Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Steam mop
CSC623
Gebruiksaanwijzing
User manual
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Steam mop
  CSC623

  Gebruiksaanwijzing
  User manual
  Bedienungsanleitung
  Mode d’emploi • Page 2

  Index
  Nederlands .................................................................................................................................3
  Deutsch .....................................................................................................................................15
  English.......................................................................................................................................28
  Français.....................................................................................................................................40

  2 • Page 3

  Nederlands
  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  WAARSCHUWING: Lees alle waarschuwingen en aanwijzingen. Het niet opvolgen van de
  waarschuwingen en aanwijzingen hieronder beschreven kan leiden tot elektrische schokken,
  brand en/of ernstig letsel.
  Waarschuwing: Tijdens het gebruik van elektrische apparatuur moeten bepaalde algemene
  voorzorgsmaatregelen worden getroffen om het risico op brand, elektrische schokken,
  persoonlijk letsel en beschadiging van eigendommen te voorkomen, waaronder de volgende.
   Lees deze handleiding volledig en aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik
  neemt.
   Deze handleiding beschrijft het beoogde gebruik. Het gebruik van enigerlei accessoire
  of uitbreiding of het uitvoeren van enigerlei handelingen met dit apparaat anders dan
  wat staat aanbevolen in deze gebruikshandleiding kan een risico vormen op
  persoonlijk letsel.
   Bewaar deze handleiding als eventueel naslagwerk.
  Uw apparaat gebruiken
   Richt stoom nooit direct op personen, dieren, elektrische apparatuur of
  stopcontacten.
   Niet blootstellen aan regen.
   Het apparaat nooit in water dompelen.
   Laat het apparaat niet onbeheerd achter. Houd kinderen uit de buurt van het
  apparaat wanneer in werking.
   Laat het apparaat niet aangesloten op het stopcontact wanneer niet in gebruik.
   Trek nooit aan de voedingskabel om het apparaat los te koppelen van het stopcontact.
  Houd de kabel van het apparaat uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen.
   Hanteer de stoomreiniger niet met natte handen.
   Trek niet aan het snoer, gebruik het snoer niet als hendel, sluit geen deuren op het
  snoer, trek het snoer niet om scherpe hoeken en stel het snoer niet bloot aan
  verwarmde oppervlaktes.
   Gebruik het apparaat niet in een gesloten ruimte gevuld met dampen uitgestoten
  door olie gebaseerde verdunner, bepaalde mot verjagende stoffen, ontvlambaar stof,
  of andere ontplofbare of giftige dampen.
   Gebruik het apparaat niet op leer, met was behandelde stukken meubilair of vloeren,
  synthetische stoffen, fluweel of andere tere materialen die gevoelig zijn voor stoom.
   Gebruik het apparaat niet op onverzegelde harde vloeren. Oppervlaktes behandeld
  met was of sommige non-was vloeren kunnen bovendien hun glans verliezen door
  de hitte en stoomactie. Het is altijd raadzaam een verborgen stukje van de te
  reinigen oppervlakte te testen voordat u aan de slag gaat. Wij raden u aan ook de
  gebruiks- en onderhoudsinstructies te controleren van de vloerfabrikant.
   Pas geen ontkalkingsmiddel, aromatische middelen, alcoholhoudende stoffen of
  afwasmiddel toe op de stoomreiniger, omdat dit tot schade of onveilig gebruik kan
  leiden.
   Als de circuitbreker activeert terwijl de stoomfunctie wordt gebruikt, dient u
  3 • Page 4

  onmiddellijk te stoppen het product te gebruiken en contact op te nemen met de
  klantendienst. (Let op het risico op elektrische schokken.)
  Het apparaat stoot zeer hete stoom uit om de betreffende oppervlakte te reinigen.
  Dit betekent dat de stoomkop en reinigingsdoeken tijdens gebruik zeer heet worden.
  ! Let op: Draag altijd geschikte schoenen wanneer u de stoomreiniger gebruikt en
  wanneer u de accessoires op de stoomkop verwisselt. Draag geen slippers of ander
  schoeisel met open tenen.
  Het deksel kan heet worden tijdens gebruik.
  Wees a.u.b. voorzichtig wanneer u dit apparaat gebruikt. Raak GEEN ENKELE
  onderdelen aan die heet kunnen worden tijdens gebruik.
  Niet gebruiken zonder eerst de microvezeldoeken correct te installeren.
  Veiligheid van anderen:
  Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met
  gereduceerde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een tekort aan
  kennis en ervaring, tenzij een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid toezicht
  houdt of instructies heeft gegeven m.b.t. veilig gebruik van het apparaat.
  Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het
  apparaat spelen.
  Veiligheidsvoorschriften-definities:
  Het is uiterst belangrijk dat u deze handleiding leest en begrijpt. De informatie dat
  het bevat heeft betrekking op de bescherming van UW VEILIGHEID en VOORKOMT
  PROBLEMEN. De symbooltjes hieronder worden gebruikt om u te helpen deze
  informatie te herkennen.
  ! GEVAAR: Duidt op een dreigende, gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden,
  tot fataal of ernstig letsel zal leiden.
  ! WAARSCHUWING: Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet
  vermeden, tot fataal of ernstig letsel kan leiden.
  ! LET OP: Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, tot
  gering of matig letsel kan leiden.
  LET OP: Wanneer u gebruikt zonder het symbooltje voor de veiligheidsnotificatie,
  duidt dit op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, tot
  beschadiging van eigendommen kan leiden.
  Overige risico’s:  Er kunnen andere risico’s optreden wanneer u het apparaat gebruikt die niet
  worden genoemd in de veiligheidswaarschuwingen hierboven beschreven. Deze
  risico’s kunnen worden veroorzaakt door misbruik, langdurig gebruik, enz.  Zelfs met de toepassing van de relevante veiligheidsnormen en het gebruik van
  veiligheidsapparatuur, kunnen bepaalde overige risico’s niet worden vermeden.
  Deze zijn o.a.  Letsel veroorzaakt door het aanraken van bewegende onderdelen.
  4 • Page 5  Letsel veroorzaakt door het aanraken van hete onderdelen.
  Letsel veroorzaakt tijdens het veranderen van enigerlei onderdelen of accessoires.
  Letsel veroorzaakt door langdurig gebruik van het apparaat. Wanneer u enigerlei
  apparaat voor een lange tijd gebruikt, dient u niet te vergeten regelmatig een pauze
  te nemen.

  HET PRODUCT
  Standaard eigenschappen
  A
  B
  C
  D
  E
  F

  Hoofdbehuizing
  Handvat
  Stoomkop
  Microvezeldoek
  Tapijtglijder
  Maatbeker

  Productonderdelen
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Handvat
  Snoerhouder
  Handstang
  Aan/uit-schakelaar
  Voedingskabel
  Invoer van watertank
  Scharnier as van stoomkop

  GEBRUIK
  Functie:
   Afneembaar hendel
   Continue stoomuitstoot (tot op 5 minuten continue werking, stoom gemiddeld),
  23 g/min
   Tijd stoomuitstoot: 15 minuten
   Rood en blauw lampje, opwarm- en bedrijfsinstructies
   Beveiliging tegen drukontlasting, houdt de druk in de verwarmingseenheid constant
   De hoek van de draai as in de reiniger is groter
  5 • Page 6

  Montage:
  OPMERKING: Elke stoomreiniger is 100% getest in de fabriek om de prestaties en veiligheid
  van het product te waarborgen. Wanneer u uw stoomreiniger voor het eerst in elkaar zet,
  kan het apparaat wat waterrestjes bevatten.
  ! WAARSCHUWING: Voordat u probeert enigerlei van de volgende handelingen uit te voeren,
  zorg er a.u.b. voor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld en dat het apparaat is
  afgekoeld en weinig of geen water bevat.
  Het hendel bevestigen:
   Schuif het handvat met het hendel de hoofdbehuizing in totdat deze op zijn plek klikt
   Het hendel kan voor eenvoudige opslag uit de hoofdbehuizing worden gehaald door
  op de hendel ontgrendeling te drukken
  STAP 1 STAP 2

  De stoomkop bevestigen:
   Schuif het onderste uiteinde van de
  hoofdbehuizing totdat de scharnier as van de
  stoomkop op zijn plek klikt.
   De stoomkop kan uit de hoofdbehuizing
  worden gehaald door op het ontgrendelpunt
  op de scharnier as van de stoomkop te
  drukken.
  Een reinigingsdoek bevestigen:
   Plaats de microvezeldoek tegen de stekels op de onderzijde
  van de stoomkop om deze vervolgens eenvoudig te
  bevestigen.
   Plaats de voorzijde van uw schoen op de reinigingsdoek,
  verwijder de bevestiging en druk stevig omlaag.
  De tapijtglijder bevestigen:
   Druk de reinigingsdoek E op de hoofdbehuizing, op de
  tapijtglijder met verticale druk totdat deze vast klikt.
   Plaats de voorkant van uw schoen op het ontgrendeldeel van
  de reinigingsdoek (E), druk stevig omlaag en de tapijtglijder
  zal los komen van de stoomkop.
  6 • Page 7

  Bediening:
  1. De watertank vullen:
  Open de tankstop, vul met 350ml water en plaats de stop terug;
  STAP 1

  STAP 2

  STAP 3

  2.
  3.

  Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.
  Druk op aan-/uitschakelaar; het rode indicatielampje geeft aan dat het apparaat wordt
  voorverwarmd. Als de lampjes niet oplichten, controleer a.u.b. de sectie
  “probleemoplossing” voor meer informatie;
  4. Het apparaat heeft 25 seconden nodig om op te warmen, waarna het blauwe
  indicatielampje oplicht om aan te geven dat het apparaat werkzaam is.
  LET OP: Als de stroom uitvalt tijdens de voorverwarming of als u het apparaat uitschakelt
  nadat de voorverwarming is voltooid, dient u het apparaat opnieuw in te schakelen.
  Afhankelijk van hoe lang het apparaat was uitgeschakeld, zal het opwarmproces wel of
  niet worden herhaald.
  5. Voor normale reiniging heeft de stoomkop een grote draaihoek om niet alleen hoeken
  te reinigen maar ook lagere plekken.

  Reiniging:
  Zorg ervoor dat het product uitgeschakeld is na elk gebruik.
  Leeg en reinig de watertank na elk gebruik.
  De binnenzijde van de watertank ontkalken:
  Om kalkaanslag binnenin de watertank te reinigen, voeg één of twee eetlepels witte azijn toe
  aan de watertank en schud het mengsel vervolgens. Giet het water na enkele uren weg en
  vul met schoon water.
  Opgelet: dompel het apparaat nooit in water.

  7 • Page 8

  Reinigingsprocedure voor kalksteen:
  Als uw stoom mop trager dan normaal of helemaal geen stoom spuit, dan dient u mogelijk
  kalksteen te verwijderen. Kalksteen kan met verloop van tijd op de metalen onderdelen
  ophopen en de prestaties van de reiniger aanzienlijk aantasten. Het is noodzakelijk kalksteen
  regelmatig te verwijderen, gewoonlijk elke 25-50 keer dat u een volle tank water gebruikt of
  éénmaal per maand, voornamelijk in gebieden met hard water.
  Hoe vaak u kalksteen moet verwijderen hangt af van de hardheid van uw kraanwater en hoe
  vaak u de stoomreiniger gebruikt.
  Met gebruik van een reinigingsoplossing:
  1. Bereid een mengsel van 1/3 wit azijn en 2/3 kraanwater en giet dit in de watertank.
  2. Zet het apparaat goed vast, niet op de vloer gericht en uit de buurt van andere
  voorwerpen en oppervlaktes. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de aan/uitschakelaar; stoom zal worden geproduceerd totdat het azijn/watermengsel op is.
  3. Herhaal de procedure hierboven zo vaak als nodig is tot dat het normale
  stoomvolume is hersteld.
  4. Vul de watertank met vers water om te reinigen.
  5. Vul de watertank met vers water en laat stoom door het systeem lopen totdat de
  watertank is leeg.
  Opslag:
  1. Schakel de stoomreiniger na gebruik uit en haal vervolgens de stekker uit het
  stopcontact.
  2. Verwijder de watertank, giet het resterende water uit de tank en reinig de
  buitenzijden met een droog doekje. Wacht totdat de stoomreiniger is afgekoeld
  voordat u deze reinigt.
  3. Verwijder de reinigingsdoek en was de doek zodat deze gereed is voor de volgende
  keer.
  4. Berg het product op in een beschermde, droge ruime. Bewaar de watertrechter en
  maatbeker voor toekomstig gebruik.
  5. Houd buiten bereik van kinderen.
  WAARSCHUWING
  Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens kalkverwijdering en/of wanneer in
  gebruik.
  LET OP:
  Voer een testreiniging uit op een geschikt, geïsoleerd stukje nadat kalksteen is verwijderd om
  te controleren dat er geen restjes zijn achtergebleven in het systeem.
  Dit product bevat geen onderdelen die u zelf kunt repareren. Probeer het a.u.b. niet zelf te
  repareren. Enigerlei onderhoud waarbij demontage betrokken is anders dan reiniging mag
  uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektromonteur.
  ALLE reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde
  servicevertegenwoordiging.
  8 • Page 9

  De microvezeldoek reinigen en opbergen:
   Geschikt voor in de wasmachine op stand "warm". Gebruik altijd een mild
  reinigingsmiddel.
   Voor de beste resultaten, plat neerleggen om te laten drogen.
   BELANGRIJK: Laat de stoomreiniger volledig afkoelen voordat u begint met enigerlei
  onderhoud of probeert storingen te verhelpen.
   BELANGRIJK: Gebruik geen bleekmiddel of wasverzachter wanneer u de
  microvezeldoeken wast.
  LET OP: Na reiniging, verwijder de watertank voordat u het apparaat uitschakelt en laat
  het product eventjes werken totdat er geen stoom meer is. Dit verifieert dat er geen water
  meer is in de leidingen, wat beter is voor opslag.
  PROBLEEMOPLOSSING
  GEBRUIK DEZE PROBLEEMOPLOSSING ALS EEN EERSTE STAP OM ENIGERLEI PROBLEMEN TE
  VERHELPEN DIE U TIJDENS GEBRUIK ONDERVINDT.
  Alle reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde
  servicevertegenwoordiging.
  ! WAARSCHUWING! OM HET RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL TE VOORKOMEN - HAAL DE
  STEKKER UIT HET STOPCONTACT EN LAAT HET APPARAAT AFKOELEN VOORAFGAAND AAN
  ONDERHOUD

  PROBLEEM

  MOGELIJKE OORZAAK

  MOGELIJKE OPLOSSING

  Minder of geen
  stoom

  De watertank kan leeg zijn

  Vul de watertank met water

  De spuitkop kan geblokkeerd zijn

  Reinig de spuitkop

  Het apparaat krijgt geen stroom

  Controleer of de stekker in het
  stopcontact zit

  Niet op de aan/uittoets gedrukt

  Druk op de aan-/uitschakelaar

  Doorgebrande zekering of
  stroombreker

  Vervang de zekering of stel de
  stroombreker in uw huis terug

  Voedingskabel is niet aangesloten

  Sluit de kabel aan op een werkend
  stopcontact

  Interne zekering is doorgebrand

  Neem contact op met
  klantendienst

  Het apparaat
  schakelt niet in

  9 • Page 10

  UW OUDE APPARAAT AFDANKEN
  De materialen gebruikt voor de onderdelen en de verpakking voldoen
  allemaal aan Rohs-richtlijnen:
  Beperkte gegevens zware metalen: Pb + Cd + Hg + Cr + 6 < 100ppm
  Beperkte gegevens bromicverbranding: PBBs + PBDEs < 1000ppm
  Omgeving
  Betekenis van de doorgekruiste vuilnisbak:
  Dank elektrische apparaten niet af als ongescheiden huishoudelijk afval, gebruik echter
  specifieke inzamelpunten.
  Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over beschikbare
  inzamelfaciliteiten.
  Als elektrische apparaten worden afgedankt op stortplaatsen of vuilnisbelten, kunnen
  schadelijke substanties in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen,
  waardoor de volksgezondheid in gevaar wordt gebracht.
  Wanneer oude apparaten worden vervangen door nieuwe, is de detailhandelaar wettelijk
  verplicht uw oude apparaat kosteloos te accepteren om vervolgens af te danken.
  TECHNISCHE GEGEVENS


  Nominale spanning: 230V
  Nominale frequentie: 50Hz
  Uitgang: 1300W (+5%, -10%)
  Capaciteit van watertank: 350mL
  Klasse waterbestendigheid: IPX4

  Montiss is een geregistreerde merknaam van:
  Trebs BV
  Thermiekstraat 1a
  6361HB Nuth
  Nederland
  www.montiss.com

  GARANTIE
  Deze garantie dekt uw apparaat voor een periode van 24 maanden vanaf de aankoopdatum voor
  de reparatie en vervanging van onderdelen, vooropgesteld dat u het apparaat correct hebt gebruikt
  zoals staat beschreven in de gebruikshandleiding. Deze garantie heeft geen invloed op landelijke
  wetgevingen die eventueel van kracht zijn in het land van aanschaf m.b.t. garantiewetten.
  Wanneer u een claim indient onder deze garantie, dient u de originele factuur of aankoop bon te
  verstrekken waarop duidelijk de aankoopdatum, de naam van de detailhandelaar en de
  beschrijving en het modelnummer van het apparaat staan aangegeven. Wij raden u aan deze
  documenten op een veilige plek te bewaren.
  10 • Page 11

  Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Beschadigingen en/of storingen
  veroorzaakt door industrieel of commercieel gebruik worden niet door de garantie gedekt.
  De garantie van dit apparaat komt te vervallen als:

  De originele factuur of aankoop bon op enigerlei wijze veranderd is of onleesbaar is
  gemaakt;
  Het modelnummer of serienummer op het apparaat is veranderd, verwijderd of gewist
  of onleesbaar is gemaakt;
  Reparaties zijn uitgevoerd door ongeautoriseerde werkplaatsen of door personen die
  daarvoor niet zijn geautoriseerd;
  De schade het resultaat is van externe invloeden, zoals brandschade, waterschade,
  transportschade, atmosferische ontladingen, ontoereikend of incorrect onderhoud;
  Het apparaat is gebruikt in een ander land dan waarvoor het aanvankelijk was
  ontworpen, goedgekeurd, uitgegeven en geproduceerd en tevens defecten opgetreden
  als het resultaat van dergelijke modificaties;
  Het apparaat niet is gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen en aanwijzingen in
  de gebruikshandleiding meegeleverd met het apparaat.

  Accessoires en onderdelen van het apparaat onderhevig aan slijtage worden niet door deze
  garantie gedekt. Als u deze opnieuw wilt bestellen, bezoek a.u.b. www.montiss.nl
  In het onwaarschijnlijke geval dat uw apparaat niet goed werkt of enigerlei defecten vertoont,
  neem a.u.b. contact op met de winkel. Om enig ongemak te voorkomen, raden wij u aan de
  gebruikshandleiding zorgvuldig te lezen voordat u contact opneemt met de winkel.

  11 • Page 12

  Deutsch
  SICHERHEITSANWEISUNGEN
  WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anleitungen durch. Bei Nichteinhaltung
  der nachfolgenden Warnungen und Anleitungen können Stromschläge, Feuer und/oder
  schwerwiegende Verletzungen verursacht werden.
  Warnung: Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind die nachfolgenden, grundlegenden
  Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten, um die Gefahr von Feuer, Stromschlag, Verletzungen
  und Sachschäden zu reduzieren.
   Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durch.
   In dieser Bedienungsanleitung ist der zweckmäßige Gebrauch des Geräts erläutert.
  Falls Sie nicht empfohlenes Zubehör verwenden oder andere als in dieser
  Bedienungsanleitung enthaltene Funktionen durchführen, besteht
  Verletzungsgefahr.
   Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für ein späteres Nachschlagen gut auf.
  Verwendung Ihres Geräts
   Richten Sie den Dampfstrahl nicht direkt auf Menschen, Tiere, elektrische Geräte
  oder elektrische Steckdosen.
   Vor Regen schützen.
   Gerät nicht in Wasser eintauchen.
   Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen. Halten Sie Kinder während des Gebrauchs vom
  Gerät fern.
   Trennen Sie das Gerät während des Nichtgebrauchs vom Stromnetz.
   Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen. Halten Sie
  das Netzkabel des Geräts von Wärme, Öl und scharfen Kanten fern.
   Den Dampfreiniger nicht mit nassen Händen verwenden.
   Heben oder Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel. Verwenden Sie das Kabel auch
  nicht als Griff. Klemmen Sie das Kabel nicht beim Schließen der Tür ein. Ziehen Sie
  das Kabel nicht über scharfe Kanten. Setzen Sie das Kabel auch keinen heißen
  Oberflächen aus.
   Verwenden Sie das Gerät nicht in geschlossenen Räumen, in denen Dämpfe von
  Ölfarbenverdünnern, Mottenschutzmittel, brennbarer Staub oder andere explosive
  oder toxische Dämpfe vorhanden sind.
   Gerät nicht bei Leder, mit Wachs polierten Möbeln oder Böden, synthetischen
  Stoffen, Samt oder anderen dampfempfindlichen Materialien verwenden.
   Nicht auf unversiegelten Hartböden anwenden. Bei Oberflächen, die mit Wachs
  behandelt wurden und auf einigen wachsfreien Böden kann der Glanz durch die
  Hitze und den Dampf, welche während des Betriebs entstehen, verblassen. Wir
  empfehlen, das Gerät immer erst an einer isolierten Stelle der betroffenen
  Oberfläche zu testen, bevor Sie mit der vollständigen Reinigung beginnen. Wir
  empfehlen weiterhin, dass Sie vor der Nutzung die Nutzungs- und Pflegehinweise
  des Fußbodenherstellers überprüfen.

  12 • Page 13
  Geben Sie keine Entkalker, Reiniger oder aromatisierende bzw. alkoholische
  Materialien in den Dampfmopp, da dadurch das Gerät beschädigt oder dessen
  sicherer Gebrauch beeinträchtigt werden könnten.
  Falls während der Verwendung der Dampffunktion der Trennschalter ausgelöst wird,
  beenden Sie umgehend den Gebrauch des Geräts und wenden Sie sich an den
  Kundendienst. (Es besteht Stromschlaggefahr.)
  Dieses Gerät erzeugt heißen Dampf, um die gewünschte Oberfläche zu reinigen.
  Dadurch werden sowohl Dampfkopf als auch Reinigungstuch während der Nutzung
  sehr heiß.
  ! ACHTUNG: Tragen Sie immer geeignetes Schuhwerk, wenn Sie den Mopp
  verwenden oder Zubehör des Mopps auswechseln. Tragen Sie deshalb weder
  Pantoffeln noch vorn offenes Schuhwerk.
  Der Deckel kann während des Betriebs heiß werden.
  Seien Sie bei der Verwendung des Geräts vorsichtig. Berühren Sie KEINE Teile, die
  während des Gebrauchs heiß werden können.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Mikrofaser-Reinigungstuch nicht
  ordnungsgemäß eingelegt wurde.
  Sicherheit Dritter:
  Dieses Gerät ist nicht geeignet für den Gebrauch durch Personen (einschließlich
  Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
  oder ohne Erfahrung und Wissen, es sei denn sie werden von einer für ihre
  Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des
  Geräts angeleitet.
  Um sicherzustellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen, sind diese zu
  beaufsichtigen.
  Sicherheitsleitfaden - Definitionen:
  Es ist wichtig, dass Sie diese Bedienungsanleitung lesen und verinnerlichen. Diese
  Bedienungsanleitung enthält SICHERHEITSHINWEISE und Informationen zur
  FEHLERDIAGNOSE. Die nachfolgenden Symbole sollen Ihnen dabei helfen, diese
  Informationen zu erkennen.
  ! GEFAHR: Weist auf eine unmittelbare, gefährliche Situation hin, die bei
  Nichtabwendung tödliche oder schwerwiegende Verletzungen verursacht.
  ! WARNUNG: Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei
  Nichtabwendung tödliche oder schwerwiegende Verletzungen verursachen kann.
  ! ACHTUNG: Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei
  Nichtabwendung geringfügige oder leichte Verletzungen verursachen kann.
  HINWEIS: Die Verwendung ohne Sicherheitssymbol weist auf potenziell gefährliche
  Situationen hin, die bei Nichtabwendung Sachschäden verursachen können.

  13 • Page 14

  Resiken:
  Zusätzliche Risiken entstehen, wenn Sie das Gerät mit Zubehör verwenden, das nicht
  in den Sicherheitshinweisen erwähnt wird. Solche Risiken können durch Missbrauch,
  lang anhaltenden Gebrauch usw. entstehen.
  Auch bei Einhaltung entsprechender Sicherheitsmaßnahmen sowie der Verwendung von
  Sicherheitsvorrichtungen lassen sich einige Restrisiken nicht vermeiden. Dazu gehören
  Verletzungen aufgrund Berührung beweglicher Teile.
  Verletzungen aufgrund Berührung heißer Teile.
  Verletzungen aufgrund Zubehörwechsel.
  Verletzungen aufgrund lang anhaltender Nutzung des Geräts. Wenn Sie das Gerät
  längere Zeit verwenden, legen Sie regelmäßige Pausen ein.

  DAS PRODUKT
  Standardausstattung
  A
  B
  C
  D
  E
  F

  Hauptkörper
  Handgriff
  Dampfkopf
  Mikrofaser-Reinigungstuch
  Teppichgleitsohle
  Messbecher

  Produktkomponente
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Handgriff
  Kabelhalterung
  Handgriffstange
  Netzschalter
  Netzkabel
  Wassertank-Einfüllstutzen
  Dampfkopfspindel

  14 • Page 15

  GEBRAUCH
  Funktion:
   Abnehmbarer Griff
   Kontinuierlicher Dampfausstoß (bis zu 5 Minuten kontinuierlicher Betrieb,
  durchschnittlicher Dampfausstoß): 23 g/min
   Dauer Dampfausstoß: 15 Minuten
   Rote und blaue Anzeigelampe, Aufwärmungs- und Arbeitsanleitung
   Drucksicherung für einen konstanten Druck innerhalb des Heizelements
   Der Winkel der Drehachse im Reinigungsgerät ist größer
  Zusammenbau:
  HINWEIS: Alle Mopps wurden zu 100% werksseitig getestet, um die Produktleistung und
  Sicherheit zu gewährleisten. Wenn Sie Ihren neuen Dampfmopp zum ersten Mal
  zusammenbauen, können sich Wasserrückstände im Gerät befinden.
  ! WARNUNG: Kontrollieren Sie vor der Ausführung der nachstehenden Schritte, dass das
  Gerät ausgeschaltet ist, es sich abgekühlt hat und sich entweder wenig oder gar kein Wasser
  im Gerät befindet.
  Griff befestigen:
   Schieben Sie die Griffstange mit dem Griff in den Hauptkörper, bis die Baueinheit
  einrastet.
   Sie können den Griff zwecks einfacher Lagerung vom Mopp entfernen, indem Sie die
  Taste auf dem Griffrohr drücken
  SCHRITT 1 SCHRITT 2

  15 • Page 16

  Dampfkopf befestigen:
   Schieben Sie das untere Ende des
  Hauptkörpers in den Dampfkopf, bis die
  Dampfkopfspindel einrastet.
   Sie können den Dampfkopf vom Hauptkörper
  abnehmen, indem Sie auf den
  hervorstehenden Knopf auf der
  Dampfkopfspindel drücken.

  Reinigungstuch einlegen:
   Verwenden Sie für den Dampfkopf nur MikrofaserReinigungstücher, weil nur sie an dem spitzen Design des
  Dampfkopfes ausreichend haften können.
   Stellen Sie sich mit der Schuhspitze auf das Reinigungstuch,
  entfernen sie die Folie und drücken Sie fest nach unten.

  Befestigung der Teppichgleitsohle:
   Drücken Sie die Teppichgleitsohle durch vertikalen Druck
  solange auf das Mikrofaser-Reinigungstuch E auf dem
  Hauptkörper, bis die Teppichgleitsohle einrastet.


  Treten Sie mit Ihrer Fußspitze fest auf die Freigabetaste des
  Reinigungstuches (E). Dadurch wird der die Teppichgleitsohle
  vom Dampfkopf gelöst.

  16 • Page 17

  Bedienung:
  1. Wassertank füllen:
  Öffnen Sie den Deckel vom Tank. Füllen Sie nun 350 ml Wasser in den Tank und
  verschließen Sie ihn danach wieder.
  SCHRITT 1

  SCHRITT 2

  SCHRITT 3

  2. Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an.
  3. Drücken Sie die Betriebstaste. Die rot leuchtende Anzeige weist auf die Aufwärmphase
  hin. Bitte sehen Sie für weitere Einzelheiten unter der Rubrik „Problembehebung“ nach,
  wenn die Anzeige nicht leuchtet.
  4. Die Aufwärmphase dauert 25 Sekunden. Nach dem Aufwärmen leuchtet die Anzeige
  blau und das Gerät startet den Betrieb.
  HINWEIS: Wenn während der Aufwärmphase der Strom ausfällt oder das Gerät nach dem
  Aufwärmen ausgeschaltet wird, dann schalten Sie die Stromzufuhr wieder ein. Je nach
  Dauer bis zum erneuten Einschalten wiederholt das Gerät u.U. die oben genannte
  Aufwärmphase.
  5. Während des normalen Reinigens besitzt der Dampfkopf einen großen
  Drehwinkelbereich und reinigt somit nicht nur Ecken, sondern auch tiefergelegene
  Stellen.

  Reinigung:
  Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus.
  Leeren und Reinigen Sie nach jeder Verwendung den Wassertank.
  Entkalkung des Wassertanks:
  Geben Sie ein oder zwei Teelöffel weißen Essig in den Wassertank. Schütteln Sie dann kräftig
  den Tankinhalt, um die Kalkablagerungen zu entfernen, die sich an der Tankinnenseite
  abgesetzt haben. Lassen Sie den Tank einige Stunden ruhen. Leeren und Reinigen Sie danach
  den Tank.
  Achtung: Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
  Reinigungsschritte zur Entfernung von Kesselstein:
  Wenn der Dampf, der aus dem Gerät strömt, schwächer ist als sonst, dann kann es notwendig
  sein, Kalkablagerungen im Gerät zu entfernen. Mit der Zeit können sich Kalkrückstände an den
  17 • Page 18

  Metallteilen ablagern und die Leistung des Geräts beeinträchtigen. Es ist erforderlich,
  Kalkrückstände regelmäßig zu entfernen. Führen Sie nach 25 bis 50 Nutzungen des vollen
  Wassertanks oder insbesondere in Gebieten mit hartem Wasser mindestens einmal pro Monat
  eine Entkalkung durch.
  Die Häufigkeit der Entkalkung ist abhängig vom Härtegrad Ihres Leitungswassers und davon,
  wie häufig Sie Ihren Mopp verwenden.
  Verwendung einer Reinigungslösung:
  1. Bereiten Sie eine Lösung aus 1/3 weißen Essig und 2/3 Leitungswasser zu und geben
  Sie diese Lösung in den Wassertank.
  2. Halten Sie das Gerät fest in der Hand. Achten Sie jetzt darauf, dass das Gerät fern des
  Bodens und anderen Objekten bzw. Oberflächen bleibt. Stecken Sie den Netzstecker
  in die Netzsteckdose. Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, wird das Gerät
  solange einen Essig-Wasser-Dampf erzeugen, bis der Tank leer ist.
  3. Wiederholen Sie obenstehende Prozedur solange, bis der Dampfausstoß wieder in
  der gewohnten Stärke erfolgt.
  4. Füllen Sie nun frisches Wasser in den Wassertank, um das Gerät durchzuspülen.
  5. Lassen Sie, nachdem Sie das Wasser in den Wassertank gefüllt haben, solange Dampf
  erzeugen, bis der Wassertank leer ist.
  Lagerung:
  1. Schalten Sie den Dampfreiniger nach dem Gebrauch aus und ziehen Sie den
  Netzstecker aus der Netzsteckdose.
  2. Nehmen Sie den Wassertank ab, entleeren Sie diesen und reinigen Sie die
  Oberfläche mit einem trockenen Lappen. Reinigen Sie die Geräte, bis sich der
  Dampfmopp abgekühlt hat.
  3. Entfernen Sie das Reinigungstuch und waschen Sie es für den nächsten Gebrauch.
  4. Lagern Sie das Gerät an einem geschützten, trockenen Ort. Bewahren Sie den
  Wassertrichter und den Messbecher für den weiteren Gebrauch auf.
  5. Von Kindern fernhalten.
  WARNUNG
  Lassen Sie das Gerät während des Entkalkungsvorganges und/oder während der Nutzung
  niemals unbeaufsichtigt.
  HINWEIS:
  Testen Sie das Gerät nach jedem Entkalkungsvorgang an einer isolierten Stelle, um
  sicherzustellen, dass keine Rückstände mehr im Gerät vorhanden sind.
  Dieses Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenständig zu
  reparieren. Wartungsarbeiten, die außer der Reinigung auch die Demontage von Teilen
  erfordern, dürfen nur von einem/-er qualifizierten Wartungstechniker/-in durchgeführt werden.
  ALLE Wartungsarbeiten sind von einem/-er autorisierten Kundendienstmitarbeiter/-in
  durchzuführen.

  18 • Page 19

  Reinigung und Aufbewahrung der Mikrofaser-Reinigungstücher:

  Mit der Waschmaschine bei Einstellung „warm“ waschbar. Verwenden Sie immer
  mildes Waschmittel.
  Für optimale Ergebnisse flach ausbreiten und trocknen lassen.
  WICHTIG: Lassen Sie den Dampfmopp vollständig abkühlen, bevor Sie ihn warten
  oder auf mögliche Probleme überprüfen.
  WICHTIG: Verwenden Sie niemals Bleichmittel oder Weichspüler für die Reinigung
  der Mikrofasertücher.

  HINWEIS: Nehmen Sie den Wassertank nach der Reinigung aus dem Gerät und lassen Sie
  das Gerät noch eine Weile weiterlaufen, bis kein Dampf mehr erzeugt wird. Schalten Sie
  das Gerät erst dann aus. Lagern Sie das Produkt, wenn kein Wasser mehr in den Leitungen
  vorhanden ist.
  FEHLERDIAGNOSE
  BENUTZEN SIE BEIM AUFTRETEN VON PROBLEMEN WÄHREND DER NUTZUNG ZUERST DEN
  PROBLEMBEHEBUNGS-LEITFADEN, UM DIE AUFGETRETENDEN PROBLEME ZU BEHEBEN.
  Alle Wartungsarbeiten sind von einem/-er autorisierten Kundendienstmitarbeiter/-in
  durchzuführen.
  ! WARNUNG! TRENNEN SIE DEN DAMPFMOPP VOM NETZ UND LASSEN SIE IHN ABKÜHLEN,
  BEVOR SIE IRGENDWELCHE SERVICEARBEITEN AUSFÜHREN, UM KÖRPERVERLETZUNGEN
  VORZUBEUGEN
  PROBLEM

  MÖGLICHE URSACHE

  MÖGLICHE LÖSUNG

  Weniger oder
  kein Dampf

  Wassertank ist möglicherweise leer

  Füllen Sie den Tank mit Wasser

  Dampfdüse blockiert

  Reinigen Sie die Dampfdüse

  Keine Stromzufuhr

  Vergewissern Sie sich, dass das
  Gerät am Stromnetz
  angeschlossen ist

  Die Ein/Aus-Taste wurde nicht
  gedrückt

  Drücken Sie die Ein/Aus-Taste

  Sicherung durchgebrannt oder
  Trennschalter ausgelöst

  Ersetzen Sie die Sicherung oder
  setzen Sie den Trennschalter
  zurück

  Netzkabel nicht angeschlossen

  Schließen Sie das Netzkabel an
  die Stromversorgung an

  Interne Sicherung durchgebrannt

  Kontaktieren Sie den
  Kundendienst

  Gerät schaltet
  sich nicht ein

  19 • Page 20

  ENTSORGUNG DES GERÄTS
  Alle verwendeten Materialien für Verpackung und Gerät entsprechen den
  RoHS-Anforderungen:
  Schwermetall-Höchstwerte: Pb + Cd + Hg + Cr6 < 100 ppm
  Bromierte Flammschutzmittel - Höchstwerte: PBB + PBDE < 1000 ppm
  Umwelt
  Bedeutung des durchgekreuzten Müllbehälters auf Rädern:
  Das elektrische Gerät darf nicht mit dem unsortierten kommunalen Siedlungsabfall entsorgt
  werden, sondern ist über eine gesonderte Sammelstelle zu entsorgen.
  Setzen Sie sich bezüglich weiteren Informationen über verfügbare Sammelstellen mit den
  örtlichen Behörden in Verbindung.
  Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder -halden entsorgt werden, dann können
  gefährliche Substanzen in das Grundwasser gelangen und so in die Nahrungskette gelangen,
  was gesundheitliche Schäden zur Folge hätte und das Wohlbefinden gefährden würde.
  Wenn Sie ein Altgerät durch ein Neugerät ersetzen, dann ist der Verkäufer gesetzlich dazu
  verpflichtet, Ihr Altgerät kostenfrei für die Entsorgung zurückzunehmen.
  TECHNISCHE DATEN


  Nennspannung: 230 V
  Nennfrequenz: 50 Hz
  Ausgangsleistung: 1300 W (+ 5 %, - 10 %)
  Kapazität Wassertank: 350 ml
  Spritzwasserschutz Klasse: IPX4

  Montiss ist eine eingetragene Handelsmarke von:
  Trebs BV
  Thermiekstraat 1a
  6361HB Nuth
  Die Niederlande
  www.montiss.com

  20 • Page 21

  GARANTIE
  Die Garantie für dieses Gerät gilt 24 Monate ab Kaufdatum und erstreckt sich auf die Wartung und
  den Ersatz von Teilen, vorausgesetzt Sie haben das Gerät vorschriftsmäßig und gemäß der
  Bedienungsanleitung verwendet. Diese Garantie schließt keine Gesetze aus, die im Land des
  Verkaufs in Bezug auf Garantieleistungen gelten.
  Falls Sie Gewährleistungsansprüche im Rahmen dieser Garantie geltend machen, müssen Sie die
  Originalrechnung oder den Originalkaufbeleg mit deutlicher Kennzeichnung des Kaufdatums, des
  Händlers sowie der Produktbezeichnung und Modellnummer des Geräts einreichen. Bewahren Sie
  diese Unterlagen an einem sicheren Ort auf.
  Dieses Gerät ist nur für den privaten Heimgebrauch vorgesehen. Schäden und/oder Fehlfunktionen
  aufgrund industrieller oder gewerblicher Nutzung sind von der Garantie ausgeschlossen.
  Die Garantie für dieses Gerät erlischt, falls:

  Die Originalrechnung oder der Originalkaufbeleg modifiziert oder unleserlich gemacht
  wurden;
  Die Modell- oder die Seriennummer auf dem Gerät modifiziert, entfernt, gelöscht oder
  unleserlich gemacht wurden;
  Reparaturen von nicht autorisierten Werkstätten oder nicht autorisierten Personen
  durchgeführt wurden;
  Schäden aufgrund externer Ursachen wie Feuer, Wasser, Transport, atmosphärischer
  Entladung sowie unzureichender oder unsachgemäßer Wartung verursacht wurden;
  Das Gerät in Ländern verwendet wurde, für die es nicht entwickelt, zugelassen,
  freigegeben und hergestellt wurde, und falls Defekte aufgrund solcher Modifikationen
  verursacht wurden;
  Das Gerät nicht gemäß den Vorschriften und Vorgaben in der mitgelieferten
  Bedienungsanleitung verwendet wurde.

  Zubehör und Teile des Produkts unterliegen Verschleiß und fallen nicht unter die Garantie. Diese
  können Sie hier nachbestellen: www.montiss.nl
  Falls Ihr Gerät unerwarteter Weise nicht richtig funktioniert oder Defekte aufweist, wenden Sie
  sich bitte an Ihren Händler. Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, lesen Sie die
  Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sich an den Händler wenden.

  21 • Page 22

  English
  SAFETY INSTRUCTIONS
  WARNING:Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and
  instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
  Warning: When using electrical appliances, basics safety precautions, including the following,
  should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, personal injury and material
  damage.
   Read all of this manual carefully before using the appliance.
   The intended use is described in this manual. The use of any accessory or
  attachment or the performance of any operation with this appliance other than
  those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury.
   Retain this manual for future reference.
  Using your appliance
   Do not direct steam at people, animals, electrical appliances or electrical outlets.
   Do not expose to rain.
   Do not immerse the appliance in the water.
   Do not leave the appliance unattended. Keep children away from unit while in use.
   Do not leave the appliance connected to an electrical outlet when not in use.
   Never pull the power cord to disconnect the appliance from the socket. Keep the
  appliance cord away from heat, oil and sharp edges.
   Do not handle steam cleaner with wet hands.
   Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, pull cord
  around sharp corners or expose cord to heated surfaces.
   Do not use appliance in an enclosed space filled with vapor given off by oil-base
  paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or
  toxic vapors.
   Do not use on leather, wax polished furniture or floors, synthetic fabrics, velvet or
  other delicate, steam-sensitive materials.
   Do not use on any unsealed hard floor surfaces. Additionally, on surfaces that have
  been treated with wax or some no-wax floors, the sheen may be removed by the
  heat and steam action. It is always recommended to test an isolated area of the
  surface to be cleaned before proceeding. We also recommend end that you check
  the use and care instructions from the floor manufacturer.
   Never put de-scaling, aromatic, alcoholic or detergent products into the steam mop,
  as this may damage it or make it unsafe for use.
   If the circuit breaker activates while using the steam function, discontinue product
  use immediately and contact the customer support center.(Beware of the risk of
  electrical shock.)
   The appliance emits very hot steam to sanitize the area of use. This means that the
  steam head and cleaning pads get very hot during use.
   !Caution: Always wear suitable shoes when using your steam mop and when
  changing the accessories on your steam mop. Do not wear slippers or open-toed
  footwear.
  22 • Page 23

  The lid may become hot during use.
  Care should be taken when using this appliance. DO NOT touch any parts which may
  become hot during use.
  Do not use when micro-fiber cleaning pad not install correct.
  Safety of others:
  This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced
  physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
  they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliances
  by a person responsible for their safety.
  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  Safety guidelines-definitions:
  It is important for you to read and understand this manual. The information it
  contains relates to protecting YOUR SAFETY and PREVENTING PROBLEMS. The
  symbols below are used to help you recognize this information.
  !DANGER:Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will
  result in death or serious injury.
  !WARNING:Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided,
  could result in death or serious injury.
  !CAUTION:Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may
  result in minor or moderate injury.
  NOTICE:Used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous
  situation which, if not avoided, may result in property damage.
  Residual risks:
  Additional residual risks may arise when using the tool which may not be included in
  the enclosed safety warnings. These risks can arise from misuse, prolonged use, etc.
  Even with the application of the relevant safety regulations and the implementation
  of safety devices, certain residual risks cannot be avoided. These include
  Injuries caused by touching any moving parts.
  Injuries caused by touching any hot parts.
  Injuries caused when changing any parts or accessories.
  Injuries caused by prolonged use of the appliance. When using any appliance for
  prolonged periods ensure you take regular breaks.

  23 • Page 24

  THE PRODUCT
  Standard features
  A
  B
  C
  D
  E
  F

  Main Body
  Handle
  Steam Head
  Microfiber Pad
  Carpet Gilder
  Measuring Cup

  Product components
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Handle
  Cord Holder
  Hand Bar
  Power Switch
  Power Cord
  Water Tank filler
  Steam Head Spindle

  THE USE
  Function:
   Detachable handle
   Continuous steam output (up to 5 minutes continuously working, steam averaged):
  23g/min
   Steam output time: 15 minutes
   Red and blue light, warm-up and work instructions
   Pressure relief protection, keeping the pressure in the heating unit constant
   The angle of the rotation axis in the cleaner is greater

  24 • Page 25

  Assembly:
  NOTE: Each steam mop is 100% tested in the factory to ensure product performance and
  safety. When assembling your new steam mop for the first time you may notice water residue
  inside of the unit.
  ! WARNING: Before attempting any of the following operations, make sure that the appliance
  is switched off and unplugged and that the appliance is cold and contains little or no water.
  Attaching the handle:
   Slid the handle bar with the handle into the main body until it clicks into place
   The handle can be removed from the steam mop body for easy storage by pressing
  the Handle tube button

  Attaching the steam head:


  Slide the bottom end of the main body into
  the steam head until the steam head spindle
  clicks into place  The steam head can be removed from
  the main body by pressing the salient point
  on the steam head spindle

  Attaching a cleaning pad:


  As barb design at the bottom of the steam head, only
  place a micro-fiber cleaning pad to the steam head, they can
  bond hard  Place the front of your shoe onto the cleaning pad,
  remove the tab and press down firmly

  Attaching carpet gilder:


  Press the micro-fiber cleaning pad E on the main body,
  to the carpet gilder by vertical pressure, until it clicks into place  Place the front of your shoes onto the cleaning pad E removal tab
  and press down firmly, the carpet gilder will remove
  from the steam head.
  25 • Page 26

  Operation:
  1. Filling the water tank:
  Open the tank plug, fill 350ml water and cover the plug;

  2. Plug in the appliance to a grounded outlet;
  3. Press the power switch; the indicator lights will turn red, it indicates preheating. If the
  lights do not illuminate, please check the "troubleshooting" section for more details;
  4. The appliance warm-up time is 25 seconds, after the completion of preheating, the
  indicator light will turn to be blue, the appliance begins to work;
  NOTICE: If power failure in the middle of the warm-up or power-off after the warm-up is
  complete, turn the power supply on again, according to the interval of the power is
  turned on again, the appliance may repeat the above warm-up operation.
  5. When normal cleaning, the steam head has a big rotary angle, not only clean corners but
  also can clean lower space.

  Cleaning:
  Ensure that the product must power off before cleaning.
  Empty the water tank after using every time and cleaning the water tank.
  How to decalcify the water tank interior:
  To clean calcium deposits that builds up inside the water tank, add one or two tablespoons
  of white vinegar to the water tank and then shake the contents. Several hours later, then
  pour away the water and clean the water.
  Caution:do not immerse the appliance in the water.
  Cleaning procedure to remove scale:
  If your steam mop outputs steam is more slowly than usual or no steam , you may need to
  remove lime scale. Lime scale can develop over time on the metal parts and greatly affect
  the mop performance. It is necessary to remove lime scale on regular basis every 25-50
  26 • Page 27

  times you use a full tank of water or at least once a month, especially in areas with hard
  water.
  The frequency of lime scale removal depends upon the hardness of your tap water and how
  often you use the steam mop.
  By using cleaning solution:
  1. Prepare a solution of 1/3 white vinegar and 2/3 tap water and add to the water tank.
  2. Secure the appliance in the fixed position and be away from the floor and other
  objects and surface. Plug in and press the power switch, it will be producing steam
  unit the vinegar/water solution run out.
  3. Repeat the above procedure as many times unit a normal steam flow rate is
  achieved.
  4. Fill the water tank with fresh water to clean.
  5. Fill the water tank with fresh water and release the steam through the system unit;
  the water tank is empty.
  Storage:
  1. After the steamer is used, turn the power off and then unplug the power cord.
  2. Take out the water tank, and empty the residual water in the tank and clean the
  external surface with a dry cloth. Until the steam mop cools down, clean the
  appliances.
  3. Remove the cleaning pad and wash it so that it will be ready for next use.
  4. Store the product in a protected, dry area. Keep the water funnel and measuring cup
  for future use.
  5. Keep out of reach of children.
  WARNING
  Don't leave the appliance during the lime scale removal process and/or while in use.
  NOTICE:
  Perform a test cleaning on a suitable isolated area after each lime scale removal to ensure that
  there is no debris left in the system.
  This product contains no serviceable parts. Do not try to repair it by yourself. Any servicing
  that requires disassembly other than cleaning must be performed by a qualified appliance
  repair technician.
  ALL servicing should be done by an authorized service representative.
  Cleaning and storage the microfiber pad:


  Machine washable on "warm" setting. Always use a mild detergent.  For best care results, lay flat to dry.  IMPORTANT:Allow the steamer to fully cool down before performing any
  maintenance or troubleshooting checks.
  27 • Page 28  IMPORTANT:Never use bleach or fabric softener when washing the microfiber
  cleaning pad.

  NOTICE:After cleaning, take out the water tank before cut off the power, and then let the
  product work for a while, until there is no steam. It can make pipe without water, good to
  store.
  TROUBLESHOOTING
  USE THE TROUBLESHOOTING GUIDE AS A FIRST STEP TO RESOLVE ANY PROBLEMS, YOU MAY
  BE MEETING UNDER USING.
  All servicing should be done by an authorized service representative.
  !WARNING!:TO REDUCE RISK OF PERSONAL INJURY-UNPLUG STEAMER BEFORE SERVICING
  AND ALLOW TO COOL

  PROBLEM

  POSSIBLE REASON

  POSSIBLE SOLUTION

  Reduced steam or no steam

  Water tank may be empty

  Fill water into the water
  tank
  Clean steam nozzle

  Steam nozzle may be
  blocked
  There is no power to the
  unit
  Didn't press power button
  Unit will not turn on

  Blown fuse or breaker
  Power cord not plugged in
  Internal fuse is blown

  Make sure unit is plugged in
  Press power button
  Replace fuse or reset
  breaker in home
  Plug cord into a working
  circuit
  Contact with customer
  service

  28 • Page 29

  DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE
  Used material for parts and packing all comply with Rohs requirement:
  Heavy metal limited data: Pb+Cd+Hg+Cr+6<100ppm
  Bromic endure burning limited data: PBBs+PBDEs<1000ppm
  Environment
  Meaning of crossed –out wheeled dustbin:
  Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection
  facilities.
  Contact your local government for information regarding the collection systems available.
  If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak
  into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
  When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back
  Your old appliance for disposals at least free of charge.
  TECHNICAL DETAILS


  Rated voltage:230V
  Rated frequency: 50Hz
  Output power:1300W (+5%,-10%)
  Water tank capacity:350mL
  Waterproof level:IPX4

  Montiss is a registered brand name of:
  Trebs BV
  Thermiekstraat 1a
  6361HB Nuth
  The Netherlands
  www.montiss.com

  29 • Page 30

  GUARANTEE
  This guarantee covers your device for a period of 24 months from the date of purchase for service
  and replacement of parts, on the condition that you have used the device correctly as described in
  the user manual. This guarantee does not exclude national legislation that may exist in the country
  of purchase in regards to warranty regulations.
  When you make a claim under this guarantee, you must submit the original invoice or receipt with
  clear mention of the date of purchase, name of retailer and the description and model number of
  the device. You are advised to keep these documents in a safe place.
  This device is intended for domestic use only. Damage and/or malfunctions as the result of
  industrial or commercial use are excluded from the warranty.
  The guarantee for this device expires if:

  The original invoice or receipt has in one way or another been changed or made illegible;
  The model or serial number on the device has been changed, removed, deleted or made
  illegible;
  Repairs have been executed by unauthorized repair workshops or persons who are not
  authorized to do so;
  The damage is the result of an external cause, such as fire damage, water damage,
  transport damage, atmospheric discharges, insufficient or improper maintenance;
  The device has been operated in another country than for which originally designed,
  approved, released and produced, as well as defects occurred as the result of such
  modifications;
  The device has not been used according to the guidelines and directions in the user
  manual supplied with the device.

  Accessories and parts of the product that are susceptible to wear and tear are not included in this
  guarantee. Should you wish to reorder these, please visit www.montiss.nl
  In the unlikely event your device is not functioning well or shows any defect, please contact your
  retailer. To avoid any inconvenience, we advise you to read the user manual carefully before
  contacting them.

  30 • Page 31

  Francais
  PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
  AVERTISSEMENT : Lisez toutes les avertissements en matière de sécurité et toutes les
  instructions. Tout manquement à suivre les avertissements et les instructions ci-dessous
  peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
  Avertissement : Lorsque des appareils électriques sont utilisés, les précautions de sécurité
  de base, y compris celles qui suivent, doivent toujours être observées pour réduire les
  risques d’incendie, d’électrocution, de blessures et de dommages matériels.
   Lisez ce manuel attentivement avant d’utiliser l’appareil.
   L’utilisation prévue est décrite dans ce manuel. L’utilisation de tout accessoire ou
  équipement annexe avec cet appareil ou toute manipulation de celui-ci autre que
  celle recommandée dans ce mode d’emploi peut présenter un risque de dommages
  corporels.
   Conservez ce manuel pour référence future.
  Utilisation de votre appareil
   Ne dirigez pas la vapeur vers des personnes, animaux, appareils électriques ou prises
  électriques.
   N’exposez pas à la pluie.
   Ne plongez pas l’appareil dans l’eau.
   Ne laissez pas l’appareil sans surveillance. Gardez les enfants loin de l’appareil
  pendant l’utilisation.
   Ne laissez pas l’appareil branché à une prise électrique lorsqu’il n’est pas utilisé.
   Ne tirez jamais sur le cordon d’alimentation pour débrancher l’appareil de la prise.
  Gardez le cordon de l’appareil à l’abri de la chaleur, de l’huile et des arêtes vives.
   Ne manipulez pas le nettoyeur à vapeur avec les mains mouillées.
   Ne le tirez pas ou ne le transportez pas en utilisant le cordon, n’utilisez pas le cordon
  comme une anse, ne fermez pas la porte sur le cordon, ne tirez pas sur le cordon à
  proximité d’angles vifs ou ne l’exposez pas à des surfaces chauffées.
   N’utilisez pas l’appareil dans un espace fermé rempli de vapeur dégagée par les
  diluants pour peinture à base d’huile, de certaines substances antimites, de
  poussières inflammables, ou d’autres vapeurs explosives ou toxiques.
   N’utilisez pas sur du cuir, des meubles ou des planchers cirés, des tissus
  synthétiques, du velours ou d’autres matériaux délicats sensibles à la vapeur.
   N’utilisez pas sur des surfaces dures poreuses. Par ailleurs, sur les surfaces qui ont
  été traitées avec de la cire ou les planchers non cirés, le lustre peut être éliminé par
  l’action de la chaleur et de la vapeur. Il est toujours recommandé de tester une zone
  isolée de la surface à nettoyer, avant de poursuivre. Nous vous recommandons
  également de vérifier l’utilisation et les instructions d’entretien du fabricant de
  planchers.
   Ne mettez jamais de produits détartrants, aromatiques, alcooliques ou détergents
  dans le balai à vapeur, car cela pourrait l’endommager ou le rendre impropre à
  l’utilisation.
   Si le disjoncteur se déclenche pendant l’utilisation de la fonction vapeur, cessez
  31 • Page 32


  d’utiliser l’appareil immédiatement, et contactez le centre d’assistance à la clientèle.
  (Attention au risque de décharge électrique.)
  L’appareil produit de la vapeur très chaude pour désinfecter la zone d’utilisation.
  Cela signifie que le diffuseur et les tampons nettoyants deviennent très chauds
  pendant l’utilisation.
  ! Attention : Portez des chaussures appropriées lorsque vous utilisez votre balai à
  vapeur ou lorsque vous changez ses accessoires. Ne portez pas de pantoufles ou de
  chaussures ouvertes.
  Le couvercle peut devenir chaud pendant l’utilisation.
  Vous devez prendre des précautions en utilisant cet appareil. NE TOUCHEZ AUCUNE
  pièce qui peut devenir chaude pendant l’utilisation.
  Ne vous en servez pas lorsque les tampons de nettoyage en microfibres ne sont pas
  installés correctement.
  Sécurité des autres:
  Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
  ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant
  d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles ne soient supervisées ou aient
  reçu des instructions concernant son utilisation par une personne responsable de
  leur sécurité.
  Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec
  l’appareil.
  Définitions des directives de sécurité:
  Il est important que vous lisiez et compreniez ce manuel. Les informations qui y sont
  contenues concernent VOTRE SÉCURITÉ et LA PRÉVENTION DE PROBLÈMES. Les
  symboles ci-dessous sont utilisés pour vous aider à reconnaître ces informations.
  ! DANGER : Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n’est pas
  évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.
  ! AVERTISSEMENT : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle
  n’est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
  ! ATTENTION : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est
  pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.
  REMARQUE : Utilisé sans symbole d’avertissement de sécurité, cela indique une
  situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut entraîner des
  dommages matériels.
  Risques résiduels:
  D’autres risques résiduels, qui pourraient ne pas être inclus dans les consignes de
  sécurité jointes, peuvent survenir lors de l’utilisation de l’outil. Ces risques peuvent
  découler d’une mauvaise utilisation, d’une utilisation prolongée, etc.
  Même avec l’application des normes de sécurité pertinentes et la mise en œuvre de
  dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent pas être évités.
  Notamment
  32 • Page 33


  Les blessures causées en touchant une pièce mobile quelconque.
  Les blessures causées en touchant une pièce chaude quelconque.
  Les blessures causées lors du changement de pièces ou d’accessoires.
  Les blessures causées par l’utilisation prolongée de l’appareil. Lorsque vous utilisez
  un appareil pendant de longues périodes de temps, assurez-vous de prendre des
  pauses régulières.

  LE PRODUIT
  Caractéristiques standard
  A
  B
  C
  D
  E
  F

  Corps principal
  Poignée
  Diffuseur
  Tampon en microfibre
  Élément coulissant du tapis
  Mesurette

  Composants du produit
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Poignée
  Support de cordon
  Barre de préhension
  Interrupteur marche/arrêt
  Cordon d’alimentation
  Remplisseur du réservoir d’eau
  Broche du diffuseur

  33 • Page 34

  UTILISATION
  Fonction :
   Poignée amovible
   Production de vapeur en continu (vapeur moyenne pour au plus 5 minutes de travail
  en continu) : 23 g/min
   Durée de la production de vapeur : 15 minutes
   Voyant rouge et bleu : instructions relatives au préchauffage et au fonctionnement
   Protection contre la surpression : maintien d’une pression constante dans l’unité de
  chauffage
   L’angle de l’axe de rotation dans le dispositif de nettoyage est plus important
  Montage :
  REMARQUE : Chaque balai à vapeur est entièrement testé en usine pour garantir la
  performance et la sécurité des produits. En assemblant votre nouveau balai à vapeur pour la
  première fois, il se peut que vous remarquiez des traces d’eau à l’intérieur de l’appareil.
  ! AVERTISSEMENT : Avant de tenter l’une des manipulations suivantes, assurez-vous que
  l’appareil est éteint et débranché et qu’il est froid et ne contient que peu ou pas d’eau.
  Fixation de la poignée :
   Glissez le guidon avec la poignée dans le corps principal jusqu’à ce qu’un déclic se
  fasse entendre
   La poignée peut être retirée du corps du balai à vapeur, dans le but de faciliter le
  rangement, en appuyant sur le bouton du tube de la poignée
  ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

  34 • Page 35

  Fixation du diffuseur :


  Faites glisser l’extrémité inférieure du corps
  principal dans le diffuseur jusqu’à ce qu’un
  déclic se fasse entendre.  Le diffuseur peut être retiré du corps principal
  en appuyant sur le point saillant situé sur sa
  broche.

  Fixation d’un tampon de nettoyage :


  En raison de la conception de l’ardillon au-dessous du
  diffuseur, il suffit d’y placer un tampon de nettoyage en
  microfibre, pour qu’elle y adhère fortement.  Placez l’avant de la chaussure sur le tampon de nettoyage,
  retirez la languette et appuyez fermement.

  Fixation de l’élément coulissant :


  Appliquez une pression verticale sur l’élément coulissant avec
  le tampon de nettoyage en microfibre monté sur le corps
  principal, jusqu’à ce qu’un déclic se fasse entendre.  Placez l’avant de vos chaussures sur la languette de retrait du
  tampon de nettoyage (E) et appuyez fermement vers le bas
  l’élément coulissant sortira alors du diffuseur.

  35 • Page 36

  Utilisation :
  1. Remplissage du réservoir d’eau :
  Ouvrez le bouchon du réservoir, versez 350 ml d’eau et remettez le bouchon ;
  ÉTAPE 1

  ÉTAPE 2

  ÉTAPE 3

  2. Branchez l’appareil à une prise de terre.
  3. Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation, les voyants deviennent rouges et indiquent le
  préchauffage. Si les voyants ne s’allument pas, veuillez consulter la section
  « dépannage » pour plus de détails.
  4. Le préchauffage de l’appareil dure 25 secondes, une fois qu’il est terminé, le voyant
  devient bleu et l’appareil est prêt à fonctionner.
  REMARQUE : Si une panne de courant se produit pendant le préchauffage ou que vous
  éteignez l’appareil avant qu’il ne se termine, rallumez-le. En fonction de l’intervalle de
  temps passé avant qu’il se rallume, il se peut que l’appareil répète le cycle de préchauffage
  ci-dessus.
  5. Pendant un nettoyage normal, le diffuseur dispose d’un grand angle de rotation qui lui
  permet de nettoyer les coins ainsi que les espaces confinés.

  Nettoyage:
  Assurez-vous que le produit est éteint avant de le nettoyer.
  Vider le réservoir d’eau après chaque utilisation et nettoyer le réservoir d’eau.
  Comment détartrer l’intérieur du réservoir d’eau:
  Pour enlever les dépôts de calcium qui s’accumulent à l’intérieur du réservoir d’eau, ajoutezy une ou deux cuillères à soupe de vinaigre blanc, fermez-le et secouez le contenu. Après
  plusieurs heures, videz le contenu et nettoyez à l’eau.
  Attention : ne plongez pas l’appareil dans l’eau.

  36 • Page 37

  Procédure de nettoyage pour enlever le tartre:
  Si votre balai à vapeur produit de la vapeur plus lentement que d’habitude ou cesse de produire
  de la vapeur d’eau, il se peut que vous ayez à enlever le tartre. Le tartre peut se développer au
  fil du temps sur les parties métalliques et affecter considérablement la performance du balai. Il
  est nécessaire d’enlever le tartre régulièrement toutes les 25 à 50 fois que vous utilisez un
  réservoir plein d’eau ou au moins une fois par mois, en particulier dans les régions où l’eau est
  calcaire.
  La fréquence d’enlèvement de tartre dépend de la dureté de l’eau du robinet et de la
  fréquence à laquelle vous utilisez le balai à vapeur.
  En utilisant une solution de nettoyage:
  1. Préparez une solution contenant 1/3 de vinaigre blanc et 2/3 d’eau du robinet et
  versez-la dans le réservoir d’eau.
  2. Immobilisez l’appareil dans une position fixe loin du sol, des autres objets et de la
  surface. Branchez et appuyez sur l’interrupteur d’alimentation, l’appareil à vapeur
  produit de la vapeur jusqu’à ce que la solution de vinaigre/eau s’épuise.
  3. Répétez la procédure ci-dessus autant de fois que nécessaire jusqu’à atteindre un
  débit normal de vapeur.
  4. Remplissez le réservoir d’eau avec de l’eau fraîche pour nettoyer.
  5. Remplissez le réservoir d’eau avec de l’eau fraîche, et libérez la vapeur à travers
  l’unité du système jusqu’à ce que le réservoir d’eau soit vide.
  Rangement :
  1. Quand vous avez terminé d’utiliser l’appareil à vapeur, éteignez-la et débranchez le
  cordon d’alimentation.
  2. Enlevez le réservoir d’eau et videz l’eau résiduelle contenue dans le réservoir et
  nettoyez la surface extérieure avec un chiffon sec. Pendant que le balai à vapeur se
  refroidit, nettoyez les accessoires.
  3. Retirez le tampon de nettoyage et lavez-le pour qu’il soit prêt pour la prochaine
  utilisation.
  4. Rangez l’appareil au sec dans une zone protégée. Gardez l’entonnoir d’eau et la
  mesurette pour la prochaine utilisation.
  5. Gardez l’appareil hors de portée des enfants.
  AVERTISSEMENT
  Ne laissez pas l’appareil à vapeur pendant le processus d’élimination du tartre et/ou
  lorsqu’il est en cours d’utilisation.
  REMARQUE :
  Effectuez un nettoyage de test dans un endroit isolé convenable chaque fois que vous avez
  enlevé le tartre pour vous assurer qu’il ne reste aucun résidu dans le système.
  Ce produit ne comporte aucune pièce susceptible d’être réparée. N’essayez pas de réparer
  vous-même. Tout entretien autre que le nettoyage qui nécessite le démontage doit être
  effectué par un technicien qualifié pour la réparation des appareils.
  37 • Page 38

  TOUTES les réparations doivent être effectuées par un représentant du service autorisé.
  Nettoyage et rangement du tampon en microfibre :


  Ils sont lavables en machine sur le réglage « chaud ». Utilisez toujours un détergent
  doux.  Pour obtenir les meilleurs résultats, séchez-les à plat.  IMPORTANT : Laisser l’appareil à vapeur se refroidir complètement avant de
  procéder à l’entretien ou aux vérifications relatives au dépannage.  IMPORTANT : N’utilisez jamais d’eau de Javel ou d’adoucissant pour laver les
  tampons de nettoyage en microfibres.

  REMARQUE : Après le nettoyage, enlevez le réservoir d’eau avant de couper l’alimentation,
  puis laissez le produit fonctionner pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’il n’y a plus de
  vapeur. Une fois qu’il n’y a plus d’eau dans les tuyaux, vous pouvez le ranger.
  DÉPANNAGE
  UTILISEZ LE GUIDE DE DÉPANNAGE COMME PREMIERS RECOURS POUR RÉSOUDRE TOUT
  PROBLÈME QUE VOUS POURRIEZ RENCONTRER PENDANT L’UTILISATION.
  Toutes les réparations doivent être effectuées par un représentant du service autorisé.
  ! AVERTISSEMENT ! POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES, DÉBRANCHEZ L’APPAREIL À
  VAPEUR ET LAISSEZ-LE SE REFROIDIR AVANT TOUTE RÉPARATION

  PROBLÈME

  CAUSE POSSIBLE

  SOLUTION POSSIBLE

  Peu ou pas de
  vapeur

  Le réservoir d’eau peut être vide

  Versez de l’eau dans le réservoir

  La buse à vapeur peut être bouchée

  Nettoyez la buse à vapeur

  L’appareil n’est pas sous tension

  Assurez-vous que l’appareil est
  branché

  Vous n’avez pas appuyé sur le sur la
  touche d’alimentation

  Appuyez sur le bouton
  d’alimentation

  Fusible grillé ou disjoncteur
  déclenché

  Remplacez le fusible ou
  réenclenchez le disjoncteur de la
  maison

  Cordon d’alimentation non branché

  Branchez le cordon dans un circuit
  qui fonctionne

  Fusible interne grillé

  Contactez le service à la clientèle

  L’appareil ne
  s’allume pas

  38 • Page 39

  ÉLIMINATION DE VOTRE ANCIEN APPAREIL
  Les matériaux utilisés pour les pièces et d’emballage sont tous conformes
  aux exigences Rohs:
  Données sur les limites en métal lourd : Pb + Cd + Hg + Cr + 6 <100 ppm
  Données des limites d’exposition à l’acide bromique: PBB + PBDE
  <1000 ppm
  Environnement
  Signification de la poubelle barrée:
  Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères, utilisez des installations
  de collecte séparées.
  Communiquez avec votre collectivité locale pour obtenir des informations concernant les
  systèmes de collecte disponibles.
  Si les appareils électriques sont éliminés dans des sites d’enfouissement ou des décharges,
  des substances dangereuses peuvent fuir dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne
  alimentaire, et nuire à votre santé et à votre bien-être.
  Lors du remplacement de vieux appareils par de nouveaux, le détaillant est légalement
  obligé de reprendre votre ancien appareil aux fins de la mise au rebut sans frais.
  DÉTAILS TECHNIQUES


  Tension nominale : 230 V
  Fréquence nominale : 50 Hz
  Sortie d’alimentation : 1300 W (+5 % -10 %)
  Capacité du réservoir d’eau : 350 ml
  Niveau d’étanchéité : IPX4

  Montiss est un nom de marque déposée de:
  Trebs BV
  Thermiekstraat 1a
  6361HB Nuth
  Pays-Bas
  Van dewww.montiss.com

  39 • Page 40

  GARANTIE
  Cette garantie couvre votre appareil pendant une période de 24 mois à compter de la date d’achat
  pour les réparations et les remplacements de pièces, à condition que vous ayez utilisé l’appareil
  correctement comme décrit dans le mode d’emploi. Cette garantie n’exclut pas toute législation
  nationale qui pourrait exister dans le pays d’achat en ce qui concerne les conditions de garantie.
  Lorsque vous faites une réclamation en vertu de cette garantie, vous devez présenter la facture ou
  le reçu original avec mention claire de la date d’achat, du nom du détaillant, de la description et
  du numéro de modèle de l’appareil. Il est conseillé de conserver ces documents dans un endroit
  sûr.
  Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Les dommages et/ou
  dysfonctionnements résultant d’un usage industriel ou commercial sont exclus de la garantie.
  La garantie de cet appareil expire si:

  La facture ou le reçu original a d’une manière ou d’une autre été modifié ou rendu
  illisible ;
  Le modèle ou le numéro de série de l’appareil a été modifié, enlevé, effacé ou rendu
  illisible ;
  Les réparations ont été effectuées par des personnes ou des ateliers de réparation non
  autorisés à le faire ;
  Une cause extérieure a occasionné le dommage, comme le feu, l’eau, le transport, les
  rejets atmosphériques, un entretien insuffisant ou inadéquat ;
  L’appareil a été utilisé dans un autre pays que celui pour lequel il a été initialement
  conçu, approuvé, lancé et produit, ou que des pannes se sont produites à la suite de ces
  modifications ;
  L’appareil n’a pas été utilisé conformément aux directives et aux instructions du mode
  d’emploi l’accompagnant.

  Les accessoires et pièces de l’appareil qui sont sensibles à l’usure et à la déchirure ne sont pas
  inclus dans cette garantie. Si vous souhaitez les commander à nouveau, veuillez visiter
  www.montiss.nl
  Dans le cas improbable où votre appareil ne fonctionnerait pas bien ou exhiberait un défaut,
  veuillez contacter votre concessionnaire. Pour éviter tout désagrément, nous vous conseillons
  de lire attentivement le mode d’emploi avant de le contacter.

  40


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Montiss CSC623 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Montiss CSC623 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info