Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/128
Nächste Seite
Moov M300/M400-Series
Gebruikerhandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Moov M300/M400-Series

  Gebruikerhandleiding • Page 2

  Belangrijke Veiligheidsinformatie
  LEES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT IN HET VOERTUIG INSTALLEERT
  Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor
  potentiële verwondingsgevaren. Geef gehoor aan alle veiligheidsberichten die op dit symbool
  volgen om mogelijk letsel of de dood te voorkomen.
  WAARSCHUWING geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan
  resulteren in de dood of ernstig letsel.
  VOORZICHTIG geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan
  resulteren in minder of matig letsel.
  VOORZICHTIG gebruikt zonder het veiligheidswaarschuwingssymbool, geeft een potentieel
  gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren in schade aan eigendommen.

  Het verwijderen van originele apparatuur, aanbrengen van accessoires of aanbrengen van wijzigingen aan het
  voertuig kan de veiligheid van het voertuig beïnvloeden of maakt het gebruik ervan in bepaalde jurisdicties
  illegaal.
  Volg alle productinstructies op en alle instructies in de handleiding van uw voertuig betreffende accessoires of
  wijzigingen.
  Raadpleeg de wetgeving van uw land en/of staat met betrekking tot de bediening van een voertuig ten aanzien
  van accessoires of wijzigingen.
  In een voertuig bent u zelf verantwoordelijk voor het plaatsen, bevestigen en gebruiken van de Mio op een
  manier die geen ongelukken, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt. Neem altijd de
  voorschriften betreffende veilig rijden in acht.
  Bevestig de Mio op een veilige plaats die het zicht op de weg van de bestuurder niet belemmert.
  Bevestig de Mio niet op een wijze die de veilige bediening van het voertuig, de werking van airbags of ander
  veiligheidsmateriaal in de weg kan staan.
  Bedien de Mio niet terwijl u rijdt.
  Voordat u uw Mio voor het eerst gaat gebruiken, dient u te zorgen dat u bekend bent met het apparaat en met
  de bediening ervan.
  Op hoofdwegen kan de afstand naar een afslag berekend door de Mio in werkelijkheid verder zijn dan de afstand
  aangegeven op de bewegwijzering. Bewegwijzeringen geven de afstand aan tot het begin van een afslag, terwijl
  de Mio de afstand aangeeft tot het volgende kruispunt, d.w.z., het einde van de uitrit of weg. Houd, wanneer u
  een weg gaat verlaten, altijd rekening met afstandsinformatie op verkeersborden.
  Het gebruik van informatie aangaande locaties met veiligheids- of snelheidscamera's kan onderworpen zijn aan
  de plaatselijke wetten in het land van gebruik. U bent er verantwoordelijk voor te controleren of het gebruik van
  de informatie in uw land of in het land waar de informatie zal worden gebruikt, wettelijk is toegestaan.

  Raak de Mio niet aan wanneer die warm is. Laat het product afkoelen, uit het directe zonlicht.

  2 • Page 3

  Stel de Mio niet voor langere tijd bloot aan direct zonlicht in een onbewaakt voertuig. Oververhitting kan tot
  beschadigingen leiden.
  Opmerking: Om diefstal te ontmoedigen, dient u de Mio niet zichtbaar achter te laten in een onbewaakt voertuig.

  AC Adapter- specifieke veiligheidsinformatie

  Om uw Mio via het lichtnet op te laden, dient u de AC adapter/AC krachtbron te gebruiken die door Mio als
  accessoire meegeleverd wordt. Het gebruik van andere AC adapters bij uw Mio kan leiden tot ernstig letsel of
  schade aan eigendommen.
  Gebruik de adapter nooit als de stekker of de draad beschadigd is.
  Stel de adapter niet bloot aan vocht of water. Gebruik de adapter niet in een vochtige omgeving. Blootstelling
  aan water kan elektrische vonken of brand veroorzaken.
  Raak de adapter nooit aan wanneer uw handen of voeten nat zijn.
  Zorg voor voldoende ventilatie rondom de adapter waneer u deze gebruikt bij de bediening van uw Mio of bij
  het opladen van de interne batterij van de Mio. Bedek de adapter niet met papier of andere objecten die
  ventilatie kunnen tegenhouden. Gebruik de adapter niet wanneer deze zich in een koffer of ander reservoir
  bevindt.
  Zorg ervoor dat de adapter aangesloten is op een voedingsbron met de juiste fitting- en voltage-eisen. De
  voltagevereisten kunnen worden gevonden op de AC adapter-behuizing en/of verpakking.
  Probeer de adapter niet te repareren, want dit zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel. Vervang de adapter als
  deze beschadigd is of blootgesteld aan teveel vocht.

  Specifieke veiligheidsinformatie voor de interne batterij

  De Mio bevat een niet vervangbare interne lithium-ionen polymeren batterij. De batterij kan barsten of
  exploderen of slecht gehanteerd worden, waarbij er gevaarlijke chemicaliën vrijkomen. Om het risico op brand
  of brandwonden te beperken dient u de batterij niet uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren.
  Recycle of werp de batterij op een veilige wijze weg, volgens de plaatselijke wetgeving. Werp de batterij niet
  weg in vuur of water.

  Gebruik alleen de juiste AC adapter (separaat verkocht) of adapter voor in het voertuig, bijgeleverd door Mio
  om de interne batterij van de Mio op te laden.
  Gebruik alleen de interne Mio-batterij met de Mio-eenheid.
  De Mio batterij stopt met opladen wanneer de omgevingstemperatuur lager ligt dan 0ºC (32ºF) of hoger dan
  40ºC (104ºF).
  Het niet navolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot de dood, ernstig letsel en/of schade aan
  eigendommen. Mio acht zich niet aansprakelijk voor installatie of gebruik van de Mio dat kan leiden tot of
  bijdragen aan de dood, letsel of schade aan eigendommen, of dat in strijd is met de wet.

  3 • Page 4

  Voor uw Mio zorgen
  Een goed onderhoud van uw Mio waarborgt een probleemvrije werking en vermindert het risico op schade aan
  uw Mio.


  Houd uw Mio uit de buurt van overmatige vocht en extreme temperaturen.  Vermijd blootstelling van uw Mio aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht gedurende langere perioden.  Plaats niets bovenop uw Mio en laat geen objecten op uw Mio vallen.  Laat uw Mio niet vallen en stel hem niet bloot aan hevige schokken.

  4

  Stel uw Mio niet bloot aan plotselinge en extreme temperatuurveranderingen. Dit kan de vorming van
  condensatie in de eenheid veroorzaken, waardoor uw Mio defect kan raken. Bij vochtcondensatie, moet u
  uw Mio volledig laten drogen.
  Er kunnen makkelijk krassen ontstaan op het oppervlak van het beeldscherm. Raak dit niet met scherpe
  voorwerpen aan. Niet-klevende generieke schermbeschermers die specifiek zijn ontworpen voor gebruik
  op draagbare apparatuur met LCD-panelen kunnen het scherm tegen kleine krassen beschermen.
  Reinig uw Mio nooit wanneer deze is ingeschakeld. Gebruik een zachte, pluisvrije doek om het scherm en
  de buitenzijde van uw Mio af te vegen.
  Gebruik geen papieren handdoeken om het scherm te reinigen.
  Probeer nooit om uw Mio uit elkaar te halen, te repareren of aanpassingen uit te voeren. Het
  disassembleren, aanpassen of op enigerlei manier repareren, kan schade veroorzaken aan uw Mio en zelfs
  lichamelijk letsel of schade aan eigendommen.
  Ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen niet in dezelfde ruimte bewaren of vervoeren
  als uw Mio, diens onderdelen of accessoires. • Page 5

  Inhoudsopgave
  Belangrijke Veiligheidsinformatie.................................................................................................................... 2
  AC Adapter- specifieke veiligheidsinformatie .......................................................................................... 3
  Specifieke veiligheidsinformatie voor de interne batterij....................................................................... 3
  Voor uw Mio zorgen ......................................................................................................................................4
  Welkom................................................................................................................................................................ 9
  Belangrijke informatie voor het gebruik van de handleiding ................................................................. 9
  Hoe moet ik mijn Mio installeren? ................................................................................................................ 10
  De Moov M300-Series in een voertuig monteren ................................................................................. 10
  De Moov M400-Series in een voertuig monteren ..................................................................................11
  TMC-informatie ontvangen ........................................................................................................................11
  Uw Mio leren kennen....................................................................................................................................... 12
  Moov M300-Series ...................................................................................................................................... 12
  Moov M400-Series...................................................................................................................................... 13
  Aan- en uitzetten ......................................................................................................................................... 14
  Afsluiten en hardware reset....................................................................................................................... 14
  Hoe controleer ik de status van de batterij?........................................................................................... 14
  Hoe kan ik de batterij opladen? ................................................................................................................ 14
  De accu via de USB-kabel laden................................................................................................................ 15
  Op het scherm navigeren ........................................................................................................................... 16
  Hoe pas ik het volume aan?....................................................................................................................... 16
  Hoe begin ik?..................................................................................................................................................... 17
  Hoe zet ik mijn Mio de eerste keer aan?.................................................................................................. 17
  Wat zijn de voornaamste schermen die ik zal gaan gebruiken?............................................................... 19
  Hoofdmenuscherm....................................................................................................................................... 19
  Navigatieschermen ..................................................................................................................................... 19
  Hoe navigeer ik met GPS? .............................................................................................................................. 21
  Hoe ontvangt mijn Mio GPS-signalen?.................................................................................................... 21
  Hoe bekijk ik mijn GPS-status? ................................................................................................................. 21
  Hoe ga ik van A naar B?...................................................................................................................................22
  Wat gebeurt er als ik een afslag mis?.......................................................................................................22
  Hoe zoek ik een adres? ...............................................................................................................................23
  Casestudy: Hoe zoek ik een adres? ......................................................................................................23
  Het gebruik van het Toetsenbordscherm ............................................................................................25
  Gebruik maken van het Zoeken naar Bestemming-scherm ............................................................25
  Hoe stel ik een reis samen met meerdere tussenstops?....................................................................... 27
  Casestudy: Hoe navigeer ik naar meerdere adressen? ..................................................................... 27
  Hoe sla ik een routepunt over tijdens een multi-stopreis? .............................................................30
  Hoe zoek ik naar een Nuttig Adres (POI)? .............................................................................................. 31
  Casestudy: Hoe zoek ik naar een Nuttig Adres (POI)?..................................................................... 31
  Hoe sla ik favorieten en Thuis op?.................................................................................................................34
  TM
  Kan ik een NavPix aan een favoriet toewijze?...............................................................................34
  Hoe bewaar/sla ik op ik een favoriet of Thuis?.......................................................................................34
  Hoe navigeer ik naar een favoriet? ...........................................................................................................35
  Hoe navigeer ik naar Thuis? .......................................................................................................................35
  Optie 1 - Via het Hoofdmenu ...............................................................................................................35
  5 • Page 6

  Optie 2 - Van het Favoriete Bestemming-scherm ............................................................................35
  Hoe bewerk ik de naam van een favoriet? ..............................................................................................36
  Hoe bewerk ik de naam van een favoriet? ..............................................................................................37
  Hoe navigeer ik naar een recente locatie? ...................................................................................................38
  Hoe bekijk ik mijn route? ................................................................................................................................39
  3D Navigatie-scherm ..................................................................................................................................39
  2D Navigatie-scherm .................................................................................................................................. 41
  Verkeersoverzichtscherm (alleen bepaalde modellen).........................................................................43
  Route overzicht-scherm .............................................................................................................................45
  Turn-by-Turn scherm ..................................................................................................................................47
  Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?..........................................................................................49
  Het Kaartmenu weergeven ...................................................................................................................49
  Navigatiemenu-opties ...........................................................................................................................49
  Hoe kan ik een gebied mijden?..................................................................................................................50
  Hoe kan ik een Mijdgebied toevoegen? ..............................................................................................50
  Hoe kan ik een Mijdgebied verwijderen? ............................................................................................50
  Hoe kan ik alle Mijdgebieden verwijderen?........................................................................................50
  Hoe kan ik een route vooraf bekijken? ......................................................................................................... 51
  Hoe kan ik mijn routestatistieken bekijken? ...............................................................................................52
  Hoe kan ik de cijfers van mijn huidige route bekijken? .........................................................................52
  Hoe kan ik de cijfers bekijken van mijn reizen tot nu toe? ...................................................................53
  Hoe kan ik de cijfers bekijken van mijn reizen tot nu toe? ...................................................................54
  Hoe kan ik NavPix

  TM

  gebruiken? ..............................................................................................................55
  TM

  Hoe beheer ik mijn NavPix ? .............................................................................................................55
  Albumbeheer ...........................................................................................................................................55
  TM
  NavPix Beheer................................................................................................................................ 57
  TM
  Hoe kan ik een NavPix in volledig scherm bekijken? ..............................................................58
  TM
  Hoe navigeer ik naar een NavPix ?...................................................................................................60
  TM
  Hoe kan ik een NavPix opslaan in een favoriet?........................................................................... 61
  TM
  Hoe kan ik een NavPix naar een POI opslaan?..............................................................................62
  Wat is Mio Connect (Local Search)? .............................................................................................................63
  Hoe zoek ik een Nuttig Adres (POI) met gebruik van Mio Connect? .................................................63
  Hoe ontvang ik verkeersinformatie van het moment? (alleen bepaalde modellen)............................64
  Hoe ontvangt mijn Mio verkeersinformatie?..........................................................................................64
  Verkeersstatus.........................................................................................................................................64
  Hoe weet ik wanneer er een Verkeersgebeurtenis optreedt?..............................................................65
  Hoe kan ik een lijst van alle gebeurtenissen op mijn route bekijken?................................................66
  Hoe kan ik verkeersdetails bekijken? .......................................................................................................67
  Hoe weet ik of een omleiding geadviseerd wordt? ...............................................................................68
  Hoe annuleer ik een omleiding rond een gebeurtenis op mijn route? ..........................................68
  Hoe annuleer ik een omleiding rond een gebeurtenis op mijn route? ..........................................68
  Hoe vermijd ik automatisch alle verkeersgebeurtenissen en oplossingen ervoor op mijn
  route?........................................................................................................................................................68
  Verkeersberichten........................................................................................................................................69
  Melding Omleiding Niet Beschikbaar..................................................................................................69
  Geadviseerde Omleiding meldingen ...................................................................................................69
  Welke aanpassingen kan ik uitvoeren?.........................................................................................................70
  Routeopties................................................................................................................................................... 71
  Routeberekening 1/5 .............................................................................................................................. 71
  6 • Page 7

  Wegensoorten 2/5.................................................................................................................................. 72
  Wegensoorten 3/5..................................................................................................................................73
  Bestuurdersmeldingen 4/5....................................................................................................................74
  Gegevensregistratie 5/5......................................................................................................................... 75
  Kaartweergave .............................................................................................................................................76
  Kaartweergave 1/3..................................................................................................................................76
  Kaartweergave 2/3 ................................................................................................................................. 77
  Selecterr kaart 3/3..................................................................................................................................78
  Kaart-POI's....................................................................................................................................................79
  Volume ......................................................................................................................................................... 80
  Schermweergave.......................................................................................................................................... 81
  POI Waarschuwingen..................................................................................................................................82
  GPS.................................................................................................................................................................83
  GPS Status................................................................................................................................................83
  Uw GPS-fix resetten...............................................................................................................................83
  GPS Modus instellen ............................................................................................................................. 84
  Taal.................................................................................................................................................................85
  Verkeer ..........................................................................................................................................................86
  Status verkeerssysteem .........................................................................................................................86
  Melding van verkeersgebeurtenis ........................................................................................................87
  Select. Op type gebeurtenis................................................................................................................. 88
  Stroom...........................................................................................................................................................89
  Selecteer toetsenbord ................................................................................................................................90
  Hoe werkt voorspellende tekst (abc, def…)? ....................................................................................90
  Eenheden....................................................................................................................................................... 91
  Eenheden 1/2 ........................................................................................................................................... 91
  Eenheden 2/2...........................................................................................................................................92
  Opstarten......................................................................................................................................................93
  Opgeslagen informatie ...............................................................................................................................94
  Lesprogramma..............................................................................................................................................95
  Informatie .....................................................................................................................................................96
  Winkel Demo................................................................................................................................................96
  Wat is MioMore Desktop? ..............................................................................................................................97
  Kan ik de MioMore Desktop met mijn computer gebruiken? .........................................................97
  Hoe installeer ik een kaart voor de eerste keer? ...............................................................................97
  Hoe installeer ik MioMore Desktop op mijn computer?.......................................................................98
  MioMore Desktop opties ............................................................................................................................99
  Hoe houd ik mijn MioMore Desktop up-to-date? ...............................................................................100
  Hoe update ik MioMore Desktop? .....................................................................................................100
  MioMore Desktop Voorkeuren ...........................................................................................................100
  Mio online ...................................................................................................................................................100
  Mio Connect ............................................................................................................................................... 101
  Hoe zoek ik een Nuttig Adres (POI) met gebruik van Mio Connect? .......................................... 101
  Hoe installeer ik POI's van mijn computer naar mijn Mio? ...........................................................102
  Hoe verwijder ik een POI van mijn Mio?...........................................................................................102
  Mijn Kaarten ...............................................................................................................................................103
  Hoe installeer ik kaarten op mijn Mio? .............................................................................................103
  Welke kaart moet ik installeren? .......................................................................................................104
  Hoe installeer ik kaarten van de dvd? ...............................................................................................104
  Hoe verwijder ik kaarten van mijn Mio? ...........................................................................................105
  Hoe kom ik aan de weet welke kaart een bepaalde stad of dorp bevat?....................................106
  Hoe kan ik mijn kaarten downloaden naar mijn computer? .........................................................106
  Wat is een Hoofdwegennetwerk?......................................................................................................107
  Mijn Abonnementen..................................................................................................................................108
  7 • Page 8

  Waarschuwingen...................................................................................................................................108
  Hoe installeer ik informatie voor Veiligheidscamera's?.................................................................108
  Hoe weet ik welke flitspaalinformatie beschikbaar is? ..................................................................108
  Een abonnement aanschaffen ............................................................................................................108
  Uw abonnement activeren ..................................................................................................................109
  Hoe kan ik flitspaalinformatie op mijn Mio updaten?....................................................................109
  Zoeken naar afbeeldingen........................................................................................................................ 110
  TM
  Hoe download ik NavPix van internet? ................................................................................... 110
  TM
  Hoe importeer ik NavPix naar Photo Album? ........................................................................ 110
  Photo Album................................................................................................................................................111
  Werkbalk .................................................................................................................................................111
  TM
  Hoe kan ik NavPix of albums van mijn Mio naar Photo Album kopiëren?........................ 112
  Hoe breng ik afbeeldingen over van Photo Album naar mijn Mio?.............................................. 112
  Hoe kan ik afbeeldingen of albums op mijn computer bekijken en bewerken?......................... 113
  Photo Album voorkeuren .................................................................................................................... 114
  Aangepaste POI’s....................................................................................................................................... 115
  Hoe installeer ik Aangepaste POI's?.................................................................................................. 115
  Hoe verwijder ik een Aangepast POI-bestand van mijn Mio?....................................................... 116
  Kilometrage rapporteur.............................................................................................................................117
  Hoe geeft ik mijn reisgegevens in? .....................................................................................................117
  Hoe exporteer ik een kilometerrapportage?.................................................................................... 118
  Hoe verwijder ik reisregistraties van mijn Mio?............................................................................... 118
  voorkeuren ............................................................................................................................................. 118
  Overbrengen spraak .................................................................................................................................. 119
  Hoe installeer ik een spraakbestand?................................................................................................ 119
  Hoe verwijder ik een spraakbestand?................................................................................................ 119
  Hoe maak ik een back-up van mijn Mio?...............................................................................................120
  Hoe maak ik een back-up van mijn Mio? ..........................................................................................120
  De back-up zal opnieuw worden geïnstalleerd op uw Mio.?.........................................................120
  Hoe verwijder ik een back-up? ...........................................................................................................120
  Verwijzing ........................................................................................................................................................ 121
  Probleemoplossing .................................................................................................................................... 121
  Categorieën Nuttige Adressen ................................................................................................................ 122
  POI's met een logo................................................................................................................................123
  Categorieën van nuttige adressen op uw Mio .................................................................................123
  Categorieën Nuttige Adressen per abonnement ............................................................................123
  Verkeers- en andere TMC Gebeurtenissen............................................................................................124
  Flitscamera POI's ....................................................................................................................................... 125
  Aansprakelijkheidsbeperking ................................................................................................................... 125
  Naleving ...................................................................................................................................................... 125
  Auteursrecht............................................................................................................................................... 127
  Voor meer informatie ....................................................................................................................................128

  8 • Page 9

  Welkom
  Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze Mio. Deze handleiding is opgesteld om u te begeleiden bij de
  bediening van uw Mio vanaf de eerste set-up tot het verdere gebruik ervan. Lees deze handleiding zorgvuldig
  door voordat u uw Mio voor de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en gebruik
  deze steeds als eerste referentie.

  Belangrijke informatie voor het gebruik van de handleiding
  Het is belangrijk de termen en typografische conventies die in deze handleiding worden gebruikt te begrijpen.
  Opmaak

  De volgende soorten van opmaak in de tekst identificeren speciale informatie:
  Weergave

  Soort informatie

  Vet

  Mio onderdelen of functies weergegeven op het scherm, inclusief knoppen, titels, veldnamen en opties.

  Cursief

  Geeft de naam van het scherm weer.

  Termen

  De volgende termen worden in deze handleiding gebruikt om handelingen van de gebruiker te beschrijven.
  Term

  Beschrijving

  Tik

  Druk op een onderdeel van het aanraakscherm en laat weer los.

  Tik en houd vast

  Tik op een onderdeel dat wordt weergegeven op het aanraakscherm en houdt dat 2-3 seconden vast

  Selecteer

  Tik op een onderdeel in een lijst of op een commando uit een menu.

  9 • Page 10

  Hoe moet ik mijn Mio installeren?
  OPGELET:

  Selecteer een geschikte locatie in het voertuig om de Mio te monteren. Plaats de Mio nooit zo dat deze het
  gezichtsveld van de bestuurder blokkeert.

  Als de voorruit van de auto met een reflecterende coating is gekleurd, kan deze athermisch zijn en de ontvangst van
  de GPS beïnvloeden. Monteer de Mio in dat geval op een “helder gebied”.

  Om uw Mio te beschermen tegen plotselinge stroompieken, moet u de autolader alleen aansluiten nadat de motor
  vande auto is gestart.

  De Moov M300-Series in een voertuig monteren
  2

  1

  3

  10

  4 • Page 11

  De Moov M400-Series in een voertuig monteren
  2

  1

  3

  4

  TMC-informatie ontvangen
  Opmerking: Niet voor alle modellen beschikbaar.

  Via een optioneel verkeerhulpprogramma kunt u de actuele verkeersinformatie ontvangen op uw Mio. Om
  verkeersinformatie te ontvangen, moet u de Mio aansluiten op de lader in uw auto.
  TMC-informatie wordt door de navigatiesoftware gecontroleerd. Nadat de informatie is ontvangen, kunt u deze
  op het apparaat bekijken. In de kaartweergave verschijnen verkeerspictogrammen. Bepaalde wegen waarop veel
  verkeer wordt gemeld, worden gemarkeerd. U kunt kiezen of u deze wegen wilt vermijden, waarna automatisch
  een alternatieve route wordt berekend. Voor meer informatie, zie “Hoe ontvangt mijn Mio verkeersinformatie?”
  op pagina 64.

  11 • Page 12

  Uw Mio leren kennen
  Moov M300-Series

  12

  n

  Aan/Uitknop

  p

  Luidspreker

  o

  Aansluiting voor auto-oplader,
  USB-kabel en thuisoplader (kan
  afzonderlijk verkrijgbaar zijn) en
  TMC-accessoireset (kan afzonderlijk
  verkrijgbaar zijn)

  q

  Aansluiting voor houder • Page 13

  Moov M400-Series

  n

  Aan/Uitknop

  p

  Aansluiting voor houder

  o

  Aansluiting voor auto-oplader,
  USB-kabel en thuisoplader (kan
  afzonderlijk verkrijgbaar zijn) en
  TMC-accessoireset (kan afzonderlijk
  verkrijgbaar zijn)

  q

  Luidspreker

  13 • Page 14

  Aan- en uitzetten
  Schakel bij normaal gebruik de Mio uit door de aan/uit-schakelaar in de OFF (UIT)-stand te zetten. De Mio
  belandt in een slaapstand. Schuif de aan/uit-knop naar de positie ON (AAN) om de Mio opnieuw te gebruiken.
  De Mio is beschikbaar op het punt waar u hem hebt uitgeschakeld.

  Moov M300-Series

  Moov M400-Series

  Afsluiten en hardware reset
  Soms moet u een hardware reset uitvoeren als de Mio niet langer reageert of lijkt te zijn “bevroren” of
  “vastgelopen”.
  U kunt een hardware reset uitvoeren door de Mio uit en weer in te schakelen. Schuif de aan/uit-knop naar de
  positie RESET om de Mio af te sluiten. Schuif de aan/uit-knop naar de positie ON (AAN) om de Mio daarna weer
  in te schakelen.
  OPMERKING: Wanneer u de Reset-positie instelt, wordt de batterij uitgeschakeld. Wij raden u aan de schakelaar in deze positie
  te plaatsen als u de Mio gedurende langere tijd wil opbergen.

  Hoe controleer ik de status van de batterij?
  Uw Mio heeft een interne batterij die, wanneer deze helemaal geladen is, voor maximaal 3 uur
  stroomvoorziening geeft.
  U kunt het oplaadniveau van de batterij zien op het Stroomscherm.
  Opmerking: De accu is mogelijk niet volledig geladen als u de Mio voor het eerst gebruikt.

  Om in het Stroomscherm te komen, tikt u op

  .

  Hoe kan ik de batterij opladen?
  De Batterijstatusbalk toont Extern vermogen terwijl de batterij aan het opladen is. Als de batterij volledig is
  opgeladen, wordt de Batterijstatusbalk 100% weergegeven
  14

  Om uw Mio in een voertuig op te laden, sluit u de autolader aan op de
  -aansluiting aan de onderkant
  van uw Mio en stopt u het andere uiteinde in de voedingsaansluiting van het voertuig, zoals weergegeven
  in de sectie "Hoe moet ik mijn Mio installeren?"
  Meer informatie over het opladen van uw Mio via de computer, vindt u in een volgende sectie. • Page 15

  Om uw Mio op te laden via de netstroom, sluit u de kabel voor het opladen via netstroom aan op de
  -aansluiting op de onderkant van uw Mio en stopt u de netstroomlader in het stopcontact.  Opmerking: De oplader via het lichtnet wordt niet meegeleverd met alle modellen, maar kan apart aangeschaft worden.

  De accu via de USB-kabel laden
  Als u van plan bent om uw Mio op deze manier te laden, moet u de Mio uitschakelen zodat het laden van de
  accu minder tijd kost.
  1.

  Zet de computer aan.

  2.

  Sluit het mini-USB-uiteinde van de USB-kabel aan op de
  uiteinde op een USB-poort van uw computer.

  Moov M300-Series

  onderzijde van uw Mio en het andere

  Moov M400-Series

  Opmerking: Als uw Mio is ingeschakeld terwijl deze met een computer is verbonden, verschijnt een venster om te voorkomen
  dat u de Mio gebruikt.
  Opmerking: Als de Mio met een computer is verbonden, wordt deze als externe opslag herkend. Verwijder geen bestanden die
  al op de Mio zijn geïnstalleerd. Het verwijderen van bestanden waarvan de functie onbekend is, kan problemen veroorzaken bij
  programma's en functies.
  OPGELET: Voor optimale prestaties van de lithiumaccu:

  De accu niet opladen bij een hoge temperatuur (bijv. in direct zonlicht).

  De accu hoeft niet volledig te worden ontladen vóór het opladen. U kunt de accu opladen voordat deze leeg is.

  Als u het product gedurende een langere tijd opbergt, moet u de accu minimaal eens in de twee weken volledig
  opladen. Het overmatig ontladen van de accu kan van invloed zijn op de laadprestaties.

  15 • Page 16

  Op het scherm navigeren
  Om de Mio te bedienen, raakt u het scherm met uw vingertop aan. U kunt het volgende doen:

  Moov M300-Series


  Moov M400-Series

  Tikken
  Raak het scherm eenmaal aan met uw vingertop om de items te openen en de knoppen of opties op het
  scherm te selecteren.
  Slepen
  Houd uw vingertop op het scherm en sleep omhoog/omlaag/links/rechts of over het scherm. (dit wordt
  niet door alle toepassingen ondersteund.)
  Tikken en vasthouden
  Tik en houd uw vingertop op het scherm totdat een handeling is afgerond, of een resultaat of menu
  zichtbaar is. (dit wordt niet door alle toepassingen ondersteund.)

  Hoe pas ik het volume aan?
  Het volume op uw Mio kan worden aangepast met de volumeknop op het Volumevoorkeuren-scherm.
  Om het volume laag te zetten op de kaartschermen, tik op
  en dan ingedrukt houden op
  pen iets langer op het scherm houdt na het tikken, kunt u snel schakelen naar het volumescherm.
  Voor meer informatie over hoe het volume op uw Mio aan te passen, zie “Volume” op pagina 80.

  16

  . Als u de • Page 17

  Hoe begin ik?
  Belangrijke mededeling: De eerste keer dat u met uw Mio navigeert, kan het enkele minuten duren om een GPS-verbinding te
  maken. Voor meer informatie over GPS, zie de GPS Navigatie - Frequently Asked Questions gids op de MioMore Desktop dvd.

  Hoe zet ik mijn Mio de eerste keer aan?
  Om voor de eerste keer te starten, dient u de volgende stappen te doorlopen:
  1.

  Lees de Belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 2.

  2.

  Plaats uw Mio
  Volg de instructies op pagina 10.
  Opmerking: Zorg ervoor dat uw Mio het zicht op de weg van de bestuurder niet belemmert of de werking van airbags en
  andere veiligheidsapparatuur van het voertuig niet in de weg staat.

  3.

  Schakel uw Mio in
  Schuif de aan/uit-knop in de positie ON (aan).
  Uw Mio zal inschakelen en het Selecteer Taal-scherm weergeven.

  4.

  Selecteer de taal van uw voorkeur
  Tik in het Selecteer taal-scherm op de taal van uw voorkeur.

  5.

  6.

  Om te voorkomen dat het Selecteer Taal-scherm bij iedere keer opstarten wordt weergegeven, tikt u
  op het Laten zien bij opstart aanvinkvakje.
  U kunt de taal van uw voorkeur wijzigen terwijl u de Mio, zie “Taal” op pagina 85 gebruikt.

  Lees het waarschuwingsbericht.
  a)

  Het Veiligheidsovereenkomstscherm wordt weergegeven nadat u de taal van uw voorkeur heeft
  geselecteerd.
  Lees het Veiligheidsovereenkomstbericht.

  b)

  Om te bevestigen dat u het bericht heeft gelezen en begrepen, tikt u op Accepteren.
  Het Lesprogramma zal worden weergegeven.

  Bekijk het Lesprogramma
  Wanneer u de Veiligheidsovereenkomst heeft geaccepteerd, zal het eerste Lesprogrammascherm worden
  weergegeven.


  Schakel het selectievakje “Zelfstudie weergeven bij opstarten” uit om te verhinderen dat de Zelfstudie
  opnieuw verschijnt bij het opstarten.
  Om door de Lesprogrammaschermen vooruit te lopen, moet u op
  .
  Om de vorige schermen te bekijken, tikt u op

  tikken.

  Om het Lesprogramma later te zien, tijdens het gebruik van uw Mio, zie “Lesprogramma” op pagina
  95.
  17 • Page 18

  Opmerking: Als u kaarten geïnstalleerd heeft van meerdere continenten kunt u gevraagd worden om de kaarten te
  selecteren die u wilt. Om kaarten te gebruiken van een ander continent op een later tijdstip, kunt u een ander continent
  selecteren via het Wijzig continentscherm in de Kaartweergave voorkeuren (zie “Wijzig continent 3/3” op pagina 78).

  Wanneer u het Lesprogramma heeft afgesloten, zal het 3D Navigatiescherm verschijnen. Als u een GPS-fix heeft,
  zal uw huidige locatie op de kaart worden weergegeven.

  18 • Page 19

  Wat zijn de voornaamste schermen die ik zal gaan
  gebruiken?
  Hoofdmenuscherm
  Het Hoofdmenuscherm is uw beginpunt voor het zoeken naar een bestemming. Via de schermen van het
  Hoofdmenu kunt u een adres invoeren voor uw bestemming en kunt u de voorkeuren aanpassen.
  U kunt in het Hoofdmenu komen via de navigatieschermen door te tikken op
  statusbalk onderaan ieder scherm.

  of door te tikken op de

  Opmerking: De Hoofdmenuschermen kunnen verschillen van de schermen die hierboven worden getoond, afhankelijk van uw
  Mio model.

  Navigatieschermen
  Er worden vijf kaartweergave gebruikt om de route naar uw bestemming te bekijken:


  3D Navigatie  2D Navigatie  Verkeersoverzicht (Niet beschikbaar op alle modellen)  Route-overzicht  Turn-by-Turn

  U komt in de navigatieschermen via het Hoofdmenuscherm door te tikken op

  .

  19 • Page 20

  U kunt door de verschillende navigatieschermen lopen door op ieder navigatiescherm te drukken op
  naam van het navigatiescherm wordt kort weergegeven wanneer u voorbij komt).

  20

  Voor meer informatie over de navigatieschermen, zie “Hoe bekijk ik mijn route?” op pagina 39.
  Voor meer informatie over het gebruik van het Navigatiemenu van de 3D-Navigatie en
  2D-Navigatieschermen, zie “Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?” op pagina 49.

  (de • Page 21

  Hoe navigeer ik met GPS?
  Het Global Positioning System (GPS) is gratis en altijd beschikbaar en is nauwkeurig tot op 5 meter (457.20
  cm). GPS navigatie wordt mogelijk gemaakt door een netwerk van satellieten die zich rond de aarde bewegen
  op ongeveer 20.200km afstand. Elke satelliet zendt een aantal signalen uit die gebruikt worden door GPS
  ontvangers, zoals uw Mio, om een exacte locatie te bepalen. Hoewel een GPS-ontvanger signalen kan
  detecteren tot wel 12 satellieten op elk willekeurig tijdstip, zijn er maar vier signalen nodig om een positie of
  "GPS-fix“ (breedtegraad en lengtegraad) te verkrijgen voor navigatiesystemen in voertuigen.

  Hoe ontvangt mijn Mio GPS-signalen?
  Uw Mio ontvangt GPS-signalen via de interne GPS-antenne. Om een optimale sterkte van een GPS-signaal te
  garanderen, dient u ervoor te zorgen dat uw Mio zich buiten bevindt, of in een voertuig buiten en een
  onbelemmerd zicht heeft op de lucht. GPS-ontvangst wordt normaalgesproken niet beinvloed door
  weersomstandigheden, maar hele zware regen- of sneeuwval kunnen een negatief effect hebben op uw
  ontvangst.

  Hoe bekijk ik mijn GPS-status?
  U kunt op elk moment uw GPS-status bekijken in de navigatieschermen of in het Viewfinderscherm. Het
  icoon wordt in het groen weergegeven wanneer er een GPS-fix tot stand wordt gebracht en in het rood wanneer
  tussen één
  er geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een GPS-fix aan te geven, toont
  en vier groene verticale balken.  Om uw GPS-status meer gedetailleerd te bekijken, zie “GPS Status” op pagina 83.  Om uw GPS-modus in te stellen, zie “Uw GPS-modus instellen” op pagina 83.  Voor meer informatie over GPS, zie de GPS Navigatie - Frequently Asked Questions gids op de MioMore
  Desktop dvd.

  21 • Page 22

  Hoe ga ik van A naar B?
  Uw Mio is voorzien van kaarten die u informatie verschaffen op straatniveau voor navigatie van deur tot deur,
  inclusief Nuttige Adressen zoals accommodatie, parkeerterreinen, benzinestations, treinstations en
  luchthavens.
  Wanneer u ...

  Dan ...

  het adres van uw bestemming kent

  gebruikt u de adres-invoerwizard om het adres in te voeren zie pagina 23.

  meerdere tussenstoppen wilt maken

  gebruikt u het Multistop Reisplannerscherm om meerdere routepunten in te
  voeren zie pagina 27.

  een locatie met een naam, een
  eigenschap, een kenmerk in het
  landschap of een openbare gelegenheid
  wilt vinden

  zoekt u naar een Nuttig Adres zie pagina 31.

  wil live POI-informatie zoeken

  gaat u zoeken naar een POI met gebruik van Mio Connect zie pagina 63

  wilt navigeren naar een NavPix™-locatie

  gebruikt u het Ga Naar NavPix™-scherm om te navigeren naar een vooraf
  geïnstalleerde NavPix™ zie pagina 60.

  WAARSCHUWING: Voor uw veiligheid dient u de bestemming in te voeren voordat u een reis begint. Voer geen
  bestemming in terwijl u rijdt.

  Wat gebeurt er als ik een afslag mis?
  Back-On-Track™ Automatische Herberekening
  Uw route wordt automatisch aangepast als u een verkeerde afslag neemt. Boven in het scherm zal een melding
  verschijnen dat uw route opnieuw berekend wordt.
  Om een herberekening van een route te annuleren, tikt u op
  . Er verschijnt een waarschuwing, waarin
  gevraagd wordt de annulering te bevestigen. Na bevestiging worden zowel de herberekening als uw huidige
  route geannuleerd.

  22 • Page 23

  Hoe zoek ik een adres?
  Voer een bestemming in met de Zoeken naar Bestemming-, Toetsenbord- en Previewschermen, die, indien samen
  gebruikt, een adresinvoerwizard vormen.
  Hieronder volgt een casestudy om u te begeleiden bij het instellen van uw bestemming.
  Opmerking: In sommige landen kunt u uw bestemming zoeken op postcode. Als u in het Verenigd Koninkrijk bent en u kent de
  postcode van uw bestemming kunt u deze zoeken vanuit het Bestemmingscherm door op Postcode te tikken en dan een
  postcode tot 8 tekens in te voeren.

  Snelle methode
  1.

  Open het Zoeken naar Bestemming -scherm

  2.

  Selecteer het land

  3.

  Zoek naar stad/gebied

  4.

  Zoek naar de straat

  5.

  Zoek naar een huisnummer

  6.

  Tik op

  .

  Casestudy: Hoe zoek ik een adres?
  Deze casestudy laat zien hoe u een adres moet invoeren en er naartoe moet navigeren.
  Het adres dat wij in dit voorbeeld zullen gebruiken is:
  11 Maanstraat
  1033 Amsterdam
  Noord-Holand
  Nederland
  Opmerking: Het bovenstaande adres is fictief en wordt alleen als voorbeeld gebruikt.
  Tip: Voordat u het adres van uw bestemming ingeeft, zorgt u er voor dat u uw routevoorkeuren heeft ingesteld. Voor meer
  informatie, zie “Routeopties” op pagina 71.

  1.

  Open het Zoeken naar Bestemming -scherm

  Het scherm Zoeken naar Bestemming wordt weergegeven..
  Opmerking: Als dit de eerste keer is dat u uw bestemming instelt en u heeft kaarten van meer dan één land geïnstalleerd,
  dan verschijnt het scherm Selecteer Land in plaats van het scherm Zoeken naar Bestemming. Ga rechtstreeks naar stap 2b.
  De volgende keer dat u deze procedure uitvoert, zal zoals verwacht, het scherm Zoeken naar Bestemming openen.

  23 • Page 24

  2.

  Selecteer het land

  Opmerking: Als u de kaart van één land geïnstalleerd en geselecteerd heeft, is dat land standaard geselecteerd als uw
  bestemming en kan dit niet worden gewijzigd. Ga naar stap 3.

  3.

  4.

  a)

  In het scherm Zoeken naar Bestemming, tikt u op
  .
  Het scherm Selecteer een land zal weergegeven worden.

  b)

  Selecteer Nederland uit de lijst.
  Het scherm Zoeken naar Bestemming wordt weergegeven..

  Zoek naar stad/gebied
  a)

  In het scherm Zoeken naar Bestemming, tikt u op Stad/Gebied.
  Het Toetsenbordscherm zal worden weergegeven.

  b)

  Gebruik het Toetsenbordscherm om naar Amsterdam, Noord-Holland te zoeken als de stad of het
  gebied van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat.
  Het scherm Zoeken naar Bestemming wordt weergegeven..

  Zoek naar de straat name and house number
  a)

  24

  In het scherm Zoeken naar Bestemming, tikt u op Straatadres.
  Het Toetsenbordscherm zal worden weergegeven. • Page 25

  Het gebruik van het Toetsenbordscherm
  Het Toetsenbordscherm wordt getoond als u gevraagd wordt om tekst in te voeren, zoals wanneer u eenstraatnaam moet
  opgeven. Zoekresultaten worden in een lijst op volgorde getoond, met het meest gelijkende resultaat bovenaan. Er zullen
  maximaal 99 resultaten verschijnen
  Het Toetsenbordscherm kan in verschillende lay-outs worden weergegeven afhankelijk van de informatie die u moet ingeven,
  inclusief alfabet, nummer, speciale tekens en combinaties hiervan.
  U kunt ook het soort toetsenbord van uw voorkeur kiezen uit alfabetisch, QWERTY en keypad. Voor meer informatie, zie
  “Selecteer toetsenbord” op pagina 90.

  Terwijl u ieder teken selecteert, zullen de eerste twee drie resultaten worden weergegeven. Tik op
  zoekresultaten te bekijken.
  z

  Om een teken te selecteren of een zoekresultaat, tik op het teken of op het zoekresultaat.

  z

  Om een teken te verwijderen, tikt u op

  z

  Om meer tekens te tonen, tikt u op 123, alt of abc, indien beschikbaar.

  en scroll dan om meer

  .

  Gebruik maken van het Zoeken naar Bestemming-scherm
  Het Zoeken naar Bestemming-scherm wordt gebruikt om uw bestemming in te stellen op gebied, straat, postcode/ZIP-code,
  Nuttig Adres (POI), kruispunt, stad, gebied, staat of land.

  Terwijl u elk onderdeel van het adres specificeert, zal dat boven in het scherm worden weergegeven.
  De beschikbare opties veranderen steeds om u te helpen door delen van het adres te tonen, dat nog moet worden voltooid.

  25 • Page 26

  b)

  Gebruik het Toetsenbordscherm om Maanstraat in te geven als de straat van uw bestemming en tik
  dan op het zoekresultaat.

  Opmerking: Er kunnen meerdere overeenkomsten zijn voor een bepaalde straatnaam. Lange straten die door
  verschillende aansluitende wijken lopen en veelgebruikte straatnamen geven zoekresultaten in volgorde van de naam van
  de stad of van de wijk.

  c)

  Gebruik het Toetsenbordscherm om 11 in te geven als het huisnummer van uw bestemming en tik
  dan op het zoekresultaat.

  Opmerking: Wanneer er huisnummers beschikbaar zijn, maar niet het nummer dat u zoekt, moet u misschien dezelfde
  straat kiezen in een aangrenzend gebied. Druk op
  en selecteer een ander zoekresultaat. Als er geen huisnummers
  beschikbaar zijn voor het door u geselecteerde deel van de straat, zal het Previewscherm worden weergegeven.

  d)

  Voer een van de volgende stappen uit:

  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  naar uw geselecteerde bestemming
  navigeren

  tikt u op

  uw bestemming op het navigatiescherm
  bekijken

  tikt u op de kaart om uw bestemming te bekijken op het 2D Navigatie-scherm.

  meer informatie over uw bestemming
  bekijken
  de locatie toevoegen aan uw
  multistopreis

  .

  Uw route wordt berekend en weergegeven op het 3D Navigatie- scherm.

  tikt u op More.
  Het Bestemmingspreview-scherm wordt weergegeven.
  tikt u op Voeg toe.
  Het Multistop Reisplanner-scherm wordt weergegeven. Het adres staat opgesteld
  als een routepunt op de multistopreis. Zie “Hoe stel ik een reis samen met
  meerdere tussenstops?” op pagina 27

  de bestemming opslaan als Thuis

  tikt u op Opslaan.
  Het Nieuwe Favoriet-scherm wordt weergegeven.

  de bestemming opslaan als een favoriet

  tikt u op Opslaan.
  Het Nieuwe Favoriet-scherm wordt weergegeven.

  tikt u op Opslaan als Thuis.

  tikt u op Opslaan als Favoriet.

  26 • Page 27

  Hoe stel ik een reis samen met meerdere tussenstops?
  U kunt het Multi-stopreisscherm gebruiken om meerdere routepunten in te stellen voor uw reis. Uw route wordt
  berekend via elk van deze punten in de aangegeven volgorde.
  Routepunten kunnen worden toegevoegd via het Multi-stopreisscherm of door Voeg toe aan Reis uit het
  pop-up Navigatiemenu op het 2D-Navigatie- of 3D-Navigatie-scherm. U kunt tot 198 Multi-stopreizen opslaan,
  waarvan elk met max. 14 routepunten.
  Opmerking: Routepunten die worden toegevoegd, geüpdate of verwijderd nadat een multi-stopreis van start is gegaan, zullen
  de huidige route niet beïnvloeden.

  Snelle methode
  1.

  Start uw Multi-stopreis

  2.

  Selecteer het land

  3.

  Zoek naar stad/gebied

  4.

  Zoek naar de straat and house number

  5.

  Voeg toe additional waypoints

  6.

  Tik op

  .

  Casestudy: Hoe navigeer ik naar meerdere adressen?
  Met deze casestudy wordt aangetoond hoe een multi-stopreis moet worden ingesteld door meerdere
  routepunten in te geven.
  Het adres dat wij in dit voorbeeld zullen gebruiken is:
  11 Maanstraat
  1033 Amsterdam
  Noord-Holand
  Nederland
  Opmerking: Het bovenstaande adres is fictief en wordt alleen als voorbeeld gebruikt.
  Tip: Voordat u het adres van uw bestemming ingeeft, zorgt u er voor dat u uw routevoorkeuren heeft ingesteld. Voor meer
  informatie, zie “Routeopties” op pagina 71.

  1.

  Open het Multi-stopreisscherm

  Het Multistop Reisplanner-scherm wordt weergegeven.

  27 • Page 28

  a)

  Tik op Voeg toe.
  Het menu Voeg toe aan Reis-menu zal worden weergegeven.

  b)

  Tik op Adres.
  Het Zoeken naar bestemming-scherm wordt weergegeven.

  Opmerking: U kunt ook routepunten toevoegen met favorieten, recente bestemmingen, POI-locaties en NavPix™.

  2.

  Selecteer het land

  Opmerking: Als u de kaart van één land geïnstalleerd en geselecteerd heeft, is dat land standaard geselecteerd als uw
  bestemming en kan dit niet worden gewijzigd. Ga naar stap 3.

  3.

  28

  a)

  In het scherm Zoeken naar Bestemming, tikt u op
  .
  Het scherm Selecteer een land zal weergegeven worden.

  b)

  Selecteer Nederland uit de lijst.
  Het scherm Zoeken naar Bestemming wordt weergegeven..

  Zoek naar stad/gebied
  a)

  In het scherm Zoeken naar Bestemming, tikt u op Stad/Gebied.
  Het Toetsenbordscherm zal worden weergegeven.

  b)

  Gebruik het Toetsenbordscherm om naar Amsterdam, Noord-Holland te zoeken als de stad of het
  gebied van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat.
  Het scherm Zoeken naar Bestemming wordt weergegeven.. • Page 29

  4.

  Zoek naar de straat name and house number
  a)

  In het scherm Zoeken naar Bestemming, tikt u op Straatadres.
  Het Toetsenbordscherm zal worden weergegeven.

  b)

  Gebruik het Toetsenbordscherm om Maanstraat in te geven als de straat van uw bestemming en tik
  dan op het zoekresultaat.

  Opmerking: Er kunnen meerdere overeenkomsten zijn voor een bepaalde straatnaam. Lange straten die door
  verschillende aansluitende wijken lopen en veelgebruikte straatnamen geven zoekresultaten in volgorde van de naam van
  de stad of van de wijk.

  c)

  Gebruik het Toetsenbordscherm om 11 in te geven als het nummer van uw bestemming en tik dan op
  het zoekresultaat.

  Opmerking: Wanneer er huisnummers beschikbaar zijn, maar niet het nummer dat u zoekt, moet u misschien dezelfde
  straat zoeken in een aangrenzend gebied. Druk op
  en selecteer een ander zoekresultaat.
  Als er geen huisnummers beschikbaar zijn voor het door u geselecteerde deel van de straat, zal het Previewscherm worden
  weergegeven.

  d)

  Tik op Voeg toe.
  Het routepunt wordt automatisch opgeslagen en het Multi-Stopreisscherm wordt weergegeven.

  29 • Page 30

  e)

  Voer een van de volgende stappen uit:

  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  nog een routepunt toevoegen

  tikt u op Voeg toe.
  Het Multistop Reisplanner-scherm wordt weergegeven.

  Opmerking: Routepunten die zijn toegevoegd nadat
  een multi-stop reis van start is gegaan, worden niet in
  de huidige route verwerkt
  naar uw geselecteerde bestemming navigeren

  Ga terug naar stap 1a
  tikt u op
  Het Multi-stopreis Preview -scherm wordt weergegeven.
  tikt u op
  .
  Het navigatiescherm geeft de berekende route weer.

  de volgorde van uw routepunten wijzigen

  tikt u op een punt van bestemming dat u wilt verplaatsen.
  Het scherm Routepunt Preview zal worden weergegeven.
  tik op Omhoog of Omlaag.
  Het Multi-stopreisscherm wordt weergegeven.

  alle routepunten verwijderen

  tikt u op Wissen.

  een routepunt verwijderen

  tikt u op een punt van bestemming dat u wilt verwijderen.
  Het scherm Routepunt Preview zal worden weergegeven.
  tikt u op Verwijderen.
  Het Multistopreisscherm wordt weergegeven.

  Hoe sla ik een routepunt over tijdens een multi-stopreis?
  Om een routepunt over te slaan tijdens een multi-stopreis, voert u de volgende stappen uit:
  1.

  Tik op de kaart om de kruisdraden weer te geven.
  Het Navigatiemenu wordt weergegeven.

  2.

  Tik op Route, daarna Waypoint Overslaan.
  Het volgende routepunt zal worden overgeslagen en de route naar het volgende routepunt zal opnieuw
  berekend worden.

  30 • Page 31

  Hoe zoek ik naar een Nuttig Adres (POI)?
  Een POI of Nuttige plaats is een locatie, speciale attractie, historisch monument of openbare plaats die als een
  pictogram op de kaart kan worden weergegeven. POI's zijn gegroepeerd volgens type, zoals benzinestations,
  parkeerterreinen, stranden en musea.
  Geef een POI in met gebruik van de schermen Bestemming zoeken ,Toetsenbord en Preview die samen een
  adresinvoerwizard vormen.
  Tip: U kunt ook snel zoeken naar bepaalde POI’s gebaseerd op uw huidige locatie via de Hoofdmenuschermen.

  Hier volgt een casestudy om u te begeleiden bij het instellen van een POI als uw bestemming.
  Snelle methode
  1.

  Open het Zoeken naar Bestemming -scherm

  2.

  Selecteer het land

  3.

  Zoek naar stad/gebied

  4.

  Zoek een POI

  5.

  Tik op

  .

  Casestudy: Hoe zoek ik naar een Nuttig Adres (POI)?
  Deze casestudy laat zien hoe u een adres moet invoeren en er naartoe moet navigeren.
  Het adres dat wij in dit voorbeeld zullen gebruiken is:
  Anne Frankhuis
  Prinsengracht 267,
  1016 Amsterdam,
  Noord-Holland,
  Nederland
  Opmerking: Het bovenstaande adres is fictief en wordt alleen als voorbeeld gebruikt.

  1.

  Open het Zoeken naar Bestemming -scherm

  Het scherm Zoeken naar Bestemming wordt weergegeven.
  Opmerking: Als dit de eerste keer is dat u uw bestemming instelt en u heeft kaarten van meer dan een land geïnstalleerd,
  dan verschijnt het Selecteer een Land-scherm in plaats van het Zoeken naar Bestemming-scherm. Ga direct naar stap 2b.
  De volgende keer dat u deze procedure uitvoert zal het Zoeken naar Bestemming-scherm openen zoals verwacht.

  31 • Page 32

  2.

  Selecteer het land

  Opmerking: Als u de kaart van één land geïnstalleerd en geselecteerd heeft, is dat land standaard geselecteerd als uw
  bestemming en kan dit niet worden gewijzigd. Ga naar stap 3.

  3.

  a)

  In het scherm Zoeken naar Bestemming, tikt u op
  .
  Het scherm Selecteer een land zal weergegeven worden.

  b)

  Selecteer Nederland uit de lijst.
  Het scherm Zoeken naar Bestemming wordt weergegeven..

  Zoek naar stad/gebied
  a)

  In het scherm Zoeken naar Bestemming, tikt u op Stad/Gebied.
  Het Toetsenbordscherm zal worden weergegeven.

  b)

  Gebruik het Toetsenbordscherm om naar Amsterdam, Noord-Holland te zoeken als de stad of het
  gebied van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat.
  Het Selecteer POI-categorie-scherm wordt weergegeven.

  Tip: De lijst van categorieën is onderverdeeld in Ingeschakelde categorieën die zijn ingesteld om een icoon op de
  navigatieschermen weer te geven en andere POI-Categorieën die geen icoon weergeven.

  32 • Page 33

  4.

  Zoek een POI
  a)

  Tik op Zoeken op naam om in alle POI-Categorieën te zoeken, of selecteer een categorie uit de lijst.
  Het Toetsenbordscherm zal worden weergegeven.

  b)

  Gebruik hetToetsenbordscherm om te zoeken naar Anne Frankhuis en tik dan op het zoekresultaat.
  Het Preview scherm wordt weergegeven.

  c)

  Voer een van de volgende stappen uit:

  Als u het volgende wilt ...
  naar uw geselecteerde bestemming
  navigeren

  Dan ...
  tikt u op

  .

  Uw route wordt berekend en weergegeven op het 3D Navigatie-scherm.

  uw bestemming op het
  navigatiescherm bekijken

  tikt u op de kaart om uw bestemming te bekijken op het 2D Navigatie-scherm..

  meer informatie over uw bestemming
  bekijken

  tikt u op Meer.
  Het Bestemmingspreview-scherm wordt weergegeven.

  de locatie toevoegen aan uw
  multistopreis

  tikt u op Voeg toe.
  Het Multistop Reisplanner-scherm wordt weergegeven. Het adres staat als een
  routepunt op de multistopreis. Zie “Hoe stel ik een reis samen met meerdere
  tussenstops?” op pagina 27

  de bestemming opslaan als Thuis

  tikt u op Opslaan.
  Het Nieuwe Favoriet-scherm wordt weergegeven.
  tikt u op Opslaan als Thuis.

  de bestemming opslaan als een
  favoriet

  tikt u op Opslaan.
  Het Nieuwe Favoriet-scherm wordt weergegeven.
  tikt u op Opslaan als Favoriet.

  33 • Page 34

  Hoe sla ik favorieten en Thuis op?
  U kunt maximaal 200 bestemmingen als favorieten opslaan; waarvan er één kan worden opgeslagen als Thuis.
  U kunt een favoriet uit het Previewscherm opslaan na nadat u naar een adres heeft gezocht, of uit het
  Navigatiemenu op de 3D Navigatie of 2D Navigatie-schermen. Voor meer informatie, zie “Hoe moet ik het
  Navigatiemenu gebruiken?” op pagina 49.

  Kan ik een NavPix

  TM

  aan een favoriet toewijze?

  U kunt een NavPixTM aan elk van uw bestaande favorieten toewijzen. Voor meer informatie, zie “Hoe navigeer
  ik naar een NavPixTM?” op pagina 60.

  Hoe bewaar/sla ik op ik een favoriet of Thuis?
  1.

  Een adres zoeken totdat het Bestemming Preview-scherm wordt weergegeven.

  2.

  Tik op Opslaan.
  Het Nieuwe Favoriet-scherm wordt weergegeven.

  3.

  Om de naam van de Favoriet te wijzigen, tikt u op
  Het Toetsenbordscherm zal worden weergegeven.

  4.

  Nadat u een naam voor de Favoriet heeft ingegeven, tikt u op
  Het Nieuwe Favoriet-scherm wordt weergegeven.

  5.

  Voer een van de volgende stappen uit:

  Als u het volgende wilt ...
  opslaan als een favoriet

  .

  .

  Dan ...
  tikt u op Opslaan als Favoriet.
  De favoriet is opgeslagen. Het scherm Voorbeeldweergave favoriet wordt weergegeven.
  Zie “Hoe navigeer ik naar een favoriet?” op pagina 35.

  opslaan als Thuis

  tikt u op Opslaan als Thuis.
  De Favoriet is opgeslagen als Thuis. Het scherm Voorbeeldweergave Thuis wordt
  weergegeven. Zie “Hoe navigeer ik naar Thuis?” op pagina 35.

  34 • Page 35

  Hoe navigeer ik naar een favoriet?

  1.

  Tik op de favoriete bestemming waar u naartoe wilt reizen.
  Het scherm Favoriet preview wordt weergegeven.

  2.

  .
  Tik op
  Uw Mio zal de route berekenen vanaf uw huidige locatie. Het 3D Navigatie-scherm wordt geopend.

  Hoe navigeer ik naar Thuis?
  Wanneer u geen adres ingesteld heeft als Thuis, zult u de eerste keer dat u naar Thuis probeert te navigeren,
  worden gevraagd een adres te zoeken met de adresinvoerwizard.

  Optie 1 - Via het Hoofdmenu

  Wanneer u geen adres ingesteld heeft als Thuis, zult u de eerste keer dat u naar Thuis probeert te navigeren,
  worden gevraagd een adres te zoeken met de adresinvoerwizard

  Optie 2 - Van het Favoriete Bestemming-scherm

  1.

  Selecteer in het Favoriete Bestemmingen-scherm Thuis.
  Het scherm Thuis-preview wordt weergegeven.

  2.

  .
  Tik op
  Uw Mio zal de route berekenen vanaf uw huidige locatie. Het 3D Navigatie-scherm wordt geopend.

  35 • Page 36

  Hoe bewerk ik de naam van een favoriet?

  1.

  Selecteer in het Favoriete Bestemmingen-scherm een favoriet om te bewerken.
  Het Favoriet preview-scherm wordt weergegeven.

  2.

  Tik op Bewerken.
  Het Naam bewerken-scherm wordt weergegeven.

  3.

  Om de naam van de favoriet te bewerken, tikt u op

  4.

  .
  Nadat u de naam van de favoriet heeft bewerkt, tikt u op
  Het scherm Naam bewerken wordt weergegeven zoals in punt 2.

  5.

  Voer een van de volgende stappen uit:

  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  een andere naam geven aan de
  favoriet

  tikt u op Opslaan.

  opslaan als Thuis

  tikt u op Opslaan als Thuis.

  .

  De favoriet is opgeslagen. Het scherm Favoriet Preview wordt weergegeven.

  De favoriet is opgeslagen als Thuis. Het scherm Thuis Preview wordt weergegeven.

  36 • Page 37

  Hoe bewerk ik de naam van een favoriet?

  1.

  Selecteer in het Favoriete Bestemmingen-scherm een favoriet om te verwijderen.
  Het Preview-scherm wordt weergegeven.

  2.

  Tik op Verwijder. Wanneer het dialoogvenster Opgelet opent, tikt u op Ja om te bevestigen.
  De favoriet wordt verwijderd. Het Favoriete Bestemmingen-scherm wordt weergegeven.

  .

  37 • Page 38

  Hoe navigeer ik naar een recente locatie?
  Om het navigeren naar een adres makkelijker te maken, zal uw Mio automatisch al uw startlocaties en
  bestemmingen opslaan in een lijst met recente locaties.

  1.

  Tik op een recente locatie.
  Het Preview-scherm wordt weergegeven.

  2.

  Voer een van de volgende stappen uit:

  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  de route berekenen en het 3D Navigatie-scherm
  openen

  tikt u op

  de volledige adresgegevens bekijken van de
  recente locatie

  tikt u op Meer.

  de recente locatie opslaan als Thuis

  tikt u op Opslaan.
  Het Nieuwe Favoriet-scherm wordt weergegeven.

  de recente locatie opslaan als een favoriet

  tikt u op Opslaan.
  Het Nieuwe Favoriet-scherm wordt weergegeven.

  .

  Het 3D Navigatiescherm zal worden weergegeven.

  Het scherm Recente Bestemmingsdetails zal worden weergegeven.

  tikt u op Opslaan als Thuis.

  tikt u op Opslaan als Favoriet.

  38 • Page 39

  Hoe bekijk ik mijn route?
  Als een route eenmaal berekend is, wordt het 3D Navigatie-scherm weergegeven. U wordt naar uw bestemming
  begeleid door gesproken - en visuele instructies.
  De Navigatieknop schuift door de 3D Navigatie-, 2D Navigatie-, Verkeersoverzicht-(indien beschikbaar op
  uw model), Route-overzicht- en Turn- by-Turn-schermen.

  3D Navigatie-scherm
  Het 3D Navigatie-scherm toont uw huidige positie en volgt uw reisrichting.


  Tik en sleep het scherm om het over de kaart te bewegen.  Druk op de kaart het te openen zie “Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?” op pagina 49.

  Opmerking: Afhankelijk van het land waarin u reist, kunnen de kleuren van de knoppen voor richting en afstand afwijken van
  bovenstaand voorbeeld.

  Onderdeel

  Beschrijving

  Volgende instructie

  De richting en naam van de straat waar de volgende afslag in uitkomt.

  Richting en afstand van de
  volgende afslag

  De richting en afstand van uw volgende afslag.

  Route

  Uw huidige route wordt gemarkeerd.

  Huidige positie

  Uw huidige positie wordt gemarkeerd met

  Snelheidsindicatielampje

  Wordt weergegeven wanneer u de snelheidslimiet overschrijdt. Voor meer informatie,
  zie “Bestuurdersmeldingen 3/4” op pagina 73.

  Statusbalk

  Geeft een van de volgende meldingen weer:

  Opmerking: Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de
  afslag- pijl.

  .

  z

  De naam van de straat waar u zich bevindt

  z

  Snelheidswaarschuwingen

  z

  Actieve POI’s.

  Tik om het Hoofdmenuscherm weer te geven.
  Opmerking: De Statusbalk wordt vervangen door huidige Verkeersgebeurtenissen,
  wanneer Verkeer is ingeschakeld. Voor meer informatie, zie “Hoe weet ik wanneer er
  een Verkeersgebeurtenis optreedt?” op pagina 65.
  Hoofdmenu

  Via de schermen van het Hoofdmenu kunt u een adres invoeren voor uw bestemming
  en kunt u de voorkeuren aanpassen.

  39 • Page 40

  Onderdeel

  Beschrijving

  Informatie over Afstand en
  Tijd

  Tik hierop om uit te vergroten en de volgende opties worden zichtbaar:
  z

  Tijd

  z

  km/u of mph (Snelheid)

  z

  TTG (Reistijd)

  z

  DTG (Afstand tot bestemming)

  z

  ETA (Estimated Time of Arrival, geschatte aankomsttijd)

  Tik om door de opties te lopen.
  Route annuleren

  Annuleert uw huidige route.

  Zoom

  Om de zoom-opties te bekijken, tikt u op
  .

  Om uit te zoomen tikt u op
  Om in te zoomen tikt u op

  .

  .

  Navigatie

  Met de Navigatieknop kunt u door de verschillende navigatieschermen lopen.

  Volume uit-/aanzetten,
  TMC-*, batterij- en GPS
  -informatie.

  Tik op

  om uit te vergroten en de volgende opties worden zichtbaar:
  Volume uit-/aanzetten.
  TMC indicatielampje voor verkeersstatus. Voor meer informatie, zie "Hoe
  ontvangt mijn Mio verkeersinformatie?” op pagina 64.
  Indicatielampje voor batterijlading.
  Indicatielampje voor GPS-status.
  Het icoon wordt groen weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen
  en rood wanneer geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van
  een GPS-fix aan te geven, worden er tussen de een en vier groene verticale
  balken getoond.

  * De TMC-functie is niet op alle modellen beschikbaar.

  40 • Page 41

  2D Navigatie-scherm
  Het 2D Navigatie-scherm toont uw huidige positie (als een GPS-fix actief is) en omliggende straatnamen. Als
  een route berekend is, worden route en afslagen gemarkeerd. Het 2D Navigatie-scherm volgt uw reisrichting,
  tenzij de Kaartweergavevoorkeur is ingesteld op Noord (zie “Kaartweergave 2/3” op pagina 77).


  Tik en sleep het scherm om het over de kaart te bewegen.  Druk op de kaart het te openen zie “Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?” op pagina 49.

  Opmerking: Afhankelijk van het land waarin u reist, kunnen de kleuren van de knoppen voor richting en afstand afwijken van
  bovenstaand voorbeeld.

  Onderdeel

  Beschrijving

  Volgende instructie

  De richting en naam van de straat waar de volgende afslag in uitkomt.

  Richting en afstand van
  de volgende afslag

  De richting en afstand van uw volgende afslag.

  Route

  Uw huidige route wordt gemarkeerd.

  Huidige positie

  Uw huidige positie wordt gemarkeerd met

  Statusbalk

  Geeft een van de volgende meldingen weer:

  Opmerking: Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de
  afslag- pijl.

  .

  z

  De naam van de straat waar u zich bevindt

  z

  Snelheidswaarschuwingen

  z

  Actieve POI’s.

  Tik om het Hoofdmenuscherm weer te geven.
  Opmerking: De Statusbalk wordt vervangen door huidige Verkeersgebeurtenissen,
  wanneer Verkeer is ingeschakeld. Voor meer informatie, zie “Hoe weet ik wanneer er een
  Verkeersgebeurtenis optreedt?” op pagina 65.
  Hoofdmenu

  Via de schermen van het Hoofdmenu kunt u een adres invoeren voor uw bestemming en
  kunt u de voorkeuren aanpassen.

  Informatie over
  Afstand en Tijd

  Tik hierop om uit te vergroten en de volgende opties worden zichtbaar:
  z

  Tijd

  z

  km/u of mph (Snelheid)

  z

  TTG (Reistijd)

  z

  DTG (Afstand tot bestemming)

  z

  ETA (Estimated Time of Arrival, geschatte aankomsttijd)

  Tik om door de opties te lopen.
  Route annuleren

  Annuleert uw huidige route.

  41 • Page 42

  Onderdeel

  Beschrijving

  Zoom

  Om de zoom-opties te bekijken, tikt u op
  .

  Om uit te zoomen tikt u op
  Om in te zoomen tikt u op

  .

  .

  Navigatie

  Met de Navigatieknop kunt u door de verschillende navigatieschermen lopen.

  Volume uit-/aanzetten,
  TMC-*, batterij- en
  GPS -informatie.

  Tik op

  om uit te vergroten en de volgende opties worden zichtbaar:
  Volume uit-/aanzetten.
  TMC indicatielampje voor verkeersstatus. Voor meer informatie, zie "Hoe
  ontvangt mijn Mio verkeersinformatie?” op pagina 64.
  Indicatielampje voor batterijlading.
  Indicatielampje voor GPS-status.
  Het icoon wordt groen weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen en
  rood wanneer geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een
  GPS-fix aan te geven, worden er tussen de een en vier groene verticale balken
  getoond.

  * De TMC-functie is niet op alle modellen beschikbaar.

  42 • Page 43

  Verkeersoverzichtscherm (alleen bepaalde modellen)
  Opmerking: Afhankelijk van uw Mio model kan verkeersinformatie niet beschikbaar zijn of kan een verkeershouder nodig zijn.

  Het Verkeersoverzichtscherm toont een algemeen overzicht van de verkeerssituatie op uw route, inclusief alle
  gebeurtenissen in de onmiddellijke nabijheid.


  Tik en sleep het scherm om het over de kaart te bewegen.  Druk op de kaart het te openen zie “Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?” op pagina 49.

  Onderdeel

  Beschrijving
  Uw eindbestemming.

  Gebeurtenisicoon

  Toont icoon ten teken van het soort gebeurtenis.

  Huidige positie

  Uw huidige positie wordt gemarkeerd met

  .

  Tik voor de weergave van de Gebeurtenissenlijstscherm
  Statusbalk

  Geeft een van de volgende meldingen weer:
  z

  De naam van de straat waar u zich bevindt

  z

  Snelheidswaarschuwingen

  z

  Actieve POI’s.

  Tik om het Hoofdmenuscherm weer te geven.
  Opmerking: De Statusbalk wordt vervangen door huidige Verkeersgebeurtenissen,
  wanneer Verkeer is ingeschakeld. Voor meer informatie, zie “Hoe weet ik wanneer er een
  Verkeersgebeurtenis optreedt?” op pagina 65.
  Tik om het Verkeerssysteem Status-scherm weer te geven.
  Opmerking: De icoon kan variëren wanneer de verkeersstatus wordt bijgewerkt via GPRS.
  Route annuleren

  Annuleert uw huidige route.

  Zoom

  Om de zoom-opties te bekijken, tikt u op
  .

  Om uit te zoomen tikt u op
  Om in te zoomen tikt u op
  Navigatie

  .

  .

  Met de Navigatieknop kunt u door de verschillende navigatieschermen lopen.

  43 • Page 44

  Onderdeel

  Beschrijving

  Volume uit-/aanzetten,
  TMC-*, batterij- en
  GPS -informatie.

  Tik op

  om uit te vergroten en de volgende opties worden zichtbaar:
  Volume uit-/aanzetten.
  TMC indicatielampje voor verkeersstatus. Voor meer informatie, zie "Hoe
  ontvangt mijn Mio verkeersinformatie?” op pagina 64.
  Indicatielampje voor batterijlading.
  Indicatielampje voor GPS-status.
  Het icoon wordt groen weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen en
  rood wanneer geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een
  GPS-fix aan te geven, worden er tussen de een en vier groene verticale balken
  getoond.

  * De TMC-functie is niet op alle modellen beschikbaar.

  44 • Page 45

  Route overzicht-scherm
  Het Route Overzicht-scherm toont een globaal bovenaanzicht van uw route.
  Opmerking: Er moet eerst een route berekend zijn voordat dit scherm beschikbaar is.


  Tik en sleep het scherm om het over de kaart te bewegen.  Druk op de kaart het te openen zie “Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?” op pagina 49.

  Opmerking: Afhankelijk van het land waarin u reist, kunnen de kleuren van de knoppen voor richting en afstand afwijken van
  bovenstaand voorbeeld.

  Onderdeel

  Beschrijving

  Volgende instructie

  De richting en naam van de straat waar de volgende afslag in uitkomt.
  Opmerking: Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de
  afslag- pijl.

  Richting en afstand van
  de volgende afslag

  De richting en afstand van uw volgende afslag.
  Opmerking: Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de
  afslag- pijl.
  Uw eindbestemming.

  Route

  Uw huidige route wordt gemarkeerd.

  Huidige positie

  Uw huidige positie wordt gemarkeerd met

  Schaalbalk

  Geeft de schaal van de kaart weer.

  Hoofdmenu

  Via de schermen van het Hoofdmenu kunt u een adres invoeren voor uw bestemming en
  kunt u de voorkeuren aanpassen.

  Statusbalk

  Geeft een van de volgende meldingen weer:

  .

  z

  De naam van de straat waar u zich bevindt

  z

  Snelheidswaarschuwingen

  z

  Actieve POI’s.

  Tik om het Hoofdmenuscherm weer te geven.
  Opmerking: De Statusbalk wordt vervangen door huidige Verkeersgebeurtenissen,
  wanneer Verkeer is ingeschakeld. Voor meer informatie, zie “Hoe weet ik wanneer er een
  Verkeersgebeurtenis optreedt?” op pagina 65.

  45 • Page 46

  Onderdeel

  Beschrijving

  Informatie over
  Afstand en Tijd

  Tik hierop om uit te vergroten en de volgende opties worden zichtbaar:
  z

  Tijd

  z

  km/u of mph (Snelheid)

  z

  TTG (Reistijd)

  z

  DTG (Afstand tot bestemming)

  z

  ETA (Estimated Time of Arrival, geschatte aankomsttijd)

  Tik om door de opties te lopen.
  Route annuleren

  Annuleert uw huidige route.

  Zoom

  Om de zoom-opties te bekijken, tikt u op
  .

  Om uit te zoomen tikt u op
  Om in te zoomen tikt u op

  .

  .

  Navigatie

  Met de Navigatieknop kunt u door de verschillende navigatieschermen lopen.

  Volume uit-/aanzetten,
  TMC-*, batterij- en
  GPS -informatie.

  Tik op

  om uit te vergroten en de volgende opties worden zichtbaar:
  Volume uit-/aanzetten.
  TMC indicatielampje voor verkeersstatus. Voor meer informatie, zie "Hoe
  ontvangt mijn Mio verkeersinformatie?” op pagina 64.
  Indicatielampje voor batterijlading.
  Indicatielampje voor GPS-status.
  Het icoon wordt groen weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen en
  rood wanneer geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een
  GPS-fix aan te geven, worden er tussen de een en vier groene verticale balken
  getoond.

  * De TMC-functie is niet op alle modellen beschikbaar.

  46 • Page 47

  Turn-by-Turn scherm
  Het Turn-by-Turn scherm toont de volgende vier afslagen van uw route, de richting, straatnaam en de afstand
  tot de afslag. U kunt alle afslagen in de lijst bekijken met behulp van de pijltjes omhoog en omlaag. Er moet
  eerst een route berekend zijn voordat dit scherm beschikbaar is.

  Opmerking: Afhankelijk van het land waarin u reist, kunnen de kleuren van de knoppen voor richting en afstand afwijken van
  bovenstaand voorbeeld.

  Onderdeel

  Beschrijving

  Richting van volgende
  afslag

  De richting van uw afslag. Uw volgende afslag wordt gemarkeerd.

  Afstand tot de
  volgende afslag

  De afstand tot uw volgende afslag. Uw volgende afslag wordt gemarkeerd.

  Instructie

  De richting en naam van de straat waar de volgende afslag in uitkomt. Uw volgende afslag
  wordt gemarkeerd.

  Volgende afslag

  Uw eerstvolgende afslag wordt gemarkeerd bovenaan de lijst.

  Nog te nemen afslagen

  De richting en de afstand van nog te nemen afslagen.

  Hoofdmenu

  Via de schermen van het Hoofdmenu kunt u een adres invoeren voor uw bestemming en
  kunt u de voorkeuren aanpassen.

  Statusbalk

  Geeft een van de volgende meldingen weer:

  Opmerking: Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de
  afslag-pijl.

  z

  De naam van de straat waar u zich bevindt

  z

  Snelheidswaarschuwingen

  z

  Actieve POI’s.

  Tik om het Hoofdmenuscherm weer te geven.
  Opmerking: De Statusbalk wordt vervangen door huidige Verkeersgebeurtenissen,
  wanneer Verkeer is ingeschakeld. Voor meer informatie, zie “Hoe weet ik wanneer er een
  Verkeersgebeurtenis optreedt?” op pagina 65.

  47 • Page 48

  Onderdeel

  Beschrijving

  Informatie over
  Afstand en Tijd

  Tik hierop om uit te vergroten en de volgende opties worden zichtbaar:
  z

  Tijd

  z

  km/u of mph (Snelheid)

  z

  TTG (Reistijd)

  z

  DTG (Afstand tot bestemming)

  z

  ETA (Estimated Time of Arrival, geschatte aankomsttijd)

  Tik om door de opties te lopen.
  Scrollknoppen

  Hiermee kunt u alle afslagen bekijken door omhoog en omlaag in de lijst te bewegen.

  Navigatie

  Met de Navigatieknop kunt u door de verschillende navigatieschermen lopen.

  Volume uit-/aanzetten,
  TMC-*, batterij- en
  GPS -informatie.

  Tik op

  om uit te vergroten en de volgende opties worden zichtbaar:
  Volume uit-/aanzetten.
  TMC indicatielampje voor verkeersstatus. Voor meer informatie, zie "Hoe
  ontvangt mijn Mio verkeersinformatie?” op pagina 64.
  Indicatielampje voor batterijlading.
  Indicatielampje voor GPS-status.
  Het icoon wordt groen weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen en
  rood wanneer geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een
  GPS-fix aan te geven, worden er tussen de een en vier groene verticale balken
  getoond.

  * De TMC-functie is niet op alle modellen beschikbaar.

  48 • Page 49

  Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?
  Met het Kaartmenu krijgt u toegang tot navigatiefuncties in het 3D- en 2D-Navigatiescherm.

  Het Kaartmenu weergeven
  1.

  U tikt op

  om het 3D- of 2D-Navigatiescherm weer te geven.

  2.

  Tik en sleep het over de kaart naar de door u geselecteerde locatie.

  3.

  Tik op de kaart.
  Het Navigatiemenu wordt weergegeven.

  Navigatiemenu-opties
  De volgende opties zijn beschikbaar via het Navigatiemenu:
  Menu-Optie

  Beschrijving

  Navigeren naar

  Berekent een route vanaf uw huidige positie, als u een GPS-fix heeft.

  Toon details

  Toont het Previewscherm van waaruit u:
  z

  Details van de locatie kunt bekijken

  z

  De locatie kunt toevoegen aan uw Multi-stopreis

  z

  De bestemming kunt opslaan als een favorite

  z

  Naar de locatie kunt navigeren.

  Opmerking: Als de dradenkruizen boven een verkeersgebeurtenis worden geplaatst, toont Toon
  Details in plaats daarvan het Verkeersgebeurtenis Details-scherm. Voor meer informatie, zie “Hoe
  kan ik een lijst van alle gebeurtenissen op mijn route bekijken?” op pagina 66.
  Dichtstbijzijnde POI

  Toont het Selecteer POI Categorie -scherm. Selecteer de Categorie en dan Zoek een POI om naartoe te
  navigeren. Voor meer informatie, zie “Hoe zoek ik naar een Nuttig Adres (POI)?” op pagina 31.

  Te vermijden gebied

  Voegt een mijdgebied toe waarvan de grootte door u bepaald wordt. Raadpleeg “Hoe kan ik een
  Mijdgebied toevoegen?” op pagina 50 voor meer informatie.

  Niet-mijdgebied

  Verwijdert het geselecteerde Mijdgebied. Raadpleeg “Hoe kan ik een Mijdgebied verwijderen? voor
  meer informatie.

  Voeg toe aan Reis

  Voegt de locatie toe aan uw Multi-stopreis

  Route

  Displays the Route sub-menu from where you can:
  Installen als Start. Stelt de locatie in als uw vertrekpunt.
  Demonstreer. Start de routedemonstratie, die de navigatie laat zien vanaf uw huidige positie of
  vertrekpunt .
  Stop Demonstratie. Stopt de routedemonstratie.
  Waypoint Overslaan. Slaat de volgende halteplaats op uw multi-stop reis ovWer.
  Toon Overzicht. Laat een overzicht zien van uw route, inclusief uw vertrekeneindbestemmingsadres, totale afstand en de geschatte totale tijd tot aan de bestemming.
  Omleiden. Leidt uw route om om de volgende 1, 2, 5, 10 of 20 kilometer.

  49 • Page 50

  Hoe kan ik een gebied mijden?
  Uw Mio kan een route berekenen die een op de kaart aangegeven gebied vermijdt. Mijdgebieden worden
  weergegeven als overschaduwde gebieden.

  LET OP:

  Wanneer er geen alternatieve route om het Mijdgebied heen bestaat, zal de routeberekening mislukken.

  Als uw bestemming zich in een te vermijden gebied bevindt, zal Mio u binnen het te vermijden gebied brengen.

  Hoe kan ik een Mijdgebied toevoegen?
  1.

  Druk op de kaart om het Kaartmenu weer te geven.

  2.

  Selecteer Te vermijden gebied.

  3.

  Tik en sleep om het correcte formaat en positie van het Mijdgebied in te stellen.
  Het Mijdgebied is toegevoegd.

  Hoe kan ik een Mijdgebied verwijderen?
  1.

  Lokaliseer het Mijdgebied dat u wilt verwijderen.

  2.

  Tik op het Mijdgebied om het Kaartmenu weer te geven.

  3.

  Selecteer Verwijder mijdgebied.
  Het Mijdgebied is verwijderd.

  Hoe kan ik alle Mijdgebieden verwijderen?

  Het scherm Opgeslagen informatie zal worden weergegeven.
  1.

  Tik Mijdgebieden verwijderen.

  2.

  Wanneer er een waarschuwingsdialoogbox opengaat, tikt u op Ja om te bevestigen.
  Alle Mijdgebieden worden verwijderd.

  50 • Page 51

  Hoe kan ik een route vooraf bekijken?
  Met de Routedemonstratie kunt u:


  Een route vooraf bekijken.  Een route plannen en bekijken zonder een GPS-fix, bijv. wanneer u in een gebouw bent.

  De volgende stappen laten u zien hoe u een route vooraf kunt bekijken.
  1.

  Selecteer een vertrekpunt
  Als u een GPS-fix heeft, hoeft u geen vertrekpunt te selecteren, tenzij u wilt dat de gedemonstreerde route
  ergens anders begint.

  2.

  a)

  Tik op the 3D Map or 2D Map screen at your departure point.
  Het Navigatiemenu wordt weergegeven.

  b)

  Tik Route.
  Het locatie submenu zal worden weergegeven.

  c)

  Tik op Installen als Start.
  Het Kaartmenu zal dichtgaan en het gekozen punt is ingesteld als uw vertrekpunt.

  Selecteer een bestemming
  Stel een bestemming in met de adresinvoerwizard of door het Kaartmenu te gebruiken:

  3.

  a)

  Lokaliseer uw bestemming.

  b)

  Tik op uw bestemming om het Kaartmenu weer te geven.

  c)

  Tik op Navigeren Naar.
  Het Kaartmenu zal dichtgaan en het navigatiescherm zal de berekende route weergeven.

  Laat de route zien
  Nadat u de route heeft vastgelegd, kunt u de route laten zien door het volgende te doen:
  a)

  Tik op het navigatiescherm om het Kaartmenu weer te geven.

  b)

  Tik op Route.
  Het Route-submenu zal worden weergegeven.

  c)

  Tik op Demonstreer.
  Het Navigatiescherm zal de berekende route weergeven in de Route Demonstratiemodus.

  51 • Page 52

  Hoe kan ik mijn routestatistieken bekijken?
  Opmerking: Tripmeter functionaliteit is alleen op sommige modellen beschikbaar.

  De Mio geeft informatie over:


  de gereisde afstand  de gemiddelde snelheid  de maximale snelheid  de benodigde tijd voor een reis  de tijd dat u stilgestaan heeft.

  Reisinformatie wordt op twee verschillende manieren gepresenteerd. Met name/namelijk:


  informatie voor de huidige reis  informatie voor alle reizen totnogtoe of sinds de laatste reset van de tripmeter.

  Hoe kan ik de cijfers van mijn huidige route bekijken?
  Het scherm Tripmeter - Huidige Route wordt gebruikt om statistische informatie van uw huidige reis te bekijken.

  Opmerking: als u de pen langer op de knop rechtsboven op het hoofdscherm van de kaart houdt, kunt u ook snel schakelen naar
  deze functie.

  Het scherm Tripmeter - Huidige Route zal worden weergegeven.

  Voer een van de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  de statistische gegevens bekijken
  van de reizen die u tot nu toe
  gemaakt heeft

  tikt u op

  de Tripmeter resetten

  tikt u op Resetten.

  om het scherm Tripmeter - Wereldwijd weer te geven.

  tikt op Ja om te resetten.
  Het scherm Tripmeter - Huidige Route zal worden weergegeven.

  52 • Page 53

  Hoe kan ik de cijfers bekijken van mijn reizen tot nu toe?
  Het scherm Tripmeter - Wereldwijd wordt gebruikt om alle statistische informatie van al uw reizen tot nu toe te
  bekijken of vanaf het tijdstip dat de reisplanner de laatste keer is gereset.

  Het scherm Tripmeter - Wereldwijd zal worden weergegeven.

  Voer een van de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  logbestanden bekijken van mijn reizen

  tikt u op

  om het scherm Reisplannerscherm weer te geven.

  cijfers bekijken van uw huidige route

  tikt u op

  om het scherm Tripmeter - Huidige Route weer te geven.

  de Tripmeter resetten

  tikt u op Resetten.
  Een Waarschuwingsdialoogbox zal verschijnen.
  tikt op Ja om te resetten.
  Het scherm Tripmeter - Huidige Route zal worden weergegeven.

  53 • Page 54

  Hoe kan ik de cijfers bekijken van mijn reizen tot nu toe?
  Het scherm Tripmeter - Wereldwijd wordt gebruikt om alle statistische informatie van al uw reizen tot nu toe te
  bekijken of vanaf het tijdstip dat de reisplanner de laatste keer is gereset.

  Het scherm Tripmeter - Wereldwijd zal worden weergegeven.

  Voer een van de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  de statistische gegevens bekijken van de
  reizen die u tot nu toe gemaakt heeft

  tikt u op

  geen reislogbestanden meer registreren

  tikt u op Stop registreren.

  uw reislogbestanden verwijderen

  om het scherm Tripmeter - Wereldwijd weer te geven.

  tikt u op Stop registreren.
  en dan op Logbestanden verwijderen om de logbestanden te verwijderen.

  54 • Page 55

  Hoe kan ik NavPixTM gebruiken?
  Opmerking: NavPixTM functionaliteit is alleen op sommige modellen beschikbaar.

  Foto's met GPS coördinaten, worden NavPixTM genoemd en kunnen worden gebruikt om naar de
  gefotografeerde locatie te navigeren.

  Hoe beheer ik mijn NavPix

  TM

  ?

  Albumbeheer
  In de albums worden al uw NavPixTM weergegeven als miniatuurweergaven. U kunt uw NavPixTM opslaan in
  aanpasbare albums op het interne geheugen van de Mio.

  Onderdeel

  Beschrijving

  Bladeren

  Toont het Selecteer een Album-scherm, van waaruit u een ander album kunt selecteren.

  Verwijder

  Verwijdert geselecteerde NavPixTM uit het getoonde album.
  Toont het vorige scherm.

  Album titel

  De titel van het album. Wanneer u op deze balk tikt, keert u terug naar het hoofdmenu.

  NavPixTM

  Een miniatuurweergave van een NavPixTM in het weergegeven album:

  miniatuurw eergave

  z

  tik op de miniatuurweergave om een NavPixTM te selecteren. Het NavPixTM
  Details-scherm wordt weergegeven.

  z

  Om meerdere NavPixTM te selecteren, tikt u op de eerste miniatuurweergave en terwijl
  u deze ingedrukt houdt, sleept u hem over de andere miniatuurweergaven.

  Wanneer er een NavPixTM is geselecteerd, wordt deze weergegeven met een groen e rand.
  Opmerking: Als de NavPixTM een titel heeft, wordt deze onder de NavPixTM weergegeven.
  Als de NavPixTM geen titel heeft, zal de bestandsnaam van de NavPixTM worden
  weergegeven.
  Scrollknoppen

  Gebruik de scrollknoppen om door de NavPixTM te bewegen.
  Wordt weergegeven als de foto een NavPixTM is, met GPS-coördinaten.

  55 • Page 56

  Hoe verwijder ik NavPixTM van een album?
  NavPixTM kan worden verwijderd van een album op het interne geheugen van uw Navman.
  Opmerking: Wanneer een NavPixTM opgeslagen is als een favoriete bestemming, moet u de favoriet niet verwijderen als u
  vervolgens de NavPixTM verwijdert.

  1.

  Tik in het Albumscherm op Bladeren.
  Het Selecteer een Album-scherm wordt weergegeven.

  2.

  Selecteer het album dat u wilt bekijken.

  3.

  Tik erop en houd ingedrukt, sleep het dan over het scherm om de NavPixTM te selecteren die u wilt
  verwijderen.
  Iedere voor verwijdering geselecteerde NavPixTM krijgt een rode rand.


  Om een keuze te annuleren, tik en sleep hem opnieuw over de NavPixTM.

  4.

  Wanneer u de selectie heeft beëindigd, tikt u op Verwijder.

  5.

  Een waarschuwingsscherm wordt weergegeven en zal u vragen de procedure te bevestigen of te annuleren.
  Indien dit wordt bevestigd, wordt de NavPixTM verwijderd.

  Tip: U kunt ook een enkele NavPixTM verwijderen via het Foto Details-scherm.

  56 • Page 57

  NavPixTM Beheer

  Het NavPixTM Details-scherm toont informatie over uw NavPixTM. Tik op een NavPixTM om het Foto
  Details-scherm weer te geven.

  Onderdeel

  Beschrijving

  Miniatuurweergave

  Een miniatuurweergave van de NavPixTM.
  tik om de NavPixTM in volledig scherm weer te geven.

  NavPixTM Titel

  De titel van de NavPixTM; tik op Bewerken om een titel toe te voegen of een bestaande
  titel te bewerken.

  Toon op kaart

  Wanneer deze optie geselecteerd is, wordt er een pictogram op de kaart weergegeven
  op de locatie waar de NavPixTM werd genomen.
  Opmerking: Toon op Kaart is alleen beschikbaar als dit een NavPixTM is met
  GPS-coördinaten.
  Tik om terug te gaan naar uw album.

  Tijd / Datum en
  Locatiecoördinaten

  Toont de tijd en datum dat de NavPixTM werd genomen. Toont de GPS-coördinaten
  indien beschikbaar.
  Tik om door uw album te scrollen.

  Opslaan

  Hiermee kunt u een NavPixTM opslaan bij een bestaande favoriet, als de
  GPS-coördinaten verbonden zijn met de NavPixTM.

  Toewijzen

  Hiermee kunt u de naam van de NavPixTM bewerken met gebruik van het
  Toetsenbordscherm.

  Verwijder

  Hiermee wordt een NavPixTM van het album op uw Mio verwijderd.
  Uw route wordt berekend en weergegeven op het 3D Navigatie-scherm.
  Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar als dit een NavPixTM is met
  GPS-coördinaten.

  57 • Page 58

  Hoe kan ik een NavPixTM in volledig scherm bekijken?

  1.

  Tik in het NavPixTM Details-scherm op de miniatuurweergave van de NavPixTM.
  De NavPixTM verschijnt in volledig scherm.

  Opmerking: De pictogrammen verdwijnen na een paar seconden; tik op het scherm om ze weer te laten verschijnen.

  2.

  Voer de volgende stappen uit:

  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  TM

  inzoomen op de NavPix

  uitzoomen op de NavPix

  tikt u op
  TM

  tikt u op
  TM

  De NavPix

  draaien

  tikt u op

  . De NavPixTM wordt 90 graden linksom gedraaid, iedere keer dat

  er op
  getikt wordt; de NavPixTM wordt opgeslagen met de nieuwe
  hoekinstelling.
  gedeelten van de NavPixTM bekijken die
  niet worden weergegeven op het scherm

  tik op de NavPixTM en houd vast en sleep hem dan over het scherm.

  door uw NavPixTM scrollen

  tikt u op

  teruggaan naar het NavPixTM
  Details-scherm

  tikt u op

  Hoe kan ik een NavPixTM beschrijving toevoegen of bewerken?

  Er kan een beschrijving aan uw NavPixTM worden toegevoegd of een bestaande beschrijving kan worden
  bewerkt. De beschrijving kan maximaal uit 34 tekens bestaan.
  1.

  Tik in het NavPixTM Details -scherm op Bewerken.
  Het Toetsenbordscherm zal worden weergegeven.

  2.

  Tik op elk gewenst teken.
  De beschrijving verschijnt boven in het scherm.

  3.

  .
  Wanneer de beschrijving compleet is, tikt u op
  Het NavPixTM Details -scherm wordt weergegeven met de nieuwe beschrijving onder de NavPixTM
  miniatuurweergave.

  58 • Page 59

  Opmerking: er kan een beschrijving worden toegevoegd aan uw NavPixTM of er kan een bestaande beschrijving worden
  bewerkt, maar alleen als u de NavPixTM heeft opgeslagen als een POI of als een favoriet. Voor meer informatie, zie “Hoe kan ik
  een NavPixTM opslaan in een favoriet?” op pagina 61 of zie “Hoe kan ik een NavPixTM naar een POI opslaan?” op pagina 62.

  59 • Page 60

  TM

  Hoe navigeer ik naar een NavPix

  ?

  Uw Mio bevat vooraf geïnstalleerde NavPixTM waar u naartoe kunt navigeren. Als u nog niet eerder naar een
  NavPixTM heeft genavigeerd, worden drie van de vooraf geïnstalleerde NavPixTM getoond op het Ga Naar
  NavPixTM scherm. Anders worden uw drie meestgebruikte NavPixTM weergegeven.
  Opmerking: Om naar een NavPixTM locatie te navigeren moet er óf een GPS-fix beschikbaar zijn geweest toen de NavPixTM
  werd genomen, of de GPS-coördinaten zijn toegevoegd met gebruik van de MioMore Desktop.

  Hoe navigeer ik naar een recente NavPixTM?

  1.

  Tik op de NavPixTM waar u naartoe wilt navigeren.
  Het Preview-scherm wordt weergegeven.

  2.

  .
  Tik op
  Uw Mio zal de route berekenen vanaf uw huidige locatie. Het 3D Navigatie-scherm wordt geopend.

  Hoe navigeer ik naar een NavPixTM die ik heb genomen of gedownload, of die vooraf geïnstalleerd
  is?

  1.

  Selecteer in het Albumscherm een NavPixTM en tik erop.
  Het NavPixTM Details -scherm wordt weergegeven.

  2.

  .
  Tik op
  Uw Mio zal de route berekenen vanaf uw huidige locatie. Het 3D Navigatie-scherm wordt geopend.

  60 • Page 61

  Hoe kan ik een NavPix

  TM

  opslaan in een favoriet?

  Opmerking: Wanneer een NavPixTM wordt toegewezen aan een bestaande favoriet, worden alleen de beelden en niet de GPScoördinaten met de favoriet geassocieerd.

  1.

  Selecteer in het Albumscherm een NavPixTM en tik erop.
  Het NavPixTM Details-scherm wordt weergegeven.

  2.

  Tik in het NavPixTM Details-scherm op Toewijzen.
  Het Foto toewijzen-scherm wordt weergegeven.

  3.

  Voer de volgende stappen uit:

  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  de naam van de favoriet bewerken

  tikt u op
  .
  Het Toetsenbordscherm zal worden weergegeven.
  Geef een naam in voor uw Favoriet en tik dan op

  TM

  de NavPix opslaan als een Favoriet
  (wanneer de GPS-coördinaten bij een
  afbeelding horen)

  tikt u op Opslaan als Favoriet en selecteer een nieuwe favoriet uit de lijst.
  De NavPixTMwordt opgeslagen als nieuwe Favoriet en het Foto Details- scherm
  wordt weergegeven.
  Opmerking: U kunt een NavPixTM niet opslaan als een favoriet als er geen
  GPS-coördinaten beschikbaar zijn.

  een afbeelding naar een adres opslaan

  tikt u op Opslaan als Favoriet en selecteert u een favoriet uit de lijst.
  De NavPixTM wordt toegewezen aan een favoriet en het Foto Details-scherm
  wordt weergegeven.

  61 • Page 62

  Hoe kan ik een NavPix

  TM

  naar een POI opslaan?

  Opmerking: Alleen een NavPixTM met GPS-coördinaten kan als een POI worden opgeslagen.

  1.

  Selecteer in het Albumscherm een NavPixTM en tik erop.
  Het NavPixTM Details-scherm wordt weergegeven.

  2.

  Tik in het NavPixTM Details-scherm op Toewijzen.
  Het Foto opslaan-scherm wordt weergegeven.

  3.

  Tik op Opslaan als POI.
  Het Selecteer POI-categorieën-scherm wordt weergegeven.

  4.

  Voer de volgende stappen uit:

  Als u het volgende wilt ...
  de naam van de POI bewerken

  Dan ...
  .
  tikt u op
  Het Toetsenbordscherm zal worden weergegeven.
  Geef een naam in voor uw POI en tik dan op

  TM

  de NavPix opslaan als een POI (wanneer de tikt u op Opslaan als POI en selecteer een POI-Categorie uit de t lijst.
  GPS-coördinaten bij een afbeelding horen)
  tik dan op
  .
  Opmerking: U kunt een NavPixTM niet opslaan als een favoriet als er geen
  GPS-coördinaten beschikbaar zijn.
  een nieuwe aangepaste POI-categorie
  aanmaken en een NavPixTM opslaan als een
  POI

  tikt u op Een nieuwe categorie om een aangepaste POI- categorie aan te
  maken. Het Toetsenbordscherm zal worden weergegeven.
  voer een naam in voor uw POI en tik dan op
  .
  Het Selecteer POI-categorieën-scherm geeft de nieuwe POI- categorie weer.
  selecteer de POI-categorie uit de lijst en tik dan op

  62

  . • Page 63

  Wat is Mio Connect (Local Search)?
  Opmerking: Mio Connect is niet leverbaar bij alle modellen.

  Met Mio Connect kunt u de POI's die u hebt gedownload met MioMore Desktop zoeken en bezoeken.

  Hoe zoek ik een Nuttig Adres (POI) met gebruik van Mio Connect?

  1.

  Tik op MioMore Locaties.
  Het Resultatenlijstscherm wordt weergegeven.

  2.

  Tik op een POI.
  Het Preview-scherm wordt weergegeven.

  3.

  Voer een van de volgende stappen uit:

  Als u het volgende wilt ...
  naar uw geselecteerde bestemming navigeren

  Dan ...
  Tik op

  .

  Uw route wordt berekend en weergegeven op het 3D Navigatie-scherm.
  uw bestemming op het navigatiescherm bekijken

  tikt u op de kaart om uw bestemming te bekijken op het 2D Navigatiescherm

  meer informatie over uw POI weergeven

  tikt u op Meer.
  Het Bestemmingspreview-scherm wordt weergegeven.

  de POI toevoegen aan een trip met meerdere
  stops

  tikt u op Voeg toe.
  Het Multistop Reisplanner-scherm wordt weergegeven. Het adres staat
  als een routepunt op de multistopreis. Zie “Hoe stel ik een reis samen
  met meerdere tussenstops?” op pagina 27

  De POI opslaan als My Home (Thuis)

  tikt u op Opslaan.
  Het Nieuwe Favoriet-scherm wordt weergegeven.
  tikt u op Opslaan als Thuis.

  De POI opslaan als een favoriet

  tikt u op Opslaan.
  Het Nieuwe Favoriet-scherm wordt weergegeven.
  tikt u op Opslaan als Favoriet.

  63 • Page 64

  Hoe ontvang ik verkeersinformatie van het moment? (alleen
  bepaalde modellen)
  Opmerking: Verkeersinformatie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen en in bepaalde landen.

  Uw Mio kan actuele verkeersinformatie ontvangen voor alle hoofdwegen en snelwegen, waardoor u mogelijke
  vertragingen op uw route kunt vermijden. Gebeurtenisberichten en verkeersiconen worden weergegeven
  wanneer deze voorkomen, in het geval dat deze voorkomen. Als een gebeurtenisbericht uw huidige locatie
  verbergt, zal de kaart worden aangepast om zowel het bericht als uw locatie weer te geven.

  Hoe ontvangt mijn Mio verkeersinformatie?
  Via een optioneel verkeerhulpprogramma kunt u de actuele verkeersinformatie ontvangen op uw Mio. De
  service van TMC is abonnementsvrij.
  Opmerking: Om verkeersinformatie te ontvangen, moet u de Mio aansluiten op de lader in uw auto.

  Het Traffic Message Channel (TMC) zendt live verkeersinformatie uit via het FM Radio Data System (RDS). FMradiostations zenden TMC-gegevens uit in een cyclus van een paar minuten, met honderden gebeurtenissen die
  naar TMC-ontvangers kunnen worden uitgezonden, zoals de Verkeersmodule van Mio.

  Verkeersstatus
  Uw huidige verkeersstatus wordt aangegeven door de kleur van de TMC-icoon rechts onderin de
  naviagatieschermen.
  Om uw huidige verkeersstatus te bekijken vanuit de navigatieschermen tikt u op

  en dan op

  .

  In de volgende tabel worden de drie statusiconen beschreven:
  Verkeersstatus Beschrijving
  De TMC-status is grijs als het verkeer op het moment niet actief is vanwege een van de volgende
  omstandigheden:
  z

  Uw Mio maakt verbinding met de TMC service.

  z

  Uw Mio kan geen TMC-gegevens ontvangen. Dit kan het gevolg zijn van slechte radiodekking in de
  plaatselijke nabijheid.

  z

  U bent in een land dat niet ondersteund is door de Mio Verkeersmodule.

  Tik om het Verkeersoverzichtscherm weer te geven.
  De TMC-status is oranje als een van de volgende omstandigheden van toepassing zijn:
  z

  U hebt naar een land genavigeerd dat niet wordt ondersteund door Mio Verkeer, maar er staan nog
  steeds verkeersgebeurtenissen op het Gebeurtenissenlijstscherm.

  z

  U heeft uw Mio van de Mio Verkeersmodule gescheiden of de Mio Verkeersmodule ontvangt geen
  stroomvoorziening maar er staan nog steeds verkeersgebeurtenissen op het
  Gebeurtenissenlijstscherm.

  Tik om het Verkeersoverzichtscherm weer te geven.
  De TMC-status is groen als de Mio Verkeersmodule actief is en verkeersgebeurtenissen ontvangt. Tik om
  het Verkeersoverzichtscherm weer te geven.

  Uw verkeersstatus wordt meer gedetailleerd weergegeven op het Verkeerssysteem Status-scherm.

  64 • Page 65

  Hoe weet ik wanneer er een Verkeersgebeurtenis optreedt?
  Binnenkomende gebeurtenissen worden behandeld naar uw Verkeersvoorkeuren. Voor meer informatie, zie
  “Verkeer” op pagina 86.
  Wanneer u door een gebied reist waarin u verkeersstatus kunt ontvangen, zal uw Mio deze gebeurtenissen
  decoderen en op het scherm weergeven. Een icoon verschijnt op de plek van de gebeurtenis op de
  navigatieschermen en een geluidssignaal wordt gegeven als er zich een gebeurtenis op uw route bevindt. Daar
  waar de gebeurtenis zich afspeelt op een specifieke afstand, wordt de weg gemarkeerd en pijlen geven de
  richting er naartoe aan.

  Er wordt een bericht weergegeven onderop het scherm met de naam van de weg, de sectie van de weg die
  ermee bezet is en het soort gebeurtenis. Het bericht blijft gedurende 8 seconden op het scherm en wordt
  toegevoegd aan de Gebeurtenissenlijst.

  65 • Page 66

  Hoe kan ik een lijst van alle gebeurtenissen op mijn route bekijken?
  Uw Mio maakt een lijst gebeurtenissen aan op het moment dat deze ontvangen worden, deze lijst wordt dan
  weergegeven op het Gebeurtenisscherm. Dit scherm kan alleen worden bekeken als het TMC-icoon groen of
  oranje is.
  Tik in het Verkeersoverzichtscherm op

  Onderdeel

  .

  Beschrijving

  Gebeurtenisbeschrijving Toont gegevens over de Gebeurtenis, inclusief:

  Gebeurtenisicoon

  z

  Naam van de weg en richting waarin de Gebeurtenis plaatsvindt

  z

  Plaats waar de Gebeurtenis begint en eindigt
  > geeft een Gebeurtenis aan van locatie tot locatie.
  <> geeft een Gebeurtenis aan tussen locaties.

  z

  Soort Gebeurtenis.

  Toont icoon ten teken van het soort gebeurtenis. Voor meer informatie, zie "Verkeers- en
  andere TMC Gebeurtenissen” op pagina 124.
  Tik erop om terug te keren naar het vorige scherm.
  Tik om het Selecteer gebeurtenis sorteringstype-scherm, waar u gebeurtenissen op
  afstand, naam van de weg of tijdstip kunt sorteren.

  66

  Indicatielampje Positie

  Geeft uw positie weer in het Gebeurtenissenlijstscherm.

  Scrollknoppen

  Hiermee kunt u alle gebeurtenissen bekijken door omhoog en omlaag over de lijst te
  bewegen.

  Gebeurtenisnummer

  Toont het aantal gebeurtenissen in huidige lijst. • Page 67

  Hoe kan ik verkeersdetails bekijken?
  Er zijn verschillende manieren om details te bekijken van een gebeurtenis ontvangen door uw Mio.
  Kies een van de volgende:
  Locatie

  Optie

  tik in een van de schermen die worden
  gebruikt om uw route te bekijken

  Tik op het Gebeurtenisbericht wanneer dit op het scherm verschijnt.
  Het Gebeurtenisdetailsscherm wordt weergegeven.

  tik in het Verkeersoverzichtscherm

  .
  Tik op
  Het Gebeurtenissenlijstscherm wordt weergegeven.
  Selecteer en tik op de gebeurtenis die u wilt bekijken.
  Het Gebeurtenisdetailsscherm wordt weergegeven.

  Tik in het Navigatiemenu

  Tik op het verkeersicoon op de locatie van de gebeurtenis en houd deze ingedrukt.
  Het Kaartview menu wordt weergegeven.
  Tik op Toon Details.
  Het Gebeurtenisdetailsscherm wordt weergegeven.

  Onderdeel

  Beschrijving

  Gebeurtenisbeschrijving Toont gegevens over de Gebeurtenis, inclusief:
  z

  Naam van de weg en richting waarin de Gebeurtenis plaatsvindt

  z

  Plaats waar de Gebeurtenis begint en eindigt
  > geeft een Gebeurtenis aan van locatie tot locatie.
  <> geeft een Gebeurtenis aan tussen locaties.

  z

  Soort Gebeurtenis.

  Gebeurtenisicoon

  Toont icoon ten teken van het soort gebeurtenis.

  Omleidinginformatie

  Toont details van adviezen over omleiding, indien mogelijk. Voor meer informatie, zie
  “Hoe weet ik of een omleiding geadviseerd wordt?” op pagina 68.
  Tik erop om terug te keren naar het vorige scherm.

  Gebeurtenisnummer

  Tik op

  om de volgende gebeurtenis in een lijst te bekijken.

  Tik op

  om de vorige gebeurtenis in een lijst te bekijken.

  Toont het aantal gebeurtenissen in huidige lijst.

  67 • Page 68

  tik erop om een nieuwe route te beginnen om de gebeurtenis te vermijden.
  Alleen beschikbaar als een omleiding of een herberekening van de route beschikbaar is.
  Opmerking: Niet-mijdgebied is vertegenwoordigd door
  weergegeven wanneer een route opnieuw is berekend.

  en wordt

  Hoe weet ik of een omleiding geadviseerd wordt?
  Wanneer een verkeersgebeurtenis of een Oplossing voor een verkeersgebeurtenis op uw route voorkomt, wordt
  altijd een omleiding geadviseerd. Het omleiding rond Gebeurtenis-bericht wordt weergegeven in de statusbalk
  op de schermen die worden gebruikt om uw route te bekijken. Een omleidingsicoon bij de Gebeurtenislocatie op
  de 3D en 2D Navigatie-schermen.
  Opmerking: Omleidingen worden alleen geadviseerd voor Verkeersgebeurtenissen of Oplossingen voor verkeersgebeurtenissen
  op een berekende route.

  Hoe annuleer ik een omleiding rond een gebeurtenis op mijn route?
  Tik in het Verkeersoverzichtscherm op

  .

  1.

  Tik in het Gebeurtenissenlijstscherm op de gebeurtenis die u wilt vermijden.
  Het Gebeurtenisdetailsscherm wordt weergegeven.

  2.

  Als er een omleiding is berekend om een gebeurtenis op uw route te vermijden, is
  tik erop om de nieuwe route te accepteren en de gebeurtenis te vermijden.
  Het 3D Navigatiescherm wordt weergegeven.

  beschikbaar;

  Hoe annuleer ik een omleiding rond een gebeurtenis op mijn route?
  Als u ervoor heeft gekozen om een gebeurtenis te vermijden en een nieuwe route is berekend, kunt u de
  omleiding rond de gebeurtenis annuleren en terug gaan naar uw oorspronkelijke route.
  1.

  Tik in het Gebeurtenissenlijstscherm op de Gebeurtenis die u niet wilt vermijden.
  Het Gebeurtenisdetailsscherm wordt weergegeven.

  2.

  Informatie over de herberekening van de route wordt onderop het scherm weergegeven.


  Als er een nieuwe route is berekend, is
  accepteren.
  Het 3D Navigatie-scherm wordt geopend.

  beschikbaar; tik erop om de nieuwe route te

  Hoe vermijd ik automatisch alle verkeersgebeurtenissen en oplossingen ervoor op mijn
  route?
  Om automatisch alle verkeersgebeurtenissen en oplossingen ervoor te vermijden, zie “Melding van
  verkeersgebeurtenis” op pagina 87.

  68 • Page 69

  Verkeersberichten
  Het Gebeurtenis Detailscherm geeft informatie weer over de omleidingsstatus.

  Melding Omleiding Niet Beschikbaar
  Wanneer er geen omleiding beschikbaar is, wordt één van de volgende berichten getoond:
  Melding

  Beschrijving

  Deze Gebeurtenis is niet te localiseren

  Een specifieke locatie voor deze Gebeurtenis kan niet worden
  gevonden.

  Deze vrijgeving is niet te localiseren
  Deze Gebeurtenis heeft geen invloed op uw route
  Deze vrijgeving heeft geen invloed op uw route
  U zult deze Gebeurtenis vermijden
  U heeft deze vrijgeving geaccepteerd
  U bent te ver verwijderd voor een omleiding
  U bent te ver verwijderd om deze vrijgeving te
  accepteren
  Omleiding niet gevonden

  Deze Gebeurtenis bevindt zich niet op het huidige segment van uw
  reis, of ligt achter uw huidige positie.
  Deze Gebeurtenis bevindt zich niet op het huidige segment van uw
  reis.
  Deze Gebeurtenis bevindt zich te ver verwijderd om invloed te hebben
  op uw reis.

  Een omleiding / herberekening route kan niet worden berekend.

  Vrijgeving route niet gevonden

  Geadviseerde Omleiding meldingen
  Wanneer er een omleiding wordt geadviseerd, wordt één van de volgende berichten getoond:
  Melding

  Beschrijving

  Omleiding vinden...

  Mio berekent een nieuwe route. Tijdens de berekening wordt het % compleet weergegeven.

  Route wordt herberekend...

  Opmerking: Wanneer u het scherm verlaat, voordat de nieuwe route is berekend, wordt de
  berekening geannuleerd.

  Afstand omleiding...

  Een omleiding is berekend.

  Verandering vrijgeving

  Het verschil in afstand tussen uw huidige route en de voorgestelde omleiding wordt getoond.

  69 • Page 70

  Welke aanpassingen kan ik uitvoeren?
  Er zijn verschillende voorkeurenschermen beschikbaar om uw navigatie-ervaring uit te breiden.

  Opmerking: De voorkeurenschermen kunnen verschillen van de schermen die hierboven worden getoond, afhankelijk van uw
  Mio model.


  Om vooruit te lopen door de voorkeurenschermen, tikt u op  Om het vorige scherm opnieuw te bezoeken, tikt u op

  70

  . • Page 71

  Routeopties
  U kunt uw navigatiemogelijkheden uitbreiden door het wijzigen van delen van uw route en de routeberekening.

  Routeberekening 1/5

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan …

  het soort route wijzigen

  beweegt u de Routesoort-schuif richting Snelste tijd om meer prioriteit te geven aan de
  snelste tijd bij het berekenen van een route.
  beweegt u de Routesoort-schuif richting Kortste afstand om meer prioriteit te geven
  aan de kortste afstand bij het berekenen van een route.
  Opmerking: Door Kortste afstand te selecteren boven Snelste tijd kan er een veel langere
  reistijd ontstaan.

  de voorkeur wijzigen voor
  Autosnelwegen

  beweegt u de Voorkeur voor Snelwegen-schuif richting Minder vaak om andere wegen
  dan Snelwegen te gebruiken waar mogelijk bij het berekenen van een route.
  Opmerking: Het is mogelijk dat deze optie Snelwegen niet helemaal van een route kan
  verwijderen.
  beweeg de Voorkeur voor Autosnelwegen-schuif in de richting van Vaker om waar
  mogelijk Autosnelwegen te gebruiken bij de berekening van een route.

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  71 • Page 72

  Wegensoorten 2/5

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  tolwegen vermijden

  selecteert u het selectievakje Tolwegen in de kolom Vermijd.

  een waarschuwing ontvangen als uw
  route tolwegen bevat

  selecteert u het selectievakje Tolwegen in de kolom Melden. De waarschuwing
  wordt getoond bij de start van iedere reis die een tolweg bevat.

  Onverharde wegen vermijden

  selecteert u het selectievakje Onverharde wegen in de kolom Vermijd.

  een waarschuwing ontvangen als uw
  route Onverharde wegen bevat

  selecteert u het selectievakje Onverharde wegen in de kolom Melden. De
  waarschuwing wordt getoond bij de start van iedere reis die onverharde wegen
  bevat.

  veerbootroutes mijden

  selecteert u het selectievakje Veerbootroutes in de kolom Vermijd.

  een waarschuwing ontvangen als uw
  route veerbootroutes bevat

  Opmerking: Door veerbootroutes te vermijden kunt u ongewild kiezen voor het
  navigeren door bepaalde landen, ook al bestaat er een brug of een tunnel.
  selecteert u het Veerbootroutes-aanvinkvakje in de kolom Melden. De
  waarschuwing wordt weergegeven bij het begin van iedere reis die veerboten bevat.

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  72 • Page 73

  Wegensoorten 3/5
  Deze speciale zone is het beperkte gebied dat u kunt instellen om te worden vermeden wanneer een route
  wordt berekend. In Griekenland is het bijvoorbeeld niet toegestaan in de vervuilingszone te rijden wanneer de
  luchtvervuiling een bepaald niveau heeft bereikt.
  Opmerking: het werkelijke gebruik van deze speciale zone verschilt per land.

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  Een speciale zone vermijden

  Schakel het selectievakje Speciale zone in de kolom Vermijden in.

  Een waarschuwing weergeven als uw
  route een speciale zone bevat

  Selecteer Speciale zone in de kolom Waarschuwen. De waarschuwing wordt
  weergegeven aan het begin van elke trip die de speciale zone bevat.

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  73 • Page 74

  Bestuurdersmeldingen 4/5

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  een visuele waarschuwing inschakelen
  wanneer het Hoofdmenuscherm is betreden
  in een in beweging zijnd voertuig

  selecteert u het selectievakje Waarschuw mij dat ik mijn Mio niet tijdens
  het rijden mag bedienen.

  een waarschuwingssignaal inschakelen bij het
  reizen op of boven een vastgestelde snelheid

  selecteert u de snelheid in het selectievakje Waarschuw bij een snelheid
  hoger dan.

  de snelheid van uw voorkeur selecteren

  selecteert u de snelheid van uw voorkeur in het veld Snelheid.

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  74 • Page 75

  Gegevensregistratie 5/5

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  Een GPS-logbestand registreren registreren van
  uw reizen

  selecteert u het GPS gegevensopslag inschakelen-aanvinkvakje.

  Het kilometertal registreren dat in de MioMore
  Desktop kan worden geïmporteerd om
  kostenrapporten aan te maken

  selecteert u het Reisregistr. inschakelen-aanvinkvakje.
  Opmerking: Deze optie is niet leverbaar bij alle modellen.

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  75 • Page 76

  Kaartweergave
  U kunt de aanblik en het gedrag van de Kaartschermen wijzigen door de Kaartweergavevoorkeuren aan te
  passen.

  Kaartweergave 1/3

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  het kleurenschema van de kaart wijzigen

  selecteert u het schema van uw voorkeur uit de Kaartschemavervolgkeuzelijst.

  het schermcontrast instellen op
  automatisch aanpassen

  selecteert u de Auto dag/nacht-optie.

  schermcontrast verbeteren in lichte of
  donkere omstandigheden

  selecteert u ofwel de Dag of de Nacht -optie om het contrast handmatig aan te
  passen.

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  76 • Page 77

  Kaartweergave 2/3

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  automatisch zoomen tijdens navigatie
  inschakelen

  selecteert u het selectievakje Auto-zoom op schermen basiskaart. Als deze
  geselecteerd is, zullen het 3D Navigatie-scherm en het 2D Navigatie-scherm
  automatisch in- of uitzoomen, afhankelijk van uw snelheid, om te zorgen dat
  u een optimaal zicht op uw route heeft.

  het noorden weergeven boven in het 2D
  Navigatiescherm

  selecteert u het selectievakje Houd noorden bovenaan 2D kaartscherm.

  “geen toegang”-iconen op “geen
  toegang”-wegen op de 2D Navigatie en 3D
  Navigatie-schermen weergeven

  selecteert u het selectievakje Toon borden voor Geen-Toegang-Wegen.

  Opmerking: Indien dit niet geselecteerd, zal de richting waarin u reist
  bovenaan het 2D Navigatie-scherm worden weergegeven

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  77 • Page 78

  Selecterr kaart 3/3

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  kaarten gebruiken van een ander
  continent

  selecteert u een ander continent. Wanneer geselecteerd, worden de kaarten voor
  het nieuwe continent opgeladen en het 3D Navigatie-scherm wordt weergegeven..

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  78 • Page 79

  Kaart-POI's
  Nuttige Adressen (POI's) zijn gegroepeerd in categorieën. U kunt kiezen om iconen van alle POI-categorieën te
  tonen (of te verbergen) op de Navigatieschermen, of de iconen weer te geven van de geselecteerde categorieën.
  Het kan bijvoorbeeld zijn dat u alleen geïnteresseerd bent in vermaak, en u andere POI categorieën wilt
  uitschakelen, zoals scholen.

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  alle POI-iconen weergeven

  Tikt u op Alles inschakelen.

  geen POI-iconen weergeven

  Tikt u op Alles uitschakelen.

  een icoon van een specifieke POI- categorie
  weergeven op de navigatieschermen

  selecteert u het selectievakje van de gewenste POI-categorie;
  herhaal dat tot alle gewenste categorieën geselecteerd zijn.

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  79 • Page 80

  Volume

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...
  het volume zachter of harder zetten

  Dan ...
  beweegt u de Volumeschuif richting Luid om het volume harder te zetten.
  beweegt u de Volumeschuif richting Zacht om het volume zachter te zetten.

  een signaal horen wanneer u op het
  aanraakscherm tikt

  selecteert u het audio-aanvinkvakje.

  toetsenbordtekens uitgesproken wilt horen

  selecteert u het Spraak toetsenbordletters-aanvinkvakje.

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  80 • Page 81

  Schermweergave

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  de helderheid van het scherm
  wijzigen

  beweegt u de Schermhelderheidsschuif richting Helder om schermhelderheid af te laten
  nemen.
  beweegt u de Schermhelderheidsschuif richting Dim om schermhelderheid af te laten
  nemen.
  Waarschuwing: De Mio kan opwarmen wanneer de Helderheidsschaal boven de 70% is
  ingesteld, d.w.z., als meer dan zeven blokjes gekleurd zijn – gebruik daarom een lagere
  helderheid wanneer dat acceptabel is.
  Tip: De helderheid van het scherm kan ook afgesteld worden met gebruik van de
  afstandsbediening (kan apart worden aangeschaft).

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  81 • Page 82

  POI Waarschuwingen
  Met de POI Waarschuwingsvoorkeuren kunt u een geluidssignaal en/of een visueel signaal instellen voor POIcategorieën die u heeft ingesteld via MioMap (Aangepaste POI's). Het kan zijn dat u waarschuwingen kunt
  instellen bij bepaalde POI-categorieën die eerder waren ingesteld op uw Mio of beschikbaar zijn door u te
  abonneren, zoals Flitspalen.
  Als u een route heeft ingesteld zullen de waarschuwingssignalen worden gegeven, wanneer u zich op een
  bepaalde afstand bevindt (ingesteld door de Waarschuwingsafstand-voorkeur) van de POI op uw route.
  Als u nog geen route heeft ingesteld zullen de waarschuwingssignalen worden gegeven wanneer u zich in de
  nabijheid van een POI bevindt.

  1.

  Tik op een aangepaste categorie.
  De activeringsvoorkeuren voor de geselecteerde categorie wordt weergegeven.

  2.

  Voer de volgende stappen uit:

  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  locaties weergeven in deze categorie op de
  kaart

  selecteert u het selectievakje Weergeven op de Kaart.

  een waarschuwingssignaal in schakelen
  wanneer de locaties in deze categorie in de
  dichte nabijheid zijn

  selecteert u het selectievakje Met een hoorbare waarschuwing.

  een visueel waarschuwingssignaal in
  schakelen wanneer de locaties in deze
  categorie in de dichte nabijheid zijn

  selecteert u het selectievakje Met een visuele waarschuwing.

  selecteer de afstand selecteren waarop de
  waarschuwing actief wordt

  verplaats de Waarschuwingsafstand-schuif om de afstand te selecteren
  waarop de waarschuwingen actief worden.

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  82 • Page 83

  GPS
  GPS Status
  Signalen worden uitgezonden door Global Positioning System (GPS)-satellieten die in een baan om de aarde
  draaien. Het GPS Status-scherm geeft een visuele representatie van de informatie die ontvangen wordt.
  Lengtegraad en breedtegraad worden getoond samen met de snelheid t.o.v. de grond, de richting in graden. De
  sterkte van elke satelliet wordt weergegeven op een balkdiagram.

  De satellieten die beschikbaar zijn vanaf uw huidige positie worden als grijs, groen en rood gekleurde balken
  weergegeven:
  Balk kleur

  Beschrijving

  Grijs

  Geen signaal.

  Rood

  Een geldig signaal, maar niet gebruikt om uw positie in en fix vast te leggen.

  Groen

  Een geldig signaal, maar niet gebruikt om uw positie in een fix vast te leggen.

  Uw GPS-fix resetten
  Soms moet de GPS-fix gereset worden. Dat kan voorkomen wanneer de ontvanger over grote afstand is
  getransporteerd sinds hij voor het laatst gebruikt werd; bijvoorbeeld naar een ander land en hij nog steeds
  probeert de vorige positie vast te leggen.
  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  de GPS resetten

  tikt u op GPS resetten.

  83 • Page 84

  GPS Modus instellen

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  GPS gebruiken

  selecteert u de optie Normaal.

  WAAS gebruiken

  selecteert u de optie WAAS (alleen in de VS leverbaar).

  EGNOS gebruiken

  selecteert u de optie EGNOS (alleen in Europa leverbaar).

  Opmerking:
  WAAS - Wide Area Augmentation System is een navigatiesysteem ontwikkeld voor de burgerluchtvaart door de Federal
  Aviation Administration (FAA), een afdeling van de United States Department of Transportation (DOT).
  EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service is een op satellieten gebaseerd aanvullend system (SBAS) onder
  ontwikkeling door de European Space Agency, de Europese Commissie en EUROCONTROL
  Tip: U hoeft alleen de standaardinstellingen te wijzigen als u slechte GPS-ontvangst ervaart.

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  84 • Page 85

  Taal

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  Spraakinstructies inschakelen

  selecteert u het selectievakje Spraakinstructies inschakelen.

  de taal op het scherm wijzigen

  selecteert u de taal van uw voorkeur in het Taalvakje en tikt u OK.
  Uw taalvoorkeur is opgeslagen en het navigatiescherm wordt weergegeven.

  het taalschema wijzigen

  selecteert u het spraakschema van uw voorkeur in het Spraakinstructievakje.
  Opmerking: Alleen spraakschema's die compatibel zijn met de gekozen taal worden
  weergegeven.

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  85 • Page 86

  Verkeer
  Note: Verkeersinformatie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen en in bepaalde landen.

  U kunt de verkeerssysteemstatus van het moment bekijken en opties wijzigen door verkeersvoorkeuren aan te
  passen.

  Status verkeerssysteem

  OF
  In het Verkeersoverzichtscherm:

  De frequentiesectie toont de naam en de frequentie van het radiostation dat op het moment wordt gebruikt om
  informatie over verkeersgebeurtenissen te ontvangen. Een balk toont de sterkte van het verkeerssignaal dat
  ontvangen wordt; hoe meer groene cirkels, hoe sterker het signaal.
  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  het radiostation van uw voorkeur wijzigen

  selecteert u het radiostation van uw voorkeur in de vervolgkeuzelijst van het
  Station van uw voorkeur.

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  86 • Page 87

  Melding van verkeersgebeurtenis

  OF
  In het Verkeersoverzichtscherm:

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  de verkeersgebeurtenismelding
  in-/uitschakelen

  selecteert u het Meld mij dichtstbijzijnde
  verkeersgebeurtenissen-aanvinkvakje om meldingen van
  verkeersgebeurtenissen te ontvangen.
  wist u de Meld mij dichtstbijzijnde verkeersgebeurtenissen- aanvinkvakje
  om meldingen van verkeersgebeurtenissen uit te schakelen.
  Opmerking: Gebeurtenisiconen blijven weergegeven op de 3D en 2D
  navigatieschermen.

  ingelicht worden over gebeurtenissen die
  betrekking hebben op uw huidige route

  selecteert u de Meld alleen over gebeurtenissen op mijn routeaanvinkvakje.

  alleen ingelicht worden wanneer er een
  omleiding wordt geadviseerd

  selecteert u het Alleen melden als een omleiding geadviseerd
  wordt-aanvinkvakje

  automatisch accepteren van geadviseerde
  selecteert u het Automatisch geadviseerde omleidingen
  omleidingen en nieuwe route berekend krijgen accepteren-aanvinkvakje.

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  87 • Page 88

  Select. Op type gebeurtenis
  F In het Verkeersoverzichtscherm:

  Voer een van de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  gebeurtenissen sorteren op afstand

  selecteert u het Afstand-aanvinkvakje.

  Alle gebeurtenissen op naam van de weg sorteren

  selecteert u het Naam weg-aanvinkvakje.

  gebeurtenissen sorteren op tijdstip

  selecteert u het Leeftijd-aanvinkvakje.

  betrekking hebben op/verband houden met uw
  route

  selecteert u de Toon enkel gebeurtenissen op mijn route- aanvinkvakje.

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  88 • Page 89

  Stroom

  De Batterijstatusbalk geeft het percentage energie aan dat over is in de batterij van de Mio ; de woorden Extern
  vermogen worden weergegeven wanneer de batterij wordt opgeladen door een externe energiebron. Om de
  batterij op te laden, zie “Hoe controleer ik de status van de batterij?” op pagina 14.

  89 • Page 90

  Selecteer toetsenbord

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  een alfabetisch toetsenbord gebruiken voor
  adresinvoer

  selecteert u de Alfabetische stijl (a, b, c...)-optie.

  een QWERTY-toetsenbord gebruiken voor
  adresinvoer

  selecteert u de Gebruik QWERTY type-optie.

  en toetsenbordtype gebruiken voor adresinvoer

  selecteert u de Gebruik toetsenbordtype (abc, def...)-optie.

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  Hoe werkt voorspellende tekst (abc, def…)?
  Met voorspellende tekst kunnen adressen worden gezocht door één druk op de toets voor iedere letter, in
  tegenstelling tot het meermaals drukken op elke toets. Wanneer u een letter van een adres ingeeft, vergelijkt
  uw Mio alle mogelijke combinaties met de kaarten die u heeft geïnstalleerd en probeert vast te stellen welk
  adres u in wilde typen.
  Bijvoorbeeld:
  Om Londen in te geven, tikt u op JKL MNO MNO DEF DEF MNO.
  Uw Mio vergelijkt alle mogelijke combinaties en toont “Londen” als zoekresultaat. U kunt meer letters
  toevoegen om de zoektocht te verkleinen.

  90 • Page 91

  Eenheden
  U kunt de eenheden die door uw Mio worden gebruikt, wijzigen door de eenheids-voorkeuren aan te passen.

  Eenheden 1/2

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  Het tijdsformaat wijzigen

  selecteert u de optie 12 uur of 24 uur.

  de afstandseenheden wijzigen

  Selecteert u het afstandseenheidtype van uw voorkeur in het Afstandseenheden- opties.
  Opmerking: Alleen beschikaar wanneer de talen AU English, UK English of US English zijn
  geselecteerd.

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  91 • Page 92

  Eenheden 2/2

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ... Dan ...
  de breedtegraad, lengtegraad
  positieformaat wijzigen

  selecteert u de Decimale graden of de optie Graden, minuten en seconden.

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  92 • Page 93

  Opstarten

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  het Lesprogramma tonen wanneer u uw
  Mio inschakelt

  selecteert u het selectievakje Toon het Lesprogramma.

  het scherm Selecteer Taal tonen
  wanneer u uw Mio inschakelt

  selecteert u het selectievakje Toon het Taalselectiescherm.

  Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

  93 • Page 94

  Opgeslagen informatie

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  recente locaties verwijderen

  tikt u op Recente locaties verwijderen.

  favorieten verwijderen

  tikt u op Favoriete bestemmingen verwijderen.

  mijdgebieden verwijderen

  tikt u op Mijdgebieden verwijderen.

  fabrieksinstellingen herstellen

  tikt u op Fabrieksinstellingen herstellen.
  Opmerking: De Fabrieksinstellingen herstellen-optie verwijdert de Recente locaties of
  opgeslagen Favoriete bestemmingen niet.

  alle instellingen wissen; bijvoorbeeld moet u al het bovenstaande uitvoeren.
  voor gebruik in een huurauto

  When the warning dialog box displays, tikt u op Ja.

  94 • Page 95

  Lesprogramma
  Het Lesprogramma wordt weergegeven wanneer u uw Mio inschakelt, tenzij u het selectievakje Toon
  lesprogramma bij opstarten heeft uitgeschakeld.
  U kunt het Lesprogramma op elk ander moment bekijken:  Om te voorkomen dat het Lesprogramma opnieuw bij de start wordt weergegeven, tikt u op het Toon
  lesprogramma bij opstarten aanvinkvakje om de optie te wijzigen.ar it.  Om vooruit te lopen door de Lesprogrammaschermen, tikt u op  Om terug te gaan naar het vorige scherm, tikt u op

  .

  .

  95 • Page 96

  Informatie

  Deze Voorkeur bevat informatie over auteursrechten en handselsmerken.

  Winkel Demo

  Voer de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  een demonstratie inschakelen van tikt u op Winkel Demo op het voorkeurenscherm. Na een korte vertraging wordt de
  MioMap om af te spelen
  route gedemonstreerd.

  96 • Page 97

  Wat is MioMore Desktop?
  MioMore Desktop is een reeks gereedschappen die u kunt gebruiken om toegang te krijgen tot uitgebreidere
  functionaliteit en productinformatie via uw computer.
  Met MioMore Desktop kunt u:


  software updates verkrijgen  kaarten beheren  aangepaste POI's beheren  flitspaalabonnementen beheren  kilometers reis rapporteren  afbeeldingen van uw Mio overbrengen met behulpt van Photo Album  door de Mio website bladeren voor speciale aanbiedingen.

  Kan ik de MioMore Desktop met mijn computer gebruiken?
  Zorg ervoor dat uw computer aan de volgende systeemeisen voldoet voordat u MioMore Desktop installeert:


  IBM compatibele PC,  Microsoft® Windows XP SP2 of Vista x32,  Internet Explorer 6 of hoger,  dvd-station,  USB-poort,  Internetverbinding voor activering.

  Opmerking: voor gebruikers van Windows 2000 en XP, Microsoft .NET 2.0 wordt op uw computer geïnstalleerd als deel van de
  MioMore Desktop installatie.

  Hoe installeer ik een kaart voor de eerste keer?
  De meest voorkomende taak die uitgevoerd wordt wanneer u MioMore Desktop gebruikt, is de installatie van
  een nieuwe kaart op het interne geheugen van uw Mio. Voer de volgende procedures uit:
  Stap Actie
  1

  Installeer MioMore Desktop op uw computer (zie “Hoe installeer ik MioMore Desktop op mijn computer?” op pagina
  98).

  2

  Controleer op software updates voor MioMore Desktop op uw Mio (zie “Hoe houd ik mijn MioMore Desktop
  up-to-date?” op pagina 100).

  3

  Installeer een of meer kaarten op uw Mio (zie “Hoe installeer ik kaarten op mijn Mio?” op pagina 103).

  97 • Page 98

  Hoe installeer ik MioMore Desktop op mijn computer?
  OPGELET: Voordat u begint, zorg ervoor dat uw computer voldoet aan de minimumsysteemeisen voor MioMore Desktop,
  met name:

  Zorg ervoor dat Internet Explorer 6 of hoger is geïnstalleerd op uw computer voordat u MioMore Desktop installeert,
  ook al is dit niet uw standaard browser.

  Gebruikers van Windows XP dienen ervoor te zorgen dat Windows XP Service Pack 2 of hoger is geïnstalleerd
  voordat u MioMore Desktop installeert.

  1.

  Sluit alle programma’s op uw computer.

  2.

  I Plaats de MioMore Desktop Applicatie-Installatie-dvd in het daartoe bestemde station op uw computer.
  Het MioMore Desktop installieprogramma gaat van start.
  Als uw computer niet automatisch de dvd opstart, start dan de installatie handmatig:
  Start Æ Uitvoeren.
  Typ D:\Install.exe waar “D” de letter is die is toeges wezen aan uw dvd-station, en klik dan op OK.

  3.

  Selecteer de taal van uw voorkeur voor de MioMore Desktop.

  4.

  Klik op Installeer MioMore Desktop.

  5.

  Volg de aanwijzingen op het scherm om MioMore Desktop te installeren:


  6.

  Bekijk de licentieovereenkomst voor MioMore Desktop opnieuw en accepteer deze wanneer ernaar
  gevraagd wordt.  Selecteer een bestemmingsmap voor MioMore Desktop wanneer hierom gevraagd wordt.  Wanneer de installatie compleet is, klikt u op Eindigen. MioMore Desktop gaat open.

  Wanneer u gevraagd wordt om uw Mio op uw computer aan te sluiten, voer dan de volgende stappen uit:


  Steek het brede einde van de USB-kabel rechtstreeks in een USB-poort op uw computer (geen USB) onderop uw Mio.
  hub); steek het kleine einde in de USB-ingang (

  Tip: Steek waar mogelijk de USB-kabel in een USB-poort achterop uw computer.


  7.
  98

  Schuif de Stroomschakelaar op de ON positie om uw Mio aan te zetten.
  Het volgende scherm wordt op uw Mio weergegeven.

  Indien u gevraagd wordt om de software van uw Mio bij te werken, volg dan de aanwijzingen op het
  scherm. • Page 99

  U bent nu klaar om MioMore Desktop te gebruiken om kaarten te installeren op uw Mio..

  MioMore Desktop opties
  Opmerking: Sommige MioMore Desktop toepassingen zijn niet op alle modellen beschikbaar.

  Start Æ All ProgramsÆ Mio Æ MioMore Desktop

  Onderdeel

  Beschrijving

  Menubalk

  Menu's die toegang geven tot de basisfunctionaliteit van de MioMore Desktop.

  Mio online

  Toont de website van Mio.

  Mio Connect

  Toepassing gebruikt om plaatselijke POI’s te zoeken en te installeren voor een route.
  Opmerking: Mio Connect is niet leverbaar bij alle modellen.

  Mijn Kaarten

  Toepassing gebruikt om kaarten te installeren en te beheren.

  Mijn abonnement

  Informatie over uw huidige abonnementen, inclusief flitspaalabonnement.

  Zoeken naar
  afbeeldingen

  Opmerking: Deze optie wordt gevoed door Flickr.

  Photo Album

  Zoeken en downloaden van NavPixTM van een website.

  Toepassing gebruikt om NavPixTM over te brengen van uw Mio naar uw computer. Deze
  toepassing stelt u in staat om:
  z

  albums te beheren

  z

  te kopieren te verwijderen

  z

  verwijderen

  z

  NavPixTM of albums te verschuiven tussen de NavPixTM bibliotheek op uw Mio en de
  NavPixTM bibliotheek op uw computer.

  Aangepaste POI's

  Toepassing waarmee u aangepaste POI's kunt importeren.

  Kilometer rapportage

  Gebruikt gegevensopslag op uw Mio waarmee u uitgaverapporten kunt genereren over het
  aantal kilometers/ geschatte benzineverbruik van uw reis.

  99 • Page 100

  Onderdeel

  Beschrijving

  Overbrengen spraak

  Toepassing waarmee u spraakbestanden op uw Mio kunt installeren of ervan verwijderen.

  Activering

  Toepassing gebruikt om een productcode te activeren wanneer u een abonnement aanschaft.

  Hoe houd ik mijn MioMore Desktop up-to-date?
  Wij adviseren u regelmatig MioMore Desktop te gebruiken om op de Mio server te controleren of er MioMore
  Desktop software updates zijn.

  Hoe update ik MioMore Desktop?
  Start Æ Alle Programma’s Æ Mio Æ MioMore Desktop Æ Extra Æ Opties Æ Algemeen
  Klik op Update beschikbaar.
  Wanneer u MioMore Desktop updatet, worden de laatste service-packs en foutreparaties gedownload van de
  Mio server en toegepast op uw Mio.
  Opmerking: Wanneer u een MioMore Desktop upgrade wilt uitvoeren, moet u eerst een nieuwe versie van MioMore Desktop
  kopen van een detailhandelaar en die daarna installeren op uw Mio.

  MioMore Desktop Voorkeuren
  Extra Æ Opties Æ Algemeen
  Voer een van de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  upgraden van een vorige versie
  van MioMore Desktop

  volgt u de aanwijzigen in de Installatiegids of Upgradegids die bij uw MioMore Desktop
  upgrade geleverd werd..

  de MioMore Desktop afmetingen
  in metrische eenheden wijzigen

  selecteert u het Gebruik Metrische eenheden-aanvinkvakje.

  de MioMore Desktop afmetingen
  in decimalen wijzigen

  selecteert u het Decimale graden-aanvinkvakje.

  Mio online
  Opmerking: zorg dat uw computer verbonden is met internet.

  Wanneer u op de knop Mio online aan de linkerzijde klikt, wordt de officiële website van het bedrijf in het
  geïntegreerde browservenster weergegeven. U kunt ook de e-shop van Mio bezoeken voor accessoires of extra
  kaarten.

  100 • Page 101

  Mio Connect
  Opmerking: Mio Connect is niet leverbaar bij alle modellen.

  Mio Connect is een MioMore Desktop toepassing waarmee u plaatselijke POI-informatie kunt zoeken en van uw
  computer op uw Mio kunt installeren.
  Start Æ Alle Programma’s Æ Mio Æ MioMore Desktop Æ Mio Connect

  Onderdeel

  Beschrijving

  Zoeklocatie

  Geeft zoekvelden weer.

  Globe

  Geeft de geselecteerde plaats op de kaart weer.

  Opgeslagen Mio
  Connect-locaties

  Geeft een lijst van POI's weer die op uw Mio geïnstalleerd zijn.

  Hoe zoek ik een Nuttig Adres (POI) met gebruik van Mio Connect?
  1.

  Selecteer de laatst bekende locatie op uw Mio of een aangepaste locatie en klik op Doorgaan.

  2.

  Voor een aangepaste locatie voert u stappen 3 tot 6 uit om de locatie van uw voorkeur in te stellen.

  3.

  Selecteer een land uit het Landen vervolgkeuzelijst-vakje.

  4.

  Selecteer een Regio/Staat uit het Regio/Staat-vervolgkeuzelijstvakje, indien hierom gevraagd wordt

  5.

  Geef in het Plaatsnaamvakje de eerste paar letters in van een stad en selecteer uw voorkeur

  6.

  Klik op Doorgaan.
  De Beschikbare Services-pagina wordt weergegeven.

  7.

  Selecteer de zoekservice van uw voorkeur.
  De geselecteerde services-pagina wordt weergegeven.
  Opmerking: Afhankelijk van het land waarbinnen u navigeert, kunnen de beschikbare zoekservices variëren.
  Opmerking: Voor sommige landen moet u de gebruiksvoorwaarden accepteren.

  101 • Page 102

  8.

  Voer uw zoektrefwoord in en klik op Zoeken.
  Een lijst met zoekresultaten wordt weergegeven.

  Hoe installeer ik POI's van mijn computer naar mijn Mio?
  1.

  Voer stap 1 tot 8 uit van “Hoe zoek ik een Nuttig Adres (POI) met gebruik van Mio Connect” op pagina 101.

  2.

  Klik op

  naast de POI die u in uw Mio wilt importeren.

  Opmerking: U kunt maximaal 200 POI's op uw Mio installeren via Mio Connect .

  Hoe verwijder ik een POI van mijn Mio?
  1.

  Schakel onder Opgeslagen Mio Connect-locaties het selectievakje in van de POI die u wilt verwijderen.

  2.

  Klik op Geselecteerde verwijderen
  De POI wordt verwijderd van uw Mio.

  3.

  Herhaal stap 1 en 2 om meer POI's van uw Mio te verwijderen.

  Opmerking: Om alle op uw Mio geïnstalleerde POI's te verwijderen, selecteer het Selecteer Allesaanvinkvakje en klik op
  Geselecteerde verwijderen.

  102 • Page 103

  Mijn Kaarten
  Met de Mijn Kaarten-toepassing kunt u nieuwe kaarten installeren, kaarten van uw Mio verwijderen en nieuwe
  kaarten aanschaffen.
  Opmerking: U kunt nieuwe kaarten direct in de e-shop van Mio aanschaffen. Klik hiervoor op Mio Online of klik op Een kaart
  kopen via de koppeling onderaan naar de online winkel van Mio. Zorg dat uw computer verbonden is met internet.

  Start Æ Alle Programma’s Æ Mio Æ MioMore Desktop Æ Mijn Kaarten

  Onderdeel

  Beschrijving

  Inzoomen

  Klik hierop om in te zoomen

  Continent

  Een vervolgkeuzelijst met continenten waarvan kaarten beschikbaar zijn voor uw Mio.

  Kaartbron

  Een lijst met kaarten op de dvd of voor aankoop beschikbaar via de website van de Mio store.

  Mijn Mio

  Een lijst met kaarten geïnstalleerd op uw Mio.

  Uitzoomen

  Klik hierop om uit te zoomen.

  Globe

  Een kaart van de wereld of een geselecteerd continent die de kaarten aangeeft:
  z

  op de huidige dvd,

  z

  die geïnstalleerd zijn op uw Mio of

  z

  beschikbaar zijn via Mio.

  Hoe installeer ik kaarten op mijn Mio?
  Uw Mio wordt geleverd met een of meer vooraf geactiveerde kaarten.
  U kunt kaarten installeren vanaf de bijgeleverde dvd's naar het interne geheugen van uw Mio. U zult echter
  mogelijk een kaartproductsleutel moeten aanschaffen om de kaarten te activeren.

  103 • Page 104

  Welke kaart moet ik installeren?
  Wanneer u er niet zeker van bent op welke kaart de stad of het dorp staat die u wil installeren kunt u het
  venster Zoek Stad gebruiken om de juiste kaart te vinden. Voor meer informatie, zie “Hoe kom ik aan de weet
  welke kaart een bepaalde stad of dorp bevat?” op pagina 106.

  Hoe installeer ik kaarten van de dvd?
  1.

  Open MioMore Desktop, als deze niet al open is:
  Start Æ Alle Programma’s Æ Mio Æ MioMore Desktop

  2.

  Klik op Mijn Kaarten.
  De Mijn Kaarten-toepassing wordt weergegeven.

  3.

  Schuif een Kaart-dvd in het dvd-station van uw computer.


  De kaarten die al zijn geïnstalleerd op uw Mio zijn groen.  De kaarten die geopend zijn en gereed om geïnstalleerd te worden op uw Mio zijn geel.  De kaarten die activering behoeven voordat deze worden geïnstalleerd op uw Mio zijn rood.  De kaarten die voor aankoop beschikbaar zijn via Mio zijn blauw.

  Opmerking: Als uw computer Windows Explorer opent wanneer de dvd er nog in aanwezig is, sluit dan het Windows
  Explorer venster.

  4.

  Voer de volgende stappen uit:

  Is de kleur van de te installeren kaart ...

  Dan ...

  geel

  gaat u naar stap 7.

  rood

  moet de kaart geactiveerd worden via het Internet voordat hij kan worden
  geïnstalleerd; ga door naar stap 5.

  5.

  Als u verbinding maakt met het internet via een inbelverbinding, maak dan nu verbinding met het internet.

  6.

  Volg de instructies om de Kaart Productcode te activeren en:

  104  voer de Kaart Productcode in wanneer hierom gevraagd wordt.  Uw computer zal verbinding maken met het internet en uw Kaart Productcode activeren. • Page 105  7.

  Wanneer de activering klaar is, zal de kleur van de kaart veranderen naar amber; ga door naar stap 7.

  Klik op de kaart die u wilt installeren op uw Mio.
  De kaart zal van kleur veranderen naar geel ten teken dat deze is geselecteerd.


  Om een kaart niet langer te selecteren, klikt u nogmaals op de kaart.

  Opmerking: Het kan zijn dat u meerdere kaarten moet installeren om het gewenste geografische gebied geheel te
  beslaan.

  8.

  Voer de volgende stappen uit:

  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  een geel kaart selecteren

  gaat u naar stap 7.

  een rode kaart selecteren

  moet de kaart geactiveerd worden via het Internet voordat deze kan worden geïnstalleerd;
  ga terug naar stap 5.

  de geselecteerde kaarten op uw
  Mio installeren

  gaat u door naar stap 9.

  9.

  Selecteer de bestemmingsmedia voor de geselecteerde kaarten en klik dan op Nu overbrengen.
  De geselecteerde kaarten worden geïnstalleerd en veranderen van kleur in groen.

  10. Om uw Mio te gebruiken, verwijdert u de USB-kabel.
  WAARSCHUWING: Sluit de USB-kabel niet af van het Mio USB-contact totdat de Globe vernieuwd is, en de geïnstalleerde
  kaart of kaarten van kleur zijn veranderd in groen.

  Hoe verwijder ik kaarten van mijn Mio?
  1.

  Klik op Mijn Kaarten.
  De Mijn Kaarten-toepassing wordt weergegeven.

  2.

  In het Mijn Mio paneel, selecteert u het aanvinkvakje naast de kaart die u wilt verwijderen.

  3.

  Klik Verwijderen kaarten om de geselecteerde kaarten te verwijderen.

  4.

  Bevestig dat u de geselecteerde kaart wilt verwijderen wanneer daarom gevraagd wordt.
  De kaart is verwijderd van uw Mio.
  105 • Page 106

  Hoe kom ik aan de weet welke kaart een bepaalde stad of dorp bevat?
  Gebruik het Zoek Stad-venster om de kaart te vinden die een bepaalde stad of dorp bevat.
  1.

  Klik op Mijn Kaarten.
  De Mijn Kaarten-toepassing wordt weergegeven.

  2.

  Selecteer in het Mijn Kaarten paneel Zoek Stad.
  Het Zoek Stad-venster zal opengaan.

  3.

  Voer de naam van de stad of het dorp in in het Stadsnaam-veld.
  De lijst van beschikbare steden zal minder lang worden om aan uw zoekcriteria te voldoen.

  4.

  Selecteer de naam van de kleine of grote stad en klik dan op Toon op Kaart.
  De Globe draait om te centreren op de geselecteerde stad.

  Hoe kan ik mijn kaarten downloaden naar mijn computer?
  1.

  Zorg dat uw computer verbonden is met internet.

  2.

  Klik op Extra Æ Opties Æ Mijn Kaarten en klik op Change (Wijzigen) om een map toe te voegen aan uw
  computer voor de kaartgegevens.

  3.

  Klik op Mijn kaarten.
  De toepassing Mijn kaarten wordt weergegeven.

  4.

  Klik in het panel Kaartbron op Import Map Data (Kaartgegevens importeren).
  Het venster Kaartselectie wordt geopend.

  5.

  Selecteer de kaart die u wilt downloaden en klik op OK. De kaart wordt gedownload naar de map die u
  hebt toegewezen.

  Opmerking: Om de berichten met aanbiedingen voor gratis kaarten uit te schakelen, klikt u op Extra Æ Opties Æ Mijn Kaarten
  en schakelt u het selectievakje Suppress Free Map Offer messages (Berichten met aanbiedingen voor gratis kaarten
  onderdrukken) in.

  106 • Page 107

  Wat is een Hoofdwegennetwerk?
  Opmerking: Navigatie tussen bepaalde landen is niet op alle modellen mogelijk.

  Doorlopende continentale navigatie

  Met de kaarten van het Hoofdwegennetwerk kunt u naadloos navigeren tussen geïnstalleerde kaarten zonder
  kaarten van alle regio’s op uw route te installeren. Elke kaart van het Hoofdwegennetwerk dekt een groot
  gebied, zoals West Europa of Canada en de continentale Verenigde Staten en bevat hoofdwegen die grote
  steden met kleine steden verbinden. U kunt een POI op de kaart van het Hoofdwegennetwerk selecteren als uw
  vertrek- of bestemmingspunt.
  Alle kaarten van het Hoofdwegennetwerk:


  bevatten wegen en veerbootverbindingen van groot nationaal en internationaal belang.  verbruiken minder geheugen dan nodig zou zijn, om alle equivalente gedetailleerde kaarten te installeren.  bevatten geen kleinere wegen en hebben een beperkt niveau van geografisch detail.

  Hoe installeer ik (opnieuw) een Hoofdwegennetwerk-kaart?

  Hoofdwegennetwerk-kaarten kunnen worden geïnstalleerd of opnieuw geinstalleerd worden op de harde schijf
  van uw Mio met MioMore Desktop. Voor meer informatie, zie "Hoe installeer ik kaarten van de dvd?" op
  pagina 104.

  107 • Page 108

  Mijn Abonnementen
  Opmerking: Flitspaalinformatie is alleen beschikbaar voor de voor bepaalde landen.

  Uw Mio bevat vooraf geladen flitspaalinformatie. Om u te abonneren op huidige Mio flitspaalinformatie,
  gebruik de bijgevoegde dvd om MioMore Desktop software op uw computer te installeren.
  Voor de nieuwste flitspaaldekking, om u te abonneren op flitspaalinformatie en om onze laatste speciale
  aanbiedingen te bekijken, bezoek www.mio.com.
  Elk land heeft een gekleurde cirkel die de status van uw abonnement aangeeft.

  Waarschuwingen
  Flitspaalinformatie kan worden ingesteld om een geluidssignaal of visuele waarschuwing in te schakelen
  wanneer ze zich op uw route bevinden (zie "POI Waarschuwingen" op pagina 82).

  Hoe installeer ik informatie voor Veiligheidscamera's?
  Voltooi de volgende stappen om flitspaalinformatie op uw Mio te installeren.
  1.

  Schaf een abonnement aan

  2.

  Activeer uw Abonnement.

  Hoe weet ik welke flitspaalinformatie beschikbaar is?
  Start Æ Alle Programma’s Æ Mio Æ MioMore Desktop Æ Mijn Abonnementen
  1.

  Selecteer in de sectie Beschikbaar abonnement het land waarvoor u het abonnement wilt aanschaffen.

  2.

  Klik met de rechter muisknop en selecteer Activeer mijn abonnement.
  Het Activeervenster wordt weergegeven.
  Opmerking: Abonnementen zijn alleen beschikbaar voor die landen waarvoor u kaarten heeft aangeschaft.

  3.

  Geef een productcode in en volg de aanwijzingen op om uw abonnement te activeren.

  Een abonnement aanschaffen
  1.

  Om een abonnement aan te schaffen voor flitspaalinformatie, moet u in het Abonnementenmenu het
  land waarvoor u de flitspaalinformatie wilt aanschaffen selecteren en dan Koop een activeringscode in de
  Miowinkel.
  De website van de Mio winkel opent.

  2.

  volg de aanwijzingen om uw abonnement aan te schaffen.

  Er wordt u een product key gestuurd via e-mail zodra u zich heeft ingeschreven. U heeft deze product key nodig
  om uw abonnement te activeren.

  108 • Page 109

  Uw abonnement activeren
  Start Æ Alle Programma’s Æ Mio Æ MioMore Desktop
  1.

  Selecteer in productcode Beschikbare abonnementen het land waarvoor u de flitspaalinformatie wilt
  activeren.

  2.

  Klik met de rechter muisknop en selecteer Activeer mijn abonnement.
  Het Activeervenster wordt weergegeven..

  3.

  Voer de product key van het abonnement in in het Productcode-veld.

  4.

  Klik Doorgaan.
  volg de aanwijzingen om uw abonnement te updaten.

  Uw software wordt automatisch geüpdatet.

  Hoe kan ik flitspaalinformatie op mijn Mio updaten?
  Start Æ Alle Programma’s Æ Mio Æ MioMore Desktop Æ Mijn Abonnementen
  Mijn Mio sectie geeft een lijst van abonnementen weer die al op uw apparaat zijn geïnstalleerd.
  Icoon
  red

  Beschrijving
  Verlopen abonnementen.
  klik met de rechter muisknop om een nieuw abonnement te kopen.

  Yellow

  Beschikbare abonnementen.
  klik met de rechter muisknop om een nieuw abonnement te kopen.

  groen

  Actieve abonnementen.
  Opmerking: Er zijn geen updates beschikbaar voor deze abonnementen.

  109 • Page 110

  Zoeken naar afbeeldingen
  Zoeken naar afbeeldingen is een MioMore Desktop toepassing die wordt gevoed door Flickr™ waarmee u foto's
  kunt downloaden en deze kunt importeren naar Photo Album. U kunt dan de foto naar de Flickr website
  opladen, afbeeldingen overbrengen naar uw Mio, afbeeldingen exporteren naar Google Earth of zoeken naar
  andere NavPixTM in de buurt van de lengtegraad en breedtegraad van uw NavPixTM.
  Start Æ Alle Programma’s Æ Mio Æ MioMore Desktop Æ Zoeken naar afbeeldingen

  Hoe download ik NavPixTM van internet?
  1.

  In het Beschrijvingveld moet u een zoekbeschrijving ingeven voor de afbeelding waar u naar zoekt.

  2.

  Selecteer een van de Sorteren op-opties.

  3.

  Klik Zoek.
  Miniatuurweergaven van de NavPixTM worden weergegeven in het NavPixTM weergavegebied.

  Opmerking: U kunt uw zoektocht verkleinen door het Geavanceerd zoeken-aanvinkvakje te selecteren en dan een stad uit de
  vervolgkeuzelijst te selecteren of door de gegevens van de lengtegraad en de breedtegraad in te geven

  Hoe importeer ik NavPixTM naar Photo Album?
  1.

  Vanuit het NavPixTM weergavegebied selecteert u een afbeelding of groep afbeeldingen die u naar uw
  Photo.
  Album wilt opladen.

  2.

  Klik rechts en selecteer Importeer naar Photo Album.
  Een nieuw album wordt aangemaakt in de Desktop album-sectie van Photo Album.

  Voor meer informatie, zie "Photo Album" op pagina 111.

  110 • Page 111

  Photo Album
  Photo Album is een MioMore Desktop toepassing waarmee je afbeeldingen of albums kunt kopiëren,
  verwijderen of kunt verplaatsen tussen de NavPixTM bibliotheek op uw Mio en de NavPixTM bibliotheek op uw
  computer.
  Start Æ Alle Programma’s Æ Mio Æ MioMore Desktop Æ Photo Album

  Onderdeel

  Beschrijving

  NavPixTM menu

  Geeft toegang tot Fotoalbum functionaliteit.

  Desktop albums

  Toont een lijst met alle opgeslagen albums in de NavPixTM-bibliotheek op uw computer.
  Klik op een album om de inhoud ervan weer te geven in het Album weergavegebied.
  Klik op de Alle afbeeldingen bekijken-knop om alle foto's weer te geven die zijn
  opgeslagen in de NavPixTM-bibliotheek op uw computer.

  Mijn Mio albums

  Geeft een lijst met albums weer die zijn opgeslagen op het interne geheugen van de Mio.
  Klik op een album om de inhoud ervan weer te geven in het Album weergavegebied.

  Album weergavegebied

  Toont miniatuurweergaven van afbeeldingen in het geselecteerde album.

  Geselecteerde
  afbeelding

  Wanneer er een miniatuurweergave geselecteerd is, wordt deze weergegeven met een
  blauwe rand.

  Zoeken

  Voer tekst in om een NavPixTM op naam te zoeken.

  Werkbalk

  Als er een afbeelding is geselecteerd, worden de iconen die gebruikt kunnen worden actief.

  Werkbalk

  111 • Page 112

  De volgende opties zijn beschikbaar op de werkbalk.
  Knop

  Beschrijving

  Creëer nieuw album

  Klik om een nieuw album te creëren in de NavPixTM bibliotheek die u bekijkt.

  Naar links draaien

  Roteert de foto 90° linksom.

  Naar rechts draaien

  Roteert de foto 90° rechtsom.

  Verplaats naar uw Mio
  of Naar uw computer
  overbrengen

  wanneer u foto's bekijkt in de NavPixTM bibliotheek op uw computer, zal dit
  weergegeven worden als Verplaats naar uw Mio. Klik om de geselecteerde foto te
  verplaatsen naar uw Mio.
  wanneer u foto's bekijkt in de Mio bibliotheek zal dit weergegeven worden als Verplaats
  naar uw computer. Klik om de geselecteerde foto(‘s) te verplaatsen naar de NavPixTM
  bibliotheek op uw computer.

  Foto’s importeren

  Importeert foto's van uw computer naar de NavPixTM bibliotheek op uw computer.

  Details bekijken

  Klik om de geselecteerde foto te bekijken en fotodetails te bewerken, inclusief: fotonaam,
  breedtegraad, lengtegraad, beschrijving.

  Exporteren naar schijf

  Klik om foto's op te slaan op een schijf op uw computer of in een netwerk.

  Verwijderen

  Klik om de geselecteerde foto(‘s) te verwijderen.

  Hoe kan ik NavPixTM of albums van mijn Mio naar Photo Album kopiëren?
  Uw Mio wordt geleverd met enkele vooraf geïnstalleerde NavPixTM die u op uw computer kunt opslaan,
  afdrukken, via e-mail verzenden naar vrienden of delen met andere NavPixTM-gebruikers in de hele wereld.
  1.

  Selecteer in het gebied Mijn Mio het album dat de vereiste NavPixTM bevat. De miniaturen van de
  NavPixTM in het geselecteerde album, wordt weergegeven in het weergavegebied Album.

  2.

  Klik en sleep de vereiste NavPixTM naar een album in het gedeelte Bureaublad of klik op het pictogram
  Overbrengen naar uw computer in de werkbalk.

  Opmerking: als er geen album is geselecteerd in het gebied Bureaublad, wordt u gevraagd om een album te selecteren of een
  nieuw album te maken.

  3.

  Herhaal stappen 1 en 2 om NavPixTM te kopiëren van een ander album.

  Hoe breng ik afbeeldingen over van Photo Album naar mijn Mio?
  U kunt afbeeldingen van uw computer naar uw Mio overbrengen. U kunt alle JPEG (.jpg) in Photo Album
  importeren, GPS-informatie toevoegen of bewerken en dan de afbeelding naar uw Mio kopiëren.
  1.

  Selecteer in de Werkbalk sectie Importeer NavPix..
  Het Open dialoogvenster opent.

  2.

  Selecteer een NavPix uit een album op uw computer en klik op Open.
  Miniatuurweergaven van de NavPixTM worden weergegeven in het Album weergavegebied.

  3.

  Klik en sleep de vereiste NavPixTM naar een album in het gedeelte Mijn Mio of klik op het pictogram
  Overbrengen naar uw Mio in de werkbalk.

  Opmerking: Als u een NavPixTM met GPS-coördinaten heeft overgebracht, kunt u navigeren naar waar deze foto werd
  gemaakt.

  112 • Page 113

  Hoe kan ik afbeeldingen of albums op mijn computer bekijken en bewerken?
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  een afbeelding linksom draaien

  selecteert u de afbeelding uit het Album weergavegebied.
  klik Draai links op de werkbalk.

  een afbeelding rechtsom draaien

  selecteert u de afbeelding uit het Album weergavegebied.
  klik Draai rechts op de werkbalk.

  de details van de afbeeldingen
  bekijken

  GPS-informatie bewerken

  selecteert u de afbeelding uit het Album weergavegebied.
  klik met de rechter muisknop en selecteer Details bekijken of klik Details bekijken op
  de werkbalk.
  selecteert u de afbeelding uit het Album weergavegebied.
  dubbelklik op de afbeelding of klik op Details bekijken op de werkbalk.
  De volgende informatie wordt weergegeven:
  z

  Naam

  z

  Breedtegraad en Lengtegraad

  z

  Beschrijving

  Bewerk de details die u wilt wijzigen. Klik OK om de wijzigingen op te slaan.
  Opmerking: u kunt deze functie ook gebruiken om een NavPix te maken vanaf een
  normale JPEG-afbeelding, als u over de vereiste breedtegraad en lengtegraad beschikt.
  een afbeelding verwijderen

  selecteert u de afbeelding uit het Album weergavegebied.
  klik met de rechter muisknop en selecteer Verwijder of klik Verwijder op de werkbalk.

  Wat kan ik nog meer doen met afbeeldingen en albums op mijn computer?

  Vanaf de NavPix bibliotheek op uw computer kunt u:


  een afbeelding aan een ander album toevoegen  afbeeldingen van een album verwijderen  details van een geselecteerde afbeelding bekijken en bewerken  afbeeldingen opladen naar Flickr™  exporteren naar schijf  exporteren van afbeeldingen naar Google Earth™  zoeken naar afbeeldingen  alle afbeeldingen bekijken in de bibliotheek

  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  een afbeelding aan een ander
  album toevoegen

  selecteert u in de Desktop albums sectie het album met de NavPix die u aan uw album
  wilt toevoegen
  selecteert u de NavPix en sleept die naar het andere album.
  Opmerking: De geselecteerde NavPix word toegevoegd aan het nieuwe album, maar is
  niet verplaatst. Een opname van de NavPix in de bibliotheek kan worden toegevoegd aan
  meerdere albums.

  afbeeldingen van een album
  verwijderen

  selecteert u in de Desktop albums sectie het album met de NavPix die u van uw album
  wilt verwijderen
  selecteert u de NavPix, klikt met de rechter muisknop en selecteert Verwijderen van
  album.

  113 • Page 114

  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...
  Opmerking: Klik op het Verwijderen icoon op de werkbalk als u de NavPix van alle albums
  wilt verwijderen.

  afbeeldingsdetails bekijken en
  bewerken

  selecteert u de afbeelding en klikt u op de Details bekijken icoon op de werkbalk.

  een afbeelding opladen naar de
  Flickr website

  selecteert u in de Desktop albums sectie het album met de NavPix die u wilt uploaden.

  de velden bewerken als gewenst.

  selecteert u de NavPix, klikt met de rechter muisknop en selecteert Opladen naar Flickr.
  Opmerking: U heeft een Flickr account nodig om NavPix op te laden. Om een Flickr
  account aan te maken kunt u kijken op www.flickr.com

  een afbeelding opslaan op uw
  computer

  selecteert u de afbeelding uit het Album weergavegebied.
  klik met de rechter muisknop en selecteer Exporteer naar schijf of klik Exporteer naar op
  de werkbalk.

  een afbeelding exporteren naar
  Google Earth (alleen NavPix
  met GPS- coördinaten kunnen
  worden geëxporteerd naar
  Google Earth)

  selecteert u in de Desktop albums sectie het album met de afbeelding die u wilt
  exporteren naar Google Earth.

  zoeken naar andere NavPix

  Kunt u naar andere NavPix zoeken bij de lengtegraad en de breedtegraad van uw NavPix.

  alle afbeeldingen bekijken in de
  bibliotheek

  Klik op de Alle afbeeldingen bekijken-knop onderaan de Desktop Album-sectie.

  selecteert u de NavPix, klikt met de rechter muisknop en selecteert dan Exporteer naar
  Google Earth.
  Opmerking: U moet Google Earth op uw computer installeren om het bestand dat u heeft
  aangemaakt te kunnen zien. U kunt de Google Earth toepassing downloaden van
  earth.google.com

  Photo Album voorkeuren
  Extra Æ Opties Æ Photo Album
  Voer een van de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  uw NavPix locatie op uw computer wijzigen

  klikt u op wijzigen. Het Opslaan als dialoogvenster gaat open.
  selecteer een locatie voor uw NavPix bibliotheek.
  klik op Opslaan. Het waarschuwingsbericht wordt weergegeven en u
  wordt gevraagd om uw handeling te bevestigen.
  Uw NavPix bibliotheek wordt naar de nieuwe locatie verplaatst.

  een waarschuwingsbericht ontvangen voordat een
  afbeelding van uw toestel wordt verwijderd

  selecteert u het Waarschuw me wanneer er permanent een
  afbeelding van mijn toestel wordt verwijderd -aanvinkvakje.

  een waarschuwingsbericht ontvangen voordat een
  afbeelding van uw NavPix bibliotheek

  selecteert u het Waarschuw me wanneer er permanent een
  afbeelding van mijn bibliotheek wordt verwijderd -aanvinkvakje.

  Maak een nieuwe map aan iedere keer dat u nieuwe
  foto’s importeert

  Vink het vakje Foto’s importeren naar een nieuw album aan.

  NavPix bekijken onderweg

  selecteer Toon NavPix op aanvinkvakje van de kaart.

  114 • Page 115

  Aangepaste POI’s
  Opmerking: Aangepaste POI's is niet beschikbaar op alle modellen.

  Met de aangepaste POI-toepassing kunt u uw eigen POI-bestanden aanmaken of importeren. Deze worden
  aangepaste POI's genoemd. Aangepaste POI's kunnen, anders dan vooraf geïnstalleerde POI's, verwijderd
  worden van uw Mio en kunnen zowel geluidssignalen als visuele waarschuwingen hebben.

  Hoe installeer ik Aangepaste POI's?
  Start Æ Alle Programma’s Æ Mio Æ MioMore Desktop Æ Aangepaste POI’s

  Opmerking: Er kunnen verschillende POI-bestanden gratis of tegen betaling worden gedownload van websites van derden. Zorg
  ervoor dat de gedownloade bestanden een .csv (Comma Separated Values)-formaat hebben.
  OPGELET: Mio is niet aansprakelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van de informatie of de juistheid of de
  beschikbaarheid van deze websites. Het gebruik van informatie aangaande locaties van veiligheidscamera's kan
  onderworpen zijn aan lokale wetten in het land van gebruik U bent verantwoordelijk voor het controleren of u de
  informatie in uw land of in het land waar de informatie zal worden gebruikt, het gebruik ervan is toegestaan.

  1.

  Klik in de sectie Nieuwe POI's toevoegen op Bladeren om een bronbestand te selecteren.
  Het Open dialoogvenster opent.

  2.

  Selecteer het bestand van uw lokale of netwerkstation en klik Open.

  3.

  In de afdeling POI-Categorie:

  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  een bestaande aangepaste
  POI-categorie gebruiken

  moet u de Bestaande categorie-optie selecteren en dan een soort uit het
  vervolgkeuzevenster.

  een nieuwe aangepaste POI-categorie
  aan maken

  selecteert u de Nieuwe categorie-optie en typt u een naam voor de POI-categorie.

  115 • Page 116

  4.

  Voer de volgende stappen uit:

  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  een icoon selecteren om weer te geven op de
  navigatieschermen van de POI's van deze
  categorie

  Klikt u Bladeren om het icoonbestand te selecteren uit uw plaatselijke of
  netwerkstation. Nadat u het icoonbestand gevonden heeft, selecteert u
  het en klikt u op Open.
  Het icoonbestand moet een bitmap (.bmp) grafisch bestand zijn met een
  minimaal formaat van 6x6 pixels en een maximum van 32x32 pixels.
  Opmerking: Wanneer u geen aangepast icoon kiest, zal er een
  standaardicoon worden weergegeven.

  een visuele waarschuwing inschakelen wanneer
  u een POI van deze categorie nadert

  selecteert u het selectievakje Visuele Waarschuwing.

  een waarschuwend geluid inschakelen wanneer
  u een POI van deze categorie nadert

  selecteert u het selectievakje Audio-alarm.

  de afstand selecteren van een POI van deze
  categorie waarop de visuele waarschuwing
  getoond moet worden of de
  geluidswaarschuwing moet klinken

  selecteert u de afstand in het veld Afstand.
  Opmerking: Om de gebruikte eenheden te wijzigen om de afstand voor
  deze POI-categorie te meten klikt u in het menu Extra op Opties en in de
  Algemene Optie vinkt u het aanvinkvakje Metrische eenheden gebruiken
  aan.

  een aangepast alarmbestand selecteren om af
  selecteert u een geluidsbestand uit de lijst, of
  te spelen wanneer een POI van deze categorie in Klikt u Bladeren om een geluidsbestand (WAV-formaat) te selecteren uit
  de buurt is
  uw lokale of netwerkstation. Nadat u het icoonbestand gevonden heeft,
  selecteert u het en klikt op Open.
  Opmerking: Wanneer u geen aangepast geluidsbestand selecteert, zal er
  een standaard alarm worden afgespeeld.

  5.

  Klik op de knop Voeg toe aan apparaat om de POI aan uw Mio toe te voegen.

  Opmerking: leder bestand komt overeen met een POI-categorie, bijvoorbeeld Hotels.csv wordt in uw Mio opgeslagen als de
  Hotels- categorie.

  Hoe verwijder ik een Aangepast POI-bestand van mijn Mio?
  1.

  In de sectie Geïnstalleerde POI's klikt u op Verwijderen naast de bestandsnaam.
  Het bestand wordt van de lijst verwijderd, maar is nog niet echt verwijderd.

  2.

  Accepteer de waarschuwing.
  Het geselecteerde bestand is verwijderd.

  116 • Page 117

  Kilometer rapportage
  Opmerking: Kilometerrapportage is niet beschikbaar op alle modellen.

  Kilometer rapportage is een MioMore Desktop optie waarmee u uitgaverapporten kunt aanmaken (.csv
  formaat) gebaseerd op het aantal kilometers en geschatte benzineverbruik geregistreerd door uw Mio.
  Start Æ Alle Programma’s Æ Mio Æ MioMore Desktop Æ Kilometer rapportage

  Onderdeel

  Beschrijving

  Tijdsduur

  specificeert de tijd waarvoor het kilometer rapport wordt aangemaakt.
  selecteer Toon Alles om alle geregistreerde kilometers toe te voegen.

  Rapportagepaneel

  toont uw reislogboeken.

  Benzine

  Selecteer dit om de hoeveelheid verbruikte brandstof (geschat) voor het geregistreerde
  kilometertal toe te voegen.
  Indien geselecteerd, moet het aantal miles per gallon (mpg) worden gespecificeerd of het
  aantal km per liter.

  Rapportage
  gegevens- knoppen

  klik om rapportagegegevens van uw Mio in te geven of om een rapport te exporteren (.csv).

  Om reisregistratievoorkeuren in te stellen op uw Mio, zie "Gegevensregistratie 4/4" op pagina 75.

  Hoe geeft ik mijn reisgegevens in?
  1.

  Selecteer Toon alles in de Tijdsduursectie.

  2.

  Selecteer het Bereken Brandstof aanvinkvakje en geef dan de brandstofprijs in.

  3.

  Klik op Opladen van Toestel in de Rapportage gegevens sectie.
  De Overbrenging Log voortgangsbalk wordt weergegeven.

  Al uw reisregistraties kunnen nu worden bekeken in de Rapportagepaneel sectie.

  117 • Page 118

  Hoe exporteer ik een kilometerrapportage?
  1.

  Selecteer een reisregistratie uit de rapportagepaneelsectie.

  2.

  Klik op Exporteer rapport in de Rapportagegevens sectie.
  Het Open dialoogvenster wordt geopend.

  3.

  Selecteer het bestand van uw plaatselijke of netwerkstation, geef een naam in voor uw
  kilometerrapportage en klik dan op Opslaan.

  Opmerking: Het kilometerrapportage wordt opgeslagen in .csv formaat.

  U kunt uw kilometerrapportage zien door op het bestand te klikken.

  Hoe verwijder ik reisregistraties van mijn Mio?
  1.

  Selecteer een reisregistratie uit de rapportagepaneelsectie.

  2.

  Klik op verwijderen van toestel op de Rapportage gegevens-knop sectie.

  3.

  Klik op Ja om alle reisregistraties te verwijderen.

  Kilometer rapportage voorkeuren
  Extra Æ Opties Æ Kilometer rapportage
  Voer een van de volgende stappen uit:
  Als u het volgende wilt ...

  Dan ...

  een waarschuwing ontvangen wanneer
  kilometer rapportages van uw toestel
  worden verwijderd

  selecteert u het Waarschuw mij wanneer alle logbestanden van mijn Mio
  worden verwijderd aanvinkvakje.

  brandstofverbruik voorkeur berekenen op
  Afstand per volume

  selecteert u de Afstand per volume-optie.

  brandstofverbruik voorkeur berekenen op
  Volume per afstand

  selecteert u de Volume per afstand-optie.

  118 • Page 119

  Overbrengen spraak
  De toepassing Overbrenging Spraak is onderdeel van MioMore Desktop en hiermee kunt u spraakbestanden
  installeren of verwijderen.
  Spraakbestanden nemen ruimte in op het interne geheugen van uw Mio. Als u een spraakbestand niet gebruikt
  kunt u dit verwijderen om ruimte vrij te maken. U kunt dit later opnieuw installeren op uw Mio indien nodig.
  Start Æ Alle Programma’s Æ Mio Æ MioMore Desktop Æ Overbrengen spraak

  Hoe installeer ik een spraakbestand?
  Selecteer in de sectie Beschikbare spraakbestanden het spraakbestand dat u wilt installeren en klik dan
  Geselecteerde stemmen installeren.

  Hoe verwijder ik een spraakbestand?
  Selecteer in de sectie Beschikbare spraakbestanden het spraakbestand dat u wilt verwijderen en klik dan
  Geselecteerde stemmen verwijderen.

  119 • Page 120

  Hoe maak ik een back-up van mijn Mio?

  U kunt back-ups van de volgende informatie opslaan en ze later weer terugzetten op uw Mio:


  Favorieten en Thuis  Voorkeuren, inclusief voorkeuren voor POI's en NavPix  Multistop reizen  Recente locaties

  Hoe maak ik een back-up van mijn Mio?
  1.

  Extra Æ Back-up maken en herstellen.
  Het Back-up maken & Herstellen-venster wordt geopend.

  2.

  Klik op Nieuwe Back-up.
  Het Nieuwe Back-up-venster gaat open.

  3.

  Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en geef dan een beschrijving in voor de back-up
  in het Beschrijving-veld.

  4.

  Klik op OK.
  Het venster Nieuwe Back-up gaat dicht en uw back-up wordt opgeslagen op uw computer. De back-up
  wordt in een lijst gezet in het Back-up-venster.

  De back-up zal opnieuw worden geïnstalleerd op uw Mio.?
  1.

  Extra Æ Back-up maken en herstellen.
  Het Back-up maken & Herstellen-venster wordt geopend.

  2.

  Selecteer de back-up uit de lijst en klik daarna op Herstellen, klik dan op OK.
  De back-up zal opnieuw worden geïnstalleerd op uw Mio.

  Hoe verwijder ik een back-up?
  1.

  Extra Æ Back-up maken en herstellen.
  Het Back-up maken & Herstellen-venster wordt geopend.

  2.

  Selecteer uit de lijst de back-up die u wilt verwijderen.

  3.

  Klik Verwijderen en dan OK.
  De back-up is verwijderd.

  120 • Page 121

  Verwijzing
  Probleemoplossing
  Opmerking: Neem contact op met een geautoriseerd service centrum voor ondersteuning bij problemen die u niet kunt
  oplossen.

  Problemen

  Oplossing

  De stroom schakelt niet in bij gebruik op
  de accu.

  Het resterende accuvermogen kan te laag zijn voor de werking van uw
  zakcomputer. De accu opladen

  Scherm reageert traag.

  Controleer of de accu nog voldoende vermogen bevat. Als het probleem nog
  bestaat, moet u de Mio resetten.

  Het scherm bevriest.

  Reset de Mio. (Zie “Afsluiten en hardware reset” voor meer informatie hierover.)

  Het scherm is lastig te lezen.

  Zorg ervoor dat de backlight van de display helder genoeg is ingesteld.

  Kan geen verbinding met een computer
  maken.

  Controleer of uw Mio en uw computer allebei aan staan voordat u de verbinding
  probeert te maken.
  Controleer of de kabel goed in de USB-poort van uw computer en de Mio is
  geplaatst. Sluit de USB-kabel direct aan op uw computer—leidt de kabel niet via
  een USB-hub.
  Reset uw Mio voordat u de kabel aansluit. Ontkoppel uw Mio altijd voordat u uw
  computer opnieuw opstart.

  121 • Page 122

  Categorieën Nuttige Adressen
  Icoon

  122

  Beschrijving

  Icoon

  Beschrijving

  Toegang Luchtvaartmaatschappij

  Luchthaven

  Pretpark

  Kunstcentrum of Cultureel

  Bank

  Strand

  Kade

  Takelservice, Autoreparatie-service

  Gebouw

  Camping

  Autodealer

  Caravanpark

  Geldautomaat

  Casino

  Centrum van een Wijk

  Kerk

  Bioscoop

  Stads Centrum

  School of Universiteit

  Bedrijf

  Concertgebouw, Muziekcentrum, Opera

  Congrescentrum, Expositiecentrum

  Gerechtsgebouw

  Cultureel Centrum

  Tandarts

  Dokter

  Drive-in Drankwinkel

  Ambassade

  Medische noodhulp

  Havengebouw Veerboot

  Brandweerkazerne

  Grenspost

  Algemene POI

  Golfbaan

  Overheidsgebouw

  Ziekenhuis/Polikliniek

  Hotel of Motel

  IJsbaan

  Belangrijke Toeristische Attractie

  Vrijetijdscentrum, Sportcentrum

  Bibliotheek

  Militaire Begraafplaats

  Monument

  Bergpas

  Bergtop

  Museum

  Uitgaansleven

  Open Parkeerterrein

  Park en Recreatiegebied

  Benzinestation

  Apotheek

  Godsdienstcentrum

  Politiebureau

  Postkantoor • Page 123

  Icoon

  Beschrijving

  Icoon

  Beschrijving

  Spoorwegstation

  Parkeerterrein Autoverhuur

  Parkeerplaats langs snelweg

  Restaurant langs snelweg

  Landschappelijk of Panoramisch Uitzicht

  School

  Winkel

  Winkelcentrum

  Stadion

  Zwembad

  Tennisbaan

  Theater

  VVV kantoor

  Reisbureau

  Leverancier Auto-onderdelen

  Dierenarts

  Watersport

  Wijnhandel

  Jachthaven

  Dierentuin

  POI's met een logo
  POI's met een logo zijn beschikbaar op sommige kaarten. Deze bevatten bekende restaurants, aanbieders van
  accommodatie, toeristische attracties, benzinestations, etc. Het icoon geeft gewoonlijk het logo van het bedrijf
  weer.

  Categorieën van nuttige adressen op uw Mio
  Icoon

  Beschrijving
  Favoriete Bestemming
  Multi-Stopreis
  Thuis
  NavPix

  Categorieën Nuttige Adressen per abonnement
  Icoon

  Beschrijving
  Flitspaal (mobiel)
  Snelheisdscamera (avg)
  Verkeerslichtcamera
  Flitspaal

  123 • Page 124

  Verkeers- en andere TMC Gebeurtenissen
  Note: Verkeersinformatie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen en in bepaalde landen.

  Elke TMC Gebeurtenis wordt ondergebracht in één van de negen categorieën. Wanneer er een Gebeurtenis
  wordt ontvangen, wordt één van de volgende pictogrammen getoond:
  Gebeurtenis Gebeurtenis
  vermeden

  Meldingstypen

  Beschrijving Gebeurtenis.

  Gevaar

  Er is een gevaarlijke situatie op de route; er bevinden zich
  bijvoorbeeld mensen op de weg.

  Verkeer

  Elke gebeurtenis die vertraging oplevert op een route.

  Weer

  Weersomstandigheden beïnvloeden een route; er bevindt zich
  bijvoorbeeld ijs op de weg.

  Waarschuwingen

  Er bestaat een situatie op de route, waar u op bedacht dient te
  zijn, maar die niet belangrijk genoeg is om een gevaarlijke
  situatie te veroorzaken; er heft bijvoorbeeld een klein ongeluk
  plaats gevonden.

  Voorspelling

  Een gebeurtenis wordt verwacht op de route.

  Beperkingen

  Er is op de route beperkt verkeer mogelijk; er is bijvoorbeeld een
  rijbaan van een snelweg afgesloten.

  Vrijgeving

  Een Verkeersgebeurtenis die nu is vrijgegeven.

  Informatie

  Alle andere gebeurtenissen

  Werk aan de weg

  Er worden wegwerkzaamheden uitgevoerd op de route.

  Wanneer een Verkeer of Vrijgeving gebeurtenis een geadviseerde omleiding heeft, zullen de volgende
  pictogrammen worden getoond:
  Gebeurtenis Gebeurtenis
  vermeden

  Meldingstypen

  Beschrijving Gebeurtenis.

  Verkeers Omleiding

  Een Gebeurtenis van vrijgeving, waarvoor een omleiding wordt
  aanbevolen.

  Vrijgeving Route
  Herberekening

  Een Vrijgevings Gebeurtenis, waarvoor een route herberekening
  wordt aanbevolen.

  Opmerking: Vermeden Gebeurtenis pictogrammen zullen alleen worden blijven weergegeven op de 3D en 2D Navigatie
  schermen, op de Gebeurtenislocatie.

  124 • Page 125

  Flitscamera POI's
  Mio producten worden ontworpen om gebruikt te worden als hulpmiddel bij veilig rijden. U kunt berichten
  ontvangen die u wijzen op flitscameralocaties, waardoor u uw snelheid kunt controleren in deze gebieden. Mio
  garandeert niet dat alle soorten en locaties van flitscameragegevens beschikbaar zijn, want camera’s kunnen
  inmiddels verwijderd zijn of er kunnen nieuwe camera's geplaatst zijn. Mio keurt te hard rijden of ieder ander
  gebrek aan nakomen van de plaatselijke verkeersregels niet goed. Het is uw verantwoordelijkheid altijd binnen
  de gestelde snelheidslimiet en op een voorzichtige manier te rijden. Mio accepteert GEEN ENKELE
  verantwoordelijkheid indien u boetes voor te hard rijden ontvangt, of indien u punten van uw rijbewijs verliest
  bij gebruik van dit apparaat. Mio geeft geen garantie over de zorgvuldigheid van de uitgedrukte of opgelegde
  gegevens in deze database. Mocht u een boete ontvangen of een andere bestraffing voor te hard rijden of een
  overtreding van een andere verkeersregel, of indien u betrokken bent bij een ongeluk, is Mio niet aansprakelijk
  voor welk soort schade dan ook. In sommige landen kan de informatie over flitscamera's in conflict zijn met de
  plaatselijke wet en/of regels. Het is uw verantwoordelijkheid te weten te komen of het gebruik van de gegevens
  in overeenstemming is met de plaatselijke wetten en/of regels. Het gebruik is op eigen risico.

  Aansprakelijkheidsbeperking
  Vanwege de voortdurende ontwikkeling van het product kan deze informatie zonder waarschuwing vooraf
  gewijzigd worden. Mio geeft geen garantie dat dit document foutloos is. De screenshots en andere presentaties
  die in deze gebruikershandleiding worden getoond, kunnen verschillen van de huidige schermen en presentaties
  voortkomend uit het actuele product. Al dit soort verschillen zijn van ondergeschikt belang en het actuele
  product zal de functionaliteit leveren zoals deze beschreven staat in deze gebruikershandleiding, in al zijn
  materiële aspecten.

  Naleving
  Opmerking: Voor regelgevende identificatiedoeleinden werd het modelnummer N254 toegewezen aan de Moov M300-serie en
  het modelnummer N255 aan de Moov M400-serie.

  Producten met EEG-merking voldoen aan de richtlijn voor Radio-apparatuur & en
  Telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE) (1999/5/EC), de richtlijn voor Elektromagnetische compatibiliteit
  (2004/108/EC) en de richtlijn voor lage spanning (2006/95/EC) - opgesteld door de Europese Commissie. Het
  voldoen aan deze richtlijnen impliceert conformiteit aan de volgende Europese Standaarden:
  EN 301 489-1: Elektronische compatibiliteit en Radiospectrumzaken (ERM) Elektromagnetische Compatibiliteit
  (EMC) standaard voor radio-apparatuur en diensten; Deel 1: Veel voorkomende technische eisen
  EN 301 489-17: Elektronische compatibiliteit en Radiospectrumzaken (ERM) Elektromagnetische
  Compatibiliteit (EMC) standaard voor radio-apparatuur en diensten; Deel 17: Specifieke voorwaarden voor 2,4
  GHz breedband transmissiesystemen en 5 GHz high performance RLAN-apparatuur
  EN 55022: Kenmerken voor radiostoring
  EN 55024: Immuniteitskenmerken
  EN 61000-3-2: Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen
  EN 61000-3-3: Limietwaarden van voor spanningsschommelingen en flikkering in laagspanningsnetten
  IEC 60950-1:2001: Productveiligheid
  De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de gebruiker aangebrachte modificaties en de
  gevolgen hiervan, die de conformiteit van het product aan de EEG-markering kan wijzigen.
  Hierbij verklaart Mio Technology dat het toestel N254/N255 in overeenstemming is met de essentiële eisen en
  de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
  125 • Page 126

  De software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
  De softwaretoepassing gebruikt gewijzigde versies van de Minimal XML Library, Flickr Library en Python Library.
  De bibliotheken en het gebruik ervan worden gedekt door de GNU Lesser General Public Licentie
  (www.gnu.org/licenses/lgpl.html).
  De gewijzigde broncode is beschikbaar via de volgende URLs::
  126

  Minimal XML Library: http://download.mio.com/opensource/gnu/mxml.zip
  Flickr Library: http://download.mio.com/opensource/gnu/FlickrNet.zip
  Python Library: http://download.mio.com/opensource/gnu/python25.zip • Page 127

  Auteursrecht
  © 2009 MiTAC International Corporation. Mio is een geregistreerd handelsmerk van MiTAC International
  Corporation en wordt onder licentie gebruikt door Mio Technology Limited. Alle rechten voorbehouden.
  De software bevat eigendomsinformatie van MiTAC International Corporation en het wordt geleverd onder een
  licentieovereenkomst met daarin beperkingen op het gebruik en openbaarmaking en wordt ook beschermd door
  de wet op auteursrechten. Het uit elkaar halen van de software is verboden.
  Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een terugzoeksysteem of
  uitgezonden in welke vorm dan ook of bij welke middelen dan ook, elektronisch, mechanisch, door
  fotokopiëren, opnemen of op een andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mio.
  Back-On-Track, Drive-Away, MioMore Desktop, Mio Connect, NavPix, MioMap en Turn-by-Turn zijn
  geregistreerde handelsmerken van of handelsmerken door MiTAC International Corporation en worden onder
  licentie gebruikt door Mio Technology Limited. Alle rechten voorbehouden.
  Microsoft Windows, Windows Vista en Microsoft Internet Explorer zijn geregistreerde handelsmerken of
  handelsmerken van Microsoft Corporation. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle rechten
  voorbehouden.
  Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.
  POI Data © 2007 InfoUSA.
  RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2008
  Alle andere handelsmerken en registraties zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
  Gepubliceerd in Nieuw Zeeland.

  127 • Page 128

  Voor meer informatie
  Ondersteuning on-line

  Voor hulp en ondersteuning bij Mio-producten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij onze website
  voor Technische Ondersteuning: www.mio.com
  Mio Club

  U kunt uw Mio registreren bij de Mio Club - een onderdeel van onze website dat exclusief is voor eigenaren van
  Mio navigatieproducten: www.mio.com
  Als geregistreerd Mio Clublid, heeft u toegang tot de flitspaaldatabase, software updates, tips, FAQs, ontvangt u
  de nieuwsbrief en veel meer!

  128


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Mio Moov M350 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Mio Moov M350 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 14,74 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Mio Moov M350

Mio Moov M350 Bedienungsanleitung - Deutsch - 125 seiten

Mio Moov M350 Bedienungsanleitung - Englisch - 126 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info