Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
3 3 1 4 7 0 1 0
Gebruiksaanwijzing
DVD
Viewvision DR
+
DVB-T
233–32818.010
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Wie hinterlege ich die Kanäle (Autoprogrammierung) nach Umstellung auf digital. Es werden keine Sender gefunden. Eingereicht am 1-12-2018 17:51

  Antworten Frage melden
 • Wie hinterlege ich die Autoprogrammierung nach Umstellung auf digital.
  Eingereicht am 1-12-2018 17:45

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing
  DVD

  3 3 1 4 7 0 1 0

  233–32818.010

  Viewvision DR+ DVB-T • Page 2

  Inhoud
  Afstandsbediening Assist – recorder-modus..................... 3
  Vooraanzicht..................................................................... 4
  Achteraanzicht & display.................................................. 5
  Hartelijk welkom.............................................................. 6
  Accessoires....................................................................................................6
  Installatie.......................................................................................................6
  Afvalverwijdering...........................................................................................7
  Voordelen van aansluiting op een Loewe tv-toestel........................................7
  Over de interne Hard Disk Drive.....................................................................7
  Veiligheidsvoorschriften...................................................8
  Basisinformatie................................................................. 9
  Beschrijfbare disks.........................................................................................9
  Afspeelbare disks.........................................................................................10
  Opmerkingen in verband met disks.............................................................. 11
  Termen i.v.m. disks....................................................................................... 11
  Symbolen..................................................................................................... 11
  Eerste ingebruikneming................................................. 12
  Ingebruikneming van de afstandsbediening.................................................12
  Resetten van de recorder.............................................................................12
  Omschakelen op Progressive Scan...............................................................12
  Aansluiten - Algemeen.................................................................................12
  Aansluiten op de antenne............................................................................12
  Aansluiten op het tv-toestel.........................................................................13
  Aansluiten van Set-Top Box / Satellietontvanger...........................................13
  Aansluiten van een externe decoder-box......................................................14
  Aansluiten op de versterker..........................................................................14
  Aansluiten van Audio/Video Accessoires ....................................................15
  Aansluiten op het elektriciteitsnet................................................................15
  Standaardinstellingen..................................................................................15
  Verborgen opstelling....................................................................................15
  Auto Setup...................................................................................................16
  Bedieningscomfort......................................................... 17
  Hoofdmenu (HOME).....................................................................................17
  Menu Instellingen........................................................................................17
  Het menu Algemeen....................................................................................18
  Het menu Taal..............................................................................................22
  Het menu Geluid..........................................................................................23
  Het menu Blokkeren....................................................................................23
  Het menu Opname.......................................................................................26
  Het menu Disk.............................................................................................27
  Televisiemodus.............................................................................................29
  Zender kiezen...............................................................................................29
  EPG programmablad....................................................................................30
  Diskweergave..............................................................................................30
  HDMI-modus................................................................... 31
  Video-modus................................................................... 32
  Weergeven van een DVD of Video-CD..........................................................32
  Weergave van geheugenmedia met gemengde inhoud................................35
  Beeld-in-beeld (PIP).....................................................................................35
  DivX-modus.................................................................... 36
  Audio-modus.................................................................. 37
  -

  Bestanden/mappen kopiëren/verplaatsen.....................................................38
  Programmalijst............................................................................................39
  Foto-modus.....................................................................40
  USB-modus..................................................................... 41
  Opname.......................................................................... 43
  Opname op de Hard Disc Drive....................................................................43
  Uitgesteld televisie kijken - Timeshiftmodus.................................................43
  Gelijktijdige opname en weergave...............................................................44
  Manuele opname.........................................................................................44
  Timeropname...............................................................................................45
  Timeropnamen met ShowView®-systeem....................................................45
  Timer Overzicht............................................................................................46
  Opname van externe bronnen......................................................................46
  Digital Video................................................................................................47
  Opname bewerken.........................................................48
  Menu Titeloverzicht en Hoofdstukkenoverzicht . ..........................................48
  Origineel en Playlist bewerken.....................................................................49
  Hoofdstukmarkeerpunten toevoegen...........................................................49
  Nieuwe Playlist aanmaken...........................................................................49
  Titel/Hoofdstuk aan de Playlist toevoegen....................................................50
  Titel/ Hoofdstuk uit het Origineel / de Playlist wissen................................... 51
  Deel wissen................................................................................................. 51
  Titel..............................................................................................................52
  Startpunt van de Titel selecteren..................................................................52
  Hoofdstuk selecteren...................................................................................52
  Sorteren.......................................................................................................53
  Titel samenvoegen.......................................................................................53
  Titel verdelen...............................................................................................54
  Hoofdstukken samenvoegen .......................................................................54
  Bijkomende DVD functies.............................................................................54
  Playlist – Hoofdstukken verplaatsen.............................................................55
  Titel/Hoofdstuk verbergen............................................................................55
  Titel beveiligen.............................................................................................55
  Kopiëren......................................................................... 56
  Van HDD naar DVD kopiëren........................................................................57
  Van DVD naar HDD kopiëren........................................................................57
  Opnamen overschrijven...............................................................................58
  Titeloverzichtmenu‘s op andere apparatuur..................................................58
  Weergave op andere apparatuur..................................................................58
  Probleemoplossing......................................................... 59
  Technische gegevens...................................................... 61
  Impressum................................................................................................... 61
  Bediening van bijkomende apparaten............................ 62
  Afstandsbediening instellen.........................................................................62
  Loewe-toestellen bedienen..........................................................................62
  Afstandsbediening Assist – TV-modus............................ 63
  Taalcodelijst . ................................................................. 64
  Landcodelijst ................................................................. 65
  Service............................................................................ 66
  Glossarium...................................................................... 67
  Index...............................................................................68

  Deze omslagpagina a.u.b. uitklappen. • Page 3

  Afstandsbediening Assist – recorder-modus
  Loewe TV: Geluid uit/aan
  LED-lampje voor actuele modus
  Omschakelen om het tv-toestel te bedienen
  (Pagina 15).......Omschakelen om de recorder te bedienen
  Menu “Timer-Opname”; “Timeropnamelijst”
  (Pagina 43) . Timeshift-modus (uitgesteld televisie kijken)

  In-/uitschakelen in standby-modus.................(Pagina 15)

  Loewe TV: Radio Digital; lang: Radio Auro
  Omschakelen om het DVD-speler te bedienen
  Loewe TV: Geluidsmenu

  STOP: Zender direct kiezen..............................(Pagina 29)
  MENU: Getallen of letters invoeren.................(Pagina 32)

  (Pagina 30, 32)...............TV: EPG; PLAY: 15 sec. overslaan
  (Pagina 34)...Gebruik ersinterface van de ingevoerde DVD
  MENU: Titeloverzicht/originele lijst/afspeellijsten
  (Pagina 17)........................................Menu “Instellingen“
  Loewe TV: volume

  STOPP: AV-keuze oproepen.............................(Pagina 44)
  MENU: Getallen of letters invoeren
  PIP (beeld in beeld).........................................(Pagina 35)
  “Hoofdmenu“ (HOME)....................................(Pagina 17)
  Statusvenster; PLAY: menubalk.......................(Pagina 29)
  MENU: menu sluiten
  PLAY: volgende/vorige hoofdstuk
  STOP: zender kiezen op/neer.....................(Pagina 29, 32)
  MENU: selecteren/instellen.............................(Pagina 17)

  (Pagina 29)....... Overzicht TV-zenders/Statusvenster (DVD)
  MENU: menukeuze bevestigen

  (Pagina 45).............................................ShowView-menu
  (Pagina 49)......... Toevoegen van een hoofdstukmarkering
  (Pagina 33).................PAUZE: kort: slow motion achteruit
  (Pagina 32)....................................PLAY: zoeken achteruit
  (Pagina 44)..........................................................Opname

  Zoom..............................................................(Pagina 33)
  kort: markeringstek en plaatse
  lang: Markeringen zoeken..............................(Pagina 33)
  Weergave.......................................................(Pagina 33)
  PAUZE: slow motion vooruit............................(Pagina 33)
  PLAY: zoeken vooruit......................................(Pagina 32)

  (Pagina 32,33)............................. Pauze; beeld voor beeld

  Stoppen..........................................................(Pagina 32)
  - • Page 4

  Vooraanzicht

  Modusweergave

  Frontpaneel
  (gesloten)

  Disklade

  Inschakelen
  In Standby schakelen

  openen / sluiten

  Weergave
  / Pauze

  Stop

  Opname
  starten

  RES
  (schermresolutie)

  V I D E O

  Disklade

  -

  USB

  DV IN AV3 VIDEO IN /
  AUDIO IN L/R

  Display

  volgende/
  vorige
  hoofdstuk Opname
  doel

  D I G I T A L

  Frontpaneel
  (geopend) • Page 5

  Achteraanzicht & display
  DIGITAL
  AUDIO
  COMPONENT VICOAXIAL
  DEO OUT (YPbPr)
  IN (from ANT.)
  Digitale,
  Aansluiting van een
  Antenneaansluiting. coaxiale audiotv met Component
  uitgang.
  Videoingangen (Cinch).

  OUT (TO TV)
  Verderleiding
  van het antennesignaal
  naar de tv.

  DIGITAL
  AUDIO
  OPTICAL
  Digitale,
  optische
  audio-uitgang.

  AV 2 DECODER
  SCART-aansluiting van een
  externe bron (decoder, Set-Top Box,
  videorecorder, enz.).

  AUDIO L/R
  S-VIDEO
  Aansluiting van Aansluiting van
  een tv met Audioeen tv met Singangen (Cinch).
  Video-ingang.

  HDMI OUTPUT
  Aansluiten
  van een tv met
  HDMI-ingang.

  AV 1
  SCART-aansluiting
  voor tv-toestel.

  Netsnoer

  Let op: raak de inwendig pennen van de aansluitbussen op de achterkant van de behuizing niet aan. Eventueel optredende elektrostatische ladingen
  kunnen het toestel ernstig beschadigen.

  Timeshift symbool
  Display voor actieve
  Timeshift modus

  Media symbool
  Display voor
  geselecteerd
  opname¬medium

  T/S

  Opnamesymbool
  Indicatie van lopende
  opname

  REC

  HDD DVD

  Timersymbool
  Indicatie van
  geprogrammeerde
  timeropname(n)

  Tekengegevens
  Tijd, totale weergavetijd , verstreken tijd, titel-, hoofdstuk- / tracknummer, zender, status, enz.
  - • Page 6

  Hartelijk welkom
  Wij danken u
  voor uw aankoop van dit Loewe-product en zijn blij u als klant te mogen begroeten.
  De naam Loewe staat voor producten die zowel inzake techniek als inzake design
  en gebruikersvriendelijkheid aan zeer hoge eisen voldoen. Dat geldt zowel voor tv
  als voor DVD, video, audio en accessoires.
  Techniek en design mogen daarbij echter geen doel op zich zijn, maar moeten onze
  klanten een optimaal kijk- en luisterplezier verschaffen.
  Wij lieten ons voor het design ook niet leiden door modetrends, die snel overwaaien.
  U hebt zich tenslotte een hoogwaardig toestel aangeschaft, waar u niet graag vlug
  op uitgekeken bent.
  Het toestel is voor een digitale ontvangst uitgerust. U kunt van de reeds op tal van
  plaatsen uitgezonden digitale televisie (DVB-T) gebruik maken.

  Accessoires
  recorder Loewe ViewVision DR+ DVB-T
  Afstandsbediening Assist met 2 batterijen
  Euro-AV-kabel (scartkabel)
  Antennekabel
  HDMI-kabel
  1x DVD-RW-disk
  Deze gebruiksaanwijzing

  Met de afstandsbediening kunt u drie toestellen bedienen: naast deze recorder ook
  een Loewe-tv-toestel en een Loewe-DVD-speler of een Loewe-audiosysteem.

  Merkenrecht
  Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Prologic en het doubleD-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
  “DTS“ en “DTS Digital Out“ zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.
  ShowView is een gedeponeerd handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het ShowView-systeem wordt onder licentie van Gemstar Development
  Corporation gebruikt.
  HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn merken of
  geregistreerde (handels)merken van HDMI licensing LLC.

  Installatie
  • Plaats de recorder op een stabiele, vlakke ondergrond.
  • De recorder tijdens de werking of kort na het uitschakelen niet verplaatsen.
  • Plaats de recorder niet in de buurt van sterke warmtebronnen en stel hem niet
  bloot aan direct zonlicht.
  • Bij installatie in een kast of een gesloten rek: houd rondom de recorder minimaal
  2,5 cm ruimte vrij, zodat de lucht er ongehinderd omheen kan circuleren en er
  geen warmte of geluidsdruk kan accumuleren. Ventilator en openingen aan
  de achterzijde niet afsluiten.
  • Het is mogelijk dat het beeld en de klank van een tv, VCR of radio in de nabijheid van het toestel worden vervormd. In dat geval doet u er goed aan het
  toestel niet in de onmiddellijke nabijheid van het tv-toestel, de videorecorder
  of de radio te plaatsen, of het toestel uit te schakelen nadat de disk eruit werd
  verwijderd.
  • De recorder zo opstellen dat het infraroodsignaal van de afstandsbediening
  ongehinderd het display van de recorder kan bereiken (als dit eventueel niet
  mogelijk is, zie “Voordelen bij de aansluiting aan een Loewe tv-toestel“
  pagina 7).
  • Plaats geen sterke lichtbronnen voor het apparaat. Dat kan de infraroodontvangst belemmeren.
  • Bij een onjuiste spanning kan het apparaat beschadigd raken. Dit toestel mag
  uitsluitend worden aangesloten op een elektriciteitsnet met de op het typeplaatje aangegeven spanning en frequentie en alleen met het meegeleverde
  netsnoer.
  • Trek bij onweer de antenne- en netstekker uit het stopcontact. Overspanningen
  door blikseminslag kunnen het toestel zowel via de antenne-installatie als via
  het stroomnet beschadigen.
  • Ook als u langere tijd afwezig bent, mag u de netstekker niet in het stopcontact
  laten zitten.
  • De netstekker moet gemakkelijk bereikbaar zijn, zodat het apparaat te allen
  tijde snel van het net kan worden losgekoppeld.
  • Leg het netsnoer zo dat het niet kan worden beschadigd. Het netsnoer mag niet
  geknikt worden of over scherpe randen worden gelegd, je mag er niet op gaan
  staan (no new bullet!) en het mag niet worden blootgesteld aan chemicaliën;
  dat laatste geldt overigens voor alle onderdelen van het toestel. Een netsnoer
  met beschadigde isolatie kan elektrische schokken en brand veroorzaken.
  • Als u de netstekker uit het stopcontact trekt, doe dat dan door aan de stekker
  te trekken en niet door aan de kabel te trekken. Anders kan het snoer in de
  netstekker beschadigd raken en kan er kortsluiting ontstaan wanneer de stekker
  weer in het stopcontact wordt gestoken.
  Lees ook de veiligheidsinstructies op de volgende bladzijde en neem ze in acht.

  - • Page 7

  Hartelijk welkom
  Transport van het toestel

  De originele transportdoos en verpakkingsmaterialen zijn ideaal om het toestel te
  transporteren. Voor een maximale bescherming verpakt u het toestel opnieuw zoals
  het oorspronkelijk in de fabriek werd verpakt.

  Afvalverwijdering
  Doos en ander verpakkingsmateriaal
  U hebt gekozen voor een technisch hoogwaardig en duurzaam product. Voor het
  als afval verwerken van de verpakking betaalden wij een afvalverwerkingsbijdrage,
  zoals voorgeschreven door de nationale wetgeving. Desondanks adviseren wij u de
  originele doos en het overige verpakkingsmateriaal goed te bewaren, zodat u de
  apparatuur indien nodig optimaal beschermd kunt transporteren.
  Het toestel
  Let op: De EU-richtlijn 2002/96/
  EG regelt de correcte terugname, behandeling en verwerking van
  gebruikte elektronische toestellen.
  Oude elektronische toestellen moeten dan ook afzonderlijk als
  afval worden verwerkt. Gelieve dit toestel bij niet bij het gewone
  huisvuil! U kunt afgedankte toestellen gratis afgeven op speciaal
  daarvoor ingerichte terugnameplaatsen, of in een speciaalzaak,
  wanneer u een gelijkaardig nieuw toestel koopt. Verdere bijzonderheden over de terugname (ook voor niet-EU-landen) vindt u
  bij uw plaatselijke overheid.
  Batterijen van de afstandsbediening
  De batterijen die bij de afstandsbediening worden geleverd, bevatten geen schadelijke stoffen zoals cadmium, lood en kwik.
  Gebruikte batterijen mogen volgens de geldende voorschriften
  niet meer bij het huisvuil worden gegooid. Deponeer uw lege
  batterijen gratis in de speciaal daartoe bestemde bakken, die
  u onder meer in bepaalde winkels vindt. Ook bij uw leverancier
  vindt u een dergelijke bak voor lege batterijen.

  Voordelen van aansluiting op een Loewe
  tv-toestel
  Met Digital Link kunt u de recorder bijv. in een gesloten rek of kastenwand zetten
  zonder dat er direct visueel contact met de recorder bestaat. Met de DVD-afstandsbediening kunt u de recorder via het Loewe tv-toestel bedienen. Digital Link moet
  u op de recorder inschakelen (zie pagina 15).
  Gebruikt u de HDMI-aansluiting, dan wordt het tv-toestel, als deze functie door uw
  tv-toestel wordt ondersteund, automatisch op deze ingang geschakeld.
  Bij het maken van timeropnames van de satelliettuner van het tv-toestel wordt
  het opnemen aangestuurd door Digital Link Plus. Met Digital Link Plus worden
  de gegevens van tv-zenders die via de antenne of de kabel worden ontvangen,
  overgedragen naar de recorder, zodat de zenders in de beide apparaten in dezelfde
  volgorde zijn ingesteld. Het voordeel hiervan is dat timeropnames die via de antenne of de kabel zenders worden ontvangen, met EPG (Electronic Program Guide)
  gemakkelijk via het tv-toestel geprogrammeerd kunnen worden. De timergegevens
  worden naar de recorder overgedragen, die de timeropname dan onafhankelijk
  van het tv-toestel maakt. Bij timergegevens voor satellietzenders start en stopt
  het tv-toestel de recorder en stelt het deze in op de Euro AV 1-ingang. Als het
  afspelen wordt gestart, verschijnt het opgenomen beeld direct op het tv-toestel,
  onafhankelijk van de ingestelde tv-zender. Als het tv-toestel uitgeschakeld is, wordt
  het toestel eerst ingeschakeld.

  Over de interne Hard Disk Drive
  De interne Hard Disk Drive (HDD) is uiterst kwetsbaar. Volg voor het bedienen van de
  recorder de onderstaande richtlijnen, om problemen met de HDD te voorkomen.
  Belangrijke opnamen dienen op DVD-disks opgeslagen te worden, om het verlies
  van gegevens te voorkomen (pagina 56).
  Om de recorder te verplaatsen dient u als volgt te werk te gaan:
  1. Wacht na de melding UIT (NET UITGESCHAKELD) minimaal 2 minuten.
  . Haal de netstekker uit het stopcontact.
  3. Verplaats de recorder.
  Als tijdens de werking van de recorder de stroom uitvalt, kunnen gegevens op de
  HDD verloren gaan.
  De HDD is uiterst kwetsbaar. Een ondeskundige bediening of een ongeschikte
  omgeving kan na een aantal jaren de HDD beschadigen.
  Tekenen hiervoor zijn het onverwacht blijven staan van de weergave, evenals een
  zichtbaar mozaïekeffect in het beeld. Bij een defect van de HDD kan het zijn dat
  er onder bepaalde omstandigheden geheel geen tekenen voorkomen die op een
  defect wijzen.
  Bij een defect is er geen weergave van opnamen mogelijk. In dat geval moet de
  HDD worden vervangen.

  - • Page 8

  Veiligheidsvoorschriften
  Met het oog op uw eigen veiligheid en om schade aan uw installatie te voorkomen, is het van belang dat u de onderstaande veiligheidsinstructies leest en
  in acht neemt.
  Gebruik volgens de voorschriften en
  omgevingsvoorschriften

  LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN UIT TE SLUITEN,
  MAG U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERKANT VAN HET TOESTEL) NOOIT
  VERWIJDEREN. BINNEN IN HET APPARAAT ZITTEN GEEN ONDERDELEN
  DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT
  EVENTUELE REPARATIE-INGREPEN UITSLUITEND DOOR LOEWE-SPECIALISTEN
  UITVOEREN.

  Deze recorder is uitsluitend bestemd voor de ontvangst, opname en weergave van
  beeld- en geluidsignalen en is ontwikkeld voor woon- en kantoorruimtes en mag
  niet worden gebruikt in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (bijv. badkamers,
  sauna’s) of een hoge stofconcentratie (bijv. werkplaatsen).

  Gebruik in de mate van het mogelijke uitsluitend originele accessoires zoals bijv.
  Loewe-positioneringssystemen.

  De garantie is beperkt tot dit normale gebruik van de recorder.

  Laat kinderen nooit onbewaakt met de recorder / het tv-toestel spelen. Laat kinderen
  niet in de directe omgeving van de recorder / het tv-toestel spelen. Het toestel zou omgestoten kunnen worden of van de standplaats naar beneden kunnen worden getrokken,
  en daarbij letsel kunnen veroorzaken.

  Als het apparaat buiten wordt gebruikt, zorg er dan voor dat het beschermd is
  tegen vocht (regen, druip- en spatwater, dauw). Bij een hoge luchtvochtigheid en
  bij stofconcentraties ontstaat er lekstroom, waardoor aanraking van de installatie
  elektrische schokken kan veroorzaken en er brand kan ontstaan.
  Als u het toestel vanuit een koude omgeving overbrengt naar een warme omgeving,
  wacht dan in verband met mogelijke condensvorming nog ca. een uur met het
  inschakelen van het toestel.
  Het is noodzakelijk dat u uw installatie (ViewVision, DR+ DVB-T, tv-toestel en
  eventuele andere aangesloten audiocomponenten) uitschakelt, voordat u andere
  apparatuur of luidsprekers aansluit of verwijdert.

  Probeer de behuizing niet te openen, om te voorkomen dat u rechtstreeks zou
  worden blootgesteld aan de laserstraal. Wanneer de behuizing open is, ziet u
  zichtbare laserstralen.
  KIJK NIET IN DE LASERSTRALEN.
  Bescherm uw recorder voor:
  • Water en vocht.
  • Schokken en mechanische belastingen
  • Magnetische en elektrische velden.
  • Koude, hitte, direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen.
  • Stof.
  • Ventilatieremmende afdekkingen.
  • Ingrepen aan de binnenkant van het apparaat.

  -

  Toezicht

  Reinigen
  Reinig uw recorder alleen met een lichtjes vochtige, zachte en schone doek. (Gebruik
  geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen.)
  Wanneer de recorder een disk of schijf niet correct leest, kan het zijn dat de leeseenheid in het apparaat vuil is. Gebruik een in de winkel verkrijgbare reinigingsdisk.
  Houd de disklade altijd gesloten, zodat er geen stof van de lade op de lens komt.
  Over deze bedieningshandleiding
  De informatie in deze handleiding heeft betrekking op het Loewe-product Viewvision
  DR+ DVB-T en Viewvision DR+ DVB-T Secam - (varianten voor Frankrijk).
  Indien niet anders aangegeven, hebben de aanwijzingen betrekking op de bediening
  van de afstandsbediening Assist.
  De toelichting bij de DVD’s in deze handleiding hebben betrekking op de met deze
  recorder opgenomen DVD’s. De toelichting is niet van toepassing op DVD’s, die met
  andere recorders werden opgenomen en op deze recorder worden weergegeven.
  Paragrafen, die met het symbool ➠ beginnen, geven belangrijke informatie, tips
  of vereisten voor een probleemloze werking weer.
  Begrippen die u aantreft in het menu of als bedrukking op de recorder, worden
  vetjes weergegeven in de tekst.
  In de functiebeschrijvingen worden de vereiste bedieningselementen links van de
  tekst die de handelwijze beschrijft weergegeven. • Page 9

  Basisinformatie
  Beschrijfbare disks
  DVD-RW (Digital Versatile Disk - ReWritable)

  ➠ Deze recorder kan geen CD-R of CD-RW disks beschrijven.
  ➠ Deze recorder kan geen data-disks beschrijven (bijv. geen MP3- of JPEGbestanden).

  DVD-RW-disks kunnen voor de opname in de VR Mode of in de
  Video Mode worden geformatteerd. Deze disks kunnen meerdere
  keren worden beschreven. Opnamen kunnen worden gewist en
  de disk kan nogmaals worden beschreven.

  VR Mode De opnamen kunnen veelvuldig worden bewerkt.
  Weergave kan uitsluitend op spelers die VR Mode-compatibel
  zijn (na finalisering).
  Video Mode Bepaalde bewerkingen mogelijk.
  Weergave op normale DVD-spelers (na finalisering).

  ➠ De weergegeven opnameduur is niet exact, omdat de recorder een varia-

  DVD-R (Digital Versatile Disk - Recordable)

  niet overeenkomt met de totale lengte van de disk.

  Deze disks kunnen slechts een keer worden beschreven. Na
  het finaliseren van een DVD+R kan de disk niet meer worden
  beschreven of gewijzigd. DVD-R-disks kunnen alleen voor de
  opname in de Video Mode worden geformatteerd. Weergave
  op normale DVD-spelers (na het finaliseren). Bepaalde bewerkingen mogelijk.
  DVD+RW (Digital Versatile Disk +ReWritable)
  Deze disks kunnen meerdere keren worden beschreven. Opnamen
  kunnen worden gewist en de disk kan nogmaals worden beschreven. Weergave kan uitsluitend op spelers die DVD+RW-compatibel zijn worden uitgevoerd (na het finaliseren) Een bewerkte
  inhoud kan alleen na het finaliseren op DVD+RW-compatibele
  spelers worden afgespeeld. Titels/Hoofdstukken van opnamen
  kunnen worden bewerkt.

  bele bitrate-videocompressie gebruikt. Dat wil zeggen dat de exacte opnameduur
  gebaseerd is op de inhoud die wordt opgenomen.

  ➠ Wanneer u een TV-programma opneemt en de ontvangst zwak is of de
  beeldkwaliteit slecht is, kan de resterende opnametijd korter zijn.

  ➠ Wanneer u stilstaande beelden of alleen geluid opneemt, kan de opnametijd
  langer zijn.

  ➠ Het is mogelijk dat de som van de afgebeelde opnametijd en resterende tijd
  ➠ Wanneer een disk veel wordt bewerkt, kan de beschikbare opnametijd
  afnemen.

  ➠ Wanneer u een DVD-R-disk gebruikt, kunt u zolang opnemen tot de disk vol
  is of tot de disk gefinaliseerd werd. Controleer de resterende opnametijd op de
  disk alvorens u een opnamesessie start.

  ➠ Als u een DVD-RW-disk in Video Mode gebruikt, wordt de beschikbare
  opnameduur weer verlengd, als u de laatste op de disk opgenomen Titel wist.

  ➠ De functie Deel wissen (pagina 51) markeert de Titel alleen, maar wist deze
  Titel nog niet van de disk en verhoogt derhalve de opnameduur nog niet
  (behalve bij de laatst opgenomen Titel op een DVD-RW-disk in Video Mode).

  ➠ Het overschrijven van opnamen kan uitsluitend met DVD+RW-disks (pagina 58).

  DVD+R (Digital Versatile Disk + Recordable)
  Deze disks kunnen slechts een keer worden beschreven. Na
  het finaliseren van een DVD+R kan de disk niet meer worden
  beschreven of gewijzigd. Weergave kan uitsluitend op spelers die
  DVD+R-compatibel zijn worden uitgevoerd (na het finaliseren).
  Een bewerkte inhoud kan alleen na het finaliseren op DVD+Rcompatibele spelers worden afgespeeld. Titels/Hoofdstukken van
  opnamen kunnen beperkt worden bewerkt.

  - • Page 10

  Basisinformatie
  Opnemen van tv-audiokanalen
  Deze recorder kan ook NICAM-stereogeluid opnemen. Wanneer de NICAM-instelling (pagina 20) op Auto staat, wordt er in NICAM-Audio opgenomen wanneer
  het een NICAM-uitzending betreft.
  Beperkingen van video-opname
  • Met deze recorder kunt u geen filmmateriaal met opname opnameblokkerende
  signalen opnemen. Als tijdens een opname, opname opnameblokkerende
  signalen worden aangetroffen, wordt de opname automatisch gestopt of
  onderbroken en op het beeldscherm wordt een melding weergegeven.
  • “Copy-once only”-video’s (video’s voor eenmalig kopiëren) kunnen alleen
  op een DVD-RW-disk in VR-modus met CPRM worden opgenomen (kijk
  hieronder).
  • Deze recorder kan NTSC-formaatsignalen van analoog- of DV-inputs niet
  correct opnemen.
  • Videosignalen in SECAM-formaat (van de ingebouwde tv-ontvanger of van
  analoge ingangen) worden in PAL-formaat opgenomen.
  CPRM
  CPRM is een tegen kopiëren beveiligd systeem (met “scramble“-systeem) dat slechts
  één kopie (‘copy once’) van TV-programma’s toelaat. CPRM staat voor Content
  Protection for Recordable Media (inhoudsbescherming van opneembare media).
  Deze recorder is CPRM-compatibel. Een keer kopieerbare programma‘s kunt u dus
  wel opnemen maar u kunt er geen kopieën meer van maken. CPRM-opgenomen
  kunnen alleen op in VR-modus geformatteerde DVD-RW-disks worden opgeno-men
  en kunnen uitsluitend op CPRM-compatibele spelers worden afgespeeld.
  Copyright
  • De opnameapparatuur mag uitsluitend worden gebruikt voor het maken van
  wettelijk toegestane kopieën. U dient zich zorgvuldig te informeren over welke
  kopieën in het land waar u een kopie wenst te maken als wettelijk worden
  beschouwd. Het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals
  films of muziek is illegaal tenzij het middels een wettelijke uitzondering of de
  toestemming van de houder van de auteursrechten wordt toegestaan.
  • Dit product is uitgerust met technologie die beschermd is op grond van bepaalde Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten en
  de eigendom is van de Macrovision Corporation en andere rechthebbenden.
  Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet door
  de Macrovision Corporation worden toegestaan. Dit is bestemd voor privé- of
  ander beperkt gebruik, in zoverre er geen andere toestemming werd verleend
  door de Macrovision Corporation. Reverse-engineering en demontage zijn
  streng verboden.

  - 10

  Afspeelbare disks
  Video-DVD (8 cm- / 12 cm-disk)

  Video-CD (VCD, SVCD; 8 cm- / 12 cm-disk)

  Audio-CD
  (8 cm- / 12 cm-disk)

  DIGITAL AUDIO
  Recordable
  ReWritable

  CD-R/RW

  Met dit toestel kunnen ook DVD-R/DVD-RW-disks, DVD+R/DVD+RW-disks, CDR/CD-RW-disks met audiotracks, DivX-, MP3/WMA- of JPEG-bestanden, en
  VCD/SVCD- en Kodak Picture-CD’s (JPEG) worden weergegeven.
   MP3-disks ook met ID3-Tag.

  ➠ DVD-R/RW-, DVD+R/RW- en CD-R/RW-disks die met een PC of op een
  DVD/CD-recorder werden beschreven, kunnen niet worden afgespeeld indien
  de disk beschadigd of vuil is, of indien er zich damp of vuil op de lens
  bevindt.

  ➠ Indien u een disk met een PC beschrijft, kan het gebeuren dat hij niet kan
  worden afgespeeld wegens de software-instellingen die werden gebruikt om
  de disk te beschrijven (zelfs wanneer het formaat compatibel is). (Neem voor
  meer informatie contact op met de uitgever van de software).

  ➠ Naar gelang van de toestand van de opnameapparatuur of van het CD-R/RWdisk (of van een DVD±R/±RW), kunnen sommige CD-R/RW-disks (of DVD±R/
  ±RW-disks) niet op het toestel worden afgespeeld.

  ➠ Kleef geen labels of zegels op een disk, noch op de gelabelde zijde, noch
  op de opnamezijde.

  ➠ Gebruik geen CD’s met onregelmatige vormen (vb. hartvormige of achthoekige). Dat kan ervoor zorgen dat het toestel storingen gaat vertonen.

  ➠ Vingerafdrukken en krassen op de disk kunnen de weergave en/of de opname
  beïnvloeden. De disks dienen dan ook met zorg te worden behandeld. • Page 11

  Basisinformatie
  Regionale code van de DVD-recorder en van DVD’s
  Deze Recorder kan uitsluitend DVD‘s afspelen met “2“ of “Alle“
  als regiocode.

  2

  Sommige DVD’s vermelden op het label met welk soort apparaat ze kunnen
  worden afgespeeld. Wanneer u andere disks probeert af te spelen, verschijnt de
  foutmel-ding “Foute landcode. Weergave niet mogelijk.” op het tv-scherm. Sommige DVD’s beschikken misschien niet over een regiocodelabel, ook al is het op
  basis van geografische grenzen verboden ze af te spelen.

  Opmerkingen in verband met disks
  Het behandelen van disks
  Raak de weergavezijde van de disk nooit aan. Neem de disk bij de randen vast
  zodat er geen vingerafdrukken op het oppervlak komen. Plak geen papier of
  kleefband op de disk.

  Termen i.v.m. disks
  Titel
  Een Titel is de hoofdfilminhoud of het muziekalbum. U hebt gemakkelijk toegang
  tot de toegekende titelnummers.
  Hoofdstuk (DVD)
  Hoofdstukken zijn delen van een film of een muziekalbum, die een onderdeel van een
  Titel zijn. U hebt gemakkelijk toegang tot de toegekende hoofdstuknummers.
  Track (alleen video-CD of audio-CD)
  Delen van een film of een muziekstuk op een video-CD of een audio-CD. U hebt
  gemakkelijk toegang tot de toegekende tracknummers.
  Scène
  Op een video-CD met PBC-functies (Playback Control) zijn de bewegende beelden en
  stilstaande beelden in zgn. paragrafen of delen onderverdeeld, die “Scènes” worden genoemd. U hebt gemakkelijk toegang tot de toegekende scènenummers.

  Symbolen
  Het bewaren van disks
  Nadat u de disk heeft afgespeeld, dient u ze weer op te bergen in het daartoe
  voorziene doosje. Stel de disk niet bloot aan rechtstreeks zonlicht of aan warmtebronnen. Laat geen disks in een in de zon geparkeerde wagen liggen, aangezien
  de temperatuur in de wagen behoorlijk hoog kan oplopen.
  Reinigen van disks
  Vingerafdrukken en krassen op de disk kunnen de beeld- en geluidskwaliteit
  beïnvloeden. Maak de disk met een zachte doek schoon voor u ze afspeelt. Wrijf
  de disk van binnen naar buiten schoon.

  Gebruik geen oplosmiddelen zoals alcohol, benzine, thinner, in de handel verkrijgbare schoonmaakmiddelen of anti-statische spray voor vinyl platen.

  Het symbool
  op het scherm
  Tijdens de werking kan op het beeldscherm worden weergegeven. Dit symbool
  geeft aan dat de gewenste functie momenteel niet beschikbaar is.
  Discsymbolen in deze handleiding
  Wanneer een van de volgende symbolen bij een hoofdstuk van deze handleiding
  vermeld staat, betekent dat dat het hoofdstuk in kwestie uitsluitend van toepassing is op de disk waar het symbool naar verwijst. Veel functies van deze recorder
  hangen af van de geselecteerde opnamekwaliteit. Een of meer symbolen worden
  voor iedere in deze handleiding beschreven functie weergegeven, zodat u in een
  oogwenk kunt zien of ze relevant zijn voor de geladen disk.  HDD Titel op Hard Disk Drive
  DVD ALL Alle sub- DVD-disks
  -RW Video DVD-RW disk met Video Mode
  -RW VR DVD-RW disk met VR Mode
  -R DVD-R-Disk
  +R DVD+R-disk
  +RW DVD+RW-disk
  DVD-V DVD-Video-disk
  VCD Video-CD
  CD Audio-CD
  DivX DivX/Xvid-bestanden
  MP3 MP3-bestanden
  WMA WMA-bestanden
  JPEG JPEG-bestanden

  11 - • Page 12

  Eerste ingebruikneming
  Ingebruikneming van de afstandsbediening

  Aansluiten - Algemeen
  ➠ Afhankelijk van het televisietoestel en de andere toestellen die u wenst aan
  te sluiten, bestaan er meerdere mogelijkheden om de recorder aan te sluiten
  op uw tv-toestel. Gebruik uitsluitend die hieronder beschreven aansluitingen.

  ➠ Lees eventueel de documentatie bij uw tvtoestel, uw DVD-recorder, uw
  stereo-installatie en andere toestellen om de best mogelijke aansluitingen tot
  stand te brengen.

  ➠ De recorder dient dient rechtstreeks op het tv-toestel aangesloten te worden.
  Bij tv-toestellen van Loewe kunt u hiervoor de “aansluit-wizard” gebruiken.

  ➠ Verbind de AUDIO OUT-bus van de Recorder niet met de Phono In-bus van
  Om batterijen te plaatsen of te vervangen, drukt u op de plaats waar het pijltje zich
  bevindt. Schuif het deksel van het batterijvakje naar beneden en verwijder het deksel.
  Gebruik batterijen van het type alkali-mangaan LR 03 (AAA) en let op de juiste positie
  van de min- en pluspool. Breng het deksel vervolgens opnieuw aan.

  Resetten van de recorder
  Indien u een van de volgende problemen opmerkt,
  • Het toestel is aangesloten maar kan niet in of uit worden geschakeld.
  • Het display van het voorpaneel werkt niet.
  • De DVD-recorder werkt niet normaal,
  kunt u de Recorder als volgt resetten:

  het audiosysteem.

  Aansluiten op de antenne
  Verwijder de beschikbare antennekabelstekker (R) van het televisietoestel en steek
  hem op de antenneaansluiting aan de achterzijde van de Recorder (IN (from
  ANT.)) in. Steek vervolgens een uiteinde van de meegeleverde antennekabel in de
  tv-aansluiting in de recorder (OUT (TO TV)) en het andere uiteinde in de antenneaansluiting in de televisie.
  Achterkant van het tv-toestel
  SCART INPUT
  S-VIDEO
  INPUT

  Y

  De knop van het apparaat minimaal vijf seconden lang ingedrukt
  houden. Het toestel schakelt uit of u kunt de stekker uit het
  stopcontact trekken. Wacht tenminste 20 seconden en steek de
  stekker vervolgens weer in het stopcontact.
  Toets nogmaals indrukken en het toestel weer inschakelen.

  COMPONENT VIDEO INPUT

  Pb

  Pr

  AUDIO INPUT

  L

  R

  antenne
  Analoog/Digitaal
  R

  Omschakelen op Progressive Scan
  Met de Progressive Scan-modus krijgt u in de “Component Video“-modus de
  hoogst mogelijke beeldkwaliteit zonder flikkering bij weergavetoestellen die deze
  modus ondersteunen.

  ➠ Uw recorder moet ingeschakeld zijn. Een HDMI-kabel is niet
  ingestoken.
  Toets op de recorder.
  Aan: op het display van de recorder wordt kort 576 P weergegeven.
  Uit: op het display van de recorder wordt kort 576 I weergegeven.

  - 12

  Achterkant van de Recorder

  VIDEO
  INPUT

  HDMI
  INPUT • Page 13

  Eerste ingebruikneming
  Aansluiten op het tv-toestel
  Maak, afhankelijk van de omvang van de functies van de bij u beschikbare apparatuur, de volgende verbindingen:
  Achterkant van het tv-toestel
  SCART INPUT
  S-VIDEO
  INPUT

  AUDIO
  INPUT

  COMPONENT VIDEO INPUT

  Y

  V

  Wandcontactdoos voor
  antenne/
  kabel-tv

  L

  Pb

  C

  Pr

  HDMI
  INPUT

  AUDIO INPUT

  L

  A

  R

  S

  H

  Aansluiten van Set-Top Box /
  Satellietontvanger
  Wanneer u een kabel- of satellietontvanger met ingebouwde decoder gebruikt,
  dient u die aan te sluiten op de recorder en uw tv-toestel zoals hieronder wordt
  beschreven. Wanneer u een afzonderlijke decoder-box voor uw kabel-/satelliettelevisie gebruikt, dient u te werk te gaan zoals beschreven in het hoofdstuk
  “Aansluiten van een externe decoder-box“.
  1. Sluit de antennekabel aan zoals getoond in de afbeelding. Dat stelt u in staat
  tv-zenders te bekijken en op te nemen.
  . Verbind de AV1-aansluiting met behulp van een SCART-kabel met een EURO
  AV-bus op uw Set-Top-Box / satellietontvanger.
  3. Verbind met een SCART-kabel, de AV2 DECODER-aansluiting met een EURO
  AV-aansluiting aan uw Set-Top-Box / uw satellietontvanger. Dit maakt het
  mogelijk om de tv-kanalen daarvan weer te geven.

  Achterkant van de Recorder
  Bij de aansluiting op een LOEWE-televisietoestel moet de recorder eerst bij de
  aansluitassistent van het televisietoestel aan de corresponderende aansluiting
  aangemeld worden.
  SCART-verbinding
  Verbind de AV1-Scart-bus van de recorder met behulp van de bijgeleverde Scartkabel (S) met de overeenkomstige ingang op het tv-toestel.
  HDMI-verbinding
  Verbind de bus HDMI OUT van de recorder met behulp van de bijgeleverde
  HDMI-kabel (H) met de overeenkomstige HDMI-ingangsbus op het tv-toestel
  (bij Loewe HDMI-bus 1). Voer vervolgens de instellingen uit zoals beschreven op
  pagina 31. Voor opname door een tv-toestel is bovendien de SCART-verbinding
  noodzakelijk.

  ➠ Deze recorder werd uitgerust met een“Loop-Through”-functie. Die functie
  stelt u in staat een tv-uitzending van de ingebouwde analoge terrestrische tvtuner van deze recorder op te nemen, terwijl u kijkt naar een satelliet- of Set-Top
  Box-kanaal. Sluit de recorder niet aan “via” uw videorecorder, satellietontvanger
  of Set-Top Box.

  Wandcontactdoos voor
  antenne/
  kabel-tv

  AERIAL
  INPUT

  AERIAL
  OUTPUT

  SCART AV1

  SCART AV2

  Set-Top Box of
  satellietontvanger

  S-videoverbinding
  Verbind de S-VIDEO OUT-bus van de recorder met behulp van de S-videokabel
  (L) met de S-video-ingangsbus van het tv-toestel.
  Component Video-verbinding
  Verbind de COMPONENT VIDEO OUT-bussen van de recorder met een Y Pb Prkabel (in de speciaalzaak verkrijgbaar) (C) met de overeenkomstige ingangsbussen
  op het tv-toestel.
  Audioverbinding (links/rechts)
  Verbind de linker en rechter AUDIO OUT-bus van de recorder met behulp van de
  audiokabel (A) met de linker en rechter AUDIO-IN-bus op het tv-toestel.

  Achterkant van de Recorder
  SCART INPUT
  S-VIDEO
  INPUT

  COMPONENT VIDEO INPUT

  Y

  Pb

  Pr

  AUDIO INPUT

  L

  VIDEO
  INPUT

  HDMI
  INPUT

  R

  Achterkant van het tv-toestel

  Digitale audio-uitgang
  Verbind de DIGITAL-OUT-bus van de recorder met de DIGITAL-IN-bus van de
  surroundversterker (V).

  13 - • Page 14

  Eerste ingebruikneming
  Aansluiten van een externe decoder-box
  Wanneer u een externe decoder-box voor uw satelliet- of kabel-tv-systeem gebruikt,
  dient u het hier beschreven aansluitschema te volgen.
  1. Verbind uw antennecontactdoos in de muur met behulp van een antennekabel met de antenne-ingang van de Set-Top Box / satellietontvanger. Sluit de
  decoder met een SCART-kabel aan op de EURO AV DECODER-aansluiting van
  de Set-Top Box / satellietontvanger. Meer informatie hierover vindt u in de
  handleiding bij uw decoder-box.
  . Verbind de AV2-aansluiting van de Recorder met een EURO AV-aansluiting van
  uw Set-Top Box / satellietontvanger met behulp van een SCART-kabel.
  3. Verbind de AV1-aansluiting van de Recorder met een EURO AV-aansluiting op
  uw tv-toestel met behulp van de SCART-kabel.

  ➠ Sluit de decoder-box niet rechtstreeks aan op de recorder maar op de satelliet-/Set-Top Box, zoals getoond in de volgende afbeelding.

  ➠ Uitzendingen van de decoder (bijv. via Pay-TV-diensten) kunnen alleen

  Aansluiten op de versterker
  Aansluiten aan een analoge versterker met analoge 2kanaal-stereo of Dolby Pro Logic II / Pro Logic
  Verbind de linker en rechter AUDIO OUT-bus van de recorder met behulp van
  de audiokabel (A) met de linker en rechter AUDIO-IN-bus van de versterker, de
  ontvanger of het stereosysteem.
  Aansluiten op een digitale versterker met 2-kanaaldigitale stereo (PCM) of op een Audio/Video-Receiver met
  een meerkanaalsdecoder (Dolby Digital™, MPEG 2 of DTS)
  1. Verbind een van de DIGITAL AUDIO OUT-bussen (OPTICAL O of COAXIAL X)
  van de recorder met de overeenkomstige ingangsbussen aan uw versterker.
  Gebruik een overeenkomstige digitale audiokabel (Optical O of Coaxial X - (in
  de speciaalzaak verkrijgbaar).
  . U moet de digitale uitgang van de recorder configureren (zie “Geluid” op
  pagina 23).

  worden weergegeven als de recorder daarvoor de voorzieningen heeft (standby-stand).

  ➠ Opdat de timeropnamefunctie correct zou functioneren op deze recorder,
  moet de satelliet-/Set-Top Box ook tijdens de opname ingeschakeld zijn.

  Achterkant van de Recorder

  ➠ Bij deze configuratie kunt u niet gelijktijdig een tv-uitzending bekijken en
  een andere opnemen.
  O

  Wandcontactdoos voor
  antenne/kabel-tv

  Set-Top Box of satellietontvanger
  AERIAL
  INPUT

  AERIAL
  OUTPUT

  SCART AV1

  Decoder

  SCART AV2

  SCART AV

  OPTICAL

  COAXIAL

  DIGITAL INPUT

  DIGITAL INPUT

  L

  R

  AUDIO INPUT

  Versterker (receiver)

  Achterkant van de Recorder

  Digitale meerkanaalsaudio
  Een digitale meerkanaalsverbinding biedt de beste geluidskwaliteit. U hebt
  daarvoor een meerkanaals-audio/video-ontvanger, die een of meerdere audioformaten, bijv. MPEG 2, Dolby Digital en DTS, ondersteunt. Informatie treft u in de
  begeleidende documentatie van de ontvanger aan.

  ➠ Op grond van de DTS-licentieovereenkomst vindt de digitale output plaats

  SCART INPUT
  S-VIDEO
  INPUT

  COMPONENT VIDEO INPUT

  Y

  Pb

  Pr

  AUDIO INPUT

  L

  VIDEO
  INPUT

  HDMI
  INPUT

  bij het selecteren van een DTS-audiostroom op DTS-Digital-Out.

  R

  Achterkant van het tv-toestel

  - 14

  A

  X

  Deze recorder voert geen interne (2-kanaals-)decodering (downmix) van een
  DTS-audiospoor door. Om van DTS-meerkanaals-surround te genieten, moet
  deze recorder via een van de digitale audio-uitgangen van de recorder op een
  DTS-compatibele receiver worden aangesloten. • Page 15

  Eerste ingebruikneming
  ➠ Wanneer het audioformaat van de digitale output niet overeenstemt met de
  mogelijkheden van uw receiver, maakt die een hard en vervormd geluid of
  helemaal geen geluid.

  DV Digital Camcorder

  5.1 Digital-stereofonie via de digitale aansluiting is mogelijk wanneer uw
  receiver met een digitale multikanaalsdecorder is uitgerust.

  DV
  IN/OUT

  Informatie over het audioformaat van de huidige DVD vindt u in het menu
  “Diskweergave“ (zie pagina 30).

  Voorkant van de DVD-recorder

  Aansluiten van Audio/Video Accessoires
  Verbind de ingangsbussen (AV2 op de achterkant van het toestel of de AV3 =
  ingang op de voorkant van het toestel (pagina 4)) van de recorder met behulp
  van de audio-/videokabels met de Audio-/Video-Out-bussen van de accessoirecomponenten.
  Als u een apparaat aan AV2 hebt aangesloten en de stroomvoorziening daarvoor hebt uitgeschakeld, is de functie Digital Link Plus naar de recorder niet
  beschikbaar.
  Aansluitlijst van een
  accessoirecomponent
  (VCR, camcorder, enz.)

  Aansluiten op het elektriciteitsnet
  Steek eerst de kleine stekker van de voedingskabel in de netaansluiting van de
  recorder, en steek vervolgens de grote netstekker in een stopcontact van 200240V/50-60Hz.

  Standaardinstellingen

  AUDIO
  OUTPUT

  Stel de afstandsbediening in voor gebruik met de recorder.

  R

  L

  Druk op de aan-/uit-toets op het toestel of

  VIDEO
  OUTPUT

  op de aan/uit-toets van de afstandsbediening.

  ➠ Als u de afstandsbediening bij de overschakeling naar recordermodus op de recorder richt, wordt deze daardoor ingeschakeld.

  Verborgen opstelling
  P+

  Video

  L-Audio-R

  Voorkant van de DVD-recorder

  P-

  AV

  Met Digital Link geven de Loewe tv-toestellen de signalen van de afstandsbediening
  via de Euro AV-verbinding aan de recorder door. Digital Link is erg handig wanneer
  u de recorder verborgen wilt opstellen, bijv. in een afgesloten rek.

  ➠ Uw recorder moet ingeschakeld zijn.

  Aansluiten van een digitale camcorder

  Op de DV IN-bus op het voorste op het frontpaneel kunt u een digitale camcorder
  (DV) of een digitale DVD-R/RW-recorder aansluiten en de inhoud van DV-banden
  of DVD-dics digitaal overdragen.
  Gebruik een DV-kabel (niet meegeleverd) om de DV IN-/OUT-bus van uw DVCamcorder/Video-Deck aan te sluiten op de DV IN-bus op het frontpaneel van
  deze recorder.

  Toets op de recorder gedurende > 3 sec. ingedrukt houden.
  Digital Link in: LINK wordt in het display van de recorder weergegeven.
  Digital Link uit: FRONT wordt in het display van de recorder
  weergegeven.

  ➠ Op deze bus kunnen uitsluitend DV-apparaten worden aangesloten (het
  signaal van de bron moet het DV-25-formaat hebben; zie pagina 47). Ze is niet
  compatibel met digitale satelliettuners of S-VHS-videorecorders.
  15 - • Page 16

  Eerste ingebruikneming
  Auto Setup

  Handmatig: Voer de datum en de tijd in.

  Nadat u voor het eerst de toets “Aan/uit” ingedrukt of het toestel terug op fabrieksinstellingen gezet hebt, start de assistent voor de automatische instelling.
  Daarmee worden de taal van de menu‘s en dialoogvensters van de recorder evenals
  de tijd en de zenders ingesteld.

  3 4 Verplaats de cursor.

  5 6 Selecteer de taal.

  5 6 Voer de gegevens in.
  Bevestig met OK.
  5 6 Selecteer het land.
  4 indrukken.

  Taal

  5 6 Selecteer Signaalbron
  Selecteer de taal

  4 Markeer Start.
  Start de zenderopzoeking met OK.

  Nederlands

  OK

  Volgende

  Auto Programmeren
  Selecteer een instelling.

  Bevestig uw keuze met OK.
  Controleer de antenneaansluiting aan de hand van de getoonde
  afbeelding.
  Antenne
  Antenne
  Wall Jack
  Kabel

  TV
  IN (from ANT.)
  DVD
  Recorder
  OUT (to TV)

  Vorige

  OK

  Volgende

  Ga verder met OK.
  5 6 Tijd instellen. Selecteer Automatisch of Handmatig.
  Bevestig uw keuze met OK.
  Tijdsinstelling
  Automatisch

  OK

  Volgende

  Automatisch: Na de zenderopzoeking worden de huidige tijd en
  datum automatisch ingesteld (zie “Tijd instellen“ op pagina 21).

  - 16

  Start

  Einde
  Eeste Setup is voltooid

  Bevestig uw keuze met OK.

  Handmatig

  OK

  Het ontvangstgedeelte werkt automatisch alle bestaande
  ana¬loge en digitale kanalen af en draagt de gevonden zenders
  naar de zenderlijst over. Bij de optie DLP wordt de zenderlijst
  van een Loewe-tv-toestel met Digital Link Plus overgedragen
  (pagina 18).

  Vorige

  Selecteer een instelling.

  DVB-T+Analoog

  Start
  Vorige

  Controleer uw antenne aansluiting

  Vorige

  Nederland
  Signaalbron

  OK

  Sluit • Page 17

  Bedieningscomfort
  Hoofdmenu (HOME)

  Menu Instellingen

  Vanuit het hoofdmenu kunnen alle mediabestanden voor weergave en opname
  met de recorder worden opgevraagd.
  Hoofdmenu oproepen.

  Het menusysteem biedt verschillende mogelijkheden om de instellingen te wijzigen.
  De meeste menu‘s hebben drie niveaus waarop opties kunnen worden ingesteld.
  Wanneer u op
  drukt, worden uitsluitend het eerste en het tweede niveau
  van het menusysteem op het beeldscherm weergegeven. U kunt het derde niveau
  oproepen door te drukken op 4 . Bij het navigeren in het menu betekent 4rechts
  van het menuopschrift dat het volgende niveau kan worden opgeroepen.

  34 Gewenste bedrijfsmodus selecteren.
  56 Optie oproepen.
  Selectie met OK bevestigen.
  Hoofdmenu beëindigen.

  Auto. Programmeren
  Programma bewerken
  Tijdinstelling
  Beeldscherm
  AV2 Aansluiting
  Uitgangstype Video
  Power Save Mode
  Antenne Voeding 5V
  Initialiseren

  MUZIEK
  HDD
  DISC
  USB

   Vorige


  TV TV HDD: Live-televisiebeeld aan - Opname op Hard Disk Drive
  TV DVD: Live-televisiebeeld aan - Opname op DVD.
  Timer Record: Weergave van het menu Timer Overzicht (pagina 46).
  ShowView: Weergave van het menu ShowView (pagina 45).
  FILM HDD: Weergave van het menu Titeloverzicht van de HDD (pagina 48).
  HDD DivX: Weergave van het menu Film Lijst van de HDD (pagina 36).
  Disk: a.) Weergave van het menu Titeloverzicht van een disk (pagina 48).
  b.) Weergave van het menu Film Lijst van een DivX-disk (pagina 36).
  c.) Weergave van een Video-CD of DVD-Video-disk (pagina 32)
  USB: Weergave van het menu Film Lijst van het USB opslagmedium.
  FOTO (pagina 40)
  HDD: Weergave van het menu Foto Lijst van de HDD.
  Disk: Weergave van het menu Foto Lijst van de disk.
  USB: Weergave van het menu Foto Lijst van het USB opslagmedium.
  MUZIEK (pagina 37)
  HDD: Weergave van het menu Muziek Lijst van de HDD.
  Disk: Weergave van het menu Muziek Lijst (bijv. audio-CD van een
  disk.
  USB: Weergave van het menu Muziek Lijst van het USB
  opslagmedium.
  SPECIAL Weergave van het menu Opname Mode Inst. (pagina 26).
  SETUP Oproepen van het menu Instellingen (deze pagina).

  Niveau 1

  Verplaats

  Niveau 2

  Automatisch
  Handmatig

  OK

  Kiezen

  Niveau 3

  Navigeren in het menu
  In deze handleiding worden de pijltoetsen van de afstandsbediening Assist als
  volgt weergegeven:
  De pijlen komen overeen met het volgende in de tekst:
  “5634“.
  De functie OK wordt in de tekst als OK weergegeven.
  Menu oproepen.
  5 6 Gewenste optie selecteren.
  4 Tweede niveau oproepen.
  5 6 Tweede optie selecteren.
  4 Derde niveau oproepen.
  5 6 Of. 4, om de gewenste instelling te selecteren.
  Selectie met OK bevestigen.
  Menu beëindigen.

  17 - • Page 18

  Bedieningscomfort
  Het menu Algemeen
  Automatische programmering
  Deze Recorder is uitgerust met een ontvanger (Tuner), die maximaal 88 analoge
  en 165 digitale kanalen kan ontvangen.

  ➠ Bij gebruik van Digital Link Plus wordt de analoge zenderlijst aangepast aan
  het tv-toestel (op deze pagina).

  ➠ Sluit de recorder op het antennesysteem aan (pagina 12).
  Menu oproepen.
  5 6 Symbool
  Algemeen selecteren.
  4 Tweede niveau oproepen.
  5 6 Auto. Programmeren selecteren.
  4Landoptie markeren.
  5 6 Land selecteren.

  ➠ Sluit de recorder op het tv-toestel met Digital Link Plus via een SCART-verbinding aan (pagina 13).

  ➠ Als de recorder via Digital Link Plus (DLP) de analoge zenders van een

  4 indrukken.
  5 6 Analoog, DVB-T of DVB-T+Analoog selecteren.
  4 Starten markeren.
  Zoeken naar een zender starten.
  De tuner loop automatisch al de beschikbare kanalen af en slaat
  de gevonden zenders op in het eigen geheugen.
  Auto. Programmeren
  Programma bewerken
  Tijdinstelling
  Beeldscherm
  AV2 Aansluiting
  Uitgangstype Video
  Power Save Mode
  Antenne Voeding 5V
  Initialiseren
   Vorige

  Nederland
  DVB-T+Analoog
  Stop
  Zoeken

  20 %

  OK

  Loewe-tv heeft overgenomen, zijn de functies Blokkeren, Programma bewerken, Verplaatsen en Wissen geblokkeerd en kunnen pas opnieuw worden
  gebruikt wanneer de analoge zenders opnieuw door de automatische programmering werden overschreven.
  Analoge zenderlijsten overdragen
  Menu oproepen.
  5 6 Symbool
  Algemeen selecteren.
  4 Tweede niveau oproepen.
  5 6 Auto. Programmeren selecteren.
  4 2x indrukken.
  5 6 Selecteer DLP
  4 indrukken. De knop Start is gemarkeerd.
  Auto. Programmeren
  Programma bewerken
  Tijdinstelling
  Beeldscherm
  AV2 Aansluiting
  Uitgangstype Video
  Power Save Mode
  Antenne Voeding 5V
  Initialiseren

  Kiezen

  Digital Link Plus
  Als u de recorder op een Loewe-tv-toestel met Digital Link Plus of een vergelijk
  Als u de recorder heeft aangesloten op een tv-toestel met Digital Link Plus of
  een vergelijkbaar systeem van een andere fabrikant (bijv. EasyLink, Mega Logic,
  Project 50), wordt de analoge zenderlijst door het televisietoestel overgedragen
  naar de recorder. Dat gebeurt wanneer u de recorder aanmeldt op het tv-toestel
  of wanneer u de analoge zenders op het tv-toestel wijzigt (anders sorteren,
  wissen, toevoegen). Na een dergelijke wijziging verschijnt op het beeldscherm
  van het tv-toestel de boodschap dat u de overdracht van de gewijzigde analoge
  zenderlijst moet starten.
  De recorder herkent een aangesloten tv-toestel met Digital Link Plus of een vergelijkbaar systeem van een andere fabrikant en stelt zich daar op in. In een dergelijk
  - 18

  geval kunt u met de corder geen tv-zenders zoeken, verwijderen of sorteren. De
  menupunten worden grijs weergegeven. Denk erom dat alle analoge zenders die
  worden ontvangen via de antenne of de kabel opgeslagen moeten worden op de
  zenderplaatsen 1 t/m 88 van het tv-toestel. Als op het scherm van het tv-toestel
  de boodschap dat u de overdracht van de analoge zendergegevens moet starten
  niet verschijnt, start u de overdracht met de recorder. Voer alle wijzigingen aan de
  analoge zenders uitsluitend in het tv-toestel uit, wanneer uw tv-toestel is uitgerust
  met Digital Link Plus of een vergelijkbaar systeem van een andere fabrikant.
  Als het tv-toestel waarop u de recorder heeft aangesloten, niet beschikt over Digital
  Link Plus of een vergelijkbaar systeem, moet u de analoge zenderlijsten van de
  recorder en het tv-toestel met elkaar in overeenstemming brengen. Dat vergemakkelijkt het zoeken van de zenders op het tv-toestel en de recorder.

   Vorige

  Nederland
  DLP
  Start

  OK

  Kiezen

  Overdracht van de analoge zenderlijst van de TV naar de recorder starten. Dit kan een paar seconden duren. Tijdens de overdracht geeft het display van de recorder DLP weer.

  ➠ (Viewvision DR+ DVB-T Secam). Franse analoge zenders worden met Digital
  Link Plus uitsluitend in de juiste norm overgedragen als vooraf het land Frankrijk (zie boven) werd geselecteerd. • Page 19

  Bedieningscomfort
  Zender met de hand toevoegen
  U kunt een zender handmatig toevoegen.

  Menu Zenderlijst
  U kunt een zender wijzigen (een andere naam geven, verplaatsen, wissen, enz).

  ➠ Indien de optie Sluitening System (pagina 23) op Aan ingesteld is, wordt
  er voor de optie Programma bewerken een wachtwoord benodigd.

  ➠ Niet bij Digital Link Plus (DLP).
  ➠ Indien de optie Sluitening Systeem (pagina 23) op Aan ingesteld is, wordt
  er voor de optie Programma bewerken een wachtwoord benodigd.

  Menu oproepen.
  5 6 Symbool
  Algemeen selecteren.
  4 Tweede niveau oproepen.
  5 6 Programma bewerken selecteren.
  4 Derde niveau oproepen.
  Bevestigen.

  Menu oproepen.
  5 6 Symbool
  Algemeen selecteren.
  4 Tweede niveau oproepen.
  5 6 Programma bewerken selecteren.
  4 Derde niveau oproepen.
  4 Bewerken markeren.

  5 6 Analog of Digital markeren.

  Bevestig uw keuze. Het menu Zenderoverzicht wordt weergegeven.

  5 6 Kanaal toevoegen markeren.

  4 indrukken.

  ANALOG TV

  Auto. Programmeren
  Programma bewerken
  Tijdinstelling
  Beeldscherm
  AV2 Aansluiting
  Uitgangstype Video
  Power Save Mode
  Antenne Voeding 5V
  Initialiseren
   Vorige

  Verplaats

  005

  Digital
  ARD

  177.5 MHz

  TV

  1

  RADIO

  0

  Kiezen

  De kanaalopsporing start automatisch. De opsporing stopt
  wanneer er een zender gevonden wordt.

  Menu sluiten.

  Favorieten
  Wissen
  Verplaatsen
  Blokkeren
  Zender wijzigen
  Programma bewerken

  OK
  OK

  5 6 PR-nummer selecteren.

  Nieuwe zender toevoegen.

  PR-04 Decoder NICAM

  Kiezen

  PR

  Ch. MFT Station

  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09

  C12
  C23
  C7
  C27
  C17
  C33
  C34
  C47
  C10

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0

  P+/P- Pagina Boven/Beneden

  ARD
  ZDF
  RTL
  SAT1
  PRO7
  BBC
  CNN
  ABC
  TV5
  END

  Sluit

  Linksonder worden de beschikbare opties op het scherm weergegeven.

  Favorieten Voegt de gemarkeerde zenders toe aan de
  favorietenlijst.

  Wissen Zender uit het zenderoverzicht verwijderen.

  Verplaatsen Zender in het zenderoverzicht verplaatsen.

  Blokkeren De zender blokkeren. Zie “Vergrendeling“ pagina 24.

  Zender wijzigen Label wijzigen (pagina 52).
  Programma bewerken Zoeken, kanaalingave, fijninstelling.
  Menu sluiten.
  Zenderlijst omschakelen
  U kunt de zenderlijst naar de weergave van digitale, analoge en radiozenders
  overschakelen.
  Menu Zenderlijst oproepen.
  5 Merk tot in de bovenste positie bewegen.
  3 4 DIGITAL TV, ANALOG TV of RADIO selecteren.
  6 naar de zenderlijst overgaan.
  19 - • Page 20

  Bedieningscomfort
  Programma bewerken
  U kunt een analoge zender met de hand instellen.
  Menu Zenderoverzicht oproepen (pagina 19).

  Verplaatsen van analoge zenders
  U kunt de volgorde van de analoge zenders in het menu Zenderoverzicht sorteren.

  ➠ Niet bij Digital Link Plus (DLP).

  5 6 PR-nummer selecteren.
  Bevestigen.
  5 6 Programma bewerken selecteren.

  5 6 Zender in het menu Zenderoverzicht selecteren.
  Bevestig met OK.

  Bevestig met OK.

  Linksonder worden de beschikbare opties op het scherm weergegeven.

  Het menu Programma bewerken wordt aangegeven.
  PR
  25

  Seek

  Ch.
  S 23

  5 6 Verplaatsen selecteren.

  MFT DECODER NICAM PAL/SECAM
  0

  OFF

  ON

  PAL

  OK

  3 4 Cursor naar vorige / volgende kolom verplaatsen.
  5 6 Instelling van de actuele cursorpositie wijzigen.
  Toelichting bij:

  PR Geeft het geselecteerde zendernummer weer (alleen
  weergave).

  Seek Zoekt de zender automatisch.
  3 4 Seek selecteren en vervolgens
  5 6 Zoekfunctie starten. Het zoeken wordt gestopt als de
  recorder een zender ontvangt.

  Ch. Wijzigt het kanaalnummer.
  3 4 Kanaal selecteren en vervolgens
  5 6 instellen.

  MFT Wijzigt de frequentie naar handmatige fijnafstemming.
  3 4 MFT selecteren en vervolgens
  5 6 instellen.

  DECODER Bij optie ON worden er gecodeerde zenders via een
  aangesloten Decoder ontvangen.

  NICAM NICAM-ontvangst uit-/inschakelen. Optie OFF bij
  geluidsstoring kiezen.
  PAL/SECAM Wijzigt bij Viewvision DR+ DVB-T Secam de ontvangstnorm.
  3 4 Bij vervormd negatief beeld PAL/SECAM selecteren.
  5 6 SECAM voor de norm SECAM-L selecteren.

  OK Instellingen opslaan.

  - 20

  Bevestig met OK.
  5 6 Gewenste PR plaats selecteren.
  OK Instellingen opslaan.
  Zenders verwijderen
  In het menu Zenderoverzicht kunt u een zender wissen.

  ➠ Niet bij Digital Link Plus (DLP).
  5 6 Zender in het menu Zenderoverzicht selecteren.
  Bevestig met OK.
  Linksonder worden de beschikbare opties op het scherm weergegeven.
  5 6 Wissen selecteren.
  OK De zender wordt verwijderd. • Page 21

  Bedieningscomfort
  Tijd instellen
  Als het automatisch zoeken naar een kanaal is afgesloten, worden datum en tijd
  automatisch ingesteld (afhankelijk van het zenderstation). Dat gebeurt ook wanneer er een stroomonderbreking heeft plaatsgevonden. Daarvoor moet de optie
  Automatisch zijn ingesteld.
  Auto. Programmeren
  Programma bewerken
  Tijdinstelling
  Beeldscherm
  AV2 Aansluiting
  Uitgangstype Video
  Power Save Mode
  Antenne Voeding 5V
  Initialiseren
   Vorige

  Auto. Programmeren
  Programma bewerken
  Tijdinstelling
  Beeldscherm
  AV2 Aansluiting
  Uitgangstype Video
  Power Save Mode
  Antenne Voeding 5V
  Initialiseren

  Automatisch
  Handmatig

  Verplaats

   Vorige

  Verplaats

  Handmatig  Datum 6 / 12
  Jaar

  2008

  Tijd

  10 : 57

   Volgende

  OK

  Kiezen

  Voer de datum en tijd in.
  3 4 Cursor verplaatsen.
  OK

  Kiezen

  5 6 Gegevens invoeren.

  Menu oproepen.

  Bevestig met OK.

  5 6 Symbool
  Algemeen selecteren.
  4 Tweede niveau oproepen.

  Menu beëindigen.

  5 6 Tijdinstelling selecteren.
  4 Derde niveau oproepen.
  5 6 Automatisch selecteren.
  Bevestig met OK.
  Menu beëindigen.

  ➠ Controleer of het jaar en de datum automatisch correct werden ingesteld
  door op INFO te drukken wanneer de televisie ingeschakeld is, of
  het
  jaar en de datum automatisch correct zijn ingesteld. Eventueel moet u dit
  handmatig instellen, zoals beschreven onder “Handmatig instellen van datum
  / tijd“.
  Manueel instellen van datum / tijd
  Het kan gebeuren dat het tv-toestel geen of verkeerde datum- en/of tijdinformatie
  verstuurt en de Recorder de verkeerde tijd instelt. Wanneer dat het geval is, raden
  wij u aan de tijd manueel in te stellen.

  Beeldscherm
  U kunt kiezen uit:
  4:3 Letter Box Opnamen in breedbeeldformaat verschijnen met zwarte
  balken langs de bovenste en onderste beeldschermrand.
  4:3 Pan Scan Het beeld vult het volledige scherm maar snijdt indien nodig
  gedeelten van het beeld af langs beide zijden.
  16:9 Wide Selecteer deze instelling wanneer u een breedbeeld-tv-toestel
  aansluit met beeldformaat 16:9.

  ➠ Wanneer de resolutie werd ingesteld op 720p of 1080i is deze optie niet
  beschikbaar.
  AV2 Aansluiting
  Op de AV2 DECODER–aansluiting op de achterkant van het toestel kunt u de
  volgende apparatuur aansluiten:

  Decoder Sluit een Pay-TV of Canal+ decoder aan.

  Overig Sluit een videorecorder of soortgelijke apparatuur aan.
  Auto. Programmeren
  Programma bewerken
  Tijdinstelling
  Beeldscherm
  AV2 Aansluiting
  Uitgangstype Video
  Power Save Mode
  Antenne Voeding 5V
  Initialiseren

  Menu oproepen.
  5 6 Symbool
  Algemeen selecteren.
  4 Tweede niveau oproepen.
  5 6 Tijdinstelling selecteren.
  4 Derde niveau oproepen.
  5 6 Handmatig selecteren.
  Bevestig met OK.

  Automatisch

   Vorige

  Verplaats

  Decoder
  Overig

  OK

  Kiezen
  21 - • Page 22

  Bedieningscomfort
  Uitgangstype Video
  Selecteer het video-uitgangsformaat op basis van de video-interface die u gebruikt
  (pagina 13):

  RGB Het tv-toestel is aangesloten op de scart-bus AV1.

  YPbPr Het tv-toestel is aangesloten op de COMPONENT VIDEO
  OUT-bus.
  Power Save Mode
  U kunt de recorder zodanig instellen, dat hij in de ruststand < 1 watt opneemt. In
  stand Aan worden daarvoor de decoder-signaalgeleiding van AV 2 naar AV1 en
  ook het display uitgeschakeld.
  Antenne Voeding 5 V
  Bij een rechtstreeks gevoede antenne moet de antennevoeding (DC 5 V/100 mA)
  met Aan geactiveerd worden. De antenne wordt door middel van de IN (from
  ANT.)-ingang gevoed.

  Het menu Taal
  Menu weergave
  Selecteer een taal voor de menu‘s en dialoogvensters die op de Recorder worden
  weergegeven.
  Menu oproepen.
  5 6 Symbool
  Taal selecteren.
  4 Tweede niveau oproepen.
  5 6 Menu weergave selecteren.
  4 Derde niveau oproepen.
  5 6 Nederlands selecteren.
  Bevestig met OK.

  ➠ Bij een overbelasting of bij een kortsluiting in de antennevoeding wordt
  deze automatisch uitgeschakeld. Verhelp de storing en schakel de antennevoeding terug in.
  Initialiseren
  Zo nodig, kunt u de Recorder terug op zijn fabrieksinstellingen zetten en de harde
  schijf formatteren.

  Fabrieksinstelling Kies deze optie om de Recorder terug op zijn
  fabrieksinstellingen te zetten.
  ➠ Een aantal opties kan hiermede niet teruggesteld
  worden (beschermingsgraad, wachtwoord, landcode,
  zenderlijst, Timerlijst). Vervolgens wordt Auto Setup
  uitgevoerd (pagina 16).

  HDD formatteren De harde schijf wordt geformatteerd en alle gegevens
  daarop worden gewist.

   Vorige

  Menu weergave

  English

  Menu

  Deutsch

  Disc Audio

  Français

  Ondertiteling

  Italiano

  DTV Audio

  Español

  DTV Ondertiteling

  Nederlands

  DivX Ondertiteling

  Svenska

  Verplaats

  OK

  Kiezen

  Menu
  Selecteer een taal voor het menu, het geluid en de ondertiteling van de disk.
  Als er een andere taal moet worden gebruikt dan de “originele” taal van de disc,
  kunt u die hier selecteren, op voorwaarde dat de door u gewenste taal op de disc
  beschikbaar is.

  Origineel De originele taal van de disk wordt geselecteerd.

  Overig Andere taal met behulp van de functie Overig selecteren en met
  OK bevestigen. Voer het corresponderende viercijferige nummer
  uit de taalcodelijst op pagina 64 in en bevestig met OK.

  Uit Disk-ondertiteling uitschakelen.
  DTV Audio
  Bij digitale zenders worden er eventueel meerdere geluidskanalen, bijvoorbeeld
  voor verschillende talen, mee overgedragen. Selecteer de gewenste taal.
  DTV Ondertiteling
  Bij digitale zenders worden er eventueel ondertitels in verschillende talen aangeboden. Selecteer de gewenste taal.
  DivX Ondertiteling
  Selecteer de gewenste tekenreeks voor DivX-ondertiteling.

  - 22 • Page 23

  Bedieningscomfort
  Het menu Geluid

  Het menu Blokkeren

  ledere DVD-disk heeft meestal verschillende geluidsformaten waaruit u kunt kiezen.
  Leg de geluidsformaten van de recorder vast in overeenstemming met het type
  van audiosysteem dat u gebruikt.

  Instellen Wachtwoord

  Dolby Digital / DTS / MPEG

  PCM Selecteer deze optie wanneer het toestel werd aangesloten
  op een digitale tweekanaalsstereo-versterker. De Digital
  Audio-uitgangen van de DVD-recorder voeren het geluid in
  PCM 2-kanaalsformaat uit, wanneer u een DVD-videodisk met
  Dolby-Digital-geluidsformaat afspeelt.

  Bitstream Selecteer Bitstream wanneer u op de DIGITAL OUT-bus van
  de DVD-recorder een Dolby Digital-decoder (of een versterker,
  een Loewe-tv met AC3 of een DIS-module of een ander toestel
  met Dolby Digital-decoder) hebt aangesloten.

  Uit Wanneer u Uit selecteert, wordt het DTS-signaal niet via de
  DIGITAL OUT-bus uitgevoerd.
  Frequentie
  Wanneer uw receiver of versterker NIET werd berekend op 96-kHz-signalen,
  selecteert u 48 kHz. Wanneer u deze selectie hebt gemaakt, converteert het
  toestel 96-kHz-signalen automatisch in 48 kHz-signalen, die het systeem wel kan
  decoderen. Wanneer uw receiver of versterker daarentegen wel werd berekend
  op 96-kHz-signalen, selecteert u 96 kHz.
  DRC
  Dankzij de digitale audiotechnologie van het DVD-formaat kunnen soundtracks
  bijzonder nauwkeurig en werkelijkheidsgetrouw worden weergegeven. Misschien
  wenst u de dynamiek (dat wil zeggen, het verschil tussen de luidste en de zachtste
  klanken) niettemin te begrenzen. Op die manier kunt
  u een film ook met geringere volumeverschillen weergeven. Zet daarvoor de optie
  DRC op Aan.

  Sluitening Systeem
  Beveiligingsniveau
  DTV Rating
  Instellen Wachwoord
  Land Code
  DivX Reg. Code

  OK

  0-9 Ingave

   Vorige

  Menu oproepen.
  5 6 Symbool

  Blokkeren selecteren.

  4 Tweede niveau oproepen.
  5 6 Instellen Wachtwoord selecteren.
  4 Derde niveau oproepen.
  Als u nog geen Wachtwoord hebt ingevoerd:
  Met de Cijfertoetsen een getal van vier cijfers invoeren.
  Bevestig met OK.
  Controle-invoer van het wachtwoord.
  Bevestig met OK.
  Als u reeds een wachtwoord hebt ingevoerd:

  Dolby Digital

  Wijzigen selecteren.

  DTS

  Bevestig met OK.

  MPEG

  Wijzigen
  Nieuw
  Wissen

  Huidige wachtwoord invoeren.

  Frequentie
  DRC

  Uit

  Geluid

  Aan

  Bevestig met OK.
  Vervolgens het nieuwe viercijferige wachtwoord invoeren.
  Bevestig met OK.

   Vorige

  Verplaats

  OK

  Kiezen

  Geluid
  Schakel de zangoptie Geluid in wanneer u een multikanaals karaoke-DVD wenst
  af te spelen. De karaokekanalen op de disk worden in normaal stereogeluid
  gemixt.

  Controle-invoer van het wachtwoord.
  Bevestig met OK.

  ➠ Als de invoer niet correct is, drukt u voordat u op OK drukt, nogmaals op 3,
  om de cijfers van het wachtwoord achtereenvolgens te wissen of te corrigeren.
  23 - • Page 24

  Bedieningscomfort
  Wachtwoord uitschakelen
  Als u de wachtwoordbeveiliging wilt uitschakelen, kunt u als volgt te werk
  gaan.

  Beveiligingsniveau
  Deze functie voorkomt de weergave van niet voor de jeugd geschikte DVD’s, als
  deze een corresponderende code bevatten.

  Menu zoals onder “Instellen Wachtwoord“ oproepen (pagina 23).

  Menu zoals onder “Instellen Wachtwoord“ oproepen (pagina 23).

  5 6 Optie Instellen Wachtwoord selecteren.

  5 6 Optie Beveiligingsniveau selecteren.

  4 Derde niveau oproepen.
  5 6 Wissen selecteren.

  Sluitening Systeem

  Ongelimiteerd

  Beveiligingsniveau

  8 (Adult)
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1 (Kinderen)

  DTV Rating

  Bevestig met OK.

  Instellen Wachwoord
  Land Code

  Met de Cijfertoetsen een getal van vier cijfers invoeren.

  DivX Reg. Code

  Bevestig met OK.
  Wachtwoord wissen
  Als u uw wachtwoord hebt vergeten, gaat u als volgt te werk om het huidige
  wachtwoord te wissen.

   Vorige

  Bevestig met OK.
  Het viercijferige wachtwoord wordt gewist. Voer hier een nieuw
  wachtwoord in, zoals boven beschreven.
  Sluitening Systeem
  Bepaalde zenders en DVD’s kunnen geblokkeerd worden Indien de optie Vergrendeling op Aan gezet is, wordt iedere geblokkeerde inhoud overgeslagen (zie
  Zenderblokkering in het menu Zenderlijst pagina 19). Voor de functies in het menu
  “Blokkering“ wordt dan een wachtwoord benodigd. De invoer van het wachtwoord
  is ook noodzakelijk om een geblokkeerde zender/inhoud te bekijken. Indien de optie
  Sluitening Systeem op Uit gezet is, worden alle blokkeringen teniet gedaan.

  Bevestig met OK.
  5 6 Beveiligingsniveau tussen 1 en 8 selecteren.

  Ongelimiteerd De disk wordt volledig afgespeeld.
  Niveau 1 tot en met 8 Enkel de scènes van de ingelegde disk
  worden weergegeven, die met de toegewezen
  beschermingsgraad overeenstemmen of waarden de
  trapwaarde daaronder ligt. Trap “1“ heeft de meeste
  beperkingen bij de weergave.
  Bevestig met OK.
  DTV Rating
  U kunt digitale TV-programma’s blokkeren, die boven een vastgelegde leeftijd
  liggen. De indeling van het programma is van de respectievelijke programmaprovider afhankelijk.
  Menu zoals onder “Instellen Wachtwoord“ oproepen (pagina 23).

  Menu zoals onder “Instellen Wachtwoord“ oproepen (pagina 23).

  5 6 Optie DTV Rating selecteren.

  5 6 Optie Sluitening Systeem selecteren

  Uit vier karakters bestaand wachtwoord invoeren.

  4 Derde niveau oproepen.
  Met cijfertoetsen uit vier karakters bestaand wachtwoord
  invoeren (pagina 23).  5 6 Sluitening Systeem Aan of Uit schakelen.  Bevestig met OK.
  - 24

  Kiezen

  Met Cijfertoetsen het viercijferige wachtwoord invoeren
  (pagina 23).

  Met de Cijfertoetsen het getal van zes cijfers “210499” invoeren.

  3 4 Knop Ja selecteren.

  OK

  4 Derde niveau oproepen.

  Menu oproepen.

  Een melding wordt op het scherm weergegeven.

  Verplaats
  5 6 Gewenste leeftijdsgrens selecteren.
  Geen controle De blokkering is niet actief. Alle digitale TV-zenders
  kunnen bekeken worden.
  4 ...18 jaar De blokkering is actief voor programma’s, die zich
  boven de ingestelde leeftijdsgrens bevinden.
  Alles vergrend. Alle programma’s zijn geblokkeerd.
  OK Bevestigen. • Page 25

  Bedieningscomfort
  Land Code
  Voer de code van een land/streek in waarvan de normen worden gebruikt om de DVDvideodisk te classificeren. (Zie “Landcodelijst” op pagina 65.) Voor Nederland selecteert
  u ”N L“.
  Sluitening Systeem

  U ontvangt de DivX® VOD (Video On Demand) registratie-identificatie voor het
  huren en kopen van films via de DivX® VOD-service. Meer informatie daaromtrent
  vindt u op www.divx.com/vod.
  Menu zoals onder “Instellen Wachtwoord“ oproepen (pagina 23).

  Beveiligingsniveau
  DTV Rating

  DivX-registratiecode

  N

  5 6 Optie DivX Reg. Code selecteren.

  L

  Instellen Wachwoord

  4 Ver oproepen.

  Land Code

  Bevestig met OK.

  DivX Reg. Code

  Alleen de voor uw toestel geldende “registratiecode“ wordt
  weergegeven.
   Vorige

  Verplaats

  Volgende

  OK

  Kiezen

  Sluitening Systeem
  Beveiligingsniveau

  Menu zoals onder “Instellen Wachtwoord“ oproepen (pagina 23).

  DivX®Rating
  Video On Demand
  DTV
  Uw registratie
  code is: YJ3ZEJUR
  Zeige
  Instellen
  Wachwoord
  Voor meer
  informatie, ga naar www.divx.com/vod
  Land
  Code

  5 6 Optie Land Code selecteren.
  4 Derde niveau oproepen.

  DivX Reg. Code

  Met Cijfertoetsen het viercijferige wachtwoord invoeren (zie
  “Instellen Wachtwoord”).
  Bevestig met OK.
  5 6 Gegevens invoeren.
  3 4 Cursor verplaatsen.
  Bevestig met OK.

   Vorige

  OK

  OK

  Kiezen

  Met behulp van de registratiecode kunt u films huren en kopen
  via de DivX® VOD-service onder www.divx.com/vod.
  Voor weergave op dit toestel dient u de aanwijzingen voor het
  opslaan van de films op een disk op te volgen.

  ➠ Alle via DivX® VOD gekochte of gehuurde films kunnen uitsluitend op dit
  toestel worden weergegeven.

  25 - • Page 26

  Bedieningscomfort
  Het menu Opname

  DV Opname Audio
  U moet deze instelling uitvoeren wanneer uw camcorder met 32-KHz-/12-Bit op
  de DV IN-bus op de voorkant werd aangesloten.
  Sommige digitale camcorders hebben twee stereo-sporen voor audio. Een van de
  twee wordt gebruikt voor de opname, het andere voor de nabewerking.

  Audio 1 Het originele geluid wordt opgenomen.

  Audio 2 Het bewerkte geluid wordt gebruikt.

  Opname Mode Instellen
  Voor de opname kan de beeldkwaliteit worden vastgelegd:
  DVD±R/RW (4,7 GB) HQ Mode:
  ca. 1 uur.
  SQ Mode: 2 uur.
  LQ Mode:
  4 uur.
  EQ Mode:
  6 uur.

  HDD (250 GB)
  HQ Mode:
  SQ Mode:
  LQ Mode:
  EQ Mode:

  TV Rec Audio
  Bij een tweetalige tv-opname kan het op te nemen geluidskanaal worden geselecteerd.
  Hoofd + Sub: beide talen worden opgenomen.

  Hoofd: alleen taal 1.

  Sub: alleen taal 2.

  ca. 67 uur.
  ca. 125 uur.
  ca. 237 uur.
  ca. 355 uur.

  Opname Mode Inst.

  EQ

  Opname Aspect

  LQ

  DV Opname Audio

  SQ

  TV Rec Audio

  HQ

  Auto Periode
  Bij opname op DVD’s in de Video Mode worden op vooraf ingestelde afstanden
  de startmarkeringen voor de hoofdstukken ingevoegd. Er zijn afstanden van 5,
  10 of 15 minuten mogelijk. Wanneer u Geen selecteert, wordt de automatische
  hoofdstukmarkering uitgeschakeld.

  Auto Periode
  AV2 Opnemen
  Timeshift

   Vorige

  Verplaats

  OK

  Kiezen

  Menu oproepen.
  5 6 Symbool

  Opname selecteren.

  4 Tweede niveau oproepen.
  5 6 Opname Mode Inst. selecteren.
  4 Derde niveau oproepen.
  56 Gewenste Opname Mode Inst. vastleggen (EQ, LQ, SQ of
  HQ).
  Bevestig met OK.
  Opname Aspect
  Bij de opname kunt u het beeldformaat (16:9 of 4:3) op het op te nemen beeldmateriaal aanpassen.

  - 26

  AV2 Opnemen
  Voor de opname van het video-ingangssignaal van een op de ingang EURO AV2
  DECODER aangesloten apparaat kan het signaaltype worden geselecteerd.
  Automatisch Het video-ingangssignaal wordt automatisch aan het
  ontvangen videosignaal aangepast.

  CVBS Alleen voor de opname van een CVBS-ingangssignaal.

  RGB Alleen voor de opname van een RGB-ingangssignaal.
  Timeshift
  De Recorder kan zodanig ingesteld worden, dat hij in een ingeschakelde toestand
  altijd in de Timeshift modus is. Zo worden op het gegeven moment uitgezonden
  TV-programma’s automatisch opgenomen (pagina’s 43).

  Uit Handmatige Timeshift functie.

  Aan Automatisch Timeshift functie.
 • Page 27

  Bedieningscomfort
  Het menu Disk

  Disc Initialisatie

  Disk Initialisatie
  Bij het plaatsen van een nieuwe disk wordt deze door de recorder automatisch
  geïnitialiseerd.

  DVD-R De recorder initialiseert de disk in de “Video Mode”.

  DVD-RW De recorder initialiseert de disk in de “Video Mode”.

  DVD+R De recorder initialiseert de disk in de “Video Mode”.

  DVD+RW De recorder initialiseert de disk in de “Video Mode”.

  ➠ Een DVD+RW- of DVD-RW-disk kan ook achteraf via het menu worden
  geïnitialiseerd:
  Disc Initialisatie

  Selecteer een instelling.
  VR Mode

  Video Mode

  Het volgende dialoogvenster verschijnt:
  Disc Initialisatie
  Alle informatie op de schijf word gewist.
  Doorgaan?
  OK

  Start

  Annuleren

  Voltooien
  Disc Label
  Disc beveiliging

  34 Knop OK selecteren.

  PBC

  Bevestig met OK.

  ➠ Wanneer u de initialisering start, worden alle opnamen van
  de disk gewist.
   Vorige

  OK

  Kiezen

  Menu oproepen.
  5 6 Symbool

  Disk selecteren.

  4 Tweede niveau oproepen.
  5 6 Disk Initialisatie selecteren.
  4 Derde niveau oproepen.
  OK Menu Start oproepen.

  Nadat u op OK hebt gedrukt, begint de initialisering van de disk,
  die enkele minuten kan duren.
  Voltooien
  Bij het finaliseren (voltooien) worden de opnamen als het ware “gefixeerd”, zodat
  de disk op normale DVD-spelers of computers met een DVD-rom-drive kan worden afgespeeld. Bij het finaliseren van een videomodus-disk wordt er een menu
  gecreëerd om te navigeren op de disk (pagina 58).

  ➠ Na de opname en finalisering van DVD-R‘s en DVD+R‘s is er geen verdere
  bewerking of opname op de disk meer mogelijk. Dat geldt echter niet voor een
  DVD+RW-disk en DVD-RW disk.

  3 4 Gewenst formaat selecteren (Video Mode of VRMode).

  Disc Initialisatie
  Voltooien

  Voltooien

  Bevestig met OK.

  Disc Label

  Ongedaan maken

  Disc beveiliging
  PBC

   Vorige

  Verplaats

  OK

  Kiezen

  27 - • Page 28

  Bedieningscomfort
  Menu oproepen.
  5 6 Symbool

  Disk selecteren.

  Disk Label
  Gebruik deze optie om een naam voor de disk in te voeren. De naam wordt getoond
  wanneer u de disk laadt en wanneer u de diskinformatie op het scherm roept.

  4 Tweede niveau oproepen.

  ➠ De disknaam kan tot 32 tekens lang zijn.

  5 6 Voltooien selecteren.

  ➠ Voor op een andere Recorder geformatteerde disks ziet u slechts een

  4 Derde niveau oproepen.

  beperkte tekenreeks.
  Menu oproepen.

  Bevestig met OK.

  5 6 Symbool

  Voltooien

  4 Tweede niveau oproepen.

  Wilt u doorgaan?
  OK

  Disk selecteren.

  5 6 Disk Label selecteren.
  Annuleren

  4 Derde niveau oproepen.
  Bevestig met OK.

  34 Knop OK selecteren.
  Bevestig met OK om de disk te voltooien.

  ➠ De duur van de finalisering hangt af van het disktype, van de hoeveelheid
  opnamen op de disk en van het aantal titels op de disk. Het finaliseren van een
  beschreven disk kan tot 30 minuten duren.

  ➠ Bij het plaatsen van een voltooide DVD-RW kan het voltooien door het
  selecteren van Ongedaan maken in het menu Voltooien worden opgeheven.
  Vervolgens kan de disk worden bewerkt en beschreven.

  ➠ De optie Disc beveiliging moet om te finaliseren op Uit gezet zijn.

  - 28

  Naam wijzigen (zie pagina 52).
  Disk beveiliging
  Stel de disk beveiliging in op Aan, om het ongewild opnemen, wijzigen of wissen
  van de disk te voorkomen. Om de disk weer vrij te geven, selecteert u Uit.
  PBC - Weergavebesturing
  VCD, SVCD
  Bevat een VCD (of SVCD) de eigenschap van de weergavebesturing (PBC = PlayBack-Control) die in het menu PBC op Aan is ingesteld, dan wordt de besturing van
  de diskweergave via het in de disk geïntegreerde menu weergegeven. In andere
  gevallen wordt de VCD als een audio-CD weergegeven, echter zonder tracklijst. • Page 29

  Bedieningscomfort
  Televisiemodus

  Zender kiezen

  Wanneer u net naar een TV-zender kijkt, die door de geïntegreerde ontvanger van de
  Recorder geleverd wordt (Recorder bevindt zich in de stopmodus), kunt u met
  Informatie over de TV-zender laten verschijnen (en terug laten verdwijnen).
  Geeft het diskformaat, het vrije geheugen en een vooruitgangsdisplay met de
  verstreken speeltijd aan.
  Geeft het kanaalnummer, de zendernaam en het audiosignaal
  bij het op het gegeven moment uitgezonden programma aan.

  DIGITAL TV
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07

  Geeft de programmatitel,
  de looptijd, enz. aan.
  Symbolen: zie onderaan.

  News

  Zenderoverzicht oproepen (zonder voorafgaande invoegingen).


  Gedetailleerde informatie over het op
  het gegeven moment uitgezonden programma
  (uitsluitend DVB-T).

  RTL Aktuell
  18:45-19:05

  Zenderoverzicht
  Er zijn drie verschillende zenderoverzichten, waarmee de programmakeuze comfortabel gemaakt kan worden:
  Analog TV lijst met alle analoge TV-zenders.

  Digital TV lijst met alle digitale TV-zenders.

  Radio lijst met alle radiozenders (DVB-T, voor zover beschikbaar).

  04

  CH
  RTL

  DVD-Video  ARD
  ZDF
  RTL
  SAT1
  PRO7
  BBC
  CNN

  Favorieten OK Kiezen

  U kunt tussen de drie zenderoverzichten een keuze maken.
  Met 34 het gewenste zenderoverzicht selecteren.
  Met 56 zender selecteren.
  P+/P- in de pagina’s van het zenderoverzicht bladeren.

  24/05/2007 13:30  Geeft de actuele datum en het tijdstip aan.

  ➠ Na tien seconden, zonder dat er een toets ingedrukt

  OK de gemarkeerde zender wordt opgeroepen.

  wordt, verdwijnt het beeldschermmenu automatisch.
  Dit symbool geeft aan dat er gedetailleerde informatie over
  het gekozen programma beschikbaar is (zie pagina 30).

  Toetsen van de afstandsbediening
  P+/P- zender omhoog/omlaag.

  Dit symbool geeft aan dat er voor het actuele programma
  ondertitels beschikbaar zijn.
  Programma met de cijfertoetsen invoeren.
  Dit symbool geeft aan dat het actuele programma op het
  breedbeeldformaat uitgezonden wordt.
  Druk op de blauwe kleurtoets om het menu Favorietenlijst te
  openen (pagina 19).

  29 - • Page 30

  Bedieningscomfort
  EPG programmablad

  Diskweergave

  Het EPG programmablad bevat de programma’s en tijdstippen voor DVB-T programma’s. Hier vindt u gemakkelijk en snel alle programma’s met de uitzenddata
  en ook een korte beschrijving van de inhoud.

  U kunt verschillende gegevens over de disk in het toestel oproepen op het
  scherm.
  2x om het menu Titel te selecteren.

  Weergeven van de programmapreview
  DVD-Video
   4/14 
  1/10
  0:12:34
  1.STEREO
  Uit
  1/1
  NORMAL

  Programmablad inschakelen.
  EPG (programmablad)
  Zender

  01 ARD
  02 ZDF
  03 RTL
  04 SAT1
  05 PRO7
  06 Kabel
  07 VOX
  08 3Sat

  │Nu

  Tagesschau
  Heute
  RTL Aktuell
  Sat 1 News
  Newstime
  K1 Nachrichten
  News
  Heute
  Tagesschau

  OK

  Overschakelen

  12:00 12 Jul
  │Volgende

  Mittagsmagazin
  Drehscheibe
  Punkt 12
  Blitz
  Galileo
  K1 Magazin
  Wissenshunger
  nano

  8 Dagen

  Titel
  Verplaats 0-9 Ingave

  P+/P- In de pagina’s van het EPG-overzicht bladeren.
  OK Omschakelen naar de gemarkeerde zender. Na verloop van
  tijd worden de programmatitels voor de gekozen zender weergegeven.
  Kleurtoets rood indrukken om het geselecteerde programma op
  te nemen. In het Timeroverzicht (pagina 46) verschijnt een
  notitie.
  Kleurtoets groen indrukken om een andere datum tot maximaal
  één week in de toekomst met 34 te selecteren en met OK
  bevestigen.
  Kleurtoets geel indrukken om tussen de afbeelding Nu/binnenkort en 8 dagen te wisselen.
  Kleurtoets blauw indrukken om gedetailleerde informatie over
  het gekozen programma op te roepen.
  Menu beëindigen en naar de geselecteerde zender terugkeren.

  - 30

  Invoeren

  5 6 Gewenste functie selecteren.

  Detail

  Met 3456 zender/programma’s kiezen.

  OK
  Titel
  Hoofdstuk
  Tijd
  Audio

  Huidige Titel (of Tracknummer)/totaal aantal Titels (pagina 32).
  Huidige hoofdstuk/totaal aantal hoofdstukken (pagina 32).

  Verstreken afspeel- of weergavetijd (pagina 33).

  Geselecteerde audioformaten, filmtaal en audiokanalen
  (pagina 34).
  Ondertiteling Geselecteerde ondertiteling (pagina 35).

  Hoek Geselecteerde camerapositie / totaal aantal cameraposities
  (pagina 34).

  Geluid (3D-surroundweergave) Geselecteerde Audio Mode (pagina 34).
  Menu beëindigen. • Page 31

  HDMI-modus
  HDMI (DVI)-aansluiting
  De HDMI-aansluiting (High Definiton Multimedia Interface) maakt het mogelijk
  digitale beeld- en klanksignalen via een aansluitkabel over te dragen naar bijvoorbeeld een Loewe Flat-TV-toestel. De digitale beeld- en geluidsgegevens worden
  ongecomprimeerd overgedragen zodat er geen kwaliteitsverlies plaatsvindt. In de
  aangesloten toestellen is geen omzetting van analoog naar digitaal meer nodig,
  wat eveneens tot kwaliteitsverlies zou leiden.
  Met behulp van een DVI/HDMI-adapterkabel kunnen er ook DVI-signalen via de
  HDMI-aansluiting worden weergegeven. Dat is mogelijk omdat HDMI gebaseerd
  is op DVI en met terugwerkende kracht compatibel is. Dat betekent dat de digitale video-signalen via HDMI kunnen worden overgedragen, maar geen geluid.
  Bovendien gebruiken beide hetzelfde kopieerbeveiligingsprocédé HDCP (High
  Definition Content Protection).
  Tv-toestel/Monitor met HDMI-aansluiting en recorder uitschakelen.
  Recorder met tv-toestel/Monitor met HDMI-aansluiting aan
  elkaar koppelen, zie beschrijving op pagina 13.
  Tv-toestel / Monitor inschakelen.
  Na 30 seconden de recorder inschakelen.
  De HDMI-aansluiting bij de aansluit-wizard van het tv-toestel
  aanmelden (zie gebruiksaanwijzing tv-toestel).

  ➠ DVI: als er via een DVI-HDMI-adapterkabel wordt overgedragen, verbindt u de analoge of digitale audio-uitgangen van de
  recorder met de overeenkomstige ingangen van het tv-toestel
  zoals beschreven op de pagina’s 13 en 14.
  Om opnamen van het tv-toestel te maken, handhaaft u een
  beschikbare SCART-verbinding.

  HDMI-bediening
  Tv-toestel op de HDMI AV-ingang omschakelen (wordt automatisch in combinatie met een plat tv-toestel van Loewe gerealiseerd, zie pagina 13).
  Druk herhaaldelijk op de toets RES op de Recorder om de
  gewenste beeldresolutie in te stellen (bijv. 576i, 576p, 720p,
  1080i).

  ➠ U kunt de resolutie slechts instellen binnen het kader van de
  mogelijkheden van uw tv-toestel / monitor. Voor een optimale
  beeldkwaliteit selecteert u op de recorder de resolutie 1080i.
  Open de disclade.
  Plaats de geselecteerde disc in de disclade met de beschreven
  zijde naar beneden.
  Sluit de lade.
  Hoofdmenu oproepen.
  34 FILM selecteren.
  �����������
  5 6 HDD, HDD DivX of DISC oproepen.
  Bevestig uw keuze met OK
  Er verschijnt een menu op het beeldscherm.
  5 634 Titel bij DVD selecteren.
  Afhankelijk van het medium start de weergave automatisch of
  met de PLAY-toets, of moet u invoeringen doen via een menu.

  ➠ Bij een ingestelde resolutie van 720p of 1080i hebben de andere contactvoetjes (S-Video en Component Video) geen functie.

  ➠ Indien uw televisietoestel niet in staat is, een aftastfrequentie van 96kHz te
  verwerken, stelt u in het menu “Set-up” onder „Geluid“ de aftastfrequentie op
  48kHz in (pagina 23).
  Als u deze optie gekozen hebt, zal de recorder automatisch alle 96kHz-signalen
  in 48kHz-signalen omzetten.

  ➠ Deze recorder voert geen interne (2-kanaals-)decodering van een DTS-geluidsspoor door. Om DTS-meerkanaals-surround geluid te genieten, moet deze
  recorder via een van de digitale audio-uitgangen op een DTS-compatibele
  receiver worden aangesloten.

  ➠ Wanneer de optie “Dolby Digital“ of “MPEG“ in het menu Audio niet op
  “PCM“ werd ingesteld (pagina 23), wordt er via het tv-toestel geen geluid
  weergegeven.

  ➠ De HDMI-aansluiting op Centros wordt als signaaluitgang bediend. Als u
  met Centros vanaf een externe signaalbron wenst op te nemen, dient u te werk
  te gaan zoals beschreven op pagina 46.
  31 - • Page 32

  Video-modus
  Weergeven van een DVD of Video-CD
  Voorbereiding
  Schakel het televisietoestel in en stel als videobron de ingang in waarop de
  Recorder werd aangesloten of activeer de optie “Schakelspanning aan“ voor de
  AV-ingang van het tv-toestel.
  ➠ Dit is bij Loewe-Flat-TV-toestellen niet noodzakelijk.
  Wanneer u de Recorder op een audiosysteem hebt aangesloten, schakelt u het
  audiosysteem in en stelt u de ingang waarop de Recorder werd aangesloten in
  als bron.
  Open de disklade.
  Plaats de geselecteerde disk in de disklade met de beschreven
  zijde naar beneden.
  Sluit de lade. Op het display wordt READING weergegeven terwijl
  het apparaat de disk tracht te identificeren.
  Weergave
  Hoofdmenu oproepen.
  34 FILM �����������
  selecteren.
  5 6 HDD, HDD DivX of DISC oproepen.
  Bevestig uw keuze met OK
  Er verschijnt een menu op het beeldscherm.
  5 634 Titel bij DVD selecteren.
  Weergave starten / doorgaan.
  Titel bij (S)VCD selecteren (bij geactiveerde PBC, zie pagina 28).
  De menu-instelling en de exacte gebruiksaanwijzingen voor de
  disk kunnen per disk verschillend zijn. Volg de aanwijzingen op
  de afzonderlijke menupagina’s op.
  Pauze: Weergave onderbreken.
  Stop: Weergave beëindigen.
  Meer informatie hierover treft u aan op pagina 30.
  ➠ Als de Sluitening Systeem actief en de beschermingsgraad van de DVD-disk hoger
  dan deze bij de Beveiligingsniveau ingesteld is, moet het uit vier karakters bestaande wachtwoord ingevoerd worden (zie Beveiligingsniveau op pagina 24).
  ➠ DVD‘s hebben een landcode. De recorder speelt geen disks af waarvan de
  landcode verschilt van de in het apparaat opgeslagen landcode. Deze recorder
  heeft landcode 2.
  ➠ U kunt voor (S)VCD, de weergavebesturing - PBC (zie pagina 28) in het
  hoofdmenu ook uitschakelen (UIT).
  - 32

  Algemene functies
  ➠ Tenzij anders aangegeven kunnen de beschreven functies met de afstandsbediening worden aangestuurd (pagina 3). Sommige functies kunnen echter
  ook met de bedieningselementen van de DVD-recorder worden aangestuurd
  (pagina 4).
  TITEL selecteren

  HDD DVD-ALL DivX

  2x om het menu Titel te selecteren.
  DVD-Video
  � 4/14 �
  1/10
  5 6 Symbool
  selecteren.
  0:12:34
  341.STEREO
  Titelnummer selecteren.
  OFF
  1/1
  NORMAL

  OK Weergave starten.

  HOOFDSTUK / TRACK selecteren
  HDD DVD-ALL VCD
  Als een titel meerdere hoofdstukken/tracks bevat, kunt u een
  ander hoofdstuk/een andere track als volgt selecteren:
  Druk tijdens de weergave op P+ of P- om respectievelijk over te
  gaan naar het volgende hoofdstuk /de volgende track of terug
  te keren naar het begin van het huidige hoofdstuk / de huidige
  track.
  Druk tweemaal kort op P- om terug te keren naar het vorige
  hoofdstuk / de vorige track.
  Zoeken HDD DVD-ALL VCD DivX CD
  Selecteer de zoekrichting en -snelheid.
  Meerdere keren drukken voor het sneller achteruit zoeken.
  Meerdere keren drukken voor het sneller vooruit zoeken.
  Snelheid en richting worden als pijl weergegeven.
  Zoeken beëindigen en doorgaan met de weergave.
  Overspringen
  34 Tijdens de weergave 5 minuten achteruit/vooruit springen
  (HDD).
  Tijdens de weergave 15 seconden vooruit springen (HDD,
  DVD±R, DVD±RW). • Page 33

  Video-modus
  Stilstaand beeld en beeld-voor-beeld-weergave
  HDD DVD-ALL VCD DivX
  Pauze: Weergave onderbreken.
  34 Beeld voor beeld bladeren.
  Doorgaan met de weergave.
  ➠ Het beeld voor beeld terugbladeren wordt niet ondersteund
  bij de weergave van een Video-CD of DivX. U kunt per beeld voor
  beeld voorwaarts bladeren als u meerdere keren op de afstandsbediening op PAUZE drukt.
  Slow-motion
  HDD DVD-ALL VCD
  Pauze: Weergave onderbreken.
  Modus Slow-Motion tijdens Pauze inschakelen.
  Selecteer de richting en snelheid van de slow-motion.

  weergavetijd van de

  Tijd in de notatie u:mm:ss invoeren.
  OK Weergave vanaf het aangegeven tijdstip starten.
  Zoom HDD DVD-ALL VCD
  Met de Zoomfunctie kunt u het videobeeld tijdens de weergave vergroten en in
  de vergrote weergave van het beeld navigeren.

  1/16, 1/8, 1/4, 1/2 (voorwaarts).

  Zoomniveaus : x1, x2, x4, x1 (normale afmeting).

  Slow-motion beëindigen en doorgaan met de weergave.
  ➠ Bij video-CD wordt de slow-motion-weergave in achterwaartse richting niet ondersteund.
  Herhalen HDD DVD-ALL VCD CD MP3

  3 4 5 6 Beelduitsnede selecteren.
  Zoomvenster sluiten.
  ➠ De zoomfunctie kan in bepaalde omstandigheden bij specifieke DVD’s
  mogelijk niet functioneren.
  Markeerpunten HDD DVD-ALL VCD
  U kunt de weergave vanaf een opgeslagen markeerpunt starten. Het aantal markeerpunten dat opgeslagen kan worden is zes.

  DVD-disks

  Markeerpunt plaatsen

  Herhalingstype selecteren.
  Herhaalt de met OK gemarkeerde plaats.
  Herhaalt het actuele hoofdstuk.
  Herhaalt de actuele titel.
  Herhaalt alle titels op de disk (VR Mode; alleen DVD-RW-disk).
  Geen herhaling.

  Druk op de blauwe kleurtoets om een markeringsteken te zetten
  op de geselecteerde plaats.

  Video-CD‘s/DivX
  1/10
  0:12:34
  1.STEREO
  In het veld
  OFF“Tijd“ wordt de verstreken
  actuele disk1/1weergegeven.
  5 6NORMAL
  Symbool
  selecteren.

  Zoomfunctie tijdens de weergave, stilstaand beeld selecteren.

  Slow-motion-snelheid en -richting worden weergegeven.

  A-B
  Hoofdstuk
  Titel
  Alles
  Uit

  � 4/14 �
  Dubbelklikken
  op de toets.

  1/16, 1/8, 1/4, 1/2 (achteruit).

  1/8, 1/4, 1/2 (voorwaarts / VCD).  Tijd (Weergave vanaf ...) HDD DVD-ALL DivX
  De functie “Tijd“ biedt u de mogelijkheid om het begin van de weergave van een
  disk, geheel naar eigen
  keuze te bepalen.
  DVD-Video

  Herhalingstype selecteren.
  Track Herhaalt de actuele track.
  Alles Herhaalt alle tracks op de disk of in de map (DivX).
  Uit Geen herhaling.
  ➠ Op een video-CD met PBC moet u in het menu Disk van het hoofdmenu PBC
  op UIT instellen om de herhaalfunctie te kunnen gebruiken. Meer informatie
  hierover treft u aan op pagina 28.

  Op het beeldscherm wordt kort het symbool Markeerpunt
  weergegeven.
  HDD

  1/6

  Herhaal deze stap om maximaal zes markeerpunten op een disk
  weer te geven.
  Markeerpunt oproepen
  Druk de blauwe kleurtoets lang in om het menu Zoek Marker
  te selecteren.
  5 634 Gemarkeerde scène selecteren.
  33 - • Page 34

  Video-modus
  Cameraposities DVD-V
  Als de DVD scènes bevat die met verschillende cameraposities werden opgenomen, is het mogelijk om tijdens de weergave naar een andere camera-instelling
  te wisselen.

  OK Weergave vanaf de gemarkeerde scène beginnen.
  Zoek "Marker"

  2 xDVD-Video
  tijdens de weergave selecteren.
  � 4/14 �

  5 6 Symbool
  1/10

  Bewegen

  OK

  Kiezen

  MENU

  Wissen

  END

  Sluit

  selecteren�
  �����������.

  0:12:34
  3 4 Gewenste camerahoek selecteren. Het nummer
  1.STEREO
  actuele camerapositie verschijnt op het scherm.
  OFF
  1/1
  NORMAL

  ➠ Er wordt een camerasymbool op het scherm weergegeven bij
  scènes die met verschillende cameraposities werden opgenomen.

  Markeerpunt wissen
  4:3

  Druk de blauwe kleurtoets lang in om het menu Zoek Marker
  16 : 9
  te selecteren.

  Digitale audioformaten, filmtaal en audiokanalen
  Hier kunt u het digitale audioformaat in combinatie met de filmtaal selecteren.

  5 634 Gemarkeerde scène selecteren.

  2 xDVD-Video
  tijdens de weergave selecteren.

  Markeerpunt wissen.

  1/10
  5 6 Symbool

  34 Optie Ja selecteren.
  Bevestig met OK.
  Menu Zoek “Marker” beëindigen.
  ➠ De markeerpunten blijven tot het wisselen van de disk opgeslagen (DVD-ALL VCD).
  Diskmenu DVD-V VCD
  DVD’s en Video CD’s bevatten meestal eigen menu‘s.
  Diskmenu selecteren.
  5 634 Gewenste instellingen selecteren.
  Bevestig met OK.
  Diskmenu beëindigen DVD.
  Diskmenu beëindigen HDD.

  � 4/14 �

  selecteren.

  0:12:34
  1.STEREO
  OFF
  3 4 Andere
  1/1 filmtaal of ander audioformaat selecteren (DVDV DivX).
  NORMAL

  3 4 Andere audiokanalen (STEREO, LEFT (links) of RIGHT
  (rechts)) selecteren (VCD Video VR).
  ➠ Heel wat disks bevatten Dolby Digital- en DTS-geluidssporen.
  Wanneer DTS werd geselecteerd, is er geen analoge audiouitgang. Om het DTS-geluidsspoor te beluisteren, dient u de
  recorder via een van de digitale uitgangen op een DTS-versterker
  aan te sluiten (zie pagina 14).
  3D-surround DVD-ALL VCD DivX
  Dit toestel kan een DVD-Video
  3D-surroundeffect weergeven, dat een meerkanaals-audio� 4/14 �
  weergave met twee reguliere
  stereoluidsprekers simuleert.
  1/10

  0:12:34
  2 x tijdens
  de weergave selecteren.
  1.STEREO

  5 6 Symbool
  OFF

  selecteren.

  1/1
  NORMAL

  3 4 3D SUR. voor surround selecteren.
  3 4 NORMAL om surround te beëindigen.

  - 34

  van de • Page 35

  Video-modus
  Ondertiteling DVD-Video
  DVD-ALL DivX

  � 4/14
  2 x tijdens
  de �
  weergave selecteren.
  1/10

  0:12:34
  5 6 Symbool

  selecteren.

  1.STEREO
  OFF
  1/1
  3 4NORMAL
  Gewenste taal voor de ondertiteling selecteren.

  Beeld-in-beeld (PIP)
  HDD DVD-ALL
  Deze functie biedt u de mogelijkheid om tijdens de videoweergave, tv-zenders of
  video’s van een andere aangesloten AV-bronnen in een klein beeld te bekijken.

  Weergave van geheugenmedia met
  gemengde inhoud
  Wanneer de geheugenmedia bestanden bevatten van verschillende afspeelbare
  formaten, zoals bijv. MP3, JPG en DivX, dan kunt u met behulp van de toets
  via het hoofdmenu tussen de drie weergavemodi FILM, FOTO en MUZIEK
  omschakelen (pagina 17):
  ➠ Voor de bediening van de modus FILM, zie hoofdstuk “DivX-modus“ op
  pagina 36 (Niet bij USB-opslagmedia).
  ➠ Voor de bediening van de modus MUZIEK, zie hoofdstuk “Audio-modus“,
  op pagina 37.
  ➠ Voor de bediening van de modus FOTO, zie hoofdstuk “Foto-modus“ op
  pagina 40.

  Weergave starten.
  Klein beeld inschakelen.

  Zender voor klein beeld in de tv-modus selecteren.

  Bewaring van de laatste diskinstellingen

  De signaalbron voor het kleine beeld in de volgorde Tuner, AV1,
  AV2, AV3, Tuner selecteren.

  DVD-V Video VR
  De recorder onthoudt de gebruikersinstellingen voor de laatste disk die u hebt
  bekeken. De instellingen blijven opgeslagen tot u de disk uit de recorder verwijdert.
  Wanneer u een disk in de recorder plaatst die reeds eerder werd weergegeven,
  wordt de weergave op de laatste stoppositie voortgezet.

  Weergave en PIP beëindigen. Het kleine beeld in het grote beeld
  opnemen.
  3 4 De gewenste positie voor het kleine beeld selecteren.
  Gele toets – Zoomfunctie voor het kleine beeld selecteren.
  Er zijn3 verschillende afmetingen beschikbaar.
  Klein beeld uitschakelen.

  35 - • Page 36

  DivX-modus
  Met deze Recorder kunt u DivX bestanden, die op de harde schijf of diskmedia opgeslagen
  zijn, weergeven. Op USB-opslagmedia kunnen films enkel opgeslagen worden.
  ➠ Lees de aanwijzingen “Over Filmbestanden“ op deze pagina voordat u DivXbestanden weergeeft.

  DivX-bestanden weergeven

  Druk tweemaal kort op P- om naar de vorige titel terug te
  keren.
  Wiedergabe beenden.

  Plaats de geselecteerde disk in de disklade met de beschreven
  zijde naar beneden.

  Gedetailleerde informatie weergeven.

  34 FILM selecteren.
  56 HDD DivX of Disk opvragen.
  Selectie met OK bevestigen. Het menu Film Lijst verschijnt op
  het beeldscherm.

  Movie
  Clip1.avi

  2 Objekt(e)

  Clipl2.avi

  Nieuw album
  OK

  Kiezen

  DivX-ondertiteling
  Opdat de ondertiteling correct wordt weergegeven, drukt > 2 Sec. u op MENU TAAL - DivX Ondertiteling en selecteert u de gewenste taal voor de ondertiteling.
  Alternatief: druk tijdens de DivX-weergave op de rode kleurtoets
  en selecteer vervolgens met 34 de gewenste tekenreeks.

  Over Filmbestanden

  Film Lijst
  HDD

  DivX-menu beëindigen.
  Voor overige bedieningsfuncties, zie vanaf pagina 32.

  Hoofdmenu oproepen.

  INFO

  Info

  MARKER

  Kies

  END

  Sluit

  34 5 6 titel of map selecteren.
  OK Menuopties voor bestand weergeven.
  5 6 Optie selecteren.
  Bevestig met OK.
  Nieuwe map aanmaken.
  Start de weergave van het gekozen bestand.
  Bestanden in map c.q. naar gegevensdrager kopiëren (pagina 38).
  Bestanden in map c.q. naar gegevensdrager verplaatsen
  (pagina 38).

  Open Map openen en inhoud weergeven.

  Wissen Wist geselecteerde titel/map.
  Naam wijzigen Bestands- / mapnaam wijzigen.

  - 36

  Druk tijdens de weergave op P+ of P- om naar de volgende titel
  te gaan of terug te keren naar het begin van het huidige titel.

  Open de disklade.

  Sluit de lade. De disk wordt ingelezen.

  Nieuw album

  Afspelen

  Kopiëren
  Versplaatsen

  Weergave beëindigen.

  Deze recorder is compatibel met de volgende DivX-formaten:
  • De maximale beeldresolutie van het DivX-be-stand is kleiner dan of gelijk aan
  720 x 576 (H x V) pixels.
  • De naam van het DivX-bestand is maximaal 47 tekens lang.
  • Tekens in DivX-bestandsnamen die niet kunnen worden weergegeven, worden
  weergegeven als “_“.
  • Het toestel kan geen opfrissnelheden van > 30 beelden per seconde correct
  weergeven.
  • Als de klank en het beeld niet synchroon zijn, wordt ofwel de klank ofwel het
  beeld weergegeven.
  • Deze recorder ondersteunt de GMCÏ(QPEL-DivX/ Xvid-functie niet.
  • geldige DivX-bestandsextensies voor video zijn: “.avi“, “.divx“.
  • geldige DivX-bestandsextensies voor ondertiteling zijn: “.smi“, “.srt“, “.sub“
  (alleen Micro DVD, Subviewer 1-2 formaten), “.txt“ (alleen Micro DVD, T1-4
  formaten). Andere ondertitelingen kunnen niet worden weergegeven.
  • Geldige DivX Codec-formaten: “DivX3.xx“, “DivX4.xx“, “DivX5.xx“, “XVID“,
  “3IVX“.
  • Geldige DivX Audio-formaten: “Dolby Digital“ (AV3), “PCM“, “MP2“, “MP3“,
  “DTS (alleen op DIGITAL OUT)“, “WMA”.
  • MP3-aftastfrequenties: 8 - 48 kHz WMA-aftastfrequenties: 32 - 48 kHz MP3bitsnelheden: 32 - 320 kbps. WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps. • Page 37

  Audio-modus
  Weergave van titels op Audio-CD of MP3/WMA-media
  Met de Recorder kunnen er audio-CD’s afgespeeld worden. Ook kunnen er opnamen
  op MP3/WMA-formaat van harde schijf, USB-opslagmedium, CD-ROM-, CD-R- of
  CD-RW-disks weergegeven worden (lees vóór het afspelen van MP3/WMA-opnamen
  de opmerkingen over MP3/WMA-opnamen op pagina 38).
  Open de disklade.

  Tussen de programmalijst en de originele lijst wisselen.
  Gedetailleerde informatie op het scherm weergeven (alleen bij
  MP3/WMA).
  Weergave beëindigen.
  Opties in muziekmenu’s

  Plaats de geselecteerde disk in de disklade met de beschreven
  zijde naar beneden.

  5 6 Titel of map selecteren.
  OK Menuopties weergeven.

  Sluit de lade.

  5 6 Optie selecteren.

  Hoofdmenu oproepen.
  34 MUZIEK selecteren.
  56 HDD / DISC / USB selecteren.
  Selectie met OK bevestigen. Het menu Muziek Lijst verschijnt
  op het beeldscherm.
  AUDIO-CD-menu

  Muziek Lijst
  Audio CD

  Tracklijst
  TRACK 1
  TRACK 2
  TRACK 3
  TRACK 4
  TRACK 5

  55:02:45

  OK

  MP3/WMA-menu

  Kiezen

  MARKER

  Duur
  0:04:12
  0:03:45
  0:02:15
  0:03:22
  0.04:15

  Markeren

  TEXT

  Prog. Lijst

  END

  Pauze
  Weergave onderbreken.

  Sluit

  Doorgaan met de weergave.
  Een andere titel weergeven

  Muziek Lijst

  Druk tijdens de weergave op P+ of P- om naar de volgende titel
  te gaan of terug te keren naar het begin van het huidige titel.
  Druk tweemaal kort op P- om naar de vorige titel terug te
  keren.

  TITLE1.mp3

  CD
  Afspelen
  Random
  Copie
  Program add
  OK Kiezen

  Bevestig met OK .
  Nieuwe map aanmaken.
  Start de weergave van de geselecteerde tracks/bestanden.
  Willekeurige weergave van de volgorde van tracks/bestanden.
  Bestanden naar een map of op een gegevensdrager kopiëren.
  Voegt tracks/bestanden aan de programmalijst toe (pagina 39).
  Bestanden naar een map of op een gegevensdrager
  verplaatsen (pagina 38).

  Open Map openen en inhoud weergeven.

  Wissen Wist de geselecteerde titel/map.
  Naam wijzigen Bestandlabel of maplabel wijzigen.
  Nieuw album

  Afspelen

  Random

  Kopiëren
  Program add
  Verplaatsen

  MP3
  TITLE.mp3
  TITLE2.mp3
  TITLE3.mp3
  TITLE4.mp3
  MARKER

  Kies

  Bij audio-CD direct het tracknummer van de gewenste titels
  invoeren.
  TEXT

  Prog.-Lijst

  END

  Afsluiten

  5 6 Titel selecteren.
  Weergave starten.

  Zoeken CD
  Zoeken tijdens de weergave inschakelen.
  Selecteer de zoekrichting en -snelheid:
  x2, x4, x8 (achteruit).

  Links wordt de verstreken speelduur van de actuele tracks/bestanden op het scherm weergegeven.

  x2, x4, x8 (vooruit).

  De weergave stopt automatisch aan het einde van de disk/lijst.

  Zoeksnelheid - richting worden weergegeven.
  Zoeken beëindigen en doorgaan met de weergave.
  37 - • Page 38

  Audio-modus
  Willekeurige weergave
  5 6 titel of map selecteren.
  OK Menuopties weergeven.

  Bestanden/mappen kopiëren/verplaatsen
  Bestanden en mappen kunnen afhankelijk van het medium op andere gegevensdragers worden gekopieerd of hiernaar worden verplaatst.

  5 6 Random selecteren.

  ➠ Schakel eventueel de schrijfbeveiliging van het opslagmedium uit.

  Bevestig met OK . De willekeurige weergave wordt gestart en
  het symbool wordt op het scherm weergegeven:
  .

  ➠ Controleer of het opslagmedium over voldoende vrije geheugenruimte
  beschikt.

  Met P+ de actuele titel overslaan.
  Aanwijzingen voor MP3/WMA-opnamen
  • Aftastfrequenties: MP3: 8 - 48 kHz; WMA: 24 - 48 kHz.
  • MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps.
  • WMA-bitsnelheden: 32 - 192kbps.
  • Een MP3-bestand bestaat uit audiogegevens die met MPEG Audio Layer 3gegevenscodering werden gecomprimeerd.
  • Een WMA-bestand (Windows Media Audio) bestaat uit gegevens die met
  Windows Media Codec werden gecomprimeerd .
  • De bestandsnamen moeten de extensie “.mp3“ of “.wma“ hebben.
  Compatibiliteit van MP3-disks
  • Het fysische formaat van de CD-R moet aan ISO 9660 en JOLIET voldoen.
  • Het fysische formaat van de DVD+R/RW moet aan ISO 9660 (UDF BridgeFormat) voldoen.
  • Het totale aantal van de op de disk aanwezige bestanden en mappen mag
  maximaal 1999 bedragen.
  ➠ Merk op dat voor het downloaden van MP3/WMA-bestanden en
  muziek op het internet een autorisatie vereist is. De vereiste autorisaties
  zijn steeds bij de betreffende eigenaar van het auteursrecht of diens
  vertegenwoordiger verkrijgbaar.

  5 6 Bestand of map selecteren.
  Bevestig met OK . OK Menuopties weergeven.
  5 6 Bewerken selecteren.
  4 Tweede niveau oproepen.
  5 6 Kopiëren / Verplaatsen selecteren.
  Bevestig met OK.
  Het menu Kopiëren of Verplaatsen verschijnt.
  Kopie
  Medium auswählen
  HDD
  USB

  Copie
  Annuleren
  Nieuw album

  5 6 Map in het opslagmedium selecteren
  of met Nieuw album een nieuwe map aanmaken.
  4 5 6 Kopiëren / Verplaatsen selecteren.
  Bevestig met OK.
  De geselecteerde bestanden/map worden/wordt naar de geselecteerde map op het opslagmedium gekopieerd.
  Annuleren keert terug naar het vorige menu.

  - 38 • Page 39

  Audio-modus
  Programmalijst

  Opties in het menu Programmalijst

  Met de programmalijst kunt u een individueel programma samenstellen bestaande
  uit uw lievelingstitels die u in willekeurige volgorde kunt indelen. In deze lijst kunnen
  99 titels (Audio-CD) of 256 titels (MP3/WMA) worden ingevoerd. Programmalijsten
  kunnen continu opgeslagen, hernoemd /gewijzigd of gewist worden en zo vaak
  als u wilt worden geladen.
  5 6 Titel of map selecteren.
  Titel/Map markeren. Voor de titel/map verschijnt een symbool
  (✓). Herhaald drukken markeert overige titels/mappen.
  ➠ Als een map wordt geselecteerd, worden de daarin opgenomen bestanden
  aan de programmalijst toegevoegd.

  5 6 Titel of map selecteren.
  OK Menuopties weergeven.
  Nieuw album Nieuwe map aanmaken.

  Afspelen Start de weergave van de titel in de geprogrammeerde
  volgorde.

  Random Willekeurige weergave van de volgorde van de titels.

  Wissen Wist de geselecteerde titel/map.
  Verplaatsen Volgorde van de geselecteerde titels in de programmalijst
  wijzigen.
  Program add VVoegt de geselecteerde titel/Track aan de programmalijst toe.
  Geprogrammeerde tracks/bestanden herhalen

  Muziek Lijst
  TITLE1.mp3

  HDD

  Kiezen

  Muziek
  TITLE1.mp3
  TITLE2.mp3
  TITLE3.mp3
  TITLE4.mp3

  Nieuw album
  OK

  3 Objekt(e)

  MARKER

  Kies

  Type herhaling tijdens de weergave selecteren.
  TRACK Herhaalt de actuele titel.
  MAP (MP3/WMA) herhaalt alle bestanden in de actuele map.
  Titel uit de programmalijst verwijderen
  5 6 Titel selecteren.

  TEXT

  Prog.Lijst

  END

  Afsluiten

  Titel markeren. Voor de titel verschijnt een symbool (✓).

  OK Menuopties weergeven.

  OK Menuopties weergeven.

  5 6 Program add aan Programmalijst toevoegen selecteren.

  5 6 Wissen selecteren.

  OK overdragen naar de Programmalijst.

  Bevestig met OK.

  34 Naar Programmalijst wisselen.

  Volgorde van de tracks/bestanden in de programmalijst
  wijzigen

  Muziek Lijst
  HDD

  Nieuw album
  OK

  Kiezen

  Muziek
  TITLE1.mp3
  TITLE2.mp3
  TITLE3.mp3
  TITLE4.mp3
  MARKER

  Kies

  TITLE1.mp3
  Programmalijst
  TITLE1.mp3
  TITLE2.mp3
  TITLE3.mp3

  TEXT

  Prog.Lijst

  END

  Afsluiten

  5 6 Eerste titel van het programma selecteren.

  5 6 De te verplaatsen titel selecteren.
  Titel markeren. Voor de titel verschijnt een symbool (✓).
  OK Menuopties weergeven.
  5 6 Verplaatsen selecteren. Er wordt een blauwe balk in de
  programmalijst weergegeven.
  5 6 Balk naar de gewenste locatie verplaatsen.
  OK Verplaatsen uitvoeren.

  Of OK Weergave in de geprogrammeerde volgorde starten.
  Tussen de programmalijst en de originele lijst wisselen.

  39 - • Page 40

  Foto-modus
  Foto’s weergeven
  Met de recorder kunnen JPEG-bestanden onder de volgende voorwaarden worden
  weergegeven: de maximale grootte van een JPEG-bestand mag niet meer zijn dan
  4 MB. Het totale aantal bestanden en mappen is 1999. De extensie van de bestanden dient „.jpg“ te zijn. Het progressieve evenals het verliesvrije comprimeren van
  JPEG-bestanden wordt niet ondersteund.
  Hoofdmenu oproepen.

  Diashow
  5 6 In het menu Foto Lijst de optie Diashow selecteren.
  Bevestig met OK. Het menu Diashow verschijnt.
  Diashow

  34 FOTO selecteren.
  56 HDD / DISC / USB selecteren.
  Selectie met OK bevestigen.
  Het menu Foto Lijst verschijnt op het beeldscherm.

  Normaal

  Annuleren

  5 634 Opties selecteren en met OK bevestigen:
  JPG\

  1/15

  Nieuw album
  Kiezen

  Snelheid

  Start

  Picture1.jpg

  OK

  Alle

  Gelijktijdig muziek spelen

  Foto Lijst
  HDD

  Beelden

  MARKER

  Kies

  END

  Sluit


  Beelden Geselecteerde bestanden  of
  Alle bestanden weergeven.

  Snelheid Snelheid van de diashow: Langzaam, Normaal oder
  Snel.
  Gelijktijdig muziek spelen Vanaf de HDD selecteerbare begeleidende muziek of
  achtergrondmuziek.
  Diashow
  Selecteer muziek

  5 634 Gewenste beeld selecteren.

  Alles select.

  OK Opties weergeven.

  TITLE1.mp3

  5 6 Totaal selecteren.

  Geen selectie

  TITLE2.mp3

  Bevestig met OK . Het beeld wordt weergegeven.

  TITLE3.mp3

  Start

  TITLE4.mp3

  ➠ Als het overzicht in zwart wordt weergegeven, kan dit JPEGbestand mogelijk niet worden weergegeven.

  TITLE5.mp3

  OK Menubalk verbergen / weergeven.

  Annuleren
  MARKER

  Kies

  Met P- / P+ naar het vorige / volgende beeld wisselen.
  5 6 Beeld links / rechts 90° draaien.
  Beeldweergave beëindigen, terug naar het menu Foto Lijst.
  Nieuw album

  Open

  Totaal

  Wissen

  Diashow
  Hernoemen
  Verplaatsen

  - 40

  Nieuwe map aanmaken.
  Map openen en inhoud weergeven.
  Beeld weergeven.
  Bestand(en)/Map wissen.
  Automatisch doorlopende beeldweergave.
  Bestandlabel of maplabel wijzigen.
  Bestanden naar een map of een gegevensdrager verplaatsen
  (pagina 38).
  Kopiëren Bestanden naar een map of op een gegevensdrager kopiëren
  (pagina 38).

  U kunt de Diashow en simultane muziek individueel samenstellen als u met
  de toets MARKER
  de afzonderlijke bestanden selecteert.


  5 634 Kop Start selecteren.
  OK Diashow starten.
  Diashow onderbreken.
  Doorgaan met de diashow.
  Diavoorstelling beëindigen, terug naar het Foto Lijst. • Page 41

  USB-modus
  Over het systeem
  U kunt MP3/WMA-audiobestanden afspelen en afbeeldingen in JPEG-formaat
  weergegeven die zich op een USB-stick of op een geheugenkaart in een USBkaartlezer bevinden. De USB-Card-Reader kunt u met de afstandsbediening van
  de Loewe-recorder bedienen.
  Het opslagmedium moet worden geformateerd in het formaat FAT 16 of 32. Anders
  geformateerde geheugenkaarten kunnen niet worden gelezen.

  USB-opslagmedium insteken

  ➠ Bewaar de opslagmedia buiten het bereik van kinderen. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen.
  ➠ De leestijd van het aangesloten opslagmedium is afhankelijk van de capaciteit van het opslagmedium, van het aantal bestanden en van de bestandsgrootte of de resolutie.
  ➠ Wanneer er een opslagmedium in de USB-aansluiting steekt, kan de frontklep
  van de recorder niet worden gesloten.
  ➠ Dit toestel is compatibel met Flash-USB-opslagmedia die USB 1.1 ondersteunen.
  ➠ Bepaalde USB-opslagmedia worden onder bepaalde omstandigheden niet
  door dit toestel ondersteund.
  ➠ Het USB-opslagmedium mag nooit worden verwijderd terwijl het actief is
  (bijv. weergave). Dat kan leiden tot storingen in het toestel.

  Frontpaneel openen.
  Steek het USB-opslagmedium in de USB-bus. Let daarbij op de correcte
  uitrichting van de USB-stekker.
  Videomodus
  Voor de bediening , zie “Videomodus“, op pagina 32.
  Muziekmodus
  Voor de bediening , zie “Audio-modus“, op pagina 36.
  Fotomodus
  Voor de bediening , zie “Foto-modus“, op pagina 38.

  41 - • Page 42

  Afstandsbediening Assist – USB-modus

  Loewe TV: Geluid uit/aan
  LED-lampje voor actuele modus
  Omschakelen om het tv-toestel te bedienen
  (Pagina 15).......Omschakelen om de recorder te bedienen
  *
  *

  In-/uitschakelen in standby-modus................. (Pagina 15)

  Loewe TV: Radio Digital; lang: Radio Auro
  Omschakelen om het DVD-speler te bedienen
  Loewe TV: Geluidsmenu

  *

  *
  *
  (Pagina 39)................................................Programmalijst
  (Pagina 17)........................................Menu “Instellingen“

  *
  “Hoofdmenu“ (HOME).................................... (Pagina 17)
  Gedetailleerde informatie............................... (Pagina 35)
  MENU: menu sluiten

  Loewe TV volume

  Vorige / volgende bestand selecteren.............. (Pagina 35)
  MENU: selecteren/instellen

  MENU: menukeuze bevestigen

  (Pagina 39).........................................................Herhalen
  *
  PLAY: zoeken achteruit

  *
  Selectie markeren...................................... (Pagina 32,38)
  Weergave
  PLAY: zoeken vooruit

  *
  Pauze
  - 42

  Stoppen
  * In deze bedrijfsmodus is geen functie beschikbaar • Page 43

  Opname
  Opname op de Hard Disc Drive
  Opnemen op de interne Hard Disc Drive (HDD) van de recorder is ongeveer hetzelfde als opnemen in VR Mode op DVD-RW-disks. Voor een gemakkelijk beheer
  van de opnamen kunnen deze aan 10 genres worden toegekend (zie “Titel“ ,
  pagina 52).

  Zoek het startpunt via beeld-voor-beeld, zoeken en slowmotion (pagina 32).
  Op het startpunt van het op te nemen gedeelte drukken.

  ➠ Het maximale aantal titels op de HDD is 255.

  Uitgesteld televisie kijken - Timeshiftmodus
  U kunt een tv-uitzending onderbreken en vervolgens op een later tijdstip weergeven.
  Stel de recorder op de gewenste signaalbron in, zoals beschreven
  in “Manuele opname“ (pagina 44).

  CLIPREC
  10:26

  11:26

  De voortgang van de opname wordt in de statusweergave
  rood weergegeven.
  Zoek het eindpunt via beeld-voor-beeld, zoeken en slowmotion.

  ➠ De Timeshiftmodus start alleen als in het hoofdmenu de optie
  TV op TV HDD staat ingesteld (pagina 17).

  Op het eindpunt van het op te nemen gedeelte drukken.

  ➠ In het menu Opname kunt u de Timeshift modus duurzaam
  in c.q. uit schakelen (pagina 26).

  De weergave wordt voortgezet. Herhaal evt. het proces voor
  andere clips.

  Met TIMESHIFT opname starten (in het displayvenster van de
  DVD-Recorder is het display T/S HDD) verlicht.

  ➠ De weergave voor Clip-opname verdwijnt na 10 seconden. In plaats daarvan
  verschijnt links onder op het beeldscherm een symbool:

  Timeshift wordt op het scherm weergegeven:

  ➠ Alleen de met Clip-opname geselecteerde gedeelten worden continu op de
  HDD opgeslagen.

  1

  SYNCPLAY I
  10:26

  2

  3

  11:26

  5

  4

  1 Statusweergave voor de weergavemodus.
  2 Timeshift-starttijd.
  3 Reeds verstreken Timeshift-tijd.
  4 Actuele Timeshift-tijd.
  5 Timeshift-starttijd plus een uur.
  Opname onderbreken. Om door te gaan

  De weergave verschijnt.
  indrukken.

  ➠ De weergave voor Timeshift verdwijnt na 10 seconden. Daarvoor wordt
  linksonder in het beeldscherm een symbool weergegeven:
  kan de invoeging opnieuw opgeroepen worden.

  Markeerpunt bij Timeshift
  In de Timeshift-modus kan een markeerpunt worden ingesteld.
  Druk op de blauwe kleurtoets om een markeringsteken te zetten
  op de geselecteerde plaats.
  Druk de blauwe kleurtoets lang in om de gemarkeerde scene te
  selecteren.
  Weergave beëindigen.

  ➠ Het is niet mogelijk om een Clip-opname te maken met een kortere duur dan
  vijf seconden.
  Tijdens Timeshift naar het start- of eindpunt springen

  Timeshift-weergave in/uitschakelen.

  Met

  Clip-opname
  Een uitzending kan tijdens de weergave van Timeshift continu op de HDD worden
  opgeslagen.

  PLAY
  10:26

  11:26

  3 Weergave van het beginpunt van Timeshift starten.
  4 Weergave van het eindpunt van Timeshift starten.
  34 Tijdens de weergave 5 minuten achteruit/vooruit springen.
  Tijdens weergave 15 seconden vooruit springen.
  Timeshift beëindigen
  Opname beëindigen (uitsluitend bij handmatige Timeshift
  modus).
  Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
  34 Ja selecteren.
  Bevestig met OK . De actuele tv-uitzending wordt weergegeven.
  43 - • Page 44

  Opname
  Gelijktijdige opname en weergave
  Weergave van een ander medium tijdens de opname
  Weergave en opname van DVD’s en de geïntegreerde HDD vinden onafhankelijk van
  elkaar plaats. U kunt bijv. een DVD op de HDD opnemen en gelijktijdig een film, foto’s
  of muziek van een ander opslagmedium afspelen (behalve bij Timeshift, DivX).
  Start de opname.
  Hoofdmenu oproepen.
  34 FILM, FOTO, MUZIEK selecteren.
  56 Gewenste opslagmedium selecteren.
  Selectie met OK bevestigen.
  Weergave starten.
  De opname wordt tijdens het weergeven vanaf de andere
  gegevensdrager voortgezet.
  Weergave beëindigen.
  Hoofdmenu oproepen en onder TV opslagmedium voor
  opname selecteren.
  Opname beëindigen.
  ➠ Een aantal functies (bijv. de gelijktijdige weergave en
  opname bij het kopiëren) zijn niet mogelijk.
  Time Slip
  HDD
  Time Slip maakt het mogelijk de uitgestelde weergave van de titel weer te geven
  terwijl deze nog wordt opgenomen.
  Start de opname.
  Weergave starten.
  De weergave wordt gestart terwijl de opname wordt
  voortgezet.
  34 U kunt tijdens de weergave via beeld-voor-beeld, zoeken
  en slow-motion navigeren.

  Voor het maken van video-opnamen gaat u als volgt te werk.
  Schakel de recorder in. Voor DVD-opnamen plaatst u een
  beschrijfbare disk. Wanneer u een nieuwe disk inlegt, wordt ze
  aanvankelijk door de Recorder automatisch geïinitialiseerd
  (pagina 27)..
  Stel eventueel de opnamekwaliteit in met “Opname Mode Inst.“
  in (pagina 26).
  Hoofdmenu oproepen.
  34 TV selecteren.
  56 Optie TV HDD of TV DVD opvragen.
  Selectie met OK bevestigen. Er wordt kort statusinformatie over
  het geselecteerde opslagmedium weergegeven.
  Schakel met de cijfertoetsen, de toetsen P+ / P-, of de toets 0
  AV de recorderingang in op de signaalbron die u voor de opnamen wilt gebruiken. Zendernummer, zenderlabel en de actuele
  audiostatus worden op het beeldscherm weergegeven.
  Selecteer vervolgens evt. het audiokanaal (“TV Rec Audio“
  pagina 26).
  Start de opname. (In het displayvenster van de recorder licht de
  weergave REC. op). De opname wordt direct gestart en gaat zo
  lang door tot de disk vol is of u de opname onderbreekt.
  00:08:21
  HDD

  20M Rec
  80H 19M Vrij

  Tijdens de opname: de resterende opnametijd weergeven. Door
  de toets opnieuw in te drukken, wordt de maximale opnameduur
  tot een vaste tijdspanne begrensd. Telkens wanneer de toets
  ingedrukt wordt, wordt de opnametijd 10 - 30 minuten tot
  maximaal 4 uur verlengd.

  Weergave beëindigen...

  Opname onderbreken. Om door te gaan de toets nogmaals
  indrukken.

  en actuele opnamepositie aangeven

  De status van de opname weergeven.

  ➠ De weergave kan op z‘n vroegst 15 seconden na het begin
  van de opname worden gestart.

  - 44

  Manuele opname

  Opname beëindigen.
  ➠ Wanneer de recorder tijdens de opname wordt losgekoppeld van het stroomnet (of wanneer er een stroomonderbreking plaatsvindt) gaat de complete
  opname verloren. • Page 45

  Opname
  Timeropname
  Deze recorder kan zo worden geprogrammeerd dat hij binnen een periode van
  een maand maximaal 16 uitzendingen kan opnemen. Voor geprogrammeerde
  opnamen moet de timer worden meegedeeld welke signaalbron (TV-zender of via
  welk AV-apparaat) er moet worden opgenomen en welke de betreffende beginen
  eindtijden zijn.

  ➠ De recorder moet zich in de stand-by-modus bevinden, zodat de opname via
  de Timer automatisch start.
  ➠ Merk op dat niet elke zender met VPS/PDC functioneert.
  ➠ De starttijd voor de opname moet minimaal 3 minuten in de toekomst liggen.
  Het apparaat schakelt na ca. 2 min. voor de geprogrammeerde tijd in en loopt
  door tot ca. 2 min. na de geprogrammeerde tijd.

  Schakel de recorder in. Voor DVD-opnamen plaatst u een
  beschrijfbare disk.

  ➠ De actuele tijd en datum dienen in de recorder ingesteld te zijn (pagina 21).

  Menu Timer Overzicht oproepen.

  ➠ Selecteer het audiokanaal bij tweetalige tv-opnamen in het menu “TV Rec
  Audio“ (pagina 26).

  5 6 Optie NIEUW selecteren en met O.K. bevestigen
  Het menu Timer Gegevens verschijnt
  Timer Gegevens
  Media PR Datum Start tijd Eind Tijd

  Herhalen

  VPS/
  PDC

  HDD

  Eenmalig

  Uit

  31 8/12 Do 20:15
  S23 K1

  REC-MENU

  Media
  CH/PR
  Datum
  Start tijd
  Eind Tijd
  Herhalen
  VPS/PDC

  Timeropnamen met ShowView®-systeem

  SQ 80H 9M Vrij

  22:00

  Duur : 105 M

  Timer Overzicht

  OK

  Invoeren

  END

  Sluit

  Selectie van het opslagmedium voor de opname.
  Selectie van een zender of een externe ingang.
  Selectie van een datum, tot een maand voorafgaand.
  Legt de begintijd van de opname vast.
  Legt de eindtijd van de opname vast.
  Herhaling selecteren (een keer, dagelijks (ma-vr), wekelijks).
  (uitsluitend analoge TV) Het VPS/PDC-systeem past de
  opnametijd bij opname via de geïntegreerde tuner bij
  wijzigingen van de begintijd van de uitzending automatisch
  aan. Stel de VPS-/PDC-tijd en de datum van de uitzending
  die u wilt opnemen in. Deze treft u in uw televisiegids of bij
  videotekst aan.
  Voer de vereiste informatie voor de opname(n) met de Timer in.
  3 4 Cursor naar vorige / volgende kolom verplaatsen.
  5 6 Instelling van de actuele cursorpositie wijzigen.

  Met dit toestel is de programmering van Timeropnamen (uitsluitend analoge TV)
  kinderspel. Tal van televisieprogrammabladen maken het ShowView-nummer bij de
  televisieprogramma’s bekend. Wanneer u een timeropname van een bepaalde uitzending wenst te maken, hoeft u slechts het overeenkomstige ShowView-programmeernummer in te tikken. De datum, de starttijd, de eindtijd en de zender worden
  dan automatisch ingesteld. U kunt voor de Recorder optioneel de opnamekwaliteit
  aangeven en vastleggen, of het een eenmalige of een herhaalde opname betreft.
  U kunt maximaal 16 Timerprogramma’s op de Recorder opslaan.
  Met de groen gekleurde toets het menu ShowView selecteren.
  ShowView
  Nummer

  0-9 Ingave

  OK

  Invoeren

  MENU

  Wissen

  END

  Sluit

  ShowView-nummer invoeren.
  Onjuiste invoer wissen.
  Bevestig met OK . Het menu Timer Gegevens verschijnt.
  Controleer en indien nodig, corrigeer hier de instelling zoals
  beschreven onder “Timeropname“ (deze pagina).

  OK slaat de gegevens van de Timer op.
  Menu Timer Gegevens beëindigen of opslaan.
  Menu Timer Overzicht oproepen.
  De recorder in stand-by instellen:
  Op het display van het toestel verschijnt het Timersymbool
  (pagina 5).
  45 - • Page 46

  Opname
  Timer Overzicht

  Opname van externe bronnen
  U kunt van een externe bron (bijv. SAT-tv-toestel, SAT-ontvanger, camcorder of
  videorecorder) opnemen.

  Controleren van de programmering van de Timer
  Menu Timer Overzicht oproepen.
  Timer Overzicht
  CH/PR
  RTL

  REC-MENU

   : VPS/PDC Aan

  Datum Start tijd

  Duur Instelling

  NIEUW
  8/12 Wo 20:15
  105M

  Timer Gegevens

  MENU

  SQ

  Voor DVD-opnamen plaatst u een beschrijfbare disk.

  Controleren

  Schakel de Recorder in en stel in het hoofdmenu de optie TV HDD of
  TV DVD in (pagina 17).

  Opname. OK

  Wissen OK Bewerken

  END

  Sluit

  Bewerken van de programmering van de Timer
  5 6 Timeropname selecteren.
  Met OK geselecteerde programmering bewerken (pagina 45).
  Geselecteerde programmering wissen.
  of Nieuw opent het menu Timer Gegevens (pagina 45).
  Voorwaarden voor de opname
  Bij een geprogrammeerde Timer neem de recorder onder de volgende voorwaarden
  niet op:
  • Er werd geen disk / geen beschrijfbare disk geplaatst. De opname zal dan op
  de HDD worden opgeslagen.
  • De stroomtoevoer is onderbroken of het apparaat is niet gereed / staat niet
  in stand-by-modus.
  • Op de disk bevinden zich reeds 99 (255 HDD) opgenomen titels.
  • De starttijd voor de opname ligt minder dan 3 minuten in de toekomst.
  Onder de volgende omstandigheden kunt u geen timeropname programmeren:
  • Er is een opname bezig.
  • Er werden reeds 16 timeropnamen geprogrammeerd.
  Verschillende geprogrammeerde timeropnamen overlappen elkaar:
  • De vroegste opname heeft voorrang.
  • Wanneer de vroegere opname beëindigd is, wordt de latere gestart.
  ➠ Wanneer de disk beschadigd is, kan de opname in bepaalde gevallen niet
  correct worden voltooid. Zelfs wanneer in het veld “Controleren” de melding
  “Opname OK” wordt weergegeven, klopt dat in dat geval niet altijd.
  - 46

  Het apparaat dat u als bron wilt gebruiken, dient op de juiste
  wijze op de recorder aangesloten te zijn. Meer informatie hierover
  treft u aan vanaf pagina 13.  AV1
  AV2
  AV3
  DV
  PR-nn

  Bron selecteren.
  AV1 op de achterkant van de behuizing.
  AV2 DECODER op de achterkant van de behuizing.
  AUDIO L/R VIDEO IN op de achterkant van de behuizing.
  DV IN op de voorkant van de behuizing.
  Geïntegreerde tuner op zender nn.
  Stel de opnamekwaliteit in met “Opname Mode Inst.” (zie
  pagina 26).
  Voor de bediening van de overige functies, zie “Manuele
  opname“ op pagina 44 of “Timeropname“ op pagina 45.

  ➠ Als u deze recorder via een plat tv-toestel van Loewe gebruikt, zal de
  opname-wizard van het tv-toestel de opname via Digital Link Plus besturen. Dat
  heeft een gemakkelijkere bediening als voordeel, met name bij opnamen van
  digitale zenders. Meer informatie hierover is te vinden in de gebruiksaanwijzing
  van het tv-toestel, onder “Gebruik van extra apparatuur” – “Timeropname”).
  ➠ Wanneer uw bron met CopyGuard werd beveiligd tegen kopiëren, kunt u
  met deze recorder niet van die bron opnemen. Lees in dat verband de opmerkingen over auteursrechten op pagina 10. • Page 47

  Opname
  Digital Video
  Algemene informatie over “DV”
  Met DV (Digital Video, ook bekend onder de benaming i.LINK) kunt u een met
  DV uitgeruste camcorder met een DV-kabel als ingang en uitgang van audio-,
  videogegevens en -stuursignalen op deze recorder aansluiten. De i.LINK-interface
  voldoet aan de standaard IEEE 1394-1995.
  “i.LINK” en het “i.LINK”-logo zijn geregistreerde merken.
  • Deze recorder is uitsluitend compatibel met DV-formaatcamcorders (of DV25-camcorders). Digitale satelliettuners en digitale VHS-videorecorders zijn
  niet compatibel.
  • U kunt niet meerdere DV-camcorders gelijktijdig op deze recorder aansluiten.
  • U kunt deze recorder niet aansturen vanaf externe apparaten die op de DV
  IN-bus werden aangesloten (inclusief twee Recorders).
  • Een op de DV IN-bus aangesloten camcorder kan mogelijk niet in alle gevallen
  worden bediend.
  • Met digitale camcorders kan men normaal audio als 16-Bit-/48 kHz-stereo of
  twin-stereo-tracks met 12 Bit/32 kHz opnemen. Deze recorder kan uitsluitend
  een stereo-audio-track opnemen. Stel de optie “DV Opname Audio” desgewenst
  in op Audio 1 of Audio 2 (zie pagina 26)
  • De bemonsteringssnelheid van het digitale ingangsgeluid op de DV IN-bus
  moet 32 of 48 kHz bedragen (niet 44,1 kHz).
  • Tijdens de opname kunnen er zich beeldstoringen voordoen wanneer de camcorder de weergave stopt of een niet geregistreerd fragment van de band weergeeft,
  de voeding van de camcorder uitvalt of de DV-kabel uitgetrokken werd.
  Storingsverhelping
  Wanneer u geen beeld en/of geen klank via de DV In-bus krijgt, dient u de volgende
  punten te controleren:
  • De DV-kabel moet correct aangesloten zijn.
  • Schakel de aangesloten camcorder uit en vervolgens weer in.
  • Stel de audio-ingang op de Recorder in.

  Opnemen van een digitale camcorder
  U kunt met deze DVD-recorder opnemen vanaf een digitale camcorder die werd
  aangesloten op de DV IN-bus op het frontpaneel van de recorders. Met de afstandsbediening van de recorder kunt u de camcorder en de recorder bedienen.
  Let er voor de opname op dat de audio-ingang werd ingesteld voor de DV IN-bus
  (zie pagina 26).
  De digitale camcorder moet aangesloten zijn op de DV IN-bus
  op de voorzijde van het toestel. Meer informatie hierover is te
  vinden op blz. 15.
  Ga na of de DV-audio-ingang aan de voorwaarden voldoet.
  U hebt de keuze tussen Audio 1 (Original Audio) en Audio 2 (Overdubbed Audio). De DV-ingang wordt ingesteld via het submenu
  “DV Opname Audio” van het hoofdmenu (zie pagina 26).
  DV-ingang selecteren.
  “DV“ wordt in het displayvenster van de recorder en op het
  beeldscherm weergegeven.
  Zoek de plaats op de band van de camcorder waarop u wilt
  opnemen.
  Voor optimale resultaten onderbreekt u de weergave van de
  camcorder op die plaats waar u wilt opnemen. Afhankelijk van de
  camcorder kunt u de functies STOP, PLAY en PAUZE bedienen.
  Start de opname.
  De opname wordt automatisch gestopt als de recorder geen
  signaal herkent.
  Opname onderbreken. Om door te gaan de toets nogmaals
  indrukken.
  Opname beëindigen.
  ➠ Tijdens de opname kunt u de camcorder niet via de Recorder
  bedienen.
  ➠ In de videomodus wordt het laatste frame van de opname
  ook na afloop van de opname gedurende korte tijd op het scherm
  weergegeven.
  ➠ Opdat de timeropnamefunctie correct zou functioneren op
  deze recorder, moet de digitale camcorder ingeschakeld en in
  werking zijn.

  47 - • Page 48

  Opname bewerken
  Menu Titeloverzicht en
  Hoofdstukkenoverzicht
  Via het menu Titeloverzicht kan de inhoud van de video van niet voltooide DVD-discs
  in de VR Mode evenals de inhoud van de video op de interne HDD worden bewerkt.
  De beschikbare bewerkingsfuncties zijn afhankelijk van het feit of de video op een
  DVD in de VR Mode of op de HDD of op de originele inhoud of playlists worden
  bewerkt. DVD-RW-discs kunnen in de VR Mode op twee manieren worden bewerkt.
  De originele inhoud van de disc kan direct worden bewerkt of er wordt eerst een
  playlists aangemaakt die vervolgens kan worden bewerkt. De playlist wijzigt niet
  de inhoud van de disc, maar bestuurt de weergave van de inhoud.
  De bewerking van opnamen op de HDD is ongeveer gelijk aan de bewerking van
  de originele inhoud van een DVD-RW in de VR Mode. Daarbij zijn soortgelijke
  opdrachten voor het wissen en benoemen van titels, evenals een fijninstelling van
  de hoofdstukinhoud van de titel beschikbaar.
  ➠ Als het menu titeloverzicht van de HDD tijdens de opname wordt weergegeven,
  zijn een aantal titels mogelijk van een markering voorzien. Deze titels werden
  met een andere ingangsinstelling dan de actuele instelling van de recorder
  opgenomen. Tijdens de opname kunnen deze titels niet worden afgespeeld.
  Weergave onderbreken.
  Menu Titeloverzicht selecteren.
  5634 Titel selecteren.
  Wisselen tussen het menu Origineel en Playlist bij de bewerking
  in de DVD VR Mode.
  Links worden de beschikbare opties op het scherm weergegeven.
  In het rechter deel van het beeldscherm worden de titels (of hoofdstukken) op de DVD of HDD weergegeven. Overzichten kunnen
  worden bewerkt. (Zie: “Overzicht wijzigen“ op pagina 47).
  Informatie over de geselecteerde titel in het menu Titeloverzicht.
  Menu sluiten.

  4

  5

  6

  Titeloverzicht - Origineel

  3
  2
  1

  1/9

  DVD-RW
  SQ 1Std 25Min
  Vrij
  Afspelen
  Zoek
  >
  Wissen
  Beveilinging
  Bewerken
  >
  Playlist Add
  >
  Dubbing
  OK Kiezen

  TITEL 1
  21.11. 0:25:30

  TITLE 4
  24.11. 0:12:55
  INFO

  Info

  TITLE 2
  22.11. 0:33:12

  TITLE 3
  23.11. 0:45:00

  TITLE 5
  24.11. 0:05:00

  TITLE 6
  28.11. 0:08:42

  TEXT

  Playlist

  END

  Sluit

  1. Afhankelijk van het opslagmedium worden verschillende menuopties weergegeven.
  4:3
  Samenvoegen Voegt twee titels of hoofdstukken samen tot een (pagina 16
  53).: 9

  Wissen Wist de titel of het hoofdstuk (pagina 51).
  Deel wissen Wist een gedeelte van de titel (pagina 51).

  Verdelen Deelt de titel in twee delen (pagina 54).

  Dubbing (Kopiëren) Kopieert de titel naar een andere gegevensdrager
  (pagina 57).
  Volled. weerg. Start de weergave van de geselecteerde titels, inclusief de
  verborgen hoofdstukken.

  Verberg Geeft de geselecteerde titel of het geselecteerde hoofdstuk
  weer (pagina 55).

  Bewegen Verplaatst een hoofdstuk in het menu Hoofdstukkenoverzicht
  – Playlist naar een andere positie (pagina 55).

  Afspelen Start de weergave van de geselecteerde titels of hoofdstukken.
  Verborgen titels en hoofdstukken van de DVD+R/RW worden
  niet weergegeven.
  Playlist Add Voegt de titel of het hoofdstuk aan een nieuwe Playlist toe
  (pagina 49).
  Beveilinging Voorkomt het abusievelijk opnemen, wijzigen of wissen van
  een titel (pagina 55).
  Hernoem/Titel Bewerken van de titel, toewijzen aan genre (pagina 52).
  Zoek- Hoofdstuk De weergave van het hoofdstukkenoverzicht van de titels licht op.

  Zoek-Tijd Tijd waarop de weergave van de titel start (pagina 52).

  Sorteren Sorteert het titeloverzicht op datum, titel of genre (pagina 53).

  Titel Geeft het Titeloverzicht van het hoofdstuk aan.
  . Toont de opnamekwaliteit (Opname Mode Inst.), de vrije geheugenruimte en
  de verstreken weergavetijd.
  3. Label van het actuele opslagmedium.
  4. Huidige geselecteerde titel:
  5. Overzicht.
  6. Toont de titel, de datum en de lengte van de opname.

  - 48 • Page 49

  Opname bewerken
  Origineel en Playlist bewerken
  Titels, hoofdstukken en delen
  Titels van de originele inhoud van de disc bevatten een of meerdere hoofdstukken.
  Bij het invoegen van een titel in de Playlist verschijnen ook de hoofdstukken binnen deze titels. Dat wil zeggen, hoofdstukken binnen de Playlist functioneren net
  als de hoofdstukken op een DVD-video-disc. Delen zijn onderdelen van de titel
  van het origineel of de Playlist. In het menu Origineel en Playlist kunnen delen
  worden toegevoegd of gewist. Bij het toevoegen van een hoofdstuk of titel aan
  de Playlist wordt een nieuwe titel bestaande uit een onderdeel (= hoofdstuk) van
  een originele titel aangemaakt. Bij het wissen wordt een deel van de titel van het
  menu origineel of Playlist gewist.
  ➠ Als u de functies Wissen, Wijzigen en Verplaatsen gebruikt, komen de starten eindframes niet exact overeen met de begin- en eindpunten. Tijdens de
  weergave van de Playlist kan tussen de bewerkingen een korte pauze worden
  ingelast. Dat is geen fout.
  Origineel en Playlist
  -RW VR
  Voor de daadwerkelijke en bewerkte inhoud worden in deze gebruiksaanwijzing
  de begrippen Origineel en Playlist gebruikt.

  Origineel De inhoud van de daadwerkelijke opnamen op de disc.

  Playlist Bij DVD’s wordt ter bewerking van een “Playlist“ de weer
  te geven inhoud evenals de tijdstippen van de weergave
  aangemaakt. Bij de weergave speelt de recorder de disc
  volgens de Playlist af.

  Hoofdstukmarkeerpunten toevoegen
  HDD -RW VR +RW +R
  Door het invoeren van hoofdstukmarkeerpunten als gewenste posities binnen een
  titel, kunnen hoofdstukken worden aangemaakt.
  C-SET Tijdens de opname of weergave op die positie waar een
  nieuw hoofdstuk ingevoerd moet worden.
  Op het scherm verschijnt het symbool voor het hoofdstukmarkeerpunt.

  Nieuwe Playlist aanmaken
  -RW VR
  Gebruik deze functie om een originele titel of een hoofdstuk aan de Playlist toe te
  voegen. Hierbij wordt de gehele titel aan de Playlist toegevoegd (U kunt een deel
  wissen dat u later niet meer nodig hebt; zie “Titel/Hoofdstuk uit Origineel/Playlist
  wissen“ op pagina 51).
  De titel verschijnt in de Playlist, tezamen met de hoofdstukmarkeerpunten van het
  origineel. Bij het later toevoegen van meerdere hoofdstukmarkeerpunten aan het
  origineel worden deze echter niet automatisch in de titel van de Playlist gekopieerd.
  U kunt maximaal 999 hoofdstukken aan een disc toevoegen. Om slechts een titel
  toe te voegen, leest u “Titel/Hoofdstuk aan Playlist toevoegen“ op pagina 50).
  Menu Titeloverzicht/Hoofdstukkenoverzicht-Origineel selecteren.
  5634 Titel/Hoofdstuk selecteren.
  Bevestig met OK.
  Links worden de beschikbare opties op het scherm weergegeven.
  Titeloverzicht - Origineel

  1/9

  DVD-RW
  SQ 1Std 25Min
  Vrij
  Afspelen
  Zoek
  >
  Wissen
  Beveilinging
  Bewerken
  >
  Playlist Add
  >
  Dubbing
  OK Kiezen

  TITEL 1
  21.11. 0:25:30

  TITLE 4
  24.11. 0:12:55
  INFO

  Info

  TITLE 2
  22.11. 0:33:12

  TITLE 3
  23.11. 0:45:00

  TITLE 5
  24.11. 0:05:00

  TITLE 6
  28.11. 0:08:42

  TEXT

  Playlist

  END

  Sluit

  56 Playlist Add selecteren.
  Playlist selecteren of nieuwe toevoegen.

  4:3
  16 : 9

  Bevestig met OK.

  ➠ Hoofdstukmarkeerpunten worden op regelmatige afstanden
  automatisch ingevoegd. U kunt deze intervallen in het
  menu“Opname“ wijzigen (zie “Automatisch hoofdstuk” op
  pagina 26).

  49 - • Page 50

  Opname bewerken
  1/9

  Titeloverzicht - Origineel
  DVD-RW
  SQ 1Std 25Min
  Vrij
  Afspelen
  Zoek
  >
  Wissen
  Beveilinging
  Bewerken
  >
  Playlist Add
  >
  Dubbing
  OK Kiezen

  DVD-RW

  Kies Playlist
  TITLE
  1
  Nieuw
  21.11. 0:25:30

  TITLE 2
  Playlist

  TITLE 4
  24.11. 0:12:55
  INFO

  Info

  22.11. 0:33:12

  TITLE 3
  23.11. 0:45:00

  TITLE 5
  24.11. 0:05:00

  TITLE 6
  28.11. 0:08:42

  TEXT

  Playlist

  END

  SQ 1Std 25Min
  Vrij
  Afspelen
  Zoek
  >
  Wissen
  Beveilinging
  Bewerken
  >
  Playlist Add
  >
  Dubbing
  OK Kiezen

  Sluit

  TITLE 1
  21.11. 0:25:30

  TITLE 2
  22.11. 0:33:12

  TITLE 3
  23.11. 0:45:00

  TITLE 4
  24.11. 0:12:55

  TITLE 5
  24.11. 0:05:00

  TITLE 6
  28.11. 0:08:42

  INFO

  Info

  56 Nieuw Playlist selecteren.

  56 Playlist Add selecteren.

  Bevestig met OK.

  Bevestig met OK.

  De nieuwe titel wordt in de geactualiseerde Playlist weergegeven.
  Alle hoofdstukken van de titel worden aan de Playlist toegevoegd.

  DVD-RW

  Afspelen
  Zoek
  Wissen
  Titel
  Deel wissen
  OK

  TITLE 1
  21/11
  0:25:30

  >

  Kiezen

  INFO

  Info

  TEXT

  Origineel

  END

  Sluit

  TEXT

  Playliste

  END

  Sluit

  1/9

  Titeloverzicht - Origineel
  DVD-RW

  1/1

  Titeloverzicht - Playlist
  SQ 1Std 25Min
  Vrij

  1/9

  Titeloverzicht - Origineel

  SQ 1Std 25Min
  Vrij
  Afspelen
  Zoek
  >
  Wissen
  Beveilinging
  Bewerken
  >
  Playlist Add
  >
  Dubbing
  OK Kiezen

  Kies Playlist
  TITLE
  1
  Nieuw
  21.11. 0:25:30

  TITLE 2
  Playlist
  22.11. 0:33:12
  NAME1

  TITLE 4
  24.11. 0:12:55
  INFO

  Info

  TITLE 5
  24.11. 0:05:00
  TEXT

  Playlist

  TITLE 3
  23.11. 0:45:00

  TITLE 6
  28.11. 0:08:42
  END

  Sluit

  5634 Titeloverzicht-Playlist selecteren waarin een titel of
  hoofdstuk moet worden ingevoegd.

  Titel/Hoofdstuk aan de Playlist toevoegen

  Bevestig met OK.

  -RW VR
  16 : 9
  U kunt een originele titel of een hoofdstuk aan een titel van de Playlist toevoegen,
  ook als deze reeds geregistreerd is.

  De toe te voegen hoofdstukken worden in het menu (Zoek –
  Hoofdstuk) Hoofdstukkenoverzicht-Playlist weergegeven.

  4:3

  5634 Titel/Hoofdstuk in het menu Titeloverzicht – Origineel
  of in het menu Hoofdstukkenoverzicht – Origineel selecteren,
  dat/die in de Playlist moet worden ingevoegd.

  Hoofdstukkenoverzicht - Playlist

  2/2

  TITLE 2
  21.11. 0:25:30

  Bevestig met OK.
  Links worden de beschikbare opties op het scherm weergegeven.

  Afspelen
  Titel
  Wissen
  Samenvoegen
  Bewegen
  OK

  Kiezen

  TEXT

  Origineel

  END

  Sluit

  Het bewerken van de Playlist beëindigen.
  4:3
  - 50

  16 : 9 • Page 51

  Opname bewerken
  Titel/ Hoofdstuk uit het Origineel / de
  Playlist wissen

  Deel wissen

  Als u een titel of hoofdstuk uit de Playlist wist, verwijdert u de titel/het hoofdstuk
  slechts uit de Playlist. Als u een titel of hoofdstuk uit de lijst Origineel wist, worden
  alle titels/hoofdstukken van de disc verwijderd en de beschikbare, resterende tijd
  voor opname wordt weer verlengd. Uit het origineel gewiste titels of hoofdstukken
  worden tevens uit de Playlist gewist.
  ➠ U kunt geen hoofdstukken wissen waarvan de afspeeltijd minder dan vijf
  seconden bedraagt.
  5634 titel/Hoofdstuk in het menu Titeloverzicht – Origineel of in het menu Hoofdstukkenoverzicht – Origineel
  selecteren, die/dat uit de Playlist moet worden verwijderd.
  Titel markeren. Voor de titel verschijnt een symbool (✓).

  5634 Titel in het menu Titeloverzicht selecteren.
  Bevestig met OK.
  564 Bewerken – Deel wissen selecteren.
  Bevestig met OK.
  Het menu Bewerken (Deel wissen) wordt weergegeven.
  Het symbool Startpunt is gemarkeerd.
  Bewerken
  Deel wissen

  Bevestig met OK.
  56 Wissen selecteren.
  Voorbeeld: Titeloverzicht (HDD):
  Titeloverzicht

  1/9

  Start punt
  Eind punt
  Volgende deel
  Annuleren
  Voltooid
  OK

  HDD
  SQ 1Std 25Min
  Vrij
  Afspelen
  Zoek
  >
  Verwijderen
  Hernoem
  Bewerken
  >
  Sorteren
  >
  Kopiëren
  OK Kiezen

  HDD -RW VR
  U kunt een deel wissen, dat u niet meer in de titel wenst te hebben.

  TITEL 1
  21.11. 0:25:30

  TITLE 2
  22.11. 0:33:12

  TITLE 1
  24.11. 0:12:55

  Kiezen

  II

  0:00:33
  Verplaats punt

  END

  34 Start de weergave en zoek het startpunt via beeld-voorbeeld, zoeken en slow-motion.

  TITLE 3
  23.11. 0:45:00

  4:3

  OK Op het startpunt van het te wissen gedeelte.
  TITLE 4
  24.11. 0:12:55
  INFO

  Info

  TITLE 5
  24.11. 0:05:00

  MARKER

  Kies

  16 : 9

  Het symbool Eind punt wordt gemarkeerd.

  TITLE 6
  28.11. 0:08:42
  END

  Sluit

  Sluit

  Bevestig met OK. Er wordt een verzoek om te wissen weergegeven.
  4:3

  34 Zoek het eindpunt via beeld-voor-beeld, zoeken en slowmotion.
  Bevestig met OK.

  Bevestig met OK. Het hoofdstuk of de titel wordt gewist.

  ➠ Bij opname op de HDD kunnen andere delen worden gewist.
  Selecteer in het menu Volgende deel, druk op OK en herhaal de
  bovengenoemde stappen.

  OK geeft het geactualiseerde menu weer.

  56 Bewerken met Voltooid beëindigen.

  Het bewerken van de Playlist beëindigen.

  Bevestig met OK. Er wordt een verzoek om te wissen weergegeven.

  56 Ja selecteren.

  16 : 9

  ➠ Bij DVD+R/DVD+RW-opnamen wordt de verwijderde titel naar “Gewenste
  titel“ hernoemen.
  ➠ Bij snel wissen van meer dan twee titels na elkaar worden de titels tot een
  samengevoegd.
  ➠ Bij het wissen van een titel of hoofdstukken wordt de resterende opnameduur
  op de DVD+RW alleen tot de grootte van de titels, die aan het eind werd gewist,
  verhoogd.

  34 Ja selecteren.
  Bevestig met OK. Het geselecteerde deel wordt uit de titel
  gewist.
  34 Annuleren selecteren om de bewerken te ongedaan te
  maken.

  51 - • Page 52

  Opname bewerken
  Titel

  Startpunt van de Titel selecteren

  U kunt geen titels van het origineel of het label van de Playlist toewijzen. De namen
  mogen een maximale lengte van 32 tekens hebben. Een genre kan aan het label
  worden toegevoegd (HDD).

  HDD -RW VR -RW Video +RW +R -R
  U kunt het startpunt van de titel selecteren.
  Bevestig met OK.

  Bevestig met OK. Links worden de beschikbare opties op het
  scherm weergegeven.

  Links worden de beschikbare opties op het scherm weergegeven.

  56 Titel/Hernoem selecteren.

  56 Zoek - Tijd selecteren.

  Bevestig met OK.

  Bevestig met OK.

  Het menu Toetsenbord wordt weergegeven.

  Het menu Zoek verschijnt op het beeldscherm.

  Titeloverzicht
  HDD

  1/16

  Voorbeeld: Titeloverzicht (HDD):
  Zoek

  ABC|

  SQ 80H 09M
  Vrij
  Titel 1
  Docu Educati.
  1 2
  Afspelen
  21.11. 0:25:30
  ZoekNieuws Drama
  >
  A B
  Verwijderen
  Animat. Sport
  K L
  Hernoem
  Film
  Show
  U V
  Bewerken
  >
  Titel 4
  Sorteren
  >
  AV IN Wissen
  ' ´
  24.11. 0:12:55
  Kopiëren
  Spatie
  Genre
  INFO Info
  OK Invoeren

  Hoofd letter
  Titel 2

  Tijd

  Titel 3

  3 22.11.
  4 0:33:12
  5 6 7 23.11.
  8 0:45:00
  9 0
  C D E F G H I J
  M N O P Q R S T
  W X Y Z Æ Ç Đ Ø
  Titel 5
  Titel 6
  ^ 24.11.
  ~ 0:05:00
  " ° Þ 28.11.
  ß 0:08:42
  µ .
  Wissen

  OK
  Cancel
  END

  Sluit

  Hoofd letter Hiermee kunt u het toetsenbord op het gebruik van
  4:3
  hoofdletters instellen.
  Kleine letter Hiermee kunt u het toetsenbord op het gebruik van kleine
  16 : 9
  letters instellen.

  Symbool Hiermee kunt u het toetsenbord op het gebruik van speciale
  tekens instellen.

  ABC...123 Voegt het geselecteerde teken op de cursorpositie in (grijze
  achtergrond voor speciale tekens).

  OK Instelling opslaan en beëindigen.

  Cancel Instelling beëindigen zonder op te slaan.

  Spatie Voegt bij de cursor een spatie in.

  Wissen Wist het teken, links van de cursor.
  3456 Verplaatst de markering in de selectie.

  Voegt bij de cursor een spatie in.

  Wist het teken rechts van de cursor.

  Wist het teken links van de cursor.

  P+ / P- Verplaatst de cursor naar links of naar rechts.

  Genre Kent de titel aan een genre toe.

  ,
  Wisselt het toetsenbord tussen hoofdletters en kleine letters.
  Toets OK selecteren en met OK opslaan.
  ➠ Bij DVD-R-, DVD+R- of DVD+RW –discs worden de ingevoerde namen pas na het voltooien weergegeven.
  - 52

  5634 Titel in het menu Titeloverzicht selecteren.

  5634 Titel die moet worden hernoemd, / gewijzigd, dient
  in het menu Titeloverzicht geselecteerd te worden.

  OK

  Afspelen

  Zoek en selecteer met de ◄ ►toetsen
  TITLE 1
  24.11. 0:12:55

  11:52

  12:06
  13:07
  Verplaats punt END Sluit

  34 Gewenste startpunt selecteren.
  Het tijdstip wijzigt in stappen van een (1) minuut.

  4:3
  16 : 9

  34 Ingedrukt houden om de tijd in stappen van vijf (5) minuten te verhogen.
  OK voor het starten op het gewenste punt.

  Hoofdstuk selecteren
  HDD -RW VR -RW Video +RW +R -R
  U kunt een willekeurig hoofdstuk van een titel selecteren.
  5634 Titel in het menu Titeloverzicht selecteren.
  Bevestig met OK.
  Links worden de beschikbare opties op het scherm weergegeven.
  56 Zoek – Hoofdstuk selecteren.
  Bevestig met OK.
  Het menu Hoofdstukkenoverzicht wordt weergegeven.
  5634 Gewenste hoofdstuk selecteren.
  OK voor het starten op het gewenste punt. • Page 53

  Opname bewerken
  Sorteren

  Titel samenvoegen

  HDD
  Met deze functie kan de het Titeloverzicht op de HDD op datum, titel of genre
  worden gesorteerd. Zo kan de gewenste titel sneller worden gevonden.

  HDD
  Met deze functie kunnen twee naast elkaar staande originele titels op de HDD
  worden samengevoegd.

  5634 Titel in het menu Titeloverzicht van de HDD selecteren.

  ➠ Deze functie is niet beschikbaar als alleen een titel op de HDD is opgeslagen.

  Bevestig met OK.

  ➠ Bij meer dan 60 titels op de HDD kunnen geen titels worden samengevoegd.

  Links worden de beschikbare opties op het scherm weergegeven.
  56 Sorteren selecteren.

  Bevestig met OK.

  Bevestig met OK.

  Links worden de beschikbare opties op het scherm weergegeven.

  De opties voor het sorteren worden weergegeven.
  Titeloverzicht

  1/16

  HDD
  SQ 80H 09M
  Vrij
  TITLE 1
  Afspelen
  21.11. 0:25:30
  Zoek
  >
  Verwijderen
  Datum
  Hernoem
  Bewerken
  > Titel
  TITLE 4
  Sorteren
  > Genre
  24.11. 0:12:55
  Kopiëren
  INFO Info
  OK Kiezen

  5634 De eerste titel van de beide samen te voegen titels
  in het menu Titeloverzicht selecteren.

  56 Bewerken – Samenvoegen selecteren.
  Bevestig met OK.
  Titeloverzicht

  TITLE 2
  22.11. 0:33:12

  TITLE 5
  24.11. 0:05:00

  MARKER

  Kies

  TITLE 3
  23.11. 0:45:00

  HDD

  TITLE 6
  28.11. 0:08:42
  END

  Sluit

  56 Datum, Titel of Genre selecteren.
  OK Menu met geselecteerde sortering weergeven.

  1/16

  4:3
  16 : 9

  SQ 80H 09M
  Vrij
  TITLE 1
  TITLE 2
  Afspelen
  21.11. 0:25:30
  22.11. 0:33:12
  Zoek
  >
  Verwijderen
  Samenvoegen
  Hernoem
  Bewerken
  > Verdelen
  4
  TITLE 5
  Sorteren
  > DeelTITLE
  wissen
  24.11.
  0:12:55
  24.11. 0:05:00
  Kopiëren
  INFO Info MARKER Kies
  OK Kiezen

  TITLE 3
  23.11. 0:45:00

  TITLE 6
  28.11. 0:08:42
  END

  Sluit

  5634 De tweede titel van de beide samen te voegen titels
  selecteren.
  4:3

  Bevestig met OK.

  16 : 9

  Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
  56 Ja selecteren.
  Bevestig met OK. Het geactualiseerde menu Titeloverzicht
  wordt weergegeven.

  53 - • Page 54

  Opname bewerken
  Titel verdelen

  Hoofdstukken samenvoegen

  HDD +RW
  Met deze functie kunt u een titel in twee nieuwe titels verdelen.

  HDD -RW VR +RW +R
  Met deze functie kunnen twee naast elkaar staande Playlists of originele hoofdstukken worden samengevoegd.

  5634Te verdelen titel in het menu Titeloverzicht selecteren.

  ➠ Deze functie is niet beschikbaar als de titel slechts een hoofdstuk bevat.

  Bevestig met OK.
  56 Bewerken - Verdelen selecteren.

  5634 Het tweede hoofdstuk van de beide samen te voegen
  hoofdstukken dient in het menu (Titeloverzicht - Zoek - Hoofdstuk) Hoofdstukkenoverzicht geselecteerd te worden.

  Voorbeeld: Titeloverzicht (HDD):

  Bevestig met OK.

  Links worden de beschikbare opties op het scherm weergegeven.

  Titeloverzicht

  Links worden de beschikbare opties op het scherm weergegeven.

  1/16

  HDD

  Hoofdstukkenoverzicht

  SQ 80H 09M
  Vrij
  TITLE 1
  TITLE 2
  Afspelen
  21.11. 0:25:30
  22.11. 0:33:12
  Zoek
  >
  Verwijderen
  Samenvoegen
  Hernoem
  Bewerken
  > Verdelen
  TITLE 4
  TITLE 5
  Sorteren
  > Deel
  24.11.
  0:12:55
  24.11. 0:05:00
  wissen
  Kopiëren
  INFO Info MARKER Kies
  OK Kiezen

  TITLE 3
  23.11. 0:45:00

  TITLE 6
  28.11. 0:08:42
  END

  Afspelen
  Titel
  Samenvoegen

  Sluit

  Bevestig met OK.

  OK

  Het menu Bewerken - Verdelen wordt weergegeven en de4optie
  :3
  Verdelen is gemarkeerd.
  16 : 9

  Bevestig met OK.

  TITLE 1
  24.11. 0:12:55

  Sluit

  16 : 9

  00:00:00

  In het menu Titellijst DVD kunnen bepaalde diskfuncties rechtstreeks opgeroepen
  worden.
  5634 Disk selecteren.

  OK

  Kiezen

  II

  0:00:33
  Verplaats punt

  END

  4:3

  56 Verdelen selecteren.

  OK bevestigen.

  Sluit

  34 Zoek het startpunt voor het verdelen van de titel via beeldvoor-beeld, zoeken en slow-motion.
  16 : 9

  Bevestig met OK.
  56 Voltooid selecteren.
  Bevestig met OK. De titel wordt in twee nieuwe titels verdeeld.
  Dit proces kan tot vier minuten duren.
  ➠ De te verdelen punten moeten minimaal drie seconden uit
  elkaar liggen.
  - 54

  END

  Bijkomende DVD functies
  #1

  Verdeelen
  Annuleren
  Voltooid

  Kiezen

  56 Samenvoegen selecteren. De gecombineerde weergave
  wordt weergegeven tussen de beide hoofdstukken die u kunt
  4:3
  samenvoegen.

  Bewerken
  Verdeelen

  2/2
  TITLE 2
  21.11. 0:25:30 SQ ARD

  56 selecteer de gewenste optie.


  OK bevestigen.
  Disc Initialisatie De ingelegde disk wordt voor opnamen in deze
  Recorder geïnitialiseerd (pagina 27)
  Voltooien De ingelegde disk wordt gefinaliseerd (pagina 27).
  Ongedann maken De finalisering wordt teniet gedaan.
  Disc Label Bewerkt de titelnaam; toewijzing tot genre (pagina
  52).
  Beveilinging Verhindert een onopzettelijke opname, wijzigen of
  wissen van een titel (pagina 28). • Page 55

  Opname bewerken
  Playlist – Hoofdstukken verplaatsen

  Voorbeeld: Titeloverzicht (DVD+RW):

  -RW VR
  Met deze functie kan de volgorde van de weergave binnen de Playlist worden
  gewijzigd.
  ➠ Deze functie is niet beschikbaar als slechts een hoofdstuk beschikbaar is.
  5634 Hoofdstuk in het menu Hoofdstukkenoverzicht –
  Playlist selecteren.
  Bevestig met OK.
  Links worden de beschikbare opties op het scherm weergegeven.
  56 Bewegen selecteren.

  Titeloverzicht

  1/15

  DVD+RW
  SQ 25Min
  Vrij
  TITLE 1
  Afspelen
  21.11. 0:25:30
  Voled. weerg.
  Titel
  Zoek
  >
  Wissen
  Verdelen
  Beveilinging
  TITLE 4
  Bewerken
  > Verberg
  24.11. 0:12:55
  Kopiëren
  OK Kiezen

  TITLE 2
  22.11. 0:33:12

  TITLE 3
  23.11. 0:45:00

  TITLE 5
  24.11. 0:05:00

  TITLE 6
  28.11. 0:08:42

  INFO

  Info

  END

  Sluit

  Titel beveiligen

  Bevestig met OK.
  Hoofdstukkenoverzicht - Playlist

  2/2

  TITLE 2
  21.11. 0:25:30

  -RW VR +RW +R
  Met deze functie wordt het abusievelijk overschrijven, wijzigen of wissen van een
  titel voorkomen.
  Menu Titeloverzicht selecteren.
  5634 De te beveiligen titel selecteren.

  Afspelen
  Titel
  Wissen
  Samenvoegen
  Bewegen

  Bevestig met OK.
  OK

  Kiezen

  TEXT

  Origineel

  END

  Sluit

  5634 Positie van het hoofdstuk selecteren.
  4:3
  Bevestig met OK. Het geactualiseerde menu wordt weergegeven.

  Titel/Hoofdstuk verbergen

  16 : 9

  +RW +R
  De weergave van geselecteerde hoofdstukken of titels kan voor wat betreft de disc
  worden overgeslagen.
  5634 Het te verbergen hoofdstuk in het menu Titeloverzicht
  of Hoofdstukkenoverzicht selecteren.
  Bevestig met OK.
  56 Bewerken - Verberg selecteren.
  Bevestig met OK. Het overzicht van het hoofdstuk of de titel wordt
  weergegeven.
  ➠ Bij de selectie kan een verborgen hoofdstuk of titel in het menu
  Titeloverzicht of Hoofdstukkenoverzicht worden weergegeven, als
  in het menu de optie Bewerken - Weergeven wordt geselecteerd.
  Bovendien wordt het hoofdstuk of de titel weergegeven.

  Links worden de beschikbare opties op het scherm weergegeven.
  56 Beveilinging selecteren.
  Titeloverzicht

  1/15

  DVD+RW
  SQ 25Min
  Vrij
  Afspelen
  Voled. weerg.
  Zoek
  >
  Wissen
  Beveilinging
  Bewerken
  >
  Kopiëren

  TITLE 1
  21.11. 0:25:30

  TITLE 2
  22.11. 0:33:12

  TITLE 3
  23.11. 0:45:00

  TITLE 4
  24.11. 0:12:55

  TITLE 5
  24.11. 0:05:00

  TITLE 6
  28.11. 0:08:42

  OK

  Kiezen

  INFO

  Info

  END

  Sluit

  Bevestig met OK. De blokkering wordt in het overzicht van de
  titel weergegeven.
  4:3
  :9
  ➠ Als u een reeds in het menu Titeloverzicht beveiligde16titel
  selecteert, kan dit door het selecteren van Onbeveiligd in de
  opties van het menu Titeloverzicht worden vrijgegeven. Vervolgens kan de titel bewerkt en gewist worden.

  55 - • Page 56

  Kopiëren
  Vóór het kopiëren
  Met de kopieerfuncties van deze recorder kunt u:
  • Kopieën voor de veiligheid van belangrijke opname op de HDD, op een DVD
  maken.
  • Een DVD-kopie van een opname op de HDD op andere spelers maken.
  • Films voor het bewerken van een DVD op de HDD kopiëren.
  • Bewerkte films vanaf de HDD op een DVD kopiëren.
  ➠ Titels die korter dan vijf seconden duren, kunnen niet vanaf de HDD op een
  DVD worden gekopieerd.
  Beperkingen bij het kopiëren
  Een aantal films zijn voorzien van opname blokkerende signalen voor een enkele
  opname: deze films kunnen niet op de HDD of DVD worden gekopieerd.
  Opnameblokkerende signalen voor een enkele opname voor films herkennen deze
  tijdens het afspelen, door het weergeven van de diskinformatie met INFO.
  • Signalen in NTSC-formaat van analoge ingangen of DV-ingangen kunnen
  met deze recorder niet op de juiste wijze worden opgenomen.
  • Videosignalen in het SECAM-formaat (van de geïntegreerde tv-tuner of van
  analoge ingangen) worden in PAL-formaat geregistreerd.
  • Volg de opmerkingen betreffende opnamen op pagina 10 op.
  ER DIENT REKENING GEHOUDEN TE WORDEN MET HET FEIT DAT NIET ELK HIGH
  DEFINITION-TOESTEL GEHEEL COMPATIBEL IS MET DIT PRODUCT IS EN DAT BIJ
  BEIDE WEERGAVEN VAN HET BEELD VERVORMINGEN KUNNEN OPTREDEN. BIJ
  EEN FOUTIEVE WEERGAVE VAN EEN 625 PROGRESSIEF SCANBEELD WORDT GEADVISEERD OM DE AANSLUITING VAN DE UITGANG OP “STANDARD DEFINITION“
  IN TE STELLEN. NEEM BIJ VRAGEN OVER DE COMPATIBILITEIT VAN HET TV-TOESTEL
  MET DEZE RECORDER CONTACT OP MET ONZE KLANTENSERVICE (pagina 66).

  - 56

  High-Speed-kopiëren (maximaal 12x)
  Het kopiëren van DVD naar de harde schijf is een volledig digitaal procédé en
  verloop daarom zonder kwaliteitsverlies qua beeld en geluid. Het kopieerproces
  kan daarbij op een hoge snelheid worden gerealiseerd. Bij het kopiëren van HDD
  naar DVD is de kopieersnelheid van de Opname Mode Inst. en van de gebruikte
  DVD-disk afhankelijk.
  Minimale duur bij het High-Speed-kopiëren
  De volgende tabel bevat de betreffende minimale duur voor het kopiëren van een
  in SQ Mode opgenomen, twee uur durende film van HDD naar DVD.
  Disctype

  Discsnelheid:

  Kopieerduur (Opnamesnelheid)

  DVD-R / DVD+R

  16x

  6.5 min. (12x)

  DVD-R / DVD+R
  / DVD+RW

  8x

  8 min. (8x)

  DVD-RW

  6x

  12 min. (6x)

  DVD-R / DVD+R
  DVD-RW / DVD+RW

  4x

  13 min. (4x)

  DVD+R / DVD+RW

  2.4x

  DVD-R / DVD-RW

  2x

  21 min. (2.4x)
  25 min. (2x)

  ➠ Bij de genoemde tijden betreft het gemiddelde waarden.
  ➠ De daadwerkelijke kopieersnelheid kan bij verschillende diskopnamen
  variëren.
  ➠ Het kan voorkomen dat zelfs 4x-/6x-/8x-/16x¬compatibele disks niet met
  maximale snelheid worden gekopieerd.
  ➠ Bij disks die op een ander toestel of apparaat werden geïnitialiseerd, is het
  High-Speed-kopiëren gedeeltelijk niet mogelijk. • Page 57

  Kopiëren
  Van HDD naar DVD kopiëren

  Van DVD naar HDD kopiëren

  5634 Titel in het menu Titeloverzicht (HDD) selecteren.

  5634 Titel in het menu Titeloverzicht (DVD) selecteren.

  Titel markeren.

  Bevestig met OK.

  Bevestig met OK.

  Titeloverzicht - Origineel

  Titeloverzicht

  1/16

  SQ 25M
  Vrij

  HDD
  SQ 80H 09M
  Vrij
  Afspelen
  Zoek
  >
  Verwijderen
  Hernoem
  Bewerken
  >
  Sorteren
  >
  Kopiëren
  OK Kiezen

  TITLE 1
  21.11. 0:25:30

  TITLE 2
  22.11. 0:33:12

  TITLE 4
  24.11. 0:12:55
  INFO

  Info

  TITLE 5
  24.11. 0:05:00
  MARKER

  Kies

  TITLE 3
  23.11. 0:45:00

  TITLE 6
  28.11. 0:08:42
  END

  Sluit

  56 Kopiëren selecteren.
  Kopiëren
  Titel Duur

  00:45:00
  120 min

  Opname Mode
  Start

  Afspelen
  Zoek
  Wissen
  Beveilinging
  Bewerken
  Playlist Add
  Dubbing
  OK Kiezen

  >
  >
  >

  TITLE 1
  21.11. 0:25:30

  TITLE 2
  22.11. 0:33:12

  TITLE 3
  23.11. 0:45:00

  TITLE 4
  24.11. 0:12:55

  TITLE 5
  24.11. 0:05:00

  TITLE 6
  28.11. 0:08:42

  INFO

  Info

  TEXT

  Playlist

  END

  4:3
  16 : 9

  Titel Duur

  01:45:00

  Vrije ruimte

  2473 min

  Start

  Annuleren

  5634 Opnamekwaliteit (Opname Mode HQ, SQ, LQ, EQ,
  Snel, AUTO) selecteren.

  4:3
  16 : 9

  Kopiëren

  Opname Mode

  HQ

  Sluit

  56 Kopiëren selecteren.
  Bevestig met OK. Het menu Kopiëren verschijnt.

  Bevestig met OK. Het menu Kopiëren verschijnt.

  Vrije ruimte

  1/15

  DVD-RW

  HQ
  Annuleren

  34 Opnamekwaliteit (Opname Mode HQ, SQ, LQ, EQ, Snel
  , AUTO) selecteren.
  6 Toets Start selecteren.
  OK Kopieerproces starten.

  6 Toets Start selecteren.

  20%

  OK Kopieerproces starten.
  20%

  Kopieerproces annuleren.
  ➠ De opnameduur in de modus Snel kan afhankelijk van de
  hoeveelheid brongegevens variëren.
  ➠ Bij het annuleren van het kopieerproces in de modus Snel
  wordt de opname geannuleerd en alle tot dit punt opgenomen
  gegevens gaan verloren.
  ➠ Bij onvoldoende resterende opslagruimte op de disk kan de
  modus Snel niet worden gebruikt.
  ➠ De modus Snel is bij bewerkte titels op de HDD evenals bij
  Clip-opnamen niet mogelijk.

  Kopieerproces annuleren.
  ➠ Afhankelijk van de vereisten van het opnameapparaat of de
  disk zelf kan het kopiëren gedeeltelijk onmogelijk zijn.
  ➠ Bij het annuleren van het kopieerproces in de modus Snel
  wordt de opname geannuleerd en alle tot dit punt opgenomen
  gegevens gaan verloren.
  ➠ De opnameduur in de modus Snel kan tot 19 minuten in
  beslag nemen.
  ➠ De modus Snel is bij bewerkte titels op de DVD-RW evenals
  in VR-opnamemodus niet beschikbaar.

  57 - • Page 58

  Kopiëren
  Opnamen overschrijven

  Titeloverzichtmenu‘s op andere apparatuur

  +RW
  Om een opnametitel met een nieuwe video-opname te overschrijven, gaat u als
  volgt te werk.

  +RW +R
  Het menu Titeloverzicht kan op DVD-spelers worden afgespeeld waarop een
  DVD+RW- of DVD+R-disk kan worden weergegeven.

  ➠ Deze functie is voor DVD+R niet mogelijk omdat hier de opnamen altijd aan
  het einde van de disk worden gerealiseerd.
  Schakel met de cijfertoetsen, de toetsen P+ / P-, of de toets 0
  AV de recorderingang in op de signaalbron, die u voor de opnamen wilt gebruiken.

  Plaats een reeds beschreven DVD+R- of DVD+RW-disk.
  Selecteer het Titelmenu (zie de handleiding van het betreffende
  toestel).
  DVD+RW

  Menu Titeloverzicht selecteren.
  Titeloverzicht

  1/12

  DVD+RW
  SQ 25M
  Vrij

  TITLE 1
  21.11. 0:25:30

  TITLE 2
  22.11. 0:33:12

  TITLE 3
  23.11. 0:45:00

  TITLE 1
  21.11. 0:25:30

  TITLE 2
  22.11. 0:33:12

  TITLE 3
  23.11. 0:45:00

  TITLE 4
  24.11. 0:12:55

  TITLE 5
  24.11. 0:05:00

  TITLE 6
  28.11. 0:08:42

  <<

  Disc
  OK

  >
  Kiezen

  TITLE 4
  24.11. 0:12:55
  INFO

  Info

  TITLE 5
  24.11. 0:05:00

  REC

  TITLE 6
  28.11. 0:08:42
  END

  Sluit

  5634 Titel selecteren die overschreven dient te worden.
  Het overschrijven begint.

  4:3
  16 : 9

  De opname die overschrijft begint bij het startpunt van de
  geselecteerde titel.
  Opname beëindigen. De nieuwe titel wordt aangemaakt en het
  geactualiseerde menu wordt weergegeven.
  ➠ Voor beveiligde titels is deze functie niet beschikbaar (pagina 55).
  ➠ Als de overschrijvende titel langer is dan de titel die eerder
  werd opgenomen, dan zal de volgende titel worden overschreven.
  Als de volgende titel echter beveiligd is, wordt de opname op
  het startpunt van deze titel gestopt.
  ➠ Als de overschrijvende titel korter is dan tien seconden, dan
  zal de volgende titel worden overschreven. Als de volgende titel
  echter beveiligd is, wordt de opname gestopt.

  - 58

  1/1

  Weergave op andere apparatuur

  >>

  4:3

  Op de meeste DVD-spelers kunnen in Video Mode opgenomen, voltooide16(ge:9
  finaliseerde) discs, voltooide DVD+R- of DVD+RW-disks worden weergegeven.
  Een aantal spelers kunnen in VR Mode opgenomen, voltooide / niet voltooide
  DVD-RW-disks afspelen. Raadpleeg het handboek van de speler om te zien welke
  disk-fomaten worden ondersteund. Bij het finaliseren worden de opnamen “gefixeerd“, zodat de disk op normale DVD-spelers of computers met DVD-ROM-drive
  kunnen worden afgespeeld.
  Bij de finalisering van een disc in Video Mode wordt een menu voor de besturing
  van de disk weergegeven. De toegang wordt via de toetsen MENU of TITLE.
  gerealiseerd. Lees voor het finaliseren of voltooien van een disk “Voltooien“ op
  pagina 27.
  ➠ Niet voltooide DVD+RW-disks kunnen op normale DVD-spelers worden
  weergegeven.
  ➠ Bewerkte inhoud van een DVD+RW-disk kan op normale DVD-spelers alleen
  na de voltooiing worden weergegeven.
  ➠ Bewerkte inhoud van een DVD+R-disk (weergave, bijbehorend hoofdstuk,
  toegevoegde hoofdstukmarkeerpunten, enz.) kan niet op normale DVD-spelers
  worden weergegeven. • Page 59

  Probleemoplossing
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Geen stroom

  Het netsnoer is niet aangesloten

  Steek de stekker van het netsnoer behoorlijk in het stopcontact

  Geen beeld

  De televisie werd niet omgeschakeld op de
  ontvangst van signalen van de Recorder

  Selecteer de gepaste video-ingangsmodus op het
  televisietoestel, zodat het beeld van de Recorder
  op het televisiescherm wordt weergegeven

  De SCART/HDMI-kabel werd niet correct aangesloten Sluit de SCART/HDMI-kabel correct aan
  Geen geluid

  Het aangesloten televisietoestel is uitgeschakeld

  Schakel het televisietoestel in

  De aangesloten audioapparatuur werd niet omgeschakeld op DVD-weergave

  Stel de audio-receiver zo in dat u de geluidsweergave van uw
  Recorder hoort

  De audiokabels werden niet correct aangesloten

  Sluit de audiokabel correct aan

  De aangesloten audioapparatuur is
  uitgeschakeld

  Schakel de aangesloten audioapparatuur in

  De audioverbindingskabel is defect

  Vervang de kabel

  Slechte beeldkwaliteit

  De disk is vuil

  Reinig de disk

  Weergave niet mogelijk

  Er zit geen disk in de recorder

  Plaats een disk in de recorder
  (Ga na of de diskindicator op het display brandt)

  Er werd een onbeschrijfbare disk in de recorder
  gelegd

  Plaats een afspeelbare disk in de recorder (Controleer het
  disktype, het kleurensysteem en de regionale code)

  De disk werd niet met de beschreven/beschrijfbare
  zijde naar beneden in de recorder geplaatst

  Plaats de disk met de beschreven/beschrijfbare zijde naar
  beneden in de recorder

  De disk werd niet in de geleiding van de disklade
  geplaatst

  Plaats de disk correct in de geleiding van de disklade

  De disk is vuil

  Reinig de disk

  Er werd een beveiligingsgraad ingesteld

  Annuleer de beveiliging of wijzig de beveiligingsgraad

  Het beeld van de xterne bron is vervormd

  Het videosignaal van de externe component is
  beveiligd tegen kopiëren

  U kunt via deze recorder geen verbinding tot stand
  brengen. Sluit de component rechtstreeks aan op het televisietoestel

  Bepaalde zenders worden bij het gebruik van
  P+ / P- overgeslagen

  De zenders zijn geblokkeerd

  Schakel de optie Sluitening Systeem op Uit (pagina 24)

  Het beeld of het geluid van het uitzendingskanaal is zwak of niet aanwezig

  De antenne of de kabel zitten los

  Draai de aansluitingen aan of vervang de kabel

  Het camcorderbeeld wordt niet weergegeven

  De camcorder is uitgeschakeld

  Schakel de camcorder in en bedien hem correct

  Het camcorderbeeld via de A/V-ingang of DV
  IN naar de Recorder is niet zichtbaar op het
  televisiescherm

  De AV-selectie op de Recorder is fout

  Selecteer het ingangskanaal (AV1, AV2, DV enz.) met DVD-AV

  59 - • Page 60

  Probleemoplossing
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Een met deze Recorder opgenomen disk
  kan niet met een andere DVD-speler worden
  weergegeven

  De disk werd in videomodus opgenomen

  Finaliseren (voltooien) van de disk (zie pagina 27)

  Heel wat DVD-spelers geven in videomodus opgenomen disks met finalisering niet weer

  Geen oplossing

  De disk werd in VR-modus opgenomen

  De andere speler moet RW-compatibel zijn

  De afspeelgeschiktheid van CD-R/RW’s (MP3/WMA, Geen oplossing
  JPEG, (X)VCD, (X)SVCD), DivX en DVD+R/RW’s alsook DVD-R/RW’s wordt beïnvloed door de gebruikte
  opnameapparatuur, opnamemethoden en gegevensdragers. Daardoor kunnen er zich in bepaalde
  gevallen moeilijkheden voordoen wanneer men de
  disks tracht af te spelen op een gewone DVD-speler
  Opnemen niet mogelijk of niet gelukt

  Timeropname niet mogelijk

  Stereo-audio-opname en/of -weergave niet
  beschikbaar

  Er is niet voldoende ruimte op de disk

  Gebruik een andere disk

  De bron die u wenst op te nemen is beveiligd tegen
  kopiëren

  U kunt de bron niet opnemen

  Eenmaal tegen kopiëren beveiligde uitzendingen
  kunnen niet op een videomodus-disk worden
  opgenomen

  Gebruik een in VR-modus geformateerde disk voor éénmaal
  kopieerbaar materiaal

  De tijdinstelling van de Recorder is niet correct

  Stel de juiste tijd in. Zie “Automatisch instellen van de tijd“ of
  “Manueel instellen van de tijd“ op pagina 21

  De timer werd verkeerd geprogrammeerd

  Programmeer de timer opnieuw. Zie “Timeropname“ op
  pagina 45

  De tijd tussen timerprogrammering en
  opnamestart is te kort

  De starttijd voor de opname moet minstens 3 minuten in de
  toekomst liggen

  De timeropname-symbool brandt niet meer na het
  programmeren

  Programmeer de timer opnieuw

  Het televisietoestel is niet stereocompatibel of het
  televisieprogramma wordt niet in stereo uitgezonden

  Geen oplossing

  De A/V Out-bussen van de Recorder werden niet
  aangesloten op de A/V In-bussen van de tv

  Breng de A/V-verbindingen tot stand.

  Recorder-audio/video Out werd niet geselecteerd
  voor het televisietoestel

  Selecteer de AUX- of A/V-bron als tv-ingang

  Het tv-audiokanaal van de Recorder moet op mono
  worden gezet

  Zet het tv-audiokanaal op stereo (zie pagina 26)

  De afstandsbediening werkt niet naar behoren De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg

  Vervang de oude batterijen door nieuwe

  Aan de rand van het bovenste en onderste
  gedeelte van het beeldscherm kan men de
  storingen zien.

  Stel via de toets RES de resolutie op1080i in (pagina 31).

  - 60

  Ongunstige instelling van de resolutie in de HDMImodus. • Page 61

  Technische gegevens
  Algemeen
  ViewVision DR+ DVB-T
  ViewVision DR+ DVB-T Secam
  Voeding
  Krachtontneming

  Afmetingen (ongeveer)
  Gewicht (ongeveer)
  Bedrijfstemperatuur
  Vochtigheidsgraad
  Tv-norm

  Opnameformaat

  Uitgangen
  Art.Nr. 67502A/D00
  Art.Nr. 67505A/D00
  AC 200-240V, 50/60 Hz
  in bedrijf: 30 W
  standby: <1 W (met energiebesparingsfunctie)
  430 x 60 x 280 mm (B x H x D)
  4,6 kg
  5 °C - 35 °C
  5 % - 90 %
  ViewVision DR+ DVB-T PAL B/G, I, Secam DK
  ViewVision DR+ DVB-T PAL B/G, Secam L
  Analog: PAL; Digital: DVB-T

  Opnemen
  Opnameformaat
  DVD Video-Recording, DVD-VIDEO
  Beschrijfbare opslagmedia
  Hard Disc Drive (HDD) 250 GB,

  DVD-RW, DVD-R,

  DVD+RW, DVD+R
  Video-opnameformaat
  Aftastfrequentie 27MHz
  Comprimeringsformaat
  MPEG 2
  Audio-opnameformaat
  Aftastfrequentie
  48kHz
  Comprimeringsformaat
  Dolby Digital

  Weergave
  Frequentiebereik


  Ruisspanningsafstand
  Harmonische vervorming
  Dynamiek

  DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz tot bis 22 kHz,
  CD: 8 Hz tot 20 kHz
  DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz tot 44 kHz
  > 100 dB (AUDIO OUT-aansluiting)
  < 0,008% (AUDIO OUT-aansluiting)
  > 95 dB (AUDIO OUT-aansluiting)

  HDMI OUT
  Typ A, 19 Pin, LVDS digital, V1.2a
  S-VIDEO OUT
  (Y) 1,0 V (p-p), 75 Ohm , negative Sync.,

  (C) 0,3 V (p-p) 75 Ohm, Mini DIN 4-pin x 1
  COMPONENT VIDEO OUT
  (Y) 1,0 V (p-p), 75 Ohm, negative Sync.,

  RCA-bus x 1 (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p),

  75 Ohm,

  RCA-bus x 3
  Audio-uitgang (Digital-Audio)
  0,5 V (p-p), 75 Ohm, RCA-bus x 1
  Audio-uitgang (Optical-Audio)
  Optical-Anschluss x 1 (TOS-Link)
  Audio-uitgang (Analog-Audio) 2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ohm,

  RCA-bus (L, R) x 1 / SCART

  Impressum
  Loewe Opta GmbH is een naamloze vennootschap naar Duits recht met hoofdzetel
  in Kronach.
  Industriestraße 11, 96317 Kronach
  Telefoon: + 49 (0)9261 / 99-0
  Fax:
  + 49 (0)9261 / 99-500
  e-mail: ccc@loewe.de
  Handelsregister: Kantongerecht Coburg, nr. HRB 42243
  BTW-nummer: DE 193216550
  WEEE-registratienummer: DE 41359413
  Redactiedatum 10.07 2. editie
  © Loewe Opta GmbH, Kronach
  Alle rechten, inclusief de vertaalrechten, voorbehouden.
  Wijzigingen voorbehouden. In deze handleiding worden uitsluitend de basisfuncties van het respectieve toestel beschreven, niet de optionele uitbreidingen. Wij
  garanderen niet dat al de in deze handleiding beschreven functies compatibel
  zijn met de in uw toestel gebruikte softwareversie. Gelieve u indien nodig tot uw
  leverancier te wenden.
  Het design en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
  worden gewijzigd.

  Ingangen
  AERIAL IN
  Digitale antennevoeding
  VIDEO IN

  AUDIO IN

  DV IN
  USB

  antenne-ingang, 75 Ohm
  5 V/0,1 A (dubbel geïsoleerd, omschakelbaar)
  1,0 Vp-p 75 Ohm, negative Sync. ,
  RCA-bus x 2 / SCART x 2
  0 dBm > 47 kOhm, RCA-bus
  (L, R) x 2 / SCART x 2
  4 pins (i.LINK/IEEE 1394-Standard/DV-25)
  V 1.1

  61 - • Page 62

  Bediening van bijkomende apparaten
  Afstandsbediening instellen

  Loewe-toestellen bedienen

  De verschillende Loewe-toestellen kunnen als volgt worden ingesteld op de
  afstandsbediening Assist:

  De afstandsbediening gebruiken voor een DVD-speler
  druk op de DVD-toets; het lampje erboven brandt ca. 5 sec.  Toestel  Loewe TV (Q2500 - L2650)

  +  Loewe TV (Q2300 - Q2400)

  +  Loewe Centros 11x2

  +  Loewe Viewvision, Centros 21x2

  +  Loewe ViewVision DR+ DVB-T

  +  Loewe ViewVision 8106 H

  +  Loewe Auro 2216 PS/8116 DT

  +  Loewe Xemix 6222 PS

  +  Toetsencombinatie
  druk op de REC-toets; het lampje erboven brandt ca. 5 sec.
   Fabrieksinstellingen

  De opgegeven toetsencombinatie moet zolang (ca. 5s) ingedrukt worden gehouden,
  tot een van de LEDs twee keer knippert.

  - 62

  De afstandsbediening voor een recorder gebruiken

  De afstandsbediening voor een tv-toestel gebruiken
  druk op de TV-toets; het lampje erboven brandt ca. 5 sec.
  Bij iedere toetsdruk brandt het lampje van de geselecteerde modus (TV – REC
  – DVD – RADIO). • Page 63

  Afstandsbediening Assist – TV-modus
  Geluid uit/aan
  LED-lampje voor actuele modus
  Omschakelen om het tv-toestel te bedienen
  Omschakelen om de recorder te bedienen
  Timeroverzicht oproepen
  Beeldformaat instellen

  In-/uitschakelen in standby-modus

  Loewe TV: Radio Digital; lang: Radio Auro
  Omschakelen om het Auro/DVD-speler te bedienen
  Geluidsmenu aan/uit

  Zender direct kiezen;
  MENU: Getallen of letters invoeren

  AV-keuze oproepen
  EPG-programmagids aan/uit
  Teletekst aan/uit
  Menu oproepen/verbergen
  Volume zachter/harder

  Zenderoverzicht aan;
  MENU: bevestigen/oproepen

  Groene knop: Teletekst-functies
  Rode knop: Stilstaand beeld aan/uit;
  DR+: DR-archief oproepen;
  zender kiezen neer; DR+: Terugspringen; terugspoelen

  PIP aan/uit (beeld in beeld)
  Menu “ASSIST+” aan/uit
  Trefwoordenregister oproepen; MENU: Info-tekst aan/uit
  Statusweergave aan/uit; MENU: menu sluiten
  Zender kiezen op/neer
  PIP: positie van het PIP-beeld;
  MENU: selecteren/instellen
  56 Beeld verticaal verschuiven;
  34 TV draaien

  Gele knop: vorige zender
  Blauwe knop: Programma-informatie aan/uit
  Stilstaand beeld uit; DR+: Weergave/bladwijzer plaatsen
  Zender kiezen op; DR+: Vooruitspringen/vooruitspoelen

  DR+: Opname
  Stilstaand beeld aan/uit
  DR+: Pauze (Televisiekijken met timeshift starten)

  Stilstaand beeld aan; DR+: Stoppen

  63 - • Page 64

  Taalcodelijst
  Voer de gepaste code in voor de eerste instelling van“Disk Audio”, “Disk Ondertiteling” en/of “Disk Menu”. (Meer informatie hierover vindt u onder
  “Menu“ op pagina 22.)
  Code
  6565
  6566
  6570
  6577
  6582
  6583
  6588
  6590
  6665
  6669
  6671
  6672
  6678
  6679
  6682
  6765
  6779
  6783
  6789
  6865
  6869
  6890
  6976
  6978
  6979
  6983
  6984
  6985
  7065
  7073
  7074
  7079
  7082
  7089
  7165
  7168

  7176
  7178
  7185
  7265
  7273
  7282
  7285
  7289
  7365
  7378
  7383
  7384
  - 64

  Taal
  Afar
  Abchazisch
  Afrikaans
  Amharisch
  Arabisch
  Assamitisch
  Aymara
  Azeri
  Bashkir
  Witrussisch
  Bulgaars
  Bihari
  Bengaals
  Tibetaans
  Bretoens
  Catalaans
  Corsicaans
  Tsjechisch
  Welsh
  Deens
  Duits
  Bhutaans
  Grieks
  Engels
  Esperanto
  Spaans
  Estisch
  Baskisch
  Persisch
  Fins
  Fiji
  Faeröers
  Frans
  Fries
  Iers
  Schots
  Gaelisch
  Galicisch
  Guarani
  Gujarati
  Hausa
  Hindi
  Kroatisch
  Hongaars
  Armeens
  Interlingua
  Indonesisch
  IJslands
  Italiaans

  Code
  7387
  7465
  7473
  7487
  7565
  7575
  7576
  7577
  7578
  7579
  7583
  7585
  7589
  7665
  7678
  7679
  7684
  7686
  7771
  7773
  7775
  7776
  7778
  7779
  7782
  7783
  7784
  7789
  7865
  7869
  7876
  7879
  7982
  8065
  8076
  8083
  8084
  8185
  8277
  8279
  8285
  8365
  8368
  8372
  8373
  8375
  8376
  8377
  8378

  Taal
  Hebreeuws
  Japans
  Jiddisch
  Javaans
  Georgisch
  Kazachs
  Groenlands
  Cambodjaans
  Canadees
  Koreaans
  Kashmiri
  Koerdisch
  Kirgizisch
  Latijn
  Lingala
  Laotiaans
  Litouws
  Lets
  Malagassisch
  Maori
  Macedonisch
  Malayalam
  Mongools
  Moldavisch
  Marathi
  Maleis
  Maltees
  Birmees
  Nauru
  Nepali
  Nederlands
  Noors
  Oriya
  Punjabi
  Pools
  Pushto
  Portugees
  Quechua
  Reto-Romaans
  Roemeens
  Russisch
  Sanskriet
  Sindhi
  Servokroatisch
  Singhalees
  Slovaaks
  Sloveens
  Samoaans
  Shona

  Code
  8379
  8381
  8382
  8385
  8386
  8387
  8465
  8469
  8471
  8472
  8473
  8475
  8476
  8479
  8482
  8484
  8487
  8575
  8582
  8590
  8673
  8679
  8779
  8872
  8979
  9072
  9085

  Taal
  Somalisch
  Albanees
  Servisch
  Sudanees
  Zweeds
  Swahili
  Tamil
  Telugu
  Tadzjieks
  Thai
  Tigrinya
  Turkmeens
  Tagalog
  Tonga
  Turks
  Tataars
  Twi
  Oekraïens
  Urdu
  Oezbeeks
  Vietnamees
  Volapük
  Wolof
  Xhosa
  Yoruba
  Chinees
  Zoeloe • Page 65

  Landcodelijst
  Voer de correcte code in voor de eerste instelling van de “Land Code“ (zie pagina 25).
  Code
  AD
  AE
  AF
  AG
  AI
  AL
  AM
  AN
  AO
  AQ
  AR
  AS
  AT
  AU
  AW
  AZ
  BA
  BB
  BD
  BE
  BF
  BG
  BH
  BI
  BJ
  BM
  BN
  BO
  BR
  BS
  BT
  BV
  BW
  BY
  BZ
  CA
  CC
  CF
  CG
  CH
  CI
  CK
  CL
  CM
  CN
  CO
  CR
  CS
  CU

  Land
  Andorra
  Verenigde Arabische Emiraten
  Afghanistan
  Antigua en Barbuda
  Anguilla
  Albanië
  Armenië
  Nederlandse Antillen
  Angola
  Antarctica
  Argentinië
  Amerikaans-Samoa
  Oostenrijk
  Australië
  Aruba
  Azerbeidzjan
  Bosnië-Herzegovina
  Barbados
  Bangladesh
  België
  Burkina Faso
  Bulgarije
  Bahrein
  Burundi
  Benin
  Bermuda
  Brunei Darussalam
  Bolivië
  Brazilië
  Bahama‘s
  Bhutan
  Bouvet-eilanden
  Botswana
  Wit-Rusland
  Belize
  Canada
  Kokos-eilanden (Keeling)
  Centraal-Afrikaanse Republiek
  Kongo
  Zwitserland
  Ivoorkust
  Cookeilanden
  Chili
  Kameroen
  China
  Colombia
  Costa Rica
  Vroegere Tsjechoslowakije
  Cuba

  Code
  CV
  CX
  CY
  CZ
  DE
  DJ
  DK
  DM
  DO
  DZ
  EC
  EE
  EG
  EH
  ER
  ES
  ET
  FI
  FJ
  FK
  FM
  FO
  FR
  FX

  GA
  GB
  GD
  GE
  GF
  GH
  GI
  GL
  GM
  GN
  GP
  GQ
  GR
  GS

  GT
  GU
  GW
  GY
  HK
  HM
  HN
  HR
  HT

  Land
  Kaapverdië
  Christmaseiland
  Cyprus
  Tsjechische Republiek
  Duitsland
  Djibouti
  Denemarken
  Dominica
  Dominicaanse Republiek
  Algerije
  Ecuador
  Estland
  Egypte
  West Sahara
  Eritrea
  Spanje
  Ethiopië
  Finland
  Fiji
  Falklandeilanden
  Micronesia
  Faeröer
  Frankrijk
  Frankrijk (Europees
  grondgebied)
  Gabon
  Groot-Brittannië
  Grenada
  Georgië
  Frans-Guyana
  Ghana
  Gibraltar
  Groenland
  Gambia
  Guinea
  Guadeloupe (Frans)
  Equatoriaal-Guinea
  Griekenland
  S. Georgia & S. Sandwich
  eilanden
  Guatemala
  Guam (USA)
  Guinee-Bissau
  Guyana
  Hongkong
  Heard en McDonald eilanden
  Honduras
  Croatië
  Haïti

  Code
  HU
  ID
  IE
  IL
  IN
  IO
  Oceaan
  IQ
  IR
  IS
  IT
  JM
  JO
  JP
  KE
  KG
  KH
  KI
  KM
  KN
  KP
  KR
  KW
  KY
  KZ
  LA
  LB
  LC
  LI
  LK
  LR
  LS
  LT
  LU
  LV
  LY
  MA
  MC
  MD
  MG
  MH
  MK
  ML
  MM
  MN
  MO
  MP
  MQ
  MR

  Land
  Hongarije
  Indonesië
  Ierland
  Israël
  India
  Brits territorium in de Indische
  Irak
  Iran
  IJsland
  Italië
  Jamaica
  Jordanië
  Japan
  Kenia
  Kirgizië
  Cambodja
  Kiribati
  Comoren
  Saint Kitts en Nevis
  Noord-Korea
  Zuid-Korea
  Koeweit
  Caymaneilanden
  Kasachstan
  Laos
  Libanon
  Saint Lucia
  Liechtenstein
  Sri Lanka
  Liberia
  Lesotho
  Litouwen
  Luxemburg
  Letland
  Libië
  Marokko
  Monaco
  Moldavië
  Madagaskar
  Marshalleilanden
  Macedonië
  Mali
  Myanmar
  Mongolië
  Macau
  Noordelijke Marianen
  Martinique (French)
  Mauretanië

  Code
  MS
  MT
  MU
  MV
  MW
  MX
  MY
  MZ
  NA
  NC
  NE
  NF
  NG
  NI
  NL
  NO
  NP
  NR
  NU
  NZ
  OM
  PA
  PE
  PF
  PG
  PH
  PK
  PL
  PM
  PN
  PR
  PT
  PW
  PY
  QA
  RE
  RO
  RU
  RW
  SA

  Land
  Montserrat
  Malta
  Mauritius
  Maldiven
  Malawi
  Mexico
  Maleisië
  Mozambique
  Namibië
  Nieuw-Caledonië (Frans)
  Niger
  Norfolkeiland
  Nigeria
  Nicaragua
  Nederland
  Noorwegen
  Nepal
  Nauru
  Niue
  Nieuw-Zeeland
  Oman
  Panama
  Peru
  Polynesië (Frans-)
  Papoea-Nieuw-Guinea
  Filipijnen
  Pakistan
  Polen
  Saint-Pierre en Miquelon
  Pitcairneilanden
  Puerto Rico
  Portugal
  Palau
  Paraguay
  Qatar
  Réunion (Frans)
  Roemenië
  Russische Federatie
  Rwanda
  Saoedi-Arabië

  65 - • Page 66

  Service
  Loewe Austria GmbH
  Parkring 10
  1010 Wien, Österreich
  Tel.: +43 - 810/0810-24 (zum Ortstarif)
  EMail loewe@loewe.co.at
  International Dynamics
  Australasia Pty Ltd.
  129 Palmer Street
  Richmond 3121, Victoria, Australia
  Tel. +61 - 3 - 94 29 08 22
  Fax +61 - 3 - 94 29 08 33
  Email mail@internationaldynamics.com.au
  Loewe Opta Benelux NV/SA
  Uilenbaan 84
  2160 Antwerpen, België
  Tel. +32 - 3 - 2 70 99 30
  Fax +32 - 3 - 2 71 01 08
  Email ccc@loewe.be
  Telion AG
  Rütistrasse 26
  8952 Schlieren, Schweiz
  Tel. +41 - 44 732 15 11
  Fax +41 - 44 732 15 02
  Email infocpe@telion.ch
  HADJIKYRIAKOS & SONS LTD.
  Prodromou 121, P.O Box 21587
  1511 Nicosia, Cyprus
  Tel. +357 - 22 87 21 11
  Fax +357 - 22 66 33 91
  Email Efthymios@hadjikyriakos.com.cy
  Ing. Ivo Tietz
  Dolní nám. 9
  746 01 Opava, Česko
  Tel. +420 553 624 944
  Fax +420 553 623 147
  Email tietz@opava.cz
  Loewe Opta GmbH,
  Customer Care Center
  Industriestraße 11
  96317 Kronach, Deutschland
  Tel. +49 1801–22256393
  Fax +49 9261–99500
  Email ccc@loewe.de

  66

  Kjaerulff 1 A/S
  C.F. Tietgens Boulevard 19
  5220 Odense SØ, Denmark
  Tel. +45 - 66 13 54 80
  Fax +45 - 66 13 54 10
  Email mail@kjaerulff1.com

  Loewe Italiana SRL
  Largo del Perlar, 12
  37135 Verona (VR), Italia
  Tel. +39 - 045 82 51 619
  Fax +39 - 045 82 51 622
  Email Angelo.Lorenzi@loewe.it

  DSV TRADING SA
  Plac Kaszubski 8
  81-350 Gdynia, Polska
  Tel. +48 - 58 - 6 61 28 00
  Fax +48 - 58 - 6 61 44 70
  Email market@dsv.com.pl

  Gaplasa S.A.
  Conde de Torroja, 25
  28022 Madrid, España
  Tel. +34 - 917 48 29 60
  Fax +34 - 913 29 16 75
  Email loewe@maygap.com

  PL Trading (pz 2004) Ltd.
  27, Aliat Hanoar St.
  Givataiim 53401, Israel
  Tel. +972 - 3 - 57 27 155
  Fax +972 - 3 - 57 27 150
  Email info@loewe.co.il

  Service Center Loewe
  ul. Verkhnaya Maslovka, d. 29
  125083 Moscow, Россия
  Tel. +7 - 495 612 50 43
  Fax +7 - 495 612 47 10
  Email service@atc.ru

  Loewe Opta France S.A.
  13 rue du Dépôt,
  Parc del l‘Europe, BP 10010
  67014 Strasbourg Cédex, France
  Tel. +33 - 3- 88 79 72 50
  Fax +33 - 3- 88 79 72 59
  Email loewe.france@wanadoo.fr

  Mirage Holdings Ltd
  Flamingo Complex, Cannon Road
  Qormi, Malta
  Tel. +356 - 22 - 79 40 00
  Fax +356 - 21 - 44 59 83
  Email servicing@mirage.com.mt

  Kjaerulff 1 AB
  Ridbanegatan 4, Box 9076
  21377 Malmö, Sverige
  Tel. +46 - 4 06 79 74 00
  Fax +46 - 4 06 79 74 01
  Email Sweden@kjaerulff1.com

  SOMARA S.A.
  377, Rue Mustapha El Maani
  20000 Casablanca, Morocco
  Tel. +212 - 22 22 03 08
  Fax +212 - 22 26 00 06
  Email somara@wanadoopro.ma

  BaSys Czech & Slovak s.r.o.
  Stará Vajnorská 17/A
  831 04 Bratislava, Slovakia
  Tel. + 421 2 49 10 66 18
  Fax + 421 2 49 10 66 33
  Email: loewe@basys.sk

  CableCom AS
  Gneisveien 12
  3221 Sandefjord, Norge
  Tel. +47 - 33 48 33 48
  Fax +47 - 33 44 60 44
  Email soren@cablecom.no

  Jadran Trgovsko Podjetje
  Partizanska cesta 69
  6210 Sezana, Slovenija
  Tel. +386 - 57 31 04 40
  Fax +386 - 57 31 04 42
  Email milos.zvanut@jadran.si

  International Dynamics (NZ) Pty Ltd
  PO Box 109 317, Newmarket
  Auckland, New Zealand
  Tel. +64 9 379 0179
  Fax +64 9 379 0279
  Email: enquiries@internationaldynamics.
  co.nz

  Enkay Elektronik Servis Müdürlügü
  Alemdag Cad: Site Yolu No.: 10
  Ümraniye/ Istanbul, Türkiye
  Tel. +90 - 216 634 44 44
  Fax +90 - 216 634 39 88
  Email mhatipog@enkaygroup.com

  Kjaerulff 1 OY
  Uudenmaantie 100
  20760 Piispanristi, Finland
  Tel. +358 - 20 751 3800
  Fax +358 - 20 751 3801
  Email Finland@kjaerulff1.com
  Loewe UK Limited
  Century Court, Riverside Way
  Riverside Business Park, Irvine, Ayrshire
  KA11 5DD, UK
  Tel. +44 - 1294 315 000
  Fax +44 - 1294 315 001
  Email enquiries@loewe-uk.com
  SIBA Engineering S.A.
  6, Kifisou Av.,
  122 42 Aegaleo, Hellas
  Tel. +30 - 210 - 5913793
  Fax +30 - 210 - 5317755
  Email service@siba.gr
  Basys Magyarorszagi KFT
  Epitok utja 2–4
  2040 Budaörs, Magyar
  Tel. +36 - 23 41 56 37 (121)
  Fax +36 - 23 41 51 82
  Email basys@mail.basys.hu

  Videoacústica
  Comercio e Representacoes de
  Equipamentos Electronicos S.A.
  Estrada Circunvalacao,
  Quinta do Paizinho, Arm. 5
  2795-632 Carnaxide, Portugal
  Tel. +351 - 2 14 24 17 70
  Fax +351 - 2 14 18 80 93
  Email office@videoacustica.pt

  Videonix (Pty) Ltd
  P.O. Box 31952, Kyalami 1684
  Republic of South Africa
  Tel. +27 - 1 14 66 47 00
  Fax +27 - 1 14 66 42 85
  Email mail@loewe.co.za

  © by Loewe Opta 070918 • Page 67

  Glossarium
  A
  AV-bus: audio- en videosignaal.
  AV-bronnen: audio-/videobron.
  AVS: Audio/Video Frontbussen op het tv-toestel (Cinch en Mini-DIN)
  B
  Beeld-in-beeld: zie PIP.
  C
  Cinch-kabel: kabel voor de transmissie van geluid of beeld.
  Component Signal: Het Component-Video Signal bestaat uit een „Y“ helderheidsignaal, evenals uit de kleurverschilsignalen rood en blauw „U“ en „V“. dat is de
  reden waarom het ook vaak YUV-Signal wordt genoemd. Als het signaal in het
  volledige proces (Progressive Scan) wordt getransfereerd, noemt men die signalen
  YCrCb. Bij een transmissie in halve beelden (interliniëring of Interlace), worden de
  signalen YPrPb genoemd.
  D
  Digital Link: Systeem voor de besturing van recorders (voor video- en DVD-recorders van Loewe) via de Euro AV-bussen van het Loewe tv-toestel bij een verborgen
  opstelling. Besturing van de recorder voor Timeropnamen.
  Digital Link Plus: Systeem voor de besturing van de recorder volgens protocol 50.
  Voor analoge zenders worden zend- en timergegevens via de Euro AV-bussen
  naar de recorder verzonden. De Timeropname wordt uitsluitend vanaf de recorder
  gerealiseerd. Afwijkende betekenis bij verschillende fabrikanten.
  DTS: Digitale meerkanaals-audio.
  Dolby Digital: Digitale meerkanaals-audio.
  Dolby Pro Logic: Analoge meerkanaals-audio.
  Dolby Surround: is een analoge meerkanaals-audiosystem dat met behulp van een
  matrixcodering vier audiokanalen op twee audiosporen instelt.
  Dolby Virtual: Dolby Pro Logic-adiosignalen worden via twee luidsprekers als virtueel
  Surround-Signal weergegeven.
  DVD: afkorting van Digital Video Disc en later van Digital Versatile Disc (Engels
  voor digitale veelzijde schijf).
  DVD-Preceiver: Gecombineerd toestel bestaande uit DVD-speler en radio.
  DVI: Digital Visual Interface, is een interface voor de transmissie van digitale videobeelden en grafische beelden (zonder geluid).
  E
  Euro AV-bus: interface voor de aansluiting van videoapparatuur op een tv-toestel.
  Deze bus wordt ook vaak de Scart-bus genoemd.
  H
  HDCP: standaard voor opname blokkerende signalen.
  HDMI: High Definition Multimedia Interface, is een nieuw ontwikkelde interface
  voor de volledige transmissie van audio- en videogegevens.
  L
  LCD: Liquid Crystal Display, (Engels voor een beeldscherm opgebouwd uit vloeibare
  kristallen).
  L-Link: interface voor de herkenning en besturing van Loewe audiocomponenten.

  M
  MPEG: digitaal compressieproces voor video.
  Modulator: zender in de recorder, om signalen via de tuner van het tv-toestel te
  kunnen ontvangen.
  Mono: Eenkanaals-audio.
  N
  NICAM: Audionorm. NICAM wordt in België, Denemarken, Engeland, Frankrijk,
  Zweden en Spanje gebruikt.
  NTSC: Amerikaanse kleurnorm.
  P
  PAL: Europese kleurnorm.
  PCM: Puls Code Modulation voor digitaal geluid.
  PIP: Picture in Picture (Engels voor beeld-in-beeld), een functie die twee beelden
  op een beeldscherm weergeeft.
  Progressive Scan: Onder Progressive Scan (Engels voor stapsgewijze aftasting «,
  met als afkorting: PS) of volledig proces wordt een techniek van beeldopbouw van
  monitoren, tv-toestelen, beamers en andere weergaveapparatuur verstaan, waarbij
  het weergaveapparaat – anders dan bij de Interlace-techniek – geen intergelinieerde
  halve beelden ontvangt, maar van volledige beelden wordt voorzien.
  R
  RGB: kleursignaal rood, groen en blauw.
  S
  Schakelspanning: videoapparatuur geeft deze spanning af om het tv-toestel op
  weergave om te zetten.
  SECAM: Franse kleurnorm.
  Set-Top-Box: Als Set-Top-Box (afkorting: STB) wordt in de amusementtechniek als een
  apparaat bezien dat aan een ander – meestal een tv-toestel – wordt aangesloten
  en daarmee de gebruiker extra gebruiksmogelijkheden kan bieden.
  Signaalsterkte: sterkte van het ontvangen signaal.
  Signaalkwaliteit: kwaliteit van het inkomende signaal.
  Stereo: tweekanaals-audio.
  T
  Terrestrisch: bij de gegevensoverdracht wordt een radio-overdracht als terrestrisch
  bezien omdat geen satelliet als tussenstation wordt gebruikt.
  Tuner: Engels voor ontvanger.
  V
  VPS: het Video Program System (VPS) is een signaal dat een aantal (maar niet alle)
  tv-zenders in het VBI van het tv-signaal overdragen. Het signaal helpt video- of
  DVD-recorders, om net als bij opnamen van uitzendingen op de starttijd, uitval van
  de zender en het uitlopen van geplande uitzendduur te reageren.
  Y
  Ycc/Ypp: Kleurstandaard bij Set-Top-Boxen.

  67 - • Page 68

  Index
  A
  Aansluiten 12
  Accessoires 15
  Algemeen 12
  Antenne 12
  Camcorder 15
  Decoder-box 14
  Satellietontvanger 13
  Set-Top Box 13
  Tv-toestel 13
  Versterker 14
  Accessoires 6
  Achteraanzicht 5
  Afspeelbare discs 10
  Afstandsbediening 3,42
  Afvalverwijdering 7
  AUDIO OUT 5
  Automatische programmering 18
  Auto Periode 26
  B
  Bediening van bijkomende apparaten 62
  Beeld-in-beeld (PIP) 35
  Beschrijfbare discs 9
  Bestanden/mappen kopiëren/
  verplaatsen 38
  C
  Card-Reader 41
  COMPONENT VIDEO OUT 5
  Copyright 10
  CPRM 10
  D
  Diashow 40
  Digital Link 7,15
  Digital Link Plus 7,18
  Digital Video 47
  Disc beveiliging 28
  Disc Initialisatie 27
  Disc Label 28
  Display 5
  DivX-registratiecode 25
  Dolby Digital 23
  DRC 23
  DTS 23
  DVD-Taste 62
  DV IN 4
  DV Opname Audio 26

  - 68

  F
  Foto-modus 40
  G
  Geluid 23
  Glossarium 67
  H
  Hard Disc Drive 7
  HDMI 5,31
  HDMI-modus 31
  I
  Impressum 61
  Installatie 6
  Instellen Wachtwoord 23,24
  K
  Kopiëren 56–58
  High-Speed-kopiëren 56
  Van DVD naar HDD kopiëren 57
  Van HDD naar DVD kopiëren 57
  L
  Land Code 25
  Landcodelijst 65
  M
  Menu Instellingen 17
  Algemeen 18
  Menu Blokkeren 23
  Menu Disc 27
  Menu Geluid 23
  Menu Opname 26
  Menu Taal 22
  Menu weergave 22
  Merkenrecht 6
  MPEG 23
  N
  NICAM 21
  O
  Opmerkingen in verband met discs 11
  Opname 43–47
  Clip-opname 43
  Digital Video 47
  Externe bronnen 46
  Gelijktijdige opname en weergave 44
  Manuele opname 44
  Opname op de Hard Disc Drive 43
  ShowView 45
  Timeropname 45

  Timer Overzicht 46
  Timeshiftmodus 43
  Opname bewerken 48–55
  Deel wissen 51
  Hoofdstukkenoverzicht 48
  Hoofdstukmarkeerpunten
  toevoegen 49
  Hoofdstuk selecteren 52
  Origineel en Playlist bewerken 49
  Sorteren 52
  Startpunt van de Titel selecteren 52
  Titel 52
  Titel beveiligen 55
  Titeloverzicht 48
  Titel samenvoegen 53
  Titel verdelen 54
  Opname Mode Instellen 26
  OPTICAL 5
  P
  PBC - Weergavebesturing 28
  PIP 35
  Power Save Mode 22
  Probleemoplossing 59–60
  Progressive Scan 12
  R
  Regionale code 11
  Resetten 12
  S
  Service 66
  Symboolen 11
  T
  Taalcodelijst 64
  Technische gegevens 61
  Televisiemodus 29
  Termen i.v.m. discs 11
  Tijd instellen 21
  TV Rec Audio 26
  V
  Veiligheidsvoorschriften 8
  Verborgen opstelling 15
  Voltooien 27
  Vooraanzicht 4

  W
  Wachtwoord uitschakelen 24
  Weergave 32
  3D-surround 34
  Audio-CD 37
  Cameraposities 34
  Digitale audioformaten 34
  Discmenu 34
  DivX-bestanden 36
  Herhalen 33
  HOOFDSTUK / TRACK selecteren 32
  MP3/WMA-media 37
  Ondertiteling 35
  Overspringen 32
  Programmalijst 39,42
  Slow-motion 33
  Stilstaand beeld 33
  Tijd 33
  TITEL selecteren 32
  Zoeken 32
  Weergave van geheugenmedia met
  gemengde inhoud 35
  Z
  Zender kiezen 29


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Loewe Viewvision DR DVB-T wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Loewe Viewvision DR DVB-T in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 11,64 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Loewe Viewvision DR DVB-T

Loewe Viewvision DR DVB-T Bedienungsanleitung - Deutsch - 71 seiten

Loewe Viewvision DR DVB-T Bedienungsanleitung - Englisch - 71 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info