Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/25
Nächste Seite
HANDLEIDING
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de
set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.
TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD
AIR
CONDITIONER
www.lg.com
NEDERLANDS
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HANDLEIDING

  AIR
  CONDITIONER
  NEDERLANDS

  Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de
  set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.
  TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD

  www.lg.com • Page 2

  2

  TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

  TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN
  Hier zijn een aantal tips die u zullen helpen om het energieverbruik van de airco te verlagen.
  U kunt de airco efficiënter gebruiken door de volgende instructies in acht te nemen:

  • Binnenshuis niet te veel koelen. Dit kan slecht zijn voor uw gezondheid en verbruikt meer
  elektriciteit.
  • Houd zonlicht tegen met zonwering of gordijnen wanneer u de airco gebruikt.
  • Houd ramen en deuren gesloten wanneer u de airco gebruikt.
  • Stel de luchtstroom van de airco verticaal of horizontaal in om luchtcirculatie te verkrijgen.
  • Stel de ventilator in op een hogere stand om de binnenlucht sneller te verkoelen of verwarmen.
  • Zorg regelmatig voor ventilatie door de ramen te openen, omdat de luchtkwaliteit kan verslechteren als de airco vele uren achterelkaar aan staat.
  • Maak het luchtfilter om de week schoon. Stof en ander vuil dat zich ophoopt in het luchtfilter
  kan de luchtstroom blokkeren of de koeling of ontvochtiging verslechteren.

  NEDERLANDS

  Voor uw administratie
  Niet de aankoopbon aan deze pagina voor het geval u de aankoopdatum moet bewijzen en als
  garantiebewijs. Schijf hier het model- en serienummer op:
  Modelnummer:
  Serienummer:
  U kunt deze vinden op de sticker op de zijkant van het apparaat.
  Naam van de dealer:
  Aankoopdatum: • Page 3

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  3

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOOR U HET APPARAAT GEBRUIKT.
  Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om gevaarlijke situaties te voorkomen en
  om een zo goed mogelijke werking van uw product te waarborgen

  ! WAARSCHUWING
  Risico op zware verwondingen of levensgevaar wanneer deze instructies worden genegeerd

  ! LET OP
  Risico op lichte verwondingen of schade aan het product wanneer deze instructies worden genegeerd

  ! WAARSCHUWING
  • Installatie of reparatie door ongekwalificeerde personen kan risico’s voor u en anderen veroorzaken.
  • Apparaat dient te worden geinstalleerd conform de nationale regelgeving.
  • Gebruik ontvlambaar gas (nitrogeen) om lekken te ontdekken en om de lucht te zuiveren, het gebruik van
  samengeperste lucht of brandbaar gas kan tot brand of een explosie leiden.
  • De informatie in deze handleiding is bedoeld voor gebruik door een gekwalificeerde installatietechnicus die bekend is met veiligheidsprocedures en over de benodigde werktuigen en meetinstrumenten beschikt.
  • Indien u alle instructies in deze handleiding niet zorgvuldig doorleest kan dit slecht functioneren van het apparaat, schade aan eigendommen, verwondingen of de dood veroorzaken.
  • Indien het netsnoer moet worden vervangen, worden vervangende werkzaamheden worden uitgevoerd door
  bevoegd personeel met behulp van alleen originele vervangingsonderdelen.

  Installatie

  NEDERLANDS

  • Gebruik een normale stop afgestemd op het energieverbruik van de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er een
  risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
  • Neem contact op met een lokale dienstverlener wanneer u de airco wilt installeren of verplaatsen. Indien u dit
  niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Gebruik altijd een stekker en stopcontact met randaarde. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
  • Zorg ervoor dat het deksel en de afdekplaat van het bedieningspaneel goed zijn bevestigd. Indien u dit niet
  doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
  • Installeer een stopcontact met eigen stop speciaal voor de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op
  elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
  • Breng geen verlengingen of andere veranderingen aan de stroomkabel aan. Als de stroomkabel beschadigd is
  of anderszins in slechte staat dient deze vervangen te worden. Er bestaat risico op elektrische schokken.
  • Wees voorzichtig bij het uitpakken en installeren van de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Installeer de airco niet op een onstabiele ondergrond of op een plek waar het apparaat zou kunnen vallen. Er
  bestaat levensgevaar of risico op zware verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, behalve als zij onder toezicht staan of
  instructie hebben gehad inzake het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
  • Selecteer installatielocaties die het gewicht van de binnenunit goed kunnen ondersteunen. Indien u hier niet
  aan voldoet kan dat leiden tot schade aan eigendommen, storing van het product en persoonlijk letsel.
  • Onjuiste bedrading of installatie kan leiden tot brand of een elektrische schok.
  • Wanneer de unit voorafgaand aan installatie blootgesteld wordt aan water of andere vochtigheid kan dit leiden tot
  een elektrische schok. Slap het product niet op in een vochtige kelder of stel het niet bloot aan regen of water.
  • Gebruik bij de installatie van de unit de meegeleverde installatiekit. Anders kan de unit vallen of ernstig letsel
  veroorzaken. • Page 4

  4

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  • Installeer de buitenunit niet op een plaats waar kleine dieren een nest kunnen bouwen. Kleine dieren kunnen
  mogelijk in de unit gaan in interne elektrische onderdelen aanraken, wat tot een storing of brand kan leiden.

  Bediening

  NEDERLANDS

  • Laat de airco niet lange tijd aanstaan bij een zeer hoge luchtvochtigheidsgraad of wanneer er een deur of raam
  open is. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
  • Zorg ervoor dat de stroomkabel niet strak staat of beschadigd is terwijl het apparaat in gebruik is. Indien u dit
  niet doet, bestaat er een risico op brand, elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
  • Plaats geen objecten op de stroomkabel. Er bestaat risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
  • Zet de airco niet aan door de stekker in het stopcontact te steken, of aan door de stekker eruit te halen.
  Er bestaat risico op brand of elektrische schokken.
  • Met natte handen het apparaat niet aanraken, bedienen of repareren. Er bestaat risico op elektrische schokken
  of defecten aan het apparaat.
  • Plaats geen verwarming of hete apparaten bij de stroomkabel. Er bestaat risico op brand, elektrische schokken
  of defecten aan het apparaat.
  • Zorg ervoor dat er geen water in de airco komt. Er bestaat risico op explosie of brand.
  • Laat geen licht ontvlambare producten zoals benzine, benzeen of oplosmiddelen dicht bij de airco staan.
  Er bestaat risico op explosie of brand.
  • Laat de airco niet lange tijd aanstaan in een kleine ruimte zonder ventilatie. Zorg voor voldoende en regelmatige
  ventilatie. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
  • In geval van een gaslek moet u de ruimte goed ventileren voor u de airco weer gebruikt. Indien u dit niet doet,
  bestaat er een risico op een explosie of brand.
  • Trek de stekker uit het stopcontact als u opmerkt dat de airco vreemd geluid maakt, vreemd ruikt, of als er rook
  uit komt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
  • Zet het apparaat uit en sluit de ramen tijdens een storm of onweer. Indien mogelijk, verwijder het apparaat van
  het raam voor de storm.
  • Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum wanneer het apparaat waterschade heeft opgelopen.
  Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
  • Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
  • Zorg ervoor dat er voldoende geventileerd wordt wanneer deze airco tegelijk met een verwarming wordt gebruikt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op brand, ernstige verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de airco schoonmaakt of repareert.
  Indien u dit niet doet, bestaat er levensgevaar of risico op ernstige verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Trek de stekker uit het stopcontact wanneer de airco gedurende lange tijd niet gebruikt wordt. Indien u dit niet
  doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
  • Plaats geen objecten op de airco. Er bestaat risico op defecten aan het apparaat.
  • Neem voor het reinigen van de binnenzijde contact op met een erkend servicecentrum of een dealer. Gebruik
  geen agressieve reinigingsmiddelen die corrosie of beschadiging van de unit kunnen veroorzaken. Agressieve
  reinigingsmiddelen kunnen ook de oorzaak zijn van defecte apparatuur, brand of een elektrische schok.
  • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, behalve als zij onder toezicht staan of
  instructie hebben gehad inzake het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.
  • Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
  • Neem voor elektrisch werk contact op met de dealer, verkoper, een gekwalificeerde elektricien of een geautoriseerd Service Center. Er bestaat een risico op brand of een elektrische schok.
  • Hang geen was of andere objecten aan de unit op. De unit kan vallen of schade aan eigendommen, storing aan
  het product en persoonlijk letsel veroorzaken.
  • Gooi het verpakkingsmateriaal op een veilige manier weg. Zoals schroeven, nagels, batterijen, gebroken onderdelen enz. na installatie of onderhoud en scheur weg en gooi de plastic verpakkingen weg. Kinderen kunnen
  er mee spelen wat letsel kan veroorzaken. • Page 5

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  5

  ! LET OP
  Installatie
  • Controleer na installatie of reparatie of er geen koelmiddel lekt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op
  defecten aan het apparaat.
  • Zorg voor een correcte installatie van de afvoerleiding om te zorgen voor een correcte afvoer van gecondenseerd water. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
  • Houd het apparaat rechtop ook wanneer u het installeert.
  • Installeer de airco op een plek waar het lawaai van de buiten-unit of de uitlaatgassen geen overlast veroorzaken
  bij de buren. Indien u dit niet doet is er risico op een conflict met uw buren.
  • Wanneer u het apparaat vervoert, dient het door minimaal 2 personen of door een heftruck opgetild te worden.
  Er bestaat risico op zware verwondingen.
  • Installeer de airco niet op een plek waar deze wordt blootgesteld aan directe zeewind of opspattend zeewater.
  Er bestaat risico op defecten aan het apparaat.

  Bediening

  Temperatuurbereik
  Onderstaande tabel duidt de verschillende temperaturenbereiken van de airconditoner aan.
  Stand
  Koelen
  Verwarmen

  Binnentemperatuur
  18°C~32°C
  16°C~30°C

  Buitentemperatuur
  -10°C~48°C
  -15°C~24°C

  NEDERLANDS

  • Zorg ervoor dat er geen mensen, dieren of planten direct in de koude of warme luchtstromen staan.
  Er bestaat risico op zware verwondingen.
  • Gebruik het apparaat niet voor speciale toepassingen zoals het conserveren van voedsel, kunstwerken, etc.
  Dit is een airco voor huishoudelijk gebruik, niet voor preciese koeling. Er bestaat levensgevaar of risico op brand
  of elektrische schokken.
  • Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet. Er bestaat risico op explosies of defecten aan het apparaat.
  • Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of water om de airco schoon te maken. Gebruik
  een zachte doek. Er bestaat risico op zware verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Raak de metalen onderdelen van de airco niet aan wanneer u het luchtfilter verwijdert. Er bestaat risico op
  zware verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Zorg ervoor dat u het luchtfilter correct terugplaatst na het schoonmaken. Maak het luchtfilter om de week
  schoon, of vaker indien dit nodig is.
  • Steek geen vingers, handen of andere objecten door de luchtinlaat of -uitlaat terwijl de airco aan staat.
  Er bestaat risico op elektrische schokken.
  • Het water dat uit de airco komt is geen drinkwater! Er bestaat een risico voor de gezondheid.
  • Gebruik een stevige kruk of ladder wanneer u de airco schoonmaakt, onderhoudt of repareert, indien deze hoog
  is geplaatst. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Gebruik geen batterijen van verschillende merken of types in de afstandsbediening; gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen samen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
  • Laadt de batterijen niet op en haal ze niet uitelkaar. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie,
  brand of zware verwondingen.
  • Gebruik de afstandsbediening niet wanneer er een batterij lekt. Als vloeistof uit een batterij in aanraking komt
  met uw kleding of huid, was dit er dan af met schoon water. Indien u dit niet doet, bestaat er risico op zware
  verwondingen.
  • Als vloeistof uit een batterij wordt ingeslikt, moet u uw mond grondig spoelen met schoon water en een dokter
  raadplegen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico voor uw gezondheid.
  • Ga niet op de binnen-/buitenunit staan en zet er niets bovenop. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel en storing
  van het product.
  • Kantel de unit niet tijdens het verwijderen of demonteren. “Het gecondenseerde water binnen in de unit kan
  overlopen”
  • Wees voorzichtig dat er geen vloeistof op de afstandsbediening morst. Anders kan dit leiden tot storing van de
  afstandsbediening.
  • Stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht of warmte. De airconditioner kan hierdoor onjuist functioneren. • Page 6

  6

  INHOUD

  INHOUD
  2

  TIPS OM ENERGIE TE
  BESPAREN

  16 GEAVANCEERDE FUNC-

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  16

  De kamertemperatuur snel behaaglijk
  maken

  16

  Automatisch reinigen binnen

  7

  VOOR GEBRUIK

  16

  Automatisch omschakelen

  7

  Onderdelen

  17

  Energiebesparende koelingsmodus

  17

  Stilte-modus (Eenheid buiten)

  18

  °C/°F conversie

  18

  Kleur van de binnenverlichting aanpassen

  18

  Helderheid van de binnenverlichting
  aanpassen

  3

  8

  Het gebruik van de afstandsbediening

  13 BASISFUNCTIES

  TIES

  NEDERLANDS

  13

  Feedback verlichting

  13

  Temperatuur aanpassen

  13

  Ventilatorsnelheid aanpassen

  18

  Alarm verlichting

  13

  De kamer koelen

  19

  13

  De kamer Verwarming

  De airco bedienen zonder de afstandsbediening

  14

  Luchtvochtigheid verlagen

  19

  14

  De kamer ventileren

  De airco automatisch opnieuw opstarten

  14

  De richting van de luchtstroom instellen

  14

  De timer instellen

  15

  - Slaapmodus instellen

  20 ONDERHOUD
  21

  Luchtfilter schoonmaken

  22 PROBLEMEN VERHELPEN
  22

  Zelfdiagnose

  22

  Voordat u een service-aanvraag doet • Page 7

  VOOR GEBRUIK

  7

  VOOR GEBRUIK
  Onderdelen
  Eenheden binnen
  Luchtfilter

  Voorpaneel
  Behuizing aan de
  binnenkant (vast)

  Signaalontvanger
  AAN/UIT-knop
  Luchtuitgang

  * De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

  !

  N.B.

  Het aantal controlelampjes en hun positie kan variëren al naar gelang het model van de airco.

  Eenheid buiten

  Verbindingskabel

  Buizen

  Luchtuitvoeropeningen

  Afvoerslang
  Basisplaat

  * De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

  NEDERLANDS

  Luchtinvoer
  -openingen • Page 8

  8

  VOOR GEBRUIK

  Het gebruik van de
  afstandsbediening
  Het is makkelijker om de airco te bedienen
  met de afstandsbediening.

  Onderdelen

  Batterij invoeren
  Voer de batterij in voordat u de
  afstandsbediening gebruikt.

  1 Open de onderkant van de
  afstandsbediening door dit rechtsom te
  draaien.

  Afstands
  -ediening

  2 Voer de batterij in. (Zorg dat de metalen
  aansluitingen van de afstandsbediening en
  de batterij met elkaar matchen.)
  Cradle
  Metalen aansluiting

  3 Zorg dat de lijnen op elkaar aansluiten, sluit

  Accu

  de onderkant van de afstandsbediening
  door dit linksom te draaien.

  1

  Oplader
  2
  Onderkant

  NEDERLANDS

  Tips voor het touchscreen

  Tik op

  Tik en houd
  vast
  (minstens 2
  seconden
  vast)

  !

  Een enkele tik met de vinger
  selecteert een onderdeel. Het
  display verandert wanneer de
  vinger losgelaten wordt.
  Tik en houd een onderdeel vast
  door het aan te raken en uw
  vinger niet los te laten totdat er
  iets gebeurt.

  N.B.

  • When selecting an item, tap the center
  of icon or display screen.
  • Use the tip of your finger to tap the
  item you want. Be careful not to tap
  any other icons. • Page 9

  VOOR GEBRUIK

  Batterij opladen

  9

  Gebruikshandleiding

  1 Steek de stekker van de stroomdraad in
  het stopcontact en de kabel in de cradle.

  Richt de afstandsbediening op de ontvanger
  aan de onderkant van de airco om hem te
  bedienen.

  2 Zet de afstandsbediening op de cradle.
  (Zorg dat de metalen aansluitingen van de
  afstandsbediening en de batterij met
  elkaar matchen.)

  Afstandsbediening
  2
  Cradle
  Kabel

  1

  Metalen aansluiting

  1

  !

  N.B.

  • Het kan zijn dat andere elektronische
  apparaten op de afstandsbediening
  reageren wanneer deze erop gericht is.
  Zorg ervoor dat de afstandsbediening
  goed op de airco gericht is.
  • Om goed functioneren te waarborgen,
  dient u de zender en de ontvanger
  schoon te maken met een zachte doek.
  • Als je de zender van de
  afstandsbediening bedekt, kan dit een
  onjuiste werking veroorzaken.

  Stroomdraad

  N.B.

  • De batterij moet voor het eerste gebruik
  volledig opgeladen zijn om de
  levensduur van de batterij te
  verbeteren.
  • Wanneer de batterij op raakt, toont het
  display een beschrijving van het
  opladen van de batterij. (Knoppen of
  iconen kunnen niet gebruikt worden.)
  Laad de batterij op.
  • Display toont de tijd als dit aangezet
  wordt tijdens het opladen.
  • De helderheid van het display wordt
  donkerder tijdens het opladen.
  • Wanneer de afstandsbediening gedurende
  een lange tijd niet gebruikt wordt, laadt de
  batterij dan op terwijl de afstandsbediening
  uitstaat voor een langere levensduur.

  NEDERLANDS

  ! • Page 10

  10 VOOR GEBRUIK

  Gids voor het display
  Display

  1
  Na enkele ogenblikken

  4

  Set Tem
  Temp

  18
  1

  Room Temp

  °C

  5

  Set Temp

  18

  6

  °C

  2
  7

  25

  °C

  3

  8
  9

  !

  N.B.


  , en E zijn soorten touch-knoppen en iconen die op het scherm verschijnen
  • Het display gaat uit indien er een bepaalde periode niet op getikt is.  Aan/Uit-knop : Zet de stroom of het display aan/uit.  Temperatuur-knop : Past de kamertemperatuur aan bij het ACO, koelen en
  verwarmen.

  NEDERLANDS  E

  Ventilatorsnelheid : Stelt de snelheid van de ventilator van de binnen-unit in.
  Weergave batterijstatus : Geeft de resterende batterijtijd weer.
  A C
  D B
  Set Temp

  18

  ◀▶

  °C

  Weergave werkingsmodus : Geeft de geselecteerde werkingsmodus weer.
  Koelen (A) / Automatische functie of automatisch omschakelen (C) /
  Ontvochtiging (D) / Verwarming (B) / Luchtcirculatie ( ).
  Weergave ingestelde temperatuur : Geeft de kamertemperatuur weer indien u op de
  "Set Temp" tikt en gaat na enkele ogenblikken naar de ingestelde temperatuur.
  Icoon voor het verplaatsen van een menu : Tik op ◀,▶ of
  menu links of rechts te gaan.

  om naar een  Weergave ventilatorsnelheid : Als aanvullende functies ingesteld zijn, wordt
  de ventilatorsnelheid en de aanvullende functie(s) afwisselend weergegeven.  Icoon voor aan-/uitzetten van het licht van de binnenunit. • Page 11

  VOOR GEBRUIK

  Basis bediening

  4 Display ontwaken

  1 Stroom aanzetten
  - Wanneer het scherm uitstaat of de tijd
  weergegeven wordt; Als u op
  drukt
  gaat het scherm op standby.
  - Als u dan op
  op een standby-scherm
  drukt, gaat de stroom aan.

  Mon

  12:00

  Als er op
  gedrukt wordt wanneer het
  scherm uitstaat of de tijd toont zal het
  scherm ontwaken.

  Druk op

  A/C

  Scherm uit

  OFF

  AM

  Tijdsweergave
  (Aan het opladen)

  Scherm uit
  Druk op

  A/C

  OFF

  11

  Scherm standby
  of

  Stroom
  gaat aan.
  Druk op

  Set Temp

  18

  °C

  Set Temp

  18

  °C

  Actief
  home-scherm
  Scherm standby

  !

  Actief
  home-scherm

  N.B.

  2 Automatisch terugkeren naar het home-scherm
  - Het gaat automatisch terug naar het
  home-scherm als een menu gedurende een
  bepaalde tijdsperiode onaangeraakt blijft.
  - Voor het Ontspannen en Romantische menu
  duurt het iets langer (25 seconden) voordat
  het teruggaat naar het home-scherm wanneer
  het niet aangeraakt wordt.
  3 Terugkeren naar het bovenliggende menu
  en home-scherm
  - Tik op
  om terug te keren naar het
  bovenliggende menu.
  - Tik op
  en houd vast om naar het
  home-scherm terug te keren.
  - Tik op de pagina-indicator (
  ) om
  naar het home-scherm terug te keren.

  :00
  12AM

  Druk op
  Batterij opladen

  NEDERLANDS

  • U kunt alleen ◀ , ▶ en P op een
  standby-scherm aanpassen.

  Mon

  Tijdsweergave
  (Aan het opladen)

  De helderheid van het display aanpassen
  1 Tik als volgt op het menu.
  - Standby-scherm : ► → Settings
  Screen Brightness
  .

  →►→

  - Actief home-scherm : ► → More * → ►
  → Settings
  → ► → Screen Brightness
  .

  2 Tik op

  of Max om de gewenste
  Min
  helderheid te selecteren.

  - De helderheid van het display verandert. • Page 12

  12 VOOR GEBRUIK

  Menustructuur
  Home-scherm is standby; stroom is uit.
  Lighting Color

  White / Yellow
  Relaxing /
  Romantic
  Customizing

  Custom 1~4

  Lighting
  Brightness

  Min/Middle/Max

  Custom 5~8

  Home

  Lighting On/Off

  A/C Timer

  On

  Alarm Light

  AM(PM) / Hour /
  Minute

  Color Rotation

  Auto Clean
  WLAN*

  Settings

  Screen
  Brightness

  Min / Max

  Temp Unit

  °C / °F

  Set Time

  Day / Hour / Minute

  Lighting Color

  White / Yellow

  Menu
  Lighting Color
  Lighting Brightness
  Heat
  ACO
  Cool
  Mode
  Dry
  Fan
  Jet
  Air Mode
  Eco
  Swing
  A/C Timer
  More
  Alarm Light
  Silent
  Auto Clean
  Settings
  WLAN*
  Screen Brightness
  Temp Unit
  Set Time

  +

  Pagina
  18
  18
  13
  16
  13
  14
  14
  16
  17
  14
  15
  18
  17
  16
  11
  18
  14

  Relaxing /
  Romantic

  Home-scherm is actief;
  stroom is aan.

  Customizing

  Custom 1~4

  Lighting
  Brightness

  Min/Middle/Max

  Custom 5~8

  Home

  Lighting On/Off

  Color Rotation

  Heat

  NEDERLANDS

  ACO
  Mode

  Cool
  Dry
  Fan

  Air Mode

  Jet / Eco

  Swing

  Vertical /
  Horizontal

  A/C Timer

  Sleep / On

  More

  Alarm Light

  AM(PM) / Hour /
  Minute

  Silent
  Auto Clean

  WLAN*

  Settings

  Screen
  Brightness

  Min / Max

  Temp Unit

  °C / °F

  Set Time

  Day / Hour / Minute

  * Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, bepaalde functies niet werken. (WLAN is een optionele functie.) • Page 13

  BASISFUNCTIES 13

  BASISFUNCTIES
  Feedback verlichting
  - Wanneer u AAN/UIT aanpast, geven
  temperatuur, modus en ventilatorsnelheid
  een feedback verlichting.
  Als u de helderheid van de binnenverlichting
  verandert, zal de helderheid van de feedback
  verlichting ook veranderen. Zelfs als de
  binnenverlichting uit staat, zal de feedback
  verlichting niet uitgaan.
  * Het kan zijn dat, afhankelijk van het model,
  deze functie niet werkt.

  Druk op
  om de gewenste
  ventilatorsnelheid aan te passen.

  Temperatuur aanpassen

  De kamer koelen

  1 Druk op op een actief home-scherm.
  2 Tik op
  of
  om de gewenste

  (Koelen)

  temperatuur in te stellen.
  3 Tik op het display of op .
  - Ga terug naar het bovenliggende menu.
  h Het is mogelijk om deze functie aan te
  passen op een actief home-scherm.

  Set Temp

  18

  °C

  1 Tik als volgt op een menu op een actief
  home-scherm.
  - ► → Mode

  → ◀ / ▶ → Cool A.

  2 Tik op het display of op

  .

  - Ga terug naar het bovenliggende menu.

  3 Druk op

  om de gewenste temperatuur
  aan te passen.

  Ventilatorsnelheid aanpassen
  1 Druk op E op een actief home-scherm.
  2 Tik op ◀ of ▶ om de gewenste
  3 Tik op het display of op

  .

  - Ga terug naar het bovenliggende menu.
  h Het is mogelijk om deze functie aan te
  passen op een actief home-scherm.

  - Het temperatuurbereik is 18°C (64°F) ~
  30°C (86°F).

  De kamer Verwarming
  (Verwarming)
  1 Tik als volgt op een menu op een actief
  home-scherm.
  - ► → Mode

  → ◀ / ▶ → Heat B .

  2 Tik op het display of op

  .

  - Ga terug naar het bovenliggende menu.
  Set Temp

  18

  °C

  3 Druk op

  om de gewenste temperatuur
  aan te passen.

  → Raadpleeg “Temperatuur aanpassen”
  - Het temperatuurbereik is 16°C (60°F) ~
  30°C (86°F).
  Druk op om de gewenste temperatuur aan
  te passen.

  !

  N.B.

  Apparaten met alleen koeling ondersteunen deze functie niet.

  NEDERLANDS

  ventilatorsnelheid in te stellen.

  → Raadplaag “Temperatuur aanpassen” • Page 14

  14 BASISFUNCTIES

  Luchtvochtigheid verlagen

  2 Tik op

  of
  om de richting van de
  luchtstroom horizontaal of verticaal aan te
  passen. (Beide zijn selecteerbaar)

  (Ontvochtiging)
  In deze modus wordt een te hoge
  luchtvochtigheid van de omgeving gecorrigeerd
  om schimmelplekken te voorkomen. In deze
  modus worden de kamertemperatuur en de ventilatorsnelheid automatisch aangepast om een
  optimale luchtvochtigheid te behouden.

  1 Tik als volgt op een menu op een actief
  home-scherm.
  - ► → Mode

  → ◀ / ▶ → Dry

  2 Tik op het display of op

  D.

  N.B.

  • In deze modus kan de kamertemperatuur niet ingesteld worden, daar deze
  automatisch aangepast wordt.

  De kamer ventileren
  (Ventilatie)
  In deze modus wordt de lucht alleen ecirculeerd
  zonder de kamertemperatuur te wijzigen.

  1 Tik als volgt op een menu op een actief
  home-scherm.
  - ► → Mode

  → ◀ / ▶ → Fan

  NEDERLANDS

  2 Tik op het display of op

  .

  ,
  of
  wordt op een home-scherm
  getoond.
  wordt niet op een home-scherm
  getoond.

  N.B.

  • Het instellen van een willekeurige richting kan het apparaat beschadigen.
  • Wanneer u de airco aanzet, start hij automatisch in de richting waarin de luchtstroom stond toen hij werd uitgezet,
  waardoor de richting mogelijk niet
  overeenkomt het de indicatie op de display
  van de afstandsbediening. Wanneer dit
  gebeurt, kunt tik op
  of
  drukken om
  de richting weer in te stellen.
  • U kunt
  niet aanpassen in Jet-modus
  (Koeling, Verwarming).
  • U kunt
  en
  niet aanpassen in de
  Slaapmodus.
  • De vinfunctie stopt automatisch wanneer de bedieningsmodus veranderd
  wordt.

  .

  - Ga terug naar het bovenliggende menu.

  3 Druk op E om de gewenste ventilatorsnelheid aan te passen.

  → Raadpleeg "Ventilatorsnelheid aanpassen”

  !

  3

  !

  .

  - Ga terug naar het bovenliggende menu.

  !

  - Wanneer u op
  tikt, verandert het icoon
  (3 stappen). (Geen swing
  , Swing
  (geselecteerd), Lamellen gesloten
  )

  N.B.

  • In deze modus kan de kamertemperatuur niet ingesteld worden, daar deze
  automatisch aangepast wordt.

  De timer instellen
  U kunt de timerfunctie inschakelen om energie te besparen en om de airco efficiënter te
  gebruiken.

  De huidige tijd instellen.
  1 Tik als volgt op het menu.
  - Standby-scherm : ► → Settings
  → Set Time
  .

  →►

  - Actief home-scherm : ► → More
  →►
  → Settings
  → ► → Set Time
  .

  De richting van de luchtstroom instellen
  1 Tik als volgt op een menu op een actief
  home-scherm.
  - ▶ → Swing

  2 Tik op het display of op.
  3 Tik op Day .
  4 Tik herhaaldelijk op ◀ / ▶ of

  /

  . • Page 15

  BASISFUNCTIES 15

  5 Tik op het display of op .
  6 Stel het Uur en de Minuten in op dezelfde
  manier als beschreven in 3-5.

  7 Tik op AM of PM .
  8 Geeft de ingestelde tijd weer wanneer u
  op

  tikt.

  Slaapmodus instellen
  Gebruik de slaapmodus om de airco automatisch uit te schakelen wanneer u gaat slapen.

  1 Tik als volgt op het menu.
  - ► → A/C Timer

  .

  2 Tik op Sleep .
  3 Tik herhaaldelijk op
  Sleep

  3

  4
  Mon

  12:3
  30
  AM

  5
  Day

  Day

  Mon

  Tue

  of

  om het uur te

  selecteren (tot 7 uur).

  4 Tik op het display of op .
  5 Het toont een beschrijving van de geselecteerde functie.

  6

  De airco automatisch op een bepaald
  moment inschakelen
  1 Tik als volgt op het menu.
  - ► → A/C Timer

  .

  2 Tik op On .
  3 Tik herhaaldelijk op
  On

  of

  om het uur te

  selecteren (tot 24 uur).

  4 Tik op het display of op .
  5 Het toont een beschrijving van de geselecteerde functie.

  6

  wordt op een home-scherm getoond.

  N.B.

  • De zonsopkomst-verlichting wordt automatisch ingesteld wanneer u de AANtimer instelt.
  • Met de AAN- of Sleep-timer wordt de ingestelde tijd afgeteld voor het menu Aan
  of Sleep van de A/C Timer.

  !

  N.B.

  • In koelings- of ontvochtigingsmodus
  wordt de temperatuur automatisch 1°C
  verhoogd na 30 minuten, en nogmaals
  1°C verhoogd na weer 30 minuten voor
  een comfortabele slaap.
  • De temperatuur wordt met maximaal
  2°C verhoogd vanaf de ingestelde temperatuur.
  • De snelheid van de ventilator kan niet
  gewijzigd worden wanneer in slaapstand. Zeer lage ventilatorsnelheid start
  op bij koeling en lage ventilatorsnelheid
  start op bij verwarming.
  • Het is mogelijk dat tijdens de werking
  verschillende ventilatorsnelheid getoond
  worden op de afstandsbediening en de
  airconditioning.
  • Wanneer de slaapmodus start wordt de
  binnenverlichting donker.

  Timerfunctie uitschakelen
  1 Tik als volgt op het menu.
  - ► → A/C Timer

  2 Tik op

  !

  Clear all

  .

  .

  N.B.

  • U kunt de Sleep-timer of Aan-timer individueel verwijderen.
  Tik op A/C Timer
  → Sleep Sleep of On
  On
  → Clear → Yes

  NEDERLANDS

  !

  wordt op een home-scherm getoond. • Page 16

  16 GEAVANCEERDE FUNCTIES

  GEAVANCEERDE FUNCTIES
  De airco heeft ook enkele geavanceerde
  functies.

  Automatisch reinigen binnen
  Automatisch Schoon-functie

  De kamertemperatuur snel
  behaaglijk maken
  (snelkoeling/snelverwarming)
  In deze modus wordt de kamertemperatuur in
  de zomer snel omlaag of in de winter snel
  omhoog gebracht.

  1 Tik als volgt op een menu op een actief
  home-scherm.
  - ► → Air Mode

  geselecteerde functie.
  wordt op een home-scherm getoond.
  - In snelkoelingsmodus blaast de airco
  gedurende 30 minuten zo veel mogelijk
  lucht van 18°C (64°F) uit.
  - In snelverwarmingsmodus blaast de airco
  gedurende 30 minuten zo veel mogelijk
  lucht van 30°C (86°F) uit.

  !

  1 Tik als volgt op het menu.

  - Standby-scherm : ► → Auto Clean J.

  - Actief home-scherm : ► → More
  ► → Auto Clean J.  2 Het toont een beschrijving van de
  .

  2 Tik op Jet .
  3 Het toont een beschrijving van de
  4

  Tijdens het koelen of het ontvochtigen
  ontstaat er vocht in de airco. Gebruik de
  automatische schoonmaakfunctie om dit
  vocht te elimineren.

  geselecteerde functie.

  3 J wordt op een home-scherm getoond.
  - Indien u het apparaat uit zet blijft de
  ventilator gedurende 30 minuten werken
  en maakt de binnenkant van de
  binnen-unit schoon.

  !

  N.B.

  Sommige knoppen kunnen niet worden
  gebruikt terwijl de airco met het
  automatisch schoonmaken bezig is.

  N.B.

  NEDERLANDS

  • In luchtcirculatiemodus, automatische
  modus of automatische
  verschakelingsmodus kan deze functie
  niet gebruikt worden.
  • Het kan zijn dat, afhankelijk van het
  model, deze functie niet werkt.

  Automatisch omschakelen
  Warmtepomp modellen
  In deze modus stelt de airco de modus
  automatisch in om de ingestelde
  temperatuur ±2°C te behouden.

  1 Tik als volgt op een menu op een actief
  home-scherm.
  - ► → Mode

  → ◀ / ▶ → ACO C .

  2 Tik op het display of op

  .
  - Ga terug naar het bovenliggende menu.

  3 Druk op

  om de gewenste temperatuur
  aan te passen.

  → Raadplaag “Temperatuur aanpassen”
  - Het temperatuurbereik is 18°C (64°F) ~
  30°C (86°F). • Page 17

  GEAVANCEERDE FUNCTIES 17

  4 Druk op E om de gewenste
  ventilatorsnelheid aan te passen.
  → Raadpleeg "Ventilatorsnelheid
  aanpassen”
  * Het kan zijn dat, afhankelijk van het
  model, deze functie niet werkt.

  Stilte-modus (Eenheid buiten)

  Energiebesparende koelingsmodus

  1 Tik als volgt op een menu op een actief

  Deze modus minimaliseert het energieverbruik
  tijdens het koelen en verhoogt de ingestelde
  temperatuur naar het optimale niveau voor een
  comfortabelere omgeving.
  De temperatuur wordt automatisch ingesteld op
  22°C(72°F) indien de omgevingstemperatuur
  onder de 22°C(72°F) komt. De temperatuur
  wordt behouden indien de omgevingstemperatuur boven de 22°C(72°F) is.

  1 Tik als volgt op een menu op een actief
  home-scherm.
  - ► → Air Mode

  .

  2 Tik op Eco .
  3 Het toont een beschrijving van de
  geselecteerde functie.

  4 G wordt op een home-scherm getoond.

  !

  N.B.

  • Het is mogelijk dat tijdens de werking
  verschillende temperaturen getoond
  worden op de afstandsbediening en de
  airconditioning.

  home-scherm.
  - ► → More

  → ► → Silent I .

  2 Het toont een beschrijving van de
  geselecteerde functie.

  3 I wordt op een home-scherm getoond.

  !

  N.B.

  • Instelling is alleen beschikbaar als het
  apparaat aan staat De Stilte-modus en
  Energiebesparende zijn niet gelijktijdig
  beschikbaar.
  Als er in de Stilte-modus op Energiebesparende le gedrukt wordt, wordt de
  Stiltemodus opgeheven en start de Energiebesparende.
  • De capaciteit kan afnemen wanneer de
  buiten unit in de stilmodus staat.
  • Deze functie kan niet gebruikt worden in
  de Ventilator, Vochtigheid modus.
  • Op een bepaalde temperatuur werkt
  Stilmodus niet om het systeem te
  beschermen.

  NEDERLANDS

  * Het kan zijn dat, afhankelijk van het model,
  deze functie niet werkt.

  Deze modus is om mogelijke klachten van de
  buren te voorkomen, door het geluid van de
  buiten-units te verminderen. De geluidsdruk in
  de ACO, koelings- of verwarmingsmodus van
  de buiten unit is met 3dB afgenomen in
  vergelijking met het gemeten geluid. • Page 18

  18 GEAVANCEERDE FUNCTIES

  °C/°F conversie

  Alarm verlichting

  De installatie schakelt over van °C naar °F of
  van °F naar °C.

  Wanneer een bepaalde ingesteld tijd bereikt
  wordt, zal gedurende een bepaalde tijd de zonsopkomst-verlichting aangaan.
  Stel de huidige tijd in om het alarmlicht in te
  stellen.

  1 Tik als volgt op het menu.
  - Standby-scherm : ► → Settings
  Temp Unit .

  →►→

  - Actief home-scherm : ► → More
  → Settings
  → ► → Temp Unit

  →►

  1 Tik als volgt op het menu.
  - Standby-scherm: ► → Alarm Light

  .

  - Actief home-scherm: ► → More
  → Alarm Light + .

  2 Tik op ˚C of ˚F om de gewenste unit te selecteren.

  2 Tik op

  Kleur van de binnenverlichting
  aanpassen
  .

  of

  PM

  .

  →►

  .

  3 Tik op het uur.
  4 Tik op

  of
  (tot 12 uur).

  1 Tik als volgt op het menu.
  - ◀ → Lighting Color

  AM

  +

  om het uur te selecteren

  5 Tik op het display.

  2 Tik op ◀ of ▶ .

  6 Stel de Minuten in op dezelfde manier als
  beschreven in 3-5.

  3 Tik op de gewenste kleur. (Raadpleeg
  Menustructuur)

  7 Tik op

  - De kleur van de binnenverlichting verandert.

  8 Het toont een beschrijving van de gese-

  Helderheid van de binnenverlichting aanpassen
  1 Tik als volgt op het menu.

  NEDERLANDS

  - ◀ → Lighting Brightness

  .

  2 Tik op

  ,
  of
  om de gewenste
  Min
  Max
  helderheid te selecteren.

  - De helderheid van de binnenverlichting
  verandert.

  Activate

  .

  lecteerde functie.

  9

  +

  !

  wordt op een home-scherm getoond.

  N.B.

  • Als u de alarmverlichting wilt stoppen,
  tikt u op Stop voor het menu “Alarm
  Light + .” • Page 19

  GEAVANCEERDE FUNCTIES 19

  De airco bedienen zonder de
  afstandsbediening

  De airco automatisch opnieuw
  opstarten

  U kunt de aan/uit-knop op de binnen-unit gebruiken om de airco te bedienen wanneer de
  afstandsbediening niet beschikbaar is. De ventilatorsnelheid wordt in de hoogste stand
  gezet.
  1 Open het voorpaneel
  - Trek het onderste gedeelte van het voorpaneel uit en til het op.

  Wanneer de airco weer aangaat na een
  stroomstoring, herstelt deze functie de vorige
  instellingen. Deze functionaliteit is een standaardinstelling.

  Frontpaneel

  Automatisch opeieuw starten
  1 Open het voorpaneel
  - Trek het onderste gedeelte van het voorpaneel uit en til het op.
  2 Druk op de Aan/Uit knop en houd deze 6
  seconden vast.
  - De unit zal twee keer piepen en het licht
  van het bovenste gedeelte van het binnenpaneel (vast) zal 8 keer knipperen.
  Luchtfilter

  2 Druk op de Aan-/Uit-knop

  Voorpaneel
  Behuizing aan
  de binnenkant
  (vast)

  AAN/UIT-knop
  AAN/UIT-knop
  Luchtuitgang

  Kamertemp.

  Temp. inst.

  Modus

  Onder 21°C

  24°C

  Verwarmen

  Boven 21°C en
  onder 24°C

  23°C

  Ontvochtigen

  Boven 24°C

  22°C

  Koelen

  - Voor modellen met alleen koeling, wordt
  de temperatuur op 22°C ingesteld.

  - Om de functie opnieuw aan te zetten,
  drukt u op de Aan/Uit knop en houdt deze
  6 seconden vast. Het apparaat zal twee
  keer piepen en het licht van de bovenkant
  van het binnenpaneel (vast) zal 4 keer
  knipperen.
  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.

  !

  N.B.

  Als u de Aan-/Uit-knop 3 tot 5 seconden
  vasthoudt in plaats van 6 seconden, zal
  het apparaat een testmodus starten.
  In de testmodus blaast het apparaat 18
  minuten lang zo veel mogelijk koele lucht
  uit alvorens naar de standaardinstelling
  terug te keren.

  NEDERLANDS

  - Voor modellen met koeling en verwarming is de manier van instellen anders, afhankelijk van de kamertemperatuur.

  Signaalontvanger • Page 20

  20 ONDERHOUD

  ONDERHOUD
  Indien de airconditioner gedurende een langere tijd niet gebruikt wordt, maak de airconditioner
  dan droog om hem in de beste staat te bewaren.
  1 Maak de airconditioner zorgvuldig droog door hem gedurende 3 tot 4 uur in de ventilatormodus te laten draaien en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact. Er kan interne
  schade optreden als vocht in de componenten achterblijft.
  2 Voordat u de airconditioner opnieuw gebruikt, maak de componenten aan de binnenkant van
  de airconditioner dan weer droog door 3 tot 4 uur de ventilatormodus aan te zetten. Dit helpt
  geurtjes te verwijderen die zich hebben kunnen ontwikkelen uit vochtigheid.
  Maak het apparaat regelmatig schoon om een optimale werking te garanderen en om eventuele
  defecten te voorkomen.
  * Afhankelijk van het model kan dit onderdeel afwezig zijn.
  Luchtfilter

  Voorpaneel
  Behuizing aan
  de binnenkant
  (vast)

  AAN/UIT-knop
  Signaalontvanger

  Luchtuitgang

  * De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.
  Type

  Beschrijving

  Luchtfilter Zie “Luchtfilter schoonmaken”
  Maak de binnen-unit schoon met een zachte droge doek.

  NEDERLANDS

  Maak de condensaat-afvoerpijp
  Eenheden
  Maak de condensaat-vat schoon
  binnen
  Maak de warmtewisselaar zorgvuldig schoon.
  Vervang de batterijen van de afstandsbediening.
  Gebruik stoom om de spiraal van de warmtewisselaar en de
  lamellen schoon te maken. (raadpleeg een deskundige)

  Eenheid
  buiten

  Interval
  2 weken
  Regelmatig
  Iedere 4 maanden
  Eenmaal per jaar
  Eenmaal per jaar
  Eenmaal per jaar
  Regelmatig

  Reinig de ventilator

  Eenmaal per jaar

  Maak de condensaat-vat schoon

  Eenmaal per jaar

  Controleer of alle onderdelen van de ventilator stevig vastgemaakt zijn.

  Eenmaal per jaar

  Controleer elektrische componenten met luchtjets

  Eenmaal per jaar

  Maak de elektrische componenten met luchtstralen schoon.

  Eenmaal per jaar • Page 21

  ONDERHOUD 21

  ! LET OP
  • Schakel het apparaat uit en trek de
  stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud pleegt; doet u dit niet dan
  bestaat er een risico op elektrische
  schokken.
  • Gebruik nooit water warmer dan 40°C
  om de filters te reinigen. Dit kan
  namelijk vervormingen of verkleuringen
  veroorzaken.
  • Gebruik nooit vluchtige stoffen voor het
  reinigen van de filters. Deze kunnen de
  oppervlakken van het filter beschadigen.

  !

  4 Reinig het filter met een stofzuiger of met
  warm water.
  - Als het stof lastig te verwijderen is, kunt
  u het filter reinigen met lauw water en
  afwasmiddel.

  5 Laat het filter in de schaduw drogen.
  6 Stop het filter weer goed terug.

  N.B.

  • De locatie en vorm van de filters kan,
  afhankelijk van de modellen, verschillen.
  • Maak de warmtewisselaar van de buitenunit regelmatig schoon. Vuil dat zich in de
  warmtewisselaar ophoopt kan de efficiëntie van het apparaat verlagen waardoor het
  energieverbruik stijgt.

  7 Bevestig de haak van het voorpaneel aan
  de binnenafdekking en druk op het onderste gedeelte van het voorpaneel totdat de
  klikker.
  Haak
  Binnenste kap

  Luchtfilter schoonmaken
  Maak het luchtfilter om de week schoon, of
  vaker indien nodig.
  1 Schakel het apparaat uit en trek de stekker
  uit het stopcontact.

  paneel open en til naar boven.

  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.

  Frontpaneel

  ! LET OP
  • Als je de haak niet op de juiste positie
  hangt, kan dit resulteren in een gat
  tussen het paneel en de binnenste kap.
  Open vervolgens het voorpaneel en zorg
  dat de haak juist opgehangen is.

  3 Neem een filter.

  !
  Luchtfilter

  N.B.

  • Het onderste deel van het voorpaneel
  kan tijdens het gebruik heen en weer
  zwaaien, omdat het voorpaneel een
  opening heeft om soepel te kunnen bewegen.

  NEDERLANDS

  2 Trek het bovenste gedeelte van het front- • Page 22

  22 PROBLEMEN VERHELPEN

  PROBLEMEN VERHELPEN
  Zelfdiagnose
  Dit apparaat heeft een ingebouwde zelfdiagnose-functie. Als er een fout optreedt, zal het lampje
  van de binnen-unit knipperen met een interval van 2 seconden. Wanneer dit gebeurt, dient u
  contact op te nemen met uw dealer of servicecentrum.

  Voordat u een service-aanvraag doet
  Controleer het volgende voordat u contact opneemt met uw servicecentrum. Als het probleem
  zich nog steeds voordoet, kunt u contact opnemen met uw servicecentrum.
  Probleem

  Mogelijke oorzaken

  Oplossing

  • Er komt een brandlucht
  of een vreemd geluid uit
  het apparaat.

  Abnormale
  bedrijfsomstandigheden

  • Er lekt water uit de
  binnen-unit, zelfs wanneer
  de luchtvochtigheid laag is. • Schakel de airco uit, trek de stekker uit het
  stopcontact en neem contact op met uw
  • De stroomkabel is
  servicecentrum.
  beschadigd of wordt
  ongebruikelijk warm.
  • Een knop, een beveiliging,
  de aarding of een zekering
  werkt niet goed.

  NEDERLANDS
  De airco doet het niet.

  • De stekker zit niet in het
  stopcontact.

  • Controleer of de stekker in het stopcontact
  zit.

  • Er is een zekering
  doorgeslagen of de
  aardlekschakelaar is
  gesprongen.

  • Vervang de zekering of controleer de
  aardlekschakelaar.

  • Er is een stroomstoring.

  • Schakel de airco uit als zich een
  stroomstoring voordoet.
  • Wacht 3 minuten na het herstellen van de
  stroomvoorziening voordat u de airco weer
  inschakelt.

  • Het voltage is te hoog of
  • Controleer de aardlekschakelaar.
  te laag.
  • De airco is na een
  bepaalde tijd automatisch • Druk nogmaals op de Aan-/Uit-knop.
  uitgegaan.

  • Batterij is verkeerd
  geplaatst in de
  afstandsbediening.

  • Is de batterij in de afstandsbediening
  geplaatst? Is de batterij op de juiste
  manier geplaatst?
  • Zelfs wanneer u bovenstaande richtlijnen
  volgt, treedt de airconditioner niet in
  werking. Laad de batterij op. • Page 23

  PROBLEMEN VERHELPEN 23

  Probleem

  Mogelijke oorzaken

  Oplossing

  • Zorg ervoor dat de voorkant van de airco niet
  • De luchtstroom is niet
  geblokkeerd wordt door en zonwering, gordijn
  correct.
  of meubel.
  • Maak het luchtfilter om de week schoon.
  • Het luchtfilter is vies. • Zie "Luchtfilter schoonmaken" voor meer
  informatie.
  • In de zomer kan het enige tijd duren voor de
  • De kamertemperatuur binnenlucht koel wordt.
  is te hoog.
  • Gebruik in dit geval de snelkoelen-modus om
  de binnenlucht snel te koelen.
  De airco genereert geen koele
  lucht.

  • Koude lucht ontsnapt
  uit de kamer.

  • Zorg ervoor dat er geen koude lucht uit de
  kamer ontsnapt door ventilatiegaten.

  • De ingestelde
  temperatuur is hoger
  dan de
  kamertemperatuur.

  • Stel de gewenste temperatuur in zodat deze
  lager is dan de kamertemperatuur.

  • Er is een warmtebron
  dichtbij de airco.

  • Gebruik geen warmtebronnen zoals een
  elektrische oven of een gasbrander terwijl de
  airco in gebruik is.

  • Luchtcirculatiemodus
  is ingeschakeld.

  • In luchtcirculatiemodus blaast de airco lucht
  rond zonder deze te koelen of verwarmen.
  • Stel de modus in op koeling.

  • Buitentemperatuur
  is te warm.

  • De koeling kan niet voldoende zijn.

  De airconditionner wekt
  geen warme lucht op.
  • Ontdooiing wordt
  door het
  buitenelement
  geregeld.

  • Bij opwarming vormt er zich ijsafzetting op de
  warmtewisselaar , wanneer de
  buitentemperatuur zakt.
  • Deze functie zorgt voor het verwijderen
  van de ijslaag op de spoel.
  • Gelieve te wachten tot wanneer deze
  operatie voltooid is. Dit duurt zo'n 15
  minuten.

  • Buitentemperatuur
  is te laag.

  • De verwarming kan onvoldoende zijn.

  NEDERLANDS

  • Wanneer de
  verwarmingsmodus
  • Dit is een normaal symptoom.
  gestart wordt.
  • Klep is bijna dicht en • Gelieve te wachten tot wanneer het
  er komt geen lucht uit. element warme lucht maakt.
  • Hoewel het
  • Deze functie zorgt voor het blazen van
  buitenelement
  warme lucht.
  reeds in werking
  getreden is. • Page 24

  24 PROBLEMEN VERHELPEN

  Probleem

  Mogelijke oorzaken

  Oplossing

  • De airconditioner valt plots uit.

  • De timer kan in werking gesteld
  worden. Wanneer de timer in
  werking gesteld is, dan kan de
  airconditioner uitgezet worden.
  • Ga na of de instelling van de timer juist is.

  • Een stroomstoring heeft
  plaatsgevonden tijdens de
  werking.

  • Dit is de auto-restart functie. Het is
  een standaard instelling.
  • Deze functie zorgt ervoor dat het
  element automatisch opgestart
  wordt na een stroomstoring.
  • Indien u in een gebied woont met
  regelmatige stroomstoringen, dan
  kan dit nuttig zijn.

  Het
  binnenelement is
  nog in werking
  zelfs wanneer de
  stroom wordt
  afgesloten.

  • Auto-clean modus wordt
  uitgevoerd.
  • Deze functie zorgt voor het
  verwijderen van overtollig vocht
  in het binnenelement.

  • Gelieve te wachten tot het einde
  van de functies.
  • Dit zal schimmelgroei voorkomen.
  Indien u deze optie niet nodig heeft,
  dan kan u deze uitschakelen.

  De luchtuitlaat
  van het
  binnenelement
  stoot rook uit.

  • De gekoelde lucht van de
  airconditioner vormt stoom.

  • Bij lage kamertemperatuur, zal dit
  fenomeen verdwijnen.

  Het
  buitenelement
  lekt.

  • Bij verwarming, lekt de
  warmtewisselaar water.

  • Bij dit symptoom moet er een
  afvoerslang geïnstalleerd worden
  onder de bodem.
  • Neem contact op met de installateur.

  Lawaai of vibratie
  wanneer in
  werking;

  • Klikkend geluid.
  U hoort een klikkend geluid bij
  het opstarten of het afzetten van
  het element door verplaatsing
  van de omkeerklep.
  • Krakend geluid.
  De plastieken onderdelen van het • Dit zijn normale symptomen.
  binnenelement krimpen en zetten
  • Na een tijdje zal u niets meer horen.
  uit door een plotselinge
  verandering van temperatuur.
  • Geluid van vloeiend water,
  blazend geluid.
  Wanneer er koelvloeistof door de
  airconditioner vloeit, dan kan men
  geluid horen.

  Het
  binnenelement
  geeft een geur af.

  • De lucht kan ruiken door opname
  van een muffe geur of de geur
  van sigaretten door het
  binnenelement.

  De airconditioner
  slaat af tijdens
  werking.

  NEDERLANDS

  • Wanneer de geur niet verdwijnt,
  dan moet u de filter of de
  warmtewisselaar reinigen.
  • Neem contact op met de installateur. • Page 25


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG G09WL ARTCOOL STYLIST INVERTER V wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von LG G09WL ARTCOOL STYLIST INVERTER V in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 14,79 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von LG G09WL ARTCOOL STYLIST INVERTER V

LG G09WL ARTCOOL STYLIST INVERTER V Bedienungsanleitung - Deutsch - 25 seiten

LG G09WL ARTCOOL STYLIST INVERTER V Bedienungsanleitung - Englisch - 25 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info