Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/38
Nächste Seite
HANDLEIDING
AIR CONDITIONER
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de
set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.
www.lg.com
TYPE: VIERWEG PLAFONDCASSETTE
KZ.O.02.0561
DUTCH
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  DUTCH

  HANDLEIDING

  AIR CONDITIONER
  Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de
  set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.
  TYPE: VIERWEG PLAFONDCASSETTE
  KZ.O.02.0561

  www.lg.com • Page 2

  Plafond Cassette Type Air Conditioner Gebruikershandleiding

  INHOUDSOPGAVE
  A. Veiligheidsmaatregelen...................................3
  B. Productintroductie...........................................6
  Naam en functie van onderdelen .......................6
  Wat te doen voor gebruik ...................................6
  Werking Indicatielampjes ...................................6
  Bekabelde Afstandsbediening............................7
  Draadloze Afstandsbediening (optioneel) ..........8
  C. Gebruiksinstructies .........................................9
  Standaardbediening – standaard koelen............9
  Standaardbediening – geforceerd koelen ........10
  Standaardbediening – verwarmingsmodus......10
  Standaardbediening – ontvochtingsmodus ......11
  Modus Auto Wisselen.......................................11
  Standaardbediening - ventilatormodus.............12
  Standaardbediening – automatische werking ..13
  Standaardbediening – luchtstroom instellen ....14
  Standaardbediening – temperatuurinstelling/
  kamertemperatuur controleren.........................15
  Subfunctie - plasmaluchtzuivering....................16
  Functies instellen - kinderslot...........................17
  Functies instellen – temperatuur wijzigen ........18
  Functies instellen – uitschuifbaar rooster.........19
  Functies instellen – filtersymbool verwijderen..20
  Functies instellen – schoephoek regelen .........21
  Functies instellen – huidige tijd aanpassen......22
  Programmeren – eenvoudig reserveren...........24
  Programmeren: Wekelijkse reservering ...........25
  Programmeren - slaapreservering....................27
  Programmeren – AAN reservering...................28
  Programmeren – UIT reservering.....................30
  Programmeren: Vrijedagreservering ................32
  Ventilatiekit controle(optioneel) ........................33
  D. Onderhoud en Service...................................34
  Binnenunit ........................................................34
  Zuiveringsfilter (optioneel)................................35
  Gebruikstips! ....................................................36
  Indien de air conditioner… ...............................36
  Tips voor oplossen problemen!
  Bespaar tijd en geld!.........................................37
  Bel in de volgende gevallen meteen service....37

  2 Plafond Cassette type Air Conditioner

  VOOR UW GEGEVENS
  Schrijf de model- en serienummers hier:
  Model #
  Serie #
  U vindt ze op het label aan de zijkant van elk toestel.
  Naam winkel
  Datum gekocht
  ■ Niet uw kassabon aan deze bladzijde, mocht u uw
  datum van aankoop in de toekomst voor
  garantieredenen moeten bewijzen.

  LEES DEZE HANDLEIDING
  Binnenin treft u veel nuttige hints over hoe u uw
  airconditioner juist kunt gebruiken en onderhouden. Een
  beetje preventieve zorg van uw kant bespaart u gedurende
  de levensduur van uw air conditioner veel tijd en geld.
  U zult veel antwoorden op veel voorkomende problemen
  aantreffen in het hoofdstuk problemen oplossen. Als u het
  hoofdstuk Tips voor Problemen Oplossen eerst bekijkt,
  hoeft u later misschien niet voor service te bellen.

  VOORZORGSMAATREGELEN
  • Neem contact op met een erkende servicemonteur voor
  reparatie of onderhoud van dit toestel.
  • Neem contact op met een installateur voor installatie van
  dit toestel.
  • De air conditioner niet bedoeld voor gebruik door jonge
  kinderen of peuters zonder toezicht.
  • Houd toezicht bij jonge kinderen zodat ze niet met het
  apparaat spelen.
  • Indien de stroomkabel vervangen moet worden, dient dit
  uitgevoerd te worden door bevoegd personeel, en alleen
  met echte vervangende onderdelen.
  • Installatiewerk dient te worden uitgevoerd volgens
  Nationale Elektriciteitswetgeving, en alleen door bevoegd
  en erkend personeel. • Page 3

  Veiligheidsmaatregelen

  Veiligheidsmaatregelen
  De volgende instructies moeten opgevolgd worden om letsel aan de gebruiker of andere mensen en eigendomsschade te voorkomen.
  ■ Onjuist gebruik vanwege het negeren van instructies zal letsel of schade veroorzaken.
  De ernst wordt aangegeven door de volgende aanwijzingen.

  WAARSCHUWING

  Dit symbool geeft de kans op dood of ernstig letsel weer.

  LET OP

  This symbol indicates the possibility of injury or damage.

  WAARSCHUWING
  Zorg altijd voor aarding van het product.

  • Elektrocutie gevaar bestaat.

  • Elektrocutie of brand gevaar bestaat.

  Gebruik de juiste zekeringen.

  • Elektrocutie of brand gevaar bestaat.

  Installeer het product niet op een kapotte
  installatiesteun. Let op dat het
  installatiegebied niet door de jaren
  verslechterd.
  • Het product kan uitvallen.

  Controleer de gebruikte refrigerant.
  Lees het label op het product.
  • Onjuiste refrigerant kan normaal gebruik van
  het product voorkomen.
  Plaats geen kachel of andere apparaten
  naar de stroomkabel.
  • Elektrocutie of brand gevaar bestaat.

  • Elektrocutie of brand gevaar bestaat.
  Aard het product altijd zoals aangegeven in het
  bekabelingsdiagram. Sluit de aardekabel niet
  aan op de gas of waterleidingen,
  bliksemafleiders of telefoonkabel.
  • Elektrocutie of brand gevaar bestaat.

  Pas de stroomkabel niet aan en verleng
  deze niet. Gebruik de stroomkabel in het
  geval van beschadigingen, krassen en
  dergelijke, niet en vervang de kabel.
  • Elektrocutie of brand gevaar bestaat.

  Plaats de buitenunit nooit op een
  bewegende basis of op een plek waar het
  kan vallen.
  • De buitenunit kan schade, letsel of de dood
  veroorzaken indien het valt.
  Gebruik geen beschadigde stroomkabel,
  stekker of los stopcontact.
  • Dit kan brand of elektrocutie veroorzaken.

  Let op dat er geen water in de elektrische
  onderdelen terecht komt. Installeer het
  toestel uit de buurt van water.
  • Er is kans op eigendomsschade, uitval van
  het product, of elektrocutie.

  Gebruik geen stekkerdoos. Gebruik dit
  toestel altijd op een toegewezen circuit
  en stroomonderbreker.
  • Dit kan letsel, elektrocutie of brand veroorzaken.
  Installeer het paneel en de deksel van de
  controledoos goed vast.

  • Risico op brand, elektrocutie vanwege stof,
  water, etc.
  Neem voor installatie altijd contact op
  met de winkelier of een erkend
  servicecentrum.
  • Kans op brand, elektrische schokken of
  verwondingen bestaat.
  Indien het product doorweekt is
  (ondergelopen of ondergedompeld) met
  water, neemt u contact op met een erkend
  servicecentrum voordat u het weer gebruikt.
  • Elektrocutie of brand gevaar bestaat.

  Raak (gebruik) het product niet aan met
  natte handen. Hou de stekker vast indien
  u deze verwijderd.
  • Elektrocutie of brand gevaar bestaat.

  Bewaar geen ontvlambare gassen of
  brandbare producten naast het product.
  • Er is kans op brand.

  Gebruikershandleiding 3

  DUTCH

  Neem voor elektrische werk contact op met
  de winkel, een bevoegde elektricien of een
  erkend servicecentrum. Demonteer of
  repareer de koelkast niet zelf

  Gebruik geen kapotte of onderschatte
  stroomonderbreker. Gebruik de juiste
  zekeringen. • Page 4

  Veiligheidsmaatregelen
  Binnen/buiten kabelaansluitingen dienen
  goed vast te zitten en de kabel dient goed
  geleid te zijn zodat er geen kracht op
  gezet wordt indien de kabel uit de
  aansluitingsterminals verwijderd wordt.

  Gooi verpakkingsmaterialen veilig weg.
  Zoals schroeven, nagels, batterijen,
  gebroken dingen etc, na installatie of svc
  en scheur ze kapot en gooi ze weg samen
  met de plastic verpakkingszakken.

  Let dat op de stekker van de stroomkabel
  niet vies is, los zit of kapot is en steek
  dan pas de stekker volledig in.

  • Onjuiste of losse aansluiting kunnen hitte
  genereren of vlam vatten.

  • Kinderen kunnen ermee spelen en gewond
  raken.

  • Vieze, losse of kapotte stekkers kunnen
  elektrocutie of brand veroorzaken.

  In de buitenunit levert de stap-om
  capacitor hoge voltage elektriciteit aan de
  elektrische onderdelen. Let op dat u deze
  volledig ontlaadt voordat u reparaties
  gaat uitvoeren.

  Gebruik bij het installeren de met het
  product geleverde installatiekit.

  Gebruik alleen de onderdelen die vermeld
  zijn in het svc-onderdelen gedeelte.
  Probeer nooit de apparatuur aan te
  passen.

  • Een opgeladen capacitor kan elektrische
  schokken veroorzaken.

  Gebruik het product niet langere tijd in
  een goed afgesloten ruimte. Ventileer
  regelmatig.

  • Het product kan anders vallen en ernstig
  letsel veroorzaken.

  Open het ingangrooster van het product niet
  tijdens gebruik. (Raak de elektrostatische
  filter, indien aanwezig, niet aan).

  • Het gebruik van onjuiste onderdelen kan
  elektrocutie, excessieve hitte of brand
  veroorzaken.
  Als u iets raars ruikt, of er komt rook uit het
  product. Schakel de stroomonderbreker uit
  of trek de stroomkabel uit.

  • Zuurstoftekort kan optreden en uw
  gezondheid schaden.

  • Kans op letsel, elektrische schokken of
  product uitval bestaat.

  • Elektrocutie of brand gevaar bestaat.

  Ventileer de kamer met het product
  regelmatig indien het gebruikt wordt
  samen met een fornuis, etc.

  Schakel de hoofdstroom uit en trek de
  stekker uit indien u het product reinigt of
  repareert.

  Indien het product langere tijd niet
  gebruikt wordt, trekt u de stekker uit of
  schakelt u de stroomonderbreker uit.

  • Zuurstoftekort kan optreden en uw
  gezondheid schaden.
  Let op dat niemand op de buitenunit stapt
  of valt, vooral op kinderen.
  • Dit kan leiden tot letsel of productschade.

  • Elektrocutie gevaar bestaat.

  Let op dat er tijdens gebruik niet aan de
  stroomkabel getrokken kan worden, of
  dat deze niet beschadigd kan worden.
  • Elektrocutie of brand gevaar bestaat.

  Gebruik de stroomkabel niet om het toestel in of uit te schakelen.
  • Elektrocutie of brand gevaar bestaat.

  • Er is kans op productschade, uitval of
  onbedoeld gebruik.
  Plaats niets op de stroomkabel.

  • Elektrocutie of brand gevaar bestaat.

  Indien er ontvlambaar gas lekt, schakel het gas uit en open een
  raam voor ventilatie voordat u het product inschakelt.
  • Gebruik geen telefoon en schakel geen schakelaar aan of uit.
  Explosie of brand gevaar bestaat.

  LET OP
  Til en vervoer het product met twee of
  meer mensen.
  • Vermijd persoonlijk letsel.
  Houd waterpas, ook bij installatie van het
  product.
  • Voorkom trillingen of waterlekkage.

  Installeer het product niet op een plek waar
  het blootgesteld wordt aan zeewind (zout).
  • Dit kan roestvorming veroorzaken.
  Installeer het product niet op een plek
  waar het geluid of de hete lucht van de
  buitenunit de buurt kan beschadigen.
  • Dit kan een probleem voor uw buren zorgen.

  4 Plafond Cassette type Air Conditioner

  Installeer de afvoerslang om ervoor te zorgen dat
  het water op de juiste manier afgevoerd wordt.
  • Een slechte aansluiting zorgt voor waterlekkage.
  Controleer na installatie of reparatie van
  het product altijd op gas (refrigerant)
  lekkages.
  • Een laag refrigerantniveau kan zorgen voor
  uitval van het product. • Page 5

  Veiligheidsmaatregelen
  Gebruik het product niet voor speciale
  doeleinden, zoals het bewaren van voedsel,
  kunstwerken, etc. Het is een consumenten air
  conditioner, niet een precisie koelsysteem.
  • Kans op schade of eigendomsverlies bestaat.

  Raak de metalen onderdelen van het
  product niet aan bij het verwijderen van
  de luchtfilter.
  • Er is kans op persoonlijk letsel.

  Plaats geen handen of andere
  voorwerpen in de luchtingang of uitgang
  terwijl het product werkt.
  • Deze zijn scherp en bewegende onderdelen
  kunnen letsel veroorzaken.
  Kantel het toestel niet tijdens verwijderen
  en deïnstalleren.

  Het demonteren van het toestel, omgaan
  met refrigerantolie en eventuele
  onderdelen dient plaats te vinden
  volgens lokale en nationale wetgeving.

  • Het product kan uitvallen.

  Plaats de filter altijd goed vast.
  Reinig de filter iedere twee weken of
  vaker, indien noodzakelijk.

  • Kans op letsel en uitval van het product
  bestaat.

  • Een vieze filter vermindert de efficiëntie.

  Let op bij het uitpakken en installeren van
  het product.
  • Scherpe hoeken kunnen verwondingen
  veroorzaken.
  Meng geen lucht of gas anders dan de aangegeven
  refrigerant die in het systeem gebruikt is.

  Indien er koelgas lekt tijdens de reparatie,
  raakt u het lekkende koelgas niet aan.
  • Het koelgas kan brandwonden als gevolg van
  koude veroorzaken.
  Ventileer de ruimte onmiddellijk als er
  refrigerantgas lekt.

  • Als er lucht in het refrigerantsysteem komt,
  kan er een te hoge luchtdruk ontstaan, wat
  apparatuurschade of letsel kan veroorzaken.

  • Dit is anders schadelijk voor de gezondheid.

  Vervang alle batterijen in de
  afstandsbediening door batterijen van
  hetzelfde type. Meng geen oude en nieuwe
  batterijen of verschillende soorten batterijen.

  Laad geen batterijen op en demonteer ze
  niet. Gooi batterijen niet weg in vuur.

  Indien vloeistof uit batterijen op uw huid of
  kleding komt, wast u het goed met schoon
  water. Gebruik de afstandsbediening niet
  als de batterijen gelekt hebben.

  Indien u de vloeistof van de batterijen eet,
  poetst u uw tanden en neemt u contact op
  met een arts. Gebruik de afstandsbediening
  niet als de batterijen gelekt hebben.

  • De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden
  of andere gezondheidsgevaren veroorzaken.

  • De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden
  of andere gezondheidsgevaren veroorzaken.

  • Dit kan slecht zijn voor de gezondheid.

  • Er is kans op brand, elektrocutie, of schade
  aan de plastic onderdelen van het product.

  Stap niet op, en plaats niets op het
  product. (buitenunit)

  • Uitval van het product of brand gevaar bestaat.

  Stel uw huid of kinderen of planten niet
  bloot aan tocht van koude of warme
  lucht.

  Gebruik een zachte doek om schoon te
  maken. Gebruik geen agressieve
  schoonmaakproducten, oplosmiddelen
  etc.

  Drink geen water dat afgevoerd wordt
  door het product.
  • Het is niet hygiënisch en kan ernstige
  gezondheidsproblemen veroorzaken.

  • Ze kunnen branden of exploderen.
  Laat de air conditioner niet lange tijd
  werken indien er een hoge vochtigheid is
  en een deur of raam open staat.
  • Vocht kan condenseren en meubels nat
  maken of beschadigen.
  Gebruik een stevige kruk of ladder bij het
  schoonmaken en onderhouden van het
  product.
  • Wees voorzichtig en vermijd letsel.

  Gebruikershandleiding 5

  DUTCH

  • Het condenswater kan gemorst worden.

  Blokkeer de ingang of uitgang van de
  luchtstroom niet. • Page 6

  Productintroductie

  Productintroductie
  Naam en functie van onderdelen
  6 7

  1: Binnenunit
  2: Buitenunit
  3: Afstandsbediening
  4: Ingang lucht
  5: Uitgang lucht
  6: Refrigerantleiding, aansluiting
  elektrische kabels
  7: Afvoerpijp
  8: Aardekabel
  Aardekabel naar aarde buitenunit om
  elektrische schokken te voorkomen.

  2
  1

  5

  44

  3

  8

  Wat te doen voor gebruik
  Paarsysteem of gelijktijdig werkend systeem

  Indien uw installatie uitgerust is met
  een aangepast controlesysteem, vraagt
  u uw LG dealer voor het gebruik dat
  overeenkomt met uw systeem.
  1: Unit met afstandsbediening
  2: Unit zonder afstandsbediening
  (indien gebruikt bij gelijktijdige
  werking)

  Multisysteem

  Werking Indicatielampjes
  Aan/Uit

  : Brandt tijdens werking van het systeem.

  Filterteken

  : Brandt na 2400 uren vanaf het moment dat de unit voor het eerst werkte.

  Timer

  : Brandt tijdens timer-gebruik.

  Ontdooi Modus : Brandt tijdens Ontdooi Modus of Hete Start gebruik (hitte pomp type)


  Geforceerd

  : Het toestel bedienen indien om welke reden dan ook de afstandsbediening
  niet gebruikt kan worden.

  6 Plafond Cassette type Air Conditioner • Page 7

  Productintroductie

  Bekabelde Afstandsbediening

  1
  10
  9
  8
  7
  11
  12
  13

  2
  3
  4
  5
  6

  14
  15

  ❊ Afhankelijk van het producttype kunnen sommige functies niet worden ingeschakeld en weergegeven.

  OPMERKING
  ❈ Getoonde temperatuur kan afwijken van daadwerkelijke kamertemperatuur indien de afstandsbediening
  geplaatst is op een plek waar deze blootgesteld wordt aan zonlicht of op een plek naast een hittebron.
  ❈ Uw daadwerkelijke product kan verschillen van bovenstaande inhoud, afhankelijk van modeltype.
  ❈ Wanneer u het systeem voor gelijktijdige bediening gebruikt, wordt het systeem wanneer u op een knop
  van de afstandsbediening drukt na 1-2 minuten ingeschakeld.

  Gebruikershandleiding 7

  DUTCH

  Bevestig het informatie-etiket aan de binnenzijde
  van de deur van het systeem.
  Gebruik de taalversie die voor uw land geldt.

  1 BEDIENINGSSCHERM
  2 TEMPERATUURKNOP INSTELLEN
  3 KNOP VOOR
  VENTILATORSNELHEID
  4 AAN/UIT-KNOP
  5 INSTELKNOP VOOR
  BEDRIJFSMODUS
  6 ONTVANGER VOOR DRAADLOZE
  AFSTANDSBEDIENING
  • Sommige producten kunnen de
  draadloze signalen niet ontvangen.
  7 KNOP VOOR
  LUCHTSTROOMREGELING
  8 SUBFUNCTIES
  9 FUNCTIEKEUZEKNOP
  10 VENTILATIEKNOP
  11 GERESERVEERD
  12 KNOP VOOR OP, NEER, LINKS,
  RECHTS
  • Druk op de
  -knop om de
  binnentemperatuur te regelen.
  13 KNOP VOOR REGELEN VAN DE
  KAMERTEMPERATUUR
  14 KNOP VOOR
  15 INSTELLEN/ANNULEREN
  KNOP VOOR SLUITEN • Page 8

  Productintroductie

  Draadloze Afstandsbediening (optioneel)
  Deze air conditioner is standaard uitgerust met een bekabelde afstandsbediening. Maar u kunt, indien
  gewenst, een draadloze afstandsbediening kopen.

  PQWRHDF0
  WAARSCHUWING : betreffende het gebruik van de Afstandsbediening
  * Richt de signaalontvanger op de bekabelde afstandsbediening om te gebruiken.
  * Het signaal van de afstandsbediening kan tot 7m ontvangen worden.
  * Let op dat er geen obstructies aanwezig zijn tussen afstandsbediening en signaalontvanger.
  * Laat de afstandsbediening niet vallen en gooi er niet mee.
  * Plaats de afstandsbediening niet op een plek waar deze blootgesteld wordt aan direct zonlicht, of naast
  een kachel, of een andere hittebron.
  * Blokkeer een krachtig licht op de signaalontvanger met een gordijn etc.
  zodat abnormaal gebruik voorkomen wordt. (bijv. elektronische snelle start, ELBA, invertie type fluorescerende lamp)
  OPMERKING
  ❈ U kunt de schoep hoekcontrole niet besturen met behulp van de draadloze afstandsbediening (4-Wegs Type).
  ❈ Voor meer inforamtie zie de handleiding van de draadloze afstandsbediening accessoire.
  ❈ Uw daadwerkelijke product kan verschillen van bovenstaande inhoud, afhankelijk van modeltype.
  ❈ De draadloze afstandsbediening werkt niet wanneer u het systeem voor gelijktijdige bediening gebruikt.

  8 Plafond Cassette type Air Conditioner • Page 9

  Gebruiksinstructies

  Gebruiksinstructies
  Standaardbediening – standaard koelen
  Dit aircosysteem koelt de kamer met een aangename, schone luchtstroom.
  op de
  knop om het
  1 Druk
  binnenelement in te schakelen.

  op de
  knop om de
  2 Druk
  stand Koelen te selecteren.

  op de
  knoppen om
  3 Druk
  de gewenste temperatuur in te

  ❈ Instelbereik temperatuur : 18˚C~30˚C (64˚F~86˚F)

  Gebruikershandleiding 9

  DUTCH

  stellen.
  Druk op de
  knop om de
  kamertemperatuur te
  controleren. Wanneer u een
  temperatuur instelt die hoger is
  dan de kamertemperatuur, blaast
  het aircosysteem alleen lucht van
  omgevingstemperatuur uit in
  plaats van gekoelde lucht. • Page 10

  Gebruiksinstructies

  Standaardbediening – geforceerd koelen
  Met deze optie zorgt u ervoor dat de kamer snel met een aangenaam en schoon luchtklimaat wordt
  gevuld.
  op de
  knop om het
  1 Druk
  binnenelement in te schakelen.

  op de
  knop om de
  2 Druk
  stand Koelen te selecteren.

  op de
  knop en houd
  3 Druk
  deze ingedrukt tot 'Po' verschijnt.

  Wat is geforceerd koelen?
  • Gewenste temperatuur: Po (momenteel 18°C)
  • Luchtstroom: krachtig
  • Richting luchtstroom: instellen in luchtkoelstand

  }

  Wanneer u deze stand inschakelt daalt
  de kamertemperatuur snel.

  ❈ Een aantal modellen beschikt niet over geforceerde luchtkoeling.

  Standaardbediening – verwarmingsmodus
  In deze stand wordt warme lucht aan de kamer toegevoerd.
  op de
  knop om het
  1 Druk
  binnenelement in te schakelen.

  op de
  knop om de
  2 Druk
  modus Verwarmen te selecteren.
  Druk op de knop om de
  binnentemperatuur te regelen.
  op de
  knoppen om de
  3 Druk
  gewenste temperatuur in te stellen.
  Wanneer u een temperatuur instelt
  die lager is dan de kamertemperatuur,
  blaast het aircosysteem alleen lucht
  van omgevingstemperatuur in plaats
  van verwarmde lucht.

  • De modus Verwarmen is alleen beschikbaar op modellen die zowel voor verwarmen als koelen
  geschikt zijn.

  • De modus Verwarmen is niet beschikbaar op modellen die alleen voor koelen geschikt zijn.
  10 Plafond Cassette type Air Conditioner • Page 11

  Gebruiksinstructies

  Standaardbediening – ontvochtingsmodus
  In deze modus wordt vocht uit de kamer verwijderd en de daarin aanwezige lucht licht gekoeld.
  op de
  knop om het
  1 Druk
  binnenelement in te schakelen.

  op de
  knop om de
  2 Druk
  ontvochtingsmodus te selecteren.
  In deze stand kan de temperatuur
  niet worden aangepast.
  op de
  knop om de
  3 Druk
  sterkte van de luchtstroom te
  selecteren; u kiest uit: zwak, gemiddeld,
  krachtig en automatisch.
  (Bij de start van de ontvochtingsmodus
  is de luchtstroom op ‘zwak’ ingesteld.)

  • Tijdens regenachtige periodes en in een klimaat met een hoge luchtvochtigheid kunnen de ontvochter

  Modus Auto Wisselen

  1 Druk op knop om het toestel in te schakelen.
  op
  knop om het gebruik van de Auto Wisselen
  2 Druk
  Modus te selecteren.
  ingestelde temperatuur aan de rechterkant van de afbeelding kan
  3 De
  ingesteld worden in zowel het model koelen als het model
  verwarmen.
  ❖ Temperatuurbereik instellen: 18°C~30°C.

  Gebruikershandleiding 11

  DUTCH

  en de koelstand gelijktijdig worden ingeschakeld om vocht effectief te verwijderen.

  • Afhankelijk van de uitvoering van het aircosysteem is het niet altijd mogelijk de blaaskracht te regelen. • Page 12

  Gebruiksinstructies

  Standaardbediening - ventilatormodus
  Hierin wordt lucht met de bestaande kamertemperatuur aangevoerd, geen koude lucht.
  op de
  knop om het
  1 Druk
  binnenelement in te schakelen.

  op de
  knop om de
  2 Druk
  ventilatormodus te selecteren.

  wanneer u op de
  3 Telkens
  drukt, kunt u de gewenste

  knop

  luchtstroom als volgt selecteren:
  zeer zwak→zwak→ gemiddeld→krachtig
  →automatisch.
  Wanneer de ventilator is ingeschakeld, werkt
  de compressor van de AHU niet.

  • De ventilatorunit produceert geen koele blaaslucht maar circuleert de aanwezige lucht.
  • Omdat er in deze stand geen temperatuurverschil is tussen de uitgeblazen lucht en de
  kamertemperatuur, wordt de lucht alleen gecirculeerd.

  • Afhankelijk van de uitvoering van het aircosysteem is het niet altijd mogelijk de blaaskracht te
  regelen.

  12 Plafond Cassette type Air Conditioner • Page 13

  Gebruiksinstructies

  Standaardbediening – automatische werking
  op de
  knop om het
  1 Druk
  binnenelement in te schakelen.

  op de
  knop om de
  2 Druk
  Kunstmatige Intelligentie-modus
  te kiezen.
  de temperatuur
  3 Uin kunt
  de koel- en de
  verwarmingsmodus
  aanpassen zoals op
  de afbeelding
  hiernaast.

  afbeelding
  hiernaast) kunt u
  de temperatuur
  van hoog tot laag
  instellen tussen
  “-2” en “2” op
  basis van “00”.

  Wanneer koud
  Wanneer koel
  Wanneer naar wens
  Wanneer warm
  Wanneer heet

  In de modus Automatisch werking:
  • Kunt u de knop FAN SPEED (Ventilatorsnelheid) gebruiken.
  • Kunt u met de hand overschakelen naar een andere bedieningsmodus.

  Gebruikershandleiding 13

  DUTCH

  uitsluitend
  4 Bijkoelen
  (zie • Page 14

  Gebruiksinstructies

  Standaardbediening – luchtstroom instellen
  Blaaskracht: U kunt de kracht van de
  luchtstroom eenvoudig instellen.
  de blaaskracht in met deze
  1 Stel
  knop.
  • Met elke druk op de knop voor
  blaaskracht kunt u deze als volgt
  regelen: zwak → matig → matig zwak →
  gemiddeld → bovengemiddeld → krachtig →
  zeer krachtig → automatisch.
  • Afhankelijk van de functie van het systeem is
  het mogelijk dat het menuonderwerp niet
  gedeeltelijk kan worden geselecteerd.
  • Zie voor meer informatie de handleiding van
  het product.

  Richting luchtstroom: U kunt de gewenste
  blaasrichting eenvoudig aanpassen.
  Druk op de
  knop om de
  1 1.gewenste
  blaasrichting in te stellen.
  Door op de
  knop te drukken kiest
  u uit de volgende mogelijkheden
  (aangename luchtcirculatie → op/neer
  en rechts/links → rechts/links → op/neer).
  Afhankelijk van de uitvoering van het product is
  het mogelijk dat niet alle keuzemogelijkheden
  voor blaasrichting beschikbaar zijn.
  Zie voor meer informatie de handleiding van
  het product.

  14 Plafond Cassette type Air Conditioner • Page 15

  Gebruiksinstructies

  Standaardbediening – temperatuurinstelling/kamertemperatuur controleren
  Temperatuurinstelling
  kunt de gewenste temperatuur
  1 Ueenvoudig
  instellen.
  • Druk op de
  knoppen om de
  gewenste temperatuur in te stellen.
  : Elke keer dat u op de knop drukt, verhoogt
  u de temperatuur met 1˚C of 2˚F.
  : Met elke druk op de knop verlaagt u de
  temperatuur met 1˚C of 2˚F.
  • Kamertemperatuur: Geeft de huidige
  kamertemperatuur aan.
  • Instelde temperatuur: Geeft de temperatuur
  aan die de gebruiker wil instellen.

  Koelen:
  - De koelmodus werkt niet als de gewenste
  temperatuur hoger is dan de
  kamertemperatuur. Stel een lagere
  temperatuur in.
  Verwarmen:
  - De verwarmingsmodus werkt niet als de
  gewenste temperatuur lager is dan de
  kamertemperatuur. Stel een hogere
  temperatuur in.

  Kamertemperatuur controleren
  Als u op de
  knop drukt, wordt de
  1 1.kamertemperatuur
  binnen vijf seconden
  weergegeven. Na vijf seconden wordt
  het display naar de gewenste
  temperatuur overgeschakeld. Afhankelijk
  van de plaats van de afstandsbediening
  kunnen de werkelijke kamertemperatuur
  en de weergegeven temperatuur
  onderling afwijken.
  • U kunt de gewenste temperatuur voor gekoelde lucht selecteren van 18 °C tot 30 °C en voor
  verwarmde lucht van 16 °C tot 30 °C.
  • Tussen de kamertemperatuur en de temperatuur van de buitenlucht moet een verschil van
  minimaal 5 °C worden gemeten.

  Gebruikershandleiding 15

  DUTCH

  ❈ Afhankelijk van het geïnstalleerde type
  controller, kunt u de gewenste temperatuur in
  stappen van 0,5˚C of 1˚F instellen. • Page 16

  Gebruiksinstructies

  Subfunctie - plasmaluchtzuivering
  Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar bij producten met de optie voor luchtbevochtiging.

  Luchtzuivering instellen
  een paar keer op de
  1 Druk
  knop tot het
  pictogram gaat
  knipperen.
  een druk op de
  knop kunt
  2 Met
  u de plasmaluchtzuiveringsfunctie
  inschakelen of annuleren.
  (Het
  pictogram verschijnt of
  verdwijnt bij weergave van
  .)
  op de
  knop om deze
  3 Druk
  waarde op te slaan.
  ❈ Na de installatie wordt de installatiemodus
  (setup) automatisch afgesloten als u meer dan
  25 seconden niet op een van de knoppen drukt.
  ❈ Als u afsluit zonder op de instelknop te drukken,
  wordt de ingevoerde waarde niet bevestigd.

  • De optie voor luchtzuivering is een extra functie die op een aantal producten niet is aangegeven of
  niet beschikbaar is.
  • U kunt de functie voor plasmaluchtzuivering alleen inschakelen als het product in werking is.
  • Als u de luchtzuivering onafhankelijk wilt inschakelen, kunt u deze met een druk op een extra
  knop bij de ventilatiefunctie bedienen.

  16 Plafond Cassette type Air Conditioner • Page 17

  Gebruiksinstructies

  Functies instellen - kinderslot
  Deze functie is bedoeld om de voorkomen dat kinderen en niet bevoegde personen het aircosysteem
  onvoorzichtig gebruiken.
  een paar keer op de
  1 Druk
  knop tot
  gaat knipperen.

  u met behulp van de
  2 Als
  knop naar het gebied van het
  'setup' pictogram gaat, gaat het
  'setup' pictogram knipperen en wordt de
  kinderslotfunctie ingesteld als u tevens op
  de
  knop drukt.
  te annuleren
  3 3.gaatOmu demetblokkeringsfunctie
  behulp van de
  knop

  u de instellingen hebt aangebracht,
  4 Nadat
  drukt u op de
  knop om de functie af te
  sluiten.
  ❈ Na de installatie wordt de
  installatiemodus (setup) automatisch
  afgesloten als u meer dan 25 seconden
  niet op een van de knoppen drukt.
  ❈ Als u afsluit zonder op de instelknop te
  drukken, wordt de ingevoerde waarde
  niet bevestigd.

  Gebruikershandleiding 17

  DUTCH

  naar het pictogram ‘cancel’ (annuleren) en
  vervolgens drukt u op de
  knop om de
  kinderslotfunctie te annuleren. • Page 18

  Gebruiksinstructies

  Functies instellen – temperatuur wijzigen
  Temperatuur wijzigen is een functie die het mogelijk maakt de koel- en de verwarmingsfuncties
  automatisch in te schakelen afhankelijk van de temperatuur van de door kunstmatige intelligentie
  aangestuurde inschakelmodus.

  een paar keer op de
  1 Druk
  knop tot het
  pictogram
  gaat knipperen.

  op de
  2 Druk
  wijzigen.

  knop om de functie te

  ❈ Temperatuurwaarde
  converteren: 1~7

  op de
  knop om de
  3 Druk
  instelprocedure te voltooien en
  te activeren.
  op de
  knop om af te
  4 Druk
  sluiten of het systeem wordt na
  25 seconden zonder invoer
  automatisch gesloten.
  ❈ Als u afsluit zonder op de
  instelknop te drukken, wordt
  de ingevoerde waarde niet
  bevestigd.

  18 Plafond Cassette type Air Conditioner • Page 19

  Gebruiksinstructies

  Functies instellen – uitschuifbaar rooster
  Deze functie is bedoeld voor het omhoog en omlaag verplaatsen van het binnenfilter voor het
  reinigen van het filter.
  op de
  knop.
  1 Druk
  Druk een paar keer op de
  knop tot het
  knipperen.

  pictogram gaat

  met de
  2 Ga
  en druk op de

  knop naar de daalfunctie
  knop om het
  daalpictogram weer te geven waarna het
  verplaatsbare rooster omlaag komt.

  het op en neer verplaatsbare
  3 Wanneer
  rooster tot op de gewenste stand is

  het filter is gereinigd, bevestigt u
  4 Nadat
  het filter in het uitschuifbare rooster.
  Vervolgens gaat u met de
  knop
  naar het pictogram voor omhoog
  bewegen en drukt u op de
  knop om
  het uitschuifbare rooster naar boven
  terug te plaatsen.
  u de instellingen hebt
  5 Nadat
  aangebracht, drukt u op de
  knop om de functie af te sluiten.
  ❈ Na de installatie wordt de
  installatiemodus (setup) automatisch afgesloten
  als u meer dan 60 seconden niet op een van de
  knoppen drukt.
  ❈ Als u afsluit zonder op de instelknop te drukken,
  wordt de ingevoerde waarde niet bevestigd.

  • De functie voor verticale verplaatsing van het rooster werkt alleen bij binnenelementen die met dit
  verplaatsbare rooster zijn uitgerust.

  Gebruikershandleiding 19

  DUTCH

  gedaald, ga dan met de
  knop naar
  het stoppictogram. Druk vervolgens op
  de
  knop om de beweging van het
  rooster te stoppen. • Page 20

  Gebruiksinstructies

  Functies instellen – filtersymbool verwijderen
  Deze functie is bedoeld om de indicatie voor het reinigen van het filter van het binnenelement te
  verwijderen.

  een paar keer op de
  1 Druk
  knop tot
  gaat knipperen.

  knippert, drukt u op
  2 Wanneer
  om deze weergave te
  verwijderen.

  • Wanneer zich een hoeveelheid vuil en stof op het filter heeft vastgezet, loopt de capaciteit voor
  koelen en/of verwarmen terug en wordt meer elektrische energie verbruikt. Zorg ervoor dat het
  filter op tijd wordt gereinigd nadat het systeem een bepaalde periode heeft gewerkt.
  ❈ De waarschuwing dat het filter moet worden gereinigd wordt na een bepaalde tijd automatisch
  geannuleerd.

  20 Plafond Cassette type Air Conditioner • Page 21

  Gebruiksinstructies

  Functies instellen – schoephoek regelen
  Deze functie is bedoeld om de hoek aan te passen waarmee de luchtstroom wordt uitgeblazen.
  een paar keer op de
  1 Druk
  knop tot het
  pictogram gaat
  knipperen.
  op de
  knop om de actieve schoep te
  2 Druk
  selecteren. 1 / 2 / 3 / 4 / Alles / Standaard Selecteer
  het schoepnummer met de
  knoppen.
  ❈ Schoepnummer: Nr. 1, 2., 3, 4, alles of standaard
  - De geselecteerde schoep is in bedrijf.
  - Controleer de schoep die in bedrijf is.
  - Om de hoek van alle schoepen in te stellen,
  selecteert u “All”.
  - Om de hoek van de schoepen volgens de
  standaardfabrieksnorm in te stellen, selecteert
  u "Standard".

  - Afhankelijk van de uitvoering van het
  aircosysteem kan de blaashoek tot
  maximaal 5 of 6 niveaus worden ingesteld.
  - Wanneer u als schoepnummer ‘standaard’
  kiest, blijft de blaashoek ongewijzigd.
  de blaashoeken van de overige
  4 Stel
  schoepen op dezelfde stand in.
  ❈ Afhankelijk van de productuitvoering
  zijn er producten met schoepen met
  nr. 1 en nr. 2.
  Nadat u de instellingen hebt

  drukt u op de
  5 aangebracht,
  knop om de functie af te sluiten.
  ❈ Na de installatie wordt de installatiemodus
  (setup) automatisch afgesloten als u meer dan
  60 seconden niet op een van de knoppen drukt.
  ❈ Als u afsluit zonder op de instelknop te drukken,
  wordt de ingevoerde waarde niet bevestigd.
  op de
  knop om de instelprocedure te
  6 Druk
  voltooien en te activeren.
  (De functie voor het richten van de luchtstroom
  wordt na het instellen van de schoephoeken gesloten.)
  op de
  knop om af te
  7 Druk
  sluiten of het systeem wordt na
  25 seconden zonder invoer
  automatisch gesloten.

  Gebruikershandleiding 21

  DUTCH

  met de
  knop de
  3 Selecteer
  blaashoek en druk op de
  knop. • Page 22

  Gebruiksinstructies

  Functies instellen – huidige tijd aanpassen
  op de instelknop voor functies.
  1 Druk
  Wanneer u de functie-setupknop
  een paar keer indrukt, gaat deze
  naar het menu voor het instellen
  van de tijd. Vervolgens wordt het ‘Time setup’
  pictogram weergegeven en de datum knippert
  in de zone waar de huidige tijd wordt
  weergegeven.
  Bijv. de huidige tijd instellen als “Maandag /
  10.20 vm”.
  op de
  2 Druk
  stellen.

  toets om de dag in te

  op de
  toets om naar de AM/PM
  3 Druk
  (vm/nm) instelmodus te gaan (het
  AM/PM- segment knippert).

  de gewenste waarde
  4 Stel
  voor AM/PM in door op
  de
  knop te
  drukken.
  op de
  knop om naar
  5 Druk
  instelmodus voor de uren te gaan.
  (het ‘uur’ segment knippert)

  de gewenste tijd in door op de
  6 Stel
  knop te drukken.

  22 Plafond Cassette type Air Conditioner • Page 23

  Gebruiksinstructies

  op de
  knop om naar
  7 Druk
  instelmodus voor de minuten te gaan.
  (het minutensegment knippert)

  tijd in minuten in door op de
  8 Stel hetknop
  te drukken.

  10

  knop om de functie te

  DUTCH

  op de
  9 Druk
  wijzigen.

  Druk ten slotte op de
  knop
  om de instelmodus te sluiten.
  (Als u afsluit met onvolledige
  informatie, gaat het systeem
  naar de vorige instelling terug.)
  ❈ Als u afsluit zonder op de
  instelknop te drukken, wordt de
  ingevoerde waarde niet bevestigd.

  Gebruikershandleiding 23 • Page 24

  Gebruiksinstructies

  Programmeren – eenvoudig reserveren
  U kunt de reservering eenvoudig in eenheden van 1 uur van één tot zeven uur instellen.
  op de
  knop om de
  1 Druk
  programmeermodus in te voeren.
  (het

  segment knippert)

  Bijv. Een eenvoudige reserveringstijd
  als ‘3’ instellen.
  op de
  knop om de
  2 Druk
  reserveringstijd aan te passen.

  op de
  3 Druk
  te voltooien.

  knop om de instellingen

  op de
  4 Druk
  wijzigen.

  knop om de functie te

  ❈ Na de installatie wordt de installatiemodus
  (setup) automatisch afgesloten als u meer dan
  25 seconden niet op een van de knoppen drukt.
  ❈ Als u afsluit zonder op de instelknop te drukken,
  wordt de ingevoerde waarde niet bevestigd.

  ❈ Nadat een eenvoudige reservering is ingesteld, werkt of stopt het product automatisch na de door
  u ingestelde tijd.

  24 Plafond Cassette type Air Conditioner • Page 25

  Gebruiksinstructies

  Programmeren: Wekelijkse reservering
  U kunt de dagelijkse reservering in wekelijkse eenheden instellen.
  De wekelijkse reservering blijft geldig tot u deze annuleert nadat u deze hebt ingesteld.

  1

  Druk op de reserveringsknop om naar de setup-modus voor reservering te gaan.
  ❈ U kunt twee wekelijkse reserveringen voor één dag instellen en totaal veertien
  reserveringen voor een week.
  Ga bijvoorbeeld als volgt te werk om (dinsdagmorgen 11:30 inschakelen t/m
  middag 12:30 uitschakelen) te programmeren.

  een paar keer op de reserveringsknop
  2 Druk
  om naar ‘wekelijks’ te gaan. 'Weekly'
  (wekelijks) gaat nu knipperen.
  met de
  knop de
  3 Selecteer
  wekelijkse reservering (1) of (2).

  DUTCH

  ❈ Voor elke dag kunt u twee
  reserveringen instellen, wekelijkse
  reservering (1) en wekelijkse
  reservering (2).
  de
  knop om naar het
  4 Gebruik
  instelvak voor ‘datum’ te gaan. Als
  de ‘datum’ indicatie knippert, kunt u
  de datum instellen. U kunt een
  datum instellen van maandag tot
  zondag.
  met de
  knop naar het
  5 Ga
  instelvak voor ‘AM/PM’ (vm/nm).

  met de
  knop naar het
  6 Ga
  instelvak voor ‘hour’ (uur)
  inschakelen.
  - In dit vak stelt u het tijdstip in
  waarop het aircosysteem wordt
  ingeschakeld.
  de
  kunt u de tijd aanpassen.
  7 Met
  - U kunt de uren instellen van 0 t/m 12.
  8 Ga met de knop naar het instelvak voor ‘minute’ (minuut).
  9 Als de minutenindicatie knippert, kunt u de minuten met de

  knop instellen.

  Gebruikershandleiding 25 • Page 26

  Gebruiksinstructies
  met de
  knop naar het
  10 Ga
  instelvak voor het uitschakelen van
  ‘AM/PM’ (vm/nm).
  - AM/PM (vm/nm) setup is gelijk aan
  de setup voor het inschakelen op
  een bepaalde tijd.

  11

  Ga met de rechter knop naar het
  instelvak voor de uitschakeltijd
  van ‘hour’ (uur).
  - In dit vak programmeert u het
  tijdstip waarop het
  aircosysteem moet worden
  uitgeschakeld.
  - Als de indicatie ‘hour’ (uur)
  knippert, programmeert u het
  uur.
  ❈ U kunt de uitschakeltijd van uren
  en minuten op dezelfde wijze
  instellen als bij het instellen van
  de inschakeltijd.

  u klaar bent met programmeren, drukt u op de knop voor instellen/annuleren.
  12 Wanneer
  Het instellen van de wekelijkse reservering voor de dag die u hebt ingesteld is nu voltooid.
  u programmeert met de hierboven aangegeven methode voor het
  13 Als
  selecteren van de dag die u wilt programmeren, wordt de wekelijkse
  reservering ingeschakeld. Als u een inschakeltijd programmeert die gelijk is
  aan de uitschakeltijd, werkt de programmering niet.
  Uitleg van weekprogrammering

  Reserveringsnummer

  Inschakeltijd

  Uitschakeltijd

  Onderstreping: geeft aan dat voor de betreffende dag een
  wekelijkse reservering is ingesteld.

  26 Plafond Cassette type Air Conditioner • Page 27

  Gebruiksinstructies

  Programmeren - slaapreservering
  Slaapreservering is een functie van de airconditioner waarmee u het systeem een bepaalde tijd voor het slapen gaan
  automatisch in en uit kunt schakelen. Wanneer het aircosysteem met een ventilator is uitgerust en de slaaptijd is
  geprogrammeerd, schakelt het systeem over naar de slaapmodus nadat de geprogrammeerde tijd is verstreken.
  op de
  knop om de
  1 Druk
  programmeermodus in te voeren.
  Bijv. Een slaapreserveringstijd
  als ‘3’ instellen.
  een paar keer op de
  knop om de modus
  2 Druk
  voor SLEEP (Slaap) reservering in te voeren.
  (het

  segment knippert)

  op de
  knop om de
  3 Druk
  reserveringstijd aan te passen.
  U kunt een slaapreserveringtijd tussen 1
  en 7 uur programmeren.

  reservering voltooid is.
  op de
  5 Druk
  wijzigen

  knop om de functie te

  ❈ Na de installatie wordt de installatiemodus
  (setup) automatisch afgesloten als u meer dan
  60 seconden niet op een van de knoppen drukt.
  ❈ Als u afsluit zonder op de instelknop te drukken,
  wordt de ingevoerde waarde niet bevestigd.
  - Nadat de reservering is ingesteld, verschijnt
  de indicatie 'sleep' (slaaptijd) aan de
  onderkant van het lcd-scherm.
  u de slaaptijdprogrammering hebt
  6 Nadat
  voltooid, schakelt het aircosysteem zichzelf
  op de ingestelde tijdstippen in en uit.

  WAARSCHUWING
  Stel een geschikte tijd in voordat u inslaapt. (Teveel luchtkoeling is niet goed voor uw gezondheid.)
  • Omdat het systeem de gewenste temperatuur automatisch aanpast bij de slaapstand, kan er
  verschil zijn tussen de de ingestelde temperatuur op de afstandbediening en de ingestelde
  temperatuur op het aircosysteem zelf.
  • De slaapreservering werkt als uitschakeltijdprogrammering voor het product waarvan de
  temperatuurinstelling niet door eenheden van 0,5 °C wordt geregeld.

  Gebruikershandleiding 27

  DUTCH

  op de
  knop om de
  4 Druk
  functie te wijzigen wanneer de • Page 28

  Gebruiksinstructies

  Programmeren – AAN reservering
  Het systeem wordt automatisch op het door u ingestelde tijdstip ingeschakeld.

  1 Druk op de

  knop.

  Bijv. ON (Aan) reserveringstijd
  instellen als “AM 10:20”.
  een paar keer op de
  2 Druk
  knop om de modus voor ON
  (Aan) reservering in te voeren.
  (het
  segment knippert)
  op de
  knop om de instelling
  3 Druk
  van AM/PM (vm/nm) aan te passen.

  op de
  knop voor het instellen van
  4 Druk
  de uren. Wanneer het pictogram voor uren
  knippert, kunt u de gewenste tijd invoeren.
  Voor het invoeren van de uren kunt u een getal
  tussen 1 en 12 kiezen.

  op de
  knop om naar de
  5 Druk
  instelmodus voor minuten te gaan. Wanneer
  het pictogram voor minuten knippert, kunt u
  een waarde van 00 t/m 59 invoeren.

  op de
  6 Druk
  te voltooien.

  28 Plafond Cassette type Air Conditioner

  knop om de instellingen • Page 29

  Gebruiksinstructies

  op de
  7 Druk
  wijzigen.

  knop om de functie te

  Gebruikershandleiding 29

  DUTCH

  ❈ Na de installatie wordt de
  installatiemodus (setup) automatisch
  afgesloten als u meer dan 25
  seconden niet op een van de knoppen
  drukt.
  ❈ Als u afsluit zonder op de instelknop te
  drukken, wordt de ingevoerde waarde
  niet bevestigd.
  - Nadat u de tijd hebt
  geprogrammeerd, verschijnt aan de
  onderkant van het lcd-scherm de
  indicatie ‘turned on’ (ingeschakeld)
  en start het aircosysteem op het
  ingestelde tijdstip.
  - Als u de reservering annuleert,
  verdwijnt de indicatie ‘turned on’. • Page 30

  Gebruiksinstructies

  Programmeren – UIT reservering
  Het systeem wordt automatisch op het door u ingestelde tijdstip uitgeschakeld.

  1 Druk op de

  knop.

  Bijv. Uitschakeltijd instellen als
  ‘AM 10:20' (10.20 u vm).
  een paar keer op de
  2 Druk
  knop om de modus voor OFF
  (Uit) programmering in te voeren.
  (het
  segment knippert)
  op de
  knop om de instelling van
  3 Druk
  AM/PM (vm/nm) aan te passen.

  op de
  knop om naar de instelmodus
  4 Druk
  voor uren te gaan. Wanneer het pictogram voor
  uren knippert, kunt u de gewenste tijd invoeren.
  Voor het invoeren van de uren kunt u een getal
  tussen 1 en 12 kiezen.

  op de
  knop om naar de instelmodus
  5 Druk
  voor minuten te gaan. Wanneer het pictogram voor
  minuten knippert, kunt u een waarde van 00 t/m 59
  invoeren.

  op de
  6 Druk
  te voltooien.

  30 Plafond Cassette type Air Conditioner

  knop om de instellingen • Page 31

  Gebruiksinstructies

  op de
  7 Druk
  wijzigen.

  knop om de functie te

  Gebruikershandleiding 31

  DUTCH

  ❈ Na de installatie wordt de
  installatiemodus (setup) automatisch
  afgesloten als u meer dan 25
  seconden niet op een van de knoppen
  drukt.
  ❈ Als u afsluit zonder op de instelknop te
  drukken, wordt de ingevoerde waarde
  niet bevestigd.
  - Nadat u de tijd hebt
  geprogrammeerd, verschijnt aan de
  onderkant van het lcd-scherm de
  indicatie ‘turned off’ (uitgeschakeld)
  en start het aircosysteem op het
  ingestelde tijdstip.
  - Als u de reservering annuleert,
  verdwijnt de indicatie ‘turned off’. • Page 32

  Gebruiksinstructies

  Programmeren: Vrijedagreservering
  Het systeem stopt automatisch op de door u geprogrammeerde dag.
  op de
  knop.
  1 Druk
  Het systeem schakelt over naar
  de modus voor het instellen van
  reserveringen.
  een paar keer op de
  knop om
  2 Druk
  naar ‘holiday’ (vrije dag) te gaan.

  op de
  knop om
  3 Druk
  naar de datum te gaan die
  u als vrije dag wilt instellen.

  de knoppen
  en
  om een vrije
  4 Gebruik
  dag aan te geven of te annuleren. Wanneer u
  bijvoorbeeld maandag t/m vrijdag als vrije dagen
  programmeert
  - verdwijnt de afkorting van maandag en vrijdag.

  op de
  knop om het
  5 Druk
  programmeren van vrije dagen af te
  sluiten.
  ❈ Als de geprogrammeerde feestdag
  aanbreekt, stopt het aircosysteem
  automatisch. Nadat u een feestdag
  hebt geprogrammeerd en deze
  programmering nog niet hebt
  geannuleerd, stopt het aircosysteem
  automatisch binnen één uur, ook als u
  het aircosysteem met de hand
  inschakelt.

  32 Plafond Cassette type Air Conditioner • Page 33

  Gebruiksinstructies

  Ventilatiekit controle(optioneel)
  Deze configuratie wordt gebruikt wanneer een airconditioner aan een ventiatiesysteem is gekoppeld.
  Deze functie koelt en ververst de binnenlucht met behulp van het ventilatiesysteem terwijl de
  aircofunctie ingeschakeld blijft.
  Gekoppelde ventilatie
  op de
  knop op het
  1 Druk
  bedieningspaneel van de afstandsbediening.
  - Deze optie wordt alleen gebruikt
  wanneer de airconditioner en de algemene
  ventilatie aan elkaar zijn gekoppeld (‘Interlinked
  Operation’ (Gekoppelde werking) weergegeven
  op het display van de afstandsbediening).
  in de ventilatiemodus op de ‘Start/Stop’
  2 Door
  knop te drukken, start u de ventilatie.

  Door op de knop voor het selecteren van
  de bedieningsmodus te drukken, wijzigt u deze
  als volgt: ‘Heat exchange’ (Warmteuitwisseling),
  ‘normaal’, ‘automatisch’.
  ❈ Het display van de afstandsbediening is alleen
  zichtbaar in de ventilatiemodus en het geeft de
  gewenste temperatuur aan wanneer het wordt
  overgeschakeld naar de aircomodus.
  u in de algemene ventilatiemodus
  4 Wanneer
  op de
  knop drukt, wordt de snelheid
  van de luchtstroom gewijzigd.
  Wanneer u op de knop voor luchtstroomsnelheid
  drukt, kunt u de snelheid ervan aanpassen van
  ‘zwak' in 'krachtig' en 'extra krachtig'.
  Als er een CO2-sensor is geïnstalleerd, kunt u de
  gevoeligheid ervan instellen op respectievelijk
  'weak' (laag), 'strong' (hoog), 'very strong' (zeer
  hoog) en 'automatic' (automatisch).
  naar de aircomodus
  5 Terugschakelen
  1) Automatische conversie: Wanneer 15
  seconden of langer geen knop wordt
  aangeraakt, schakelt het systeem
  automatisch terug naar de aircomodus.
  2) Handmatige conversie: Door in de
  ventilatiemodus op de
  knop te
  drukken, wordt het systeem handmatig
  overgeschakeld.

  Gebruikershandleiding 33

  DUTCH

  u op de
  knop drukt, wordt de
  3 Als
  bedieningsmodus gewijzigd. • Page 34

  Onderhoud en Service

  Onderhoud en Service
  Binnenunit
  Rooster, Behuizing en Afstandsbediening
  ❐ Schakel het systeem uit voordat u gaat schoonmaken. Gebruik voor het schoonmaken een zachte, droge doek.
  Gebruik geen bleekmiddelen of schuurmiddelen.
  OPMERKING
  Trek de stekker uit voordat u de binnenunit gaat schoonmaken.

  Luchtfilters
  De luchtfilters achter het voorrooster dienen iedere 2
  weken of vaker indien noodzakelijk, gecontroleerd en
  gereinigd te worden.

  1

  Verwijder de luchtfilters.
  ■ Pak de tab en trek iets naar voren om de
  filter te verwijderen.

  WAARSCHUWING: Raak bij het
  verwijderen niet de metalen onderdelen
  van de binnenunit aan.
  Dit kan verwondingen veroorzaken.

  ■ Gebruik nooit een van het volgende:
  • Water dat heter is dan 40°C.
  Kan vervorming en/of verkleuring
  veroorzaken.
  • Agressieve substanties.
  Deze kunnen het
  oppervlakte van de
  air conditioner
  beschadigen.
  SI

  Be

  n zene

  N NER

  2

  Reinig viezigheid van de luchtfilter met een
  stofzuiger of was in water.
  ■ Indien het vuil hardnekkig is, wast u met een
  neutraal schoonmaakproduct in lauwwarm
  water.
  ■ Indien heet water (40°C of meer) gebruikt
  wordt, kan vervorming optreden.

  3

  Laat na het wassen met water drogen in de
  schaduw.
  ■ Stel de luchtfilter niet bloot aan direct
  zonlicht of hitte van een vuur om deze te
  drogen.

  4

  Plaats de luchtfilter.

  SCO
  U RIN G
  C LB
  A R GER

  34 Plafond Cassette type Air Conditioner • Page 35

  Onderhoud en Service

  Zuiveringsfilter (optioneel)
  Reiniging
  De PLASMA achter het voorrooster dienen iedere 3
  maanden of vaker gecontroleerd en gereinigd te
  worden.

  1

  Na verwijderen van de luchtfilters, trek iets naar voren
  om de PLASMA filter te verwijderen.

  2

  Plaats de PLASMA filter in water met neutraal
  schoonmaakmiddel, ongeveer 20-30 minuten.

  3

  Droog de PLASMA filter een dag in de schaduw. (de
  vochtigheid dient in dit geval vooral verwijderd te
  worden van deze onderdelen).

  4

  Let op de inkepingen van elektrische ontladingslijnen.

  5

  Plaats de PLASMA filter weer op de oorspronkelijke
  plek.

  Vervanging
  • Aanbevolen gebruiksperiode: Ongeveer 2 jaar

  1

  Open voorpaneel en verwijder luchtfilter.

  2

  Verwijder luchtzuiveringsfilter.

  3

  Plaats nieuwe luchtzuiveringsfilter.

  1

  4

  Plaats luchtfilter en sluit voorpaneel.

  2

  Gebruikershandleiding 35

  DUTCH

  WAARSCHUWING : Raak de
  PLASMAFILTER niet aan binnen
  10 seconden na het openen van
  het ingangsrooster, dit kan een
  elektrische schok veroorzaken. • Page 36

  Onderhoud en Service

  Gebruikstips!
  Overkoel de kamer niet.
  Dit is niet goed voor de gezondheid
  en verspilt elektriciteit.

  Let op dat deuren en ramen
  dicht zijn.
  Vermijd zoveel mogelijk het openen
  en sluiten van deuren om de lucht in
  de kamer koel te houden.

  Houd luiken of gordijnen
  gesloten.
  Let op dat er geen direct zonlicht de
  kamer binnenkomt terwijl de air
  conditioner aanstaat.

  Houd de kamertemperatuur
  gelijk.
  Pas de verticale en horizontale
  luchtstroomrichting aan om te garanderen dat
  de temperatuur overal in de kamer gelijk is.

  Reinig de luchtfilter
  regelmatig.

  Lucht de kamer regelmatig.

  Blokkades in de luchtfilter verminderen de
  luchtstroom en verlagen de koel- en
  ontvochtigingseffecten. Reinig minimal één
  keer in de twee weken.

  Aangezien de ramen gesloten
  blijven, is het een goed idee om
  ze regelmatig te openen en de
  kamer te luchten.

  Indien de air conditioner…
  Indien de air conditioner langere tijd niet gebruikt wordt.
  1. Gebruik de air conditioner op de volgende instellingen voor ongeveer 2 tot 3 uren.
  • Type gebruik: Ventilatorgebruiksmodus (zie pagina "entilatormodus")
  • Hierdoor worden de interne mechanismen gedroogd.
  2. Schakel de stroomonderbreker uit.

  WAARSCHUWING: Schakel de stroomonderbreker uit indien de air
  conditioner langere tijd niet gebruik wordt.
  Stof kan zich ophopen en vlam vatten.
  3. Verwijder de batterijen van de Afstandsbediening.

  Nuttige informatie
  De luchtfilters en uw elektriciteitsrekening.
  Indien de luchtfilters verstopt raken met stof, zal de koelcapaciteit zakken, en 6% van de elektriciteit die gebruikt
  wordt om de air conditioner te laten werken, zal verloren gaan.

  Indien u de air conditioner weer gaat gebruiken.
  1. Reinig de luchtfilter en plaats in de binnenunit. (zie pagina "Onderhoud en Service")
  2. Controleer dat de luchtingang en uitgang van de binnen-/buitenunit niet geblokkeerd zijn.
  3. Controleer dat de aardekabel goed aangesloten is.
  Deze kan aangesloten zitten aan de zijkant van de binnenunit.

  36 Plafond Cassette type Air Conditioner • Page 37

  Onderhoud en Service

  Tips voor oplossen problemen! Bespaar tijd en geld!
  Controleer de volgende punten voordat u vraagt om reparaties of service… Neem contact op met een erkende dealer indien u het probleem zich blijft voordoen.

  Geval
  De air conditioner werkt niet.
  Het ruikt raar in de kamer.
  Er lekt condens uit de air
  conditioner.
  Air conditioner doet het niet de
  eerste 3 minuten na inschakeling.
  Koelt of verwarmt niet effectief.

  Er is een krakend geluid te horen.
  Filterlamp (LED) is AAN.
  Het scherm van de
  afstandsbediening is vaag, of er is
  niets te zien.
  De foutcode is na blikseminslag
  opgetreden.

  • Heeft u een fout gemaakt in het timergebruik?
  • Is de zekering gesprongen of is de stroomonderbreker gesprongen?
  • Controleer dat er geen vochtige damp komt uit de muren, vloerbedekking,
  meubels, of kleding in de kamer.
  • Condensvorming vindt plaats indien de luchtstroom van de air conditioner
  warme kamerlucht koelt.
  • Dit is de beveiliging van het mechanisme.
  • Wacht ongeveer 3 minuten en het gebruik zal starten.
  • Is de luchtfilter vies? Zie de instructies voor het reinigen van de luchtfilter.
  • De kamer was misschien erg warm toen de air conditioner de eerste keer
  werd ingeschakeld.
  Laat afkoelen.
  • Is de temperatuur goed ingesteld?
  • Zijn de ingang en/of uitgang van de binnenunit geblokkeerd?
  • Een geluid dat als water klinkt.
  - Dit is het geluid van Freon dat stroomt in de air conditioner unit.
  • Voor een geluid dat klinkt als de samengeperste lucht die in de atmosfeer
  komt.
  - Dit is het geluid van het ontvochtigingswater dat in de air conditioner unit
  wordt verwerkt.
  • Dit is het geluid dat gegenereerd wordt door het uitbreiden/samentrekken van
  het voorpaneel veroorzaakt door temperatuurschommelingen.
  • Reinig het filter, druk op de Timer knop en ◀ knop van de bekabelde
  afstandsbediening, tegelijkertijd, ongeveer 3 seconden lang.
  • Is de stroomonderbreker gesprongen?
  • Zijn de batterijen correct (+) en (-) geplaatst?
  • Dit product is op het overspanningscircuit toegepast.
  Er kunnen foutmeldingen optreden maar dit is normaal.
  Na enige minuten werkt de installatie weer normaal.

  Bel in de volgende gevallen meteen service
  1. Indien iets abnormaals, zoals een brandgeur, luid geluid etc optreedt.
  Stop de unit en schakel de stroomonderbreker uit.
  Probeer in deze gevallen nooit zelf te repareren of te herstarten.
  2. Hoofdstroomkabel is te heet of beschadigd.
  3. Foutcode gegenereerd door zelfdiagnose.
  4. Water lekt van binnenunit zelfs indien de vochtigheid laag is.
  5. Geen enkele schakelaar, onderbreker (veiligheid, aarde) of zekering werkt normaal.
  Gebruik dient routine controle & reiniging uit te voeren om slechte prestaties van het toestel te
  voorkomen.
  Speciaal onderhoud en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door servicepersonen.

  Gebruikershandleiding 37

  DUTCH

  Het gebruik van de air conditioner
  is lawaaierig.

  Uitleg • Page 38


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG UT42 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von LG UT42 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,16 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info