Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
User Manual
+ECO Solar Weather Clock
Model: BAR332ES / BAR332ESA / BAR332ESU
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  +ECO Solar Weather Clock
  Model: BAR332ES / BAR332ESA / BAR332ESU
  User Manual • Page 2

  © 2009 Oregon Scientific. All rights reserved.
  300102188-00005-10 • Page 3

  Wis.................................................................................... 10

  Model: BAR332ES / BAR332ESA /
  BAR332ESU

  Kenmerken...................................................................... 10

  Specificaties.................................................................... 10
  Over Oregon Scientific................................................... 11
  EU Conformiteits verklaring.......................................... 11

  HANDLEIDING
  INHOUDSOPGAVE
  Ecologisch......................................................................... 2
  Overzicht............................................................................ 2
  Voorkant.......................................................................... 2
  Bovenkant....................................................................... 3
  Onderkant........................................................................ 4
  Zonnepaneel................................................................... 4
  Buitensensor................................................................... 4
  Starten................................................................................ 5
  Zonnepaneel................................................................... 5
  Reservebatterij................................................................ 6
  Buitensensor..................................................................... 6
  Klok en kalender............................................................... 7
  Klok ontvangst................................................................. 7
  Klok handmatig instellen................................................. 8
  Alarm.................................................................................. 9
  Temperatuur...................................................................... 9
  Weersverwachting............................................................ 9
  Schermverlichting............................................................. 9

  

  NL

  +ECO Weerklok op zonne-energie • Page 4

  NL

  Ecologisch

  Overzicht

  De +ECO-lijn is het resultaat van onze inspanningen om het
  milieu te sparen. Ook Oregon Scientific™ maakt zich zorgen
  over de wereld waarin we leven, en heeft technologische
  kennis, gebruiksgemak en stijl gecombineerd om deze lijn
  milieuvriendelijke producten te creëren. Deze producten
  bieden praktische oplossingen en zijn tegelijkertijd een
  verantwoorde keuze als het om het milieu gaat.

  Voorkant

  10
  1
  2

  Neem het zonnepaneel af, richt het op de zon, en na een
  paar uur heeft het apparaat genoeg energie om weer enige
  tijd te functioneren.

  3

  Samen kunnen we de wereld waarin we leven verbeteren.

  4
  5
  6
  7
  8

  11
  12
  13
  14
  15
  16

  9

  1.

  : Ontvangstindicator buitensensor en gekozen
  buitenkanaal

  2. Buitentemperatuur

  

  3. Binnentemperatuur • Page 5

  5.
  6.
  7.

  NL

  4. Weersverwachting

  Bovenkant

  : Ontvangstindicator van kloksignaal

  1

  : Weergave alarmtijd

  2

  3

  4

  5

  6

  : Dagelijks alarm staat Aan

  8. AM / PM
  9. Statusindicator-LED oplaadbare batterij
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.

  : Batterij buitensensor raakt leeg
  : Reservebatterijen van het apparaat zwak / geen
  batterij
  : Wisselstroomadapter aangesloten
  : Oplaadbare batterij raakt leeg / zonnepaneel
  afgenomen
  : Statusindicator oplaadbare batterij
  : Ingestelde Tijdzone

  1. SNOOZE: Activeer snooze alarm / schermverlichting

  16. Kalender / Klok met dag van de week / seconden

  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  

  / : Verhogen / verlagen waarde van de instelling;
  aanzetten / uitzetten klok ontvangstsignaal
  : Scherm wisselen; klok instellen
  : Kiezen tussen buitentemperatuurkanalen (1-3);
  automatisch schakelen aanzetten
  : Alarmstatus bekijken; alarm instellen
  : Aanzetten / uitzetten alarmfunctie • Page 6

  NL

  1. CHARGING: Bezig met opladen

  Onderkant

  1

  2

  2. FULL: Batterijen volledig opgeladen (wanneer u op
  TEST drukt)

  3

  3. Zonnepaneel
  4. TEST: Controleer of de batterijen vol zijn
  5. Batterijvak

  BUITENSENSOR

  2

  1. ZOEKEN: Sensor zoeken
  2. RESET:
  Het
  apparaat
  standaardinstellingen

  terugzetten

  op

  1

  3. °C / °F: Selecteer temperatuureenheid

  4
  5

  3
  Zonnepaneel

  4
  1. Statusindicator LED
  2. Muurbevestigingsgat
  3. Batterijvak
  4. RESET:
  Het
  apparaat
  standaardinstellingen

  5

  5. KANAAL-schakelaar

  1 2 3
  

  terugzetten

  op • Page 7

  BELANGRIJK Plaats ALLEEN oplaadbare NiMH
  batterijen in het batterijvak van het zonnepaneel. Probeer
  geen niet-oplaadbare batterijen op te laden.

  Zonnepaneel
  Dit product gebuikt twee AAA oplaadbare batterijen, die
  opgeladen dient te worden met het zonnepaneel. Wanneer
  u de batterijen voor het eerst oplaad, is het raadzaam om
  tenminste 12 uur aaneengesloten op te laden.

  3. Plaats het zonnepaneel ongeveer 5 tot 6 uur in
  direct zonlicht om de batterijen op te laden. De rode
  oplaadLED op het zonnepaneel gaat aan wanneer er
  genoeg zonlicht is en de batterijen worden opgeladen.

  Om de batterij op te laden:
  1. Neem het zonnepaneel af door het naar beneden te
  drukken en het onder een hoek van 45° (ongeveer) van
  het apparaat af te trekken.

  TIP Houd TEST ingedrukt aan de achterkant van het
  zonnepaneel. De groene 'Full' LED geeft aan dat de
  batterijen volledig zijn opgeladen.
  4. Plaats het paneel terug met de plastic uitstulping in de
  gaatjes. Druk het zonnepaneel tegen het apparaat aan
  tot het op zijn plaats klikt.

  Als u de batterij 5-6 uur oplaadt, zal het apparaat voor
  ongeveer 2 maanden energie hebben. Wanneer de
  oplaadbare batterij bijna leeg is, of wanneer het zonnepaneel
  afgenomen is, zullen de (groene) indicator-LED op het
  apparaat en
  gaan knipperen.

  TIPS
  2. Plaats 2 oplaadbare AAA batterijen in het batterijvak
  aan de achterkant van het zonnepaneel.

    Voor het beste resultaat bij het opladen van de batterij
  plaatst u het zonnepaneel in direct zonlicht.  Richt u het zonnepaneel als volgt:

  NL

  STARTEN • Page 8

  NL

  Richting zonnepaneel:

  Als u woont op het:

  Noord

  Zuidelijk halfrond

  Zuid

  Noordelijk halfrond  Bekras het oppervlak van het zonnepaneel niet, en
  maak het niet schoon met sterke reinigingsmiddelen.  Stel het product niet bloot aan regen, sneeuw of
  vochtigheid.  Het rendement van het opladen van de oplaadbare
  batterij hangt vooral af van de intensiteit van het
  zonlicht en de positie van het zonnepaneel in de zon.  Laad de batterijen niet te lang op.

  Adapter (niet inbegrepen)
  De adapter voorziet het apparaat van stroom, en kan ook
  gebruikt worden om de oplaadbare batterij op te laden.
  Wanneer u de adapter aansluit op het apparaat, wordt
  weergegeven.

  NB Stel het apparaat en de adapter niet bloot aan vochtige
  omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen met vloeistof,
  zoals vazen, op het apparaat of de adapter.
  Buitensensor
  Dit product kan met 3 sensoren tegelijkertijd werken om
  gegevens te verzamelen over temperatuur op verschillende
  plekken.

  Reservebatterij
  1 AAA-batterij

  Om de buitensensor in te stellen:

  Indien de oplaadbare batterij leeg raakt, of wanneer het
  zonnepaneel is afgenomen, dan neemt de AAA-batterijen
  de stroomvoorziening van het apparaat over.

  1. Schuif het batterijvak open.

  1. Verwijder het batterijvak onderaan het apparaat.

  2. Gebruik de kanaalschakelaar om een kanaal te kiezen
  (1, 2, 3). Gebruik een apart kanaal voor elke sensor.

  2. Plaats batterij volgens de polariteit.

  3. Plaats batterij volgens de polariteit.

  3. Druk altijd op RESET wanneer u de batterijen
  vervangen heeft.

  4. Druk altijd op RESET wanneer u de batterijen
  vervangen heeft.
  5. Sluit het batterijvak.
  6. Houd SEARCH ingedrukt gedurende 2 seconden om
  sensoren te zoeken.

  NB

  Wanneer de oplaadbare batterij leeg is, of het
  zonnepaneel niet is geplaatst, zal de schermverlichting niet
  werken en kunnen de prestaties van de radiogestuurde klok
  worden beïnvloed.

   • Page 9

  NL

  NB Wij raden u aan alkalinebatterijen te gebruiken voor
  langdurig gebruik en lithium batterijen bij temperaturen
  onder het vriespunt.
  Het sensorontvangsticoon van de buitensensor toont de
  volgende status:
  PICTOGRAM

  BETEKENIS
  Het apparaat zoekt
  sensor(en)
  Er is een sensorkanaal
  gevonden
  Geen
  gevonden

  1.5 m (5 ft)

  sensor

  TIP De ideale plek voor nauwkeurige sensormetingen is
  een locatie buitenshuis, op een hoogte van niet meer dan
  1,5 m (5 ft), waar geen negatieve invloed van direct zonlicht
  of overvloedige vochtigheid is.
  Klok en Kalender
  Klok ontvangst
  Dit product is ontworpen om zijn klok automatisch te
  synchroniseren door middel van een kloksignaal.
  BAR332ES: EU: DCF-77 signaal: binnen 1500 km (932
  mijl) van Frankfurt, Duitsland.

   • Page 10

  NL

  BAR332ESU: VK: MSF-60 signaal: binnen 1500 km (932
  mijl) van Anthorn, Engeland.

  1. Houd
  2. Druk op
  3. Druk op

  BAR332ESA: WWVB-60 signaal: binnen 3200km (2000
  mijl) van Fort Collins, Colorado (VS).

  /

  om de instellingen te wijzigen.

  om te bevestigen.

  De volgorde van instellingen is: tijdzone, 12/24 uur formaat,
  uren, minuten, jaar, kalendermodus (maand–dag / dag–
  maand), maand, dag en taal.

  Om signaalontvangst klok aan/uit te zetten:
  ingedrukt om signaalontvangst aan te zetten of
  Houd
  om het uit te zetten.

  BAR332ES / BAR332ESU: De tijdzone stelt de klok
  in op tot + / -23 uur van het ontvangen kloksignaal. Als
  u kloksignaalontvangst hebt uitgezet, dan hoeft u geen
  tijdzone in te stellen.

  NB Ontvangst kan 2-10 minuten duren. Als het signaal

  zwak is, kan het tot 24 uur duren om een geldig signaal te
  ontvangen. Indien geen signaal gevonden wordt, zet het
  ingedrukt om het
  apparaat dan bij een raam en houd
  zoeken naar een signaal te forceren.

  NB Als u +1 als tijdzone instelt, resulteert dit in uw lokale
  tijd plus één uur. Wanneer u in de VS bent (BAR332ESA)
  stelt u de klok in op:

  Ontvangstindicator van kloksignaal:
  STERK SIGNAAL

  ingedrukt.

  PA voor Westkust MO voor Bergtijd
  CE voor Centrale tijd EA voor Oostkust

  ZWAK / GEEN SIGNAAL

  NB De beschikbare talen zijn Engels (E), Duits (D), Frans
  (F), Italiaans (I) en Spaans (S) en Russisch (R).
  Klok handmatig Instellen

  Om de klokweergaveopties te selecteren:

  Om de klok handmatig in te stellen, moet u eerst
  klokontvangstsignaal uit zetten.

  om te kiezen tussen weergave van klok met
  Druk op
  seconden, klok met dag van de week en kalender.

   • Page 11

  Om het alarm in te stellen:  ingedrukt om het alarm in te stellen.

  1. Houd
  2. Druk op

  /

  3. Druk op

  om te bevestigen.

  om uren / minuten in te stellen.  geeft aan dat het alarm AAN is.

  Houd
  ingedrukt gedurende 2 seconden om
  automatisch te schakelen tussen de buitenkanalen.

  WEERSVERWACHTING
  Dit product voorspelt het weer voor de volgende 12 tot 24
  uur in een straal van 30-50 km (19-31 mijl).

  Aanzetten / uitzetten alarm:
  Druk op

  Druk herhaaldelijk op

  OF

  .

  Zonnig

  Om het alarm te stoppen:


  Druk op SNOOZE om het alarm 8 minuten uit te zetten

  Half Bewolkt

  OF


  Druk een willekeurige andere knop om het alarm uit te
  zetten, waarna het pas na 24 uur weer zal afgaan.

  Bewolkt
  Regenachtig

  Om het alarm weer te geven:
  Druk op

  .
  Sneeuw

  Temperatuur
  Om de temperatuureenheid in te stellen:

  SCHERMVERLICHTING

  Druk op °C / °F.

  Druk op SNOOZE aan om de schermverlichting gedurende
  3 seconden te activeren.

  

  NL

  Om te schakelen tussen de gegevens van de diverse
  buitensensoren:

  alarm • Page 12

  NL

  Wis

  KENMERKEN

  Druk op RESET om de standaardinstellingen te gebruiken.

  • Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappen,
  schokken, stof, temperatuur of vochtigheid.


  Specificaties
  Basisstation
  TYPE
  LxBxH

  BESCHRIJVING

  • Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende
  materialen.

  158 x 87 x 55 mm

  (6,2 x 3,4 x 2,2 in)

  Gewicht

  280 g (9,88 oz) zonder batterij

  Signaalfrequentie

  433 MHz

  • Laat de interne componenten met rust. Anders kan dit
  de garantie beïnvloeden.
  • Gebruik alleen nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude
  en nieuwe batterijen door elkaar.

  2 x UM-4 (AAA) oplaadbare
  batterijen;
  Voeding

  Dek de ventilatiegaten niet af met kranten, gordijnen etc.

  • Dompel het product nooit onder in water. Als u water
  over het apparaat morst, droog het dan onmiddellijk af
  met een zachte stofvrije doek.

  6V Wisselstroomadaptor
  inbegrepen)
  1 x UM-4 (AAA)
  (noodvoorziening)

  • De in deze handleiding weergegeven plaatjes kunnen
  afwijken van de werkelijkheid.

  (niet  batterij

  • Dit product kan eventueel schade veroorzaken aan de
  laklaag van bepaalde houtsoorten. Oregon Scientific is
  hiervoor niet aansprakelijk. Lees de instructies van de
  fabrikant van het meubel voor meer informatie.

  buitensensor (THN132N)
  LxBxH

  96 x 50 x 22mm
  (3,78 x 1,97 x 0,87 in)

  Gewicht

  62 g (2,22 oz) zonder batterij

  Zendbereik

  30 m (98 ft) zonder obstakels

  Temperatuurbereik

  -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)

  Voeding

  1 x UM-3 (AA) 1,5V batterij

  Wanneer u dit product weg gooit, zorg dan dat het opgehaald
  wordt door de daarvoor bestemde afvaldienst.

  • De inhoud van deze handleiding mag niet worden
  vermenigvuldigd zonder toestemming van de
  fabrikant.
  • Gooi lege batterijen niet bij het huisvuil. Dergelijk afval
  moet gescheiden verwerkt worden.
  • Let op, sommige apparaten zijn voorzien van een
  batterijstrip. Verwijder deze strip uit het batterijvak
  alvorens het apparaat te gebruiken.

  10 • Page 13

  EU CONFORMITEITS VERKLARING
  Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze +ECO Weerklok
  op zonne-energie (Model: BAR332ES / BAR332ESA /
  BAR332ESU) voldoet aan de essentiële eisen en aan de
  overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
  Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits
  verklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon
  Scientific klanten service.

  NB Functies en accessoires ze zijn niet in alle landen
  beschikbaar. Neem contact op met uw plaatselijke
  verkooppunt voor meer informatie.

  OVER OREGON SCIENTIFIC
  Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer
  te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific
  producten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- en
  fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u
  tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval
  u ons wenst te contacteren.

  LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E
  Alle EU landen, Zwitserland CH
  en Noorwegen N

  11

  NL

  NB De technische specificaties van dit product en de
  inhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande
  waarschuwing aan veranderingen onderhevig. • Page 14


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Oregon Scientific BAR332ESU wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Oregon Scientific BAR332ESU in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,51 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info