Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/70
Nächste Seite
Handleiding
All-in-One PC
Desktop PC
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Desktop PC
  All-in-One PC

  Handleiding • Page 2

  Desktop PC PDC xxx
  P3 Revision 22

  E1

  N

  E2
  X3

  F

  X1

  P1

  M2

  P2

  M1

  L

  P3

  D1

  I

  A1
  G
  B
  W

  J

  R

  A1

  ii

  B

  H

  G

  C1

  D1

  U

  K

  U

  T

  S • Page 3

  Desktop PC PDC xxx
  M55 Revision 34

  J
  N

  H

  D1
  C1

  A1
  M1

  P2

  E1
  P1
  E2
  L
  C2

  T
  R
  A1

  K
  B

  iii • Page 4

  Desktop PC PDC xxx
  X50 Revision 29A

  O

  J
  E2
  E1

  N

  V

  X1
  F

  I

  M2

  X3

  M1

  P1

  L

  P2

  R

  D2
  A1
  G
  T
  W

  K

  iv

  U

  B

  S • Page 5

  All-in-One PC PAO xxx
  G24/G24B IS-Design

  a

  b
  c
  J
  E1

  B
  D1

  H

  C1
  B

  N

  d

  M1

  B

  A1

  K

  C1

  D1

  X1

  v • Page 6

  Aansluitingen*
  A1
  A2
  B
  C1
  C2
  D1
  D1
  E1
  E2
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M1
  M2
  N
  O
  P1
  P2
  P3
  P4
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X1
  X2

  *

  vi

  USB 3.0-aansluitingen
  miniUSB 3.0-aansluitingen
  USB 2.0-aansluitingen
  Hoofdtelefoon
  Hoofdtelefoon / Luidspreker (front out)*
  Microfoonaansluiting
  Microfoonaansluiting / Luidspreker (center/subwoofer out)*
  Optisch station
  Uitwerptoets voor optisch station
  Overkloktoets
  eSATA-aansluiting
  Kaartlezer
  Frontpaneel
  Aan/uit-schakelaar / statuslampje
  Netwerk LAN (RJ-45)
  Surround (FS, RS, CC, SS)
  HDMI-aansluiting
  miniHDMI-aansluiting
  Stroomvoorziening (netvoedingsaansluiting & netschakelaar)
  Schacht voor externe harde schijf HDDrive2Go super speed
  Beeldschermaansluiting VGA
  Beeldschermaansluiting DVI-D
  Beeldschermaansluiting DVI-I
  Display Port
  Illuminationtoets
  Audio-ingang (Line In) / Luidspreker (rear line out)*
  PS/2-aansluiting
  Digitale audio-uitgang S/PDIF optisch/coaxiaal*
  IEEE 1394 (Fire Wire)
  Hot-swappable wisselframe voor harde schijven
  Clear CMOS
  Antenneaansluiting TV (DVB-T)
  Antenneaansluiting TV (DVB-S)

  Aansluitingen met dubbele functies. Configuratie via software • Page 7

  a
  b
  c
  d
  e

  Webcam
  donker / helder
  Source Select / Display off*
  HDMI IN-aansluiting
  Volumetoetsen

  vii • Page 8

  viii • Page 9

  Inhoud
  1.

  2.

  3.
  4.

  5.

  6.

  7.
  8.

  Over deze handleiding ................................................................................ 5
  1.1.
  In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en
  signaalwoorden....................................................................................................... 5
  1.2.
  Doelmatig gebruik ................................................................................................. 6
  1.3.
  Conformiteitsinformatie....................................................................................... 6
  Veiligheidsvoorschriften............................................................................. 7
  2.1.
  Gevaren voor kinderen en personen die verminderd in staat zijn om
  machines te bedienen .......................................................................................... 7
  2.2.
  Operationele veiligheid ........................................................................................ 7
  2.3.
  Nooit zelf repareren .............................................................................................. 9
  2.4.
  Back-ups ..................................................................................................................... 9
  2.5.
  Omgang met batterijen........................................................................................ 9
  Leveromvang ............................................................................................. 11
  Plaatsen van de PC..................................................................................... 12
  4.1.
  Locatie.......................................................................................................................12
  4.2.
  Eisen aan de omgeving ......................................................................................12
  4.3.
  Ergonomie ...............................................................................................................12
  Aansluiten .................................................................................................. 14
  5.1.
  Kabelverbindingen maken ................................................................................14
  5.2.
  Het scherm openen en sluiten aan de voorkant (optioneel) ................15
  5.3.
  Monitor aansluiten (optioneel) ........................................................................15
  5.4.
  Apparaten met mini-HDMI-aansluiting aansluiten (optioneel) ...........15
  5.5.
  HDMI-apparaat aansluiten (optioneel) .........................................................16
  5.6.
  Touchscreen (optioneel) ....................................................................................16
  5.7.
  USB-apparaten aansluiten (optioneel)..........................................................18
  5.8.
  PS/2-apparaten aansluiten ................................................................................19
  5.9.
  Audio-uitgang / hoofdtelefoon / luidsprekerboxen aansluiten .........19
  5.10. Microfoon aansluiten (optioneel) ...................................................................20
  5.11. Audio-ingang / opnamebron aansluiten .....................................................20
  5.12. Netwerk (LAN) aansluiten ..................................................................................20
  5.13. S-ATA apparaten aansluiten (optioneel) .......................................................21
  5.14. IEEE 1394-apparaten (FireWire) (optioneel) ................................................21
  5.15. Antenne-aansluiting voor TV-ontvangst (optioneel) ..............................22
  5.16. Voeding aansluiten ..............................................................................................22
  Eerste gebruik ............................................................................................ 23
  6.1.
  PC opstarten ...........................................................................................................23
  6.2.
  Overkloktoets (optioneel)..................................................................................25
  Muis............................................................................................................. 27
  Toetsenbord ............................................................................................... 27
  8.1.
  De toetsen A, Alt Gr, en Ctrl...............................................................................27
  1 van 62 • Page 10

  9.

  10.

  11.

  12.
  13.
  14.

  15.
  16.
  17.

  18.

  19.

  20.
  21.

  Harde schijf ................................................................................................ 28
  9.1.
  Belangrijke mappen.............................................................................................28
  9.2.
  Hot-Swap harde-schijfwisselaar (optioneel) ...............................................29
  9.3.
  Externe harde schijf aansluiten (optioneel) ................................................29
  Optische drive (optioneel) ........................................................................ 31
  10.1. Disc laden ................................................................................................................31
  10.2. Disc afspelen / lezen ............................................................................................32
  10.3. Regionale weergave-informatie per DVD ....................................................32
  10.4. Beschrijfbare CD's en DVD's .............................................................................32
  Kaartlezer (optioneel) ............................................................................... 34
  11.1. Geheugenkaart invoeren ...................................................................................34
  11.2. Opslagkaart verwijderen....................................................................................34
  Grafische systeem (optioneel) .................................................................. 35
  Geluidssysteem .......................................................................................... 36
  IEEE 1394 (FireWire) (optioneel) ............................................................... 36
  14.1. Toepassingsmogelijkheden voor IEEE 1394 ...............................................36
  14.2. Technische specificaties .....................................................................................37
  USB-aansluiting (optioneel) ..................................................................... 37
  TV-kaart (optioneel) .................................................................................. 38
  Netwerk ...................................................................................................... 38
  17.1. Wat is een netwerk? .............................................................................................38
  17.2. Wireless LAN (draadloos netwerk) ..................................................................38
  Software ..................................................................................................... 40
  18.1. Windows® 8 leren kennen..................................................................................40
  18.2. Windows-activering .............................................................................................40
  18.3. Windows® 8 - Nieuwe elementen ...................................................................41
  18.4. Overzicht ..................................................................................................................43
  18.5. Gebruikersaccount met LiveID verbinden ...................................................45
  18.6. Windows® 8 startscherm ....................................................................................46
  18.7. Gebruik van de zoekfunctie ..............................................................................49
  Instellingen ................................................................................................ 50
  19.1. Windows® 8 in-/uitschakelfuncties.................................................................50
  19.2. Instellingen in het Configuratiescherm ........................................................50
  19.3. PC herstellen van de oorspronkelijke fabriekstoestand. ........................51
  19.4. UEFI-firmware-instelling.....................................................................................52
  19.5. Clear CMOS (optioneel) ......................................................................................52
  19.6. Windows® 8 - Hulp en ondersteuning ...........................................................53
  FAQ - veelgestelde vragen ........................................................................ 53
  Klantenservice ........................................................................................... 54
  21.1. Eerste hulp bij hardwareproblemen ..............................................................54
  21.2. Lokaliseren van de oorzaak ...............................................................................54

  2 van 62 • Page 11

  22.
  23.
  24.

  21.3. Fouten en mogelijke oorzaken ........................................................................54
  21.4. Heeft u verdere ondersteuning nodig? ........................................................55
  21.5. Ondersteuning van stuurprogramma's ........................................................55
  21.6. Transport..................................................................................................................55
  21.7. Reiniging en onderhoud ....................................................................................56
  Aanpassing/uitbreiding en reparatie....................................................... 56
  22.1. Opmerkingen voor servicetechnici. ...............................................................56
  Recycling en afvalverwijdering ................................................................ 58
  Index ........................................................................................................... 59

  3 van 62 • Page 12

  Persoonlijk
  Noteert u uw
  Serienummers:
  ..............................................................................................
  Aankoopdatum:
  ..............................................................................................
  Aankoopplaats:
  ..............................................................................................
  Het serienummer van uw PC vindt u aan de achterkant van de PC. Noteert u dit
  nummer eventueel ook in uw garantiecertificaat.
  Onze doelgroep
  Deze gebruiksaanwijzing is geschikt voor beginners en ervaren gebruikers. Onafhankelijk van mogelijk professioneel gebruik, is de PC bedoeld voor privégebruik.
  De vele toepassingsmogelijkheden zijn voor de hele familie beschikbaar.
  De kwaliteit
  We hebben bij de keuze van de componenten de nadruk gelegd op hoge functionaliteit, eenvoudig onderhoud, veiligheid en betrouwbaarheid. Door een uitgebalanceerd hardware- en softwareconcept kunnen we u een computer aanbieden die
  klaar is voor de toekomst, die u veel plezier zal bezorgen tijdens het werk en in de
  vrije tijd. We danken u hartelijk voor uw vertrouwen in onze producten en zijn blij u
  als nieuwe klant te kunnen verwelkomen.

  Handelsmerken:
  MS-DOS® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft®.
  Intel, het logo van Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook en Core Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
  Andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaar.
  4 van 62 • Page 13

  1. Over deze handleiding
  Leest u voor u begint de veiligheidsinstructies aandachtig door. Let op
  de waarschuwingen op de computer en in de gebruikershandleiding.
  Houd de gebruikershandleiding altijd binnen handbereik. Wanneer u
  het apparaat verkoopt of weggeeft, zorg er dan voor dat u deze handleiding doorgeeft.

  1.1. In deze handleiding gebruikte
  waarschuwingssymbolen en signaalwoorden
  GEVAAR!
  Waarschuwing voor acuut levensgevaar!
  WAARSCHUWING!
  Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of
  ernstig onomkeerbaar letsel!
  VOORZICHTIG!
  Waarschuwing voor mogelijk middelzwaar of gering letsel!
  LET OP!
  Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade
  te voorkomen!
  OPMERKING!
  Overige informatie voor het gebruik van het apparaat!

  OPMERKING!
  Aanwijzingen in de gebruikershandleiding opvolgen!

  WAARSCHUWING!
  Waarschuwing voor gevaar door elektrische
  schok!
  WAARSCHUWING!
  Waarschuwing voor risico‘s door hoog geluidsvolume!  Samenvattend / Informatie over voorvallen tijdens de bediening
  Uit te voeren instructie
  5 van 62 • Page 14

  1.2. Doelmatig gebruik
  Dit apparaat is bestemd voor het gebruiken, beheren en bewerken van elektronische documenten en multimedia-inhoud alsmede voor digitale communicatie en is
  uitsluitend voor privé- en niet voor industrieel/commercieel gebruik bestemd.
  Let u erop, dat in het geval van andersoortig gebruik de garantie vervalt.
  • Modificeer het apparaat niet zonder onze toestemming en gebruikt u geen niet
  door ons goedgekeurde of geleverde aanvullende apparatuur.
  • Gebruikt u alleen door ons geleverde of goedgekeurde onderdelen en accessoires.
  • Schenk aandacht aan alle informatie in deze handleiding, in het bijzonder de
  veiligheidsinstructies. Iedere andere bediening geldt als niet beoogd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.
  • Gebruik het apparaat niet onder extreme omstandigheden.

  1.3. Conformiteitsinformatie
  Met deze PC is de volgende draadloze apparatuur meegeleverd:
  • Wireless LAN (optioneel)
  • Toetsenbord (optioneel)
  • Muis (optioneel)
  Hiermee verklaart het bedrijf dat het product aan de volgende Europese eisen
  voldoet:
  • R&TTE-richtlijn 1999/5/EG
  • Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG
  • RoHS-richtlijn 2011/65/EU.
  Volledige conformiteitsverklaringen kunt u vinden op www.mypeaq.com.

  6 van 62 • Page 15

  2. Veiligheidsvoorschriften
  2.1. Gevaren voor kinderen en personen die
  verminderd in staat zijn om machines te
  bedienen
  • Dit apparaat is niet bestemd voor het gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of
  geestelijke capaciteiten of zonder ervaring en kennis, tenzij
  een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is toezicht houdt of aanwijzingen geeft hoe het apparaat moet
  worden gebruikt.
  • Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te
  zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen
  het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
  • Bewaart u het apparaat en de accessoires op een voor kinderen onbereikbare plek.
  GEVAAR!
  Houdt u het verpakkingsmateriaal buiten het bereik
  van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar

  2.2. Operationele veiligheid
  Leest u dit hoofdstuk aandachtig door en volgt u alle genoemde
  instructies op. Zo zorgt u voor een betrouwbaar gebruik en een
  lange levensduur van uw PC.
  • Open nooit de behuizing van de PC, batterijen of de voedingsadapter! Dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs brand,
  wat resulteert in de beschadiging van uw PC.
  • Opent u nooit de behuizing van de PC! Een geopende behuizing is levensgevaarlijk vanwege het risico van een stroomstoot. Gebruikt u de PC nooit met open behuizing.

  7 van 62 • Page 16

  • Wat betreft de optische drives (CDRW, DVD, DVD-RW) gaat
  het om apparatuur van lasercategorie 1, voor zover de behuizing van de optische drive niet wordt verwijderd. Verwijder
  niet de afdekking van de drives, omdat onzichtbare laserstraling kan ontsnappen.
  • Steekt u geen voorwerpen door de spleten en openingen in
  het binnenste van de PC. Dit kan tot kortsluiting, een elektrische schok of zelfs brand leiden, wat resulteert in beschadiging van uw PC.
  • Spleten en openingen van de PC dienen voor de beluchting.
  Bedekt u deze openingen niet, omdat dat tot oververhitting
  zou kunnen leiden. Let bij het plaatsen van de PC op een minimale afstand aan alle kanten van 20 cm.
  • Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spetters en plaats
  geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het
  apparaat. Binnendringende vloeistof kan de elektrische zekerheid beïnvloeden.
  • Schakel de PC meteen uit (of schakel deze niet eens in) en
  wend u tot de klantenservice, wanneer de netwerkkabel of de
  stekker daarvan zijn gesmeuld of beschadigd. Vervang defecte voedingsadapters/stroomkabels alleen door originele onderdelen. Deze mogen in geen geval worden gerepareerd.
  • Schakel de PC meteen uit (of schakel deze niet eens in) en
  wend u tot de klantenservice, wanneer de behuizing van de
  PC is beschadigd of er vloeistoffen zijn ingelopen. Laat u de
  PC eerst door de klantenservice controleren. Anders zou het
  zo kunnen zijn, dat de PC niet veilig kan worden gebruikt en
  er levensgevaar door een elektrische schok bestaat!

  8 van 62 • Page 17

  2.3. Nooit zelf repareren
  WAARSCHUWING!
  Probeer in geen geval het apparaat zelf te openen of
  te repareren. U loopt het risico van een elektrische
  schok!
  • Wend u zich bij een storing tot het Service Center of een andere geschikte werkplaats, om gevaren te vermijden.

  2.4. Back-ups
  LET OP!
  Maak vóór iedere actualisering van uw gegevens backups op externe opslagmedia. Schadevergoeding voor het
  verlies van gegevens en daardoor ontstane schade is uitgesloten.

  2.5. Omgang met batterijen
  Batterijen kunnen brandbare stoffen bevatten. Bij incorrecte omgang kunnen batterijen lekken, zeer heet worden, vlam vatten
  of zelfs exploderen, wat kan leiden tot schade voor u en uw apparaat.
  Volg in elk geval de volgende instructies op:
  • Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Wanneer per
  ongelijk batterijen zijn ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk
  uw huisarts.
  • Laad batterijen nooit op (tenzij dit uitdrukkelijk is aangegeven)
  • Ontlaad de batterijen nooit door hoge capaciteit
  • Veroorzaak nooit een kortsluiting met batterijen.
  • Stel batterijen nooit bloot aan oververhitting door zon, vuur
  en dergelijke!
  • Haal de batterijen niet uit elkaar en vervorm ze niet. Uw handen of vingers kunnen gewond raken of er kan batterijvloeistof in uw ogen of op uw huid terecht komen. Wanneer dat
  9 van 62 • Page 18

  gebeurt, moet u het met zeer veel helder water afspoelen en
  onmiddellijk uw huisarts informeren.
  Vermijd sterke stoten en schokken. Verwissel nooit de polariteit. Let erop, dat de polen Plus (+) en Min (-) correct zijn ingelegd, om kortsluiting te voorkomen.
  Verwissel geen nieuwe en oude batterijen of batterijen van
  een verschillend type. Dit kan tot een storing van uw apparaat leiden. Bovendien zou zich de zwakkere batterij te
  sterk ontladen.
  Verwijder gebruikte batterijen direct uit het apparaat.
  Verwijder batterijen uit uw apparaat, wanneer het voor langere tijd niet wordt gebruikt.
  Vervang alle gebruikte batterijen in een apparaat tegelijkertijd met nieuwe batterijen van hetzelfde type.
  Isoleer de contacten van de batterijen met een plakstreep,
  wanneer u batterijen wilt opbergen of wegwerpen.
  Controleer voor het invoeren van de batterijen of de contacten in het apparaat en aan de batterijen schoon zijn, en reinig
  ze eventueel.
  Gebruikte/defecte batterijen/accu’s horen niet in het huishoudelijk afval! Bescherm het milieu en werp gebruikte batterijen op de voorgeschreven manier weg. Neem eventueel
  contact op met uw handelaar of onze klantenservice.

  10 van 62 • Page 19

  3. Leveromvang
  Controleer de volledigheid van de levering en stel ons binnen 14 dagen na de aanschaf op de hoogte als de levering niet compleet is. Vermeld daarvoor in ieder geval
  het serienummer.
  Met deze door u aangeschafte PC heeft u de volgende componenten verkregen:
  • PC en aansluitkabel
  • Toetsenbord en muis (optioneel)
  • OEM-versie van het besturingssysteem (optioneel)
  • Documentatie

  GEVAAR!
  Houd het verpakkingsmateriaal, zoals de folie, buiten
  het bereik van kinderen. Bij misbruik kan er verstikkingsgevaar bestaan

  11 van 62 • Page 20

  4. Plaatsen van de PC
  De correcte plaatsing van uw PC draagt ertoe bij, dat u comfortabel met de PC kunt
  werken.

  4.1. Locatie

  Houd uw PC en alle aangesloten apparaten uit de buurt van vochtigheid en vermijd stof, hitte en directe blootstelling aan de zon. Daarmee vermijdt u storingen of beschadigingen van de PC.
  Plaats alle apparaten op een stabiele, vlakke en schokvrije ondergrond en gebruik ze alleen op zo'n ondergrond, om storingen te vermijden.
  Uw PC is niet geschikt voor gebruik op beeldschermwerkplekken in de zin van
  de wet beeldschermwerkplek.

  4.2. Eisen aan de omgeving


  De PC kan bij een omgevingstemperatuur van +10°C tot +35°C en bij een relatieve luchtvochtigheid van 30% - 70% (niet-condenserend) worden gebruikt.
  Uitgeschakeld kan de PC bij -20°C tot 50°C worden opgeborgen.
  Trek bij een onweer de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en verwijder
  in het bijzonder de antennekabel, indien aanwezig. We bevelen voor extra veiligheid het gebruik van een bescherming tegen overbelasting, om uw PC voor beschadigingen door overbelasting of blikseminslag uit het stroomnet te beschermen.
  Wacht na het transport van de PC zolang met het inschakelen, totdat het apparaat de omgevingstemperatuur heeft aangenomen. Bij grote temperatuur- of
  vochtschommelingen kan zich door condensatie binnen in de PC vocht ophopen, wat kortsluiting kan veroorzaken.

  4.3. Ergonomie
  OPMERKING!
  Vermijd verblinding, spiegelingen en te sterke licht-donker-contrasten,
  om uw ogen te ontzien.
  De monitor mag nooit direct bij het raam staan, omdat daar de werkplek door het daglicht het sterkst is verlicht. Dit sterke licht maakt het
  moeilijker voor de ogen om zich aan het donkere beeldscherm aan te
  passen.
  Plaats de monitor altijd met de kijkrichting parallel aan het raam.
  De parallelle kijkrichting moet ook met betrekking tot kunstmatige belichting worden aangehouden. Dat betekent, dat voor belichting van het werkvertrek met
  kunstlicht in wezen dezelfde criteria en redenen gelden.

  12 van 62 • Page 21

  Wanneer het niet mogelijk is om het beeldscherm op de beschreven wijze te plaatsen, kunnen de volgende maatregelen helpen:
  • door het beeldscherm te draaien, verlagen of kantelen;
  • door lamellen- of luxaflex aan de ramen te gebruiken;
  • door verstelbare muren te gebruiken of veranderingen in de belichting aan te
  brengen.

  OPMERKING!
  Neem regelmatig pauze van beeldschermwerk om te grote inspanning
  en vermoeienis te voorkomen.
  Lang zitten in dezelfde houding kan onaangenaam zijn. Om de risico's van lichamelijke klachten of letsel te minimaliseren, is de juiste houding erg belangrijk.
  • Algemeen - Verander vaak (ca. iedere 20-30 minuten) van houding, en neem regelmatig pauze om vermoeidheid te voorkomen.
  • Rug - Bij het zitten op de werkplek moet de rug door rechte of licht naar achter
  gekantelde rugsteunen van de werkstoel worden ondersteund.
  • Armen - De armen en ellebogen moeten ontspannen en los zijn. De ellebogen
  moeten dicht bij het lichaam worden gehouden. Houd onderarmen en handen
  bij benadering parallel met de vloer.
  • Polsen - De polsen moeten bij het werk met het toetsenbord, de muis of de
  trackball zoveel mogelijk gestrekt zijn bij een hoek van niet meer dan 10°.
  • Benen - De houding van de bovenbenen is horizontaal of licht naar onder gebogen. De onderbenen maken een hoek van ongeveer 90° met de bovenbenen. De
  voeten moeten vlak op de vloer rusten. Gebruik eventueel een voetsteun, maar
  zorg er eerst voor, dat de hoogte van de stoel correct is ingesteld.
  • Hoofd - Het hoofd moet recht of licht naar voren gebogen worden gehouden.
  Werk nooit met gedraaid hoofd of bovenlichaam.
  50 - 60 cm

  Oppervlakte voor de hand: 5 - 10 cm
  Afstand tot het beeldscherm: 50 tot 70 cm
  Beenruimte (verticaal): 65 cm (minstens)
  Beenruimte (horizontaal): 60 cm (minstens)
  Bovenste beeldschermregel op ooghoogte of
  iets daaronder.

  90°

  66 - 71 cm  46 - 55 cm

  40 - 45°

  13 van 62 • Page 22

  5. Aansluiten
  Voor betere oriëntatie vouwt u de linker binnenkant van de kaft met de tekeningen
  open, om de locaties van de beschreven aansluitingen te vinden.

  OPMERKING!
  De opgenomen apparaten maken mogelijk geen deel uit van de levering! Alle genoemde aansluitingen zijn optioneel en niet noodzakelijkerwijs bij uw PC voorhanden.

  5.1. Kabelverbindingen maken
  Let op de volgende tips om uw PC naar behoren en veilig aan te sluiten:
  • Plaats de kabels zodanig dat niemand erop kan stappen of erover kan struikelen.
  • Plaats geen voorwerpen op de kabel, omdat die anders beschadigd kan raken.
  • Laat geen grote krachten, bijvoorbeeld van de zijkant, op plugverbindingen
  werken. Dit leidt anders tot schade aan en in uw apparaat.
  • Gebruik bij het aansluiten van kabels en stekkers geen geweld en let op de correcte oriëntatie van de stekkers.
  • Wanneer u een aansluitkabel van uw apparaat losmaakt, trek hem dan aan de
  stekker eruit, niet aan de kabel.
  • Voorkom kortsluiting en kabelbreuk door de kabel niet plat te drukken of sterk
  te buigen.
  • Sluit randapparatuur zoals toetsenbord, muis, monitor, enz. alleen aan wanneer
  de PC is uitgeschakeld, om beschadigingen aan de PC of de apparaten te voorkomen. Sommige apparaten kunnen ook worden aangesloten als de computer
  aan staat.
  Dit is meestal het geval met apparaten met een USB-aansluiting. Volg in ieder
  geval de instructies op van de bijbehorende gebruikershandleiding.
  • Houd minstens één meter afstand van hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (TV-toestel, luidsprekers, mobiele telefoon, DECT-telefoons, enz.) om
  functionele storingen en gegevensverlies te voorkomen.
  • Let erop, dat in verbinding met deze PC uitsluitend afgeschermde kabels van
  korter dan 3 meter voor de externe interfaces gebruikt mogen worden. Gebruik
  in het geval van printerkabels alleen dubbel afgeschermde kabels.
  • Verwissel de meegeleverde kabels niet. Gebruik uitsluitend de bij de levering inbegrepen kabels, omdat die in onze laboratoria uitgebreid zijn onderzocht.
  • Gebruik voor de aansluiting van uw randapparatuur eveneens uitsluitend de
  met de apparaten meegeleverde aansluitkabels.
  • Zorg ervoor dat alle verbindingskabels met de daarbij behorende randapparatuur zijn verbonden, om storende straling te voorkomen. Verwijder de niet benodigde kabels.
  • Aan de PC mogen alleen apparaten worden aangesloten die voldoen aan de
  norm EN60950 "Veiligheid van computersystemen" of de norm EN60065 "Veiligheidseisen - audio-, video- en soortgelijke elektronische apparatuur".
  14 van 62 • Page 23  Nieuwe apparaten kunnen tijdens de eerste uren van het gebruik een typische,
  onvermijdelijke maar volkomen ongevaarlijke geur produceren, die in de loop
  der tijd steeds verder afneemt.
  Om geurvorming te voorkomen, adviseren wij om de ruimte regelmatig te ventileren. We hebben er bij de ontwikkeling van dit product voor gezorgd, dat we
  duidelijk onder de geldende grenswaarden zitten.

  OPMERKING!
  De genoemde apparaten behoren niet onvermijdelijk bij de PC. U hoeft
  alleen de componenten aan te sluiten, die u voor uw PC gebruikt. Wanneer u het beschreven apparaat niet heeft, kunt u het desbetreffende
  punt overslaan en eventueel later uitvoeren.

  5.2. Het scherm openen en sluiten aan de voorkant
  (optioneel)
  Sommige aansluitingen bevinden zich achter de beschermkap aan de voorkant. Dit
  biedt u het grote voordeel, dat u veel gebruikte verbindingen snel en gemakkelijk kunt maken, zonder de PC te hoeven omdraaien. De afsluitbare beschermkap beschermt tevens de aansluitingen.

  5.3. Monitor aansluiten (optioneel)
  Uw PC beschikt over een VGA- en/of een DVI-aansluiting.

  OPMERKING!
  Indien uw monitor meerdere ingangen heeft (zoals VGA en DVI), sluit u
  altijd slechts één datakabel aan om problemen met de signaaltoewijzing te voorkomen.
  Om beschadiging van de contacten te vermijden, moet u erop letten
  dat de stekker exact in de ingang past. Door de asymmetrische vorm
  past de stekker slechts in één stand in de ingang.
   Verbind de datakabel van het beeldscherm met de ingang van de grafische
  kaart. Verwijder de witte veiligheidsring (indien aanwezig) van de monitorstekker.
   Draai de schroeven bij de aansluiting van een VGA- of DVI-apparaat aan de monitorkabel vervolgens met de hand strak aan.

  5.4. Apparaten met mini-HDMI-aansluiting
  aansluiten (optioneel)
  HDMI is de afkorting voor “High Definition Multimedia Interface”. Dit is een interface
  voor volledig digitale overdracht van audio- en videogegevens.
   Sluit op deze aansluiting een apparaat aan indien deze apparaten over een
  overeenkomstige aansluiting beschikken.

  15 van 62 • Page 24

  5.5. HDMI-apparaat aansluiten (optioneel)
  HDMI is de afkorting voor “High Definition Multimedia Interface”. Dit is een interface
  voor volledig digitale overdracht van audio- en videogegevens.
   Sluit op deze aansluiting een televisie, monitor of projector aan indien deze apparaten over een overeenkomstige aansluiting beschikken.

  5.6. Touchscreen (optioneel)
  Uw pc wordt geleverd met een aanraakgevoelig beeldscherm. Om het optimale gebruik ervan te garanderen, moet u de volgende aanwijzingen strikt naleven:

  5.6.1. Bediening

  • Raak het scherm niet aan met puntige of scherpe voorwerpen
  om schade te voorkomen.
  • Werk uitsluitend met een stompe stylus of uw vinger.
  5.6.2. Reiniging

  • Let erop dat er geen waterdruppels achterblijven op het display.
  • Water kan blijvende verkleuringen veroorzaken.
  • Reinig het beeldscherm met een zachte, pluisvrije doek.
  • Stel het beeldscherm niet bloot aan fel zonlicht of ultraviolette straling.
  • Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige
  schoonmaakmiddelen.
  • Gebruik om het scherm te reinigen alleen een geschikt reinigingsmiddel, zoals glasreiniger of monitorreiniger (in de handel verkrijgbaar).

  16 van 62 • Page 25

  5.6.3. Vingerbewegingen voor het touchscreen
  Hieronder een overzicht van de voornaamste gebaren waarmee u programma‘s en
  instellingen op uw pc kunt uitvoeren:
  Afbeelding

  Opdracht
  Vanaf de linkerkant
  naar het midden vegen

   Om de laatste app weer te geven,
  veegt u vanaf de linkerkant naar
  het midden van het beeldscherm.

  Vanaf de linkerkant
  naar het midden en
  terug vegen

   Om alle geopende apps weer te geven, veegt u vanaf de linkerkant
  van het beeldscherm naar het midden en terug naar de linkerkant
  zonder los te laten.

  vanaf de rechterkant
  vegen

   Om de balk Charms te starten,
  veegt u vanaf de rechterkant naar
  het midden van het beeldscherm.

  verkleinen

   Beweeg twee vingers op het touchscreen naar elkaar.

  vergroten

   Beweeg twee vingers op het touchscreen uit elkaar.

  vanaf de bovenkant
  naar beneden vegen

   Om de balk Alle apps weer te geven veegt u in het startscherm vanaf de bovenkant van het beeldscherm naar beneden.
   In een actieve toepassing wordt
  het menu van de toepassing weergegeven door vanaf de bovenkant
  van het beeldscherm naar beneden
  te vegen.

  met de vinger in alle
  richtingen vegen

   Met een vinger kunt u het beeldscherm naar omhoog,
  omlaag, links en rechts verplaatsen.

  17 van 62 • Page 26

  Afbeelding

  Opdracht
   Om een app-tegel te verplaatsen,
  houdt u deze aangetipt en sleept u
  hem naar zijn nieuwe plaats.
  Aangetipt houden
   Om een actieve app af te sluiten,
  houdt u de bovenkant van de app
  aangetipt en sleept u de app naar
  de onderkant van het beeldscherm.
   Om een app te starten, tipt u de gewenste app aan.
  Aantippen / tweemaal
   In de bureaubladmodus tipt u
  aantippen
  tweemaal een toepassing aan om
  deze op te starten.

  5.7. USB-apparaten aansluiten (optioneel)
  LET OP!
  Sluit uw USB-apparaten pas na de eerste instelling van uw
  nieuwe PC aan. Zo voorkomt u onnodige verwarring tijdens de installatie. Normaal gesproken kunnen deze apparaten worden aangesloten terwijl de PC is ingeschakeld.
  Lees daarover de gebruikershandleiding van uw randapparaat.


  De spanningsuitgangen van de PC voor USB worden door een zekering (Limited Power Source in de zin van EN60950) beschermd. Dit zorgt ervoor, dat bij
  een technisch defect van de PC de met de betreffende aansluitingen verbonden
  randapparaten niet worden beschadigd.
  Er zijn normaal gesproken meerdere ingangen beschikbaar, waar u uit kunt kiezen.

  OPMERKING!
  Om beschadiging van de contacten te vermijden, moet u erop letten
  dat de stekker exact in de ingang past. Door de asymmetrische vorm
  past de stekker slechts in één stand in de ingang.
   Sluit apparaten (printer, scanner, camera, enz.) op de desbetreffende ingang aan.

  OPMERKINGP!
  Sluit uw apparaten voor zover mogelijk altijd aan op de aansluiting,
  waar ze zijn geïnstalleerd. Anders krijgen ze een nieuw ID en moet het
  stuurprogramma opnieuw worden geïnstalleerd.

  18 van 62 • Page 27

  5.8. PS/2-apparaten aansluiten
  Wanneer u een USB-muis of een USB-toetsenbord wilt aansluiten, is de aansluiting
  van een PS/2-muis of -toetsenbord niet vereist.
   Het snoer van de muis verbindt u met de groene PS/2-aansluiting.
   Het snoer van het toetsenbord verbindt u met de blauwe PS/2-aansluiting.

  5.9. Audio-uitgang / hoofdtelefoon /
  luidsprekerboxen aansluiten
  Sluit u hier actiefboxen voor weergave of een radioverbinding voor opname aan.
  Lees in de gebruikershandleiding van uw stereo na, welke ingang u hiervoor moet
  gebruiken (meestal Line IN of Aux).
   Steek het snoer met de 3,5 mm stereostekker in de groene ingang aan de achterkant van de PC.

  5.9.1. Hoofdtelefoon aansluiten
  Sluit hier een hoofdtelefoon/oortelefoon aan.
   Steek het snoer met de 3,5 mm stereostekker in de groene ingang van uw PC.

  WAARSCHUWING!
  Te hoog volume bij het gebruik van hoofdtelefoons
  of oortelefoons veroorzaakt een te hoge geluidsdruk
  en kan leiden tot gehoorbeschadiging. Stel het volume voor de weergave op het laagste niveau in. Start
  de weergave en verhoog dan de geluidssterkte tot het
  niveau, dat voor u aangenaam is. Door het veranderen van de basisinstelling van de equalizer kan het volume worden verhoogd en daardoor tot blijvende gehoorschade leiden. Verder kan het veranderen van
  het stuurprogramma, de software, de equalizer, het
  besturingssysteem, enz. leiden tot verhoging van het
  volume en daardoor eveneens tot blijvende gehoorbeschadiging.
  Wanneer een apparaat langere tijd met verhoogd volume via een hoofdtelefoon/oortelefoon wordt gebruikt, kan dat schade aan het gehoorvermogen van de
  luisteraar veroorzaken.

  19 van 62 • Page 28

  5.9.2. PC‘s met een surround-sound systeem (optioneel)
  Sluit een surround-sound systeem als volgt aan:
   Steek de kabel van de frontluidspreker in de groene ingang met de aanduiding
  FS.
   Sluit de aansluiting RS van de boxen voor geluid van de achterzijde aan.
   Aan de aansluiting CS sluit een een centrale luidspreker of een subwoofer aan.
   Aan de aansluiting SS sluit u aanvullende luidsprekers voor het achterste bereik
  aan.
  Een digitale audio-uitgang (SPDIF) (optioneel) kan met een optische of een coaxiale kabel worden verbonden.
   Steek een optische kabel in de optische ingang of een coaxiale kabel in de coaxiale ingang.
   Verbind het andere uiteinde van de kabel met een audio-apparaat, dat een
  overeenkomstige digitale ingang heeft.

  5.10. Microfoon aansluiten (optioneel)
   Sluit aan de rozekleurige ingang een microfoon met een 3,5 mm mono audiostekker aan.
   Plaats de microfoon zodanig, dat hij niet direct naar de luidspreker is gericht.
  Daardoor worden akoestische terugkoppelingen vermeden, die u herkent aan
  een harde fluittoon.

  5.11. Audio-ingang / opnamebron aansluiten
  Deze aansluiting dienst als verbinding met externe analoge geluidsbronnen (bijvoorbeeld stereo, synthesizer).
   Sluit de verbindingskabel met de 3,5 mm stereostekker aan de lichtblauwe ingang aan.

  5.12. Netwerk (LAN) aansluiten
  Via de netwerkaansluiting kunt u uw PC voorbereiden voor gebruik in een netwerk.
  Een netwerkkabel beschikt normaal gesproken over twee RJ45-stekkers, zodat het
  niet uitmaakt welk uiteinde in welke ingang wordt gestoken.
   Steek een uiteinde van de netwerkkabel in de PC-aansluiting.
   Verbind het andere uiteinde met een andere PC of hub/switch.
  Meer instructies vindt u in het hoofdstuk “Netwerk”.

  20 van 62 • Page 29

  5.13. S-ATA apparaten aansluiten (optioneel)
  e-SATA staat voor „external Serial ATA“ en is een aansluiting voor externe harde
  schijven. In vergelijking met de gebruikelijke USB-standaarden is de overdrachtssnelheid van een eSATA-aansluiting hoger dan bij externe USB-harde schijven.

  OPMERKING!
  Om beschadiging van de contacten te vermijden, moet u erop letten
  dat de stekker exact in de ingang past. Door de asymmetrische vorm
  past de stekker slechts in één stand in de ingang.
   Steek de kabel in de eSATA-aansluiting aan de voorkant van uw PC.

  5.13.1. S-ATA-apparaten verwijderen
   Voordat u een S-ATA harde schijf van uw PC verwijdert, klikt u op het pictogram
  Hardware veilig verwijderen onder in de taakbalk en dan op de te verwijderen
  harde schijf.

  5.14. IEEE 1394-apparaten (FireWire) (optioneel)
  LET OP!
  Sluit uw IEEE 1394-apparaten pas na de eerste instelling
  van uw nieuwe PC aan. Zo voorkomt u onnodige verwarring tijdens de installatie. Normaal gesproken kunnen
  deze apparaten worden aangesloten terwijl de PC is ingeschakeld. Lees daarover de gebruikershandleiding van uw
  randapparaat.


  De spanningsuitgangen van de PC voor IEEE 1394 worden door een zekering (Limited Power Source in de zin van EN60950) beschermd. Dit zorgt ervoor, dat bij
  een technisch defect van de PC de met de betreffende aansluitingen verbonden
  randapparaten niet worden beschadigd.

  OPMERKING!
  Om beschadiging van de contacten te vermijden, moet u erop letten
  dat de stekker exact in de ingang past. Door de asymmetrische vorm
  past de stekker slechts in één stand in de ingang.
   Verbind de IEEE 1394-kabel met de IEEE 1394-aansluiting van uw PC.

  21 van 62 • Page 30

  5.15. Antenne-aansluiting voor TV-ontvangst
  (optioneel)
  5.15.1. TV-ontvangst DVB-T
  Wanneer op uw locatie DVB-T- of digitale diensten worden aangeboden, heeft u de
  mogelijkheid om met een geschikte antenne (niet bij levering inbegrepen) van deze
  diensten gebruik te maken.
   Sluit een DVB-T antenne, terrestrische antenne of kabeltelevisie aan op de TV-ingang van uw TV-kaart.

  5.15.2. TV-ontvangst DVB-S
  Via de DVB-S-aansluiting kunt u met uw digitale satellietontvanger televisie kijken.
   Sluit uw satellietontvanger aan op de TV-ingang van uw TV-kaart.

  5.16. Voeding aansluiten
  Schakelt u tenslotte de stroomvoorziening van uw PC en de monitor in.
   Steek het netsnoer in het stopcontact en verbind het met de netsnoeraansluiting van uw PC.
  Let op de volgende veiligheidsinstructies:

  GEVAAR !
  Ook als de netschakelaar is uitgeschakeld staan delen van het apparaat onder spanning. Om de stroomvoorziening van uw PC te onderbreken, of iedere elektrische spanning in het apparaat te verwijderen, trekt
  u de stekker uit het stopcontact.  Het stopcontact moet zich in de buurt van de PC bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.
  Gebruik de PC alleen met geaarde stopcontacten.
  Gebruik het meegeleverde netsnoer.
  We bevelen voor extra veiligheid het gebruik van een bescherming tegen overbelasting, om uw PC voor beschadigingen door overspanning of blikseminslag
  uit het stroomnet te beschermen.
  De standaard voedingsadapter van de PC heeft een aan/uit-knop. Daarmee
  kan de PC worden in- en uitgeschakeld. Wanneer de schakelaar op UIT (0) staat,
  wordt er geen stroom verbruikt.
  Start uw PC nog niet op!

  Lees eerst in het volgende hoofdstuk, waar u bij de ingebruikname op moet letten.

  22 van 62 • Page 31

  6. Eerste gebruik
  Het besturingssysteem en alle hardwarestuurprogramma's zijn reeds geïnstalleerd.
  U hoeft de meegeleverde CD's niet te gebruiken.
  Bij sommige programma's ( zoals telefoon-CD's of encyclopedieën) kan het noodzakelijk zijn om de bijbehorende CD te plaatsen om de daarop opgeslagen gegevens
  in te lezen. De software zal u eventueel daarom vragen.
  Nadat u alle verbindingen heeft gemaakt en vastgeschroefd, kunt u de PC gebruiken:

  6.1. PC opstarten
   Schakel de monitor in.
   Schakel de stroomschakelaar in, door deze in stand I te zetten. (Zet deze schakelaar op 0, om de stroomtoevoer te onderbreken).
   Druk één keer op de aan/uit-knop om uw PC in te schakelen.
  De PC start op en doorloopt nu verschillende fases.

  OPMERKING!
  Er mag zich geen opstart-CD (bijvoorbeeld de herstel-CD) in de optische
  drive bevinden, omdat anders het besturingssysteem niet van de harde
  schijf wordt geladen.
  Het besturingssysteem wordt van de harde schijf geladen. Het laden duurt bij de
  eerste installatie iets langer. Pas nadat alle vereiste gegevens zijn ingevoerd, is het
  besturingssysteem klaar voor gebruik. Het besturingssysteem is volledig geladen,
  wanneer het startscherm van Windows® 8 wordt getoond.

  OPMERKINGP!
  De eerste installatie kan enige minuten duren. Onderbreek tijdens de
  eerste installatie van de PC niet de stroomtoevoer en schakelt u de PC
  niet uit. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de installatie. Schakel de PC pas uit, wanneer de installatie met succes is afgesloten en het
  startscherm verschijnt.
   Volg de instructies op het beeldscherm op. De individuele dialogen verklaren de
  stappen die u moet opvolgen.
   Het begroetingsproces leidt u door verschillende vensters en dialogen.
   Kies uw gewenste taal en daarna het gewenste land uit.

  23 van 62 • Page 32

  Licentieovereenkomst
  Lees de licentieovereenkomst aandachtig door. Deze bevat belangrijke juridische
  bepalingen over het gebruik van uw softwareproduct. Om de volledige tekst in te
  zien, moet u met de muis de rolbalken naar beneden schuiven, totdat u het einde van het document heeft bereikt. U stemt met de overeenkomst in door op het
  optieveld accepteren te klikken. Dit geeft u het recht om het product volgens de
  voorwaarden te gebruiken.
  Nadat u een computernaam heeft ingevoerd, kunt u op de pagina „Draadloos"
  uw PC direct met het Internet verbinden, wanneer u over een reeds geïnstalleerd
  WLAN-systeem of een toegangspunt beschikken.
  Wanneer u dit punt overslaat, heeft u de mogelijkheid om de verbinding met het internet later onder Windows® 8 te maken.
  Indien u reeds een internetverbinding heeft, kunt u zich met een Microsoft-account
  op uw PC aanmelden.
  De Microsoft Store biedt u de mogelijkheid om bijvoorbeeld nieuwe Apps te kopen
  of meegeïnstalleerde Apps te actualiseren.
  Wanneer u zich met een lokaal account aanmeldt, kunt u de aanmelding met een
  Microsoft-account naderhand alsnog doorvoeren.
  De volgende vensters met animatie bevatten louter informatie over de bediening
  van het nieuwe Windows® 8-besturingssysteem.
  Tijdens de animatie kunnen er op geen enkele manier gegevens worden ingevoerd.
  Na het aanmelden verschijnt het bureaublad van Windows® 8.

  OPMERKING!
  Windows kan tot een paar dagen na de eerste installatie gegevens actualiseren en configureren ( zoals door nieuwe updates), wat tot vertragingen van het afsluiten en opstarten van de PC kan leiden. Schakel de PC
  daarom niet te vroeg uit. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de
  installatie.

  24 van 62 • Page 33

  6.2. Overkloktoets (optioneel)
  Uw computer wordt met een toepassing geleverd die u ertoe in staat stelt uw processor over te klokken. Overklokken is zinvol wanneer u bij bepaalde toepassingen,
  zoals videobewerking of spelletjes, meer prestatie verlangt.
  Afhankelijk van de versie activeert u het overklokken ...
  • via de knop in het Control Center of
  • via de OC-schakelaar aan de voorkant
  In al deze gevallen vereist de activering of deactivering van overklokken altijd dat
  u de computer opnieuw opstart. Wanneer u het Control Center start, verschijnt er
  een overeenkomstige melding.

  LET OP!
  Maak na iedere update of verandering een back-up op externe opslagmedia. Schadevergoeding voor het verlies
  van gegevens en daardoor ontstane schade is uitgesloten.
  6.2.1. Proces overklokken via de knop in het Control Center,
   Start het Control Center door te dubbelklikken op de snelkoppeling op het bureaublad.
   Gebruikersaccountbeheer meldt nu veranderingen aan uw computer. Bevestig
  de vraag met ja. De hoofdpagina van software met informatie over uw computer
  wordt getoond.
   Open het onderdeel OC Genie
   Klik op de knop OC Genie, om het overklokken te activeren. Er verschijnt een
  aanwijzing dat u de computer opnieuw moet opstarten.

  OPMERKING!
  Wanneer uw computer een OC-schakelaar aan de voor- of achterkant
  heeft, is deze knop alleen voor de weergave. Als Disable wordt getoond,
  is het overklokken uitgeschakeld. Als Enable wordt getoond, is het overklokken geactiveerd.
   Om het overklokken te deactiveren, klikt u op de knop Enable en start u de
  computer opnieuw op.

  25 van 62 • Page 34

  6.2.2. Proces overklokken via de OC-schakelaar aan de
  voorkant
  Wanneer uw computer een OC-schakelaar aan de voorkant heeft, kunt u de processor overklokken door deze schakelaar helemaal in te drukken.
  Start de computer opnieuw op, om de verandering door te voeren. Wanneer u het
  Control Center start, verschijnt er een overeenkomstige melding op het beeldscherm.
  Om het overklokken te deactiveren, drukt u opnieuw de schakelaar in en start u de
  computer opnieuw op.

  6.2.3. Instellingen wijzigen via het Control Center
  Zodra u het overklokken van de processor heeft geactiveerd, heeft u via het Control
  Center een aantal instellingen tot uw beschikking.
  U kunt bijvoorbeeld onder CPU Ratio/Tuning All Contacts het overklokken regelen. Zodra u een verandering doorvoert, moet u de computer opnieuw opstarten.

  OPMERKING!
  Mocht u instellingen doorvoeren die uw computer niet ondersteunt,
  verschijnt er een dienovereenkomstige melding.
  Het Control Center fungeert verder als bewakingshulpmiddel en toont u informatie
  over het moederbord, het geheugen en de processor. Deze gegevens zijn puur informatief en kunnen niet worden gewijzigd.

  26 van 62 • Page 35

  7. Muis
  Naast de beide knoppen beschikt de muis over een wieltje, waarmee u in documenten of internetpagina's kunt bladeren door eraan te draaien of erop te drukken.

  OPMERKING!
  Het wieltje kan tevens als muisknop gebruikt worden. De instelling
  hangt af van de actuele toepassing. In Word bijvoorbeeld, verandert
  de cursor van vorm en bij het bewegen van de muis naar boven en beneden schuift het beeldscherm mee in dezelfde richting.
  Wanneer de muisaanwijzer op het beeldscherm niet soepel kan worden verplaatst,
  gebruik dan een andere ondergrond (muismat). Een glazen of metalen ondergrond
  kan problemen veroorzaken.

  8. Toetsenbord
  In dit onderdeel vindt u nuttige aanwijzingen voor de bediening van het toetsenbord.

  8.1. De toetsen A, Alt Gr, en Ctrl
  De Alt-toets voert in combinatie met andere toetsen bepaalde functies uit. Deze
  functies worden door het geopende programma bepaald. Als u een toetsencombinatie met de Alt-toets wilt invoeren, houdt u de Alt-toets ingedrukt terwijl u een
  andere toets indrukt. De Alt Gr-toets werkt net zo als de Alt-toets, maar wordt gebruikt voor bepaalde speciale tekens. De Ctrl-toets (Control) voert, net zoals de Alttoets, programmafuncties uit. Nuttige toetsencombinaties (afhankelijk van de software):
  Toetsencombinatie
  Alt + F4
  Alt + Prt Sc

  Functie en beschrijving
  Beëindigt normaal gesproken het uitgekozen programma
  of sluit het geopende venster.
  Kopieert het beeld van het actuele venster naar het plakbord.

  Alt Gr + ß
  Alt Gr + E
  Alt Gr + Q

  Een backslash ( \ )
  Het eurosymbool €
  Het apenstaartje voor e-mails

  Ctrl + Alt + Del

  Het dialoogvenster "Windows-beveiliging" wordt gestart

  (Afwijkingen in verschillende landen zijn mogelijk)

  27 van 62 • Page 36

  9. Harde schijf
  De harde schijf is uw primaire opslagmedium, dat een grote opslagcapaciteit combineert met snelle gegevenstoegang.
  Met uw PC heeft u een OEM-versie* van het besturingssysteem Microsoft Windows®
  aangeschaft, die alle functies van de PC volledig ondersteunt. We hebben de harde
  schijf van uw PC zo geconfigureerd, dat u er normaal gesproken optimaal mee kunt
  werken, zonder zelf iets te moeten installeren.
  Het besturingssysteem Windows® heeft een deel van de opslagruimte nodig voor
  beheer van de harde schijf, zodat niet de hele opslagcapaciteit beschikbaar is. Dit
  verklaart mogelijke verschillen tussen UEFI-gegevens en wat het besturingssysteem
  toont. Op de harde schijf bevindt zich het besturingssysteem van de PC, overige toepassingen en back-upbestanden, zodat de volledige opslagruimte reeds is verkleind.

  OPMERKING!
  Probeer nooit om de PC uit te schakelen tijdens interactie met de harde
  schijf, omdat dit tot gegevensverlies kan leiden.
  In de eerste partitie (C:\) bevindt zich het besturingssysteem, de toepassingen en
  de "Documenten" van de gebruikers van de PC.
  De tweede partitie (D:\) is voor back-ups en bevat tevens drivers (D:\Drivers) en
  hulpprogramma's (D:\Tools) voor uw PC.

  OPMERKING!
  Verder vindt u in verdere niet beschrijfbare partities de opstartbestanden voor Systeemherstel, evenals de installatiebestanden voor Windows® 8. Deze partities zijn niet zichtbaar en mogen niet worden verwijderd.

  9.1. Belangrijke mappen
  We beschrijven de belangrijkste mappen en hun inhoud hieronder.

  LET OP!
  Wis of wijzig deze deze mappen of de bestanden daarin
  niet, omdat anders gegevens verloren kunnen gaan of de
  systeemfunctionaliteit negatief wordt beïnvloed.

  *

  Original Equipment Manufacturer / door de producent gekochte programmaversies, die meestal in
  combinatie met eindapparaten verkocht wordt

  28 van 62 • Page 37

  C:\
  In de hoofdmap van de C-drive bevinden zich belangrijke, voor het opstarten van
  Windows® vereiste bestanden. In de levertoestand zijn deze bestanden uit veiligheidsoverwegingen onzichtbaar gemaakt.
  C:\Programs
  Zoals de naam reeds doet vermoeden, plaatsen programma's in deze map de bij de
  toepassing behorende bestanden.
  C:\Windows
  De hoofdmap van Windows. Hier slaat het besturingssysteem zijn bestanden op.
  D:\Drivers
  In deze map vindt u de voor uw PC vereiste stuurprogramma's (reeds geïnstalleerd).
  D:\Tools
  Hier vindt u extra programma's en documentatie over uw PC.
  D:\Recover
  Hier bevinden zich de back-upbestanden, waarmee u de toestand bij levering kunt
  herstellen.

  9.2. Hot-Swap harde-schijfwisselaar (optioneel)
  Een verdere externe harde schijf kunt u via de Hot-Swap harde-schijfwisselaar aansluiten.

  OPMERKING!
  Zorg er voor dat u alleen de genoemde harde-schijfwisselaar kan worden gebruikt.

  9.3. Externe harde schijf aansluiten (optioneel)
  Uw PC beschikt over een schacht, die u in staat stelt, de externe harde schijf
  HDDrive 2 Go super speed eenvoudig via de USB 3.0-aansluiting aan te sluiten.
  U sluit hem, net als bij een USB-stick, aan wanneer het besturingssysteem is opgestart. De harde schijf wordt automatisch als verwisselbare schijf herkend en krijgt
  een driveletter toegewezen.

  OPMERKING!
  Zorg ervoor dat alleen de genoemde harde schijf op de harde-schijfschacht kan worden aangesloten.
  De schacht is alleen compatibel met de harde schijven HDDrive 2 Go super speed. Alle oudere HDDrive 2Go harde schijven kunnen niet worden
  gebruikt!
  Harde schijven HDDrive 2Go super speed worden niet meegeleverd.

  29 van 62 • Page 38

  Zodra u de harde schijf via de harde-schijfschacht aansluit, wordt deze door uw PC
  als verwisselbare schijf herkend.

  LET OP!
  Om de aansluitingen te beschermen zijn de stekkers voorzien van een beschermkap, die voor het gebruik moeten
  worden verwijderd. Wanneer de aansluitingen niet worden gebruikt, moeten de kappen in ieder geval weer worden gemonteerd.
  De harde schijf HDDrive 2Go super speed is beschikbaar in de volgende groottes:  Harde schijf HDDrive 2Go super speed 6,35 cm / 2,5“ USB 3.0 en
  Harde schijf HDDrive 2Go super speed 8,89 cm / 3,5“ USB 3.0.

  30 van 62 • Page 39

  10. Optische drive (optioneel)
  10.1. Disc laden
  LET OP!
  Gebruik geen discs met krassen, breuken, vuil of slechte kwaliteit. Plak geen beschermfolie of andere stickers op
  uw discs. Door de hoge snelheid in de drive kunnen deze
  breken, uw gegevens vernietigen en uw computer beschadigen. Bekijk de discs nauwkeurig, voordat u ze in de
  drive plaatst. Wanneer er beschadigingen of vervuiling
  zichtbaar zijn, mogen ze niet worden gebruikt. Beschadigingen die door defecte media ontstaan, zijn van de garantie uitgesloten en de kosten voor reparatie worden in
  rekening gebracht.
   Druk op de Eject-toets van de optische drive om de lade te openen.
   Plaats de disc met het etiket naar boven op de lade, zodat deze horizontaal ligt.
   Controleer of de disc zich vrij kan draaien en schuif de laden dan voorzichtig in
  de optische drive terug, totdat u een klik hoort.
  Bij levering krijgt uw optische drive de driveletter "E" toegewezen. Met de Windows-verkenner (Computer) kunt u de gegevens op uw disc gemakkelijk bekijken. Start Windows Verkenner via de snelkoppeling op de taakbalk of door
  het indrukken van de Windows-toets en de toets „E“. Bij het bekijken van DVDVideo's (of audio- en videobestanden op gewone gegevens-CD's) wordt automatisch de meegeïnstalleerde mediaweergave gebruikt.
   Wanneer u een disc wilt verwijderen, drukt u op de Eject-knop.

  LET OP!
  Probeer niet om de disc uit de drive te verwijderen, zolang
  de PC met de optische drive communiceert.
  10.1.1. Disc verwijderen
   Om de disc te verwijderen, drukt u op de Eject-knop.
   Verwijder de disc en plaats deze in een CD-omslag.
   Sluit de drive.

  31 van 62 • Page 40

  10.2. Disc afspelen / lezen
  OPMERKING!
  Sommige discs starten automatisch, wanneer ze worden ingevoerd. Dit
  hangt af van het besturingssysteem en de relevante instellingen.
  Uw PC kan van de optische drive audio-CD's, DVD-films of gegevensdiscs afspelen.
  Nadat een disc is geladen, wordt een keuzescherm geopend met verschillende opties voor de weergave. Normaal gesproken is er een aantal programma's beschikbaar.

  10.3. Regionale weergave-informatie per DVD
  Bij weergave van DVD-filmtitels worden MPEG2-Video, digitale AC3-audiogegevens
  en via CSS beschermde inhoud gedecodeerd. CSS (soms ook Copy Guard genoemd)
  is de naam van een programma voor gegevensbescherming dat door de filmindustrie als maatregel tegen illegale kopieën wordt ingezet. De belangrijkste van de vele
  reguleringen voor CSS-licentiehouders zijn de weergavebeperkingen bij landspecifieke inhoud. Om geografisch afgeschermde filmvrijgave gemakkelijker te maken,
  worden DVD's voor bepaalde regio's vrijgegeven. Copyrightwetten schrijven voor,
  dat iedere DVD-film wordt beperkt tot een bepaalde regio (meestal de regio waarin
  de film wordt verkocht). Alhoewel DVD-filmversies in meerdere regio's kunnen worden gepubliceerd, schrijven de CSS-regels voor, dat ieder systeem met CSS-decodering slechts in één regio mag worden gebruikt.

  LET OP!
  De regio-instelling kan met de weergavesoftware tot vijf
  maal worden veranderd, daarna blijft de laatste instelling
  permanent. Wanneer u de regio-instelling dan nogmaals
  wilt wijzigen, dan moet dit in de fabriek gebeuren. Kosten
  voor het opsturen en instellen betaalt de gebruiker.

  10.4. Beschrijfbare CD's en DVD's
  Normale CD's worden door een Glas-Master geperst en vervolgens verzegeld. Bij
  beschrijfbare CD's wordt informatie met de laser van de brander ingebrand. Daarom
  zijn ze gevoeliger dan de traditionele discs.
  Vermijd daarom in ieder geval, in het bijzonder bij onbeschreven CD's:
  • Zonnestraling (UVA/UVB)
  • Krassen of beschadigingen
  • Extreme temperaturen

  32 van 62 • Page 41

  10.4.1. Belangrijke informatie over videoformaten met hoge
  resolutie (optioneel)
  Afhankelijk van de versie wordt mogelijk een Blu-Ray-drive meegeleverd met uw
  systeem.
  Een Blu-Ray-drive is een apparaat dat videoformaten met hoge resolutie ondersteunt. U kunt met uw drive zoals voorheen de volgende media afspelen:
  • audio-CD's
  • CD-R
  • CD-RW
  • DVD+R / DVD-R
  • DVD+RW / DVD-RW
  Om het nieuwe videoformaat of de nieuwe media (Blu-Ray-discs) af te kunnen
  spelen, moet onder meer aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  OPMERKING!
  Windows Media Player ondersteunt geen videoformaat met hoge resolutie.
  De weergavesoftware moet regelmatig via het internet worden bijgewerkt, zodat de weergave van de nieuwste discs altijd is gewaarborgd. Het interval voor
  de updates wordt door de software vastgelegd, wanneer er een internetverbinding bestaat.
  Bij aansluiting aan een digitaal uitvoermedium ( zoals TFT-Monitor of LCD-TV)
  moeten de aansluitingen (DVI of HDMI) de HDCP-standaard ondersteunen. Deze
  informatie vindt u in de bedieningshandleiding van uw uitvoerapparaat.

  33 van 62 • Page 42

  11. Kaartlezer (optioneel)
  Wanneer uw PC over een kaartlezer beschikt, kunt u onder andere de volgende
  kaarttypen als volgt gebruiken:
  Kaarttype
  SD; SDHC (Secure Digital)
  MMC (MultiMediaCard)
  Memory Stick
  Memory Stick Pro

  Verbindingscontacten
  wijzen naar beneden
  wijzen naar beneden
  wijzen naar beneden
  wijzen naar beneden

  Let er bij het invoeren van de geheugenkaarten op dat de contacten, zoals in de onderstaande lijst beschreven, in de juiste richting wijzen. Het verkeerd invoeren van
  een kaart kan tot beschadiging van de kaartlezer en/of de kaart leiden.

  11.1. Geheugenkaart invoeren
  OPMERKING!
  De geheugenkaarten kunnen maar in één richting worden ingevoerd.
  Volg de instructies in de voorgaande alinea op.
   Schuif de kaart helemaal in de kaartlezer.
  Wanneer uw kaart is ingevoerd, krijgt deze een vrije driveletter* op de werkplek
  toegewezen (alleen wanneer er sprake is van een verwisselbare schijf ).

  11.2. Opslagkaart verwijderen
   Trek de kaart uit de gleuf en berg hem goed op.

  34 van 62 • Page 43

  12. Grafische systeem (optioneel)
  Dit programma biedt u de mogelijkheid om de weergave aan uw beeldscherm aan
  te passen. Hierbij horen onder andere het achtergrondbeeld, de screensaver en geavanceerde instellingen voor uw beeldscherm en uw grafische kaart. Het programma wordt als volgt gestart:
  • Klik met de rechter muisknop van de muis op het bureaublad (desktop) en klik
  in het menu vervolgens met de linkerknop op Aan persoonlijke voorkeur aanpassen
  of


  Via Instellingen, Persoonlijke instellingen, Beeldscherm door een dubbelklik
  met de linkerknop.
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Persoonlijke instellingen.
   Selecteer in het keuzevenster eerst de optie Beeldscherm.

  De volgende instellingen zijn beschikbaar:
  − Resolutie aanpassen
  − Helderheid aanpassen
  − Kleuren kalibreren
  − Beeldscherminstellingen wijzigen
  − Op een tweede scherm projecteren
  − ClearType-tekst aanpassen

  35 van 62 • Page 44

  13. Geluidssysteem
  De externe audioverbindingen kunnen zo worden geconfigureerd, dat u een surround-sound systeem kunt aansluiten.
  Wanneer u het basisvolume wilt wijzigen, klikt u op het luidsprekersymbool in de
  taakbalk.

  WAARSCHUWING!
  Te grote geluidssterkte bij het gebruik van koptelefoons of oortelefoons veroorzaakt een te hoge geluidsdruk en kan leiden tot gehoorbeschadiging. Stel
  de geluidssterkte voor de weergave op het laagste
  niveau in. Start de weergave en verhoog dan de geluidssterkte tot het niveau dat voor u aangenaam is.
  Door het veranderen van de basisinstelling van de
  equalizer kan het volume worden verhoogd en daardoor tot blijvende gehoorbeschadiging leiden. Verder
  kan het veranderen van het stuurprogramma, de software, de equalizer, het besturingssysteem, enz. tot
  een verhoogd volume leiden en daarmee eveneens
  tot blijvende gehoorbeschadiging.
  Wanneer een apparaat langere tijd met verhoogd volume via een hoofdtelefoon/oortelefoon wordt gebruikt, kan dat schade aan het gehoor van de luisteraar
  veroorzaken.

  14. IEEE 1394 (FireWire) (optioneel)
  De IEEE 1394-aansluiting, ook bekend als iLink® of FireWire, is een seriële-busstandaard voor de snelle overdracht van digitale TV/video-, PC- en audiobestanden.

  14.1. Toepassingsmogelijkheden voor IEEE 1394
  Aansluiting van digitale apparaten van de entertainmentindustrie, zoals: Settopboxen, digitale video- en camcorder, Digitale Versatile Disc (DVD), televisie, enz.
  Multimediatoepassingen en videobewerking.
  In- en uitvoerapparaat zoals printer, scanner, enz.

  36 van 62 • Page 45

  14.2. Technische specificaties


  De maximale gegevensoverdracht ligt onafhankelijk van de toepassing bij 100,
  200 of 400 Mbit/s, wat overeenkomt met tot 50 MB per seconde.
  De apparaten kunnen worden aangesloten en verwijderd terwijl de PC aan staat
  (Hot-Plugging).
  De gestandaardiseerde kabel (Shielded Twisted Pair - STP) bevat 6 aders. Twee
  leidingen dienen voor de spanning (8V tot 40V, 1,5 A max.) en kunnen voor externe stroomvoorziening worden gebruikt. De vier signaalleidingen dienen voor
  de overdracht van gegevens en besturingsinformatie. Sommige apparaten hebben geen stroomvoorziening via de kabel nodig, zodat een vierpolige stekker
  wordt gebruikt.
  De spanningsuitgang in de 6-polige IEEE 1394-aansluiting is door een zekering
  (Limited Power Source in de zin van EN60950) beveiligd.

  15. USB-aansluiting (optioneel)
  OPMERKING!
  Direct op de USB-bus aangesloten apparaten mogen niet meer dan 500
  mA verbruiken. De spanningsuitgang wordt door een zekering (Limited
  Power Source in de zin van EN60950) beschermd. Mochten de apparaten een hoger vermogen nodig hebben, dan moet u een hub (verdeler/
  versterker) aanschaffen.
  Aan de aansluitingen voor USB (Universal Serial Bus 1.1 en 2.0) kunnen tot maximaal
  127 apparaten worden aangesloten die aan de USB-standaard voldoen.
  De USB 3.0-aansluitingen zijn volledig compatibel met de vroegere versies USB 2.0
  en 1.1.

  OPMERKING!
  Sluit uw USB-apparaten voor zover mogelijk altijd aan op de aansluiting,
  waar ze zijn geïnstalleerd. Anders krijgen ze een nieuwe ID en moet het
  stuurprogramma opnieuw worden geïnstalleerd.

  37 van 62 • Page 46

  16. TV-kaart (optioneel)
  Als u met de TV-tuner een TV-signaal wilt kunnen ontvangen, moet er een analoge,
  een DVB-T antenne of een digitaal SAT*-systeem worden aangesloten.

  LET OP!
  Verwijder de antenne wanneer het apparaat niet wordt
  gebruikt. In het bijzonder bij onweer. Zo beschermt u uw
  apparaat tegen een mogelijke blikseminslag.
  Audio- en video-opnamen hebben zeer veel opslagruimte
  nodig (tot ca. 2,4 GB/uur). Slaat u niet benodigde bestanden op externe media op zoals DVD-R’s of harde schijven.

  17. Netwerk
  17.1. Wat is een netwerk?
  Men spreekt van een netwerk wanneer meerdere PC's met elkaar zijn verbonden.
  Zo kunnen gebruikers informatie en gegevens van PC tot PC overdragen en gebruikmaken van gedeelde apparaten (printer, modem en opslagmedia).
  Dit zijn enkele praktijkvoorbeelden:
  • In een kantoor worden berichten per e-mail verstuurd en afspraken worden centraal beheerd.
  • Gebruikers delen een printer in het netwerk en slaan hun gegevens op een centrale computer (server) op.
  • Twee of meer PC's worden met elkaar verbonden om netwerkspelletjes te
  spelen of gegevens uit te wisselen.

  17.2. Wireless LAN (draadloos netwerk)
  Uw PC beschikt over WLAN. De componenten (module, antennes) zijn reeds in uw
  PC geïntegreerd en actief. U kunt deze functies via het apparaatbeheer van Windows® bij behoefte uitschakelen.
  Wireless LAN stelt u in staat om draadloos een netwerkverbinding met een ander
  netwerkpunt op te bouwen.

  *De optionele SAT-aansluiting op uw PC is een DVB-S2-aansluiting voor satelliet TV-ontvangst met hoge
  resolutie. Dit maakt de weergave van vrijgegeven en onversleutelde programma's mogelijk.

  38 van 62 • Page 47

  17.2.1. Veiligheidsvoorschrift

  LET OP!
  Gebruik de Wireless LAN-functie van uw PC niet op plaatsen waar gevoelige apparatuur staat (zoals ziekenhuizen,
  enz.). Wanneer het niet zeker is of deze apparaten kunnen
  worden beïnvloed of gestoord, deactiveer dan deze optie.
  17.2.2. Voorwaarden
  Als netwerkpunt kan een zogenaamd LAN Access Point worden gebruikt. Een Access Point is een draadloos apparaat dat met uw PC communiceert en de toegang
  tot het aangesloten netwerk stuurt. LAN Access Points zijn vaak te vinden in grote
  kantoren, vliegvelden, treinstations, universiteiten of internetcafés. Ze bieden toegang tot eigen diensten en netwerken of tot het internet. Meestal zijn er toegangsrechten nodig, waar normaal gesproken voor moet worden betaald. Access Points
  zijn vaak uitgerust met een geïntegreerde DSL-modem. Deze zogenaamde router
  brengt een verbinding tot stand met de aanwezige DSL-internetaansluiting en het
  draadloze LAN-netwerk. Er kan ook zonder Access Point een verbinding met een ander eindapparaat met Wireless LAN-functionaliteit worden gemaakt. Het netwerk
  zonder router is echter beperkt tot de direct aangesloten apparaten.
  De draadloze netwerkverbinding werkt volgens de standaard IEEE 802.11n* en is
  compatibel met de standaard IEEE 802.11b/g. Andere standaarden (802.11a, enz.).
  worden niet ondersteund.
  Wanneer er versleuteling bij de overdracht worden gebruikt, moet deze op alle apparaten dezelfde methode gebruiken. De versleuteling is een proces om het netwerk tegen toegang door onbevoegden te beschermen.
  De overdrachtssnelheid kan afhankelijk van de afstand en belasting van het netwerk variëren.

  * Als u de gehele capaciteit wilt kunnen gebruiken, heeft u een WLAN-router volgens de standaard
  802.11n nodig.

  39 van 62 • Page 48

  18. Software
  Dit hoofdstuk geeft informatie over de software Hierbij wordt onderscheid gemaakt
  tussen het besturingssysteem, de software (toepassingen) en de Windows activering.

  18.1. Windows® 8 leren kennen
  Windows® 8, het nieuwe besturingssysteem van Microsoft, bevat een aantal innovatieve functies en nieuwe technologieën waarmee uw PC snel en betrouwbaar werkt
  en gemakkelijk is te bedienen.

  18.2. Windows-activering
  Als bescherming tegen softwarepiraterij heeft Microsoft de productactivering ingevoerd. De op uw PC geïnstalleerde en de met de PC meegeleverde versie van Windows® 8 moet worden geactiveerd om alle functies van Windows® 8 te kunnen gebruiken.
  Hiervoor is slechts een internetverbinding nodig. De activering verloopt volkomen
  automatisch en er worden geen persoonsgegevens overdragen.
  Mocht er geen internetverbinding beschikbaar zijn, kies dan als volgt voor de telefonische activering:
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Kies de optie Windows activeren.
   Klik nu op Telefonisch activeren.
   Klik op Volgende, nadat u uw land heeft gekozen
   Neem telefonisch contact op met de vermelde hotline en geef per telefoon de
  reeks getallen door zodra daarnaar wordt gevraagd.
   U krijg nu via de telefoon een bevestigings-ID.
  Voer dit nummer in op de lege velden en klik op Activeren.

  OPMERKING!
  Wanneer u Windows® niet geactiveerd heeft, staan u onder de PC-instellingen niet alle functies ter beschikking. Bovendien wordt er onderaan
  rechts een watermerk op het klassieke bureaublad getoond.

  40 van 62 • Page 49

  18.3. Windows® 8 - Nieuwe elementen
  18.3.1. Microsoft-account
  Een Microsoft-account is een e-mailadres en een wachtwoord waarmee u zich bij
  Windows kunt aanmelden. U kunt een e-mailadres naar keuze gebruiken. Wij adviseren echter het gebruik van het adres waarmee u met vrienden communiceert
  en zich bij websites aanmeldt.
  Met het Microsoft-account kunt u in de Store gratis of tegen betaling apps aanschaffen en op maximaal vijf apparaten installeren.
  Wanneer u zich op uw PC met een Microsoft-account aanmeldt, heeft u bovendien
  toegang tot verschillende diensten en programma's die door Microsoft worden aangeboden.
  • De contactinformatie en de status van uw vrienden bij websites zoals Hotmail,
  Facebook, Twitter en LinkedIn worden automatisch geactualiseerd, zodra u zich
  via uw Microsoft-account bij deze websites aanmeldt.
  • U heeft toegang tot uw foto's, documenten en andere bestanden via SkyDrive,
  Facebook en Flickr, en kunt deze vrijgeven.
  • Uw persoonlijke instellingen, inclusief designs, taalinstellingen, internetfavorieten en apps worden gesynchroniseerd met iedere PC die op Windows® draait en
  waarop u zich aanmeldt.
  • U verkrijgt apps in de Windows Store. U kunt deze op iedere PC gebruiken, die
  Windows 8 uitvoert en waarop u zich aanmeldt.
  Wanneer u onder Windows® 8 een Microsoft-account wilt aanmaken, voert u de volgende stappen uit:
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek van het scherm en
  klik op
  Instellingen.
   Klik op Pc-instellingen wijzigen > Gebruikers > Overschakelen naar een Microsoft-account.

  18.3.2. Taakbalk (Bureaublad-modus)
  Vanuit de taakbalk onder aan het beeldscherm kunt u programma's uitvoeren en
  tussen reeds gestarte programma's wisselen. Onder Windows® 8 kunt u ieder programma in de taakbalk plaatsen, zodat u het altijd met een enkele klik kunt openen. Bovendien kunt u de symbolen op de taakbalk sorteren door erop te klikken
  en ze naar de gewenste positie te slepen. Plaats de muisaanwijzer op de symbolen. Er worden dan miniaturen van ieder bestand of ieder scherm getoond dat in
  dat programma is geopend. Wanneer u de muisaanwijzer over de miniatuur beweegt, wordt er een voorbeeld van het desbetreffende scherm op volledige grootte getoond. Wanneer u de muisaanwijzer van het miniatuur weg beweegt, wordt de
  voorbeeldweergave gesloten.

  41 van 62 • Page 50

  18.3.3. Jump Lists
  Jump Lists vormen een handige mogelijkheid om bestanden te openen waarmee
  u de laatste tijd heeft gewerkt. Om de recent gebruikte bestanden weer te geven,
  klikt u eenvoudig met de rechter muisknop op het symbool van de toepassing op
  de taakbalk. Wanneer u dus bijvoorbeeld met de rechter muisknop op het Wordsymbool klikt, wordt een lijst met de meest recent gebruikte Word-documenten
  weergegeven. Bovendien kunt u ook andere bestanden die u snel bij de hand wilt
  hebben, eenvoudig in de lijst zetten zodat deze altijd worden weergegeven. Op
  deze manier heeft u met slechts een paar muiskliks toegang tot documenten die u
  vaak nodig heeft.
  Aan de Jump Lists van enkele programma‘s zoals de Windows® Media Player kunnen vooraf veel gebruikte opdrachten worden toegevoegd. In de Jump List voor
  Windows® 8 Media Player ziet u bijvoorbeeld opties voor het afspelen van alle muziek of een optie om de laatste afspeellijst te openen.
  In de Jump List voor Internet Explorer worden de laatst en de meest bezochte websites weergegeven. Bij sommige programma‘s heeft u op deze manier zelfs snel toegang tot opdrachten die vroeger alleen vanuit het programma zelf konden worden
  opgeroepen zoals de opdracht om een nieuw e-mailbericht op te stellen.

  18.3.4. Verbeterd bureaublad
  Windows® 8 maakt werken met de vensters op het bureaublad eenvoudiger. U heeft
  hiermee intuïtieve mogelijkheden om de vensters te openen, sluiten, vergroten/verkleinen en organiseren.
  Met Windows® 8 worden uw dagelijkse taken eenvoudiger. Door het vastklikken
  („Snaps“) wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger dan ooit om de inhoud van twee
  geopende vensters te vergelijken. U hoeft de grootte van de geopende vensters
  hiervoor niet eens aan te passen. U trekt het venster gewoon met de muis naar een
  zijkant van het beeldscherm en het venster vult de helft van het scherm.
  Klik op de titelbalk van het venster, „schud“ het venster en alle andere geopende
  vensters worden gesloten en als symbool op de taakbalk weergegeven. „Schud“ het
  venster opnieuw en alle andere vensters worden weer geopend.

  18.3.5. Beter apparaatbeheer
  Met Windows® 8 kunt u alle apparatuur via de centrale functie „Devices“ aansluiten,
  beheren en gebruiken.
  Alle apparaten worden op een centrale plaats weergegeven.
  Met de nieuwe „Device Stage“-technologie gaat Windows® 8 bij het apparaatbeheer
  zelfs nog een stap verder Device Stage ondersteunt u bij het gebruik van alle compatibele apparatuur die op de computer is aangesloten. Dankzij Device Stage kunt
  u nu vanuit een enkel venster de status weergeven en veel gebruikte opdrachten
  uitvoeren. Hier vindt u zelfs afbeeldingen van de apparaten zodat u eenvoudig kunt
  zien welke apparaten zijn aangesloten. De fabrikanten van randapparatuur hebben
  zelfs de mogelijkheid om Device Stage aan te passen. Wanneer de fabrikant van uw
  camera bijvoorbeeld een aangepaste versie van Device Stage aanbiedt, kunt u het
  42 van 62 • Page 51

  aantal foto‘s op de camera zien en krijgt u snelkoppelingen te zien naar handige informatie zodra u de camera op de PC aansluit

  18.3.6. Thuisgroep
  Met thuisgroepen, een Windows® 8 functie, wordt het verbinden van de computers
  in het huis bijzonder eenvoudig. Een thuisgroep wordt automatisch aangemaakt
  wanneer de eerste pc onder Windows® met het huisnetwerk wordt verbonden. Het
  toevoegen van nieuwe pc‘s met Windows® aan de thuisgropep is snel gebeurd. U
  kunt exact opgeven wat er op elke pc met alle andere pc‘s in de thuisgroep mag
  worden gedeeld. Daarna is het gezamenlijk gebruik van bestanden op de verschillende pc‘s in het netwerk - en veel van de andere randapparatuur - zo eenvoudig
  alsof alle gegevens zich op een enkele harde schijf bevinden. Op deze manier kunt
  u digitale foto‘s op de computers in de werkkamer opslaan en vervolgens heeft u
  bijvoorbeeld vanaf een PC in een willekeurige andere kamer toegang. Op dezelfde
  manier wordt ook de printer in de werkkamer automatisch voor alle pc‘s in het huis
  vrijgegeven zodra de printer in de thuisgroep is opgenomen.

  18.4. Overzicht
  De grootste vernieuwing van Windows® 8 is het startscherm. Dit centrale element
  vervangt bij Windows® 8 het bekende startmenu.
  Vanaf hier kunt u alle belangrijke programma‘s en diensten starten.
  De bediening verloopt, net als bij voorgaande versies, via toetsenbord of muis.
  Het startscherm kan op elk moment met behulp van de toets
  (Win) worden
  geopend. Met deze toets schakelt u bovendien om tussen het startscherm en een
  actieve toepassing. Om over te schakelen naar een andere dan de laatste geopende
  toepassing, drukt u de toetscombinatie Win+Tab.
  Het centrale element van het startscherm zijn de tegels die staan voor een toepassing of een functie. Ze worden weergegeven in blokken waarbij u het aantal blokken en de kolommen zelf kunt bepalen.
  U kunt de tegels via Drag & Drop met de muis in de gewenste positie slepen.

  18.4.1. Bij Windows aanmelden
  Om met Windows® 8 te kunnen werken, moet u in Windows® 8 een gebruikersaccount aanmaken.
   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm, beweeg de muis
  omlaag en klik op
  Instellingen.
   Kies de optie Pc-instellingen wijzigen.
   Open de categorie Gebruikers.
   Kies de optie Een gebruiker toevoegen om verdere gebruikersaccounts aan te
  maken.

  43 van 62 • Page 52

  Met Windows® 8 kunt u zich op drie verschillende manier bij Windows aanmelden.
  Windows® 8 biedt de keuze voor aanmelding met behulp van een Wachtwoord,
  een Pincode of een Afbeeldingswachtwoord. Om een Pincode of een Afbeeldingswachtwoord in te stellen moet u eerst een wachtwoord voor Windows hebben ingesteld.

  18.4.2. Wachtwoord voor Windows instellen
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Kies de optie Gebruikers.
   Klik op Uw wachtwoord wijzigen en volg de aanwijzingen op het scherm.

  18.4.3. Pincode voor Windows instellen
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Kies de optie Gebruikers.
   Klik op Een pincode instellen en volg de aanwijzingen op het scherm.

  18.4.4. Beeldwachtwoord voor Windows vastleggen
   Beweeg de muis in de rechterboven- of -benedenhoek van het beeldscherm en
  klik op Instellingen.
   Klik dan op PC-Instellingen wijzigen.
   Kies het punt Gebruiker.
   Klik op beeldcode instellen en volg de aanwijzingen.

  OPMERKING!
  Het aanmelden met het beeldwachtwoord is speciaal voor apparaten
  met een touchscreen ontwikkeld.
  Bij apparaten zonder touchscreen gebruikt u de muis als vervanging van
  vingerbewegingen of gebaren.
  Als u de Microsoft Store wilt kunnen gebruiken, moet u zich met een Microsoft-account aanmelden.

  44 van 62 • Page 53

  18.5. Gebruikersaccount met LiveID verbinden
  U kunt uw gebruikersaccount met een LiveID verbinden. Zo kunt u zich met uw LiveID op iedere met het internet verbonden computer of mobiel apparaat aanmelden.
   Beweeg de muisaanwijzer in de rechterbovenhoek van het scherm, beweeg de
  muis naar beneden en klik op Instellingen.
   Kies PC-instellingen veranderen.
   Open de categorie Gebruikers.
   Kies Naar een Microsoft-account wisselen
   Voer nu één van de e-mailadressen voor uw Windows Live-ID in.
  Wanneer u geen Windows-LiveID-account heeft aangemaakt en ook geen emailadres voor uw Windows-LiveID-account heeft, kunt u onder http://windowslive.com uw Windows-LiveID-account aanmaken en bewerken.
   Volg de aanwijzingen op het beeldscherm om de verbinding af te sluiten.

  45 van 62 • Page 54

  18.6. Windows® 8 startscherm
  Nadat het besturingssysteem is opgestart, bevindt u zich op het nieuwe Windows®
  8-startscherm.

  (Afbeelding vergelijkbaar)

  De onderstaande informatie dient als voorbeeld:
  Windows® 8-app

  Windows® 8-app´s zijn uitvoerbare programma’s.
  De tegel “Bureaublad” opent de klassieke Windows weergave
  De tegel Internet Explorer opent Internet Explorer

  OPMERKING!
  Apps zijn toepassingen die door een miniatuurafbeelding
  van het programma op het bureaublad worden weergegeven. De miniatuurafbeeldingen van apps zijn groter dan
  de afbeeldingen van de normale tegels.

  46 van 62 • Page 55

  18.6.1. Windows® 8-bureaublad
  Deze afbeelding toont een symbolische weergave over extra programm11a‘s.

  (Afbeelding vergelijkbaar)

  De onderstaande informatie dient als voorbeeld:
  Klassieke
  Bureaublad-apps zijn toepassingen die door een miniatubureaublad-apps urafbeelding van het programma op het bureaublad worden
  weergegeven. De miniatuurafbeeldingen van apps zijn groter
  dan de afbeeldingen van de normale tegels.
  Met de klassieke bureaublad-app "Power Recover" wordt het
  programma voor systeemherstel geopend.
  De klassieke bureaublad-app "Microsoft Office" opent Microsoft Office.

  47 van 62 • Page 56

  Windows® 8-apps van andere leveranciers worden als volgt weergegeven. Voorbeeld:
  Windows® 8-apps van
  andere leveranciers

  Deze Windows® 8-apps zijn uitvoerbare programma's
  van andere leveranciers.
  Met deze Windows® 8-app wordt het programma "PowerDVD" gestart.
  Met deze Windows® 8-app wordt het programma "YouCam" gestart.

  18.6.2. Werken met Windows® 8 en klassieke apps
  Menu
  Een app starten
  Een app beëindigen

  Handelingen
   Klik met de linker muisknop op de gewenste app.

  OPMERKING!
  Niet alle apps moeten worden afgesloten!
  Windows kan niet-gebruikte apps automatisch afsluiten.

  Alle apps weergeven

  Apps met het startscherm koppelen.

  App aan de taakbalk
  vastmaken

  Een app installeren

  48 van 62

   Druk de toetscombinatie Alt+F4.
   Klik op de bovenste rand van de actieve app en sleep
  de app naar de onderste rand van het scherm.
   Klik met de linker muisknop op het startscherm.
   Klik op Alle apps in de rechter benedenhoek van het
  scherm.
   Klik met de rechter muisknop op het startscherm.
   Klik op Alle apps in de rechter benedenhoek van het
  scherm.
   Klik met de rechter muisknop op de gewenste app
  om de app te markeren.
   Klik op Alle apps in de linker benedenhoek van het
  scherm.
   Klik met de rechter muisknop op het startscherm.
   Klik op Alle apps in de rechter benedenhoek van het
  scherm.
   Klik met de rechter muisknop op de gewenste app
  om deze te markeren.
   Klik op Aan taakbalk vastmaken in de linker benedenhoek van het scherm.
   Start de Store app.
   Kies de gewenste app en klik op installeren. De app
  wordt nu op de achtergrond gedownload en geïnstalleerd. • Page 57

  Menu
  Een app de-installeren


  Handelingen
  Klik met de rechter muisknop op het startscherm.
  Klik op Alle apps in de rechter benedenhoek van het
  scherm.
  Klik met de rechter muisknop op de gewenste app.
  Klik op de-installeren onderaan het scherm.

  OPMERKING!
  Niet alle apps kunnen op deze manier worden gede-installeerd. Wanneer de optie "deinstalleren" niet wordt weergegeven, is deinstalleren van de betreffende app niet mogelijk.
  App uitvoeren als Admi-  Klik met de rechter muisknop op de gewenste app.
  nistrator
   Klik nu op Uitvoeren als Administrator onderaan
  (Alleen mogelijk met
  het scherm.
  Desktop apps)
  App uitvoeren in een ni-  Klik met de rechter muisknop op de gewenste app.
  euw venster
   Klik op Nieuw venster openen onderaan het
  (Alleen mogelijk met
  scherm.
  Desktop apps)
  Apps zoeken
   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van
  het scherm, beweeg de muis omlaag en klik op Zoeken.
   Voer de naam van de app in.
  Apps organiseren
   Klik met de linker muisknop op de gewenste app,
  houd de muisknop ingedrukt en sleep de app naar
  de gewenste positie.
  Meerdere apps mar Klik met de rechter muisknop op de gewenste apps.
  keren

  18.7. Gebruik van de zoekfunctie
  Om verschillende taken resp. instellingen of apps snel te vinden kunt u gebruik maken van de zoekfunctie.
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op Zoeken.
   Voer de naam van de app of een bestand in en kies een van de resultaten in het
  overzicht links op het scherm.
  De zoekresultaten zijn gesorteerd op Apps, Instellingen en Bestanden. Kies de categorie (Apps, Instellingen of Bestanden) waaronder het gewenste bestand zich
  bevindt.

  49 van 62 • Page 58

  19. Instellingen
  19.1. Windows® 8 in-/uitschakelfuncties
  Het nieuwe Windows® 8 geeft u de mogelijkheid om uw PC opnieuw op te starten,
  in de Slaapstand te zetten of af te sluiten.
  De opties voor de Sleep-instellingen kunnen op elk moment in bij „Energiebeheer“
  worden gewijzigd.
  In de Sleep-modus blijft de volledige inhoud van het werkgeheugen van uw PC bewaard terwijl vrijwel alle andere componenten worden uitgeschakeld om het energieverbruik tot een minimum te beperken. Wanneer u b.v. de PC dichtklapt wordt
  het in de spaarstand gezet en bij het openklappen automatisch weer opgestart!
  Opnieuw op-  Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm,
  starten
  beweeg de muis omlaag en klik op
  Instellingen.
   Klik nu op Aan/Uit en kies Opnieuw opstarten.
  Uw PC wordt opnieuw opgestart.
  Sleep
   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm,
  beweeg de muis omlaag en klik op
  Instellingen.
   Klik nu op Aan/Uit en kies Slaapstand. Uw PC wordt nu in de
  Sleep-modus gezet.
  Afsluiten
   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm,
  beweeg de muis omlaag en klik op
  Instellingen.
   Klik nu op Aan/Uit en kies Afsluiten.

  19.2. Instellingen in het Configuratiescherm
  Met behulp van het configuratiescherm kunt u de instellingen van Windows® 8 wijzigen. Via deze instellingen kunt u vrijwel alles instellen voor de weergave en de
  werking van Windows® 8. U heeft hier de mogelijkheid om Windows® 8 volledig volgens uw eigen voorkeuren te configureren.
  Bij de eerste keer dat het configuratiescherm wordt geopend, worden enkele van
  de meest gebruikte elementen weergegeven, verdeeld in categorieën.
  Wanneer u in de categorieweergave verdere informatie wilt hebben over een element op het configuratiescherm, kunt u de muiscursor boven een symbool of de
  naam van de categorie stilhouden. Er wordt een tekstveld weergegeven met aanvullende informatie.
  Om een van deze elementen te openen, klikt u op het bijbehorende symbool of op
  de naam van de categorie.
  Voor enkele elementen wordt een lijst met uitvoerbare taken en een keuze van de
  verschillende elementen weergegeven.
  U kunt het configuratiescherm als volgt openen:
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op Zoeken.
   Voer Configuratiescherm in het zoekveld in.
   Klik op Configuratiescherm.
  50 van 62 • Page 59

  19.3. PC herstellen van de oorspronkelijke
  fabriekstoestand.
  Bij problemen met de installatie of andere softwareproblemen waarbij het noodzakelijk is m de software opnieuw te installeren, biedt Windows® 8 u drie mogelijkheden om Windows® 8 opnieuw op uw PC te installeren.
  Voor dat u dit doet moet u controleren of u een back-up heeft gemaakt van alle belangrijke gegevens of programma‘s.

  19.3.1. Systeemherstel starten
   Druk na de herstart op de functietoets F11 of start de PC met toets F11 ingedrukt om PowerRecover te starten.
  of
   Klik op de app PowerRecover op het Windows® 8 bureaublad om het programma vanaf het Windows® 8 bureaublad af te starten.
  U kunt vervolgens kiezen uit 3 mogelijkheden:
  − Stuurprogramma´s en hulpprogramma´s op een optische schijf branden
  Een Support Disc aanmaken
  − Uw pc opfrissen zonder uw bestanden te verliezen
  Uw PC bijwerken zonder uw gegevens te verliezen.
  − Fabriekstoestand herstellen
  Kies een van de twee herstelmogelijkheden:
  ● Herstellen op HDD - geen back-up maken van de gebruikersgegevens
  Alle gegevens op de PC worden onherroepelijk gewist en de oorspronkelijke fabriekstoestand wordt hersteld.
  ● Herstellen op HDD - met back-up van de gebruikersgegevens
  De oorspronkelijke fabriekstoestand wordt hersteld en alle gegevens van
  de gebruiker(s) worden hersteld onder C:\USER.

  OPMERKING!
  Systeemherstel moet altijd worden uitgevoerd met aangesloten netvoeding.

  51 van 62 • Page 60

  LET OP!

  Bij de optie met back-up van de gebruikersgegevens kan
  het systeemherstel geruime tijd in beslag nemen. Alleen
  de bestanden en gegevens in de map C:\User worden opgeslagen. Alle andere gegevens worden gewist. Voer daarom altijd regelmatig een back-up uit op een externe gegevensdrager. Er kan in geen geval aanspraak worden
  gemaakt op schadevergoeding wegens verlies van gegevens en daardoor ontstane schade!
   Klik op Volgende en volg de verdere instructies op het scherm om de oorspronkelijke fabriekstoestand te herstellen.

  19.4. UEFI-firmware-instelling
  In de UEFI-firmware-instelling (basisconfiguratie van de hardware van uw systeem)
  heeft u uitgebreide instelmogelijkheden voor de werking van uw PC. U kunt hier bijvoorbeeld de werking van de interfaces, de veiligheidsinstellingen of het energiebeheer wijzigen. De PC is in de fabriek al ingesteld voor optimale werking.

  LET OP!
  Wijzig deze instellingen alleen wanneer het absoluut
  noodzakelijk is en u bekend bent met de configuratiemogelijkheden.
  19.4.1. De UEFI-firmware-instelling uitvoeren
  U kunt het configuratieprogramma alleen uitvoeren tijdens het opstarten van het
  systeem. Wanneer de PC reeds is opgestart, moet u Windows® beëindigen en de
  computer opnieuw opstarten.
   Druk voor het opnieuw opstarten van de PC op de knop »Del« en houd deze ingedrukt totdat de melding »Entering Setup« verschijnt.

  19.5. Clear CMOS (optioneel)
  LET OP!
  Mocht u per ongeluk instellingen hebben gewijzigd, die de stabiliteit
  van de PC beïnvloeden, dan kunt u met de toets Clear CMOS het CMOSgeheugen wissen en UEFI in de levertoestand terugzetten.

  52 van 62 • Page 61

  19.6. Windows® 8 - Hulp en ondersteuning
  Hier vindt u een uitgebreide verzameling handleidingen, hulpmogelijkheden en
  voorstellen voor het oplossen van problemen.
  Deze hulp omvat alle aspecten van het Windows-besturingssysteem.
  Deze informatie is zowel geschikt voor beginners als gevorderden. De informatie is
  per onderwerp samengevoegd en kan worden afgedrukt of worden voorzien van
  bookmarks. Zo kunt u de hulpinformatie openen:
   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm, beweeg de muis
  Instellingen.
  omlaag en klik op
   Klik nu op Help.
   Kies nu het onderwerp waarover u informatie wilt hebben.

  20. FAQ - veelgestelde vragen
  Moet ik de meegeleverde discs nog installeren?
  − Nee. Alle programma's zijn reeds op de PC geïnstalleerd. De discs dienen
  enkel als back-up.
  Waar vind ik de stuurprogramma's die ik nodig heb voor mijn PC?
  − De stuurprogramma's bevinden zich op de tweede partitie van de harde
  schijf in de mappen drivers en tools.
  Wat is de Windows-activering?
  − In de gebruikershandleiding vindt u een hoofdstuk met gedetailleerde informatie over dit onderwerp.
  Hoe activeer ik Windows?
  − Windows wordt automatisch geactiveerd, zodra er een verbinding met het
  internet wordt gemaakt.
  Hoe activeer ik Windows zonder internetverbinding?
  − U kunt Windows ook telefonisch activeren. Volg de instructies op onder het
  onderdeel Windows-activering om Windows telefonisch te activeren.
  Wanneer is het nuttig om de levertoestand van de PC te herstellen?
  − Deze methode is een laatste redmiddel. Lees in het hoofdstuk Systeemherstel welke mogelijkheden u heeft.
  Hoe maak ik een back-up?
  − Maak een back-up en een extra back-up van belangrijke gegevens op externe media om de techniek te leren kennen. Een back-up is niet bruikbaar
  wanneer u niet in staat bent de gegevens terug te zetten, het medium defect
  is of niet meer beschikbaar.

  53 van 62 • Page 62

  Waarom moet ik mijn USB-apparaat opnieuw installeren, hoewel ik dit reeds heb
  gedaan?
  − Wanneer het apparaat niet aan dezelfde USB-aansluiting wordt uitgevoerd,
  als tijdens de eerste installatie, dan wordt het automatisch opnieuw geïdentificeerd. Het besturingssysteem behandelt het dan als een nieuw apparaat en
  probeert het opnieuw te installeren.
  − Probeer de geïnstalleerde stuurprogramma'sof sluit het apparaat aan aan
  dezelfde aansluiting als bij de eerste installatie.

  21. Klantenservice
  21.1. Eerste hulp bij hardwareproblemen
  Storingen kunnen soms banale oorzaken hebben, maar soms ook liggen aan defecte componenten. We willen u hiermee een leidraad geven om het probleem op te
  lossen.
  Wanneer de hier genoemde maatregelen geen succes hebben, helpen we u graag
  verder. Bel ons gerust!

  21.2. Lokaliseren van de oorzaak
  Begin met het zorgvuldig controleren van alle kabels en snoeren. Wanneer de signaallampjes niet functioneren, controleert u of de PC en alle randapparatuur op het
  stroomnet zijn aangesloten.
  • Controleer het stopcontact, het netsnoer en alle schakelaars in de schakeling
  van het stopcontact.
  • Schakel de PC uit en controleer alle bedrading. Wanneer de PC aan randapparatuur is aangesloten moet u ook de contacten van alle kabels controleren. Verwissel de kabels voor verschillende apparaten niet zomaar, zelfs niet wanneer ze er
  precies hetzelfde uitzien. De poling binnenin de kabel is misschien anders. Wanneer u met zekerheid heeft vastgesteld dat het apparaat op het stroomnet is
  aangesloten en alle verbindingen intact zijn, schakelt u de PC weer in.

  21.3. Fouten en mogelijke oorzaken
  Het beeldscherm is zwart.
   Controleer of de PC zich in de slaapstand bevindt.
  Onjuiste tijd- en datumweergave.
   Klik op de tijdweergave in de taakbalk. Kies de optie
  Datum- en tijdinstellingen wijzigen en stel aansluitend de correcte waarden in.
  De kaarten in de kaartlezer krijgen na het opnieuw opstarten een andere
  driveletter toegewezen.
   Dat kan gebeuren wanneer de kaartlezer bij het opstarten van het systeem zijn
  invoer actualiseert. Daarbij worden bv. nieuwe ID's toegewezen, wat tot nieuwe
  driveletters kan leiden.
  54 van 62 • Page 63

  Er kunnen geen gegevens van de optische drive worden gelezen.
   Controleer of de disc correct is ingevoerd.
  De muis functioneert niet.
   Controleer de bedrading.
  Er is niet genoeg ruimte beschikbaar op de harde schijf
   Audio- en video-opnamen hebben zeer veel opslagruimte nodig (tot ca. 1-2 GB/
  uur). Maak een back-up van niet benodigde bestanden op CD-R's, DVD's of andere externe opslagmedia.
  De PC start niet op.
   Probeer, wanneer de bedrading correct is, de voedingseenheid van de PC te resetten. Plaats de schakelaar aan de achterkant van de PC in de stand 0 (uit).
  Houd vervolgens de hoofdschakelaar aan de voorkant 10 seconden ingedrukt.
  Wacht nog 5 seconden en start de PC dan opnieuw.
  Apps (bijvoorbeeld weerapp) kunnen niet als live tegels worden weergegeven.
   Controleer de datum, de tijdzone en de tijd.

  21.4. Heeft u verdere ondersteuning nodig?
  Wanneer u ondanks de hier gegeven tips nog steeds problemen heeft, neem dan
  contact op met de telefonische hulpdienst in het land waar u de PC heeft gekocht.
  De telefoonnummers vindt u op de kaft van deze gebruikershandleiding.
  We zullen proberen u telefonisch te helpen. Bereid de volgende gegevens voor,
  voordat u ons belt:
  • Heeft u de oorspronkelijke configuratie aangevuld of gewijzigd?
  • Welke aanvullende randapparatuur gebruikt u?
  • Welke meldingen verschijnen er op uw beeldscherm?
  • Welke software heeft u bij het optreden van de fout gebruikt?
  • Welke stappen heeft u reeds ondernomen om het probleem
  op te lossen?

  21.5. Ondersteuning van stuurprogramma's
  Het systeem is met de geïnstalleerde stuurprogramma's in onze testlaboratoria uitgebreid en met succes getest. In de computerwereld is het echter gebruikelijk dat
  stuurprogramma's van tijd tot tijd worden geactualiseerd.
  Dat komt doordat er zich bijvoorbeeld compatibiliteitsproblemen hebben voorgedaan met andere, nog niet geteste componenten (programma's, apparaten).

  21.6. Transport
  Volg het volgende advies op bij het vervoeren van uw PC:
  • Om beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen, moet u de PC in de originele verpakking vervoeren.

  55 van 62 • Page 64

  21.7. Reiniging en onderhoud
  Wanneer u de volgende adviezen opvolgt, kan de levensduur van uw PC worden
  verlengd:

  LET OP!
  Er bevinden zich geen onderdelen die moeten worden onderhouden of gereinigd binnen de behuizing van de PC.


  Trek voor het reinigen altijd de stekker eruit, evenals alle bedrading. Reinig de
  PC met een vochtige, niet-pluizende doek.
  Stof kan de beluchtingsopeningen blokkeren, wat tot oververhitting en storingen kan voeren. Controleer regelmatig (ca. iedere 3 maanden), dat de beluchtingsopeningen voor voldoende luchtcirculatie zorgen. Gebruik een stofzuiger, om de beluchtingsopeningen stofvrij te maken. Wanneer er regelmatig veel
  stof op uw PC ligt, adviseren wij de reiniging van de binnenkant van de behuizing door een deskundige.
  Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen.
  Gebruik voor de reiniging van uw optische drive (CD/DVD) geen CD-ROM-reinigingsdisks of soortgelijke producten die de lens van de laser schoonmaken. De
  laser hoeft niet te worden gereinigd.

  22. Aanpassing/uitbreiding en reparatie
  • Laat uw PC uitsluitend door gekwalificeerde vakmensen aanpassen of uitbreiden. Mocht u zelf niet gekwalificeerd zijn,
  maak dan gebruik van de diensten van een servicetechnicus.
  Neem contact op met uw klantenservice wanneer u technische problemen met uw PC heeft.
  • Wend u in geval van een noodzakelijke reparatie uitsluitend
  tot onze geautoriseerde servicepartners.

  22.1. Opmerkingen voor servicetechnici.
  • Ontkoppel voor het openen van de behuizing alle electriciteits- en aansluitingskabels. Wanneer de PC voor het openen
  niet van het elektriciteitsnet wordt ontkoppeld, bestaat levensgevaar door een elektrische schok. Verder bestaat het gevaar dat componenten kunnen worden beschadigd.
  • Interne componenten van de PC kunnen door elektrostatische ontlading (ESD) worden beschadigd. Voer reparatie en
  56 van 62 • Page 65

  systeemuitbreiding en -verandering aan op een ESD-werkplek uit. Wanneer zo'n werkplek niet beschikbaar is, draag dan
  een anti-statisch manchet of raak een geaard, metallisch object aan. Schade die ontstaat door het verkeerd behandelen
  van de PC wordt door ons tegen betaling gerepareerd.
  • Gebruik uitsluitend originele onderdelen.
  LET OP!
  Op het moederbord bevindt zich een lithiumbatterij. Deze
  mag niet worden opgeladen. Hij mag ook niet worden
  blootgesteld aan hoge temperaturen of vuur. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Wanneer de batterij niet correct wordt verwisseld, bestaat er explosiegevaar.
  Verwissel de batterij uitsluitend door hetzelfde batterijtype (CR 2032). Batterijen zijn speciaal afval en moeten
  dienovereenkomstig worden behandeld.
  22.1.1. Opmerkingen over laserstraling

  • In de PC kan laserapparatuur van laserklasse 1 tot laserklasse 3b aanwezig zijn. Het apparaat voldoet aan de eisen van laserklasse 1.
  • Bij het openen van de behuizing van de optische drive heeft u
  toegang tot laserapparatuur tot laserklasse 3b.
  Bij het uitbreiden en/of openen van deze laserapparatuur moet
  op het volgende worden gelet:
  • De ingebouwde optische drives bevatten geen onderdelen
  die moeten worden onderhouden of gerepareerd.
  • De reparatie van de optische drives mag uitsluitend door de
  producent worden uitgevoerd.
  • Kijk nooit in de laserstraal, ook niet met optische instrumenten.
  • Stel uzelf nooit bloot aan de laserstraal. Vermijd de bestraling
  van het oog of de huid door directe of indirecte straling.

  57 van 62 • Page 66

  23. Recycling en afvalverwijdering
  Mocht u vragen over de afvalverwijdering hebben, neem dan contact op met uw
  verkoper of onze service.
  VERPAKKING
  Het apparaat is verpakt om het te beschermen tegen beschadiging tijdens het vervoer. Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen daarom
  worden hergebruikt. Daarom worden zij als kringloopmaterialen beschouwd.
  APPARAAT
  Gooi het apparaat aan het eind van zijn levenscyclus in geen geval met
  het normale afval weg. Informeert u zich over de mogelijkheden van
  een milieuvriendelijke en adequate afvalverwijdering.

  BATTERIJEN/ACCU'S
  Gebruikte/defecte batterijen/accu's horen niet in het huishoudelijk afval! Ze moeten bij een verzamelpunt voor oude batterijen worden afgegeven.

  58 van 62 • Page 67

  24. Index
  A
  Aanpassing/uitbreiding ........................... 56
  Aansluiten ..................................................... 14
  Antenne-aansluiting voor TV-ontvangst ................................................... 22
  Audio-ingang .......................................... 20
  Audio-uitgang ........................................ 19
  Externe harde schijf .............................. 29
  HDMI .......................................................... 16
  Hoofdtelefoon ........................................ 19
  IEEE 1394 (FireWire) .............................. 21
  LAN ............................................................. 20
  Luidsprekerboxen ................................. 19
  Microfoon ................................................. 20
  mini-HDMI ................................................ 15
  Monitor...................................................... 15
  Opnamebron........................................... 20
  S-ATA .......................................................... 21
  Surround-sound systeem ................... 20
  Touchscreen ............................................ 16
  TV-kaart ..................................................... 38
  USB-apparaten ....................................... 18
  Voeding aansluiten ............................... 22
  Afvalverwijdering ....................................... 58
  Antenne-aansluiting voor TV-ontvangst
  22
  B
  Back-ups ...........................................................9
  Batterijen ..........................................................9
  Belangrijke mappen .................................. 28
  Beter apparaatbeheer............................... 42
  Bij Windows aanmelden .......................... 43
  Beeldwachtwoord voor Windows
  vastleggen........................................... 44
  Gebruikersaccount met LiveID verbinden ......................................................... 45
  Pincode voor Windows instellen ...... 44
  Wachtwoord voor Windows
  instellen ................................................ 44

  C
  Clear CMOS ................................................... 52
  Configuratiescherm ................................... 50
  Conformiteitsinformatie .............................6
  D
  Doelmatig gebruik ........................................6
  E
  Eerste gebruik .............................................. 23
  Eerste hulp .................................................... 54
  Eisen aan de omgeving ............................ 12
  Ergonomie .................................................... 12
  Algemeen ................................................. 13
  Armen ........................................................ 13
  Benen ......................................................... 13
  Hoofd ......................................................... 13
  Polsen ........................................................ 13
  Rug .............................................................. 13
  Externe harde schijf ................................... 29
  F
  Fabriekstoestand ........................................ 51
  Systeemherstel starten ........................ 51
  FAQ .................................................................. 53
  G
  Geluidssysteem ........................................... 36
  Grafische kaart ............................................ 35
  Grafische systeem ...................................... 35
  H
  Harde schijf ................................................... 28
  Hardwareproblemen................................. 54
  HDMI ............................................................... 16
  Hot-Swap ....................................................... 29
  Hulp en ondersteuning ............................ 53
  I
  IEEE 1394 (FireWire) ............................ 21, 36
  J
  Jump Lists ..................................................... 42
  K
  Kaartlezer ...................................................... 34
  Memory Stick .......................................... 34
  Memory Stick Pro .................................. 34
  MMC ........................................................... 34
  Opslagkaart verwijderen .................... 34
  59 van 62 • Page 68

  SD ................................................................ 34
  SDHC .......................................................... 34
  Kabelverbindingen maken ..................... 14
  Klantenservice ............................................. 54
  L
  Laserstraling ................................................. 57
  LiveID .............................................................. 45
  Locatie ............................................................ 12
  M
  Monitor .......................................................... 15
  Muis ................................................................. 27
  N
  Netwerk................................................... 20, 38
  LAN ............................................................. 20
  LAN Access Points ................................. 39
  Wat is een netwerk? .............................. 38
  Wireless LAN ............................................ 38
  O
  Operatie
  Muis ............................................................ 27
  Toetsenbord ............................................ 27
  Operationele veiligheid ..............................7
  Optische drive ............................................. 31
  CD-ROM .................................................... 31
  DVD............................................................. 32
  Overkloktoets .............................................. 25
  P
  Plaatsen van de PC ..................................... 12
  R
  Recycling ....................................................... 58
  Reiniging en onderhoud ......................... 56
  Schoonmaakmiddelen ........................ 56
  Reparatie ....................................................... 56
  S
  Servicetechnici ............................................ 56
  Software......................................................... 40
  Microsoft-account ................................. 41
  Windows® 8 leren kennen .................. 40
  Windows® 8 - Nieuwe elementen .... 41
  Windows-activering.............................. 40
  Stuurprogramma‘s ..................................... 55
  Systeemherstel starten............................. 51
  60 van 62

  Fabriekstoestand herstellen .............. 51
  Herstellen op HDD - geen back-up
  maken van de gebruikersgegevens
  51
  Herstellen op HDD - met back-up van
  de gebruikersgegevens .................. 51
  PowerRecover ......................................... 51
  Stuurprogramma´s en
  hulpprogramma´s op een optische
  schijf branden .................................... 51
  Uw pc opfrissen zonder uw bestanden te verliezen ................................. 51
  T
  Taakbalk ......................................................... 41
  Thuisgroep .................................................... 43
  Toetsenbord ................................................. 27
  Touchscreen ................................................. 16
  Vingerbewegingen voor het touchscreen .................................................... 17
  Transport ....................................................... 55
  TV-kaart.......................................................... 38
  U
  UEFI-firmware-instelling .......................... 52
  USB ........................................................... 18, 37
  V
  Veiligheidsvoorschriften
  Aansluiten ................................................ 14
  Batterijen .....................................................9
  Kabelverbindingen maken ................ 14
  Verbeterd bureaublad .............................. 42
  Voeding aansluiten .................................... 22
  Voorkant scherm ........................................ 15
  W
  Werken met apps ....................................... 48
  Windows® 8-bureaublad.......................... 47
  Klassieke bureaublad-apps ................ 47
  Windows® 8-apps van andere leveranciers........................................................ 48
  Windows® 8 in-/uitschakelfuncties ...... 50
  Afsluiten .................................................... 50
  Opnieuw opstarten............................... 50
  Sleep........................................................... 50 • Page 69

  Windows® 8 startscherm ......................... 46
  Windows® 8-app .................................... 46
  Wireless LAN................................................. 38
  Z
  Zoekfunctie .................................................. 49

  61 van 62 • Page 70

  62 van 62

  MSN 2005 8847

  Allgemeine Multimedia Service GmbH
  Vorstadt 2
  61440 Oberursel
  Germany


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Peaq PDT P1020 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Peaq PDT P1020 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,47 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info