Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing voor de
wasautomaat
W 3375
Lees beslist de gebruiksaanwijzing
voordat u uw wasautomaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
onnodige schade aan uw apparaat.
M.-Nr. 09 656 160
nl-NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing voor de

  wasautomaat
  W 3375

  Lees beslist de gebruiksaanwijzing
  voordat u uw wasautomaat plaatst,
  installeert en in gebruik neemt.
  Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
  onnodige schade aan uw apparaat.

  nl - NL
  M.-Nr. 09 656 160 • Page 2

  Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu
  Het verpakkingsmateriaal

  Het afdanken van het apparaat

  De verpakking beschermt het apparaat
  tegen transportschade.

  Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen.
  Ze bevatten echter ook schadelijke
  stoffen die nodig zijn geweest om de
  apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude apparaat
  bij het gewone afval doet of er op een
  andere manier niet goed mee omgaat,
  kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor
  de gezondheid en het milieu.

  Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen
  omdat dit het milieu relatief weinig belast en kan worden hergebruikt.
  Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard
  en wordt er minder afval geproduceerd.
  Uw vakhandelaar neemt de verpakking
  in het algemeen terug.

  Verwijder uw oude apparaat dan ook
  nooit samen met het gewone afval,
  maar lever het in bij een gemeentelijk
  inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur.
  Vraag uw handelaar indien nodig om
  inlichtingen.
  Het afgedankte apparaat moet tot die
  tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.

  2 • Page 3

  Inhoud
  Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Bediening van de wasautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Ingebruikneming van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Tips om energie en water te besparen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Energie- en waterverbruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Wasmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Juiste keuze van de extra functies (Kort, Inweken, Voorwas) . . . . . . . . . . . . . 16
  Tip voor machinaal drogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Zo wast u goed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Korte handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Centrifugeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Maximaal centrifugetoerental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Het centrifugeren tussen de spoelgangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Het kiezen van de Spoelstop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Het overslaan van het centrifugeren tussen de spoelgangen en het
  eindcentrifugeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Voorprogrammering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Programma-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  Extra functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Voorwas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Inweken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Extra water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Programmaverloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  3 • Page 4

  Inhoud
  Textielbehandelingssymbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Het wijzigen van het programmaverloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Het afbreken van een programma / Het wisselen van programma. . . . . . . . . . . . 31
  Het onderbreken van het programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Het wijzigen van een gekozen programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Het basisprogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Het bijvullen van de trommel of het voortijdig verwijderen van wasgoed
  uit de trommel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Wasmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Het juiste wasmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Doseerhulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Wateronthardingsmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Wasmiddelen met verschillende componenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Middelen voor het nabehandelen van het wasgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Automatisch spoelen met wasverzachter of stijfsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Apart spoelen met wasverzachter of stijfsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Het kleuren en ontkleuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Het reinigen van de trommel (Hygiëne Info) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Het reinigen van de ommanteling en het bedieningspaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Het reinigen van de wasmiddellade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Het reinigen van de watertoevoerzeefjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  Nuttige tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Het oplossen van problemen . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Het programma start niet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Het wasprogramma is afgebroken en er volgt een foutmelding . . . . . . . . . . . . . . 40
  Het wasprogramma verloopt normaal, maar er gaat een controlelampje
  branden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Algemene problemen met de wasautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Een tegenvallend wasresultaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  De deur kan met de Deur - toets niet worden geopend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  Het openen van de deur bij verstopte afvoer en/of stroomuitval. . . . . . . . . . . . . . 45

  4 • Page 5

  Inhoud
  Afdeling Klantcontacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  Reparaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  Programma-actualisering (Update) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  Garantietermijn en garantievoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  Bij te bestellen onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Het apparaat van voren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Het apparaat van achteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Plaats van opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Het plaatsen van de wasautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Het verwijderen van de transportbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Het monteren van de transportbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Het stellen van de wasautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Het naar buiten draaien en vastzetten van de stelvoeten . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Was-droogzuil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  Het Miele waterbeveiligingssysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  Het aansluiten van de watertoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  Het aansluiten van de waterafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Verbruikgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  Instructies voor de vergelijkende onderzoeken:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
  Programmeerfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  Systeem extra water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  Behoedzaam wassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Afkoeling van het waswater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
  Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
  Inweektijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
  Na te bestellen reinigings- en onderhoudsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
  CareCollection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  5 • Page 6

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Deze wasautomaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen.
  Ondeskundig gebruik kan persoonlijk letsel en schade aan het
  apparaat veroorzaken.
  Lees de gebruiksaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordat u uw apparaat voor het eerst gebruikt. Hierin vindt u belangrijke instructies betreffende de veiligheid, het gebruik en het onderhoud.
  Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw
  apparaat.
  Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze door aan de eventuele volgende eigenaar.

  Efficiënt gebruik

  ~ Deze wasautomaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk of
  daarmee vergelijkbaar gebruik.

  ~ Deze wasautomaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

  ~ Deze wasautomaat is uitsluitend bestemd voor het wassen van

  textiel dat volgens de aanwijzingen van de fabrikant op het onderhoudsetiket in de wasautomaat mag worden gewassen.
  Gebruik voor andere doeleinden kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is
  niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een
  ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

  ~ Personen die op grond van hun fysieke of psychische

  gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van dit apparaat niet in staat zijn om het veilig te bedienen, mogen het alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door
  een verantwoordelijk persoon.

  6 • Page 7

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Wanneer er kinderen in huis zijn

  ~ Kinderen onder de acht jaar mogen alleen in de buurt van de
  wasautomaat komen als ze constant onder toezicht staan.

  ~ Kinderen vanaf acht jaar mogen de wasautomaat alleen dan zonder toezicht gebruiken, als ze daar uitleg over hebben gehad. Ze
  moeten inzien wat voor gevaar zij lopen wanneer ze het apparaat
  niet goed bedienen.

  ~ Kinderen mogen de wasautomaat niet zonder toezicht reinigen of
  onderhouden.

  ~ Wanneer er kinderen in de buurt van de wasautomaat zijn, houd
  ze dan goed in de gaten en zorg ervoor dat ze er niet mee gaan
  spelen.

  ~ Wanneer u met hoge temperaturen wast, bedenk dan dat het

  glas van de deur heet wordt en zorg ervoor dat kinderen het glas tijdens zo'n wasprogramma niet aanraken.

  7 • Page 8

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Technische veiligheid

  ~ Controleer vóórdat het apparaat wordt geplaatst, of het zichtbaar
  beschadigd is.
  Een beschadigde wasautomaat mag niet worden geplaatst en niet
  in gebruik genomen.

  ~ Vergelijk vóórdat u de wasautomaat aansluit de aansluitgegevens
  (zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van
  het elektriciteitsnet. Deze moeten beslist overeenkomen.
  Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

  ~ De elektrische veiligheid van de wasautomaat is uitsluitend gegarandeerd als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat
  volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd.
  Laat de huisinstallatie bij twijfel door een vakman / vakvrouw inspecteren.
  De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die
  wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad.

  ~ Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoer.

  Dit in verband met gevaar voor bijvoorbeeld oververhitting.

  ~ Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderde-

  len worden vervangen.
  Alleen van deze Miele-onderdelen kunnen wij garanderen, dat zij
  volledig voldoen aan de veiligheidseisen die wij stellen aan onze apparaten en onderdelen daarvan.

  ~ Volg de aanwijzingen in de hoofdstukken: "Het plaatsen en aansluiten van het apparaat" en "Technische gegevens".

  ~ Zorg ervoor dat u altijd bij de stekker kunt komen om de spanning
  van de wasautomaat te halen.

  8 • Page 9

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  ~ Reparaties aan de wasautomaat mogen alleen door vakmensen

  van Miele worden uitgevoerd.
  Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen onvoorziene risico's
  voor de gebruiker opleveren, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

  ~ Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet de kabel door erkende vakmensen worden vervangen.

  ~ Wanneer er een storing wordt verholpen en wanneer de wasautomaat wordt gereinigd en onderhouden mag er geen elektrische
  spanning op de wasautomaat staan.
  Dat is het geval, als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
  – als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld,
  – of als de stekker uit de contactdoos is getrokken.

  ~ De wasautomaat mag alleen met een nieuwe slangenset op de
  waterleiding worden aangesloten. Een oude slangenset mag niet
  opnieuw worden gebruikt.

  ~ Deze wasautomaat mag niet op een niet-stationaire locatie (bijv.
  op een schip) worden gebruikt.

  ~ Breng geen wijzingen aan de wasautomaat aan die niet
  nadrukkelijk door Miele zijn toegestaan.

  9 • Page 10

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Nog meer aanwijzingen over het gebruik

  ~ De maximale beladingscapaciteit bedraagt 7 kg (droog was-

  goed), maar sommige programma’s hebben een lagere beladingscapaciteit. Zie hoofdstuk: "Programma-overzicht".

  ~ Plaats uw wasautomaat niet in vorstgevoelige ruimten.

  Bevroren slangen kunnen scheuren of barsten en de betrouwbaarheid van de elektronische besturing kan door temperaturen onder
  het vriespunt afnemen.

  ~ Verwijder voordat u de wasautomaat in gebruik neemt de trans-

  portbeveiliging aan de achterzijde van het apparaat.
  Zie hoofdstuk: "Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat", paragraaf: "Het verwijderen van de transportbeveiliging".
  Wanneer u de transportbeveiliging niet verwijdert, kan dat bij het
  centrifugeren schade veroorzaken aan uw wasautomaat en aan de
  meubels / apparaten die ernaast staan.

  ~ Sluit de kraan af als u langere tijd afwezig bent (bijv. tijdens va-

  kanties), zeker als er zich in de buurt van de wasautomaat geen afvoer in de vloer zoals een putje bevindt.

  ~ Denk eraan dat er water kan overstromen.

  Controleer daarom vóórdat u de waterafvoerslang in een wastafel of
  wasbak hangt, of het water snel genoeg wegstroomt.
  Zorg er daarom ook voor dat de afvoerslang niet weg kan glijden.
  Wanneer de slang niet goed vastzit kan hij door de kracht van het
  wegstromende water uit de wastafel of wasbak worden gedrukt.

  ~ Let erop dat u voorwerpen zoals spijkers, naalden, munten en paperclips niet meewast.
  Deze kunnen namelijk onderdelen van de wasautomaat beschadigen (bijv. kuip, wastrommel).
  Beschadigde onderdelen kunnen op hun beurt weer schade aan het
  wasgoed veroorzaken.

  10 • Page 11

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  ~ Als u het wasmiddel op de juiste manier doseert, is het niet nodig
  dat u de wasautomaat ontkalkt.
  Mocht uw apparaat toch zo sterk verkalkt zijn, dat het beslist moet
  worden ontkalkt, gebruik daar dan speciale ontkalkingsmiddelen
  voor die een anti-corrosie-middel bevatten.
  Deze middelen zijn verkrijgbaar via uw Miele-vakhandelaar of bij de
  afdeling Onderdelen van Miele Nederland. Volg de adviezen voor
  het gebruik van de ontkalkingsmiddelen strikt op.

  ~ Wasgoed dat met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen is

  behandeld, moet eerst grondig in helder water worden uitgespoeld,
  vóórdat het in de wasautomaat wordt gewassen.

  ~ Gebruik in deze wasautomaat nooit een oplosmiddelhoudend reinigingsmiddel zoals wasbenzine.
  Dit om te voorkomen dat onderdelen van het apparaat beschadigd
  raken, dat er giftige dampen ontstaan, dat er brand uitbreekt of dat
  zich of zich een explosie voordoet.

  ~ Zorg ervoor dat ook het oppervlak van de wasautomaat nooit in

  aanraking komt met een oplosmiddelhoudend reinigingsmiddel zoals wasbenzine.
  Zo´n middel kan het kunststof oppervlak beschadigen.
  ~ Wanneer u textielverf in de wasautomaat wilt gebruiken, kies dan
  textielverf die daar geschikt voor is, gebruik niet meer verf dan strikt
  nodig is en neem de aanwijzingen van de textielverffabrikant precies
  in acht.

  ~ Ontkleuringsmiddelen kunnen door hun chemische samenstelling
  corrosie veroorzaken.
  Deze middelen mogen daarom niet in de wasautomaat worden gebruikt.

  ~ Komt er vloeibaar wasmiddel in de ogen terecht, spoel de ogen

  dan met veel water schoon.
  Wordt dit middel per ongeluk ingeslikt, bel dan direct de dokter op.
  Personen met een gevoelige of beschadigde huid kunnen het vloeibare wasmiddel maar beter niet aanraken.
  11 • Page 12

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Toebehoren

  ~ Alleen originele Miele-toebehoren kunnen worden aan- of inge-

  bouwd.
  Wanneer er andere toebehoren worden aan- of ingebouwd, kan
  Miele niet voor de gevolgen instaan en kan er geen beroep meer
  worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en productaansprakelijkheid.

  ~ Miele-droogautomaten en Miele-wasautomaten kunnen worden

  gecombineerd tot een was-droogzuil. Daarvoor is een Miele-tussenstuk nodig.
  Let erop dat het tussenstuk dat u nabestelt bij uw Miele-droogautomaat en Miele-wasautomaat past.

  ~ Wilt u een Miele-sokkel nabestellen, let er dan op dat deze bij uw
  wasautomaat past.

  Wanneer de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan de
  fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die
  daar eventueel het gevolg van is.

  12 • Page 13

  Bediening van de wasautomaat
  Bedieningspaneel

  a Display
  Het display kan verschillende dingen
  aangeven.
  Zie volgende bladzijde.
  b Start - toets
  Met deze toets kunt u
  – het starttijdstip van het te kiezen programma van te voren instellen;
  – een wasprogramma starten.
  c Toetsen voor de extra functies
  Met deze toetsen kunt u extra functies in- of uitschakelen.
  Met de bovenste toets kunt u óf Kort
  óf Voorwas óf Inweken kiezen.
  Met de onderste toets kunt u Extra
  water kiezen.
  Wanneer u een extra functie in-,
  resp. uitschakelt gaat het daarbij behorende controlelampje branden,
  resp. gaat het uit.
  d Controlelampjes voor het gekozen
  centrifugetoerental, Spoelstop en
  Zonder centrifugeren
  e Toets voor het centrifugeren
  Met deze toets kunt u het gewenste
  centrifugetoerental, de Spoelstop of
  Zonder centrifugeren instellen.

  f Programmakeuzeschakelaar
  Met deze schakelaar kunt u het basiswasprogramma en een daarbij horende temperatuur instellen.
  De programmakeuzeschakelaar kan
  rechts- of linksom worden gedraaid.
  g Controlelampjes voor het programmaverloop
  Deze controlelampjes laten u tijdens
  het wasprogramma zien welke fase
  in het programmaverloop is bereikt.
  h Andere controlelampjes
  Deze controlelampjes geven een
  probleem aan.
  i K - toets
  Met deze toets kunt u:
  de wasautomaat in- en uitschakelen
  en het programma onderbreken.
  Het apparaat gaat in het kader van
  de energiebesparing automatisch
  uit, en wel 15 minuten nadat het is ingeschakeld en niet bediend en tevens na afloop van een programma /
  de kreukbeveiliging.
  j Deur - toets
  Met deze toets kunt u de deur openen.
  13 • Page 14

  Bediening van de wasautomaat
  Display

  Voorgeprogrammeerde tijd

  Het display kan verschillende dingen
  aangeven:

  Wanneer u een programma start met
  voorprogrammering, dan geeft het display eerst de voorgeprogrammeerde
  tijd aan, d.w.z. geeft aan hoelang het
  nog duurt voordat het gekozen programma begint.

  – de programmaduur (resttijd);
  – de voorgeprogrammeerde tijd;
  – de programmeerfuncties.
  Programmaduur (resttijd)
  Wanneer u een programma start zonder gebruik te maken van de voorprogrammering, dan geeft het display in
  uren en minuten aan hoelang het programma waarschijnlijk gaat duren.
  Wanneer u een programma start met
  voorprogrammering, dan geeft het display pas na afloop van de voorgeprogrammeerde tijd aan hoelang het programma gaat duren.
  Tijdens de eerste 10 minuten berekent
  de wasautomaat hoelang het duurt
  voordat het wasgoed het water heeft
  opgenomen en berekent op grond hiervan de belading.
  Het is mogelijk dat het programma
  daardoor langer of korter gaat duren.

  14

  Na de programmastart wordt de voorgeprogrammeerde tijd in het display afgeteld, en wel
  – tot 10 h per uur;
  – vanaf 9 h 59 min per minuut.
  Na afloop van de voorgeprogrammeerde tijd start het programma automatisch en geeft het display aan hoelang het programma waarschijnlijk gaat
  duren.
  Programmeerfuncties
  U kunt een aantal varianten instellen om
  het wasprogramma nog beter af te
  stemmen op het soort wasgoed en de
  manier waarop u dit wilt wassen.
  De varianten zijn daarbij in het display
  te zien. • Page 15

  Ingebruikneming van het apparaat
  Controleer voordat u uw wasautomaat voor het eerst gebruikt of het
  apparaat volgens de regels is geplaatst en aangesloten.
  Zie hoofdstuk: "Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat".

  ^ Schakel de wasautomaat na afloop
  van het programma uit.
  De wasautomaat is nu in gebruik genomen.

  Iedere wasautomaat wordt in de fabriek op zijn werking getest.
  Het is mogelijk dat er als gevolg van
  deze tests wat water in het apparaat
  achterblijft.
  Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om meteen bij de eerste wasbeurt
  te centrifugeren.
  Ter activering van het centrifugeren
  moet u eerst een wasprogramma zonder wasgoed en zonder wasmiddel
  draaien.
  Wordt er wel wasmiddel gebruikt, dan
  kan er overmatige schuimvorming optreden.
  Met het draaien van een wasprogramma zonder wasgoed en zonder wasmiddel activeert u tegelijkertijd het kogelventiel.
  Het kogelventiel zorgt ervoor dat vanaf
  de eerste wasbeurt steeds al het wasmiddel wordt gebruikt.
  ^ Draai de kraan open.
  ^ Schakel de wasautomaat met de
  K - toets in.
  ^ Draai de programmaschakelaar op
  Katoen 60°C.
  ^ Druk op de Start - toets.

  15 • Page 16

  Tips om energie en water te besparen
  Energie- en waterverbruik

  Wasmiddelen

  – Maak bij ieder programma dat u kiest
  gebruik van de maximale beladingscapaciteit van de trommel.
  Het energie- en waterverbruik is dan,
  vergeleken met de totale hoeveelheid wasgoed, het laagst.

  – Gebruik hoogstens zoveel wasmiddel als op de wasmiddelverpakking
  staat aangegeven.

  – Bedenk dat het apparaat dankzij de
  beladingsautomaat bij een geringe
  belading minder water en energie
  verbruikt en de programmaduur verkort.
  Het is daardoor mogelijk dat de programmaduur in de loop van het wasprogramma wordt gewijzigd.
  – Gebruik het programma Express 20
  voor kleinere hoeveelheden wasgoed.
  – Moderne wasmiddelen maken het
  mogelijk om met lagere temperaturen
  te wassen, bijv. met 20°C.
  Maak gebruik van deze mogelijkheid.
  – Voor een goede hygiëne in de wasautomaat adviseren wij u om zo nu
  en dan een programma met een temperatuur van minstens 60°C te
  starten.
  Het controlelampje Hygiëne Info herinnert u daaraan.

  – Controleer bij het doseren van het
  wasmiddel hoe vuil het wasgoed is.
  – Reduceer bij geringere beladingshoeveelheden de hoeveelheid wasmiddel.
  Gebruik bij halve belading ca. 1/3
  minder wasmiddel.
  Juiste keuze van de extra functies
  (Kort, Inweken, Voorwas)
  Kies voor:
  – licht vervuild wasgoed zonder zichtbare vlekken een wasprogramma
  met de extra functie Kort;
  – normaal tot sterk vervuild wasgoed
  met zichtbare vlekken een wasprogramma zonder extra functie;
  – zeer sterk vervuild wasgoed een
  wasprogramma met de extra functie
  Inweken;
  – wasgoed waar veel stof of zand in zit
  een wasprogramma met de extra
  functie Voorwas.
  Tip voor machinaal drogen
  Wilt u het wasgoed na afloop in de
  droogautomaat drogen, kies dan het
  hoogste centrifugetoerental dat voor dit
  wasgoed mogelijk is.

  16 • Page 17

  Zo wast u goed
  Korte handleiding
  Wanneer u een kort overzicht wilt hebben over hoe u de wasautomaat moet
  bedienen, kunt u de met cijfers aangeduide stappen (A, B, C, . . .) aanhouden.

  ^ Keer gebreid of tricot wasgoed binnenstebuiten als de fabrikant dat adviseert.
  ^ Knoop bed- en kussenovertrekken
  dicht zodat er geen andere textiel in
  terecht kan komen.

  A Inspecteer en sorteer het wasgoed
  en behandel het voor

  Het sorteren van het wasgoed

  Het inspecteren van het wasgoed

  ^ Sorteer het wasgoed naar kleur en
  naar de symbolen in het onderhoudsetiket, dat zich in de kraag of in de
  zijnaad bevindt.
  ^ Was geen textiel dat volgens het onderhoudsetiket niet in de wasautomaat kan worden gewassen. Het
  symbool daarvoor is: h.
  ^ Was licht en donker textiel bij de
  eerste wasbeurten apart, want donker textiel geeft dan vaak iets af.
  Het voorbehandelen van vlekken

  ^ Maak de zakken leeg.

  ,Voorwerpen (spijkers, munten,
  paperclips e.d.) kunnen wasgoed en
  onderdelen van de wasautomaat beschadigen.
  ^ Sluit de ritsen. Keer kleding met ritsen eventueel binnenstebuiten.
  ^ Sluit eventuele haakjes en oogjes.

  ^ Verwijder eventuele vlekken op het
  textiel, als het even kan zodra ze ontstaan zijn. Dit is nog belangrijker voor
  moeilijke vlekken als thee-, koffie-, eien bloedvlekken.
  Neem de vlekken met een tissue af.
  Wrijf de vlekken er niet in!

  ,Gebruik in geen geval chemi-

  sche (oplosmiddelhoudende) reinigingsmiddelen in de wasautomaat!

  ^ Zorg ervoor dat onderdelen van kleding, zoals bh-beugels, niet los kunnen raken. Maak ze vast of verwijder
  ze.
  ^ Verwijder bij vitrage de haakjes en
  het loodband of wikkel de vitrage in
  een doek.
  17 • Page 18

  Zo wast u goed
  B Schakel de wasautomaat in
  C Belaad de wasautomaat
  ^ Open de deur met de Deur - toets.
  ^ Leg het wasgoed uit elkaar gevouwen en losjes in de trommel.
  ^ Leg stukken wasgoed van verschillende grootte in de trommel.
  Daardoor wordt een beter wasresultaat
  bereikt en kan het wasgoed zich tijdens
  het centrifugeren beter verdelen.

  D Programmeer indien gewenst het
  starttijdstip van het te kiezen programma vòòr
  De programmaschakelaar moet daarbij op stand , Einde staan.
  ^ Druk op de Start - toets.
  Kies hoofdstuk: "Voorprogrammering".
  E Kies een programma

  ^ Gebruik de maximale belading.
  Bij een maximale belading is het energie- en waterverbruik, vergeleken met
  de totale hoeveelheid wasgoed, het
  laagst.
  Bij overschrijding van de maximale beladingscapaciteit vallen de wasresultaten tegen en gaat het wasgoed sneller
  kreuken.
  ^ Draai de programmakeuzeschakelaar op het gewenste programma.
  Wanneer u het starttijdstip niet heeft
  voorgeprogrammeerd, geeft het display
  de vermoedelijke programmaduur aan.

  Let erop dat er niets tussen deur en
  manchet beklemd raakt.
  ^ Sluit de deur met een lichte klap.

  18 • Page 19

  Zo wast u goed
  F Kies eventueel (een) extra functie(s)

  G Kies het centrifugetoerental

  Met de extra functies kunt u het gekozen programma nog beter afstemmen
  op uw wasgoed.
  Met de bovenste toets kunt u de extra
  functie Kort of Voorwas of Inweken kiezen of u kiest geen extra functie.
  Met de onderste toets kunt u de extra
  functie Extra water kiezen.

  ^ Druk zo vaak op de toets voor het
  centrifugeren totdat het controlelampje oplicht van het door u gewenste toerental.

  ^ Kies de gewenste extra functie.
  Wanneer u een extra functie in-, resp.
  uitschakelt gaat het daarbij behorende
  controlelampje branden, resp. gaat het
  uit.
  Niet alle extra functies kunnen bij alle
  wasprogramma's worden gekozen.
  Kiest u een extra functie waarvan het
  lampje niet gaat branden, betekent
  dat, dat deze functie binnen het wasprogramma dat u heeft gekozen niet
  mogelijk is.

  19 • Page 20

  Zo wast u goed
  H Doseer het wasmiddel
  Het is belangrijk om niet te weinig en
  niet te veel wasmiddel te doseren.
  Te weinig wasmiddel heeft tot gevolg
  dat
  – het wasgoed niet schoon en in de
  loop van de tijd grauw en hard wordt;
  – er zich vetbolletjes in het wasgoed
  vormen;
  – er zich kalk op de kuip en de verwarmingselementen afzet.
  Te veel wasmiddel heeft tot gevolg dat
  – er zich te veel schuim vormt, de waswerking daardoor gering is en de
  reinigings-, spoel- en centrifugeerresultaten niet optimaal zijn;
  – er door een automatisch ingeschakelde extra spoelgang meer water
  wordt verbruikt;

  ^ Trek de wasmiddellade naar buiten
  en doseer het middel in de vakjes.
  i
  Vakje voor de voorwas
  Wanneer u de extra functie Voorwas
  hebt gekozen, doseer dan 1/3 in vakje i en 2/3 in vakje j.
  j
  Vakje voor de hoofdwas
  en voor het inweken, wanneer u deze
  extra functie hebt gekozen.

  – het milieu extra wordt belast.
  §

  Vakje voor wasverzachter of stijfsel
  ^ Schuif de wasmiddellade weer naar
  binnen.
  Nadere bijzonderheden over wasmiddelen en de dosering daarvan treft u
  aan in het hoofdstuk: "Wasmiddelen".

  20 • Page 21

  Zo wast u goed
  I Start het programma
  De Start - toets is nu aan het knipperen.
  ^ Druk op deze toets.
  Wanneer u de start heeft voorgeprogrammeerd, dan geeft het display de
  voorgeprogrammeerde tijd aan, d.w.z.
  geeft aan hoe lang het nog duurt voordat het gekozen programma begint.
  Deze tijd wordt in het display afgeteld.
  Na afloop van de voorgeprogrammeerde tijd start het programma en
  geeft het display aan hoelang het programma waarschijnlijk gaat duren.
  Wanneer u de start niet heeft voorgeprogrammeerd, dan geeft het display
  direct aan hoelang het programma
  waarschijnlijk gaat duren.
  Tijdens de eerste 10 minuten berekent
  de wasautomaat hoe lang het duurt
  voordat het wasgoed het water heeft
  opgenomen en berekent op grond hiervan de belading.
  Het is mogelijk dat het programma
  daardoor langer of korter gaat duren
  dan eerst aangegeven.
  J Wat te doen na afloop van een programma
  Na afloop van het programma brandt
  het controlelampje Kreukbeveiliging /
  Einde.
  15 minuten na afloop van de kreukbeveiliging wordt de automaat automatisch uitgeschakeld.
  U kunt de automaat met de K - toets
  weer inschakelen.

  ^ Open de deur met de Deur - toets.
  ^ Haal het wasgoed uit de trommel.
  ^ Controleer of de trommel leeg is.
  Blijven er stukken wasgoed in de
  trommel liggen, loopt u het risico dat
  ze bij de volgende wasbeurt krimpen of afgeven.
  ^ Controleer of er voorwerpen in de
  manchet van de deur zijn achtergebleven.
  ^ Schakel de wasautomaat met de
  K - toets uit.
  ^ Draai de programmakeuzeschakelaar op , Einde.
  ^ Sluit de deur.
  Doet u dat niet, dan bestaat het gevaar
  dat er voorwerpen per vergissing in de
  trommel terechtkomen, worden meegewassen en het wasgoed beschadigen.

  21 • Page 22

  Centrifugeren
  Maximaal centrifugetoerental
  Programma

  Omw/min

  Katoen

  1600

  Het kiezen van de Spoelstop
  ^ Druk zo vaak op de toets voor het
  centrifugeren, totdat het controlelampje Spoelstop brandt.

  Kreukherstellend

  1200

  Automatic extra

  900

  Donker wasg. / Jeans

  1200

  Express 20

  1600

  Overhemden

  600

  Wol

  1200

  Fijne was

  600

  Pompen / Centrifug.

  1600

  ^ Kies een toerental.

  Extra spoelen/Stijven

  1200

  De automaat begint met centrifugeren.

  Het maximale centrifugetoerental kan
  van programma tot programma verschillen.
  U kunt een lager toerental instellen.
  N.B.:
  Bij de programma's met 1200 omw/min
  gaat het controlelampje van 1300 omw/
  min branden, maar er wordt met 1200
  omw/min gecentrifugeerd.
  Het centrifugeren tussen de spoelgangen
  Het wasgoed wordt niet alleen aan het
  eind, maar ook na de hoofdwas en tussen de spoelgangen gecentrifugeerd.
  Stelt u een lager centrifugetoerental in,
  dan wordt er ook na de hoofdwas en
  tussen de spoelgangen met een lager
  toerental gecentrifugeerd.
  In het programma Katoen wordt bij een
  toerental van lager dan 700 omw/min
  een spoelgang ingelast.

  22

  Het wasgoed blijft na de laatste spoelgang in het water liggen. Dat heeft het
  voordeel dat het wasgoed minder
  kreukt wanneer u het niet direct uit de
  trommel haalt.
  – Wilt u alsnog eindcentrifugeren:

  – Wilt u het programma beëindigen:
  ^ Druk op de Deur - toets.
  Het water wordt afgepompt.
  ^ Druk opnieuw op de Deur - toets.
  De deur gaat open.
  Het overslaan van het centrifugeren
  tussen de spoelgangen en het eindcentrifugeren
  ^ Druk zo vaak op de toets voor het
  centrifugeren, totdat het controlelampje Zonder centrifugeren brandt.
  Na de laatste spoelgang wordt het water afgepompt en wordt de kreukbeveiliging ingeschakeld.
  In enkele programma's wordt een
  spoelgang ingelast. • Page 23

  Voorprogrammering
  Met de voorprogrammering kunt u het
  tijdstip dat het door u gekozen programma start minimaal 30 minuten en
  maximaal 24 uur van te voren instellen.
  Dit kunt u bijvoorbeeld doen om gebruik te maken van het nachttarief.
  Het voorprogrammeren
  De programmakeuzeschakelaar moet
  op stand d Einde staan.
  Het controlelampje d Voorprogrammering in het display knippert.

  Het wijzigen van de voorgeprogrammeerde tijd
  Na de programmakeuze is een wijziging niet meer mogelijk.
  Het wissen van de voorgeprogrammeerde tijd
  ^ Druk nog eens op de Start - toets,
  wanneer het display 24 ^ aangeeft.
  Het wissen van de voorgeprogrammeerde tijd, wanneer er al op de
  Start - toets is gedrukt.
  ^ Breek het programma af.

  ^ Druk op de Start - toets.
  Iedere keer wanneer u daarop drukt
  verschuift het starttijdstip en wel
  – tot 10 uur in stappen van 30 minuten;
  – vanaf 10 uur in stappen van 1 uur.
  ^ Druk zo vaak op de Start - toets, totdat in het display de tijd verschijnt
  die u wilt voorprogrammeren.
  Wanneer u op de toets blijft drukken,
  verspringt de tijd automatisch naar
  24 h.

  23 • Page 24

  Programma-overzicht
  Katoen

  90°C tot 30°C

  Maximaal 7,0 kg

  Wasgoed

  Wasgoed van katoen, linnen of mengweefsels; t-shirts, ondergoed,
  tafellakens en servetten

  Attentie

  De instellingen 60°/40°C onderscheiden zich van r/s daarin,
  dat:
  – de programma's korter duren;
  – de temperaturen langer worden aangehouden;
  – het energieverbruik hoger is.
  Voor wasgoed dat aan bijzonder hoge hygiënische eisen moet voldoen is een temperatuur van 60°C of hoger geschikt.
  r/s

  Katoen

  Maximaal 7,0 kg

  Wasgoed

  Normaal vervuild wasgoed van katoen of linnen

  Attentie

  – Deze instellingen zijn vanuit energie- en wateroogpunt voor het
  wassen van bovenstaand wasgoed het efficiëntst.
  – Bij r is de bereikte wastemperatuur lager dan 60°C; het wasresultaat is gelijk aan dat van het programma Katoen 60°C.

  Instructies voor testbureaus:
  Testprogramma volgens EN 60456 en energie-etikettering volgens richtlijn 1061/
  2010
  Kreukherstellend

  60°C tot 20°C

  Maximaal 3,5 kg

  Wasgoed

  Wasgoed van synthetische vezels, mengweefsels of kreukherstellend gemaakt katoen

  Tip

  Kies bij kreukgevoelig wasgoed een lager centrifugetoerental.

  Automatic extra

  40°C

  Maximaal 5,0 kg

  Wasgoed

  Wasgoed dat naar kleur is gesorteerd en een combinatie is van
  wasgoed dat anders met het programma Katoen en met het programma Kreukherstellend wordt gewassen.

  Attentie

  Beide soorten wasgoed worden zo behoedzaam mogelijk behandeld en zo goed mogelijk gereinigd. Dit is mogelijk doordat wasparameters zoals waterstand, wasritme en centrifugeprofiel automatisch worden aangepast.

  24 • Page 25

  Programma-overzicht
  Donker wasgoed / Jeans 40°C

  Maximaal 3,0 kg

  Wasgoed

  Zwart en ander donker wasgoed van katoen of mengweefsels;
  jeansstoffen

  Tips

  – Was dit wasgoed binnenstebuiten.
  – Jeansstoffen geven vaak iets af wanneer ze de eerste paar keer
  worden gewassen. Was lichte en donkere jeansstoffen daarom
  apart.

  Express 20

  40°C

  Maximaal 3,0 kg

  Wasgoed

  Wasgoed dat nauwelijks gedragen of dat wel gedragen, maar nauwelijks vuil is.

  Tip

  De extra functie Kort is automatisch geactiveerd.

  Overhemden
  Tips

  Wol /

  40°C

  Maximaal 2,0 kg

  – Behandel kragen en manchetten vòòr als dat nodig is.
  – Gebruik voor zijden overhemden en blouses het programma
  Fijne was.
  30°C tot koud

  Maximaal 2,0 kg

  Wasgoed

  Wasgoed van wol en wolmengweefsels of wasgoed dat anders met
  de hand wordt gewassen

  Tip

  Let bij kreukgevoelig wasgoed op het eindcentrifugetoerental.

  Fijne was

  40°C tot koud

  Maximaal 2,0 kg

  Wasgoed

  – Teer textiel van synthetische vezels, mengweefsels of kunstzijde
  – Vitrage die volgens de fabrikant in de wasautomaat kan worden
  gewassen.

  Tips

  – Vitrage trekt veel stof aan en zal daarom vaak in een programma
  met de extra functie Voorwas moeten worden gewassen.
  – Centrifugeer kreukgevoelig wasgoed helemaal niet.

  25 • Page 26

  Programma-overzicht
  Pompen/Centrifugeren
  Tips

  – Alleen pompen: Kies Zonder centrifugeren.
  – Centrifugeren: Stel een centrifugetoerental in.

  Extra spoelen / Stijven

  Maximaal 7,0 kg

  Wasgoed

  – Wasgoed dat met de hand is gewassen en moet worden gespoeld
  – Tafellakens, servetten en beroepskleding die moeten worden gesteven

  Tips

  – Let bij kreukgevoelig wasgoed op het eindcentrifugetoerental.
  – Het te stijven wasgoed moet net gewassen, maar mag niet met
  wasverzachter nabehandeld zijn.
  – Het spoelresultaat met twee spoelgangen kunt u nog verder verbeteren door de extra functie Extra water te kiezen. Via de programmeerfunctie Systeem extra water moet de variant P3 of P4
  zijn ingesteld.

  26 • Page 27

  Extra functies
  Met de extra functies kunt u het gekozen programma nog beter afstemmen
  op uw wasgoed.

  U kunt tussen 3 varianten kiezen.
  Wanneer het apparaat wordt geleverd,
  wordt de waterstand bij het wassen en
  bij het spoelen verhoogd.

  Kort
  Voor licht vervuild wasgoed zonder
  zichtbare vlekken.

  Voor het wijzigen van de variant zie
  hoofdstuk: "Programmeerfuncties", paragraaf "Systeem extra water".

  Met deze functie kunt u de hoofdwas
  verkorten.

  Welke extra functies bij welke
  wasprogramma’s?

  Voorwas

  Van de extra functies Kort, Voorwas en
  Inweken kunt u er altijd maar èèn kiezen.

  Voor wasgoed waar veel stof of zand in
  zit.

  Voor wasgoed dat sterk is vervuild door
  eiwithoudende vlekken, bijv. bloed, vet
  en cacao.
  Met deze functie kunt u het wasgoed
  vòòr het wassen inweken.
  U kunt tussen 4 inweektijden kiezen, te
  weten 2 uur, anderhalf uur, 1 uur en 30
  minuten.
  Wanneer de wasautomaat wordt geleverd is de inweektijd op 2 uur ingesteld.
  Voor het wijzigen van de inweektijd zie
  hoofdstuk: "Programmeerfuncties", paragraaf: "Inweektijd".

  r

  Inweken

  te
  wa
  tra
  Ex
  en
  ek
  Inw
  as
  orw
  Vo

  rt
  Ko

  Met deze functie kunt u een voorwas instellen.

  Katoen

  X

  X

  X

  X

  Kreukherstellend

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Automatic extra
  Donker wasgoed /
  Jeans
  Express 20
  Overhemden

  X1)

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Wol !
  Fijne was

  Extra water

  Pompen / Centrifugeren

  Wanneer u deze functie heeft ingeschakeld, wordt er bij de wasprogramma's
  meer water gebruikt.

  Extra spoelen /
  Stijven
  1)

  X

  Deze extra functie is vast onderdeel
  van het programma.
  27 • Page 28

  Programmaverloop
  Hoofdwas

  Spoelen

  Centrifugeren

  Waterstand

  Wasritme

  Waterstand

  Katoen

  d

  a

  (

  2-41)2)

  L

  L

  Kreukherstellend

  (

  c

  e

  2-33)

  L

  L

  Automatic extra

  (

  abc

  e

  3)

  2-3

  L

  L

  Donker wasg. / Jeans

  (

  b

  d

  3  L

  Express 20

  d

  b

  d

  1-3

  L

  L

  Overhemden

  e

  c

  e

  2  L

  Wol /

  e

  f

  e

  2

  L

  L

  Fijne was

  e

  d

  e

  3  L

  Pompen / Centrifug.  L

  Extra spoelen/Stijven

  e

  1  L

  Voor de legenda zie de volgende bladzijde.

  28

  Spoel- Centrifu- Eindgangen geren centrifutussen
  geren
  de
  spoelgangen

  3) • Page 29

  Programmaverloop
  d = Lage waterstand
  ( = Middelste waterstand

  Nadere bijzonderheden over het programmaverloop:

  e = Hoge waterstand

  Kreukbeveiliging:

  a

  = Intensief ritme

  b

  = Normaal ritme

  c

  = Behoedzaam ritme

  d

  = Sensitief ritme

  De trommel beweegt nog 30 minuten
  na afloop van het programma om
  kreukvorming te voorkomen.
  Dit geldt niet voor Wol.
  De wasautomaat kan altijd worden geopend.

  e

  = Schommelritme

  f

  = Handwasritme

  De wasautomaat beschikt over een volledig elektronische besturing met beladingsautomaat.
  Tijdens een wasprogramma zuigt het
  wasgoed water op. Om hoeveel water
  het gaat hangt af van de hoeveelheid
  wasgoed en het soort textiel.
  Hoe groter het absorptievermogen van
  het wasgoed is, des te meer water er
  moet worden bijgepompt. De elektronica van de wasautomaat kan de hoeveelheid water meten die het wasgoed
  opneemt en die moet worden bijgepompt.
  Het programmaverloop en de wastijd
  zijn bij de diverse programma's dus
  verschillend.

  1)

  Wordt er een temperatuur gekozen
  van 60°C tot 90°C, dan worden er 2
  spoelgangen uitgevoerd.
  Wordt er een temperatuur gekozen
  van beneden de 60°C, dan worden
  er 3 spoelgangen uitgevoerd.

  2)

  Een 3e, resp. 4e spoelgang wordt
  uitgevoerd wanneer:

  – er teveel schuim in de trommel zit;
  – er een lager centrifugetoerental is
  gekozen dan 700 omw/min;
  – Zonder centrifugeren is gekozen.
  3)

  Een 3e spoelgang wordt uitgevoerd
  wanneer:
  Zonder centrifugeren is gekozen.

  Het programmaverloop van de hier vermelde programma's slaat op het basisprogramma met maximale belading.
  Eventueel gekozen extra functies zijn
  hier buiten beschouwing gelaten.
  Het display geeft tijdens iedere wasbeurt aan in welke fase het wasprogramma zich op dat moment bevindt.

  29 • Page 30

  Textielbehandelingssymbolen
  Wassen
  Het getal in de wastobbe geeft de
  maximale wastemperatuur aan.

  Trommeldrogen
  De punten geven de globale temperatuur aan.

  9

  Normaal programma

  q

  Op een normale temperatuur

  4

  Mild programma

  r

  Op een lagere temperatuur

  c

  Zeer mild programma

  s

  Niet drogen in de automaat

  /

  Handwas

  h

  Niet wassen

  Voorbeelden voor de programmakeuze
  Programma

  Textielbehandelingssymbolen

  Strijken
  De punten verwijzen naar de punten
  op de regelaar van het strijkijzer en
  geven de temperatuur aan.
  I

  ca. 200°C

  H

  ca. 150°C

  G

  ca. 110°C

  J

  Niet strijken

  Katoen

  9ö8E76

  Kreukherstellend

  54321

  Fijne was

  ac

  f

  Wol /

  /

  p

  Express 20

  76

  Reiniging met chemische oplosmiddelen.
  De letters verwijzen naar het
  reinigingsmiddel.

  w

  Nat reinigen

  D

  Niet chemisch reinigen

  Chemisch reinigen

  Automatic extra 7621

  Bleken

  30

  x

  Elk bleekmiddel toegestaan

  {

  Alleen zuurstofbleekmiddel
  toegestaan

  z

  Niet bleken • Page 31

  Het wijzigen van het programmaverloop
  Het afbreken van een programma / Het wisselen van programma
  U kunt een wasprogramma ieder moment afbreken, nadat u het heeft gestart.

  Het onderbreken van het programma
  ^ Schakel de wasautomaat met de
  K - toets uit.
  ^ Wilt u het programma weer voortzetten,

  ^ Draai de programmaschakelaar op
  stand , Einde.

  ^ schakel de wasautomaat dan met de
  K - toets in.

  Wanneer in het programmaverloop het
  controlelampje Kreukbeveiliging/Einde
  gaat branden, dan is het programma
  afgelopen.

  Het wijzigen van een gekozen
  programma

  Wilt u een ander programma kiezen,
  doe dan het volgende.
  ^ Schakel de wasautomaat met de
  K - toets uit en weer in.
  ^ Controleer of er nog wasmiddel in de
  wasmiddellade zit.
  Is dat niet het geval,

  Het basisprogramma
  Wanneer een programma eenmaal is
  gestart, kunt u geen ander programma
  meer kiezen zonder het lopende programma af te breken.
  De temperatuur

  ^ doseer genoeg wasmiddel.

  De temperatuur kunt u tot 6 minuten na
  de programmastart wijzigen.

  ^ Kies en start een ander programma.

  Het centrifugetoerental

  Wilt u het wasgoed uit de automaat halen, doe dan het volgende.

  Het centrifugetoerental kunt u tot vlak
  voor het eindcentrifugeren wijzigen.

  ^ Draai de programmakeuzeschakelaar op Pompen / Centrifugeren.
  Let op het centrifugetoerental.

  De extra functie Extra water

  ^ Druk op de Start - toets.
  De wasautomaat pompt het water weg.

  Deze extra functie kunt u tot 6 minuten
  na de programmastart in- of uitschakelen.

  ^ Druk op de Deur - toets.

  31 • Page 32

  Het wijzigen van het programmaverloop
  Het bijvullen van de trommel of
  het voortijdig verwijderen van
  wasgoed uit de trommel
  ^ Druk op de Deur - toets en klap de
  deur open.
  ^ Leg wasgoed in de trommel of haal
  er wasgoed uit.
  ^ Sluit de deur.
  Het programma wordt automatisch
  voortgezet.
  Attentie:
  Nadat de wasautomaat een programma
  eenmaal heeft gestart kan hij in de hoeveelheid wasgoed geen wijzigingen
  meer vaststellen.
  Daarom gaat de wasautomaat, ook nadat u nog wasgoed in de trommel hebt
  gelegd of wasgoed uit de trommel heeft
  gehaald, altijd van de maximale beladingshoeveelheid uit.
  De resttijd kan langer zijn dan aangegeven.
  In een paar gevallen kan de deur niet
  meer worden geopend, en wel wanneer
  – de temperatuur van het sop boven
  de 55°C komt;
  – de waterstand te hoog is;
  – de programmafase Centrifugeren is
  bereikt.

  32 • Page 33

  Wasmiddelen
  Het juiste wasmiddel
  U kunt alle wasmiddelen gebruiken die voor gebruik in de wasautomaat geschikt
  zijn. Tips voor gebruik en dosering van wasmiddelen voor volle belading staan op
  de wasmiddelverpakking.
  Universeel

  Color-

  Fijn-

  Speciaal*

  Impregneermiddel**

  Wasverzachter

  wasmiddel
  Katoen

  X

  X  X

  Kreukherstellend

  X

  X  X

  Automatic extra

  X

  X  X

  Donker wasg. /
  Jeans1)  X  X

  Express 201)

  X

  X  X

  Overhemden

  X

  X  X

  Wol /  X  X

  Fijne was

  X

  X

  X

  X

  Pompen / Centrifug.

  Extra spoelen/
  Stijven  X  X

  1)

  Vloeibaar wasmiddel
  Wanneer u de extra functie "Voorwas" heeft gekozen, kunt u het beste een bakje voor vloeibaar wasmiddel in vakje j plaatsen.
  Het bakje is verkrijgbaar bij de Miele vakhandel of bij de afdeling Onderdelen
  van Miele Nederland B.V.
  2)
  Poederwasmiddel
  * Speciaal wasmiddel:
  Wasmiddel dat speciaal voor een bepaald soort wasgoed is ontwikkeld (bijv.
  Miele CareCollection. Zie hoofdstuk: "Na te bestellen was- en onderhoudsmiddelen".)
  ** Alleen impregneermiddelen met de aanduiding: "Geschikt voor
  membraantextiel". Deze zijn gebaseerd op fluorchemische verbindingen.
  Gebruik geen parafinehoudende middelen.
  Doseer impregneermiddelen in vakje §.

  33 • Page 34

  Wasmiddelen
  Het doseren van wasmiddel

  Doseerhulp

  De dosering is van verschillende factoren afhankelijk.

  Gebruik voor het doseren van het wasmiddel de attributen die door de wasmiddelfabrikant als hulp bij het doseren zijn
  geleverd, bijv. doseerbolletjes. Gebruik
  die vooral bij vloeibare wasmiddelen.

  – De hoeveelheid wasgoed
  Let op het doseeradvies.
  – De mate waarin dit is vervuild
  Licht vervuild
  Er zijn geen vuile vlekken te zien,
  maar de kledingstukken ruiken niet
  meer zo fris.

  Navulpakken

  Normaal vervuild
  Er zijn lichte vlekken te zien.

  Wateronthardingsmiddel

  Sterk vervuild
  Er zijn donkere vlekken te zien.
  – De waterhardheid
  Wanneer u de hardheidsgraad in uw
  regio niet weet, informeer daar dan
  naar bij uw waterleidingbedrijf.
  Waterhardheid
  Hardheidsgraad

  Duitse hardheid
  °dH

  Zacht (I)

  0 - 8,4

  Gemiddeld (II)

  8,4 - 14

  Hard tot zeer hard (III)

  > 14

  Koop zoveel mogelijk navulpakken in
  plaats van flessen.

  Wanneer het water harder is dan
  10° dH kunt u een wateronthardingsmiddel gebruiken om wasmiddel te besparen.
  De juiste dosering vindt u op de verpakking.
  Doseer eerst het wasmiddel en dan pas
  het onthardingsmiddel.
  Het wasmiddel kunt u normaal toevoegen, d.w.z. in doseringen voor zacht
  water tot 10° dH.

  Wasmiddelen met verschillende componenten
  Wanneer u met verscheidene componenten wast, adviseren wij u deze middelen altijd bij elkaar in vakje j te doseren, en wel in de onderstaande volgorde:
  1. Wasmiddel
  2. Wateronthardingsmiddel
  3. Vlekkenzout
  Dan worden de middelen beter ingespoeld.

  34 • Page 35

  Wasmiddelen
  Middelen voor het nabehandelen van het wasgoed
  Wasverzachters
  Met wasverzachters wordt uw wasgoed
  extra zacht en minder statisch.
  Synthetische stijfsels
  Met synthetische stijfsels krijgt u het
  wasgoed beter in model.
  Stijfsels
  Met gewone stijfsels wordt uw wasgoed
  stevig.
  Automatisch spoelen met wasverzachter of stijfsel

  Wanneer u verschillende keren automatisch met stijfsel heeft gespoeld,
  reinig dan de wasmiddellade.
  Reinig de zuighevel extra goed.
  Apart spoelen met wasverzachter of
  stijfsel
  ^ Doseer de middelen en bereid ze
  voor zoals op de verpakking aangegeven.
  ^ Doseer vloeibare middelen in vakje
  §.
  ^ Doseer poedervormige of stroperige
  middelen in vakje i.
  ^ Draai de programmakeuzeschakelaar op stand Extra spoelen / Stijven.
  ^ Kies een centrifugetoerental.
  ^ Druk op de Start - toets.

  Het kleuren en ontkleuren

  ^ Doseer één van bovenstaande producten in vakje §.
  Doseer niet hoger dan de pijl.
  De middelen worden automatisch met
  het laatste spoelwater in de trommel
  gespoeld.
  Aan het eind van het wasprogramma
  blijft er een klein beetje water in vakje
  § staan.

  ^ Let erop dat gebruik van textielverf in
  de wasautomaat alleen is toegestaan
  voor huishoudelijke doeleinden.
  Neem niet meer verf dan strikt nodig
  is.
  Wordt er teveel geverfd dan kan het
  in de verf aanwezige zout het roestvrij staal aantasten.
  Neem de aanwijzingen van de textielverffabrikant precies in acht.
  ^ Gebruik geen ontkleuringsmiddelen
  in de automaat.

  35 • Page 36

  Reiniging en onderhoud
  Het reinigen van de trommel
  (Hygiëne Info)

  Het reinigen van de wasmiddellade

  Wanneer er met lage temperaturen en /
  of een vloeibaar wasmiddel wordt gewassen, bestaat het gevaar dat er in de
  wasautomaat ziektekiemen en geurtjes
  ontstaan.
  Draai om dit te voorkomen een wasprogramma op minstens 60°C met een universeel, poedervormig wasmiddel.
  Doe dit eenmaal in de maand of iedere
  keer wanneer het controlelampje Hygiëne Info gaat branden.

  De wasmiddellade heeft verschillende
  vakjes. Het vakje voor de voorwas en
  dat voor de hoofdwas zijn zelfreinigend.
  Het is om hygiënische redenen echter
  het beste om de hele wasmiddellade
  regelmatig te reinigen.

  Het reinigen van de ommanteling en het bedieningspaneel

  ,Haal vóórdat u de wasautomaat
  een reinigings- of onderhoudsbeurt
  geeft de spanning van het apparaat.
  ,Spuit de wasautomaat in geen

  geval met een waterspuit schoon.

  ^ Reinig ommanteling en bedieningspaneel met een vochtige doek en
  een mild reinigingsmiddel of sopje.
  ^ Droog deze onderdelen daarna met
  een zachte doek.

  ,Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, glas- of allesreinigers.
  Deze kunnen namelijk kunststof oppervlakken en andere onderdelen
  beschadigen.

  36

  ^ Trek de wasmiddellade naar buiten
  totdat u weerstand voelt.
  ^ Druk de ontgrendelingsknop in
  ^ en haal de wasmiddellade uit het apparaat.
  ^ Reinig de wasmiddellade met warm
  water. • Page 37

  Reiniging en onderhoud
  Het reinigen van de wasmiddelladekast

  Het reinigen van de zuighevel
  ^ Trek de zuighevel uit vakje § (1)
  ^ en reinig de hevel onder de warme
  kraan.
  ^ Reinig ook het buisje waar de zuighevel overheen wordt gestoken.

  ^ Reinig ook het gedeelte waar de
  wasmiddellade zit.
  Verwijder de wasmiddelresten en
  kalkaanslag en gebruik daarvoor een
  flessenborstel.

  ^ Zet de zuighevel weer terug (2).
  Wanneer u verschillende keren
  vloeibaar stijfsel hebt gebruikt, reinig
  de zuighevel dan extra goed.
  Vloeibare stijfsels klonteren snel.

  37 • Page 38

  Reiniging en onderhoud
  Het reinigen van de watertoevoerzeefjes

  Het reinigen van het zeefje in het
  koppelstuk van de watertoevoerklep

  De automaat heeft twee zeefjes ter bescherming van de watertoevoerklep.
  Deze moeten worden gecontroleerd
  wanneer het controlelampje voor de
  watertoevoer brandt.

  ^ Schroef de geribbelde kunststof
  moer voorzichtig met een tang van
  het koppelstuk af.

  Het reinigen van het zeefje in de watertoevoerslang
  ^ Draai de waterkraan dicht.
  ^ Schroef de toevoerslang van de waterkraan.

  ^ Pak het kunststof zeefje met bijv. een
  punttang aan de opstaande rand in
  het midden vast en trek het er uit.
  ^ Reinig het zeefje.
  ^ Monteer alles weer in omgekeerde
  volgorde.

  ^ Trek het rubberen dichtingsringetje 1
  uit de groef.
  ^ Pak het kunststof zeefje 2 met een
  combinatie- of punttang aan de opstaande rand in het midden vast en
  trek het eruit.
  ^ Reinig het zeefje.
  ^ Monteer alles weer in omgekeerde
  volgorde.

  38

  De beide zeefjes moeten weer worden teruggeplaatst, nadat ze zijn
  gereinigd. • Page 39

  Nuttige tips
  Het oplossen van problemen . . .
  De meeste problemen waar u in het dagelijks gebruik mee te maken zou kunnen
  krijgen kunt u zelf oplossen.
  In al die gevallen hoeft u de afdeling Klantcontacten niet in te schakelen en kunt u
  tijd en kosten besparen.
  De volgende tabellen helpen u om de oorzaken van een probleem te vinden en uit
  de wereld te helpen. Bedenk echter:

  ,Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door erkende vakmensen worden uitgevoerd. Gebeurt dit niet, dan kan de gebruiker grote risico's lopen.
  Het programma start niet.
  Probleem

  Oorzaak

  Het controlelampje
  Er staat geen stroom
  Kreukbeveiliging/Einde op het apparaat.
  brandt niet of het lampje
  van de Start - toets knippert niet.

  Oplossing
  Controleer of
  – de stekker in de contactdoos zit;
  – de zekering in orde is;
  – de deur goed gesloten is.

  De wasautomaat is in Schakel de wasautomaat
  het kader van de ener- met de K - toets weer in.
  giebesparing automatisch uitgeschakeld.

  39 • Page 40

  Nuttige tips
  Het wasprogramma is afgebroken en er volgt een foutmelding
  Probleem

  Oorzaak

  Het controlelampje Wa- De waterafvoer is geterafvoer knippert.
  blokkeerd.
  In het display verschijnt: "– – –".

  Het controlelampje Watertoevoer knippert.
  In het display verschijnt: "– – –".

  Oplossing A
  Reinig het pluizenfilter en het
  filterhuis zoals beschreven in
  het hoofdstuk: "Nuttige tips",
  paragraaf: "Het openen van
  de deur bij verstopte afvoer
  en/of stroomuitval."

  De waterafvoerslang
  ligt te hoog.

  De maximale opvoerhoogte
  is 1 m.

  De watertoevoer is
  geblokkeerd.

  Draai de kraan open.

  Het zeefje in de waReinig het zeefje.
  tertoevoerslang is verstopt.

  De controlelampjes Wa- Het waterbeveiligings- Schakel de afdeling Klanttertoevoer en Wateraf- systeem heeft gerea- contacten in.
  voer knipperen.
  geerd.
  In het display verschijnt: "– – –".
  In het programmaverloop knippert het controlelampje Inw./Voorwassen of Spoelen.
  In het display verschijnt: "– – –".

  Er is sprake van een
  defect.

  Start het programma nog een
  keer.
  Volgt dezelfde foutmelding,
  schakel dan de afdeling
  Klantcontacten in.

  A Schakel om de foutmelding uit te schakelen de wasautomaat met de
  K - toets uit en draai de programmakeuzeschakelaar op stand Einde.

  40 • Page 41

  Nuttige tips
  Het wasprogramma verloopt normaal, maar er gaat een
  controlelampje branden.
  Oorzaak

  Oplossing A

  Het controlelampje
  Hygiëne Info gaat
  branden.

  Er is al langere tijd
  geen wasprogramma
  met een temperatuur
  van boven de 60°C
  gedraaid.

  Start het programma Katoen
  90°C met een universeel wasmiddel.
  Daarmee voorkomt u dat er in de
  wasautomaat bacteriën ontstaan
  en zich geurtjes ontwikkelen.

  Het controlelampje
  Overdosering gaat
  branden.

  Er heeft zich tijdens
  het wasprogramma
  teveel schuim gevormd.

  Gebruik de volgende keer minder wasmiddel en neem de doseeraanwijzingen op de wasmiddelverpakking in acht.

  In het programmaverloop begint het controlelampje Wassen
  of Spoelen te knipperen.

  De wasautomaat
  heeft tijdens het wasprogramma een fout
  ontdekt.

  Start het programma nog een
  keer.
  Gaat hetzelfde controlelampje
  branden, schakel dan de afdeling Klantcontacten van Miele
  Nederland in.

  In het programmaverloop gaat het controlelampje Kreukbeveiliging / Einde knipperen.

  Nadat het gekozen programma is gestart, is de programmakeuzeschakelaar op een ander programma gedraaid. Zet de programmakeuzeschakelaar op het programma dat eerder is ingesteld.

  Probleem

  A Schakel om het controlelampje uit te schakelen de wasautomaat met de
  K - toets uit en draai de programmakeuzeschakelaar op stand Einde.
  De controlelampjes Hygiëne Info en Overdosering gaan branden wanneer het
  programma wordt ingeschakeld of wanneer het is afgelopen.

  41 • Page 42

  Nuttige tips
  Algemene problemen met de wasautomaat
  Probleem

  Oorzaak

  Oplossing

  De wasautomaat trilt tijdens het centrifugeren.

  De stelvoeten staan
  niet gelijk en zijn niet
  met een contramoer
  vastgeschroefd.

  Stel de wasautomaat stevig
  en schroef de stelvoeten
  met een contramoer vast.

  De wasautomaat heeft
  het wasgoed niet normaal gecentrifugeerd en
  het wasgoed is nog nat.

  Bij het eindcentrifugeren heeft de automaat
  een grote onbalans
  herkend en het centrifugetoerental automatisch gereduceerd.

  Vul de trommel altijd met
  grote en kleine stukken wasgoed om het wasgoed beter
  in balans te krijgen.

  De wasautomaat maakt
  een pompend geluid.

  Dat is geen storing! Wanneer het water wordt afgepompt zijn dit soort geluiden normaal.

  In de wasmiddellade
  blijft vrij veel wasmiddel
  achter.

  Er staat onvoldoende
  druk op het water.

  – Reinig het zeefje in de
  watertoevoer.
  – Kies eventueel de extra
  functie Extra water.

  Poedervormige wasmiddelen in combinatie met onthardingsmiddelen hebben de
  neiging te gaan plakken.

  Reinig de wasmiddellade en
  doseer voortaan eerst het
  wasmiddel en dan pas het
  onthardingsmiddel in het
  juiste vakje.

  De wasverzachter wordt De zuighevel zit niet
  niet volledig ingespoeld goed of is verstopt.
  of er blijft teveel water in
  vakje § staan.

  42

  Reinig de zuighevel.
  Zie hoofdstuk: "Reiniging en
  onderhoud", paragraaf: "Het
  reinigen van de wasmiddellade". • Page 43

  Nuttige tips
  Een tegenvallend wasresultaat
  Probleem

  Oorzaak

  Oplossing

  Het wasgoed wordt
  met een vloeibaar
  wasmiddel niet
  schoon.

  In vloeibare wasmid– Gebruik poedervormige wasdelen zitten geen bleekmiddelen met een bleekmidmiddelen.
  del.
  Fruit-, koffie- of theevlek- – Doseer vlekkenzout in vakje
  ken zijn er moeilijk uit te
  j en het vloeibare wasmidkrijgen.
  del in een doseerbolletje.
  – Doseer vloeibaar wasmiddel
  en vlekkenzout nooit bij elkaar in het wasmiddelvakje.

  Op het gewassen
  wasgoed zijn grijze, elastische bolletjes achtergebleven (vetbolletjes).

  Er is te weinig wasmiddel – Wanneer wasgoed zo vergedoseerd. Het wasvuild is moet u óf meer wasmiddel doseren óf een vloeigoed is te sterk met vet,
  baar wasmiddel gebruiken.
  bijv. crème of olie vervuild geweest.
  – Draai vóór de volgende wasbeurt een wasprogramma op
  60 °C met een vloeibaar wasmiddel en zonder wasgoed.

  Op het gewassen
  wasgoed zitten witte, wasmiddelachtige bestanddelen.

  Het wasmiddel bevat niet – Probeer de resten met een
  borstel te verwijderen wanin water op te lossen bestanddelen ter ontharneer het wasgoed droog is.
  ding van het water, nl.
  – Was donker wasgoed voortzeolieten.
  aan met een wasmiddel dat
  Deze bestanddelen hebgeen zeolieten bevat.
  ben zich op het textiel
  Vloeibare wasmiddelen volvastgezet.
  doen meestal aan deze eis.
  – Was dit textiel met het programma Donker wasgoed /
  Jeans.

  43 • Page 44

  Nuttige tips
  De deur kan met de Deur - toets niet worden geopend.
  Oorzaak

  Oplossing

  De wasautomaat is niet
  elektrisch aangesloten en
  / of is niet ingeschakeld.

  Steek de stekker in het stopcontact en / of schakel
  de wasautomaat met de K - toets in.

  De stroom is uitgevallen.

  Open de deur zoals beschreven in de volgende
  paragraaf: "Het openen van de deur bij verstopte
  afvoer en/of stroomuitval".

  De deur is niet goed
  dichtgegaan.

  Druk een keer stevig tegen de slotkant van de
  deur en druk daarna op de Deur - toets.

  Er bevindt zich nog water
  in de trommel en de wasautomaat kan het water
  niet afpompen.

  Reinig het pluizenfilter en het filterhuis.

  De deur kan bij een temperatuur van hoger dan 55°C niet worden geopend. Op
  deze manier wordt voorkomen dat u zich verbrandt.

  44 • Page 45

  Nuttige tips
  Het openen van de deur bij
  verstopte afvoer en/of
  stroomuitval
  ^ Schakel de wasautomaat uit.
  Aan de achterkant van het front van de
  wasmiddellade bevindt zich een gele
  opener voor het klepje van het pluizenfilter.

  Verstopte afvoer
  Wanneer de afvoer is verstopt, bevindt
  zich een vrij grote hoeveelheid water in
  de automaat (max. 25 l).

  ,Wees voorzichtig! Het water is

  heet, wanneer kort daarvoor op een
  hoge temperatuur is gewassen. U
  kunt zich aan het water branden!

  Het legen van de wasautomaat
  ^ Zet een bak of schaal onder het klepje.
  Het pluizenfilter mag er niet helemaal uit worden gedraaid.

  ^ Pak deze gele opener.

  ^ Draai het pluizenfilter zover los totdat
  het water eruit stroomt.

  ^ Open daarmee het klepje van het
  pluizenfilter.

  ^ Draai telkens wanneer de bak of de
  schaal volraakt, het deksel van het
  pluizenfilter vast en maak de bak of
  schaal leeg.

  45 • Page 46

  Nuttige tips
  Wanneer er geen water meer uit de automaat loopt,

  ^ Zet het pluizenfilter weer in het filterhuis.
  ^ Draai het filter weer vast.

  ,Wordt het pluizenfilter niet teruggezet en vastgedraaid, dan loopt er
  water uit het apparaat.

  Om te voorkomen dat er wasmiddel
  verloren gaat, kunt u de wasmiddellade
  na het reinigen van het pluizenfilter het
  beste met ca. 2 l water doorspoelen.
  Overtollig water wordt vòòr de volgende wasbeurt automatisch weggepompt.
  ^ draai het pluizenfilter er dan helemaal
  uit.
  ^ Reinig het pluizenfilter grondig.

  Het openen van de deur

  ,Controleer steeds of de trommel

  stilstaat wanneer u het wasgoed uit
  de automaat wilt halen. Wanneer u
  uw hand in een nog draaiende trommel steekt, loopt u het risico zich te
  verwonden.

  ^ Controleer of de pompschoepvleugel
  gemakkelijk rond te draaien is.
  ^ Is dat niet het geval, verwijder dan de
  voorwerpen en/of draden.
  ^ Reinig het filterhuis.

  ^ Trek aan de noodontgrendeling.
  De deur gaat open.

  46 • Page 47

  Afdeling Klantcontacten
  Reparaties

  Programma-actualisering (Update)

  Voor reparaties dient u te bellen:

  Wasmiddelen, textiel, wasgewoonten
  en wasvoorschriften zullen in de toekomst veranderingen ondergaan.

  – uw Miele-vakhandelaar of
  – de afdeling Klantcontacten van Miele
  Nederland B.V.
  Adres, telefoonnummer en website van
  Miele Nederland B.V. vindt u op de
  achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.
  Voor een goede en vlotte afhandeling is
  het noodzakelijk dat onze technici weten welk model wasautomaat u heeft en
  welk nummer deze heeft.
  Beide gegevens vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van de
  deurboven het glas.

  De was- en spoelprogramma's zullen
  daaraan moeten worden aangepast.
  Onze technici zijn in staat om wasprogramma's te updaten en in het geheugen van uw wasautomaat op te slaan.
  Dat zal gebeuren via de optische interface PC op het bedieningspaneel
  (PC = Programme Correction).
  Miele zal zelf aangeven wanneer de
  programma's kunnen worden geactualiseerd.
  Garantietermijn en garantievoorwaarden
  De garantietermijn van de wasautomaat
  bedraagt 2 jaar.
  Nadere bijzonderheden over de garantievoorwaarden en het Miele Serviceverzekering Certificaat treft u aan in bijgaande folder.
  Bij te bestellen onderdelen
  Onderdelen voor deze wasautomaat
  kunt u bijbestellen bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van
  Miele Nederland B.V.

  47 • Page 48

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  Het apparaat van voren

  a Watertoevoerslang (bestand tegen
  een druk van maximaal 7.000 kPa)
  b Elektrische aansluiting
  c - f Waterafvoerslang (met draaibaar en verwijderbaar bochtstuk)
  met verschillende mogelijkheden
  voor waterafvoer
  g Bedieningspaneel

  48

  h Wasmiddellade
  i Deur
  j Klepje voor het pluizenfilter, het filterhuis en de noodontgrendeling
  k Handgrepen voor het transport
  l Vier stelvoeten • Page 49

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  Het apparaat van achteren

  a Rand van het bovenblad
  Hier kunt u het apparaat vastpakken
  wanneer u het wilt verplaatsen.
  b Elektrische aansluiting
  c Watertoevoerslang (bestand tegen
  een druk van maximaal 7.000 kPa)
  d Waterafvoerslang

  e Houder voor de watertoevoer- en waterafvoerslang
  f Draaibeveiligingen met transportstangen
  g Houders voor de watertoevoer- en
  waterafvoerslang tijdens het transport en voor de transportstangen na
  het transport

  49 • Page 50

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  Plaats van opstelling
  Als plaats van opstelling is een betonnen vloer het meest geschikt. In tegenstelling tot een houten of een zachte
  vloer trilt deze nauwelijks mee als de
  wasautomaat aan het centrifugeren is.
  Let bij het plaatsen van uw automaat op
  het volgende:
  ^ Plaats het apparaat waterpas en stabiel.
  ^ Plaats het apparaat niet op een
  zachte vloerbedekking omdat het in
  dat geval tijdens het centrifugeren
  gaat trillen.
  ^ Wanneer u het apparaat op een houten vloer wilt plaatsen, plaats het dan
  op een multiplex plaat van tenminste
  3 cm dik.
  U dient de plaat niet alleen maar aan
  de planken van de vloer, maar aan
  zoveel mogelijk - in ieder geval aan
  2 - balken vast te schroeven.

  Het plaatsen van de wasautomaat
  ^ Wanneer u het apparaat van de verpakkingsbodem tilt en op de plaats
  neerzet waar het moet staan, pak het
  dan aan de voorkant bij de handgrepen en aan de achterkant bij de rand
  van het bovenblad vast.
  Let op:
  ^ Pak het apparaat bij het tillen niet aan
  de deur vast.

  ,De machinevoeten en de vloer

  onder het apparaat moeten droog
  zijn. Is dat niet het geval, dan loopt u
  het risico dat de automaat gaat glijden tijdens het centrifugeren.

  Het verwijderen van de transportbeveiliging

  ^ Plaats het apparaat als het enigszins
  kan in één van de hoeken van het
  vertrek. Daar is iedere vloer het stabielst.

  ,Wanneer het apparaat op een
  reeds aanwezige (betonnen of gemetselde) sokkel plaatst, let er dan
  op dat het tijdens het centrifugeren
  niet kan gaan schuiven.
  U doet dit met behulp van spanklauwen. Deze zijn verkrijgbaar bij de
  Miele-vakhandel of bij de afdeling
  Onderdelen van Miele Nederland
  B.V.

  50

  ^ Trek aan het stopje dat aan de draaibeveiliging zit (1)
  ^ en draai het bovenste haakje met een
  schroevendraaier los (2). • Page 51

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat

  ^ Draai de linker transportstang met de
  bijgevoegde steeksleutel 90° en

  ^ Draai de rechter transportstang 90°
  en

  ^ trek de stang eruit.

  ^ trek de stang eruit.

  51 • Page 52

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  ,Sluit de gaten af die vrijkomen
  nadat u de transportbeveiliging
  heeft verwijderd.
  Doet u dat niet, dan loopt u het risico zich te bezeren.

  ^ Bevestig de transportstangen aan de
  achterwand van de wasautomaat.
  Let erop dat het bovenste haakje boven de houder ligt.

  ,Wanneer de wasautomaat moet
  ^ Sluit de gaten met de stopjes af.

  worden getransporteerd, bijv. bij
  een verhuizing, moet de transportbeveiliging weer worden gemonteerd.
  Bewaar daarom de transportstangen.

  Het monteren van de transportbeveiliging
  Het monteren van de transportbeveiliging gebeurt in omgekeerde volgorde.

  52 • Page 53

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  Het stellen van de wasautomaat
  De wasautomaat moet waterpas en gelijkmatig op de vloer staan. Alleen dan
  is een optimale werking gewaarborgd.
  Wanneer een wasautomaat verkeerd
  wordt geplaatst, wordt er meer water en
  energie verbruikt dan nodig is en kan
  het apparaat gaan schuiven.
  Het stellen van de automaat gebeurt
  met behulp van de vier machine- of
  stelvoeten. Wanneer het apparaat
  wordt geleverd zijn alle stelvoeten naar
  binnen gedraaid.
  Het naar buiten draaien en vastzetten
  van de stelvoeten

  ^ Controleer met een waterpas of het
  apparaat waterpas staat.
  ^ Houd stelvoet 1 met een waterpomptang vast.
  Draai contramoer 2 met de steeksleutel weer aan de ommanteling vast.

  ,Alle vier de contramoeren moe-

  ten stevig aan de ommanteling zijn
  vastgedraaid.
  Controleer ook de voeten die u bij
  het stellen van de automaat niet
  naar buiten hebt gedraaid.
  Doet u dat niet, dan bestaat het gevaar dat het apparaat gaat schuiven.

  ^ Draai contramoer 2 met de bijgevoegde steeksleutel los en wel met
  de wijzers van de klok mee. Draai de
  contramoer samen met stelvoet 1
  naar buiten.

  53 • Page 54

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  Het plaatsen van de wasautomaat onder een werkblad of in een keukenblok

  Let op het volgende:

  – Hiervoor is een onderbouwset* noodzakelijk.
  De onderbouwset moet door een
  vakman / vakvrouw worden gemonteerd.
  Bij de onderbouwset is een montagehandleiding gevoegd.
  – Bij de onderbouwset is een afdekplaat gevoegd.
  Deze afdekplaat moet het bovenblad
  van de automaat vervangen.
  – Wanneer de automaat onder een
  werkblad wordt ondergebouwd dat
  900/910 hoog is, is er één stelframe*
  vereist.

  a De afstand tot de wand moet veiligheidshalve minstens 2 cm bedragen.

  – Watertoevoer, waterafvoer en elektrische aansluiting dienen in de buurt
  van de automaat geïnstalleerd te zijn
  en men moet er gemakkelijk bij kunnen.

  b Hoogte:
  Tussenstuk met werkblad:
  ca. 169 cm
  Tussenstuk zonder werkblad:
  ca. 170 cm

  Was-droogzuil
  Op deze wasautomaat kan een Mieledroogautomaat worden geplaatst.
  Daarvoor is een tussenstuk* noodzakelijk.
  Het tussenstuk moet door een vakman / vakvrouw worden gemonteerd.
  De met * aangegeven onderdelen zijn
  verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of
  bij de afdeling Onderdelen.

  54 • Page 55

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  Het Miele waterbeveiligingssysteem
  Het Miele waterbeveiligingssysteem
  biedt een volledige bescherming tegen
  waterschade door de wasautomaat.
  Het systeem bestaat hoofdzakelijk uit
  drie onderdelen:

  – Bescherming tegen overstromen
  Voorkomen wordt dat de wasautomaat door een ongecontroleerde watertoevoer gaat lekken.
  Stijgt de waterstand boven een bepaald niveau, dan wordt de afvoerpomp ingeschakeld en het water gecontroleerd afgepompt.

  1) de watertoevoerslang
  2) de elektronica en de ommanteling
  3) de waterafvoerslang
  1) De watertoevoerslang
  – De watertoevoerslang is bestand tegen een druk van minstens
  7.000 kPa.

  3) De waterafvoerslang
  – Bescherming tegen leegzuigen
  De waterafvoerslang is beveiligd met
  een ventilatiesysteem.
  Hiermee wordt voorkomen dat de
  wasautomaat wordt leeggezogen.

  Scheuren worden daarmee voorkomen.
  2) De elektronica en de ommanteling
  – De bodemplaat
  Wanneer de wasautomaat lekt wordt
  het overtollige water in de bodemplaat opgevangen en wordt het waterinlaatventiel door de vlotterschakelaar uitgeschakeld.
  De watertoevoer is vanaf dat moment
  geblokkeerd.
  Het water dat zich in de kuip bevindt
  wordt afgepompt.

  55 • Page 56

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  Het aansluiten van de watertoevoer
  De automaat mag zonder terugslagklep
  op het waterleidingnet worden aangesloten, omdat hij gebouwd is volgens
  EU-normen.
  De waterdruk moet minstens 100 kPa
  en mag niet meer dan 1.000 kPa bedragen. Is de druk hoger dan 1.000 kPa
  dan moet er een drukreduceerventiel in
  de waterleiding worden ingebouwd.
  Voor de aansluiting is een kraan met
  3
  /4"-schroefkoppeling noodzakelijk.
  Is zo'n kraan niet aanwezig, dan mag
  de automaat uitsluitend door een erkend installateur op de waterleiding
  worden aangesloten.

  ,Het aansluitpunt staat onder
  druk van de waterleiding.
  Controleer daarom of de aansluiting
  niet lek is.
  Dit kunt u doen door de kraan langzaam open te draaien.
  Leg het dichtingsringetje er eventueel opnieuw in en draai de schroefkoppeling eventueel wat vaster aan.
  De wasautomaat is niet geschikt om
  op warm water te worden aangesloten.
  Onderhoud
  Wanneer u de slang vervangt, gebruik
  dan uitsluitend een Miele-slang die
  bestand is tegen een druk van minstens 7.000 kPa.

  56

  De beide zeefjes in het vrije uiteinde
  van de watertoevoerslang en in het
  koppelstuk van de watertoevoerklep
  mogen ter bescherming van de watertoevoerklep niet worden verwijderd.
  Langere slangen om na te bestellen
  Slangen van 2,5 of 4,0 m lang kunnen
  worden nabesteld bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van
  Miele Nederland B.V. • Page 57

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  Het aansluiten van de waterafvoer
  Het sop wordt afgepompt m.b.v. een
  afvoerpomp met een opvoerhoogte van
  1 m.
  Het water moet ongehinderd weg kunnen stromen en daarom mogen er geen
  knikken in de slang zitten.
  Het bochtstuk aan het eind van de
  slang is draaibaar en kan indien nodig
  worden verwijderd.

  2. De slang kan op een kunststof afvoerbuis met rubberen mof worden
  aangesloten. Een sifon is niet beslist
  noodzakelijk.
  3. De slang kan op een wasbak of wastafel met kunststof nippel worden
  aangesloten.
  4. De slang kan in een putje in de vloer
  worden gehangen.
  Attentie:

  Indien noodzakelijk kan de afvoerslang
  tot max. 5 m worden verlengd.
  Verlengstukken zijn verkrijgbaar bij de
  Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.
  Voor opvoerhoogten van meer dan 1 m
  tot max. 1,8 m is een verwisselbare afvoerpomp verkrijgbaar en wel bij de
  Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.
  De waterafvoerslang kan op de volgende manieren worden aangebracht

  a Adapter

  1. De slang kan in een wasbak, wastafel of gootsteen worden gehangen:

  b Schroefkoppeling

  Attentie:

  d Uiteinde van de slang

  – Zorg ervoor dat de slang niet weg
  kan glijden.

  ^ Bevestig de adapter a met de
  schroefkoppeling b aan de sifon van
  de wastafel.

  – Wordt het water in een wasbak, wastafel of gootsteen afgepompt moet
  het snel genoeg weg kunnen stromen. Is dat niet het geval, dan loopt
  u het risico dat er water overstroomt
  of dat een deel van het weggepompte water in de automaat wordt
  teruggezogen.

  c Slangklem

  ^ Plaats het uiteinde van de slang d
  op de adapter a.
  ^ Draai de slangklem c direct achter
  de schroefkoppeling met een schroevendraaier vast.

  57 • Page 58

  Het plaatsen en aansluiten van de wasautomaat
  Elektrische aansluiting
  De wasautomaat mag alleen door een
  erkend installateur volgens de geldende NEN-normen op het elektriciteitsnet
  worden aangesloten.
  Deze wasautomaat is voorzien van een
  aansluitkabel en een stekker met beschermingscontact (randaarde), geschikt voor aansluiting op ~230 V
  50 Hz.
  Deze wasautomaat mag uitsluitend
  worden aangesloten op een contactdoos met beschermingscontact (randaarde) of een daarvoor geschikte 2polige schakelaar, bijv. voor in de badkamer.
  Let bij een stekkerverbinding op het
  volgende.
  Om de elektrische spanning van het
  apparaat te kunnen halen, is het beslist
  noodzakelijk dat men altijd bij de aansluitstekker kan komen.
  Wij raden u af om de wasautomaat op
  een verlengsnoer en/of stekkerdoos
  aan te sluiten. Dit om brand te voorkomen.
  In de EU-richtlijnen geeft men ter verhoging van de veiligheid het advies om
  de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.
  De gegevens van de aansluitwaarden
  vindt u op het typeplaatje. Vergelijk
  deze waarden met de gegevens van
  uw elektriciteitsnet.

  58 • Page 59

  Verbruikgegevens
  Belading

  Katoen

  Verbruikswaarden
  Energie

  Water

  in kWh

  in l

  Programmaduur

  Restvocht

  90°C

  7,0 kg

  2,20

  52

  2 uur 29 min

  50%

  60°C

  7,0 kg

  1,33

  52

  1 uur 59 min

  50%

  60°C

  3,5 kg

  1,00

  45

  1 uur 59 min

  50%

  r*

  7,0 kg

  0,95

  52

  2 uur 59 min

  44%

  r*

  3,5 kg

  0,82

  45

  2 uur 59 min

  44%

  40°C

  7,0 kg

  0,84

  67

  2 uur 29 min

  44%

  40°C

  3,5 kg

  0,73

  45

  2 uur 29 min

  44%

  s*

  3,5 kg

  0,58

  45

  2 uur 59 min

  44%

  Kreukherstellend

  40°C

  3,5 kg

  0,56

  50

  1 uur 52 min

  30%

  Automatic extra

  40°C

  5,0 kg

  0,52

  62

  1 uur 27 min  Donker wasg. / Jeans

  40°C

  3,0 kg

  0,60

  52

  1 uur 12 min  Express 20

  40°C

  3,0 kg

  0,32

  30

  20 min  Wol /

  30°C

  2,0 kg

  0,23

  39

  39 min  Fijne was

  30°C

  2,0 kg

  0,35

  69

  59 min  Instructies voor de vergelijkende onderzoeken:
  * Testprogramma volgens EN 60456 en energie-etikettering volgens richtlijn
  1061/2010
  De verbruiksgegevens kunnen van de aangegeven waarden afwijken, al naar
  gelang de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water,
  kamertemperatuur, het soort en de hoeveelheid wasgoed, verschillen in de netspanning en gekozen extra functies.

  59 • Page 60

  Technische gegevens
  Hoogte

  850 mm

  Breedte

  595 mm

  Diepte

  615 mm

  Diepte bij geopende deur

  987 mm

  Hoogte voor onderbouw

  820 mm

  Breedte voor onderbouw

  600 mm

  Diepte voor onderbouw

  600 mm

  Gewicht

  98 kg

  Beladingscapaciteit

  7 kg droog wasgoed

  Aansluitspanning

  Zie typeplaatje

  Aansluitwaarde

  Zie typeplaatje

  Zekering

  Zie typeplaatje

  Verbruiksgegevens

  Zie hoofdstuk: "Verbruiksgegevens"

  Minimale waterdruk

  100 kPa (1 bar)

  Maximale waterdruk

  1.000 kPa (10 bar)

  Lengte van de toevoerslang

  1,60 m

  Lengte van de afvoerslang

  1,50 m

  Lengte van de aansluitkabel

  1,60 m

  Maximale opvoerhoogte

  1,00 m

  Maximale afpomplengte

  5,00 m

  Keurmerk

  Zie typeplaatje

  Stroomverbruik Uit - stand

  0,3 W

  Stroomverbruik na afloop programma
  met ingeschakeld paneel

  2,0 W

  60 • Page 61

  Programmeerfuncties
  Met de programmeerfuncties kunt u
  de elektronica van de wasautomaat
  aanpassen aan uw wasgoed en de
  manier waarop u dit wilt wassen.
  U kunt de ingestelde varianten altijd
  veranderen.

  Systeem extra water
  Wanneer u de extra functie Extra water inschakelt, wordt er bij de programma's meer water gebruikt.
  Daarbij zijn 3 varianten mogelijk.
  Met de programmeerfunctie Systeem
  extra water kunt u de variant instellen
  die u wilt hebben.
  De 3 varianten zijn:
  P2:
  (Fabrieksinstelling)
  Een hogere waterstand bij het wassen
  en spoelen
  P3:
  Een extra spoelgang
  P4:
  Een combinatie van bovenstaande varianten
  Het instellen van de gewenste variant
  doet u met de stappen A tot en met G

  Eerst moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
  – De wasautomaat moet uitgeschakeld
  zijn.
  – De deur moet gesloten zijn.
  – De programmakeuzeschakelaar
  moet op stand Einde staan.
  A Druk op de Start - toets en blijf daar
  gedurende de stappen B en C op
  drukken.
  B Schakel de wasautomaat met de
  K - toets in.
  C Wacht totdat het controlelampje van
  de Start - toets gaat branden . . .
  D . . . en laat de Start - toets daarna
  los.
  E Draai de programmakeuzeschakelaar op stand Katoen 60°C.
  In het display gaat nu de letter P knipperen in afwisseling met het cijfer 2, 3
  of 4.
  F Door op de Start - toets te drukken
  kunt u tussen de 3 varianten kiezen.
  In het display knippert de variant die u
  heeft ingesteld.
  G Schakel de wasautomaat met de
  K - toets uit.

  en wel met de Start - toets en de programmakeuzeschakelaar.
  Deze bedieningselementen hebben
  dus een tweede functie die niet op het
  paneel te zien is.

  61 • Page 62

  Programmeerfuncties
  Behoedzaam wassen
  Met het inschakelen van de functie
  Behoedzaam wassen kunt u licht vervuild wasgoed met een behoedzaam
  ritme wassen.
  Het aantal trommelbewegingen wordt
  gereduceerd.
  Behoedzaam wassen kan worden gebruikt voor de programma's Katoen en
  Kreukherstellend.
  De functie is, wanneer de wasautomaat
  wordt geleverd, niet ingeschakeld.
  Het in- en uitschakelen doet u met de
  stappen A tot en met G
  en wel met de Start - toets en de programmakeuzeschakelaar.
  Deze bedieningselementen hebben
  dus een tweede functie die niet op het
  paneel te zien is.

  A Druk op de Start - toets en blijf daar
  gedurende de stappen B en C op
  drukken.
  B Schakel de wasautomaat met de
  K - toets in.
  C Wacht totdat het controlelampje van
  de Start - toets gaat branden . . .
  D . . . en laat de Start - toets daarna
  los.
  E Draai de programmakeuzeschakelaar op stand Katoen r.
  In het display gaat nu de letter P knipperen in afwisseling met het cijfer 0 of 1.
  Knippert in het display in afwisseling
  met de letter P een
  0, dan is "Behoedzaam wassen" niet ingeschakeld;
  1, dan is "Behoedzaam wassen" wel ingeschakeld.

  Eerst moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  F Door op de Start - toets te drukken
  kunt u wisselen.

  – De wasautomaat moet uitgeschakeld
  zijn.

  In het display knippert wat u heeft ingesteld.

  – De deur moet gesloten zijn.

  G Schakel de wasautomaat met de
  K - toets uit.

  – De programmakeuzeschakelaar
  moet op stand Einde staan.

  62 • Page 63

  Programmeerfuncties
  Afkoeling van het waswater
  Wanneer u de functie Afkoeling van
  het waswater inschakelt, stroomt er
  aan het einde van de hoofdwas extra
  water in de trommel.
  Afkoeling van het waswater kan worden
  gebruikt voor het programma Katoen 90°C.
  Het verdient aanbeveling om deze
  functie in te schakelen,
  – wanneer de wasautomaat in een gebouw staat met waterafvoerbuizen
  die niet aan de Komokeur voldoen;
  – wanneer u de waterafvoerslang in
  een wasbak, wastafel of gootsteen
  hangt.
  Op deze manier kunt u brand- of
  schroeigevaar voorkomen.
  De functie is, wanneer de wasautomaat
  wordt geleverd, niet ingeschakeld.
  Het in- en uitschakelen doet u met de
  stappen A tot en met G
  en wel met de Start - toets en de programmakeuzeschakelaar.
  Deze bedieningselementen hebben
  dus een tweede functie die niet op het
  paneel te zien is.

  A Druk op de Start - toets en blijf daar
  gedurende de stappen B en C op
  drukken.
  B Schakel de wasautomaat met de
  K - toets in.
  C Wacht totdat het controlelampje van
  de Start - toets gaat branden . . .
  D . . . en laat de Start - toets daarna
  los.
  E Draai de programmakeuzeschakelaar op stand Katoen 40°C.
  In het display gaat nu de letter P knipperen in afwisseling met het cijfer 0 of 1.
  Knippert in het display in afwisseling
  met de letter P een
  0, dan is "Afkoeling van het waswater"
  niet ingeschakeld;
  1, dan is "Afkoeling van het waswater"
  wel ingeschakeld.
  F Door op de Start - toets te drukken
  kunt u wisselen.
  In het display knippert wat u heeft ingesteld.
  G Schakel de wasautomaat met de
  K - toets uit.

  Eerst moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
  – De wasautomaat moet uitgeschakeld
  zijn.
  – De deur moet gesloten zijn.
  – De programmakeuzeschakelaar
  moet op stand Einde staan.

  63 • Page 64

  Programmeerfuncties
  Memory
  Met het inschakelen van de functie
  Memory kunt u het centrifugetoerental en de extra functie(s) die u bij een
  bepaald programma hebt gekozen
  bij de start van dat programma opslaan.
  Wanneer u de volgende keer hetzelfde
  wasprogramma kiest, geeft de wasautomaat het opgeslagen centrifugetoerental en de eventueel opgeslagen extra functie(s) weer aan.
  De functie is, wanneer de wasautomaat
  wordt geleverd, niet ingeschakeld.
  Het in- en uitschakelen doet u met de
  stappen A tot en met G
  en wel met de Start - toets en de programmakeuzeschakelaar.
  Deze bedieningselementen hebben
  dus een tweede functie die niet op het
  paneel te zien is.
  Eerst moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
  – De wasautomaat moet uitgeschakeld
  zijn.
  – De deur moet gesloten zijn.
  – De programmakeuzeschakelaar
  moet op stand Einde staan.

  64

  A Druk op de Start - toets en blijf daar
  gedurende de stappen B en C op
  drukken.
  B Schakel de wasautomaat met de
  K - toets in.
  C Wacht totdat het controlelampje van
  de Start - toets gaat branden . . .
  D . . . en laat de Start - toets daarna
  los.
  E Draai de programmakeuzeschakelaar op stand Katoen s.
  In het display gaat nu de letter P knipperen in afwisseling met het cijfer 0 of 1.
  Knippert in het display in afwisseling
  met de letter P een
  0, dan is "Memory" niet ingeschakeld;
  1, dan is "Memory" wel ingeschakeld.
  F Door op de Start - toets te drukken
  kunt u wisselen.
  In het display knippert wat u heeft ingesteld.
  G Schakel de wasautomaat met de
  K - toets uit. • Page 65

  Programmeerfuncties
  Inweektijd
  Wanneer u de extra functie Inweken
  inschakelt, gaat aan het eigenlijke
  wasprogramma een inweekprogramma vooraf.
  Daarbij zijn 4 varianten mogelijk.
  Met de programmeerfunctie Inweektijd kunt u de variant instellen die u
  wilt hebben.
  De 4 varianten zijn:
  Variant 1:
  2 uur inweektijd (fabrieksinstelling)

  A Druk op de Start - toets en blijf daar
  gedurende de stappen B en C op
  drukken.
  B Schakel de wasautomaat met de
  K - toets in.
  C Wacht totdat het controlelampje van
  de Start - toets gaat branden . . .
  D . . . en laat de Start - toets daarna
  los.
  E Draai de programmakeuzeschakelaar op stand Katoen 30°C.

  Variant 2:
  1 uur en 30 minuten inweektijd

  In het display gaat nu de letter P knipperen in afwisseling met het cijfer 1, 2,
  3 of 4.

  Variant 3:
  1 uur inweektijd

  Knippert in het display in afwisseling
  met de letter P een

  Variant 4:
  30 minuten inweektijd

  1, dan is 2 uur ingesteld
  (fabrieksinstelling)

  Het instellen van de gewenste variant
  doet u met de stappen A tot en met
  G

  2, dan is anderhalf uur ingesteld;
  3, dan is 1 uur ingesteld;
  4, dan is een half uur ingesteld.
  F Door op de Start - toets te drukken
  kunt u tussen de 4 varianten kiezen.

  en wel met de Start - toets en de programmakeuzeschakelaar.
  Deze bedieningselementen hebben
  dus een tweede functie die niet op het
  paneel te zien is.

  In het display knippert de variant die u
  heeft ingesteld.

  Eerst moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  G Schakel de wasautomaat met de
  K - toets uit.

  – De wasautomaat moet uitgeschakeld
  zijn.
  – De deur moet gesloten zijn.
  – De programmakeuzeschakelaar
  moet op stand Einde staan.

  65 • Page 66

  Na te bestellen reinigings- en onderhoudsmiddelen
  Miele staat voor perfecte wasgoedbehandeling.
  De Miele wasautomaten beschikken
  over een groot aantal speciale programma's die optimaal op de verschillende soorten wasgoed zijn ingesteld.
  Bovendien heeft Miele de zgn.
  CareCollection ontwikkeld, een uniek
  systeem dat bestaat uit speciale middelen voor het behoedzame reinigen en
  onderhouden van het wasgoed.
  Hieronder stellen wij u de reinigings- en
  onderhoudsmiddelen van de Miele
  CareCollection voor. Deze en ook veel
  andere producten kunt u op internet
  bestellen.

  CareCollection
  Speciale wasmiddelen van Miele
  "Outdoor"
  Het wasmiddel "Outdoor" is bijzonder
  geschikt voor uw waterwerende Outdoorkleding.
  "Sport"
  Het wasmiddel "Sport" is bijzonder geschikt voor sportkleding en kleding van
  microvezels.
  Uw wasgoed is snel weer fris en onaangename geurtjes hebben geen kans.
  "Dons"

  De producten zijn ook verkrijgbaar bij
  de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

  Het wasmiddel "Dons" zorgt er met zijn
  samenstelling van milde tensiden en
  natuurlijke hulpstoffen voor dat dons
  wordt losgeschud en zijn natuurlijke
  elasticiteit behoudt.
  Impregneermiddel
  Het impregneermiddel van Miele omsluit de vezels van het textiel en maakt
  ze zo water-, wind- en vuilwerend, zonder het oppervlak van het textiel aan te
  tasten.
  Daardoor kan het textiel blijven ademen
  en behoudt het zijn elasticiteit.

  66 • Page 67

  Na te bestellen reinigings- en onderhoudsmiddelen
  Universeel wasmiddel "UltraWhite"

  Fijnwasmiddel

  Het universeel wasmiddel "UltraWhite"
  in poedervorm is bijzonder geschikt
  voor wit en licht wasgoed en sterk vervuild bont wasgoed.

  Het fijnwasmiddel van Miele is bijzonder geschikt voor teer wasgoed zoals
  wol of zijde.
  Door zijn bijzondere formule reinigt het
  al vanaf een temperatuur van 20°C en
  beschermt het de kleuren van uw fijne
  was.

  Colorwasmiddel "UltraColor"
  Het Colorwasmiddel "UltraColor" is bijzonder geschikt voor bont en zwart
  wasgoed.
  Door zijn bijzondere samenstelling
  zorgt het middel al bij lage temperaturen voor een effectieve vlekverwijdering
  en voorkomt het verbleken en verkleuren.

  Wasverzachter
  De wasverzachter van Miele geeft uw
  wasgoed een bijzonder frisse en natuurlijke geur, voorkomt dat het elektrostatisch wordt geladen wanneer het
  elektrisch wordt gedroogd en zorgt ervoor dat het lekker zacht aanvoelt.

  67 • Page 68

  Wijzigingen voorbehouden/2513

  M.-Nr. 09 656 160 / 00


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele W 3375 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele W 3375 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,96 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Miele W 3375

Miele W 3375 Bedienungsanleitung - Deutsch - 72 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info