Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
Microfoil
Installatievoorschriften
®
Specialist in elektrisch verwarmen
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  ®

  Specialist in elektrisch verwarmen

  Microfoil

  Installatievoorschriften • Page 2

  Microfoil
  Geachte relatie,
  Gefeliciteerd met de aanschaf van dit MAGNUM product. De MAGNUM Microfoil is gefabriceerd
  met hoogwaardige en duurzame materialen. Om te garanderen dat uw product optimaal werkt zijn
  er enkele aandachtspunten, deze zijn beschreven in de installatievoorschiften. Alleen bij juiste montage volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven. Lees voor montage deze
  voorschriften goed door, en zorg voor het juiste gereedschap en materialen. U dient de elektrische
  installatie uit te laten voeren door een erkend installateur volgens de huidige normen. Mocht u nog
  vragen hebben of wenst u meer informatie, dan kunt u;
  van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur bellen met de Supportline;

  0900 - 911 0 911 (€ 0,45/min.)
  een E-mail met uw vraag sturen naar;

  info@magnum.nl
  of kijk, voor meer info en andere produkten, op onze website;

  www.magnum.nl
  © 12-2007 MAGNUM Holland - C&F technieken B.V. - Slabbecoornweg 41a - 4691 RZ Tholen

  1. Controle:
  Controleer, voordat U aan de slag gaat,
  Een compleet systeem bestaat uit:
  - MAGNUM Microfoil
  - MAGNUM Intelligent-Control digitale
  klokthermostaat met vloersensor
  - aansluitdraad Zwart/Blauw
  - Benodigde Krimp connectoren
  - Druk verdeel - Krimp tang
  - Isolatie/PVC tape
  - PP tape
  - Flexibele sensor buis
  - Installatie voorschriften.
  Overige benodigdheden:
  - Dampwerende folie (polyethyleen 0,1mm)
  - MAGNUM Isofoam 6mm Polystyreen (PS) Isolatie
  - Opbouwrand thermostaat. (indien de thermostaat niet wordt ingebouwd in een inbouwdoos)
  2 • Page 3

  Microfoil
  2. Aandachtspunten:
  Bestudeer de instructies aandachtig voor
  aanvang van de installatiewerkzaamheden!
  1. MAGNUM Microfoil verwarmingsfolie mag
  alleen worden toegepast in droge ruimtes, IPX1
  2. MAGNUM Microfoil verwarmingsfolie kan
  alleen toegepast worden als bijverwarming. Er
  dient dus altijd een andere verwarmingsbron
  met voldoende capaciteit aanwezig te zijn die
  gelijktijdig kan functioneren.
  3. De omgevingstemperatuur in de ruimtes
  waar de verwarmingsfolie verwerkt wordt
  dient boven 5°C te zijn.
  4. De verwarmingsfolie dient te allen tijde
  geïnstalleerd te worden in combinatie met
  een aardlekschakelaar.
  5. De verwarmingsfolie dient geplaatst te
  worden op 6 mm polystyreen isolatie.
  6. boven op de verwarmingsfolie dient een
  dampwerende folie (0,1 mm) aangebracht
  te worden alvorens de (houten) vloerdelen
  worden geplaatst.
  7. De verwarmingsfolie mag NIET geplaatst
  worden onder vaste meubelen zoals
  (keuken)kasten, wasmachines etc. om
  oververhitting te voorkomen.
  8. De verwarmingsfolie dient op voldoende
  afstand geplaatst te worden van andere
  hittebronnen zoals verwarmingsradiatoren,
  schoorsteenpijpen etc.
  9. De vloer welke op de verwarmingsfolie
  wordt geplaatst dient een minimale dikte te
  hebben van 5mm, maar mag geen warmteweerstandswaarde hebben van meer dan 0,17
  m² K/W.
  10. dikke vloerkleden of andere isolerende
  materialen mogen niet op het verwarmde
  gedeelte van de vloer geplaatst worden.

  11. De thermostaat dient in combinatie met de
  bijgeleverde vloersensor geïnstalleerd te worden.
  12. De maximale elektrische stroom per folieelement is 5 Ampère (is Max. 15 strekkende
  meter folie).
  13. De bijgeleverde thermostaat kan maximaal
  16A schakelen. Bij grotere geïnstalleerde
  vermogens welke via één thermostaat
  geregeld dienen te worden dient schakeling
  via een relais te geschieden.
  14. De vloertemperatuur wordt geregeld
  via de thermostaat, die via een vloersensor
  de vloertemperatuur op een maximum
  temperatuur begrenst van 28°C.
  15. De verwarmingsfolies dienen aangesloten
  te worden met dubbel geïsoleerde
  bijgeleverde voedingsdraad. Bevestigen van
  de connector aan de folie: zorg er voor dat de
  connector goed stevig aan de voedingsdraad
  is geklemd. Knijp de connector altijd 2 maal
  (boven- en onderzijde) Attentie: Bij een
  enkele voedingsdraad (1e connectie) altijd de
  kerndraad dubbelvouwen!
  16. De aansluiting van de verwarmingsfolie
  mag alleen geschieden met de bijgeleverde
  zwarte isolatietape.
  Waarschuwing: de parket-, laminaat- of
  houten vloerdelen dienen een minimale dikte
  van 5 mm en een maximale dikte van 22mm te
  hebben. Neem bij afwijkende diktes contact
  op met uw leverancier voor advies.

  3. Garantie:
  Alleen bij juiste montage volgens deze
  voorschriften kunnen wij u de volledige
  garantie geven. MAGNUM Microfoil is een
  onderhoudsvrij
  vloerverwarmingsysteem
  met een garantie van 10 jaar op de elektrotechnische werking van de verwarmingsfolie
  en 2 jaar op de thermostaat en vloersensor.
  3 • Page 4

  Microfoil
  4. Belangrijke aandachtspunten:

  5. Planning van de installatie

  Waarschuwing!:
  MAGNUM
  Microfoil
  verwarmingsfolie
  dient aangesloten te worden op 230V.
  Installatie dient te geschieden door een
  erkend electro installateur. De elektrische
  installatie dient volgens geldende richtlijnen
  te worden uitgevoerd. Vul na de installatie de
  controlekaart in teken het legschema of maak
  er een foto van. Hang deze kaart vervolgens in
  de meterkast

  Voordat begonnen wordt met het leggen van
  de folie dient eerst een legschema gemaakt te
  worden. Bepaal waar de thermostaat geplaatst
  moet worden. De thermostaat dient niet in
  direct zonlicht geplaatst te worden. Plaats de
  thermostaat indien mogelijk zo dicht mogelijk
  bij de te verwarmen vloer. Voor optimaal
  gebruiksgemak kan de thermostaat het beste
  op ca 1,5 meter hoogte worden bevestigd.

  Het totale vermogen van de verwarmingsfolie
  mag het aansluitvermogen van de thermostaat
  niet overschrijden (max. 16A). Bij grotere
  vermogens dient schakeling via een relais te
  geschieden. De aansluiting dient correct te
  worden uitgevoerd conform lokale regulering.
  De aansluitsnoeren mogen niet direct tegen
  de verwarmingsfolie komen te liggen. De folie
  dient aangesloten te worden via een aardlek
  met een maximale weerstand van 30mA.

  Bepaal hoe de bedrading moet komen te liggen
  (voorkom direct contact van de voedingsdraad
  met de verwarmingsfolie).
  Bepaal het legschema van de verwarmingsfolie.
  Folies dienen naast elkaar gelegd te worden
  en mogen elkaar NIET overlappen. De
  verwarmingsfolie dient een zo groot mogelijk
  gedeelte van de vloer te beleggen.

  1
  4 • Page 5

  Microfoil
  6. Installatie procedure
  1. zorg er voor dat de vloer schoon en stofvrij
  is. Indien er nog linoleum ligt dient deze voor
  de plaatsing van de warmtefolie verwijderd te
  worden. (foto 1)
  2. Frees een sleuf uit de wand vanuit de
  thermostaat met een bocht de vloer in. De
  sleuf dient gefreesd te worden tot het midden
  van een strook verwarmingsfolie, ca 50 cm
  van de wand. (foto 3)

  2

  3. Plaats de vloersensor in de flexibele buis.
  Het uiteinde is zichtbaar aan het einde van
  de flexibele buis, maar steekt er NIET uit!
  Plaatsing sensor is te midden van 2 stroken
  warmtefolie. Zie afbeeldingen op pagina 10
  & 11.
  4. Dop het uiteinde van de flexibele buis af met
  het bijgeleverde rode dopje (of met tape).

  3

  5. Plaats de flexibele buis met een vloeiende
  bocht in de uitgefreesde sleuf in de vloer
  en wand, of sluit deze aan op de positie van
  de kabelgoot indien de thermostaat wordt
  opgebouwd.
  6. Controleer de oppervlakte van de vloer.
  Voor goed contact en om beschadigingen
  te voorkomen dient deze mooi vlak te zijn.
  Maximale afwijking +/- 1 mm per meter.
  7. Indien er oneffenheden in de vloer
  zijn, nivelleer deze dan (bijvoorbeeld met
  egalisatie).

  4

  8. Vul de sleuf waarin de flexibele buis ligt op
  met vulmateriaal (tegellijm, egalisatie oid).
  9. Zorg er voor dat de vloeroppervlakte
  schoon, droog, stof en vetvrij is.
  10. Plaats de MAGNUM Isofoam vloerisolatie.
  Deze moet de hele vloeroppervlakte bedekken!
  Tape de hoeken vast met de bijgeleverde
  PP tape om schuiven van de isolatie te

  5
  5 • Page 6

  Microfoil
  voorkomen. Laat ca 30 mm ruimte over voor
  de voedingsdraden. Zorg er voor dat de vloer
  schoon is en dat er geen scherpe voorwerpen
  in contact kunnen komen met of kunnen
  vallen op de verwarmingsfolie gedurende de
  installatie. Plan de werkzaamheden dusdanig
  dat het niet nodig is om over of op de folie te
  stappen. (foto 2 & 3)

  6

  11. rol de verwarmingsfolie uit.
  12. Het koper kan zowel aan de boven- als
  onderzijde komen te liggen. Zorg er voor dat
  de folie volledig vlak en zonder hoeken of
  vouwen komt te liggen.

  LET OP!
  Bij enkele voedingsdraad de kerndraad dubbelvouwen

  13. knip de folie alleen langs de perforatie.
  (foto 4)
  14. bedek de openliggende koperen
  einden, waar geen aansluitdraden worden
  aangesloten, met een stukje zwarte isolatie
  tape van 50 x 50 mm

  7

  15. rol volgend stuk folie parallel naast het eerste.
  16. Plak de folie-elementen op de isolatie om
  verschuiven gedurende de verdere installatie
  te voorkomen. (foto 5)

  LET OP!
  Altijd 1x langs boven en 1x langs onder knijpen!

  7. Aansluiten van de bedrading
  Als de totale vloeroppervlakte belegd is met
  verwarmingsfolie kunnen de voedingsdraden
  worden aangesloten. U dient aan de zijde waar
  geen aansluitdraden worden aangesloten alle
  koperen geleiders af te plakken met stukjes
  PVC tape. (foto 13)
  Bescherm de verwarmingsfolie met overgebleven MAGNUM Isofoam PS isolatie tijdens
  het werken met connectors.
  Om de krimpconnectie te beschermen:
  Snijd een strookje van 3*6 cm uit de isofoam
  net boven de aansluiting. (foto 6) Plak een
  stukje zwarte isolatie tape aan de onderzijde
  6

  8

  9 • Page 7

  Microfoil
  van de PS isolatie. De krimpconnectie mag
  niet boven de oppervlakte uitsteken om een
  goed contact tussen de verwarmingsfolie en
  de (houten) vloer te garanderen.
  Indien een dunnere isolatie wordt toegepast
  (niet aanbevolen!) dient ruimte in de
  ondervloer gemaakt te worden voor de
  krimpconnector. Strip ca 6 mm isolatie van
  het einde van de voedingsdraad, vouw de
  kerndraad om en schuif deze in de connector.
  (foto 7)
  Bevestigen van bedrading aan de connector:
  Klem de connector vast mbv de drukverdeelkrimptang (foto 8). Attentie: Bij een
  enkele voedingsdraad (1e connectie) altijd
  de kerndraad dubbelvouwen! Knijp altijd
  aan beide zijden (boven en onder) van de
  connector de bedrading vast (foto 9). Test of
  de bedrading goed contact maakt en goed
  vast zit aan de connector. Zorg er tevens voor
  dat de voedingsdraden lang genoeg zijn.
  Bevestigen van de connector aan de folie:
  Plaats de connector over de koperen geleider
  op de verwarmingsfolie. Knijp de connector
  met de hand dicht (foto 10). Knijp vervolgens
  de connector vast met behulp van de
  drukverdeelkrimptang. Houd deze onder een
  hoek van 45° tov beide kanten (foto 11 & 12).
  Verbind de verwarmingsfolies parallel met de
  voedingskabels. Zie de legschema’s op pagina
  10 en 11.

  10
  LET OP!
  Altijd 1x links en 1x rechts knijpen!

  45o

  11
  LET OP!
  Altijd 1x links en 1x rechts knijpen!

  45o

  12
  LET OP!
  Uiteinden altijd afplakken met zwarte isolatie tape

  Isoleer de krimpconnectors:
  Knip 2 stukjes zwarte isolatie tape van 50 x 50 mm
  Plak deze aan beide zijdes over de krimpconnectors (foto 14).
  LET OP!: De tape moet minimaal 5 mm over het
  uiteinde van de krimpconnector bevestigd worden!

  13
  7 • Page 8

  Microfoil
  8. Testen van de installatie
  1. Alle verwarmingsfolies dienen aangesloten
  te zijn gedurende het testen!
  2. meet de totale weerstandswaarde van de
  verwarmingsfolies en noteer deze waarde op
  de check/controlekaart.
  3. bereken het werkelijke vermogen (Wattage)
  met de volgende formule: vermogen (230V
  X 230V) = 52900 gedeeld door de gemeten
  weerstandswaarde. Noteer deze waarde op
  de check/controlekaart.

  14

  4. Meet de totale lengte van de
  verwarmingsfolie en bereken het totaal
  geïnstalleerde vermogen met de formule:
  tot. Geïnstalleerde vermogen = totale lengte
  x geïnstalleerde vermogen in W/m (zoals
  vermeld op de folie). Noteer deze waarde op
  de check/controlekaart.
  5. Maak een schets op de middenpagina en
  neem, bij voorkeur, een foto van de installatie.

  15

  9. Bedekken van de Microfoil
  1. Bedek de verwarmingsfolie met dampwerende PE folie met een minimale dikte
  van 0,1 mm (foto 15). De folie dient minimaal
  200mm uit te steken over de folie. Indien
  noodzakelijk kunnen meerdere lagen gebruikt
  worden om de totale oppervlakte van de folie
  te bedekken.

  16

  2.Plaats de vloerdelen (parket, hout of
  laminaat) volgens instructies van de fabrikant
  (foto 16 & 17). Draag geen zwaar en of vuil
  schoeisel ter voorkoming van beschadiging
  van de folie. Bescherm de folie, met stukken
  overgebleven MAGNUM Isofoam PS isolatie
  tijdens het bevestigen van de vloerdelen.
  3. Meet de totale weerstandswaarde van de
  verwarmingsfolies en noteer deze waarde op
  de check/controlekaart in het midden van deze
  voorschriften. Hang deze check controlekaart
  in de meterkast)
  8

  17 • Page 9

  Microfoil
  10. Aansluiten Intelligent-Control:

  10.4 Instellen Intelligent-Control:

  Vóór montage of demontage van de
  thermostaat altijd de elektriciteit in de
  meterkast uitschakelen. Aansluiting dient door
  een erkend installateur te worden uitgevoerd
  overeenkomstig de huidige normeringen.
  De Intelligent-Control thermostaat is uitgerust met een intelligente gidsfunctie die de
  gebruiker door het programma heen begeleidt
  en is uiterst gebruiksvriendelijk ingericht.
  Bestudeer desondanks de bijgevoegde
  handleiding zorgvuldig en bewaar deze bij
  andere garantiepapieren.

  LET OP: Indien er voor de eerste maal
  spanning op de thermostaat wordt gezet
  zal deze pas na 5 minuten opstarten in
  verband met het opladen van de back-up
  batterij. Na ongeveer 5 minuten verschijnt
  de eerste vraag uit het opstartmenu. Volg het
  opstartmenu zorgvuldig. Voor het instellen
  van de thermostaat verwijzen wij u naar de
  gebruikershandleiding die bij de thermostaat
  is geleverd.
  De thermostaat dient ingesteld te zijn met een
  maximum vloertemperatuur van 28°C.

  10.1 Aanwijzingen voor de installateur:
  Controleer of de stroom is uitgeschakeld.
  Verwijder het displayhuis door met een niet
  scherp passend voorwerp, bijv. de punt van
  een balpen, voorzichtig in het vierkante gaatje
  aan de onderzijde van de thermostaat druk uit
  te oefenen. Het displayhuis en de afdekplaat
  kunnen dan worden afgenomen.
  10.2 Aansluitschema:
  Het aansluiten gebeurt als volgt:
  - 1,4 en zijn bestemd voor de aansluitdraden
  van de verwarmingsfolie.
  - 2 (nul), 3 (fase) zijn bestemd voor de
  stroomtoevoer.
  - 5 wordt alleen gebruikt indien er sprake is
  van externe regeling (Domotica).
  - 6 (aarde) is bestemd voor de aarde van
  de stroomtoevoer
  - 7 en 8 zijn bestemd voor de aansluiting
  van de sensor.
  10.3 Monteren (inbouw):
  Breng de thermostaat in positie en monteer
  en borg deze in de inbouwdoos met 2
  schroefjes. Herplaats de afwerkplaat en plaats
  het displayhuis terug in positie en druk deze
  zachtjes aan.
  9 • Page 10

  10

  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  h e a t i n g

  h e a t i n g  h e a t i n g

  h e a t i n g  h e a t i n g  h e a t i n g  f l o o r

  D i r e c t

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f o r

  f o r

  f o r

  f o r

  f o r

  f o r

  d r y

  d r y

  d r y

  d r y

  d r y

  d r y

  -

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s  l o c a t i o n s

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1 0 0  W a t t / m 2  W a t t / m 2

  1 0 0  W a t t / m 2

  1 0 0  W a t t / m 2

  1 0 0  W a t t / m 2  W a t t / m 2

  1 0 0

  1 0 0

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  M A X

  M A X

  M A X

  M A X

  M A X

  M A X

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  h e a t i n g

  h e a t i n g  h e a t i n g

  h e a t i n g  h e a t i n g  h e a t i n g  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f o r

  f o r

  f o r

  f o r

  f o r

  f o r

  d r y

  d r y

  d r y

  d r y

  d r y

  d r y

  -

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s  l o c a t i o n s

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1 0 0

  1 0 0

  1 0 0

  1 0 0

  1 0 0

  1 0 0  W a t t / m 2  W a t t / m 2  W a t t / m 2  W a t t / m 2  W a t t / m 2  W a t t / m 2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  M A X

  M A X

  M A X

  M A X

  M A X

  M A X

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  h e a t i n g

  h e a t i n g  h e a t i n g

  h e a t i n g  h e a t i n g  h e a t i n g  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f o r

  f o r

  f o r

  f o r

  f o r

  f o r

  d r y

  d r y

  d r y

  d r y

  d r y

  d r y

  -

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s  l o c a t i o n s

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1 0 0

  1 0 0

  1 0 0

  1 0 0

  1 0 0

  1 0 0  W a t t / m 2  W a t t / m 2  W a t t / m 2  W a t t / m 2  W a t t / m 2  W a t t / m 2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  M A X

  M A X

  M A X

  M A X

  M A X

  M A X

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  Microfoil • Page 11

  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  h e a t i n g

  h e a t i n g  h e a t i n g

  h e a t i n g  h e a t i n g  h e a t i n g  f l o o r

  D i r e c t

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f o r

  f o r

  f o r

  f o r

  f o r

  f o r

  d r y

  d r y

  d r y

  d r y

  d r y

  d r y

  -

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s  l o c a t i o n s

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1 0 0  W a t t / m 2  W a t t / m 2

  1 0 0  W a t t / m 2

  1 0 0  W a t t / m 2

  1 0 0  W a t t / m 2  W a t t / m 2

  1 0 0

  1 0 0

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  M A X

  M A X

  M A X

  M A X

  M A X

  M A X

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  h e a t i n g

  h e a t i n g  h e a t i n g

  h e a t i n g  h e a t i n g  h e a t i n g  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f o r

  f o r

  f o r

  f o r

  f o r

  f o r

  d r y

  d r y

  d r y

  d r y

  d r y

  d r y

  -

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s  l o c a t i o n s

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1 0 0

  1 0 0

  1 0 0

  1 0 0

  1 0 0

  1 0 0  W a t t / m 2  W a t t / m 2  W a t t / m 2  W a t t / m 2  W a t t / m 2  W a t t / m 2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  M A X

  M A X

  M A X

  M A X

  M A X

  M A X

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  D i r e c t

  h e a t i n g

  h e a t i n g  h e a t i n g

  h e a t i n g  h e a t i n g  h e a t i n g  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f l o o r

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f i l m

  f o r

  f o r

  f o r

  f o r

  f o r

  f o r

  d r y

  d r y

  d r y

  d r y

  d r y

  d r y

  -

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s

  -  l o c a t i o n s  l o c a t i o n s

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  R e a d

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  i n s t r u c t i o n s

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e

  b e f o r e  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n  i n s t a l l a t i o n

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  I P X 1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1 0 0

  1 0 0

  1 0 0

  1 0 0

  1 0 0

  1 0 0  W a t t / m 2  W a t t / m 2  W a t t / m 2  W a t t / m 2  W a t t / m 2  W a t t / m 2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  M A X

  M A X

  M A X

  M A X

  M A X

  M A X

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  A m p s .

  Microfoil

  11 • Page 12

  LET OP! ONDER DE HOUTEN VLOER IS EEN
  230 VOLT VLOERVERWARMINGSFOLIE
  AANGEBRACHT! NOOIT BOREN OF
  SCHROEVEN IN VLOER!
  ZIE TEKENING/FOTO VOOR DE POSITIE VAN DE FOLIE.
  Controlemetingen:
  Type folie geïnstalleerd: MAGNUM Microfoil ________W/m²
  Totale lengte folie geïnstalleerd:
  ________Mtr.
  Gemeten weerstandswaarde totale installatie: ________Ohm
  Controle berekening:
  (W/m² x 0.6 x meterlengte = totaal wattage systeem)

  _____W/m² x 0.6 x ______meterlengte =________Watt
  Verschil ~ max. 5%
  (52900 : Ohm = totaal wattage systeem)

  52900 : ______Ohm =________Watt
  Geïnstalleerd door:

  datum:

  Deze controlekaart bewaren op een zichtbare plaats in de meterkast! • Page 13

  Schets of foto’s van installatie


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Magnum Microfoil Installatie wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Magnum Microfoil Installatie in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,29 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info