Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
Harmony 525
Gebruikershandleiding versie 1.0
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Harmony 525
  Gebruikershandleiding versie 1.0 • Page 2

  Harmony 525

  Gebruikershandleiding

  Inhoudsopgave
  INTRODUCTIE.............................................................................................................................................. 1
  UW HARMONY-AFSTANDSBEDIENING LEREN KENNEN ..................................................................................... 2
  HET ONLINE-SETUPPROCES STARTEN ........................................................................................................... 3
  UW HARMONY-AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN............................................................................. 4
  HELP OP UW HARMONY-AFSTANDSBEDIENING WEERGEVEN ............................................................................ 4
  Beschikbare soorten Help...................................................................................................................... 4
  De Harmony-assistent gebruiken .......................................................................................................... 5
  EEN ACTIVITEIT SELECTEREN ........................................................................................................................ 5
  INDIVIDUELE APPARATEN BEDIENEN .............................................................................................................. 5
  DE TELETEKSTKNOPPEN GEBRUIKEN ............................................................................................................. 6
  UW HARMONY-AFSTANDSBEDIENING AANPASSEN............................................................................ 7
  HET DISPLAY VAN DE HARMONY-AFSTANDSBEDIENING AANPASSEN................................................................. 8
  Het gedrag van knoppen in een activiteit wijzigen................................................................................. 8
  Knoppen met aangepaste labels toevoegen ......................................................................................... 9
  DE INSTELLINGEN VOOR UW HARMONY-AFSTANDSBEDIENING WIJZIGEN ........................................................ 10
  INFRAROODOPDRACHTEN (IR) LEREN.......................................................................................................... 10
  De infraroodsensor gebruiken ............................................................................................................. 10
  Een infraroodopdracht een naam geven ............................................................................................. 11
  EXTRA HULP VERKRIJGEN..................................................................................................................... 12
  Antwoord op uw vragen vinden ........................................................................................................... 12
  Problemen met uw Harmony-afstandsbediening oplossen ................................................................. 12

  v. 1.0

  pagina i • Page 3

  Harmony 525

  Gebruikershandleiding

  Introductie
  Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Harmony-afstandsbediening! Ware systeemcontrole is nu binnen
  handbereik. In deze handleiding worden de algemene online-setup, aanpassingen en hoofdfuncties van
  uw Harmony-afstandbediening uitgelegd.
  Als u niet zeker weet hoe u uw Harmony-afstandsbediening moet instellen, volgt u de informatie en
  instructies in de software voor de Logitech Harmony-afstandsbediening (ook wel 'software voor de
  Harmony-afstandsbediening' genoemd).
  De Harmony-afstandsbediening is een internetgestuurde universele afstandsbediening. Uw Harmonyafstandsbediening kan de meeste apparaten bedienen die IR-signalen (infrarood) begrijpen.
  U kunt uw Harmony-afstandsbediening gemakkelijk configureren:


  Er wordt u een aantal vragen gesteld over uw entertainmentapparaten zodat u uw eigen
  persoonlijke configuratie voor de Harmony-afstandsbediening kunt maken.  Uw antwoorden geven ons een beschrijving van de entertainmentapparaten die u wilt bedienen,
  hoe ze ingesteld zijn, en uw voorkeuren voor de bediening ervan.  Als een van uw apparaten niet in de database van de Harmony-afstandsbediening staat, leert de
  Harmony-afstandsbedieningssoftware over uw apparaat en wordt het aan uw configuratie
  toegevoegd.  Wanneer u ons over uw apparaten hebt verteld, wordt u door de stappen voor het instellen van
  activiteiten geleid. Het maken van activiteiten is eenvoudig: u wordt gevraagd te specificeren
  welke apparaten u in een activiteit gebruikt, en hoe u specifieke functies, zoals het volume, in die
  activiteit wilt regelen.
  ƒ

  Een activiteit is een set opdrachten die de Harmony-afstandsbediening naar uw
  entertainmentsysteem verzendt om de benodigde apparaten aan te zetten.

  ƒ

  Wanneer u een activiteit hebt geselecteerd, bent u in activiteitenmodus en wordt de
  functionaliteit van elke knop op uw Harmony-afstandsbediening automatisch voor die
  activiteit geconfigureerd.

  ƒ

  Daarnaast geven de displayknoppen u toegang tot andere opdrachten voor die activiteit, die
  niet aan de standaardknoppen toegewezen kunnen worden.

  Voorbeeld
  Voor de activiteit Televisie kijken zendt de Harmony-afstandsbediening opdrachten naar uw
  entertainmentsysteem om de benodigde apparaten aan te zetten zodat u televisie kunt kijken. De
  afstandsbediening wordt automatisch voor de activiteit geconfigureerd op basis van de
  antwoorden die u tijdens het online-setupproces voor de activiteit hebt geselecteerd.
  Aan het eind van het setup-proces wordt uw eigen configuratie in uw Harmony-afstandsbediening
  geladen.
  Met de software voor uw Harmony-afstandsbediening kunt u:


  alle functies van uw Harmony-afstandsbediening aanpassen.  meer entertainmentapparaten toevoegen.  meer activiteiten toevoegen.

  v. 1.0

  pagina 1 • Page 4

  Harmony 525

  Gebruikershandleiding

  Uw Harmony-afstandsbediening leren kennen
  Vele knoppen van de Harmony-afstandsbediening zijn standaard afstandsbedieningsknoppen. Sommige
  knoppen en andere hardware komen u misschien niet zo bekend voor. De extra knoppen en hardware
  geven u toegang tot de speciale functies van de Harmony-afstandsbediening.

  USB-connector: Sluit het ene uiteinde van de USB-draad op deze connector
  aan en het andere uiteinde op uw computer, zodat u uw configuratie met
  behulp van de software voor de Harmony-afstandsbediening kunt
  downloaden.
  OFF: Hiermee zet u alle apparaten met één druk op een knop uit.
  Display: Hierop wordt een lijst met uw activiteiten en apparaten, hulp,
  infraroodopdrachten (IR) en beschikbare lijsten weergegeven.
  Displayknoppen: Gebruik de knoppen aan de zijkant van het display om de
  bijbehorende opdracht te selecteren.
  Pijl naar links/rechts: Hiermee kunt u meer opties op het display bekijken.
  Activities: Druk op 'Activities' om een lijst met activiteiten te bekijken die u
  hebt toegevoegd. Druk op de displayknop naast de gewenste activiteit, en de
  Harmony-afstandsbediening stelt uw entertainmentsysteem in.
  Devices: Hiermee worden al uw apparaten op het display weergegeven,
  zodat u elk apparaat kunt selecteren en direct kunt bedienen.
  Teletekstknoppen: Dit is een service van de televisieaanbieder. Gebruik de
  teletekstknoppen om deze service op te roepen (alleen beschikbaar wanneer
  u tv een teletekstdecoder heeft). Hoewel teletekst voor deze knoppen de
  standaardinstelling is in de activiteit Televisie kijken, kunt u deze knoppen
  aanpassen om andere opdrachten te verzenden.
  Help: Hiermee worden u eenvoudige vragen gesteld zodat uw Harmonyafstandsbediening problemen kan oplossen die u met een activiteit hebt.
  Guide: Hiermee kunt u programmalijsten bekijken, als u een apparaat met
  deze functie hebt.
  Info: Hiermee krijgt u extra informatie over programmalijsten, als u een
  apparaat met de functie Guide hebt.
  Exit: Hiermee sluit u de gidsfunctie af.
  Menu: Hiermee krijgt u toegang tot het menusysteem van een apparaat, als u
  een apparaat met deze functie hebt.
  Prev: Hiermee gaat u naar het vorige televisiekanaal.
  Glow: Hiermee schakelt u de verlichting van de Harmony-afstandsbediening
  in en uit.
  Poort voor infrarood leren: De Harmony-afstandsbediening gebruikt deze poort om opdrachten van uw
  oorspronkelijke afstandsbediening te leren.

  v. 1.0

  pagina 2 • Page 5

  Harmony 525

  Gebruikershandleiding

  Het online-setupproces starten
  Wanneer u de software voor de Logitech Harmony-afstandsbediening hebt geïnstalleerd, wordt u door
  een reeks vraag-en-antwoord-stappen geleid om de vijf hoofdstappen van het online-setupproces te
  voltooien:
  1. Aanmeldingsgegevens: Maak uw aanmeldingsgegevens.
  2. Verbinding controleren: Hiermee wordt ervoor gezorgd dat uw computer en uw Harmonyafstandsbediening goed communiceren.
  3. Apparaten instellen: Hiermee geeft u ons informatie over de apparaten in uw persoonlijke
  thuisbioscoopsysteem.
  4. Activiteiten instellen: Hiermee geeft u ons informatie over de manier waarop uw apparaten
  samenwerken om activiteiten uit te voeren (bijvoorbeeld Televisie kijken).
  5. Afstandsbediening updaten: Hiermee wordt uw afstandsbediening met uw persoonlijke
  instellingen bijgewerkt.
  N.B.: Wanneer u de software voor de Harmony-afstandsbediening gebruikt, kunt u op Help
  klikken om specifieke hulp voor de huidige stap te verkrijgen.

  v. 1.0

  pagina 3 • Page 6

  Harmony 525

  Gebruikershandleiding

  Uw Harmony-afstandsbediening
  gebruiken
  In deze sectie staat informatie over het gebruik van uw afstandsbediening.

  Help op uw Harmony-afstandsbediening weergeven
  Soms kan het zijn dat de activiteit niet werkt wanneer u deze selecteert. Dit kan gebeuren wanneer de
  Harmony-afstandsbediening vele infraroodopdrachten verzendt om al uw apparaten voor een activiteit in
  te stellen, maar één of meer apparaten sommige opdrachten niet ontvangen. De Harmonyafstandsbediening loopt dan niet synchroon met uw apparaten (de afstandsbediening denkt bijvoorbeeld
  dat een van uw apparaten aanstaat, terwijl het uitstaat). Hier volgen een aantal redenen waarom de
  Harmony-afstandsbediening misschien niet langer synchroon loopt met uw systeem:


  Er loopt iemand tussen de Harmony-afstandsbediening en uw entertainmentsysteem terwijl er
  een activiteit gestart wordt.  U richt uw Harmony-afstandsbediening weg van uw systeem terwijl er een activiteit gestart wordt.  Een object blokkeert de directe lijn tussen uw Harmony-afstandsbediening en het systeem.  U bevindt zich heel ver van uw entertainmentsysteem vandaan.

  Gebruik de knop Help op uw Harmony-afstandsbediening om de afstandsbediening opnieuw met uw
  apparaten te synchroniseren. Zorg ervoor dat de oorzaak van het probleem is aangepakt voordat u
  opnieuw synchroniseert.
  Voorbeeld
  Verwijder alle obstakels zodat de entertainmentapparaten de infraroodopdrachten van de
  Harmony-afstandsbediening kunnen ontvangen.
  Zo synchroniseert u opnieuw:
  1. Druk op de knop Help.

  2. Beantwoord de vragen op het display van de afstandsbediening door Ja of Nee te selecteren. Als
  u een vraag met 'Nee' beantwoordt, zendt de Harmony-afstandsbediening de benodigde opdracht
  opnieuw en wordt u nogmaals dezelfde vraag gesteld.
  Wanneer u klaar bent, loopt de Harmony-afstandsbediening weer synchroon met uw apparaten.

  Beschikbare soorten Help
  U kunt de knop Help op uw Harmony-afstandsbediening aanpassen zodat deze een van de volgende
  typen Help biedt:

  v. 1.0

  Slimme Help
  pagina 4 • Page 7

  Harmony 525

  Gebruikershandleiding

  Hiermee worden vragen gesteld over de apparaten die aanstaan tijdens een specifieke activiteit.


  Volledige Help
  Hiermee worden vragen gesteld over alle apparaten in uw systeem.

  Selecteer volledige Help als apparaten niet naar wens bediend kunnen worden en de Help op de
  afstandsbediening u over deze apparaten geen vragen stelt.
  Zo selecteert u het gewenste Help-type:
  1. Sluit uw Harmony-afstandsbediening op uw computer aan om de Harmony-software te starten.
  2. Klik op Voorkeuren voor afstandsbediening.
  3. Klik op Instellingen.

  De Harmony-assistent gebruiken
  Extra hulp is beschikbaar via uw afstandsbediening wanneer u de Harmony-assistent inschakelt.
  Zo schakelt u deze functie in/uit via de software voor de Harmony-afstandsbediening:
  1. Op de startpagina in de Harmony-software klikt u op Voorkeuren voor afstandsbediening.
  2. Klik op Instellingen.
  Terwijl u via de knop Help apparaatproblemen in een activiteit kunt oplossen, geeft de Harmonyassistent u gebruiksaanwijzingen voor uw Harmony-afstandsbediening. Het volgende is een voorbeeld
  van het soort Help dat de Harmony-assistent biedt:
  Voorbeeld
  Als sommige apparaten niet goed ingesteld zijn, drukt u nu op 'Help'.

  Een activiteit selecteren
  Druk op de knop Activities om de activiteiten te bekijken die u hebt toegevoegd. Het display geeft dan de
  toegevoegde activiteiten weer. Druk op de overeenkomende displayknop naast de activiteit die u wilt
  starten.
  Wanneer u een activiteit selecteert, wordt er standaard een bericht op het display
  van de afstandsbediening weergegeven, met een herinnering dat u de
  afstandsbediening op uw entertainmentsysteem gericht moet houden terwijl de
  activiteit gestart wordt. Zo wordt gegarandeerd dat alle IR-signalen (infrarood)
  goed verzonden worden.
  Zo schakelt u het bericht 'Activiteit starten' in/uit:
  1. Sluit uw Harmony-afstandsbediening op uw computer aan om de
  Harmony-afstandsbedieningssoftware te starten.
  2. Klik op Voorkeuren voor afstandsbediening.
  3. Klik op Instellingen.

  Individuele apparaten bedienen
  Druk op Devices om naar apparaatmodus over te schakelen. De apparaatmodus geeft u toegang tot alle
  mogelijke opdrachten voor elk apparaat dat in de configuratie van uw Harmony-afstandsbediening is
  opgenomen. U hoeft niet in een activiteit te zijn om apparaatmodus op te kunnen roepen. Bij normaal
  gebruik van uw Harmony-afstandsbediening zou u de apparaatmodus echter nooit hoeven te gebruiken.
  Deze modus dient alleen gebruikt te worden om een specifieke opdracht naar een specifiek apparaat te
  verzenden.
  U kunt het gebruik van apparaatmodus elimineren door uw activiteiten aan te passen.

  v. 1.0

  pagina 5 • Page 8

  Harmony 525

  Gebruikershandleiding

  Voorbeeld
  U kunt opdrachten op het display zetten of aan specifieke knoppen toewijzen.
  Zie Uw Harmony-afstandsbediening aanpassen.
  U kunt op elk moment op Devices drukken om naar apparaatmodus over te schakelen. Wanneer u in
  deze modus bent, toont de Harmony-afstandsbediening een lijst met alle apparaten in uw configuratie.
  Selecteer een apparaat in de lijst, en de Harmony-afstandsbediening zal alleen de functies voor dat
  apparaat bedienen.
  Voorbeeld
  Als u de televisie kiest, bedienen de cijfer-, volume- en kanaalknoppen allemaal uw televisie.
  Druk op Devices om terug te gaan naar activiteitenmodus.

  De teletekstknoppen gebruiken
  Wanneer u op een van de teletekstknoppen drukt, verschijnt de startpagina voor teletekst op de televisie;
  dit kan enkele seconden duren. De teletekstpagina vervangt het televisiebeeld volledig, maar het geluid is
  nog steeds beschikbaar. Elke teletekstpagina heeft een uniek 3-cijferig paginanummer; alle pagina's
  kunnen opgeroepen worden door het 3-cijferige paginanummer in te voeren via de genummerde
  kanaalknoppen op uw Harmony-afstandsbediening.
  Hoewel teletekst voor deze knoppen de standaardinstelling is
  in de activiteit Televisie kijken, kunt u deze knoppen
  aanpassen om in andere activiteiten andere opdrachten te
  verzenden. Zie Het gedrag van knoppen in een activiteit
  wijzigen.

  v. 1.0

  pagina 6 • Page 9

  Harmony 525

  Gebruikershandleiding

  Uw Harmony-afstandsbediening
  aanpassen
  Pas uw Harmony-afstandsbediening aan op de startpagina in de Harmony-afstandsbedieningssoftware.

  Met de software voor de Harmony-afstandsbediening kunt u:
  Problemen oplossen


  Klik op Problemen oplossen wanneer uw Harmony-afstandsbediening uw systeem niet goed
  bedient.

  Activiteiten bekijken


  Klik op Activiteiten om activiteiten toe te voegen of te verwijderen.  Klik op een activiteitenpictogram om de specifieke instellingen voor die activiteit te wijzigen
  (bijvoorbeeld de naam van de activiteit).
  Voorbeeld
  Wilt u meer dan een activiteit van een bepaald type (als u bijvoorbeeld zowel een kabelconverter
  als een satellietontvanger hebt, kunt u een tweede Televisie kijken-activiteit toevoegen), dan
  klikt u op Een activiteit toevoegen. Wanneer u klaar bent, hernoemt u de activiteiten zodat u ze
  kunt onderscheiden (zo kunt u voor de Televisie kijken-activiteiten de ene hernoemen naar
  'Kabel kijken' en de andere naar 'Satelliet kijken'.)

  Apparaten bekijken


  Klik op Apparaten om entertainmentapparaten toe te voegen of te verwijderen.  Klik op een apparaatpictogram om de specifieke instellingen te wijzigen voor een apparaat dat u
  al hebt ingesteld.

  Voorkeuren voor afstandsbediening bekijken


  v. 1.0

  Klik op Voorkeuren voor afstandsbediening om de instellingen van de afstandsbediening te
  wijzigen.

  pagina 7 • Page 10

  Harmony 525

  Gebruikershandleiding

  Support verkrijgen


  Klik op Support verkrijgen om een lijst te bekijken met supporttools en -diensten die wij bieden.

  Afstandsbediening updaten


  Klik op Afstandsbediening updaten nadat u wijzigingen hebt aangebracht in uw configuratie of
  instellingen. Zo wordt gegarandeerd dat u de recentste configuratie en instellingen op uw
  Harmony-afstandsbediening hebt.

  Het display van de Harmony-afstandsbediening aanpassen
  In deze sectie staat informatie over het aanpassen van de opdrachten en opties die op het display van de
  Harmony-afstandsbediening weergegeven worden.

  Het gedrag van knoppen in een activiteit wijzigen

  Wanneer u een activiteit selecteert, zal de Harmony-afstandsbediening:


  de juiste entertainmentapparaten aanzetten  de juiste apparaatingangen instellen  de knoppen van de afstandsbediening instellen om de activiteit te bedienen

  Op basis van onze kennis over de bediening van uw apparaten, probeert de Harmony alle benodigde
  knoppen voor een activiteit zo goed mogelijk toe te wijzen.
  Er kunnen echter een aantal opdrachten zijn die u aan knoppen wilt toewijzen of op het display wilt
  weergeven. Opdrachten kunnen snel en gemakkelijk aan knoppen toegewezen worden door een activiteit
  aan te passen om het gedrag van knoppen te wijzigen.
  Zo wijzigt u het gedrag van knoppen:
  1. Sluit uw Harmony-afstandsbediening op uw computer aan om de Harmonyafstandsbedieningssoftware te starten.
  2. Klik op Activiteiten bekijken.
  3. Klik op een activiteit.
  4. Klik op Het gedrag van knoppen wijzigen om het volgende te bekijken:

  v. 1.0

  ƒ

  de knoppen waaraan een opdracht gekoppeld is

  ƒ

  het apparaat dat bediend wordt

  pagina 8 • Page 11

  Harmony 525
  ƒ

  Gebruikershandleiding

  de opdracht die naar het apparaat verzonden wordt

  Zo stelt u een knop in om een opdracht naar meerdere apparaten tegelijk te verzenden:
  1. Sluit uw Harmony-afstandsbediening op uw computer aan om de Harmonyafstandsbedieningssoftware te starten.
  2. Klik op Activiteiten bekijken.
  3. Klik op een activiteit.
  4. Klik op Het gedrag van knoppen wijzigen.
  5. Selecteer een opdracht in de lijst van elk van de vereiste apparaatkolommen, naast de naam van
  de knop waarvoor u een opdracht wilt instellen.

  Knoppen met aangepaste labels toevoegen
  U kunt ook een willekeurig aantal knoppen met aangepaste labels aan een activiteit toevoegen.
  Zo voegt u een knop met een aangepaste label voor een activiteit toe:
  1. Sluit uw Harmony-afstandsbediening op uw computer aan om de Harmonyafstandsbedieningssoftware te starten.
  2. Klik op Activiteiten bekijken.
  3. Klik op een activiteit.
  4. Klik op Het gedrag van knoppen wijzigen.
  5. Typ onder de kolom Label voor aangepaste knop de naam voor de knoplabel die op het display
  weergegeven moet worden.
  6. Selecteer een opdracht in de lijst van de toepasselijke apparaatkolom, naast de naam van de
  knop die u wilt instellen.
  7. Klik op Gereed.
  N.B.: Knoppen met aangepaste labels worden van links naar rechts en van boven naar beneden
  op het display van de Harmony-afstandsbediening weergegeven.

  Zo voegt u een knop met een aangepaste label toe om een opdracht naar meerdere apparaten
  tegelijk te verzenden:
  1. Sluit uw Harmony-afstandsbediening op uw computer aan om de Harmonyafstandsbedieningssoftware te starten.
  2. Klik op Activiteiten bekijken.

  v. 1.0

  pagina 9 • Page 12

  Harmony 525

  Gebruikershandleiding

  3. Klik op een activiteit.
  4. Klik op Het gedrag van knoppen wijzigen.
  5. Selecteer een opdracht in de lijst van elk van de vereiste apparaatkolommen naast de naam van
  de knop die u wilt instellen.
  6. Voeg zo veel knoppen met aangepaste labels toe als u wilt. Klik op Meer aangepaste labels om
  labels een voor een toe te voegen.
  7. Wanneer u uw Harmony-afstandsbediening bijwerkt, gebruikt u de pijl naar links en pijl naar
  rechts op de afstandsbediening om uw knoppen met aangepaste labels te bekijken.

  De instellingen voor uw Harmony-afstandsbediening wijzigen
  Klik op Voorkeuren voor afstandsbediening om de instellingen van de afstandsbediening te wijzigen:


  Harmony-assistent in-/uitschakelen (zie Help op uw Harmony-afstandsbediening weergeven voor
  meer informatie.)  Selecteer het type Help dat op de afstandsbediening weergegeven moet worden (zie Help op uw
  Harmony-afstandsbediening weergeven voor meer informatie.)  De verlichtingstijden instellen.  Het bericht Activiteit starten weergeven/verbergen (zie Een activiteit selecteren voor meer
  informatie.)

  Infraroodopdrachten (IR) leren
  De Harmony-afstandsbediening kan infraroodopdrachten van andere afstandsbedieningen leren, en dient
  alleen gebruikt te worden wanneer de database van de Harmony-afstandsbediening geen
  infraroodopdracht bevat die u wilt gebruiken.
  Bepaal naar welk apparaat u de infraroodopdracht wilt zenden:
  1. Sluit uw Harmony-afstandsbediening op uw computer aan om de Harmonyafstandsbedieningssoftware te starten.
  2. Klik op Apparaten bekijken.
  3. Klik op een apparaat.
  4. Klik op Infraroodopdrachten leren.

  De infraroodsensor gebruiken
  De Harmony-afstandsbediening heeft een infraroodsensor aan het eind, tegenover de USB-connector.
  De Harmony-afstandsbediening gebruikt deze sensor om opdrachten van oorspronkelijke
  apparaatafstandsbedieningen te leren.  A: Uw oorspronkelijke afstandsbediening  B: Afstand tussen afstandsbedieningen: 5-10 cm  C: Uw Harmony-afstandsbediening

  De volgende stappen zetten uiteen wat er gebeurt wanneer u op een knop van uw oorspronkelijke
  afstandsbediening drukt:
  1. De infraroodsensor op de Harmony-afstandsbediening leert het infraroodsignaal.

  v. 1.0

  pagina 10 • Page 13

  Harmony 525

  Gebruikershandleiding

  2. De Harmony-afstandsbediening uploadt het via de USB-draad (en de internetverbinding van uw
  computer) naar de Harmony-database.
  3. De software van de Harmony-afstandsbediening probeert een bijbehorend patroon voor het
  infraroodsignaal te vinden.
  4. Als er geen patroon wordt gevonden, wordt het signaal in zijn oorspronkelijke indeling
  opgeslagen.
  5. Wordt er wel een patroon gevonden, dan converteert de software van de Harmonyafstandsbediening het signaal naar een indeling voor handige opslag.
  U kunt het signaal nu hoe dan ook aan een knop op uw Harmony-afstandsbediening toewijzen.

  Een infraroodopdracht een naam geven
  Wanneer de Harmony-afstandsbediening een infraroodopdracht leert, geeft u de opdracht een naam. U
  kunt hier dan met naam naar verwijzen op verschillende locaties van het online-setupproces. U kunt het
  beste de standaardnamen gebruiken die in de stap Infraroodopdrachten leren staan, zodat
  knopfuncties automatisch aan uw Harmony-afstandsbediening toegewezen kunnen worden.
  Voorbeeld
  Als de Harmony-afstandsbediening de infraroodopdrachten van de volumeknop op uw
  oorspronkelijke afstandsbediening leert, noem de opdrachten dan 'VolumeUp' en 'VolumeDown'
  (d.w.z. zonder spatie en met hoofdletters, zoals weergegeven). De software van de Harmonyafstandsbediening zoekt naar opdrachten met deze namen om ze automatisch toe te wijzen aan
  de knoppen voor hoger en lager volume op de Harmony-afstandsbediening.
  Naamconventies
  Wanneer u een naam geeft aan een opdracht waarvoor geen standaardnaam onder de optie
  Infraroodopdrachten leren staat, gebruikt u de volgende naamconventies om knoptoewijzing en het
  delen van infraroodopdrachten te vereenvoudigen:


  Gebruik geen spaties of speciale tekens zoals /, & of * in de naam.  Gebruik beginhoofdletters voor elk woord (bijvoorbeeld NextDisc, ModeDigital).  Begin de opdrachtnaam met zijn hoofdfunctie (bijvoorbeeld VolumeRearUp, VolumeRearDown,
  VolumeFrontUp, VolumeFrontDown). Zo kunnen verwante opdrachten in lijsten gegroepeerd
  worden.  Voor infraroodopdrachten die ingangen selecteren (bijvoorbeeld op een stereo-ontvanger), begint
  u met het voorvoegsel 'Input'.
  ƒ

  v. 1.0

  Baseer de naam van de ingang niet op wat er op uw apparaat aangesloten is, maar op de
  naam van de ingang aan de voorkant van het apparaat of op de afstandsbediening
  (bijvoorbeeld InputAux, InputVideo1, InputTape, InputDVD, InputVCR).

  pagina 11 • Page 14

  Harmony 525

  Gebruikershandleiding

  Extra hulp verkrijgen
  De Harmony-afstandsbediening biedt u verschillende functies die u helpen om:


  snel en gemakkelijk antwoord op uw vragen te vinden  problemen met het setup- en aanpassingsproces op te lossen

  Antwoord op uw vragen vinden
  Wilt u snel en gemakkelijk antwoord op uw vragen vinden, gebruik dan een van de volgende functies:
  Functie

  Beschrijving

  Zoeken

  Een supporttool waarmee u op trefwoorden kunt
  zoeken.

  Veelgestelde vragen

  Een doorzoekbare lijst met vragen van klanten, met
  antwoorden van het Harmony-supportcentrum.

  Gebruikershandleiding

  In de gebruikershandleiding wordt het concept van
  uw Harmony-afstandsbediening uitgelegd en krijgt u
  informatie over instelling en gebruik.

  Help-knop

  Wanneer u de software voor de Harmonyafstandsbediening uitvoert, kunt u op deze knop
  klikken om specifieke hulp voor de huidige stap te
  verkrijgen.

  Help-knop (afstandsbediening)

  Stelt u eenvoudige vragen zodat de Harmonyafstandsbediening automatisch problemen kan
  oplossen die u met een activiteit hebt.

  Problemen met uw Harmony-afstandsbediening oplossen
  Naast de tools die onder Antwoord op uw vragen vinden staan, kunt u de volgende functie gebruiken:
  Functie

  Beschrijving

  Problemen oplossen

  Kan gebruikt worden wanneer de Harmony-afstandsbediening uw
  systeem niet goed bedient.

  Neem contact op met uw Harmony-supportteam als u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden of uw
  probleem niet kunt oplossen.

  v. 1.0

  pagina 12


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Logitech harmony remote 525 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Logitech harmony remote 525 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,29 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Logitech harmony remote 525

Logitech harmony remote 525 Bedienungsanleitung - Deutsch - 36 seiten

Logitech harmony remote 525 Bedienungsanleitung - Englisch - 36 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info