Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/67
Nächste Seite
Uitgebreid handboek
Versie: LF4
Uitgave 2-4-2008
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Uitgebreid handboek

  Versie: LF4
  Uitgave 2-4-2008 • Page 2

  NOXON

  De meest actuele versie van dit handboek vindt u voor downloaden als PDF-bestand in de support-sectie onder www.terratec.com.
  Wijzigingen voorbehouden.

  CE / FCC-verklaring
  Wij:
  TerraTec Electronic GmbH · Herrenpfad 38 · D-41334 Nettetal
  verklaren hiermee, dat het product:
  NOXON iRadio for iPod (Wireless Audio Adapter)
  waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de volgende normen resp. normatieve documenten:


  EN 55022:2006, CLASS B  EN 55024  EN 301 489-1 (2005-09)  EN 301 489-17 (2002-08)  EN 60950-1:2001+A11:2004  EN 300 328 (2006)  EN 50371:2002  FCC Part15B

  Het toestel is bestemd voor gebruik in de volgende omgevingen: woonbereik, winkel- en nijverheidsbereik en kleine bedrijven. Hierdoor is aan de
  fundamentele veiligheidsvereisten van de EMC-richtlijn 89/336/EEC voldaan. De CE-conformiteit werd bewezen. In het kader van de R&TTE richtlijn
  (1999/5/EC) voldoet het toestel aan de voorwaarden van een draadloze installatie van de klasse 1 (Commission Decision 2000/299/EC).
  Bovendien voldoet het aan de normen FCC Part 15, subpart B, Class B, en ANSI C63.4:2003.
  Aan deze verklaring ligt ten grondslag:
  testrapport(en) van het ADT-Corp. onderzoekslaboratorium

  De informatie in dit document kan op ieder moment zonder verdere vooraankondiging wijzigen en houdt op geen enkele wijze een verplichting in van
  de zijde van de verkoper. Er wordt geen garantie of waarborg verleend, direct of indirect, inzake kwaliteit, geschiktheid of waarde voor een bepaalde
  inzet van dit document. De fabrikant behoudt zich het recht voor de inhoud van dit document of/en de daarbij behorende producten op elk gewenst
  moment te wijzigen zonder enige verplichting om enig persoon of organisatie daarvan op de hoogte te stellen. In geen enkel geval is de fabrikant
  aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die kan ontstaan door het gebruik of gebrek aan gebruiksmogelijkheden van dit product of de
  documentatie zelfs als de mogelijkheid van zulke schade bekend is. Dit document bevat informatie waarop het auteursrecht van toepassing is. Alle
  rechten voorbehouden. Geen enkel deel of fragment uit dit handboek mag worden gekopieerd of verstuurd in enigerlei vorm of op enigerlei aard of
  wijze of voor enigerlei doel worden gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Product- en merknamen die in
  dit document vermeld worden, zijn enkel bedoeld voor identificatiedoeleinden. Alle geregistreerde logo's, product- of merknamen die in dit
  document worden vermeld zijn het geregistreerde eigendom van de desbetreffende bezitter.
  ©TerraTec® Electronic GmbH, 1994-2008. Alle rechten voorbehouden (02.04.2008).
  Copyright.
  This product is protected by certain intellectual property rights of NEMS. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited
  without a license from NEMS or an authorized NEMS subsidiary.
  "This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this
  product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.
  MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson multimedia

  2

  NEDERLANDS • Page 3

  NOXON

  Inhoud
  1 - Uw nieuwe NOXON ................................................................................................................................. 5
  2 - De aansluitingen van de NOXON ............................................................................................................. 8
  2.1 Overzicht ...........................................................................................................................................8
  2.2 De bus voor de voeding ..................................................................................................................... 9
  2.3 De aansluiting voor de WLAN-antenne ("WLAN")................................................................................9
  2.4 De netwerkaansluiting („LAN“)...........................................................................................................9
  2.5 De aansluiting voor de FM-antenne ("FM")......................................................................................... 9
  2.6 De analoge audioingang („Line In“) ..................................................................................................10
  2.7 De uitgang voor de 2e luidspreker („Speaker Out“) ..........................................................................10
  2.8 De analoge audio-uitgang („Line Out“) ............................................................................................. 10
  2.9 De digitale audiouitgang („Digital Out“) ............................................................................................ 10
  2.10 De iPod-aansluiting........................................................................................................................ 11
  2.11 De USB-aansluiting ........................................................................................................................ 12
  2.12 De hoofdtelefoonuitgang ................................................................................................................12
  2.13 De resetknop .................................................................................................................................12
  3 - De afstandsbediening en de knoppen aan de NOXON............................................................................ 13
  3.1 De belangrijkste toetsen voor de snelle oriëntering...........................................................................13
  3.2 Overige knoppen en hun functies .....................................................................................................14
  3.3 Tekeninvoer .....................................................................................................................................16
  3.4 SMS-snelzoeken in lijsten ................................................................................................................16
  4 - De eerste keer: de NOXON inschakelen. ............................................................................................... 17
  4.1 De netwerkinstallatiewizard .............................................................................................................17
  4.2 Kabel of draadloos? ......................................................................................................................... 17
  4.3 Voor een beter begrip van routers, SSID, MAC & IP's ........................................................................18
  4.4 Vóór de installatie: netwerkprofielen ................................................................................................ 19
  5 - Scenario 1 – de netwerkintegratie via kabel ......................................................................................... 20
  5.1 Als er een proxyserver is… ..............................................................................................................21
  6 - Scenario 2 – de draadloze netwerkintegratie ........................................................................................ 22
  6.1 Niet helemaal onbelangrijk: de keuze van de standplaats .................................................................22
  6.2 De radiokoppeling via een router......................................................................................................23
  6.3 Installatie van de draadloze verbinding aan de NOXON .....................................................................24
  7 - Het setupmenu van uw NOXON............................................................................................................. 25
  8 - Gebruiks- en weergavemogelijkheden .................................................................................................. 28
  8.1 Maar eerst: wat uw iRadio u verraadt ............................................................................................... 28
  8.2 De weergavemodi ............................................................................................................................ 29
  8.3 De weergave van uw iPod ................................................................................................................30
  8.4 De weergave van een USB-geheugen .............................................................................................. 30
  8.5 Uw nieuwe FM-radio........................................................................................................................ 31
  8.6 Internetradio – volledig nieuwe radiowerelden! ................................................................................32
  NEDERLANDS

  3 • Page 4

  NOXON

  8.7 Favorietenbeheer en eigen zenders ................................................................................................. 32
  8.8 Interactieve inhoud met „My NOXON“ .............................................................................................. 36
  8.9 Podcast & Radio-On-Demand functie............................................................................................... 38
  8.10 De wekfuncties ............................................................................................................................. 39
  8.11 De sleeptimer ................................................................................................................................ 40
  8.12 Muziek uit het eigen netwerk spelen.............................................................................................. 42
  9 - De eigen UPnP MusicServer ................................................................................................................. 44
  9.1 Twonky Media ................................................................................................................................. 44
  9.2 UPnP server en Macintosh ............................................................................................................... 47
  9.3 UPnP mediaserveralternatieven ....................................................................................................... 48
  9.4 Afspelen en omgang met DRM-beveiligde audiobestanden .............................................................. 48
  9.4.1 Windows Mediaplayer 11 ........................................................................................................... 50
  Bijlage ....................................................................................................................................................... 51
  A Concepten en oplossingen – voor hobbyisten… ................................................................................. 51
  A1 Eigen favorieten uit links opstellen ................................................................................................. 51
  B Internetradio-URL's extraheren ........................................................................................................... 52
  B1 Meerdere NOXON's synchoniseren ................................................................................................. 53
  B2 Installatie onder Windows-besturingssystemen .............................................................................. 53
  B3 Instellingen aan de NOXON............................................................................................................. 55
  B4 Favorieten veiligstellen met de Favourites Commander .................................................................. 55
  B5 De nodige basiskennis ................................................................................................................... 57
  B6 Bekende problemen ....................................................................................................................... 58
  C Firmwareupdate ................................................................................................................................. 60
  C1 Firmwareupdate via webinterface .................................................................................................. 60
  C2 Firmwareupdate zonder PC ............................................................................................................ 61
  D FAQ – Overige vragen en probleemoplossingen .................................................................................. 63
  E Technisch glossarium ......................................................................................................................... 64
  F De service bij TerraTec ....................................................................................................................... 66
  G Algemene servicevoorwaarden ........................................................................................................... 67

  4

  NEDERLANDS • Page 5

  NOXON

  1 - Uw nieuwe NOXON
  Hartelijk welkom!
  Het verheugt ons dat ook u de keuze heeft laten vallen op een product van TerraTec. Uw NOXON biedt
  eenvoudige en comfortabele toegang tot duizenden wereldwijde internetradiostations en tot audio-content
  binnen uw thuisnetwerk via kabel of radio en zelfs tot externe usb-geheugenmedia!

  NOXON iRadio for iPod
  Eerst willen we uw fantasie een beetje prikkelen en u de hoofdkenmerken van uw nieuwe aanwinst
  voorstellen.
  De mediatheek verkennen! Het toestel kan zonder probleem in uw netwerk draadloos (Wireless LAN,
  WLAN of Wifi genoemd) of met kabel (Ethernet, LAN) geïntegreerd worden. Nu nog een mediaserver in het
  netwerk installeren (hoe dat gaat, komt u verder achteraan te weten) en u hebt al alle audiobestanden (mp3,
  wma, wav, aac+ enz.) van uw verzameling overal in de woning ter beschikking.
  Of toch liever direct vanaf uw mobiel toestel? Of u bewaart alle gewenste gegevens op een externe
  USB2 harde schijf en sluit die na aansluiting aan de USB-poort van de NOXON aan, waardoor u toegang hebt
  tot al uw audio-opnames. De NOXON IRadio for iPod heeft bovendien een aansluiting voor iPods – hiermee
  kan de iPod-audio-informatie op de eenvoudigste manier afgespeeld worden, bovendien laadt de NOXON
  het toestel zolang het niet gebruikt wordt.
  Altijd on line, altijd iets te horen! Als optimale aanvulling bij een DSL-aansluiting, het liefst met een
  zogenaamde "flatrate" om geen beperkingen qua tijd en gegevensomvang te hebben, kunt u met de NOXON
  direct via uw internettoegang (via PC, notebook of router) toegang hebben tot het ruime aanbod aan
  radiostations uit het internet. Uw NOXON zal u een volledig nieuw soort – actiever – radiogenot bieden –
  met meer dan 10000 zenders uit het internet!
  De tijden zijn voorbij waarin men gedwongen beluisterde wat de radiomakers van de op één hand te tellen,
  bruikbare FM-zenders in het eigen "zendgebied" (met de soms een beetje rare smaak qua muziek)
  voorschotelden, waarin men op de lievelingsuitzending met het favoriete muziekgenre wachtte om dan de
  vervelende reclameonderbrekingen te verdragen! En ondanks alles: slechts zelden werd toevallig datgene
  ten gehore gebracht wat men thuis het liefst zou kopen of waarnaar men op dat moment wilde luisteren ...

  NEDERLANDS

  5 • Page 6

  NOXON

  Op het internet ziet de nieuwe radiowereld er helemaal anders uit. Uw nieuw "zendgebied" is de hele
  wereld, van Albanië tot de VS en alles daartussen!
  Vanaf nu is er voor u op elk moment van de dag en de nacht wat u wenst: het muziekgenre waarvan u
  houdt zoekt u vanaf nu zelf uit! De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt en de grote en alsmaar groeiende
  internetradiowereld staat u met de aankoop van de NOXON en dankzij de bijbehorende vTuner
  Premiumservice - lifetime-abonnementen (waarover we u hierna nog meer verraden) vanaf nu zonder
  bijkomende kosten ter beschikking – altijd actueel en ook in de toekomst door ons verder uitgebreid!
  Overzichtelijk volgens genres staan u voor elke van de vele voorgesorteerde (op muziek of inhoud)
  richtingen (rock, pop, hip hop, alternative, jazz, blues, klassiek, nieuws u.v.a.m.) telkens meerdere
  honderden (!) stations wereldwijd ter beschikking!
  Maar de mogelijkheden van de NOXON gaan nog verder: oefen u in het verstaan van vreemde talen of maak
  een akoestische reis naar verre streken! Internationale nieuwszenders hebben op uw NOXON hun eigen
  rubriek, ook speciale zenders voor sport, humor, weer en nog veel meer zijn vertegenwoordigd! Ver van het
  vaderland kunt u zich met uw NOXON net zo thuis voelen! Verbreed uw horizon en neem deel aan het
  internationale gebeuren - zo is radio beluisteren opnieuw echt leuk! En opdat u in het grote aanbod van
  radiostations het overzicht niet zou verliezen, biedt de NOXON het complete aanbod voor u overzichtelijk
  voorgesorteerd aan! Later meer hierover.
  Premiumgeluid zonder ruis. Opdat u de NOXON ook in een hoogwaardige hifi-omgeving zou kunnen
  integreren, hebben we het toestel een optische (TOS-link) digitale uitgang geschonken en zo kunt u het
  audiosignaal zonder verlies aan uw audiosysteem doorgeven. Maar denk erom, de weergave kan altijd maar
  zo goed zijn als het materiaal: hoewel ze zich alsmaar verder ontwikkelen, kunnen sommige bronnen uit het
  internet nog niet aan hogere kwaliteitseisen voldoen, want vaak wordt de datasnelheid - vooral voor de
  snelheid van de transmissie - gering gehouden. Maar misschien is dat helemaal wel niet meer zo belangrijk,
  aangezien er wereldwijd heel wat aangeboden wordt...
  Potjes en dekseltjes. Opdat de netwerkrelatie ook lang blijft bestaan en u de NOXON zo goed mogelijk in
  uw netwerk kunt integreren, beschikt hij over een ingebrand MAC-adres alsook de ondersteuning van
  WEP/WPA en WPA2-codering. En ook de koppeling aan een proxyserver gebeurt in een handomdraai dankzij
  een praktische wizard. Maar geen paniek, ook als u deze begrippen op het eerste moment niets zeggen, we
  nemen u de volgende pagina's bij de hand, zodat ook nieuwe netwerkers zich op onbekend terrein kunnen
  begeven.
  Tot slot. Nu wensen we u bij het gebruik van de NOXON veel plezier en verzoeken u om bij gelegenheid
  deze handleiding aandachtig te lezen. Naast de noodzakelijk informatie over de techniek en de beheersing
  ervan, hebben we voor u enkele typische toepassingen beschreven. Wij zijn ervan overtuigd dat ook ervaren
  gebruikers hierdoor nog een beetje slimmer worden.

  Hartelijk dank.
  ... uw TerraTecTeam!

  6

  NEDERLANDS • Page 7

  NOXON

  Opstellings-, onderhouds- en veiligheidsvoorschriften.
  Voor u van start kunt gaan nog een paar basisvoorschriften ...


  Houd het apparaat uit de buurt van verwarmingstoestellen en zorg voor voldoende afstand tot
  andere (hifi-) toestellen om overmatige warmteontwikkeling te vermijden.
  Het verdient aanbeveling, de iRadio met een min. afstand aan de achterzijde van 10 cm tot wanden
  en andere hindernissen op te stellen, om optimaal geluid en realistische basweergave te realiseren.  Gebruik de bijgeleverde voeding. Let er bij de aansluiting van de voedingseenheid op dat de juiste
  spanning op het stroomnet voorhanden is. (details hierover vindt u direct op de voedingseenheid)
  Als u het toestel langere tijd niet gebruikt, dient u het van het stroomnet te scheiden. Gelieve nooit
  direct aan het snoer te trekken om kortsluitingen te vermijden. Bovendien dient u bij opkomend
  onweer de stekker van het toestel uit het stopcontact te trekken.  Wordt het toestel aan grote temperatuurschommelingen blootgesteld, laat het dan ca. een uur
  staan zonder het aan te sluiten. Er kan zich in het toestel condensvocht gevormd hebben, waardoor
  het toestel niet meer goed functioneert.  Reinig de NOXON alleen met een droge, ten hoogste licht bevochtigde, pluisvrije doek.
  Reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak van het toestel aantasten en mogen dus niet gebruikt
  worden.  Om brand, elektrische schokken of schade aan het toestel te vermijden, gelieve het toestel op een
  effen en droge ondergrond te plaatsen.

  Kortom: ga "verstandig" met het toestel om. Een opzettelijke of zelf veroorzaakte beschadiging van het
  toestel wordt natuurlijk niet door de garantieprestaties gedekt.Hartelijk dank.

  Van het uitpakken tot aan de installatie.
  Gelieve eerst de volledigheid van het pakket te controleren. De leveromvang van de NOXON omvat ten
  minste:
  • De NOXON als ontvanger
  • Een voedingseenheid op maat
  • Een infrarode afstandsbediening en batterijen
  • Software-cd's, naargelang leveromvang met
  digitale uitgebreide handleiding (ook online
  verkrijgbaar)
  • Deze handleiding en een Quick Start Guide
  • Een serviceblad
  • En een TerraTec-registratiekaart met
  serienummer.
  Zo, en voor u nu uw NOXON in gebruikt neemt, gelieve de configuratie van uw systeem resp. van uw
  netwerk te controleren en of ze met de minimumvereisten op de verpakking overeenkomen. Als uw
  omgeving niet over de nodige kenmerken beschikt, kunnen we jammer genoeg geen storingvrij gebruik
  garanderen.

  NEDERLANDS

  7 • Page 8

  NOXON

  2 - De aansluitingen van de NOXON
  2.1 Overzicht
  Nadat u de verpakking verwijderd hebt, willen we de NOXON eerst eens zonder ongeduldige bijgedachten
  nauwkeuriger bekijken en ons met zijn stekkers, aansluitingen en knoppen vertrouwd maken.
  A

  WLAN antenne-aansluiting

  B

  FM antenne-aansluiting

  C

  Line-uitgang

  D

  Audio-uitgang digitaal (TOS-link)

  E

  Resetknop

  F

  Netwerkaansluiting (RJ-45)

  G

  Aansluiting voor de voeding

  H

  iPod-aansluiting

  I

  USB-aansluiting (master/type A)

  J

  Speaker aansluiting
  (voor het product NOXON iRadio for iPod is de
  afzonderlijke luidspreker NOXON iRadio speaker in de
  handel of in de TerraTec webshop verkrijgbaar.)

  K

  Line-In

  L

  Aan/uit - schakelaar

  M

  Sticker met MAC-adres

  1

  Hoofdtelefoonuitgang
  (3,5 mm stekkerbus)

  Meer over de aansluitingen op de volgende pagina's.

  Aan de achterzijde van uw NOXON vindt u een sticker met het MAC-adres [M]. Deze cryptisch uitziende
  waarde hebt u nodig als toegangscode als u van het online aanbod van vTuner – de service die voor u de
  radiostations op uw NOXON tovert – gebruik wilt maken. Meer hierover op p. 32 onder "Favorietenbeheer
  en eigen zenders".
  Ok, en nu kunnen we verder ...

  8

  NEDERLANDS • Page 9

  NOXON

  2.2 De bus voor de voeding
  Hier sluit u – verrassing! - de voeding aan. Gelieve alleen de
  bijgeleverde adapter te gebruiken. Sommige universele voedingen
  bieden weliswaar dezelfde stekker en dezelfde spanning, maar niet
  dezelfde stroomsterkte. Als u een nieuwe adapter nodig hebt,
  gelieve dan contact op te nemen met onze service, zie pagina 66.

  2.3 De aansluiting voor de WLAN-antenne
  ("WLAN")
  Als u tot een zogenaamd "WLAN" (Wireless Lan) of radionetwerk
  toegang hebt, gelieve dan voor de draadloze overdracht van
  gegevens naar de NOXON aan deze aansluiting de bijgeleverde
  antenne op te schroeven.
  Zorg ervoor dat de antenne zo verticaal mogelijk afgesteld wordt om
  de best mogelijke ontvangst te garanderen.

  2.4 De netwerkaansluiting („LAN“)
  Als u de NOXON via een netwerkkabel in uw netwerk wil integreren,
  dan gebruikt u hiervoor deze aansluiting. Men spreekt ook graag van
  een LAN- resp. ethernetaansluiting om het verschil met WLAN aan te
  duiden. Zowel een gegevenssnelheid van 100 alsook van 10 MBIT
  (megabit) worden ondersteund. Als u de NOXON op deze manier met
  uw router verbindt, gebruik dan een standaard netwerkkabel
  (Twisted-pair met RJ45-stekkers). Wilt u de NOXON daarentegen
  "direct" met uw PC of notebook verbinden, dan hebt u hiervoor
  ofwel een netwerkswitch (ook Bridge genoemd), of een hub nodig of u gebruikt in de plaats van de
  "normale" netwerkkabel een zogenaamde crossoverkabel (met "gekruiste" gegevensleidingen) om uw PC
  of notebook zonder tussenposten aan te sluiten.
  Verder bevinden zich bovenaan aan de bus twee LED's die informatie geven of (oranje) een "link", dus een
  technisch perfecte verbinding met het aangesloten netwerkverbindingspunt ("knooppunt") bestaat en of er
  "Traffic", dus dataverkeer heerst (groen en meestal flikkerend).

  2.5 De aansluiting voor de FM-antenne ("FM")
  Opnieuw alleen maar ruis in de ether? Voor een betere ontvangst
  sluit u hier een fm-antenne (coaxiaal, 75 Ohm) aan! Bij de NOXON
  iRadio for iPod is een praktische werpantenne geleverd, die op deze
  aansluiting past.

  NEDERLANDS

  9 • Page 10

  NOXON

  2.6 De analoge audioingang („Line In“)
  Op de Line-In aansluiting kunnen bijvoorbeeld draagbare CD-spelers of
  andere mobiele audio-apparaten worden aangesloten, om de inhoud
  daarvan via de NOXON af te spelen. U heeft daarvoor een analoge kabel
  nodig met 3,5 mm klinkenstekker voor de aansluiting op de NOXON. Om
  te zorgen dat het signaal hoorbaar wordt, moet u het onder het
  hoofdmenupunt „Line In“ vrijschakelen.

  2.7 De uitgang voor de 2e luidspreker („Speaker Out“)
  Door aansluiting van een 2e passieve monoluidspreker kan ook in stereo van de audio genieten. Gewoon
  insteken en luisteren maar. De passende geluidskarakteristiek wordt geleverd door de afzonderlijk in de
  handel of via de TerraTec Webshop leverbare luidspreker „NOXON iRadio Speaker“, die wij u graag willen
  aanbevelen. Bij gebruik van de uitgang geeft de ingebouwde NOXON-luidspreker altijd het linker kanaal
  weer.

  2.8 De analoge audio-uitgang („Line Out“)
  De line-uitgang aan de achterkant van het toestel kan met de line-ingang
  van een hifi-versterker of met actieve luidsprekers (luidsprekers met
  ingebouwde versterker) verbonden worden. De uitgang is ontworpen
  voor een voltageniveau van 2 Vrms. Voor u echter de audioverbinding tot
  stand brengt en de versterker inschakelt, dient u na te gaan of de
  aangesloten versterker qua volume goed is ingesteld om onnodige
  schade aan mens en machine te vermijden.

  2.9 De digitale audiouitgang („Digital Out“)
  Aan deze uitgang kunt u via een optische kabel (ook lichtgeleider of TOS link genoemd) een digitale
  versterker aansluiten. Het voordeel van een digitale overdracht van het audiosignaal naar de versterker ligt
  onder andere daarin dat geen storende invloeden, zoals ze eventueel bij een analoge overdracht optreden,
  het signaal vervalsen en de kwaliteit ervan kunnen verminderen. Verder kunt u ook de optische ingang van
  een minidisc-recorder met deze uitgang verbinden om de weergave indien nodig op MD op te nemen.
  De uitgang gebruikt het S/PDIF (Sony / Philips Digital Interface) protocol. Dat is een standaardprotocol voor
  de digitale overdracht van audiosignalen en bijna elk toestel met digitale interfaces ondersteunt het.
  Voor u echter de audioverbinding tot stand brengt en de versterker inschakelt, dient u na te gaan of de
  aangesloten versterker qua volume goed is ingesteld om onnodige schade aan mens en machine te
  vermijden.
  Opgelet: opdat met DRM (Digital Rights Management) beveiligde informatie niet via deze uitgang verspreid
  zou kunnen worden, legt Microsoft in het DRM licentiecontract vast dat bij de weergave van met DRM
  beveiligde bestanden de digitale uitgang uitgeschakeld moet worden. Niet mooi, maar daar kunnen we
  jammer genoeg niets aan doen. Gelukkig is er nog mp3 … (zie vanaf p. 47).

  10

  NEDERLANDS • Page 11

  NOXON

  2.10 De iPod-aansluiting
  Voor trotse iPod-eigenaars is aan de bovenkant van het toestel
  een uitsparing met iPod-steekaansluiting voorhanden. De
  opgestoken bescherming voor het gebruik aftrekken. Deze
  aansluiting maakt u het ongecompliceerd afspelen en opladen
  van uw iPod mogelijk. Voor het afspelen wordt de iPod direct via
  het hoofdmenu van de NOXON gecontroleerd – de keuze en
  bediening functioneert natuurlijk ook via de afstandsbediening.

  Deze inzetstukken zijn bij de aanbieder
  Apple voor alle „Universal Dock“
  compatibel iPods leverbaar.

  In de uitsparing rond de steekaansluiting hoort voor gebruik een
  zogenaamd iPod-"inzetstuk" of adapter, dat bij elke iPod bij
  aankoop bijgeleverd moet zijn1), aangebracht te zijn. Het
  inzetstuk is in principe een soort houder die de iPod opneemt en
  steunt en voor de juiste positionering van de iPod in de
  uitsparing zorgt. Elke iPod wordt met een ander inzetstuk
  geleverd, dat aan zijn behuizingsvorm aangepast is. Links ziet u
  enkele voorbeelden van inzetstukken afgebeeld. In het bijzonder
  zwaardere iPods lopen zonder gebruik van dit inzetstuk gevaar,
  van het apparaat te vallen door hun eigengewicht of de trillingen
  tijdens het afspelen. Bescherm uw toestel altijd tegen
  beschadiging!
  Steek het inzetstuk in de hiervoor bestemde uitsparing en plaats
  dan gewoon uw iPod in de opname. Is de NOXON al
  ingeschakeld, dan verschijnt de iPod als hij goed aangesloten is
  na enkele seconden in het hoofdmenu en is hij klaar om
  afgespeeld te worden. Wordt momenteel niets van de iPod
  gespeeld, dan laadt de NOXON hem automatisch op – u hebt
  dus geen bijkomende laadapparaten meer nodig en u kunt zo de
  NOXON ook als een veilige bewaarplaats voor een altijd
  gebruiksklare iPod gebruiken.

  1) Mocht u zo'n inzetstuk nodig hebben, dan kunt u die op www.apple.com bijbestellen. Ga daar naar de Apple-"store"
  en zoek in het iPod-toebehoren naar "Universal Dock Adapter", het officiële begrip voor dit inzetstuk. De inzetstukken
  zijn compleet compatibel met de NOXON iRadio for iPod, u moet gewoon het juiste inzetstuk voor uw iPod-type kiezen.
  NEDERLANDS

  11 • Page 12

  NOXON

  2.11 De USB-aansluiting
  Op deze USB-masteraansluiting kunt u USB massageheugenmedia, zoals
  bijvoorbeeld externe harde schijven, aansluiten. De NOXON ondersteunt
  zowel USB 1.x alsook USB 2.0 geheugentoestellen. Gelieve er echter
  rekening mee te houden dat niet elk USB-toestel daar gebruikt kan
  worden: toetsenborden en muizen worden net zo weinig ondersteund als
  externe mp3-geheugens met uitgebreide functies (USB HUB, codering van de gegevens, etc.). Ook sommige
  mp3-spelers, die bepaalde coderingen op de data uitvoeren, kunnen helaas niet gelezen worden.
  Weliswaar nog niet bij de grote massa verspreid en bekend, is er voor de
  classificatie van USB-toestellen de benaming OTG, wat voor het Engels On The Go
  staat. Deze benaming moet aangeven dat deze toestellen in staat zijn om met
  andere OTG-toestellen gegevens uit te wisselen.
  De praktijk leert ons echter dat in de regel elk extern geheugen dat zich onder Windows als een normale
  harde schijf gedraagt en waarvan gelezen en waarop geschreven kan worden, ondersteund moet worden. In
  het apparaatbeheer resp. bij de eerste verbinding met de Windows-PC duiken bij deze toestellen namen,
  zoals "USB-massageheugen" resp. "USB Mass Storage Device" of ook "Pendrive" op. Als
  bestandssystemen op de gegevensdrager worden FAT16 (soms ook gewoon als "FAT" omschreven) en
  FAT32 ondersteund. FAT12, NTFS, het bestandssysteem van Macintosh of andere functioneren jammer
  genoeg niet. Hoe u de stukken van uw USB-geheugen kunt weergeven, komt u te weten vanaf pagina 30 in
  het hoofdstuk "De weergave van een USB-geheugen".

  2.12 De hoofdtelefoonuitgang
  U zult het zeker al vermoeden en ja, u hebt gelijk: in deze aansluiting
  steekt men indien gewenst de 3,5 mm stekker van zijn hoofdtelefoon. De
  aansluiting schakelt bij gebruik automatisch de uitsturing via Line- en
  S/PDIF-uitgang af. Het volume regelt u zoals gebruikelijk via de
  afstandsbediening.

  2.13 De resetknop
  Met deze knop kunt u een RESET (een werkwoord uit het Engels voor
  "terugzetten") van de NOXON uitvoeren. Als de NOXON tegen de
  verwachtingen in toch eens vastloopt, kunt u het toestel via een RESET
  herstarten.
  Om het toestel in de toestand bij levering te brengen – waarbij alle
  instellingen, bijvoorbeeld netwerkcode, onherroepelijk verloren gaan –
  drukt u in ingeschakelde toestand ca. 10 seconden op de resetknop tot de ethernet-LED een keer knippert.
  Het display gaat hierbij uit. Trek nu de voeding uit het stopcontact. Sluit u de NOXON na een paar seconden
  opnieuw aan, dan gedraagt hij zich zoals bij de eerste keer. De installatieprocedure moet nu opnieuw
  uitgevoerd worden.
  Maar eerst dient u echter voor uw gemak een warme start (een softreset, dus een niet zo harde reset) uit te
  voeren: houd hiervoor de POWER-knop op de afstandsbediening gedurende meerdere seconden ingedrukt,
  waarna een herstart geactiveerd moet worden.

  12

  NEDERLANDS • Page 13

  NOXON

  3 - De afstandsbediening en de knoppen aan de NOXON
  Zo
  ziet
  hij
  eruit,
  uw
  infrarode
  calorieënbespaarder.
  De
  meeste
  bedieningselementen zijn u misschien al uit de
  wereld van de consumentenelektronica bekend.
  Corresponderend met de knoppen en de
  betekenis ervan op de afstandsbediening,
  bevinden er zich ook een reeks knoppen voor op
  de NOXON, zoals u het op de rechterkant zeker al
  ontdekt zult hebben.

  3.1 De belangrijkste toetsen voor de snelle oriëntering
  De belangrijkste en vaakst gebruikte toetsen hier voor u in een overzicht:
  Navigatie: om de keuzebalk in de menu's van uw NOXON te sturen, gebruikt u
  deze toetsen.
  Tekeninvoer: via omhoog/omlaag kunt u in het setupmenu door letters en tekens
  "rollen“. De cursor moet daarvoor op het betreffende teken staan (met
  links/rechts bestuurbaar). Zo krijgt u ook speciale tekens, b.v. voor het invoeren
  van netwerksleutels.
  "Volgende / OK" en "Terug / Annuleren": gebruik de pijltoets rechts voor
  bevestigingen en de pijltoets links voor correcties en het annuleren van
  bewerkingen. Ook de cursor kan bij de tekeninvoer worden bewogen.
  "Play / Pause": Hiermee start en onderbreekt u de weergave of wisselt u naar
  een nieuw menu-item.
  "Skip vooruit & skip achteruit / wissen": spring naar het volgende of vorige stuk
  in de weergavelijst (functioneert niet voor internetradio).
  Met skip achteruit kunt u ook tijdens het invoeren van tekens een teken wissen.
  "Hometoets": brengt u altijd op een betrouwbare manier terug naar het
  hoofdmenu (home). Praktisch, wanneer u de weg in de menu's een keer kwijt
  bent!
  "Setup-menu": roept het setupmenu van uw NOXON op. Meer vanaf pag. 25.

  NEDERLANDS

  13 • Page 14

  NOXON

  3.2 Overige knoppen en hun functies
  "Aan/uit": u hebt het geraden! - Hiermee schakelt men de NOXON in, en ook
  uit – in de standby-modus!
  Stroombespaarders opgelet: aan de achterzijde van het toestel kunt u met de
  tuimelschakelaar het toestel volledig van het net loskoppelen!
  "Internetradio": hiermee springt u direct naar de omvangrijke keuzelijst voor
  internetradiostations die via uw NOXON altijd door het V-Tuner
  premiumabonnement voor u actueel gehouden wordt.
  "Favorieten opslaan of wissen": de 'smiley' (in te drukken telkens tijdens het
  beluisteren van muziek) betekent: vind ik leuk, onthouden! Onmiddellijk wordt
  het actueel afgespeelde stuk automatisch in uw favorietenlijst opgenomen
  waartoe u toegang hebt via het hoofdmenu of de favorietenlijst
  !Bent u het
  liedje beu, dan gooit u de bron na selectie in het favorietenmenu er met het
  slechtgehumeurde gezicht weer uit!
  "Favorieten": naar de lijst van uw favorieten.
  "Verschillende aanzichtmodi": de displaytoets op de afstandsbediening en de
  „Click’n’Action“-toets
  op het toestel (door langer ingedrukt houden)
  schakelen tussen praktische alternatieve aanzichten zoals een tijdindicatie en
  de zoom-view met grotere letters. Door meermaals indrukken komt u altijd
  cirkelvormig terug naar de startweergave. De klok kan te allen tijde worden
  opgeroepen, de zoom-view staat alleen bij het afspelen ter beschikking.

  /

  „Click n Action!“: Wanneer uw toestel in het hoofdmenu de positie “My
  NOXON” heeft, dan zitter er achter deze toets heel speciale, voor een deel
  opmerkelijke interactieve functies, die alleen in dit menu oproepbaar zijn. Met
  „My NOXON“ heeft u, afhankelijk van de opgeroepen My-NOXON Service,
  mogelijkheden voor het oproepen van inhoud, die u tot nu toe niet van radio's
  kent!
  Welke dat precies zijn, verraden wij in de meegeleverde documentatie, of
  onder www.my-noxon.net!
  "Shuffle" (willekeurige weergave) en Repeat (herhalen): speelt de inhoud van
  een lijst in willekeurige volgorde af, of herhaalt een afzonderlijk element. Wordt
  repeat 2x ingedrukt, dan verschijnt een klein "All" op het display – d.w.z. alle
  items van de lijst worden na het bereiken van het laatste item opnieuw
  afgespeeld.

  /

  +  (afstandsbediening)

  14

  Snelkiestoetsen op de afstandsbediening: met de snelgeheugentoets kunt u
  aan cijfertoetsen titels of stations voor het snel kiezen toewijzen. Zodra
  opgeslagen, is een druk op de betreffende cijfertoets voldoende om het station
  opnieuw op te roepen.

  NEDERLANDS • Page 15

  NOXON


  (langer indrukken >2
  seconden op toestel)

  Overigens komen de 0-9 toetsen op de afstandsbediening qua functie overeen
  met de toetsen op het toestel. Let daarop om niet per ongeluk uw favoriete
  instellingen op het toestel door enthousiast opslaan met de afstandsbediening
  te overschrijven (of andersom)!
  Snelkiestoets opslaan op toestel: titel of stations kunnen voor snelle toegang
  aan een nummertoets op het apparaat worden toegekend. Daarvoor houdt u de
  betreffende toets tijdens het afspelen op het toestel langer ingedrukt, tot na 12 seconden eenmelding op het display verschijnt.
  Opgelet: de toetsen 1-5 zijn actief, wanneer de lichte diode op de onderste
  knop aan de linkerkant brandt. Door indrukken van de knop schakelt u naar de
  numerieke toetsen aan de rechterkant om, zo heeft u alle 10
  geheugenplaatsen voor uw lievelingsmuziek ter beschikking!  Snelkiestoetsen, ook uit de standby-modus!: Zodra opgeslagen, is een kort
  indrukken van de betreffende nummertoets op de afstandsbediening of het
  toestel voldoende om het station weer op te roepen.
  Dit is de snelste mogelijkheid, een station - ook vanuit de standby-modus van
  de NOXON! - op te roepen.
  Tekeninvoer: onder de cijfertoetsen vindt u tekens terug om informatie in te
  voeren, zoals bij het schrijven van een sms met een gsm. Lees hiervoor ook het
  volgende subhoofdstuk voor het invoeren van tekens.


  (afstandsbediening)

  Binnen lijsten roepen de toetsen de zoekfunctie voor het snel vinden van items
  in lange lijsten op (op de eerste regel verschijnt het zoekveld, het zoeken start
  echter pas als u ter afsluiting van het zoeken op rechts drukt!).
  Achter toets 1 zitten de speciale tekens, achter de 0 zit de spatie! Met
  kunnen tijdens het invoeren deze tekens worden doorlopen!

  /

  „Stop“: alle weergaven stop.
  /

  "Luid & stil" / "omschakeling kleine en hoofdletters": bij tekstinvoer.
  „Stilschakeling“

  NEDERLANDS

  15 • Page 16

  NOXON

  3.3 Tekeninvoer
  Via het cijferblok kunt u, zoals bekend van gsm en sms, tekens aan de NOXON invoeren voor de configuratie
  of ook voor het wijzigen van de naam van het toestel. Hier ziet u, aan de hand van het voorbeeld van het
  woord NOXON hoe een invoer zou functioneren … (met de toets + schakelt u overigens voordien tussen
  hoofdletters en kleine letters om!)

  Door meermaals een toets in te drukken, loopt u dus, zoals weergegeven, de beschikbare tekens af. Als uw
  tekst af is, drukt u nog eens naar rechts om uw invoer te bevestigen. Hebt u een fout gemaakt, dan kunt u
  met
  het teken boven de cursor wissen. Ook kunt u de cursor met de navigatie naar links en rechts door
  de reeds gedane invoer sturen. Daarnaast beschikken de toetsen 0 en 1 nog over de speciale en leestekens.
  Ander zelden benodigde tekens, zoals accenten, aanhalingstekens of de backslash zijn via de toetsen
  omhoog en omlaag op de afstandsbediening bereikbaar, zodra de cursor op een reeds ingevoerde letter
  staat.

  3.4 SMS-snelzoeken in lijsten
  Om te voorkomen dat uw vingers en uw zenuwen schade zouden
  oplopen, hebben we ter vereenvoudiging van de navigatie, vooral in grote
  lijsten een snelzoekfunctie geïntegreerd, zoals u die ook van uw gsm kent
  (adresboek). Gebruik binnen een lijst de cijfertoetsen om het (de)
  beginteken(s) van de door u gewenste naam in te voeren. In de bovenste regel verschijnt een
  tekeninvoerveld en u ziet hier de ingevoerde tekens. Correcties zijn met
  mogelijk. Met pijl naar rechts
  bevestigen (of met pijl naar links annuleren) en de NOXON springt direct naar de eerste passende naam in
  de lijst.
  Opgelet: Als u net op het moment zoekt waarop de TwonkyVision Musicserver net zijn databank actualiseert
  (Rescan Database), dan kan het zoeken treffers opleveren die eigenlijk niet gewenst zijn. Dit kan soms
  nuttig zijn om iets leuks te ontdekken, maar dat was niet de bedoeling en zoiets gebeurt ook maar zelden.

  16

  NEDERLANDS • Page 17

  NOXON

  4 - De eerste keer: de NOXON inschakelen.
  Om de NOXON in gebruik te nemen, drukt u op de aan/uit-schakelaar op de afstandsbediening of aan de
  NOXON zelf, die met het mooie

  -symbool versierd is.

  Tip: als u pas de voeding aangesloten hebt en ongeduldig probeert om het toestel in te schakelen, zal er
  eerst niets gebeuren. De NOXON heeft na het opbouwen van de verbinding voor de stroomtoevoer enkele
  seconden nodig tot hij voor het eerst kan starten.
  Na het inschakelen van het toestel komt u dan in een dialoog voor het kiezen van de taal. Deze keuze heeft
  betrekking op de menubegeleiding en de meldingen van het besturingssysteem van de NOXON en niet op
  de inhoud waar het toegang toe heeft (b.v. uit het internet).

  4.1 De netwerkinstallatiewizard
  Omdat de NOXON als netwerktoestel nog geen informatie over de mogelijke netwerkomgevingen heeft,
  waaruit hij zijn gegevens haalt, komt u na het eerste inschakelen en de taalselectie automatisch bij de
  wizard voor de netwerkinstallatie:
  Zoals ook in andere menu's van de NOXON navigeert u hier met de
  pijltoetsen rechts voor "Volgende/OK" en links voor "Terug /
  Annuleren"!
  Hoe de toegang geprogrammeerd wordt, komt u in de volgende
  hoofdstukken over bekabelde en draadloze koppeling te weten.
  Overigens: als na de installatie via de wizard de dingen nog niet naar
  behoren zouden functioneren, kunt u de wizard altijd opnieuw
  oproepen door via de
  -knop naar het setupmenu te gaan en het
  betreffende menupunt opnieuw te selecteren!

  4.2 Kabel of draadloos?
  De NOXON krijgt zijn informatie voor de weergave voornamelijk uit het netwerk: ofwel uit het internet of het
  thuisnetwerk. Om de integratie in het netwerk te voltooien zijn er principieel twee verschillende manieren:
  Per kabel
  (Ethernet, LAN)

  Hier wordt de verbinding via een netwerkkabel met
  een router, met een switch of een HUB tot stand
  gebracht – of direct met uw PC via een crossoverkabel (met "gekruiste" dataleidingen).

  Draadloos
  (WLAN, WiFi)

  Via een radiografisch traject wordt de verbinding met
  een accesspoint (AP), een router of een computer
  opgebouwd.

  Als beide beschikbaar zijn, geldt: sneller is beter. Klopt weliswaar niet altijd, maar zeker met betrekking tot
  netwerken. Om een zo constant mogelijke weergave zonder storingen te kunnen garanderen, kiest de
  NOXON bij het aansluiten op het stroomnet automatisch voor de snelste verbinding.

  NEDERLANDS

  17 • Page 18

  NOXON

  Is de netwerkkabel dus ingestoken en bestaat er een "link" (Engels voor verbinding, de oranje LED
  brandt), dan verkiest de NOXON altijd die verbinding boven de WLAN.
  Wilt u dus van ethernet op WLAN overschakelen, dan moet u eerst uw NOXON uitschakelen, de voeding en
  de netwerkkabel losmaken, een moment de adem inhouden en dan: voeding opnieuw aansluiten en de
  NOXON inschakelen! Is er dan al een profiel voor een WLAN-verbinding, dan wordt dit automatisch gebruikt,
  anders gaat u naar de installatiewizard voor een nieuwe netwerkverbinding, zoals hierboven de te zien is.
  Meer over de WLAN-inrichting vanaf pagina 22.

  4.3 Voor een beter begrip van routers, SSID, MAC & IP's
  Over sommige van de volgende onderwerpen zult u automatisch struikelen zodra u zich met de nu volgende
  integratie van uw NOXON bezig houdt. De hier in het kort beschreven uitleg moet u – samen met de
  trefwoordenlijst in de bijlage – tot een beter begrip van de noodzakelijke beslissingen en instellingen over
  uw netwerk brengen. Sommige punten zijn alleen relevant in combinatie met een radionetwerk, u kunt dit
  hoofdstuk dus naargelang het nodig is, gebruiken. Met de concrete installatie gaan we vanaf hoofdstuk
  "Scenario 1 – de netwerkintegratie via kabel 5 -" door!

  Opties aan de router instellen
  Hiervoor is het in elk geval noodzakelijk dat u met de router of de beheerder van de router in die mate
  vertrouwd bent dat u instellingen kunt uitvoeren en dat u weet hoe u met het toestel moet omgaan. Normaal
  gezien worden deze toestellen via een webinterface beheerd, dat betekent dat u slechts één bepaald adres
  (b.v. 192.168.0.1) in de internetbrowser dient in te voeren en u krijgt een comfortabele interface waarmee u
  alle opties kunt instellen.

  Hier bij wijze van voorbeeld de administratie-interface van een router.

  18

  NEDERLANDS • Page 19

  NOXON

  Opgelet, hier ben ik: SSID Broadcast (WLAN).
  Zoals ook in het technische trefwoordenlijst te lezen is, staat de afkorting SSID voor de netwerknaam, zodat
  alle radionetwerktoestellen binnen reikwijdte de mededeling krijgen: hier is een netwerk met deze
  identificatie. Bij sommige routers bestaat echter ook de mogelijkheid om het meedelen van de naam te
  onderdrukken. Die heet meestal SSID Broadcast en kan in- en uitgeschakeld worden. Is het meedelen
  uitgeschakeld, dan moet u deze naam te weten komen om hem bij de installatie aan de NOXON audio
  manueel in te voeren.

  Toestelidentificatie en -niet-identificatie: MAC-adres.
  Het zogenaamde MAC-adres is een ondubbelzinnige identificatie van elk netwerktoestel. Deze adressen zijn
  vast in de toestellen gebrand en kunnen dus praktisch niet veranderd worden. Precies daarom is deze
  identificatie geschikt om een router zo te configureren dat hij alleen toestellen met een identificatie op het
  netwerk of het internet toegang laat hebben.
  In dit geval moet aan de router gewoon dit MAC-adres van de NOXON meegedeeld worden, zodat hij zijn
  bestemming kan nakomen en de netwerkverbinding gebruiken en toegang kan krijgen tot gegevens in het
  netwerk. De identificatie van de betreffende NOXON bevindt zich op een sticker aan de achterkant van het
  toestel.

  Soms gewild: een vaste IP.
  Onder bepaalde voorwaarden is het zinvol om een toestel altijd onder hetzelfde adres aan te treffen.
  Eigenlijk zijn de meeste netwerken ondertussen zo ingesteld dat het identificatieadres van het TCP/IPprotocol, het zogenaamde IP-adres, dynamisch gegeven wordt. Dat betekent dat het betreffende toestel bij
  de eerste verbindingsopbouw een geldig IP-adres via een zogenaamde DHCP-server toegewezen krijgt en
  zolang die niet op een andere wijze gebruikt wordt, blijft het ook bij dit adres.
  Eigenlijk merkt de gebruiker daar niets van, alles gebeurt volledig automatisch. Is een netwerk echter op
  statische IP's gebaseerd, dus niet op dynamisch toegewezen IP-adressen, dan zijn er hiervoor meestal
  precieze regels welke nummers er precies gekozen mogen zijn. En ook onze vriend NOXON heeft zo'n IPadres. Wil het netwerk een vast IP-adres, dan moet men de regels voor het geven van een adres kennen.
  Maar nog eens: een vaste IP is werkelijk de uitzondering, in de regel gebeurt alles automatisch.

  4.4 Vóór de installatie: netwerkprofielen
  U kunt met de NOXON ofwel één enkel netwerkprofiel (dat betekent de verzameling van alle noodzakelijke
  waarden en instellingen voor de netwerkintegratie) aanleggen – zinvol en in oorspronkelijke toestand zo
  ingesteld in de veronderstelling dat u de NOXON op één plaats of met één netwerk wilt inzetten – of u kunt
  omschakelen op het beheer van meerdere profielen. Dat gaat via het setupmenumenu ( ) direct aan het
  toestel, daar hebt u de mogelijkheid om uw profielen te beheren of ze via een wizard aan te leggen en te
  bewerken. U kunt tot drie netwerkprofielen in het geheugen tegen uitvallen beveiligd opslaan, zodat u niet
  bij elke netwerkwissel de parameters volledig opnieuw hoeft in te voeren. Zie p. 25.

  NEDERLANDS

  19 • Page 20

  NOXON

  5 - Scenario 1 – de netwerkintegratie via kabel
  Is bij het inschakelen van het toestel een netwerkkabel aangesloten en hierdoor de verbinding met een functionerend
  netwerk tot stand gebracht, dan moet de installatie als volgt heel ongecompliceerd en snel verlopen:
  1) Is de kabelverbinding voorhanden, dan is "Wired Ethernet" (Engels:
  kabelnetwerk) de juiste keuze!
  Bevestigen met:
  2) Hier kiest u het type procedure waarmee de NOXON zijn IP-adres2) in het
  netwerk krijgt. Elk toestel dat aan het netwerk wil deelnemen, heeft zo'n
  huisnummer nodig, zodat de gegevenspakketten ook juist geleverd kunnen
  worden.
  Normaal gezien wordt dit adres automatisch via het DHCP-protocol
  gegenereerd. Bij sommige uitzonderlijke netwerken worden echter voor
  bepaalde toegangsbepalingen vaste IP-adressen verdeeld. Welk adres dit moet
  zijn, kunt u bij uw beheerder van uw vertrouwen te weten komen. Zie "Soms

  gewild: een vaste IP.“ p. 19!
  3) U wordt hier gevraagd of een zogenaamde "Proxyserver" in uw netwerk
  gebruikt wordt.
  In de meeste thuisnetwerken is dat niet het geval – u kunt dus als u hier
  onzeker bent en u zich de moeite om dit direct te weten te komen wilt
  besparen, eerst "Nee" opgeven en dan hopen dat het functioneert! Als de
  NOXON na de zo uitgevoerde installatie GEEN toegang heeft tot
  internetradiozenders of podcasts (maar b.v. toch tot uw mp3-verzameling
  binnen het thuisnetwerk na de installatie van de bijgeleverde software), dan
  moet u de installatie in het ergste geval hier gewoon nog eens corrigeren. Via
  de
  -knop kunt u deze installatiewizard altijd terug oproepen!
  Hoe u bij een voorhanden proxyserver te werk gaat, leest u op de
  volgende pagina!
  4) Nu alleen nog "Toepassen" selecteren!

  5) Als u alles juist gedaan hebt, hebt u nu via de verbinding met het internet
  toegang tot duizenden wereldwijde (internet-)radiostations en podcasts en na
  de installatie van de bijgeleverde software kunt u ook draadloos van muziek van
  de harde schijf via het netwerk genieten, zie p. 44.
  Gefeliciteerd.

  2) Geen paniek, als de hier gebruikte begrippen uit de netwerkwereld u op het eerste moment niet veel zeggen,
  hebben we geprobeerd om u de principes van deze toegegeven niet heel eenvoudige materie in de bijlage uit te
  leggen. Zie FAQ's en glossarium vanaf p. 67.
  20

  NEDERLANDS • Page 21

  NOXON

  5.1 Als er een proxyserver is…
  Voor gebruikers met proxyservers verandert de manier van werken vanaf punt 3. Proxyservers worden
  vooral bij firma's en andere grote internetgebruikers ingezet. Of u in uw netwerk een proxy gebruikt, kunt u
  op een aan hetzelfde netwerk aangesloten computer in de verbindingsinstellingen van de internet Explorer
  controleren:
  Hebt u de Internet Explorer geopend, kies dan de optie "Internetopties" uit het menu "Extra" en ga naar het tabblad
  "Verbindingen". In het onderste derde vindt u de knop "LANinstellingen". Drukt u op deze knop, dan verschijnt er een venster
  dat links afgebeeld is.
  Is er daar een proxyserver geactiveerd, gelieve dan de vermelde
  instellingen ook voor de NOXON te gebruiken.

  1-3) Voor de installatie van de NOXON met een proxyserver, dient
  u de stappen 1 & 2, zoals hiervoor beschreven, te volgen... en
  kies dan bij stap 3 (Proxyserver ja/nee): JA!

  4) Kies dan de optie "veranderen" …

  5)… en voer de naam ("proxy_internet") of het IP-adres in.De
  voor de invoer nodige toetsen: cijfertoetsen 0-9, 1 voor de
  punten, links/rechts voor het bewegen van de cursor, + voor
  hoofdletters / kleine letters, omhoog/omlaag voor het bladeren
  door tekens, skip achteruit voor het wissen van een per ongeluk
  ingevoerd teken! (zie hoofdstuk 3.1 e.v.). Dan bevestigen met
  rechts...
  6)… geef de juiste poort op … 8080 is heel gebruikelijk … en de
  proxy is ingesteld! Ook hier opnieuw bij het niet kennen van de
  parameters een vriendelijke verwijzing naar de netwerkmeester –
  of naar de hierboven beschreven procedure (3.)!
  7) Nu alleen nog "Toepassen" selecteren en …

  8) … na een geslaagde herstart (en installatie van de software
  voor het draadloze muziekgenot van de harde schijf) kunt u via het
  netwerk toegang verkrijgen tot uw muziek, en bij een verbinding
  met het internet ook tot duizenden wereldwijde (internet-)
  NEDERLANDS

  21 • Page 22

  NOXON

  radiostations en podcasts! Gefeliciteerd.

  6 - Scenario 2 – de draadloze netwerkintegratie
  Als alternatief voor de netwerkintegratie via kabel, zoals in punt "Scenario 1 – de netwerkintegratie via
  kabel 5 -" beschreven, willen we u hier de nodige informatie geven om uw NOXON ook draadloos via een
  router te integreren.

  6.1 Niet helemaal onbelangrijk: de keuze van de standplaats
  Een radiosignaal wordt altijd direct, van punt tot punt resp. van antenne tot antenne overgedragen. De
  kwaliteit van de radioverbinding staat en valt met de hindernissen die op de weg van de NOXON naar het
  andere toestel genomen moeten worden. Dat betekent dat bepaalde opstellingsposities op een eigenlijk
  geringere afstand in een slechtere verbinding resulteren. Als bijvoorbeeld meer metselwerk of andere
  storingsbronnen doorkruist moeten worden, dan neemt de signaalkwaliteit ondanks de geringere afstand af.

  Natuurlijk: hoe meer zendvermogen de router heeft, hoe groter de ontvangstreikwijdte.

  22

  NEDERLANDS • Page 23

  NOXON

  6.2 De radiokoppeling via een router
  In tegenstelling tot bekabeld netwerkgenot biedt de radiovrijheid via WLAN (Wireless Local Area Nerwork",
  Engels voor "draadloos lokaal netwerk") weliswaar een duidelijke plus aan conform, maar vereist hier en
  daar een nauwkeurigere benadering, vooral als men veiligheidsaspecten niet volledig buiten beschouwing
  wil laten. Het draadloze gegevenstransport gebeurt via één of meerdere speciale toegangspunten of access
  points (kort: AP). Deze WLAN access points zijn vandaag minstens in de breedbandrouters van uw
  internetaansluiting geïntegreerd. Men kan er, zonder het cijfermateriaal precies te kennen, waarschijnlijk
  vanuit gaan dat dit de momenteel meest verspreide en groeiende manier is om breedbandinternettoegang
  te verkrijgen en met meerdere gebruikers lokaal te delen. Op die manier is de NOXON ook het leukst in het
  gebruik, want zo kunt u – zonder de eigen computer ingeschakeld te hebben! - radio uit de
  uitgestrektheden van het internet of stekken van andere computers in het netwerk ontvangen.

  Toegangspunt (AP)

  NOXON en andere WLAN-ontvangers

  Om de NOXON met een router te gebruiken, is het in de regel niet nodig om instellingen aan de router zelf
  uit te voeren. Om veiligheidsredenen kan het echter zinvol zijn om speciale instellingen
  uit te voeren.
  Zoals al zo vaak in diverse media te lezen was, is het niet bijzonder raadzaam om de
  router alleen met zijn fabrieksinstellingen te gebruiken, omdat op die manier makkelijk
  gegevens ontfutseld kunnen worden of de eigen internettoegang misbruikt kan
  worden. Het voordeel van het eenvoudig 'Aansluiten en met de fabrieksinstellingen te beginnen', ligt
  natuurlijk in de eenvoud van de configuratie van alle netwerktoestellen die toegang tot de router willen
  verkrijgen. Omdat al vaak het belang van een zekere basisbeveiliging van het netwerk gebleken is, gelieve
  voor het begrip van bepaalde relevante begrippen in dit verband ook nog eens hoofdstuk "Voor een beter
  begrip van routers, SSID, MAC & IP's" na te lezen.

  NEDERLANDS

  23 • Page 24

  NOXON

  6.3 Installatie van de draadloze verbinding aan de NOXON
  Ga via de -knop op de afstandsbediening naar het setupmenu en roep de wizard voor de
  netwerkinstallatie op.
  Ter herinnering: bij het verdere verloop van de installatie kunt u gegevens met de pijltoetsen links/rechts
  bevestigen of annuleren/corrigeren, met dezelfde toetsen beweegt u de cursor op de invoerposities. U hebt
  de cijfertoetsen 1-9 nodig voor de cijferinvoer, bovendien de 1-toets (meermaals ingedrukt) voor punten en
  de 0 voor spaties. Boven voor kleine letters en hoofdletters de "+"-toets, "omhoog/omlaag" voor het
  overlopen van tekens en de "skip links/terug"-toets voor het wissen van een per ongeluk ingevoerd teken!
  (zie pagina 13 e.v.).
  Om nu het toestel in uw netwerk te integreren, begint de NOXON in
  nog maagdelijke toestand met de wizard voor de integratie in uw
  netwerk.

  Hier worden de ontvangbare namen van de toegangspunten (router) en
  de voorhanden ad-hoc-netwerken weergegeven.
  Weet u van een naam, die eigenlijk zou moeten opduiken, maar in de
  lijst ontbreekt, gelieve dan eerst de afstand tot de router of de
  computer te controleren. Plaats de NOXON eens in de directe
  omgeving en dit alleen om dit als mogelijke fout uit te sluiten.
  Het kan natuurlijk zijn dat de router zo ingesteld is dat hij deze
  identificatie/ID niet meedeelt en dus hier niet te vinden is. In dit geval
  kiest u het punt "SSID instellen" en voert u de naam en dergelijke
  handmatig in. Zie ook p. 19!
  Kiest u een netwerk dat met een WEP/WPA/WPA2-sleutel beveiligd
  is, dan wordt u hier gevraagd om de betreffende sleutel in te voeren.
  Die moet de installateur van uw netwerk kennen. De informatie tussen
  haakjes in de bovenste regel verschijnt pas als het aantal tekens met
  die van een geldige sleutel overeenkomt.
  Wordt in uw netwerk een WPA- of WPA2-codering gebruikt, dan is de afbeelding afgezien van de titelregel
  en dat u een vrije tekenreeks met minstens 8 letters kunt gebruiken, identiek. Weliswaar is het voor de
  technische onderlegde gebruiker met de nodige technische middelen mogelijk om deze coderingen te
  kraken, in vergelijking met WEP en WPA echter, kan WPA duidelijk als veiliger beschouwd worden.
  Vanaf hier lijkt de installatie op de onder "Scenario 1 – de netwerkintegratie via kabel" op p. 20 e.v.
  beschreven installatie, vanaf punt 2! Om het niet onnodig lang te maken, gelieve na de beschrijving
  daar met de installatie voort te doen!

  24

  NEDERLANDS • Page 25

  NOXON

  7 - Het setupmenu van uw NOXON
  Met de
  toets van de afstandsbediening gaat u naar het setupmenu van uw toestel. Daar wachten de volgende
  opties vrolijk op u:
  Setupmenu
  Device Status

  Belangrijke indicator bij problemen: opvragen van actuele parameters, zoals IP-adres,
  MAC-nr., firmwareversie etc.

  Internet Radio Setup
  [RSDB]

  Submenu voor de instellingen van de station-map – zie hoofdstuk "De radiostationdirectory"), p. 32

  Configuration Wizard

  Hier start u de assistent voor de netwerkinstallatie.

  Select Language

  Hier kunt u de taal voor de menubegeleiding selecteren.

  Software Update

  Uw toestel kan zichzelf automatisch op de laatste softwarestand houden. Hoe
  nauwkeurig, kunt u in dit menu instellen.

  Andere instellingen

  Naar het submenu "Uitgebreide instellingen" (zie onderaan).

  Configure Date / Time

  Alle instellingen die de interne klok van uw NOXON betreffen.

  Equalizer

  Configuratie voor de equalizer voor aanpassing van de klankkleur (zie hierna)

  Andere instellingen
  Select Profile

  Schakel tussen de verschillende locatieprofielen om, bijvoorbeeld als u uw NOXON in
  verschillende netwerken wilt integreren.

  Profile Management

  Schakelt u het profielbeheer in, dan wordt bij verlies van de verbinding automatisch
  naar een ander profiel uitgeweken. Bovendien kunt u snel tussen alternatieve
  standplaatsen wisselen, zonder elke keer hetzelfde profiel opnieuw te installeren.
  Hier schakelt u het beheer in of uit, onder "profielkeuze" in het submenu kiest u dan
  uw profiel voor het gebruik…

  Key Management

  Het sleutelbeheer probeert, voor zover er verschillende netwerk-sleutels voorhanden
  zijn, ze te gebruiken om de toegang tot het AP / netwerktoegangspunt te garanderen.

  Edit Device Name

  Hier kunt u de naam van het toestel zelf kiezen.

  LCD Brightness

  Regelt de LCD-helderheid. U hebt de keuze uit de volgende instellingen:
  Gering – de "nachtinstelling": het display wordt permanent met geringe helderheid
  gebruikt.
  Hoog - het display wordt permanent met volle lichtsterkte gebruikt.
  Automatisch - de software stuurt de helderheid naargelang de bedrijfstoestand. Zo
  is het display tijdens het normaal gebruik helderder en bij lange inactiviteit alsook bij
  het gebruik van de uitschakeltimer wordt het display gedimd.

  FM Sensitivity

  Stelt de gevoeligheid van de zoekloop in (hoog = veel zenders, gering = alleen
  zenders met hoge ontvangstkwaliteit)

  Change LineIn name

  Hier kunt u de line-ingang individueel hernoemen, bijv. in „CD-Player“

  NEDERLANDS

  25 • Page 26

  NOXON

  Software Update
  Auto update [ ]

  Hier kunt u het automatisch zoeken naar updates inschakelen. Eenmaal
  geactiveerd, controleert het toestel met regelmatige tussenpozen, of een nieuwe
  firmware voor het toestel beschikbaar is.. Wanneer dit het geval is wordt u
  natuurlijk gevraagd, of u de update ook wilt uitvoeren. Standaard instelling is
  „actief“.
  Informatie over nieuwe updates vindt u indien nodig onder www.terratec.com in
  de support-sectie, en/of onder www.my-noxon.net

  Update now

  Opgelet:

  Controleert direct, of er een nieuwe update beschikbaar is. Wanneer u de
  automatische update heeft uitgeschakeld, kunt u via dit punt toch een handmatige
  update activeren.

  Normaal gesproken gaan uw op het toestel opgeslagen instellingen en favorieten bij een update
  niet verloren. Het is echter in zeldzame gevallen mogelijk, dat deze data bij heel speciale updates
  eenmaal moeten worden overschreven, om u nieuwe en verbeterde functies te kunnen bieden.
  Om te zorgen dat dit niet overwacht gebeurt, krijgt u in dit geval een extra
  waarschuwingsmelding op uw NOXON-display. Deze zal u, ook bij ingestelde auto-actualisering,
  vragen om uw instellingen op te slaan voordat u de update installeert. Indien u uw instellingen
  nog wilt opslaan, moet u eerst de update afbreken en de mogelijkheden tot opslaan gebruiken
  zoals bijv. het in de bijlage beschreven programma „Favourites Commander“ (blz. 55). Ook uw
  netwerkinstellingen zoals onder (blz. 17) beschreven moeten in dit speciale geval opnieuw
  worden ingevoerd. Zodra alles is opgeslagen, roept u de software-update in het voorgaande
  menu weer op, om het te installeren.

  Configure Date / Time
  Set Date Time

  Onder dit menupunt kan de tijd ingesteld worden. Om deze triviale handeling een
  beetje spannender te maken, hebben we drie mogelijke manieren beschreven:

  Manual

  Manuele tijdinstelling, zoals bij de gangbare videorecorders en digitale klokken
  bekend

  NTP Synchronize

  NTP staat voor Network Time Protocol. Met deze functie haalt de NOXON de op de
  seconde precieze tijd direct via het internet van de TerraTec-tijdserver.
  Voorwaarde is dat op dit moment een functionerende internetverbinding
  voorhanden is.

  Select Time Format

  "15:00" of "3:00 PM" ?

  Select Date Format

  "05 Jan 2000" of "Jan 05 2000" ?

  Select Time Zone

  Kiest de tijdzone, zoals bijvoorbeeld GMT+1 (Greenwich Mean Time +1) voor de
  Midden-Europese zone. Wordt hier de verkeerde keuze gemaakt, dan wordt de tijd
  verkeerd weergegeven.

  Daylight Saving

  Voor zover regionaal een zomertijdregeling bestaat, kan die tijdens de
  zomertijdperiode hier geactiveerd worden.

  Stand-by time (on/off)

  Voor zover deze functie geactiveerd is, geeft de NOXON in uitgeschakelde toestand
  de actuele tijd weer. Het display wordt ondertussen op de geringste lichtsterkte
  afgesteld.

  26

  NEDERLANDS • Page 27

  NOXON

  De equalizer maakt het u mogelijk, het klankbeeld van de NOXON aan uw eigen smaak aan te passen. De
  verschillende programma's stellen lage tonen, middentonen en hoge tonen verschillend in, zodat ieder naar zijn eigen
  smaak kan luisteren.
  Voor de onversterkte uitgangen (analoog, digitaal) wordt de equalizer natuurlijk niet gebruikt, het geluid wordt hier
  altijd ongewijzigd weergegeven.

  Equalizer
  Neutral

  Deactiveert de equalizer en stuurt het geluid 1:1 naar de luidspreker.

  Classical

  Verleent klassieke muziek ook bij laag volume meer gehoor.

  Acoustik

  Decente geluidsaanpassing, in het bijzonder voor instrumentale muziek.

  Jazz

  Brengt het frequentiebereik van typische jazzinstrumenten omhoog

  Rock

  Zeer agressief profiel met krachtige lage tonen en versterkte hoge tonen.

  Pop

  Zeer dicht bij Rock-profiel, maar met meer aandacht voor stemmen.

  Techno

  Voor zeer diepe dynamische lage tonen zonder storend geruis en heldere hoge tonen.

  iRadio

  Onze uitdrukkelijke aanrader. Dit profiel past het geluid aan op de karakteristiek van
  de iRadio-behuizing.

  NEDERLANDS

  27 • Page 28

  NOXON

  8 - Gebruiks- en weergavemogelijkheden

  8.1 Maar eerst: wat uw iRadio u verraadt
  Voor we ons met de weergavemogelijkheden bezig houden, willen we een blik op het weergavevenster van
  de iRadio werpen: het is bij bijna alle weergavemogelijkheden gelijk:

  Informatie over de actuele titel resp. het actuele station. Hier wordt zowel informatie over titel, uitvoerder en
  evt. album van de audiobron, alsook extra informatie over de lopende radiouitzending weergegeven.

  1) De details over het formaat van de actuele weergave, stereo/mono en de datasnelheid.
  De datasnelheid bepaalt de kwaliteit en de over te dragen gegevenshoeveelheid van een digitale
  bron. Onder andere hangt daarvan af hoe goed de geluidskwaliteit bij de weergave van uw
  audiobestanden of van een internetzender is.
  Uw iRadio heeft daarop geen invloed.
  Hier wordt de signaalsterkte bij een draadloze netwerkverbinding weergegeven – volledige uitslag
  betekent uitstekend. Helpt ook bij de geschikte positionering van het toestel.
  Hier is de bufferstatus van de weergave te zien. Wordt de balk leeg, dan betekent dit dat de verbinding met
  het net en hierdoor de gegevenstransmissie dreigt af te breken, er komen niet voldoende gegevens voor een
  onderbrekingsvrije weergave. Zo kan het tot storingen bij het afspelen komen.
  De
  verschijnt bij een geactiveerde shuffle-modus (een modus voor toevallige weergave) en komt
  overeen met het symbool op de afstandsbediening voor het activeren van dezelfde functie. De kleine
  driehoek geeft aan dat er momenteel een weergave actief is, deze weergave blijft ook in het menu
  behouden.
  Het bekende repeatsymbool heeft betrekking op de actuele titel of op de aanvulling "all" op de actuele
  lijst.
  Overigens: als u zich afvraagt wat de enkele noot of de dubbele noot in uw inhoudsopgaven betekent: de
  enkele noot wijst op een individuele song (b.v. mp3, wma, aac), terwijl de dubbele noot naar een playlist
  verwijst (b.v. m3u, pls!).

  28

  NEDERLANDS • Page 29

  NOXON

  8.2 De weergavemodi
  Met de toets

  op uw afstandsbediening kunt u tussen de volgende displayweergavemodi wisselen:

  Standaard weergave

  Zoomweergave

  In de playmodus: gedetailleerde
  weergave van de af te spelen
  bron

  (alleen in de playmodus)

  Tijdweergave

  Gedetailleerde
  weergave

  De juiste weergave voor de gebruiker die graag alles in het oog en onder
  controle heeft. Naast uitvoerige informatie over de actueel afgespeelde inhoud en
  de kwaliteit ervan, toont de iRadio de sterkte van zijn WLAN-signaal, het vulpeil
  van het buffer alsook informatie over de weergavemodus.

  Zoomweergave

  De gedetailleerde modus is nuttig, maar op een paar meter afstand wordt hij wel
  al minder aantrekkelijk. Hier biedt de zoommodus een alternatief, omdat hij de
  belangrijkste informatie over de actueel afgespeelde inhoud vergroot weergeeft.

  Tijdweergave

  Sober, eenvoudig en wondermooi. Anders kan men het weergeven van het
  chronologische dictaat in zijn niet over het hoofd te zien formaat gewoon niet
  uitdrukken.
  Bovendien verschijnt hier voor ieder van de twee wektijden een kloksymbool,
  wanneer de wekker actief is.

  NEDERLANDS

  29 • Page 30

  NOXON

  8.3 De weergave van uw iPod
  Om uw iPod met de iRadio te gebruiken, gelieve eerst de op p. 11
  beschreven stappen ter voorbereiding te volgen. Na het plaatsen van
  de iPod verschijnt de betreffende positie in het hoofdmenu ( ). U
  kunt en hoeft de iPod na het plaatsen overigens niet maar op de iPod
  zelf te bedienen! In de plaats daarvan gebruikt u gewoon de
  afstandsbediening of de knoppen aan de NOXON, op een manier, zoals
  u die al bij andere NOXON-menu's hebt leren kennen. Door op de knop
  "Rechts" te drukken, gaat u vanuit het hoofdmenu naar de weergave van uw iPod-inhoud, die naargelang
  het model en uw persoonlijke invulling op een licht verschillende manier weergegeven kan zijn. Hier kunt u
  nu bijv. op artiest, genre of andere criteria voorgesorteerd uw audio-inhoud direct van de iPod oproepen en
  weergeven.
  Mocht uw iPod net niet in gebruik zijn, dan wordt hij bovendien automatisch opgeladen. U kunt uw iPod dus
  rustig op de NOXON laten rusten. Zo is hij altijd klaar voor mobiel gebruik onderweg of kunt u hem lokaal via
  de NOXON afspelen! Zelfs, wanneer de iRadio zelf niet is ingeschakeld, kunt u zo altijd zeker zijn van een
  volle batterij.

  8.4 De weergave van een USB-geheugen
  Hebt u een compatibel USB-geheugen aangesloten, dan duikt in de
  hoofddirectory van de iRadio een nieuw item van uw USBgeheugenmedium op. Kiest u nu deze optie, dan krijgt u een lijst van de
  compatibele partities. Als er slechts één voorhanden is, dan is daar
  alleen "Volume 1" te lezen. Hebt u ook hier uw keuze gemaakt, dan
  wordt nu de mapstructuur 1:1 afgebeeld. Via de gewone navigatie kiest
  u nu uw titels en start u zoals gebruikelijk de weergave.
  Als u een USB harde schijf daar aansluit, kan het soms een ogenblikje
  duren vooraleer de iRadio de directorystructuur ingelezen heeft, daarna
  moet de navigatie echter zoals gebruikelijk mogelijk zijn.

  Vereisten aan het massageheugentoestel
  Uw iRadio ondersteunt alle gangbare externe harde schijven en USB-sticks, voor zover die zich als USBmassageheugentoestel identificeren. Dit kan eenvoudig gecontroleerd worden door het toestel op een
  traditionele PC of Mac aan te sluiten. Als het toestel in het Windows apparaatbeheer, door lsusb onder Linux
  of de Profiler op de Mac als "USB-massageheugen" weergegeven wordt, is ook het gebruik aan de iRadio
  mogelijk.
  Hierbij dient er absoluut rekening mee gehouden te worden dat het geheugenmedium in het FAT-32formaat geformatteerd moet zijn. Alle andere formaten, zoals ext2, Reiser, HPFS, NTFS of Mac OS Extended
  worden door de iRadio niet herkend. De keuze onder het grote aantal gegevensdragerformaten viel hier
  bewust op FAT32, omdat het effectief de "kleinste gemene noemer" van de bestandssystemen, die onder
  alle besturingssystemen gelezen en geschreven kunnen worden, vormt.
  Om alle misverstanden over FAT32 meteen te weerleggen, FAT-32 kan grotere volumes dan 32 GB beheren
  (namelijk tot 4 TB) en heeft als eenvoudig, vaak geïmplementeerd bestandssysteem absoluut bestaansrecht.
  FAT32 is vooral nuttig als interoperabiliteit met zoveel mogelijke besturingssystemen vereist is.

  30

  NEDERLANDS • Page 31

  NOXON

  Formatteren van een FAT-32-volume
  Het aanleggen van FAT32-partities is bij bijna alle besturingssystemen met boordmiddelen mogelijk. Enige
  uitzondering is het thuisplatform van FAT, namelijk Windows, dat sedert de versie 2000 over een
  kunstmatige beperking van de maximale grootte van een FAT-partitie beschikt. Gedetailleerde informatie
  hierover vindt u op http://www.terratec.de/support.

  8.5 Uw nieuwe FM-radio
  Volledig in de klassieke zin beschikt de iRadio for iPod ook over een geïntegreerde FM-radio.

  Voorbereiding
  Zorg er eerst voor dat uw iRadio op een antenne aangesloten is, anders zal het enige wat u ontvangt een
  charmant ruisen zijn. Dit kan de bijgeleverde werpantenne of ook een huisantenne zijn (coaxiaal, 75 ohm).
  Zodra de antenne aangesloten is, kiest u in het hoofdmenu ( ) het punt "FM Radio".

  De bediening
  Als u zich voor de eerste keer in het menu FM Radio beweegt, kiest u
  het punt "Stations". U wordt er nu over geïnformeerd dat er nog geen
  zenderlijst opgeslagen werd en u wordt gevraagd of een zenderlijst
  opgesteld moet worden. Bevestig zoals altijd met rechts en de iRadio
  zoekt automatisch naar beschikbare stations. Vanaf nu kunt u altijd via
  het menupunt "Stations" naar uw zenderlijst gaan.
  Om de zenderlijst op te frissen, gaat u in het menu FM-radio naar het
  punt "Auto search" (Automatisch zenders zoeken). Daar wordt u
  gevraagd of u opnieuw wilt zoeken en of de oude zenderlijst gewist
  moet worden. Bevestig met een klik op "rechts" en uw nieuwe
  zenderlijst wordt opgesteld.

  Als u manueel een zender wilt toevoegen of uw stationslijst wilt
  bewerken, dan is dat natuurlijk ook geen probleem. Hierbij helpen u
  de punten "Manual Search" (Handmatig zoeken) en "Edit List"
  (Bewerk lijst).
  Om manueel een zender aan uw lijst toe te voegen, kiest u in het
  menu "FM-radio" het punt "Manual Search" (Manueel zoeken). Nu
  kunt u met de beide SKIP-toetsen
  en
  de gewenste frequentie
  instellen. Om deze positie op te slaan, drukt u op "rechts".
  In het menupunt "Fine Tune" (Bewerk lijst) hebt u de mogelijkheid om
  de frequentie van de gekozen zender te veranderen (toetsgebruik
  zoals hierboven bij "Manual Search" beschreven), de gekozen zender
  te wissen of de volledige lijst te wissen.
  Overigens: indien beschikbaar wordt uit de reeds afgespeelde stations via RDS-signaal de zenderinformatie
  uitgelezen en bij de volgende oproep van de stationlijst als zendernaam weergegeven.

  NEDERLANDS

  31 • Page 32

  NOXON

  8.6 Internetradio – volledig nieuwe radiowerelden!
  Onder Uw nieuwe NOXON (p. 5) hebben we ia u al de indrukwekkende mogelijkheden van de
  internetradiofunctie van uw iRadio voorgesteld! Het grote voordeel in vergelijking met de traditionele manier
  om internetradio via de webbrowser aan de computer te consumeren, is dat uw iRadio toegang heeft tot het
  internet ZONDER dat de computer draait – gewoon via uw router die de verbinding met het internet tot stand
  brengt!

  Internetradio

  Router

  iRadio

  Attentie – transfervolume! Gelieve er rekening mee te houden dat bij het massale gebruik van de
  internetradiozenders over een hele maand nogal een transfervolume opgebouwd wordt. Sommige
  contracten met de serviceprovider, dus de aanbieder van uw internetaansluiting, leggen bepaalde
  volumebegrenzingen op. Worden die overschreden, dan kunt u op stevige bijkomende kosten rekenen.
  Daarom zijn tarieven zonder volumebeperking aan te bevelen. Aan de andere kant varieert de gebruikte
  bandbreedte sterk van zender tot zender. Zoals bij mp3-bestanden geeft de bitsnelheid meestal de kwaliteit
  van het geluid aan en hoge bitsnelheden zorgen voor goed geluid, maar ook voor veel informatie.

  De radiostation-directory
  De lijst met internetradiozenders, die u via een exclusieve Premium-Services van de aanbieder vTuner ter
  beschikking krijgt, wordt constant actueel gehouden en uitgebreid. Zo is gegarandeerd dat bij al de
  veranderingen waar het internet permanent onderhevig aan is, altijd een topactueel en vooral betrouwbaar
  functionerend aanbod aan internetradiostations voorhanden is. De iRadio roept automatisch bij toegang tot
  het internet radiomenu de actuele versie op en waarborgt zo altijd de meest actuele stand. Om direct naar
  de keuze van alle beschikbare radiozenders te gaan, drukt u op de
  stationstoets! Zap met de
  gebruikelijke navigatie door de zenderlijst die al gesorteerd voorhanden is. Als u iets moois tegenkomt, druk
  dan op de presetgeheugentoets
  en daarna op een cijfertoets
  om de favoriete zender op

  te slaan en hem later indien gewenst opnieuw via deze cijfertoets op te roepen. Andere mogelijkheden voor
  het favorietenbeheer worden eveneens verder onderaan voorgesteld.
  Wanneer onverwacht bij de toegang tot het menu internetradio de
  melding „---- leeg ----„ te zien is, dan schijnt uw NOXON op dat
  moment niet over een internetverbinding te beschikken.
  Controleer in dat geval a.u.b. opnieuw de netwerkinstellingen van uw
  NOXON, door de netwerkassistent (blz. 17) uit te voeren.

  Via de in het volgende hoofdstuk (0) voorgestelde mogelijkheid, om ook online uw beschikbare selectie van
  radiostations uit te breiden, kunt u overigens uiterst comfortabel uw favorietenlijst van de iRadio bewerken!

  8.7 Favorietenbeheer en eigen zenders

  32

  NEDERLANDS • Page 33

  NOXON

  Uw iRadio beschikt - bovenop de verzorgde lijst van uw vTuner Premium Services op het internet - ook over
  een eigen lijst met favoriete stations die u naar wens kunt vullen.


  Individuele song, radiostation, podcast of de favoriete playlist van de computer: voor de snelle
  toegang kan alles gewoon tijdens het spelen aan de favorieten toegevoegd worden: door het
  indrukken van

  komt de net gespeelde song in de favorietenlijst terecht. Opnieuw verwijderen

  uit de favorietenlijst is mogelijk door het indrukken van … ja? …


  … juist!

  Een andere mogelijkheid om favorieten in de lijst op te slaan zijn handmatig ingevoerde adressen
  van internetbronnen in de web-interface van uw apparaat. Een vereiste daarvoor is dat iRadio het
  technische formaat ondersteund. De werkwijze is onderaan beschreven.

  De lijst van de favorieten bereikt men altijd snel en veilig via de
  hoofdmenu.

  -toets of de favorietenmap in het

  Naast de favorieten zijn er ook nog de presets of snelkeuzetoetsen, d.w.z. men programmeert de toetsen 19 van de afstandsbediening met een druk op
  en dan

  . De inhoud erachter kan zo met een
  eenvoudige druk op de cijfertoets opnieuw opgeroepen worden.

  De -webinterface – favorietenbeheer en meer
  Via de individuele webinterface van uw toestel kunt u uw favorieten beheren en toevoegen. De interface
  kunt u via gangbare webbrowsers (b.v. Mozilla Firefox, Camino of Internet Explorer) op een computer in
  hetzelfde netwerk bereiken. De hier uitgevoerde wijzigingen kunt u direct via uw iRadio in het
  favorietenmenu ( ) oproepen.
  Door invoer van http://(IP-adres van uw iRadio) in de adresbalk van de browser, krijgt u toegang tot de
  webinterface. Een adres kan bijvoorbeeld zijn: http://192.168.241.78. Wanneer het IP-adres niet bekend is,
  kan deze in het apparaatstatusmenu van de iRadio worden opgeroepen. Roep daarvoor het setupmenu op
  via , kies vervolgens „Apparaatstatus“ kiezen en met de pijl naar beneden net zo lang door de lijst gaan
  tot het „IP“-adres wordt weergegeven!
  De webinterface biedt de volgende opties:


  Status - Geeft de algemene informatie aan over de verbindingsstatus van de iRadio.  Netwerkinstellingen - Hier ziet u in één oogopslag de instellingen van uw verschillende
  locatieprofielen (deze kunnen worden ingesteld via het setupmenu op het apparaat, zie pagina 25.)  Favorieten - In dit menu kunt u uw lokale favorieten beheren, m.a.w. uw favorieten aanleggen en
  wissen. Dit is bijzonder interessant als u een eigen radiozender wilt toevoegen die ons nog niet
  bekend is.  Software Update - Via dit menupunt is een directe firmware-update van uw apparaat mogelijk via
  de webinterface zonder extra software en onder alle besturingssystemen. (Mocht de optie niet
  verschijnen, dan heeft uw iRadio een firmware-update nodig!)  myNOXON – Via dit menupunt komt u, mits er een actieve internetverbinding is, op de
  beheerpagina voor de online diensten van uw apparaat.

  NEDERLANDS

  33 • Page 34

  NOXON

  Toevoegen van een eigen favoriet
  Met het menupunt "Favorieten" gaat u direct naar de webinterface voor het toevoegen van nieuwe
  favorieten. Als u de ondubbelzinnige URL van een stream hebt, kunt u die gewoon via het menupunt "Add"
  opslaan. Een duidelijke naam helpt om hem later terug te vinden.
  Opgelet: Het is niet voldoende een website in het formaat http://klassikradio.de in te voeren, ook wanneer
  ergens op die website een stream op uw iRadio loert. Het handigste kunt u het adres van de feitelijke
  internetradioserver m.b.v. de functie „Linkadres kopiëren“ van de browser in de stationslijst van de iRadio
  kopiëren. Preciezere informatie over het vinden van internetradioadressen vindt u in de bijlage.
  Zodra de nieuwe favoriet met succes opgeslagen is, verschijnt hij in de lijst van de opgeslagen favorieten
  alsook in het favorietenmenu dat u via het hoofdmenu of de -toets kunt bereiken.

  Uw Premium-vTuner service, favorietenbeheer de Tweede.
  Het voordeel van het met de iRadio verkregen v-Tuner-abonnement zit het o.a. hier in dat u via uw
  webbrowser op de PC de internetradiomap naar eigen inzicht met op het internet beschikbare radiostations
  kunt uitbreiden. Daarvoor gaat u als volgt te werk:
  Open uw browser en begeef u naar het volgende webadres van de vTuner-Premium-Service:
  http://www.radio567.com
  Voer nu in het invoerveld linksonder in de pagina het MAC-adres van uw radio in. Dit adres vindt aan de
  onderkant van uw toestel, het heeft meestal een formaat, zoals 00-11-A5-7B-C5-70. In dit geval kunt u ook
  afzien van de invoer van de scheidingstekens, dus 0011a57bc570. Hoofdletters en kleine letters zijn
  hiervoor van geen belang.
  Klik op „Go“.
  Nu moet u een gelijkaardig scherm, zoals hiernaast
  afgebeeld, zien. Om eigen zenders voor gebruik via
  uw iRadio toe te voegen, moet u zich eenmalig
  registreren bij vTuner.
  Klik hiervoor op de link rechts boven "Create
  Account Login" (beteken "Login creëren"). Voer op
  de volgende pagina uw e-mailadres en een
  paswoord in. Als u geen verbruikersinformatie wilt
  krijgen, verwijder dan het vinkje voor "Receive
  program updates and special offers", dan op
  klikken en klaar.

  34

  NEDERLANDS • Page 35

  NOXON

  Nu kunt u uw favoriete zenders met één klik op de
  knop „Go“ in het bereik „My Added Stations“ („Mijn
  toegevoegde stations“) toevoegen – In het
  invoervenster voert u de naam van het station in, het
  webadres (URL), de geografische of andere
  herkomst (bijv. Duitsland), en het „Format“,
  waarmee hier het genre wordt bedoeld! Met „Go“
  nogmaals bevestigen en uw nieuwe station
  verschijnt in het internetradiomenu
  op de iRadio
  voortaan onder „My Added Stations“!
  Let er op dat de iRadio niet alle op het internet beschikbare dataformaten kan ondersteunen – het kan
  voorkomen dat een zender niet weergegeven kan worden. Aanwijzingen hiervoor verder achteraan in de
  handleiding – soms is het gewoon een beetje moeilijker om een radiostream aan de praat te krijgen...
  Eén van de populairste dataformaten is echter ook voor internetstreams nog altijd mp3, in de regel moeten
  zenders van dit formaat (waarvan er heel veel in het aanbod zijn) ondersteund worden!
  Daarnaast kunt u – comfortabeler nog dan met de afstandsbediening – via deze webinterface ook het grote
  aantal radiostations (die hier en via uw iRadio kunnen worden opgeroepen) rustig doorlopen en kennis mee
  maken! Wanneer een zender u bevalt, vindt u hier een zeer comfortabele mogelijkheid, uw favoriete station
  tegelijkertijd online en op de iRadio toe te voegen aan de lijst met favorieten:
  U kunt bijv. een genre zoals Electronica en aansluitend het gewenste station
  (bijv. BeSonic Electronica) via „Play“ beluisteren en met een klik op de
  -knop de zender in een gewenste of nog aan te maken
  favorietengroep (bijv. Elektro) vastleggen! Na de volgende actualisering van
  uw internetradio database op de iRadio zult u uw zender weer terugvinden in
  de favorietenlijst, netjes gerangschikt onder de groepsnaam (de mogelijkheid
  om groepen voor een beter overzicht aan te maken heeft u uitsluitend via de
  webinterface)!

  NEDERLANDS

  35 • Page 36

  NOXON

  8.8 Interactieve inhoud met „My NOXON“
  Wanneer u de hoofdmenu/optie „my-NOXON“ in uw hoofdmenu aantreft (afhankelijk van uitlevering), dan
  kunt u hieronder zeer speciale content ontdekken!
  Deze content is speciaal geselecteerde en individueel geconfigureerde audio- en informatiecontent. MyNOXON gaat verder dan gewoon naar de radio luisteren - Het stelt u op afroep en deels met speciale nieuwe
  interactiemogelijkheden totaal nieuwe content ter beschikking – zonder computer, direct via het apparaat.
  My NOXON maakt content toegankelijk via de NOXON iRadio, welke eerder alleen via de PC mogelijk was.
  Anders dan normale radio's biedt my-NOXON u daarnaast ook de mogelijkheid, content individueel samen te
  stellen en op te vragen – alleen op uw apparaat en volledig onafhankelijk van vast staande programma's,
  zoals de meeste van soortgelijke radio's de zenders ontvangt. Direct via de NOXON komt dergelijke content
  daar waar u deze werkelijk graag hoort – eenmaal ingericht volledig zonder PC!
  Audiocontent van online muziekportals bijvoorbeeld – wie wil die nu altijd alleen maar op de computer
  beluisteren? Eenmaal samengestelde playlists kunnen direct op uw NOXON worden weergegeven, zonder
  het tussenopslagmedium zoals CD's of USB-apparaten te gebruiken. De PC dient uitsluitend nog voor het
  handig doorzoeken en sorteren – het echte gebruik, het beluisteren van muziek, kan via de NOXON
  plaatsvinden!
  Een zeer fraai en bovendien gratis voorbeeld is BeSonic, een muziek-portal voor de promotie van nieuwe
  artiesten, dat volledig toegankelijk is vanuit uw NOXON. De computer kan hierbij uit blijven.
  Informatie over alle beschikbare aanbieders kunt u vinden via www.my-noxon.net. Op de website kunt u
  de samenstelling van de op uw apparaat onder „my-NOXON“ gewenste diensten overeenkomstig uw
  interesses uitkiezen en aanpassen. Daarnaast vindt u omschrijvingen en instructies omtrent de afzonderlijke
  diensten en kun mogelijkheden. Omdat het Portal continu wordt ontwikkeld en er regelmatig nieuwe content
  wordt opgenomen is de documentatie van de afzonderlijke mogelijkheden in dit handboek niet mogelijk. Al
  het aanbod is echter op de website in detail omschreven.

  Werking en aanbod van my-NOXON
  My-NOXON koppelt uw apparaat met de online portals van verschillende aanbieders, die niet worden
  bestuurd door TerraTec. Enkele dienste zijn voor de ontvangst op uw NOXON helemaal gratis, voor andere
  moet volledig, of voor delen of uitgebreide omvang worden betaald. Afhankelijk van de voorwaarden van de
  aanbieder kan daarvoor een extra registratie of het aanschaffen van een abonnement voor het gebruik
  noodzakelijk zijn.
  Belangrijk: uw persoonsgegevens worden niet door TerraTec aan aanbieders van diensten doorgegeven. In
  geen geval ontstaan er verborgen kosten door het gebruik van my-NOXON! Zo lang u zich niet expliciet bij
  de aanbieder aanmeldt voor content waarvoor betaald moet worden kunt u bij dergelijke diensten myNOXON menu slechts beperkte keuzen maken, die voor testdoeleinden gratis uitgeprobeerd kunnen worden.
  Door de online aanmelding voor dergelijke „Premium“ - diensten waar kosten aan zijn verbonden, wordt de
  content volledig vrijgegeven. In de regel zal dit niet gebeuren via www.my-noxon.net maar op de externe
  webpagina van de content-aanbieder.
  U kunt dus op uw gemak eerst alles bekijken en beluisteren wat voorin my-NOXON menu te vinden is. Voor
  sommige diensten zijn er gratis uitgebreide testmogelijkheden (bijvoorbeeld een gratis maandabonnement),
  dat eerst geactiveerd moet worden - details hierover kunt u vinden op www.my-noxon.net.
  Aansprakelijkheid voor support voor content en beschikbaarheid kan niet worden aanvaard.
  36

  NEDERLANDS • Page 37

  NOXON

  Instelling van My NOXON
  My NOXON kan zonder aanmelding direct worden gebruikt, maar dan wel in beperkte omvang. Voor gebruik
  van de volledige functionaliteit, zoals configuratie van de gewenste inhoud, moet uw NOXON bij TerraTec
  worden vrijgeschakeld. Dit gaat snel en gratis en met slechts enkele stappen :
  1) Open de website www.my-noxon.net. Kies daar het menupunt „Register now“.
  2) Na de registratie komt u in het apparaatbeheer door op „my NOXON“ te klikken.
  3) Kies hier het punt „My devices“. Hier kunt u nu uw NOXON registreren.
  Open daarvoor op uw NOXON het menu „my NOXON“. Wanneer het apparaat nog niet is
  geregistreerd, verschijnt het menupunt „Register NOXON“. Kies deze optie a.u.b..
  4) Op het display verschijnt een registratiecode. Voer deze op de website in, samen met de MAC van
  uw apparaat. De MAC van uw NOXON (een 12-positie getallencombinatie, gescheiden door
  liggende streepjes) vindt u op de sticker op de achterkant van het apparaat, of in het statusmenu
  van het apparaat. De verbindingsstreepjes moet u niet invoeren.
  5) Uw apparaat is nu geregistreerd voor gebruik op my-NOXON.

  My Services van My NOXON
  Onder my NOXON -> My Services
  kunnen naar behoefte de gewenste
  diensten worden geactiveerd, resp.
  gedeactiveerd.
  Overeenkomstig worden op het
  NOXON display onder my-NOXON
  uitsluitend de gewenste diensten
  weergegeven.
  Lees meer over de diensten op
  http://www.my-noxon.net

  Wijzigingen voorbehouden. Dit omdat het aanbod van diensten nog steeds
  toeneemt.

  NEDERLANDS

  37 • Page 38

  NOXON

  8.9 Podcast & Radio-On-Demand functie
  Kleine inleiding - podcasts en RadioOnDemand
  Radio On Demand – dat betekent letterlijk "Radio op afroep" en is hoofdzakelijk in de Engelstalige wereld
  een treffend synoniem voor podcasting. Zo worden b.v. geliefde individuele producties van het dagelijkse
  radioaanbod - ook door grote en bekende radiozenders voorbereid en als podcast - altijd afroepbaar - online
  ter beschikking gesteld. U als luisteraar bent nu niet meer aan vaste zendtijden in de traditionele radio
  gebonden, maar kunt beschikbare informatie op deze manier altijd gebruiken. "Radio On Demand" dus. De
  hoeveelheid informatie is enorm en groeit dagelijks. Misschien ook een interessant alternatief voor de
  klassieke radio: niet alleen radiozenders bieden op deze manier hun informatie aan, het gaat hier
  ondertussen ook om opnames van colleges aan universiteiten, taalcursussen, comedyproducties of gewoon
  akoestische dagboeken. Voor bijna elke smaak is er iets bij. En het beste: met uw iRadio hebt u op een
  eenvoudige en gratis manier toegang tot de podcastverzameling3 - omvangrijk en volgens oorsprong en
  genre ingedeeld en dat helemaal zonder computer of iPod!

  Het podcastmenu

  Onopvallend in het hoofdmenu verbergt zich de ... Podcasts zijn meestal taalinhouden, daarom
  podcastfunctie... Deze functie kiest u met de kan men eerst een land van oorsprong
  knop "Rechts".
  selecteren...

  "All Shows" toont alle beschikbare podcasts van Voorsortering op genre: alle podcasts van de
  het gekozen land (de lijstoproep kan bij het betreffende selectie worden weergegeven.
  omvangrijke aanbod een tijdje duren), "By Genre"
  Nu alleen nog de gewenste podcast selecteren
  leidt naar de thematische selectie.
  om ten slotte uit de uiteindelijke lijst van de
  verschillende episodes de gewenste te vinden ....
  en u kunt beginnen!

  3) Maar opgelet: momenteel kan om technische redenen alleen in het Engels in de podcastverzameling genavigeerd
  worden. De inhoud is echter in alle mogelijke talen beschikbaar!
  38

  NEDERLANDS • Page 39

  NOXON

  8.10 De wekfuncties
  Ja, uw iRadio beschikt ook over een geïntegreerde wekker, waardoor het opstaan een waar genoegen
  wordt! We hebben hier echt ons best gedaan en zo kunt u niet alleen met uw klassieke radiozenders
  opstaan, maar alle van de meer dan 10000 beschikbare internetradiozenders als geluidsbron kiezen, die u
  dan 's morgens zachtjes uit uw slaap haalt. Natuurlijk heeft de iRadio ook een eigen wektoon. Twee
  verschillende wektijden kunnen overigens individueel ingesteld worden, zodat u nu de wekker ook niet meer
  voor het weekend hoeft om te stellen…

  De bediening
  In het hoofdmenu vindt u bij onze iRadio de optie „Wekker“. Hier kunt u al de instelling van de wekker
  controleren – achter het menupunt ziet u ofwel dat de wekker "Uit" is of u ziet de volgende wektijd.
  Om een nieuwe wektijd in te stellen, de bestaande te veranderen of de wektijd in of uit te schakelen, kiest u
  nu het wekkerpunt met de knop "Rechts". In het wekkermenu vindt u de volgende punten:

  Aan/uit (snel activeren en deactiveren van de alarmen)
  Stel alarm 1 in
  Stel alarm 2 in
  Alarminstellingen (sluimertijd en maximale alarmduur, geldig voor beide alarmen)

  De wekker instellen
  Om een wektijdstip in te stellen, kiest u het punt "Stel alarm 1 in" (of 2).

  In het volgende aanzicht kunt u met behulp van de toetsen
  omhoog/omlaag uw gewenste wektijd instellen. Ga door met een klik
  naar rechts.

  Nu kunt u de herhalingsmodus van de wekker vastleggen.
  "Weekdagen" betekent: de wekker wekt alleen van maandag tot
  vrijdag. "Weekend" betekent: zaterdag/zondag.

  Komen we nu tot het aangename deel van het instellen van de wekker:
  kies nu het soort weksignaal. Hierbij zijn alleen geluidsbronnen
  selecteerbaar die voordien met de
  in de favorietenlijst opgenomen
  werden (dat kan door het indrukken van
  voordien gecontroleerd
  worden.)
  Laat u 's morgens met uw lievelingslied van een internetradiostation,
  een FM-radiozender of gewoon door een normaal weksignaal wekken.
  De keuze ligt helemaal bij u. Mocht de internetverbinding eens
  verbroken worden en dus de weergave van de internetradio of van de
  favoriete titel onmogelijk maken, dan springt uw toestel automatisch na
  nauwelijks een minuut van tevergeefse verbindingspogingen naar het
  NEDERLANDS

  39 • Page 40

  NOXON

  standaard weksignaal. Zich verslapen is hierdoor uitgesloten.
  Leg nu met de volgende stap met de toetsen omhoog/omlaag nog het
  gewenste volume van uw wekker vast. Deze instelling is vooral heel
  nuttig als u zich 's avonds met gering volume dankzij de
  sleeptimerfunctie in slaap hebt laten wiegen en omdat de wekker met
  een volledig eigen volume instelbaar is, hoeft het u niet bezig te houden
  met welk volume de iRadio normaal gezien loopt. Zoals u de wekker
  hier instelt, zal hij u ook wekken.
  Bevestigen met "Rechts" en de wekker is klaar voor gebruik.
  De indicaties in het hoofdmenu en in het wekkermenu tonen nu de
  alarmfunctie aan de hand van de ingestelde tijd(en), bovendien
  verschijnt in de tijdindicatie, beschikbaar via de
  actieve wektijd een klein klokje.

  -knop, voor elke

  Bepalen van de maximale wek- en snoozeduur
  Om de maximale totale duur van de wekoproep 's morgens of de duur
  van de wekpauzes (snooze-/sluimerfunctie) tot aan de definitieve
  deactivering te configureren, kiest u het menupunt "Alarminstellingen".
  Hier kunt u nu uw individuele instellingen uitvoeren.

  In- en uitschakelen van de wekker
  Om de wekker(s) zonder nieuwe instelling van de voordien genoemde
  punten comfortabel in en uit te schakelen, kiest u het gewoon het
  menupunt "AAN/UIT" in het wekkermenu.
  Nu hebt u de mogelijkheid om de verschillende alarmen afzonderlijk of
  samen te deactiveren of te activeren zonder de complete
  instellingsprocedure, zoals hierboven beschreven opnieuw uit te voeren.

  Als de wekker rinkelt… deactivering en wekherhaling
  Zodra de wekker geactiveerd wordt, gaat de iRadio van de vorige
  toestand in de wekmodus, die er ongeveer zoals links afgebeeld uitziet.
  Naargelang de instelling in het setupmenu en uw firmwareversie
  verschijnt het wekbeeldscherm overigens met volle lichtsterkte of een
  beetje verduisterd (zie p. 25). U hebt twee mogelijkheden: opstaan of
  doorslapen! Het deactiveren van de wekker kan alleen via de stoptoets.
  Door het indrukken van alle overige toetsen aan het toestel stuurt u de
  iRadio nog eens mee naar het rijk der dromen, waarbij de wekindicatie
  actief blijft tot u de wekker finaal deactiveert.
  Tot dan zal de wekker met de vooringestelde snooze-intervallen zich
  opnieuw bij u melden.

  8.11 De sleeptimer

  40

  NEDERLANDS • Page 41

  NOXON

  In het hoofdmenu eveneens vertegenwoordigd: de sleeptimer! Eens geactiveerd zorgt hij ervoor dat de
  iRadio na de vooringestelde tijd automatisch uitschakelt, wat vooral nuttig is als men ondertussen zelf
  ingeslapen is...
  Voor de activering is het om het even of de iRadio al iets speelt en of eerst de sleeptimer en dan de
  audiobron opgeroepen worden. Dus: het volume van de inslaapmuziek of van het luisterverhaal een beetje
  verlagen, de sleeptimer oproepen en de uitschakeltijd vanaf het tijdstip van de activering selecteren. En de
  iRadio fluistert u zachtjes naar het rijk der dromen!
  Goede nacht.

  En overigens: omdat elk van de twee wektijden van een eigen volume-instelling voorzien kan worden, hoeft
  u er zich geen zorgen over te maken of u de iRadio eventueel niet zult kunnen horen, hoewel hij om in te
  slapen slechts met een laag volume gebruikt werd!

  NEDERLANDS

  41 • Page 42

  NOXON

  8.12 Muziek uit het eigen netwerk spelen

  MP3/WMA/AAC+
  bestand

  UPnP-server

  Computer in
  het netwerk

  NOXON

  Via een speciale serversoftware, die op een computer of een ander toestel loopt, kunt u muziekbestanden
  voor de weergave in het netwerk vrijgeven. Bij de iRadio moet het om een UPnP compatibele (UPnP:
  Universal Plug and Play) server gaan die de data ter beschikking stelt. Een eenvoudige gegevensvrijgave,
  zoals bekend uit de Windows-netwerkwereld, is zo niet leesbaar. Met de bijgeleverde mediaserversoftware
  "Twonky Media" (bijv. voor Windows-systemen)4 moet u echter in geen geval van uw vertrouwde
  mappenstructuur afzien!
  Maar in tegenstelling tot een inflexibele statische gegevensvrijgave biedt de iRadio via een virtuele UPnPMediaServer een flexibele sortering, die de hanteerbaarheid van uw bestanden flexibeler maakt: een titel
  kan zowel via de artiest, het genre, het album en ook aan de hand van de mapstructuur gevonden worden!
  En geen paniek, "… een server installeren …" betekent niet meer moeite, wat voor enkele jaren nog het
  geval geweest zou zijn. Om het kort te maken: de UPnP media server-software starten en klaar!
  Eén voordeel: er kunnen meerdere UPnP-servers ergens in het netwerk lopen: daar hoeft papa niet te horen
  wat alleen dochterlief graag hoort en omgekeerd! Elke lopende UPnP-server verschijnt afzonderlijk in het
  NOXON-menu – voor de snelle en ongecompliceerde toegang:
  Bevindt zich in uw netwerk een lopende media server, dan krijgt u na
  het indrukken van de
  -toets het hoofdmenu met de keuze van alle
  beschikbare bronnen, inclusief van uw server. De standaardinstelling
  van de serversoftware volgend wordt tussen haakjes de computernaam
  resp. de netwerkidentificatie van de computer weergegeven waarop de
  server momenteel draait.
  Hebt u nu naar rechts genavigeerd, dan krijgt u dit overzicht van de
  aangeboden stukken.
  Deze stukken worden door de media server-software gecreëerd,
  gebaseerd op de voorhanden titelinformatie van de muziekbestanden.
  De zogenaamde ID3-tags bevatten in ordentelijke verzamelingen informatie over uitvoerder, album, titel,
  maar ook over genre, jaar van verschijning enzovoort. Mocht u een andere UPnP-serversoftware gebruiken,
  dan kan deze weergave er heel anders uitzien, want reeds hier worden de gegevens door iRadio alleen
  ontvangen, maar niet zelf gegenereerd.

  4) Voor Mac-systemen is de serversoftware "Elgato eyeconnect" bijgeleverd.
  42

  NEDERLANDS • Page 43

  NOXON

  Blijven we bij onze media server van TwonkyVision, dan beschikt u over de volgende keuzemogelijkheden:
  Albums Bevat een lijst van alle beschikbare albums in de bibliotheek.
  Alle titels Hier krijgt u de volledige lijst van alle voorhanden stukken op deze
  server, hier is de shuffle pas echt in zijn nopjes.
  Genre Blues, Pop, Funk en Soul kunt u hier bijvoorbeeld terugvinden. Na het
  kiezen van het genre krijgt men een lijst van alle passende stukken.
  Genre-index Hier hebt u bijkomend toegang tot de voorgesorteerde genres: ABC, EFG
  enz. – voor B van Blues...
  Genre/uitvoerder Na de keuze van het genre kunt u de keuze verder volgens uitvoerder
  beperken.
  Uitvoerder Zoek uw muziek volgens uitvoerder…
  Uitvoerderindex Hier zijn de uitvoerders op naam gesorteerd: ABC, EFG en zo verder.
  Uitvoerderalbums Na de keuze van de uitvoerder komt u bij de albumkeuze.
  Jaar/uitvoerder Kies eerst het jaar, dan de uitvoerder… had u gedacht dat ze ZULKE
  oude stukken zouden hebben?!
  Mappen Via deze optie navigeert u direct in het bestandssysteem, er worden dus
  mapnamen en bestandsnamen i.p.v. titelinformatie (ID-tagentry's)
  weergegeven.
  Tip: Als u met de andere weergaveopties niet zo gelukkig bent, dan kunt
  u natuurlijk door het intelligent ombenoemen van de mappen en
  bestanden hier uw eigen systeem invoeren en gebruiken!
  Playlists Hier heeft men toegang tot opgeslagen afspeellijsten, dat betekent dat
  alle gevonden *.m3u- of andere bestanden met afspeellijsten
  aangeboden worden!
  Met "laatst gespeeld" speelt de playlist de laatste gespeelde nummers,
  met "most played" worden de meest gespeelde nummers sinds het
  installeren van de media server afgespeeld.

  Voor de verdere navigatie gebruikt men de gebruikelijke toetsen op de afstandsbediening. Is men bij de titel
  van zijn keuze aangekomen, dan gewoon de play-toets indrukken en na een bezinningsmoment (voor het
  vullen van het NOXON-tussengeheugen) is de selectie te horen. Ook verwijzen we nog eens met nadruk
  naar de zoekfunctie in lijsten, zie "SMS-snelzoeken in lijsten" op pagina 16.

  NEDERLANDS

  43 • Page 44

  NOXON

  9 - De eigen UPnP MusicServer
  Zoals reeds omschreven (zie pag. 39), is voor het muziekgenot via de in het netwerk geïntegreerde iRadio
  de ter beschikkingsteling van de muziek door een muziekserversoftware noodzakelijk.

  9.1 Twonky Media
  Wat betreft de met de NOXON compatibele mediaservers zijn er enkele en grotendeels niet gratis
  alternatieven. Met de NOXON krijgt u echter zonder extra kosten de bijgeleverde software TwonkyVision
  TwonkyMusic. Deze UPnP serversoftware is uiterst eenvoudig, er treden de minste problemen met
  onvindbare bestanden op en er zijn geen abstracte interpretaties van umlauten, b.v. in mp3-songs. Iedereen
  moet toch een paar tracks van Björk hebben opgeslagen. De software ondersteunt bovendien niet alleen
  Windows, maar ook Mac OS X en Linux alsook vele andere mediaformaten.
  Een ander voordeel is dat u niet uitsluitend op de ID-tags aangewezen bent, maar ook via mappen en
  bestandsnamen kunt navigeren. (De ID-tag van een mp3 is onderdeel van het bestand, waarin informatie
  over de uitvoerder, het album etc. opgeslagen is.) U krijgt bovendien in de versie 4.x een volwaardige
  online-mediabrowser – te bedienen bijv. via de internetexplorer – erbij. Klik om te starten op het
  oogsymbool in de rechter bovenhoek.
  Aanvullende informatie
  Uitgebreide documentatie van de TwonkyVision MediaServer vindt u ook in de „TwonkyVision“
  programmagroep in het startmenu, op de CD, of onder :
  http://www.twonkyvision.com/Support/FAQ/faq.php (hier echter alleen in het Engels)
  Op de bijgeleverde cd vindt u ook versies van de server voor andere besturingssystemen.
  Updates binnen het volle versienummer zijn gratis. U kunt zo van een 4.4 bijvoorbeeld naar de 4.6 (…)
  updaten, niet echter naar een 5.1, waarbij u dan voor al de nieuwe en naar alle verwachtingen verder
  verbeterde mogelijkheden zult moeten betalen. De nieuwste versie van de software vindt u telkens als
  download op:
  http://www.twonkyvision.de/Download/TwonkyMedia
  Uw licentiesleutel op de cd blijft zoals beschreven geldig, voor zover de downloadversie met het volle
  versienummer met de downloadversie overeenkomt.

  Installatie
  Hierna beschrijven we de installatie onder Windows, op de bijgeleverde cd bevinden zich echter ook andere
  versies voor andere besturingssystemen.
  Nadat u de software-cd in het station geplaatst hebt, verschijnt in de regel automatisch een autostarter
  waarmee u de setup voor de media server TwonkyMedia kunt oproepen. Als dit niet het geval is, voert u de
  volgende stappen uit: Ga naar "START", kies hier "UITVOEREN", klik op "BLADEREN" en kies bij "ZOEKEN
  IN" uw station waarin u de cd geplaatst hebt. Ga nu naar de map "\Software\Twonkyvision\Windows".
  Nadat u het bestand "TwonkyMediaSetup.exe" gekozen hebt, klikt u op "OPENEN".

  44

  NEDERLANDS • Page 45

  NOXON

  Na het starten van de installatieroutine kiest u eerst de
  gewenste taal en klik op "OK".

  Nadat u de licentieovereenkomst bevestigd hebt, kunt u nu de
  opties kiezen die geïnstalleerd kunnen worden.


  TwonkyMedia. Moet zijn, want daarom gaat het tenslotte.  Webinterface Shortcuts. Koppelingen in de
  programmagroep voor de webinterface – in elk geval
  raadzaam.  Documentatie. Heel omvangrijke documentatie van de
  muziekserver.  Weblinks. Koppelingen die naar de TwonkyVisionwebpagina leiden.

  Maak uw keuze en klik op "Next >".
  Om zo snel mogelijk te kunnen beginnen, kunt u hier all enkele
  van de fundamentele instellingen uitvoeren.
  Installeer TwonkyMedia als systeemdienst. Als u deze optie
  kiest, wordt de media server als een systeemtaak permanent
  in het geheugen gehouden en bij elke start automatisch
  uitgevoerd.
  Detecteren en gebruiken van de Winamp playlist en muziek
  database. Als u al uw gegevensbestand met de "Media
  Library" van Winamp beheert, kunt u de databank met deze
  optie voor de media server overnemen.
  Detecteer en gebruik de Winamp playlist en muziekdatabase.
  Hetzelfde geldt voor iTunes…
  Selecteer uw media root-map. Hier geeft u uw moeder-map
  van de muziekbestanden op, van daar uitgaand wordt van uw
  gegevensbestand bij het starten van de server een index
  gemaakt.
  Nu nog op dezelfde manier de programmagroep en de map gekozen, een paar keer op "Next" geklikt en dat
  was het al. Wilt u de server nu starten, kies dan "Start TwonkyMedia" uit de nieuwe programmagroep via
  het startmenu.
  Voor gebruikers vanaf de Twonky-versie 4.x komt de NOXON met een op de cd-hoes gedrukte licentiesleutel
  voor de definitieve vrijschakeling van de volledige functionaliteit van de op de cd voorhanden (of op het
  internet onder www.twonkyvision.com down te loaden) Twonky-testversie. Na de vrijschakeling is de
  software zonder Test-beperking volledig functionerend. Na de installatie van de Twonky-software voert u na
  het oproepen van het programma de sleutel van de cd-hoes in het daarvoor bestemde veld in de toepassing
  NEDERLANDS

  45 • Page 46

  NOXON

  in. Na bevestiging kunt u via het "i"-symbool rechts boven controleren of de registratie van de sleutel
  succesvol was (bereik "Licentie-informatie").
  Opgelet vuurwand. Als u op het systeem waarop ook de media server loopt een firewall geïnstalleerd hebt,
  dan kan het gebeuren dat u die later expliciet moet toestaan, zodat de vrijgave van uw muziek etc. ook
  toegestaan is en de server zichtbaar mag worden. Ook hier willen we naar de netwerkbeheerder verwijzen.

  De webinterface
  De webinterface van TwonkyMedia dient om de verschillende instellingen voor uw UPnP Server
  TwonkyMusic in te voeren. De webinterface bereikt u ofwel via de TwonkyMedia-webconfiguratie in het
  startmenu of in de TwonkyVision-programmagroep of met een dubbelklik op het Twonky-symbool in de
  taakbalk naast de klok. Op beide manieren roept u uw internetbrowser met deze webinterface op. We willen
  hier nu niet op alle piepkleine details van de webinterface ingaan, vooral omdat in dit geval de uitvoerige
  documentatie op de cd waarschijnlijk beter gebruikt zou worden. Daarom worden hier bij wijze van
  voorbeeld enkele instellingen en de gevolgen ervan belicht. Klaar?

  Webinterface – Vrijgaven
  Als u de webinterface opent, komt u in het
  startvenster ("Vrijgaven") met de actuele
  statusgegevens van uw MusicServer. Enkele
  verklaringen …
  Mediamappen staat voor de mappen waarin op uw
  computer naar de mediagegevens (dus bijv.
  muziekbestanden) gezocht moet worden, die u via
  de NOXON ter beschikking wilt stellen. Hier kunnen
  ook meerdere mappen opgegeven worden.
  Rescan-afstand Legt vast met welke tijdsintervallen de server automatisch naar nieuwe muziekstukken
  zoekt.
  Rescan content directories activeert het opnieuw inlezen van uw gegevens, zodat bijvoorbeeld pas
  opgenomen bestanden ook in het bestand opduiken.

  46

  NEDERLANDS • Page 47

  NOXON

  Webinterface – Eindapparaten/veiligheid
  Hier kunt u de webinterface met een paswoord
  tegen toegang door onbevoegden beveiligen.
  Belangrijker is hier echter de automatische
  vrijgave voor nieuwe eindapparaten - voor de
  eerste ingebruikneming mag u het vinkje rustig
  laten staan. Alle hier vermelde eindapparaten
  (geïdentificeerd via uw IP-adres) kunnen via het
  netwerk toegang krijgen tot deze computer of de
  mediaserver.

  Als een NOXON de betreffende server eens niet weergeeft, gelieve dan te controleren of de betreffende
  apparaat-IP hier vermeld is! Als het IP-adres van de NOXON niet bekend is, kan die in het statusmenu aan
  het toestel afgeroepen worden. Roep daarvoor het setupmenu op via , kies vervolgens „Apparaatstatus“
  kiezen en met de pijl naar beneden net zo lang door de lijst gaan tot het „IP“-adres wordt weergegeven!
  Restart server voert een herstart van de server uit mocht er iets verkeerd gelopen zijn.

  9.2 UPnP server en Macintosh
  Voor het gebruik van de NOXON in een Mac-omgeving, raden we u aan om de bijgeleverde software
  EyeConnect van Elgato te gebruiken. De documentatie van deze software vindt u in de bijgeleverde cd of op
  de Elgato-webpagina als download:
  http://www.elgato.com

  NEDERLANDS

  47 • Page 48

  NOXON

  9.3 UPnP mediaserveralternatieven
  Hier nog eens een overzicht van alternatieve UPnP mediaserversoftware voor TwonkyMedia (gelieve er
  rekening mee te houden dat we hiervoor geen support kunnen aanbieden – we willen u hiervoor naar de
  betreffende aanbieder verwijzen):

  Nero MediaHome
  server

  Commentaar

  Fabrikant

  Nero maakt met zijn homesoftware een sprong in de
  "Digital Home", die zich vooral wegens zijn naadloze
  integratie in de software-suite "Nero 7 Premium
  Reloaded" aanbiedt.

  Nero MediaHome

  Een voordeel is de transcodering (een soort "vertaling")
  van zulke mediabestanden die door het weergaveapparaat
  niet ondersteund worden, in een interpreteerbaar formaat.
  Er kan vastgelegd worden welk formaat via het netwerk
  uitgewisseld moet worden.
  Meer onder: http://www.nero.com/nero7/deu/Nero_MediaHome.html

  Microsoft Media
  Player 11

  De MediaPlayer 11 is een eenvoudig te bedienen UPnPimplementatie van Microsoft voor Windows XP en Vista.
  De toepassing ondersteunt ook bestanden met Microsoft
  Digital Rights Management.

  Microsoft

  Verder onderaan vindt u meer informatie over het gebruik.

  Download op: www.microsoft.de
  FAQ's onder: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/faq/sharing.mspx

  Elgato EyeConnect

  EyeConnect behoort momenteel tot de comfortabelste
  UPnP-implementeringen op de Apple Macintosh. Na het
  opstarten en een korte configuratie geeft de software de
  inhoud van de iTunes-bibliotheken aan de NOXON door,
  ook statische en dynamische playlists worden
  ondersteund. De weergave van AAC-Content (met DRM)
  wordt momenteel nog niet ondersteund.

  Te betalen software is
  echter bij uw NOXON
  gevoegd!
  www.elgato.com

  9.4 Afspelen en omgang met DRM-beveiligde audiobestanden
  Waar kom ik DRM tegen?
  DRM (Digital Right Management van Microsoft) is een oplossing van de muziekindustrie
  ter bescherming van digitale inhouden tegen onrechtmatige kopieën. Men is het - met soms pijnlijke
  compromissen op het vlak van klantvriendelijkheid - op de markt over deze procedure eens kunnen worden:
  het digitale rechtenbeheer legt vast hoe vaak een muziekstuk op een cd gebrand of op een extern geheugen
  gekopieerd mag worden. In het ergste geval zelfs hoe lang u het stuk überhaupt mag beluisteren. Omdat de
  DRM-beveiliging door Microsoft ontwikkeld werd, resulteert dit voor de klant in een hogere compatibiliteit bij
  48

  NEDERLANDS • Page 49

  NOXON

  toestellen bij het uitwisselen onder elkaar, bovendien tot duidelijkheid in de hanteerbaarheid en meer
  concurrentie bij platformen die informatie aanbieden. Zo heeft elke standaardisering zijn voor- en nadelen.
  DRM-audio-informatie vindt u op alle bekende platformen die een online-aankoop van muziek mogelijk
  maken. Portalen, zoals Musicload (musicload.de) of de abonnementsdienst Napster (napster.com)
  vertrouwen momenteel op precies dit veiligheidsmechanisme. Ook bij talrijke commerciële
  internetradiozenders wordt voor DRM gekozen om licentiegeschillen met de muziekindustrie uit de weg te
  gaan.
  Voor het mp3-formaat bestaat de DRM-beveiliging overigens niet.

  En nu? Hoe werkt DRM met de NOXON?
  De NOXON is uitstekend voor DRM-beveiligde informatie uitgerust, want hij ondersteunt de gebruikelijkste
  DRM-standaard in de versie 10, namelijk Microsoft Windows Media DRM 10 (voor WMA-audiobestanden).
  Om met DRM informatie te kunnen omzeilen of om het de NOXON mogelijk te maken om de beveiligde
  stukken weer te geven, is een serversoftware nodig die het volgende garandeert:
  A - De stukken werden rechtmatig verworven, resp. de licentie is geldig
  B - De stukken worden voor DRM-compatibele toestellen voor de weergave
  aangeboden
  C - De mogelijkheden en rechten van de weergavetoestellen worden beheerd
  De NOXON ondersteunt de restrictie om op aanvraag de digitale uitgang te deactiveren om kopieën zonder
  verlies onmogelijk te maken. Daarom is het bij het beluisteren van DRM-inhoud nodig om aanvullend bij een
  evt. digitale verbinding een analoge lijn te gebruiken.
  Als bijkomend gevolg dient vermeld te worden dat de NOXON – voor zover hij te maken krijgt met een hem
  onbekende DRM-methode – stom zal blijven. Momenteel ondersteunt de NOXON uitsluitend DRM10.
  Daarom is het afspelen van titels bijvoorbeeld uit de iTunes Music Store met de NOXON-serie niet mogelijk.
  Opgelet: de NOXON gedraagt zich wat DRM betreft zuiver passief. In geen geval zal hij voorhanden
  bestanden met DRM-functies infecteren of andere wijzigingen aan afgespeelde gegevens uitvoeren.
  Zoals hierboven beschreven, is het de serversoftware die de DRM-beveiligde inhouden ter beschikking stelt.
  Omdat de sterke punten van de TwonkyMusic ergens anders liggen en er geen Digitaal Rechten
  Management geïmplementeerd werd (wat echter binnen afzienbare tijd met een nieuwe versie ook zou
  kunnen veranderen), willen we u daarom hierna Windows Media Connect nader verklaren - een alternatief
  voor TwonkyMusic, dat DRM beheerst en dus ook DRM-beveiligde inhouden afspeelt! Windows Media
  Connect is een gratis UPnP-server van Microsoft.

  NEDERLANDS

  49 • Page 50

  NOXON

  9.4.1 Windows Mediaplayer 11
  Als opvolger van de vanouds bekende Windows Media Connect biedt Microsoft de Windows Mediaplayer 11
  met geïntegreerde UPnP server aan. Nooit was het eenvoudiger om de inhoud van de harde schijf op de
  NOXON over te brengen. Hier gaat het naar de gratis download:
  http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/de/player/11/default.aspx
  En zo functioneert het:
  1) Installeer de Media Player 11
  2) Schakel uw NOXON in
  3) Open de gebruikersinterface
  MediaPlayers

  van

  de

  4) Klik op het menupunt "Mediabibliotheek"
  5) Klik nu op het punt "Mediavrijgave"
  6) Nu moet een venster met de titel "Vrijgave van
  media" verschijnen en uw NOXON als herkend
  toestel weergeven. Markeer nu uw toestel en
  bevestig de mediavrijgave voor het toestel met
  een klik op "Toestaan".
  Klaar! Start nu uw NOXON opnieuw en in het
  hoofdmenu verschijnt een nieuw punt: uw
  mediabibliotheek! (als dit punt niet onmiddellijk
  verschijnt, wacht u een ogenblik en start u
  eventueel de NOXON opnieuw.)

  50

  NEDERLANDS • Page 51

  NOXON

  Bijlage
  A Concepten en oplossingen – voor hobbyisten…
  Hier vindt u meer informatie voor het gebruik van uw NOXON. We wensen u veel plezier bij het uitproberen.
  (We willen u er echter op wijzen dat voor de hierna beschreven oplossingen door TerraTec geen technische
  support gegeven kan worden.)

  A1 Eigen favorieten uit links opstellen
  De webinterface
  Op p. 33 hebben we voor u in de paragraaf "De -webinterface – favorietenbeheer en meer" het
  toevoegen van favorieten via de webinterface beschreven.
  Om het direct te zeggen, gelieve er begrip voor te hebben dat we de webinterface niet via onze technische
  klantendienst kunnen verzorgen, misschien vermoedt u na de volgende regels waarom ...
  Omdat de ademberovende veelzijdigheid van het aanbod aan radiozenders dat de NOXON biedt op een zo
  breed mogelijk internationaal aanbod steunt, zult u zeker eens vaststellen dat een regionale zender kan
  ontbreken of dat het voorhanden aanbod slechts een mindere transmissiekwaliteit biedt. In dit geval kan
  men zich door het manueel toevoegen van een favoriet door de hierboven weergegeven interface behelpen.
  De structuur
  Jammer genoeg stelt men telkens opnieuw vast dat weliswaar de links voor de MP3-radiostream via hun
  linkextensie naar een bepaald formaat verwijzen, maar dat in werkelijkheid niet voorhanden is, daarom zal
  men niet om een paar experimenten heen kunnen. Een voorbeeld: de bij TerraTec uiterst gewaardeerde
  studentenradiozender elDoradio – bereikbaar op www.eldoradio.de – bijvoorbeeld biedt als link voor de 128
  KBit stream http://www.eldoradio.de/broadcast/128.pls. Niets vermoedend zou men dit ook zo als PLS
  in de interface invoeren, maar dit zou jammer genoeg niet tot succes leiden. Pas met
  http://sender.eldoradio.de:8000/128 werkt het geheel.
  Jammer genoeg zou het ons hier te ver leiden om alle eventualiteiten, definities en fomaatbeschrijvingen te
  vermelden – er bestaan een hele reeks heel individuele oplossingen op het internet en het is natuurlijk niet
  mogelijk om ze allemaal te ondersteunen (ook als we de mogelijkheden van de NOXON permanent verder
  uitbreiden en die mogelijkheden voor u met firmware-updates via onze homepage toegankelijk maken). Hier
  echter moeten we u helemaal aan uw drang tot spelen en de onderstaande methodes overlaten. Het is
  echter gebleken dat de meeste zenders die via
  http://www.shoutcast.com
  opgenomen zijn in de lijst, op de volgende manier in de NOXON-favorietenvorm omgezet kunnen worden:
  De onder "Tune In" vermelde link met Winamp openen en daarna bij weergave ALT+3 (of "View file info...")
  indrukken. In het volgende infovenster zijn details over de datastroom te lezen en vooral is in de eerste regel
  de link naar de radiostream vermeld die in onze daarnet vermelde webinterface ingevoerd moet worden.

  Een paar afbeeldingen...

  NEDERLANDS

  51 • Page 52

  NOXON

  > [ALT + 3] >

  B Internetradio-URL's extraheren
  Een audiostream is op de homepage van een radioaanbieder snel gevonden, toch zorgt het toevoegen aan
  een lokale zenderlijst van de NOXON soms voor een probleem.
  Niet zelden is het niet in het directe belang van de streaming-aanbieder om zijn inhoud ook voor standalone-toestellen ter beschikking te stellen, eerlijkheidshalve moeten we hier ook vermelden dat momenteel
  kleine aanbieders zich voor het grootste deel via de reclame op hun websites financieren, dus gunnen wij
  het hen! Verder moeten de licentiebepalingen van de betreffende streamingaanbieders in acht genomen
  worden. Over het algemeen zou vrijwillig het fair-use-principe moeten gelden, d.w.z. een gepast gebruik
  van de bronnen.
  Het opslaan van eigen streams gebeurt het eenvoudigst via de webinterface van de NOXON. (zie vorig
  hoofdstuk A1 en p. 51). De voor het invoeren van de stream noodzakelijke URL (ondubbelzinnig adres van
  de stream) moet op de homepage van een internetradio met de volgende methodes uitgelezen worden:
  De eenvoudige methode
  De streamingexploitant is in de regel een expert op het vlak van radiostreams, bovendien kent hij
  het adres van zijn stream precies. Misschien heeft hij het adres al in zijn supportforums of FAQ's
  vermeld. Evt. stelt hij het ook op aanvraag, bijvoorbeeld via e-mail, ter beschikking.
  1.

  Gelinkt?
  Vaak ligt de link gewoon achter een knop of een gelinkte tekst verborgen. Hier helpt het eenvoudig
  kopiëren van de link met de rechter muisknop en het menupunt kopiëren.

  2.

  Helemaal niet zo moeilijk!
  Als het adres niet via stap 1 te achterhalen valt, helpt het om kort de broncode (Eng. sourcecode)
  van de webpagina te bekijken. Bij Mozilla Firefox gebeurt dit b.v. met een klik op de rechter
  muisknop op de webpagina en de keuze van View Page Source in het verschijnende menu. Na een
  korte zoekbewerking vindt u informatie, zoals:
  <PARAM NAME=„FileName“ VALUE=„mms://stream.de/stream“>
  <embed src=„mms://stream.de/stream“>
  Binnen de aanhalingstekens vindt u eveneens de streamadressen terug. Het eenvoudig kopiëren in
  de favorietenlijst van de NOXON stelt de zender dan, voor zover het formaat door het toestel
  ondersteund wordt, ter beschikking.

  Gemeenschappelijk hebben alle aanbieders dat ze, wat de techniek achter de streaming betreft, naar een
  gemeenschappelijke basis teruggrijpen. De mogelijke individualiteit beperkt zich hierdoor tot de verbinding

  52

  NEDERLANDS • Page 53

  NOXON

  en verificatie aan de server. Daarom kan met weinig moeite bijna elke stream voor de NOXON geschikt
  gemaakt worden.
  Jammer genoeg zijn er ook hier enkele uitzonderingen. Als de hierboven genoemde werkwijzen niet tot
  succes leiden, willen we u naar onze webpagina www.terratec.com/support verwijzen. We zullen hier
  meer (soms technische ingewikkeldere) methodes en informatie over het onderwerk ter beschikking stellen.
  Niet-ondersteunde formaten
  De NOXON ondersteunt streams in MP3, WMA en AAC+. Streams, die RealAudio (RA) als
  verspreidingstechniek gebruiken, worden niet ondersteund en zullen ook eerder minder gebruikt worden.

  B1 Meerdere NOXON's synchoniseren
  Een vaak geuite wens is om de NOXON niet via zijn eigen controlepunt te sturen, maar hem vanuit een
  centrale plaats de inhoud "op te dringen". In het begin werd de vraag naar het waarom gesteld, tenslotte is
  het een doorslaggevend concurrentievoordeel van de NOXON dat hij geen "domme ontvanger" is, maar ook
  in eigen regie kan bepalen wat afgespeeld moet worden. Bij conventionele transmissiesystemen, draadloos
  of via het stroomnet, was het altijd nog vereist om voor het kiezen van de af te spelen titels de speler direct
  te bedienen (barbecue interruptus).
  Toch moet men toegeven dat reeds genoemde ontvangers een duidelijk voordeel hebben: vanuit een
  gemeenschappelijk punt gestuurd, spelen ze allemaal precies dezelfde inhoud!
  Vooral bij de synchronisatie van meerdere toestellen is deze akoestische gelijke pas een doorslaggevend
  voordeel. TerraTec-klanten gebruiken de NOXON voor het coole geluid van club-lounges, anderen voorzien
  stations of inkoopcentra met behulp van een kleine NOXON-armada van muziek. Het ligt voor de hand dat
  het hier mogelijk moet zijn om meerdere NOXON's in één wireless LAN van dezelfde inhoud te voorzien,
  waarbij echter zo weinig mogelijk – het best slechts één keer – een ingreep aan de NOXON zelf uitgevoerd
  moet worden.
  De oplossing voor dit probleem is de internetradiogeschiktheid van de NOXON. Om de internetradiofunctie
  voor dit doel te kunnen gebruiken, moeten we dit mooie woord een beetje "ontluisteren". Want strikt
  genomen bestaat er (nog) geen echte internetradio – elke internetradiosessie is een unieke volwaardige
  verbinding met een server, die de NOXON (en elke andere ontvanger ook) een stream terugstuurt,
  vergelijkbaar met het lezen van een cd uit een optisch station.
  De technologie om "zuivere" mp3-streams op te wekken is open en daarom in talrijke programma's
  geïmplementeerd, b.v. Nullsofts Shoutcast onder Windows.
  Het is daarom geen probleem om in het lokale netwerk met eenvoudige middelen een streaming-server te
  integreren die zoveel NOXON's als men wil (precies gezegd zoveel toestellen als de bandbreedte van het
  transmissiemedium toestaat) van dezelfde inhoud, b.v. een playlist in Winamp of Videolan Client (VLC)
  voorziet. Om dit finaal te verduidelijken: ook als de functie "internetradio" heet, is het onbelangrijk of de
  server nu in een ander land of bij u direct thuis naast uw NOXON staat. Belangrijk is alleen dat de stream
  van de NOXON via TCP/IP bereikbaar is en de bandbreedte voor de overdracht van de inhoud voldoende is.

  B2 Installatie onder Windows-besturingssystemen
  Onder op Windows gebaseerde besturingssystemen heeft de combinatie Winamp+Shoutcast zich bewezen.
  De bekende Winamp-player met Shoutcast-plugin levert hier informatie aan een lokaal of op afstand

  NEDERLANDS

  53 • Page 54

  NOXON

  geïnstalleerde Shoutcast-server, die dan voor het uitzenden van de gegevens naar de eindtoestellen zorgt.
  Natuurlijk is er ook de Shoutcast—Server ook voor Mac OS en gangbare Unix versies inclusief Linux.
  De combinatie is snel geïnstalleerd, onder http://www.nullsoft.com moeten alleen Winamp Lite, de
  Shoutcast plugin alsook de Shoutcast-server geladen en geïnstalleerd worden.
  Alle programma's installeren zichzelf via de NullsoftInstaller en moeten slechts nog een beetje
  geconfigureerd worden. De Shoutcast-server wordt volledig via een tekstbestand geconfigureerd. Dit
  bestand is standaard op /Programme/SHOUTcast/sc_serv.ini te vinden. Hier kunnen enkele cosmetische
  belangen van de server, zoals b.v. zijn naam, ingesteld worden. Verder dient met de optie "Password = (uw
  paswoord)" de server tegen al te communicatieve medegebruikers van het netwerk beveiligd te worden.

  De tekstconsole van de Shoutcast-server bij de start

  Nu kan de Shoutcast-server met een dubbelklik op sc_serv.exe gestart worden, een console klapt nu open
  en informeert ons over de status van de server. Hierdoor zijn de antennes toch al opgesteld, nu moet
  gewoon nog door de Winamp-player iets naar de Shoutcast-zender gestuurd worden.
  Hier moeten slechts enkele zaken ingesteld worden. Alle hebben gemeen dat ze via de Winamp-configuratie
  bereikbaar zijn, die met een klik op de rechter muisknop op Options, Preferences te bereiken is. Eerst moet
  de Shoutcast-Relay plugin in de signaalketting van de player gebracht worden. Dit gebeurt gewoon door
  onder "Plugin/DSP Effect" de "Nullsoft Shoutcast Source Plugin" te kiezen. De configuratie van de plugin
  moet dan automatisch openen. Als dit niet gebeurt, dan kan dit gemakkelijk met "Configure active Plugin"
  afgedwongen worden.

  De voorinstellingen van Winamp

  Bijzondere aandacht gaat hier naar de tabbladen Input, Output en Encoder. Onder "Input" wordt normaal
  gezien het signaal van de Winamp-speler, namelijk "Winamp" gekozen. Natuurlijk kan ook een
  geluidsingang van de computer gekozen worden om b.v. een PC-babyfoon of een ander "afluisterapparaat"
  te creëren. Onder "Encoder" moet de standaard bitsnelheid tot een oorvriendelijke waarde verhoogd
  worden, 128 k tot 192 k worden als zinvolle instellingen beschouwd. Onder "Output" hoeft enkel onder een
  profiel nog de lokale Shoutcast-server gekozen alsook het paswoord ingevoerd te worden. Als Winamp en
  Shoutcast-server op dezelfde computer liggen, dan is dat dus de server "localhost". Een klik op "Connect"
  54

  NEDERLANDS • Page 55

  NOXON

  laat WinAmp nu de verbinding opbouwen, de server alsook Winamp zelf zullen dit ook in hun diagnoseindicatie signaleren.

  Shoutcast-voorinstellingen:

  B3 Instellingen aan de NOXON
  Tot slot dient de NOXON nog over de zelf opgewekt stream geïnformeerd te worden Dit gebeurt gewoon via
  de webinterface van het toestel.
  Eerst moeten we echter weten welk IP-adres de servercomputer in het netwerk inneemt, dit gaat heel
  eenvoudig met het bevel "ipconfig" op de console, in ons voorbeeld is dat 192.168.32.46. De Shoutcastserver zendt standaard op poort 8000, daarom is het correcte adres voor de stream hier
  http://192.168.32.46:8000.
  De webinterface van de NOXON is op http://(NOXON-ip) te bereiken, de IP van de NOXON kan in het
  statusmenu van het toestel opgeroepen worden.
  Nu moet gewoon nog het adres van de nieuwe stream ingevoerd worden en van een sprekende naam
  voorzien worden, na een klik op "Toevoegen" verschijnt die vanaf nu in de favorietenlijst van de NOXON.
  Alle NOXON's die deze stream nu kennen, kunnen dan binnen de reikwijdte van de server gesynchroniseerd
  dezelfde inhoud opvragen.

  B4 Favorieten veiligstellen met de Favourites Commander
  De favorietenlijst van uw iRadios vormt voor de internetaudioliefhebber in korte tijd een gelijksoortige
  waarde als het telefoonboek van de favoriete mobiele telefoon. Dit is over het algemeen ook niet zonder
  reden, omdat er zich in de internetradiowereld van de iRadio, net als in het werklijke leven verrassingen zijn,
  waarvan men de volgende dag ook nog graag wil genieten.
  Daarom is het niet leuk wanneer door een verkeerde druk op een knop of een software-update de favorieten
  zenders onherroepelijk zijn gewist.
  Juist hiervoor is de Favourites Commander een zeer nuttig klein programma, dat heel eenvoudig de
  favorieten van uw iRadio download, zodat u deze kunt opslaan en later weer op een ander apparaat kunt
  overdragen.

  NEDERLANDS

  55 • Page 56

  NOXON

  B4.1 Installatie
  De Favourites Commander is in Java ontwikkeld en draait dus onder alle besturingssystemen. Onder
  Windows kan het eventueel nodig zijn, de actuele Java Virtual Machine te installeren, deze kan gratis via
  http://java.sun.com worden gedownload.
  De installatie vindt zoals gebruikelijk plaats door te dubbelklikken op de Installer of door het
  „jNoxonFavs.jar“ bestand direct op te roepen.

  B4.2 Verbinden met een NOXON of iRadio
  Linksonder in het programma moet u het IP-adres van uw iRadios (bijv. 192.168.241.78) invoeren. Na een
  klik op „Verbinden“ zal het programma verbinding maken met uw NOXON of iRadio en de opgeslagen
  favorieten weergeven. Favorieten, die op een externe server zijn opgeslagen (bijv. Podcasts en My-NOXON
  content) worden in de Favourites Commander niet weergegeven, omdat deze automatisch door de TerratecServer worden gebackuped.
  Het IP-adres van uw NOXON of iRadio vindt u in het menu "Setup", "Apparaatstatus", "Software-adres", u
  komt daar op de volgende wijze:

  Afhankelijk van de grootte van de favorietenlijst op uw internetradio kan het even duren voordat alle
  favorieten zijn overgedragen. Dit is normaal en is geen fout.

  B4.3 Bediening
  Zoals bekend van de Norton- of Midnight Commander, vindt u links op de pagina de favorieten van de
  internetradio, waar u verbinding mee heeft. Rechts vindt u de favorieten in het werkgeheugen van uw
  computer.
  Met de knoppen tussen de apparaatfavorieten en de lokale favorieten kunnen de posities tussen de beide
  vensters worden heen en weer gekopieerd. Met de enkelvoudige pijl (>) worden de geselecteerde favorieten
  gekopieerd, de dubbele pijl (>>) kopieert alle favorieten in de betreffende richting.

  56

  NEDERLANDS • Page 57

  NOXON

  U kunt na het kopiëren van de favorieten de geladen favorieten via het menupunt „Lokale favorieten
  opslaan“ in het bestandsmenu op uw harde schijf opslaan. Het aangemaakte bestand (met de extensie .xml)
  bevat uw volledige favorietenlijst. Deze kunt u bijvoorbeeld als backup gebruiken of aan een internetradio
  'beginner' ter beschikking stellen.
  Natuurlijk kunt u ook een beschikbaar favorietenbestand via het menupunt „Lokale favorieten laden“

  Bij hardnekkige netwerkproblemen…
  B5 De nodige basiskennis
  Nu wordt het technisch! Hier willen we nog eens in detail bekijken wat onder andere bij de
  verbindingsopbouw tussen NOXON en de media- resp. muziekserver gebeurt. Voor de leek misschien een
  beetje droog en onbegrijpelijk, anderzijds kan men hierdoor een goede indruk krijgen van hoe alles precies
  functioneert. Nog beter zou natuurlijk zijn als dit hoofdstuk u zou kunnen helpen om eventuele
  communicatieproblemen tussen server en NOXON te verhelpen. Want jammer genoeg gebeurt het af en toe
  dat de verbinding met de mediaserver helemaal niet tot stand gebracht kan worden. En als u het probleem
  met de voorgaande informatie niet kon oplossen, presenteert het probleem zich
  minder triviaal, maar met een beetje systematiek kan de oorzaak snel
  gevonden worden. Om naar de oorzaak van de fout te kunnen zoeken, hebt u
  enige basiskennis nodig en dient u enkele vaktermen uit de netwerktechniek te
  kennen.
  Mijn type, jouw type. Principieel wordt bij de actuele versie van het internetprocotol (IPv4) een onderscheid
  gemaakt tussen A-, B-, C- en MC-adresbereiken. Die zijn – met uitzondering van het MC-netwerk –
  technisch heel gelijkaardig en beschrijven in grote lijnen de grootte van een netwerk (computers per
  netwerk). Thuis wordt vaak het kleinste netwerktype, het C-netwerk met maximaal 254 computers,
  gebruikt. Zoals al voordien beschreven "luisteren" de meeste computers dan naar een adres, zoals
  192.168.0.100, 192.168.0.55 of dergelijke, maar bij alle adressen zijn de eerste drie blokken dezelfde, b.v.
  192.168.0. Om nu via één IP-adres alle computers in dit netwerkbereik te bereiken, is er het zogenaamde
  broadcastadres, de 192.168.0.255 (in het netwerk 192.168.0.0/24). En precies deze techniek wordt met
  een lichte variant door onze geachte heer NOXON gebruikt. Hebt u dus alles juist gedaan, dan bevindt zich
  aan het einde van de installatie de NOXON in hetzelfde netwerkbereik als de muziekserver. Maar laten we
  nu eens dieper ingaan op de verbindingsprocedure …
  De muziekserver start en verzendt een broadcast ("Hallo, ik ben een mediaserver en ben hier!") naar het
  adres 239.255.255.250. Dit adres ligt daarbij in het MC (Multicast)-bereik (gelijkaardig met een
  broadcastadres, zoals hierboven, alleen bereikt men alle subnetwerken tegelijk) en moet in alle
  ondergeschikte netwerken en door alle toestellen, vooral ook door NOXON, ontvangen worden. Die luistert
  namelijk aan poort 1900 permanent aandachtig naar dergelijke broadcasts om nieuwe mediaservervrienden
  op te sporen.
  Opmerking: De SSDP-zoekdienst is onder Windows bevoegd om de "Universal Plug & Play"componenten, zoals onze NOXON, te vinden. Deze dienst is bij Windows XP standaard
  ingeschakeld en zoekt op de achtergrond naar de passende toestellen.
  De NOXON op zijn beurt stuurt naar de doelpoort 8080 (HTTP) een normale TCP/IP-verbindingsopbouw en
  brengt daarna zijn zogenaamde clientdescription over naar de muziekserver. Deze "description" is een
  beschrijving van wat de NOXON is en wat hij allemaal kan afspelen.

  NEDERLANDS

  57 • Page 58

  NOXON

  De server op zijn beurt stuurt als antwoord een gedetailleerde beschrijving (server, versie alsook welke
  diensten ter beschikking staan) naar de NOXON. Alles wordt door de betreffende muziekserver ter
  beschikking gesteld en hangt daarom ook van de versie en het type van de server af. Kiest u dus het
  sorteercriterium kunstenaar (ARTIST), dan stuurt de NOXON een aanvraag naar de server ("Stuur me een
  lijst met alle kunstenaars die je opgeslagen hebt!") De server stuurt nu de lijst, in dit geval de ARTIST-lijst
  met de door NOXON doorgegeven filterregels.
  Kiest u nu een stuk voor de weergave, dan begint de muziekserver over te brengen. De server begint met de
  overdracht vanaf de poort 1024, wisselt die echter tijdens de overdracht regelmatig.

  B6 Bekende problemen
  1. Verbinding via kabel (LAN)
  Zoals u misschien al van andere draadgebonden netwerktoestellen kent, is
  verbindingsopbouw in hoofdzaak door het aansluiten van de kabels gerealiseerd.
  Controleer hier echter of een fysieke verbinding voorhanden is (linker LED is oranje).
  Is dat het geval en een verbinding naar buiten is toch niet mogelijk, dan kan het probleem alleen in de
  instellingen van uw gateway (computer die in het netwerk voor de verbinding met het internet zorgt) of in
  het waarschijnlijkste geval aan de instellingen van uw router te vinden zijn. Het een en ander kon u al in de
  beschrijving van de netwerkaansluiting lezen, maar lees vooral bij deze meer gespecialiseerde onderwerpen
  eens aandachtig het hoofdstuk "4.3 Voor een beter begrip van routers, SSID, MAC & IP's“ op pagina 18.
  Zoals zo vaak in het leven kan het geen kwaad om goed overeen te komen met de beheerder van uw
  vertrouwen en een charmant dankwoordje met een eerlijke glimlach kan ook hier veel mogelijk maken.
  2. Geen radiogestuurde verbinding tussen server en NOXON
  De eerste verbinding tussen client en server is, omdat voor de eerste communicatiepoging een MCbroadcast gebruikt wordt, relatief kwetsbaar. Bij adhoc-netwerken wordt naargelang de netwerkkaart,
  vooral bij Wireless-kaarten, het MC-bereik helemaal niet naar het netwerk doorgestuurd. Sommige lokale
  pakketfilters (bijvoorbeeld sommige firewallprogramma's) verstaan deze communicatie als aanval op het
  systeem en behouden zich het recht voor om deze communicatie eruit te filteren. De meeste betere
  firewallprogramma's wijzen deze broadcasts weliswaar eerst af, maar kunnen dan b.v. door het opgeven
  van de NOXON als zogenaamde "Trusted hosts" tot onbeperkte communicatie aangespoord worden.
  De Windows-firewall bijvoorbeeld biedt hier een uitzonderingsregeling voor verschillende protocollen en
  technologieën aan, de standaard optie "Universal Plug and Play" in de uitgebreide instellingen verleent
  UPnP-diensten na activering onbeperkte toegang.
  Als deze optie niet geboden wordt, dan moet de lokale pakketfiltering voor het IP-adres van de NOXON
  gedeactiveerd worden. Hierbij is het natuurlijk raadzaam om de NOXON een vaste IP te geven, zodat deze
  regels permanent kunnen gelden en niet telkens bijgesteld moeten worden. Verder moet gecontroleerd
  worden of de communicatie via Multicast überhaupt mogelijk is. Hier zijn naargelang de netwerkkaart,
  vooral bij op Windows gebaseerde wireless AdHoc-netwerken, verschillende scenario's denkbaar. Verder
  moet gecontroleerd worden of de fundamentele communicatie met de NOXON lukt, het gemakkelijkst gaat
  dat door een ping aan het IP-adres van de NOXON om vast te stellen of die überhaupt bereikbaar is.
  Ga hiervoor naar de setup van de NOXON en kies "Status" en blader naar het punt "IP-adres". Als hier
  "wordt geconfigureerd" weergegeven wordt, dan heeft het toestel helemaal geen verbinding met de DHCPserver gevonden of er is helemaal geen voorhanden. In dit geval controleert u eerst uw netwerkconfiguratie
  voor u verder gaat.
  58

  NEDERLANDS • Page 59

  NOXON

  Nu voert u vanaf de servercomputer een PING op de NOXON uit. Open hiervoor de invoerprompt (Start >
  Uitvoeren > "CMD" invoeren) en voer daarna op commandoregelniveau van het systeem "ping
  192.168.1.157" in, waarbij u het IP-adres natuurlijk door het passende adres van uw toestel moet
  vervangen. Als op deze ping antwoorden volgen (u vindt dan informatie in milliseconden hoe snel een
  antwoord terugkwam), dan is de fundamentele communicatie geslaagd. Als dit niet het geval is ("Host
  unreachable"), dan moet u uw communicatie, vooral de codering en de IP-adressen, precies controleren.
  Samenvattend de volgende checklist:
   Is de muziekserver correct gestart?
  Zijn alle configuratiebestanden correct, duikt de server zelf in de proceslijst (CTRL+ SHIFT+ESC)
  op? Als hier niets opduikt, wat naar uw server verwijst, dan dient u de configuratie van de server
  te controleren.
   Bestaat er een conflict met filter- of firewallregels?
  Onder Windows moet de firewall in het slechtste geval volledig gedeactiveerd worden of de functie
  ervan mag niet voor de NOXON uitgebreid worden. In elk geval ten laatste kort voor de test om te
  ontdekken waar het probleem precies ligt.
   Kan met de NOXON überhaupt gecommuniceerd worden?
  Hier zorgt, zoals hierboven beschreven, een ping op de IP van de NOXON voor duidelijkheid. Als de
  NOXON niet naar een ping luistert, dan zal hij nauwelijks via UPnP kunnen communiceren. Als u
  hier geen succes hebt, dan is er een ander netwerkprobleem, wat kan gaan van een tipfout bij het
  invoeren van de WEP-code tot grove fouten in de configuratie.
   Staat de netwerkkaart broadcasts in het MC-bereik toe?
  Sommige wireless-netwerkkaarten verwerken in de AdHoc-modus geen multicastverbindingen.
  Hierdoor zou een essentieel onderdeel van de verbindingsopbouw jammer genoeg onmogelijk zijn.
  Hier moet de fabrikant van de netwerkkaart raad weten.
  3) De verbinding breekt na enkele minuten af
  Hieruit blijkt een kleine eigenaardigheid van de UPnP-standaard. De netwerkcommunicatie begint op een
  poort via 1024 en daarna wordt tijdens het gebruik regelmatig deze gewisseld. Dit kloppen aan
  verschillende deuren herkennen niet alle firewallprogramma's als permanente verbinding en naargelang de
  configuratie beslissen ze in geval van twijfel om de onbekende postbode voor de deur te laten staan.
  Dit kan, naargelang de firewallsoftware, door de volgende acties opgelost worden:
  Vastleggen van de NOXON (met vaste IP) als zogenaamde Trusted Host, laten we zeggen een toestel, van
  wie elke communicatie te betrouwen en beslist niet gevaarlijk is.
  Aan de server de in- en uitgaande communicatie met de NOXON op de poorten 1024-65535 toestaan.
  In de firewallsoftware de voorinstelling "UPnP-uitzondering" (b.v. Windows XP firewall) of "UPnPcommunicatie toestaan" activeren.

  NEDERLANDS

  59 • Page 60

  NOXON

  C Firmwareupdate
  Juist! Hier wordt omschreven hoe u uw NOXON qua software up-to-date maakt. Hierna worden 2 methoden
  beschreven hoe u de software-update kunt uitvoeren. Houd er echter rekening mee dat de instellingen
  alsmede de favorieten verloren kunnen gaan en u voor de zekerheid voorafgaande aan de update zowel de
  netwerkinstellingen noteert als de favorieten (zoals omschreven op pagina B455 moet backupen.

  C1 Firmwareupdate via webinterface
  Opmerking: uw NOXON moet zich voor alle hier omschreven procedures in hetzelfde netwerk bevinden (over
  het algemeen op dezelfde hub of switch) als de computer, van waaruit de update wordt uitgevoerd.
  Wij raden aan, uw ingeschakelde NOXON en de computer tijdens de update met een netwerkkabel met het
  netwerk te verbinden.

  Via dit menupunt is een directe firmware-update van uw apparaat mogelijk via de webinterface zonder extra
  software en onder alle besturingssystemen.
  Opmerking: op Apple
  via www.mozilla.org g
  Overzicht van de installatie
  Stappen

  Toelichting

  1. Backup maken van de favorieten Optioneel:
  via
  „NOXON
  Favourites maak een backup van uw favorieten m.b.v. het programma „NOXON
  Commander“
  Favourites Commander“. De favorieten kunnen anders tijdens het
  update-proces verloren gaan en moeten opnieuw worden ingericht.
  Meer hierover in B4 Favorieten veiligstellen met de Favourites
  Commander
  2. Actuele firmware laden

  Download via de supportpagina's onder www.terratec.de het
  firmware-datapakket voor uw NOXON. Voor gebruik moet het
  datapakket worden uitgepakt.

  3. Bepalen van het „IP-adres“ van Open m.b.v. de knop
  het setupmenu van uw NOXON en roep het
  uw
  NOXON
  (dat
  is
  het menupunt „Apparaatstatus“ op. Van hieruit zoekt u m.b.v. de „Pijl
  „huisnummer“ van uw apparaat in naar beneden“ na de positie „Software-adres / IP“.
  het netwerk)
  4. Oproepen van NOXON-eigen Op een PC in hetzelfde netwerk opent u een internetbrowser zoals
  web-interfaces
  bijvoorbeeld Internet-Explorer en voert u in de adresbalk het bij punt
  3 achterhaalde IP-adres. Nu moet de webinterface van de NOXON
  verschijnen.

  5. Firmware-actualisering starten

  60

  Klik op „Firmware actualiseren“. Uw apparaat schakelt binnen

  NEDERLANDS • Page 61

  NOXON

  enkele seconden naar de updatemodus.

  6. Firmware selecteren

  Druk op „Zoeken“ en kies de firmware die geschikt is voor uw
  apparaat.
  Wanneer u in stap 2. de opslaglocatie niet heeft gewijzigd, vindt u
  alle voor de update benodigde bestanden standaard onder
  C:\TerraTec\NOXON.

  7. De update starten

  Druk op „Upload“ op de controle van de firmware te starten.

  9. De selectie bevestigen

  Na een geslaagde controle van de firmware door het apparaat, moet
  u deze in het nu verschijnende dialoogvenster bevestigen. Nu begint
  de eigenlijke overdracht, deze kan tot wel 3 minuten duren.

  10. Klaar!

  Na een geslaagde update, start het apparaat vanzelf weer op.

  11. Terugplaatsen van de favorieten

  Optioneel:
  Wanneer u zoals bij punt 1 omschreven een backup heeft gemaakt
  van uw favorieten, moet u deze nu nog terugzetten op de NOXON
  (Handleiding zie B4 Favorieten veiligstellen met de Favourites
  Commander).

  C2 Firmwareupdate zonder PC
  In het setupmenu bevindt zich de optie Software-Update, die de inspanningen van de hierboven vermelde
  methode bespaart en het de NOXON mogelijk maakt elke nieuwe update zelfstandig van de server te halen
  en te installeren.
  Onder

  NEDERLANDS

  7

  -

  61 • Page 62

  NOXON

  Het setupmenu van uw NOXON - (Software Update) vindt u een omschrijving van de betreffende menuopties, waarmee de automatische en handmatige software-update direct op de NOXON zonder PC
  uitgevoerd kan worden.

  62

  NEDERLANDS • Page 63

  NOXON

  D FAQ – Overige vragen en probleemoplossingen
  De actuele FAQ (Frequently Asked Questions) voor het verhelpen van problemen op het internet op
  http://www.terratec.de/support

  NEDERLANDS

  63 • Page 64

  NOXON

  E Technisch glossarium
  Access Point (AP) — Een Access Point is een netwerkcomponent waarop de WLAN-clients (eindtoestellen)
  zich verbinden om gegevens met het internet of andere clients uit te wisselen. Dat punt wordt via de SSID
  geïdentificeerd. De NOXON kan zich met een AP verbinden om van daaruit gegevens van verschillende
  andere computers in het lokale netwerk of audiostromen uit het internet te ontvangen.
  Ad-hoc-netwerk — Een ad-hoc-netwerk (ad hoc: latijn: "voor dit doel") beschrijft in de
  informatietechnologie een draadloze netwerktopologie tussen twee of meer mobiele eindtoestellen die
  zonder vaste infrastructuur kan werken. Hierbij is er dus geen Access Point nodig. De NOXON kan ook in de
  ad-hoc-modus gebruikt worden. Hiervoor hebt u enkel een lokale computer met WLAN-adapter en uw
  NOXON nodig.
  DHCP — Een Engelse afkorting die staat voor Dynamic Host Configuration Protocol en het mogelijk maakt
  om met behulp van een bijbehorende server de dynamische toewijzing van IP-adressen en
  configuratieparameters van een computer te verzorgen. Door DHCP is de integratie van een bijkomend
  netwerkcomponent zonder configuratie mogelijk. De netwerkassistent van de NOXON maakt DHCP mogelijk,
  zodat er geen bijkomende configuratieparameters ingevoerd moeten worden.
  IEEE 802.11b/ IEEE 802.11g — Omschrijft een industriestandaard voor draadloze netwerken. Uitgever is
  het Institute of Electrical and Electronics Engineers. Hierbij staat b voor een maximale gegevenstransfer van
  11 Mbps, g daarentegen 54 Mbps. Onze NOXON ondersteunt zowel IEEE 802.11b alsook IEEE 802.11g
  netwerken.
  IP (IP-adres) — (Internet Protocol) staat voor een in computernetwerken gebruikelijk transmissieprotocol.
  Hierbij krijgt elke client een IP-adres (zoals een huisnummer) dat als reeks van vier getalparen gescheiden
  door een punt optreedt (b.v. 127.80.1.34). Deze toewijzing gebeurt bij DHCP automatisch. Als de NOXON
  niet via DHCP geconfigureerd wordt, kan het IP-adres manueel ingevoerd worden.
  LAN — Onder een LAN (Engelse afkorting voor Local Area Network) verstaat men een computernetwerk in
  een ruimtelijk beperkt bereik (normaal gesproken een bekabeld netwerk).
  MAC-adres — (Media Access Control adres is het hardwareadres van elk netwerkcomponent dat voor de
  ondubbelzinnige identificatie dient. Dit adres is vast en kan niet veranderd worden. Omdat NOXON een
  netwerkcomponent is, heeft ook hij een vast MAC-adres. Dit adres bevindt zich aan de onderkant van het
  toestel.
  Peer-to-Peer-verbinding (P-2-P) — (van het Engelse Peer = gelijkgestelde) staat voor een communicatie
  onder gelijkgestelden. Alle partners zijn gelijkgesteld en hebben identieke functies. In de ad-hoc-modus
  vormen NOXON en uw lokale PC een P-2-P-verbinding.
  Proxyserver — (van het Engelse proxy representative = vertegenwoordiger) Om het datavolume te
  beperken, dat permanent en vaak dubbel door meerdere gebruikers van een gemeenschappelijk netwerk
  aangevraagd wordt, worden in sommige netwerken proxyservers gebruikt. Ze fungeren als een soort buffer
  tussen het internet en de gebruiker in het lokale netwerk. Een proxy bewaart statische inhouden van
  webpagina's om die bij het opnieuw oproepen van de webpagina niet opnieuw te hoeven laden. Als u een
  proxyserver in uw systeem geconfigureerd hebt, kunt u de instellingen aan de NOXON doorgeven, zodat er
  geen complicaties zullen zijn.
  Router — Een router is een verbindingscomputer die er in een netwerk voor zorgt dat verstuurde
  gegevenspakketten aan de juiste doelcomputer (client) doorgegeven worden. Vaak verbindt de router

  64

  NEDERLANDS • Page 65

  NOXON

  verschillende netwerken met elkaar, bijvoorbeeld WLAN en LAN. Ook NOXON is zo'n client die zo zijn
  gegevenspakketten ontvangt.
  SSID (ESSID) — Een Service Set Identifier (SSID) of ook Network Name staat voor een radionetwerkidentificatie die op IEEE 802.11 gebaseerd is. Elke wireless LAN bezit een configureerbare,
  zogenaamde SSID of ESSID (Extended Service Set IDentifier) om het radionet ondubbelzinnig te kunnen
  identificeren. Die staat dus voor de naam van het netwerk. De NOXON herkent alle gevonden netwerken
  automatisch, maar heeft echter bijkomend de optie om een SSID handmatig in te voeren.
  UPnP — Deze afkorting staat voor Universal Plug and Play en is gebaseerd op een reeks van
  gestandaardiseerde netwerkprotocollen. Die dient voor de fabrikantonafhankelijke aansturing van toestellen
  (stereo-installatie, printer, router, huisinstallaties) via een op IP-gebaseerd netwerk. De NOXON is een UPnPtoestel dat met de nodige software gegevens kan ontvangen.
  WEP-codering — (Wired-Equivalent-Privacy) beschrijft een coderingsstandaard voor WLAN's. Natuurlijk
  kan ook NOXON WEP-gecodeerde gegevens ontvangen en interpreteren.
  WPA-codering — Zoals WEP is ook WPA een standaard voor de codering en verificatie. WPA werd
  ontwikkeld om de fundamentele zwaktes van de WEP-codering te verhelpen. WPA kan dus als de veilige
  opvolger van WEP beschouwd worden.
  Wi-Fi — Certificaat voor WLAN-producten die volgens de IEEE802.11-standaards werken en compatibel
  zijn met andere producten. Ook de NOXON voldoet aan de technische standaards van het Wi-Fi-consortium.
  WLAN — Ook Wireless LAN of Wireless Local Area Network staat voor een draadloos, lokaal radionetwerk
  om gegevens over te dragen. De NOXON wordt via WLAN met uw netwerk verbonden. Hij ontvangt de
  gegevens via het lokale radionetwerk, verwerkt ze en speelt tenslotte het muziekbestand af.

  NEDERLANDS

  65 • Page 66

  NOXON

  F De service bij TerraTec
  "Rien ne va plus – Hij doet het niet meer" is niet leuk, maar kan ook bij de beste systemen een keer
  voorkomen. In een dergelijk geval staat u het TerraTecTeam graag met raad en daad bij.

  Hotline & Internet
  In geval van serieuze problemen – waarbij u alleen of met de vakkundige assistentie van deze handleiding,
  uw buurman of leverancier niet meer verder komt – neemt u terstond contact met ons op.
  De eerste weg leidt daarbij mogelijkerwijs naar het Internet: Op de site www.terratec.de/support vindt u
  steeds actuele antwoorden op vaak gestelde vragen (FAQ) en de nieuwste drivers.
  Helpt de hierboven beschreven mogelijkheid u niet verder, gelieve u dan tot onze telefonische hotline te
  richten of neem online contact met ons op. Roep hiervoor de pagina
  http://supportde.terratec.net/kontakt.php op.
  Bovendien is het voor onze technici van voordeel als u tijdens het telefoongesprek aan uw PC zit om enkele
  trucs en handigheidjes meteen te kunnen uitproberen. Noteer ook a.u.b. bij contact met ons support-team
  in ieder geval de naam van de desbetreffende medewerker. Deze heeft u nodig als het een defect betreft en
  u uw toestel aan ons moet opsturen.

  Kapot?!
  Voordat uw toestel weer bij ons aankomt, moet u in ieder geval eerst met ons contact opnemen, de naam
  van de support-medewerker beslist noteren en de volgende punten in acht nemen:


  Vul het bij uw kaart bijgeleverde servicebegeleidingsformulier volledig en duidelijk in. Hoe
  gedetailleerder en scherper geformuleerd u het mankement beschrijft des te sneller kan de verwerking
  plaatsvinden. Zendingen zonder beschrijving van het mankement kunnen niet worden verwerkt en
  worden per omgaande op uw kosten geretourneerd.  Voeg beslist een kopie van uw aankooprekening (niet het origineel) bij het pakket. Ontbreekt een
  dergelijke kopie dan gaan wij er vanuit dat het product buiten de garantieperiode valt en brengen wij u
  de reparatie in rekening.  Gelieve een vorm van verpakking te gebruiken die voldoende bescherming biedt. Onze ervaringen
  bewijzen dat de originele verpakking het beste daarvoor geschikt is. Vergeet niet dat het hier kwetsbare
  elektronische onderdelen betreft.  Frankeer het pakket voldoende – wij doen dat met de retourzending eveneens.

  Alles komt goed. ;-)

  66

  NEDERLANDS • Page 67

  NOXON

  G Algemene servicevoorwaarden
  Algemeen
  Met de aanschaf en ontvangst van de koopwaar gaat u akkoord met onze algemene servicevoorwaarden.
  Garantiebewijs
  Ter controle van uw garantie-aanspraken is de kopie van de aankooprekening/afgiftebewijs nodig. Levert u
  dit garantiebewijs niet, dan worden voor de reparatie de werkelijke kosten in rekening gebracht.
  Beschrijving van het mankement
  Zendingen waarbij geen of slechts een ontoereikende beschrijving van het mankement is meegestuurd
  ('defect' of 'ter reparatie' is niet voldoende), worden tegen een verwerkingstarief geretourneerd aangezien
  de extra reparatie-inspanning daardoor onnodig wordt gecompliceerd.
  Onterechte reclames
  Bij een eventuele onterechte reclame (geen mankement vastgesteld, waarschijnlijk een bedieningsfout)
  retourneren wij de goederen tegen een verwerkingstarief
  Verpakking
  Gelieve indien mogelijk bij een retourzending de originele verpakking te gebruiken. Bij ondeskundige
  verpakking komen de garantieaanspraken in gevaar. Bij eventuele schade ontstaan door het transport
  vervallen de garantieaanspraken.
  Producten van andere merken
  Apparaten die door TerraTec Electronic GmbH niet worden gefabriceerd of verhandeld, worden tegen een
  verwerkingstarief geretourneerd.
  Reparaties tegen betaling
  Reparaties die buiten de garantieperiode vallen worden tegen betaling uitgevoerd.
  Transportkosten
  De kosten voor transport en verzekering van de goederen ter reparatie naar TerraTec Electronic GmbH zijn
  voor rekening van de afzender. TerraTec Electronic GmbH draagt in geval van garantie de transportkosten
  voor de retournering van de ter reparatie aangeboden goederen. Bij ongefrankeerde leveringen wordt de
  acceptatie uit organisatorische gronden principieel geweigerd.
  Slotbepaling
  TerraTec Electronic GmbH behoudt zich het recht voor, te allen tijde deze algemene servicevoorwaarden te
  wijzigen of aan te vullen.

  Voor het overige geldt dat u zich akkoord verklaart met de algemene voorwaarden van de Firma TerraTec
  Electronic GmbH.

  NEDERLANDS

  67


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Noxon iRadio for iPod wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Noxon iRadio for iPod in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Noxon iRadio for iPod

Noxon iRadio for iPod Bedienungsanleitung - Deutsch - 66 seiten

Noxon iRadio for iPod Bedienungsanleitung - Englisch - 65 seiten

Noxon iRadio for iPod Bedienungsanleitung - Französisch - 67 seiten

Noxon iRadio for iPod Bedienungsanleitung - Italienisch - 68 seiten

Noxon iRadio for iPod Bedienungsanleitung - Spanisch - 69 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info