Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
GEBRUIKSAANWIJZING
Ink Jet Fax
Fax-Lab 450
Jet-Lab 490
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Ink Jet Fax
  Fax-Lab 450
  Jet-Lab 490
  GEBRUIKSAANWIJZING • Page 2

  PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR:

  Samenstelling:

  Olivetti I- Jet S.p.A.
  Località Le Vieux
  11020 ARNAD (Italy)

  Olivetti Tecnost, S.p.A.
  Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (Italy)

  Copyright © 2004, Olivetti
  Alle rechten voorbehouden

  De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het in deze
  handleiding beschreven product aan te brengen.
  Dit apparaat is goedgekeurd volgens de beschikking van de Raad 98/482/EG voor pan-Europese aansluiting van
  enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).
  Gezien de verschillen tussen de individuele netwerken in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op
  zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt. Neem bij
  problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.

  De fabrikant verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product in
  overeenstemming is met hetgeen bepaald door de richtlijn 1999/05/CE.
  De overeenstemming wordt aangegeven door het aanbrengen van het merk
  op het product.

  Verklaring van netwerkcompatibiliteit
  Hierbij wordt verklaard dat het product geschikt is voor invoeging in alle netwerken van de EU-landen, Zwitserland
  en Noorwegen.
  De volledige netwerkcompatibiliteit in elk land kan afhankelijk zijn van specifieke nationale softwareparameters die
  overeenkomstig ingesteld moeten worden. Neem in geval van problemen met betrekking tot de aansluiting op
  andere dan EC PSTN netwerken contact op met het technische servicecentrum in uw land.

  Gelieve rekening te houden met het feit dat in de volgende omstandigheden bovengenoemde conformiteit evenals
  de productkenmerken niet meer gegarandeerd zijn:
  • verkeerde elektrische stroomvoorziening;
  • verkeerde installatie; verkeerd of onheus gebruik of in ieder geval gebruik waarbij geen rekening wordt gehouden met de aanwijzingen in de bij het product geleverde handleiding;
  • vervanging van originele componenten of accessoires door een ander type dat niet goedgekeurd is door de
  constructeur, of uitgevoerd door onbevoegd personeel.

  Het stopcontact moet dicht in de buurt van het toestel geïnstalleerd zijn en makkelijk bereikbaar zijn. Om de
  elektrische voeding van het toestel uit te schakelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken. • Page 3

  SNELLE REFERENTIEGIDS
  Hieronder wordt een vereenvoudigde beschrijving gegeven van de procedures voor installatie, verzenden, ontvangen en kopiëren. Voor meer
  gedetailleerde instructies kunt u het betreffende hoofdstuk raadplegen.

  INSTALLATIE
  Zie het hoofdstuk "Nodige handelingen voor een correct gebruik van het faxtoestel" voor nadere informatie.
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  Het faxtoestel op de telefoonlijn aansluiten
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  De telefoonhoorn aansluiten
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  Het faxtoestel op het stroomnet aansluiten
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  De landgebonden parameters van het faxtoestel instellen
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  Op het display verschijnt de taal waarin de berichten worden weergegeven.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  Indien niet de gewenste taal wordt weergegeven, op |/} drukken om de taal te
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  wijzigen.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt: "LAND KIEZEN".
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  Om de instelling te bevestigen. Het display geeft een bestemmingsland weer.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  Indien niet het gewenste land wordt weergegeven, op |/} drukken om het land te
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  wijzigen.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  Om de instelling te bevestigen en om de procedure te beëindigen.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

  +

  +

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  Het afdrukpapier laden
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  De printkop installeren
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

  +

  +

  +

  +

  + • Page 4

  SNELLE REFERENTIEGIDS
  VERZENDEN
  Zie "Verzenden", hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen" voor nadere informatie.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  De documentensteun voorbereiden
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  Steek het document in de ADF. De te verzenden zijde
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  moet naar boven gericht zijn.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  Vorm
  het
  nummer
  van
  de
  correspondent.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

  +

  +

  ONTVANGEN
  Zie "Ontvangen", hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen" voor nadere informatie.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  Druk op de toets
  tot de tekst "ONTVANGSTMODUS" op het display verschijnt. Druk op de toets
  om de
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  instelling te bevestigen. Op het display verschijnt "AUTOMAT.". Druk op de toetsen |/} tot de tekst "MANUELE" op
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  om de instelling te bevestigen.
  het display verschijnt en druk vervolgens opnieuw op de toets
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  Wanneer de telefoon overgaat, de
  opnemen.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
  Zodra u de lijntoon hoort, op
  drukken.
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

  KOPIËREN
  Zie het hoofdstuk "Het faxtoestel als een kopieerapparaat gebruiken" voor nadere informatie.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  Steek het document in de ADF. De te kopiëren zijde moet naar boven gericht zijn.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  .
  en druk op
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  Druk op
  om een enkele kopie te maken of voer het aantal kopieën in (max 9) en druk dan
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  . Om de op het display weergegeven waarden voor contrast, resolutie en reductie te
  op
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  wijzigen, zie het hoofdstuk "Het faxtoestel als een kopieerapparaat gebruiken".
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 • Page 5

  INHOUDSOPGAVE
  INLEIDING

  1

  OVER HET RAADPLEGEN VAN DE HANDLEIDING..................... 1
  OVER DE MILIEUVRIENDELIJKHEID ........................................... 1
  AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK ..................................... 1
  AANBEVELINGEN VOOR DE INSTALLATIE ................................. 1
  INHOUD VAN DE VERPAKKING ................................................... 1

  NODIGE HANDELINGEN VOOR EEN CORRECT
  GEBRUIK VAN HET FAXTOESTEL

  2

  AANSLUITEN OP HET TELEFOONNET ....................................... 2
  DE TELEFOONHOORN AANSLUITEN ......................................... 4
  AANSLUITEN OP HET STROOMNET .......................................... 4
  INSTELLING VAN ENKELE PARAMETERS (ONMISBAAR
  VOOR DE CORRECTE WERKING VAN HET FAXTOESTEL) ....... 4
  DE TAAL EN HET BESTEMMINGSLAND INSTELLEN ................. 4
  DATUM EN TIJD INSTELLEN ....................................................... 5
  PAPIER LADEN ............................................................................. 5
  PRINTKOP INSTALLEREN ........................................................... 6
  AANWIJZINGEN M.B.T. DE PRINTKOPPEN ................................. 7
  DATUM EN TIJD WIJZIGEN .......................................................... 7
  NU ONTBREKEN UW NAAM EN FAXNUMMER NOG .................. 7
  CONFIGURATIE VOOR DE KENMERKEN VAN DE
  TELEFOONLIJN ............................................................................ 8

  COMPONENTEN
  BEDIENINGSPANEEL
  BASISFUNCTIES VOOR VERZENDEN EN
  ONTVANGEN

  9
  10

  12

  VERZENDEN .............................................................................. 12
  ONTVANGEN .............................................................................. 15
  ONE-TOUCH-TOETSEN EN SNELKIESCODES
  PROGRAMMEREN ..................................................................... 16
  RAPPORTEN EN LIJSTEN AFDRUKKEN ................................... 18

  HET FAXTOESTEL ALS EEN TELEFOON
  GEBRUIKEN

  21

  OPBELLEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN ............................. 21
  OPBELLEN VIA DE SNELKIESCODES ....................................... 21
  OPBELLEN DOOR ZOEKEN IN HET ADRESBOEK .................... 22
  EEN VAN DE LAATSTE 20 BINNENGEKOMEN NUMMERS OF
  EEN VAN DE LAATSTE 10 GESELECTEERDE NUMMERS
  OPVRAGEN ................................................................................ 22

  HET FAXTOESTEL ALS EEN KOPIEERAPPARAAT
  GEBRUIKEN

  23

  WELKE DOCUMENTEN KUNT U KOPIËREN ............................. 23
  KOPIËREN .................................................................................. 23

  GEAVANCEERD GEBRUIK

  24

  OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR ONTVANGST ........ 24
  OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR VERZENDING ...... 27
  VERZENDEN/ONTVANGEN VAN EEN DOCUMENT D.M.V.
  DE POLLINGFUNCTIE ................................................................ 29

  PROBLEMEN OPLOSSEN

  30

  WANNEER DE STROOM UITVALT ............................................. 30
  WANNEER HET PAPIER OF DE INKT OPRAAKT ...................... 30
  WANNEER DE VERZENDING MISLUKT .................................... 30
  KLEINE PROBLEMEN OPLOSSEN ............................................. 30
  FOUTCODES .............................................................................. 31
  SIGNALEN EN BERICHTEN ....................................................... 32

  ONDERHOUD

  34

  PRINTKOP VERVANGEN ............................................................ 34
  REINIGINGSPROCEDURE VOOR DE PRINTKOP
  EN TESTPROCEDURE VOOR DE SPUITMONDEN ................... 34
  ELEKTRISCHE CONTACTEN VAN DE PRINTKOP
  REINIGEN ................................................................................... 35
  SPUITMONDEN VAN DE PRINTKOP REINIGEN ....................... 35
  OPTISCHE SCANNER REINIGEN .............................................. 35
  BEHUIZING REINIGEN ............................................................... 36
  VASTGELOPEN DOCUMENTEN VERWIJDEREN ...................... 36
  VASTGELOPEN PAPIER VERWIJDEREN ................................... 36

  HET FAXTOESTEL ALS MULTIFUNCTIONEEL
  PRODUCT GEBRUIKEN

  37

  VEREISTEN VOOR HET INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE .. 37
  DE "LINKFAX PRO" SOFTWARE INSTALLEREN ....................... 37
  DESINSTALLEREN VAN DE "LINKFAX PRO" SOFTWARE ........ 38
  PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN .............................................. 38
  OPENEN VAN DE ONLINE DOCUMENTATIE ............................. 38
  AANWIJZINGEN M.B.T. DE PRINTKOPPEN ............................... 38

  TECHNISCHE GEGEVENS

  39

  i • Page 6 • Page 7

  INLEIDING
  OVER HET RAADPLEGEN VAN DE HANDLEIDING
  In deze handleiding worden twee modellen van het faxtoestel beschreven: het basismodel, en het multifunctionele model waarbij aansluiting op een PC en gebruik van een kleurenprintkop
  mogelijk is.
  In onderstaande beschrijving worden bij verschillen in de modellen
  steeds de aanwijzingen "basismodel" en "multifunctioneel model" gegeven.

  INHOUD VAN DE VERPAKKING
  Behalve het faxtoestel en deze handleiding vindt u het volgende in
  de verpakking:  OVER DE MILIEUVRIENDELIJKHEID

  De kartonnen verpakking, het plastic van de verpakking en de onderdelen van het faxtoestel kunnen gerecycled worden volgens de
  voorschriften die in uw land op het gebied van recycling gelden.  Telefoonsnoer.
  Snoer voor aansluiting op het elektriciteitsnet.
  Telefoonstekker (indien voorzien).
  Verpakking met een eerste monochromatische printkop in dotatie.
  Telefoonhoorn.
  Informatie voor after-sales service.
  Alleen voor het multifunctionele model
  Installatie-CD van de Linkfax Pro Lite software (om het faxtoestel
  als printer en scanner te gebruiken).
  Opbergkistje voor printkop.

  OPMERKING

  AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK
  Probeer nooit het faxtoestel zelf te repareren of aan te passen
  indien u daarvoor geen speciale opleiding hebt genoten; wanneer u de behuizing verwijdert, riskeert u een elektrische schok of
  andere verwondingen. Neem dus geen risico’s en roep er een
  gekwalificeerde onderhoudstechnicus bij.
  Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, trek dan de stekker
  uit het stopcontact om schade door eventuele storingen of
  spanningsstoten te voorkomen.
  In geval van onweer wordt aangeraden het apparaat zowel
  van het stopcontact als van de telefoonlijn af te koppelen
  om mogelijke beschadiging ervan te voorkomen.
  In geval van spanningsval of stroomonderbreking kunt u geen
  telefoonoproepen maken of ontvangen, omdat het toetsenbord
  wordt uitgeschakeld.
  Wanneer het echter absoluut noodzakelijk is in deze omstandigheden een telefoonoproep uit te voeren, moet u een noodtelefoon
  van een goedgekeurd type gebruiken die u direct op het faxtoestel kunt aansluiten.

  Alleen voor het multifunctionele model
  De kleurenprintkop, die nodig is tijdens het gebruik van
  het faxtoestel als kleurenprinter, wordt niet standaard bij
  het faxtoestel geleverd. (Raadpleeg de code achterin deze
  handleiding voor het aanschaffen ervan).
  De kabel van de USB interface, die nodig is voor het
  aansluiten van het faxtoestel op de PC, wordt niet standaard bij het faxtoestel geleverd.

  BELANGRIJK
  Bij gebruik van niet-originele printkoppen komt de garantie
  van het product te vervallen.

  AANBEVELINGEN VOOR DE INSTALLATIE


  Plaats het faxtoestel op een vlakke en stabiele ondergrond, vrij
  van trillingen, zodat het niet kan vallen; een val zou u of anderen
  kunnen verwonden en het toestel kunnen beschadigen.
  Houd het toestel uit de buurt van water, damp, en hevige warmtebronnen. Plaats het niet in een stoffige omgeving en stel het ook
  niet bloot aan rechtstreeks zonlicht.
  Plaats het toestel op een veilige afstand van elektrische of elektronische apparaten zoals radio’s, TV’s e.d., die storingen kunnen
  veroorzaken.
  Omring het toestel niet met boeken, documenten of voorwerpen
  die de ventilatieruimte beperken. De ideale omgevingsvoorwaarden zijn temperaturen tussen de 5° en 35°C (bij gebruik
  van de kleurenprintkop tussen de 15° en 35°C) en een relatieve
  vochtigheid tussen de 15% en 85%.
  Laat voldoende ruimte vrij voor de uitvoeropening aan de voorzijde voor de originele en ontvangen of gekopieerde documenten, zodat deze niet op de vloer vallen.
  1 • Page 8

  NODIGE HANDELINGEN VOOR EEN CORRECT GEBRUIK VAN HET FAXTOESTEL
  AANSLUITEN OP HET TELEFOONNET

  AANSLUITING

  VAN EXTERN ANTWOORDAPPARAAT, EN EXTRA

  TELEFOON

  Aangezien de telefoonaansluiting van het faxtoestel, het externe antwoordapparaat, de extra telefoon of andere apparaten
  afhankelijk is van nationaal geldende normen die van land
  tot land verschillen, worden in onderstaande schema’s enkele voorbeelden gegeven. Indien echter in uw land de aansluiting op het telefoonnet in uw land anders is dan in de schema's,
  richt u dan naar de in uw land geldende normen.

  (Aansluiting geval 1)
  1. Kantel het faxtoestel op de rechter zijkant en verwijder eventueel
  het afdekplaatje van de aansluitbus voor de telefoonlijn "EXT" op
  het faxtoestel, steek vervolgens de connector van het externe
  antwoordapparaat of van de extra telefoon in deze aansluitbus
  (zie betreffende schema).
  Indien u het externe antwoordapparaat of de extra telefoon niet
  direct op het stopcontact "EXT" kunt aansluiten, gebruik dan de
  adapter (van land tot land verschillend).

  Het faxtoestel is ingesteld om te worden aangesloten op het
  openbare telefoonnet. Indien u het op een privé-lijn wilt aansluiten en ook op een openbaar net wilt gebruiken, raadpleeg
  dan "Configuratie voor de kenmerken van de telefoonlijn",
  verderop in deze handleiding.

  AANSLUITING

  (Aansluiting geval 2)
  1. Steek de connector of stekker (van land tot land verschillend) van
  het extra apparaat in de aansluitstekker (zie betreffend schema).

  VAN HET FAXTOESTEL

  (Aansluiting geval 3)
  1. Kantel het faxtoestel op de rechter zijkant en steek de connector
  van de telefoonkabel in de aansluitbus "LINE" aan de onderkant
  van het toestel (zie schema's "geval 1", "geval 2" of "geval 3").
  2. Steek de connector of stekker (indien voorzien) aan het andere
  uiteinde van het telefoonsnoer in het telefoonstopcontact (zie schema's "geval 1", "geval 2" of "geval 3").

  AANSLUITING

  GEVAL

  1. Steek de stekker van het extra apparaat in het telefoonstopcontact
  (zie betreffend schema).
  Indien u dit wenst kunt u via de speciale adapter (zoals bij aansluiting geval 1), nog een apparaat op de telefoonaansluitbus "EXT"
  op het faxtoestel aansluiten.

  1
  KABEL

  TELEFOONSTOPCONTACTEN

  FAX
  B

  Aansluitbussen

  C
  A
  A

  EXTRA

  TELEFOON OF EXTERN

  C

  ANTWOORDAPPARAAT

  ANDERE

  D
  B

  APPARATEN
  D

  2 • Page 9

  AANSLUITING

  2

  GEVAL

  TELEFOONSTOPCONTACTEN

  KABEL
  FAX

  C
  B

  Aansluitbussen
  A
  A

  EXTRA

  B
  C

  TELEFOON OF EXTERN

  ANTWOORDAPPARAAT

  AANSLUITING

  GEVAL

  3 (DUITSLAND)

  KABEL

  TELEFOONSTOPCONTACTEN

  FAX

  B

  Aansluitbussen
  A

  EXTRA

  A

  TELEFOON OF EXTERN

  B
  C

  C

  ANTWOORDAPPARAAT

  ANDERE

  APPARATEN

  D

  AANSLUITING GEVAL 3 (OOSTENRIJK)

  KABEL

  TELEFOONSTOPCONTACTEN

  FAX

  B

  Aansluitbussen
  A

  EXTRA

  D

  TELEFOON OF EXTERN

  A

  C

  ANTWOORDAPPARAAT

  ANDERE

  APPARATEN

  B

  C

  D

  D

  3 • Page 10

  DE

  TELEFOONHOORN AANSLUITEN

  Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

  LAND KIEZEN
  Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt
  een bestemmingsland. Bijvoorbeeld:

  U.K.

  |/}

  Om het gewenste land te selecteren. Bijvoorbeeld:

  HOLLAND
  1. Kantel het faxtoestel op de rechter zijde, steek de connector van
  het snoer van de hoorn in de aansluitbus met het symbool
  op
  het faxtoestel en breng het snoer in de gleuf aan.
  2. Plaats het faxtoestel weer in de normale stand en leg de hoorn op
  de haak.

  AANSLUITEN OP HET STROOMNET

  1. Steek de connector aan het ene uiteinde van het stroomsnoer in
  de stekker aan de achterkant van het toestel.
  2. Steek vervolgens de stekker aan het andere uiteinde van het
  snoer in het stopcontact van het stroomnet.

  OPMERKING
  Het toestel wordt permanent aangesloten, zo staat het 24 uur
  per dag klaar om documenten te ontvangen en te verzenden.
  Wenst u het uit te schakelen, dan moet u de stekker van
  het stroomsnoer uit het stopcontact trekken, want het
  apparaat heeft geen aan/-uitschakelaar.

  INSTELLING VAN ENKELE PARAMETERS (ONMISBAAR
  VOOR DE CORRECTE WERKING VAN HET FAXTOESTEL)

  Wanneer het faxtoestel eenmaal op het voedingsnet is aangesloten,
  voert het automatisch een korte test uit om te controleren of alle componenten correct werken, en daarna verschijnt op het display de taal
  waarin de berichten zullen worden weergegeven of het bericht
  "AUTOMAT." en afwisselend op de tweede regel "DATUM/TIJD
  INST." en "BEKIJK PRINTKOP".
  In het eerste geval kan het faxtoestel pas correct werken nadat u de taal
  en het land van gebruik heeft ingesteld (zie onderstaande procedure).
  In het tweede geval kunt u direct overgaan naar het instellen van de
  datum en tijd.

  DE TAAL EN HET BESTEMMINGSLAND
  INSTELLEN

  Indien uw land niet aanwezig is onder de op het display
  weergegeven landen, raadpleeg dan onderstaande tabel:
  LAND
  Argentinië
  Australië
  België
  Brazilië
  Chili
  China
  Colombia
  Denemarken
  Duitsland
  Finland
  Frankrijk
  Griekenland
  India
  Israël
  Italië
  Luxemburg
  Mexico
  Nederland
  Nieuw Zeeland
  Norwegen
  Oostenrijk
  Peru
  Portugal
  Rest van de wereld
  Spanje
  Taiwan
  UK
  Uruguay
  Venezuela
  Zuid Afrika
  Zweden
  Zwitserland

  Om de instelling te bevestigen.
  Om de procedure te beëindigen.

  OPMERKING
  Indien u deze instellingen later wenst te wijzigen, drukt u op
  +
  en herhaalt u de procedure vanaf het begin.
  Denk eraan om de gemaakte instellingen steeds, met de
  toets

  Op het display verschijnt de taal waarin de berichten worden weergegeven. Bijvoorbeeld:

  english

  |/}

  Om de gewenste taal te selecteren. Bijvoorbeeld:

  NEDERLANDS
  4

  TE SELECTEREN LAND
  AMERICA LATINA
  NZL/AUSTRALIA
  BELGIUM
  BRASIL
  AMERICA LATINA
  CHINA
  AMERICA LATINA
  DANMARK
  DEUTSCHLAND
  FINLAND
  FRANCE
  GREECE
  INDIA
  ISRAEL
  ITALIA
  BELGIUM
  AMERICA LATINA
  HOLLAND
  NZL/AUSTRALIA
  NORGE
  ÖSTERREICH
  AMERICA LATINA
  PORTUGAL
  INTERNATIONAL
  ESPAÑA
  TAIWAN
  U.K.
  AMERICA LATINA
  AMERICA LATINA
  S. AFRICA
  SVERIGE
  SCHWEIZ

  , te bevestigen. • Page 11

  Wanneer de taal en het land van gebruik eenmaal zijn ingesteld,
  verschijnen op het display de volgende berichten:

  PAPIER LADEN

  AUTOMAT.
  En afwisselend op de onderste regel:

  DATUM/TIJD INST.
  BEKIJK PRINTKOP

  DATUM EN TIJD INSTELLEN
  De eerste keer dat u het faxtoestel op het stroomnet
  aansluit of elke keer dat de stroom uitvalt moet u de
  datum en tijd instellen, zoals hieronder beschreven.
  Wanneer de datum en tijd eenmaal zijn ingesteld, kunnen zij
  altijd nog worden gewijzigd, zie "Datum en tijd wijzigen",
  verderop in deze handleiding.
  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  Op het display verschijnt:

  DATUM : DD/MM/JJ

  |/}

  Om een ander formaat te selecteren.
  Op het display verschijnt:

  UUR : 24 U

  |/}

  Om het andere formaat te selecteren (12 uur).
  Op het display verschijnt:

  DD/MM/JJ
  15-03-04
  -

  UU:Mm
  11:23

  Voer de juiste datum en tijd in (bijv. 25-04-04; 12:00). Telkens wanneer u een cijfer invoert gaat de cursor naar het
  volgende teken.

  DD/MM/JJ
  25-04-04

  |/}

  UU:MM
  12:00

  Indien u slechts bepaalde cijfers wilt wijzigen, verplaatst u de
  cursor naar de gewenste positie d.m.v. de toetsen |/} en
  overschrijft u de betreffende gegevens met de juiste cijfers.
  Om de instelling te bevestigen. De procedure voor het wijzigen van de datum en tijd is nu voltooid. De nieuwe datum
  en tijd worden automatisch bijgewerkt en worden op elke
  verzonden pagina afgedrukt.

  1. Breng de papiersteun (ASF) in de gleuven aan en duw hem aan
  tot hij vastzit.
  2. Open het paneel van de papierlade (ASF), zoals aangegeven
  door de pijl.
  3. Houd het papier bovenaan vast en laat het in de ASF glijden
  zonder het te kreuken en zonder druk uit te oefenen.
  4. Sluit het paneel van de papierlade (ASF), zoals aangegeven
  door de pijl.
  5. Duw het papier tegen de linkerkant van de papiersteun (ASF) met
  behulp van de papiergeleider.

  OPMERKING
  Wanneer u de ASF bijvult, moet u het 'nieuwe' papier onder
  en niet op het 'oude' plaatsen.

  OPMERKING
  Dankzij het geheugen van het faxtoestel kan het evengoed
  tot een maximum van 50 pagina's ontvangen, ook als u
  het papier niet heeft bijgevuld.

  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen. Denk eraan dat de standby-modus
  aangeeft dat het toestel niet actief is en dat dit de modus is
  waarin u programmeringen kunt uitvoeren.

  OPMERKING
  Indien het 12-urenformaat geselecteerd is, verschijnt de letter
  "p" (post meridiem) of de letter "a" (ante meridiem). Om van "a"
  naar "p" te gaan of andersom, plaatst u de cursor met de
  toetsen |/} onder de letter en drukt op de toets

  .

  Als u een fout gemaakt heeft of de procedure wilt onderbreken, drukt u op de toets

  .

  CONTROLEREN

  VAN HET INGESTELDE AFDRUKFORMAAT OP

  HET FAXTOESTEL

  Na het handmatig afstellen van de papierinvoer (ASF) moet
  u tevens, om de correcte werking van het faxtoestel te
  garanderen, controleren of het ingestelde afdrukformaat
  op het faxtoestel overeenkomt met het papierformaat dat
  u wilt gebruiken.
  Tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  5 • Page 12

  OPMERKING

  Tot op het display verschijnt:

  Denk eraan dat u, nadat de eerste printkop in dotatie is
  opgeraakt, alleen niet navulbare printkoppen gebruikt
  (monoblok).

  PRINTER PARAMET.
  Op het display verschijnt:

  FORMAAT : A4

  |/}

  Tot het gewenste papierformaat wordt weergegeven.
  Om de instelling te bevestigen.
  Op het display verschijnt:

  AUTOMAT.
  BEKIJK PRINTKOP

  PRINTKOP

  OPMERKING
  Indien na installatie van de printkop opnieuw het bericht "BEKIJK PRINTKOP" op het display verschijnt, kunt u proberen
  de printkop te verwijderen om hem vervolgens opnieuw maar met een beetje meer druk - te installeren. Indien het
  bericht niet verdwijnt, de printkop verwijderen en de elektrische contacten van zowel de printkop als de wagen reinigen, zie "Elektrische contacten van de printkop reinigen", in het hoofdstuk "Onderhoud".

  OPMERKING

  INSTALLEREN

  De instructies voor het vervangen van de printkop vindt u in
  het hoofdstuk "Onderhoud".

  Met de eerste printkop in dotatie kunt u tot 80 pagina’s afdrukken*. Met de printkoppen die u vervolgens koopt, met een
  grotere capaciteit, kunt u tot 450 pagina’s afdrukken*.
  * Op basis van de Test Chart ITU-TS n.1 (zwartdekking 3,8%).

  AUTOMATISCHE

  REINIGINGS- EN CONTROLEPROCEDURE VAN

  DE SPUITMONDEN VAN DE PRINTKOP

  Nadat de printkop is geïnstalleerd, start het faxtoestel de reinigingsen controleprocedure van de spuitmonden, afgesloten door:
  • het afdrukken, op een automatisch ingevoerd vel, van het
  onderstaande diagnose-resultaat:
  - een schaalverdeling, om de inktstroom en de elektrische
  circuits van de printspuitmonden te controleren.
  - een set grafische en tekstelementen, voor het beoordelen van de printkwaliteit.
  • weergave op het display van het bericht:
  "BEKIJK AFDRUK", "1 = UIT 0 = HERHAAL".

  NEE!

  Onderzoek de printtest als volgt:
  • Controleer de schaalverdeling: als er geen onderbrekingen en geen witte horizontale lijnen in de zwarte zones
  aanwezig zijn, is de printkop correct geïnstalleerd en werkt
  normaal. Stel de waarde in op 1. Na afloop keert het faxtoestel
  automatisch weer in de oorspronkelijke wachtstand terug.

  AUTOMAT.
  25-04-04 11:23
  • Als u echter onderbrekingen of witte lijnen aantreft, de waarde
  0 instellen om vooral de spuitmond-reiniging te herhalen:
  - als de nieuwe printtest nog niet het gewenste resultaat
  geeft, de procedure nog eenmaal herhalen;
  - als de printtest wel het gewenste resultaat geeft, drukt u op
  1. Kantel het bedieningspaneel naar voren, tot het een klik geeft ten
  teken dat het correct geopend is, zoals aangegeven door de pijl.
  2. Open het printkopcompartiment met behulp van de hendel, zoals
  aangegeven in de figuur.
  3. Neem de printkop uit zijn verpakking en verwijder de beschermfolie van de printspuitmonden terwijl u hem aan weerszijden vasthoudt.
  4. Raak de spuitmonden en de elektrische contacten niet aan.
  5. Plaats de printkop in zijn behuizing met de elektrische contacten
  naar onder gericht.
  6. Duw de printkop aan tot u een klik hoort, die aangeeft dat de
  printkop goed zit en sluit het deksel van het printkopcompartiment
  en het bedieningspaneel.

  de toets

  om de procedure af te sluiten en het faxtoestel

  in de oorspronkelijke wachtstand te plaatsen.

  BELANGRIJK
  Wanneer de inkt in de printkop bijna op is, verschijnt op het
  display:

  INKT BIJNA OP
  Wanneer de inkt op is, verschijnt op het display:

  GEEN INKT MEER!
  De instructies voor het vervangen van de printkop vindt u in
  het hoofdstuk "Onderhoud".
  Voor de aanschaf van nieuwe printkoppen, wordt verwezen naar de codes achterin deze handleiding.

  6 • Page 13

  AANWIJZINGEN M.B.T. DE PRINTKOPPEN

  Op het display verschijnt:

  VORM UW NAAM
  Bij de basismodellen kunt u alleen monochromatische
  printkoppen gebruiken (zwart), terwijl u bij multifunctionele modellen zowel monochromatische printkoppen als kleurenprintkoppen
  kunt gebruiken.
  • monochromatische, tijdens normaal gebruik als faxtoestel of
  ook als zwart/wit-printer;
  • kleuren, tijdens het gebruik als kleurenprinter.

  -

  |/}

  Om een spatie in te voegen.

  -

  Om een aantal speciale symbolen in uw naam in te voegen,
  bijv. &.

  |/}

  Indien u een fout gemaakt hebt, plaatst u de cursor met de
  toetsen |/} op het foutieve teken en overschrijft u het met
  het juiste teken.

  opmerking

  Om de naam volledig te annuleren.

  Alleen voor het multifunctionele model
  Indien u de kleurenprintkop heeft geïnstalleerd, worden de
  ontvangen documenten niet direct afgedrukt maar naar
  het geheugen van het faxtoestel gezonden. Aangezien het
  faxtoestel zodra het geheugen vol is, niet meer in staat is
  documenten te ontvangen, moet u nooit vergeten de
  monochromatische printkop weer te installeren elke keer dat
  u het normale gebruik van het faxtoestel hervat.
  Aangezien het regelmatig zal gebeuren dat u de printkop verwisselt naargelang het gebruik van het faxtoestel, dient u op het volgende te letten:
  • raak de inktsproeiers of elektrische contacten van de
  printkop niet aan en leg hem niet hierop neer;
  • probeer de printkop niet na te vullen: hiermee kunt u de
  printkop of het faxtoestel beschadigen;
  • berg de niet gebruikte printkop altijd op in het speciale kistje;
  op deze manier garandeert u een lange levensduur van de printkop
  en de afdrukkwaliteit.

  Om de tekens van elke toets cyclisch te selecteren.

  Om bijvoorbeeld de naam "LARA" in te voeren, gaat
  u als volgt te werk:
  Tot u de letter "L" geselecteerd heeft.
  Tot u de letter "A" geselecteerd heeft.
  Tot u de letter "R" geselecteerd heeft.
  Tot u de letter "A" geselecteerd heeft.
  Om de naam te bevestigen. Op het display verschijnt:

  TEL. NUMMER
  Voer nu het faxnummer in volgens onderstaande aanwijzingen:

  FAXNUMMER

  INSTELLEN

  Op het display verschijnt:

  VORM UW NUMMER

  DATUM EN TIJD WIJZIGEN
  Indien de datum en de tijd op het display niet juist zijn, kunt
  u beide op elk willekeurig moment wijzigen.
  Tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  Volg vanaf hier de eerder beschreven procedure in "Datum en tijd instellen".

  |/}

  Voer uw faxnummer in.
  Om een spatie in te voegen.
  Wanneer u een fout maakt, gaat u te werk zoals bij het
  instellen van uw naam.
  Indien u de internationale code wilt invoeren, gebruikt u in
  plaats van de nullen de toets *; op het display verschijnt het
  symbool +.
  Om het faxnummer te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  NU ONTBREKEN UW NAAM EN

  PLAATS

  VAN NAAM EN FAXNUMMER

  FAXNUMMER NOG
  Wanneer ze ingesteld zijn, blijven naam (max. 16 tekens)
  en nummer (max. 20 cijfers) onveranderd tot ze opnieuw
  gewijzigd worden, en worden op elke door uw
  correspondent ontvangen pagina afgedrukt.
  Tot op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.
  Op het display verschijnt:

  TEL.NET INSTELL.
  Tot op het display verschijnt:

  NAAM ZENDER

  De informatie die bovenaan op het te verzenden document wordt afgedrukt (naam, faxnummer, datum en tijd en
  aantal pagina's) kan door het faxtoestel van uw correspondent buiten de tekstzone worden ontvangen en dus
  vlak onder de bovenkant van de pagina, of binnen de
  tekstzone en dus met een grotere bovenmarge.
  Uw faxtoestel is ingesteld om deze informatie binnen de
  tekstzone te plaatsen.
  Plaats wijzigen:
  Tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  7 • Page 14

  Op het display verschijnt:

  PARAMETERS  Tot op het display verschijnt:

  KOPREGEL BINNEN

  |/}  Om de andere parameter te selecteren.

  gesloten. Indien u niet zeker weet welke modus u moet
  selecteren, raadpleegt u het beste de PBX-beheerder.
  Stel de buitenlijnmodus (prefix of flash) in die nodig is om
  via de PBX (privé-centrale) toegang tot het openbare net
  te krijgen.
  Stem de kiesmodus (puls of toon) af op de modus die dor
  de telefoonmaatschappij wordt gebruikt.
  Tot op het display verschijnt:

  KOPREGEL BUITEN

  INSTALLATIE PAR.

  Om de instelling te bevestigen.

  Op het display verschijnt:

  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-

  TEL.NET INSTELL.

  dus te plaatsen.

  Op het display verschijnt:

  CONFIGURATIE VOOR DE KENMERKEN VAN
  DE TELEFOONLIJN

  AANSLUITEN

  |/}

  Op het display verschijnt:

  of de parameter "PUBL.LIJN (PSTN)" geselecteerd is.
  of de geselecteerde kiesmodus (puls of toon) overeenstemt met die van de telefooncentrale die de lijn waarop
  uw faxtoestel is aangesloten, beheert. Indien u niet zeker
  weet welke modus u moet kiezen, vraagt u dat het beste
  even aan de telefoonmaatschappij.

  PBX KIES:TOON

  |/}

  Om uw keuze te bevestigen.

  EXT.LIJN:PREFIX

  |/}

  INSTALLATIE PAR.

  te drukken, de uitgangs-

  modus "EXT. LIJN: PREFIX" bevestigd hebt, vraagt het
  faxtoestel u een prefix-nummer in te voeren (max. 3 cijfers).

  TEL.NET INSTELL.

  Op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  Indien het faxtoestel ingesteld is voor aansluiting op een
  "Privé-lijn", dient u op de toetsen |/} te drukken om aansluiting op de "openbare lijn" te selecteren.

  Om de andere beschikbare optie weer te geven,
  "EXT.LIJN:FLASH", of ga direct naar het volgende punt,
  als u de buitenlijnmodus wilt bevestigen: "EXT. LIJN:
  PREFIX".
  Indien u, door op de toets

  Op het display verschijnt:

  PUBL.LIJN (PSTN)

  Om de andere kiesmodus weer te geven:

  PBX KIES:PULSE

  Tot op het display verschijnt:

  |/}

  Om de andere kiesmodus weer te geven:

  PRIV.LINE (PBX)

  OP HET OPENBARE TELEFOONNET

  Het faxtoestel is reeds ingesteld voor aansluiting op het
  openbare telefoonnet. Toch moet u nog even controleren:  PUBL.LIJN (PSTN)

  PSTN KIES:TOON

  |/}

  Om de andere kiesmodus weer te geven:

  PSTN KIES:PULSE
  Om de instelling te bevestigen.

  Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-

  PSTN KIES:TOON

  |/}

  Om de andere kiesmodus weer te geven (in de landen
  waar dit mogelijk is):

  PSTN KIES:PULSE
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  AANSLUITEN OP EEN PRIVÉ-LIJN (PBX)
  Om uw faxtoestel op een privé-lijn aan te sluiten en het ook op
  een openbare lijn te kunnen gebruiken, gaat u als volgt te
  werk:  8

  Selecteer de parameter "PRIV.LINE (PBX)".
  Stel de kiesmodus (puls of toon) in op de modus die
  wordt gebruikt door de PBX waarop het faxtoestel is aan-

  dus te plaatsen.

  OPMERKING
  Wanneer de wijze waarop het faxtoestel toegang krijgt tot het
  openbare net eenmaal is bevestigd, hoeft u slechts, voor u
  te
  het telefoon- of faxnummer vormt, op de toets
  drukken om de lijn te nemen. Op het display verschijnt een
  "E" (external).

  U

  WILT DE KIESMODUS TIJDELIJK WIJZIGEN

  Als het faxtoestel is ingesteld op de pulskiesmodus en u wilt het instellen op de toonkiesmodus gaat u als volgt te werk:
  Druk vóór het vormen van het fax- of telefoonnummer op de toets
  , om de kiesmodus tijdelijk te wijzigen.
  Na afloop van de transactie herstelt het faxtoestel altijd de kiesmodus
  waarop het is ingesteld. • Page 15

  COMPONENTEN
  In de figuur worden de externe en interne onderdelen van het faxtoestel getoond.

  Papierinvoer voor standaard papier (ASF)
  Afstelbaar op de vlgende papierformaten: A4, Letter, Legal.
  Maximumcapaciteit: 100 vel van 80 gr/m2

  Papiersteun
  Aansluitbussen
  (zie onderzijde)

  Papiergeleider

  Documentensteun
  Uitgang ontvangen documenten
  of kopieën

  Luidspreker
  Papierreferenties
  Bedieningspaneel

  Telefoonhoorn

  Uitgang van verzonden of
  gekopieerde documenten
  Display
  Weergave, op twee regels van elk 16
  tekens: Datum en tijd, menu-items, foutberichten, resolutie- en contrastwaarden.

  Automatische invoer voor te verzenden
  en te kopiëren documenten (ADF)
  Maximumcapaciteit: 20 vel A4 (80 gr/m2).

  Printkopcompartiment
  Alleen multifunctioneel model
  USB-poort (zie achterzijde)

  Deksel printkopcompartiment

  Optische scanner

  Typeplaatje machine
  (zie onderzijde)

  9 • Page 16

  BEDIENINGSPANEEL  Last een pauze in tijdens het direct vormen van het telefoonof faxnummer.  Gevolgd door twee numerieke toetsen (01-52) selecteert
  deze toets automatisch (na programmering) het eraan
  toegewezen telefoon- of faxnummer.  Geeft toegang tot de programmeermodus.  Selecteert menu’s en submenu’s.  Na indrukken van de toets  Stemt de resolutie af op de te verzenden en te kopiëren documenten (alleen met het document in de
  ADF).  Voor tijdelijke onderbreking van de verbinding (met
  de hoorn van de haak).  Annuleert verkeerde instellingen.  Uitsluiting van de microfoon tijdens een gesprek
  met de “handenvrij” functie, zodat de correspondent
  het gesprek niet kan horen.

  ,

  wordt het luidsprekervolume geleidelijk
  tot het maximum verhoogd om dan weer
  te beginnen bij het minimumniveau.

  Met de hoorn van de haak, om toegang te
  krijgen tot de speciale functies die het
  telefoonbedrijf biedt, algemeen bekend als
  REGISTER RECALL (R-functie).  (
  ) Automatisch selecteren, bij langer dan een
  seconde ingedrukt houden, van het eraan toegewezen
  telefoon- of faxnummer (nadat dit geprogrammeerd is)
  (‘one-touch’ kiesfunctie).

  Knippert: er zijn documenten in het geheugen aanwezig die nog niet werden afgedrukt.
  Uit: het geheugen is leeg.  Zenden bij toonkiesmodus een toon in
  de lijn voor speciale telefoondiensten.  Voor het selecteren van de "vorige"
  en "volgende" speciale tekens en
  symbolen tijdens het instellen van
  namen.

  “Fouten-led”
  Signaleert een storing tijdens verzending of ontvangst.

  10 • Page 17

  Display
  LCD met twee regels van maximaal 16 tekens per regel.
  Geeft instructieberichten en foutmeldingen weer.


  Weergave van de laatste 10 geselecteerde fax- of telefoonnummers (uitgaande oproepen) of
  van de laatste 20 ontvangen
  nummers (binnenkomende
  oproepen), onafhankelijk van
  de aanwezigheid van een document in de ADF.
  Voor het "achteruit" kiezen van
  de waarden van een parameter.  Vormen van het fax- of telefoonnummer.  Instellen van numerieke gegevens.  Selecteren van cijfers en alfanumerieke tekens tijdens het instellen van nummers en namen.  Voert een document uit de ADF uit.  Schakelt de LED "  Plaatst het faxtoestel opnieuw in de standbymodus.  Onderbreekt het programmeren, een verzending, een ontvangst of het kopiëren.

  " uit.

  Voor het naar "links" verplaatsen van de cursor tijdens de instelling van nummers en namen.  Voor het "vooruit" kiezen van de waarden van een parameter.  Voor het naar "rechts" verplaatsen van de cursor tijdens de
  instelling van nummers en namen.  Hiermee kan men de lijn nemen om een telefoon- of faxnummer kiezen zonder de hoorn
  op te nemen.  Wordt bovendien de handenvrij-functie geactiveerd.  Start de ontvangst van een document.  Start de verzending van het document nadat het faxnummer is gevormd
  (alleen met het document in de ADF).  Bevestigt de selectie van menu’s en
  submenu’s, parameters en betreffende
  waarden en gaat over naar de volgende procedure.  Starten van het kopiëren (alleen met
  het document in de ADF).

  Met het faxtoestel aangesloten op een privé-centrale:
  Geeft, voordat het telefoon- of faxnummer wordt gevormd,
  toegang tot het openbare net.

  11 • Page 18

  BASISFUNCTIES VOOR VERZENDEN EN ONTVANGEN
  Nu uw faxtoestel een naam en een nummer heeft, is het klaar om:


  documenten te verzenden (ook uitgesteld, vanuit het geheugen of via de pollingmethode);  documenten te ontvangen (ook via de pollingmethode);  telefoonoproepen uit te voeren (zie het hoofdstuk "Het faxtoestel als een telefoon gebruiken");  documenten te kopiëren (zie het hoofdstuk "Het faxtoestel
  als een kopieerapparaat gebruiken").

  VERZENDEN
  WELKE

  DOCUMENTEN KUNT U GEBRUIKEN

  Afmetingen
  • Breedte

  min. 210 mm - max. 216 mm  min. 148 mm - max. 600 mm

  Lengte

  Dikte
  Van: 80 gr/m2 (max. 20 vel)
  60 - 90 gr/m2 (max. 10 vel)
  50 - 140 gr/m2 (1 vel tegelijk)

  DOCUMENTEN IN

  1. Breng de documentensteun in de gleuf aan en duw hem aan tot hij
  vastzit.
  Steek het document, zonder te forceren, in de ADF (automatische invoer voor originele documenten) met de te verzenden
  zijde naar boven gericht. De onderste rand van het document
  wordt in de ADF ingevoerd en op de bovenste regel van het
  display verschijnt :

  DOKUMENT GEREED
  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast:
  "NORMAL".

  AFSTELLEN

  Voor documenten die van de aangegeven formaten afwijken,
  kunt u een transparante map met achterblad gebruiken.

  GEBRUIK

  VAN CONTRAST EN RESOLUTIE

  Voor het verzenden van een document kunt u enkele afstellingen maken om de afdrukkwaliteit te optimaliseren.

  NOOIT

  OM HET
  Opgerold papier
  Flinterdun papier
  Gescheurd papier
  Nat of vochtig papier
  Kleine stukjes papier
  Verkreukeld papier
  Carbonpapier
  nietjes
  paperclips
  plakband
  natte Tipp-Ex of lijm.

  CONTRAST TE REGELEN

  Tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  Op het display verschijnt:

  PARAMETERS

  Ter voorkoming van schade die het faxtoestel buiten werking zou
  kunnen stellen en de garantie te niet zou kunnen doen, moet u ervoor zorgen dat de documenten die u wilt gebruiken vrij zijn van:  DE ADF STEKEN

  Tot op het display verschijnt:

  CONTRAST: NORM.

  |/}

  Om de andere beschikbare waarden weer te gegeven:
  "DONKER" en "LICHT".
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-

  In al deze gevallen moet u het document eerst kopiëren en vervolgens de kopie verzenden.

  dus te plaatsen.

  12

  Het contrast moet worden gekozen op basis van de
  volgende criteria:
  NORMAL, als het document noch te licht, noch te donker is. Op de onderste regel van het display verschijnt
  "NORMAL".
  LICHT, als het document bijzonder donker is. Op de
  onderste regel van het display verschijnt "LICHT".
  DONKER, als het document bijzonder licht is. Op de
  onderste regel van het display verschijnt "DONKER". • Page 19

  OM DE RESOLUTIE TE REGELEN

  KIESTONEN

  Tot de gewenste resolutiewaarde op het display verschijnt.  Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
  het display verschijnt :

  De resolutie moet worden gekozen op basis van de
  volgende criteria:
  STANDAARD, indien het document gemakkelijk leesbaar is. Op de onderste regel van het display verschijnt
  een pijl die naar het symbool " " op het bedieningspaneel wijst.
  FIJN, indien het document zeer kleine tekens of tekeningen bevat. Op de onderste regel van het display
  verschijnt een pijl die naar het symbool " " op het
  bedieningspaneel wijst.
  GRIJSTONEN, indien het document schaduw bevat. Op
  de onderste regel van het display verschijnt een pijl die
  naar het symbool " " en een pijl die naar het symbool
  " " op het bedieningspaneel wijst.

  DOKUMENT GEREED
  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
  (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
  zoals hierboven beschreven.
  Om de kiestonen te horen. Op het display verschijnt:

  AFSLUITEN A.U.B.
  En rechts boven de duur van de transmissie in minuten en
  seconden.
  -

  DOCUMENTEN

  VERZENDEN

  Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
  het display verschijnt :

  DOKUMENT GEREED
  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
  (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
  zoals hierboven beschreven.
  -

  Na de verzending verschijnt het bericht "VZ VOLLEDIG"
  enkele seconden lang op het display.

  TELEFOONHOORN

  DOKUMENT GEREED
  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
  (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
  zoals hierboven beschreven.

  OPMERKING
  Indien u een verkeerd nummer hebt gevormd, plaatst u de
  cursor met behulp van de toetsen |/} op het verkeerde
  nummer en overschrijft het met het juiste nummer. Om het
  nummer volledig te wissen, drukt u op de toets
  .

  Neem de lijn door de hoorn op te nemen. Op het display
  verschijnt:

  AFSLUITEN A.U.B.
  En rechts boven de duur van de transmissie in minuten en
  seconden.

  OPMERKING

  toets

  . Het faxtoestel zal het document automatisch uit de

  ADF uitvoeren en weer in de oorspronkelijke standby-modus
  komen.
  Indien het te verwijderen document meer dan één pagina telt,
  moet u voordat u op

  drukt om de eerste pagina te verwij-

  OPNEMEN BIJ HET VERZENDEN

  Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
  het display verschijnt :

  Na de verzending verschijnt het bericht "VZ VOLLEDIG"
  enkele seconden lang op het display.

  Indien u de verzending wilt onderbreken, dan drukt u op de

  om de verzending te starten. Op het display

  verschijnt het bericht "VERBINDING".

  Om de verzending te starten.

  OPMERKING

  Vorm het nummer van de correspondent volgens een van de
  beschikbare methodes: direct op het toetsenbord of via de
  one-touch-toetsen (
  - ) of snelkiescodes (zie verderop
  "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren").
  Zodra u de faxtoon van de correspondent hoort, drukt u
  op

  Vorm het nummer van de correspondent volgens een van de
  beschikbare methodes: direct op het toetsenbord of via de
  one-touch-toetsen (
  - ) of snelkiescodes (zie verderop
  "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren").

  U kunt het nummer van de correspondent ook selecteren
  door middel van de snelle kiesmethodes, zie verderop "Onetouch-toetsen en snelkiescodes programmeren", "Verzenden via one-touch-toetsen" en "Verzenden via snelkiescodes".

  HOREN BIJ HET VERZENDEN

  -

  Vorm het nummer van de correspondent volgens een van de
  beschikbare methodes: direct op het toetsenbord of via de
  one-touch-toetsen (
  - ) of snelkiescodes (zie verderop
  "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren").
  Als het faxtoestel van uw correspondent op automatische
  ontvangst is ingesteld, hoort u de toon van het faxapparaat.
  Als het op manuele ontvangst is ingesteld, zal iemand de
  telefoon opnemen, en moet u hem vragen op de starttoets
  van zijn faxtoestel te drukken, waarna u wacht tot u de faxtoon
  hoort.
  Om de verzending te starten.
  Na de verzending verschijnt het bericht "VZ VOLLEDIG"
  enkele seconden lang op het display.

  deren, eerst handmatig alle andere pagina's verwijderen.

  13 • Page 20

  AUTOMATISCHE

  EEN

  KIESHERHALING

  Indien er geen verbinding tot stand komt omdat de lijn gestoord is of
  omdat het nummer van de correspondent bezet is, zal het faxtoestel
  het gewenste nummer automatisch herhalen gedurende het
  aantal keren dat door de normen in uw land is bepaald.

  DOCUMENTEN VERZENDEN OP EEN VOORAF
  TIJDSTIP (VERTRAAGDE VERZENDING)

  Tot op het display verschijnt:

  UITGEST.TRANSM.
  Op het display verschijnt:

  REEDS INGEVOERD
  INGESTELD

  Op het display verschijnt:

  PARAM. WIJZIGEN?
  Indien u de eerder ingestelde verzending wilt annuleren,
  drukt u op de toetsen |/}: op het display verschijnt het bericht

  Door middel van deze functie kunt u tijdzoneproblemen
  vermijden wanneer de correspondent zich aan de andere kant van de wereld bevindt, en bovendien kunt u
  gebruik maken van voordelige tarieven tijdens bepaalde
  uren waarop de telefoonlijnen minder belast zijn.
  Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
  het display verschijnt :

  "INSTELL. WISSEN?", druk vervolgens op

  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
  (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
  zoals hierboven beschreven.

  Op het display verschijnt:

  DRUK TIJDINSTELL
  16:50
  -

  Typ het nieuwe tijdstip en druk op de toets

  te drukken. Op het display verschijnt:

  UITGEST.TRANSM.

  VORM NUMMER

  Op het display verschijnt:

  Als u de huidige tijd wilt herstellen, drukt u op de toets
  , de toets
  -

  Voer de tijd in waarop u het document wilt verzenden. Bijvoorbeeld "16:50".

  toets
  of
  druk op de toets

  VORM FAX NUMMER
  NUM/TOETS/SNELK.

  of
  bevestig de huidige instelling door direct op de toets
  te drukken.
  Op het display verschijnt:

  AUTOMAT.
  VERZ OM: 18:00

  Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt, gedurende enkele seconden, "TX INGESTELD" en vervolgens:

  OPMERKING
  U kunt de instellingen voor "uitgestelde verzending" wissen
  door het document uit de ADF te nemen of op de toets
  te drukken.

  OPMERKING
  In geval van een stroomonderbreking, wordt de geprogrammeerde uitgestelde verzending gewist.

  14

  , typ het nieuwe nummer en bevestig

  vervolgens met de toets

  Vorm het nummer van de correspondent volgens een van
  de beschikbare methodes: direct op het toetsenbord of via
  de one-touch-toetsen (
  - ) of snelkiescodes (zie verderop "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren").

  AUTOMAT.
  VERZ OM: 16:50

  en gaat u naar de volgende stap.

  Typ het nieuwe nummer en bevestig de gegevens met de

  Op het display verschijnt:

  -

  of

  bevestig het huidige tijdstip door direct op de toets

  Tot op het display verschijnt:

  DRUK TIJDINSTELL
  UU:MM

  om de

  annulering te bevestigen. Het faxtoestel zal automatisch naar
  de standby-modus terugkeren.
  Indien u het tijdstip waarop of het nummer waarnaar het
  document verzonden moet worden wilt wijzigen, gaat u als
  volgt te werk:

  DOKUMENT GEREED

  -

  VOORAF INGESTELDE VERZENDING WIJZIGEN/WISSEN

  EEN

  DOCUMENT AAN MEERDERE CORRESPONDENTEN

  VERZENDEN

  Het faxtoestel is uitgerust met een geheugen waaruit u een document (ook op een vooraf ingesteld tijdstip: uitgestelde verzending)
  naar verschillende correspondenten kunt zenden (max. 10 ):
  "circulaire". Zie hieronder "Een document uit het geheugen verzenden". • Page 21

  EEN

  EEN

  DOCUMENT UIT HET GEHEUGEN VERZENDEN

  VOORAF INGESTELDE VERZENDING UIT HET GEHEUGEN

  WIJZIGEN/ HERHALEN/WISSEN

  Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
  het display verschijnt :

  DOKUMENT GEREED

  Tot op het display verschijnt:

  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".

  TX UIT GEHEUGEN

  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
  (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
  zoals hierboven beschreven.

  Op het display verschijnt:

  REEDS INGEVOERD
  Op het display verschijnt:

  INSTELL.PRINTEN?

  Tot op het display verschijnt:

  |/}

  TX UIT GEHEUGEN
  Het faxtoestel begint het document in het geheugen op te

  Om uw keuze te bevestigen.

  slaan. Zodra dit gebeurd is, verschijnt het bericht "DOC. N.
  XXXX" enkele seconden lang op het display; daarna verschijnt :

  INSTELL.PRINTEN? - Om alleen de parameters m.b.t. de
  verzending uit het geheugen af te drukken. Na het afdrukken
  komt het faxtoestel automatisch in de standby-modus terug.
  INSTELL. WISSEN? - Om de instelling te wissen. Het faxtoestel komt in de standby-modus terug.
  PARAM. WIJZIGEN - Om het nummer van de correspondent of het gewenste tijdstip voor de verzending te wijzigen.
  Op het display verschijnt:

  DRUK TIJDINSTELL
  UU:MM
  -

  Om de andere beschikbare opties weer te geven: "PARAM.
  WIJZIGEN" of "INSTELL. WISSEN?".

  Voer het gewenste tijdstip in, bijvoorbeeld "16:50" en druk
  op

  of druk onmiddellijk op

  om de huidige

  DRUK TIJDINSTELL
  UU:MM

  tijd te bevestigen. Op het display verschijnt:

  VORM FAX NUMMER
  NUM/TOETS/SNELK.
  -

  Vanaf hier gaat u verder zoals aangegeven in de laatste
  drie stappen van de procedure "Een document uit het
  geheugen verzenden".

  Vorm het nummer van de correspondent volgens een van
  de beschikbare methodes: direct op het toetsenbord of via
  de one-touch-toetsen of snelkiescodes (zie verderop "Onetouch-toetsen en snelkiescodes programmeren").

  ONTVANGEN

  Daarna zal het faxtoestel u vragen een ander nummer in te
  voeren:

  Uw faxtoestel kan documenten die door een andere fax worden
  verzonden op vier manieren ontvangen.

  VORM FAX NUMMER
  NUM/TOETS/SNELK.
  Indien u het document naar verscheidene correspondenten wilt zenden, herhaalt u de twee stappen zo vaak als
  nodig is; daarna drukt u op de toets  Automatische ontvangst is geschikt wanneer u afwezig bent
  maar toch documenten wilt ontvangen. Dit is de modus waarin uw
  faxtoestel is ingesteld.  Automatische ontvangst met oproeptype-herkenning. In
  deze ontvangstmodus wordt het faxtoestel na een bepaald aantal
  belsignalen (ingestelde waarde: 2 belsignalen) met de telefoonlijn
  verbonden en is in staat om te herkennen of de binnenkomende
  oproep een fax- of telefoonoproep is.  Ontvangst met antwoordapparaat. In deze ontvangstmodus
  ontvangt het antwoordapparaat de oproepen, registreert eventuele boodschappen en geeft de verbinding over aan het faxtoestel
  als de correspondent een document wil verzenden.

  om de proce-

  dure te beëindigen.
  Indien u het document slechts naar één correspondent wilt
  zenden, drukt u direct op de toets

  • Manuele ontvangst is geschikt wanneer u aanwezig bent en
  persoonlijk de binnenkomende oproepen wilt beantwoorden.

  zonder andere

  nummers in te voeren. Na deze procedure verschijnt op
  het display:

  AUTOMAT.
  TX UIT GEHEUGEN

  OPMERKING
  In geval van een stroomonderbreking, wordt de geprogrammeerde verzending uit het geheugen gewist.

  15 • Page 22

  KIEZEN

  ONTVANGST

  VAN DE ONTVANGSTMODUS

  Indien u een extern antwoordapparaat aansluit, moet
  het aantal belsignalen waarna het antwoordapparaat geactiveerd wordt, lager zijn dan het aantal belsignalen dat
  op het faxtoestel is ingesteld (zie "Aantal belsignalen
  wijzigen", hoofdstuk "Geavanceerd gebruik").

  Tot op het display verschijnt:

  ONTVANGSTMODUS
  Op het display verschijnt:

  AUTOMAT.

  |/}

  Om de andere beschikbare opties weer te geven: "MANUELE", "FAX/TEL." en "AWA/FAX".
  Om de instelling te bevestigen.

  MET ANTWOORDAPPARAAT (AWA/FAX)

  OPMERKING
  Indien u een ontvangst wilt onderbreken, drukt u op de toets
  om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke
  standby-modus te plaatsen.

  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  ONE-TOUCH-TOETSEN EN SNELKIESCODES
  PROGRAMMEREN

  ONTVANGEN

  IN DE DIVERSE ONTVANGSTMODI

  MANUELE

  Het faxtoestel biedt ook snelkiesfuncties, zoals de one-touchtoetsen en snelkiescodes, die echter eerst geprogrammeerd
  moeten worden.

  ONTVANGST

  Neem bij overgaande telefoon de hoorn op om de verbinding tot stand te brengen. Op het display verschijnt:

  AFSLUITEN A.U.B.

  ONE-TOUCH-TOETSEN

  En rechts boven de duur van de verbinding in minuten en
  seconden.

  Aan elk van de 8 one-touch-toetsen onder het display
  (
  ) kunt u een faxnummer of een telefoonnummer en een naam toewijzen die automatisch geselecteerd
  worden wanneer u de betreffende toets langer dan een
  seconde indrukt.

  Zodra u de faxtoon hoort of de correspondent u vraagt een
  faxbericht te ontvangen. Op het display verschijnt:

  VERBINDING
  Haak de hoorn in.
  Het faxtoestel begint te ontvangen en op het display verschijnt informatie over de ontvangst zoals het faxnummer
  van de afzender of, indien geprogrammeerd, zijn naam.
  Wanneer de ontvangst voltooid is, verschijnt het bericht
  "ONTVANGST OK" enkele seconden lang op het display;
  daarna keert het toestel naar de standby-modus terug.

  AUTOMATISCHE

  Tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  Tot op het display verschijnt:

  1 TOETS NUMMERS

  ONTVANGST

  Na twee belsignalen komt het faxtoestel in de ontvangstmodus.
  De ontvangst vindt plaats zoals bij handmatige ontvangst.

  AUTOMATISCHE ONTVANGST
  KENNING (FAX/TEL.)

  MET OPROEPTYPE- HER-

  Hoe het faxtoestel zich in deze ontvangstmodus gedraagt,
  is afhankelijk van de correspondent:
  - Als de oproep van een ander faxtoestel afkomstig is, komt
  uw faxtoestel na twee belsignalen automatisch in de
  ontvangstmodus.
  - Als de oproep van een telefoon afkomstig is, geeft het
  faxtoestel na twee belsignalen ca. 20 seconden lang een
  geluidsignaal en op het display verschijnt "TELEFOONOPROEP". Indien u de hoorn niet binnen 20 seconden
  opneemt, komt het faxtoestel automatisch in de ontvangstmodus.
  Als u de hoorn opneemt voordat het faxtoestel de verbinding tot stand brengt en u de kiestonen hoort, drukt u op de
  toets

  16

  en legt de hoorn op de haak.

  Op het display verschijnt:

  DRUK 1 TOETSNR.
  TOETS: 1-8
  -

  Druk op de one-touch-toets waaraan u het telefoon- of
  faxnummer wilt toewijzen (bijv.
  schijnt:

  ). Op het display ver-

  1:TEL NR.
  Indien er reeds een telefoonnummer of een faxnummer
  werd opgeslagen, zal dit op het display verschijnen.
  -

  Vorm het gewenste telefoonnummer of faxnummer (max.
  64 cijfers) direct op het numerieke toetsenbord.

  |/}

  Als u een fout gemaakt heeft, plaatst u de cursor met de
  toetsen |/} op het verkeerde cijfer en overschrijft u het met
  het juiste cijfer.
  Om het nummer volledig te wissen.
  Indien uw faxtoestel aangesloten is op een PBX, kunt u een
  buitenlijn nemen door op de toets
  te drukken voordat u het nummer vormt. Op het display verschijnt de letter
  "E" (external). • Page 23

  Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

  1:NAAM

  REEDS INGESTELDE

  Indien er reeds een naam werd opgeslagen, zal deze op
  het display verschijnen.
  -

  |/}

  ONE-TOUCH-TOETSEN OF

  SNELKIESCODES WIJZIGEN

  Volg de procedure voor de one-touch-toetsen of de procedure voor de snelkiescodes tot op het display verschijnt:
  - Voor de one-touch-toetsen

  Voer de naam van de correspondent in (max. 16 tekens) zoals u dat deed voor uw naam (zie "Nu ontbreken uw naam en faxnummer nog", in het hoofdstuk
  "Nodige handelingen voor een correct gebruik van
  het faxtoestel").
  Als u een fout gemaakt heeft, plaatst u de cursor met de
  toetsen |/} op het verkeerde teken en overschrijft het met
  het juiste teken.

  1:TEL NR.
  - Voor de snelkiescodes

  01:TEL NR.
  -

  Om de naam volledig te wissen.
  Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

  Typ het nieuwe telefoonnummer of faxnummer (max. 64
  cijfers) over het oude, via het numerieke toetsenbord van
  het faxtoestel of druk op de toets
  en vorm het nieuwe
  nummer.
  Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

  KIES ANDERE: JA

  1:NAAM

  Nu kunt u de procedure onderbreken door op de toets

  of

  te drukken of u kunt een andere one-touch-toets
  programmeren door op de toets

  01:NAAM
  Typ de nieuwe naam (max. 16 tekens) over de oude, of
  druk op de toets
  en vorm het nieuwe nummer.

  te drukken en de

  procedure te herhalen vanaf de stappen voor het invoeren
  van het nummer en de naam van de correspondent.

  Om de instelling te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-

  SNELKIESCODES

  dus te plaatsen.

  U kunt een serie codes (01-52) gebruiken om extra faxen telefoonnummers met namen in te stellen; deze wor-

  VERZENDEN

  den automatisch geselecteerd wanneer u op de toets
  drukt en de betreffende code invoert.
  Volg de eerste twee stappen van de procedure voor onetouch-toetsen, en dan:

  Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
  het display verschijnt :

  DOKUMENT GEREED

  Tot op het display verschijnt:

  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
  (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
  zoals beschreven in "Afstellen van contrast en resolutie".

  SNEL KIEZEN
  Op het display verschijnt:

  DRUK SNELKIESNR.
  (01-52):
  -

  Vorm de code waaraan u het telefoonnummer of een faxnummer wilt toewijzen (bijvoorbeeld,
  display verschijnt:

  VIA ONE-TOUCH-TOETSEN

  ). Op het

  01:TEL NR.
  Volg vanaf hier de procedure voor de one-touch-toetsen vanaf de stappen voor het nummer en de naam van
  de correspondent.

  -

  Druk langer dan een seconde op de gewenste one-touchtoets, bijvoorbeeld
  . Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen faxnummer. Als eveneens de naam
  werd opgeslagen, geeft het display de naam weer.
  Wanneer het nummer is gekozen, verloopt de verzending
  verder op de bekende manier.

  OPMERKING
  Indien u dit wenst, kunt u de onder de 8 one-touch-toetsen en 52 snelkiescodes opgeslagen gegevens afdrukken (zie verderop in "Rapporten en lijsten afdrukken").

  17 • Page 24

  VERZENDEN

  VERZENDEN DOOR OPVRAGEN VAN EEN VAN DE LAATSTE 20
  BINNENGEKOMEN NUMMERS OF EEN VAN DE LAATSTE 10

  VIA SNELKIESCODES

  Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
  het display verschijnt :

  GESELECTEERDE NUMMERS

  DOKUMENT GEREED

  Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
  het display verschijnt :

  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".

  DOKUMENT GEREED

  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
  (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
  zoals beschreven in "Afstellen van contrast en resolutie".

  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
  (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
  zoals beschreven in "Afstellen van contrast en resolutie".

  Op het display verschijnt:

  ADRESBOEK
  CODE OF < >
  -

  Op het display verschijnt:

  BINNENK.OPROEPEN

  Vorm de gewenste snelkiescode, bijvoorbeeld
  .
  Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen
  faxnummer. Als eveneens de naam werd opgeslagen, geeft
  het display de naam weer.
  Wanneer het nummer is gekozen, verloopt de verzending
  verder op de bekende manier.

  VERZENDEN

  |/}

  Om uw keuze te bevestigen.

  |/}

  MET ONE-TOUCH-TOETSEN OF SNELKIESCODES

  DOOR OPZOEKEN IN HET ADRESBOEK

  RAPPORTEN EN LIJSTEN AFDRUKKEN
  RAPPORTEN

  DOKUMENT GEREED

  Door het afdrukken van rapporten kunt u het resultaat van alle uitgevoerde transacties (verzendingen en ontvangsten), het aantal verwerkte documenten en andere nuttige informatie controleren.
  Het faxtoestel kan de volgende rapporten afdrukken:


  Op het display verschijnt:

  ADRESBOEK
  CODE OF <>

  |/}

  Stroomonderbrekingsrapport: dit rapport wordt altijd automatisch afgedrukt, wanneer er documenten in het geheugen zijn, na een stroomonderbreking.
  Het faxtoestel zal bij herstel van de normale werking automatisch
  een rapport afdrukken met het aantal op dat moment in het geheugen aanwezige pagina’s die verloren gegaan zijn. In dat geval is
  het raadzaam het activiteitenrapport af te drukken om het nummer
  of de naam te vinden van wie u de verloren gegane documenten
  heeft gezonden.

  Om het gewenste faxnummer of de naam van de correspondent te vinden aan wie u het document wilt sturen.
  Om de verzending te starten.

  18

  Om in de lijst van de laatste 20 binnenkomende oproepen
  of in de lijst van de laatste 10 uitgaande oproepen het
  faxnummer of de naam van de correspondent op te vragen aan wie u het document wilt zenden.
  Om de verzending te starten.

  Als u zich de one-touch-toets of snelkiescode niet herinnert
  die u aan een bepaald faxnummer heeft toegewezen, kunt
  u de verzending toch starten door het nummer als volgt
  in het adresboek op te zoeken:
  Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
  het display verschijnt :
  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
  (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
  zoals beschreven in "Afstellen van contrast en resolutie".

  Om de andere beschikbare optie weer te geven:
  "UITG.OPROEPEN".  Activeringsrapport: dit rapport bevat de gegevens van de laatste 42 transacties (verzendingen en ontvangsten), die in het
  geheugen van het faxtoestel opgeslagen blijven. Het wordt automatisch afgedrukt (na de 32e transactie) of wanneer u dit
  opvraagt.  Rapport laatste verzending: dit rapport bevat de gegevens
  van de laatste verzending. Het kan, indien zo geprogrammeerd,
  altijd automatisch afgedrukt worden na elke verzending, of
  wanneer u dit opvraagt. • Page 25  Foutberichtenrapport: dit rapport bevat eveneens de gegevens van de laatste verzending maar wordt alleen na een
  mislukte verzending automatisch afgedrukt. Het faxtoestel
  is ingesteld om dit soort rapport automatisch af te drukken. Hoe u
  deze functie kunt uitschakelen, wordt beschreven in de betreffende paragraaf.  AUTOMATISCHE

  AFDRUK VAN HET ZENDRAPPORT EN

  FOUTBERICHTENRAPPORT ACTIVEREN/INACTIVEREN

  Tot op het display verschijnt:

  Rapport laatste circulaire: bevat de gegevens met betrekking
  tot de laatste circulaire-verzending en kan indien geprogrammeerd, altijd automatisch afgedrukt worden na elke circulaire-verzending, of op aanvraag op het gewenste moment.

  FAX SET-UP
  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  Op het display verschijnt:

  RAPPORTEN

  INTERPRETEREN

  • Act. n.

  Het volgnummer van de uitgevoerde transactie (verzending/ontvangst).

  • Doc.N

  Referentienummer, direct door het faxtoestel
  toegekend, van het opgeslagen document.  Soort transactie:

  Type

  PARAMETERS
  Tot op het display verschijnt:

  ERROR ZENDRAPPO.

  |/}

  TX, TX POLL voor verzending.
  RX, RX POLL voor ontvangst.  Nummervorming

  • Naam

  Het faxnummer van de correspondent dat
  u gekozen hebt.

  Om de andere twee beschikbare opties weer te geven:
  "ZENDRAPPORT: AAN" en "ZENDRAPPORT: UIT".
  ERROR ZENDRAPPO. - het faxtoestel drukt alleen na een
  mislukte verzending automatisch een rapport af.
  ZENDRAPPORT: AAN - het faxtoestel drukt na elke verzending automatisch een rapport af, ongeacht het resultaat.
  ZENDRAPPORT: UIT - het faxtoestel drukt geen rapporten af.
  Om uw keuze te bevestigen.

  Naam van de correspondent die u hebt
  gebeld. Verschijnt alleen indien u deze
  onder de one-touch-toetsen of snelkiescodes hebt opgeslagen. Dit veld komt niet
  voor in het activiteitenrapport.

  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  • Verzenderidentificatie
  Nummer (en eventueel naam) van de geselecteerde correspondent. Dit nummer
  komt overeen met het nummer dat u gekozen hebt, mits de correspondent zijn faxnummer correct heeft ingesteld. Anders kan
  het afwijkend zijn of zelfs ontbreken.

  • Datum /Tijd

  Datum en tijd waarop de transactie werd
  uitgevoerd.

  • Duur

  Duur van de transactie (in minuten en seconden).

  • Pag.'s

  Totaal aantal pagina's dat u hebt verzonden/ontvangen.

  • Resul.

  Resultaat van de transactie:

  AUTOMATISCHE AFDRUK VAN
  ACTIVEREN/INACTIVEREN

  Tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  Op het display verschijnt:

  PARAMETERS
  Tot op het display verschijnt:

  - OK: als de transactie met succes werd
  voltooid
  - FOUTCODE XX: indien de transactie niet
  plaats gevonden heeft als gevolg van de
  oorzaak die door de foutcode wordt aangegeven (zie "Foutcodes", in het hoofdstuk "Problemen oplossen").

  HET CIRCULAIRE-RAPPORT

  RAPP.CIRCUL.:AAN

  |/}

  Om de andere beschikbare optie weer te geven:
  "RAPP.CIRCUL.:UIT".
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  19 • Page 26

  AUTOMATISCHE

  AFDRUK VAN GEGEVENS BETREFFENDE EEN

  UITGESTELDE VERZENDING ACTIVEREN/INACTIVEREN

  LIJST

  VAN INSTALLATIEPARAMETERS EN UITGESLOTEN

  NUMMERS AFDRUKKEN

  Tot op het display verschijnt:

  Tot op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.

  FAX SET-UP

  Op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  TEL.NET INSTELL.

  DATUM / TIJD

  Tot op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  INSTALLATIELIJST

  PARAMETERS

  Op het display verschijnt:

  Tot op het display verschijnt:

  LIJST UITST.:AAN

  |/}

  Om de andere beschikbare optie weer te geven: "LIJST
  UITST.: UIT".

  PRINT:INSTALL.

  |/}

  Om uw keuze te bevestigen.

  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  AFDRUK

  Om de andere beschikbare opties weer te geven:
  "PRINT:UITGESL.NR" en "EXIT MENU".

  OPMERKING
  Indien u "PRINT:INSTALL." of "PRINT:UITGESL.NR" geselecteerd hebt, komt het faxtoestel na de afdruk automatisch
  weer in de oorspronkelijke standby-modus terug. Indien u

  VAN HET ZENDRAPPORT, ACTIVITEITENRAPPORT,

  CIRCULAIRE-RAPPORT EN BELLER-ID-RAPPORT OPVRAGEN

  "EXIT MENU" gekozen hebt, drukt u op de toets

  om

  het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te
  plaatsen.

  Tot op het display verschijnt:

  RAPPORTEN

  LIJST VAN CONFIGURATIEPARAMETERS EN GEGEVENS VAN DE
  ONE-TOUCH-TOETSEN EN SNELKIESCODES AFDRUKKEN

  Op het display verschijnt:

  RAPP. LAATSTE TX

  |/}

  Tot op het display verschijnt:

  Om de andere beschikbare opties weer te geven:
  "RAP.LAATSTE CIRC", "ACTIVITEIT.RAPP.", "LIJST
  BELLERS" en "LIJST RAPP. UIT".

  FAX SET-UP
  Op het display verschijnt:

  Om uw keuze te bevestigen.

  DATUM / TIJD

  Nadat het rapport is afgedrukt, komt het faxtoestel automatisch weer in de oorspronkelijke standby-modus terug.

  Tot op het display verschijnt:

  PRINT INSTELLING

  OPMERKING

  Op het display verschijnt:

  Indien u "LIJST RAPP. UIT" hebt geselecteerd, drukt u op
  de toets
  te plaatsen.

  LIJSTEN
  U kunt de volledige lijsten met installatie- en configuratieparameters en de gegevens van de one-touch-toetsen en
  snelkiescodes op elk gewenst moment afdrukken.
  Wanneer u een afdruk van de installatie- en configuratieparameters
  vraagt, kunt u een bijgewerkt rapport afdrukken van de vooraf ingestelde waarden en van de waarden die u af en toe overeenkomstig
  uw behoeften hebt ingesteld.

  20

  PRINT PARAMETERS

  om het faxtoestel weer in de standby-modus

  |/}

  Om de andere beschikbare opties weer te geven: "LIJST 1
  TOETSNRS", "LIJST SNELKIESNR" en "AFDRUKOPTIE:
  UIT".
  Om uw keuze te bevestigen.
  Na de afdruk komt het faxtoestel automatisch weer in de
  oorspronkelijke standby-modus terug.

  OPMERKING
  Indien u de optie "AFDRUKOPTIE: UIT" hebt geselecteerd,
  drukt u op de toets

  om het faxtoestel weer in de

  oorspronkelijke standby-modus te plaatsen. • Page 27

  HET FAXTOESTEL ALS EEN TELEFOON GEBRUIKEN
  Als u de lijn neemt door opnemen van de hoorn, beschikt u over
  alle functies die een normale telefoon biedt.
  Hiertoe behoort ook de functie R (REGISTER RECALL, geactiveerd
  met de toets
  ) die toegang biedt tot speciale diensten die door de
  netwerkcentrale worden geboden.

  GEVAL 2
  Steek geen document in de ADF.

  U hebt tevens beschikking over de volgende functies:

  verschijnt:  Oproepen van een correspondent met gebruik van de geprogrammeerde snelkiesprocedures, zie hieronder "Opbellen via
  de one-touch-toetsen" en "Opbellen via de snelkiescodes".  Tijdelijk onderbreken van een telefoongesprek door indruk-

  Neem de lijn door de hoorn op te nemen of druk op de toets
  om de handenvrij-functie te activeren. Op het display

  AFSLUITEN A.U.B. OO:00
  En rechts boven de duur van het gesprek in minuten en
  seconden.
  -

  ken van de toets
  (HOLD). U kunt het gesprek voortzetten
  zodra u dezelfde toets weer indrukt.  Activeren van de "handenvrij" functie, door drukken op de toets

  Druk op de gewenste one-touch-toets, bijvoorbeeld
  .
  Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen
  telefoonnummer (zie "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren", in het hoofdstuk "Basisfuncties
  voor verzenden en ontvangen"). Als ook de naam is
  opgeslagen, wordt deze op het display weergegeven.

  voor of tijdens een telefoongesprek. Deze functie is nuttig
  wanneer u wilt dat andere personen aan het gesprek deelnemen.  Tijdens een telefoongesprek met "handenvrij-functie" verhinderen dat de correspondent het gesprek kan
  . Om
  horen.Hiertoe drukt men tijdens het gesprek op de toets
  de luisterfunctie voor de correspondent weer in te schakelen,
  moet u dezelfde toets weer indrukken.

  OPBELLEN VIA DE SNELKIESCODES
  Steek geen document in de ADF.
  Neem de lijn door de hoorn op te nemen of druk op de toets
  om de handenvrij-functie te activeren. Op het display
  verschijnt:

  OPBELLEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN

  AFSLUITEN A.U.B. OO:00
  En rechts boven de duur van het gesprek in minuten en
  seconden.

  GEVAL 1
  Steek geen document in de ADF.
  -

  Op het display verschijnt:

  Druk langer dan een seconde op de gewenste one-touchtoets, bijvoorbeeld
  . Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen telefoonnummer (zie "One-touchtoetsen en snelkiescodes programmeren", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen").
  Als ook de naam is opgeslagen, wordt deze op het display
  weergegeven.
  Zodra het nummer is gevormd en de correspondent antwoordt, neemt u de hoorn op om het gesprek te beginnen.
  Op het display verschijnt rechts boven de duur van het
  gesprek in minuten en seconden.

  VORMING TELNR.
  CODE OF < >
  -

  Vorm de gewenste snelkiescode, bijvoorbeeld
  .
  Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen
  telefoonnummer (zie "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren", in het hoofdstuk "Basisfuncties
  voor verzenden en ontvangen"). Als ook de naam is
  opgeslagen, wordt deze op het display weergegeven.
  Zodra het nummer is gevormd en de correspondent antwoordt, kunt u het gesprek beginnen.

  OPMERKING
  Indien u de "handenvrij"-functie wilt activeren, drukt u na het
  opnemen van de hoorn op de toets

  . Op het display

  verschijnt:

  HOORN OPLEGGEN

  21 • Page 28

  OPBELLEN DOOR ZOEKEN IN HET ADRESBOEK
  Steek geen document in de ADF.
  Neem de lijn door de hoorn op te nemen of druk op de toets
  om de handenvrij-functie te activeren. Op het display
  verschijnt:

  AFSLUITEN A.U.B. OO:00
  En rechts boven de duur van het gesprek in minuten en
  seconden.
  Op het display verschijnt:

  VORMING TELNR.
  CODE OF < >

  |/}

  Om het telefoonnummer of de naam te vinden van de persoon die u wilt bellen.
  Om het kiezen te starten.
  Zodra het nummer is gevormd en de correspondent antwoordt, kunt u het gesprek beginnen.

  EEN VAN DE LAATSTE 20 BINNENGEKOMEN
  NUMMERS OF EEN VAN DE LAATSTE 10
  GESELECTEERDE NUMMERS OPVRAGEN
  Steek geen document in de ADF.
  Neem de lijn door de hoorn op te nemen of druk op de toets
  om de handenvrij-functie te activeren. Op het display
  verschijnt:

  AFSLUITEN A.U.B. OO:00
  En rechts boven de duur van het gesprek in minuten en
  seconden.
  Op het display verschijnt:

  BINNENK.OPROEPEN

  |/}

  Om de andere beschikbare optie weer te geven:
  "UITG.OPROEPEN".
  Om uw keuze te bevestigen.

  |/}

  Om in de lijst van de laatste 20 binnenkomende oproepen
  of in de lijst van de laatste 10 uitgaande oproepen het nummer of de naam te zoeken van de correspondent die u wilt
  bellen.
  Om het kiezen te starten.
  Zodra het nummer is gevormd en de correspondent antwoordt, kunt u het gesprek beginnen.

  22 • Page 29

  HET FAXTOESTEL ALS EEN KOPIEERAPPARAAT GEBRUIKEN
  WELKE DOCUMENTEN KUNT U KOPIËREN
  Zorg ervoor dat het te kopiëren document voldoet aan de kenmerken die zijn beschreven in "Welke documenten kunt u gebruiken", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen".

  Om uw keuze te bevestigen. Het display geeft de waarden
  weer die u zojuist geselecteerd heeft. Nu hoeft u alleen nog
  het type reproductie te kiezen en het gewenste aantal
  kopieën in te stellen:
  Om het gewenste type resolutie te kiezen: "TEKST" of
  "FOTO".
  Druk direct op de toets

  KOPIËREN

  indien u slechts een enkele

  kopie wilt maken, of voer het gewenste aantal kopieën in
  (max. 9) voordat u op de toets

  Zoals reeds gezegd, kunt u het faxtoestel ook als een kopieerapparaat gebruiken. Het afdrukresultaat is afhankelijk
  van het type kopie dat u wilt verkrijgen "Normale kopie" of
  "Kopie van hoge kwaliteit" en van de waarden voor
  contrast en resolutie die u instelt voordat u de kopie
  maakt.

  slaat de pagina's waaruit het document bestaat een voor
  een op, alvorens de kopieën te maken.

  OPMERKING
  Wanneer u de kopieertaak wilt onderbreken, drukt u tweemaal op de toets

  Kies het contrast op basis van de volgende criteria:  NORMAL, als het document noch te donker noch te
  licht is.
  LICHT, als het document bijzonder donker is.  DONKER, als het document bijzonder licht is.  Kies de resolutie op basis van de volgende criteria:
  TEKST, als het document goed leesbare tekst of eenvoudige afbeeldingen bevat.  FOTO, als het document schaduw bevat.

  drukt. Het faxtoestel

  : eerst om het origineel uit de ADF te

  verwijderen, en daarna om het faxtoestel opnieuw in de
  oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
  Indien het te verwijderen document uit meerdere vellen bestaat, moet u voordat u op

  drukt om het eerste vel uit

  te voeren, het bedieningspaneel omkantelen en alle andere
  vellen handmatig verwijderen.

  Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
  het display verschijnt :

  DOKUMENT GEREED
  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
  Op het display verschijnen de uitgangswaarden voor het
  type reproductie, contrast, en resolutie: respectievelijk 100%,
  NORMAL en TEKST.
  Op het display verschijnt:

  KOPIE: HOGE KWAL

  |/}

  Om de andere beschikbare optie weer te geven: "KOPIE:
  NORMAL".
  Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:

  ZOOM: 100%

  |/}

  Om de andere beschikbare reproductiewaarden te kiezen:
  “140%”, “70%” of “50%”.
  Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:

  CONTRAST: NORM.

  |/}

  Om de andere twee beschikbare contrastwaarden weer te
  geven: "CONTRAST:LICHT" of "CONTRAST:DONKER".

  23 • Page 30

  GEAVANCEERD GEBRUIK
  OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR
  ONTVANGST

  AFDRUKZONE

  VAN EEN ONTVANGEN DOCUMENT VERKLEINEN

  Tot op het display verschijnt:

  OPMERKING
  Indien u de parameter "PRINT EXTRA:AUTO" selecteert, zal
  het faxtoestel de resterende tekst op een andere pagina afdrukken indien deze tekst minstens 12 mm van de pagina bedekt.
  Indien u de parameter "PRINT EXTRA: AAN" selecteert, zal
  het faxtoestel de resterende tekst altijd op een andere pagina
  afdrukken.
  Indien u de parameter "PRINT EXTRA: UIT" selecteert, zal
  het faxtoestel de resterende tekst niet afdrukken.

  FAX SET-UP
  Op het display verschijnt:

  STILLE

  ONTVANGST IN-/UITSCHAKELEN

  DATUM / TIJD
  Tot op het display verschijnt:

  PRINTER PARAMET.
  Tot op het display verschijnt:

  VERKLEINEN 94%

  |/}

  Om een van de beschikbare verkleiningsratio's te kiezen:
  "80%", "76%", "70%" en "UIT".
  Om uw keuze te bevestigen.

  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  DOCUMENT

  ONTVANGEN DAT LANGER IS DAN HET

  In de ontvangstmodi "AUTOMAT.", "FAX/TEL." en "AWA/
  FAX" kunt u het faxtoestel instellen op het ontvangen van
  documenten zonder dat er bij de oproep belsignalen
  overgaan.
  Wanneer deze functie is ingeschakeld, hangt het gedrag
  van het faxtoestel af van de geselecteerde ontvangstmodus
  en van wie de oproep verricht:
  in de modus "AUTOMAT." en "AWA/FAX", geeft het
  faxtoestel bij ontvangst van een oproep, nooit een belsignaal;
  in de modus "FAX/TEL", geeft het faxtoestel bij ontvangst
  van een oproep alleen geen belsignaal indien de
  oproep van een ander faxtoestel komt. Als het een
  telefoonoproep betreft, geeft het faxtoestel een geluidssignaal, in plaats van de belsignalen, ten teken dat u de
  hoorn op moet nemen.
  Tot op het display verschijnt:

  PAPIERFORMAAT

  INSTALLATIE PAR.

  Indien u een document ontvangt dat langer is dan het gebruikte papierformaat, kunt u het faxtoestel zo instellen dat
  de resterende tekst op een andere pagina wordt afgedrukt.

  Op het display verschijnt:

  Tot op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  TEL.NET INSTELL.
  GEAVANC.FUNCTIES

  FAX SET-UP

  Tot op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  Tot op het display verschijnt:

  PRINTER PARAMET.

  STILLE RX:NOOIT

  |/}

  Om een van de andere beschikbare opties te selecteren:
  "STILLE RX:ALTIJD" of "STILLE RX:DAGEL.".
  Om uw keuze te bevestigen.

  Tot op het display verschijnt:

  PRINT EXTRA:AUTO

  |/}

  Om een van de andere twee beschikbare parameters te
  kiezen: "PRINT EXTRA: UIT" of "PRINT EXTRA: AAN".
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  24

  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen. • Page 31

  NAAM

  AANTAL

  OF NUMMER VAN DE BELLER WEERGEVEN

  Deze functie, die op aanvraag van de gebruiker door het
  telefoonbedrijf geactiveerd kan worden, is slechts in
  enkele landen beschikbaar en is compatibel met de
  Norm ETSI ETS 300 778-1.

  Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.
  Indien het faxtoestel in de ontvangstmodus FAX/TEL. of
  AWA/FAX staat, kan het na twee belsignalen automatisch
  detecteren of de oproep afkomstig is van een ander faxtoestel
  (FAX) of van een telefoon (TEL).
  Indien u dit wenst, kunt u het aantal belsignalen als volgt
  wijzigen:

  Met deze functie kunt u meteen zien door wie u wordt
  gebeld. U kunt dus beslissen of u de oproep al of niet wilt
  beantwoorden.

  BELSIGNALEN WIJZIGEN

  Met deze functie zal het faxtoestel, als het zich in de
  standby-modus bevindt, bij elke oproep altijd automatisch
  een van de volgende aanduidingen weergeven:

  Tot op het display verschijnt:

  nummer of naam van de beller;
  PRIVÉ: indien de correspondent ervoor gekozen heeft
  zijn identificatie niet weer te geven;
  NIET BESCHIKBAAR: indien de correspondent op een
  telefooncentrale is aangesloten die niet over deze service
  beschikt.

  Tot op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.
  AANT.BELSIGN.:02

  |/}

  Om uw keuze te bevestigen.

  Als u echter bezig bent uw faxtoestel te programmeren en
  u wilt bij binnenkomst van een oproep weten door wie u
  gebeld wordt, moet u op de toets

  Om de andere beschikbare waarden weer te geven: "01",
  "04" en "08". Bijvoorbeeld: "04".

  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  drukken

  alvorens de oproep te beantwoorden.
  Het kan gebeuren dat door bijzondere kenmerken van de
  telefooncentrale waarop u aangesloten bent, het nummer
  van de beller niet op het faxtoestel wordt weergegeven.
  Mocht dit probleem zich voordoen, neem dan contact op
  met het technische servicecentrum in uw land.

  VOLUME

  Tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP

  Het faxtoestel is reeds ingesteld op weergave van de
  identiteit van de beller. U kunt de weergave hiervan
  echter ook als volgt uitschakelen:

  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD

  Tot op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.

  PARAMETERS

  Op het display verschijnt:

  Tot op het display verschijnt:

  TEL.NET INSTELL.
  Op het display verschijnt:

  GEAVANC.FUNCTIES

  BELSIGNALEN WIJZIGEN

  VOLUME BEL.:HOOG

  |/}

  Om de andere beschikbare opties weer te geven: "VOLUME BEL.:LAAG", "VOLUME BEL.:MID." en "VOLUME
  BEL.:UIT". Bijvoorbeeld: "VOLUME BEL.:MID.".

  Tot op het display verschijnt:

  BELLER ID: JA

  |/}

  Om de andere beschikbare optie weer te geven: "BELLER
  ID: NEE".

  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  OPMERKING
  Met deze functie ingeschakeld, worden in geval van stroomuitval de verloren gegane datum en tijd hersteld bij ontvangst
  van de eerstvolgende oproep.

  25 • Page 32

  HERKENNING

  ZOEMERDUUR

  VAN HET BELSIGNAAL-RITME IN-/

  WIJZIGEN

  UITSCHAKELEN

  In enkele landen bieden de telefooncentrales de mogelijkheid aan dezelfde telefoonlijn twee of meer telefoon- of
  faxnummers toe te kennen, die voor verschillende gebruikers zijn bestemd. Elk nummer krijgt een bepaald belsignaal-ritme.
  Deze functie is bijzonder nuttig in huis of in een klein kantoor, waar dezelfde telefoonlijn door meerdere personen
  wordt gedeeld.
  Uw faxtoestel is in staat om één van deze ritmes te
  herkennen (zie onderstaande procedure). Op deze manier zal het faxtoestel (in de ontvangstmodus "FAX/TEL."
  en "AWA/FAX") wanneer het een oproep ontvangt met dat
  specifieke belsignaal-ritme, altijd alleen voor ontvangst van
  een document worden ingesteld.
  Deze functie is bijzonder geschikt in combinatie met
  de stille ontvangst aangezien het faxtoestel alleen een
  belsignaal zal geven indien het een telefoonoproep betreft.
  Aangeraden wordt het antwoordapparaat af te koppelen
  alvorens de herkenningsprocedure te starten.
  Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.
  Wanneer het faxtoestel ingesteld is op automatische ontvangst met oproeptypeherkenning gedraagt het zich
  als volgt:
  indien een fax oproept, wordt de oproep automatisch ontvangen na het ingestelde aantal belsignalen;
  indien een telefoontoestel oproept, weerklinkt 20 seconden lang een geluidssignaal, waarna de ontvangst
  automatisch wordt gestart indien u de hoorn nog steeds
  niet hebt opgenomen.
  Indien u dit wenst, kunt u de zoemerduur als volgt wijzigen:
  Tot op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.
  Tot op het display verschijnt:

  FAX/TEL TIJD:20

  |/}

  Om de andere beschikbare waarden weer te geven: "15",
  "30" of "40". Bijvoorbeeld "40".
  Om uw keuze te bevestigen.

  Tot op het display verschijnt:
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-

  INSTALLATIE PAR.

  dus te plaatsen.
  Op het display verschijnt:

  TEL.NET INSTELL.

  STILLE

  Tot op het display verschijnt:

  GEAVANC.FUNCTIES

  Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.
  Indien de op het externe antwoordapparaat ingestelde
  stille periode korter is dan die op uw faxtoestel, is automatische ontvangst onmogelijk op het faxtoestel omdat
  het antwoordapparaat steeds eerst in werking zal treden
  en de verbinding verbreekt wanneer het binnen de ingestelde tijd geen boodschap hoort.
  Daarom moet u een kortere stille periode voor het faxtoestel instellen zodat het de oproep kan beantwoorden.
  Om de stille periode op uw faxtoestel te wijzigen gaat u als
  volgt te werk:

  Tot op het display verschijnt:

  ONDERS. BEL: UIT

  |/}

  Tot op het display verschijnt:

  WIJZIG. PATROON
  Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:

  AUTODETECTIE BEL
  Bel het faxtoestel met het gewenste belsignaal-ritme tot het
  faxtoestel dit detecteert. Op het display verschijnt:

  Tot op het display verschijnt:

  BEL GEDETECT.

  INSTALLATIE PAR.

  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-

  Tot op het display verschijnt:

  dus te plaatsen.

  DUUR STILTE: 6

  OPMERKING

  |/}

  Indien het faxtoestel dit specifieke belsignaalritme niet kan
  herkennen, verschijnt op het display het bericht "BEL NIET
  GEDET.". Druk in dat geval op de toets
  de procedure.

  PERIODE WIJZIGEN

  Om de andere beschikbare waarden weer te geven: "3",
  "4", "8", "10" of "STILLE PAUZE: NEE". Bijvoorbeeld "4".
  Om uw keuze te bevestigen.

  en herhaal
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  26 • Page 33

  AFSTANDSBEDIENINGSCODE

  OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR

  WIJZIGEN

  Indien het faxtoestel aangesloten is op een telefoontoestel dat in toonkiesmodus werkt en ingesteld is op manuele ontvangst, kunt u bij elke oproep van een correspondent die u een document wil zenden de ontvangst
  sturen door de code * * op het aangesloten telefoontoestel
  in te voeren. Deze procedure heeft hetzelfde resultaat als
  het indrukken van de toets

  VERZENDING

  PLAATS

  VAN NAAM EN FAXNUMMER WIJZIGEN

  De informatie die bovenaan op het te verzenden document
  wordt afgedrukt (naam, faxnummer, datum en tijd en aantal
  pagina's) kan door het faxtoestel van uw correspondent
  buiten de tekstzone worden ontvangen en dus vlak onder
  de bovenkant van de pagina, of binnen de tekstzone en
  dus met een grotere bovenmarge.

  op uw faxtoestel.

  U kunt alleen de tweede asterisk van deze code vervangen door een cijfer van 0 tot 9.
  Indien het faxtoestel op een extern antwoordapparaat is
  aangesloten, kunt u het beste een ander cijfer kiezen dan
  die welke voor de afstandsbediening van het antwoordapparaat worden gebruikt.

  Uw faxtoestel is ingesteld om deze informatie binnen de
  tekstzone te plaatsen.
  Plaats wijzigen:

  Tot op het display verschijnt:

  Tot op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.

  FAX SET-UP

  Op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  TEL.NET INSTELL.

  DATUM / TIJD

  Het display geeft de telefoonaansluiting aan waarop het

  Op het display verschijnt:

  faxtoestel is ingesteld, bijvoorbeeld:

  PARAMETERS

  PUBL.LIJN (PSTN)

  Tot op het display verschijnt:

  Tot op het display verschijnt:

  REMOTE START:AAN
  Het display geeft de code weer die u eerder hebt ingesteld,

  KOPREGEL BINNEN

  |/}

  KOPREGEL BUITEN

  bijvoorbeeld:

  Om de instelling te bevestigen.

  DRUK CODE
  codE (0/9,*) *8
  -

  Om de andere parameter te selecteren.

  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-

  Voer de nieuwe code in, bijvorbeeld: "*9".

  dus te plaatsen.

  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  HERHALING VAN MISLUKTE
  ACTIVEREN/INACTIVEREN

  VERZENDING UIT HET GEHEUGEN

  OPMERKING
  Tot op het display verschijnt:

  Als u deze functie wilt uitschakelen, drukt u na de vierde stap
  op de toetsen |/} om de optie "REMOTE START:UIT" weer
  te geven, en daarna op de toets
  op de toets

  FAX SET-UP

  om te bevestigen en

  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD

  om het faxtoestel weer in de oorspronke-

  lijke standby-modus te plaatsen.

  Op het display verschijnt:

  PARAMETERS

  OPMERKING
  Indien u op een privé-lijn bent aangesloten, dezelfde procedure volgen tot weergave van "PUBL.LIJN (PSTN)", op de
  toetsen |/} drukken om "PRIV.LINE (PBX)" weer te geven
  en dan verder gaan zoals aangegeven in de procedure.

  Tot op het display verschijnt:

  HERH. VERZ.:UIT

  |/}

  Om de andere beschikbare optie weer te geven: "HERH.
  VERZ.:AAN".
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  27 • Page 34

  VERBINDINGSTONEN

  WEERGEVEN

  VERZENDINGSSNELHEID

  Het faxtoestel is zo ingesteld dat u de kiestonen tijdens het
  kiezen van het nummer en de verbindingstonen die tussen uw faxtoestel en het andere toestel worden uitgewisseld, kunt horen. Is dit niet het geval, dan programmeert u
  dit als volgt:

  Het faxtoestel is ingesteld om te verzenden bij een snelheid van 14400 bps (bits per seconde). Bij storingen op
  de telefoonlijn wordt een snelheid van 9600 of 4800 bps
  aangeraden.
  Tot op het display verschijnt:

  Tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP

  INSTALLATIE PAR.

  Op het display verschijnt:

  Tot op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD

  LIJNDETECTIE:UIT

  |/}

  Op het display verschijnt:

  Om de andere beschikbare optie weer te geven:
  "LIJNDETECTIE:AAN".

  PARAMETERS
  Tot op het display verschijnt:

  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  LUIDSPREKERVOLUME

  VERMINDEREN

  ZEND SNELH. 14.4

  |/}

  Om de andere beschikbare waarden weer te geven: "ZEND
  SNELH. 9.6" of "ZEND SNELH. 4.8". Bijvoorbeeld: "ZEND
  SNELH. 9.6".
  Om uw keuze te bevestigen.

  AANPASSEN

  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-

  Als het volume van de lijn- en verbindingstonen te laag of
  te hoog is, kunt u dit aanpassen met behulp van de toetsen

  dus te plaatsen.

  .
  Op het display verschijnt:

  ACTIVEREN/STOPZETTEN

  AFSLUITEN A.U.B. 00:00

  ECM (Error Correction Mode) is een correctiesysteem
  voor fouten die worden veroorzaakt door storingen van de
  telefoonlijn. Om hiervan te kunnen gebruikmaken, moet deze
  functie zowel op uw fax als op het toestel van uw correspondent geactiveerd zijn De letter "E" op het display geeft
  aan dat de functie geactiveerd is.
  Uw faxtoestel is voorgeprogrammeerd om met deze modus
  te verzenden. Om het toestel op normaal verzenden in te
  stellen, volgt u onderstaande procedure:

  Om het volume van de luidspreker te verhogen/verlagen.
  Op het display verschijnt, rechts boven, het niveau van het
  ingestelde volume.

  ZOEMERVOLUME

  VAN DE ECM MODUS

  AANPASSEN

  Tot op het display verschijnt:
  Tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP

  FAX SET-UP

  Op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD

  DATUM / TIJD

  Op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  PARAMETERS

  PARAMETERS

  Op het display verschijnt:

  Tot op het display verschijnt:

  ZOEMERVOL.:LAAG

  |/}

  Om de andere beschikbare opties weer te geven:
  "ZOEMERVOL.:HOOG", "ZOEMERVOL.:MIDD." en
  "ZOEMERVOL.:UIT". Bijvoorbeeld: "ZOEMERVOL.: MIDD.".
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

  28

  ecm:AAN

  |/}

  Om de andere beschikbare optie weer te geven: "ECM:
  UIT".
  Om uw keuze te bevestigen.
  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen. • Page 35

  VERZENDEN/ONTVANGEN VAN EEN DOCUMENT
  D.M.V. DE POLLINGFUNCTIE
  WAT IS

  INGESTELDE POLLING VOOR ONTVANGST WIJZIGEN/

  WISSEN

  POLLING

  Tot op het display verschijnt:

  Wanneer een faxtoestel een ander om een verzending vraagt, zodat
  het document automatisch verzonden wordt, spreken we van polling.
  De communicatie met de pollingmethode heeft de volgende twee
  fundamentele kenmerken:
  • de gebruiker die het document wil ontvangen, vraagt de
  verzending aan. Dit betekent dat een gebruiker een verbinding
  met een ander faxtoestel tot stand kan brengen en dit toestel kan
  vragen hem automatisch een (speciaal voorbereid) document te
  zenden, ook wanneer er aan de andere kant van de lijn niemand
  aanwezig is.


  REEDS

  de transactiekosten zijn voor rekening van degene die de
  verzending aanvraagt (d.w.z. degene die het document ontvangt) en niet van degene die het document verzendt.

  AANVRAGEN VAN
  ONTVANGST)

  EEN VERZENDING (POLLING VOOR

  Spreek het tijdstip voor de verzending met uw correspondent af, zodat deze het te verzenden document kan insteken. Stel uw faxtoestel in om het document te ontvangen,
  programmeer de kiesmethode die gebruikt moet worden
  om het andere faxtoestel op te roepen en het tijdstip waarop
  het document ontvangen moet worden.
  Tot op het display verschijnt:

  AFROEP ONTVANGST

  AFROEP ONTVANGST
  Op het display verschijnt:

  REEDS GEPROGR.
  Op het display verschijnt:

  PARAM. WIJZIGEN?

  |/}

  Om de andere beschikbare optie weer te geven: "INSTELL.
  WISSEN?".
  Om uw keuze te bevestigen.
  INSTELL. WISSEN? - Om de instelling te annuleren. Het
  faxtoestel komt weer in de oorspronkelijke standby-modus
  terug.
  PARAM. WIJZIGEN? - Om het tijdstip voor de polling of het
  nummer van de correspondent van wie u het document wilt
  ontvangen te wijzigen. Op het display verschijnt:

  DRUK TIJDINSTELL
  UU:mm
  Vanaf hier gaat u verder zoals beschreven in de laatste
  drie stappen van de procedure "Aanvragen van een verzending".

  VOORBEREIDEN
  (POLLING VOOR

  VAN EEN DOCUMENT VOOR VERZENDING
  VERZENDING)

  Op het display verschijnt:

  DRUK TIJDINSTELL
  UU:mm
  Om de huidige tijd te bevestigen of typ de nieuwe tijd eroverheen, bijvoorbeeld "18:20" en druk vervolgens op de
  toets

  . Op het display verschijnt:

  VORM NUMMER
  NUM/TOETS/SNELK.
  -

  Vorm het nummer van de correspondent op een van de
  mogelijke manieren: direct op het numerieke toetsenbord of
  via de one-touch-toetsen (
  - ) of snelkiescodes.

  Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
  het display verschijnt :

  DOKUMENT GEREED
  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
  (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
  (zie "Afstellen van contrast en resolutie" hoofdstuk
  "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen").

  Tot op het display verschijnt:

  AFROEP ZENDING

  Om de instelling te bevestigen. Het faxtoestel geeft, gedurende enkele seconden, het bericht "POLL INGESTELD"
  weer en komt vervolgens automatisch in de oorspronkelijke standby-modus terug. Op de tweede regel van het
  display verschijnt: "POLL OTV: 18:20".

  OPMERKING
  U kunt de ingestelde polling voor ontvangst wissen door op
  de toets

  te drukken.

  Druk tweemaal op de toets

  . Op de tweede regel

  van het display verschijnt: "AFROEPONT. SET".

  OPMERKING
  U kunt de pollinginstelling voor verzending annuleren door
  het document uit de ADF te nemen of door op de toets
  te drukken.

  29 • Page 36

  PROBLEMEN OPLOSSEN
  WANNEER DE STROOM UITVALT
  In geval van een stroomuitval, bewaart het faxtoestel de
  geprogrammeerde nummers voor one-touch-toetsen
  en snelkiescodes en de rapporten in het geheugen,
  terwijl de opgeslagen documenten verloren gaan.
  Ook de datum en tijd gaan verloren. Deze moeten dan opnieuw worden ingesteld volgens de procedure "Datum en
  tijd instellen", hoofdstuk "Nodige handelingen voor een
  correct gebruik van het faxtoestel".

  KLEINE PROBLEMEN OPLOSSEN
  Onderstaande lijst biedt enkele aanwijzingen voor het oplossen van
  kleine problemen.

  PROBLEEM

  OPLOSSING

  U kunt het faxtoestel niet
  inschakelen

  Controleer of het stroomsnoer
  goed op het stopcontact is
  aangesloten.

  U kunt het document niet
  correct insteken

  Controleer of het document
  voldoet aan de aanbevelingen
  in de paragraaf "Welke
  documenten kunt u
  gebruiken", in het hoofdstuk
  "Basisfuncties voor verzenden
  en ontvangen".

  Het toestel kan geen
  documenten verzenden.

  Controleer of het document niet
  vastgelopen is.

  WANNEER HET PAPIER OF DE INKT OPRAAKT
  Als tijdens ontvangst het papier opraakt of vastloopt, of de
  inkt is op of het deksel van het printkopcompartiment is
  open of de papiersteun is dicht of u tilt het bedieningspaneel op, dan wordt het afdrukken onderbroken, op het
  display verschijnt het betreffende bericht en het ontvangen
  document wordt tijdelijk in het geheugen opgeslagen.
  Wanneer de storing eenmaal is hersteld, begint het faxtoestel
  weer af te drukken.

  WANNEER DE VERZENDING MISLUKT
  Het is mogelijk dat de kwaliteit van het ontvangen document te wensen overlaat door problemen op de lijn als
  gevolg van overbelasting of andere storingen, en dat de
  ontvanger u vraagt het hem opnieuw te zenden.
  In dit geval kunt u het beste een lagere snelheid instellen.
  Het faxtoestel verzendt normaal met een snelheid van 14400
  bps (bits per seconde). Om de snelheid te verlagen, de
  procedure in het gedeelte "Verzendingssnelheid verminderen", in het hoofdstuk "Geavanceerd gebruik" volgen.
  Indien de verzending mislukte door lijn- of faxproblemen,
  gaat de FOUTEN-LED " " branden en geeft het faxtoestel
  een kort geluidssignaal; in dat geval drukt het toestel automatisch het zendrapport af (zie verderop "Rapporten en lijsten afdrukken", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor
  verzenden en ontvangen"), waarin een foutcode de
  oorzaak aangeeft (verderop vindt u een lijst met alle foutcodes).

  30

  De lijn is bezet: wacht tot deze
  vrij is en probeer het opnieuw.
  Het toestel kan niet
  automatisch ontvangen.

  U hebt het toestel ingesteld op
  manuele ontvangst: stel het in
  op automatische ontvangst.

  Het toestel kan niet
  kopiëren of ontvangen.

  Controleer of het document of
  het vel papier niet vastgelopen
  is.
  Het gebruikte papiertype is niet
  geschikt: controleer de
  papierkenmerken vermeld in
  het hoofdstuk "Technische
  gegevens".

  De afdrukken zijn volledig Steek het document met de
  blanco.
  gegevens naar boven gericht
  in de ADF.

  OPMERKING
  Indien het toestel geen documenten kan verzenden of ontvangen, kan dit ook aan andere oorzaken te wijten zijn.
  Deze oorzaken zullen worden aangegeven in de vorm van
  een foutcode in het "Zendrapport" en in het "Activiteitenrapport", zie "Rapporten en lijsten afdrukken", in het
  hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen". • Page 37

  FOUTCODES
  De foutcodes die zowel op het zendrapport als op het activiteitenrapport worden afgedrukt bestaan uit twee cijfers die de oorzaak
  van de fout aangeven. Op het activiteitenrapport wordt de code wegens plaatsgebrek zonder verder bericht weergegeven.

  CODE

  BERICHT

  OORZAAK VAN DE FOUT

  WAT U MOET DOEN

  OK

  Geen bericht. Transactie correct
  voltooid.

  02

  ONMOGELIJKE VERBINDING

  Het faxtoestel detecteert geen lijntoon of
  ontvangt foutieve signalen.

  Controleer of het faxtoestel correct op de
  telefoonlijn is aangesloten en of de hoorn
  ingehaakt is. Probeer opnieuw.

  03

  GEEN MELDING NA OPROEP

  Het opgweroepen nummer antwoordt niet of
  is geen faxtoestel.

  Controleer of het nummer van de
  correspondent juist is.

  04

  FOUT IN DE VERZENDING
  HERHALEN VANAF PAGINA: nn

  Er werd een storing gedetecteerd tijdens de
  verzending. "nn" = nummer van de pagina
  waarbij de fout optrad.

  Herhaal de verzending vanaf de pagina
  aangegeven in het rapport.

  05

  HERHAAL PAGINA
  nn, ..... nn

  Het opgeroepen faxtoestel heeft fouten
  gedetecteerd tijdens de ontvangst. "nn" =
  nummer van de pagina die verzonden werd
  toen de fout optrad.

  Herhaal de verzending van de pagina's
  aangegeven in het rapport.

  07

  DOCUMENT TE LANG

  Het te verzenden document is te lang. De
  verzendingstijd overschrijdt de toegelaten
  limiet.

  Splits het te verzenden document op.

  08

  NAKIJKEN DOK.DOORGANG

  De optische scanner kan het document niet
  lezen.

  Neem het document uit de ADF en steek het
  opnieuw in voordat u de verzending opnieuw
  start.

  09

  STOP PROCEDUURE

  U hebt de verzending onderbroken.

  Geen interventie.

  10

  Geen bericht

  Het faxtoestel heeft een storing gedetecteerd
  tijdens de ontvangst.

  Neem contact op met de correspondent en
  vraag hem het document opnieuw te
  verzenden.

  11

  Geen bericht

  De printer gedraagt zich abnormaal tijdens de Verhelp het probleem en wacht tot het
  ontvangst. Resterend document opgeslagen opgeslagen document afgedrukt is.
  in geheugen maar geheugencapaciteit
  overschreden voor einde van procedure.

  13

  FOUT IN AFROEPVERZENDING

  Er steekt geen document in de ADF van het
  andere faxtoestel en dit werd niet ingesteld
  voor verzending na polling.

  16

  STROOMSTORING MET PAGINA nn Stroomonderbreking tijdens verzending of
  ontvangst.

  Herhaal de verzending vanaf de pagina
  aangegeven in het rapport.

  (OK)

  Geen bericht.

  Het document kon ontvangen worden maar
  de afdrukkwaliteit laat te wensen over.

  Neem contact op met de correspondent.

  OCC

  LIJN BEZET

  De lijn is bezet.

  Probeer opnieuw bij onbezette lijn.

  Geen interventie.

  Neem contact op met de correspondent.

  31 • Page 38

  GEEN NUMMER AANW

  SIGNALEN EN BERICHTEN
  Eventuele problemen die kunnen optreden worden gewoonlijk aangegeven door geluidssignalen (die soms vergezeld gaan van
  visuele signalen: brandende fouten-LED "
  ") of door foutberichten op het display.
  Het faxtoestel geeft eveneens geluidssignalen en berichten op
  het display die geen fout aangeven.

  GELUIDSSIGNALEN

  DIE EEN FOUT AANGEVEN

  Korte toon, 1 seconde lang
  • U hebt op de verkeerde toets gedrukt tijdens een procedure.
  Langere toon, 3 seconden lang, plus brandende fouten-LED
  • Transactie mislukt.
  Permanente toon
  • Hoorn van de haak, u vergat de hoorn in te haken na een vorige
  transactie.

  OPMERKING
  Om de fouten-LED "

  U hebt een snelkiescode of one-touch-toets geselecteerd die niet
  geprogrammeerd is: programmeer de toets of de code (zie "Onetouch-toetsen en snelkiescodes programmeren", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen").

  GEHEUGEN VOL
  Een of meer documenten worden in het geheugen opgeslagen omdat er tijdens de ontvangst een fout werd gedetecteerd, waardoor het
  geheugen vol is geraakt: controleer het type fout (papier op, papier
  vastgelopen, inkt op, deksel open, enz.) en los het probleem op. De
  documenten zullen automatisch worden afgedrukt, zodat er opnieuw
  geheugenplaats beschikbaar is.

  HERHALING nnn
  De verbinding is niet tot stand gekomen als gevolg van storingen op
  de lijn of omdat de correspondent bezet is: het faxtoestel staat in de
  wachtstand voor automatische kiesherhaling.

  HERH. POLL nnn
  U hebt een ontvangst na polling ingesteld en de verbinding is niet tot
  stand gekomen als gevolg van storingen op de lijn of omdat de
  correspondent bezet is: het faxtoestel staat in de wachtstand voor
  automatische kiesherhaling.

  KOPIE ONDERBR.

  " uit te schakelen moet u op de toets

  drukken.  U hebt een kopieertaak onderbroken door op de toets

  te

  drukken.

  FOUTBERICHTEN  OP HET DISPLAY

  Er is een storing opgetreden tijdens het kopiëren van het document en het kon niet worden afgedrukt: controleer het type fout op
  het display en los het probleem op.

  BEKIJK PRINTKOP
  Het faxtoestel detecteert geen printkop omdat u vergeten bent de
  printkop in het toestel te installeren of omdat de printkop niet correct
  geïnstalleerd is: installeer de printkop of installeer hem opnieuw.
  Bepaalde spuitmonden op de printkop zijn beschadigd, wat in
  een slechte afdrukkwaliteit resulteert. Voer de reinigingsprocedure voor de printkop uit (zie “Reinigingsprocedure voor
  de printkop en testprocedure voor de spuitmonden”, in het
  hoofdstuk "Onderhoud").

  DEKSEL OPEN

  ONTV. ERROR
  De ontvangst verliep niet correct; druk op de toets
  fouten-LED "
  wissen.

  om de

  " uit te schakelen en het bericht van het display te

  OV IN MEMORY
  De ontvangen gegevens werden in het geheugen opgeslagen wegens een fout tijdens de ontvangst, die het afdrukken belette: zoek op
  de onderste regel van het display naar het fouttype en los het probleem op.

  Het deksel van het printkopcompartiment staat open: sluit het.

  PAPIER CONTR., DRUK OP

  DOCUMENT CONTR., DRUK OP  Er is geen papier in de invoerlade: vul papier bij en druk op

  Het document is niet goed ingevoerd: plaats het document opnieuw
  in de automatische invoer (ADF) en druk op de toets

  om het bericht van het display te wissen.

  om de

  normale werking van het faxtoestel te herstellen.  Het papier is niet goed ingevoerd: plaats het papier opnieuw in de
  invoerlade en druk op de toets

  DOK IN MEMORY
  Het ontvangen document werd in het geheugen opgeslagen omdat
  tijdens de ontvangst een fout werd gedetecteerd en onmiddellijke
  afdruk niet mogelijk was: controleer het type fout (papier op; papier
  vastgelopen; inkt op; deksel open, enz.) en los het probleem op.

  GEEN INKT MEER!
  De inktpatroon is op: vervang de printkop (zie "Printkop vervangen", in het hoofdstuk "Onderhoud").

  32

  om de normale werking

  van het faxtoestel te herstellen.

  PAPIER PROBLEEM, DRUK OP
  Het papier is vastgelopen tijdens het kopieren of verzenden: druk op
  de toets

  . Indien het papier niet automatisch wordt uitgevoerd,

  dient u te controleren waar het geblokkeerd zit, en het handmatig te
  verwijderen (zie "Vastgelopen papier verwijderen", in het hoofdstuk "Onderhoud"). • Page 39

  SYSTEEMFOUT nn

  NR. VORMING

  Er gebeurde iets abnormaals waardoor het faxtoestel geblokkeerd
  raakte: schakel het toestel eerst uit en dan weer in. Indien de fout niet
  verdwenen is, dient u het toestel uit te schakelen en de hulp van de
  technische dienst in te roepen.

  Het faxtoestel is het gewenste nummer aan het vormen.

  ONTVANGST OK
  De ontvangst verliep succesvol.

  VERWIJDER DOK., DRUK OP


  verzenden, dient u op de toets

  te drukken. Indien het

  document niet automatisch wordt uitgevoerd, moet u het document
  handmatig verwijderen (zie "Vastgelopen documenten verwijderen", in het hoofdstuk "Onderhoud").


  ONTV. ONDERBROKEN

  Indien het document geblokkeerd raakt tijdens het kopiëren of

  U hebt het scannen onderbroken door op de toets

  te druk-

  U hebt de ontvangst onderbroken door op de toets
  ken.

  OPSLAAN
  Het faxtoestel slaat de pagina’s van het te kopiëren of uit het geheugen te verzenden document op.

  ken.

  POLL OTV: UU:MM

  VZ ERROR
  De verzending verliep niet correct; druk op de toets

  U hebt een verzending aangevraagd (Ontvangst na polling).
  om de

  fouten-LED " " uit te schakelen en het bericht van het display te
  wissen, en herhaal de verzending.

  ANDERE

  te druk-

  GELUIDSSIGNALEN

  TELEFOONOPROEP
  De correspondent wil een gesprek voeren: neem de hoorn op om
  de oproep te beantwoorden.

  TX IN UITVOERING
  Er is een verzending bezig.

  Korte toon, 1 seconde lang
  • Transactie werd correct uitgevoerd.
  Intermitterende toon, 20 seconden lang
  • Signaal om de hoorn op te nemen en een telefoonoproep te
  beantwoorden.

  TX UIT GEHEUGEN
  U hebt een verzending uit het geheugen ingesteld.

  VERBINDING
  Het faxtoestel is de verbinding met het andere faxtoestel tot stand aan
  het brengen.

  ANDERE

  BERICHTEN OP HET DISPLAY

  VERZENDEN
  Er is een verzending bezig.

  AFDRUKKEN

  VERZENDING OK

  Het faxtoestel is een rapport of een lijst aan het afdrukken.

  AFSLUITEN A.U.B.
  U hebt de lijn genomen door de hoorn van de aangesloten telefoon
  op te nemen.

  BEKIJK AFDRUK
  1=UIT 0=HERHAAL
  Het faxtoestel heeft automatisch de printspuitmonden getest en een
  proefafdruk gemaakt: controleer of de printkwaliteit aanvaardbaar is
  en tref de nodige maatregelen.

  De verzending verliep succesvol.

  VERZ. OM: UU:MM
  U hebt een verzending ingesteld voor uitvoering op het ingestelde
  tijdstip (uitgestelde verzending).

  WACHTVERBINDING, DRUK OP HOLD
  U hebt een telefoongesprek tijdelijk onderbroken door op de toets
  te drukken: druk opnieuw op de toets
  om het gesprek met de
  correspondent te hervatten.

  DOCUMENT GEREED

  ZENDONDERBREKING

  U hebt het document correct in de ADF gestoken.

  U hebt de verzending onderbroken door op de toets

  HOORN OPLEGGEN

  te druk-

  ken.

  U hebt de functie "handenvrij" geactiveerd. Leg de hoorn op de
  haak.

  NIEUWE PRINTKOP?, 1=JA 0=NEE
  U hebt een printkop voor het eerst geïnstalleerd, of verwijderd en
  dan opnieuw geïnstalleerd: u moet de vragen nog beantwoorden.
  Indien u "ja" antwoordt hoewel de printkop niet nieuw is, zal het
  faxtoestel niet detecteren wanneer de inkt op is.

  33 • Page 40

  ONDERHOUD
  PRINTKOP VERVANGEN

  OPMERKING
  Wanneer u de printkop vervangen hebt omdat de inkt op
  was, herkent het faxtoestel de vervanging automatisch bij sluiten van het deksel van het printkopcompartiment en van het
  bedieningspaneel en op het display verschijnt het bericht
  "NIEUWE PRINTKOP? 1 = JA, 0 =NEE". Stel de waarde 1 in.
  Nu voert het faxtoestel automatisch de procedure voor
  reiniging van de printkop en controle van de spuitmonden uit
  en drukt het resultaat van de diagnose af. Onderzoek het
  afdrukresultaat, zoals beschreven in "Printkop installeren", in het hoofdstuk "Nodige handelingen voor een
  correct gebruik van het faxtoestel".
  Indien u de printkop vervangen hebt omdat de afdrukkwaliteit was verminderd, gaat u als volgt te werk:
  Tot op het display verschijnt:

  ONDERH. PRINTER
  Op het display verschijnt:

  NIEUWE KOP:AAN
  Op het display verschijnt:

  PRINTKOPTEST:AAN
  Het faxtoestel start automatisch de reinigings- en controleprocedure van de spuitmonden en drukt het resultaat van
  de diagnose af.
  Onderzoek het afdrukresultaat, zoals beschreven in "Printkop installeren", in het hoofdstuk "Nodige handelingen
  voor een correct gebruik van het faxtoestel".

  NEE!

  REINIGINGSPROCEDURE VOOR DE PRINTKOP
  EN TESTPROCEDURE VOOR DE SPUITMONDEN
  Indien de afdrukkwaliteit achteruit gaat, kunt u een
  snelle procedure uitvoeren voor het reinigen van de printkop en het testen van de spuitmonden, afgesloten door een
  afdruk die de toestand weergeeft.
  1. Kantel het bedieningspaneel naar voren tot u een klik hoort ten
  teken dat het correct is geopend, zoals aangegeven door de pijl.
  2. Open het printkopcompartiment met behulp van de hendel, zoals
  aangegeven in de figuur.
  3. Ontgrendel de printkop door middel van het hendeltje en neem
  hem uit zijn behuizing.
  4. Neem de printkop uit zijn verpakking en verwijder de beschermfolie van de printspuitmonden terwijl u hem aan weerszijden vasthoudt.
  5. Raak de spuitmonden en de elektrische contacten niet aan.
  6. Plaats de printkop in zijn behuizing met de elektrische contacten
  naar onder gericht.
  7. Duw de printkop aan tot u een klik hoort, die aangeeft dat de
  printkop goed zit en sluit het deksel van het printkopcompartiment
  en het bedieningspaneel.

  Tot op het display verschijnt:

  ONDERH. PRINTER
  Op het display verschijnt:

  NIEUWE KOP:AAN

  |/}

  Om de andere beschikbare optie weer te geven: "NIEUWE
  KOP:UIT".
  Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:

  PRINTKOPTEST:AAN
  Op het display verschijnt:

  PRINTKOPTEST:AAN
  Het faxtoestel start automatisch de reinigings- en controleprocedure van de spuitmonden en drukt het resultaat van
  de diagnose af.
  Onderzoek het afdrukresultaat, zoals beschreven in "Printkop installeren", in het hoofdstuk "Nodige handelingen
  voor een correct gebruik van het faxtoestel".

  34 • Page 41

  OPMERKING
  U kunt de procedure op elk gewenst moment onderbreken
  door op de toets

  te drukken.

  OPMERKING
  Indien de afdrukkwaliteit na het uitvoeren van de reinigingsprocedure nog niet aan de verwachtingen voldoet, kunt u in
  volgorde de volgende handelingen uitvoeren, tot u een bevredigend resultaat bereikt:
  - Maak op het faxtoestel een kopie van een document
  met de gewenste grafische- of tekstkenmerken en beoordeel het resultaat.
  - Gebruik een andere papiersoort (het papier dat u gebruikt kan bijzonder poreus zijn) en herhaal de procedure nogmaals.
  - Verwijder de printkop en installeer hem opnieuw.
  - Verwijder de printkop en inspecteer deze op aanwezigheid van deeltjes op de spuitmond; een eventueel
  aanwezig deeltje voorzichtig verwijderen en erop letten dat u de elektrische contacten niet aanraakt. Installeer de printkop.
  - Verwijder de printkop en reinig de elektrische contacten van de printkop en van de printwagen, zie "Elektrische contacten van de printkop reinigen".
  - Installeer de printkop opnieuw.
  - Raadpleeg de technische dienst.

  ELEKTRISCHE CONTACTEN VAN DE PRINTKOP
  REINIGEN
  Met het faxtoestel van het stopcontact afgekoppeld:

  1. Kantel het bedieningspaneel naar voren, zoals aangegeven door
  de pijl.
  2. Open het printkopcompartiment met behulp van de hendel, zoals
  aangegeven in de figuur.
  3. Ontgrendel de printkop door middel van het hendeltje en neem
  hem uit zijn behuizing.
  4. Reinig de elektrische contacten met behulp van een lichtjes bevochtigde doek. Raak de spuitmonden niet aan.
  5. Reinig de elektrische contacten op de printwagen eveneens met
  een lichtjes bevochtigde doek. Installeer de printkop opnieuw en
  sluit het deksel van het printkopcompartiment.

  SPUITMONDEN VAN DE PRINTKOP REINIGEN
  Alleen voor monochromatische printkoppen (zwart)

  opmerking
  Voer deze procedure alleen uit als laatste oplossing, voordat
  u de volledige printkop vervangt.
  1. Bevochtig een papieren zakdoekje met gedestilleerd water en
  knijp het uit om overtollig water te verwijderen.
  2. Verwijder de printkop zoals reeds in bovenstaande procedure
  beschreven.
  3. Houd de printkop met de spuitmonden naar onder gericht, en dep
  hem zachtjes op het papieren zakdoekje zoals aangegeven in de
  figuur.
  4. Herhaal deze handeling enkele malen op verschillende plaatsen
  van het zakdoekje om de spuitmonden zorgvuldig schoon te maken.
  5. Installeer de printkop zoals reeds beschreven in "Printkop vervangen".

  OPTISCHE SCANNER REINIGEN
  Door stof dat zich op het glas van de optische scanner opstapelt, zijn
  problemen bij het inscannen van documenten mogelijk. Om dit te
  voorkomen, moet u het glas af en toe als volgt reinigen:
  Met het faxtoestel van het stopcontact afgekoppeld:

  1. Kantel het bedieningspaneel naar voren, zoals aangegeven door
  de pijl.
  2. Reinig het glas van de optische scanner met een bevochtigde
  doek met een specifiek glasreinigingsmiddel. Droog het glas zorgvuldig af. Giet of spuit het reinigingsmiddel niet direct op het glas.
  3. Sluit het bedieningspaneel.

  OPMERKING
  Om te controleren of de optische scanner schoon is, maakt u
  een kopie met een blanco vel papier. Als op de kopie verticale strepen te zien zijn en na controle blijkt dat de optische
  scanner perfect schoon is, dient u contact op te nemen met
  de technische dienst.

  35 • Page 42

  BEHUIZING REINIGEN

  VASTGELOPEN PAPIER VERWIJDEREN

  1. Koppel het faxtoestel van het stroomnet en telefoonnet af.
  2. Gebruik alleen een zachte, rafelvrije doek die u licht bevochtigd
  hebt met wat verdund afwasmiddel.

  VASTGELOPEN DOCUMENTEN VERWIJDEREN
  Tijdens het verzenden of kopiëren kan het gebeuren dat een origineel vastloopt (dit wordt op het display aangegeven met het
  bericht: "DOC. VERWIJDEREN, DRUK OP
  ").
  Probeer het origineel uit te voeren door op de toets

  te druk-

  ken. Indien het origineel niet uitgevoerd wordt, moet u het als volgt
  handmatig verwijderen:

  1. Kantel het bedieningspaneel omhoog en verwijder het origineel
  uit de ADF.
  2. Sluit het bedieningspaneel.

  36

  Indien het papier voor het afdrukken van ontvangen documenten of
  het kopieren van originelen vast mocht lopen, wordt dit op het display
  ".
  aangegeven met het bericht "PAPIER PROBLEEM, DRUK OP
  Probeer het papier uit te voeren door op de toets

  te drukken.

  Als het vel papier niet uitgevoerd wordt, moet u het als volgt handmatig verwijderen:
  Indien het papier in de ASF vastloopt:
  1. Open het paneel van de papierlade (ASF), zoals aangegeven
  door de pijl.
  2. Verwijder voorzichtig het vastgelopen vel papier, zonder het kapot te scheuren.

  Indien het papier in de uitvoerzone van ontvangen/
  gekopieerde documenten vastloopt:
  1. Verwijder voorzichtig het vastgelopen vel papier, zonder het kapot te scheuren. • Page 43

  HET FAXTOESTEL ALS MULTIFUNCTIONEEL PRODUCT GEBRUIKEN
  Het multifunctionele model kan worden aangesloten op een
  Personal Computer waarop een specifieke communicatie-software
  (LinkFax Pro) is geïnstalleerd.
  Het kan in de eerste plaats als grafische zwart/wit- en kleurenprinter worden gebruikt: documenten zoals brieven, tekeningen of
  spreadsheets, die met standaard Windows toepassingen werden
  aangemaakt, kunnen zo door het faxtoestel worden afgedrukt.
  Ook kan het toestel als scanner worden gebruikt voor het overnemen van afbeeldingen en documenten door de PC.
  Tenslotte kan het toestel, als men over een e-mail toepassing met
  Simple MAPI interface beschikt, documenten verzenden en ontvangen als e-mail attachment, via het gebruik van Internet.

  U moet controleren of de optie voor het zoeken naar het beste
  stuurprogramma van het randapparaat geselecteerd is in één
  van de dialoogvensters en of alleen het vakje CD-ROM-drive
  geselecteerd is in een ander dialoogvenster.
  Als, na de installatie van het USB stuurprogramma, het
  dialoogvenster voor de keuze van de taal niet verschijnt, moet u
  het programma SETUP van de CD uitvoeren.


  Nadat de installatie is voltooid zijn de onderdelen van de "LinkFax"
  module actief binnen de omgeving Windows en verschijnt het
  pictogram onderaan het scherm: Internet Linkfax.

  VEREISTEN VOOR HET INSTALLEREN VAN DE

  opmerking

  SOFTWARE

  Indien u geen e-mail toepassing hebt geïnstalleerd die Simple
  MAPI als interface heeft, blijft het pictogram Internet LinkFax
  onderaan het scherm weg. Bovendien verschijnt bij elke keer
  opstarten van het systeem een bericht dat u eraan herinnert dat u
  niet over een e-mail toepassing beschikt.
  Het pictogram van Internet LinkFax worden automatisch hersteld
  na de installatie en juiste configuratie van een e-mail toepassing.

  Het installatieprogramma van de software, dat op CD is bijgeleverd,
  zal u via specifieke vensters leiden bij het op de harde schijf van uw
  PC installeren van de gewenste onderdelen. De installatie-CD bevat
  bovendien de bestanden met online-documentatie die nadere informatie bevat over de software.

  MINIMUMVEREISTEN

  VAN DE

  PC

  INSTALLATIE ONDER WINDOWS 2000 EN WINDOWS XP  Voor Windows 98 tweede editie, Windows ME en Windows 2000:
  Pentium 300 MHz, 64 MB RAM (aanbevolen 128 MB).  Voor Windows XP: Pentium 500 MHz, 128 MB RAM (aanbevolen
  256 MB).

  Voor alle configuraties geldt als minimum uitrusting: een CD-speler,
  een VGA-beeldscherm (24 bits plaat voor kleurenvideo) e een USB
  interface-verbinding.  Zorg ervoor dat het faxtoestel en de PC beide zijn uitgeschakeld
  en onderling zijn afgekoppeld.  Zet de PC aan en wacht tot Windows is opgestart.  Plaats de CD in de CD-ROM-speler. Volg daarna de instructies
  op het scherm van de PC tot de installatieprocedure is beëindigd.

  opmerking

  DE "LINKFAX PRO" SOFTWARE INSTALLEREN

  Tijdens de installatie van de software "LinkFax Pro" verschijnt
  een venster dat aangeeft dat het randapparaat de test Windows
  Logo niet heeft doorstaan. Selecteer dan de optie die u evengoed
  in staat stelt de installatie voort te zetten.

  De software kan geïnstalleerd worden in Windows 98 tweede editie/
  ME/2000/XP.

  INSTALLATIE ONDER

  WINDOWS

  98

  Volg daarna de instructies op het scherm van de PC tot de
  installatieprocedure is beëindigd.  Na afloop van de installatie van de software "LinkFax Pro", tijdens
  het opnieuw opstarten van de PC, de connector van de USB
  interfacekabel aansluiten op de USB poort aan de achterkant van
  het faxtoestel.  Sluit de andere connector van de kabel aan op de USB poort van
  de PC.  Schakel het faxtoestel in door het op het stroomnet aan te sluiten.

  TWEEDE EDITIE EN

  WINDOWS ME  Zorg ervoor dat het faxtoestel en de PC beide zijn uitgeschakeld
  en onderling zijn afgekoppeld.  Sluit de connector van de USB interface-kabel aan op de USB
  poort aan de achterkant van het faxtoestel.  Sluit de andere connector van de kabel aan op de USB poort van
  de PC.  Schakel het faxtoestel in door het op het stroomnet aan te sluiten
  en zet de PC aan.
  Aan het eind van de startfase van Windows verschijnt op het
  scherm van de PC een dialoogvenster dat een nieuwe hardware
  component signaleert. Volg nu de instructies op het scherm om
  het USB stuurprogramma te installeren.

  Op het scherm van de PC verschijnt een dialoogvenster dat een
  nieuwe hardware component signaleert en een ander venster
  dat aangeeft dat het randapparaat de test Windows Logo niet heeft
  doorstaan. Selecteer dan de optie die u evengoed in staat stelt de
  installatie van het USB stuurprogramma voort te zetten.
  Nadat de installatie is voltooid zijn de onderdelen van de "LinkFax"
  module actief binnen de omgeving Windows en verschijnt het
  pictogram onderaan het scherm: Internet Linkfax.

  37 • Page 44

  opmerking
  Indien u geen e-mail toepassing hebt geïnstalleerd die Simple
  MAPI als interface heeft, blijft het pictogram Internet LinkFax
  onderaan het scherm weg. Bovendien verschijnt bij elke keer
  opstarten van het systeem een bericht dat u eraan herinnert dat u
  niet over een e-mail toepassing beschikt.
  Het pictogram van Internet LinkFax worden automatisch hersteld
  na de installatie en juiste configuratie van een e-mail toepassing.

  AANWIJZINGEN M.B.T. DE PRINTKOPPEN
  Dit faxtoestel gebruikt zowel monochromatische (zwarte) als
  kleurenprintkoppen:


  monochromatische, tijdens normaal gebruik als faxtoestel of
  ook als zwart/wit-printer;  kleuren, tijdens het gebruik als kleurenprinter.

  DESINSTALLEREN VAN DE "LINKFAX PRO"

  opmerking

  SOFTWARE

  Indien u de kleurenprintkop heeft geïnstalleerd, worden de
  ontvangen documenten niet direct afgedrukt maar naar
  het geheugen van het faxtoestel gezonden. Aangezien het
  faxtoestel zodra het geheugen vol is, niet meer in staat is
  documenten te ontvangen, moet u nooit vergeten de
  monochromatische printkop weer te installeren elke keer dat
  u het normale gebruik van het faxtoestel hervat.

  Met de hieronder vermelde desinstallatie-procedure (geldig voor
  alle vier de Windows omgevingen) kunt u alle bestanden die van de
  CD geladen werden en tijdens de installatie van de software op de
  PC gecreëerd werden, volledig en correct verwijderen.


  Klik op de START-knop van Windows in de linker onderhoek van
  het scherm.
  Selecteer het item "Instellingen" en vervolgens
  "Configuratiescherm".
  Dubbelklik op "Software".
  Selecteer LinkFax Pro op het tabblad "Installeren en
  verwijderen".
  Klik op de knop "Toevoegen/Verwijderen".
  Volg aandachtig de instructies die op het scherm van de PC
  verschijnen tot de desinstallatie is voltooid.  Aangezien het regelmatig zal gebeuren dat u de printkop verwisselt
  naargelang het gebruik van het faxtoestel, dient u op het volgende te
  letten:


  raak de inktsproeiers of elektrische contacten van de
  printkop niet aan en leg hem niet hierop neer;  probeer de printkop niet na te vullen: hiermee kunt u de
  printkop of het faxtoestel beschadigen;  berg de niet gebruikte printkop altijd op in het speciale kistje:

  BELANGRIJK
  Controleer alvorens de software LinkFax Pro te
  desinstalleren, of er geen toepassingen in gebruik zijn en
  sluit alles af. Om de toepassing Internet Linkfax te sluiten,
  met de rechter muisknop op het pictogram Internet Linkfax
  rechts onder op het scherm van de PC klikken en het item
  "Afsluiten" selecteren.

  opmerking
  Om de printer LinkFax Pro, te desinstalleren moet u het
  randapparaat nooit uit de map Printers van het
  Configuratiescherm van Windows verwijderen. Voer altijd
  de hierboven beschreven desinstallatieprocedure uit.
  op deze manier garandeert u een lange levensduur van de printkop
  en de afdrukkwaliteit.

  PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
  Mochten er tijdens de installatie of het gebruik van de software LinkFax
  Pro optreden, raadpleeg dan het bestand “readme.txt” dat u op de
  CD vindt.

  OPENEN VAN DE ONLINE DOCUMENTATIE
  Samen met de software worden ook bestanden met online documentatie geladen die nadere informatie geven over de multifunctionele kenmerken van het faxtoestel.
  In alle vier de Windows-omgevingen: 98 Tweede Editie/
  ME/2000/XP
  Om de online documentatie te openen, klikt u op het pictogram met
  betrekking tot de betreffende functie in het menu Start/Programma's/LinkFax Pro.
  38

  opmerking
  Het faxtoestel herkent automatisch het type van de geïnstalleerde printkop en controleert het inktverbruik ervan via een
  specifieke interne teller, om tijdig het waarschuwingsbericht
  GEEN INKT MEER op het display weer te geven.
  Opdat het door de teller gemeten inktniveau overeenkomt
  met het werkelijke niveau in de printkop, moet u de
  printkoppen van uw faxtoestel nooit op een andere
  fax of inkjet-printer installeren. • Page 45

  TECHNISCHE GEGEVENS
  ALGEMENE

  KENMERKEN

  Model ......................... Tafelmodel
  Display ........................ LCD 16 + 16 tekens
  Geheugencapaciteit ..... 1 Mbyte
  Afmetingen

  Breedte ....................... 345 mm
  Diepte ......................... 244 mm + 84 mm
  Hoogte ........................ 122 mm + 138 mm (**)
  Gewicht ....................... ca. 4,7 Kg

  COMMUNICATIEKENMERKEN
  Telefoonnet ................. Openbaar/PBX
  Compatibiliteit............... ITU
  Modemsnelheid ....................... 14400-12000-9600-7200-48002400 (met automatische "fall back")
  Comprimeringsmethode ........... MH, MR, MMR
  Error Correction Mode ............ ECM

  KENMERKEN

  VERZENDINGSKENMERKEN
  Verzendingstijd ............ ca. 7s (14400 bps) (*)
  Capaciteit ADF ............ Handmatige invoer:
  ................................... A4, Letter en Legal (50gr/m2-140gr/m2)
  ................................... Automatische invoer:
  ................................... 20 vel A4 (80gr/m2)
  ................................... 10 vel Letter en Legal (80gr/m2)

  ONTVANGSTKENMERKEN
  Afdrukmethode ............ Afdruk op gewoon papier met inkjetprinter
  Max. afdrukbreedte .............................. 204 mm
  Afdrukpapier ........................................ A4 (210 x 297 mm)
  ............................................................ US Letter (216 x 279 mm)
  ............................................................ US Legal (216 x 356 mm)
  ............................................................ Gewicht: 70-90 gr/m2
  Papierinvoer ............... Cassette voor gewoon papier (max. 100 vel
  80 gr/m2)

  STROOMVOORZIENING

  Stroomvoorziening .................. 220-240 VAC of 110-240 VAC (zie
  het plaatje aan de achterkant van het
  faxtoestel)
  Frequentie .............................. 50-60Hz (zie het plaatje aan de
  achterkant van het faxtoestel)
  Stroomverbruik:
  - in standby ............................ ca. 4W
  - max. verbruik ...................... 35W

  (*) = Formaat ITU-TS, Test Sheet n° 1 (Slerexe Letter) in
  standaardresolutie met MH-comprimering.
  (**) = Met papiersteun.

  OMGEVINGSVOORWAARDEN
  Temperatuur ............... Werking
  ................................... van +5oC tot +35oC of van 15°C tot +35°C
  bij gebruik van de kleurenprintkop
  ................................... Transport
  ................................... van -15oC tot +45oC
  ................................... Opslag en wachtstand
  ................................... van 0oC tot +45oC
  Relatieve vochtigheid .. Werking/opslag/wachtstand
  ................................... 15%-85%
  ................................... Transport
  ................................... 5%-95%

  KENMERKEN

  SCANNER

  Scanmethode ....................................... CIS
  Scanresolutie:
  - horizontaal ........................................ 8 pixels/mm
  - verticaal STANDARD ........................ 3,85 lijnen/mm
  - verticaal FINE ................................... 7,7 lijnen/mm

  39 • Page 46 • Page 47

  Code monochrome printkop
  Monoblok printkop: code B0336F

  Code kleurenprintkop
  Monoblok printkop: code B0380Q • Page 48

  255935S


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Olivetti fax lab 450 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Olivetti fax lab 450 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info