Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/96
Nächste Seite
Gebruiks- en montageaanwijzing
Inbouwkoffiezetautomaat
CVA 6805
Lees absoluut de ge-
bruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en
u voorkomt schade aan het toestel.
M.-Nr. 09 549 950
nl-BE
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Mein Kaffeeautomat zeigt F233 an, wie kann man diesen Fehler beheben?
  Eingereicht am 19-8-2021 07:39

  Antworten Frage melden
 • Mein Kaffeeautomat zeigt F233 an, wie kann man diesen Fehler beheben? Eingereicht am 10-6-2021 14:36

  Antworten Frage melden
 • Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung: F 233
  Die Höhenverstellung funktioniert nicht!!
  Was ist zu tun?? Eingereicht am 31-12-2020 13:17

  Antworten Frage melden
 • Fehler F77 wir im Display angezeigt, was bedeutet das? Eingereicht am 23-11-2020 07:40

  Antworten Frage melden
 • beim milchleitungreinigen erscheint "Wassertank bis zur Verrastung einschieben" Wassertank ist verrastet und die Anzeige erscheint erneut. Fehlermeldung 233 erscheint. Wie komme ich aus dem Modus Milchleitungreinigen wieder raus? Eingereicht am 15-3-2018 11:31

  Antworten Frage melden
 • Fehler 233 wird angezeigt. Was bedeutet das? Eingereicht am 7-1-2014 15:30

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiks- en montageaanwijzing

  Inbouwkoffiezetautomaat
  CVA 6805

  Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst,
  installeert en in gebruik neemt.
  Dat is veiliger voor uzelf en
  u voorkomt schade aan het toestel.

  nl - BE
  M.-Nr. 09 549 950 • Page 2

  Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu
  Recycleerbare verpakking
  De verpakking behoedt het toestel voor
  transportschade. Er werd materiaal gekozen dat door het milieu wordt verdragen en opnieuw kan worden benut.
  Door de verpakking weer in kringloop
  te brengen, wordt er grondstof gespaard en verkleint de afvalberg. Uw
  vakhandelaar neemt de verpakking terug.

  Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan
  contact op met
  – de handelaar bij wie u het kocht
  of
  – de firma Recupel,
  telefoon 02 706 86 10,
  website: www.recupel.be
  of

  Uw oud toestel afdanken

  – uw gemeentebestuur als u uw toestel

  Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten vaak nog waardevol
  materiaal. Ze bevatten echter ook
  schadelijke stoffen die noodzakelijk waren voor hun werking en beveiliging.
  Als deze stoffen in het restafval terechtkomen of verkeerd worden behandeld,
  kunnen ze schade berokkenen aan de
  menselijke gezondheid en het milieu.
  Geef deze stoffen dus niet met het gewone huisvuil mee.

  naar een containerpark brengt.

  Bij de aankoop van uw nieuw toestel
  heeft u een bijdrage betaald. Die wordt
  volledig gebruikt voor de toekomstige
  recyclage van dat toestel. Dat bevat
  trouwens nog waardevol materiaal.
  Door te recycleren wordt er dan ook
  minder verspild en vervuild.

  2

  Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het
  laat wegbrengen. • Page 3

  Inhoud
  Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Opmerkingen omtrent uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  Eerste ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Vóór het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Het toestel voor het eerst inschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Waterhardheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Waterreservoir vullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Bonenreservoir vullen met koffiebonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Koffiezetautomaat in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Instelling uitloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Dranken bereiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Espresso, koffie of Caffè Lungo bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Twee porties bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Bereiding afbreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Meerdere kopjes koffie direct na elkaar bereiden (Koffiekan ²) . . . . . . . . . . . . . 30
  Koffiedranken met reeds gemalen koffie bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Dranken met melk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Opmerkingen omtrent het melkreservoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Warm water produceren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Dranken uit een profiel bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Na de drankbereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Koffiebeleving volgens uw wensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Maalgraad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Drankparameters wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Koffiehoeveelheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Temperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  De gemalen koffie bevochtigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Drankhoeveelheid aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Drankhoeveelheid aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Bereiding herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  3 • Page 4

  Inhoud
  Profielen instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Profielen oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Profiel samenstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Profiel kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Naam wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Profiel wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Profiel vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Dranken voor profielen bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Drank samenstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Drank wijzigen: drankhoeveelheid, drankparameters en naam wijzigen . . . . . . . 42
  Drank wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Menu "Instellingen" oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Instellingen wijzigen en opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Overzicht van de mogelijke instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  Taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  Ecomodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Info (informatie weergeven) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Koffiezetautomaat vergrendelen (Vergrendeling 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Waterhardheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Lichtsterkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Vaste wateraansluiting activeren en deactiveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Bordenwarmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Instelling uitloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Fabrieksinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  Demo-functie (Handelaar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  4 • Page 5

  Inhoud
  Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Toestel spoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  Melkleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  Melkleiding handmatig spoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  Melkleiding met het reinigingsmiddel voor melkleidingen reinigen . . . . . . . . . 55
  Melkreservoir met deksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  Centrale uitlaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  Onderhoud melkventiel uitvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  Afdekking van de sensoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  Waterreservoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
  Afvalbakje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
  Opvangschaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  Opvangrooster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Bonenreservoir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Verbinding voor de centrale uitlaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Binnenruimte en toesteldeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
  Filtersysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
  Filtersysteem uitnemen en met de hand spoelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
  Filtersysteem ontvetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
  Front van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
  Ontkalken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
  Wat gedaan als ... ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  Verstopte melkleiding reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
  Dienst Herstellingen aan huis van Miele en garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
  Energie besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
  Vaste wateraansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
  Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
  Inbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
  Inbouw- en combinatiemogelijkheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
  Ventilatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  Inbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  Deurscharnieren instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
  Auteursrechten en licenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

  5 • Page 6

  Beschrijving van het toestel
  Buitenkant

  a Aan-uittoets K
  b Touch-display
  c Sensortoets "Terug" #
  d Deurgreep
  e Uitlaat voor warm water
  f Opvangrooster
  g Centrale uitlaat met verlichting en automatische hoogteverstelling op basis van
  de hoogte van de kopjes
  h Melkreservoir met deksel

  6 • Page 7

  Beschrijving van het toestel
  Binnenkant

  i Afdekking van de koffietrechter (reeds gemalen koffie)
  j Filtersysteem
  k Koffietrechter (reeds gemalen koffie)
  l Hendel voor de maalgraad
  m Bonenreservoir
  n Waterreservoir met toevoerhulpmiddel
  o Opvangschaal met rooster
  p Afvalbakje
  q Opvangschaal aan de binnenkant van de toesteldeur
  r Verbinding voor de centrale uitlaat
  s Serviceklep

  7 • Page 8

  Toebehoren
  Meegeleverd toebehoren
  – Koffielepel
  om reeds gemalen koffie te doseren
  – Melkreservoir met deksel
  om melk te bewaren en bereiden
  – Reinigingsmiddel voor
  melkleidingen
  om het melksysteem te reinigen
  (startset)

  Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
  Het Miele-assortiment bevat een brede
  waaier aan handig toebehoren en
  reinigings- en onderhoudsmiddelen die
  zijn afgestemd op de
  koffiezetautomaat.
  – Multifunctionele microvezeldoek
  om vingerafdrukken en normaal vuil
  te verwijderen

  – 2 onderhoudsrecipiënten (grote,
  kleine)
  voor reiniging en onderhoud

  – Melkreservoir met deksel
  om melk te bewaren en bereiden

  – Ontkalkingstabletten
  om de waterleidingen te ontkalken
  (startset)

  – Compacte afsluiting
  deksel voor het melkreservoir om dat
  te bewaren in de koelkast

  – Reinigingstabletten
  om het filtersysteem te ontvetten
  (startset)

  – Reinigingsmiddel voor
  melkleidingen
  om het melksysteem te reinigen

  – Teststrookje
  om de waterhardheid te bepalen

  – Ontkalkingstabletten
  om de waterleidingen te ontkalken

  – Reinigingsborstel
  om de melkleiding te reinigen

  – Reinigingstabletten
  om het filtersysteem te ontvetten

  – Siliconenvet
  om de kap van de verbinding voor
  de centrale uitlaat in te vetten

  – Siliconenvet
  om de kap van de verbinding voor
  de centrale uitlaat in te vetten

  – Kap van de verbinding voor de
  centrale uitlaat
  – Hoekstuk voor de melkleiding

  U kunt deze producten en ander toebehoren bestellen in de Miele Online
  Shop, via de dienst Onderdelen en toebehoren van Miele of bij uw Miele-handelaar.
  8 • Page 9

  Opmerkingen omtrent uw veiligheid
  Deze koffiezetautomaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers
  echter letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel.
  Lees deze gebruiksaanwijzing daarom eerst aandachtig door
  voordat u deze koffiezetautomaat in gebruik neemt. U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent inbouw, veiligheid, gebruik en onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan de
  koffiezetautomaat.
  Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat
  deze opmerkingen niet in acht werden genomen.
  Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef ze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt.

  Juist gebruik

  ~ Deze koffiezetautomaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen.
  De koffiezetautomaat is niet bestemd voor gebruik buiten.

  ~ Gebruik de koffiezetautomaat uitsluitend in huishoudelijke context
  om koffiedranken zoals espresso, cappuccino, Latte Macchiato e.a.
  te bereiden.
  Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten.

  ~ Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn
  om deze koffiezetautomaat veilig te bedienen, moeten bij de bediening in het oog worden gehouden. Deze personen mogen de
  koffiezetautomaat zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer
  de bediening van het toestel zo uitgelegd is aan hen dat ze het veilig kunnen bedienen. Ze moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen en begrijpen.

  9 • Page 10

  Opmerkingen omtrent uw veiligheid
  Kinderen in het huishouden

  , Gevaar voor verbranding aan de centrale uitlaat en de uitlaat
  voor heet water!
  De huid van kinderen reageert gevoeliger op hoge temperaturen
  dan de huid van volwassenen.
  Voorkom dat kinderen hete onderdelen van de koffiezetautomaat
  aanraken of lichaamsdelen onder de uitlaten houden.

  ~ Plaats de koffiezetautomaat buiten het bereik van kinderen.
  ~ Kinderen jonger dan acht jaar moeten uit de buurt van de
  koffiezetautomaat worden gehouden, tenzij ze constant in het oog
  worden gehouden.

  ~ Kinderen vanaf acht jaar mogen de koffiezetautomaat zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer de bediening van het toestel
  zo uitgelegd is aan hen dat ze het toestel veilig kunnen bedienen.
  Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening
  kunnen beseffen en begrijpen.

  ~ Kinderen mogen de koffiezetautomaat niet zonder toezicht reinigen.

  ~ Let op kinderen die in de buurt van de koffiezetautomaat komen.
  Laat kinderen nooit met het toestel spelen.
  Merk op dat espresso en koffie geen kinderdranken zijn.

  ~ Gevaar voor verstikking! Spelende kinderen kunnen zich wikkelen
  in verpakkingsmateriaal (bijv. folies) of het over hun hoofd trekken
  en daardoor verstikken. Hou kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal.

  10 • Page 11

  Opmerkingen omtrent uw veiligheid
  Technische veiligheid

  ~ Installatiewerken of herstellingen mogen alleen door vakmensen
  worden uitgevoerd die door Miele erkend zijn. Door ondeskundig
  uitgevoerde installatiewerken of herstellingen kunnen er niet te onderschatten risico's voor de gebruiker ontstaan.

  ~ Een beschadigde koffiezetautomaat kan uw veiligheid in gevaar
  brengen. Controleer vóórdat het toestel wordt ingebouwd of het
  zichtbaar beschadigd is. Een beschadigd toestel mag u nooit in gebruik nemen.

  ~ Vergelijk zeker eerst de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met deze van het elektriciteitsnet. Sluit pas
  daarna uw koffiezetautomaat aan.
  Deze gegevens dienen absoluut overeen te stemmen. Anders treedt
  er schade op aan uw toestel. Vraag bij twijfel inlichtingen aan een
  elektricien.

  ~ De elektrische veiligheid van de koffiezetautomaat is alleen gegarandeerd als het toestel wordt aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd aardsysteem. Het is heel belangrijk dat aan
  deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat de elektrische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien controleren.

  ~ Gebruik geen stopcontactenblokken of verlengkabels om de
  koffiezetautomaat aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Met
  verlengkabels en stopcontactenblokken kan de vereiste veiligheid
  voor het toestel niet worden gegarandeerd (gevaar voor brand).

  ~ Gebruik de koffiezetautomaat enkel in ingebouwde toestand. Enkel dan is een veilige werking gegarandeerd.

  ~ Bij een gecombineerde inbouw moet onder de koffiezetautomaat
  een tussenplank zonder uitsnijding worden aangebracht (behalve in
  combinatie met een geïntegreerde culinaire lade).
  11 • Page 12

  Opmerkingen omtrent uw veiligheid

  ~ De koffiezetautomaat mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op
  een schip) worden gebruikt.

  ~ Op de tweede steekaansluitbus aan de achterzijde van de
  koffiezetautomaat mag enkel een warmhoudlade/culinaire lade van
  Miele van het type EGW 4000-14, -29, EGW 5000-14, ESW 6x14,
  6x29 worden aangesloten.

  ~ Gebruik de koffiezetautomaat alleen in omgevingstemperaturen
  tussen +10 °C en +38 °C.

  ~ Zorg voor een goede ventilatie van de koffiezetautomaat. De ventilatieopeningen in de inbouwkast en de ruimte onder het plafond
  moeten minstens 200 cm2 groot zijn. Anders kan er condensvorming
  optreden en kan het toestel of de inbouwkast beschadigd raken.

  ~ Als de koffiezetautomaat achter een gesloten meubeldeur wordt
  geplaatst, mag u het toestel alleen gebruiken terwijl de meubeldeur
  geopend is. Sluit de meubeldeur niet terwijl de koffiezetautomaat in
  werking is.

  ~ Neem de onderstaande opmerkingen omtrent de vaste wateraansluiting in acht om schade te vermijden:
  – Sluit de koffiezetautomaat niet aan op een warmwaterleiding.
  – De waterkraan van de watertoevoer moet nog toegankelijk zijn als
  de koffiezetautomaat ingebouwd is.
  – De beschermmantel van de watertoevoerslang mag niet worden
  beschadigd of geknikt.

  12 • Page 13

  Opmerkingen omtrent uw veiligheid

  ~ Het ingebouwde Waterproof System biedt een betrouwbare bescherming tegen waterschade, maar alleen als aan de volgende
  voorwaarden is voldaan:
  – De koffiezetautomaat is volgens de voorschriften geïnstalleerd
  (aansluiting op het elektriciteitsnet en wateraansluiting).
  – Wanneer er duidelijk sprake is van schade, laat u de
  koffiezetautomaat onmiddellijk herstellen.
  – Draai de waterkraan dicht bij langdurige afwezigheid (bijv. vakantie).

  ~ Het recht op garantie vervalt wanneer de koffiezetautomaat door
  een klantendienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend.

  ~ Enkel met originele Miele-wisselstukken bent u zeker dat ze ten
  volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt. Defecte
  onderdelen mogen enkel worden vervangen door originele
  Miele-wisselstukken.

  ~ Tijdens herstellingswerken moet de koffiezetautomaat van het
  elektriciteitsnet losgekoppeld zijn.
  De koffiezetautomaat is pas van het elektriciteitsnet losgekoppeld
  wanneer aan een van deze voorwaarden is voldaan:
  – de zekeringen in uw zekeringkast zijn uitgeschakeld,
  – de schroefzekeringen in uw zekeringkast zijn helemaal uitgedraaid of
  – De stekker van de koffiezetautomaat is uit het stopcontact getrokken.
  Trek daarbij niet aan de aansluitkabel, wel aan de stekker.

  ~ Open nooit de behuizing. Wanneer u aansluitingen onder spanning aanraakt of de elektrische en mechanische constructie wijzigt,
  kan dat voor u gevaar opleveren. Het kan ook tot storingen in de
  werking van de koffiezetautomaat leiden.

  13 • Page 14

  Opmerkingen omtrent uw veiligheid

  ~ Gebruik alleen origineel Miele-toebehoren. Worden er andere onderdelen gebruikt, dan vervalt het recht op garantie en/of de productaansprakelijkheid.

  Veilig gebruik

  , Gevaar voor verbranding aan de centrale uitlaat en de uitlaat
  voor heet water!
  De uitlopende vloeistoffen en geproduceerde stoom zijn zeer
  heet.
  Ook het water in de opvangschaal kan zeer heet zijn. Wees voorzichtig wanneer u de opvangschaal leeggiet.
  Neem de volgende opmerkingen in acht:
  – Hou geen lichaamsdelen onder de centrale uitlaat of de uitlaat
  voor warm water terwijl er hete vloeistoffen uitlopen of er stoom
  wordt geproduceerd.
  – Raak geen hete onderdelen aan.
  – De tuitjes kunnen hete vloeistof of stoom rondspuiten. Zorg er
  daarom voor dat de centrale uitlaat schoon is en juist is gemonteerd.

  , Kijk nooit rechtstreeks of met optische instrumenten
  (vergrootglas of iets dergelijks) in de straal van de verlichting.
  ~ Reinig geen voorwerpen met behulp van de koffiezetautomaat.
  ~ Reinig de koffiezetautomaat en het melkreservoir grondig voordat
  u deze voor het eerst gebruikt. Spoel de leidingen voor koffie en
  melk (zie rubriek "Reiniging en onderhoud").

  14 • Page 15

  Opmerkingen omtrent uw veiligheid

  ~ Neem de volgende opmerkingen omtrent het gebruikte water in
  acht:
  – Bij gebruik zonder een vaste wateraansluiting: Vul het waterreservoir alleen met koud en vers drinkwater. Warm water of andere
  vloeistoffen kunnen de koffiezetautomaat beschadigen.
  – Ververs het water dagelijks om kiemvorming te voorkomen.
  Bij gebruik met een vaste wateraansluiting: Giet het waterreservoir
  1 keer per dag leeg.
  – Gebruik geen mineraalwater. Dat zou de koffiezetautomaat sterk
  verkalken en beschadigen.
  – Gebruik geen water afkomstig uit omkeerosmosesystemen. Het
  toestel zou beschadigd kunnen raken.

  ~ Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonen. Vul het
  bonenreservoir niet met koffiebonen die zijn behandeld met
  toevoegingen. Doe ook geen reeds gemalen koffie in het bonenreservoir.

  ~ Suiker beschadigt het toestel onherroepelijk! Vul het bonenreservoir niet met koffiebonen die zijn voorbehandeld met suiker, karamel
  e.d. en giet ook geen vloeistoffen met suiker in de koffiezetautomaat.

  ~ Doe in de koffietrechter alleen reeds gemalen koffie of een
  Miele-reinigingstablet om het filtersysteem in de koffietrechter te ontvetten.

  ~ Gebruik alleen melk zonder toevoegingen. Toevoegingen met
  veel suiker verstoppen de melkleiding en de koffiezetautomaat raakt
  daardoor beschadigd.

  ~ Gebruikt u dierlijke melk, gebruik dan alleen gepasteuriseerde
  melk.

  ~ Hou geen brandende alcoholmengsels onder de centrale uitlaat.
  De kunststofonderdelen van de koffiezetautomaat kunnen daardoor
  in brand vliegen en smelten.
  15 • Page 16

  Opmerkingen omtrent uw veiligheid

  ~ Hang niet aan de geopende toesteldeur en belast ze niet. De
  koffiezetautomaat zou beschadigd kunnen raken.

  ~ Neem de volgende opmerkingen omtrent de reiniging van de
  koffiezetautomaat in acht:
  – Schakel de koffiezetautomaat uit voordat u deze reinigt.
  – Reinig de koffiezetautomaat en het melkreservoir dagelijks (meer
  informatie in de rubriek "Reiniging en onderhoud").
  – Gebruik geen stoomreiniger. De stoom kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en zo een kortsluiting veroorzaken.
  – Ontkalk de koffiezetautomaat regelmatig met de
  Miele-ontkalkingstabletten. Hoe vaak u de koffiezetautomaat moet
  ontkalken, is afhankelijk van de waterhardheid. Ontkalk het toestel
  vaker als het gebruikte water veel kalk bevat. Miele is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige ontkalking.
  – Ontvet het filtersysteem regelmatig met de
  Miele-reinigingstabletten. Afhankelijk van het vetgehalte van de
  gebruikte koffiesoort kan het filtersysteem sneller verstopt raken.

  ~ De kap op de verbinding voor de centrale uitlaat is ingevet met
  siliconenvet. Let op dat u niets morst op uw kleren wanneer u reservoirs of andere onderdelen uit de binnenruimte van het toestel
  neemt of terugplaatst.

  16 • Page 17

  Opmerkingen omtrent uw veiligheid
  Voor toestellen met roestvrijstalen oppervlakken geldt:

  ~ Kleef geen herkleefbare notes (post-its), doorzichtige plakband,
  ondoorzichtige plakband of andere kleefmiddelen op de roestvrijstalen oppervlakken. De coating van de roestvrijstalen oppervlakken
  zou beschadigd raken door het kleefmiddel en haar beschermende
  werking tegen vuil verliezen.

  ~ De coating van de roestvrijstalen oppervlakken is gevoelig voor
  krassen. Zelfs magneten kunnen krassen veroorzaken.

  17 • Page 18

  Bedienen
  Opmerkingen omtrent het touch-display
  U bedient de koffiezetautomaat door het touch-display met uw vingertoppen aan
  te raken.
  Het is een capacitief aanraakscherm. Dat betekent dat er een lichte elektrische lading op staat. Doordat het menselijk lichaam elektriciteit geleidt, vloeit er spanning
  weg wanneer uw vinger het touch-display aanraakt. Zo wordt de aanraking
  gedetecteerd.
  Wanneer uw vingers koud zijn, reageert het touch-display mogelijk niet.
  Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen zoals een stylus. Het oppervlak
  van het touch-display zou beschadigd kunnen raken.
  Bovendien reageert het touch-display niet op aanraking met voorwerpen.
  Zorg ervoor dat er geen water achter het touch-display terechtkomt.

  Het scherm
  Het scherm bestaat uit drie delen:

  Op de bovenste balk kunt u zien waar in het menu u zich bevindt. Door te tikken
  op de naam van het gewenste menu, roept u het desbetreffende menu op. U gaat
  naar het bovenliggende menuniveau door te tikken op "...". De tijd (het uur) wordt
  rechts weergegeven.
  In het midden bevindt zich het bedieningsveld, waar het geopende menu en de
  menupunten worden weergegeven. Met de pijltoetsen V en W kunt u naar rechts
  of links bladeren (scrollen) en verschillende bedieningshandelingen kiezen.
  Via de onderste balk kunt u naar de weergegeven menu's gaan door de desbetreffende grijze velden aan te raken.

  18 • Page 19

  Bedienen
  Het aantal vierkantjes in het midden geeft aan hoeveel pagina's er beschikbaar
  zijn in het geopende menu.

  Bedieningshandelingen
  Bij het aanraken van een beschikbare keuze wordt het desbetreffende veld
  oranje.
  Keuze maken of menu oproepen
  ^ Tik met uw vinger 1 keer op het gewenste veld.
  Bladeren (scrollen)
  ^ Veeg met uw vinger over het display zoals op een smartphone: leg uw vinger
  op het touch-display en maak een veegbeweging in de gewenste richting.
  U kunt naar links of rechts bladeren. Bij sommige menupunten kunt u ook omhoog
  of omlaag bladeren.
  ^ Tik met uw vinger op de pijltoets V of W om naar links of naar rechts te bladeren.
  Menuniveau verlaten (sensortoets #)
  Raak de sensortoets # aan om naar het vorige scherm te gaan. Alle instellingen
  die u hebt ingevoerd of ingesteld en niet met "OK" hebt bevestigd, worden niet opgeslagen.
  Raak de sensortoets # 3 keer na elkaar aan om naar het drankmenu te gaan. In
  het menu "Profielen" keert u met de sensortoets "Terug" # stapsgewijs terug naar
  uw vertrekpunt.
  Getallen invoeren via het cijferblok z
  U kunt getallen invoeren via de draaiwielen (veeg over de wielen en stop bij het
  gewenste cijfer) of via het cijferblok (tik op de gewenste cijfers).
  Wacht totdat de draaiwielen weer grijs zijn. Pas dan is de gewijzigde instelling
  opgeslagen.
  ^ Tik op z.

  19 • Page 20

  Bedienen
  Het cijferblok wordt geopend.

  ^ Tik op de gewenste cijfers.
  Zodra u een geldige waarde hebt ingevoerd, wordt het veld "OK" groen.
  ^ Tik op "OK".
  Letters invoeren
  Namen van profielen of eigen dranken voert u in via een toetsenbord. Kies korte
  en duidelijke namen.

  ^ Tik op de gewenste letters of tekens.
  ^ Tik op "Opslaan".

  20 • Page 21

  Bedienen
  Naast de tekst en de dranksymbolen verschijnen mogelijk ook de volgende symbolen:
  P P P P G G GM

  Instellingen zoals de lichtsterkte van het display of het volume van de geluidssignalen en het toetsgeluid worden via
  een balk met segmenten ingesteld.

  :

  Geeft informatie en opmerkingen omtrent de bediening aan.
  Bevestig de meldingen met "OK".

  0

  De vergrendeling is geactiveerd (zie "Instellingen –
  Koffiezetautomaat vergrendelen (Vergrendeling 0)"). De bediening is vergrendeld.

  +

  De timer "Inschakelen om" is geactiveerd (zie "Instellingen –
  Timer").
  23.59 uur op voorhand verschijnt het symbool samen met
  de gewenste inschakeltijd op het display, op voorwaarde
  dat voor de weergave van de tijd (het uur) "Aan" of
  "Nachtuitschakeling" werd gekozen.

  8

  Wordt weergegeven tijdens "Melkleiding reinigen".
  (U vindt het symbool ook op het waterreservoir: vul het waterreservoir tot aan deze markering met water.)

  F

  Wordt weergegeven tijdens "Toestel ontkalken".
  (U vindt het symbool ook op het waterreservoir: vul het waterreservoir tot aan deze markering met water.)

  21 • Page 22

  Eerste ingebruikname
  Taal instellen
  Voordat u de koffiezetautomaat in
  gebruik neemt, moet u de gebruiksaanwijzing aandachtig lezen, zodat
  u zich vertrouwd maakt met het toestel en hoe u het bedient.

  Vóór het eerste gebruik

  ^ Tik op de gewenste taal en tik vervolgens op "OK".
  ^ Tik op het gewenste land en tik vervolgens op "OK".
  De instelling wordt opgeslagen.

  ^ Plaats de koffiezetautomaat en sluit
  deze aan op het elektriciteitsnet (zie
  "Elektrische aansluiting" en "Inbouw").

  Datum instellen

  ^ Verwijder eventuele beschermfolies.

  ^ Herhaal dat voor "Maand" en "Jaar"
  totdat de actuele datum ingesteld is.

  Reinig het toestel grondig (zie "Reiniging en onderhoud") voordat u water of koffiebonen doet in de
  koffiezetautomaat.

  Het toestel voor het eerst
  inschakelen
  Wanneer u de koffiezetautomaat voor
  het eerst inschakelt, wordt een
  welkomstmelding weergegeven. Vervolgens wordt u gevraagd de volgende instellingen in te stellen:
  – Taal
  – Datum
  – Tijd
  – Weergave (weergave uur)
  ^ Raak de aan-uittoetsK aan.
  Op het display wordt kort de melding
  "Miele - Willkommen" weergegeven.

  22

  ^ Veeg met uw vinger over het veld
  "Dag" op het display totdat het getal
  voor de actuele dag verschijnt.

  ^ Tik op "OK".
  De instelling wordt opgeslagen.
  Tijd instellen
  ^ Veeg met uw vinger over het veld
  "Uren" op het display totdat het getal
  voor het actuele uur verschijnt.
  ^ Herhaal dat voor "Minuten" totdat de
  minuten van de actuele tijd ingesteld
  zijn.
  ^ Tik op "OK".
  De instelling wordt opgeslagen. • Page 23

  Eerste ingebruikname
  Weergave

  Waterhardheid

  U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  De waterhardheid geeft aan hoeveel
  kalk het water bevat. Hoe meer kalk er
  in het water zit, hoe harder het water is.
  En hoe harder het water, hoe vaker de
  koffiezetautomaat moet worden ontkalkt.

  – Aan: De datum en de tijd worden altijd weergegeven wanneer het toestel
  wordt uitgeschakeld.
  – Uit: Het display is donker wanneer
  het toestel uitgeschakeld is.
  – Nachtuitschakeling: De datum en
  de tijd worden van 5.00 tot 23.00 uur
  weergegeven.
  ^ Tik op de gewenste soort weergave
  en tik vervolgens op "OK".
  Afhankelijk van de mogelijkheid die u
  kiest, verbruikt de koffiezetautomaat
  meer energie. Op het display verschijnt een melding die u dat meldt.
  Vervolgens verschijnt op het display de
  melding "Eerste ingebruikname
  succesvol afgerond".
  Op het display verschijnt "Vul het waterreservoir en plaats het terug".
  ^ Vul het waterreservoir met vers, koud
  drinkwater.
  Tip: Volg de verdere stappen in deze
  gebruiksaanwijzing om de instellingen
  van uw toestel aan te passen aan uw
  wensen en u vertrouwd te maken met
  uw toestel.

  De koffiezetautomaat meet de gebruikte hoeveelheid water en stoom. Afhankelijk van de ingestelde waterhardheid kunt u meer of minder dranken bereiden voordat het toestel moet worden
  ontkalkt.
  Stel de plaatselijke waterhardheid in op
  de koffiezetautomaat. Zo zorgt u ervoor
  dat het toestel perfect zal werken en
  niet beschadigd zal raken. Ook zorgt
  dit ervoor dat u op het juiste tijdstip op
  het display wordt gevraagd om het ontkalkingsproces te starten.
  U kunt vier standen instellen:
  Waterhardheid

  Hardheids- Waarde
  graad van
  (hardheidshet waterbe- graad)
  drijf

  0 - 8,4 °dH
  (0 - 1,5 mmol/l)

  Zacht

  Zacht 1

  8,4 - 14 °dH
  (1,5 - 2,5 mmol/l)

  Gemiddeld

  Gemiddeld 2

  14 - 21 °dH
  (2,5 - 3,7 mmol/l)

  Hard

  Hard 3

  Meer dan 21 °dH
  (meer dan 3,7
  mmol/l)

  Hard

  Zeer hard 4

  23 • Page 24

  Eerste ingebruikname
  Waterhardheid bepalen
  U kunt de plaatselijke waterhardheid
  zelf meten met behulp van het meegeleverde teststrookje. Of u kunt bij uw
  waterbedrijf de hardheid van uw water
  opvragen.

  ^ Plaats het teststrookje ca. 1 seconde
  in het water. Schud het water van het
  teststrookje. Na ca. 1 minuut kunt u
  het resultaat aflezen.
  Aan de hand hiervan kunt u de waterhardheid op de koffiezetautomaat instellen.
  Waterhardheid instellen
  ^ Tik op "Instellingen" %.
  ^ Veeg met uw vinger over het display
  totdat "Waterhardheid" verschijnt en
  tik erop.
  ^ Tik op de gewenste stand voor de
  waterhardheid en tik vervolgens op
  "OK".
  De instelling wordt opgeslagen.

  24 • Page 25

  Waterreservoir vullen
  Wanneer de koffiezetautomaat via een
  vaste wateraansluiting op uw huishoudelijke aftakking op het drinkwaternet
  aangesloten is, wordt het waterreservoir
  automatisch gevuld zodra het toestel
  wordt ingeschakeld.
  Het toevoerhulpmiddel op het deksel
  van het waterreservoir zorgt ervoor dat
  het water vlot in het waterreservoir
  loopt.
  U kunt het waterreservoir uiteraard ook
  handmatig vullen wanneer de
  koffiezetautomaat zonder vaste wateraansluiting wordt gebruikt (gebruik zonder een vaste wateraansluiting).

  ^ Open de toesteldeur.

  ,Gevaar voor infectie door kiemen.
  Ververs het water dagelijks om
  kiemvorming te voorkomen.
  Wanneer u de koffiezetautomaat
  zonder een vaste wateraansluiting
  gebruikt:
  Vul het waterreservoir alleen met
  vers, koud drinkwater.
  Heet of warm water of andere vloeistoffen kunnen de koffiezetautomaat
  beschadigen.
  Vul het waterreservoir niet met mineraalwater. Dat zou de
  koffiezetautomaat sterk verkalken en
  beschadigen.

  ^ Trek het waterreservoir naar voren
  toe uit.
  ^ Neem het deksel af en vul het waterreservoir tot aan de markering "max."
  met koud vers drinkwater.
  ^ Schuif het waterreservoir in het toestel. Zorg ervoor dat het vastklikt.
  Wanneer het waterreservoir wat uitsteekt of hoger zit, controleert u of de
  plaats waar het waterreservoir in het
  toestel wordt geplaatst vuil is. Het
  uitlaatventiel kan daardoor beginnen
  te lekken. Reinig indien nodig de
  plaats waar het waterreservoir in het
  toestel wordt geplaatst.
  25 • Page 26

  Bonenreservoir vullen met koffiebonen
  U kunt koffie of espresso bereiden met
  gebrande koffiebonen. De
  koffiezetautomaat maalt koffiebonen telkens als u een portie bereidt. Daarvoor
  moet het bonenreservoir gevuld zijn
  met koffiebonen.
  Ook kunt u koffie of espresso bereiden
  met reeds gemalen koffie
  (poederkoffie) (zie "Koffie of espresso
  met reeds gemalen koffie bereiden").
  Opgelet! Gevaar voor beschadiging
  van de koffiemolen!
  Vul het bonenreservoir alleen met
  gebrande koffiebonnen voor espresso of koffie.
  Vul het bonenreservoir niet met
  reeds gemalen koffie.

  Opgelet! Suiker beschadigt de
  koffiezetautomaat!
  Vul het bonenreservoir niet met koffiebonen die zijn voorbehandeld met
  suiker, karamel e.d. en giet ook
  geen vloeistoffen met suiker in het
  bonenreservoir.

  26

  ^ Trek het bonenreservoir uit.
  ^ Schuif het deksel naar achteren en
  vul het bonenreservoir met de koffiebonen.
  ^ Schuif het deksel weer helemaal naar
  voren.
  ^ Schuif het bonenreservoir volledig in
  de koffiezetautomaat. Sluit de toesteldeur. • Page 27

  Koffiezetautomaat in- en uitschakelen
  Inschakelen

  Uitschakelen

  Wanneer u het toestel inschakelt, warmt
  de koffiezetautomaat op en worden de
  leidingen gespoeld. Hierdoor worden
  de leidingen gereinigd en verwarmd
  voor de drankbereiding.

  ^ Raak de aan-uittoets K aan.

  Als de koffiezetautomaat nog een
  bedrijfstemperatuur van meer dan
  60 °C heeft, wordt het spoelen niet
  gestart.
  ^ Raak de aan-uittoets K aan.

  Wanneer een koffiedrank is bereid,
  spoelt de koffiezetautomaat de
  koffieleidingen voordat deze wordt uitgeschakeld.

  Bij langdurige afwezigheid
  Als u de koffiezetautomaat gedurende
  lange tijd niet gebruikt, gaat u als volgt
  te werk:

  Tip: Wanneer u niet wilt dat het
  spoelwater in de opvangschaal terechtkomt, plaatst u voorafgaand aan de
  eerste drankbereiding een geschikte
  recipiënt (bijv. de kleine
  onderhoudsrecipiënt) onder de centrale
  uitlaat.
  Op het display verschijnt eerst de melding "Opwarmfase". Na het opwarmen
  spoelt het toestel de leidingen. Er loopt
  warm water uit de centrale uitlaat.
  U kunt nu dranken bereiden.

  ^ Giet de opvangschaal, het afvalbakje
  en het waterreservoir leeg.
  ^ Reinig alle onderdelen grondig, ook
  het filtersysteem, de verbinding voor
  de centrale uitlaat en de opvangschaal aan de binnenkant van de
  toesteldeur.
  ^ Schakel het toestel uit.
  Wanneer u de toesteldeur lange tijd
  laat openstaan, doet u er goed aan
  de stekker uit het stopcontact te trekken of de desbetreffende zekering in
  uw zekeringkast uit te schakelen om
  energie te besparen.

  27 • Page 28

  Instelling uitloop
  Instelling uitloop in- of uitschakelen
  U kunt de centrale uitlaat niet handmatig in de hoogte verstellen.
  De koffiezetautomaat detecteert automatisch de hoogte van de gebruikte
  kopjes of glazen. Wanneer een drank
  wordt gevraagd, beweegt de centrale
  uitlaat voorafgaand aan de bereiding
  naar de optimale hoogte. De functie
  voor de automatische hoogteverstelling
  van de centrale uitlaat heet "Instelling
  uitloop".
  Zorg ervoor dat er zich geen lepel of
  iets dergelijks in het kopje bevindt.
  De hoogte van het kopje wordt dan
  niet juist gedetecteerd.
  U kunt "Instelling uitloop" uitschakelen.
  Dan blijft de centrale uitlaat op de bovenste positie staan zolang de
  koffiezetautomaat ingeschakeld is.
  Wanneer onderhoudsprogramma's worden uitgevoerd, beweegt de centrale
  uitlaat naar de hoogte van de
  onderhoudsrecipiënt of wordt deze in
  een onderhoudspositie gezet.
  Wanneer de koffiezetautomaat uitgeschakeld is, bevindt de centrale uitlaat
  zich in een middenpositie.

  28

  ^ Tik op "Hoofdmenu" of raak de sensortoets # aan.
  ^ Tik op "Instellingen"%.
  ^ Veeg met uw vinger over het display
  totdat "Instelling uitloop" verschijnt en
  tik erop.
  ^ Tik op de gewenste instelling om "Instelling uitloop" in of te schakelen.
  ^ Tik op "OK".
  De instelling wordt opgeslagen. • Page 29

  Dranken bereiden
  Espresso, koffie of Caffè
  Lungo bereiden
  U bevindt zich in het drankmenu.

  Twee porties bereiden
  U kunt ook twee porties espresso, koffie
  of Caffè Lungo in één keer bereiden.
  Deze twee porties kunt u in één kopje
  laten lopen of in twee kopjes.
  U bevindt zich in het drankmenu.
  Om twee kopjes in één keer te bereiden, gaat u als volgt te werk:

  ^ Plaats een kopje onder de centrale
  uitlaat.
  ^ Tik op Espresso ., Koffie / of Caffè
  Lungo /.
  De gewenste koffiedrank loopt uit de
  centrale uitlaat in het kopje.
  Giet de koffiedranken van de eerste
  twee bereidingen weg, zodat u zeker
  bent dat alle koffieresten van de controle in de fabriek verwijderd zijn uit
  het filtersysteem.

  ^ Plaats onder elk dranktuitje van de
  centrale uitlaat een kopje.
  ^ Tik op het dubbele symbool voor de
  gewenste drank.
  De bereiding wordt gestart en uit de
  centrale uitlaat lopen twee porties van
  de gewenste koffiedrank.

  29 • Page 30

  Dranken bereiden
  Bereiding afbreken
  Om de bereiding af te breken,
  ^ tikt u op "Stop"
  of
  ^ tikt u op "Afbreken".

  Meerdere kopjes koffie direct
  na elkaar bereiden (Koffiekan
  ²)
  Met de functie "Koffiekan" kunt u automatisch meerdere kopjes koffie na elkaar bereiden (max. 1 l). Zo kunt u bijv.
  een koffiekan vullen. Hiermee kunt u tot
  8 kopjes in één keer bereiden.
  ^ Plaats een recipiënt die voldoende
  groot is, onder de centrale uitlaat.
  ^ Veeg met uw vinger over het display
  totdat "Koffiekan" ² verschijnt en tik
  erop.
  ^ Tik op het gewenste aantal kopjes (3
  tot 8).
  ^ Volg de instructies op het display.
  Elke portie koffie wordt afzonderlijk gemalen, gezet en uitgeschonken. Het
  display geeft de voortgang van het proces weer.
  U kunt het proces op elk moment afbreken. Daartoe
  ^ tikt u op "Afbreken" of "Stop".
  U kunt de functie "Koffiekan" 2 keer
  na elkaar gebruiken. Daarna moet de
  koffiezetautomaat 1 uur afkoelen. Die
  afkoelingstijd is nodig om schade
  aan het toestel te voorkomen.
  30

  Koffiedranken met reeds
  gemalen koffie bereiden
  Voor espresso of koffie met reeds gemalen koffiebonen vult u de
  koffietrechter met één portie reeds gemalen koffie.
  Zo kunt u bijv. cafeïnevrije koffie bereiden terwijl het bonenreservoir gevuld is
  met koffiebonen van koffie met cafeïne.
  Wanneer u de koffietrechter met gemalen koffie vult, wordt dit automatisch
  gedetecteerd door de
  koffiezetautomaat.
  U kunt met reeds gemalen koffie altijd
  slechts één portie koffie of espresso
  bereiden. • Page 31

  Dranken bereiden
  Vullen met reeds gemalen koffie
  Gebruik de bijgeleverde koffielepel om
  juist te doseren.
  Doe niet meer dan één afgestreken
  koffielepel gemalen koffie in de
  koffietrechter. Als u te veel gemalen
  koffie in de koffietrechter doet, kan
  deze niet worden geperst.

  De koffiezetautomaat gebruikt alle
  gemalen koffie in de koffietrechter
  voor de eerstvolgende
  koffiebereiding.
  ^ Open de toesteldeur.

  Koffiedranken met reeds gemalen
  koffie bereiden
  Ga als volgt te werk als u een
  koffiedrank met reeds gemalen koffie
  wilt bereiden:
  ^ Tik op "Ja".
  U kunt nu kiezen welke koffiedrank u
  met de reeds gemalen koffie wilt bereiden.
  ^ Plaats een kopje onder de centrale
  uitlaat.
  ^ Tik op de gewenste drank.
  De gewenste koffiedrank wordt bereid.
  Ga als volgt te werk als u géén
  koffiedrank met reeds gemalen koffie
  wilt bereiden:
  ^ Tik op "Nee".
  De gemalen koffie wordt afgevoerd
  naar het afvalbakje.
  Als u niet binnen de ca. 15 seconden
  een dranktoets aanraakt, wordt de
  gemalen koffie afgevoerd naar het afvalbakje.

  ^ Trek de afdekking voor de
  koffierechter volledig uit. Open het
  deksel van de koffietrechter.
  ^ Doe één afgestreken koffielepel met
  gemalen koffie in de koffietrechter.
  ^ Sluit de koffietrechter en schuif de afdekking van de koffietrechter in het
  toestel. Sluit de toesteldeur.
  Op het display verschijnt "Gemalen koffie bereiden?".

  31 • Page 32

  Dranken bereiden
  Dranken met melk
  Gebruik alleen gepasteuriseerde
  melk om kiemvorming in het toestel
  te voorkomen.
  U kunt verschillende koffiespecialiteiten
  met melk bereiden. Ook kunt u warme
  melk en melkschuim bereiden.
  De volgende koffiespecialiteiten zijn
  mogelijk:
  Cappuccino H bestaat uit ongeveer
  twee derde melkschuim en één derde
  espresso.
  Latte Macchiato k bestaat uit één derde warme melk, één derde melkschuim
  en één derde espresso.
  Caffè Latte ± bestaat uit warme melk
  en koffie.
  Opmerkingen omtrent het
  melkreservoir
  De melk wordt niet gekoeld in het
  melkreservoir. Plaats daarom het
  melkreservoir in de koelkast wanneer
  u gedurende lange tijd geen melk
  bereidt. Alleen met koude melk
  (koeler dan 13 °C) kan goed melkschuim worden bereid.

  a Deksel
  b Sensorstaafje
  c Aanzuigbuisje voor het opzuigen van
  melk
  d Glazen reservoir
  ^ Vul het melkreservoir tot max. 2 cm
  onder de rand met melk. Sluit het
  melkreservoir met het deksel.
  Zorg ervoor dat de opening en de
  hals schoon blijven (zowel tijdens
  het vullen als tijdens het transporteren van het reservoir). Vuil kan leiden tot storingen in de werking van
  het toestel.

  Gebruik alleen melk zonder
  toevoegingen. Toevoegingen met
  veel suiker verstoppen de onderdelen waar melk doorloopt of die in
  contact komen met melk.
  ^ Schuif het melkreservoir van voren af
  in de koffiezetautomaat.
  32 • Page 33

  Dranken bereiden
  Dranken met melk bereiden
  U bevindt zich in het drankmenu.
  ^ Plaats een geschikte recipiënt onder
  de centrale uitlaat.
  ^ Veeg met uw vinger over het display
  totdat de gewenste drank verschijnt
  en tik erop.

  Dranken uit een profiel
  bereiden
  Als u al een eigen profiel hebt ingesteld
  (zie "Profielen"), kunt u dat kiezen voordat u een drank bereidt.
  ^ Tik op "Profielen" {.

  De gewenste drank wordt bereid.

  ^ Veeg met uw vinger over het display
  totdat "Profiel kiezen" verschijnt en tik
  erop.

  Warm water produceren

  ^ Tik op het gewenste profiel.

  ,Opgelet! Gevaar voor verbranding aan de uitlaat voor warm water!
  Het uitlopende water is zeer warm.

  Op het display wordt de naam van het
  profiel weergegeven om aan te geven
  dat een profiel gekozen is.
  U kunt nu uw gewenste drank bereiden.

  Hou er rekening mee dat het geproduceerde water niet warm genoeg is
  voor het bereiden van thee.
  U bevindt zich in het drankmenu.
  ^ Plaats een geschikte recipiënt onder
  de uitlaat voor warm water.
  ^ Veeg met uw vinger over het display
  totdat "Warm water" verschijnt en tik
  erop.
  Het warme water loopt in de recipiënt
  onder de uitlaat voor warm water.

  Na de drankbereiding
  Als u een drank met melk hebt bereid,
  verschijnt na enige tijd "Start het spoelproces" op het display.
  ^ Tik op "OK".
  De melkleiding wordt gespoeld.
  Ook wanneer u de melding niet met
  "OK" bevestigt, spoelt de
  koffiezetautomaat na enige tijd automatisch de melkleiding.

  Ga als volgt te werk om de productie
  van warm water af te breken:
  ^ Tik op "Afbreken" of "Stop".
  De productie van warm water wordt afgebroken door de koffiezetautomaat.

  33 • Page 34

  Koffiebeleving volgens uw wensen
  Om de instellingen van uw
  koffiezetautomaat optimaal aan de gebruikte koffiesoort aan te passen, kunt u

  – de crema donkerbruin is.
  Stel een hogere stand voor de
  maalgraad in, zodat de koffiebonen
  grover zullen worden gemalen.

  – de maalgraad variëren,
  – de koffiehoeveelheid wijzigen,
  – de temperatuur instellen of
  – de optie "Bevochtigen" voor de gemalen koffie inschakelen.

  Maalgraad
  U kunt de werking van de koffiemolen
  van de koffiezetautomaat optimaal aan
  de gebruikte koffiesoort aanpassen
  door de maalgraad in te stellen.

  Hou rekening met de volgende opmerkingen om te vermijden dat de
  koffiemolen beschadigd raakt:
  Wijzig de maalgraad altijd één stand
  per keer.
  Laat opnieuw koffiebonen malen om
  de maalgraad nog een stand te wijzigen.
  ^ Open de toesteldeur.

  Wanneer koffie juist wordt gemalen,
  loopt de koffie of espresso gelijkmatig
  in het kopje en wordt er een fijne crema
  gevormd.
  De ideale crema heeft een
  hazelnootbruine kleur.
  Aan de hand van de volgende kenmerken kunt u bepalen of u de
  maalgraad moet wijzigen.
  De maalgraad is te grof wanneer
  – de espresso of koffie zeer snel in het
  kopje loopt,
  – de crema zeer bleek en niet
  consistent is.
  Stel een lagere stand voor de
  maalgraad in, zodat de koffiebonen fijner zullen worden gemalen.
  De maalgraad is te fijn wanneer
  – de espresso of koffie slechts
  druppelsgewijs in het kopje loopt,
  34

  ^ Schuif de maalgraadhendel in het
  toestel maximaal één stand naar links
  (fijne maling) of één stand naar
  rechts (grove maling).
  ^ Sluit de toesteldeur.
  ^ Bereid een koffiedrank.
  Daarna kunt u de maalgraad weer wijzigen.
  De gewijzigde maalgraad wordt pas
  na de tweede koffiebereiding actief. • Page 35

  Koffiebeleving volgens uw wensen
  Drankparameters wijzigen

  – de espresso of koffie slap smaakt.

  U kunt voor elke koffiedrank een eigen
  instelling voor Koffiehoeveelheid, Bevochtigen en Temperatuur instellen.

  Verhoog de koffiehoeveelheid om meer
  gemalen koffie te laten trekken.

  U bevindt zich in het drankmenu.

  De koffiehoeveelheid is te hoog wanneer

  ^ Tik op "Bewerken" of veeg met uw
  vinger over het display totdat
  "Dranken bewerken" verschijnt en tik
  erop.

  – de espresso of koffie slechts
  druppelsgewijs in het kopje loopt,

  ^ Tik op "Drank wijzigen".

  – de espresso of koffie bitter smaakt.

  ^ Veeg met uw vinger over het display
  totdat de gewenste drank verschijnt
  en tik erop.

  Verlaag de koffiehoeveelheid om minder gemalen koffie te laten trekken.

  ^ Tik op "Drankenparameter".

  ^ Tik in de balk met segmenten op de
  gewenste koffiehoeveelheid en tik
  vervolgens op "OK".

  Nu kunt u

  – de crema donkerbruin is.

  ^ Tik op "Koffiehoeveelheid".

  – de koffiehoeveelheid wijzigen,
  – de temperatuur instellen en

  Temperatuur

  – de optie "Bevochtigen" inschakelen.

  De ideale temperatuur is afhankelijk
  – van de gebruikte koffiesoort,

  Koffiehoeveelheid
  De koffiezetautomaat kan 6-14 g koffie
  per kopje malen en laten trekken. Hoe
  meer gemalen koffie de
  koffiezetautomaat laat trekken, hoe
  sterker de koffie of espresso.
  Aan de hand van de volgende kenmerken kunt u bepalen of u de koffiehoeveelheid moet wijzigen:
  De koffiehoeveelheid is te laag wanneer
  – de espresso of koffie zeer snel in het
  kopje loopt,
  – de crema zeer bleek en niet
  consistent is,

  – van het feit of er espresso of koffie
  wordt bereid en
  – van de plaatselijke luchtdruk.
  Als u bijv. in de bergen woont en de
  koffiezetautomaat wordt gebruikt op
  een hoogte van meer dan 2000 meter
  boven zeeniveau, moet een lagere temperatuur worden ingesteld. Door de lagere luchtdruk begint water immers te
  koken bij lagere temperaturen.
  Er zijn 5 temperaturen.
  Tip: Niet elke koffie verdraagt hoge
  temperaturen. Sommige koffiesoorten
  zijn daar gevoelig voor. Het resultaat is
  dan dat de vorming van de crema en
  de smaak worden beïnvloed.
  35 • Page 36

  Koffiebeleving volgens uw wensen
  ^ Veeg met uw vinger over het veld
  "Temperatuur" op het display totdat
  de gewenste instelling verschijnt.
  ^ Tik op "OK".
  De instelling wordt opgeslagen.

  De gemalen koffie bevochtigen
  Als de functie "Bevochtigen" ingeschakeld is, wordt de koffie na het malen
  eerst met een kleine hoeveelheid heet
  water bevochtigd. Na korte tijd wordt
  de resterende hoeveelheid water door
  de bevochtigde gemalen koffie geperst. Daardoor ontstaat er een nog beter aroma.
  U kunt een korte bevochtiging of een
  lange bevochtiging instellen of u kunt u
  de functie "Bevochtigen" uitschakelen.
  In de fabriek is "Bevochtigen" uitgeschakeld.
  ^ Veeg met uw vinger over het veld
  "Bevochtigen" op het display totdat
  de gewenste instelling verschijnt.
  ^ Tik op "OK".
  De instelling wordt opgeslagen.

  36 • Page 37

  Drankhoeveelheid aanpassen
  De smaak van koffiedranken hangt
  niet alleen van de koffiesoort af, maar
  ook van de waterhoeveelheid.
  U kunt de waterhoeveelheid voor alle
  koffiedranken en voor warm water aanpassen aan de grootte van uw kopjes
  en afstemmen op de gebruikte koffiesoort.

  Drankhoeveelheid aanpassen

  Voor koffiespecialiteiten met melk kunt
  u niet alleen de espresso- of koffiehoeveelheid maar ook de melk- en
  melkschuimhoeveelheid aanpassen
  aan uw wensen. Bovendien kunt u de
  portiegroottes voor warme melk en voor
  melkschuim opslaan.

  ^ Veeg met uw vinger over het display
  totdat de gewenste drank verschijnt
  en tik erop.

  Voor elke drank is een maximaal mogelijke hoeveelheid programmeerbaar.
  Zodra deze bereikt is, stopt de bereiding. Dan wordt voor deze drank de
  maximaal mogelijke hoeveelheid opgeslagen.

  ^ Zodra het kopje volgens u voldoende
  is gevuld, tikt u op "Opslaan".

  De gewijzigde drankhoeveelheid
  wordt altijd opgeslagen in het huidige
  profiel. De naam van het huidige profiel wordt in de linkerbovenhoek van
  het display weergegeven.

  U bevindt zich in het drankmenu.
  ^ Plaats het gewenste kopje onder de
  centrale uitlaat.
  ^ Tik op "Bewerken".
  ^ Tik op "Drank wijzigen".

  ^ Tik op "Drankhoeveelheid wijzigen".
  De gewenste drank wordt bereid en op
  het display verschijnt "Opslaan".

  Wanneer u de drankhoeveelheid voor
  cappuccino, Latte Macchiato of Caffè
  Latte wilt wijzigen, worden op het display de bestanddelen van de drank
  weergegeven.
  Cappuccino: Melkschuim, Espresso
  Latte Macchiato: Warme melk, Melkschuim, Espresso
  Caffè Latte: Warme melk, Espresso

  Wanneer het waterreservoir tijdens
  de bereiding plots leeg is, wordt de
  programmering van de hoeveelheid
  automatisch afgebroken door de
  koffiezetautomaat. De
  drankhoeveelheid wordt dan niet opgeslagen.

  ^ Tik op de bestanddelen waarvoor u
  de hoeveelheid wilt aanpassen.
  Het vinkje 9 geeft aan welke bestanddelen gekozen zijn.
  ^ Tik op "OK".

  37 • Page 38

  Drankhoeveelheid aanpassen
  De koffiezetautomaat begint met de bereiding. U kunt nu voor elk gekozen bestanddeel de hoeveelheid opslaan zodra op het display "Opslaan" verschijnt.
  ^ Zodra het kopje volgens u voldoende
  is gevuld met het desbetreffende bestanddeel, tikt u op "Opslaan".
  ^ Sla voor de gekozen bestanddelen
  de gewenste hoeveelheid op.
  Voortaan wordt voor deze drank de geprogrammeerde samenstelling en
  drankhoeveelheid bereid.

  38 • Page 39

  Bereiding herstellen
  U kunt de drankhoeveelheden en de
  parameters voor alle dranken herstellen
  om ze weer op de fabrieksinstellingen
  te zetten.
  U bevindt zich in het drankmenu.
  ^ Tik op "Bewerken".
  ^ Tik op "Bereiding herstellen".
  Op het display verschijnt de melding
  "Alle dranken weer op de fabrieksinstellingen zetten?".
  ^ Tik op "Ja".

  39 • Page 40

  Profielen instellen
  Als u het toestel samen met anderen
  gebruikt die allen een eigen smaak en
  eigen voorkeuren hebben, kunt u individuele profielen instellen. U kunt voor elk
  profiel de drankhoeveelheid voor elke
  koffiedrank aan de eigen wensen aanpassen (zie "Drankhoeveelheid aanpassen").
  De naam van het huidige profiel
  wordt in de linkerbovenhoek van het
  display weergegeven.

  Profielen oproepen
  ^ Tik in het hoofdmenu op "Profielen" {
  of op het veld "Profielen" in het
  drankmenu.
  ^ U kunt nu een profiel samenstellen.
  Als u al een profiel hebt ingesteld bovenop het Miele-standaardprofiel, beschikt u ook over de volgende mogelijkheden:
  – Profiel kiezen uit de profielen die al
  zijn ingesteld in het toestel.
  – Naam wijzigen wanneer u de naam
  van een profiel wilt wijzigen.
  – Profiel wissen wanneer u een profiel
  wilt wissen.

  40

  – Profiel vervangen om in te stellen of
  de koffiezetautomaat na elke drankbereiding automatisch moet
  terugschakelen naar het
  Miele-standaardprofiel of bij het
  laatst gekozen profiel moet blijven.

  Profiel samenstellen
  ^ Tik op "Profiel samenstellen".
  Op het display wordt de editor geopend.
  ^ Voer de gewenste naam in en tik op
  "OK".

  Profiel kiezen
  ^ Tik op het gewenste profiel.
  De naam van het huidige profiel wordt
  in de linkerbovenhoek van het display
  weergegeven.

  Naam wijzigen
  ^ Tik op "Bewerken".
  ^ Tik op "Naam wijzigen".
  ^ Tik op het gewenste profiel en tik vervolgens op "OK".
  ^ Voer de gewenste naam in en tik vervolgens op "OK". • Page 41

  Profielen instellen
  Profiel wissen
  ^ Tik op "Bewerken".
  ^ Tik op "Profiel wissen".
  ^ Tik op het gewenste profiel en tik vervolgens op "OK".

  Profiel vervangen
  U kunt instellen dat de
  koffiezetautomaat na elke drankbereiding automatisch terugschakelt naar
  het Miele-standaardprofiel of dat deze
  bij het laatst gekozen profiel moet blijven.
  ^ Tik op "Bewerken".
  ^ Tik op "Profiel vervangen".
  U beschikt nu over de volgende mogelijkheden:
  Handmatig
  Het gekozen profiel blijft actief totdat u
  handmatig een ander profiel kiest.
  Na de bereiding
  Na elke drankbereiding schakelt het
  toestel automatisch terug naar het
  Miele-standaardprofiel.
  Bij het inschakelen
  Telkens als het toestel wordt ingeschakeld, kiest het automatisch het
  Miele-standaardprofiel, ongeacht welk
  profiel gekozen was voorafgaand aan
  de laatste uitschakeling.
  ^ Tik op de gewenste optie en tik vervolgens op "OK".

  41 • Page 42

  Dranken voor profielen bewerken
  U kunt voor elk profiel eigen dranken
  samenstellen en voor die dranken de
  drankhoeveelheid en de
  drankparameters (bijv. de koffiehoeveelheid en de temperatuur) aan de eigen wensen aanpassen.
  Bovendien kunt u de naam van dranken
  wijzigen en dranken die u niet wilt, wissen uit uw profiel. Een profiel kan maximaal 9 dranken bevatten.
  ^ Tik in het hoofdmenu op "Profielen" {
  of op het veld "Profiel" in het
  drankmenu.
  ^ Kies het gewenste profiel.
  De naam van het huidige profiel wordt
  in de linkerbovenhoek van het display
  weergegeven.

  Drank samenstellen
  U kunt op basis van de aanwezige
  dranken nieuwe dranken samenstellen.
  Een profiel kan maximaal 9 dranken bevatten.

  De bereiding wordt gestart. U kunt de
  hoeveelheid van de afzonderlijke bestanddelen naar wens opslaan.
  ^ Voer een naam in voor de nieuwe
  drank die u hebt samengesteld
  (maximaal 8 tekens) en tik vervolgens
  op "Opslaan".
  De nieuwe drank die u hebt samengesteld verschijnt in het profiel.

  Drank wijzigen:
  drankhoeveelheid,
  drankparameters en naam
  wijzigen
  ^ Tik op "Bewerken".
  ^ Tik op "Drank wijzigen".
  ^ Veeg met uw vinger over het display
  totdat de gewenste drank verschijnt
  en tik erop.
  Nu kunt u zoals beschreven de
  drankhoeveelheid aanpassen of de parameters of de naam wijzigen.

  De optie "Drank samenstellen" wordt alleen weergegeven wanneer het profiel
  minder dan 9 dranken bevat.

  ^ Tik op "Bewerken".

  ^ Tik op "Bewerken".

  ^ Tik op "Drank wissen".

  ^ Tik op "Drank samenstellen".

  ^ Veeg met uw vinger over het display
  totdat de gewenste drank verschijnt
  en tik erop.

  Kies nu uit de standaarddranken:
  ^ Veeg met uw vinger over het display
  totdat de gewenste drank verschijnt
  en tik erop.
  ^ Wijzig de drankparameters en de
  drankhoeveelheid voor de desbetreffende drank naar wens (zie
  "Koffiebeleving volgens uw wensen"
  en "Drankhoeveelheid aanpassen").
  42

  Drank wissen

  ^ Tik op "OK". • Page 43

  Instellingen
  In het menu "Instellingen" kunt u de
  koffiezetautomaat aan uw eigen
  wensen aanpassen.

  Menu "Instellingen" oproepen

  Instellingen wijzigen en
  opslaan
  ^ Tik op "Hoofdmenu" of raak de sensortoets # aan.

  U bevindt zich in het drankmenu.

  ^ Tik op "Instellingen" % .

  ^ Tik op "Hoofdmenu" of raak de sensortoets # aan.

  ^ Veeg met uw vinger over het display
  totdat de gewenste instelling verschijnt en tik erop.

  ^ Tik op "Instellingen" % .
  Nu kunt u de instellingen controleren of
  wijzigen.
  Door # aan te raken, keert u terug
  naar het bovenliggende menuniveau.

  ^ Veeg met uw vinger over het display
  totdat de gewenste optie verschijnt
  en tik erop.
  De instelling wordt opgeslagen.

  Het gekleurde kader geeft aan wat de
  huidige instellingen zijn.

  43 • Page 44

  Instellingen
  Overzicht van de mogelijke instellingen
  De fabrieksinstelling voor het desbetreffende menupunt is vet weergegeven.
  Menupunt

  Mogelijke instellingen

  Taal

  Deutsch, andere talen
  Land

  Tijd

  Weergave
  Uit / Aan / Nachtuitschakeling
  Type klok
  Analoog /Digitaal
  Tijdsformaat
  12 uur / 24 uur
  Instellen

  Datum

  Instellen

  Timer

  Timer 1
  Instellen
  Inschakelen om / Uitschakelen na (1:00) / Uitschakelen om
  Weekdagtoewijzing
  Maandag / Dinsdag / Woensdag / Donderdag / Vrijdag / Zaterdag /
  Zondag / Overnemen
  Activeren
  Inschakelen om (Ja / Nee) / Uitschakelen om (Ja / Nee)
  Timer 2
  Instellen
  Inschakelen om / Uitschakelen om
  Weekdagtoewijzing
  Maandag / Dinsdag / Woensdag / Donderdag / Vrijdag / Zaterdag /
  Zondag / Overnemen
  Activeren
  Inschakelen om (Ja / Nee) / Uitschakelen om (Ja / Nee)

  Ecomodus

  Ecomodus (Aan / Uit)

  Verlichting

  Lichtsterkte
  Uitschakelen na

  Info

  Drankbereidingen
  Totaal bereidingen / Espresso / Koffie / Caffè Lungo / Cappuccino /
  Latte Macchiato / Caffè Latte / Melkschuim / Warme melk / Warm water
  Aantal bereidingen tot
  ontkalken / ontvetten van het filtersysteem

  Vergrendeling

  Aan / Uit

  Waterhardheid

  Zacht 1
  Gemiddeld 2
  Hard 3
  Zeer hard 4

  44 • Page 45

  Instellingen
  Menupunt

  Mogelijke instellingen

  Lichtsterkte

  Instellen

  Volume

  Geluidssignalen
  Toetsgeluid

  Bordenwarmer

  Aan / Uit / Automatisch

  Vaste wateraansluiting

  Aan / Uit

  Instelling uitloop

  Aan / Uit

  Handelaar

  Demo-functie (Aan / Uit)

  Fabrieksinstellingen

  Niet herstellen
  Herstellen

  45 • Page 46

  Instellingen
  Taal

  Type klok

  U kunt uw taal en uw land kiezen voor
  alle teksten op het display.

  U kunt de tijd (het uur)

  Tip: Als u per ongeluk een verkeerde
  taal hebt ingesteld, zoekt u naar het
  symbool F om het menupunt "Taal" terug te vinden.

  Tijd

  analoog of

  U kunt de weergave van het uur, het
  tijdsformaat en de tijd instellen.
  Weergave (weergave uur)
  U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  – Aan: De tijd wordt altijd weergegeven wanneer het toestel wordt uitgeschakeld.

  digitaal weergeven.

  – Uit: De tijd wordt niet weergegeven
  wanneer het toestel wordt uitgeschakeld.

  U hebt de keuze uit:

  – Nachtuitschakeling: De tijd wordt
  alleen overdag weergegeven.
  Afhankelijk van de mogelijkheid die u
  kiest, verbruikt de koffiezetautomaat
  meer energie. Op het display verschijnt een melding die u dat meldt.

  Tijdsformaat

  – weergave in het 24-uurs-formaat
  (24 uur)
  – weergave in het 12-uurs-formaat
  (12 uur)
  Instellen
  Hiermee stelt u de uren en minuten in.

  Datum
  Hiermee stelt u de dag, de maand en
  het jaar in.

  46 • Page 47

  Instellingen
  Timer
  Er zijn twee timers beschikbaar. Deze
  bieden de volgende timerfuncties:
  De koffiezetautomaat
  – wordt op een bepaald tijdstip ingeschakeld, bijv. 's morgens voor het
  ontbijt ("Inschakelen om"),
  – wordt op een bepaald tijdstip uitgeschakeld ("Uitschakelen om"),
  – wordt na een bepaalde tijd waarin
  niet op een toets is gedrukt of geen
  drank is bereid uitgeschakeld ("Uitschakelen na"; alleen mogelijk met timer 1).
  Bovendien kunt u de timerfuncties toewijzen aan bepaalde weekdagen.
  Voor "Inschakelen om" en "Uitschakelen om" moet de timer geactiveerd
  zijn en aan minstens één weekdag
  toegewezen zijn.
  Timer kiezen
  U hebt de keuze uit:
  – Timer 1:
  Inschakelen om, Uitschakelen om,
  Uitschakelen na
  – Timer 2:
  Inschakelen om, Uitschakelen om

  Wanneer de koffiezetautomaat 3 keer
  via de timerfunctie "Inschakelen om" is
  ingeschakeld zonder dat er vervolgens
  een drank is bereid, wordt het toestel
  niet meer automatisch ingeschakeld.
  Dat zorgt ervoor dat de
  koffiezetautomaat bij langdurige afwezigheid zoals vakantie niet dagelijks
  wordt ingeschakeld.
  De geprogrammeerde tijden blijven
  echter opgeslagen en worden na de
  volgende handmatige inschakeling
  weer geactiveerd.
  Uitschakelen om
  De opgeslagen tijden blijven bij langdurige afwezigheid opgeslagen en worden na de volgende handmatige inschakeling weer geactiveerd (zie "Inschakelen om").
  Uitschakelen na
  De timerfunctie "Uitschakelen na" is
  alleen mogelijk met timer 1.
  Wanneer na 30 minuten niet op een
  toets is gedrukt of geen drank is bereid,
  wordt de koffiezetautomaat automatisch
  uitgeschakeld om energie te besparen.
  U kunt deze vooraf ingestelde tijd wijzigen. U kunt een tijd tussen 15 minuten
  en 9 uur kiezen.

  Inschakelen om
  Wanneer de vergrendeling geactiveerd is, wordt de koffiezetautomaat
  niet op het ingestelde tijdstip ingeschakeld.

  47 • Page 48

  Instellingen
  Weekdagen toewijzen
  (Weekdagtoewijzing)
  Kies de gewenste weekdag. De gekozen weekdag wordt gemarkeerd met 9.
  Wanneer alle gewenste weekdagen gemarkeerd zijn:
  ^ Tik op "OK".
  Timer activeren en deactiveren
  Wanneer de timer voor "Inschakelen
  om" geactiveerd is, verschijnt 23.59 uur
  op voorhand het symbool + op het display samen met de gewenste
  inschakeltijd, op voorwaarde dat voor
  de weergave van de tijd (het uur) "Aan"
  of "Nachtuitschakeling" werd gekozen.
  Wanneer de vergrendeling geactiveerd is, kan de timerfunctie "Inschakelen om" niet worden gekozen.
  Kies de gewenste timerfunctie. De gekozen timerfunctie wordt gemarkeerd
  met 9.
  Wanneer alle gewenste timers gemarkeerd zijn:
  ^ Tik op "OK".

  48

  Ecomodus
  De ecomodus is een energiebesparende modus. Pas wanneer een
  koffiedrank of stoom voor warme melk
  en melkschuim wordt gevraagd, warmt
  het stoomsysteem op.
  Wanneer de ecomodus uitgeschakeld
  is, kunt u melkschuim en warme melk
  evenals koffie en espresso direct na elkaar bereiden. Het stoomsysteem blijft
  dan immers opgewarmd. Wel is het zo
  dat het toestel dan aanzienlijk meer
  energie verbruikt.
  De koffiezetautomaat wijst u erop dat
  dit leidt tot een hoger energieverbruik. • Page 49

  Instellingen
  Verlichting

  Info (informatie weergeven)

  U beschikt over de volgende mogelijkheden:

  Via het menupunt "Info" kunt u het aantal bereide porties per drank weergeven.

  – De lichtsterkte van de verlichting instellen voor wanneer het toestel ingeschakeld is.
  – De lichtsterkte van de verlichting instellen voor wanneer het toestel uitgeschakeld is.
  – Instellen wanneer de verlichting moet
  worden uitgeschakeld ("Uitschakelen
  na").
  Stel de lichtsterkte in
  Eerst kiest u:
  – Toestel ingeschakeld
  – Toestel uitgeschakeld
  Uitschakeltijd van de verlichting instellen (Uitschakelen na)
  U kunt instellen hoelang de
  koffiezetautomaat verlicht is na het uitschakelen.
  Wanneer de koffiezetautomaat ingeschakeld is, blijft deze na de laatste
  bedieningshandeling nog 10 minuten
  verlicht. Deze tijd kunt u niet wijzigen.

  Bovendien kunt u zien of nog meer dan
  50 porties kunnen worden bereid tot de
  volgende ontkalking ("Aantal bereidingen tot ontkalken").
  Ga als volgt te werk om terug te keren
  naar het vorige scherm:
  ^ Tik op "OK".

  Koffiezetautomaat
  vergrendelen (Vergrendeling
  0)
  U kunt de koffiezetautomaat vergrendelen tegen ongewenst gebruik. Hiermee kunt u bijvoorbeeld vermijden dat
  kinderen het toestel gebruiken.
  Vergrendeling 0 activeren en deactiveren
  Wanneer de vergrendeling geactiveerd is, is de timerfunctie "Inschakelen om" gedeactiveerd.
  Vergrendeling tijdelijk deactiveren
  Zolang de melding "Ontgrendelen:
  5 sec. ingedrukt houden" wordt weergegeven op het display
  ^ raakt u 5 seconden lang het slotje
  aan.
  Zodra de koffiezetautomaat wordt uitgeschakeld, is het toestel weer vergrendeld.

  49 • Page 50

  Instellingen
  Waterhardheid
  De informatie over de waterhardheid
  vindt u in de rubriek "Eerste ingebruikname".

  Lichtsterkte
  U kunt de lichtsterkte van het display
  instellen via de balk met segmenten.

  Volume
  U kunt het volume van de
  geluidssignalen en het toetsgeluid instellen via de balk met segmenten.

  Vaste wateraansluiting
  activeren en deactiveren
  Het toestel is ontwikkeld voor gebruik
  met een vaste wateraansluiting. Als
  "Vaste wateraansluiting" ingesteld is op
  "Aan", wordt het waterreservoir automatisch gevuld via de drinkwaterleiding.
  Als "Vaste wateraansluiting" ingesteld is
  op "Uit", moet u het waterreservoir telkens zelf vullen.

  Bordenwarmer
  U kunt de bordenwarmer (warmtelade)
  via een aansluitkabel (mits toeslag verkrijgbaar toebehoren) rechtstreeks aansluiten op de koffiezetautomaat. Als u
  wilt weten welke types warmteladen
  combineerbaar zijn met uw toestel,
  neemt u contact op met uw Miele-handelaar of de Service After Sales van
  Miele.

  50

  De aansluitkabel die u hiervoor nodig
  hebt, is als mits toeslag verkrijgbaar
  toebehoren verkrijgbaar bij uw Miele-handelaar of via de dienst Onderdelen
  en toehoren van Miele.
  Na het aansluiten moet u onder "Instellingen" de warmtelade activeren via
  "Bordenwarmer".
  U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  – Automatisch: De warmtelade wordt
  samen met de koffiezetautomaat inof uitgeschakeld.
  Als u voor de koffiezetautomaat de timer "Inschakelen om" hebt geprogrammeerd, wordt de warmtelade
  ca. 30 minuten voorafgaand aan het
  inschakelen van de koffiezetautomaat
  ingeschakeld. Zo zijn uw kopjes al
  voorverwarmd.
  – Aan: U kunt de warmtelade altijd onafhankelijk van de koffiezetautomaat
  handmatig in- of uitschakelen.
  – Uit: De warmtelade kan niet worden
  ingeschakeld, want de warmtelade
  ontvangt geen stroom van de
  koffiezetautomaat.
  In de fabriek is "Bordenwarmer" op
  de koffiezetautomaat ingesteld op
  "Uit".

  Instelling uitloop
  De informatie over de automatische
  hoogteverstelling van de centrale uitlaat
  (functie "Instelling uitloop") vindt u in de
  rubriek "Instelling uitloop". • Page 51

  Instellingen
  Fabrieksinstellingen
  U kunt de instellingen van de
  koffiezetautomaat herstellen om ze
  weer op de fabrieksinstellingen te zetten (Fabrieksinstellingen).
  Zie "Overzicht van de mogelijke instellingen" voor een overzicht van de fabrieksinstellingen.
  De volgende instellingen worden niet
  hersteld:
  - Taal
  - Tijd
  - Aantal drankbereidingen
  - Profielen

  Demo-functie (Handelaar)
  Voor privégebruik is deze functie
  overbodig.
  Met de functie "Handelaar" kan de
  koffiezetautomaat worden uitgestald in
  de winkel of op een beurs. Het toestel
  is dan verlicht maar er kunnen geen
  dranken worden bereid of
  bedieningshandelingen worden uitgevoerd.
  Wanneer u de demo-functie activeert,
  kunt u de koffiezetautomaat niet via
  de
  aan-uittoets K uitschakelen.

  51 • Page 52

  Reiniging en onderhoud
  Overzicht

  ,Reinig de koffiezetautomaat regelmatig om kiemvorming te voorkomen.
  Aanbevolen tijdsinterval

  Wat moet ik reinigen/onderhouden?

  Dagelijks
  (op het einde van de dag)

  Melkreservoir en deksel
  Waterreservoir
  Afvalbakje
  Opvangschaal en opvangrooster

  1 x per week
  (vaker wanneer ze erg vuil zijn)

  Centrale uitlaat
  Verbinding voor de centrale uitlaat
  Onderhoud melkventiel uitvoeren met de reinigingsborstel
  Binnenruimte
  Opvangschaal aan de binnenkant van de toesteldeur
  Filtersysteem
  Front van het toestel (vooral direct na de ontkalking)

  1 x per maand

  Kap van de verbinding voor de centrale uitlaat invetten

  Wanneer dat wordt gevraagd op het Melkleiding (met het reinigingsmiddel voor melkleidingen)
  display
  Filtersysteem (met de reinigingstabletten)
  Toestel ontkalken
  Wanneer nodig

  Bonenreservoir
  Onderhoud verstopte melkleiding uitvoeren met de reinigingsborstel

  Sommige onderdelen van de koffiezetautomaat zijn geschikt voor de afwasautomaat. Na verloop van tijd kunnen die onderdelen eventueel verkleuren of kan
  hun coating beschadigd raken wanneer u ze vaak reinigt in de afwasautomaat.
  Reden daarvoor is dat ze in contact komen met verschillende voedselresten
  (bijv. tomaten) in de afwasautomaat.
  De volgende onderdelen mag u uitsluitend met de hand reinigen:
  – Afdekking van de centrale uitlaat
  – Deksel van het melkreservoir
  – Filtersysteem
  – Bonenreservoir en deksel van het bonenreservoir
  – Serviceklep
  52 • Page 53

  Reiniging en onderhoud
  ,Gevaar voor verbranding!
  Laat het toestel (en vooral het water
  in de opvangschaal) afkoelen voordat u het toestel reinigt.
  Reinig het toestel niet met een
  stoomreiniger. Het toestel kan anders schade oplopen.
  Gebruik nooit reinigingsmiddelen
  die zand, soda, zuren of chloor bevatten! Deze tasten namelijk de oppervlakken aan.

  Alle oppervlakken zijn gevoelig voor
  krassen. Krassen in oppervlakken uit
  glas kunnen ertoe leiden dat het
  breekt.
  Alle oppervlakken kunnen verkleuren wanneer ze in contact komen
  met ongeschikte reinigingsmiddelen.
  Als er bij het ontkalken spatten op
  de oppervlakken komen, veeg deze
  dan direct weg!
  Vermijd bij alle toestelfronten

  Het is erg belangrijk dat u het toestel
  regelmatig reinigt, omdat koffiedik snel
  beschimmelt. Melkresten kunnen zuur
  worden en de melkleiding verstoppen.
  De kap van de verbinding voor de
  centrale uitlaat is ingevet met siliconenvet. Let op dat u niets morst op
  uw kleren wanneer u reservoirs of andere onderdelen uit de binnenruimte
  van het toestel neemt of terugplaatst.

  – reinigingsmiddelen die soda, ammoniak, zuur of chloor bevatten,
  – reinigingsmiddelen met oplosmiddel,
  – kalkoplossende reinigingsmiddelen,
  – reinigingsmiddelen voor roestvrij
  staal,
  – afwasmiddelen voor de afwasautomaat,
  – ovenreinigingsmiddelen,
  – glasreinigers,
  – schurende reinigingsmiddelen, zoals
  schuurpoeder, schuurcrème en
  poetsstenen,
  – schurende harde sponsen, zoals
  bijv. schuursponsen en borstels of
  gebruikte sponsen die nog resten
  van schuurmiddel bevatten,
  – speciale "wondersponsen",
  – scherpe metaalschrapers.

  53 • Page 54

  Reiniging en onderhoud
  Toestel spoelen
  Als een koffiedrank is bereid, spoelt de
  koffiezetautomaat ook wanneer u deze
  uitschakelt. Zo worden eventuele
  aanwezige koffieresten verwijderd.
  U kunt het toestel ook handmatig spoelen.
  ^ Tik op "Hoofdmenu" of raak de sensortoets # aan.
  ^ Tik op "Onderhoud" y.
  ^ Tik op "Toestel spoelen".
  De leidingen worden gespoeld. Het
  spoelwater loopt uit de centrale uitlaat.

  Melkleiding
  Zorg ervoor dat u de onderdelen
  waar melk doorloopt of die in contact komen met melk, zorgvuldig en
  regelmatig reinigt.
  Melk bevat van nature kiemen, die
  zich sterk vermenigvuldigen als u de
  onderdelen waar melk doorloopt of
  die in contact komen met melk, niet
  genoeg reinigt. Verontreiniging in
  het toestel kan de gezondheid
  schaden.
  Melkleiding handmatig spoelen
  De melkleiding kan verstopt raken door
  melkresten. Wanneer u een drank met
  melk hebt bereid, spoelt de
  koffiezetautomaat na enkele minuten de
  melkleiding.
  U kunt de melkleiding ook handmatig
  spoelen.
  ^ Tik op "Hoofdmenu" of raak de sensortoets # aan.
  ^ Tik op "Onderhoud" y.
  ^ Tik op "Melkleiding spoelen".
  De melkleiding wordt gespoeld.

  54 • Page 55

  Reiniging en onderhoud
  Melkleiding met het reinigingsmiddel
  voor melkleidingen reinigen
  Zorg ervoor dat u de onderdelen
  waar melk doorloopt of die in contact komen met melk, zorgvuldig en
  regelmatig reinigt.
  Melk bevat van nature kiemen, die
  zich sterk vermenigvuldigen als u de
  onderdelen waar melk doorloopt of
  die in contact komen met melk, niet
  genoeg reinigt. Verontreiniging in
  het toestel kan de gezondheid
  schaden.

  Het reinigingsproces kan niet worden
  afgebroken. Het proces moet volledig worden uitgevoerd.
  ^ Tik op "Hoofdmenu" of raak de sensortoets # aan.
  ^ Tik op "Onderhoud" y.
  ^ Tik op "Melkleiding reinigen".
  Het proces wordt gestart en er verschijnen verschillende meldingen op het
  display.
  ^ Volg de instructies.

  De melkleiding moet ca. 1 keer per
  week worden gereinigd. Op het display
  van de koffiezetautomaat wordt u op
  het juiste tijdstip daaraan herinnerd.
  Drie dagen op voorhand verschijnt op
  het display de melding "Dagen tot
  melkleiding reinigen: X". Elke keer dat u
  de koffiezetautomaat nu inschakelt,
  toont deze hoeveel dagen nog resteren
  voordat u de melkleiding moet reinigen.

  Wanneer op het display de melding
  "Vul het waterreservoir tot aan de
  reinigingsmarkering 8 met reinigingsmiddel en lauw water. Plaats het reservoir terug" of "Vul het waterreservoir met
  reinigingsmiddel en lauw water tot aan
  de reinigingsmarkering 8 en plaats het
  reservoir in het apparaat" verschijnt,
  gaat u als volgt te werk:

  ^ Tik op "OK" om deze melding te bevestigen.

  Reinigingsoplossing voorbereiden

  Wanneer het aantal resterende dagen
  "0" heeft bereikt, verschijnt op het display de melding "Melkleiding reinigen".
  De bereiding van dranken met melk
  wordt geblokkeerd.
  ^ Tik op "OK".
  U kunt nu alleen nog espresso, koffie
  en Caffè Lungo bereiden en warm water produceren. U kunt pas opnieuw
  dranken met melk bereiden nadat de
  melkleiding is gereinigd.

  Het reinigingspoeder voor het
  melksysteem is speciaal ontwikkeld
  voor deze koffiezetautomaat. Het reinigingsmiddel voor melkleidingen is verkrijgbaar bij uw Miele-handelaar, via de
  dienst Onderdelen en toebehoren van
  Miele of op www.miele-shop.com.
  Gebruik alleen dat reinigingsmiddel,
  zodat de koffiezetautomaat niet beschadigd raakt.
  ^ Doe 1 stick van het reinigingsmiddel
  voor melkleidingen in het waterreservoir.
  55 • Page 56

  Reiniging en onderhoud
  Melkreservoir met deksel
  Zorg ervoor dat de hals en de bovenrand schoon blijven (zowel tijdens het
  vullen als tijdens het transporteren van
  het reservoir). Vuil kan leiden tot storingen in de werking van het toestel.

  ^ Vul het waterreservoir tot aan de markering 8 met lauw water en roer in
  de oplossing.
  Neem de mengverhouding in acht.
  Het is belangrijk dat u het waterreservoir tot aan de vermelde markering
  vult. Anders kan de reiniging niet volledig worden uitgevoerd.

  ^ Reinig het melkreservoir (in glas) in
  de afwasautomaat of met de hand.
  Als u het met de hand reinigt, gebruikt u daarvoor warm water en wat
  afwasmiddel. Wrijf het melkreservoir
  droog.
  Reinig het deksel van het
  melkreservoir uitsluitend met de
  hand.

  ^ Plaats het waterreservoir terug en
  sluit de toesteldeur.
  ^ Volg de instructies op het display.
  Wanneer op het display de melding
  "Vul het waterreservoir en plaats het terug" verschijnt, gaat u als volgt te werk:
  ^ Spoel het waterreservoir zorgvuldig
  met zuiver water. Let erop dat er
  géén resten van het reinigingsmiddel
  achterblijven in het waterreservoir.
  Vul het waterreservoir met zuiver
  drinkwater.
  Het reinigingsproces is afgerond wanneer op het display de melding "Proces
  afgerond" verschijnt.

  56

  ^ Spoel de melkleiding in het deksel
  onder stromend water.
  Als daarbij géén water uit de
  melkleiding a loopt,
  ^ reinigt u het deksel zoals beschreven
  in de rubriek "Verstopte melkleiding –
  Stap 1: melkleiding in het deksel van
  het melkreservoir reinigen". • Page 57

  Reiniging en onderhoud
  Centrale uitlaat
  Reinig de afdekking van de centrale uitlaat uitsluitend met de hand. Gebruik
  daarvoor warm water en wat afwasmiddel. Alle andere onderdelen zijn geschikt voor reiniging in de afwasautomaat.
  Om de centrale uitlaat te kunnen reinigen, moet deze in de
  onderhoudspositie staan. Pas dan kunt
  u de onderdelen uitnemen.
  Als er een recipiënt onder de centrale uitlaat staat, verwijdert u deze.
  Anders wordt de centrale uitlaat niet
  in de onderhoudspositie gezet.

  ^ Druk de vergrendelingshaak a naar
  boven toe, grijp de uitlaateenheid
  vast aan de greep en trek deze naar
  voren toe af b.

  ^ Tik op "Hoofdmenu" of op #.
  ^ Tik op "Onderhoud" y.
  ^ Tik op "Melksysteem reinigen".

  ^ Maak de uitlaat los door deze aan de
  zijkanten aan de magneten vast te
  nemen en naar voren toe te trekken.

  De centrale uitlaat wordt in de
  onderhoudspositie a gezet.
  ^ Neem de afdekking naar voren toe af
  b.

  57 • Page 58

  Reiniging en onderhoud

  ^ Draai het bovenste aansluitstuk a en
  trek naar het boven toe af. Trek het
  onderste aansluitstuk b ook naar boven toe af.
  ^ Trek de dranktuitjes c af.
  Het Y-stuk mag niet worden
  afgetrokken.
  ^ Reinig alle onderdelen grondig.

  ^ Reinig de oppervlakken van de centrale uitlaat met een vochtige sponsdoek.

  58

  ^ Zet de uitlaateenheid nu weer in omgekeerde volgorde in elkaar. Zorg ervoor dat het bovenste aansluitstuk a
  vastklikt wanneer u het erop plaatst.
  Druk krachtig om de dranktuitjes b
  vast op de uitlaateenheid te plaatsen.
  ^ Plaats de uitlaateenheid terug in de
  centrale uitlaat.
  ^ Plaats de afdekking terug. • Page 59

  Reiniging en onderhoud
  Onderhoud melkventiel
  uitvoeren
  U moet het onderhoud van het
  melkventiel 1 keer per week uitvoeren
  om altijd melkschuim van goede kwaliteit te kunnen bereiden.
  ^ Tik op "Hoofdmenu" of raak de sensortoets # aan.
  ^ Tik op "Onderhoud" y.
  ^ Tik op "Melksysteem reinigen".
  De centrale uitlaat en het melkventiel
  worden in de onderhoudspositie gezet.

  Afdekking van de sensoren
  Onder de centrale uitlaat bevindt zich
  de afdekking van de sensoren van de
  bewegingsremming
  (antibotsbeveiliging). Als de sensoren
  van de automatische hoogteverstelling
  een recipiënt niet optimaal detecteren,
  stopt de bewegingsremming
  (antibotsbeveiliging) de beweging van
  de centrale uitlaat.
  Reinig de afdekking van de sensoren
  indien nodig met de hand. Gebruik
  daarvoor warm water en wat afwasmiddel.

  Belangrijk! Verwijder in elk geval de
  reinigingsborstel vóórdat u
  "Onderhoudspositie verlaten" bevestigt met "OK". Anders zou de
  koffiezetautomaat beschadigd raken.

  ^ Om deze uit te nemen, drukt u tussen
  de dranktuitjes op de afdekking van
  de sensoren a en houdt u dat ingedrukt. Vervolgens drukt u achteraan
  aan de zijkanten van buiten af op de
  centrale uitlaat b.
  ^ Steek de borstel in het melkventiel.
  Beweeg de borstel heen en weer.
  ^ Tik op "OK".
  Het melkventiel wordt in de basispositie
  gezet en de melkleiding wordt gespoeld.

  De afdekking van de sensoren komt
  los.
  ^ Om deze terug te plaatsen, plaatst u
  beide haken achteraan en drukt u de
  afdekking van de sensoren naar boven toe.

  59 • Page 60

  Reiniging en onderhoud
  Waterreservoir

  Afvalbakje

  Ververs het water dagelijks om kiemvorming te voorkomen.

  Na een bepaalde tijd verschijnt op het
  display van de koffiezetautomaat een
  melding dat het afvalbakje moet worden leeggemaakt. Reinig het afvalbakje
  uiterlijk bij het verschijnen van die melding! Het is nog beter het afvalbakje
  dagelijks te reinigen. Koffiedik kan
  schimmel vormen.
  In het afvalbakje zit er meestal ook een
  beetje water. Dat is het restwater van
  het spoelproces.

  Zorg ervoor dat het ventiel, de onderkant van het waterreservoir en de
  plaats waar het waterreservoir in het
  toestel wordt geplaatst schoon zijn.
  Anders kan het waterreservoir niet
  goed in het toestel worden geplaatst.
  ^ Reinig het waterreservoir in de afwasautomaat of met de hand. Als u het
  met de hand reinigt, gebruikt u daarvoor warm water en wat afwasmiddel.
  Wrijf het waterreservoir droog.

  ^ Was het afvalbakje af in de afwasautomaat of met de hand. Als u het met
  de hand reinigt, gebruikt u daarvoor
  een heet zacht sopje van afwasmiddel. Wrijf het vervolgens droog.
  ^ Reinig ook de binnenruimte van het
  toestel grondig.

  ^ Reinig de plaats waar het waterreservoir in het toestel wordt geplaatst
  zorgvuldig. Reinig vooral de
  verdiepingen. Wrijf alles vervolgens
  droog.

  60 • Page 61

  Reiniging en onderhoud
  Opvangschaal
  Reinig de opvangschaal dagelijks
  om geurhinder en schimmelvorming
  te voorkomen.
  Op het display van de
  koffiezetautomaat wordt een melding
  weergegeven wanneer de opvangschaal vol is en moet worden
  leeggegoten. Uiterlijk dan moet u de
  opvangschaal leeggieten.

  ,Gevaar voor verbranding!
  Als de koffiezetautomaat net is gespoeld, wacht u enkele ogenblikken
  voordat u de opvangschaal uit het
  toestel neemt. Er kan nog spoelwater lopen uit de uitlaat.

  ^ Reinig de opvangschaal en het rooster in de afwasautomaat of met de
  hand. Als u deze met de hand reinigt,
  gebruikt u daarvoor een heet zacht
  sopje van afwasmiddel. Wrijf deze
  vervolgens droog.
  Zorg er vooral voor dat de metalen
  plaatjes (contacten) van de opvangschaal schoon en droog zijn. Alleen
  wanneer de metalen plaatjes schoon
  en droog zijn, kan het toestel
  detecteren of de opvangschaal vol is
  en of deze moet worden
  leeggegoten.
  ^ Reinig de binnenruimte onder de opvangschaal.
  ^ Schuif de opvangschaal in de
  koffiezetautomaat.
  Zorg ervoor dat u de opvangschaal
  tot aan de aanslag in het toestel
  schuift.

  ^ Open de toesteldeur en neem de opvangschaal voorzichtig uit het toestel.
  Het rooster in de opvangschaal is eigenlijk een soort golfbreker: als de
  opvangschaal vol is, zorgt het rooster
  ervoor dat er tijdens het transport
  geen water over de rand van de opvangschaal loopt.

  61 • Page 62

  Reiniging en onderhoud
  Opvangrooster
  ^ Neem het opvangrooster uit.
  ^ Reinig het opvangrooster in de afwasautomaat of met de hand. Als u
  het met de hand reinigt, gebruikt u
  daarvoor warm water en wat afwasmiddel.

  Verbinding voor de centrale
  uitlaat
  Aan de binnenkant van de toesteldeur
  vindt u het verbindingsstuk tussen het
  filtersysteem en de centrale uitlaat.

  ^ Wrijf het opvangrooster droog.

  ^ Reinig dit verbindingsstuk regelmatig
  met een vochtige doek, zonder het
  vet van de kap af te wrijven.
  ^ Plaats het opvangrooster terug in de
  opvangschaal. Zorg ervoor dat het
  opvangrooster vooraan gelijk ligt.

  Bonenreservoir
  ^ Trek het bonenreservoir volledig uit
  het toestel en neem het deksel af
  door het naar achteren te schuiven.
  ^ Reinig het bonenreservoir en het deksel met de hand. Gebruik daarvoor
  warm water en wat afwasmiddel. Wrijf
  beide droog.
  ^ Schuif het deksel er weer op en
  schuif het bonenreservoir weer in het
  toestel.

  62

  ^ Vet de kap regelmatig (1 keer per
  maand) in met het bijgeleverde siliconenvet. • Page 63

  Reiniging en onderhoud
  Binnenruimte en toesteldeur
  ^ Reinig de binnenruimte en de toesteldeur met een heet zacht sopje van
  afwasmiddel, als alle onderdelen die
  u kunt uitnemen, verwijderd zijn uit
  de binnenruimte.
  Tip: Droge koffiepoederresten verwijdert u met een stofzuiger.
  In het onderste gedeelte van de binnenkant van de toesteldeur bevindt
  zich een opvangschaal.

  Filtersysteem
  Reinig het filtersysteem alleen met
  de hand. Gebruik daarvoor warm
  water maar geen reinigingsmiddel.
  De beweegbare onderdelen van het
  filtersysteem zijn ingevet. Reinigingsmiddelen beschadigen het filtersysteem.
  Reinig het filtersysteem 1 keer per
  week.
  Filtersysteem uitnemen en met de
  hand spoelen
  U kunt het filtersysteem uitnemen om
  het te reinigen. Daartoe gaat u als volgt
  te werk:
  ^ Open de toesteldeur.
  ^ Neem het waterreservoir, het afvalbakje en de afdekking voor de
  koffietrechter uit het toestel.

  ^ Neem de opvangschaal uit en reinig
  deze in de afwasautomaat of met de
  hand. Als u deze met de hand reinigt,
  gebruikt u daarvoor warm water en
  wat afwasmiddel.
  Vergeet niet de opvangschaal terug
  te plaatsen.

  ^ Druk op de toets onder aan de greep
  van het filtersysteem a en draai de
  greep daarbij naar links b.
  ^ Duw de nok voor het filtersysteem c
  omlaag en trek het filtersysteem voorzichtig uit.
  63 • Page 64

  Reiniging en onderhoud
  ^ Trek het filtersysteem voorzichtig uit
  de koffiezetautomaat.
  Als u het filtersysteem niet of slechts
  moeilijk uit het toestel kunt trekken, bevindt het zich niet in de basispositie (zie
  "Wat gedaan als ... ?").
  Als u het filtersysteem hebt uitgetrokken, mag u niet de positie van
  de greep op het filtersysteem veranderen.
  Hierdoor wijzigt u de stand van het
  filtersysteem, waardoor het niet
  meer in de koffiezetautomaat kan
  worden geschoven.

  ^ Reinig de binnenruimte van de
  koffiezetautomaat. Droge
  koffiepoederresten verwijdert u met
  een stofzuiger.
  Ga in omgekeerde volgorde te werk om
  het filtersysteem terug te plaatsen:
  ^ Schuif het filtersysteem in de
  koffiezetautomaat.

  ^ Reinig het filtersysteem met de hand
  onder stromend warm water. Gebruik hierbij géén reinigingsmiddel.
  ^ Druk op de toets onder aan de greep
  van het filtersysteem a en draai de
  greep daarbij naar rechts b.
  ^ Sluit de toesteldeur.

  ^ Wrijf de koffieresten af van de filters.
  De ene filter bevindt zich in de trechter en de andere bevindt zich links
  van de trechter.
  ^ Wrijf de trechter droog, zodat de gemalen koffie bij de volgende bereiding van koffie niet blijft kleven aan
  de trechter.

  64 • Page 65

  Reiniging en onderhoud
  Filtersysteem ontvetten
  Afhankelijk van het vetgehalte van de
  gebruikte koffiesoort kan het filtersysteem sneller verstopt raken. Reinig het
  filtersysteem daarom met de meegeleverde reinigingstabletten.

  Wanneer op het display de melding
  "Doe een reinigingstablet in de
  koffietrechter en sluit deze" verschijnt,
  gaat u als volgt te werk:

  De reinigingstabletten om het filtersysteem te ontvetten zijn speciaal voor de
  koffiezetautomaat ontwikkeld. Extra reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij uw
  Miele-handelaar, via de dienst Onderdelen en toehoren van Miele of op
  www.miele-shop.com.
  Na 200 porties verschijnt op het display
  de melding "Filtersysteem ontvetten".
  Die melding wordt weergegeven totdat
  het filtersysteem is ontvet.
  Ontvet het filtersysteem regelmatig.
  Zo kunt u aromatische koffiedranken
  bereiden. Regelmatige ontvetting
  garandeert bovendien dat de
  koffiezetautomaat optimaal werkt.

  ^ Neem de afdekking voor de
  koffietrechter uit en open het deksel
  voor de koffietrechter.
  ^ Doe de reinigingstablet in de
  koffietrechter.
  ^ Sluit het deksel, zet de afdekking
  weer in het toestel en sluit de toesteldeur.
  ^ Volg de instructies op het display.

  De reiniging kan niet worden afgebroken. Het proces moet volledig
  worden uitgevoerd.
  ^ Schakel het toestel in via de aanuittoets K.

  Wanneer op het display de melding
  "Proces afgerond" verschijnt, gaat u als
  volgt te werk:
  ^ Tik op "OK".
  Het filtersysteem is gereinigd.

  ^ Tik op "Hoofdmenu" of raak de sensortoets # aan.
  ^ Tik op "Onderhoud" y.
  ^ Tik op "Filtersysteem ontvetten".
  ^ Volg de instructies op het display.

  65 • Page 66

  Reiniging en onderhoud
  Front van het toestel
  De oppervlakken kunnen verkleuren
  of wijzigingen ondergaan als vuil er
  gedurende lange tijd op inwerkt.
  Verwijder vuil daarom direct.
  Zorg ervoor dat er geen water achter het display terechtkomt!
  Alle oppervlakken zijn gevoelig voor
  krassen. Krassen in oppervlakken uit
  glas kunnen ertoe leiden dat het
  breekt.
  Alle oppervlakken kunnen verkleuren wanneer ze in contact komen
  met ongeschikte reinigingsmiddelen.
  Als er bij het ontkalken spatten op
  de oppervlakken komen, veeg deze
  dan direct weg!
  ^ Schakel het toestel uit via de
  aan-uittoets K.
  ^ Reinig het front van het toestel met
  een schone sponsdoek, handafwasmiddel en warm water. Wrijf vervolgens alles droog met een zachte
  doek.
  Tip: U kunt het front van het toestel ook
  reinigen met de microvezeldoek van
  Miele.

  66 • Page 67

  Ontkalken
  De koffiezetautomaat verkalkt door het
  gebruik. Hoe snel het toestel verkalkt, is
  afhankelijk van de waterhardheid van
  het gebruikte water. De kalkaanslag
  moet regelmatig worden verwijderd.
  Het display begeleidt u tijdens het ontkalkingsproces. Op het display worden
  verschillende meldingen en instructies
  weergegeven. U wordt bijvoorbeeld gevraagd de opvangschaal leeg te gieten
  of het waterreservoir te vullen.
  Het ontkalken moet worden uitgevoerd.
  Het ontkalkingsproces duurt
  ca. 20 minuten.
  Tijdens het ontkalkingsproces loopt er
  water met ontkalkingsmiddel uit de centrale uitlaat en de uitlaat voor warm water. Hierop volgt een inwerktijd en daarna loopt er weer wat water met ontkalkingsmiddel uit enz.
  Op het display wordt automatisch een
  melding weergegeven wanneer u het
  toestel moet ontkalken. Op het display
  verschijnt "Aantal bereidingen tot ontkalken: 50". Elke keer dat u nu een
  drank bereidt, toont de
  koffiezetautomaat hoeveel bereidingen
  u nog kunt uitvoeren voordat u het toestel moet ontkalken.
  ^ Tik op "OK" om deze melding te bevestigen.
  Wanneer het aantal resterende bereidingen "0" heeft bereikt, wordt de
  koffiezetautomaat geblokkeerd. Op het
  display verschijnt de melding "Ontkalk
  het toestel".

  U kunt de koffiezetautomaat uitschakelen als u het toestel niet direct wilt
  ontkalken. U kunt pas opnieuw dranken
  bereiden nadat u het toestel hebt ontkalkt.
  Ontkalken wanneer dat op het display wordt gevraagd
  Het ontkalkingsproces kan niet worden afgebroken. Het proces moet
  volledig worden uitgevoerd.
  ^ Tik op "OK" om het ontkalkingsproces
  onmiddellijk te starten.
  De ontkalking wordt gestart en er verschijnen verschillende meldingen op
  het display.
  ^ Volg de instructies.
  Wanneer op het display de melding
  "Vul het waterreservoir tot aan de markering F met ontkalkingsmiddel en
  lauw water. Plaats het reservoir terug"
  of "Vul het waterreservoir met ontkalkingsmiddel en lauw water tot F en
  plaats het reservoir in het apparaat"
  verschijnt, gaat u als volgt te werk:
  Ontkalkingsoplossing voorbereiden
  De bijgeleverde ontkalkingstabletten
  zijn speciaal ontwikkeld voor de
  koffiezetautomaat. Extra ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij uw Miele-handelaar, via de dienst Onderdelen
  en toehoren van Miele of op
  www.miele-shop.com.
  Voor het ontkalkingsproces hebt u twee
  ontkalkingstabletten nodig.

  67 • Page 68

  Ontkalken
  Gebruik voor het ontkalken uitsluitend de Miele-ontkalkingstabletten.
  Andere ontkalkingsmiddelen kunnen
  de koffiezetautomaat beschadigen
  en de smaak beïnvloeden.

  ^ Spoel het waterreservoir zorgvuldig
  met zuiver water. Zorg ervoor dat er
  geen resten van het ontkalkingsmiddel achterblijven in het waterreservoir. Giet tot aan de markering k zuiver drinkwater in het waterreservoir.
  Maak ook het afvalbakje leeg.
  Het ontkalkingsproces is afgerond wanneer op het display de melding "Proces
  afgerond" verschijnt.
  ^ Tik op "OK".
  De koffiezetautomaat is nu ontkalkt. U
  kunt opnieuw dranken bereiden.

  ^ Vul het waterreservoir tot aan de markering F met lauw water.
  ^ Doe twee ontkalkingstabletten in het
  water.
  Neem de mengverhouding voor de
  ontkalkingstabletten in acht.
  Het is belangrijk dat u het waterreservoir tot aan de vermelde markering vult. Anders wordt het ontkalkingsproces voortijdig afgebroken.
  ^ Plaats het waterreservoir terug en
  sluit de toesteldeur.
  ^ Volg de instructies op het display.
  Wanneer op het display de melding
  "Vul het waterreservoir tot aan de
  ontkalkingsmarkering met vers water"
  verschijnt, gaat u als volgt te werk:

  Zorg ervoor dat eventuele spatten
  tijdens het ontkalken onmiddellijk
  worden afgeveegd! De oppervlakken zouden immers beschadigd
  kunnen raken.
  Na het ontkalken moet u ook het waterreservoir en de opvangschaal zorgvuldig reinigen om alle resten van het ontkalkingsmiddel te verwijderen.

  Ontkalking starten zonder dat
  dit op het display wordt gevraagd
  Het ontkalkingsproces kan niet worden afgebroken. Het proces moet
  volledig worden uitgevoerd.
  ^ Tik op "Hoofdmenu" of raak de sensortoets # aan.
  ^ Tik op "Onderhoud" y.
  ^ Tik op "Toestel ontkalken".
  De ontkalking wordt gestart.

  68 • Page 69

  Wat gedaan als ... ?
  De meeste problemen die zich bij het dagelijkse gebruik kunnen voordoen, kunt u
  zelf oplossen. Het onderstaande overzicht kan u helpen om de oorzaken van een
  probleem te vinden en problemen te verhelpen. Vergeet echter niet:

  ,Opgelet! Open in geen geval de behuizing!
  Herstellingen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd die door Miele
  erkend zijn. Door ondeskundig uitgevoerde herstellingen kunnen er voor de
  gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan.
  Slaagt u er niet in aan de hand van dit overzicht de oorzaak van een storing te
  vinden of een probleem te verhelpen, neem dan contact op met de dienst Herstellingen aan huis van Miele.

  Meldingen op het display
  ^ Volg de instructies op het display om de "storing" te verhelpen.
  ^ Als de foutmelding daarna opnieuw verschijnt op het display, neemt u contact
  op met de dienst Herstellingen aan huis van Miele.

  Melding

  Oorzaak en oplossing

  Storing 1 - 4
  80 - 83

  Er zit een storing in het toestel.
  ^ Schakel de koffiezetautomaat uit via de aan-uittoets K.
  Wacht ca. 1 uur en schakel het toestel vervolgens weer in.

  Storing 74, 77
  Storing 225, 226
  Storing 235, 236

  Er zit een storing in het toestel.
  ^ Schakel de koffiezetautomaat uit via de aan-uittoets K.
  Wacht ca. 2 minuten en schakel het toestel vervolgens
  weer in.

  69 • Page 70

  Wat gedaan als ... ?
  Melding

  Oorzaak en oplossing

  Storing 73
  Het filtersysteem kan niet in de basispositie worden gezet of
  het is vuil, en de gemalen koffie kan niet worden geperst.
  of
  Controleer of u het filtersysteem kunt uitnemen (zie "Reini^
  "Controleer het filging en onderhoud - Filtersysteem").
  tersysteem"
  ^ Kunt u het filtersysteem uitnemen, dan reinigt u het (zie
  "Reiniging en onderhoud - Filtersysteem").

  ^ Schuif de koffie-uitlaat van het filtersysteem in de
  basispositie (zie afbeelding).
  ^ Plaats het afvalbakje en het waterreservoir terug. Plaats het
  filtersysteem niet terug. Sluit de toesteldeur en schakel de
  koffiezetautomaat in via de aan-uittoets K.
  De aandrijving van het filtersysteem wordt geïnitialiseerd.
  ^ Wanneer op het display de melding "Plaats het filtersysteem" verschijnt, opent u de toesteldeur en plaatst u alle
  onderdelen terug in het toestel. Sluit de toesteldeur.
  Als u het filtersysteem niet kunt uitnemen, gaat u als volgt te
  werk:
  ^ Schakel de koffiezetautomaat uit via de aan-uittoets K.
  Wacht ca. 2 minuten en schakel het toestel vervolgens
  weer in.

  70 • Page 71

  Wat gedaan als ... ?
  Melding

  Oorzaak en oplossing

  Storing 227 tot
  storing 230,
  Storing 233

  Er zit een storing in de automatische hoogteverstelling van
  de centrale uitlaat (functie "Instelling uitloop").
  ^ Bevestig de melding met "OK".
  De automatische hoogteverstelling van de centrale uitlaat
  (functie "Instelling uitloop") blijft gedeactiveerd tijdens de
  drankbereiding, zolang het toestel ingeschakeld blijft. U kunt
  dranken bereiden.

  Storing 234

  De bewegingsremming (antibotsbeveiliging) werd sinds het
  inschakelen van het toestel bij 3 bereidingen geactiveerd.
  De gebruikte kopjes of glazen worden niet optimaal
  gedetecteerd door de automatische hoogteverstelling van
  de centrale uitlaat (functie "Instelling uitloop").
  ^ Gebruik recipiënten die geschikt zijn voor de automatische
  hoogteverstelling van de centrale uitlaat (functie "Instelling
  uitloop").
  Er zit een storing in de automatische hoogteverstelling van
  de centrale uitlaat (functie "Instelling uitloop").
  ^ Schakel de koffiezetautomaat uit via de aan-uittoets K.
  Wacht ca. 2 minuten en schakel het toestel vervolgens
  weer in.

  "Hoeveelheid gemalen koffie te
  groot"

  Er bevindt zich te veel gemalen koffie in de koffietrechter.
  Als er meer dan 1 afgestreken lepel reeds gemalen koffie in
  de koffietrechter wordt gedaan, kan de gemalen koffie niet
  worden geperst door het filtersysteem. De gemalen koffie
  wordt afgevoerd naar het afvalbakje en op het display wordt
  de desbetreffende foutmelding weergegeven.
  ^ Schakel de koffiezetautomaat uit via de aan-uittoets K.
  ^ Neem het filtersysteem uit en reinig het (zie "Reiniging en
  onderhoud - Filtersysteem").
  ^ Verwijder de gemalen koffie aan de binnenkant van de
  koffiezetautomaat, bijv. met een stofzuiger.
  ^ Doseer reeds gemalen koffie met de meegeleverde
  koffielepel. Doe slechts één afgestreken koffielepel met
  reeds gemalen koffie in de koffietrechter.
  71 • Page 72

  Wat gedaan als ... ?
  Melding

  Oorzaak en oplossing

  "Controleer de wa- De toevoer via de vaste wateraansluiting werkt niet.
  tertoevoer"
  ^ Controleer of de toevoerslang geknikt is en of de waterkraan goed opengedraaid is.
  ^ Neem het waterreservoir uit en giet het leeg.
  ^ Schuif het waterreservoir weer in het toestel. Zorg ervoor
  dat het vastklikt.
  "Schuif het waterreservoir goed in
  het toestel. Het reservoir moet vastklikken"

  Het waterreservoir zit niet juist in het toestel.
  ^ Neem het waterreservoir uit en plaats het terug.
  Als bij het ontkalken het waterreservoir niet juist werd gevuld
  en geplaatst, verschijnt deze foutmelding ook.
  ^ Vul het tot aan de ontkalkingsmarkering F en start het
  ontkalkingproces opnieuw.
  De toevoer via de vaste wateraansluiting werkt niet.
  ^ Controleer of de toevoerslang geknikt is en of de waterkraan goed opengedraaid is.

  72 • Page 73

  Wat gedaan als ... ?
  Onverwacht gedrag van de koffiezetautomaat
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  Na het inschakelen van de
  koffiezetautomaat
  blijft de verlichting
  uitgeschakeld.

  De verlichting werd uitgeschakeld.
  ^ Schakel de verlichting in (zie "Instellingen - Verlichting").

  Het display blijft
  donker wanneer
  de
  koffiezetautomaat
  via de aan-uittoets
  K wordt ingeschakeld.

  U hebt de aan-uittoets K niet lang genoeg aangeraakt.
  ^ Raak de holte van de aan-uittoets K minstens 3 seconden
  aan.

  De verlichting is defect.
  ^ Neem contact op met de dienst Herstellingen aan huis van
  Miele.

  De stekker zit niet goed in het stopcontact.
  ^ Steek de stekker in het stopcontact.
  De desbetreffende zekering in uw zekeringkast is
  gesprongen, omdat er een probleem is met de
  koffiezetautomaat, de elektrische spanning in uw huis of een
  ander toestel.
  ^ Trek de stekker van de koffiezetautomaat uit het stopcontact.
  ^ Neem contact op met een elektricien of de dienst Herstellingen aan huis van Miele.

  De
  De in de timer geprogrammeerde uitschakeltijd is verstrekoffiezetautomaat ken.
  wordt plots uitge- ^ Stel indien nodig de uitschakeltijd opnieuw in (zie "Instelschakeld.
  lingen - Timer").
  De stekker zit niet goed in het stopcontact.
  ^ Steek de stekker in het stopcontact.
  De
  koffiezetautomaat
  is ingeschakeld.
  Plotseling wordt
  de verlichting uitgeschakeld.

  Wanneer de koffiezetautomaat 10 minuten niet is bediend,
  wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.

  73 • Page 74

  Wat gedaan als ... ?
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  De sensortoetsen
  reageren niet. De
  koffiezetautomaat
  kan niet meer worden bediend.

  Er zit een storing in het toestel.
  ^ Open de toesteldeur.
  Het huidige proces wordt gestopt.
  ^ Onderbreek de stroomtoevoer door de stekker van de
  koffiezetautomaat uit het stopcontact te trekken of de desbetreffende zekering in uw zekeringkast uit te schakelen.

  De
  De vergrendeling is geactiveerd.
  koffiezetautomaat ^ Deactiveer de vergrendeling (zie rubriek "Instellingen wordt niet ingeVergrendeling").
  schakeld, hoewel
  de timerinstelling Er zijn geen weekdagen gekozen.
  "Inschakelen om" ^ Controleer de timerinstellingen en wijzig deze indien nodig
  geactiveerd is.
  (zie "Instellingen - Timer").
  De koffiezetautomaat is 3 keer na elkaar automatisch ingeschakeld en werd telkens niet gebruikt (Zie "Instellingen - Timer").
  ^ Schakel de koffiezetautomaat in en bereid een drank.
  Het display is
  Er is een te lage lichtsterkte ingesteld voor het display.
  moeilijk afleesbaar ^ Wijzig deze instelling (zie "Instellingen - Lichtsterkte").
  of niet afleesbaar.
  Na het inschakelen verschijnt
  op het display de
  melding "Vul het
  waterreservoir en
  plaats het terug",
  hoewel het reservoir gevuld en geplaatst is.
  Het toestel spoelt
  niet.

  74

  De koffiezetautomaat is verkalkt.
  ^ Schakel de koffiezetautomaat uit via de aan-uittoets K.
  Wacht ca. 1 uur.
  ^ Schakel het toestel weer in. Zodra "Opwarmfase" verschijnt, tikt u rechts onderaan op het veld "Onderhoud" en
  kiest u vervolgens "Ontkalken".
  ^ Ontkalk de koffiezetautomaat. Indien nodig moet u het ontkalken herhalen. • Page 75

  Wat gedaan als ... ?
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  De melkleiding
  De melkleiding of de aanzuigslang voor luchttoevoer is verstopt.
  wordt gespoeld
  maar er loopt
  ^ Volg de instructies die vermeld staan in de rubriek "Vergeen spoelwater
  stopte melkleiding reinigen".
  uit de centrale uitlaat. "Vul het waterreservoir en
  plaats het terug"
  wordt weergegeven.
  Er komt geen melk De melkleiding of de aanzuigslang voor luchttoevoer is verof melkschuim uit stopt.
  de centrale uitlaat. ^ Volg de instructies die vermeld staan in de rubriek "Verstopte melkleiding reinigen".
  Op het display
  Het deksel van het melkreservoir is mogelijk vuil, waardoor
  verschijnt de mel- de sensordetectie niet juist werkt.
  ding "Vul het
  ^ Reinig het deksel en het melkreservoir grondig (zie "Vermelkreservoir en
  stopte melkleiding reinigen").
  plaats het in het
  toestel", hoewel
  het melkreservoir
  gevuld en geplaatst is.
  Hoewel de opvangschaal is
  leeggegoten, verschijnt op het display de melding
  "Giet de opvangschaal leeg".

  De opvangschaal zit niet juist in het toestel.
  ^ Schuif de opvangschaal volledig naar achteren in het toestel.
  Het toestel kan de opvangschaal niet optimaal detecteren.
  ^ Schakel de koffiezetautomaat uit via de aan-uittoets K.
  De contacten zijn vuil.
  ^ Reinig de contacten en wrijf deze goed droog (zie "Reiniging en onderhoud - Opvangschaal").

  De toesteldeur
  kan niet worden
  gesloten.

  De reservoirs zijn niet volledig ingeschoven.
  ^ Controleer de reservoirs.

  75 • Page 76

  Wat gedaan als ... ?
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  De toesteldeur
  kan niet worden
  gesloten.

  De deurscharnieren zijn niet goed uitgelijnd.
  ^ Stel de deurscharnieren in (zie "Inbouw - Deurscharnieren
  instellen").

  De drankbereiding werd afgebroken.

  Wanneer tijdens de bereiding van een drank het waterreservoir leeg raakt, verschijnt op het display de melding "Bereiding voortzetten? Ja / Nee" na het vullen en terugplaatsen
  van het waterreservoir. Wanneer u die melding niet binnen
  de 5 minuten met "Ja" bevestigt, wordt de bereiding afgebroken.
  De toevoer via de vaste wateraansluiting werkt niet.
  ^ Controleer of de toevoerslang geknikt is en of de waterkraan goed opengedraaid is.
  Het waterreservoir raakte leeg tijdens de bereiding en "Vaste
  wateraansluiting - Aan" is gekozen hoewel de
  koffiezetautomaat niet via een vaste wateraansluiting aangesloten is op uw huishoudelijke aftakking op het
  drinkwaternet.
  ^ Controleer de instelling "Vaste wateraansluiting" (zie "Instellingen - Vaste wateraansluiting").

  "Even wachten
  a.u.b." of "opwarmfase" verschijnt voortdurend. Er kunnen
  geen dranken
  worden bereid.

  76

  Waarschijnlijk is "Vaste wateraansluiting - Aan" gekozen hoewel de koffiezetautomaat niet via een vaste wateraansluiting
  aangesloten is op uw huishoudelijke aftakking op het
  drinkwaternet.
  ^ Vul het waterreservoir.
  ^ Controleer de instelling "Vaste wateraansluiting" (zie "Instellingen - Vaste wateraansluiting"). • Page 77

  Wat gedaan als ... ?
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  De gebruikte recipiënt wordt herhaaldelijk niet
  gedetecteerd
  door de automatische
  hoogteverstelling
  van de centrale
  uitlaat (functie "Instelling uitloop").
  De centrale uitlaat
  beweegt tot tegen
  de rand van de recipiënt en de
  bewegingsremming (antibotsbeveiliging)
  wordt geactiveerd.

  ^ Gebruik andere recipiënten, die geschikt zijn voor de automatische hoogteverstelling van de centrale uitlaat (functie
  "Instelling uitloop").

  De bewegingsremming (antibotsbeveiliging)
  werkt niet. De
  centrale uitlaat beweegt tot tegen
  de rand van de recipiënt en klemt
  de onderhoudsrecipiënt vast.

  Wanneer de onderhoudsrecipiënt zeer dicht tegen het
  paneel erachter staat of het aanraakt, wordt de rand van de
  recipiënt niet optimaal gedetecteerd door de automatische
  hoogteverstelling van de centrale uitlaat (functie "Instelling
  uitloop").
  ^ Plaats de onderhoudsrecipiënt wat meer naar voren.

  Er zit een storing in de automatische hoogteverstelling van
  de centrale uitlaat (functie "Instelling uitloop").
  ^ Schakel de koffiezetautomaat uit via de aan-uittoets K.
  Wacht ca. 2 minuten en schakel het toestel vervolgens
  weer in.
  ^ Gebruik een andere recipiënt en bereid een drank.
  ^ Wanneer de bewegingsremming (antibotsbeveiliging) opnieuw wordt geactiveerd of wanneer de centrale uitlaat opnieuw tot tegen de rand van de recipiënt beweegt, neemt
  u contact op met de dienst Herstellingen aan huis van
  Miele.

  77 • Page 78

  Wat gedaan als ... ?
  Niet-bevredigend resultaat
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  De consistentie
  van het melkschuim voldoet
  niet aan uw
  wensen.

  De melktemperatuur is te hoog. Alleen met koude melk
  (koeler dan 13 °C) kan goed melkschuim worden bereid.
  ^ Controleer de temperatuur van de melk in het
  melkreservoir.
  De melkleiding of de aanzuigslang voor luchttoevoer is verstopt.
  ^ Volg de instructies die vermeld staan in de rubriek "Verstopte melkleiding reinigen".

  Tijdens het malen
  van de koffiebonen zijn luidere
  geluiden dan anders te horen.

  Het bonenreservoir was plots leeg tijdens het malen.
  ^ Vul het bonenreservoir met verse koffiebonen.
  Tussen de koffiebonen zitten er soms steentjes.
  ^ Schakel de koffiezetautomaat onmiddellijk uit. Neem contact op met de dienst Herstellingen aan huis van Miele.

  De espresso of
  De maalgraad is te grof ingesteld.
  koffie loopt te snel ^ Stel de maalgraad in op een fijnere maling (zie
  in het kopje.
  "Maalgraad").
  De espresso of
  De maalgraad is te fijn ingesteld.
  koffie loopt te
  ^ Stel de maalgraad in op een grovere maling (zie
  traag in het kopje.
  "Maalgraad").
  Het kopje is niet voorverwarmd.
  De espresso of
  koffie is niet warm
  Er is een te lage temperatuur ingesteld.
  genoeg.
  ^ Stel een hogere temperatuur in (zie "Temperatuur").
  De filters van het filtersysteem zijn verstopt.
  ^ Neem het filtersysteem uit en reinig het met de hand (zie
  "Filtersysteem").
  ^ Ontvet het filtersysteem (zie "Filtersysteem").

  78 • Page 79

  Wat gedaan als ... ?
  Storing

  Oorzaak en oplossing

  Er wordt geen
  De maalgraad is niet optimaal ingesteld.
  goede crema ge- ^ Stel de maalgraad in op een fijnere of grovere maling (zie
  vormd op de koffie
  "Maalgraad").
  of espresso.
  Er is een te hoge temperatuur ingesteld voor deze koffiesoort.
  ^ Stel een lagere temperatuur in (zie "Temperatuur").
  De koffiebonen zijn niet meer vers.
  ^ Vul het bonenreservoir met verse koffiebonen.

  79 • Page 80

  Verstopte melkleiding reinigen
  Wanneer de kwaliteit van het melkschuim niet bevredigend is, is de aanzuigslang voor lucht mogelijk verstopt.
  Volg de instructies onder "Stap 2: aanzuigslang voor lucht en hoekstuk in de
  deur reinigen".

  Stap 1: melkleiding in het deksel van het melkreservoir reinigen

  Wanneer er geen melk komt uit de centrale uitlaat, maar alleen nog stoom,
  volgt u de instructies van de stappen 1
  tot 3.
  Controleer eerst of de melk in het
  melkreservoir niet bedorven is. Daardoor kan de melkleiding verstopt raken.
  Om de verstopte melkleiding te reinigen, gaat u stapsgewijs te werk. Controleer na elke stap of de bereiding of
  de kwaliteit van de melk of het melkschuim bevredigend is.
  Is de bereiding en de kwaliteit van het
  melkschuim en de melk nog niet
  bevredigend, dan voert u alle beschreven stappen nogmaals uit, zonder dat
  u tussendoor dranken bereidt.

  ^ Trek het aanzuigbuisje voor het opzuigen van melk a uit het deksel
  van het melkreservoir.
  Zorg ervoor dat u ook de dichting b
  verwijdert.
  ^ Reinig beide onder stromend water.
  Steek de meegeleverde reinigingsborstel in het roestvrijstalen buisje en
  beweeg deze heen en weer totdat
  alle melkresten verwijderd zijn.

  ^ Reinig ook de melkleiding in het deksel met de meegeleverde reinigingsborstel.

  80 • Page 81

  Verstopte melkleiding reinigen
  Ga als volgt te werk om het deksel weer
  in elkaar te zetten:
  ^ Plaats eerst de dichting in het deksel. Vervolgens steekt u het
  aanzuigbuisje voor het opzuigen van
  melk in de dichting.
  Opgelet! Schuif niet het schuine uiteinde van het aanzuigbuisje voor het
  opzuigen van melk in de dichting.

  Stap 2: aanzuigslang voor
  luchttoevoer en hoekstuk in de
  deur reinigen
  Gebruik in geen geval een naald of
  andere scherpe voorwerpen. Hiermee zou u de onderdelen beschadigen.

  ^ Maak eerst de aanzuigslang voor
  luchttoevoer a los uit de opening c.
  Vervolgens trekt u het hoekstuk b af.
  ^ Trek beide slangen van het hoekstuk.
  ^ Reinig de aanzuigslang voor luchttoevoer a met de meegeleverde reinigingsborstel. Door de reinigingsborstel heen en weer te bewegen,
  kunt u mogelijke verstoppingen verwijderen.
  ^ Reinig de opening voor de aanzuigslang voor luchttoevoer c in de deur.
  ^ Reinig het hoekstuk b onder stromend water. Indien nodig vervangt u
  het door het meegeleverde
  wisselstuk.

  ^ Open de serviceklep op de achterzijde van de toesteldeur.

  ^ Steek de borstel in de melkslang d.
  Beweeg de borstel zover mogelijk
  heen en weer totdat alle melkresten
  verwijderd zijn.

  81 • Page 82

  Verstopte melkleiding reinigen

  ^ Schuif de slangen weer op het hoekstuk en plaats dat terug.

  ^ Steek de borstel in het melkventiel.
  Beweeg de borstel heen en weer.

  ^ Steek de aanzuigslang voor luchttoevoer terug in de opening c.

  ^ Neem de uitlaateenheid uit en maak
  deze leeg zoals beschreven onder
  "Reiniging en onderhoud - Centrale
  uitlaat".

  Stap 3: Onderhoud melkventiel
  uitvoeren en de melkleiding in
  de centrale uitlaat reinigen
  ^ Tik op "Hoofdmenu" of raak de sensortoets# aan.
  ^ Tik op "Onderhoud" y.
  ^ Tik op "Melksysteem reinigen".
  De centrale uitlaat en het melkventiel
  worden in de onderhoudspositie gezet.
  Belangrijk! Verwijder in elk geval de
  reinigingsborstel vóórdat u
  "Onderhoudspositie verlaten" bevestigt met "OK". Anders zou de
  koffiezetautomaat beschadigd raken.

  82

  ^ Spoel alle onderdelen zorgvuldig onder stromend water.
  Reinig alle onderdelen voorzichtig
  met de reinigingsborstel. Gebruik in
  geen geval een naald of iets dergelijks. Zo voorkomt u dat u
  siliconenonderdelen doorprikt.
  ^ Zet de uitlaateenheid weer in elkaar
  en plaats deze terug in de centrale
  uitlaat.
  ^ Plaats de afdekking terug.
  ^ Tik op "OK".
  Het melkventiel wordt in de basispositie
  gezet en de melkleiding wordt gespoeld. • Page 83

  Dienst Herstellingen aan huis van Miele en garantie
  Neem bij storingen die u niet zelf kunt
  verhelpen contact op met
  – uw Miele-handelaar
  of
  – de dienst Herstellingen aan huis van
  Miele.
  Het telefoonnummer van de dienst
  Herstellingen aan huis van Miele
  vindt u op de achterzijde van deze
  gebruiksaanwijzing.

  Wanneer u contact opneemt met de
  dienst Herstellingen aan huis van Miele,
  vermeld dan altijd het type en het serienummer van uw toestel. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje dat in
  de binnenruimte van het toestel aangebracht is.

  Duur en voorwaarden van de
  garantie
  De duur van de garantie bedraagt
  2 jaar.
  Meer informatie vindt u in de meegeleverde garantievoorwaarden.

  83 • Page 84

  Energie besparen
  Wanneer u de volgende fabrieksinstellingen wijzigt, stijgt het energieverbruik
  van de koffiezetautomaat:
  – Ecomodus
  – Verlichting
  – Weergave uur
  – Timer
  Bij het wijzigen van de instellingen verschijnt op het display de melding "Deze
  instelling leidt tot een hoger energieverbruik.".

  84 • Page 85

  Vaste wateraansluiting
  Opmerkingen omtrent de vaste
  wateraansluiting

  De watertoevoer naar het toestel
  moet gebeuren via een koudwaterleiding die

  De vaste aansluiting op uw huishoudelijke aftakking op het
  drinkwaternet mag alleen door een
  vakman of vakvrouw worden gerealiseerd.

  – rechtstreeks op uw
  drinkwateraftakking aangesloten is,
  zodat circulatie van het water in de
  koudwaterleiding wordt gegarandeerd.

  Ontkoppel het toestel van het elektriciteitsnet voordat u het op de waterleiding aansluit.

  Vermijd een watertoevoer met
  stilstaand water. De smaak van
  drankbereidingen zou kunnen worden beïnvloed.

  Sluit de watertoevoer af voordat u de
  watertoevoerleidingen van de
  koffiezetautomaat aansluit.

  De waterkwaliteit moet voldoen aan
  de drinkwatervoorschriften van het
  land waarin het toestel wordt gebruikt (bijv. de EU-richtlijn
  98/83/EG).
  Het toestel voldoet aan de eisen van
  IEC 61770 en EN 61770.
  De aansluiting van het toestel op uw
  huishoudelijke aftakking op het
  drinkwaternet moet worden gerealiseerd volgens de geldige voorschriften van het land waarin het
  toestel wordt gebruikt.
  Bovendien moeten alle toestellen en
  voorzieningen die worden gebruikt
  om het drinkwater naar het toestel te
  voeren, voldoen aan de geldige
  voorschriften van het land waarin het
  toestel wordt gebruikt.

  – De koffiezetautomaat kan zonder een
  terugslagklep op een drinkwaterleiding worden aangesloten, omdat het
  toestel gebouwd is volgens de daarvoor geldende DIN-normen.
  – De watertoevoer moet de
  bedrijfsdruk handhaven.
  – De waterdruk moet tussen 1 en
  10 bar (105 en 106 Pa) liggen.
  – De meegeleverde roestvrijstalen
  slang heeft een lengte van 1,5 m.
  Het is niet toegestaan de roestvrijstalen slang te verlengen.
  – De voorschriften op het vlak van hygiëne moeten worden nageleefd.
  – Tussen de roestvrijstalen slang en
  uw huishoudelijke aftakking op het
  drinkwaternet moet een waterkraan
  geïnstalleerd zijn, zodat de watertoevoer kan worden onderbroken, als
  dat nodig is.
  De waterkraan moet ook na het inbouwen van het toestel toegankelijk
  zijn.
  85 • Page 86

  Vaste wateraansluiting
  Aansluiting op de watertoevoer
  Vervang een defecte roestvrijstalen
  slang alleen door een originele
  roestvrijstalen slang van Miele (verkrijgbaar via de dienst Onderdelen
  en toebehoren van Miele, bij uw
  Miele-handelaar of op
  www.miele-shop.com). Hou ermee
  rekening dat deze waterslang geschikt moet zijn voor levensmiddelen.

  Roestvrijstalen slang op het
  toestel monteren

  De vaste wateraansluiting op uw huishoudelijke aftakking op het
  drinkwaternet voor de watertoevoer
  mag niet worden gerealiseerd terwijl
  het toestel aangesloten is op het elektriciteitsnet.
  Voor de aansluiting is een kraan met
  3/4"-schroefkoppeling vereist.
  ^ Controleer dat een drukring aanwezig
  is. Als dat niet het geval is, plaatst u een
  drukring.

  Zorg ervoor dat de roestvrijstalen
  slang niet geknikt of beschadigd
  raakt. De roestvrijstalen slang mag
  niet worden ingekort.
  ^ Verwijder de afdekking van de vaste
  wateraansluiting aan de achterzijde
  van het toestel.
  ^ Neem het hoekige uiteinde van de
  roestvrijstalen slang en controleer dat
  een drukring aanwezig is. Als dat niet
  het geval is, plaatst u een drukring.
  ^ Draai de wartelmoer van de roestvrijstalen slang op de schroefdraad.
  ^ Zorg ervoor dat de schroefkoppelingen vastzitten en goed afsluiten.

  ^ Sluit de roestvrijstalen slang aan op de
  waterkraan.
  Gebruik alleen de bijgeleverde roestvrijstalen slang. Oude of reeds gebruikte slangen mogen niet op de
  koffiezetautomaat worden aangesloten!
  ^ Zorg ervoor dat de schroefkoppeling
  vastzit.
  ^ Draai de waterkraan van de watertoevoer langzaam open en controleer dat
  de vaste wateraansluiting niet lekt.
  Controleer indien nodig dat de drukring
  goed zit en de schroefkoppeling vastzit.
  Nu kunt u verder gaan met de inbouw
  van het toestel (zie "Inbouw").

  86 • Page 87

  Elektrische aansluiting
  Het toestel is met een aansluitkabel en
  stekker aansluitklaar uitgerust voor wisselstroom van 50 Hz, 230 V.
  De zekering moet minstens 10 A bedragen.
  Het toestel moet worden aangesloten
  op een geaard stopcontact dat volgens
  de voorschriften is geïnstalleerd. De
  aansluiting moet gebeuren op een volgens de voorschriften geïnstalleerde
  elektrische installatie (conform
  VDE 0100).

  De stekker van de aansluitkabel van het
  toestel mag niet worden vervangen
  door een energiebesparende stekker
  (bijv. van het merk SavaPlug). Hierdoor
  wordt de energietoevoer naar het toestel verminderd en wordt het toestel te
  warm.

  Het stopcontact moet indien mogelijk
  nog vlot toegankelijk zijn. Als het stopcontact na de inbouw niet meer toegankelijk is, moet de elektrische installatie
  voor elke pool met een
  scheidingssysteem uitgerust zijn. Als
  scheidingssysteem kunnen schakelaars
  worden gebruikt met een contactopening van minstens 3 mm. Denk hierbij
  bijvoorbeeld aan installatieautomaten
  en zekeringen (EN 60335).
  De vereiste aansluitgegevens vindt u
  op het typeplaatje, dat zich in de binnenruimte van het toestel bevindt.
  Controleer dat deze gegevens overeenstemmen met de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet.
  Het toestel mag niet op
  gelijkstroom-wisselstroommutators worden aangesloten, die bijvoorbeeld bij
  stroomvoorziening op zonne-energie
  worden gebruikt. In dat geval kunnen er
  zich bij het inschakelen van het toestel
  spanningspieken voordoen, die ertoe
  kunnen leiden dat het toestel wordt uitgeschakeld om veiligheidsredenen. De
  elektronische besturing kan beschadigd raken!
  87 • Page 88

  Inbouw
  Inbouw- en combinatiemogelijkheden
  Het toestel is geschikt voor inbouw in een kolomkast.

  Het toestel is te combineren met andere Miele-inbouwtoestellen. Daarbij is het
  echter zeer belangrijk dat het toestel langs onderen begrensd is door een tussenplank zonder uitsnijding (behalve bij combinatie met een geïntegreerde
  warmtelade).
  U kunt de warmtelade via een aansluitkabel (mits toeslag verkrijgbaar toebehoren)
  rechtstreeks aansluiten op de koffiezetautomaat. Dan kunt u de warmtelade gelijktijdig met de koffiezetautomaat in- en uitschakelen.
  Sluit uitsluitend Miele-warmteladen aan op de koffiezetautomaat. Als u wilt weten welke types warmteladen combineerbaar zijn met uw toestel, neemt u contact op met uw Miele-handelaar of de Service After Sales van Miele.

  88 • Page 89

  Inbouw
  Ventilatie
  Zorg bij de inbouw voor voldoende ventilatie van de achterzijde van de
  koffiezetautomaat, zodat stoom en
  opgewarmde lucht ongehinderd kunnen wegtrekken.

  Om de toesteldeur op één lijn te
  brengen met de frontpanelen van de
  keukenmeubels, moet op de inbouwnis
  rondom een dichting aanwezig zijn of
  moet een dichtingsstrip op het toestel
  worden aangebracht.

  De ventilatieopeningen in de inbouwkast en de ruimte onder het
  plafond moeten minstens 200 cm2
  groot zijn.
  Anders kan er condensvorming optreden en kan het toestel of de inbouwkast
  beschadigd raken.

  Inbouw
  Zorg ervoor dat het desbetreffende
  stopcontact tijdens het inbouwen
  stroomloos is. Dat geldt ook bij verwijdering van het toestel uit de inbouwnis!
  Het toestel mag alleen in ingebouwde toestand in een omgeving
  met een temperatuurbereik van
  +15 °C tot +38 °C worden gebruikt.

  ^ Als er vooraan op de inbouwnis niet
  rondom een dichting is, kleeft u voorafgaand aan de inbouw de
  Miele-dichtingsstrip aan de achterkant van het toestelfront op het toestel.
  Deze dichtingsstrip is verkrijgbaar bij
  uw Miele-handelaar of via de dienst
  Onderdelen en toehoren van Miele.

  Voor de inbouw hebt u
  2 binnenzeskantsleutels nodig, formaat 3 en 5.

  89 • Page 90

  Inbouw
  Tip: Een neerzetvlak vóór de
  koffiezetautomaat ter hoogte van de inbouwnis is handig. Zo kunt u het toestel
  gemakkelijker aansluiten op het elektriciteitsnet en op de waterleiding die

  inbouwnis staat. Is dat niet het geval,
  dan lijnt u het toestel uit met behulp
  van de 4 voetjes.
  Er zijn 4 binnenzeskantschroeven M5
  meegeleverd, waarmee u het toestel in
  de inbouwnis kunt uitlijnen en bevestigen.
  ^ Open de toesteldeur en draai de
  schroeven opzij in zonder deze echt
  aan te draaien.

  wordt gebruikt voor de watertoevoer.
  ^ Draai de 4 voetjes aan de onderzijde
  van het toestel ca. 2 mm uit met de
  grote binnenzeskantsleutel.
  U kunt de voetjes tot ca. 10 mm uitdraaien.
  ^ Sluit het toestel aan op de waterleiding (zie "Vaste wateraansluiting").
  ^ Sluit het toestel aan op het elektriciteitsnet.
  ^ Schuif de koffiezetautomaat tot aan
  de aanslag in de inbouwnis.
  Terwijl u het toestel in de nis schuift,
  moet u ervoor zorgen dat u de elektrische aansluiting niet beschadigt.
  ^ Controleer of de koffiezetautomaat de
  inbouwnis gelijkmatig opvult in de
  hoogte of deze in het midden van de

  90

  ^ Lijn het toestel uit door de onderste
  binnenzeskantschroeven voorzichtig
  te draaien totdat het toestel in het
  midden van de inbouwnis staat.
  ^ Om het toestel in de kast te bevestigen, draait u de twee bovenste
  binnenzeskantschroeven handvast. • Page 91

  Inbouw
  Deurscharnieren instellen
  Als de toesteldeur na de inbouw van
  het toestel moeilijk kan worden geopend of gesloten, moet u de toesteldeur na de inbouw uitlijnen:

  ^ Om de deur op één lijn te brengen
  met het front van de kast, draait u de
  schroef a.
  ^ Om de deur horizontaal en verticaal
  uit te lijnen, draait u de schroef b.

  91 • Page 92

  Auteursrechten en licenties
  Voor de bediening en besturing van het toestel maakt Miele gebruik van software.
  De auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Miele en andere
  van toepassing zijnde softwareleveranciers (bijv. Adobe) moeten worden
  nageleefd.
  Miele en zijn leveranciers behouden zich alle rechten voor op de
  softwarecomponenten.
  Zijn in het bijzonder verboden:
  – kopiëren en distributie,
  – aanpassingen en afgeleide werken,
  – decompilatie, reverse-engineering, disassemblage en andersoortige omzetting
  van de software.
  Dit product bevat Adobe® Flash® Player-software onder licentie van Adobe
  Systems Incorporated, Adobe Macromedia Software LLC. Adobe en Flash zijn
  gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
  In de software zijn ook componenten geïntegreerd die vallen onder de GNU
  General Public License en andere opensourcelicenties.
  Voor een overzicht van de geïntegreerde opensourcecomponenten en een kopie
  van de desbetreffende licentie gaat u naar
  www.miele.com/device-software-licences en geeft u in het veld "Produktname" de
  naam van uw product op (het toesteltype).
  Miele geeft de broncode vrij voor alle componenten van de software die
  gelicentieerd zijn onder de GNU General Public License en vergelijkbare
  opensourcelicenties.
  Voor inzage in de desbetreffende broncode stuurt u een e-mail naar
  info|miele.com.

  92 • Page 93

  93 • Page 94

  94 • Page 95

  95 • Page 96

  Wijzigingen voorbehouden / 2513
  CVA 6805

  M.-Nr. 09 549 950 / 00


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele CVA 6805 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele CVA 6805 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,74 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Miele CVA 6805

Miele CVA 6805 Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Miele CVA 6805 Bedienungsanleitung - Deutsch - 96 seiten

Miele CVA 6805 Bedienungsanleitung - Englisch - 100 seiten

Miele CVA 6805 Bedienungsanleitung - Holländisch - 92 seiten

Miele CVA 6805 Bedienungsanleitung - Französisch - 108 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info