Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
1
NL
INHOUD
Inhoud .................................................................... 1
Inleiding ................................................................. 2
Overzicht van het product.................................... 2
Vooraanzicht ..................................................... 2
Achteraanzicht .................................................. 3
LCD-display....................................................... 4
Afstandssensor (THN122N) .............................. 5
Om te beginnen..................................................... 6
Batterijen ........................................................... 6
Wisselstroomadapter ........................................ 7
Het wijzigen van de instellingen ........................ 7
De afstandssensor (TN122N) ............................... 8
Opstellen van de Sensor................................... 8
Transmissie van gegevens ............................... 9
Zoeken naar de sensor ..................................... 10
De klok ................................................................... 10
AAN / UIT schakelen van de klok...................... 10
Instellen van de klok / kalender......................... 11
Veranderen vanklokdisplay ............................... 11
De wekker .............................................................. 11
Om de wekkerinstelling na te kijken.................. 11
Instellen van de wekker..................................... 11
Activeren van de wekker ................................... 11
Stoppen van de wekker..................................... 12
De weersvoorspelling........................................... 12
De temperatuur ..................................................... 13
Selecteren van de temperatuureenheid ............ 13
Minimum / maximum metingen ......................... 13
De maanstand ....................................................... 13
Displayverichting .................................................. 13
Het terugstellen van het systeem........................ 14
De projectie-eenheid............................................. 14
Veiligheid en onderhoud ...................................... 14
Waarschuwingen................................................... 14
Het oplossen van problemen............................... 15
Technische gegevens........................................... 16
Afmetingen vn het hoofdtoestel......................... 16
Afmetingen van de afstandssensor................... 16
Temperatuur...................................................... 16
Afstandssensor (THN122N) .............................. 16
Klok / projector .................................................. 16
Stroom............................................................... 17
Over Oregon Scientific ......................................... 17
Verklaring van gelijkvormigheid.......................... 18
BAR623P_NL_R2.p65 7/27/04, 2:18 PM1
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NL

  INHOUD
  Inhoud ....................................................................
  Inleiding .................................................................
  Overzicht van het product ....................................
  Vooraanzicht .....................................................
  Achteraanzicht ..................................................
  LCD-display .......................................................
  Afstandssensor (THN122N) ..............................
  Om te beginnen .....................................................
  Batterijen ...........................................................
  Wisselstroomadapter ........................................
  Het wijzigen van de instellingen ........................
  De afstandssensor (TN122N) ...............................
  Opstellen van de Sensor ...................................
  Transmissie van gegevens ...............................
  Zoeken naar de sensor .....................................
  De klok ...................................................................
  AAN / UIT schakelen van de klok ......................
  Instellen van de klok / kalender .........................
  Veranderen vanklokdisplay ...............................
  De wekker ..............................................................
  Om de wekkerinstelling na te kijken ..................
  Instellen van de wekker .....................................
  Activeren van de wekker ...................................
  Stoppen van de wekker .....................................

  De weersvoorspelling ...........................................
  De temperatuur .....................................................
  Selecteren van de temperatuureenheid ............
  Minimum / maximum metingen .........................
  De maanstand .......................................................
  Displayverichting ..................................................
  Het terugstellen van het systeem ........................
  De projectie-eenheid .............................................
  Veiligheid en onderhoud ......................................
  Waarschuwingen ...................................................
  Het oplossen van problemen ...............................
  Technische gegevens ...........................................
  Afmetingen vn het hoofdtoestel .........................
  Afmetingen van de afstandssensor ...................
  Temperatuur ......................................................
  Afstandssensor (THN122N) ..............................
  Klok / projector ..................................................
  Stroom ...............................................................
  Over Oregon Scientific .........................................
  Verklaring van gelijkvormigheid ..........................

  1
  2
  2
  2
  3
  4
  5
  6
  6
  7
  7
  8
  8
  9
  10
  10
  10
  11
  11
  11
  11
  11
  11
  12

  1
  BAR623P_NL_R2.p65

  1

  7/27/04, 2:18 PM

  12
  13
  13
  13
  13
  13
  14
  14
  14
  14
  15
  16
  16
  16
  16
  16
  16
  17
  17
  18 • Page 2

  NL

  INLEIDING

  OVERZICHT VAN HET PRODUCT

  Wij danken u voor uw keuze van dit draadloze
  weerstation (BAR623P/BAR623PU) van Oregon
  Scientific™. Dit toestel bundelt een nauwkeurige
  tijdaanduiding met een projectieklok, weersvoorspelling
  en verschillende kenmrken voor het registreren van de
  binnen- en buitentemperatuur in één enkel werktuig dat
  u met gemak van thuis uit kunt gebruiken.

  VOORAANZICHT

  In de verpakking vindt u:


  Hoofdtoestel met projectieklok
  3 batterijen van het type UM-3 (AA) 1,5 V voor
  het hoofdtoestel
  4,5 V wissel / gelijkstroomadapter met stekker
  voor het hoofdtoestel
  Afstandsensor (THN122N)
  2 batterijen van het type UM-4 (AAA) 1,5V voor
  de afstandsensor

  1. Toets SNOOZE / LIGHT
  2.
  en
  : voor ht verhogen / verlagen van een
  instelling of voor het activeren / deactiveren van de
  RF-klok
  3. MODE: voor het veranderen van display / instellingen
  4.
  : voor het nakijken van de wekkerstatus;
  instellen van de wekker
  5.
  : indrukken om de wekker te ativeren /
  deactiveren
  6. Projector voor de klok en buitentemperatuur
  7. LCD-display

  Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een handige plaats
  terwijl u met uw nieuwe toestel vertrouwdraakt. Zij bevat
  praktische stap-voor-stap instructies voor het gebruik
  ervan, evenals technische gegevens en
  waarschuwingen waarmee u vertrouwd dient te zijn.

  2
  BAR623P_NL_R2.p65

  2

  7/27/04, 2:18 PM • Page 3

  NL

  ACHTERAANZICHT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Knop FOCUS voor de projector
  Knop IMAGE ROTATION voor de projector
  Schakelaar PROJECTION ON / OFF
  Afdekking stekker wissel / gelijkstroomadapter
  Batterijenvak (deksel open)
  Toets SEARCH om de afstandsensor te vinden
  MEM: Nakijken van de huidige, maximum en
  minimum temperatuurmetingen
  8. Schakelaar ° C / ° F
  9. Terugsteltoets RESET
  10. Batterijenvak (deksel dicht)
  11. Vaste tafelstaander

  3
  BAR623P_NL_R2.p65

  3

  7/27/04, 2:18 PM • Page 4

  NL
  LCD-DISPLAY
  1. Weerdisplay
  2. Ontvangsticoon radiofrequentie (RF)
  3. Wekker geactiveerd
  4. Wekkerinstelling
  5. Tijd
  6. Binnentemperatuur
  7. Icoon zwakke batterij voor hoofdtoestel
  8. ° C / ° F
  9. Sensorsignaal
  10. Icoon zwakke batterij voor sensr
  11. Buitentemperatuur
  12. Kalender
  13. Maanstand

  4
  BAR623P_NL_R2.p65

  4

  7/27/04, 2:18 PM • Page 5

  NL

  AFSTANDSSENSOR (THN122N)

  1.
  2.
  3.
  4.
  1. Indicator LED-status

  Uitsparing voor muurbevestiging
  Terugsteltoets RESET
  CHANNEL kanaalnummer (1-3)
  Batterijenvak
  (Deksel van het batterijenvak is hier nietvertoond)

  5
  BAR623P_NL_R2.p65

  5

  7/27/04, 2:18 PM • Page 6

  NL

  OM TE BEGINNEN

  Het inzetten van de batterijen:

  BATTERIJEN
  De batterijen zijn bij dit product geleverd:
  Voor het hoofdtoestel
  Voor de afstandssensor

  3 batterijen van het
  type UM-3 (AA) 1,5 V
  2 batterijen van het
  type UM-4 (AAA) 1,5 V

  Wanneer u het product voor het erst gebruikt moet u
  eerst de batterijen inzetten, daarbij lettend op de
  aanduiding van de polariteiten (+ en -) in het
  batterijenvak. Voor de beste resultaten zet u de batterijen
  eerst in de afstandssensor en daarna pas in het
  hoofdtoestel. Druk na elke vrvanging van de batterijen
  op RESET.

  TOESTEL

  LOCATIE

  Hoofdtoestel

  Veld binnentemperatuur

  Afstandssensor

  Veld buitentemperatuur

  OPMERKING Gebruik geen herlaadbare batterijen.
  wordt aangegeven wanneer de batterijen aan
  vervanging toe zijn.
  OPMERKING Met het oog op een langere gebruiksduur
  is het gebruik van alkaline batterijen voor dit roduct
  aanbevolen.

  6
  BAR623P_NL_R2.p65

  6

  7/27/04, 2:18 PM • Page 7

  NL

  WISSELSTROOMADAPTER

  HET WIJZIGEN VAN DE INSTELLINGEN

  Het hoofdtoestel is voorzien van een 4,5 V wissel /
  gelijkstroomadaptor met stkker waarmee ononderbroken
  projectie van de klok en temperatuur mogelijk is.

  Om de instelling van de tijd, de kalender of de taal te
  wijzingen:
  1. Houd MODE 2 seconden lang ingedruk om de
  instelmodus binnen te gaan.
  2. Druk op
  of
  om de instelling te wijzigen. (Om
  de instelling versneld te wijzigen houdt u
  of
  ingedrukt.)
  3. Druk op MODE om te bevestigen.

  Het aansluiten van de adapter:

  7
  BAR623P_NL_R2.p65

  7

  7/27/04, 2:18 PM • Page 8

  NL

  Het inzetten van de batterijen:

  DE AFSTANDSSENSOR (THN122N)
  Dit product wordtgeleverd met de thermometersensor
  THN122N, die gegevens over de temperatuur verzamelt.
  Het hoofdtoestel is in staat gegevens van tot 3
  afstandssensoren te verzamelen. Bijkomende
  afstandssensoren zijn afzonderlijk in de handel
  verkrijgbaar.

  HET OPSTELLENVAN DE SENSOR
  1. Open het batterijenvak van de afstandsensor met een
  kleine kruiskopschroevendraaier.
  2. Zet de batterijen met de polariteiten (+ en -) in de juiste
  richting in het batterijenvak.
  3. Schakel de kanaalschakelaar op het gewenste kanaal.
  De scakelaar bevindt zich in het batterijenvak.
  4. Plaats de sensor in de nabijheid van het hoofdtoestel.
  Druk op RESET op de sensor. Houd daarna SEARCH
  op het hoofdtoestel ingedrukt om de signaaltransmissie
  van de sensor naar het hoofdtoestel te laten starte. Het
  ontvangsticoon op het hoofdtoestel gaat ongeveer 3
  minuten lang knipperen terwijl het naar de sensor zoekt.
  (Verwijs naar het hoofdstuk Gegeventransmissie van
  de sensor voor meer informatie.)
  5. Sluit het batterijenvak van de afstandssensor.
  6. Zog ervoor dat de sensor op de gewenste plaats blijft
  staan door de tafelstaander te gebruiken of hem op te
  hangen aan de muur.

  Het gebruik van de staander of de muurbevestiging:

  8
  BAR623P_NL_R2.p65

  8

  7/27/04, 2:19 PM • Page 9

  NL

  TRANSMISSIE VAN GEGEVENS

  Voor de beste resultaten:

  De sensor(en) sturen om de 40 seconden signalen door
  naar het hoofdtoestel. Het ontvangsticoon geeft in het
  Temperatuurveld de status van de ontvangst aan.

  Zet de btterijen in en selecteer het kanaal voordat
  u de sensor ophangt of neerzet.
  Plaats de sensor niet waar hij aan rechtstreeks
  zonlicht of vochtigheid kan worden blootgesteld.
  Plaats de sensor niet verder dan 30 meter van
  het hoofdtoestel (binnen) verwijded.
  Positioneer de sensor zo dat hij tegenover het
  hoofdtoestel (binnen) staat, met een minimum
  aan obstructies zoals deuren, muren of meubilair.
  Zorg ervoor dat u de sensor plaatst waar een
  open zicht naar de hemel toe is en uit de buurt
  van metalen of lektronische voorwerpen.
  Positioneer de sensor in de koude
  wintermaanden zo dicht mogelijk bij het
  hoofdtoestel, omdat de batterijen en de
  signaaltransmissie gevoelig zijn voor vorst.

  ICOON

  BESCHRIJVING
  Het hofdtoestel zoekt naar
  de sensor.
  Er is een kanaal
  gevonden.

  --- wordt aangegeven De sensor werd niet
  gevonden. Zoek opnieuw
  in het Veld van de
  naar de sensor of
  Buitentemperatuur.
  controleer de batterijen.

  Het kan nodig blijken met verschillende locaties te
  experimenteren voraleer u de beste resultaten bekomt.

  9
  BAR623P_NL_R2.p65

  9

  7/27/04, 2:19 PM • Page 10

  NL

  De initiële signaalontvangt neemt 2-10 minuten in beslag
  en begint meteen nadat u het toestel voor het eerst heeft
  opgezet en telkens nadat u op RESET heeft gedrukt.
  Eenmaal de signaalontvangst is voltooid stopt het
  ontvangsticoon met knipperen. Het icoon wordt in het
  Klokveld aanegeven.

  ZOEKEN NAAR DE SENSOR
  Om naar de senor te zoeken houdt u SEARCH 2
  seconden lang ingedrukt.
  OPMERKING Wanneer het hoofdtoestel de sensor
  dan nog niet vindt moet u de batterijen, eventuele
  obstructies en de locatie van de afstandssensor nakijken.

  Sterk signaal

  OPMERKING Signalen van bepaalde huishoudeijke
  apparatuur zoals deurbellen, elektronische
  garagepoorten en beveiligingssystemen kunnen tijdelijke
  storingen in de ontvangst teweegbrengen. Dit is normaal
  en heeft geen invloed op de algemene werking van het
  product. De ontvangst hervat eenvoudig nadt de storing
  is gestopt.

  Zwak signaal

  Geen signaal

  Om het zoeken naar het kloksignaal handmatig te
  forceren houdt u 2 secondenlang ingedrukt. Controleer
  de batterijen wanneer dan nog steeds geen signaal wordt
  gevonden.

  DE KLOK

  AAN / UIT SCHAKELEN VAN DE KOK

  De klok synchroniseert automatisch de huidige tijd en
  datum wanneer zij binnen de reikwijdte wordt gebracht
  van het signaal DCF77 dat wordt uitgezonden vanuit
  Frankfurt in Duitsland voor Midden-Europa (model
  BAR623P) of et signaal MSF60 dat wordt uitgezonden
  vanuit Rugby in Engeland (model BAR623PU).

  Voer deze bewerking uit wanneer de klok niet in staat
  blijkt om een radiosignaal te ontvangen. Houd
  2
  seconden lang ingedrukt en stel daarna de klok
  handmatig in. U kunt hiervoor de (onderstaande)
  instructies van het hoofdstuk “Instellen van de klk”
  volgen.

  OPMERKING De radiosignalen worden door het
  hoofdtoestel ontvangen wanneer het zich binnen een
  straal van 1500 km van een radiosignaal bevindt.

  Het signaalicoon
  geeft aan dat het klokkenmerk AAN
  is geschakeld. Geen icoon betekent dat het is UIT
  geschakeld.

  10
  BAR623P_NL_R2.p65

  10

  7/27/04, 2:19 PM • Page 11

  NL

  INSTELLEN VAN DE KLOK / KALENDER

  DE WEKKER

  U hoeft dit alleen te doen wanneer u het klokkenmerk
  heeft uitgeschakeld (wanneer u bijvoorbeel te ver van
  het radiosignaal bent verwijderd of geen radiosignaal
  kan worden ontvangen).

  Dit product is uitgerust met een 2-minuten
  crescendowekker.

  OM DE WEKKERINSTELLING NA TE KIJKEN

  1. Houd MODE 2 secondenlang ingedrukt. Het Klokveld
  gaat knipperen.
  2. Stel het uur, de minuten, het jaartal, de maand, de
  datum en de taal voor de weekdag in. Druk tekens
  op of
  om de instelling te veranderen.
  3. Druk op MODE om te bevestigen.

  Druk op
  om de wektijd en de wekkerstatus in het
  Klokveld aangegeve te zien.

  INSTELLEN VAN DE WEKKER
  1. Druk op
  om over te gaan naar de wekkerdisplay.
  2. Houd
  opnieuw 2 seconden lang ingedrukt. De
  wekkerinstelling gaat nu knipperen.
  3. Selecteer het uur en de minuten. Druk op of om
  de instellingen te wjzigen en druk op
  om te
  bevestigen.

  De keuzemogelijkheden voor de taal zijn: (E) Engels,
  (F) Frans, (D) Duits, (I) Italiaans en (S) Spaans.

  VERANDEREN VAN KLOKDISPLAY
  Druk op MODE om af te wisselen tussen e displays van
  de klok met de seconden en de klok met de weekdag.

  ACTIVEREN VAN DE WEKKER
  Druk op
  om de wekker te activeren of deactiveren.
  wordt in het Klok / wekkerveld aangegeven wanneer
  de wekker is geactiveerd.

  11
  BAR623P_NL_R2.p65

  11

  7/27/04, 2:19 PM • Page 12

  NL
  STOPPEN VAN DE WEKKER

  WEERSVOORSPELLING

  Wanneer de lopende tijd bijde ingestelde wektijd is
  gekomen gaat de crescendowekker gedurende 2
  minuten luiden. Om de wekker eerder te stoppen:

  Dit toestel maakt een weersvoorspelling voor de
  volgende 12 tot 24 uur voor he gebied binnen een straal
  van 30-50 km rond het toestel en met een
  nauwkeurigheid van 70 tot 75 percent. De
  weersvoorspelling wordt altijd op de display aangegeven.  Drukt u op SNOOZE om de wekker 8 minuten
  lang te stoppen.

  ZONNIG

  OF


  LICHT
  BEWOLKT

  BEWOLKT REGENACHTIG

  Druk op eender welke andere toets dan SNOOZE
  om de wekker te stoppen zodt hij 24 uur later
  opnieuw gaat luiden.

  Wanneer u geen enkele toets indrukt stopt de wekker
  na 2 minuten automatisch en luidt dan na 8 minuten
  opnieuw.

  12
  BAR623P_NL_R2.p65

  12

  7/27/04, 2:19 PM • Page 13

  NL

  DE TEMPERATUUR

  DE MAANSTAND

  Dit product is in staat nformatie over de huidige, de
  minimum en de maximum temperatuur aan te geven,
  die door de afstandssensors en het hoofdtoestel (binnen)
  wordt verzameld.

  Dit kenmerk werkt alleen wanneer de kalender is
  ingesteld, zie het hoofdstuk “Instelle van de klok”.


  De buitengegevens worden om de 40 seconden
  ontvangen en op de display aangegeven. De
  binnengegevens woden om de 10 seconden verzameld
  en op de display aangegeven.  Druk op
  of
  om de maanstand voor de
  volgende of vorige dag na te kijken.
  Houd
  of
  ingedrukt om snel doorheen de
  jaartallen te scannen (2001 tot 2099).
  Nieuwe maan
  Wassende maan

  SELECTEREN VAN DE TEMPERATUUREENHEID

  Eerste kwartier

  Schuif de schakelaar °C / °F naar de gewenste stand.
  De schakelaar bevindt zich in het batterijenvak van het
  hoofdtoestel. De instelling van de temperatuueenheid
  op het hoofdtoestel heeft de overhand op de instelling
  van de afstandssensor.

  Bijn volle maan
  Volle maan
  Afnemende volle maan
  Laatste kwartier
  Afnemende maan

  MINIMUM / MAXIMUM METINGEN
  De toets MEM bevindt zich in het batterijenvak van het
  hoofdtoestel. Druk op MEM om af te wisselen tussen de
  huidige, de maximum (MAX) en deminimum (MIN)
  metingen. Om de gegevens te wissen houdt u MEM 2
  seconden lang ingedrukt. U hoort dan een pieptoon die
  bevestigt dat het geheugen is gewist.

  DISPLAYVERLICHTING
  Druk op SNOOZE / LIGHT om de displayverlichting 8
  seconden lang te activeren.

  13
  BAR623P_NL_R2.p65

  13

  7/27/04, 2:19 PM • Page 14

  NL

  HET TERUGSTELLEN VAN HET SYSTEEM

  U kunt ook:
  • Draaien aan de knop FOCUS om het beeld
  scherp te stellen.
  • Draaien deknop IMAGE ROTATION om het
  geprojecteerde beeld in of tegen de richting van
  de klok te draaien.
  • De projectie-eenheid handmatig scheefzetten om
  het beeld verticaal hoger of lager te projecteren.

  De terugsteltoets RESET bevindt zich in het atterijenvak
  van het hoofdtoestel. Druk telkens op RESET nadat u
  de batterijen heeft vervangen of wanneer het toestel niet
  naar behoren werkt (bijvoorbeeld niet in staat is een
  radiofrequentieverbinding met de afstandssensor of de
  klok te maken).

  DE PROJCTIE-EENHEID

  VEILIGHEID EN ONDERHOUD

  De projectie-eenheid kan zowel de tijd als de
  buitentemperatuur op een muur of plafond projecteren.
  Om dit kenmerk te gebruiken:


  Maak het toestel schoon met een lihtvochtige doek en
  een zachte, alcoholvrije detergens. Voorkom dat het
  product kan vallen en plaats het niet waar voortdurend
  veel passage is.

  Druk op de toets SNOOZE / LIGHT om de tijd en
  buitentemperatuur 8 seconden lang
  geprojecteerd te zien.

  WAARSCHUWINGEN

  OF


  Dit product werd ontworpen en vervaardigd om u vele
  jaren trouw te kunnen dienen, op voorwaardedat het
  correct wordt gehanteerd. Oregon Scientific is niet
  aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkend gebruik
  van de instructies die in de gebruiksaanwijzing
  beschreven staan of voor ongeoorloofde wijzigingen of
  herstellingen van het product. Neem de vlgende
  richtlijnen in acht:

  Scuif de schakelaar PROJECTION naar de stand
  ON om de voortdurende projectie te activeren.
  Deze functie werkt alleen wanneer de wissel /
  gelijkstroomadapter is aangesloten.

  14
  BAR623P_NL_R2.p65

  14

  7/27/04, 2:19 PM • Page 15

  NL  HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

  Dompel het product nooit onder in water. Dit kan
  elektrocutie en beschadiging van het product
  veroorzaken.
  Stel het hoofdtoestel niet bloot aan extreme druk,
  schokken of temperatuur- en
  vochtigheidsschommelingen.
  Knoei nie met de interne onderdelen.
  Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of
  batterijen van verschillende types samen.
  Gebruik in dit product geen herlaadbare
  batterijen.
  Verwijder de batterijen wanneer u dit product voor
  een langere periode gaat opbergen.
  aak geen krassen in de LCD-display.

  PROBLEEM

  SYMPTOOM

  OPLOSSING

  Kalender

  Vreemde datum /
  maand

  Wijzig de
  taaloptie ( 11)

  Klok

  De klok kan niet
  worden ingesteld

  Deactiveer de
  automatische
  klok ( 10)

  De datum en tijd
  worden niet
  automatisch
  gesynchroniseerd

  1. Controleer de
  batterijen ( 6)
  2. Druk p
  RESET ( 14)
  3. Activeer het
  klokkenmerk
  handmatig ( 11)
  De gemeten
  temperatuur is
  buiten de
  reikwijdte van
  het toestel

  OPMERKING De technische gegevens van dit product
  en de inhoud van deze gebruiksaanwijzing kunnen
  zonder kennisgeving worden gewijzigd. De afbeeldingen
  zijn niet op schaal.
  Temp

  “LLL” of “HHH” is op de Controleer de
  batterijen ( 8)
  display aangegeven

  Afstands sensor Kan de afstandssensor Contoleer de
  locatie ( 9)
  niet vinden
  De gegevens stemmen Zoek handmatig
  naar de sensor
  niet overeen met die
  ( 10)
  van het hoofdtoestel
  15
  BAR623P_NL_R2.p65

  15

  7/27/04, 2:19 PM • Page 16

  NL

  TECHNISCHE GEGEVENS

  Display

  Regenachtig, bewolkt,
  gedeeltelijk bewolkt, zonnig

  AFMETINGEN VAN HET HOOFDTOESTEL
  LxBxH

  92 x167 x 53 mm

  Gewicht

  228 grams (8.04 ounces)
  without battery

  AFSTANDSSENSOR (THN122N)

  AFMETINGEN VAN DE AFSTANDSSENSOR
  LxBxH

  Gewicht

  92 x 60 x 20 mm
  (3.6 x 2.4 x 0.79 inches)

  RF-frequentie

  433 MHz

  Reikwijdte

  30 meter zonder obstructies

  Transmissie

  Om de 40 seconden

  Kanaalnr.

  1

  63 gram zonder batterij
  KLOK / PROJECTOR

  TEMPERATUUR
  Temperatuureenheid

  Reikwijdte binnentemperatuur -5° C tot 50° C
  Reikwijdte buitentemperatuur -20° C tot 0° C
  Resolutie

  RF-klo

  Automatisch of handmatig
  (uitgeschakeld)

  Klokdisplay

  UU:MM:SS

  Uuraanduiding

  12 uur AM / PM
  (Model BAR623PU)
  24 uur (Model BAR623P)

  °C / °F

  0,1° C

  16
  BAR623P_NL_R2.p65

  16

  7/27/04, 2:19 PM • Page 17

  NL

  Kalender

  OVER OREGON SCIENTIFIC

  DD / MM; weekdag in
  5 talen (E, D, F, I, S)

  Wekker

  Enkelvoudige wekker met
  2-minuten crescendo en
  8minuten sluimerfunctie

  Projector

  Buitentemperatuur en tijd

  Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om
  meer te weten over uw nieuwe product en andere
  Oregon Scientific producten zoals digitale fototoestellen,
  gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op
  deze website vindt u tevens de informatie over onze
  klantendienst, voor het geval u ons wenst te contacteren.

  STROOM
  Batterijen hoofdtoestel

  3 x UM-3 (AA) 1,5 V

  Batterijen sensor

  2 x UM-4 (AAA) 1,5 V

  Wissel / gelijkstroomadapter 4,5 V met stekker
  OPMERKING Met het oog op een langere gebruiksdur
  is het gebruik van alkaline batterijen voor dit product
  aanbevolen.

  17
  BAR623P_NL_R2.p65

  17

  7/27/04, 2:19 PM • Page 18

  NL

  Verklaring van gelijkvormigheid

  Bijkomende informatie:
  Dit product is bijgevolg conform de Richtlijn voor
  Laagspanning 73/23/EC, de EMC-richtlijn 89/336/EC en
  de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC (appendix II) en is voorzien
  van de overeenkomstige CE-markering.

  Dit product bevat een goedgekeurde zendermodule en
  voldoet aan de essentiële vereisten van Artikel 3 van de
  R&TTE-richtlijnen 1999 / 5 / EC, indien gebruikt als
  aangewezen en dat volgende normen werden toegepast:
  Veiligheid van informatietechnologische uitrusting
  (Artikel 3.1.a van de R&TTE-richtlijnen)
  Toegepasten normen

  EN 60950: 2000

  Carmelo Cubito
  Agrate Brianza (MI) / Italië January 2004
  R&TTE-vertegenwoordiger van de fabrikant

  Elektromagnetische congruentie
  (Artikel 3.1.b van de R&TTE-richtlijnen)
  Toegepasten normen:
  ETSI EN 301 489-1-3 (Ver.1.4.1) : 2002-08

  LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E
  Alle EEG-landen, Zwitserland
  en Noorwegen N

  Efficiënt gebruik van het radiofrequentiespectrum
  (Artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijnen)
  Toegepasten normen:
  ETSI EN 300 220-3 (Ver1.1.1) : 2000-09

  18
  BAR623P_NL_R2.p65

  18

  7/27/04, 2:19 PM • Page 19

  Draadloos weerstation
  Model: BAR623P / BAR623PU
  Gebruiksaanwijzing

  BAR623P_NL_R2.p65

  19

  7/27/04, 2:19 PM


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Oregon Scientific BAR623P wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Oregon Scientific BAR623P in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,3 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Oregon Scientific BAR623P

Oregon Scientific BAR623P Bedienungsanleitung - Deutsch - 19 seiten

Oregon Scientific BAR623P Bedienungsanleitung - Englisch - 19 seiten

Oregon Scientific BAR623P Bedienungsanleitung - Französisch - 19 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info