wisseling

  Werking gezond ontvochtigen
  Werking verhitten (alleen hittepomp)

  KNOP OM TIMER IN TE STELLEN/TE WISSEN
  (na aanpassen)
  Gebruikt om de werking van de timer in te stellen
  en te annuleren
  RESETKNOP
  Gebruikt alvorens de tijd te resetten

  Luchtcirculatie

  PLASMAKNOP
  Gebruikt om de plasmazuivering te starten of te stoppen
  LED HELDERHEID KNOP
  Gebruikt om helderheid LED aan te passen

  Handleiding 9

  NEDERLANDS

  KNOP VOOR REGELING VERTICALE
  VENTILATIEKOEPEL
  Bestemd voor het instellen van de gewenste richting
  van de horizontale luchtstroom. • Page 10

  Gebruiksaanwijzing

  De regelaars zullen er als volgt uitzien.
  Signaalzender

  KNOP AUTOMATISCHE MODUS SLAAP
  Gebruik om de automatische werking van de
  slaapmodus in te stellen
  JET COOL / JET HEAT-KNOP
  Wordt gebruikt voor starten en stoppen van
  geforceerd koelen en verwarmen.
  Door inschakeling van de Jet Cool/Jet Heat-functie
  gaat de ventilator met zeer hoge snelheid draaien.

  Bedieningsmodus
  Werking van koelen
  Automatisch werken of automatische wisseling

  Werking gezond ontvochtigen
  Werking verhitten (alleen hittepomp)
  Luchtcirculatie

  10 Airconditioner • Page 11

  Gebruiksaanwijzing

  Bedieningsmodus

  1

  Druk op de knop AAN/UIT om de eenheid in te schakelen.
  De eenheid zal met een pieptoon reageren.

  2

  Open de deksel van de afstandsbediening en druk op de knop voor de
  bedieningsmodus. Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, wordt de
  bedieningsmodus in de richting van de pijl geduwd.

  Automatische
  wisseling

  Koelen

  Gezonde
  ontvochter

  ON/OFF

  MODE

  Verhitting
  (alleen model hittepomp) Luchtcirculatie

  3

  Voor koelen of verhitten stelt u de gewenste binnentemperatuur in door te drukken op
  de KNOPPEN OM DE KAMERTEMPERATUUR IN TE STELLEN.
  Voor koelen kan de temperatuur ingesteld worden binnen 18°C~30°C en voor verhitten
  is het temperatuurbereik 16°C~30°C.

  4

  Stel de snelheid van de ventilator met de afstandsbediening in.
  Met de knop voor het regelen van de ventilatorsnelheid binnenshuis kunt u de snelheid van
  de ventilator in vier stappen regelen: laag, middel, hoog en natuurlijke bries.
  Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, wordt de modus van de ventilatorsnelheid in de
  richting van de pijl geduwd.

  Stap 1 (laag)

  Stap 2 (midden)

  TEMP

  FAN SPEED

  Stap 3 (hoog)

  Natuurlijke wind

  Natuurlijke wind
  ❏ Voor een frisser gevoel drukt u de KNOP VOOR SELECTIE SNELHEID VENTILATOR BINNEN en stelt u deze in op
  de modus voor natuurlijke wind. In deze modus blaast de wind als een natuurlijke bries door automatisch de snelheid
  van de ventilator automatisch te veranderen.

  Handleiding 11

  NEDERLANDS

  Automatische bedizening (Multi-airconditioner)
  Automatische wisseling (Enkele airconditioner) • Page 12

  Gebruiksaanwijzing

  Bediening automatisch wisselen (Enkele airconditioner
  Deze werking is in wezen de functie voor verhitten of koelen van de
  airconditioner. Maar tijdens de werking van het apparaat verandert
  de controller de werkingsmodus automatisch om de temperatuur
  binnen ±2°C van de temperatuur te houden met betrekking tot de
  instellingstemperatuur.

  MODE

  Automatische werking (Multi-airconditioner)
  Hierbij wordt de modus automatisch door de computerlogica ingesteld op
  basis van de huidige temperatuur en de aangesloten binnenunit.
  U kunt de temperatuur en de snelheid van de binnenventilator naar
  keuze instellen.

  MODE

  Werking voor gezonde ontvochtiging
  Tijdens werking gezonde ontvochtiging
  ❏ Als u de modus voor ontvochtiging op de KNOP VOOR SELECTIE MODUS
  WERKING selecteert, begint het product de functie ontvochtiging te gebruiken.
  Deze stelt automatisch de kamertemperatuur in en het luchtstroomvolume voor
  de beste conditie voor ontvochtiging, gebaseerd op de opgemerkte huidige
  kamertemperatuur.
  In dit geval echter wordt de instellingstemperatuur niet weergegeven op de
  afstandsbediening en u bent ook niet in staat de kamertemperatuur te regelen.
  ❏ Tijdens de functie voor gezond ontvochtigen wordt de snelheid van de
  ventilator automatisch ingesteld volgens het optimaliseringsalgoritme als
  antwoord op de status van de huidige kamertemperatuur, zodat de conditie van
  de kamer gezond blijft en comfortabel, zelfs in het zeer vochtige seizoen.

  12 Airconditioner

  MODE • Page 13

  Gebruiksaanwijzing

  Werking luchtcirculatie
  Deze werking circuleert de lucht zonder te koelen of te verhitten.
  Deze functie kan geactiveerd worden door te drukken op de
  KNOP VOOR SELECTIE MODUS BEDIENING. Wanneer de
  luchtcirculatie wordt geactiveerd, kunt u de snelheid van de
  ventilator selecteren door de KNOP VOOR SELECTIE
  SNELHEID VENTILATOR BINNEN in te drukken

  MODE

  Functie voor automatisch schoonmaken
  ❏ Tijdens de functie voor automatisch schoonmaken kan vocht dat na de koelfunctie of de functie voor
  gezonde ontvochtiging in de eenheden binnen is achtergebleven worden verwijderd.

  OPMERKING
  ❏ Tijdens de functie van het automatisch schoonmaken wordt alleen de
  AAN/UIT-knop, de plasmaknop, de knop voor automatisch schoonmaken
  gebruikt. Tijdens deze handeling licht de ‘koel’-lamp op.

  Functie voor zuivering PLASMA
  Plasmafilter is een technologie die ontwikkeld is door LG om microscopisch vuil
  in de invoerlucht kwijt te raken door een plasma van hoog geladen elektronen
  te genereren. Het plasma doodt en vernietigt het vuil volledig om heldere en
  hygiënische lucht te leveren.

  De functie voor plasmazuivering kan gestart worden door te drukken op de KNOP PLASMA
  op de afstandsbediening.
  Opnieuw indrukken zal de functie deactiveren.

  PLASMA

  OPMERKING
  • Deze functie kan gebruikt worden in elke functiemodus en ventilatorsnelheid door op de plasmaknop
  te drukken.
  • In de stopconditie is een afzonderlijke plasmazuiveringsfunctie mogelijk. Deze wordt geannuleerd
  door op de plasmaknop of op de aan/uit-knop te drukken.

  Handleiding 13

  NEDERLANDS

  Selecteer de functie voor automatisch schoonmaken door de knop
  om de functie in te stellen (
  ) Wanneer nu de eenheid
  uitgeschakeld is, loopt de ventilator binnen nog gedurende
  ongeveer 30 minuten intern zonder dat deze koelt of ontvocht.
  Deze functie droogt eventuele overblijfselen van vocht op en
  maakt de eenheid intern schoon. Als u opnieuw op de knop voor
  automatisch schoonmaken duwt, wordt deze functie geannuleerd. • Page 14

  Gebruiksaanwijzing

  Modus voor energiebesparende koeling
  De energiebesparende koelingsmodus kan energie besparen tijdens de koelfunctie, omdat deze efficiënt kan
  werken door de lichaamsaanpassingstijd in te stellen op grond van de verandering van tijd en temperatuur en
  het automatisch aanpassen van de gewenste temperatuur.

  1. Druk op de KNOP AAN/UIT om de eenheid te starten.
  2. Open de deksel van de afstandsbediening.
  Selecteer de koelfunctie.
  3. Druk op de KNOP MODUS ENERGIEBESPARENDE KOELING
  4. Om de modus voor energie besparend koelen te annuleren drukt u opnieuw op
  de KNOP MODUS ENERGIEBESPAREND KOELEN en de eenheid zal in de
  vorige modus gaan werken (koelmodus).

  Helderheid weergeven
  De helderheid van de display van de eenheid kan worden aangepast met de afstandsbediening.
  Open de deksel van de afstandsbediening en druk op de knop met de LED HELDERHEID.
  De LED van de display is donker. Druk opnieuw op de knop om een heldere display in te stellen.
  (De volgorde van 50% ➔ 0% HELDERHEID (LUMINOSITY) wordt herhaald, telkens wanneer u
  op de knop drukt.)

  De huidige tijd instellen

  1

  Druk drie seconden op de TIMERKNOP.

  2

  Druk op de KNOPPEN OM DE TIMER IN TE STELLEN totdat de gewenste tijd is ingesteld.
  - De volgorde van a.m. en p.m. -> hour -> minute wordt herhaald wanneer u op de knop
  (
  ) drukt.
  - Door te drukken op de knop (
  ) kunt u de huidige tijd instellen.

  3

  Druk op de knop SET/CLEAR.

  OPMERKING

  Controleer de indicator op a.m. en p.m.

  14 Airconditioner • Page 15

  Gebruiksaanwijzing

  Instelling timer
  Beschrijving

  1

  Druk eenmaal op de timerknop om de
  gereserveerde ‘On’ in te stellen.
  (Druk tweemaal op de timerknop om de
  gereserveerde ‘Off’ in te stellen.)

  2

  Druk op de knoppen om de tijd in te stellen
  totdat het gewenste tijdstip ingesteld is.
  - De volgorde van a.m. en p.m. -> hour ->
  minute wordt herhaald wanneer u op de
  knop (
  ) drukt.
  - Door op de knop (
  ) te drukken kunt u
  de gewenste tijd instellen.

  3

  Druk op de KNOP SET/CLEAR.
  (Druk nog een keer op de KNOP
  SET/CLEAR om te annuleren.)

  Knop op de
  afstandsbediening

  Indicatie op de LCD-display

  NEDERLANDS

  Om de timer-instelling te annuleren
  • Als u alle timerinstellingen wilt annuleren, drukt u op de knop SET/CLEAR.
  • Om de timerinstellingen apart te annuleren drukt u op de timerknop om de geselecteerde ‘On’ of de
  geselecteerde ‘Off’ te selecteren. U drukt vervolgens op de knop Set/Clear op de afstandsbediening bij de
  signaalontvanger. (De timerlamp op de display zal uitgeschakeld worden.)

  Functie slaapmodus
  Druk op de KNOP AUTO SLAAPMODUS om de tijd in te stellen wanneer u wilt dat de eenheid
  automatisch stopt. De timer wordt geprogrammeerd in stappen van één uur door 1 tot 7 maal te
  drukken op de KNOP AUTO SLAAPMODUS. De slaapmodus is tussen 1 en 7 uur beschikbaar.

  OPMERKING
  • De slaapmodus zal de ventilator binnen op superlage snelheid in de koelmodus laten werken en op lage
  snelheid in de verhittingsmodus zodat u comfortabel kunt slapen.
  In de koelmodus of gezonde ontvochtigingsmodus:
  De instellingstemperatuur zal automatisch stijgen, tweemaal met 1 graad Celcius in de volgende 30
  minuten (maximal 2 graden Celcius) zodat u comfortabel kunt slapen.
  Dit zal de uiteindelijke insteltemperatuur worden, zo lang de slaapmodus functioneert.
  In de stand Verwarmen (enkele airconditioner):
  De insteltemperatuur daalt automatisch twee maal met 1°C gedurende de volgende 60 minuten (maximaal
  2°C) voor een comfortabele slaap.
  Dit is de uiteindelijke insteltemperatuur zolang de slaapmodus in werking is.

  Handleiding 15 • Page 16

  Gebruiksaanwijzing

  Regeling horizontale vin
  De horizontale vin kan worden aangepast door de afstandsbediening te gebruiken.
  1. Druk op de AAN/UIT-KNOP om de eenheid te starten.
  2. Druk op de knop voor de verticaal gerichte luchtstroom.
  De horizontale waaier beweegt automatisch op en neer.
  Om de waaier onder de gewenste hoek te stoppen, drukt u nogmaals op de knop voor de verticaal
  gerichte luchtstroom.

  Regeling verticale ventilatorkoepel
  De verticale ventilatorkoepels kunnen worden aangepast met behulp van de
  afstandsbediening.
  1. Druk op de AAN/UIT-knop om de eenheid te starten.
  2. Druk op de knop voor horizontaal gerichte luchtstroom.
  De verticale waaier beweegt automatisch naar links en rechts.
  Om de waaier onder de gewenste hoek te stoppen, drukt u nogmaals op de knop voor
  de horizontaal gerichte luchtstroom.

  OPMERKING
  • Het handmatig verplaatsen van de horizontale vin of de verticale ventilatorkoepels kan het mechanisme
  beschadigen. Wanneer de eenheid wordt afgesloten, zullen de horizontale vin en de verticale
  ventilatorkoepels de luchtuitvoeropening van het product sluiten.

  Functie koeling spuitstuk
  Functie koeling spuitstuk kan gebruikt worden om de ruimte snel in de hete zomer te
  koelen. Wanneer deze functie wordt ingeschakeld, werkt de airconditioner in de modus
  voor de koelfunctie met een superhoge ventilatorsnelheid en een insteltemperatuur
  van 18 graden Celcius gedurende 30 minuten voor snel en effectief koelen.
  Op dezelfde manier warmt de functie om het spuitstuk te verhitten (alleen beschikbaar
  bij sommige modellen) de ruimte snel op door gedurende 30 minuten te werken met
  een superhoge ventilatorsnelheid en een insteltemperatuur van 30°C.

  U kunt dit gebruik activeren door op de JET COOL KNOP te drukken. Om de jet cool modus te veranderen
  naar hoge ventilatorsnelheid, druk op de JET COOL KNOP of BINNENSHUIS VENTILATORSNELHEID
  KEUZEKNOP of opnieuw op de KAMER TEMPERATUUR INSTELLINGENKNOP.

  OPMERKING
  • Functie spuitstuk koelen/verhitten kan niet geactiveerd worden tijdens functie met luchtcirculatie en
  auto wisselfunctie.
  • Bij gebruikmaking van een bekabelde afstandsbediening kan de Jet Heat-functie niet worden gebruikt.

  16 Airconditioner • Page 17

  Gebruiksaanwijzing

  Geforceerde bediening
  Geforceerde bediening wordt gebruikt wanneer de afstandsbediening niet gebruikt kan worden. De bediening zal
  gestart worden, als de AAN/UIT-knop ingedrukt wordt. Als u deze functie wilt stoppen, drukt u opnieuw op de knop.

  Power
  Power
  button
  button

  Koelingmodel
  Bedieningsmodus
  Snelheid binnenventilator
  Richtwaardetemperatuur

  Koelen
  Hoog
  22°C

  Kamertemp. ≥ 24°C
  Koelen
  Hoog
  22°C

  Warmtepompmodel
  21°C ≤ Kamertemp. < 24°C
  Gezonde ontvochtiger
  Hoog
  23°C

  Kamertemp. < 21°C
  Verwarmen
  Hoog
  24°C

  Tijdens de TESTBEDIENING werkt de eenheid in de koelmodus met een hoge ventilatorsnelheid, onafhankelijk van de
  kamertemperatuur en wordt in 18 minuten gereset. Tijdens de testbediening, als het signaal van de afstandsbediening
  wordt ontvangen, werkt de eenheid als de afstandsbediening instelt. Als u deze functie wilt gebruiken drukt u de knop
  ON/OFF in en houdt deze gedurende 3-5 seconden ingedrukt, vervolgens hoort u de zoemer eenmaal gaan. Als u
  deze functie wilt stoppen, drukt u de knop opnieuw in.

  Automatisch opnieuw starten
  Deze functie wordt gebruikt in de situatie van stroomuitval.
  Wanneer de stroom na een stroomuitval wordt hervat, herstelt deze functie de eerdere werkingconditie en de
  airconditioner zal met dezelfde instellingen werken.

  OPMERKING
  Deze functie wordt ingeschakeld als fabrieksstandaard, maar u kunt deze uitschakelen door de knop ON/OFF
  gedurende 6 seconden in te drukken. De lcd-indicatie knippert driemaal bij eenmaal.
  Om deze in te schakelen drukt u gedurende 6 seconden opnieuw op de knop. De lcd-indicatie knippert driemaal
  bij tweemaal.

  Power
  Power
  button
  button

  Handleiding 17

  NEDERLANDS

  Testbediening • Page 18

  Onderhoud en service

  Onderhoud en service
  LET OP
  Voordat u onderhoud uitvoert, schakelt u de hoofdstroom naar het systeem uit, verbreekt de verbinding van de
  circuitbreker en trekt het stroomsnoer uit.

  Eenheid binnen
  Maak de eenheid schoon met een zachte droge doek. Gebruik nooit blekende of schurende reinigingsmiddelen.

  LET OP
  Gebruik deze nooit
  • Water warmer dan 40 °C. Dit kan vervorming en verkleuring tot gevolg hebben.
  • Vluchtige middelen. Dit kan het oppervlak van de airconditioner beschadigen.

  Luchtfilters
  De luchtfilters achter het voorpaneel/het rooster dienen eenmaal per twee weken
  gecontroleerd en schoongemaakt te worden of ook vaker als dat nodig is. Om de filters te
  verwijderen verwijzen wij u naar de zelfverklarende diagrammen voor elk
  modeltype.
  Maak de filters schoon met een stofzuiger of warm zeepwater.
  Als vuil niet makkelijk verwijderd wordt, wast u dit met een oplossing
  van oplossingmiddel in lauwwarm water. Laat goed drogen in de
  schaduw na het wassen en installeer de filters opnieuw goed.

  Plasmafilter
  De plasmafilters achter het luchtfilter dienen elke drie maanden of ook vaker als dat nodig te worden
  gecontroleerd en schoongemaakt. Om de filters te verwijderen verwijzen wij u naar de zelfverklarende
  diagrammen voor elk modeltype. Maak de filters schoon met een stofzuiger. Als het vuil is, was u deze met water
  en droogt het in de schaduw en installeert het opnieuw.

  Allergievrij filter + driemaal werkend filter
  Verwijder het allergievrij filter en het driemaal werkend filter achter het
  luchtfilter en zet ze twee uur in direct zonlicht.
  En steek vervolgens deze filters in de oorspronkelijke positie.

  Verwijdering van filters
  Open het voorpaneel zoals afgebeeld.
  Trek de lip van het filter wat naar voren om het luchtfilter te verwijderen.
  Na het verwijderen van het luchtfilter verwijdert u het plasma- en allergievrij filter door het enigszins naar
  beneden te trekken.
  Plasma filter

  Front panel

  LET OP
  Raak het plasmafilter niet binnen tien seconden na het openen van het invoerrooster aan, dit kan voor
  elektrische schokken zorgen.

  18 Airconditioner • Page 19

  Onderhoud en service

  Eenheid buiten
  De spoelen van de warmte-uitwisselaar en de paneelopeningen van de eenheid buiten dienen regelmatig
  gecontroleerd te worden. Indien verstopt met vuil of roet, is het mogelijk dat de warmteuitwisselaar en de
  paneelopeningen professioneel met stoom gereinigd moeten worden.

  OPMERKING
  Vuile of verstopte spoelen verminderen de werkingsefficiency van het systeem en kunnen leiden tot
  hogere werkingskosten.

  Bedieningstips!
  Laat de ruimte niet te koud
  worden.
  Dit is slecht voor de gezondheid
  en een verspilling van elektrische
  energie.

  Laat de deuren en
  vensters zoveel mogelijk
  gesloten om de koele
  lucht in de ruimte vast te
  houden.

  Voorkom direct zonlicht in de
  ruimte wanneer het aircosysteem
  in werking is.

  Houd de temperatuur in de
  ruimte constant.
  Stel de richting van de verticale
  en horizontale luchtstromen in
  om in de ruimte een uniforme
  temperatuur te handhaven.

  Reinig de luchtfilters
  regelmatig.

  Ventileer de ruimte zo
  nu en dan.

  Vervuilde luchtfilters
  verminderen de
  luchtdoorstroming en
  verlagen het koelende en
  ontvochtende effect.
  Reinig de luchtfilters
  minstens eenmaal per
  veertien dagen.

  Aangezien ramen goed
  gesloten zijn, is het een
  goed idee om deze te
  openen en de ruimte nu
  en dan te ventileren.

  Gebruik een hoge
  ventilatorsnelheid voor
  effectieve en snelle koeling
  De eenheid werkt op de
  gemeten koelcapaciteit
  wanneer de snelheid van
  de ventilator hoog is.

  Functie van zelfdiagnose
  Deze eenheid heeft een ingebouwde mogelijkheid voor foutdiagnose.
  Eenheid-LED zal knipperen in geval de thermistor niet goed werkt. Neem contact op met uw
  servicetechnicus/dealer in een dergelijke situatie.
  LED foutdisplay
  (eenmaal)

  2 sec.

  2 sec.

  2 sec.

  Handleiding 19

  NEDERLANDS

  Zorg ervoor dat de
  deuren en ramen echt
  goed dicht zitten.

  Houd de blinden en
  gordijnen gesloten. • Page 20

  Onderhoud en service

  Tips voor problemen oplossen! Spaar tijd en geld!
  De airconditioner kan abnornaal werken wanneer:
  Probleem

  Airconditioner
  start niet

  Airconditioner
  koelt niet
  zoals het zou
  moeten

  Mogelijke oorzaken

  Wat u moet doen

  ■ De airconditioner is niet
  aangesloten op stopcontact.

  • Zorg ervoor dat de stekker van de airconditioner
  volledig in het stopcontact zit.

  ■ De zekering is gesprongen/
  circuitbreker is doorgeknipt.

  • Controleer de zekering van de behuizing/de
  circuitbrekerdoos en vervang de zekering of
  reset de circuitbreker.

  ■ Stroomuitval

  • Als er stroomuitval optreedt, zet u de regelaar
  voor de modus op OFF.
  Wanneer de stroom is hersteld, wacht u 3
  minuten om de airconditioner te herstarten om
  te voorkomen dat de overbelasting van de
  compressor voor problemen zorgt.

  ■ Hoog voltage

  • Als het voltage ongewoon hoog is of laag is zal
  de circuitbreker knappen.

  ■ Luchtstroom is beperkt.

  • Zorg ervoor dat er geen gordijnen, blinden of
  meubels de voorkant van de airconditioner
  blokkeren.

  ■ Het luchtfilter is vuil.

  • Maak het filters op zijn minst elke twee weken
  schoon.
  Zie de sectie Onderhoud en service.

  ■ De kamer is mogelijk te heet.

  • Wanneer de airconditioner voor het eerst
  ingeschakeld wordt, dient u tijd uit te trekken om
  de ruimte te laten afkoelen.

  ■ Koude lucht ontsnapt.

  • Controleer op open registers in de grond van
  een fornuis en of koude lucht terugkeert.

  ■ Controleer de temperatuurinstellingen.

  • Zorg ervoor dat ze correct zijn.

  ■ Mogelijk is er een hittebron
  in de kamer.

  • Controleer en verwijder een dergelijke bron of
  schakel deze uit als u de airconditioner gebruikt.

  Bel de service onmiddellijk in de volgende situaties
  1. Als er iets abnormaals is zoals een geur van brand, luid geluid et cetera. Stop de
  eenheid en zet de circuitbreker uit. Probeer nooit zelf te repareren of het systeem in
  dergelijke gevallen te herstarten.
  2. Hoofdstroomsnoer is te heet of beschadigd.
  3. Foutcode wordt door zelfdiagnose gegenereerd.
  4. Water lekt van eenheid binnen zelfs als de vochtigheid laag is.
  5. Een schakelaar, circuitbreker (veiligheid, aarde) of zekering werkt niet correct.
  Gebruiker moet routinematig controle en schoonmaken uitvoeren om te voorkomen
  dat de eenheid niet goed werkt. In geval van speciale situaties moet het werk alleen
  gedaan worden door een servicetechnicus.
  20 Airconditioner • Page 21

  P/No.: MFL37562519

  Printed in Korea


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG CC18AWU wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von LG CC18AWU in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von LG CC18AWU

LG CC18AWU Bedienungsanleitung - Englisch - 21 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info