Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
NETSPA Modell ASPEN / MALIBU / MONTANA
1. In het pakket
Stap 1: Controle pakket
Controleer of alle accessoires in het pakket zitten. In een Malibu, Montana of Aspen pakket zitten de volgende
accessoires:
1. Jouw nieuwe opblaasbare jacuzzi
2. Hardtop cover
3. Vloermat
4. Filter cartridge (2x)
5. Afvoerpijp
6. Filter covers (2x)
7. Aanlsuitingen voor het motorblok (4x)
8. Reparatiekit
9. Stoppers (2x)
10. Luchtslang
11. Aftapplug
12. Luchtklep
13. RCD Plug
14. Pomp systeem
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NETSPA Modell ASPEN / MALIBU / MONTANA
  1. In het pakket
  Stap 1: Controle pakket
  Controleer of alle accessoires in het pakket zitten. In een Malibu, Montana of Aspen pakket zitten de volgende
  accessoires:

  1. Jouw nieuwe opblaasbare jacuzzi
  2. Hardtop cover
  3. Vloermat
  4. Filter cartridge (2x)
  5. Afvoerpijp
  6. Filter covers (2x)
  7. Aanlsuitingen voor het motorblok (4x)
  8. Reparatiekit
  9. Stoppers (2x)
  10. Luchtslang
  11. Aftapplug
  12. Luchtklep
  13. RCD Plug
  14. Pomp systeem • Page 2

  2. De installatie van een opblaasbare jacuzzi
  De stappen voor installatie en uitvoeren van onderhoud zijn ook te bekijken op de bijgevoegde DVD. Tevens
  kunnen deze video’s worden bekeken op ons YouTube kanaal. Ook kunt u altijd gebruik maken van de
  bijgevoegde handleiding en instructies, ook op het gebied van veiligheid en onderhoud.
  Plaatsing van de jacuzzi

  Voordat u start met het installeren van uw opblaasbare jacuzzi is het belangrijk dat de plaats waar deze komt te
  staan aan de volgende voorwaarden voldoet:
  - Gelijke ondergrond
  - Breed genoeg om zowel de spa als de pomp te ondersteunen
  - In staat tot het dragen van meer dan 500 kg per vierkante meter
  - Beschut tegen zon en slecht weer
  - Schoon en vrij van (scherpe) voorwerpen

  De jacuzzi stekker testen
  Test de stekker voor elk gebruik van de opblaasbare spa op de volgende wijze:
  1. Steek de stekker in het stopcontact
  2. Druk op de resetbutton, het rode lampje gaat branden
  3. Druk op de testbutton, het lampje gaat uit
  4. Druk op de resetbutton, het lampje wordt wederom rood
  5. De stekker werkt goed • Page 3

  Opzetten van de opblaasbare jacuzzi
  Bij het opzetten en installeren van de opblaasbare spa doorloopt u de volgende stappen:
  1. Leg de basisbescherming op de juiste plek en trek aan de bandjes.
  2. Vouw de opblaasbare spa uit op de basisbescherming.
  3. Breng de pomp aan op de opblaasbare jacuzzi.
  4. Sluit de slang aan op de aansluiting van de inflatiepomp.
  5. Plaats de inflatieslang in de opblaasbare spa.
  6. Druk op de knop om de spa op te blazen. De luchtstroomafsluiter zorgt ervoor dat u deze niet te hard op kunt
  opblazen.
  7. Pomp ongeveer 10 minuten tot de spa stevig opgeblazen is.
  8. Verwijder de inflatieslang en schroef de dop stevig op zijn plaats.
  9. Sluit de pomp aan met behulp van de 3 connectoren en zorg ervoor dat de pictogrammen op de pomp en de
  spa overeenkomen.
  10. Plaats de filter cartridge op de onderste zuiging van de spa.
  11. Zorg ervoor dat de afvoerdoppen goed gesloten zijn voor u de spa gaat vullen.
  12. Vul het opblaasbare bubbelbad met water tot het aangegeven niveau.
  Uw opblaasbare jacuzzi is nu klaar voor gebruik. • Page 4 • Page 5

  3. Het gebruik van de jacuzzi
  Het controlepaneel is voorzien van verschillende buttons en een display. Zodra u de spa aanzet, wordt direct op
  het LED-display de huidige temperatuur weergegeven. Daarnaast kunt u gebruik maken van de verschillende
  buttons, voor het opvoeren en verlagen van de temperatuur, voor het instellen van temperatuurweergave in
  Celsius of Fahrenheit, voor het filteren, voor de massagestand en voor de verwarmer.

  Jacuzzi controlepaneel functies
  - Wanneer u op de temperatuurregeling drukt begint het scherm te knipperen. U kunt nu de gewenste
  temperatuur instellen. De temperatuur stijgt of daalt met 1 graden tegelijk. De temperatuur kan worden ingesteld
  tussen de 30 en 42 graden Celsius, of tussen de 86 en 107 graden Fahrenheit.
  - Voor het ontgrendelen of vergrendelen van het bedieningspaneel drukt u de buttons voor het verhogen en
  verlagen van de temperatuur tegelijk in en houdt u deze 3 seconden vast. Het is aan te raden het
  bedieningspaneel te vergrendelen om te voorkomen dat de instellingen ongemerkt door iemand gewijzigd
  worden wanneer u niet kijkt of even uitgestapt bent.
  - Om de massagestand te activeren drukt u op de massage-knop. Het groene lampje gaat branden en de
  bubbelmassage gaat van start. U kunt deze functie weer uitschakelen door nogmaals op de massage-knop te
  drukken.
  Notitie: De bubbelmassage schakelt zichzelf na 30 minuten uit. U kunt deze opnieuw activeren door de massageknop in te drukken. Wanneer de filter-knop aan staat, dan schakelt deze over op de massage-knop wanneer u
  deze indrukt. Hierop gaat het lampje van het filter uit en gaat het lampje van de massagestand branden. Indien u
  nogmaals drukt zal er weer worden teruggeschakeld naar de filter modus.
  - Druk op de filtertoets om de waterfiltratie te activeren. Wanneer het filtratiesysteem actief is, dan zal het
  groene lampje bij deze button gaan branden. • Page 6

  Notitie: U kunt het filtersysteem niet inschakelen wanneer de massagestand is ingeschakeld. Wanneer u de
  verwarm- en filterknop tegelijk indrukt, dan gaat het groene lampje van de filtering branden en het rode lampje
  van de verwarming. De pomp stopt niet met verwarmen totdat de temperatuur van het water de ingestelde
  temperatuur heeft bereikt. Wanneer het water meer dan 2 graden afkoelt, dan zal het verwarmingssysteem weer
  activeren om de temperatuur weer terug te brengen naar de ingestelde temperatuur. De maximale in te stellen
  temperatuur bedraagt 42 graden Celsius / 107 graden Fahrenheit.
  - Belangrijk: Wanneer het filtersysteem 150 uur cumulatief heeft gewerkt, dan begint deze te zoemen om u eraan
  te herinneren het filter te reinigen. Ook begint het lichtje van de filterfunctie te knipperen. U kunt de filter-knop
  5 seconden ingedrukt houden om het filtersysteem uit te schakelen. Vervolgens kunt u deze weer inschakelen
  door de knop eenmalig in te drukken.
  Notitie: Het verwarmingssysteem is van het filtersysteem afhankelijk. Beide functies kunnen afzonderlijk werken.
  Wanneer u de verwarming uitschakelt, dan kan de filterfunctie nog altijd aan blijven staan en actief blijven.
  Wanneer de massage functie actief is, dan kunnen ook de filtratie en de verwarming worden aangezet.
  Afdekking en veiligheid
  Wanneer u klaar bent met het gebruik van de opblaasbare jacuzzi, dan is het belangrijk dat u
  het bedieningspaneel vergrendeld. Vervolgens dient u de opblaasbare spa aan de bovenzijde af te sluiten met
  de bovenkap. Voor de veiligheid is het sterk aan te raden de veiligheidsgespen van de basis beschermer te
  gebruiken, zodat u zeker bent dat de spa goed afgesloten blijft. De veiligheidsgespen zijn voorzien van
  een speciaal lock systeem om het slot te vergrendelen. Wanneer de gesp in een naar boven gerichte positie wordt
  gebracht, dan is deze vergrendeld. U kunt deze weer ontgrendelen door de gesp naar een neerwaartse positie te
  brengen. De bovenkap, of de afdekking, heeft een dubbele functie. Deze zorgt ervoor dat de warmte van het
  water langer behouden blijft, maar deze zorgt ook voor een goede beveiliging van de opblaasbare jacuzzi. • Page 7

  4. Onderhoud aan de jacuzzi
  Uiteraard is het voor de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van groot belang dat u de opblaasbare
  jacuzzi goed onderhoudt. Bij achterstallig onderhoud is het af te raden de spa te gebruiken tot deze weer volledig
  in orde is. Problemen als gevolg van slecht onderhoud vallen niet onder de garantie.

  Onderhoud van het water
  Een slechte kwaliteit van het water kan schade toebrengen aan de gezondheid van personen die gebruik maken
  van de opblaasbare jacuzzi. U dient de kwaliteit van het water hoog te houden. Houd u daarom aan de volgende
  voorwaarden:
  - De filter cartridge moet zeer regelmatig worden schoongemaakt. Doe dit minimaal eens per maximaal 150 uur
  gebruik van de opblaasbare spa.
  - Afhankelijk van het gebruik dient u het filterpatroon eenmaal tot tweemaal per maand te vervangen.
  - Afhankelijk van het gebruik dient het water in de opblaasbare jacuzzi elke 15 tot 30 dagen te worden
  vervangen.
  - Gebruik een speciale testkit voor water om de parameters van het water te controleren voordat u plaats neemt in
  de opblaasbare jacuzzi, en in elk geval minimaal eens per week.
  - Maak gebruik van het speciale ontsmettingsmiddel voor de opblaasbare jacuzzi’s. De producten voor deze
  ontsmettingsbehandeling moeten met zorg worden gebruikt en mogen uitsluitend worden gebruikt volgens de
  bijgeleverde instructies voor het gebruik van de ontsmettingsmiddelen.
  - De waterhuishouding, aangeduid in pH-waarde, moet behouden blijven tussen de 7 en de 7.4.
  - Voor het zuiveren van het water in de opblaasbare jacuzzi wordt aangeraden gebruik te maken van een
  behandeling met een actieve zuurstof, of door gebruik te maken van een broom in een drijvende dispenser. Deze
  dispenser dient afzonderlijk te worden aangeschaft en wordt niet standaard meegeleverd.
  - Schade als gevolg van een onjuist gebruik van ontsmettingsmiddelen valt niet onder de standaard garantie.

  Het reinigen en vervangen van de filter cartridge
  Een vervuilde filter cartridge kan zorgen voor een ernstige vervuiling van het water. Tevens kan een vervuilde
  filter cartridge zorgen voor schade of storingen aan de functie voor de verwarming van de opblaasbare spa. Het
  is dan ook belangrijk om de filtercartridge regelmatig te reinigen en te vervangen. Volg hierbij de volgende
  stappen:
  1. Schroef het deksel van het filterhuis door deze tegen de klok in te draaien. Vervolgens kunt u de filter
  cartridge verwijderen.
  2. Spoel de filter cartridge af met behulp van een kraan of tuinslang. Merkt u dat de filter cartridge vuil blijft, dan
  dient u het filterelement te vervangen.
  3. Heeft de filter cartridge een andere kleur dan gewoonlijk, en verandert deze niet bij het afspoelen van de filter
  cartridge? Ook dan is het nodig het filterelement te vervangen.
  4. De gereinigde (of nieuwe) filter cartridge kan vervolgens worden teruggeplaatst en de dop kan worden
  vastgedraaid.

  Draineren van het opblaasbare bubbelbad
  Het is belangrijk het opblaasbare bubbelbad regelmatig te reinigen. Dit doet u het best door het water uit de
  opblaasbare spa te verwijderen. Hiervoor volgt u de volgende stappen:
  1. Controleer de stop die zich op de bodem van de opblaasbare spa bevindt en check de afvoerdop.
  2. Schroef eerst de afvoerdop los.
  3. Sluit de afvoerslang aan op de afvoeropening. • Page 8

  4. U kunt nu veilig de stop op de bodem van de spa verwijderen om het water uit de opblaasbare jacuzzi te laten
  lopen. Uiteraard is het belangrijk ervoor te zorgen dat het water veilig en op een juiste plaats wordt afgevoerd.
  5. Wanneer het opblaasbare bubbelbad volledig leeg gelopen is, dan kunt u deze gemakkelijk reinigen met water
  en zeep.

  Opslag van de opblaasbare jacuzzi
  Wanneer u de opblaasbare spa voor langere tijd niet wilt gebruiken, dan is het belangrijk deze op de juiste
  manier op te slaan. Dit voorkomt dat er schade ontstaat tijdens de opslag van de opblaasbare jacuzzi. Voor de
  opslag van de opblaasbare spa dient u de volgende stappen te volgen:
  5. Druk op de button om de bubbels aan te zetten, zodat de jets het water uit de gaten kunnen blazen.Koppen de
  pompen en verwijder de filter cartridge uit de binnenwand van de opblaasbare spa.
  6. Gebruik een handdoek om de opblaasbare jacuzzi zoveel mogelijk droog te wrijven en laat deze vervolgens
  nog eens 24 uur aan de lucht drogen.
  7. Schroef de doppen los om de lucht uit de opblaasbare spa te laten lopen.
  8. Vouw de opblaasbare jacuzzi netjes op.
  Het is aan te raden de opgevouwen opblaasbare jacuzzi op te slaan in de originele verpakking. De opblaasbare
  jacuzzi dient te worden opgeslagen in een droge en warme ruimte. • Page 9

  Gebruik van de reparatiekit
  In een opblaasbaar product kan altijd een gaatje ontstaan. Denk aan een kattennageltje, een steentje, een scherpe
  gesp aan uw kleding of bijvoorbeeld een scherp sieraad dat langs de opblaasbare spa schuurt. Wanneer er een
  gaatje in uw opblaasbare spa ontstaat, dan kunt u dit repareren met de bijgeleverde reparatiekit. Gebruik
  uitsluitend deze reparatiekit en watervaste lijm / bison kit (verkrijgbaar bij elke bouwmarkt) voor het repareren
  van het lek. Voor een goede reparatie volgt u reparatiehandleiding. Hiervoor kunt u de link volgen naar het
  volgende artikel: Lek dichten van een opblaasbare jacuzzi.

  5. Retourprocedure Jacuzzi
  Neem in het geval van een storing contact op met klantenservice. U kunt uw retour aanmelden
  op http://support.netspa.eu. Na verificatie van uw informatie en een online diagnose van de spa, neemt een van
  onze medewerkers contact met u op om de retourprocedure te doorlopen. Indien nodig zullen wij u vragen om de
  pomp van uw spa terug te keren voor een volledige diagnose en reparatie. Doorloop hiervoor de volgende
  stappen:
  1. Koppel de jacuzzi los van het stroom
  2. Maak het bad niet leeg maar schroef de doppen op de spa aan de binnenkant.
  3. Schroef de 3 connectors los van de pomp
  4. Leeg het achtergebleven water dat nog in de pomp zit
  5. Verpak de pomp in de meegeleverde doos inclusief je retouraanmelding
  6. Stuur het pakket op
  7. Na een complete diagnose in ons reparatiecentrum, ontvang je de vervangen pomp.
  8. Koppel de pomp met de 3 connectors. Zorg hierbij goed dat de iconen op de pomp overeenkomen.
  9. Schroef de doppen weer los aan de binnenkant en jouw spa is weer klaar voor gebruik! • Page 10 • Page 11

  6. Garantie op jacuzzi
  Alle NetSpa jacuzzi’s worden grondig gecontroleerd en in orde bevonden voordat zij de fabriek
  verlaten. NetSpa garandeert dat dit product geen defecten in materiaal en vakmanschap bevat, voor de periode
  van 1 jaar. De garantieperiode begint op de datum van aankoop en NetSpa vereist bewijs van de oorspronkelijke
  aankoopdatum om zo de datum te kunnen vaststellen. Tijdens de garantieperiode zal NetSpa uw defecte
  producten ofwel repareren, ofwel vervangen. Vervangende producten of gerepareerde onderdelen hebben
  vervolgens alleen garantie op het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode.

  Verzendkosten beleid
  De terugkeer van defecte onderdelen naar een servicecenter is ten laste van de eigenaar van de opblaas jacuzzi.
  De garantie is ten laste van het servicecenter.
  Garantiebeleid
  De beperkte garantie is niet van toepassing op defecten als gevolg van nalatigheid, ongeval, misbruik of andere
  redenen die buiten NetSpa’s controle vallen, inclusief:
  Normale slijtage, nalatigheid of niet opvolgen van de instructies van het product.
  Onjuist of gebrekkig onderhoud.
  Verbinding met onjuiste voeding
  Chemische waterschade
  Verlies van het zwembadwater
  Onbevoegde wijziging van het product of reparatie voor commerciële doeleinden.
  Brand, bliksem, overstroming of andere externe oorzaken.
  De garantie is alleen geldig in het land van aankoop in die landen waar NetSpa diezelfde modellen met de
  technische specificaties verkoopt.
  De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en eindigt bij elke overdracht van eigendom
  Alle reparaties die onder de garantie worden gedaan, moeten vooraf worden goedgekeurd door een NetSpa
  service center • Page 12

  Garantie registratie
  Om de garantie te claimen, kunt u uw opblaasbare jacuzzi registreren op www.netspa.eu. Het is essentieel dat
  alle informatie, waaronder de naam van de klant, de datum van aankoop, het serienummer en het spa model zijn
  aangegeven. Zonder de informatie zal de garantie ongeldig verklaard worden.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Netspa Montana wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Netspa Montana in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Netspa Montana

Netspa Montana Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Deutsch - 84 seiten

Netspa Montana Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Deutsch - 16 seiten

Netspa Montana Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Englisch - 84 seiten

Netspa Montana Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Englisch - 18 seiten

Netspa Montana Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Französisch, Italienisch, Spanisch - 84 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info