Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
Gebruik richtlijnen
Wel:
Schakel het product uit met de hoofdschakelaar voordat u het reinigt.
Gebruik een zachte vochtige doek met een zacht schoonmaakmiddel om de behuizing te reinigen
Trek de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet wordt gebruikt gedurende langere tijd
Niet:
Zorg ervoor dat de sleuven en openingen die voorzien zijn voor de ventilatie van het apparaat niet
worden geblokkeerd.
Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
Gebruik geen schuurmiddelen, boenwas, of oplosmiddelen om het apparaat te reinigen.
Gebruik het apparaat niet in de volgende omstandigheden:
- Extreem koude, warme of vochtige omgeving.
- In plaatsen die sterk onderhevig zijn aan stof en vuil.
- In de nabijheid van apparaten die een sterk magnetisch veld genereren.
Veiligheidsmaatregelen
Volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en onderhoudsaanwijzingen in deze
gebruikshandleiding om de levensduur van uw apparaat te optimaliseren.
Opgelet- Kijk niet in de lens. Het heldere licht kan pijn doen aan uw ogen.
Opgelet- Zorg ervoor dat dit apparaat niet wordt blootgesteld aan regen of vochtigheid om het risico op
brand of elektrische schokken te voorkomen.
Opgelet- Probeer het product niet te openen of te demonteren aangezien dit elektrische schokken kan
veroorzaken.
Opgelet- Laat het apparaat afkoelen wanneer u de lamp vervangt, en volg alle instructies voor het
vervangen.
Opgelet- Dit product detecteert zelf de toestand van de lamp. Zorg ervoor dat u de lamp vervangt
wanneer de lichtopbrengst minder wordt.
Opgelet- Laat de koelventilator 10 minuten draaien voordat u het apparaat uitschakelt..
Opgelet- Schakel eerst de projector in en selecteer daarna de signaalbronnen.
Opgelet- Neem de lenskap weg wanneer de projector wordt gebruikt.
• De werking van de afstandsbediening kan worden verstoord door een obstakel tussen
afstandsbediening en afstandsbedieningsensor.
• Bij fel licht zoals bijvoorbeeld een fluorescentielamp of direct zonnelicht kan de werking eveneens zijn
verstoord.
• Ook het gebruik van een TV met hetzelfde type infrarood afstandsbediening in dezelfde richting kan
problemen geven.• Voor een efficiënte werking bedraagt de maximum afstand tussen afstandsbediening
en afstandsbedieningsensor 7 meter.
Producteigenschappen
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruik richtlijnen
  Wel:
  • Schakel het product uit met de hoofdschakelaar voordat u het reinigt.
  • Gebruik een zachte vochtige doek met een zacht schoonmaakmiddel om de behuizing te reinigen
  • Trek de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet wordt gebruikt gedurende langere tijd

  Niet:
  • Zorg ervoor dat de sleuven en openingen die voorzien zijn voor de ventilatie van het apparaat niet
  worden geblokkeerd.
  • Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
  • Gebruik geen schuurmiddelen, boenwas, of oplosmiddelen om het apparaat te reinigen.
  Gebruik het apparaat niet in de volgende omstandigheden:
  - Extreem koude, warme of vochtige omgeving.
  - In plaatsen die sterk onderhevig zijn aan stof en vuil.
  - In de nabijheid van apparaten die een sterk magnetisch veld genereren.

  Veiligheidsmaatregelen
  Volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en onderhoudsaanwijzingen in deze
  gebruikshandleiding om de levensduur van uw apparaat te optimaliseren.
  Opgelet- Kijk niet in de lens. Het heldere licht kan pijn doen aan uw ogen.
  Opgelet- Zorg ervoor dat dit apparaat niet wordt blootgesteld aan regen of vochtigheid om het risico op
  brand of elektrische schokken te voorkomen.
  Opgelet- Probeer het product niet te openen of te demonteren aangezien dit elektrische schokken kan
  veroorzaken.
  Opgelet- Laat het apparaat afkoelen wanneer u de lamp vervangt, en volg alle instructies voor het
  vervangen.
  Opgelet- Dit product detecteert zelf de toestand van de lamp. Zorg ervoor dat u de lamp vervangt
  wanneer de lichtopbrengst minder wordt.
  Opgelet- Laat de koelventilator 10 minuten draaien voordat u het apparaat uitschakelt..
  Opgelet- Schakel eerst de projector in en selecteer daarna de signaalbronnen.
  Opgelet- Neem de lenskap weg wanneer de projector wordt gebruikt.

  • De werking van de afstandsbediening kan worden verstoord door een obstakel tussen
  afstandsbediening en afstandsbedieningsensor.
  • Bij fel licht zoals bijvoorbeeld een fluorescentielamp of direct zonnelicht kan de werking eveneens zijn
  verstoord.
  • Ook het gebruik van een TV met hetzelfde type infrarood afstandsbediening in dezelfde richting kan
  problemen geven.• Voor een efficiënte werking bedraagt de maximum afstand tussen afstandsbediening
  en afstandsbedieningsensor 7 meter.

  Producteigenschappen



 • Page 2

  * 53” Lichtbron
  * Resolutie
  * Contrast
  * Lichtopbrengst
  * Lamp
  * Levensduur lamp
  * Uitgangsvermogen luidsprekers
  * Projectie afstand
  * Projectie beeld afmetingen
  * Opgenomen vermogen
  * Gewicht
  * Afmetingen
  * Afstandbediening
  * Signaal compatibiliteit
  * Televisie
  * Televisie voorkeuze posities
  * Trapezium instelling
  * OSD
  * Koeling
  * Beveiliging
  * Focus

  : 130LX (max)
  : 460x480 (tv) 800x600 (A/V) RGB
  : 400:1
  : 100 Ansi Lumen
  : 175W HQI gasontlading lamp
  : 6000~8000 uren
  : 2x1.25W RMS
  : 1.4m~4m
  : 46”~165”
  : 200W
  : 7Kg
  : 405x290x120mm
  : Bijgeleverd
  : TV, S-Video, VGA, Audio/Video
  : Pal B/G met kabel tuner
  : 52 zenders
  : Handmatig van 46” tot 165” regelbaar
  : On-screen display menu
  : Ultra stille ventilator 29dB
  : Electronische temperatuur bewaking
  : Handmatige instelling

  Algemene Belangrijke Informatie








  De speciale gas ontladingslamp die in dit apparaat wordt gebruikt, kan vele malen aan/uit worden
  gezet zonder dat dit de levensduur van de lamp in gevaar brengt. Echter, nadat de lamp is
  uitgezet, dient u minimaal 30 minuten te wachten alvorens deze weer aan te zetten.
  Wacht minimaal 10 minuten alvorens u de 220V netspanning uitschakelt nadat u de standby
  toets heeft ingedrukt van de afstandbediening. De lamp zal dan door de ventilator worden
  gekoeld en daardoor langer meegaan.
  Blokkeer in geen geval de ventilatie roosters van het apparaat, en laat geen voorwerpen in de
  roosters vallen. Als de lamp brandt, ontstaan er zeer hoge temperaturen, bij een zeer hoge
  spanning.
  De projector is voorzien van elektronische beveiliging tegen te hoge temperaturen en andere
  storingen. Als het apparaat goed functioneert, brandt de blauwe LED. Indien er een probleem
  ontstaat door b.v. het blokkeren van de lucht afvoer en/of toevoer, dan zal deze LED gaan
  knipperen. Het is tevens aan te raden maandelijks het filter schoon te maken.
  Kom niet met de vingers en/of voorwerpen aan de lens.
  De projector is gemaakt om te functioneren bij normale temperaturen. Indien de
  omgevingstemperatuur te hoog is, zal er een zwarte vlek op het beeld verschijnen, en groter
  worden naarmate de temperatuur stijgt. U dient dan onmiddellijk de projector uit te schakelen om
  verdere beschadiging tegen te gaan.



 • Page 3

  Product Overzicht
  De Projector

  5
  6

  2
  1

  3

  4
  1. Aan/uit Indicatie
  2. 1.Power
  Projectieindicator
  indicatie
  3. 2.Protection
  Aan/uit toets indicator
  4. 3.ON/OFF
  Systeem functie
  knop
  button
  5. 4.System
  Volume - function button

  7
  8

  9
  6. Volume +

  5.Volume
  7. Kanaal- +
  6.Volume
  8. Kanaal+9. Lamp behuizing
  7.Channel
  8.Channel +



 • Page 4

  Onderzijde
  B

  A

  C

  D

  Hoisting
  r od
  Indien u de projector
  aan de screw
  plafond wilt
  plaatsen, dient u de 4 montage
  schroefplaatsen te gebruiken met bouten niet langer dan 10mm.
  De lengte dient strikt te worden genomen om kortsluiting in het apparaat te
  voorkomen.
  Note: Wh en ho is tin g the m ach ine ,t he le ngt h of th e
  sc rew r od in p os iti on A B C D u sed f or hoist ing h ole
  sh oul d no t e xc eed 1 0mm ,in c as e e le ctr ic shock o ccu r
  wh en th e pla st ic en clo sur e is br ok en an d the r od
  to uch es t he hi gh- ten si on el ect rci ty in si de th e mac hin e.

  Vooraanzicht

  1.Remote
  sensor
  1.
  Afstand bediening
  sensor
  2.Lens
  2.
  Lens (draai de lens tegen de wijzers van de klok in om te beginnen)
  3.Keystone
  correction
  knob
  3.
  Keystone correctie
  knop
  4.Tilt
  adjuster
  4. Tilt afstelling



 • Page 5

  Achter aanzicht

  DTM2

  1

  2

  4

  3

  1. Ventilator koeling
  Afstandbediening
  sensor
  1.2.Fan
  exhaust vent
  2. Remote sensor

  3. Voeding aansluiting
  4. Aan/uit
  3.
  Power hoofdschakelaar
  socket
  4. Power switch

  Zij aanzicht

  1

  4 5

  7

  6

  9

  3
  8

  1. TV Antenne aanlsuiting
  TV antenna
  socket
  2. 1.
  S-Video
  ingang
  2.
  S-Vieo
  input
  3. VGA Ingang
  3. VGA input
  4. 4.
  Video
  Inganginput
  Video
  5. 5.
  Video
  uitgang
  Video
  output

  10

  2

  6. Linker audio ingang
  Leftaudio
  audio
  input
  7.5.
  Linker
  uitgang
  Leftaudio
  audio
  output
  8.7.
  Rechter
  ingang
  Right
  audio
  input
  9.8.
  Rechter
  audio
  uitgang
  9. Right audio output
  10. Luchtfilter
  10.Air
  filtrati on net



 • Page 6

  De Projector inschakelen
  1. Verwijder de lensdop.
  2. Controleer of de voedingskabel en de signaalkabel correct zijn aangesloten en stevig zijn
  vastgemaakt. Zet de hoofdschakelaar aan de achterzijde op “AAN”.
  Als de voeding is aangesloten zal de LED aanduiding groen zijn.
  3. Schakel de voeding en de lamp in door te drukken op “Power” op het bedieningspaneel of de
  afstandbediening. De LED zal nu oranje oplichten.
  (LET OP! Als u de netsnoer aansluit moet u ervoor zorgen dat de hoofdschakelaar uit staat)

  De Projector uitschakelen
  Gebruik de afstandbediening om de projector uit te schakelen. Druk op de aan/uit/standby toets en de
  lamp zal uitschakelen de LED weer groen oplichten. De ventilator zal nog 10 minuten doordraaien om
  alle aanwezige warmte af te voeren.
  (LET OP! Zet de hoofdschakelaar pas uit, of neem de netsnoer pas uit het stopcontact als de ventilator
  is gestopt met draaien.)

  Keystone correctie
  Gebruik de Keystone knop om het “trapezium” effect dat ontstaat als de projector niet in lijn staat met de
  as van het scherm bij te regelen. Zorg bij het regelen ervoor dat het beeld mooi rechthoekig is, en geen
  ongelijke zijden heeft.

  Focus correctie
  Gebruik de ring van de lens om de focus bij te regelen. Draai de lens en kijk of het beeld scherper wordt.
  Wacht voordat u met het focusseren begint totdat de lamp op temperatuur is zodat de licht intensiteit
  voldoende is om het scherpstellen mogelijk te maken.



 • Page 7

  De Afstand bediening

  POWER: AAN/UIT
  MU TE

  1
  4
  7
  TV/ AV

  OSD menu/ Schakel menus

  CH+/- :

  Kanaalkeuze / submenu keuzetoets

  2

  3

  5

  6

  V+/- : Volume regelaar en keuzetoets

  8

  9

  0---9:

  Directe intoets 0-9

  -/--:

  Kanalen numeriek instelling

  AV/TV:

  Keuzetoets TV signaal en AV signaal

  MUTE:

  Volume AAN/UIT

  AUTO:

  Kanaal wisseling

  0

  - /- -

  CH+
  V+

  MENU:

  MENU

  CH-

  V-

  AUTO

  Aansluit schema



 • Page 8

  Systeem instellingen
  Nadat u de installatie en aansluitingen hebt voltooid, kunt u nu de systeem instellingen maken.
  Om het menu op te roepen drukt u op de “MENU” toets van de afstandbediening, en kunt u het menu via
  de OSD op het scherm zien. Gebruik vervolgens de “CH+/-” toets om een sub-menu te kiezen en de
  “V+/-” toets om de instelling te kiezen.
  HOOFDMENU

  BEELD MENU
  Gebruik de CH+/- on de functie te kiezen, en de V+/- om de instelling te kiezen
  Parameter advies instelling : BRIGHT 65,CONTRAST 60,COLOR 80,TINT 50.
  SYSTEEM MENU

  系统
  中文
  输入
  4 :3

  C H IN E SE
  电视

  S YS T EM
  E NG L IS H
  I NP U T
  4 :3

  英文
  TV

  Kies als eerst de taal van het OSD menu. Het Engels is standaard.
  TIMER INSTEL MENU

  De instelling van de timer is alleen nodig indien u de projector automatisch na een
  voorgeprogrammeerde tijd wilt laten uitschakelen. U kunt kiezen tussen 30 minuten, 60 minuten, 90
  minuten en 120 minuten. De instelling geschiedt ook hier weer met de V+/- toets.



 • Page 9

  VOORKEUZE TV MENU

  Druk op de “AUTO”toets als u automatisch kanalen wilt gaan zoeken in de televisie modus. Zorg er wel
  eerst voor dat u de TV functie heeft gekozen met de “TV/AV” knop, en niet in de video (AV) modus.
  Tijdens het zoekproces zal het beeld donker zijn (of blauw) totdat alle kanalen zijn gevonden. De
  gegevens zullen onderaan het beeld worden weergegeven. Indien na het zoekproces enkele zenders
  toch niet duidelijk zijn, kunt u ze alsnog met de V+/- toets handmatig bijregelen. De diverse
  kleursystemen kunnen eventueel worden gekozen indien u in een ander land bent waar andere
  systemen worden gebruikt. PAL/SECAM of PAL/NCST of D/K, B/G, I, L, M.
  Indien een zender is gevonden kunt u deze opslaan in het geheugen onder de voorkeuze posities. Er
  kunnen maximaal 52 zenders worden opgeslagen.
  Nadat u een zender heeft gevonden, kiest u in het “PRESET” menu zoals hierboven weergegeven de
  optie PROG, en vult u met de VOL+/- toets de voorkeuze positie in waaronder u de zender wilt
  vastleggen.
  Overige functies:
  Skip
  : Met deze toets kunt u ervoor kiezen of er bij ieder gevonden zender moet worden gestopt.
  Auto
  : Automatische zender zoekloop
  Fine
  : Fijnafstemming
  Manual:
  : Handmatig een zender zoeken.
  Color
  : Kleursysteem van de zender (PAL in Nederland , Duitsland en België)
  PROJECTIE AFMETING
  Het grootte van het scherm wordt bepaald door de afstand tussen de projector en het scherm. Hoe
  groter de afstand tussen deze twee, hoe groter het beelformaat. Het is echter wel zo dat de
  lichtintensiteit afneemt naarmate de afstand groter wordt. Hieronder ziet u een tabel met de afstanden
  en bijbehorende scherm-afmetingen.

  Projection
  distance
  Image size

  1.4m

  2.0m

  2.5m

  3.0m

  3.5m

  4.0m

  46″

  67″

  89″

  107″

  135″

  165″



 • Page 10

  VGA MENU VOOR COMPUTER AANSLUITING

  Gebruik de VGA ingang als u van plan bent een computer op de projector aan te sluiten. Druk op de
  “MENU” toets en u zult een beeld waarnemen zoal hierboven. Gebruik nu de CH+/- toets om door de
  submenu opties te bladeren en kies voor de VGA modus. Maak vervolgens uw keuze met de V+/- toets.
  Omdat de resolutie van een computer afwijkt van die van een televisie, zult u enige beeld afregelingen
  moeten toepassen om de beeldkwaliteit aan te passen.
  LET OP: Er zijn geen voorkeuzes beschikbaar in AV modus.
  ATTENTIE: De projector dient te worden gebruikt in verduisterde ruimte. Het is aan te raden geen
  verlichting in de kamer te voeren, of enkel een lamp van minder dan 40W. Het is tevens aan te bevelen
  een speciaal projectiescherm aan te schaffen om een hogere reflectie / lichtopbrengst te verkrijgen.

  ONDERHOUD
  SCHOONMAKEN:
  1. Zet de projector uit alvorens te gaan schoonmaken.
  2. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen.
  3. Maak de lens uitsluitend schoon met een schone droge doek.



 • Page 11

  SCHOONMAKEN VAN HET FILTER

  1

  Tur
  n de
  o fprojector
  f t h euitg e n e r a l
  Zet
  het
  power supply

  2

  op t
  dehe
  “tab”
  vanohet
  filteren
  PDruk
  re ss
  t ab
  n th
  e ai r
  fEn
  iltrek
  tr at
  iorecht
  n nuit
  e tnaar
  lo op ho le s
  deze
  a nd p ul l st ra ig h t ou t

  Haal
  T h e nde
  p ustekker
  ll out
  uitthet
  h e stopcontact.
  power cord
  Sque eze t he air
  filt ration net slightl y
  in the arrow directi on
  the n stra ight it ou t
  downwar d

  3

  Verwijder alle 3 de filters

  4

  Reinig alle filters

  T h e a b o vde
  e pstofzuiger
  i c t u r e u som
  e t de
  h e filters
  vacuum
  Gebruik
  cleaner.If the filter very dirty,
  schoon
  te
  maken.
  Indien
  deze
  w a s h w i t h p u r e w a t e r d i r e c t zeer
  ly.
  L e a vzijn,
  e t hin
  e een
  f i l tlauw
  e r t osopje
  d r y wassen
  in the sun.
  vuil

  5

  Re pl ac e the a ir
  ne t

  Herplaats de filters in
  fi lt ra ti
  on
  omgekeerde
  volgorde

  6

  Klaar voor gebruik



 • Page 12

  PLAATSEN / VERVANGEN VAN DE LAMP



 • Page 13

  Notice d’utilisation
  A Faire :
  * Eteindre l’appareil avant nettoyage.
  * Utiliser un tissu doux humidifié avec un détergent léger pour nettoyer le boitier d’affichage.
  * Débrancher le cordon de la prise électrique si l’appareil n’est pas utilisé durant une longue période.
  A Eviter :
  * Obstruer les fentes et ouvertures prévues pour la ventilation de l’appareil.
  * Placer sous exposition directe du soleil.
  * Utiliser des nettoyants abrasifs, de la cire ou des solvents pour nettoyer l’unité.
  * Utilisation dans les conditions suivantes :
  - Environnement extrêmement chaud, froid ou humide.
  - Dans des zones excessivement sales ou poussiéreuses.
  - A proximité de tout appareil générant un fort champ magnétique.

  Avertissements
  Avertissement- Ne pas regarder l’objectif. La lumière vive peut blesser vos yeux.
  Avertissement- Pour prévenir tout risque de feu ou d’électrocution, ne pas exposer cet appareil à la
  pluie ou à l’humidité.
  Avertissement- Veuillez ne pas ouvrir ou démonter cet appareil sous peine d’électrocution.
  Avertissement- Veuillez laisser l’appareil refroidir 10 minutes avant de changer l’ampoule, et veuillez
  suivre toutes les instructions de remplacement.
  Avertissement- Cet appreil détecte lui-même la durée de vie de l’ampoule.
  Avertissement- Avant d’éteindre l’appareil, veuillez laisser tourner le ventilateur encore 10 minutes.
  Avertissement- Eteignez d’abord le projecteur, puis les sources de signal.
  Avertissement- Ne pas utiliser le bouchon d’objectif lorsque le projecteur est en cours d’utilisation.
  Avertissement- Lorsque la lampe atteint la fin de durée de vie, elle peut claquer bruyamment. Si ceci
  survient, le projecteur ne ne remettra pas en marche jusqu’à remplacement du module d’ampoule. Pour
  changer l’ampoule, veuillez suivre la procédure indiquée sous
  “Changement de l’Ampoule”.



 • Page 14

  Caractéristiques
  * Source lumière 53”
  * Resolution
  * Contraste
  * Luminosité
  * Lampe
  * Cycle de vie de la lampe
  * Puissance de sortie haut-parleurs
  * Distance de projection
  * Dimensions de projection
  * Puissance secteur
  * Poids
  * Dimensions
  * Télécommande
  * Connections signaux
  * Television
  * Préselections du téléviseur
  * Réglage de trapeze
  * OSD
  * Refroidissement
  * Protection circuit
  * Focus

  : 130LX (max)
  : 460x480 (tv) 800x600 (A/V) RGB
  : 400:1
  : 100 Ansi Lumen
  : 175W HQI lampe à déchargement de gaz
  : 6000~8000 uren
  : 2x1.25W RMS
  : 1.4m~4m
  : 46”~165”
  : 200W
  : 7Kg
  : 405x290x120mm
  : Fournie
  : TV, S-Video, VGA, Audio/Video
  : Pal B/G avec tuner de câble
  : 52 stations
  : Manuel de 46” à 165”
  : Menu on-screen display
  : Ventilateur ultra silent 29dB
  : Protection de temperature électronique
  : Réglage manuel

  Information important









  La lampe spéciale de déchargement de gaz utilisé dans le projecteur peut être mis en marche si
  souvent sans minimaliser la cycle de vie. Parcontre, après avoir éteint la lampe, attendez au
  moins 30 minutes avant de remettre la lampe en marche. Cela prolonge la cycle de vie de la
  lampe.
  Attendez 10 minuten avant de débrancher le secteur ou éteindre le projecteur avec l’intérrupteur
  général, aprés avoir poussé sur le bouton de “STANDBY”. La lampe sera refroidi par le
  ventilateur incorporé et prolongera la cycle de vie..
  Ne jamais obstruer les fentes et ouvertures prévues pour la ventilation de l’appareil.
  Le projecteur est iquipé avec une circuit de protection contre température élevées. Si le
  projecteur fonctionne comme il le faut, un témoin bleu s’allument. Si il y à un probleme de
  ventilation, le témoin clignottera. Il est rcommandé de nettoyer le filtre tous le mois afin de
  optimaliser le refroisissement de la lampe.
  Ne jamais toucher l’objectif avec les doights ou autre chose.
  Le projecteur est concu pour fonctionner par températures normales.Si le température ambiente
  est trop élevée, vous appercevrez une tâche noir au centre de l’écran. I est recommandé
  d’éteindre immidiatement la lampe est laisser refroidir la lampe avec le ventilateur en marche.



 • Page 15

  Introduction
  Le projecteur

  5
  6

  2
  1

  3

  4
  6. Témoin marche/arrêt
  indicator
  7. 1.Power
  Indication
  de projection
  indicator
  8. 2.Protection
  Touche Marche/arrêt
  9. 3.ON/OFF
  Bouton de button
  fonction système
  10.4.System
  Volume - function button

  7
  8

  9
  6. Volume +

  5.Volume
  - +
  7. Canauxl
  6.Volume
  8. canaux+9. Compartiment
  de la Lampe
  7.Channel
  8.Channel +



 • Page 16

  Dessous
  B

  A

  C

  D

  Hoisting
  screw
  r od utilisez 4 vises égales, avec une
  Si vous voulez
  placer le projecteur
  au plafont,
  longeur maximale de 10mm pour éviter de toucher les pieces à l’intérieur.

  Note: Wh en ho is tin g the m ach ine ,t he le ngt h of th e
  sc rew r od in p os iti on A B C D u sed f or hoist ing h ole
  sh oul d no t e xc eed 1 0mm ,in c as e e le ctr ic shock o ccu r
  wh en th e pla st ic en clo sur e is br ok en an d the r od
  to uch es t he hi gh- ten si on el ect rci ty in si de th e mac hin e.
  Face avant

  1.Remote
  sensor
  5.
  Récepteur infra-rouge
  2.Lens
  6.
  Objectif (Tournes à contre sense pour faire le réglage)
  3.Keystone
  correction
  7.
  Bouiton de correction
  Keystone knob
  4.Tilt
  8.
  Réglageadjuster
  “tilt” hauteur



 • Page 17

  Face arrière

  DTM2

  1

  2

  4

  3

  3. Ventilateur
  Récepteur
  Infra-rouge
  1.4.Fan
  exhaust
  vent
  2. Remote sensor

  3. Alimentation
  4.
  marche arrêt
  3. Commutateur
  Power socket
  4. Power switch

  Coté droite

  1

  4 5

  7

  6

  9

  3
  8

  1. Connection antenne TV
  TV antenna
  socket
  2. 1.
  S-Video
  ingang
  2.
  S-Vieo
  input
  3. VGA Ingang
  3. VGA input
  4. 4.
  Video
  Inganginput
  Video
  5. 5.
  Video
  uitgang
  Video
  output

  10

  2

  6. Entrée audio gauche
  Left
  audio
  input
  7.5.
  Sortie
  audio
  gauche
  7.
  Left
  audio
  output
  8. Entrée audio droite
  Right
  9.8.
  Sortie
  audioaudio
  droite input
  9. Right audio output
  10. Filtre àfiltrati
  air
  10.Air
  on net



 • Page 18

  Mettre le projecteur en marche
  1. Enlevez le protection objectif.
  2. Vérifiez si le cordon d’alimentation et bien placé. Metez le commutateur MARCHE/ARRÊT à l’arrière
  du projecteur en position de marche.
  Si l’allimentation est branché le témoin LED sera vert.
  3. Metez la lampe en marche en poussont sur le bouton “Power” sur le panneau de commande ou votre
  télécommande. Le témoin LED sear de couleur orange.
  (ATTENTION! Avant de brancher le cordon d’alimentation, metez le commutateur marche/arrêt en
  position arrêt.)

  Eteindre le projecteur
  Utilisez la télécommande pour mettre le projecteur en mode standby. Poussez sur ce touche est le
  témoin LED sera vert. Le ventilateur tournera encore 10 minutes pour refroidir la lampe et
  l’emboitement. nog
  (Avertissement! Metez le commutateur général en position off, ou débranchez le cordon d’alimentation
  uniquement si le ventilateur a tourné pendant 10 minutes..)

  Correction Keystone
  Utilisez le bouton Keystone pour regler l’effet “trapèze” . Cela est nécessaire si le projecteur nést en
  ligne avec l’écran.

  Correction de l’objectif
  Vous pouvez regler la bague de nettete jusqu’a obtenir une vision claire. Le projecteur sera net entre 1,2
  et 10,0



 • Page 19

  De Afstand bediening

  POWER: MARCHE/ARRET
  MU TE

  1
  4
  7
  TV/ AV

  Menu OSD / Menu sélection

  CH+/- :

  Canaux / submenu

  2

  3

  5

  6

  V+/- :

  8

  9

  0---9:

  Directe intoets 0-9

  -/--:

  Sélecteur numérique

  AV/TV:

  Séleteur TV / AV

  MUTE:

  Sourdine

  AUTO:

  Changement de canaux

  0

  - /- -

  CH+
  V+

  MENU:

  MENU

  CH-

  V-

  Volume et bouton de choix

  AUTO

  Branchements



 • Page 20

  Réglage de système
  Après avoir fini les branchements nécessaires, vous povez faire les réglages.
  Poussez sur la touche “MENU” de votre télécommande, et regardez l’écran OSD. Utilisez ensuite la
  touche “CH+/-” pour choisir une sub-menu et faites une sélection avec les touches “V+/-”.
  MENU PRINCIPAL

  MENU IMAGE
  Utilisez les touches CH+/- pour choisir une foction, et les touches V+/- pour faire le réglage.
  Paramètres recommandés: BRIGHT 65,CONTRAST 60,COLOR 80,TINT 50.
  MENU DE SYSTÈME

  系统
  中文
  输入
  4 :3

  C H IN E SE
  电视

  S YS T EM
  E NG L IS H
  I NP U T
  4 :3

  英文
  TV

  Choissisez premièrement une langue pour l’ OSD . L’Anglais = default
  MENU HORODATEUR

  Le menu horodateur est uniquement nécessaire si vous voulez que le projecteur s’éteint
  automatiquement après un certain temps programmable.Vous pouvez choisir entre:
  30 minutes, 60 minutes, 90 minutes et 120 minutes. Le réglage se fait la aussi avec les touches V+/-.



 • Page 21

  MENU DE PRÉSÉLECTIONS

  Poussez sur la touche “AUTO” si vous voulez recherche rune station télévision. Metez avant de pousser
  sur cette touché le projecteur en mode TV avant de pousser sur AUTO.
  Mettre le fonction de télévion en marche avec la touche “TV/AV” sur votre télécommande.
  Pendant la recherche des canaux l’écran sera noir ou bleu jusque au moment que toute la bande sera
  recherché. Les ststions trouvé seront indique au bas de l’écran. Si par hazard une des stations trouvé
  nést pas claire ou avec parasites, utilisez les touches V+/- pour faire une réglage fin. Les systèmes de
  couleurs peuvent être choisi avec les même touches si vous êtes dans une autre pays.
  Les possibilities sont :PAL/SECAM of PAL/NCST of D/K, B/G, I, L, M.
  Si les stations sont trouvés, vous pouvez les mémoriser dans la mémoire de présélections. Vous
  pouvez sauvegarder une totalité de 52 stations télévision.
  Après avoir trouvé une station, choisisez le menu “PRESET” et l’option PROG, suivi par un numéro de
  mémorisation avec les touches VOL+/Autres fonctions:
  Skip
  : L’option ne s’arrête pas à chaque station trouvé
  Auto
  : Recherche automatique
  Fine
  : Réglage sed stations fine
  Manual:
  : recherche des stations manuel.
  Color
  : Système de couleurs (PAL en Hollande , Allemagne et Belgique)
  DIMENSIONS DE PROJECTION
  Les dimensions de l’écran sont faites par la distance du projecteur vis a vis de l’écran. Si vous
  choissisez une image large, il faut se réaliser que la luminosité de l’image diminue.

  Projection
  distance
  Ecran

  1.4m

  2.0m

  2.5m

  3.0m

  3.5m

  4.0m

  46″

  67″

  89″

  107″

  135″

  165″



 • Page 22

  MENU VGA POUR ORDINATEUR

  Utilisez l’entrée VGA si vous allez branche run ordinateur. Poussez sur “MENU” et vous appercevrez
  une image comme indiqué. Utilisez les touches CH+/- pour aller dans les sub-menu et choissisez mode
  VGA. Parce-que la résolution du téléviseur n’est pas identique a celle d’un ordinateur, ce sera possible
  qu’il faudra faire un réglage supplémentaire de l’image.
  ATTENTION: Il n y à pas de présélections en mode AV.
  ATTENTION: Ce projecteur doit être utilisé uniquement dans un endroit sombre. I est recomman’d de
  ne pas allumer l’éclairage, ou uniquement une lampe de moins de 40W. Un écran professionel est
  recommandé.

  MAINTENANCE
  NETTOYAGE:
  1. Débranchez le cordon d’alimentation avant de netoyer.
  2. Ne pas utiliser des produits liquides.
  3. Netoyer uniquent avec un chiffon sec et propre.



 • Page 23

  NETOYAGE DU FILTRE

  1

  T u r nleosélecteur
  ff the
  e n e roff
  al
  Metez
  en g
  position
  power supply

  2

  PPoussez
  re ss tsur
  he let“tab”du
  ab o n filter
  th eetai r
  fTires
  il tr
  iovers
  n nleebas.
  t lo op ho le s
  leat
  filtre
  a nd p ul l st ra ig h t ou t

  Débranchez
  T h e n p u l l le
  o ucordon
  t the power cord
  Sque eze t he air
  filt ration net slightl y
  in the arrow directi on
  the n stra ight it ou t
  downwar d

  3

  Enlevez les 3 filtres

  4

  Netoyez les filtres

  T h e a b oun
  v e aspirateur
  picture us
  e t
  h el’eau
  vacuum
  Utilisez
  ou
  de
  cleaner.If the filter very dirty,
  douce
  pour
  netoyer
  les
  filtres
  wash with pure water directly.

  Leave the filter to dry in the sun.

  5

  Re pl ac e the a ir
  fi lt ra ti on ne t

  6

  Le projecteur est pret



 • Page 24

  MONTAGE / DEMONTAGE DE LA LAMPE






Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Marquant mmb-1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Marquant mmb-1 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,82 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info