Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing voor de
wasautomaat
METEOR V 4760
WPS
Lees beslist de gebruiksaanwijzing
voordat u uw wasautomaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
onnodige schade aan uw apparaat.
M
M.-Nr. 05 668 060
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing voor de
  wasautomaat
  METEOR V 4760 WPS

  Lees beslist de gebruiksaanwijzing
  voordat u uw wasautomaat plaatst,
  installeert en in gebruik neemt.
  Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
  onnodige schade aan uw apparaat.

  M
  M.-Nr. 05 668 060 • Page 2

  Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu
  Het verpakkingsmateriaal

  Het afdanken van het apparaat

  De verpakking beschermt het apparaat
  tegen transportschade.

  Afgedankte apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen. Zet uw
  apparaat daarom niet zomaar bij het
  grof vuil, maar informeer bij uw handelaar of het mogelijk is om het apparaat
  terug te geven.
  Is dit niet mogelijk, informeer dan bij de
  gemeente of bij een grondstoffenhandelaar naar mogelijkheden voor hergebruik van het materiaal (bijv. schrootverwerking).

  Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen
  omdat dit het milieu relatief weinig belast en kan worden hergebruikt.
  Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard
  en wordt er minder afval geproduceerd.
  Uw vakhandelaar neemt de verpakking
  in het algemeen terug.

  Zorg ervoor dat kinderen niet bij het
  oude apparaat kunnen komen totdat
  het wordt weggehaald. Zie ook het
  hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en
  waarschuwingen".

  2 • Page 3

  Inhoud
  Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  Het verpakkingsmateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  Het afdanken van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Specifieke kenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Speciale programma's
  (Zijde /, WOL /, Miniwas, Combinatiewas, Extra spoelen) . . . . . . . . . . . . . 9
  Licht strijken in de programma's FIJNE WAS en Zijde / . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Systeem extra water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Voorkeuze h/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Programmaduur (resttijd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Bedieningsfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Programma-actualisering (Update) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Belangrijke bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Programmakeuzeschakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Toetsen voor de extra functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Toets "Centrifugeren" met lampjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Vóór de eerste wasbeurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Tips om energie te besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Energie- en waterverbruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Wasmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Extra functies (Inweken, Voorwas, Intensief) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Tip voor machinaal drogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Zo wast u goed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Korte handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Programma-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Voordat u gaat wassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Wanneer u gaat wassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Extra functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Voorkeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  Nadat u heeft gewassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  3 • Page 4

  Inhoud
  Het bijvullen van de trommel of het voortijdig verwijderen van wasgoed
  uit de trommel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Het onderbreken van een programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Het wijzigen van het gekozen programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Het overslaan van een programmafase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Het afbreken van een programma / Het wisselen van programma . . . . . . . . . . . . 26
  Programmaverloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Textielbehandelingssymbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Wasmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Het kiezen van wasmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Het doseren van wasmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Wateronthardingsmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Wasmiddelen met verschillende componenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Wasverzachters en stijfsels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Automatisch spoelen met wasverzachter of stijfsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Apart spoelen met wasverzachter of synthetisch stijfsel . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Apart spoelen met stijfsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Het kleuren en ontkleuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Bedieningsfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Elektronische programmavergrendeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Elektronische afsluitfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Het reinigen van de wasautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Het reinigen van de wasmiddellade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Het reinigen van de zuighevel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Het reinigen van het watertoevoerzeefje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Nuttige tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Het oplossen van problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Het programma begint niet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Het wasprogramma is afgebroken en er volgt een foutmelding . . . . . . . . . . . . . . 38
  Het wasprogramma verloopt normaal, maar er volgt een foutmelding . . . . . . . . . 39
  Algemene problemen of een tegenvallend resultaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  De deur kan met de Deur - toets niet worden geopend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  4 • Page 5

  Inhoud
  Het openen van de deur bij verstopte afvoer en/of stroomuitval. . . . . . . . . . . . . . 43
  Verstopte afvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Het openen van de deur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  Technische Dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Reparaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Garantietermijn en garantievoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Het apparaat van voren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Het apparaat van achteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  Plaats van opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Het plaatsen van de wasautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Het verwijderen van de transportbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Het monteren van de transportbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Het stellen van de wasautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  Het naar buiten draaien en vastzetten van de stelvoeten . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  Het plaatsen van de wasautomaat onder een werkblad of in een keukenblok 52
  Was-droogzuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Het terugplaatsen van het bovenblad van de wasautomaat . . . . . . . . . . . . . . 52
  Het Miele waterbeveiligingssysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Het aansluiten van de watertoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  Het aansluiten van de waterafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  Verbruiksgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Instructie voor de vergelijkende onderzoeken: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  Het programmeren van aanvullende functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Systeem extra water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Behoedzaam wassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
  Afkoeling van het sop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
  Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  5 • Page 6

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Lees eerst de gebruiksaanwijzing
  door voordat u uw wasautomaat
  voor het eerst gebruikt. Hierin vindt
  u belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, het gebruik en
  het onderhoud van het apparaat.
  Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.
  Bewaar deze gebruiksaanwijzing en
  geef deze door aan de eventuele
  volgende eigenaar van de automaat.

  Efficiënt gebruik
  Deze wasautomaat is uitsluitend
  bestemd voor huishoudelijk gebruik.
  Deze wasautomaat is uitsluitend
  bestemd voor het wassen van textiel dat volgens de aanwijzingen van de
  fabrikant op het wasetiket in de wasautomaat mag worden gewassen, maar
  ook voor wollen textiel dat met de hand
  wordt gewassen.
  Gebruik voor andere doeleinden kan
  gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt
  veroorzaakt door een ander gebruik
  dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

  Technische veiligheid
  Controleer vóórdat het apparaat
  wordt geplaatst, of het zichtbaar
  beschadigd is.
  Een beschadigde wasautomaat mag
  niet worden geplaatst en niet in gebruik
  genomen.
  Voordat u de wasautomaat aansluit
  dient u altijd de aansluitgegevens
  6

  (zekering, spanning en frequentie) op
  het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze moeten beslist overeenkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
  De elektrische veiligheid van de
  wasautomaat is uitsluitend gegarandeerd als deze wordt aangesloten
  op een aardingssysteem dat volgens
  de geldende veiligheidsbepalingen is
  geïnstalleerd.
  Het is zeer belangrijk dat wordt nagegaan of aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan en dat de
  huisinstallatie bij twijfel door een vakman / vakvrouw wordt geïnspecteerd.
  De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad.
  De wasautomaat voldoet aan de
  voorgeschreven veiligheidsbepalingen. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen onvoorziene risico's voor
  de gebruiker opleveren, waarvoor de
  fabrikant niet aansprakelijk kan worden
  gesteld. Reparaties mogen alleen door
  erkende vakmensen van Miele worden
  uitgevoerd.
  Wanneer er een storing wordt verholpen en wanneer de wasautomaat wordt gereinigd en onderhouden
  mag er geen elektrische spanning op
  de wasautomaat staan.
  Dat is het geval, als aan één van de
  volgende voorwaarden is voldaan:
  – als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld,
  – of als de stekker uit de contactdoos
  is getrokken. • Page 7

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Gebruik om veiligheidsredenen
  geen verlengsnoer.
  Dit in verband met gevaar voor bijvoorbeeld oververhitting.
  Het Miele-Waterproofsysteem is
  een uitstekende bescherming tegen waterschade op voorwaarde dat:
  – het water en de elektriciteit volgens
  de regels zijn aangesloten;
  – het apparaat bij beschadiging onmiddellijk wordt gerepareerd.
  Defecte onderdelen mogen alleen
  door originele Miele-onderdelen
  worden vervangen. Alleen van deze
  Miele-onderdelen kunnen wij garanderen, dat zij volledig voldoen aan de veiligheidseisen die wij stellen aan onze
  apparaten en onderdelen daarvan.
  Wanneer de aansluitkabel beschadigd is, moet de kabel door een
  speciale Miele-kabel worden vervangen.

  Gebruik
  Dit apparaat mag uitsluitend door
  een vakman/vakvrouw op een
  niet-stationaire locatie (bijvoorbeeld
  een boot of camper) worden ingebouwd en aangesloten. Hierbij moet
  aan alle voorwaarden voor een veilig
  gebruik worden voldaan.
  Plaats uw wasautomaat niet in
  vorstgevoelige ruimten.
  Bevroren slangen kunnen scheuren of
  barsten en de betrouwbaarheid van de
  elektronische besturing kan door temperaturen onder het vriespunt afnemen.

  Verwijder voordat u de wasautomaat in gebruik neemt de transportbeveiliging aan de achterzijde van
  het apparaat.
  Zie hoofdstuk: "Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat", paragraaf:
  "Het verwijderen van de transportbeveiliging".
  Wanneer u de transportbeveiliging niet
  verwijdert, kan dat bij het centrifugeren
  schade veroorzaken aan uw wasautomaat en aan de meubels / apparaten
  die ernaast staan.
  Sluit de kraan af als u langere tijd
  afwezig bent (bijv. tijdens vakanties), zeker als er zich in de buurt van
  de wasautomaat geen afvoer in de
  vloer zoals een putje bevindt.
  Denk eraan dat er water kan overstromen.
  Controleer daarom vóórdat u de waterafvoerslang in een wastafel of wasbak
  hangt, of het water snel genoeg wegstroomt.
  Zorg er daarom ook voor dat de afvoerslang niet weg kan glijden. Wanneer de
  slang niet goed vastzit kan hij door de
  kracht van het wegstromende water uit
  de wastafel of wasbak worden gedrukt.
  Let erop dat u voorwerpen zoals
  spijkers, naalden, munten en paperclips niet meewast.
  Deze kunnen namelijk onderdelen van
  de wasautomaat beschadigen (bijv.
  kuip, wastrommel).
  Beschadigde onderdelen kunnen op
  hun beurt weer schade aan het wasgoed veroorzaken.

  7 • Page 8

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Als u het wasmiddel op de juiste
  manier doseert is het niet nodig dat
  u de wasautomaat ontkalkt. Mocht uw
  apparaat toch zo sterk verkalkt zijn, dat
  het beslist moet worden ontkalkt, gebruik daar dan speciale ontkalkingsmiddelen voor die een anti-corrosiemiddel bevatten.
  Deze middelen zijn verkrijgbaar via uw
  Miele-vakhandelaar of bij de afdeling
  Onderdelen van Miele Nederland B.V.
  Volg de adviezen voor het gebruik van
  de ontkalkingsmiddelen strikt op.
  Wasgoed dat met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen is behandeld, moet vóórdat het in de wasautomaat wordt gewassen, grondig in helder water worden uitgespoeld.
  Gebruik in deze wasautomaat nooit
  reinigingsmiddelen die een oplosmiddel bevatten, zoals wasbenzine.
  Wanneer u dat toch doet, kunnen onderdelen van het apparaat beschadigen en kunnen er giftige dampen ontstaan. Het gevaar bestaat dan dat er
  brand uitbreekt of zich een explosie
  voordoet.
  Wanneer u textielverf in de wasautomaat wilt gebruiken, kies dan textielverf die daar geschikt voor is. Gebruik deze verf alleen voor huishoudelijke doeleinden, neem niet meer verf
  dan strikt nodig is en neem de aanwijzingen van de textielverffabrikant precies in acht.
  Ontkleuringsmiddelen kunnen door
  hun chemische samenstelling corrosie veroorzaken.
  Deze middelen mogen daarom niet in
  de wasautomaat worden gebruikt.
  8

  Wanneer u op hoge temperaturen
  wast, denk er dan aan dat het glas
  van de deur heet wordt.
  Zorg er dus voor dat kinderen het glas
  van de deur tijdens het wasprogramma
  niet aanraken.

  Gebruik van toebehoren
  Alleen originele Miele-toebehoren
  kunnen worden aan- of ingebouwd.
  Wanneer er andere toebehoren worden
  aan- of ingebouwd, kan Miele niet voor
  de gevolgen instaan en kan er geen
  beroep meer worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en
  productaansprakelijkheid.

  Het afdanken van het apparaat
  Trek de stekker uit de contactdoos
  en maak deze samen met de aansluitkabel onbruikbaar.
  U voorkomt daarmee dat de wasautomaat verkeerd wordt gebruikt. • Page 9

  Algemeen
  Specifieke kenmerken
  Speciale programma's (Zijde /,
  WOL /, Miniwas, Combinatiewas,
  Extra spoelen)
  – Zijde /
  In dit programma kan met de hand
  wasbaar, kreukgevoelig textiel worden gewassen waar geen wol in zit.
  – WOL /
  In dit programma kan met de hand
  wasbaar textiel van wol of wolmengweefsels worden gewassen.
  – Miniwas

  Licht strijken in de programma's
  FIJNE WAS en Zijde /
  In deze programma's wordt het wasgoed bijzonder behoedzaam gewassen
  en gecentrifugeerd. Daardoor kreukt
  het wasgoed minder en hoeft het minder te worden gestreken.
  Systeem extra water
  Met dit systeem is het mogelijk om met
  een hogere waterstand te spoelen of te
  wassen en te spoelen.
  Bovendien is het met dit systeem mogelijk om voor de programma's WITTE
  WAS/BONTE WAS en KREUKHERSTELLEND een extra spoelgang te kiezen.

  In dit programma kan een kleine hoeveelheid licht vervuild textiel worden
  gewassen dat anders met de bonte
  was meegaat.
  – Combinatiewas
  In dit programma kunnen stukken
  wasgoed van verschillende soorten
  textiel worden gewassen, als ze
  maar wel dezelfde kleur hebben.
  – Extra spoelen
  In dit programma kan wasgoed worden behandeld dat alleen maar moet
  worden gespoeld en gecentrifugeerd.

  9 • Page 10

  Algemeen
  Voorkeuze h/min

  Programma-actualisering (Update)

  Met de Voorkeuze - toets kunt u het tijdstip dat het door u gekozen programma
  start minimaal 30 minuten en maximaal
  24 uur van te voren instellen.

  Wasmiddelen, textiel, wasgewoonten
  en wasvoorschriften zullen in de toekomst veranderingen ondergaan.

  Programmaduur (resttijd)
  Wanneer u een programma start geeft
  het display in uren en minuten aan hoelang dit programma maximaal gaat duren.
  Daarna wordt de tijd per minuut afgeteld.
  Bedieningsfuncties
  (Programmavergrendeling, afsluitfunctie)
  Elektronische programmavergrendeling
  Met het inschakelen van de programmavergrendeling voorkomt u dat de
  wasautomaat tijdens een wasprogramma wordt geopend en dat het wasprogramma wordt afgebroken.
  Na afloop van het wasprogramma
  wordt de programmavergrendeling automatisch opgeheven.
  Elektronische afsluitfunctie
  Met het inschakelen van de elektronische afsluitfunctie voorkomt u dat uw
  apparaat door vreemden kan worden
  gebruikt.
  Wanneer deze afsluitfunctie is ingeschakeld kan:
  – de deur niet met de Deur - toets worden geopend;
  – er geen programma worden gestart.
  10

  De was- en spoelprogramma's zullen
  daaraan moeten worden aangepast.
  De Technische Dienst zal in de toekomst in staat zijn het wasprogramma
  te updaten en in het Novotronic-geheugen van uw wasautomaat op te slaan.
  Dit zal gebeuren via het controlelampje
  voor de watertoevoer (PC = Programme
  Correction).
  Miele zal zelf aangeven wanneer de
  programma's kunnen worden geactualiseerd. • Page 11

  Algemeen
  Bedieningspaneel

  a Display
  Dit kan verschillende dingen aangeven. Zie volgende bladzijde.

  f Controlelampjes voor het gekozen
  centrifugetoerental, Spoelstop en
  Zonder centrifugeren

  b Toets Voorkeuze
  Met deze toets kunt u het tijdstip dat
  het door u gekozen programma start
  van te voren instellen.

  g Programmakeuzeschakelaar
  Met deze schakelaar kunt u het basiswasprogramma en een daarbij horende temperatuur kiezen.
  De programmakeuzeschakelaar kan
  rechts- of linksom worden gedraaid.

  c Toets START
  Met deze toets kunt u een wasprogramma starten.
  d Toetsen voor de extra functies
  Met deze toetsen kunt u extra functies in- of uitschakelen.
  Wanneer u een extra functie inschakelt gaat het daarbij behorende controlelampje branden.
  Wanneer u een extra functie weer uitschakelt gaat het daarbij behorende
  controlelampje uit.
  e Toets "Centrifugeren"
  Met deze toets kunt u een ander
  centrifugetoerental, Spoelstop of
  Zonder centrifugeren kiezen.

  h Controlelampjes voor het programmaverloop
  Deze controlelampjes laten u tijdens
  het wasprogramma zien welke fase
  in het programmaverloop is bereikt.
  i Andere controlelampjes
  Deze controlelampjes geven een
  probleem aan.
  j Toets I-Aan/0-Uit
  Met deze toets kunt u de wasautomaat in- en uitschakelen en het programma onderbreken.
  k Toets Deur
  Met deze toets kunt u de deur van
  de wasautomaat openen.

  11 • Page 12

  Algemeen
  Display

  Voorgeprogrammeerde tijd

  Dit kan verschillende dingen aangeven:

  Wanneer u een programma kiest en gebruik maakt van de voorkeuze, dan
  geeft het display aan hoelang het nog
  duurt voordat het gekozen programma
  begint.

  – de programmaduur (resttijd);
  – de voorgeprogrammeerde tijd;
  – de aanvullende functies.
  Programmaduur (resttijd)
  Wanneer u een programma start zonder
  gebruik te maken van de voorkeuze,
  dan geeft het display in uren en minuten aan hoelang dit programma maximaal gaat duren.
  In de programma's:
  – WITTE WAS / BONTE WAS
  – KREUKHERSTELLEND

  Nadat u op de START - toets hebt gedrukt, wordt de voorgeprogrammeerde
  tijd in het display afgeteld, en wel
  – van 24 h tot 10 h per uur
  – vanaf 9 h 59 min per minuut.
  Na afloop van de voorgeprogrammeerde tijd start het programma automatisch en geeft het display aan hoe
  lang het programma maximaal gaat duren.

  – Combinatiewas

  Aanvullende functies

  berekent de wasautomaat hoelang het
  duurt voordat het wasgoed het water
  heeft opgenomen.
  De automaat berekent op grond hiervan tijdens de eerste 10 minuten de belading. Wanneer de automaat merkt dat
  hij niet maximaal beladen is, verkort hij
  de programmaduur met maximaal 60
  minuten, bijv. door het aantal spoelgangen te verminderen.

  U kunt een aantal aanvullende functies
  programmeren om het wasprogramma
  nog beter af te stemmen op het soort
  wasgoed en de manier waarop u dit wilt
  wassen.

  Inweken
  Wanneer u een inweektijd kiest geeft
  het display een tijd aan die een optelsom is van de gekozen inweektijd en
  de wastijd van het gekozen programma.

  12

  Bij het programmeren ziet u de gekozen functie in het display. • Page 13

  Algemeen
  Belangrijke bedieningselementen
  Programmakeuzeschakelaar
  Met de programmakeuzeschakelaar
  kunt u een basisprogramma en een
  daarbij behorende temperatuur instellen.
  De ringverlichting gaat om energie te
  besparen enkele minuten na het einde
  van het programma uit.
  Toetsen voor de extra functies
  Met deze toetsen kunt u extra functies
  in- en uitschakelen.
  De extra functies dienen ter aanvulling
  van de basiswasprogramma's.
  Een extra functie kunt u inschakelen
  door op de desbetreffende toets te
  drukken.
  Wanneer u dat doet gaat het daarbij
  behorende controlelampje branden.
  Een gekozen extra functie kunt u uitschakelen door nog een keer op de
  desbetreffende toets te drukken.
  Wanneer u dat doet gaat het daarbij
  behorende controlelampje uit.

  Max.
  toerental

  Basiswasprogramma's

  1600 WITTE WAS/BONTE WAS, Miniwas,
  Stijven, Pompen/Centrifugeren
  1200 WOL, Extra spoelen
  900 KREUKHERSTELLEND,
  Combinatiewas
  600 FIJNE WAS
  400 Zijde

  Kiest u een hoger toerental dan binnen
  het gekozen programma mogelijk is,
  dan accepteert de automaat dat niet.
  Het overslaan van het eindcentrifugeren
  ^ Druk op de Centrifugeren - toets totdat u Spoelstop heeft bereikt.
  Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd en blijft na de laatste spoelgang
  in het water liggen.
  Het wasgoed kreukt dan minder wanneer u het niet direct na afloop van het
  programma uit de trommel haalt.
  Wilt u het programma voortzetten:
  ^ kies dan een centrifugetoerental.

  Extra functies die binnen het gekozen
  basisprogramma niet van toepassing
  zijn, kunt u niet inschakelen.

  Wilt u het programma beëindigen:

  Toets "Centrifugeren" met lampjes
  Met deze toets kunt u een centrifugetoerental, Spoelstop of Zonder centrifugeren kiezen.
  De controlelampjes geven aan wat u
  gekozen heeft.

  Het overslaan van het centrifugeren
  tussen de spoelgangen en het eindcentrifugeren

  Het kiezen van een centrifugetoerental
  Met bovengenoemde toets kunt u het
  centrifugetoerental wijzigen.
  Het maximale centrifugetoerental verschilt van programma tot programma.

  Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd.
  De wasautomaat schakelt na het afpompen van het laatste spoelwater direct over op de kreukbeveiliging.

  ^ druk dan op de Deur - toets.

  ^ Druk op de Centrifugeren - toets tot
  en met Zonder centrifugeren.

  13 • Page 14

  Vóór de eerste wasbeurt
  Iedere wasautomaat wordt in de fabriek op zijn werking getest.
  Het is mogelijk dat er als gevolg van
  deze tests wat water in het apparaat
  achterblijft.

  Controleer voordat u uw wasautomaat voor het eerst gebruikt of het
  apparaat volgens de regels is geplaatst en aangesloten.
  Zie hoofdstuk: "Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat".
  Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om meteen bij de eerste wasbeurt
  te centrifugeren. Ter activering van het
  centrifugeren moet u eerst een wasprogramma zonder wasgoed en zonder
  wasmiddel draaien.
  Wordt er wel wasmiddel gebruikt kan er
  overmatige schuimvorming optreden.
  Draait u eerst een wasprogramma zonder wasgoed en zonder wasmiddel
  wordt daarmee tegelijk het kogelventiel
  geactiveerd. Het kogelventiel zorgt ervoor dat vanaf de eerste wasbeurt
  steeds al het wasmiddel wordt gebruikt.
  ^ Draai de waterkraan open.
  ^ Druk de I-Aan/O-Uit - toets in.
  ^ Draai de programmakeuzeschakelaar op WITTE WAS/BONTE WAS
  40°C.
  ^ Druk zo vaak op de Centrifugeren toets totdat het controlelampje Zonder centrifugeren oplicht.
  ^ Druk op de START - toets.

  14

  Na afloop van het programma is de
  wasautomaat klaar voor de eerste
  wasbeurt. • Page 15

  Tips om energie te besparen
  Energie- en waterverbruik

  Wasmiddelen

  – Benut bij ieder programma dat u
  kiest de maximale beladingscapaciteit van de trommel.
  Het energie- en waterverbruik is dan,
  gerelateerd aan de totale hoeveelheid wasgoed, het laagst.

  – Gebruik hoogstens zoveel wasmiddel als op de wasmiddelverpakking
  aangegeven staat.

  – Gebruik de programma's Combinatiewas of Miniwas voor kleinere hoeveelheden wasgoed.
  – Bij een geringe belading in het programma WITTE WAS/BONTE WAS
  zorgt de beladingsautomaat voor
  een vermindering van het water- en
  energieverbruik en voor een verkorting van de programmaduur.
  – Gebruik in plaats van het programma
  WITTE WAS/BONTE WAS 95°C het
  programma WITTE WAS/BONTE
  WAS 60°C in combinatie met de extra functie: Intensief.
  Daarmee bespaart u 35 tot 45%
  energie.
  Het programma duurt dan wel
  langer. In de meeste gevallen is dit
  genoeg.
  – Gebruik voor wasgoed met hardnekkige vlekken of vlekken die er al wat
  langer in zitten de extra functie Inweken.

  – Reduceer bij geringere beladingshoeveelheden de hoeveelheid wasmiddel. Bij halve belading kan ca. 1/3
  minder wasmiddel worden gebruikt.
  Extra functies (Inweken, Voorwas,
  Intensief)
  – Kies voor:
  licht vervuild wasgoed een wasprogramma zonder extra functies;
  normaal tot sterk vervuild wasgoed
  met zichtbare vlekken een wasprogramma met de extra functie Intensief.
  – Gebruik de extra functie Inweken in
  plaats van de extra functie Voorwas.
  Bij het inweken en de hoofdwas die
  daar direct op volgt wordt hetzelfde
  sop gebruikt.
  Tip voor machinaal drogen
  – Kies wanneer u het wasgoed na afloop in de droogautomaat wilt drogen het hoogste centrifugetoerental
  dat voor dit wasgoed mogelijk is.

  15 • Page 16

  Zo wast u goed
  Korte handleiding
  Tip: Het is belangrijk dat u zich met de
  bediening van de automaat vertrouwd
  maakt. Lees daarom de uitgebreide paragrafen: "Voordat u gaat wassen",
  "Wanneer u gaat wassen" en "Nadat u
  heeft gewassen" in dit hoofdstuk.
  Voordat u gaat wassen
  A Inspecteer en sorteer het wasgoed
  en behandel het voor.
  Wanneer u gaat wassen
  B Schakel de wasautomaat in.
  C Open de deur.
  D Vul de trommel.
  E Sluit de deur.
  F Kies een programma.
  G Kies een centrifugetoerental.
  H Kies eventueel (een) extra functie(s).
  I Doseer het wasmiddel.
  J Schakel eventueel een voorkeuze in.
  K Start het programma.
  Nadat u heeft gewassen
  L Open de deur.
  M Haal het wasgoed uit de automaat.
  N Schakel de wasautomaat uit.
  O Draai de programmakeuzeschakelaar op Einde.
  P Sluit de deur.

  16

  Welk textiel in welk programma kan
  worden gewassen, kunt u in het volgende programma-overzicht vinden. • Page 17

  Zo wast u goed
  Programma-overzicht
  WITTE WAS/BONTE WAS 9ö876
  Textielsoort
  Wasgoed van katoen en linnen, bijv. beddengoed, tafellakens
  en servetten, badstof handdoeken, spijkerbroeken, T-shirts,
  ondergoed en babykleertjes
  Extra functies
  Inweken / Voorwas / Intensief / Extra water
  Bijzondere tips

  Wasmiddelen
  Max. belading

  – Gebruik WITTE WAS/BONTE WAS 95°C alleen voor geïnfecteerd of sterk vervuild wasgoed.
  – Gebruik voor normaal tot sterk vervuild wasgoed de extra
  functie Intensief.
  – Gebruik voor wasgoed met hardnekkige vlekken of met
  vlekken die er al wat langer in zitten de extra functies Inweken en Intensief.
  – Gebruik voor wasgoed met een grote hoeveelheid vuil
  (bijv. stof, zand) de extra functie Voorwas.
  – Was donkerkleurig wasgoed met een Color-wasmiddel of
  vloeibaar wasmiddel.
  Universele wasmiddelen, Color-wasmiddelen en vloeibare
  wasmiddelen
  5 kg

  Tip voor testbureaus:
  Voor de test volgens norm EN 60456 moet de toets Intensief worden ingedrukt.
  KREUKHERSTELLEND 4321
  Textielsoort

  Extra functies
  Bijzondere tip
  Wasmiddelen

  Wasgoed van synthetische vezels, mengweefsels of kreukherstellend gemaakt katoen, bijv. overhemden, blouses,
  werkkleding, tafellakens en servetten
  Inweken / Voorwas / Intensief / Extra water
  – Gebruik voor normaal tot sterk vervuild wasgoed de extra
  functie Intensief.
  Universele wasmiddelen, Color-wasmiddelen, vloeibare wasmiddelen en fijnwasmiddelen

  Max. belading
  2,5 kg
  Tip voor testbureaus:
  Voor de test volgens norm EN 60456 moet de toets Intensief worden ingedrukt.

  17 • Page 18

  Zo wast u goed
  FIJNE WAS ac
  Textielsoort

  Wasgoed van synthetische vezels, mengweefsels, kunstzijde
  of kreukherstellend gemaakt katoen, bijv. overhemden of
  blouses
  Vitrage die volgens de fabrikant in de wasautomaat kan worden gewassen.

  Extra functies
  Bijzondere tips

  Inweken / Voorwas / Intensief
  – Gebruik voor normaal tot sterk vervuild wasgoed de extra
  functie Intensief.
  – In dit programma kreukt het wasgoed minder ("Licht strijken").
  – Vitrage trekt veel stof aan en zal daarom vaak in een programma met de extra functie Voorwas moeten worden gewassen.
  – Reduceer bij kreukgevoelige vitrage het centrifugetoerental
  of centrifugeer helemaal niet.
  Fijnwasmiddelen
  1 kg

  Wasmiddelen
  Max. belading
  Zijde /
  Textielsoort

  Wasgoed van met de hand wasbaar, kreukgevoelig textiel
  waar geen wol in zit

  Extra functie
  Bijzondere tips

  Extra water
  – In dit programma kreukt het wasgoed minder ("Licht strijken").
  – Was panty's en bh's in een waszak.

  Wasmiddelen
  Max. belading

  Fijnwasmiddelen
  1 kg

  WOL /
  Textielsoort

  Wasgoed van wol en wolmengweefsels dat met de hand of in
  de wasautomaat mag worden gewassen

  Wasmiddelen
  Max. belading

  Wolwasmiddelen
  2 kg

  18 • Page 19

  Zo wast u goed
  Miniwas 7
  Textielsoort
  Extra functie
  Bijzondere tip
  Wasmiddelen
  Max. belading

  Licht vervuild wasgoed dat in het programma voor de bonte
  was mag worden gewassen
  Extra water
  – Doseer minder waspoeder. Dit programma heeft namelijk
  een halve belading.
  Universele wasmiddelen, Color-wasmiddelen en vloeibare
  wasmiddelen
  2,5 kg

  Combinatiewas 72
  Textielsoort
  Wasgoed van katoenen en kreukherstellend textiel dat naar
  kleur is gesorteerd
  Extra functies
  Inweken / Voorwas / Intensief / Extra water
  Wasmiddelen
  Max. belading

  Universele wasmiddelen, Color-wasmiddelen en vloeibare
  wasmiddelen
  3 kg

  Stijven
  Textielsoort

  Tafellakens, servetten, schorten en beroepskleding

  Bijzondere tip

  – Het wasgoed moet schoongewassen, maar mag niet met
  wasverzachter nabehandeld zijn.

  Max. belading

  5 kg

  Extra spoelen
  Textielsoort
  Max. belading

  Wasgoed dat alleen maar moet worden uitgespoeld en gecentrifugeerd
  5 kg

  Pompen/Centrifugeren
  – Alleen pompen: zet het centrifugetoerental op Zonder cenBijzondere tip
  trifugeren.
  Max. belading

  5 kg

  19 • Page 20

  Zo wast u goed
  Voordat u gaat wassen

  Het sorteren van het wasgoed

  A Inspecteer en sorteer het wasgoed
  en behandel het voor

  ^ Sorteer het wasgoed naar kleur en
  naar de symbolen in het wasetiket,
  dat zich in de kraag of in de zijnaad
  bevindt.

  Het inspecteren van het wasgoed

  ^ Was geen textiel dat volgens het
  wasetiket niet in de wasautomaat kan
  worden gewassen. Het symbool
  daarvoor is: h.
  ^ Donkergekleurd wasgoed geeft bij
  de eerste wasbeurten vaak iets af.
  Was licht en donker wasgoed daarom apart.
  Het voorbehandelen van vlekken

  ^ Maak de zakken leeg.

  ,Voorwerpen (spijkers, munten,
  paperclips e.d.) kunnen wasgoed en
  onderdelen van de wasautomaat beschadigen.
  ^ Sluit de ritsen. Keer kleding met ritsen eventueel binnenstebuiten.
  ^ Sluit eventuele haakjes en oogjes.
  ^ Zorg ervoor dat onderdelen van kleding, zoals bh-beugels, niet los kunnen raken. Losgeraakte onderdelen
  moeten eerst worden vastgemaakt of
  verwijderd.
  ^ Verwijder bij vitrage de haakjes en
  het loodband of wikkel ze in een
  doek.
  ^ Keer gebreid of tricot wasgoed binnenstebuiten als de fabrikant dat adviseert.
  20

  ^ Verwijder eventuele vlekken op het
  textiel, als het even kan zodra ze ontstaan zijn. Dit is nog belangrijker voor
  moeilijke vlekken als thee-, koffie-, eien bloedvlekken.
  Neem de vlekken met een tissue af.
  Wrijf de vlekken er niet in!

  ,Gebruik in geen geval chemi-

  sche (oplosmiddelhoudende) reinigingsmiddelen in de wasautomaat! • Page 21

  Zo wast u goed
  Wanneer u gaat wassen

  F Kies een programma

  B Schakel de wasautomaat in
  ^ door op de I-Aan/0-Uit - toets te drukken.
  C Open de deur
  ^ door op de Deur - toets te drukken en
  de deur open te klappen.
  D Vul de trommel
  ^ door het wasgoed ontvouwd en losjes in de trommel te leggen.
  Leg stukken wasgoed van verschillende grootte in de trommel. Daardoor
  wordt een beter wasresultaat bereikt en
  kan het wasgoed zich tijdens het centrifugeren beter verdelen.

  ^ door de programmakeuzeschakelaar
  op de gewenste stand te zetten.

  Benut bij ieder programma dat u kiest
  de maximale beladingscapaciteit van
  de trommel.
  Het energie- en waterverbruik is dan,
  gerelateerd aan de totale hoeveelheid
  wasgoed, het laagst.

  G Kies een centrifugetoerental

  Het display geeft in uren en minuten de
  maximale programmaduur aan.

  Let erop dat wanneer de maximale beladingscapaciteit wordt overschreden,
  de wasresultaten tegenvallen en het
  wasgoed sneller gaat kreuken.
  E Sluit de deur
  ^ Sluit de deur met een lichte klap.
  Let erop dat er niets tussen deur en
  manchet beklemd raakt.

  ^ door zo vaak op de Centrifugeren toets te drukken totdat het controlelampje oplicht van het door u gewenste centrifugetoerental.
  Wanneer u een hoger centrifugetoerental kiest dan binnen het gekozen wasprogramma mogelijk is, accepteert de
  automaat dat niet.

  21 • Page 22

  Zo wast u goed
  Extra functies
  H Kies eventueel (een) extra functie(s)

  Voorwas
  Voor wasgoed waar veel stof of zand
  in zit
  Intensief
  Voor normaal tot sterk vervuild wasgoed
  Wanneer u deze functie hebt ingeschakeld, duurt de hoofdwas langer.
  Extra water

  ^ door op de toets(en) van de gewenste extra functie(s) te drukken.
  Inweken
  Voor wasgoed dat bijzonder sterk is
  vervuild door eiwithoudende vlekken
  (bijv. bloed, vet, cacao).
  Wanneer u deze functie heeft ingeschakeld, dan gaat aan het eigenlijke wasprogramma een inweekprogramma
  vooraf.
  U kunt een inweektijd kiezen van minimaal 30 minuten en maximaal 6 uur.
  ^ Druk op de Inweken - toets.
  Met iedere druk op deze toets verlengt
  u de inweektijd met 30 minuten.
  De gekozen inweektijd wordt in het display opgeteld bij de tijd die het gekozen basisprogramma duurt.
  Het wissen van de inweektijd
  ^ Druk zo vaak op de Inweken - toets
  totdat het controlelampje uitgaat.
  22

  Wanneer u deze functie hebt ingeschakeld, wordt er bij de wasprogramma's
  meer water gebruikt.
  Er zijn vier mogelijkheden, die worden
  uiteengezet in het hoofdstuk: "Het programmeren van aanvullende functies",
  paragraaf: "Systeem extra water".
  Wanneer de wasautomaat wordt geleverd, wordt de eerste keer dat u de Extra water - toets indrukt de waterstand
  bij het wassen en spoelen verhoogd.
  Zoemer
  Wanneer u deze functie hebt ingeschakeld, klinkt er aan het einde van een
  programma of bij de spoelstop een
  akoestisch signaal.
  De zoemer gaat zolang totdat de wasautomaat wordt uitgeschakeld.
  De zoemer gaat bij alle programma's
  totdat hij weer wordt uitgeschakeld. • Page 23

  Zo wast u goed
  I Doseer het wasmiddel
  Het is belangrijk om niet te weinig en
  niet te veel te doseren, want . . .
  . . . te weinig wasmiddel heeft tot gevolg dat:
  – het wasgoed niet schoon en in de
  loop van de tijd grauw en hard wordt;
  – er vetbolletjes in het wasgoed blijven
  zitten;
  – er zich kalk in de kuip afzet.
  . . . te veel wasmiddel heeft tot gevolg
  dat:
  – er sterke schuimvorming optreedt,
  de waswerking daardoor gering en
  het reinigings-, spoel- en centrifugeerresultaat niet optimaal is;
  – er door een automatisch ingeschakelde extra spoelgang meer water
  wordt verbruikt;
  – het milieu extra wordt belast.
  Wanneer u vloeibaar wasmiddel en tevens de extra functie Voorwas gebruikt,
  let er dan op dat er in dat geval voor
  het vloeibaar wasmiddel een apart bakje in vakje j moet worden geplaatst.
  Dit is verkrijgbaar bij de Miele vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van
  Miele Nederland B.V.

  ^ Trek de wasmiddellade naar buiten
  en doseer het wasmiddel in de vakjes.
  i = Vakje voor de voorwas
  Wanneer u de extra functie
  Voorwas hebt gekozen, neem
  dan 1/4 van de totale aanbevolen wasmiddelhoeveelheid.
  j = Vakje voor de hoofdwas
  en voor het inweken, wanneer
  u deze extra functie hebt
  gekozen.
  §

  = Vakje voor wasverzachter
  of stijfsel

  Nadere bijzonderheden over wasmiddelen en de dosering daarvan treft u
  aan in het hoofdstuk: "Wasmiddelen".

  23 • Page 24

  Zo wast u goed
  Voorkeuze

  Nadat u heeft gewassen

  J Schakel eventueel een voorkeuze
  in
  Met iedere druk op de Voorkeuze toets kunt u het tijdstip dat het programma start voorprogrammeren en
  wel:
  – tot 10 uur per 30 minuten;
  – vanaf 10 uur per 1 uur.

  L Open de deur
  ^ door op de Deur - toets te drukken en
  de deur open te klappen.
  M Haal het wasgoed uit de automaat

  ^ Druk zo vaak op de Voorkeuze - toets
  totdat de tijd in het display verschijnt
  die u wilt voorprogrammeren.
  Het wissen van de voorkeuze
  ^ Druk nog eens op de Voorkeuze toets wanneer het display 24^ aangeeft.
  K Start het programma

  ^ Controleer of er voorwerpen in de
  manchet van de deur zijn achtergebleven.

  ,Kijk goed of er geen stukken

  wasgoed in de trommel zijn blijven
  liggen. Anders loopt u het risico dat
  ze bij de volgende wasbeurt krimpen of afgeven.

  N Schakel de wasautomaat uit

  ^ door op de START - toets te drukken.

  ^ door op de I-Aan/0-Uit - toets te drukken.

  Het display geeft in uren en minuten de
  maximale programmaduur aan.

  O Draai de programmakeuzeschakelaar op Einde
  P Sluit de deur
  Anders bestaat het gevaar dat er voorwerpen per vergissing in de trommel terechtkomen, worden meegewassen en
  het wasgoed beschadigen.

  24 • Page 25

  Zo wast u goed
  Het bijvullen van de trommel of
  het voortijdig verwijderen van
  wasgoed uit de trommel

  In een paar gevallen kan de deur niet
  meer worden geopend, en wel wanneer

  U kunt bij de volgende programma's
  nog wasgoed in de trommel leggen of
  wasgoed uit de trommel halen, nadat u
  het programma heeft gestart:

  – de temperatuur van het sop boven
  de 55°C komt;

  – WITTE WAS/BONTE WAS
  – KREUKHERSTELLEND
  – Miniwas
  – Combinatiewas
  – Stijven

  – de waterstand te hoog is;
  – de programmavergrendeling is ingeschakeld;
  – de programmafase Centrifugeren is
  bereikt.
  Wanneer u in één van bovenstaande
  gevallen de Deur - toets indrukt, licht
  het controlelampje Vergrendeld op.

  ^ Druk op de Deur - toets totdat de
  deur openspringt.
  ^ Leg wasgoed in de trommel of haal
  er wasgoed uit.
  ^ Sluit de deur.
  Het programma wordt automatisch
  voortgezet.
  Attentie:
  Nadat de wasautomaat een programma
  eenmaal heeft gestart kan hij in de hoeveelheid wasgoed geen wijzigingen
  meer vaststellen.
  Daarom gaat de wasautomaat, ook nadat u nog wasgoed in de trommel hebt
  gelegd of wasgoed uit de trommel heeft
  gehaald, altijd van de maximale beladingshoeveelheid uit.
  De resttijd kan langer zijn dan aangegeven.

  25 • Page 26

  Zo wast u goed
  Het onderbreken van een programma

  Het overslaan van een programmafase

  ^ Schakel de wasautomaat met de
  I-Aan/0-Uit - toets uit.

  ^ Draai de programmakeuzeschakelaar op Einde.

  Wanneer u het programma weer wilt
  voortzetten,

  Zodra in het programmaverloop het
  controlelampje knippert van de programmafase waarmee het programma
  moet worden voortgezet,

  ^ schakel de wasautomaat dan met de
  I-Aan/0-Uit - toets weer in.

  Het wijzigen van het gekozen
  programma
  Nadat u op de START - toets heeft gedrukt, kunt u de volgende wijzigingen
  aanbrengen.
  – U kunt te allen tijde het centrifugetoerental wijzigen, voor zover dat het
  maximum toerental van het gekozen
  programma niet overschrijdt.
  – U kunt tot 6 minuten nadat u op de
  START - toets heeft gedrukt de extra
  functies Extra water en Intensief inof uitschakelen of een andere temperatuur kiezen.
  Nadat u op de START - toets heeft gedrukt, kunt u geen ander programma
  meer kiezen.
  Wordt de programmakeuzeschakelaar
  na de start van het programma toch op
  een ander programma gedraaid, heeft
  dat geen invloed op het programmaverloop. Het controlelampje Kreukbeveiliging/Einde begint te knipperen.
  Het controlelampje gaat uit wanneer de
  programmakeuzeschakelaar weer op
  het programma wordt gedraaid dat
  eerst was ingesteld.

  26

  ^ draai dan de programmakeuzeschakelaar binnen 4 seconden weer op
  de gewenste programmafase.
  Wanneer de programmavergrendeling is ingeschakeld kan het programma niet worden afgebroken en
  kan er geen programmafase worden
  overgeslagen.

  Het afbreken van een programma / Het wisselen van programma
  ^ Schakel de wasautomaat met de
  I-Aan/0-Uit - toets uit.
  ^ Draai de programmakeuzeschakelaar op stand Einde.
  Het programma is nu afgebroken.
  ^ Schakel de wasautomaat met de
  I-Aan/0-Uit - toets in.
  ^ Kies een ander programma.
  ^ Druk op de START - toets. • Page 27

  Zo wast u goed
  Programmaverloop
  De wasautomaat beschikt over een volledig elektronische besturing met beladingsautomaat.
  Tijdens een wasprogramma zuigt het
  wasgoed water op. Om hoeveel water
  het gaat hangt af van de hoeveelheid
  wasgoed en het soort textiel.
  Hoe groter het absorptievermogen van
  het wasgoed is, des te meer water er
  moet worden bijgepompt. De elektronica van de wasautomaat kan de hoeveelheid water meten die het wasgoed
  opneemt en die moet worden bijgepompt.
  Het programmaverloop en de wastijd
  zijn bij de diverse programma's dus
  verschillend.
  Het programmaverloop van de hier vermelde programma's slaat op het basisprogramma met maximale belading.
  Eventueel gekozen extra functies zijn
  hier buiten beschouwing gelaten.
  De controlelampjes voor het programmaverloop geven tijdens iedere wasbeurt aan in welke fase het wasprogramma zich op dat moment bevindt.
  WITTE WAS/BONTE WAS
  Hoofdwas
  Waterstand: laag
  Wasritme: normaal
  Spoelen
  Waterstand: gemiddeld
  Spoelgangen: 2 of 31)
  Centrifugeren
  Centrifugeren
  tussen de spoelgangen2): ja
  Eindcentrifugeren: ja

  KREUKHERSTELLEND
  Hoofdwas
  Waterstand: laag
  Wasritme: normaal
  Spoelen
  Waterstand: hoog
  Spoelgangen: 2 of 33)
  Centrifugeren
  Centrifugeren
  tussen de spoelgangen2): ja
  Eindcentrifugeren: ja
  FIJNE WAS
  Hoofdwas
  Waterstand: hoog
  Wasritme: behoedzaam
  Spoelen
  Waterstand: hoog
  Spoelgangen: 3
  Centrifugeren
  Centrifugeren
  tussen de spoelgangen: nee
  Eindcentrifugeren: ja
  Zijde /
  Hoofdwas
  Waterstand: gemiddeld
  Wasritme: zijde
  Spoelen
  Waterstand: gemiddeld
  Spoelgangen: 2
  Centrifugeren
  Centrifugeren
  tussen de spoelgangen: nee
  Eindcentrifugeren: ja
  27 • Page 28

  Zo wast u goed
  WOL /
  Hoofdwas
  Waterstand: gemiddeld
  Wasritme: wol
  Spoelen
  Waterstand: gemiddeld
  Spoelgangen: 2
  Centrifugeren
  Centrifugeren
  tussen de spoelgangen2): ja
  Eindcentrifugeren: ja
  Miniwas
  Hoofdwas
  Waterstand: laag
  Wasritme: normaal
  Spoelen
  Waterstand: gemiddeld
  Spoelgangen: 2
  Centrifugeren
  Centrifugeren
  tussen de spoelgangen2): ja
  Eindcentrifugeren: ja
  Combinatiewas
  Hoofdwas
  Waterstand: laag
  Wasritme: normaal
  Spoelen
  Waterstand: hoog
  Spoelgangen: 2
  Centrifugeren
  Centrifugeren
  tussen de spoelgangen2): ja
  Eindcentrifugeren: ja

  28

  Stijven
  Waterstand: laag
  Wasritme: normaal
  Eindcentrifugeren: ja
  Extra spoelen
  Waterstand: hoog
  Spoelgangen: 2
  Eindcentrifugeren: ja

  Nadere bijzonderheden over het programmaverloop:
  Kreukbeveiliging:
  Bij alle programma's behalve WOL is
  de kreukbeveiliging max. 30 minuten na
  het einde van het programma ingeschakeld.
  1)

  Een derde spoelgang wordt uitgevoerd wanneer:
  – er teveel schuim in de trommel zit;
  – er een lager centrifugetoerental is
  gekozen dan 700 omw/min;
  – Zonder centrifugeren is gekozen.
  2)

  Centrifugeren tussen de spoelgangen

  Het wasgoed wordt tussen de spoelgangen gecentrifugeerd.
  3)

  Een derde spoelgang wordt uitgevoerd wanneer:
  – Zonder centrifugeren is gekozen.
  Tussen de spoelgangen wordt niet gecentrifugeerd wanneer Zonder centrifugeren is gekozen. • Page 29

  Zo wast u goed
  Textielbehandelingssymbolen

  29 • Page 30

  Zo wast u goed
  In het wasgoed bevindt zich een etiket
  met textielbehandelingssymbolen. Dit
  etiket doet aanbevelingen voor de juiste
  behandeling van het artikel waarop het
  is aangebracht. Het mag niet worden
  verward met een garantie hoe het textiel zich in het gebruik zal gedragen.
  Het behandelingsetiket waarborgt dat
  het textielproduct bij de aanbevolen behandeling geen schade lijdt.
  Een artikel waarop een behandelingsetiket met de symbolen is aangebracht
  moet voldoen aan bepaalde eisen van
  wasechtheid, wrijfechtheid en waterechtheid van de kleuren. Het mag niet
  teveel krimpen of vervormen, de lijmen
  mogen niet loslaten en bij de eerste vier
  keer reinigen zijn ontleding, smelten,
  vergelen, pillen en blijvende kreukels
  ontoelaatbaar.
  Behandelingen en temperaturen die
  milder zijn dan op het etiket aangegeven zijn altijd toegestaan.
  De waskaart is als handige sticker bij
  de VTWS verkrijgbaar. U kunt deze sticker op uw Miele-wasautomaat plakken.
  Meer informatie over textiel en de reiniging ervan treft u aan in het boekje
  "Textiel ABC". Ook dit boekje kunt u bij
  de VTWS verkrijgen en wel door overmaking van Ä 8,- op gironummer
  666402 t.n.v. VTWS in Delft.
  Het telefoonnummer van de VTWS is
  015 - 261 12 05.

  30 • Page 31

  Wasmiddelen
  Het kiezen van wasmiddel
  U kunt alle moderne wasmiddelen gebruiken die geschikt zijn voor huishoudwasautomaten. Ook vloeibare,
  compacte (geconcentreerde) wasmiddelen, tabletten en wasmiddelen met
  verschillende componenten.
  U kunt ook eventueel bijgevoegde doseerbolletjes of doseerzakjes gebruiken.

  Waterhardheid
  Hardheidsgraad

  Eigenschap
  van het water

  Duitse
  hardheid
  °dH

  I

  Zacht

  0 - 10

  II

  Gemiddeld

  10 - 16

  III

  Hard tot
  zeer hard

  > 16

  Wateronthardingsmiddel

  Wasgoed van wol of wolmengweefsels
  kunt u het beste met een wolwasmiddel
  wassen.

  Wanneer het water harder is dan
  10° dH kunt u een wateronthardingsmiddel gebruiken om wasmiddel te besparen.

  Tips voor het gebruik en voor de dosering van de wasmiddelen bij volle belading kunt u vinden op de wasmiddelverpakking.

  De juiste dosering vindt u op de verpakking.

  Het doseren van wasmiddel
  De dosering is van verschillende factoren afhankelijk.
  – De hoeveelheid wasgoed
  – De mate waarin dit is vervuild
  Licht vervuild
  Er zijn geen vuile vlekken te zien,
  maar de kledingstukken ruiken niet
  meer zo fris.
  Normaal vervuild
  Er zijn lichte vlekken te zien.
  Sterk vervuild
  Er zijn donkere vlekken te zien.
  – De waterhardheid
  Wanneer u de hardheidsgraad in uw
  regio niet weet, informeer daar dan
  naar bij uw waterleidingbedrijf.

  Doseer eerst het wasmiddel en dan pas
  het onthardingsmiddel.
  Het wasmiddel kunt u normaal toevoegen, d.w.z. in doseringen voor zacht
  water tot 10° dH.

  Wasmiddelen met verschillende componenten
  Wanneer u met verscheidene componenten wast, adviseren wij u deze middelen altijd bij elkaar in vakje j te doseren, en wel in de onderstaande volgorde:
  1. Wasmiddel
  2. Wateronthardingsmiddel
  3. Vlekkenzout
  Dan worden de middelen beter ingespoeld.

  31 • Page 32

  Wasmiddelen
  Wasverzachters en stijfsels
  Met wasverzachters wordt uw wasgoed
  extra zacht en minder statisch.
  Met synthetische stijfsels krijgt u het
  wasgoed beter in model.
  Met andere stijfsels wordt wasgoed stijf.
  ^ Doseer de middelen volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
  Automatisch spoelen met wasverzachter of stijfsel

  ^ Doseer de wasverzachter of het (synthetische) stijfsel in vakje p. Doseer
  niet hoger dan de pijl.
  De wasverzachter of het (synthetische)
  stijfsel wordt automatisch met het
  laatste spoelwater in de trommel gespoeld. Aan het einde van het wasprogramma blijft er een klein beetje water
  in vakje p staan.

  32

  Wanneer u verschillende keren automatisch met stijfsel heeft gespoeld,
  reinig dan de wasmiddellade.
  Reinig vooral het kanaal voor de
  wasverzachter en de zuighevel.
  Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud", paragraaf: "Het reinigen van
  de wasmiddellade".
  Apart spoelen met wasverzachter of
  synthetisch stijfsel
  ^ Doseer de wasverzachter of het synthetische stijfsel in vakje p.
  ^ Draai de programmakeuzeschakelaar op Stijven.
  ^ Kies een centrifugetoerental.
  ^ Druk op de START - toets.
  Apart spoelen met stijfsel
  ^ Doseer het stijfsel en bereid het voor
  zoals op de verpakking beschreven
  staat.
  ^ Doseer het stijfsel in vakje i.
  ^ Draai de programmakeuzeschakelaar op Stijven.
  ^ Kies een centrifugetoerental.
  ^ Druk op de START - toets.

  Het kleuren en ontkleuren
  ^ Het gebruik van textielverf in de wasautomaat is alleen toegestaan voor
  huishoudelijke doeleinden. Neem niet
  meer verf dan strikt nodig is. Wordt er
  teveel geverfd dan kan het in de verf
  aanwezige zout het roestvrij staal
  aantasten. Neem de aanwijzingen
  van de textielverffabrikant precies in
  acht.
  ^ Gebruik geen ontkleuringsmiddelen
  in de wasautomaat. • Page 33

  Bedieningsfuncties
  Elektronische programmavergrendeling
  Met het inschakelen van de programmavergrendeling voorkomt u dat de
  wasautomaat tijdens het wassen
  wordt geopend en dat het wasprogramma wordt afgebroken.
  Het inschakelen van de programmavergrendeling

  Het uitschakelen van de programmavergrendeling
  ^ Druk minstens 4 seconden op de
  START - toets totdat het controlelampje Vergrendeling uitgaat.
  Uitzondering:
  De programmakeuzeschakelaar is op
  een andere stand gezet en in het programmaverloop knippert het controlelampje Kreukbeveiliging/Einde.

  ^ Druk na het starten van het programma minstens 4 seconden op de
  START - toets totdat het controlelampje Vergrendeling brandt. Dit
  lampje bevindt zich rechts onder op
  het bedieningspaneel.

  ^ Draai de programmakeuzeschakelaar op het programma dat u eerder
  heeft ingesteld.

  De programmavergrendeling is nu ingesteld.

  ^ Druk minstens 4 seconden op de
  START - toets totdat het controlelampje Vergrendeling uitgaat.

  Het apparaat accepteert nu geen wijzigingen meer en maakt het wasprogramma helemaal af.

  Het controlelampje Kreukbeveiliging/Einde gaat uit.

  Na afloop van het wasprogramma
  wordt de programmavergrendeling automatisch opgeheven.

  33 • Page 34

  Bedieningsfuncties
  Elektronische afsluitfunctie
  Met het inschakelen van de elektronische afsluitfunctie voorkomt u dat uw
  apparaat door vreemden kan worden
  gebruikt.

  F Laat de toets Voorwas los.
  G Draai de programmakeuzeschakelaar op stand Einde.
  H Schakel de wasautomaat met de
  I-Aan/0-Uit - toets uit.

  Wanneer deze afsluitfunctie is ingeschakeld kan:

  Het uitschakelen van de afsluitfunctie

  – de deur niet met de Deur - toets worden geopend;

  ^ Herhaal de stappen A tot en met F.

  – er geen programma worden gestart.
  Het inschakelen van de afsluitfunctie
  Dit is alleen mogelijk als:
  – de deur gesloten is
  – en de programmakeuzeschakelaar
  op stand Einde staat.
  A Schakel de wasautomaat met de
  I-Aan/0-Uit - toets in.
  B Druk de toets Voorwas in en houd
  deze tijdens de volgende stappen C
  tot en met E ingedrukt.
  C Draai de programmakeuzeschakelaar langzaam, stap voor stap en met
  de klok mee op WITTE WAS/BONTE
  WAS 60°C.
  D Draai de programmakeuzeschakelaar langzaam, stap voor stap en tegen de klok in op stand Einde.
  E Draai de programmakeuzeschakelaar langzaam, stap voor stap en tegen de klok in op FIJNE WAS koud.
  Het controlelampje Vergrendeld knippert.

  34

  Het controlelampje Vergrendeld gaat
  uit. • Page 35

  Reiniging en onderhoud
  ,Haal vóórdat u de wasautomaat

  een reinigings- of onderhoudsbeurt
  geeft de spanning van het apparaat.

  Het reinigen van de wasautomaat

  Het reinigen van de zuighevel
  ^ Trek de zuighevel uit vakje §
  ^ en reinig de hevel onder stromend
  warm water.

  ^ Reinig de wasautomaat met een mild
  reinigingsmiddel of sopje.
  Wrijf de automaat daarna met een
  zachte doek droog.
  ^ Reinig de wastrommel met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal.
  Het reinigen van de wasmiddellade
  Verwijder eventuele resten wasmiddel
  regelmatig.
  ^ Reinig ook het pijpje, waar de zuighevel overheen wordt gestoken.
  ^ Zet de zuighevel weer terug.

  ,Gebruik geen oplosmiddelhou-

  dende reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, glas- of allesreinigers.
  Deze kunnen namelijk kunststof oppervlakken en andere onderdelen
  beschadigen.
  Spuit de wasautomaat in geen geval
  met een waterspuit schoon.

  ^ Trek de wasmiddellade naar buiten
  totdat u weerstand voelt.
  ^ Druk de ontgrendelingsknop in
  ^ en trek de wasmiddellade naar buiten.
  ^ Reinig de wasmiddellade met warm
  water.

  35 • Page 36

  Reiniging en onderhoud
  Het reinigen van het watertoevoerzeefje
  De wasautomaat heeft één zeefje ter
  bescherming van de watertoevoerklep.

  ^ Draai de waterkraan dicht.
  ^ Schroef de toevoerslang van de waterkraan.

  Dit zeefje, dat zich in de schroefkoppeling van de veiligheidsklep bevindt,
  moet u ongeveer 1 keer in het half jaar
  controleren. Wanneer de watertoevoer
  vaak wordt onderbroken moet u misschien vaker controleren.

  ^ Trek het rubberen dichtingsringetje 1
  uit de groef.
  ^ Pak het kunststof zeefje 2 met een
  combinatie- of punttang aan de opstaande rand in het midden vast en
  trek het eruit.
  ^ Reinig het kunststof zeefje.
  ^ Monteer alles weer in omgekeerde
  volgorde.
  ^ Schroef de slang stevig aan de kraan
  vast.
  ^ Draai de kraan open.
  ^ Draai de schroefkoppeling nog wat
  vaster aan als er nog water uitloopt.
  Het zeefje moet nadat het is gereinigd weer worden teruggeplaatst.

  36 • Page 37

  Nuttige tips
  Het oplossen van problemen . . .
  De meeste problemen waar u in het dagelijks gebruik mee te maken zou kunnen
  krijgen kunt u zelf oplossen.
  In al die gevallen hoeft u de Technische Dienst niet te bellen en kunt u tijd en kosten besparen.
  De volgende tabellen helpen u om de oorzaken van een probleem te vinden en uit
  de wereld te helpen. Bedenk echter:

  ,Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door erkende vakmensen worden uitgevoerd. Gebeurt dit niet, dan kan de gebruiker grote risico's lopen.
  Om het u makkelijker te maken het probleem waar u mee te maken heeft en de
  bijbehorende oplossing snel in de tabellen te vinden, hebben wij de problemen ingedeeld in de volgende hoofdstukken:
  – Het programma begint niet
  – Het wasprogramma is afgebroken en er volgt een foutmelding
  – Het wasprogramma verloopt normaal, maar er volgt een foutmelding
  – Algemene problemen of een tegenvallend resultaat
  – De deur kan met de Deur - toets niet worden geopend

  Het programma begint niet
  Foutmelding
  Mogelijke oorzaak
  Het controlelampje
  Er staat geen stroom op
  Kreukbeveiliging/Einde het apparaat.
  brandt niet of de START toets knippert niet.
  Het controlelampje Vergrendeld brandt.
  Nadat u het programma
  Pompen/Centrifugeren
  heeft gekozen en op de
  START - toets heeft gedrukt, begint het programma niet.

  De afsluitfunctie is ingeschakeld.
  De wasautomaat is niet
  klaar voor gebruik.

  Oplossing
  Controleer of
  – de stekker goed in de
  contactdoos zit;
  – de zekering in orde is.
  Schakel de afsluitfunctie
  uit.
  Maak de wasautomaat
  klaar voor gebruik zoals
  beschreven in het hoofdstuk: "Vóór de eerste wasbeurt".

  37 • Page 38

  Nuttige tips
  Het wasprogramma is afgebroken en er volgt een foutmelding
  Foutmelding
  Mogelijke oorzaak
  De zoemer klinkt en het De waterafvoer is gecontrolelampje Wateraf- blokkeerd.
  voer knippert.
  In het display verschijnt:
  "– – –".

  De zoemer klinkt en het
  controlelampje Watertoevoer knippert.
  In het display verschijnt:
  "– – –".
  De zoemer klinkt en de
  controlelampjes Watertoevoer enWaterafvoer
  knipperen.
  In het display verschijnt:
  "– – –".
  De zoemer klinkt en in
  het programmaverloop
  knippert het controlelampje Inw/Voorwassen
  of Spoelen.
  In het display verschijnt:
  "– – –".

  Oplossing A

  Reinig het pluizenfilter en
  het filterhuis zoals beschreven in het hoofdstuk: "Nuttige tips", paragraaf: "Het
  openen van de deur bij verstopte afvoer en/of stroomuitval."
  De waterafvoerslang
  De maximale opvoerhoogte
  ligt te hoog.
  is 1m.
  De watertoevoer is ge- Draai de waterkraan open.
  blokkeerd.

  Het Waterproof-systeem heeft gereageerd.

  Neem contact op met de
  Technische Dienst.

  Er is sprake van een
  defect.

  Start het programma nog
  een keer.
  Volgt dezelfde foutmelding,
  neem dan contact op met
  de Technische Dienst.

  A Schakel om de foutmelding uit te schakelen de wasautomaat met de
  I-Aan/0-Uit - toets uit en draai de programmakeuzeschakelaar op stand Einde.

  38 • Page 39

  Nuttige tips
  Het wasprogramma verloopt normaal, maar er volgt een foutmelding
  Foutmelding
  Mogelijke oorzaak
  Oplossing A
  Het controlelampje
  De waterafvoer is
  Reinig het pluizenfilter en het filWaterafvoer knippert. belemmerd.
  terhuis zoals beschreven in het
  hoofdstuk: "Nuttige tips", paragraaf: "Het openen van de deur
  bij verstopte afvoer en/of stroomuitval."
  De watertoevoer is Controleer of
  Het controlelampje
  Watertoevoer knipbelemmerd.
  – de waterkraan ver genoeg is
  pert.
  opengedraaid;
  – er knikken in de toevoerslang
  zitten.
  Het zeefje in de watertoevoerslang is
  verstopt.
  Het controlelampje
  Er heeft zich tijdens
  Overdosering brandt. het wasprogramma
  teveel schuim gevormd.
  In het programmaver- Er is sprake van een
  loop knippert het con- defect.
  trolelampje Wassen.

  Reinig het zeefje.

  Gebruik de volgende keer minder
  wasmiddel en neem de doseeraanwijzingen op de wasmiddelverpakking in acht.
  Start het programma nog een
  keer.
  Volgt dezelfde foutmelding, neem
  dan contact op met de Technische Dienst.
  In het programmaver- Nadat het gekozen programma is gestart, is de proloop knippert het con- grammakeuzeschakelaar op een ander programma getrolelampje Kreukbe- draaid. Zet de programmakeuzeschakelaar op het proveiliging/Einde.
  gramma dat eerder is ingesteld.
  A Schakel om de foutmelding uit te schakelen de wasautomaat met de
  I-Aan/0-Uit - toets uit en draai de programmakeuzeschakelaar op stand Einde.

  39 • Page 40

  Nuttige tips
  Algemene problemen of een tegenvallend resultaat
  Probleem
  De wasautomaat
  trilt tijdens het centrifugeren.

  Mogelijke oorzaak
  De stelvoeten staan niet
  gelijk en zijn niet met een
  contramoer vastgeschroefd.
  Het wasgoed is niet Het ingestelde centrifunormaal gecentrifu- getoerental was te laag.
  geerd.
  De wasautomaat
  maakt een pompend
  geluid.
  De ringverlichting
  brandt niet.

  Oplossing
  Stel de wasautomaat stevig
  en schroef de stelvoeten met
  een contramoer vast.
  Kies bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental.

  Dat is geen storing. Wanneer het water wordt weggepompt zijn dit soort geluiden normaal.

  De wasautomaat heeft de ringverlichting uitgeschakeld
  om energie te besparen. Om de ringverlichting weer in te
  schakelen, moet u één van de Extra functie - toetsen indrukken of aan de programmakeuzeschakelaar draaien.
  In de wasmiddellade Er staat onvoldoende
  – Reinig het zeefje in de wablijft vrij veel wasdruk op het water.
  tertoevoer.
  middel achter.
  – Druk eventueel toets Extra
  water in.

  De wasverzachter
  wordt niet volledig
  ingespoeld of er
  blijft teveel water in
  vakje § staan.

  40

  Poedervormige wasmiddelen in combinatie met
  onthardingsmiddelen
  hebben de neiging te
  gaan plakken.

  Doseer voortaan eerst het
  wasmiddel en dan pas het
  onthardingsmiddel in de wasmiddellade.

  De zuighevel zit niet
  goed of is verstopt.

  Reinig de zuighevel.
  Zie hoofdstuk: "Reiniging en
  onderhoud", paragraaf: "Het
  reinigen van de wasmiddellade". • Page 41

  Nuttige tips
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  In vloeibare wasmidde- – Gebruik poedervormige waslen zitten geen bleekmiddelen met een bleekmidmiddelen.
  del.
  Fruit-, koffie- of theevlek- – Doseer vlekkenzout in vakje
  ken zijn er moeilijk uit te
  j en het vloeibare wasmidkrijgen.
  del in een doseerbolletje.
  – Doseer vloeibaar wasmiddel
  en vlekkenzout nooit bij elkaar in het wasmiddelvakje.
  Op het gewassen
  Er is te weinig wasmid– Wanneer wasgoed zo vervuild is moet u óf meer waswasgoed zijn grijze del gedoseerd. Het wasmiddel doseren óf een vloeielastische bolletjes goed is sterk met vet,
  baar wasmiddel gebruiken.
  achtergebleven
  bijv. crème of olie ver(vetbolletjes).
  vuild geweest.
  – Draai vóór de volgende wasbeurt het WITTE WAS/BONTE
  WAS - programma op 60 °C
  met een vloeibaar wasmiddel
  en zonder wasgoed.
  Het wasmiddel bevat
  – Probeer de resten met een
  Op het gewassen
  wasgoed zitten wit- niet in water op te lossen
  borstel te verwijderen wanneer het wasgoed droog is.
  te, wasmiddelach- bestanddelen ter onttige bestanddelen. harding van het water, nl. – Was donker wasgoed voortzeolieten.
  aan met een vloeibaar wasDeze bestanddelen hebmiddel. Deze middelen beben zich op het textiel
  vatten geen zeolieten.
  vastgezet.

  Het wasgoed wordt
  met een vloeibaar
  wasmiddel niet
  schoon.

  41 • Page 42

  Nuttige tips
  De deur kan met de Deur - toets niet worden geopend.
  Probleem
  Oplossing
  De wasautomaat is niet
  Stop de stekker in het stopcontact.
  elektrisch aangesloten.
  De wasautomaat is niet in- Schakel de wasautomaat met de I-Aan/0-Uit - toets
  geschakeld.
  in.
  De elektronische proSchakel de programmavergrendeling uit zoals begrammavergrendeling is
  schreven in het hoofdstuk: "Bedieningsfuncties".
  ingeschakeld.
  De elektronische afsluitSchakel de elektronische afsluitfunctie uit zoals
  functie is ingeschakeld.
  beschreven in het hoofdstuk: "Bedieningsfuncties".
  De stroom is uitgevallen. Open de deur zoals beschreven in het hoofdstuk:
  "Nuttige tips", paragraaf: "Het openen van de deur
  bij stroomuitval".
  De deur is niet goed dicht- Druk een keer stevig tegen de slotkant van de
  gedaan.
  deur en druk daarna op de Deur - toets.
  Er bevindt zich nog water
  in de trommel en de wasautomaat kan het water
  niet wegpompen.

  Reinig het pluizenfilter en het filterhuis.

  De deur kan bij een temperatuur van hoger dan 55°C niet worden geopend. Op
  deze manier wordt voorkomen dat u zich verbrandt.

  42 • Page 43

  Nuttige tips
  Het openen van de deur bij ver- Verstopte afvoer
  stopte afvoer en/of stroomuitWanneer de afvoer is verstopt, bevindt
  val
  zich een vrij grote hoeveelheid water in
  ^ Schakel de wasautomaat uit.
  Aan de achterkant van het front van de
  wasmiddellade bevindt zich een gele
  opener voor het klepje van het pluizenfilter.

  de automaat (max. 25 l).

  ,Wees voorzichtig! Het water is

  heet, wanneer kort daarvoor op een
  hoge temperatuur is gewassen. U
  kunt zich aan het water branden!

  Het legen van de wasautomaat
  ^ Zet een bak of schaal onder het klepje.
  Het pluizenfilter mag er niet helemaal uit worden gedraaid.

  ^ Pak deze gele opener.

  ^ Draai het pluizenfilter zover los totdat
  het water eruit stroomt.
  ^ Draai telkens wanneer de bak of de
  schaal volraakt, het deksel van het
  pluizenfilter vast en maak de bak of
  schaal leeg.
  ^ Open daarmee het klepje van het
  pluizenfilter.

  43 • Page 44

  Nuttige tips
  Wanneer er geen water meer uit de automaat loopt,

  ^ Zet het pluizenfilter weer in het filterhuis.
  ^ Draai het filter weer vast.

  ,Wordt het pluizenfilter niet teruggezet en vastgedraaid, dan loopt er
  water uit het apparaat.

  Het openen van de deur

  ,Controleer steeds of de trommel

  ^ draai het pluizenfilter er dan helemaal
  uit.

  stilstaat wanneer u het wasgoed uit
  de automaat wilt halen. Wanneer u
  uw hand in een nog draaiende trommel steekt, loopt u het risico zich te
  verwonden.

  ^ Reinig het pluizenfilter grondig.

  ^ Trek aan de noodontgrendeling.
  ^ Controleer of de pompschoepvleugel
  gemakkelijk rond te draaien is.
  ^ Is dat niet het geval, verwijder dan de
  voorwerpen en/of draden.
  ^ Reinig het filterhuis.

  44

  De deur gaat open. • Page 45

  Nuttige tips
  Technische Dienst
  Reparaties
  Voor reparaties dient u
  – uw Miele-vakhandelaar of
  – de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.
  te waarschuwen.

  Garantietermijn en garantievoorwaarden
  De garantietermijn van de wasautomaat
  bedraagt 1 jaar.
  Nadere bijzonderheden over de garantievoorwaarden en het Miele Serviceverzekering Certificaat treft u aan in bijgaande folder.

  Het adres en de telefoonnummers van
  Miele Nederland B.V. en de diverse afdelingen vindt u op de achterzijde van
  deze gebruiksaanwijzing.
  Voor een goede en vlotte afhandeling is
  het noodzakelijk dat de Technische
  Dienst weet welk model wasautomaat u
  heeft en welk nummer deze heeft.
  Beide gegevens vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur
  boven het glas.

  45 • Page 46

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  Het apparaat van voren

  a Watertoevoerslang Waterproof-systeem

  g Bedieningspaneel

  b Elektrische aansluiting

  i Deur

  c - f Waterafvoerslang (met draaibaar
  en verwijderbaar bochtstuk) met verschillende mogelijkheden voor waterafvoer

  j Klepje voor het pluizenfilter, het filterhuis en de noodontgrendeling

  46

  h Wasmiddellade

  k Handgrepen voor het transport
  l Vier stelvoeten • Page 47

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  Het apparaat van achteren

  a Rand van het bovenblad
  Hier kunt u het apparaat vastpakken
  wanneer u het wilt verplaatsen.
  b Elektrische aansluiting
  c Watertoevoerslang Waterproof-systeem
  d Waterafvoerslang

  e Draaibeveiligingen met transportstangen
  f Houder voor:
  – Watertoevoerslang
  – Waterafvoerslang
  – Transportstangen
  47 • Page 48

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  Plaats van opstelling
  Als plaats van opstelling is een betonnen vloer het meest geschikt. In tegenstelling tot een houten of een zachte
  vloer trilt deze nauwelijks mee als de
  wasautomaat aan het centrifugeren is.
  Let bij het plaatsen van uw automaat op
  het volgende:
  ^ Plaats het apparaat waterpas en stabiel.
  ^ Plaats het apparaat niet op een
  zachte vloerbedekking omdat het in
  dat geval tijdens het centrifugeren
  gaat trillen.
  ^ Wanneer u het apparaat op een houten vloer wilt plaatsen, plaats het dan
  op een multiplex plaat van tenminste
  3 cm dik.
  U dient de plaat niet alleen maar aan
  de planken van de vloer, maar aan
  zoveel mogelijk - in ieder geval aan
  2 - balken vast te schroeven.

  Het plaatsen van de wasautomaat
  ^ Wanneer u het apparaat van de verpakkingsbodem tilt en op de plaats
  neerzet waar het moet staan, pak het
  dan aan de voorkant bij de handgrepen en aan de achterkant bij de rand
  van het bovenblad vast.
  Let op:
  ^ Pak het apparaat bij het tillen niet aan
  de deur vast.

  ,De machinevoeten en de vloer

  onder het apparaat moeten droog
  zijn. Is dat niet het geval, dan loopt u
  het risico dat de automaat gaat glijden tijdens het centrifugeren.

  Het verwijderen van de transportbeveiliging

  ^ Plaats het apparaat als het enigszins
  kan in één van de hoeken van het
  vertrek. Daar is iedere vloer het stabielst.

  ,Wanneer het apparaat op een
  reeds aanwezige (betonnen of gemetselde) sokkel plaatst, let er dan
  op dat het tijdens het centrifugeren
  niet kan gaan schuiven. U doet dit
  met behulp van spanklauwen. Deze
  zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen
  van Miele Nederland B.V.

  48

  ^ Haak een schroevendraaier achter
  de draaibeveiligingen
  ^ en haal ze er af. • Page 49

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat

  ^ Draai de linker transportstang met
  de bijgevoegde steeksleutel 90° en

  ^ Draai de rechter transportstang 90°
  en

  ^ trek de stang eruit.

  ^ trek de stang eruit.

  49 • Page 50

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  ,De wasautomaat mag zonder

  transportbeveiliging niet worden getransporteerd.
  Bewaar de transportbeveiliging.
  Wanneer de wasautomaat moet worden getransporteerd (bijv. bij een
  verhuizing) moet de beveiliging
  weer worden gemonteerd.

  Het monteren van de transportbeveiliging
  ^ Sluit de gaten met de draaibeveiligingen en de daaraan bevestigde dopjes af.

  ^ Bevestig de transportstangen aan de
  achterwand van de wasautomaat. Let
  erop dat de gaten b op de pennen
  a worden geplaatst.

  50

  Het monteren van de transportbeveiliging gebeurt in omgekeerde volgorde. • Page 51

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  Het stellen van de wasautomaat

  Het naar buiten draaien en vastzetten
  van de stelvoeten

  De wasautomaat moet waterpas en gelijkmatig op de vloer staan. Alleen dan
  is een optimale werking gewaarborgd.

  Wanneer een wasautomaat verkeerd
  wordt geplaatst, wordt er meer water en
  energie verbruikt dan nodig is en kan
  het apparaat gaan schuiven.
  Het stellen van de automaat gebeurt
  met behulp van de vier machine- of
  stelvoeten. Wanneer het apparaat wordt
  geleverd zijn alle stelvoeten naar binnen gedraaid.

  ^ Draai contramoer 2 met de bijgevoegde steeksleutel los en wel met
  de wijzers van de klok mee. Draai de
  contramoer samen met stelvoet 1
  naar buiten.
  ^ Controleer met een waterpas of het
  apparaat waterpas staat.
  ^ Houd stelvoet 1 met een waterpomptang vast. Draai contramoer 2 met de
  steeksleutel weer aan de ommanteling vast.

  ,Alle vier de contramoeren moe-

  ten stevig aan de ommanteling zijn
  vastgedraaid. Controleer ook de
  voeten die u bij het stellen van de
  automaat niet naar buiten hebt gedraaid. Doet u dat niet, dan bestaat
  het gevaar dat het apparaat gaat
  schuiven.

  51 • Page 52

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  Het plaatsen van de wasautomaat
  onder een werkblad of in een keukenblok

  Let op het volgende:

  – Hier is een onderbouwset* noodzakelijk.
  De onderbouwset moet door een
  vakman / vakvrouw worden gemonteerd.
  – Het bovenblad van de automaat
  moet om veiligheidsredenen beslist
  door een afdekplaat worden vervangen.
  – Wanneer de automaat onder een
  werkblad wordt ondergebouwd dat
  900/910 hoog is, is er één stelframe*
  vereist.
  – De watertoevoer, waterafvoer en de
  elektrische aansluiting dienen in de
  buurt van de automaat geïnstalleerd
  te zijn en men moet er gemakkelijk
  bij kunnen.
  Bij de onderbouwset is een montagehandleiding gevoegd.
  Was-droogzuil
  Op deze wasautomaat kan een Mieledroogautomaat worden geplaatst.
  Daarvoor is een tussenstuk* noodzakelijk.
  Het tussenstuk moet door een vakman / vakvrouw worden gemonteerd.
  De met * aangegeven onderdelen zijn
  verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of
  bij de afdeling Onderdelen van Miele
  Nederland B.V.
  52

  a De afstand tot de wand moet veiligheidshalve minstens 2 cm bedragen.
  b Hoogte:
  Tussenstuk met werkblad:
  ca. 169 cm
  Tussenstuk zonder werkblad:
  ca. 170 cm
  Het terugplaatsen van het bovenblad
  van de wasautomaat
  Hebt u het bovenblad van de wasautomaat voor plaatsing onder een werkblad of voor een was-droogzuil verwijderd en moet u het blad daarna terugplaatsen, let er dan op dat het stevig
  aan de houders aan de achterkant
  vastzit.
  Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat
  de wasautomaat veilig kan worden getransporteerd. • Page 53

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  Het Miele waterbeveiligingssysteem
  Het Miele waterbeveiligingssysteem
  biedt een volledige bescherming tegen
  waterschade door de wasautomaat.
  Het systeem bestaat hoofdzakelijk uit
  drie onderdelen:
  1) de watertoevoerslang
  (slang-in-slang-systeem)
  2) de elektronica en de ommanteling
  3) de waterafvoerslang
  1) De watertoevoerslang
  (slang-in-slang-systeem)
  – Deze beschikt over een elektrisch
  waterinlaatventiel.
  Dit systeem functioneert als een automatische kraan en zit in de
  uitstulping van de watertoevoerslang.
  – Het waterinlaatventiel is bestand tegen een druk van tussen de 70 en
  100 bar.
  Scheuren in het ventiel worden daarmee voorkomen.

  2) De elektronica en de ommanteling
  – De bodemplaat
  Wanneer de wasautomaat lekt wordt
  het overtollige water in de bodemplaat opgevangen. Het waterinlaatventiel wordt door de vlotterschakelaar uitgeschakeld. De watertoevoer
  is vanaf dat moment geblokkeerd.
  Het water dat zich in de kuip bevindt
  wordt afgepompt.
  – Bescherming tegen overstromen
  Voorkomen wordt dat de wasautomaat door een ongecontroleerde watertoevoer gaat lekken.
  Stijgt de waterstand boven een bepaald niveau, dan wordt de afvoerpomp ingeschakeld en het water gecontroleerd afgepompt.
  3) De waterafvoerslang
  – Bescherming tegen leegzuigen
  De waterafvoerslang is beveiligd met
  een ventilatiesysteem. Hiermee
  wordt voorkomen dat de wasautomaat wordt leeggezogen.

  – De beschermhuls van de watertoevoerslang
  Wanneer de watertoevoerslang lekt
  wordt het overtollige water door deze
  beschermhuls, die als een tweede
  huid om de watertoevoerslang heen
  zit, in de bodemplaat opgevangen.
  Het waterinlaatventiel wordt door de
  vlotterschakelaar uitgeschakeld. De
  watertoevoer is vanaf dat moment
  geblokkeerd. Het water dat zich in
  de kuip bevindt wordt afgepompt.
  53 • Page 54

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  Het aansluiten van de watertoevoer

  Het waterinlaatventiel bevat elektrische onderdelen en mag daarom niet worden
  gemonteerd in gedeelten van het vertrek waar met water wordt gewerkt, bijv. badkuipen of douchecabines. Gebruik in dat geval een metaalomvlochte verlengslang. Deze is te verkrijgen bij de Miele-vakhandel of bij de Technische Dienst van
  Miele Nederland B.V.

  De beschermhuls mag niet worden
  beschadigd en er mogen geen knikken in zitten.
  De behuizing van het waterinlaatventiel mag niet in vloeistof worden gedompeld!
  54 • Page 55

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  De automaat mag zonder terugslagklep
  op het waterleidingnet worden aangesloten, omdat hij gebouwd is volgens
  EU-normen.
  De waterdruk moet minstens 1 bar en
  mag niet meer dan 10 bar bedragen. Is
  de druk hoger dan 10 bar dan moet er
  een drukreduceerventiel in de waterleiding worden ingebouwd.
  Voor de aansluiting is een kraan met
  3
  /4"-schroefkoppeling noodzakelijk.
  Is zo'n kraan niet aanwezig, dan mag
  de automaat uitsluitend door een erkend installateur op de waterleiding
  worden aangesloten.

  Het zeefje in de schroefkoppeling
  van het waterinloopventiel mag ter
  bescherming van het ventiel niet
  worden verwijderd.
  Verlengslang om na te bestellen
  Een metaalomvlochte slang van 1,5
  lang kan worden nabesteld bij de
  Miele-vakhandel of bij de Technische
  Dienst van Miele Nederland B.V.
  Deze slang is bestand tegen een druk
  van minstens 140 bar en kan als verlengslang worden gebruikt.

  ,Het aansluitpunt staat onder
  druk van de waterleiding. Controleer
  daarom of de aansluiting niet lek is.
  Dit kunt u doen door de kraan langzaam open te draaien. Leg het dichtingsringetje er eventueel opnieuw in
  en draai de schroefkoppeling eventueel wat vaster aan.
  De wasautomaat is niet geschikt om
  op warm water te worden aangesloten.
  Onderhoud
  Wanneer u het systeem vervangt, doe
  dat dan alleen met het Miele Waterproof-systeem.

  55 • Page 56

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  Het aansluiten van de waterafvoer
  Het sop wordt afgepompt m.b.v. een afvoerpomp met een opvoerhoogte van
  1 m.
  Het water moet ongehinderd weg kunnen stromen en daarom mogen er geen
  knikken in de slang zitten.
  Het bochtstuk aan het eind van de
  slang is draaibaar en kan indien nodig
  worden verwijderd.
  De waterafvoerslang kan op de volgende manieren worden aangebracht
  1. De slang kan in een wasbak, wastafel of gootsteen worden gehangen:
  Attentie:
  – Zorg ervoor dat de slang niet weg
  kan glijden.
  – Wordt het water in een wasbak, wastafel of gootsteen afgepompt moet
  het snel genoeg weg kunnen stromen. Is dat niet het geval, dan loopt
  u het risico dat er water overstroomt
  of dat een deel van het weggepompte water in de automaat wordt
  teruggezogen.
  2. De slang kan op een kunststof afvoerbuis met rubberen mof worden
  aangesloten. Een sifon is niet beslist
  noodzakelijk.
  3. De slang kan op een wasbak of wastafel met kunststof nippel worden
  aangesloten.
  4. De slang kan in een putje in de vloer
  worden gehangen.

  56

  Indien noodzakelijk kan de afvoerslang
  tot max. 5 m worden verlengd.
  Verlengstukken zijn verkrijgbaar bij de
  Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.
  Voor opvoerhoogten van meer dan 1 m
  (tot max. 1,8 m) is een tweede afvoerpomp - met duowerking - incl. de noodzakelijke ombouwset verkrijgbaar, en
  wel bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. • Page 57

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  Elektrische aansluiting
  De wasautomaat mag alleen door een
  erkend installateur op het elektriciteitsnet worden aangesloten.
  Deze wasautomaat is voorzien van een
  aansluitkabel en een stekker met beschermingscontact (randaarde), geschikt voor aansluiting op ~230 V
  50 Hz.
  Deze wasautomaat mag uitsluitend
  worden aangesloten op een contactdoos met beschermingscontact (randaarde) of een daarvoor geschikte
  2-polige schakelaar, bijv. voor in de
  badkamer.
  Wij raden u af om de wasautomaat op
  een verlengsnoer en/of stekkerdoos
  aan te sluiten. Dit om brand te voorkomen.
  In de EU-richtlijnen geeft men ter verhoging van de veiligheid het advies om
  de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.
  De gegevens van de aansluitwaarden
  vindt u op het typeplaatje. Vergelijk
  deze waarden met de gegevens van
  uw elektriciteitsnet.

  57 • Page 58

  Verbruiksgegevens
  Belading

  WITTE WAS / BONTE WAS
  95°C
  5,0 kg

  Verbruiksgegevens
  Energie
  in kWh

  Water
  in l

  1,70

  45

  Programmaduur
  normaal
  intensief
  1 h 26 min

  1 h 41 min

  1)

  5,0 kg

  0,95

  45

  60°C
  40°C1)

  5,0 kg

  0,95

  45

  5,0 kg

  0,50

  45

  40°C

  5,0 kg

  0,50

  45

  KREUKHERSTELLEND
  40°C1)
  2,5 kg

  0,45

  49

  40°C

  2,5 kg

  0,45

  49

  1 h 00 min

  1 h 15 min

  FIJNE WAS
  30°C

  1,0 kg

  0,35

  65

  49 min

  59 min

  Zijde /
  30°C

  1,0 kg

  0,25

  39

  36 min  WOL /
  30°C

  2,0 kg

  0,23

  35

  40 min  60°C

  1)


  1 h 26 min

  1 h 26 min
  -

  1 h 56 min1)
  1 h 56 min
  1 h 56 min1)
  1 h 56 min
  1 h 15 min1)

  Testprogramma volgens N 60456

  Instructie voor de vergelijkende onderzoeken:
  voor testprogramma's volgens EN 60456 moet de toets Intensief worden ingedrukt.
  De verbruiksgegevens kunnen van de aangegeven waarden afwijken, al naar
  gelang de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water,
  kamertemperatuur, het soort en de hoeveelheid wasgoed, verschillen in de netspanning en gekozen extra functies.

  58 • Page 59

  Technische gegevens
  Hoogte

  85,0 cm

  Breedte

  59,5 cm

  Diepte

  58,0 cm

  Diepte bij geopende deur

  94,5 cm

  Gewicht

  94 kg

  Maximale belasting van de vloer

  1600 Newton (ca. 160 kg)

  Beladingscapaciteit

  5 kg droog wasgoed

  Aansluitspanning

  Zie typeplaatje

  Aaansluitwaarde

  Zie typeplaatje

  Zekering

  Zie typeplaatje

  Minimale waterdruk

  1 bar (100 kPa)

  Maximale waterdruk

  10 bar (1000 kPa)

  Lengte van de toevoerslang

  1,60 m

  Lengte van de afvoerslang

  1,50 m

  Lengte van de aansluitkabel

  1,60 m

  Maximale opvoerhoogte

  1,00 m

  Maximale afpomplengte

  5,00 m

  Keurmerk

  KEMA

  59 • Page 60

  60 • Page 61

  Te programmeren functies
  voor de wijziging van
  standaardwaarden • Page 62

  Het programmeren van aanvullende functies
  U kunt een aantal aanvullende functies
  programmeren om het wasprogramma
  nog beter af te stemmen op het soort
  wasgoed en de manier waarop u dit wilt
  wassen.

  "Systeem extra water" biedt vier mogelijkheden:

  Systeem extra water

  Variant 2:
  Meer water bij het wassen en bij het
  spoelen in de genoemde programma's
  In deze variant wordt het apparaat geleverd.

  Wanneer de aanvullende functie
  "Systeem extra water" is geprogrammeerd, wordt via de extra functie Extra water meer water toegevoerd.
  "Systeem extra water" heeft vier
  varianten.
  Het gaat om de volgende
  programma's:
  – WITTE WAS / BONTE WAS
  – KREUKHERSTELLEND
  – Miniwas
  – Combinatiewas
  – Zijde
  De aanvullende functie "Systeem extra
  water" kunt u na het programmeren gebruiken door de toets Extra water in te
  drukken.

  62

  Variant 1:
  Meer water bij het spoelen in de genoemde programma's

  Variant 3:
  Een extra spoelgang in de
  programma's WITTE WAS / BONTE
  WAS en KREUKHERSTELLEND
  Variant 4:
  Een combinatie van de varianten 2 en 3
  Voor het programmeren van deze functie zie de volgende bladzijde. • Page 63

  Het programmeren van aanvullende functies
  Het programmeren van de aanvullende functie gebeurt met de stappen
  A tot en met G:

  F Door op de START - toets te drukken
  kunt u tussen de verschillende
  varianten kiezen.

  De aanvullende functies worden geprogrammeerd met behulp van de toetsen
  voor de extra functies en met behulp
  van de programmakeuzeschakelaar.
  Deze bedieningselementen hebben
  dus een tweede functie die niet op het
  paneel te zien is.

  Verschijnt rechts een

  Eerst moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  – De wasautomaat moet uitgeschakeld
  zijn.
  – De deur moet gesloten zijn.
  – De programmakeuzeschakelaar
  moet op de stand Einde staan.
  A Druk de toetsen van de extra functies Intensief en Extra water tegelijk
  in en houd ze ingedrukt.
  B Schakel de wasautomaat met behulp
  van de I-Aan/0-Uit - toets in.

  1 = dan is variant 1 gekozen
  en wel meer water bij het spoelen;
  2 = dan is variant 2 gekozen
  en wel meer water bij het wassen
  en bij het spoelen;
  3 = dan is variant 3 gekozen
  en wel een extra spoelgang in de
  programma's WITTE WAS/BONTE
  WAS en KREUKHERSTELLEND;
  4 = dan is variant 4 gekozen
  en wel een combinatie van de
  varianten 2 en 3.
  G Schakel de wasautomaat met de
  I-Aan/0-Uit - toets uit.
  Op de toets Extra water is de gekozen
  variant nu geprogrammeerd en blijft dat
  totdat er een andere variant wordt gekozen, geactiveerd en opgeslagen.

  C Laat alle toetsen los.
  In het display verschijnt: P 0.
  D Draai de programmakeuzeschakelaar op de stand FIJNE WAS 30°C.
  E In het display gaan afwisselend de
  letter P en het cijfer 2 knipperen.
  Daarbij verschijnt rechts een:
  1, 2, 3 of 4.

  63 • Page 64

  Het programmeren van aanvullende functies
  Behoedzaam wassen
  Wanneer de functie "Behoedzaam
  wassen" is geprogrammeerd, wordt
  het aantal trommelbewegingen gereduceerd.
  Zo kan licht vervuild wasgoed behoedzamer worden gewassen.
  "Behoedzaam wassen" kan worden gebruikt in de programma's WITTE WAS /
  BONTE WAS, Miniwas, Stijven en Combinatiewas.
  Met deze functie wordt in bovengenoemde programma's bij iedere wasbeurt met het behoedzame ritme gewassen.
  De functie is, wanneer de wasautomaat
  wordt geleverd, niet geprogrammeerd.
  Het programmeren van de aanvullende functie gebeurt met de stappen
  A tot en met G:

  A Druk de toetsen van de extra functies Intensief en Extra water tegelijk
  in, houd ze ingedrukt en . .
  B schakel de wasautomaat met behulp
  van de I-Aan/0-Uit - toets in.
  C Laat alle toetsen los.
  In het display verschijnt: P 0.
  D Draai de programmakeuzeschakelaar op de stand Combinatiewas.
  E In het display gaan afwisselend de
  letter P en het cijfer 9 knipperen.
  Daarbij verschijnt rechts een:
  0 = wanneer "Behoedzaam wassen"
  niet is geprogrammeerd;
  of een:
  1 = wanneer "Behoedzaam wassen"
  wel is geprogrammeerd.
  F Door één keer op de START - toets te
  drukken kunt u overschakelen van:

  De aanvullende functies worden geprogrammeerd met behulp van de toetsen
  voor de extra functies en met behulp
  van de programmakeuzeschakelaar.
  Deze bedieningselementen hebben
  dus een tweede functie die niet op het
  paneel te zien is.

  – 0 op 1, waarmee u "Behoedzaam
  wassen" activeert;

  Eerst moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  De gekozen en geactiveerde aanvullende functie is nu opgeslagen en blijft
  dat totdat ze weer wordt gewist.

  – De wasautomaat moet uitgeschakeld
  zijn.
  – De deur moet gesloten zijn.
  – De programmakeuzeschakelaar
  moet op de stand Einde staan.

  64

  – of van 1 op 0, waarmee u "Behoedzaam wassen" deactiveert.
  G Schakel de wasautomaat met de
  I-Aan/0-Uit - toets uit. • Page 65

  Het programmeren van aanvullende functies
  Afkoeling van het sop
  Wanneer de functie "Afkoeling van
  het sop" is geprogrammeerd, stroomt
  er aan het einde van de hoofdwas ter
  afkoeling van het sop extra water in
  de trommel.

  Eerst moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  – De wasautomaat moet uitgeschakeld
  zijn.
  – De deur moet gesloten zijn.
  – De programmakeuzeschakelaar
  moet op de stand Einde staan.

  "Afkoeling van het sop" kan worden gebruikt bij het programma WITTE WAS /
  BONTE WAS en wel bij de temperaturen 95°C en 75°C.

  A Druk de toetsen van de extra functies Intensief en Extra water tegelijk
  in, houd ze ingedrukt en . .

  Het verdient aanbeveling om deze
  functie te programmeren

  B schakel de wasautomaat met behulp
  van de I-Aan/0-Uit - toets in.

  – wanneer de wasautomaat in een gebouw staat met waterafvoerbuizen
  die niet aan de Komokeur voldoen;
  – wanneer u de waterafvoerslang in
  een wasbak, wastafel of gootsteen
  hangt.
  Op deze manier kunt u brand- of
  schroeigevaar voorkomen.
  De functie is wanneer de wasautomaat
  wordt geleverd niet geprogrammeerd.

  C Laat alle toetsen los.
  In het display verschijnt: P 0.
  E Draai de programmakeuzeschakelaar op de stand Stijven.
  E In het display gaan afwisselend de
  letter P en het cijfer 10 knipperen.
  Daarbij verschijnt rechts een:
  0 = wanneer "Afkoeling van het sop"
  niet is geprogrammeerd;
  of een:

  Het programmeren van de aanvullende functie gebeurt met de stappen
  A tot en met G:
  De aanvullende functies worden geprogrammeerd met behulp van de toetsen
  voor de extra functies en met behulp
  van de programmakeuzeschakelaar.
  Deze bedieningselementen hebben
  dus een tweede functie die niet op het
  paneel te zien is.

  1 = wanneer "Afkoeling van het sop"
  wel is geprogrammeerd.
  F Door één keer op de START - toets te
  drukken kunt u overschakelen van:
  – 0 op 1, waarmee u "Afkoeling van het
  sop" activeert;
  – of van 1 op 0, waarmee u "Afkoeling
  van het sop" deactiveert.
  G Schakel de wasautomaat met de
  I-Aan/0-Uit - toets uit.
  De gekozen en geactiveerde aanvullende functie is nu opgeslagen en blijft
  dat totdat ze weer wordt gewist.
  65 • Page 66

  Het programmeren van aanvullende functies
  Memory
  Wanneer de functie "Memory" is geprogrammeerd, slaat de wasautomaat het centrifugetoerental dat bij
  een programma wordt gekozen en
  eventuele extra functies die bij datzelfde programma worden ingesteld,
  bij de start van het programma op.
  Wanneer u de volgende keer hetzelfde
  basiswasprogramma kiest, geeft de
  wasautomaat het opgeslagen centrifugetoerental en de eventueel opgeslagen extra functie(s) weer aan.
  Dit geldt niet voor de voorkeuze en de
  zoemer.
  Wanneer de zoemer is ingeschakeld,
  gaat hij bij alle programma's totdat hij
  weer wordt uitgeschakeld.
  De "Memory" - functie is, wanneer de
  wasautomaat wordt geleverd, niet geprogrammeerd.
  Het programmeren van de aanvullende functie gebeurt met de stappen
  A tot en met G:
  De aanvullende functies worden geprogrammeerd met behulp van de toetsen
  voor de extra functies en met behulp
  van de programmakeuzeschakelaar.
  Deze bedieningselementen hebben
  dus een tweede functie die niet op het
  paneel te zien is.
  Eerst moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  – De wasautomaat moet uitgeschakeld
  zijn.
  – De deur moet gesloten zijn.
  66

  – De programmakeuzeschakelaar
  moet op de stand Einde staan.
  A Druk de toetsen van de extra functies Intensief en Extra water tegelijk
  in, houd ze ingedrukt en . .
  B Schakel de wasautomaat met behulp
  van de I-Aan/0-Uit - toets in.
  C Laat alle toetsen los.
  In het display verschijnt: P 0.
  D Draai de programmakeuzeschakelaar op de stand Extra spoelen.
  E In het display gaan afwisselend de
  letter P en het cijfer 11 knipperen.
  Daarbij verschijnt rechts een:
  0 = wanneer "Memory"
  niet is geprogrammeerd;
  of een:
  1 = wanneer "Memory"
  wel is geprogrammeerd.
  F Door één keer op de START - toets te
  drukken kunt u overschakelen van:
  – 0 op 1, waarmee u "Memory"
  activeert
  – of van 1 op 0, waarmee u "Memory"
  deactiveert.
  G Schakel de wasautomaat met de
  I-Aan/0-Uit - toets uit.
  De gekozen en geactiveerde aanvullende functie is nu opgeslagen en blijft
  dat totdat ze weer wordt gewist. • Page 67

  67 • Page 68

  Wijzigingen voorbehouden/1003

  M.-Nr. 05 668 060 / 03

  Dit papier bestaat uit 100% chloorvrij gebleekte cellulose en is dus minder belastend voor het milieu


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele v 4760 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele v 4760 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,25 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info