Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/42
Nächste Seite
\
Digitale automatische bloeddrukmeter
Model MIT Elite
• Instruction Manual
• Mode d’emploi
• Gebrauchsanweisung
• Manuale di istruzioni
• Manual de instrucciones
• Gebruiksaanwijzing
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
IM-HEM-7300-WE-01-10/08
EN
FR
DE
IT
ES
NL
RU
AR
Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 211 Friday, October 3, 2008 12:50 PM
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Kann man ein adapter mit output +12V verwenden für Omron Gerät Model M6 comfort Eingereicht am 8-9-2022 05:08

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 211 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  \

  Digitale automatische bloeddrukmeter

  Model MIT Elite

  • Instruction Manual
  • Mode d’emploi
  • Gebrauchsanweisung
  • Manuale di istruzioni
  • Manual de instrucciones
  • Gebruiksaanwijzing
  • РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  EN
  FR
  DE
  IT
  ES
  NL
  RU
  AR

  IM-HEM-7300-WE-01-10/08 • Page 2

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 212 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  Inhoud
  Voordat u het apparaat gaat gebruiken
  Inleiding .................................................................................. 213
  Belangrijke veiligheidsinformatie......................................... 214
  1. Overzicht........................................................................... 216
  2. Voorbereiding................................................................... 220
  2.1 De batterijen plaatsen/vervangen ................................. 220
  2.2 De datum en tijd instellen.............................................. 222
  Instructies voor gebruik
  3. Het apparaat gebruiken ................................................... 225
  3.1 De juiste zithouding tijdens het uitvoeren van een
  meting ........................................................................... 225
  3.2 De armmanchet aanbrengen ........................................ 227
  3.3 Een meting verrichten ................................................... 230
  3.4 Gebruik van de geheugenfunctie .................................. 235
  4. Korte samenvatting handleiding .................................... 239
  Verzorging en onderhoud
  5. Oplossen van fouten en problemen ............................... 240
  5.1 Foutmeldingen .............................................................. 240
  5.2 Problemen oplossen ..................................................... 242
  6. Opslag en onderhoud ...................................................... 244
  7. Optionele onderdelen ...................................................... 246
  8. Technische gegevens...................................................... 247
  9. Nuttige informatie over bloeddruk ................................. 249

  212 • Page 3

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 213 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  Voordat u het apparaat gaat gebrui-

  Inleiding
  Hartelijk dank dat u de OMRON MIT Elite bloeddrukmeter voor de
  bovenarm hebt aangeschaft.
  De OMRON MIT Elite is een volledig automatische bloeddrukmeter die
  werkt volgens het oscillometrische principe. Hij meet de bloeddruk en
  de hartslag eenvoudig en snel. Het apparaat maakt voor het comfortabel, gecontroleerd oppompen gebruik van de nieuwste “IntelliSense”technologie, waardoor het vooraf instellen van de druk of opnieuw
  oppompen niet meer nodig is.
  Het apparaat slaat tevens tot 90 metingen op in het geheugen en berekent een gemiddelde waarde op basis van de drie meest recente
  metingen die hebben plaatsgevonden binnen 10 minuten van de laatste meting.
  Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u de
  meter gaat gebruiken. RAADPLEEG UW ARTS voor specifieke informatie over uw eigen bloeddruk.

  NL

  213 • Page 4

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 214 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  Belangrijke veiligheidsinformatie

  Belangrijke veiligheidsinformatie
  Raadpleeg uw arts bij zwangerschap, aritmie of arteriosclerose. Lees dit
  gedeelte zorgvuldig door voordat u de meter gaat gebruiken.
  Waarschuwing:
  Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, wanneer deze niet vermeden
  wordt, kan leiden tot de dood of tot ernstig letsel.
  (Algemeen gebruik)
  • Raadpleeg altijd uw arts. Het is gevaarlijk om op basis van de meetwaarden
  zelf een diagnose te stellen of een behandeling te starten.
  • Mensen met ernstige stoornissen van de bloedsomloop of van het bloed
  moeten een arts raadplegen voordat zij de meter gaan gebruiken. Het
  oppompen van de manchet kan inwendige bloedingen veroorzaken.
  (Gebruik van de batterijen)
  • Als u batterijvloeistof in uw ogen krijgt, moet u direct spoelen met veel schoon
  water. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
  (Gebruik van de optionele netadapter)
  • Steek de stekker nooit met natte handen in het stopcontact en trek hem er
  ook nooit met natte handen uit.
  Let op:
  Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, wanneer deze niet vermeden
  wordt, kan leiden tot licht tot matig letsel bij de gebruiker of patiënt of tot
  schade aan de apparatuur of aan andere eigendommen.
  (Algemeen gebruik)
  • Laat de meter niet zonder toezicht bij kinderen of personen die geen toestemming kunnen geven.
  • Gebruik de meter uitsluitend voor het meten van de bloeddruk.
  • Haal de meter en de armmanchet niet uit elkaar.
  • Pomp de manchet niet verder op dan 299 mmHg.
  • Gebruik in de buurt van de meter geen mobiele telefoons of andere apparaten die elektromagnetische velden afgeven. Dit kan een onjuiste werking van
  de meter tot gevolg hebben.
  • Gebruik de meter niet in een bewegend voertuig (auto, vliegtuig).

  214 • Page 5

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 215 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  Belangrijke veiligheidsinformatie

  (Gebruik van de optionele netadapter)
  • Gebruik uitsluitend de originele netadapter die voor dit apparaat is ontworpen. Het gebruik van niet ondersteunde adapters kan schade toebrengen
  aan of gevaar opleveren voor de meter.
  • Steek de netadapter in een stopcontact met het juiste voltage.
  • Gebruik de netadapter niet als het apparaat of het snoer beschadigd is. Zet
  het apparaat uit en trek direct de stekker uit het stopcontact.
  (Gebruik van de batterijen)
  • Als u batterijvloeistof op uw huid of op uw kleding krijgt, moet u direct spoelen
  met veel schoon water.
  • Gebruik voor dit apparaat uitsluitend vier “AAA”-alkalinebatterijen. Gebruik
  geen ander type batterijen.
  • Plaats de batterijen met de polariteit in de juiste positie.
  • Vervang oude batterijen direct door nieuwe. Vervang alle vier de batterijen
  tegelijkertijd.
  • Verwijder de batterijen als de meter drie maanden of langer niet gebruikt zal
  worden.
  • Als u de batterijen vervangt, moet u mogelijk de datum en tijd opnieuw instellen. Als het jaar knippert op het scherm van het display, raadpleegt u “2.2 De
  datum en tijd instellen”.
  • Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijk.
  Algemene veiligheidsmaatregelen
  • Pomp de manchet alleen op als deze om uw arm zit.
  • Zorg dat de meter niet wordt blootgesteld aan sterke schokken of trillingen en
  laat hem niet vallen.
  • Voer geen metingen uit nadat u een bad genomen hebt of nadat u alcohol
  gedronken, gerookt, u ingespannen of gegeten hebt.
  • De manchet mag niet worden gewassen of ondergedompeld in water.
  • Lees de “Belangrijke informatie met betrekking tot de elektromagnetische
  compatibiliteit (EMC)” in het hoofdstuk “Technische Gegevens” en volg de
  daar gegeven aanwijzingen.
  • Lees wanneer u het apparaat, gebruikte hulpstukken of optionele onderdelen
  weggooit het gedeelte “Correcte verwijdering van dit product” in het hoofdstuk “Technische Gegevens” en volg de daar gegeven aanwijzingen.
  Bewaar deze aanwijzingen voor latere naslag.

  215

  NL • Page 6

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 216 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  1.Overzicht

  1. Overzicht
  Meter

  F
  A

  B

  E
  D
  C

  G

  A. Luchtslangaansluiting
  F. Display
  B. Knop voor instellen van datum/tijd G. Batterijvak
  ( )
  C. O/I START-knop
  D. MEMORY-knop (Geheugen) ( )
  E. Netadapteraansluiting (voor de
  optionele netadapter)

  216 • Page 7

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 217 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  1.Overzicht

  Armmanchet
  H

  I

  J
  H. Armmanchet
  (Middelgrote manchet: armomtrek 22-32 cm)
  I. Luchtslang
  J. Plug van de luchtslang

  NL

  217 • Page 8

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 218 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  1.Overzicht

  Display
  K
  L
  M
  O
  Q

  P

  T

  R

  V

  K. Systolische bloeddruk
  L. Diastolische bloeddruk
  M. Hartslagsymbool
  1. Knippert tijdens de meting
  2. Wanneer het blijft knipperen na
  volledige meting wil dat zeggen
  dat de bloeddruk buiten het aanbevolen bereik ligt
  N. Ontluchtingssymbool
  O. Geheugensymbool
  Wordt weergegeven als u waarden die in het geheugen zijn
  opgeslagen bekijkt
  P. Symbool gemiddelde waarde
  Wordt weergegeven als u het
  gemiddelde van de laatste drie
  metingen bekijkt
  Q. Symbool voor laag batterijvermogen
  R. Symbool voor bewegingsfout
  Wordt weergegeven als u
  beweegt tijdens de meting

  218

  S

  N

  U

  S. Hartslag
  T. Datum/tijd
  U. Symbool voor onregelmatige hartslag
  V. Symbool gast gebruiker • Page 9

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 219 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  1.Overzicht

  Inhoud verpakking

  W
  W. Opbergdoos
  X. Vier “AAA”-alkalinebatterijen
  (LR03)

  X
  • Gebruiksaanwijzing
  • Garantiekaart
  • Bloeddrukpas

  NL

  219 • Page 10

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 220 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  2.Voorbereiding

  2. Voorbereiding
  2.1

  De batterijen plaatsen/vervangen

  1. Draai de meter ondersteboven.
  2. Schuif het klepje van het batterijvak in de richting van de pijl, terwijl u op het geribbelde deel van
  het klepje drukt.

  3. Plaats of vervang vier “AAA”-

  batterijen en zorg dat de + (positieve) en - (negatieve) polen van
  de batterijen overeenkomen met
  de aanduidingen + en - in het
  batterijvak.

  4. Plaats het batterijdeksel terug.
  Schuif het klepje dicht totdat het
  op zijn plaats klikt.
  Opmerking:De metingen blijven
  in het geheugen staan, ook als de batterijen zijn
  vervangen.

  220 • Page 11

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 221 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  2.Voorbereiding

  Levensduur en vervanging van batterijen

  Als het symbool voor laag batterijvermogen ( ) op het display verschijnt, moeten alle vier batterijen tegelijk worden vervangen.
  - Als het symbool voor laag batterijvermogen ( ) gaat knipperen,
  kunt u de meter nog even gebruiken. Vervang de batterijen op tijd
  door nieuwe.
  - Wanneer het symbool ( ) blijft branden, zijn de batterijen leeg.
  Vervang de batterijen direct door nieuwe. Schakel de meter uit voordat u de batterijen vervangt.
  • Verwijder de batterijen als de meter drie maanden of langer niet
  gebruikt zal worden.
  • Als de batterijen langer dan 30 seconden uit het apparaat verwijderd
  zijn geweest, moeten datum en tijd opnieuw worden ingesteld. Zie
  “2.2 De datum en tijd instellen” voor meer informatie.
  • Lever lege batterijen in volgens de plaatselijke regelingen.
  Vier nieuwe “AAA”-alkalinebatterijen gaan ongeveer 300 metingen
  mee, als ze worden gebruikt om drie metingen per dag uit te voeren.
  Omdat de meegeleverde batterijen alleen voor testdoeleinden zijn,
  kunnen deze een kortere levensduur hebben en niet 300 metingen
  meegaan.
  NL

  221 • Page 12

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 222 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  2.Voorbereiding

  2.2

  De datum en tijd instellen

  Uw bloeddrukmeter slaat automatisch tot 90 meetwaarden op met de
  datum en tijd. Om gebruik te maken van de functies voor geheugen en
  gemiddelde waarden:
  • Stel de meter in op de juiste datum en tijd voordat u een eerste
  meting uitvoert.
  • Als de batterijen langer dan 30 seconden uit het apparaat verwijderd
  zijn geweest, moeten datum en tijd worden ingesteld.

  1. Druk op de knop voor het instellen

  van datum en tijd ( ) en houd deze
  ingedrukt om de datum en tijd aan te
  passen. Het jaar (2008) knippert op
  het display.

  2. Druk op de MEMORY-knop (
  het jaartal te verhogen.

  ) om

  Opmerkingen:
  • Het bereik voor de jaarinstelling is
  2008 tot 2030. Als de jaartelling bij
  2030 komt, gaat deze terug naar
  2008.
  • Als u de MEMORY-knop ( ) ingedrukt houdt, loopt de waarde snel
  op.

  222 • Page 13

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 223 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  2.Voorbereiding

  3. Druk ter bevestiging op de knop

  voor het instellen van datum en tijd
  ( ) wanneer het gewenste cijfer
  wordt weergegeven op het display.
  Het jaar is nu ingesteld en de maand
  knippert op het display.

  4. Herhaal stappen 2 en 3 om de
  maand in te stellen.

  De maand is ingesteld en de dag
  knippert op het display.

  5. Herhaal stappen 2 en 3 om de dag
  in te stellen.

  De dag is nu ingesteld en het uur
  knippert op het display.

  NL

  223 • Page 14

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 224 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  2.Voorbereiding

  6. Herhaal stappen 2 en 3 om het uur
  in te stellen.

  Het uur is ingesteld en de minuten
  knipperen op het display.

  7. Herhaal stappen 2 en 3 om de minuten in te stellen.
  De minuten zijn ingesteld.
  Druk op de knop voor het instellen
  van datum en tijd ( ) om de meter
  uit te schakelen.
  Druk tijdens het aanpassen van
  datum en tijd op de knop voor het
  instellen van datum en tijd ( ) om de meter in te schakelen,
  volg de bovenstaande stappen en druk op de O/I START-knop
  om de meter uit te schakelen.

  224 • Page 15

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 225 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  Instructies voor gebruik
  3.Het apparaat gebruiken

  3. Het apparaat gebruiken
  3.1

  De juiste zithouding tijdens het uitvoeren van een
  meting

  U kunt zowel uw linker- als uw rechterarm gebruiken om te meten.
  Opmerkingen:
  • Verricht de meting op een rustige plaats in een ontspannen zithouding. Zorg dat het in de ruimte waar u zit niet te koud of te warm is.
  • Vermijd eten, alcohol drinken, roken en inspanning gedurende ten
  minste 30 minuten voordat u een meting verricht.
  • Beweeg en praat niet tijdens de meting.
  De juiste
  houding
  Ga rechtop
  zitten, met
  een rechte
  rug.

  Verwijder strak zittende en/of dikke
  kleding (bijvoorbeeld een trui) van
  uw bovenarm.
  Breng de manchet niet over dikke kleding aan en rol de mouw niet op als
  deze te strak is.

  Leg uw arm op een tafel, zodat
  de manchet op dezelfde hoogte
  is als uw hart.

  NL
  De afstand van de stoel
  tot de bovenkant van de
  tafel moet 25 tot 30 cm
  zijn.

  225 • Page 16

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 226 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  3.Het apparaat gebruiken

  Opmerkingen:
  • Om goede meetresultaten te krijgen, is een juiste houding tijdens het
  meten noodzakelijk.
  • Probeer tevens uw bloeddruk elke dag op dezelfde tijd te meten.
  (Aanbevolen wordt om elke dag binnen een uur nadat u bent ontwaakt, te meten.)
  Onjuiste houding

  • Gebogen rug (naar voren leunen)
  • Met de benen over elkaar zitten
  • Op een bank zitten, of bij een
  lage tafel, zodat u de neiging
  hebt naar voren te leunen
  Deze situaties kunnen ertoe leiden dat u een hogere bloeddruk
  meet, door inspanning of omdat de manchet lager is dan het hart.
  Als de positie van de manchet lager is dan die van uw hart kunt u
  kussens en dergelijke gebruiken om uw arm hoger te leggen.

  226 • Page 17

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 227 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  3.Het apparaat gebruiken

  3.2

  De armmanchet aanbrengen

  Opmerkingen:
  • Zorg dat u de manchet op de juiste manier om uw bovenarm wikkelt,
  zodat u juiste meetwaarden krijgt.
  • U kunt een meting uitvoeren met dunne kleding aan. Dikke kleding,
  zoals truien, moet u uittrekken voordat u een meting uitvoert.
  • U kunt zowel uw linker- als uw rechterarm gebruiken om te meten. De
  bloeddruk kan in uw linkerarm anders zijn dan in uw rechterarm,
  daarom kunnen ook de gemeten bloeddrukwaarden verschillend zijn.
  Omron adviseert om altijd dezelfde arm voor de meting te gebruiken.
  Als de waarden van de twee armen substantieel van elkaar verschillen, vraagt u uw arts welke arm u voor de metingen moet gebruiken.

  Metingen uitvoeren aan de linkerarm

  1. Steek de plug van de lucht-

  slang in de luchtslangaansluiting aan de linkerzijde van de
  meter.

  NL

  227 • Page 18

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 228 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  3.Het apparaat gebruiken

  2. Steek uw linkerarm door de
  manchetlus.

  Opmerking: Als de manchet nog niet
  gemonteerd is, voert u
  het uiteinde van de
  manchet dat zich het
  verst van de slang af
  bevindt door de metalen
  D-ring, zodat er een lus
  wordt gevormd. Het
  zachte materiaal moet
  zich aan de binnenzijde
  van de manchetlus
  bevinden.

  228 • Page 19

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 229 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  3.Het apparaat gebruiken

  3. Leg uw arm op de juiste manier neer.
  1) De luchtslang moet langs de
  binnenkant van uw onderarm
  lopen en op een lijn liggen met
  uw middelvinger.
  2) De onderrand van de manchet
  moet zich ongeveer 1 tot 2 cm
  boven uw elleboog bevinden.
  3) Breng de manchet zodanig
  om uw bovenarm aan, dat
  het gekleurde merkteken
  (blauwe pijl onder de slang)
  midden op de binnenkant
  van uw arm ligt en langs de
  binnenkant van uw arm
  naar beneden wijst.

  Metingen uitvoeren aan de rechterarm
  Breng de manchet zodanig aan, dat de luchtslang
  zich aan de kant van uw
  elleboog bevindt.
  • Let erop dat uw arm niet
  op de luchtslang steunt
  en dat u niet op een
  andere manier de luchtstroom naar de manchet
  belemmert.
  • De manchet moet 1 tot
  2 cm boven de elleboog
  zitten.

  1 tot
  2 cm

  NL

  4. Druk de stoffen sluiting STEVIG vast nadat de manchet correct
  is aangebracht.

  229 • Page 20

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 230 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  3.Het apparaat gebruiken

  3.3

  Een meting verrichten

  1. Druk op de O/I START-knop om de meter in te schakelen.

  Alle symbolen worden weergegeven op het display.
  Het opblazen van de manchet wordt automatisch gestart. Tijdens het opblazen van de manchet, bepaalt de meter automatisch het opblaasniveau dat het best bij u past. Deze meter
  meet de hartslag tijdens het opblazen. Beweeg uw arm niet en
  blijf stil zitten totdat het hele meetproces is voltooid.
  Opmerking:Als u het opblazen of meten wilt stoppen, drukt u
  op de O/I START-knop en laat u deze vervolgens
  weer los. De meter stopt met opblazen, begint met
  ontluchten en wordt vervolgens uitgeschakeld.

  2. Als de meting is voltooid, wordt de armmanchet

  volledig ontlucht. Uw bloeddruk en hartslag worden weergegeven.

  230 • Page 21

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 231 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  3.Het apparaat gebruiken

  3. Schakel de meter uit met O/I START.
  Opmerking:Mocht u vergeten de
  meter uit te schakelen, dan schakelt deze
  na twee minuten automatisch uit.
  Opmerkingen:
  • Zelfdiagnose en -behandeling op basis van meetresultaten is gevaarlijk. Volg de aanwijzingen van uw arts.
  • Wacht 2-3 minuten voordat u nogmaals de bloeddruk meet. Deze
  wachttijd tussen metingen is nodig om de slagaderen terug te laten
  keren in dezelfde conditie als vóór de bloeddrukmeting.

  NL

  231 • Page 22

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 232 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  3.Het apparaat gebruiken

  De gastmodus gebruiken
  In het geheugen van de meter worden meetwaarden opgeslagen voor
  één gebruiker.
  De gastmodus kan worden gebruikt om één enkele meting uit te voeren voor een andere gebruiker.
  Als de gastmodus is geselecteerd, worden er geen meetwaarden in
  het geheugen opgeslagen.

  1. Druk op de O/I START-knop en houd deze 3 seconden lang
  ingedrukt.

  Het symbool Gastgebruiker ( )
  wordt weergegeven op het display.

  2. Laat de O/I START-knop los.
  Het opblazen van de manchet wordt automatisch gestart.
  Opmerking:U kunt het opblazen stoppen door op de O/I
  START-knop te drukken. De meter stopt met
  opblazen, begint met ontluchten en wordt vervolgens uitgeschakeld.

  3. Het opblazen wordt gestopt en de meting wordt gestart. Nadat
  de meting is voltooid, worden uw bloeddruk en hartslag weergegeven op het display.

  232 • Page 23

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 233 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  3.Het apparaat gebruiken

  Belangrijk:
  • Als uw systolische of diastolische druk buiten het
  standaardbereik valt, knippert het hartslagsymbool als de meetwaarde wordt weergegeven.
  Recent onderzoek geeft aan dat de volgende
  waarden bij thuis uitgevoerde metingen kunnen
  worden gebruikt als richtlijn voor hoge bloeddruk.
  Systolische bloeddruk

  Boven 135 mmHg

  Diastolische bloeddruk

  Hoger dan 85mmHg

  Deze criteria gelden voor thuismeting van de bloeddruk.
  Zie voor criteria voor bloeddrukmetingen in professionele instellingen
  hoofdstuk 9 “Nuttige informatie over bloeddruk”.
  • Uw bloeddrukmeter heeft ook een functie voor
  onregelmatige hartslag. Een onregelmatige hartslag kan de resultaten van de meting beïnvloeden. Het algoritme voor onregelmatige hartslag
  bepaalt automatisch of de meting bruikbaar is of
  moet worden herhaald. Als de meetwaarden worden beïnvloed door een onregelmatige hartslag
  maar het resultaat wel geldig is, worden de meetwaarden samen met het symbool voor onregelmatige hartslag weergegeven. Als de onregelmatige hartslag voor
  een ongeldige meting zorgt, wordt er geen resultaat weergegeven.
  Als het symbool voor onregelmatige hartslag (
  ) wordt weergegeven nadat u de meting hebt verricht, moet de meting worden herhaald. Als het symbool voor onregelmatige hartslag vaak wordt
  weergegeven, moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen.
  NL

  233 • Page 24

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 234 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  3.Het apparaat gebruiken

  Wat is onregelmatige hartslag?
  Normale hartslag
  Onregelmatige hartslag is een hartritme dat meer dan 25% afwijkt van
  Hartslag
  het gemiddelde hartritme tijdens het
  meten van de systolische en diasto- Bloeddruk
  lische bloeddruk door de meter.
  Onregelmatige hartslag
  Kort Lang
  Als gedurende een meting meer
  Hartslag
  dan twee keer een onregelmatige
  hartslag wordt waargenomen, verBloeddruk
  schijnt naast het meetresultaat ook
  het symbool voor onregelmatige hartslag (
  ).

  Wat is aritmie?
  De hartslag wordt veroorzaakt door elektrische signalen die het
  hart doen samentrekken.
  Aritmie is een toestand waarbij het hartritme abnormaal is door storingen in het bio-elektrische systeem dat voor de hartslag zorgt.
  Typische symptomen zijn overgeslagen hartslagen, voortijdige
  samentrekking, abnormaal snelle (tachycardie) of langzame (bradycardie) pols. Aritmie kan worden veroorzaakt door hartziekten,
  ouder worden, fysieke aanleg, stress, slaapgebrek, vermoeidheid
  enz. Aritmie kan alleen door een arts worden vastgesteld met een
  speciaal onderzoek.
  Of het verschijnen van het symbool voor onregelmatige hartslag
  (
  ) bij het resultaat op aritmie wijst, kan alleen worden vastgesteld door onderzoek en beoordeling door uw arts.
  Waarschuwing:
  Als het symbool voor onregelmatige hartslag (
  ) vaak wordt weergegeven, moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen. Zelfdiagnose
  en -behandeling op basis van de meetresultaten is gevaarlijk. Volg de
  aanwijzingen van uw arts.

  234 • Page 25

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 235 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  3.Het apparaat gebruiken

  3.4

  Gebruik van de geheugenfunctie

  Deze meter heeft een geheugenopslagcapaciteit van 90 metingen. Telkens als u een meting verricht, slaat de meter automatisch de bloeddruk en hartslag op.
  Als er drie metingen binnen 10 minuten voor de laatste meting zijn,
  wordt het gemiddelde van de drie metingen weergegeven.
  Opmerking:Als er 90 meetreeksen in het geheugen zijn opgeslagen,
  wordt de oudste reeks gewist voor het opslaan van een
  nieuwe reeks.

  1. Druk op de MEMORY-knop (

  ).
  Als er in het geheugen drie metingen zijn opgeslagen die binnen 10 minuten voor de laatste meting zijn uitgevoerd, wordt
  een gemiddelde waarde voor deze metingen weergegeven.
  (Als er zich voor deze periode maar twee metingen in het
  geheugen bevinden, wordt het gemiddelde op twee metingen
  gebaseerd. Als er voor die periode slechts één meting in het
  geheugen staat, wordt de waarde van die meting als gemiddelde weergegeven.)

  Opmerking:Als er geen meetresultaten in
  het geheugen zijn opgeslagen, wordt het rechterscherm
  weergegeven.

  NL

  235 • Page 26

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 236 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  3.Het apparaat gebruiken

  2. Druk, terwijl de gemiddelde waarde
  wordt weergegeven, nogmaals op
  de MEMORY-knop ( ).

  Het resultaat van de meest
  recente meting wordt weergegeven.
  De datum en tijd worden afwisselend weergegeven.

  Opmerking:Als uw systolische
  of diastolische druk buiten het
  standaardbereik valt, knippert
  het hartslagsymbool als de
  meetwaarde wordt weergegeven. Zie paragraaf 3.3.

  236 • Page 27

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 237 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  3.Het apparaat gebruiken

  3. Druk herhaaldelijk op de MEMORY-

  knop ( ) om tussen de eerdere
  meetwaarden te kunnen schakelen.
  Houd de knop ingedrukt om snel
  tussen de eerdere waarden te kunnen schakelen.
  Als het symbool voor onregelmatige
  hartslag werd weergegeven tijdens
  een meting, wordt dit vermeld bij de weergave van dat resultaat.

  4. Druk op de O/I START-knop om de meter uit te schakelen.
  Mocht u vergeten de meter uit te schakelen, dan schakelt deze
  zich na twee minuten automatisch uit.

  NL

  237 • Page 28

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 238 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  3.Het apparaat gebruiken

  Alle in het geheugen opgeslagen waarden wissen
  U kunt opgeslagen meetwaarden niet afzonderlijk wissen: alle waarden in de meter worden gewist.

  1. Druk op de MEMORY-knop

  ( ) om de meter in te schakelen.

  2. Druk nogmaals op de

  MEMORY-knop ( ). Houd,
  terwijl u de MEMORY-knop
  ( ) ingedrukt houdt, de O/I
  Start-knop ongeveer 5 seconden lang ingedrukt totdat het digitale display wordt weergegeven zoals te zien is in de illustratie aan de rechterkant.

  3. Druk op de O/I START-knop om de meter uit te schakelen.
  Mocht u vergeten de meter uit te schakelen, dan schakelt deze
  zich na twee minuten automatisch uit.
  Opmerking:Als de datum en tijd opnieuw worden ingesteld op
  een tijd voor de meest recente meting, wordt de
  gemiddelde waarde gebaseerd op alle metingen
  die zijn uitgevoerd nadat de datum en tijd opnieuw
  werd ingesteld. U kunt echter nog steeds de
  metingen in het geheugen bekijken.

  238 • Page 29

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 239 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  4.Korte samenvatting handleiding

  4. Korte samenvatting handleiding
  Lees hoofdstuk 3 van deze handleiding zorgvuldig als u dit instrument
  voor het eerst gebruikt. Om een betrouwbare meting te verkrijgen, is
  het beter minimaal 30 minuten voor de meting niet meer te eten, alcohol te drinken, te roken of lichamelijke inspanning te verrichten.
  Opmerking:Trek kleding die strak om uw bovenarm zit uit.

  1. Ga op een stoel zitten met uw voeten plat op de vloer en leg uw

  arm op een tafel, zodanig dat de armmanchet op dezelfde hoogte
  zit als uw hart.

  2. Doe de armmanchet om uw bovenarm. Het gekleurde merkte-

  ken moet midden op de binnenkant van uw arm liggen en langs
  de binnenkant van uw arm naar beneden wijzen, zodat de
  luchtslang langs de binnenkant van uw onderarm loopt en op
  één lijn ligt met uw middelvinger.

  3. Maak de manchet vast om uw arm met behulp van de stoffen
  sluitstrip.

  4. Druk op de O/I START-knop.
  Nadat de meting is voltooid, toont
  de meter uw bloeddruk en hartslag
  en de manchet wordt automatisch
  ontlucht.
  Opmerkingen:
  • Wacht minimaal 2-3 minuten voordat u nogmaals de bloeddruk meet.
  • Alle meetresultaten worden in het geheugen opgeslagen.
  Houd hiermee rekening als meerdere mensen met hetzelfde
  apparaat hun bloeddruk meten.

  239

  NL • Page 30

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 240 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  Verzorging en onderhoud
  5.Oplossen van fouten en problemen

  5. Oplossen van fouten en problemen
  5.1

  Foutmeldingen

  Foutendisplay

  Oorzaak
  Beweging tijdens de
  meting

  Oplossing
  Herhaal de meting. Praat en
  beweeg niet tijdens de meting.
  Zie paragraaf 3.3.

  Druk de plug stevig in de luchtPlug van luchtslang is ont- slang.
  koppeld.
  Zie paragraaf 3.2.

  Knippert of wordt
  continu getoond

  240

  Manchet is niet juist aangebracht.

  Breng de manchet op de juiste
  manier aan.
  Zie paragraaf 3.2.

  Kleding zit in de weg voor
  de manchet.

  Trek kleding die de manchet in de
  weg zit uit.
  Zie paragraaf 3.2.

  Er lekt lucht uit de manchet.

  Vervang de manchet door een
  nieuwe.
  Zie hoofdstuk 7.

  De armmanchet is opgeblazen tot een waarde
  boven 299 mmHg bij het
  handmatig opblazen van
  de manchet.

  Verwijder de armmanchet en voer
  nog een meting uit.
  Zie paragraaf 3.3.

  De batterijen zijn bijna
  leeg.

  Vervang alle vier “AAA”-batterijen
  door nieuwe.
  Zie paragraaf 2.1. • Page 31

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 241 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  5.Oplossen van fouten en problemen

  Foutendisplay

  Oorzaak

  Apparaatfout.

  Oplossing

  Raadpleeg uw OMRON-winkel of
  -distributeur.
  Zie hoofdstuk 8.

  Opmerking: Het symbool voor onregelmatige hartslag kan ook bij foutmeldingen worden getoond.

  NL

  241 • Page 32

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 242 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  5.Oplossen van fouten en problemen

  5.2

  Problemen oplossen
  Probleem

  De meting is extreem
  laag (of hoog).

  De druk in de manchet
  neemt niet toe.

  De manchet loopt te
  snel leeg.

  Kan geen meting uitvoeren of de meting is te
  hoog.

  Tijdens het meten valt
  de stroom van de meter
  uit.

  242

  Oorzaak

  Oplossing

  Manchet is niet juist
  aangebracht.

  Breng de manchet op
  de juiste manier aan.
  Zie paragraaf 3.2.

  Beweging of praten tijdens de meting.

  Praat en beweeg niet tijdens de meting.
  Zie paragraaf 3.3.

  Kleding zit in de weg
  voor de manchet.

  Trek kleding die de
  manchet in de weg zit
  uit.
  Zie paragraaf 3.1.

  Is de luchtslangaansluiting stevig bevestigd in
  de meter?

  Zorg dat de luchtslangaansluiting goed vast
  zit.
  Zie paragraaf 3.2.

  Er lekt lucht uit de manchet.

  Vervang de manchet
  door een nieuwe.
  Zie hoofdstuk 7.

  De manchet zit los.

  Breng de manchet op
  de juiste manier aan,
  zodat hij stevig om de
  arm is gewikkeld.
  Zie paragraaf 3.2.

  Is de manchet op de
  juiste wijze om de arm
  aangebracht?

  Bevestig de armmanchet correct.

  De druk in de manchet
  stijgt niet, terwijl de
  pompmotor wel te horen
  is.

  Controleer of de plug
  van de luchtslang op de
  juiste wijze op de meter
  is aangesloten. Druk de
  plug van de luchtslang
  stevig in de luchtaansluiting.

  De batterijen zijn leeg.

  Vervang de batterijen
  door nieuwe. • Page 33

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 243 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  5.Oplossen van fouten en problemen

  Probleem

  Er gebeurt niets als u op
  de knoppen drukt.

  Overige problemen.

  Oorzaak

  Oplossing

  De batterijen zijn leeg.

  Vervang de batterijen
  door nieuwe.

  De batterijen zijn verkeerd geplaatst.

  Plaats de batterijen in
  de juiste (+/ -) polariteitsrichting.

  Druk op O/I START en herhaal de meting.
  Vervang als het probleem aanwezig blijft de batterijen door nieuwe.
  Als dit het probleem niet oplost, neemt u contact op
  met de OMRON-verkoper of -distributeur.

  NL

  243 • Page 34

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 244 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  6.Opslag en onderhoud

  6. Opslag en onderhoud
  Onderhoud
  Neem onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht om beschadiging van uw meter te voorkomen:
  • Stel de meter en de manchet niet bloot aan extreme temperaturen,
  vochtige lucht, vocht of direct zonlicht.
  • De manchet en de slangen mogen niet strak opgevouwen worden.
  • Pomp de manchet niet verder op dan 299 mmHg.
  • De meter mag niet uit elkaar gehaald worden.
  • Stel de meter niet bloot aan sterke schokken of vibraties (bijvoorbeeld
  door de meter op de vloer te laten vallen.)
  • Gebruik geen vluchtige vloeistoffen om het hoofdapparaat te reinigen.
  Reinig de meter met een zachte, droge doek.
  • De manchet mag niet worden gewassen of ondergedompeld in water.
  • Gebruik geen benzine, verdunners of vergelijkbare oplosmiddelen om
  de manchet te reinigen.

  • Gebruik een zachte vochtige doek en zeep om de manchet te reinigen.
  • Voer nooit zelf reparaties uit. Mocht zich een defect voordoen, neem
  dan contact op met uw OMRON-winkel of -distributeur (zie de verpakking).

  Kalibratie en service
  • De nauwkeurigheid van deze bloeddrukmeter is zorgvuldig getest en
  hij is ontworpen voor een lange levensduur.
  • Het wordt algemeen aanbevolen de meter elke twee jaar te laten controleren op juiste werking en nauwkeurigheid. Raadpleeg de erkende
  verkoper of de klantenservice van OMRON via het op de verpakking
  of in de bijgevoegde informatie vermelde adres.
  Opmerking:Inspecties vallen normaliter niet onder de garantie. Controleer de meegeleverde garantiekaart.

  244 • Page 35

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 245 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  6.Opslag en onderhoud

  • Voer nooit zelf reparaties uit. Als er een storing optreedt of als u twijfelt over het correct functioneren van de meter, raadpleegt u uw
  erkende OMRON-verkoper of de klantenservice van OMRON.

  Opslag
  Bewaar de meter in het koffertje als deze niet wordt gebruikt.

  1. Koppel de luchtslang los van de luchtslangaansluiting.
  2. Vouw de luchtslang voorzichtig in
  de manchet.

  Opmerking:Buig de luchtslang niet
  te ver.

  3. Plaats de manchet en de meter in
  het opbergetui.

  Bewaar de meter niet onder de volgende omstandigheden:
  • Als de meter nat is.
  • Op plaatsen die blootgesteld zijn aan extreme temperaturen, vochtigheid, direct zonlicht, stof, chemicaliën of bijtende dampen.
  • Op plaatsen die blootgesteld zijn aan trillingen, schokken of die
  schuin zijn.

  245

  NL • Page 36

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 246 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  7.Optionele onderdelen

  7. Optionele onderdelen
  Middelgrote bovenarmmanchet

  Grote bovenarmmanchet

  Armomtrek 22 - 32 cm

  Armomtrek 32 - 42 cm

  CM1-9997578-9

  CL-MIT Elite
  9999358-2
  Opmerking:CL1-manchet
  kan niet worden
  gebruik voor dit
  instrument.

  Netadapter

  Adapter-3094298-6
  (Model: Netadapter-E1600)
  Opmerking: Q-adapter1098336-8 en
  R-adapter9997605-0 kunnen
  niet worden gebruikt
  voor dit instrument.

  De optionele netadapter gebruiken
  Er moeten altijd batterijen in het batterijvak geplaatst zijn, ook wanneer
  u de netadapter gebruikt.
  Opmerkingen:
  • Trek de stekker nooit met natte handen uit het stopcontact.
  • Gebruik uitsluitend de originele netadapter die voor dit apparaat is ontworpen. Gebruik van niet ondersteunde adapters
  kan schade toebrengen aan het apparaat.
  • Zorg, wanneer u de optionele netadapter bij het apparaat
  opbergt, dat u het apparaat en de manchet niet beschadigt.

  1. Steek de plug van de

  netadapter in de netadapteraansluiting op de rechterzijde
  van de meter.

  2
  1

  2. Steek de stekker van de

  netadapter in een stopcontact.

  Om de netadapter los te koppelen, trekt u eerst de stekker van de
  netadapter uit het stopcontact en direct daarna trekt u de plug van de
  netadapter uit het apparaat.

  246 • Page 37

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 247 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  8.Technische gegevens

  8. Technische gegevens
  Productomschrijving
  Model
  Display
  Meetmethode
  Meetbereik
  Nauwkeurigheid
  Opblazen
  Ontluchten
  Drukdetectie
  Geheugen
  Stroomvoorziening
  Levensduur batterij
  Bedrijfstemperatuur/
  vochtigheid
  Opslagtemperatuur/
  Luchtvochtigheid/Luchtdruk
  Gewicht console
  Gewicht manchet
  Buitenafmetingen
  Afmetingen manchet
  Inhoud verpakking

  Digitale automatische bloeddrukmeter
  OMRON MIT Elite (HEM-7300-WE)
  Digitaal LCD-display
  Oscillometrische methode
  Druk: 0 mmHg tot 299 mmHg
  Hartslag: 40 tot 180/minuut
  Druk: ±3 mmHg
  Hartslag: ± 5% van de weergegeven meetwaarde
  Fuzzy-logic bestuurd door een elektrische pomp
  Automatisch ontluchtingsventiel
  Capaciteitsdruksensor
  90 Metingen met datum en tijd
  4 “AAA”-alkalinebatterijen 1,5 V of netadapter
  (optioneel, 6 V = 4 W)
  Ongeveer 300 metingen bij gebruik driemaal per dag met
  nieuwe alkalinebatterijen bij opblazen tot 170 mmHg bij
  23°C
  +10°C tot +40°C
  Maximum: 30 tot 85% RV
  -20°C tot +60°C
  Maximum: 10 tot 95% RV
  700 - 1060 hPa
  Ongeveer 240 g zonder batterijen
  Ongeveer 130 g
  Ongeveer 74 (b) mm × 30,6 (h) mm × 157 (l) mm
  Ongeveer 146 mm × 446 mm
  (Middelgrote manchet: armomtrek 22 tot 32 cm)
  Medium manchet, gebruiksaanwijzing, opbergetui, set batterijen, garantiekaart, bloeddrukpas

  Opmerking: Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande berichtgeving worden doorgevoerd.
  == Type
  TypeBB

  • Dit apparaat voldoet aan de voorwaarden van EG-Richtlijn 93/42/EEG betreffende
  medische hulpmiddelen.
  • Deze bloeddrukmeter is ontworpen volgens de Europese standaard EN1060, niet-invasieve sfingomanometers deel 1: Algemene vereisten en deel 3: Aanvullende vereisten
  voor elektromechanische bloeddrukmeetsystemen.
  • Dit OMRON-product is vervaardigd conform het strenge kwaliteitssysteem van
  OMRON Healthcare Co. Ltd., Japan. Het hoofdonderdeel van OMRON-bloeddrukmeters, de druksensor, is vervaardigd in Japan.

  247

  NL • Page 38

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 248 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  8.Technische gegevens
  Belangrijke informatie met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
  Door het gestegen aantal elektronische apparaten, zoals pc’s en mobiele telefoons, kan bij het gebruik van
  medische apparatuur elektromagnetische interferentie van andere apparaten optreden. Elektromagnetische interferentie kan ertoe leiden dat het medische apparaat niet goed werkt, zodat een potentieel onveilige situatie ontstaat.
  Medische instrumenten mogen zelf ook geen andere apparaten storen.
  Om de vereisten voor EMC (elektromagnetische compatibiliteit) zo toe te passen dat onveilige situaties
  met betrekking tot het product worden voorkomen, is de EN60601-1-2 norm geïmplementeerd. Deze norm
  definieert de mate van immuniteit voor elektromagnetische interferenties en de maximale elektromagnetische uitstralingen voor medische apparatuur.
  Dit medische apparaat dat is gefabriceerd door OMRON Healthcare voldoet aan deze EN60601-1-2:2001
  norm, zowel voor immuniteit als voor uitstralingen.
  Desalniettemin dienen speciale voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen:
  Gebruik geen mobiele telefoons en andere apparaten die een sterk elektrisch of elektromagnetisch veld
  genereren in de buurt van dit medische apparaat. Dit kan ertoe leiden dat het apparaat niet goed werkt,
  zodat een potentieel onveilige situatie ontstaat. Wij raden aan minimaal 7 meter afstand te houden. Controleer bij een kortere afstand of het apparaat goed werkt.
  Meer documentatie met betrekking tot de overeenstemming met EN60601-1-2:2001 is verkrijgbaar bij
  OMRON Healthcare Europe, op het adres dat in deze gebruiksaanwijzing staat vermeld.
  Documentatie is ook beschikbaar op www.omron-healthcare.com.

  Correcte verwijdering van dit product
  (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
  Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet
  met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruikdsduur.
  Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
  afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op
  een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen
  wordt bevorderd.
  Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of
  met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen
  laten recyclen.
  Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de
  koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
  Dit product bevat geen schadelijke stoffen.
  Verwijdering van gebruikte batterijen dient plaats te vinden overeenkomstig de nationale regelgeving aangaande de verwijdering van batterijen.

  248 • Page 39

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 249 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  9.Nuttige informatie over bloeddruk

  9. Nuttige informatie over bloeddruk
  Wat is bloeddruk?
  Bloeddruk is de druk van het bloed op de slagaderwand. Arteriële
  bloeddruk verandert voortdurend tijdens de hartcyclus.
  De hoogste bloeddruk in deze cyclus wordt de systolische bloeddruk
  genoemd; de laagste is de diastolische bloeddruk.
  Beide bloeddrukwaarden, de systolische en diastolische, zijn voor een
  arts noodzakelijk om de status van de bloeddruk van een patiënt te
  kunnen beoordelen.
  Waarom is het goed om de bloeddruk thuis te meten?
  Het meten van de bloeddruk door een arts kan opwinding veroorzaken,
  wat op zichzelf al een aanleiding is voor hoge bloeddruk. Aangezien
  een aantal omstandigheden de bloeddruk kan beïnvloeden, is een
  enkele meting mogelijk niet voldoende voor een nauwkeurige diagnose.
  Veel factoren, zoals fysieke inspanning, opwinding of het tijdstip, kunnen uw bloeddruk beïnvloeden. Het is daarom aan te bevelen uw
  bloeddruk elke dag op hetzelfde tijdstip te meten, om zodoende een
  nauwkeurige indicatie te krijgen van mogelijke veranderingen in de
  bloeddruk. De bloeddruk is normaal gesproken ’s morgens het laagst
  en stijgt dan in de loop van de dag. De bloeddruk is in de zomer lager
  en in de winter hoger.
  Bloeddruk wordt gemeten in millimeters kwik (mmHg) en de metingen
  worden genoteerd met de systolische druk voor de diastolische druk,
  bijvoorbeeld een bloeddruk die wordt genoteerd als 135/85, wordt
  gemeld als 135 over 85 mmHg.
  NL

  249 • Page 40

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 250 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  9.Nuttige informatie over bloeddruk
  Bovenste curve: systolische bloeddruk
  Onderste curve: diastolische bloeddruk

  200

  mmHg

  150

  100

  50
  6

  12

  18

  24

  Tijdstip
  Voorbeeld: fluctuaties binnen een dag (man, leeftijd 35 jaar)

  Classificatie van bloeddruk door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO
  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de International Society
  of Hypertension (Internationale Gemeenschap voor Hoge Bloeddruk
  (ISH)) hebben de bloeddrukclassificatie ontwikkeld zoals weergegeven
  in deze afbeelding.
  Systolische bloeddruk
  (mmHg)

  Ernstige hoge bloeddruk
  180
  Matig verhoogde bloeddruk
  160
  Licht verhoogde bloeddruk
  140

  Normale systolische
  waarde

  130
  Normale bloeddruk
  120

  Optimale
  bloeddruk
  (streefwaarde)
  80

  85

  90

  100 110

  Diastolische
  bloeddruk
  (mmHg)

  Deze classificatie is gebaseerd op bloeddrukwaarden die zijn gemeten
  bij personen in een zittende positie in ziekenhuispoliklinieken.
  * Er bestaat geen universeel geaccepteerde definitie van hypotensie.
  Een systolische druk van minder dan 100 mmHg wordt echter
  beschouwd als hypotensie.

  250 • Page 41

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 251 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  9.Nuttige informatie over bloeddruk

  NL

  251 • Page 42

  Copy of HEM-7300-WE_main.book Page 252 Friday, October 3, 2008 12:50 PM

  9.Nuttige informatie over bloeddruk

  Fabrikant

  OMRON HEALTHCARE CO., LTD.
  24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku,
  Kyoto, 615-0084, Japan

  Vertegenwoordiging in de EU

  OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
  Kruisweg 577, 2132 NA Hoofddorp,
  Nederland

  Productiefaciliteit

  EC

  www.omron-healthcare.com

  REP

  OMRON DALIAN CO., LTD.
  Economic & Technical Development Zone
  Dalian 116600, China
  OMRON HEALTHCARE UK LTD.
  Opal Drive
  Fox Milne, Milton Keynes MK15 0DG, Verenigd Koninkrijk

  Dochteronderneming

  OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft mbH
  John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, Duitsland
  www.omron-medizintechnik.de

  OMRON SANTÉ FRANCE SAS
  14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, Frankrijk

  Vervaardigd in China

  252


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Omron MIT Elite - HEM-7300W-E wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Omron MIT Elite - HEM-7300W-E in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 10,25 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Omron MIT Elite - HEM-7300W-E

Omron MIT Elite - HEM-7300W-E Bedienungsanleitung - Deutsch - 42 seiten

Omron MIT Elite - HEM-7300W-E Bedienungsanleitung - Englisch - 42 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info