Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/64
Nächste Seite
Ink Jet Fax
Fax-Lab 460/480
GEBRUIKSAANWIJZING
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Ink Jet Fax
  Fax-Lab 460/480
  GEBRUIKSAANWIJZING • Page 2

  SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/GEPRODUCEERD DOOR:

  Gedrukt in Thailand.

  Olivetti S.p.A. con unico azionista
  Gruppo Telecom Italia
  Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.

  Code van de gebruikershandleiding: 259733K
  Publicatiedatum: Juli 2006

  Copyright © 2006, Olivetti
  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of in andere talen vertaald
  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olivetti S.p.A.

  De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het in deze
  handleiding beschreven product aan te brengen.
  Dit apparaat is goedgekeurd volgens de beschikking van de Raad 98/482/EG voor pan-Europese aansluiting van
  enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen
  de individuele netwerken in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke
  garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.
  Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.

  De fabrikant verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product in
  overeenstemming is met hetgeen bepaald door de richtlijn 1999/05/CE (de
  volledige verklaring vindt u achterin deze handleiding).
  De overeenstemming wordt aangegeven door het aanbrengen van het merk
  op het product.

  Verklaring van netwerkcompatibiliteit
  Hierbij wordt verklaard dat het product geschikt is voor invoeging in alle netwerken van de EU-landen, Zwitserland
  en Noorwegen.
  De volledige netwerkcompatibiliteit in elk land kan afhankelijk zijn van specifieke nationale softwareparameters die
  overeenkomstig ingesteld moeten worden. Neem in geval van problemen met betrekking tot de aansluiting op
  andere dan EC PSTN netwerken contact op met het technische servicecentrum in uw land.

  Gelieve rekening te houden met het feit dat in de volgende omstandigheden bovengenoemde conformiteit evenals
  de productkenmerken niet meer gegarandeerd zijn:
  • verkeerde elektrische stroomvoorziening;
  • verkeerde installatie; verkeerd of onheus gebruik of in ieder geval gebruik waarbij geen rekening wordt gehouden met de aanwijzingen in de bij het product geleverde handleiding;
  • vervanging van originele componenten of accessoires door een ander type dat niet goedgekeurd is door de
  constructeur, of uitgevoerd door onbevoegd personeel.

  Het stopcontact moet dicht in de buurt van het toestel geïnstalleerd zijn en makkelijk bereikbaar zijn. Om de
  elektrische voeding van het toestel uit te schakelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken. • Page 3

  KORTE HANDLEIDING
  Hieronder wordt een vereenvoudigde beschrijving gegeven van de procedures voor installatie, verzenden, ontvangen en kopiëren. Voor meer
  gedetailleerde instructies kunt u het betreffende hoofdstuk raadplegen.

  INSTALLATIE
  Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Nodige handelingen voor een correct gebruik van het faxtoestel".
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  Het faxtoestel op de telefoonlijn aansluiten
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  De telefoonhoorn aansluiten
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  Het faxtoestel op het stroomnet aansluiten
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  De landgebonden parameters van het faxtoestel instellen
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  Op het display verschijnt de taal waarin de berichten worden weergegeven.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  Indien niet de gewenste taal wordt weergegeven, op / drukken om
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  de taal te wijzigen.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt: "LAND KIEZEN".
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  om de instelling te bevestigen. Het display geeft een bestemmingsland weer.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  Indien niet het gewenste land wordt weergegeven, op
  drukken om het land te
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  om de instelling te bevestigen.
  om de procedure te
  wijzigen.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  beëindigen.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

  +

  +

  /

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  Het afdrukpapier laden
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  De printpatroon installeren
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
  1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

  +

  +

  +

  +

  + • Page 4

  KORTE HANDLEIDING
  VERZENDEN
  Zie "Verzenden", hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen" voor nadere informatie.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  De documentensteun voorbereiden
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  Steek het document in de ADF. De te verzenden
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  zijde moet naar boven gericht zijn
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  Vorm het nummer van de correspondent
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  (max. 64 cijfers)
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

  +

  +

  ONTVANGEN
  Zie "Ontvangen", hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen" voor nadere informatie.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  Druk op de toets
  tot de tekst "ONTVANGSTMODUS" op het display verschijnt. Druk op de toets
  om de
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  instelling te bevestigen. Op het display verschijnt "AUTOMAT.". Druk op de toetsen / tot de tekst "MANUELE" op
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  om de instelling te bevestigen.
  het display verschijnt. Daarna drukt u opnieuw op de toets
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  Wanneer de telefoon overgaat, de
  opnemen.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  Zodra u de lijntoon hoort, op
  drukken.
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

  KOPIËREN
  Zie het hoofdstuk "Het faxtoestel als een kopieerapparaat gebruiken" voor nadere informatie.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  Steek het document in de ADF. De te kopiëren zijde moet naar boven gericht zijn.
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  indrukken.
  Dan de toets
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  Druk op de toets
  om een enkele kopie te maken of voer het aantal kopieën in (max 9) en druk
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  dan op de toets
  . Om de op het display weergegeven waarden voor contrast, resolutie en
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  reductie te wijzigen, zie het hoofdstuk "Het faxtoestel als een kopieerapparaat gebruiken".
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
  123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 • Page 5

  INHOUDSOPGAVE
  VOOR HET GEBRUIK

  1

  KOPIËREN

  27

  OVER HET RAADPLEGEN VAN DE HANDLEIDING..................... 1

  WELKE DOCUMENTEN KUNT U KOPIËREN ............................. 27

  OVER DE MILIEUVRIENDELIJKHEID ........................................... 1

  KOPIËREN .................................................................................. 27

  AANBEVELINGEN VOOR DE VEILIGHEID ................................... 1
  OVER INSTALLATIE- EN INSTELLINGSPARAMETERS ............... 2

  OMVANG VAN DE LEVERING, AANSLUITING EN
  INGEBRUIKNEMING

  28

  HET BEDIENINGSPANEEL VOOR HET
  ANTWOORDAPPARAAT .............................................................. 28

  3

  INHOUD VAN DE VERPAKKING ................................................... 3
  TELEFOONLIJN AANSLUITEN ..................................................... 3
  HOORN AANSLUITEN .................................................................. 4
  AANSLUITEN OP HET STROOMNET .......................................... 4
  BELANGRIJKE VOORINSTELLINGEN UITVOEREN .................... 4
  TAAL EN HET BESTEMMINGSLAND INSTELLEN ....................... 4
  DATUM EN TIJD INSTELLEN ....................................................... 5
  PAPIER LADEN ............................................................................. 6
  PRINTPATROON INSTALLEREN .................................................. 7
  DATUM EN TIJD WIJZIGEN .......................................................... 8
  NU ONTBREKEN UW NAAM EN FAXNUMMER NOG .................. 8
  CONFIGURATIE VOOR DE KENMERKEN VAN DE
  TELEFOONLIJN ............................................................................ 9

  COMPONENTEN

  HET ANTWOORDAPPARAAT

  11

  WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN DE TOEGANGS-CODE
  VOOR HET ANTWOORDAPPARAAT ........................................... 28
  UITGAANDE BOODSCHAPPEN EN MEMO’S ............................. 29
  OPNAMETIJD PROGRAMMEREN VOOR MEMO’S EN
  BINNENKOMENDE BOODSCHAPPEN ....................................... 31
  AFSPELEN VAN BINNENKOMENDE BOODSCHAPPEN
  EN MEMO'S ................................................................................ 31
  WISSEN VAN REEDS BELUISTERDE BOODSCHAPPEN
  EN MEMO'S ................................................................................ 31
  BOODSCHAPPEN EN MEMO'S DOORSTUREN NAAR
  EEN TELEFOON OP AFSTAND .................................................. 32
  HET ANTWOORDAPPARAAT OP AFSTAND BEDIENEN ............ 33
  SPECIALE FUNCTIES VAN HET ANTWOORDAPPARAAT ......... 33
  AFDRUKKEN VAN DE CONFIGURATIEPARAMETERS
  VAN HET ANTWOORDAPPARAAT .............................................. 34

  GEAVANCEERD GEBRUIK

  35

  OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR ONTVANGST ........ 35

  BEDIENINGSPANEEL
  BASISFUNCTIES VOOR VERZENDEN EN
  ONTVANGEN

  12

  OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR VERZENDING ...... 39
  VERZENDEN/ONTVANGEN VAN EEN DOCUMENT
  D.M.V. DE POLLINGFUNCTIE .................................................... 41

  14
  PROBLEMEN OPLOSSEN

  43

  VERZENDEN .............................................................................. 14
  ONTVANGEN .............................................................................. 18

  WANNEER DE STROOM UITVALT ............................................. 43
  WANNEER HET PAPIER OF DE INKT OPRAAKT ...................... 43

  ONE-TOUCH-TOETSEN EN SNELKIESCODES
  PROGRAMMEREN ..................................................................... 19

  WANNEER DE VERZENDING MISLUKT .................................... 43

  RAPPORTEN EN LIJSTEN AFDRUKKEN ................................... 22

  KLEINE PROBLEMEN OPLOSSEN ............................................. 43
  FOUTCODE ................................................................................ 44

  HET FAXTOESTEL ALS EEN TELEFOON
  GEBRUIKEN

  25

  SIGNALEN EN BERICHTEN ....................................................... 45

  OPBELLEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN ............................. 25
  OPBELLEN VIA DE SNELKIESCODES ....................................... 25
  OPBELLEN DOOR ZOEKEN IN HET ADRESBOEK .................... 26
  EEN VAN DE LAATSTE 20 BINNENGEKOMEN NUMMERS
  OF EEN VAN DE LAATSTE 10 GESELECTEERDE NUMMERS
  OPVRAGEN ................................................................................ 26

  i • Page 6

  INHOUDSOPGAVE
  ONDERHOUD

  47

  PRINPATROON VERVANGEN .................................................... 47
  REINIGINGSPROCEDURE VOOR DE PRINTPATROON
  EN TESTPROCEDURE VOOR DE SPUITMONDEN ................... 47
  ELEKTRISCHE CONTACTEN VAN DE PRINTPATROON
  REINIGEN ................................................................................... 48
  OPTISCHE SCANNER REINIGEN .............................................. 49
  BEHUIZING REINIGEN ............................................................... 49
  VASTGELOPEN DOCUMENTEN VERWIJDEREN ...................... 49
  VASTGELOPEN PAPIER VERWIJDEREN ................................... 49

  FABRIKANT EN SERVICE

  50

  TECHNISCHE GEGEVENS

  51

  TREFWOORDENLIJST

  52

  ii • Page 7

  VOOR HET GEBRUIK
  2. VOOR DE OVERIGE LANDEN (NIET EU)

  OVER HET RAADPLEGEN VAN DE HANDLEIDING
  In deze handleiding worden twee modellen van het faxtoestel
  beschreven die onderling hierin verschillen dat zij al of niet
  een ingebouwd antwoordapparaat hebben.
  In onderstaande beschrijving worden daarom bij verschillen
  in de twee modellen steeds de aanwijzing "Basismodel" of
  "Model met ingebouwd antwoordapparaat" gegeven.

  De behandeling, de inzameling, de recycling en de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur dienen overeenkomstig de wetten die in elk land van kracht zijn te gebeuren.

  AANBEVELINGEN VOOR DE VEILIGHEID

  OVER DE MILIEUVRIENDELIJKHEID
  De kartonnen verpakking, het plastic van de verpakking en
  de onderdelen van het faxtoestel kunnen gerecycled worden
  volgens de voorschriften die in uw land op het gebied van
  recycling gelden.
  Informatie met betrekking tot de Richtlijn 2002/96/EG
  betreffende de behandeling, inzameling, recycling en
  verwerking van elektrische en elektronische apparatuur
  en de componenten ervan.

  SCHOKGEVAAR


  1. VOOR DE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE (EU)
  Het is verboden om elektrische en elektronische apparatuur
  als huishoudelijk afval te verwerken: het is verplicht om een
  gescheiden inzameling uit te voeren.
  Het achterlaten van dergelijke apparatuur op plekken die niet
  specifiek hiervoor erkend en ingericht zijn, kan gevaarlijke
  gevolgen voor het milieu en de veiligheid met zich meebrengen.
  Overtreders zijn onderworpen aan sancties en maatregelen
  krachtens de wet.
  Om op correcte wijze onze apparatuur te verwerken kunt
  u:
  a) Zich wenden tot de plaatselijke instanties die u aanwijzingen
  en praktische informatie over de correcte behandeling van
  het afval zullen verschaffen, zoals bijvoorbeeld: locatie en
  openingstijden van de inzamelcentra, enz.


  b) Bij aankoop van een nieuw apparaat van ons merk, het oude
  apparaat, dat gelijk moet zijn aan het gekochte apparaat bij
  onze wederverkoper inleveren.
  Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak, aangebracht
  op de apparatuur, betekent dat:
  - het apparaat aan het einde van zijn levensduur
  bij geoutilleerde inzamelcentra moet worden
  ingeleverd en gescheiden van het
  huishoudelijk afval moet worden verwerkt;
  - Olivetti de activering garandeert van de
  procedures inzake behandeling, inzameling,
  recycling en verwerking van de apparatuur
  conform de Richtlijn 2002/96/EG (en latere
  wijzigingen).

  Probeer nooit het faxtoestel zelf te repareren indien u daarvoor geen speciale opleiding hebt genoten; wanneer u de
  behuizing verwijdert, riskeert u een elektrische schok of andere verwondingen. Neem dus geen risico's en roep er een
  gekwalificeerde onderhoudstechnicus bij.
  In geval van onweer wordt aangeraden het apparaat
  zowel van het stopcontact als van de telefoonlijn af te
  koppelen om mogelijke beschadiging ervan door een
  elektrische ontlading te voorkomen.
  Giet nooit vloeistoffen op het faxtoestel en voorkom dat het
  aan vocht wordt blootgesteld. Indien er vloeistoffen in het
  faxtoestel zijn gedrongen, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en ook de telefoonlijn afkoppelen. Laat het
  apparaat door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus repareren alvorens het weer te gebruiken.
  Gebruik het faxtoestel niet wanneer het aan weersinvloeden
  is blootgesteld.
  Sluit het faxtoestel uitsluitend aan op en stopcontact dat aan
  de normen voldoet.
  Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te
  halen.
  Raak de elektrische voedingskabel of de stekker nooit met
  natte handen aan.
  Zorg ervoor dat de elektrische voedingskabel niet gevouwen
  of platgedrukt wordt. Houd hem op afstand van warmtebronnen.
  Alvorens reinigingswerkzaamheden uit te voeren, het
  faxtoestel van het stopcontact afkoppelen.
  Controleer, alvorens het faxtoestel te gebruiken, of het niet
  beschadigd of gevallen is. Laat het in dat geval controleren
  door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus.

  VERSTIKKINGSGEVAAR


  Het faxtoestel en de accessoires zijn in plastic verpakt. Laat
  kinderen dus niet zonder toezicht met het verpakkingsmateriaal
  spelen.

  BRANDGEVAAR


  Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, trek dan de
  stekker uit het stopcontact om schade door eventuele storingen of spanningsstoten te voorkomen.

  1 • Page 8

  ONGEVALRISICO

  Plaats het faxtoestel op een vlakke en stabiele ondergrond,
  vrij van trillingen, zodat het niet kan vallen; een val zou u of
  anderen kunnen verwonden en het toestel kunnen beschadigen.
  Leg het stroomsnoer zo dat niemand erop kan trappen of
  erover kan struikelen.
  Laat nooit toe dat kinderen het faxtoestel zonder toezicht gebruiken of ermee spelen.

  AANBEVELINGEN

  OVER INSTALLATIE- EN

  VOOR HET GEBRUIK

  Houd het toestel uit de buurt van water, damp en hevige
  warmtebronnen. Plaats het niet in een stoffige omgeving en
  stel het ook niet bloot aan rechtstreeks zonlicht.
  Omring het toestel niet met boeken, documenten of voorwerpen die de ventilatieruimte beperken.
  Gebruik het faxtoestel alleen bij een omgevingstemperatuur
  tussen de 5°C en 35°C met een relatieve vochtigheidsgraad
  tussen de 15% en 85%.
  Plaats het toestel op een veilige afstand van elektrische of
  elektronische apparaten zoals radio's, TV's e.d., die storingen kunnen veroorzaken.
  In geval van spanningsval of stroomonderbreking kunt u geen
  telefoonoproepen maken of ontvangen, omdat het toetsenbord wordt uitgeschakeld.
  Wanneer het echter absoluut noodzakelijk is in deze omstandigheden een telefoonoproep uit te voeren moet u een noodtelefoon van een goedgekeurd type gebruiken die u (in landen waar dit is toegestaan) direct op het faxtoestel of direct op
  het telefoonstopcontact kunt aansluiten.
  Laat voldoende ruimte vrij voor de uitvoeropening aan de
  voorzijde voor de originele verzonden of gekopieerde documenten, zodat deze niet op de vloer vallen.

  GEBRUIKSBESTEMMING
  Het faxtoestel is bestemd voor het verzenden en ontvangen
  van originele documenten en het fotokopieren van papieren
  documenten. Het apparaat kan tevens als telefoon worden
  gebruikt. Elk ander gebruik moet als oneigenlijk worden beschouwd. Het mag met name nooit direct op een ISDN-lijn
  worden aangesloten. In dat geval komt de garantie te vervallen.

  2

  INSTELLINGSPARAMETERS
  Op nationaal vlak kunnen de standaard waarden voor elke
  installatie- en instellingsparameter variëren naargelang de
  vereisten of de specifieke behoeften van de gebruiker.
  Daarom zijn deze instellingen niet altijd identiek aan de instellingen die in de handleiding zijn vermeld. We raden u dan
  ook aan ze af te drukken voordat u wijzigingen aanbrengt
  (zie verderop "Rapporten en lijsten afdrukken", in het
  hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen"). • Page 9

  OMVANG VAN DE LEVERING, AANSLUITING EN INGEBRUIKNEMING
  INHOUD VAN DE VERPAKKING

  FAXTOESTEL

  1. Plaats het faxtoestel op zijn rechterzij.
  2. Steek het ene einde van de telefoonkabel in de "LINE"contactdoos aan de onderkant van het faxtoestel (zie schema’s
  "Voorbeeld 1" of "Voorbeeld 2".
  3. Steek de stekker van het andere snoereinde in het telefoonstopcontact aan de muur (zie "Voorbeeld 1" of
  "Voorbeeld 2)".

  Behalve het faxtoestel en deze handleiding vindt u het
  volgende in de verpakking:  Telefoonsnoer.
  Snoer voor aansluiting op het elektriciteitsnet.
  Telefoonstekker (indien voorzien).
  Verpakking met een eerste, gratis bijgeleverde
  monochromatische printpatroon.
  Telefoonhoorn.
  Lijst van gratis nummers voor service en garantie.

  TELEFOONLIJN

  EXTERN

  ANTWOORDAPPARAAT (ALLEEN BASISMODEL) OF

  EXTRA TELEFOON AANSLUITEN

  AANSLUITEN
  (Aansluiting voorbeeld 1 en 2)
  1. Steek de stekker van het extra apparaat in het
  telefoonstopcontact aan de muur.
  2. Neem de aansluitvoorbeelden 1 of 2 in acht.

  De telefoonaansluiting van het faxtoestel, van de
  bijkomende telefoon of andere toestellen vallen onder de
  nationale normen. Deze normen variëren van land tot land.
  De volgende schema’s verduidelijken enkele
  aansluitingen. Indien echter in uw land de aansluiting op het
  telefoonnet anders is dan in de schema’s, richt u dan naar de
  in uw land geldende normen.

  ATTENTIE
  De bijkomend aan de bodem van het faxtoestel verborgen
  aangebrachte aansluitbus EXT mag voor Duitsland en
  Oostenrijk niet gebruikt worden. Deze aansluitbus EXT mag
  niet gebruikt worden.

  Het faxtoestel is ingesteld om te worden aangesloten op het
  openbare telefoonnet. Indien u het op een privé-lijn wilt
  aansluiten en ook op een openbaar net wilt gebruiken,
  raadpleeg dan "Configuratie voor de kenmerken van de
  telefoonlijn", verderop in deze handleiding.

  AANSLUITING

  AANSLUITEN

  GEVAL

  1 (NEDERLAND)
  KABEL

  TELEFOONSTOPCONTACTEN

  FAX
  B

  Aansluitbussen

  C
  A
  A

  EXTERN
  (ALLEEN

  ANTWOORDAPPARAAT

  C

  BASISMODEL) OF EXTRA

  D
  B

  TELEFOON

  ANDERE

  APPARATEN

  D

  3 • Page 10

  AANSLUITING GEVAL 2 (BELGIË)
  TELEFOONSTOPCONTACTEN

  KABEL
  FAX

  C
  B

  Aansluitbussen
  A
  A

  EXTERN
  (ALLEEN

  ANTWOORDAPPARAAT

  B
  C

  BASISMODEL) OF EXTRA

  TELEFOON

  HOORN AANSLUITEN

  BELANGRIJKE VOORINSTELLINGEN UITVOEREN
  Opdat het faxtoestel juist zou functioneren, moet u de
  taal en het land van de plaats van gebruik invoeren.
  Wanneer het faxtoestel eenmaal op het voedingsnet is
  aangesloten, voert het automatisch een korte test uit om te
  controleren of alle componenten correct werken. Op het display
  verschijnt de taal waarin de berichten zullen worden
  weergegeven.

  1. Plaats het faxtoestel op zijn rechterzij.
  2. Steek de stekker van de hoornkabel in de aansluitbus met het
  symbool
  aan het faxtoestel.
  3. Bevestig de hoornkabel in de daarvoor bestemde gleuf.
  4. Breng het faxtoestel in zijn normale positie.
  5. Plaats de hoorn op de daarvoor bestemde plaats.

  TAAL EN HET BESTEMMINGSLAND INSTELLEN
  Op het display verschijnt de taal waarin de berichten
  zullen worden weergegeven. Bijvoorbeeld:

  ENGLISH
  1. Om de gewenste taal te selecteren.

  AANSLUITEN OP HET STROOMNET

  /
  Bijvoorbeeld:

  NEDERLANDS
  2. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:
  1. Steek de toestelstekker van het netsnoer in de aansluiting
  aan de achterkant van het toestel.
  2. Steek de stekker in het stopcontact in de muur.

  OPMERKIng
  Het toestel wordt permanent aangesloten, zo staat het 24
  uur per dag klaar om documenten te ontvangen en te
  verzenden. Wenst u het uit te schakelen, dan moet u de
  stekker van het stroomsnoer uit het stopcontact trekken, want
  het apparaat heeft geen aan-/uitschakelaar.

  4

  LAND KIEZEN
  3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt een bestemmingsland.
  Bijvoorbeeld:

  U.K. • Page 11

  4. Om het gewenste land te selecteren:

  DATUM EN TIJD INSTELLEN

  /
  Bijvoorbeeld:

  U dient de datum en de tijd in te voeren
  - als u het faxtoestel de eerste keer op het stroomnet
  aansluit
  - na elke stroomuitval.
  De datum en de tijd kunt u wijzigen, neem hiervoor de
  informatie in "Datum en tijd wijzigen" in acht.
  1. Druk op de toets:

  HOLLAND
  Indien uw land niet aanwezig is onder de op het display
  weergegeven landen, raadpleeg dan de onderstaande
  tabel:
  LAND

  TE SELECTEREN LAND

  Argentinië
  Chili
  Colombia
  Luxemburg
  Mexico
  Peru
  Rest van de wereld
  Uruguay
  Venezuela

  AMERICA LATINA
  AMERICA LATINA
  AMERICA LATINA
  BELGIUM
  AMERICA LATINA
  AMERICA LATINA
  INTERNATIONAL
  AMERICA LATINA
  AMERICA LATINA

  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijn:

  DATUM : DD/MM/JJ
  5. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

  3. Om een ander formaat te selecteren, drukt u op de
  toets:
  /

  6. Om de procedure te beëindigen:

  4. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  OPMERKING

  UUR : 24 U

  U kunt de instellingen achteraf wijzigen.
  1. Druk op de toetsen

  +

  5. Als u een ander tijdsformaat (12 uur) wenst, drukt u op
  de toets:

  .

  2. Herhaal de instelling van de taal of van het bestemmingsland.
  3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets

  /
  6. Druk op de toets:

  .

  Wanneer de taal en het land van gebruik eenmaal zijn
  ingesteld, verschijnt op het display het volgende bericht:

  Op het display verschijnt:

  DD/MM/JJ
  25-06-06

  AUTOMAT.
  of, voor de modellen met ingebouwd antwoordapparaat wordt
  bovendien het totale aantal ontvangen meldingen, in dit geval
  "00", weergegeven.

  AUTOMAT. 00
  un afwisselend op de onderste regel:

  UU:MM
  11:23

  7. Om de nieuwe datum en de nieuwe tijd in te voeren
  (b.v. 15-06-06, 12:00), drukt u op de toetsen:
  Na elke getalinvoer springt de cursor naar de volgende
  positie.

  DATUM/TIJD INST.
  PATROON CONTR.

  DD/MM/JJ
  15-06-06

  UU:MM
  12:00

  8. U kunt ook individuele posities wijzigen door de cursor
  op de gewenste plaats te brengen.
  Druk hiervoor op de toets:
  /
  9. Om de te wijzigen positie te overschrijven, drukt u op
  de toet:
  10. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

  De wijzigingsprocedure van datum en tijd is nu
  afgesloten. De nieuwe datum en de nieuwe tijd worden
  automatisch ingesteld en op elk verzonden document
  afgedrukt.

  5 • Page 12

  11. Om het faxtoestel in stand-by te brengen, drukt u op de
  toets.

  Er wordt op gewezen dat het stand-by zijn de inactiviteit
  van het faxtoestel weergeeft en dat in deze toestand de
  programmeringen uitgevoerd kunnen worden.

  OPMERKING
  Indien het 12-urenformaat geselecteerd is, verschijnt op het
  display de letter "p" (post meridiem) of de letter "a" (ante
  meridiem). Zo verandert u het uur
  1. Druk op de cursortoetsen / om de cursor onder de te
  wijzigen letter te plaatsen.
  2. Druk op de toets

  Wanneer u de ASF bijvult, moet u het "nieuwe" papier onder
  en niet op het "oude" plaatsen.

  CONTROLEREN

  VAN HET INGESTELDE AFDRUKFORMAAT OP

  HET FAXTOESTEL

  Controleer of het ingestelde afdrukformaat met het te
  gebruiken papierformaat overeenstemt. Anders is het
  perfecte gebruik van het faxtoestel niet gegarandeerd.
  1. Druk op de toets
  tot het volgende op het display verschijnt:

  FAX SET-UP

  .

  De instelling wordt gewijzigd.
  3. Druk op de toets

  OPMERKING

  2. Druk op de toets:

  , als u een fout gemaakt hebt of als de

  procedure onderbroken werd.

  PAPIER LADEN

  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  3. Druk op de toets
  tot het volgende op het display verschijnt:

  PRINTER PARAMET.
  4. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  FORMAAT : A4
  5. Druk op de toets
  /
  tot het gewenste papierformaat wordt weergegeven;
  6. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets.

  7. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  AUTOMAT.
  PATROON CONTR.

  1. Breng de papiersteun (ASF) in de daarvoor bestemde
  openingen aan het toestel (1).
  2. Schuif de papiersteun erin tot hij vastzit.
  3. Open het paneel van de papierlade (ASF), zoals aangegeven
  door de pijl (2).
  4. Neem het papier dat u wilt plaatsen aan de bovenste rand (3)
  vast.
  5. Laat het papier, zonder het te plooien, los in de steun vallen.
  6. Sluit het paneel van de papierlade (ASF), zoals aangegeven
  door de pijl (4).
  7. Duw het papier tegen de linkerkant van de papiersteun (5)
  met behulp van de papiergeleider.

  6 • Page 13

  PRINTPATROON

  OPMERKING

  INSTALLEREN

  BELANGRIJK
  Denk eraan dat u, nadat de eerste gratis bijgeleverde
  printpatroon is opgeraakt, alleen originele patronen
  gebruikt (zie de code achterin de handleiding).
  Bij gebruik van niet-originele of nagevulde patronen komt de
  garantie op het product te vervallen.

  NEE!

  De instructies voor het vervangen van de printpatroon vindt
  u in het hoofdstuk "Onderhoud".

  AUTOMATISCHE

  REINIGINGS- EN CONTROLEPROCEDURE

  VAN DE SPUITMONDEN VAN DE PRINTPATROON

  Nadat de printpatroon is geïnstalleerd, start het faxtoestel de
  reinigings- en controleprocedure van de spuitmonden
  printpatroon:
  reinigingsen
  controleprocedure
  spuitmondenreinigings- en controleprocedure van de
  spuitmonden. Dit wordt afgesloten met:
  • het afdrukken, op een automatisch ingevoerd vel, van het
  onderstaande diagnose-resultaat:
  - een schaalverdeling , om de inktstroom en de
  elektrische circuits van de printspuitmonden te
  controleren.
  - een set grafische en tekstelementen, voor het beoordelen van de printkwaliteit.
  • de weergave van de volgende melding op het display:
  "BEKIJK AFDRUK, 1 = UIT 0 = HERHAAL".
  Onderzoek de printtest als volgt:
  Controleer de schaalverdeling: als er geen onderbrekingen
  en geen witte horizontale lijnen in de zwarte zones
  aanwezig zijn, is de printpatroon correct geïnstalleerd en werkt
  hij normaal.
  1. Stel de waarde in op 1 als dit het geval is. Het faxtoestel zal
  automatisch naar de standby-modus terugkeren.
  2. In het geval van onderbrekingen of witte lijnen voert u de
  waarde 0 in. De automatische reiniging en controle van de
  spuitmonden van de printpatroon wordt herhaald.
  3. Als de nieuwe printtest nog niet het gewenste resultaat geeft,
  de procedure nog eenmaal herhalen.
  4. Als de printtest bevredigend is, druk dan op de toets

  1. Kantel het bedieningspaneel naar voren, zoals opgegeven
  met de pijl.
  2. Kantel het bedieningspaneel naar voren tot het hoorbaar
  vastklikt.
  3. Kantel de afdekking van de printpatroonkamer met de hendel
  naar voren, zoals aangegeven in de figuur.
  4. Neem de printpatroon uit zijn verpakking.
  Attentie:
  U mag de spuitmonden en de elektrische contacten niet
  aanraken.
  5. Houd de printpatroon aan de zijkant vast.
  6. Trek de beschermende folie van de spuitmonden.
  7. Plaats de printpatroon in zijn behuizing met de elektrische
  contacten naar onderen gericht.
  8. Plaats de printpatroon in de behuizing.
  9. Duw de printpatroon in tot hij hoorbaar vastklikt.
  10. Sluit de afdekking van de printpatroonkamer en het
  bedieningspaneel.

  OPMERKING

  ,

  om de procedure te beëindigen.
  Het faxtoestel komt weer in de oorspronkelijke standby-modus
  terug.

  BELANGRIJK
  Wanneer de inkt in de printpatroon bijna op is, verschijnt
  op het display:

  PATR. BIJNA LEEG
  Gelijktijdig drukt het faxapparaat een blad af om u te
  waarschuwen dat de inkt bijna op is en dat u de
  printpatroon binnenkort moet vervangen.
  Wanneer de inkt op is, verschijnt op het display:

  PATROON VERV.
  De instructies voor het vervangen van de printpatroon
  vindt u in het hoofdstuk "Onderhoud".
  Voor de aanschaf van nieuwe printpatronen, wordt
  verwezen naar de codes achterin deze
  handleiding.

  Indien na installatie van de patroon opnieuw het bericht
  "PATROON CONTR." op het display verschijnt, kunt u
  proberen de patroon te verwijderen om hem vervolgens
  opnieuw - maar met een beetje meer druk - te installeren.
  Indien het bericht niet verdwijnt, de patroon verwijderen en
  de elektrische contacten van zowel de patroon als de wagen
  reinigen, zie "Elektrische contacten van de printpatroon
  reinigen", in het hoofdstuk "Onderhoud".

  7 • Page 14

  DATUM EN TIJD WIJZIGEN

  8. Druk hiervoor op de toets:
  /
  voer nu het juiste teken in.
  9. Om de naam volledig te wissen, drukt u op de toets:

  Indien de datum en de tijd op het display niet juist zijn,
  kunt u beide op elk willekeurig moment wijzigen.
  1. Druk op de toets
  btot op het display verschijnt:

  Voorbeeld:
  Voor het invoeren van de naam "LARA" drukt u
  op de volgende toetsen:

  FAX SET-UP
  2. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

  Tot u de letter "L" geselecteerd hebt.
  Tot u de letter "A" geselecteerd hebt.

  Op het display verschijnt:

  Tot u de letter "R" geselecteerd hebt.

  DATUM / TIJD

  Tot u de letter "A" geselecteerd hebt.

  Volg vanaf hier de eerder beschreven procedure in
  "Datum en tijd instellen".

  10. Om de naam te bevestigen, drukt u op de toets:

  NU ONTBREKEN UW NAAM EN FAXNUMMER

  Op het display verschijnt:

  TEL. NUMMER

  NOG

  Voer nu het faxnummer in, zoals hierna opgegeven:
  Wanneer ze ingesteld zijn, blijven naam (max. 16
  tekens) en nummer (max. 20 cijfers) onveranderd tot
  ze opnieuw gewijzigd worden, en worden op elke door
  uw correspondent ontvangen pagina afgedrukt.
  1. Druk op de toets

  FAXNUMMER

  INSTELLEN

  1. Druk op de toets:

  tot op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  VORM UW NUMMER

  INSTALLATIE PAR.

  2. Om het nummer van uw faxtoestel in te stellen, drukt u op de
  toetsen:

  2. Druk op de toets:
  Op het display verschijnt:

  TEL.NET INSTELL.
  3. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  NAAM ZENDER
  4. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  VORM UW NAAM
  U hebt de volgende mogelijkheden om een naam of een
  logo in te voeren:
  U kunt cijfers of letters invoeren.
  5. Druk hiervoor op de toetsen:

  3. Om een vrije plaats te laten, drukt u op de toets:
  /
  Wanneer u een fout maakt, gaat u te werk zoals bij het
  instellen van uw naam.
  Als u een internationale code wilt invoeren, gebruikt u
  in plaats van de nullen de toets *. Op het display
  verschijnt het teken +.
  4. Om het faxnummer te bevestigen, drukt u op de toets:

  5. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  PLAATS

  VAN NAAM EN FAXNUMMER

  Druk zo vaak op de betreffende toets tot het gewenste
  teken verschijnt. Als u de toets losgelaten hebt, springt
  de cursor automatisch op de volgende positie, zodat u
  het volgende teken kunt invoeren.
  6. Om een vrije plaats te laten, drukt u op de toets:
  /
  U kunt in uw naam een aantal speciale symbolen
  gebruiken, zoals bijvoorbeeld & .
  7. Druk hiervoor op de toetsen:
  U kunt verkeerde tekens corrigeren door de cursor
  onder het betreffende teken te plaatsen.
  8

  U kunt informatie in de kopregel van het te zenden
  origineel opslaan. Dat kan uw naam/logo, kenmerk,
  datum/tijd en aantal pagina’s zijn. Deze informatie wordt
  van boven op de pagina, buiten de eigenlijke faxinhoud
  ontvangen.
  Uw faxtoestel is ingesteld om deze informatie binnen de
  tekstzone te plaatsen.
  Plaats wijzigen:
  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP • Page 15

  2.

  Druk op de toets:

  4. Druk hiervoor op de toets:
  /
  5. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  Op het display verschijnt:

  3. Druk op de toets:

  PSTN KIES:TOON
  6. Om de andere kiesmodus weer te geven (in de landen
  waar dit mogelijk is), drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  PARAMETERS

  /

  PSTN KIES:PULSE

  4. Druk op de toets

  7. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  KOPREGEL BINNEN

  8. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets

  5. Om de andere parameter te kiezen, drukt u op de toets:
  /
  Op het display verschijnt:

  KOPREGEL BUITEN
  6. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

  AANSLUITEN OP EEN PRIVÉ-LIJN (PBX)

  7. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  Om uw faxtoestel op een privé-lijn aan te sluiten en het
  ook op een openbare lijn te kunnen gebruiken, gaat u
  als volgt te werk:
  • Selecteer de parameter "PRIV.LINE (PBX)".
  • De kiesmodus (puls of toon) aan de kenmerken van
  de privé-lijn (centrale) aanpassen, die de lijn beheert
  waaraan het faxtoestel aangesloten is. Indien u niet
  zeker weet welke modus u moet selecteren, raadpleegt
  u het beste de PBX-beheerder.
  • Stel de buitenlijnmodus (prefix of flash) in die nodig is
  om via de PBX (centrale) toegang tot het openbare net
  te krijgen.
  • Stem de kiesmodus (puls of toon) af op de modus die
  dor de telefoonmaatschappij wordt gebruikt.
  1. Druk op de toets

  CONFIGURATIE VOOR DE KENMERKEN VAN DE
  TELEFOONLIJN

  AANSLUITEN

  OP HET OPENBARE TELEFOONNET

  Het faxtoestel is al ingesteld om te worden aangesloten
  op het openbare telefoonnet. Toch moet u nog even
  controleren:
  • of de parameter "PUBL.LIJN (PSTN)" geselecteerd
  is.
  • of de parameter voor de kiesmodus (toon of puls)
  overeenstemt met die van de telefooncentrale die de
  lijn waarop uw faxtoestel is aangesloten, beheert. Indien
  u niet zeker weet welke modus u moet kiezen, vraagt u
  dat het beste even aan de telefoonmaatschappij.
  1. Druk op de toetst:

  tot op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.
  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  TEL.NET INSTELL.
  3. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.

  Op het display verschijnt:

  PUBL.LIJN (PSTN)

  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  TEL.NET INSTELL.

  4. Om de andere mogelijke optie te kiezen, drukt u op de
  toets:
  /

  PRIV.LINE (PBX)

  3. Druk op de toets:

  5. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  PUBL.LIJN (PSTN)

  PBX KIES:TOON

  Als het faxtoestel is ingesteld voor aansluiting op een
  "Privé-lijn", dient u het aansluittype "Privé-lijn" te kiezen.

  6. Om de andere kiesmodus te kiezen, drukt u op de toets:
  /

  PBX KIES:PULSE
  9 • Page 16

  7. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  EXT.LIJN:PREFIX
  8. Om de andere mogelijke optie "EXT.LIJN: FLASH" weer
  te geven, drukt u op de toets:
  /
  9. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  Indien u, door op de toets

  te drukken, de

  uitgangsmodus "EXT.LIJN:PREFIX" bevestigd hebt,
  vraagt het faxtoestel u een prefix-nummer in te voeren
  (max. 3 cijfers)
  10. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  PSTN KIES:TOON
  11. Om de andere kiesmodus te kiezen, drukt u op de toets:
  /

  PSTN KIES:PULSE
  12. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

  13. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  OPMERKING
  Wanneer de wijze waarop het faxtoestel toegang krijgt tot het
  openbare net eenmaal is bevestigd, hoeft u slechts, voor u
  het telefoon- of faxnummer vormt, op de toets
  te
  drukken om de lijn te nemen. Op het display verschijnt een
  "E" (external).

  U

  WILT DE KIESMODUS TIJDELIJK WIJZIGEN

  U kunt de kiesmodus voor een enkele kiesprocedure wijzigen
  zonder de programmering te wijzigen.
  1. Druk op de toets
  of telefoonnummer.

  voor of tijdens het invoeren van het fax-

  Het faxtoestel verandert nu voor deze keuze de kiesmodus
  en brengt aan het einde van de transmissie de kiesmodus
  opnieuw tot stand waarmee het geprogrammeerd werd.

  10 • Page 17

  COMPONENTEN
  In de figuur worden de externe en interne onderdelen van het faxtoestel getoond.

  Papierlade voor standaard papier (ASF)
  Voor de volgende papierformaten instelbaar: A4, Letter en Legal.
  Maximale capaciteit: 100 vel (80g/m2).
  Papiersteun
  Papiergeleider

  Aansluitbussen
  (zie onderzijde)

  Documentensteun
  Uitgang ontvangen
  documenten of kopieën

  Luidspreker

  Papierreferenties
  Bedieningspaneel

  Telefoonhoorn
  Uitgang van verzonden of
  gekopieerde documenten
  Display
  Automatische invoer voor te verzenden
  en te kopiëren documenten (ADF)
  Maximale capaciteit: 20 vel A4 (80g/m2).

  Patrooncompartiment

  Deksel patrooncompartiment

  Optische scanner

  Typeplaatje machine
  (zie onderzijde)

  11 • Page 18

  BEDIENINGSPANEEL  Stemt de resolutie af op de te verzenden en te kopiëren
  documenten (alleen met het document in de ADF).  Voor tijdelijke onderbreking van de verbinding (met de hoorn
  van de haak).  Uitsluiting van de microfoon tijdens een gesprek met de
  "handenvrij" functie, zodat de correspondent het gesprek
  niet kan horen.  Geeft toegang tot de programmeermodus.  Selecteert menu’s en submenu’s.  Na indrukken van de toets

  , wordt het

  luidsprekervolume geleidelijk tot het
  maximum verhoogd om dan weer te
  beginnen bij het minimumniveau.

  "Fouten-led"
  Signaleert een storing tijdens verzending of
  ontvangst.  Voor het "vooruit" en "achteruit" kiezen van de
  waarden van een parameter.  Voor het naar "rechts" en "links" verplaatsen
  van de cursor tijdens de instelling van nummers
  en namen.

  ALLEEN MODEL MET INGEBOUWD ANTWOORDAPPARAAT
  • Hiermee kunnen de functies van het
  antwoordapparaat worden ingesteld. Zie
  beschrijving in het betreffende hoofdstuk.

  Met de hoorn van de haak voor de toegang
  tot de speciale functies die door de
  telefoonmaatschappij ter beschikking gesteld
  werden: algemeen als REGISTER
  RECALL (R-functie) omschreven.

  Aan: er zijn reeds beluisterde boodschappen of memo’s in het geheugen aanwezig.
  Knippert: er zijn af te drukken documenten, nieuwe boodschappen of memo’s in het
  geheugen aanwezig.
  Uit: het geheugen is leeg.
  ALLEEN MODEL MET INGEBOUWD ANTWOORDAPPARAAT
  Aan: er zijn reeds beluisterde boodschappen of memo’s in het geheugen aanwezig.
  Knippert: er zijn af te drukken documenten, nieuwe boodschappen of memo’s in het
  geheugen aanwezig.
  Uit: het geheugen is leeg.

  12  Vormen van het fax- of telefoon-nummer.  Automatisch selecteren, bij langer dan een
  seconde ingedrukt houden, van het eraan
  toegewezen telefoon- of faxnummer (nadat
  dit geprogrammeerd is) ("one-touch"
  kiesfunctie).  Instellen van numerieke gegevens.  Selecteren van cijfers en alfanumerieke
  tekens tijdens het instellen van nummers
  en namen.  Zenden bij toonkiesmodus een toon in
  de lijn voor speciale telefoondiensten.  Voor het selecteren van de "vorige"
  en "volgende" speciale tekens en
  symbolen tijdens het instellen van
  namen. • Page 19  Voert een document uit de ADF uit.  Schakelt de LED " " uit.  Plaatst het faxtoestel opnieuw in de standbymodus.  Onderbreekt het programmeren, een
  verzending, een ontvangst of het kopiëren.  Start de ontvangst van een
  document.  Start de verzending van het
  document nadat het faxnummer is
  gevormd (alleen met het document
  in de ADF).  Bevestigt de selectie van menu’s
  en submenu’s, parameters en
  betreffende waarden en gaat over
  naar de volgende procedure.  Starten van het kopiëren (alleen met
  het document in de ADF).  Hiermee kan men de lijn nemen om een telefoonof faxnummer kiezen zonder de hoorn op te
  nemen.  Wordt bovendien de handenvrij-functie
  geactiveerd.

  Met het faxtoestel aangesloten op een privé-centrale:
  - Wanneer deze toets eenmaal wordt ingedrukt voordat het
  telefoon- of faxnummer wordt gevormd, heeft men toegang
  tot het openbare net. Bij tweemaal indrukken heeft men
  toegang tot de verbinding met het geprogrammeerde
  telefoonbedrijf.

  Display
  Geeft op twee regels met telkens
  16 regels aan: Datum en tijd, menu-opties,
  foutmeldingen,
  resolutieen
  contrastwaarden en het totale aantal
  ontvangen meldingen.  Gevolgd door twee numerieke toetsen
  (01-50) selecteert deze toets
  automatisch (na program-mering) het
  eraan toegewezen telefoon- of
  faxnummer.  Annuleert verkeerde instellingen.

  Met het faxtoestel aangesloten op het openbare net:
  - Bij indrukken voor het kiezen van een nummer heeft men
  toegang tot een tweede telefoonnetwerk.


  Last een pauze in tijdens het direct vormen van het telefoon- of
  faxnummer.  Weergave van de laatste 10 geselecteerde fax- of telefoonnummers
  (uitgaande oproepen) of van de laatste 20 ontvangen nummers
  (binnenkomende oproepen), onafhankelijk van de aanwezigheid
  van een document in de ADF.

  13 • Page 20

  BASISFUNCTIES VOOR VERZENDEN EN ONTVANGEN
  Nu uw faxtoestel een naam en een nummer heeft, is het klaar
  om:


  documenten te verzenden (ook uitgesteld, vanuit het geheugen
  of via de pollingmethode);  documenten te ontvangen (ook via de pollingmethode);  telefoonoproepen uit te voeren (zie het hoofdstuk "Het
  faxtoestel als een telefoon gebruiken");  documenten te kopiëren (zie het hoofdstuk "Het faxtoestel
  als een kopieerapparaat gebruiken").

  DOCUMENTEN IN

  DE ADF STEKEN

  VERZENDEN

  1. Steek de steun voor de documenten in de daarvoor bestemde
  opening.
  2. Duw de steun er helemaal in.

  WELKE

  Attentie:
  U mag het document niet aandrukken.

  DOCUMENTEN KUNT U GEBRUIKEN

  Afmetingen
  • Breedte min. 148 mm - max. 216 mm


  Lengte

  min. 216 mm - max. 600 mm

  Dikte
  80 g/m 2 (max. 20 vel)
  60 - 90 g/m 2 (max. 10 vel)
  50 - 140 g/m 2 (1 vel tegelijk)

  3. Plaats het document met de te verzenden zijde naar boven in
  (automatische invoer voor originele documenten).
  De onderste rand van het document wordt in de ADF
  ingevoerd en op de bovenste regel van het display verschijnt:

  DOKUMENT GEREED
  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast:
  "NORMAL".

  AFSTELLEN
  GEBRUIK

  NOOIT
  Opgerold papier
  Flinterdun papier
  Gescheurd papier
  Nat of vochtig papier
  Kleine stukjes papier
  Verkreukeld papier  Carbonpapier

  Voor het verzenden van een document kunt u enkele
  afstellingen maken om de afdrukkwaliteit te
  optimaliseren.

  OM

  HET CONTRAST TE REGELEN

  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  2. Druk op de toets:

  Ter voorkoming van schade die het faxtoestel buiten werking
  zou kunnen stellen en de garantie te niet zou kunnen doen,
  moet u ervoor zorgen dat de documenten die u wilt gebruiken
  vrij zijn van:


  VAN CONTRAST EN RESOLUTIE

  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  3. Druk op de toets:

  nietjes
  paperclips
  plakband
  natte Tipp-Ex of lijm.

  Op het display verschijnt:

  PARAMETERS
  4. Druk op de toets

  In al deze gevallen moet u het document eerst kopiëren en
  vervolgens de kopie verzenden.

  tot op het display verschijnt:

  CONTRAST:NORM.
  5. Druk op de toets
  /
  tot de andere mogelijke waarden weergegeven
  worden: "DONKER" en "LICHT".
  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  14 • Page 21

  7. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  Kies het contrast op basis van de volgende criteria:
  • NORMAL, als het document noch te donker noch te licht
  is. Op de onderste regel van het display verschijnt
  "NORMAL".
  • LICHT, als het document bijzonder donker is. Op de onderste
  regel van het display verschijnt "LICHT".
  • DONKER, als het document bijzonder licht is. Op de onderste
  regel van het display verschijnt "DONKER".

  RESOLUTIE

  AFSTELLEN

  1. Druk op de toets:
  tot de gewenste resolutiewaarde op het display
  verschijnt.
  Kies de resolutie op basis van de volgende criteria:
  • STANDAARD, indien het document gemakkelijk
  leesbaar is. Op de onderste regel van het display
  verschijnt een pijl die naar het symbool " " op het
  bedieningspaneel wijst.
  • FIJN, indien het document zeer kleine tekens of
  tekeningen bevat. Op de onderste regel van het display
  verschijnt een pijl die naar het symbool " " op het
  bedieningspaneel wijst.
  • GRIJSTONEN, indien het document schaduw bevat.
  Op de onderste regel van het display verschijnt een pijl
  die naar het symbool " " en een pijl die naar het
  symbool " " op het bedieningspaneel wijst.

  DOCUMENTEN

  OPMERKING
  U kunt het nummer van de correspondent ook selecteren door
  middel van de snelle kiesmethodes, zie verderop "One-touchtoetsen en snelkiescodes programmeren", "Verzenden
  via
  one-touch-toetsen"
  en
  " Ve r z e n d e n
  via
  snelkiescodes".

  OPMERKING
  Als u de verzending wilt onderbreken, drukt u op de toets
  . Het faxtoestel zal het document automatisch uit de ADF
  uitvoeren en weer in de oorspronkelijke standby-modus
  komen.
  Verwijder bij een meerlagig document alle bladen manueel
  die achter het eerste blad liggen. Daarna drukt u op de toets
  om ook het eerste blad uit te werpen.

  KIESTONEN

  1. Plaats het document in de ADF.
  Op de bovenste regel van het display verschijnt:

  DOKUMENT GEREED
  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het
  contrast: "NORMAL".
  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie (ook
  als deze niet op het display wordt weergegeven) is:
  " " (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie
  aan zoals hierboven beschreven.
  2. Als u de kiestonen wilt horen, druk dan op de toets:

  VERZENDEN

  Op het display verschijnt:

  1. Plaats het document in de ADF.
  Op de bovenste regel van het display verschijnt:

  LIJNVERB.
  En rechts boven de duur van de transmissie in minuten
  en seconden.
  3. Om het nummer van de correspondent te kiezen, drukt
  u op de toetsen:

  DOKUMENT GEREED
  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het
  contrast: "NORMAL".
  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie (ook
  als deze niet op het display wordt weergegeven) is:
  " " (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie
  aan zoals hierboven beschreven.
  2. Om het nummer van de correspondent te kiezen, drukt
  u op de toetsen:
  Het nummer van de correspondent mag uit maximaal
  64 tekens bestaan.
  3. Om het verzenden te starten, drukt u op de toets:

  Na de verzending verschijnt het bericht "VZ
  VOLLEDIG" enkele seconden lang op het display.

  OPMERKING

  Bij tipfouten plaatst u de cursor met de toetsen |/} op het
  verkeerde getal en overschrijft u het foute getal met het juiste
  getal. Om het nummer volledig te wissen, drukt u op de toets
  .

  HOREN BIJ HET VERZENDEN

  Het nummer van de correspondent mag uit maximaal
  64 tekens bestaan.
  4. Zodra de faxtoon van de ontvanger te horen is, drukt u
  op de toets:

  Het zenden start en op het display verschijnt de
  mededeling "VERBINDING".
  Na de verzending verschijnt het bericht "VZ
  VOLLEDIG" enkele seconden lang op het display.

  TELEFOONHOORN

  OPNEMEN BIJ HET VERZENDEN

  1. Plaats het document in de ADF.
  Op de bovenste regel van het display verschijnt:

  DOKUMENT GEREED
  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het
  contrast: "NORMAL".
  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie (ook
  als deze niet op het display wordt weergegeven) is:
  " " (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie
  aan zoals hierboven beschreven.
  15 • Page 22

  3. Druk op de toets:

  2. Neem de lijn door de hoorn op te nemen.
  Op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  LIJNVERB.

  DRUK TIJDINSTELL
  UU:MM

  En rechts boven de duur van de transmissie in minuten
  en seconden.
  3. Om het nummer van de correspondent te kiezen, drukt
  u op de toetsen:
  -

  Voer de tijd in waarop u het document wilt verzenden.
  Bijvoorbeeld "16:50".
  4. Druk hiervoor op de toetsen:
  -

  Het nummer van de correspondent mag uit maximaal
  64 tekens bestaan.
  Als het faxtoestel van uw correspondent op
  automatische ontvangst is ingesteld, hoort u de toon
  van het faxapparaat.
  Als het op manuele ontvangst ingesteld is, zal de
  ontvanger zelf antwoorden. Vraag hem op de
  starttoets van zijn faxtoestel te drukken. Daarna de
  faxtoon afwachten.
  4. Om het verzenden te starten, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt het bericht "VERBINDING".
  Na de verzending verschijnt het bericht "VZ
  VOLLEDIG" enkele seconden lang op het display.

  AUTOMATISCHE

  Op het display verschijnt:

  VORM NUMMER
  NUM/TOETS/SNELK.
  Vorm het nummer van de correspondent volgens een
  van de beschikbare methodes: direct op het toetsenbord
  of via de one-touch-toetsen of snelkiesmethode (zie
  verderop "One-touch-toetsen en snelkiescodes
  programmeren").
  6. Druk op de toetsen:
  7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

  KIESHERHALING

  Op het display verschijnt gedurende enkele seconden
  "TX INGESTELD" en vervolgens:

  Indien er geen verbinding tot stand komt omdat de lijn gestoord
  is of omdat het nummer van de correspondent bezet is, zal het
  faxtoestel het gewenste nummer tot vijf maal automatisch
  herhalen.

  DOCUMENTEN VERZENDEN OP EEN VOORAF
  TIJDSTIP (VERTRAAGDE VERZENDING)

  INGESTELD

  Door middel van deze functie kunt u
  tijdzoneproblemen vermijden wanneer de
  correspondent zich aan de andere kant van de wereld
  bevindt, en bovendien kunt u gebruik maken van
  voordelige tarieven tijdens bepaalde uren waarop
  de telefoonlijnen minder belast zijn.
  1. Plaats het document in de ADF.
  Op de bovenste regel van het display verschijnt:

  DOKUMENT GEREED
  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het
  contrast: "NORMAL".
  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie (ook
  als deze niet op het display wordt weergegeven) is:
  " " (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie
  aan zoals hierboven beschreven.
  2. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  UITGEST.TRANSM.

  16

  5. Druk op de toets:

  AUTOMAT.
  00
  VERZ OM: 16:50

  OPMERKING
  U kunt de instellingen voor "uitgestelde verzending" wissen.
  Neem hiervoor het document uit de ADF of druk gewoon op
  de toets

  .

  OPMERKING
  In geval van een stroomonderbreking, wordt de
  geprogrammeerde uitgestelde verzending gewist.

  EEN

  VOORAF INGESTELDE VERZENDING WIJZIGEN/WISSEN

  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  UITGEST.TRANSM.
  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  REEDS INGEVOERD • Page 23

  3. Druk op de toets:

  EEN

  DOCUMENT UIT HET GEHEUGEN VERZENDEN

  1. Plaats het document in de ADF.
  Op de bovenste regel van het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  PARAM. WIJZIGEN?

  DOKUMENT GEREED

  Indien u de eerder ingestelde verzending wilt
  annuleren, drukt u op de toetsen |/}. Op het display
  verschijnt het bericht "INSTELL. WISSEN?".
  4. Om het wissen te bevestigen, drukt u op de toets:

  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het
  contrast: "NORMAL".
  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie (ook
  als deze niet op het display wordt weergegeven) is:
  " " (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie
  aan zoals hierboven beschreven.
  2. Druk op de toets

  Het faxtoestel zal automatisch naar de standby-modus
  terugkeren.
  Indien u het tijdstip waarop of het nummer waarnaar het
  document verzonden moet worden, wilt wijzigen, gaat
  u als volgt te werk:
  5. Druk op de toets:

  tot op het display verschijnt:

  TX UIT GEHEUGEN
  3.

  Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  DRUK TIJDINSTELL
  16:50

  Het faxtoestel begint het document in het geheugen op
  te slaan. Na het opslaan wordt op het display gedurende
  enkele seconden de melding "DOC.N. XXXX"
  weergegeven.

  U kunt de weergegeven tijd met de nieuwe tijd
  overschrijven.
  6. Druk hiervoor op de toetsen:

  DRUK TIJDINSTELL
  UU:MM

  Bevestig de invoer of de reeds voorhanden tijd.
  7. Druk hiervoor op de toets:

  Voer het gewenste tijdstip in, bijvoorbeeld "16:50".
  4. Druk hiervoor op de toetsen:
  -

  Op het display verschijnt:

  Bevestig de invoer of de actuele tijd.
  5. Druk hiervoor op de toets:

  VORM NUMMER
  8. Als u de actuele tijd wilt instellen, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  VORM NUMMER
  NUM/TOETS/SNELK.

  9. Om met de volgende stappen voort te doen, druk dan
  op de toets:

  Vorm het nummer van de correspondent volgens een
  van de beschikbare methodes: direct op het toetsenbord
  of via de one-touch-toetsen of snelkiesmethode (zie
  verderop "One-touch-toetsen en snelkiescodes
  programmeren").
  6. Druk hiervoor op de toetsen:

  U kunt het weergegeven nummer met het nieuwe
  nummer overschrijven.
  10. Druk hiervoor op de toetsen:
  -

  Bevestig de invoer of het reeds weergegeven nummer.
  11. Druk hiervoor op de toets:

  Op het display verschijnt:

  AUTOMAT.
  00
  VERZ OM: 18:00

  EEN

  DOCUMENT AAN MEERDERE CORRESPONDENTEN

  VERZENDEN

  7. Druk op de toets:

  Daarna zal het faxtoestel u vragen een ander nummer
  in te voeren:

  VORM NUMMER
  NUM/TOETS/SNELK.
  Indien u het document naar verscheidene
  correspondenten wilt zenden, herhaalt u de twee
  stappen zo vaak als nodig is.
  8. Om de procedure te beëindigen, drukt u daarna op de
  toets:

  Het faxtoestel is uitgerust met een geheugen waaruit u een
  document (ook op een vooraf ingesteld tijdstip: uitgestelde
  verzending) naar verschillende correspondenten kunt
  zenden (max. 10): "circulaire". Zie hieronder "Een document
  uit het geheugen verzenden".
  17 • Page 24

  9. Als u het document naar slechts één correspondent wilt
  zenden, drukt u gewoon op de toets:

  Na deze procedure verschijnt op het display:

  AUTOMAT.
  TX UIT GEHEUGEN

  OPMERKING
  I n g e v a l v a n e e n s t r o o m o n d e r b r e k i n g, w o r d t d e
  geprogrammeerde verzending uit het geheugen gewist.

  EEN

  VOORAF INGESTELDE VERZENDING UIT HET GEHEUGEN

  WIJZIGEN/HERHALEN/WISSEN

  1. Druk op de toets:
  tot op het display verschijnt:

  ONTVANGEN
  Uw faxtoestel kan documenten die door een andere fax worden
  verzonden op vier manieren ontvangen.
  • Manuele ontvangst. Bij alle gelegenheden waarin de
  gebruiker aanwezig is en de oproepen persoonlijk kan
  beantwoorden.
  • Automatische ontvangst. Bij alle gelegenheden waarbij
  de gebruiker afwezig is en toch wil ontvangen. Dit is de modus
  waarin uw faxtoestel is ingesteld.
  • Automatische ontvangst met oproeptype-herkenning.
  Bij deze ontvangstmodus wordt het faxtoestel na een bepaald
  aantal belsignalen (ingestelde waarde: 2 belsignalen) met de
  telefoonlijn verbonden en is in staat om te herkennen of de
  binnenkomende oproep een fax- of telefoonoproep is.
  • Ontvangst met antwoordapparaat (model met
  ingebouwd antwoordapparaat en basismodel met
  extern antwoordapparaat). In deze ontvangstmodus
  ontvangt het antwoordapparaat de oproepen, registreert
  eventuele boodschappen en geeft de verbinding over aan
  het faxtoestel als de correspondent een document wil
  verzenden.

  TX UIT GEHEUGEN
  2. Druk op de toets:

  KIEZEN

  Op het display verschijnt:

  VAN DE ONTVANGSTMODUS

  1. Druk op de toets

  REEDS INGEVOERD
  tot op het display verschijnt:

  3. Druk op de toets:

  ONTVANGSTMODUS
  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  INSTELL.PRINTEN?
  U kunt uit de volgende opties kiezen:
  INSTELL.PRINTEN? - Om alleen de parameters m.b.t.
  de verzending uit het geheugen af te drukken. Na het
  afdrukken komt het faxtoestel automatisch in de standbymodus terug.
  INSTELL. WISSEN? - Om de instelling te annuleren.
  Het faxtoestel komt weer in de oorspronkelijke standbymodus terug.
  PARAM. WIJZIGEN? - Om het nummer van de correspondent of het gewenste tijdstip voor de verzending te
  wijzigen.
  4. Om de andere opties te kiezen, drukt u op de toets:
  /
  5. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  DRUK TIJDINSTELL
  UU:MM
  Vanaf hier gaat u verder zoals aangegeven in de laatste
  drie stappen van de procedure "Een document uit
  het geheugen verzenden".

  18

  Op het display verschijnt:

  AUTOMAT.
  U kunt de mogelijke opties laten weergeven:
  "MANUELE", "TEL./FAX" en "AWA/FAX". Dit bericht
  wordt alleen weer-gegeven als u uitgaande boodschap
  1 heeft geregistreerd (zie het hoofdstuk "Het antwoordapparaat").
  3. Druk hiervoor op de toets:
  /
  4. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

  5. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets: • Page 25

  ONTVANGEN

  IN DE DIVERSE ONTVANGSTMODI

  MANUELE

  ONE-TOUCH-TOETSEN EN SNELKIESCODES
  PROGRAMMEREN

  ONTVANGST

  1. Neem bij overgaande telefoon de hoorn op om de
  verbinding tot stand te brengen.

  Het faxtoestel biedt ook snelkiesfuncties, zoals de onetouch-toetsen en snelkiescodes, die echter eerst
  geprogrammeerd moeten worden.

  Op het display verschijnt:

  LIJNVERB.
  2. Zodra u de faxtoon hoort of de correspondent u vraagt
  een faxbericht te ontvangen, drukt u op de toets:

  ONE-TOUCH-TOETSEN
  Aan elk van de 10 nummertoetsen (0-9) kunt u een
  faxnummer, een telefoonnummer en een naam
  toewijzen die automatisch geselecteerd worden
  wanneer u de betreffende toets langer dan een seconde
  indrukt.
  1. Druk op de toets

  Op het display verschijnt:

  VERBINDING
  3. Leg de hoorn neer.
  Het faxtoestel begint met de ontvangst. Op het display
  verschijnt informatie over de ontvangst zoals het
  faxnummer van de afzender of, indien
  geprogrammeerd, zijn naam.
  Wanneer de ontvangst voltooid is, verschijnt kort het
  bericht "ONTVANGST OK". Daarna keert het faxtoestel
  weer in de oorspronkelijke standby-modus terug.

  tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD

  AUTOMATISCHE

  3. Druk op de toets

  ONTVANGST

  Na twee belsignalen komt het faxtoestel in de
  ontvangstmodus. De ontvangst vindt plaats zoals bij
  handmatige ontvangst.

  A UTOMATISCHE ONTVANGST
  HERKENNING ( TEL./ FAX )

  tot op het display verschijnt:

  1 TOETS NUMMERS
  4. Druk op de toets:

  MET OPROEPTYPE -

  Hoe het faxtoestel zich in deze ontvangstmodus
  gedraagt, is afhankelijk van de correspondent:
  - Als de oproep van een ander faxtoestel afkomstig is,
  komt uw faxtoestel na twee belsignalen automatisch
  in de ontvangstmodus.
  - Als de oproep van een telefoon afkomstig is, geeft het
  faxtoestel na twee belsignalen ca. 20 seconden lang
  een geluidssignaal en op het display verschijnt
  "TELEFOONOPROEP". Indien u de hoorn niet binnen
  20 seconden opneemt, komt het faxtoestel automatisch
  in de ontvangstmodus.
  Als u de hoorn opneemt voordat het faxtoestel de
  verbinding tot stand brengt en u de kiestonen hoort,
  gaat u als volgt te werk:
  1. Druk op de toets

  Op het display verschijnt:

  DRUK 1 TOETSNR.
  TOETS: 0-9
  5. Druk op de nummertoets waaraan u een faxnummer
  wilt toewijzen:
  Op het display verschijnt:

  1: TEL NR.
  Indien er reeds een telefoonnummer of een faxnummer
  werd opgeslagen, zal dit op het display verschijnen.
  Vorm het telefoon- of faxnummer van de ontvanger (max.
  64 cijfers).
  6. Druk op de toetsen:
  Als u een cijfer wilt corrigeren, plaatst u de cursor onder
  het betreffende cijfer.
  7. Druk hiervoor op de toets:

  2. Leg de hoorn opnieuw neer.

  ONTVANGST

  MET ANTWOORDAPPARAAT

  Zie het betreffende hoofdstuk.

  /
  U kunt nu het verkeerde cijfer overschrijven.
  8. Om het nummer volledig te wissen, drukt u op de toets:

  OPMERKING
  U kunt de lopende ontvangst onderbreken.
  1. Druk op de toets

  .

  Het faxtoestel komt weer in de oorspronkelijke standby-modus
  terug.

  Indien uw faxtoestel aangesloten is op een PBX, moet u
  een buitenlijn nemen voordat u het nummer vormt.

  19 • Page 26

  9. Druk hiervoor op de toets:

  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt de letter "E" (external).
  10. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  DRUK SNELKIESNR.
  (01 - 50):
  Vorm de code waaraan u het telefoonnummer of een

  Op het display verschijnt:

  1: NAAM
  Indien er reeds een naam werd opgeslagen, zal deze
  op het display verschijnen.
  Voer de naam van de correspondent in (max. 16 tekens)
  zoals u dat deed voor uw naam (zie "Nu ontbreken
  uw naam en faxnummer nog", in het hoofdstuk
  "Nodige handelingen voor een correct gebruik
  van het faxtoestel").
  11. Druk hiervoor op de toetsen:
  Als u een teken wilt corrigeren, plaatst u de cursor onder
  het betreffende teken.
  12. Druk hiervoor op de toets:
  /
  U kunt nu het verkeerde teken overschrijven.
  13. Om de volledige naam te wissen, drukt u op de toets:

  faxnummer wilt toewijzen (bijvoorbeeld

  -

  ).

  3. Druk op de toetsen:
  Op het display verschijnt:

  01: TEL NR.
  Volg vanaf hier de procedure voor de one-touchtoetsen vanaf de stappen voor het nummer en de naam
  van de correspondent.

  OPMERKING
  Indien u dit wenst, kunt u de onder de 10 one-touch-toetsen
  en 50 snelkiescodes opgeslagen gegevens afdrukken (zie
  verderop in "Rapporten en lijsten afdrukken").

  REEDS INGESTELDE

  ONE-TOUCH-TOETSEN OF

  SNELKIESCODES WIJZIGEN

  14. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
  1. Volg de procedure voor de one-touch-toetsen of de
  procedure voor de snelkiescodes tot op het display
  verschijnt:
  - Voor de one-touch-toetsen

  Op het display verschijnt:

  KIES ANDERE: JA

  1: TEL NR.

  Nu kunt u de procedure op deze plaats onderbreken
  of een andere one-touch-toets programmeren.
  15. Om de procedure te onderbreken, drukt u op de toets:

  - Voor de snelkiescodes

  01: TEL NR.
  2. Om de weergave te wissen, drukt u op de toets:

  16. Om een andere one-touch-toets te programmeren, drukt
  u op de toets:

  Herhaal voor de programmering de betreffende stappen
  voor het invoeren van het nummer en de naam van de
  correspondent.

  SNELKIESCODES

  Vorm het nieuwe telefoon- of faxnummer (max. 64 cijfers).
  3. Druk hiervoor op de toetsen:
  4. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  1: NAAM
  U kunt een serie codes (01-50) gebruiken om extra
  fax- en telefoonnummers met namen in te stellen;
  deze worden automatisch geselecteerd wanneer u op
  de toets drukt

  01: NAAM
  5. Om de weergave te wissen, drukt u op de toets:

  en de betreffende code invoert.

  Volg de eerste twee stappen van de procedure voor
  one-touch-toetsen, en dan:
  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  SNEL KIEZEN

  20

  of

  6. Voer de nieuwe naam in (max. 16 cijfers).
  7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

  8. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets: • Page 27

  VERZENDEN

  VIA ONE-TOUCH-TOETSEN

  VERZENDEN

  MET ONE-TOUCH-TOETSEN OF SNELKIESCODES

  DOOR OPZOEKEN IN HET ADRESBOEK

  1. Plaats het document in de ADF.
  Op de bovenste regel van het display verschijnt:

  Als u zich de one-touch-toets of snelkiescode niet
  herinnert die u aan een bepaald faxnummer heeft
  toegewezen, kunt u de verzending toch starten door
  het nummer als volgt in het adresboek op te zoeken:
  1. Plaats het document in de ADF.
  Op de bovenste regel van het display verschijnt:

  DOKUMENT GEREED
  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het
  contrast: "NORMAL".
  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie (ook
  als deze niet op het display wordt weergegeven) is:
  " " (standaard).

  DOKUMENT GEREED

  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie
  aan zoals beschreven in "Afstellen van contrast en
  resolutie".
  2. Druk de gewenste toets gedurende meer dan een
  seconde in:

  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het
  contrast: "NORMAL".
  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie (ook
  als deze niet op het display wordt weergegeven) is:
  " " (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie
  aan zoals beschreven in "Afstellen van contrast en
  resolutie".
  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijnen de cijfers van het
  toegewezen faxnummer. Als eveneens de naam werd
  opgeslagen, geeft het display de naam weer.
  Wanneer het nummer is gekozen, verloopt de
  verzending verder op de bekende manier.

  VERZENDEN

  Op het display verschijnt:

  ADRESBOEK
  CODE OF < >

  VIA SNELKIESCODES

  Nu kunt u het faxnummer of de naam van de gewenste
  correspondent vinden naar wie u het document wilt
  verzenden.
  3. Druk hiervoor op de toets:

  1. Plaats het document in de ADF.
  Op de bovenste regel van het display verschijnt:

  DOKUMENT GEREED
  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het
  contrast: "NORMAL".
  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie (ook
  als deze niet op het display wordt weergegeven) is:
  " " (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie
  aan zoals beschreven in "Afstellen van contrast en
  resolutie".
  2. Druk op de toets:

  /
  4. Om het verzenden te starten, drukt u op de toets:

  VERZENDEN DOOR OPVRAGEN VAN EEN VAN DE LAATSTE
  20 BINNENGEKOMEN NUMMERS OF EEN VAN DE LAATSTE
  10 GESELECTEERDE NUMMERS

  Op het display verschijnt:

  1. Plaats het document in de ADF.
  Op de bovenste regel van het display verschijnt:

  ADRESBOEK
  CODE OF < >

  DOKUMENT GEREED
  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het
  contrast: "NORMAL".
  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie (ook
  als deze niet op het display wordt weergegeven) is:
  " " (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie
  aan zoals beschreven in "Afstellen van contrast en
  resolutie".
  2. Druk op de toets:

  Vorm de gewenste snelkiescode, bijvoorbeeld:
  -

  .

  3. Druk hiervoor op de toetsen:
  Op het display verschijnen de cijfers van het
  toegewezen faxnummer. Als eveneens de naam werd
  opgeslagen, geeft het display de naam weer.
  Wanneer het nummer is gekozen, verloopt de
  verzending verder op de bekende manier.

  Op het display verschijnt:

  BINNENK. OPROEPEN
  3. Om de andere mogelijke optie "UITG.OPROEPEN" weer
  te geven, drukt u op de toets:
  /

  21 • Page 28

  4. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets

  U kunt nu in de lijst van de laatste 20 binnenkomende
  oproepen of in de lijst van de laatste 10 uitgaande
  oproepen het faxnummer of de naam van de
  correspondent selecteren aan wie u het document wilt
  zenden.
  5. Druk hiervoor op de toets:
  /
  6. Om het verzenden te starten, drukt u op de toets:

  RAPPORTEN EN LIJSTEN AFDRUKKEN
  RAPPORTEN
  Door het afdrukken van rapporten kunt u het resultaat van
  alle uitgevoerde transacties (verzendingen en ontvangsten),
  het aantal verwerkte documenten en andere nuttige informatie
  controleren.
  Het faxtoestel kan de volgende rapporten afdrukken:


  Stroomonderbrekingsrapport: Dit rapport wordt altijd en
  automatisch na een stroomonderbreking afgedrukt
  wanneer er documenten in het geheugen zijn.
  Het faxtoestel zal bij herstel van de normale werking
  automatisch een rapport afdrukken met het aantal op dat
  moment in het geheugen aanwezige pagina’s die verloren
  gegaan zijn. In dat geval is het raadzaam het activiteitenrapport
  af te drukken om het nummer of de naam te vinden van wie u
  de verloren gegane documenten heeft gezonden.

  22

  Activeringsrapport: Dit rapport bevat de gegevens van de
  laatste 42 transacties (verzendingen en ontvangsten), die
  in het geheugen van het faxtoestel opgeslagen blijven. Het
  wordt automatisch afgedrukt (na de 32e transactie) of
  wanneer u dit opvraagt.
  Rapport laatste verzending: Dit rapport bevat informatie
  over de laatste verzending en kan, indien zo
  geprogrammeerd, altijd automatisch na elke verzending of
  wanneer u dit opvraagt op het gewenste tijdstip afgedrukt
  worden.
  Foutberichtenrapport : Dit rapport bevat eveneens
  informatie over de laatste verzending, maar wordt alleen
  na een mislukte verzending automatisch afgedrukt. Het
  faxtoestel is ingesteld om dit soort rapport automatisch af te
  drukken. Hoe u deze functie kunt uitschakelen, wordt
  beschreven in de betreffende paragraaf.
  Rapport laatste circulaire : Bevat de gegevens met
  betrekking tot de laatste circulaire-verzending en kan indien
  geprogrammeerd altijd en automatisch na elke
  verzending of op aanvraag afgedrukt worden.

  RAPPORTEN

  INTERPRETEREN

  • Act.n.

  Het volgnummer van de uitgevoerde
  transactie (verzending/ontvangst).
  • Type
  Soort transactie:
  TX, TX POLL voor verzending.
  RX, RX POLL voor ontvangst.
  • Nummevorming
  Faxnummer van de gekozen correspondent.
  • Naam
  Naam van de gekozen correspondent.
  Verschijnt alleen indien u deze onder de onetouch-toetsen of snelkiescodes hebt
  opgeslagen. Dit veld komt niet voor in het
  activiteitenrapport.
  • Verzenderidentificatie
  Nummer (en eventueel naam) van de
  geselecteerde correspondent. Dit nummer
  komt overeen met het nummer dat u gekozen
  hebt, mits de correspondent zijn faxnummer
  correct heeft ingesteld. Anders kan het
  afwijkend zijn of zelfs ontbreken.
  • Datum/Tijd Datum en tijd van de transactie.
  • Duur
  Duur van de transactie (in minuten en
  seconden).
  • Pag.’s
  Totaal aantal pagina’s dat u hebt verzonden/
  ontvangen.
  • Resul.
  Resultaat van de transactie:
  - OK: als de transactie met succes werd
  voltooid.
  - FOUTCODE XX: Bij transactiefouten. De
  oorzaak kan aan de hand van de foutcode
  vastgesteld worden (zie "Foutcodes", in het
  hoofdstuk "Problemen oplossen").

  AUTOMATISCHE

  AFDRUK VAN HET ZENDRAPPORT EN

  FOUTBERICHTENRAPPORT ACTIVEREN/INACTIVEREN

  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  3. Druk op de toets:
  Op het display verschijnt:

  PARAMETERS • Page 29

  4. Druk op de toets

  AUTOMATISCHE

  tot op het display verschijnt:

  AFDRUK VAN GEGEVENS BETREFFENDE EEN

  UITGESTELDE VERZENDING ACTIVEREN/INACTIVEREN

  ERROR ZENDRAPPO.
  U kunt uit de volgende opties kiezen: "ZENDRAPPORT:
  AAN" en "ZENDRAPPORT: UIT".
  ERROR ZENDRAPPO. - Het faxtoestel drukt alleen na
  een mislukte verzending automatisch een rapport af.
  ZENDRAPPORT: AAN - Het faxtoestel drukt na elke
  verzending automatisch een rapport af, ongeacht het
  resultaat.
  ZENDRAPPORT: UIT - Het faxtoestel drukt geen
  rapporten af.
  5. Om één van de opties te kiezen, drukt u op de toets:

  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD

  /

  3. Druk op de toets:

  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  7. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  PARAMETERS
  4. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  AUTOMATISCHE AFDRUK VAN
  ACTIVEREN/INACTIVEREN

  LIJST UITST.:AAN

  CIRCULAIRE-RAPPORT

  5. Om de andere beschikbare optie weer te geven: "LIJST
  UITST.:UIT", drukt u op de toets:
  /
  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  7. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  FAX SET-UP
  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  3. Druk op de toets:

  AFDRUK

  VAN HET ZENDRAPPORT, ACTIVITEITENRAPPORT,

  CIRCULAIRE-RAPPORT EN BELLER-ID-RAPPORT OPVRAGEN

  Op het display verschijnt:
  1. Druk op de toets

  PARAMETERS

  tot op het display verschijnt:

  4. Druk op de toets

  RAPPORTEN

  tot op het display verschijnt:

  RAPP.CIRCUL.:AAN

  2. Druk op de toets:

  5. Om de andere beschikbare optie weer te geven:
  "RAPP.CIRCUL.:UIT", drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  /

  RAPP. LAATSTE TX

  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  U kunt uit de volgende opties kiezen: "RAP.LAATSTE
  CIRC", "ACTIVITEIT.RAPP.", "LIJST BELLERS" en
  "LIJST RAPP. UIT".
  3. Om één van de opties te kiezen, drukt u op de toets:

  7. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:
  /

  4. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  Na de afdruk komt het faxtoestel automatisch weer in de
  oorspronkelijke standby-modus terug.

  23 • Page 30

  OPMERKING
  Indien u "LIJST RAPP. UIT" hebt geselecteerd, drukt u op de

  LIJST VAN CONFIGURATIEPARAMETERS EN GEGEVENS VAN
  ONE-TOUCH-TOETSEN EN SNELKIESCODES AFDRUKKEN

  DE

  om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke stand-

  toets

  by-modus te plaatsen.
  1. Druk op de toets

  LIJSTEN

  tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP

  U kunt de volledige lijsten met installatie- en configuratieparameters en de gegevens van de one-touch-toetsen
  en snelkiescodes op elk gewenst moment afdrukken.
  Wanneer u een afdruk van de installatie- en
  configuratieparameters vraagt, kunt u een bijgewerkt rapport
  afdrukken van de vooraf ingestelde waarden en van de
  waarden die u af en toe overeenkomstig uw behoeften hebt
  ingesteld.

  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  3. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  LIJST

  PRINT INSTELLING

  VAN DE INSTALLATIEPARAMETERS EN UITGESLOTEN

  4. Druk op de toets:

  NUMMERS AFDRUKKEN

  Op het display verschijnt:

  1. Druk op de toets

  PRINT PARAMETERS
  5. Om de andere mogelijke opties te kiezen: "LIJST 1
  TOETSNRS",
  "LIJST
  SNELKIESNR"
  en
  "AFDRUKOPTIE: UIT", drukt u op de toets:

  tot op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.
  2. Druk op de toets:

  /
  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  TEL.NET INSTELL.
  3. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  INSTALLATIELIJST
  4. Druk op de toets:

  Na de afdruk komt het faxtoestel automatisch weer in de
  oorspronkelijke standby-modus terug.

  OPMERKING
  Indien u de optie "AFDRUKOPTIE: UIT" hebt geselecteerd,
  drukt u op de toets

  om het faxtoestel weer in de

  oorspronkelijke stand-by-modus te plaatsen.
  Op het display verschijnt:

  PRINT:INSTALL.
  5. Om de andere mogelijke opties te kiezen:
  "PRINT:UITGESL.NR" en "EXIT MENU", drukt u op
  de toets:
  /
  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  OPMERKING
  I n d i e n u " P R I N T: I N S TA L L . " o f " P R I N T: U I T G E S L . N R "
  geselecteerd hebt, komt het faxtoestel na de afdruk automatisch
  weer in de oorspronkelijke stand-by-modus terug.
  Indien u "EXIT MENU" gekozen hebt, drukt u op de toets
  om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke stand-bymodus te plaatsen.

  24 • Page 31

  HET FAXTOESTEL ALS EEN TELEFOON GEBRUIKEN
  Als u de lijn neemt door opnemen van de hoorn, beschikt u
  over alle functies die een normale telefoon heeft.
  Hiertoe behoort ook de functie R (REGISTER RECALL, geactiveerd met de toets
  ) die toegang biedt tot speciale
  diensten die door de netwerkcentrale worden geboden.

  OPBELLEN VIA DE SNELKIESCODES
  GEVAL 1
  Steek geen document in de ADF.
  1. Neem de lijn door de hoorn op te nemen:

  U hebt tevens beschikking over de volgende functies:
  • Oproepen van een correspondent met gebruik van de geprogrammeerde snelkiesprocedures - zie hieronder "Opbellen via de one-touch-toetsen" en "Opbellen via de snelkiescodes";
  of
  om de functie "handenvrij" te activeren, drukt u op de toets:
  Op het display verschijnt:

  Tijdelijk onderbreken van een telefoongesprek door in(HOLD). U kunt het gesprek
  drukken van de toets
  voortzetten zodra u dezelfde toets weer indrukt;

  LIJNVERB. 00:00
  en rechts boven de duur van het gesprek in minuten en
  seconden.
  2. Druk op de toets:

  Activeren van de functie "handenvrij" door op de toets
  te drukken voor of tijdens een telefoongesprek. Deze functie
  is nuttig als men andere personen aan het gesprek wil laten
  deelnemen.

  Op het display verschijnt:

  VORMING TELNR.
  CODE OF < >

  OPBELLEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN

  3. Vorm de gewenste snelkiescode, bijvoorbeeld
  . Druk hiervoor op de toetsen:

  GEVAL 1
  Steek geen document in de ADF.

  -

  1. Druk de gewenste nummertoets gedurende meer dan
  een seconde in (bijvoorbeeld:
  -

  -

  ):

  Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen telefoonnummer (zie "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen"). Als ook
  de naam is opgeslagen, wordt deze op het display
  weergegeven.
  2. Zodra het nummer gevormd is en de correspondent
  antwoordt, neemt u de hoorn op om het gesprek te
  beginnen.

  Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen telefoonnummer (zie "One-touch-toetsen en
  snelkiescodes programmeren", in het hoofdstuk
  "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen").
  Als ook de naam is opgeslagen, wordt deze op het
  display weergegeven.
  4. Om de kiesprocedure te starten, drukt u op de toets:
  Zodra het nummer is gevormd en de correspondent
  antwoordt, kunt u het gesprek beginnen.
  GEVAL 2
  Steek geen document in de ADF.
  1. Druk op de toets:

  of
  Op het display verschijnt:

  om de functie "handenvrij" te activeren, drukt u op de
  toets:

  ADRESBOEK
  CODE OF < >

  Op het display verschijnt rechts boven de duur van het
  gesprek in minuten en seconden.
  GEVAL 2

  2. Vorm de gewenste snelkiescode, bijvoorbeeld
  Druk hiervoor op de toetsen:

  Steek geen document in de ADF.
  1. Om de functie "handenvrij" te activeren, drukt u op de
  toets:
  Op het display verschijnt:

  -

  -

  .

  Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen telefoonnummer. Als ook de naam is opgeslagen,
  wordt deze op het display weergegeven.
  3. Om de kiesprocedure te starten, drukt u op de toets:

  LIJNVERB. 00:00
  en rechts boven de duur van het gesprek in minuten en
  seconden.
  2. Druk op de gewenste nummertoets (bijvoorbeeld:
  -

  ).

  Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen telefoonnummer. Als ook de naam is opgelagen,
  wordt deze op het display weergegeven.

  4. Zodra het nummer gevormd is en de correspondent
  antwoordt, neemt u de hoorn op om het gesprek te
  beginnen.
  of
  om de functie "handenvrij" te activeren, drukt u op de toets:
  Op het display verschijnt rechts boven de duur van het
  gesprek in minuten en seconden.
  25 • Page 32

  OPBELLEN DOOR ZOEKEN IN HET ADRESBOEK

  EEN VAN DE LAATSTE 20 BINNENGEKOMEN
  NUMMERS OF EEN VAN DE LAATSTE 10
  GESELECTEERDE NUMMERS OPVRAGEN

  GEVAL 1
  Steek geen document in de ADF.
  1. Neem de lijn door de hoorn op de nemen:

  GEVAL 1
  Steek geen document in de ADF.
  1. Neem de lijn door de hoorn op te nemen:

  of
  om de functie "handenvrij" te activeren, drukt u op de
  toets:

  of
  om de functie "handenvrij" te activeren, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  LIJNVERB. 00:00

  LIJNVERB. 00:00

  en rechts boven de duur van het gesprek in minuten en
  seconden.
  2. Druk op de toets:

  en rechts boven de duur van het gesprek in minuten en
  seconden.
  2. Druk op de toets:
  Op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  VORMING TELNR.
  CODE OF < >
  Kies het gewesnte telefoonnummer of de naam van
  de correspondent.
  3. Druk hiervoor op de toets:

  BINNENK.OPROEPEN
  3. Om de andere beschikbare optie weer te geven
  "UITG. OPROEPEN", drukt u op de toets:
  /
  4. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  5. U kunt nu in de lijst van de laatste 20 binnenkomende oproepen of van de laatste 10 uitgaande
  oproepen het telefoonnummer of de naam van de
  correspondent selecteren met wie u wilt telefoneren. Druk hiervoor op de toets:

  /
  4. Om het kiezen te starten, drukt u op de toets:
  Zodra het nummer is gevormd en de correspondent
  antwoordt, kunt u het gesprek beginnen.
  GEVAL 2

  /
  6. Om het kiezen te starten, drukt u op de toets:

  Steek geen document in de ADF.
  1. Druk op de toets:

  Zodra het nummer is gevormd en de correspondent
  antwoordt, kunt u het gesprek beginnen.
  GEVAL 2
  Steek geen document in de ADF.
  1. Druk op de toets:
  Op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  ADRESBOEK
  CODE OF < >

  BINNENK.OPROEPEN

  Kies het gewenste telefoonnummer of de naam van
  de correspondent.
  2. Druk hiervoor op de toets:
  /

  2. Om de andere beschikbare optie weer te geven "UITG.
  OPROEPEN", drukt u op de toets:
  /

  3. Om het kiezen te starten, drukt u op de toets:

  3. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  4. Zodra het nummer is gevormd en de correspondent
  antwoordt, neemt u de hoorn op om het gesprek te
  beginnen.

  4. U kunt nu in de lijst van de laatste 20 binnenkomende oproepen of van de laatste 10 uitgaande
  oproepen het telefoonnummer of de naam van de
  correspondent selecteren met wie u wilt telefoneren. Druk hiervoor op de toets:

  of
  om de functie "handenvrij" te activeren, drukt u op de
  toets:

  /
  5. Om het kiezen te starten, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt rechts boven de duur van het
  gesprek in minuten en seconden.

  6. Zodra het nummer is gevormd en de correspondent
  antwoordt, neemt u de hoorn op om het gesprek te
  beginnen.
  of
  om de functie "handenvrij" te activeren, drukt u op de toets:
  Op het display verschijnt rechts boven de duur van het
  gesprek in minuten en seconden.

  26 • Page 33

  KOPIËREN
  9. Om een van de andere beide mogelijke contrastwaarden
  te kiezen: "CONTRAST:LICHT" of "CONTRAST:
  DONKER", drukt u op de toets:

  WELKE DOCUMENTEN KUNT U KOPIËREN
  Zorg ervoor dat het te kopiëren document voldoet aan de
  kenmerken die zijn beschreven in "Welke documenten kunt
  u gebruiken", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor
  verzenden en ontvangen".

  /
  10. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  Het display geeft de waarden weer die u zojuist
  geselecteerd heeft. Nu hoeft u alleen nog het type
  reproductie te kiezen en het gewenste aantal kopieën
  in te stellen:
  11. Om het gewenste type resolutie te kiezen: "TEKST" of
  "FOTO", drukt u op de toets:

  KOPIËREN

  1.


  Zoals reeds gezegd, kunt u het faxtoestel ook als een
  kopieerapparaat gebruiken. Het afdrukresultaat is
  afhankelijk van het type kopie dat u wilt verkrijgen
  "Normale kopie" of "Kopie van hoge kwaliteit" en
  van de waarden voor contrast en resolutie die u
  instelt voordat u de kopie maakt.
  Kies het contrast op basis van de volgende criteria:
  NORMAL, als het document noch te donker noch te
  licht is.
  LICHT, als het document bijzonder donker is.
  DONKER, als het document bijzonder licht is.
  Kies de resolutie op basis van de volgende criteria:
  TEKST, als het document goed leesbare tekst of
  eenvoudige afbeeldingen bevat.
  FOTO, als het document schaduw bevat.

  2. Plaats het document in de ADF.
  Op de bovenste regel van het display verschijnt:

  DOKUMENT GEREED
  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het
  contrast: "NORMAL".
  3. Druk op de toets:

  12. Wilt u een enkele kopie maken, druk dan op de toets:

  13. Wilt u meerdere kopieën maken (max. 9), voer dan het
  gewenste aantal in. Druk hiervoor op de toets:
  14. Om het kopiëren te starten, drukt u op de toets:

  Het faxtoestel slaat de pagina’s waaruit het document
  bestaat een voor een op, alvorens de kopieën te maken.

  OPMERKING
  U kunt de lopende kopieertaak onderbreken. Verwijder bij
  een meerlagig document alle bladen manueel die achter het
  eerste blad liggen. Daarna drukt u op de toets

  om ook

  het eerste blad uit te werpen.
  1. Om het document uit de ADF te werpen, drukt u op de

  Op het display verschijnen de uitgangswaarden voor
  het type reproductie, contrast, en resolutie:
  respectievelijk 100%, NORMAL en TEKST.
  4. Druk op de toets:
  Op het display verschijnt:

  KOPIE: HOGE KWAL
  5. Om de andere beschikbare opties weer te geven:
  "KOPIE: NORMAL", drukt u op de toets:

  toets

  .

  2. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt u op
  de toets

  .

  ONMERKING
  Wilt u vergrotingen of verkleiningen maken, dan moet u de
  documenten in het midden in langsrichting plaatsen. U kunt
  hierbij het middenstuk in de steun als oriëntatie gebruiken.

  /
  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  ZOOM:100%
  7. Om de andere mogelijke weergavewaarden te kiezen:
  "140%", "70%" of "50%", drukt u op de toets:
  /
  8. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  De maximale afdrukbreedte is 204 mm en de maximale
  afdruklengte is 282 mm. Het maximale niet afdrukbare bereik
  is rechts en links 4 mm, bovenaan 3 mm en onderaan 14 mm.

  Op het display verschijnt:

  CONTRAST:NORM.
  27 • Page 34

  HET

  ANTWOORDAPPARAAT
  kunt u door het indrukken van deze toets het afspelen
  van boodschappen en memo’s tijdelijk onderbreken.
  Als u de toets opnieuw indrukt, zet u het afspelen voort.
  Met deze toets start u het opnemen van de "MEMO"
  (persoonlijke mededelingen).
  Drukt u op de toets tijdens het afspelen van
  boodschappen en memo’s, dan gaat u naar het begin
  van de volgende boodschap of memo.
  Door het indrukken van deze toets keert u tijdens het
  afspelen van boodschappen en memo’s naar de vorige
  boodschap of de vorige memo terug. Hiervoor moet u
  echter eerst alle boodschappen of memo’s afgespeeld
  hebben.
  Als u deze toets indrukt, wist u de reeds afgespeelde
  boodschappen en memo’s.

  Indien u het model van het faxtoestel met ingebouwd
  antwoordapparaat hebt aangeschaft, biedt dit dezelfde
  mogelijkheden als een extern antwoordapparaat.
  U kunt dus:
  • uitgaande boodschappen opnemen die automatisch
  worden afgespeeld wanneer u afwezig bent, om de beller
  te verzoeken een boodschap achter te laten of terug te bellen.
  • memo's opnemen.  de uitgaande boodschappen beluisteren.
  de uitgaande boodschappen vervangen.  de boodschappen opnemen die de correspondenten
  inspreken wanneer u afwezig bent, zodat de aan u gerichte
  oproepen niet verloren gaan.
  memo's
  en
  binnengekomen
  boodschappen
  beluisteren.

  memo's en binnengekomen boodschappen wissen.
  de boodschappen op een telefoon op afstand
  overbrengen.
  het antwoordapparaat op afstand bedienen.  LED (BOODSCHAPPEN)
  Is de LED aan, dan bevinden er zich boodschappen of
  memo’s in het geheugen die reeds beluisterd zijn.
  Knippert de LED, dan bevinden er zich boodschappen
  of memo’s in het geheugen die nog niet beluisterd zijn.
  Is de LED uit, dan geeft dit aan dat er geen
  boodschappen of memo’s in het geheugen zijn.

  De opnamecapaciteit van het antwoordapparaat is
  afhankelijk van het beschikbare geheugen (ca. 14 minuten).
  De duur van de bood-schappen kan geprogrammeerd
  w o r d e n i n 3 0 o f 6 0 s e c o n d e n , z i e "O p n a m e t i j d
  programmeren voor memo’s en binnen-komende
  boodschappen ".

  Toetsen
  voor
  het
  antwoordapparaat:

  BELANGRIJK
  Het antwoordapparaat kan alleen worden aangezet na
  registratie van uitgaande boodschap 1. Zie "Uitgaande
  bood-schappen en memo's" verderop, en met name
  "Opnemen van uitgaande boodschap 1".

  van

  het

  Met deze toets hebt u toegang tot het configuratiemenu
  van het antwoordapparaat en kunt u de verschillende
  submenu’s selecteren.
  /

  Door het indrukken van deze toetsen kunt u uit de
  verschillende opties van een waarde of parameter
  kiezen.

  OPMERKING
  Bij de ontvangstmodus " AWA/FAX ", wordt het faxtoestel
  automatisch geactiveerd voor ontvangst wanneer de oproep
  van een ander faxtoestel komt, zodat er geen aan u gerichte
  documenten verloren gaan.

  Met deze toets start u het opnemen en afspelen.
  Bovendien beschikt de toets over de volgende functies:
  Keuze van de menu’s voor de configuratie van het
  antwoordapparaat, keuze van de submenu’s,
  bevestiging van de parameters en de waarden ervan,
  overgang naar de volgende status.

  OPMERKING
  De toegang tot het antwoordapparaat kan door een viercijferige
  code (reeds beschikbaar als "1234") beveiligd worden.
  Op deze manier kan niemand het antwoordapparaat zonder
  uw toestemming gebruiken (uitgezonderd om boodschappen
  achter te laten). De code kan altijd veranderd worden (zie
  "Wijzigen of annuleren van de toegangs-code van het
  antwoordapparaat").

  HET BEDIENINGSPANEEL VOOR HET

  gebruik

  Met deze toets onderbreekt u het opnemen en afspelen.
  Bovendien dient de toets om de programmering te
  onderbreken en het faxtoestel in de stand-by-modus te
  brengen.

  WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN DE TOEGANGSCODE VOOR HET ANTWOORDAPPARAAT

  ANTWOORDAPPARAAT  Met deze toets start u het afspelen van boodschappen
  en memo’s. Indien er nieuwe berichten of memo’s zijn,
  worden alleen deze laatste afgespeeld, beginnend bij
  de eerste nog niet beluisterde boodschap. Bovendien
  28

  Door het gebruik van een toegangscode kunt u
  verhinderen
  dat andere personen uw persoonlijke boodschappen
  kunnen beluisteren.
  dat andere personen de door u ingestelde configuratieparameters van het antwoordapparaat kan wijzigen. • Page 35

  1. Druk op de toets

  4. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  tot op het display verschijnt:

  TAD SET-UP

  5. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen,
  drukt u op de toets:

  2. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

  3. Druk op de toets

  UITGAANDE BOODSCHAPPEN EN MEMO’S

  tot op het display verschijnt:

  TOEGANGSCODE
  4. Druk op de toets:
  Op het display staat de standaard ingestelde code
  "1234":

  DRUK CODE
  (0-9): 1234
  U kunt nu een nieuwe code invoeren, bijvoorbeeld
  "0001", de reeds voorhanden code wijzigen of de code
  wissen.
  5. Om de code opnieuw in te voeren of te veranderen,
  drukt u op de toetsen:
  6. Om de code te wissen, drukt u op de toets:

  7. Druk op de toets

  Op het display verschijnt:

  BELUISTER.INLOG
  8. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen,
  drukt u op de toets:

  Om het antwoordapparaat met een toegangscode te
  beveiligen, volgt u de hierboven opgegeven stappen
  tot op het display "BELUISTER.INLOG" verschijnt. Dan
  gaat u als volgt te werk:
  U kunt het beluisteren van boodschappen alleen
  toestaan voor personen die de toegangscode kennen.
  1. Druk hiervoor op de toets:
  /

  U kunt verschillende soorten boodschappen opnemen:
  • UITGAANDE BOODSCHAP 1: Deze boodschap, met een
  maximale duur van 20 seconden, verzoekt de beller om een
  boodschap in te spreken op het antwoordapparaat.
  Bijvoorbeeld:
  "Dit is het antwoordapparaat van (….). We zijn momenteel
  niet aanwezig. Spreek na de pieptoon een boodschap in of
  druk op de starttoets van uw faxtoestel als u ons een fax wilt
  sturen. Dank u".
  • UITGAANDE BOODSCHAP 2, met een maximale duur van
  10 seconden, kan worden opgenomen om:
  • als u afwezig bent en dus de ontvangstmodus " AWA/FAX "
  hebt geselecteerd, de beller te waarschuwen dat het
  antwoordapparaat geen boodschappen kan ontvangen
  omdat het geheugen vol is. Bijvoorbeeld:
  "Momenteel kunt u ons alleen een fax sturen. Bel voor een
  gesprek later terug".
  _ als u aanwezig bent maar de modus "TEL./FAX" hebt
  geselecteerd, de beller te vragen de hoorn niet op te leggen.
  Bijvoorbeeld:
  "Even geduld, a.u.b.".
  • DOORSTUUR-BOODSCHAP, met een maximale duur van
  10 seconden, om u op een toestel op afstand te
  waarschuwen dat er nog niet beluisterde boodschappen voor
  u zijn op het antwoordapparaat.
  Voor het daadwerkelijk doorsturen van de nog niet beluisterde
  boodschappen moet u:
  • het antwoordapparaat hiervoor geprogrammeerd hebben
  (zie verderop "Boodschappen en memo's doorsturen
  naar een telefoon op afstand").
  • de functies activeren waarmee u op afstand het
  antwoordapparaat kunt bedienen (zie "Het antwoordapparaat op afstand bedienen").
  • MEMO (Gesproken), met een programmeerbare duur van
  30 of 60 seconden, voor persoonlijke afspraken. Deze memo
  wordt nooit als uitgaande boodschap afgespeeld wanneer u
  door een correspondent wordt gebeld.

  OPNEMEN

  VAN UITGAANDE BOODSCHAP

  1

  Op het display verschijnt:

  BELUIST.MET LOG

  1. Druk op de toets

  2. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:
  tot op het display verschijnt:
  Op het display verschijnt:

  INSTELL.UITLOG
  U kunt de programmering van het antwoordapparaat
  alleen voor personen mogelijk maken die de
  toegangscode kennen.
  3. Druk hiervoor op de toets:
  /
  Op het display verschijnt:

  TAD SET-UP
  2. Druk op de toets:

  3. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  SPREEK IN OGM #1

  INSTELL.LOG
  29 • Page 36

  4. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  BELUISTERING
  Na het afspelen stelt het faxtoestel automatisch voor
  een nieuwe UITGAANDE BOODSCHAP 1 op te nemen.
  Indien u dit wenst kunt u de eerder opgenomen
  boodschap wijzigen of vervangen. Hiervoor dient u de
  opnameprocedure te herhalen.
  5. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen,
  drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  TELEFOONOPROEP
  5. Neem de hoorn op
  

  Op het display verschijnt:

  VOOR OPNA.
  6. Om het opnemen te starten, drukt u op de toets:

  OPNEMEN

  Op het display verschijnt:

  OPNAMEN 19
  U hebt 20 seconden ter beschikking (afgeteld op het
  display van 19 tot 00) om uw boodschap in te spreken.
  Als de boodschap korter is dan 20 seconden, hebt u
  drie mogelijkheden om de opname te beëindigen.
  De opname wordt afgesloten
  _ zodra u niet meer spreek en de hoorn neerlegt.
  _ als u de toets

  indrukt.

  _ als u de toets

  indrukt.

  Als u de toets

  VAN UITGAANDE BOODSCHAP

  2

  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  TAD SET-UP
  2. Druk op de toets:

  3. Druk op de toets

  indrukt om de opname te

  beëindigen, geeft het faxtoestel de opgenomen
  boodschap niet automatisch weer.
  Als de beschikbare tijd afloopt, geeft het faxtoestel
  een kort geluidssignaal en speelt automatisch de
  boodschap af die u hebt opgenomen.
  7. Leg de hoorn neer.
  8. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen,
  drukt u op de toets:

  tot op het display verschijnt:

  SPREEK IN OGM #2
  Ga nu door met de opname, zoals beschreven in
  "Opnemen van uitgaande boodschap 1" vanaf
  punt 4.

  OPMERKING
  Vergeet echter niet dat u slechts 10 seconden ter beschikking
  hebt.

  AFSPELEN

  VAN UITGAANDE BOODSCHAP

  2

  OPMERKING
  Als het volume van de boodschap te laag of te hoog is,
  kunt u het tijdens het afspelen regelen via de toets

  . Op het

  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  display verschijnt, rechts boven, het niveau van het ingestelde
  volume.

  TAD SET-UP
  2. Druk op de toets:

  AFSPELEN

  VAN UITGAANDE BOODSCHAP

  1

  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  TAD SET-UP
  2. Druk op de toets:

  3. Druk op de toets

  3. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  BELUISTER OGM #2
  Ga nu door met het afspelen, zoals beschreven in
  "Afspelen van uitgaande boodschap 1" vanaf
  punt 4.

  OPNEMEN

  VAN DOORSTUUR-BOODSCHAP

  tot op het display verschijnt:

  BELUISTER OGM #1
  4. O m d e v o o r d i e n o p g e n o m e n b o o d s c h a p 1 t e
  beluisteren, drukt u op de toets:

  30

  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  TAD SET-UP • Page 37

  2. Druk op de toets:

  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  3. Druk op de toets

  7. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen,
  drukt u op de toets:

  tot op het display verschijnt:

  OPN.DOORG.OPROEP

  AFSPELEN VAN BINNENKOMENDE
  BOODSCHAPPEN EN MEMO'S

  Ga nu door met de opname, zoals beschreven in
  "Opnemen van uitgaande boodschap 1" vanaf
  punt 4.

  OPNEMEN VAN MEMO'S

  Als het antwoordapparaat een of meerdere
  binnenkomende boodschappen of een of meerdere
  memo’s in het geheugen heeft die u nog niet hebt
  BOODSCHAPPEN-LED en
  beluisterd, knippert de
  op het display wordt het totale aantal opgenomen
  boodschappen (inclusief de memo’s) weergegeven,
  bijvoorbeeld 03:

  Zoals reeds gezegd, kunt u het antwoordapparaat
  gebruiken om één of meerdere persoonlijke berichten
  op te nemen (MEMO) die op dezelfde manier worden
  behandeld als de binnenkomende boodschappen.
  1. Druk op de toets:
  Op het display verschijnt:

  AWA/FAX
  01-06-06

  TELEFOONOPROEP
  2. Neem de hoorn op.

  Nu kunt u alle boodschappen beluisteren, inclusief de
  memo’s die in het geheugen zijn. De nog niet afgespeelde
  boodschappen hebben een volgnummer tot maximaal
  49. Tijdens het afspelen van elke boodschap verschijnt
  op het display de dag en tijd waarop de boodschap
  werd ontvangen.
  U kunt de boodschappen via de luidspreker of, indien
  het b.v. om een vertrouwelijke mededeling gaat, ook
  alleen via de hoorn beluisterd worden.
  1. O m v i a d e l u i d s p r e k e r d e b o o d s c h a p p e n t e
  beluisteren, drukt u op de toets:

  
  Op het display verschijnt:

  MEMOBERICHT?
  3. Om het opnemen te starten, drukt u op de toets:
  Op het display verschijnt:

  OPNAMEN 30

  OPMERKING
  U hebt 30 of 60 seconden ter beschikking (zie "Opnametijd
  programmeren voor memo's en binnenkomende boodschappen") om uw memo in te spreken, op dezelfde manier
  als bij UITGAANDE BOODSCHAPPEN 1 en 2.

  OPNAMETIJD PROGRAMMEREN VOOR MEMO’S
  EN BINNENKOMENDE BOODSCHAPPEN
  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  TAD SET-UP
  2. Druk op de toets:

  3. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  INSPREEKTIJD
  4. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  03
  10:32

  2. Om de boodschap via de hoorn te beluisteren, drukt
  u op de toets:
  
  3. Neem nu onmiddellijk de hoorn op.
  Het faxtoestel geeft na elkaar, gescheiden door een
  kort akoestisch signaal, de boodschappen weer.
  Na afloop van de weergave van de laatste boodschap geeft
  het faxtoestel twee korte geluidssignalen en komt automatisch
  weer in de oorspronkelijke standby-modus terug. De
  BOODSCHAPPEN-LED stopt met knipperen en blijft continu
  verlicht.

  WISSEN VAN REEDS BELUISTERDE
  BOODSCHAPPEN EN MEMO'S
  U kunt een boodschap of een memo alleen tijdens of na het
  afspelen wissen.
  De boodschappen of memo’s die u nog niet hebt beluisterd
  worden niet gewist. Om het geheugen volledig te kunnen
  wissen moeten dus eerst alle boodschappen en memo’s zijn
  afgespeeld.

  OPNAMETIJD:30SEC
  5. O m d e a n d e r e m o g e l i j k e w a a r d e t e k i e z e n :
  "60 seconden", drukt u op de toets:
  /

  31 • Page 38

  WISSEN

  2. Druk op de toets:

  VAN DE HUIDIGE BOODSCHAP OF MEMO

  1. Om de boodschappen of memo’s te beluisteren, drukt
  u op de toets:

  3. Druk op de toets

  

  tot op het display verschijnt:
  Op het display verschijnt:

  OPROEP DOORGEVEN

  BELUISTER 01 03
  01-06-06 10:47

  4. Druk op de toets:

  2. Om de boodschap te wissen die u momenteel
  beluistert, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  OPROEPING: UIT
  Het antwoordapparaat gaat naar de volgende
  boodschap en op het display verschijnt:

  BELUISTER 01 02
  01-06-06 10:47

  5. Om de andere beide opties te kiezen: "OPROEPING
  EENMAG" of "OPROEP UITSTEL", drukt u op de
  toets:
  /
  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  3. Om de volgende boodschap te wissen, drukt u op
  de toets:

  Op het display verschijnt:

  DRUK TIJDINSTELL
  UU:MM

  Ga zo verder voor alle boodschappen die u wilt wissen.

  OPMERKING
  Als u geen boodschap wilt wissen, druk dan op de toets

  WISSEN

  Voer het tijdstip in waarop u wenst dat de boodschappen
  worden doorgestuurd, bijvoorbeeld: "11:45".
  7. Druk hiervoor op de toetsen:

  .
  -

  VAN ALLE REEDS BELUISTERDE BOODSCHAPPEN

  8. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

  Stel dat er op het antwoordapparaat 6 boodschappen
  zijn opgenomen waarvan 3 reeds beluisterd:
  1. Druk op de toets:
  Op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  DRUK TEL. NUMM
  Voer het telefoonnummer in waarop u gebeld wilt
  worden, bijvoorbeeld: "02 614456"
  9. Druk hiervoor op de toetsen:

  WIS OPNAME?
  CANCEL/
  2. Om de reeds beluisterde boodschappen te wissen,
  drukt u op de toets:
  Op het display verschijnt de standby-modus en het
  aantal resterende boodschappen na de wisopdracht.
  In dit geval 03.

  OPMERKING
  Als u geen boodschap wilt wissen, druk dan op de toets

  .

  10. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  OPN.DOORG.OPROEP
  Nu kunt u de doorstuur-boodschap opnemen (zie
  "Opnemen van de doorstuur-boodschap") of de
  procedure beëindigen.
  11. Om de procedure te beëindigen, drukt u op de toets:

  BOODSCHAPPEN EN MEMO'S DOORSTUREN
  NAAR EEN TELEFOON OP AFSTAND
  U kunt het antwoordapparaat zo programmeren dat het
  u op een andere plaats en op een bepaalde tijd belt om
  u de gelegenheid te geven de nieuwe boodschappen
  te beluisteren.
  Behalve de tijd en het nummer waarop u gebeld wilt
  worden kunt u instellen of het doorsturen eenmalig of
  dagelijks plaats moet vinden.
  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  TAD SET-UP
  32

  OPMERKING
  De programmering voor het doorsturen van boodschappen
  wordt geannuleerd door een stroomuitval.

  OPMERKING
  Indien u eerder een doorstuur-boodschap hebt opgenomen,
  geeft het display het bericht "BELUISTERING" weer en het
  antwoordapparaat speelt de boodschap af. Zie "Opnemen
  van de doorstuur-boodschap" voor het wijzigen of
  vervangen van de boodschap.
  Nu u het antwoordapparaat hebt geprogrammeerd voor het
  naar een andere plaats doorsturen van de nieuwe
  boodschappen, kunt u deze beluisteren door het
  antwoordapparaat te bedienen volgens de methode die
  hieronder wordt beschreven in "Het antwoordapparaat op
  afstand bedienen". • Page 39

  HET ANTWOORDAPPARAAT OP AFSTAND BEDIENEN

  SPECIALE FUNCTIES VAN HET
  ANTWOORDAPPARAAT

  U kunt het antwoordapparaat niet alleen direct via de specifieke
  toetsen op het bedieningspaneel van het faxtoestel bedienen,
  maar ook vanaf elke andere plaats ver of dichtbij. Voorwaarde
  is dat u gebruik maakt van een telefoon die in de
  toonkiesmodus werkt, b.v.: een mobiele telefoon.
  Om het antwoordapparaat op afstand te bedienen, moet u het
  faxtoestel in de ontvangstmodus "AWA/FAX" zetten, en
  bovendien, nadat u UITGAANDE BOODSCHAP 1 hebt
  gehoord, de toegangscode invoeren (standaard
  ingestelde code: "1234").
  De voor de afstandsbediening beschikbare functies worden
  geactiveerd via een extra nummercode van een of twee cijfers
  (zie onderstaande tabel). Als de code uit twee cijfers
  bestaat, is het raadzaam tussen het eerste en tweede
  cijfer op het bevestigingssignaal te wachten.

  U kunt de volgende speciale functies op het antwoordapparaat
  instellen:
  • GESPREKKOSTEN BESPAREN
  • ALLEEN UITGAANDE BOODSCHAP
  • STILLE
  ONTVANGST
  VAN
  BINNENKOMENDE
  BOODSCHAPPEN

  GESPREKKOSTEN

  Wanneer u op afstand het antwoordapparaat bedient
  om eventuele boodschappen te beluisteren, antwoordt
  het faxtoestel op de volgende manier:
  • als
  er
  geen
  boodschappen
  op
  het
  antwoordapparaat zijn, wordt de verbinding twee
  belsignalen na het ingestelde aantal tot stand
  gebracht;
  • als er wel boodschappen op het antwoordapparaat
  zijn, wordt de verbinding na het ingestelde aantal
  belsignalen tot stand gebracht (Zie "Aantal
  belsignalen wijzigen", in het hoofdstuk "Geavanceerd
  gebruik").
  Dus, als u een belsignaal méér dan het ingestelde
  aantal hoort, weet u meteen dat er geen
  boodschappen zijn en kunt u ophangen voordat de
  verbinding tot stand wordt gebracht.
  Deze functie staat niet in alle landen ter beschikking.
  1. Druk op de toets

  CODE
  1
  2
  3

  BEDIENINGSFUNCTIE
  Afspelen van nieuwe boodschappen.
  Afspelen van alle boodschappen.
  Herhalen van huidige boodschap of terug naar
  vorige boodschap.
  4
  Onderbreken van huidige boodschap en
  overgaan naar volgende boodschap.
  5 + 5 Wissen van reeds beluisterde boodschappen.

  CODE
  #1

  #2
  #3
  #4
  #5

  #6

  PROGRAMMEERFUNCTIE
  Uitschakelen van de ontvangstmodus "AWA/FAX"
  en inschakelen van de ontvangstmodus
  "AUTOMAT.".
  Inschakelen van de ontvangstmodus "AWA/FAX".
  Vrijgave van opname van UITGAANDE
  BOODSCHAP 1.
  Afsluiten en bevestigen van de opname van
  UITGAANDE BOODSCHAP 1.
  Uitschakelen van het doorsturen van
  boodschappen en memo’s naar een telefoon op
  afstand.
  Instelling voor het beluisteren van ALLEEN
  UITGAANDE BOODSCHAP.

  tot op het display verschijnt:

  TAD SET-UP
  2. Druk op de toets:

  3. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  Door op 0 te drukken na een bedieningssequentie van 1 tot
  5 wordt de huidige functie onderbroken.
  Door op 0 te drukken na een programmeersequentie van #1
  tot #6 wordt de huidige programmering onderbroken en gaat
  men terug naar de bedieningsfuncties. In dat geval moet u
  weer op # drukken op de programmeerfase te hervatten.
  Voor het op afstand bedienen en programmeren van
  het antwoordapparaat moet u:
  • het nummer van het faxtoestel kiezen op de externe telefoon.
  Het antwoordapparaat antwoordt met UITGAANDE
  BOODSCHAP 1;
  • de functie kiezen die u wilt uitvoeren en de betreffende code
  invoeren aan de hand van bovenstaande tabel.
  Het antwoordapparaat bevestigt de bewerking met een
  pieptoon.

  BESPAREN

  KOSTBESP.INSTELL
  4. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  UIT
  5. Om de andere beschikbare optie weer te geven:
  "AAN", drukt u op de toets:
  /
  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  7. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen,
  drukt u op de toets:

  Indien u een toegangscode voor het antwoordapparaat hebt
  ingesteld, voert u zodra u UITGAANDE BOODSCHAP 1 hoort,
  de cijfers van de code in:
  • Is de code juist, dan hoort u een kort geluidssignaal ter
  bevestiging. Daarna kunt u de code voor de
  afstandsbedieningsfunctie invoeren.
  Verbreek de verbinding volgens het systeem van de gebruikte
  telefoon.
  33 • Page 40

  ALLEEN

  UITGAANDE BOODSCHAP

  STILLE

  ONTVANGST VAN BINNENKOMENDE BOODSCHAPPEN

  Met deze functie kunt u op vertrouwelijke wijze
  boodschappen ontvangen. In andere woorden, het
  antwoordapparaat ontvangt de boodschappen zonder
  deze via de luidspreker weer te geven, opdat andere
  personen de aan u gerichte boodschappen niet kunnen
  horen.
  1. Druk op de toets

  In deze functie antwoordt het antwoordapparaat bij elke
  oproep met UITGAANDE BOODSCHAP 1 maar neemt
  geen binnenkomende boodschappen op.
  U kunt deze functie gebruiken wanneer u gedurende
  een langere periode afwezig zult zijn, tijdens welke niet
  alle eventuele boodschappen opgeslagen zouden
  kunnen worden.
  In dat geval kunt u, in plaats van de gewoonlijke
  uitgaande boodschap, beter een andere boodschap
  opnemen, bijvoorbeeld:
  "Van 22 juni t/m 19 september kunnen wij alleen faxen
  ontvangen. U kunt geen boodschap inspreken".
  1. Druk op de toets

  tot op het display verschijnt:

  TAD SET-UP
  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:
  tot op het display verschijnt:

  ICM OP LUIDSPR.

  TAD SET-UP

  3. Druk op de toets:

  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  ICM LUIDSPR:AAN
  4. Om de andere beschikbare optie weer te geven:
  "ICM LUIDSPR:UIT", drukt u op de toets:

  3. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  ENKEL MELDTEKST

  /
  5. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  4. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:
  6. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen,
  drukt u op de toets:
  Op het display verschijnt:

  ENKEL MELDT.:UIT
  5. Om de andere beschikbare optie weer te geven:
  "ENKEL MELDT: AAN", drukt u op de toets:
  /
  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  AFDRUKKEN VAN DE CONFIGURATIEPARAMETERS
  VAN HET ANTWOORDAPPARAAT
  1. Druk op de toets

  Op het display verschijnt:

  TELEFOONOPROEP
  Indien u de UITGAANDE BOODSCHAP 1 reeds hebt
  opgenomen, verschijnt op het display het bericht
  "BELUISTERING" en het antwoordapparaat speelt de
  boodschap af.
  Indien u de UITGAANDE BOODSCHAP 1 nog niet
  opgenomen hebt, verschijnt op het display de melding
  "GEEN OPNAMEN".
  7. Om de eerder opgenomen boodschap te wijzigen of
  een nieuwe boodschap op te nemen, neemt u de
  hoorn op:

  tot op het display verschijnt:

  TAD SET-UP
  2. Druk op de toets:

  3. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  LIJST AWA INSTEL
  4. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  VOOR OPNA.
  8. Om het opnemen te starten, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  OPNAMEN 20

  Op het display verschijnt:

  LIJST AWA:
  Als op het display "AFDRUKOPTIE: UIT" verschijnt,
  druk dan op de toetsen |/} op de optie "LIJST AWA:
  " te selecteren.
  5. Om het afdrukken te starten, drukt u op de toets:

  Na de afdruk komt het faxtoestel automatisch weer in de
  oorspronkelijke standby-modus terug.
  34 • Page 41

  GEAVANCEERD GEBRUIK
  3. Druk op de toets

  OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR
  ONTVANGST

  tot op het display verschijnt:

  PRINTER PARAMET.

  AFDRUKZONE

  4. Druk op de toets

  VAN EEN ONTVANGEN DOCUMENT

  tot op het display verschijnt:

  VERKLEINEN

  PRINT EXTRA:AUTO
  U kunt de andere parameters "PRINT EXTRA: UIT" of
  "PRINT EXTRA: AAN" selecteren.
  5. Druk hiervoor op de toets:

  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP

  /
  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  7. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  DATUM / TIJD
  3. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  PRINTER PARAMET.
  4. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  VERKLEINEN 94%
  Kies een van de volgende verkleiningsratio’s: "80%",
  "76%", "70%" en "UIT".
  5. Druk hiervoor op de toets:
  /
  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  7. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  DOCUMENT

  ONTVANGEN DAT LANGER IS DAN HET

  PAPIERFORMAAT

  Indien u een document ontvangt dat langer is dan het
  gebruikte papierformaat, kunt u het faxtoestel zo instellen
  dat de resterende tekst op een andere pagina wordt
  afgedrukt.
  1. Druk op de toets

  OPMERKING
  Indien u de parameter "PRINT EXTRA:AUTO" selecteert, zal
  het faxtoestel de resterende tekst op een andere pagina
  afdrukken indien deze tekst minstens 12 mm van de pagina
  bedekt.
  Indien u de parameter "PRINT EXTRA: AAN" selecteert, zal
  het faxtoestel de resterende tekst altijd op een andere pagina
  afdrukken.
  Indien u de parameter "PRINT EXTRA: UIT" selecteert, zal
  het faxtoestel de resterende tekst niet afdrukken.

  STILLE

  ONTVANGST IN-/UITSCHAKELEN

  In de ontvangstmodi "AUTOMAT.", "TEL./FAX" en "AWA/
  FAX" kunt u het faxtoestel instellen op het ontvangen
  van documenten zonder dat er bij de oproep
  belsignalen overgaan.
  Wanneer deze functie is ingeschakeld, hangt het gedrag
  van het faxtoestel af van de geselecteerde
  ontvangstmodus en van wie de oproep verricht:
  • In de modus "AUTOMAT." en "AWA/FAX", geeft het
  faxtoestel bij ontvangst van een oproep nooit een
  belsignaal.
  • In de modus "TEL./FAX" geeft het faxtoestel bij
  ontvangst van een oproep geen belsignaal als de
  oproep van een ander faxtoestel komt. Als het een
  telefoonoproep betreft, geeft het faxtoestel een
  geluidssignaal, in plaats van de belsignalen, ten teken
  dat u de hoorn op moet nemen.
  1. Druk op de toets

  tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  2. Druk op de toets:

  tot op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.
  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD

  Op het display verschijnt:

  TEL.NET INSTELL.

  35 • Page 42

  2. Druk op de toets:

  3. Druk op de toets:
  Op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  GEAVANC.FUNCTIES

  TEL.NET INSTELL.

  4. Druk op de toets

  3. Druk op de toets:

  tot op het display verschijnt:

  STILLE RX:NOOIT
  Op het display verschijnt:

  U kunt uit de opties "STILLE RX:ALTIJD" of "STILLE
  RX:DAGEL." kiezen.
  5. Druk hiervoor op de toets:

  GEAVANC.FUNCTIES
  4. Druk op de toets

  /

  tot op het display verschijnt:

  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  7. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  BELLER ID: JA
  5. Om de andere beschikbare optie weer te geven:
  "BELLER ID: NEE", drukt u op de toets:
  /
  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  OPMERKING

  7. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  De instelling van de dagelijkse stille ontvangst ("STILLE
  RX:DAGEL.") wordt geannuleerd bij een stroomuitval.

  NAAM

  OF NUMMER VAN DE BELLER WEERGEVEN

  OPMERKING
  Deze functie, die op aanvraag van de gebruiker door
  het telefoonbedrijf geactiveerd kan worden, is slechts
  in enkele landen beschikbaar en is compatibel met
  de Norm ETSI ETS 300 778-1.
  Met deze functie kunt u meteen zien door wie u wordt
  gebeld. U kunt dus beslissen of u de oproep al of niet
  wilt beantwoorden.
  Met deze functie zal het faxtoestel, als het zich in de
  standby-modus bevindt, bij elke oproep altijd
  automatisch een van de volgende aanduidingen
  weergeven:
  nummer of naam van de beller;
  PRIVÉ: indien de correspondent ervoor gekozen heeft
  zijn identificatie niet weer te geven;
  NIET BESCHIKBAAR: indien de correspondent op een
  telefooncentrale is aangesloten die niet over deze
  service beschikt.
  Als u echter bezig bent uw faxtoestel te programmeren
  en u wilt bij binnenkomst van een oproep weten door
  wie u gebeld wordt, moet u op de toets

  INSTALLATIE PAR.

  36

  AANTAL

  BELSIGNALEN WIJZIGEN

  Deze functie is slechts in enkele landen
  beschikbaar.
  Het aantal belsignalen kunt u als volgt wijzigen:
  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.
  2. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  AANT.BELSIGN.: 02
  U kunt uit de volgende waarden kiezen: "01", "02",
  "03", "04", "05", "06", "07" en "08".
  3. Druk hiervoor op de toets:

  drukken

  alvorens de oproep te beantwoorden.
  Het kan gebeuren dat door bijzondere kenmerken van
  de telefooncentrale waarop u aangesloten bent, het
  nummer van de beller niet op het faxtoestel wordt
  weergegeven. Mocht dit probleem zich voordoen, neem
  dan contact op met het technische servicecentrum in uw
  land.
  Het faxtoestel is reeds ingesteld op weergave van de
  identiteit van de beller. U kunt de weergave hiervan
  echter ook als volgt uitschakelen:
  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  Bij stroomuitval gaan de ingestelde datum en de tijd verloren.
  Is deze functie geactiveerd, dan worden bij de eerstvolgende
  oproep de datum en de tijd opnieuw hersteld.

  /
  4. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  5. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  OPMERKING
  Indien u een extern antwoordapparaat aansluit, moet het
  aantal belsignalen waarna het antwoordapparaat geactiveerd
  wordt, lager zijn dan het aantal belsignalen dat op het faxtoestel
  is ingesteld. • Page 43

  VOLUME

  BELSIGNALEN WIJZIGEN

  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.
  2. Druk op de toets:

  FAX SET-UP
  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  TEL.NET INSTELL.
  Op het display verschijnt:

  3. Druk op de toets

  DATUM / TIJD

  tot op het display verschijnt:

  3. Druk op de toets:

  GEAVANC.FUNCTIES
  4. Druk op de toets
  Op het display verschijnt:

  Tot op het display verschijnt:

  PARAMETERS
  4. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  VOLUME BEL.:HOOG

  ONDERS. BEL: UIT
  5. Druk op de toets
  /
  tot op het display verschijnt:

  WIJZIG. PATROON

  U kunt nog uit drie bijkomende opties kiezen: "VOLUME
  BEL.:LAAG", "VOLUME BEL.:MID." en "VOLUME
  BEL.:UIT". Bijvoorbeeld: "VOLUME BEL.:LAAG".
  5. Druk hiervoor op de toets:

  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  7. Bel het faxtoestel met het gewenste belsignaal-ritme tot
  het faxtoestel dit detecteert.
  Op het display verschijnt:

  Op het display verschijnt:

  AUTODETECTIE BEL

  /

  7. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  HERKENNEN

  BEL GEDETECT.
  8. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  VAN HET BELSIGNAAL-RITME IN-/UITSCHAKELEN

  In enkele landen bieden de telefooncentrales de
  mogelijkheid aan dezelfde telefoonlijn twee of meer
  telefoon- of faxnummers toe te kennen, die voor
  verschillende gebruikers zijn bestemd. Elk nummer krijgt
  een bepaald belsignaal-ritme.

  OPMERKING

  OPMERKING
  Indien het faxtoestel dit specifieke belsignaalritme niet kan
  herkennen, verschijnt op het display het bericht "BEL NIET
  GEDET.".
  1. Druk in dat geval op de toets

  ZOEMERDUUR

  en herhaal de procedure.

  WIJZIGEN

  Deze functie is in Duitsland niet beschikbaar.
  Deze functie is bijzonder nuttig in huis of in een klein
  kantoor, waar dezelfde telefoonlijn door meerdere
  personen wordt gedeeld.
  Uw faxtoestel is in staat om één van deze ritmes
  te herkennen (zie onderstaande procedure). Op deze
  manier zal het faxtoestel (in de ontvangstmodus "TEL./
  FAX" en "AWA/FAX") wanneer het een oproep ontvangt
  met dat specifieke belsignaal-ritme, altijd alleen voor
  ontvangst van een document worden ingesteld.
  Deze functie is bijzonder geschikt in combinatie met
  de stille ontvangst aangezien het faxtoestel alleen
  een belsignaal zal geven indien het een telefoonoproep
  betreft.
  Het is raadzaam het antwoordapparaat af te koppelen
  alvorens de herkenningsprocedure te starten.
  Deze functie is slechts in enkele landen
  beschikbaar.
  Wanneer het faxtoestel ingesteld is op automatische
  ontvangst met oproeptypeherkenning gedraagt het
  zich als volgt:
  indien een fax oproept, wordt de oproep automatisch
  ontvangen na het ingestelde aantal belsignalen;
  indien een telefoontoestel oproept, weerklinkt 20
  seconden lang een geluidssignaal, waarna de
  ontvangst automatisch wordt gestart. Als u ondertussen
  de hoorn niet hebt opgenomen, bereidt hij zich
  automatisch op de ontvangst voor.

  37 • Page 44

  Indien u dit wenst, kunt u de zoemerduur als volgt
  wijzigen:
  1. Druk op de toets

  AFSTANDSBEDIENINGSCODE

  WIJZIGEN

  U kunt vanop een externe telefoon de ontvangst van
  het faxtoestel activeren. Hiervoor moet het faxtoestel op
  manuele ontvangst ingesteld zijn en de externe
  telefoon moet met de toonkiesmodus werken. Voer
  de code ** voor de afstandsbedieningsfunctie aan de
  externe telefoon in. Deze procedure heeft hetzelfde

  tot op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.
  2. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  resultaat als het indrukken van de toets

  FAX/TEL TIJD: 20

  op uw

  faxtoestel.
  U kunt alleen de tweede asterisk van deze code
  vervangen door een cijfer van 0 tot 9.
  1. Druk op de toets

  Om de andere beschikbare waarden weer te geven:
  "15", "20", "30" en "40".
  3. Druk hiervoor meermaals op de toets:
  /

  tot op het display verschijnt:

  4. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  INSTALLATIE PAR.
  2. Druk op de toets:

  5. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  STILLE

  TEL.NET INSTELL.
  PERIODE WIJZIGEN

  3. Druk op de toets:

  Deze functie is slechts in enkele landen
  beschikbaar.
  Indien binnen de vastgestelde tijd geen stembericht
  binnenkomt, komt het faxtoestel in de modus om een
  document te ontvangen.
  Ga bij de wijziging van de ingestelde stille periode als
  volgt te werk:
  1. Druk op de toets

  Het display geeft de telefoonaansluiting aan waarop het
  faxtoestel is ingesteld, bijvoorbeeld:

  PUBL.LIJN (PSTN)
  4. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  REMOTE START:AAN
  5. Druk op de toets:

  tot op het display verschijnt:

  INSTALLATIE PAR.

  Het display geeft de code weer die u eerder hebt
  ingesteld, bijvoorbeeld:

  2. Druk op de toets

  DRUK CODE
  CODE(0/9,*) *8

  tot op het display verschijnt:

  DUUR STILTE: 6
  U kunt de volgende stille periode instellen: "3", "4", "6",
  "8", "10" en "NEE".
  3. Druk hiervoor meermaals op de toets:
  /

  Voer de nieuwe code in, bijvoorbeeld: "*9".
  6. Druk hiervoor op de toets:
  7. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  4. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  5. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  OPMERKING
  Indien u een extern antwoordapparaat aansluit, moet u
  controleren of de stille periode van het faxtoestel korter is dan
  die op het antwoordapparaat is geprogrammeerd.

  8. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  OPMERKING
  Als u deze functie wilt deactiveren:
  1. Drukt u na de vierde stap op |/}, om "REMOTE START:UIT"
  weer te geven.
  2. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
  3. Druk op de toets

  .

  .

  Het faxtoestel komt weer in de oorspronkelijke standby-modus
  terug.

  38 • Page 45

  OPMERKING
  Indien u op een privé-lijn bent aangesloten, dezelfde
  procedure volgen tot weergave van "PUBL.LIJN (PSTN)",
  op de toetsen |/} drukken om "PRIV.LINE (PBX)" weer te
  geven en dan verder gaan zoals aangegeven in de procedure.

  HERHALING

  VAN MISLUKTE VERZENDING UIT HET

  GEHEUGEN ACTIVEREN/INACTIVEREN

  1. Druk op de toets

  OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR

  tot op het display verschijnt:

  VERZENDING

  FAX SET-UP
  2. Druk op de toets:

  PLAATS

  Op het display verschijnt:

  VAN NAAM EN FAXNUMMER WIJZIGEN

  DATUM / TIJD
  De informatie die bovenaan op het te verzenden
  document wordt afgedrukt (naam, faxnummer, datum
  en tijd en aantal pagina’s) kan door het faxtoestel van
  uw correspondent buiten de tekstzone of binnen de
  tekstzone worden ontvangen.
  Uw faxtoestel is ingesteld om deze informatie binnen de
  tekstzone te plaatsen.

  3. Druk op de toets:
  Op het display verschijnt:

  PARAMETERS
  4. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  Zo verandert u de plaats:
  1. Druk op de toets

  HERH. VERZ.:UIT
  5. Om de andere beschikbare optie weer te geven: "HERH.
  VERZ.:AAN", drukt u op de toets:

  tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP

  /
  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  2. Druk op de toets:
  Op het display verschijnt:

  7. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  DATUM / TIJD
  3. Druk op de toets:
  Op het display verschijnt:

  PARAMETERS

  VERBINDINGSTONEN

  4. Druk op de toets

  WEERGEVEN

  Het faxtoestel is zo ingesteld dat u de kiestonen tijdens
  het kiezen van het nummer en de verbindingstonen
  die tussen uw faxtoestel en het andere toestel worden
  uitgewisseld, kunt horen. Is dit niet het geval, dan
  programmeert u dit als volgt:
  1. Druk op de toets

  tot op het display verschijnt:

  KOPREGEL BINNEN
  5. Om de andere parameter te kiezen, drukt u op de toets:
  /
  Op het display verschijnt:

  tot op het display verschijnt:

  KOPREGEL BUITEN

  INSTALLATIE PAR.

  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  2. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  7. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  LIJNDETECTIE:UIT
  3. Om de andere beschikbare optie weer te geven:
  "LIJNDETECTIE:AAN", drukt u op de toets:
  /
  4. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  5. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  39 • Page 46

  LUIDSPREKERVOLUME

  AANPASSEN

  VERZENDINGSSNELHEID

  Als het volume van de lijn- en verbindingstonen te laag
  of te hoog is, kunt u dit aanpassen met behulp van de
  toets

  VERMINDEREN

  Het faxtoestel is ingesteld om te verzenden bij een
  snelheid van 14400 bps (bits per seconde). Bij
  storingen op de telefoonlijn wordt een snelheid van 9600
  of 4800 bps aangeraden.
  1. Druk op de toets

  .

  1. Druk op de toets:

  tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP

  Op het display verschijnt:

  LIJNVERB.

  2. Druk op de toets:

  2. Om het volume van de luidspreker te verhogen/
  verlagen, drukt u op de toets:
  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  3. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt, rechts boven, het niveau van
  het ingestelde volume.

  ZOEMERVOLUME

  Op het display verschijnt:

  PARAMETERS

  AANPASSEN

  4. Druk op de toets
  U kunt het zoemervolume op "hoog", "midden" of "laag"
  instellen.
  1. Druk op de toets

  tot op het display verschijnt:

  ZEND SNELH. 14.4
  U kunt uit de volgende waarden kiezen: "9.6" en "4.8".
  5. Druk hiervoor op de toets:

  tot op het display verschijnt:

  FAX SET-UP
  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD

  /
  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  7. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  3. Druk op de toets:
  Op het display verschijnt:

  PARAMETERS
  4. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  ZOEMERVOL.:LAAG
  U kunt uit de andere opties kiezen: "ZOEMERVOL.:
  HOOG", "ZOEMERVOL.: MIDD." en "ZOEMERVOL.:
  UIT".
  5. Druk hiervoor op de toets:
  /

  ACTIVEREN/STOPZETTEN

  VAN DE ECM MODUS

  De ECM-modus (Error Correction Mode) is een
  correctiesysteem voor fouten die worden veroorzaakt
  door storingen van de telefoonlijn. Om hiervan te kunnen
  gebruik maken, moet deze functie zowel op uw fax als
  op het toestel van uw correspondent geactiveerd zijn.
  Op het display verschijnt een "E".
  Uw faxtoestel is voorgeprogrammeerd om met deze
  modus te verzenden. Om het toestel op normaal
  verzenden in te stellen, volgt u onderstaande procedure:
  1. Druk op de toets

  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:
  tot op het display verschijnt:
  7. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  FAX SET-UP
  2. Druk op de toets:
  Op het display verschijnt:

  DATUM / TIJD
  3. Druk op de toets:
  Op het display verschijnt:

  PARAMETERS

  40 • Page 47

  4. Druk op de toets

  3. Om de actuele tijd te overschrijven, drukt u op de toetsen:

  tot op het display verschijnt:

  4. Om de instelling of de actuele tijd te bevestigen, drukt u
  op de toets:

  ECM: AAN
  5. Om de andere beschikbare optie weer te geven: "ECM:
  UIT", drukt u op de toets:
  /

  Op het display verschijnt:
  6. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  VORM NUMMER
  NUM/TOETS/SNELK.
  Vorm het nummer van de correspondent volgens een
  van de beschikbare methodes: direct op het
  cijfertoetsenbord of via de one-touch-toetsen of
  snelkiescodes.
  5. Druk voor de directe invoer van het nummer of de
  snelkiescode op de toetsen:

  7. Om het faxtoestel in stand-by-modus te brengen, drukt
  u op de toets:

  VERZENDEN/ONTVANGEN VAN EEN
  DOCUMENT D.M.V. DE POLLINGFUNCTIE
  WAT IS

  POLLING

  6. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

  ...

  Wanneer een faxtoestel een ander om een verzending vraagt,
  zodat het document automatisch verzonden wordt, spreken
  we van polling.
  De communicatie met de pollingmethode heeft de volgende
  twee fundamentele kenmerken:
  • de gebruiker die het document wil ontvangen, vraagt
  de verzending aan. Dit betekent dat een gebruiker een
  verbinding met een ander faxtoestel tot stand kan brengen en
  dit toestel kan vragen hem automatisch een (speciaal
  voorbereid) document te zenden, ook wanneer er aan de
  andere kant van de lijn niemand aanwezig is.


  -

  Het faxtoestel geeft, gedurende enkele seconden, het
  bericht "POLL INGESTELD" weer en komt vervolgens
  automatisch in de oorspronkelijke standby-modus terug.
  Op de tweede regel van het display verschijnt: "POLL
  OTV 18:20".

  OPMERKING
  U kunt de ingestelde polling voor ontvangst wissen:
  1. Druk hiervoor op de toets

  REEDS

  INGESTELDE POLLING VOOR ONTVANGST WIJZIGEN/

  WISSEN

  De transactiekosten zijn voor rekening van degene die
  de verzending aanvraagt (d.w.z. degene die het document
  ontvangt) en niet van degene die het document verzendt.

  AANVRAGEN VAN
  ONTVANGST)

  .

  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  EEN VERZENDING (POLLING VOOR

  AFROEP ONTVANGST
  2. Druk op de toets:

  Spreek het tijdstip voor de verzending met uw
  correspondent af, zodat deze het te verzenden
  document kan insteken. Stel uw faxtoestel in om het
  document te ontvangen, programmeer de kiesmethode
  die gebruikt moet worden om het andere faxtoestel op
  te roepen en het tijdstip waarop het document
  ontvangen moet worden.
  1. Druk op de toets

  Op het display verschijnt:

  REEDS INGEVOERD
  3. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  PARAM. WIJZIGEN?
  U kunt uit de twee volgende opties kiezen:
  INSTELL. WISSEN? - Om de instelling te annuleren.
  Het faxtoestel komt weer in de oorspronkelijke standbymodus terug.
  PARAM. WIJZIGEN? - Om het tijdstip voor de polling of
  het nummer van de correspondent van wie u het
  document wilt ontvangen te wijzigen.
  4. Om de andere kiesmodus weer te geven: "INSTELL.
  WISSEN?", drukt u op de toets:

  tot op het display verschijnt:

  AFROEP ONTVANGST
  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  DRUK TIJDINSTELL
  UU:MM
  U kunt nu de huidige tijd bevestigen of de tijd met een
  nieuwe tijd overschrijven, b.v. "18:20".

  /

  41 • Page 48

  5. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  DRUK TIJDINSTELL
  UU:MM
  Ga vanaf hier te werk, zoals in "Aanvragen van een
  verzending" beschreven.

  VOORBEREIDEN
  (POLLING VOOR

  VAN EEN DOCUMENT VOOR VERZENDING
  VERZENDING)

  1. Plaats het document in de ADF.
  Op de bovenste regel van het display verschijnt:

  DOKUMENT GEREED
  en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het
  contrast: "NORMAL".
  De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie (ook
  als deze niet op het display wordt weergegeven) is:
  " " (standaard).
  Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie
  aan (zie "Afstellen van contrast en resolutie"
  hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en
  ontvangen").
  2. Druk op de toets:
  tot op het display verschijnt:

  AFROEP ZENDING
  3. Druk op de toets:
  Op de tweede regel van het display verschijnt:
  "AFROEP ZENDING".

  OPMERKING
  U kunt de pollinginstelling voor verzending annuleren:
  1. Neem hiervoor het document uit de ADF of druk gewoon op
  de toets

  42

  . • Page 49

  PROBLEMEN OPLOSSEN
  WANNEER DE STROOM UITVALT
  In geval van een stroomuitval, bewaart het faxtoestel altijd:
  de geprogrammeerde nummers voor one-touchtoetsen en snelkiescodes en de rapporten, terwijl de
  opgeslagen documenten verloren gaan. Ook de datum
  en tijd gaan verloren. Die moeten dan opnieuw worden
  ingesteld volgens de procedure "Datum en tijd
  instellen", hoofdstuk "Nodige handelingen voor een
  correct gebruik van het faxtoestel".
  Als de functie " Naam of nummer van de beller
  weergeven" is ingeschakeld, worden de datum en
  tijd hersteld bij ontvangst van de eerstvolgende
  oproep.

  KLEINE PROBLEMEN OPLOSSEN
  Onderstaande lijst biedt enkele aanwijzingen voor het oplossen
  van kleine problemen.
  PROBLEEM

  OPLOSSING

  Het faxtoestel functioneert
  niet.

  Controleer of het stroomsnoer
  goed op het stopcontact is
  aangesloten.

  Het document is niet goed
  ingevoerd.

  Controleer of het document
  voldoet aan de aanbevelingen
  in de paragraaf "Welke
  documenten kunt u
  gebruiken", in het hoofdstuk
  "Basisfuncties voor
  verzenden en ontvangen".

  Het faxtoestel verzendt niet.

  Controleer of het document niet
  vastgelopen is.

  WANNEER HET PAPIER OF DE INKT OPRAAKT
  Als tijdens ontvangst het papier opraakt of vastloopt of
  de inkt is op of het deksel van het
  patrooncompartiment is open of de papiersteun is
  dicht of u tilt het bedienings-paneel op, dan wordt
  het afdrukken onderbroken. Op het display verschijnt het
  betreffende bericht en het ontvangen document wordt
  tijdelijk in het geheugen opgeslagen. Wanneer de
  storing eenmaal is hersteld, begint het faxtoestel weer af
  te drukken.

  WANNEER DE VERZENDING MISLUKT
  Het is mogelijk dat de kwaliteit van het ontvangen document
  te wensen overlaat door problemen op de lijn als gevolg
  van overbelasting of andere storingen, en dat de
  ontvanger u vraagt het hem opnieuw te zenden.
  In dit geval kunt u het beste een lagere snelheid instellen.
  Het faxtoestel verzendt normaal met een snelheid van
  14400 bps (bit per seconde). Om de snelheid te verlagen,
  de procedure in het gedeelte "Verzendingssnelheid
  verminderen", in het hoofdstuk "Geavanceerd gebruik"
  volgen.
  Indien de verzending mislukte door lijn- of faxproblemen,
  gaat de FOUTEN-LED " " branden en geeft het faxtoestel
  een kort geluidssignaal. In dat geval drukt het toestel
  automatisch het zendrapport af (zie verderop
  "Rapporten en lijsten afdrukken", in het hoofdstuk
  "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen"),
  waarin een foutcode de oorzaak aangeeft (verderop
  vindt u een lijst met alle foutcodes).

  De lijn is bezet:
  Wacht tot deze vrij is en
  probeer het opnieuw.
  Het faxtoestel kan niet
  automatisch ontvangen.

  Het faxtoestel is op manuele
  ontvangst ingesteld: Stel het in
  op automatische ontvangst.

  Het faxtoestel kan noch
  kopiëren noch ontvangen.

  Controleer of het document of
  het vel papier niet vastgelopen
  is.
  Het gebruikte papiertype is niet
  geschikt: Controleer de
  papierkenmerken vermeld in
  het hoofdstuk "Technische
  gegevens".

  Het faxtoestel drukt witte
  kopieën af.

  Steek het document met de
  gegevens naar boven gericht
  in de ADF.

  OPMERKING
  Indien het toestel geen documenten kan verzenden of
  ontvangen, kan dit ook aan andere oorzaken te wijten zijn.
  Deze oorzaken zullen worden aangegeven in de vorm van
  een foutcode in het "Zendrapport" en in het
  "Activiteitenrapport", zie "Rapporten en lijsten
  afdrukken", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor
  verzenden en ontvangen".

  43 • Page 50

  FOUTCODE
  De foutcodes die zowel op het zendrapport als op het
  activiteitenrapport worden afgedrukt bestaan uit twee cijfers
  die de oorzaak van de fout aangeven. Op het
  activiteitenrapport wordt de code wegens plaatsgebrek zonder
  verder bericht weergegeven.
  CODE

  BERICHT

  OK

  Geen bericht. Transactie
  correct voltooid.

  02

  ONMOGELIJKE
  VERBINDING

  Het faxtoestel detecteert geen lijntoon of
  ontvangt foutieve signalen.

  03

  GEEN MELDING NA
  OPROEP

  Het opgeroepen nummer antwoordt niet of Controleer of het nummer van de
  correspondent juist is.
  is geen faxtoestel.

  04

  FOUT IN DE VERZENDING Er werd een storing gedetecteerd tijdens
  HERHALEN VANAF
  de verzending "nn" = nummer van de
  PAGINA: nn
  pagina waarbij de fout optrad.

  05

  HERHAAL PAGINA
  nn, ..... nn

  Het opgeroepen faxtoestel heeft fouten
  Herhaal de verzending van de
  gedetecteerd tijdens de ontvangst. "nn" = pagina’s aangegeven in het rapport.
  nummer van de pagina die verzonden
  werd toen de fout optrad.

  07

  DOCUMENT TE LANG

  Het te verzenden document is te lang. De
  Splits het te verzenden document op.
  verzendingstijd overschrijdt de toegelaten limiet.

  08

  NAKIJKEN
  DOK.DOORGANG

  De optische scanner kan het document
  niet lezen.

  Neem het document uit de ADF en
  steek het opnieuw in voordat u de
  verzending opnieuw start.

  09

  STOP PROCEDURE

  U hebt de verzending onderbroken.

  Geen interventie.

  10

  Geen bericht.

  Het faxtoestel heeft een storing
  gedetecteerd tijdens de ontvangst.

  Neem contact op met de
  correspondent en vraag hem het
  document opnieuw te verzenden.

  11

  Geen bericht.

  De printer gedraagt zich abnormaal tijdens de
  ontvangst. Resterend document opgeslagen in
  geheugen maar geheugencapaciteit
  overschreden voor einde van procedure.

  Verhelp het probleem en wacht tot het
  opgeslagen document afgedrukt is.

  13

  FOUT IN
  AFROEPVERZENDING

  Er steekt geen document in de ADF van
  het andere faxtoestel en dit werd niet
  ingesteld voor verzending na polling.

  Neem contact op met de
  correspondent.

  16

  STROOMSTORING MET
  PAGINA (NN)

  Stroomonderbreking tijdens verzending of Herhaal de verzending vanaf de
  ontvangst.
  pagina aangegeven in het rapport.

  (OK)

  Geen bericht.

  Het document kon ontvangen worden maar
  de afdrukkwaliteit laat te wensen over.

  Neem contact op met de
  correspondent.

  OCC

  LIJN BEZET

  De lijn is bezet.

  Probeer opnieuw bij onbezette lijn.

  44

  OORZAAK VAN DE FOUT

  WAT U MOET DOEN
  Geen interventie.

  Controleer of het faxtoestel correct op
  de telefoon lijn is aangesloten en of de
  hoorn ingehaakt is. Probeer opnieuw.

  Herhaal de verzending vanaf de
  pagina aangegeven in het rapport. • Page 51

  HERHALING NNN

  SIGNALEN EN BERICHTEN
  Eventuele problemen die kunnen optreden worden
  gewoonlijk aangegeven door geluidssignalen (die soms
  vergezeld gaan van visuele signalen: brandende fouten-

  De verbinding is niet tot stand gekomen als gevolg van
  storingen op de lijn of omdat de correspondent bezet is: Het
  faxtoestel staat in de wachtstand voor automatische
  kiesherhaling.

  ") of door foutberichten op het display.

  HERH. POLL NNN

  Het faxtoestel geeft eveneens geluidssignalen en
  berichten op het display die geen fout aangeven.

  U hebt een ontvangst na polling ingesteld en de verbinding is
  niet tot stand gekomen als gevolg van storingen op de lijn of
  omdat de correspondent bezet is: Het faxtoestel staat in de
  wachtstand voor automatische kiesherhaling.

  LED "

  GELUIDSSIGNALEN

  DIE EEN FOUT AANGEVEN

  KOPIE ONDERBR.

  Korte toon, 1 seconde lang
  • U hebt op de verkeerde toets gedrukt tijdens een procedure.
  Langere toon, 3 seconden lang, plus brandende foutenLED
  • Transactie mislukt.
  Permanente toon
  • Hoorn van de haak, u vergat de hoorn in te haken na een
  vorige transactie.
  U hebt een kopieertaak onderbroken door op de toets
  te drukken.
  Er is een storing opgetreden tijdens het kopiëren van het
  document en het kon niet worden afgedrukt. Controleer het
  type fout op het display en los het probleem op.

  ONTV. ERROR
  Ontvangstfout: Voor het uitschakelen van de lichtdiode "

  "

  en voor het wissen van de displaymelding de toets

  OPMERKING
  Voor het uitschakelen van de "FOUTEN"-LED "

  indrukken.
  " de toets

  indrukken.

  FOUTBERICHTEN

  OP HET DISPLAY

  OV IN MEMORY
  De ontvangen gegevens werden in het geheugen opgeslagen
  wegens een fout tijdens de ontvangst, die het afdrukken belette:
  Zoek op de onderste regel van het display naar het fouttype
  en los het probleem op.

  PAPIER CONTR., DRUK

  DEKSEL OPEN
  Het deksel van het patrooncompartiment staat open: sluit het.

  DOCUMENT CONTR., DRUK  Er is geen papier in de invoerlade: Vul papier bij en druk op  Het papeir wordt niet goed ingevoerd: Plaats het papier

  om de displaymelding te wissen.

  Het document is niet goed ingevoerd: Het document opnieuw
  in de automatische invoer (ADF) plaatsen en druk op de toets

  opnieuw in de invoerlade en druk op

  om de normale

  werking van het faxtoestel te herstellen.

  om de normale werking van het faxtoestel te herstellen.

  PAPIER PROBLEEM, DRUK

  DOK IN MEMORY

  Het papier is vastgelopen tijdens het kopiëren of ontvangen:

  Het ontvangen document werd in het geheugen opgeslagen
  omdat tijdens de ontvangst een fout werd gedetecteerd en
  onmiddellijke afdruk niet mogelijk was: Controleer het type
  fout (papier op; papier vastgelopen; inkt op; deksel open,
  enz.) en los het probleem op.

  wordt uitgevoerd, dient u te controleren waar het geblokkeerd
  zit, en het handmatig te verwijderen (zie "Vastgelopen papier
  verwijderen", in het hoofdstuk "Onderhoud").

  GEEN NUMMER AANW

  PATROON CONTR.

  U hebt een snelkiescode of een one-touch-toets gekozen die
  voordien niet geprogrammeerd werd: De toets of de code
  programmeren (zie "One-touch-toetsen en snelkiescodes
  programmeren", in het hoofdstuk " Basisfuncties voor
  verzenden en ontvangen").

  GEHEUGEN VOL
  Een of meer documenten worden in het geheugen opgeslagen
  omdat er tijdens de ontvangst een fout werd gedetecteerd,
  waardoor het geheugen is vol geraakt: Controleer het type
  fout (papier op; papier vastgelopen; inkt op; deksel open,
  enz.) en los het probleem op. De documenten zullen
  automatisch worden afgedrukt, zodat er opnieuw
  geheugenplaats beschikbaar is.

  De toets

  indrukken. Indien het papier niet automatisch

  Het faxtoestel detecteert geen printpatroon omdat u vergeten
  bent de printpatroon in het toestel te installeren of omdat de
  printpatroon niet correct geïnstalleerd is: Installeer de
  printpatroon opnieuw.
  Bepaalde spuitmonden van de printpatroon zijn beschadigd,
  wat in een slechte afdrukkwaliteit resulteert. Voer de
  reinigingsprocedure voor de printpatroon uit (zie
  "Reinigingsprocedure voor de printpatroon en
  testprocedure voor de spuitmonden").

  PATROON VERV.
  De inktpatroon is op: vervang de printpatroon (zie
  "Printpatroon vervangen", in het hoofdstuk "Onderhoud").

  45 • Page 52

  SYSTEEM ERROR NN

  NIEUWE PATROON?, 1=JA 0=NEE

  Er gebeurt iets abnormaals waardoor het faxtoestel
  geblokkeerd raakte: Schakel het toestel uit en dan opnieuw
  in. Indien de fout niet verdwenen is, dient u het toestel uit te
  schakelen en de hulp van de technische dienst in te roepen.

  U hebt een printpatroon voor het eerst geïnstalleerd, of
  verwijderd en dan opnieuw geïnstalleerd: U moet de vragen
  nog beantwoorden. Indien u "JA" antwoordt hoewel de
  printpatroon niet nieuw is, zal het faxtoestel niet detecteren
  wanneer de inkt op is.

  VERKEERDE CODE, DRUK


  NR. VORMING

  De toegangscode voor het antwoordapparaat is verkeerd:
  De toets

  U hebt de lijn genomen door de hoorn van de aangesloten
  telefoon op te nemen.

  indrukken en de juiste code invoeren.

  ONTVANGST OK

  VERWIJDER DOK., DRUK


  Het document loopt vast tijdens het kopiëren of verzenden:
  De toets

  indrukken. Als het document niet automatisch

  uitgeworpen wordt, het vastgelopen document manueel
  verwijderen (zie "Vastgelopen documenten verwijderen",
  hoofdstuk "Onderhoud").


  De ontvangst verliep succesvol.

  U hebt het scannen onderbroken door op de toets

  ONTV. ONDERBREKEN
  U hebt de ontvangst onderbroken door op de toets

  te

  drukken.

  VZ ERROR

  OPSLAAN
  Het faxtoestel slaat de pagina’s van het te kopiëren document
  op.

  POLL OTV UU:MM

  De verzending verliep niet correct: Voor het uitschakelen van
  de lichtdiode "
  de toets

  ANDERE

  " en voor het wissen van de displaymelding

  U hebt een verzending aangevraagd (Ontvangst na polling).

  TELEFOONOPROEP

  indrukken en dan het zenden herhalen.
  GELUIDSSIGNALEN

  te

  drukken.

  De correspondent wil een gesprek voeren: Neem de hoorn
  op om de oproep te beantwoorden.

  TX IN UITVOERING
  Korte toon, 1 seconde lang
  • Transactie werd correct uitgevoerd.
  Intermitterende toon, 20 seconden lang
  • Signaal om de hoorn op te nemen en een telefoonoproep te
  beantwoorden.

  ANDERE

  BERICHTEN OP HET DISPLAY

  Er is een verzending bezig.

  TX UIT GEHEUGEN
  U hebt een verzending uit het geheugen ingesteld.

  VERBINDING
  Het faxtoestel is de verbinding met het andere faxtoestel tot
  stand aan het brengen.

  VERZENDEN
  AFDRUKKEN

  Er is een verzending bezig.

  VERZ OM: UU:MM

  Het faxtoestel is een rapport of een lijst aan het afdrukken.

  BEKIJK AFDRUK
  1=UIT 0=HERHAAL
  Het faxtoestel heeft automatisch de printspuitmonden getest
  en een proefafdruk gemaakt: Controleer of de printkwaliteit
  aanvaardbaar is en tref de nodige maatregelen.

  U hebt een verzending ingesteld voor uitvoering op het
  ingestelde tijdstip (uitgestelde verzending).

  VZ VOLLEDIG
  De verzending verliep succesvol.

  WACHTVERBINDING,
  DRUK OP HOLD

  DOKUMENT GEREED
  U hebt het document correct in de ADF gestoken.

  HOORN OPLEGGEN
  U hebt de functie "handenvrij" geactiveerd. Haak de hoorn
  in.

  LAATSTE VZ OK
  De laatste verzending verliep succesvol.

  LIJNVERB.
  Het faxtoestel is het gewenste nummer aan het vormen.

  46

  U hebt een telefoongesprek tijdelijk onderbroken door op de
  toets
  te drukken: Druk opnieuw op de toets
  om
  het gesprek met de correspondent te hervatten.

  ZENDONDERBREKING
  U hebt de verzending onderbroken door op de toets
  drukken.

  te • Page 53

  ONDERHOUD
  PRINPATROON

  VERVANGEN

  OPMERKING
  Wanneer u de printpatroon vervangen hebt omdat de inkt
  op was, herkent het faxtoestel de vervanging automatisch bij
  sluiten van het deksel van het patroon compartiment en van
  het bedieningspaneel en op het display verschijnt het bericht
  "NIEUWE PATROON? 1=JA 0=NEE". Stel de waarde 1 in.
  Nu voert het faxtoestel automatisch de procedure voor
  reiniging van de printpatroon en controle van de
  spuitmonden uit en drukt het resultaat van de diagnose af.
  Onderzoek het afdrukresultaat, zoals beschreven in
  "P r i n t p a t r o o n i n s t a l l e r e n " i n h e t h o o f d s t u k " N o d i g e
  handelingen voor een correct gebruik van het
  faxtoestel".
  Indien u de printpatroon vervangen hebt omdat de
  afdrukkwaliteit was verminderd, gaat u als volgt te werk:
  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  ONDERH. PATROON
  2. Druk op de toets:

  NEE!

  Op het display verschijnt:

  NIEUWE PATR:JA
  3. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  PRINTKOPTEST:AAN
  Het faxtoestel start automatisch de reinigings- en
  controleprocedure van de spuitmonden en drukt het
  resultaat van de diagnose af.
  Onderzoek het afdrukresultaat, zoals beschreven in
  "Printpatroon installeren" in het hoofdstuk "Nodige
  handelingen voor een correct gebruik van het
  faxtoestel".
  1. Kantel het bedieningspaneel naar voren (1).
  2. Open het patrooncompartiment met behulp van de hendel
  (2).
  3. Ontgrendel de printpatroon door middel van het hendeltje.
  4. Trek de printpatroon uit de behuizing (3).
  5. Houd de nieuwe printpatroon aan de zijkant vast en verwijder
  de beschermende folie van de printspuitmonden (4).
  Attentie!
  Raak de spuitmonden en de elektrische contacten (5) niet
  aan.
  6. Plaats de printpatroon in de behuizing (6).
  Zorg er voor dat de elektrische contacten naar onderen wijzen.
  7. Duw de printpatroon aan tot u een klik hoort, die aangeeft dat
  de printpatroon goed zit (7).
  8. Sluit de afdekking van de patrooncompartiment en het
  bedieningspaneel.

  REINIGINGSPROCEDURE VOOR DE PRINTPATROON
  EN TESTPROCEDURE VOOR DE SPUITMONDEN
  Indien de afdrukkwaliteit achteruit gaat, kunt u een
  snelle procedure uitvoeren voor het reinigen van de
  printpatroon en het testen van de spuitmonden,
  afgesloten door een afdruk die de toestand weergeeft.
  1. Druk op de toets
  tot op het display verschijnt:

  ONDERH. PATROON
  2. Druk op de toets:

  Op het display verschijnt:

  NIEUWE PATR:JA
  47 • Page 54

  3. Om de andere beschikbare optie weer te geven:
  "NIEUWE PATR:NEE", drukt u op de toets:

  ELEKTRISCHE CONTACTEN VAN DE
  PRINTPATROON REINIGEN

  /
  4. Om de keuze te bevestigen, drukt u op de toets:

  Op het display verschijnt:

  PRINTKOPTEST:AAN
  Het faxtoestel start automatisch de reinigings- en
  controleprocedure van de spuitmonden en drukt het
  resultaat van de diagnose af.
  Onderzoek het afdrukresultaat, zoals beschreven in
  "Printpatroon installeren", in het hoofdstuk "Nodige
  handelingen voor een correct gebruik van het
  faxtoestel".

  OPMERKING
  U kunt de procedure op elk gewenst moment onderbreken.
  1. Druk hiervoor op de toets

  .

  OPMERKING
  Indien de afdrukkwaliteit na het uitvoeren van de
  reinigingsprocedure nog niet aan de verwachtingen voldoet,
  kunt u in volgorde de volgende handelingen uitvoeren, tot u
  een bevredigend resultaat bereikt:
  - Maak op het faxtoestel een kopie van een document met de
  gewenste grafische- of tekstkenmerken en beoordeel het
  resultaat.
  - Gebruik een andere papiersoort (het papier dat u gebruikt
  kan bijzonder poreus zijn) en herhaal de procedure nogmaals.
  - Verwijder de printpatroon en installeer hem opnieuw.
  - Verwijder de printpatroon en inspecteer deze op aanwezigheid
  van deeltjes op de spuitmond. Een eventueel aanwezig deeltje
  voorzichtig verwijderen en erop letten dat u de elektrische
  contacten niet aanraakt. Installeer de printpatroon daarna
  opnieuw.
  - Verwijder de printpatroon en reinig de elektrische contacten
  van de printpatroon en van de printwagen, zie "Elektrische
  contacten van de printpatroon reinigen". Installeer de
  printpatroon daarna opnieuw.
  - Raadpleeg de technische dienst.

  48

  1. Maak het faxtoestel van het stopcontact afgekoppeld.
  2. Kantel het bedieningspaneel naar voren (1).
  3. Open het patrooncompartiment met behulp van de hendel
  (2).
  4. Ontgrendel de printpatroon door middel van het hendeltje.
  5. Trek de printpatroon uit de behuizing (3).
  6. Reinig de elektrische contacten met behulp van een lichtjes
  bevochtigde doek (4).
  Attentie!
  Raak de spuitmonden niet aan!
  7. Reinig de elektrische contacten op de printwagen eveneens
  met behulp van een lichtjes bevochtigde doek (5).
  8. Plaats de printpatroon in de behuizing.
  Zorg er voor dat de elektrische contacten naar onderen wijzen.
  9. Duw de printpatroon aan tot u een klik hoort, die aangeeft dat
  de printpatroon goed zit.
  10. Sluit de afdekking van de patrooncompartiment en het
  bedieningspaneel. • Page 55

  OPTISCHE SCANNER REINIGEN

  VASTGELOPEN PAPIER VERWIJDEREN

  Door stof dat zich op het glas van de optische scanner
  opstapelt, zijn problemen bij het inscannen van documenten
  mogelijk. Om dit te voorkomen, moet u het glas af en toe als
  volgt reinigen: Ga hierbij als volgt te werk:

  Indien het papier voor het afdrukken van ontvangen
  documenten of het kopiëren van documenten vast mocht lopen,
  wordt dit op het display aangegeven met het bericht "PAPIER
  ".
  PROBLEEM, DRUK
  Probeer het papier uit te voeren door op de toets te drukken.
  Indien het document niet uitgevoerd wordt, moet u het
  handmatig verwijderen. Ga hierbij als volgt te werk:
  Indien het papier in de ASF vastloopt:

  1. Maak het faxtoestel van het stopcontact afgekoppeld.
  2. Kantel het bedieningspaneel naar voren (1).
  3. Reinig het glas van de optische scanner.
  Gebruik hiervoor een doek die met een zacht
  glasreinigingsmiddel bevochtigd is. Giet of spuit het
  reinigingsmiddel niet direct op het glas.
  4. Droog het glas zorgvuldig af.
  5. Sluit het bedieningspaneel.

  OPMERKING
  Om te controleren of de optische scanner schoon is, maakt u
  een kopie met een blanco vel papier. Als op de kopie verticale
  strepen te zien zijn en na controle blijkt dat de optische scanner
  perfect schoon is, dient u contact op te nemen met de technische
  dienst.

  1. Open het paneel van de papierlade (ASF) (1).
  2. Verwijder het vastgelopen vel papier (2).
  Zorg ervoor dat u het vel papier niet scheurt.
  Indien het papier in de uitvoerzone van ontvangen/
  gekopieerde documenten vastloopt:

  BEHUIZING REINIGEN
  1. Maak het faxtoestel van het stopcontact afgekoppeld.
  2. Gebruik alleen een zachte, pluisvrije, zachte doek om te
  reinigen.
  Bevochtig de doek met een met water verdund neutraal
  reinigingsmiddel.

  1. Verwijder het vastgelopen vel papier (1).
  Zorg ervoor dat u het vel papier niet scheurt.

  VASTGELOPEN DOCUMENTEN VERWIJDEREN
  Tijdens het verzenden of kopiëren kan het gebeuren dat
  een origineel vastloopt (dit wordt op het display aangegeven
  met het bericht: "VERWIJDER DOK., DRUK
  "
  weergegeven).
  Probeer het document uit te voeren door op de toets

  te

  drukken. Indien het document niet uitgevoerd wordt, moet u
  het handmatig verwijderen. Ga hierbij als volgt te werk:

  1. Kantel het bedieningspaneel naar voren.
  2. Verwijder het document uit de ADF.
  3. Sluit het bedieningspaneel opnieuw.

  49 • Page 56

  FABRIKANT EN SERVICE
  FABRIKANT
  Olivetti Spa, con unico azionista
  Gruppo Telecom Italia
  Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A

  SERVICE
  Indien het faxtoestel niet naar wens functioneert of voor vragen
  aan de fabrikant, kunt u het nummer bellen dat op de "Warranty
  Card" is aangegeven.

  GARANTIE
  Zie de bijgeleverde "Warranty Card".

  50 • Page 57

  TECHNISCHE GEGEVENS
  ALGEMENE

  KENMERKEN

  Model ......................... Tafelmodel
  Display ....................... LCD 16 + 16 CRT
  Geheugencapaciteit ... 360 Kbyte
  Afmetingen

  Breedte ...................... 350 mm
  Diepte ......................... 280 mm (***)
  Hoogte ....................... 140 mm (**)
  Gewicht ...................... ca. 4,7 kg

  COMMUNICATIEKENMERKEN
  Telefoonnet ................ Openbaar/PBX
  Compatibiliteit ............ ITU
  Modemsnelheid .......................... 14400-12000-9600-7200-48002400
  Comprimeringsmethode ............... MH, MR, MMR

  KENMERKEN

  STROOMVOORZIENING

  Stroomvoorziening ..................... 220-240 VAC of 110-240 VAC
  (zie het plaatje aan de achterkant
  van het faxtoestel)
  Frequentie .................................. 50-60Hz (zie het plaatje aan de
  achterkant van het faxtoestel)
  Stroomverbruik:
  - in stand-by ............................... ca. 4 W
  - Max. verbruik ........................... 35 W

  OMGEVINGSVOORWAARDEN

  ONTVANGSTKENMERKEN
  Afdrukmethode ............ Afdruk op gewoon papier met
  inkjetprinter
  Max. afdrukbreedte .............................. 204 mm
  Afdrukpapier ........................................ A4 (210 x 297 mm)
  US Letter (216 x 279 mm)
  US Legal (216 x 356 mm)
  Papiergewicht: 70-90 g/m2

  Papierinvoer ............... Cassette voor gewoon papier (max. 100 vel
  80 gr/m2)

  ANTWOORDAPPARAAT (ALLEEN
  ANTWOORDAPPARAAT)

  MODEL MET INGEBOUWD

  • Opnamecapaciteit: ca.14'
  • Memo
  • 2 uitgaande boodschappen
  • Functie "ENKEL MELDTEKST"
  • Functie "GESPREKKOSTEN BESPAREN"
  • Doorstuur-boodschap
  • Snelle toegang vanaf bedieningspaneel en op afstand
  • Toegangscode
  • Opname boodschappen
  • Behoud van boodschappen bij stroomuitval.
  (*) = Formaat ITU-TS, Test Sheet n° 1 (Slerexe Letter) in
  standaarduitvoering en MH gegevenscomprimering.
  (**) = Hoogte zonder gemonteerde papiersteun.
  (***) = Diepte zonder gemonteerde papiersteun.

  Temperatuur ............... van 5o C tot +35oC (werking)
  van -15 oC tot +45oC (transport)
  van 0 oC tot +45 oC (opslag en
  wachtstand)

  Rel. vochtigheid .......... 15% - 85% (werking/opslag/wachtstand)
  5% - 95% (transport)

  KENMERKEN SCANNER
  Scanmethode ...................................... CIS
  Scanresolutie:
  - horizontaal ........................................ 8 pixels/mm
  - verticaal STANDARD ........................ 3,85 lijnen/mm
  - verticaal FINE ................................... 7,7 lijnen/mm

  VERZENDINGSKENMERKEN
  Verzendingstijd ....................... ca. 7s (14400 bps) (*)
  Capaciteit ADF ....................... Handmatige invoer:
  ............................................... A4, Letter en Legal (50g/m 2 140 g/m2)
  ............................................... Automatische invoer:
  ............................................... 20 vel A4 (80 g/m2)
  ............................................... 10 vel Letter en Legal (80 g/m2)

  51 • Page 58

  TREFWOORDENLIJST
  A

  C

  Aanbevelingen voor de veiligheid 1
  Aansluiten
  extra telefoon 9
  hoorn 4
  telefoonnet 9
  voorbeelden 3
  Afdrukformaat 6
  Afdrukken
  configuratieparameters one-touch-toetsen 24
  configuratieparameters snelkiescodes 24
  installatieparameters 24
  lijsten 24
  rapporten 23
  uitgesloten nummers 24
  Afdrukkwaliteit verbeteren 14
  Afdrukpositie
  faxnummer 8
  naam 8
  wijzigen 8
  Afdrukzone verkleinen 35
  Afstandsbediening
  antwoordapparaat 33
  Antwoordapparaat
  afstandsbediening 33
  functies 28
  opnemen van doorstuur-boodschap 30
  opnemen van memo’s 31
  speciale functies 33
  toegangscode activeren 28
  toegangscode wijzigen 28
  toegangscode wissen 28
  Automatische afdruk
  circulaire-rapport 23
  uitgestelde verzending 23

  Circulaire-rapport
  automatische afdruk 23
  Configuratie
  standaard waarden 2
  Configuratieparameters 24
  Contrast
  afstelmogelijkheden 15
  Controle
  spuitmonden van de printpatroon 7

  B
  Behuizing reinigen 49
  Belsignaal
  aantal wijzigen 36
  volume wijzigen 37
  Bestemmingsland
  instellen 4
  wijzigen 5
  Binnenkomende boodschappen
  afspelen 31
  programmeren 31
  stille ontvangst 34
  Boodschap 29
  afspelen 30
  opnemen 29
  Boodschappen
  duur van 31

  52

  D
  Datum
  wijzigen 8
  Document ontvangen
  langer dan papierformaat 35
  Documenten
  vastgelopen documenten verwijderen 49
  Documenten in de ADF steken 14

  E
  Elektrische contacten 48
  Extra telefoon
  aansluiten 9

  F
  Fabrikant
  bereiken 50
  garantie 50
  telefoonnummer 50
  Fax
  herhalen verzending 39
  herhalen verzending uit het geheugen 39
  polling voor ontvangst automatisch 41
  Faxidentificatie
  aanpassen 39
  verzenden 39
  wijzigen 39
  Faxnummer
  afdrukpositie 8
  instellen 8
  Faxontvangst
  manueel activeren 38
  Faxtoestel
  bedieningspaneel 12
  documenten in de ADF steken 14
  papier laden 6
  Faxtoestel uitschakelen 4
  Fout
  code 44
  signalen en berichten 45
  Foutberichten op het display 45, 46
  Foutcorrectie
  activeren 40
  deactiveren 40
  instellen 40 • Page 59

  G

  O

  Garantie 50
  Gesprekkosten besparen 33

  Om het contrast te regelen 14
  Onderbreken
  zenden 15
  Onderhoud
  aanbevelingen voor de veiligheid 1
  One-touch-toetsen
  configuratieparameters afdrukken 24
  Ontvangen
  basisfuncties 14
  modus kiezen 18
  Ontvangst
  automatisch 19
  manueel 19
  met antwoordapparaat 19
  met oproeptype-herkenning 19
  Oproepen
  naar binnenkomend nummer 26
  naar uitgaand nummer 26
  Optische scanner reinigen 49

  H
  Herhaling mislukte verzending uit het geheugen 39
  Hoofdaansluiting
  verbinden 9
  Hoorn
  aansluiten 4

  I
  Inkt op 43
  Installatie- en instellingsparameters
  over installatie- en instellingsparameters 2
  Installatieparameters
  afdrukken 24

  K
  Kiesmodus
  wijzigen 10
  Kopiëren
  contrast-, resolutie- en weergavetype 27
  Kopregel
  aanpassen 39
  wijzigen 39

  L
  Lijsten
  afdrukken 24
  Luidspreker
  volume aanpassen 40

  M
  Memo's
  afspelen 31
  opnemen 31
  wissen 31
  Memo's wissen 31
  Milieu
  milieuvriendelijkheid 1
  Milieuvriendelijkheid
  correcte verwerking van onze apparatuur 1

  N
  Naam
  afdrukpositie 8
  invoeren 8
  Nummer
  van de beller weergeven 36

  P
  Papier
  laden 6
  Papier op 43
  Papierformaat 6
  Polling
  automatisch 41
  Polling voor ontvangst
  automatisch 41
  programmeren 41
  wijzigen 41
  wissen 41
  Polling voor verzending
  voorbereiden 42
  Printpatroon
  elektrische contacten reinigen 48
  reinigingsprocedure 47
  Printtest 7
  Problemen oplossen 43
  Programmeren
  binnenkomende boodschappen 31
  one-touch-toetsen 19
  snelkiescodes 20

  R
  Rapport
  circulaire-verzending 22
  Rapporten
  activeringsrapport 22
  afdrukken 22, 23
  stroomonderbrekingsrapport 22
  verzending en ontvangst 22
  verzendingsrapport 22
  Reinigen
  behuizing 49
  elektrische contacten 48
  optische scanner 49
  Reinigingsprocedure
  spuitmonden van de printpatroon 7
  Resolutie afstellen 15

  53 • Page 60

  S
  Service-telefoonnummer 50
  Signalen
  akoestische 45, 46
  Snelkiescodes 21, 24
  configuratieparameters afdrukken 24
  Speciale functies
  alleen boodschap 34
  gesprekkosten besparen 33
  stille ontvangst van binnenkomende boodschappen 34
  Spuitmonden van de printpatroon
  controleren 7, 47
  reinigingsprocedure 7
  Standaard afdrukformaat 6
  Stille periode instellen 38
  Stille periode van het faxtoestel wijzigen 38
  Storingen 43

  T
  Taal
  instellen 4
  wijzigen 5
  Telefoonaansluiting 3
  Telefoonnet
  aansluiten 9
  Tijd
  wijzigen 8
  Tijdsformaat 6
  Toesteloverzicht 12

  U
  Uitgesloten nummers
  afdrukken 24
  Uitgestelde verzending
  automatische afdruk 23
  wijzigen 16
  wissen 16
  Uitschakelen faxtoestel 4
  Uur 6

  V
  Vastgelopen documenten verwijderen 49
  Vastgelopen papier verwijderen 49
  Veiligheid
  aanbevelingen voor de veiligheid 1
  aanbevelingen voor het gebruik 2
  brandgevaar 1
  gebruiksbestemming 2
  ongevalrisico 2
  schokgevaar 1
  verstikkingsgevaar 1
  Verbindingstonen
  hoorbaar 39
  weergeven 39
  Verzeden
  uit het geheugen 17

  54

  Verzenden
  basisfuncties 14
  documenten 15
  kiestonen horen 15
  met snelkiescodes 21
  mislukt 43
  op een vooraf ingesteld tijdstip 16
  Verzending
  vooraf ingesteld 18
  Verzendingsrapport 22
  transmissiefout 22
  Verzendingssnelheid
  instellen 40
  verminderen 40
  Volume
  luidspreker 40
  wijzigen 37
  zoemervolume 40
  Vooraf instellen
  verzending 18

  W
  Wijzigen
  bestemmingsland 5
  datum 8
  kiesmodus 10
  taal 5
  tijd 8
  toegangscode van het antwoordapparaat 28
  uitgestelde verzending 16
  Wissen
  toegangscode van het antwoordapparaat 28
  uitgestelde verzending 16

  Z
  Zenden
  afmetingen 14
  onderbreken 15
  veldikte 14
  Zoemerduur wijzigen 37 • Page 61

  EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING van de FABRIKANT volgens EN45014
  MANUFACTURER’S CE DECLARATION of CONFORMITY according to EN 45014

  OLIVETTI S.p.A

  Via Jervis, 77 - IVREA (TO) - ITALY

  Verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat:
  Declares under its sole responsibility that:

  dit model faxtoestel, op de markt gebracht onder de merknaam Olivetti
  this fax model distributed on the market under the Olivetti brand name

  in OVEREENSTEMMING is met de Richtlijn 1999/5/EG van 9 maart 1999
  is IN COMPLIANCE with directive 99/5/EC dated 9th march 1999
  en voldoet aan de fundamentele vereisten van Elektromagnetische compatibiliteit en Veiligheid zoals voorzien
  door de Richtlijnen:
  fulfills the essential requirements of Electromagnetic Compatibility and of Electrical Safety as prescribed by the
  Directives:
  89/336/EEG van 3 mei 1989 en latere wijzigingen (Richtlijn 92/31/EEG van 28 april 1992 en Richtlijn
  93/68/EEG van 22 juli 1993);

  89/336/EEC dated 3rd May 1989 with subsequent amendments (Directive 92/31/EEC dated 28th April 1992 and Directive
  93/68/EEC dated 22nd July 1993);

  73/23/EEG van 19 februari 1973 en latere wijzigingen (Richtlijn 93/68/EEG van 22 juli 1993),

  73/23/EEC dated 19th February 1973 with subsequent amendments (Directive 93/68/EEC dated 22nd July 1993),

  zijnde ontworpen en geconstrueerd in overeenstemming met de volgende geharmoniseerde normen:

  since designed and manufactured in compliance with the following European Harmonized Standards:

  EN 55022 : 1999 (Limits and methods of measurements of radio interference characteristics of Information
  Technology Equipment) / Class B;
  EN 61000-3-2 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 2 : Limits - Section 2 : Limits for harmonic current
  emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase);
  EN 61000-3-3 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3 : Limits - Section 3 : Limitation of voltage
  fluctuations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current up to and including
  16A);
  EN 55024 : 1998 (Electromagnetic Compatibility – Information technology equipment – Immunity
  characteristics – Limits and methods of measurement);
  EN 60950 –1 : 2001 (Safety of Information Technology Equipment, including electrical business equipment).

  en bovendien in overeenstemming is met de volgende normen:
  Moreover the product is in compliance with following Standards

  ETSI TBR 38 : May 1998 (Requirements for a terminal equipment incorporating an analogue handset function
  capable of supporting the justified case service when connected to the analogue interface of the PSTN in
  Europe);
  ETSI TBR 21 : January 1998 Requirements for pan-European approval for connection to the analogue Public
  Switched Telephone Networks (PSTN) of TE (excluding TE supporting the voice telephony service) in which
  network addressing, if provided, is by means of Dual Tone Multi Frequency (DTMF) signaling.
  De overeenstemming met de bovengenoemde fundamentele vereisten wordt aangetoond door de op het product
  aangebrachte CE-markering.
  Compliance with the above mentioned essential requirements is shown by affixing the CE marking on the product.

  Scarmagno, 15 Januari 2006

  Scarmagno, 15th January 2006

  Olivetti S.p.A.

  Opmerkingen: 1) De CE-markering werd aangebracht in 2005.
  Notes:
  1) CE Marking has been affixed in 2005.
  2) Het kwaliteitssysteem is in overeenstemming met de normen serie UNI EN ISO 9000.
  2) The Quality System is in compliance with the UNI EN ISO 9000 series of Standards
  Olivetti S.p.A. Sede Sociale Ivrea, Via Jervis, 77 - Cap. Soc. Euro 78.000.000 - C.C.I.A.A. Torino n. 547040 - Trib. Ivrea Reg. Soc. n.1927 - Cod. Fisc. e Part. IVA 02298700010 • Page 62 • Page 63

  ORIGINELE
  VERBRUIKSPRODUCTEN
  Olivetti is het enige Europese bedrijf dat kan bogen op het eigendom van een inkjet printtechnologie en produceert de
  verbruiksproducten in zijn eigen fabriek in Italië.
  Het bedrijf produceert ook de in de inktpatronen gebruikte gifvrije inkt, waarvan de chemische samenstelling in de laboratoria van
  Olivetti werd ontwikkeld en getest.
  De inkt is één van de meest kritieke elementen bij inkjet printen. Hij moet fysisch-chemische eigenschappen bezitten die van
  cruciaal belang zijn niet alleen wat betreft de printkwaliteit maar ook voor de effecten op de kenmerken van de micro-inktdruppels
  die door de patroon worden afgegeven en op de betrouwbaarheid van het printsysteem.
  Het ontwerp van het hydraulisch circuit van de inktpatroon, dat de kenmerken van de inktdruppels bepaalt, is gebaseerd op de
  fysische en chemische eigenschappen van de inkt (viscositeit en oppervlaktespanning).
  De kenmerken van de inkt spelen ook een belangrijke rol in de wisselwerking met het afdrukmedium doordat zij de droogtijd, de
  kleurdichtheid en de kwaliteit van de punten bepalen, en hebben een sterke invloed op de duurzaamheid van de afbeelding.
  De inkt van Olivetti bestaat voor 70% uit ultra-gezuiverd water. De materialen worden allereerst
  geselecteerd op basis van hun gifvrije karakter om een laag verontreinigingsniveau van de geprinte
  documenten te garanderen. Olivetti garandeert dat al zijn verbruiksproducten gifvrij en milieuvriendelijk zijn.
  Olivetti distribueert het Material Safety Data Sheet, een identificatieblad van de gebruikte componenten, met
  toxicologische informatie, milieugegevens en aanwijzingen over de verwerkingsprocedures. Alleen door
  originele Olivetti verbruiksproducten aan te schaffen heeft u de zekerheid van deze garanties.

  Let op het merk
  op de verpakking om te controleren of het een origineel product is. De originele
  verbruiksproducten van Olivetti kunnen worden aangeschaft in de belangrijkste groothandelketens of bij erkende verkooppunten.
  Om te weten waar u de Olivetti inktpatronen kunt kopen kunt u het nummer bellen dat op het gele blad is vermeld (samen met de
  faxinformatie).

  FJ31
  DE ENIGE INKTPATROON
  DIE GESCHIKT IS VOOR UW FAX

  www.olivetti.com • Page 64

  259733K


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Olivetti fax lab 480 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Olivetti fax lab 480 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,41 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info