Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/25
Nächste Seite
www.lg.com
TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD
HANDLEIDING
AIR CONDITIONER
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de
set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.
NEDERLANDS
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HANDLEIDING

  AIR CONDITIONER
  TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD

  www.lg.com

  NEDERLANDS

  Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de
  set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. • Page 2

  2

  TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

  TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN
  Hier zijn een aantal tips die u zullen helpen om het energieverbruik van de airco te verlagen.
  U kunt de airco efficiënter gebruiken door de volgende instructies in acht te nemen:

  • Binnenshuis niet te veel koelen. Dit kan slecht zijn voor uw gezondheid en verbruikt meer
  elektriciteit.
  • Houd zonlicht tegen met zonwering of gordijnen wanneer u de airco gebruikt.
  • Houd ramen en deuren gesloten wanneer u de airco gebruikt.
  • Stel de luchtstroom van de airco verticaal of horizontaal in om luchtcirculatie te verkrijgen.
  • Stel de ventilator in op een hogere stand om de binnenlucht sneller te verkoelen of verwarmen.
  • Zorg regelmatig voor ventilatie door de ramen te openen, omdat de luchtkwaliteit kan verslechteren als de airco vele uren achter elkaar aan staat.
  • Maak het luchtfilter om de week schoon. Stof en ander vuil dat zich ophoopt in het luchtfilter
  kan de luchtstroom blokkeren of de koeling of ontvochtiging verslechteren.

  NEDERLANDS

  Voor uw administratie
  Niet de aankoopbon aan deze pagina voor het geval u de aankoopdatum moet bewijzen en als
  garantiebewijs. Schijf hier het model- en serienummer op:
  Modelnummer:
  Serienummer:
  U kunt deze vinden op de sticker op de zijkant van het apparaat.
  Naam van de dealer:
  Aankoopdatum: • Page 3

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  3

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOOR U HET APPARAAT GEBRUIKT.
  Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om gevaarlijke situaties te voorkomen en
  om een zo goed mogelijke werking van uw product te waarborgen.

  ! WAARSCHUWING
  Risico op zware verwondingen of levensgevaar wanneer deze instructies worden genegeerd.

  ! LET OP
  Risico op lichte verwondingen of schade aan het product wanneer deze instructies worden genegeerd.

  ! WAARSCHUWING
  • Installatie of reparatie door ongekwalificeerde personen kan risico’s voor u en anderen veroorzaken.
  • Het apparaat MOET volgens de lokale bouwverordening geïnstalleerd worden, of bij afwezigheid van
  een geldige bouwverordening, volgens NEN 1010 of NFPA 70/ANSI C1-1003.
  • De informatie in deze handleiding is bedoeld voor gebruik door een gekwalificeerde installatietechnicus
  die bekend is met veiligheidsprocedures en over de benodigde werktuigen en meetinstrumenten
  beschikt.
  • Indien u alle instructies in deze handleiding niet zorgvuldig doorleest kan dit slecht functioneren van het
  apparaat, schade aan eigendommen, verwondingen of de dood veroorzaken.

  Installatie

  NEDERLANDS

  • Gebruik een normale zekering afgestemd op het energieverbruik van de airco. Indien u dit niet doet,
  bestaat er een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
  • Neem contact op met een lokale dienstverlener wanneer u de airco wilt installeren of verplaatsen. Indien
  u dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Gebruik altijd een stekker en stopcontact met randaarde. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op
  elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
  • Zorg ervoor dat het deksel en de afdekplaat van het bedieningspaneel goed zijn bevestigd. Indien u dit
  niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
  • Installeer een stopcontact met eigen zekering speciaal voor de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er
  een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
  • Gebruik een normale stop afgestemd op het energieverbruik van de airco. Indien u dit niet doet, bestaat
  er een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
  • Breng geen verlengingen of andere veranderingen aan de stroomkabel aan. Als de stroomkabel
  beschadigd is of anderszins in slechte staat dient deze vervangen te worden. Er bestaat risico op elektrische schokken.
  • Wees voorzichtig bij het uitpakken en installeren van de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico
  op verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Neem contact op met een lokale dienstverlener wanneer u de airco wilt installeren of verplaatsen. Indien
  u dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Installeer de airco niet op een onstabiele ondergrond of op een plek waar het apparaat zou kunnen
  vallen. Er bestaat levensgevaar of risico op zware verwondingen of defecten aan het apparaat. • Page 4

  4

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  Bediening
  • Laat de airco niet lange tijd aanstaan bij een zeer hoge luchtvochtigheidsgraad of wanneer er een deur of raam
  open is. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
  • Zorg ervoor dat de stroomkabel niet strak staat of beschadigd is terwijl het apparaat in gebruik is. Indien u dit
  niet doet, bestaat er een risico op brand, elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
  • Plaats geen objecten op de stroomkabel. Er bestaat risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
  • Zet de airco niet aan door de stekker in het stopcontact te steken, of aan door de stekker eruit te halen.
  Er bestaat risico op brand of elektrische schokken.
  • Met natte handen het apparaat niet aanraken, bedienen of repareren. Er bestaat risico op elektrische schokken
  of defecten aan het apparaat.
  • Plaats geen verwarming of hete apparaten bij de stroomkabel. Er bestaat risico op brand, elektrische schokken
  of defecten aan het apparaat.
  • Zorg ervoor dat er geen water in de airco komt. Er bestaat risico op explosie of brand.
  • Laat geen licht ontvlambare producten zoals benzine, benzeen of oplosmiddelen dicht bij de airco staan.
  Er bestaat risico op explosie of brand.
  • Laat de airco niet lange tijd aanstaan in een kleine ruimte zonder ventilatie. Zorg voor voldoende en regelmatige
  ventilatie. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
  • In geval van een gaslek moet u de ruimte goed ventileren voor u de airco weer gebruikt. Indien u dit niet doet,
  bestaat er een risico op een explosie of brand.
  • Trek de stekker uit het stopcontact als u opmerkt dat de airco vreemd geluid maakt, vreemd ruikt, of als er rook
  uit komt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
  • Zet het apparaat uit en sluit de ramen tijdens een storm of onweer. Indien mogelijk, verwijder het apparaat van
  het raam voor de storm.
  • Raak het elektrostatische filter niet aan wanneer u de beschermkap verwijderd heeft. Indien u dit niet doet,
  bestaat er een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
  • Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum wanneer het apparaat waterschade heeft opgelopen.
  Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
  • Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
  • Zorg ervoor dat er voldoende geventileerd wordt wanneer deze airco tegelijk met een verwarming wordt gebruikt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op brand, ernstige verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de airco schoonmaakt of repareert.
  Indien u dit niet doet, bestaat er levensgevaar of risico op ernstige verwondingen of defecten aan het apparaat.

  NEDERLANDS

  • Trek de stekker uit het stopcontact wanneer de airco gedurende lange tijd niet gebruikt wordt. Indien u dit niet
  doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
  • Plaats geen objecten op de airco. Er bestaat risico op defecten aan het apparaat.
  • Neem voor het reinigen van de binnenzijde contact op met een erkend servicecentrum of een dealer.
  Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen die corrosie of beschadiging van de unit kunnen veroorzaken.
  Agressieve reinigingsmiddelen kunnen ook de oorzaak zijn van defecte apparatuur, brand of een elektrische
  schok. • Page 5

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  5

  ! LET OP
  Installatie
  • Controleer na installatie of reparatie of er geen koelmiddel lekt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op
  defecten aan het apparaat.
  • Zorg voor een correcte installatie van de afvoerleiding om te zorgen voor een correcte afvoer van gecondenseerd water. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
  • Houd het apparaat rechtop ook wanneer u het installeert.
  • Installeer de airco op een plek waar het lawaai van de buiten-unit of de uitlaatgassen geen overlast veroorzaken
  bij de buren. Indien u dit niet doet is er risico op een conflict met uw buren.
  • Wanneer u het apparaat vervoert, dient het door minimaal 2 personen of door een heftruck opgetild te worden.
  Er bestaat risico op zware verwondingen.
  • Installeer de airco niet op een plek waar deze wordt blootgesteld aan directe zeewind of opspattend zeewater.
  Er bestaat risico op defecten aan het apparaat.

  Bediening
  • Zorg ervoor dat er geen mensen, dieren of planten direct in de koude of warme luchtstromen staan.
  Er bestaat risico op zware verwondingen.
  • Gebruik het apparaat niet voor speciale toepassingen zoals het conserveren van voedsel, kunstwerken, etc.
  Dit is een airco voor huishoudelijk gebruik, niet voor preciese koeling. Er bestaat levensgevaar of risico op brand
  of elektrische schokken.
  • Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet. Er bestaat risico op explosies of defecten aan het apparaat.
  • Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of water om de airco schoon te maken. Gebruik
  een zachte doek. Er bestaat risico op zware verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Raak de metalen onderdelen van de airco niet aan wanneer u het luchtfilter verwijdert. Er bestaat risico op
  zware verwondingen of defecten aan het apparaat.
  • Plaats geen objecten op de airco. Er bestaat risico op defecten aan het apparaat.
  • Zorg ervoor dat u het luchtfilter correct terugplaatst na het schoonmaken. Maak het luchtfilter om de week
  schoon, of vaker indien dit nodig is.
  • Steek geen vingers, handen of andere objecten door de luchtinlaat of -uitlaat terwijl de airco aan staat.
  Er bestaat risico op elektrische schokken.
  • Het water dat uit de airco komt is geen drinkwater! Er bestaat een risico voor de gezondheid.
  • Gebruik een stevige kruk of ladder wanneer u de airco schoonmaakt, onderhoudt of repareert, indien deze hoog
  is geplaatst. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat.

  • Laadt de batterijen niet op en haal ze niet uitelkaar. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie,
  brand of zware verwondingen.
  • Gebruik de afstandsbediening niet wanneer er een batterij lekt. Als vloeistof uit een batterij in aanraking komt
  met uw kleding of huid, was dit er dan af met schoon water. Indien u dit niet doet, bestaat er risico op zware
  verwondingen.
  • Als vloeistof uit een batterij wordt ingeslikt, moet u uw mond grondig spoelen met schoon water en een dokter
  raadplegen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico voor uw gezondheid.
  • Open of sluit het voorste paneel niet wanneer dit paneel verschoven wordt.
  • Indien het voorste paneel open zou gaan gedurende de werking, dan moet u dit weer zachtjes
  sluiten.

  NEDERLANDS

  • Gebruik geen batterijen van verschillende merken of types in de afstandsbediening; gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen samen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat. • Page 6

  6

  INHOUD

  INHOUD
  2

  3

  TIPS OM ENERGIE TE
  BESPAREN
  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  14 GEAVANCEERDE FUNCTIES
  14

  De kamertemperatuur snel behaaglijk
  maken

  14

  Binnenlucht filteren

  14

  - Automatisch schoonmaken

  15

  Plasmapurificatie

  7

  VOOR GEBRUIK

  15

  Automatische instelling

  7

  Onderdelen

  16

  Automatisch omschakelen

  7

  Temperatuurbereik

  16

  °C/°F conversie

  8

  Zorg voor uw gezondheid

  16

  Energiezuinige koeling

  9

  Het gebruik van de afstandsbediening

  16

  Helderheid van de display

  10

  - Batterijen plaatsen

  17

  De airco bedienen zonder de afstandsbediening

  10

  - De afstandsbedieninghouder bevestigen.

  18

  De airco automatisch opnieuw opstarten

  11 BASISFUNCTIES

  19 ONDERHOUD

  NEDERLANDS

  11

  De kamer koelen

  11

  De kamer Verwarming

  12

  De kamer ventileren

  12

  Ventilatorsnelheid instellen

  12

  De richting van de luchtstroom instellen.

  12

  De timer instellen

  12

  - De huidige tijd instellen.

  21

  Zelfdiagnose

  13

  - De airco automatisch op een bepaald
  moment inschakelen.

  21

  Voordat u een service-aanvraag doet

  13

  - De airco automatisch op een bepaald
  moment uitschakelen.

  13

  - Timerfunctie uitschakelen

  13

  - Slaapmodus instellen

  20

  Luchtfilter schoonmaken

  20

  De honingraatfilter reinigen

  20

  Plasmaster filter schoonmaken

  21 PROBLEMEN VERHELPEN • Page 7

  VOOR GEBRUIK

  7

  VOOR GEBRUIK
  Onderdelen
  Eenheden binnen
  Plasmaster Filter
  Rooster voor

  AAN/UIT-knop
  Signaalontvanger
  Lamp dat de
  eenheid werkt

  Honingraatfilter
  Luchtfilter

  Plasmaster Ionizer
  Richting
  (Verticale ventilatiekoepel / Horizontale vin)

  Luchtuitvoer

  * De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

  !

  N.B.

  • Het aantal controlelampjes en hun positie kan variëren al naar gelang het model van de airco.

  Eenheid buiten
  Luchtinvoeropeningen

  Luchtuitvoeropeningen

  Verbindingskabel
  Basisplaat
  * De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.

  Temperatuurbereik
  Onderstaande tabel duidt de verschillende temperaturenbereiken van de airconditoner aan.
  Stand
  Koelen
  Verwarmen

  Binnentemperatuur
  18°C~32°C
  10°C~30°C

  Buitentemperatuur
  -10°C~48°C
  -15°C~24°C

  NEDERLANDS

  Koelmiddelbuizen
  Afvoerslang • Page 8

  8

  VOOR GEBRUIK

  Zorg voor uw gezondheid
  Honingraatfilter
  1 De honingraatvorm is de meest efficiënte
  ruimtebenutting die er bestaat omdat deze
  met een minimum aan materiaal een maximum aan oppervlak creëert. De honingraatvorm van dit filter maakt maximale
  filtering mogelijk en zorgt voor een stabiele
  en uitgebalanceerde structuur.
  2 Gewone geurfilters verwijderen alleen veel
  voorkomende geuren die migraine en chronische vermoeidheid veroorzaken.
  3 Het virus- en allergiebeschermingsfilter
  blokkeert neuraminidase en hemagglutinine
  die geactiveerd worden wanneer een virus
  uit een gastcel breekt om zich te vermeerderen.

  <Plasmaster Ionizer>

  Plasmaster Filter
  1
  2

  3
  <Honingraatfilter>

  Kleine stofdeeltjes worden verbrand en
  geëlimineerd zodra ze binnen bereik van
  het elektrische veld komen.
  Het plasmaluchtzuiveringssysteem kan
  zelfs microscopisch kleine verontreinigingen en stof uit de omgevingslucht verwijderen.
  Dit filter verwijdert huismijten, microstof
  en haren van huisdieren om de gebruiker
  tegen allergieën en astmasymptomen te
  beschermen.

  Plasmaster Ionizer
  NEDERLANDS

  1

  Door de Plasmaster gegenereerde ionen
  steriliseren in de lucht zwevende bacteriën
  en andere schadelijke substanties.
  2 De door de Plasmaster gegenereerde
  ionen steriliseren niet alleen de lucht die
  de airconditioner passeert maar alle
  schadelijke substanties in de omgeving en
  verwijdert zelfs geuren.

  <Plasmaster Filter> • Page 9

  VOOR GEBRUIK

  9

  Het gebruik van de afstandsbediening
  Het is makkelijker om de airco te bedienen met de afstandsbediening.
  De knoppen voor extra functies vindt u onderaan het scherm.

  Draadloze afstandsbediening
  BedienDisplay
  ingspaneel

  Display

  Bedieningspaneel

  Omschrijving
  Plasmaknop*: Het plasmaster filter reinigt
  de lucht door mijten, microstof en haren van
  huisdieren te verwijderen. De Plasmaster
  Ionizer steriliseert in de lucht zwevende
  bacteriën en andere schadelijke stoffen.

  a

  F

  l

  =

  Automatische slaapmodus*: Stelt de automatische slaapmodus in.

  e

  y

  Temperatuurknoppen: Stellen de gewenste
  kamertemperatuur in voor koelen en verwarmen.

  d

  -

  g

  7v

  f

  Functieknop*: Stelt de functie in.
  A C Koelen (A) / Automatische functie of auD B E tomatisch omschakelen (C) / Ontvochtiging
  (D) / Verwarming (B) / Luchtcirculatie (E)

  h
  ij

  k

  N

  Snelkoeling/snelverwarming*: Koelt of verwarmt de binnenlucht binnen een korte tijd.

  S

  Temperatuurweergave: Geeft de kamertemperatuur weer. Druk op de knop gedurende meer
  dan 5 seconden. Weergave veranderen °C/°F
  Timer: Om de huidige tijd en de start- / stoptijd in te stellen.

  Navigatie- en functieknoppen*: Voor het instellen van de tijd en andere speciale functies.
  J G P J: Automatisch schoonmaken / G: Energiezuinige koeling / P: Stelt de helderheid
  van de display van de binnen-unit in

  p

  -

  Set/clear: Voor het instellen of annuleren
  van functies.

  r

  -

  Resetknop: Om alle instellingen van de
  airco te resetten.

  * Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, bepaalde functies niet werken.

  NEDERLANDS

  u

  Ventilatorsnelheid: Stelt de snelheid van de
  ventilator van de binnen-unit in.

  Luchtstroomrichting: Stelt de richting van
  H I de luchtstroom verticaal of horizontaal in.

  mn z
  c
  b

  Aan/Uit-knop: Zet het apparaat aan of uit. • Page 10

  10 VOOR GEBRUIK

  Batterijen plaatsen
  Plaats de batterijen voor u de afstandsbediening gebruikt. Het te gebruiken type batterijen
  is AAA (1,5V).
  1 Verwijder het batterijenklepje.

  2 Zet de houder vast door de 2 schroeven
  met een schroevendraaier stevig aan te
  draaien of met behulp van het
  meegeleverde tweezijdige plakband.

  3 Plaats de afstandsbediening in de houder.

  2 Plaats de nieuwe batterijen. Zorg ervoor
  + dat - de batterijen in de goede richting
  geplaatst worden.

  Gebruikshandleiding
  3 Bevestig het batterijenklepje.

  !

  Richt de afstandsbediening op de ontvanger
  aan de onderkant van de airco om hem te bedienen.

  N.B.

  • Als de display van de afstandsbediening
  zwakker wordt dienen de batterijen te
  worden vervangen.

  NEDERLANDS

  De afstandsbedieninghouder bevestigen.
  Bevestig de afstandsbedieninghouder op een
  plaats waar geen direct zonlicht op valt.
  1 Kies een veilige en makkelijk bereikbare
  plaats.

  !

  N.B.

  • Het kan zijn dat andere elektronische apparaten op de afstandsbediening reageren wanneer deze erop gericht is.
  Zorg ervoor dat de afstandsbediening
  goed op de airco gericht is.
  • Om goed functioneren te waarborgen,
  dient u de zender en de ontvanger
  schoon te maken met een zachte doek. • Page 11

  BASISFUNCTIES

  11

  BASISFUNCTIES
  De kamer koelen
  (Koelen)
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk meermaals op f om koelen te selecteren.
  - A staat in de display.

  3 Druk op u of v om de gewenste temperatuur in te stellen.
  - De temperatuur kan ingesteld worden
  tussen 16°C en 30°C.

  !

  N.B.

  • Apparaten met alleen koeling ondersteunen deze functie niet.

  Luchtvochtigheid verlagen
  (Ontvochtiging)
  3 Druk op u of v om de gewenste temperatuur in te stellen.
  - De temperatuur kan ingesteld worden
  tussen 18°C en 30°C.

  De kamer Verwarming
  (Verwarming)
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk meermaals op f om Verwarming te

  In deze modus wordt een te hoge
  luchtvochtigheid van de omgeving gecorrigeerd om schimmelplekken te voorkomen.
  In deze modus worden de kamertemperatuur
  en de ventilatorsnelheid automatisch
  aangepast om een optimale luchtvochtigheid
  te behouden.
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk meermaals op f om de ontvochtiging te selecteren.
  - D staat in de display.

  selecteren.
  - B staat in de display.

  N.B.

  • In deze modus kan de kamertemperatuur niet ingesteld worden, daar deze
  automatisch aangepast wordt.
  De kamertemperatuur wordt niet
  weergegeven op de display.

  NEDERLANDS

  ! • Page 12

  12 BASISFUNCTIES

  De kamer ventileren

  De richting van de luchtstroom instellen.

  (Ventilatie)
  In deze modus wordt de lucht alleen gecirculeerd zonder de kamertemperatuur te wijzigen. De koelindicator gaat aan tijdens het
  ventileren.
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk meermaals op f om de ventilatiestand te selecteren.
  - E staat in de display.

  1 Om de richting van de luchtstroom horizontaal in te stellen: druk meermaals op
  i om de gewenste richting in te stellen.
  - Kies H om de horizontale richting automatisch in te stellen.
  2 Om de richting van de luchtstroom verticaal in te verstellen: druk meermaals op
  j om de gewenste richting in te stellen.
  - Kies I om de verticale richting automatisch in te stellen.

  !

  3 Druk op g om de ventilatorsnelheid in te
  stellen.

  Ventilatorsnelheid instellen
  1 Druk meermaals op g om de ventilatorsnelheid in te stellen.
  - Druk op R voor natuurlijke ventilatie.
  De snelheid van de ventilator wordt automatisch ingesteld.
  Opmerking

  Snelheid
  Hoog

  NEDERLANDS

  Middelhoog
  Midden
  Middellaag
  Laag
  Natuurlijke Wind

  N.B.

  • Verticale instelling van de luchtstroom is
  bij sommige modellen niet mogelijk.
  • Het instellen van een willekeurige richting kan het apparaat beschadigen.
  • Wanneer u de airco aanzet, start hij automatisch in de richting waarin de luchtstroom stond toen hij werd uitgezet,
  waardoor de richting mogelijk niet
  overeenkomt het de indicatie op de display van de afstandsbediening. Wanneer
  dit gebeurt, kunt u op i of j drukken
  om de richting weer in te stellen.

  De timer instellen
  U kunt de timerfunctie inschakelen om energie te besparen en om de airco efficiënter te
  gebruiken.

  De huidige tijd instellen.
  1 Druk op p en houd deze knop gedurende
  minstens 3 seconden vast.
  - Het AM/PM icoontje flikkert onder in de
  display. • Page 13

  BASISFUNCTIES 13

  2 Druk op o of q om de juiste minuten

  Timerfunctie uitschakelen

  te kiezen.
  3 Druk op p om de instelling te beëindigen.

  1 Druk op m.
  2 Druk op o of q om de uit te schakelen
  timerfunctie te selecteren.

  3 Druk op p.
  - Om alle timerfuncties uit te schakelen,
  drukt u op p.

  De airco automatisch op een
  bepaald moment inschakelen.
  1 Druk op m.
  - Het hieronder aangegeven icoontje
  flikkert onder in de display.

  2 Druk op o of q om de juiste minuten
  te kiezen.

  3 Druk op p om de instelling te beëindigen.

  Slaapmodus instellen
  Gebruik de slaapmodus om de airco automatisch uit te schakelen wanneer u gaat slapen.
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk op l
  3 Druk op o of q om het juiste uur te
  kiezen (tot maximaal 7 uur).
  4 Druk op p om de instelling te beëindigen.
  - T staat in de display tijdens slaapmodus.

  De airco automatisch op een
  bepaald moment uitschakelen.
  1 Druk op n.
  - Het hieronder aangegeven icoontje
  flikkert onder in de display.

  !
  te kiezen.

  3 Druk op p om de instelling te beëindigen.

  • In koelings- of ontvochtigingsmodus
  wordt de temperatuur automatisch 1°C
  verhoogd na 30 minuten, en nogmaals
  1°C verhoogd na weer 30 minuten voor
  een comfortabele slaap.
  • De temperatuur wordt met maximaal
  2°C verhoogd vanaf de ingestelde temperatuur.
  • De snelheid van de ventilator kan niet
  gewijzigd worden wanneer in slaapstand. Zeer lage ventilatorsnelheid start
  op bij koeling en lage ventilatorsnelheid
  start op bij verwarming.

  NEDERLANDS

  2 Druk op o of q om de juiste minuten

  N.B. • Page 14

  14 GEAVANCEERDE FUNCTIES

  GEAVANCEERDE FUNCTIES
  De airco heeft ook enkele geavanceerde functies.

  Binnenlucht filteren
  Plasmaster Automatische reiniging

  De kamertemperatuur snel behaaglijk maken
  (snelkoeling/snelverwarming)
  In deze modus wordt de kamertemperatuur in
  de zomer snel omlaag of in de winter snel
  omhoog gebracht.
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk op h.

  - In snelkoelingsmodus blaast de airco
  gedurende 30 minuten zo veel mogelijk
  lucht van 18°C uit.
  - In snelverwarmingsmodus blaast de airco
  gedurende 30 minuten zo veel mogelijk
  lucht van 30°C uit.

  !

  Tijdens het koelen of het ontvochtigen
  ontstaat er vocht in de airco. Gebruik de automatische schoonmaakfunctie om dit vocht
  te elimineren.
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk op c.
  - J staat in de display.

  - Nadat u de stroom hebt uitgeschakeld,
  blijft de ventilator nog 30 minuten werken
  terwijl de jaloezie vrijwel gesloten is.
  Wanneer de automatische reinigingsfunctie wordt ingeschakeld, zuiveren en steriliseren het plasmaster filter en de
  Plasmaster Ionizer ook de binnenzijde van
  de indoorunit.

  N.B.

  NEDERLANDS

  • In luchtcirculatiemodus, automatische
  modus of automatische overschakelingsmodus kan deze functie niet gebruikt worden.
  • Het kan zijn dat, afhankelijk van het
  model, deze functie niet werkt.

  !

  N.B.

  • Sommige knoppen kunnen niet worden
  gebruikt terwijl de airco met het automatisch schoonmaken bezig is. • Page 15

  GEAVANCEERDE FUNCTIES 15

  Plasmapurificatie

  Automatische instelling

  Het door LG ontwikkelde plasmaster filter verwijdert microscopische verontreinigingen uit
  de ingezogen lucht zodat er perfect schone en
  frisse lucht wordt uitgeblazen.
  Ionen van de door LG Electronics ontwikkelde
  Plasmaster Ionizer steriliseren in de lucht zwevende bacteriën en andere schadelijke stoffen.
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk op a.
  - F staat in de display.

  (Artificiële Intelligentie)
  Modellen met alleen koeling
  In deze modus worden de ventilatorsnelheid
  en de temperatuur automatisch ingesteld
  gebaseerd op de kamertemperatuur.
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk meermaals op f om automatische
  instelling te selecteren.
  - C staat in de display.
  3 Druk op o of q om de gewenste instelling te kiezen als de gewenste temperatuur hoger of lager dan de huidige
  kamertemperatuur is.

  Code
  2
  1
  0

  !

  -1
  -2

  N.B.

  • U kunt deze functie inschakelen door op
  a te drukken zonder de airco eerst aan
  te zetten.
  • Zowel de koel-indicator als de plasma-indicator lichten op als de plasmapurificatie is ingeschakeld.
  • Het kan zijn dat, afhankelijk van het
  model, deze functie niet werkt.

  !

  Omschrijving
  Koelen
  Licht koelen
  Huidige
  temperatuur
  behouden
  Licht verwarmen
  Verwarmen

  N.B.

  • In deze modus kan de ventilatorsnelheid
  niet worden ingesteld, maar u kunt wel
  automatische rotatie van de blaasrichting instellen.
  • Het kan zijn dat, afhankelijk van het
  model, deze functie niet werkt.

  NEDERLANDS • Page 16

  16 GEAVANCEERDE FUNCTIES

  Automatisch omschakelen

  Energiezuinige koeling modus

  In deze modus stelt de airco de modus automatisch in om de ingestelde temperatuur
  ±2°C te behouden.
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk meermaals op f om Automatisch
  omschakelen te selecteren.
  - C staat in de display.

  In deze modus wordt het energieverbruik verminderd tijdens het koelen. De ingestelde
  temperatuur wordt automatisch verhoogd om
  een optimaal binnenklimaat te verkrijgen.
  1 Druk op d om de airco in te schakelen.
  2 Druk meermaals op f om koelen te selecteren.
  3 Druk op b.
  - G staat in de display.

  3 Druk op o of q om de gewenste temperatuur in te stellen.
  - De temperatuur kan ingesteld worden
  tussen 18°C en 30°C.
  4 Druk meermaals op g om de ventilatorsnelheid in te stellen.

  !

  !

  N.B.

  • De temperatuur op het scherm kan verschillend zijn van diegene op de afstandsbediening gedurende
  energiezuinige koeling modus.

  N.B.

  • Het kan zijn dat, afhankelijk van het
  model, deze functie niet werkt.

  °C/°F conversie
  NEDERLANDS

  De installatie schakelt over van °C naar °F of
  van °F naar °C als u de knop voor de
  kamertemperatuur 5 seconden lang indrukt.

  !

  N.B.

  • Het is mogelijk dat de temperatuurweergave op de afstandsbediening en de airconditioner zelf verschillen wanneer in
  werking.

  Helderheid van de display
  U kunt de helderheid van de display van de
  binnen-unit instellen.
  1 Druk meermaals op u tot u de gewenste
  helderheid hebt bereikt.

  !

  N.B.

  • Het kan zijn dat, afhankelijk van het
  model, deze functie niet werkt. • Page 17

  GEAVANCEERDE FUNCTIES 17

  De airco bedienen zonder de
  afstandsbediening
  U kunt de aan/uit-knop op de binnen-unit gebruiken om de airco te bedienen wanneer de
  afstandsbediening niet beschikbaar is. De ventilatorsnelheid wordt in de hoogste stand
  gezet.

  Bij het aanzetten
  1 Open het voorste paneel.
  - Trek beide zijkanten van de kap
  voorzichtig omhoog.

  - Voor modellen met koeling en verwarming is de manier van instellen anders,
  afhankelijk van de kamertemperatuur.
  Kamertemp.

  Temp. inst.

  Modus

  Onder 21°C

  24°C

  Verwarmen

  Boven 21°C en
  onder 24°C

  23°C

  Ontvochtigen

  Boven 24°C

  22°C

  Koelen

  - Voor modellen met alleen koeling, wordt
  de temperatuur op 22°C ingesteld.

  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.

  2 Druk op de Aan-/Uit-knop

  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.
  knop bedient.
  - Doe beide zijden van het paneel een
  beetje naar beneden.

  NEDERLANDS

  3 Sluit het frontpaneel zodra u de aan/uit- • Page 18

  18 GEAVANCEERDE FUNCTIES

  Bij het aanzetten
  1 Sluit het voorste paneel.
  - Doe beide zijden van het paneel een
  beetje naar beneden.

  De airco automatisch opnieuw
  opstarten
  Wanneer de airco weer aangaat na een
  stroomstoring, herstelt deze functie de vorige
  instellingen. Deze functionaliteit is een standaardinstelling.

  Automatisch opnieuw starten
  1 Open de kap.
  2 Open het voorste paneel.

  - Trek beide zijkanten van de kap
  voorzichtig omhoog.

  - Trek beide zijkanten van de kap
  voorzichtig omhoog.

  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.
  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.

  3 Druk op de Aan-/Uit-knop

  NEDERLANDS

  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.

  4 Sluit het frontpaneel zodra u de aan/uitknop bedient.
  - Doe beide zijden van het paneel een
  beetje naar beneden.

  2 Druk op de Aan-/Uit-knop en houd deze 6
  seconden lang ingedrukt.
  - Het apparaat piept tweemaal en het lampje knippert 6 keer.

  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.
  - Om deze functie weer in te schakelen,
  drukt u op de Aan-/Uit-knop en houd deze
  6 seconden lang ingedrukt. Het apparaat
  piept tweemaal en het lampje knippert 4
  keer.

  !

  N.B.

  • Als u de Aan-/Uit-knop 3 tot 5 seconden
  vasthoudt in plaats van 6 seconden, zal
  het apparaat een testmodus starten.
  • In de testmodus blaast het apparaat 18
  minuten lang zo veel mogelijk koele
  lucht uit alvorens naar de standaardinstelling terug te keren. • Page 19

  ONDERHOUD 19

  ONDERHOUD
  Maak het apparaat regelmatig schoon om een optimale werking te garanderen en om eventuele
  defecten te voorkomen.
  * Afhankelijk van het model kan dit onderdeel afwezig zijn.
  Honingraatfilter

  Plasmaster Filter

  Luchtfilter
  * De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.
  Onderdeel

  Onderhoudsinterval

  Schoonmaakmethode

  Luchtfilter

  2 weken

  Zie "Luchtfilter schoonmaken".

  Honingraatfilter

  3 maanden

  Zie "Anti-allergenenfilter en drievoudig filter schoonmaken".

  Plasmaster filter

  3 maanden

  Zie "Plasmaster filter schoonmaken".

  Buitenkant van de binnen-unit

  regelmatig

  Gebruik een schone zachte doek.
  Gebruik geen bleek of schuurmiddelen.

  Buiten-unit

  regelmatig

  Gebruik stoom om de warmtewisselaar en de luchtgaatjes in de kap schoon te maken (neem contact
  op met een onderhoudstechnicus).

  • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud pleegt;
  doet u dit niet dan bestaat er een risico op elektrische schokken.
  • Gebruik nooit water van meer dan 40° om de filters te reinigen. Dit kan voor vervorming of
  verkleuring zorgen.
  • Gebruik nooit vluchtige stoffen voor het reinigen van de filters. Deze kunnen de oppervlakken van het filter beschadigen.

  !

  N.B.

  • De locatie en vorm van de filters kan, afhankelijk van de modellen, verschillen.
  • Maak de warmtewisselaar van de buiten-unit regelmatig schoon. Vuil dat zich in de
  warmtewisselaar ophoopt kan de efficiëntie van het apparaat verlagen waardoor het energieverbruik stijgt.

  NEDERLANDS

  ! LET OP • Page 20

  20 ONDERHOUD

  Luchtfilter schoonmaken
  Maak het luchtfilter om de week schoon, of
  vaker indien nodig.
  1 Schakel het apparaat uit en trek de stekker
  uit het stopcontact.
  2 Open de kap.
  - Trek beide zijkanten van de kap
  voorzichtig omhoog.

  4 Verwijder het anti-allergenenfilter.

  !

  N.B.

  • De locatie en vorm van de filters kan,
  afhankelijk van de modellen, verschillen.

  Plasmaster filter schoonmaken
  1 Schakel het apparaat uit en trek de stekker
  uit het stopcontact.

  2 Open de kap en verwijder het luchtfilter
  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.

  3 Pak de knop van het luchtfilter vast, trek

  (zie "Luchtfilter schoonmaken").

  3 Verwijder het plasmaster filter binnen 10
  seconden.

  deze licht omhoog en verwijder het filter.

  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.

  4 Reinig het filter met een stofzuiger of met
  warm water.
  - Als het stof lastig te verwijderen is, kunt
  u het filter reinigen met lauw water en
  afwasmiddel.
  5 Laat het filter in de schaduw drogen.

  NEDERLANDS

  De honingraatfilter reinigen
  1 Schakel het apparaat uit en trek de stekker
  uit het stopcontact.

  2 Open de kap en verwijder het luchtfilter
  (zie "Luchtfilter schoonmaken").

  3 De honingraatfilter verwijderen

  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.

  * De functie kan worden gewijzigd volgens
  een soort model.

  4 Gebruik een stofzuiger om vuil te verwijderen.
  - Als het stof lastig te verwijderen is, kunt
  u het filter reinigen met lauw water.
  5 Laat het filter in de schaduw drogen.

  !

  N.B.

  • De locatie van de filters kan, afhankelijk
  van de modellen, verschillen.
  • De plasmaster filter en honingraatfilter
  worden niet bij elk model bijgeleverd • Page 21

  PROBLEMEN VERHELPEN 21

  PROBLEMEN VERHELPEN
  Zelfdiagnose
  Dit apparaat heeft een ingebouwde zelfdiagnose-functie. Als er een fout optreedt, zal het lampje
  van de binnen-unit knipperen met een interval van 2 seconden. Wanneer dit gebeurt, dient u contact op te nemen met uw dealer of servicecentrum.

  Voordat u een service-aanvraag doet
  Controleer het volgende voordat u contact opneemt met uw servicecentrum. Als het probleem
  zich nog steeds voordoet, kunt u contact opnemen met uw servicecentrum.
  Probleem

  Mogelijke oorzaken

  Oplossing

  • Er komt een brandlucht
  of een vreemd geluid uit
  het apparaat.

  Abnormale bedrijfsomstandigheden

  • Er lekt water uit de binnenunit, zelfs wanneer de
  luchtvochtigheid laag is.
  • Schakel de airco uit, trek de stekker uit het
  stopcontact en neem contact op met uw
  • De stroomkabel is
  servicecentrum.
  beschadigd of wordt
  ongebruikelijk warm.
  • Een knop, een beveiliging,
  de aarding of een zekering
  werkt niet goed.
  • Controleer of de stekker in het stopcontact
  zit.

  • Er is een zekering
  doorgeslagen of de
  aardlekschakelaar is
  gesprongen.

  • Vervang de zekering of controleer de
  aardlekschakelaar.

  • Er is een stroomstoring.

  • Schakel de airco uit als zich een stroomstoring voordoet.
  • Wacht 3 minuten na het herstellen van de
  stroomvoorziening voordat u de airco weer
  inschakelt.

  • Het voltage is te hoog of
  • Controleer de aardlekschakelaar.
  te laag.
  • De airco is na een
  bepaalde tijd automatisch • Druk nogmaals op de Aan-/Uit-knop.
  uitgegaan.

  • Batterij is verkeerd
  geplaatst in de afstandsbediening.

  • Is de batterij in de afstandsbediening
  geplaatst? Is de batterij op de juiste
  manier geplaatst (+),(-)?
  • Zelfs wanneer u bovenstaande richtlijnen
  volgt, treedt de airconditioner niet in werking. Gelieve de batterijen te vervangen.

  NEDERLANDS

  De airco doet het niet.

  • De stekker zit niet in het
  stopcontact. • Page 22

  22 PROBLEMEN VERHELPEN

  Probleem

  Mogelijke oorzaken

  Oplossing

  • Zorg ervoor dat de voorkant van de airco niet
  • De luchtstroom is niet
  geblokkeerd wordt door en zonwering, gordijn
  correct.
  of meubel.
  • Maak het luchtfilter om de week schoon.
  • Het luchtfilter is vies. • Zie "Luchtfilter schoonmaken" voor meer informatie.
  • In de zomer kan het enige tijd duren voor de
  • De kamertemperatuur binnenlucht koel wordt.
  is te hoog.
  • Gebruik in dit geval de snelkoelen-modus om
  de binnenlucht snel te koelen.
  De airco genereert geen koele
  lucht.

  • Koude lucht ontsnapt
  uit de kamer.

  • Zorg ervoor dat er geen koude lucht uit de
  kamer ontsnapt door ventilatiegaten.

  • De ingestelde temper• Stel de gewenste temperatuur in zodat deze
  atuur is hoger dan de
  lager is dan de kamertemperatuur.
  kamertemperatuur.
  • Er is een warmtebron
  dichtbij de airco.

  • Gebruik geen warmtebronnen zoals een elektrische oven of een gasbrander terwijl de airco
  in gebruik is.

  • Luchtcirculatiemodus
  is ingeschakeld.

  • In luchtcirculatiemodus blaast de airco lucht
  rond zonder deze te koelen of verwarmen.
  • Stel de modus in op koeling.

  • Buitentemperatuur
  is te warm.

  • De koeling kan niet voldoende zijn.

  • Wanneer de verwarmingsmodus
  • Dit is een normaal symptoom.
  gestart wordt.
  • Klep is bijna dicht en • Gelieve te wachten tot wanneer het eleer komt geen lucht uit. ment warme lucht maakt.
  • Hoewel het
  • Deze functie zorgt voor het blazen van
  buitenelement
  warme lucht.
  reeds in werking getreden is.
  De airconditionner wekt
  geen warme lucht op.

  NEDERLANDS

  • Ontdooiing wordt
  door het buitenelement geregeld.

  • Bij opwarming vormt er zich ijsafzetting op de
  warmtewisselaar , wanneer de buitentemperatuur zakt.
  • Deze functie zorgt voor het verwijderen
  van de ijslaag op de spoel.
  • Gelieve te wachten tot wanneer deze operatie voltooid is. Dit duurt zo'n 15
  minuten.

  • Buitentemperatuur
  is te laag.

  • De verwarming kan onvoldoende zijn. • Page 23

  PROBLEMEN VERHELPEN 23

  Probleem

  Mogelijke oorzaken

  • De airconditioner valt plots uit.

  • De timer kan in werking gesteld
  worden. Wanneer de timer in werking gesteld is, dan kan de airconditioner uitgezet worden.
  • Ga na of de instelling van de timer juist is.

  • Een stroomstoring heeft plaatsgevonden tijdens de werking.

  • Dit is de auto-restart functie. Het is
  een standaard instelling.
  • Deze functie zorgt ervoor dat het element automatisch opgestart wordt
  na een stroomstoring.
  • Indien u in een gebied woont met
  regelmatige stroomstoringen, dan
  kan dit nuttig zijn.

  • Auto-clean modus wordt uitgevoerd.
  • Deze functie zorgt voor het verwijderen van overtollig vocht in
  het binnenelement.

  • Gelieve te wachten tot het einde
  van de functies.
  • Dit zal schimmelgroei voorkomen.
  Indien u deze optie niet nodig heeft,
  dan kan u deze uitschakelen.

  De airconditioner
  slaat af tijdens
  werking.

  Het binnenelement is nog in
  werking zelfs
  wanneer de
  stroom wordt
  afgesloten.

  Oplossing

  • Bij lage kamertemperatuur, zal dit
  fenomeen verdwijnen.

  Het buitenelement lekt.

  • Bij verwarming, lekt de
  warmtewisselaar water.

  • Bij dit symptoom moet er een afvoerslang geïnstalleerd worden onder
  de bodem.
  • Neem contact op met de installateur.

  Lawaai of vibratie
  wanneer in werking;

  • Klikkend geluid.
  U hoort een klikkend geluid bij
  het opstarten of het afzetten van
  het element door verplaatsing
  van de omkeerklep.
  • Krakend geluid.
  De plastieken onderdelen van het • Dit zijn normale symptomen.
  binnenelement krimpen en zetten
  • Na een tijdje zal u niets meer horen.
  uit door een plotselinge verandering van temperatuur.
  • Geluid van vloeiend water,
  blazend geluid.
  Wanneer er koelvloeistof door de
  airconditioner vloeit, dan kan men
  geluid horen.

  Het binnenelement geeft een
  geur af.

  • De lucht kan ruiken door opname
  van een muffe geur of de geur
  van sigaretten door het
  binnenelement.

  • Wanneer de geur niet verdwijnt,
  dan moet u de filter of de
  warmtewisselaar reinigen.
  • Neem contact op met de installateur.

  NEDERLANDS

  De luchtuitlaat
  van het binnenele- • De gekoelde lucht van de airconment stoot rook
  ditioner vormt stoom.
  uit. • Page 24

  24

  NEDERLANDS • Page 25


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG H09 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von LG H09 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info