Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
DRANKEN BEREIDEN
BEDIENINGS- EN WEERGAVE-ELEMENTEN
BESCHRIJVING / VOORBEREIDING
Reiniging en onderhoud
Bedienings- en weergave-elementen Belangrijke informatie
Eerste ingebruikname
Ĝ
De koezetautomaat moet vóór
de eerste ingebruikname worden
ingebouwd en aangesloten.
Neem daartoe de afzonderlijke gebruiks-
en montageaanwijzing in acht.
ĺ Reinig het toestel en het
melkreservoir grondig voordat u
water en koebonen doet in de
koezetautomaat.
ĺ Neem de opmerkingen in acht die
vermeld staan in de rubriek over de
eerste ingebruikname in de gebruiks-
en montageaanwijzing.
Waterhardheid
Stel de plaatselijke waterhardheid in op
de koezetautomaat. Zo zorgt u ervoor
dat het toestel perfect zal werken en niet
beschadigd zal raken.
Voor gedetailleerde informatie raadpleegt
u de gebruiks- en montageaanwijzing.
Dranken bereidenVoorbereidingBeschrijving
Aan-uittoets
In- en uitschakelen
Dranktoetsen Bereiding van
Espresso
Koe
Cappuccino
Latte Macchiato
Overige programma's
Andere dranken zoals Caè Lungo, Caè Latte,
Warme melk, Melkschuim en Warm water
Menu "Onderhoud"
Display Informatie over de huidige bedieningshandeling of
de status
"Terug"
Terugkeren naar het bovenliggende menuniveau,
ongewenste bedieningshandelingen afbreken
Pijltoetsen
Verdere keuzemogelijkheden op het display weer-
geven of een keuze markeren
OK-toets Meldingen op het display bevestigen en instellin-
gen opslaan
Profielen
Profielen opslaan en beheren
Instellingen
Instellingen wijzigen, informatie weergeven of con-
troleren wat de huidige instellingen zijn
Twee porties
Twee porties van een drank bereiden
Parameters
Instellingen voor de koebereiding controleren en
wijzigen
Optische interface PC (alleen voor de dienst Herstellingen aan huis van
Miele)
Bedienen
U bevindt zich in het drankmenu wanneer
op het display het volgende verschijnt:
Als u een koedrank wilt bereiden, raakt u
een van de dranktoetsen aan.
Een menu oproepen en in een menu
navigeren
Als u een menu wilt oproepen, raakt u de
desbetreende toets aan.
Met de pijltoetsen kunt u andere opties
weergeven.
Het vinkje geeft aan wat de huidige
instelling is.
Wanneer u een optie wilt kiezen, raakt u de
pijltoetsen aan totdat de gewenste optie
geselecteerd is.
Om uw keuze te bevestigen, raakt u de
OK-toets aan.
Menuniveau verlaten of
bedieningshandeling afbreken
Om het geopende menuniveau te verlaten,
raakt u "Terug" aan. .
Als u enige tijd geen toets aanraakt,
keert de koezetautomaat terug naar het
drankmenu.
Buitenkant
a Aan-uittoets
b Bedienings- en weergave-elemen-
ten
c Deurgreep
d Uitlaat voor warm water
e Opvangrooster
f In de hoogte verstelbare centrale
uitlaat met verlichting
g Melkreservoir met deksel
Binnenkant
h Afdekking van de koetrechter
(reeds gemalen koe)
i Filtersysteem
j Koetrechter (reeds gemalen kof-
fie)
k Hendel voor de maalgraad
l Bonenreservoir
m Waterreservoir
n Opvangschaal met rooster
o Afvalbakje
p Opvangschaal aan de binnenkant
van de toesteldeur
q Verbinding voor de centrale uitlaat
r Serviceklep
Waterreservoir vullen
Ververs het water dagelijks om
kiemvorming te voorkomen.
ĺ Giet tot aan de markering "max"
koud, vers drinkwater in het
waterreservoir.
Bonenreservoir vullen
Opgelet! Vul het bonenreservoir
alleen met gebrande koebonen
voor espresso of koe.
ĺ Open de toesteldeur en neem het
bonenreservoir uit het toestel.
ĺ Vul het bonenreservoir met
koebonen.
Espresso of koe bereiden
ĺ Plaats een kopje onder de centrale uitlaat.
ĺ Raak de sensortoets voor de gewenste
drank aan:
Espresso
Koe
In "Overige programma's": Caè Lungo
De gewenste koedrank loopt uit de
centrale uitlaat in het kopje.
Twee porties bereiden
ĺ Raak aan.
ĺ Raak de sensortoets voor de gewenste
drank aan.
Uit de centrale uitlaat lopen twee porties van
de gewenste koedrank.
Bereiding afbreken
U kunt de bereiding afbreken zolang "Stop"
wordt weergegeven.
ĺ Raak de OK-toets aan.
Als u bij de bereiding van twee porties één
keer de OK-toets aanraakt, wordt alleen de
bereiding van de eerste portie gestopt. Om
de hele bereiding af te breken, raakt u de
OK-toets langer aan.
Dranken met melk
Opmerkingen omtrent het melkreservoir
De melk wordt niet gekoeld in het
melkreservoir. Plaats daarom het
melkreservoir in de koelkast wanneer u
gedurende lange tijd geen melk bereidt.
Alleen met koude melk (< 13 °C) kan goed
melkschuim worden bereid.
Deksel
Sensorstaafje
Aanzuigbuisje voor het opzuigen van
melk
Glazen reservoir
ĺ Vul het melkreservoir tot max.2cm onder
de rand met melk.
ĺ Schuif het melkreservoir van voren af in de
koezetautomaat.
Dranken met melk bereiden
ĺ Plaats een geschikte recipiënt onder de
centrale uitlaat.
ĺ Raak de sensortoets voor de gewenste
drank aan:
Cappuccino
Latte Macchiato
In "Overige programma's": Caè Latte,
Warme melk, Melkschuim
De gewenste drank wordt bereid.
Warm water
Hou er rekening mee dat het geproduceerde
water niet warm genoeg is voor het bereiden
van thee.
ĺ Plaats een geschikte recipiënt onder de
uitlaat voor warm water.
ĺ Raak aan en kies "Warm water". Raak
de OK-toets aan.
Het warme water loopt in de recipiënt onder
de uitlaat voor warm water.
Om de productie van warm water af te
breken,
ĺ raakt u de OK-toets aan.
M.-Nr. 09 550 281 / 00
CVA 6401, CVA 6405 nl – BE 1914
Neem de gedetailleerde informatie over reiniging en onderhoud in acht die vermeld staat
in de gebruiks- en montageaanwijzing. Reinig de koezetautomaat dagelijks na gebruik.
Aanbevolen tijdsin-
terval
Wat moet ik reinigen/onderhouden?
Dagelijks
(op het einde van de dag)
Melkreservoir met deksel
Waterreservoir
Afvalbakje
Opvangschaal en opvangrooster
1 x per week
of wanneer nodig
Centrale uitlaat
Verbinding voor de centrale uitlaat
Onderhoud melkventiel uitvoeren met de reinigingsbor-
stel
Binnenruimte
Opvangschaal aan de binnenkant van de toesteldeur
Filtersysteem
Front van het toestel (vooral direct na de ontkalking)
1 x per maand Kap van de verbinding voor de centrale uitlaat invetten
Wanneer dat wordt gev-
raagd op het display
Melkleiding (met het reinigingsmiddel voor melkleidin-
gen)
Filtersysteem (met de reinigingstabletten)
Toestel ontkalken
Wanneer nodig
Bonenreservoir
Verstopte melkleiding
De volgende onderdelen mogen niet in de afwasautomaat worden gereinigd:
Afdekking van de centrale uitlaat
Filtersysteem
Bonenreservoir en deksel
Serviceklep
Alle andere uitneembare onderdelen van de koezetautomaat zijn geschikt voor de
afwasautomaat.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Hallo , mein Problem : beim Entkalken läuft Wasser nur in die Abtropfschale.
  Was kann ich machen Gerät CVA 6401
  Dánské Eingereicht am 18-3-2022 15:28

  Antworten Frage melden
 • Wenn kommt Fehler F77 was muss machen?
  Geht nicht mehr leider ganze Zeit Fehler F77 kommt Eingereicht am 1-2-2022 17:42

  Antworten Frage melden
 • Kann man den Kaffeeautomat bei Stromausfall mit einem Stromerzeuger/Inverter mit einer Nennleistung von 1,8 KW betreiben? Eingereicht am 19-1-2022 08:54

  Antworten Frage melden
 • Gerät kann nicht mehr eingeschaltet werden, nachdem das Display abgewischt wurde( nicht nass abgewischt) Eingereicht am 28-9-2020 14:26

  Antworten Frage melden
 • Wie kann ich eine längere Zeit bis zum spülen des Gerätes einstellen.
  Eingereicht am 28-2-2020 16:21

  Antworten Frage melden
  • Unter dem display befindet sich ein Symbol mit drei kleinen parallelen Strichen! Das sind die Einstellungen - antippen! "Einstellungen" antippen, dann "Timer" auswählen und mit OK bestätigen, dann "Timer1" auswählen und mit OK bestätigen, "einstellen" mit OK bestätigen, "ausschalten nach" mit OK bestätigen.
   Die dann erscheinende Anzeige von Stunden und Minuten mit den Pfeiltasten rechts vom display auf die gewünschte Zeit einstellen und mit OK bestätigen..
   Am Ende mit dem Zurückpfeil zurück zur Anzeige "Getränk wählen"
   Es ist einfacher, als es sich hier liest...
   Viel Freude noch!!! Beantwortet 28-2-2020 16:34

   Finden Sie diese Antwort hilfreich? (1) Antwort melden
 • Folgende Fehlermeldung:
  "Wassertank bis zur Verrastung einschieben."
  Das mache ich, dann
  "Spülvorgang startet"
  "Gerät wird aufgeheizt!
  Dann kommt aber erneut die erste Meldung "Wassertank bis zur Verrastung einschieben" und alles beginnt von vorne...
  HILFE!!! Eingereicht am 10-1-2020 16:50

  Antworten Frage melden
 • Der Mahlgrad läßt sich nicht mehr verstellen. Man kann den Schieberegler ganz leicht hin- und herschieben. Was muß ich tun ? Eingereicht am 10-10-2017 20:14

  Antworten Frage melden
 • Mahlgrad verändert sich nicht. Hebel leicht zu verschieben Eingereicht am 10-10-2017 19:56

  Antworten Frage melden
 • Es kommt Zuviel Kaffee. Wie kann ich die Maschine einstellen, damit es programmiert ist? Eingereicht am 20-3-2017 06:59

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Eerste ingebruikname
  ĜĜ De koffiezetautomaat moet vóór
  de eerste ingebruikname worden
  ingebouwd en aangesloten.
  Neem daartoe de afzonderlijke gebruiksen montageaanwijzing in acht.

  Stel de plaatselijke waterhardheid in op
  de koffiezetautomaat. Zo zorgt u ervoor
  dat het toestel perfect zal werken en niet
  beschadigd zal raken.
  Voor gedetailleerde informatie raadpleegt
  u de gebruiks- en montageaanwijzing.

  Dranken bereiden

  Buitenkant

  Waterreservoir vullen

  Espresso of koffie bereiden

  U bevindt zich in het drankmenu wanneer
  op het display het volgende verschijnt:

  a Aan-uittoets 

  Ververs het water dagelijks om
  kiemvorming te voorkomen.

  ĺĺ Raak de sensortoets voor de gewenste
  drank aan:
   Espresso
   Koffie
   In "Overige programma's": Caffè Lungo

  ĺĺ Plaats een kopje onder de centrale uitlaat.

  ten

  c Deurgreep
  d Uitlaat voor warm water

  De gewenste koffiedrank loopt uit de
  centrale uitlaat in het kopje.

  e Opvangrooster
  f In de hoogte verstelbare centrale

  Als u een koffiedrank wilt bereiden, raakt u
  een van de dranktoetsen aan.


  Aan-uittoets 

  In- en uitschakelen

  Dranktoetsen

  Bereiding van
   Espresso
   Koffie
   Cappuccino
   Latte Macchiato

  Overige programma's 

  Display  Informatie over de huidige bedieningshandeling of
  de status

  "Terug" 

  Terugkeren naar het bovenliggende menuniveau,
  ongewenste bedieningshandelingen afbreken

  Pijltoetsen  

  Verdere keuzemogelijkheden op het display weergeven of een keuze markeren

  Als u een menu wilt oproepen, raakt u de
  desbetreffende toets aan.
  Met de pijltoetsen kunt u andere opties
  weergeven.  Profielen 

  Profielen opslaan en beheren

  Instellingen 

  Instellingen wijzigen, informatie weergeven of controleren wat de huidige instellingen zijn

  Menuniveau verlaten of
  bedieningshandeling afbreken

  Twee porties 

  Twee porties van een drank bereiden

  Parameters 

  Instellingen voor de koffiebereiding controleren en
  wijzigen

  Optische interface PC

  (alleen voor de dienst Herstellingen aan huis van
  Miele)

  ĺĺ Giet tot aan de markering "max"
  koud, vers drinkwater in het
  waterreservoir.

  Om het geopende menuniveau te verlaten,
  raakt u "Terug" aan. .
  Als u enige tijd geen toets aanraakt,
  keert de koffiezetautomaat terug naar het
  drankmenu.

  ĺĺ Plaats een geschikte recipiënt onder de
  centrale uitlaat.

  ĺĺ Raak de sensortoets voor de gewenste
  drank aan:
   Cappuccino
   Latte Macchiato
   In "Overige programma's": Caffè Latte,
  Warme melk, Melkschuim

  Hou er rekening mee dat het geproduceerde
  water niet warm genoeg is voor het bereiden
  van thee.

  Aanbevolen tijdsinterval

  ĺĺ Plaats een geschikte recipiënt onder de
  uitlaat voor warm water.

  Wat moet ik reinigen/onderhouden?
  – Melkreservoir met deksel

  ĺĺ Raak  aan en kies "Warm water". Raak
  de OK-toets aan.
  Het warme water loopt in de recipiënt onder
  de uitlaat voor warm water.

  Dagelijks
  (op het einde van de dag)

  – Waterreservoir
  – Afvalbakje
  – Opvangschaal en opvangrooster
  – Centrale uitlaat

  Om de productie van warm water af te
  breken,
  ĺĺ raakt u de OK-toets aan.

  – Verbinding voor de centrale uitlaat
  1 x per week
  of wanneer nodig

  – Onderhoud melkventiel uitvoeren met de reinigingsborstel
  – Binnenruimte
  – Opvangschaal aan de binnenkant van de toesteldeur

  i Filtersysteem

  Opgelet! Vul het bonenreservoir
  alleen met gebrande koffiebonen
  voor espresso of koffie.

  – Front van het toestel (vooral direct na de ontkalking)

  – Filtersysteem

  ĺĺ Raak  aan.

  m Waterreservoir

  ĺĺ Raak de sensortoets voor de gewenste
  drank aan.
  Uit de centrale uitlaat lopen twee porties van
  de gewenste koffiedrank.

  n Opvangschaal met rooster

  Bereiding afbreken

  o Afvalbakje

  U kunt de bereiding afbreken zolang "Stop"
  wordt weergegeven.
  ĺĺ Raak de OK-toets aan.

  l Bonenreservoir

  Meldingen op het display bevestigen en instellingen opslaan

  De melk wordt niet gekoeld in het
  melkreservoir. Plaats daarom het
  melkreservoir in de koelkast wanneer u
  gedurende lange tijd geen melk bereidt.
  Alleen met koude melk (< 13 °C) kan goed
  melkschuim worden bereid.

  Dranken met melk bereiden

  De gewenste drank wordt bereid.

  k Hendel voor de maalgraad

  OK-toets

  Opmerkingen omtrent het melkreservoir

  Neem de gedetailleerde informatie over reiniging en onderhoud in acht die vermeld staat
  in de gebruiks- en montageaanwijzing. Reinig de koffiezetautomaat dagelijks na gebruik.

  Warm water

  Bonenreservoir vullen

  (reeds gemalen koffie)

  fie)  Dranken met melk

  h Afdekking van de koffietrechter

  j Koffietrechter (reeds gemalen kof-

  Het vinkje  geeft aan wat de huidige
  instelling is.
  Wanneer u een optie wilt kiezen, raakt u de
  pijltoetsen aan totdat de gewenste optie
  geselecteerd is.
  Om uw keuze te bevestigen, raakt u de
  OK-toets aan.  Binnenkant

  Andere dranken zoals Caffè Lungo, Caffè Latte,
  Warme melk, Melkschuim en Warm water
  Menu "Onderhoud"

  g Melkreservoir met deksel

  Een menu oproepen en in een menu
  navigeren

  Reiniging en onderhoud

  Twee porties bereiden

  uitlaat met verlichting

  p Opvangschaal aan de binnenkant
  van de toesteldeur
  q Verbinding voor de centrale uitlaat
  r Serviceklep

  ĺĺ Open de toesteldeur en neem het
  bonenreservoir uit het toestel.
  ĺĺ Vul het bonenreservoir met
  koffiebonen.

  BESCHRIJVING / VOORBEREIDING

  Waterhardheid

  Voorbereiding

  Bedienen

  b Bedienings- en weergave-elemen-

  ĺĺ Reinig het toestel en het
  melkreservoir grondig voordat u
  water en koffiebonen doet in de
  koffiezetautomaat.

  ĺĺ Neem de opmerkingen in acht die
  vermeld staan in de rubriek over de
  eerste ingebruikname in de gebruiksen montageaanwijzing.

  Beschrijving

  Als u bij de bereiding van twee porties één
  keer de OK-toets aanraakt, wordt alleen de
  bereiding van de eerste portie gestopt. Om
  de hele bereiding af te breken, raakt u de
  OK-toets langer aan.

  1 x per maand

   Deksel
   Sensorstaafje
   Aanzuigbuisje voor het opzuigen van
  melk
   Glazen reservoir
  ĺĺ Vul het melkreservoir tot max. 2 cm onder
  de rand met melk.

  Wanneer dat wordt gevraagd op het display

  – Kap van de verbinding voor de centrale uitlaat invetten
  – Melkleiding (met het reinigingsmiddel voor melkleidingen)
  – Filtersysteem (met de reinigingstabletten)
  – Toestel ontkalken

  Wanneer nodig

  – Bonenreservoir
  – Verstopte melkleiding

  De volgende onderdelen mogen niet in de afwasautomaat worden gereinigd:
  – Afdekking van de centrale uitlaat
  – Filtersysteem
  – Bonenreservoir en deksel
  ĺĺ Schuif het melkreservoir van voren af in de
  koffiezetautomaat.

  DRANKEN BEREIDEN

  Bedienings- en weergave-elementen

  BEDIENINGS- EN WEERGAVE-ELEMENTEN

  Belangrijke informatie

  – Serviceklep
  Alle andere uitneembare onderdelen van de koffiezetautomaat zijn geschikt voor de
  afwasautomaat.

  CVA 6401, CVA 6405  nl – BE  1914

  M.-Nr. 09 550 281 / 00 • Page 2

  Filtersysteem ontvetten

  Het reinigen van de melkleiding met het
  reinigingspoeder moet worden uitgevoerd
  en duurt ca. 7 minuten.
  U hebt 1 stick van het Miele-reinigingsmiddel
  voor melkleidingen nodig.

  Na 200 porties verschijnt op het display
  de melding "Filtersysteem ontvetten". Die
  melding wordt weergegeven totdat het
  filtersysteem is ontvet.
  U hebt 1 Miele-reinigingstablet nodig om het
  filtersysteem te ontvetten. Het proces duurt
  ca. 10 minuten.

  Het ontkalkingsproces moet worden
  uitgevoerd en duurt ca. 20 minuten.
  U hebt 2 Miele-ontkalkingstabletten nodig.

  De reiniging kan niet worden afgebroken.
  Het proces moet volledig worden
  uitgevoerd.

  De ontkalking kan niet worden afgebroken.
  Het proces moet volledig worden
  uitgevoerd.

  De reiniging kan niet worden afgebroken.
  Het proces moet volledig worden
  uitgevoerd.

  ĺĺ Raak  aan en kies achtereenvolgens
  "Onderhoud" en "Melkleiding reinigen".
  Raak de OK-toets aan.
  "Melkleiding reinigen" wordt gestart.
  ĺĺ Volg de instructies op het display.

  ĺĺ Vul het waterreservoir tot aan de
  markering  met lauw water en doe 1
  stick van het Miele-reinigingsmiddel voor
  melkleidingen in het waterreservoir. Plaats
  het waterreservoir terug.
  Wanneer op het display de melding "Spoel
  het waterreservoir en vul het tot aan de
  reinigingsmarkering  met vers water" of
  een gelijkaardige melding verschijnt,
  ĺĺ spoelt u het waterreservoir zorgvuldig met
  zuiver water.
  Let erop dat er geen resten van het
  reinigingsmiddel achterblijven in het
  waterreservoir.

  ĺĺ Raak  aan en kies achtereenvolgens
  "Onderhoud" en "Filtersysteem ontvetten".
  Raak de OK-toets aan.
  "Filtersysteem ontvetten" wordt gestart.
  ĺĺ Volg de instructies op het display.
  Wanneer op het display de melding "Doe
  een reinigingstablet in de koffietrechter en
  sluit deze" verschijnt, gaat u als volgt te
  werk:

  ĺĺ Neem de afdekking voor de koffietrechter
  uit en open het deksel voor de
  koffietrechter. Doe de reinigingstablet in de
  koffietrechter.
  ĺĺ Volg de verdere instructies op het display.
  Het ontvetten van het filtersysteem is
  afgerond wanneer "Proces afgerond"
  verschijnt op het display.

  Gebruik voor het ontkalken uitsluitend
  de Miele-ontkalkingstabletten. Andere
  ontkalkingsmiddelen kunnen de
  koffiezetautomaat beschadigen en de smaak
  beïnvloeden.

  Drankhoeveelheid aanpassen

  Zorg ervoor dat er geen resten van het
  ontkalkingsmiddel achterblijven in het
  waterreservoir.

  De gewijzigde drankhoeveelheid wordt
  altijd opgeslagen in het huidige profiel.
  De naam van het huidige profiel wordt
  in de linkerbovenhoek van het display
  weergegeven.

  De ontkalking is afgerond wanneer op het
  display "Giet de opvangschaal leeg en reinig
  de contacten. Proces afgerond" verschijnt.

  ĺĺ Raak  aan en kies achtereenvolgens
  "Onderhoud" en "Toestel ontkalken".
  Raak de OK-toets aan.
  De ontkalking wordt gestart.
  ĺĺ Volg de instructies op het display.

  ĺĺ Vul het waterreservoir tot aan de
  markering  met lauw water en doe 2
  ontkalkingstabletten in het waterreservoir.
  Plaats het waterreservoir terug.
  Neem de mengverhouding voor de
  ontkalkingstabletten in acht. Het is belangrijk
  dat u het waterreservoir net tot aan de
  vermelde markering vult (niet hoger en niet
  lager). Anders wordt het ontkalkingsproces
  voortijdig afgebroken en dan moet het
  opnieuw worden uitgevoerd.
  Wanneer op het display de melding "Spoel
  het waterreservoir en vul het tot aan de
  ontkalkingsmarkering  met vers water"
  verschijnt,
  ĺĺ spoelt u het waterreservoir zorgvuldig met
  zuiver water.

  Drankhoeveelheid in het menu
  "Parameters"  oproepen en wijzigen
  ĺĺ Raak  aan.

  ĺĺ Kies de gewenste drank en raak de OKtoets aan.

  Tip: U kunt de programmering van de
  hoeveelheid afbreken zolang op het display
  "Stop" wordt weergegeven.

  ĺĺ Kies "Drankhoeveelheid" en raak de OKtoets aan.
  Vanaf hier zijn de stappen dezelfde als
  de stappen voor het wijzigen van de
  drankhoeveelheid tijdens de bereiding.

  Drankhoeveelheid tijdens de bereiding
  wijzigen

  Drankhoeveelheid aanpassen voor
  verschillende profielen

  ĺĺ Plaats de gewenste recipiënt onder de
  centrale uitlaat.

  ĺĺ Raak de dranktoets voor de gewenste
  drank aan en hou uw vinger erop totdat
  op het display "Wijzigen" verschijnt.
  Wanneer u de drankhoeveelheid voor
  Cappuccino, Latte Macchiato of Caffè
  Latte wilt wijzigen, worden op het display de
  bestanddelen van de drank weergegeven.
  Cappuccino

  Melkschuim, Espresso

  Latte
  Macchiato

  Warme melk, Melkschuim,
  Espresso

  Caffè latte

  Warme melk, Koffie

  ĺĺ Kies alle bestanddelen waarvoor u de
  drankhoeveelheid wilt wijzigen. Bevestig
  deze telkens met de OK-toets.

  ĺĺ Raak de pijltoetsen aan totdat "Starten"
  geselecteerd is. Raak de OK-toets aan.
  De gewenste drank wordt bereid en op het
  display verschijnt "Opslaan".
  ĺĺ Zodra de recipiënt volgens u voldoende
  is gevuld met het desbetreffende
  bestanddeel, raakt u de OK-toets aan.
  ĺĺ Sla voor de gekozen bestanddelen de
  gewenste hoeveelheden op.
  Voortaan wordt voor deze drank de
  geprogrammeerde samenstelling en
  drankhoeveelheid bereid.

  ĺĺ Raak  aan en kies het gewenste profiel.
  Nu kunt u zoals eerder beschreven
  ofwel "Drankhoeveelheid" in het menu
  "Parameters"  oproepen en wijzigen ofwel
  de drankhoeveelheid tijdens de bereiding
  wijzigen.

  Instellingen
  Instellingen wijzigen

  Profielen

  ĺĺ Raak  aan.

  U kunt gebruikersprofielen instellen en voor
  elk profiel de drankhoeveelheid voor alle
  dranken aan de eigen wensen aanpassen en
  opslaan.

  ĺĺ Kies met de pijltoetsen het gewenste
  menupunt en bevestig met de OK-toets.
  Het vinkje  geeft aan wat de huidige
  instelling is.

  ĺĺ Wijzig de instelling met de pijltoetsen.

  ĺĺ Raak de OK-toets aan om de instelling op
  te slaan.
  Door  aan te raken, keert u terug naar het
  bovenliggende menuniveau.

  Menupunt

  Mogelijke instellingen

  Opmerkingen

  Taal

  deutsch, andere talen Land

  Via het vlaggetje  kunt u gemakkelijk de taalinstelling terugvinden.

  Tijd

  Weergave (Uit / Aan / Nachtuitschakeling) Tijds- Afhankelijk van de weergaveoptie die u kiest, verbruikt de koffiezetautomaat meer energie. Op het display
  formaat (12 uur / 24 uur)
  verschijnt een melding die u dat meldt.
  Instellen

  Datum

  Jaar / Maand / Dag

  ĺĺ Raak  aan.
  De toets  brandt.

  Timer

  Timer 1 (Inschakelen om, Uitschakelen om,
  Uitschakelen na)
  Timer 2 (Inschakelen om, Uitschakelen om)

  Profiel samenstellen

  Ecomodus

  Aan / Uit

  Verlichting

  Lichtsterkte (Toestel ingeschakeld of Toestel
  uitgeschakeld)
  Uitschakelen na

  De naam van het huidige profiel wordt
  in de linkerbovenhoek van het display
  weergegeven.
  Profielen oproepen

  Teken
  invoeren

  Met de pijltoetsen markeren
  + OK-toets

  Invoer
  opslaan

  Met de pijltoetsen markeren
  + OK-toets

  Teken
  wissen

  Toets 

  Als u al een profiel hebt aangemaakt, kunt u
  het volgende doen:
  – Profiel kiezen
  – Naam wijzigen
  – Profiel wissen
  – Profiel vervangen
  (De koffiezetautomaat vervangt het profiel
  wanneer u handmatig een ander profiel
  kiest, na elke bereiding of telkens als het
  toestel wordt ingeschakeld.)

  Info

  Korte gebruiksaanwijzing
  Inbouwkoffiezetautomaat

  Voor "Inschakelen om" en "Uitschakelen om" moet de timer geactiveerd zijn en aan minstens één weekdag toegewezen zijn.

  Om de verlichting uit te schakelen, raakt u de pijltoets  aan totdat er geen segment meer gevuld is en
  "Uitgeschakeld" verschijnt.
  Het aantal drankbereidingen, het aantal bereidingen tot ontkalken en het aantal bereidingen tot het ontvetten van het filtersysteem worden weergegeven.

  Vergrendeling

  Aan / Uit

  Waterhardheid

  Zacht, Gemiddeld, Hard, Zeer hard

  Wanneer de vergrendeling ingeschakeld is, is de timerfunctie "Inschakelen om" gedeactiveerd.

  Lichtsterkte display

  Instellen

  Volume

  Geluidssignalen
  Toetsgeluid

  Om de geluidssignalen en/of het toetsgeluid uit te schakelen, raakt u de pijltoets  aan totdat er geen
  segment meer gevuld is en "Uitgeschakeld" verschijnt.

  Handelaar

  Demo-functie (Aan / Uit)

  Alleen bedoeld voor presentatiedoeleinden bij handelaars. Voor privégebruik is deze functie overbodig.

  Fabrieksinstellingen

  Herstellen
  Niet herstellen

  Vaste wateraansluiting

  Aan / Uit

  Deze korte gebruiksaanwijzing is geen vervanging van de gebruiks- en montageaanwijzing.
  Het is noodzakelijk dat u zich vertrouwd maakt met het gebruik van de koffiezetautomaat.
  Lees daarom de gebruiks- en montageaanwijzing aandachtig en neem de opmerkingen
  omtrent uw veiligheid in acht.

  (alleen bij de CVA 6405)

  INSTELLINGEN

  Melkleiding reinigen

  Bijzondere opmerkingen omtrent de bediening

  BIJZONDERE OPMERKINGEN OMTRENT DE BEDIENING

  Ontkalken

  REINIGING EN ONDERHOUD / ONTKALKEN

  Reiniging en onderhoud

  nl - BE

  M.-Nr. 09 550 281


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele CVA 6401 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele CVA 6401 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,92 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Miele CVA 6401

Miele CVA 6401 Bedienungsanleitung - Deutsch - 88 seiten

Miele CVA 6401 Bedienungsanleitung - Deutsch - 4 seiten

Miele CVA 6401 Bedienungsanleitung - Deutsch - 84 seiten

Miele CVA 6401 Bedienungsanleitung - Englisch - 84 seiten

Miele CVA 6401 Bedienungsanleitung - Holländisch - 84 seiten

Miele CVA 6401 Bedienungsanleitung - Französisch - 96 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info