Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
10
NL
Draadloos weerstation
Model: BAR626/AR626U
Gebruiksaanwijzing
BAR626_NLoutput 8/7/04, 1:59 PM10
Black
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NL

  Draadloos weerstation
  Model: BAR626/AR626U
  Gebruiksaanwijzing

  10

  BAR626_NLoutput

  10
  Black

  8/7/04, 1:59 PM • Page 2

  NL

  INLEIDING
  Wij danken u voor uw keuze van dit draadloze weerstation
  (BAR626/BAR626U) van Oregon Scientific™. Dit toestel
  bundelt een uiterst nauwkeurige tijdaanduiding,
  weersvoorspelling en verschillende kenmerken voor het
  registreren van de binnen-en buitentemperatuur in één
  enkel toestel dat u met gemak van thuis uit kunt gebruiken.

  Draadloos weerstation
  BAR626/AR626U
  Gebruiksaanwijzing

  INHOUD
  Inhoud ......................................................................
  Inleiding ...................................................................
  Overzicht van het product ......................................
  Vooraanzicht ..........................................................
  Achteraanzicht .......................................................
  LCD-display ............................................................
  Afstandssensor (THN122N) ...................................
  Om te beginnen .......................................................
  Batterijen ................................................................
  Het wijzigen van de instellingen .............................
  Tafelstaander of muurbevestiging ..........................
  De afstandssensor (THN122N) ...............................
  Opstellen van de Sensor ........................................
  Transmissie van gegevens ............................ ........
  Zoeken naar de sensor ..........................................
  De klok .....................................................................
  AAN / UIT schakelen van de klok ...........................
  Instellen van de klok / kalender ..............................
  Veranderen van klokdisplay ...................................
  De wekke ..................................................................
  Om de wekkerinstelling na te kijken .......................
  Instellen van de wekker ..........................................
  Activeren van de wekker ........................................
  Stoppen van de wekker ..........................................
  De weersvoorspelling .............................................
  De temperatuur ............................................... ........
  Selecteren van de temperatuureenheid .................
  Selecteren van het kanaalnummer .........................
  Minimum / maximum metingen ..............................
  De maanstand ..........................................................
  Het terugstellen van het systeem ..........................
  Veiligheid en onderhoud ........................................
  Waarschuwingen ............................................... .....
  Het oplossen van problemen .................................
  Technische gegevens .............................................
  Afmetingen van het hoofdtoestel ............................
  Afmetingen van de afstandssensor ........................
  Temperatuur ...........................................................
  Weersvoorspelling ................................... ..............
  Afstandssensor (THN122N) ...................................
  Klok ........................................................................
  Stroom ....................................................................
  Over Oregon Scientific ...........................................
  EG-Verklaring Van Gelijkvormigheid .....................

  In de verpakking vindt u:
  • Hoofdtoestel
  • Afstandssensor (THN122N)
  • Batterijen voor hoofdtoestel: 3x UM-3 (AA) 1,5 V
  • Batterijen voor afstandssensor: 2x UM-4 (AAA) 1,5 V

  1
  1
  2
  2
  2
  3
  3
  4
  4
  4
  4
  5
  5
  5
  5
  6
  6
  6
  6
  6
  6
  6
  6
  6
  7
  7
  7
  7
  7
  7
  7
  7
  8
  8
  8
  8
  8
  8
  8
  8
  9
  9
  9
  9

  Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een handige plaats
  terwijl u met uw nieuwe toestel vertrouwd raakt. Zij bevat
  praktische stap-voor-stap instructies voor het gebruik
  ervan, evenals technische gegevens en waarschuwingen
  waarmee u vertrouwd dient te zijn.

  1

  BAR626_NLoutput

  1
  Black

  8/7/04, 1:59 PM • Page 3

  NL

  OVERZICHT VAN HET PRODUCT
  VOORAANZICHT

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  5

  1

  6

  2

  7

  3

  6.
  7.

  8

  4

  8.
  9.

  9

  Veld weersvoorspelling
  Veld buiten-en binnentemperatuur
  Klok / wekker / kalenderveld
  Maanstand
  en voor het verhogen / verlagen van een
  instelling of het activeren / deactiveren van de
  RF-klok
  MODE: voor het wijzigen van de display / instellingen
  voor het nakijken van de wekkerstatus / instellen
  van de wekker
  CHANNEL: voor het veranderen van afstandssensor
  indrukken om de wekker te activeren / deactiveren

  ACHTERAANZICHT
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Sluimertoets SNOOZE
  Uitsparing voor muurbevestiging
  Batterijenvak (deksel dicht)
  Tafelstaander
  Batterijenvak (deksel open)
  Schakelaar °C / °F
  MEM: voor het nakijken van de huidige, maximum
  en minimum temperatuurmetingen
  8. Terugsteltoets RESET

  1
  2
  3

  4

  5

  6
  7
  8

  2

  BAR626_NLoutput

  2
  Black

  8/7/04, 1:59 PM • Page 4

  NL
  LCD-DISPLAY

  AFSTANDSSENSOR (THN122N)

  1

  9

  2

  1

  3
  4
  10
  11
  5

  12

  6
  7

  13

  8
  14

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.

  Weerdisplay
  Buitentemperatuur
  Kanaalicoon met sensorsignaal
  Icoon zwakke batterij voor de sensor
  Ontvangsticoon radiofrequentie (RF)
  Wekker geactiveerd
  Wekkerinstelling
  Kalender
  Binnenicoon
  Binnentemperatuur
  Icoon zwakke batterij voor het hoofdtoestel
  Tijd
  Weekdag / seconden
  Maanstand

  1. Indicator LED-status

  1

  2
  3

  4

  1.
  2.
  3.
  4.

  Uitsparing voor muurbevestiging
  Terugsteltoets RESET
  CHANNEL kanaalnummer (1-3)
  Batterijenvak
  (Deksel van het batterijenvak is hier niet vertoond)

  3

  BAR626_NLoutput

  3
  Black

  8/7/04, 1:59 PM • Page 5

  NL

  OM TE BEGINNEN

  HET WIJZIGEN VAN DE INSTELLINGEN

  BATTERIJEN

  Om de instelling van de tijd, de kalender of de taal te
  wijzingen:

  De batterijen zijn bij dit product geleverd:
  Voor het hoofdtoestel
  Voor de afstandssensor

  1. Houd MODE 2 seconden lang ingedrukt om de
  instelmodus binnen te gaan.
  of
  om de instelling te wijzigen. (Om de
  2. Druk op
  instelling versneld te wijzigen houdt u of ingedrukt.)
  3. Druk op MODE om te bevestigen.

  3 batterijen van het type UM3(AA) 1,5 V
  2 batterijen van het type UM4(AAA) 1,5 V

  Wanneer u het product voor het eerst gebruikt moet u
  eerst de batterijen inzetten, daarbij lettend op de
  aanduiding van de polariteiten (+ en -) in het batterijenvak.
  Voor de beste resultaten zet u de batterijen eerst in de
  afstandssensor en daarna pas in het hoofdtoestel. Druk
  na elke vervanging van de batterijen op RESET.

  TAFELSTAANDER OF MUURBEVESTIGING
  Gebruik de staander op de achterzijde van het hoofd /
  afstandtoestel om het op een vlakke ondergrond neer te
  zetten of bevestig het aan de muur met een nagel.

  OPMERKING Gebruik geen herlaadbare batterijen.
  Het vastmaken van de staander:
  wordt aangegeven wanneer de batterijen aan
  vervanging toe zijn.
  Installing the batteries:
  OPMERKING Met het oog op een langere gebruiksduur
  is het gebruik van alkaline batterijen voor dit product
  aanbevolen.
  Het inzetten van de batterijen:

  Het gebruik van de muurbevestiging:

  TOESTEL

  LOCATIE

  Hoofdtoestel

  Veld binnentemperatuur

  Afstandssensor

  Veld buitentemperatuur

  Het gebruik van de tafelstaander of muurbevestiging
  van de afstandssensor:

  4

  BAR626_NLoutput

  4
  Black

  8/7/04, 1:59 PM • Page 6

  NL
  • Positioneer de sensor zo dat hij tegenover het
  hoofdtoestel (binnen) staat, met een minimum aan
  obstructies zoals deuren, muren of meubilair.
  • Zorg ervoor dat u de sensor plaatst waar een open
  zicht naar de hemel toe is en uit de buurt van
  metalen of elektronische voorwerpen.
  • Positioneer de sensor in de koude wintermaanden
  zo dicht mogelijk bij het hoofdtoestel, omdat de
  batterijen en de signaaltransmissie gevoelig zijn
  voor vorst.

  DE AFSTANDSSENSOR (THN122N)
  Dit product wordt geleverd met de thermometersensor
  THN122N, die gegevens over de temperatuur verzamelt.
  Het hoofdtoestel is in staat gegevens van tot 3
  afstandssensoren te verzamelen. Bijkomende
  afstandssensoren zijn afzonderlijk in de handel
  verkrijgbaar.

  Het kan nodig blijken met verschillende locaties te
  experimenteren vooraleer u de beste resultaten bekomt.

  OPSTELLEN VAN DE SENSOR
  1. Open het batterijenvak van de afstandssensor met
  behulp van een kleine kruiskopschroevendraaier.
  2. Zet de batterijen in met de polariteiten (+ en -) als
  aangeduid in het batterijenvak.

  TRANSMISSIE VAN GEGEVENS
  De sensor(en) sturen om de 40 seconden signalen door
  naar het hoofdtoestel. Het ontvangsticoon geeft in het
  Temperatuurveld de status van de ontvangst aan.

  SCHAKELAAR

  OPTIES

  Channel

  Kanaal 1-3. Wanneer u meer dan
  één sensor gebruikt kent u aan elke
  sensor een ander kanaal toe.

  ICOON

  BESCHRIJVING
  Het hoofdtoestel zoekt naar
  afstandssensoren.

  3. Stel het kanaal in. De schakelaar bevindt zich in het
  batterijenvak.
  4. Plaats de sensor in de nabijheid van het hoofdtoestel.
  Druk op RESET van de sensor. Houd daarna MEM
  en CHANNEL op het hoofdtoestel ingedrukt om de
  ontvangst van signaaltransmissie tussen de sensor
  en het hoofdtoestel te laten beginnen. Het
  ontvangsticoon van het hoofdtoestel gaat ongeveer
  3 minuten lang knipperen terwijl het naar de
  afstandssensor zoekt. (Verwijs voor meer informatie
  naar het hoofdstuk "Gegeventransmissie door.)
  5. Sluit het batterijenvak van de afstandssensor.
  6. Zet of hang de sensor op de gewenste plaats met
  behulp van de tafelstaander of muurbevestiging.

  Er is tenminste 1 kanaal
  gevonden.
  Kanaal 1 is geselecteerd (het
  cijfer verandert naargelang
  de geselecteerde sensor).
  --- wordt aangegeven
  in het veld
  Buitentemperatuur

  De geselecteerde zender is
  niet gevonden. Zoek opnieuw
  naar de sensor of controleer
  de batterijen.

  Het inzetten van de batterijen:
  ZOEKEN NAAR DE SENSOR
  Om naar een sensor te zoeken houdt u MEM en
  CHANNEL (op het hoofdtoestel) 2 seconden lang
  ingedrukt.
  OPMERKING Wanneer het hoofdtoestel de sensor dan
  nog niet vindt moet u de batterijen, eventuele obstructies
  en de locatie van de afstandssensor nakijken.
  OPMERKING Signalen van bepaalde huishoudelijke
  apparatuur zoals deurbellen, elektronische
  garagepoorten en beveiligingssystemen kunnen
  tijdelijke storingen in de ontvangst teweegbrengen. Dit
  is normaal en heeft geen invloed op de algemene
  werking van het product. De ontvangst hervat eenvoudig
  nadat de storing is gestopt.

  Voor de beste resultaten:
  • Zet de batterijen in en selecteer het kanaal voordat
  u de sensor ophangt of neerzet.
  • Plaats de sensor niet waar hij aan rechtstreeks
  zonlicht of vochtigheid kan worden blootgesteld.
  • Plaats de sensor niet verder dan 30 meter van het
  hoofdtoestel (binnen) verwijderd.
  5

  BAR626_NLoutput

  5
  Black

  8/7/04, 1:59 PM • Page 7

  NL

  DE KLOK

  VERANDEREN VAN KLOKDISPLAY

  De klok synchroniseert automatisch de huidige tijd en
  datum wanneer ze wordt gebracht binnen de reikwijdte
  van het radiosignaal DCF77, dat wordt uitgezonden
  vanuit Frankfurt in Duitsland voor Midden-Europa (model
  BAR626), of het radiosignaal MSF60 dat wordt
  uitgezonden vanuit Rugby in Engeland (model
  BAR626U).

  Druk op MODE om af te wisselen tussen de displays van
  de klok met de seconden en de klok met de weekdag.

  DE WEKKER
  Dit product is uitgerust met een 2-minuten
  crescendowekker.

  OPMERKING De radiosignalen worden door het
  hoofdtoestel ontvangen wanneer het zich binnen een
  straal van 1500 km van een radiosignaal bevindt.

  OM DE WEKKERINSTELLING NA TE KIJKEN
  De initiâle signaalontvangst neemt 2-10 minuten in beslag
  en begint meteen nadat u het toestel voor het eerst heeft
  opgezet en telkens nadat u op RESET heeft gedrukt.
  Eenmaal de signaalontvangst is voltooid stopt het
  ontvangsticoon met knipperen. Het icoon wordt in het
  Klokveld aangegeven.
  STERK SIGNAAL

  ZWAK SIGNAAL

  Druk op
  om de wektijd en de wekkerstatus in het
  Klokveld aangegeven te zien.

  INSTELLEN VAN DE WEKKER

  GEEN SIGNAAL
  1. Druk op
  om over te gaan naar de wekkerdisplay.
  2. Houd
  opnieuw 2 seconden lang ingedrukt. De
  wekkerinstelling gaat nu knipperen.
  3. Selecteer het uur en de minuten. Druk op of
  om de instellingen te wijzigen en druk
  om te bevestigen.
  op

  Om het zoeken naar het kloksignaal handmatig te forceren
  houdt u
  2 secondenlang ingedrukt. Controleer de
  batterijen wanneer dan nog steeds geen signaal wordt
  gevonden.

  ACTIVEREN VAN DE WEKKER
  AAN / UIT SCHAKELEN VAN DE KLOK

  Druk op
  om de wekker te activeren of deactiveren.
  wordt in het Klok / wekkerveld aangegeven wanneer de
  wekker is geactiveerd.

  Voer deze bewerking uit wanneer de klok niet in staat
  blijkt om een radiosignaal te ontvangen. Houd
  2
  seconden lang ingedrukt en stel daarna de klok handmatig
  in. U kunt hiervoor de (onderstaande) instructies van het
  hoofdstuk "Instellen van de klok" volgen.

  STOPPEN VAN DE WEKKER
  Wanneer de lopende tijd bij de ingestelde wektijd is
  gekomen gaat de crescendowekker gedurende 2 minuten
  luiden. Om de wekker eerder te stoppen:

  Het signaalicoon geeft aan dat het klokkenmerk
  AAN is geschakeld. Geen icoon betekent dat het is UIT
  geschakeld.

  • Drukt u op SNOOZE om de wekker 8 minuten lang te
  stoppen.

  INSTELLEN VAN DE KLOK / KALENDER

  OF

  U hoeft dit alleen te doen wanneer u het klokkenmerk
  heeft uitgeschakeld (wanneer u bijvoorbeeld te ver van
  het radiosignaal bent verwijderd of geen radiosignaal
  kan worden ontvangen).

  • Druk op eender welke andere toets dan SNOOZE
  om de wekker te stoppen zodat hij 24 uur later
  opnieuw gaat luiden.
  Wanneer u geen enkele toets indrukt stopt de wekker na
  2 minuten automatisch en luidt dan na 8 minuten opnieuw.

  1. Houd MODE 2 secondenlang ingedrukt. Het Klokveld
  gaat knipperen.
  2. Stel het uur, de minuten, het jaartal, de maand, de
  datum en de taal voor de weekdag in. Druk telkens
  op of om de instelling te veranderen.
  3. Druk op MODE om te bevestigen.
  De keuzemogelijkheden voor de taal zijn: (E) Engels, (F)
  Frans, (D) Duits, (I) Italiaans en (S) Spaans.

  BAR626_NLoutput

  6
  Black

  6

  8/7/04, 1:59 PM • Page 8

  NL

  WEERSVOORSPELLING

  MINIMUM / MAXIMUM METINGEN

  Dit toestel maakt een weersvoorspelling voor de volgende
  12 tot 24 uur voor het gebied binnen een straal van 3050 km rond het toestel en met een nauwkeurigheid van
  70 tot 75 percent. De weersvoorspelling wordt altijd op
  de display aangegeven.

  De toets MEM bevindt zich in het batterijenvak van het
  hoofdtoestel. Druk op MEM om af te wisselen tussen de
  huidige, de maximum (MAX) en de minimum (MIN)
  metingen. Om de gegevens te wissen houdt u MEM 2
  seconden lang ingedrukt. U hoort dan een pieptoon die
  bevestigt dat het geheugen is gewist.

  ZONNIG

  LICHT
  REGENACHTIG

  BEWOLKT

  BEWOLKT

  DE MAANSTAND
  Dit kenmerk werkt alleen wanneer de kalender is
  ingesteld, zie het hoofdstuk "Instellen van de klok".
  • Druk op of om de maanstand voor de volgende
  of vorige dag na te kijken.
  • Houd of ingedrukt om snel doorheen de jaartallen
  te scannen (2001 tot 2099).

  DE TEMPERATUUR
  Dit product is in staat informatie over de huidige, de
  minimum en de maximum temperatuur aan te geven, die
  door de afstandssensors en het hoofdtoestel (binnen)
  wordt verzameld.

  Nieuwe maan
  Wassende maan

  De buitengegevens worden om de 40 seconden
  ontvangen en op de display aangegeven. De
  binnengegevens worden om de 10 seconden verzameld
  en op de display aangegeven.

  Eerste kwartier
  Bijna volle maan
  Volle maan

  SELECTEREN VAN DE TEMPERATUUREENHEID

  Afnemende volle maan

  Schuif de schakelaar ˚C / ˚F naar de gewenste stand. De
  schakelaar bevindt zich in het batterijenvak van het
  hoofdtoestel. De instelling van de temperatuureenheid
  op het hoofdtoestel heeft de overhand op de instelling
  van de afstandssensor.

  Laatste kwartier
  Afnemende maan

  HET TERUGSTELLEN VAN HET SYSTEEM
  SELECTEREN VAN HET KANAALNUMMER

  De terugsteltoets RESET bevindt zich in het batterijenvak
  van het hoofdtoestel. Druk telkens op RESET nadat u de
  batterijen heeft vervangen of wanneer het toestel niet
  naar behoren werkt (bijvoorbeeld niet in staat is een
  radiofrequentieverbinding met de afstandssensor of de
  klok te maken).

  Druk op CHANNEL om af te wisselen tussen de Kanalen 1-3.
  Het icoon geeft aan welke sensor is geselecteerd.
  Kinetische
  golficoon
  Toegekende
  display

  Binnendisplay

  Afstanddisplay
  Kanaal 1

  Afstanddisplay
  Kanaal 2

  Afstanddisplay
  Kanaal 3

  VEILIGHEID EN ONDERHOUD
  Maak het toestel schoon met een lichtvochtige doek en
  een zachte, alcoholvrije detergens. Voorkom dat het
  product kan vallen en plaats het niet waar voortdurend
  veel passage is.

  Om automatisch doorheen alle sensoren te scannen
  houdt u CHANNEL 2 seconden lang ingedrukt. De
  gegevens van elke sensor worden dan telkens 3
  seconden lang op de display aangegeven. Om het
  automatische scannen te stoppen drukt u op CHANNEL
  of MEM.
  OPMERKING Voor meer informatie over de sensor
  verwijst u naar het hoofdstuk "De afstandssensor
  THN122N".

  BAR626_NLoutput

  7
  Black

  7

  8/7/04, 1:59 PM • Page 9

  NL

  WAARSCHUWINGEN

  TECHNISCHE GEGEVENS

  Dit product werd ontworpen en vervaardigd om u vele
  jaren trouw te kunnen dienen, op voorwaarde dat het
  correct wordt gehanteerd. Oregon Scientific is niet
  aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkend gebruik
  van de instructies die in de gebruiksaanwijzing
  beschreven staan of voor ongeoorloofde wijzigingen of
  herstellingen van het product. Neem de volgende
  richtlijnen in acht:

  AFMETINGEN VAN HET HOOFDTOESTEL
  LxBxH

  116 x 55 x 127 mm

  Gewicht

  170 g zonder batterijen

  AFMETINGEN VAN DE AFSTANDSSENSOR

  • Dompel het product nooit onder in water. Dit kan
  elektrocutie en beschadiging van het product
  veroorzaken.
  • Stel het hoofdtoestel niet bloot aan extreme druk,
  schokken of temperatuur - en
  vochtigheidsschommelingen.
  • Knoei niet met de interne onderdelen.
  • Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of batterijen
  van verschillende types samen.
  • Gebruik in dit product geen herlaadbare batterijen.
  • Verwijder de batterijen wanneer u dit product voor
  een langere periode gaat opbergen.
  • Maak geen krassen in de LCD-display.

  LxBxH

  92 x 60 x 20 mm

  Gewicht

  63 gram zonder batterijen

  TEMPERATUUR

  OPMERKING De technische gegevens van dit product
  en de inhoud van deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder
  kennisgeving worden gewijzigd. De afbeeldingen zijn
  niet op schaal.

  Temperatuureenheid

  °C / °F

  Reikwijdte binnen

  -5°C tot 50°C

  Reikwijdte buiten

  -20°C tot 60°C

  Resolutie

  0,1°C

  WEERSVOORSPELLING
  Display

  HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
  PROBLEEM SYMPTOOM

  OPLOSSING

  Kalender

  Vreemde datum / Wijzig de taaloptie
  maand

  Klok

  De klok kan niet Deactiveer de
  worden ingesteld automatische klok
  De datum en tijd
  worden niet
  automatisch
  gesynchroniseerd

  Temp

  Regenachtig, bewolkt, licht
  bewolkt, zonnig

  AFSTANDSSENSOR (THN122N)

  1. Controleer de batterijen
  2. Druk op RESET
  3. Activeer het
  klokkenmerk
  handmatig

  RF-frequentie

  433 MHz

  Reikwijdte

  30 meter zonder obstructies

  Transmissie

  Om de 40 seconden

  Kanaal nr.

  1-3

  "LLL" of "HHH" is De gemeten temperatuur is
  op de display
  buiten de reikwijdte van
  aangegeven
  het toestel

  Afstandssens
  or

  Controleer de batterijen
  Controleer de locatie
  Kan het kanaal
  niet veranderen

  Controleer de sensoren.
  Er werkt slechts één
  sensor

  De gegevens
  stemmen niet
  overeen met het
  hoofdtoestel

  Start het zoeken
  naar de sensor
  handmatig
  8

  BAR626_NLoutput

  8
  Black

  8/7/04, 1:59 PM • Page 10

  NL

  EG-VERKLARING VAN GELIJKVORMIGHEID

  KLOK
  RF-klok

  Automatisch of handmatig
  (uitgeschakeld)

  Klokdisplay

  UU:MM:SS

  Tijdaanduiding

  12 uur AM / PM
  (Model BAR626U)
  24 uur (Model BAR626)

  Kalender

  DD / MM; weekdag in
  5 talen (E, D, F, I, S)

  Dit product bevat een goedgekeurde zendermodule en
  voldoet aan de essentiële vereisten van Artikel 3 van de
  R&TTE-richtlijnen 1999 / 5 / EC, indien gebruikt als
  aangewezen en dat volgende normen werden toegepast:
  Veiligheid van informatietechnologische uitrusting
  (Artikel 3.1.a van de R&TTE-richtlijnen)
  Toegepasten normen: EN 60950: 2000

  Wekker

  Elektromagnetische congruentie
  (Artikel 3.1.b van de R&TTE-richtlijnen)

  Enkelvoudige wekker met
  2-minuten crescendo and
  8-minuten sluimertijd

  Toegepasten normen:
  ETSI EN 301 489-1-3 (Ver.1.4.1) : 2002-08
  Efficiënt gebruik van het radiofrequentiespectrum
  (Artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijnen)

  STROOM

  Toegepasten normen:
  ETSI EN 300 220-3 (Ver1.1.1) : 2000-09

  Batterijen voor het hoofdtoestel 3 x UM-3 (AA) 1,5 V
  Batterijen voor de sensor

  2 x UM-4 (AAA) 1,5 V

  Bijkomende informatie:
  Dit product is bijgevolg conform de Richtlijn voor
  Laagspanning 73/23/EC, de EMC-richtlijn 89/336/EC
  en de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC (appendix II) en is
  voorzien van de overeenkomstige CE-markering.

  OPMERKING Met het oog op een langere gebruiksduur
  is het gebruik van alkaline batterijen voor dit product
  aanbevolen.

  OVER OREGON SCIENTIFIC
  Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om
  meer te weten over uw nieuwe product en andere
  Oregon Scientific producten zoals digitale fototoestellen,
  gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op
  deze website vindt u tevens de informatie over onze
  klantendienst, voor het geval u ons wenst te contacteren.

  Carmelo Cubito
  Agrate Brianza (MI) / Italië January 2004
  R&TTE-vertegenwoordiger van de fabrikant

  LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E
  Alle EEG-landen, Zwitserland CH
  en Noorwegen N

  9

  BAR626_NLoutput

  9
  Black

  8/7/04, 1:59 PM


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Oregon Scientific BAR626 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Oregon Scientific BAR626 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,77 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Oregon Scientific BAR626

Oregon Scientific BAR626 Bedienungsanleitung - Deutsch - 10 seiten

Oregon Scientific BAR626 Bedienungsanleitung - Englisch - 9 seiten

Oregon Scientific BAR626 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info