Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
Inhoud en eigenschappen:
Kleuren monitor Camera Voeding adapterA ccus
Camera
1. Antenne
2. Aan/uit schakelaar
3. Tilt regelaar (rollen van beeld)
4. Nachtverlichting LED’s
5. Microfoon
6. Kanaal keuze schakelaar
7. Aan/uit indicatie
8. Camera lens
9. Ac Adapter
10. Ac Adapter aansluiting
Monitor
1. Aan/uit indicatie
2. LCD beeldscherm
3. LCD klok
4. Functie toets
5. Luidspreker
6. Omhoog/omlaag toets
7. Volume regelaar
8. Aan/uit regelaar
9. Hoofdtelefoon regelaar
10. Antenne
11. Riem draag clip / monitor statief
12. Batterij compartiment
13. Video uitgang
14. AC Adapter
Indien niet in gebruik
- Als het apparaat niet wordt gebruikt, schakel het dan uit.
Adaptateur
AC/DC 230 / 9V
( Emetteur )
-18-
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Inhoud en eigenschappen:

  Kleuren monitor

  Camera

  Voeding adapterA

  Camera
  1.
  2.
  3.
  4.

  Antenne
  Aan/uit schakelaar
  Tilt regelaar (rollen van beeld)
  Nachtverlichting LED’s

  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

  Microfoon
  Kanaal keuze schakelaar
  Aan/uit indicatie
  Camera lens
  Ac Adapter
  Ac Adapter aansluiting

  Monitor
  1. Aan/uit indicatie
  2. LCD beeldscherm
  3. LCD klok
  4. Functie toets
  5. Luidspreker
  6. Omhoog/omlaag toets
  7. Volume regelaar
  8. Aan/uit regelaar
  9. Hoofdtelefoon regelaar
  10. Antenne
  11. Riem draag clip / monitor statief
  12. Batterij compartiment
  13. Video uitgang
  14. AC Adapter
  Indien niet in gebruik
  - Als het apparaat niet wordt gebruikt, schakel het dan uit.

  -18-

  ccus

  Adaptateur
  AC/DC 230 / 9V
  ( Emetteur ) • Page 2

  -

  Indien het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, trek dan ook de steker

  eruit.
  + Geen vingers of andere voorwerpen in het apparaat steken
  Het is gevaarlijk de inwendige delen van dit apparaat aan te raken. Het
  apparaat kan daardoor ernstig worden beschadigd. Probeer niet het
  apparaat uit elkaar te halen.
  + Houd het apparaat uit de buurt van water en magneten.
  - Houd het apparaat verwijderd van bloemenvazen, badkuipen, wastafels e.d.
  Als er vloeistoffen in het apparaat komen, kan het ernstig worden beschadigd.
  Houd magnetische voorwerpen, zoals bijv. luidsprekers, uit de buurt van het
  apparaat.
  + Stapelvoorschrift
  - Stel het apparaat horizontaal op en leg er geen zware voorwerpen op.
  - Zet het apparaat niet op versterkers of andere apparaten die heet kunnen
  worden.
  + Condensatie
  In de volgende gevallen kan er zich op de lens vocht ophopen:
  - Meteen na het inschakelen van een verwarmingsapparaat.
  - In een bedompte of zeer vochtige ruimte
  - Als het apparaat vanuit de koude in de warmte komt
  Als er zich in het apparaat vocht vormt, werkt het mogelijk niet.
  Schakel in dat geval de netschakelaar uit en wacht ongeveer een uur tot het
  vocht is verdampt.

  Testen van het systeem
  Het is belangrijk eerst de ontvangst te testen tussen de camera en de
  ontvanger, voordat u de plaats gaat bepalen voor montage.

  -19- • Page 3

  1.

  Plaats de baby unit (camera) in de “slaap”kamer , of de plek waar u deze
  wilt gaan gebruiken, zodat u er het beste zicht op heeft. Zet de camera
  aan door op de aan/uit knop te drukken.
  Richt de camera lens direct naar het te bewaken gebied. Het helpt om
  voor het testen een speelgoed pop of beer te plaatsen in of op het bed.
  Plaats de parents unit ( ontvanger met scherm) in de “woon” kamer waar
  u het wilt gaan gebruiken. Zorg ervoor dat ontvanger en camera niet te
  dicht bij elkaar worden geplaatst om rondzingen te voorkomen.
  Zet beide units (camera en monitor) op hetzelfde kanaal. Met de camera
  doet u dat met de schakelaar aan linker zijde (CHANNEL) en met de
  ontvanger met de pijltoetsen. Druk op de omlaag wijzende pijltoets
  totdatu op het kleine display de letters “CH” krijgt te zien. Druk
  vervolgens op de functie toets (4) om de huidige kanaalinstelling te
  tonen. Druk nu op één van de pijltoetsen om de gewenste kanaal te
  kiezen. Druk meteen daarna weer op de functie toets (4).

  2.
  3.
  4.

  Ontvangstkwaliteit testen:
  Het testen van de ontvangstkwaliteit doet u op de ontvanger.
  Zet beide apparaten aan op dezelfde kanalen zoals besproken, en regel
  volume, helderheid,
  contrast en kleur eventueel bij.
  Plaats de camera zo, dat het beeld het meest stabiel is, en het geluid zo min
  mogelijk ruist.
  Verplaats eventueel de ontvanger (parents unit) zodat het beeld optimaal is.
  De camera schakelt automatisch in op nachtmodus, indien deze zich in een
  totaal verduisterde ruimte bevindt. Door de ingebouwde (onzichtbare) LED
  infrarood verlichting, zal de camera toch voldoende licht ontvangen om een
  duidelijk beeld te garanderen, zonder dat uw baby wordt gestoord.
  WAARSCHUWING
  Zorg dat de camera buiten bereik is van het kind / baby.
  Zorg ervoor dat de 220V adapter buiten bereik is van het kind / baby
  Voor het beste overzicht plaatst u de camera niet minder dan 1M
  van de baby.

  Voeding en batterijen
  Plaats voor batterij gebruik de 3 Ni-mH (AA) formaat accu’s in het
  batterijcompartiment, (A) van de monitor, door de klep naar beneden te
  schuiven, en vervolgens naar u toe te trekken.

  -20- • Page 4

  Zorg dat de polariteit van de batterijen / accu’s
  overeenkomen met de tekening op de kast.
  Indien de netadapter wordt aangesloten,
  zal automatisch worden overgegaan op netspanning,
  en de accu’s worden uitgeschakeld.
  Let op dat de adapter een spanning heeft van 6V DC
  800mA.
  Meng nooit verschillende typen batterijen
  zoals Alkaline met oplaadbare enz.
  Oplaadbare batterijen
  • Gebruik uitsluitend de Nicad 1.2V oplaadbare batterijen.
  • Lees de gebruiksaanwijzing van de oplaadbare accu’s indien u andere
  accu’s gebruikt.
  • Sluit de voeding adapter aan op het lichtnet.
  • Laad de accu’s 10 uur achtereenvolgens op voordat u het apparaat in
  gebruik neemt.
  Voor vervolg ladingen kunt u ook maximaal 10 uur aanhouden. Tijdens het
  laadproces zal het LED lampje rood knipperen. Als het apparaat volledig is
  opgeladen, dan zal deze LED lampje groen oplichten.
  Een groen knipperende LED en een zacht alarm biep geluid, geeft aan dat
  de batterijen op beginnen te raken. Laad de ontvanger op, of vervang de
  batterijen.
  Indien u dat niet doet, dan zal het apparaat na 2 minuten automatisch
  uitschakelen.
  In gebruikname
  Ontvanger / parents unit
  1. Als de batterijen zijn geplaatst en u zet de ontvanger aan, dan zal het
  klokje 12:00 aangeven.
  2. Zet de aan/uit schakelaar op “on” , en de LED zal groen oplichten.
  3. Tegelijkertijd zal er een beeld op het beeldscherm verschijnen, en geluid
  horen, indien de camera met de adapter is verbonden, en u de kanalen
  goed heeft ingesteld zoals reeds eerder besproken.
  Regel nu eventueel het volume en beeldinstellingen bij.
  Camera / baby unit
  1. Verbind de camera met de bijgeleverde 220V adapter.

  -22- • Page 5

  2.

  Zet de camera / baby unit aan door de schakelaar aan de zijkant op
  “ON” te zetten.
  3. Zet de kanaalkeuze schakelaar (CHANNEL) op dezelfde cijfer (1 t/m 4)
  als de ontvanger, mocht u dit nog niet hebben gedaan.
  4 . Regel de focus (scherpte) van het beeld bij door aan de lens van de
  camera te draaien.

  Symbolen op het afleesvenster van de ontvanger
  Kanaal Keuze
  Kleuren instelling
  Helderheid instelling
  Contrast instelling
  Klok instelling
  Alarm instelling
  Instellingen van de ontvanger
  Als u beide units heeft aangesloten in werking gesteld, kunt u beginnen met
  afregelen.
  Via het menusysteem kunt u eenvoudig de meest belangrijke instellingen
  bewerken.
  A1. Video instellingen kleur
  1. Druk op de de pijltoetsen totdat u “CO” op het afleesvenster krijgt te zien.
  2. Druk vervolgens op de “FUN” toets om in de kleurinstel modus te komen.
  3. Druk nogmaals op de pijltoetsen om de kleuren in te stellen van 1 t/m 8.
  4. Om de instellingen te bevestigen drukt u weer op de “FUN” toets.
  A2. Video instellingen helderheid
  1. Druk op de de pijltoetsen totdat u “Br” op het afleesvenster krijgt te zien.
  2. Druk vervolgens op de “FUN” toets om in de helderheid instel modus te
  komen.
  3. Druk nogmaals op de pijltoetsen om de kleuren in te stellen van 1 t/m 8.
  4. Om de instellingen te bevestigen drukt u weer op de “FUN” toets.
  A3. Video instellingen contrast

  -23- • Page 6

  1. Druk op de de pijltoetsen totdat u “Ct” op het afleesvenster krijgt te zien.
  2. Druk vervolgens op de “FUN” toets om in de contrast instel modus te
  komen.
  3. Druk nogmaals op de pijltoetsen om de kleuren in te stellen van 1 t/m 8.
  4. Om de instellingen te bevestigen drukt u weer op de “FUN” toets.
  B. Kanaal instelling
  1. Druk op de de pijltoetsen totdat u “CH” op het afleesvenster krijgt te zien.
  2. Druk vervolgens op de “FUN” toets om in de kanaal instel modus te
  komen.
  3. Druk nogmaals op de pijltoetsen om de kanalen in te stellen van 1 t/m 4.
  4. Als de camera aan staat, zult u op één van de kanalen geluid en beeld
  waarnemen.
  5. Om de instellingen te bevestigen drukt u weer op de “FUN” toets.
  C. Klok instelling
  1. Druk op de de pijltoetsen totdat u “CL” op het afleesvenster krijgt te zien.
  2. Druk vervolgens op de “FUN” toets om in de klok instel modus te komen.
  3. Druk op de pijltoets omhoog om voor uren of minuten te kiezen.
  4. Druk op de pijltoets omlaag om de waarden te wijzigen.
  5. Om de instellingen te bevestigen drukt u weer op de “FUN” toets.
  C2. Alarm instelling
  1. Druk op de de pijltoetsen totdat u “AL” op het afleesvenster krijgt te zien.
  2. Druk vervolgens op de “FUN” toets om in de alarm instel modus te komen.
  3. Het belsymbool wordt op het afleesvenster zichtbaar.
  4. Druk vervolgens weer op de “FUN” toets om het alarm te kunnen instellen.
  5. Druk op de pijltoets omhoog om voor uren of minuten te kiezen.
  6. Druk op de pijltoets omlaag om de waarden te wijzigen.
  7. Om de instellingen te bevestigen drukt u weer op de “FUN” toets.
  Belsymbool wordt weergegeven.
  8. Druk eventueel op de pijltoetsen omhoog / omlaag of FUN om de alarm
  klok te annuleren.

  -24-


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Marquant MWBW1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Marquant MWBW1 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info