Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/98
Nächste Seite
Lees aandachtig deze
bedieningsinstructies voordat u het
apparaat gebruikt. Bewaar deze
handleiding zorgvuldig voor verdere
naslag.
Instructies voor de bediening
Compact faxapparaat voor normaal papier
Model KX-FP181BL
Compact faxapparaat voor normaal papier met
ingebouwd antwoordapparaat
Model KX-FP185BL
Multi functionele gewoon papier fax
Model KX-FM189BL
Het afgebeelde model is de KX-FP181.
Dit faxapparaat is uitsluitend
bestemd voor gebruik in België.
0682
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Instructies voor de bediening
  Compact faxapparaat voor normaal papier
  Model

  KX-FP181BL

  Compact faxapparaat voor normaal papier met
  ingebouwd antwoordapparaat
  Model

  KX-FP185BL

  Multi functionele gewoon papier fax
  Model

  Lees aandachtig deze
  bedieningsinstructies voordat u het
  apparaat gebruikt. Bewaar deze
  handleiding zorgvuldig voor verdere
  naslag.

  0682

  KX-FM189BL

  Het afgebeelde model is de KX-FP181.

  Dit faxapparaat is uitsluitend
  bestemd voor gebruik in België. • Page 2

  Bedankt dat u hebt gekozen voor een fax van Panasonic.

  Welkom in de wereld van Panasonic faxapparaten.
  Dit apparaat biedt u een weelde van fax- en telefoonopties zodat het werk thuis
  en op kantoor nog eenvoudiger en efficiënter wordt. Wanneer u deze functies
  gebruikt, kunt u optimaal en uiterst efficiënt werken met dit apparaat.
  Nuttige gegevens
  Aankoopdatum

  Serienummer
  (aangegeven op de achterzijde van het apparaat)

  Naam en adres van uw dealer
  Telefoonnummer van uw dealer

  Verschil tussen de modellen
  Functies

  Faxapparaat,
  Telefoon en copier

  Antwoordapparaat

  Scanner, PC-Fax
  en Printer

  KX-FP181

  Ja

  Neen

  Neen

  KX-FP185

  Ja

  Ja

  Neen

  KX-FM189

  Ja

  Ja

  Ja

  Model

  Waarschuwing:
  Denk erom dat de afbeeldingen van gekopieerde of ontvangen documenten op de gebruikte
  inktfolie blijven staan. Discretie is daarom aangeraden wanneer u de inktfolie weggooit.
  ● Gebruik geen vlakgom op de bedrukte zijde van een vel. De inkt kan immers uitsmeren.
  ● Wanneer u problemen ondervindt, neemt u het beste contact op met uw leverancier.
  ● Het materiaal werd ontworpen voor gebruik op het Belgische analoge telefonie-netwerk.


  Opmerking:  Het achtervoegsel “BL” in het modelnummer is in deze handleiding weggelaten.
  De meeste afbeeldingen in deze handleiding zijn afgeleid van het model KX-FP181.

  Copyright:
  Het copyright van deze handleiding berust bij Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. (KME) en
  diens licentiehouders. Conform deze copyrightwetten is het geheel of gedeeltelijk kopiëren in
  welke wijze ook strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van KME en diens
  licentiehouders.

  © Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. 2000

  –2– • Page 3

  Belangrijke veiligheidsinstructies!!
  Bij het gebruik van dit apparaat, moet u altijd
  deze veiligheidsinstructies naleven om het
  risico van brand, elektrocutie of verwondingen
  te voorkomen.
  1. Zorg ervoor dat u alle instructies leest en
  begrijpt.
  2. Volg alle waarschuwingen en instructies op
  dit apparaat.
  3. Trek de stekker uit het stopcontact voordat
  u het apparaat reinigt. Gebruik geen
  vloeibare reinigers of reinigers in
  spuitbussen. Gebruik een vochtige doek.
  4. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van
  water, bijv. naast de badkuip, een wastafel,
  het keukenaanrecht enz.
  5. Plaats het apparaat op een stevige en
  vlakke ondergrond.
  Wanneer het apparaat valt, kan dat ernstige
  schade en verwondingen veroorzaken.
  6. Bedek nooit de gleuven en openingen van
  het apparaat. Deze dienen als
  ventilatieopening en beveiliging tegen
  oververhitting. Plaats het apparaat nooit in
  de buurt van verwarmingen of op een
  plaats met onvoldoende ventilatie.
  7. Sluit het apparaat alleen aan op de juiste
  voedingsspanning. Wanneer u niet zeker
  bent van de correcte voedingsspanning,
  moet u contact opnemen met uw dealer of
  energiebedrijf.
  8. Voor uw veiligheid is dit apparaat uitgerust
  met een geaarde stekker. Wanneer u geen
  stopcontact met aarding hebt, moet u dit
  laten installeren. Gebruik nooit een
  adapterplug om deze veiligheidsfunctie te
  omzeilen.
  9. Plaats geen voorwerpen op het netsnoer.
  Zorg ervoor dat niemand over het netsnoer
  kan struikelen of erop stappen.
  10. De wandcontactdozen en verlengsnoeren
  nooit overbelasten. Dit kan brand en
  elektrocutie veroorzaken.
  11. Steek nooit voorwerpen in de sleuven van
  dit apparaat. Dit kan brand en elektrocutie
  veroorzaken. Mors nooit vloeistof op het
  apparaat.
  12. Om het risico op elektrocutie te
  verminderen mag u het apparaat niet
  openen. Breng het apparaat naar een
  geautoriseerd servicecenter wanneer
  werkzaamheden nodig zijn. Bij het openen
  of verwijderen van deksels kunt u worden
  blootgesteld aan gevaarlijke netspanning en
  andere risico’s. Verkeerde montage kan
  elektrocutie veroorzaken bij het gebruik van
  het apparaat.
  13. Trek de stekker uit het stopcontact en neem
  contact op met een geautoriseerd
  servicecenter wanneer een van deze

  situaties optreedt:
  A. Wanneer het netsnoer of de stekker is
  beschadigd of uitgerafeld.
  B. Wanneer u vloeistof hebt gemorst op het
  apparaat.
  C. Wanneer het apparaat is blootgesteld
  aan regen of water.
  D. Wanneer het apparaat niet correct
  functioneert ondanks het naleven van de
  bedieningsinstructies. U mag alleen
  instelwerkzaamheden verrichten die in
  deze handleiding worden beschreven.
  Bij verkeerde instellingen moet u een
  geautoriseerd servicecenter opzoeken.
  E. Wanneer het apparaat is gevallen of
  beschadigd.
  F. Wanneer u een duidelijke
  prestatievermindering van het apparaat
  vaststelt.
  14. Vermijd het gebruik van telefoons bij
  onweer (behalve draadloze toestellen). Er is
  gevaar voor elektrocutie door blikseminslag.
  15. Gebruik dit apparaat niet om een gaslek te
  melden, wanneer het in de buurt van het lek
  staat.

  BEWAAR DEZE
  INSTRUCTIES ZORGVULDIG
  INSTALLATIE
  1. Installeer de telefoonbedrading nooit bij een
  onweer.
  2. Installeer nooit telefooncontactdozen in
  vochtige ruimten, behalve indien de
  contactdoos speciaal hiervoor is ontworpen.
  3. Raak nooit ontblote telefoondraden of
  stekkers aan, behalve wanneer de
  telefoonlijn is onderbroken aan de
  hoofdaansluiting.
  4. Wees voorzichtig bij het installeren of
  aanpassen van telefoonleidingen.

  WAARSCHUWING


  Om het risico op brand of elektrocutie te
  vermijden, mag u dit apparaat niet
  blootstellen aan regen of vocht.

  OVERIGE INFORMATIE
  Hou dit apparaat uit de buurt van apparatuur
  die elektrische storingsvelden creëert, zoals
  fluorescentielampen en motoren.
  ● Bescherm het apparaat tegen stof, hoge
  temperaturen en trillingen.
  ● Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
  ● Zet geen zware voorwerpen op dit apparaat.
  ● Raak nooit de stekker aan met natte handen.


  –3– • Page 4

  Inhoudstafel
  Eerste ingebruikname
  Accessoires

  Bijgeleverde accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Informatie over de accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6
  6

  Help-toets

  Help functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7

  Locatie van de
  bedieningstoetsen

  Locatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Instellen

  Het infoblad verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Papierlade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Faxpapier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Datum en tijd, uw logo en uw faxnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Volume

  Het volume aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  10
  10
  11
  12
  13

  Telefoon
  Telefoneren

  Telefoongesprekken voeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  Gesprekken ontvangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  De toetsen R en PAUSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  EASY DIAL

  Namen en telefoonnummers opslaan in het EASY DIAL telefoonboek . 20
  Een nummer bellen uit het EASY DIAL telefoonboek . . . . . . . . . . . . 23

  Weergave van de De service weergave oproeper van uw telefoonmaatschappij . . . . . 24
  oproeper
  Terugbellen met behulp van oproepergegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  (alleen KX-FP185/ Nummer van de oproeper opslaan in het EASY DIAL telefoonboek . . . 27
  KX-FM189)
  Gegevens van de oproeper wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  Voice Contact

  Een gesprek met de correspondent voeren na het verzenden of
  ontvangen van een faxbericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  Fax
  Faxberichten
  verzenden

  Faxberichten handmatig verzenden / verzenden met het
  EASY DIAL telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Faxbericht verzenden met Voice Guide (alleen KX-FP185/KX-FM189) .
  Verzenden vanuit het geheugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Groepsverzending. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Groepsverzendingen naar vooraf geprogrammeerde ontvangers . . .

  Faxberichten
  ontvangen

  Het apparaat instellen voor het ontvangen van faxberichten . . . . . . . . . . . . . . .
  TEL modus (alle oproepen handmatig beantwoorden) . . . . . . . . . . .
  FAX ONLY modus (alle oproepen worden als faxbericht verwerkt) . .
  Het apparaat met een antwoordapparaat combineren (alleen KX-FP181)
  Het faxapparaat met een computer combineren . . . . . . . . . . . . . . .
  TEL/FAX modus (normale gesprekken en faxberichten zonder belsignalen
  ontvangen wanneer u in de buurt van het toestel bent). . . . . . . . . . . . .
  De AUTO ANSWER modus vanop afstand inschakelen. . . . . . . . . .
  Extra telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Polling-functie (een fax ontvangen die gereed ligt op een ander faxapparaat) . .
  Een bieper opbellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  –4–

  30
  33
  33
  34
  35
  38
  40
  41
  42
  43
  44
  46
  47
  48
  49 • Page 5

  Kopiëren
  Kopiëren

  Een kopie maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  Antwoordapparaat (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  Setup

  TAD/FAX modus (met ingebouwd antwoordapparaat en om automatisch
  gesproken berichten en faxen te ontvangen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  Begroeting

  Vooraf ingestelde begroetingsberichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Uw eigen begroetingsbericht opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  Uw eigen opgenomen begroetingsberichten wissen . . . . . . . . . . . . 55

  Binnenkomende Opgenomen berichten beluisteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  berichten
  Opgenomen berichten wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  Opnemen

  Memobericht (een bericht inspreken voor uzelf of voor anderen) . . . 58
  Telefoongesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  Bediening
  op afstand

  Bediening vanop afstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  Bediening op afstand met een druktoetstelefoon . . . . . . . . . . . . . . . 60

  Optie

  Opgenomen berichten doorschakelen naar een andere telefoon . . . 62

  Programmeerbare functies
  Overzicht van
  de functies

  Programmeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
  Basisfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
  Uitgebreide functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  Help
  Foutberichten

  Rapporten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  Functies

  Als een functie niet werkt, controleert u eerst deze lijst voordat
  u hulp vraagt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
  Stroomonderbreking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  Papierstoringen

  Papierstoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
  Vastgelopen te versturen document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
  Te verzenden document wordt niet ingetrokken of verschillende bladen
  tegelijk ingevoerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

  Reinigen

  Documentinvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
  Thermische kop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  Inktfolie

  De inktfolie vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  Algemene informatie
  Rapporten afdrukken Referentielijsten en rapporten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
  Specificaties

  Technische gegevens van het product. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

  Index

  Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

  –5– • Page 6

  Accessoires
  Bijgeleverde accessoires!
  Netsnoer ..........1

  Snoer van de
  telefoonlijn ........1

  Inktfolie ............1
  (gratis
  test-inktfolie)

  Instructies voor de
  bediening ..........1

  Telefoonhoorn..1

  Snoer voor
  telefoonhoorn...1

  Papierlade .......1

  alleen KX-FM189
  Panasonic PC software voor
  PANA LINK
  KX-FM189 (CD-ROM) ..1 stuk. Software Gids ............1 stuk.

  —De inktfolie is vooraf
  geïnstalleerd.  Wanneer accessoires ontbreken of beschadigd zijn, moet u uw dealer raadplegen.
  Bewaar de originele verpakking voor later transport en verzending.

  Informatie over de accessoires!


  De gratis test-inktfolie is 10 meter lang.
  Wij adviseren dat u voor het verdere gebruik een inktfolie koopt met normale
  lengte (50 meter).
  Voor optimale resultaten gebruikt u het best originele Panasonic inktfolie,
  artikelnr. KX-FA55X.
  Model

  Item

  KX-FA55X

  Inktfolie

  Specificaties
  2 rollen – 216 mm x 50 m

  Opmerking:
  ● De inktfolie kan niet opnieuw worden gebruikt. Gebruikte inktfolie niet
  opwinden en opnieuw gebruiken.

  –6– • Page 7

  Help-toets
  Help functie!
  Zo kunt u een beknopt bedieningsoverzicht afdrukken.

  1

  Druk op HELP .

  2

  EASY DIAL draaien tot het gewenste
  item op het display verschijnt.

  Display:  ROTATE

  & SET

  Voor KX-FP181  1. Datum, tijd, uw bedrijfslogo en
  faxnummer instellen
  1.QUICK SET UP

  Voor KX-FP185/KX-FM189

  1. Faxberichten versturen met de Voice
  Guide
  1.SEND GUIDE
  2. Datum, tijd, uw bedrijfslogo en
  faxnummer instellen

  2. Functies instellen
  2.FEATURE LIST
  3. Namen opslaan en bellen in het EASY
  DIAL telefoonboek

  2.QUICK SET UP
  3. Functies instellen
  3.FEATURE LIST

  3.EASY DIAL
  4. Hulp bij problemen met het ontvangen
  van faxberichten

  4. Namen opslaan en bellen in het EASY
  DIAL telefoonboek
  4.EASY DIAL

  4.FAX RECEIVING
  5. De kopieerfunctie gebruiken

  5. Hulp voor het bedienen van het
  antwoordapparaat

  5.COPIER

  5.TAD OPERATION

  6. Lijst met beschikbare rapporten
  6.REPORTS

  6. Hulp bij problemen met het ontvangen
  van faxberichten
  6.FAX RECEIVING

  3

  Druk op SET .
  PRINTING

  7. De kopieerfunctie gebruiken
  7.COPIER
  8. Lijst met beschikbare rapporten
  8.REPORTS
  9. Gebruik van de functie Caller ID
  (identificatie van de beller)

  Display

  HELP

  9.CALLER ID

  3

  EASY DIAL

  Druk op SET .
  PRINTING

  SET

  –7– • Page 8

  Locatie van de bedieningstoetsen
  Locatie!
  ■ Voor KX-FP181
  ●Een

  document in het geheugen scannen en het opgeslagen
  document verzenden of kopiëren (pag. 33, 50).

  ●Selectie
  ●Het

  van de functie sorteren in de kopieermodus (pag. 50).

  volume instellen (pag. 17).

  ●Vergrotings-/verkleiningsfactor
  ●Een
  ●Stilzetten

  van de stem
  (pag. 18).

  beknopt bedieningsoverzicht afdrukken (pag. 7).

  ●AUTO

  ANSWER modus
  aan-/uitzetten (pag. 38, 39).

  D

  KL

  EF

  M

  A
  J

  Cijfertoetsenbord

  BC

  NO

  selecteren in kopieermodus (pag. 50, 51).

  Display

  ●Programmeren

  starten of
  afsluiten.

  HELP

  G

  VOLUME
  HI

  MEMORY% ON

  MUTE

  IQ-FAX

  MENU

  AUTO ANSWER

  UV

  WX

  T

  PQ

  COLL ATE
  RS

  YZ

  QUICK SCAN

  OP

  RESOLUTION
  ER

  SEARCH

  CK
  BA

  FW
  D

  STOP

  DIRECTORY
  PROGRAM
  TONE

  REDIAL
  / PAUSE

  R

  MONITOR

  FAX
  START
  SET

  ●Handenvrij

  ●Flash-toets
  ●Het

  bellen.

  (pag. 19)

  laatst gekozen
  nummer opnieuw bellen
  (pag. 18, 31).
  ●Een pauze invoegen bij
  het bellen (pag. 19).

  ●Namen

  en
  telefoonnummers
  opslaan of wijzigen
  (pag. 20, 22).

  ●Faxbericht

  verzenden,
  ontvangen of document
  kopiëren.
  ●Een instelling opslaan bij
  het programmeren.

  ●Een

  naam uit het telefoonboek opzoeken
  (pag. 23, 30).
  ●Functies/instellingen van functies selecteren bij
  het programmeren (pag. 64).
  ●Een

  handeling onderbreken of het
  programmeren annuleren.
  ●Een

  resolutie selecteren
  (pag. 30).

  –8– • Page 9

  Locatie van de bedieningstoetsen
  ■ Voor KX-FP185/KX-FM189
  ●Een

  document in het geheugen scannen en het opgeslagen
  document verzenden of kopiëren (pag. 33, 50).

  ●Selectie
  ●Het

  van de functie sorteren in de kopieermodus (pag. 50).

  volume instellen (pag. 17).

  ●Vergrotings-/verkleiningsfactor
  ●Een


  Stilzetten van de stem
  (pag. 18).

  Cijfertoetsenbord

  selecteren in kopieermodus (pag. 50, 51).

  beknopt bedieningsoverzicht afdrukken (pag. 7).

  ●AUTO

  ANSWER modus
  aan-/uitzetten (pag. 38, 39).
  Display

  ●Programmeren

  starten of
  afsluiten.

  C O L L AT E

  SEARCH

  R

  ●Trage

  weergave
  (pag. 56).
  ●Handenvrij

  bellen.

  ●Snelle

  weergave
  (pag. 56).

  ●Opgenomen

  berichten
  weergeven
  (pag. 56).
  ●Opgenomen

  berichten wissen
  (pag. 57).

  ●Identificatie

  van de
  beller (pag. 25–28).

  ●Faxbericht

  verzenden,
  ontvangen of document
  kopiëren.
  ●Een instelling opslaan bij
  het programmeren.
  ●Een

  naam uit het telefoonboek
  opzoeken
  (pag. 23, 30).
  ●Namen en
  ●Het laatst gekozen
  ●functies/instellingen van
  telefoonnummers
  nummer opnieuw bellen
  functies selecteren bij het
  opslaan of wijzigen
  (pag. 18, 31).
  programmeren (pag. 64).
  (pag. 20, 22).
  ●Een pauze invoegen bij
  ●Een handeling onderbreken
  het bellen (pag. 19).
  ●Uw eigen begroetingstekst
  of het programmeren
  opnemen (pag. 54).
  annuleren.
  ●Memoberichten of
  ●Een resolutie selecteren
  telefoongesprekken
  (pag. 30).
  opnemen (pag. 58).
  ●Flash-toets

  (pag. 19)

  –9– • Page 10

  Locatie van de bedieningstoetsen / Instellen
  Overzicht!
  Papierlade
  Papierinvoer
  Documentgeleider(s)

  Aandrukstang
  Papieruitvoer
  ● De uitvoer kan maximum
  30 vellen bevatten.

  Documentinvoer
  Luidspreker
  (linkerzijde van
  de telefoonhaak)

  Achterdeksel

  Voordeksel
  Documentuitvoer
  Ontgrendelingsknop voor
  het achterdeksel

  *Het afgebeelde model is de KX-FM189.

  Microfoon (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  ● Om bij handenvrij bellen met
  de tegenpartij te spreken.
  ● Om begroetingsteksten en
  memoberichten in te spreken.
  Seriële interface-connector
  (alleen KX-FM189)
  ● Uw PC aansluiten op een RS232C
  kabel. Raadpleeg de PANA LINK
  Software Gids voor inlichtingen
  over de systeemvereisten.

  Opmerking:
  ● Het

  document verlaat het apparaat langs de voorzijde. Plaats het faxapparaat daarom op een bureautafel
  of vloer met een glad oppervlak en zet niets voor het apparaat.

  Het infoblad verwijderen!

  1
  2
  3

  Trek het middengedeelte naar boven en
  open het frontdeksel.

  Middengedeelte

  Verwijder en lees het infoblad.

  Het frontdeksel stevig sluiten.
  Infoblad

  Frontdeksel

  Papierlade!
  Plaats een pen van de papierlade in de gleuf aan
  de achterzijde van het apparaat ( 1 ). Plaats nu
  de andere pen in de andere gleuf ( 2 ).
  Opmerking:
  ● Zet

  het apparaat niet op een plaats waar de
  papierlade kan worden gehinderd door een muur of
  andere obstakels.

  Gleuf
  Papierlade
  Pen

  1
  1

  2

  – 10 –

  Pen
  Gleuf • Page 11

  Instellen
  Faxpapier!
  U kunt papier invoeren met het formaat DIN A4 (210 mm x 297 mm). Het apparaat kan maximum
  50 vel bevatten met een gewicht van 60 g/m2 tot 75 g/m2 of 30 vel met een gewicht van 90 g/m2.

  1
  2

  Doorblader de papierstapel met de duim om
  papierstoringen te voorkomen.
  Trek de aandrukstang naar achteren en
  plaats het papier in de lade.
  ● De papierstapel mag niet voorbij de
  vulmarkering komen.
  ● Wanneer het papier niet correct is
  geplaatst, kan dat een papierstoring
  veroorzaken.
  Juist

  Fout

  Papierinvoer
  Aandrukstang

  Papierstapel

  Vulmarkering
  Opmerking i.v.m. het papier:
  ● Vermijd

  papier met een katoen- en/of vezelgehalte van meer dan 20%, zoals briefpapier of papier
  voor een C.V.
  ● Plaats altijd papier met dezelfde dikte en van hetzelfde type. Als u dat niet doet, kunt u een
  papierstoring veroorzaken.
  ● Vermijd zeer glad of glanzend papier en papier met reliëf.
  ● Vermijd gecoat, beschadigd of gekreukeld papier.

  Opmerking:
  ● Vermijd

  dubbelzijdig afdrukken.
  geen door dit apparaat bedrukt papier voor het dubbelzijdig afdrukken met andere
  kopieertoestellen of printers. U kunt een papierstoring veroorzaken.
  ● Sommige papiersoorten hebben een speciale afdrukzijde. Druk af op de andere zijde van het papier
  wanneer u niet tevreden bent met de afdrukkwaliteit.
  ● Gebruik

  Papier invoeren

  Aandrukstang

  1. Trek de aandrukstang naar achteren en neem het
  reeds geplaatste papier uit de lade.
  2. Voeg nieuw papier toe aan de verwijderde stapel en
  schud de stapel recht.
  3. Doorblader de stapel met de duim.
  4. Trek de aandrukstang naar achteren en plaats het
  papier in de lade.

  – 11 – • Page 12

  Instellen
  Aansluitingen!
  Sluit het snoer van de telefoonhoorn
  aan.

  1
  2
  3

  Sluit het snoer van de telefoonlijn aan.
  Sluit het netsnoer aan.
  ● Wanneer het apparaat de eerste keer
  wordt aangezet, drukt het enkele
  basisgegevens af.

  Naar het
  stopcontact
  (220–240 V, 50 Hz)

  Netsnoer

  Naar de
  wandcontactdoos
  van de telefoonlijn

  Snoer van de
  telefoonhoorn
  Snoer van de
  telefoonlijn

  Opmerking:
  ● Kies
  ●Voor

  voor dit apparaat een goed toegankelijk stopcontact in de onmiddellijke buurt van het faxtoestel.
  het aansluiten van een antwoordapparaat op dit toestel, zie pagina 42 (alleen voor KX-FP181).

  – 12 – • Page 13

  Instellen
  Datum en tijd, uw logo en uw faxnummer!
  U moet datum en tijd, uw logo en uw faxnummer programmeren. Deze informatie wordt
  afgedrukt op iedere pagina die u verzendt.
  Uw faxnummer

  Uw logo
  Voorbeeld:

  FROM : Panasonic Fax

  FAX NO. : 1234567

  Datum en tijd
  26 Feb. 2000 09:02AM

  P1

  Faxbericht

  Datum en tijd instellen
  MENU .

  1

  Druk op

  2

  Druk op

  3

  Druk op SET .

  4

  Display:

  1.SYSTEM SET UP

  , en op 0 1 .
  SET DATE & TIME

  7

  Druk op SET .

  8

  Druk op MENU .

  SETUP ITEM [

  Display

  D:01/M:01/Y:00

  MENU

  ]

  /

  Cursor
  Voer de correcte datum in (dag/maand/jaar –
  2 cijfers voor elk) met behulp van het
  cijfertoetsenbord.
  Voorbeeld: 10 augustus, 2000
  Druk op 1 0 0 8 0 0 .
  D:10/M:08/Y:00

  EASY DIAL

  SET

  STOP

  5

  Druk op SET .

  6

  Voer de correcte tijd in (uur/minuut – 2 cijfers
  voor elk) met behulp van het
  cijfertoetsenbord.
  Druk op
  om “AM” of “PM” in te voeren.
  Voorbeeld: 15:15 uur

  TIME: 12:00AM

  1. Druk op 0 3 1 5 .
  TIME: 03:15AM
  2. Druk op
  verschijnt.

  tot “PM” op het display
  TIME: 03:15PM

  Opmerking:
  ●U

  kunt in de stappen 4 en 6 ook cijfers
  invoeren door aan het EASY DIAL wiel te
  draaien. Druk daarna op
  om de cursor
  te verplaatsen.
  ● De klok heeft een nauwkeurigheid van ca. 60
  seconden per maand.

  Een fout corrigeren
  ● Plaats

  de cursor met
  of
  op het
  verkeerde cijfer en voer de correctie uit.
  ● Wanneer u tijdens het programmeren op
  STOP drukt, gaat u terug naar het vorige
  display.

  – 13 – • Page 14

  Instellen
  Uw logo instellen
  Het logo kan de naam zijn van uw firma, afdeling of uw eigen naam.

  1

  Druk op MENU .

  2

  Druk op

  3

  Druk op SET .

  4

  Voer uw logo van max. 30 tekens in met het
  cijfertoetsenbord. Zie de volgende pagina
  voor meer informatie.

  Display:

  Display

  MENU

  /

  1.SYSTEM SET UP

  , en op 0 2 .
  YOUR LOGO

  LOGO=
  MUTE
  SET
  (invoegen)
  R
  STOP
  EASY DIAL (wissen)
  (koppelteken)

  Voorbeeld: Bill
  1. Druk twee keer op 2 .
  LOGO=B
  Cursor
  2. Druk zes keer op 4 .
  LOGO=Bi
  3. Druk zes keer op 5 .
  LOGO=Bil
  4. Druk op
  om de cursor naar de
  volgende positie te verplaatsen en druk
  zes keer op 5 .
  LOGO=Bill

  5

  Druk op SET .

  6

  Druk op MENU .

  SETUP ITEM [

  ]
  Opmerking:
  ●U

  kunt het logo ook invoeren met behulp van
  het EASY DIAL wiel (zie volgende pagina).

  Een fout corrigeren

  Een teken invoegen

  ● Plaats

  1. Zet de cursor met behulp van de toetsen
  of
  rechts naast de plaats waar u
  een teken wilt invoegen.
  2. Druk op MUTE (invoegen) om een spatie in
  te lassen en voer het gewenste teken in.

  de cursor met
  of
  op de
  verkeerde letter en voer de correctie uit.

  Een teken wissen
  ● Zet

  de cursor op het te wissen teken en druk op
  STOP .

  – 14 – • Page 15

  Instellen
  Letters selecteren met het cijfertoetsenbord
  Wanneer u op de cijfertoetsen drukt, selecteert u de hierna aangegeven lettertekens.
  Toetsen

  Lettertekens

  1

  1

  [

  ]

  {

  }

  +  2

  A

  B

  C

  a

  b

  c

  2

  3

  D

  E

  F

  d

  e

  f

  3

  4

  G

  H

  I

  g

  h

  i

  4

  5

  J

  K

  L

  j

  k

  l

  5

  6

  M

  N

  O

  m

  n

  o

  6

  7

  P

  Q

  R

  S

  p

  q

  r

  8

  T

  U

  V

  t

  u

  v

  8

  9

  W

  X

  Y

  Z

  w

  x

  0

  0

  (

  )

  !

  R

  /

  =

  s

  7

  y

  z

  9

  "

  #

  $

  ,

  .

  _

  %

  &

  ¥

  `

  :

  ;

  ?

  |

  @

  ^

  Koppelteken invoegen

  MUTE

  Invoegtoets (spatie of één teken invoegen.)

  STOP

  Wistoets (een teken wissen.)
  toets (de cursor één positie naar rechts verplaatsen.)
  Verplaats de cursor naar de volgende locatie wanneer u met dezelfde cijfertoets een andere
  letter wilt invoeren.
  toets (de cursor één positie naar links verplaatsen.)

  Letters selecteren met het EASY DIAL wiel
  U kunt de letters ook selecteren en invoeren met
  behulp van het EASY DIAL wiel.
  1. EASY DIAL draaien tot het gewenste teken op
  het display verschijnt.
  2.

  toets indrukken om de cursor één positie naar
  rechts te verplaatsen.
  ● Het teken uit stap 1 wordt ingevoegd.

  3. Ga terug naar stap 1 en selecteer het volgende
  teken.

  Weergavevolgorde van de tekens
  Kleine
  letter

  EASY DIAL

  Cijfer

  Hoofdletter

  : Naar rechts
  draaien
  : Naar links
  draaien

  Symbool

  – 15 – • Page 16

  Instellen
  Uw faxnummer invoeren

  1

  Druk op MENU .

  2

  Druk op

  3

  Druk op SET .

  4

  Voer uw faxnummer van max. 20 tekens in
  met het cijfertoetsenbord.

  Display:

  Display

  1.SYSTEM SET UP

  MENU

  /

  , en op 0 3 .
  YOUR FAX NO.

  NO.=

  Voorbeeld:

  5

  Druk op SET .

  6

  Druk op MENU .

  EASY DIAL
  R
  (koppelteken)

  NO.=1234567

  SETUP ITEM [

  SET

  STOP
  (wissen)

  ]

  Opmerking:
  ●U

  kunt uw faxnummer invoeren met behulp van het
  EASY DIAL wiel. Wanneer u EASY DIAL ,
  gebruikt, moet u de cursor verplaatsen met de toets
  .
  ● De toets
  vervangt het cijfer door een “+”. De toets
  voegt een spatie in.
  Voorbeeld (met het cijfertoetsenbord): +234 5678
  2 3 4
  5 6 7 8 .
  Druk op
  een koppelteken in te voegen, drukt u op de toets
  R (koppelteken).

  ● Om

  Een fout corrigeren

  Een cijfer wissen

  ● Plaats

  ● Zet

  de cursor met
  of
  op het
  verkeerde cijfer en voer de correctie uit.

  – 16 –

  de cursor op het te wissen cijfer en druk op
  STOP . • Page 17

  Volume
  Het volume aanpassen!
  Belvolume
  Er zijn vier standen mogelijk (hoog/middel/laag/uit).
  Druk, wanneer het toestel niet in gebruik is, op
  of
  .
  ■ Het belvolume uitzetten:
  1. Druk herhaaldelijk op
  tot het volgende
  bericht verschijnt:
  Display:

  /

  RINGER OFF= OK?
  YES:SET/NO:STOP

  2. Druk op

  Display

  SET

  SET .

  Om de telefoonbel opnieuw aan te zetten,
  drukt u op
  .
  ■ Wanneer het belvolume is uitgezet:
  Op het display verschijnt het bericht:


  RINGER OFF
  Wanneer u een oproep ontvangt, hoort u geen
  belsignaal en ziet u op het display:
  INCOMING CALL

  Volume monitor/luidspreker
  Er zijn acht standen mogelijk (hoog naar laag).
  Druk, wanneer de monitor/luidspreker in
  gebruik is, op
  of
  .

  Volume stemassistentie fax
  (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  Er zijn negen standen mogelijk (hoog naar uit).
  Druk, terwijl u naar de stemassistentie luistert,
  op
  of
  .

  Volume antwoordapparaat
  (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  Er zijn negen standen mogelijk (hoog naar uit).
  Druk, terwijl u naar de opgenomen berichten
  luistert, op
  of
  .

  – 17 – • Page 18

  Telefoneren
  Telefoongesprekken voeren!

  1
  2

  Druk op MONITOR / DIGITAL SP-PHONE
  of neem de hoorn van de haak.
  Display

  Kies het telefoonnummer.
  Voorbeeld:


  Hoorn

  TEL=2345678

  Wanneer u zich hebt vergist, haak dan in
  en probeer opnieuw.

  3

  Wanneer uw correspondent antwoordt,
  spreekt u in de microfoon (KX-FP185/
  KX-FM189) of in de hoorn.

  4

  Om een gesprek te beëindigen, drukt u op
  DIGITAL SP-PHONE (KX-FP185/
  KX-FM189) of haakt u in.

  MUTE

  /

  Microfoon (KX-FP185/KX-FM189)
  MONITOR (KX-FP181)
  DIGITAL SP-PHONE
  (KX-FP185/KX-FM189)

  REDIAL/PAUSE

  Gesprekken ontvangen!

  1

  Wanneer u het belsignaal hoort, drukt u op
  DIGITAL SP-PHONE (KX-FP185/
  KX-FM189) of haakt u af.

  2

  Om een gesprek te beëindigen, drukt u op
  DIGITAL SP-PHONE of haakt u in.

  Display
  Hoorn

  Het laatstgekozen nummer opnieuw bellen
  1. Neem de hoorn van de haak.
  2. Druk op REDIAL/PAUSE .
  3. Wanneer de andere partij antwoordt, spreekt u in de
  hoorn.
  ● Dien het nummer in gesprek is wanneer u de toets
  MONITOR / DIGITAL SP-PHONE gebruikt,
  probeert het apparaat automatisch 5 keer het nummer
  opnieuw te bellen.
  ● Tijdens de nummerherhaling ziet u op het display het
  volgende bericht.
  Display:

  MUTE
  /
  Microfoon (KX-FP185/KX-FM189)
  DIGITAL SP-PHONE
  (KX-FP185/KX-FM189)

  WAITING REDIAL

  Het geluid voor de correspondent uitzetten
  1. Druk op MUTE tijdens een gesprek met
  DIGITAL SP-PHONE of de hoorn.

  Handenvrij bellen
  (alleen KX-FP185/KX-FM189)  Display:
  ● Uw

  <MUTE>

  gesprekspartner kan u niet horen, maar u kunt
  hem of haar wel horen.
  2. Druk opnieuw op de toets MUTE om het

  gesprek verder te zetten.

  – 18 –  Gebruik deze functie in een stille kamer.
  Regel het volume van de luidspreker met
  de toetsen
  of
  .
  Neem de hoorn van de haak om normaal
  te telefoneren. Om opnieuw handenvrij te
  bellen, drukt u op DIGITAL SP-PHONE . • Page 19

  Telefoneren
  De toetsen R en PAUSE!
  R-toets
  De R toets heeft dezelfde functie als het
  inhaken bij een normale telefoon. Wanneer u het
  verkeerde nummer hebt gekozen, kunt u de
  R -toets indrukken.
  Met behulp van de toets R kunt u ook speciale
  functies van een centrale of van uw
  telefoonmaatschappij bedienen (bijvoorbeeld de
  functie tweede lijn) wanneer deze beschikbaar zijn.
  Raadpleeg uw telefoonmaatschappij voor meer
  informatie.

  R
  REDIAL/PAUSE

  Een pauze invoegen
  Wanneer u tijdens het kiezen op
  REDIAL/PAUSE drukt, voegt u een pauze in.

  Opmerking:
  ● PAUSE

  kunnen worden opgeslagen in het
  EASY DIAL telefoonboek.

  Voorbeeld 1:
  Uw apparaat is aangesloten op een
  binnenhuiscentrale en u moet een pauze invoegen
  voor een buitenlijn.
  9

  PAUSE

  Telefoonnummer

  Lijntoegangscode

  Voorbeeld 2:
  Er is een verzendingsfout bij het verzenden van
  een overzeese fax. Voeg twee pauzes in aan het
  einde van het telefoonnummer.
  Internationale
  code

  Landcode

  Telefoonnummer

  PAUSE

  PAUSE

  – 19 – • Page 20

  EASY DIAL
  Namen en telefoonnummers opslaan
  in het EASY DIAL telefoonboek!
  Om vaak gebelde nummers snel te kiezen, is het toestel uitgerust met een EASY DIAL
  telefoonboek voor 100 nummers.

  1

  Druk op DIRECTORY PROGRAM .
  Display:

  MUTE
  (invoegen) Display

  USE EASYDIAL OR

  /

  PRESS DIR.PROG.

  2

  EASY DIAL draaien tot u het volgende op
  het display ziet.
  NAME=

  3

  Voer de naam van maximum 10 tekens in
  zoals aangegeven op de volgende pagina.
  Voorbeeld:

  NAME=Alice

  4

  Druk op SET .

  5

  Voer uw telefoonnummer van maximum 30
  tekens in met het cijfertoetsenbord.

  EASY DIAL

  SET

  STOP
  DIRECTORY PROGRAM (wissen)

  NO.=

  Voorbeeld:


  6

  R
  (koppelteken)

  NO.=5552233

  Indien u een koppelteken wilt invoegen,
  drukt u op R .

  Druk op SET .

  Tip:
  ●U

  kunt de opgeslagen items bevestigen op
  het display (pag. 23) of op de lijst met
  telefoonnummers (pag. 87).

  Opmerking:
  ● Wanneer

  u in stap 6 het volgende bericht ziet,
  kunt u nog slechts 5 items opslaan.
  Display:

  REGISTERED

  SPACE= 5 DIRS.

  ●Wanneer

  NAME=


  7

  Om andere nummers in te voeren, herhaalt u
  stappen 3 tot 6.

  Druk DIRECTORY PROGRAM om de
  functie af te sluiten.

  er geen ruimte is voor nieuwe
  nummers, ziet u het volgende bericht in stap 1.
  EASY DIAL FULL

  U moet nu overbodige nummers wissen
  (pag. 22).
  ● Een koppelteken of spatie in een
  telefoonnummer telt voor twee cijfers.

  Een fout corrigeren

  Een cijfer/teken wissen

  ● Plaats

  ● Zet

  de cursor met
  of
  het verkeerde
  cijfer/teken en voer de correctie uit.

  – 20 –

  de cursor op het te wissen teken/cijfer en
  druk op STOP . • Page 21

  EASY DIAL
  Letters selecteren met het cijfertoetsenbord
  Wanneer u op de cijfertoetsen drukt, selecteert u de hierna aangegeven lettertekens.
  Toetsen

  Lettertekens

  1

  1

  [

  ]

  {

  }

  +  2

  A

  B

  C

  a

  b

  c

  2

  3

  D

  E

  F

  d

  e

  f

  3

  4

  G

  H

  I

  g

  h

  i

  4

  5

  J

  K

  L

  j

  k

  l

  5

  6

  M

  N

  O

  m

  n

  o

  6

  7

  P

  Q

  R

  S

  p

  q

  r

  8

  T

  U

  V

  t

  u

  v

  8

  9

  W

  X

  Y

  Z

  w

  x

  0

  0

  (

  )

  !

  R

  /

  =

  s

  7

  y

  z

  9

  "

  #

  $

  ,

  .

  _

  %

  &

  ¥

  `

  :

  ;

  ?

  |

  @

  ^

  Koppelteken invoegen

  MUTE

  Invoegtoets (spatie of één teken invoegen.)

  STOP

  Wistoets (een teken wissen.)
  toets (de cursor één positie naar rechts verplaatsen.)
  Verplaats de cursor naar de volgende locatie wanneer u met dezelfde cijfertoets een andere
  letter wilt invoeren.
  toets (de cursor één positie naar links verplaatsen.)

  Letters selecteren met het EASY DIAL wiel
  U kunt de letters ook selecteren en invoeren met
  behulp van het EASY DIAL wiel.
  1. EASY DIAL draaien tot het gewenste teken op
  het display verschijnt.
  2.

  toets indrukken om de cursor één positie naar
  rechts te verplaatsen.
  ● Het teken uit stap 1 wordt ingevoegd.

  3. Ga terug naar stap 1 en selecteer het volgende
  teken.

  Weergavevolgorde van de tekens
  EASY DIAL

  Kleine
  letter
  Cijfer

  Hoofdletter

  : Naar rechts
  draaien
  : Naar links
  draaien

  Symbool

  – 21 – • Page 22

  EASY DIAL
  Een opgeslagen naam en nummer wijzigen

  1

  EASY DIAL draaien tot de gewenste naam
  op het display verschijnt.
  Voorbeeld:

  Mary

  2

  Druk op DIRECTORY PROGRAM .

  3

  Druk op

  EDIT=

  Druk op SET .
  REGISTERED

  DELETE=#
  Display

  em “EDIT” te selecteren.
  NAME=Mary  4
  5

  6
  7

  Wijzig het telefoonnummer. Zie
  pagina 20 voor meer informatie.

  Als de naam niet moet worden gewijzigd,
  gaat u direct naar stap 5.

  Wijzig de naam zoals beschreven op pagina
  21.
  Druk op SET .
  EASY DIAL
  Voorbeeld:


  NO.=0123456

  SET

  DIRECTORY PROGRAM

  Als het nummer niet moet worden
  gewijzigd, gaat u direct naar stap 7.

  Een opgeslagen naam en nummer wijzigen

  1

  EASY DIAL draaien tot de gewenste naam
  op het display verschijnt.
  Voorbeeld:

  Display

  Smith

  2

  Druk op DIRECTORY PROGRAM .

  3

  Druk op

  EDIT=

  DELETE=#

  om “DELETE” te selecteren.
  EASY DIAL

  DELETE OK?

  ERASE

  Druk op STOP om het wissen te
  annuleren.

  SET

  (alleen KX-FP185/KX-FM189)

  YES:SET/NO:STOP


  STOP

  DIRECTORY PROGRAM
  Opmerking:
  ●U

  4

  kunt de volgende methode toepassen om
  te wissen (alleen KX-FP185/KX-FM189).

  Druk op SET .
  DELETED


  De opgeslagen naam en het bijbehorende
  nummer zijn gewist.

  – 22 –

  1. EASY DIAL draaien tot de gewenste
  naam op het display verschijnt.
  2. Druk op ERASE .
  3. Druk op SET . • Page 23

  EASY DIAL
  Een nummer bellen uit het EASY DIAL telefoonboek!
  Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de gewenste namen en nummers in het
  telefoonboek zetten (pagina 20).
  EASY DIAL draaien tot de gewenste naam
  op het display verschijnt.

  1

  Voorbeeld:

  Display

  Lisa

  Hoorn

  Druk op MONITOR / DIGITAL SP-PHONE
  of neem de hoorn van de haak.
  ● Het nummer wordt automatisch gekozen.

  2

  DIALING
  Wanneer uw correspondent antwoordt,
  spreekt u in de microfoon (KX-FP185/
  KX-FM189) of in de hoorn.

  3

  EASY DIAL
  STOP
  Microfoon

  TEL=<Lisa>
  Om een gesprek te beëindigen, drukt u op
  DIGITAL SP-PHONE (KX-FP185/
  KX-FM189) of haakt u in.

  4

  /

  (KX-FP185/KX-FM189)

  MONITOR (KX-FP181)
  DIGITAL SP-PHONE
  (KX-FP185/KX-FM189)

  Tip:

  Opmerking:

  ●U

  ● Indien

  kunt de opgeslagen items bevestigen op het
  display (zie verder) of op de lijst met
  telefoonnummers (pag. 87).

  de gewenste naam niet is opgeslagen,
  drukt u op STOP en kiest u het nummer
  handmatig.

  Opgeslagen items op het display
  controleren

  Een naam zoeken met behulp van de
  eerste letter

  1. EASY DIAL draaien tot de gewenste naam
  op het display verschijnt.

  Voorbeeld: U zoekt naar de naam “Lisa”

  Voorbeeld:
  2. Druk op

  of

  Kim

  1. EASY DIAL draaien tot een willekeurige
  naam op het display verschijnt.

  .

  Voorbeeld:
  4567890

  op STOP om deze handeling te
  annuleren.

  ● Druk

  Alan

  2. Druk meerdere keren op de toets 5 tot een
  naam met de eerste letter “L” iop het display
  verschijnt (zie de tekentabel op pagina 21).

  3. Neem de hoorn van de haak.
  ● Het nummer wordt automatisch gekozen.

  Larry
  3. EASY DIAL draaien tot de gewenste naam
  “Lisa” op het display verschijnt.
  Lisa
  op STOP om deze handeling te
  annuleren.

  ● Druk

  4. Neem de hoorn van de haak.
  ● Het nummer wordt automatisch gekozen.

  Opmerking:


  Indien u symbolen zoekt (geen cijfers of letters),
  drukt u op
  in stap 2.

  – 23 – • Page 24

  Weergave van de oproeper (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  De service weergave oproeper van uw telefoonmaatschappij!
  Dit apparaat is geschikt voor de functie ‘weergave oproeper’ van uw
  telefoonmaatschappij. Om dezer functie te kunnen gebruiken, moet u er op zijn
  geabonneerd.
  Belangrijk:
  ● Dit apparaat voldoet aan het “FSK based subscriber line protocol” van de ETS
  (European Telecommunication Standard) en ondersteunt alleen de basisfuncties van
  CLIP (Calling Line Identification Presentation).
  ● Dit apparaat geeft alleen het nummer en de naam van de beller weer.
  ● Het apparaat ondersteunt geen extra telefoondiensten.
  ● Dit apparaat ondersteunt geen services van het “DTMF based subscriber line protocol”.
  ● Afhankelijk van de diensten van uw telefoonmaatschappij worden datum/tijd van het
  gesprek en de naam van de oproeper weergegeven of niet.
  Stel eerst het aantal belsignalen in op 2 of meer.
  — Aantal belsignalen voor FAX en TAD (functie #06 op pagina 65)
  — Aantal belsignalen voor TEL/FAX (functie #78 op pagina 72)

  Weergave van de oproeperindentificatie
  Het telefoonnummer of de naam van de oproeper worden na het eerste belsignaal
  weergegeven. U kunt dan, afhankelijk van de oproeper, kiezen om het gesprek al dan niet te
  aanvaarden.
  Voorbeeld:

  1234567890

  Het toestel slaat automatisch de gegevens van de oproeper op (telefoonnummer, naam en duur
  van het gesprek). U kunt de gegevens van de oproeper bekijken (zie volgende pagina) en een
  lijst met de oproepers afdrukken (pag. 26).
  Opmerking:
  Wanneer het apparaat is aangesloten op een binnenhuiscentrale (PBX) kunt u mogelijk de
  identificatiegegevens van de oproeper niet ontvangen. Neem contact op met uw PBX-leverancier.
  Wanneer het apparaat geen identificatiegegevens kan ontvangen, ziet u het volgende:
  Display:

  – 24 –

  OUT OF AREA

  De oproeper heeft gebeld van een zone die de service
  weergave oproeper niet ondersteunt.

  PRIVATE CALLER

  De oproeper heeft gekozen om zijn informatie niet te
  verzenden.

  LONG DISTANCE

  De oproeper heeft een interlokaal gesprek gevoerd. • Page 25

  Weergave van de oproeper (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  De gegevens van de oproeper op het display weergeven
  Wanneer een oproep is ontvangen, wordt de informatie van de oproeper opgeslagen als nieuwe
  oproep. Na het bekijken wordt de informatie opgeslagen als oud gesprek.

  1

  CALLER ID SEARCH
  Display
  /

  Druk op CALLER ID SEARCH .
  Voorbeeld (2 nieuwe oproepen ontvangen):
  Display:

  2 NEW CALLS
  USE EASY DIAL

  2
  3

  Draai de EASY DIAL naar rechts (met de
  wijzers van de klok).
  ● Op het display ziet u het meest recente
  oproepnummer.
  Druk op STOP om de weergave af te
  sluiten.

  EASY DIAL

  STOP

  Opmerking:


  Indien u de datum en tijd van de oproep en
  de naam van de oproeper wilt zien, drukt u
  meerdere keren op
  of
  terwijl u het
  nummer op het display ziet.
  Voorbeeld:

  3456789012
  14 Mar. 10:30AM
  WENDY ROBERTS

  Nummer van een oproeper zoeken
  ● Indien u het EASY DIAL naar links draait, ziet u op het display de oude ontvangen oproepen.
  ● Indien het toestel de naam niet kan ontvangen, ziet u op het display:
  NO NAME RCVD


  Wanneer u de laatste ontvangen oproep hebt gezien, verschijnt op het display:
  END OF NEW CALL  Wanneer alle oproepen worden weergegeven, ziet u op het display:
  END  Indien u nog geen oproepen hebt ontvangen, ziet u het bericht:
  NO CALLER DATA

  Gegevens van de oproeper bevestigen met behulp van de
  oproeperlijst
  Het apparaat slaat de gegevens op van maximum 30 oproepen (oproeperlijst).
  — Om de lijst van oproepers handmatig af te drukken, zie pagina 87.
  — Deze lijst wordt automatisch afgedrukt na 30 nieuwe oproepen.
  Deze functie is standaard ingeschakeld “ON” met functie #26 (pag. 68). Wanneer u “OFF”,
  selecteert, wordt de lijst niet automatisch afgedrukt, maar worden de oproepergegevens
  pgeslagen.

  – 25 – • Page 26

  Weergave van de oproeper (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  Voorbeeld van een oproeperlijst

  CALLER ID LIST
  14 Mar. 2000 10:37AM
  NO.
  01
  02

  NEW
  NAME
  WENDY ROBERTS
  ALLAN STONE

  TELEPHONE NUMBER
  3456789012
  4567890123

  TIME OF CALL
  14 Mar. 10:30AM
  13 Mar. 08:35AM

  ANSWER
  FAX
  TAD

  NO.
  01

  OLD
  NAME
  MIKE TIMAR

  TELEPHONE NUMBER
  9876543210

  TIME OF CALL
  11 Mar. 09:35AM

  ANSWER
  TEL

  NEW: Een oproep die u nog niet hebt bekeken.
  OLD: Een oproep die u al hebt bekeken.

  FAX: Ontvangen faxbericht
  TAD: Antwoordapparaat heeft
  geantwoord.
  TEL: Ontvangen
  telefoongesprek.
  PC:
  Ontvangst via pc
  (alleen KX-FM189)
  (leeg): Niet beantwoord.

  Opmerking:
  ● Wanneer het totaal aantal oproepen 30 is en u ontvangt een nieuwe oproep, worden de oudste gegevens
  automatisch gewist.

  Terugbellen met behulp van oproepergegevens!
  U kunt een oproeper terugbellen met behulp van de opgeslagen oproepergegevens.
  Belangrijk:
  ● Deze functie is niet beschikbaar in de volgende gevallen.
  — Het telefoonnummer bevat andere dan cijfergegevens (bijvoorbeeld,
  — De oproepergegevens bevatten geen telefoonnummer.

  1

  of #).

  Druk op CALLER ID SEARCH .
  Voorbeeld:

  2 NEW CALLS
  Display

  Display:

  2

  EASY DIAL draaien tot het gewenste
  telefoonnummer (of naam) op het display
  verschijnt.
  Voorbeeld:


  3

  USE EASY DIAL

  Hoorn

  4561032238

  Om de naam te bevestigen, herhaaldelijk op
  of
  drukken.

  Druk op DIGITAL SP-PHONE of neem de
  hoorn van de haak.
  ● Het nummer wordt automatisch gekozen.
  ● Een fax verzenden: plaats het document
  MET DE BEDRUKTE KANT NAAR
  BENEDEN en druk op FAX START .
  Zie pagina 30 en 31 voor meer informatie.

  – 26 –

  EASY DIAL

  /

  CALLER ID SEARCH
  DIGITAL SP-PHONE

  FAX START • Page 27

  Weergave van de oproeper (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  Nummer van de oproeper opslaan in het EASY DIAL
  telefoonboek!
  U kunt de gegevens van de oproeper (telefoonnummer en naam) opslaan in het EASY DIAL
  telefoonboek.
  Belangrijk:
  ● Deze functie is niet beschikbaar in de volgende gevallen.
  — Het telefoonnummer bevat andere dan cijfergegevens (bijvoorbeeld,
  — De oproepergegevens bevatten geen telefoonnummer.

  1

  Druk op CALLER ID SEARCH .
  Voorbeeld:
  Display:

  2

  Display
  2 NEW CALLS

  CALLER ID SEARCH

  USE EASY DIAL

  EASY DIAL draaien tot het gewenste
  nummer op het display verschijnt.
  Voorbeeld:

  3

  of #).

  3453809

  Druk op DIRECTORY PROGRAM .
  EASY DIAL

  NAME=

  SET

  DIRECTORY PROGRAM
  ●Wijzig

  de naam zoals beschreven op
  pagina 21.

  ●Indien

  het telefoonboek vol is, kunt u geen
  nieuw nummer opslaan. U moet nu
  overbodige nummers uit het EASY DIAL
  telefoonboek wissen (pag. 22).

  Opmerking:
  4

  Druk op SET .

  5

  Druk op SET .  Voorbeeld:

  NO.=3453809

  U kunt de opgeslagen items bevestigen op
  het display (pag. 23) of op de lijst met
  telefoonnummers (pag. 87).
  U kunt slechts namen opslaan met een
  lengte van maximum 10 tekens.
  Zie pagina 22 om namen en nummers in het
  EASY DIAL telefoonboek te wijzigen.

  REGISTERED

  – 27 – • Page 28

  Weergave van de oproeper (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  Gegevens van de oproeper wissen!
  Bepaalde gegevens van de oproeper wissen

  1

  Druk op CALLER ID SEARCH .
  Voorbeeld:
  Display:

  2

  Display
  CALLER ID SEARCH

  USE EASY DIAL

  EASY DIAL draaien tot het gewenste
  nummer op het display verschijnt.
  Voorbeeld:

  3

  2 NEW CALLS

  3453809

  Druk op ERASE .


  De gegevens van de oproeper worden
  gewist.

  EASY DIAL
  ERASE

  STOP

  DELETED
  Voorbeeld:


  4

  4561032238

  Om andere nummers te wissen, herhaalt u
  stappen 2 en 3.

  Druk op STOP om de functie af te sluiten.

  De gegevens van alle oproepers wissen

  1

  Druk drie keer op MENU .
  Display:

  2

  Druk op SET .

  3

  Druk op SET .

  3.CALLER SET UP

  Display

  MENU

  CALL LIST ERASE

  ALL ERASE OK?


  Druk op STOP , en MENU om het
  wissen te annuleren.
  SET

  4

  Druk op SET .

  5

  Druk op STOP om de functie af te sluiten.

  STOP
  ERASE COMPLETED

  – 28 – • Page 29

  Voice Contact
  Een gesprek met de correspondent voeren na het
  verzenden of ontvangen van een faxbericht!
  Na het verzenden of ontvangen kunt u met de correspondent een gesprek vragen. Deze functie
  bespaart u de tijd en moeite van een nieuwe oproep.
  Deze functie werkt alleen wanneer het faxtoestel van de andere partij eveneens over de
  functie Voice Contact beschikt.

  Voice Contact starten

  1

  Druk op MONITOR / DIGITAL SP-PHONE
  tijdens het verzenden of ontvangen van
  documenten.
  Display:

  VOICE STANDBY
  Hoorn

  2  Uw apparaat roept met een speciaal
  belsignaal de andere partij op.  Wanneer de andere partij antwoordt, hoort
  u eveneens een speciaal belsignaal.

  ME
  KANT T DE BED
  NAAR RUKT
  BENE E
  DEN

  Druk op DIGITAL SP-PHONE (KX-FP185/
  KX-FM189) of neem de hoorn van de haak
  om het gesprek te beginnen.
  Display

  Opmerking:

  Microfoon

  ● Wanneer

  (KX-FP185/KX-FM189)

  u tijdens het verzenden de functie voice
  contact activeert, hoort u na de verzending van alle
  documenten een speciaal belsignaal.
  ● Wanneer u tijdens het ontvangen de functie voice
  contact activeert, hoort u na de verzending van de
  huidige pagina van het document een speciaal
  belsignaal.

  MONITOR (KX-FP181)
  DIGITAL SP-PHONE
  (KX-FP185/KX-FM189)

  Een oproep voor Voice Contact ontvangen

  1

  Wanneer de andere partij een voice contact
  aanvraagt, hoort u op uw apparaat een
  speciaal belsignaal en ziet u het volgende
  bericht op uw display.
  Display:

  2

  PLEASE PICK UP

  Druk op DIGITAL SP-PHONE (KX-FP185/
  KX-FM189) of neem binnen 10 seconden
  nadat u het belsignaal hoort de hoorn van de
  haak om het gesprek te voeren.

  Opmerking:


  Indien u niet binnen 10 seconden na het speciale belsignaal antwoordt;
  — Wordt de verbinding verbroken in de modus FAX ONLY, TEL of TEL/FAX.
  — Geeft uw toestel een begroetingstekst weer en registreert het een binnenkomend bericht in TAD/FAX
  modus (alleen KX-FP185/KX-FM189).

  – 29 – • Page 30

  Faxberichten verzenden
  Faxberichten handmatig verzenden / verzenden
  met het EASY DIAL telefoonboek!

  1
  2

  Pas de breedte van de documentgeleiders
  aan de afmetingen van het document aan.
  Plaats het document (maximum 10 pagina’s)
  MET DE BEDRUKTE KANT NAAR
  BENEDEN tot u een bieptoon hoort en het
  document naar binnen wordt getrokken.
  Display:

  3

  Documentgeleiders
  Hoorn
  M
  KAN ET DE B
  T NA EDR
  AR B UKTE
  ENE
  DEN

  STANDARD

  Druk indien nodig meerdere keren op
  RESOLUTION om de gewenste resolutie
  in te stellen (zie verder).

  Handmatig

  4

  Neem de hoorn van de haak of druk op
  MONITOR / DIGITAL SP-PHONE .
  TEL=

  5

  Kies het faxnummer.

  6

  Wanneer u een faxsignaal hoort:
  Druk op FAX START , en haak in (als u
  de hoorn gebruikt).
  OF
  Wanneer de correspondent uw oproep
  beantwoordt:
  neem de hoorn van de haak (als u de
  luidspreker gebruikt) en vraag uw
  correspondent om op de starttoets te
  drukken. Wanneer u een faxsignaal hoort,
  drukt u op FAX START en haakt u in.

  Voorbeeld:

  TEL=5678901

  CONNECTING.....

  Met het EASY DIAL
  telefoonboek

  4

  EASY DIAL draaien tot de gewenste naam
  op het display verschijnt.
  Voorbeeld:

  Alice

  Om het nummer te bevestigen, drukt u op
  of
  .
  ● Meer informatie over het gebruik van
  EASY DIAL vindt u op pagina 23.
  Druk op FAX START .


  5

  FAX=<Alice>
  CONNECTING.....

  – 30 –

  Display
  EASY DIAL

  STOP

  /

  FAX START
  RESOLUTION
  MONITOR (KX-FP181)
  DIGITAL SP-PHONE
  (KX-FP185/KX-FM189)

  REDIAL/PAUSE

  De resolutie selecteren
  Selecteer de juiste resolutie voor het
  documenttype dat u wilt verzenden.

  STANDARD: Voor afgedrukte of met de
  typmachine geschreven originelen met
  een standaard lettertype.
  FINE: Voor originelen met een klein
  lettertype.

  SUPER FINE: Voor originelen met een
  zeer klein lettertype.

  HALF TONE: Voor originelen die foto’s,
  afbeeldingen met grijswaarden enz.
  bevatten.
  ● Wanneer

  u “FINE”, “SUPER FINE” of
  “HALF TONE” selecteert, duurt het
  verzenden van het document langer.
  ● Wanneer u de resolutie tijdens de
  documentinvoer wijzigt, is de nieuwe
  resolutie geldig vanaf de volgende
  pagina.
  ● De “SUPER FINE” resolutie functioneert
  alleen bij compatibele faxapparaten. • Page 31

  Faxberichten verzenden
  Meer dan 10 pagina’s in één keer
  verzenden

  Handige manieren om een fax te
  verzenden

  Plaats de 10 eerste pagina’s van het document.
  Voeg extra pagina’s (maximum 10) toe voordat de
  laatste pagina in het apparaat is ingevoerd.

  U kunt het faxnummer bellen voordat u het
  document invoert. Dat is handig wanneer het
  faxnummer van uw correspondent op het
  document staat.
  1. Voer het faxnummer in.
  ● De hoorn moet op de haak liggen.
  2. Plaats het document.
  3. Druk op FAX START .

  De verzending stoppen
  Druk op STOP .

  Het laatstgekozen nummer opnieuw bellen
  Druk op REDIAL/PAUSE .
  ● Wanneer de lijn in gesprek is, probeert het
  apparaat maximum 5 keer opnieuw.
  ● Tijdens de nummerherhaling ziet u op het
  display het volgende bericht.
  Display:

  Indien uw apparaat geen fax verzendt met
  het EASY DIAL telefoonboek
  ● Controleer

  WAITING REDIAL

  op STOP om de nummerherhaling te
  annuleren.

  ● Druk

  Automatische nummerherhaling voor het
  EASY DIAL telefoonboek
  Indien het nummer in gesprek is wanneer u het
  EASY DIAL telefoonboek gebruikt, probeert het
  apparaat automatisch 5 keer het nummer opnieuw
  te bellen.
  ● Deze functie is ook beschikbaar voor uitgestelde
  verzendingen (functie #25 op pagina 67).
  ● Tijdens de nummerherhaling ziet u op het
  display het volgende bericht.
  Display:

  de opgeslagen items op het display
  (pag. 23) of op de lijst met telefoonnummers
  (pag. 87).
  ● Controleer of het gekozen nummer ook wordt
  beantwoord door het faxapparaat van de andere
  partij.
  1. EASY DIAL draaien tot de gewenste naam
  op het display verschijnt.
  2. Neem de hoorn van de haak.
  ● Bij het bellen hoort u de connectietoon van het
  andere faxtoestel, zodat u de status van deze
  machine kent (functie #76 op pagina 71).

  WAITING REDIAL

  op STOP om de nummerherhaling te
  annuleren.

  ● Druk

  Welke documenten u kunt verzenden
  Maximumformaat

  Effectief scangebied

  Scangebied

  600 mm

  128 mm

  Minimumformaat

  Documentgewicht
  Eén vel:
  45 g/m2 tot 90 g/m2
  Meerdere vellen:
  60 g/m2 tot 75 g/m2

  4 mm

  128 mm

  208 mm
  216 mm

  Papierbreedte
  216 mm

  Opmerking:
  ● Verwijder

  papierclips, nietjes en andere objecten van uw document.
  of inkt, lijm of correctievloeistof zijn opgedroogd.
  ● Verzend nooit de volgende documenttypes. Gebruik hiervoor een fotokopie.
  ● Controleer

  — Chemisch behandeld papier zoals
  carbonpapier of doorslagpapier
  — Elektrostatisch geladen papier
  — Sterk gekruld, gescheurd of gekreukeld
  papier

  — Papier met een speciale coating
  — Papier met een bleke afbeelding
  — Papier met een bedrukte achterzijde die
  doorschijnt op de voorkant (bijvoorbeeld
  krantenpapier)

  – 31 – • Page 32

  Faxberichten verzenden
  Bevestigingsrapporten
  De volgende rapporten zijn beschikbaar om het resultaat van een communicatie te bevestigen.

  Verzendingsrapport
  Op dit rapport ziet u een overzicht van het verzendingsresultaat. Raadpleeg functie #04 op
  pagina 65 om de instellingen te wijzigen.
  Voorbeeld van een verzendingsrapport
  SENDING REPORT

  20 Jan. 2000 09:19AM
  YOUR LOGO
  :
  YOUR FAX NO. :

  NO. OTHER FACSIMILE START TIME
  USAGE TIME MODE PAGES
  01 2345678
  20 Jan. 09:18AM 06'51
  SND 10

  CODE
  RESULT
  COMMUNICATION ERROR 43

  Communicatiebericht
  (pag. 73)

  Foutcode

  Journaalrapport
  Het apparaat bewaart de resultaten van de 30 laatste faxcommunicaties. Wanneer een nieuwe
  communicatie plaatsvindt, worden de resultaten van de oudste gewist.
  —Handmatig afdrukken, zie pagina 87.
  —Automatisch afdrukken na iedere 30 nieuwe faxcommunicaties, activeer functie #22 (pag. 67).
  Voorbeeld van een journaalrapport
  JOURNAL

  NO. OTHER FACSIMILE
  01 3332222
  02 9998765
  03 2345678
  04 555556677
  05

  START TIME
  21 Jan. 07:14AM
  21 Jan. 08:17AM
  21 Jan. 09:18AM
  21 Jan. 10:35AM

  YOUR
  YOUR
  USAGE TIME MODE
  00'45
  SND
  00'58
  RCV
  00'48
  RCV
  06'45
  SND
  03'50
  SND
  RCV

  25 Jan. 2000 11:22AM
  LOGO
  :
  FAX NO. :
  PAGES
  RESULT
  CODE
  OK
  01
  OK
  02
  OK
  01
  COMMUNICATION ERROR 43
  10
  OK
  05
  OK
  03

  Communicatiebericht Foutcode
  (pag. 73)

  – 32 – • Page 33

  Faxberichten verzenden
  Faxbericht verzenden met Voice Guide
  (alleen KX-FP185/KX-FM189)!

  1

  Druk twee keer op HELP .

  2

  Druk op SET .

  To transmit, insert the
  document face down until you
  hear the beep.

  3

  Plaats het document MET DE BEDRUKTE
  KANT NAAR BENEDEN tot u een bieptoon
  hoort en het document naar binnen wordt
  getrokken.

  Press the speaker phone
  button, then dial the phone
  number. When the fax tone is
  heard, press the start button.

  4

  Druk op DIGITAL SP-PHONE en bel het
  faxnummer.
  ● U kunt ook de telefoonhoorn gebruiken.

  5

  Druk op FAX START
  faxsignaal hoort.

  Display:

  1.SEND GUIDE

  Voice guide (stemassistentie):

  wanneer u een

  Start transmission.

  Verzenden vanuit het geheugen!
  Dit faxapparaat kan ook documenten inscannen, in het geheugen opslaan en vanuit dat
  geheugen verzenden. Het geheugen heeft een opslagcapaciteit van ca. 25 standaardpagina’s
  conform de ITU-T nr. 1 testpagina bij normale resolutie (pag. 88).

  1

  Plaats het document MET DE BEDRUKTE
  KANT NAAR BENEDEN.
  ● Druk indien nodig meerdere keren op
  RESOLUTION om de gewenste
  resolutie in te stellen (pag. 30).

  2

  Voer het faxnummer in met het
  cijfertoetsenbord of met behulp van
  EASY DIAL .

  3

  Druk op QUICK SCAN .
  ● Het document wordt ingevoerd en in het
  geheugen gescand.
  Nadat alle pagina’s zijn opgeslagen, begint
  het verzenden van het document.
  ● Op het display ziet u hoeveel procent van
  het geheugen reeds in gebruik is.
  Display:


  PAGES=01 05

  Display

  ME
  KANT T DE BED
  NAAR RUKT
  BENE E
  DEN

  EASY DIAL
  STOP

  QUICK SCAN
  RESOLUTION

  Reeds gebruikte geheugenruimte (%)
  Het opgeslagen document wordt na
  verzending automatisch gewist.

  Opmerking:
  ●U

  kunt minder pagina’s inscannen en verzenden
  wanneer u de resolutie “FINE”, “SUPER FINE” of
  “HALF TONE” selecteert.
  ● Wanneer de geheugencapaciteit wordt overschreden,
  wordt de verzending geannuleerd.

  Verzending vanuit het geheugen
  annuleren
  Druk tijdens of na het inscannen van het
  document op STOP .

  – 33 – • Page 34

  Faxberichten verzenden
  Groepsverzending!
  Deze functie is handig wanneer u hetzelfde document aan meerdere ontvangers wilt sturen
  wiens faxnummers zijn opgeslagen in het EASY DIAL telefoonboek. Als u een document slechts
  één keer wilt verzenden, selecteert u voor iedere verzending de ontvangers.
  Voordat u begint met het invoeren, moet u controleren of alle gewenste ontvangers zijn
  opgenomen in het EASY DIAL telefoonboek (pag. 20).

  1
  2

  Plaats het document MET DE BEDRUKTE
  KANT NAAR BENEDEN.
  ● Druk indien nodig meerdere keren op
  RESOLUTION om de gewenste
  resolutie in te stellen (pag. 30).
  EASY DIAL draaien tot u het volgende op
  het display ziet.
  Display:
  Druk op SET .

  4

  EASY DIAL draaien tot de gewenste naam
  op het display verschijnt.

  DIR=

  Voorbeeld:

  ME
  KANT T DE BED
  NAAR RUKT
  BENE E
  DEN

  <ONE TIME BROAD>

  3
  5

  Display

  Bill

  [000]

  STOP
  EASY DIAL

  [000]

  RESOLUTION
  SET
  FAX START

  Druk op SET .
  DIR=Bill

  [001]

  Om andere nummers in te voeren, herhaalt
  u stappen 4 en 5 (maximum 20 nummers).
  Druk op FAX START nadat alle gewenste
  nummers zijn ingevoerd.
  ● Het document wordt ingevoerd en in het
  geheugen gescand. Het document wordt
  naar elk nummer verzonden, waarbij ieder
  nummer na elkaar wordt gebeld.
  ● Na het verzenden wordt het opgeslagen
  document automatisch gewist. Het apparaat
  drukt automatisch een
  groepsverzendingsrapport af (pag. 37).


  6

  Een groepsverzending annuleren
  1. Druk op STOP wanneer u op het display het
  volgende bericht ziet.
  BROADCASTING
  Display:
  ● Op

  het display verschijnt het bericht.
  SEND CANCELED?
  YES:SET/NO:STOP

  2. Druk op

  – 34 –

  SET .

  Opmerking:
  ●U

  kunt minder pagina’s inscannen en
  verzenden wanneer u de resolutie “FINE”,
  “SUPER FINE” of “HALF TONE” selecteert.
  ● Wanneer het nummer van een ontvanger
  bezet is of niet antwoord, wordt dat nummer
  overgeslagen. Alle overgeslagen stations
  worden maximum 5 keer opnieuw gebeld
  nadat alle andere ontvangers zijn gebeld. • Page 35

  Faxberichten verzenden
  Groepsverzendingen naar vooraf
  geprogrammeerde ontvangers!
  Deze functie is handig wanneer u hetzelfde document vaak aan bepaalde groepen ontvangers
  wilt verzenden wiens faxnummers zijn opgeslagen in het EASY DIAL telefoonboek. Eerst moet u
  de ontvangersgroepen samenstellen (zie verder). Raadpleeg daarna pagina 37 voor de
  verzending.
  Voordat u begint met het invoeren, moet u controleren of alle gewenste ontvangers zijn
  opgenomen in het EASY DIAL telefoonboek (pag. 20).

  De ontvangers programmeren in het
  groepsverzendingsgeheugen

  1

  Druk twee keer op
  DIRECTORY PROGRAM .
  Display:

  Display

  BROADCAST
  PRESS SET

  2

  Druk op

  SET .

  3

  EASY DIAL draaien tot de gewenste naam
  op het display verschijnt.

  DIR=

  Voorbeeld:

  4

  Druk op  5

  [000]

  John

  [000]

  DIR=John

  [001]

  STOP
  EASY DIAL

  SET

  DIRECTORY PROGRAM

  SET .

  Om andere nummers in te voeren, herhaalt
  u stappen 3 en 4 (maximum 20 nummers).

  Druk op SET nadat u alle gewenste
  ontvangers hebt geprogrammeerd.
  REGISTERED
  USE EASYDIAL OR

  Opmerking:
  ● Wanneer

  PRESS DIR.PROG.

  6

  Druk STOP om de functie af te sluiten.

  u een verkeerde ontvanger hebt
  geselecteerd, drukt u na stap 4 op STOP
  om de ontvanger te wissen.
  ● Controleer de opgeslagen nummers door
  een groepsverzendingslijst af te drukken
  (pag. 87).

  – 35 – • Page 36

  Faxberichten verzenden
  Een nieuwe ontvanger toevoegen aan het
  groepsverzendingsgeheugen

  1

  EASY DIAL draaien tot u het volgende op
  het display ziet.
  <BROADCAST>
  Display:

  2
  3
  4

  Druk op DIRECTORY PROGRAM .
  ADD=
  Druk op

  EASY DIAL draaien tot de gewenste naam
  op het display verschijnt.

  Druk op

  EASY DIAL

  Mike

  SET

  DIRECTORY PROGRAM

  SET .
  REGISTERED

  Voorbeeld:


  6

  DELETE=#

  om “ADD” te selecteren.

  Voorbeeld:

  5

  Display

  Nikki

  Om andere ontvangers in te voeren,
  herhaalt u stappen 4 en 5 (maximum 20
  nummers).

  Druk DIRECTORY PROGRAM om de
  functie af te sluiten.

  Een opgeslagen ontvanger wissen uit het
  groepsverzendingsgeheugen

  1

  EASY DIAL draaien tot u het volgende op
  het display ziet.
  <BROADCAST>
  Display:

  2
  3
  4

  Druk op DIRECTORY PROGRAM .
  ADD=
  Druk op

  SET .
  DELETED  Bob

  Om andere ontvangers te wissen,
  herhaalt u stappen 4 tot 6.

  om “DELETE” te selecteren.

  Voorbeeld:

  5

  Druk op

  Voorbeeld:

  DELETE=#

  EASY DIAL draaien tot de gewenste naam
  op het display verschijnt.  6

  7

  Druk DIRECTORY PROGRAM om
  de functie af te sluiten.
  Display

  Dick

  Druk op STOP om het wissen te
  annuleren.

  Druk op

  SET .
  DELETE OK?
  YES:SET/NO:STOP
  EASY DIAL
  DIRECTORY PROGRAM

  – 36 –

  SET
  STOP • Page 37

  Faxberichten verzenden
  Verzenden naar vooraf geprogrammeerde groepen in het
  groepsverzendingsgeheugen
  Hetzelfde document wordt verzonden naar de specifieke ontvangers wiens nummer is
  opgeslagen in het groepsverzendingsgeheugen.
  Het faxgeheugen heeft een opslagcapaciteit van ca. 25 standaardpagina’s conform de ITU-T
  nr. 1 testpagina bij normale resolutie (pag. 88).

  1
  2

  Plaats het document MET DE BEDRUKTE
  KANT NAAR BENEDEN.
  ● Druk indien nodig meerdere keren op
  RESOLUTION om de gewenste
  resolutie in te stellen (pag. 30).
  EASY DIAL draaien tot u het volgende op
  het display ziet.
  Display:

  3

  Display

  ME
  KANT T DE BED
  NAAR RUKT
  BENE E
  DEN

  <BROADCAST>

  Druk op FAX START .
  ● Het document wordt ingevoerd en in het
  geheugen gescand. Het document wordt
  naar elk nummer verzonden, waarbij ieder
  nummer na elkaar wordt gebeld.
  ● Na het verzenden wordt het opgeslagen
  document automatisch gewist. Het
  apparaat drukt automatisch een
  groepsverzendingsrapport af (zie verder).

  Opmerking:
  ●U

  kunt minder pagina’s inscannen en verzenden
  wanneer u de resolutie “FINE”, “SUPER FINE” of
  “HALF TONE” selecteert.
  ● Wanneer het nummer van een ontvanger bezet is of
  niet antwoord, wordt dat nummer overgeslagen. Alle
  overgeslagen stations worden maximum 5 keer
  opnieuw gebeld nadat alle andere ontvangers zijn
  gebeld.

  EASY DIAL
  FAX START
  SET

  STOP
  RESOLUTION

  Een groepsverzending annuleren
  1. Druk op STOP wanneer u op het display
  het volgende bericht ziet.
  Display:
  ● Op

  BROADCASTING

  het display verschijnt het bericht:
  SEND CANCELED?
  YES:SET/NO:STOP

  2. Druk op SET .

  Voorbeeld van een groepsverzendingsrapport
  BROADCAST REPORT

  NO.
  01
  02
  03
  04

  OTHER FACSIMILE
  Mike
  Peter
  Sam
  Kim

  START TIME
  10 Jan. 09:31AM
  10 Jan. 09:33AM
  10 Jan. 09:34AM
  10 Jan. 09:35AM
  TOTAL

  10 Jan. 2000 09:36AM
  YOUR LOGO
  :
  YOUR FAX NO. :
  PAGES
  USAGE TIME
  01'10
  02
  01'08
  02
  01'09
  02
  01'10
  02
  004'37
  008

  RESULT
  OK
  OK
  OK
  OK

  – 37 – • Page 38

  Faxberichten ontvangen
  Het apparaat instellen voor het ontvangen van faxberichten!
  Alleen faxapparaat

  Fax- en antwoordapparaat
  (alleen KX-FP185/KX-FM189)

  met
  Hallo, n...
  An

  Ontvangstme
  thode van
  binnenkomen
  de oproepen.

  U hebt een apart
  telefoonnummer
  alleen voor
  faxberichten.

  FAX ONLY modus
  (alleen fax) (pag. 41)
  Zet functie #77 op “FAX ONLY”
  (pag. 72).

  U moet deze
  functies
  instellen.

  Zet AUTO ANSWER aan door
  op AUTO ANSWER te
  drukken.

  – 38 –

  TAD/FAX modus (fax
  en antwoordapparaat)
  (pag. 52)
  Zet functie #77 op “TAD/FAX”
  (pag. 72).
  Zet AUTO ANSWER aan door op
  AUTO ANSWER te drukken.

  MEMORY% ON

  MEMORY% CALLS ON

  AUTO ANSWER

  Zo gaat uw
  faxapparaat
  functioneren.

  U wilt alle
  telefoongesprekken
  en faxberichten
  automatisch
  ontvangen.

  Bij het ontvangen van
  oproepen:
  Alle binnenkomende
  oproepen worden als
  faxbericht verwerkt.

  AUTO ANSWER

  Wanneer u gesprekken
  ontvangt:
  Het antwoordapparaat wordt
  ingeschakeld en neemt
  stemberichten op.
  Wanneer u faxberichten
  ontvangt:
  Het apparaat activeert de
  faxfunctie om het document te
  ontvangen. • Page 39

  Faxberichten ontvangen
  Gebruik als telefoon /
  automatisch faxapparaat

  Vooral gesprekken
  Ring

  Ring

  Ring

  Ring

  Ring

  Ring

  U wilt gesprekken zelf
  beantwoorden en
  faxberichten
  ontvangen zonder
  belsignaal.

  TEL/FAX modus
  (pag. 44)
  Zet functie #77 op “TEL/FAX”
  (pag. 72).
  Zet AUTO ANSWER aan door
  op AUTO ANSWER te
  drukken.

  AUTO ANSWER

  Indien u een
  telefoongesprek ontvangt:
  U hoort een belsignaal.
  Indien u een faxbericht
  ontvangt:
  Het faxbericht wordt
  ontvangen zonder belsignaal.

  Met
  antwoordapparaat
  (alleen KX-FP181)
  U kunt het
  faxapparaat
  combineren met het
  antwoordapparaat,
  zie pagina 42 en 43.

  U wilt de oproepen
  zelf beantwoorden.

  Met een PC
  Indien een PC is
  aangesloten op
  dezelfde
  telefoonlijn, zie
  pagina 43.

  TEL modus
  (pag. 40)
  Zet AUTO ANSWER uit door
  op AUTO ANSWER te
  drukken.


  MEMORY% ON

  Andere
  opties

  MEMORY% ON

  AUTO ANSWER

  Fax activeren
  van op afstand
  U kunt ook een fax
  ontvangen met
  behulp van een
  extra telefoontoestel.
  Wanneer u een
  faxsignaal hoort,
  drukt u op
  9
  (vooraf
  geselecteerde
  activeringscode voor
  de fax) om een
  faxbericht te
  ontvangen (pag. 47).

  Indien u een
  telefoongesprek ontvangt:
  U moet alle gesprekken
  handmatig beantwoorden.
  Om een faxbericht te
  ontvangen, moet u voor
  iedere oproep op
  FAX START drukken.

  – 39 – • Page 40

  Faxberichten ontvangen
  TEL modus!
  (alle oproepen handmatig beantwoorden)
  De TEL-modus activeren
  Wanneer u een pijltje (▼) ziet aan de rechterzijde
  van het display, kunt u dat uitzetten door op
  AUTO ANSWER te drukken.
  Display:

  Display

  TEL MODE
  ON

  Hoorn

  Een faxbericht handmatig
  ontvangen

  1

  Wanneer u het belsignaal hoort, drukt u op
  DIGITAL SP-PHONE (KX-FP185/
  KX-FM189) of haakt u af.

  2

  Indien:
  — u een document moet ontvangen,
  — een faxsignaal (lange bieptoon) hoort, of
  — helemaal niets hoort,
  drukt u op FAX START .
  CONNECTING.....

  3

  FAX START
  Microfoon

  STOP

  (KX-FP185/KX-FM189)

  AUTO ANSWER
  DIGITAL SP-PHONE
  (KX-FP185/KX-FM189)

  Leg de hoorn op de haak.
  ● Het faxbericht wordt ontvangen.

  Opmerking:
  ● De

  uitvoer kan maximum 30 vellen bevatten. Verwijder
  het bedrukte papier voordat dit aantal vellen wordt
  overschreden.

  De ontvangst stoppen

  Faxbericht in het geheugen ontvangen

  Druk op STOP .

  Wanneer een afdrukprobleem optreedt, bewaart
  het apparaat het ontvangen document in een
  buffergeheugen.
  Wanneer zich een document in het geheugen
  bevindt;
  — ziet u op het display afwisselend een
  foutmelding en het volgende bericht.

  Gebruiksvriendelijke ontvangstfunctie
  Wanneer u een gesprek beantwoordt en een
  faxsignaal (lange bieptoon) hoort, start het
  apparaat automatisch de faxontvangst.
  ● ls u deze functie niet wenst, zet u functie #46 op
  “OFF” (pag. 69).

  Display:

  FAX IN MEMORY

  — hoort u lange bieptonen (alarm geheugenontvangst).
  Zie ook functie #44 op pagina 69.
  ● Volg de instructies op pagina 74 en 75 om de
  storing op te lossen.
  ● Zie pagina 88 voor meer informatie over de
  geheugencapaciteit.

  – 40 – • Page 41

  Faxberichten ontvangen
  FAX ONLY modus!
  (alle oproepen worden als faxbericht verwerkt)
  De FAX ONLY modus activeren

  1
  2

  Zet functie #77 op “FAX ONLY” (pag. 72).

  Wanneer u geen pijltje (▼) ziet aan de
  rechterzijde van het display, kunt u dat
  activeren door op AUTO ANSWER te
  drukken.
  Display:

  Display

  FAX ONLY MODE

  ON  Het apparaat beantwoordt automatisch
  iedere binnenkomende oproep en kan
  alleen faxdocumenten ontvangen.

  AUTO ANSWER

  Opmerking:
  ●U

  kunt instellen na hoeveel belsignalen het apparaat
  de binnenkomende oproep beantwoordt in FAX ONLY
  modus (functie #06 op pagina 65).
  ● Selecteer deze modus niet wanneer een telefoonlijn
  ook voor normale telefoongesprekken wordt gebruikt.
  Er wordt altijd getracht een fax te ontvangen, ook als
  iemand u gewoon wil bellen.

  Indien u een aparte telefoonlijn hebt voor faxberichten, adviseren wij deze opstelling.
  Voorbeeld: Eén telefoonlijn wordt gebruikt voor normale telefoongesprekken en een andere foor
  faxberichten.

  Lijn 1 – Normale gesprekken

  Lijn 2 – Faxberichten

  Enkel het faxapparaat is aangesloten.

  – 41 – • Page 42

  Faxberichten ontvangen
  Het apparaat met een antwoordapparaat combineren!
  (alleen KX-FP181)!
  Het faxapparaat en een apart antwoordapparaat
  installeren

  1

  Sluit het antwoordapparaat aan.

  Telefoonaansluiting

  Antwoordapparaat
  (niet bijgeleverd)

  2
  3

  Stel het aantal belsignalen van het antwoordapparaat in op minder dan 4.
  ● Nu zal het antwoordapparaat de oproep als eerste beantwoorden.

  4
  5

  Zet het antwoordapparaat aan.

  6

  Controleer de afstandsbedieningscode van het antwoordapparaat en programmeer
  dezelfde code als afstandsbedieningscode voor het faxapparaat. Zie functie #12 op
  pagina 66.

  Spreek een begroetingstekst in op het antwoordapparaat.
  Voorbeeld: “Dit is het antwoordapparaat van (uw naam/uw telefoonnummer). Wij kunnen
  uw oproep niet beantwoorden. Als u een faxbericht wilt verzenden, kunt u op
  de starttoets drukken. Als u een bericht wenst na te laten, kan dat na de
  bieptoon. Dank u.”

  Zet de ontvangstmodus van het faxapparaat op TEL modus (pag. 40) of FAX ONLY modus
  (pag. 41).
  ● Wanneer u de FAX ONLY kiest, moet u het aantal belsignalen voor FAX ONLY modus
  instellen op meer dan 5 (functie #06 op pagina 65). Met de FAX ONLY modus kunt u
  faxberichten ontvangen wanneer het antwoordapparaat geen berichten kan ontvangen.

  Opmerking:
  ● Wij

  adviseren om uw begroetingstekst niet langer te maken dan ca. 10 seconden. Wanneer de tekst te
  lang is, kunnen binnenkomende faxoproepen mogelijk niet worden beantwoord door het faxapparaat.
  ● Wanneer het faxapparaat een document ontvangt, hoort u op het antwoordapparaat mogelijk een stilte of
  een faxsignaal.

  – 42 – • Page 43

  Faxberichten ontvangen
  Zo functioneren het faxapparaat en het
  antwoordapparaat
  Normale telefoongesprekken ontvangen
  Het antwoordapparaat registreert automatisch normale gesprekken.
  Faxberichten ontvangen
  Het faxapparaat ontvangt automatisch documenten wanneer het een faxsignaal detecteert.
  Een normaal stembericht en faxdocument in één oproep ontvangen
  Het antwoordapparaat registreert eerst het normale gesprek. Daarna wordt op verzoek van de
  beller het faxapparaat geactiveerd en het document wordt ontvangen.

  Een normaal stembericht en faxdocument in één oproep
  ontvangen
  De beller kan een bericht inspreken en een faxdocument verzenden in één oproep. Geef de
  beller eerst instructies m.b.t. de juiste werkwijze.
  1. De oproeper belt uw faxapparaat.


  Het antwoordapparaat beantwoordt de oproep.

  2. De oproeper kan na de begroetingstekst een bericht inspreken.
  3. De oproeper drukt op


  9 (vooraf geselecteerde activeringscode voor de fax).

  Het faxapparaat activeert de faxfunctie.

  4. De oproeper drukt op de starttoets van zijn apparaat om het document te verzenden.
  Opmerking:
  ● De

  activeringscode voor de fax kan worden gewijzigd met functie #41 (pag. 69).
  de oproeper de verkeerde code invoert, moet hij ten minste 5 seconden wachten om de correcte
  code in te voeren.

  ● Wanneer

  Het faxapparaat met een computer combineren!
  Wij adviseren dat u het faxapparaat altijd direct aansluit op de wandcontactdoos van de
  telefoonlijn.

  Muurstekker

  Muurstekker

  Faxapparaat
  Antwoordapparaat
  (niet bijgeleverd)

  Computer

  Opmerking:
  ● Zet
  ● Het

  het faxapparaat in de TEL modus.
  apparaat met het minste aantal ingestelde belsignalen zal als eerste antwoorden.

  – 43 – • Page 44

  Faxberichten ontvangen
  TEL/FAX modus!
  (normale gesprekken en faxberichten zonder belsignalen
  ontvangen wanneer u in de buurt van het toestel bent)
  Kies deze modus wanneer u altijd in de buurt van het faxapparaat bent en faxberichten zonder
  belsignaal wilt ontvangen. Bij een binnenkomende oproep zal het faxapparaat altijd als volgt
  reageren. Zie verder voor het selecteren van de TEL/FAX modus.
  Er is een binnenkomende oproep.

  Het faxapparaat zal niet bellen.
  Tellen van het aantal
  belsignalen in TEL/FAX modus

  ● De

  Normaal gesprek De beller hoort dit
  bericht (alleen KX-FP185/KX-FM189).

  Hello! To send a fax, start
  transmission.
  To speak with someone,
  please wait.

  Stemoproep

  oproep wordt aangenomen.
  Faxsignaal*

  Het faxapparaat belt maximum 3 keer.
  Stille herkenning van de faxbeltoon
  g
  Rin ing
  R ing
  R

  ● De

  oproeper hoort
  een ander
  belsignaal.

  Het faxapparaat ontvangt
  automatisch het document.
  U hoort geen belsignaal.

  Beantwoord de oproep.
  ● Wanneer u niet antwoordt:
  – Dit bericht wordt weergegeven.**
  (alleen KX-FP185/KX-FM189)

  * Het verzendende faxapparaat genereert
  automatisch een faxsignaal. Sommige
  faxapparaten hebben deze functie echter niet.
  ** U kunt ook uw eigen begroetingstekst opnemen
  (pag. 54) (alleen KX-FP185/KX-FM189).

  No one is available to take
  your call right now.
  Please try again later.
  Thank you.
  – Het faxapparaat activeert de
  faxfunctie voor het faxapparaat van
  de andere partij, wanneer dat toestel
  geen faxsignaal verzendt.

  Opmerking:

  De TEL/FAX modus instellen

  ● Bij

  1. Zet functie #77 op “TEL/FAX” (pag. 72).
  2. Wanneer u geen pijltje (▼) ziet aan de rechterzijde
  van het display, kunt u dat activeren door op
  AUTO ANSWER te drukken.

  een binnenkomende oproep zal het
  faxapparaat altijd het volgende weergeven.
  Display:

  ● Het

  INCOMING CALL

  belsignaal moet zijn ingeschakeld (pag. 17).

  Display:

  TEL/FAX MODE

  ON

  – 44 – • Page 45

  Faxberichten ontvangen
  Wanneer een extra telefoon is aangesloten
  Er is een binnenkomende oproep.

  Het faxtoestel belt niet, maar de
  extra telefoon gaat twee keer
  bellen.
  Vertraagd tellen van
  belsignalen in TEL/FAX

  De oproeper hoort dit bericht (alleen
  KX-FP185/KX-FM189).

  Hello! To send a fax, start
  transmission.
  To speak with someone,
  please wait.

  Stemoproep

  Ring
  Ring

  ● Het

  gesprek wordt aangenomen.
  Faxsignaal*

  De extra telefoon belt niet, maar het
  faxapparaat gaat maximum 3 keer bellen.
  Stille herkenning van de faxbeltoon
  g
  Rin ing
  R ing
  R

  Het faxapparaat ontvangt het
  document automatisch zonder te
  bellen.

  ● De

  oproeper
  hoort een
  ander
  belsignaal.

  ■ Alleen voor KX-FP181
  U kunt het gesprek beantwoorden aan
  de extra telefoon.
  1. Neem de hoorn van de haak.
  2. Voer de code
  0 0 in wanneer u
  het terugbelsignaal hoort.**
  ● U kunt deze code wijzigen met functie
  #49 (pag. 70).

  Beantwoord de oproep.
  ● Wanneer u niet antwoordt:
  – Dit bericht wordt weergegeven.***
  (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  * Het verzendende faxapparaat genereert
  automatisch een faxsignaal. Sommige
  faxapparaten hebben deze functie echter niet.
  ** Wanneer het faxapparaat de faxfunctie
  activeert, drukt u in stap 2 op STOP om met
  de oproeper te spreken (alleen KX-FP181).
  *** U kunt ook uw eigen begroetingstekst opnemen
  (pag. 54) (alleen KX-FP185/KX-FM189).

  Vertraagd tellen van belsignalen in
  TEL/FAX
  Het aantal belsignalen voordat de fax opneemt is
  afhankelijk van de instelling van functie #78 op
  pagina 72. U hoort geen belsignaal.

  No one is available to take
  your call right now.
  Please try again later.
  Thank you.
  – Het faxapparaat activeert de faxfunctie
  voor het faxapparaat van de andere
  partij, wanneer dat toestel geen.
  Stille herkenning van de faxbeltoon
  U hoort een belsignaal om aan te geven dat u een
  normaal telefoongesprek ontvangt. Hoeveel
  belsignalen u hoort, is afhankelijk van de instelling
  van functie #30 op pagina 68. U hoort dit signaal
  niet op een extra telefoon.

  – 45 – • Page 46

  Faxberichten ontvangen
  De AUTO ANSWER modus vanop afstand inschakelen!
  Wanneer u niet thuis bent en de AUTO ANSWER modus is uitgeschakeld (TEL modus), kunt u
  de AUTO ANSWER functie met een toetstoontelefoon ook vanop afstand aanzetten.
  AUTO ANSWER modus:
  — FAX ONLY modus
  — TEL/FAX modus
  — TAD/FAX modus (alleen KX-FP185/KX-FM189)


  Voor de KX-FP181
  1. Bel uw toestel en wacht tot u 10 belsignalen hoort.
  ● U hoort nu een biepsignaal.
  2. — FAX ONLY modus inschakelen:
  Druk binnen 8 seconden op de toets
  — TEL/FAX modus inschakelen:
  Druk binnen 8 seconden op de toets

  .
  .

  3. Haak in.
  Opmerking:


  Druk binnen 8 seconden nadat u de bieptoon hoort op
  en blijft het toestel in TEL modus.  Voor de KX-FP185/KX-FM189

  of

  , anders wordt de verbinding verbroken

  1. Bel uw toestel en wacht tot u 10 belsignalen hoort.
  ● U hoort nu een biepsignaal.
  2. Voer binnen 8 seconden de afstandsbedieningscode in (functie #11 op pagina 66).
  ● U hoort nu een biepsignaal.
  3. — FAX ONLY modus inschakelen:
  Druk binnen 3 seconden op de toets
  .
  — TEL/FAX modus inschakelen:
  Druk binnen 3 seconden op de toets
  .
  — TAD/FAX modus inschakelen:
  Wacht 3 seconden. U hoort nu de begroetingstekst.
  4. Haak in.
  Opmerking:


  U moet de afstandsbedieningscode invoeren binnen 8 seconden nadat u de bieptoon hoort, anders wordt
  de verbinding verbroken en blijft het toestel in TEL modus.

  – 46 – • Page 47

  Faxberichten ontvangen
  Extra telefoon!
  Wanneer u een extra telefoon aansluit op het faxapparaat, kunt u via deze telefoon ook
  faxberichten ontvangen.
  U hoeft niet op FAX START te drukken.
  Belangrijk:
  ● Gebruik een toetstoontelefoon en druk lang genoeg op de toetsen om de activeringscode in te
  toetsen.

  1
  2

  Wanneer de extra telefoon belt, neemt u de
  hoorn van de haak.
  Wanneer:
  — u een document moet ontvangen,
  — u een faxsignaal (lange bieptoon) hoort, of
  — u helemaal niets hoort,
  drukt u op
  9 (vooraf ingestelde
  activeringscode voor de fax).

  Naar dezelfde
  telefoonlijn

  Extra telefoon
  Opmerking:

  3

  Haak in.
  ● Het faxbericht wordt ontvangen.

  ● De

  activeringscode voor de fax kan worden
  gewijzigd met functie #41 (pag. 69).

  – 47 – • Page 48

  Faxberichten ontvangen
  Polling-functie!
  (een fax ontvangen die gereed ligt op een ander faxapparaat)
  Met deze functie kunt u een document ontvangen van een andere geschikte machine. U betaalt
  hierbij de gesprekskosten.
  Er mogen geen documenten in uw faxapparaat zijn ingevoerd en het faxapparaat aan de andere
  kant moet gereed zijn voor uw oproep.

  1

  Voor KX-FP181
  Druk drie keer op MENU .
  Display:

  3.POLLING

  Voor KX-FP185/KX-FM189
  Druk vier keer op MENU .

  Display

  4.POLLING

  2
  3

  Druk op SET .

  4

  Druk op SET .

  Kies het faxnummer.
  Voorbeeld:

  FAX=3331111
  SET
  CONNECTING.....  Het faxbericht wordt ontvangen.

  – 48 –

  MENU • Page 49

  Faxberichten ontvangen
  Een bieper opbellen!
  Met deze functie kunt u uw bieper laten opbellen wanneer u een binnenkomend bericht (alleen
  KX-FP185/KX-FM189) of faxdocument ontvangt.

  1

  Druk op MENU .

  2

  Druk op

  Display:

  1.SYSTEM SET UP

  7

  Druk op SET .
  ● Het opgeslagen telefoonnummer
  wordt gebeld.

  , en op 7 0 .

  Voor KX-FP181:

  FAX PAGER CALL

  Voor KX-FP185/
  KX-FM189:

  PAGER CALL

  3

  Druk op SET .

  4

  Selecteer “ON” met EASY DIAL .

  PAGER TEST

  8
  9

  Controleer of uw bieper de
  testoproep heeft ontvangen.
  Druk op MONITOR /
  DIGITAL SP-PHONE .

  MODE=OFF

  MODE=ON


  Display

  MENU

  Selecteer “OFF” wanneer deze functie niet
  nodig is.

  5

  Druk op SET .

  6

  Voer het nummer in van uw bieper.
  ● U kunt maximum 46 cijfers en/of
  pauzetekens invoeren.
  Voorbeeld:
  1 202 555 1234PP12345678PP5555#

  NO.=

  Het nummer Pauzetekens
  van uw bieper
  De toegangscode
  van uw bieper
  (indien nodig)
  Bericht dat u op het display van de bieper
  wil weergeven

  EASY DIAL

  SET

  MONITOR (KX-FP181)
  DIGITAL SP-PHONE
  (KX-FP185/KX-FM189)

  REDIAL/PAUSE
  (Pause)

  Wanneer uw bieper een oproep ontvangt
  Bieper

  5555

  De bieper toont het bericht dat u hebt
  ingevoerd in stap 6.
  (Bijvoorbeeld: 5555)

  – 49 – • Page 50

  Kopiëren
  Een kopie maken!
  Dit apparaat kan één of meer kopieën maken (maximum 50). Ieder document dat kan worden
  verzonden (zie pag. 31), kan ook worden gekopieerd.

  1
  2

  Pas de breedte van de documentgeleiders
  aan de afmetingen van het document aan.
  Plaats het document (maximum 10 pagina’s)
  MET DE BEDRUKTE KANT NAAR
  BENEDEN tot u een bieptoon hoort en het
  document naar binnen wordt getrokken.
  Display:  3

  Documentgeleiders

  ME
  KANT T DE BED
  NAAR RUKT
  BENE E
  DEN

  STANDARD

  De hoorn moet op de haak liggen.
  Druk indien nodig meerdere keren op
  RESOLUTION om de gewenste
  resolutie in te stellen (pag. 30).

  Druk op COPY START .

  Display
  QUICK SCAN

  NUMBER=1 [100%]
  Geef indien nodig het gewenste aantal
  kopieën aan (maximum 50).
  ● Selecteer indien nodig de gewenste
  vergrotings-/verkleiningsgraad met de toets
  COPY ZOOM .
  ● Indien de kopieën wilt sorteren, drukt u op
  COLLATE tot u het volgende op het
  display ziet:

  RESOLUTION
  COPY START  COLLATE=ON

  4

  Druk op COPY START .
  ● Het document wordt afgedrukt.
  ● Indien u het origineel niet in het toestel wil
  laten, drukt u op QUICK SCAN in de
  plaats van COPY START .
  Het origineel wordt in het geheugen
  gescand en daarna gekopieerd.

  STOP
  COLLATE
  COPY ZOOM

  Opmerking:
  ● Indien

  u geen resolutie hebt gekozen, wordt
  automatisch “FINE” geselecteerd.
  ● Tijdens het kopiëren kunt u telefoneren of
  een gesprek ontvangen.
  ● Na het kopiëren wordt de vergrotings/verkleiningsfactor teruggezet op “100%”.

  Het kopiëren stoppen
  Druk op STOP .

  De kopieën sorteren
  Voorbeeld: Twee kopieën van een document met 4 pagina’s
  1

  4

  1

  3

  2

  2

  2

  1

  3

  4

  3

  3

  4

  2

  4

  1

  Niet gesorteerd

  – 50 –

  Gesorteerd

  Opmerking:
  ● Bij

  ingeschakelde sorteerfunctie worden de
  documenten in het geheugen gescand.
  Wanneer het geheugen vol raakt, worden
  alleen de reeds opgeslagen pagina’s
  afgedrukt.
  ● Na het kopiëren wordt de sorteerfunctie
  automatisch uitgeschakeld. • Page 51

  Kopiëren
  Een document vergroten
  Selecteer een vergrotingsfactor van “200%” of “150%” met behulp van de toets COPY ZOOM
  (+). Alleen het middengedeelte wordt vergroot en op twee pagina’s afgedrukt.
  200% voorbeeld van een vergroot document
  Origineel

  Vergrote kopie

  A B C D

  150% voorbeeld van een vergroot document
  Origineel

  Vergrote kopie

  A B C D

  B C

  B C

  E F G H

  E F G H

  Te vergroten
  gebied

  Te vergroten
  gebied

  F G

  F G

  Een document verkleinen
  Een origineel kan ook worden verkleind. Dat kan door op de toets COPY ZOOM
  drukken.

  (–) te

  Aanbevolen verkleiningsfactoren:
  Instelling

  Formaat van het afdrukpapier

  Formaat van het origineel

  100% (standaard)

  A4

  A4, Letter

  92%

  A4

  A4

  86%

  A4

  A4

  72%

  A4

  Legal

  A4
  = 210 mm x 297 mm
  Letter = 216 mm x 279 mm
  Legal = 216 mm x 356 mm
  Opmerking:
  Indien de gewenste verkleiningsfactor niet is geprogrammeerd, kan het document worden gesplitst en
  wordt de bovenzijde van het tweede blad gewist.
  Als bij het kopiëren het afdrukpapier hetzelfde formaat heeft als het origineel en toch de onderzijde van
  het document niet wordt afgedrukt, kunt u een verkleiningsfactor van 92% of 86% proberen.

  – 51 – • Page 52

  Setup (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  TAD/FAX modus!
  (met ingebouwd antwoordapparaat en om automatisch
  gesproken berichten en faxen te ontvangen)
  Als de modus TAD/FAX is ingesteld, werkt het apparaat als fax en/of antwoordapparaat. Als een
  fax wordt geregistreerd, zal het apparaat automatisch het faxbericht ontvangen. Als een gesprek
  wordt geregistreerd, laat het antwoordapparaat een begroetingsbericht horen en de beller kan
  een bericht inspreken.
  ● U kunt de standaard begroetingsberichten (zie volgende pagina) gebruiken of uw eigen bericht
  inspreken (pag. 54).

  Ontvangen van gesprekken en faxen instellen

  1
  2

  Stel functie #77 op “TAD/FAX” (pag. 72).
  Als het pijltje (▼) rechts in het display wordt
  getoond, drukt u op AUTO ANSWER .
  Display:

  Display

  TAD/FAX MODE

  Het apparaat laat het begroetingsbericht
  horen.
  ● De resterende tijd voor het opnemen van
  binnenkomende berichten wordt
  weergegeven.


  Voorbeeld:

  TIME = 10m13s


  AUTO ANSWER

  ON

  Opmerking:
  De opnametijd voor binnenkomende berichten kan
  worden gewijzigd (functie #10 op pagina 65).
  Voor de geheugencapaciteit voor binnenkomende
  berichten zie pagina 88.
  Als er niet veel tijd overblijft, moet u overbodige
  berichten wissen (pag. 57).
  Als een binnenkomend bericht wordt opgenomen, kunt
  u meeluisteren via de luidspreker. Als deze functie niet
  nodig is, zet u ze op “OFF” (functie #67 op pagina 71).

  Aantal belsignalen in TAD/FAX modus
  Met functie #06 (pag. 65) kunt u het aantal belsignalen instellen voordat een oproep wordt beantwoord. U
  hebt de keuze tussen 1, 2, 3, 4, TOLL SAVER en RINGER OFF.
  TOLL SAVER:

  Als u het apparaat vanop afstand belt, hoort u aan het aantal belsignalen of er nieuwe
  berichten zijn. Als het apparaat antwoordt bij het tweede belsignaal, is er minstens een
  nieuw bericht. Als het apparaat antwoordt na het vierde belsignaal, zijn er geen nieuwe
  berichten. Om gesprekskosten te besparen, kunt u direct ophangen na het derde
  belsignaal. Dit betekent dat er geen nieuwe berichten zijn.
  RINGER OFF: Het apparaat antwoordt zonder belsignaal.
  ● Als u bent geabonneerd op de service weergave oproeper, stelt u deze functie in op 2 of meer
  belsignalen.

  – 52 – • Page 53

  Begroeting (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  Vooraf ingestelde begroetingsberichten!
  Het apparaat heeft vooraf ingestelde begroetingsberichten. Afhankelijk van de situatie wordt een
  van de volgende berichten afgespeeld. Om uw eigen bericht op te nemen, zie pagina 54.
  ■ Als het apparaat klaar is om berichten en faxen te ontvangen:

  Hello! We are unable to answer right now.
  To send a fax, please start transmission.
  To leave a voice message, please speak
  after the beep.
  Thank you.
  ■ Als het geheugen voor berichten of faxen vol is:
  Display:

  MESSAGE FULL

  Hello! We are unable to answer right now.
  To send a fax, please start transmission.
  To leave a voice message, please try again
  later.
  Thank you.

  FAX MEMORY FULL

  Hello! We are unable to answer right now.
  To send a fax, please try again later.
  To leave a voice message, please speak
  after the beep.
  Thank you.

  MESSAGE FULL

  Hello! We are unable to answer right now.
  Please try again later.
  Thank you.

  en
  FAX MEMORY FULL

  Opmerking:


  Om het probleem op te lossen, zie pagina’s 74 en 75.

  – 53 – • Page 54

  Begroeting (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  Uw eigen begroetingsbericht opnemen!
  U kunt uw eigen begroetingsbericht inspreken voor de modi TAD/FAX en TEL/FAX. Als iemand
  belt, wordt uw eigen begroetingsbericht afgespeeld in plaats van een vooraf ingesteld bericht.
  De opname mag niet langer zijn dan 16 seconden. We adviseren het bericht te beperkten tot 12
  seconden omdat dan faxberichten gemakkelijker kunnen worden ontvangen.
  Suggesties
  TAD/FAX begroetingsbericht

  TEL/FAX begroetingsbericht

  “Dit is (uw naam, bedrijf en/of telefoonnummer). We kunnen uw
  oproep nu niet beantwoorden. Als u een fax wilt sturen, start u
  het verzenden. Om een bericht in te spreken wacht u op de
  bieptoon. Dank u en tot binnenkort.”
  “Dit is (uw naam, bedrijf en/of telefoonnummer). We kunnen uw
  oproep nu niet beantwoorden. Probeer later opnieuw. Dank u en
  tot binnenkort.”

  1

  Selecteer de gewenste modus (TAD/FAX of
  TEL/FAX) waarin u uw begroetingsbericht wilt
  opnemen (functie #77 op pagina 72).

  2

  Druk twee keer op RECORD .
  ● Het display vermeldt het volgende,
  afhankelijk van de door u in stap 1
  geselecteerde modus.

  Display

  TAD/FAX modus: 2.TAD GREETING
  TEL/FAX modus: 2.T/F GREETING
  PRESS START

  3
  4

  5

  RECORD
  Microfoon
  START

  Druk op START .
  ● U hoort een lange biep.

  /

  STOP
  Spreek duidelijk op een afstand van ca.
  20 cm van de microfoon.
  ● Het display vermeldt de resterende
  opnametijd.
  TAD/FAX modus: TAD

  REC.

  15s

  TEL/FAX modus: T/F

  REC.

  15s

  Als u klaar bent, drukt u op STOP .
  ● Het apparaat laat uw bericht horen. Pas het
  volume aan met
  of
  .

  – 54 –

  Opmerking:
  Als u tijdens het opnemen een fout maakt,
  begint u opnieuw bij stap 2.
  U kunt 60-seconden selecteren voor uw
  eigen TAD/FAX begroetingsbericht (functie
  #54 op pagina 70).
  – Als u 60-seconden kiest, adviseren we dat
  u de beller in uw eigen TAD/FAX
  9 te
  begroetingsbericht vraagt op
  drukken voor hij het verzenden start.
  – Als u in plaats van 60 seconden
  16-seconden selecteert, wordt uw eigen
  TAD/FAX begroetingsbericht gewist en
  wordt het vooraf ingestelde bericht
  afgespeeld. • Page 55

  Begroeting (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  Begroetingsberichten controleren

  1

  Selecteer de gewenste modus (TAD/FAX of
  TEL/FAX) waarin u uw begroetingsbericht
  wilt beluisteren (functie #77 op pagina 72).

  2

  Als het pijltje (▼) niet zichtbaar is rechts in
  het display, drukt u op AUTO ANSWER .
  Als het pijltje (▼) zichtbaar is rechts in het
  display, doet u het eerst uit en dan weer aan.
  TAD/FAX modus:

  TAD/FAX MODE

  TEL/FAX modus:

  TEL/FAX MODE  Het apparaat speelt het begroetingsbericht
  af.

  Display

  AUTO ANSWER

  Uw eigen opgenomen begroetingsberichten wissen!

  1

  Selecteer de gewenste modus (TAD/FAX of
  TEL/FAX) waarin u uw begroetingsbericht
  wilt wissen (functie #77 op pagina 72).

  2

  Druk twee keer op ERASE .
  ● Het display vermeldt het volgende,
  afhankelijk van de door u in stap 1
  geselecteerde modus.
  TAD/FAX modus:

  2.TAD GREETING

  TEL/FAX modus:

  2.T/F GREETING
  PRESS START

  3

  Display

  ERASE
  START
  SET

  Druk op START .

  STOP

  ERASE GREETING?
  YES:SET/NO:STOP


  4

  Om het wissen te annuleren drukt u op
  STOP .

  Druk op SET .
  GREETING ERASED


  Als er een gesprek binnenkomt, wordt het
  vooraf ingestelde bericht afgespeeld.

  – 55 – • Page 56

  Binnenkomende berichten (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  Opgenomen berichten beluisteren!
  Als het apparaat nieuwe berichten heeft opgenomen:
  — knippert het lampje PLAY MESSAGES
  — de teller toont het totale aantal opgenomen berichten en
  — een langzame bieptoon betekent dat de functie waarschuwing bericht is geactiveerd (functie
  #42 op pagina 69).
  Druk op PLAY MESSAGES .
  Alleen de nieuwe opgenomen berichten worden
  afgespeeld.
  ● Stel het volume van de luidspreker in met
  of
  .
  ● Als alle nieuwe berichten zijn afgespeeld, stopt
  het lampje PLAY MESSAGES met knipperen en
  blijft het branden.
  Als u nu op PLAY MESSAGES drukt, worden
  alle opgenomen berichten afgespeeld.


  Voorbeeld (2 opgenomen
  berichten):
  Teller
  02

  SLOW

  QUICK

  /
  STOP

  PLAY MESSAGES

  EASY DIAL

  KNIPPEREN/BRANDEN
  Een bericht herhalen

  Weergavesnelheid wijzigen

  Draai het EASY DIAL wiel een klik naar links
  terwijl u naar het bericht luistert.
  ● Als u binnen 5 seconden na het starten van het
  bericht het EASY DIAL wiel naar links draait
  wordt het vorige bericht afgespeeld.
  ● Om een specifiek bericht opnieuw te horen,
  draait u het EASY DIAL wiel naar links of naar
  rechts en zoekt u het gewenste bericht.

  Druk op QUICK om berichten anderhalve keer
  sneller dan de normale snelheid af te spelen.

  Een bericht overslaan
  Draai het EASY DIAL wiel naar rechts om het
  volgende bericht te horen.

  Weergave stoppen
  Druk op STOP .
  ● Als u binnen de minuut op PLAY MESSAGES
  drukt, speelt het toestel de overige berichten af.

  – 56 –

  Druk op SLOW om de berichten aan halve
  snelheid af te spelen.


  Om terug te keren naar de oorspronkelijke
  snelheid, drukt u nog eens op QUICK of
  SLOW tijdens de versnelde of vertraagde
  weergave.

  Registratie van datum en tijd van de
  registratie
  Tijdens de weergave vermeldt een computerstem
  de tijd en de weekdag waarop elk bericht is
  opgenomen. • Page 57

  Binnenkomende berichten (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  Opgenomen berichten wissen!
  Wis overbodige berichten om te vermijden dat het geheugen vol raakt.

  Een specifiek bericht wissen

  1

  Druk op ERASE terwijl u luistert naar het
  bericht dat u wilt wissen.
  Display:

  Display

  ERASING
  MESSAGE ERASED

  Alle berichten wissen
  Controleer of u alle opgenomen berichten hebt
  beluisterd.

  1

  START
  SET

  Druk op ERASE .
  Display:

  ERASE
  STOP

  1.ALL MESSAGES
  PRESS START

  2

  Druk op START .
  ERASE MESSAGES?
  YES:SET/NO:STOP


  3

  Om het wissen te annuleren, drukt u op
  STOP .

  Druk op SET .
  ERASING
  ERASE COMPLETED

  Opmerking:


  Begroetingsberichten kunnen op deze manier niet
  worden gewist.

  – 57 – • Page 58

  Opnemen (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  Memobericht!
  (een bericht inspreken voor uzelf of voor anderen)
  Om een bericht in te spreken voor uzelf of iemand anders kunt u een memobericht inspreken.
  Deze memo kan later direct of vanop afstand worden afgespeeld.

  1

  Druk op RECORD .
  Display:

  1.MEMO MESSAGE
  Display
  PRESS START

  2

  Druk op START .
  ● U hoort een lange bieptoon.
  MEMO RECORDING

  3
  4

  Spreek duidelijk uw bericht in op ongeveer
  20 cm van de microfoon.

  RECORD
  Microfoon

  Als u klaar bent, drukt u op STOP .

  START

  STOP

  Telefoongesprek!
  U kunt een telefoongesprek opnemen. Dit gesprek kan later direct of vanop afstand worden
  weergegeven.

  1

  Tijdens een telefoongesprek drukt u op
  RECORD .
  Display:

  2

  2WAY RECORDING

  Om het opnemen te stoppen drukt u op
  STOP of legt u de hoorn op de haak.

  Opmerking:


  Er kunnen wettelijke beperkingen zijn voor het
  opnemen van telefoongesprekken. Laat de andere
  partij weten dat het gesprek wordt opgenomen.

  – 58 –

  RECORD

  STOP
  Display • Page 59

  Bediening op afstand (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  Bediening vanop afstand!
  De volgende handelingen kunnen vanop afstand worden uitgevoerd met behulp van een
  toetsentelefoon.
  Programmeer de afstandsbedieningscode (functie #11 op pagina 66) en zet het apparaat
  in modus TAD/FAX voordat u vertrekt (pag. 52).

  Toets

  Functie

  Pagina

  Toets
  9

  0

  Begroetingsbericht overslaan

  61

  1

  Een bericht herhalen

  60

  2

  Een bericht overslaan

  60

  4

  Nieuwe berichten afspelen

  60

  5

  Alle berichten afspelen

  60

  6

  Meebeluistering van de kamer

  61

  7

  Een begroetingsbericht
  opnieuw opnemen

  61

  Functie

  Pagina

  Opnieuw opnemen van een
  begroetingsbericht stoppen

  61

  4

  Een specifiek bericht wissen

  61

  5

  Alle berichten wissen

  61

  8 0

  TEL mode instellen

  61

  8 1

  Berichten doorschakelen AAN

  61

  8 2

  Berichten doorschakelen UIT

  61

  8 3

  Bieper bellen AAN

  61

  8 4

  Bieper bellen UIT

  61

  Afstandsbedieningskaart
  Knip deze kaart uit en bewaar ze als referentie voor de bediening op afstand.

  Antwoordapparaat-bediening
  op afstand
  Hier plooien

  1. Bel uw apparaat.
  2. Voer de
  afstandsbedieningscode in
  tijdens het begroetingsbericht.
  ● De nieuwe berichten
  worden automatisch
  afgespeeld.
  ● Als er geen nieuwe
  berichten zijn, wacht u 4
  seconden. Alle berichten
  worden afgespeeld.
  3. Druk binnen 10 seconden op
  de afstandsbedieningstoetsen
  (zie verso).

  Opmerkingen bediening
  op afstand
  De bediening op afstand is
  alleen mogelijk met een
  druktoetstelefoon als het
  apparaat in TAD/FAX modus
  staat.
  Als het apparaat in TEL modus
  staat, belt u uw apparaat en
  wacht u 10 belsignalen. Voer
  binnen 8 seconden de
  afstandsbedieningscode in en
  wacht 3 seconden. Het
  apparaat gaat naar TAD/FAX
  modus.
  Als u op een toets drukt, altijd
  goed drukken.
  Om een document te
  9 .
  verzenden drukt u op
  Als u een faxtoon hoort, start
  u de transmissie.

  – 59 – • Page 60

  Bediening op afstand (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  Bediening op afstand met een druktoetstelefoon!
  Opgenomen berichten beluisteren

  1
  2

  Bel uw apparaat.

  Voer de afstandsbedieningscode terwijl het
  TAD/FAX begroetingsbericht wordt
  afgespeeld.
  Er zijn geen nieuwe berichten

  Er zijn nieuwe berichten

  De voice guide zegt hoeveel nieuwe
  berichten er zijn. Deze berichten worden
  automatisch afgespeeld.

  Voorbeeld Voice guide:
  3 new messages.
  Alleen de nieuwe berichten herhalen:
  Druk op 4 .
  ● Het huidige bericht herhalen:
  Druk op 1 .
  Als u binnen 5 seconden na de start van
  een bericht op 1 drukt, wordt het vorige
  bericht afgespeeld.
  ● Alle berichten beluisteren:
  Druk op 5 .
  ● Een bericht overslaan:
  Druk op 2 .


  Toets
  0

  Begroetingsbericht
  overslaan

  1

  Een bericht herhalen

  2
  4

  Het berichtgeheugen is vol

  Sorry, no more memory.
  Please erase unnecessary
  messages.
  Wis enkele of alle berichten (zie volgende
  pagina).

  Toets

  6

  Meebeluistering van de kamer
  Een begroetingsbericht
  opnieuw opnemen
  Opnieuw opnemen van een
  begroetingsbericht stoppen

  Functie

  4

  Een specifiek bericht
  wissen

  5

  Alle berichten wissen

  8 0

  TEL mode instellen

  8 1

  Berichten doorschakelen
  AAN

  8 2

  Berichten doorschakelen
  UIT

  8 3

  Bieper bellen AAN

  8 4

  Bieper bellen UIT

  Nieuwe berichten afspelen
  Alle berichten afspelen

  9

  Druk op 5 of wacht 4 seconden om alle
  berichten te beluisteren.

  Een bericht overslaan

  5

  7

  – 60 –

  Functie

  No new messages. • Page 61

  Bediening op afstand (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  Andere functies


  Een specifiek bericht wissen  4 terwijl u luistert naar het bericht
  Druk op
  dat u wilt wissen.

  Het begroetingsbericht overslaan
  Druk op 0 terwijl het begroetingsbericht wordt
  afgespeeld.
  ● Het apparaat slaat de rest van het
  begroetingsbericht over.

  Voorbeeld Voice guide:
  The message has been erased.

  U hoort ook een lange bieptoon. Daarna speelt
  het apparaat eht volgende vericht af.

  U moet vooraf een doorschakelnummer
  programmeren (functie #60 op pagina 71).

  Alle berichten wissen
  Druk op

  Het doorschakelen van berichten aan en
  uit zetten

  Druk op 8 1 om het doorschakelen van
  berichten AAN te zetten.

  5 om alle berichten te wissen.

  All messages have been erased.
  Message transfer is set.
  Transfer phone number is
  123456789.

  U hoort een lange bieptoon.

  Meebeluistering van de kamer

  Druk op 8 2 om het doorschakelen van
  berichten UIT te zetten.

  Druk op 6 om gedurende circa 30 hert geluid te
  controleren in de kamer waar het apparaat is
  geïnstalleerd.
  ● Na 30 seconden hoort u een bieptoon. Om het
  geluid verder te controleren drukt u binnen 10
  seconden nog eens op 6 .


  Message transfer is off.


  Een markeringsbericht opnemen
  Transfer phone number is not set.

  U kunt een extra bericht inspreken.
  1. Wacht op de voice guide.

  All messages have been played.  Het doorschakelen naar de pager aan en
  uit zetten
  U dient op voorhand het nummer van uw pager te
  programmeren (zie #70 op pagina 49).

  2. Wacht circa 10 seconden.

  Please leave your name and
  message after the beep.

  Druk op 8 3 om deze functie AAN te zetten.

  Pager call is set.
  Pager number is 098765432.

  3. Laat een bericht na de bieptoon.


  Als er geen doorschakelnummer is
  geprogrammeerd, kunt u deze fucntie niet AAN
  zetten.

  Een begroetingsbericht opnieuw
  opnemen

  Druk op 8 4 om deze functie UIT te zetten.

  U kunt de inhoud van het TAD/FAX
  begroetingsbericht wijzigen.

  Pager call is off.

  1. Druk op 7 om de opname te starten.
  ● U hoort een lange bieptoon.
  2. Spreek duidelijk een bericht in van maximaal
  16 seconden.
  ● Als u langer dan 2 seconden pauzeert, hoort
  u 6 biepsignalen en de opname wordt
  gestopt. Herhaal binnen 10 seconden vanaf
  stap 1.
  3. Als u klaar bent met opnemen, drukt u op 9 .
  ● Het nieuwe begroetingsbericht wordt
  afgespeeld.  Als er geen biepernummer is geprogrammeerd,
  kunt u deze functie niet AAN zetten.

  Pager number is not set.


  De ontvangstmodus wijzigen
  Druk op 8 0 om de ontvangstmodus van
  TAD/FAX in te stellen op TEL.
  ● U kunt in hetzelfde gesprek niet terugkeren
  naar de TAD/FAX modus. Om terug te keren
  naar de TAD/FAX modus, zie pagina 46.

  – 61 – • Page 62

  Optie (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  Opgenomen berichten doorschakelen naar een
  andere telefoon!
  Met deze functie kunt u een bepaald telefoonnummer bellen telkens wanneer een
  binnenkomend bericht wordt opgenomen. U kunt met de bediening op afstand het
  doorgeschakelde bericht tijdens hetzelfde gesprek opvragen.
  Programmeer eerst het doorschakelnummer (functie #60 op pagina 71) en zet het apparaat in
  modus TAD/FAX.

  Een binnenkomend bericht wordt door uw apparaat opgenomen.

  Uw apparaat belt het doorschakelnummer.

  Beantwoord de oproep met de doorschakeltelefoon.

  Uw apparaat speelt het doorschakelbericht af.*

  Vooraf ingesteld bericht:
  This is a telephone answering system.
  Please enter your remote ID for remote operation.

  Voer de afstandsbedieningscode in (functie #11 op pagina 66).

  Vraag het bericht op met de bediening op afstand (pag. 59–61).

  * Dit bericht kan worden gewijzigd (zie volgende pagina).

  – 62 – • Page 63

  Optie (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  Uw eigen doorschakelbericht opnemen
  De opnametijd is beperkt tot 16 seconden.
  Suggestie
  “Dit is een doorschakelbericht van (uw naam, firma en/of telefoonnummer). Voer uw
  afstandsbedieningscode in voor de bediening op afstand.”

  1

  Druk op MENU .

  2

  Druk op

  3

  Display:

  1.SYSTEM SET UP

  7

  Als u klaar bent met opnemen, drukt
  u op STOP .
  ● Het apparaat laat uw bericht horen.
  Pas het volume aan met
  of
  .

  8

  Druk op MENU .

  en daarna op 6 1 .
  TRNS-GREETING

  Druk op SET .
  CHECK

  Display MENU

  4

  /

  Draai het EASY DIAL wiel en selecteer
  “RECORD”.
  RECORD

  5

  Druk op SET .

  6

  Spreek duidelijk op ongeveer 20 cm van de
  microfoon.
  ● Het display vermeldt de resterende
  opnametijd.

  TRNS

  Voorbeeld:

  TRNS

  REC.

  REC.

  Uw doorschakelbericht controleren
  1. Druk op MENU ,
  SET .

  6 1 en daarna op

  2. Draai het EASY DIAL wiel en selecteer
  “CHECK”.
  3. Druk op SET .
  ● Het apparaat speelt uw bericht af.
  4. Druk op MENU .

  16s
  EASY DIAL
  Microfoon

  SET
  STOP

  15s
  Uw doorschakelbericht wissen
  1. Druk op MENU ,
  SET .

  6 1 en daarna op

  2. Draai het EASY DIAL wiel en selecteer
  “ERASE”.
  3. Druk op SET .
  ● Uw eigen bericht wordt gewist.
  4. Druk op MENU .
  ● Het vooraf ingestelde begroetingsbericht
  wordt afgespeeld wanneer een gesprek
  wordt doorgeschakeld.

  – 63 – • Page 64

  Overzicht van de functies
  Programmeren!
  Het apparaat heeft verschillende programmeerfuncties. Programmeer de gewenste instelling aan
  de hand van de programmeertabellen (pag. 65–72).

  Algemene programmeermethode

  1

  Druk op MENU .

  2

  Selecteer de functie die u wilt
  programmeren.
  ■ Voor basisfuncties (pag. 65, 66)
  Draai het EASY DIAL wiel tot de
  gewenste functie wordt weergegeven.
  ■ Voor uitgebreide functies (pag. 67–72)
  Draai het EASY DIAL wiel tot het
  volgende verschijnt.

  Display:

  1.SYSTEM SET UP

  Display

  MENU

  EASY DIAL

  SET

  ADVANCED MODE
  Druk op SET en draai het
  EASY DIAL wiel tot de gewenste functie
  wordt weergegeven.

  3

  Druk op SET .
  ● De huidige instelling van de functie wordt
  weergegeven.

  4

  Draai het EASY DIAL wiel tot de gewenste
  instelling wordt weergegeven.
  ● Deze stap kan afhankelijk van de functie
  lichtjes afwijken.

  5

  Druk op SET .
  ● De door u geselecteerde instelling wordt
  opgeslagen en de volgende functie wordt
  weergegeven.

  6

  Om de programmeermodus af te sluiten
  drukt u op MENU .

  Programmeren door de programmacode
  direct in te voeren
  U kunt een functie selecteren door de
  programmacode (# en 2 cijfers) direct in te voeren
  in plaats van het EASY DIAL te gebruiken.
  1. Druk op MENU .
  2. Druk op
  en voer de 2 cijfers van de code
  in.
  3. Volg de hierboven beschreven stappen 3 tot 6.
  ● Zie de programmeertabellen (pag. 65–72) voor
  de codes.

  – 64 –

  Programmeren annuleren
  Druk op MENU om het programma te verlaten. • Page 65

  Overzicht van de functies
  Basisfuncties!
  Programmeertabel
  Code

  Display & functie
  SET DATE & TIME

  #01

  Datum en tijd instellen

  YOUR LOGO

  #02

  Uw logo instellen
  YOUR FAX NO.
  #03

  Uw faxnummer instellen
  SENDING REPORT

  #04

  Verzendingsrapport afdrukken en
  het verzendingsresultaat
  controleren (pag. 32)


  Instellingen
  dd/mm/jj
  uu:mm
  (2 cijfers voor
  elke invoer)
  (maximaal 30
  tekens)  ERROR
  ON
  OFF

  1, 2, 3, 4, 5,
  6, 7, 8, 9

  Alleen voor KX-FP185/KX-FM189
  FAX RING COUNT

  #06

  Het aantal belsignalen wijzigen
  voordat het apparaat een oproep
  beantwoordt in de modus FAX
  ONLY


  Alleen voor KX-FP185/KX-FM189

  1, 2, 3, 4, 5,
  6, 7, 8, 9

  1, 2, 3, 4

  TAD RING COUNT
  Het aantal belsignalen wijzigen
  voordat het apparaat een oproep
  beantwoordt in de modus TAD/FAX


  #10

  TOLL SAVER

  De opnametijd voor een
  binnenkomend bericht wijzigen

  “ERROR”: het verzendingsrapport
  wordt alleen afgedrukt als de
  verzending niet is gelukt.
  “ON”: het verzendingsrapport wordt
  na elke verzending afgedrukt.
  Als u het apparaat gebruikt met
  een antwoordapparaat, moet u het
  aantal belsignalen instellen op
  meer dan 5.

  Deze instelling kan alleen worden
  gewijzigd als het apparaat in de
  modus FAX ONLY staat.

  Deze instelling kan worden
  gewijzigd als het apparaat in
  TAD/FAX modus staat.
  ● Zie pagina 52 voor meer details.

  RINGER OFF

  Alleen voor KX-FP185/KX-FM189
  RECORDING TIME

  Zie pagina 14 en 15 voor meer
  details.
  Zie pagina 16 voor meer details.

  Alleen voor KX-FP181

  Het aantal belsignalen wijzigen
  voordat het apparaat een oproep
  beantwoordt in de modus FAX
  ONLY

  Zie pagina 13 voor meer details.

  (maximaal 20
  cijfers)

  FAX RING COUNT
  #06

  Zo werkt het apparaat

  VOX

  “VOX”: onbeperkt
  “1–9”: 1 tot 9 minuten

  1, 2, 3, 4, 5,
  6, 7, 8, 9
  (De standaard instelling is vetgedrukt.)

  (vervolg)

  – 65 – • Page 66

  Overzicht van de functies
  Basisfuncties (vervolg)!
  Menuopties instellen
  1. Druk op MENU .
  2. Draai het EASY DIAL wiel tot de
  gewenste functie wordt weergegeven.
  3. Druk op SET .
  Opmerking:

  4. Draai het EASY DIAL wiel tot de
  gewenste instelling wordt weergegeven.

  ● Stap

  4 kan afhankelijk van de
  functie lichtjes afwijken.
  ● Zie pagina 64 voor meer
  details.

  5. Druk op SET .
  6. Druk op MENU .

  Programmeertabel (vervolg)
  Code

  Display & functie


  Instellingen

  Alleen voor KX-FP185/KX-FM189
  REMOTE TAD ID

  Het antwoordapparaat vanop
  afstand bedienen

  ON / ID=111

  #11

  OFF  Alleen voor KX-FP181
  REMOTE TAM ACT.

  #12

  Als u het apparaat met een
  antwoordapparaat gebruikt,
  activeert u deze functie en stelt u
  de afstandsbedieningscode in
  zodat het antwoordapparaat vanop
  afstand kan worden bediend.

  ON / ID=11

  OFF

  Alleen voor KX-FM189
  PC-verbinding  #14

  PC LINK

  ON

  Zo werkt het apparaat
  “ON” selecteren en de identificatie
  invoeren:
  1. Druk op MENU .
  2. Draai het EASY DIAL wiel en
  selecteer deze functie.
  3. Druk op SET .
  4. Draai het EASY DIAL wiel en
  selecteer “ON”.
  5. Druk op SET .
  6. Voer een getal van 3 cijfers in,
  zonder een 0 of 7.
  7. Druk op SET .
  8. Druk op MENU .
  “ON” selecteren en de identificatie
  invoeren:
  1. Druk op MENU .
  2. Draai het EASY DIAL wiel en
  selecteer deze functie.
  3. Druk op SET .
  4. Draai het EASY DIAL wiel en
  selecteer “ON”.
  5. Druk op SET .
  6. Voer uw identificatie in (1 tot 5
  cijfers) met 0–9,
  en #.
  7. Druk op SET .
  8. Druk op MENU .
  Zie PANA LINK Software Gids voor
  meer details.

  OFF
  (De standaardinstelling is vetgedrukt.)

  – 66 – • Page 67

  Overzicht van de functies
  Uitgebreide functies!
  Menuopties instellen
  1. Druk op MENU .
  2. Draai het EASY DIAL wiel tot de
  gewenste functie wordt weergegeven.
  Display: ADVANCED MODE

  3.
  4.
  5.
  6.

  Druk op SET en draai het EASY DIAL
  wiel tot de gewenste functie wordt
  weergegeven.
  Druk op SET .
  Draai het EASY DIAL wiel tot de
  gewenste instelling wordt weergegeven.
  Druk op SET .
  Druk op MENU .

  Opmerking:
  ● Stap

  4 kan afhankelijk van de
  functie lichtjes afwijken.
  ● Zie pagina 64 voor meer
  details.

  Programmeertabel
  Code

  Display & functie
  AUTO JOURNAL

  #22

  Het activiteitenrapport automatisch
  afdrukken voor faxberichten

  Instellingen
  ON
  OFF

  OVERSEAS MODE

  #23

  Als u moeilijk een fax overzee kunt
  verzenden, activeert u deze functie
  voor u verbinding maakt. Met deze
  functie kunnen documenten
  gemakkelijker worden verzonden
  omdat de verzendingssnelheid
  wordt verlaagd.

  ON

  #25

  “ON”: Thet apparaat drukt het
  activiteitenrapport automatisch af
  na elke 30 nieuwe faxverbindingen
  (pag. 32).
  Na het verzenden gaat het
  apparaat automatisch uit.
  ● Deze functie is niet beschikbaar
  voor groepskiezen.
  ● De gesprekskosten kunnen hoger
  liggen.

  OFF

  DELAYED SEND
  Om een faxbericht automatisch op
  een vastgesteld tijdstip te
  verzenden.
  Met deze functie kunt u profiteren
  van het goedkopere daluurtarief
  van uw telefoonmaatschappij.
  ● De functie kan maximaal 24 uur
  vooraf worden ingesteld.

  Zo werkt het apparaat

  ON /
  fax no. /
  uu:mm

  OFF

  Een document verzenden:
  1. Voer het document in.
  2. Volg de hierboven beschreven
  stappen 1–3.
  3. Draai het EASY DIAL wiel en
  selecteer “ON”.
  4. Druk op SET .
  5. Voer het faxnummer in.
  6. Druk op SET .
  7. Voer het tijdstip in waarop het
  verzenden moet beginnen.
  Druk op
  om “AM” of “PM” in te
  voeren.
  8. Druk op SET .
  9. Druk op MENU .
  ● Om na het programmeren te
  annuleren drukt u op STOP en
  daarna op SET .

  (De standaard instelling is vetgedrukt.)

  (vervolg)

  – 67 – • Page 68

  Overzicht van de functies
  Uitgebreide functies (vervolg)!
  Menuopties instellen
  1. Druk op MENU .
  2. Draai het EASY DIAL wiel tot de
  gewenste functie wordt weergegeven.
  Display:

  ADVANCED MODE

  Druk op SET en draai het EASY DIAL
  wiel tot de gewenste functie wordt
  weergegeven.
  Opmerking:

  3. Druk op SET .

  ● Stap

  4 kan afhankelijk van de
  functie lichtjes afwijken.
  ● Zie pagina 64 voor meer
  details.

  4. Draai het EASY DIAL wiel tot de
  gewenste instelling wordt weergegeven.
  5. Druk op SET .
  6. Druk op MENU .

  Programmeertabel (vervolg)
  Code

  Display & functie


  Alleen voor KX-FP185/KX-FM189

  Instellingen
  ON

  AUTO CALL. LIST

  #26

  Lijst met de oproepers afdrukken

  OFF

  SILENT FAX RING
  #30

  Het aantal belsignalen wijzigen als
  het apparaat een telefoongesprek
  registreert in de modus TEL/FAX
  RCV REDUCTION

  #36

  Als het formaat van het verzonden
  document even groot of groter is
  dan het papierformaat, kan het
  apparaat verkleinen en het
  document afdrukken.
  Selecteer de gewenste verkleining.

  3, 4, 5, 6, 7,
  8, 9

  #39

  Het contrast van het display
  instellen

  “ON”: het apparaat drukt
  automatisch een lijst met de
  oproepers af na telkens 30 nieuwe
  oproepen (pag. 26).
  Zie pagina 44 en 45 voor meer
  details.

  100%

  92%

  86%

  72%

  LCD CONTRAST

  Zo werkt het apparaat

  NORMAL
  DARKER  Instelling

  Papier

  Origineel document

  100%

  A4

  Letter

  92%

  A4

  A4

  86%

  A4

  A4

  72%

  A4

  Legal

  Als de meeste documenten die
  door de andere partij worden
  verzonden, hetzelfde formaat
  hebben als uw papier en ze een
  hoofding van verschillende lijnen
  gebruiken, gebruikt u best
  instelling 86%.

  “NORMAL”: voor een normaal
  contrast
  “DARKER”: als het contrast van
  het display te licht is.

  (De standaard instelling is vetgedrukt.)

  – 68 – • Page 69

  Overzicht van de functies
  Code

  Display & functie

  Instellingen

  FAX ACTIVATION

  #41

  Als u een externe telefoon gebruikt
  en een fax wilt ontvangen, activeert
  u deze functie en voert u de code
  in (pag. 47).
  ● Deze code wordt ook gebruikt om
  in hetzelfde gesprek een bericht
  en een fax te ontvangen (pag. 43)
  (alleen KX-FP181).


  Om een pieptoon te laten horen als
  een nieuw gesprek is opgenomen


  Om een pieptoon te laten horen als
  er minder dan 60 seconden
  resterende opnametijd is
  RECEIVE ALERT

  #44

  Om een pieptoon te laten horen als
  een ontvangen document in het
  geheugen is opgeslagen omdat er
  een probleem was.
  FRIENDLY RCV

  #46

  ON
  OFF

  Alleen voor KX-FP185/KX-FM189
  REC. TIME ALERT

  #43

  OFF

  Alleen voor KX-FP185/KX-FM189
  MESSAGE ALERT

  #42

  ON /
  CODE=

  Een fax automatisch ontvangen als
  u een oproep beantwoordt en het
  signaal voor een binnenkomende
  fax (langzame pieptoon) hoort.

  ON

  9

  Zo werkt het apparaat
  1. Volg stappen 1–3 op pagina 68.
  2. Draai het EASY DIAL wiel en
  selecteer “ON”.
  3. Druk op SET .
  4. Voer uw code (2 tot 4 cijfers) in met
  0–9 en .
  5. Druk op SET .
  6. Druk op MENU .
  ● Voer een andere code in dan
  “0000”.
  Als u een langzame pieptoon
  hoort, drukt u op
  PLAY MESSAGES en luistert u
  naar de opgenomen berichten
  (pag. 56). De pieptoon stopt.
  Als u een langzame pieptoon hoort,
  wist u de opgenomen berichten
  (pag. 57). De pieptoon stopt.

  OFF

  OFF

  Als u een langzame pieptoon hoort,
  lost u het afdrukprobleem op of vult
  u papier bij om het opgeslagen
  document af te drukken. De
  pieptoon stopt.

  ON

  “ON”: u moet niet op FAX START
  drukken om de fax te ontvangen.

  ON

  OFF
  (De standaard instelling is vetgedrukt.)

  (vervolg)

  – 69 – • Page 70

  Overzicht van de functies
  Uitgebreide functies (vervolg)!
  Menuopties instellen
  1. Druk op MENU .
  2. Draai het EASY DIAL wiel tot de
  gewenste functie wordt weergegeven.
  Display:

  ADVANCED MODE

  Druk op SET en draai het EASY DIAL
  wiel tot de gewenste functie wordt
  weergegeven.
  Opmerking:

  3. Druk op SET .

  ● Stap

  4 kan afhankelijk van de
  functie lichtjes afwijken.
  ● Zie pagina 64 voor meer
  details.

  4. Draai het EASY DIAL wiel tot de
  gewenste instelling wordt weergegeven.
  5. Druk op SET .
  6. Druk op MENU .

  Programmeertabel (vervolg)
  Code

  Display & functie


  Alleen voor KX-FP185/KX-FM189
  FAX GUIDANCE

  #47

  Als u de stemassistentie (zie
  rechts) wil horen bij het
  versturen/ontvangen van faxen, zet
  u deze functie op “ON”.
  ● Om de stemassistentie alleen te
  horen als het
  versturen/ontvangen van het
  document mislukt, selecteert u
  “ERROR”.


  ON

  OFF

  ERROR

  ON /
  CODE=

  Om een oproep te beantwoorden
  met een externe telefoon in de
  modus TEL/FAX (pag. 45).
  OFF  Alleen voor KX-FP185/KX-FM189
  GREETING TIME

  #54

  Om de opnametijd van uw eigen
  TAD/FAX begroetingsbericht te
  wijzigen (pag. 54)

  16s

  Zo werkt het apparaat
  Voorbeelden van voice guidance:
  “Start transmission.”
  “Transmission is complete.”
  “Transmission has failed.”
  “Transmission has been interrupted.”
  “Start reception.”
  “Reception is complete.”
  “Reception has failed.”
  “Reception has been interrupted.”
  “Please hang up the handset for
  reception.”
  “Start reception.”

  Alleen voor KX-FP181
  AUTO DISCONNECT

  #49

  Instellingen

  0

  1. Volg de hierboven beschreven
  stappen 1–3.
  2. Draai het EASY DIAL wiel en
  selecteer “ON”.
  3. Druk op SET .
  4. Voer uw code (2 tot 4 cijfers) in met
  0–9 en .
  5. Druk op SET .
  6. Druk op MENU .
  “16s”: maximaal 16 seconden
  “60s”: maximaal 60 seconden

  60s
  (De standaardinstelling is vetgedrukt.)

  – 70 – • Page 71

  Overzicht van de functies
  Code

  Display & functie


  Alleen voor KX-FP185/KX-FM189
  MESSAGE TRANS.

  #60

  Instellingen

  Om een opgenomen
  binnenkomend bericht door te
  sturen naar een andere telefoon
  (pag. 62)

  ON

  OFF  Alleen voor KX-FP185/KX-FM189

  CHECK

  Zo werkt het apparaat
  1. Volg stappen 1–3 op pagina 70.
  2. Draai het EASY DIAL wiel en
  selecteer “ON”.
  3. Druk op SET .
  4. Voer het telefoonnummer van het
  andere apparaat in.
  5. Druk op SET .
  6. Druk op MENU .
  ● Deze functie kan vanop afstand
  worden aan- en uitgezet (pag. 61).
  Zie pagina 63 voor meer details.

  TRNS-GREETING
  #61

  Om een begroetingsbericht voor
  het doorsturen te controleren, op te
  nemen of te wissen.


  ERASE

  Alleen voor KX-FP185/KX-FM189
  ON

  ICM MONITOR
  #67

  RECORD

  Om een binnenkomend bericht
  (ICM) op de luidspreker te horen
  terwijl het antwoordapparaat
  opneemt

  OFF

  ECM SELECTION
  #68

  #70

  ECM staat voor Error Correction
  Mode (foutcorrectiemodus). Om
  een fax te versturen, ook al er
  statische interferentie op de lijn zit
  FAX PAGER CALL

  (KX-FP181)

  PAGER CALL

  (KX-FP185/
  KX-FM189)

  Als u een bieper hebt en wilt weten
  wanneer uw apparaat een
  binnenkomend bericht (alleen
  KX-FP185/KX-FM189) of een fax
  ontvangt, activeert u deze functie.
  MELODY RINGER

  #71

  Om de belmelodie in te stellen

  Als u “OFF” selecteert, kunt u niet
  meeluisteren naar een
  binnenkomend bericht.

  ON
  OFF

  Deze functie is beschikbaar als het
  verzendend/ontvangend station
  ECM compatibel is.
  ● Als de documenten in het geheugen
  zitten, moet u ze eerst wissen
  (pag. 40).
  Zie pagina 49 voor meer details.

  ON

  OFF

  A
  B
  C

  CONNECTING TONE

  #76

  Als u vaak problemen hebt bij het
  verzenden van faxberichten, kunt u
  met deze functie verschillende
  signalen horen: fax-toon, belsignaal
  en bezettoon.

  ON

  OFF

  U kunt de status bevestigen van de
  fax van de andere partij.
  ● Als het belsignaal aanhoudt, is het
  apparaat aan de andere kant
  misschien geen fax of heeft het
  geen papier meer. Vraag na bij de
  andere partij.
  ● Het volume van het signaal kan
  niet worden aangepast.

  (De standaardinstelling is vetgedrukt.)

  (vervolg)

  – 71 – • Page 72

  Overzicht van de functies
  Uitgebreide functies!
  Menuopties instellen
  1. Druk op MENU .
  2. Draai het EASY DIAL wiel tot de
  gewenste functie wordt weergegeven.
  Display:

  ADVANCED MODE

  Druk op SET en draai het EASY DIAL
  wiel tot de gewenste functie wordt
  weergegeven.
  3. Druk op SET .
  4. Draai het EASY DIAL wiel tot de
  gewenste instelling wordt weergegeven.

  Opmerking:
  ● Stap

  4 kan afhankelijk van de
  functie lichtjes afwijken.
  ● Zie pagina 64 voor meer
  details.

  5. Druk op SET .
  6. Druk op MENU .

  Programmeertabel (vervolg)
  Code

  Display & functie


  Alleen voor KX-FP181
  AUTO ANSWER

  #77

  Instellingen
  FAX ONLY

  Om de ontvangstmodus te wijzigen
  in AUTO ANSWER

  TEL/FAX

  Alleen voor KX-FP185/KX-FM189

  TAD/FAX  AUTO ANSWER
  #77

  Om de ontvangstmodus te wijzigen
  in AUTO ANSWER

  FAX ONLY
  TEL/FAX

  Als u een externe telefoon in de
  TEL/FAX modus, selecteert u het
  gewenste aantal belsignalen van
  de externe telefoon.

  Om de uitgebreide functies behalve
  ECM selectie (functie #68 op
  pagina 71) terug te zetten naar hun
  standaard waarde

  “TAD/FAX”: antwoordapparaat/fax
  modus (pag. 52)
  “FAX ONLY”: alleen fax (pag. 41)
  “TEL/FAX”: telefoon/fax modus
  (pag. 44, 45).

  1, 2, 3, 4, 5,
  6, 7, 8, 9

  SET DEFAULT
  #80

  “FAX ONLY”: alleen fax (pag. 41)
  “TEL/FAX”: telefoon/fax modus
  (pag. 44, 45).

  Zie pagina’s 44 en 45 voor meer
  details.

  TEL/FAX RING
  #78

  Zo werkt het apparaat

  YES

  NO

  1. Volg stappen 1–3 hierboven.
  2. Draai het EASY DIAL wiel en
  selecteer “YES”.
  3. Druk op SET .
  4. Druk nog eens op SET .
  5. Druk op MENU .

  (De standaardinstelling is vetgedrukt.)

  – 72 – • Page 73

  Foutberichten
  Rapporten!
  Als uw apparaat geen faxbericht kan verzenden, moet u het volgende controleren.
  – Is het gevormde nummer correct?
  – Is het apparaat aan de andere kant van de lijn wel degelijk een fax?
  Als het probleem blijft bestaan, lost u het op aan de hand van het bericht dat wordt afgedrukt op
  de verzendings- en journaalrapporten (pag. 32).
  Communicatiebericht
  COMMUNICATION ERROR

  Foutcode

  Oorzaak & Oplossing

  40–42
  46–52
  58, 65
  68, 72
  FF  Er is een storing opgetreden bij het verzenden of
  ontvangen. Probeer opnieuw of neem contact op
  met de andere partij.

  43
  44  Er is een fout opgetreden bij een overzeese
  verbinding. Probeer opnieuw met de functie
  “overzee” (functie #23 op pagina 67).

  DOCUMENT JAMMED

  Het document is vastgelopen. Verwijder het
  vastgelopen document (pag. 82).

  ERROR-NOT YOUR UNIT

  54
  59
  70  Er is een fout opgetreden bij het verzenden of
  ontvangen wegens een storing in de fax van de
  andere partij. Neem contact op met de andere
  partij.

  MEMORY FULL

  Het document is niet goed in het apparaat
  geplaatst. Voer het document opnieuw in en
  probeer nog eens.

  NO DOCUMENT

  De fax aan de andere kant van de lijn is bezet of
  heeft geen papier meer. Probeer opnieuw.

  OTHER FAX NOT RESPOND

  PC FAIL OR BUSY
  (alleen KX-FM189)

  De PC kan de faxfuncties niet controleren. De
  printerkabel is niet correct aangesloten of de
  software werkt niet op de PC.

  PRESSED THE STOP KEY

  STOP werd ingedrukt en de faxcommunicatie is
  geannuleerd.

  THE COVER WAS OPENED

  De deksels werden geopend. Sluit ze en probeer
  opnieuw.

  OK

  De fax is met succes verzonden.

  Het document is niet goed ingevoerd. Voer het
  document opnieuw in en probeer nog eens.
  ● De fax aan de andere kant van de lijn belt te lang.
  ● Verzend een fax handmatig - vorm het nummer,
  bevestig de faxtoon en druk op FAX START .
  ● Het apparaat van de andere partij is geen fax.
  Neem contact op met de andere partij.
  ● Het door u gevormde nummer is niet in gebruik.

  – 73 – • Page 74

  Foutberichten
  Display!
  Als het apparaat een storing registreert, verschijnen een of meer van onderstaande berichten op
  het display.
  Displaybericht
  CALL SERVICE

  Oorzaak & Oplossing


  Er is een storing in het apparaat. Neem contact op met onze
  service-afdeling.

  CALL SERVICE2

  COVER OPEN

  De deksels zijn open. Sluit ze.
  De inktfolie is op. Plaats een nieuwe inktfolie (pag. 85, 86).
  ● Er is geen inktfolie geplaatst. Plaats de inktfolie (pag. 85, 86).
  ● De inktfolie zit los. Span de folie op (zie stap 6 op pagina 86).  CHECK FILM
  CHECK DOCUMENT

  CHECK MEMORY

  CHECK PAPER

  EASY DIAL FULL

  FAX IN MEMORY

  FAX MEMORY FULL

  – 74 –  Het document is niet goed in het apparaat gevoerd. Voer het
  document opnieuw in. Als deze storing zich vaak voordoet, moet u
  de toevoerrollen reinigen (pag. 83) en opnieuw proberen. Als het
  probleem blijft bestaan, moet u de invoerdruk (pag. 82) aanpassen.  Het geheugen (telefoonnummers, parameters, enz.) is gewist.
  Programmeer het geheugen opnieuw.

  Er is geen papier of het papier is op. Plaats het papier en druk op
  SET om het bericht te wissen.
  ● Het papier is niet goed in het apparaat geplaatst. Plaats het
  papier opnieuw (pag. 11) en druk op SET om het bericht te
  wissen.
  ● Het papier is vastgelopen aan de invoer van het afdrukpapier.
  Verwijder het vastgelopen papier (pag. 81) en druk op SET om
  het bericht te wissen. Gebruik geen geplooid of sterk gekruld
  papier.
  Er is geen ruimte om nieuwe stations op te slaan in het EASY
  DIAL telefoonboek. Wis overbodige stations (pag. 22).  Er is een document opgeslagen in het faxgeheugen. Zie de
  andere getoonde instructies om het document af te drukken.

  Het geheugen zit vol ontvangen documenten omdat het papier op
  was, het papier is vastgelopen, enz. Plaats papier of verwijder het
  vastgelopen papier.
  ● Bij het verzenden vanuit het geheugen is het opgeslagen
  document groter dan het beschikbare geheugen. Verzend het
  volledige document handmatig.
 • Page 75

  Foutberichten
  Displaybericht

  Oorzaak & Oplossing

  MEMORY FULL  Bij het maken van een kopie is het opgeslagen document groter
  dan het beschikbare geheugen. Druk op STOP om het bericht
  te wissen. Splits het document en probeer opnieuw.

  MESSAGE FULL  Er is geen gehuegen vrij om een bericht op te nemen. Wis
  overbodige berichten (pag. 57) (alleen KX-FP185/KX-FM189).  Er is een storing in het modem-circuit. Neem contact op met onze
  service-afdeling.  Het faxapparaat van de andere partij is bezet of zit zonder papier.
  Probeer opnieuw.  Het papier is vastgelopen. Verwijder het vastgelopen papier
  (pag. 81).  U kunt de faxfunctie niet bedienen met de PC. De RS232C-kabel
  is niet juist geïnstalleerd of er is geen software geïnstalleerd op de
  PC (alleen KX-FM189).

  PLEASE WAIT  Het apparaat controleert of de inktfolie goed is opgespannen.
  Wacht even.

  POLLING ERROR  Het faxapparaat van de andere partij heeft geen polling-functie.
  Neem contact op met de andere partij.

  REDIAL TIME OUT  Het faxapparaat van de andere partij is bezet of zit zonder papier.
  Probeer opnieuw.

  MODEM ERROR

  NO FAX REPLY

  PAPER JAMMED

  PC FAIL OR BUSY

  REMOVE DOCUMENT

  TRANSMIT ERROR

  UNIT OVERHEATED

  Het document is vastgelopen. Verwijder het vastgelopen
  document (pag. 82).
  ● U probeerde een document te verzenden dat langer is dan
  600 mm. Druk op STOP om het document te verwijderen. Splits
  het document over twee of meer bladen en probeer opnieuw.
  Er is een storing opgetreden tijdens de transmissie. Probeer
  opnieuw.  Het apparaat is oververhit. Laat het apparaat afkoelen.

  – 75 – • Page 76

  Functies
  Als een functie niet werkt, controleert u eerst
  deze lijst voordat u hulp vraagt.!
  Algemeen
  Probleem

  Oorzaak & Oplossing
  Het netsnoer of telefoonsnoer is niet aangesloten.
  Controleer de aansluitingen (pag. 12).
  ● Als u het apparaat aansluit met een splitter, verwijdert u
  de splitter en sluit u het apparaat direct aan op de
  wandstekker. Als het apparaat correct werkt, moet u de
  splitter controleren.

  Ik kan geen gesprekken voeren
  of ontvangen.  Het apparaat werkt niet.  Trek de telefoonstekker uit het apparaat en sluit de
  telefoonleiding aan op een telefoon die werkt. Als dit
  telefoontoestel goed werkt, moet u contact opnemen met
  onze serviceafdeling om uw faxapparaat te laten
  repareren. Als de telefoon niet goed werkt, moet u contact
  opnemen met de telefoonmaatschappij.

  Het apparaat belt niet.  Het belvolume is uit. Pas het volume aan (pag. 17).
  Het aantal TAD belsignalen van functie #06 is ingesteld op
  “RINGER OFF”. Selecteer een andere instelling (pag. 65)
  (alleen KX-FP185/KX-FM189).

  Het papier is niet goed geplaatst. Plaats het papier correct
  (pag. 11) en druk op SET om het bericht te wissen.

  De andere partij zegt alleen een
  faxtoon te horen en geen
  gesprek te kunnen voeren.  De modus FAX ONLY is ingesteld. Vertel de andere partij
  dat het nummer alleen gebruikt wordt voor faxberichten of
  stel de modus TEL, TEL/FAX of TAD/FAX (alleen
  KX-FP185/KX-FM189) in (pag. 38, 39).

  De handenvrijluidspreker
  functioneert niet (alleen
  KX-FP185/KX-FM189).  De toets REDIAL/PAUSE
  werkt niet goed.  Als deze toets wordt ingedrukt zodra de kiestoon wordt
  gehoord, wordt het laatst gevormde nummer gebeld.

  Tijdens het programmeren kan
  ik de code niet invoeren.  Alle nummers of een deel van de nummers zijn gelijk.
  Wijzig de code van functies #11 (pag. 66), #12 (pag. 66),
  #41 (pag. 69) en #49 (pag. 70).

  De inktfolie raakt snel op.  De functie HELP afdrukken, kopiëren en repporten
  afdrukken verbruiken ook inkt.

  Het apparaat piept.  Het papier of de inktfolie is op. Druk op STOP om het
  geluid te stoppen en plaats papier/inktfolie.

  Het apparaat toont het volgende
  bericht terwijl papier is
  geplaatst.
  CHECK PAPER

  – 76 –

  Gebruik de handenvrijluidspreker in een stille kamer.
  Als u de andere partij moeilijk kunt horen, past u het
  volume aan met
  of
  .
  ● Als u en de andere partij tegelijk spreken, worden
  sommige delen van het gesprek afgebroken. Spreek na
  elkaar.
 • Page 77

  Functies
  Fax - verzenden
  Probleem

  Oorzaak & Oplossing

  Ik kan geen documenten
  verzenden.  Het faxapparaat van de andere partij is bezet of zit zonder
  papier. Probeer opnieuw.
  ● Het apparaat van de andere partij is geen fax. Neem
  contact op met de andere partij.
  ● Het faxapparaat van de andere partij rinkelt te lang.
  Verzend de fax handmatig - vorm het nummer, bevestig
  de faxtoon en druk op FAX START .

  De andere partij zegt dat de
  letters op het ontvangen
  document vlekkerig of
  onduidelijk zijn.  De andere partij zegt dat
  vlekken of zwarte lijnen op het
  ontvangen document
  verschijnen.  Ik kan een fax niet
  internationaal verzenden.  Als uw leiding is uitgerust met speciale telefoonfuncties
  zoals tweede oproep, kan deze functie zijn geactiveerd
  tijdens het verzenden. Sluit het apparaat aan op een
  leiding die deze services niet heeft.
  ● De externe telefoon op dezelfde leiding ligt van de haak.
  Haak de telefoon in en probeer opnieuw.
  ● Probeer het document te kopiëren. Als de kopie duidelijk
  is, heeft het apparaat van de andere partij misschien een
  storing.
  Het glas of de rollen zijn vuil. Reinig ze (pag. 83).

  Gebruik de modus overzeese verzending van functie #23
  (pag. 67).
  ● Las twee pauzes in na het telefoonnummer (pag. 19) of
  kies handmatig.

  Fax - ontvangen
  Probleem

  Oorzaak & Oplossing

  Ik kan documenten niet
  automatisch ontvangen.  De ontvangstmodus is ingesteld op TEL. Stel de modus
  FAX ONLY, TEL/FAX of TAD/FAX (alleen KX-FP185/
  KX-FM189) in (pag. 38, 39).
  ● Het apparaat wacht te lang om op te nemen. Verminder
  het aantal belsignalen van functie #06 (pag. 65), #30 (pag.
  68) en #78 (pag. 72).
  ● Het begroetingsbericht is te lang. Kies een korter bericht
  (pag. 54) (alleen KX-FP185/KX-FM189).

  Het display toont het volgende
  bericht maar er worden geen
  faxen ontvangen.  De binnenkomende oproep is geen faxbericht. Stel de
  ontvangstmodus in op TEL of TAD/FAX (alleen KX-FP185/
  KX-FM189) (pag. 38, 39).

  CONNECTING.....
  (vervolg)

  – 77 – • Page 78

  Functies
  Fax - ontvangen (vervolg)
  Probleem

  Oorzaak & Oplossing

  Het beeld is vaag.  De andere partij verzond een vaag document. Vraag een
  betere kopie te verzenden.
  ● De thermische kop is vuil. Reinig de kop (pag. 84).

  De afdrukkwaliteit is slecht.  Er wordt een leeg blad
  uitgeworpen.  Sommige papiersoorten hebben een aanbevolen
  afdrukzijde. Draai het papier om.
  ● Controleer het document van de andere partij.
  Als een leeg blad wordt uitgeworpen nadat het ontvangen
  document is afgedrukt, is de verkleining niet goed
  geprogrammeerd. Programmeer de correcte verkleining in
  functie #36 (pag. 68).
  ● De andere partij plaatste het document verkeerd in het
  apparaat. Neem contact op met de andere partij.

  Ontvangstmodus
  Probleem
  Ik kan de gewenste
  ontvangstmodus niet selecteren.

  Oorzaak & Oplossing


  Om de modus FAX ONLY, TEL/FAX of TAD/FAX (alleen
  KX-FP185/KX-FM189) in te stellen:
  — Selecteer de gewenste modus in functie #77 (pag. 72) en
  — Druk op AUTO ANSWER zodat het pijltje (▼) rechts
  op het display verschijnt.

  Display:
  ON  Om de modus TEL in te stellen:
  — Druk op AUTO ANSWER zodat het pijltje (▼) rechts
  op het display verdwijnt.
  Display:
  ON

  De andere partij beweert dat ze
  geen fax kan verzenden.  Het apparaat staat niet in AUTO ANSWER modus. Druk
  op AUTO ANSWER zodat het pijltje (▼) rechts op het
  display verschijnt.

  Display:
  ON

  Kopiëren
  Probleem

  Oorzaak & Oplossing

  Het apparaat maakt geen kopie.  U kunt tijdens het programmeren geen kopie maken.
  Maak de kopie na het programmeren of stop het
  programmeren.

  Er zitten vlekken of een zwarte
  lijn op het gekopieerde
  document.  Het glas of de rollen zijn vuil. Reinig ze (pag. 83).

  Het gekopieerde beeld is
  gestoord.  De thermische kop is vuil. Reinig hem (pag. 84).
  (vervolg)

  – 78 – • Page 79

  Functies
  Kopiëren (vervolg)
  Probleem

  Oorzaak & Oplossing

  De afdrukkwaliteit is slecht.  Sommige papiersoorten hebben een aanbevolen
  afdrukzijde. Draai het papier om.

  De afdruk is vaag.  U gebruikt papier met meer dan 20% katoen en/of vezels,
  zoals briefpapier of reliëfpapier.

  Origineel

  Kopie

  A BC

  Een antwoordapparaat gebruiken (alleen KX-FP181)
  Probleem

  Oorzaak & Oplossing

  Ik kan documenten niet
  automatisch ontvangen.  Ik kan geen normale
  telefoongesprekken ontvangen.  Ik kan vanop afstand geen
  opgenomen berichten van het
  antwoordapparaat opvragen.  Ik voer de
  afstandsbedieningscode voor
  het antwoordapparaat vanop
  afstand in, maar de lijn werd
  onderbroken.  Bellers zeggen dat ze geen
  document kunnen verzenden.  Uw begroetingsbericht op het antwoordapparaat is te lang.
  Kies een korter bericht (max. 10 seconden).
  ● Het antwoordapparaat rinkelt te lang. Stel in op 1 of 2
  belsignalen.
  Controleer of het antwoordapparaat aan is en goed is
  aangesloten op het faxapparaat (pag. 42).
  ● Stel het aantal belsignalen voor het antwoordapparaat in
  op 1 of 2.
  De afstandsbedieningscode van uw antwoordapparaat is
  dezelfde als de activeringscode van uw fax. Kies een
  ander getal voor functies #12 (pag. 66) en #41 (pag. 69).
  ● U hebt de afstandsbedieningscode niet correct in uw fax
  geprogrammeerd. Programmeer dezelfde code als op het
  antwoordapparaat van de fax met functie #12 (pag. 66).
  De code bevat een “#” die wordt gebruikt voor bepaalde
  functies van de telefoonmaatschappij. Wijzig de code voor
  het antwoordapparaat in een code zonder “#”. Wijzig ook
  de code van het faxapparaat met functie #12 (pag. 66).

  Het bandje van uw antwoordapparaat is vol. Spoel het
  bandje terug om berichten te kunnen opnemen.
  ● U hebt het antwoordapparaat zo ingesteld dat alleen een
  begroetingsbericht wordt gegeven.

  – 79 – • Page 80

  Functies
  Antwoordapparaat (alleen KX-FP185/KX-FM189)
  Probleem

  Oorzaak & Oplossing

  Nieuwe berichten kunnen niet
  worden opgenomen in de
  modus TAD/FAX.  Het geheugen is vol. Wis overbodige berichten (pag. 57).

  Ik kan vanop afstand geen
  opgenomen berichten
  opvragenj.  Voer de afstandsbedieningscode (functie #11 op pagina
  66) correct en goed in.

  Stroomonderbreking!
  Het apparaat werkt niet.
  Het ontvangen en verzenden van faxen wordt onderbroken.
  ● Als het uitgesteld verzenden van functie #25 (pag. 67) is geprogrammeerd en de starttijd
  tijdens de stroomonderbreking viel, probeert het apparaat te versturen als de stroom weer is
  ingeschakeld.
  ● Als faxdocumenten zijn opgeslagen in het geheugen, worden ze gewist. Als de stroom weer
  wordt ingeschakeld, wordt een stroomonderbrekingsrapport afgedrukt met vermelding van wat
  uit het geheugen werd gewist.  Voorbeeld van een stroomonderbrekingsrapport
  POWER DOWN REPORT
  POWER DOWN AT:05 Jan. 2000 04:30AM
  RESTARTED AT:05 Jan. 2000 04:31AM
  YOUR LOGO
  :
  YOUR FAX NO. :
  << WARNING >>
  CONTENTS HAVE BEEN CLEARED DUE TO POWER DOWN.
  FOR ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE SEE THE JOURNAL REPORT.
  NO.
  01

  – 80 –

  OTHER FACSIMILE
  <FAX # NOT AVAIL.>

  MODE
  RCV

  PAGES
  01

  FUNCTION
  MEMORY RECEIVE • Page 81

  Papierstoringen
  Papierstoring!
  Als het apparaat geen papier uitvoert tijdens het ontvangen of kopiëren, is het papier
  vastgelopen en toont het display het volgende bericht.
  Display:

  PAPER JAMMED

  Verwijder het vastgelopen papier als volgt.

  1

  Open het voorste deksel door het midden
  naar boven te trekken.

  Midden

  Voorste
  deksel

  2

  Druk op de toets achterste deksel openen
  ( 1 ) en open het achterste deksel ( 2 ).

  2

  Achterste deksel

  1

  3

  Verwijder het vastgelopen papier.

  4

  Als de inktfolie niet is opgespannen, moet u
  het mechanisme draaien om de folie op te
  spannen.
  Niet correct
  Correct

  Gespannen

  5

  Knop achterste
  deksel openen
  Vastgelopen
  papier

  Gestippeld gebied
  Inktfolie
  1

  2

  Sluit het achterste deksel door stevig op het
  gestippeld gebied aan weeszijden te drukken
  ( 1 ). Sluit het voorste deksel ( 2 ).
  Mechanisme

  – 81 – • Page 82

  Papierstoringen
  Vastgelopen te versturen document!
  Als het apparaat het document tijdens de invoer niet uitvoert, verwijdert u het vastgelopen
  document als volgt.

  1
  2
  3

  Open het voorste deksel door het midden
  naar boven te trekken.
  Verwijder voorzichtig het vastgelopen
  document.

  Midden

  Sluit het voorste deksel.

  Opmerking:
  ● Probeer

  nooit het papier met geweld te verwijderen of
  zonder het voorste deksel te openen.

  Voorste
  deksel

  Vastgelopen
  document

  Te verzenden document wordt niet ingetrokken of
  verschillende bladen tegelijk ingevoerd!
  Als het apparaat een document niet of verschillende bladen tegelkijk invoert, moet u de
  invoerdruk aanpassen.

  1
  2

  3

  Groene hendel

  Open het voorste deksel door het midden
  naar boven te trekken.
  Verstel de positie van de groene hendel met
  een spits voorwerp, zoals een papierklem.
  Links:
  verschillende bladen worden
  tegelijk ingetrokken.
  Midden: standaard positie (vooraf
  ingesteld)
  Rechts: documenten worden niet
  ingetrokken.
  Sluit het voorste deksel.

  Links

  Midden

  Rubberen
  klep

  Opmerking:
  ● Bij

  het verstellen van de groene hendel de rubberen
  klep niet aanraken.

  – 82 –

  Voorste deksel

  Rechts • Page 83

  Reinigen
  Documentinvoer!
  Als er vaak problemen zijn bij de documentinvoer of vlekken en zwarte strepen verschijnen op
  ontvangen documenten of originelen van kopieën, moet u de documentinvoer reinigen.

  1
  2
  3

  Koppel het netsnoer en het telefoonsnoer
  los.

  4
  5
  6

  Reinig het glas met een zachte droge doek.

  Rollen
  Rubberen klep documentinvoer

  Sluit het voorste deksel.

  Midden

  Open het voorste deksel door het midden
  naar boven te trekken.
  Telefoonsnoer
  Reinig de rollen en de rubberen klep van de
  documentinvoer met een zachte doek en
  isopropylalcohol en laat alles goed drogen.

  Netsnoer

  Sluit het netsnoer en het telefoonsnoer aan.

  Opgelet:
  ● Gebruik

  geen papier, zoals keukenrol of papieren
  zakdoekjes om de binnenkant van het apparaat te
  reinigen.

  Voorste
  klep

  Glas

  – 83 – • Page 84

  Reinigen
  Thermische kop!
  Als er vlekken of witte stroken verschijnen op gekopieerde of ontvangen documenten, moet u de
  thermische kop reinigen.

  1
  2
  3
  4

  Koppel het netsnoer en het telefoonsnoer
  los.

  5

  Sluit het achterste deksel door goed op het
  gestippelde gebied aan weerszijden te
  drukken. Sluit het voorste deksel.

  6

  Sluit het netsnoer en het telefoonsnoer aan.

  Midden Thermische kop

  Gestippeld
  gebied

  Open het voorste deksel door het midden
  naar boven te trekken.
  Druk op de toets achterste deksel openen en
  open het achterste deksel.
  Reinig de thermische kop met een in
  isopropylalcohol gedrenkte doek en laat alles
  goed drogen.

  Opgelet:
  ● Om

  storingen door statische elektriciteit te
  vermijden, mag u geen droge doek gebruiken en
  mag u de thermische kop niet direct aanraken.

  – 84 –

  Voorste klep
  Knop achterste
  deksel openen

  Achterste
  deksel • Page 85

  Inktfolie
  De inktfolie vervangen!
  Als het apparaat zonder inktfolie valt, verschijnt het volgende bericht op het display.
  Display:

  CHECK FILM

  Plaats nieuwe inktfolie. Elke rol drukt ongeveer 140 A4 bladen af. Zie pagina 6 voor meer
  informatie.
  Model KX-FA55X: reservefolie (2 rollen)

  1

  Open het voorste deksel door het midden
  naar boven te trekken.
  Midden

  Voorste
  deksel

  2

  Druk op de knop achterste deksel openen
  ( 1 ) en open het achterste deksel ( 2 ).

  Achterste
  2 deksel

  1

  Knop achterste
  deksel openen

  3

  Gebruikte rol

  Trek het blauwe mechanisme naar boven en
  verwijder de verbruikte inktfolie. Verwijder de
  gebruikte rol.

  Gebruikte
  inktfolie
  Blauw
  mechanisme

  – 85 – • Page 86

  Inktfolie

  4

  Verwijder de stoppen en labels van de
  nieuwe inktfolie. Zoek het “T”-vormige
  mechanisme (blauw).

  Labels
  Stop

  Nieuwe
  inktfolie

  Stop

  “T”-vormig mechanisme (blauw)

  5

  Steek de blauwe kern van de voorste
  inktfolierol in het rechter opening van het
  apparaat ( 1 ). Steek het “T”-vormige
  mechanisme (blauw) in de linker opening
  ( 2 ) van het apparaat.
  Plaats de zwarte inktfolierol ( 3 ).

  “T”-vormig
  mechanisme (blauw)

  Zwarte inktfolierol

  3

  2

  1
  Linker
  opening
  Rechter
  opening

  Voorste
  inktfolierol

  Blauwe kern

  6

  Als de inktfolie niet is opgespannen, moet u
  het mechanisme draaien om de folie op te
  spannen.
  Niet correct

  Correct

  Gespannen
  Inktfolie
  Mechanisme

  7

  Sluit het achterste deksel door stevig op het
  gestippelde gebied aan weeszijden te
  drukken ( 1 ). Sluit het voorste deksel ( 2 ).
  ● Het volgende bericht wordt weergegeven als
  het apparaat controleert of de folie goed is
  opgespannen.
  Display:

  kunt de inktfolie gerust aanraken. De folie geeft niet
  af zoals bijvoorbeeld doorslagpapier.

  – 86 –

  1

  2

  PLEASE WAIT

  Opmerking:
  ●U

  Gestippeld gebied

  Voorste
  deksel Display

  Achterste deksel • Page 87

  Rapporten afdrukken
  Referentielijsten en rapporten!
  U kunt de volgende lijsten en rapporten als referentie afdrukken.
  Lijst basisfuncties: vermeldt de huidige instellingen van de basisfuncties en uitgebreide
  programmeerfuncties (pag. 65–72).
  Lijst telefoonnummers: vermeldt de namen en telefoonnummers die zijn opgeslagen in het
  EASY DIAL telefoonboek. De codes voor de telefoonnummers zijn hieronder vermeld.
  P: een pauze is ingevoerd.
  F: een “R” is ingevoerd.
  Activiteitsverslag: houdt de ontvangen en verzonden faxberichten bij. Dit rapport wordt
  automatisch afgedrukt na elke 30 faxverbindingen (pag. 32).
  Printer Test Lijst: om de afdrukkwaliteit van uw apparaat te controleren. Als de testpagina vuil
  is of vage punten en lijnen vertoont, moet u de thermische kop reinigen (pag. 84).
  Programmeerbare lijst voor uitgaande oproepen: vermeldt de namen en telefoonnummers
  die zijn opgeslagen voor groepskiezen (pag. 35).
  Lijst Oproepherkenning (alleen KX-FP185/KX-FM189): houdt de laatste 30 bellers bij nadat u
  bent geabonneerd op de functie weergave oproeper. Dit rapport wordt automatisch na elke 30
  bellers afgedrukt (pag. 26).
  MENU .

  1

  Druk twee keer op

  2

  Draai het EASY DIAL wiel tot het
  gewenste item wordt weergegeven.

  Display:

  2.PRINT REPORT

  Display

  MENU

  SETUP LIST
  TEL NO. LIST
  JOURNAL REPORT
  STOP
  PRINTER TEST

  EASY DIAL

  SET

  BROADCAST LIST
  CALLER ID LIST

  3

  Druk op SET om het afdrukken te starten.
  PRINTING
  Om het afdrukken te stoppen drukt u op
  STOP .
  ● Na het afdrukken wordt het afgedrukte item
  weergegeven.


  4

  Druk op MENU .

  – 87 – • Page 88

  Specificaties
  Technische gegevens van het product!
  Type aansluiting:
  Papierformaat:
  Effectieve scanbreedte:
  Formaat afdrukpapiere:
  Effectieve afdrukbreedte:
  Zendsnelheid*:

  Openbaar geschakeld telefoonnetwerk
  Max. 216 mm breed / Max. 600 mm lang
  208 mm
  A4: 210 mm x 297 mm
  202 mm
  ■ KX-FP181: circa. 12 s/pagina (Modus origineel)**
  ■ KX-FP185/KX-FM189: circa. 8 s/pagina (Modus origineel)**
  Scanresolutie:
  Horizontaal: 8 pels/mm
  Verticaal: 3.85 lijnen/mm –“STANDARD” modus
  7.7 lijnen/mm –“FINE”/“HALF TONE” modus
  15.4 lijnen/mm –“SUPER FINE” modus
  Grijswaarden:
  64-grijswaarden
  Type scanner:
  Contact Image Sensor (CIS)
  Type printer:
  Thermische printer op gewoon papier
  Gegevenscompressiesysteem: Modified Huffman (MH), Modified READ (MR), Modified Modified
  READ (MMR)
  ■ KX-FP181: 9600 / 7200 / 4800 / 2400 bps; Automatische terugval
  Modemsnelheid:
  ■ KX-FP185/KX-FM189: 14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400
  bps; Automatische terugval
  Omgevingsvoorwaarden: 5 °C – 35 °C, 20 % – 80 % RH (Relatieve vochtigheid)
  Afmetingen (H x B x D):
  185 mm x 345 mm x 276 mm
  Massa (gewicht):
  Circa. 3.75 kg
  Stroomverbruik:
  Standby: ■ KX-FP181: ca. 5 W
  ■ KX-FP185/KX-FM189: ca. 6 W
  Verzenden:
  ca. 20 W
  Ontvangen:
  ca. 40 W (bij ontvangen van een 20% zwart document)
  Kopiëren:
  ca. 40 W (bij kopiëren van een 20% zwart document)
  Maximum:
  ca. 120 W (bij kopiëren van een 100% zwart document)
  Voeding:
  220–240 V AC, 50 Hz
  Geheugencapaciteit:
  Antwoordapparaat (alleen KX-FP185/KX-FM189):
  ca. 18 minuten opname, inclusief begroetingsbericht***
  Faxgeheugen: ca. 28 pagina’s ontvangen in het geheugen
  ca. 25 pagina’s verzenden vanuit het geheugen
  (gebaseerd op ITU-T No. 1 Test blad in standaard resolutie, zonder
  Error Correction Mode.)
  * De zendsnelheid hangt af van de inhoud van de pagina’s, de
  resolutie, de kwaliteit van de telefoonlijn en de mogelijkheden
  van het apparaat van de andere partij.
  ** De hier vermelde zendsnelheid is gebaseerd op de ITU-T No.
  1 Test blad en original mode. Als het apparaat van de andere
  partij minder mogelijkheden heeft dan uw faxapparaat, kan de
  verzending langer duren.
  *** De opnametijd kan korter zijn door de achtergrondgeluiden bij
  de beller.
  Opmerking:
  ● Gegevens

  uit deze publicatie kunnen zonder voorafgaande
  kennisgeving worden gewijzigd.
  ● De afbeeldingen en illustraties in deze publicatie kunnen licht afwijken
  van het eigenlijke product.

  – 88 –

  ITU-T No. 1 Test blad • Page 89

  Index
  Index!
  A

  B

  Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
  Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
  Activering ID op afstand
  (Functie #12) . . . . . . . . . . . . . . . .66
  Afdrukpapier . . . . . . . . . . . . . . . .11, 88
  Afstandsbediening id (Functie #11) . .66
  Afstandsbedieningskaart . . . . . . .59, 60
  Alarm
  (Boodschap) (Functie #42) . . . . . .69
  (Ontvangst in geheugen) (Functie #44) 40, 69
  (Opnametijd) (Functie #43) . . . . . .69
  AUTO ANSWER modus . . . . . . .38, 39
  AUTO ANSWER (Functie #77) . . . . . .72
  Automatisch verbreken (Functie #49) .70
  Basis functies . . . . . . . . . . . . . . .65, 66
  Begroetingsboodschap
  (Doorschakelbericht) (Functie #61) .63, 71
  (TAD/FAX) . . . . . . . . . . . . . . .53–55
  (TEL/FAX) . . . . . . . . . . . .44, 45, 54
  Belvolume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
  Binnenkomend bericht afluisteren
  (Functie #67) . . . . . . . . . . . . . . . .71
  Boodschap Alarm (Functie #42) . . . . .69

  C

  Communicatieberichten . . . . . . . . . . .73
  Cijfertoetsenbord . . . . . . . . . . . . .15, 21

  D

  Datum en tijd (Functie #01) . . . . .13, 65
  Default (Functie #80) . . . . . . . . . . . . .72
  DIGITAL SP-PHONE toets . . . . . .18, 29
  Directory functie . . . . . . . . . . . . . . . .20
  Display
  (Contrast) (Functie #39) . . . . . . . .68
  (Foutberichten) . . . . . . . . . . . .74, 75
  Document formaat . . . . . . . . . . . .31, 88
  Document storing . . . . . . . . . . . . . . .82
  Documenten invoer . . . . . . . . . . . . . .83
  Doorschakelbericht (Functie #60) . . .71

  E

  EASY DIAL
  (Een telefoongesprek aangaan) . .23
  (Faxen versturen) . . . . . . . . . . . . .30
  (Karakters kiezen) . . . . . . . . . . . .21
  (Storing) . . . . . . . . . . . . . . . . .20–22
  ECM selectie (Functie #68) . . . . . . . .71
  Extra telefoon . . . . . . . . . . . . . . .45, 47

  F

  Fabrieksinstelling (Functie #80) . . . . .72
  Fax activeringscode (Functie #41) . . .69
  Fax automatische nummerherhaling .31
  FAX ONLY modus . . . . . . . . . . . .38, 41
  Fax oproep (Functie #70) . . . . . . . . .71
  FAX signaalteller (Functie #06) . . . . .65
  Fax stemassistentie (Functie #47) . . .70
  Fax voice guide . . . . . . . . . . . . . . . . .33
  Faxnummer instellen (Functie #03) .16, 65
  Formaat afdrukpapier . . . . . . . . . . . .88
  Foutberichten . . . . . . . . . . . . . . .73–75
  Functie programmeren . . . . . . . .64–72

  G

  Gebruiksvriendelijke ontvangstfuncties
  (Functie #46) . . . . . . . . . . . . .40, 69
  Gesorteerd kopiëren . . . . . . . . . . . . .50
  Gespreksteller . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

  H

  HELP functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
  Herkiezen (redial) . . . . . . . . . . . .18, 31

  I

  Inktfolie . . . . . . . . . . . . . . . . . .6, 85, 86
  Instellingslijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
  Internationaal verzenden
  (Functie #23) . . . . . . . . . . . . . . . .67
  Invoeg toets . . . . . . . . . . . . . . . .14, 15
  Invoerdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

  J

  Journaal rapport
  (Functie #22) . . . . . . . . . .32, 67, 87

  K

  Kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50, 51
  Kostenbesparing (Toll Saver) . . . .52, 65

  L

  Lijst / Rapport
  (Instellen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
  (Journaal) . . . . . . . . . . . . .32, 67, 87
  (Meervoudig verzenden) . . . . . . . .87
  (Meervoudige verzending) . . . . . .37
  (Nummerweergave) . . . . . 26, 68, 87
  (Printertest) . . . . . . . . . . . . . . . . .87
  (Stroomonderbreking) . . . . . . . . . .80
  (Telefoonnummer) . . . . . . . . . . . .87
  (Verzenden) . . . . . . . . . . . . . .32, 65
  Logo (Functie #02) . . . . . . . . . . .14, 65

  – 89 – • Page 90

  Index
  M

  Melodie signaal (Functie #71) . . . . . .71
  MONITOR toets . . . . . . . . . . . . . . . .18

  N

  Nummerweergavelijst
  (Functie #26) . . . . . . . . . .26, 68, 87

  O

  Ontvangen
  (Fax) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
  (Instelling) . . . . . . . . . . . . . . .38, 39
  Ontvangst in geheugen
  (Functie #44) . . . . . . . . . . . . .40, 69
  Opname
  (Begroetingsbericht) . . . . . . . . . . .54
  (Memobericht) . . . . . . . . . . . . . . .58
  (Telefoongesprek) . . . . . . . . . . . . .58
  Opnametijd van binnenkomend
  bericht (Functie #10) . . . . . . . . . .65
  Opnametijd voor TAD/FAX
  begroetingsbericht (Functie #54) .70
  Oproep bieper (Functie #70) . . . . . . .71

  P

  Papierstoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
  PAUSE toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
  Printertestlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
  Probleemverhelping . . . . . . . . . . .76–80
  Programmeerbare functies . . . . .64–72

  Q

  QUICK SCAN toets . . . . . . . . . . .33, 50

  R

  R toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
  Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83, 84
  Referentielijsten en rapporten . . . . . .87
  Resolutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
  Resterende opnametijd (Functie #43) .69

  S

  Signaal stille faxherkenning
  (Functie #30) . . . . . . . . . . . . .45, 68
  Signaal teller
  (FAX ONLY) (Functie #06) . . . . . .65
  (Stille faxherkenning) (Functie #30) .45, 68
  (TAD/FAX) (Functie #06) . . . . .52, 65
  (TEL/FAX) (Functie #78) . . . . .45, 72
  Spatie toets . . . . . . . . . . . . . . . . .20, 21
  Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

  – 90 –

  Storing
  (Beller informatie) . . . . . . . . . . . . .27
  (EASY DIAL) . . . . . . . . . . . . .20–22
  (Meervoudig verzenden) . . . . .35, 36
  Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . .81, 82
  Stroomonderbrekingsrapport . . . . . . .80
  Stroomstoring . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
  Stroomvoorziening . . . . . . . . . . .12, 88
  T

  TAD/FAX modus . . . . . . . . . . . . .38, 52
  TAD/FAX signaalteller (Functie #06) .52, 65
  TEL modus . . . . . . . . . . . . . . . . .39, 40
  TEL/FAX modus . . . . . . . . . .39, 44, 45
  Telefoongesprek
  (Beantwoorden) . . . . . . . . . . . . . .18
  (EASY DIAL) . . . . . . . . . . . . . . . .23
  (Maken) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
  Telefoonnummerlijst . . . . . . . . . . . . .87
  Thermische kop reinigen . . . . . . . . . .84

  U

  Uitgebreide functies . . . . . . . . . . .67–72
  Uitgestelde verzending (Functie #25) .67
  Uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

  V

  Verbindingstoon (Functie #76) . . . . . .71
  Vergroot kopiëren . . . . . . . . . . . .50, 51
  Verkleind kopiëren . . . . . . . . . . . .50, 51
  Verkleinde ontvangst (Functie #36) . .68
  Vertraagd tellen van belsignalen
  in TEL/FAX (Functie #78) . . . . . . .72
  Vervangende afdrukrol . . . . . . .6, 85, 86
  Verzendbaar document . . . . . . . . . . .31
  Verzenden
  (EASY DIAL) . . . . . . . . . . . . . . . .30
  (Handmatig) . . . . . . . . . . . . . . . . .30
  (Meervoudig verzenden) . . . . .34–37
  (Vanuit geheugen) . . . . . . . . . . . .33
  Verzending vanuit het geheugen . . . .33
  Verzendrapport (Functie #04) . . .32, 65
  Voice contact . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
  Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 • Page 91

  REGIE VAN TELEGRAFIE
  EN TELEFONIE

  DIENSTAANWIJZINGEN
  Telefaxnummer
  Houder van het telefoonabonnement
  Nieuwe aansluiting
  –Verhuizing
  (ex NA
  Verandering NA
  Volgnummer:

  –Tekstwijziging
  )
  Datum:

  OFFICIELE TELEFAXGIDS
  Ondergetekende (naam en voornaam of maatschappelijke benaming):
  houder van de telefooninstallatie waarop een telefaxtoestel is aangesloten, heeft kennis
  genomen van de ommestaande bepalingen en wenst als volgt
  (1)
  wenst niet
  te worden opgenomen in de officiële telefaxgids.
  1. Kosteloze vermelding
  (2)
  (3)
  Telefaxnummer:
  (abonneenummer)
  (zone)
  (toestel)
  Naam + eerste letter van de voornaam of maatschappelijke benaming (van de houder van
  het abonnement of van de gebruiker):
  Informatief gegeven
  Gemeente
  Extra gegeven

  (5)

  2. Extra vermelding

  (5)

  (4)
  Straat

  nr

  Telefaxnummer:
  Naam + voornaam of maatschappelijke benaming + eventueel andere inlichtingen:

  Gemeente

  Straat

  3. Drukken van de naam met grote letters
  (1)
  Ja
  Neem

  (3)

  nr

  (5)

  Inlichtingen over het telefaxtoestel
  Groep (1)

  1

  2

  Ontvangst (1)

  handbediand

  (indien het toestel tot meer dan één groep behoort in
  elk van de betrokken vakjes een kruisje plaatsen)
  automatisch
  3

  Goedkeuringsnummer – R.T.T.:
  Gelieve deze aanvraag zo spoedig mogelijk aan onderstaande
  Opgesteld te
  dienst over te zenden:

  ,

  20..

  Handtekening van de houder,

  (1) het overeenstemmend vakje merken met x.
  (2) elke aansluiting geeft recht op één kosteloze vermelding.
  (3) in te vullen als een telefaxtoestel is aangesloten op een bij- of neventoestel.
  (4) gratis (zie verso).
  (5) tegen betaling (zie verso).

  – 91 – • Page 92

  GEDETAILLEERDE INLICHTINGEN INZAKE DE VERMELDINGEN IN DE OFFICIELE
  TELEFAXGIDS
  1. Kosteloze vermelding
  Voor elk telefaxnummer dat de abonnee in de gids laat vermelden, heeft hij recht op een
  gratis inlassing.
  De kosteloze vermelding bestaat uit standaardgegevens en eventueel supplementair een
  gratis informatief gegeven:
  A. Standaardgegevens
  1.1. de naam die de alfabetische rangschikking bepaalt.
  Voor particulieren is dit de familienaam en de initiaal van de voornaam.
  Vennootschappen, instellingen en organisaties beschikken over de mogelijkheid in de
  gids opgenomen te worden:
  —ofwel onder de maatschappelijke benaming of de afkorting van die benaming;
  —ofwel onder de exploitatienaam (geldt eveneens voor eenmanszaken).
  De naam die de rangschikking bepaalt mag geen produkt, handelsmerk of
  handelsactiviteit zijn, tenzij het de officiële benaming betreft van een vennootschap
  (in dit geval is toevoeging van de vennootschapsvorm verplicht).
  1.2. het installatieadres dat de straatnaam, het huisnummer en de gemeente omvat.
  1.3. het telefaxnummer en de groep.
  B. Gratis informatief gegeven (eventueel)
  —de voornaam voluit of afgekort tot meer dan één letter i.p.v. de initiaal;
  —een informatief gegeven, beperkt tot 8 karakters en spaties, tot uitdrukking van een
  beroep, een functie, enz.
  2. Betaalde vermeldingen
  De abonnee kan mits betaling:
  2.1. zijn kosteloze vermelding aanvullen met extra te factureren gegevens.
  Als extra te factureren gegeven wordt beschouwd ieder buiten de hierboven
  aangegeven perken vallend gegeven. Voor de facturatie wordt het benuttigd aantal
  karakters en spaties omgezet in ondeelbare eenheden van 50 karakters en spaties
  (eventueel de acht karakters en spaties waarvan sprake onder punt B inbegrepen).
  2.2. extra vermeldingen op een andere plaats dan de kosteloze vermelding te laten
  opnemen (gefactureerd per ondeelbare eenheden van 50 karakters en spaties).
  2.3. de naam met grote letters laten drukken (per ondeelbare eenheid van 35 karakters en
  spaties).
  Voor nadere inlichtingen: bel naar het telvrij nummber 1392.
  Aanvaarding tekstopgave
  De Regie van T.T. behoudt zich het recht voor elke kosteloze of betaalde vermelding die haar
  niet gepast lijkt, te weigeren of aan te passen.
  Aansprakelijkheid
  De Regie van T.T. is niet aansprakelijk voor eventuele weglatingen op onjuistheden in de gidsen,
  noch voor de rechtmatigheid en de inhoud van de opgenomen vermeldingen.
  Bij weglating van een betaalde vermelding wordt het daarvoor geheven bedrag terugbetaald,
  evenwel zonder enigerlei schadevergoeding. Gedeeltelijke terugbetaling kan worden toegestaan
  als in een betaalde vermelding een onjuistheid voorkomt door toedoen van de Regie of de
  drukker; over de ernst van de fout oordeelt de Regie, en het eventueel terug te betalen bedrag
  wordt door haar vastgesteld.
  Ga na of uw vermelding juist is. Meld een eventuele fout aan uw commercieel centrum,
  commercieel agentschap of telefoonwinkel.

  – 92 – • Page 93

  Wij verklaren als enige aansprakelijke, dat het produkt waarop deze verklaring betrekking heeft,
  voldoet aan de volgende norm(en) «CTR21. I–CTR37, CTR38, EN55022(1998), EN55024(1998),
  EN61000–3–2(1995)/A1(1998)/A2(1998), EN61000–3–3(1995), en
  EN60950(1992)/A1(1993)/A2(1993)/A3(1995)/A4(1997)/A11(1997)» of ander(e) normatief(ve)
  dokument(en), overeenkomstig de bepalingen van Richitlijn(en) «1999/5/EC».

  – 93 – • Page 94

  Wij verklaren als enige aansprakelijke, dat het produkt waarop deze verklaring betrekking heeft,
  voldoet aan de volgende norm(en) «CTR21. I–CTR37, CTR38, EN55022(1998), EN55024(1998),
  EN61000–3–2(1995)/A1(1998)/A2(1998), EN61000–3–3(1995), en
  EN60950(1992)/A1(1993)/A2(1993)/A3(1995)/A4(1997)/A11(1997)» of ander(e) normatief(ve)
  dokument(en), overeenkomstig de bepalingen van Richitlijn(en) «1999/5/EC».

  – 94 – • Page 95

  Wij verklaren als enige aansprakelijke, dat het produkt waarop deze verklaring betrekking heeft,
  voldoet aan de volgende norm(en) «CTR21. I–CTR37, CTR38, EN55022(1998), EN55024(1998),
  EN61000–3–2(1995)/A1(1998)/A2(1998), EN61000–3–3(1995), en
  EN60950(1992)/A1(1993)/A2(1993)/A3(1995)/A4(1997)/A11(1997)» of ander(e) normatief(ve)
  dokument(en), overeenkomstig de bepalingen van Richitlijn(en) «1999/5/EC».

  – 95 – • Page 96

  – 96 – • Page 97

  – 97 – • Page 98

  Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.
  1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Panasonic kx fp 181 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Panasonic kx fp 181 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,11 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Panasonic kx fp 181

Panasonic kx fp 181 Bedienungsanleitung - Holländisch - 1 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info