Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/56
Nächste Seite
Nederlands
VL-SWD501EX
VL-SWD501UEX
Draadloos video-intercomsysteem
Bedieningsinstructies
Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic.
Lees deze handleiding goed door voordat u het product gebruikt. Bewaar de handleiding voor later.
De Installatiehandleiding wordt apart geleverd.
Model
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Bedieningsinstructies
  Draadloos video-intercomsysteem
  Model VL-SWD501EX
  VL-SWD501UEX

  Nederlands

  Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic.
  Lees deze handleiding goed door voordat u het product gebruikt. Bewaar de handleiding voor later.

  De Installatiehandleiding wordt apart geleverd. • Page 2

  Inhoud

  1. Inleiding
  Inleiding
  1.1
  1.2
  1.3
  1.4
  1.5
  1.6

  Model .....................................................................3
  Accessoires ...........................................................3
  Algemene informatie .............................................4
  Procedures en pictogrammen voor de
  bediening ...............................................................4
  Handelsmerken en gedeponeerde
  merken ..................................................................5
  Afkortingen ............................................................5

  2. Belangrijke informatie
  Belangrijke informatie
  2.1
  2.2
  2.3
  2.4

  Voor uw veiligheid .................................................6
  Belangrijke veiligheidsinstructies ...........................7
  Voor de beste prestaties .......................................7
  Andere belangrijke informatie ................................7

  3. Voorbereiding
  Voorbereiding
  3.1
  3.2
  3.3
  3.4
  3.5
  3.6
  3.7
  3.8

  SD-kaarten gebruiken (apart verkrijgbaar) ..........10
  Bediening ............................................................10
  Displays ...............................................................12
  Batterijen plaatsen ...............................................14
  De submonitor opladen .......................................14
  Bevestigen aan de muur .....................................15
  De taal en de datum en tijd instellen ...................15
  Instellingen breedbeeld/zoom en
  zoompositie .........................................................15

  4. Spreken/monitoring
  Spreken/monitoring
  4.1
  4.2
  4.3
  4.4

  Oproepen aannemen ..........................................17
  Oproepen van de deurtelefoon
  doorschakelen .....................................................17
  De buitenomgeving monitoren met de
  deurtelefoon ........................................................18
  Spreken tussen de hoofdmonitor en de
  submonitor ...........................................................18

  5. Opnemen/afspelen
  Opnemen/afspelen
  5.1
  5.2
  5.3

  Beeld en geluid opnemen ....................................19
  Beelden van de deurtelefoon en gesprekken
  opnemen .............................................................20
  Opgenomen beelden afspelen (alleen
  hoofdmonitor) ......................................................20

  6. Een camera gebruiken
  Een camera gebruiken
  6.1
  6.2
  6.3
  6.4

  2

  Verbinding maken met een camera ....................23
  De buitenomgeving monitoren met de
  camera ................................................................23
  Wanneer camerasensoren worden
  geactiveerd ..........................................................24
  Detectie door camerasensor uitschakelen voor een
  bepaalde duur (alleen hoofdmonitor) ..................24

  6.5
  6.6

  Beelden van de camera en gesprekken
  opnemen .............................................................25
  Camera-instellingen wijzigen ...............................26

  7. Elektrische sloten gebruiken
  Elektrische sloten gebruiken
  7.1

  Verbinding maken met elektrische sloten ............29

  8. Handelingen bij inkomende
  oproepen
  Handelingen bij inkomende oproepen
  8.1
  8.2

  Bij ontvangst van een andere inkomende oproep hoofdmonitor .......................................................30
  Bij ontvangst van een andere inkomende oproep submonitor ...........................................................31

  9. Extra functies
  Extra functies
  9.1

  9.2
  9.3
  9.4
  9.5

  Wijzigen hoe beelden worden weergegeven
  (breedbeeld/zoom en verschuiving/kanteling van het
  beeld) ..................................................................33
  Beeld- en geluidsinstellingen voor spreken en
  monitoring ............................................................33
  Instellingen voor het belsignaal ...........................34
  Lijst functie-instellingen - hoofdmonitor ...............35
  Lijst functie-instellingen - submonitor ..................37

  10. Algemene informatie
  Algemene informatie
  10.1
  10.2
  10.3
  10.4
  10.5
  10.6

  Submonitors registreren ......................................39
  Versterkers gebruiken .........................................39
  Submonitors, camera’s en versterkers
  annuleren ............................................................40
  SD-kaarten gebruiken (formatteren/gegevens
  kopiëren/beelden afspelen) .................................41
  Reinigen ..............................................................42
  Specificaties ........................................................42

  11. Problemen oplossen
  Problemen oplossen
  11.1
  11.2
  11.3

  Problemen oplossen ............................................44
  Foutmeldingen - hoofdmonitor ............................49
  Foutmeldingen - submonitor ................................50

  12. Index
  12.1 Index............................................................51 • Page 3

  1. Inleiding

  1.1 Model
  1. . Inleiding

  Hoofdmonitorstation
  (Hoofdmonitor*1)

  Model

  Draadloos monitorstation
  (Submonitor*1)

  Deurstation
  (Deurtelefoon*1)

  VL-SWD501EX

  VL-MWD501EX

  VL-WD613EX

  VL-V554EX

  VL-SWD501UEX

  VL-MWD501EX

  VL-WD613EX

  VL-V554UEX

  *1

  De productnaam die in deze handleiding wordt gebruikt.
  Afbeelding van product

  VL-MWD501EX

  VL-WD613EX

  VL-V554EX (oppervlakbevestiging)/
  VL-V554UEX (verzonken bevestiging)

  R De afbeeldingen in de meegeleverde handleiding(en) kunnen licht afwijken van het eigenlijke product.
  Let op:
  R Lees het label achter op de hoofdmonitor voordat u dit product aansluit of gebruikt.

  1.2 Accessoires
  1.2.1 Meegeleverde accessoires
  Voor de submonitor
  Accessoire

  Lichtnetadapter/
  PNLV226CE*1
  Aantal
  *1

  Lichtnetadapter/
  PNLV226E*1

  1

  1

  Oplaadbare batterijen
  2

  Oplader
  1

  Voer de lichtnetadapter die niet wordt gebruikt op de voorgeschreven manier af.

  Opmerking:
  R De accessoires voor installatie van de hoofdmonitor en de deurtelefoon staan beschreven in de meegeleverde
  Installatiehandleiding.
  R Om de oplader tegen de muur te bevestigen hebt u de volgende extra items nodig (in de handel verkrijgbaar).
  – Schroeven ´ 2 (voor bevestiging aan de muur):
  Zorg voor de juiste schroeven voor het materiaal, de constructie, de sterkte en andere omstandigheden van of rond de
  plaats van bevestiging en voor het totale gewicht van de objecten die u wilt monteren.

  1.2.2 Aanvullende/vervangende accessoires
  Neem voor verkoopinformatie contact op met uw dichtstbijzijnde Panasonic-leverancier.

  3 • Page 4

  1. Inleiding
  Per november 2013
  Accessoire
  Oplaadbare batterijen

  Aantal apparaten dat kan worden aangesloten

  Bestelnummer
  HHR-4MVE*1
  Type batterij:
  – nikkel-metaalhydride (Ni-MH)
  – 2 x AAA (R03) per handset

  -

  Deurstation (deurtelefoon genoemd)

  VL-V554EX (oppervlakbevestiging)

  Submonitor

  VL-WD613EX

  Max. 6 (inclusief meegeleverde apparaten)

  Draadloze sensorcamera (camera
  genoemd)

  VL-WD812EX

  Max. 4

  DECT-versterker (versterker genoemd)

  VL-FKD2EX

  Max. 2

  *1

  VL-V554UEX (verzonken bevestiging)

  Max. 2 (inclusief meegeleverde apparaten)

  Vervangende batterijen kunnen een andere capaciteit hebben dan de meegeleverde batterijen.

  1.3 Algemene informatie
  R Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van uw apparatuur.
  Conformiteitsverklaring:
  R Panasonic System Networks Co., Ltd. verklaart dat deze apparatuur (VL-SWD501EX/VL-SWD501UEX) voldoet aan de van
  toepassing zijnde vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EG voor radioapparatuur en
  telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE).
  De conformiteitsverklaring voor de relevante Panasonic-producten die in deze handleiding worden beschreven, kan worden
  gedownload op:
  http://www.ptc.panasonic.eu
  Neem contact op met een erkende vertegenwoordiger:
  Panasonic Testing Centre
  Panasonic Marketing Europe GmbH
  Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
  Voor later gebruik
  Wij raden u aan om de volgende gegevens te noteren. Dit is handig voor reparaties die vallen onder de garantie.
  Serienummer

  Aankoopdatum

  (aanwezig op achterzijde hoofdmonitor)
  Naam en adres leverancier
  Bevestig hier uw aankoopbon.

  1.4 Procedures en pictogrammen voor de bediening
  n Deze handleiding bevat procedures voor de bediening van het product. Deze procedures worden als volgt beschreven:
  Voorbeeld hoofdmonitor:
  Raak in het hoofdmenu van de hoofdmonitor

  ®

  ® [Registreren/annuleren] ® [Registreren] ® [Camera] aan.

  Betekenis
  Raak in het hoofdmenu van de hoofdmonitor achtereenvolgens
  [Camera] aan.

  4

  ,

  , [Registreren/annuleren], [Registreren] en • Page 5

  1. Inleiding  Tussen [ ] worden de aanraakknoppen weergegeven.
  Tussen " " worden items of berichten op het scherm weergegeven die niet kunnen worden geselecteerd.

  Voorbeeld submonitor:


  (

  : "Belsignaal" ®

  (

  )

  Betekenis
  Druk op de ronde knop in het midden van de multifunctionele knop (
  omhoog of omlaag te drukken (

  ), selecteer "Belsignaal" door de multifunctionele knop

  ) en druk vervolgens op de ronde knop (

  ).  Tussen " " worden instellingen, items en berichten op het scherm weergegeven.  Tussen "( )" na multifunctionele knoppen (

  ,

  of

  ) worden de woorden of pictogrammen op het scherm

  weergegeven die boven de multifunctionele knoppen staan.
  n Pictogrammen worden in deze handleiding op de volgende manier gebruikt.
  : geeft aan dat de informatie of procedure betrekking heeft op de hoofdmonitor.
  : geeft aan dat de informatie of procedure betrekking heeft op de submonitor.
  : geeft aan dat de informatie of procedure betrekking heeft op de camera.
  : geeft aan dat de informatie of procedure betrekking heeft op de versterker.

  1.5 Handelsmerken en gedeponeerde merken
  R SDXC Logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
  R Mac OS, QuickTime en het QuickTime-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., die in de Verenigde Staten en andere landen
  zijn gedeponeerd.
  R Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Media zijn (gedeponeerde) handelsmerken van Microsoft Corporation in de
  Verenigde Staten en/of andere landen.
  R De software van de submonitor is deels gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
  R Alle andere handelsmerken die hier worden genoemd zijn eigendom van de desbetreffende eigenaren.

  1.6 Afkortingen
  In deze handleiding worden de volgende afkortingen gebruikt.
  R Het besturingssysteem Microsoft® Windows® XP wordt aangegeven als Windows XP.
  R Het besturingssysteem Microsoft® Windows Vista® wordt aangegeven als Windows Vista.
  R Het besturingssysteem Microsoft® Windows® 7 wordt aangegeven als Windows 7.
  R Het besturingssysteem Microsoft® Windows® 8 wordt aangegeven als Windows 8.
  R De geheugenkaarten van het type SDXC/SDHC/miniSDHC/microSDHC/SD/miniSD/microSD worden aangegeven als
  SD-kaart.

  5 • Page 6

  2. Belangrijke informatie

  2.1 Voor uw veiligheid
  2. . Belangrijke informatie

  Om ernstig letsel en gevaar voor uw leven/eigendommen te
  voorkomen moet u dit gedeelte goed nalezen voordat u het
  product in gebruik neemt. Zorg ervoor dat u het product correct
  en veilig kunt gebruiken.

  WAARSCHUWING
  Brand en elektrische schokken voorkomen
  R Gebruik alleen de stroombron die op het product wordt
  aangegeven. Als u niet zeker weet welke spanning bij u
  thuis beschikbaar is, neemt u contact op met uw leverancier
  of het energiebedrijf.
  R Gebruik alleen de meegeleverde voedingseenheid en
  lichtnetadapter.
  R Probeer dit product niet uit elkaar te halen of te modificeren.
  Neem voor reparatie contact op met een erkend
  servicecentrum.
  R Raak de voedingseenheid en lichtnetadapter nooit aan met
  natte handen.
  R Raak de voedingseenheid en lichtnetadapter niet aan
  tijdens onweer.
  R Gebruik het product (behalve de deurtelefoon) niet op
  plaatsen die zijn blootgesteld aan regen, vocht, stoom of
  vettige rook, of in een omgeving met veel stof.
  R Voer geen handelingen uit die de voedingskabel en
  lichtnetadapter kunnen beschadigen (fabriceren,
  ombuigen, uitrekken, samenbinden, sterk buigen,
  beschadigen, wijzigen, blootstellen aan warmtebronnen of
  zware voorwerpen plaatsen op de voedingskabel en
  lichtnetadapter). Gebruik van het product met een
  beschadigde voedingskabel of lichtnetadapter kan een
  elektrische schok, kortsluiting of brand veroorzaken. Neem
  voor reparatie contact op met een erkend servicecentrum.
  R Zorg ervoor dat u het stopcontact of de bedrading niet
  overbelast. Overbelasting door een te groot aantal
  aansluitingen op één stopcontact kan warmteontwikkeling
  veroorzaken met mogelijk brand tot gevolg.
  R Plaats geen metalen voorwerpen in het product. Mors geen
  vloeistoffen op het product (deurtelefoon uitgezonderd).
  Als metalen voorwerpen in het product komen of als het
  product nat wordt, schakelt u de desbetreffende
  stroomgroep uit of trekt u de stekker van het product uit het
  stopcontact. Neem vervolgens contact op met een erkend
  servicecentrum.
  R Gebruik geen magnetron of andere apparatuur, zoals
  inductieverwarming, om het droogproces van onderdelen
  van het product sneller te laten verlopen.
  R Steek de lichtnetadapter volledig in het stopcontact. Als u
  dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken en/of
  extreme hitte die brand kan veroorzaken. Gebruik geen
  lichtnetadapters of stopcontacten die beschadigd zijn.
  R Verwijder regelmatig stof enzovoort van de lichtnetadapter
  door deze uit het stopcontact te trekken en vervolgens met
  een droge doek te reinigen. Opgehoopt stof kan leiden tot
  opeenhoping van vocht en dergelijke waardoor brand kan
  ontstaan.

  6

  R Schakel de desbetreffende stroomgroep uit of trek de
  stekker van het product uit het stopcontact als het product
  rook, een abnormale geur of een abnormaal geluid
  produceert, of als het product is gevallen of fysiek is
  beschadigd. Deze omstandigheden kunnen leiden tot
  brand of elektrische schokken. Controleer of de rook
  gestopt is en neem contact op met een erkend
  servicecentrum.
  R Trek de lichtnetadapter aan de behuizing (niet aan de
  metalen delen) uit het stopcontact. Wanneer u de
  lichtnetadapter aan het snoer of aan de contacten uit het
  stopcontact trekt, kan dit leiden tot brand, elektrische
  schokken of letsel.
  Ongelukken voorkomen
  R SD-kaarten kunnen verstikkingsgevaar betekenen. Houd
  SD-kaarten buiten het bereik van kinderen. Als u vermoedt
  dat een kind een SD-kaart heeft ingeslikt, raadpleeg dan
  onmiddellijk een arts.
  R Gebruik dit product niet in zorginstellingen wanneer in deze
  instellingen wordt aangegeven dat dit niet is toegestaan.
  Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen apparatuur
  gebruiken die gevoelig is voor externe radiofrequente
  energie.
  R Installeer of gebruik dit product niet in de buurt van
  automatische apparaten, zoals automatische deuren en
  brandalarmen. De door dit product uitgezonden
  radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten
  veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren.
  R Neem contact op met de fabrikanten van uw persoonlijke
  medische apparatuur, zoals pacemakers of
  gehoorapparaten, om te controleren of die apparatuur
  voldoende is beschermd tegen externe radiofrequente
  energie. (Dit product werkt in het frequentiegebied tussen
  1,88 GHz en 1,90 GHz en levert een maximaal
  zendvermogen van 250 mW.)

  LET OP
  Ongelukken, letsel en schade aan eigendommen
  voorkomen
  R Gebruik dit product niet in instabiele omgevingen of
  omgevingen die blootstaan aan sterke trillingen. Hierdoor
  kan het product vallen, met schade aan het product of letsel
  tot gevolg.
  R Houd uw oren niet in de buurt van de luidspreker. Hard
  geluid uit de luidspreker kan tot gehoorbeschadiging
  leiden.
  R Plaats geen muntstukken of andere metalen voorwerpen
  in de oplader. Metalen voorwerpen kunnen warm worden,
  wat brandwonden kan veroorzaken.
  R Plaats geen magneetkaarten of andere apparaten met
  magnetische gegevensopslag, zoals creditcards, in de
  buurt van de oplader. De kaarten of apparaten kunnen
  onbruikbaar worden. • Page 7

  2. Belangrijke informatie
  Batterijen van de submonitor
  Lekkage, warmteontwikkeling, breuk en ongelukken
  voorkomen
  R Wij adviseren de batterijen, zoals vermeld op pagina 4, te
  gebruiken. GEBRUIK ALLEEN oplaadbare
  Ni-MH-batterijen van het type AAA (R03).
  R Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
  R Open of beschadig de batterijen niet. Elektrolyten die uit de
  batterijen vrijkomen zijn bijtend en kunnen brandwonden of
  letsel aan ogen en huid veroorzaken. De elektrolyt is giftig
  en kan bij inslikken schade veroorzaken.
  R Laad de batterijen meegeleverd met of bedoeld voor
  gebruik met dit product alleen op volgens de aanwijzingen
  en beperkingen in deze handleiding.
  R Maak batterijen nooit warm en gooi ze nooit in een open
  vuur.
  R Raak de batterijcontacten ( , ) niet aan met metalen
  voorwerpen.
  R Ga voorzichtig met de batterijen om. Raak de batterijen niet
  aan met geleidende materialen, zoals ringen, armbanden
  of sleutels. Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor de
  batterijen en/of het geleidende materiaal heet kunnen
  worden en brandwonden kunnen veroorzaken.
  R Gebruik voor het opladen van de batterijen alleen de
  voorgeschreven oplader en lichtnetadapter. Als u deze
  aanwijzingen niet opvolgt, kunnen de batterijen opzwellen
  of exploderen.

  2.2 Belangrijke veiligheidsinstructies
  Volg bij gebruik van dit product altijd de veiligheidsvoorschriften
  ter voorkoming van brand, elektrische schokken of persoonlijk
  letsel.
  1. Gebruik dit product niet in de buurt van water (bijvoorbeeld
  in de buurt van een bad, wasbak, aanrecht, wasteil,
  vochtige kelder of zwembad).
  2. Gebruik alleen de voedingseenheid, lichtnetadapter en
  batterijen die in deze handleiding worden beschreven.
  Gooi nooit batterijen in een open vuur.
  Ze kunnen exploderen. Houd u bij het weggooien van
  batterijen aan de lokale milieuvoorschriften.
  BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

  2.3 Voor de beste prestaties
  Locatie/storing vermijden (hoofdmonitor/submonitor)
  De hoofdmonitor, submonitor en andere compatibele
  Panasonic-apparaten gebruiken radiogolven voor de
  onderlinge communicatie. (Dit product werkt in het
  frequentiegebied tussen 1,88 GHz en 1,90 GHz en levert een
  maximaal zendvermogen van 250 mW.)
  R Voor een maximaal bereik (circa 100 m) en communicatie
  zonder storing installeert u de hoofdmonitor:
  – op een gemakkelijk bereikbare, hoge en centrale
  locatie (binnenshuis) zonder obstakels tussen de
  submonitor en de hoofdmonitor;  buiten bereik van elektronische apparatuur, zoals
  televisietoestellen, radio’s, computers, draadloze
  apparatuur en draadloze telefoons;
  – uit de buurt van radiozenders, zoals de zendmasten
  voor mobiele telefoons. (Zet de hoofdmonitor bij
  voorkeur niet bij een raam.)
  R Het bereik en de spraakkwaliteit zijn afhankelijk van lokale
  omgevingsomstandigheden.
  R Zet de oplader niet in de buurt van een televisie, luidspreker
  of andere apparatuur die elektromagnetische golven
  produceert. Wanneer u hier niet op let, is de oplader
  mogelijk niet in staat om het product op te laden.
  Omgeving (hoofdmonitor/submonitor)
  R Houd het apparaat (hoofdmonitor en submonitor) uit de
  buurt van apparatuur die elektrische interferentie
  genereert, zoals tl-lampen en motoren.
  R Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
  R Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, zoals
  verwarmings- en kooktoestellen. Plaats het apparaat niet
  in een kamer waarin de temperatuur lager is dan 0 °C of
  hoger dan 40 °C. Plaats het apparaat ook niet in vochtige
  kelders.
  R Installeer het apparaat niet op locaties met plotselinge
  temperatuurwisselingen. Er zou zich condens kunnen
  vormen op het apparaat, met mogelijke defecten tot gevolg.
  R Zelfs wanneer de hoofdmonitor en de submonitor binnen
  100 m afstand van elkaar worden gebruikt, kunnen er zich,
  als er obstakels zijn, problemen voordoen, bijvoorbeeld
  een zwakker signaal, ruis, wegvallen van de verbinding,
  vervormd beeld en trage vernieuwing van het beeld.
  Obstakels zijn bijvoorbeeld:
  – Metalen deuren of metalen jaloezieën.
  – Isolatie met aluminiumfolie.
  – Betonnen muren of muren met gegalvaniseerd metaal.
  – Gebruik van de submonitor in een ander gebouw of
  ander deel van het huis, bijvoorbeeld op een andere
  verdieping dan de hoofdmonitor.
  – Veel muren.
  – Ramen met dubbelglas.
  R Sommige soorten hoortoestellen kunnen storing
  ondervinden van de draadloze communicatie tussen de
  hoofdmonitor, submonitor en andere compatibele
  Panasonic-apparaten.
  R Gebruik van het apparaat in de buurt van elektrische
  apparaten kan storing veroorzaken. Ga uit de buurt van het
  elektrische apparaat.
  R In een omgeving met een sterk elektrisch veld kan het beeld
  of geluid van het apparaat worden gestoord.

  2.4 Andere belangrijke informatie
  R De lichtnetadapter is de hoofdaansluiting. Zorg ervoor dat
  er een gemakkelijk bereikbaar stopcontact in de buurt van
  het product aanwezig is.

  7 • Page 8

  2. Belangrijke informatie
  Let op:
  R Ontploffingsgevaar als een batterij wordt vervangen
  door het verkeerde type. Voer gebruikte batterijen af
  conform de voorschriften.
  Afluisteren
  Dit product werkt met digitale draadloze technologie, wat
  betekent dat een oproep niet zomaar kan worden onderschept.
  Doordat het product voor de communicatie ook met radiogolven
  werkt, is het echter wel mogelijk dat oproepen worden
  afgeluisterd door derden.
  R Met afluisteren wordt bedoeld dat een andere partij met
  opzet of per ongeluk een radiobericht onderschept met een
  ontvanger.
  Privacy en portretrecht
  Houd bij de installatie en het gebruik van de deurtelefoon
  rekening met de rechten en privacy van anderen.
  R Onder privacy wordt vaak verstaan dat mensen of groepen
  moeten kunnen voorkomen dat informatie over zichzelf
  bekend wordt bij andere mensen dan de personen aan wie
  die mensen of groepen die informatie zelf zouden geven.
  Portretrecht is het recht van een persoon om te voorkomen
  dat een afbeelding van zichzelf zomaar zonder
  toestemming wordt gebruikt.
  Persoonlijke gegevens
  Er worden persoonlijke gegevens (beeld en geluid van
  bezoekers en dergelijke) opgenomen in het interne geheugen
  van de hoofdmonitor en op SD-kaarten. Panasonic is niet
  aansprakelijk voor onvoorziene schade die voortvloeit uit het
  bekend worden van de opgenomen informatie.
  R Disclaimer
  Opgenomen gegevens kunnen worden gewijzigd of
  verwijderd als gevolg van onjuiste bediening, blootstelling
  aan statische elektriciteit, ongelukken, storing, reparatie of
  andere handelingen. Panasonic is niet aansprakelijk voor
  directe of indirecte schade die voortvloeit uit verlies of
  aanpassing van opgenomen beelden.
  Het product laten repareren
  R Kopieer opgenomen gegevens van het interne geheugen
  van de hoofdmonitor naar een SD-kaart en verwijder
  vervolgens alle opgenomen gegevens uit het interne
  geheugen, voordat u het product laat repareren. Nadat u
  de gegevens hebt gekopieerd, mag u niet vergeten om de
  SD-kaart uit de hoofdmonitor te halen.
  R Nadat u de gegevens hebt gekopieerd, moet u de
  instellingen van de hoofdmonitor en de submonitor
  initialiseren.*1 (Bij het initialiseren van de instellingen
  worden alle gegevens die in het interne geheugen zijn
  opgeslagen, verwijderd.)
  – Als u het product laat repareren zonder dat het op
  voorhand is geïnitialiseerd, kan na reparatie blijken dat
  het geheugen van de hoofd- of submonitor (inclusief
  opgenomen gegevens en instellingen) is gewist of dat
  de fabrieksinstellingen zijn teruggezet.
  – Als gebruik niet mogelijk is door een defect van de
  hoofd- of submonitor, informeer dan bij de plaats van
  aanschaf.

  8

  Het product weggooien, overdagen of terugsturen
  R In dit product kunnen privégegevens of vertrouwelijke
  gegevens zijn opgeslagen.
  Ter bescherming van uw privacy raden wij u aan om alle
  gegevens (opnamen) uit het geheugen te wissen voordat
  u het product weggooit, overdraagt of terugstuurt.
  Alle opgenomen beelden kunnen in één keer worden
  verwijderd door de hoofdmonitor of de submonitor te
  initialiseren.*1
  R Verwijder de SD-kaart uit de hoofdmonitor.
  – Zie pagina 10 voor meer informatie over het
  weggooien of overdragen van de SD-kaart.
  *1

  Hoofdmonitor: voer [Init. + Beelden verw.] uit in
  [Instellingen initialiseren]. (® pagina 37)
  Submonitor: voer "Initialiseren" uit. (® pagina 38)

  Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en
  afvoeren van oude apparaten en lege batterijen
  A

  B

  C

  Deze symbolen (A, B, C) op de producten, verpakkingen en/
  of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte
  elektrische en elektronische producten en batterijen niet met
  het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.
  Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van
  oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde
  verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw
  nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/
  EC.
  Door deze producten en batterijen correct af te voeren draagt
  u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen
  en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de
  gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een
  onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.
  Voor meer informatie over het verzamelen en recyclen van
  oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met
  uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de
  winkel waar u de goederen gekocht hebt.
  Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes
  opgelegd worden in overeenstemming met de nationale
  wetgeving.
  Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie
  Indien u elektrische en elektronische apparaten wilt afvoeren,
  neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.
  Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de
  Europese Unie
  Deze symbolen (A, B, C) zijn enkel geldig in de Europese
  Unie. Indien u deze producten wilt afvoeren, neem dan contact
  op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag
  informatie over de correcte wijze om deze producten af te
  voeren. • Page 9

  2. Belangrijke informatie
  Opmerking over het batterijensymbool
  Dit symbool (B) kan gebruikt worden in combinatie met een
  chemisch symbool (C). In dat geval wordt de eis, vastgelegd
  door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten
  vervuld.
  Overig
  R Het is niet toegestaan om dit product uit elkaar te halen of
  te modificeren. Neem voor reparatie contact op met de
  leverancier bij wie u dit product hebt gekocht.
  R Dit product kan niet worden gebruikt zonder stroomtoevoer.
  R Voor opgenomen beelden:
  Het opgenomen beeld gaat mogelijk verloren bij:
  – verkeerd gebruik;
  – elektrische schokken of radiostoring;
  – uitval van de stroomvoorziening tijdens gebruik.
  R Panasonic is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van
  externe factoren zoals een stroomstoring.
  R Verwijder de hoofdmonitor en de deurtelefoon van de muur
  als u ze niet meer gebruikt. Zo voorkomt u dat ze vallen.
  (Raadpleeg uw leverancier voor informatie over het
  verwijderen van het product.)

  9 • Page 10

  3. Voorbereiding

  3. . Voorbereiding

  3.1 SD-kaarten gebruiken (apart
  verkrijgbaar)

  1 Controleer of het scherm van de hoofdmonitor uit is en
  steek de SD-kaart in de SD-kaartsleuf (A).

  SD-kaarten kunnen in de hoofdmonitor worden gebruikt om
  beeld en geluid van de deurtelefoon en camera op te nemen.
  (® pagina 19)
  Wanneer geen SD-kaart wordt gebruikt, wordt het beeld
  opgeslagen in het interne geheugen van de hoofdmonitor. In
  dit geval kan alleen het beeld van de deurtelefoon worden
  opgeslagen. De geheugencapaciteit is beperkt. We raden u
  daarom aan om SD-kaarten te gebruiken voor de opslag van
  beelden.
  Zie pagina 42 voor meer informatie over de SD-kaarten
  die kunnen worden gebruikt.

  3.1.1 Voorzorgsmaatregelen voor SD-kaarten
  R De SD-kaartindicator (® pagina 11) knippert bij het
  lezen of opslaan van gegevens van of op de SD-kaart.
  Zolang de SD-kaartindicator knippert, mag u de SD-kaart
  niet verwijderen, niet op de knop RESET (® pagina 11) drukken en de stroomtoevoer naar de hoofdmonitor niet uitschakelen. Anders kunnen de gegevens
  beschadigd raken.
  R SD-kaarten die door een computer of ander apparaat zijn
  geformatteerd, moeten eerst door de hoofdmonitor worden geformatteerd voordat ze geschikt zijn voor gebruik.
  (® pagina 41)
  R Wanneer de schrijfbeveiligingsschakelaar (A) op de vergrendelde stand
  ("LOCK") staat, kan de SD-kaart niet
  worden geformatteerd en is het niet
  mogelijk om beeld en geluid op te nemen of te verwijderen.

  A

  B

  R Steek de SD-kaart met het afgeschuinde hoekje (B)
  naar binnen. De kaart moet vastklikken.
  R De SD-kaartindicator knippert en de hoofdmonitor
  controleert de opgenomen beelden.

  2 Controleer of "De SD-kaart is gereed." wordt weergegeven
  op het scherm.
  R De SD-kaartindicator gaat uit en vervolgens gaat het
  scherm automatisch uit.

  SD-kaarten verwijderen
  Nadat u hebt gecontroleerd of de SD-kaartindicator uit is, duwt
  u de SD-kaart verder naar binnen, waarna u de kaart kunt
  verwijderen.

  3.2 Bediening
  3.2.1 Deurtelefoon

  A

  R Wij raden u aan om van belangrijke gegevens een
  back-up te maken op een computer of ander apparaat.
  Gegevens op een SD-kaart kunnen beschadigd raken of
  worden verwijderd bij een defect van de SD-kaart of
  wanneer ze blootstaan aan elektromagnetische golven
  of statische elektriciteit.
  SD-kaarten afvoeren of overdragen
  R Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van
  de gegevens op een SD-kaart.
  Bij het formatteren of wissen van een SD-kaart door de
  hoofdmonitor, een computer of een ander apparaat
  wordt alleen bepaalde informatie voor het bestandsbeheer gewist. Niet alle gegevens worden van de SD-kaart
  verwijderd. Als u een SD-kaart wilt wegdoen, raden wij
  u aan om de SD-kaart fysiek te vernietigen of om alle
  gegevens op de SD-kaart grondig te wissen met speciaal
  daarvoor in de handel verkrijgbare computersoftware.

  D
  E

  A
  B
  C

  F
  G

  Lensafdekking
  LED-lampjes (voor verlichting)
  Naamplaatje (meegeleverd accessoire)
  R Kan naar wens worden aangebracht bij installatie van
  de deurtelefoon.
  Microfoon
  Cameralens
  Luidspreker

  3.1.2 SD-kaarten plaatsen

  Belknop en indicator (rood)

  Belangrijk:
  R Raak de metalen contacten van de SD-kaart niet aan.

  R Het rode indicatielampje brandt wanneer het apparaat
  stroom krijgt.

  10 • Page 11

  3. Voorbereiding
  Beeldkwaliteit van de deurtelefoon
  De kwaliteit van het beeld van de deurtelefoon kan wisselen.
  Dit hangt af van factoren als de installatieomgeving en het
  tijdstip.
  Zie pagina 44 voor meer informatie.

  Uitknop
  In deze handleiding aangegeven als

  .

  Resetknop
  Als de hoofdmonitor niet normaal kan worden bediend,
  drukt u met een voorwerp met een scherpe punt op de knop
  RESET om de hoofdmonitor te resetten. (Dit verandert
  niets aan de opgenomen beelden en de geconfigureerde
  instellingen.)

  3.2.2 Hoofdmonitor

  3.2.3 Submonitor

  A

  D

  E
  F
  G

  B

  E

  H

  C

  A

  D

  F

  I
  B
  G

  C

  H
  I

  J

  Display (aanraakpaneel) (® pagina 12)
  Meldingsindicator (blauw)

  J

  R Knippert wanneer er een melding is. (® pagina 13)
  – Wanneer het display wordt aangeraakt, wordt het
  hoofdmenu weergegeven en stopt de indicator met
  knipperen.

  Display (® pagina 13)
  Multifunctionele knoppen

  Luidspreker

  B

  Spreekknop en indicator (blauw)
  .

  In deze handleiding aangegeven als

  A

  R De indicator knippert bij een inkomende oproep van
  een deurtelefoon of submonitor en brandt gedurende
  een oproep.
  R Wanneer de aanraakknop

  wordt

  weergegeven op het scherm, kunnen oproepen ook
  worden beantwoord door deze knop aan te raken.
  SD-kaartsleuf (zijpaneel) (® pagina 10)

  A Pictogrammen voor interactieve toetsen (®
  pagina 14)
  Hier zijn de functies te zien die kunnen worden bediend met

  Hiermee worden de aanraakknoppen en pictogrammen in

  ,

  en

  .

  het beeld weergegeven of verborgen.
  Microfoon
  SD-kaartindicator (blauw)
  R Knippert bij het lezen of opslaan van gegevens van of
  op de SD-kaart. (® pagina 10)

  B

  wordt weergegeven in schermen zoals het

  informatiescherm (® pagina 13). De pijlen die te zien zijn
  in

  geven de richting aan waarin de knop kan worden

  gedrukt.

  11 • Page 12

  3. Voorbereiding
  R In het informatiescherm kan het volume worden
  gewijzigd door

  omhoog of omlaag te duwen.

  nadat de datum- en tijdinstellingen zijn geconfigureerd. Zie
  pagina 15.)
  Afbeeldingsweergavescherm

  (monitor) (® pagina 18, 24)

  C

  Ladingsindicator (® pagina 15)
  Antenne (ingebouwd)
  R Dek de antenne niet af tijdens het gebruik van de
  submonitor. (Dit kan de radiogolven verzwakken.)
  Luidspreker
  (pagina) (® pagina 17, 18)

  B

  (uit)

  "Wel berichten" wordt weergegeven wanneer er meldingen
  zijn.

  (spreken) (® pagina 17)

  Raak [Controleren] aan om de inhoud van de melding te
  bekijken.

  Microfoon

  Aanraakknoppen (knoppen in donkerblauw op het scherm)

  3.3 Displays
  3.3.1 Hoofdmonitor - aanraakpaneel en
  scherminformatie
  Belangrijk:
  R Raak het display alleen aan met uw vingers.
  R Bedien het display niet met harde en/of puntige
  voorwerpen (een balpen bijvoorbeeld), een scherp
  voorwerp of uw nagels.
  R Duw niet te hard op het display.
  R Gebruik geen in de handel verkrijgbare beschermfolie
  voor LCD-schermen. Bij gebruik van een
  beschermfolie werkt het aanraakpaneel mogelijk niet
  goed.
  R Bij plotselinge veranderingen in de temperatuur,
  bijvoorbeeld na het inschakelen van de verwarming of
  koeling, kan het lijken alsof de binnenkant van het
  display beslaat en werkt het apparaat mogelijk niet
  goed. Wacht in dit geval 1 à 2 uur voordat u het display
  gebruikt.

  De aanraakknoppen veranderen mee met het
  weergegeven scherm en de handelingen die worden
  verricht.
  R Raak knoppen op het scherm aan om een handeling te
  verrichten.
  – Wanneer een knop wordt aangeraakt, is een toon
  te horen en wordt de knop oranje.
  – Het geluid dat de hoofdmonitor maakt kan worden
  uitgeschakeld in de instellingen onder
  [Aanraakgeluid]. (® pagina 37)
  – Zie pagina 12 voor informatie over de knoppen
  van het hoofdmenu.
  – Zie pagina 13 voor informatie over de
  voornaamste knoppen van het
  afbeeldingsweergavescherm.
  Statusinformatiepictogrammen (® pagina 13)
  Knoppen van het hoofdmenu
  Knop

  Opgenomen
  beelden

  Hoofdmenu

  ヒビホパパ モヮ

  Hiermee geeft u een lijst met opgenomen
  beelden weer. (® pagina 20)
  R "Nieuw" wordt weergegeven wanneer er berichten zijn die nog niet zijn
  bekeken.
  Hiermee monitort u de deurtelefoon of
  camera. (® pagina 18, 24)

  20 Februari
  2014

  A

  B
  Opgenomen
  beelden

  Het hoofdmenu is het scherm dat wordt weergegeven wanneer
  u het stand-byscherm (zwart) aanraakt. (Alleen weergegeven

  12

  Actie

  Hiermee roept u de submonitor op. (®
  pagina 18)
  Hiermee geeft u het instelmenu weer.
  (® pagina 26, 35) • Page 13

  3. Voorbereiding
  Knop

  Actie

  Pictogram

  Betekenis

  Hiermee geeft u de volgende informatiemenu’s weer:
  A

  B

  Hiermee wordt aangegeven welke camera een oproep doet of heeft, of wordt gemonitord.
  ("1" is het nummer van het apparaat in
  kwestie.)

  C

  Hiermee wordt aangegeven dat de hoofdmonitor een oproep heeft.

  R Raak de knop aan van het menu dat
  u wilt bekijken.
  A Hiermee geeft u meldingen voor
  de hoofdmonitor en camera weer.
  B Hiermee geeft u de opnamegegevens weer (opslagbestemming, beschikbaar geheugen enzovoort).
  C Hiermee geeft u weer of de sensoren zijn ingeschakeld en of verbinding met de camera mogelijk is.

  Hiermee wordt aangegeven dat de hoofdmonitor bezig is met monitoring.
  Hiermee wordt aangegeven dat beelden
  worden opgenomen. (® pagina 20)
  Hiermee wordt aangegeven dat de
  LED-lampjes van de deurtelefoon branden. (® pagina 34)
  Hiermee wordt aangegeven dat de modus "Indrukken om te spreken" aan is.
  (® pagina 17)

  Voornaamste knoppen van het
  afbeeldingsweergavescherm
  Knop

  Hiermee wordt aangegeven dat de
  schrijfbeveiligingsschakelaar van deze
  SD-kaart op de vergrendelde stand
  ("LOCK") staat of dat er een SD-kaart is
  geplaatst waarop niet kan worden opgenomen. (® pagina 10)

  Actie
  Hiermee beantwoordt of start u een oproep van of met de weergegeven bezoeker.
  Hiermee monitort u de weergegeven bezoeker. (U kunt beeld en geluid monitoren.)
  Hiermee geeft u de menu’s weer.

  3.3.2 Submonitor - monitordisplay
  Informatiescherm

  Hiermee wijzigt u het display van breedbeeld in volledig-beeldweergave. (® pagina 33)
  A

  Hiermee neemt u het weergegeven beeld
  op. (® pagina 20, 25)
  Hiermee keert u terug naar het vorige
  scherm.
  Hiermee opent u het elektrische deurslot.
  (® pagina 29)
  Hiermee opent u het elektrische slagboomslot. (® pagina 29)
  Hiermee schakelt u oproepen van de
  hoofdmonitor door naar de submonitor.
  (® pagina 17)

  B

  Het informatiescherm wordt weergegeven wanneer de
  submonitor van de oplader wordt gehaald of wanneer op
  ,

  ,

  of

  wordt gedrukt wanneer

  het scherm uit is.

  Statusinformatiepictogrammen
  Pictogram

  Betekenis
  Hiermee wordt aangegeven welke deurtelefoon een oproep doet of heeft, of
  wordt gemonitord.
  ("1" is het nummer van het apparaat in
  kwestie.)

  13 • Page 14

  3. Voorbereiding
  Spreek-/monitoringscherm

  ƪンユヤ
  ƪンユヤ

  Pictogram

  Hiermee wordt aangegeven dat beelden
  worden opgenomen. (® pagina 20)

  A

  Hiermee wordt aangegeven dat de
  LED-lampjes van de deurtelefoon
  "Aan" zijn. (® pagina 34)

  Ʒ
  Ʒ
  Ʒ
  Ʒ

  Pictogrammen voor interactieve toetsen
  Pictogram

  B

  Pictogram

  Actie
  Hiermee geeft u de menu’s weer.

  Statusinformatiepictogrammen

  Hiermee voert u het geselecteerde item
  of de geselecteerde actie uit.

  Betekenis

  Hiermee keert u terug naar het vorige
  scherm.

  Batterijniveau. (® pagina 15)

  Hiermee opent u het elektrisch slot. (®
  pagina 29)

  Bereik: hoe meer blokjes, hoe sterker
  het signaal tussen de submonitor en de
  hoofdmonitor.

  Hiermee zet u het display op zoomweergave. (® pagina 33)

  Buiten bereik.

  Hiermee zet u het display op breedbeeld. (® pagina 33)

  Het nummer van de submonitor die
  wordt gebruikt.
  Hiermee wordt aangegeven dat het volume van het belsignaal van de deurtelefoon is gedempt.
  Hiermee wordt aangegeven dat het volume van het belsignaal van de camera
  is gedempt.
  Hiermee wordt aangegeven welke deurtelefoon een oproep doet of heeft, of
  wordt gemonitord.
  ("1" is het nummer van het apparaat in
  kwestie.)
  Hiermee wordt aangegeven welke camera een oproep doet of heeft, of wordt
  gemonitord.
  ("1" is het nummer van het apparaat in
  kwestie.)
  Hiermee wordt aangegeven dat er een
  oproep is van de deurtelefoon terwijl er
  een oproep gaat naar of loopt met een
  ander apparaat of terwijl een ander apparaat wordt gemonitord. (® pagina 32)
  Hiermee wordt aangegeven dat er een
  oproep is van de camera terwijl er een
  oproep gaat naar of loopt met een ander
  apparaat of terwijl een ander apparaat
  wordt gemonitord. (® pagina 32)
  Hiermee wordt aangegeven dat de modus "Indrukken om te spreken" aan is.
  (® pagina 17)

  14

  Betekenis

  3.4 Batterijen plaatsen
  GEBRUIK ALLEEN oplaadbare Ni-MH-batterijen van het
  type AAA (R03).
  Gebruik GEEN alkalinebatterijen, mangaanbatterijen of
  Ni-Cd-batterijen.
  Zorg ervoor dat u de batterijen ( , ) goed in de
  batterijhouder plaatst.

  Opmerking:
  R Gebruik de meegeleverde oplaadbare batterijen (ALLEEN
  Ni-MH). Wij adviseren de oplaadbare Panasonic-batterijen
  op pagina 4 als u nieuwe batterijen nodig hebt.
  R Maak de plus- ( ) en minzijde ( ) van de batterijen met
  een droge doek schoon.
  R Raak de plus- ( ) en minzijde ( ) van de batterijen of de
  contactpunten van de eenheid niet aan.

  3.5 De submonitor opladen
  Gebruik de oplader alleen met de meegeleverde
  lichtnetadapter van Panasonic (® pagina 3). • Page 15

  3. Voorbereiding
  goede conditie te houden en te voorkomen dat de batterijen
  leeglopen.
  – Laad de batterijen op voordat u de submonitor opnieuw
  gebruikt.

  Aansluiting lichtnetadapter
  A

  3.6 Bevestigen aan de muur
  Opmerking:
  R Zorg ervoor dat de muur en de manier van bevestigen
  degelijk genoeg zijn voor het gewicht van de eenheid.
  R Draai de schroeven (in de handel verkrijgbaar) in de muur.

  *1

  B

  25 mm

  *1

  Stevig aandrukken.

  R Sluit de oplader aan op het stopcontact en plaats de
  submonitor in de oplader om de submonitor op te laden.
  Het opladen duurt meestal ongeveer 8 uur.
  A Ladingsindicator
  – tijdens het opladen: aan
  – klaar met opladen: uit
  B Haak
  R In de volgende omstandigheden kan het opladen langer
  duren.
  – Wanneer de omgevingstemperatuur laag is. (®
  pagina 43)
  – Wanneer de submonitor van de oplader wordt gehaald
  of wordt gebruikt tijdens het opladen.


  Wanneer de submonitor buiten bereik is (

  ). (®

  pagina 14)
  R De submonitor kan nooit te ver worden opgeladen, ook al
  staat hij continu in de oplader.

  3.7 De taal en de datum en tijd
  instellen


  Deze handeling kan alleen worden verricht op de
  hoofdmonitor.
  Wanneer de hoofdmonitor voor de eerste keer wordt gebruikt,
  wordt een scherm voor selectie van de taal weergegeven. Volg
  de onderstaande stappen om de taal en de datum en tijd te
  configureren. (De meldingsindicator knippert wanneer deze
  instellingen niet zijn geconfigureerd.)

  1 Raak de taal aan die u wilt gebruiken en raak vervolgens
  [Volgende] aan.

  2 Configureer de datum en de tijd door [+] en [–] aan te raken.
  3 Raak [Ok] aan om de instellingen te voltooien.
  R U hoort een toon en het scherm gaat uit.
  De taal en de datum en tijd wijzigen
  De taal en de datum en tijd kunnen worden gewijzigd via de
  instellingenknop in het hoofdmenu. (® pagina 35)

  Batterijniveau
  Pictogram

  Batterijniveau
  Hoog
  Midden
  Laag

  Opmerking:
  R De taal van de submonitor (ook die van andere
  geregistreerde submonitors) wordt automatisch aangepast
  aan de taal die op de hoofdmonitor wordt ingesteld.
  R Bij een stroomstoring is het mogelijk dat de ingestelde
  datum en tijd verloren gaan. Configureer de instellingen in
  dit geval opnieuw.
  R Per maand kan de tijd ongeveer 60 seconden afwijken.

  Opladen noodzakelijk
  R Zie pagina 43 voor meer informatie over de gebruikstijden
  van de submonitor.
  Opmerking:
  R Wanneer de submonitor niet op de oplader staat of de
  lichtnetadapter niet is aangesloten gedurende 1 week of
  meer, moet u de batterijen verwijderen om de batterijen in

  3.8 Instellingen breedbeeld/zoom en
  zoompositie


  Deze handeling kan alleen worden verricht op de
  hoofdmonitor.

  15 • Page 16

  3. Voorbereiding
  U kunt configureren hoe het beeld van de deurtelefoon in eerste
  instantie wordt weergegeven op de hoofdmonitor en de
  submonitor.

  U hebt de volgende 3 mogelijkheden voor de weergave van het
  beeld van bezoekers of tijdens monitoring.
  Zoomweergave*1
  (2 keer meer ingezoomd
  dan in breedbeeld)

  Breedbeeld*2 (standaardinstelling)

  Omdat met digitale zoom wordt gewerkt, is de
  beeldkwaliteit lager dan in breedbeeld of
  volledig-beeldweergave.
  In breedbeeld vallen de boven- en onderkant van het beeld
  op de hoofdmonitor weg (vergeleken met de
  volledig-beeldweergave).

  Instellingen zoompositie
  U kunt configureren op welke delen van het beeld wordt
  ingezoomd tijdens de weergave van ingezoomde beelden. Pas
  de positie aan, zodat de mensen of objecten die u wilt zien
  midden in het scherm staan.
  Instellingen:
  1. Raak in het hoofdmenu

  ®

  ® [Initiële

  instellingen] aan.
  2. Instellingen breedbeeld/zoom configureren:

  16

  A

  [Instellingen zoompositie] ® selecteer de deurtelefoon die u wilt configureren.
  (Het beeld van de actieve deurtelefoon wordt
  weergegeven in breedbeeld.)

  B

  Raak de positie aan waarop u wilt inzoomen en
  raak vervolgens [Ok] aan nadat u de geselecteerde positie hebt bevestigd.
  R U hoort een toon, "Geconfigureerd" wordt
  weergegeven en het scherm gaat automatisch
  uit.

  Opmerking:
  R Wanneer [Zoom] is geselecteerd bij [Instellingen
  groothoek/zoom]:
  – Pas de zoompositie aan, zodat de mensen of objecten
  die u wilt zien midden in het scherm staan. (®
  pagina 16)
  – Wanneer het beeld wordt opgenomen, betreft dit alleen
  het deel dat ingezoomd zichtbaar is.
  R Het zoompositiescherm gaat automatisch uit als de
  instellingen binnen ongeveer 90 seconden niet zijn
  vastgelegd. In dit geval zijn de instellingen niet opgeslagen
  en moet u de instellingen opnieuw configureren.

  Volledig-beeldweergave (alleen hoofdmonitor)

  *2

  om de handeling te beëindigen.

  Instellingen zoompositie configureren:

  Instellingen breedbeeld/zoom

  *1

  C Druk op

  A

  Raak [Instellingen groothoek/zoom] aan en selecteer de deurtelefoon die u wilt configureren.

  B

  Raak [Wanneer bezoekers komen] of [Tijdens monitoring] aan en selecteer de weergavemethode
  (Zoom, Groothoek of Alle).
  R U hoort een toon en de instellingen worden
  gewijzigd. • Page 17

  4. Spreken/monitoring
  Luisteren naar de bezoeker:

  4.1 Oproepen aannemen
  4. . Spreken/monitoring

  Laat  los.

  Dit werkt op de hoofdmonitor en de submonitor op dezelfde
  manier.
  Wanneer u een oproep van een deurtelefoon krijgt, gaan de
  hoofd- en submonitor over en laten ze allebei het beeld van de
  deurtelefoon zien. U kunt oproepen aannemen op de volgende
  manier.

  Opmerking:
  R Na de oproep wordt de modus "Indrukken om te spreken"
  geannuleerd.

  1 Druk op

  4.2 Oproepen van de deurtelefoon
  doorschakelen

  en praat tegen de bezoeker.

  R Praat niet door elkaar heen en blijf maximaal ongeveer
  50 cm van de microfoon.
  – Als u en de bezoeker tegelijk spreken, hoort u
  elkaar niet.
  – Spreektijd: maximaal ongeveer 90 seconden.

  2 Druk op

  U kunt een oproep van een deurtelefoon doorschakelen van de
  hoofdmonitor naar de submonitor.
  R Wanneer u meerdere submonitors gebruikt, kunt u een
  oproep van de deurtelefoon doorschakelen naar de
  verschillende submonitors.

  om de handeling te beëindigen.
  Oproepen doorschakelen

  Beschikbare functies tijdens het spreken of bij een
  inkomende oproep
  – Bezoekers monitoren (alleen inkomende oproep)
  : raak
  : druk op


  .

  Opmerking:
  R Het display gaat uit als u de oproep niet binnen ongeveer
  30 seconden beantwoordt.
  R Het beeld bij een inkomende oproep wordt automatisch
  opgenomen op de hoofdmonitor. (® pagina 20)

  : druk op

  : selecteer het apparaat.*1 ®

  1 Houd

  tijdens een oproep ongeveer 2 seconden

  ingedrukt tot u een toon hoort.
  R

  (of

  ) wordt weergegeven op het scherm.

  2 Spreken tegen de bezoeker:
  Praat terwijl u

  (

  )

  *1

  Als u alle apparaten wilt oproepen, selecteert u
  "Iedereen opr.".
  2. Roep de andere partij op.
  3. Wanneer de opgeroepen partij antwoordt, vraagt u aan die
  persoon of hij of zij de oproep van de deurtelefoon wil
  aannemen. Ga als volgt te werk om de oproep door te
  schakelen naar de opgeroepen partij.
  : raak [Naar submonitor] aan.

  Als u en de bezoeker elkaar moeilijk kunnen verstaan, kunt u
  de modus "Indrukken om te spreken" gebruiken. Spreek niet
  door elkaar heen. Wanneer u wilt spreken of wanneer de
  bezoeker wil spreken, drukt u of drukt de bezoeker op
  (Deze functie werkt op de hoofdmonitor en de submonitor op
  dezelfde manier.)

  terwijl u praat tegen de bezoeker die bij

  de deurtelefoon staat.
  R Wanneer er meerdere apparaten zijn die kunnen
  worden geselecteerd:

  4.1.1 Indrukken om te spreken

  om te wisselen tussen spreken en ontvangen.

  aan terwijl u praat tegen de

  bezoeker die bij de deurtelefoon staat.
  R Wanneer er meerdere apparaten zijn die kunnen
  worden geselecteerd, selecteert u het apparaat. Als u
  alle apparaten wilt oproepen, raakt u [Iedereen
  oproepen] aan.

  aan.

  De instellingen voor breedbeeld/zoom aanpassen en het
  beeld verschuiven (® pagina 33)
  De instellingen voor beeld en geluid aanpassen (®
  pagina 33)
  Spreken met "Indrukken om te spreken" (® pagina 17)
  Oproepen doorschakelen (® pagina 17)
  Elektrische sloten openen (® pagina 29)

  : raak

  1.

  : druk op

  .

  Oproepen ontvangen


  Dit werkt op de hoofdmonitor en de submonitor op dezelfde
  manier.
  1. Wanneer u een intercomoproep ontvangt, drukt u op
  om te spreken tegen de partij die de
  intercomoproep doet.
  2. Praat tegen de bezoeker wanneer het beeld van de
  deurtelefoon wordt weergegeven.

  ingedrukt houdt.

  17 • Page 18

  4. Spreken/monitoring
  3. Druk op

  Opmerking:
  R Het geluid van uw kant van de verbinding is niet te horen
  op de deurtelefoon.
  R Monitoringtijd:

  om de handeling te beëindigen.

  Opmerking:
  R Tijdens het doen van een intercomoproep kan de bezoeker
  geen stemmen horen.
  R Spreken tegen de bezoeker als de opgeroepen partij niet
  antwoordt:

  : ongeveer 90 seconden (tot 3 minuten te verlengen
  door handelingen uit te voeren tijdens de monitoring)
  : ongeveer 3 minuten

  : raak [Spreken tegen bezoeker] aan.
  : druk op

  4.4 Spreken tussen de hoofdmonitor
  en de submonitor

  .

  U kunt het beeld en geluid van de deurtelefoon monitoren.

  Tussen de hoofdmonitor en de submonitor zijn
  intercomoproepen mogelijk.
  – Wanneer u meerdere submonitors gebruikt, zijn
  intercomoproepen tussen de verschillende submonitors
  mogelijk.

  1

  Oproepen doen

  4.3 De buitenomgeving monitoren
  met de deurtelefoon
  aan.

  : raak in het hoofdmenu

  R Wanneer er meerdere apparaten worden
  weergegeven, raakt u eerst het nummer aan van de
  deurtelefoon die u wilt monitoren (A) en vervolgens
  het beeld (B).
  Voorbeeld: er zijn zowel deurtelefoons als camera’s.

  : raak in het hoofdmenu

  1.

  aan.

  R Wanneer er meerdere apparaten zijn die kunnen
  worden geselecteerd, selecteert u het apparaat. Als u
  alle apparaten wilt oproepen, raakt u [Iedereen
  oproepen] aan.

  Scherm aanraken om te monitoren  : druk op

  .

  R Wanneer er meerdere apparaten zijn die kunnen
  worden geselecteerd:
  : selecteer het apparaat.*1 ®
  A

  : druk op

  Als u alle apparaten wilt oproepen, selecteert u
  "Iedereen opr.".
  2. Roep de andere partij op.
  3. Praat met de opgeroepen partij wanneer die de oproep
  beantwoordt.

  .

  R Wanneer er meerdere apparaten worden
  weergegeven:
  (

  )

  2 Het beeld van de deurtelefoon wordt weergegeven.
  R Druk op

  om iets tegen de gemonitorde partij

  te zeggen.

  3 Druk op

  om de handeling te beëindigen.

  Beschikbare functies tijdens monitoring
  – De instellingen voor breedbeeld/zoom aanpassen en het
  beeld verschuiven (® pagina 33)
  – De instellingen voor beeld en geluid aanpassen (®
  pagina 33)
  – Gemonitord beeld opnemen (® pagina 20)

  18

  )

  *1

  B

  : selecteer de bestemming. ®

  (

  4. Druk op

  om de handeling te beëindigen.

  Oproepen ontvangen


  Dit werkt op de hoofdmonitor en de submonitor op dezelfde
  manier.
  1. Wanneer u een intercomoproep ontvangt, drukt u op
  om te spreken tegen de partij die de
  intercomoproep doet.
  Opmerking:
  R Na ongeveer 30 seconden wordt gestopt met oproepen.
  Een intercomoproep wordt na ongeveer 90 seconden
  automatisch beëindigd. • Page 19

  5. Opnemen/afspelen

  5.1 Beeld en geluid opnemen
  5. . Opnemen/afspelen

  Hoeveel beeld en geluid precies kunnen worden opgeslagen, hangt af van de opslagbestemming (intern geheugen of SD-kaart).
  Als u optimaal gebruik wilt maken van alle mogelijkheden van het product, raden wij u aan om als opslagbestemming een SD-kaart
  te gebruiken.
  – Wanneer u een SD-kaart in de hoofdmonitor plaatst, wordt dit automatisch de standaardbestemming. (De opslagbestemming
  kan niet worden geselecteerd.)
  – Zie pagina 10 voor meer informatie over de ondersteunde SD-kaarten en hoe deze worden gebruikt.
  Opslagbestemming

  SD-kaart (2 GB - 64 GB)

  Intern geheugen
  (wanneer geen SD-kaart
  is geplaatst)

  3.000*1

  50

  Maximumaantal beelden
  Type opname

  Opname van inkomende oproep (automatische opname)
  Inhoud van
  elke opname

  Monitoropnamen
  (handmatige opname)
  Opnamen van gesprekken

  *1
  *2

  Beelden van deurtelefoon en oproepen
  (® pagina 20)

  Beelden van camera en
  oproepen
  (® pagina 25)

  Alleen beelden van deurtelefoon
  (® pagina 20)

  Video: max. ca. 30 seconden

  Een serie beelden vastgelegd met een interval
  van 1 seconde plus geluid: max. ca. 30 seconden

  Stilstaande beelden:
  max. 8

  Video en audio: max.
  90 seconden*2

  Een serie beelden vastgelegd met een interval
  van 1 seconde plus geluid: max. ca. 90 seconden*2

  Opname niet mogelijk

  Afhankelijk van de capaciteit van de SD-kaart. Zie pagina 19 voor meer uitleg over de capaciteit en het aantal beelden dat
  een SD-kaart kan bevatten.
  Zie pagina 36 voor de instellingen voor geluidsopnamen in [Oproepen opnemen] voor de deurtelefoon en camera.

  Opmerking:
  R Opgenomen beelden kunnen van het interne geheugen naar de SD-kaart worden gekopieerd. (® pagina 41)
  R Beelden die op een SD-kaart zijn opgenomen, kunnen op een computer worden afgespeeld. (® pagina 41)
  Richtlijn voor de capaciteit en opnamemogelijkheden van SD-kaarten
  In de volgende tabel is bij benadering aangegeven hoeveel beelden kunnen worden opgenomen, afhankelijk van het apparaat dat
  de opname maakt en de grootte van de gebruikte SD-kaart bij gebruik van de standaardinstellingen (met [Oproepen opnemen]
  ingesteld op [Uitschakelen] (® pagina 36)).
  Eenheid: aantal opgenomen beelden

  Type opname

  Capaciteit

  2 GB

  4 GB

  8 GB

  16 GB

  32 GB

  48 GB

  64 GB

  Alleen beelden
  van deurtelefoon

  125

  255

  520

  1.040

  2.090

  3.000

  3.000

  2.300

  3.000

  3.000

  3.000

  3.000

  3.000

  3.000

  Alleen beelden
  van camera

  Opmerking:
  R Wanneer u een camera gebruikt, raden wij u een SD-kaart met een capaciteit van 4 GB of meer aan.
  R Het aantal beelden dat kan worden opgenomen en dat in de tabel is aangegeven, is niet meer dan een richtlijn en kan afwijken
  van het werkelijke aantal beelden dat u kunt opnemen.
  R Omdat SD-kaarten ook gegevens bevatten voor het bestandsbeheer, is het niet mogelijk om de volledige capaciteit te gebruiken
  voor de opslag van eigen gegevens. Wanneer andere gegevens op een SD-kaart worden opgeslagen, kunnen er minder
  beelden en video’s worden opgeslagen op die SD-kaart.

  19 • Page 20

  5. Opnemen/afspelen

  5.2 Beelden van de deurtelefoon en
  gesprekken opnemen

  1 Ga als volgt te werk wanneer gemonitorde beelden worden

  weergegeven.
  R
  wordt op het scherm weergegeven tijdens de
  opname.

  5.2.1 Automatisch beelden opnemen bij
  inkomende oproepen
  Wanneer er een inkomende oproep is, worden gedurende
  ongeveer 2 seconden na ontvangst van de oproep beelden
  opgenomen, of u die oproep beantwoordt of niet. (Zie
  pagina 19 voor informatie over de inhoud van de opname.)
  Wanneer de oproep niet wordt beantwoord:
  Opgenomen beelden worden opgeslagen als nog niet bekeken
  beelden en de meldingsindicator van de hoofdmonitor knippert.
  Opmerking:
  R Wanneer u een inkomende oproep van een andere
  deurtelefoon hebt tijdens een gesprek of tijdens het
  monitoren met een deurtelefoon (® pagina 30), dan moet
  u dat gesprek of het monitoren beëindigen om het beeld
  van de inkomende oproep weer te geven en op te slaan.
  R Wanneer er meerdere deurtelefoons zijn en er tijdens een
  inkomende oproep een inkomende oproep van een andere
  deurtelefoon is, ligt het aantal opgenomen beelden (8
  beelden) lager en zijn opgenomen video’s minder lang
  (ongeveer 30 seconden).
  Wanneer het interne geheugen of de SD-kaart vol is
  (automatisch bijwerken van beelden)
  Wanneer het geheugen vol is, hoeft u de bestaande beelden
  niet met de hand te verwijderen. Er kunnen toch nieuwe
  berichten worden opgenomen doordat bestaande beelden
  automatisch worden verwijderd, te beginnen met het oudste
  beeld.
  – Beelden die niet zijn bekeken worden ook verwijderd.
  – Zie pagina 13 voor informatie over het raadplegen van de
  opnamestatus van het interne geheugen of de SD-kaart.

  5.2.2 Beelden en geluid opnemen tot het eind van
  een oproep (Oproepen opnemen)
  Als u deze functie wilt gebruiken, moet de hoofdmonitor een
  SD-kaart bevatten en moet [Oproepen opnemen] correct zijn
  geconfigureerd (® pagina 36).
  Wanneer een oproep van een deurtelefoon wordt beantwoord,
  is het in dit geval mogelijk om de oproep van begin tot eind op
  te nemen in 1 videobestand met audiogegevens. (De video kan
  maximaal ongeveer 120 seconden lang zijn.)

  5.2.3 Gemonitorde beelden handmatig opnemen
  Gemonitorde beelden kunnen handmatig worden opgenomen
  met de hoofdmonitor en de submonitor. (Zie pagina 19 voor
  informatie over de inhoud van de opname.)
  Gemonitorde beelden van de camera kunnen op dezelfde
  manier worden opgenomen.

  20

  : raak
  :

  (

  (

  aan.


  : "Opnemen" ®

  )

  Opmerking:
  R Wanneer beelden worden opgenomen met de submonitor,
  kan er een verschil zijn tussen de inhoud van de
  gemonitorde beelden en de opgenomen beelden. Dit komt
  doordat er een kleine pauze zit tussen het moment waarop
  de handeling wordt uitgevoerd en het moment waarop de
  opname begint.

  5.3 Opgenomen beelden afspelen
  (alleen hoofdmonitor)
  Wanneer er nieuwe beelden zijn opgenomen die nog niet zijn
  bekeken, knippert de meldingsindicator en wordt "Nieuw"
  weergegeven.

  1 Raak in het hoofdmenu [Opgenomen beelden] aan.
  R Er wordt een lijst met opgenomen beelden per dag
  weergegeven in een kalender van 1 week.
  – Als u de lijst met beelden van een andere dag wilt
  zien, raakt u de knop aan van de gewenste dag. U
  krijgt dan alle opgenomen beelden van die dag te
  zien.


  Raak

  aan als u een lijst met beelden wilt  zien die door de camera zijn gemaakt.
  Zie pagina 21 en 22 voor informatie over het
  gebruik van dit scherm en het afspelen van
  beelden.

  2 Klik op het beeld dat u wilt weergeven.
  R Raak

  aan als u alle beelden na de

  geselecteerde dag wilt zien.

  3 Druk op

  om de handeling te beëindigen.

  Opmerking:
  R De meldingsindicator stopt met knipperen wanneer het
  hoofdmenu wordt weergegeven en "Nieuw" in het
  hoofdmenu verdwijnt van het scherm wanneer de lijst met
  opgenomen beelden wordt weergegeven. • Page 21

  5. Opnemen/afspelen
  5.3.1 De lijst met opgenomen beelden en het
  scherm voor het afspelen van beelden gebruiken
  Scherm met de lijst met opgenomen beelden

  A

  ビパノチヒパ ビヒノチヒパ ビビノチヒパ ビピノチヒパ ビフノチヒパ ビブノチヒパ ビプノチヒパ
  ヷㄓ
  ・㄂
  ・ㄐ
  ヮ㄂
  ュㄊ
  ヸㄐ
  ュㄐ
  ヒパホパパチモヮ

  パホビビチヱヮ

  Bedieningsknoppen van het scherm met de lijst met
  opgenomen beelden
  Knop

  Actie

  /

  Hiermee gaat u naar de vorige of volgende week.

  /

  Hiermee gaat u naar de vorige of volgende pagina (alleen weergegeven wanneer
  er 7 of meer opgenomen beelden zijn).
  Hiermee verandert u van geheugen (intern geheugen of SD-kaart) waaruit opgenomen beelden worden weergegeven.

  Scherm voor afspelen van beelden

  Hiermee gaat u naar de lijst met beelden
  van de deurtelefoon.

  B

  Hiermee gaat u naar de lijst met beelden
  van de camera.

  ビピチチヰㄌㄕㄐ㄃ㄆㄓチチヒパホフピチモヮ

  Hiermee speelt u beelden af van de geselecteerde datum en alle beelden die na
  die datum zijn opgenomen.

  C

  Hiermee verwijdert u alle beelden van de
  geselecteerde dag.
  R Verwijderen:

  Nummer van opnameapparaat

  Raak

  Datum en tijd van opname
  Hoe ver het afspelen is gevorderd

  Hiermee kunt u beelden zoeken aan de
  hand van de kalender (dit is handig om
  een specifiek beeld terug te vinden als er
  veel opgenomen beelden zijn).
  R Wanneer u hierop drukt, wordt een
  kalender weergegeven zoals hieronder te zien is. Raak de knop aan voor
  de datum die u wilt bekijken.

  Scherm en pictogrammen
  Pictogram

  aan ® bevestig het be-

  richt en raak vervolgens [Ja] aan.

  Betekenis
  Hiermee wordt aangegeven dat er een
  beeld is dat nog niet is bekeken en welke
  beelden nog niet zijn bekeken.
  Zichtbaar wanneer beelden van een
  deurtelefoon worden weergegeven.
  Wanneer beelden van een camera worden weergegeven, is

  of

  zichtbaar.
  Hiermee wordt aangegeven dat een
  beeld van de SD-kaart wordt weergegeven of afgespeeld.
  Hiermee wordt aangegeven dat er geluid
  is opgenomen (weergegeven bij de startpositie van opgenomen oproepen in het
  afspeelscherm).
  Zichtbaar bij het afspelen van beelden.
  Zichtbaar wanneer de afgespeelde beelden zijn onderbroken.
  Zichtbaar wanneer het geluid is gedempt.
  (® pagina 22)
  Zichtbaar wanneer de schrijfbeveiligingsschakelaar van de SD-kaart op "LOCK"
  staat. (® pagina 10)

  Bedieningsknoppen van het afspeelscherm
  Knop

  Actie

  /

  Hiermee gaat u naar het volgende of vorige beeld.
  Hiermee onderbreekt u de beelden.
  Hiermee wordt het geluid afgespeeld
  vanaf het begin van de opgenomen oproepen (als er geluid bij een beeld is opgeslagen).
  Hiermee keert u terug naar de lijst met
  opgenomen beelden.
  Hiermee kunt u beelden verwijderen en
  de helderheid en het volume aanpassen.
  (® pagina 22)

  21 • Page 22

  5. Opnemen/afspelen
  Knop
  /

  Actie
  /

  Hiermee verandert u van weergave
  (breedbeeld, volledig beeld of zoomweergave). (® pagina 33)
  R U kunt ook inzoomen door een beeld
  aan te raken.
  Hiermee speelt u de onderbroken beelden verder af.

  /

  Hiermee gaat u naar het volgende of vorige beeld.

  5.3.2 Functie van menuknoppen bij het afspelen
  van beelden
  De volgende handelingen kunnen worden verricht met de knop
  die wordt weergegeven bij het afspelen van beelden.
  Afzonderlijke beelden verwijderen:
  Beelden kunnen 1 voor 1 worden verwijderd.
  R Raak [Verwijderen] aan, controleer het weergegeven
  bericht en raak vervolgens [Ja] aan.
  De helderheid van het scherm wijzigen:
  R Raak [Helderheid] aan en wijzig de helderheid door [–]
  (Donkerder) of [+] (Lichter) aan te raken.
  Het volume van afgespeelde beelden wijzigen:
  Tijdens het afspelen van de beelden kan het volume worden
  gewijzigd.
  R Raak [Volume] aan en wijzig het volume door [–] (Zachter)
  of [+] (Harder) aan te raken.
  – Als u het geluid wilt dempen, raakt u [–] aan totdat
  wordt weergegeven.
  Opmerking:
  R Met de instelling [Alle beelden verwijderen] kunnen alle
  beelden in één keer worden verwijderd van de
  opslagbestemming (intern geheugen of SD-kaart). (®
  pagina 36)

  22 • Page 23

  6. Een camera gebruiken

  6. . Een camera gebruiken

  6.1 Verbinding maken met een
  camera

  3

  Wanneer u een camera aansluit (aanvullende accessoires, ®
  pagina 4), kunt u het beeld buiten monitoren en kunt u op de
  hoofd- en submonitor een melding met beeld en geluid
  ontvangen wanneer de sensor van de camera wordt
  geactiveerd.
  – Zie de handleidingen van de camera voor meer informatie
  over het gebruik van de camera.
  – Voor het opnemen van het beeld van een camera is een
  SD-kaart vereist.

  6.1.2 Door de camera verzonden beelden

  Opmerking:
  R De beeldkwaliteit van de camera kan lager zijn dan die van
  de deurtelefoon.

  : druk op

  Opname-interval voor beelden van de camera
  De camera neemt beelden (een serie beelden) op en stuurt
  deze naar de hoofdmonitor. De hoofdmonitor en de submonitor
  geven deze beelden weer door het stilstaande beeld steeds te
  vervangen door een recenter beeld. (De camera verzendt geen
  videogegevens.)
  Beelden die worden opgenomen bij detectie door sensor
  Het moment van opname van het 1e beeld hangt af van de
  instelling bij [Opname vóór detectie] (® pagina 27: [1
  seconde vóór] of [2 seconden vóór].
  Opnemen vanaf 1
  seconde vóór detectie

  6.1.1 Een camera registreren bij de hoofdmonitor
  Registreer de camera nadat u deze hebt aangesloten op de
  voeding.
  – Registreer 1 camera per keer. Het is niet mogelijk om meer
  camera’s tegelijk te registreren.
  – Deze handelingen hebben betrekking op camera’s van het
  model VL-WD812EX. Zie de camerahandleidingen indien
  nodig.

  om de handeling te beëindigen.

  Opnemen vanaf 2
  seconden vóór detectie

  ¯
  1e beeld

  1 seconde vóór detectie

  2 seconden vóór detectie

  2e beeld

  Net na detectie

  3e beeld

  1 seconde na detectie

  4e beeld

  2 seconden na detectie

  5e beeld

  Circa 4 tot 5 seconden na detectie

  ¯
  ¯

  1

  : raak in het hoofdmenu

  aan ®

  ¯

  ® [Registreren/annuleren] ® [Registreren] ® [Camera]
  ® het nummer van de camera die u wilt registreren.
  R Voer daarna binnen ongeveer 5 minuten de volgende
  handelingen uit op de camera.

  2

  : druk (met voeding op camera aangesloten) op de
  registratieknop aan de achterkant van de camera.
  R De registratieknop bevindt zich
  achter de afdekking (A).
  Trek de afdekking van de registratieknop open en houd de registratieknop (B) ongeveer 3
  seconden ingedrukt met het
  dunne uiteinde van de verwijderingstool voor het kapje van het
  sensorbereik (meegeleverd accessoire). Sluit de afdekking
  van de registratieknop daarna
  weer goed.
  R Tijdens de registratie knippert
  het groene indicatielampje van
  de camera (C). Zodra de registratie is voltooid, hoort u een
  toon en blijft het groene indicatielampje branden.

  A

  R Het 6e beeld en verder wordt vastgelegd met een interval
  van circa 1 seconde.
  R De volgende problemen kunnen zich voordoen wanneer
  het donker is.
  – Het eerste beeld is erg donker. (De LED-lampjes
  branden niet, want er heeft nog geen detectie
  plaatsgevonden.)
  – Objecten in beelden kunnen wazig zijn.
  Beelden die worden opgenomen tijdens monitoring
  Vanaf het moment dat de monitoring wordt gestart, worden de
  beelden vastgelegd met een interval van circa 1 seconde.

  A

  B

  C

  ¯

  6.2 De buitenomgeving monitoren
  met de camera
  U kunt het beeld en geluid van de camera monitoren.
  – Het geluid van uw kant van de verbinding is niet te horen
  op de camera.

  23 • Page 24

  6. Een camera gebruiken
  1

  : Raak

  in het hoofdmenu en vervolgens

  de afbeelding aan.
  R Als het cameraselectiescherm wordt weergegeven,
  raakt u eerst het nummer aan van de camera die u wilt
  monitoren en vervolgens het beeld.
  ®

  :

  : raak


  gebruiken voor de monitoring. ®

  (

  )

  De monitoringtijd is ongeveer 90 seconden (tot 3
  minuten te verlengen door handelingen uit te
  voeren tijdens de monitoring).
  : druk op

  : selecteer de camera die u wilt

  om iets tegen de gemonitorde partij

  te zeggen.

  3 Druk op

  Opmerking:
  R Monitoringtijd:


  : ongeveer 90 seconden (tot 3 minuten te
  verlengen door handelingen uit te voeren tijdens de
  monitoring)  : ongeveer 3 minuten

  R Wanneer het beeld maar moeilijk te zien is, bijvoorbeeld in
  het donker of bij veel tegenlicht, wijzigt u de instelling
  [Helderheid] van de camera of activeert u de instelling
  [Tegenlichtcompensatie]. (® pagina 27)

  6.3 Wanneer camerasensoren
  worden geactiveerd
  Wanneer een camerasensor wordt geactiveerd, worden de
  hoofdmonitor en de submonitor hiervan op de volgende manier
  op de hoogte gebracht.

  1 Wanneer een sensor wordt geactiveerd, is het belsignaal

  te horen en worden camerabeelden weergegeven
  gedurende ongeveer 30 seconden.
  R Spreken tegen de andere partij aan de zijde van de
  camera:
  Druk op

  .

  R De andere partij monitoren (bekijken en
  beluisteren) zonder te spreken:

  24

  ® [Waarschuwingsgeluid]

  : raak
  ® [Geluid afspelen] aan.
  :

  om de handeling te beëindigen.

  Beschikbare functies tijdens monitoring
  – De instellingen voor breedbeeld/zoom aanpassen en het
  beeld verschuiven (® pagina 33)
  – De instellingen voor beeld en geluid aanpassen (®
  pagina 33)
  – De camera een waarschuwingsgeluid laten weergeven
  (® pagina 24)
  – Gemonitord beeld opnemen (® pagina 20)

  .

  – De monitoringtijd is ongeveer 3 minuten.
  R De camera een waarschuwingsgeluid laten
  weergeven:

  2 Het beeld van de camera wordt weergegeven.
  R Druk op

  aan.

  (

  (  : "Waarsch." ®

  )

  Beschikbare functies wanneer een sensor is afgegaan
  – De instellingen voor breedbeeld/zoom aanpassen en het
  beeld verschuiven (® pagina 33)
  – Instellingen voor de helderheid aanpassen (®
  pagina 34)
  – Gemonitord beeld opnemen (® pagina 20)
  Opmerking:
  R Op het moment dat de camerasensoren worden
  geactiveerd, worden automatisch beelden opgenomen op
  de SD-kaart. (® pagina 25)
  R Nadat een sensor is geactiveerd, is er pas weer detectie
  met een sensor mogelijk 10 seconden nadat de weergave
  van de beelden van de eerste geactiveerde sensor is
  gestopt. (U kunt selecteren hoelang er geen detectie
  plaatsvindt. ® pagina 26)
  R Wanneer het beeld maar moeilijk te zien is, bijvoorbeeld in
  het donker of bij veel tegenlicht, wijzigt u de instelling
  [Helderheid] van de camera of activeert u de instelling
  [Tegenlichtcompensatie]. (® pagina 27)
  R U kunt het volume en de soorten geluiden wijzigen die de
  instelling [Waarschuwingsgeluid] gebruikt. (®
  pagina 28)

  6.4 Detectie door camerasensor
  uitschakelen voor een bepaalde duur
  (alleen hoofdmonitor)
  Indien gewenst kan de detectie door de camerasensor voor een
  bepaalde duur worden uitgeschakeld.
  – Wanneer de sensor is uitgeschakeld, gaan er geen
  meldingen naar de hoofd- en submonitor en worden er
  geen beelden opgenomen.
  – Wanneer er meerdere camera’s zijn, worden de sensoren
  van alle camera’s uitgeschakeld. • Page 25

  6. Een camera gebruiken
  1 Raak in het hoofdmenu

  ®

  Aan

  Uit

  aan.

  2 Raak de tijd aan die aangeeft hoe lang u de sensor wilt
  uitschakelen.
  R U hoort een toon en "Uit" wordt geel gemarkeerd
  wanneer de instellingen zijn voltooid.

  3 Druk op

  om de handeling te beëindigen.

  Detectie door de sensor weer inschakelen
  Wanneer u de sensor hebt uitgeschakeld, gaat de sensor
  automatisch weer aan nadat de opgegeven duur is verstreken.
  Op de volgende manier kunt u de sensor op elk gewenst
  moment opnieuw inschakelen.
  1. Raak in het hoofdmenu

  ®

  Aan

  Uit

  aan om de

  het monitoren beëindigen om het beeld van de inkomende
  oproep weer te geven en op te slaan.
  R Wanneer er meerdere camera’s zijn en er tijdens een
  inkomende oproep een sensor van een andere camera
  wordt geactiveerd, kan de opnametijd van de
  camerabeelden worden ingekort (maximaal ongeveer 30
  seconden).

  6.5.2 Beelden en geluid opnemen tot het eind van
  een oproep (Oproepen opnemen)
  Als u deze functie wilt gebruiken, moet de hoofdmonitor een
  SD-kaart bevatten en moet [Oproepen opnemen] zijn ingesteld
  op [Inschakelen] (® pagina 36). Met deze functie kunnen
  oproepen van begin tot eind worden opgenomen in 1
  videobestand met audiogegevens (duur maximaal ongeveer
  120 seconden).

  sensor weer in te schakelen.
  2. Druk op

  om de handeling te beëindigen.

  Opmerking:
  R De detectiestatus kan worden nagekeken in het menu voor
  de cameragegevens. (® pagina 13)

  6.5.3 Gemonitorde beelden handmatig opnemen
  en opgenomen beelden afspelen
  Voor beelden van de deurtelefoon werkt dit op dezelfde manier.
  – Gemonitorde beelden handmatig opnemen. (®
  pagina 20)
  – Opgenomen beelden afspelen. (® pagina 20)

  6.5 Beelden van de camera en
  gesprekken opnemen
  U kunt het beeld van een camera met geluidsgegevens erbij
  opnemen op een SD-kaart. (Er kunnen maximaal 3.000
  beelden worden opgeslagen, inclusief die van de
  deurtelefoon.)

  6.5.1 Beelden automatisch opnemen na activering
  van een sensor
  Wanneer een sensor wordt geactiveerd, worden beelden van
  1 of 2 seconden*1 vóór detectie automatisch opgenomen*2 op
  een SD-kaart. (® pagina 19)
  *1
  *2

  De instelling [Opname vóór detectie] bepaalt de timing van
  de opname voorafgaand aan detectie. (® pagina 27)
  Wanneer een oproep wordt gedaan nadat een sensor is
  geactiveerd, wordt ook het geluid van de hoofd- of
  submonitor opgenomen.

  Wanneer de oproep niet wordt beantwoord:
  Opgenomen beelden worden opgeslagen als nog niet bekeken
  beelden en de meldingsindicator van de hoofdmonitor knippert
  om aan te geven dat er onbekeken beelden zijn.
  Opmerking:
  R Wanneer er meerdere camera’s zijn, kunnen meerdere
  inkomende oproepen tegelijk worden ontvangen. In dit
  geval heeft de meest recente inkomende oproep voorrang.
  Deze oproep wordt opgenomen.
  R Wanneer u een inkomende oproep van een andere camera
  hebt tijdens een gesprek of tijdens het monitoren met een
  camera (® pagina 30, 31), dan moet u dat gesprek of

  25 • Page 26

  6. Een camera gebruiken

  6.6 Camera-instellingen wijzigen
  U kunt de instellingen afstemmen op de manier waarop de camera wordt gebruikt.
  De instellingen wijzigen (met de hoofdmonitor)
  1. Raak in het hoofdmenu van de hoofdmonitor

  ®

  ® [Verbonden apparaten] ® [Camera] aan.

  2. Selecteer het nummer (1 - 4) van de camera die u wilt configureren.
  3. Raak de itemnaam, functienaam en instelling aan.
  R Afhankelijk van de functie moet u de handelingen mogelijk herhalen.
  4. Druk op

  om de handeling te beëindigen.

  Opmerking:
  R Het scherm voor het instellen van de functie wordt automatisch gesloten als een inkomende oproep wordt ontvangen of als er
  ongeveer 90 seconden lang geen handelingen worden verricht.
  R In de volgende tabel staan de standaardinstellingen tussen < >.
  Itemnaam: Instellingen sensor
  Functienaam

  Instelling en andere informatie

  Sensorselectie

  Alleen warmtesensor, <Warmte- + bewegingsdetectie>, Alleen externe sensor, Alle sensoren,
  Uit (hiermee worden alle sensoren uitgeschakeld)

  Det. warmtesensor*1

  <Alleen ’s nachts>, Altijd
  R Selecteer de periode voor detectie door de warmtesensor.
  – Wanneer [Alleen ’s nachts] is geselecteerd, werkt de warmtesensor volgens de instellingen bij [Omschakelen dag/nacht] (® pagina 26).

  Bewegingsdetectie*1

  Alleen overdag, <Altijd>
  R Selecteer de periode voor bewegingsdetectie.
  – Wanneer [Alleen overdag] is geselecteerd, werkt de bewegingsdetectie volgens de
  instellingen bij [Omschakelen dag/nacht] (® pagina 26).

  Omschakelen dag/nacht

  <Automatisch>, Timer
  R Bepaal of de omschakeling tussen dag en nacht automatisch moet gebeuren of stel zelf een
  specifieke tijd in.
  – Deze instelling is actief wanneer de instellingen bij [Det. warmtesensor] of [Bewegingsdetectie] zijn ingesteld op [Alleen ’s nachts] of [Alleen overdag].
  Automatisch: hiermee schakelt de camera automatisch van nacht naar dag (en omgekeerd),
  afhankelijk van de omgeving.
  Timer: hiermee kunt u zelf de tijd voor de nacht configureren.
  (Nadat u [Timer] hebt geselecteerd, stelt u de tijd in met [+] en [–], en vervolgens raakt u [Ok]
  aan.)

  Tijd zonder detectie

  <10 seconden>, 30 seconden, 60 seconden
  R Selecteer na hoeveel tijd na activering van een sensor of weergave van een gemonitord beeld
  detectie met de sensor opnieuw mogelijk is.
  – Selecteer een lange periode als u niet wilt dat de sensor te vaak wordt geactiveerd.

  Gevoeligheid warmtesensor

  Hoge gevoeligheid, <Normaal>, Lage gevoeligheid, Zeer lage gevoeligheid, Niet detecteren
  R Selecteer [Hoge gevoeligheid] als de sensor maar moeilijk kan worden geactiveerd. Als de
  sensor te vaak wordt geactiveerd, selecteert u [Lage gevoeligheid] of [Zeer lage gevoeligheid].

  Gevoeligheid bewegingsdetectie

  Hoge gevoeligheid, <Normaal>, Lage gevoeligheid, Zeer lage gevoeligheid
  R Selecteer [Hoge gevoeligheid] als u kleine bewegingen wilt detecteren. Selecteer [Lage gevoeligheid] of [Zeer lage gevoeligheid] als kleine bewegingen niet moeten worden gedetecteerd.

  26 • Page 27

  6. Een camera gebruiken
  Functienaam

  Instelling en andere informatie

  Bereik bewegingsdetectie

  R Selecteer de afstand (gebied) voor de bewegingsdetectie.
  – Door de delen waar u geen detectie wilt op X te zetten kunt u het detectiegebied verfijnen.
  Configuratie
  1. Raak de delen aan waar u geen detectie wilt. Deze delen krijgen een
  X. (U verwijdert het X door de delen opnieuw aan te raken.)
  2. Raak [Configureren] aan.

  Opname vóór detectie

  <1 seconde vóór>, 2 seconden vóór
  R Hiermee bepaalt u wanneer de opname moet starten: 1 of 2 seconden voordat de sensor
  wordt geactiveerd.
  Zie pagina 23 voor informatie over het opname-interval en de opname die wordt gemaakt
  wanneer een sensor iets detecteert.

  Sensoren controleren

  Warmtesensor, Bewegingsdetectie, Externe sensor
  R U kunt de werking van elke sensor controleren bij het instellen van de camera of op elk ander
  gewenst moment.
  – Selecteer het type sensor dat u wilt controleren, zorg ervoor dat de sensor wordt geactiveerd en controleer of een correcte detectie heeft plaatsgevonden. (Zie de Installatiehandleiding van de camera voor informatie over het controleren van de sensoren.)

  Opnametest

  R Hiermee controleert u of de beelden goed zijn opgenomen vóór en na activering van een
  sensor. (Zie de Installatiehandleiding van de camera voor meer informatie.)

  Externe sensor

  <Maak contact>, Breekcontact
  R Wanneer u in de handel verkrijgbare externe sensoren gebruikt, selecteer dan het type contacten dat de sensor gebruikt.
  – Selecteer het type contact voor de externe sensor die wordt gebruikt en de functie ervan.

  *1

  Wanneer [Omschakelen dag/nacht] is ingesteld op [Timer], wordt de geconfigureerde tijdsduur weergegeven boven de
  knoppen voor [Alleen ’s nachts] en [Alleen overdag].

  Itemnaam: Scherminstellingen
  Functienaam

  Instelling en andere informatie

  Helderheid

  -3, -2, -1, <0>, +1, +2, +3
  R Hiermee regelt u de helderheid van de camera bij. (Hoe hoger de helderheid, hoe lichter het
  beeld.)
  – Regel dit bij wanneer de beelden erg donker of licht zijn.

  Tegenlichtcompensatie

  Aan, <Uit>
  R Wanneer [Aan] is geselecteerd, wordt het tegenlicht gecompenseerd. Afhankelijk van de
  achtergrond van het onderwerp werkt de tegenlichtcompensatie mogelijk niet goed.

  Automatische verlichting

  Wanneer de sensor wordt geactiveerd: Inschakelen, <Alleen in donker>, Uitschakelen
  Tijdens monitoring: Inschakelen, <Alleen in donker>, Uitschakelen

  Onregelmatige kleuren
  voorkomen

  Aan, <Uit>
  R Meestal staat deze instelling op [Uit]. Zet deze instelling alleen op [Aan] als de camerabeelden
  onregelmatige kleuren vertonen. (Met [Aan] kan de beeldkwaliteit afnemen in het donker.)

  Itemnaam: Instellingen geluid
  Functienaam
  Geluid activeren sensor

  Instelling en andere informatie
  Type geluid: <Geluid a>, Geluid b, Geluid c
  Volume: <Hard>, Normaal, Zacht, Dempen
  R Hiermee selecteert u het type en het volume van het geluid dat de camera maakt wanneer
  een sensor iets detecteert.

  27 • Page 28

  6. Een camera gebruiken
  Functienaam

  Instelling en andere informatie

  Waarschuwingsgeluid

  Type geluid: <Geluid a>, Geluid b, Geluid c
  Volume: <Hard>, Normaal, Zacht
  R Wanneer u de hoofdmonitor of de submonitor gebruikt tijdens monitoring of andere handelingen, kunt u een waarschuwingsgeluid uit de camera laten komen. Selecteer het type en
  het volume van het geluid.

  Volume stem eigenaar

  Hard, <Normaal>, Zacht
  R Hiermee selecteert u het volume van het geluid van de camera tijdens communicatie met
  bezoekers (spreken of roepen).

  Gevoeligheid cameramicrofoon

  <Hoog>, Normaal, Laag
  R Selecteer [Normaal] of [Laag] wanneer te veel geluid wordt geregistreerd.

  Itemnaam: Andere instellingen
  Functienaam

  Instelling en andere informatie

  Indicatielamp

  <Altijd>, Tijdens het zenden, Uit
  R Hiermee selecteert u hoe het indicatielampje gaat branden.
  – Wanneer [Tijdens het zenden] is geselecteerd, gaat het lampje alleen branden wanneer
  de hoofdmonitor of de submonitor wordt gebruikt om te spreken of voor monitoring met
  de camera.

  Geschiedenis detectie camera

  R Hiermee geeft u de detectiegeschiedenis van de sensor weer. (De laatste 24 vermeldingen
  worden weergegeven.)

  Instellingen initialiseren

  Ja, Nee
  R Hiermee zet u de camera terug op de standaardinstellingen.
  – Ook als de instellingen van de camera worden geïnitialiseerd blijft de camera geregistreerd bij de hoofdmonitor. (De registratiegegevens worden niet verwijderd.)

  28 • Page 29

  7. Elektrische sloten gebruiken

  7. . Elektrische sloten gebruiken

  7.1 Verbinding maken met elektrische
  sloten
  Wanneer een in de handel verkrijgbaar elektrisch slot wordt
  verbonden met de hoofdmonitor, kunt u een deur of een hek
  openen vanaf de hoofd- of submonitor. U kunt ook instellen hoe
  lang de deur of het hek open moet blijven.
  Als u elektrische sloten wilt gebruiken, moeten deze op de
  hoofdmonitor worden geconfigureerd.
  R U kunt maximaal 4 elektrische sloten aansluiten op de
  hoofdmonitor.
  R Zie de handleiding van het elektrisch slot en de
  Installatiehandleiding van dit product voor meer informatie
  over aansluitingen.

  7.1.1 Elektrische sloten configureren


  Deze handeling kan alleen worden verricht op de
  hoofdmonitor.

  1 Raak in het hoofdmenu

  ®

  ®

  [Verbonden apparaten] ® [Elektrisch slot] ® de te
  configureren deurtelefoon aan.
  R [Geluid bij ontgrendelen] kan ook worden
  geconfigureerd. (® pagina 36)

  2 Raak het elektrisch slot aan dat u wilt configureren en raak
  vervolgens de openingsduur van het slot aan.

  3 Druk op

  om de handeling te beëindigen.

  7.1.2 Elektrische sloten openen

  1 Wanneer u spreekt of monitort met de deurtelefoon:
  : raak
  :

  of

  (

  aan.

  )

  R Wanneer er 2 elektrische sloten op dezelfde
  deurtelefoon zijn aangesloten:
  : selecteer het elektrisch slot dat u wilt openen. ®
  (

  )

  Een andere deur of een ander hek openen:
  R Nadat u de deur of het hek hebt geopend, kunt u nog
  een deur of hek openen door
  aan te raken (submonitor:

  of
  ).

  Opmerking:
  R U kunt de deur of het hek alleen openen tijdens het spreken
  of monitoren.
  R Wanneer u meerdere elektrische sloten gebruikt met
  verschillende deurtelefoons:
  U kunt de elektrische sloten alleen openen vanaf de
  deurtelefoon waaraan ze zijn gekoppeld.

  29 • Page 30

  8. Handelingen bij inkomende oproepen

  8.1 Bij ontvangst van een andere inkomende oproep - hoofdmonitor
  8. . Handelingen bij inkomende oproepen

  Wanneer een andere inkomende oproep wordt ontvangen van een deurtelefoon of camera tijdens een gesprek, tijdens monitoring
  of bij ontvangst van een inkomende oproep op de hoofdmonitor, is het belsignaal te horen en worden meldingen ontvangen. Dit
  werkt als volgt.
  Voorbeeld: er is een inkomende oproep
  van deurtelefoon 2 tijdens het spreken
  met deurtelefoon 1.

  Voorbeeld: er zijn inkomende oproepen
  van deurtelefoon 1 en camera 2 tijdens
  monitoring met camera 1.

  B

  C

  D
  Voorbeeld: er is een inkomende oproep
  van een deurtelefoon of camera tijdens
  een intercomoproep.
  Intercomoproep  A

  A

  Volume ontvanger

  E

  Hoofdscherm
  Deurtelefoonknop die aangeeft dat er een nieuwe inkomende oproep is (in het voorbeeld is dit een inkomende oproep van
  deurtelefoon 2)


  Wanneer u deze knop aanraakt, kunt u het beeld van de inkomende oproep weergeven in het hoofdscherm.

  Cameraknop die aangeeft dat er een nieuwe inkomende oproep is (in het voorbeeld is dit een inkomende oproep van camera
  2)


  Wanneer u deze knop aanraakt, kunt u het beeld van de inkomende oproep weergeven in het hoofdscherm.

  Subscherm dat aangeeft dat er een nieuwe inkomende oproep is (in het voorbeeld is dit een inkomende oproep van deurtelefoon
  1)


  Wanneer u het subscherm aanraakt, kunt u het beeld van het subscherm weergeven in het hoofdscherm.

  Knop melding inkomende oproep
  Huidige actie

  Nieuwe inkomende oproep van

  Volgende actie

  Ontvangst van een inkomende oproep van een
  deurtelefoon

  Deurtelefoon

  Het display verandert naar de nieuwe inkomende oproep en de vorige inkomende oproep wordt beëindigd.

  Camera

  De bestaande inkomende oproep van de deurtelefoon wordt weergegeven
  in het hoofdscherm en de nieuwe inkomende oproep van de camera wordt
  weergegeven in het subscherm*1.
  R Wanneer u het subscherm aanraakt, kunt u het beeld laten wisselen tussen het hoofdscherm en het subscherm.

  Spreken of monitoren
  met een deurtelefoon

  Deurtelefoon

  Het nummer van de deurtelefoon waarvan de inkomende oproep afkomstig
  is, is te zien in de aanraakknop (B).
  R Wanneer u B aanraakt, verandert het display naar de nieuwe inkomende
  oproep en de bestaande oproep of het monitoren wordt beëindigd.

  Camera

  De inkomende oproep van de camera wordt weergegeven in het subscherm*1.
  R Wanneer u spreekt met de deurtelefoon:
  – Wanneer u het subscherm aanraakt, kunt u het beeld laten wisselen
  tussen het hoofdscherm en het subscherm. (Wanneer het beeld is
  omgewisseld, kunt u verder spreken met de oorspronkelijke oproep.)
  R Tijdens monitoring met de deurtelefoon:
  – Wanneer u het subscherm aanraakt, verandert het display naar de
  nieuwe inkomende oproep van de camera en het bestaande monitoren wordt beëindigd.

  30 • Page 31

  8. Handelingen bij inkomende oproepen
  Huidige actie
  Ontvangst van een inkomende oproep van een
  camera

  Spreken of monitoren
  met een camera

  Oproepen van een deurtelefoon doorschakelen

  Tijdens een intercomoproep
  *1
  *2

  Nieuwe inkomende oproep van

  Volgende actie

  Deurtelefoon

  De bestaande inkomende oproep van de camera wordt weergegeven in het
  subscherm en de nieuwe inkomende oproep van de deurtelefoon wordt
  weergegeven in het hoofdscherm.
  R Wanneer u het subscherm aanraakt, kunt u het beeld laten wisselen tussen het hoofdscherm en het subscherm.

  Camera

  Het display verandert naar de nieuwe inkomende oproep en de vorige inkomende oproep wordt beëindigd.

  Deurtelefoon

  De inkomende oproep van de deurtelefoon wordt weergegeven in het subscherm (D).
  R Wanneer u spreekt met de camera:
  – Wanneer u D aanraakt, kunt u het beeld laten wisselen tussen het
  hoofdscherm en het subscherm. (Wanneer het beeld is omgewisseld,
  kunt u verder spreken met de oorspronkelijke oproep.)
  R Tijdens monitoring met de camera:
  – Wanneer u D aanraakt, verandert het display naar de nieuwe inkomende oproep van de deurtelefoon en het bestaande monitoren
  wordt beëindigd.

  Camera

  De inkomende oproep kan worden weergegeven door de cameraknop
  (C)*2 aan te raken.
  R Wanneer u C aanraakt, verandert het display naar de nieuwe inkomende
  oproep en de bestaande oproep of het monitoren wordt beëindigd.

  Deurtelefoon

  De knop voor melding van een inkomende oproep (E) wordt weergegeven.
  R Wanneer u E aanraakt, wordt het doorschakelen geannuleerd en wordt
  opnieuw het scherm van de oorspronkelijke deurtelefoon weergegeven.
  Het nummer van de deurtelefoon waarvan de inkomende oproep afkomstig is, is te zien in een aanraakknop, zoals B.
  R Wanneer u B aanraakt, verandert het display naar de nieuwe inkomende
  oproep en de bestaande oproep of het monitoren wordt beëindigd.

  Camera

  De knop voor melding van een inkomende oproep (E) wordt weergegeven.
  R Wanneer u E aanraakt, wordt het doorschakelen geannuleerd en wordt
  opnieuw het scherm van de oorspronkelijke deurtelefoon weergegeven.
  De inkomende cameraoproep wordt weergegeven in het subscherm*1.
  R Wanneer u het subscherm aanraakt, kunt u het beeld laten wisselen tussen het hoofdscherm en het subscherm. (Wanneer het beeld is omgewisseld, kunt u verder spreken met de oorspronkelijke oproep.)

  Deurtelefoon of camera

  De knop voor melding van een inkomende oproep (E) wordt weergegeven.
  R Wanneer u E aanraakt, verandert het display naar de nieuwe inkomende
  oproep en de bestaande intercomoproep wordt beëindigd.

  Wanneer meerdere inkomende cameraoproepen worden ontvangen, krijgt de meest recente inkomende oproep voorrang.
  Deze wordt weergegeven in het subscherm.
  Wanneer meerdere inkomende cameraoproepen worden ontvangen, krijgt de meest recente inkomende oproep voorrang.
  Deze wordt weergegeven in de cameraknop.

  Opmerking:
  R Het subscherm kan worden uitgeschakeld door

  aan te raken.

  8.2 Bij ontvangst van een andere inkomende oproep - submonitor
  Wanneer een andere inkomende oproep wordt ontvangen van de deurtelefoon of camera tijdens een gesprek, tijdens monitoring
  of bij ontvangst van een inkomende oproep op de submonitor, worden meldingen ontvangen. Dit werkt als volgt.

  31 • Page 32

  8. Handelingen bij inkomende oproepen
  Huidige actie
  Ontvangst van een inkomende oproep van een
  deurtelefoon of camera

  Nieuwe inkomende oproep van
  Deurtelefoon of camera

  Volgende actie
  Het belsignaal van de deurtelefoon of camera is te horen en

  of

  knippert. (Zie pagina 13 voor informatie over het display.)
  R Wanneer meerdere inkomende oproepen van een deurtelefoon worden
  ontvangen, wordt de oorspronkelijke inkomende oproep beëindigd. De
  nieuwe inkomende oproep krijgt voorrang en wordt weergegeven.
  R Wanneer een inkomende oproep van zowel de deurtelefoon als de camera wordt ontvangen, krijgt de inkomende oproep van de deurtelefoon
  voorrang. Deze oproep wordt weergegeven.
  R Wanneer meerdere inkomende oproepen van een camera worden ontvangen, wordt de oorspronkelijke inkomende oproep beëindigd. De nieuwe inkomende oproep krijgt voorrang en wordt weergegeven.
  Spreken tegen de bezoeker die bij de deurtelefoon staat:
  R Druk op

  .

  Monitoren met de deurtelefoon of camera:
  ®

  R
  Spreken of monitoren
  met een deurtelefoon of
  camera, of tijdens een
  intercomoproep

  Deurtelefoon of camera

  : selecteer het apparaat. ®

  (

  )

  Het belsignaal van de deurtelefoon of camera is te horen en het pictogram
  van het apparaat van de inkomende oproep wordt weergegeven.
  (Zie pagina 13 voor informatie over het display.)
  De inkomende oproep beantwoorden:
  R Druk op

  .  De oorspronkelijke oproep of het monitoren wordt beëindigd en het
  weergegeven beeld verandert.  Druk op

  om te spreken tegen de bezoeker die bij de

  deurtelefoon of camera staat.

  32 • Page 33

  9. Extra functies

  9. . Extra functies

  9.1 Wijzigen hoe beelden worden weergegeven (breedbeeld/zoom en
  verschuiving/kanteling van het beeld)
  Wanneer beelden van een deurtelefoon of camera worden weergegeven, kunt u kiezen uit breedbeeld en zoom, en door het beeld
  te verschuiven of kantelen kunt u bepalen waarop wordt ingezoomd.
  Bediening
  Breedbeeld ® zoom

  Raak de positie aan die u wilt vergroten.

  (

  Volledig-beeldweergave ® zoom  Zoom ® breedbeeld

  (

  Volledig-beeldweergave ® breedbeeld  Breedbeeld ® volledig-beeldweergave  Verschuiven/kantelen


  )

  )

  Raak de positie aan die u wilt weergeven.

  Zie pagina 15 voor meer informatie over breedbeeld, zoom en volledig-beeldweergave.

  Opmerking:
  R Omdat met digitale zoom wordt gewerkt, is de beeldkwaliteit van de zoomweergave lager dan in breedbeeld of
  volledig-beeldweergave.
  R Wanneer beelden worden opgenomen in zoomweergave, wordt alleen het weergegeven deel opgenomen.
  R Wanneer u de hoofdmonitor gebruikt, kunt u de verschuivings-/kantelfuncties en de functies voor breedbeeld, zoom en
  volledig-beeldweergave ook gebruiken tijdens het afspelen van opgenomen beelden.
  R Na een wijziging van het display keert het display terug naar de geconfigureerde instellingen op het moment dat het volgende
  beeld wordt weergegeven.
  – Wijzig de instellingen bij [Instellingen groothoek/zoom] of [Instellingen zoompositie] als u wilt veranderen hoe inkomende
  oproepen van een deurtelefoon en gemonitorde beelden in eerste instantie worden weergegeven. (® pagina 15)
  – Beelden van inkomende oproepen, gemonitorde beelden en opgenomen camerabeelden kunnen in eerste instantie alleen
  in breedbeeld worden weergegeven.

  9.2 Beeld- en geluidsinstellingen voor spreken en monitoring
  De volgende beeld- en geluidsinstellingen kunnen worden geconfigureerd voor het spreken en monitoren met deurtelefoons en
  camera’s.
  Status
  Spreken of monitoren met een deurtelefoon

  Spreken of monitoren met een camera
  *1
  *2
  *3

  Geluidsinstellingen die kunnen worden gewijzigd

  Beeldinstellingen die kunnen worden
  gewijzigd

  R Ontvangstvolume van inkomende
  oproepen
  R Eigen stemvolume (weergegeven
  op deurtelefoon)*1
  R Stemvervormer (maakt de stem die
  op de deurtelefoon te horen is
  zwaarder)

  R Verlichting van LED-lampjes van
  deurtelefoon (handmatig AAN/
  UIT)*2
  R Tegenlichtcompensatie op deurtelefoon*2

  R Ontvangstvolume van inkomende
  oproepen

  R Instelling van de helderheid*3

  R Instelling van de helderheid*2

  Dit is het volume dat buiten bij de deurtelefoon te horen is bij een gesprek via de deurtelefoon. (Deze instelling kan alleen
  worden gewijzigd op de hoofdmonitor.)
  Kan ook worden gewijzigd wanneer er een inkomende oproep van de deurtelefoon is.
  Kan ook worden gewijzigd wanneer er een inkomende oproep van de camera is.

  33 • Page 34

  9. Extra functies
  Configuratie (configureer de instellingen als volgt tijdens het spreken of tijdens monitoring)
  ® [Geluid] of [Weergeven]*1 aan ® configureer de instellingen die u wilt wijzigen (zie volgende tabel).

  : raak
  *1

  [Geluid] en [Weergeven] worden niet weergegeven tijdens een gesprek of tijdens monitoring met een camera.
  :

  (

  ) ® configureer de instellingen die u wilt wijzigen (zie volgende tabel).

  Ontvangstvolume van
  inkomende oproepen
  wijzigen
  Eigen stemvolume wijzigen (weergegeven op
  deurtelefoon)*1

  Raak [Volume ontvanger] aan en wijzig het volume door [–] (Zachter) of [+] (Harder)
  aan te raken.
  : "Volume" ®  (

  : wijzig het volume.

  Raak [Volume stem eigenaar] aan en pas het volume aan door [Zacht] of [Normaal] aan
  te raken.
  Raak [Stemvervormer] ® [Aan] aan.

  Stemvervormer gebruiken*1

  : "Stemvervormer" ®

  (

  )

  Raak [Verlichting] aan en raak vervolgens [Aan] of [Uit] aan.
  De LED-lampjes van de
  deurtelefoon in- of uitschakelen*1

  : "Verlichting" ®

  (  : selecteer de gewenste instelling.

  Raak [Tegenlichtcompensatie] aan en pas de tegenlichtcompensatie aan met [–], [Uit] of [+].
  Tegenlichtcompensatie
  gebruiken voor beeld
  van de deurtelefoon*1

  De helderheid van het
  scherm wijzigen

  *1

  : "Tegenlicht" ®

  (  hiermee past u de tegenlichtcompensatie aan.

  :

  R [–]: gebruik deze optie wanneer gezichten te licht zijn (zo
  maakt u het beeld donkerder).
  R [Uit]: hiermee schakelt u de
  tegenlichtcompensatie uit.
  R [+]: gebruik deze optie wanneer gezichten te donker zijn
  (zo maakt u het beeld lichter).

  Raak [Helderheid] aan en wijzig de helderheid door [–] (Donkerder) of [+] (Lichter) aan
  te raken.
  : "Helderheid" ®

  (  : wijzig de helderheid.

  Kan alleen worden geconfigureerd tijdens een gesprek of tijdens monitoring met een deurtelefoon.

  9.3 Instellingen voor het belsignaal
  9.3.1 Instellingen voor het type belsignaal
  U kunt het belsignaal wijzigen dat te horen is wanneer een oproep van de deurtelefoon of de camera wordt ontvangen. (Het
  belsignaal van een intercomoproep kan niet worden gewijzigd.)
  – Voor informatie over het configureren van instellingen: zie pagina 36 voor de hoofdmonitor en pagina 38 voor de submonitor.

  9.3.2 Instellingen voor het volume van het belsignaal
  U kunt het volume wijzigen van het belsignaal dat te horen is bij deurtelefoonoproepen, cameraoproepen en intercomoproepen.

  34 • Page 35

  9. Extra functies
  : zie pagina 36.

  : ga als volgt te werk.

  1 Wanneer het informatiescherm wordt weergegeven, selecteert u met
  vervolgens drukt u op

  2

  (

  het item waarvan u het volume wilt wijzigen en

  ).

  : wijzig het volume.*1

  3 Druk op
  *1

  om de handeling te beëindigen.

  Als u het geluid wilt dempen, houdt u

  ingedrukt totdat

  wordt weergegeven. (Het volume van de intercomfunctie

  kan niet worden uitgeschakeld.)


  Als u het geluid weer wilt activeren, drukt u op

  .

  9.4 Lijst functie-instellingen - hoofdmonitor
  U kunt de instellingen afstemmen op de manier waarop de hoofdmonitor wordt gebruikt.
  Instellingen wijzigen
  ®

  1. Raak in het hoofdmenu

  aan.

  2. Raak de itemnaam, functienaam en instelling aan.
  R Afhankelijk van de functie moet u de handelingen mogelijk herhalen.
  3. Druk op

  om de handeling te beëindigen.

  Opmerking:
  R Het scherm voor het instellen van de functie wordt automatisch gesloten als een inkomende oproep wordt ontvangen of als er
  ongeveer 90 seconden lang geen handelingen worden verricht.
  R In de volgende tabel staan de standaardinstellingen tussen < >.
  Itemnaam: Initiële instellingen
  Submenu
  1

  Instellingen

  2

  3

  Instellingen tijd en datum*1

  2013-1-1 0:00

  Weergavenotatie tijd

  <12 uur>, 24 uur

  Eerste dag week instellen

  Zondag, <Maandag>

  Instellingen zoompositie

  Deurtelefoon 1 - 2  Instellingen groothoek/
  zoom

  Deurtelefoon 1 - 2

  Voedingsfrequentie  Wanneer bezoekers komen/Tijdens monitoring  Zoom, <Groothoek>, Alle

  Zie voor meer
  informatie pagina 15.

  <50 Hz>, 60 Hz
  R Om een vlekkerig beeld of onregelmatige kleuren
  te voorkomen moet u de juiste voedingsfrequentie
  kiezen voor uw land.

  35 • Page 36

  9. Extra functies
  Submenu
  1
  Taal selecteren*1
  *1

  2

  3

  Instellingen
  <English>, Français, Deutsch, Italiano, Español, Nederlands

  Wanneer u het product voor de eerste keer gebruikt, moet u de aanwijzingen op het scherm volgen om deze instelling te
  configureren. (® pagina 15)

  Itemnaam: Belsignaal
  Submenu
  1

  Instellingen

  2

  Volume belsignaal

  Belsignaal

  Deurtelefoon

  <Hard>, Normaal, Zacht, Dempen

  Camera

  <Hard>, Normaal, Zacht, Dempen

  Oproepen

  <Hard>, Normaal, Zacht

  Deurtelefoon 1

  <Geluid 1>, Geluid 2, Geluid 3, Geluid 4

  <Normaal>, Herhalen

  Deurtelefoon 2

  Geluid 1, <Geluid 2>, Geluid 3, Geluid 4

  <Normaal>, Herhalen

  Camera 1 - 4

  <Geluid A>, Geluid B, Geluid C, Geluid D

  Itemnaam: Opnemen/afspelen
  Submenu
  1

  Instellingen

  2

  Oproepen opnemen

  Deurtelefoon 1 - 2/
  Camera 1 - 4

  Inschakelen, <Uitschakelen>
  R Als u beelden en geluid wilt opnemen tot het eind van een oproep (®
  pagina 20, 25) selecteert u [Inschakelen].

  Alle beelden verwijderen

  Intern geheugen

  Ja, Nee

  SD-kaart

  Ja, Nee

  Itemnaam: SD-kaart
  Submenu
  1

  Instellingen

  2

  Formatteren  Ja, Nee

  Kop. naar SD-kaart  Ja, Nee

  Zie voor meer informatie pagina 41.

  Itemnaam: Verbonden apparaten
  Submenu
  1
  Camera
  Deurtelefoonverbinding*1

  Elektrisch slot

  3

  Zie voor meer informatie pagina 26.

  Deurtelefoon 1  <Apparaat verbonden>, Automatische detectie, Apparaat niet verbonden

  Deurtelefoon 2  Apparaat verbonden, <Automatische detectie>, Apparaat niet verbonden

  Deurtelefoon 1 - 2

  Geluid bij ontgrendelen

  36

  Instellingen

  2

  Elektrisch deurslot/Elektrisch
  hekslot


  <Geen verbinding>, 1 sec. ontgrend. - 7 sec. ontgrend.
  <Aan>, Uit

  Zie voor meer
  informatie pagina 29. • Page 37

  9. Extra functies
  Submenu
  1

  2

  Verbindingen versterker

  Instellingen

  3

  Versterkers
  apart aangesloten:
  Versterker 1 - 2  <Submonitor>, Camera

  Versterkers hebben verbinding
  met elkaar:
  Versterker(met
  elkaar verbonden)
  Automatische verlichting

  *1

  Deurtelefoon 1 - 2

  Wanneer bezoekers komen/Tijdens monitoring

  Zie pagina 39 voor
  meer informatie
  over het aansluiten van versterkers.

  <Inschakelen>, Uitschakelen
  R Met deze instelling bepaalt u of de LED-lampjes
  al dan niet automatisch worden ingeschakeld
  wanneer het donker is in de buurt van de deurtelefoon.

  Selecteer [Apparaat niet verbonden] voor deurtelefoons die niet meer worden gebruikt.

  Itemnaam: Registreren/annuleren
  Submenu
  1

  Instellingen

  2

  Registreren

  Manier van registreren: Submonitor en Versterker ® pagina 39 en 40,
  Camera ® pagina 23

  Submonitor/Camera/Versterker

  Manier van annuleren: Submonitor, Camera en Versterker ® pagina 40

  Annuleren
  Itemnaam: Overig
  Submenu
  1
  Aanraakgeluid
  Instellingen

  initialiseren*1

  Demostand

  *1

  Instellingen

  2


  <Aan>, Uit  Init. + Beelden verw., Instellingen alleen initialiseren
  R Selecteer [Init. + Beelden verw.] voordat u het product weggooit, overdraagt of terugstuurt.  Gebruik deze instelling alleen wanneer het product wordt gebruikt als demomodel in een winkel.
  Aan, Speciale SD-kaart nodig, <Uit>

  De volgende instellingen worden niet geïnitialiseerd.
  – De instellingen bij [Voedingsfrequentie], [Taal selecteren], [Elektrisch slot], [Verbindingen versterker] en [Camera].
  – Registratiegegevens van apparaten die bij de hoofdmonitor zijn geregistreerd. (Alle apparaten zijn ook na initialisatie nog
  steeds bij de hoofdmonitor geregistreerd.)

  9.5 Lijst functie-instellingen - submonitor
  U kunt de instellingen afstemmen op de manier waarop de submonitor wordt gebruikt.
  Instellingen wijzigen
  1. Druk in het informatiescherm op
  2.

  : selecteer de functie. ®

  (
  (

  ).
  )

  37 • Page 38

  9. Extra functies
  3.

  : selecteer de instelling. ®

  (

  )

  R Als u "Contrast" wilt aanpassen, gebruik dan
  R Als u "Initialiseren" wilt uitvoeren, druk dan op
  4. Druk op

  en druk op

  (

  ).

  (Ja). (De initialisatie is voltooid wanneer het scherm uitgaat.)

  om de handeling te beëindigen.

  Opmerking:
  R Het scherm voor het instellen van de functie wordt automatisch gesloten als een inkomende oproep wordt ontvangen of als er
  ongeveer 60 seconden lang geen handelingen worden verricht.
  R In de volgende tabel staan de standaardinstellingen tussen < >.
  Submenu
  1
  Belsignaal

  Instellingen

  2
  Deurtelefoon 1

  <Geluid 1>, Geluid 2, Geluid 3, Geluid 4

  <Normaal>, Herhalen

  Deurtelefoon 2

  Geluid 1, <Geluid 2>, Geluid 3, Geluid 4

  <Normaal>, Herhalen

  Camera 1 - 4

  <Geluid A>, Geluid B, Geluid C, Geluid D

  Toetsgeluid  <Aan>, Uit

  Contrast  Het contrast kan worden ingesteld op 5 verschillende niveaus (standaardinstelling: niveau 3). Pas het contrast aan wanneer het scherm maar moeilijk
  afleesbaar is.

  Registreren  Ja, Nee
  R Hiermee registreert u de submonitors bij de hoofdmonitor.
  – De meegeleverde submonitor is al op voorhand bij de hoofdmonitor
  geregistreerd.
  – Zie pagina 39 voor informatie over het opnieuw registreren van
  geannuleerde submonitors.

  Initialiseren  Ja, Nee
  R Ook als de instellingen van de submonitor worden geïnitialiseerd blijft de
  submonitor geregistreerd bij de hoofdmonitor. (De registratiegegevens
  worden niet verwijderd.)

  38 • Page 39

  10. Algemene informatie

  10.1 Submonitors registreren
  10. . Algemene informatie

  U kunt op dit product extra submonitors (aanvullende
  accessoires, ® pagina 4) registreren en gebruiken.

  10.1.1 Een submonitor registreren bij de
  hoofdmonitor

  1

  : raak in het hoofdmenu

  aan ®

  ® [Registreren/annuleren] ® [Registreren] ®
  [Submonitor] ® selecteer het nummer van de submonitor
  die u wilt registreren.
  R Voer daarna binnen ongeveer 2 minuten de volgende
  handelingen uit op de submonitor.

  2

  *1:

  wanneer "Registreer het apparaat." wordt

  apparaten op de hoofdmonitor (® pagina 40) de Aan de
  slag van de versterker voor meer informatie over geschikte
  installatielocaties.
  Voorbeeld van signaalbereik en installatie van versterkers
  Elke versterker apart aangesloten
  Op deze manier komt het signaal op grotere afstand van de
  hoofdmonitor. Omdat het signaal door de hoofdmonitor wordt
  verzonden, kunnen verschillende soorten apparaten
  verbinding hebben met elke versterker. (Het is bijvoorbeeld
  mogelijk om submonitors te hebben die verbonden zijn met de
  ene versterker en camera’s die verbinding hebben met een
  andere versterker.) Dit is handig wanneer u verbinding wilt
  hebben met verschillende soorten apparaten over kortere
  afstanden.
  Zonder versterkers:

  weergegeven op het scherm van de submonitor, drukt u op


  (

  (Ja).

  R "Registratie voltooid" wordt weergegeven.

  3
  *1

  : druk op

  .

  Geannuleerde submonitors opnieuw registreren:


  (
  (  : "Registreren" ®
  (Ja)

  Met versterkers:

  10.2 Versterkers gebruiken
  Als de submonitor of camera ver van de hoofdmonitor
  verwijderd is, of als er zich obstakels (® pagina 7) bevinden
  tussen de submonitor of camera en de hoofdmonitor, kunnen
  de volgende problemen optreden. In dergelijke gevallen kunt u
  een versterker (aanvullende accessoires, ® pagina 4)
  gebruiken om de communicatie tussen de apparaten te
  verbeteren.
  – oproepen met de submonitor vallen weg en het beeld is
  vervormd;
  – het beeld van de camera is vervormd of er worden geen
  meldingen ontvangen van de camerasensoren;


  wanneer

  wordt weergegeven voor de submonitor of

  het rode indicatielampje van de camera knippert, is de
  hoofdmonitor niet in staat om verbinding te maken met de
  submonitor of camera.
  Opmerking:
  R U kunt maximaal 2 versterkers gebruiken. Een
  afzonderlijke versterker kan signalen zenden naar
  meerdere submonitors of camera’s. Dezelfde versterker
  kan echter niet worden gebruikt voor zowel submonitors als
  camera’s.
  R Het signaalbereik hangt af van de indeling van de kamers
  en de muren van het gebouw. Zie na registratie van

  2 versterkers die verbinding hebben met elkaar
  Op deze manier komt het signaal op grotere afstand van de
  hoofdmonitor doordat het signaal rechtstreeks van versterker
  naar versterker gaat. Het signaal wordt dus uitgezonden tussen
  versterkers onderling. Dit betekent dat beide versterkers
  verbinding moeten hebben met hetzelfde type apparaat (alleen
  maar submonitors of alleen maar camera’s). Dit is handig
  wanneer u verbinding wilt hebben met dezelfde soort apparaten
  over langere afstanden.

  39 • Page 40

  10. Algemene informatie
  Zonder versterkers:

  5

  : sluit de voeding aan op de versterker die u wilt
  registreren en houd vervolgens PROGRAM (A) ongeveer
  3 seconden ingedrukt.
  R Het groene indicatielampje ID (B) knippert.

  Met versterkers:
  A
  B

  R Na afloop van de registratie blijft het indicatielampje
  branden.
  (Of het groene indicatielampje blijft branden hangt af
  van de signaalstatus. Zie in dit geval de Aan de slag
  van de versterker.)

  10.2.1 Een versterker registreren bij de
  hoofdmonitor

  1

  : raak in het hoofdmenu

  aan ®

  ® [Registreren/annuleren] ® [Registreren] ®
  [Versterker] ® selecteer het nummer van de versterker die
  u wilt registreren.

  2 Eerste versterker registreren:
  Ga naar stap 3.
  Tweede versterker registreren:
  Selecteer de juiste verbindingsmethode voor de manier
  waarop u de versterker wilt gebruiken. (® pagina 39)
  R Als [Met elkaar verbonden] is geselecteerd, gaat u naar
  stap 5.

  3 Raak [Volgende] aan.
  4 Selecteer het apparaat waarmee de versterker verbinding
  moet maken.
  R Voer daarna binnen ongeveer 2 minuten de volgende
  handelingen uit op de versterker.

  6

  : druk op

  .

  Opmerking:
  R Wanneer u de apparaten gebruikt in aparte gebouwen of
  over grote afstanden, bestaat de mogelijkheid dat
  versterkers het probleem van weggevallen verbindingen en
  vervormd beeld niet kunnen oplossen.

  10.3 Submonitors, camera’s en
  versterkers annuleren


  Annuleren is alleen mogelijk op de hoofdmonitor.

  1 Raak in het hoofdmenu

  aan ®

  ®

  [Registreren/annuleren] ® [Annuleren] ® selecteer het
  type apparaat dat u wilt annuleren.

  2 Selecteer het apparaat dat u wilt annuleren in de

  weergegeven lijst.
  R Versterkers annuleren:
  Wanneer 2 versterkers verbinding hebben met elkaar,
  kan alleen de versterker die zich het verst van de
  hoofdmonitor af bevindt, worden geannuleerd.

  3 Lees het bericht en raak [Ja] aan.
  R U hoort een toon en "Annuleren voltooid" wordt
  weergegeven.

  4 Druk op

  om de handeling te beëindigen.

  Belangrijk:
  R Om onjuist gebruik te voorkomen moet u de batterijen
  uit de geannuleerde submonitors verwijderen.

  40 • Page 41

  10. Algemene informatie

  10.4 SD-kaarten gebruiken
  (formatteren/gegevens kopiëren/
  beelden afspelen)
  Formatteren:
  SD-kaarten die door een computer of ander apparaat zijn
  geformatteerd, moeten eerst door de hoofdmonitor worden
  geformatteerd voordat ze geschikt zijn voor gebruik.
  Opgenomen beelden kopiëren (intern geheugen ®
  SD-kaarten)
  U kunt per keer maximaal 50 opgenomen beelden kopiëren die
  in de hoofdmonitor zijn opgeslagen.
  R Gekopieerde gegevens worden opgeslagen in de map
  "BACKUP" in de map "PRIVATE" van de SD-kaart (®
  pagina 42). Als gegevens nogmaals naar dezelfde
  SD-kaart worden gekopieerd, worden alle vastgelegde
  gegevens overschreven die al in de map "BACKUP" zijn
  opgeslagen.
  R Gekopieerde gegevens kunnen alleen op een computer
  worden afgespeeld en niet op de hoofdmonitor.
  Handelingen (alleen hoofdmonitor)

  1 Steek de SD-kaart die u wilt formatteren of die u wilt

  gebruiken voor het kopiëren van opgenomen gegevens in
  de SD-kaartsleuf. (® pagina 10)

  2 Raak in het hoofdmenu

  ®

  ®

  [SD-kaart] aan.

  3 Formatteren:
  Raak [Formatteren] aan, lees het bericht en raak
  vervolgens [Ja] aan.
  Opgenomen gegevens kopiëren:
  Raak [Kop. naar SD-kaart] aan, lees het bericht en raak
  vervolgens [Ja] aan.
  Belangrijk:
  R Tijdens het formatteren of kopiëren knippert de
  SD-kaartindicator. Zolang het indicatielampje
  knippert, mag u de SD-kaart niet verwijderen en niet
  op de knop RESET drukken (® pagina 11).

  4 Druk op

  om de handeling te beëindigen.

  R Verwijder zo nodig de SD-kaart.

  10.4.1 Beelden afspelen op een computer
  Door een SD-kaart in een SD-kaartsleuf te steken in een
  computer of in een SD-kaartlezer die op een computer is
  aangesloten, kunt u de beelden die op de SD-kaart zijn
  opgeslagen (stilstaande beelden en video’s) afspelen op een
  computer.
  – Stilstaande beelden (in JPEG-indeling) kunnen worden
  bekeken met weergavesoftware die JPEG ondersteunt.  Video’s (Motion JPEG-indeling) kunnen worden
  afgespeeld met QuickTime Player. (Op computers met
  Windows® 7 of Windows® 8 kunnen video’s ook worden
  afgespeeld met Windows Media® Player.)

  Ondersteunde besturingssystemen*1:
  Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Mac
  OS® X
  *1

  Afhankelijk van de compatibiliteit tussen de weergave- of
  videosoftware en het besturingssysteem kunnen
  stilstaande of bewegende beelden mogelijk niet goed
  worden afgespeeld.

  Beelden afspelen:
  Zie de bedieningsinstructies van de computer.

  10.4.2 Mapstructuur op SD-kaarten en
  bestandsindelingen
  Wanneer u een SD-kaart in de hoofdmonitor plaatst, worden
  mappen gemaakt op de SD-kaart. De gegevens die
  rechtstreeks op de SD-kaart worden opgeslagen en de
  gegevens die uit het interne geheugen naar de SD-kaart
  worden gekopieerd, komen in aparte mappen terecht.
  R Wijzig de naam van de mappen niet en verwijder deze
  mappen niet met een computer. (Als u dit wel doet, kunnen
  de gegevens niet meer worden afgespeeld op de
  hoofdmonitor.)
  R De volgende 3 soorten bestanden worden opgeslagen op
  de SD-kaart.
  – JPG: stilstaande beelden (JPEG-indeling)
  – MOV: video’s (Motion JPEG-indeling)
  – TXT: opnamegegevens (tekstindeling)
  Mapstructuur voor opgenomen beelden en hun
  bestandsindeling bij directe opslag op een SD-kaart
  Mapstructuur
  Voorbeeld:

  DCIM/100_D501
  A

  Mapnummer (100 - 129)
  R Wanneer u een SD-kaart gebruikt waarop gegevens
  staan die door een ander apparaat zijn opgeslagen, zijn
  de mapnummers 100 - 999 beschikbaar.
  Bestandsindeling
  Voorbeeld:

  DRI_0001.JPEG
  A

  B

  Naam van apparaat waarvan beeld afkomstig is
  R DR1 - DR2: deurtelefoon 1 - 2
  R CM1 - CM4: camera 1 - 4
  Bestandsnummer
  R 1 opgenomen beeld per nummer.

  41 • Page 42

  10. Algemene informatie
  R In elke map worden de bestanden genummerd van
  0001 tot 0100.
  Mapstructuur en bestandsindeling van gegevens die van
  het interne geheugen van de hoofdmonitor worden
  gekopieerd naar de SD-kaart
  Mapstructuur
  Voorbeeld:

  PRIVATE/PANA_GRP/DOOR/BACKUP/20141013
  A

  Opnamedatum (Voorbeeld: 13 oktober 2014)
  Bestandsindeling
  Voorbeeld:

  10.6 Specificaties
  Hoofdmonitor (VL-MWD501EX)
  Voeding

  Voedingseenheid (VL-PS240)
  24 V DC, 0,5 A

  Stroomverbruik

  Stand-by: circa 1,4 W
  Tijdens gebruik: circa 10 W

  Afmetingen (mm)
  (hoogte ´ breedte
  ´ diepte)

  Circa 180´165´21
  (zonder uitstekende delen)

  Gewicht

  Circa 470 g

  Gebruiksomgeving

  Omgevingstemperatuur: circa 0 °C
  tot +40 °C
  Relatieve luchtvochtigheid (niet
  condenserend): max. 90 %

  Display

  Kleurendisplay circa 5 inch breed

  Spreken

  Handsfree

  Installatie

  Wandmontage (montagebeugel
  meegeleverd)

  Frequentiegebied

  1,88 GHz tot 1,90 GHz

  Optie-uitgang
  (normaal open)

  Nominale belasting:
  24 V AC/DC, 0,3 A of lager
  Min. toepasbare belasting:
  5 V DC, 0,001 A
  (Geproduceerd bij een oproep van
  de deurtelefoon (® pagina 17).)

  B

  13450000.TXT
  A

  C

  Opnametijd (Voorbeeld: 13:45)
  Teller (00 - 49)
  Per opgenomen bestand een opnamenummer
  R 00: de bestanden bevatten opnamegegevens
  R 01 - 08: het nummer van het beeld (8 beelden)

  10.5 Reinigen
  Veeg het product af met een zachte, droge doek.
  Als het product erg vies is, kunt u een licht vochtige doek
  gebruiken.
  Belangrijk:
  R Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol,
  schuurmiddelen, poederzeep, benzine, thinner, was of
  olie bevatten en gebruik geen kokend water. Spuit geen
  insecticiden, glasreiniger of haarlak op het product. Dit
  kan leiden tot een wijziging in de kleur of kwaliteit van
  het product.
  De oplader reinigen:
  Trek voor de veiligheid de oplader uit het stopcontact voordat
  u de oplader reinigt.

  R Compatibele SD-kaarten
  U kunt de volgende SD-kaarten die voldoen aan de
  SD-normen gebruiken. (SD-kaarten gemaakt door
  Panasonic worden aanbevolen.)
  – Ondersteunde typen SD-kaarten*1
  SD-geheugenkaart*2: 2 GB
  SDHC-geheugenkaart*3: 4 GB - 32 GB
  SDXC-geheugenkaart: 48 GB en 64 GB
  – Bestandssysteem
  SD-geheugenkaart: FAT16
  SDHC-geheugenkaart: FAT32
  SDXC-geheugenkaart:: exFAT

  De submonitor reinigen:
  Om onbedoelde bediening van de submonitor te voorkomen
  moet u de batterijen verwijderen vóór het reinigen.

  *1

  Het aanraakpaneel van de hoofdmonitor reinigen:

  *3

  Raak in het hoofdmenu


  ®

  Het scherm "Aanraakscherm reinigen" wordt ongeveer 90
  seconden lang weergegeven. In deze tijd kunt u de
  hoofdmonitor reinigen. (Druk op  42

  aan.

  wanneer u

  klaar bent.)
  Reinig het aanraakpaneel met een zachte, droge zoek. Let
  erop dat u geen krassen maakt.

  *2

  Zie pagina 19 voor meer uitleg over de capaciteit en het
  aantal opnamen dat een SD-kaart kan bevatten.
  miniSD- en microSD-geheugenkaarten kunnen ook
  worden gebruikt. Wel is dan een adapter noodzakelijk.
  miniSDHC- en microSDHC-geheugenkaarten kunnen ook
  worden gebruikt. Wel is dan een adapter noodzakelijk.

  Voedingseenheid (VL-PS240) (alleen voor gebruik
  binnenshuis)
  Voeding

  In: 220-240 V AC, 0,2 A, 50/60 Hz
  Uit: 24 V DC, 0,6 A

  Afmetingen (mm)
  (hoogte ´ breedte
  ´ diepte)

  Circa 116´100´54 (zonder uitstekende delen) • Page 43

  10. Algemene informatie
  Gewicht

  Circa 230 g

  Spreken

  Handsfree

  Gebruiksomgeving

  Omgevingstemperatuur: circa 0 °C
  tot +40 °C
  Relatieve luchtvochtigheid (niet
  condenserend): max. 90 %

  Bedrijfsduur*1

  Stand-by: circa 80 uur

  Oplaadtijd*2

  Circa 8 uur

  Zendbereik

  Circa 100 m (zichtlijn vanaf hoofdmonitor)

  Installatie

  Bevestiging op DIN-rail

  Deurtelefoon (VL-V554EX/VL-V554UEX)
  Voeding

  Voeding aangeleverd door hoofdmonitor
  20 V DC, 0,23 A

  Afmetingen (mm)
  (hoogte ´ breedte
  ´ diepte)

  VL-V554EX: circa 169´118´30
  (zonder uitstekende delen)
  VL-V554UEX: circa 169´118´16,5
  (zonder de delen die in de muur zitten)

  Gewicht

  VL-V554EX: circa 405 g
  VL-V554UEX: circa 345 g

  Gebruiksomgeving

  Omgevingstemperatuur: circa
  -10 °C tot +50 °C
  Relatieve luchtvochtigheid (niet
  condenserend): max. 90 %

  Kijkhoek

  *1
  *2

  Bij gebruik volledig opgeladen in een
  omgevingstemperatuur van 20 °C.
  Bij gebruik in een omgevingstemperatuur van 20 °C. De
  oplaadtijd kan toenemen wanneer de
  omgevingstemperatuur lager is dan dit.

  n Oplader
  Voeding

  Lichtnetadapter (PNLV226CE/
  PNLV226E)
  In: 220-240 V AC, 0,1 A, 50/60 Hz
  Uit: 5,5 V DC, 0,5 A

  Stroomverbruik

  Stand-by: circa 0,4 W
  (submonitor niet in oplader)
  Tijdens opladen: circa 1,4 W

  Afmetingen (mm)
  (hoogte ´ breedte
  ´ diepte)

  Circa 43´81´76
  (zonder uitstekende delen)

  Horizontaal: circa 170°
  Verticaal: circa 115°

  Gewicht

  Circa 70 g (exclusief lichtnetadapter)

  Installatie

  VL-V554EX: oppervlakbevestiging
  (montagebasis meegeleverd)
  VL-V554UEX: verzonken bevestiging (inbouwkastje meegeleverd)

  Gebruiksomgeving

  Omgevingstemperatuur: circa 0 °C
  tot +40 °C
  Relatieve luchtvochtigheid (niet
  condenserend): max. 90 %

  Min. vereiste verlichting

  1 lx
  (binnen circa 50 cm van cameralens)

  Verlichting

  LED-lampjes

  IP-waarde

  IP54*1

  IK-waarde

  IK07

  *1

  Opmerking:
  R Wijzigingen in ontwerp en specificaties voorbehouden.

  De waterbestendigheid wordt alleen gegarandeerd als de
  deurtelefoon correct is geïnstalleerd volgens de
  aanwijzingen in de Installatiehandleiding en afdoende
  beschermende maatregelen zijn getroffen tegen water.

  Submonitor (VL-WD613EX)
  n Behuizing
  Voeding

  Oplaadbaar Ni-MH (AAA ´ 2)

  Afmetingen (mm)
  (hoogte ´ breedte
  ´ diepte)

  Circa 173´52´30
  (zonder uitstekende delen)

  Gewicht

  Circa 160 g (inclusief batterijen)

  Gebruiksomgeving

  Omgevingstemperatuur: circa 0 °C
  tot +40 °C
  Relatieve luchtvochtigheid (niet
  condenserend): max. 90 %

  Display

  Circa 2,2 inch kleurendisplay

  Frequentiegebied

  1,88 GHz tot 1,90 GHz

  43 • Page 44

  11. Problemen oplossen

  11.1 Problemen oplossen
  11. . Problemen oplossen

  Monitordisplay (beelden van deurtelefoon)
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Pagina

  Beelden lijken vervormd.

  R Beelden kunnen vervormd lijken door de eigenschappen van de cameralens.
  Dit is geen defect.

  -

  De achtergrond heeft een
  groene schijn.

  R ’s Nachts of wanneer er weinig licht is in de omgeving van de deurtelefoon,
  kunnen lampen of witte voorwerpen in de buurt van de deurtelefoon groen
  lijken. Dit is geen defect.

  -

  Beelden die ’s nachts zijn
  gemaakt, zijn donker en gezichten zijn niet herkenbaar.

  R [Automatische verlichting] is ingesteld op [Uitschakelen].
  → Wijzig de instelling in [Inschakelen].

  37

  R De LED-lampjes van de deurtelefoon verlichten niet tot aan de rand van het
  zichtbare gebied (het gebied naast de deurtelefoon). Daarom zijn gezichten
  mogelijk niet herkenbaar, ook al staan ze vlak bij de deurtelefoon.
  → Wij raden u aan om voor extra verlichting te zorgen in de buurt van de
  deurtelefoon.

  -

  R Gezichten zijn donker wanneer er veel zon of veel tegenlicht is in de omgeving
  van de deurtelefoon.
  → Gebruik de functie voor tegenlichtcompensatie.

  34

  Beelden zijn vies of onduidelijk.
  R Beelden zijn onscherp.

  R Er zit vuil op de lens van de deurtelefoon.
  → Veeg de lens schoon met een zachte, droge doek.

  42

  Beelden zijn wit of zwart.

  R De helderheid van het display staat niet goed afgesteld.
  → Regel de helderheid bij wanneer beelden worden weergegeven.

  Beelden zijn wit of er zijn witte lijnen of cirkels zichtbaar
  op het display.

  R Er schijnt sterk licht (de zon bijvoorbeeld) in de lens van de deurtelefoon,
  waardoor beelden moeilijk te zien zijn op het display. (Dit is geen defect.)
  → U kunt dit probleem verminderen door de deurtelefoon niet in de volle zon
  te installeren of door de deurtelefoon in een iets andere hoek te installeren.

  -

  Beelden flikkeren.

  R Er bevindt zich verlichting op wisselstroom, zoals tl-verlichting, in de buurt van
  de deurtelefoon.
  → Verlichting op wisselstroom, zoals tl-verlichting, kan flikkering geven in het
  donker. (Dit is geen defect.)

  -

  Gezichten zijn donker.

  R Er zit condens op de lens van de deurtelefoon.
  → Wacht tot de condens is verdampt.

  34

  Beelden van het gebied dat
  u wilt zien in zoomweergave
  worden niet goed weergegeven.

  R Pas de zoompositie aan.
  → Configureer de instellingen bij [Instellingen zoompositie].

  Beelden worden vervormd
  of met veel vertraging weergegeven op de submonitor.
  (Het duurt 5 seconden of langer voordat ze zichtbaar
  zijn.)

  R U dekt de antenne op de submonitor af met uw hand.
  → Doe dit niet.

  12

  R De submonitor is te ver af van de hoofdmonitor of het signaal wordt tegengehouden door bijvoorbeeld een betonnen muur.
  → Breng de submonitor dichter bij de hoofdmonitor of naar een omgeving
  zonder obstakels.

  7

  15

  Monitordisplay (beelden van camera)
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Pagina

  Er staan mensen, maar die
  zijn helemaal niet of maar
  gedeeltelijk zichtbaar.

  R In de volgende gevallen lukt het mogelijk niet om mensen goed weer te geven
  met de camera.
  – Wanneer mensen bewegen aan de rand van het sensorgebied.
  – Wanneer mensen langzaam of snel opzij bewegen voor de camera.
  – Wanneer mensen opzij bewegen vlak voor de camera (circa 1 m).

  -

  Beelden zijn vies of onduidelijk (onscherp).

  R Er zit vuil op de lensafdekking van de camera.
  → Veeg de lensafdekking schoon met een zachte, droge doek.

  -

  44 • Page 45

  11. Problemen oplossen
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Pagina

  Beelden worden niet met de
  juiste helderheid weergegeven.

  R De helderheid op de locatie waar de camera is geïnstalleerd, verandert snel.
  → Wacht ongeveer 1 seconde. De helderheid wordt automatisch bijgeregeld.

  -

  Beelden zijn wazig en gezichten of andere voorwerpen zijn moeilijk te onderscheiden.

  R Wanneer beelden van een donkere omgeving worden bekeken, is het mogelijk
  dat, als gevolg van de eigenschappen van de beeldsensor van de camera,
  gezichten moeilijk te onderscheiden zijn. (Dit is geen defect.)
  → Wij raden u aan om voor extra verlichting te zorgen in de buurt van de
  camera. (De LED-lampjes van de camera geven niet genoeg licht om de
  hele omgeving goed te verlichten.)

  -

  Objecten in beelden zijn wazig.

  R Beelden kunnen wazig worden wanneer het onderwerp beweegt. (Dit is een
  eigenschap van de beeldsensor van de camera. Het is geen defect.)
  R Beelden van objecten kunnen gemakkelijk wazig worden wanneer beelden
  van een donkere omgeving worden bekeken of wanneer het object donker is.
  → Wij raden u aan om voor extra verlichting te zorgen in de buurt van de
  camera. (De LED-lampjes van de camera geven niet genoeg licht om de
  hele omgeving goed te verlichten.)

  -

  R Beelden kunnen witte puntjes of gekleurde lichtpuntjes bevatten wanneer
  beelden van een donkere omgeving worden bekeken of wanneer het object
  donker is. (Dit is een eigenschap van de beeldsensor van de camera. Het is
  geen defect.)
  → Wij raden u aan om voor extra verlichting te zorgen in de buurt van de
  camera. (De LED-lampjes van de camera geven niet genoeg licht om de
  hele omgeving goed te verlichten.)

  -

  R Verlichting op wisselstroom, zoals tl-verlichting, kan onregelmatige kleuren of
  flikkering geven in het donker.
  → Wanneer u [Onregelmatige kleuren voorkomen] instelt op [Aan], nemen
  de onregelmatige kleuren en flikkering mogelijk af. (De beeldkwaliteit van
  beelden in een donkere omgeving kan echter afnemen.)

  27

  Oorzaak en oplossing

  Pagina

  Beelden bevatten witte puntjes of gekleurde lichtpuntjes.

  Beelden hebben onregelmatige kleuren.

  Belsignaal
  Probleem
  Geen belsignaal te horen
  voor de deurtelefoon of camera.

  R Het belsignaalvolume is gedempt.
  → Activeer het geluid van het belsignaal.

  34

  R De batterijen van de submonitor zijn leeg.
  → Laad de batterijen op.

  14

  Oproepen (deurtelefoon, camera en intercom)
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Pagina

  Geluid valt weg of is slecht
  hoorbaar.

  R Het geluid kan wegvallen of slecht hoorbaar zijn wanneer er veel lawaai is in
  de omgeving van de hoofdmonitor, de submonitor of de deurtelefoon.
  → Gebruik "Indrukken om te spreken".

  17

  R Wanneer u spreekt met de submonitor of camera:
  U dekt de antenne (® pagina 12) op de submonitor af met uw hand.
  → Doe dit niet.
  R Wanneer u spreekt met de submonitor of camera:
  De submonitor of camera is te ver af van de hoofdmonitor of het signaal wordt
  tegengehouden door bijvoorbeeld een betonnen muur.
  → Breng de submonitor of camera dichter bij de hoofdmonitor of naar een
  omgeving zonder obstakels.
  Als u de submonitor of camera niet kunt verplaatsen, kunt u het signaal
  mogelijk verbeteren met een versterker (aanvullend accessoire).

  -

  7
  39

  45 • Page 46

  11. Problemen oplossen
  Probleem
  Oproepen zijn niet te horen
  door ruis of feedback.
  De bezoeker kan uw stem
  niet horen, maar u hoort de
  stem van de bezoeker wel.

  Oorzaak en oplossing
  R Ruis of feedback kan zich voordoen wanneer u te dicht in de buurt van de
  andere partij bent.
  → Ga uit de buurt van de andere partij.
  R U gebruikt "Indrukken om te spreken". (
  hoofdmonitor en

  -

  wordt weergegeven op de

  wordt weergegeven op de submonitor.)

  → Wanneer u "Indrukken om te spreken" gebruikt, kan de bezoeker u alleen
  horen zolang u

  Pagina

  17

  ingedrukt houdt.

  Submonitor (opladen)
  Probleem
  knippert en er zijn 2 korte tonen te horen.
  U zet de submonitor op de
  oplader, maar de ladingsindicator gaat niet branden.

  Oorzaak en oplossing

  Pagina

  R De batterijen zijn bijna leeg.
  → Laad de batterijen onmiddellijk op.
  R De lichtnetadapter zit niet in het stopcontact.
  → Steek de lichtnetadapter goed in het stopcontact.
  R De submonitor is niet goed op de oplader geplaatst.
  → Plaats de submonitor stevig in de oplader. (De rode ladingsindicator
  brandt.)

  14

  R De batterijen zijn nieuw of leeg.
  → Zet de submonitor op de oplader en wacht een paar minuten.
  De ladingsindicator gaat niet
  uit nadat de batterijen ongeveer 8 uur zijn opgeladen.

  R Als de submonitor van de oplader wordt gepakt of wordt gebruikt tijdens het
  opladen, duurt het opladen langer.

  -

  R De oplaadtijd kan toenemen wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan
  20 °C.

  -

  R De oplaadtijd neemt toe wanneer de voeding van de hoofdmonitor wordt uitgeschakeld of

  wordt weergegeven op de submonitor.

  → Zorg ervoor dat de voeding van de hoofdmonitor is ingeschakeld, en laad
  de submonitor vervolgens op in de buurt van de hoofdmonitor, zodat

  7
  14

  wordt weergegeven voor de signaalsterkte van de submonitor.
  knippert nadat de submonitor na het opladen maar
  2 of 3 keer is gebruikt.
  De submonitor, de lichtnetadapter of de oplader is warm.

  R Reinig de plus- ( ) en minzijde ( ) van de batterijen met een droge doek
  en laad de batterijen opnieuw op.
  R Het is tijd om de batterijen te vervangen.

  14

  R Dit is normaal. (In de zomer kunnen ze een beetje warmer aanvoelen dan in
  de winter.)
  → Als ze heel erg warm zijn, moet u de lichtnetadapter uit het stopcontact
  trekken en contact opnemen met een erkend servicecentrum.

  -

  Camera (werking van de sensor)
  Probleem
  Monitoring is mogelijk met
  de camera, maar meldingen
  van de sensor worden niet
  ontvangen.

  46

  Oorzaak en oplossing

  Pagina

  R De camera (detectie met sensor) is uitgeschakeld.
  → Raak

  ®

  Aan

  Uit

  aan.

  R De instelling [Sensorselectie] van de camera is ingesteld op [Uit] (geen detectie).
  → Zet [Sensorselectie] op een andere instelling dan [Uit].

  24

  26 • Page 47

  11. Problemen oplossen
  Probleem
  Sensoren detecteren niets.
  R Bewegingsdetectie en
  warmtesensor werken
  niet

  Oorzaak en oplossing

  Pagina

  Bewegingsdetectie/warmtesensor
  R De sensoren werken niet wanneer [Sensorselectie] is ingesteld op [Uit] of
  [Alleen externe sensor].
  → Controleer de instellingen.

  26

  Bewegingsdetectie werkt niet
  R ’s Nachts werkt de bewegingsdetectie niet wanneer [Bewegingsdetectie] is
  ingesteld op [Alleen overdag].
  → Controleer de instellingen.

  26

  R Wanneer het object kleine bewegingen maakt, wordt het niet gedetecteerd.
  → Verhoog de gevoeligheid bij [Gevoeligheid bewegingsdetectie].

  26

  R In het donker is detectie moeilijker.
  → Gebruik de warmtesensor voor detectie of installeer verlichting om de omgeving rond het object beter te verlichten.

  -

  Warmtesensor werkt niet
  R Overdag werkt de warmtesensor niet wanneer [Det. warmtesensor] is ingesteld op [Alleen ’s nachts].
  → Controleer de instellingen.

  26

  R In de volgende omstandigheden lukt detectie mogelijk niet:
  – wanneer er zich reflecterende voorwerpen voor de camera bevinden, die
  de warmtedetectie kunnen storen, zoals glas;
  – wanneer er sneeuw op de warmtesensor zit;
  – wanneer mensen langzaam naar de voorzijde van de camera toe bewegen;
  R Detectie is moeilijk wanneer de buitentemperatuur in de buurt van de lichaamstemperatuur ligt. Detectie is ook moeilijk wanneer mensen dikke kleding dragen.
  → Verhoog de gevoeligheid bij [Gevoeligheid warmtesensor].

  26

  47 • Page 48

  11. Problemen oplossen
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  De sensoren werken niet
  goed.
  R Elke keer dat een auto
  voorbijkomt, worden de
  sensoren geactiveerd
  (met meer dan 5 m ertussen)
  R De sensoren worden geactiveerd wanneer er
  geen mensen in de buurt
  van de camera zijn.

  Bewegingsdetectie/warmtesensor
  R In de volgende omstandigheden worden de sensoren geactiveerd op het moment dat een temperatuurwijziging en beweging van objecten worden waargenomen.
  – Wanneer een auto het detectiegebied binnenkomt. (Wanneer een auto of
  het licht van de koplampen van de auto in het detectiegebied komt, wordt
  beweging gedetecteerd. De hoge temperatuur van de uitlaat of motorkap
  van de auto kan ertoe leiden dat sensoren zelfs worden geactiveerd op
  een afstand van 5 m of verder.)
  – Wanneer objecten in het detectiegebied bewegen door de wind, zoals
  takken van bomen of kleding die hangt te drogen.
  – Wanneer kleine dieren, zoals een kat of hond, in het detectiegebied komen.
  – Wanneer het regent of sneeuwt.
  → Laat de camera in een andere hoek wijzen (niet meer naar de straat).

  Pagina

  -

  → Wanneer u bewegingsdetectie gebruikt, wijzig dan het detectiebereik met de
  instelling [Bereik bewegingsdetectie]. Om detectie van koplampen van auto’s
  te voorkomen zet u [Bewegingsdetectie] op [Alleen overdag].

  26
  27

  → Wanneer u de warmtesensor gebruikt, kunt u de hoek van de sensor bijregelen
  met het hendeltje daarvoor en het detectiebereik met het sensorbereikkapje.
  (Zie de camerahandleidingen voor meer informatie.)

  -

  Alleen warmtesensor
  R Op de volgende locaties is onjuiste detectie door de warmtesensor mogelijk:
  – op plaatsen waar de camera kan worden blootgesteld aan direct zonlicht;
  – in de buurt van toestellen voor verwarming of koeling (snelle veranderingen in temperatuur);
  – in een omgeving met veel vet of vocht;
  – onder buitenlampen of andere omgevingen die warm kunnen worden;
  – in de buurt van vuur of verwarmingstoestellen;
  – op plaatsen waar de camera kan worden blootgesteld aan storing van
  magnetische apparatuur;
  – op plaatsen met reflecterende voorwerpen voor de camera, die de warmtedetectie kunnen storen, zoals glas;
  – op plaatsen met sterke lichtbronnen, zoals tl-lampen, die van invloed kunnen zijn op de temperatuur;
  – in de buurt van apparaten die radiogolven uitzenden, zoals mobiele telefoons.

  -

  R Wanneer de buitentemperatuur laag is, neemt het detectiebereik toe (ongeveer 5 m) en wordt er te veel gedetecteerd.
  → Verlaag de gevoeligheid bij [Gevoeligheid warmtesensor].

  26

  De warmtesensor heeft
  moeite met detecteren.

  R De warmtesensor is vies.
  → Veeg de warmtesensor schoon met een zachte, droge doek.

  -

  Mensen die naar de voorzijde van de camera lopen,
  kunnen niet worden gedetecteerd.

  R Door de eigenschappen van de sensoren is de camera mogelijk niet in staat
  om mensen te detecteren die naar de camera toe lopen.
  → Ga als volgt te werk.
  – Wijzig de cameralocatie zodat objecten de camera vanaf de zijkant
  passeren. (Het is gemakkelijker om objecten die zich opzij bewegen
  te detecteren voor de camera.)
  – Als u objecten wilt detecteren die naar de voorzijde van de camera toe
  bewegen, gebruik dan een in de handel verkrijgbare externe sensor.
  (Zie de camerahandleidingen voor meer informatie.)

  -

  48 • Page 49

  11. Problemen oplossen
  Overig
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  R "Demostand" wordt
  weergegeven op het
  scherm.
  R Het belsignaal is regelmatig te horen.
  R U kunt niet spreken of
  geen oproepen doen.

  R De functie [Demostand] is geconfigureerd op de hoofdmonitor.
  → Ga naar [Overig] in de functie-instellingen en zet [Demostand] op [Uit].

  Het product reageert niet
  goed bij de juiste bediening.
  Het product werkt niet goed.

  R Ga als volgt te werk.

  Pagina

  37

  : druk met een voorwerp met een scherpe punt op de knop RE-  11

  SET onder op de hoofdmonitor. (Dit verandert niets aan de opgenomen
  beelden en de geconfigureerde instellingen.)


  : verwijder de batterij en plaats deze opnieuw. (Dit verandert niets aan

  -

  de opgenomen beelden en de geconfigureerde instellingen.)
  De hoofdmonitor werkt niet
  goed.
  R Er wordt niets weergegeven op de monitor.
  R Geen belsignaal.
  R Stemmen niet te horen.

  R Controleer de voeding.
  R Als de voeding is aangesloten, is er wellicht een probleem met de elektrische
  bedrading.
  → Neem contact op met een erkend servicecentrum.

  -

  De submonitor krijgt geen
  meldingen wanneer de camera iets detecteert.

  R De submonitor is te ver af van de hoofdmonitor of het signaal wordt tegengehouden door bijvoorbeeld een betonnen muur.
  → Breng de submonitor dichter bij de hoofdmonitor of naar een omgeving
  zonder obstakels.

  7

  R De batterijen van de submonitor zijn leeg.
  → Laad de batterijen op.

  14

  R Wanneer het aanraakpaneel niet reageert.
  – Het aanraakpaneel is vies. Reinig het aanraakpaneel.
  – Als reinigen niet helpt, moet u het aanraakpaneel bijstellen.

  42
  -

  Wanneer u het aanraakpaneel van de hoofdmonitor
  aanraakt:
  R reageert het aanraakpaneel niet;
  R reageert een andere
  knop dan die waarop u
  drukt.

  R Wanneer een andere knop reageert dan die waarop u drukt.
  – Het aanraakpaneel moet worden bijgesteld.

  -

  Het aanraakpaneel bijstellen
  1. Houd

  op de hoofdmonitor ingedrukt en druk 3 keer op
  .

  2. Volg de aanwijzingen op het scherm en raak met uw vinger de "+"-tekens aan
  (op 5 plaatsen).
  3. Raak [Ok] aan.

  11.2 Foutmeldingen - hoofdmonitor
  Bij het eerste gebruik van apparaten of bij registratie van apparaten
  Display
  "Kan niet registreren"

  Oorzaak en oplossing

  Pagina

  R Registratie mislukt omdat de daarvoor voorgeschreven tijd werd overschreden.
  → Controleer of de apparaten die u wilt registreren goed zijn aangesloten en
  voeding krijgen, en probeer het vervolgens opnieuw.

  23
  39
  40

  49 • Page 50

  11. Problemen oplossen
  Verbinding van camera’s
  Display

  Oorzaak en oplossing

  Pagina

  "Kan niet verbinden met camera"

  R De camera is te ver af van de hoofdmonitor of het signaal wordt tegengehouden door bijvoorbeeld een betonnen muur.
  → Breng de camera dichter bij de hoofdmonitor of naar een omgeving zonder
  obstakels. Als u de camera niet kunt verplaatsen, kunt u het signaal mogelijk verbeteren met een versterker (aanvullend accessoire).

  7

  "Zenden niet mogelijk"

  11.3 Foutmeldingen - submonitor
  Display
  "Kan niet verbinden met
  hoofdmonitor"
  "Kan niet verbindenmet camera 1"
  (Wanneer er meerdere camera’s zijn, is het cameranummer mogelijk niet 1.)
  "Registratie mislukt"

  50

  Oorzaak en oplossing
  R De submonitor of camera is te ver af van de hoofdmonitor of het signaal wordt
  tegengehouden door bijvoorbeeld een betonnen muur.
  → Breng de submonitor of camera dichter bij de hoofdmonitor of naar een
  omgeving zonder obstakels.
  Als u de camera niet kunt verplaatsen, kunt u het signaal mogelijk verbeteren met een versterker (aanvullend accessoire).

  R Registratie op de hoofdmonitor is niet voltooid. Breng de submonitor dichter
  bij de hoofdmonitor en probeer de registratie opnieuw.

  Pagina

  7

  - • Page 51

  12. Index

  DECT-versterker: 4
  Deurstation: 3, 4
  Deurtelefoon: 10
  Display: 11
  Draadloos monitorstation: 3
  Draadloze sensorcamera: 4

  Bereik bewegingsdetectie: 27
  Bewegingsdetectie: 26
  Det. warmtesensor: 26
  Externe sensor: 27
  Geluid activeren sensor: 27
  Geschiedenis detectie camera: 28
  Gevoeligheid bewegingsdetectie: 26
  Gevoeligheid cameramicrofoon: 28
  Gevoeligheid warmtesensor: 26
  Helderheid: 27
  Indicatielamp: 28
  Instellingen initialiseren: 28
  Omschakelen dag/nacht: 26
  Onregelmatige kleuren voorkomen: 27
  Opname vóór detectie: 27
  Opnametest: 27
  Sensoren controleren: 27
  Sensorselectie: 26
  Tegenlichtcompensatie: 27
  Tijd zonder detectie: 26
  Volume stem eigenaar: 28
  Waarschuwingsgeluid: 28
  Functie-instellingen - hoofdmonitor
  Aanraakgeluid: 37
  Alle beelden verwijderen: 36
  Annuleren: 37
  Automatische verlichting: 37
  Belsignaal: 36
  Camera: 36
  Demostand: 37
  Deurtelefoonverbinding: 36
  Eerste dag week instellen: 35
  Elektrisch slot: 29, 36
  Formatteren: 36, 41
  Instellingen groothoek/zoom: 15, 35
  Instellingen initialiseren: 37
  Instellingen tijd en datum: 15, 35
  Instellingen zoompositie: 15, 35
  Kop. naar SD-kaart: 36, 41
  Oproepen opnemen: 36
  Registreren: 37
  Taal selecteren: 15, 36
  Verbindingen versterker: 37
  Voedingsfrequentie: 35
  Volume belsignaal: 36
  Weergavenotatie tijd: 35
  Functie-instellingen - submonitor
  Belsignaal: 38
  Contrast: 38
  Initialiseren: 38
  Registreren: 38, 39
  Toetsgeluid: 38

  E

  H

  12.1 Index
  A
  Aanraakpaneel: 11
  Accessoires: 3
  Afspelen
  Opgenomen beelden en geluid van deurtelefoon en
  camera: 20
  Alle beelden verwijderen: 36
  Annuleren: 40
  Antenne: 12
  Apparaten toevoegen (Registreren)
  Camera: 23
  Submonitor: 39
  Versterker: 40

  B
  Batterijen (opladen): 14
  Batterijniveau: 15
  Batterijniveauweergave: 14
  Beelden (opnemen)
  Afspelen: 20
  Automatisch beelden bijwerken: 20
  Verwijderen: 21, 22
  Zoeken: 21
  Beelden en geluid opnemen (deurtelefoon en camera)
  Automatische opname: 20, 25
  Handmatig opnemen: 20, 25
  Opgenomen beelden automatisch bijwerken: 20
  Oproepen opnemen: 20, 25
  Belknop: 10
  Belsignaal (type wijzigen): 34
  Bevestiging aan de muur: 15
  Breedbeeld: 15, 33
  Breedbeeld/zoom: 15, 33

  C
  Cameragegevens: 13
  Cameralens: 10
  Contrast: 38

  D

  Een camera gebruiken: 23
  Apparaten annuleren: 40
  Elektrisch slot: 29

  F
  Functie-instellingen - camera
  Automatische verlichting: 27

  Helderheid-instellingen
  Helderheid: 22
  Helderheid van camerabeeld: 27
  Helderheid van het scherm: 34
  Het volume wijzigen
  Volume belsignaal: 34
  Volume bij het afspelen van beelden: 22
  Volume ontvanger: 34

  51 • Page 52

  12. Index
  Volume stem eigenaar: 34
  Hoofdmenu: 12
  Hoofdmonitor: 11
  Hoofdmonitorstation: 3

  I
  Indrukken om te spreken: 17
  Informatiescherm: 13
  Instellingen initialiseren
  Camera: 28
  Hoofdmonitor: 37
  Submonitor: 38
  Instellingen tijd en datum: 15
  Intercomoproepen: 18

  K
  Klep van batterijvak: 3

  L
  Ladingsindicator: 12
  LED-lampjes: 10
  Lensafdekking: 10
  Luidspreker: 10, 11, 12

  M
  Meldingenscherm: 13, 15
  Meldingsindicator: 11
  Microfoon: 10, 11, 12
  Monitoring: 18, 23
  Monitoring met de camera: 23
  Monitoring met de deurtelefoon: 18
  Multifunctionele knoppen: 11

  O
  Ondersteunde modellen: 3
  Opladen: 14
  Oplader: 3, 14
  Oproepen: 12
  Intercomoproepen: 18
  Oproepen van de deurtelefoon doorschakelen: 17
  Oproepen opnemen: 20, 25, 36
  Oproepen opnemen (cameraoproepen): 25
  Oproepen opnemen (oproep van deurtelefoon): 20
  Oproepen van de deurtelefoon doorschakelen: 17

  R
  Registreren (apparaten toevoegen)
  Camera: 23
  Submonitor: 39
  Versterker: 40
  Reinigen: 42
  Reset: 11, 49
  RESET-knop: 11, 49

  S
  SD-kaarten: 10
  Aantal opnamen: 19

  52

  Bestandsindelingen: 41
  Formatteren: 41
  Kopiëren (intern geheugen ® SD-kaarten): 41
  Mapstructuur: 41
  Opnamegegevens: 13
  Schrijfbeveiligingsschakelaar: 10
  SD-kaarten plaatsen: 10
  SD-kaarten verwijderen: 10
  SD-kaartindicator: 11
  Sensordetectie
  Camerasensoren: 24, 25
  Specificaties: 42
  Spreekindicator: 11
  Stemvervormer: 34

  T
  Taal selecteren: 15, 36
  Tegenlichtcompensatie (camera): 27
  Tegenlichtcompensatie (deurtelefoon): 34
  Tijd: 15
  Toetsgeluid: 38

  V
  Verlichtingsinstellingen (camera): 27
  Verlichtingsinstellingen (deurtelefoon)
  Automatische verlichting: 37
  Handmatig AAN/UIT: 34
  Verschuiving van het beeld: 33
  Versterker: 39
  Volledig-beeldweergave: 15, 33
  Volume: 34
  Volume belsignaal: 34
  Volume stem eigenaar: 28, 34

  Z
  Zoomweergave: 15, 33 • Page 53

  Notities

  53 • Page 54

  Notities

  54 • Page 55

  Notities

  55 • Page 56

  1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
  http://www.panasonic.net/
  © Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013

  PNQX6470ZA PC1113MT0


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Panasonic VL-SWD501UEX wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Panasonic VL-SWD501UEX in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,13 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Panasonic VL-SWD501UEX

Panasonic VL-SWD501UEX - - seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info