Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/5
Nächste Seite
302002328 a
AERO 20
AERO 25
www.nilfisk-advance.com
NEDERLANDS - Gebruiksaanwijzing
Belangrijke veiligheidsaan wijzingen
Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing door en berg deze binnen handbereik op voordat u het toestel in bedrijf stelt.
Toepassing en gebruik conform de bepalingen
De toestellen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn geschikt voor
particulier gebruik, b.v. in het huishouden, in de hobby-werkplaats of in de auto.
het opzuigen van droge stoffen en vloeistoffen.
De volgende materialen mogen niet worden opgezogen:
voor de gezondheid gevaar
brandbare, explosieve, agressieve vloeistoffen (b.v. benzine, oplosmiddelen, zuren, logen enz.)
brandbare, explosieve soorten stof (b.v. magnesium-, aluminiumstof enz.).
Vóór de inbedrijfstelling
Overtuig u ervan dat de spanning die op het typeplaatje is aangegeven overeenstemt met de plaatselijke nominale spanning. Er wordt
aanbevolen dat het toestel via een aardlekschakelaar wordt aangesloten. De netaansluitkabel regelmatig inzake beschadiging zoals b.v.
scheurvorming of veroudering controleren. Als de netaansluitkabel beschadigd is, moet deze voor het verder gebruik van het toestel door
de Nilfisk Service of een elektromonteur worden vervangen om gevaar te vermijden. Nooit met beschadigd filter zuigen.
Vloeistoffen opzuigen
Vóór het opzuigen van vloeistoffen moet de filterzak alsook de werking van de vlotter worden gecontroleerd. Bij schuimontwikkeling of
vloeistofuittreding onmiddellijk het werk beëindigen en het vuilreservoir leegmaken.
Filterelement reinigen
Als het zuigvermogen daalt:
1. Zuiger inschakelen
2. Met de handpalm de opening van het zuighulpstuk of van de zuigslang afsluiten.
3. De bedieningsknop voor de filterreiniging 3x indrukken. De lamellen van het filterelement worden door de daarbij ontstane luchtstroom
van vastzittend stof ontdaan.
Elektrisch toestel aansluiten
De contactdoos aan het toestel alleen voor doeleinden gebruiken die in de gebruiksaanwijzing zijn vastgelegd. Vóór het insteken van een
toestel in de toestelcontactdoos:
1. De zuiger uitschakelen
2. Het aan te sluiten toestel uitschakelen.
ATTENTIE! Bij op de toestelcontactdoos aangesloten toestellen moeten de gebruiksaanwijzingen en de daarin vermelde veiligheidsinstruc-
ties worden nageleefd.
Onderhoud, reiniging en reparatie
Alleen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren die in de gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Vóór het reinigen en onderhouden van het
toestel moet principieel de netstekker worden uitgetrokken. Het bovendeel van de zuiger nooit met water afspuiten: gevaar voor personen,
kortsluitingsgevaar.
Toestel ter recycling afgeven
Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Elektrische en Elektronische Uitgediende Toestellen moeten uitgediende
elektrische toestellen separaat verzameld en voor recycling ter beschikking gesteld worden. Neem bij vragen s.v.p. contact op met
uw gemeenteadministratie of uw dichtsbijzijnde leverancier.
Garantie
Voor de garantie en vrijwaring gelden onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Wijzigingen in het kader van technische ver-
nieuwingen voorbehouden.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  www.nilfisk-advance.com

  AERO 20
  AERO 25

  302002328 a

  NEDERLANDS - Gebruiksaanwijzing
  Belangrijke veiligheidsaan wijzingen
  Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing door en berg deze binnen handbereik op voordat u het toestel in bedrijf stelt.
  Toepassing en gebruik conform de bepalingen
  De toestellen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn geschikt voor
  – particulier gebruik, b.v. in het huishouden, in de hobby-werkplaats of in de auto.
  – het opzuigen van droge stoffen en vloeistoffen.
  De volgende materialen mogen niet worden opgezogen:
  – voor de gezondheid gevaar
  – brandbare, explosieve, agressieve vloeistoffen (b.v. benzine, oplosmiddelen, zuren, logen enz.)
  – brandbare, explosieve soorten stof (b.v. magnesium-, aluminiumstof enz.).
  Vóór de inbedrijfstelling
  Overtuig u ervan dat de spanning die op het typeplaatje is aangegeven overeenstemt met de plaatselijke nominale spanning. Er wordt
  aanbevolen dat het toestel via een aardlekschakelaar wordt aangesloten. De netaansluitkabel regelmatig inzake beschadiging zoals b.v.
  scheurvorming of veroudering controleren. Als de netaansluitkabel beschadigd is, moet deze voor het verder gebruik van het toestel door
  de Nilfisk Service of een elektromonteur worden vervangen om gevaar te vermijden. Nooit met beschadigd filter zuigen.
  Vloeistoffen opzuigen
  Vóór het opzuigen van vloeistoffen moet de filterzak alsook de werking van de vlotter worden gecontroleerd. Bij schuimontwikkeling of
  vloeistofuittreding onmiddellijk het werk beëindigen en het vuilreservoir leegmaken.
  Filterelement reinigen
  Als het zuigvermogen daalt:
  1. Zuiger inschakelen
  2. Met de handpalm de opening van het zuighulpstuk of van de zuigslang afsluiten.
  3. De bedieningsknop voor de filterreiniging 3x indrukken. De lamellen van het filterelement worden door de daarbij ontstane luchtstroom
  van vastzittend stof ontdaan.
  Elektrisch toestel aansluiten
  De contactdoos aan het toestel alleen voor doeleinden gebruiken die in de gebruiksaanwijzing zijn vastgelegd. Vóór het insteken van een
  toestel in de toestelcontactdoos:
  1. De zuiger uitschakelen
  2. Het aan te sluiten toestel uitschakelen.
  ATTENTIE! Bij op de toestelcontactdoos aangesloten toestellen moeten de gebruiksaanwijzingen en de daarin vermelde veiligheidsinstructies worden nageleefd.
  Onderhoud, reiniging en reparatie
  Alleen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren die in de gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Vóór het reinigen en onderhouden van het
  toestel moet principieel de netstekker worden uitgetrokken. Het bovendeel van de zuiger nooit met water afspuiten: gevaar voor personen,
  kortsluitingsgevaar.
  Toestel ter recycling afgeven
  Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Elektrische en Elektronische Uitgediende Toestellen moeten uitgediende
  elektrische toestellen separaat verzameld en voor recycling ter beschikking gesteld worden. Neem bij vragen s.v.p. contact op met
  uw gemeenteadministratie of uw dichtsbijzijnde leverancier.
  Garantie
  Voor de garantie en vrijwaring gelden onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Wijzigingen in het kader van technische vernieuwingen voorbehouden. • Page 2

  EC declaration of conformity

  Nilfisk-ALTO Deutschland GmbH
  Guido-Oberdorfer-Straße 2-8
  D-89287 Bellenberg
  www.nilfisk-advance.com

  1.

  Vacuum cleaner for wet and dry operation
  AERO 20/25
  230-240 V~, 50/60 Hz

  Product:
  Model:
  Description:

  3.

  The design of the appliance corresponds to EC Machine Directive 2006/42/EC
  EC Low Voltage Directive 2006/95/EC
  the following pertinent regulations:
  EC EMC Directive 2004/108/EC
  Applied harmonized standards:

  EN 12100-1, EN 12100-2, EN 60335-1, EN 60335-2-2,
  EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

  Applied national standards and technical
  specifications:

  DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-2

  Dipl.-Ing. Wolfgang Nieuwkamp
  Tests and approvals

  2.

  Bellenberg, 2009-08-18

  2.
  3.

  ON

  1.

  1.

  2. ON

  1.

  2.

  3.

  +

  3x • Page 3

  1.

  1.

  1.

  2.

  3.

  5.
  4.
  2.
  2.

  3.
  3.

  6. • Page 4

  20-01
  U/f = 110V/50Hz
  U/f = 100V/50-60Hz
  U/f = 230V/50Hz

  20-01
  INOX

  20-11

  20-21

  20-21
  INOX

  25-01

  25-11

  (EU,ZA)

  (EU,DK,CH)

  (EU,DK)

  (FR)

  (ZA,GB)

  (EU)

  3000 (EU)
  2300 (DK)

  3000  3000

  1100 (EU) 1100 (EU,DK,
  1100
  1200 (ZA)
  CH,AU)
  (EU,DK)

  1100

  1200
  (ZA,GB)

  1200

  1200

  1300 (EU) 1300 (EU,DK,
  1300
  1500 (ZA)
  CH,AU)
  (EU,DK)

  1300

  1500 (ZA)
  1400 (GB)

  1400

  1400

  (GB)
  (JP)
  (EU,ZA,GB)

  U/f = 240V/50Hz
  Σ = ....W

  PIEC = ....W

  PMAX = ....W


  1100
  (EU,GB,JP)
  1200 (ZA)
  1300
  (EU,GB,JP)
  1500 (ZA)  (AU)
  3000 (EU)
  2300 (DK,
  CH)
  2400 (AU)

  IP

  25-21

  (JP)
  (EU,DK,
  CH,GB)
  (AU)
  3000 (EU,GB)
  2300 (DK,CH)
  2400 (AU)
  1500 (JP)

  X4

  302002404

  63990
  5146
  29541
  14295
  302002356

  (GB)

  (GB)

  (EU)
  1,9 m
  1,9 m 302002363
  302002363
  (ZA)
  3,5 m
  302002364
  (EU)
  (EU)
  Plastic
  Plastic
  40969
  40969
  (GB)
  (ZA)
  Alu
  Alu
  30200478 30200478

  1,9 m
  2,5 m
  1,9 m
  2,5 m
  2,5 m
  302002363 302002355 302002363 302002355 302002355

  Plastic
  40969

  Alu
  30200478

  Plastic
  40969

  Alu
  30200478

  (EU)
  302002331
  (ZA)
  302002365

  (GB)
  302002407

  Alu
  30200478

  2,5 m
  302002355

  Alu
  30200478 • Page 5

  http://www.nilfisk-advance.com
  HEAD QUARTER
  DENMARK
  Nilfisk-Advance Group
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby
  Tel.: (+45) 4323 8100
  E-mail: mail.com@nilfisk-advance.com

  SALES COMPANIES
  ARGENTINA
  Nilfisk-Advance srl.
  Edificio Central Park
  Herrera 1855, Office 604
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Tel.: (+54) 11 6091 1571

  AUSTRALIA
  Nilfisk-Advance
  48 Egerton St.
  P.O. Box 6046
  Silverwater, N.S.W. 2128
  Tel.: +61 2 8748 5900
  E-mail: info@nilfisk-advance.com.au

  AUSTRIA
  Nilfisk-Advance GmbH
  Metzgerstrasse 68
  5101 Bergheim bei Salzburg
  Tel.: 0662 456 400-14
  E-mail: info.at@nilfisk-advance.com

  BELGIUM
  Nilfisk-Advance n.v-s.a.
  Riverside Business Park
  Boulevard Internationalelaan 55
  Bâtiment C3/C4 Gebouw
  Bruxelles 1070
  Tel.: (+32) 2 467 60 50
  E-mail: info.be@nilfisk-advance.com

  CANADA
  Nilfisk-Advance
  240 Superior Boulevard
  Mississauga, Ontario L5T 2L2
  Tel.: (+1) 905 564 1149
  E-mail: info@advance.ca.com

  CHILE
  Nilfisk-Advance de Chile
  San Alfonso 1462
  Santiago
  Tel.:(+56) 2 684 5000
  E-mail: Pablo.Noriega@nilfisk-advance.com

  GERMANY

  POLAND

  Nilfisk-ALTO
  Division of Nilfisk-Advance AG
  Guido-Oberdorfer-Str. 10
  89287 Bellenberg
  Tel.: (+49) 180 5 37 37 37
  E-mail: info.de@nilfisk-alto.com

  Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O.
  05-800 Pruszków
  ul. 3-go MAJA 8
  Tel.: +48 22 738 37 50

  PORTUGAL

  Nilfisk-Advance SA
  8, Thoukididou str.
  164 52 Argiroupolis
  Tel.: +30 210 911 9600
  E-mail: nilfisk-advance@clean.gr

  Nilfisk-Advance
  Sintra Business Park
  Zona Industrial Da Abrunheira
  Edificio 1, 1° A
  P2710-089 Sintra
  Tel.: +35 121 911 2670
  E-mail: mkt.pt@nilfisk-advance.com

  HOLLAND

  RUSSIA

  GREECE

  Nilfisk-Advance
  Versterkerstraat 5
  1322 AN Almere
  Tel.: (+31) 36 546 07 00
  E-mail: info.nl@nilfisk-advance.com

  Нилфиск-Эдванс
  127015 Москва
  Вятская ул. 27, стр. 7
  Россия
  Tel.: (+7) 495 783 96 02
  E-mail: info@nilfisk.ru

  HONG KONG
  Nilfisk-Advance Ltd.
  Room 2001 HK Worsted Mills
  Industrial Building
  31-39 Wo Tong Tsui Street
  Kvai Chung
  Tel.: (+852) 24 27 59 51

  SINGAPORE
  Nilfisk-Advance Pte. Ltd.
  40 Loyang Drive
  Singapore 508961
  Tel.: (+65) 6759 9100

  SPAIN
  HUNGARY
  Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft.
  II. Rákóczi Ferenc út 10
  2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy
  Tel: (+36) 24475 550
  E-mail: info@nilfisk-advance.hu

  Nilfisk-Advance S.A.
  Torre D’Ara
  Paseo del Rengle, 5 Pl. 10
  08302 Mataró
  Tel.: (+3) 4 93 741 2400
  E-mail: mkt.es@nilfisk-dvance.com

  INDIA

  SWEDEN

  Nilfisk-Advance India Limited
  349, Business Point,
  No 201,2nd floor, above Popular Car World,
  Western Express High way, Andheri ( East),
  Mumbai - 400 069
  Tel.: (+91) 223 2174592

  Nilfisk-Advance
  Sjöbjörnsvägen 5
  100 73 Stockholm
  Tel.: (+46) 85 55 944 00
  E-mail: info.se@nilfisk.com

  SWITZERLAND
  IRELAND
  Nilfisk-Advance
  1 Stokes Place
  St. Stephen’s Green
  Dublin 2
  Tel.: (+35) 3 12 94 38 38

  Nilfisk-Advance
  Ringstrasse 19
  Kircheberg/Industri Stelzl
  9500 Wil
  Tel.: (+41) 719 23 84 44
  E-mail: info.ch@nilfisk-advance.com

  ITALY

  TAIWAN

  Nilfisk-Advance SpA
  Strada Comunale della Braglia, 18
  26862 Guardamiglio (LO)
  Tel.: +39 0377 41 40 46
  E-mail: mercato.italia@nilfisk-advance.it

  Nilfisk-Advance Taiwan Branch
  1F, No. 193, sec. 2, Xing Long Rd.
  Taipei
  Tel.: (+88) 6227 002 268

  THAILAND
  JAPAN
  Nilfisk-Advance Inc.
  1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku
  Yokohama, 223-0059
  Tel.: (+81) 45 548 2571

  Nilfisk-Advance Co. Ltd.
  89 Soi Chokechai-Ruammitr
  Viphavadee-Rangsit Road
  Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900
  Tel.: (+66) 2 275 5630

  KOREA

  TURKEY

  Nilfisk-Advance (Suzhou)
  Building 18, Suchun Industrial Estate
  Suzhou Industrial Park
  215021 Suzhou
  Tel.: (+86) 512 6265 2525

  Nilfisk-Advance
  Kumwon B/D 3F, 471-4, Gunja-Dong
  Gwangjin-Ku
  Tel.: (+82) 2497 8636

  CZECH REPUBLIC
  Nilfisk-Advance
  VGP Park Horní Počernice
  Do Čertous 1/2658
  193 00 Praha 9
  Tel.: (+420) 24 14 08 419

  Nillfisk-Advance Sdn Bhd
  Sd 14, Jalan KIP 11
  Taman Perindustrian KIP
  Sri Damansara
  52200 Kuala Lumpur
  Tel.: (+603) 62753120

  Nilfisk-Advance Profesional Temizlik
  Ekipmanlari Tic. A/S.
  Necla Cad. No. 48
  Yenisahra / Kadiköy
  Istanbul
  Tel.: (+90) 216 470 08 - 60
  E-mail: info.tr@nilfisk-advance.com

  DENMARK

  MEXICO

  CHINA

  Nilfisk-Advance A/S
  Industrivej 1
  9560 Hadsund
  Tel.: +45 7218 2100
  E-mail: salg.dk@nilfisk-advance.com

  FINLAND
  Nilfisk-Advance Oy Ab
  Piispantilankuja 4
  02240 Espoo
  Tel.: +358 207 890 600
  E-mail: asiakaspalvelu.fi@nilfisk.com

  FRANCE
  Nilfisk-Advance
  26 Avenue de la Baltique
  Villebon sur Yvette
  91944 Courtabouef Cedex
  Tel.: (+33) 1 69 59 87 00
  E-mail: info.fr@nilfisk-advance.com

  MALAYSIA

  Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C.V.
  Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-A2
  Col. Paseo de las Lomas
  01330 Mexico, D.F.
  Tel: +52 55 2591 1002 (switchboard)
  E-mail: info@advance-mx.com

  NEW ZEALAND
  Nilfisk-Advance
  Danish House
  6 Rockridge Avenue
  Penrose, Auckland 1135
  Tel.: (+64) 95 25 00 92

  NORWAY
  Nilfisk-Advance AS
  Bjørnerudveien 24
  1266 Oslo
  Tel.: (+47) 22 75 17 70
  E-mail: info.no@nilfisk.com

  UNITED KINGDOM
  Nilfisk-Advance Ltd.
  Unit 24
  Hilllside Business Park
  Kempson Way
  Bury St. Edmunds
  Suffolk IP32 7EA
  Tel.: (+49) 01284 763163
  E-mail: sales.uk@nilfisk-advance.com

  UNITED ARAB EMIRATES
  Nilfisk-Advance Middle East Branch
  SAIF-Zone
  P.O. Box 122298
  Sharjah
  Tel.: (+971) 553 2626 82

  USA
  Nilfisk-Advance Inc.
  14600 21st Avenue North
  Plymouth, MN 55447-3408
  Tel.: (+1) 763 745 3500

  VIETNAM
  Nilfisk-Advance Representative Office
  No. 51 Doc Ngu Str.
  Ba Dinh Dist.
  Hanoi
  Tel.: (+04) 761 5642
  E-mail: nilfisk@vnn.vn


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Nilfisk alto aero 2511 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Nilfisk alto aero 2511 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,09 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info