Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600
pagina - 1 -
LKD 30 LKD 8 LKD 2
LDP 7024
LDP 7008 / 7004
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  LKD 30

  LKD 8

  LDP 7024

  LKD 2

  LDP 7008 / 7004

  pagina - 1 - • Page 2

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  Inhoud
  Inhoud............................................................................................................... 2
  1. Extern bellen ................................................................................................ 4
  2. Beantwoorden externe oproep ..................................................................... 4
  3. Een extern gesprek in de wachtstand plaatsen............................................. 4
  Het terug nemen van de lijn. ........................................................................................ 4

  4. Gesprek parkeren ......................................................................................... 5
  Een gesprek parkeren terwijl u verbonden bent met een netlijn. ................................. 5
  Opnemen geparkeerd gesprek ...................................................................................... 5

  5. Gesprek doorverbinden ................................................................................ 5
  Intern doorverbinden.................................................................................................... 5
  Extern doorverbinden................................................................................................... 5

  6. Een intern toestel bellen............................................................................... 6
  7. Een interne toestelgroep bellen .................................................................... 6
  8. Wijzigen van de oproep mode ..................................................................... 6
  9. Beantwoorden van een interne oproep......................................................... 6
  10. Wijzigen van het belsignaal ....................................................................... 7
  11. Een intern toestel in de wachtstand plaatsen.............................................. 7
  Het terug nemen van het gesprek uit de wacht. ........................................................... 7

  12. Gespreksonderbreking................................................................................ 7
  Beantwoorden CAMP-ON. .......................................................................................... 7

  13. Herhalen laatst gekozen nummer............................................................... 8
  Een display toestel bewaart de 10 laatst gekozen nummers. ....................................... 8

  14. Bewaren van een laatst gekozen nummer.................................................. 8
  Het kiezen van bewaard nummer................................................................................. 8

  15. Automatische nummerherhaling ................................................................ 9
  16. Handsfree bellen......................................................................................... 9
  17. Blokkeren microfoon ................................................................................. 9
  18. Chef / Secretaresse doorschakeling.......................................................... 10
  19. Oproep van een ander groepstoestel beantwoorden ................................ 10
  20. Oproep van een ander toestel beantwoorden ........................................... 10
  21. Oproep in de nachtstand beantwoorden................................................... 10
  22. Conferentie............................................................................................... 11
  Het tot stand brengen van een conferentie. ................................................................ 11
  Het toevoegen van nog een persoon. ......................................................................... 11
  De conferentie verlaten. ............................................................................................. 11
  Het herintreden in de conferentie............................................................................... 11
  Het verbreken van een conferentie deelnemer ( u zult actief moeten zijn in de
  conferentie). ............................................................................................................... 11
  Het beëindigen van de conferentie............................................................................. 11

  23. Call back................................................................................................... 12
  Ingeval van in gesprek: .............................................................................................. 12
  Ingeval van niet antwoorden: ..................................................................................... 12

  24. Beantwoorden Call Back ......................................................................... 12
  pagina - 2 - • Page 3

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  25. Doorschakelen.......................................................................................... 13
  Het activeren van een doorschakeling. ...................................................................... 13
  Het opheffen van de doorschakeling.......................................................................... 13

  26. Verkorte kiesnummers ............................................................................. 14
  Het bewaren van verkorte kiesnummers op toestelniveau......................................... 14
  Het gebruiken van verkorte kiesnummers op toestelniveau. ..................................... 14
  Het gebruiken van systeem verkorte kiesnummers.................................................... 14
  Het verwijderen van verkorte kiesnummers op toestelniveau. .................................. 14

  27. Programmeren van een naam in het display ............................................ 15
  28. Verkort kiezen op naam ........................................................................... 15
  29. Niet storen (Do Not Disturb) ................................................................... 15
  Het activeren van niet storen. (DND) ........................................................................ 15
  Het opheffen van niet storen. (DND)......................................................................... 15

  30. Toestel wachtwoord ................................................................................. 16
  Het instellen van een wachtwoord. ............................................................................ 16
  Het wijzigen van het wachtwoord.............................................................................. 16

  31. Toestel blokkeren voor externe oproepen................................................ 16
  Activeren blokkering.................................................................................................. 16
  Deactiveren blokkering. ............................................................................................. 16

  32. Wekoproep ............................................................................................... 17
  Het instellen van een wekoproep. .............................................................................. 17
  Verwijderen van een wekoproep................................................................................ 17

  33. Standaard display boodschappen ............................................................. 18
  Activeren van een display boodschap. ....................................................................... 18
  Verwijderen van een display boodschap.................................................................... 18

  34. Programmeerbare boodschap................................................................... 18
  35. Display-taal wijzigen ............................................................................... 19
  36. Luidspreker volumeregeling .................................................................... 19
  37. Belsignaal volumeregeling....................................................................... 19
  38. Achtergrond muziek................................................................................. 19
  39. Intercom omroepen .................................................................................. 20
  Beantwoorden van een intercom omroep................................................................... 20

  40. Voicemail ................................................................................................. 21
  40.1. Welkomstboodschap ............................................................................. 21
  Afluisteren van uw welkomstboodschap. .................................................................. 21
  Opnemen van uw welkomstboodschap...................................................................... 21
  Verwijderen van uw welkomstboodschap. ................................................................ 21

  40.2. Doorschakelen naar voicemail .............................................................. 21
  Activeren:................................................................................................................... 21
  Deactiveren: ............................................................................................................... 21

  40.3. Afluisteren van voicemail berichten ..................................................... 22
  Bij het toestel type LKD-30DS gaat het afluisteren als volgt:................................... 22
  Bij het toestel type LKD-2NS, 8DS gaat het afluisteren als volgt:............................ 22

  41. Programmeren van een flexibele button .................................................. 23
  Het verwijderen van flexibele button programmering. .............................................. 23

  42. Verkort overzicht veel gebruikte functies................................................ 24

  pagina - 3 - • Page 4

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  1. Extern bellen
  Uitvoering
  1. Neem de hoorn op of druk de MON toets in.
  2. Druk de netlijnbutton in of kies het directe netlijncijfer (meestal 0). U hoort nu de
  kiestoon.
  3. Kies het gewenste nummer.
  4. Zodra er wordt opgenomen, neem dan de hoorn op of maak gebruik van de handsfree
  functie.

  2. Beantwoorden externe oproep
  Uitvoering
  1. Neem de hoorn op, of druk de MON toets in om de handsfree functie te gebruiken.
  2. Druk de knipperende netlijnbutton in of de loopbutton.
  (Als uw telefoon geprogrammeerd is met Preferred Line Answer, kunt u alleen
  beantwoorden door de hoorn op te nemen)

  3. Een extern gesprek in de wachtstand plaatsen
  Uitvoering
  1. Druk de HOLD/SAVE toets in.
  a. 2 keer voor uitsluitend toestel wachtstand.
  b. 1 keer voor systeem wachtstand.
  Dit is omgekeerd als in de systeem programmering de systeem wachtstand als voorkeurstand
  is ingesteld.
  Het terug nemen van de lijn.
  1. Neem de hoorn op en druk de knipperende netlijnbutton in.

  pagina - 4 - • Page 5

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  4. Gesprek parkeren
  Omschrijving
  In plaats van de wachtstand, kunt u een gesprek met een externe beller op een parkeernummer
  laten wachten. Deze nummers zijn voor alle toestellen toegankelijk.
  Uitvoering
  Een gesprek parkeren terwijl u verbonden bent met een netlijn.
  1. Druk de TRANS/PGM toets in.
  2. Kies een parkeernummer
  De parkeernummers zijn:

  IP LDK 20:
  IP LDK 100:
  IP LDK 300:
  IP LDK 600:

  601 – 608
  601 – 610
  601 – 619
  601 – 619

  Opnemen geparkeerd gesprek
  1. Neem de hoorn op of druk de MON toets in.
  2. Kies het parkeernummer.

  5. Gesprek doorverbinden
  Intern doorverbinden
  1. Druk de TRANS/PGM toets in. (De externe oproep staat in de wachtstand)
  2. Druk het toestelnummer of druk de desbetreffende flexibele button in.
  3. Aangekondigd: Wacht tot het gebelde toestel antwoordt, kondig het gesprek aan en
  leg de hoorn neer om het doorverbinden te voltooien.
  4. Onaangekondigd: Als het door u gebelde toestel overgaat, legt u de hoorn neer het
  doorverbinden wordt voltooid.
  Extern doorverbinden
  1. Druk de TRANS/PGM toets in. (De externe oproep staat in de wachtstand)
  2. Kies het telefoonnummer of verkorte kiesnummer.
  3. Aangekondigd: Wacht op antwoordt, kondig het gesprek aan en leg de hoorn neer om
  het doorverbinden te voltooien.
  4. Onaangekondigd: Als het door u gebelde nummer overgaat, legt u de hoorn neer het
  doorverbinden wordt voltooid.

  pagina - 5 - • Page 6

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  6. Een intern toestel bellen
  Uitvoering
  1. Kies het interne toestelnummer of druk de geprogrammeerde flexibele button in.
  2. U zult het volgende horen:
  a. Het toestel gaat over in de TN (Tone) stand. Wacht tot het gebelde toestel
  wordt opgenomen.
  b. 3 korte tonen in HF (Handsfree) stand bij de PV (Privacy) stand. Begin met u
  aankondiging na de toon.

  7. Een interne toestelgroep bellen
  Uitvoering
  1. Neem de hoorn op, of druk de MON toets in.
  2. Kies het groepsnummer.
  De groepsnummers zijn:

  IP LDK 100:
  IP LDK 100:
  IP LDK 300:
  IP LDK 600:

  620 – 629
  620 – 634
  620 – 667
  620 – 667

  8. Wijzigen van de oproep mode
  Uitvoering
  1. Druk de TRANS/PGM toets in.
  2. Toets 1 2 .
  3. Toets 1 voor direct Handsfree (HF), 2 voor belsignaal (TN) of 3 voor direct handsfree
  zonder microfoon (PV).
  4. Druk de HOLD/SAVE toets in.

  9. Beantwoorden van een interne oproep
  Uitvoering
  1. Afhankelijk van uw oproep mode:
  a. in de TN stand hoort u een belsignaal. Neem de hoorn op.
  b. in de PV stand hoort u 3 korte tonen en een aankondiging. Neem de hoorn op
  om te antwoorden.
  c. in de HF stand hoort u 3 korte tonen en een aankondiging. Gebruik de
  handsfree stand of neem de hoorn op voor meer privacy.

  pagina - 6 - • Page 7

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  10. Wijzigen van het belsignaal
  Uitvoering
  1.
  2.
  3.
  4.

  Druk de TRANS/PGM toets in.
  Toets 1 1.
  Maak uw keuze 1 – 4 .
  Druk de HOLD/SAVE toets in.

  11. Een intern toestel in de wachtstand plaatsen
  Uitvoering
  1. Als uw toestel een ICM toets heeft, dan kunt u een interne oproep in de wacht zetten
  door de HOLD/SAVE toets in te drukken of door tijdens het gesprek de ICM toets in
  te drukken.
  2. De ICM toets knippert en u zult een kiestoon horen.
  Het terug nemen van het gesprek uit de wacht.
  1. Druk de knipperende ICM toets in en neem de hoorn op.

  12. Gespreksonderbreking
  Omschrijving
  Als een toestel in gesprek is kunt u het bereiken met een gespreksonderbreking, mits dit in de
  systeemprogrammering is ingesteld.
  Uitvoering
  1. Kies het toestelnummer, als u ingesprektoon krijgt drukt u op *. De ontvanger krijgt
  een CAMP-ON toon te horen.
  Beantwoorden CAMP-ON.
  1. U hoort tijdens het gesprek een CAMP-ON toon en het led van HOLD/SAVE toets
  gaat knipperen. U heeft een tweede gesprek.
  2. Druk de HOLD/SAVE toets in om het tweede gesprek te beantwoorden.
  3. Druk de HOLD/SAVE toets nogmaals in om van gesprek te wisselen.

  pagina - 7 - • Page 8

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  13. Herhalen laatst gekozen nummer
  Omschrijving
  Het laatst gekozen externe nummer wordt bewaard. U kunt dit nummer eenvoudig herhalen.
  Uitvoering
  1. Druk de REDIAL toets in of druk de SPEED toets en *.

  Een display toestel bewaart de 10 laatst gekozen nummers.
  Uitvoering
  1.
  2.
  3.
  4.

  Druk de REDIAL toets in of druk de SPEED toets en *.
  Druk op de volume toets om te scrollen
  Bij het gewenste nummer drukt u op de HOLD/SAVE toets.
  Het nummer wordt gebeld

  14. Bewaren van een laatst gekozen nummer
  Uitvoering
  1. Druk tijdens het gesprek 2 keer op de SPEED toets.
  2. Leg de hoorn neer.

  Het kiezen van bewaard nummer.
  1. Druk op de SPEED toets en #.

  pagina - 8 - • Page 9

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  15. Automatische nummerherhaling
  Omschrijving
  Als een toestel in gesprek is of niet antwoord, kan het systeem automatisch het nummer
  herhalen.
  Uitvoering
  1. Druk de REDIAL toets in.
  2. Leg de hoorn neer.
  3. Het toestel zal na een voorgeprogrammeerde tijd automatisch nogmaals gebeld
  worden. De MUTE toets licht op.
  Als het toestel wordt beantwoord neem de hoorn op om het gesprek te beginnen.

  16. Handsfree bellen
  Omschrijving
  Wanneer u een netlijnbutton, speed toets, of een toestelnummer kiest zal de handsfree mode
  van een toestel automatisch geactiveerd worden.
  Uitvoering
  1. Druk de MON toets in.
  2. Kies een telefoonnummer of toestelnummer om te bellen.

  17. Blokkeren microfoon
  Omschrijving
  Het blokkeren van de microfoon geeft u meer privacy.
  Uitvoering
  1. Druk de MUTE toets in om te activeren.
  2. Druk de MUTE toets nogmaals in om te deactiveren.

  pagina - 9 - • Page 10

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  18. Chef / Secretaresse doorschakeling
  Omschrijving
  Als u een ‘chef’toestel heeft en uw telefoon is bezet of staat in DND (Do Not Disturb),
  worden alle gesprekken doorgeschakeld naar het secretaresse toestel.
  Het secretaresse toestel kan het ‘chef‘- toestel een signaal geven m.b.v. gespreksonderbreking.

  19. Oproep van een ander groepstoestel beantwoorden
  Omschrijving
  Uw toestel moet zijn opgenomen in dezelfde toestelgroep.
  Uitvoering
  1. U hoort een toestel overgaan.
  2. Neem de hoorn op of druk de MON toets in.
  3. Toets 5 6 6.

  20. Oproep van een ander toestel beantwoorden
  Omschrijving
  U hoort een toestel overgaan.
  Uitvoering
  1. Neem de hoorn op of druk de MON toets in.
  2. Toets 7 en het nummer van het toestel dat overgaat. U zult automatisch verbonden
  worden.

  21. Oproep in de nachtstand beantwoorden
  Uitvoering
  1. Neem de hoorn op of druk de MON toets in.
  2. Druk de knipperende netlijnbutton in, als een netlijnbutton niet aanwezig is,
  3. Kies dan 5 6 9. U zult verbonden worden met de overgaande netlijn.

  pagina - 10 - • Page 11

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  22. Conferentie
  Het tot stand brengen van een conferentie.
  1. Bel de gewenste persoon (intern of extern).
  2. Druk CONF toets in, de CONF toets licht op en de gebelde persoon wordt in de
  wacht gezet.
  3. Bel de volgende persoon.
  4. Druk de CONF toets 2 maal in.
  5. De conferentie is tot stand gebracht.
  Het toevoegen van nog een persoon.
  1. Druk de CONF toets in.
  2. Bel de volgende persoon.
  3. Druk de CONF toets twee keer in.
  De conferentie verlaten.
  1. Druk de CONF toets in en hang op. De andere personen zijn dan nog steeds met
  elkaar verbonden.
  Het herintreden in de conferentie.
  1. Neem de hoorn op of druk de MON toets in.
  2. Druk de CONF toets in.
  Het verbreken van een conferentie deelnemer ( u zult actief moeten zijn in de conferentie).
  1. Druk de externe lijn van de desbetreffende persoon in.
  2. Hang op of druk de MON toets in.
  Het beëindigen van de conferentie.
  1. Hang op en druk de CONF toets in.

  Bij de LKD 2 en 8 toestellen dient er een flexibele button als CONF toets geprogrammeerd te
  zijn.

  pagina - 11 - • Page 12

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  23. Call back
  Omschrijving
  Wanneer u een toestel belt dat in gesprek is of niet antwoordt, kunt u een Call Back indicatie
  achterlaten.
  Uitvoering
  Ingeval van in gesprek:
  1. Nadat u de ingesprekstoon hoort drukt u de CALL BK toets in.
  2. Hang op.
  3. Als het gebelde toestel gereed is krijgt u een signaal, neem de hoorn op of druk de
  MON toets in, het toestel wordt nu nogmaals gebeld.

  Ingeval van niet antwoorden:
  1. Als het aangekozen toestel niet antwoord drukt u de CALL BK toets in.
  2. Hang op.
  3. Op het toestel dat niet antwoord is een Call Back indicatie aanwezig

  De toestellen LKD-2 en LKD -8 hebben geen CALL BK toets. U kunt hiervoor een flexibele
  button programmeren of druk TRANS/PGM 5 5 6.

  24. Beantwoorden Call Back
  Omschrijving
  Als op uw toestel de CALL BK indicator knippert, wil iemand dat u terugbelt of er is
  boodschap voor u achtergelaten.
  Uitvoering
  1. Neem de hoorn op of druk de MON toets in.
  2. Druk op de CALL BK toets, of kies 5 5 7.
  3. Het toestel dat de call back heeft geactiveerd wordt opgeroepen

  pagina - 12 - • Page 13

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  25. Doorschakelen
  Uitvoering
  Het activeren van een doorschakeling.
  1. Neem de hoorn op of druk de MON toets in.
  2. Kies 5 5 4.
  3. Kies het type doorschakeling:
  a. 0 - Follow me
  b. 1 - Alle oproepen naar een intern toestel
  c. 2 - Indien in gesprek
  d. 3 - Indien niet opgenomen
  e. 4 - Indien in gesprek / niet opgenomen
  f. 5 - Alle oproepen extern doorschakelen
  g. 6 - Indien niet opgenomen extern doorschalen
  4. Kies het toestelnummer of het verkorte kiesnummer, waarnaar doorgeschakeld moet
  worden.
  5. De bevestigingstoon is hoorbaar en de DND/FWD toets knippert.
  6. Hang op.
  Nb. Indien extern doorgeschakeld wordt, dient het nummer waar naar doorgeschakeld wordt
  als verkort kiesnummer geprogrammeerd te zijn.

  Het opheffen van de doorschakeling.
  1. Neem de hoorn op of druk de MON toets in.
  2. Kies 5 5 4 en #.
  3. Hang op.

  Als er een voicekaart in het systeem aanwezig is kunt u doorschakelen naar uw voicemail box
  zie ook hoofdstuk 40.

  pagina - 13 - • Page 14

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  26. Verkorte kiesnummers
  Uitvoering
  Het bewaren van verkorte kiesnummers op toestelniveau.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Druk de TRANS/PGM toets in.
  Druk de SPEED toets in.
  Kies een verkort kiesnummer geheugenplaats. (000 - 099)
  Kies het telefoonnummer wat u wilt bewaren.
  Druk de HOLD/SAVE toets in.
  Geef een naam aan het nummer. (zie tabel 1)
  Druk de HOLD/SAVE toets in.

  Het gebruiken van verkorte kiesnummers op toestelniveau.
  1. Neem de hoorn op of druk de MON toets in.
  2. Druk de SPEED toets in.
  3. Kies een verkort kiesnummer. (000 - 099)
  Het gebruiken van systeem verkorte kiesnummers.
  1. Neem de hoorn op of druk de MON toets in.
  2. Druk de SPEED toets in.
  3. Kies een systeem verkort kiesnummer.
  Het verwijderen van verkorte kiesnummers op toestelniveau.
  1.
  2.
  3.
  4.

  Druk de TRANS/PGM toets in.
  Druk de SPEED toets in.
  Kies het verkorte kiesnummer dat u wilt verwijderen.
  Druk de HOLD/SAVE toets in.

  Bij de IP LDK 20 is het aantal geheugenplaatsen 500 (2.000 – 2.499).
  Bij de IP LDK 100 is het aantal geheugenplaatsen 1.500 (2.000 – 3.499).
  Bij de IP LDK 300 is het aantal geheugenplaatsen 3.000 (2.000 – 4.999).
  Bij de IP LDK 600 is het aantal geheugenplaatsen 3.000 (2.000 – 6.999).
  Tabel 1
  A═ 21
  F═ 33
  K═ 52
  P═ 71
  U═ 82
  Z═ 9#
  0═ 00
  5═ 50

  B═ 22
  G═ 41
  L═ 53
  Q═ 7*
  V═ 83
  .═ 13
  1═ 10
  6═ 60

  C═ 23
  H═ 42
  M═ 61
  R═ 72
  W═93
  ,═*3
  2═ 20
  7═70

  D═ 31
  I═ 43
  N═62
  S═ 73
  X═ 92
  :═ *2
  3═ 30
  8═80

  E═ 32
  J═ 51
  O═ 63
  T═ 81
  Y═ 93
  Spatie ═ * 1
  4═ 40
  9═ 90

  pagina - 14 - • Page 15

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  27. Programmeren van een naam in het display
  Omschrijving
  U kunt uw naam programmeren zodat collega’s met een display toestel uw naam zien i.p.v.
  uw toestelnummer.
  Uitvoering
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Druk de TRANS/PGM toets in.
  Druk de SPEED toets in en kies 0 0 0.
  Druk de SPEED toets in.
  Voer uw naam in.(max. 7 letters zie tabel 1)
  Druk de HOLD/SAVE toets in.

  28. Verkort kiezen op naam
  Uitvoering
  1. Druk 2x op de SPEED toets.
  2. Selecteer de gewenste lijst.
  a. 1 : Interne toestellen (toestelnaam dient geprogrammeerd te zijn)
  b. 2 : Verkorte kiesnummers op toestelniveau
  c. 3 : Verkorte kiesnummers van het systeem
  3. Druk de VOLUME toets in voor de volgende naam. U kunt letters invoeren door de
  codes te gebruiken (zie tabel 1). In het display zal de eerste naam die overeenkomt
  getoond worden.
  4. Selecteer de gewenste naam (1 of 2) en druk de HOLD/SAVE toets in. De gekozen
  persoon wordt gebeld.

  29. Niet storen (Do Not Disturb)
  Uitvoering
  Het activeren van niet storen. (DND)
  1. Druk de DND/FWD toets in terwijl de hoorn op de haak ligt, de led brand.

  Het opheffen van niet storen. (DND)
  1. Druk de DND/FWD toets in terwijl de hoorn op de haak ligt.

  Bij het toestel type LKD-2NS of LKD-8DS is de code voor DND 5 5 3.

  pagina - 15 - • Page 16

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  30. Toestel wachtwoord
  Omschrijving
  Om ongeoorloofd gebruik van toestellen te voorkomen zoals externe gesprekken en DISA
  toegang kan een toestel worden voorzien van een wachtwoord.
  Uitvoering
  Het instellen van een wachtwoord.
  1. Druk de TRANS/PGM toets in en kies 3 1.
  2. Toets uw eigen 5-cijferige wachtwoord.
  3. Druk de HOLD/SAVE toets in. De bevestigingstoon is nu hoorbaar.

  Het wijzigen van het wachtwoord.
  1.
  2.
  3.
  4.

  Druk de TRANS/PGM toets in en kies 3 2.
  Kies uw 5-cijferige wachtwoord. U zult een bevestigingstoon horen.
  Kies uw nieuwe 5-cijferige wachtwoord.
  Druk de HOLD/SAVE toets in. U zult een bevestigingstoon horen.

  31. Toestel blokkeren voor externe oproepen
  Omschrijving
  U kunt uw toestel blokkeren voor externe oproepen, er dient wel een wachtwoord
  geprogrammeerd te zijn.
  Uitvoering
  Activeren blokkering.
  1. Druk de TRANS/PGM toets in en kies 2 1.
  2. Druk de HOLD/SAVE toets in, de bevestigingstoon is hoorbaar.
  3. De MUTE toets zal gaan branden.

  Deactiveren blokkering.
  1. Druk de TRANS/PGM toets in en kies 2 2.
  2. Toets uw eigen 5-cijferige wachtwoord.
  3. De MUTE toets brand niet meer.

  pagina - 16 - • Page 17

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  32. Wekoproep
  Omschrijving
  Het systeem zendt op de ingestelde tijd automatisch een belsignaal naar het toestel waarvoor
  een wekoproep is bestemd. Er zijn 2 soorten wekoproepen, een eenmalige en een dagelijkse
  oproep.
  Uitvoering
  Het instellen van een wekoproep.
  1. Druk de TRANS/PGM toets in.
  2. Kies 4 1 en 4-cijferige werktijd (HHMM) in 24-uurs formaat.
  (HH = 00~23, MM = 00~59)
  3. Druk de HOLD/SAVE toets in voor “eenmalige oproep” of toets # en de
  HOLD/SAVE toets in voor dagelijkse oproep, bevestigingstoon is hoorbaar.

  Verwijderen van een wekoproep.
  1. Druk de TRANS/PGM toets in
  2. Kies 4 2.
  3. Druk de HOLD/SAVE toets in, bevestigingstoon is hoorbaar.

  pagina - 17 - • Page 18

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  33. Standaard display boodschappen
  Omschrijving
  U kunt een standaardboodschap in het display zetten van een toestel dat uw toestel belt.
  Uitvoering
  Activeren van een display boodschap.
  1. Druk de TRANS/PGM toets in en kies 5 1.
  2. Kies het nummer van de gewenste boodschap.
  a. 0 1 LUNCH, TERUG OM (HH:MM)
  b. 0 2 MET VAKANTIE TERUG OP (MM:DD)
  c. 0 3 NIET OP KANTOOR TERUG OM (HH:MM)
  d. 0 4 NIET OP KANTOOR TERUG OP (MM:DD)
  e. 0 5 NIET OP KANTOOR RETURN UNKNOWN
  f. 0 6 BEL: (TELEFOONNUMMER)
  g. 0 7 BEREIKBAAR OP TST (TOESTELNUMMER)
  h. 0 8 IN VERGADERING TERUG OM (HH:MM)
  i. 0 9 THUIS BEREIKBAAR
  j. 1 0 BEREIKBAAR VIA OPROEP
  3. Geef tijd, datum, telefoon- of toestelnummer in
  4. Druk de HOLD/SAVE toets in.

  Verwijderen van een display boodschap.
  1. Druk TRANS/PGM toets in en kies 5 1 en #, of op de knipperende DND/FWD toets.

  34. Programmeerbare boodschap
  Omschrijving
  Naast de standaardboodschappen, kunt u boodschap 0 0 zelf programmeren.
  Uitvoering
  1. Druk de TRANS/PGM toets in en kies 5 2, bevestigingstoon is hoorbaar.
  2. Voer de boodschap in. (max. 24 letters d.m.v. de codes uit tabel 1)
  3. Druk de HOLD/SAVE toets in.

  pagina - 18 - • Page 19

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  35. Display-taal wijzigen
  Uitvoering
  1. Druk de TRANS/PGM toets in.
  2. Kies 7 1. De displaytaal wisselt van Nederlands naar Engels of omgekeerd.

  36. Luidspreker volumeregeling
  Uitvoering
  1. Druk tijdens de handsfree mode de VOLUME toets in.

  37. Belsignaal volumeregeling
  Uitvoering
  1. Als het toestel overgaat, druk de VOLUME toets in.

  38. Achtergrond muziek
  Uitvoering
  1. Druk de TRANS/PGM toets in.
  2. Kies 7 3 en een muziekbron. ( 00 – 12 )
  3. Druk de HOLD/SAVE toets in.

  pagina - 19 - • Page 20

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  39. Intercom omroepen
  Omschrijving
  Als uw toestel bevoegd is voor omroepen, kunt u de omroepmogelijkheden gebruiken.
  Uitvoering
  1.
  2.
  3.
  4.

  Neem de hoorn op.
  Kies omroepzone (zie onderstaande tabel). U zult nu een waarschuwingstoon horen.
  Als de toon stopt, kunt u spreken
  Leg de hoorn neer.

  Let op! Bij een aangepast nummerplan kunnen de nummers van de omroepzones zijn
  veranderd.
  Alles
  Alles intern
  Interne zone 1
  Alles extern
  Externe zone 1
  Externe zone 2
  Externe zone 3

  549
  543
  501–535
  548
  545
  546
  547

  Dit zijn alle toestellen die aangesloten zijn.
  Dit zijn bepaalde toestelgroepen.
  Dit zijn alle externe bronnen, bv. een muziek installatie.
  Dit is een bepaalde bron.
  Dit is een bepaalde bron.
  Dit is een bepaalde bron.

  Beantwoorden van een intercom omroep.
  1. Ga naar het dichtstbijzijnde toestel.
  2. Neem de hoorn op en kies 5 4 4, u zult verbonden worden met het toestel waar de
  omroep vandaan komt.

  pagina - 20 - • Page 21

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  40. Voicemail
  40.1. Welkomstboodschap
  Omschrijving
  Indien uw toestel toestemming heeft om gebruik te maken van voicemail kunt u een
  persoonlijke welkomstboodschap inspreken.
  Uitvoering
  Afluisteren van uw welkomstboodschap.
  1. Druk de TRANS/PGM toets in.
  2. Kies 6 1.
  Opnemen van uw welkomstboodschap.
  1. Druk de TRANS/PGM toets in.
  2. Kies 6 1.
  3. Druk op # en spreek na het horen van de bevestigingstoon de welkomstboodschap in.
  4. Druk op de MON of HOLD/SAVE toets om het opnemen te beëindigen.
  Verwijderen van uw welkomstboodschap.
  1. Druk de TRANS/PGM toets in.
  2. Kies 6 6.

  40.2. Doorschakelen naar voicemail
  Uitvoering
  Activeren:
  1. Neem de hoorn op of druk de MON toets in.
  2. Kies 5 5 4.
  3. Kies het doorschakel type:
  a. 1 - Alle oproepen
  b. 2 - Indien in gesprek
  c. 3 - Indien niet opgenomen
  d. 4 - Indien in gesprek / niet opgenomen
  4. Kies #
  5. Hang op.
  Deactiveren:
  1. Neem de hoorn op of druk de MON toets in.
  2. Kies 5 5 4 en #.
  3. Hang op.

  pagina - 21 - • Page 22

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  40.3. Afluisteren van voicemail berichten
  Uitvoering
  Bij het toestel type LKD-30DS gaat het afluisteren als volgt:
  1. Druk op de knipperende CALL BK toets.
  2. U hoort nu het ingesproken bericht met tijd en datum.
  3. D.m.v. onderstaande toetsen heeft u de volgende mogelijkheden:
  a. HOLD/SAVE toets, het bericht wordt opgeslagen.
  b. CALLBK toets, het opgeslagen bericht wordt herhaald.
  c. CONF toets, het bericht wordt gewist.
  4. Hang op als u gereed bent

  Bij het toestel type LKD-2NS, 8DS gaat het afluisteren als volgt:
  1. Het MSG lampje op het toestel knippert.
  2. Kies 5 5 7. U hoort nu het ingesproken bericht(en) met tijd en datum. Als u niets doet
  wordt het bericht wordt automatisch gewist als het afgespeeld is.
  3. D.m.v. de onderstaande code’s heeft u de volgende mogelijkheden:
  a. # 1 het bericht wordt gewist
  b. # 2 het bericht wordt opgeslagen
  c. # 3 het opgeslagen bericht wordt herhaald
  4. Hang op als u gereed bent

  NB.

  Indien u een LKD-8DS heeft en een flexibele button als CONF en CALL BK toets
  heeft geprogrammeerd kunt u uitluisteren volgens het toesteltype LKD-30DS

  pagina - 22 - • Page 23

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  41. Programmeren van een flexibele button
  Uitvoering
  1.
  2.
  3.
  4.

  Druk op de TRANS/PGM toets.
  Druk op de flexibele button die u wilt programmeren.
  Kies de functie code in die u wilt programmeren.
  Druk op de HOLD/SAVE toets.

  Code’s t.b.v. het programmeren van flexibele buttons:
  CONF toets
  CALL BK toets
  DND toets
  FLASH toets
  MUTE toets
  REDAIL toets

  TRANS/PGM + 91
  TRANS/PGM + 92
  TRANS/PGM + 93
  TRANS/PGM + 94
  TRANS/PGM + 95
  TRANS/PGM + 97

  Toestelnummers

  IP LDK 20: 100 – 124
  IP LDK 100: 100 – 199
  IP LDK 300: 100 – 399
  IP LDK 600: 1.000 – 1.599
  IP LDK 20: 601 – 608
  IP LDK 100: 601 – 610
  IP LDK 300: 601 – 619
  IP LDK 600: 601 – 619
  IP LDK 20: 620 – 629
  IP LDK 100: 620 – 634
  IP LDK 300: 620 – 667
  IP LDK 600: 620 – 667
  565
  566
  op toestelniveau
  op systeemniveau LDK 20
  op systeemniveau LDK 100
  op systeemniveau LDK 300
  op systeemniveau LDK 600

  Parkeernummers

  Groepsnummers

  Alarm reset
  Overname groepsoproep
  Verkorte kiesnummers

  SPEED en 000 - 099
  SPEED en 2.000 – 2.499
  SPEED en 2.000 – 3.499
  SPEED en 2.000 – 4.999
  SPEED en 2.000 – 6.999

  Het verwijderen van flexibele button programmering.
  1. Druk de TRANS/PGM toets in.
  2. Druk op de flexibele button die leeg gemaakt moet worden.
  3. Druk de HOLD/SAVE toets in.

  pagina - 23 - • Page 24

  Handleiding digitale systeemtoestellen IP LDK 20 / 100 / 300 / 600

  42. Verkort overzicht veel gebruikte functies
  FUNCTIE:
  Doorverbinden
  Parkeren

  UITVOERING:
  TRANS/PGM + TST
  nummer
  TRANS/PGM +
  parkeernummer

  IP LDK 20: 601 – 608
  IP LDK 100: 601 – 610
  IP LDK 300: 601 – 619
  IP LDK 600: 601 – 619
  Gespreksonderbreking MON + TST nummer + * (bij in gesprek)
  Call Back
  MON + TST nummer + CALL BACK (bij geen antwoord)
  Omroepen
  Alles
  Hoorn opnemen + 5 4 9
  Alles Intern
  Hoorn opnemen + 5 4 3
  Alles Extern
  Hoorn opnemen + 5 4 8
  Doorschakelen
  Follow me
  MON + 5 5 4 + 0
  Alle oproepen intern
  MON + 5 5 4 + 1 + TST nummer
  Indien ingesprek
  MON + 5 5 4 + 2 + TST nummer
  Indien niet opgenomen
  MON + 5 5 4 + 3 + TST nummer
  Ingesprek / niet opgenomen MON + 5 5 4 + 4 + TST nummer
  Extern
  MON + 5 5 4 + 5 + Verkort kiesnummer
  Extern bij niet opgenomen
  MON + 5 5 4 + 6 + Verkort kiesnummer
  Opheffen
  MON + 5 5 4 + #
  Voicemail
  Opnemen meldtekst
  TRANS/PGM + 6 1 + #
  Verwijderen meldtekst
  TRANS/PGM + 6 6
  Doorschakelen naar
  Alle oproepen intern
  MON + 5 5 4 + 1 + #
  Voicemail
  Indien ingesprek
  MON + 5 5 4 + 2 + #
  Indien niet opgenomen
  MON + 5 5 4 + 3 + #
  Ingesprek / niet opgenomen MON + 5 5 4 + 4 + #
  Opheffen
  MON + 5 5 4 + #
  Afluisteren
  MON + 5 5 7
  Oproep overnemen
  Groepsoproep
  MON + 5 5 6
  Externe oproep
  MON + 7 + TST nummer
  In de nachtstand
  MON + 5 6 9
  Verkorte
  Systeem niveau LDK 20
  MON + SPEED + nummer (2000 –
  kiesnummers
  2499)
  Systeem niveau LDK 100
  MON + SPEED + nummer (2000 –
  3499)
  Systeem niveau LDK 300
  MON + SPEED + nummer (2000 –
  4999)
  Systeem niveau LDK 600
  MON + SPEED + nummer (2000 –
  6999)
  Toestel niveau
  MON + SPEED + nummer (000 –099)
  Redail laatste nrs.
  MON + SPEED + scrollen met volume toets + HOLD/SAVE
  Redail laatste nr.
  MON + SPEED + *
  Niet Storen (DND)
  MON + 5 5 3
  Wekoproep
  TRANS/PGM + 4 1 + tijd ( HHMM) + HOLD/SAVE

  pagina - 24 -


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG LDK 20 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von LG LDK 20 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info