Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
E 130.3, E 140.3, E 145.3
User Manual
128332518 b (05.2014)
EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-
TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • meine Handdüse ist undicht.dachte das sich ein Dichtungsring in der Handdüse befindet,was sich als falsch herausstellte.beim zerlegen der handdüse sprang eine grosse Feder heraus.fand keinen platz wo sie passte.Kann mir jemand helfen????? Eingereicht am 24-11-2020 09:14

  Antworten Frage melden
 • Die Pumpe des HD Reinigers schaltet nach Benutzung (Drucklos) nicht wieder ein.
  Was kann ich tun? Eingereicht am 11-1-2018 17:11

  Antworten Frage melden
 • Die Pumpe des HD Reinigers schaltet nach Benutzung (Drucklos) nicht wieder ein? Eingereicht am 11-1-2018 17:10

  Antworten Frage melden
 • HD Reinger braucht sehr lange bis Pumpe einschaltet Eingereicht am 24-11-2017 17:27

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  E 130.3, E 140.3, E 145.3
  User Manual

  128332518 b (05.2014)
  EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-ELTR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH • Page 2

  EN

  User Manual ................................................................ 3 - 18

  DA

  Instruktionsbog ............................................................ 19 - 34

  NO

  Instruksjonsbok............................................................ 35 - 50

  SV

  Instruktionsbok ............................................................ 51 - 66

  FI

  Käyttöohje.................................................................... 67 - 82

  DE

  Betriebsanleitung ......................................................... 83 -100

  FR

  Instructions d’utilisation ...............................................101 -119

  NL

  Gebruiksaanwijzing .....................................................120 -137

  IT

  Istruzioni sull’uso .........................................................138 -155

  ES

  Instrucciones de manejo..............................................156 -173

  PT

  Instruções de operação ...............................................174 -191

  EL

  Οδηγίες χρήσης ...........................................................192 -211

  TR

  Kullanım Kılavuzu ........................................................212 -229

  CS

  Návod k obsluze ..........................................................230 -245

  HU

  Használati útmutató .....................................................246 -262

  PL

  Instrukcja użycia ..........................................................263 -279

  HR

  Priručnik za korisnike...................................................280 -296

  SL

  SL Navodila za uporabo ..............................................297 -311

  SK

  Návod na používanie ...................................................312 -328

  LV

  Lietošanas instrukcijae ................................................329 -345

  LT

  Naudojimosi instrukcija ................................................346 -361

  ET

  Kasutamisjuhend .........................................................362 -377

  RU

  Руководство ...............................................................378 -396

  ZH

  ......................................................................397 -409 • Page 3

  EN
  DA
  NO
  SV

  Index

  FI

  1
  DE

  Introductie ................................................................................................ 121
  1.1 Symbolen voor verschillende aanwijzingen ....................................................121

  FR

  2

  Voorzorgsmaatregelen en werktechnieken ........................................... 121

  3

  Voordat u uw hogedrukreiniger in gebruik neemt ................................ 128
  3.1 Montage van handvat, slanghaak en slanghouder .........................................128
  3.2 Montage van de snelkoppeling .......................................................................128
  3.3 Uitschuifbare spuitlans....................................................................................128

  NL
  IT

  4

  Bediening van uw hogedrukreiniger ..................................................... 129
  4.1
  4.2
  4.3
  4.4
  4.5
  4.6

  ES
  PT
  EL

  5

  TR

  Aansluiting van de hogedrukslang ..................................................................129
  Montage van de spuitlans en Click & Clean-sproeiers ...................................129
  Wateraansluiting .............................................................................................129
  Opstarten van de hogedrukreiniger ................................................................130
  Drukinstelling van de TORNADO® PR-sproeikop ..........................................130
  Stationair gebruik ............................................................................................130

  Toepassingsgebieden en werkwijzen........................................................131
  5.1 Algemeen........................................................................................................131
  5.2 Gangbare toepassingen .................................................................................132

  CS

  6

  Na gebruik van de hogedrukreiniger ..................................................... 133
  6.1 Stopzetten van de hogedrukreiniger ...............................................................133

  HU
  PL
  HR

  7

  Onderhoud ............................................................................................... 133

  8

  Fouten opsporen ..................................................................................... 134

  9

  Accessoires en schoonmaakmiddelen ................................................. 135

  10 Garantievoorwaarden .............................................................................. 135
  11 Belangrijkste technische gegevens ....................................................... 136

  SL

  12 Verklaring ................................................................................................. 137
  SK
  LV
  LT
  ET
  RU
  ZH

  120

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing • Page 4

  1 Introductie

  EN

  1.1 Symbolen voor verschillende aanwijzingen
  Alle pictogrammen die op de hogedrukreiniger en onderdelen ervan zijn aangebracht worden
  in deze handleiding uitgelegd.
  De veiligheidsaanwijzingen die zijn gemarkeerd met dit symbool moeten worden nageleefd om
  lichamelijk letsel of ernstige materiële schade te voorkomen.  DA
  NO
  SV

  Let op bij kans op beschadiging van de machine of onderdelen ervan.

  FI

  Dit symbool staat bij tips en aanwijzingen over hoe u beter en veiliger kunt werken met de hogedrukreiniger.

  DE
  FR

  2 Voorzorgsmaatregelen en werktechnieken

  NL

  Voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding voor later gebruik.

  ES

  Waarschuwing!

  • Inademing van drijfgassen kan gevaar opleveren voor
  de gezondheid. Gebruik indien mogelijk uitrusting om
  het vrijkomen van drijfgassen te voorkomen, bijv. een
  dop op de spuitkop. Gebruik ter bescherming tegen
  drijfgassen een ademhalingsmasker klasse FFP 2 of
  hoger.
  • De hoge waterdruk die wordt opgebouwd door de machine en de stroomaansluiting zijn in het bijzonder gevaarlijk.
  • Houd kinderen in de gaten en zorg dat zij niet met het
  apparaat spelen.
  • Voordat u de machine opstart, dient u deze eerst
  op eventuele gebreken te controleren. Als u gebreken aantreft, start dan de machine niet op en neem
  contact op met uw Nilfisk-dealer. De isolatie van de
  stroomkabels moet intact zijn en mag geen scheurtjes
  vertonen. Als een stroomkabel is beschadigd, dient
  deze te worden vervangen door een erkende Nilfiskdealer.
  • De gebruiker en iedereen in de onmiddellijke omgeving moet maatregelen treffen om zichzelf te beschermen tegen materiaal dat losraakt tijdens het gebruik.
  • Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat met
  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

  IT

  121

  PT
  EL
  TR
  CS
  HU
  PL
  HR
  SL
  SK
  LV
  LT
  ET
  RU
  ZH • Page 5

  schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden wordt
  gestart en bij vervanging van onderdelen of ombouw
  van de machine naar een andere functie.
  • Houd u aan de nationale veiligheidsvoorschriften die
  zijn afgegeven door bijv. aanbieders van werkgeversverzekeringen, veiligheidsinstanties, autoriteiten op
  het gebied van arbeidsmilieu en gezondheid of andere instanties.

  EN
  DA
  NO
  SV
  FI
  DE

  Accessoires en reserveonderdelen
  • Voor een veilige werking van de machine maakt u uitsluitend gebruik van originele reserveonderdelen van
  Nilfisk of door Nilfisk goedgekeurde onderdelen.
  • Hogedrukslangen, appendages en koppelingen zijn
  belangrijk voor de veiligheid van de machine. Gebruik
  alleen slangen, appendages en koppelingen die worden aanbevolen door Nilfisk.

  FR
  NL
  IT
  ES  PT
  EL
  TR
  CS
  HU
  PL

  Lichamelijke, zintuiglijke en mentale beperkingen
  • De machine is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke,
  zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek
  aan ervaring of kennis.
  • Eenieder die alcohol, medicijnen of drugs heeft gebruikt die het reactievermogen beïnvloeden, mag de
  machine niet bedienen.
  Toepassingen
  Deze machine is ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik,
  zoals:
  • auto, motorfiets, boot, caravan, aanhanger, patio/oprit/
  betegeling, hout, metselwerk, barbecue, tuinmeubelen, grasmaaier.
  Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk
  gebruik. Nilfisk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
  schade als gevolg van een dergelijk gebruik. De gevolgen van een dergelijk gebruik komen geheel voor risico
  van de gebruiker. Een juist gebruik omvat ook een juiste bediening, onderhoud en reparaties zoals aangegeven in deze gebruikershandleiding.

  HR
  SL
  SK
  LV
  LT
  ET
  RU
  ZH

  122

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing • Page 6

  Kleding en uitrusting
  Neem altijd maatregelen om uzelf te beschermen tijdens het gebruik van de machine.
  • Gebruik schoenen met antislipzolen.
  • Draag een beschermende bril, gehoorbescherming en
  beschermende kleding tijdens het gebruik.  Vervoer van de hogedrukreiniger
  • Als de machine op of in een voertuig wordt vervoerd,
  moet deze worden vastgezet met bijv. stroppen, zodat
  hij niet kan glijden of omvallen.
  • Nilfisk adviseert om de machine horizontaal op de
  achterkant neer te leggen bij vervoer in of op een
  voertuig.

  EN
  DA
  NO
  SV
  FI
  DE
  FR
  NL
  IT

  Reinigingsmiddelen
  • Deze machine is ontworpen voor gebruik met door
  Nilfisk geleverde of aanbevolen schoonmaakmiddelen. Het gebruik van andere schoonmaakmiddelen of
  chemicaliën kan een negatieve invloed hebben op de
  veilige werking van de machine.  Voordat met de werkzaamheden wordt gestart
  Inspectie van de machine
  • Gebruik de machine niet indien een voedingskabel of
  belangrijke onderdelen van de machine beschadigd
  zijn, zoals veiligheidsapparatuur, hogedrukslangen,
  het spuitpistool of andere spuituitrusting.
  • De trekker van het spuitpistool moet eenvoudig kunnen bewegen en automatisch terugkeren naar de
  startpositie als hij wordt losgelaten.
  • Zorg ervoor dat de hogedrukslang en de spuituitrusting altijd in goede staat verkeren (schoon, gemakkelijk bewegend) en goed zijn gemonteerd.

  ES
  PT
  EL
  TR
  CS
  HU
  PL
  HR
  SL
  SK
  LV
  LT

  Elektrische aansluiting
  ET

  Waarschuwing!

  Beperk het risico op elektrische schokken:
  • De spanning en de frequentie van de machine (zie het
  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

  123

  RU
  ZH • Page 7

  EN  DA
  NO  SV
  FI
  DE  FR
  NL


  IT
  ES  PT
  EL

  typeplaatje) moeten overeenkomen met de spanning
  en de frequentie van het elektriciteitsnet.
  Sluit de machine alleen aan op een elektrische installatie die is uitgevoerd door een erkende elektricien en
  die voldoet aan IEC 60364-1.
  Wij adviseren om de elektriciteitstoevoer naar deze
  machine uit te rusten met een aardlekschakelaar die
  de toevoer onderbreekt als de lekstroom naar de aarde gedurende 30 ms de 30 mA overschrijdt.
  Ongeschikte verlengkabels kunnen gevaarlijk zijn.
  Maak alleen gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis, en zorg dat de verbinding droog blijft en niet op de grond ligt.
  Nilfisk adviseert het gebruik van een kabelhaspel zodat het stopcontact zich op minstens 60 mm boven de
  grond bevindt.
  Kabels moeten altijd volledig afgerold zijn om te voorkomen dat oververhitting te voorkomen. Verlengkabels moeten voldoen aan de onderstaande eisen qua
  lengte en kabeldikte:
  1,0 mm²
  1,5 mm²
  2,5 mm²

  TR
  CS

  Max.
  Max.
  Max.

  12,5 m
  20,0 m
  30,0 m

  • Indien de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een erkende Nilfisk-dealer of een
  persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke
  situaties te voorkomen.

  HU
  PL
  HR

  Wateraansluiting
  • De hogedrukreiniger is alleen geschikt voor aansluiting op de drinkwaterleiding. Houd u bij de aansluiting van de machine op de drinkwaterleiding aan de
  nationale regelgeving. Mogelijk kan op grond van EN
  60335-2-79 de machine alleen op de drinkwaterleiding worden aangesloten als een geschikte terugstroombeveiliging is geïnstalleerd.
  • De terugstroombeveiliging kan worden besteld onder
  Nilfisk productnummer 106411177. In Nederland bepaalt uw drinkwaterleverancier of er een terugstroombeveiliging noodzakelijk is.

  SL
  SK
  LV
  LT
  ET
  RU
  ZH

  124

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing • Page 8

  • Zodra drinkwater terug is gestroomd via de terugstroombeveiliging, is het niet langer geschikt als drinkwater.
  • Bij aanzuiging (bijv. uit een regenwaterton) wordt
  geen terugstroombeveiliging gebruikt - zie “Aansluiting op een drukloze watertoevoer”.  BELANGRIJK!
  • Gebruik uitsluitend water zonder onzuiverheden.
  • Indien er kans is op zand in het inlaatwater (bijv. uit
  uw eigen waterbron), dient er een aanvullend filter te
  worden geplaatst.

  EN
  DA
  NO
  SV
  FI
  DE
  FR
  NL

  Tijdens het werken
  IT

  Waarschuwing!

  • Gebruik de machine nooit in een omgeving waar explosiegevaar kan bestaan. Neem bij twijfel contact op
  met de plaatselijke autoriteiten.
  • Het is verboden om oppervlakken die asbest bevatten
  onder hoge druk te reinigen.
  • Zuig nooit vloeistoffen op die oplosmiddelen bevatten (bijv. diesel, stookolie, verfverdunner of aceton).
  Deze stoffen zijn schadelijk voor de materialen die in
  de machine zijn gebruikt. De spuitvloeistof is licht ontvlambaar, explosief en giftig.
  • Richt de waterstraal nooit op uzelf of andere personen, zelfs niet om kleding of schoeisel te reinigen –
  kans op letsel.
  • Richt de waterstraal nooit op huisdieren of andere dieren.
  • Richt de waterstraal nooit op stroomvoerende elektrische apparaten of op de machine zelf – kans op kortsluiting.
  • Houd de spuitlans stevig en met beide handen vast.
  De terugslagkracht van de spuitlans kan oplopen tot
  16,4 N tijdens bedrijf.
  • Deze hogedrukreiniger mag niet worden gebruikt bij
  temperaturen lager dan 0°C.
  • Start nooit een bevroren machine. Vorstschade valt
  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

  125

  ES
  PT
  EL
  TR
  CS
  HU
  PL
  HR
  SL
  SK
  LV
  LT
  ET
  RU
  ZH • Page 9

  EN
  DA
  NO  SV  FI  DE  FR

  niet onder de garantie!
  Zorg altijd voor stevig en veilig schoeisel.
  Houd de machine zo ver mogelijk verwijderd van het
  voorwerp dat wordt gereinigd.
  Pas de afstand altijd aan en daarmee ook de druk van
  de sproeier op het oppervlak dat gereinigd wordt. Dit
  om schade aan het te reinigen oppervlak te voorkomen.
  De machine moet worden gebruikt in opgerichte toestand.
  Bedek de machine niet en gebruik hem niet in een
  ruimte zonder voldoende ventilatie.

  NL

  Nadat de werkzaamheden zijn beëindigd
  IT

  Waarschuwing!

  ES

  • Schakel de machine altijd uit en haal de stekker uit
  het stopcontact nadat de werkzaamheden zijn beëindigd en de machine onbeheerd wordt achtergelaten.
  • Haal de waterinlaatslang tussen de machine en de
  watertoevoer los.
  • Wikkel de stroomkabel en hogedrukslang op, om
  schade aan de kabel, stekker, hogedrukslang en appendages te voorkomen.
  • Verwijder altijd water uit de pomp, slang en toebehoren na gebruik van de machine en voordat de machine wordt opgeslagen.

  PT
  EL
  TR
  CS
  HU
  PL
  HR

  Onderhoud en reparaties

  SL

  Waarschuwing!

  SK

  • Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat met
  onderhoudswerkzaamheden, reiniging en reparaties
  wordt gestart.
  • Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd in een
  door Nilfisk erkende werkplaats en met originele Nilfisk reserveonderdelen.
  • Voer geen onderhoud uit dat niet wordt beschreven in
  deze gebruikershandleiding.
  • Indien de machine niet wil starten of stoppen, pul-

  LV
  LT
  ET
  RU
  ZH

  126

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing • Page 10

  seert, een schommelende druk heeft, de motor hapert, zekeringen dooslaan of er geen water uitkomt,
  controleert u het schema voor Fouten opsporen in
  deze gebruikshandleiding. Neem contact op met uw
  lokale Nilfisk-dealer als er zich andere problemen
  voordoen.

  EN
  DA
  NO
  SV

  Recycling van de hogedrukreiniger
  Maak de oude reiniger onmiddellijk onklaar.
  • Haal de stekker uit het stopcontact.
  • Knip de stroomkabel door.

  FI
  DE
  FR

  Zet elektrische apparaten niet bij het huisvuil. Zoals
  aangegeven in de WEEE-richtlijn 2012/19/EC betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische artikelen apart
  worden ingezameld en op ecologische wijze worden
  gerecycled. Neem contact op met de gemeente of de
  dichtstbijzijnde dealer voor nadere informatie.

  NL
  IT
  ES
  PT
  EL
  TR
  CS
  HU
  PL
  HR
  SL
  SK
  LV
  LT
  ET
  RU
  ZH

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

  127 • Page 11

  EN

  3 Voordat u uw hogedrukreiniger in gebruik neemt
  Zie de plaatjes in de snelhandleiding - uitpakken
  De illustratie toont de bedieningsonderdelen en hoe u uw machine gereed maakt
  voor gebruik.

  A

  DA
  NO

  Bedieningsonderdelen
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.

  SV
  FI
  DE
  FR
  NL
  IT
  ES

  Start/Stop-schakelaar
  Waterinlaat met filter
  Hogedrukaansluiting (alleen modellen zonder slanghaspel)
  Hogedrukslang
  Stroomkabel
  Click & Clean-spuitlans
  Spuitpistool met vergrendeling (7a)
  Click & Clean Tornado PR-sproeier
  Click & Clean Powerspeed-sproeier
  Schuimsproeier
  Reinigingsnaald voor sproeier
  Slanghouder (niet-standaard)
  Typeplaatje
  Handvat (verstelbare beugel)
  Slanghaak
  Zeskantsleutel voor montage van handvat en beugel
  Knop voor verstelbare beugel
  Draaibare kabelhaak
  Snelkoppeling

  PT
  EL

  3.1 Montage van handvat, slanghaak en slanghouder
  Montage van handvat en slanghaak (standaardmodellen)
  A1

  TR

  A2

  CS

  Duw het handvat (14) op de beide metalen buizen. Zorg ervoor dat het handvat overeenkomstig de afbeelding wordt gemonteerd. Bevestig de bouten en moeren (de bouten
  moeten door zowel het handvat als de buis lopen).
  Monteer de slanghouder (15) op het apparaat (2 schroeven).

  Bevestiging van handgreep van slanghouder (modellen met slanghouder)
  HU
  PL

  A3

  3.2 Montage van de snelkoppeling
  A4

  HR
  SL
  SK

  Klik de handgreep van de slanghouder vast op de trolley-handgreep (geen schroeven).  LV

  A5

  Als de snelkoppeling voor het eerst wordt gemonteerd, moet u controleren of het in de
  fabriek aangebrachte filter (2a) in de waterinlaat is geplaatst.
  Schroef de snelkoppeling stevig vast op de waterinlaat (2).
  BELANGRIJK!

  Het waterinlaatfilter moet altijd in de waterinlaat geplaatst worden om zand, kalk en andere
  onzuiverheden weg te filteren, zodat zij de pompventielen niet kunnen beschadigen. Het filter
  is in de fabriek aangebracht.
  De garantie vervalt als het filter niet is geplaatst.

  LT

  3.3 Uitschuifbare spuitlans
  ET

  A6

  RU

  Het apparaat is uitgerust met een uitschuifbare spuitlans. Om de lans te verkorten of te
  verlengen, drukt u de knop (17) in en schuift u de lans uit of in. Als u een klik hoort, zit de
  lans in de juiste positie.

  ZH

  128

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing • Page 12

  4 Bediening van uw hogedrukreiniger

  B

  EN

  Zie de plaatjes in de snelhandleiding – bediening van uw hogedrukreiniger.

  DA
  NO

  4.1 Aansluiting van de hogedrukslang
  Bevestig de hogedrukslang (4) aan het spuitpistool (7). Haal de hogedrukslang los door
  de pal (A) in te drukken.
  B2 Monteer de hogedrukslang op de uitlaat (3).
  B1

  SV
  FI

  4.2 Montage van de spuitlans en Click & Clean-sproeiers
  B3

  DE

  Duw de spuitlans (6) in het spuitpistool (7) en draai hem vast.
  FR

  LET OP!  De spuitlans heeft een ingebouwde lagedruksproeier die kan worden gebruikt om vuil weg te
  spoelen.
  B4 Duw bij bevestiging van de sproeiers (8, 9) de sproeiers in de spuitlans.

  NL
  IT

  BELANGRIJK!
  Bij bevestiging van de Click & Clean-sproeiers moet de pal op de zijkant van de spuitlans weer
  naar buiten springen. De sproeier moet op zijn plaats blijven zitten als u eraan trekt.
  B5 Duw de schuimsproeier (10) in de spuitlans (6).

  ES
  PT

  LET OP!
  EL  De schuimsproeier is uitgerust met een wartelvergrendeling die in de opening in de Click &
  Clean-spuitlans moet worden geplaatst. Duw de pal in om de Click & Clean-sproeiers en de
  schuimsproeier los te maken.
  BELANGRIJK!

  CS

  Voordat u begint met schoonmaken, moet u controleren of de machine rechtop staat en op een
  vlakke ondergrond staat. Plaats de machine niet in hoog gras!

  HU
  PL

  4.3 Wateraansluiting  TR

  BELANGRIJK!

  HR

  Aansluiting op watertoevoer onder druk
  De maximale waterinlaatdruk is 1 MPa/10 bar en de maximale temperatuur is 40°C – zie het
  typeplaatje. Een normale ½" tuinslang van minimaal 10 m en maximaal 25 m is hiervoor geschikt.
  B6
  B7

  Controleer of het filter is geplaatst in de waterinlaat en dat het niet verstopt zit.
  Sluit de waterslang aan op de watertoevoer met behulp van de snelkoppeling. Open de
  watertoevoer.

  SL
  SK
  LV

  Houd bij aansluiting op de drinkwaterleiding rekening met de landelijke en plaatselijke voorschriften.

  LT

  Laat het water door de waterslang lopen voordat deze wordt aangesloten op de machine, om
  te voorkomen dat zand en vuil in de machine terecht komen.
  B8 Schakel de watertoevoer uit en sluit de waterslang aan op de waterinlaat met behulp van
  de snelkoppeling.

  ET
  RU
  ZH

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

  129 • Page 13

  EN

  Aansluiting op drukloze watertoevoer

  DA  NO

  Om aan deze eisen te voldoen, adviseert Nilfisk dat u gebruikmaakt van de originele Nilfisk
  wateraanzuigset.

  SV

  De machine is ontworpen voor aanzuiging tot maximaal 50 cm boven het wateroppervlak.
  • Plaats de machine op maximaal 0,5 meter boven het wateroppervlak. Haal de hogedrukslang los van de wateruitlaat.
  • Zorg ervoor dat het inlaatfilter op zijn plaats zit en bevestig de wateraanzuigset zodat deze
  stevig vastzit op de waterinlaat.
  • Zet de machine aan; druk de start/stop schakelaar (1) in de stand “I”.
  • Wacht totdat er een stabiele straal uit de wateruitlaat komt.
  • Schakel de machine uit en bevestig de hogedrukslang (4), het spuitpistool, de lans en de sproeier.
  • Start de machine opnieuw op en activeer het spuitpistool.

  FI
  DE
  FR
  NL
  IT

  4.4 Opstarten van de hogedrukreiniger  ES
  PT
  EL
  TR  CS
  HU
  PL
  HR
  SL

  BELANGRIJK!

  Aansluiting op het elektriciteitsnet
  De spanning en de frequentie van de machine (zie het typeplaatje (13)) moeten overeenkomen met de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet.
  Per il collegamento dell'idropulitrice a un sistema di alimentazione, l'impedenza massima consentita è pari a 0,29 + j0, 18Ω (Zmax). Consultare l'ente erogatore affinché l'apparecchio sia
  collegato esclusivamente a un'alimentazione di tale impedenza o inferiore.
  B9 Sluit de stekker aan op het stopcontact.
  B10 Open de watertoevoer.
  B11 Ontkoppel de trekkervergrendeling (7a). Vergeet niet de hogedrukreiniger uit te schake-

  len en los te koppelen van het elektriciteitsnet en de trekker te vergrendelen als de hogedrukreiniger onbeheerd wordt achtergelaten.
  B12 Activeer de trekker van het spuitpistool en laat het water lopen totdat alle lucht is ontsnapt uit de waterslang.
  B13 Zet de machine aan; druk de start/stop schakelaar in de stand “I”.
  B14 Activeer de trekker van het spuitpistool. Als de trekker van het spuitpistool wordt losgelaten, stopt de machine automatisch. De machine start weer als u de trekker van het spuitpistool opnieuw activeert.

  4.5 Drukinstelling van de TORNADO® PR-sproeikop
  B15 U kunt de druk van de TORNADO® PR-sproeikop instellen.

  SK
  LV

  De machine kan ook in aanzuigmodus werken. Dit houdt in dat u de machine kunt aansluiten
  op regentonnen, rivieren en cisternen etc. Als u water gebruikt dat niet afkomstig is uit het waterleidingnet, hoeft u geen terugstroombeveiliging te gebruiken.
  Bij aansluiting van de machine op een drukloze watertoevoer moet u altijd een aanvullend filter
  gebruiken om te voorkomen dat onzuiverheden worden opgezogen. De slanglengte mag maximaal 3 meter bedragen met een doorsnee van minimaal ½".

  4.6 Stationair gebruik
  B16 Door het monteren van een speciale wandhouder (als accessoire verkrijgbaar) kan de

  LT
  ET
  RU
  ZH


  130

  hogedrukreiniger aan de muur opgeborgen en als stationaire hogedrukreiniger gebruikt
  worden.
  Bevestig de wandhaak aan een stevige muur. Gebruik schroeven en pluggen van de
  juiste lengte.
  B17 Op de wandhaak kunt u de tuin-/velgborstel (a), de schuimsproeier (b), een vastklikbare
  borstel (c) en vastklikbare sproeikoppen (d) opbergen.
  Belangrijk: De wandhaak heeft een draagvermogen van max. 30 kg.

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing • Page 14

  5 Toepassingsgebieden en werkwijzen

  EN

  5.1 Algemeen
  Doelmatige reiniging onder hoge druk is gebaseerd op een paar richtlijnen en uw persoonlijke
  ervaring met specifieke reinigingstaken. Met de juiste accessoires en schoonmaakmiddelen
  kunt u de hogedrukreiniger nog efficiënter maken. Hierna volgt enige elementaire informatie
  over reiniging.
  5.1.1 Schoonmaakmiddelen en schuim
  Breng schuim of schoonmaakmiddelen zodanig op droge oppervlakken aan dat het chemische
  product direct met het vuil in aanraking komt. Schoonmaakmiddelen worden van beneden
  naar boven aangebracht (bijvoorbeeld op de buitenkant van een auto). Dit is ter voorkoming
  van “superschone” gebieden waarbij het schoonmaakmiddel zich op bepaalde plaatsen ophoopt en omlaag stroomt. Laat het schoonmaakmiddel een paar minuten inwerken voordat u
  het wegspoelt. Laat het schoonmaakmiddel echter nooit op het te reinigen gebied opdrogen.
  Opmerking: het is belangrijk de schoonmaakmiddelen niet op te laten drogen. Het te reinigen
  oppervlak kan anders beschadigd raken.
  5.1.2 Mechanisch effect
  Een extra mechanisch effect kan gewenst zijn om hardnekkig vuil te verwijderen. Een dergelijk
  effect wordt bereikt met speciale reinigingsborstels die door vuil heen snijden (dit is vooral handig bij het wassen van auto’s).

  DA
  NO
  SV
  FI
  DE
  FR
  NL
  IT
  ES
  PT
  EL
  TR
  CS
  HU
  PL
  HR
  SL
  SK
  LV
  LT
  ET
  RU
  ZH

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

  131 • Page 15

  EN

  5.2 Gangbare toepassingen
  Hierna vindt u een beschrijving van een aantal reinigingstaken die u kunt uitvoeren met een hogedrukreiniger van Nilfisk in combinatie met verschillende accessoires en schoonmaakmiddelen.

  DA
  NO

  Taak

  Accessoires (vastklikbaar)

  Reinigingsmethode

  Auto

  Autosproeikop,
  autoborstel,
  sproeikop voor
  chassis,
  schuimsproeier,
  Car Combi Cleaner

  1. Breng de Car Combi Cleaner met de schuimsproeier aan. Werk
  altijd van beneden naar boven Laat de Car Combi Cleaner minste
  5 minuten inwerken.
  2. Was de auto met de autosproeier. Deze sproeier is speciaal
  bedoeld om lakoppervlakken snel en voorzichtig te reinigen (de
  waterstraal is breder en minder hard). Was de auto van voor naar
  achter om te voorkomen dat er water via de portierkaders naar
  binnen dringt.
  3. Gebruik de borstel om alle vuil te verwijderen dat na gebruik van
  de sproeikop is achtergebleven. Als de auto erg vuil is, brengt u
  een nieuwe portie autoshampoo aan.
  4. Bevestig de sproeikop voor het chassis en reinig het chassis en
  de wielkasten.
  5. Veeg het water met de wisser op de autoborstel van de auto. Verwijder zandkorrels en dergelijke van de auto voordat u de wisser
  gebruikt. Gebruik een zeem voor plaatsen die u niet met de
  wisser kunt bereiken.

  Velgen, aluminium

  Velgborstel,
  autosproeikop,
  verstuiver,
  Alu Cleaner

  Breng het Alu Cleaner aan met een verstuiver. Laat het product ca.
  5 minuten inwerken. Reinig de velgen vervolgens met de velgborstel. Gebruik voor stalen velgen een Car Combi Cleaner. Gebruik de
  schuimsproeier en was met de velgborstel. Wees voorzichtig! De
  hogedrukspuit kan de banden beschadigen.

  Flagstones,
  betonvloeren
  en andere
  harde oppervlakken

  Reinig in de richting van een afvoerputje of iets soortgelijks. Op
  Powerspeed®sproeikop,
  oppervlakken met mos of algen kunt u eerst Stone & Wood Cleaner
  Stone & Wood Clea- aanbrengen met de schuimsproeier. Reinig het oppervlak voordat
  ner,
  de zeep opdroogt. Een andere, efficiëntere en snelle manier is het
  Patio Cleaner
  gebruik van een Patio Cleaner. Hiermee voorkomt u bovendien
  spetters.

  Tuinmeubilair,
  hout

  Wood Cleaner,
  tuinborstel

  Baksteen,
  houtwerk

  Powerspeed® -spro- Dezelfde methode als voor flagstones. Let echter op slechte voegen
  eikop,
  en hout niet met de hoge druk te beschadigen. U kunt desgewenst
  Stone & Wood Clea- alleen de Tornado®-sproeikop gebruiken. Pas de afstand (druk) aan
  ner,
  de kwaliteit van de voegen en het hout aan. Op verticale oppervlakPatio Cleaner
  ken kunt u ook een Patio Cleaner gebruiken.

  Dakgoten

  Sproeikop voor
  chassis

  Reinig de dakgoot met de sproeikop. Reinig altijd naar de gootpijpen
  toe. Sproei nooit onder de dakbedekking.

  Buizen, afvoerleidingen,
  stortgoten
  enzovoort
  reinigen

  Buisreiniger

  Duw de buisreiniger ca. 50 cm (tot het merkteken) in een buis of
  afvoer en druk op de trekker van de sproeierhandgreep. De sproeieropening draait naar achter en trekt de reiniger door de buis. De
  sproeikop werkt zich door de verstopping heen en spoelt het vuil
  terug.

  Roest, verf

  Water-/zandstraalapparatuur

  Breng de water-/zandstraalapparatuur aan om roest en verf snel en
  efficiënt te verwijderen. Zorg dat u te zandstralen oppervlakken niet
  beschadigd.

  Serres

  Tornado® PR-spro- Reinig onder hoge druk en eventueel met een borstel. Gebruik
  eikop, borstel, Stone Stone & Wood Cleaner om mos en algen te verwijderen.
  & Wood Cleaner

  Tuingereedschap,
  grasmaaiers

  Tornado® PRsproeikop,
  Powerspeed®sproeikop, meerhoekige adapter, Metal
  Cleaner

  SV
  FI
  DE
  FR
  NL
  IT
  ES
  PT
  EL
  TR
  CS
  HU
  PL
  HR
  SL
  SK
  LV
  LT
  ET

  Breng Wood Cleaner aan voordat de zeep opdroogt.
  OPMERKING: Gebruik de tuinborstel om het vuil te verwijderen.

  Spoel het ergste vuil met de sproeikop weg. Breng Metal Cleaner
  aan met de schuimsproeier en laat het product ca. 5 minuten inwerken. Reinig met de sproeikop. Gebruik de meerhoekige adapter voor
  moeilijk bereikbare gebieden en om spetteren te voorkomen.

  RU
  ZH

  132

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing • Page 16

  6 Na gebruik van de hogedrukreiniger

  C

  O

  Zie de plaatjes in de snelhandleiding – opslag van uw hogedrukreiniger.

  I  EN
  DA

  De hogedrukreiniger moet in een vorstvrije ruimte worden opgeslagen! Mocht de machine per
  ongeluk toch bevriezen, dient u deze op beschadigingen te controleren.

  SV

  6.1 Stopzetten van de hogedrukreiniger
  Sluit de watertoevoer af en activeer de trekker van het spuitpistool en laat de machine
  lopen totdat er geen water meer uit de sproeier komt. Hiermee spoelt u het water uit de
  waterslang, de hogedrukslang, het spuitpistool en de sproeiers.
  C2 Zet de machine stop; druk de start/stop schakelaar in de stand “0”.
  C3 Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
  C1  FI
  DE
  FR

  BELANGRIJK!
  Rol om ongelukken te voorkomen het netsnoer en de hogedrukslang altijd goed op.

  NL

  Rol het netsnoer op over de daarvoor bedoelde haken. Door de bovenste haak om te
  draaien, ontkoppelt u de stroomkabel. De bovenste haak heeft een ingebouwde clip voor
  voor betere greep van de elektrische kabel.
  C5 De hogedrukreiniger is in twee uitvoeringen beschikbaar: A) met een haak om de hogedrukslang op te bergen (15) - B) met een slanghouder (12).
  C6 Reinig de spuitlans, de sproeiers en de schuimsproeier na gebruik.
  C7 Plaats het spuitpistool (f), de lans (a), de sproeiers (b), en de schuimsproeier (c) in de
  houders van de hogedrukreiniger. U kunt bovendien het reinigingsinstrument voor sproeikoppen (d) en een vastklikbare borstel (e) op het apparaat bewaren.
  C4

  IT
  ES
  PT
  EL

  7 Onderhoud

  D

  NO

  TR

  Zie de plaatjes in de snelhandleiding – onderhoud.
  Om verzekerd te zijn van een lang en probleemloos gebruik van de hogedrukreiniger dient u
  de volgende adviezen te volgen:

  CS
  HU  Spoel de waterslang, de hogedrukslang, de spuitlans en de accessoires door vóór montage.
  Verwijder stof en zand van de aansluitingen.
  Spoel de schoonmaakmiddeltank en de schoonmaakmiddelsproeier schoon
  Reinig de sproeier
  Zorg dat het waterinlaatfilter schoon is en niet verstopt raakt

  PL
  HR

  Reiniging van het waterinlaatfilter
  D1 Reinig het waterinlaatfilter een keer per maand of vaker, afhankelijk van het gebruik.
  Haal het filter voorzichtig los met een schroevendraaier en maak het schoon. Controleer of het
  intact is voordat u het terugplaatst.

  SL
  SK

  Reiniging van sproeier  Een verstopping van de sproeier kan leiden tot een pompdruk die te hoog is. In dat geval dient
  de sproeier onmiddellijk te worden gereinigd.
  BELANGRIJK!

  LV
  LT

  De reinigingsnaald voor de sproeier (11) mag alleen worden gebruikt als de sproeier is losgekoppeld en de machine is stopgezet!
  D2 Zet de machine stop en verwijder de sproeier. Reinig de sproeier.
  D3 De sproeier in tegenovergestelde richting met water doorspoelen.

  ET
  RU

  Reiniging van ventilatieopeningen
  D4

  De machine moet schoon worden gehouden, zodat de koellucht ongehinderd door de

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

  ZH

  133 • Page 17

  ventilatieopeningen kan stromen.

  EN

  Smeren van O-ringen
  D5

  DA

  Voor een eenvoudige aansluiting en om te voorkomen dat de O-ringen indrogen, moeten
  de koppelingen regelmatig worden ingevet.

  NO
  SV

  8 Fouten opsporen
  Om onnodige teleurstellingen te voorkomen, dient u de onderstaande punten te controleren voordat u
  contact opneemt met de Nilfisk.

  FI

  Verschijnsel

  DE

  De machine wil niet
  starten

  FR
  NL

  Oorzaak
  Stekker niet in stopcontact
  Kapot stopcontact
  Zekering doorgebrand
  Defecte verlengkabel

  Wisselende druk
  IT

  Pompzuiging
  Kleppen zijn vuil, versleten of
  zitten vast
  Pompafdichtingen versleten

  ES

  Machine stopt

  PT

  Zekering doorgebrand
  Verkeerde netspanning

  EL

  Temperatuursensor geactiveerd
  Sproeier gedeeltelijk geblokkeerd

  TR
  CS
  HU

  Aanbevolen handeling
  Doe de stekker in het stopcontact
  Probeer een ander stopcontact.
  Vervang de zekering. Schakel andere machines uit.
  Probeer het zonder verlengkabel.
  Controleer of de slangen en aansluitingen
  luchtdicht zijn.
  Reinig en vervang of neem contact op met
  Nilfisk-dealer.
  Reinig en vervang of neem contact op met
  Nilfisk-dealer.
  Vervang de zekering. Schakel andere machines uit.
  Controleer of de netspanning overeenkomt
  met de aanduiding op het typeplaatje.
  Laat de reiniger 5 minuten afkoelen.
  Reinig de sproeier (zie hoofdstuk 7)

  Zekering brandt door

  Zekering te licht

  Schakel over naar een installatie die zwaarder is dan het stroomverbruik van de machine. Probeer het eens zonder verlengkabel.

  Machine pulseert

  Lucht in inlaatslang/-pomp

  Laat de machine draaien met een open trekker totdat de juiste werkdruk is hersteld.
  Controleer of de watertoevoer overeenkomt
  met de vereiste specificaties (zie typeplaatje)
  Let op! Voorkom het gebruik van lange, dunne
  slangen (min. ½”)
  Reinig de sproeier (zie hoofdstuk 7)

  Onvoldoende watertoevoer

  PL
  HR

  Sproeier gedeeltelijk geblokkeerd
  Waterfilter geblokkeerd
  Knik in slang

  SL

  Reinig het filter (zie hoofdstuk 7)
  Trek de slang recht.

  SK

  Machine start en stopt
  uit zichzelf

  Pomp/spuitpistool is lek

  Neem contact op met het dichtstbijzijnde
  Nilfisk Service Centre.

  LV

  De machine start,
  maar er komt geen
  water uit

  De pomp/slangen of accessoires zijn bevroren
  Geen watertoevoer
  Waterfilter geblokkeerd
  Sproeier geblokkeerd.

  Wacht totdat de pomp/slangen of accessoires ontdooid zijn.
  Sluit de watertoevoer aan.
  Reinig het filter (zie hoofdstuk 7)
  Reinig de sproeier (zie hoofdstuk 7)

  LT
  ET

  Neem contact op met uw lokale Nilfisk-dealer als er zich andere problemen voordoen. Lokale Nilfisk-dealers staan vermeld op de achteromslag van deze handleiding.

  RU

  Service Helpdesk in Nederland :
  Tel: 078 6175553
  Fax: 078 6175106

  ZH

  134

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing • Page 18

  9 Accessoires en schoonmaakmiddelen

  EN

  Gebruik uitsluitend originele accessoires en schoonmaakmiddelen. Voor verdere informatie, zie www.nilfisk.
  com.

  10 Garantievoorwaarden

  DA
  NO

  Nilfisk biedt twee jaar garantie op hogedrukreinigers voor huishoudelijk gebruik. Als u uw hogedrukreiniger
  ter reparatie inlevert, dient u een kopie van de kwitantie bij te voegen.
  Garantiereparaties worden op de volgende voorwaarden uitgevoerd:
  • het gebrek is veroorzaakt door materiaal- of productiefouten. (slijtage en foutief gebruik vallen niet onder de garantie).
  • de aanwijzingen in deze gebruikershandleiding zijn nauwgezet gevolgd.
  • de reparatie is niet uitgevoerd of deels uitgevoerd door reparateurs die niet door Nilfisk zijn
  opgeleid.
  • alleen originele onderdelen zijn gebruikt.
  • het product is niet blootgesteld aan misbruik zoals slagen, stoten of vorst.
  • alleen water zonder onzuiverheden is gebruikt.
  • de hogedrukreiniger is niet verhuurd of anderszins commercieel gebruikt.

  DE

  Reparaties die onder deze garantie vallen, omvatten vervanging van defecte onderdelen, exclusief verpakking en verzending/vervoer. Daarnaast gelden de wettelijke regels in het betreffende land.

  IT

  De machine mag niet naar een van de servicecentra van Nilfisk worden verzonden zonder een beschrijving/specificatie van de fout.

  ES

  Reparaties die niet onder de garantievoorwaarden vallen, worden in rekening gebracht. (Dit betreft slechte
  werking door Oorzaken die zijn genoemd in de Foutenopsporingstabel in deze gebruikershandleiding).

  PT

  SV
  FI

  FR
  NL

  EL
  TR
  CS
  HU
  PL
  HR
  SL
  SK
  LV
  LT
  ET
  RU
  ZH

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

  135 • Page 19

  EN

  11 Belangrijkste technische gegevens
  Type
  Elektrische specificaties
  Nominale spanning
  Nominale frequentie
  Nominaal stroomverbruik

  E 130.3

  E 140.3

  E 145.3

  220-240
  50/60
  2,0

  220-240
  50/60
  2,1

  220-240
  50/60
  2,1

  9,0

  9,5

  10

  Categorie II

  Categorie II

  Categorie II

  IPX5

  IPX5

  IPX5

  MPa/bar

  12,5/125

  13,5/135

  14,0/140

  Max. druk

  MPa/bar

  13,0/130

  14,0/140

  14,5/145

  FR

  Nominale waterdoorstroming

  l/min/l/h

  7,5/450

  7,0/420

  6,6/400

  NL

  Max. waterdoorstroming
  Max. waterinlaatdruk
  Max. waterinlaattemperatuur
  Max. waterinlaattemp. aanzuigmodus

  l/min/l/h
  Mpa/bar
  °C
  °C

  8,3/500
  1/10
  60
  20

  8,3/500
  1/100
  60
  20

  8,3/500
  1/10
  60
  20

  Gewicht

  kg

  17,8

  18,6

  19,8

  Hand-arm vibratie op grond van ISO 5349-1:
  Standaardsproeier
  Machines zonder slanghaspel
  Geluidsdrukniveau LpA op grond van ISO 3744
  Gegarandeerd geluidsvermogenniveau LWA op
  grond van 2001/14/EG
  Machines met slanghaspel
  Geluidsdrukniveau LpA op grond van ISO 3744
  Gegarandeerd geluidsvermogenniveau LWA op
  grond van 2001/14/EG

  m/s2

  < 2,5 ±1

  < 2,5 ±1

  < 2,5 ±1

  dB(A)

  66,8 ±2
  82

  66,8 ±2
  82

  -

  dB(A)

  71,8 ±2
  86

  71,8 ±2
  86

  86

  DA
  NO

  Elektrische stroom

  SV

  Beschermingscategorie
  FI

  Beschermingsklasse
  Hydraulische specificaties
  Nominale druk

  DE

  IT
  ES
  PT
  EL
  TR
  CS

  V
  Hz
  kW
  A
  Categorie I/
  Categorie II
  IP xx

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.
  HU
  PL
  HR
  SL
  SK
  LV
  LT
  ET
  RU
  ZH

  136

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing • Page 20

  12 Verklaring

  EN

  Verklaring

  DA

  Product:

  Hogedrukreiniger

  Type:

  Nilfisk E 130.3 / E 140.3 / E 145.3
  en verwante uitvoeringen van bovengenoemde types

  Beschrijving:

  220-240 V 1~, 50/60 Hz - IP X5

  Het ontwerp van het apparaat voldoet aan de volgende
  reglementen:

  EG-machinerichtlijn
  EG-laagspanningsrichtlijn
  EG-EMV-richtlijn
  RoHS-richtlijn
  Geluidsemissierichtlijn

  Toegepaste geharmoniseerde normen:

  NO
  SV

  2006/42/EU
  2006/95/EU
  2004/108/EU
  2011/65/EU
  2000/14/EG

  FI

  EN 60335-2-79:2012
  EN 62233:2008
  EN 55014-1:2006 +A1:2009+A2:2011
  EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
  EN 61000-3-11:2000
  EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2009

  Toegepaste internationale normen en technische
  specificaties:

  IEC 60335-1:2012
  IEC 60335-2-79:2012

  Naam en adres van de persoon die is bevoegd tot het
  samenstellen van de technische gegevens:

  Anton Sørensen
  General Manager, Technical Operations EAPC

  DE
  FR
  NL
  IT

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby

  ES

  Identiteit en handtekening van de persoon die namens
  de fabrikant gerechtigd is om de verklaring op te stellen:

  PT
  Anton Sørensen
  General Manager, Technical Operations EAPC

  EL

  Nilfisk-Advance A/S
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby
  Plaats en datum van de verklaring:

  TR

  Hadsund, 01.10.2013

  CS
  HU
  PL
  HR
  SL
  SK
  LV
  LT
  ET
  RU
  ZH

  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

  137 • Page 21

  A1
  A2

  A3

  A4
  A5

  A6 • Page 22

  B1

  B2

  B6

  B7

  B10

  B15

  Max. 60°C

  B3
  B4
  B5

  Max. 60°C

  B8

  B9

  B11
  B12

  B13

  B14

  B16

  B17

  a
  b

  c

  d • Page 23

  O

  I

  C1

  C1

  C2

  C3

  C4

  C5

  C6

  C7
  f
  d
  b
  a

  c
  b

  D1

  D5

  D2

  D3

  D4 • Page 24

  http://www.nilfisk.com
  HEAD QUARTER
  DENMARK
  Nilfisk-Advance Group
  Sognevej 25
  DK-2605 Brøndby
  Tel.: (+45) 4323 8100
  E-mail: mail.com@nilfisk-advance.com

  SALES COMPANIES

  HUNGARY

  SOUTH AFRICA

  Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft.
  II. Rákóczi Ferenc út 10
  2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy
  Website: www.nilfisk.hu

  WAP South Africa
  12 Newton Street
  Spartan 1630
  Website: www.nilfisk.com

  INDIA

  SOUTH KOREA

  Nilfisk-Advance India Limited
  Pramukh Plaza, ‘B’ Wing, 4th floor, Unit No. 403
  Cardinal Gracious Road, Chakala
  Andheri (East) Mumbai 400 099
  Website: www.nilfisk.com

  Nilfisk-Advance Korea Co., Ltd
  3F Duksoo B/D, 90 Seongsui-ro
  Seongdong-gu, Seoul, Korea
  www.nilfisk.co.kr

  SPAIN
  AUSTRALIA
  Nilfisk-Advance Pty Ltd
  Unit 1/13 Bessemer Street
  Blacktown NSW 2148
  Website: www.nilfisk.com.au

  AUSTRIA
  Nilfisk-Advance GmbH
  Metzgerstrasse 68
  5101 Bergheim bei Salzburg
  Website: www.nilfisk.at

  BELGIUM

  IRELAND
  Nilfisk-Advance
  1 Stokes Place
  St. Stephen’s Green
  Dublin 2
  Website: www.nilfisk.com

  SWEDEN
  ITALY
  Nilfisk-Advance SpA
  Strada Comunale della Braglia, 18
  26862 Guardamiglio (LO)
  Website: www.nilfisk.it
  Nilfisk-Advance Inc.
  1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku
  Yokohama, 223-0059
  Website: www.nilfisk.com

  Nilfisk-Advance
  Ringstrasse 19
  Kircheberg/Industri Stelzl
  9500 Wil
  Website: www.nilfisk-alto.ch

  MALAYSIA

  TAIWAN

  Nilfisk-Advance Sdn Bhd
  Sd 14, Jalan KIP 11
  Taman Perindustrian KIP
  Sri Damansara
  52200 Kuala Lumpur
  Website: www.nilfisk.com

  Nilfisk-Advance Taiwan Branch
  1F, No. 193, sec. 2, Xing Long Rd.
  Taipei
  Tel.: (+88) 6227 002 268
  Website: www.nilfisk-alto.tw

  JAPAN

  CHILE

  CHINA
  Nilfisk-Advance (Suzhou)
  Building 18, Suchun Industrial Estate
  Suzhou Industrial Park
  215021 Suzhou
  Website: www.nilfisk-cs.com

  CZECH REPUBLIC
  Nilfisk-Advance
  VGP Park Horní Počernice
  Do Čertous 1/2658
  193 00 Praha 9
  Website: www.nilfisk.cz

  DENMARK
  Nilfisk-Advance NORDIC A/S
  Sognevej 25
  2605 Brøndby
  Tel.: (+45) 4323 4050
  E-mail: kundeservice.dk@nilfisk.com

  FINLAND
  Nilfisk-Advance Oy Ab
  Koskelontie 23 E
  02920 Espoo
  Website: www.nilfisk.fi

  FRANCE
  Nilfisk-Advance
  26 Avenue de la Baltique
  Villebon sur Yvette
  91978 Courtabouef Cedex
  Website: www.nilfisk.fr

  GERMANY
  Nilfisk-ALTO
  eine Marke der Nilfisk-Advance GmbH
  Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
  89287 Bellenberg
  Website: www.nilfisk.de

  GREECE
  Nilfisk-Advance A.E.
  Αναπαύσεως 29
  Κορωπί Τ.Κ. 194 00
  Website: www.nilfisk.gr

  HOLLAND
  Nilfisk-Advance
  Versterkerstraat 5
  1322 AN Almere
  Website: www.nilfisk.nl

  Nilfisk-Advance AB
  Taljegårdsgatan 4
  431 53 Mölndal
  Website: www.nilfisk-alto.se

  SWITZERLAND

  Nilfisk-Advance n.v-s.a.
  Riverside Business Park
  Boulevard Internationalelaan 55
  Bâtiment C3/C4 Gebouw
  Bruxelles 1070
  Website: www.nilfisk.be
  Nilfisk-Advance de Chile
  San Alfonso 1462
  Santiago
  Website: www.nilfisk.com

  Nilfisk-Advance S.A.
  Torre d’Ara, Planta 9
  08302 Mataró
  Barcelona
  Website: www.nilfisk.es

  THAILAND
  MEXICO
  Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C.V.
  Agustín M. Chavez No. 1, PB oficina 004
  Col. Centro de Ciudad Santa Fe
  01210 Mexico, D.F.
  Website: www.nilfisk.com

  Nilfisk-Advance Co. Ltd.
  89 Soi Chokechai-Ruammitr
  Viphavadee-Rangsit Road
  Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900
  Website: www.nilfisk.co.th

  TURKEY
  NEW ZEALAND
  Nilfisk-Advance
  Danish House
  6 Rockridge Avenue
  Penrose, Auckland 1135
  Website: www.nilfisk.com

  Nilfisk-Advance A.S.
  Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7
  Ümraniye
  Istanbul
  Website: www.nilfisk.com.tr

  UNITED KINGDOM
  NORWAY
  Nilfisk-Advance AS
  Bjørnerudveien 24
  1266 Oslo
  Tel.: (+47) 22 75 17 70
  Website: www.nilfisk.no

  POLAND
  Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O.
  ul. 3 Maja 8
  05-800 Pruszków
  Website: www.nilfisk.pl

  PORTUGAL
  Nilfisk-Advance
  Sintra Business Park
  Zona Industrial Da Abrunheira
  Edificio 1, 1° A
  P2710-089 Sintra
  Website: www.nilfisk.pt

  RUSSIA

  Нилфиск-Эдванс
  127015 Москва
  Вятская ул. 27, стр. 7
  Россия
  Website: www.nilfisk.ru
  SLOVAKIA
  Nilfisk-Advance s.r.o.
  Bancíkovej 1/A
  SK-821 03 Bratislava
  Website: www.nilfisk.sk

  Nilfisk Advance Ltd.
  Nilfisk House
  Bowerbank Way
  Gilwilly Industrial Estate, Penrith
  Cumbria CA11 9BQ
  Tel: 01768 868995
  Website: www.nilfisk.co.uk

  UNITED ARAB EMIRATES
  Nilfisk-Advance Middle East Branch
  SAIF-Zone
  P.O. Box 122298
  Sharjah
  Website: www.nilfisk.com

  VIETNAM
  Nilfisk-Advance Representative Office
  No. 51 Doc Ngu Str.
  Ba Dinh Dist.
  Hanoi
  Website: www.nilfisk.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Nilfisk E 140.3 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Nilfisk E 140.3 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,83 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Nilfisk E 140.3

Nilfisk E 140.3 Bedienungsanleitung - Deutsch - 24 seiten

Nilfisk E 140.3 Bedienungsanleitung - Englisch - 22 seiten

Nilfisk E 140.3 Bedienungsanleitung - Französisch - 25 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info