Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
Voor de installateur
Installatie- en gebruikersinstructie
Modulerende Cascaderegelaar CM10
voor twee UBA3-toestellen
7164 9200 (2013/07) NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Voor de installateur

  Installatie- en gebruikersinstructie

  7164 9200 (2013/07) NL

  Modulerende Cascaderegelaar CM10
  voor twee UBA3-toestellen • Page 2

  Voorwoord
  Deze installatie- en gebruikers-instructie geldt
  voor:
  Modulerende cascaderegelaar CM10
  De modulerende cascaderegelaar CM10 voor
  UBA 3-toestellen is ontwikkeld en gefabriceerd
  naar de laatste technologische ontwikkelingen
  en de meest recente technische veiligheidsvoorschriften, en voldoet aan de Europese
  norm (CE). Daardoor zal de modulerende
  cascaderegelaar CM10 vele jaren zonder
  problemen functioneren.
  Er is bijzondere aandacht geschonken aan
  gebruiksvriendelijkheid.
  Belangrijke algemene toepassingsaanwijzingen
  Voor een veilig, economisch en milieuvriendelijk gebruik van de modulerende cascaderegelaar CM10 raden wij u aan de voorschriften in
  deze installatie- en gebruikers-instructie in acht
  te nemen.
  Montage en eventuele reparaties mogen alleen
  door erkende installateurs worden uitgevoerd.
  Gebruik het apparaat alleen in combinatie met
  de toebehoren die in de installatie- en gebruikers-instructie zijn aangegeven. Gebruik
  andere toebehoren alleen dan, wanneer deze
  uitdrukkelijk voor de voorziene toepassing zijn
  bestemd en prestaties en veiligheidseisen niet
  nadelig worden beïnvloed.
  Technische wijzigingen voorbehouden!
  De fabrikant werkt continu aan verbetering van
  haar producten. Wijzigingen in figuren, tekst en
  technische gegevens zijn dus mogelijk.

  2

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07) • Page 3

  Inhoudsopgave
  1

  Leveringsomvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  1.1

  Overige componenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  2

  Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  3

  Werking van de CM10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  3.1
  3.2
  3.3
  3.4
  3.5
  3.6
  3.7
  3.8
  3.9

  Regelprincipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Sturing systeempomp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Vorstbewaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Automatische schakelvolgorde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Wachttijd voor het inschakelen van het tweede cv-toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Warmwatervoorziening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Storingssignalering op afstand via het storingsrelais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Extern stuursignaal 0-10V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  LED aanduidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  4

  Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  4.1
  4.2
  4.3
  4.4

  Benodigdheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Montage CM10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Elektrische aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Aansluiten componenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5

  Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  5.1

  5.2

  Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5.1.1 Storingssignalering via het display van de cv-toestellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5.1.2 Storingssignalering op de ModuLine thermostaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5.1.3 Storingssignalering via het geïntegreerde storingsrelais in de CM10 . . . . . . . . . . . . . . .
  5.1.4 Storingssignalering op de CM10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vervangen zekering CM10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6

  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  6.1
  6.2

  Weerstandsgrafieken sensoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Aansluitschema CM10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07)

  12
  13
  14
  15
  18
  18
  19
  19
  19
  19

  3 • Page 4

  1

  1

  Leveringsomvang

  Leveringsomvang

  De modulerende cascaderegelaar CM10 wordt
  geleverd in een kartonnen doos.
  De levering omvat:
  – modulerende cascaderegelaar CM10;
  – zakje met bevestigingsschroeven, pluggen
  en trekontlastingen;
  – installatie- en gebruikers-instructie CM10.
  Zie fig. 1.

  figuur 1

  Leveringsomvang

  Indien hetgeen u geleverd heeft gekregen niet
  klopt met bovengenoemde leveringsomvang,
  neem dan zo spoedig mogelijk contact op met
  uw leverancier.

  1.1

  Overige componenten

  Systeemaanvoersensor
  Om de CM10 in bedrijf te nemen dient een
  aanvoersensor te worden gemonteerd.
  Deze systeemaanvoersensor dient separaat te
  worden besteld en wordt door Nefit geleverd
  inclusief dompelbuis.
  Buitenvoeler
  Wordt de CM10 in combinatie met een
  ModuLine 400 weersafhankelijk ingesteld, dient
  er een buitenvoeler te worden geselecteerd.
  Dit is de buitenvoeler die in combinatie met de
  Moduline 400 thermostaat door Nefit wordt
  geleverd. De buitenvoeler dient separaat te
  worden besteld.

  4

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07) • Page 5

  Algemeen

  2

  2

  Algemeen

  Als fabrikant van cv-toestellen is ons er veel aan
  gelegen toestellen te produceren die zo zuinig
  en zo schoon mogelijk functioneren.
  Om dit te bereiken, beschikken onze
  cv-toestellen over een modulerende brander.
  Dit betekent dat het toestel op een willekeurig
  vermogen kan branden. Om dit modulerende
  gedrag van de brander maximaal te benutten, is
  het noodzakelijk dat het cv-toestel wordt
  aangestuurd door een modulerende regeling.
  Speciaal voor kleinere cascade-installaties,
  bestaande uit maximaal twee cv-toestellen, is
  de modulerende cascaderegelaar CM10
  ontwikkeld.
  De functionaliteit van deze cascaderegelaar
  bestaat uit:
  – cascaderegelaar;
  – externe storingsmelder;
  – aansturing d.m.v. extern stuursignaal 0-10V.
  De CM10 hoeft niet te worden afgesteld. Alle
  instellingen zijn prefixed. Dit betekent dat alle
  instellingen, bijvoorbeeld de stooklijn of
  schakelprogramma, op de thermostaat of GBS1
  wordt gedaan.
  Bij het toepassen van een thermostaat bepaalt
  u de functionaliteit van de regeling door de
  keuze van de Nefit ModuLine.

  1. GBS = Gebouwbeheersysteem

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07)

  5 • Page 6

  3

  Werking van de CM10

  3

  Werking van de CM10

  3.1

  Regelprincipe

  3.1.1 Bij toepassen ModuLine thermostaat
  Ruimtetemperatuurregeling
  De ModuLine 100 t/m 400 kunnen worden
  toegepast als ruimteregeling. Hiervoor dient de
  ModuLine thermostaat in een referentievertrek
  te worden geplaatst. De ModuLine stuurt een
  setpoint voor het gewenste vermogen naar de
  CM10. Deze vertaalt dit signaal naar het
  gewenste vermogen van beide toestellen.
  Weersafhankelijke regeling
  De ModuLine 400 kan worden toegepast als
  weersafhankelijke regeling, bij gebruik van een
  buitenvoeler. De thermostaat kan dan zowel in
  een referentievertrek als bij het cv-toestel
  worden geplaatst. De ModuLine stuurt een
  setpoint op basis van de ingestelde stooklijn
  naar de CM10. Deze vertaalt dit signaal naar de
  gewenste aanvoertemperatuur van de
  installatie.

  6

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07) • Page 7

  Werking van de CM10

  3

  3.1.2 Bij toepassen 0-10V stuursignaal (zie paragraaf 3.8)

  CM 10
  Cascademodule
  voor twee toestellen
  230Vac/50Hz
  IP 40
  1,6 AT

  TT2

  1)

  TC

  VK GAS RK

  VK GAS RK
  TT1

  2)

  TRA

  RA

  figuur 2

  Installatieschema CM10

  Legende bij fig. 2
  ModuLine 100/400
  thermostaat

  systeempomp

  TT1

  systeemaanvoersensor

  drukverschilregelaar

  TT2

  buitenvoeler

  inregelventiel

  TC

  RA

  radiatorafsluiter

  TRA

  thermostatische radiatorafsluiter
  expansievat

  CM 10
  Cascademodule
  voor twee toestellen
  230Vac/50Hz
  IP 40
  1,6 AT

  CM10
  1)
  Bij ruimteregeling kan de buitenvoeler als optie worden toegepast (zie paragraaf 3.3)
  2)

  Pas bij een weersafhankelijke regeling TRA's toe in combinatie met een ModuLine 400

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07)

  7 • Page 8

  3
  3.2

  Werking van de CM10
  Sturing systeempomp

  De CM10 kan direct een secundaire pomp
  aansturen.
  De pomp krijgt zijn spanning van de CM10 en
  behoeft dus geen aparte aansluiting.
  Het vermogen van de pomp mag maximaal
  250 W bedragen.
  LET OP!
  Bij het toepassen van een pomp met
  een groter vermogen dient gebruik te
  worden gemaakt van een relais.
  De systeempomp wordt ingeschakeld indien
  aan één van de onderstaande voorwaarden
  wordt voldaan:
  – de CM10 is zojuist aangesloten op de netspanning;
  – bij cv-warmtevraag;
  – pompprogramma is actief;
  – vorstbewaking aanvoertemperatuur is actief;
  – vorstbewaking buitentemperatuur is actief.
  Pompprogramma
  De systeempomp kan door de CM10, door
  middel van een pompprogramma, worden
  geactiveerd. Mocht de systeempomp 24 uur
  niet hebben gedraaid, wordt deze voor
  5 minuten in bedrijf genomen.

  3.3

  Vorstbewaking
  LET OP!
  Waarborg over alle verwarmingselementen de doorstroming om
  voldoende vorstbewaking te
  verkrijgen.

  De CM10 heeft twee manieren van
  vorstbewaking, te weten:
  – vorstbewaking op buitentemperatuur;
  – vorstbewaking op aanvoertemperatuur.

  8

  Vorstbewaking op buitentemperatuur
  Bij gebruik van een ModuLine 400 kan een
  vorstbewaking op buitentemperatuur worden
  gerealiseerd.
  Hiervoor wordt de buitenvoeler aangesloten op
  de CM10. Via instellingen op de ModuLine
  thermostaat kan deze functie worden
  geactiveerd. Zie voor informatie over het
  instellen de montage- en gebruikersinstructie
  van de ModuLine 400.
  Vorstbewaking op aanvoertemperatuur
  Vorstbewaking op aanvoertemperatuur is zowel
  bij een modulerende weersafhankelijke
  regeling als bij een modulerende
  ruimtetemperatuurregeling van toepassing.
  De vorstbewaking op aanvoertemperatuur
  wordt actief als de aanvoertemperatuur lager is
  dan 7 °C, en wordt weer opgeheven als de
  aanvoertemperatuur hoger is dan 15 °C.
  Mocht de systeemaanvoersensor een lagere
  temperatuur meten dan 7 °C worden de
  cv-toestellen aangestuurd. Bij het bereiken van
  een watertemperatuur van 15 °C eindigt de
  warmtevraag. De systeempomp draait wel
  door. Deze wordt uitgeschakeld als de
  nadraaitijd van 5 minuten is verstreken.

  3.4

  Automatische schakelvolgorde

  De schakelvolgorde bepaalt welk cv-toestel als
  eerste cv-toestel, en welk cv-toestel als tweede
  cv-toestel wordt ingeschakeld.
  De schakelvolgorde wordt door de CM10
  automatisch geregeld. De regeling zorgt voor
  een gelijke verdeling van het aantal branduren
  van elk cv-toestel. Zowel het aantal branduren
  voor cv als voor warmwater worden hierin
  meegenomen. De gelijke verdeling van het
  aantal branduren komt de levensduur van de
  toestellen ten goede.

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07) • Page 9

  Werking van de CM10
  Bij spanningsonderbreking van de CM10
  worden de bedrijfsurentellers in de CM10 op nul
  gezet. Bij het opnieuw inbedrijfstellen van de
  CM10 wordt de cv-toestelvolgorde opnieuw
  bepaald door de aansluitvolgorde van de
  cv-toestellen.

  3.7

  3.5

  De storingssignalering is actief als:

  Wachttijd voor het inschakelen
  van het tweede cv-toestel

  Indien het tijdens cv-bedrijf niet voldoende
  vermogen wordt geleverd door een cv-toestel
  zal ook het tweede cv-toestel moeten worden
  bijgeschakeld.
  Dit zal pas gebeuren na de “wachttijd voor het
  inschakelen van het tweede cv-toestel”.
  De “wachttijd voor het inschakelen van het
  tweede cv-toestel” gaat in op het moment dat
  de vermogensvraag van het eerste cv-toestel
  100 % is en bedraagt 3 minuten.

  3.6

  Warmwatervoorziening

  Er zijn twee mogelijkheden om een
  warmwatervoorziening aan te sluiten in
  combinatie met de CM10:
  1. Een boiler op cv-toestel 1 of een boiler op
  cv-toestel 2.

  3

  Storingssignalering op afstand
  via het storingsrelais

  Naast de eventuele storingssignalering op
  afstand via de ModuLine thermostaat kan de
  CM10 ook via het geïntegreerde storingsrelais
  op afstand een storing signaleren.
  – een van beide toestellen een vergrendelende storing heeft;
  – de systeemaanvoersensor een storing heeft;
  – de waterdruk te laag is;
  – de communicatie met beide cv-toestellen
  langer dan 5 minuten is verbroken.
  Het storingscontact van het storingsrelais is een
  potentiaalvrij contact. Dit kan zowel een maak(pin 1+2) als een verbreek- (pin 2+3) contact
  zijn.
  In geval van een vergrendelende cvtoestelstoring wordt het storingsrelais
  bekrachtigd en het storingscontact resp.
  worden gemaakt / verbroken.
  Op de CM10 zal hierdoor de bedrijfsstatus-LED
  groen gaan knipperen. Via het storingscontact
  kan door middel van een relais bijvoorbeeld een
  lamp, bel, GBS of externe regeling worden
  bediend.

  2. Een boiler op cv-toestel 1 èn een boiler op
  cv-toestel 2.
  De boiler maakt gebruik van de in het cv-toestel
  aanwezige boilerregeling en wordt aangesloten
  op de warmwater-aansluitset.
  Regelgedrag van de CM10 tijdens
  warmwatervraag
  Indien één van de cv-toestellen wordt
  ingeschakeld voor warmwaterbedrijf, dan zal bij
  gelijktijdige warmtevraag voor cv-bedrijf het
  andere cv-toestel ingeschakeld worden, en
  voor zover mogelijk het voor cv-bedrijf
  gevraagde vermogen compenseren.
  Na einde warmwatervraag zal het leidende
  cv-toestel de warmtelevering voor de
  verwarming weer voortzetten.

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07)

  9 • Page 10

  3
  3.8

  Werking van de CM10
  Extern stuursignaal 0-10V

  De CM10 kan gebruikt worden als interface
  tussen het cv-toestel en bijvoorbeeld een
  gebouwbeheersysteem.
  Door middel van een 0-10 VDC signaal kan
  zowel op vermogen als op aanvoertemperatuur
  worden gestuurd.
  Sturing op aanvoertemperatuur
  De CM10 vertaalt het 0-10V signaal van het
  gebouwbeheersyteem naar een
  aanvoertemperatuursetpoint. Hierbij is het
  verband lineair (tabel 1).

  Ingangs- Aanvoertempespanning ratuur setpoint
  [V]
  (cv-toestel) [°C]
  0

  0

  0,5

  0

  uit

  0,6

  ± 15

  aan/warmtevraag

  De CM10 vertaalt het signaal van het
  gebouwbeheersysteem naar een
  vermogenssetpoint. Hierbij is het verband
  lineair (tabel 2).
  Om de vermogensregeling te activeren dient
  een doorverbinding gemaakt te worden op de
  kroonsteenaansluiting van de CM10.
  Zie paragraaf 6.2 "Aansluitschema CM10" op
  pag. 23.

  uit

  5,0

  ± 50

  aan/warmtevraag

  10,0

  ± 90

  aan/warmtevraag

  tabel 1

  Sturing op vermogen

  Status
  cv-toestel

  Sturing op aanvoertemperatuur

  Ingangs- Vermogenssetpoint
  spanning
  (cv-toestel)
  [V]
  [%]

  Status
  cv-toestel

  0

  0

  0,5

  0

  uit

  0,6

  ±6

  laaglast *)

  5,0

  ± 50

  deellast

  10,0

  100

  vollast

  tabel 2

  uit

  Sturing op vermogen

  *) Het laaglastvermogen is toestelafhankelijk. Als de
  laaglast van het toestel b.v. 20% is en het stuursignaal is 1 Volt (= 10%), dan is het gevraagde vermogen kleiner dan de laaglast. In dit geval gaat het
  toestel 10% leveren d.m.v. een aan/uit cyclus op
  laaglast. In dit voorbeeld gaat het toestel vanaf een
  setpoint van 2 Volt in continu bedrijf.

  10

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07) • Page 11

  Werking van de CM10
  3.9

  LED aanduidingen

  1

  2

  De CM10 heeft een viertal LED's die aangeven
  wat de status van de diverse componenten zijn
  (fig. 3, tabel 3).
  In tabel 3 is een overzicht gegeven van de
  verschillende LED's met hun aanduidingen.

  CM 10
  voor twee toestellen
  230Vac/50Hz
  IP 40
  1,6 AT

  LED

  Component

  Aan

  Uit

  1

  toestel 1

  in bedrijf

  stand-by

  2

  toestel 2

  in bedrijf

  stand-by

  3

  systeempomp

  4
  1 t/m 4
  tabel 3

  4

  Cascademodule

  figuur 3

  In bedrijf
  rood: CM10 defect
  bedrijfsstatus
  groen: in bedrijf 1)
  alle

  LED aanduiding op CM10

  3

  3

  Sticker CM10 met LED aanduiding

  uit
  geen spanning /
  CM10 defect
  Zekering defect 2)

  Knipperend (1 keer per sec.)
  toestelstoring/
  geen communicatie met CM10
  toestelstoring /
  geen communicatie met CM10

  storing CM10 / cv-toestel

  1) Bij het in bedrijf nemen van de CM10 zal de bedrijfsstatus-LED eerst kort rood en daarna continu groen gaan
  branden.
  2) Controleer het functioneren van de pomp. Vervang de zekering.

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07)

  11 • Page 12

  4

  Installatie

  4

  Installatie

  4.1

  Benodigdheden

  Benodigdheden bij modulerende
  ruimtetemperatuurregeling
  Voor de installatie van de CM10 in combinatie
  met een modulerende
  ruimtetemperatuurregeling zijn de volgende
  componenten nodig:

  de CM10;
  een ModuLine (100 t/m 400) thermostaat;
  de systeemaanvoersensor;
  de buitenvoeler behorende bij de ModuLine
  thermostaat (optie, zie paragraaf 3.3 "Vorstbewaking").

  Benodigdheden bij modulerende
  weersafhankelijke regeling
  Voor de installatie van de CM10 in combinatie
  met een modulerende weersafhankelijke
  regeling zijn de volgende componenten nodig:

  de CM10;
  een ModuLine 400;
  de systeemaanvoersensor;
  de buitenvoeler behorende bij de ModuLine
  thermostaat.

  Benodigdheden bij toepassen 0-10V
  stuursignaal.
  Naast de CM10 is alleen een externe regeling of
  GBS nodig. De CM10 functioneert in deze
  situatie als interface.

  12

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07) • Page 13

  Installatie
  4.2

  4

  Montage CM10
  LET OP!
  Zorg ervoor dat tijdens
  werkzaamheden aan de CM10,
  deze niet is aangesloten op de
  netspanning!
  LET OP!
  De installatie-, inbedrijfsstellings-,
  inspectie-, onderhouds- en
  eventuele reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door
  erkende installateurs worden
  uitgevoerd. Maak hierbij uitsluitend
  gebruik van originele accessoires
  en onderdelen zoals die door
  Nefit zijn voorgeschreven.

   Teken de posities van de twee bovenste
  boorgaten (fig. 5, pos. 2) voor de grondplaat
  af.

  figuur 4

  2

   Boor de gaten conform het model van de
  grondplaat (Ø 6 mm).
   Plaats pluggen in de boorgaten en draai er
  de meegeleverde schroeven (fig. 5, pos. 2)
  in.
   Hang de grondplaat (fig. 5, pos. 1) op en
  draai de schroeven aan. Fixeer de grondplaat eventueel (fig. 5, pos. 1) met een extra
  boring (fig. 5, pos. 3) van de grondplaat aan
  de wand.

  5 mm
  1

  3
  figuur 5

  Grondplaat monteren

  pos. 1: grondplaat CM10
  pos. 2: schroeven (4×45)
  pos. 3: boring voor extra bevestiging

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07)

  13 • Page 14

  4

  Installatie

   Plaats de module (fig. 6, pos. 1) eerst onderaan in de grondplaat en klik ze dan aan de
  sluiting (fig. 6, pos. 2) vast.

  2

  1
  figuur 6

  UBA 3-module plaatsen en vastklikken

  pos. 1: UBA 3-module
  pos. 2: sluiting

  4.3

  Elektrische aansluitingen
  LET OP!
  Zorg ervoor dat tijdens
  werkzaamheden aan de CM10,
  deze niet is aangesloten op de
  netspanning!

  4
  3

  5

  LET OP!
  De systeempomp krijgt rechtstreeks
  geschakelde elektrische voeding
  vanuit de CM10. Externe voeding is
  dus niet nodig!

  6

  1

  LET OP!

  figuur 7

   Houd bij het aansluiten van de
  UBA 3-bus aansluitkabels rekening met de polariteit.
  Sluit contact 1 aan op contact 1
  en contact 2 op contact 2.

  pos. 1: netkabel 230VAC, 50Hz

   Sluit de eerstvolgende module
  parallel met de ModuLine thermostaat aan op de contacten
  17-18 van de CM10.

  14

  2

  Elektrische aansluiting uitvoeren

  pos. 2: rubberen beschermhuls
  pos. 3: trekontlasting
  pos. 4: klemmen voor 230 Volt in- of uitgangen
  (bv. voor netaansluiting of pompen)
  pos. 5: laagspanningsklemmen (bv. voor
  bussysteem of temperatuursensor
  pos. 6: aansluitkabel UBA 3-bus

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07) • Page 15

  Installatie

  4

   Sluit het netsnoer, de aansluitkabel UBA 3bus en de andere componenten (bijv. thermostaat, cv-toestellen, systeemaanvoersensor in overeenstemming met de
  toepassingen aan de klemmen van de CM10
  aan (zie par. 4.4).
   Steek daarvoor eerst de rubberen beschermhuls (fig. 7, pos. 2) op de leiding.
   Sluit het netsnoer 230 VAC (fig. 7, pos. 1) en
  de UBA 3-bus aansluitkabel aan op de
  CM10.
   Sluit alle bijkomende componenten op de
  CM10 aan, zie par. 6.2.
   Schroef de trekontlastingen (fig. 7, pos. 3)
  vast met de bijgeleverde klemmen.
   Monteer de afdekkap van de CM10
  (fig. 8, pos. 3).
   Draai de kruisschroeven (fig. 8, pos. 2) aan
  met een kruisschroevendraaier of met een
  ontluchtingssleutel (fig. 8, pos. 1).
   Stel het cv-toestel en de regeling in bedrijf.
  LET OP!
  Zorg ervoor dat de cv-toestellen
  gevuld en ontlucht zijn alvorens
  deze in bedrijf te nemen. Dit om
  schade aan pompen te voorkomen.

  3
  2
  1

  figuur 8

  Afdekkap voor de klemmen monteren

  pos. 1: ontluchtingssleutel of schroevendraaier
  pos. 2: kruisschroeven met uitwendig vierkant
  pos. 3: afdekkap van de klemmen

  4.4

  Aansluiten componenten

  In de volgende schema's wordt aangegeven op
  welke wijze de verschillende componenten
  moeten worden aangesloten.
  De volgende schema's geven weer:
  A: ruimteregeling (RR)
  B: weersafhankelijke regeling (WA)
  C: 0-10V sturing op aanvoertemperatuur
  D: 0-10V sturing op vermogen.

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07)

  15 • Page 16

  4

  Installatie

  G

  48V/5A

  A

  A

  B

  B

  auto

  1A: ruimteregeling (RR)
  figuur 9

  G

  48V/5A

  D

  C

  E

  E

  F

  F

  H

  H

  auto

  1B: weersafhankelijke regeling (WA)

  Aansluitschema 1A en 1B

  Legende:
  A: cv-toestel 1

  F: buitenvoeler

  B: cv-toestel 2

  G: extern storingsrelais

  C: ModuLine 100, 200, 300, 400 (RR)

  H: systeemaanvoersensor

  D: ModuLine 400 (WA)

  J: storingscontact van bv. GBS

  E: vervolg module (bv. MM10, WM10)

  K: sturingssignaal van bv. GBS
  – – – – – – – – – – – optioneel

  16

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07) • Page 17

  Installatie

  0-10V

  J

  48V/5A

  K

  0-10V

  0 VDC

  0-10 VDC

  0 VDC

  0-10 VDC

  A

  doorverbinding voor
  vermogens gestuurde
  0-10V regeling

  48V/5A

  4
  J

  K

  A

  B

  B

  E

  E

  H

  H

  2A: 0-10V sturing op aanvoertemperatuur

  2B: 0-10V sturing op vermogen

  figuur 10 Aansluitschema 2A en 2B
  Legende:
  A: cv-toestel 1

  F: buitenvoeler

  B: cv-toestel 2

  G: extern storingsrelais

  C: ModuLine 100, 200, 300, 400 (RR)

  H: systeemaanvoersensor

  D: ModuLine 400 (WA)

  J:

  E: vervolg module (bv. MM10, WM10)

  K: sturingssignaal van bv. GBS

  storingscontact van bv. GBS

  – – – – – – – – – – – optioneel

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07)

  17 • Page 18

  5

  Storingen

  5

  Storingen

  5.1

  Storingen
  LET OP!
  Indien de CM10 spanningsloos
  wordt gemaakt terwijl er
  cv-toestellen in bedrijf zijn, dan
  worden de cv-toestellen pas na
  maximaal 4 minuten uitgeschakeld!
  Opmerking
  Zodra in één van de cv-toestellen
  een storing optreedt, of er is sprake
  van een slecht contact tussen een
  cv-toestel en de CM10, of één van
  de cv-toestellen wordt ingeschakeld
  voor warmwaterbedrijf, dan zal bij
  warmtevraag voor cv-bedrijf het
  andere cv-toestel ingeschakeld
  worden en voor zover mogelijk het
  gevraagde vermogen
  compenseren.

  Er zijn vier manieren om een storing te
  signaleren:
  1. via het display van de cv-toestellen
  2. via de ModuLine thermostaat
  3. via het geïntegreerde storingsrelais
  4. op de CM10.

  5.1.1 Storingssignalering via het display
  van de cv-toestellen
  Zie voor nadere informatie over storingssignalering via het display van cv-toestel 1 of
  cv-toestel 2, de gebruikers- of installatieinstructie van het cv-toestel.
  Zie tabel 3 voor nadere informatie over de
  bijbehorende LED van het cv-toestel op de
  CM10.

  18

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07) • Page 19

  Storingen
  5.1.2 Storingssignalering op de
  ModuLine thermostaat
  Het is mogelijk om op afstand via de ModuLine
  thermostaat een storingsmelding te krijgen.
  De ModuLine thermostaat maakt hierbij
  onderscheidt tussen storingen van de
  cv-toestellen en de CM10 (tabel 4).
  Specifieke informatie over de storing kan op de
  CM10 worden verkregen of op het
  toesteldisplay.

  Storingscode
  ModuLine

  Status

  AY

  cv-toestel
  storing

  4U

  CM10 storing

  4Y

  CM10 storing

  5H

  CM10 storing

  5

  Actie

  Controleer installatie-instructie
  cv-toestel

  tabel 4

  5.1.3 Storingssignalering via het geïntegreerde storingsrelais in de CM10
  De CM10 zal bij een vergrendelende storing het
  externe storingsrelais activeren. Zowel bij
  storingen die door het cv-toestel als door de
  CM10 worden gegenereerd.
  Bij een blokkerende storing zal het relais niet
  worden geactiveerd.

  5.1.4 Storingssignalering op de CM10
  Op de CM10 kan door middel van de viertal
  LED's een storing worden aangegeven.
  Zie voor informatie over de LED-aanduiding
  paragraaf 3.9.

  5.2

  Vervangen zekering CM10

  In de CM10 is een zekering (1,6A / 250V
  zandgevuld) opgenomen. Deze zekering dient
  voor de beveiliging van de CM10 en de
  systeempomp. De zekeringhouder bevindt zich
  op de printplaat. In de module is een
  reservezekering opgenomen. Voor het
  vervangen van de zekering zijn de volgende
  handelingen nodig:
   Maak de module spanningsvrij.
   Verwijder de afdekkap van de klemmenstrook (fig. 11).
  figuur 11 Afdekkap verwijderen

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07)

  19 • Page 20

  5

  Storingen

   Verwijder de bedrading van de klemmenstrook.
   Klik de module van de grondplaat los
  (fig. 12).
   Druk de vergrendeling in en kantel de module naar voren.
   Neem de module van de grondplaat.

  figuur 12 Module losklikken van grondplaat

   Ontgrendel de printplaat voorzichtig van het
  huis door de beide klikstiften in de richting
  van de pijl te drukken (fig. 13).
  LET OP!
  De printplaat is verbonden door
  middel van flatcable met de
  printplaat (fig. 14, pos. A).
  Voorkom beschadiging van de
  printplaat en de flatcable.

  figuur 13 Printplaat losmaken

   Vervang de zekering (fig. 14, pos. B) door de
  reservezekering (fig. 14, pos. C).
  LET OP!
  Gebruik alleen zekeringen met
  gelijke specificaties om schade aan
  de CM10 en pomp te voorkomen.
   Plaats alle onderdelen in omgekeerde volgorde terug.

  C
  A
  B

   Neem de module weer in bedrijf.

  figuur 14 Zekering vervangen

  20

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07) • Page 21

  Technische gegevens

  6

  6

  Technische gegevens

  Omschrijving
  Afmetingen:
  Behuizing (l x b x h)

  Eenheid
  [mm]

  Voeding CM10

  Gegevens
  206 x 162 x 52,5
  230 VAC ±10 %, 50/60 Hz

  Opgenomen vermogen CM10
  (excl. systeempomp) standby / in bedrijf

  [VA]

  0,3 / 3

  Opgenomen vermogen CM10
  (max. incl. systeempomp)

  [VA]

  233

  Interne zekering

  1,6A, 250V zandgevuld, voedingstrafo is
  kortsluitvast

  Voeding systeempomp (intern)

  230 VAC, maximaal 1 A, gezekerd

  Voeding storingscontact (extern)

  maximaal 48 V, 5 A, niet gezekerd

  Beveiligingsklasse

  II volgens EN60730

  EMC ontstoorgraad
  Electrische veiligheid

  60730-2-9
  60730-1

  Beschermingsgraad

  IP 40

  Max. UBA 3-bus kabellengte

  [m]

  100

  Omgevingstemperatuur:
  Bedrijf
  Opslag

  [°C]
  [°C]

  -10 tot 60
  -10 tot 70

  Relatieve vochtigheid:
  Bedrijf
  Opslag

  [%]
  [%]

  max. 90 (niet condenserend)
  max. 90 (niet condenserend)

  Kabeldoorsnede:
  Systeempomp
  Extern storingscontact
  Buitenvoeler
  Aanvoertemperatuuropnemer
  ModuLine (100/400) thermostaat
  Cv-toestel 1
  Cv-toestel 2
  Kabellengte: *
  ModuLine (100 t/m 400) thermostaat **
  Cv-toestel 1 **
  Cv-toestel 2 **

  [mm2]
  [mm2]
  [mm2]
  [mm2]
  [mm2]
  [mm2]
  [mm2]
  [m]
  [m]
  [m]

  max. 2,5
  max. 2,5
  max. 1,5
  max. 1,5
  min. 0,75 - max. 1,5
  min. 0,75 - max. 1,5
  min. 0,75 - max. 1,5
  30
  30
  30

  * Overige kabels zijn niet aan een maximale lengte gebonden.
  ** Deze kabels mogen maximaal 2 meter langs een 230 VAC-kabel gelegd worden.

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07)

  21 • Page 22

  6

  Technische gegevens

  6.1 Weerstandsgrafieken sensoren

  (˚C)

  Buitenvoeler (TT2)

  25
  20
  15
  10
  5
  0
  -5
  -10
  -15
  -20
  R( )
  10k

  (˚C)

  20k

  30k

  40k

  50k

  6k

  8k

  60k

  70k

  80k

  Systeemaanvoersensor (TT1)

  90
  80
  70
  60
  50
  40
  30
  20
  10

  0

  22

  2k

  4k

  10k

  12k

  14k

  R( )

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07) • Page 23

  Technische gegevens

  6

  6.2 Aansluitschema CM10

  CM10 Cascade voor twee toestellen

  Naar ingang
  van GBS of
  laagspanningsalarm
  Stuursignaal

  1

  UBA3-bus
  1e toestel

  2

  Net module Net module

  Ingang
  Netspanning

  Uitgang
  Netspanning
  (naar volgende
  module)

  Buitenvoeler

  Systeemaanvoersensor

  N

  UBA3-bus
  2e toestel

  1

  Moduline thermostaat
  en/of UBA3-bus
  volgende module

  Systeempomp
  230V
  1 Aansluiten op oranje stekker van aansluitstrook in het cv-toestel
  2 Voor een vermogens gestuurde 0-10V regeling contacten 5 en 6 doorverbinden

  Cascaderegelaar CM10 • 7164 9200 (2013/07)

  23 • Page 24

  Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V.
  Bosch Thermotechniek B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer
  DealerLine: 0570 - 67 85 66
  Consumenten Infolijn: 0570 - 67 85 00
  Fax: 0570 - 67 85 86
  Internet: www.nefit.nl


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Nefit CM10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Nefit CM10 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info