Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/5
Nächste Seite
MAXELL MXSP-BT01 DRAADLOZE BLUETOOTH-LUIDSPREKER
HANDLEIDING
KENMERKEN PRODUCT
Wij danken u voor uw aankoop van deze Maxell Bluetooth-luidspreker! De MXSP-BT01 is een draagbare
Bluetooth-luidspreker met de volgende kenmerken:
Draadloos afspelen van muziek van uw Bluetooth-compatibele mobiele telefoon of multimedia, via de
Bluetooth-aansluiting
Tot 10 meter line-of-sight werkingsafstand
INHOUD VERPAKKING
Bluetooth-luidspreker
USB tot Mini-USB-laadkabel
Handleiding
PLAATS VAN DE BEDIENINGEN
1. STATUSINDICATOR VOEDING/LADING/BLUETOOTH (ROOD / BLAUW)
2. KNOP VOEDING/OPROEP BEANTWOORDEN
3. INGEBOUWDE MICROFOON
4. RESETKNOP
5. LAADSTEKKER (Mini-USB)
GELIEVE DEZE HANDLEIDING VOLLEDIG TE LEZEN
VOORALEER DE UNIT IN
GEBRUIK TE NEMEN EN BEWAAR HEM VOOR LATERE RAADPLEGINGEN.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • was tun wenn die bluetooth verbindung nicht funktioniert Eingereicht am 11-7-2020 04:00

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  MAXELL MXSP-BT01 DRAADLOZE BLUETOOTH-LUIDSPREKER

  HANDLEIDING

  GELIEVE DEZE HANDLEIDING VOLLEDIG TE LEZEN VOORALEER DE UNIT IN
  GEBRUIK TE NEMEN EN BEWAAR HEM VOOR LATERE RAADPLEGINGEN.
  KENMERKEN PRODUCT
  Wij danken u voor uw aankoop van deze Maxell Bluetooth-luidspreker! De MXSP-BT01 is een draagbare
  Bluetooth-luidspreker met de volgende kenmerken:

  Draadloos afspelen van muziek van uw Bluetooth-compatibele mobiele telefoon of multimedia, via de
  Bluetooth-aansluiting

  Tot 10 meter line-of-sight werkingsafstand
  INHOUD VERPAKKING

  Bluetooth-luidspreker

  USB tot Mini-USB-laadkabel

  Handleiding

  PLAATS VAN DE BEDIENINGEN

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  STATUSINDICATOR VOEDING/LADING/BLUETOOTH (ROOD / BLAUW)
  KNOP VOEDING/OPROEP BEANTWOORDEN
  INGEBOUWDE MICROFOON
  RESETKNOP
  LAADSTEKKER (Mini-USB) • Page 2

  VAN START GAAN
  DE MXSP-BT01 OP ON/OFF ZETTEN
  1. In de modus stand-by moet de knop POWER/ANWER (Voeding/Oproep beantwoorden) 2-3 seconden
  ingedrukt houden tot een pieptoon te horen is om aan te geven dat de unit op ON gezet kan worden. De
  ledindicator zal 3 keer blauw knipperen.
  2. Om de unit op OFF te zetten, houd de knop POWER/ANSWER 4-5 seconden ingedrukt tot een pieptoon te
  horen is en de ledindicator ongeveer 0,5 seconde rood knippert. Vergeet de functie Bluetooth niet af te zetten
  op uw telefoon of multimediaspeler.
  PAIRING VAN DE MXSP-BT01
  3. Houd de Multifunctionele knop ongeveer 8 seconden ingedrukt. De LED zal rood en blauw knipperen. Uw
  Bluetooth-compatibele inrichting kan scannen en verbinden met “MXSP-BT01”
  4. U kunt nu muziek afspelen of telefoneren met uw MXSP-BT01.
  OF
  5. Voer de geluidskabel van 3,5mm van uw inrichting in de luidspreker.
  6. U kunt nu muziek afspelen met uw MXSP-BT01.
  WERKING VAN DE LUIDSPREKER
  PAIRING (VERBINDEN) VAN EEN BLUETOOTH-COMPATIBELE MOBIELE TELEFOON OF EEN ANDERE
  BLUETOOTH-COMPATIBELE INRICHTING MET DE MXSP-BT01
  1. Als de MXSP-BT01 nooit eerder verbonden werd met een Bluetooth-inrichting. Volg de instructies hieronder
  om de MXSP-BT01 te verbinden met uw Bluetooth-inrichting.

  In de modus stand-by moet de knop POWER/ANWER (Voeding/Oproep beantwoorden) 5-6 seconden
  ingedrukt houden tot een pieptoon te horen is; de LED-indicator zal afwisselend blauw en rood
  knipperen. De luidspreker is klaar om de verbinding met uw Bluetooth-inrichting tot stand te brengen.

  Zet de functie Bluetooth van uw mobiele telefoon of andere Bluetooth-compatibele inrichting aan om te
  zoeken naar de MXSP-BT01.

  Selecteer "MAXELL MXSP-BT01" in de lijst met inrichtingen wanneer die op het scherm van uw
  inrichting verschijnt. Indien gevraagd, voer het password “0000” in om de MXSP-BT01 te verbinden met
  uw mobiele telefoon of Bluetooth-inrichting.
  2. Na inschakeling van de MXSP-BT01, zal de unit zoeken naar de laatst verbonden inrichting. De INDICATOR
  knippert snel blauw. Als de unit de verbonden Bluetooth-inrichting gevonden heeft, is een pieptoon te horen en
  begint de INDICATOR langzamer te knipperen.
  Opmerkingen:
  • Snel knipperen is wanneer de LED 3 keer oplicht om de seconde.
  • Langzaam knipperen is wanneer de LED 1 keer oplicht om de 8 seconden.
  3. Na een succesvolle pairing kunt u muziek afspelen met uw Bluetooth-inrichting die draadloos verbonden is
  met de luidspreker.
  4. Druk op de knop Volume Up(+) / Down(-) van uw Bluetooth-inrichting om het volume te regelen.
  Opmerkingen:
  1. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon, tablet, PC, computer of andere
  Bluetooth-compatibele inrichting om te weten hoe de functie Bluetooth ingeschakeld wordt, want dit is
  voor elk model verschillend.
  2. Uw Bluetooth-compatibele inrichting zal de muziek niet afspelen door de luidspreker, zelfs al is die
  verbonden, als de inrichting het profiel A2DP niet ondersteunt.
  3. Als u uw computer in verbinding wilt brengen met de MXSP-BT01 via Bluetooth, kan het zijn dat u de
  luidspreker moet instellen als de default geluidsbron van uw computer.
  4. Als de MXSP-BT01 5 minuten lang niet aangeraakt wordt of verbonden wordt met geen enkele
  Bluetooth-compatibele inrichting, zal die automatisch uitschakelen om de batterij te sparen.

  1 • Page 3

  De MXSP-BT01 gebruiken als Handenvrije Bluetooth-microfoon
  1. Verbind uw mobiele telefoon met d MXSP-BT01 via Bluetooth, op de eerder beschreven manier.
  2. Wanneer u een oproep binnenkrijgt op uw mobiele telefoon, druk op de knop POWER/ANSWER van de
  luidspreker om de inkomende oproep van de mobiele telefoon over te schakelen op de
  MXSP-BT01-luidspreker. Een korte pieptoon is te horen om te bevestigen dat de oproep beantwoord werd.
  Vervolg de oproep met de ingebouwde microfoon en luidspreker van de MXSP-BT01.
  3. Regel het volume van uw mobiele telefoon.
  4. Om de oproep te beëindigen, druk opnieuw op de knop POWER/ANSWER van de MXSP-BT01. Een korte
  pieptoon is te horen en de oproep wordt beëindigd. Wanneer u muziek van uw mobiele telefoon aan het
  afspelen was op de MXSP-BT01-luidspreker voor het beantwoorden van de oproep, zal de muziek na het
  beëindigen van de oproep automatisch hervatten.
  5. Om een inkomende oproep te weigeren, houd de knop POWER/ANSWER op de luidspreker ongeveer 2
  seconden ingedrukt. Een pieptoon is te horen en de oproep wordt geweigerd.
  Het laatste nummer weer oproepen met de luidspreker
  De luidspreker zal het laatste nummer automatisch opnieuw vormen wanneer u tweemaal op de knop
  POWER/ANSWER van de luidspreker drukt.
  Opmerking: De functie is afhankelijk van de telefoon.

  Opnieuw verbinden met de mobiele telefoon
  Indien uw mobiele telefoon reeds verbonden is met de luidspreker maar losgekoppeld raakte, zelfs wanneer
  beide Bluetooth-inrichtingen aan stonden. U kunt de verbinding opnieuw tot stand brengen door:
  1. De luidspreker uit te zetten en weer aan te zetten om opnieuw te verbinden met de telefoon. De INDICATOR
  zal drie keer knipperen met twee korte pieptonen en zal dan snel knipperen gedurende ongeveer 2 seconden
  wanneer de luidspreker en de mobiele telefoon opnieuw met elkaar in verbinding gebracht zijn.
  2. U kunt de verbinding ook weer tot stand brengen met de functie Bluetooth van de mobiele telefoon.
  Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor meer informatie.

  INSTRUCTIES VOOR HET OPLADEN
  De ingebouwde Li-ionbatterij kan opgeladen worden via de USB-poort van uw computer of een USB-adapter (niet
  meegeleverd) met een nominale output van DC5V, 500mA en hoger.
  Opmerking: De mini USB-LAADSTEKKER van deze unit is ALLEEN bestemd voor het opladen van de
  ingebouwde Li-ionbatterij.
  DE BATTERIJ VOOR DE EERSTE KEER OPLADEN
  2.) Laad de ingebouwde Li-ionbatterij minstens 2 uur op voor het eerste gebruik.
  Sluit de unit aan op de USB-poort van uw computer of aan USB-adapter (niet meegeleverd) m.b.v. de
  meegeleverde USB-kabel.
  3.) De LED-indicator wordt rood tijdens het opladen en blauw wanneer de unit volledig opgeladen is. Koppel de
  USB-kabel los van de stroombron zodra de batterij volledig opgeladen is.
  DE INTERNE BATTERIJ OPLADEN
  Na een langdurig gebruik zal de interne batterij zwak worden en kan de werking minder vlot zijn. Wanneer de
  interne batterij heel zwak is, zal de LED-indicator rood knipperen en zal een geluid te horen zijn die u eraan moet
  herinneren de interne batterij zo snel mogelijk op te laden.
  Sluit de luidspreker aan op de USB-poort van uw computer of in een DC5V 500mA en hoger USB-adapter (niet
  meegeleverd) m.b.v. de meegeleverde USB-kabel. Koppel de USB-kabel los van de luidspreker zodra die volledig
  opgeladen is.
  Laad op in de modus ON.

  De LED-indicator is ROOD wanneer opgeladen wordt.

  2 • Page 4


  De LED-indicator verandert van ROOD naar BLAUW wanneer de batterij volledig opgeladen is.
  Opmerking: 1. De laadtijd zal variëren als u tijdens het opladen van de interne batterij naar muziek luistert.
  We raden aan de luidspreker uit te zetten tijdens het opladen.
  2. Om de levensduur van de oplaadbare batterij te verlengen, wordt aanbevolen hem volledig te
  laten ontladen vooraleer op te laden.
  3. Oplaadbare batterijen moeten cycli ondergaan om maximaal te presteren en langer mee te gaan.
  Als u de speler niet zo vaak gebruikt, laad de batterij dan minstens een keer per maand op, om
  de werking van de interne batterij niet in het gedrang te brengen.
  Laad op met de unit in de modus OFF.


  De LED-indicator is ROOD wanneer opgeladen wordt.  De LED-indicator verandert van ROOD naar BLAUW wanneer de batterij volledig opgeladen is.
  Veiligheidsvoorschriften batterij
  Verbrand of begraaf de batterijen niet.
  Doorboor of plet de batterijen niet.
  Haal ze niet uit elkaar.
  Li-ionbatterijen moeten gerecycleerd worden. Gooi ze niet bij het gewoon huishoudelijk afval.
  Gebruik alleen laders die geschikt zijn voor Li-ion-batterijen. Zorg ervoor dat de spanning en
  stroomwaarde van de lader correct zijn voor de batterijen die u oplaadt.
  Laad de batterijen op een vuurvast oppervlak op, op een afstand van ontvlambare objecten of
  vloeistoffen.
  De batterijen mogen niet zonder toezicht achtergelaten worden terwijl ze opladen. Alleen volwassenen
  mogen de batterijen opladen.
  Volg de instructies van de fabrikant voor het opladen van het product, en laad niet langer op dan
  aanbevolen is. Koppel de lader los van het elektriciteitsnet wanneer de batterij opgeladen is of niet
  gebruikt wordt.

  OPMERKING: De luidspreker is niet magnetisch afgeschermd en kan storingen veroorzaken op bepaalde
  televisieschermen of beeldmonitors. Om dit te voorkomen kunt u de eenheid verder verwijderen van het
  televisietoestel of de monitor wanneer onnatuurlijke kleurwijzigingen of vervorming van de beelden waargenomen
  wordt.
  RESETTEN
  Wanneer de luidspreker niet reageert of een verkeerde of intermitterende werking vertoont, kan hij onderworpen
  zijn aan een elektrostatische ontlading (ESD) of een stroompiek die het intern circuit automatisch heeft doen
  afsluiten. Als dit gebeurt, druk op de resetknop onder op de luidspreker om te resetten.

  1.
  2.

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Gebruik de unit niet bij direct zonlicht of op plaatsen waar het heel warm, vochtig of stoffig is.
  Houd de unit ver verwijderd van warmtebronnen en bronnen van elektrisch geluid zoals fluorescentielampen of
  motors.

  DE UNIT SCHOONMAKEN

  Om brand of elektrische schokken te voorkomen, koppel de unit los van de USB-poort van de stroombron
  wanneer u hem schoonmaakt.

  De buitenzijde van de unit kan schoongemaakt worden met een stofdoek, net zoals u voor een ander
  meubel zou doen. Let op wanneer u over de plastic onderdelen gaat.

  Als de behuizing afgestoft moet worden, gebruik dan een zachte en droge doek. Gebruik geen boenwas of
  glansspray op de behuizing.

  Indien het voorpaneel vuil geworden is of vol vingerafdrukken zit, kan het schoongemaakt worden met een
  zachte doek die licht bevochtigd is met een mild zeepsopje. Gebruik nooit schurende doeken of was omdat
  deze de afwerking van de unit beschadigen.
  OPGELET: Tijdens het schoonmaken mag nooit water of een andere vloeistof in de unit komen.

  3 • Page 5

  PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
  Symptoom

  Geen Lading

  Mogelijk probleem
  De USB-adapter (niet
  meegeleverd) zit niet in het
  stopcontact of de USB-kabel
  (meegeleverd) zit niet in de
  micro USB-stekker aan de
  onderkant van de MXSP-BT01.

  Oplossing
  Steek de USB-adapter (niet meegeleverd) in het
  stopcontact en steek de USB-kabel (meegeleverd)
  in de mini USB-stekker van de MXSP-BT01.
  Koppel een andere inrichting op hetzelfde
  stopcontact aan om te controleren of het werkt.
  Zorg ervoor dat de computer aan staat en probeer
  een andere USB-poort.

  Het stopcontact werkt niet.

  Geen Geluid

  Het geluid is
  vervormd.

  De unit wordt
  warm na
  langdurig
  gebruik aan een
  hoog volume.

  De USB-poort van de
  computer werkt niet.
  De batterij van de MXSP-BT01
  is leeg.
  De MXSP-BT01 is niet
  verbonden met de mobiele
  telefoon.
  De MXSP-BT01 is buiten
  bereik.
  Het volume is te laag.
  Het volume is te hoog
  ingesteld.

  Laat de batterij van de MXSP-BT01 op.
  Ga naar "Functies Luidspreker" om de luidspreker
  te verbinden.
  Breng de MXSP-BT01 binnen het bereik van de
  Bluetooth (30 voet).
  Zet het volume van uw inrichting hoger.
  Zet het volume van uw inrichting lager.

  De geluidsbron is vervormd.

  Als de geluidsbron van slechte kwaliteit is, zullen
  vervorming en abnormaal lawaai duidelijker
  hoorbaar zijn wanneer het volume hoog staat.
  Probeer met een andere geluidsbron zoals een
  muziek-CD.

  Dit is normaal.

  Zet de unit enige tijd af of zet het volume lager.

  SPECIFICATIES
  Stroomvereisten
  Hoofdunit Ingebouwde DC 3,7V 420mAh oplaadbare Li-ionbatterij
  Bij Maxell staan aandacht voor het milieu en de maatschappij hoog in het vaandel. Wij streven naar een
  voortdurend invoeren van verantwoorde initiatieven en verantwoorde recyclering, voor de instandhouding van
  ons milieu.
  Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
  Gedrukt in China
  Maxell Europa 2 jaar garantie
  Maxell garandeert dat dit product vrij is van fabrieksfouten gedurende de eerste 2 jaar van het product. De
  garantie dekt geen normale slijtage of schade te wijten aan een ongeluk, abnormaal gebruik, verkeerd gebruik of
  nalatigheid. Elk defect item zal gratis vervangen worden op voorwaarde dat het samen met het aankoopbewijs
  teruggestuurd wordt naar een geautoriseerde Maxell-verkoper of naar
  Maxell Europe Ltd., Whitebrook Park, Lower Cookham Rd, Maidenhead SL6 8YA, United Kingdom. De fabrikant,
  de verdeler en de verkoper kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade. Deze garantie verleent
  u specifieke wettelijke rechten, en u hebt mogelijk ook andere rechten die variëren van land tot land.

  4


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Maxell MXSP-BT01 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Maxell MXSP-BT01 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info