Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/72
Nächste Seite
Gebruiks- en montagehandleiding
Inbouwkoffieautomaat
CVA 3660
Lees beslist de gebruiksaanwijzing
voordat u uw apparaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
onnodige schade aan uw apparaat.
M.-Nr. 07 477 300
nl-NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiks- en montagehandleiding

  Inbouwkoffieautomaat
  CVA 3660

  Lees beslist de gebruiksaanwijzing
  voordat u uw apparaat plaatst,
  installeert en in gebruik neemt.
  Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
  onnodige schade aan uw apparaat.

  nl - NL
  M.-Nr. 07 477 300 • Page 2

  Inhoud
  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Het principe van de bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Bedieningstoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Eerste ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Apparaat inschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Apparaat uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Waterreservoir en voorraadhouder vullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Waterreservoir vullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Voorraadhouder vullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Koffiecapsules in de voorraadhouder vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Dranken bereiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Apparaat inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Voor de eerste bereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Leidingen met water vullen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Espresso en koffie bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Dubbele bereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  Bereiding onderbreken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  Hete melk, melkschuim en cappuccino bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  Melkschuim in het kopje bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Cappuccino bereiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Melkschuim in de cappuccinatore bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Hete melk bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Na een bereiding met melk / grove of voorlopige reiniging . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Dranken uit het eigen gebruikersprofiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Na de bereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 • Page 3

  Inhoud
  Apparaat individueel instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Menu "Instellingen". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Taal kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  Dagtijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Timer instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Stoomsysteem instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Verlichting: lichtsterkte instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Verlichting: uitschakeltijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Info (weergave aantal bereidingen/bereidingen tot ontkalken) . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Veiligheid (vergrendeling instellen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Vergrendeling in- of uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Vergrendeling tijdelijk deactiveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Het instellen van de waterhardheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Display instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Volume (toetssignaal, geluidssignalen) instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Fabrieksinstellingen herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Koffiesoorten toewijzen en opslaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Koffiesoorten toewijzen ("Koffietoewijzing") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Aanduidingen voor de kamers in het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Toewijzing uitvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Soort kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Soort invoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Soort wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Soort wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Waterhoeveelheid: Inhoud van de kopjes instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  Hoeveelheid programmeren met de OK-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  Hoeveelheden programmeren via "Instellingen". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Hoeveelheden programmeren voor verschillende gebruikersprofielen . . . . . . 39
  Gebruikersprofielen aanleggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Gebruikersprofiel kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Gebruikersprofiel samenstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Gebruikersprofiel wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Gebruikersprofiel wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Terugschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 • Page 4

  Inhoud
  Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Systeem spoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  Waterreservoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Afvalbakje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Opvangschaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Kunststof opvangplaat en metalen opvangrooster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  Voorraadhouder en slede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  Afdekking schenktuitje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Binnenkant en deur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Perforator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Stoomventiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Cappuccinatore (melkopschuimer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Front. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  Vervanging capsulehouder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Het ontkalken van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  Tussendoor ontkalken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  Nuttige tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  Klantcontacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
  Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
  Inbouwinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  Inbouw- en combinatiemogelijkheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  Inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 • Page 5

  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
  Het verpakkingsmateriaal

  Het afdanken van het apparaat

  De verpakking beschermt het apparaat
  tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het
  oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden
  voor recycling.

  Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter
  ook schadelijke stoffen die nodig zijn
  geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw
  oude apparaat bij het gewone afval
  doet of er op een andere manier niet
  goed mee omgaat, kunnen deze stoffen
  schadelijk zijn voor de gezondheid en
  het milieu.

  Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de
  leverancier de verpakking terug. Als u
  de verpakking zelf wegdoet, informeer
  dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.

  Lever het apparaat in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en
  elektronische apparatuur.
  Het afgedankte apparaat moet tot die
  tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.

  5 • Page 6

  Algemeen
  Buitenkant

  a "Aan/Uit"-toets, om het apparaat in- of uit te schakelen
  b Display
  c Linker pijltoets, om uit verschillende programmapunten te kiezen
  d OK-toets, om een gekozen programmapunt te bevestigen en een instelling op
  te slaan
  e Rechter pijltoets, om uit verschillende programmapunten te kiezen
  f Keuzetoets koffie / espresso
  g Deurgreep
  h Kunststof opvangplaat
  i Metalen opvangrooster
  j Schenktuitje
  k Uitsparing voor de cappuccinatore (melkopschuimer)
  l Schuifknop (ventiel voor stoom en heet water)

  6 • Page 7

  Algemeen
  Binnenkant

  m Hoofdschakelaar
  n Perforator (wordt bij het ontkalken vervangen door de ontkalkingstrechter)
  o Filtersysteem
  p Voorraadhouder
  q Slede
  r Waterreservoir
  s Opvangschaal met rooster
  t Afvalbakje

  7 • Page 8

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Kinderen
  Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsbepalingen. Onjuist
  gebruik echter kan persoonlijk letsel
  of beschadiging van het apparaat
  tot gevolg hebben.
  Lees daarom de gebruiksaanwijzing
  aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. In de gebruiksaanwijzing vindt u belangrijke
  instructies met betrekking tot inbouw, veiligheid, gebruik en onderhoud.
  Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een
  eventuele volgende eigenaar!

  Verantwoord gebruik

  ~ Dit apparaat is uitsluitend bestemd
  voor particulier huishoudelijk gebruik
  (of daarmee vergelijkbaar). Gebruik het
  apparaat voor het zetten van espresso,
  cappuccino en koffie.
  Gebruik voor andere doeleinden is niet
  toegestaan en kan gevaarlijk zijn. De
  fabrikant kan niet aansprakelijk worden
  gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven of door
  een foutieve bediening.
  ~ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn
  het apparaat veilig te bedienen en die
  volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing! Houd
  toezicht op kinderen om veilig te stellen
  dat zij niet met het apparaat spelen.

  8

  ~ Houd kinderen in de gaten wanneer
  deze zich in de buurt van het apparaat
  bevinden. Laat kinderen nooit met het
  apparaat spelen.
  Houdt u er rekening mee dat de huid
  van kinderen zeer gevoelig is voor
  hoge temperaturen!

  ~ Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken. De
  kinderen moeten zich bewust zijn van
  de gevaren van een foutieve bediening.
  Daarnaast wijzen wij u erop dat espresso en koffie geen kinderdrankjes zijn.
  Technische veiligheid

  ~ Controleer het apparaat voor de inbouw op zichtbare schade. Neem een
  beschadigd apparaat nooit in gebruik.
  Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen.

  ~ Voordat u het apparaat aansluit,
  dient u de aansluitgegevens (spanning
  en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist overeenkomen om schade aan het
  apparaat te voorkomen. Raadpleeg bij
  twijfel een elektricien. • Page 9

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  ~ De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als
  het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende
  veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd.
  Het is zeer belangrijk dat wordt nagegaan of aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat bij
  twijfel de huisinstallatie door een vakman inspecteren. De fabrikant kan niet
  aansprakelijk worden gesteld voor
  schade die wordt veroorzaakt door een
  ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijvoorbeeld een elektrische
  schok).

  ~ Dit apparaat mag uitsluitend door

  ~ Gebruik het apparaat alleen, wanneer het is ingebouwd, zodat onder
  spanning staande delen niet kunnen
  worden aangeraakt. Maak de contactdoos spanningsvrij bij het in- of uitbouwen dan wel bij reparaties.

  ~ Als dit apparaat binnen de garantie-

  ~ Het apparaat mag niet met een verlengsnoer of stekkerdoos op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Met verlengsnoeren en stekkerdozen kan een
  veilig gebruik van het apparaat niet
  worden gewaarborgd. Er kan bijvoorbeeld oververhitting ontstaan.

  ~ Ook in de mobiele ombouwkast (accessoire) is het apparaat niet geschikt
  voor gebruik in de open lucht.
  ~ Gebruik automaten die achter een
  meubeldeur zijn ingebouwd alleen als
  de meubeldeur geopend is. Sluit de
  deur niet als u het apparaat gebruikt.

  een vakman op een niet-stationaire locatie (bijvoorbeeld een boot of camper)
  worden ingebouwd en aangesloten.
  Hierbij moet aan alle voorwaarden voor
  een veilig gebruik worden voldaan.

  ~ Installatie- en onderhoudswerkzaamheden, alsmede reparaties mogen
  uitsluitend door erkende vakmensen
  worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde installatie-/onderhoudswerkzaamheden en reparaties kunnen onvoorziene risico’s voor de gebruiker opleveren, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.
  periode defect raakt, mag het alleen
  door Miele worden gerepareerd, anders vervalt de garantie.

  ~ Defecte onderdelen mogen alleen
  door originele Miele-onderdelen worden vervangen. Alleen van die onderdelen kan Miele garanderen dat zij aan
  de veiligheidseisen voldoen.

  ~ Er staat alleen dan geen elektrische
  spanning op het apparaat als aan één
  van de volgende voorwaarden is voldaan:
  – als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld.
  – als de zekering van de huisinstallatie
  er geheel is uitgedraaid.
  – als de stekker uit de contactdoos is
  getrokken.
  Trek aan de stekker om het apparaat
  van de netspanning los te koppelen,
  niet aan het snoer!

  9 • Page 10

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  ~ Maak de ommanteling van het apparaat nooit open. Als onder spanning
  staande delen worden aangeraakt en/of
  als er iets aan de elektrische of mechanische opbouw van het apparaat wordt
  veranderd, kan de gebruiker gevaar lopen (bijvoorbeeld een elektrische
  schok). Bovendien is het mogelijk dat
  het apparaat dan niet meer goed functioneert.
  ~ Bij een gecombineerde inbouw
  moet onder het apparaat een dichte
  tussenbodem worden aangebracht (behalve in combinatie met de Mieleserviesverwarmer).
  Veilig gebruik
  Pas op! De uitstromende vloeistoffen
  zijn zeer heet! U kunt zich eraan
  branden!
  Kijk nooit rechtstreeks of met optische instrumenten in de verlichting.

  ~ Grijp nooit in het filtersysteem als
  het apparaat niet spanningsvrij is gemaakt. U kunt anders letsel oplopen.

  ~ Gebruik nooit mineraalwater. Door
  mineraalwater verkalkt het apparaat te
  veel, waardoor het beschadigd kan raken.

  ~ Gebruik nooit water uit installaties
  voor omgekeerde osmose. Het apparaat kan daardoor beschadigd raken.

  ~ Vul de voorraadhouder uitsluitend
  met Nespresso-koffiecapsules. Het apparaat raakt anders beschadigd.

  ~ De capsules mogen niet beschadigd, gescheurd of ingedeukt zijn! De
  capsules kunnen anders vast komen te
  zitten en het apparaat beschadigen!
  ~ Gebruik nooit melk met
  toevoegingen. Deze meestal suikerhoudende toevoegingen kunnen de
  melkleidingen verstoppen. De koffieautomaat en de cappuccinatore kunnen
  hierdoor beschadigd raken!

  ~ Houd nooit een kopje met een
  brandend mengsel van alcohol en koffie onder het schenktuitje. De kunststof
  onderdelen van de automaat zouden
  vlam kunnen vatten en smelten!

  ~ Voordat u de eerste keer een drank
  bereidt, dient u de toevoerleidingen
  door te spoelen en de koffieautomaat
  en de cappuccinatore
  (melkopschuimer) grondig te reinigen.

  ~ Het hete water en de stoom kunnen

  ~ Vul het waterreservoir alleen met

  ~ Schakel de koffieautomaat altijd

  koud en vers drinkwater. Warm of heet
  water c.q. andere vloeistoffen kunnen
  beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben. Ververs het water dagelijks om kiemvorming tegen te gaan!

  10

  brandwonden veroorzaken. Wees daarom altijd voorzichtig, wanneer u deze
  functies gebruikt. Gebruik het apparaat
  niet voor het reinigen van voorwerpen.
  eerst met de hoofdschakelaar uit voordat u de binnenkant reinigt. U kunt zich
  anders verwonden!

  ~ Reinig niet de ruimte waarin zich de
  perforator bevindt. U kunt zich anders
  verwonden! • Page 11

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  ~ Gebruik voor het reinigen van het
  apparaat nooit een stoomreiniger. De
  stoom kan in aanraking komen met delen die onder spanning staan en kortsluiting veroorzaken.
  ~ Reinig het apparaat dagelijks om
  kiemvorming tegen te gaan. Behalve de
  perforator en de kunststof opvangplaat
  kunt u alle onderdelen in de afwasautomaat reinigen.
  ~ Het water in de opvangschaal kan
  erg heet zijn. Wees voorzichtig als u de
  opvangschaal leeggiet. U kunt zich anders branden!

  ~ Het apparaat is geschikt voor een
  omgevingstemperatuur van +15 °C tot
  +60 °C. Gebruik het apparaat niet bij
  temperaturen die buiten dit bereik liggen!
  Als de "Veiligheidsinstructies en
  waarschuwingen" niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
  die daarvan het gevolg is.

  ~ Het apparaat moet regelmatig worden ontkalkt. Gebruik hiervoor het bijgevoegde ontkalkingsmiddel. In regio’s
  met een zeer hoge waterhardheid moet
  het apparaat vaker worden ontkalkt. Als
  het apparaat niet regelmatig wordt ontkalkt, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die
  daar eventueel het gevolg van is.
  ~ Gebruik uitsluitend de door Miele
  ontwikkelde ontkalkingstabletten en
  houdt u zich aan de mengverhouding
  die voor het ontkalkingsmiddel geldt.
  Het apparaat kan anders beschadigd
  raken.
  ~ Afhankelijk van het vetgehalte van
  de gebruikte koffiesoort zal de
  perforator meer of minder verontreinigd
  raken. Reinig de perforator daarom elke
  1 tot 2 maanden met een reinigingstablet.
  ~ Oefen geen kracht uit op de geopende deur om schade aan het apparaat te voorkomen.
  11 • Page 12

  Principe
  In de voorraadhouder passen in totaal
  20 koffiecapsules. Deze 20 capsules
  worden over 5 kamers verdeeld. In de
  voorraadhouder kunnen zo 5 verschillende koffiesoorten worden gevuld.
  De verschillende soorten kunt u programmeren, zodat u de gewenste soort
  in het display kunt kiezen!
  Als het apparaat door verschillende
  personen wordt gebruikt die allen een
  eigen smaak en eigen voorkeuren hebben, kunt u ook individuele instellingen programmeren (maximaal negen personen).
  De gebruikte capsules vallen automatisch in een afvalbakje. U hoeft dus niet
  elke capsule afzonderlijk te verwijderen.
  De inhoud van de kopjes kan worden
  ingesteld. Het apparaat zet dan precies
  de benodigde hoeveelheid. Mocht een
  kopje eens te klein zijn voor de geprogrammeerde hoeveelheid, dan kunt u
  de bereiding op elk moment onderbreken door de OK-toets aan te tippen.
  Wilt u twee kopjes koffie of espresso
  zetten, druk dan twee keer kort achter
  elkaar op de OK-toets. Het apparaat
  vult dan de kopjes met tussendoor een
  pauze van enkele seconden.

  12

  U kunt het apparaat vergrendelen zodat kinderen het niet in gebruik kunnen
  nemen.
  Met de eenvoudig te bedienen programmeerfunctie kunt u in het display
  een andere taal kiezen, de waterhardheid instellen en tal van andere zaken
  programmeren.
  Om de espresso-smaak volledig tot zijn
  recht te laten komen en lang vast te
  houden, spoelt het apparaat eerst de
  toevoerleidingen door als het apparaat nog koud is. Met deze functie worden na gebruik ook de toevoerleidingen
  en het schenktuitje van koffieresten gereinigd.
  Het apparaat is altijd klaar voor gebruik. Om stroom te besparen, wordt na
  een bepaalde (instelbare) tijd de energiebesparende functie geactiveerd.
  Als u wilt dat het apparaat automatisch
  op een bepaalde tijd aan- of uitgaat,
  kunt u deze tijden instellen. • Page 13

  Het principe van de bediening
  Voordat u de automaat gaat bedienen,
  raden wij u aan om u er eerst vertrouwd
  mee te maken. Alleen dan kunt u het
  apparaat op uw manier gebruiken en
  de mogelijkheden ervan optimaal benutten.

  Bedieningstoetsen
  U hoeft de sensortoetsen van de koffieautomaat alleen maar licht aan te tippen om het apparaat te bedienen. Het
  apparaat heeft vijf sensortoetsen:
  s

  Aan/Uit-toets: toets om het
  apparaat in- of uit te schakelen.

  < > Linker / rechter pijltoets:
  toetsen om uit verschillende
  programmapunten te kiezen.
  OK Toets om een gekozen
  programmapunt te bevestigen en
  instellingen op te slaan.
  /

  Keuzetoets voor koffie / espresso.

  o Espresso

  K1 K2 K3 K4 K5 L

  Onderhoudsprogramma voor het
  ontkalken.

  C

  Instellingen: hiermee kunt u het
  apparaat individueel instellen.

  ^ Met de pijltoetsen kiest u een programmapunt op het display. Als het
  betreffende programmapunt gemarkeerd is, tipt u ter bevestiging de OKtoets aan.

  Eerste ingebruikneming
  Het apparaat moet voor de eerste
  ingebruikneming correct zijn geplaatst en aangesloten (zie "Elektrische aansluiting" en "Inbouwinstructies"). Daarna moet het worden
  gereinigd (zie "Reiniging en onderhoud").
  Verwijder eventueel aanwezige
  beschermfolies van het front van het
  apparaat.
  Apparaat inschakelen

  Display
  COSI

  k

  o n G k C

  Het hoofdmenu op het display toont de
  volgende symbolen:
  K

  Maximaal 5 verschillende koffiesoorten.

  L

  Stoom.

  o

  Heet water.

  n

  De individuele instellingen van
  maximaal 9 gebruikers
  (gebruikersprofielen).

  ^ Schakel het apparaat in met de Aan/
  Uit-toets s.
  Als u het apparaat de eerste keren met
  de hoofdschakelaar inschakelt, verschijnt in het display korte tijd een
  welkomstscherm. Daarna verschijnen
  er andere meldingen dan later bij het
  normale inschakelen. Het
  welkomstscherm verschijnt zo lang na
  het inschakelen totdat u 5 koffie heeft
  bereid.
  Míele

  Willkommen

  G Onderhoudsprogramma voor het
  spoelen.
  13 • Page 14

  Het principe van de bediening
  Alleen bij de allereerste ingebruikneming wordt u na het welkomstscherm
  verzocht een taal te kiezen.

  Als alles correct is ingevoerd, verschijnt
  in het display de melding: Ingebruikneming succesvol afgesloten.

  ^ Druk op de rechter of linker pijltoets
  totdat de gewenste taal in het display
  verschijnt.

  ^ Bevestig deze melding met de OKtoets.

  ^ Druk op de OK-toets. De gekozen
  taal is nu ingesteld.
  Daarna wordt u verzocht het
  tijdformaat in te stellen.
  ^ Druk op een van de beide pijltoetsen
  totdat in het display het gewenste
  tijdformaat (12-uurs- of 24uursweergave) oplicht. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.
  ^ Voer de dagtijd in. Stel eerst met de
  pijltoetsen de uren in. Bevestig met
  de OK-toets. Stel vervolgens op dezelfde manier de minuten in.
  ^ Geef daarna aan wanneer de dagtijd
  moet worden weergegeven en tip de
  OK-toets aan:
  – "Aan" betekent dat de tijd ook te
  zien is als het apparaat uit is.
  – "60 seconden aan" betekent dat de
  tijd nog 60 seconden te zien is nadat
  u het apparaat uitschakelt.
  – "Geen weergave" betekent dat het
  display meteen donker wordt als u
  het apparaat uitschakelt.

  14

  Ga verder te werk zoals in
  deze gebruiksaanwijzing is
  beschreven, om de automaat individueel in te stellen én om het
  apparaat goed te leren kennen. Neem
  daarvoor voldoende tijd, want u zult
  veel meer van het apparaat genieten
  als u het goed beheerst.
  Apparaat uitschakelen
  ^ Druk op de Aan/Uit-toets s om het
  apparaat uit te schakelen.
  Als u al koffie heeft bereid, wordt het
  apparaat altijd eerst kort doorgespoeld, voordat het wordt uitgeschakeld! • Page 15

  Waterreservoir en voorraadhouder vullen
  Reinig het apparaat grondig voordat
  u het waterreservoir en de voorraadhouder vult (zie "Reiniging en onderhoud").
  Stel beslist de waterhardheid op
  het apparaat in (zie "Apparaat individueel instellen" - "Het instellen van
  de waterhardheid").

  Waterreservoir vullen
  Voor een goede espresso is
  niet alleen de espressosoort, maar ook een goede
  waterkwaliteit van groot belang. Ververs
  daarom dagelijks het water in het reservoir.
  Heet water en andere vloeistoffen
  kunnen schade aan het apparaat
  veroorzaken. Vul daarom dagelijks
  alleen koud, schoon drinkwater in
  het reservoir. Gebruik nooit mineraalwater. Door mineraalwater verkalkt het apparaat te veel, waardoor
  het beschadigd kan raken.

  ^ Til het waterreservoir iets omhoog a
  en trek het dan uit het apparaat b.
  ^ Vul koud, schoon drinkwater in het
  reservoir, tot aan de markering
  "Max.".
  Een ventiel in het reservoir zorgt ervoor dat het water er niet uitstroomt.
  ^ Schuif het reservoir helemaal naar
  achteren in het apparaat.

  ^ Open de deur.

  15 • Page 16

  Waterreservoir en voorraadhouder vullen
  Voorraadhouder vullen
  Plaats uitsluitend Nespresso-koffiecapsules in de voorraadhouder.
  De capsules mogen niet beschadigd, gescheurd of ingedeukt zijn.
  De rand mag niet omgebogen zijn.
  De capsules kunnen anders vast komen te zitten in het apparaat!
  In totaal heeft de
  voorraadhouder vijf kamers
  voor telkens vier capsules.
  Om er zeker van te zijn dat u de juiste
  koffie maakt, is het belangrijk de kamers toe te wijzen (zie "Koffiesoorten
  toewijzen en opslaan"). Natuurlijk kunt u
  ook alle kamers met dezelfde koffiesoort vullen.
  Af fabriek zijn al aan enkele kamers koffiesoorten toegewezen. Vul de kamers
  met de betreffende koffiecapsules of
  voer andere koffiesoorten in (zie "Koffiesoorten toewijzen en opslaan"), zodat u
  altijd de gewenste koffiesoort krijgt.

  houder b. U kunt de voorraadhouder
  voor het vullen ook eerst naar boven
  toe uit de slede halen.
  De capsules in de voorraadhouder
  moeten losjes in de houder zitten,
  zodat ze niet vastgeklemd raken.
  ^ Als u de voorraadhouder heeft verwijderd, plaats deze dan weer terug op
  de slede. U hoeft daarbij niet rekening te houden met een bepaalde
  positie. De voorraadhouder wordt automatisch goed geplaatst.
  ^ Schuif de slede helemaal in het apparaat.
  ^ Sluit de deur van het apparaat.
  Het apparaat positioneert nu de
  voorraadhouder. U hoort daarbij enkele
  geluiden.

  Koffiecapsules in de
  voorraadhouder vervangen
  Als u koffiecapsules door andere wilt
  vervangen, gaat u als volgt te werk:
  ^ Trek de slede eruit.
  ^ Haal de voorraadhouder er naar boven toe af.

  ^ Trek de slede a tot de aanslag naar
  buiten.
  ^ Doe de capsules op de juiste manier
  (de zilverkleurige kant naar beneden)
  in de kamers c van de voorraad-

  16

  ^ Schuif de ring naar boven die zich
  aan de onderkant van de
  voorraadhouder bevindt en verwijder
  de koffiecapsules. • Page 17

  Dranken bereiden
  Voor de eerste bereiding
  Het is belangrijk dat de toevoerleidingen dagelijks worden doorgespoeld, voordat u uw eerste kopje
  koffie zet. Als het apparaat nog koud
  is, wordt het spoelproces automatisch uitgevoerd. Na het opwarmen
  stroomt heet water uit het schenktuitje in de opvangschaal.

  Leidingen met water vullen
  Het apparaat is in de fabriek geheel
  leeggepompt. Voordat u voor het eerst
  koffie of heet water bereidt, moet u dan
  ook eerst de leidingen met water vullen.
  Heet water
  K1 K2 K3 K4 K5 L

  Apparaat inschakelen

  o n G k C

  ^ Tip de Aan/Uit-toets s aan.

  ^ Kies met een pijltoets het programmapunt "Heet water".

  Daarna verschijnt de melding:

  ^ Tip de OK-toets aan.
  ^ Laat wat heet water in een kopje lopen.

  Opwarmfase

  Na het opwarmen verschijnt de melding:

  ^ Tip opnieuw de OK-toets aan om de
  watertoevoer te onderbreken.
  De leidingen zijn nu met water gevuld
  en het apparaat is klaar voor gebruik.

  Apparaat spoelt

  Uit het schenktuitje stroomt water.

  Espresso en koffie bereiden
  ^ Zet een kopje onder het schenktuitje.

  De geluiden die u hoort, worden veroorzaakt door de voorraadhouder. Deze
  wordt in de juiste stand gezet.

  COSI

  Daarna verschijnt het hoofdmenu in het
  display:

  ^ Kies met een pijltoets de gewenste
  koffiesoort.

  COSI

  ^ Kies met de keuzetoets een espresso
  of een kopje koffie.
  Rechts in de bovenste displayregel
  verschijnt de door u gekozen drank.

  K1 K2 K3 K4 K5 L

  o Espresso
  o n G k C

  K1 K2 K3 K4 K5 L

  o Espresso
  o n G k C

  17 • Page 18

  Dranken bereiden
  ^ Tip één keer de OK-toets aan.
  Uit het schenktuitje loopt de gekozen
  drank.
  U kunt zelf bepalen hoeveel
  espresso en koffie moet worden gemaakt (zie "Waterhoeveelheid: Inhoud van de kopjes instellen").
  Dubbele bereiding
  Als u een dubbele hoeveelheid koffie of
  espresso of twee kopjes wilt bereiden,

  Hete melk, melkschuim en
  cappuccino bereiden
  Bij dit apparaat hoort een
  cappuccinatore (melkopschuimer),
  waarmee u heel eenvoudig hete melk,
  melkschuim of een echte cappuccino
  maakt.
  Reinig de cappuccinatore voor de
  eerste bereiding grondig, bij voorkeur in de afwasautomaat (zie "Reiniging en onderhoud").

  ^ tip dan een tweede keer de OKtoets aan, zolang in het display
  "Dubbele bereiding?" staat.
  Voor een dubbele hoeveelheid (2 kopjes) wordt de drank altijd in twee stappen bereid!
  Bereiding onderbreken
  ^ Tip de OK-toets aan als in het display
  "Stop" verschijnt.
  De bereiding wordt onmiddellijk onderbroken.

  De cappuccinatore heeft boven de
  greep een ventiel a en aan de zijkant
  een schuimpijpje b.
  Het ventiel heeft twee instelmogelijkheden:

  – Als u het ventiel tot de aanslag naar
  links draait, verhit u de melk.
  – Als u het ventiel tot de aanslag naar
  rechts draait, schuimt u de melk op.

  18 • Page 19

  Dranken bereiden
  Zet het ventiel niet op een stand tussen deze beide instellingen in. De
  melk gaat anders erg spatten!
  U kunt de melk meteen in een kopje laten stromen of het schuim of de hete
  melk in het kannetje bereiden. Hiervoor
  moet u het schuimpijpje naar binnen
  duwen of uittrekken.

  De stoomtoevoer is aan een bepaalde tijd gebonden. Mocht u nog
  niet voldoende melkschuim hebben
  en komt er geen stoom meer uit het
  ventiel, duw de schuifknop op het
  apparaat dan weer omhoog. Duw de
  knop vervolgens opnieuw omlaag en
  verbind het ventiel met de
  cappuccinatore.
  Melkschuim in het kopje bereiden
  ^ Druk het schuimpijpje tot de aanslag
  in het deksel.
  ^ Draai het ventiel helemaal naar
  rechts.

  – Schuimpijpje ingeschoven:
  melkbereiding in een kopje
  – Schuimpijpje uitgeschoven:
  melkbereiding in de cappuccinatore
  Als u de melk in het kannetje
  verhit, wordt de melk extra
  heet!
  Het beste schuim maakt u met koude
  melk.
  Gebruik nooit melk met
  toevoegingen. Deze meestal suikerhoudende toevoegingen kunnen de
  melkleidingen verstoppen. De koffieautomaat en de cappuccinatore
  kunnen hierdoor beschadigd raken!

  ^ Vul de cappuccinatore a maximaal
  tot de bovenste markering met koude melk en plaats het deksel.
  ^ Zet de cappucinatore in de daarvoor
  bestemde uitsparing in het
  opvangrooster. Zet het cappuccinokopje onder het schenktuitje b.
  ^ Duw de schuifknop langzaam omlaag en "verbind" zo het ventiel met
  de cappuccinatore.

  19 • Page 20

  Dranken bereiden
  De schuifknop moet in de onderste
  stand vastklikken. Alleen dan is het
  ventiel werkelijk met de
  cappuccinatore verbonden.
  ^ Duw de schuifknop weer omhoog, als
  er genoeg schuim in het kopje zit.
  Cappuccino bereiden
  ^ Bereid het schuim in het kopje, zoals
  in het voorgaande is beschreven.
  ^ Kies met de keuzetoets een espresso.

  Melkschuim in de cappuccinatore
  bereiden
  ^ Trek het schuimpijpje tot de aanslag
  uit het deksel.
  ^ Draai het ventiel helemaal naar
  rechts.
  ^ Vul de cappuccinatore maximaal tot
  de onderste markering met koude
  melk en plaats het deksel.
  ^ Zet de cappuccinatore in de daarvoor bestemde uitsparing in het
  opvangrooster.

  ^ Tip één keer de OK-toets aan.
  Uit het schenktuitje stroomt de espresso en daarmee is uw cappuccino klaar!
  U kunt het schuim en de espresso
  ook tegelijk bereiden. Bij gelijktijdige
  bereiding zal de cappuccino echter
  minder aantrekkelijk ogen, omdat er
  een bruine verkleuring optreedt. Bovendien is het zo moeilijker de juiste
  mengverhouding tussen de koffie en
  de melk te bepalen.
  Gelijktijdige bereiding is alleen mogelijk, als u het stoomsysteem ingeschakeld heeft (zie "Apparaat individueel instellen" - "Stoomsysteem instellen").

  20

  ^ Duw de schuifknop a langzaam omlaag en "verbind" zo het ventiel met
  de cappuccinatore b.
  De schuifknop moet in de onderste
  stand vastklikken. Alleen dan is het
  ventiel werkelijk met de
  cappuccinatore verbonden.
  ^ Duw de schuifknop weer omhoog als
  de melk voldoende opgeschuimd is. • Page 21

  Dranken bereiden
  Hete melk bereiden

  ^ Draai het ventiel helemaal naar links.
  ^ Vul de cappuccinatore maximaal tot
  de bovenste markering met koude
  melk en plaats het deksel.
  ^ Duw het schuimpijpje tot de aanslag
  naar binnen (hete melk in het kopje)
  of trek het schuimpijpje uit (hete melk
  in de cappuccinatore). Zet de
  cappuccinatore in de daarvoor bestemde uitsparing in het
  opvangrooster.
  ^ Duw de schuifknop langzaam omlaag en "verbind" het ventiel voorzichtig met de cappuccinatore.
  Als u de melk in het kannetje
  verhit, wordt de melk heter.

  Na een bereiding met melk / grove of
  voorlopige reiniging
  Als u vóór een grondige reiniging de cappuccinatore
  nog eens wilt gebruiken, bijvoorbeeld omdat er nog melk in het
  kannetje zit, kunt u het deksel door het
  apparaat laten doorspoelen. Hierdoor
  worden de melkresten in de toevoerleidingen van het deksel verwijderd.
  Het doorspoelen vervangt niet de
  grondige reiniging in de afwasautomaat!
  Onderhoud
  K1 K2 K3 K4 K5 L

  o n

  G k C

  ^ Kies met een pijltoets het programmapunt "Onderhoud".
  ^ Kies "Cappuccinatore spoelen" en
  druk op de OK-toets.
  ^ Zet een leeg kopje onder het ingeschoven schuimpijpje.
  ^ Duw de schuifknop omlaag en verbind het ventiel met de
  cappuccinatore.
  Door het deksel stroom nu heet water.
  Het deksel wordt grof gereinigd. In het
  display verschijnt:
  Cappuccinatore wordt doorgespoeld

  Het apparaat beëindigt het spoelproces automatisch.

  21 • Page 22

  Dranken bereiden
  Dranken uit het eigen
  gebruikersprofiel
  Via de gebruikersprofielen kunt u de
  dranken aanpassen aan uw individuele
  wensen of de wensen van de andere
  gebruikers (zie "Gebruikersprofielen
  aanleggen").
  Als u al een eigen gebruikersprofiel
  heeft geprogrammeerd, kies dan eerst
  uw profiel voordat u een drank bereidt.
  Gebruikersprofiel
  K1 K2 K3 K4 K5 L

  o

  n G k C

  ^ Kies met een pijltoets het programmapunt "Gebruikersprofiel".
  ^ Tip de OK-toets aan.
  ^ Selecteer met de pijltoetsen "Kiezen"
  en druk op de OK-toets.
  ^ Kies met de pijltoetsen het gewenste
  gebruikersprofiel en druk op de OKtoets.
  Dat een gebruikersprofiel is
  gekozen, ziet u daaraan dat
  op het display in de bovenste regel achter het symbool voor een
  gebruiker n een getal verschijnt.
  De bediening is verder net zo als bij
  het standaardprofiel.

  22

  Na de bereiding
  Voordat u het apparaat voor
  een langere periode uitschakelt, is het aan te raden de
  toevoerleidingen, het filtersysteem, het
  schenktuitje en het stoomventiel te reinigen.
  Als u al koffie heeft bereid, wordt het
  apparaat altijd eerst kort doorgespoeld,
  voordat het wordt uitgeschakeld! Zet
  hiervoor een geschikte schaal onder
  het schenktuitje en het stoomventiel.
  U kunt de leidingen ook handmatig
  spoelen (zie "Reiniging en onderhoud" "Systeem spoelen"). • Page 23

  Apparaat individueel instellen
  U kunt het apparaat in enkele eenvoudige stappen zo programmeren dat het
  optimaal op uw wensen aansluit.

  Menu "Instellingen"
  Om bij de verschillende
  programmapunten te komen, gaat u als
  volgt te werk:
  Instellingen F
  K1 K2 K3 K4 K5 L

  o n G k

  C

  ^ Druk op de rechter pijltoets totdat het
  programmapunt
  "Instellingen F" verschijnt. Bevestig
  uw keuze met de OK-toets.
  ^ Tip een van de beide pijltoetsen aan
  totdat het gewenste programmapunt
  verschijnt en gemarkeerd is.
  ^ Druk op de OK-toets om het gekozen
  programmapunt in te stellen.
  Aan het vinkje achter een instelling kunt
  u zien wat de actuele instelling is.
  Overzicht van de mogelijke instellingen
  Taal F: U kunt uit 25 verschillende talen kiezen.
  Dagtijd: Weergave (aan, uit),
  tijdformaat (12-uurs- of 24uursweergave),
  instellen.

  Timer: Instellen, activeren. Onder "Instellen" heeft u de mogelijkheden:
  – Inschakelen om: Het apparaat
  wordt op een bepaalde tijd ingeschakeld.
  – Uitschakelen na: Het apparaat
  wordt na een bepaalde tijd uitgeschakeld. U kunt een waarde instellen tussen 15 minuten en 9 uur.
  – Uitschakelen om: Het apparaat
  wordt op een bepaalde tijd uitgeschakeld.
  Koffietoewijzing: Voor de kamers 1 5, waaronder de soort kiezen en invoeren. Als u al een soort heeft ingevoerd,
  kunt u ook een soort wijzigen en wissen
  (zie het hoofdstuk "Koffiesoorten toewijzen en opslaan").
  Waterhoeveelheid: Instelbaar voor espresso, koffie en heet water
  (zie "Waterhoeveelheid: Inhoud van de
  kopjes instellen")
  Stoomsysteem: Aan, uit.
  Verlichting: Lichtsterkte.
  Info: Informatie over het aantal bereide
  dranken en het aantal bereidingen tot
  het ontkalken.
  Veiligheid: Vergrendeling (uit, aan).
  Waterhardheid: Zacht 1, gemiddeld 2,
  hard 3, zeer hard 4.
  Display: Contrast, lichtsterkte.
  Volume: Geluidssignalen,
  toetssignalen.

  23 • Page 24

  Apparaat individueel instellen
  Onderhoud: Uitvoeren (zie "Reiniging
  en onderhoud").
  Handelaar: Demo-functie, uit.
  Fabrieksinstelling: Alle instellingen op
  de fabrieksinstellingen zetten, alle
  gebruikersprofielen wissen.

  Als u "Terug A" kiest, gaat u
  steeds naar het hoofdmenu.
  Meer informatie over de afzonderlijke programmapunten vindt u in het
  volgende gedeelte.

  Taal kiezen
  U kunt de taal instellen waarin de meldingen in het display moeten verschijnen.
  ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig
  uw keuze met de OK-toets.
  In het display is "Taal" al gemarkeerd.
  ^ Tip de OK-toets aan.
  ^ Tip een van de beide pijltoetsen aan
  totdat de gewenste taal gemarkeerd
  is.
  ^ Tip de OK-toets aan.
  De instelling wordt automatisch opgeslagen en het display gaat terug naar
  het vorige scherm.
  In het display verschijnen vanaf nu alle
  teksten in de door u gekozen taal.
  Als u per ongeluk een verkeerde taal
  kiest, kunt u het programmapunt
  "Taal" gemakkelijk terugvinden met
  behulp van het vlaggetje F.

  24 • Page 25

  Apparaat individueel instellen
  Dagtijd instellen

  Tijdformaat

  ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig
  uw keuze met de OK-toets.

  ^ Kies met de pijltoetsen "Tijdformaat".

  ^ Druk op de rechter pijltoets totdat
  "Dagtijd" gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.

  ^ Kies met de rechter pijltoets de 24- of
  de 12-uursweergave.
  ^ Druk op de OK-toets als het gewenste tijdformaat gemarkeerd is.
  Het tijdformaat wordt opgeslagen.

  Weergave
  U kunt de dagtijdweergave in- of uitschakelen.
  ^ Kies met de pijltoetsen "Weergave".
  U kunt nu uit drie instellingen kiezen:
  – "Aan" betekent dat de tijd ook te
  zien is als het apparaat uit is.
  – "60 seconden aan" betekent dat de
  tijd nog 60 seconden te zien is nadat
  u het apparaat uitschakelt.

  Instellen
  ^ Kies met de pijltoetsen "Instellen".
  ^ Stel met een van de pijltoetsen de
  uren in. Druk daarna op de OK-toets.
  ^ Stel nu met de pijltoetsen de minuten
  in. Druk vervolgens op de OK-toets.
  De dagtijd wordt opgeslagen.

  – "Geen weergave" betekent dat het
  display meteen donker wordt als u
  het apparaat uitschakelt.
  ^ Druk op de OK-toets als het gewenste weergaveformaat gemarkeerd is.

  25 • Page 26

  Apparaat individueel instellen
  Timer instellen
  ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig
  uw keuze met de OK-toets.
  ^ Druk op de rechter pijltoets totdat "Timer" gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.
  ^ Kies met de pijltoets "Instellen" en
  druk op de OK-toets.
  U heeft nu drie keuzemogelijkheden:
  Inschakelen om
  U kunt aangeven wanneer het apparaat
  automatisch ingeschakeld moet worden, bijvoorbeeld 's morgens voor het
  ontbijt.
  ^ Kies met de pijltoetsen "Inschakelen
  om" en druk op de OK-toets.
  ^ Stel met een van de pijltoetsen de
  uren in. Druk daarna op de OK-toets.
  ^ Stel nu met de pijltoetsen de minuten
  in. Druk vervolgens op de OK-toets.
  Het apparaat wordt voortaan dagelijks
  op de gewenste tijd ingeschakeld als u
  de timer geactiveerd heeft (zie "Activeren").

  Als het apparaat nog koud is, wordt
  het altijd eerst kort doorgespoeld,
  voordat het wordt ingeschakeld!
  Als de vergrendeling ingeschakeld
  is, wordt het apparaat niet op de ingestelde tijd ingeschakeld.

  Als het apparaat 3 keer automatisch
  ingeschakeld is, zonder dat het is
  gebruikt (dranken of heet water),
  wordt het apparaat niet meer automatisch ingeschakeld. De geprogrammeerde tijden blijven wel in het
  geheugen staan en worden weer
  geactiveerd, zodra u het apparaat
  handmatig inschakelt. Met deze
  functie wordt voorkomen dat het apparaat elke dag wordt ingeschakeld,
  terwijl u niet aanwezig bent (bijvoorbeeld in de vakantie). Wis de
  inschakeltijd als u langdurig afwezig
  zult zijn!
  Uitschakelen na
  Om energie te besparen, kunt u het apparaat automatisch laten uitschakelen.
  U kunt deze functie instellen via het
  programmapunt "Uitschakelen na". U
  kunt een waarde instellen tussen 15 minuten en 9 uur. Als het apparaat na een
  bereiding niet meer wordt gebruikt,
  wordt het na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.
  ^ Kies met de pijltoetsen "Uitschakelen
  na" en druk op de OK-toets.
  Als in het display bijvoorbeeld 1:00 verschijnt, betekent dit dat het apparaat na
  1 uur uitgeschakeld wordt.

  26 • Page 27

  Apparaat individueel instellen
  ^ Stel met een van de pijltoetsen de
  uren in. Druk daarna op de OK-toets.
  ^ Stel nu met de pijltoetsen de minuten
  in. Druk vervolgens op de OK-toets.
  Het apparaat wordt na de ingestelde
  tijd uitgeschakeld.
  Als u al koffie heeft bereid, wordt het
  apparaat altijd eerst kort doorgespoeld, voordat het wordt uitgeschakeld!
  Uitschakelen om
  Als u het apparaat dagelijks tot een bepaald tijdstip gebruikt, kunt u aangeven
  hoe laat het apparaat automatisch uitgeschakeld moet worden.

  Activeren
  ^ Kies met de pijltoets "Activeren" en
  druk op de OK-toets.
  In het display zijn de programmapunten
  "Inschakelen om" en "Uitschakelen om"
  te zien.
  ^ Kies met een pijltoets het gewenste
  programmapunt.
  Als u op de OK-toets drukt, activeert u
  het programmapunt (vinkje in het blokje) of u deactiveert het (geen vinkje).
  ^ Kies met de pijltoets "Overnemen" en
  druk op de OK-toets.
  ^ Kies met de pijltoets "Terug" en druk
  op de OK-toets.

  ^ Kies met de pijltoetsen "Uitschakelen
  om" en druk op de OK-toets.
  ^ Stel met een van de pijltoetsen de
  uren in. Druk daarna op de OK-toets.
  ^ Stel nu met de pijltoetsen de minuten
  in. Druk vervolgens op de OK-toets.
  Het apparaat wordt voortaan dagelijks
  op de gewenste tijd uitgeschakeld als u
  de timer geactiveerd heeft (zie "Activeren").
  Als u al koffie heeft bereid, wordt het
  apparaat altijd eerst kort doorgespoeld, voordat het wordt uitgeschakeld!

  27 • Page 28

  Apparaat individueel instellen
  Stoomsysteem instellen
  Het apparaat heeft twee verwarmingssystemen. Hierdoor kunt u tegelijk
  stoom én koffie/espresso bereiden. Als
  u de stoomfunctie weinig gebruikt, kunt
  u het stoomsysteem uitschakelen. U
  bespaart dan energie.
  Is het stoomsysteem uitgeschakeld, dan kunt u niet
  meer tegelijk stoom en koffie/
  espresso bereiden. De handelingen
  moeten dan na elkaar worden uitgevoerd.
  Als u de schuifknop bedient terwijl
  het stoomsysteem uitgeschakeld is,
  moet het apparaat eerst opwarmen,
  voordat u stoom kunt afnemen.
  Zolang het apparaat daarna niet geheel wordt uitgeschakeld, blijft het
  stoomsysteem actief.
  ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig
  uw keuze met de OK-toets.
  ^ Druk op de rechter pijltoets totdat
  "Stoomsysteem" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
  ^ Kies met een pijltoets "Aan" of "Uit".
  Bevestig uw keuze met de OK-toets.

  28

  Verlichting: lichtsterkte
  instellen
  U kunt de lichtsterkte van de verlichting
  instellen:
  ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig
  uw keuze met de OK-toets.
  ^ Druk op de rechter pijltoets totdat
  "Verlichting" gemarkeerd is. Bevestig
  uw keuze met de OK-toets.
  ^ Kies "Lichtsterkte" en druk op de OKtoets.
  ^ Stel met een pijltoets de verlichting
  lichter of donkerder in. Druk op de
  OK-toets om de instelling op te slaan.
  Als u met de linker pijltoets zo ver naar
  links gaat dat het kleine witte balkje
  niet meer te zien is, gaat de verlichting
  uit. • Page 29

  Apparaat individueel instellen
  Verlichting: uitschakeltijd
  instellen
  Als het apparaat ingeschakeld is, is de
  verlichting aan. De verlichting wordt automatisch na 15 minuten uitgeschakeld
  als u het apparaat niet bedient. U bespaart dan energie.
  U kunt de verlichting zo instellen dat
  het apparaat verlicht blijft, ook als het
  apparaat uit is. Ook dan kunt u de verlichting na een bepaalde tijd laten uitschakelen, als u het apparaat gedurende die tijd niet gebruikt.
  U kunt een tijd instellen tussen 15 minuten en 6 uur.
  ^ Schakel het apparaat uit.
  ^ Tip de OK-toets aan terwijl het apparaat uitgeschakeld is.
  ^ Kies "Verlichting" en druk op de OKtoets.
  ^ Kies "Uitschakelen na" en druk op de
  OK-toets.
  ^ Kies met de pijltoetsen de gewenste
  uitschakeltijd en druk op de OKtoets.

  Info (weergave aantal
  bereidingen/bereidingen tot
  ontkalken)
  Via het programmapunt "Info" kunt u laten weergeven hoeveel dranken tot
  dusver zijn bereid en hoeveel dranken
  u nog kunt bereiden totdat u het apparaat moet ontkalken.
  ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig
  uw keuze met de OK-toets.
  ^ Druk op de rechter pijltoets totdat
  "Info" gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.
  ^ Kies met de pijltoetsen "Bereidingen"
  of "Bereidingen tot ontkalken" en druk
  op de OK-toets.
  Als u "Bereidingen" kiest, kunt u onder
  dat punt "Koffiedranken totaal" of het
  aantal bereidingen van koffie, espresso, heet water of stoom laten weergeven.
  ^ Tip de OK-toets aan om naar de vorige displayweergave te gaan.

  ^ Kies "Lichtsterkte" en druk op de OKtoets.
  ^ Stel met een pijltoets de verlichting
  lichter of donkerder in. Druk op de
  OK-toets om de instelling op te slaan
  (fabrieksinstelling: uit).
  ^ Kies twee keer "Terug A" om het
  menu te verlaten.
  Het apparaat zal na de ingestelde tijd
  de verlichting uitschakelen.

  29 • Page 30

  Apparaat individueel instellen
  Veiligheid (vergrendeling
  instellen)

  Vergrendeling tijdelijk deactiveren

  Om te voorkomen dat kinderen het apparaat inschakelen als u er niet bij bent
  (met alle risico’s van dien), dan wel om
  te voorkomen dat onbevoegden het apparaat gebruiken, kunt u de automaat
  vergrendelen.

  Het apparaat is nu tijdelijk ontgrendeld
  en u kunt dranken bereiden. Zodra u
  het apparaat uitschakelt, is het weer
  vergrendeld!

  Als het apparaat vergrendeld is,
  functioneert de timerinstelling "Inschakelen om" niet!
  Vergrendeling in- of uitschakelen
  ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig
  uw keuze met de OK-toets.
  ^ Kies met de pijltoetsen "Veiligheid" en
  druk op de OK-toets.
  ^ Druk op een pijltoets totdat "Vergrendeling" gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.
  ^ Kies met de pijltoetsen "Aan" en druk
  op de OK-toets.
  Zodra u het apparaat uitschakelt, is het
  vergrendeld en kan niet meer worden
  ingeschakeld. In het display verschijnt
  nu een dicht slot X en een betreffende
  melding als u een toets aanraakt.
  Om de vergrendeling uit te zetten,
  gaat u te werk zoals in het voorgaande is beschreven, maar kies nu
  "Uit".

  30

  ^ Druk ca. 3 seconden op de OK-toets.

  Het instellen van de
  waterhardheid
  Om ervoor te zorgen dat het apparaat
  correct functioneert en de melding
  "Ontkalken" op het juiste moment in het
  display verschijnt, moet u het apparaat
  op de waterhardheid van uw regio instellen. De waterhardheid geeft aan
  hoeveel kalk het water bevat. Hoe hoger het kalkgehalte, des te harder is het
  water en des te vaker moet het apparaat worden ontkalkt.
  Het apparaat meet de waterhoeveelheid die wordt afgenomen (inclusief
  stoom). Afhankelijk van de ingestelde
  waterhardheid mag meer of minder water worden afgenomen. Op een bepaald moment wordt het apparaat geblokkeerd en moet het worden ontkalkt.
  Bij een hoge waterhardheid mag minder water worden afgenomen dan bij
  een lage waterhardheid.
  Het waterbedrijf kan u nader informeren
  over de waterhardheid in uw regio. U
  kunt echter ook zelf de hardheid meten
  met behulp van de bijgeleverde teststrip: • Page 31

  Apparaat individueel instellen
  – Stand 3 (hard):
  Hardheidsgraad 2 (volgens waterbedrijf)
  7-14 °d (1,3-2,5 mmol/l)
  Waterhoeveelheid: ca. 60 l
  Stoomhoeveelheid: ca. 60 min.

  ^ Dompel de teststrip ca. 1 seconde in
  het water en schud daarna het water
  van de strip.
  Na ongeveer 1 minuut kunt u het resultaat aflezen. Het aantal blokjes dat
  verkleurt, geeft de hardheidsgraad
  aan.
  Bij een waterhardheid van meer dan
  40 °d (Duitse hardheid) moet u het
  apparaat vaker ontkalken dan aangegeven. Anders verkalkt het apparaat te snel en kan het beschadigd
  raken!

  – Stand 4 (zeer hard):
  Hardheidsgraad 3-4 (volgens waterbedrijf)
  14-21 °d (2,5-3,8 mmol/l) of meer
  Waterhoeveelheid: ca. 40 l
  Stoomhoeveelheid: ca. 30 min.
  ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig
  uw keuze met de OK-toets.
  ^ Druk op een pijltoets totdat "Waterhardheid" gemarkeerd is. Bevestig
  uw keuze met de OK-toets.
  ^ Kies met een pijltoets de waterhardheid. Bevestig uw keuze met de OKtoets.
  De gekozen waterhardheid wordt opgeslagen.

  U kunt vier standen instellen:
  – Stand 1 (zacht):
  Hardheidsgraad 1 (volgens waterbedrijf)
  0-3 °d (0-0,6 mmol/l)
  Waterhoeveelheid: ca. 100 l
  Stoomhoeveelheid: ca. 120 min.
  – Stand 2 (gemiddeld):
  Hardheidsgraad 1 (volgens waterbedrijf)
  4-7 °d (0,7-1,3 mmol/l)
  Waterhoeveelheid: ca. 80 l
  Stoomhoeveelheid: ca. 90 min.

  31 • Page 32

  Apparaat individueel instellen
  Display instellen
  U kunt zowel het contrast als de lichtsterkte van het display wijzigen.

  Volume (toetssignaal,
  geluidssignalen) instellen

  ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig
  uw keuze met de OK-toets.

  U kunt het apparaat zo instellen dat u
  bij het aanraken van de toetsen een
  akoestisch signaal hoort. Ook het volume van de signalen kunt u instellen.

  ^ Druk op de rechter pijltoets totdat
  "Display" gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.

  ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig
  uw keuze met de OK-toets.

  ^ Kies met een pijltoets "Contrast" of
  "Lichtsterkte". Bevestig uw keuze met
  de OK-toets.

  ^ Druk op de rechter pijltoets totdat
  "Volume" gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.

  ^ Druk op een pijltoets om het contrast
  te verlagen of te verhogen dan wel
  om het display lichter of donkerder te
  maken.

  ^ Kies met een pijltoets "Geluidssignalen" of "Toetssignaal". Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.

  ^ Druk op de OK-toets om de instelling
  op te slaan.

  ^ Druk op een pijltoets om het volume
  lager of hoger te zetten.
  Als u met de linker pijltoets zo ver naar
  links gaat dat het kleine witte balkje
  niet meer te zien is, zet u het geluid helemaal uit.
  ^ Druk op de OK-toets om de instelling
  op te slaan.

  32 • Page 33

  Apparaat individueel instellen
  Fabrieksinstellingen herstellen
  Via het programmapunt "Fabrieksinstelling" kunt u diverse instellingen weer op
  de instellingen bij aflevering zetten.
  U kunt aangeven of u alle instellingen
  weer op de fabrieksinstellingen wilt zetten (timer, stoomsysteem, verlichting,
  vergrendeling, waterhardheid, display,
  de laatst gekozen koffiesoort en alle instellingen van het standaardprofiel) of
  dat u de gebruikersprofielen wilt wissen.
  ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig
  uw keuze met de OK-toets.
  ^ Druk op een pijltoets totdat "Fabrieksinstelling" gemarkeerd is. Bevestig
  uw keuze met de OK-toets.
  U heeft nu verschillende resetmogelijkheden:
  Alle instellingen
  Via "Alle instellingen" wordt de situatie
  hersteld zoals deze bij aflevering was.
  ^ Kies onder "Alle instellingen" het punt
  "Resetten" en druk op de OK-toets.
  Alle instellingen worden weer op de fabrieksinstellingen gezet.

  Instellingen bij aflevering (de fabrieksinstellingen staan tussen haakjes)
  – Stoomsysteem (aan)
  – Dagtijdweergave (60 seconden aan),
  tijdformaat (24 uur),
  timer inschakelen om (12:00),
  timer uitschakelen na (1:00),
  timer uitschakelen om (12:00)
  ("inschakelen om" en "uitschakelen
  om" zijn niet geactiveerd)
  – Verlichting: lichtsterkte (gemiddeld)
  – Veiligheid: vergrendeling (uit)
  – Waterhardheid (zeer hard 4)
  – Display: contrast (gemiddeld),
  lichtsterkte (maximaal)
  – Volume: geluidssignalen en
  toetssignaal (beide maximaal)
  – Gebruikersprofiel: terugschakelen
  (na elk inschakelen)
  – Koffietoewijzing:
  Kamer 1 = Volluto
  Kamer 2 = Arpeggio
  Kamer 3 = Cosi
  Kamer 4 = Roma
  Kamer 5 = Decaffeinato

  Schakel het apparaat uit als
  u per ongeluk "Resetten"
  kiest. De reset wordt dan niet
  uitgevoerd.

  33 • Page 34

  Apparaat individueel instellen
  Gebruikersprofielen
  Via "Gebruikersprofielen" worden alle
  zelf ingevoerde gebruikersprofielen gewist, zodat alleen nog het
  standaardprofiel overblijft.
  ^ Kies onder "Gebruikersprofielen" het
  punt "Resetten" en druk op de OKtoets.
  De gebruikersprofielen worden gewist.
  Schakel het apparaat uit als
  u per ongeluk "Resetten"
  kiest. De reset wordt dan niet
  uitgevoerd.

  34 • Page 35

  Koffiesoorten toewijzen en opslaan
  Er zijn in totaal 16 verschillende koffiesoorten van Nespresso voor deze automaat. Daarnaast worden soms ook speciale soorten aangeboden. De koffiesoorten onderscheiden zich qua
  zuurgraad/fruitigheid en bitterheid/
  branding. Een en ander is ook van invloed op de bereidingstijd.

  Is aan de kamer geen koffiesoort toegewezen, dan verschijnt achter de
  boon een vraagteken, ongeacht of de
  schacht leeg of vol is. Als u deze kamer
  kiest, verschijnt in de bovenste displayregel "Niet gedefinieerd". Met deze kamer kunt u geen koffie bereiden.
  Toewijzing uitvoeren

  Koffiesoorten toewijzen
  ("Koffietoewijzing")
  U kunt de koffieautomaat met vijf verschillende koffiesoorten (bijvoorbeeld
  voor vijf personen met eigen
  voorkeuren) vullen. Hiervoor zijn vijf kamers beschikbaar. Om er zeker van te
  zijn dat u altijd de gewenste koffie
  krijgt, is het belangrijk de kamers aan
  een koffiesoort toe te wijzen. Maar u
  kunt natuurlijk ook alle kamers met dezelfde koffiesoort vullen.
  Aanduidingen voor de kamers in het
  display
  Heeft u aan een kamer een koffiesoort
  toegewezen, dan verschijnt in het
  hoofdmenu voor het kamernummer een
  bonensymbool. Als u de betreffende
  kamer met de pijltoetsen selecteert,
  verschijnt in de bovenste displayregel
  de door u aangegeven koffiesoort.
  Is de kamer leeg, dan verschijnt achter
  het bonensymbool een
  waarschuwingsdriehoek.

  Instellingen F
  K1 K2 K3 K4 K5 L

  o n G k

  C

  ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig
  uw keuze met de OK-toets.
  ^ Druk op een pijltoets totdat
  "Koffietoewijzing" gemarkeerd is. Bevestig uw keuze met de OK-toets.
  ^ Kies met de pijltoets bijvoorbeeld
  "Kamer 1" en druk op de OK-toets.
  Af fabriek zijn al enkele soorten ingesteld. U heeft nu verschillende mogelijkheden:
  – Soort kiezen - u kunt kiezen uit de
  koffiesoorten die al in het apparaat
  staan.
  – Soort invoeren - u kunt een nieuwe
  koffiesoort invoeren.
  De volgende programmapunten zijn alleen te zien als u naast de aanwezige
  koffiesoorten zelf een soort heeft ingevoerd:
  – Soort wijzigen
  – Soort wissen

  35 • Page 36

  Koffiesoorten toewijzen en opslaan
  Haal de voorraadhouder uit het apparaat zodat u beter kunt zien welke koffiesoort u in welke kamer heeft gedaan.

  ^ Kies met de pijltoetsen het gewenste
  teken.

  Soort kiezen

  In de bovenste regel van het display
  verschijnen de gekozen tekens.

  ^ Kies met de pijltoetsen de soort die u
  aan de gekozen kamer wilt toewijzen
  en druk op de OK-toets.
  Soort invoeren
  ^ Druk op een pijltoets totdat "Soort invoeren" gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.
  U kunt maximaal 10 eigen
  soortnamen invoeren. Wilt u meer
  dan 10 namen invoeren, dan verschijnt de melding "Geheugen vol"
  en moet u eerst een naam wissen
  om geheugenruimte vrij te maken.
  Zodra u een naam heeft ingevoerd,
  is deze voor elke kamer beschikbaar, ook als u de handeling bijvoorbeeld voor kamer 1 heeft uitgevoerd.
  In het display zijn letters en cijfers te
  zien. Kies met de pijltoetsen de gewenste letters of cijfers.
  Een nieuw woord begint altijd met een
  hoofdletter. Daarna wisselt het apparaat automatisch naar kleine letters.

  36

  ^ Bevestig het teken met de OK-toets.

  Als u een schrijffout maakt,
  gaat u met de pijltoetsen
  naar de prullenmand en tipt
  u de OK-toets aan. U wist zo steeds het
  laatste teken.
  Invoer opslaan
  ^ Als u klaar bent met invoeren, gaat u
  met de pijltoetsen naar "OK". Druk op
  de OK-toets.
  In het display verschijnt het menu voor
  de kamer die u wilt "definiëren".
  ^ Als u dit menu wilt verlaten, gaat u
  met de pijltoetsen naar "Terug A".
  Druk vervolgens op de OK-toets.
  Invoer niet opslaan
  ^ Als u de invoer niet wilt opslaan, gaat
  u met de pijltoetsen naar "Terug A".
  Druk vervolgens op de OK-toets. • Page 37

  Koffiesoorten toewijzen en opslaan
  Soort wijzigen
  Met dit programmapunt kunt u de soort
  kiezen die u wilt wijzigen.
  ^ Druk op een pijltoets totdat "Soort wijzigen" gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.
  Ga verder te werk zoals beschreven
  onder "Soort invoeren":
  – Kies voor het wissen van een teken
  de prullenmand.
  – Om een nieuw teken in te voeren,
  kiest u de gewenste letter en bevestigt u uw keuze met OK.
  – U slaat de gewijzigde naam op door
  "OK" te selecteren en op de OK-toets
  te drukken.
  Soort wissen
  Als u een soort helemaal wilt wissen,
  ^ kiest u "Soort wissen" met de OKtoets.
  ^ Kies met de pijltoetsen de te wissen
  soort.
  ^ Tip de OK-toets aan.
  Achter de soort verschijnt een vinkje en
  na korte tijd wordt de soort gewist.

  37 • Page 38

  Waterhoeveelheid: Inhoud van de kopjes instellen
  De smaak van de koffie hangt niet alleen van de koffiesoort af, maar ook van
  de waterhoeveelheid. Niet elk
  espresso- of koffiekopje heeft dezelfde
  inhoud. Om de waterhoeveelheid precies op uw smaak en kopjes af te stemmen, kunt u de hoeveelheid instellen.
  U kunt een hoeveelheid instellen voor
  espresso, koffie en heet water.
  Onder espresso wordt verstaan: een
  normale espresso voor een normaal espressokopje.
  Onder koffie wordt verstaan: een normale koffie voor een normaal koffiekopje.
  U kunt de hoeveelheden op twee manieren instellen: door uw vinger lang op
  de OK-toets te houden of via het programmapunt "Instellingen".
  Het maakt niet uit welke kamer of
  koffiesoort u voor de programmering
  van de waterhoeveelheid kiest. De
  programmering geldt altijd voor een
  espresso dan wel een kopje koffie
  ongeacht de kamer of de koffiesoort.

  38

  Hoeveelheid programmeren met de
  OK-toets
  ^ Zet het kopje waarvoor u de hoeveelheid wilt vastleggen onder het betreffende tuitje.
  ^ Kies de betreffende drank (espresso,
  koffie of heet water).
  ^ Houd uw vinger zo lang op de OKtoets totdat in het display "Waterhoeveelheid" verschijnt.
  ^ Als het kopje vol genoeg is, drukt u
  op de OK-toets om de hoeveelheid
  op te slaan.
  Bij elke volgende bereiding wordt nu alleen nog de ingestelde waterhoeveelheid gebruikt, ongeacht de kamer die u
  voor de koffiedranken kiest.
  Als de maximale waterhoeveelheid
  bereikt is, onderbreekt het apparaat
  automatisch de watertoevoer. Voor
  de betreffende drank wordt dan de
  maximale hoeveelheid opgeslagen.
  Als tijdens de programmering het
  waterreservoir leeg raakt, wordt de
  programmering afgebroken en de
  hoeveelheid niet opgeslagen. • Page 39

  Waterhoeveelheid: Inhoud van de kopjes instellen
  Hoeveelheden programmeren via
  "Instellingen"

  Hoeveelheden programmeren voor
  verschillende gebruikersprofielen

  ^ Zet het kopje waarvoor u de hoeveelheid wilt vastleggen onder het betreffende tuitje.

  U kunt ook voor de negen
  gebruikersprofielen (naast
  het standaardprofiel) verschillende hoeveelheden instellen.

  ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig
  uw keuze met de OK-toets.
  ^ Druk op de rechter pijltoets totdat
  "Waterhoeveelheid" gemarkeerd is.
  Bevestig uw keuze met de OK-toets.
  In het display verschijnen espresso,
  koffie en heet water. Hiervoor kunt u de
  hoeveelheid instellen. Na het instellen,
  zal de koffieautomaat steeds de door u
  ingestelde waterhoeveelheid gebruiken.
  ^ Kies met de pijltoets de gewenste
  drank en druk op de OK-toets.
  ^ Kies bij de koffiedranken de koffiesoort die u wilt drinken. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets. (Als de OKtoets niet reageert, is de gekozen kamer leeg.)
  ^ Kies "Starten".

  ^ Selecteer met de pijltoetsen
  "Gebruikersprofiel" en druk op de
  OK-toets.
  ^ Selecteer met de pijltoetsen "Kiezen"
  en druk op de OK-toets.
  ^ Kies met de pijltoetsen de naam van
  de gebruiker waarvoor u de waterhoeveelheid wilt instellen en druk op
  de OK-toets.
  Dat een gebruikersprofiel is
  gekozen, ziet u daaraan dat
  op het display in de bovenste regel achter het symbool voor een
  gebruiker n een getal verschijnt.
  Ga nu verder te werk zoals in het begin
  van het hoofdstuk is beschreven.
  De ingestelde waterhoeveelheden gelden alleen voor de geselecteerde gebruiker.

  ^ Druk op de OK-toets als het kopje vol
  genoeg is.
  De waterhoeveelheid is nu ingesteld en
  opgeslagen. Bij elke volgende bereiding wordt alleen de ingestelde waterhoeveelheid gedoseerd, ongeacht de
  kamer die u bij een koffiedrank kiest.

  39 • Page 40

  Gebruikersprofielen aanleggen
  Als u het apparaat samen met anderen
  gebruikt die allen een eigen smaak en
  eigen voorkeuren hebben, kunt u 9 individuele profielen invoeren, waarbij u
  voor elke drank individuele hoeveelheden kunt instellen (zie "Waterhoeveelheid: Inhoud van de kopjes instellen").
  Gebruikersprofiel
  K1 K2 K3 K4 K5 L

  o

  n G k C

  ^ Druk op de rechter pijltoets totdat
  "Gebruikersprofiel" gemarkeerd is.
  Bevestig uw keuze met de OK-toets.
  U heeft nu verschillende mogelijkheden
  om verder te gaan:
  – Gebruikersprofiel kiezen: U kunt
  kiezen uit de profielen die al in het
  apparaat aanwezig zijn.
  – Gebruikersprofiel samenstellen,
  als u een nieuw profiel wilt invoeren.
  De volgende programmapunten zijn alleen te zien als naast het
  standaardprofiel ook al een
  gebruikersprofiel is ingevoerd:
  – Gebruikersprofiel wijzigen, als u
  een profiel wilt veranderen.
  – Gebruikersprofiel wissen, als u een
  profiel wilt wissen.
  – Terugschakelen: U kunt het apparaat zo instellen dat het automatisch
  weer terugschakelt naar het
  standaardprofiel of dat het bij het
  laatst gekozen gebruikersprofiel blijft.

  40

  Gebruikersprofiel kiezen
  ^ Kies met de pijltoetsen het gewenste
  gebruikersprofiel en druk op de OKtoets.
  Dat een gebruikersprofiel is
  gekozen, ziet u daaraan dat
  op het display in de bovenste regel achter het symbool voor een
  gebruiker n een getal verschijnt.

  Gebruikersprofiel
  samenstellen
  ^ Druk op een pijltoets totdat "Samenstellen" gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.
  U kunt maximaal 9 profielen samenstellen. Als u meer dan 9 wilt aanleggen, verschijnt de melding "Geheugen vol" en moet u eerst een naam
  wissen om geheugenruimte vrij te
  maken.
  In het display zijn letters en cijfers te
  zien. Kies met de pijltoetsen de gewenste letters of cijfers.
  Een nieuw woord begint altijd met een
  hoofdletter. Daarna wisselt het systeem
  automatisch naar kleine letters. Bij de
  kleine letters kunt u ook
  verbindingsstreepjes en spaties gebruiken. • Page 41

  Gebruikersprofielen aanleggen
  ^ Kies met de pijltoetsen het gewenste
  teken.

  Gebruikersprofiel wijzigen

  ^ Bevestig het teken met de OK-toets.

  Met dit programmapunt kunt u een van
  de gebruikersprofielen wijzigen.

  In de bovenste regel van het display
  verschijnen de gekozen tekens.

  ^ Kies het gebruikersprofiel en druk op
  de OK-toets.

  Als u een schrijffout maakt,
  gaat u met de pijltoetsen
  naar de prullenmand en tipt
  u de OK-toets aan. U wist zo steeds het
  laatste teken.

  Ga verder te werk zoals beschreven
  onder "Gebruikersprofiel samenstellen":

  Invoer opslaan
  ^ Als u klaar bent met invoeren, gaat u
  met de pijltoetsen naar "OK". Druk op
  de OK-toets.
  In het display verschijnt kort het
  welkomstscherm voor het
  gebruikersprofiel en vervolgens het
  hoofdmenu.
  Invoer niet opslaan
  ^ Als u de invoer niet wilt opslaan, gaat
  u met de pijltoetsen naar "Terug A".
  Druk vervolgens op de OK-toets.

  – Kies voor het wissen van een teken
  de prullenmand.
  – Om een nieuw teken in te voeren,
  kiest u de gewenste letter en bevestigt u uw keuze met OK.
  – U slaat de gewijzigde naam op door
  "OK" te selecteren en op de OK-toets
  te drukken.

  Gebruikersprofiel wissen
  Als u een gebruikersprofiel helemaal
  wilt wissen,
  ^ kiest u "Gebruikersprofiel wissen" met
  de OK-toets.
  ^ Kies met de pijltoetsen het te wissen
  profiel.
  ^ Tip de OK-toets aan.
  Achter het profiel verschijnt een vinkje
  en na korte tijd wordt het profiel gewist.

  41 • Page 42

  Gebruikersprofielen aanleggen
  Terugschakelen

  Na elk inschakelen

  U kunt het apparaat zo instellen dat het
  na elke bereiding automatisch weer
  terugschakelt naar het standaardprofiel
  of dat het bij het laatst gekozen
  gebruikersprofiel blijft.

  Telkens als u het apparaat inschakelt,
  wordt automatisch het standaardprofiel
  gekozen. Het maakt niet uit welk profiel
  voor het laatste uitschakelen ingesteld
  was.

  Om het apparaat in te stellen,

  Kies met de pijltoetsen "Na elk inschakelen" en druk op de OK-toets.

  ^ kiest u met de pijltoetsen het programmapunt "Terugschakelen".
  U kunt nu kiezen uit:
  Handmatig
  Het apparaat blijft bij het gekozen
  gebruikersprofiel, totdat u een ander
  gebruikersprofiel kiest.
  ^ Selecteer met de pijltoetsen "Handmatig" en druk op de OK-toets.
  Na elke bereiding
  Na elke bereiding wordt automatisch
  het standaardprofiel gekozen.
  ^ Kies met de pijltoetsen "Na elke bereiding" en druk op de OK-toets.

  42 • Page 43

  Reiniging en onderhoud
  Overzicht
  Tijdsinterval

  Wat moet ik doen?

  Na elke melkbereiding als meer dan Het deksel van de cappuccinatore doorspoelen
  1 uur tussen de bereidingen ligt
  Systeem (toevoerleidingen) doorspoelen
  Dagelijks
  (uiterlijk aan het einde van de dag,
  voordat u het apparaat uitschakelt)

  Cappuccinatore reinigen
  Waterreservoir reinigen
  Afvalbakje reinigen
  Opvangschaal reinigen
  Kunststof opvangplaat en metalen opvangrooster reinigen
  Afdekking schenktuitje reinigen
  Voorraadhouder en slede reinigen

  1 x wekelijks
  (vaker bij ernstige verontreiniging)

  Opvangschaaltje binnenkant deur reinigen
  Binnenkant reinigen
  Stoomventiel reinigen
  Front reinigen (met name meteen na het ontkalken)

  1 x maandelijks

  Perforator reinigen (met reinigingstablet)

  Na ca. 15.000 bereidingen

  Capsulehouder vervangen

  Afhankelijk van de waterhardheid

  Apparaat ontkalken

  43 • Page 44

  Reiniging en onderhoud
  Systeem spoelen
  Laat het apparaat voor de reiniging
  afkoelen, ook het water in de opvangschaal. U kunt zich anders
  branden!
  Schakel het apparaat met de hoofdschakelaar uit (links boven in het apparaat) als u de binnenruimte van
  de automaat wilt reinigen. U kunt
  zich anders verwonden!
  Reinig niet de ruimte waarin zich
  de perforator bevindt. U kunt zich
  anders verwonden!
  Reinig het apparaat niet met een
  stoomreiniger. Het apparaat kan
  hierdoor beschadigd raken.
  Gebruik nooit zand-, soda-, zuur- of
  chloridehoudende reinigingsmiddelen! Deze middelen tasten het oppervlak aan.
  Het is erg belangrijk dat u het apparaat
  regelmatig schoonmaakt, omdat koffiedik snel schimmelt.
  U kunt alle uitneembare delen in de afwasautomaat reinigen, behalve:
  – de perforator.
  – de kunststof opvangplaat.
  Bij veelvuldig reinigen in de afwasautomaat kunnen de delen door resten van
  voedingsmiddelen (zoals tomaten) verkleuren.

  44

  Voordat u het apparaat voor een
  langere periode uitschakelt, is het aan
  te raden de toevoerleidingen, het filtersysteem, het schenktuitje en het stoomventiel te reinigen.
  Als u al koffie heeft bereid, wordt het
  apparaat altijd eerst kort doorgespoeld,
  voordat het wordt uitgeschakeld! Zet
  hiervoor een geschikte schaal onder
  het schenktuitje en het stoomventiel.
  Onderhoud
  K1 K2 K3 K4 K5 L

  o n

  G k C

  ^ Druk op de rechter pijltoets totdat
  "Onderhoud" gemarkeerd is. Bevestig
  uw keuze met de OK-toets.
  ^ Kies "Systeem spoelen" en druk op
  de OK-toets.
  Uit het schenktuitje stroomt water.
  ^ Duw de schuifknop omlaag.
  Uit het stoomventiel stroomt water.
  ^ Duw de schuifknop na enkele seconden weer omhoog.
  De leidingen zijn doorgespoeld. U kunt
  het apparaat nu uitschakelen. • Page 45

  Reiniging en onderhoud
  Waterreservoir
  Leeg het waterreservoir dagelijks. Vul
  het bij voorkeur vlak voor de bereiding
  met vers, koud drinkwater.
  Er mogen zich geen verontreinigingen bij het ventiel bevinden. U
  kunt het reservoir anders niet goed
  inschuiven waardoor lekkage kan
  optreden.
  ^ Reinig het waterreservoir in de afwasautomaat of handmatig met een heet,
  mild sopje van afwasmiddel en droog
  het daarna weer af.
  ^ Reinig de ruimte voor het waterreservoir grondig, vooral de inkepingen.

  Afvalbakje
  Reinig het afvalbakje dagelijks om
  schimmelvorming tegen te gaan.
  In het bakje bevindt zich vaak ook restwater dat afkomstig is van de
  koffiebereiding en het doorspoelen.

  ^ Reinig ook de ruimte waarin het afvalbakje wordt geplaatst, vooral de
  kleine vensters rechts boven en links
  boven (sensoren). Dit is van belang
  omdat het apparaat moet herkennen
  of het bakje geplaatst is en of het
  moet worden geleegd.
  ^ Plaats het bakje terug in het apparaat.
  Als u het afvalbakje terugplaatst,
  wordt tegelijk een schakelaar ingedrukt. Hierdoor herkent de elektronica dat het bakje geplaatst is. Bij het
  inschuiven zult u daarom wat weerstand voelen.

  ^ Til het bakje iets omhoog en trek het
  uit het apparaat.
  Reinig het bakje in de afwasautomaat
  of handmatig met een heet, mild sopje
  van afwasmiddel en droog het daarna
  weer af.

  45 • Page 46

  Reiniging en onderhoud
  Opvangschaal
  In de opvangschaal bevindt zich een
  sensor die registreert of de opvangschaal vol is. In dat geval verschijnt in
  het display een melding dat de schaal
  moet worden geleegd. Uiterlijk dan
  moet u de schaal legen en reinigen.
  Om geurtjes te vermijden, is het aan te
  raden de schaal dagelijks te reinigen.
  Haal de opvangschaal pas enige tijd
  na het laatste spoelen uit het apparaat, omdat er mogelijk nog water uit
  de leidingen nadruppelt.
  Haal de opvangschaal voorzichtig
  uit het apparaat. Het water kan erg
  heet zijn!
  ^ Open de deur en haal de opvangschaal voorzichtig uit het apparaat.
  In de opvangschaal bevindt zich een
  rooster. Dit rooster voorkomt dat u
  water morst als u met de volle schaal
  loopt.

  ^ Reinig de opvangschaal en het rooster in de afwasautomaat of handmatig met een heet, mild sopje van afwasmiddel en droog de delen daarna
  weer af.
  Zorg dat de metalen plaatjes (contacten) achter op de opvangschaal
  goed schoon en droog zijn. Via deze
  plaatjes wordt aan de elektronica
  doorgegeven of de opvangschaal
  vol is of geplaatst is. Als de metalen
  plaatjes smerig zijn of vochtig, functioneren ze niet goed.
  ^ Schuif de opvangschaal met het
  rooster helemaal in het apparaat
  (langs de rechter rand).
  ^ Sluit de deur van het apparaat.

  46 • Page 47

  Reiniging en onderhoud
  Kunststof opvangplaat en
  metalen opvangrooster

  ^ Haal het metalen opvangrooster en
  de kunststof opvangplaat uit het apparaat en reinig deze.
  Reinig de kunststof opvangplaat uitsluitend met de hand!

  ^ Til de slede aan de voorkant iets omhoog (a) en trek het onderdeel er
  vervolgens helemaal uit (b).
  ^ Reinig de voorraadhouder en de slede in de afwasautomaat of handmatig met een heet, mild sopje van afwasmiddel en droog de delen daarna
  weer af.

  Voorraadhouder en slede

  ^ Trek de slede a tot de aanslag naar
  buiten.
  ^ Haal de voorraadhouder b er naar
  boven toe af.

  ^ Reinig ook de ruimte onder de slede.
  Belangrijk zijn vooral de sensor voor
  het aflezen van de kamers met de
  koffiecapsules (zie pijl) én de gleuf
  ernaast. Wrijf vervolgens alle delen
  weer droog met een zachte doek.
  ^ Om de slede terug te plaatsen,
  schuift u deze in de geleiderails. Duw
  de slede helemaal naar achteren totdat het onderdeel vastklikt.

  47 • Page 48

  Reiniging en onderhoud
  ^ Plaats de voorraadhouder terug. U
  hoeft daarbij niet op de volgorde van
  de kamers te letten. De elektronica
  zal de voorraadhouder automatisch
  goed plaatsen.
  ^ Schuif de slede met de
  voorraadhouder in het apparaat.

  Afdekking schenktuitje
  ^ Open de deur.

  Binnenkant en deur
  Schakel het apparaat met de hoofdschakelaar uit (links boven in het apparaat). U kunt zich anders verwonden!
  ^ Reinig de binnenkant en de deur van
  het apparaat met een heet, mild sopje van afwasmiddel. Verwijder eerst
  alle delen die u uit het apparaat kunt
  halen.

  ^ Schuif de afdekking in het midden
  van de deur omhoog.
  ^ Reinig de afdekking in de afwasautomaat en reinig de binnenkant van de
  deur met een mild afwasmiddel.
  ^ Schuif de afdekking weer op het
  schenktuitje. Zorg dat u de afdekking
  correct terugplaatst!

  48

  ^ Onder bij de deur (binnenkant) bevindt zich een klein opvangschaaltje
  voor druppels (zie afbeelding).
  Reinig ook dit schaaltje grondig! • Page 49

  Reiniging en onderhoud
  Perforator

  Stoomventiel

  Afhankelijk van het vetgehalte van de
  gebruikte koffiesoort zal de perforator
  meer of minder snel vervuild raken. Reinig de perforator daarom eens per
  maand met de bijgeleverde reinigingstabletten, maar uiterlijk als het apparaat
  moet worden ontkalkt. Nieuwe tabletten
  zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel,
  bij Miele en bij Nespresso.

  De kleine rubberen huls die het stoomventiel met de melkopschuimer
  verbindt, kunt u er voor reinigingsdoeleinden aftrekken. Reinig het hulsje regelmatig, evenals de punt van het
  stoomventiel die zich eronder bevindt.

  ^ Druk op het geribbelde gedeelte a
  en trek de perforator eruit b.
  ^ Vul een bakje met heet water en los
  daarin een reinigingstablet volledig
  op.
  ^ Leg de perforator ca. 1 uur in het
  bakje.
  ^ Spoel de perforator daarna met
  schoon water af en droog het onderdeel af.
  ^ Schuif de perforator weer in het apparaat. De perforator moet hoorbaar
  vastklikken!

  ^ Duw de schuifknop omlaag en trek
  de rubberen huls eraf.
  ^ Reinig de huls en de punt van het
  ventiel met een mild afwasmiddel.
  ^ Plaats de huls weer op de punt van
  het stoomventiel. Zorg dat de huls
  stevig op het ventiel zit!
  ^ Duw de schuifknop omhoog.
  Sluit de deur niet als de schuifknop
  omlaaggeduwd is. Het ventiel kan er
  dan afbreken!

  49 • Page 50

  Reiniging en onderhoud
  Cappuccinatore
  (melkopschuimer)
  U kunt de cappuccinatore in vele delen
  uit elkaar nemen, zodat u alles goed
  kunt reinigen. Een goede reiniging is
  erg belangrijk, omdat uit het
  schuimpijpje anders geen of geen mooi
  schuim komt! Het beste reinigingsresultaat behaalt u in de afwasautomaat.
  Alle delen zijn geschikt voor reiniging in
  de afwasautomaat.
  ^ Haal het deksel van de
  cappuccinatore uit elkaar. Trek alle
  delen eruit en reinig alles.
  Het ventiel kunt u er alleen uittrekken
  als zich de punt boven, midden tussen de symbolen voor hete melk en
  schuim bevindt.

  ^ Zet het deksel weer in elkaar (zoals
  op de afbeelding). De punt op het
  ventiel moet naar rechts boven wijzen
  om het ventiel goed terug te kunnen
  plaatsen.

  50

  Zorg dat alle delen weer correct in
  elkaar worden gezet. Er mag bijvoorbeeld geen spleet zitten tussen de
  beide dekseldelen.
  Zorg dat het in elkaar gezette deksel
  goed op het kannetje zit. Het ventiel
  dient zich boven de greep van de
  cappuccinatore te bevinden. Is dat
  niet zo, dan functioneert de
  schuimbereiding niet zoals het
  hoort. • Page 51

  Reiniging en onderhoud
  Front
  De oppervlakken kunnen verkleuren
  of aangetast worden als verontreinigingen lang inwerken. Verwijder verontreinigingen daarom meteen.
  ^ Schakel het apparaat met de Aan/Uittoets uit.
  ^ Reinig het front met een schoon
  sponsdoekje, afwasmiddel en warm
  water. Wrijf alles daarna met een
  zachte doek droog. U kunt voor het
  reinigen ook een schoon, vochtig
  microvezeldoekje gebruiken.
  Er mag geen water achter het display komen!

  Alle oppervlakken zijn krasgevoelig.
  Bij glazen oppervlakken kunnen
  krassen ook glasbreuk tot gevolg
  hebben.
  Alle oppervlakken kunnen verkleuren of aangetast worden als deze
  met ongeschikte reinigingsmiddelen
  in aanraking komen.

  Vermijd bij alle fronten
  – soda-, ammoniak-, zuur- en chloridehoudende reinigingsmiddelen.
  – oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.
  – kalkoplossende reinigingsmiddelen.
  – reinigingsmiddelen voor roestvrij
  staal.
  – reinigingsmiddelen voor afwasautomaten.
  – schurende reinigingsmiddelen, zoals
  schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel en reinigingssteen.
  – schurende sponsjes, zoals pannensponsjes of borstels en gebruikte
  sponsjes die nog resten schuurmiddel bevatten.
  – scherpe metalen schrapers.

  Als er bij het ontkalken spatten op
  het front komen, wis deze dan meteen weg!

  51 • Page 52

  Reiniging en onderhoud
  Vervanging capsulehouder
  Na ca. 15.000 kopjes koffie/espresso
  moet de capsulehouder in het filtersysteem worden vervangen. Een nieuwe
  capsulehouder kunt u bij Miele bestellen.
  Instellingen F
  K1 K2 K3 K4 K5 L

  o n G k

  C

  ^ Verwijder het rubberen verbindingselement (naar beneden toe).

  ^ Kies in het hoofdmenu het programmapunt "Instellingen F" en bevestig
  uw keuze met de OK-toets.
  ^ Druk op een pijltoets totdat "Onderhoud" gemarkeerd is. Bevestig uw
  keuze met de OK-toets.
  ^ Kies "Uitvoeren" en druk op de OKtoets.
  Het apparaat transporteert de
  capsulehouder omlaag en in het display verschijnt de melding:
  i Verwijder de perforator en
  vervang de capsulehouder

  ^ Steek de speciale sleutel voor het
  verwijderen van de capsulehouder
  van onderen in het filtersysteem en
  draai de houder eruit (naar links
  draaien).

  ^ Open de deur.
  ^ Trek de perforator eruit.
  Grijp nooit in de openingen van het
  filtersysteem. U kunt zich verwonden!

  ^ Draai de nieuwe capsulehouder stevig in het filtersysteem. De veer met
  de kogel moet zo in de
  capsulehouder zitten dat de kogel
  zich aan de bovenkant bevindt.

  52 • Page 53

  Reiniging en onderhoud
  ^ Plaats het rubberen
  verbindingselement weer terug (van
  onderen, met de vernauwing c.q.
  trechter naar beneden).
  ^ Plaats de perforator terug en sluit de
  deur.

  53 • Page 54

  Het ontkalken van het apparaat
  U moet het apparaat regelmatig
  ontkalken. Alleen dan kan de automaat
  optimaal functioneren. Om u daaraan te
  herinneren, is het apparaat voorzien
  van een speciale controlefunctie.
  Als voor het ontkalken nog 50 bereidingen mogelijk zijn, verschijnt in het
  display de melding: Aantal tot
  ontkalken: 50.
  Het resterende aantal bereidingen tot
  aan het ontkalken verschijnt vanaf nu
  na elke bereiding (koffie, espresso,
  stoom, heet water).
  ^ Bevestig de melding met de OKtoets.
  Als de teller bij 0 is, wordt het apparaat
  geblokkeerd en verschijnt in het display
  "Ontkalken - Starten".
  U moet nu eerst het apparaat
  ontkalken, voordat u weer dranken kunt
  bereiden!
  Ontkalken

  Starten

  ^ Tip de OK-toets aan.
  Voor het ontkalken gebruikt u de ontkalkingstabletten en de gekleurde
  ontkalkingstrechter!

  54

  Gebruik voor het ontkalken uitsluitend de bijgevoegde ontkalkingstabletten. Deze tabletten zijn speciaal voor het apparaat ontwikkeld en
  garanderen dat het optimaal wordt
  ontkalkt. De tabletten zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel, bij
  Miele en bij Nespresso.
  Andere middelen zijn schadelijk
  voor het apparaat en beïnvloeden
  de smaak!
  Houdt u zich aan de mengverhouding zoals aangegeven op de verpakking van het ontkalkingsmiddel.
  Het apparaat kan anders beschadigd raken.
  Als er bij het ontkalken spatten op
  het front komen, wis deze dan meteen weg. Het front wordt anders
  aangetast.
  Reinig na het ontkalken het waterreservoir en de opvangschaal grondig. Er mogen geen
  ontkalkingsresten achterblijven! • Page 55

  Het ontkalken van het apparaat
  Het display begeleidt u bij het
  ontkalken. Voer de aangegeven handelingen uit, zoals de opvangschaal legen, het waterreservoir vullen, etc.
  Als u de OK-toets heeft aangetipt,
  kunt u de ontkalkingsfunctie niet
  meer afbreken. Het programma
  moet nu volledig worden uitgevoerd.
  Dit is een veiligheidsvoorziening die
  garandeert dat men het apparaat
  correct ontkalkt. Het ontkalken is
  zeer belangrijk voor de levensduur
  van het apparaat en voor het functioneren ervan.
  Om de ontkalkingstabletten op te lossen, gaat u als volgt te werk:
  ^ Haal het waterreservoir eruit en vul
  het tot aan de markering k met lauw
  water. Vul nooit minder water in het
  reservoir, omdat het ontkalkingsprogramma anders voortijdig en
  onvolledig wordt afgebroken.
  ^ Doe vervolgens 2 ontkalkingstabletten in het water en laat deze volledig
  oplossen. Sluit nu het waterreservoir
  en plaats het terug in het apparaat.

  ^ Verwijder de perforator als de betreffende melding verschijnt en plaats de
  gekleurde ontkalkingstrechter.
  Het duurt minimaal 5 minuten totdat
  het ontkalkingsprogramma start. In
  deze tijd kunnen de ontkalkingstabletten in het water oplossen. Mocht
  de start nog langer duren, dan is het
  apparaat nog te warm.
  Tijdens het ontkalken stroomt uit het
  stoomventiel en het schenktuitje een
  beetje water met ontkalkingsmiddel,
  daarna volgt een inwerktijd, vervolgens
  stroomt er weer een beetje water met
  ontkalkingsmiddel uit, etc. In het display kunt u zien hoe lang dit proces
  nog ongeveer duurt.

  55 • Page 56

  Het ontkalken van het apparaat
  ^ Als u via het display wordt verzocht
  vers water in het reservoir te doen,
  spoel het waterreservoir dan grondig
  met schoon water af (er mogen geen
  ontkalkingsresten achterblijven!) en
  vul het weer met schoon drinkwater
  tot aan de markering k.
  Gooi meteen ook het afvalbakje
  leeg.
  Tijdens het spoelen stroomt uit beide
  openingen water. Omdat ook de binnenkant van het apparaat wordt doorgespoeld, moet tussendoor ook herhaaldelijk de opvangschaal worden
  leeggegoten, zodat het spoelproces
  kan worden voortgezet.
  Als in het display Functie beëindigd
  verschijnt,
  ^ tip dan de OK-toets aan.
  Het apparaat is ontkalkt en u kunt weer
  dranken bereiden.

  56

  Tussendoor ontkalken
  Als u het apparaat tussendoor wilt
  ontkalken,
  Ontkalken
  K1 K2 K3 K4 K5 L

  o n G

  k C

  ^ kiest u met de pijltoetsen het programmapunt "Ontkalken".
  ^ Druk op de OK-toets om het ontkalkingsprogramma te starten. • Page 57

  Nuttige tips
  Reparaties aan elektrische apparaten mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties leveren
  gevaar op voor de gebruiker en vallen buiten de garantiebepalingen.
  Bij sommige storingen verschijnt een
  betreffende melding. Volg de aanwijzingen in het display op om het probleem te verhelpen.
  Andere storingen of problemen die u tijdens het dagelijkse gebruik kunt
  tegenkomen, vindt u in dit hoofdstuk. In
  veel gevallen kunt u de problemen zelf
  oplossen, zonder een technicus te
  moeten inschakelen.
  Wat moet u doen als . . .
  . . . na het inschakelen van het apparaat de verlichting uit blijft?

  . . . er geen enkele melding in het display verschijnt?
  Er staat geen spanning op het apparaat.
  ^ Staat de hoofdschakelaar van het apparaat nog op "0"?
  ^ Zit de stekker goed in de contactdoos?
  ^ Controleer of de zekering van de
  huisinstallatie doorgeslagen is. Mocht
  dit het geval zijn, neem dan contact
  op met Miele.
  . . . het apparaat ineens uitgaat?
  Het apparaat wordt na een bepaalde
  tijd automatisch uitgeschakeld, als het
  niet wordt gebruikt. De tijd is afhankelijk
  van de geprogrammeerde
  uitschakeltijd.
  ^ Zit de stekker goed in de contactdoos?

  Is de verlichting uitgeschakeld?
  ^ Zo ja, schakel dan de verlichting in
  (zie "Apparaat individueel instellen" "Verlichting").
  ^ Zo niet, dan is de verlichting defect.
  Neem contact op met Miele.

  . . . de verlichting opeens uitgaat?
  Als het apparaat een bepaalde tijd niet
  is bediend, wordt de verlichting automatisch na 15 minuten uitgeschakeld
  (zie "Apparaat individueel instellen" "Verlichting").

  57 • Page 58

  Nuttige tips
  . . . het apparaat niet ingeschakeld
  wordt, hoewel de timerinstelling "Inschakelen om" actief is?
  De vergrendeling is ingeschakeld.
  ^ Deactiveer de vergrendeling (zie "Apparaat individueel instellen" - "Veiligheid (vergrendeling instellen)").
  Het apparaat is 3 keer achtereen na het
  automatische inschakelen niet bediend.
  ^ Schakel het apparaat in en bereid
  een drank.
  . . . u het display niet kunt aflezen?
  Als het apparaat te laag is ingebouwd,
  wordt de hoek te scherp om het display
  goed te kunnen aflezen.

  . . . de dagtijd opnieuw moet worden
  ingesteld?
  Als het apparaat via de hoofdschakelaar, de stekker of de zekering spanningsvrij wordt gemaakt, moet u de
  dagtijd opnieuw instellen. De opgeslagen tijden voor het in- en uitschakelen
  gaan echter niet verloren!
  . . . er geen drank bereid wordt, hoewel zich koffiecapsules in de
  voorraadhouder bevinden en er genoeg water in het reservoir zit?
  Het waterreservoir is niet correct geplaatst.
  ^ Haal het waterreservoir uit het apparaat en plaats het daarna weer terug.

  ^ Pas het contrast of de lichtsterkte aan
  (zie "Apparaat individueel instellen" "Display instellen").

  In de voorraadhouder zit een capsule
  klem.

  . . . de deur niet kan worden geopend
  of gesloten?

  ^ Trek de slede eruit, verwijder de
  voorraadhouder (omhoog tillen) en
  maak de vastzittende capsules los.
  Alle capsules moeten los zitten.

  De schuifknop bevindt zich niet helemaal in de bovenste positie.
  ^ Duw de schuifknop helemaal omlaag
  en vervolgens tot de aanslag omhoog.

  ^ Open de deur.

  ^ Plaats de voorraadhouder in de slede
  en schuif de slede tot de aanslag in
  het apparaat.
  ^ Sluit de deur van het apparaat.

  58 • Page 59

  Nuttige tips
  . . . uit het stoom- c.q.
  heetwaterventiel geen water komt?

  . . . u niet tegelijk stoom én koffie/espresso kunt bereiden?

  Het waterreservoir is niet correct geplaatst.

  ^ Is het stoomsysteem uitgeschakeld?

  ^ Haal het waterreservoir uit het apparaat en plaats het daarna weer terug.
  Als er nu nog geen (of nauwelijks) water uit het ventiel komt, is het stoomventiel verstopt. Ga dan als volgt te werk:
  ^ Open de deur.
  ^ Duw de schuifknop omlaag en trek
  de rubberen huls eraf.

  Als het stoomsysteem uitgeschakeld is,
  kunt u stoom en koffie/espresso alleen
  na elkaar bereiden (zie "Apparaat individueel instellen" - "Stoomsysteem instellen").
  . . . het stoomsysteem uitgeschakeld
  is en u toch nog tegelijkertijd espresso/koffie en stoom kunt bereiden?
  Zolang het stoomsysteem nog op temperatuur is, kunnen tegelijk stoom en
  espresso/koffie worden bereid. Als het
  systeem na het uitschakelen afgekoeld
  is, is een gelijktijdige bereiding niet
  meer mogelijk.
  . . . de stoom naar rubber ruikt?
  De rubberlucht hangt samen met het
  feit dat het apparaat nieuw is. Na verloop van tijd neemt de geurvorming af.

  ^ Draai met de afgebeelde kant van de
  sleutel voor het verwijderen van de
  capsulehouder de punt van het
  stoomventiel eruit (linksom draaien).
  ^ Reinig de punt grondig en draai de
  punt er weer in.

  . . . uit de cappuccinatore
  (melkopschuimer) geen melkschuim
  komt?
  ^ Is het schuimpijpje uitgetrokken, zodat alleen in de cappuccinatore
  schuim wordt bereid?
  ^ Heeft u het ventiel en het
  schuimpijpje correct in het deksel geplaatst? (Zie ook: "Reiniging en onderhoud".)
  ^ Zijn de afzonderlijke delen van de
  cappuccinatore verstopt?

  59 • Page 60

  Nuttige tips
  . . . de koffiebereiding onderbroken
  wordt?

  . . . het apparaat na het inschakelen
  niet spoelt?

  ^ Heeft u voor een dubbele espresso
  of dubbele koffie gekozen?

  Als het apparaat nog een temperatuur
  van minimaal 60 °C heeft, wordt de
  spoelfunctie niet geactiveerd.

  Voor een dubbele hoeveelheid gebruikt het apparaat twee capsules.
  Bevat de betreffende kamer nog
  maar één capsule, dan wordt de bereiding na de eerste capsule afgebroken.
  ^ Vul de voorraadhouder.
  . . . in de bereide koffie koffiedik zit?
  De perforator is verontreinigd.
  ^ Reinig de perforator (zie "Reiniging
  en onderhoud").
  . . . ondanks een lege opvangschaal
  steeds de melding verschijnt dat de
  schaal moet worden geleegd?
  ^ Zijn de contacten schoon en droog?
  ^ Is de opvangschaal correct in het apparaat geplaatst?
  ^ Schakel het apparaat met de hoofdschakelaar uit en weer in.
  ^ Ruw de contacten iets op, bijvoorbeeld met schuurpapier.
  ^ Neem contact op met Miele als de
  melding dan nog verschijnt.

  60

  . . . bij het programmeren van de
  waterhoeveelheid de watertoevoer
  stopt?
  Als de maximale hoeveelheid is bereikt,
  wordt de toevoer automatisch onderbroken. Deze hoeveelheid wordt dan in
  het geheugen opgeslagen.
  In het waterreservoir bevindt zich onvoldoende water. De uitgestroomde hoeveelheid wordt niet opgeslagen.
  ^ Vul het waterreservoir en herhaal de
  programmering van de hoeveelheid.
  . . . de bereidingstijd en de bereide
  hoeveelheid verschillen?
  Afhankelijk van de koffiesoort kan de
  maling erg verschillen. Maar ook bij dezelfde koffiesoort kunnen er kleine,
  productiegerelateerde verschillen in de
  maling optreden. Daardoor ontstaan
  verschillende bereidingstijden en verschillen in de bereide hoeveelheid.
  . . . de espresso of koffie te koud is?
  ^ Controleer of het kopje en de toevoerleidingen voorverwarmd waren.
  Hoe kleiner en dikwandiger het kopje, des te belangrijker is het voorverwarmen. • Page 61

  Nuttige tips
  . . . de koffie slapper wordt?
  ^ Controleer of voor de koffie te veel
  water wordt gebruikt.
  ^ Controleer hoeveel koffie tot dusver is
  bereid (zie "Apparaat individueel instellen" - "Info (weergave aantal bereidingen/bereidingen tot
  ontkalken)").
  Als de waterhoeveelheid in orde is,
  maar er zijn al 15.000 kopjes bereid,
  dan moet u de capsulehouder in het
  filtersysteem vervangen (zie ook "Reiniging en onderhoud" - "Vervanging
  capsulehouder").
  . . . u water in het afvalbakje aantreft?
  Dit is geen storing. Het water is afkomstig van het bereiden en spoelen.

  . . . de opwarmtijd langer wordt, de
  waterdoorvoer minder wordt, de
  prestaties van het apparaat afnemen?
  Het apparaat is verkalkt.
  ^ Ontkalk het apparaat (zie "Het
  ontkalken van het apparaat").
  . . . in het display de foutmelding
  "Schuif het waterreservoir tot het
  vastklikken in het apparaat" verschijnt?
  Er wordt geen water aangevoerd.
  ^ Mogelijk zijn de waterleidingen voor
  de eerste bereiding niet met water
  gevuld. Ga te werk zoals beschreven
  in "Dranken bereiden - Leidingen met
  water vullen".

  . . . in het afvalbakje veel
  "koffiewater" zit?

  Het waterreservoir is niet correct geplaatst.

  De perforator is verkeerd of niet helemaal in het apparaat geschoven.

  ^ Haal het waterreservoir uit het apparaat en plaats het daarna weer terug.

  ^ Haal de perforator eruit en schuif
  deze correct in het apparaat.

  ^ Als het waterreservoir bij het
  ontkalken niet vol genoeg is, verschijnt de foutmelding eveneens. Vul
  het reservoir dan tot de markering en
  start het ontkalkingsprogramma opnieuw.

  . . . u de ontkalkingsfunctie per ongeluk geactiveerd heeft?
  Als u de OK-toets heeft aangetipt, kunt
  u de ontkalkingsfunctie niet meer afbreken. Het programma moet nu volledig
  worden uitgevoerd. Dit is een veiligheidsvoorziening die garandeert dat
  men het apparaat correct ontkalkt. Het
  ontkalken is zeer belangrijk voor de levensduur van het apparaat en voor het
  functioneren ervan.

  ^ Mocht de foutmelding daarna opnieuw verschijnen, neem dan contact
  op met Miele.

  ^ Ontkalk het apparaat (zie "Het
  ontkalken van het apparaat").
  61 • Page 62

  Nuttige tips
  . . . de melding "Fout - 1" tot
  "Fout - 4" of "Fout - 80" tot
  "Fout - 83" in het display verschijnt?
  ^ Schakel het apparaat met de Aan/Uittoets uit en wacht ca. 1 uur voordat u
  het weer inschakelt.
  Neem contact op met Miele als de foutmelding opnieuw in het display verschijnt.
  . . . de melding "Controleer de
  voorraadhouder en schuif de slede
  tot het vastklikken in" verschijnt?
  De voorraadhouder zit klem en kan niet
  meer goed draaien.
  ^ Open de deur.
  ^ Trek de slede eruit en controleer of
  bijvoorbeeld een koffiecapsule verkeerd in de voorraadhouder zit.
  ^ Schuif de slede weer in het apparaat
  als alle capsules goed zitten.
  ^ Sluit de deur van het apparaat.
  Neem contact op met Miele als de foutmelding opnieuw in het display verschijnt.
  . . . de melding "Fout - 72" in het display verschijnt?
  Een capsule zit klem tussen de
  voorraadhouder en de perforator.
  ^ Open de deur.
  Druk op de hoofdschakelaar links
  boven in het apparaat om het apparaat spanningsvrij te maken.
  ^ Probeer de slede uit het apparaat te
  trekken.
  62

  Als u de slede kunt uitnemen, verwijder
  dan de capsule (die waarschijnlijk beschadigd of ingedeukt is) en gooi deze
  weg, zodat de capsule niet opnieuw
  klem komt te zitten.
  ^ Reinig de ruimte onder de slede. Belangrijk zijn vooral de sensor voor het
  aflezen van de kamers met de
  koffiecapsules én de gleuf ernaast.
  Wrijf vervolgens alle delen weer
  droog met een zachte doek.
  ^ Schuif de slede weer in het apparaat.
  ^ Schakel het apparaat met de hoofdschakelaar in.
  ^ Sluit de deur van het apparaat.
  Als u de slede niet uit het apparaat kunt
  trekken, gaat u als volgt te werk:
  ^ Probeer de perforator uit het apparaat te trekken.
  ^ Kijk in de filterruimte of u een vastzittende capsule ziet en probeer de
  capsule te verwijderen. Gooi de
  capsule weg (die waarschijnlijk beschadigd of ingedeukt is), zodat de
  capsule niet opnieuw klem komt te
  zitten.
  ^ Schuif de perforator weer terug.
  ^ Schakel het apparaat met de hoofdschakelaar in.
  ^ Sluit de deur van het apparaat en volg
  de aanwijzingen op het display.
  Als de foutmelding nog steeds in het
  display verschijnt of als u de capsule
  niet kunt verwijderen, neem dan contact op met Miele. • Page 63

  Nuttige tips
  . . . de melding "Fout - 75" in het display verschijnt?
  De sensoren in de ruimte voor het afvalbakje zijn verontreinigd.
  ^ Trek het afvalbakje eruit en reinig de
  binnenruimte, vooral de kleine vensters rechts boven en links boven
  (sensoren).

  De koffiecapsule ligt op de perforator.
  ^ Open de deur.
  Druk op de hoofdschakelaar links
  boven in het apparaat om het apparaat spanningsvrij te maken.
  ^ Haal de slede uit het apparaat.

  ^ Schuif het afvalbakje weer in het apparaat.

  De koffiecapsule is niet op de
  perforator geschoven.
  ^ Haal de slede uit het apparaat.
  ^ Reinig de ruimte onder de slede. Belangrijk zijn vooral de sensor voor het
  aflezen van de kamers met de
  koffiecapsules én de gleuf ernaast.
  Wrijf vervolgens alle delen weer
  droog met een zachte doek.
  ^ Plaats alles terug in het apparaat.

  ^ Rechts naast de inschuifopening
  voor de perforator bevindt zich een
  opening. Controleer of op de
  perforator een capsule ligt.
  ^ Schuif de capsule met uw vinger
  naar achteren in het afvalbakje.
  ^ Schakel het apparaat weer in met de
  hoofdschakelaar.
  ^ Sluit de deur van het apparaat en volg
  de aanwijzingen op het display.

  63 • Page 64

  Nuttige tips
  . . . de melding "Fout - 76" in het display verschijnt?
  De koffiecapsule is niet goed op de
  perforator geschoven en is mogelijk beschadigd.
  ^ Open de deur.
  Druk op de hoofdschakelaar links
  boven in het apparaat om het apparaat spanningsvrij te maken.

  Op de perforator is geen koffiecapsule
  te zien, omdat de capsule in het filtersysteem vastzit.
  ^ Open de deur.
  Druk op de hoofdschakelaar links
  boven in het apparaat om het apparaat spanningsvrij te maken.
  ^ Haal de slede en de perforator uit het
  apparaat.

  ^ Haal de slede uit het apparaat.

  ^ Rechts naast de inschuifopening
  voor de perforator bevindt zich een
  opening. Controleer of daar een
  koffiecapsule klem zit.
  ^ Schuif de capsule met uw vinger
  naar achteren in het afvalbakje.
  ^ Schakel het apparaat weer in met de
  hoofdschakelaar.
  ^ Sluit de deur van het apparaat en volg
  de aanwijzingen op het display.

  ^ Probeer de koffiecapsule boven in
  het filtersysteem te verwijderen. Gebruik hiervoor alleen de steel van
  een grote lepel of iets dergelijks.
  ^ Plaats de perforator en de slede met
  de voorraadhouder weer terug in het
  apparaat.
  ^ Schakel het apparaat weer in met de
  hoofdschakelaar.
  ^ Sluit de deur van het apparaat en volg
  de aanwijzingen op het display.
  Neem contact op met Miele als de foutmelding opnieuw in het display verschijnt.

  64 • Page 65

  Nuttige tips
  . . . de melding "Fout - 73", "Fout 74" of "Fout - 77" in het display verschijnt?
  ^ Volg de eventuele aanwijzingen op
  het display.
  ^ Schakel het apparaat uit en na korte
  tijd weer in.
  Neem contact op met Miele als de foutmelding opnieuw in het display verschijnt.

  65 • Page 66

  Klantcontacten
  Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u
  – uw Miele-vakhandelaar
  of
  – de afdeling Klantcontacten van
  Miele.
  De gegevens van Miele vindt u op de
  achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

  Voor een goede en vlotte afhandeling
  moet de afdeling Klantcontacten weten
  welk type apparaat u heeft en wat het
  serienummer is. Beide nummers vindt u
  op het typeplaatje dat zich in het apparaat bevindt.
  Voor informatie over het Miele-ServiceVerzekering-Certificaat kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de
  bijgaande folder raadplegen.

  66 • Page 67

  Elektrische aansluiting
  Elektrische aansluiting
  Het apparaat wordt standaard geleverd
  met een aansluitkabel en een stekker,
  geschikt voor aansluiting op
  wisselstroom 50 Hz, 230 V.
  De zekering dient te geschieden met
  minimaal 10 A. Als het apparaat met
  een serviesverwarmer wordt gecombineerd met minimaal 16 A.
  Het apparaat mag uitsluitend worden
  aangesloten op een contactdoos met
  randaarde en op een huisinstallatie die
  aan alle voorschriften voldoet (zoals
  NEN 1010).
  Als de gebruiker niet meer bij het stopcontact kan komen of als er sprake is
  van een vaste aansluiting, moet het apparaat via een schakelaar met alle
  polen van de netspanning kunnen
  worden losgekoppeld. De contactopening in uitgeschakelde toestand moet
  minimaal 3 mm bedragen. Geschikte
  schakelaars zijn zelf-uitschakelaars,
  zekeringen en relais (EN 60335).
  De van toepassing zijnde aansluitgegevens staan op het typeplaatje dat zich
  in het apparaat bevindt.
  Controleer of deze gegevens overeenkomen met de spanning en de frequentie van uw elektriciteitsnet.

  67 • Page 68

  Inbouwinstructies
  Inbouw- en combinatiemogelijkheden
  Het apparaat kan in een hoge kast worden ingebouwd

  en in een bovenkast.

  68 • Page 69

  Inbouwinstructies
  Dankzij de vormgeving en de uitvoering
  kan het koffieapparaat ook met andere
  Miele-inbouwapparatuur worden gecombineerd. Daarbij moet onder het
  apparaat wel een dichte tussenbodem
  worden aangebracht (behalve bij de
  Miele-opberglade).
  De automaat kan ook in een Mieleombouwkast worden ingebouwd. Deze
  is als accessoire leverbaar.

  Inbouwen
  Haal voordat u het apparaat inbouwt
  eerst de spanning van de contactdoos. Doe dit ook als u het apparaat
  eventueel weer uit de kast haalt.
  Het apparaat mag alleen ingebouwd
  worden gebruikt, bij een omgevingstemperatuur tussen +15 °C en
  +60 °C.
  Voor de inbouw heeft u twee
  inbussleutels nodig (maat 3 en 5).

  ^ Schuif de automaat tot de aanslag in
  de nis en controleer of het apparaat
  in het midden van de nis en goed
  recht staat.
  Mocht dat niet het geval zijn, dan
  kunt u de automaat met de 4 voetjes
  stellen.
  U kunt de voetjes er maximaal
  10 mm uitdraaien.
  ^ Als u een kast heeft met 19 mm dikke
  zijwanden, moet u aan de binnenkant
  vier gaatjes voorboren voor de bevestiging van het apparaat. Om de
  boorgaten te markeren, gaat u als
  volgt te werk:
  – Zorg dat het apparaat goed in de nis
  staat. Draai vervolgens de inbusschroeven (aan de zijkant) naar buiten tegen het hout aan, zodat er een
  afdruk op achterblijft. Draai de
  schroeven daarna weer los.
  – Haal het apparaat weer uit de nis en
  boor op de gemarkeerde plaatsen
  ca. 2 mm diepe gaatjes (Ø 4,5 mm).

  69 • Page 70

  Inbouwinstructies
  ^ Sluit het apparaat op de netspanning
  aan.
  ^ Schuif de automaat tot aan de aanslag in de inbouwnis.
  ^ Open de deur van het apparaat en
  draai de schroeven aan de zijkant er
  losjes in.

  ^ Stel het apparaat door voorzichtig
  aan de onderste inbusschroeven a
  te draaien. Zorg dat de automaat
  midden in de inbouwnis komt te
  staan.
  ^ Om het apparaat in de kast vast te
  zetten, draait u de twee bovenste inbusschroeven b handvast.

  70 • Page 71

  71 • Page 72

  Wijzigingen voorbehouden / 4809
  CVA 3660

  M.-Nr. 07 477 300 / 04


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele CVA 3660 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele CVA 3660 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,11 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Miele CVA 3660

Miele CVA 3660 Bedienungsanleitung - Deutsch - 76 seiten

Miele CVA 3660 Bedienungsanleitung - Englisch - 72 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info