Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
magnumheang.nl
Outdoor sneeuw- & vorstvrij systemen

1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Outdoor sneeuw- & vorstvrij systemen
  Installatie- & bedieningsvoorschriften
  magnumheating.nl • Page 2

  MAGNUM Outdoor systeem
  Artikelnr. Omschrijving
  125019 Outdoor kabel 1900
  125034 Outdoor kabel 3400

  Wattage
  1900 Watt, 28 W/m1
  3400 Watt, 28 W/m1

  Afmeting
  67,8 meter
  121,4 meter

  Ohm
  27,8 Ohm
  15,5 Ohm

  126002 Outdoor Mat 2,5m²
  126005 Outdoor Mat 5m²
  126010 Outdoor Mat 10m²

  700 Watt, 280 W/m2
  1400 Watt, 280 W/m2
  2800 Watt, 280 W/m2

  5 x 0,5 meter
  10 x 0,5 meter
  20 x 0,5 meter

  75,6 Ohm
  37,8 Ohm
  18,9 Ohm

  Opties
  893550
  890065
  900055
  891551
  901441
  860199
  900004
  900010
  900020
  900030
  900040
  2

  Omschrijving
  ETO2-4550 Din Rail vocht temperatuur/vocht regelunit 3x16A- 230Volt

  ETOG-55 Sensorunit wegdek temperatuur/vocht t.b.v. ETO2-4550
  ETOR-55 Vocht - Dakgootsensor incl. 10mtr aansluitsnoer

  ETI-1551 Din Rail thermostaat -10/+50°C max. 10A-230Volt

  ETF-744/99 Buiten/Lucht temperatuur sensor t.b.v. ETI-1551 thermostaat
  ETF-144 Vloersensor

  MAGNUM Outdoor aansluitkast 3,6 kW incl. 2 wegdek sensoren

  MAGNUM Outdoor aansluitkast 10 kW incl. 2 wegdek sensoren

  MAGNUM Outdoor aansluitkast 20 kW incl. 2 wegdek sensoren

  MAGNUM Outdoor aansluitkast 30 kW incl. 2 wegdek sensoren

  MAGNUM Outdoor aansluitkast 40 kW incl. 2 wegdek sensoren
 • Page 3

  INHOUD:
  1. Installatievoorschriften Outdoor verwarmingskabel en mat.......4
  1.1 Functies MAGNUM Outdoor vorst protectiesysteem. ........................5
  1.2 Te installeren vermogen. .......................................................................5
  1.3 Installatie stap voor stap. ......................................................................6

  2. Installatie Thermostaat/Sensoren . .......................................................8
  2.1 Technische omschrijvingen . .......................................................................8
  2.2 ETO-2 Thermostaat. ...............................................................................10
  2.3 ETOG-55 Wegdek sensorunit. ....................................................................11
  2.4 ETOR-55 Dakgootsensor . .......................................................................13
  2.5 ETF-744/99 Externe luchtsensor. .........................................................13

  3. Bediening instructie ETO-2 Thermostaat..............................................14
  3.1 Opstarten. ..................................................................................................15
  3.2 Werking. ..................................................................................................16
  3.3 Hoofdmenu...................................................................................................16
  3.4 Display teksten. .......................................................................................17
  3.5 Toepassing info. .........................................................................................17
  3.6 Instellingen. ..........................................................................................18
  3.7 Fabrieksinstellingen. ..........................................................................19

  3 • Page 4

  1. Installatievoorschriften
  Outdoor Kabel/MAT
  MAGNUM Outdoor wordt doorgaans geleverd
  als complete set incl. verwarmingskabels en/of
  matten, sensorunits en aansluitkast (IP-66) met alle
  volgens de NEN-1010 benodigde voorzieningen zoals
  aardlekschakelaars, groepen etc. Het automatisch
  vorst- cq. ijsdetectie systeem controleert sneeuwval
  of ijsaanzetting op het wegdek, laadplatforms,
  oprijlanen, bruggen, in- en uitritten van
  ziekenhuizen, brandweerkazernes etc. en voorkomt
  gladheid of bevriezing.
  De vorstprotectie kabel/mat van MAGNUM Outdoor
  is een twee-geleider kabel, installatieklaar en voorzien
  van 10 meter voedingskabel. De fabrieksmatig
  aangebrachte verbinding tussen beide kabeltypes is
  100% waterdicht en mag, i.v.m. garantievoorwaarden,
  niet worden verbroken. De verwarmingskabels zijn
  extra bewapend, resistent tegen hoge temperaturen
  tot ca. 180°C en kunnen direct onder asfalt of beton
  worden verwerkt. De kwaliteit en kabelconstructie
  zijn in overeenstemming met de regelgeving IEC 800
  normen, Europees goedgekeurd en voorzien van een
  CE markering. Op productie en kwaliteitscontrole
  is het ISO 9001 certificaat verleend. Op de kabel
  wordt 10 jaar fabrieksgarantie verleend t.a.v. de
  elektro-technische werking, mits aansluiting naar
  de schakelkast en stroomnet is uitgevoerd door
  een erkend installateur en voldoet aan de NEN-1010
  installatienormen.
  Het vermogen van de verwarmingskabel is 28W
  per meter op 230V. De voedingskabel van 10 meter
  mag verlengd of ingekort worden. De las mag nooit
  worden verbroken en de weerstandskabel mag niet
  ingekort worden!!!

  4 • Page 5

  1.1 Functies MAGNUM Outdoor systeem:
  - Economische sturing van vorst- en sneeuwvrij
  installaties
  - Zelfactiverend op temperatuur en/of vocht.
  - Stuurstroom gedeelte is 24V
  - Bedrijfsspanning is 230V/400V

  Belangrijk:

  - Test de kabel/mat na iedere arbeidsgang en voor
  uitharding!
  - Bescherm de kabel/mat tijdens de werkzaamheden
  (bijv. loopplanken).
  - Tijdens de werkzaamheden mag de kabel/mat niet
  onder spanning staan!
  - Kabel/mat nooit kruisen en niet dichter dan 6 cm
  bij elkaar!
  - De overgang warmtekabel naar aansluitkabel mag
  nooit worden verbroken.

  1.2 Te installeren vermogen:
  Het te installeren vermogen dient te worden bepaald
  aan de hand van het klimaat en de benodigde
  reactiesnelheid in combinatie met het sturingsmechanisme. Als richtlijn voor het Nederlandse
  klimaat en in combinatie met de speciale regeling
  (thermostaat en wegdek sensorunits) kan worden
  aangehouden:
  280 W/m² voor totale oppervlakteverwarming
  kabelafstand 10 cm uit elkaar
  280 W/m² voor wielspoorverwarming
  kabelafstand 10 cm uit elkaar
  NB: Matten hebben reeds een vaste waarde van 280
  W/m².

  T.a.v. terrassen, bordessen, traptreden etc: Voor
  het continu vorst- en sneeuwvrij houden van deze
  toepassingen is minder vermogen nodig en kan
  afhankelijk van de deklaag met ca. 60 à 100W/
  m² worden volstaan. Om meerdere redenen, o.a.
  investering en verbruik, adviseren wij voor deze
  toepassingen installatie van de MAGNUM Comfort
  kabel 17W/m1. Sturing vindt plaats middels een
  elektronische thermostaat en afzonderlijke bodemen temperatuursensoren.
  5 • Page 6

  1.3 Installatie stap voor stap:
  Voorbereidende werkzaamheden:
  - Controleer beschikbare aansluitwaarde en netspanning.
  - Meet de verwarmingskabel door op de (Ohmse)
  weerstandswaarde (zie tabel op pag. 2).
  - Vanuit de aansluitkast dienen 2 elektrabuizen
  onder het wegdek te worden verwerkt t.b.v. de
  aansluitkabels van de sensorunits. Op deze manier
  kan een eventuele defecte sensor worden vervangen
  zonder hak / breekwerk.
  Montage verwarmingskabel:
  - Trek het kabeleind (gemarkeerd: *******) door
  naar de aansluitkast. De overgang warmtekabel en
  aansluitkabel (“Splice”) dient zichtbaar te blijven en in
  de uiteindelijke afwerkvloer te worden gestort!
  - Indien wapening wordt toegepast (bijv.
  betonmatten) kunnen kunststof snelbinders worden
  gebruikt voor bevestiging van kabel rechtstreeks op
  wapening ofwel klem deze in spacerstrips en verwerk
  de kabel in zigzag vorm met een kabelafstand zoals
  aangeduid.
  - Aansluiting op het stroomnet dient te gebeuren
  door een erkend installateur.
  - Indien de aansluitkast verder dan ca. 10 m. van de
  hellingbaan wordt geïnstalleerd kan een connectiebox
  uitkomst bieden. De aansluitkast kan zo mogelijk
  worden aangepast.
  - Wanneer de deklaag wordt geasfalteerd dient er
  eerst een beschermlaag over de verwarmingskabels
  aangebracht te worden om te voorkomen dat de
  kabels worden beschadigd. Dit kan door bijvoorbeeld
  een cementlaag of handmatig een asfaltlaag aan te
  brengen.
  - Minimale deklaag op de verwarmingskabels
  bedraagt 30 mm tot maximaal 100 mm, zodat de
  slijtlaag later zonder risico kan worden gefreesd en
  een nieuwe deklaag kan worden verwerkt.
  Aansluitkast:
  De aansluitkasten kunnen per project custommade geassembleerd worden. De standaard
  uitvoering is voorzien (volgens NEN1010) van
  de benodigde waterdichte kabeldoorvoeringen,
  6 • Page 7

  magneetschakelingen (relais), installatie-automaten,
  aardlekschakelaars, klemmenstrips voor eenvoudig
  aansluiten van voedings- en verwarmingskabels en de
  speciale Outdoor wegdek sensorunits. Hiervoor dient
  het schema afgebeeld in de schakelkast te worden
  opgevolgd.
  Indien sneeuw en/of ijs niet smelten:
  - Controleer of voldoende spanning aanwezig is.
  - Indien de vochtsensor nat is, dient een hogere
  smelttemperatuur ingesteld te worden.
  - Indien de vochtsensor droog is, dient deze
  waarschijnlijk anders geplaatst te worden.
  - de installatie kan eventueel uitgebreid worden met
  een tijdklok.
  Nog vragen?:
  Bel de MAGNUM helpdesk: 0900 - 911 0 911 (45ct p/min.)

  7 • Page 8

  2. Installatie Thermostaat/Sensoren
  De ETO2 is een volautomatische en economische thermostaat voor het sneeuw- en ijsvrij houden
  van oppervlaktes en dakgoten. IJs vormt zich door een combinatie van lage temperatuur en vocht.
  De ETO2 thermostaat detecteert vocht en temperatuur, hierdoor zal het systeem enkel inschakelen
  indien er vocht of sneeuw aanwezig is in combinatie met een lage temperatuur.
  Product programma:
  ETO-2-4550 Thermostaat
  ETOG-55 inbouw wegdek sensorunit voor de detectie van vocht en temperatuur.
  ETOR-55 dakgootsensor voor detectie van vocht
  ETF-744/99 Buitensensor voor temperatuur meting.

  Waarschuwing- Belangrijke installatie instructies!
  Altijd de voeding afsluiten voordat er onderhoud of installatie werkzaamheden worden
  verricht aan onderdelen of gehele verwarmingsinstallatie. Aansluitingen dienen enkel door
  een gekwalificeerd persoon te worden uitgevoerd. De elektrische installatie dient volgens de
  geldende richtlijnen te worden geïnstalleerd.

  2.1 Technische omschrijvingen
  Thermostaat ETO-2-4550
  Voeding

  Ingebouwde elektronica:
  Voeding (SMPS)
  3 uitgang relais (potentiaal
  vrij contact)

  Alarm relais (potentiaal vrij
  contact)

  Aan/uit differentiaal
  Temperatuur schaal
  Omgevingstemperatuur
  Omgevingsluchtvochtigheid
  Beschermklasse
  Gewicht

  Afmeting H/B/D

  8

  : 240V AC ±10%, 50-60 Hz
  : 24 V DC, 8 VA
  : 3 X 16 A
  : max. 5 A
  : 0.3°C
  : 0/+10°C
  : 0/+50°C
  : 10-95%
  : IP 20 / Nema 1
  : 600 g
  : 90/156/45 mm • Page 9

  Inbouw wegdek sensorunit ETOG-55
  Ontworpen voor installatie in buiten situaties zoals
  opritten en hellingen
  Detectie

  : Vocht en Temperatuur
  Installatie

  : Buiten situaties
  Omgevingstemperatuur
  : -20/+70°C
  Afmeting

  : H32, Ø60 mm
  Verwarming (bruin / groen) : 296 Ohm
  Vocht (geel / wit): 0 Ohm*
  *normaal geen waarde, bij vocht: volle sluiting
  Temperatuursensor: afhankelijk van temperatuur
  -4 graden : 43 K Ohm
  4 graden: 29,8 K Ohm
  -2 graden : 39 K Ohm
  5 graden: 27 K Ohm
  0 graden : 35 K Ohm
  10 graden: 22 K Ohm
  2 graden : 32,4 K Ohm

  Dakgoot sensor ETOR-55
  Ontworpen om in dakgoten of afvoeren. Wordt gebruikt
  in combinatie met de ETF buiten temperatuur sensor.
  Detectie

  : Vocht
  Installatie

  : In dakgoot of afvoerpijp
  Omgevingstemperatuur
  : -20/+70°C
  Afmeting H/B/D
  : 105/30/13 mm

  Outdoor sensor type ETF-744/99
  Detectie

  Installatie

  Omgevingstemperatuur
  Afmeting H/B/D

  : Temperatuur
  : Tegen de muur
  : -20/+70°C
  : 86/45/35 mm

  Het Sneeuw en IJsvrij systeem wordt gedeactiveerd in het geval van een sensor storing

  9 • Page 10

  2.2 Thermostaat ETO-2-4550
  De unit dient mbv. een DIN-rail te worden gemonteerd in een goedgekeurd paneel of schakelkast.
  De voeding PE, N en L dienen te worden aangesloten. Deze elektrische en mechanische installatie
  dient te worden uitgevoerd volgens de geldende regels. Er kunnen twee sensoren worden
  aangesloten op de thermsotaat. Twee sensoren in een gelijke zone of één sensor en twee
  verschillende zones (2-zone control), gelijk aan 2 x ETOR/EFT sensoren.
  Aansluiting
  PE, N, L
  1, 2

  3, 4

  5, 6

  7, 8

  11, 12

  13, 14

  15, 16

  17, 18

  19, 20

  31, 32

  33, 34

  35, 36


  10

  Kleur code


  bruin/groen
  grijs/paars
  geel/wit
  grijs/paars
  geel/wit  Bedrading
  Voeding, 240 V AC 50/60 Hz
  Alarm relais (potential vrij) max. 5 A
  Uitgang relais 1, 16 A (potentiaal vrij), Verwarmingskabel 1 (zone 1)
  Uitgang relais 2, 16 A (potentiaal vrij), Verwarmingskabel 2 (zone 2)
  Uitgang relais 3, 16 A (potentiaal vrij), Verwarmingskabel 3
  Verwarmingselement in sensor 1 en sensor 2, ETOG-55 en ETOR
  Temperatuur sensor 1, ETOG-55
  Vocht sensor 1, ETOG-55 / ETOR
  Temperatuur sensor 2, ETOG-55
  Vocht sensor 2, ETOG-55 / ETOR
  Buiten lucht sensor, ETF
  Extern signaal voor “standby” ingang
  Extern signaal voor “override verwarming” ingang • Page 11

  2.3 Wegdek sensorunit ETOG-55:
  Voor installatie op plaatsen waar sneeuw en ijs een probleem vormen. De sensor moet vlak met
  de oppervlakte worden verwerkt. Met behulp van het bijgeleverde plaatje kan deze in positie
  worden gehouden. De sensorkabel dient volgens de geldende richtlijnen te worden geïnstalleerd.
  We adviseren, ter bescherming, hiervoor een buis aan te leggen waarin de sensorkabel kan worden
  verwerkt. De sensor dient tussen twee verwarmingskabels te worden gepositioneerd zodat de
  sensor kan reageren op de temperatuur veranderingen. Bekijk aandachtig “Fase 1” op deze pagina
  en “Fase 2” op pagina 12 voor installatie van de wegdek sensorunit.
  Sensor kabel:
  De ETOG-55 sensoren hebben een 10 meter lang aansluitsnoer. Deze kan indien nodig tot een
  lengte van 200 meter worden verlengd bij gebruik van een standaard installatiekabel van 6 x 1,5
  mm² voor de ETOG-55 (de totale weerstand mag niet hoger zijn dan 10 Ohm).

  Fase 1 - Voorbereiding voor storten betonvloer.

  11 • Page 12

  Fase 2 - Na het storten van de betonvloer (Begaanbaar).

  12 • Page 13

  2.4 Dakgootsensor ETOR-55
  Voor installatie in een dakgoot of afvoer aan de zonzijde van een gebouw (zie fig. 1 punt 2).
  Het is belangrijk dat de contactelementen van de sensor in de richting van de loop van het water
  wijzen. Indien nodig, kunnen twee elementen parallel worden aangesloten.
  Sensorkabel:
  De ETOR sensoren hebben een 10 meter lang aansluitsnoer. Deze kunnen indien nodig tot een
  lengte van 200 meter worden verlengd bij gebruik van een standaard installatie kabel van 4 x 1,5
  mm² voor de ETOR (de totale weerstand mag niet hoger zijn dan 10 Ohm).

  2.5 Buitensensor ETF:
  Te gebruiken in combinatie met de dakgootsensor ETOR. Kan ook apart gebruikt worden voor
  enkel de detectie van temperatuur. De sensor dient beschermt tegen een muur aan de noordzijde
  van het gebouw te worden gemonteerd (zie fig. 1 punt 3).
  Sensorkabel:
  De ETF kan met een kabellengte van 50 mtr. worden geïnstalleerd. De kabels dienen volgens
  de geldende richtlijnen te worden geïnstalleerd. Deze kabels mogen ook niet parallel aan
  voedingskabels worden geïnstalleerd omdat elektrische storingen op kunnen treden en de
  sensorkabel kunnen beïnvloeden.

  Fig.1  Fig.2

  13 • Page 14

  3. Bediening instructie ETO-2 Thermostaat

  INDEX:


  14

  3.1

  Opstarten...................................................................................................15  3.2

  Werking...................................................................................................16  3.3

  Hoofdmenu...................................................................................................16  3.4

  Display teksten........................................................................................17  3.5

  Toepassing info..........................................................................................17  3.6

  Instellingen. ..........................................................................................18  3.7

  Fabrieksinstellingen. ..........................................................................19 • Page 15

  3.1 Opstarten
  Als de ETO voor de eerste keer wordt opgestart dient een keuze te
  worden gemaakt in Celsius of Fahrenheit. Draai de knop om een
  keuze te maken en bevestig door op de knop te drukken.

  SENSOR 1 wordt getoond om een keuze te maken indien er 1
  sensor wordt aangesloten op ingang 1.
  ETOG-55 : Wegdek sensorunit
  ETOR-55 : Dakgootsensor + Buitenluchtsensor
  Draai de knop om de keuze te maken en bevestig door op de knop
  te drukken.
  SENSOR 2 wordt getoond om een keuze te maken indien er een 2e
  sensor wordt aangesloten op ingang 2. Draai de knop om de keuze
  te maken en bevestig door op de knop te drukken.

  Selecteer indien er een ETF-sensor is aangesloten op aansluitklem
  31-32. Draai de knop om de keuze te maken en bevestig door op
  de knop te drukken.

  Draai de knop om de keuze te maken en bevestig door op de knop
  te drukken.
  ELECTRIC 1-ZONE : 1 zone elektrische verwarmingsregeling
  ELECTRIC 2-ZONE : 2 zones individuele elek. verwarmingsregeling
  ELECTRIC 2-STEP : 1 zone, 2 staps elek. verwarmingsregeling (Y/Δ)
  WATERBASED : 1 zone water verwarmingsregeling
  Selecteer de gewenste optie en druk ter bevestiging. Het systeem
  is nu geprogrammeerd en begint te automatisch te functioneren
  volgens de voorgeprogrammeerde fabrieksinstellingen. Zie
  “FACTORY SETTINGS” Alternatieve instellingen kunnen worden
  gemaakt in SETTINGS.
  De huidige status en na-verwarmingstijd voor zone 1 en 2 worden
  nu in de display getoond.
  15 • Page 16

  3.2 Werking
  De ETO2 is uitgerust met een eenvoudig bedieningsknop ( draai en druk ) en een display wat de
  huidige status weergeeft. De diplayverlichting wordt geactiveerd door de knop in te drukken en
  gaat na 30 seconden automatisch uit. Druk op de knop en het hoofdmenu zal in de display worden
  getoond. Door de knop te draaien kunt u door de verschillende opties selecteren. Niet alle opties
  zullen worden getoond maar worden zichtbaar door de knop te draaien. Bevestig door op de knop
  te drukken.

  3.3 Hoofdmenu

  16 • Page 17

  3.4 Display teksten:
  Verwarming zone 1 Aktief (ON) of Niet aktief (OFF)
  Verwarming zone 2 Aktief (ON) of Niet aktief (OFF)
  Sensor 1 temperatuur, enkel met ETOG-55 sensor
  Sensor 2 temperatuur, enkel met ETOG-55 sensor
  Sensor 1 vocht
  Sensor 2 vocht
  Buiten temperatuur, ETF
  Toevoer watertemperatuur, enkel bij waterverwarming
  Retour watertemperatuur, enkel bij waterverwarming
  Alarm melding, type foutmelding zal worden getoond.
  Rode LED op voorzijde thermostaat zal knipperen.

  3.5 Toepassing info:

  Type systeem: Elektrisch of waterverwarming
  Software versie
  Sensor type, sensor 1
  Sensor type, sensor 2
  ETF-sensor aangesloten
  Terug naar hoofdmenu

  17 • Page 18

  3.6 Instellingen:
  Let op, foutieve instellingen kunnen een negatieve invloed hebben op het sneeuw- en ijsvrij
  systeem. Druk op de knop om het submenu zichtbaar te maken. Selecteer uw keuze en bevestig dit
  door de knop in te drukken.

  Handmatig starten van het verwarmingssysteem. Druk op de
  knop en selecteer ON om het verwarmingssysteem te starten. De ETO2 regelaar zal de verwarmen
  volgens de voorgeprogrammeerde naverwarmingstijd. Zie ook AFTERRUN 1 en 2.
  Keuze of de temperatuur in Celcius (C) of Fahrenheit (F) wordt
  gepresenteerd. Selecteer de gewenste schaal en druk op de knop om terug te keren naar het
  SETUP menu.
  Temperatuurinstelling in Zone 1 : De maximum temperatuur
  waarbij ijs en sneeuw dient te smelten kan hier worden ingesteld. Stel de gewenste temperatuur in
  en druk op de knop ter bevestiging.
  Temperatuurinstelling in Zone 2 : De maximum temperatuur
  waarbij ijs en sneeuw dienen te smelten kan hier worden ingesteld. Stel de gewenste temperatuur
  in en druk op de knop ter bevestiging.
  Laagste temperatuur limiet Zone 1 : Vanaf de SET Temp tot de
  OFF Temp zal de thermostaat in normale modus functioneren. Beneden deze temperatuur zal de
  thermotaat in stand-by modus overgaan. Onder deze temperatuur Stel de gewenste temperatuur
  in en druk op de knop ter bevestiging.
  Laagste temperatuur limiet Zone 2: Stel de gewenste
  temperatuur in en druk op de knop ter bevestiging.
  Naverwarmtijd Zone 1 : Een naverwarmingstijd tussen 0 en 6 uur
  kan hier worden ingesteld. Het systeem zal blijven verwarmen voor de ingestelde tijd nadat een
  vocht/temperatuur signaal niet meer wordt gedetecteerd. Draai de knop naar de gewenste tijd en
  bevestig dit door de knop in te drukken.
  Naverwarmtijd Zone 2 : Een naverwarmingstijd tussen 0 en 6 uur
  kan hier worden ingesteld. Het systeem zal blijven verwarmen voor de ingestelde tijd nadat een
  vocht/temperatuur signaal niet meer wordt gedetecteerd. Draai de knop naar de gewenste tijd en
  bevestig dit door de knop in te drukken.
  De Zone 1 temperatuur kan hier worden gekalibreerd. De
  gemeten temperatuur door de ETOG-55 sensor kan hier worden gecorrigeerd zodat de exacte
  temperatuur in de display van de ETO2 wordt getoond. Meet de temperatuur naast de sensor dmv.
  Een thermometer. Corrigeer de temperaturen door de knop te draaien en bevestig dit door de
  knop in te drukken.

  18 • Page 19

  Zone 2 temperatuur kan hier op de zelfde manier worden
  gecorrigeerd. Corrigeer de temperaturen door de knop te draaien en bevestig dit door de knop in
  te drukken.
  De buitentemperatuur kan hier worden gekalibreerd. De
  gemeten temperatuur door de ETF buitensensor kan hier worden gecorrigeerd zodat de exacte
  temperatuur in de display van de ETO2 wordt getoond. Meet de temperatuur naast de sensor
  d.m.v. een thermometer. Corrigeer de temperaturen door de knop te draaien en bevestig dit door
  de knop in te drukken.
  Alle ETO2 fabrieksinstellingen kunnen hier worden teruggezet.
  Bij deze keuze zullen alle gewijzigde instellingen worden verwijderd.
  Terug naar hoofdmenu.
  Bij een foutieve instelling van opstart menu, of als er nieuwe
  sensoren zijn aangesloten, kan hier de installatie opnieuw worden uitgevoerd.

  Selecteer PASSWORD en draai de knop naar de fabriekscode (Bel
  hiervoor MAGNUM) De thermostaat zal dan terugkeren naar het opstartmenu, zie STARTUP.
  Selecteer deze optie en druk op de knop om terug te keren naar

  het hoofdmenu.

  3.7 Fabrieksinstellingen:
  SETUP

  MAGNUM
  INSTELLINGEN

  Application
  Zone 1
  Zone 2
  Select scale
  Afterheat time Zone 1
  Afterheat time Zone 2
  Temp. offset Zone 1
  Temp. offset Zone 2
  Temp. offset ETF
  Set temperature
  Min. water temperature
  Max. water temperature

  Electric
  ETOG
  ETOG
  Celsius
  2.00 hours
  2.00 hours
  0.0°C
  0.0°C
  0.0°C
  3.0°C
  5°C
  55°C

  EIGEN
  INSTELLINGEN

  FABRIEKSINSTELLINGEN
  (Bij Factory Reset)
  Electric
  ETOG
  OFF
  Celsius
  2.00 hours
  2.00 hours
  0.0°C
  0.0°C
  0.0°C
  3.0°C
  5°C
  55°C
  19 • Page 20

  magnumheating.nl


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Magnum Outdoor wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Magnum Outdoor in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,84 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info