Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/26
Nächste Seite
19 20
 N L
Plaats een filterzakje in de filterhouder .
Maak het maalwerk volledig leeg:
- Stel het apparaat in op 2 kopjes en één
koeboon .
- Druk op de ON/OFF-knop en laat het appa-
raat malen tot het maalwerk leeg is.
- Druk vervolgens nogmaals op de ON/OFF-knop
om het apparaat uit te schakelen.
Verwijder het bonenreservoir opnieuw zoals
hierboven beschreven.
Reinig het maalwerk:
- Draai de maalgraadknop naar „Open“ .
- Til de beugel op en trek de maalwerkring uit het
maalwerk .
- Reinig het maalwerk met de meegeleverde reini-
gingsborstel .
- Om resten van gemalen koe volledig te verwij-
deren, raden wij aan een stofzuiger te gebruiken.
Open de zwenkfilter en verwijder de koefilter .
Reinig de vulkoker:
- Houd het apparaat voorzichtig met beide handen
vast en leg het plat op de achterkant.
- Reinig eerst de ruimte boven de zwenkfilter met
de borstel en een licht vochtige doek.
- Houd de knop voor gemalen koe 5 secon-
den ingedrukt om de vulkoker
te openen.
- De vulkoker klapt open en kan worden gereinigd
met de borstel.
- Houd de knop voor gemalen koe 5 secon-
den ingedrukt om de klep van de vulkoker te
sluiten.
- Plaats de zwenkfilter terug en zet het appa-
raat weer rechtop.
Plaats de maalwerkring terug en sluit de beugel.
Draai de maalgraadknop terug naar een maalstand .
Plaats het bonenreservoir terug zoals hierboven
beschreven.
Ontkalking:
Wanneer de CALC-led begint te branden, op basis
van de door u ingestelde waterhardheid (zie punt 3),
mag u niet lang meer wachten om het apparaat te
ontkalken. Dit doet u als volgt:
Doseer de ontkalkingsvloeistof volgens de aanwij-
zingen van de fabrikant en giet de vloeistof in het
waterreservoir. Wij raden aan Melitta
®
Anti Calc
Filter Café Machines te gebruiken.
Druk kort op de CALC-knop . De rode led
begint te knipperen .
Op het display verschijnen afwisselend het actue-
le uur en „CALC“.
Het ontkalkingsprogramma wordt automatisch uit-
gevoerd. Het ontkalkingsprogramma duurt ongeveer
25 minuten, zodat ook hardnekkige kalkafzetting
kan worden verwijderd.
Opgelet: Alleen als het ontkalkingsprogramma
volledig wordt uitgevoerd, worden alle kalkresten
verwijderd en gaat de CALC-led uit. Daarom
mag het ontkalkingsprogramma niet onderbroken
worden.
6. Timerfunctie
Het apparaat is uitgerust met een timerfunctie. Zo
kunt u het koffiezetten automatisch laten beginnen
op een door u vooraf geprogrammeerd tijdstip.
Bereid het apparaat voor zoals beschreven onder
„5. Koezetten“, maar druk niet op de ON/OFF-
knop .
Om de gewenste starttijd in te stellen, houdt u
de TIMER-knop ingedrukt. Stel de gewenste
starttijd in door zo vaak als nodig te drukken op
de H-knop en de M-knop . Houd de knoppen
ingedrukt om sneller vooruit te gaan. Wanneer u de
timer voor het eerst instelt, knipperen de tijdsindi-
cator en het kloksymbool in het display .
Als u de TIMER-knop hebt losgelaten, wordt na
twee seconden weer het actuele uur weergegeven
op het display. De ingestelde starttijd blijft opgesla-
gen tot er een anders starttijd wordt ingesteld, of
tot de stekker van het apparaat wordt uitgetrokken.
Door kort te drukken op de TIMER-knop wordt
de timerfunctie ingeschakeld voor de volgende zet-
beurt. De ingestelde starttijd verschijnt kort op het
display . Het kloksymbool op het display en de
witte led branden ter controle.
Het apparaat begint automatisch koe te zetten op
het door u ingestelde tijdstip.
Als u de stekker van het apparaat niet uittrekt of
geen nieuwe starttijd instelt, blijft de ingestelde
starttijd opgeslagen.
Druk op de TIMER-knop om de timerfunctie uit
te schakelen. De witte led en het kloksymbool
stoppen met branden.
7. Reiniging en onderhoud
Uitwendige reiniging
U kunt de behuizing en het waterreservoir reinigen
met een zachte, vochtige doek.
De glazen kan inclusief deksel en de filterhouder zijn
vaatwasserbestendig.
De warmhoudplaat kan, als ze koud is, gereinigd
worden met een zachte, vochtige doek.
Voor een optimaal koffiearoma raden wij aan om
het bonenreservoir, het maalwerk en de vulkoker
regelmatig te reinigen. Dit gaat het gemakkelijkst
wanneer het bonenreservoir en het maalwerk
volledig leeg zijn.
Verwijder het bonenreservoir:
- Draai het bonenreservoir naar links tot de drie-
hoekige markeringen tegenover elkaar staan.
- Neem het bonenreservoir uit het apparaat en
maak het volledig leeg.
Plaats het bonenreservoir terug:
- Zorg ervoor dat de driehoekige markeringen
tegenover elkaar staan.
- Druk het bonenreservoir zacht naar beneden en
draai het naar rechts tot u een klik hoort.
Als het ontkalkingsprogramma voltooid is, gaat het
lampje van de CALC-knop uit. Het apparaat
wordt automatisch uitgeschakeld.
Na het ontkalkingsprogramma moet het apparaat
twee keer gespoeld worden met de maximale
waterhoeveelheid, zonder koe, om alle resten
volledig te verwijderen. Doe dat zoals beschreven in
punt 2.
8. Afdanking
Apparaten die het symbool dragen, vallen onder
de Europese richtlijn inzake afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn).
Elektrische apparaten horen niet thuis in het
restafval. Geef het apparaat af bij een geschikt
inzamelpunt conform de milieuvoorschriften.
Verpakkingsmaterialen zijn grondstoen en kunnen
gerecycleerd worden. Zorg ervoor dat ze ingeleverd
worden bij een afvalverwerkingsbedrijf.
 I T
Gentile cliente,
Grazie per aver scelto una macchina da caffè Melitta
®
con filtro AromaFresh e macinacaffè integrato. Le pre-
senti istruzioni operative vi aiuteranno a familiarizzar-
vi con le varie funzioni dell‘apparecchio e a gustare al
meglio il caffè.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, contattare
Melitta
®
o visitare il nostro sito internet
www.melitta.de
Speriamo che apprezziate la vostra nuova macchina
da caffè con filtro e macinacaffè integrati.
Per la vostra sicurezza
L‘apparecchio è conforme ai regolamenti
europei in vigore.
L‘apparecchio è stato testato e certificato presso un
istituto di controllo indipendente:
Leggere tutte le istruzioni sulla sicurezza e sull‘im-
piego. Per evitare rischi si devono tassativamente
osservare le istruzioni sulla sicurezza e sull‘impiego.
Melitta
®
non si assume alcuna responsabilità per
danni dovuti alla mancata osservanza di queste istru-
zioni.
1. Avvertenze sulla sicurezza
L’apparecchio è destinato all’uso
privato ovvero per la preparazio-
ne del caè in quantità comuni
per uso domestico. Qualsiasi
altro impiego da quello previsto
è da considerarsi inappropriato e
può provocare danni a persone
o cose. Melitta
®
non si assume
nessuna responsabilità per gli
eventuali danni dovuti a impiego
inappropriato.
Durante l’uso non tenere l’appa-
recchio nell’armadio.
Collegare l’apparecchio solo a
prese dotate di messa a terra in
conformità alle norme in vigore.
• L’apparecchio in assenza
di supervisione e prima del
12

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Hallo ich möchte 10 Tassen Kaffee machen , aber es kommen nur zwei Tassen.
  Was kann ich da tun? Eingereicht am 6-8-2022 06:31

  Antworten Frage melden
 • Meine Melitta Aromafresh ,halbes Jahr alt ,mahlt normalaber die bbrüht nicht mehr. Eingereicht am 28-7-2022 17:03

  Antworten Frage melden
 • Meine Melitta Aroma fresh Therm entkalt nicht. Sie startet nicht das entkaltung sprogramm Eingereicht am 18-4-2022 12:31

  Antworten Frage melden
 • Guten Morgen, bei meiner Melitta Aroma Fresh geht die Entkalkung nicht wenn ich auf die Taste drücke kommt die Nummer 4 und es tut sich nichts????? Eingereicht am 8-4-2022 07:53

  Antworten Frage melden
 • Calc, Taste leuchtet rot, entkalken geht nicht, trotz Druck der Taste, und befüllen mit Wasser und Entkalker Eingereicht am 12-3-2022 15:24

  Antworten Frage melden
 • Melitta Aromafresh im Januar bei Otto gekauft
  Wird zwei Mal am Tag genutzt jetzt leuchtet seit kurzem die Entkalker Taste da ich keinen Entkalker im Haus ging es mit leuchtenden Taste das Kaffee brühen jetzt habe ich welchen
  Das Problem der Entkalker Vorgang lässt sich nicht starten Eingereicht am 5-3-2022 17:48

  Antworten Frage melden
 • bei der neuen maschine funktioniert das mahlwerk nicht Eingereicht am 3-3-2022 16:16

  Antworten Frage melden
 • Die Kaffeemaschine malt nicht mehr
  Melitta Aroma fresh Eingereicht am 10-2-2022 20:15

  Antworten Frage melden
 • Die Kaffeemaschine malt nicht mehr
  Meditation Aroma fresh Eingereicht am 10-2-2022 20:14

  Antworten Frage melden
 • Unsere Kaffeemaschine mahlt ganz normal, heizt aber nicht. Auch das Entkalken funktioniert nicht. Alle Lampen am Display leuchten, aber mehr passiert nicht. Eingereicht am 4-1-2022 17:51

  Antworten Frage melden
 • Hallo,
  unsere Kaffeemaschine mahlt ganz normal, scheint aber nicht zu heizen. Auch das Entkalkungsprogramm springt nicht an, obwohl das Display leuchtet.
  Was können wir tun? Eingereicht am 4-1-2022 17:48

  Antworten Frage melden
 • Maschine piepst beim Einschalten und läuft nicht
  Eingereicht am 23-12-2021 14:51

  Antworten Frage melden
 • Meine Melitta Aroma Fresh startet nicht mehr. Es klickt nur. Was kann ich tun? Eingereicht am 4-12-2021 05:56

  Antworten Frage melden
 • wie wird das mahlwerk bei gemahlenen kaffee abgestellt Eingereicht am 29-11-2021 14:27

  Antworten Frage melden
 • Meine Melita Aroma Fresh entkalkt nicht. Das CalZeichen leuchtet rot doch es fängt nicht an zu blinken, wenn ich darauf drücke um den Vorhang zu starten Eingereicht am 18-5-2021 16:37

  Antworten Frage melden
  • Das war bei mir auch so. Immer wenn ich CALC gedrückt habe hat eine 4 geblinkt. Danach ist die Maschine wieder auf normale Anzeige gegangen. Leider habe ich im Internet nichts über diese "Fehlermeldung" gefunden. Die Maschine habe ich wie folgt zum entkalken gebracht: Ich habe den Wasserbehälter ganz voll gemacht - vorher war er nur halb voll. Gleichzeitig habe ich die Maschine vom Strom genommen, die Uhr habe ich neu eingestellt und dann den CALC Button erneut gedrückt. Danach hat die CALC-Anzeige endlich geblinkt und der Entkalkungsvorgang ist ganz normal angelaufen. Beantwortet 5-6-2021 13:57

   Finden Sie diese Antwort hilfreich? (16) Antwort melden
 • warum entkalkt meine Kaffeemaschine (aroma fresh) nicht wenn, ich auf calk drücke?
  Natürlich ist Wasser mit Entkalker im Tank. :) Eingereicht am 18-3-2021 11:55

  Antworten Frage melden
 • Gemahlener Kaffee findet sich z.Teil statt im Filter auch im Gehäuse und sammelt sich nahe der
  Kabeleinführung. Gerät ist ca. 2jahre in Betrieb und hat bis auf den geschilderten Mangel gut gearbeitet
  Pflege sowie Entkalkung erfolgten regelmäßig
  Eingereicht am 19-1-2021 14:21

  Antworten Frage melden
 • Ich habe die Melitta Aroma Fresh geschenkt bekommen und komme auch gut zurecht.
  Leider kann ich jedoch den Wassertank nicht entfernen.
  Können Sie mir weiterhelfen? Eingereicht am 7-1-2021 11:14

  Antworten Frage melden
 • Neue Melitta Aroma Fresh Kaffeemaschine gekauft,alles nach Betriebsanleitung eingestellt, aber es passiert nichts.
  Der an und aus Knopf funktioniert nicht.
  Was kann man machen? Eingereicht am 18-10-2020 11:43

  Antworten Frage melden
 • Die Menge des gemahlenen Kaffeepulver beträgt bei eingestellten 10 Tassen 20 gehäufte Teelöffel
  Ungenießbar
  Gibt es weitere Einstellungsmöglichkeiten Eingereicht am 26-8-2020 18:35

  Antworten Frage melden
 • Die maschine dreht im display und beginnt nicht zu mahlen grund?
  Habe die Maschine mehrmals vom Netz genommen und habe auch den Mahlgrad verstellt ohne Erfolg. Eingereicht am 3-7-2020 12:38

  Antworten Frage melden
 • Maschine mahlt aber es kommt kein wasser. Was kann ich tun??? Eingereicht am 21-6-2020 14:00

  Antworten Frage melden
 • Aromafresh malt nicht. Laufwerk gereinigt, entkalkt, Strom ein und ausgeschaltet Eingereicht am 4-5-2020 11:22

  Antworten Frage melden
 • Die Maschine läuft nicht .sie lässt sich nicht einschalten Eingereicht am 16-4-2020 08:18

  Antworten Frage melden
 • habe maschine entkalkt. rotes licht leuchtet immer noch. wie kann ich es ausschalten? Eingereicht am 31-3-2020 10:21

  Antworten Frage melden
 • Mahlwerk läuft, die Maschine pumpt kein Wasser und geht aus. Eingereicht am 23-2-2020 09:38

  Antworten Frage melden
 • Meine Kaffeemaschine Pumpe keine Wasser mehr, bei den Display Blink grün aber Wasser laufen nicht! Eingereicht am 2-2-2020 12:45

  Antworten Frage melden
 • Die maschine drht im displey und beginnt nicht zu mahlen grund? Eingereicht am 21-11-2019 16:12

  Antworten Frage melden
 • habe festgestellt ist gib ein gummiverschluss für wassertank wozu ist der denn Eingereicht am 3-10-2019 11:04

  Antworten Frage melden
 • Das mahlwerk funktioniert nicht mehr.. Was kann ich tun Eingereicht am 30-7-2019 15:07

  Antworten Frage melden
 • Brühvorgang setzt nicht ein nachdem der mahlvorgang beendet ist Eingereicht am 27-7-2019 19:47

  Antworten Frage melden
 • Bohnen und Wasser sind eingefüllt, dasMahlwerk funktioniert, allerdings funktioniert der Brühvorgang nicht
  Eingereicht am 16-6-2019 16:43

  Antworten Frage melden
 • Wie entkalke ich meine Kaffeemaschine Melita Aroma Fresh Eingereicht am 13-6-2019 06:56

  Antworten Frage melden
 • Ich habe die Starttaste gedrückt und nichts tut sich. Habe ich etwas übersehen? Wasser ist drin. Ist auf 10 Tassen eingestellt. Eingereicht am 13-2-2019 20:06

  Antworten Frage melden
 • Das Wasser läuft nicht mehr durch, bleibt im Wasserbehälter stehen. Was tun? Eingereicht am 20-1-2019 11:54

  Antworten Frage melden
 • Hallo,
  Wir haben seit 3 Wochen eine gebrauchte Melitta Aroma Fresh über Amazon gekauft.
  Seit Heute mahlt diese Maschine keine Kaffeebohnen mehr.
  Was kann ich jetzt machen, hat jemand Erfahrung diesbezüglich? Eingereicht am 19-12-2018 19:26

  Antworten Frage melden
 • Bei der Taste CALC leuchtet das rote Licht wie kann ich es ausschalten. Habe die Maschine schon entkalkt Eingereicht am 27-11-2018 08:26

  Antworten Frage melden
 • Mahlwerk mahlt nicht, habe alles wie in der Anleitung gemacht Eingereicht am 25-8-2018 12:32

  Antworten Frage melden
 • Meine Melitta Aroma fresh tropft leider nach wenn die Kanne entfernt wird. Was kann ich da tun ? Eingereicht am 18-8-2018 18:23

  Antworten Frage melden
 • Warum blinkt bei der Kaffeemaschine das rote licht rechts unten
  Eingereicht am 14-5-2018 18:30

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Melitta AROMA FRESH wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Melitta AROMA FRESH in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,07 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info