Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/229
Nächste Seite
Instrukcja obsługi
Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)
Nr modelu
HC-W850
Nr modelu
HC-V750
HC-W858 HC-V757
HC-W850M HC-V750M
HC-V730
Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze
zalecenia i zachować instrukcję obsługi do wglądu.
SQT0165
until
2014/1/28
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Instrukcja obsługi
  Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)
  Nr modelu

  HC-W850
  HC-W858
  HC-W850M

  Nr modelu

  HC-V750
  HC-V757
  HC-V750M
  HC-V730

  Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze
  zalecenia i zachować instrukcję obsługi do wglądu.

  SQT0165

  until
  2014/1/28 • Page 2

  Przeczytaj przede wszystkim
  ∫ Informacje na temat formatu
  nagrywania filmów

  ∫ Postępowanie z pamięcią
  wewnętrzną [HC-W850M]/
  [HC-V750M]

  W przypadku filmów nagrywanych za pomocą
  kamery można wybrać format nagrywania
  AVCHD*1, MP4 lub iFrame. (l 77)
  *1 Urządzenie jest zgodne z formatem
  AVCHD Progressive (1080/50p).

  Urządzenie jest wyposażone w pamięć
  wewnętrzną. Podczas użytkowania kamery
  należy wziąć pod uwagę poniższe kwestie.

  AVCHD:
  Nadaje się do oglądania na telewizorach o
  rozdzielczości HD lub do zapisu na płytach*2.
  *2 Obraz nagrany w formacie 1080/50p
  można zapisać za pomocą następujących
  metod:
  j Kopiowanie obrazu na dysk za pomocą
  dostarczonego w zestawie
  oprogramowania HD Writer AE 5.1.
  j Kopiowanie obrazu na nagrywarkę Blu-ray
  firmy Panasonic obsługującą AVCHD
  Progressive.
  MP4:
  Jest to format nagrywania odpowiedni do
  odtwarzania i obróbki nagrań na komputerze.
  ≥ Brak zgodności z filmami nagranymi w
  formacie AVCHD.
  iFrame:
  Jest to format nagrywania odpowiedni do
  odtwarzania i obróbki nagrań w komputerach
  Mac (iMovie itp.).
  ≥ Brak zgodności z filmami nagranymi w
  formacie AVCHD.

  Należy regularnie sporządzać kopie
  zapasowe danych.
  Pamięć wewnętrzna służy do tymczasowego
  przechowywania danych. Aby zapobiec utracie
  danych na skutek działania elektryczności
  statycznej, fal elektromagnetycznych, awarii i
  usterek, należy sporządzać kopie zapasowe
  danych na komputerze lub płycie DVD. (l 188)
  ≥ Kontrolka dostępu [ACCESS] (l 8) świeci
  się podczas wykonywania operacji na karcie
  SD lub w pamięci wewnętrznej (inicjalizacja,
  nagrywanie, odtwarzanie, usuwanie itp.). Nie
  należy wykonywać poniższych czynności,
  gdy kontrolka się świeci. Może to
  spowodować uszkodzenie pamięci
  wewnętrznej lub usterkę kamery.
  j Wyłączanie zasilania (wyjęcie
  akumulatora)
  j Podłączanie lub odłączanie kabla USB
  j Narażanie kamery na drgania i wstrząsy
  ≥ Informacje dotyczące utylizacji i pozbywania
  się kamery. (l 214)

  ∫ Odszkodowanie za zapisane
  materiały
  Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za
  szkody bezpośrednio lub pośrednio
  spowodowane jakimikolwiek problemami
  skutkującymi utratą nagranych lub
  edytowanych materiałów. Nie udziela też
  gwarancji w odniesieniu do żadnych
  materiałów, w przypadku nieprawidłowego
  działania nagrywania lub edycji. Analogicznie,
  powyższe zastrzeżenia mają zastosowanie w
  przypadku dokonywania wszelkich napraw
  kamery (włącznie ze wszystkimi innymi
  elementami, niezwiązanymi z pamięcią
  wewnętrzną).

  -2- • Page 3

  ∫ Informacje o kondensacji
  (zaparowanie obiektywu lub
  ekranu LCD)

  ∫ W niniejszej instrukcji obsługi

  Kondensacja występuje w sytuacji zmiany
  temperatury lub wilgotności, gdy kamera
  zostaje przyniesiona z zewnątrz lub zimnego
  pomieszczenia do ciepłego pomieszczenia.
  Należy uważać, gdyż może to spowodować
  zabrudzenie, zagrzybienie lub uszkodzenie.
  W razie wnoszenia kamery do pomieszczenia o
  innej temperaturze, można uniknąć
  kondensacji, gdy kamera zostanie
  pozostawiona w temperaturze danego
  pomieszczenia przez około 1 godziny. (W razie
  dużej różnicy temperatur, umieść kamerę w
  plastikowej torbie itp., usuń powietrze i zapakuj
  próżniowo).
  Po wystąpieniu kondensacji, odłącz akumulator
  i/lub zasilacz sieciowy i pozostaw kamerę na
  około 1 godziny. Gdy temperatura kamery
  wyrówna się z otoczeniem, zamglenie zniknie
  samorzutnie.

  ∫ Karty, których można używać z
  tą kamerą
  Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC i
  karta pamięci SDXC
  ≥ Karty pamięci o pojemności 4 GB lub
  większej bez logo SDHC lub karty pamięci o
  pojemności 48 GB lub większej bez logo
  SDXC nie są zgodne ze specyfikacją
  karty SD.
  ≥ Więcej informacji o kartach SD znajduje się
  na stronie 16.

  ≥ Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC oraz
  karta pamięci SDXC są określane wspólnie
  jako “karta SD”.
  ≥ zarówno urządzenia smartfon jak i tablety
  określone są mianem “smartfon”.
  ≥ Funkcje, których można używać w trybie
  nagrywania filmów:
  Funkcje, których można używać w trybie
  robienia zdjęć:
  ≥ Funkcje, których można używać w trybie
  odtwarzania:
  Funkcje, których można używać w trybie
  odtwarzania (tylko filmy):
  Funkcje, których można używać w trybie
  odtwarzania (tylko zdjęcia):
  ≥ Scena(-y) nagrana(-e) w formacie [AVCHD]:
  “Scena(-y) AVCHD”
  ≥ Scena(-y) nagrana(-e) w formacie [MP4/
  iFrame], scena(-y) zapisana(-e) w formacie
  MP4 (Niska jakość): “Scena(-y) MP4/iFrame”
  ≥ Odnośne strony zostały oznaczone strzałką,
  np. l 00
  Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy modeli
  HC-W850 , HC-W858 , HC-W850M ,
  HC-V750 , HC-V757 , HC-V750M i
  HC-V730 . Zdjęcia mogą się nieznacznie
  różnić od oryginału.
  ≥ Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi
  przedstawiają model HC-W850 , jednak
  część objaśnień odnosi się do innych
  modeli.
  ≥ Niektóre funkcje mogą być niedostępne, w
  zależności od modelu.
  ≥ HC-W850 , HC-W858 , HC-W850M ,
  HC-V750 , HC-V757 oraz HC-V750M
  odpowiadają funkcjom Wi-Fi®.
  ≥ Funkcje kamery mogą się różnić, w związku
  z tym należy się starannie zapoznać z
  instrukcją obsługi.
  ≥ Nie wszystkie modele mogą być dostępne w
  zależności od miejsca zakupu.

  -3- • Page 4

  Spis treści
  Przeczytaj przede wszystkim........................ 2

  Zaawansowane
  (Nagrywanie)

  Przygotowanie
  Nazwy i funkcje najważniejszych części ..... 7
  Zasilanie........................................................ 11
  Wkładanie/wyjmowanie akumulatora .... 11
  Ładowanie akumulatora ........................ 12
  Czas ładowania i czas nagrywania........ 14
  Nagrywanie na karcie .................................. 16
  Karty, których można używać z tą
  kamerą................................................... 16
  Wkładanie/wyjmowanie karty SD .......... 17
  Włączanie/wyłączanie kamery .................... 18
  Wybieranie trybu.......................................... 19
  Przełączanie urządzenia pomiędzy
  trybem nagrywania i trybem
  odtwarzania ........................................... 19
  Przełączanie urządzenia pomiędzy
  trybem nagrywania filmów i trybem
  robienia zdjęć ........................................ 19
  Jak używać ekranu dotykowego ................ 20
  Informacje na temat menu
  dotykowego ........................................... 21
  Ustawianie daty i czasu............................... 22

  Podstawowe
  Przed rozpoczęciem nagrywania................ 23
  Wybieranie nośnika do nagrywania
  [HC-W850M]/[HC-V750M]............................. 24
  Nagrywanie filmów ...................................... 25
  Robienie zdjęć.............................................. 27
  Robienie zdjęć w trybie nagrywania
  filmów .................................................... 28
  Odtwarzanie filmów/zdjęć ........................... 29
  Korzystanie z ekranu menu ........................ 32
  Korzystanie z menu ustawień..................... 33

  Korzystanie z zoomu ...................................44
  Wartość zoomu w trybie
  robienia zdjęć......................................... 44
  Funkcja wypoziomowania ujęcia................45
  Nagrywanie przy pomocy kamery
  dodatkowej (kamery Twin)
  [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]............46
  Zmiana ustawień kamery dodatkowej i
  okna kamery dodatkowej ....................... 48
  Zmiana trybu zapisu ....................................50

  Intelligent Auto ..................................
  Intelligent Auto Plus ..........................
  Sterowanie kreatywne ......................
  Tryb scen ..........................................
  Nagrywanie filmów FULL HD w
  zwolnionym tempie ...........................
  Wspomaganie animacji
  poklatkowej .......................................

  51
  53
  53
  57
  58
  60

  Nagrywanie ręczne.......................................61
  Balans bieli............................................. 62
  Ręczna regulacja czasu naświetlania/
  przysłony................................................ 63
  Ręczna regulacja ostrości...................... 64
  Nagrywanie z funkcją dotyku......................65
  Ikony funkcji dotykowych ....................... 65
  Funkcje nagrywania ikon obsługi...............70
  Ikony obsługi .......................................... 70
  Funkcje nagrywania menu ..........................76

  -4- • Page 5

  Zaawansowane
  (odtwarzanie)

  Kopiowanie

  Funkcje odtwarzania.................................... 88
  Odtwarzanie filmów za pomocą ikony
  obsługi ................................................... 88
  Wyodrębnianie zdjęć z filmów ............... 89
  Indeks czasowy najlepszych
  fragmentów ............................................ 90
  Powtarzanie odtwarzania ...................... 90
  Kontynuowanie poprzedniego
  odtwarzania ........................................... 91
  Ustawianie prędkości odtwarzania
  filmów FULL HD w zwolnionym
  tempie.................................................... 91
  Powiększanie odtwarzanego zdjęcia
  (Odtwarzanie z powiększeniem)............ 92
  Różne funkcje odtwarzania......................... 93
  Odtwarzanie filmów/zdjęć zgodnie z
  datą nagrania......................................... 93
  Odtwarzanie najlepszych fragmentów ... 94
  Edycja ręczna ...................................... 100
  Kalendarz dziecka ............................... 104
  Zmiana ustawień odtwarzania i
  wyświetlenie pokazu slajdów ............... 106
  Odtwarzanie zdjęć wykonanych w
  trybie wspomagania animacji
  poklatkowej w formie pokazu
  slajdów................................................. 108
  Usuwanie scen/zdjęć ................................. 109
  Usuwanie fragmentu sceny
  (AVCHD) .............................................. 111
  Dzielenie sceny (AVCHD).................... 112
  Dzielenie sceny w celu częściowego
  usunięcia (MP4/iFrame) ...................... 113
  Zabezpieczanie scen/zdjęć ................. 114
  Konwersja na MP4 ..................................... 115
  Konwersja scen zapisanych w
  zwolnionym tempie.................................... 116
  Łączenie przekazywanych scen
  [HC-W850M]/[HC-V750M]........................... 117
  Odtwarzanie filmów/zdjęć na
  telewizorze.................................................. 119
  Podłączanie przy użyciu kabla mini
  HDMI ................................................... 121
  Odtwarzanie dźwięku 5.1-kanałowego
  (AVCHD) .............................................. 121
  Odtwarzanie z VIERA Link ........................ 122

  Kopiowanie z karty SD do pamięci
  wewnętrznej i odwrotnie [HC-W850M]/
  [HC-V750M] .................................................124
  Kopiowanie/odtwarzanie przy użyciu
  USB HDD .....................................................127
  Przygotowanie do kopiowania/
  odtwarzania.......................................... 127
  Kopiowanie proste ............................... 130
  Kopiowanie wybranych plików ............. 130
  Odtwarzanie USB HDD........................ 131
  Kopiowanie przy użyciu nagrywarki
  Blu-ray, urządzeń wideo itp .......................133
  Używanie karty Eye-Fi™............................137

  -5- • Page 6

  Wi-Fi

  Praca z komputerem

  [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/
  [HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]
  Funkcja Wi-Fi® ........................................... 140
  [Zdalne ster.]............................................... 142
  Przygotowanie do użycia funkcji
  [Zdalne ster.]........................................ 142
  Korzystanie z funkcji [Zdalne ster.] przy
  połączeniu bezpośrednim.................... 144
  Korzystanie z [Zdalne ster.] podczas
  połączenia z bezprzewodowym
  punktem dostępowym.......................... 145
  Informacje o [Zdalne ster.] ................... 146
  [Monitor. dziecka]....................................... 148
  Przygotowanie do użycia funkcji
  [Monitor. dziecka]................................. 148
  Korzystanie z funkcji
  [Monitor. dziecka]................................. 149
  [Dom.monitor] ............................................ 151
  Przygotowanie do użycia funkcji
  [Dom.monitor] ...................................... 151
  Korzystanie z funkcji [Dom.monitor] .... 152
  [Odtw. DLNA].............................................. 158
  Przygotowanie do użycia funkcji
  [Odtw. DLNA] ....................................... 158
  Odtwarzanie na telewizorze ................ 159
  [Kopiowanie] .............................................. 160
  Przygotowanie do użycia funkcji
  [Kopiowanie] ........................................ 160
  Kopiowanie na komputer PC ............... 162
  [Live Cast]................................................... 164
  Przygotowanie do użycia funkcji
  [Live Cast]............................................ 165
  Transmisja na żywo ............................. 166
  Zainstaluj “Image App” ............................. 170
  Ustanawianie połączenia Wi-Fi................. 171
  Konfiguracja połączenia za pomocą
  funkcji łatwej konfiguracji sieci............. 172
  Podłączanie do bezprzewodowego
  punktu dostępowego ........................... 173
  Ustanawianie bezpośredniego
  połączenia ze smartfonem................... 177
  Połączenie z ustawieniami z historii .... 179
  Korzystanie z menu [Konfig.Wi-Fi]........... 182

  Opis funkcji kamery po połączeniu z
  komputerem................................................188
  Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania ......................................... 190
  Wymagania systemowe .............................192
  Instalacja.....................................................195
  Podłączanie do komputera........................196
  Informacje dotyczące sposobu
  wyświetlania na komputerze ................ 198
  Uruchamianie programu HD Writer
  AE 5.1 ..........................................................200
  Czytanie instrukcji obsługi
  programów ........................................... 200
  Korzystanie z komputera Mac...................201

  Inne
  Symbole i wskaźniki ..................................202
  Komunikaty.................................................205
  O odzyskiwaniu.................................... 206
  Rozwiązywanie problemów .......................207
  Ostrzeżenia dotyczące użytkowania ........213
  Informacje dotyczące praw autorskich ....218
  Tryby nagrywania/przybliżony czas
  nagrywania .................................................220
  Przybliżona liczba możliwych do
  zapisania zdjęć ...........................................221
  Wyposażenie opcjonalne ..........................222
  Informacje na temat zdalnie
  sterowanego statywu obrotowego ....... 223

  -6- • Page 7

  Przygotowanie

  Nazwy i funkcje najważniejszych
  części
  1

  モバヷ

  7

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  8

  11

  23

  ヮリヤ

  4

  12

  5

  13

  6

  14
  15

  9 10

  Głośnik
  Suwak zwalniania stopki
  [SHOE ADAPTOR RELEASE] (l 222)
  Przycisk nagrywania/odtwarzania [
  ] (l 19)

  /

  Przycisk funkcji wypoziomowania
  ujęcia [
  ] (l 45)

  Przycisk zasilania [
  ] (l 18)
  Suwak zwalniania akumulatora [BATT]
  (l 11)
  7 Gniazdo USB [
  ] (l 127, 134, 196)
  8 Złącze mini HDMI [HDMI] (l 119)
  9 złącze A/V [A/V] (l 119, 136)
  10 Gniazdo mikrofonowe [MIC]
  ≥ Do gniazda można podłączyć odpowiedni
  mikrofon zewnętrzny.

  (Wskaźnik poziomu wejścia
  mikrofonu) zostaje wyświetlony po
  podłączeniu zewnętrznego mikrofonu. (l 84)
  ≥ Gdy do kamery jest podłączony zasilacz
  sieciowy, czasami pojawia się słyszalny
  szum, w zależności od rodzaju mikrofonu.
  Zjawisko to ustępuje po przełączeniu na
  zasilanie akumulatorowe.

  11 Wbudowane mikrofony
  12 Pokrywa obiektywu
  ≥ Pokrywa obiektywu otwiera się w trybie
  nagrywania filmów
  lub w trybie robienia
  zdjęć
  . (l 19)
  13 Pierścień wielofunkcyjny
  [CAMERA FUNCTION] (l 61, 85)
  14 Wbudowana lampa błyskowa/wideo
  (l 72, 74, 87)
  15 Obiektyw

  -7- • Page 8

  16
  17
  18

  22
  23

  19

  20

  24
  25

  21

  26

  27
  16 Część montażowa stopki
  [SHOE ADAPTOR] (l 222)
  17 HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M /
  HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
  Wskaźnik stanu (l 18, 171)
  HC-V730
  Wskaźnik stanu (l 18)
  18 Przycisk rozpoczynania/kończenia
  nagrywania (l 25)
  19 Ekran LCD (ekran dotykowy) (l 20)

  22 Gniazdo statywu
  ≥ Założenie statywu ze śrubą o długości 5,5 mm
  lub dłuższej może uszkodzić aparat.
  23 Pokrywa gniazda karty SD (l 17)
  24 Kontrolka dostępu [ACCESS] (l 17)
  25 Gniazdo karty (l 17)
  26 Przycisk do nagrywania stopklatek
  [
  ] (l 27)
  27 Dźwignia zoomu [W/T] (w trybie nagrywania
  filmów lub w trybie robienia zdjęć) (l 44)/
  Przełącznik ekranu miniatur [
  /
  ]/
  Suwak regulacji głośności [sVOLr] (w
  trybie odtwarzania) (l 31)

  ≥ Ekran można otworzyć do 90o.

  ≥ Ekran można obracać w zakresie 180o A w
  kierunku obiektywu lub 90o B w kierunku
  przeciwnym.
  20 Komora akumulatora (l 11)
  21 Zaczep na pasek na ramię

  -8- • Page 9

  28

  29

  30
  28 Pasek na rękę
  Wyreguluj pasek na rękę, tak aby pasował do
  dłoni.
  1
  2
  3  29 Gniazdo słuchawkowe [ ] (l 75)
  ≥ Nadmierne ciśnienie dźwięku emitowanego
  ze słuchawek może powodować uszkodzenie
  słuchu.
  ≥ Słuchanie przez długi czas przy maksymalnej
  głośności może doprowadzić do uszkodzenia
  słuchu.
  30 Gniazdo zasilania prądem stałym
  [DC IN] (l 12)
  ≥ Należy używać wyłącznie zasilacza
  sieciowego dołączonego do urządzenia.

  Odchyl pasek.
  Wyreguluj długość.
  Złóż pasek z powrotem.

  -9- • Page 10

  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M

  31

  33

  32

  31 Przycisk Wi-Fi [Wi-Fi]
  (l 142, 148, 151, 158, 160, 164, 179, 182)
  32 Nadajnik Wi-Fi (l 141)

  33 Obszar dotykowy funkcji NFC [
  (l 144, 152)

  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M

  34

  35
  34 Kamera dodatkowa (l 46)
  35 Światło podczerwone (l 74)

  - 10 -

  ] • Page 11

  Przygotowanie

  Zasilanie
  ∫ Informacje dotyczące akumulatorów, których można używać z tą
  kamerą
  Akumulator, którego można używać z kamerą, to VW-VBT190/VW-VBT380.
  ≥ Urządzenie jest wyposażone w funkcję wykrywania akumulatorów, których może używać.
  Przeznaczony specjalnie dla kamery akumulator (VW-VBT190/VW-VBT380) obsługuje tę
  funkcję. Z kamerą mogą być używane wyłącznie oryginalne akumulatory firmy Panasonic
  oraz akumulatory innych producentów zatwierdzone przez firmę Panasonic. Firma
  Panasonic może gwarantować jakość, wydajność i bezpieczeństwo wyłącznie
  oryginalnych akumulatorów firmy Panasonic, a nie akumulatorów innych producentów.
  Stwierdzono, że na niektórych rynkach są dostępne podróbki akumulatorów zbliżone
  wyglądem do oryginalnych produktów. Część z nich nie ma odpowiedniego
  zabezpieczenia wewnętrznego i w związku z tym nie spełnia odnośnych norm
  bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może grozić pożarem lub wybuchem. Nie ponosimy
  odpowiedzialności za żadne wypadki ani usterki powstałe na skutek używania podróbek
  akumulatorów.
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy używać oryginalnych akumulatorów
  Panasonic.

  Wkładanie/wyjmowanie akumulatora
  ≥ Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć kamerę. (l 18)

  Zainstaluj akumulator, wkładając go w kierunku pokazanym na rysunku.

  Wyjmowanie akumulatora
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż
  zgaśnie kontrolka stanu. Następnie wyjmij
  akumulator, przytrzymując kamerę, aby jej nie
  upuścić.
  Przesuń suwak zwalniania akumulatora w
  kierunku wskazywanym przez strzałkę i
  wyjmij akumulator po zwolnieniu blokady.

  Wsuwaj akumulator do momentu, gdy
  zatrzaśnie się on na miejscu.

  ャモヵヵ

  - 11 - • Page 12

  Ładowanie akumulatora
  Akumulator dołączony do urządzenia nie jest naładowany. Przed rozpoczęciem
  użytkowania urządzenia należy całkowicie naładować akumulator.
  Po podłączeniu zasilacza sieciowego kamera znajduje się w trybie gotowości. Główny obwód jest
  zawsze pod napięciem, gdy zasilacz jest podłączony do gniazda sieciowego.
  Ważne:
  ≥ Nie używaj zasilacza sieciowego ani kabla zasilania prądem przemiennym z innymi
  urządzeniami, ponieważ są one przystosowane do pracy jedynie z tą kamerą. Do pracy z
  kamerą nie stosuj zasilacza sieciowego ani kabli zasilania prądem przemiennym z innych
  urządzeń.
  ≥ Akumulator nie będzie się ładował, gdy urządzenie jest włączone.
  ≥ Zaleca się ładowanie akumulatora w temperaturze od 10 oC do 30 oC.
  (temperatura akumulatora powinna być taka sama.)  A

  1

  Gniazdo zasilania prądem stałym (DC)

  Podłączyć kabel zasilania prądem stałym (DC) do zasilacza sieciowego oraz
  do gniazda zasilania prądem stałym urządzenia.

  ≥ Wkładaj wtyczki do oporu.

  2

  Podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda zasilania prądem przemiennym (AC).

  ≥ Wskaźnik stanu będzie migał na czerwono w odstępach ok. 2-sekundowych (włączony przez
  ok.1 sekundę, wyłączony przez ok.1 sekundę), informując o rozpoczęciu ładowania.
  Wyłączy się po zakończeniu ładowania.

  ∫ Podłączanie do gniazda zasilania
  Można korzystać z kamery zasilanej z gniazdka sieciowego, włączając ją po uprzednim
  podłączeniu zasilacza sieciowego.
  Nawet jeśli podczas nagrywania obrazów stosowany jest zasilacz sieciowy, do aparatu powinien
  być podłączony akumulator.
  Umożliwi to kontynuowanie nagrywania w razie wystąpienia awarii zasilania lub przypadkowego
  odłączenia zasilacza sieciowego od gniazda zasilania.

  - 12 - • Page 13

  ∫ Ładowanie poprzez podłączenie do innego urządzenia
  Akumulator można naładować, podłączając kamerę do innego urządzenia za pomocą kabla USB
  (w zestawie).
  Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 197.


  Jeżeli kontrolka stanu miga bardzo szybko lub bardzo wolno, patrz strona 215.
  Zalecamy stosowanie akumulatorów Panasonic (l 14).
  W przypadku używania innych akumulatorów nie gwarantujemy jakości działania kamery.
  Nie wystawiaj akumulatora na działanie wysokiej temperatury ani ognia.
  Nie należy pozostawiać akumulatora w samochodzie z zamkniętymi drzwiami i oknami,
  zaparkowanym w miejscu nasłonecznionym przez dłuższy czas.

  - 13 - • Page 14

  Czas ładowania i czas nagrywania
  ∫ Czas ładowania/nagrywania
  ≥ Temperatura: 25 oC/wilgotność względna: 60%RH
  ≥ Czasy ładowania w nawiasach dotyczą ładowania przez gniazdo USB.
  ≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
  Podczas nagrywania przy użyciu kamery dodatkowej, wartości maksymalnego ciągłego czasu
  nagrywania i faktycznego czasu nagrywania są podawane w nawiasach*.
  * Na ekranie pojawi się ikona
  .
  Numer modelu
  akumulatora
  [Napięcie/
  pojemność
  (minimum)]

  Czas
  ładowania

  Format
  nagrania

  [AVCHD]
  Dołączony
  akumulator/
  VW-VBT190
  (opcjonalny)
  [3,6 V/1940 mAh]

  2 h 20 min
  (5 h 20 min)
  [MP4/
  iFrame]

  [AVCHD]

  VW-VBT380
  (opcjonalny)
  [3,6 V/3880 mAh]

  3 h 45 min
  (9 h 45 min)
  [MP4/
  iFrame]

  Maksymalny
  Faktyczny
  Tryb
  czas ciągłego
  czas
  nagrywania
  nagrywania nagrywania
  [1080/50p],
  [PH],[HA]

  1 h 45 min
  (1 h 25 min)

  [HG],[HE]

  1 h 45 min
  (1 h 30 min)

  [1080/50M]

  1 h 40 min
  (1 h 25 min)

  50 min
  (45 min)

  [1080/28M]

  1 h 45 min
  (1 h 25 min)

  55 min
  (45 min)

  [720],
  [iFrame]

  2h
  (1 h 35 min)

  1h
  (50 min)

  [1080/50p]

  3 h 40 min
  (3 h 5 min)

  [PH],[HA]

  3 h 45 min
  (3 h 5 min)

  [HG],[HE]

  3 h 45 min
  (3 h 10 min)

  [1080/50M]

  3 h 35 min
  (3 h)

  1 h 50 min
  (1 h 35 min)

  [1080/28M]

  3 h 40 min
  (3 h 5 min)

  1 h 55 min
  (1 h 35 min)

  [720]

  4 h 10 min
  (3 h 25 min)

  [iFrame]

  4 h 15 min
  (3 h 30 min)

  ≥ “h” to skrót od hour (godzina), “min” od minuta, a “s” od sekunda.
  ≥ Jest to czas przybliżony.

  - 14 -

  55 min
  (45 min)

  1 h 55 min
  (1 h 35 min)

  2 h 10 min
  (1 h 45 min) • Page 15

  ≥ Podany czas ładowania dotyczy całkowicie rozładowanego akumulatora. Czas ładowania i
  czas nagrywania różnią się w zależności od warunków eksploatacji, np. wysokiej lub
  niskiej temperatury.
  ≥ Faktyczny czas nagrywania oznacza czas nagrywania, podczas którego wielokrotnie przerywa
  się i wznawia nagrywanie, włącza i wyłącza kamerę, przesuwa dźwignię zoomu itp.
  ≥ Akumulatory nagrzewają się podczas pracy i ładowania. Nie oznacza to usterki.

  Pozostały poziom zasilania
  ≥ Wraz ze zmniejszaniem się poziomu naładowania akumulatora, wyświetlany symbol będzie
  się zmieniał.
  #
  #
  #
  #
  Gdy pozostają mniej niż 3 minuty,
  staje się czerwony. Po rozładowaniu akumulatora
  miga
  .
  ≥ Obraz wyświetlany na ekranie zniknie, gdy przez określony czas nie zostanie wykonana
  żadna operacja dotykowa. Jeśli jednak pozostały czas akumulatora będzie krótszy niż
  30 minut, wskazanie będzie wyświetlane bez przerwy.
  ≥ W przypadku korzystania z akumulatora Panasonic przeznaczonego do tej kamery
  wyświetlany jest pozostały poziom zasilania. Wyświetlenie pozostałego poziomu zasilania
  może trochę potrwać. Faktyczny czas może się różnić w zależności od zastosowania.
  ≥ W przypadku używania zasilacza sieciowego lub akumulatorów innych producentów
  pozostały poziom zasilania nie będzie wyświetlany.

  - 15 - • Page 16

  Przygotowanie

  Nagrywanie na karcie
  Kamera może zapisywać zdjęcia i filmy na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej. W celu
  nagrywania na karcie SD zapoznaj się z poniższymi informacjami.

  Karty, których można używać z tą kamerą
  Do nagrywania filmów należy stosować karty SD zgodne z klasą szybkości SD Speed Class
  Rating* Class 4 lub wyższą.
  Podczas nagrywania filmów w trybie [TRYB ZAP.] ustawionym na [1080/50M] (l 77) lub w
  trybie nagrywania filmów FULL HD w zwolnionym tempie (l 58), należy używać karty SD
  zgodnej z klasą Class 10 klasyfikacji SD Speed Class Rating. Jeżeli klasa SD Speed Class
  Rating jest niższa od Class 10, nagrywanie może zostać nagle przerwane.
  Typ karty
  Karta pamięci SD

  Pojemność
  512 MB/1 GB/2 GB

  Karta pamięci SDHC

  4 GB/6 GB/8 GB/12 GB/16 GB/24 GB/32 GB

  Karta pamięci SDXC

  48 GB/64 GB

  * SD Speed Class Rating to standard
  szybkości ciągłego zapisu. Informacje mogą
  być umieszczone na naklejce na karcie itp.

  np.:

  ≥ Najnowsze informacje znaleźć można na poniższej stronie wsparcia.
  http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
  (strona jest dostępna jedynie w języku angielskim.)
  ≥ W przypadku używania karty pamięci SDHC/karty pamięci SDXC w innym urządzeniu
  należy się upewnić, że obsługuje ono takie karty.
  ≥ Aby móc korzystać z funkcji związanych ze standardem Eye-Fi wymagana jest karta SD Eye-Fi
  X2. (l 137)
  ≥ Nie możemy zagwarantować prawidłowego działania kart SD innych niż wymienione powyżej.
  Ponadto, do nagrywania filmów nie można używać kart SD o pojemności mniejszej niż 32 MB.
  ≥ Karty pamięci o pojemności 4 GB lub większej bez logo SDHC lub karty pamięci o pojemności
  48 GB lub większej bez logo SDXC nie są zgodne ze specyfikacją karty SD.
  ≥ Po zablokowaniu blokady zapisu A w karcie SD, na karcie nie będzie można
  nagrywać, usuwać z niej nagrań ani ich edytować.
  ≥ Kartę pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby
  zapobiec jej połknięciu.

  32

  - 16 - • Page 17

  Wkładanie/wyjmowanie karty SD
  Jeżeli karta SD firmy innej niż Panasonic bądź wykorzystywana w innym urządzeniu będzie
  używana po raz pierwszy w kamerze, należy ją sformatować. (l 41) Formatowanie karty SD
  spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych danych. Ich przywrócenie nie będzie możliwe.
  Uwaga:
  Sprawdź, czy kontrolka dostępu zgasła.

  Kontrolka dostępu [ACCESS] A
  ≥ Kontrolka dostępu świeci się podczas
  wykonywania operacji na karcie SD lub w
  pamięci wewnętrznej.

  1  Otwórz pokrywę gniazda karty SD i
  włóż (wyjmij) kartę SD do (z)
  gniazda B.

  ≥ Skieruj kartę stroną z naklejką C w kierunku
  pokazanym na ilustracji i wciśnij ją prosto do
  końca.
  ≥ Wciśnij środek karty SD, a następnie ją
  wyciągnij.  2

  Dobrze zamknij pokrywę gniazda
  karty SD.

  ≥ Starannie zamknij pokrywę gniazda karty SD,
  aby się zatrzasnęła.
  ≥ Nie dotykaj styków z tyłu karty SD.
  ≥ Nie należy poddawać karty SD silnym
  wstrząsom, zginać jej ani upuszczać.
  ≥ Zakłócenia elektryczne, elektryczność
  statyczna lub usterka kamery bądź karty SD
  mogą uszkodzić albo usunąć dane zapisane
  na karcie SD.
  ≥ Gdy świeci się kontrolka dostępu do karty, nie
  wolno wykonywać następujących czynności:
  j Wyjmowanie karty SD
  j Wyłączanie kamery
  j Podłączanie lub odłączanie kabla USB
  j Narażanie kamery na drgania i wstrząsy
  Wykonanie wspomnianych czynności przy
  włączonej kontrolce może spowodować
  uszkodzenie danych/karty pamięci SD lub
  kamery.
  ≥ Nie wystawiaj końcówek karty SD na
  działanie wody, brudu lub kurzu.

  ≥ Nie umieszczaj kart SD:
  j W miejscu silnie nasłonecznionym
  j W miejscu mocno zapylonym lub
  wilgotnym
  j W pobliżu grzejnika
  j W miejscach narażonych na znaczne
  zmiany temperatury (może dojść do
  skroplenia pary wodnej.)
  j W miejscu występowania elektryczności
  statycznej lub fal elektromagnetycznych
  ≥ Aby chronić karty SD, kiedy z nich nie
  korzystasz, przechowuj je w odpowiednich
  futerałach.
  ≥ Informacje dotyczące utylizacji i pozbywania
  się karty pamięci SD. (l 216)

  - 17 - • Page 18

  Przygotowanie

  Włączanie/wyłączanie kamery
  Można włączyć lub wyłączyć zasilanie przy użyciu przycisku zasilania bądź otwierając lub
  zamykając ekran LCD.

  Włączanie i wyłączanie zasilania przy użyciu przycisku zasilania
  Otwórz ekran LCD i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć kamerę.  Wyłączanie zasilania
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż
  zgaśnie kontrolka stanu.

  A

  Kontrolka stanu się zapala.

  Włączanie i wyłączanie urządzenia przy użyciu ekranu LCD
  Otwarcie ekranu LCD powoduje włączenie zasilania, a jego zamknięcie – wyłączenie zasilania.
  Podczas normalnej eksploatacji można w wygodny sposób włączać/wyłączać zasilanie,
  otwierając i zamykając ekran LCD.
  ≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
  Zasilanie się nie wyłączy, dopóki kamera nagrywa filmy lub łączy się z siecią Wi-Fi, nawet jeśli
  ekran LCD będzie zamknięty.
  ≥ HC-V730
  Zasilanie się nie wyłączy, dopóki kamera nagrywa filmy, nawet jeśli ekran LCD będzie zamknięty.
  ≥ W następujących przypadkach otwarcie ekranu LCD nie powoduje włączenia zasilania. Naciśnij
  przycisk zasilania, aby włączyć kamerę.
  j Przy włączaniu kamery po raz pierwszy po jej zakupieniu
  j Po wyłączeniu kamery przy użyciu przycisku zasilania

  - 18 - • Page 19

  Przygotowanie

  Wybieranie trybu
  Naciskając przycisk nagrywania/odtwarzania, można przełączać urządzenie między trybem
  nagrywania (tryb nagrywania filmów/ tryb robienia zdjęć) i trybem odtwarzania.
  Aby przełączyć urządzenie między trybem nagrywania filmów i trybem robienia zdjęć, należy
  dotknąć ikony przełącznika wyboru trybu nagrywania, gdy kamera pracuje w trybie nagrywania.
  Tryb nagrywania filmów (l 25)

  Nagrywanie filmów.

  Tryb robienia zdjęć (l 27)

  Robienie zdjęć.

  Tryb odtwarzania (l 29, 88)

  Odtwarzanie filmów/zdjęć.

  Przełączanie urządzenia pomiędzy trybem
  nagrywania i trybem odtwarzania
  Przycisk nagrywania/odtwarzania
  Naciśnij przycisk, aby przełączyć urządzenie
  pomiędzy trybem nagrywania i trybem
  odtwarzania.
  ≥ Po włączeniu urządzenie znajduje się w trybie
  nagrywania.

  Przełączanie urządzenia pomiędzy trybem
  nagrywania filmów i trybem robienia zdjęć
  Aby przełączyć urządzenie pomiędzy trybem nagrywania filmów i trybem robienia zdjęć, należy
  dotknąć ikony przełącznika wyboru trybu nagrywania znajdującej się na wyświetlaczu LCD (ekranie
  dotykowym).

  1

  Naciśnij przycisk nagrywania/
  odtwarzania, aby włączyć tryb
  nagrywania.

  ≥ Ikona przełącznika wyboru trybu nagrywania A jest
  wyświetlana na ekranie.
  Tryb nagrywania filmów
  Tryb robienia zdjęć

  2

  (Tryb nagrywania filmów)

  Dotknij ikony przełącznika wyboru trybu
  nagrywania.

  ≥ Informacje na temat obsługi ekranu dotykowego można znaleźć na stronie 20.

  - 19 - • Page 20

  Wyświetlanie ikony przełącznika wyboru trybu nagrywania
  Ikona przełącznika wyboru trybu nagrywania zniknie, gdy przez określony czas nie zostanie
  wykonana żadna operacja dotykowa. Dotknij ekranu, aby wyświetlić go ponownie
  ≥ Naciśnięcie przycisku rozpoczynania/kończenia nagrywania podczas pracy w trybie robienia
  zdjęć lub w trybie odtwarzania spowoduje włączenie trybu nagrywania filmów. W trakcie
  odtwarzania filmów/zdjęć lub w innych warunkach tryb nagrywania może nie zostać uruchomiony,
  nawet jeśli naciśnięty został przycisk rozpoczynania/kończenia nagrywania.
  Przygotowanie

  Jak używać ekranu dotykowego
  Można obsługiwać kamerę, bezpośrednio dotykając ekranu LCD (ekranu dotykowego) palcami.

  ∫ Dotykanie
  Dotknięcie i odjęcie palca od ekranu dotykowego służy
  do wybrania ikony lub zdjęcia.
  ≥ Należy dotknąć środka ikony.
  ≥ Dotknięcie ekranu nie przyniesie efektu, gdy dotykany
  jest jednocześnie inny jego fragment.

  ∫ Przesuwanie palcem
  Przesuwaj palec, naciskając ekran dotykowy.

  ∫ Informacje o ikonach obsługi
  /
  /
  /
  :
  Dotknij, aby zmienić ekran lub opcję ustawień.
  :
  Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

  - 20 - • Page 21

  Informacje na temat menu dotykowego
  Dotknij (lewa strona)/ (prawa strona)
  przełączyć ikony obsługi.

  w menu dotykowym, aby

  ≥ Można też przełączać ikony obsługi, przesuwając menu dotykowe w lewo lub w prawo za
  pomocą dotknięć.
  A

  Menu dotykowe

  T


  W

  Tryb nagrywania

  T

  Tryb odtwarzania

  FOCUS

  WB

  W

  ALL

  SHTR
  MENU

  IRIS


  B
  C
  D

  E

  MENU  Można zmienić wyświetlane ikony obsługi. (l 38)
  Wyświetlane tylko w trybie Intelligent Auto Plus (l 53) oraz w [Efekt miniatury]/[Film
  8mm]/[Film niemy] trybu kreatywnego sterowania (l 53).
  Wyświetlana tylko podczas korzystania z [Rej. poklatk.] trybu kreatywnego sterowania
  (l 53), w trybie scen (l 57), w trybie filmów FULL HD w zwolnionym tempie (l 58), w
  trybie wspomagania animacji poklatkowej (l 60) i w trybie ręcznym (l 61).
  Wyświetlana tylko podczas ustawiania jakości obrazu za pomocą pierścienia
  wielofunkcyjnego (l 85)

  ∫ Aby wyświetlić menu dotykowe
  Menu dotykowe zniknie, gdy przez określony czas w
  trakcie nagrywania filmu lub robienia zdjęcia nie
  zostanie włączona żadna funkcja dotykowa. Aby
  wyświetlić je ponownie, dotknij
  .

  ≥ Nie należy dotykać ekranu LCD twardymi, ostrymi końcówkami, np. długopisów.

  - 21 - • Page 22

  Przygotowanie

  Ustawianie daty i czasu
  Zegar nie jest ustawiony w momencie zakupu. Należy prawidłowo ustawić zegar.

  1

  Wybierz menu. (l 32)
  MENU

  2

  : [USTAWIENIA] # [UST. ZEG.]

  Dotknij daty lub godziny do ustawienia i ustaw odpowiednią wartość przy
  użyciu
  /
  .

  Wyświetlanie ustawienia czasu światowego (l 33):
  [DOM]/
  [CEL PODRÓŻY]
  ≥ Można wybrać rok z przedziału od 2000 do 2039.

  A

  3

  Dotknij [ZATW.].

  ≥ Może się wyświetlić komunikat dotyczący ustawiania czasu
  światowego. Ustaw czas światowy, dotykając ekranu.
  (l 33)
  ≥ Dotknij [WYJ.], aby zakończyć ustawienie.
  ≥ Gdy kamera jest włączana po raz pierwszy, pojawi się komunikat o potrzebie wpisania daty i
  godziny. Wybierz [TAK] i wykonaj czynności opisane w punktach od 2 do 3, aby ustawić datę i
  czas.
  ≥ Funkcja daty i czasu jest zasilana z wbudowanej baterii litowej.
  ≥ Jeśli wyświetlacz czasu pokazuje [- -], oznacza to, że wbudowana bateria litowa jest
  rozładowana. Podłącz zasilacz sieciowy lub włóż akumulator do kamery, aby naładować baterię
  litową. Bateria będzie się ładowała, nawet jeżeli kamera jest wyłączona. Pozostaw kamerę na
  około 24 godziny. Po naładowaniu bateria litowa pozwoli na działanie funkcji godziny i daty przez
  około 4 miesiące.

  - 22 - • Page 23

  Podstawowe

  Przed rozpoczęciem nagrywania
  ∫ Podstawowe ustawienie kamery  1
  2
  3

  Trzymaj kamerę obiema rękami.
  Przełóż dłoń pod paskiem na rękę.
  Gdy kamera jest trzymana np. na wysokości pasa, wygodnie jest korzystać z ikony przycisku
  nagrywania A.
  Podczas nagrywania stój pewnie i uważaj, aby nie wpaść na inne osoby lub przedmioty.
  Kiedy jesteś na otwartym powietrzu, nagrywaj ze słońcem za plecami. Jeśli nagrywany obiekt jest
  oświetlony od tyłu, na nagraniu będzie on zbyt ciemny.
  Trzymaj ręce blisko ciała. Rozstaw nogi w celu zapewnienia lepszej równowagi.
  Nie zakrywaj mikrofonu rękami itp.

  ∫ Podstawowe wskazówki dotyczące nagrywania filmów
  ≥ Podczas nagrywania kamerę powinno się trzymać nieruchomo.
  ≥ W przypadku przesuwania kamery podczas nagrywania, należy to robić powoli ze stałą
  prędkością.
  ≥ Funkcja zoomu jest użyteczna w przypadku obiektów, do których nie można się zbliżyć. Jednak
  zbyt częste zbliżenia i oddalenia obniżają jakość filmu.

  ∫ Nagrywanie samego siebie
  Obróć ekran LCD w kierunku obiektywu.
  ≥ Obraz jest obrócony w poziomie, tak jakby patrzyło się w
  lustro. (jednak obraz jest nagrywany normalnie, a nie
  odwrócony.)
  ≥ Na ekranie będą się pojawiały tylko niektóre oznaczenia.
  Kiedy na ekranie pojawi się
  , ustaw ekran LCD w
  normalnym położeniu i sprawdź ostrzeżenie/alarm. (l 205)

  - 23 - • Page 24

  Podstawowe

  Wybieranie nośnika do nagrywania
  [HC-W850M]/[HC-V750M]
  Kartę oraz pamięć wewnętrzną można wybierać oddzielnie, aby rejestrować filmy lub zdjęcia.

  1
  2

  Ustawić tryb nagrywania. (l 19)
  Wybierz menu. (l 32)
  MENU

  3

  : [WYB. NOŚNIKA]

  Dotknij nośnika, na którym mają być
  zapisywane filmy lub zdjęcia.

  ≥ Nośnik wybierany oddzielnie dla filmów i zdjęć jest
  podświetlony na żółto.

  4

  Dotknij [ZATW.].

  - 24 - • Page 25

  Podstawowe

  Nagrywanie filmów
  1
  2

  A
  B

  3

  Otworzyć ekran LCD i ustawić
  tryb nagrywania filmów. (l 19)
  Aby rozpocząć nagrywanie,
  naciśnij przycisk rozpoczynania/
  kończenia nagrywania.

  T
  W

   

  Ikona przycisku nagrywania
  Po rozpoczęciu nagrywania wskazanie ;
  zmienia się na ¥.

  Aby zatrzymać nagrywanie,
  ponownie naciśnij przycisk rozpoczynania/kończenia nagrywania.

  ≥ Nagrywanie można też rozpocząć/zatrzymać, dotykając ikony przycisku nagrywania.

  ∫ Oznaczenia na ekranie w trybie nagrywania filmów
  Tryb nagrywania

  0h00m00s

  R 1h20m

  Przybliżony pozostały czas nagrywania
  ≥ Kiedy pozostały czas to mniej niż
  minuta, wskaźnik R 0h00m miga na
  czerwono.

  0h00m00s

  Czas nagrania (który upłynął)
  ≥ “h” to skrót od hour (godzina), “m” od
  minuta, a “s” od sekunda.
  ≥ Po każdym włączeniu pauzy
  nagrywania licznik zostanie
  wyzerowany i będzie wyświetlał
  0h00m00s.

  R 1h20m

  ≥ Obraz wyświetlany na ekranie zniknie, gdy przez określony czas nie zostanie wykonana żadna
  operacja dotykowa. Dotknij ekranu, aby wyświetlić go ponownie. (l 33)
  ≥ Wskazanie będzie wyświetlane bez przerwy, gdy pozostały dostępny czas nagrywania będzie
  krótszy niż 30 minut.

  - 25 - • Page 26

  ≥ Naciśnięcie przycisku nagrywania/odtwarzania podczas nagrywania filmu spowoduje
  zatrzymanie nagrywania i włączenie trybu odtwarzania.
  ≥ Aby zmienić format zapisu, zmień ustawienie [FORMAT ZAP.] lub [TRYB ZAP.]. (l 77)
  ≥ Można robić zdjęcia podczas nagrywania filmu. (l 28)
  ≥ Obrazy nagrane pomiędzy naciśnięciem przycisku rozpoczynania/kończenia nagrywania a
  ponownym naciśnięciem przycisku w celu zatrzymania nagrywania stają się jedną sceną.
  ≥ W następujących przypadkach zapisywana scena jest automatycznie dzielona. (Nagrywanie jest
  kontynuowane)
  j Jeżeli tryb [TRYB ZAP.] sceny ustawiony jest na [1080/28M], [720] lub [iFrame] a czas
  nagrywania sceny przekracza około 20 minut
  j Jeżeli tryb [TRYB ZAP.] sceny ustawiony jest na [1080/50M] a czas nagrywania sceny
  przekracza około 10 minut
  ≥ (Maksymalna liczba scen możliwych do zapisania na jednej karcie SD lub w pamięci
  wewnętrznej)
  Format nagrania

  [AVCHD]

  [MP4/iFrame]

  Liczba możliwych do zapisania
  scen

  Około 3900

  Około 89100

  Różne daty (l 93)

  Około 900

  Około 900

  ≥ Maksymalna liczba możliwych do nagrania scen oraz maksymalna liczba różnych dat będą
  mniejsze niż podane w tabeli powyżej, jeśli na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej znajdują się
  sceny i zdjęcia wykonane w obu trybach MP4/iFrame.
  ≥ Nagrywanie w toku nie zostanie zatrzymane nawet w przypadku zamknięcia ekranu LCD.
  ≥ Podłączaj (odłączaj) zewnętrzny mikrofon do gniazda MIC, gdy włączona jest pauza nagrywania.
  ≥ Informacje dotyczące przybliżonego czasu nagrywania można znaleźć na stronie 220.

  - 26 - • Page 27

  Podstawowe

  Robienie zdjęć
  1
  2

  Otworzyć ekran LCD i ustawić
  tryb robienia zdjęć. (l 19)
  Naciśnij do połowy przycisk
  (tylko w przypadku
  automatycznego ustawiania
  ostrości)

  .

  Ikona ustawiania ostrości:
  Ikona ustawiania ostrości:
  ± (Biała kontrolka miga.): Ustawianie ostrości
  ¥ (Zielona kontrolka się zapala.): Ustawiona
  ostrość
  Brak znaku: Ustawienie ostrości się nie udało.
  Obszar ustawiania ostrości (w ramce)

  A  B

  3

  Naciśnij całkowicie przycisk

  .

  ≥ Jeśli funkcja optycznego stabilizatora obrazu (l 66) zostanie ustawiona na
  ([TRYB 1]),
  wtedy funkcja stabilizatora obrazu będzie bardziej wydajna. (Pojawi się wskaźnik MEGA
  (Optyczny stabilizator obrazu MEGA) po naciśnięciu do połowy przycisku
  .)
  ≥ Podczas robienia zdjęć w ciemnych miejscach czas otwarcia migawki się wydłuża, dlatego w
  takim przypadku zaleca się używanie lampy błyskowej lub statywu.
  ≥ Można również zrobić zdjęcie, dotykając obiektu w celu ustawienia ostrości. (migawka dotykowa:
  l 69)
  ≥ Czas robienia zdjęcia może się różnić w zależności od rozmiaru zdjęcia.
  ≥ W zależności od warunków zapisu oraz ustawień menu wskaźnik ustawiania ostrości oraz ramka
  obszaru ostrości mogą nie być wyświetlane.

  - 27 - • Page 28

  ∫ Informacje dotyczące oznaczeń na ekranie w trybie robienia zdjęć
  R3000

  Wskaźnik robienia zdjęć (l 202)
  R3000

  24M

  MEGA

  24M

  Rozmiar zdjęć (l 86)
  Optyczny stabilizator obrazu MEGA (l 27)
  Optyczny stabilizator obrazu (l 66)
  Lampa wspomagania AF (l 87)

  ß
  ßj

  MEGA

  Pozostała liczba zdjęć
  ≥ Miga na czerwono, gdy pojawia się [0].

  Lampa błyskowa (l 72)
  Poziom lampy błyskowej (l 72)
  Redukcja efektu czerwonych oczu (l 73)

  ≥ Obraz wyświetlany na ekranie
  zniknie, gdy przez określony czas nie
  zostanie wykonana żadna operacja
  dotykowa. Dotknij ekranu, aby
  wyświetlić go ponownie.
  ≥ Wskazanie będzie wyświetlane bez
  przerwy, jeśli liczba możliwych do
  zrobienia zdjęć osiągnie 200 lub
  mniej.

  ∫ Informacje dotyczące obszaru ustawiania ostrości
  Kamera może nie ustawić ostrości, gdy za lub przed obiektem znajdującym się w obszarze
  ustawiania ostrości znajduje się przedmiot o dużym kontraście. W takim przypadku należy
  przenieść przedmiot o dużym kontraście poza obszar ustawiania ostrości.

  Robienie zdjęć w trybie nagrywania filmów
  ¬ Ustawić tryb nagrywania filmów (l 19)
  Naciśnij całkowicie (do samego dołu) przycisk

  , aby zrobić zdjęcie.

  ≥ Można robić zdjęcia podczas nagrywania filmów. (nagrywanie równoczesne)
  ≥ Podczas zapisu zdjęć
  zmienia kolor na czerwony i wyświetlona zostaje
  liczba możliwych do zapisania zdjęć.
  ≥ Podczas wykonywania zdjęć nie słychać odgłosu migawki.
  ≥ Wbudowana lampa błyskowa, redukcja efektu czerwonych oczu, samowyzwalacz (l 73) nie
  działają.
  ≥ Podczas nagrywania filmów oraz gdy używana jest funkcja PRE-REC, jakość obrazów różni się
  od normalnych zdjęć, aby zapewnić priorytet nagrywania filmów w stosunku do robienia zdjęć.
  ≥ Jeśli podczas nagrywania filmów wykonywane jest nagrywanie równoczesne, pozostały czas
  nagrywania ulegnie skróceniu. Gdy urządzenie zostanie wyłączone albo naciśnięty zostanie
  przycisk nagrywania/odtwarzania, pozostały czas nagrywania może się wydłużyć.
  ≥ Czas robienia zdjęcia może się różnić w zależności od rozmiaru zdjęcia.
  ≥ Maksymalna liczba możliwych do zapisania obrazów, jaka może być wyświetlona, to 9999. Jeśli
  liczba możliwych do zapisania obrazów przekracza 9999, wyświetla się R 9999+. Po zrobieniu
  zdjęcia ta liczba się nie zmieni, dopóki liczba możliwych do zapisania obrazów nie osiągnie 9999
  lub mniej.
  ≥ Czas nagrywania może się różnić w zależności od warunków podczas nagrywania.

  - 28 - • Page 29

  Podstawowe

  Odtwarzanie filmów/zdjęć
  1
  2

  Ustawić tryb odtwarzania (l 19).  Dotknij ikony wyboru trybu odtwarzania A
  (l 21).  ALL

  ≥ Ustawienie można także wprowadzić dotykając MENU i
  wybierając [KONF.WIDEO] lub [KONF.OBRAZU] # [NOŚNIK,
  WIDEO/ZDJĘCIA]. (l 32)

  3

  HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 /
  HC-V730
  Wybrać zdjęcie C lub format nagrania filmu D,
  który ma zostać odtworzony.
  HC-W850M / HC-V750M
  Wybrać rodzaj nośnika E, a następnie wybrać
  zdjęcie C lub format nagrania filmu D, który
  ma zostać odtworzony.


  ≥ Dotknij [Zatw.].

  4

  (Po wybraniu [AVCHD] lub [MP4/iFrame])

  Wybrać dotykowo żądany format nagrania do odtworzenia.

  ≥ Po wybraniu [AVCHD]
  [ALL AVCHD]/[1080/50p]/[1080/50i]
  ≥ Po wybraniu [MP4/iFrame]
  [ALL MP4/iFrame]/[1080/50p]/[720/25p]/[360/25p]/[iFrame]
  ≥ Po dotknięciu elementu na ekranie miniatur wyświetlona zostanie ikona trybu nagrywania B.
  (
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  i
  )
  ≥ Po dotknięciu [ALL AVCHD] lub [1080/50i], na miniaturach wyświetlane będą następujące ikony:
  j Scena AVCHD [1080/50p]:
  j Scena AVCHD [PH]:
  j Scena AVCHD [HA]:
  j Scena AVCHD [HG]:
  j Scena AVCHD [HE]:

  50p

  - 29 - • Page 30

  ≥ Po dotknięciu [ALL MP4/iFrame], na miniaturach wyświetlane będą następujące ikony:
  j Scena MP4 [1080/50p]:

  (niebieski) (Tryb nagrywania [1080/50M])
  (Tryb nagrywania [1080/28M])

  j Scena MP4 [720/25p]:
  j Scena MP4 [360/25p]:
  j Scena iFrame:
  ≥ Ikona
  jest wyświetlana na miniaturach scen MP4 [1080/50M] po dotknięciu [1080/50p] w
  [MP4/iFrame].

  5

  Dotknij sceny lub zdjęcia, które chcesz odtworzyć.

  ≥ Aby wyświetlić następną (poprzednią) stronę:
  j Przesuń ekran miniatur w górę (w dół), dotykając go.
  j Przełącz menu dotykowe, a następnie dotknij
  (w górę)/
  przewijania ekranu miniatur.

  6

  Wybierz funkcję odtwarzania, dotykając
  ikony obsługi.

  (w dół) na pasku

  0h01m30s

  ≥ Ikony obsługi i obraz wyświetlany na ekranie znikną, gdy
  przez określony czas nie zostanie wykonana żadna
  operacja dotykowa. Aby wyświetlić je ponownie, dotknij
  ekranu.
  Ikona obsługi

  Odtwarzanie filmów
  1/;:
  6:
  5:
  ∫:

  Przeglądanie zdjęć

  Odtwarzanie/pauza
  Szybki przegląd nagrania do tyłu*
  Szybki przegląd nagrania do
  przodu*
  Zatrzymuje odtwarzanie i
  wyświetla miniatury.

  1/;:

  2;:
  ;1:
  ∫:

  Rozpoczyna/zatrzymuje pokaz
  slajdów (wyświetla zdjęcia w
  kolejności numerycznej).
  Wyświetla poprzednie zdjęcie.
  Wyświetla następne zdjęcie.
  Zatrzymuje odtwarzanie i
  wyświetla miniatury.

  * Po dwukrotnym dotknięciu zwiększa się prędkość przewijania do przodu/do tyłu. (Wyświetlany
  ekran zmienia się na
  /
  .)

  - 30 - • Page 31

  ∫ Zmiana ekranu miniatur
  Podczas wyświetlania miniatur, jeśli obsługiwana jest dźwignia zoomu w
  stronę
  lub w stronę
  , wyświetlanie miniatur zmienia się w
  następującej kolejności:
  20 scen () 9 scen () 1 scena () Indeks czasowy najlepszych
  fragmentów* (l 90)
  * Indeks czasowy najlepszych fragmentów można ustawić tylko w trybie
  odtwarzania filmów.
  ≥ Jeśli naciśnięty zostanie przycisk nagrywania/odtwarzania, ekran miniatur powróci do stanu, w
  którym wyświetlanych jest 9 scen.
  ≥ W przypadku wyświetlania 1 sceny lub naciśnięcia i przytrzymania miniatury w wyświetlaniu
  20 lub 9 scen, data i czas nagrania wyświetlają się podczas odtwarzania filmów, a data zrobienia
  zdjęcia i numer pliku – podczas oglądania zdjęć.

  ∫ Regulacja głośności głośnika/
  słuchawek
  Przesuń suwak głośności w celu regulacji
  głośności głośnika/słuchawek podczas
  odtwarzania filmu.
  W kierunku “r”:

  Głośność wzrasta

  W kierunku “s”:

  Głośność maleje


  Dźwięk jest odtwarzany tylko podczas normalnego odtwarzania.
  Jeśli pauza jest włączona przez 5 minut, ekran przełączy się do miniatur.
  Czas odtwarzania, który upłynął, zostanie ustawiony na 0h00m00s dla każdej sceny.
  Podczas odtwarzania przy wybranych opcjach [ALL AVCHD] lub [ALL MP4/iFrame], w momencie
  przełączania sceny ekran może na chwilę zrobić się czarny.

  Kompatybilność filmów
  ≥ Urządzenie wykorzystuje format pliku AVCHD Progressive/AVCHD/MPEG-4 AVC.
  ≥ Odtwarzanie za pomocą kamery filmów, zapisanych przy użyciu innego urządzenia, może
  nie być prawidłowe lub być niemożliwe, podobnie jak odtwarzanie za pomocą innego
  urządzenia filmów zapisanych za pomocą tej kamery, nawet w przypadku jeśli urządzenia
  wykorzystują kompatybilne standardy. (Kompatybilność sprawdzić można w instrukcji obsługi
  urządzenia.)
  ≥ Za pomocą kamery można odtwarzać tylko te sceny MP4, które zostały zapisane przy jej
  użyciu.

  Kompatybilność zdjęć
  ≥ Ta kamera jest zgodna ze zunifikowaną normą DCF (Design rule for Camera File system)
  utworzoną przez JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
  Association).
  ≥ Format plików zdjęć obsługiwany przez to urządzenie to JPEG. (nie wszystkie pliki w
  formacie JPEG zostaną odtworzone).
  ≥ Ta kamera może obniżyć jakość lub nie odtworzyć zdjęć zrobionych lub utworzonych na
  innym urządzeniu, a inne urządzenia mogą obniżyć jakość lub nie odtworzyć zdjęć
  zrobionych tą kamerą.
  ≥ W zależności od odtwarzacza, zdjęcia mogą być odtwarzane w rozmiarach innych niż
  rozmiary, w których zostały wykonane.

  - 31 - • Page 32

  Podstawowe

  Korzystanie z ekranu menu
  ≥ Dotknij
  (l 21)

  1

  (lewa strona)/

  Dotknij

  MENU

  (prawa strona)

  w menu dotykowym, aby wyświetlić

  .

  3

  Po dotknięciu
  , dotknięcie menu niższego
  poziomu oraz elementów spowoduje
  wyświetlenie opisów funkcji i potwierdzeń
  ustawień.
  ≥ Po wyświetleniu potwierdzeń, ekran pomocy
  zostanie wyłączony.

  Dotknij menu głównego A.

  Dotknij menu niższego poziomu
  B.

  ≥ Dotknięcie
  /
  umożliwia wyświetlenie
  poprzedniej (następnej) strony.

  4
  5

  .

  ∫ Informacje dotyczące ekranu
  pomocy

  MENU

  2

  MENU

  Dotknij żądanego elementu, aby
  wprowadzić ustawienia.
  Dotknij [WYJ.], aby wyjść z
  ustawienia menu.

  - 32 - • Page 33

  Podstawowe

  Korzystanie z menu ustawień
  [WYŚWIETL.]
  Ustaw metodę wyświetlania informacji na ekranie.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [WYŚWIETL.] # żądane ustawienie

  [5 SEK.]:

  Informacja jest wyświetlana na ekranie przez 5 sekund po uruchomieniu
  trybu nagrywania filmów lub trybu robienia zdjęć, rozpoczęciu
  odtwarzania lub dotknięciu ekranu.

  [WŁ.]:

  Stałe wyświetlanie.

  [UST. ZEG.]
  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 22.

  [STREFA CZAS.]
  Możliwe jest wyświetlanie i nagrywanie czasu w miejscu podróży poprzez wybranie miejsca
  zamieszkania i miejsca podróży.

  1

  Wybierz menu.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [STREFA CZAS.]

  ≥ Jeżeli zegar nie jest ustawiony, ustaw aktualną godzinę. (l 22)
  ≥ Jeżeli opcja [DOM] (miejsce zamieszkania) nie jest ustawiona, wyświetli się komunikat. Dotknij
  [ZATW.] i przejdź do punktu 3.

  2

  (Tylko w przypadku ustawiania miejsca zamieszkania)

  Dotknij [DOM].
  ≥ Dotknij [ZATW.].

  3

  (Tylko w przypadku ustawiania miejsca
  zamieszkania)

  Dotknij
  /
  , aby wybrać miejsce
  zamieszkania, i dotknij [ZATW.].

  ≥ Dotknąć [CZAS LETNI], aby ustawić czas letni.
  Wyświetli się ikona
  i zostanie ustawiony
  czas letni. Różnica czasu pomiędzy czasem
  A Aktualny czas
  bieżącym i uniwersalnym GMT zostanie
  B Różnica czasu w porównaniu z
  zwiększona o 1 godzinę. Aby przywrócić
  czasem uniwersalnym (GMT –
  normalne ustawienie czasu, dotknąć [CZAS
  czas Greenwich)
  LETNI] ponownie.
  Jeśli dla [Powiąż zegar z czasem letnim]
  zostanie wybrane ustawienie [WŁ.], bieżący
  czas także zostanie przestawiony do przodu o 1 godzinę. (l 34)

  - 33 - • Page 34

  4

  (Tylko w przypadku ustawiania miejsca podróży)

  Dotknij [CEL PODRÓŻY].
  ≥ Dotknij [ZATW.].
  ≥ W przypadku ustawiania miejsca zamieszkania po raz pierwszy, ekran wyboru miejsca
  zamieszkania/podróży zostaje wyświetlony po ustawieniu miejsca zamieszkania. Jeżeli miejsce
  zamieszkania było już ustawiane, wykonaj czynność opisaną w punkcie 1.

  5

  (Tylko w przypadku ustawiania miejsca
  podróży)

  Dotknij
  /
  , aby wybrać miejsce
  podróży, i dotknij [ZATW.].

  ≥ Dotknąć [CZAS LETNI], aby ustawić czas letni.
  Wyświetli się ikona
  i zostanie ustawiony
  czas letni. Różnica czasu pomiędzy docelowym
  C Czas lokalny w wybranym
  miejscem podróży a lokalizacją domową
  miejscu podróży
  zostanie zwiększona o 1 godzinę. Aby
  D Różnica czasu w porównaniu z
  przywrócić normalne ustawienie czasu, dotknąć
  czasem w miejscu
  [CZAS LETNI] ponownie.
  zamieszkania
  Jeśli dla [Powiąż zegar z czasem letnim]
  zostanie wybrane ustawienie [WŁ.], czas dla
  docelowego miejsca podróży także zostanie
  przestawiony do przodu o 1 godzinę.
  ≥ Zamknij ustawienie, dotykając [WYJ.]. Wyświetlony zostanie wskaźnik
  i czas w miejscu
  podróży.

  Aby przywrócić wyświetlanie czasu w miejscu zamieszkania
  Ustaw miejsce zamieszkania, wykonując czynności od 1 do 3, i zakończ ustawianie, dotykając
  [WYJ.].
  ≥ Jeżeli nie możesz znaleźć miejsca podróży na ekranie, ustaw je, korzystając z różnicy czasu w
  porównaniu z miejscem zamieszkania.

  [Powiąż zegar z czasem letnim]
  Jeśli dla funkcji wybrane zostanie ustawienie [WŁ.], a ustawienie czasu letniego włączone w
  [STREFA CZAS.], następujące ustawienia czasu zostaną przestawione do przodu o 1 godzinę:
  j Podczas ustawiania lokalizacji domowej: bieżący czas
  j Podczas ustawiania rejonu miejsca podróży: czas w miejscu podróży
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [Powiąż zegar z czasem letnim] # wybrane wyświetlanie

  [WŁ.]:

  Po włączeniu ustawienia czasu letniego, ustawienia godziny są zmieniane.

  [WYŁ.]:

  Po włączeniu ustawienia czasu letniego, ustawienia godziny nie są zmieniane.

  - 34 - • Page 35

  [DATA/CZAS]
  Można zmienić tryb wyświetlania daty i czasu.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [DATA/CZAS] # wybrane wyświetlanie

  [DATA]/[CZAS]/[WYŁ.]
  ≥ Gdy wyświetlana jest ikona przełącznika wyboru trybu nagrywania, data i godzina nie są
  wyświetlane. (l 19)
  ≥ Gdy włączona jest migawka dotykowa, ikona przełącznika wyboru trybu nagrywania jest
  wyświetlana w sposób stały. Z tego powodu data i godzina znikają z ekranu.

  [FORMAT DATY]
  Można zmienić format daty.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [FORMAT DATY] # żądane ustawienie

  [R/M/D]/[M/D/R]/[D/M/R]

  [WYŚW. ZOOM/NAGR.]
  Można ustawić sposób wyświetlania ikon przycisków zoomu ( T / W ) i ikony przycisku
  nagrywania (
  ).
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [WYŚW. ZOOM/NAGR.] # żądane ustawienie

  [WŁ.]:

  Stałe wyświetlanie.

  [WYŁ.]:

  Ikony znikną, jeśli przez 5 sekund nie zostanie uruchomiona żadna
  funkcja dotykowa.

  [WYŚW. "O.I.S. LOCK"]
  Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 68.

  [ZEWN. WYŚW.]
  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 120.

  - 35 - • Page 36

  [OSZCZ.ENERG.(AKUM.)]
  Jeśli przez około pięć minut nie wykona się żadnego działania kamerą, wyłączy się ona
  automatycznie, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [OSZCZ.ENERG.(AKUM.)] # [WŁ.]

  ≥ Urządzenie nie wyłączy się automatycznie, nawet jeśli opcja [OSZCZ.ENERG.(AKUM.)] jest
  ustawiona na [WŁ.], w następujących przypadkach:
  j Gdy podłączony jest zasilacz sieciowy*
  j Do gniazda USB jest podłączony komputer itp.
  j Używana jest funkcja PRE-REC
  j Podczas odtwarzania pokazu slajdów
  j HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
  Korzystanie z funkcji Wi-Fi
  * Po włączeniu funkcji [OSZCZ.ENERG. (AC)] urządzenie automatycznie się wyłącza.

  [OSZCZ.ENERG. (AC)]
  Jeśli przez około 30 minut nie zostanie uruchomiona żadna funkcja, a do urządzenia jest
  podłączony zasilacz sieciowy, urządzenie automatycznie się wyłączy.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [OSZCZ.ENERG. (AC)] # [WŁ.]

  ≥ Urządzenie nie wyłączy się automatycznie, nawet jeśli opcja [OSZCZ.ENERG. (AC)] jest
  ustawiona na [WŁ.], w następujących przypadkach:
  j Do gniazda USB jest podłączony komputer itp.
  j Używana jest funkcja PRE-REC
  j Podczas odtwarzania pokazu slajdów
  j HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
  Korzystanie z funkcji Wi-Fi

  [SZYBK.URUCH.]
  Urządzenie zostanie uruchomione w trybie pauzy nagrywania ok. 1 s po włączeniu.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [SZYBK.URUCH.] # [WŁ.]

  ≥ Zależnie od warunków nagrywania, czas uruchomienia może być dłuższy niż 1 sekunda.
  ≥ W przypadku szybkiego włączania kamery, wartość powiększenia zmienia się na 1k.

  - 36 - • Page 37

  [SZYBKI START]
  Kamera powróci do trybu pauzy nagrywania około 0,6 sekundy po otwarciu ekranu LCD.
  ≥ W trybie gotowości szybkiego uruchamiania, pobierane jest około 50% energii zużywanej
  w trybie pauzy nagrywania, w związku z czym czas nagrywania będzie krótszy.
  ≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
  Szybkie uruchamianie nie działa, jeżeli nie została włożona karta SD.
  ≥ HC-W850M / HC-V750M
  Szybkie uruchamianie nie zadziała, jeśli w [WYB. NOŚNIKA] zostanie wybrana opcja [KARTA
  SD], nawet jeśli karta SD nie jest włożona.

  1

  Wybierz menu.
  MENU

  2

  : [USTAWIENIA] # [SZYBKI START] # [WŁ.]

  Zamknij ekran LCD.

  Kontrolka stanu A miga na zielono, a kamera przełącza się na
  tryb gotowości szybkiego uruchamiania.
  ≥ Pokrywa obiektywu się nie zamyka.

  3  Otwórz ekran LCD.

  Kontrolka stanu A zapala się na czerwono i kamera
  przełącza się na tryb pauzy nagrywania.  ≥ Po upływie około 5 minut tryb gotowości szybkiego uruchamiania zostaje anulowany i urządzenie
  zostaje wyłączone.
  ≥ W zależności od warunków nagrywania i ustawień menu, czas szybkiego uruchamiania może
  być dłuższy niż 0,6 sekundy.
  ≥ Automatyczne ustawienie balansu bieli może trochę potrwać.
  ≥ W przypadku szybkiego uruchamiania kamery, wartość powiększenia zmienia się na 1k.
  ≥ Jeśli urządzenie automatycznie przeszło w tryb gotowości szybkiego uruchamiania z funkcją
  [OSZCZ.ENERG.(AKUM.)] (l 36)/[OSZCZ.ENERG. (AC)] (l 36), zamknij ekran LCD i otwórz
  go znowu.
  ≥ Wyłącz kamerę przy użyciu przycisku zasilania.

  - 37 - • Page 38

  [DŹW. BIP]
  Obsługa ekranu dotykowego, rozpoczęcie i zakończenie nagrywania oraz włączenie/wyłączenie
  zasilania mogą zostać potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
  Po wybraniu opcji [WYŁ.] sygnał dźwiękowy na początku i na końcu nagrywania nie jest emitowany.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [DŹW. BIP] # żądane ustawienie

  (Niski poziom głośności)/

  (Wysoki poziom głośności)/[WYŁ.]

  2 sygnały dźwiękowe 4 razy
  Jeśli wystąpi błąd, postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. (l 205)

  [WYBIERZ IKONY OBSŁ.]
  Można zmieniać ikony obsługi (l 70) wyświetlane w menu dotykowym.
  Zarejestruj 3 najczęściej używane ikony obsługi.
  ≥ Domyślne ustawienia są następujące:
  Tryb nagrywania filmów
  (PRE-REC)

  HC-W850 / HC-W858 /
  HC-W850M

  Tryb robienia zdjęć
  (Wbudowana lampa błyskowa)

  (Lampa wideo)

  (Samowyzwalacz)

  (Tryb nocny)

  (Kompensacja oświetlenia
  tła)

  (Zanikanie/pojawianie się)

  HC-V750 / HC-V757 /
  HC-V750M / HC-V730

  (Wbudowana lampa błyskowa)

  (PRE-REC)

  (Samowyzwalacz)

  (Lampa wideo)

  (Kompensacja oświetlenia
  tła)

  1

  Wybierz menu.
  MENU

  2
  3

  : [USTAWIENIA] # [WYBIERZ IKONY OBSŁ.]

  Dotknij ikony obsługi, którą chcesz zmienić, aby anulować ustawienie.
  Dotknij ustawianej ikony obsługi.

  ≥ Naciśnij i przytrzymaj ikonę obsługi, aby wyświetlić nazwę funkcji.
  ≥ Aby anulować, dotknij ikony obsługi jeszcze raz.

  4

  Dotknij [ZATW.].

  - 38 - • Page 39

  [JASNOŚĆ LCD]
  Ułatwia to korzystanie z ekranu LCD w jasnych miejscach, również na zewnątrz pomieszczeń.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [JASNOŚĆ LCD] # żądane ustawienie

  +1 (Zwiększa jasność)/ 0 (Normalna jasność)/ -1 (Zmniejsza jasność)

  ≥ Te ustawienia nie mają wpływu na nagrywane obrazy.
  ≥ Gdy kamera jest podłączona do zasilacza sieciowego, monitor LCD automatycznie przechodzi w
  tryb +1 .
  ≥ Czas nagrywania w przypadku korzystania z akumulatora będzie krótszy po zwiększeniu jasności
  ekranu LCD.
  ≥ Kiedy wskaźnik video ustawiony jest na
  ([WŁ.]) lub
  ([AUTO]) i świeci się, nie można
  go ustawić.

  [USTAW LCD]
  Regulacja jasności i nasycenia kolorów ekranu LCD.
  ≥ Te ustawienia nie mają wpływu na nagrywane obrazy.

  1

  Wybierz menu.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [USTAW LCD] # żądane ustawienie

  [JASNOŚĆ]:

  Jasność ekranu LCD

  [KOLOR]:

  Poziom kolorów ekranu LCD

  2
  3

  Dotknij
  /
  , aby wyregulować ustawienia.
  Dotknij [ZATW.].

  ≥ Dotknij [WYJ.], aby wyjść z ekranu menu.

  [ROZDZ. HDMI]
  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 121.

  [VIERA Link]
  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 122.

  [FORMAT TV]
  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 120.

  - 39 - • Page 40

  [UST.WST.]
  Ustaw na [TAK], aby przywrócić ustawienia fabryczne funkcji w menu.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [UST.WST.]

  ≥ Ustawienia opcji [WYB. NOŚNIKA]*, [UST. ZEG.] i [LANGUAGE] nie ulegną zmianie.
  * W przypadku modelu HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730 , to menu nie
  jest wyświetlane.
  ≥ Po przywróceniu ustawień domyślnych włączony zostanie tryb nagrywania filmów.

  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M /
  HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
  [Zresetuj ust Wi-Fi]
  Ustaw na [TAK], aby przywrócić ustawienia fabryczne funkcji Wi-Fi.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [Zresetuj ust Wi-Fi]

  ≥ “LUMIX CLUB” login ID oraz hasło Wi-Fi zostaną również usunięte.

  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M /
  HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
  [Usuń użytkownika BGM]
  Można skasować muzykę (l 95, 102, 107), zapisaną na urządzeniu jako [Użytkownik BGM].
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [Usuń użytkownika BGM]

  [Autom. pozycja kursora.]
  Wpisany znak jest przyjmowany po upływie około sekundy od jego wprowadzenia, a kursor
  przesuwa się na prawo.
  Ułatwia to wpisywanie bez potrzeby przesuwania kursora, gdy znaki na tym samym klawiszu trzeba
  wpisać jeszcze raz.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [Autom. pozycja kursora.] # [WŁ.]

  ≥ Ekran wprowadzania znaków wyświetla się w następujących sytuacjach:
  j Podczas ustawiania [USTAW. TYTUŁÓW] dla odtwarzania najlepszych fragmentów (l 98)
  j Przy wprowadzaniu imienia do kalendarza dziecka (l 104)
  j HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
  Podczas konfigurowania funkcji Wi-Fi (l 162, 174, 175, 183, 184, 185, 186)

  - 40 - • Page 41

  [ZEROWANIE NUMERU]
  Ustaw numer pliku MP4/iFrame i nagranego następnie zdjęcia na 0001.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [ZEROWANIE NUMERU]

  ≥ Numer folderu zostanie zaktualizowany i numeracja plików rozpocznie się od 0001. (l 198)
  ≥ Aby wyzerować numer folderu, sformatuj kartę SD i pamięć wewnętrzną, a następnie
  przeprowadź [ZEROWANIE NUMERU].
  ≥ Numery plików zdjęć wykonanych w trybie wspomagania animacji poklatkowej nie są
  resetowane.

  [FORM.NOŚNIKA]
  Należy pamiętać, że podczas formatowania nośnika usuwane są wszystkie nagrane na nim dane i
  nie będzie ich można przywrócić. Należy sporządzać kopie zapasowe ważnych danych na
  komputerze, płycie DVD itp. (l 188)
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [FORM.NOŚNIKA] # żądane nośniki

  [PAMIĘĆ WEW.]*1/[KARTA SD]/[DYSK TWARDY]*2
  *1 Tylko HC-W850M / HC-V750M
  *2 Wyświetlane po podłączeniu USB HDD. (l 127)
  ≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
  Nie jest podłączone ekran wyboru nośnika nie jest wyświetlany, kiedy USB HDD. Dotknij [TAK].
  ≥ Po zakończeniu formatowania dotknij [WYJ.], aby wyjść z ekranu komunikatu.
  ≥ Przed utylizacją lub pozbyciem się karty pamięci SD należy dokonać fizycznego formatowania
  karty. (l 216)
  ≥ HC-W850M / HC-V750M
  Przed utylizacją lub pozbyciem się kamery należy dokonać fizycznego formatowania pamięci
  wewnętrznej. (l 214)
  ≥ Podczas formatowania nie wyłączaj kamery ani nie wyjmuj karty SD. Nie narażaj kamery na
  drgania i wstrząsy.
  Do formatowania nośników należy używać tej kamery.
  Formatowanie pamięci wewnętrznej jest możliwe wyłącznie przy użyciu kamery.
  Karty SD nie należy formatować za pomocą innych urządzeń, np. komputera osobistego,
  gdyż może to uniemożliwić dalsze korzystanie z niej w kamerze.

  - 41 - • Page 42

  [STAN NOŚNIKA]
  Można sprawdzić zajęte zasoby oraz dostępny pozostały czas nagrywania na karcie SD i w pamięci
  wewnętrznej.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [STAN NOŚNIKA]

  ≥ HC-W850M / HC-V750M
  Dotknięcie [ZMIEŃ NOŚNIK] przełącza między ekranem karty pamięci SD a ekranem pamięci
  wewnętrznej.
  ≥ Pozostały czas nagrywania w bieżącym trybie nagrywania jest wyświetlany wyłącznie w trybie
  nagrywania filmów.
  ≥ Dotknij [WYJ.], aby zamknąć wskazanie.
  ≥ Część pojemności karty SD lub pamięci wewnętrznej jest wykorzystywana do zapisywania
  informacji i zarządzania plikami systemowymi, w związku z czym faktyczna ilość użytecznego
  miejsca może być mniejsza. Ilość użytecznego miejsca na karcie SD/w pamięci wewnętrznej jest
  zazwyczaj obliczana jako 1 GB=1.000.000.000 bajtów.
  W przypadku kamery, komputerów osobistych i oprogramowania pojemność jest wyrażana jako
  1 GB=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 bajty. W związku z tym podana pojemność wydaje się
  mniejsza.

  [Wyśw. wersji]
  Wyświetlana jest wersja oprogramowania sprzętowego urządzenia.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [Wyśw. wersji]

  [Akt. wersji]
  Wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia można aktualizować.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [Akt. wersji]

  Najnowsze informacje na temat aktualizacji można znaleźć na poniższej stronie wsparcia.
  (Stan aktualny na styczeń 2014)
  http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
  (Serwis jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.)

  - 42 - • Page 43

  [F-CJA DEMO]
  Ten element służy do uruchamiania trybu demonstracyjnego kamery.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [F-CJA DEMO] # [WŁ.]

  ≥ Gdy [F-CJA DEMO] jest przełączony na [WŁ.], karta SD jest niewłożona, przycisk [WYJ.]
  zostanie dotknięty, a urządzenie jest podłączone do zasilacza, demonstracja rozpoczyna się
  automatycznie.
  Po wykonaniu dowolnej czynności tryb demonstracyjny zostaje wyłączony. Jednak jeśli przez
  około 10 minut nie przeprowadzi się żadnego działania kamerą, tryb demonstracyjny
  automatycznie rozpocznie się ponownie. Aby wyłączyć tryb demonstracyjny, ustaw [F-CJA
  DEMO] na [WYŁ.] lub włóż kartę SD.
  ≥ W trakcie pracy w trybie demonstracyjnym osłona obiektywu pozostaje otwarta.

  [O.I.S. - DEMO]
  Ten element służy do uruchamiania trybu demonstracyjnego optycznego stabilizatora obrazu.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [O.I.S. - DEMO]

  ≥ Dotknij [O.I.S. - DEMO], kamera zostanie automatycznie przełączona na tryb demonstracyjny.
  Po dotknięciu [WYJ.] demonstracja zostanie wyłączona.

  [PRZESYŁ. Eye-Fi]
  Ten element jest wyświetlany tylko, gdy włożona jest karta Eye-Fi.
  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 137.

  [BEZPOŚR. Eye-Fi]
  Ten element jest wyświetlany tylko, gdy włożona jest karta Eye-Fi.
  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 138.

  [LANGUAGE]
  Można wybrać język komunikatów na ekranie i w menu.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [LANGUAGE] # żądany język

  - 43 - • Page 44

  Zaawansowane (Nagrywanie)

  Korzystanie z zoomu
  Dźwignia zoomu/ikona przycisku
  zoomu
  W kierunku T:
  Nagrywanie w powiększeniu (zbliżenie)
  W kierunku W:
  Nagrywanie szerokokątne (oddalenie)

  T
  W
  T

  6 W

  T

  W


  A Pasek zoomu
  ≥ Maksymalną wartość zoomu dla trybu nagrywania filmu można ustawić przy użyciu opcji [TRYB
  ZOOM]. (l 76)

  ∫ Informacje o pasku zoomu
  Pasek zoomu jest wyświetlany podczas obsługi zoomu.

  W

  T
  B
  C

  Zoom optyczny
  Tryb nagrywania filmów: i.Zoom/Zoom cyfrowy (niebieski)
  Tryb robienia zdjęć: Rozszerzony zoom optyczny (niebieski)

  ∫ Szybkość funkcji zoomu – informacje
  ≥ Szybkość zoomu różni się w zależności od stopnia odchylenia dźwigni zoomu.
  ≥ Podczas używania przycisków zoomu, zoom będzie działał ze stałą szybkością.

  Wartość zoomu w trybie robienia zdjęć
  W trybie robienia zdjęć wartość zoomu można rozszerzyć do 50k, przy czym jakość zdjęcia nie
  ulegnie pogorszeniu. (Rozszerzony zoom optyczny)
  ≥ Wartość rozszerzonego zoomu optycznego różni się w zależności od ustawienia opcji
  [ROZM.OBR] i [FORMAT OBRAZU]. (l 86, 87)
  ≥ Jeżeli zdejmiesz palec z dźwigni zoomu podczas przybliżania lub oddalania, może zostać
  nagrany odgłos zwolnienia dźwigni. Przywracając oryginalne ustawienie dźwigni, przesuwaj ją
  bezgłośnie.
  ≥ Gdy wartość powiększenia jest na maksymalnym poziomie, ostrość jest ustawiana na obiektach
  w odległości około 1,5 m lub większej.
  ≥ Gdy powiększenie wynosi 1k, kamera może nastawić ostrość na obiekt oddalony o ok. 3 cm od
  obiektywu.

  - 44 - • Page 45

  Zaawansowane (Nagrywanie)

  Funkcja wypoziomowania ujęcia
  Funkcja pozwala na wykrycie przechylenia kamery i automatycznie poziomuje ujęcie.
  (Przy ustawieniu
  (Normalne))

  (Przy ustawieniu
  (Mocne))

  : Z funkcją wypoziomowania ujęcia
  : Bez funkcji wypoziomowania ujęcia

  Przycisk funkcji wypoziomowania ujęcia
  Każde naciśnięcie tego przycisku przełącza ustawienia
  funkcji wypoziomowania ujęcia
  (Normalne) #

  (Mocne) # wyłączone

  (Normalne): koryguje przechył.
  (Mocne): wzmacnia korekcję przechyłu.
  wyłączone: anuluje ustawienia.
  ≥ Ikona zmienia się, gdy przechylenie kamery wykracza poza zakres korekcji.
  /
  /

  /

  Kiedy korygowany jest przechył
  /

  Kiedy przechylenie wykracza poza zakres korekcji

  ≥ Jeśli przechylenie wykracza poza zakres korekcji, przestaw kamerę tak, aby wyświetlona została
  ikona
  /
  .
  ≥ Domyślnym ustawieniem funkcji jest poziomowanie
  (Normalne).
  ≥ Zakres, w którym ta ikona może być wyświetlana prawidłowo, to obszar pochylony pod kątem
  około 45 o w kierunku poziomym.
  ≥ Funkcja wypoziomowania ujęcia zostaje anulowana, gdy dla [WSKAŹNIK POZIOMU] wybrane
  jest ustawienie [WŁ.]. (l 79)
  ≥ Aby wykonać zdjęcia w ujęciu poziomym ze statywem, należy zamocować do niego kamerę,
  korzystając z funkcji [WSKAŹNIK POZIOMU] (l 79), a następnie ustawić funkcję
  wypoziomowania ujęcia w pozycji
  (Normalne) lub
  (Mocne).
  ≥ Podczas zmiany ustawień funkcji wypoziomowania ujęcia ekran może na chwilę zrobić się
  czarny.
  ≥ Jeśli wybrano ustawienie
  (Mocne), zmieni się kąt ujęcia.

  - 45 - • Page 46

  Zaawansowane (Nagrywanie)

  Nagrywanie przy pomocy kamery
  dodatkowej (kamery Twin)
  [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]
  Korzystając z kamery dodatkowej i kamery głównej możesz
  zapisywać jednocześnie dwa filmy. (Kamera Twin)
  Przy pomocy kamery dodatkowej operator może nagrywać np.
  samego siebie, siedzącego obok niego członka rodziny lub dowolny
  inny obraz, niezależny od widzianego w obiektywie kamery głównej.  A

  Nagrywanie siedzącego
  obok członka rodziny

  Nagrywanie pejzażu

  Kamera
  dodatkowa

  Nagrywanie samego
  siebie


  B Okno kamery dodatkowej
  ≥ Obraz z kamery dodatkowej wyświetlany jest w oknie kamery dodatkowej.
  ≥ Nagrywanie tylko za pomocą kamery dodatkowej nie jest możliwe.
  ≥ Obrazy nagrywane za pomocą kamery głównej i kamery dodatkowej zostaną zapisane
  jako jedna scena lub zdjęcie. Podczas odtwarzania nie będzie możliwości skasowania
  lub ukrycia obrazu zapisanego przy pomocy kamery dodatkowej.
  ≥ Minimalna odległość ostrzenia kamery dodatkowej wynosi około 30 cm.

  1

  Obróć kamerę dodatkową.

  ≥ Po obróceniu kamery dodatkowej z pozycji w zakresie C
  (pomiędzy 0e a około 30e) do pozycji w zakresie D
  (pomiędzy około 30e a 270e), na ekranie LCD wyświetlone
  zostanie okno kamery dodatkowej.
  ≥ Jeśli okno kamery dodatkowej nie zostało wyświetlone,
  naciśnij
  .  2

  Rozpocznij nagrywanie.

  ≥ Obróć kamerę dodatkową do żądanej pozycji.
  ≥ Kamera dodatkowa pracuje w trybie automatycznej
  regulacji ostrości.
  ≥ Podczas normalnego nagrywania trzymaj kamerę w
  sposób pokazany na rysunku.

  - 46 -

 • Page 47

  ∫ Wyświetlanie lub ukrywanie okna kamery dodatkowej.
  Dotknij
  ≥ Każde dotknięcie ikony pozwala wyświetlić lub ukryć okno
  kamery dodatkowej.
  ≥ Kiedy okno kamery dodatkowej jest ukryte, obraz z kamery
  dodatkowej nie jest zapisywany.

  Aby wyjść z trybu kamery dodatkowej
  Obróć kamerę dodatkową do pozycji w zakresie C (pomiędzy 0e a około 30e).
  ≥ W zależności od warunków nagrywania, balans kolorów, jasność i inne ustawienia mogą być
  różne dla kamery głównej i kamery dodatkowej.
  ≥ Następujące funkcje nie działają, gdy wyświetlane jest okno kamery dodatkowej:
  j Migawka dotykowa
  j Portret nocny w trybie Intelligent Auto/Intelligent Auto Plus/trybie scen
  j Sterowanie kreatywne
  j [OBRAMOW. TWARZY]
  j Śledzenie AF/AE
  j Blokada optycznego stabilizatora obrazu
  j Wbudowana lampa błyskowa
  j [LAMPA WSP. AF]
  ≥ Elementy menu nagrywania, ikony obsługi oraz funkcje takie jak stabilizator obrazu,
  wypoziomowanie ujęcia, [SZYBK.URUCH.] i [SZYBKI START] są dostępne tylko w kamerze
  głównej. Dla obrazów kamery dodatkowej można ustawić jedynie balans kolorów, jasność i
  ostrość. (l 49)
  ≥ Podczas wykonywania zdjęć za pomocą funkcji kamery Twin ustawianie ostrości może trwać
  dłużej niż zwykle. (l 27)
  ≥ Kamera dodatkowa nie działa podczas korzystania z następujących funkcji:
  j Wspomaganie animacji poklatkowej
  j Nagrywanie filmów FULL HD w zwolnionym tempie

  - 47 - • Page 48

  Zmiana ustawień kamery dodatkowej i okna kamery
  dodatkowej
  ∫ Zmiana rozmiaru okna kamery dodatkowej
  Wybierz menu.
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [ROZMIAR OKIENKA] # [Duży]* lub [Mały]

  * Pozycję tę można wybrać jedynie po włączeniu jednego z poniższych trybów:
  j Tryb nagrywania filmów
  j [16:9] w [FORMAT OBRAZU] w trybie wykonywania zdjęć
  ≥ W trybie nagrywania filmów format obrazu okna kamery dodatkowej odpowiada ustawieniu
  [TRYB ZAP.]; w trybie robienia zdjęć format obrazu odpowiada ustawieniu [FORMAT OBRAZU].

  ∫ Zmiana pozycji wyświetlania okna kamery dodatkowej
  1
  2

  Dotknij okna kamery dodatkowej
  Dotknij pozycji wyświetlania, którą chcesz
  zmienić.

  ≥ W zależności od pozycji wyświetlania okna kamery
  dodatkowej, pozycje ikon wyświetlanych na ekranie mogą się
  zmieniać.
  ≥ Pozycję wyświetlania można również zmienić poprzez
  dotknięcie i przeciągnięcie okna kamery dodatkowej.

  - 48 - • Page 49

  ∫ Regulacja i ustawianie balansu kolorów, jasności i ostrości
  1
  2
  3

  Dotknij okna kamery dodatkowej
  Dotknij
  Dotknij ikony, którą chcesz ustawić lub zmienić.

  [WB] (Balans kolorów)/

  (Jasność)/[FOCUS] (Ostrość)*

  * Tylko w trybie nagrywania filmów
  4 (Po dotknięciu [WB])

  Dotknij

  /

  , aby wybrać tryb balansu bieli.

  AWB (Automatyczne ustawienie balansu bieli)/
  (Pomieszczenie 1)/
  (Pomieszczenie 2)

  (Po dotknięciu

  Dotknij

  /

  (Słonecznie)/

  (Pochmurno)/

  )

  , aby zmienić ustawienia.

  (Po dotknięciu [FOCUS])

  Dotknij [AF] lub [AFS].
  ≥ Ostrość zostanie ustawiona w środku okna kamery dodatkowej.
  [AF] (Automatyczna regulacja
  ostrości):
  [AFS] (Jednorazowa
  automatyczna regulacja
  ostrości):

  Automatyczna regulacja ostrości działa cały czas.

  Automatyczna regulacja ostrości działa po każdym
  dotknięciu [AFS].

  ≥ Po wybraniu [AFS] oznaczenie

  będzie stale wyświetlane na ekranie nagrywania.

  ≥ Aby powrócić do ustawiania automatycznego, należy zmienić tryb nagrywania na tryb Intelligent
  Auto. (l 50)

  - 49 - • Page 50

  Zaawansowane (Nagrywanie)

  Zmiana trybu zapisu
  1

  Dotknij ikony przycisku trybu zapisu.

  MENU

  2

  Dotknij ikony przycisku żądanego trybu zapisu.

  Tryb

  *1

  MNL

  *1
  *2

  Efekt

  Intelligent Auto

  Możesz przełączyć tryb na Intelligent Auto, co pozwoli na
  optymalizację ustawień dla aktualnego otoczenia. (l 51)

  Intelligent Auto Plus

  Pozwala na dodanie ręcznie dopasowanych ustawień
  poziomu jasności i balansu kolorów do trybu Intelligent
  Auto i zapis z ich użyciem. (l 53)

  Sterowanie kreatywne

  Pozwala zapisywać filmy z dodanymi efektami. (l 53)

  Tryb scen

  Opcja ta umożliwia automatyczne dopasowanie czasu
  naświetlania, wartości przysłony kamery itp. do
  warunków zapisu. (l 57)

  Ręczny

  Pozwala ustawić prędkość migawki, ostrość, balans bieli i
  jasność (przysłona/wzmocnienie). (l 61)

  Nagrywanie filmów
  FULL HD w
  zwolnionym tempie

  Pozwala nagrywać filmy w zwolnionym tempie. (l 58)

  *1

  *2

  Wspomaganie
  animacji poklatkowej

  Można ustawić zapisane zdjęcie jako tło i wykonać
  następne, patrząc na zdjęcie tła. (l 60)

  Tylko w trybie nagrywania filmów
  Tylko w trybie robienia zdjęć

  - 50 - • Page 51

  Intelligent Auto
  Poniższe tryby, odpowiednie do warunków nagrywania, są wybierane po nakierowaniu kamery na
  filmowany obiekt.
  Tryb

  Automatyczne wykrywanie twarzy i ustawianie ostrości oraz regulacja
  jasności w celu zapewnienia wyraźnego obrazu.

  Pejzaż

  Nagrywanie całego krajobrazu w żywych kolorach bez wyblaknięcia
  nieba w tle, które może być bardzo jasne.

  *1

  Oświetlenie
  punktowe

  Wyraźny obraz bardzo jasnych obiektów.

  *1

  Słabe
  oświetlenie

  Nagrywanie wyraźnych obrazów, nawet w ciemnym pomieszczeniu lub
  półmroku.

  *2

  Portret nocny

  Osoba i tło są nagrywane z jasnością niemal identyczną z rzeczywistą.

  *2

  Nocny pejzaż

  Można nagrywać pejzaż nocny wyraźnie, ustawiając dłuższy czas
  naświetlania.

  *2

  Makro

  Funkcja ta umożliwia nagrywanie obiektów z niewielkiej odległości.

  *1

  Normalny
  Normalny

  W trybach innych niż opisane powyżej kontrast jest regulowany, aby
  zapewnić wyraźny obraz.

  *2

  *1
  *2

  Efekt

  Portret

  Tylko w trybie nagrywania filmów
  Tylko w trybie robienia zdjęć

  ≥ W zależności od warunków nagrywania żądany tryb może nie zostać wybrany.
  ≥ W trybie portretu, oświetlenia punktowego lub słabego oświetlenia, wykryta twarz zostanie
  otoczona białą ramką. W trybie portretu, obiekt większy i znajdujący się bliżej środka ekranu
  zostanie otoczony pomarańczową ramką. (l 78)
  ≥ W trybie portretu nocnego i pejzażu nocnego zaleca się używanie statywu.
  ≥ Twarze mogą nie zostać wykryte w zależności od warunków nagrywania, np. w przypadku twarzy
  pewnych rozmiarów lub twarzy przechylonych bądź podczas używania zoomu cyfrowego.

  - 51 - • Page 52

  ∫ Tryb Intelligent Auto
  Po włączeniu trybu Intelligent Auto, automatyczny balans bieli i automatyczna regulacja ostrości
  automatycznie ustawiają balans kolorów i ostrość.
  W zależności od jasności obiektu itp., apertura i szybkość migawki zostaną automatycznie
  ustawione, aby osiągnąć najlepszą jasność.
  ≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
  Informacje przedstawione na tej stronie odnoszą się wyłącznie do kamery głównej.
  ≥ W zależności od źródeł światła i nagrywanych scen, balans koloru i ostrość mogą nie zostać
  ustawione automatycznie. W takim przypadku ustaw je ręcznie. (l 62, 64)

  Automatyczny balans bieli
  Ilustracja pokazuje zakres działania automatycznego balansu bieli.
  1) Skuteczny zakres regulacji balansu bieli w kamerze
  2) Niebieskie niebo
  3) Zachmurzone niebo (deszcz)
  4) Światło słoneczne
  5) Białe światło świetlówki
  6) Światło halogenowe
  7) Światło żarówki
  8) Wchód i zachód słońca
  9) Światło świec
  Jeżeli automatyczny balans bieli nie działa poprawnie, wyreguluj
  go ręcznie. (l 62)

  Automatyczna regulacja ostrości

  2)

  10 000K
  9 000K
  8 000K
  7 000K

  3)

  6 000K
  4)

  5 000K

  5)

  1)

  4 000K
  6)

  3 000K
  7)

  2 000K

  8)

  Kamera ustawia ostrość automatycznie.
  9)
  ≥ Automatyczna regulacja ostrości nie działa poprawnie w niżej
  opisanych sytuacjach. Rób zdjęcia, korzystając z ręcznej
  regulacji ostrości. (l 64)
  j Jednoczesne nagrywanie odległych i bliskich obiektów
  j Nagrywanie obiektu za brudną lub zakurzoną szybą
  j Nagrywanie obiektów otoczonych błyszczącymi obiektami lub obiektami silnie odbijającymi
  światło

  - 52 - • Page 53

  Intelligent Auto Plus
  Szczegóły dotyczące efektów każdego z trybów znaleźć można na stronie 51.

  *1
  *2

  (Portret)/
  (Pejzaż)/
  (Oświetlenie punktowe)*1/
  *2
  (Portret nocny) /
  (Pejzaż nocny)*2/
  (Makro)*2/
  Tylko w trybie nagrywania filmów
  Tylko w trybie robienia zdjęć

  ≥ Aby zmienić tryb nagrywania na
  1 (Podczas regulacji jasności)

  Dotknij

  (Słabe oświetlenie)*1/
  (Normalny)*1/
  (Normalny)*2

  . (l 50)

  .

  (Podczas regulacji balansu kolorów)

  Dotknij

  .

  ≥ Strona R: Przestawia balans w stronę czerwonawego odcienia.
  Strona B: Przestawia balans w stronę niebieskawego odcienia
  ≥ We wszystkich sytuacjach z wyjątkiem ustawiania jasności i balansu kolorów jeśli ekran nie będzie
  dotykany przez jakiś czas, menu dotykowe zniknie. Aby wyświetlić je ponownie, dotknij
  .

  2

  Dotknij

  /

  , aby wyregulować ustawienia.

  ≥ Dotknij
  podczas zmieniania ustawień jasności lub dotknij
  kolorów, aby ukryć pasek regulacji.

  3

  podczas zmieniania balansu

  Rozpocznij nagrywanie.

  Sterowanie kreatywne
  ≥ Ustaw [FORMAT ZAP.] na [AVCHD]. (l 77)
  ≥ Zmień tryb nagrywania na
  . (l 50)

  Wybierz żądany tryb kreatywnego sterowania, a następnie dotknij [Zatw.].
  Tryb

  Efekt

  [Efekt miniatury]

  Możesz nagrywać filmy z efektem dioramy, jak np. nagrywanie miniatur
  poprzez celowe ustawianie obszaru ostrości i obszaru nieostrego bliżej
  krawędzi obrazu, oraz nagrywać filmy z przedziałem czasowym. (l 54)
  ≥ Filmy zapisane z użyciem tej funkcji sprawiają wrażenie
  nagranych z niską liczbą klatek na sekundę.

  [Film 8mm]

  Pozwala zapisywać filmy “retro” z dodanym efektem wyblaknięcia. (l 55)

  [Film niemy]

  Poprzez zmniejszenie ilości wpadającego w obiektyw światła pozwala
  zapisywać filmy przypominające czarno-białe filmy nieme. (l 55)

  [Rej. poklatk.]

  Pozwala zapisać film przedstawiający w krótkim czasie przebieg
  długiego zdarzenia poprzez zapisanie kolejnych, pojedynczych
  klatek w ustawionych odstępach czasowych. (l 56)

  ≥ W tym trybie nie można robić zdjęć.

  - 53 - • Page 54

  MINI

  1

  [Efekt miniatury]

  Dotknij
  obrazu.

  , aby ustawić płaszczyznę ostrego

  ≥ Dotknięcie ekranu pozwoli na korektę ustawienia
  płaszczyzny ostrego obrazu.
  ≥ Jeżeli przez ok. 1 sekundę nie zostanie wykonane dotykowo
  żadne działanie, wyświetlone zostaną ikony [Reset.],
  [ROZM.] i [ZATW.]. Dotknięcie ekranu pozwoli na korektę
  ustawienia płaszczyzny ostrego obrazu.
  ≥ Po naciśnięciu [Reset.] obszar ostrości powróci do pierwotnej pozycji.

  2

  Dotknij [ROZM.].

  ≥ Rozmiar ostrego obszaru zmienia się z każdym dotknięciem [ROZM.].
  Rozmiar średni # Rozmiar duży # Rozmiar mały
  ≥ Dotknięcie ekranu pozwoli na korektę ustawienia płaszczyzny ostrego obrazu.
  ≥ Po naciśnięciu [Reset.] obszar ostrego obrazu zostanie przywrócony do wyjściowego, a [ROZM.]
  do średniego rozmiaru.

  3
  4

  Dotknij [ZATW.].
  (Podczas regulacji jasności)

  Dotknij

  .

  ≥ Poziom jasności zmienia się z każdym dotknięciem ikony.
  (Standard) #
  (Jasny) #
  (Ciemny)
  5 (Podczas regulacji jaskrawości kolorów)

  Dotknij

  .

  ≥ Poziom jaskrawości kolorów zmienia się z każdym dotknięciem ikony.
  (Standard) #
  (Jaskrawe) #
  (Bardzo jaskrawe)

  6

  Rozpocznij nagrywanie.

  ≥ Spowoduje to nagranie w ustawionych przedziałach czasowych. 1 sekunda zostanie nagrana dla
  mniej więcej każdych 6 sekund nagrania.
  ≥ Efekt miniatury jest łatwiej uzyskać, fotografując obiekty na tle odległego widoku, zapewniające
  głębię lub zniekształconą perspektywę. Staraj się także używać statywu i unikać zbliżeń.
  ≥ Obraz może zawierać wiele zakłóceń w części, w której ustawiono pełną ostrość, podczas
  nagrywania ciemnych obiektów, jak np. podczas nagrywania nocą.
  ≥ Nagrywanie dźwięku nie jest możliwe.
  ≥ [TRYB ZAP.] ustawiono na [HA].
  ≥ Maksymalny czas nagrywania wynosi 12 godzin.
  ≥ Filmy zapisane z użyciem tej funkcji sprawiają wrażenie nagranych z niską liczbą klatek na
  sekundę.
  ≥ HC-W850M / HC-V750M
  Wybranie efektu miniatury spowoduje ustawienie [NAGR.KONT.] na [WYŁ.]. (l 78)

  - 54 - • Page 55

  8mm

  1

  [Film 8mm]

  (Podczas regulacji jasności)

  Dotknij

  .

  ≥ Poziom jasności zmienia się z każdym dotknięciem ikony.
  (Standard) #
  (Jasny) #
  (Ciemny)
  2 (Podczas regulacji balansu kolorów)

  Dotknij

  .

  ≥ Poziom balansu kolorów zmienia się z każdym dotknięciem ikony.
  (Niebieski) #
  (Czerwony) #
  (Żółty)

  3

  Rozpocznij nagrywanie.

  ≥ Odtwarzany dźwięk jest monofoniczny.
  SILN

  1

  [Film niemy]

  (Podczas regulacji jasności)

  Dotknij

  .

  ≥ Poziom jasności zmienia się z każdym dotknięciem ikony.
  (Standard) #
  (Jasny) #
  (Ciemny)

  2

  Rozpocznij nagrywanie.

  ≥ Nagrywanie dźwięku nie jest możliwe.

  - 55 - • Page 56

  INTV

  [Rej. poklatk.]

  Dotknij ikony wybranego ustawienia czasu.
  [1 SEK.]/[10 SEK.]/[30 SEK.]/[1 MIN.]/[2 MIN.]
  ≥ Dotknij [ZATW.].
  ≥ Klatka zostaje nagrana z ustawionym przedziałem czasowym. 25 klatek będzie składać się na
  1 sekundę filmu.
  Przykładowe
  ustawienie

  Ustawiony czas
  (przedział czasowy
  nagrywania)

  Czas nagrywania

  Czas nagrania

  Zachód słońca

  1s

  1h

  2 min

  Kwitnienie

  30 s

  3h

  12 s

  ≥ “h” to skrót od hour (godzina), “min” od minuta, a “s” od sekunda.
  ≥ Jest to czas przybliżony.
  ≥ Maksymalny czas nagrywania wynosi 12 godzin.
  Nagrywanie dźwięku nie jest możliwe.
  [TRYB ZAP.] ustawiono na [HA].
  Najkrótszy czas nagrywania filmu to 1 sekunda.
  W zależności od źródeł światła i nagrywanych scen, balans koloru i ostrość mogą nie zostać
  ustawione automatycznie. W takim przypadku ustaw je ręcznie. (l 62, 64)
  ≥ HC-W850M / HC-V750M
  Wybranie efektu filmu poklatkowego spowoduje ustawienie [NAGR.KONT.] na [WYŁ.]. (l 78)
  ≥ Podczas długotrwałego wykonywania zdjęć zalecane jest korzystanie z zasilacza sieciowego.

  - 56 - • Page 57

  Tryb scen
  ≥ Zmień tryb nagrywania na

  . (l 50)

  Dotknij ikony żądanego trybu scen.
  Tryb
  5Sport:

  Efekt
  Mniejsze drgania obrazu podczas odtwarzania ujęć szybko
  poruszających się obiektów w zwolnionym tempie lub podczas
  wstrzymania odtwarzania

  Portret:

  Aby wyraźnie oddzielić nagrywane osoby od tła

  Wygładzanie skóry:

  W tym trybie kolor skóry jest mniej intensywny, co poprawia
  wygląd nagrywanych osób

  Oświetlenie punktowe:

  Lepsza jakość przy jasno oświetlonym obiekcie.

  Śnieg:

  Lepsza jakość obrazu podczas filmowania w miejscach ośnieżonych

  Plaża:

  Intensywniejszy błękit morza i nieba

  Zachód słońca:

  Intensywniejsza czerwień wschodu i zachodu słońca.

  Pejzaż:

  Rozległy krajobraz

  Fajerwerki:

  Piękne ujęcia fajerwerków na tle nocnego nieba

  Nocny pejzaż:

  Piękne ujęcia krajobrazu wieczorem lub w nocy

  Słabe oświetlenie:

  Ciemne sceny, np. o zmierzchu
  (tylko w trybie nagrywania filmów)

  Portret nocny:

  Jasne ujęcia osób i tła.
  (tylko w trybie robienia zdjęć)

  ≥ Dotknij [ZATW.].
  ≥ (Sport/Portret/Wygładzanie skóry/Oświetlenie punktowe/Śnieg/Plaża/Zachód słońca/Pejzaż)
  j Czas naświetlania wynosi 1/6 lub dłużej w trybie robienia zdjęć.
  ≥ (Zachód słońca/Słabe oświetlenie)
  j Czas naświetlania wynosi 1/25 lub dłużej w trybie nagrywania filmów.
  ≥ (Zachód słońca/Pejzaż/Fajerwerki/Nocny pejzaż)
  j Obraz może być niewyraźny w przypadku obiektów znajdujących się blisko kamery.
  ≥ (Sport)
  j Podczas normalnego odtwarzania film może się wydawać mało płynny.
  j Kolory i jasność ekranu mogą ulec zmianie w przypadku oświetlenia w pomieszczeniach.
  j Jeśli jasność jest niewystarczająca, tryb sportowy nie działa. Symbol
  będzie migał.
  ≥ (Portret)
  j Kolory i jasność ekranu mogą ulec zmianie w przypadku oświetlenia w pomieszczeniach.
  ≥ (Wygładzanie skóry)
  j Jeśli tło lub coś innego w scenie ma kolor zbliżony do koloru skóry, ich obraz również zostanie
  wygładzony.
  j Jeśli jasność jest zbyt niska, efekt może nie być wyraźnie widoczny.
  j Podczas filmowania osoby znajdującej się w większej odległości, twarz może nie być wyraźnie
  widoczna. W takim przypadku należy wyłączyć tryb wygładzania skóry lub dokonać
  powiększenia (zbliżenia) filmowanej twarzy.

  - 57 - • Page 58

  ≥ (Fajerwerki)
  j Czas naświetlania wynosi 1/25.
  j Obraz może być wyblakły w przypadku jasnego otoczenia.
  ≥ (Nocny pejzaż/Portret nocny)
  j Czas naświetlania wynosi 1/2 lub dłużej w trybie robienia zdjęć.
  j Zaleca się używanie statywu.
  ≥ (Portret nocny)
  j Lampa błyskowa jest ustawiona na [WŁ.]. (Jeśli dla [USTAW. KONW. SZEROK.] wybrano
  [WŁ.], dla lampy błyskowej zostanie wybrane ustawienie [WYŁ.])

  Nagrywanie filmów FULL HD w
  zwolnionym tempie
  ≥ Ustaw [FORMAT ZAP.] na [MP4/iFrame]. (l 77)
  ≥ Zmień tryb nagrywania na
  . (l 50)

  1

  Wybierz menu.
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [Zwoln. tempo - ustaw.] # żądane ustawienie

  [Interwał]:

  Umożliwia przełączanie urządzenia w trakcie nagrywania pomiędzy trybem
  normalnego zapisu i trybem nagrywania filmów FULL HD w zwolnionym tempie.

  [Zawsze]:

  Pozwala zapisać całą scenę jako film FULL HD w zwolnionym tempie.

  2
  3

  Rozpocznij nagrywanie.
  (Po wybraniu [Interwał])

  Dotknij i przytrzymaj
  , aby nagrywać film
  FULL HD w zwolnionym tempie.  ≥ Zapis FULL HD w zwolnionym tempie będzie kontynuowany
  tak długo, dopóki utrzymywany jest dotyk na ikonie.
  ≥ Po zwolnieniu dotyku ikony nagrywanie powróci do
  normalnego trybu.
  ≥ W trakcie każdego nagrania możliwe jest maksymalnie
  trzykrotne użycie trybu nagrywania filmów FULL HD w zwolnionym tempie.
  ≥ Aby dowiedzieć się, ile razy można jeszcze wykorzystać tryb nagrywania filmów FULL HD w
  zwolnionym tempie, sprawdź liczbę żółtych lampek A.
  ≥ Aby zapisywać sceny na karcie SD, należy użyć karty SD zgodnej z klasą Class 10
  klasyfikacji SD Speed Class Rating.
  ≥ Zapis filmów FULL HD w zwolnionym tempie spowoduje skrócenie czasu nagrywania przy pracy
  z akumulatorami.
  ≥ Podczas nagrywania filmów FULL HD w zwolnionym tempie wykorzystywane są następujące
  ustawienia:
  j Funkcja wypoziomowania ujęcia: wyłączone
  j [TRYB ZOOM]: [Zoom opt. 20k]
  j [TRYB ZAP.]: [1080/28M]
  j [HYBRYDOWY O.I.S.]: [WYŁ.]
  j [AUT.WOLN.MIG.]: [WYŁ.]
  ≥ Czas naświetlania wynosi 1/100 lub więcej.
  ≥ Liczba pikseli/klatek na sekundę dla filmów FULL HD w zwolnionym tempie jest ustalona na
  1920k1080/50p.

  - 58 - • Page 59

  ≥ Dźwięk fragmentów filmu nagrywanych w FULL HD w zwolnionym tempie nie jest zapisywany
  (podczas zapisu wyświetlana jest ikona
  ).
  ≥ Podczas nagrywania filmów FULL HD w zwolnionym tempie nie można wykonywać zdjęć.
  ≥ W trybie filmów FULL HD w zwolnionym tempie obrazu ani dźwięku nie można odtwarzać na
  urządzeniu zewnętrznym.
  ≥ Po rozpoczęciu nagrywania filmu FULL HD w zwolnionym tempie anulowane zostają następujące
  ustawienia:
  j Śledzenie AF/AE
  j PRE-REC
  j Zanikanie/pojawianie się
  ≥ Na ekranie miniatur w trybie odtwarzania, sceny zapisane jako filmy FULL HD w zwolnionym
  tempie wyświetlane są z oznaczeniem
  .
  ≥ Prędkość odtwarzania na urządzeniu można ustawić w [Odtw. w zwoln. tempie] (l 91). Można
  ponadto ustawić prędkość odtwarzania na innym urządzeniu na 1/4 normalnej prędkości w
  [Konwersja prędkości odtwarzania] (l 116).

  - 59 - • Page 60

  Wspomaganie animacji poklatkowej
  Zanim skorzystasz z trybu wspomagania animacji poklatkowej
  Fotografując systematycznie przesuwany obiekt, można utworzyć pokaz slajdów symulujący
  ruch fotografowanego obiektu.
  ≥ W każdej grupie zdjęć można przechować do 999 zdjęć wykonanych w trybie wspomagania
  animacji poklatkowej.
  ≥ HC-W850M / HC-V750M
  Grupy zdjęć dla karty SD i pamięci wewnętrznej są tworzone osobno.
  ≥ Zmień tryb nagrywania na

  1
  2

  Naciśnij przycisk
  Dotknij [Zatw.].

  . (l 50)

  , aby wykonać zdjęcia. (l 27)

  ≥ Zdjęcie zostanie wykonane, a następnie wyświetlone na ekranie zdjęć w formie
  półprzezroczystej. Patrząc na zdjęcie, należy oszacować, jak daleko przesunąć fotografowany
  obiekt przed wykonaniem kolejnego zdjęcia.
  ≥ Jeśli w grupie zdjęć znajdują się już zapisane fotografie, na ekranie zdjęć w półprzezroczystej
  formie zostanie wyświetlona ostatnia z nich.
  ≥ Aby wykonać zdjęcie ponownie, należy dotknąć
  .

  3

  Przesuń obiekt i ustal kompozycję zdjęcia.

  ≥ Powtarzaj czynności opisane w punktach 1-3 dla kolejnych zdjęć.
  ≥ Zdjęcia można zapisywać w tej samej grupie zdjęć do momentu wykorzystania opcji [Tworzenie
  anim. pokl.].

  Tworzenie nowej grupy zdjęć
  MENU

  : [FOTOGRAFIA] # [Tworzenie anim. pokl.]

  ≥ Dotknięcie [TAK] spowoduje utworzenie nowej grupy zdjęć i wyświetlenie ekranu zdjęć.
  ≥ Po utworzeniu nowej grupy zdjęć fotografii nie można zapisywać w żadnej ze starych grup zdjęć.
  ≥ [ROZM.OBR] ustawiono na 2.1M (1920k1080).
  ≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
  Aby zapisywać zdjęcia w osobnej grupie zdjęć, należy zastosować inną kartę SD.
  ≥ HC-W850M / HC-V750M
  Aby zapisywać zdjęcia w osobnej grupie zdjęć, należy zmienić nośnik danych lub zastosować
  inną kartę SD.
  ≥ Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania w trybie wspomagania animacji poklatkowej
  można znaleźć na stronie 108.

  - 60 - • Page 61

  Zaawansowane (Nagrywanie)

  Nagrywanie ręczne
  ≥ Ustawienia ręcznego ustawiania ostrości, balansu bieli, szybkości migawki, jasności
  (przysłona i wzmocnienie) zostają zachowane w przypadku zmiany trybu nagrywania
  filmów na tryb robienia zdjęć i na odwrót.

  Naciśnij pierścień wielofunkcyjny, aby przełączyć na tryb ręczny.

  ≥ Jeśli nie wybrano elementu ikony trybu ręcznego ani elementu ikony ustawiania jakości obrazu
  (l 85), naciskanie pierścienia wielofunkcyjnego spowoduje naprzemienne wyświetlanie ikony
  trybu ręcznego i ikony ustawiania jakości obrazu. Wyświetl ikonę trybu ręcznego.
  ≥ Możliwe jest również przełączenie na tryb ręczny, poprzez dotknięcie przycisku ikony tryb
  nagrywania. (l 50)
  FOCUS  MNL

  WB
  SHTR
  IRIS

  A
  FOCUS

  WB
  SHTR
  IRIS

  Ikona trybu ręcznego
  Ustawianie ostrości (l 64)
  Balans bieli (l 62)
  Ręczna regulacja czasu naświetlania (l 63)
  Regulacja przysłony (l 63)

  ≥ Aby anulować ustawienia ręczne, należy zmienić tryb nagrywania na Intelligent Auto. (l 50)

  ∫ Korzystanie z ekranu LCD

  1
  2

  Dotknij ustawianego elementu.
  Dotknij
  wybór.
  FOCUS

  WB

  /

  MNL

  , aby zatwierdzić

  ∫ Używanie pierścienia
  wielofunkcyjnego

  1
  2

  SHTR
  IRIS

  3

  Obróć pierścień
  wielofunkcyjny, aby
  wybrać żądaną
  pozycję.
  Naciśnij pierścień
  wielofunkcyjny, aby
  zatwierdzić wybór.
  Obróć pierścień
  wielofunkcyjny, aby wybrać
  ustawienie.
  FOCUS

  MNL

  WB
  SHTR
  IRIS

  4
  - 61 -

  Naciśnij pierścień wielofunkcyjny,
  aby zatwierdzić wybór. • Page 62

  Balans bieli
  Funkcja automatycznego balansu bieli może nie pozwalać na uzyskanie naturalnych kolorów z uwagi
  na warunki oświetlenia lub rodzaj sceny. W takim wypadku można ustawić balans bieli ręcznie.
  ≥ Przełącz do trybu ręcznego. (l 61)
  ≥ Szczegółowe informacje na temat wprowadzania ustawień za pomocą pierścienia
  wielofunkcyjnego znaleźć można na stronie 61.

  1
  2

  Dotknij [WB].
  Dotknij

  /

  FOCUS

  , aby wybrać tryb balansu bieli.

  MNL

  WB
  SHTR

  ≥ Dotknij [WB], aby wybrać tryb.

  IRIS

  Ikona
  AWB

  Tryb/warunki nagrywania
  Automatyczna regulacja balansu bieli
  Słonecznie:
  Na zewnątrz pomieszczeń przy czystym niebie
  Pochmurno:
  Na zewnątrz pomieszczeń przy zachmurzonym niebie
  Pomieszczenie 1:
  Oświetlenie żarówkami, lampami wideo jak w studio itp.
  Pomieszczenie 2:
  Oświetlenie kolorowymi świetlówkami, lampami sodowymi w sali gimnastycznej itp.
  Tryb ręcznej regulacji:
  ≥ Lampy rtęciowe, lampy sodowe, niektóre świetlówki
  ≥ Światła służące do oświetlania wesel w hotelach, światła punktowe w teatrach
  ≥ Wschód i zachód słońca itp.

  ≥ Aby powrócić do ustawiania automatycznego, należy ustawić
  nagrywania na tryb Intelligent Auto. (l 50)

  AWB

  lub zmienić tryb

  ∫ Aby ręcznie ustawić balans bieli
  1 Wybierz
  i skieruj obiektyw na biały obiekt.
  MNL
  FOCUS
  2 Dotknij migającej ikony
  i ustaw ją.
  WB
  ≥ Jeżeli korzystasz z pierścienia wielofunkcyjnego, naciśnij i
  SHTR
  przytrzymaj pierścień.
  IRIS
  ≥ Gdy ekran stanie się czarny, a symbol
  przestanie migać i jest
  wyświetlany przez cały czas, oznacza to, że ustawianie zostało
  zakończone.
  ≥ Kiedy symbol
  nie przestaje migać, balansu bieli nie można było ustawić. W takim przypadku
  należy użyć innych trybów balansu bieli.
  ≥ Kiedy symbol
  miga, wcześniej ustawiony ręczny balans bieli zostaje zapisany. Po każdej
  zmianie warunków nagrywania należy ponownie ustawić balans bieli.
  ≥ W przypadku ustawiania balansu bieli i przysłony/wzmocnienia, najpierw należy ustawić balans bieli.
  ≥ AWB nie pojawia się na ekranie podczas ustawiania AWB .

  - 62 - • Page 63

  Ręczna regulacja czasu naświetlania/przysłony
  Czas naświetlania:
  Ustaw, jeśli nagrywasz szybko poruszające się obiekty.
  Przysłona:
  Ustaw, jeśli ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.
  ≥ Przełącz do trybu ręcznego. (l 61)
  ≥ Szczegółowe informacje na temat wprowadzania ustawień za pomocą pierścienia
  wielofunkcyjnego znaleźć można na stronie 61.

  1
  2

  Dotknij [SHTR] lub [IRIS].
  Dotknij

  /

  , aby wyregulować ustawienia.

  ≥ Dotknij [SHTR]/[IRIS], aby zakończyć regulację.
  SHTR : Czas naświetlania:
  1/50 do 1/8000
  ≥ Jeśli opcja [AUT.WOLN.MIG.] zostanie ustawiona na [WŁ.], szybkość migawki zostanie
  ustawiona między 1/25 i 1/8000.
  ≥ Czas naświetlania bliżej 1/8000 jest krótszy.
  ≥ W trybie robienia zdjęć czas naświetlania będzie ustawiany pomiędzy 1/2 a 1/2000.
  IRIS : Przysłona/wartość wzmocnienia:
  CLOSE !# (F16 do F2.0) !# OPEN !# (0dB do 18dB)
  ≥ Wartość bliższa CLOSE ściemnia obraz.
  ≥ Wartość bliższa 18dB rozjaśnia obraz.
  ≥ Gdy wartość przysłony jest jaśniejsza niż OPEN, zmienia się ona na wartość wzmocnienia.
  ≥ Aby powrócić do ustawiania automatycznego, należy zmienić tryb nagrywania na tryb Intelligent
  Auto. (l 50)

  ≥ W przypadku ustawiania czasu naświetlania i wartości wzmocnienia/przysłony, najpierw ustaw
  czas naświetlania.
  Ręczna regulacja czasu naświetlania
  ≥ Zaleca się używanie statywu, gdy w trybie robienia zdjęć czas naświetlania jest krótszy niż 1/12.
  Czas naświetlania zostanie ustawiony na 1/25 po ponownym włączeniu zasilania lub w
  przypadku korzystania z opcji Szybkiego uruchamiania.
  ≥ Wokół jasno świecącego obiektu lub obiektu bardzo odbijającego światło może wystąpić efekt
  halo.
  ≥ Podczas normalnego odtwarzania film może się wydawać mało płynny.
  ≥ W przypadku filmowania bardzo jasnego obiektu lub przy oświetleniu w pomieszczeniach, kolory
  lub jasność ekranu mogą ulegać zmianie lub na obrazie może występować pozioma linia.
  Wówczas należy nagrywać w trybie Intelligent Auto lub ustawić czas naświetlania na 1/100 w
  regionach, gdzie częstotliwość zasilania wynosi 50 Hz lub 1/125 w regionach, gdzie częstotliwość
  zasilania wynosi 60 Hz.
  ≥ Jasność obrazu na ekranie LCD może być inna niż jasność obrazu faktycznie zapisywanego w
  trybie robienia zdjęć. Po nagraniu sprawdź obraz na ekranie odtwarzania.
  Ręczna regulacja przysłony/wzmocnienia
  ≥ Po zwiększeniu wartości wzmocnienia, na ekranie pojawia się więcej zakłóceń.
  ≥ W zależności od stopnia powiększenia zoomu, niektóre wartości przysłony nie są wyświetlane.

  - 63 - • Page 64

  Ręczna regulacja ostrości
  Jeśli automatyczna regulacja ostrości jest utrudniona z uwagi na warunki nagrywania, można
  skorzystać z ręcznej regulacji ostrości.
  ≥ Przełącz do trybu ręcznego. (l 61)
  ≥ Szczegółowe informacje na temat wprowadzania ustawień za pomocą pierścienia
  wielofunkcyjnego znaleźć można na stronie 61.

  Obróć pierścień
  wielofunkcyjny, aby ustawić
  ostrość.

  1

  (Gdy używana jest funkcja wspomagania MF)

  Wybierz menu.
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [WSPOM. MF] # [WŁ.]

  ≥ Dotknij

  2
  3

  , aby wyświetlić ikonę trybu ręcznego.

  Dotknij [FOCUS].
  Dotknij [MF], aby zmienić na ręczną regulację ostrości.

  ≥ Na ekranie pojawi się ikona MF.

  4

  Wyreguluj ostrość, obracając pierścień
  wielofunkcyjny.

  Obszar o ustawionej ostrości będzie wyświetlany na
  niebiesko. Normalne wyświetlanie zostaje przywrócone ok.
  2 sekund po zakończeniu ustawiania ostrości na obiekcie.
  ≥ Po ustawieniu [WSPOM. MF] na [WYŁ.], niebieski obszar
  nie jest wyświetlany.
  ≥ Aby przywrócić automatyczną regulację ostrości, należy
  dotknąć [AF] w punkcie 3 lub zmienić tryb nagrywania na
  tryb Intelligent Auto. (l 50)
  ≥ Niebieski obszar nie pojawia się na nagrywanych obrazach.

  - 64 -

  MNL

  A

  Część wyświetlana na
  niebiesko • Page 65

  Zaawansowane (Nagrywanie)

  Nagrywanie z funkcją dotyku
  Można nagrywać, stosując wygodnie rozmieszczone funkcje. Wystarczy w tym celu posłużyć się
  ekranem dotykowym.

  1
  2

  Dotknij (lewa strona)/ (prawa strona)
  wyświetlić ikony funkcji dotykowych. (l 21)

  w menu dotykowym, aby

  Dotknij ikony funkcji dotykowej.
  (np. Śledzenie AF/AE)

  ≥ Aby anulować, dotknij ikony funkcji dotykowej jeszcze raz. (po
  puszczeniu palca z
  blokada optycznego stabilizatora
  obrazu zostanie anulowana.)

  Ikony funkcji dotykowych
  Funkcja stabilizatora obrazu
  Śledzenie AF/AE
  Blokada optycznego stabilizatora
  obrazu*1
  Migawka dotykowa*2
  *1
  *2

  Tylko w trybie nagrywania filmów
  Tylko w trybie robienia zdjęć

  - 65 - • Page 66

  Funkcja stabilizatora obrazu
  Podczas nagrywania używaj stabilizatora obrazu, aby zredukować efekty potrząsania.
  Urządzenie jest wyposażone w hybrydowy optyczny stabilizator obrazu.
  Hybrydowy optyczny stabilizator obrazu stanowi hybrydę optycznego i elektrycznego stabilizatora
  obrazu.

  Dotknąć
  , aby włączyć/wyłączyć optyczny
  stabilizator obrazu.  ≥ Włączona jest ikona w pozycji A.

  (Tryb nagrywania filmów)
  /
  #
  (ustawienie anulowane)
  ≥ Gdy [HYBRYDOWY O.I.S.] jest ustawiony na [WŁ.], wyświetla się
  na [WYŁ.], wyświetla się
  .
  ≥ Zalecamy wyłączenie stabilizatora obrazu
  statywu w trybie nagrywania filmów.

  . Gdy jest ustawiony

  (wyłączona) podczas nagrywania z użyciem

  (Tryb robienia zdjęć)
  /

  #

  (ustawienie anulowane)

  ≥ Gdy [O.I.S.] jest ustawiony na [TRYB 1], wyświetla się
  [TRYB 2], wyświetla się
  .

  . Gdy [O.I.S.] jest ustawiony na

  ∫ Zmiana trybu stabilizatora obrazu
  (Tryb nagrywania filmów)
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [HYBRYDOWY O.I.S.] # [WŁ.] lub [WYŁ.]

  Gdy jest ustawiony na [WŁ.], możesz wzmocnić stabilizację obrazu, jeśli zamierzasz nagrywać,
  spacerując albo trzymając urządzenie w ręku i filmując odległy obiekt z użyciem zoomu.
  ≥ Domyślnie ta funkcja jest ustawiona na [WŁ.].
  (Tryb robienia zdjęć)
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [O.I.S.] # [TRYB 1] lub [TRYB 2]

  [TRYB 1]:

  Funkcja jest włączona przez cały czas.

  [TRYB 2]:

  Funkcja jest włączona po naciśnięciu przycisku
  . Zalecana w
  przypadku nagrywania samego siebie lub podczas używania statywu w
  trybie robienia zdjęć.

  - 66 - • Page 67

  Śledzenie AF/AE
  Można ustawić ostrość i ekspozycję dla określonego obiektu na ekranie dotykowym.
  Ostrość i ekspozycja będą automatycznie ustawiane na obiekcie, nawet gdy będzie się on
  poruszał.

  1

  Dotknij

  .

  ≥ Wyświetlana jest ikona B.

  2

  Dotknij obiektu, aby go zablokować.

  ≥ Po dotknięciu głowy obiektu ramka zostanie zablokowana
  na głowie i rozpocznie się śledzenie.
  ≥ Aby zmienić obiekt docelowy, należy ponownie dotknąć
  obiektu, który ma być zmieniony.
  ≥ Po wybraniu trybu Intelligent Auto lub Intelligent Auto Plus,
  ustawienie zostaje zmienione na tryb
  /
  (Normalny)
  i dotknięty obiekt jest śledzony. Gdy ramka zostaje
  zablokowana na twarzy, ustawienie zmienia się na
  /
  (Portret) (Może się zmienić na
  /
  (Normalny)
  w przypadku oświetlenia punktowego lub niedostatecznie
  oświetlonej scenerii, mimo zablokowania ramki na twarzy.)

  3

  A

  Ramka

  Rozpocznij nagrywanie.

  ∫ Informacje o ramce
  ≥ W przypadku niemożności zablokowania obiektu ramka miga na czerwono, a następnie znika.
  Dotknij na obiekcie charakterystycznego elementu (koloru itp.), aby zablokować obiekt.
  ≥ Po naciśnięciu do połowy przycisku
  w trybie robienia zdjęć ostrość zostaje ustawiona na
  zablokowanym obiekcie. Ramka zmienia kolor na zielony po ustawieniu ostrości i zmiana obiektu
  jest niemożliwa.
  ≥ Tej funkcji nie można używać w trybie ręcznym. W Trybie robienia zdjęć można używać jej
  jedynie z niektórymi ustawieniami w Trybie scen.
  ≥ Mogą być śledzone inne obiekty lub obiekt może nie być zablokowany, w zależności od
  warunków nagrywania, np.:
  j Gdy obiekt jest zbyt duży lub zbyt mały
  j Gdy kolor obiektu jest zbliżony do koloru tła
  j Gdy nagrywana scena jest ciemna
  ≥ Po zablokowaniu obiektu w trybie robienia zdjęć, ekran może ściemnieć lub może się włączyć
  lampa wspomagania AF. (l 87)
  ≥ Jeśli funkcja zanikania/pojawiania się zostanie użyta, gdy fotografowany obiekt jest zablokowany,
  blokowanie obiektu zostanie anulowane. (l 71)
  ≥ Śledzenie AF/AE zostanie wyłączone w następujących przypadkach:
  j Po wyłączeniu zasilania
  j Naciśnij przycisk nagrywania/odtwarzania
  j Dotknij ikony przełącznika wyboru trybu nagrywania
  j Dotknij ikony przycisku trybu zapisu.
  j Przełączeniu na nagrywanie samego siebie

  - 67 - • Page 68

  Blokada optycznego stabilizatora obrazu
  W trybie nagrywania filmów można dodatkowo usprawnić optyczną stabilizację obrazu,
  dotykając i przytrzymując
  . Dzięki tej funkcji można zredukować skutki potrząśnięć,
  które często mają miejsce podczas używania zoomu.  1
  2

  Dotknąć
  , aby włączyć stabilizator obrazu. (l 66)
  Dotknij i przytrzymaj
  .

  ≥ Podczas dotykania i przytrzymywania
  , w A wyświetla się ikona.
  ≥ Blokada optycznego stabilizatora obrazu zostaje zwolniona po zdjęciu palca z ikony.

  ∫ Aby ukryć wyświetlanie
  Przy ustawieniu domyślnym wyświetlanie
  nie zniknie, nawet jeśli przez określony czas nie
  zostanie włączona żadna funkcja. Aby ukryć wyświetlanie
  , zmień ustawienie [WYŚW. "O.I.S.
  LOCK"].
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [WYŚW. "O.I.S. LOCK"] # żądane ustawienie

  [WŁ.]:

  Stałe wyświetlanie.

  [WYŁ.]:

  Ikony znikną, jeśli przez 5 sekund nie zostanie uruchomiona żadna funkcja
  dotykowa.

  ≥ Gdy kamera jest silnie wstrząsana, stabilizacja może nie być możliwa.
  ≥ Aby nagrywać w trakcie szybkiego poruszania urządzeniem, zwolnij blokadę optycznego
  stabilizatora obrazu.

  - 68 - • Page 69

  Migawka dotykowa
  Możliwe jest ustawienie ostrości na dotkniętym obiekcie i zrobienie jego zdjęcia.

  1

  Dotknij

  .

  ≥ Wyświetlana jest ikona A.

  2

  Dotknij obiektu.

  ≥ Obszar ustawienia ostrości wyświetli się w dotkniętym
  położeniu i zostanie zrobione zdjęcie.  ≥ Zależnie od warunków nagrywania lub rozpoznawania dotkniętego położenia, nagrywanie obrazu
  zgodnego z oczekiwaniami może nie być możliwe.
  ≥ To nie zadziała w przypadku nagrywania samego siebie.

  - 69 - • Page 70

  Zaawansowane (Nagrywanie)

  Funkcje nagrywania ikon obsługi
  Wybierz ikony obsługi w celu dodania różnych efektów do nagrywanych obrazów.

  1
  2

  Dotknij (lewa strona)/ (prawa strona)
  wyświetlić ikony obsługi. (l 21)

  w menu dotykowym, aby

  Dotknij ikony obsługi.

  PRE-REC

  (np. PRE-REC)
  ≥ Można zmienić ikony obsługi wyświetlane w menu
  dotykowym. ([WYBIERZ IKONY OBSŁ.]: l 38)
  ≥ Aby wyłączyć funkcję, ponownie wybierz ikonę obsługi.
  Informacje dotyczące wyłączania poniższych funkcji zostały
  podane na odnośnych stronach.
  j Wbudowana lampa błyskowa (l 72)
  j Lampa wideo (l 74)
  j Samowyzwalacz (l 73)
  j Tryb nocny (l 74)
  j Linie pomocy (l 73)
  ≥ Ikona jest wyświetlana po ustawieniu ikony obsługi.

  Ikony obsługi
  Zanikanie/pojawianie się*1
  Inteligentna kontrola

  Inteligentna ekspozycja*2

  kontrastu*1

  Kompensacja oświetlenia tła

  PRE-REC*1

  Linie pomocy

  Wbudowana lampa błyskowa*2
  Redukcja efektu czerwonych oczu
  Samowyzwalacz

  Lampa wideo*1
  *2

  Tryb nocny*1

  *2

  Regulacja głośności słuchawek/
  Regulacja poziomu mikrofonu*3

  *1
  *2
  *3

  Element nie jest wyświetlany w trybie robienia zdjęć.
  Element nie jest wyświetlany w trybie nagrywania filmów.
  Element jest wyświetlany wyłącznie, gdy do gniazda wyjścia słuchawkowego podłączone są
  słuchawki. [POZIOM MIC] (l 84) zostaje ustawiony na wartość inną niż [AUTO],
  jest
  wyświetlane jako ikona obsługi i możliwa jest regulacja poziomu wejścia mikrofonu.
  ≥ Wyłączenie kamery lub naciśnięcie przycisku nagrywania/odtwarzania spowoduje wyłączenie
  funkcji PRE-REC, samowyzwalacza, kompensacji oświetlenia tła i funkcji trybu nocnego.
  ≥ Jeśli wyłączysz urządzenie, funkcja stopniowego pojawiania się zostanie anulowana.
  ≥ Można ustawić przy użyciu menu.
  (oprócz regulacji głośności słuchawek)

  - 70 - • Page 71

  Zanikanie/pojawianie się
  Po rozpoczęciu nagrywania, obraz i dźwięk pojawiają się
  stopniowo. (Pojawianie się)
  Po włączeniu pauzy nagrywania, obraz i dźwięk zanikają
  stopniowo. (Zanikanie)
  ≥ Ustawienie pojawiania się/zanikania zostanie wyłączone po
  zatrzymaniu nagrywania.

  (Pojawianie się)

  ∫ Aby wybrać kolor dla pojawiania się/
  zanikania

  (Zanikanie)

  MENU : [UST. NAGR.] # [WYGAŚ KOL.] # [BIAŁY] lub
  [CZARNY]

  ≥ Miniatury scen nagranych przy użyciu funkcji pojawiania się są czarne (lub białe).

  Inteligentna kontrola kontrastu
  Funkcja ta służy do rozjaśniania zacienionych fragmentów przy jednoczesnym ograniczaniu
  nasycenia bieli zbyt jasnych fragmentów. Zarówno jasne, jak i ciemne fragmenty są wyraźnie
  widoczne.
  ≥ Jeżeli występują fragmenty bardzo ciemne lub bardzo jasne bądź jasność jest niewystarczająca,
  efekt może nie być wyraźny.

  - 71 - • Page 72

  PRE-REC
  Funkcja ta umożliwia uchwycenie niepowtarzalnych ujęć.
  Funkcja ta umożliwia rozpoczęcie nagrywania obrazu i dźwięku około 3 sekund przed
  naciśnięciem przycisku rozpoczynania/kończenia nagrywania.
  ≥ Na ekranie pojawi się ikona PRE-REC .
  ≥ Nakieruj wcześniej kamerę na obiekt.
  ≥ Nie ma sygnału dźwiękowego.
  ≥ PRE-REC zostaje wyłączone w następujących przypadkach:
  j Naciśnij przycisk nagrywania/odtwarzania
  j Dotknij ikony przełącznika wyboru trybu nagrywania
  j HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
  Po wyjęciu karty SD
  j HC-W850M / HC-V750M
  W przypadku wyjęcia karty SD, kiedy funkcja [WYB. NOŚNIKA] jest ustawiona na [FILM]/
  [KARTA SD]
  j Po dotknięciu MENU
  j HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
  Po naciśnięciu przycisku Wi-Fi
  j Po wyłączeniu kamery
  j Po rozpoczęciu nagrywania
  j Po upływie 3 godzin
  ≥ Po ustawieniu PRE-REC, jeżeli zapis rozpocznie się po upływie mniej niż 3 sekund, nie zostaną
  nagrane filmy zapisane 3 sekundy przed naciśnięciem przycisku rozpoczynania/kończenia
  nagrywania.
  ≥ Obrazy wyświetlane jako miniatury w trybie odtwarzania będą się różniły od filmów wyświetlanych
  na początku odtwarzania.

  Wbudowana lampa błyskowa
  Po naciśnięciu przycisku
  lampa błyskowa jest włączona i zdjęcie zostanie zapisane.
  Użyj wbudowanej lampy błyskowej, aby robić zdjęcia w ciemnym otoczeniu.
  Wybranie ikony zmienia wskazanie w następującej kolejności:
  ß ([WŁ.]) # ßA ([AUTO]) #
  ([WYŁ.])
  ≥ Kamera automatycznie wykrywa, w zależności od jasności otoczenia, czy należy użyć lampy
  błyskowej, nawet jeśli funkcja jest ustawiona na
  (jeśli zostanie wykryta konieczność użycia
  lampy błyskowej, kontrolki
  zaświecą się na czerwono)

  ∫ Ustawianie jasności lampy błyskowej
  MENU

  : [FOTOGRAFIA] # [POZIOM FL.] # żądane ustawienie

  ßi:

  Dużo jaśniejsza

  ßd0:

  Normalna

  ßj:

  Ciemniejsza

  - 72 - • Page 73

  ≥ Jeśli ikona ß itp. miga po naciśnięciu do połowy przycisku
  , lampy błyskowej nie można
  użyć.
  ≥ Nie należy używać tego urządzenia z zamocowanym zestawem filtrów (wyposażenie opcjonalne)
  ani konwerterem (wyposażenie opcjonalne).
  ≥ Zasięg lampy błyskowej wynosi ok. 1,5 m w ciemnych miejscach.

  Redukcja efektu czerwonych oczu
  Usuwa efekt czerwonych oczu, gdy używana jest lampa błyskowa.
  ≥ Lampa błyskowa błyśnie 2 razy.
  ≥ Efekt czerwonych oczu występuje w pewnych warunkach nagrywania i częściej u pewnych osób.
  ≥ W przypadku wykrycia twarzy w trybie Intelligent Auto lub Intelligent Auto Plus włączona zostaje
  redukcja efektu czerwonych oczu.

  Samowyzwalacz
  Służy do robienia zdjęć przy użyciu samowyzwalacza.
  Wybranie ikony zmienia wskazanie w następującej kolejności:
  Ø10 (zdjęcie zostaje zrobione po 10 sekundach) # Ø2 (zdjęcie zostaje zrobione po
  2 sekundach) # ustawienie anulowane
  ≥ Po naciśnięciu przycisku
  , Ø10 lub Ø2 miga przez określony czas przed zapisaniem
  zdjęcia. Po zrobieniu zdjęcia samowyzwalacz się wyłączy.
  ≥ W trybie automatycznej regulacji ostrości, po naciśnięciu do połowy przycisku
  , a następnie
  całkowitym wciśnięciu przycisku, obiektyw automatycznie ustawi ostrość na obiekcie po
  naciśnięciu do połowy przycisku. Po całkowitym naciśnięciu przycisku od razu
  , obiektyw
  ustawi ostrość na obiekcie tuż przed zrobieniem zdjęcia.

  Aby wyłączyć samowyzwalacz podczas odliczania
  Dotknij [KASUJ].
  ≥ Ustawienie samowyzwalacza na Ø2 jest dobrym sposobem, aby zapobiec poruszeniu obrazu po
  naciśnięciu przycisku
  podczas używania statywu itp.

  Inteligentna ekspozycja
  Funkcja ta służy do rozjaśniania ciemnych fragmentów, tak aby były wyraźnie widoczne.
  ≥ Jeżeli występują fragmenty bardzo ciemne lub jasność jest niewystarczająca, efekt może nie być
  wyraźny.

  Kompensacja oświetlenia tła
  Funkcja ta rozjaśnia obraz, zapobiegając ściemnieniu obiektu podświetlonego od tyłu.

  Linie pomocy
  Można sprawdzić, czy obraz jest wypoziomowany podczas nagrywania lub odtwarzania
  filmów i zdjęć. Funkcja ta służy również do oceny rozplanowania kadru.
  Funkcja będzie przełączana po każdym dotknięciu ikony.
  #
  #
  # ustawienie anulowane
  ≥ Linie pomocy nie pojawiają się na nagrywanym obrazie.

  - 73 - • Page 74

  Lampa wideo
  Możliwość nagrywania z oświetleniem nawet w ciemnych miejscach.
  Wybranie ikony zmienia wskazanie w następującej kolejności.
  ([WŁ.]) #
  ([AUTO]) #
  ([WYŁ.])
  :

  Zawsze włączona.
  :

  :

  Lampa włącza/wyłącza się automatycznie, odpowiednio do jasności otoczenia.
  Anulowanie ustawienia.

  ≥ Kiedy poziom naładowania akumulatora jest nicki i lampki nie można zaświecić,
  wyświetlone na ekranie.

  zostanie

  ≥ Po ustawieniu
  , lampa wideo zostaje włączona w trybie słabego oświetlenia w trybie
  Intelligent Auto.
  ≥ Czas nagrywania w przypadku korzystania z akumulatora będzie krótszy, gdy używasz lampy wideo.
  ≥ Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, lampa wideo może nie zostać włączona lub wyłączona.
  ≥ Nie należy używać tego urządzenia z zamocowanym zestawem filtrów (wyposażenie opcjonalne)
  ani konwerterem (wyposażenie opcjonalne).
  ≥ Przybliżony dostępny zasięg lampy wideo wynosi maksymalnie ok. 1,2 m.
  ≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
  Jednoczesne używanie funkcji trybu nocnego ([KOLOR]) spowoduje dodatkowe rozjaśnienie obrazu.
  ≥ HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M / HC-V730
  Jednoczesne używanie funkcji trybu nocnego spowoduje dodatkowe rozjaśnienie obrazu.

  Tryb nocny
  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
  Pozwala zapisywać obrazy w bardzo słabych warunkach oświetlenia (minimalne wymagane
  natężenie oświetlenia: około 1 lx) lub w ciemności.
  Wybranie ikony zmienia wskazanie w następującej kolejności:
  ([KOLOR]) #
  ([Podczerwień])* # [WYŁ.]
  ([KOLOR]):

  Pozwala na nagrywanie kolorowych obrazów w bardzo słabych warunkach oświetlenia.

  ([Podczerwień])*: Pozwala na nagrywanie obrazów w ciemności.
  WYŁ.:

  Anulowanie ustawienia.

  * Opcja jest wyświetlana wyłącznie przy ustawieniu [USTAW. KONW. SZEROK.] na [WYŁ.].

  ∫ Ustawienie ON/OFF światła podczerwonego w trybie
  ([Podczerwień])
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [OŚWIETL. W PODCZERW.] # [WŁ.] lub [WYŁ.]

  ≥ Gdy po ustawieniu dla tego elementu opcji [WŁ.] wyświetlane jest oznaczenie
  , możliwe jest
  nagrywanie obrazów w ciemności.
  ≥ W ciemnym otoczeniu lub w innych sytuacjach utrudniających ustawienie ostrości za pomocą
  automatycznej regulacji ostrości należy wybrać ustawienie [WYŁ.].
  ≥ Po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia dla opcji [OŚWIETL. W PODCZERW.] wybrane zostanie
  ustawienie [WŁ.].
  HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M / HC-V730
  Funkcja ta pozwala na nagrywanie kolorowych obrazów w ciemnych miejscach. (minimalne
  wymagane natężenie oświetlenia: około 1 lx)

  - 74 - • Page 75

  ≥ Zaleca się używanie statywu.
  ≥ W ciemnych miejscach automatyczne ustawianie ostrości może zajmować więcej czasu. To
  normalne.
  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
  Tryb nocny ([KOLOR])
  ≥ Nagrywana scena wygląda tak, jakby pominięto pewne klatki filmu.
  ≥ Jeśli funkcję włączy się w jasnym miejscu, ekran może przez chwilę świecić na biało.
  ≥ Mogą być widoczne zwykle niezauważalne jasne punkty, ale nie jest to usterka.
  Tryb nocny ([Podczerwień])
  ≥ Nie należy używać opcji
  ([Podczerwień]) w dobrych warunkach oświetlenia. Mogłoby to
  spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
  ≥ Po wybraniu opcji
  ([Podczerwień]) należy pamiętać o następujących zaleceniach:
  j Nie zasłaniać światła podczerwonego dłonią ani innymi obiektami.
  j Nie używać tego ustawienia po zamocowaniu do kamery obiektywu konwersyjnego
  (wyposażenie opcjonalne).
  ≥ Maksymalny zasięg podświetlenia podczerwonego to około 3 m.
  ≥ Aby zarejestrować wyraźny obraz, ustaw środkowy obszar ekranu nad obiektem.
  HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M / HC-V730
  ≥ Nagrywana scena wygląda tak, jakby pominięto pewne klatki filmu.
  ≥ Jeśli funkcję włączy się w jasnym miejscu, ekran może przez chwilę świecić na biało.
  ≥ Mogą być widoczne zwykle niezauważalne jasne punkty, ale nie jest to usterka.

  Regulacja głośności słuchawek
  Regulacja głośności słuchawek podczas nagrywania.

  :
  :

  Głośność wzrasta
  Głośność maleje

  ≥ Głośność nagrywanego dźwięku nie ulega zmianie.

  - 75 - • Page 76

  Zaawansowane (Nagrywanie)

  Funkcje nagrywania menu
  [F-CJA SCENY]
  Ta funkcja jest identyczna z trybem scen w trybie nagrywania. (l 50)
  Czas naświetlania, ustawienie przysłony itp. są automatycznie dopasowywane do sceny, która ma
  zostać zapisana.
  ≥ Pozycja wyświetlana jest w menu wyłącznie wtedy, gdy w trybie kreatywnego sterowania
  ustawiono opcję [Rej. poklatk.]. (l 56)
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [F-CJA SCENY] # żądane ustawienie

  [WYŁ.]:

  Anulowanie ustawienia.

  5Sport:

  Mniejsze drgania obrazu podczas odtwarzania ujęć szybko
  poruszających się obiektów w zwolnionym tempie lub podczas
  wstrzymania odtwarzania

  Portret:

  Aby wyraźnie oddzielić nagrywane osoby od tła

  Wygładzanie skóry:

  W tym trybie kolor skóry jest mniej intensywny, co poprawia
  wygląd nagrywanych osób

  Oświetlenie punktowe:

  Lepsza jakość przy jasno oświetlonym obiekcie.

  Śnieg:

  Lepsza jakość obrazu podczas filmowania w miejscach
  ośnieżonych

  Plaża:

  Intensywniejszy błękit morza i nieba

  Zachód słońca:

  Intensywniejsza czerwień wschodu i zachodu słońca.

  Pejzaż:

  Rozległy krajobraz

  Fajerwerki:

  Piękne ujęcia fajerwerków na tle nocnego nieba

  Nocny pejzaż:

  Piękne ujęcia krajobrazu wieczorem lub w nocy

  Słabe oświetlenie:

  Ciemne sceny, np. o zmierzchu

  ≥ Szczegóły dotyczące efektów każdego z trybów znaleźć można na stronie 57.

  [TRYB ZOOM]
  Ustaw maksymalną wartość powiększenia dla trybu nagrywania filmu.
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [TRYB ZOOM] # żądane ustawienie

  [Zoom opt. 20k]:

  Tylko zoom optyczny (do 20k)

  [i.Zoom 50k]:

  Ta funkcja zoomu umożliwia nagrywanie obrazów o wysokiej
  rozdzielczości. (do 50k)

  [D.Zoom 60k]:

  Zoom cyfrowy (do 60k)

  [D.Zoom 1500k]:

  Zoom cyfrowy (do 1500k)

  - 76 - • Page 77

  ≥ Im większy poziom zoomu cyfrowego, tym gorsza jakość obrazu.
  ≥ Nie można używać tej funkcji w trybie robienia zdjęć.

  [FORMAT ZAP.]
  Ustaw format nagrania filmu.
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [FORMAT ZAP.] # żądane ustawienie

  [AVCHD]:

  Ustaw tryb zapisu na AVCHD. (l 2)

  [MP4/iFrame]:

  Ustaw tryb zapisu na MP4/iFrame. (l 2)

  ≥ Domyślnie ta funkcja jest ustawiona na tryb [AVCHD].

  [TRYB ZAP.]
  Wybierz jakość obrazu i format nagrywanych filmów. Formaty nagrania, które można wybrać,
  zmieniają się w zależności od ustawienia [FORMAT ZAP.].
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [TRYB ZAP.] # żądane ustawienie

  ≥ Kiedy [FORMAT ZAP.] ustawiono na [AVCHD]
  [PH]/[HA]/[HG]/[HE]:
  (A
  B)

  Ustaw tryb zapisu na 1080/50i.

  [1080/50p]*1:

  Ustaw tryb zapisu na 1080/50p.

  A Priorytet jakości obrazu
  B Priorytet czasu nagrywania
  ≥ Kiedy [FORMAT ZAP.] ustawiono na [MP4/iFrame]
  [1080/50M]*2:
  *2

  Ustaw tryb zapisu na 1080/50p (50 Mbps).

  [1080/28M] :

  Ustaw tryb zapisu na 1080/50p (28 Mbps).

  [720]*2:

  Ustaw tryb zapisu na 720/25p.

  [iFrame]*3:

  Ustaw tryb zapisu na iFrame.

  *1
  *2
  *3

  Możesz nagrywać filmy w trybie 1080/50p (1920k1080/50 progresywny). Jest to tryb
  nagrywania z najwyższą jakością obrazu AVCHD możliwą do uzyskania przez urządzenie.
  [1080/50M]/[1080/28M] i [720] są formatami nagrywania, które można odtwarzać i edytować na
  komputerze.
  [iFrame] jest formatem odpowiednim dla komputerów Mac (iMovie itp.). Jest on zalecany w
  przypadku korzystania z komputera Mac.

  - 77 - • Page 78


  Czas nagrywania w przypadku korzystania z akumulatora. (l 14)
  Domyślnie ta funkcja jest ustawiona na tryb [HG].
  Informacje dotyczące przybliżonego czasu nagrywania można znaleźć na stronie 220.
  Gdy kamera była poruszana za często lub zbyt szybko bądź gdy został nagrany szybko
  poruszający się obiekt, mogą się pojawić mozaikowe zakłócenia podczas odtwarzania.

  HC-W850M / HC-V750M
  [NAGR.KONT.]
  Możliwe jest kontynuowanie nagrywania filmu na karcie SD, gdy brak jest miejsca w pamięci
  wewnętrznej. (możliwe jest przekazywanie nagrywania wyłącznie z pamięci wewnętrznej na kartę
  SD.)
  ≥ Ustaw [WYB. NOŚNIKA] na [PAMIĘĆ WEW.].
  ≥ Ustaw [FORMAT ZAP.] na [AVCHD]. (l 77)
  ≥ Włóż kartę SD.
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [NAGR.KONT.] # [WŁ.]

  zostanie wyświetlony na ekranie.
  zniknie, gdy zabraknie miejsca w pamięci
  wewnętrznej i rozpocznie się nagrywanie na karcie SD.
  ≥ Przekazywanie nagrywania może być wykonane tylko raz.
  ≥ Łączenie scen zapisanych w trybie przekazywania nagrywania przy użyciu opcji [SCENY
  NAGR.KONT.] na karcie SD. (l 117, 124)
  ≥ Po wykonaniu [SCENY NAGR.KONT.], można ponownie używać funkcji przekazywania
  nagrywania. Jeśli [NAGR.KONT.] jest ustawione na [WŁ.] bez zastosowania opcji [SCENY
  NAGR.KONT.], wyświetlony zostanie komunikat. Przekazywanie nagrywania będzie możliwe po
  dotknięciu [TAK], ale niemożliwe będzie późniejsze zastosowanie opcji [SCENY NAGR.KONT.].


  ≥ W przypadku przekazywania nagrywania zdjęcia są nagrywane na karcie SD.
  ≥ Wskazanie
  jest wyświetlane na ekranie miniatur podczas odtwarzania sceny zapisanej w
  pamięci wewnętrznej w trybie przekazywania nagrywania.

  [OBRAMOW. TWARZY]
  Wykryte twarze zostaną otoczone ramkami.
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [OBRAMOW. TWARZY] # żądane ustawienie

  [WYBR.]:
  Wyświetlana jest tylko ramka dla twarzy z priorytetem
  wykrywania.
  [WSZYST.]:
  Wyświetlane są wszystkie ramki wykrywania twarzy.
  [WYŁ.]:
  Anulowanie ustawienia.
  ≥ Można wyświetlić maksymalnie 5 ramek. Większe twarze i twarze bliżej środka ekranu mają
  priorytet przed innymi.

  - 78 - • Page 79

  ∫ Priorytet wykrywania
  Twarze z priorytetem wykrywania są otaczane pomarańczowymi ramkami. Ostrość i jasność
  zostaną ustawione na twarzy z priorytetem wykrywania.
  ≥ Obramowanie najważniejszej twarzy zostaje wyświetlone tylko w trybie portretu w trybie
  Intelligent Auto lub Intelligent Auto Plus.
  ≥ Biała ramka służy tylko do wykrywania twarzy.
  ≥ Ostrość zostanie ustawiona na twarzy z priorytetem wykrywania po naciśnięciu przycisku
  do połowy podczas robienia zdjęć. Po ustawieniu ostrości ramka priorytetu wykrywania zmienia
  kolor na zielony.

  [WSKAŹNIK POZIOMU]
  Funkcja pozwala wyświetlić odchylenie kamery od poziomu/pionu, w oparciu o wskazanie
  elektronicznej poziomicy.
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [WSKAŹNIK POZIOMU] # [WŁ.]

  ∫ Aby skorygować odchylenie
  (W poziomie)

  (W pionie)
  Podczas korekcji odchylenia w lewo

  Podczas korekcji odchylenia w dół

  ≥ Wskaźniki odchylenia poziomego A i pionowego B zapalają się na żółto, kiedy występuje
  odchylenie, i zmieniają kolor na zielono, kiedy odchylenie jest minimalne.
  ≥ Maksymalny kąt odchylenia pokazywany przez wskaźnik to około 45 o w kierunku poziomym i
  10 o w pionowym.
  ≥ Elektroniczna poziomica nie ma wpływu na zapisywany obraz.
  ≥ Elektroniczna poziomica nie jest wyświetlana przy nagrywaniu samego siebie oraz przy
  zamkniętym wyświetlaczu LCD, z ekranem zwróconym na zewnątrz.
  ≥ Nawet po wprowadzeniu korekcji odchylenia może wystąpić przechył rzędu ok. 1 o.
  ≥ W następujących przypadkach elektroniczna poziomica może nie być wyświetlana prawidłowo:
  j Podczas ruchu urządzenia
  j Przy kamerze skierowanej do góry lub w dół pod kątem zbliżonym do pionu.

  [SAMOWYŁĄCZ.]
  Jeśli kamera będzie odwrócona do góry nogami podczas nagrywania filmów, automatycznie włączy
  się pauza nagrywania.
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [SAMOWYŁĄCZ.] # [WŁ.]

  ≥ Funkcja AGS może się włączyć, gdy nagrywasz obiekty znajdujące się nad tobą lub pod tobą.

  - 79 - • Page 80

  [AUT.WOLN.MIG.]
  Można nagrywać jasne obrazy nawet w ciemnych miejscach dzięki wydłużeniu czasu naświetlania.
  ≥ Przełącz do trybu ręcznego. (l 61)
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [AUT.WOLN.MIG.] # [WŁ.]

  ≥ Czas naświetlania zostaje ustawiony na 1/25 lub dłuższy, w zależności od jasności otoczenia.
  ≥ Nie można używać tej funkcji w trybie robienia zdjęć.
  ≥ Gdy czas naświetlania wynosi 1/25, obraz na ekranie wygląda tak, jakby brakowało w nim
  niektórych klatek i może występować zjawisko powidoku.

  [Digital Cinema Colour]
  Nagrywanie obrazów o żywszych kolorach z zastosowaniem technologii x.v.Colour™.
  ≥ Przełącz do trybu ręcznego. (l 61)
  ≥ Ustaw [FORMAT ZAP.] na [AVCHD]. (l 77)
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [Digital Cinema Colour] # [WŁ.]

  ≥ Aby zapewnić wierniejsze odwzorowanie kolorów korzystaj z kabla mini HDMI (w zestawie) i
  telewizora obsługującego x.v.Colour™.
  ≥ W przypadku odtwarzania filmów nagranych z tą funkcją ustawioną na [WŁ.] na ekranie
  telewizora nieobsługującego formatu x.v.Colour™, kolory mogą być zniekształcone.
  ≥ W przypadku, gdy obrazy będą odtwarzane w urządzeniach, które nie obsługują formatu
  x.v.Colour™, zaleca się nagrywanie obrazów po ustawieniu tej funkcji na [WYŁ.].
  ≥ x.v.Colour™ to określenie urządzeń obsługujących format xvYCC, będący międzynarodowym
  standardem rozszerzonego zakresu kolorów filmów oraz zgodnych z zasadami transmisji
  sygnału.

  [POMOC]
  Komunikat zostaje wyświetlony w razie szybkiego poruszenia kamery.
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [POMOC] # [WŁ.]

  Gdy wyświetlony zostanie komunikat “"PANNING" ZA SZYBKI.”, poruszaj kamerą powoli podczas
  nagrywania.
  ≥ Komunikat ten nie jest wyświetlany w trybie pauzy nagrywania (będzie on wyświetlany również w
  trybie pauzy nagrywania, w przypadku wybrania dla opcji [F-CJA DEMO] ustawienia [WŁ.].)

  - 80 - • Page 81

  [USTAW. KONW. SZEROK.]
  Pozwoli to zmienić ustawienie funkcji stabilizatora obrazu na odpowiednie dla zapisu z
  podłączonym do kamery konwerterem szerokokątnym (wyposażenie opcjonalne).
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [USTAW. KONW. SZEROK.] # [WŁ.]

  ≥ Nie można korzystać z następujących funkcji:
  j Portret nocny w trybie Intelligent Auto/Intelligent Auto Plus
  j Wbudowana lampa błyskowa
  j Redukcja efektu czerwonych oczu
  j Lampa wideo
  j LAMPA WSPOMAGANIA AF
  j HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
  Tryb nocny (Podczerwień)

  [Usuw. szumu wiatru]
  Funkcja umożliwia zmniejszenie szumu wiatru uderzającego we wbudowane mikrofony przy
  zachowaniu realizmu dźwięku.
  ≥ Przełącz do trybu ręcznego. (l 61)
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [Usuw. szumu wiatru] # żądane ustawienie

  [Wysoka]:

  W przypadku wykrycia silnego wiatru opcja ta pozwala zredukować
  wywołany przez niego szum, poprzez ograniczenie dźwięków o
  niskiej częstotliwości.

  [Normal.]:

  Opcja pozwala na wyeliminowanie jedynie odgłosów wiatru, bez
  pogarszania jakości zapisywanego dźwięku.

  [WYŁ.]:

  Anulowanie ustawienia.

  ≥ Po wybraniu ustawienia [Wysoka], na podstawie wyświetlanych na ekranie ikon możesz
  sprawdzić jak skutecznie działa funkcja ograniczenia odgłosów wiatru. Ikony oznaczają stopień
  tłumienia, od najskuteczniejszego do najmniej skutecznego:
  /
  /
  /
  .
  ≥ Po wybraniu ustawienia [Normal.] na ekranie wyświetlana będzie ikona
  .
  ≥ Domyślnie ta funkcja jest ustawiona na [Normal.].
  ≥ Po przełączeniu w tryb Intelligent Auto lub Intelligent Auto Plus, ustawienie [Usuw. szumu wiatru]
  zostaje ustalone na [Wysoka] i nie można go zmienić.
  ≥ Można nie zobaczyć pełnego efektu w zależności od warunków nagrywania.
  ≥ Tej funkcji nie można ustawić podczas stosowania zewnętrznego mikrofonu.

  [FILTR]
  Użycie tej funkcji pozwala ograniczyć tony o niskiej częstotliwości podczas stosowania
  zewnętrznego mikrofonu.
  ≥ Przełącz do trybu ręcznego. (l 61)
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [FILTR] # [WŁ.]

  ≥ Tę funkcję można ustawić tylko podczas stosowania zewnętrznego mikrofonu.

  - 81 - • Page 82

  [Wybór sceny z dźwiękiem]
  Pozwala ustawić jakość dźwięku wbudowanego mikrofonu odpowiednio do zapisywanej sceny.
  ≥ Ustaw [KONF.MIKROF.] na [SURROUND] lub [STEREO MIC]. (l 83)

  1

  Wybierz menu.
  MENU

  2

  : [UST. NAGR.] # [Wybór sceny z dźwiękiem] # żądane ustawienie

  [Auto]:

  Nagrywa dźwięki z ustawieniami standardowymi.

  [Muzyka]:

  Umożliwia nagrywanie scen z szerokim zakresem dźwięków i ich
  natężenia, np. koncertów muzycznych.

  [Mowa]:

  Do nagrywania przemówień, rozmów i innych sytuacji, w których
  źródło dźwięku znajduje się głównie z przedniej strony kamery.

  [Natura]:

  Do nagrań w spokojnym otoczeniu, np. w lesie lub nad rzeką.

  [Festiwal]:

  Do nagrywania festiwali muzycznych, pokazów sztucznych ogni i
  innych scen o dużym natężeniu dźwięku.

  [Własne]:

  Pozwala dostosować ustawienia [Wzmocnienie mikrofonu], [Pasmo
  przenoszenia] i [Kierunkowy].

  (Po wybraniu [Własne])

  Wybierz żądaną pozycję.

  3

  [Wzmocnienie mikrofonu]:

  Wybierz ten element, jeśli dźwięk nagrywany w głośnej scenie
  jest zniekształcony.

  [Pasmo przenoszenia]:

  Dostosowuje zakres wysokich częstotliwości i niskich
  częstotliwości.

  [Kierunkowy]:

  Wybierz [SURROUND]/[STEREO] lub [MONO].

  (Jeśli w punkcie 2 wybrano ustawienie [Wzmocnienie mikrofonu])

  Wybierz jedną z pozycji.
  [Normalne]:

  Pozwala automatycznie ustawić jakość dźwięku.

  [Tłumić]:

  Nagrywa dźwięki bardzo głośnych scen w odpowiednim
  natężeniu.

  (Jeśli w punkcie 2 wybrano ustawienie [Pasmo przenoszenia])

  Dotknij

  /

  , aby zmienić ustawienie.

  ≥ Przed rozpoczęciem nagrywania sprawdź wybrany efekt przy użyciu zestawu słuchawkowego itp.
  ≥ Pozwala ustawić zakres wysokich częstotliwości (dB) i niskich częstotliwości (dB).
  ≥ Jeśli przeszkadzają dźwięki spowodowane na przykład przez wiatr, wybierz ustawienie basu
  [LowCut].
  ≥ Aby zakończyć wprowadzanie ustawień, dotknij [WYJ.].

  - 82 - • Page 83

  (Jeśli w punkcie 2 wybrano ustawienie [Kierunkowy])

  Wybierz jedną z pozycji.
  [SURROUND]/
  [STEREO]:
  [MONO]:

  4

  Dźwięk zapisywany jest w ustawieniu [KONF.MIKROF.] ([SURROUND] lub
  [STEREO MIC]).
  Dźwięk nagrywany jest ze wszystkich stron, bez szczegółowego ustalania
  kierunkowości.

  Dotknij [WYJ.].

  ≥ Na ekranie pojawi się ikona

  .

  ≥ Uzyskanie pożądanego efektu jest uzależnione od warunków nagrywania i jakości dźwięku.
  ≥ Po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu, opcja ta ustawiana jest na [Auto].
  ≥ (Gdy wybrano [Muzyka] lub [Festiwal])
  j Głośność nagrywanych dźwięków może być niższa niż dźwięków nagrywanych przy
  ustawieniu [Auto].
  ≥ (Gdy wybrano [Mowa] lub [Natura])
  j Dźwięki nagrywane z tymi efektami są mniej realistyczne niż dźwięki nagrane przy ustawieniu
  [SURROUND] lub [STEREO MIC] w [KONF.MIKROF.].

  [5.1kan. / 2kan.]
  Można zmieniać ustawienie liczby kanałów wbudowanego mikrofonu.
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [5.1kan. / 2kan.] # żądane ustawienie

  [5.1kan.]:

  Zapis wielokanałowy 5.1

  [2 kan.]:

  Zapis dwukanałowy stereo

  ≥ Po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu, opcja ta ustawiana jest na [2 kan.].

  [KONF.MIKROF.]
  Ustawienia nagrywania dla wbudowanego mikrofonu można wyregulować.
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [KONF.MIKROF.] # żądane ustawienie

  [SURROUND]*1:

  Pozwala na przestrzenny zapis dźwięku z dodanym efektem realizmu.

  [ZOOM MIC]:

  Kierunkowość zapisywanego dźwięku zmienia się w powiązaniu z
  funkcją zoomu. Dźwięki z przodu kamery są wyraźniejsze przy
  powiększeniu (zbliżenie), a dźwięki otoczenia są bardziej
  realistyczne przy oddaleniu (nagrywanie szerokokątne).

  [FOCUS MIC]*1:

  Dźwięk z przodu jest wyraźniejszy dzięki wzmocnieniu
  kierunkowości ku środkowi.

  [STEREO MIC]*2:

  Zapisuje dźwięk z dwóch kierunków z przodu.

  *1
  *2

  Opcja jest wyświetlana wyłącznie przy ustawieniu [5.1kan. / 2kan.] na [5.1kan.].
  Opcja jest wyświetlana wyłącznie przy ustawieniu [5.1kan. / 2kan.] na [2 kan.].

  - 83 - • Page 84

  ≥ W przypadku, gdy istotna jest jakość i realizm dźwięku, nawet podczas przybliżania, np. przy
  nagrywaniu koncertów, zalecamy ustawienie [KONF.MIKROF.] na [SURROUND].
  ≥ [KONF.MIKROF.] zmieni się na [STEREO MIC] po wybraniu dla opcji [FORMAT ZAP.] ustawienia
  [MP4/iFrame].
  ≥ Gdy opcja [Kierunkowy] w [Własne] w [Wybór sceny z dźwiękiem] jest ustawiona na [MONO], nie
  można wprowadzić ustawień [SURROUND] i [STEREO MIC]. (Jeśli wybrano [MONO],
  [SURROUND] oraz [STEREO MIC] zostaną przełączone na [ZOOM MIC])

  [POZIOM MIC]
  Podczas nagrywania można dokonywać regulacji poziomu wejścia wbudowanych mikrofonów i
  mikrofonu zewnętrznego.

  1

  Wybierz menu.
  MENU

  : [UST. NAGR.] # [POZIOM MIC] # żądane ustawienie

  [AUTO]:

  2

  Funkcja AGC włączona i poziom nagrywania jest regulowany
  automatycznie.

  [USTAW

  ]:

  Można ustawić żądany poziom nagrywania. Aktywowana zostaje
  funkcja AGC, zmniejszająca zniekształcenia dźwięku.

  [USTAW

  ]:

  Można ustawić żądany poziom nagrywania. Dźwięki zapisywane są
  w jakości naturalnej.

  (Po wybraniu [USTAW

  Dotknij

  /

  ]/[USTAW

  ])

  , aby wyregulować.

  ≥ Sposób wyświetlania ekranu regulacji zależy od ustawień
  w [5.1kan. / 2kan.].
  ≥ Wyreguluj poziom wejścia mikrofonu w taki sposób, aby
  ostatnie 2 segmenty wartości wzmocnienia nie były
  czerwone (w przeciwnym razie dźwięk będzie
  zniekształcony.) Wybierz niższy poziom wejścia mikrofonu.

  3

  Dotknij [ZATW.].

  (Przy ustawieniu [5.1kan.])
  A Środkowy
  B Przedni lewy
  C Tylny lewy
  D Przedni prawy
  E Tylny prawy
  F Poziom wejścia mikrofonu

  ≥ Dotknij [WYJ.], aby zakończyć ustawienie.

  ≥ Gdy opcja [KONF.MIKROF.] jest ustawiona na [ZOOM MIC], głośność będzie się zmieniała, w
  zależności od wartości zbliżenia.
  ≥ Dźwięk będzie zapisywany w formacie stereo (2 kanały) jeśli w opcji [5.1kan. / 2kan.] zostanie
  wybrane ustawienie [2 kan.] lub po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu.
  (wskaźnik poziomu sygnału wejściowego mikrofonu) jest wyświetlany na ekranie, jeśli w

  opcji [5.1kan. / 2kan.] zostanie wybrane ustawienie [5.1kan.], natomiast
  (wskaźnik poziomu
  sygnału wejściowego mikrofonu) jest wyświetlany, jeśli w opcji [5.1kan. / 2kan.] zostanie wybrane
  ustawienie [2 kan.] a w opcji [POZIOM MIC] zostanie wybrane ustawienie inne niż [AUTO].
  ≥ Nie można nagrywać z całkowicie wyciszonym dźwiękiem.

  - 84 - • Page 85

  [REGUL. OBR.]
  Regulacja jakości obrazu podczas nagrywania.
  Należy wyregulować jakość, wyświetlając obraz na ekranie telewizora.
  ≥ To ustawienie zostanie zachowane w przypadku zmiany z trybu nagrywania filmów na tryb
  robienia zdjęć i na odwrót.
  ≥ Przełącz do trybu ręcznego. (l 61)

  1

  Wybierz menu.
  MENU

  2

  3
  4

  : [UST. NAGR.] # [REGUL. OBR.]

  Dotknij elementów do ustawienia.
  [OSTROŚĆ]:

  Ostrość krawędzi

  [KOLOR]:

  Głębia koloru obrazu

  [EKSPOZYCJA]:

  Jasność obrazu

  [REGULACJA WB]:

  Balans koloru obrazu

  Dotknij
  /
  , aby wyregulować ustawienia.
  Dotknij [ZATW.].

  ≥ Dotknij [WYJ.], aby zakończyć ustawienia.
  ≥ Na ekranie pojawi się ikona
  .

  ∫ Regulacja jakości obrazu za pomocą pierścienia wielofunkcyjnego
  1

  Naciśnij pierścień wielofunkcyjny.
  A
  MNL

  Ikona ustawiania
  jakości obrazu
  [OSTROŚĆ]
  [KOLOR]
  [EKSPOZYCJA]
  [REGULACJA WB]

  ≥ Jeśli nie wybrano elementu ikony ustawiania jakości obrazu ani elementu ikony trybu ręcznego
  (l 61), naciskanie pierścienia wielofunkcyjnego spowoduje naprzemienne wyświetlanie ikony
  trybu ręcznego i ikony ustawiania jakości obrazu. Wyświetl ikonę ustawiania jakości obrazu.
  ≥ Możesz także wyświetlić ikonę ustawiania jakości obrazu, naciskając i przytrzymując pierścień
  wielofunkcyjny.

  2
  3
  4

  Obróć pierścień wielofunkcyjny, aby wybrać żądaną pozycję.
  Naciśnij pierścień wielofunkcyjny, aby zatwierdzić wybór.
  Obróć pierścień wielofunkcyjny, aby
  MNL
  zmienić ustawienie.

  - 85 - • Page 86

  5

  Naciśnij pierścień wielofunkcyjny, aby zatwierdzić wybór.

  ≥ Na ekranie pojawi się ikona

  .

  [ROZM.OBR]
  Im większa liczba pikseli, tym wyraźniejsze jest drukowane zdjęcie.
  MENU

  : [FOTOGRAFIA] # [ROZM.OBR] # żądane ustawienie

  ≥ Liczba pikseli, którą można ustawić dla nagrywania, zmienia się w zależności od wybranego
  współczynnika proporcji. (l 87)

  ∫ Rozmiar obrazu i maksymalna wartość zoomu w trybie wykonywania
  zdjęć
  Rozmiar obrazu

  18M

  4896k3672

  8M

  3264k2448

  Współczynnik
  proporcji

  Rozszerzony zoom optyczny (l 44)
  –*

  4:3

  –*

  0.3M

  640k480

  50k

  20M

  5472k3648

  –*

  10.6M

  3984k2656

  3:2

  –*

  2M

  1728k1152

  31,2k

  24M

  6528k3672

  –*

  12.6M

  4736k2664

  2.1M

  1920k1080

  16:9

  –*
  30k

  * Nie można korzystać z rozszerzonego zoomu optycznego. Maksymalna wartość powiększenia
  wynosi 20k.

  ∫ Rozmiar zdjęć w trybie nagrywania filmów
  ≥ Ustawić tryb nagrywania filmów (l 19)
  MENU

  : [FOTOGRAFIA] # [ROZM.OBR] # żądane ustawienie
  Rozmiar obrazu

  12.6M

  4736k2664

  2.1M

  1920k1080

  Współczynnik
  proporcji
  16:9

  ≥ Domyślnie ta funkcja jest ustawiona na 24M w trybie robienia zdjęć i 12.6M w trybie nagrywania
  filmów.
  ≥ W zależności od liczby pikseli czas nagrania może być dłuższy.
  ≥ Informacje dotyczące liczby obrazów możliwych do zapisania znajdują się na stronie 221.

  - 86 - • Page 87

  [FORMAT OBRAZU]
  Funkcja ta umożliwia wybranie współczynnika proporcji zdjęć w celu dopasowania do drukowania
  lub sposobu odtwarzania.
  MENU

  : [FOTOGRAFIA] # [FORMAT OBRAZU] # żądane ustawienie

  [4:3]:

  Współczynnik proporcji 4:3

  [3:2]:

  Współczynnik proporcji filmów konwencjonalnych lub wydruków (w rozmiarze L)

  [16:9]:

  Współczynnik proporcji telewizji HDTV itd.

  ≥ Domyślnie ta funkcja jest ustawiona na [16:9].
  ≥ Gdy format obrazu jest ustawiony na [4:3] lub [3:2], z lewej i prawej strony ekranu mogą się
  pojawić czarne pasy.
  ≥ Podczas druku brzegi zdjęć nagranych za pomocą tej kamery w formacie [16:9] mogą zostać
  ucięte. Sprawdź to przed drukowaniem.

  [LAMPA WSP. AF]
  Lampa wideo zostaje włączona, aby łatwiej było ustawić ostrość w ciemnych miejscach, w których
  jest to utrudnione.
  ≥ Przełącz do trybu ręcznego. (l 61)
  MENU

  : [FOTOGRAFIA] # [LAMPA WSP. AF] # [AUTO]

  ≥ Po przełączeniu w tryb Intelligent Auto lub Intelligent Auto Plus, ustawienie zostaje ustalone na
  [AUTO] i nie można go zmienić.

  [DŹWIĘK MIG.]
  Możesz dodać dźwięk migawki podczas fotografowania.
  MENU

  : [FOTOGRAFIA] # [DŹWIĘK MIG.] # żądane ustawienie
  :

  Niski poziom głośności.

  :

  Wysoki poziom głośności.

  [WYŁ.]:

  Anulowanie ustawienia.

  ≥ Nie słychać odgłosu migawki podczas nagrywania filmów.

  - 87 - • Page 88

  Zaawansowane (odtwarzanie)

  Funkcje odtwarzania
  Odtwarzanie filmów za pomocą ikony obsługi
  Szczegółowe informacje dotyczące podstawowych funkcji odtwarzania można znaleźć na
  stronie 29.
  Funkcja
  odtwarzania

  Ekran odtwarzania
  Podczas
  odtwarzania

  Pomijanie
  odtwarzania
  (do początku
  sceny)

  Podczas pauzy
  Odtwarzanie w
  zwolnionym tempie

  Kroki obsługi
  Podczas odtwarzania, dotknij ekranu LCD i
  przesuń od prawej do lewej (od lewej do
  prawej).

  Włącz pauzę odtwarzania i cały czas dotykaj
  .(
  służy do wolnego odtwarzania
  wstecz)
  Podczas dotykania odtwarzanie odbywa się w
  zwolnionym tempie.
  ≥ Po dotknięciu
  kamera wraca do normalnego
  odtwarzania.
  ≥ Podczas odtwarzania filmów w zwolnionym
  tempie do tyłu są one wyświetlane ciągle z
  szybkością wynoszącą w przybliżeniu 2/3
  szybkości normalnego odtwarzania (odstępy co
  0,5 sekundy).
  ≥ Odtwarzanie w zwolnionym tempie scen
  nagranych w trybie MP4 [1080/50M], [1080/28M]
  lub [720] będzie się odbywało w odstępach co
  0,5 sekundy.
  ≥ Odtwarzanie w zwolnionym tempie scen iFrame
  oraz scen zapisanych jako MP4 (Niska jakość)
  będzie się odbywało w odstępach co 1 sekundę.

  - 88 - • Page 89

  Funkcja odtwarzania

  Ekran odtwarzania

  Kroki obsługi

  Odtwarzanie klatka
  po klatce

  Przy wstrzymanym odtwarzaniu, dotknij
  .
  (klatki będą odtwarzane jedna po drugiej do
  tyłu po naciśnięciu
  )
  ≥ Po dotknięciu
  kamera wraca do
  normalnego odtwarzania.
  ≥ Podczas odtwarzania filmów klatka po klatce
  do tyłu są one wyświetlane w odstępach co
  0,5 sekundy.
  ≥ Odtwarzanie klatka po klatce scen nagranych
  w trybie MP4 [1080/50M], [1080/28M] lub
  [720] będzie się odbywało w odstępach co
  0,5 sekundy.
  ≥ Odtwarzanie klatka po klatce scen iFrame
  oraz scen zapisanych jako MP4 (Niska
  jakość) będzie się odbywało w odstępach co
  1 sekundę.

  Odtwarzanie
  bezpośrednie

  Dotknij paska odtwarzania bezpośredniego
  lub go przesuń.
  ≥ Odtwarzanie zostaje na chwilę wstrzymane i
  przechodzi do punktu odpowiadającego
  pozycji dotknięcia lub przesunięcia.
  ≥ Odtwarzanie rozpocznie się po zwolnieniu
  palca.

  Podczas pauzy

  Podczas odtwarzania

  Wyodrębnianie zdjęć z filmów
  Można zapisać pojedynczą klatkę z nagranego filmu jako zdjęcie.
  Dla scen nagranych w AVCHD lub MP4/iFrame tworzone są zdjęcia w formacie 2.1M (1920k1080),
  a dla scen zapisanych w MP4 (niska jakość) tworzone są zdjęcia w formacie 0.2M (640k360).

  Podczas odtwarzania, naciśnij do końca przycisk
  zapisane jako zdjęcie.

  w miejscu, które ma być

  ≥ Dla wygody można użyć pauzy, odtwarzania w zwolnionym tempie lub odtwarzania klatka po
  klatce.
  ≥ Data nagrania filmu zostanie zarejestrowana jako data zrobienia zdjęcia.
  ≥ Jakość będzie inna niż w przypadku normalnego zdjęcia.

  - 89 - • Page 90

  Indeks czasowy najlepszych fragmentów
  Scena zostaje wyświetlona w postaci miniatury w ustawionym warunku wyszukiwania. Może być
  ona odtwarzana od dowolnego punktu.
  ≥ Przesuń dźwignię zoomu w kierunku
  i zmień ekran
  miniatur na indeks czasowy najlepszych fragmentów. (l 31)

  1

  Dotknij

  .

  ≥ Aby wyświetlić następną (poprzednią) stronę:
  j Przesuń ekran miniatur w górę (w dół), dotykając go.
  j Dotknij
  (w górę)/
  (w dół) na pasku przewijania
  ekranu miniatur. (l 30)

  2

  Dotknij żądanych warunków wyszukiwania.

  [3 SEK.]/[6 SEK.]/[12 SEK.]/[MIN.]/[TWARZ]*/[ZAZNACZ.]*
  * Nie można ustawić podczas odtwarzania scen MP4/iFrame.
  ≥ Po wybraniu [TWARZ], zostanie wybrany fragment, dla którego przeprowadzono wykrywanie
  twarzy na podstawie scen określonych jako wyraźne. Fragment będzie wyświetlany jako
  miniatura.
  ≥ Fragment o wyraźnym obrazie zostanie wykryty i wyświetlony jako miniatura po wybraniu
  [ZAZNACZ.].

  3

  (Po wybraniu [MIN.])

  Dotknij

  /

  , aby ustawić czas.

  ≥ Można ustawić maksymalnie na 60 minut.
  ≥ Dotknij [ZATW.].

  4

  Dotknij miniatury, którą chcesz odtworzyć.

  ≥ Dotknięcie

  /

  umożliwia wyświetlenie następnej (poprzedniej) miniatury.

  Powtarzanie odtwarzania
  Odtwarzanie pierwszej sceny rozpoczyna się po zakończeniu odtwarzania ostatniej sceny.
  MENU

  : [KONF.WIDEO] # [POWT.ODTW.] # [WŁ.]

  Na pełnym ekranie pojawi się ikona
  .
  ≥ Wszystkie sceny są odtwarzane z powtórzeniem. (w przypadku odtwarzania filmów zgodnie z
  datą nagrania, wszystkie sceny nagrane danego dnia są odtwarzane z powtórzeniem.)

  - 90 - • Page 91

  Kontynuowanie poprzedniego odtwarzania
  Jeżeli odtwarzanie sceny zostało zatrzymane w połowie, może ono zostać wznowione od miejsca,
  w którym zostało zatrzymane.
  MENU

  : [KONF.WIDEO] # [WZNÓW ODTW.] # [WŁ.]

  Po zatrzymaniu odtwarzania filmu, na symbolu miniatury zatrzymanej sceny pojawia się symbol
  .
  ≥ Po wyłączeniu zasilania lub naciśnięciu przycisku nagrywania/odtwarzania zapamiętana pozycja
  kontynuowania zostaje wykasowana.
  (Ustawienie [WZNÓW ODTW.] nie ulega zmianie).

  Ustawianie prędkości odtwarzania filmów FULL HD w
  zwolnionym tempie
  Pozwala ustawić prędkość, z jaką kamera będzie odtwarzać fragmenty zapisane jako filmy FULL
  HD w zwolnionym tempie.
  ≥ Dotknij ikony wyboru trybu odtwarzania, a następnie wybierz [ALL MP4/iFrame] lub [1080/
  50p] w [MP4/iFrame].
  MENU

  : [KONF.WIDEO] # [Odtw. w zwoln. tempie] # żądane ustawienie

  [Bardzo powoli]:

  Odtwarzanie z 1/4 normalnej prędkości.

  [Powoli]:

  Odtwarzanie z 1/2 normalnej prędkości.

  ≥ Na innych urządzeniach fragmenty te będą odtwarzane z 1/2 normalnej prędkości. Aby
  odtworzyć je z 1/4 normalnej prędkości, należy przeprowadzić [Konwersja prędkości
  odtwarzania] (l 116).
  ≥ Po przeprowadzeniu [Konwersja prędkości odtwarzania] scen, będą one odtwarzane z 1/4
  normalnej prędkości.

  - 91 - • Page 92

  Powiększanie odtwarzanego zdjęcia (Odtwarzanie z
  powiększeniem)
  Można powiększyć zdjęcie, dotykając go podczas odtwarzania.

  1

  Podczas odtwarzania zdjęć dotknij fragmentu, który chcesz powiększyć, i
  przytrzymaj go.

  ≥ Fragment będzie wyświetlany w powiększeniu w następującej kolejności: wyświetlanie normalne
  (k1) # k2 # k4. Dotknij ekranu i przytrzymaj, aby powiększyć (k1) do k2. Dotknij ekranu i
  przytrzymaj, aby powiększyć k2 do k4.
  ≥ Zdjęcie zostanie powiększone, a powiększony fragment zostanie wyśrodkowany.

  2

  Ustaw wartość zoomu, dotykając
  /
  /
  /
  , lub przesuń palcem po ekranie.

  ≥ Lokalizacja zoomu jest wyświetlana przez około 1 sekundy
  podczas powiększania (zmniejszania) lub przesuwania
  wyświetlonej lokalizacji.

  Zmniejszanie powiększonego zdjęcia
  Dotknij
  ≥ Dotknij

  A

  , aby zmniejszyć. (k4 # k2 # k1)
  , aby przywrócić normalne odtwarzanie (k1).

  ≥ Można też obsługiwać zoom za pomocą dźwigni zoomu.
  ≥ Im bardziej powiększone zdjęcie, tym gorsza jest jego jakość.

  - 92 -

  Wyświetlona lokalizacja
  zoomu • Page 93

  Zaawansowane (odtwarzanie)

  Różne funkcje odtwarzania
  Odtwarzanie filmów/zdjęć zgodnie z datą nagrania
  Można po kolei odtworzyć sceny lub zdjęcia nagrane tego samego dnia.

  1

  Dotknij ikony wyboru daty. (l 21)  A

  2

  ALL

  Ikona wyboru daty

  Dotknij daty do odtwarzania.

  Sceny lub zdjęcia nagrane wybranego dnia zostaną wyświetlone w formie miniatur.

  3

  Dotknij sceny lub zdjęcia, które chcesz odtworzyć.

  ≥ Jeśli naciśnięty zostanie przycisk nagrywania/odtwarzania podczas korzystania z funkcji
  odtwarzania według daty, wybór daty zostanie anulowany.
  ≥ W opisanych poniżej sytuacjach filmy i zdjęcia są grupowane oddzielnie na liście dat, a po dacie
  możliwe jest dodanie –1, –2… :
  j Kiedy liczba scen przekracza 99
  j Kiedy liczba zdjęć przekracza 999
  j Gdy zmienione zostaje ustawienie [TRYB ZAP.] w [AVCHD].
  j Po zmianie trybu sygnału wejściowego mikrofonu (5.1/2 kanały)
  j Podczas zapisu w trybie kreatywnego sterowania
  j HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
  Podczas zapisu przy użyciu funkcji Home Monitor (l 151)
  j Przy zapisie w edycji ręcznej (l 103)
  j Po przeprowadzeniu [ZEROWANIE NUMERU]
  ≥ Następujące filmy i zdjęcia są grupowane oddzielnie na liście dat, a wyświetlane ikony zależą od
  kategorii:
  j Gdy zmienione zostało ustawienie [TRYB ZAP.] w trybie [MP4/iFrame]:
  /
  /
  j Zdjęcia wykonane w trybie wspomagania animacji poklatkowej (l 60):
  j Zdjęcia utworzone z filmów:
  j Filmy zapisane w opcji odtwarzania najlepszych fragmentów (l 99):
  j HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
  Sceny zapisane w formacie MP4 (wysoka jakość) (l 115):
  Sceny zapisane w formacie MP4 (niska jakość) (l 115):
  j HC-W850M / HC-V750M
  Sceny zapisane w formacie MP4 (wysoka jakość) (l 115, 124):
  Sceny zapisane w formacie MP4 (niska jakość) (l 115, 124):

  - 93 - • Page 94

  Odtwarzanie najlepszych fragmentów
  Fragment o wyraźnie nagranym obrazie jest wyodrębniany z wielu scen i może być odtwarzany lub
  zapisany w krótkim czasie z dodaniem efektów i muzyki.
  Można też użyć funkcji odtwarzania najlepszych fragmentów, oznaczając ulubione sceny i
  ustawiając ich wyodrębnienie.
  ≥ Odtwarzania najlepszych fragmentów nie można używać w przypadku scen MP4/iFrame.

  1

  Dotknij

  . (l 21)
  ALL

  2

  Dotknij żądanego efektu.

  [POP]:

  Zalecany dla filmów nagrywanych podczas przyjęć, spotkań
  towarzyskich itp.

  [NATURALNA]:

  Zalecany do krajobrazów.

  [KLASYCZNA]:

  Zalecany do scen, w których obiekty poruszają się powoli.

  [DYNAMICZNA]:

  Zalecany do scen, w których obiekty poruszają się szybko, np.
  sportów.

  [WŁASNE]:

  Ustaw kombinację efektu i muzyki. (l 95)

  ≥ Sceny pasujące do efektu zostaną wyodrębnione i wyświetlone na ekranie miniatur.
  ≥ Wstawiane są efekty, takie jak zanikanie/pojawianie się, zwolnione tempo, zatrzymany obraz
  (pauza) lub wyświetlanie najważniejszych scen.
  ≥ Data wyświetlana podczas odtwarzania jest ostatnią zapisaną datą wyodrębnionej sceny.
  ≥ Aby zmienić ustawienia, zob. str. 96.

  3
  4

  Dotknij

  na ekranie miniatur.

  Wybierz funkcję odtwarzania. (l 30)

  ≥ Po zakończeniu lub zatrzymaniu odtwarzania, wyświetlony zostaje ekran umożliwiający wybranie
  [POWTÓRZ], [ZAPISZ] (l 99), [WYB. PONOWNIE] lub [WYJŚCIE]. Dotknij żądanego elementu.
  ≥ Jeśli naciśnięty zostanie przycisk nagrywania/odtwarzania podczas korzystania z funkcji
  odtwarzania najlepszych fragmentów, wybór daty zostanie anulowany.
  ≥ Użycie opcji pomijania odtwarzania, odtwarzania w zwolnionym tempie, odtwarzania klatka po
  klatce i odtwarzania bezpośredniego nie jest możliwe.
  ≥ Filmów zapisanych w trybie sterowania kreatywnego nie można odtwarzać przy użyciu opcji
  odtwarzania najlepszych fragmentów.

  - 94 - • Page 95

  ∫ Ustawianie własnego efektu
  Można odtwarzać najlepsze fragmenty z ulubionym efektem, ustawiając kombinację efektu obrazu i
  muzyki.

  1
  2

  Dotknij [WŁASNE].
  Dotknij [USTAW. EFEKTU] lub [WYBÓR MUZYKI].

  3

  (Po wybraniu [USTAW. EFEKTU])

  Dotknij żądanego efektu.
  ≥ Po zmianie [USTAW. EFEKTU], [WYBÓR MUZYKI] będzie taki sam
  jak [USTAW. EFEKTU] (aby ustawienia [USTAW. EFEKTU] i
  [WYBÓR MUZYKI] były różne, zmień [WYBÓR MUZYKI] po
  ustawieniu [USTAW. EFEKTU]).
  (Po wybraniu [WYBÓR MUZYKI])

  Dotknij żądanego dźwięku.
  ≥ Po wybraniu dla opcji [USTAW. EFEKTU] ustawienia [NIE], można wybrać [BEZ MUZYKI]. Po
  wybraniu [BEZ MUZYKI] odtwarzany jest dźwięk nagrany podczas filmowania.
  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
  ≥ [Użytkownik BGM] pozwala skorzystać z muzyki zapisanej na smartfonie. Aby ustawić
  [Użytkownik BGM], użyj funkcji Wi-Fi [Zdalne ster.] i utwórz listę odtwarzania najlepszych
  fragmentów z aplikacji “Image App” na smartfonie. Utwory zostaną zapisane na kamerze jako
  [Użytkownik BGM].
  ≥ Tylko jedna ścieżka może zostać zapisana jako utwór muzyczny w [Użytkownik BGM]. Utwory
  muzyczne zostaną zastąpione za każdym razem, gdy za pomocą “Image App” utworzona
  zostanie lista odtwarzania najlepszych fragmentów.
  ≥ Informacji na temat formatu plików i czasu odtwarzania utworów muzycznych wykorzystywanych
  jako [Użytkownik BGM] należy szukać w “Image App”.
  ≥ Aby skasować utwory muzyczne zapisane na kamerze jako [Użytkownik BGM], wykonaj [Usuń
  użytkownika BGM]. (l 40)
  (sprawdzanie dźwięku muzyki)

  Dotknij [START].
  ≥ Dotknij innej opcji muzyki, aby zmienić sprawdzaną muzykę.
  ≥ Dotknij [STOP], aby zakończyć odtwarzanie muzyki.

  4

  Dotknij [ZATW.].

  - 95 - • Page 96

  Odtwarzanie ze zmienionymi ustawieniami
  Dotknij [USTAW], aby wybrać zmieniany element.
  [USTAW. SCENY]*1:
  Wybierz scenę lub datę, którą chcesz odtworzyć.
  [USTAW. ULUBION. SCEN]*2:
  Ustaw ulubione sceny. (l 97)
  [ODTW. ULUBION. SCEN]*2:
  Ustaw, czy ulubione sceny mają być włączane do odtwarzania
  najlepszych fragmentów, czy nie. (l 97)
  [USTAW. PRIORYT.]:
  Wybierz element docelowy, który będzie odtwarzany z
  priorytetem. (l 97)
  [CZAS ODTW.]:
  Wybierz czas odtwarzania. (l 98)
  [USTAW. TYTUŁÓW]:
  Wybierz arkusz tytułu, który będzie wyświetlany na początku, i
  wpisz tytuł. (l 98)
  *1

  Po dotknięciu [USTAW] funkcji odtwarzania najlepszych fragmentów w trakcie gdy wyświetlany
  jest kalendarz dziecka, opcje [WYBÓR DATY] i [WYBÓR SCEN] będą niedostępne. (l 104)
  *2 Po dotknięciu [USTAW] funkcji odtwarzania najlepszych fragmentów w trakcie gdy wyświetlany
  jest kalendarz dziecka, elementy te nie będą wyświetlane. (l 104)
  ≥ Po zakończeniu wprowadzania zmian w ustawieniach naciśnij [WYJ.].

  ∫ Ustawianie scen
  1

  (Tylko jeśli odtwarzanie najlepszych fragmentów zostanie rozpoczęte od [ALL AVCHD])

  Dotknij formatu nagrania odtwarzanej sceny.
  [1080/50p]/[1080/50i]

  2
  3

  Dotknij [WYBÓR DATY] lub [WYBÓR SCEN].
  (Po wybraniu [WYBÓR DATY])

  Dotknij daty, którą chcesz odtworzyć.
  ≥ Można wybrać maksymalnie 7 dat.
  ≥ Dotknięcie powoduje wybranie daty i otoczenie jej czerwoną ramką. Ponowne dotknięcie daty
  powoduje anulowanie operacji.

  (Po wybraniu [WYBÓR SCEN])

  Dotknij scen, które chcesz odtworzyć.
  ≥ Można wybrać maksymalnie 99 scen po kolei.
  ≥ Dotknięcie powoduje wybranie sceny i wyświetlenie
  anulowanie operacji.

  4

  Dotknij [Zatw.]/[ZATW.].

  - 96 -

  . Ponowne dotknięcie sceny powoduje • Page 97

  ∫ Oznaczanie ulubionych scen
  1
  2

  Dotknij scen, które chcesz odtworzyć.
  Dotknij [Dodaj] i dodaj ulubiony fragment.

  ≥ Jako ulubiony zostanie dodany fragment z dodatkowym
  marginesem czasowym około 4 sekund przed i po dotknięciu
  [Dodaj].
  ≥ Można dodać od 1 do 14 ulubionych scen. (liczba scen, które
  można dodać, zależy od wybranych scen.)
  ≥ Oznaczenie ulubionego
  (A) jest wyświetlane na pomarańczowo,
  a oznaczenie ulubionego B wyświetla się na pasku przesuwania.
  ≥ Aby anulować oznaczenie ulubionej sceny, odtwórz do położenia
  oznaczonego jako ulubione i dotknij [Anuluj].
  ≥ Dla wygody można użyć odtwarzania w zwolnionym tempie lub
  odtwarzania klatka po klatce. (l 88, 89)

  3

  Dotknij

  i zatrzymaj odtwarzanie.

  0h01m30s


  0h01m30s  ≥ Ponownie zostanie wyświetlony ekran miniatur, a na scenach
  dodanych jako ulubione będzie widoczna ikona ¡.

  4

  Dotknij [Powrót].

  ≥ W zależności od ustawień czasu odtwarzania, odtworzenie wszystkich scen oznaczonych jako
  ulubione może być niemożliwe. (l 98)

  Aby usunąć oznaczenie ulubionych scen na ekranie miniatur
  1 Dotknij [Reset.].
  2 Dotknij [RESETUJ WSZYSTK.] lub [RESETUJ
  WYBRANE].
  ≥ Oznaczenie na wszystkich ulubionych scenach zostanie usunięte
  po wybraniu [RESETUJ WSZYSTK.].

  3

  (Gdy w kroku 2 wybrano [RESETUJ WYBRANE])

  Dotknij sceny, której oznaczenie chcesz usunąć.

  ∫ Odtwarzanie ulubionych scen
  Dotknij [WŁ.] lub [WYŁ.].
  [WŁ.]:

  Dołącz do odtwarzania najlepszych fragmentów sceny dodane w [USTAW.
  ULUBION. SCEN].

  [WYŁ.]:

  Nie dołączaj do odtwarzania najlepszych fragmentów scen dodanych w [USTAW.
  ULUBION. SCEN].

  ∫ Ustawienia priorytetowe
  Dotknij [NIE] lub [TWARZ].
  ≥ Po dotknięciu [TWARZ] priorytet przyznany jest części rozpoznanej jako twarz.

  - 97 - • Page 98

  ∫ Ustawianie czasu odtwarzania
  Dotknij czasu odtwarzania.
  [OK. 90 SEK.]/[OK. 3 MIN.]/[AUTO]
  ≥ Czas odtwarzania w opcji [AUTO] wynosi maksymalnie 5 minut.
  ≥ Czas odtwarzania może być krótszy od ustawionego lub odtwarzanie może być niemożliwe, gdy
  fragment o wyraźnie nagranym obrazie jest krótki.

  ∫ Ustawianie tytułu
  1

  Dotknij

  /

  , aby wybrać ulubiony arkusz tytułu.

  [ŻADEN]/[OBRAZ 1]/[OBRAZ 2]/[OBRAZ 3]/[OBRAZ 4]
  ≥ Jeśli wybierzesz [ŻADEN], tytuł i data nie będą wyświetlane.

  2

  Dotknij [TYTUŁ].

  3

  Wpisz tytuł.

  ≥ Dotknij ikony wprowadzania tekstu w środku ekranu i wprowadź
  tytuł.
  ≥ Po wprowadzeniu tytułu dotknij [Zatw.].
  Wprowadzanie tekstu
  ≥ Można łatwo wprowadzać znaki, nie przesuwając kursora, gdy
  funkcja [Autom. pozycja kursora.] jest ustawiona na [WŁ.]. (l 40)

  Ikona
  [A] itd.
  /
  [A/a/1]


  A

  Ikona
  wprowadzania
  tekstu

  Opis działania
  Wprowadza znak.
  Przesuwa kursor w lewo lub prawo.
  Przełącza pomiędzy [A]/[a] (alfabet) i [&/1] (symbole/liczby).
  Wstawia spację.

  [Usuń]

  Usuwa znak.
  Usuwa poprzedni znak, jeśli kursor pozostaje w pustym miejscu.

  [Zatw.]

  Kończy wprowadzanie tekstu.

  ≥ Można wprowadzić maksymalnie 18 znaków.

  4

  Dotknij [ZATW.], aby zakończyć rejestrację.

  ≥ Wyświetlana data będzie taka sama jak data pierwszej sceny w odtwarzaniu najlepszych
  fragmentów.
  ≥ Wpisany tytuł zostanie wyczyszczony po wyłączeniu zasilania lub zakończeniu odtwarzania
  najlepszych fragmentów.

  - 98 - • Page 99

  Zapisywanie odtwarzania najlepszych fragmentów
  Sceny połączone jako odtwarzanie najlepszych fragmentów można zapisać jako pojedynczą scenę.
  HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
  Nagrane filmy można zapisać na karcie SD.
  HC-W850M / HC-V750M
  Nagrane filmy można zapisać w pamięci wewnętrznej.

  1
  2
  3

  Zatrzymaj odtwarzanie najlepszych fragmentów scen lub odczekaj do
  zakończenia odtwarzania najlepszych fragmentów scen.
  Dotknij [ZAPISZ].
  Wybierz format, w jakim chcesz zapisać.

  [JAKOŚĆ (AVCHD)]:
  [Kompatybilny (MP4/
  Wysoka)]:

  [Kompatybilny (MP4/
  Niska)]:

  Obraz zostanie zapisany z jakością wysokiej rozdzielczości.
  Zostanie zapisane w jakości 1280k720/25p, co umożliwi
  przesyłanie pliku do Internetu w wyższej jakości obrazu. Format
  umożliwia odtwarzanie na komputerze osobistym.
  Zostanie zapisane w jakości 640k360/25p, co umożliwi szybkie
  przesyłanie pliku do Internetu. Format umożliwia odtwarzanie na
  komputerze osobistym.

  ≥ Po wybraniu [JAKOŚĆ (AVCHD)] sceny zapisane w formacie 1080/50p są konwertowane na
  1080/50i (jakość obrazu [HA] w [TRYB ZAP.]) przed zapisaniem.
  ≥ Jeżeli wybierzesz [1080/50i] w [USTAW. SCENY] (l 96), filmy będą nagrywane w trybie [HA] bez
  względu na [TRYB ZAP.] ([PH]/[HA]/[HG]/[HE]) sceny.

  4
  5

  Dotknij [TAK].
  HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
  Dotknij [WYJ.].
  HC-W850M / HC-V750M
  Dotknij [KOPIUJ] lub [WYJŚCIE].
  ≥ Odtwarzanie najlepszych fragmentów zapisane w pamięci wewnętrznej można skopiować
  na kartę SD. Aby skopiować na kartę SD, wybierz [KOPIUJ].
  ≥ Wykonaj czynności zgodnie z komunikatem, na końcu dotknij [WYJŚCIE].

  ≥ Na miniaturze scen zapisanych przez funkcję odtwarzania najlepszych fragmentów wyświetla się
  .

  - 99 - • Page 100

  Edycja ręczna
  Można łączyć sceny lub ich fragmenty w kolejności nagrania lub zapisywać je jako pojedyncze
  sceny z podkładem muzycznym.
  ≥ Edycji ręcznej nie można używać w przypadku scen MP4/iFrame.

  1

  Wybierz menu.
  MENU

  2

  : [EDYT. SCENĘ] # [MANUALNA EDYCJA]

  Dotknij [1080/50p] lub [1080/50i].

  ≥ Dotknij [Zatw.].
  ≥ Miniatury są wyświetlane dla każdej sceny.

  3

  Wybierz scenę lub jej fragment i ustaw muzykę.

  Wybieranie sceny (l 101)
  Wybieranie fragmentu sceny (l 101)
  Ustawianie muzyki (l 102)
  Dotknięcie [Powrót] po wybraniu sceny może anulować wybór.

  4
  5

  Dotknij [Zatw.].

  Dotknij [TAK] i wybierz odtwarzanie edytowanej sceny. (l 30)
  ≥ W następujących przypadkach wyświetlany jest ekran wyboru [PODGLĄD], [ZAPISZ] (l 103),
  [WYB. PONOWNIE] oraz [WYJŚCIE]. Dotknij żądanego elementu.
  j Dotknij [NIE]
  j Odtwarzanie zostaje zakończone
  j Zatrzymaj odtwarzanie

  - 100 - • Page 101

  ≥ Można wybrać także kombinację scen i ich fragmentów.
  ≥ Możesz wybrać do 99 scen. (Każda 3-sekundowa miniatura fragmentu sceny jest traktowana
  jako pojedyncza scena.)
  ≥ Można utworzyć łączoną scenę trwającą do 6 godzin.
  ≥ Użycie opcji pomijania odtwarzania, odtwarzania w zwolnionym tempie, odtwarzania klatka po
  klatce i odtwarzania bezpośredniego nie jest możliwe.
  ≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
  Zapisując scenę edytowaną ręcznie, należy sprawdzić ilość wolnego miejsca na karcie SD.
  HC-W850M / HC-V750M
  Zapisując scenę edytowaną ręcznie, należy sprawdzić ilość wolnego miejsca w pamięci
  wewnętrznej.
  Przed wybraniem sceny należy, korzystając z poniższej tabeli, uzyskać odpowiednią ilość
  wolnego miejsca, aby móc ją zapisać.
  (Szacunkowe wymagania dotyczące wolnego miejsca potrzebnego do zapisu sceny
  edytowanej ręcznie)
  Format zapisu

  Całkowity czas edytowanej
  sceny

  [JAKOŚĆ (AVCHD)]
  [Kompatybilny (MP4/Wysoka)]
  [Kompatybilny (MP4/Niska)]

  Wymagane wolne miejsce

  30 min

  Około 4 GB

  1h

  Około 8 GB

  30 min

  Około 2 GB

  1h

  Około 4 GB

  30 min

  Około 0,4 GB

  1h

  Około 0,8 GB

  ≥ “h” to skrót od hour (godzina), “min” od minuta, a “s” od sekunda.

  ∫ Wybieranie sceny
  Dotknij sceny, którą chcesz odtworzyć.
  ≥ Wybór filmu dokonywany jest poprzez dotknięcie ekranu, a na miniaturce wyświetlone zostaje
  oznaczenie
  . Aby anulować operację, dotknij ponownie ikony filmu.
  3S . Po dotknięciu
  ≥ Po wybraniu fragmentu sceny na miniaturze pojawia się oznaczenie
  miniatury scena zostanie wyświetlona w postaci 3-sekundowych miniatur.
  ≥ Dotknięcie
  /
  umożliwia wyświetlenie poprzedniej (następnej) strony.

  ∫ Wybieranie fragmentu sceny
  1

  Dotknij [3 s].

  ≥ Aby anulować operację, dotknij ponownie.

  2

  Dotknij żądanej sceny.

  ≥ Wybrana scena zostanie wyświetlona w postaci 3-sekundowych miniatur.
  3 (Wybieranie pojedynczej miniatury)

  Dotknij miniatury fragmentu, który chcesz odtworzyć.
  ≥ Wybór miniatury dokonywany jest poprzez jej dotknięcie. Na miniaturze pojawia się oznaczenie
  (białe). Aby anulować wybór, dotknij ponownie miniatury.
  ≥ Dotknięcie
  /
  powoduje wyświetlenie poprzedniej (następnej) miniatury.
  ≥ Dotknięcie [Powrót], gdy wybrana została miniatura, powoduje powrót do ekranu wyświetlania
  3S pojawia się na miniaturze sceny zawierającej wybrany
  miniatur scen. Oznaczenie
  fragment.

  - 101 - • Page 102

  4

  (Wybieranie miniatur według zakresu)

  Dotknij [Zakres].
  ≥ Aby anulować operację, dotknij ponownie.
  5 (Wybieranie miniatur według zakresu)

  Wybierz dotykowo zakres (punkt początkowy i
  końcowy), który chcesz odtworzyć.
  ≥ Wybrany został zakres pomiędzy punktem początkowym i
  końcowym, a na miniaturach pojawia się oznaczenie
  (białe).
  ≥ Aby anulować wybór miniatur, spośród miniatur z oznaczeniem
  (białe) wybierz dotykowo zakres (punkt początkowy i


  końcowy), który ma zostać anulowany.
  A Punkt początkowy
  ≥ Jeśli dotknięte zostaną [Zatw.]/[Powrót]/[Muzyka]/[Zakres] po
  B Punkt końcowy
  wybraniu punktu początkowego, punkt początkowy w postaci
  miniatury zostanie anulowany.
  ≥ Dotknięcie [Powrót], gdy wybrana została miniatura, powoduje
  3S pojawia się na miniaturze
  powrót do ekranu wyświetlania miniatur scen. Oznaczenie
  sceny zawierającej wybrany fragment.
  ≥ Można także wybrać kilka zakresów w obrębie tej samej sceny.
  ≥ Dotknięcie
  /
  powoduje wyświetlenie poprzedniej (następnej) miniatury.
  ≥ Aby wybrać inne sceny, dotknij [Powrót], aby powrócić do ekranu wyświetlania miniatur scen, i
  wykonaj następujące działania.
  j Wybierając scenę:
  Dotknij żądanej sceny.
  j Wybierając fragment sceny:
  Wykonaj czynność opisane w punktach 1-5.

  ∫ Ustawianie muzyki
  1
  2

  Dotknij [Muzyka].
  Dotknij żądanego dźwięku.

  ≥ Po wybraniu [BEZ MUZYKI] odtwarzany jest dźwięk nagrany podczas filmowania.
  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
  ≥ [Użytkownik BGM] pozwala skorzystać z muzyki zapisanej na smartfonie. Aby ustawić
  [Użytkownik BGM], użyj funkcji Wi-Fi [Zdalne ster.] i utwórz listę odtwarzania najlepszych
  fragmentów z aplikacji “Image App” na smartfonie. Utwory zostaną zapisane na kamerze jako
  [Użytkownik BGM].
  ≥ Tylko jedna ścieżka może zostać zapisana jako utwór muzyczny w [Użytkownik BGM]. Utwory
  muzyczne zostaną zastąpione za każdym razem, gdy za pomocą “Image App” utworzona
  zostanie lista odtwarzania najlepszych fragmentów.
  ≥ Informacji na temat formatu plików i czasu odtwarzania utworów muzycznych wykorzystywanych
  jako [Użytkownik BGM] należy szukać w “Image App”.
  ≥ Aby skasować utwory muzyczne zapisane na kamerze jako [Użytkownik BGM], wykonaj [Usuń
  użytkownika BGM]. (l 40)
  (Sprawdzanie dźwięku muzyki)

  Dotknij [START].
  ≥ Dotknij innej opcji muzyki, aby zmienić sprawdzaną muzykę.
  ≥ Dotknij [STOP], aby zakończyć odtwarzanie muzyki.

  3

  Dotknij [ZATW.].

  - 102 - • Page 103

  ∫ Zapisywanie sceny edytowanej ręcznie
  Scenę edytowaną ręcznie można zapisać jako scenę pojedynczą.
  HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
  Nagrane filmy można zapisać na karcie SD.
  HC-W850M / HC-V750M
  Nagrane filmy można zapisać w pamięci wewnętrznej.

  1
  2
  3

  Zatrzymaj odtwarzanie sceny edytowanej ręcznie lub odczekaj do
  zakończenia odtwarzania sceny.
  Dotknij [ZAPISZ].
  Wybierz format, w jakim chcesz zapisać.

  [JAKOŚĆ (AVCHD)]:
  [Kompatybilny (MP4/
  Wysoka)]:

  Obraz zostanie zapisany z jakością wysokiej rozdzielczości.
  Zostanie zapisane w jakości 1280k720/25p, co umożliwi
  przesyłanie pliku do Internetu w wyższej jakości obrazu. Format
  umożliwia odtwarzanie na komputerze osobistym.

  [Kompatybilny (MP4/Niska)]: Zostanie zapisane w jakości 640k360/25p, co umożliwi szybkie
  przesyłanie pliku do Internetu. Format umożliwia odtwarzanie na
  komputerze osobistym.
  ≥ Po wybraniu [JAKOŚĆ (AVCHD)] sceny zapisane w formacie 1080/50p są konwertowane na
  1080/50i (jakość obrazu [HA] w [TRYB ZAP.]) przed zapisaniem.
  ≥ Sceny nagrane w formacie 1080/50i są nagrywane w [HA] niezależnie od ustawień [TRYB ZAP.]
  ([PH]/[HA]/[HG]/[HE]) sceny.

  4

  Dotknij [TAK].

  ≥ Jeśli korzystasz z akumulatorów, wyświetlony zostanie monit zalecający podłączenie zasilacza
  sieciowego. Aby rozpocząć zapisywanie, dotknij [START].
  5 HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730

  Dotknij [WYJ.].
  HC-W850M / HC-V750M
  Dotknij [KOPIUJ] lub [WYJŚCIE].
  ≥ Sceny zapisane w pamięci wewnętrznej można skopiować na kartę SD. Aby skopiować na
  kartę SD, wybierz [KOPIUJ].
  ≥ Wykonaj czynności zgodnie z komunikatem, na końcu dotknij [WYJŚCIE].
  ≥ Sceny można zapisywać, korzystając z akumulatorów, ale zalecamy korzystanie z zasilacza
  sieciowego.
  ≥ Więcej informacji na temat szacunkowych wymagań dotyczących wolnego miejsca do zapisu
  sceny edytowanej ręcznie można znaleźć na stronie 101.

  - 103 - • Page 104

  Kalendarz dziecka
  Po zapisaniu daty narodzin i imienia dziecka sceny nagrane od czasu jego narodzin wyświetlane są
  w postaci miniatur przyporządkowanych kolejnym miesiącom wieku dziecka.
  ≥ Sceny nagrane przed datą narodzin nie są wyświetlane.
  ≥ Sceny, w których nie występuje dziecko, także będą wyświetlane.
  ≥ Można wprowadzić maksymalnie 3 dzieci.

  1

  Dotknij

  .
  MENU

  2

  (Wprowadzanie danych po raz pierwszy)

  Wprowadź datę narodzin dziecka.

  ≥ Dotknij daty i ustaw odpowiednią wartość przy użyciu
  ≥ Można wybrać rok z przedziału od 2000 do 2039.
  ≥ Dotknij [Zatw.].

  3

  /

  .

  (Wprowadzanie danych po raz pierwszy)

  Dotknij [TAK] i wprowadź imię dziecka.

  ≥ Po dotknięciu [NIE] kalendarz dziecka będzie wyświetlany bez imienia dziecka.
  (Wyświetla się [Dziecko 1]).
  ≥ Metoda wpisywania jest taka sama, jak w przypadku ustawiania tytułu. (l 98)
  ≥ Po wprowadzeniu imienia dotknij [Zatw.].
  ≥ Można wpisać maksymalnie 9 znaków.

  4  Sprawdź kalendarz dziecka.

  ≥ Wyświetlane jest imię dziecka i jego wiek w miesiącach.
  ≥ Dotykając
  miesiącach.

  /

  , można przełączać wyświetlany wiek w
  MENU

  : Zmienia wyświetlany wiek w miesiącach na
  poprzedni miesiąc
  Po dotknięciu tej ikony, gdy wyświetlany jest najwcześniejszy
  miesiąc, wyświetlony zostanie ostatni miesiąc wieku dziecka.

  : Zmienia wyświetlany wiek w miesiącach na
  kolejny miesiąc
  Po dotknięciu tej ikony, gdy wyświetlany jest ostatni miesiąc,
  wyświetlony zostanie najwcześniejszy miesiąc wieku
  dziecka.  A
  B
  C

  D

  Imię
  Wiek w miesiącach
  Miniatura dla
  poprzedniego
  miesiąca
  Miniatura dla
  kolejnego miesiąca

  ≥ Jeśli nagrane sceny zebrane są tylko w dwóch miesiącach życia dziecka, miniatura poprzedniego
  miesiąca nie będzie wyświetlana.
  ≥ Wyświetlanie według wieku w miesiącach jest dostępne dla każdego miesiąca z wyjątkiem
  miesięcy, w których nie wykonano żadnych nagrań.

  - 104 - • Page 105

  ≥ Po dotknięciu wyświetlacza imienia pojawi się ekran wyboru wpisanego dziecka. Spośród 3
  wpisanych dzieci wybierz to, którego nagrania chcesz wyświetlić, i dotknij [ZATW.].
  Po dotknięciu nazwy bez zarejestrowanej daty narodzin ([Dziecko 1]/[Dziecko 2]/[Dziecko 3])
  można wprowadzić nowe dziecko. Wykonaj czynności opisane w punkcie 2-3.

  5

  Dotknij miniatury położonej w środku.

  ≥ Wyświetlone zostaną miniatury scen nagranych w tym samym miesiącu życia dziecka. Dotknij
  wybranej sceny, aby ją odtworzyć. (l 30)
  ≥ Dla ekranu miniatur nie można wybrać ustawienia wyświetlania 1 scena/20 scen ani ustawienia
  indeks czasowy najlepszych fragmentów.

  Powrót do standardowego ekranu miniatur
  Dotknij

  , gdy wyświetlany jest kalendarz dziecka.

  Zmiana/dodawanie szczegółowych informacji dziecka
  1 Dotknij pola imienia w kalendarzu dziecka (l 104) lub wybierz menu.
  MENU

  2

  : [KONF.WIDEO] # [Ustaw. kalendarza dziecka]

  Dotknij imienia dziecka, którego dane chcesz zmienić.

  ≥ Gdy wyświetlane są [Dziecko 1]/[Dziecko 2]/[Dziecko 3], oznacza to, że data narodzin i imię lub
  tylko imię nie zostały zapisane.

  3

  Dotknij żądanego elementu.
  [Imię]:

  Wpisz/zmień imię.

  [Data urodzin]:

  Wpisz/zmień datę narodzin.

  ≥ Metoda wprowadzania ustawień jest identyczna jak w przypadku pierwszej rejestracji. (l 104)

  4

  Dotknij [ZATW.].

  ≥ Wyświetlony zostanie kalendarz wprowadzonego dziecka.

  Usuwanie wcześniej wpisanych danych dziecka
  1 Dotknij pola imienia w kalendarzu dziecka (l 104) lub wybierz menu.
  MENU

  2
  3

  : [KONF.WIDEO] # [Ustaw. kalendarza dziecka]

  Dotknij imienia dziecka, którego dane chcesz usunąć.
  Dotknij [USUŃ].

  ≥ Aby usunąć dane pozostałych dzieci, należy wykonać czynności opisane w punktach 2 i 3.
  ≥ Gdy wyświetlany jest kalendarz dziecka, następujące operacje nie mogą zostać wykonane:
  j [ZABEZP. SCENY]
  j [KASOW.FRAGMENT.]
  j [PODZIEL]
  j [MANUALNA EDYCJA]
  j [DZIEL. i USUW.]
  j [KONWERT. DO MP4]
  j [Konwersja prędkości odtwarzania]

  HC-W850M / HC-V750M
  j [SCENY NAGR.KONT.]
  j [ANUL.INF.NAGR.KONT.]

  - 105 - • Page 106

  Zmiana ustawień odtwarzania i wyświetlenie pokazu
  slajdów

  1

  Dotknij

  . (l 21)
  ALL

  2

  (Tylko jeśli chcesz zmienić ustawienia)

  Dotknij [USTAW], aby wybrać zmieniany element.

  [USTAW. DATY]:

  Wybierz datę, którą chcesz odtworzyć.

  [INTERWAŁ]*:

  Wybierz przedział czasowy pomiędzy odtwarzanymi zdjęciami.

  [USTAW. EFEKTU]*:

  Wybierz efekt odtwarzania.

  [WYBÓR MUZYKI]:

  Wybierz muzykę użytą podczas odtwarzania.

  * Ustawienia nie można wprowadzić, jeśli czynności z punktu 1 wykonywane są, gdy w trybie
  wspomagania animacji poklatkowej wyświetlane są miniatury. (l 108)

  3

  (Po wybraniu [USTAW. DATY])

  Dotknij daty do odtwarzania.
  (Po wybraniu [INTERWAŁ])

  Dotknij odstępu czasowego wyświetlania pokazu slajdów.
  [KRÓTKI]:

  Około 1 sekundy

  [NORMALNY]:

  Około 5 sekund

  [DŁUGI]:

  Około 15 sekund

  (Po wybraniu [USTAW. EFEKTU])

  Dotknij żądanego efektu.
  ≥ Po zmianie [USTAW. EFEKTU], [WYBÓR MUZYKI] będzie taki
  sam jak [USTAW. EFEKTU] (aby ustawienia [USTAW. EFEKTU]
  i [WYBÓR MUZYKI] były różne, zmień [WYBÓR MUZYKI] po
  ustawieniu [USTAW. EFEKTU].)
  ≥ Nie można ustawić [INTERWAŁ], gdy wybrana jest opcja
  [USTAW. EFEKTU].

  - 106 - • Page 107

  (Po wybraniu [WYBÓR MUZYKI])

  Dotknij żądanego dźwięku.
  ≥ Dotknij [ZATW.].
  HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
  ≥ [Użytkownik BGM] pozwala skorzystać z muzyki zapisanej na smartfonie. Aby ustawić
  [Użytkownik BGM], użyj funkcji Wi-Fi [Zdalne ster.] i utwórz listę odtwarzania najlepszych
  fragmentów z aplikacji “Image App” na smartfonie. Utwory zostaną zapisane na kamerze jako
  [Użytkownik BGM].
  ≥ Tylko jedna ścieżka może zostać zapisana jako utwór muzyczny w [Użytkownik BGM]. Utwory
  muzyczne zostaną zastąpione za każdym razem, gdy za pomocą “Image App” utworzona
  zostanie lista odtwarzania najlepszych fragmentów.
  ≥ Informacji na temat formatu plików i czasu odtwarzania utworów muzycznych wykorzystywanych
  jako [Użytkownik BGM] należy szukać w “Image App”.
  ≥ Aby skasować utwory muzyczne zapisane na kamerze jako [Użytkownik BGM], wykonaj [Usuń
  użytkownika BGM]. (l 40)

  (Sprawdzanie dźwięku muzyki)

  Dotknij [START] i rozpocznij sprawdzanie dźwięku
  muzyki.
  ≥ Dotknij innej opcji muzyki, aby zmienić sprawdzaną muzykę.
  ≥ Dotknij [STOP], aby zakończyć odtwarzanie muzyki.

  4
  5

  Dotknij [START].

  Wybierz funkcję odtwarzania. (l 30)
  ≥ Po zakończeniu lub zatrzymaniu odtwarzania wyświetlony zostaje ekran umożliwiający wybranie
  [POWTÓRZ], [WYB. PONOWNIE] lub [WYJŚCIE]. Dotknij żądanego elementu.

  - 107 - • Page 108

  Odtwarzanie zdjęć wykonanych w trybie
  wspomagania animacji poklatkowej w formie pokazu
  slajdów
  ≥ Szczegółowe informacje dotyczące nagrywania w trybie wspomagania animacji poklatkowej
  można znaleźć na stronie 60.

  1

  Dotknij

  .

  ≥ Wyświetlona zostanie grupa zdjęć utworzona ostatnio w trybie
  wspomagania animacji poklatkowej.
  ≥ Ponowne dotknięcie
  spowoduje powrót do
  standardowego ekranu miniatur.

  2

  MENU

  Dotknij miniatury, aby odtworzyć pokaz slajdów.

  ≥ Dla ekranu miniatur nie można wybrać ustawienia
  wyświetlania 9 scen ani 20 scen.

  3

  NEW
  MENU

  Wybierz funkcję odtwarzania. (l 30)

  ≥ Po zakończeniu lub zatrzymaniu odtwarzania nastąpi powrót
  do ekranu miniatur.

  Odtwarzanie pozostałych grup zdjęć:
  Dotykając ikony wyboru daty, można odtworzyć grupy zdjęć.

  1

  Dotknij ikony wyboru daty.  NEW
  MENU

  A

  2

  Ikona wyboru daty

  Dotknij daty do odtwarzania.

  ≥ Dotknij daty z oznaczeniem
  .
  ≥ Wyświetlone zostaną grupy zdjęć z wybraną datą.
  ≥ Dotknij miniatury, aby odtworzyć pokaz slajdów.
  ≥ Pokazy slajdów można odtwarzać ze zmienionymi ustawieniami. (l 106)
  ≥ Grupy zdjęć odtwarzane w formie pokazu slajdów nie mogą zostać zapisane jako pojedyncza
  scena.

  - 108 - • Page 109

  Zaawansowane (odtwarzanie)

  Usuwanie scen/zdjęć
  Usuniętych scen/zdjęć nie można przywrócić. W związku z tym, przed rozpoczęciem
  usuwania należy sprawdzić nagrane materiały.

  ¬ Naciśnij przycisk nagrywania/odtwarzania, aby włączyć tryb odtwarzania.

  ∫ Usuwanie odtwarzanej sceny lub zdjęcia
  Dotknij
  podczas odtwarzania scen lub obrazów,
  które mają zostać usunięte.

  0h01m30s

  ∫ Usuwanie scen lub zdjęć z ekranu miniatur
  ≥ Przełącz ekran miniatur scen lub zdjęć w celu usunięcia. (l 29)

  1

  Dotknij
  . (l 21)
  ≥ Na ekranie miniatury 1 sceny i miniatur indeksu czasowego
  najlepszych fragmentów wyświetlana scena lub zdjęcie zostają
  usunięte.
  ≥ Gdy wyświetlane są miniatury zdjęć wykonanych w trybie
  wspomagania animacji poklatkowej, zdjęcia te nie mogą zostać
  usunięte. (l 108)

  2

  Dotknij [WSZYSTKO], [WIELE] lub
  [POJEDYNCZO].

  ≥ Poprzez wybranie [WSZYSTKO] zostaną usunięte wszystkie
  sceny lub zdjęcia wyświetlane w postaci miniatur
  (W przypadku odtwarzania scen lub przeglądania zdjęć zgodnie
  z datą nagrania, wszystkie sceny lub zdjęcia nagrane danego
  dnia zostaną usunięte.)
  ≥ Zabezpieczonych scen/zdjęć nie można usunąć.

  3

  (Jeśli w kroku 2 wybrano [WIELE])

  Dotknij sceny/zdjęcia do usunięcia.

  ≥ Dotknięcie powoduje wybranie sceny/zdjęcia i wyświetlenie wskazania
  Ponowne dotknięcie sceny/zdjęcia powoduje anulowanie operacji.
  ≥ Można wybrać maksymalnie 99 scen do usunięcia.

  na miniaturach.

  (Jeśli w kroku 2 wybrano [POJEDYNCZO])

  Dotknij sceny/zdjęcia do usunięcia.

  4

  (Gdy wybrano [WIELE] w kroku 2)

  Dotknij [Usuń].

  ≥ Aby w sposób ciągły usuwać inne sceny/zdjęcia, powtórz czynności 3 do 4.

  - 109 - • Page 110

  Aby zatrzymać usuwanie podczas jego trwania:
  Dotknij [KASUJ] w trakcie usuwania.
  ≥ Nie można przywrócić scen i zdjęć, które zostały już usunięte przed anulowaniem usuwania.

  Aby zakończyć edycję:
  Dotknij [Powrót].
  ≥ Możesz też usuwać sceny, dotykając MENU i wybierając [EDYT. SCENĘ] # [USUŃ] #
  [WSZYSTKO], [WIELE] lub [POJEDYNCZO].
  ≥ Możesz też usuwać zdjęcia, dotykając MENU i wybierając [KONF.OBRAZU] #
  [USUŃ] # [WSZYSTKO], [WIELE] lub [POJEDYNCZO].
  Gdy wyświetlane są miniatury zdjęć wykonanych w trybie wspomagania animacji poklatkowej,
  zdjęcia te nie mogą zostać usunięte z menu. (l 108)
  ≥ Podczas odtwarzania najlepszych fragmentów, filmy/zdjęcia nie mogą zostać usunięte.
  ≥ Sceny, których nie można odtworzyć (miniatury wyświetlane jako
  ), nie mogą być usunięte.
  ≥ W przypadku wybrania [WSZYSTKO], jeśli jest wiele scen lub zdjęć, usuwanie może trochę
  potrwać.
  ≥ W przypadku usunięcia w kamerze scen lub zdjęć zgodnych ze standardem DCF, nagranych w
  innych urządzeniach, mogą zostać usunięte wszystkie dane związane ze scenami/zdjęciami.
  ≥ Usunięcie zdjęć nagranych na karcie SD w innych urządzeniach może spowodować usunięcie
  zdjęcia (innego niż JPEG), którego nie można odtworzyć w kamerze.

  - 110 - • Page 111

  Usuwanie fragmentu sceny (AVCHD)
  Możliwość usunięcia niepotrzebnego fragmentu sceny AVCHD.
  Usuniętych scen nie można przywrócić.
  ≥ Naciśnij przycisk nagrywania/odtwarzania, aby włączyć tryb odtwarzania, a następnie
  dotknij ikony wyboru trybu odtwarzania. Następnie wybierz scenę AVCHD. (l 29)

  1

  Wybierz menu.
  MENU

  2
  3

  : [EDYT. SCENĘ] # [KASOW.FRAGMENT.]

  Dotknij sceny, której fragment chcesz usunąć.
  Dotknij przycisków wyboru fragmentu na górze i na
  dole
  i je przesuń, aby ustawić usuwany
  fragment.

  0h00m15s

  ≥ Dla wygody można użyć odtwarzania w zwolnionym tempie lub
  odtwarzania klatka po klatce. (l 88, 89)

  4
  5

  Dotknij [ZATW.].
  Po zakończeniu edycji zatwierdź (odtwórz) scenę, dotykając [TAK].

  ≥ Po dotknięciu [NIE] wyświetli się komunikat potwierdzający. Przejdź do kroku 7.

  6

  Zatrzymaj odtwarzanie.

  ≥ Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający.

  7

  Dotknij [ZATW.].

  ≥ Powtórz kroki od 2 do 7, aby usunąć fragmenty innych scen.

  Aby zakończyć edycję
  Dotknij [Powrót].

  Nie można usunąć fragmentu, jeśli pod jedną datą jest zapisanych 99 scen.
  Usunięcie fragmentu krótkiej sceny może nie być możliwe.
  W przypadku usuwania fragmentu ze środka scena zostanie podzielona na dwie sceny.
  HC-W850M / HC-V750M
  W przypadku usunięcia fragmentu sceny z przekazywaniem nagrywania, informacje dotyczące
  przekazywania nagrywania zostaną usunięte, co spowoduje, że łączenie przekazywanych scen
  będzie niemożliwe. (l 117)

  - 111 - • Page 112

  Dzielenie sceny (AVCHD)
  Można podzielić scenę AVCHD.
  Po podzieleniu można usunąć niepotrzebne części sceny.
  ≥ Naciśnij przycisk nagrywania/odtwarzania, aby włączyć tryb odtwarzania, a następnie
  dotknij ikony wyboru trybu odtwarzania. Następnie wybierz scenę AVCHD. (l 29)

  1

  Wybierz menu.
  MENU

  2
  3

  : [EDYT. SCENĘ] # [PODZIEL] # [USTAW]

  Dotknij sceny, którą chcesz podzielić.
  Dotknij

  , aby wyznaczyć punkt podziału.

  ≥ Dla wygody można użyć odtwarzania w zwolnionym tempie lub
  odtwarzania klatka po klatce. (l 88, 89)
  ≥ Dotknij [TAK], aby kontynuować podział tej samej sceny. Aby dalej
  dzielić inne sceny, dotknij [NIE] i powtórz czynności z punktów 2
  do 3.

  4

  0h01m30s

  Dotknij [Powrót], aby zakończyć dzielenie.

  ≥ Można usunąć niepotrzebne części. (l 109)

  Aby usunąć wszystkie punkty podziału
  MENU

  : [EDYT. SCENĘ] # [PODZIEL] # [ANUL.WSZ.]

  ≥ Nie można odzyskać scen usuniętych po podziale.
  ≥ Nie można podzielić filmu, jeśli liczba filmów z określoną datą przekroczyłaby w ten sposób 99.
  ≥ Podział krótkich scen może nie być możliwy.
  ≥ Nie można podzielić danych nagranych lub edytowanych w innym urządzeniu, jak również
  usunąć punktów podziału.

  - 112 - • Page 113

  Dzielenie sceny w celu częściowego usunięcia (MP4/
  iFrame)
  Podziel sceny MP4/iFrame i usuń niepotrzebne fragmenty.
  Funkcja ta dzieli nagrane sceny na dwie części i usuwa początek lub koniec.
  Scen usuniętych na skutek dzielenia nie można przywrócić.
  ≥ Naciśnij przycisk nagrywania/odtwarzania, aby włączyć tryb odtwarzania, a następnie
  dotknij ikony wyboru trybu odtwarzania. Następnie wybierz scenę MP4/iFrame. (l 29)

  1

  Wybierz menu.
  MENU

  2
  3

  : [EDYT. SCENĘ] # [DZIEL. i USUW.]

  Dotknij sceny, którą chcesz podzielić.
  Dotknij

  , aby wyznaczyć punkt podziału.

  ≥ Dla wygody można użyć odtwarzania w zwolnionym tempie lub
  odtwarzania klatka po klatce. (l 88, 89)
  ≥ Ustaw punkt podziału tak, aby część do usunięcia trwała
  przynajmniej 2 sekundy, a część do pozostawienia – przynajmniej 3.

  4
  5

  0h01m30s

  Dotknij części przeznaczonej do usunięcia.
  Dotknij [TAK] i potwierdź (odtwarzanie) część, która ma zostać usunięta.

  ≥ Po dotknięciu [NIE] wyświetli się komunikat potwierdzający. Przejdź do kroku 7.

  6

  Zatrzymaj odtwarzanie.

  ≥ Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający.

  7

  Dotknij [TAK].

  ≥ Aby nadal dzielić i usuwać inne sceny, powtórz kroki od 2 do 7.

  Aby zakończyć edycję
  Dotknij [Powrót].
  ≥ Podział krótkich scen może nie być możliwy.
  ≥ Rzeczywisty podział może być nieco przesunięty względem wybranego punktu podziału.

  - 113 - • Page 114

  Zabezpieczanie scen/zdjęć
  Sceny/zdjęcia mogą być zabezpieczone, aby wykluczyć ich przypadkowe skasowanie.
  (mimo zabezpieczenia niektórych scen/zdjęć, formatowanie nośnika usuwa wszystkie sceny/
  zdjęcia.)
  ≥ Naciśnij przycisk nagrywania/odtwarzania, aby włączyć tryb odtwarzania.

  1

  Wybierz menu.

  MENU

  : [KONF.WIDEO] lub [KONF.OBRAZU] # [ZABEZP. SCENY]*

  * Komunikat [PRZESYŁ./OCHRONA] zostaje wyświetlony podczas używania karty Eye-Fi, która
  wcześniej została ustawiona na komputerze jako wybrane urządzenie przesyłania.

  2

  Dotknij sceny/zdjęcia do zabezpieczenia.

  ≥ Dotknięcie powoduje wybranie sceny/zdjęcia i wyświetlenie wskazania
  Ponowne dotknięcie sceny/zdjęcia powoduje anulowanie operacji.
  ≥ Dotknij [Powrót], aby zakończyć ustawienia.

  na miniaturach.

  ≥ Gdy wyświetlane są miniatury zdjęć wykonanych w trybie wspomagania animacji poklatkowej, nie
  można ustawić zabezpieczenia zdjęć.

  - 114 - • Page 115

  Zaawansowane (odtwarzanie)

  Konwersja na MP4
  Przed rozpoczęciem kopiowania należy przekonwertować sceny w formacie AVCHD lub MP4 na
  format o jakości obrazu (MP4 (wysoka jakość): 1280k720/25p lub MP4 (niska jakość): 640k360/
  25p) umożliwiający odtwarzanie na komputerze i przesyłanie do Internetu.
  ≥ Scen nagranych w trybie iFrame lub zapisanych jako MP4 (niska jakość) nie można
  przekonwertować na MP4.

  1

  Wybierz menu.
  MENU

  2

  : [EDYT. SCENĘ] # [KONWERT. DO MP4]

  Dotknij sceny, którą chcesz przekonwertować.

  ≥ Wybór filmu dokonywany jest poprzez dotknięcie ekranu, a na miniaturce wyświetlone zostaje
  oznaczenie
  . Aby anulować operację, dotknij ponownie ikony filmu.
  ≥ Możesz wybrać maksymalnie 99 filmów.

  3
  4

  Dotknij [Zatw.].
  Wybierz jakość po konwersji.

  [Wysoka jakość (1280k720)]*:

  Konwertuj do MP4 (1280k720/25p) i kopiuj.

  [Niska jakość (640k360)]:

  Konwertuj do MP4 (640k360/25p) i kopiuj.

  * Sceny nagrane w formacie MP4 [720] lub zapisane jako MP4 (wysoka jakość) nie mogą być
  konwertowane ani kopiowane.
  ≥ Przekonwertowane sceny MP4 zostają zapisane na tym samym nośniku, na którym znajdowały
  się przed konwersją.
  ≥ Aby kontynuować konwertowanie scen do formatu MP4, należy powtarzać czynności opisane w
  punktach 2 do 4.

  Aby zatrzymać trwającą konwersję na MP4
  Dotknij [KASUJ] podczas trwającej konwersji.

  Aby opuścić menu konwersji na MP4
  Dotknij [Powrót].
  ≥ Nagranie sceny o długim czasie może zająć długo.
  ≥ Podczas konwersji i kopiowania scen nagranych w AVCHD do scen MP4, scena, która
  przekracza około 20 minut, zostanie automatycznie podzielona.
  ≥ Ustawienia dla skopiowanych filmów zostaną usunięte, jeśli skopiowano chronione filmy.

  - 115 - • Page 116

  Zaawansowane (odtwarzanie)

  Konwersja scen zapisanych w
  zwolnionym tempie
  Fragmenty scen nagranych w trybie FULL HD w zwolnionym tempie (l 58) można konwertować do
  1/4 normalnej prędkości, a następnie je kopiować.
  Po przeprowadzeniu konwersji scen zapisanych w trybie FULL HD w zwolnionym tempie, można je
  odtwarzać na innych urządzeniach w 1/4 normalnej prędkości.
  ≥ Naciśnij przycisk nagrywania/odtwarzania, aby włączyć tryb odtwarzania.
  ≥ Dotknij ikony wyboru trybu odtwarzania, a następnie wybierz [ALL MP4/iFrame] lub [1080/50p]
  w [MP4/iFrame].

  1

  Wybierz menu.
  MENU

  2

  : [EDYT. SCENĘ] # [Konwersja prędkości odtwarzania]

  Dotknij sceny zapisanej jako film FULL HD w zwolnionym tempie.

  ≥ Na ekranie miniatur w trybie odtwarzania, sceny zapisane jako filmy FULL HD w zwolnionym
  tempie wyświetlane są z oznaczeniem
  .
  ≥ Wybór filmu dokonywany jest poprzez dotknięcie ekranu, a na miniaturce wyświetlone zostaje
  oznaczenie
  . Aby anulować operację, dotknij ponownie ikony filmu.
  ≥ Można wybrać maksymalnie 99 scen po kolei.

  3

  Dotknij [Zatw.].

  ≥ Po przeprowadzeniu konwersji scena zostanie zapisana na tym samym nośniku, na którym
  znajduje się scena oryginalna.
  ≥ Wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem, czy skasować oryginalną scenę. Aby skasować
  scenę, wybierz [TAK]. Aby zachować scenę, wybierz [NIE].

  Anulowanie konwersji sceny w zwolnionym tempie lub usuwania oryginalnej
  sceny
  Dotknij [KASUJ] podczas trwania konwersji lub kasowania sceny.

  Opuszczanie menu konwersji sceny w zwolnionym tempie
  Dotknij [Powrót].
  ≥ Po ukończeniu konwersji i zapisaniu na nośniku, scena zajmuje więcej miejsca niż scena
  oryginalna. W zależności od rozmiaru, scena może zostać podzielona podczas konwersji.
  ≥ Konwersja długiej sceny może zająć dłuższy czas.
  ≥ Po skopiowaniu sceny zabezpieczonej, uzyskana w ten sposób kopia nie będzie zabezpieczona.

  - 116 - • Page 117

  Zaawansowane (odtwarzanie)

  Łączenie przekazywanych scen
  [HC-W850M]/[HC-V750M]

  Można połączyć scenę przekazywaną (l 78) z pamięci wewnętrznej i scenę kontynuowaną
  na karcie SD i zapisać na karcie jako jedną.
  Scena zapisana w trybie przekazywania
  nagrywania

  A
  B
  C

  Łączenie przekazywanych scen

  Pamięć wewnętrzna
  Karta SD
  Zakres przekazywania nagrywania

  ≥ Naciśnij przycisk nagrywania/odtwarzania, aby włączyć tryb odtwarzania, a następnie
  dotknij ikony wyboru trybu odtwarzania. Następnie wybierz scenę AVCHD. (l 29)

  1
  2

  Włóż kartę SD użytą do przekazywania nagrywania.
  Wybierz menu.
  MENU

  3

  : [EDYT. SCENĘ] # [SCENY NAGR.KONT.]

  Kiedy pojawi się komunikat zatwierdzenia, dotknij [TAK].

  ≥ Scena w pamięci wewnętrznej zostanie usunięta. (zabezpieczone sceny w pamięci wewnętrznej
  nie zostaną usunięte.)

  4

  Dotknij [WYJ.], gdy wyświetlony zostanie komunikat informujący o
  zakończeniu łączenia przekazywanej sceny.

  ≥ Wyświetlony zostaje ekran miniatur karty SD.
  ≥ Informacje dotyczące przekazywania nagrywania zostaną usunięte po połączeniu
  przekazywanych scen, a przekazywanie nagrywania będzie ponownie możliwe.
  ≥ Usunięcie przekazywanych scen z pamięci wewnętrznej lub z karty SD uniemożliwia połączenie
  przekazywanych scen.

  - 117 - • Page 118

  Anulowanie informacji dotyczących przekazywania nagrywania
  MENU

  : [EDYT. SCENĘ] # [ANUL.INF.NAGR.KONT.]

  ≥ Anulowanie informacji dotyczących przekazywania nagrywania uniemożliwia połączenie
  przekazywanych scen.
  Łączenie przekazywanych filmów jest niemożliwe, jeżeli ilość wolnego miejsca na karcie SD jest
  mniejsza od rozmiaru przekazywanego filmu w pamięci wewnętrznej. Zalecane jest połączenie
  przekazywanego filmu przy użyciu HD Writer AE 5.1.

  - 118 - • Page 119

  Zaawansowane (odtwarzanie)

  Odtwarzanie filmów/zdjęć na
  telewizorze
  Sprawdź, czy telewizor ma odpowiednie gniazda i użyj kabla zgodnego z tymi gniazdami.
  Jakość obrazu może się różnić w zależności od gniazd.
  A
  1
  2

  Wysoka jakość
  Gniazdo HDMI
  Gniazdo wideo

  ≥ Użyj kabla mini HDMI (w zestawie).
  ≥ HDMI to interfejs urządzeń cyfrowych. Po podłączeniu kamery do telewizora HD kompatybilnego
  z HDMI można odtwarzać obrazy wysokiej rozdzielczości i dźwięk wysokiej jakości.

  1

  Podłącz kamerę do telewizora.
  Kabel mini HDMI (w
  zestawie)
  ≥ Podłącz do gniazda HDMI.
  ≥ Podłączanie przy użyciu kabla
  mini HDMI (l 121)
  ≥ Odtwarzanie dźwięku 5.1kanałowego (AVCHD) (l 121)
  ≥ Odtwarzanie z VIERA Link
  (l 122)
  B Kabel AV (dostępny w
  sprzedaży)
  A

  A/V

  Jakość zdjęć
  1 Obrazy o wysokiej
  rozdzielczości po
  podłączeniu do gniazda
  HDMI
  2 Obrazy standardowe po
  podłączeniu do gniazda
  wideo

  ≥ Sprawdź, czy wtyczki zostały włożone do oporu.
  ≥ Należy zawsze używać dołączonego kabla mini HDMI lub oryginalnego kabla Panasonic mini
  HDMI (RP-CDHM15, RP-CDHM30: wyposażenie opcjonalne).

  2

  Wybierz wejście wideo w telewizorze.

  ≥ Przykład:
  Wybierz kanał [HDMI] za pomocą kabla mini HDMI.
  Wybierz kanał [Video 2] za pomocą kabla AV
  (nazwa kanału może się różnić w zależności od podłączonego telewizora).

  - 119 - • Page 120

  ≥ Sprawdź ustawienie wejścia (przełącznik wejścia) i wejścia audio telewizora. (aby uzyskać więcej
  informacji, przeczytaj instrukcję obsługi telewizora.)

  3

  Zmień tryb na

  , aby odtwarzać.

  ≥ Gdy urządzenie podłączone jest do telewizora, w następujących przypadkach na telewizorze nie
  będzie wyświetlany obraz. Użyj ekranu LCD kamery.
  j Tryb filmów FULL HD w zwolnionym tempie
  j Podczas zapisywania scen funkcji odtwarzania najlepszych fragmentów lub scen edytowanych
  ręcznie.
  j Podczas kopiowania*1/wykonywania [KONWERT. DO MP4]/wykonywania [Konwersja
  prędkości odtwarzania]
  *1 HC-W850M / HC-V750M
  W przypadku kopiowania pomiędzy kartą SD i pamięcią wewnętrzną to ograniczenie dotyczy
  wyłącznie kopiowania przy jednoczesnej konwersji formatu nagrania
  ≥ Jeśli urządzenie pracuje w trybie nagrywania, po podłączeniu go do telewizora może rozlec się
  piszczący dźwięk*2. Przed podłączeniem urządzenia należy ustawić tryb odtwarzania.
  *2 Mikrofon może przechwycić dźwięki wydobywające się z głośników, co negatywnie wpłynie na
  dźwięk pochodzący z mikrofonu.
  ≥ Po podłączeniu do telewizora i uruchomieniu odtwarzania filmu, głośnik kamery nie emituje
  dźwięków. Regulację głośności dźwięku należy w takiej sytuacji przeprowadzać na telewizorze,
  nie na kamerze.
  ≥ Niektóre ekrany, jak np. ekran menu, mogą być wyświetlane na telewizorze w zmniejszonym
  rozmiarze.
  ≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
  Obraz i dźwięk nie są przesyłane z kamery w funkcji Wi-Fi.

  ∫ Aby oglądać obrazy na ekranie
  klasycznego telewizora (4:3)
  lub gdy na ekranie nie widać
  obu krawędzi obrazu
  Zmień ustawienie menu, aby obrazy były
  wyświetlane poprawnie. (sprawdź ustawienie
  telewizora.)
  MENU

  [4:3]

  Po zmianie ustawienia menu, informacje
  wyświetlane na ekranie (ikona obsługi, czas
  itp.) mogą być wyświetlane/niewyświetlane na
  telewizorze.
  MENU : [USTAWIENIA] # [ZEWN. WYŚW.]
  # żądane ustawienie

  : [USTAWIENIA] # [FORMAT TV] #

  Przykład wyświetlania obrazów w formacie
  [16:9] na zwykłym telewizorze TV (4:3)
  Ustawienia [FORMAT TV]
  [16:9]

  ∫ Wyświetlanie informacji na
  telewizorze

  [4:3]

  [PODST.]*:

  Wyświetlanie części
  informacji

  [SZCZEG.]:

  Wyświetlanie informacji
  szczegółowych

  [WYŁ.]:

  Bez wyświetlania

  * To ustawienie jest dostępne tylko w trybie
  nagrywania filmów lub w trybie robienia
  zdjęć.
  ≥ W przypadku podłączenia do telewizora
  panoramicznego wyreguluj ustawienie w
  telewizorze. (więcej informacji znajduje się w
  instrukcji obsługi telewizora.)

  - 120 - • Page 121

  Dodatkowe informacje o telewizorach Panasonic, które mają gniazdo karty SD
  umożliwiające odtwarzanie można znaleźć na następującej stronie.
  http://panasonic.net/
  ≥ W zależności od wybranego [TRYB ZAP.] odtwarzanie obrazów na telewizorze może nie być
  możliwe.
  ≥ Więcej informacji o odtwarzaniu znajduje się w instrukcji obsługi telewizora.

  Podłączanie przy użyciu kabla mini HDMI
  Wybierz żądaną metodę odtwarzania obrazów HDMI.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [ROZDZ. HDMI] # [AUTO]/[1080p]/[1080i]/[576p]

  ≥ [AUTO] automatycznie określa rozdzielczość wyjściową na podstawie informacji z podłączonego
  telewizora.
  Jeżeli obrazy nie są wyświetlane na ekranie telewizora po wybraniu ustawienia [AUTO], wybierz
  metodę [1080p], [1080i] lub [576p] umożliwiającą wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora.
  (przeczytaj instrukcję obsługi telewizora.)
  ≥ W niektórych przypadkach obrazy mogą nie być wyświetlane na ekranie telewizora przez dłuższą
  chwilę, np. podczas przełączania pomiędzy różnymi filmami.

  Odtwarzanie dźwięku 5.1-kanałowego (AVCHD)
  Po podłączeniu kamery do wzmacniacza AV lub telewizora obsługującego 5.1 kanałów przy użyciu
  kabla mini HDMI można odtwarzać dźwięk 5.1-kanałowy nagrany przy użyciu wbudowanych
  mikrofonów.
  Informacje dotyczące podłączania kamery do wzmacniacza AV i telewizora można znaleźć w
  instrukcji obsługi wzmacniacza AV i telewizora.
  ≥ Po podłączeniu kamery do wzmacniacza AV Panasonic kompatybilnego z VIERA Link, możliwe
  są czynności powiązane (VIERA Link). (l 122)
  ≥ Dźwięk nagrano, gdy opcja [5.1kan. / 2kan.] została ustawiona na wartość [2 kan.] lub zapisana z
  zewnętrznego mikrofonu w stereo (2 kanały).

  - 121 - • Page 122

  Zaawansowane (odtwarzanie)

  Odtwarzanie z VIERA Link
  Czym jest VIERA Link (HDAVI Control™)?
  ≥ Funkcja ta umożliwia obsługiwanie prostych czynności przy użyciu pilota do telewizora
  Panasonic, po podłączeniu kamery do urządzenia kompatybilnego z VIERA Link przy użyciu
  kabla mini HDMI (w zestawie). (Nie wszystkie operacje są możliwe).
  ≥ VIERA Link to unikalna funkcja urządzeń firmy Panasonic oparta na funkcji sterowania HDMI
  z wykorzystaniem specyfikacji standardu HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Nie ma
  gwarancji funkcjonowania czynności powiązanych w przypadku urządzeń innych producentów
  kompatybilnych z HDMI CEC.
  W przypadku korzystania z urządzeń innych producentów, kompatybilnych z VIERA Link,
  zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami obsługi.
  ≥ Kamera posiada wsparcie funkcji “VIERA Link Ver.5” “VIERA Link Ver.5” jest standardem dla
  urządzeń kompatybilnych z Panasonic VIERA Link. Standard jest kompatybilny ze typowymi
  urządzeniami VIERA Link Panasonic.

  ¬ Naciśnij przycisk nagrywania/odtwarzania, aby włączyć tryb odtwarzania.

  1

  Wybierz menu.
  MENU

  : [USTAWIENIA] # [VIERA Link] # [WŁ.]

  ≥ Jeżeli nie korzystasz z VIERA Link, ustaw na [WYŁ.].

  2

  Podłącz kamerę do telewizora Panasonic kompatybilnego z VIERA Link przy
  użyciu kabla mini HDMI. (l 119)

  ≥ Jeżeli telewizor ma co najmniej dwa wejścia HDMI, zaleca się podłączyć kamerę do gniazda
  HDMI innego niż HDMI1.
  ≥ Należy włączyć VIERA Link w podłączonym telewizorze. (informacje dotyczące ustawień
  znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.)

  - 122 - • Page 123

  3

  Obsługuj kamerę przy użyciu pilota do telewizora.

  ≥ Możesz wybrać film lub zdjęcie, które chcesz odtworzyć, poprzez naciśnięcie przycisku do góry,
  w dół, w lewo lub w prawo, a następnie przycisku środkowego.
  (Podczas wybierania filmów)

  (Podczas odtwarzania)


  A

  Wyświetlanie/ukrywanie ikon obsługi

  ≥ Przy użyciu kolorowych przycisków na pilocie można wykonywać następujące czynności.
  Zielony

  ≥ Zmiana liczby filmów/zdjęć na ekranie miniatur
  (9 miniatur > 20 miniatur > 9 miniatur...)
  ≥ Powiększanie zdjęcia

  Żółty

  ≥ Usuwanie filmów/zdjęć

  Czerwony

  ≥ Zmniejszanie zdjęć

  ∫ Inne powiązane czynności
  Wyłączanie zasilania:
  Wyłączenie zasilania przy użyciu pilota do telewizora powoduje również wyłączenie zasilania
  kamery.
  Automatyczne przełączanie wejścia:
  Po podłączeniu przy użyciu kabla mini HDMI i włączeniu zasilania, kanał wejścia w telewizorze
  zmienia się automatycznie na ekran kamery. Jeżeli telewizor jest w trybie gotowości, włącza się on
  automatycznie (jeżeli funkcja [Power on link] telewizora jest ustawiona na [Set]).
  ≥ W zależności od gniazda HDMI telewizora, kanał wejścia może nie zostać przełączony
  automatycznie. Wówczas należy przełączyć kanał wejścia przy użyciu pilota do telewizora.
  ≥ Jeżeli nie wiesz, czy telewizor i wzmacniacz AV są kompatybilne z VIERA Link, przeczytaj
  instrukcje obsługi tych urządzeń.
  ≥ Dostępne powiązane czynności kamery i telewizora Panasonic zależą od modelu telewizora
  Panasonic, nawet jeżeli jest on kompatybilny z VIERA Link. Szczegółowe informacje znajdują się
  w instrukcji obsługi telewizora.
  ≥ Niemożliwa jest obsługa przy użyciu kabla innego niż HDMI.

  - 123 - • Page 124

  Kopiowanie

  Kopiowanie z karty SD do pamięci
  wewnętrznej i odwrotnie [HC-W850M]/[HC-V750M]
  Filmy i zdjęcia nagrane kamerą mogą być kopiowane z pamięci wewnętrznej na kartę SD w
  kamerze i odwrotnie.

  ∫ Sprawdź zajęte miejsce w lokalizacji docelowej kopiowania
  Można sprawdzić zajęte miejsce na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej za pomocą [STAN
  NOŚNIKA]. (l 42)
  ≥ W przypadku wyświetlania 1 sceny lub naciśnięcia i przytrzymania miniatury w wyświetlaniu 20
  lub 9 scen, można sprawdzić datę i czas nagrywania podczas odtwarzania filmów, a datę
  zrobienia zdjęcia i numer pliku – podczas oglądania zdjęć.
  ≥ W zależności od stanu nośnika, część pozostałej pojemności na karcie SD lub w pamięci
  wewnętrznej może nie być wykorzystana.
  ≥ Jeżeli na jednej karcie SD nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, można kopiować dane
  na kilka kart SD, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Wówczas ostatnia scena kopiowana na kartę SD jest automatycznie dzielona w celu
  dopasowania do ilości miejsca na karcie SD.
  ≥ W przypadku podziału scen (l 112) i kopiowania wybranych scen, możliwe jest dopasowanie
  kopiowania do ilości wolnego miejsca na nośniku bądź kopiowanie tylko niezbędnych
  fragmentów.

  Kopiowanie
  ≥ Jeżeli na karcie SD pozostało niedużo miejsca, pojawi się komunikat o potrzebie usunięcia
  wszystkich danych z karty przed rozpoczęciem kopiowania. Należy pamiętać, że usuniętych
  danych nie da się przywrócić.
  ≥ Szczegółowe informacje na temat przybliżonego czasu kopiowania można znaleźć na stronie
  125.

  1

  Naciśnij przycisk nagrywania/odtwarzania, aby włączyć tryb odtwarzania.

  ≥ Podłącz naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy.

  2

  Wybierz menu.
  MENU

  : [KOPIUJ]

  [

  ]

  Kopiowanie z karty SD do pamięci wewnętrznej

  [

  ]*

  Podczas kopiowania z karty SD na USB HDD

  [

  ]

  Kopiowanie z pamięci wewnętrznej na kartę SD

  [

  ]*

  Podczas kopiowania z pamięci wewnętrznej na USB HDD

  * Wyświetlane tylko przy podłączaniu USB HDD. (l 127)

  - 124 - • Page 125

  ≥ Jeśli wybrano [
  ], format zapisu zostanie przekonwertowany.
  Jeśli konwersja formatu nagrania nie jest potrzebna, dotknij [NIE]. Jeśli konwersja formatu
  nagrania jest potrzebna, dotknij [TAK] i wybierz metodę kopiowania.
  [

  ]

  [

  ]:

  [

  Przekonwertuje to scenę nagraną w AVCHD w pamięci wewnętrznej na
  MP4 (1280k720/25p lub 640k360/25p) i skopiuje ją na kartę SD.
  Przekonwertuje to scenę nagraną w formacie MP4 w pamięci
  wewnętrznej* na scenę MP4 (1280k720/25p lub 640k360/25p) i
  skopiuje ją na kartę SD.
  ]

  Przekonwertuje to scenę nagraną w 1080/50p w pamięci wewnętrznej
  na 1080/50i i skopiuje ją na kartę SD.

  * Sceny iFrame oraz sceny zapisane w formacie MP4 (niska jakość) nie są konwertowane ani
  kopiowane.
  ≥ Gdy w pamięci wewnętrznej znajdują się sceny zapisane w trybie przekazywania nagrywania,
  wyświetlony zostaje komunikat. Dotknij [TAK] i skopiuj po połączeniu przekazanych scen, które
  zapisano na karcie SD. (l 117)

  3

  Dotknij żądanych elementów zgodnie z informacjami na ekranie.

  ≥ Dotknięcie
  spowoduje powrót do poprzedniego punktu.
  ≥ (Po wybraniu [WYBÓR SCEN])
  Dotknięcie powoduje wybranie sceny/zdjęcia i wyświetlenie wskazania
  na miniaturze.
  Ponowne dotknięcie sceny/zdjęcia powoduje anulowanie operacji.
  ≥ (Po wybraniu [WYBÓR DATY])
  Dotknięcie powoduje wybranie daty i otoczenie jej czerwoną ramką. Ponowne dotknięcie daty
  powoduje anulowanie operacji.
  ≥ Można ustawić maksymalnie 99 scen/zdjęć lub 99 dat po