Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
© NETGEAR, Inc., NETGEAR en het NETGEAR-logo
zijn handelsmerken van NETGEAR, Inc. Alle overige
handelsmerken worden alleen gebruikt voor
referentiedoeleinden.
Installatiehandleiding
Registreren met de NETGEAR Insight-app
1. Zoek naar NETGEAR Insight en download de nieuwste app.
2. Stel een NETGEAR-account in als u er geen hebt.
3. Tik op het menu links bovenin.
4. Tik op REGISTER ANY NETGEAR DEVICE (EEN NETGEAR-APPARAAT REGISTREREN).
5. Voer het serienummer in dat zich onder op de switch bevindt, of gebruik de camera
op uw mobiele apparaat om het serienummer of de barcode te scannen.
6. Tik op GO (Ga).
De switch wordt geregistreerd en aan uw account toegevoegd. U kunt de switch nu
weergeven in de NETGEAR Insight-app.
Opmerking: Omdat dit een unmanaged switch is, kunt u deze niet congureren of
beheren in NETGEAR Insight.
De switch aansluiten
1. Sluit netwerkapparaten op de poorten van de switch aan.
2. Sluit een RJ-45-poort op de switch op een netwerk aan.
Opmerking: Sluit in een klein kantoor of thuisnetwerk de switch aan op de LAN-poort
van een router die is aangesloten op een internetmodem.
3. Schakel de switch in.
PoE-overwegingen
De switch geeft prioriteit aan de PoE+-voeding die wordt geleverd in oplopende
poortvolgorde (van poort 1 tot poort 8). Als de gecombineerde voedingsvereisten voor
alle aangesloten gevoede apparaten (PD's) het totale voedingsbudget van de switch
overschrijden, wordt de PD op de poort met het hoogste nummer uitgeschakeld om
ervoor te zorgen dat de aangesloten PD's met een hogere prioriteit op de poorten met
een lager nummer eerst worden ondersteund.
In de volgende tabellen worden de voedingsadaptermodellen beschreven die compatibel
zijn met de GS308PP-switch en de PoE-klassen en switchtoewijzingen:
Opmerking: Het vermelde totale voedingsbudget is de maximale vermogenslimiet voor
de switch. Veel PD's hebben minder stroom nodig dan maximaal zodat de gecombineerde
voedingsvereisten lager zijn dan het maximum, waardoor alle acht PoE-poorten
tegelijkertijd actief kunnen zijn.
Voedingsadapters en totale voedingsbudgetten voor de GS308PP:
Netvoedingsadaptermodel Netvoedingsadapter Totale voedingsbudget
EPS90W 90 W 83 W
EPS130W 130 W 123 W
PoE-klassen en switchtoewijzingen:
Apparaat-
klasse
Standaard Klasse-
omschrijving
Minimaal
vermogen
toegewezen aan
het gevoede
apparaat
Bereik van het
aan het gevoede
apparaat
toegewezen
vermogen
0 PoE en PoE+ Standaard-
vermogen
(volledig)
0,44 W 0,44 W-12,95 W
Apparaat-
klasse
Standaard Klasse-
omschrijving
Minimaal
vermogen
toegewezen aan
het gevoede
apparaat
Bereik van het
aan het gevoede
apparaat
toegewezen
vermogen
1 PoE en PoE+ Zeer laag
vermogen
4,0 W 0,44 W-3,84 W
2 PoE en PoE+ Laag vermogen 7,0 W 3,84 W–6,49 W
3 PoE en PoE+ Gemiddeld
vermogen
15,4 W 6,49 W-12,95 W
4 Alleen PoE+ Hoog vermogen 30,0 W 12,95 W-25,5 W
PoE-problemen oplossen
Hier volgt een aantal tips voor het oplossen van eventuele PoE-problemen:
Controleer of het lampje max. PoE uit is. Als het lampje max. PoE ononderbroken geel
brandt, koppelt u een of meer PoE-apparaten los om PoE-overbelasting te voorkomen.
Koppel eerst het apparaat met de hoogst genummerde poort los.
Controleer of de Ethernet-kabels juist zijn aangesloten. Voor elk ingeschakeld
apparaat (PD) dat op de switch is aangesloten, brandt het desbetreffende lampje
op de rechterpoort op de switch ononderbroken groen. Als de lampjes op de
rechterpoort ononderbroken geel branden, is er een PoE-fout opgetreden en is PoE
als gevolg van een van de omstandigheden in de volgende tabel gestopt.
PoE-fout Mogelijke oplossing
Er is een PoE-gerelateerde kortsluiting
opgetreden op de poort.
Het probleem bevindt zich hoogstwaarschijnlijk
in de aangesloten PD. Controleer de toestand
van de PD of start de PD opnieuw op door de
PD los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.
De vereiste hoeveelheid PoE-voeding voor de
PD overschrijdt het maximale door de switch
toegestane niveau van 30,9 W.
De PoE-stroom op de poort overschrijdt de
classicatielimiet van de PD.
Het PoE-voltage van de poort valt buiten het
bereik dat voor de switch wordt toegestaan.
Start de switch opnieuw op om te zien of het
probleem is opgelost.
8-poorts Gigabit Ethernet Unmanaged
Krachtige PoE+ switch met FlexPoE
Model GS308PP
Inhoud van de verpakking
Switch
Netsnoer (verschilt per regio)
Netvoedingsadapter (90 W)
Wandinstallatieset
Rubberen voetjes
Bevestigingsbanden (voor netvoedingsadapter)
Installatiehandleiding
December 2019
Voorbeeld van de verbindingen
Router
Internet
PoE VoIP-
telefoon
PoE+-beveili-
gingscamera
Smartphone Laptop
Wave 2
draadloos AP
GS308PP
ReadyNAS
Internet
PoE+
Ethernet
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Registreren met de NETGEAR Insight-app

  Installatiehandleiding
  8-poorts Gigabit Ethernet Unmanaged
  Krachtige PoE+ switch met FlexPoE
  Model GS308PP

  1. Sluit netwerkapparaten op de poorten van de switch aan.

  Apparaatklasse

  2. Sluit een RJ-45-poort op de switch op een netwerk aan.

  2. Stel een NETGEAR-account in als u er geen hebt.
  3. Tik op het menu links bovenin.
  4. Tik op REGISTER ANY NETGEAR DEVICE (EEN NETGEAR-APPARAAT REGISTREREN).
  5. Voer het serienummer in dat zich onder op de switch bevindt, of gebruik de camera
  op uw mobiele apparaat om het serienummer of de barcode te scannen.
  6. Tik op GO (Ga).
  De switch wordt geregistreerd en aan uw account toegevoegd. U kunt de switch nu
  weergeven in de NETGEAR Insight-app.
  Opmerking:  Omdat dit een unmanaged switch is, kunt u deze niet configureren of
  beheren in NETGEAR Insight.

  Internet
  Router

  Switch  Netsnoer (verschilt per regio)  Netvoedingsadapter (90 W)  Wandinstallatieset  Rubberen voetjes  Bevestigingsbanden (voor netvoedingsadapter)  Installatiehandleiding

  Wave 2
  draadloos AP

  PoE en PoE+

  4,0 W

  0,44 W-3,84 W

  PoE-overwegingen

  Zeer laag
  vermogen

  2

  PoE en PoE+

  Laag vermogen

  7,0 W

  3,84 W–6,49 W

  3

  PoE en PoE+

  Gemiddeld
  vermogen

  15,4 W

  6,49 W-12,95 W

  4

  Alleen PoE+

  Hoog vermogen

  30,0 W

  12,95 W-25,5 W

  De switch geeft prioriteit aan de PoE+-voeding die wordt geleverd in oplopende
  poortvolgorde (van poort 1 tot poort 8). Als de gecombineerde voedingsvereisten voor
  alle aangesloten gevoede apparaten (PD's) het totale voedingsbudget van de switch
  overschrijden, wordt de PD op de poort met het hoogste nummer uitgeschakeld om
  ervoor te zorgen dat de aangesloten PD's met een hogere prioriteit op de poorten met
  een lager nummer eerst worden ondersteund.
  In de volgende tabellen worden de voedingsadaptermodellen beschreven die compatibel
  zijn met de GS308PP-switch en de PoE-klassen en switchtoewijzingen:

  Netvoedingsadaptermodel

  Netvoedingsadapter

  Totale voedingsbudget

  EPS90W

  90 W

  83 W

  EPS130W

  130 W

  123 W

  Laptop

  PoE+-beveiligingscamera

  Apparaatklasse

  Standaard

  Klasseomschrijving

  PoE VoIPtelefoon
  ReadyNAS

  Internet
  PoE+

  Voorbeeld van de verbindingen

  Ethernet

  0

  PoE en PoE+

  Standaardvermogen
  (volledig)

  PoE-problemen oplossen
  Hier volgt een aantal tips voor het oplossen van eventuele PoE-problemen:


  Controleer of het lampje max. PoE uit is. Als het lampje max. PoE ononderbroken geel
  brandt, koppelt u een of meer PoE-apparaten los om PoE-overbelasting te voorkomen.
  Koppel eerst het apparaat met de hoogst genummerde poort los.  Controleer of de Ethernet-kabels juist zijn aangesloten. Voor elk ingeschakeld
  apparaat (PD) dat op de switch is aangesloten, brandt het desbetreffende lampje
  op de rechterpoort op de switch ononderbroken groen. Als de lampjes op de
  rechterpoort ononderbroken geel branden, is er een PoE-fout opgetreden en is PoE
  als gevolg van een van de omstandigheden in de volgende tabel gestopt.

  PoE-fout

  Mogelijke oplossing

  Er is een PoE-gerelateerde kortsluiting
  opgetreden op de poort.

  PoE-klassen en switchtoewijzingen:
  Smartphone

  Bereik van het
  aan het gevoede
  apparaat
  toegewezen
  vermogen

  1

  Voedingsadapters en totale voedingsbudgetten voor de GS308PP:
  GS308PP

  Minimaal
  vermogen
  toegewezen aan
  het gevoede
  apparaat

  3. Schakel de switch in.

  Opmerking:  Het vermelde totale voedingsbudget is de maximale vermogenslimiet voor
  de switch. Veel PD's hebben minder stroom nodig dan maximaal zodat de gecombineerde
  voedingsvereisten lager zijn dan het maximum, waardoor alle acht PoE-poorten
  tegelijkertijd actief kunnen zijn.

  De switch aansluiten  Klasseomschrijving

  Opmerking:  Sluit in een klein kantoor of thuisnetwerk de switch aan op de LAN-poort
  van een router die is aangesloten op een internetmodem.

  1. Zoek naar NETGEAR Insight en download de nieuwste app.

  Inhoud van de verpakking

  Standaard

  Minimaal
  vermogen
  toegewezen aan
  het gevoede
  apparaat

  Bereik van het
  aan het gevoede
  apparaat
  toegewezen
  vermogen

  0,44 W

  0,44 W-12,95 W

  De vereiste hoeveelheid PoE-voeding voor de
  PD overschrijdt het maximale door de switch
  toegestane niveau van 30,9 W.
  De PoE-stroom op de poort overschrijdt de
  classificatielimiet van de PD.
  Het PoE-voltage van de poort valt buiten het
  bereik dat voor de switch wordt toegestaan.

  December 2019

  Het probleem bevindt zich hoogstwaarschijnlijk
  in de aangesloten PD. Controleer de toestand
  van de PD of start de PD opnieuw op door de
  PD los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.
  Start de switch opnieuw op om te zien of het
  probleem is opgelost.
  © NETGEAR, Inc., NETGEAR en het NETGEAR-logo
  zijn handelsmerken van NETGEAR, Inc. Alle overige
  handelsmerken worden alleen gebruikt voor
  referentiedoeleinden. • Page 2

  De PoE-status controleren
  Netvoedingslampje

  Lampjes linkerpoort

  De switch aan een muur bevestigen
  Lampjes PoE rechts

  Aan

  Verbinding van
  1000 Mbps

  PoE in gebruik

  Uit

  Verbinding van 100
  of 10 Mbps

  PoE gestopt zie (PoEproblemen oplossen)

  Activiteit (knippert)

  Geen PoE in gebruik
  (uit)

  Geen verbinding (uit)

  De switch kan maximaal 30 W PoE+ (IEEE 802.3at) leveren aan elke poort, met een
  maximaal PoE-voedingsbudget van 83 W met een 90 W voedingsadapter en een totaal
  van 123 W met een 130 W voedingsadapter voor alle actieve PoE+-poorten.
  Het LED-lampje PoE Max geeft de status van het PoE-budget op de switch aan:
  Brandt geel. Er is minder dan 7 W PoE-vermogen beschikbaar op de switch.
  Knippert geel. Het PoE Max-lampje brandde de afgelopen twee minuten onafgebroken.
  Er is voldoende (meer dan 7 W) PoE-vermogen beschikbaar op de switch (het lampje
  brandt niet).

  Kabels en snelheden
  De volgende tabel beschrijft de netwerkkabels die u kunt gebruiken voor de
  switchverbindingen en de snelheden die deze kabels kunnen ondersteunen tot maximaal
  100 meter.

  Snelheid

  Type kabel

  100 Mbps

  Categorie 5 (Cat 5) of hoger

  1 Gbps

  Categorie 5e (Cat 5e) of hoger

  Specificaties

  Ondersteuning

  Als u de switch aan de muur wilt bevestigen, hebt u de met de switch meegeleverde
  muurmontageschroeven nodig.

  Specificatie

  Beschrijving

  De switch aan een muur bevestigen:

  Netwerkinterfaces

  8 Gigabit Ethernet RJ-45-poorten die 1G, 100M en 10M ondersteunen

  1. Zoek de twee montagegaten op het onderpaneel van de switch.
  2. Markeer en boor twee gaten in de muur waar u de switch wilt monteren.
  De twee montagegaten moeten zich op precies 108,4 mm van elkaar bevinden.
  3. Steek de meegeleverde pluggen in de muur en draai de meegeleverde schroeven
  met een kruiskopschroevendraaier nr. 2 vast.
  Opmerking:  Laat iedere schroef ongeveer 4 mm (ongeveer 0,125 inch) uit de muur
  steken zodat u de schroeven in de gaten op het onderpaneel kunt plaatsen.

  8 PoE/PoE+ poorten
  Ingang voor de
  netvoedingsadapter

  Netsnoer verschilt per regio.

  Netvoedingsadapteruitgang De switch ondersteunt twee voedingsadapters:

  Max. PoE-budget  90 W: 54 V bij 1,66 A  130 W: 54 V bij 2,4 A

  Het maximale budget voor elke voedingsadapter is als volgt:
  • 90 W: 83 W PoE

  Bedankt voor het aanschaffen van dit NETGEAR-product. U kunt naar
  https://www.netgear.com/support/ gaan om uw product te registreren, ondersteuning aan
  te vragen, toegang te krijgen tot de nieuwste downloads en gebruikershandleidingen, en
  om lid te worden van onze community. We raden aan dat u uitsluitend gebruikmaakt van
  officiële NETGEAR-ondersteuningsbronnen.
  Voor informatie over naleving en wettelijke voorschriften, waaronder de EUconformiteitsverklaring, gaat u naar https://www.netgear.com/about/regulatory/.
  Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat u de
  netvoeding aansluit.

  Gebruik dit apparaat niet buitenshuis. De PoE-bron is alleen bedoeld voor
  aansluitingen binnen een gebouw.

  • 130 W: 123 W PoE

  Het PoE-budget van de switch wijzigen
  U kunt de schuifregelaar op de achterkant van de switch verplaatsen om het PoE-budget te
  verhogen of verlagen. U kunt het PoE-budget verhogen als u een hoger wattage koopt. U
  kunt de schuifregelaar ook naar een PoE-budget verplaatsen dat lager is dan het verstrekte
  wattage. Hierdoor wordt het stroomverbruik van de switch verlaagd. Wij raden u echter
  aan de instelling van de schuifregelaar te gebruiken die overeenkomt met uw netvoeding.
  1. Schakel de switch uit en koppel het netsnoer los.

  Afmetingen
  (b x d x h)

  9,3 x 4,0 x 1 inch (236 x 102 x 27 mm)

  Gewicht

  1,32 lb (0,6 kg)

  Temperatuur tijdens bedrijf

  0-40 °C

  Vochtigheidsgraad tijdens
  bedrijf

  10%–90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend

  Naleving van wettelijke
  voorschriften

  FCC-klasse A, CB, CE-klasse A, VCCI-klasse A, RCM-klasse A, KC, BSMI.

  2. Verplaats de schuifregelaar naar de instelling die
  overeenkomt met het wattage van de nieuwe
  netvoedingsadapter.
  3. Sluit het netsnoer weer aan en schakel de switch in.

  NETGEAR, Inc.
  350 East Plumeria Drive
  San Jose, CA 95134, VS

  NETGEAR INTERNATIONAL LTD
  Floor 1, Building 3
  University Technology Centre
  Curraheen Road, Cork,
  T12EF21, Ierland


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Netgear GS308PP wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Netgear GS308PP in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,86 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info