Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/83
Nächste Seite
Gebruikershandleiding
DLP
®
-projector
DLP
®
-projector
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  DLP®-projector

  Gebruikershandleiding • Page 2

  INHOUDSOPGAVE
  VEILIGHEID.......................................................................................... 4
  Belangrijke veiligheidsrichtlijnen................................................................................................. 4
  3D-veiligheidsinformatie............................................................................................................. 5
  Auteursrechten........................................................................................................................... 6
  Disclaimer................................................................................................................................... 6
  Erkenning handelsmerken.......................................................................................................... 6
  FCC............................................................................................................................................ 7
  Verklaring van conformiteit voor EU-landen............................................................................... 7
  WEEE......................................................................................................................................... 7

  INLEIDING............................................................................................ 8
  Overzicht verpakking.................................................................................................................. 8
  Standaard toebehoren................................................................................................................ 8
  Optionele accessoires................................................................................................................ 8
  Productoverzicht......................................................................................................................... 9
  Aansluitingen............................................................................................................................. 10
  Toetsenblok............................................................................................................................... 12
  Afstandsbediening 1.................................................................................................................. 13
  Afstandsbediening 2.................................................................................................................. 14

  SETUP EN INSTALLATIE.................................................................... 15
  De projector installeren............................................................................................................. 15
  Het geprojecteerde beeld aanpassen....................................................................................... 19

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN........................................................... 22
  De projector in-/uitschakelen..................................................................................................... 22
  Een ingangsbron selecteren...................................................................................................... 23
  Menunavigatie en functies......................................................................................................... 24
  Structuur OSD-menu (Type 1)................................................................................................... 25
  Structuur OSD-menu (Type 2)................................................................................................... 33
  Menu beeldinstellingen weergeven........................................................................................... 42
  3D-menu weergeven................................................................................................................. 44
  Geef het menu aspect ratio weer.............................................................................................. 44
  Menu rand verbergen weergeven............................................................................................. 48
  Menu Zoom weergeven............................................................................................................. 48
  Menu Image Shift weergeven.................................................................................................... 48
  Menu Keystone weergeven....................................................................................................... 48
  Menu Audio dempen................................................................................................................. 49
  Menu Audiovolume.................................................................................................................... 49
  Audio-ingangsmenu (Type 2).................................................................................................... 49
  Menu Setup projectie................................................................................................................ 49
  Menu Setup schermtype........................................................................................................... 49
  Menu Setup lampinstellingen.................................................................................................... 49
  2

  Nederlands • Page 3

  Menu Setup filterinstellingen..................................................................................................... 50
  Menu Setup Power settings...................................................................................................... 50
  Instellingsmenu Beveiliging....................................................................................................... 51
  Menu Setup Instellingen HDMI-link........................................................................................... 51
  Menu Setup testpatroon............................................................................................................ 52
  Menu Setup AB instellingen...................................................................................................... 52
  Menu Setup projector-id............................................................................................................ 52
  Menu Setup opties.................................................................................................................... 52
  Setup reset-menu...................................................................................................................... 53
  Menu Netwerk: LAN.................................................................................................................. 54
  Menu Netwerk: Control.............................................................................................................. 55
  Menu instellingen netwerkbeheer.............................................................................................. 56
  Menu Info (Type 1).................................................................................................................... 61
  Menu Info (Type 2).................................................................................................................... 61

  ONDERHOUD...................................................................................... 62
  De lamp vervangen................................................................................................................... 62
  Het stoffilter installeren en reinigen........................................................................................... 64

  EXTRA INFORMATIE.......................................................................... 65
  Compatibele resoluties.............................................................................................................. 65
  Beeldgrootte en projectieafstand............................................................................................... 68
  Projectorafmetingen en plafondmontage.................................................................................. 72
  Codes IR-afstandsbediening 1.................................................................................................. 73
  Codes IR-afstandsbediening 2.................................................................................................. 75
  Probleemoplossing.................................................................................................................... 77
  Waarschuwingsindicator............................................................................................................ 78
  Specificaties.............................................................................................................................. 81
  Wereldwijde kantoren Optoma.................................................................................................. 82

  Nederlands

  3 • Page 4

  VEILIGHEID
  De oplichtende fl its met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld
  om de gebruiker attent te maken op de nabijheid van niet ongeïsoleerd
  "gevaarlijk voltage" binnen de behuizing van het product dat groot genoeg
  is om elektrische schok aan mensen toe te brengen.
  Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek geeft aan dat er belangrijke
  gebruiks- en onderhoudsinstructies in de meegeleverde handleiding staan.

  Volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en onderhoudsvoorschriften die in deze gebruiksaanwijzing zijn
  aanbevolen.

  Belangrijke veiligheidsrichtlijnen

  RG2

  ‡‡

  IEC

  Kijk niet direct in de straal, RG2.
  Net als bij elke heldere bron mag u niet in de directe straal kijken, RG2 IEC 62471-5:2015.

  ‡‡

  De ventilatiegaten niet blokkeren. Om een betrouwbare werking van de projector te garanderen en
  het toestel te beschermen tegen oververhitting, is het aanbevolen de projector te installeren op een
  locatie waar de ventilatie niet wordt geblokkeerd. Plaats de projector bijvoorbeeld niet op een overvolle
  koffietafel, een sofa, een bed, enz. Plaats de projector niet in een ingesloten ruimte, zoals een
  boekenkast of een kast die de luchtstroom beperkt.

  ‡‡

  Stel de projector niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand en/of elektrische schok
  te vermijden. Installeer het toestel niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiators,
  verwarmingstoestellen, fornuizen of andere apparaten, zoals versterkers, die warmte uitstralen.

  ‡‡

  Zorg dat er geen objecten of vloeistoffen de projector binnendringen. Ze kunnen gevaarlijke
  spanningspunten raken en een kortsluiting veroorzaken in de onderdelen waardoor brand of
  elektrische schok kan ontstaan.

  ‡‡

  Niet gebruiken in de volgende omstandigheden:
  ±±

  In een extreem warme, koude of vochtige omgeving.
  (i) Controleer of de omgevingstemperatuur binnen het bereik 5°C ~ 40°C ligt
  (ii) Relatieve vochtigheid is 10% ~ 85%

  4

  ±±

  In gebieden die onderhevig zijn aan overmatig stof en vuil.

  ±±

  In de buurt van een apparaat dat een krachtig magnetisch veld genereert.

  ±±

  In direct zonlicht.

  ‡‡

  Gebruik de projector niet op plaatsen waar er brandbare of explosieve gassen in de atmosfeer
  aanwezig zijn. De lamp binnenin de projector wordt zeer warm tijdens het gebruik en de gassen
  kunnen ontsteken en brand veroorzaken.

  ‡‡

  Gebruik het apparaat niet als het fysiek is beschadigd of vervormd. Fysieke schade/vervorming kan
  het volgende omvatten (maar is niet beperkt tot deze situaties):
  ±±

  Het apparaat is gevallen.

  ±±

  De voedingskabel of stekker is beschadigd.

  ±±

  Er is vloeistof gemorst op de projector.

  ±±

  De projector werd blootgesteld aan regen of vocht.

  ±±

  Er is iets in de projector gevallen of er zit iets los in de projector.

  ‡‡

  Plaats de projector niet op een onstabiel oppervlak. De projector kan kantelen waardoor lichamelijk
  letsel of schade aan de projector kan ontstaan.

  ‡‡

  Zorg dat u het licht dat uit de projectorlens niet blokkeert tijdens de werking. Het licht zal het object
  verwarmen en kan smelten, brandwonden veroorzaken of een brand starten.

  Nederlands • Page 5

  ‡‡

  Open of demonteer de projector niet, anders loopt u het risico op elektrische schokken.

  ‡‡

  Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het openen of verwijderen van deksel kan u blootstellen
  aan gevaarlijke spanning of andere gevaren. Bel Optoma voordat u het apparaat terugstuurt voor
  reparatie.

  ‡‡

  Controleer de behuizing van de projector op markering met betrekking tot de veiligheid.

  ‡‡

  Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door bevoegd onderhoudspersoneel.

  ‡‡

  Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die worden aangegeven door de fabrikant.

  ‡‡

  Kijk niet direct in de projectorlens tijdens de werking. Het heldere licht kan uw ogen beschadigen.

  ‡‡

  Wanneer u de lamp vervangt, moet u het apparaat laten afkoelen. Volg de instructies zoals
  beschreven op pagina 62-63.

  ‡‡

  Deze projector detecteert zelf de levensduur van de lamp. Zorg dat u de lamp vervangt wanneer de
  waarschuwingsberichten worden weergegeven.

  ‡‡

  Stel de functie "Reset Lamp" opnieuw in vanaf het OSD-menu "Instelling l Lampinstellingen" nadat u
  de lampmodule hebt vervangen.

  ‡‡

  Wanneer u de projector uitschakelt, moet u, voordat u de stroom verbreekt, controleren of de
  koelcyclus is voltooid. Laat de projector gedurende 90 seconden afkoelen.

  ‡‡

  Als de lamp het einde van zijn levensduur nadert, verschijnt het bericht
  "Levensduur van de lamp overschreden." op het scherm. Neem zo snel mogelijk contact op met uw
  lokale verdeler of onderhoudscentrum om de lamp te vervangen.

  ‡‡

  Schakel de voeding uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt.

  ‡‡

  Gebruik een zachte, droge doek met een zacht reinigingsmiddel om de behuizing van het scherm
  te reinigen. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, was of oplosmiddelen om het apparaat te
  reinigen.

  ‡‡

  Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact als u het product gedurende langere tijd niet
  gebruikt.

  Opmerking: Wanneer de lamp het einde van zijn levensduur bereikt, kan de projector niet opnieuw worden
  ingeschakeld zolang de lampmodule niet is vervangen. Om de lamp te vervangen, volgt u de
  procedures die zijn beschreven in de sectie “De lamp vervangen” op pagina's 62-63.
  ‡‡
  Installeer de projector niet op plaatsen die kunnen worden blootgesteld aan trillingen of schokken.
  ‡‡

  Raak de lens niet aan met blote handen.

  ‡‡

  Verwijder de batterij(en) uit de afstandsbediening voordat u deze opbergt. Als er lange tijd een of meer
  batterijen in de afstandsbediening achterblijven, kunnen ze lekken.

  ‡‡

  Gebruik of bewaar de projector niet op plaatsen waar er rook van olie of sigaretten aanwezig is omdat
  dit de kwaliteit van de projectorprestaties negatief kan beïnvloeden.

  ‡‡

  Installeer de projector in de juiste stand omdat een niet-standaard installatie de projectorprestaties kan
  beïnvloeden.

  ‡‡

  Gebruik een stekkerdoos en/of overspanningsbeveiliging. Omdat stroomuitval en verdonkeringen
  apparaten kunnen VERNIETIGEN.

  3D-veiligheidsinformatie
  Volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen zoals aanbevolen voordat u of uw kind de 3D-functie gebruikt.
  Waarschuwing
  Kinderen en teenagers zijn gevoeliger voor gezondheidsproblemen met betrekking tot het kijken in 3D en moeten
  daarom deze beelden onder toezicht bekijken.
  Waarschuwing voor fotogevoelige epilepsie en andere gezondheidsrisico's
  ‡‡

  Sommige kijkers kunnen een epileptische aanval ervaren als ze worden blootgesteld aan bepaalde
  flikkerende beelden of lichten die in bepaalde geprojecteerde beelden of video games voorkomen. Als
  u last hebt van epilepsie of het komt in uw familie voor, neem dan contact op met een arts voordat u
  de 3D-functie gebruikt.

  ‡‡

  Ook als dit niet voor u geldt, kunt u een niet gediagnosticeerde conditie hebben die fotogevoelige
  epileptische aanvallen kan veroorzaken.

  ‡‡

  Zwangere vrouwen, ouderen, lijders aan ernstige kwalen, zij die last hebben van slaapgebrek of die
  onder de invloed van alcohol verkeren, moeten de 3D-functionaliteit van de eenheid vermijden.
  Nederlands

  5 • Page 6

  ‡‡

  Als u een van de volgende symptomen ervaart, moet u direct ophouden met kijken naar 3D-beelden
  en contact opnemen met een arts: (1) veranderde visie; (2) lichthoofdigheid; (3) duizeligheid;
  (4) onvrijwillige bewegingen zoals trillende ogen of spieren; (5) verwarring; (6) misselijkheid; (7)
  bewustzijnsverlies; (8) convulsies; (9) krampen; en/of (10) desoriëntatie. Kinderen en teenagers
  hebben meer kans op het ervaren van deze symptomen dan volwassenen. Ouders moeten hun
  kinderen in het oog houden en vragen of ze deze symptomen ervaren.

  ‡‡

  Het kijken naar 3D projectie kan ook bewegingsziekte, perceptuele naverschijnscelen, desoriëntatie,
  oogvermoeidheid en evenwichtsstoornissen veroorzaken. Aanbevolen wordt om regelmatig te
  pauzeren om de kans op deze effecten te beperken. Als uw ogen tekenen van vermoeidheid of
  droogheid vertonen of als u een van de bovengenoemde problemen hebt, moet u direct stoppen met
  het gebruik van dit apparaat en ten minste 30 minuten wachten nadat de symptomen zijn verdwenen
  voordat u het weer gebruikt.

  ‡‡

  Langdurig naar 3D projectie kijken terwijl u te dicht bij het scherm zit, kan uw gezichtsvermogen
  aantasten. De ideale kijkafstand moet minimaal driemaal de hoogte van het scherm zijn. Aanbevolen
  wordt om de ogen op gelijke hoogte met het scherm te hebben.

  ‡‡

  Naar 3D projectie kijken terwijl u langere tijd een 3D-bril draagt, kan hoofdpijn of vermoeidheid
  veroorzaken. Als u hoofdpijn, vermoeidheid of duizeligheid ervaart, moet u niet langer naar 3D
  projectie kijken maar uitrusten.

  ‡‡

  Gebruik de 3D-glazen alleen om naar 3D projectie te kijken.

  ‡‡

  Het dragen van een 3D-bril voor andere doeleinden (als algemene bril, zonnebril, beschermende bril
  enzovoort) kan fysiek schadelijk zijn en uw gezichtsvermogen aantasten.

  ‡‡

  Naar 3D-projectie kijken kan sommige kijkers desoriënteren. Plaats uw 3D PROJECTOR daarom
  NIET in de buurt van een open trappenhuis, snoeren, balkons of andere voorwerpen waarover u kunt
  struikelen, tegenaan lopen, omgooien, breken of overheen vallen.

  Auteursrechten
  Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten
  op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal dat hierin is vermeld, mag
  niet worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van de auteur.

  © Auteursrechten 2016
  Disclaimer
  De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. De fabrikant aanvaardt geen
  verantwoordelijkheden of garanties met betrekking tot de inhoud van dit document en verwerpt specifiek elke
  impliciete garantie op de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De fabrikant behoudt zich het
  recht voor deze publicatie te herzien en de inhoud ervan af en toe te wijzigen zonder de verplichting iemand op de
  hoogte te brengen van een dergelijke revisie of wijziging.

  Erkenning handelsmerken
  Kensington is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van ACCO Brand Corporation met reeds
  toegekende registraties en aanvragen die in andere landen in de hele wereld in behandeling zijn.
  HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
  van HDMI Licensing LLC. in de Verenigde Staten en andere landen.
  DLP , DLP Link en het DLP-logo zijn gedeponeerde merken van Texas Instruments en BrilliantColorTM is een
  handelsmerk van Texas Instruments.
  Alle andere productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars
  en zijn erkend.
  DARBEE is een handelsmerk van Darbee Products, Inc.
  MHL, Mobile High-Definition Link en het MHL-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MHL
  Licensing, LLC.

  6

  Nederlands • Page 7

  FCC
  Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, in
  overeenstemming met Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke
  beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert,
  gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de
  instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicaties.
  Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als
  dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden
  door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer
  van de volgende maatregelen te nemen:
  ‡‡

  De ontvangende antenne in een andere richting op een andere positie plaatsen.

  ‡‡

  Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

  ‡‡

  Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is
  aangesloten.

  ‡‡

  Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

  Opmerking: Afgeschermde kabels
  Alle aansluitingen op andere computerapparaten moeten gebeuren met afgeschermde kabels zodat de FCCvoorschriften steeds worden nageleefd.
  Let op
  Wijzigingen of modificaties die niet nadrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van
  de gebruiker om deze projector te bedienen, die door de Federale communicatiecommissie is toegekend, ongeldig
  verklaren.
  Bedieningsomstandigheden
  Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende omstandigheden:
  1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
  2. Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan
  veroorzaken.
  Opmerking: Canadese gebruikers
  Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.
  Remarque

  l'intention des utilisateurs canadiens

  Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

  Verklaring van conformiteit voor EU-landen
  ‡‡

  EMC-richtlijnen 2004/108/EC (inclusief wijzigingen)

  ‡‡

  Laagspanningsrichtlijnen 2006/95/EC

  ‡‡

  R & TTE-richtlijn 1999/5/EG (als product RF-functie heeft)

  WEEE


  Instructies met betrekking tot afvalverwijdering
  Gooi dit elektronische apparaat niet bij het huishoudelijke vuil wanneer u het niet langer gebruikt.
  Recycle het product om de pollutie te minimaliseren en de maximale bescherming van het wereldmilieu
  te garanderen.

  Nederlands

  7 • Page 8

  INLEIDING
  Overzicht verpakking
  Pak alles nauwkeurig uit en controleer of alle items die onder de standaardaccessoires zijn vermeld, aanwezig
  zijn. Sommige items onder de optionele accessoires zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het model, de
  specificatie en uw aankoopregio. Controleer uw plaats van aankoop. Sommige accessoires kunnen verschillen,
  afhankelijk van de regio.
  De garantiekaart wordt alleen geleverd in enkele specifieke regio's. Raadpleeg uw dealer voor gedetailleerde
  informatie.

  Standaard toebehoren
  Cd met gebruikershandle
  idingen *(1)
  Garantiekaart *(2)

  Standaard gebruikershan

  dleiding

  Projector

  Afstandsbediening *(3)

  Netsnoer

  Documentatie

  Opmerking:
  ‡‡

  De afstandsbediening wordt met batterij verzonden.

  ‡‡

  *(1) Bezoek www.optomaeurope.com voor de Europese handleiding.

  ‡‡

  *(2) Bezoek www.optomaeurope.com voor de Europese garantie-informatie.

  ‡‡

  *(3) De feitelijke afstandsbediening kan afwijken, afhankelijk van de regio.

  Optionele accessoires

  Draagtas

  VGA-kabel

  HDMI-snoer

  Opmerking: Optionele toebehoren verschillen afhankelijk van model, specificatie en regio.

  8

  Nederlands

  Lenskap • Page 9

  INLEIDING
  Productoverzicht
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  8

  7
  10

  9

  13

  12

  11

  Opmerking: Houd een minimale afstand aan van 20 cm tussen de labels "ingang" en "uitgang".
  Nr.

  Item

  Nr.

  Item

  1.

  Lampafdekking

  8.

  Lens

  2.

  Scherpstelring

  9.

  Ventilatie (inlaat)

  3.

  Zoomhendel

  10. Ventilatie (uitlaat)

  4.

  IR-ontvanger

  11. Poort KensingtonTM-slot

  5.

  Toetsenblok

  12. Voedingsaansluiting

  6.

  Kantelafstelvoetje

  13. Ingang / uitgang

  7.

  Veiligheidsbalk

  Nederlands

  9 • Page 10

  INLEIDING
  Aansluitingen
  Type 1 (9 IO)
  1

  2

  HDMI 1 / MHL

  HDMI 2

  3

  USB Power
  Out (5V

  6

  13b

  4b

  VGA-IN / YPbPr

  VGA-OUT

  VIDEO

  7a

  8

  Audio In

  Audio Out

  8

  7b

  1.0A)

  MOUSE /
  SERVICE

  RS-232C

  14

  12

  11

  Type 2 (13 IO)
  1

  2

  HDMI 1 / MHL

  HDMI 2

  4a

  3

  USB Power
  Out (5V

  5

  VGA-IN 1 / YPbPr

  VGA-IN 2 / YPbPr

  VGA-OUT / YPbPr

  RS-232C

  6

  VIDEO

  S-VIDEO

  Audio Out

  14

  10 Nederlands

  Audio In 1

  1.0A)

  MOUSE /
  SERVICE

  Audio In 2 /Mic In

  13a

  12

  11

  RJ-45

  10

  9 • Page 11

  INLEIDING
  Nr.

  Item

  Type 1 (9 IO)

  Type 2 (13 IO)

  1.

  HDMI 1/MHL-aansluiting

  2.

  HDMI 2-aansluiting

  3.

  USB-voedingsuitgang (5V 1A) / MUIS- / SERVICEaansluiting  √*

  a) VGA-IN 1 / YPbPr-aansluiting en
  VGA-IN 2 / YPbPr-aansluiting
  b) VGA-IN / YPbPr-aansluiting  √ (x2)

  Nvt.  4.

  5.

  S-Video-aansluiting

  6.

  Composiet-aansluiting

  7.

  a) Audio-ingang
  b) Audio In 1-aansluiting

  8.

  Audio-uitgang

  9.

  Audio In 2 / Mic In-aansluiting

  Nvt.  Nvt.  11. RS-232C-aansluiting

  12. Poort Kensington -slot

  10. RJ-45-aansluiting
  TM

  13. a) VGA-uitgang / YPbPr-aansluiting
  b) VGA-uitgang aansluiting
  14. Voedingsaansluiting

  Opmerking: "√" betekent dat het item wordt ondersteund. "Nvt." betekent dat het item
  niet beschikbaar is.
  Opmerking:
  ‡‡

  Externe muis heeft speciale afstandsbediening nodig.

  ‡‡

  *Dit model ondersteunt de muis-/servicecapaciteit.

  Nederlands

  11 • Page 12

  INLEIDING
  Toetsenblok
  1

  2

  3

  4

  11

  5

  10

  6

  9

  8

  Nr.

  12 Nederlands

  Item

  7

  Nr.

  Item

  1.

  LED Aan/Stand-by

  7.

  Enter

  2.

  Lamp-LED

  8.

  Menu

  3.

  Trapeziumcorrectie

  9.

  Vier richtingstoetsen voor selectie

  4.

  Temperatuur-LED

  10. Bron

  5.

  Informatie

  11. Voeding

  6.

  Re-Sync • Page 13

  INLEIDING
  Afstandsbediening 1
  10
  11
  1

  12

  2
  13

  3

  14
  4

  4

  5
  6

  15

  2
  7

  16

  8
  17

  9

  18

  Nr.

  Item

  Nr.

  Item

  1.

  In-/uitschakelen

  10.

  IR LED-indicator

  2.

  Trapeziumcorrectie +/-

  11.

  Stopzetten

  3.

  AV dempen

  12.

  Aspect Ratio

  4.

  Volume - / +

  13.

  Dempen

  5.

  Enter

  14.

  Vier richtingstoetsen voor selectie

  6.

  Menu

  15.

  Drie dimensies

  7.

  HDMI

  16.

  Video

  8.

  VGA

  17.

  Opnieuw synchroniseren

  9.

  Bron

  18.

  Helderheidsmodus

  Opmerking:
  ‡‡

  Sommige toetsen hebben mogelijk geen functie voor modellen die deze functies niet ondersteunen.

  ‡‡

  Voordat u de afstandsbediening voor de eerste keert gebruikt, moet u de doorzichtige isolatietape
  verwijderen. Zie pagina 20 voor het installeren van de batterij.
  LT

  R

  3V

  O

  C

  S

  De feitelijke afstandsbediening kan afwijken, afhankelijk van de regio.

  20
  25

  ‡‡

  Nederlands

  13 • Page 14

  INLEIDING
  Afstandsbediening 2
  1

  Power

  Switch

  16

  2
  Freeze

  3
  4

  17

  L

  R

  18

  5
  19

  Enter

  6
  7
  8

  Laser

  Page+

  V Keystone

  -

  9

  Volume

  -

  +
  1

  10

  Page-

  +

  2

  3

  Menu

  3D

  11

  4

  5

  6

  HDMI

  VGA

  Video

  12

  7

  8

  9

  User1

  User2

  User3

  13
  14

  21
  22
  23
  24
  25
  26

  0

  Source

  20

  Resync

  27

  15

  Nr.

  Item

  Nr.

  Item

  1.

  In-/uitschakelen

  15.

  Helderheidsmodus

  2.

  Stopzetten

  16.

  Muis aan/uit

  3.

  Scherm leeg / audio dempen

  17.

  Dempen

  4.

  Met de linkermuisknop klikken

  18.

  Met de rechtermuisknop klikken

  5.

  Enter

  19.

  Vier richtingstoetsen voor selectie

  6.

  Laser

  20.

  Page -

  7.

  Page +

  21.

  Volume - / +

  8.

  Ver. Keystone - / +

  22.

  3D-menu aan/uit

  9.

  Menu

  23.

  VGA

  10. Aspect Ratio

  24.

  Video

  11. HDMI

  25.

  Gebruiker 3

  12. Gebruiker 2

  26.

  Numeriek toetsenblok (0-9)

  13. Gebruiker 1

  27.

  Opnieuw synchroniseren

  14. Bron
  Opmerking:
  ‡‡
  ‡‡
  14 Nederlands

  De feitelijke afstandsbediening kan afwijken, afhankelijk van de regio.
  Sommige toetsen hebben mogelijk geen functie voor modellen die deze functies niet ondersteunen. • Page 15

  SETUP EN INSTALLATIE
  De projector installeren
  Uw projector is ontworpen om te worden geïnstalleerd op een of vier mogelijke posities.
  Uw kamerinrichting of persoonlijke voorkeur zal bepalen welke installatielocatie u selecteert. Houd rekening met
  de grootte en positie van uw scherm, de locatie van een geschikt stopcontact en de locatie en afstand tussen de
  projector en de rest van uw uitrusting.
  Tafelmontage voor

  Plafondmontage voor

  Tafelmontage achter

  Plafondmontage achter

  De projector moet plat op een oppervlak worden geplaatst en 90 graden / loodrecht op het scherm.
  ‡‡

  Om de projectorlocatie voor een bepaalde schermgrootte te bepalen, raadpleegt u de afstandstabel op
  pagina 68-71.

  ‡‡

  Om de schermgrootte voor een bepaalde afstand vast te leggen, raadpleegt u de afstandstabel op
  pagina 68-71.

  Opmerking: Hoe verder de projector van het scherm staat, hoe groter het geprojecteerde beeld wordt. Ook de
  verticale verschuiving wordt verhoudingsgewijs vergroot.
  BELANGRIJK!
  Gebruik de projector in geen enkele andere stand dan met tafelmontage of plafondmontage. De projector
  moet horizontaal zijn en mag niet naar voor/achter of naar links/rechts zijn gekanteld. Elke andere stand zal
  de garantie ongeldig maken en kan de levensduur van de projectorlamp of de projector zelf verkorten. Voor
  een andere dan de standaard installatie, neemt u contact op met Optoma.

  Nederlands

  15 • Page 16

  SETUP EN INSTALLATIE
  Type 1 (9 IO)

  3
  1

  HDMI 1 / MHL

  13
  6

  2

  HDMI 2

  VGA-IN / YPbPr

  USB Power
  Out (5V

  VGA-OUT

  VIDEO

  Audio In

  Audio Out

  1.0A)

  MOUSE /
  SERVICE

  RS-232C

  15
  MOLEX

  4

  16

  14
  12
  MOLEX

  16 Nederlands

  7

  11

  9 • Page 17

  SETUP EN INSTALLATIE
  Type 2 (13 IO)

  3
  1

  HDMI 1 / MHL

  7

  4
  5

  2

  HDMI 2

  USB Power
  Out (5V

  VGA-IN 1 / YPbPr

  VGA-IN 2 / YPbPr

  S-VIDEO

  VIDEO

  Audio Out

  6

  Audio In 1

  1.0A)

  MOUSE /
  SERVICE

  Audio In 2 /Mic In
  RS-232C

  VGA-OUT / YPbPr

  RJ-45

  MOLEX

  15
  13
  14

  12

  11

  10
  9

  8

  16

  MOLEX

  Nederlands

  17 • Page 18

  SETUP EN INSTALLATIE
  Nr.

  Item

  Type 1 (9 IO)

  Type 2 (13 IO)

  1.

  MHL-kabel

  2.

  HDMI-snoer

  3.

  RCA-componentkabel

  4.

  VGA-ingangskabel

  5.

  S-Video kabel

  Nvt.  6.

  Videokabel

  7.

  Audio-ingangskabel

  8.

  Kabel Microfoon in

  Nvt.  9.

  Audio-uitgangskabel

  Nvt.  11. RS232C-kabel

  12. USB-snoer (muisbediening)

  13. VGA uit-kabel

  14. USB-voedingskabel

  15. HDMI-stick

  16. Voedingskabel

  10. RJ-45-kabel

  Opmerking: "√" betekent dat het item wordt ondersteund. "Nvt." betekent dat het item niet beschikbaar is.

  18 Nederlands • Page 19

  SETUP EN INSTALLATIE
  Het geprojecteerde beeld aanpassen
  Beeldhoogte
  De projector is voorzien van afstelbare voetjes waarmee u de hoogte van het beeld kunt aanpassen.
  1.
  2.

  Zoek de afstelbare voetjes die u wilt aanpassen op de onderkant van de projector.
  Draai de afstelbare voet rechtsom of linksom om de projector te verhogen of te verlagen.

  Kantelafstelvoetjes

  Kantelafstelring

  Zoomen en scherpstellen
  ‡‡

  Om de beeldgrootte aan te passen, draait u de zoomhendel rechtsom of linksom om het
  geprojecteerde beeld te vergroten of verkleinen.

  ‡‡

  Om de scherpstelling aan te passen, draait u de scherpstelring rechtsom of linksom tot het beeld
  scherp en leesbaar is.

  Zoomhendel

  Scherpstelring

  Opmerking: De projector stelt scherp op een afstand van 1m tot 10 m.

  Nederlands

  19 • Page 20

  SETUP EN INSTALLATIE
  De batterijen installeren/vervangen

  20
  25
  R

  LT

  S

  20
  25

  LT

  R

  O

  C

  3V

  S

  20

  LT

  R

  M

  25

  Plaats de klep terug.

  3V

  O

  3.

  Installeer de nieuwe batterij in het batterijvak. Verwijder de oude
  batterij en installeer een nieuwe (CR2025). Zorg dat de zijde met de
  "+" omhoog is gericht.

  C

  2.

  2- L iC E L L 3 V

  O

  M nO

  S JAPAN H

  Duw stevig op de batterijklep en schuif deze van het apparaat.

  C

  1.

  LET OP: om een veilige werking te garanderen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen treffen:
  ‡‡

  Gebruik een batterij van het type CR2025.

  ‡‡

  Vermijd contact met water of vloeistof.

  ‡‡

  Stel de afstandsbediening niet bloot aan vocht of warmte.

  ‡‡

  Laat de afstandsbediening niet vallen.

  ‡‡

  Als de batterij in de afstandsbediening is gelekt, moet u de behuizing nauwgezet schoonvegen en een
  nieuwe batterij installeren.

  ‡‡

  Ontploffingsgevaar als de batterij is vervangen door een verkeerd type.

  ‡‡

  Gooi lege batterijen weg volgens de instructies.

  20 Nederlands • Page 21

  SETUP EN INSTALLATIE
  Effectief bereik
  De IR-sensor (infrarood) van de afstandsbediening bevindt zich bovenop de projector. Zorg dat u de
  afstandsbediening in een hoek binnen 30 graden ten opzichte van de IR-afstandsbedieningssensor bovenop de
  projector houdt zodat deze correct werkt. De afstand tussen de afstandsbediening en de sensor mag niet meer dan
  6 meter bedragen.
  Opmerking: Bij het direct (onder een hoek van 0 graden) richten van de afstandsbediening naar de IR-sensor,
  mag de afstand tussen afstandsbediening en sensor niet groter zijn dan 8 meter.
  ‡‡

  Zorg dat er geen obstakels tussen de afstandsbediening en de IR-sensor op de projector staan die de
  infraroodstraal kunnen hinderen.

  ‡‡

  Zorg dat de IR-zender van de afstandsbediening niet direct wordt blootgesteld aan het zonlicht of het
  licht van TL-lampen.

  ‡‡

  Houd de afstandsbediening meer dan 2 meter weg van TL-lampen, anders kan de afstandsbediening
  defect raken.

  ‡‡

  Als de afstandsbediening dicht bij TL-lampen van het omvormertype is, zal deze af en toe niet correct
  werken.

  ‡‡

  Als de afstandsbediening en de projector zeer dicht bij elkaar staan, kan de werking van de
  afstandsbediening worden beïnvloed.

  ‡‡

  Als u naar het scherm richt, is de effectieve afstand minder dan 6 meter van de afstandsbediening
  tot het scherm en weerkaatsen de IR-stralen terug naar de projector. Het effectieve bereik kan echter
  wijzigen afhankelijk van de schermen.

  Ca.

  15°

  Nederlands

  21 • Page 22

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  De projector in-/uitschakelen

  of

  Ingeschakeld
  1.
  Maak de voedingskabel en signaal-/bronkabel stevig vast. Wanneer aangesloten, wordt de LED Aan/
  Stand-by rood.
  2.
  Schakel de projector in door te drukken op " " op het projectortoetsenblok of op de
  afstandsbediening.
  3.
  Na ongeveer 10 seconden verschijnt een opstartscherm en knippert de LED Aan/Stand-by groen of
  blauw.
  Opmerking: Wanneer de projector voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt u gevraagd de voorkeurstaal, de
  projectierichting en andere instellingen op te geven.
  Uitschakelen
  1.
  Schakel de projector uit door te drukken op " " op het projectortoetsenblok of op de
  afstandsbediening.
  2.
  Het volgende bericht wordt weergegeven:
  Power Off

  Toestel uit ?
  Druk nogmaals op Power.

  3.
  4.

  5.

  Druk nogmaals op de knop " " ter bevestiging, anders verdwijnt na 15 seconden het bericht. Als u de
  knop " " de tweede keer indrukt, schakelt de projector uit.
  De koelventilatoren blijven gedurende ca. 10 seconden werken voor de koelcyclus en de LED Aan/
  Stand-by knippert groen of blauw. Wanneer de LED Aan/stand-by stabiel rood brandt, geeft dit aan dat
  de projector naar de stand-bymodus is gegaan. Als u de projector opnieuw wilt inschakelen, moet u
  wachten tot de koelcyclus is voltooid en de projector in stand-by is. Wanneer de projector in de standbymodus is, drukt u gewoon opnieuw op de knop " " om de projector in te schakelen.
  Koppel de voedingskabel los van het stopcontact en de projector.

  Opmerking: Het is niet aanbevolen de projector onmiddellijk opnieuw in te schakelen, meteen na de
  uitschakelprocedure.
  22 Nederlands • Page 23

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Een ingangsbron selecteren
  Schakel de aangesloten bron die u op het scherm wilt weergeven, zoals een computer, notebook, videospeler,
  enz. in. De projector zal de bron automatisch detecteren. Als meerdere bronnen zijn aangesloten, drukt u op de
  bronknop op het projectortoetsenblok of op de afstandsbediening om de gewenste ingang te selecteren.

  of

  Nederlands

  23 • Page 24

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Menunavigatie en functies
  De projector beschikt over meertalige OSD-menu's waarmee u aanpassingen kunt aanbrengen aan het beeld en
  verschillende instellingen kunt wijzigen. De projector zal de bron automatisch detecteren.
  1.

  Om het OSD-menu te openen, drukt u op de afstandsbediening of op het projectortoetsenblok op

  2.

  Wanneer het OSD wordt weergegeven, kunt u de knoppen
  gebruiken om een item in het
  hoofdmenu te selecteren. Terwijl u een selectie maakt op een bepaalde pagina, drukt u op de toets
  of
  om het submenu te openen.

  3.

  Druk op de toetsen
  om het gewenste onderdeel in het submenu te selecteren en druk op
  om nog meer instellingen weer te geven. Pas de instellingen aan met de toetsen
  .

  4.

  Selecteer het volgende item dat u wilt aanpassen in het submenu en pas het aan zoals hierboven
  beschreven.

  5.

  Druk op

  6.

  Druk opnieuw op
  of
  om af te sluiten. Het OSD-menu wordt gesloten en de projector zal de
  nieuwe instellingen automatisch opslaan.

  of

  om uw keuze te bevestigen. Het scherm keert terug naar het hoofdmenu.

  Instellingen

  Submenu

  Weergave
  Image Settings
  Drie dimensies
  Hoofdmenu

  Aspect Ratio
  Rand verbergen
  Zoom
  Image Shift
  Keystone

  Selecteren

  Afsluiten
  Navigatiehulp

  24 Nederlands

  Enter

  .

  of • Page 25

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Structuur OSD-menu (Type 1)
  Hoofdmenu

  Submenu

  Submenu 2

  Submenu 3

  Submenu 4

  Waarden
  Presentatie
  Licht
  Bioscoop

  Beeldschermmodus

  [Gegevens]

  Spel
  sRGB
  DICOM SIM.
  Gebruiker
  Drie dimensies
  Uit[Standaard]
  Blackboard
  Light Yellow
  Light Green

  Wall Color

  Light Blue
  Pink
  Grijs

  Weergave

  Helderheid

  -50~50

  Contrast

  -50~50

  Scherpte

  1~15

  Kleur

  -50~50

  Tint

  -50~50

  Image Settings

  Film
  Video
  Afbeeldingen
  Gamma

  Standaard(2.2)
  1.8
  2.0
  2.4
  BrilliantColor™

  1~10
  Warm

  Kleurtemperatuur

  [Gegevensmodus] Gemiddeld
  Cool
  R [Standaard]
  G
  B

  Kleurinstellingen

  Kleur

  C
  Y

  Color Matching

  M
  W
  Tint

  -50~50 [standaard: 0]

  Verzadiging

  -50~50 [standaard: 0]

  Versterking

  -50~50 [standaard: 0]

  Nederlands

  25 • Page 26

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Hoofdmenu

  Submenu

  Submenu 2

  Submenu 3
  Color Matching

  Submenu 4
  Reset

  Waarden
  Annuleren [Standaard]
  Ja

  Afsluiten
  Rood versterken

  -50~50

  Groen versterken -50~50
  Blauw versterken -50~50
  RGB versterken/
  afwijken

  Afwijking rood

  -50~50

  Afwijking groen

  -50~50

  Afwijking blauw

  -50~50

  Reset

  Annuleren [Standaard]
  Ja

  Afsluiten

  Kleurinstellingen

  Auto [Standaard]

  Kleurruimte [NietHDMI-ingang]

  RGB
  YUV
  Auto [Standaard]

  Weergave

  RGB(0~255)

  Kleurruimte
  [HDMI-ingang]

  Image Settings

  RGB(16~235)
  YUV

  Witniveau

  0~31 (afhankelijk van signaal)

  Zwartniveau

  -5~5 (afhankelijk van signaal)
  0

  IRE

  7.5
  Uit

  Automatic

  Aan [Standaard]
  -50~50 (afhankelijk van signaal)
  [Standaard: 0]
  0~31 (afhankelijk van signaal)
  [Standaard: 0]
  -50~50 (afhankelijk van signaal)
  [Standaard: 0]
  -50~50 (afhankelijk van signaal)
  [Standaard: 0]
  Licht

  Frequentie
  Signaal

  Fase
  H. Positie
  V. Positie

  Helderheidsmodus

  [Lampbasis gegevens]

  Eco.
  Dynamic
  Eco+

  Reset

  26 Nederlands • Page 27

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Hoofdmenu

  Submenu

  Submenu 2

  Submenu 3

  Submenu 4

  Waarden
  Uit

  3D-stand

  DLP-Link [Standaard]
  Infrarood
  Drie dimensies [Standaard]

  3D → 2D

  L
  R

  Drie dimensies

  Auto [Standaard]
  3D-Zoeken

  SBS Mode
  Top and Bottom
  Frame Sequential

  3D synchr.omk.
  Weergave

  Aan
  Uit [Standaard]
  4:3
  16:9
  16:10 [WXGA WUXGA-modellen]
  LBX [behalve SVGA XGAmodellen]
  Native

  Aspect Ratio

  Auto
  Rand verbergen

  0~10 [Standaard: 0]

  Zoom

  -5~25 [Standaard: 0]
  H: -50~50

  Image Shift

  [Standaard:0]
  V: -50~50

  Keystone
  Audio

  -40~40
  Uit [Standaard]

  Dempen

  Aan

  Volume

  0-10 [Standaard: 5]
  Front

  [Standaard ]

  Achter

  Projectie

  Plafond-boven
  Achter-boven

  Instelling
  Schermtype

  [WXGA- / WUXGAmodellen]
  Lampherinnering

  Lampinstellingen
  Reset Lamp

  16:9
  16:10 [Standaard]
  Uit
  Aan [Standaard]
  Annuleren [Standaard]
  Ja

  Nederlands

  27 • Page 28

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Hoofdmenu

  Submenu

  Submenu 2

  Submenu 3

  Submenu 4

  Waarden

  Optionele filter
  geinstalleerd

  Ja

  Filter Usage Hours

  (Alleen lezen)

  Nee
  Uit

  Filter Settings

  300 uur
  Filter Reminder

  500 uur [Standaard]
  800 uur
  1000 uur
  Annuleren [Standaard]

  Filter Reset

  Ja
  Uit [Standaard]

  Direct inschakelen

  Aan
  Uit [Standaard]

  Signaal inschakelen
  Auto uitschakelen (min)

  Slaaptimer (min)
  Power Settings

  Always On

  Ja
  Uit

  Quick Resume
  Instelling

  Aan
  0~180 (stappen van 5 min)
  [Standaard: 0]
  0~990 (stappen van 30 min)
  [Standaard: 0]
  Nee [Standaard]

  Aan [Standaard]
  Actief

  Voedingsmodus
  (Stand-by)

  Eco. [Standaard]
  Uit [Standaard]

  USB Power

  Aan
  Auto
  Uit

  Beveiliging
  Beveiliging

  Aan
  Maand

  Beveiligingstimer

  Dag
  Uur

  Wachtwoord wijzigen
  HDMI Link
  Inclusief TV
  HDMI Link Settings

  Uit
  Aan
  Nee
  Ja
  Mutual

  Power On Link

  PJ --> Device
  Device --> PJ

  Power Off Link
  Testpatroon

  28 Nederlands

  Uit
  Aan
  Groen raster
  Magenta raster • Page 29

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Hoofdmenu

  Submenu

  Submenu 2

  Submenu 3

  Submenu 4

  Waarden
  Wit raster

  Testpatroon

  Wit
  Uit
  IR-functie

  Aan
  Uit
  HDMI2
  Testpatroon
  Helderheid
  Contrast
  Slaaptimer [Standaard]
  Color Matching

  Gebruiker 1

  Kleurtemperatuur
  Gamma
  Projectie
  Lampinstellingen
  Zoom
  Stopzetten
  MHL
  HDMI2
  Testpatroon
  Helderheid

  Instelling

  Contrast
  AB instellingen

  Slaaptimer

  [afhankelijk van de
  afstandsbediening] Gebruiker 2

  Color Matching [Standaard]
  Kleurtemperatuur
  Gamma
  Projectie
  Lampinstellingen
  Zoom
  Stopzetten
  MHL
  HDMI2
  Testpatroon
  Helderheid
  Contrast
  Slaaptimer
  Color Matching

  Gebruiker 3

  Kleurtemperatuur [Standaard]
  Gamma
  Projectie
  Lampinstellingen
  Zoom
  Stopzetten
  MHL

  Nederlands

  29 • Page 30

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Hoofdmenu

  Submenu

  Submenu 2

  Submenu 3

  Projector-ID

  Submenu 4

  Waarden
  0~99
  Nederlands [Standaard]
  Deutsch
  Français
  Italiano
  Español
  Português
  Polski
  Nederlands
  Svenska
  Norsk
  Dansk
  Suomi
  ελληνικά
  繁體中文

  Taal

  简体中文
  日本語
  한국어
  Русский
  Magyar
  Čeština

  Instelling

  Opties

  ไทย
  Türkçe
  Tiếng Việt
  Bahasa Indonesia
  Română
  Slovenčina
  CC1
  Gesloten bijschrift

  CC2
  Uit [Standaard]
  Linksboven
  Rechtsboven
  Menulocatie

  Midden

  [Standaard]

  Linksonder

  Menu Instellingen

  Rechtsonder
  Uit
  Menu Timer

  5 sec
  10 sec [Standaard]

  Automatische bron

  30 Nederlands

  Uit [Standaard]
  Aan • Page 31

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Hoofdmenu

  Submenu

  Submenu 2

  Submenu 3

  Submenu 4

  Waarden
  HDMI1 / MHL
  HDMI2

  Invoerbron

  VGA
  Video
  HDMI1 / MHL
  HDMI2

  Input Name
  VGA
  Video
  Grote hoogte
  Opties
  Instelling

  Display Mode Lock
  Toetsenblokvergrendeling
  Info verbergen
  Logo

  Achtergrondkleur

  Standaard [Standaard]
  Custom
  Standaard [Standaard]
  Custom
  Standaard [Standaard]
  Custom
  Standaard [Standaard]
  Custom
  Uit [Standaard]
  Aan
  Uit [Standaard]
  Aan
  Uit [Standaard]
  Aan
  Uit [Standaard]
  Aan
  Standaard [Standaard]
  Neutraal
  Geen [Standaard, voor Video/
  Pro-AV-model]
  Blauw [Standaard, voor
  gegevensmodel]
  Rood
  Groen
  Grijs
  Logo

  Reset OSD
  Reset
  Reset to Default

  Annuleren [Standaard]
  Ja
  Annuleren [Standaard]
  Ja

  Nederlands

  31 • Page 32

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Hoofdmenu

  Submenu

  Submenu 2

  Submenu 3

  Submenu 4

  Waarden

  Regulatory
  Serial Number
  Bron
  Resolution

  00x00

  Refresh Rate

  0,00Hz

  Beeldschermmodus
  Voedingsmodus
  (Stand-by)
  Informatie
  Lampuren

  Licht

  0H

  Eco.

  0H

  Dynamic

  0H

  Eco+

  0H

  Totaal
  Projector-ID

  00~99

  Filter Usage Hours
  Helderheidsmodus
  FW-versie

  System
  MCU

  Opmerking:
  ‡‡

  De "Reset Lamp" in OSD zal alleen beide Lampuren opnieuw instellen in het OSD en Lampuren in de
  servicemodus. De projectie-uren in de servicemodus worden niet opnieuw ingesteld.

  ‡‡

  Elke weergavemodus kan worden aangepast en de waarde kan worden opgeslagen.

  ‡‡

  In de 3D-timingmodus, wordt het zoom/rand verbergen uitgeschakeld om het opsplitsen van het beeld
  te voorkomen.

  32 Nederlands • Page 33

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Structuur OSD-menu (Type 2)
  Hoofdmenu

  Submenu

  Submenu 2

  Submenu 3

  Submenu 4

  Waarden
  Presentatie
  Licht
  Bioscoop

  Beeldschermmodus

  [Gegevens]

  Spel
  sRGB
  DICOM SIM.
  Gebruiker
  Drie dimensies
  Uit [Standaard]
  Blackboard
  Light Yellow
  Light Green

  Wall Color

  Light Blue
  Pink
  Grijs

  Weergave

  Helderheid

  -50~50

  Contrast

  -50~50

  Scherpte

  1~15

  Kleur

  -50~50

  Tint

  -50~50

  Image Settings

  Film
  Video
  Afbeeldingen
  Gamma

  Standaard(2.2)
  1.8
  2.0
  2.4
  BrilliantColor™

  1~10
  Warm

  Kleurtemperatuur [Gegevensmodus] Gemiddeld
  Cool
  R [Standaard]
  G
  B

  Kleurinstellingen

  Kleur

  C
  Y

  Color Matching

  M
  W
  Tint

  -50~50 [standaard: 0]

  Verzadiging

  -50~50 [standaard: 0]

  Versterking

  -50~50 [standaard: 0]

  Nederlands

  33 • Page 34

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Hoofdmenu

  Submenu

  Submenu 2

  Submenu 3
  Color Matching

  Submenu 4
  Reset

  Waarden
  Annuleren [Standaard]
  Ja

  Afsluiten
  Rood versterken

  -50~50

  Groen versterken -50~50
  Blauw versterken
  Afwijking rood
  RGB versterken/
  Afwijking groen
  afwijken
  Afwijking blauw
  Reset

  -50~50
  -50~50
  -50~50
  -50~50
  Annuleren [Standaard]
  Ja

  Afsluiten

  Kleurinstellingen

  Auto [Standaard]

  Kleurruimte [NietHDMI-ingang]

  RGB
  YUV
  Auto [Standaard]

  Weergave

  RGB(0~255)

  Kleurruimte
  [HDMI-ingang]

  Image Settings

  RGB(16~235)
  YUV

  Witniveau

  0~31 (afhankelijk van signaal)

  Zwartniveau

  -5~5 (afhankelijk van signaal)
  0

  IRE

  7.5
  Uit

  Automatic

  Aan [Standaard]
  -50~50 (afhankelijk van signaal)
  [Standaard: 0]
  0~31 (afhankelijk van signaal)
  [Standaard: 0]
  -50~50 (afhankelijk van signaal)
  [Standaard: 0]
  -50~50 (afhankelijk van signaal)
  [Standaard: 0]
  Licht

  Frequentie
  Signaal

  Fase
  H. Positie
  V. Positie

  Helderheidsmodus

  [Lampbasis gegevens]

  Eco.
  Dynamic
  Eco+

  Reset

  34 Nederlands • Page 35

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Hoofdmenu

  Submenu

  Submenu 2

  Submenu 3

  Submenu 4

  Waarden
  Uit

  3D-stand

  DLP-Link [Standaard]
  Infrarood
  Drie dimensies [Standaard]

  3D → 2D

  L
  R

  Drie dimensies

  Auto [Standaard]
  3D-Zoeken

  SBS Mode
  Top and Bottom
  Frame Sequential

  3D synchr.omk.
  Weergave

  Aan
  Uit [Standaard]
  4:3
  16:9
  16:10 [WXGA WUXGA-modellen]
  LBX [behalve SVGA XGAmodellen]
  Native

  Aspect Ratio

  Auto
  Rand verbergen

  0~10 [Standaard: 0]

  Zoom

  -5~25 [Standaard: 0]

  Image Shift

  H: -50~50
  V: -50~50

  Keystone

  [Standaard:0]
  -40~40
  Uit [Standaard]

  Dempen

  Aan

  Volume

  0-10 [Standaard: 5]
  Audio 1
  HDMI1 / MHL

  Audio 2
  Standaard [Standaard]
  Audio 1

  HDMI2

  Audio 2
  Standaard [Standaard]

  Audio
  Audio-ingang

  VGA1
  VGA2
  S-Video
  Video

  Audio 1
  Audio 2
  Audio 1
  Audio 2
  Audio 1
  Audio 2
  Audio 1
  Audio 2

  Nederlands

  35 • Page 36

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Hoofdmenu

  Submenu

  Submenu 2

  Submenu 3

  Submenu 4

  Waarden
  Front

  [Standaard ]

  Achter

  Projectie

  Plafond-boven

  Schermtype

  Achter-boven
  16:9

  [WXGA- / WUXGAmodellen]

  16:10 [Standaard]
  Uit

  Lampherinnering

  Aan [Standaard]

  Lampinstellingen

  Annuleren [Standaard]

  Reset Lamp

  Ja

  Optionele filter
  geinstalleerd

  Ja

  Filter Usage Hours

  (Alleen lezen)

  Nee
  Uit

  Filter Settings

  300 uur
  Filter Reminder

  500 uur [Standaard]
  800 uur
  1000 uur

  Instelling

  Annuleren [Standaard]

  Filter Reset

  Ja
  Uit [Standaard]

  Direct inschakelen

  Aan
  Uit [Standaard]

  Signaal inschakelen
  Auto uitschakelen (min)

  Slaaptimer (min)
  Power Settings
  Quick Resume
  Voedingsmodus
  (Stand-by)

  Always On

  Aan
  0~180 (stappen van 5 min)
  [Standaard: 0]
  0~990 (stappen van 30 min)
  [Standaard: 0]
  Nee [Standaard]
  Ja
  Uit
  Aan [Standaard]
  Actief
  Eco. [Standaard]
  Uit [Standaard]

  USB Power

  Aan
  Auto

  Draadloos

  36 Nederlands

  Uit [Standaard]
  Aan • Page 37

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Hoofdmenu

  Submenu

  Submenu 2

  Submenu 3

  Waarden
  Uit

  Beveiliging
  Beveiliging

  Submenu 4
  Aan

  Maand
  Beveiligingstimer

  Dag
  Uur

  Wachtwoord wijzigen
  HDMI Link
  Inclusief TV
  HDMI Link Settings

  Uit
  Aan
  Nee
  Ja
  Mutual

  Power On Link

  PJ --> Device
  Device --> PJ

  Power Off Link

  Uit
  Aan
  Groen raster
  Magenta raster

  Testpatroon

  Wit raster
  Wit
  Uit
  IR-functie

  Instelling

  Aan
  Uit
  HDMI2
  VGA2
  Testpatroon
  LAN
  Helderheid
  Contrast
  Slaaptimer [Standaard]

  Gebruiker 1

  Color Matching
  Kleurtemperatuur

  AB instellingen

  Gamma

  [afhankelijk van de
  afstandsbediening]

  Projectie
  Lampinstellingen
  Zoom
  Stopzetten
  MHL
  HDMI2
  VGA2
  Testpatroon
  Gebruiker 2

  LAN
  Helderheid
  Contrast
  Slaaptimer

  Nederlands

  37 • Page 38

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Hoofdmenu

  Submenu

  Submenu 2

  Submenu 3

  Submenu 4

  Waarden
  Color Matching [Standaard]
  Kleurtemperatuur
  Gamma

  Gebruiker 2

  Projectie
  Lampinstellingen
  Zoom
  Stopzetten
  MHL
  HDMI2
  VGA2

  AB instellingen

  Testpatroon

  [afhankelijk van de
  afstandsbediening]

  LAN
  Helderheid
  Contrast
  Slaaptimer
  Gebruiker 3

  Color Matching
  Kleurtemperatuur [Standaard]
  Gamma
  Projectie
  Lampinstellingen
  Zoom
  Stopzetten

  Instelling

  MHL
  Projector-ID

  0~99
  Nederlands [Standaard]
  Deutsch
  Français
  Italiano
  Español
  Português
  Polski
  Nederlands
  Svenska
  Norsk

  Opties

  Taal

  Dansk
  Suomi
  ελληνικά
  繁體中文
  简体中文
  日本語
  한국어
  Русский
  Magyar
  Čeština

  38 Nederlands • Page 39

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Hoofdmenu

  Submenu

  Submenu 2

  Submenu 3

  Submenu 4

  Waarden
  ไทย
  Türkçe
  Tiếng Việt

  Taal

  Bahasa Indonesia
  Română
  Slovenčina
  CC1
  Gesloten bijschrift

  CC2
  Uit [Standaard]
  Linksboven
  Rechtsboven
  Menulocatie

  Menu Instellingen

  Midden

  [Standaard]

  Linksonder
  Rechtsonder
  Uit
  Menu Timer

  5 sec
  10 sec [Standaard]
  Uit [Standaard]

  Automatische bron
  Instelling

  Aan

  Opties

  HDMI1 / MHL
  HDMI2
  VGA1

  Invoerbron

  VGA2
  S-Video
  Video
  HDMI1 / MHL
  HDMI2
  VGA1

  Input Name
  VGA2
  S-Video
  Video
  Grote hoogte
  Display Mode Lock

  Standaard [Standaard]
  Custom
  Standaard [Standaard]
  Custom
  Standaard[Standaard]
  Custom
  Standaard [Standaard]
  Custom
  Standaard [Standaard]
  Custom
  Standaard [Standaard]
  Custom
  Uit [Standaard]
  Aan
  Uit [Standaard]
  Aan

  Nederlands

  39 • Page 40

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Hoofdmenu

  Submenu

  Submenu 2
  Toetsenblokvergrendeling
  Info verbergen
  Logo

  Opties
  Instelling
  Achtergrondkleur

  Submenu 3

  Submenu 4

  Waarden
  Uit [Standaard]
  Aan
  Uit [Standaard]
  Aan
  Standaard [Standaard]
  Neutraal
  Geen [Standaard, voor Video/
  Pro-AV-model]
  Blauw [Standaard, voor
  gegevensmodel]
  Rood
  Groen
  Grijs
  Logo

  Reset OSD
  Reset
  Reset to Default

  Ja
  Annuleren [Standaard]
  Ja

  Netwerkstatus

  (alleen lezen)

  MAC adres

  (alleen lezen)

  DHCP
  LAN

  Annuleren [Standaard]

  Uit [Standaard]
  Aan

  IP-adres

  192.168.0.100 [Standaard]

  Subnetmasker

  255.255.255.0 [Standaard]

  Gateway

  192.168.0.254 [Standaard]

  DNS

  192.168.0.51 [Standaard]

  Reset
  Crestron
  Netwerk
  Extron

  PJ Link
  Bediening
  AMX Device Discovery

  Telnet

  HTTP

  40 Nederlands

  Uit
  Aan [Standaard]
  OPMERKING: Poort 41794.
  Uit
  Aan [Standaard]
  OPMERKING: Poort 2023.
  Uit
  Aan [Standaard]
  OPMERKING: Poort 4352
  Uit
  Aan [Standaard]
  OPMERKING: Poort 9131
  Uit
  Aan [Standaard]
  OPMERKING: Poort 23
  Uit
  Aan [Standaard]
  OPMERKING: Poort 80 • Page 41

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Hoofdmenu

  Submenu

  Submenu 2

  Submenu 3

  Submenu 4

  Waarden

  Regulatory
  Serial Number
  Bron
  Resolution

  00x00

  Refresh Rate

  0,00Hz

  Beeldschermmodus
  Voedingsmodus
  (Stand-by)

  Informatie

  Lampuren

  Licht

  0H

  Eco.

  0H

  Dynamic

  0H

  Eco+

  0H

  Totaal
  Netwerkstatus
  IP-adres
  Projector-ID

  00~99

  Filter Usage Hours
  Helderheidsmodus
  System
  FW-versie

  LAN
  MCU

  Opmerking:
  ‡‡

  De "Reset Lamp" in OSD zal alleen beide Lampuren opnieuw instellen in het OSD en Lampuren in de
  servicemodus. De projectie-uren in de servicemodus worden niet opnieuw ingesteld.

  ‡‡

  Elke weergavemodus kan worden aangepast en de waarde kan worden opgeslagen.

  ‡‡

  In de 3D-timingmodus, wordt het zoom/randmasker uitgeschakeld om het opsplitsen van het beeld te
  voorkomen.

  Nederlands

  41 • Page 42

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Menu Weergave
  Menu beeldinstellingen weergeven
  Beeldschermmodus (Gegevensmodus)
  Er zijn talrijke instellingen die vooraf in de fabriek zijn gedefinieerd en voor verschillende typen beelden zijn
  geoptimaliseerd.
  ‡‡

  Presentatie: Deze modus is geschikt voor het tonen van PowerPoint-presentaties wanneer de
  projector is aangesloten op de PC.

  ‡‡

  Licht: Maximale helderheid van pc-ingang.

  ‡‡

  Bioscoop: Selecteer deze modus voor thuisbioscoop.

  ‡‡

  Spel: Selecteer deze modus om het niveau van de helderheid en de responstijd te verhogen om te
  genieten van videogames.

  ‡‡

  sRGB: Gestandaardiseerde nauwkeurige kleur.

  ‡‡

  DICOM SIM.: Deze modus kan een monochroom medisch beeld, zoals een röntgenfoto, MRI, enz.
  projecteren.

  ‡‡

  Gebruiker: Gebruikersinstellingen onthouden.

  ‡‡

  Drie dimensies: Om het 3D-effect te ervaren, hebt u een 3D-bril nodig. Controleer of uw pc/draagbaar
  apparaat een 120 Hz quad buffered grafische kaart voor signaaluitgang heeft en of er een 3D-speler is
  geïnstalleerd.

  Wall Color
  Gebruik deze functie om een geoptimaliseerd schermbeeld te verkrijgen volgens de wandkleur. Kies tussen Uit,
  blackboard, lichtgeel, lichtgroen, lichtblauw, roze en grijs.
  Helderheid
  Past de helderheid van het beeld aan.
  Contrast
  Het contrast beheert het verschil tussen de helderste en donkerste gedeelten van het beeld.
  Scherpte
  Past de scherpte van het beeld aan.
  Kleur
  Past een videobeeld aan van zwart-wit naar volledig verzadigde kleuren.
  Tint
  Past de kleurbalans van rood en groen aan.
  Gamma
  Het type gammacurve instellen. Na de initiële installatie en fi jnafstelling is voltooid, gebruikt u de stappen voor
  gamma-afstelling om uw beelduitvoer te optimaliseren.
  ‡‡

  Film: voor thuisbioscoop.

  ‡‡

  Video: Voor video- of tv-bron.

  ‡‡

  Afbeeldingen: Voor pc/fotobron.

  ‡‡

  Standaard(2.2): Voor aangepaste instellingen.

  ‡‡
  1.8/ 2.0/ 2.4: voor specifieke pc-/fotobron.
  Kleurinstellingen
  De kleurinstellingen configureren.
  ‡‡

  42 Nederlands

  BrilliantColor™: Dit aanpasbare item maakt gebruik van een nieuw kleurverwerkingsalgoritme en
  verbeteringen om de hogere helderheid mogelijk te maken terwijl het beeld ware, helderdere kleuren
  vertoont. • Page 43

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  ‡‡

  Kleurtemperatuur (Gegevensmodus): Selecteer een kleurtemperatuur uit Warm, Gemiddeld of Koel.

  ‡‡

  Color Matching: Selecteer de volgende opties:
  ±±
  Kleur: Pas de niveaus voor rood (R), groen (G), zwart (B), cyaan (C), geel (Y), magenta (M) en
  wit (W) in de afbeelding aan.

  ‡‡

  ±±

  Tint: Past de kleurbalans van rood en groen aan.

  ±±

  Verzadiging: Past een videobeeld aan van zwart-wit naar volledig verzadigde kleuren.

  ±±

  Versterking: Pas de beeldhelderheid aan.

  ±±

  Reset: Stel de standaard fabrieksinstellingen voor kleuraanpassing opnieuw in.

  ±±

  Afsluiten: Afsluiten het menu "Color Matching" af.

  RGB versterken/afwijken: Met deze instellingen kunt u de helderheid (versterking) en het contrast
  (bias) van een beeld configureren.
  ±±
  Reset: Stel de standaard fabrieksinstellingen voor RGB-versterking/afwijking opnieuw in.
  ±±

  Afsluiten: Afsluiten het menu "RGB versterken/afwijken" af.

  ‡‡

  Kleurruimte (alleen niet-HDMI-ingang): Selecteer een geschikt kleurenmatrixtype uit de volgende
  opties: Auto, RGB of YUV.

  ‡‡

  Kleurruimte (alleen HDMI-ingang):selecteer een geschikt kleurenmatrixtype uit de volgende opties:
  Auto, RGB(0~255), RGB(16~235) en YUV.

  ‡‡

  Witniveau: Hiermee kan de gebruiker het witniveau aanpassen bij de invoer van videosignalen.
  Opmerking: Witniveau kan alleen worden aangepast voor Video/S-Video-ingangsbronnen.

  ‡‡

  Zwartniveau: Hiermee kan de gebruiker het zwartniveau aanpassen bij de invoer van videosignalen.
  Opmerking: Zwartniveau kan alleen worden aangepast voor Video/S-Video-ingangsbronnen.

  ‡‡

  IRE: Hiermee kan de gebruiker de IRE-waarde aanpassen bij het invoeren van videosignalen.
  Opmerking:
  ‡‡

  IRE is alleen beschikbaar met het NTSC-videoformaat.

  ‡‡

  IRE kan alleen worden aangepast voor Video/S-Video-ingangsbronnen.

  Signaal
  Pas de signaalopties aan.
  ‡‡

  Automatic: Configureer het signaal automatisch (de onderdelen Frequentie en Fase zijn grijs). Als
  Automatisch is uitgeschakeld, kunnen de items Frequentie en Fase verschijnen voor het aanpassen
  en opslaan van de instellingen.

  ‡‡

  Frequentie: Wijzig de frequentie van de weergavegegevens in overeenstemming met de frequentie
  van de grafische kaart van uw computer. Gebruik deze functie alleen als het beeld dat verschijnt
  verticaal fl ikkert.

  ‡‡

  Fase: Synchroniseer de signaaltiming van het beeldscherm met deze van de grafische kaart. Als het
  beeld onstabiel is of flikkert, gebruikt u deze functie om dit te corrigeren.

  ‡‡

  H. Positie: Past de horizontale positionering van het beeld aan.

  ‡‡
  V. Positie: Past de verticale positionering van het beeld aan.
  Opmerking: Signaal kan alleen worden aangepast voor RGB/Component-ingangsbronnen.
  Helderheidsmodus (Lampbasisgegevens)
  Past de instellingen van de helderheidsmodus aan voor projectors op basis van een lamp.
  ‡‡

  Licht: Kies "Licht" om de helderheid te verhogen.

  ‡‡

  Eco.: Kies "Eco." om de projectorlamp te dimmen zodat er minder energie wordt verbruikt en de
  levensduur van de lamp wordt verlengd.

  ‡‡

  Dynamic: Kies "Dynamic" om de lampenergie te beperken, gebaseerd op het helderheidsniveau
  van de inhoud, dit past het energieverbruik van de lamp dynamisch aan tussen 100 % en 30 %. Dit
  verlengt de levensduur van de lamp.
  Nederlands

  43 • Page 44

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  ‡‡

  Eco+: Als de modus Eco+ is geactiveerd, wordt het helderheidsniveau van de inhoud automatisch
  gedetecteerd om het energieverbruik van de lamp aanzienlijk te beperken (tot 70%) tijdens periode
  van inactiviteit.

  Reset
  Stel de standaard fabrieksinstellingen voor kleurinstellingen opnieuw in.

  3D-menu weergeven
  3D-stand
  Gebruik deze optie om de 3D-functie uit te schakelen of de geschikte 3D-functie te selecteren.
  ‡‡

  Uit: Selecteer "Uit" om de 3D-stand uit te schakelen.

  ‡‡

  DLP-Link: Selecteer dit voor het gebruiken van geoptimaliseerde instellingen voor DLP 3D-bril.

  ‡‡

  Infrarood: Selecteer "Infrarood" om geoptimaliseerde instellingen te gebruiken voor IR 3D-bril.

  3D → 2D
  Gebruik deze optie om op te geven hoe de 3D-inhoud op het scherm moet verschijnen.
  ‡‡

  Drie dimensies: Geeft het 3D-signaal weer.

  ‡‡

  L(Links): Geeft het linkerbeeld van de 3D-inhoud weer.

  ‡‡

  R(Rechts): Geeft het rechterbeeld van de 3D-inhoud weer.

  3D-Zoeken
  Gebruik deze optie om de geschikte 3D-zoeken te selecteren.
  ‡‡

  Auto: Bij detectie van een 3D-identificatiesignaal wordt het 3D-zoeken automatisch geselecteerd.

  ‡‡

  SBS Mode: Toon 3D-signaal in de indeling "Naast elkaar".

  ‡‡

  Top and Bottom: Geeft het 3D-signaal in de indeling "Top and Bottom" weer.

  ‡‡

  Frame Sequential: Geeft het 3D-signaal in de indeling "Frame Sequential" weer.

  3D synchr.omk.
  Gebruik deze optie om de functie 3D synchr.omk. te gebruiken.

  Geef het menu aspect ratio weer
  Aspect Ratio
  Selecteer de beeldverhouding van het weergegeven beeld uit de volgende opties:
  ‡‡

  4:3: Deze opmaak is voor 4:3-invoerbronnen.

  ‡‡

  16:9: Dit formaat is voor 16:9-invoerbronnen, zoals HDTV en dvd, die verbeterd zijn voor breedbeeldtv.

  ‡‡

  16:10 (WXGA alleen voor WUXGA-modellen): Dit formaat is voor 16:10-invoerbronnen, zoals
  breedbeeld-laptops.

  ‡‡

  LBX (behalve SVGA XGA-modellen): Dit formaat is voor een letterbox-bron die geen 16x9 is en als
  u een externe 16x9 lens gebruikt om een hoogte-breedteverhouding van 2,35:1 weer te geven met
  volledige resolutie.

  ‡‡

  Native: Dit formaat geeft het originele beeld weer zonder enige schaalindeling.

  ‡‡

  Auto: Selecteert automatisch het geschikte beeldformaat.

  44 Nederlands • Page 45

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Opmerking:
  ‡‡

  Gedetailleerde informatie over de LBX-modus:
  ±±
  Sommige LBX-dvd's zijn niet verbeterd voor 16x9 televisietoestellen. In deze situatie zal het
  beeld er niet juist uitzien wanneer het wordt weergegeven in de modus 16:9. Probeer in deze
  situatie de 4:3-modus te gebruiken om de dvd te bekijken. Als de inhoud geen 4:3 is, zullen bij
  weergave op 16:9 zwarte balken rond het beeld worden weergegeven. Voor dit type inhoud kunt
  u de LBX-modus gebruiken om het beeld op het 16:9 beeldscherm te vullen.
  ±±

  ‡‡

  Als u een externe anamorfe lens gebruikt, kunt u met deze LBX-stand ook 2,35:1-inhoud weergeven (inclusief anamorfe DVD en HDTV-filmbron) die de functie ondersteunen dat anamorf
  breed wordt verbeterd voor 16x9-weergave in een breed 2,35:1-beeld. In dit geval zijn re geen
  zwarte balken. Het lampvermogen en de verticale resolutie worden volledig gebruikt.

  Om het superbrede formaat te gebruiken, doet u het volgende:
  a)
  Stel schermverhouding in op 2.0:1.
  b)

  Selecteer het formaat "Superbreed".

  c)

  Lijn het projectorbeeld correct uit op het scherm.

  XGA schalingstabel:
  Bron

  480i/p

  576i/p

  4x3

  Schalen naar 1024x768.

  16x9

  Schalen naar 1024x576.

  Native
  Auto

  1080i/p

  720p

  Er wordt niet geschaald. Het beeld wordt weergegeven met de resolutie gebaseerd op de
  ingangsbron.
  - Als de bron 4:3 is, wordt het schermtype geschaald naar 1024x768.
  - Als de bron 16:9 is, wordt het schermtype geschaald naar 1024x576.
  - Als de bron 15:9 is, wordt het schermtype geschaald naar 1024x614.
  - Als de bron 16:10 is, wordt het schermtype geschaald naar 1024x640.

  XGA automatische toewijzingsregel:
  Auto

  4:3

  Breedbeeld
  Laptop
  SDTV
  HDTV

  Automatisch schaalgrootte instellen

  Invoerresolutie
  H-resolutie

  V-resolutie

  1024

  768

  640

  480

  1024

  768

  800

  600

  1024

  768

  1024

  768

  1024

  768

  1600

  1200

  1024

  768

  1280

  720

  1024

  576

  1280

  768

  1024

  614

  1280

  800

  1024

  640

  720

  576

  1024

  576

  720

  480

  1024

  576

  1280

  720

  1024

  576

  1920

  1080

  1024

  576

  Nederlands

  45 • Page 46

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  WXGA-schaaltabel (schermtype 16:10):
  Opmerking:
  ‡‡

  Ondersteund schermtype 16:9 (1280x720), 16:10 (1280x800).

  ‡‡

  Wanneer het schermtype 16:9 is, is het formaat 16x10 niet meer beschikbaar.

  ‡‡

  Wanneer het schermtype 16:10 is, is het formaat 16x9 niet meer beschikbaar.

  ‡‡

  Als u de automatische opties selecteert, wordt ook de weergavemodus automatisch gewijzigd.

  16 : 10 scherm

  480i/p

  576i/p

  4x3

  Schalen naar 1066x800.

  16x10

  Schalen naar 1280x800.

  LBX
  Native
  Auto

  1080i/p

  720p

  Pc

  Schaal naar 1280x960 en gebruik dan het middelste 1280x800 beeld om weer te geven.
  1:1 toewijzing gecentreerd.

  1:1 toewijzing
  1280x720
  scherm 1280x800. gecentreerd.

  1:1 toewijzing
  gecentreerd.

  -Invoerbron wordt gepast in het 1280x800 weergavegebied en behoudt zijn originele
  beeldverhouding.
  -Als de bron 4:3 is, wordt het schermtype geschaald naar 1066x800.
  -Als de bron 16:9 is, wordt het schermtype geschaald naar 1280x720.
  -Als de bron 15:9 is, wordt het schermtype geschaald naar 1280x768.
  -Als de bron 16:10 is, wordt het schermtype geschaald naar 1280x800.

  WXGA automatische toewijzingsregel (schermtype 16:10):
  Auto

  4:3

  Breedbeeld
  Laptop
  SDTV
  HDTV

  46 Nederlands

  Automatisch schaalgrootte instellen

  Invoerresolutie
  H-resolutie

  V-resolutie

  1280

  800

  640

  480

  1066

  800

  800

  600

  1066

  800

  1024

  768

  1066

  800

  1280

  1024

  1066

  800

  1400

  1050

  1066

  800

  1600

  1200

  1066

  800

  1280

  720

  1280

  720

  1280

  768

  1280

  768

  1280

  800

  1280

  800

  720

  576

  1280

  720

  720

  480

  1280

  720

  1280

  720

  1280

  720

  1920

  1080

  1280

  720 • Page 47

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  WXGA-schaaltabel (schermtype 16:9):
  16 : 9 scherm

  480i/p

  576i/p

  1080i/p

  720p

  Pc

  4x3

  Schalen naar 960x720.

  16x9

  Schalen naar 1280x720.

  LBX

  Schaal naar 1280x960 en gebruik dan het middelste 1280x720 beeld om weer te geven.

  Native
  Auto

  1:1 toewijzing gecentreerd.

  1:1 toewijzing
  1280x720
  scherm 1280x720. gecentreerd.

  1:1 toewijzing
  gecentreerd.

  -Als dit formaat is geselecteerd, wordt het schermtype automatisch 16:9 (1280x720).
  -Als de bron 4:3 is, wordt het schermtype geschaald naar 960x720.
  -Als de bron 16:9 is, wordt het schermtype geschaald naar 1280x720.
  -Als de bron 15:9 is, wordt het schermtype geschaald naar 1200x720.
  -Als de bron 16:10 is, wordt het schermtype geschaald naar 1152x720.

  WXGA automatische toewijzingsregel (schermtype 16:9):
  Automatisch schaalgrootte instellen

  Invoerresolutie

  Auto

  4:3

  Breedbeeld
  Laptop
  SDTV
  HDTV

  H-resolutie

  V-resolutie

  1280

  720

  640

  480

  960

  720

  800

  600

  960

  720

  1024

  768

  960

  720

  1280

  1024

  960

  720

  1400

  1050

  960

  720

  1600

  1200

  960

  720

  1280

  720

  1280

  720

  1280

  768

  1200

  720

  1280

  800

  1152

  720

  720

  576

  1280

  720

  720

  480

  1280

  720

  1280

  720

  1280

  720

  1920

  1080

  1280

  720

  1080P schaaltabel:
  16 : 9 scherm

  480i/p

  576i/p

  1080i/p

  720p

  4x3

  Schaal naar 1440x1080.

  16x9

  Schaal naar 1920x1080.

  LBX

  Schaal naar 1920x1440, en gebruik het middendeel 1920x1080 om weer te geven.

  Native

  Auto

  Pc

  - 1:1 toewijzing gecentreerd.
  - Er wordt niet geschaald. Het beeld wordt weergegeven met de resolutie gebaseerd op de
  ingangsbron.
  -Als auto-formaat is geselecteerd, wordt het schermtype automatisch 16:9 (1920x1080).
  -Als de bron 4:3 is, wordt het schermtype geschaald naar 1440x1080.
  -Als de bron 16:9 is, wordt het schermtype geschaald naar 1920x1080.
  -Als de bron 16:10, wordt de grootte van het schermtype geschaald naar 1920x1200 en wordt
  het gebied van 1920x1080 bijgesneden voor de weergave.

  Nederlands

  47 • Page 48

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  1080P automatische toewijzingsregel:
  Auto

  4:3

  Breedbeeld
  Laptop
  SDTV
  HDTV

  Invoerresolutie

  Automatisch schaalgrootte instellen

  H-resolutie

  V-resolutie

  1920

  1080

  640

  480

  1440

  1080

  800

  600

  1440

  1080

  1024

  768

  1440

  1080

  1280

  1024

  1440

  1080

  1400

  1050

  1440

  1080

  1600

  1200

  1440

  1080

  1280

  720

  1920

  1080

  1280

  768

  1800

  1080

  1280

  800

  1728

  1080

  720

  576

  1350

  1080

  720

  480

  1620

  1080

  1280

  720

  1920

  1080

  1920

  1080

  1920

  1080

  Menu rand verbergen weergeven
  Rand verbergen
  Gebruik deze functie om de videocoderingsruis aan de randen van de videobron te verwijderen.

  Menu Zoom weergeven
  Zoom
  Gebruik dit om het beeld op het projectiescherm te verkleinen of te vergroten.

  Menu Image Shift weergeven
  Image Shift
  Pas de positie van het geprojecteerde beeld horizontaal (H) of verticaal (V) aan.

  Menu Keystone weergeven
  Keystone
  Past de beeldvervorming aan die door het kantelen van de projector wordt veroorzaakt.

  48 Nederlands • Page 49

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Menu Audio
  Menu Audio dempen
  Dempen
  Gebruik deze optie om het geluid tijdelijk uit te schakelen.
  ‡‡

  Aan: Kies "Aan" om het dempen in te schakelen.

  ‡‡
  Uit: Kies "Uit" om het dempen uit te schakelen.
  Opmerking: De functie "Dempen" beïnvloedt het volume voor zowel de interne als externe luidspreker.

  Menu Audiovolume
  Volume
  Regelt het volumeniveau van de audio.

  Audio-ingangsmenu (Type 2)
  Audio-ingang
  Selecteer de audio-ingang voor de videobronnen als volgt:
  ‡‡

  HDMI1 / MHL: Audio 1, Audio 2 of Standaard.

  ‡‡

  HDMI2: Audio 1, Audio 2 of Standaard.

  ‡‡

  VGA1: Audio 1 en Audio 2.

  ‡‡

  VGA2: Audio 1 en Audio 2.

  ‡‡

  S-Video: Audio 1 en Audio 2.

  ‡‡

  Video: Audio 1 en Audio 2.

  Instellingsmenu
  Menu Setup projectie
  Projectie
  Selecteer de voorkeursprojectie tussen voor, achter, plafond-boven en achter-boven.

  Menu Setup schermtype
  Schermtype (alleen voor WXGA/WUXGA-modellen)
  Kies voor het schermtype 16:9 of 16:10.

  Menu Setup lampinstellingen
  Lampherinnering
  Kies deze functie om het waarschuwingsbericht weer te geven of te verbergen wanneer het bericht voor het
  vervangen van de lamp wordt weergegeven. Het bericht verschijnt 30 uur vóór de voorgestelde vervanging van de
  lamp.
  Reset Lamp
  Stelt de teller voor de lampuren opnieuw in nadat u de lamp hebt vervangen.
  Nederlands

  49 • Page 50

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Menu Setup filterinstellingen
  Optionele filter geinstalleerd
  Geef de instelling op voor het waarschuwingsbericht.
  ‡‡
  Ja: Geef waarschuwingen weer na 500 uur gebruik.
  Opmerking: "Filter Usage Hours / Filter Reminder / Filter Reset" verschijnt alleen wanneer
  "Optionele filter geinstalleerd" is ingesteld op "Ja".
  ‡‡
  Nee: Schakel het waarschuwingsbericht.
  Filter Usage Hours
  Geef de filtertijd weer.
  Filter Reminder
  Kies deze functie om het waarschuwingsbericht weer te geven of te verbergen wanneer het bericht voor het
  vervangen van de filter wordt weergegeven. De beschikbare opties omvatten 300 uur, 500 uur, 800 uur en
  1000 uur.
  Filter Reset
  Voert een reset uit van de uurteller van de stoffilter na het vervangen of reinigen van het stoffilter.

  Menu Setup Power settings
  Direct inschakelen
  Kies "Aan" om de modus Direct inschakelen te activeren. De projector wordt automatisch ingeschakeld wanneer
  er stroom wordt geleverd, zonder dat op de toets "Voeding" op het bedieningspaneel van de projector of op de
  afstandsbediening wordt gedrukt.
  Signaal inschakelen
  Kies "Aan" om de modus Signaalvermogen te activeren. De projector wordt automatisch ingeschakeld wanneer
  een signaal wordt gedetecteerd, zonder dat op de toets "Voeding" op het bedieningspaneel van de projector of op
  de afstandsbediening wordt gedrukt.
  Opmerking: Als de optie "Signaal inschakelen" is ingesteld op "Aan", zal het energieverbruik van de projector in
  stand-bymodus meer dan 3 W zijn.
  Auto uitschakelen (min)
  Stelt het interval in voor de afteltimer. De afteltimer start het aftellen wanneer het geen signaal naar de projector
  wordt gestuurd. Wanneer het aftellen (in minuten) is voltooid, wordt de projector automatisch uitgeschakeld.
  Slaaptimer (min)
  De slaaptimer configureren.
  ‡‡

  Slaaptimer (min): Stelt het interval in voor de afteltimer. De afteltimer wordt gestart wanneer er al dan
  niet een signaal naar de projector wordt gestuurd. Wanneer het aftellen (in minuten) is voltooid, wordt
  de projector automatisch uitgeschakeld.
  Opmerking: De slaaptimer wordt telkens gereset wanneer de projector wordt uitgeschakeld.

  ‡‡
  Always On: Zorg dat u de slaaptimer altijd ingeschakeld houdt.
  Quick Resume
  Geef de instelling Quick resume op.
  ‡‡

  Aan: Als de projector per ongeluk wordt uitgeschakeld, kunt u met deze functie de projector
  onmiddellijk opnieuw inschakelen binnen 100 seconden na het uitschakelen.

  ‡‡

  Uit: De ventilator begint 10 seconden nadat de gebruiker de projector heeft uitgeschakeld, met het
  koelen van het systeem.
  Voedingsmodus(Stand-by)
  Geef de instelling voor de voedingsmodus op.
  ‡‡

  Actief: Kies "Actief" om terug te keren naar de normale stand-bymodus.

  ‡‡

  Eco.: Kies "Eco." om verdere energieverspilling te voorkomen < 0,5 W.

  50 Nederlands • Page 51

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Opmerking: De ventilators zullen nog steeds werken in actieve stand-by als “Signaal inschakelen” is
  ingeschakeld.
  USB Power
  Geef de instellingen op voor de USB-voeding.
  ‡‡

  Aan: De projector wordt altijd ingeschakeld via een USB-stroombron.

  ‡‡

  Uit: De USB-voedingsfunctie is uit.

  ‡‡

  Auto: De projector wordt automatisch ingeschakeld via een USB-stroombron.

  Draadloos (Type 2)
  Stel deze functie in op “Aan” om de projector in te schakelen via het draadloos netwerk.

  Instellingsmenu Beveiliging
  Beveiliging
  Schakel deze functie in om een wachtwoord te vragen voordat u de projector gebruikt.
  ‡‡

  Aan: Kies "Aan" om de beveiligingsverificatie te gebruiken wanneer de projector wordt ingeschakeld.

  ‡‡

  Uit: Kies "Uit" om de projector te kunnen inschakelen zonder wachtwoordverificatie.

  Beveiligingstimer
  Selecteer de tijdfunctie (Maand/Dag/Uur) om het aantal uren in te stellen dat de projector kan worden gebruikt.
  Nadat deze duur is verstreken, zult u worden gevraagd uw wachtwoord opnieuw in te voeren.
  Wachtwoord wijzigen
  Gebruik dit om het wachtwoord dat wordt gevraagd bij het inschakelen van de projector, in te stellen of te wijzigen.

  Menu Setup Instellingen HDMI-link
  Opmerking:
  ‡‡

  Als u met HDMI-kabels apparaten met de projector verbindt die HDMI CEC-compatibel zijn, kunt u ze
  besturen met dezelfde inschakel- of uitschakelstatus met de bediening voor HDMI Link in het OSD
  van de projector. Hiermee kunt u een of meer apparaten in een groep in- of uitschakelen via de functie
  HDMI Link. In een gebruikelijke configuratie kan de dvd-speler zijn aangesloten op de projector via
  een versterker of thuisbioscoop.

  HDMI
  Versterker

  HDMI

  DVD-speler

  HDMI Link
  De functie HDMI Link in- of uitschakelen. De opties Inclusief TV, Power on Link, en Power off Link zijn alleen
  beschikbaar als de instelling is ingesteld op “Aan”.
  Inclusief TV
  Stel dit in op “Ja” als u liever hebt dat de tv en projector automatisch tegelijk worden uitgeschakeld. Verander de
  instelling in “Nee” om gelijktijdig uitschakelen te voorkomen.

  Nederlands

  51 • Page 52

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Power On Link
  CEC inschakelopdracht.
  ‡‡

  Mutual: Zowel projector als CEC-apparaat worden tegelijk ingeschakeld.

  ‡‡

  PJ --> Device: Het CEC-apparaat wordt alleen ingeschakeld nadat de projector is ingeschakeld.

  ‡‡

  Device --> PJ: De projector wordt alleen ingeschakeld nadat het CEC-apparaat is ingeschakeld.

  Power Off Link
  Schakel deze functie in zodat HDMI Link en de projector automatisch tegelijk worden uitgeschakeld.

  Menu Setup testpatroon
  Testpatroon
  Selecteer voor het testpatroon uit groen raster, magenta raster, wit raster, wit of uit (deze functie uitschakelen).

  Menu Setup AB instellingen
  IR-functie
  Geef de IR-functie-instelling.
  ‡‡

  Aan: Selecteer "Aan", de projector kan worden bediend via de afstandsbediening vanaf de IRontvanger op de bovenzijde.

  ‡‡

  Uit: Kies "Uit", de projector kan met de afstandsbediening worden bediend. Door "Uit" te selecteren,
  kunt u het toetsenblok weer gebruiken.

  Gebruiker 1/ Gebruiker 2/ Gebruiker 3 (Type 1)
  Wijs de standaardfunctie toe voor Gebruiker 1, Gebruiker 2 of Gebruiker 3 en kies uit HDMI 2, testpatroon,
  helderheid, contrast, slaaptimer, kleuraanpassing, kleurtemperatuur, gamma, projectie, lampinstellingen, zoom,
  stopzetten en MHL.
  Gebruiker 1/ Gebruiker 2/ Gebruiker 3 (Type 2)
  Wijs de standaardfunctie toe voor Gebruiker 1, Gebruiker 2 of Gebruiker 3 en kies uit HDMI 2, VGA 2, testpatroon,
  LAN, helderheid, contrast, slaaptimer, kleuraanpassing, kleurtemperatuur, gamma, projectie, lampinstellingen,
  zoom, stopzetten en MHL.

  Menu Setup projector-id
  Projector-ID
  De ID-definitie kan worden ingesteld via het menu (bereik 0~99), en biedt de gebruiker via RS232-besturing de
  controle over een individuele projector.

  Menu Setup opties
  Taal
  Selecteer voor het meertalige OSD-menu uit Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Pools,
  Nederlands, Zweeds, Noors/Deens, Fins, Grieks, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Japans, Koreaans,
  Russisch, Hongaars, Tsjechisch, Arabisch, Thais, Turks, Farsi, Vietnamees, Indonesisch, Roemeens en Slowaaks.
  Gesloten bijschrift
  Gesloten bijschrift is een tekstversie van het programmageluid of andere informatie die wordt weergegeven op het
  scherm. Als het ingangssignaal gesloten bijschriften bevat, kunt u de functie inschakelen en kanalen bekijken. De
  beschikbare opties omvatten "Uit", "CC1" en "CC2".
  Menu Instellingen
  Stel de menulocatie in op het scherm en configureer de instellingen voor het menu Timer.
  ‡‡
  ‡‡
  52 Nederlands

  Menulocatie: Selecteer de locatie van het menu op het weergavescherm.
  Menu Timer: Stel de duur in dat het OSD-menu zichtbaar moet blijven op het scherm. • Page 53

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Automatische bron
  Als u deze optie instelt op “Aan” en op de knop
  op het projectortoetsenblok drukt of op de knop
  op de
  afstandsbediening, dan wordt de volgende beschikbare ingangsbron automatisch geselecteerd.. Stel in op “Uit” om
  de automatische bronfunctie uit te schakelen.
  Invoerbron (Type 1)
  Kies voor de ingangsbron tussen HDMI1 / MHL, HDMI2, VGA en Video.
  Invoerbron (Type 2)
  Kies voor de ingangsbron tussen HDMI1 / MHL, HDMI2, VGA1, VGA2, S-Video en Video.
  Ingangsnaam (Type 1)
  Gebruik dit om de ingangsfunctie te hernoemen voor een eenvoudigere identificatie. De beschikbare opties
  omvatten HDMI1 / MHL, HDMI2, VGA en Video.
  Ingangsnaam (Type 2)
  Gebruik dit om de ingangsfunctie te hernoemen voor een eenvoudigere identificatie. De beschikbare opties
  omvatten HDMI1 / MHL, HDMI2, VGA1, VGA2, S-Video en Video.
  Grote hoogte
  Wanneer "Aan" is geselecteerd, draaien de ventilatoren sneller. Deze functie is nuttig in gebieden op grote hoogte
  waar de lucht dun is.
  Display Mode Lock
  Kies "Aan" of "Uit" om de instellingen voor het aanpassen van de weergavemodus te vergrendelen of te
  ontgrendelen.
  Toetsenblokvergrendeling
  Wanneer de toetsenbordvergrendeling is ingesteld op "Aan", wordt het toetsenblok vergrendeld. De projector kan
  echter met de afstandsbediening worden bediend. Door "Uit" te selecteren, kunt u het toetsenblok weer gebruiken.
  Info verbergen
  Schakel deze functie in om het informatiebericht te verbergen.
  ‡‡

  Aan: Kies "Aan" om het infobericht te verbergen.

  ‡‡

  Uit: Kies "Uit" om het bericht "zoeken" weer te geven.

  Logo
  Gebruik deze functie om het gewenste opstartscherm in te stellen. Als er wijzigingen zijn uitgevoerd, worden ze van
  kracht wanneer de projector de volgende keer wordt ingeschakeld.
  ‡‡

  Standaard: Het standaard opstartscherm.

  ‡‡

  Neutraal: Het logo wordt niet weergegeven op het opstartscherm.

  Achtergrondkleur
  Gebruik deze functie om een blauw, rood, groen of grijs kleur of niets of een logoscherm weer te geven als er geen
  signaal beschikbaar is.
  Opmerking: Als de achtergrondkleur is ingesteld op “Geen”, is de achtergrondkleur zwart.

  Setup reset-menu
  Reset OSD
  Stel de standaard fabrieksinstellingen voor de instellingen van het schermmenu opnieuw in.
  Reset to Default
  Stel de standaard fabrieksinstellingen voor menu Setup instellingen opnieuw in.

  Nederlands

  53 • Page 54

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Menu Netwerk (Type 2)
  Menu Netwerk: LAN
  Netwerkstatus
  Geef de status van de netwerkverbinding weer (alleen lezen).
  MAC adres
  Geef het MAC adres weer (alleen lezen).
  DHCP
  Gebruik deze optie om de DHCP-functie in of uit te schakelen.
  ‡‡

  Aan: De projector verkrijgt automatisch een IP-adres van uw netwerk.

  ‡‡

  Uit: Hiermee kunt u IP, Subnetmasker, Gateway en DNS-configuratie handmatig toewijzen.

  Opmerking: Als u het OSD afsluit, worden de ingevoerde waarden automatisch toegepast.
  IP-adres
  Geef het IP-adres weer.
  Subnetmasker
  Geef het nummer voor het subnetmasker weer.
  Gateway
  Geeft de standaard gateway weer van het netwerk dat op de projector is aangesloten.
  DNS
  Geef het DNS-nummer weer.

  De webbrowser gebruiken om uw projector te besturen
  1.

  Zet de DHCP-optie op de projector op "Aan" om een DHCP-server de mogelijkheid te bieden
  automatisch een IP-adres toe te wijzen.
  2.
  Open de webbrowser op uw PC en voer het IP-adres van de projector in ("Netwerk > LAN >
  IP-adres").
  3.
  Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in en klik daarna op "Login".
  De webinterface voor de configuratie van de projector wordt geopend.
  Opmerking:
  ‡‡

  De standaard gebruikersnaam en het standaard wachtwoord zijn "admin".

  ‡‡

  De stappen in deze sectie zijn gebaseerd op het Windows 7-besturingssysteem.

  54 Nederlands • Page 55

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Een directe verbinding maken van uw computer met de projector*
  1.
  2.
  3.

  Zet de DHCP-optie "Uit" aan op de projector.
  Configureer IP-adres, Subnetmasker, Gateway en DNS op de projector (“Netwerk > LAN”).
  Open de pagina Netwerkcentrum op uw pc en wijs de identieke netwerkparameters die op de
  projector zijn ingesteld, toe aan uw PC. Klik op "OK" om de parameters op te slaan.

  4.

  Open de webbrowser op uw PC en typ het IP-adres dat in stap 3 is toegewezen, in het URL-veld. Druk
  vervolgens op de "Enter"-toets.

  Reset

  Stel alle waarden voor de LAN-parameters opnieuw in.

  Menu Netwerk: Control
  Crestron
  Gebruik deze functie om de netwerkfunctie te selecteren (poort: 41794).
  Bezoek http://www.crestron.com en www.crestron.com/getroomview voor meer informatie.
  Extron
  Gebruik deze functie om de netwerkfunctie te selecteren (poort: 2023).
  PJ Link
  Gebruik deze functie om de netwerkfunctie te selecteren (poort: 4352).
  AMX Device Discovery
  Gebruik deze functie om de netwerkfunctie te selecteren (poort: 9131).
  Telnet
  Gebruik deze functie om de netwerkfunctie te selecteren (poort: 23).
  HTTP
  Gebruik deze functie om de netwerkfunctie te selecteren (poort: 80).

  Nederlands

  55 • Page 56

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Menu instellingen netwerkbeheer
  LAN_RJ45-functie
  Voor een eenvoudig en comfortabel gebruik, biedt de projector diverse functies voor netwerk en extern beheer. De
  LAN/RJ45-functie van de projector via een netwerk, kan bijvoorbeeld extern beheer bieden voor: In/uitschakelen,
  helderheid en contrast. U kunt ook informatie over de projectorstatus weergeven, zoals: Videobron, geluid dempen,
  enz.
  Projector
  (Ethernet)

  Bekabelde LAN-aansluitingsfuncties
  Deze projector kan worden bediend via een PC (laptop) of een ander extern apparaat via de LAN/RJ45-poort en is
  compatibel met Crestron / Extron / AMX (Device Discovery) / PJLink.
  ‡‡

  Crestron is een gedeponeerd handelsmerk van Crestron Electronics, Inc. in de Verenigde Staten.

  ‡‡

  Extron is een gedeponeerd handelsmerk van Extron Electronics, Inc. in de Verenigde Staten.

  ‡‡

  AMX is een gedeponeerd handelsmerk van AMX LLC in de Verenigde Staten.

  ‡‡

  PJLink heeft een handelsmerk- en logoregistratie aangevraagd in Japan, de Verenigde Staten en
  andere landen bij JBMIA.
  De projector wordt ondersteund door de opgegeven commando's van de controller en verwante software van
  Crestron Electronics, zoals RoomView®.
  http://www.crestron.com/
  Deze projector is compatibel voor het ondersteunen van Extron-appara(a)t(en) voor referentie.
  http://www.extron.com/
  Deze projector wordt ondersteund door AMX (apparaatopsporing).
  http://www.amx.com/
  Deze projector ondersteunt alle commando's van PJLink Klasse 1 (Versie 1.00).
  http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
  Neem direct contact op met de ondersteuningsdienst voor meer gedetailleerde informatie over de verschillende
  types externe apparaten die kunnen worden aangesloten op de LAN/RJ45-poort en de bediening op afstand van
  het project, evenals de ondersteunde commando's voor deze externe apparaten.

  56 Nederlands • Page 57

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  LAN RJ45
  1.

  Sluit een RJ45-kabel aan op RJ45-poorten op de projector en de pc (laptop).

  HDMI 1 / MHL

  HDMI 2

  USB Power
  Out (5V

  VGA-IN 1 / YPbPr

  VGA-IN 2 / YPbPr

  S-VIDEO

  VIDEO

  Audio Out

  Audio In 1

  1.0A)

  MOUSE /
  SERVICE

  Audio In 2 /Mic In
  VGA-OUT / YPbPr

  RS-232C

  RJ-45

  2.

  Klik op de pc (laptop) op Start > Configuratiescherm > Netwerkverbindingen.

  3.

  Klik met de rechtermuisknop op LAN-verbinding en selecteer Eigenschappen.

  4.

  Selecteer in het venster Eigenschappen het tabblad Algemeen en selecteer Internet-protocol (TCP
  / IP).

  Nederlands

  57 • Page 58

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  5.

  Klik op "Eigenschappen".

  6.

  Voer het IP-adres en het subnetmasker in en druk vervolgens op "OK".

  7.
  8.
  9.

  Druk op de knop "Menu" op de projector.
  Open op de projector Netwerk > LAN.
  Voer de volgende verbindingsparameters in:
  ±±
  DHCP: Uit

  10.
  11.

  ±±

  IP-adres: 192.168.0.100

  ±±

  Subnetmasker: 255.255.255.0

  ±±

  Gateway: 192.168.0.254

  ±±

  DNS: 192.168.0.1

  12.

  Druk op "Enter" om de instellingen te bevestigen.
  Open een webbrowser, zoals Microsoft Internet Explorer met Adobe Flash Player 9.0 of hoger
  geïnstalleerd.
  Voer in de adresbalk het IP-adres van de projector in: 192.168.0.100.

  13.

  Druk op "Enter".

  58 Nederlands • Page 59

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  De projector is ingesteld voor extern beheer. De LAN/RJ45-functie wordt als volgt weergegeven:
  Informatiepagina

  Hoofdpagina

  Gereedschappenpagina

  Neem contact op met de IT-helpdesk

  Nederlands

  59 • Page 60

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  RS232 via Telnet-functie
  Er is een alternatieve bedieningswijze via een RS232-commando. In de projector is dit de zogenaamde "RS232 by
  TELNET" voor de LAN/RJ45-interface.
  Snelstartgids voor "RS232 by Telnet"
  ‡‡

  Controleer en haal het IP-adres op via het OSD van de projector.

  ‡‡

  Zorg dat de PC/laptop toegang kan krijgen tot de webpagina van de projector.

  ‡‡

  Controleer of de instelling "Windows Firewall" is uitgeschakeld als de "TELNET"-functie filtert via PC/
  laptop.

  .

  1.

  Selecteer Start > Alle programma's.>Bureau-accessoires > Opdrachtprompt.

  2.

  Voer het commandoformaat als volgt in:
  ±±
  telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 ("Enter"-toets ingedrukt)
  ±±

  3.

  (ttt.xxx.yyy.zzz: IP-adres van de projector)

  Als de Telnet-verbinding is opgezet en de gebruiker beschikt over de RS232-opdrachtinvoer, wordt de
  RS232-opdracht uitgevoerd na het indrukken van "Enter".

  Specificatie voor "RS232 by TELNET":
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  60 Nederlands

  Telnet: TCP.
  Telnet-poort: 23 (neem contact op met de serviceagent of het serviceteam).
  Telnet-hulpprogramma: Windows "TELNET.exe" (consolemodus).
  Normale verbreking verbinding voor RS232-by-Telnet: Sluiten
  Windows Telnet-hulpprogramma, direct nadat de TELNET-verbinding klaar is.
  ±±
  Beperking 1 voor Telnet-beheer:er zijn minder dan 50 bytes voor een opeenvolgende
  netwerkbelasting voor de Telnet-bedieningstoepassing.
  ±±

  Beperking 2 voor Telnet-beheer:Er is minder dan 26 bytes voor een compleet RS232commando voor Telnet-Control.

  ±±

  Beperking 3 voor Telnet-beheer: Minimumvertraging voor volgende RS232-opdracht, moet meer
  zijn dan 200 (ms). • Page 61

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Menu Info
  Menu Info (Type 1)
  Geef de projectorinformatie weer zoals hieronder:
  ‡‡

  Regulatory

  ‡‡

  Serial Number

  ‡‡

  Bron

  ‡‡

  Resolution

  ‡‡

  Refresh Rate

  ‡‡

  Beeldschermmodus

  ‡‡

  Voedingsmodus(Stand-by)

  ‡‡

  Lampuren

  ‡‡

  Projector-ID

  ‡‡

  Filter Usage Hours

  ‡‡

  Helderheidsmodus

  ‡‡

  FW-versie

  Menu Info (Type 2)
  Geef de projectorinformatie weer zoals hieronder:
  ‡‡

  Regulatory

  ‡‡

  Serial Number

  ‡‡

  Bron

  ‡‡

  Resolution

  ‡‡

  Refresh Rate

  ‡‡

  Beeldschermmodus

  ‡‡

  Voedingsmodus(Stand-by)

  ‡‡

  Lampuren

  ‡‡

  Netwerkstatus

  ‡‡

  IP-adres

  ‡‡

  Projector-ID

  ‡‡

  Filter Usage Hours

  ‡‡

  Helderheidsmodus

  ‡‡

  FW-versie

  Nederlands

  61 • Page 62

  ONDERHOUD
  De lamp vervangen
  De projector zal de levensduur van de lamp automatisch detecteren. Wanneer de lamp het einde van zijn
  levensduur nadert, verschijnt een waarschuwingsbericht op het scherm.
  Waarschuwing

  Lampwaarschuwing
  Levensduur van de lamp overschreden.

  Wanneer u dit bericht ziet, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw lokale verdeler of servicecentrum om
  de lamp te vervangen. Zorg ervoor dat de projector minstens 30 minuten is afgekoeld voordat u de lamp vervangt.

  Waarschuwing: Als de projector aan het plafond is bevestigd, moet u voorzichtig zijn wanneer u het
  toegangspaneel voor de lamp opent. Wij raden u aan een veiligheidsbril te dragen wanneer u de lamp
  vervangt van een projector die aan het plafond is gemonteerd. Ga voorzichtig te werk zodat er geen
  losse onderdelen uit de projector vallen.
  Waarschuwing: Het lampcompartiment is warm! Laat de projector afkoelen voordat u een lamp vervangt!
  Waarschuwing: Laat de lampmodule niet vallen of raak de gloeilamp niet aan om het risico op
  lichamelijke letsels te voorkomen. De gloeilamp kan uiteenspatten en letsels veroorzaken als u de lamp
  laat vallen.

  62 Nederlands • Page 63

  ONDERHOUD
  De lamp vervangen (vervolg)

  2

  3
  4

  5

  6

  1

  Procedure:
  1.

  Schakel de stroom naar de projector uit door op de knop " " op de afstandsbediening of op het
  toetsenblok van de projector te drukken.

  2.

  Laat de projector minstens 30 minuten afkoelen.

  3.

  Koppel de voedingskabel los.

  4.

  Draai de schroef van het deksel los. 1

  5.

  Verwijder het deksel. 2

  6.

  Draai de schroef op de lampmodule los. 3

  7.

  Til de handgreep van de module op. 4

  8.

  Verwijder het lampsnoer. 5

  9.

  Verwijder de lampmodule voorzichtig. 6

  10.

  Keer de vorige stappen om, om de lampmodule te vervangen.

  11.

  Schakel de projector in en stel de lamptimer terug.

  12.

  Reset Lamp: (i) Druk op "Menu"  (ii) Selecteer "Instelling"  (iii) Selecteer "Lampinstellingen"  (iv)
  Selecteer "Reset Lamp"  (v) Selecteer "Ja".

  Opmerking:
  ‡‡
  ‡‡
  ‡‡

   e schroef op de lampbedekking en de lamp zelf kunnen niet worden verwijderd.
  D
  De projector kan niet worden ingeschakeld als de lampbedekking niet terug op de projector is
  geplaatst.
  Raak het glazen gedeelte van de lamp niet aan. Door vet aan de handen kan de lamp springen.
  Gebruik een droge doek om de lampmodule schoon te maken als u deze per ongeluk hebt
  aangeraakt.

  Nederlands

  63 • Page 64

  ONDERHOUD
  Het stoffilter installeren en reinigen
  De stoffilter installeren

  Opmerking: Stoffilters zijn alleen nodig/geleverd in bepaalde regio's met veel stof.
  Het stoffilter reinigen
  Wij raden u aan de stoffilter elke drie maanden te reinigen. Reinig de filter vaker als de projector wordt gebruikt in
  een stoffige omgeving.
  Procedure:
  1.

  Schakel de stroom naar de projector uit door op de knop the " " op de afstandsbediening of op het
  toetsenblok van de projector te drukken.

  2.

  Koppel de voedingskabel los.

  3.

  Verwijder voorzichtig de stoffilter. 1

  4.

  Reinig of vervang de stoffilter. 2

  5.

  Om het stoffilter terug te plaatsen, keert u de vorige stap om.

  2

  1

  64 Nederlands • Page 65

  EXTRA INFORMATIE
  Compatibele resoluties
  Digitale compatibiliteit
  B0/Vastgelegde
  timing

  B0/Standaard timing

  B0/Detail timing

  B1/Videomodus

  B1/Detail timing

  720x400 @ 70Hz

  SVGA:

  Eigen timing:

  640x480p @ 60Hz

  720x480p @ 60Hz

  640x480 @ 60Hz

  800x600 @ 120Hz

  XGA: 1024x768 @ 60Hz

  720x480p @ 60Hz

  1280x720p @ 60Hz

  640x480 @ 67Hz

  1024x768 @ 120Hz

  WXGA: 1280x800 @ 60Hz;
  1280x720 @ 60Hz

  1280x720p @ 60Hz

  1366x768 @ 60Hz

  640x480 @ 72Hz

  1280x800 @ 60Hz

  1080P: 1920x1080 @ 60Hz

  1920x1080i @ 60Hz

  1920x1080i @ 50Hz

  640x480 @ 75Hz

  1280x1024 @ 60Hz

  720(1440)x480i @ 60Hz

  1920x1080p @ 60Hz

  800x600 @ 56Hz

  1680x1050 @ 60Hz

  1920x1080p @ 60Hz

  800x600 @ 60Hz

  1280x720 @ 60Hz

  720x576p @ 50Hz

  800x600 @ 72Hz

  1280x720 @ 120Hz

  1280x720p @ 50Hz

  800x600 @ 75Hz

  1600x1200 @ 60Hz

  1920x1080i @ 50Hz

  832x624 @ 75Hz

  XGA/WXGA:

  720(1440)x576i @ 50Hz

  1024x768 @ 60Hz

  1440x900 @ 60Hz

  1920x1080p @ 50Hz

  1024x768 @ 70Hz

  1024x768 @ 120Hz

  1920x1080p @ 24Hz

  1024x768 @ 75Hz

  1280x800 @ 60Hz

  1920x1080p @ 30Hz

  1280x1024 @ 75Hz

  1280x1024 @ 60Hz

  1152x870 @ 75Hz

  1680x1050 @ 60Hz
  1280x720 @ 60Hz
  1280x720 @ 120Hz
  1600x1200 @ 60Hz
  1080P:
  1280x720 @ 60Hz
  1280x800 @ 60Hz
  1280x1024 @ 60Hz
  1400x1050 @ 60Hz
  1600x1200 @ 60Hz
  1440x900 @ 60Hz
  1280x720 @ 120Hz
  1024x768 @ 120Hz

  Nederlands

  65 • Page 66

  EXTRA INFORMATIE
  Analoge compatibiliteit
  B0/Vastgelegde
  timing

  B0/Standaard timing

  B0/Detail timing

  720x400 @ 70Hz

  SVGA:

  Eigen timing:

  640x480 @ 60Hz

  800x600 @ 120Hz

  XGA: 1024x768 @ 60Hz

  640x480 @ 67Hz

  1024x768 @ 120Hz

  WXGA: 1280x800 @ 60Hz;
  1280x720 @ 60Hz

  640x480 @ 72Hz

  1280x800 @ 60Hz

  1080P: 1920x1080 @ 60Hz

  640x480 @ 75Hz

  1280x1024 @ 60Hz

  800x600 @ 56Hz

  1680x1050 @ 60Hz

  800x600 @ 60Hz

  1280x720 @ 60Hz

  800x600 @ 72Hz

  1280x720 @ 120Hz

  800x600 @ 75Hz

  1600x1200 @ 60Hz

  832x624 @ 75Hz

  XGA/WXGA:

  1024x768 @ 60Hz

  1440x900 @ 60Hz

  1024x768 @ 70Hz

  1024x768 @ 120Hz

  1024x768 @ 75Hz

  1280x800 @ 60Hz

  1280x1024 @ 75Hz

  1280x1024 @ 60Hz

  1152x870 @ 75Hz

  1680x1050 @ 60Hz
  1280x720 @ 60Hz
  1280x720 @ 120Hz
  1600x1200 @ 60Hz
  1080P:
  1280x720 @ 60Hz
  1280x800 @ 60Hz
  1280x1024 @ 60Hz
  1400x1050 @ 60Hz
  1600x1200 @ 60Hz
  1440x900 @ 60Hz
  1280x720 @ 120Hz
  1024x768 @ 120Hz

  66 Nederlands

  B1/Videomodus

  B1/Detail timing
  1366x768 @ 60Hz • Page 67

  EXTRA INFORMATIE
  True 3D-videocompatibiliteit
  Ingangstiming

  HDMI 1.4a 3D
  invoer

  1280x720P @ 50Hz

  Top-and-Bottom

  1280x720P @ 60Hz

  Top-and-Bottom

  1280x720P @ 50Hz

  Frame packing

  1280x720P @ 60Hz

  Frame packing

  1920x1080i @ 50 Hz

  Side-by-Side (Half)

  1920x1080i @ 60 Hz

  Side-by-Side (Half)

  1920x1080P @ 24 Hz

  Top-and-Bottom

  1920x1080P @ 24 Hz

  Frame packing

  1920x1080i @ 50Hz
  1920x1080i @ 60Hz
  1280x720P @ 50Hz

  Invoerresolutie

  1280x720P @ 60Hz

  Side-by-Side (Half)

  SBS mode is aan

  Top-and-Bottom

  TAB-modus is aan

  HQFS

  3D-zoeken is Frame sequential

  800 x 600 @ 60Hz
  1024 x 768 @ 60Hz
  1280 x 800 @ 60Hz
  HDMI 1.3

  1920x1080i @ 50Hz
  1920x1080i @ 60Hz
  1280x720P @ 50Hz
  1280x720P @ 60Hz
  800x600 @ 60Hz
  1024x768 @ 60Hz
  1280x800 @ 60Hz
  480i

  Opmerking:
  ‡‡
  ‡‡
  ‡‡

   ls de 3D-ingang 1080p@24hz is, moet de DMD opnieuw afspelen met integrale meervoud met
  A
  3D-modus.
  Ondersteuning NVIDIA 3DTV Play als er geen patentbijdrage is van Optoma. 1080i@25hz en
  720p@50hz worden uitgevoerd bij 100 hz; andere 3D-timings worden uitgevoerd bij 120hz.
  1080p@24hz zal werken in 144Hz.

  Nederlands

  67 • Page 68

  EXTRA INFORMATIE
  Beeldgrootte en projectieafstand
  Type 1:
  XGA
  Diagonale
  lengte van
  het (16:9)
  scherm

  Schermgrootte B x H
  Breedte

  Hoogte

  Breedte

  Hoogte

  Breedbeeld

  Tele

  Breedbeeld

  Tele

  (m)

  (inch)

  36

  0,73

  0,55

  28,80

  21,6

  1,4

  1,6

  4,59

  5,25

  0,08

  3,15

  40

  0,81

  0,61

  32,00

  24

  1,6

  1,8

  5,25

  5,91

  0,09

  3,54

  50

  1,02

  0,76

  40,00

  30

  2,0

  2,2

  6,56

  7,22

  0,12

  4,72

  60

  1,22

  0,91

  48,00

  36

  2,4

  2,6

  7,87

  8,53

  0,14

  5,51

  70

  1,42

  1,07

  56,00

  42

  2,8

  3,1

  9,19

  10,17

  0,16

  6,30

  80

  1,63

  1,22

  64,00

  48

  3,2

  3,5

  10,50

  11,48

  0,18

  7,09

  90

  1,83

  1,37

  72,00

  54

  3,5

  4,0

  11,48

  13,12

  0,21

  8,27

  100

  2,03

  1,52

  80,00

  60

  3,9

  4,4

  12,80

  14,44

  0,23

  9,06

  120

  2,44

  1,83

  96,00

  72

  4,7

  5,3

  15,42

  17,39

  0,27

  10,63

  150

  3,05

  2,29

  120,00

  90

  5,9

  6,6

  19,36

  21,65

  0,34

  13,39

  180

  3,66

  2,74

  144,00

  108

  7,1

  7,9

  23,29

  25,92

  0,41

  16,14

  (m)

  Projectie-afstand (D)

  (inch)

  (m)

  Verschuiving (Hd)

  (ft)

  200

  4,06

  3,05

  160,00

  120

  7,9

  8,8

  25,92

  28,87

  0,46

  18,11

  250

  5,08

  3,81

  200,00

  150

  9,9

  11,0

  32,48

  36,09

  0,57

  22,44

  300

  6,10

  4,57

  240,00

  180

  11,8

  13,2

  38,71

  43,31

  0,69

  27,17

  Opmerking: Zoomverhouding is 1,1x.
  WXGA
  Diagonale
  lengte van
  het (16:9)
  scherm

  Schermgrootte B x H
  (m)
  Breedte

  Projectie-afstand (D)

  (inch)
  Hoogte

  (m)

  Breedte

  Hoogte

  Breedbeeld

  Verschuiving (Hd)

  (ft)
  Tele

  Breedbeeld

  Tele

  (m)

  (inch)

  36

  0,78

  0,48

  30,53

  19,08

  1,2

  1,3

  3,94

  4,27

  0,06

  2,36

  40

  0,86

  0,54

  33,92

  21,2

  1,3

  1,5

  4,27

  4,92

  0,06

  2,36

  50

  1,08

  0,67

  42,40

  26,5

  1,7

  1,8

  5,58

  5,91

  0,08

  3,15

  60

  1,29

  0,81

  50,88

  31,8

  2,0

  2,2

  6,56

  7,22

  0,09

  3,54

  70

  1,51

  0,94

  59,36

  37,1

  2,3

  2,6

  7,55

  8,53

  0,12

  4,72

  80

  1,72

  1,08

  67,84

  42,4

  2,7

  2,9

  8,86

  9,51

  0,13

  5,12

  90

  1,94

  1,21

  76,32

  47,7

  3,0

  3,3

  9,84

  10,83

  0,15

  5,91

  100

  2,15

  1,35

  84,80

  53

  3,3

  3,7

  10,83

  12,14

  0,16

  6,30

  120

  2,58

  1,62

  101,76

  63,6

  4,0

  4,4

  13,12

  14,44

  0,19

  7,48

  150

  3,23

  2,02

  127,20

  79,5

  5,0

  5,5

  16,40

  18,04

  0,24

  9,45

  180

  3,88

  2,42

  152,64

  95,4

  6,0

  6,6

  19,69

  21,65

  0,29

  11,42

  200

  4,31

  2,69

  169,60

  106

  6,7

  7,3

  21,98

  23,95

  0,33

  12,99

  250

  5,38

  3,37

  212,00

  132,5

  8,3

  9,2

  27,23

  30,18

  0,40

  15,75

  300

  6,46

  4,04

  254,40

  159

  10,0

  11,0

  32,81

  36,09

  0,48

  18,90

  Opmerking: Zoomverhouding is 1,1x.

  68 Nederlands • Page 69

  EXTRA INFORMATIE
  1080P
  Diagonale
  lengte van
  het (16:9)
  scherm

  Schermgrootte B x H
  (m)

  Projectie-afstand (D)

  (inch)

  Breedte

  Hoogte

  36

  0,80

  40

  0,89

  (m)
  Breedbeeld

  Verschuiving (Hd)

  (ft)

  Breedte

  Hoogte

  Tele

  Breedbeeld

  Tele

  0,45

  31,38

  17,65

  1,2

  1,3

  3,94

  4,27

  0,07

  2,76

  0,5

  34,86

  19,6

  1,3

  1,4

  4,27

  4,59

  0,08

  3,15

  (m)

  (inch)

  50

  1,11

  0,62

  43,58

  24,5

  1,6

  1,8

  5,25

  5,91

  0,10

  3,94

  60

  1,33

  0,75

  52,29

  29,4

  2,0

  2,2

  6,56

  7,22

  0,12

  4,72

  70

  1,55

  0,87

  61,01

  34,3

  2,3

  2,5

  7,55

  8,20

  0,14

  5,51

  80

  1,77

  1

  69,73

  39,2

  2,6

  2,9

  8,53

  9,51

  0,16

  6,30

  90

  1,99

  1,12

  78,44

  44,1

  2,9

  3,2

  9,51

  10,50

  0,18

  7,09

  100

  2,21

  1,25

  87,16

  49

  3,3

  3,6

  10,83

  11,81

  0,19

  7,48

  120

  2,66

  1,49

  104,59

  58,8

  3,9

  4,3

  12,80

  14,11

  0,24

  9,45

  150

  3,32

  1,87

  130,74

  73,5

  4,9

  5,4

  16,08

  17,72

  0,30

  11,81

  180

  3,98

  2,24

  156,88

  88,2

  5,9

  6,5

  19,36

  21,33

  0,36

  14,17

  200

  4,43

  2,49

  174,32

  98,1

  6,6

  7,2

  21,65

  23,62

  0,40

  15,75

  250

  5,53

  3,11

  217,89

  122,6

  8,2

  9,0

  26,90

  29,53

  0,50

  19,69

  300

  6,64

  3,74

  261,47

  147,1

  9,8

  10,8

  32,15

  35,43

  0,59

  23,23

  Opmerking: Zoomverhouding is 1,1x.
  Type 2:
  XGA
  Diagonale
  lengte van
  het (16:9)
  scherm

  Schermgrootte B x H
  Breedte

  Hoogte

  Breedte

  Hoogte

  Breedbeeld

  Tele

  Breedbeeld

  Tele

  (m)

  (inch)

  36

  0,73

  0,55

  28,80

  21,6

  1,1

  1,4

  3,61

  4,59

  0,08

  3,15

  40

  0,81

  0,61

  32,00

  24

  1,2

  1,6

  3,94

  5,25

  0,09

  3,54

  50

  1,02

  0,76

  40,00

  30

  1,5

  2,0

  4,92

  6,56

  0,12

  4,72

  60

  1,22

  0,91

  48,00

  36

  1,8

  2,4

  5,91

  7,87

  0,14

  5,51

  70

  1,42

  1,07

  56,00

  42

  2,1

  2,7

  6,89

  8,86

  0,16

  6,30

  80

  1,63

  1,22

  64,00

  48

  2,4

  3,1

  7,87

  10,17

  0,18

  7,09

  (m)

  Projectie-afstand (D)

  (inch)

  (m)

  Verschuiving (Hd)

  (ft)

  90

  1,83

  1,37

  72,00

  54

  2,7

  3,5

  8,86

  11,48

  0,21

  8,27

  100

  2,03

  1,52

  80,00

  60

  3,0

  3,9

  9,84

  12,80

  0,23

  9,06

  120

  2,44

  1,83

  96,00

  72

  3,6

  4,7

  11,81

  15,42

  0,27

  10,63

  150

  3,05

  2,29

  120,00

  90

  4,5

  5,9

  14,76

  19,36

  0,34

  13,39

  180

  3,66

  2,74

  144,00

  108

  5,4

  7,1

  17,72

  23,29

  0,41

  16,14

  200

  4,06

  3,05

  160,00

  120

  6,0

  7,8

  19,69

  25,59

  0,46

  18,11

  250

  5,08

  3,81

  200,00

  150

  7,6

  9,8

  24,93

  32,15

  0,57

  22,44

  300

  6,10

  4,57

  240,00

  180

  9,1

  11,8

  29,86

  38,71

  0,69

  27,17

  Opmerking: Zoomverhouding is 1,3 x.

  Nederlands

  69 • Page 70

  EXTRA INFORMATIE
  WXGA
  Diagonale
  lengte van
  het (16:9)
  scherm

  Schermgrootte B x H
  (m)
  Breedte

  Projectie-afstand (D)

  (inch)
  Hoogte

  (m)

  Breedte

  Hoogte

  Breedbeeld

  Verschuiving (Hd)

  (ft)
  Tele

  Breedbeeld

  Tele

  (m)

  (inch)

  36

  0,78

  0,48

  30,53

  19,08

  0,9

  1,2

  2,95

  3,94

  0,06

  2,36

  40

  0,86

  0,54

  33,92

  21,2

  1,0

  1,3

  3,28

  4,27

  0,07

  2,76

  50

  1,08

  0,67

  42,40

  26,5

  1,3

  1,7

  4,27

  5,58

  0,09

  3,54

  60

  1,29

  0,81

  50,88

  31,8

  1,5

  2,0

  4,92

  6,56

  0,10

  3,94

  70

  1,51

  0,94

  59,36

  37,1

  1,8

  2,3

  5,91

  7,55

  0,12

  4,72

  80

  1,72

  1,08

  67,84

  42,4

  2,0

  2,7

  6,56

  8,86

  0,13

  5,12

  90

  1,94

  1,21

  76,32

  47,7

  2,3

  3,0

  7,55

  9,84

  0,15

  5,91

  100

  2,15

  1,35

  84,80

  53

  2,6

  3,3

  8,53

  10,83

  0,16

  6,30

  120

  2,58

  1,62

  101,76

  63,6

  3,1

  4,0

  10,17

  13,12

  0,20

  7,87

  150

  3,23

  2,02

  127,20

  79,5

  3,8

  5,0

  12,47

  16,40

  0,25

  9,84

  180

  3,88

  2,42

  152,64

  95,4

  4,6

  6,0

  15,09

  19,69

  0,30

  11,81

  200

  4,31

  2,69

  169,60

  106

  5,1

  6,7

  16,73

  21,98

  0,34

  13,39

  250

  5,38

  3,37

  212,00

  132,5

  6,4

  8,3

  21,00

  27,23

  0,41

  16,14

  300

  6,46

  4,04

  254,40

  159

  7,7

  10,0

  25,26

  32,81

  0,50

  19,69

  Opmerking: Zoomverhouding is 1,3 x.
  1080P
  Diagonale
  lengte van
  het (16:9)
  scherm

  Schermgrootte B x H
  Breedte

  Hoogte

  Breedte

  Hoogte

  Breedbeeld

  Tele

  Breedbeeld

  Tele

  (m)

  (inch)

  36

  0,80

  0,45

  31,38

  17,65

  0,9

  1,2

  2,95

  3,94

  0,07

  2,76

  40

  0,89

  0,5

  34,86

  19,6

  1,0

  1,3

  3,28

  4,27

  0,08

  3,15

  50

  1,11

  0,62

  43,58

  24,5

  1,3

  1,6

  4,27

  5,25

  0,10

  3,94

  60

  1,33

  0,75

  52,29

  29,4

  1,5

  2,0

  4,92

  6,56

  0,12

  4,72

  70

  1,55

  0,87

  61,01

  34,3

  1,8

  2,3

  5,91

  7,55

  0,14

  5,51

  80

  1,77

  1

  69,73

  39,2

  2,0

  2,6

  6,56

  8,53

  0,16

  6,30

  90

  1,99

  1,12

  78,44

  44,1

  2,3

  2,9

  7,55

  9,51

  0,18

  7,09

  100

  2,21

  1,25

  87,16

  49

  2,5

  3,3

  8,20

  10,83

  0,19

  7,48

  120

  2,66

  1,49

  104,59

  58,8

  3,0

  3,9

  9,84

  12,80

  0,24

  9,45

  150

  3,32

  1,87

  130,74

  73,5

  3,8

  4,9

  12,47

  16,08

  0,30

  11,81

  180

  3,98

  2,24

  156,88

  88,2

  4,5

  5,9

  14,76

  19,36

  0,36

  14,17

  200

  4,43

  2,49

  174,32

  98,1

  5,0

  6,5

  16,40

  21,33

  0,40

  15,75

  (m)

  Projectie-afstand (D)

  (inch)

  (m)

  Verschuiving (Hd)

  (ft)

  250

  5,53

  3,11

  217,89

  122,6

  6,3

  8,1

  20,67

  26,57

  0,50

  19,69

  300

  6,64

  3,74

  261,47

  147,1

  7,5

  9,8

  24,61

  32,15

  0,59

  23,23

  Opmerking: Zoomverhouding is 1,3 x.

  70 Nederlands • Page 71

  EXTRA INFORMATIE
  B

  H

  H

  Hd

  5,2 cm

  D

  Nederlands

  71 • Page 72

  EXTRA INFORMATIE
  Projectorafmetingen en plafondmontage
  1.
  2.
  ‡‡
  ‡‡

  Gebruik de plafondmontage van Optoma om schade aan uw projector te voorkomen.
  Als u een plafondmontageset van een derde wilt gebruiken, moet u controleren of de schroeven die
  worden gebruikt om de set op de projector te monteren, aan de volgende specificaties voldoet:
  Type schroef: M4*3
  Minimale schroeflengte: 10mm

  38,39

  83,00

  96,50

  Lens

  94,49

  55,00

  82,30

  90,10

  47,49

  297,99
  110,00

  Eenheid:mm
  Opmerking: Wanneer schade wordt veroorzaakt door een onjuiste installatie, wordt de garantie ongeldig.
  Waarschuwing:
  ‡‡

  ‡‡
  ‡‡
  72 Nederlands

  Als u een plafondmontageset van een ander bedrijf aanschaft, moet u ervoor zorgen dat u de
  juiste schroefgrootte gebruikt. De schroefgrootte zal verschillen afhankelijk van de dikte van de
  montageplaat.
  Zorg dat u een opening van minstens 10 cm tussen het plafond en de onderkant van de projector
  behoudt.
  Vermijd het installeren van de projector in de buurt van een warmtebron. • Page 73

  EXTRA INFORMATIE
  Codes IR-afstandsbediening 1

  Toetslegenda

  Beschrijving

  Toetscode

  Voeding

  Indrukken om de projector in/uit te schakelen.

  81

  Stopzetten

  Indrukken om het projectorbeeld te bevriezen.

  8B

  Aspect

  Indrukken om de beeldverhouding van een weergegeven beeld te
  wijzigen.

  98

  AV dempen

  Indrukken om de ingebouwde luidspreker van de projector in/uit te
  schakelen

  8A

  Keystone+/
  omhoog

  ‡‡
  ‡‡

  Indrukken om de beeldvervorming aan te passen die door
  het kantelen van de projector wordt veroorzaakt.
  Indrukken om omhoog te gaan.

  C6

  Dempen

  Indrukken om de audio tijdelijk uit/in te schakelen.

  92

  Links / Vol -

  ‡‡
  ‡‡

  C8

  Indrukken om het volume te verlagen.
  Indrukken om naar links te gaan.

  Enter

  Bevestig uw itemselectie.

  Rechts/Vol+

  ‡‡
  ‡‡

  Menu

  Indrukken om de OSD-menu's van de projector weer te geven of af
  te sluiten.
  ‡‡

  Omlaag/Keystone‡‡
  Drie dimensies

  Indrukken om het volume te verhogen.
  Indrukken om naar rechts te gaan.

  Indrukken om de beeldvervorming aan te passen die door
  het kantelen van de projector wordt veroorzaakt.
  Indrukken om omlaag te gaan.

  Indrukken om handmatig een 3D-modus te selecteren die past bij
  uw 3D-inhoud.

  -C5 (voor OSD)
  CA (voor emulatie
  van USB-muis via
  USB)
  C9
  88
  C7
  93

  Nederlands

  73 • Page 74

  EXTRA INFORMATIE
  Toetslegenda

  Beschrijving

  Toetscode

  HDMI

  Indrukken om een HDMI-bron te kiezen.

  86

  VGA

  Indrukken om een VGA-bron te kiezen.

  8E

  Video

  Indrukken om de videobron te kiezen.

  CE

  Bron

  Indrukken om een invoersignaal te selecteren.

  C3

  Helderheidsmodus

  Indrukken om automatisch de helderheid van het beeld aan te
  passen voor een optimaal contrast.

  87

  Opnieuw
  synchroniseren

  Synchroniseert de projector automatisch met de invoerbron.

  C4

  74 Nederlands • Page 75

  EXTRA INFORMATIE
  Codes IR-afstandsbediening 2
  Power

  Switch

  Freeze
  L

  R

  Enter

  Laser

  Page+

  V Keystone

  -

  -

  +
  1

  PageVolume

  +

  2

  3

  Menu

  3D

  4

  5

  6

  HDMI

  VGA

  Video

  7

  8

  9

  User1

  User2

  User3

  0

  Source

  Resync

  Toetscode

  Definitie
  afdruktoets

  Voeding

  81

  In-/
  uitschakelen

  Indrukken om de projector in/uit te schakelen.

  Schakelaar

  3E

  Schakelaar

  Indrukken om de USB-muis in/uit te schakelen.

  Scherm leeg /
  audio dempen

  8A

  Stopzetten

  8B

  Dempen

  92

  Toets

  Beschrijving

  Indrukken om het schermbeeld weer te geven/te
  verbergen en de audio in/uit te schakelen.
  Stopzetten

  Indrukken om het projectorbeeld te bevriezen.
  Indrukken om de audio tijdelijk uit/in te schakelen.

  Met de
  linkermuisknop
  klikken

  L

  CB

  L

  Gebruiken als klikken met de linkermuisknop.

  Met de
  rechtermuisknop
  klikken

  R

  CC

  R

  Gebruiken als klikken met de rechtermuisknop.

  C6

  Pijl omhoog

  C8

  Pijl naar links

  Vier
  richtingstoetsen
  voor selectie

  C9
  C7

  Gebruik
  om items te selecteren of aanpassingen
  aan
  te
  brengen
  aan uw selectie.
  Pijl naar rechts
  Pijl-omlaag
  Nederlands

  75 • Page 76

  EXTRA INFORMATIE
  Toetscode

  Definitie
  afdruktoets

  C5

  Enter

  CA

  Enter

  Page -

  C2

  Page -

  Indrukken om pagina omlaag te gaan.

  Laser

  Nvt.

  Laser

  Gebruiken als laseraanwijzer.

  Page +

  C1

  Page +

  85

  Keystone+

  84

  Keystone-

  8C

  Volume +

  8F

  Volume -

  Toets
  Enter

  Ver. Keystone

  -

  +

  Volume

  -

  +

  Beschrijving
  Bevestig uw itemselectie.

  Indrukken om pagina omhoog te gaan.
  Indrukken om de beeldvervorming aan te passen die
  door het kantelen van de projector wordt veroorzaakt.
  Indrukken om het volume te verhogen/verlagen.
  ‡‡

  Beeldverhouding
  /1

  98

  /1

  ‡‡
  ‡‡

  Menu / 2

  88

  Menu / 2

  ‡‡
  ‡‡

  Indrukken om de beeldverhouding van een
  weergegeven beeld te wijzigen.
  Gebruiken als cijfer "1" van het numerieke
  toetsenblok.
  Indrukken om de OSD-menu's van de projector
  weer te geven of af te sluiten.
  Gebruiken als cijfer "2" van het numerieke
  toetsenblok.
  Indrukken om handmatig een 3D-modus te
  selecteren die past bij uw 3D-inhoud.
  Gebruiken als cijfer "3" van het numerieke
  toetsenblok.

  3D / 3

  93

  3D / 3

  HDMI / 4

  86

  HDMI / 4

  ‡‡
  ‡‡

  Indrukken om een HDMI-bron te kiezen.
  Gebruiken als cijfer "4" van het numerieke
  toetsenblok.

  VGA / 5

  ‡‡
  ‡‡

  Indrukken om een VGA-bron te kiezen.
  Gebruiken als cijfer "5" van het numerieke
  toetsenblok.

  ‡‡

  Indrukken om de composiet video-bron te
  kiezen.
  Gebruiken als cijfer "6" van het numerieke
  toetsenblok.

  VGA / 5

  Video / 6

  D0

  D1

  Video / 6

  D2

  Gebruiker 1/7

  Gebruiker1 / 7; Gebruiker2 /
  8; Gebruiker3 / 9

  D3

  Gebruiker 2/8

  D4

  Gebruiker 3/9

  Bron

  C3

  Bron

  Helderheidsmodus
  /0

  96

  Re-sync

  C4

  76 Nederlands

  Re-Sync

  ‡‡

  ‡‡
  ‡‡
  ‡‡

  Door de gebruiker gedefinieerde toetsen. Zie
  pagina 45 voor de instelling.
  Overeenkomstig gebruiken als numerieke
  toetsenbloknummers "7", "8" en "9".

  Indrukken om een invoersignaal te selecteren.
  ‡‡

  Indrukken om automatisch de helderheid van
  het beeld aan te passen voor een optimaal
  contrast.

  ‡‡

  Gebruiken als cijfer "0" van het numerieke
  toetsenblok.

  Indrukken om de projector automatisch te synchroniseren met de invoerbron. • Page 77

  EXTRA INFORMATIE
  Probleemoplossing
  Is er een probleem met de projector, zie dan de volgende informatie. Neem contact op met uw lokale verdeler of
  met een onderhoudsdienst als het probleem zich blijft voordoen.
  Beeldproblemen
  
  Er verschijnt geen beeld op het scherm
  ‡‡

  Controleer of alle kabels en voedingen correct en stevig zijn aangesloten, zoals beschreven in het
  hoofdstuk "Installatie".

  ‡‡

  Controleer of de pinnen van de aansluitingen niet zijn gebogen of gebroken.

  ‡‡

  Controleer of de projectielamp goed is geïnstalleerd. Raadpleeg de sectie "De lamp vervangen".

  ‡‡

  Controleer of de functie "AV-dempen" niet is ingeschakeld.

  
  Beeld is niet scherpgesteld
  ‡‡

  Stel de scherpstelring op de projectorlens bij.

  ‡‡

  Zorg dat het projectiescherm tussen de vereiste afstand van de projector is. (Zie pagina 68-71).

  
  Het beeld wordt uitgerekt wanneer een 16:9 DVD-titel wordt weergegeven
  ‡‡

  Wanneer u een anamorfe DVD of 16:9 DVD afspeelt, zal de projector het beste beeld in 16: 9 formaat
  aan projectorzijde weergeven.

  ‡‡

  Als u een DVD-titel in LBX-formaat afspeelt, moet u het formaat in het OSD van de projector wijzigen
  naar LBX.

  ‡‡

  Als u een DVD-titel in 4:3-formaat afspeelt, moet u het formaat in het OSD van de projector wijzigen
  naar 4:3.

  ‡‡

  Stel het beeldschermformaat in op de breedte-hoogteverhouding 16:9 (breed) op uw DVD-speler.

  
  Het beeld is te klein of te groot
  ‡‡

  Pas de zoomhendel op de bovenkant van de projector aan.

  ‡‡

  Plaats de projector dichter bij of verder van het scherm.

  ‡‡

  Druk op "Menu" op het projectorpaneel, ga naar "Weergave-->Aspect Ratio". Probeer de verschillende
  instellingen.

  
  Het beeld heeft schuine zijden:
  ‡‡

  Verplaats de projector indien mogelijk zodat deze gecentreerd en onder de onderkant van het scherm
  is gericht.

  ‡‡

  Gebruik "Weergave -->Keystone" van het OSD om een aanpassing te maken.

  
  Het beeld is omgedraaid
  ‡‡

  Selecteer "Setup -->Projectie" in het OSD en pas de richting van de projectie aan.

  
  Vaag dubbel beeld
  ‡‡

  Druk op de knop "3D" en ga naar "Uit" om te voorkomen dat een normaal 2D-beeld een vaag dubbel
  beeld wordt.
  Nederlands

  77 • Page 78

  EXTRA INFORMATIE
  
  Twee beelden naast elkaar
  ‡‡

  Druk op de knop "3D" en schakel naar "SBS Mode" als het invoersignaal HDMI 1.3 2D 1080i side-byside is.

  
  Het beeld verschijnt niet in 3D
  ‡‡

  Controleer of de batterij van de 3D-bril leeg is.

  ‡‡

  Controleer of de 3D-bril is ingeschakeld.

  ‡‡

  Als het invoersignaal HDMI 1.3 2D (1080i side-by-side half) is, drukt u op de knop "3D" en schakelt u
  naar "SBS Mode".

  Overige problemen
  
  De projector reageert op geen enkele besturing
  ‡‡

  Schakel, indien mogelijk, de projector uit en trek vervolgens de voedingskabel uit. Wacht 20 seconden
  voordat u de voeding opnieuw aansluit.

  
  Lamp is doorgebrand of maakt een knallend geluid
  ‡‡

  Als de lamp het einde van zijn levensduur bereikt, zal hij doorbranden of een luid knallend geluid
  maken. Als dat gebeurt, zal de projector niet opnieuw inschakelen tot de lampmodule is vervangen.
  Om de lamp te vervangen, volgt u de procedures die zijn beschreven in de sectie "De lamp
  vervangen" op pagina's 62-63.

  Problemen met de afstandsbediening
  Als de afstandsbediening niet werkt
  ‡‡

  Controleer of de bedieningshoek van de afstandsbediening in een hoek van ±15° ten opzichte van de
  IR-ontvanger op de projector is ingesteld.

  ‡‡

  Controleer of er geen hindernissen zijn tussen de afstandsbediening en de projector. Ga binnen 6 m
  van de projector staan.

  ‡‡

  Controleer of de batterijen juist zijn geplaatst.

  ‡‡

  Vervang de batterijen als ze leeg zijn.

  Waarschuwingsindicator
  Wanneer de waarschuwingsindicators (zie hieronder) oplichten of knipperen, wordt de projector automatisch
  uitgeschakeld:
  ‡‡

  Wanneer de LED-indicator "LAMP" rood is opgelicht en de indicator "Aan/Stand-by" rood knippert.

  ‡‡

  Wanneer de LED-indicator "TEMP" rood is opgelicht en de indicator "Aan/Stand-by" rood knippert. Dit
  geeft aan dat de projector oververhit is. In normale omstandigheden kan de projector opnieuw worden
  ingeschakeld.

  ‡‡
  Als de LED-indicator "TEMP" rood knippert en als de indicator "Aan/Stand-by" rood knippert.
  Koppel de voedingskabel los van de projector, wacht 30 seconden en probeer het opnieuw. Als de
  waarschuwingsindicator oplicht of knippert, moet u contact opnemen met een servicecentrum in de buurt voor hulp.

  78 Nederlands • Page 79

  EXTRA INFORMATIE
  Berichten LED-lamp
  Bericht
  Stand-bystatus
  (Ingang netsnoer)
  Stand-bymodus
  (Inbrandingsmodus)

  Voedings-LED

  Voedings-LED

  Temperatuur-LED

  Lamp-LED

  (Rood)

  (Groen of blauw)

  (Rood)

  (Rood)

  Stabiel licht
  Knipperend (0,5 sec uit Knipperend (0,5 sec
  / 0,5 sec aan)
  uit / 0,5 sec aan)
  Knipperend (0,5 sec
  uit / 0,5 sec aan)

  Inschakelen
  (opwarmen)
  Inbranden
  (waarschuwing)

  Knipperend

  Inschakelen
  (Inbrandingsmodus)

  Knipperend (0,5 sec
  uit / 0,5 sec aan)

  Inschakelen en
  lampverlichting

  Stabiel licht
  Knipperend (0,5 sec
  uit / 0,5 sec licht).
  Terug naar stabiel
  rood lampje wanneer
  de koelventilator
  uitschakelt.

  Uitschakelen
  (afkoelen)

  Inbranden (afkoelen)

  Knipperend
  Knipperend (0,25
  sec uit / 0,25 sec
  aan)

  Quick Resume
  (100 sec)

  ‡‡

  Knipperend (0,5 sec Knipperend (0,5 sec
  uit / 0,5 sec aan)
  uit / 0,5 sec aan)

  Fout (Over temp.)

  Knipperend

  Stabiel licht

  Fout (Vent.defect)

  Knipperend

  Knipperend

  Fout (lamp defect)

  Knipperend

  Stabiel licht

  Uitschakelen:
  Power Off

  Toestel uit ?
  Druk nogmaals op Power.

  ‡‡

  Lampwaarschuwing:
  Waarschuwing

  Lampwaarschuwing
  Levensduur van de lamp overschreden.

  Nederlands

  79 • Page 80

  EXTRA INFORMATIE
  ‡‡

  Temperatuurwaarschuwing:
  Waarschuwing
  TEMPERATUUR TE HOOG
  A.u.b.:
  1. Controleer of de luchtinlaten en -uitlaten niet zijn geblokkeerd.
  2. Controleer of de omgevingstemperatuur minder dan 45°C is.
  Als het probleem zich blijft voordoen,
  Moet u contact opnemen met uw servicecentrum voor reparaties.

  ‡‡

  Ventilator defect:
  Waarschuwing
  FAN LOCKED
  De projector zal automatisch uitschakelen
  Moet u contact opnemen met uw servicecentrum voor
  reparaties.

  ‡‡

  Buiten weergavebereik:
  HDMI

  Buiten bereik

  ‡‡

  Uitschakelwaarschuwing:
  Uitschakelen

  Timer voor uitschakelen actief
  Uitschakelen binnen
  sec.

  ‡‡

  Beveiligingstimer:
  Waarschuwing

  Timer beveiligingsalarm
  Time-out binnen
  sec.

  80 Nederlands • Page 81

  DE PROJECTOR GEBRUIKEN
  Specificaties
  Optisch

  Beschrijving

  Oorspronkelijke resolutie

  XGA/ WXGA/ 1080P

  Lens

  Handmatig zoomen en scherpstellen

  Beeldgrootte (diagonaal)

  22,9" ~ 252" (overdrive tot 300")

  Projectieafstand

  1 m ~ 10 m (scherpstelbereik) (overdrive tot 12 m)

  Elektrisch
  Kleurenreproductie
  Scansnelheid

  Beschrijving
  1073,4 miljoen kleuren
  - Horizontale scansnelheid: 15,375~91,146 KHz
  - Verticale scansnelheid: 50~ 85 Hz (120Hz voor 3D-functie projector)

  Ingebouwde luidspreker

  Ja, (9 IO-2W; 13 IO-10W)

  Stroomvereisten

  100 - 240V AC 50/60Hz

  Ingangsstroom

  2,9-1,0 A

  Mechanisch
  Installatiestand
  Afmetingen
  Gewicht

  Beschrijving
  Voor, achter, plafond - Voor, achter - boven
  - 298 mm (B) x 230 mm (D) x 83 mm (H) (zonder voet)
  - 298 mm (B) x 230 mm (D) x 96,5 mm (H) (met uitstekend)
  2,5 kg

  Omgevingsomstandigheden Werkt bij 5 ~ 40°C, 10% tot 85% vochtigheid (niet-condenserend)
  Opmerking: Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  Nederlands

  81 • Page 82

  EXTRA INFORMATIE
  Wereldwijde kantoren Optoma
  Neem contact op met uw lokaal kantoor voor reparaties of ondersteuning.

  VSA

  3178 Laurelview Ct.
  Fremont, CA 94538, USA
  www.optomausa.com

  Japan

  888-289-6786
  東京都足立区綾瀬3-25-18
  510-897-8601
  services@optoma.com 株式会社オーエス
  コンタクトセンター:0120-380-495

  Canada

  info@os-worldwide.com
  www.os-worldwide.com

  Taiwan
  888-289-6786
  510-897-8601
  12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,
  +886-2-8911-8600
  services@optoma.com Xindian Dist., New Taipei City 231,
  +886-2-8911-6550
  Taiwan, R.O.C.
  services@optoma.com.tw
  Latijns-Amerika
  www.optoma.com.twasia.optoma.com
  3178 Laurelview Ct.
  888-289-6786
  Fremont, CA 94538, USA
  510-897-8601
  Hongkong
  www.optomausa.com
  services@optoma.com
  Unit A, 27/F Dragon Centre,
  79 Wing Hong Street,
  +852-2396-8968
  Europa
  Cheung Sha Wan,
  +852-2370-1222
  42 Caxton Way, The Watford Business Park
  Kowloon, Hong Kongwww.optoma.com.hk
  Watford, Hertfordshire,
  WD18 8QZ, UK
  +44 (0) 1923 691 800
  www.optoma.eu
  +44 (0) 1923 691 888 China
  5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,
  +86-21-62947376
  Tel. service: +44 (0)1923 691865
  service@tsc-europe.
  Changning District
  +86-21-62947375
  com
  Shanghai, 200052, Chinawww.optoma.com.cn
  3178 Laurelview Ct.
  Fremont, CA 94538, USA
  www.optomausa.com

  Benelux BV

  Randstad 22-123
  1316 BW Almere
  Nederland
  www.optoma.nl

  Frankrijk

  Bâtiment E
  81-83 avenue Edouard Vaillant
  92100 Boulogne Billancourt, France

  Spanje

  C/ José Hierro,36 Of. 1C
  28522 Rivas VaciaMadrid,
  Spanje

  Duitsland

  Wiesenstrasse 21 W
  D40549 Düsseldorf,
  Duitsland

  Scandinavië
  Lerpeveien 25
  3040 Drammen
  Noorwegen

  +31 (0) 36 820 0252
  +31 (0) 36 548 9052

  +33 1 41 46 12 20
  +33 1 41 46 94 35
  savoptoma@optoma.fr

  +34 91 499 06 06
  +34 91 670 08 32

  +49 (0) 211 506 6670
  +49 (0) 211 506 66799
  info@optoma.de

  +47 32 98 89 90
  +47 32 98 89 99
  info@optoma.no

  PO.BOX 9515
  3038 Drammen
  Noorwegen

  Korea

  WOOMI TECH.CO.,LTD.
  4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,
  Seoel,135-815, KOREA
  korea.optoma.com

  82 Nederlands

  +82+2+34430004
  +82+2+34430005 • Page 83

  www.optoma.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Optoma EH400 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Optoma EH400 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Optoma EH400

Optoma EH400 Bedienungsanleitung - Deutsch - 83 seiten

Optoma EH400 Bedienungsanleitung - Englisch - 83 seiten

Optoma EH400 Bedienungsanleitung - Französisch - 83 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info