Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/89
Nächste Seite
Inhoudsopgave
AInleiding 3...........................................
Geachte Philips-klant! 3......................................................................................
Landcode (regionale code) 6.............................................................................
Technische gegevens 6.......................................................................................
Bijgeleverde toebehoren 6................................................................................
Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik 7.................................................
Discs reinigen 8....................................................................................................
Bijzondere functies van de DVD-recorder 8.................................................
BDe DVDrecorder aansluiten 11......
De afstandsbediening voorbereiden voor gebruik 11..................................
De DVD-recorder aansluiten op de TV 11...................................................
'Aansluiting met scartkabel en Easy Link' 13..................................................
Aansluiting met scartkabel zonder 'Easy Link' 14.........................................
Aansluiting met S-video-(Y/C)kabel 16...........................................................
Aansluiting met video-(CVBS)kabel 17............................................................
Randapparatuur op de tweede scartaansluiting aansluiten 18...................
Extra videorecorder aansluiten 18...................................................................
Camcorder op de voorkant aansluiten 19.....................................................
Audio-apparatuur op de analoge audio-aansluitingen aansluiten. 19........
Audio-apparatuur op de digitale audio-aansluiting aansluiten. 20.............
CIn gebruik nemen 21.........................
Eerste installatie 21..............................................................................................
Satellietontvanger gebruiken 24........................................................................
Decoder toewijzen 24........................................................................................
Niet-automatisch opzoeken van TV-zenders 25...........................................
Automatisch ordenen van zenders (Follow TV) 27.....................................
Automatisch opzoeken van TV-zenders 29...................................................
TV-zender met de hand toewijzen/wissen 30...............................................
Taal/land instellen 31...........................................................................................
Tijd en datum instellen 32..................................................................................
DInformatie op het beeldscherm
van de TV 33............................................
Symbolen in de menubalk 33.............................................................................
Menubalk 1 33......................................................................................................
Menubalk 2 33......................................................................................................
Veld voor korte berichten 34...........................................................................
Statusveld 34.........................................................................................................
Symbolen voor de verschillende discs 34.......................................................
Symbolen voor de werkingswijzen 35.............................................................
Tuner-Info-veld 35...............................................................................................
EAfspelen 36.........................................
Algemene instructies voor het afspelen 36....................................................
Een disc plaatsen 36.............................................................................................
Afspelen van een DVD-video-disc 37..............................................................
Weergave van een DVD+RW/ +R disc 38....................................................
Afspelen van een audio-CD 39.........................................................................
Afspelen van een MP3-CD 39...........................................................................
Weergave van een (Super) video-CD 40.......................................................
FOverige afspeelfuncties 41................
Wisselen naar een andere track/hoofdstuk 41.............................................
Een disc doorzoeken 41.....................................................................................
Stilstaand beeld 42...............................................................................................
Vertraagd beeld 42..............................................................................................
Zoeken met tijdinvoer 43..................................................................................
Herhaling, random-weergave 43.......................................................................
Herhaling van een passage (A-B) 44................................................................
Scan-functie 44......................................................................................................
Zoom-functie 45..................................................................................................
Cameraperspectieven 45....................................................................................
Synchrone taal wijzigen 46.................................................................................
Ondertiteling 46...................................................................................................
GNietautomatische opname 47.........
Algemeen 47.........................................................................................................
Opnemen zonder automatisch uitschakelen 48............................................
Opnamen onderbreken (pauze) 50.................................................................
Opnemen met automatisch uitschakelen (OTR
One-Touch-Recording) 50.................................................................................
Disc tegen ongewenste opnamen beveiligen 50...........................................
Aaneenschakelen van opnamen binnen een track (montage) 52..............
Kies de opnamekwaliteit 53...............................................................................
Automatische opname van een satellietonvanger (Sat-opname) 54.........
De functie 'Directe opname' (Direct Record) 55.........................................
De functie 'Directe opname' (Direct Record) in-/uitschakelen 56...........
HBeheer van de inhoud van de disc 57
Algemeen 57.........................................................................................................
Opnametracks (naam) bewerken 58...............................................................
Track helemaal afspelen 58................................................................................
Opname/track wissen 59....................................................................................
Disc-instellingen 59..............................................................................................
Naam van de disc wijzigen 60............................................................................
Bewerkingen afsluiten 60....................................................................................
DVD+R discs afsluiten (finalise) 61..................................................................
DVD+RW Discs wissen 61...............................................................................
Favorite Scene Selection (Scène opslaan) 62.................................................
Hoofdstukmarkering invoegen 62....................................................................
Hoofdstuk verbergen 62....................................................................................
Hoofdstukmarkering wissen 63........................................................................
Wijzigen van de index-beeldweergave 64......................................................
Track splitsen 64..................................................................................................
IOpnamen programmeren
(TIMER) 65..............................................
Algemeen 65.........................................................................................................
Inhoudsopgave
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Inhoudsopgave
  AInleiding ...........................................

  3

  Geachte Philips-klant! ......................................................................................
  Landcode (regionale code) .............................................................................
  Technische gegevens .......................................................................................
  Bijgeleverde toebehoren ................................................................................
  Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik .................................................
  Discs reinigen ....................................................................................................
  Bijzondere functies van de DVD-recorder .................................................

  BDe DVD recorder aansluiten ......

  11

  De afstandsbediening voorbereiden voor gebruik ..................................
  De DVD-recorder aansluiten op de TV ...................................................
  'Aansluiting met scartkabel en Easy Link' ..................................................
  Aansluiting met scartkabel zonder 'Easy Link' .........................................
  Aansluiting met S-video-(Y/C)kabel ...........................................................
  Aansluiting met video-(CVBS)kabel ............................................................
  Randapparatuur op de tweede scartaansluiting aansluiten ...................
  Extra videorecorder aansluiten ...................................................................
  Camcorder op de voorkant aansluiten .....................................................
  Audio-apparatuur op de analoge audio-aansluitingen aansluiten. ........
  Audio-apparatuur op de digitale audio-aansluiting aansluiten. .............

  CIn gebruik nemen .........................

  3
  6
  6
  6
  7
  8
  8

  11
  11
  13
  14
  16
  17
  18
  18
  19
  19
  20

  21

  Eerste installatie ..............................................................................................
  Satellietontvanger gebruiken ........................................................................
  Decoder toewijzen ........................................................................................
  Niet-automatisch opzoeken van TV-zenders ...........................................
  Automatisch ordenen van zenders (Follow TV) .....................................
  Automatisch opzoeken van TV-zenders ...................................................
  TV-zender met de hand toewijzen/wissen ...............................................
  Taal/land instellen ...........................................................................................
  Tijd en datum instellen ..................................................................................

  21
  24
  24
  25
  27
  29
  30
  31
  32

  DInformatie op het beeldscherm

  van de TV ............................................ 33

  Symbolen in de menubalk .............................................................................
  Menubalk 1 ......................................................................................................
  Menubalk 2 ......................................................................................................
  Veld voor korte berichten ...........................................................................
  Statusveld .........................................................................................................
  Symbolen voor de verschillende discs .......................................................
  Symbolen voor de werkingswijzen .............................................................
  Tuner-Info-veld ...............................................................................................

  EAfspelen .........................................

  36

  Algemene instructies voor het afspelen ....................................................
  Een disc plaatsen .............................................................................................
  Afspelen van een DVD-video-disc ..............................................................
  Weergave van een DVD+RW/ +R disc ....................................................

  Inhoudsopgave

  33
  33
  33
  34
  34
  34
  35
  35

  36
  36
  37
  38

  Afspelen van een audio-CD ......................................................................... 39
  Afspelen van een MP3-CD ........................................................................... 39
  Weergave van een (Super) video-CD ....................................................... 40

  FOverige afspeelfuncties ................

  41

  Wisselen naar een andere track/hoofdstuk .............................................
  Een disc doorzoeken .....................................................................................
  Stilstaand beeld ...............................................................................................
  Vertraagd beeld ..............................................................................................
  Zoeken met tijdinvoer ..................................................................................
  Herhaling, random-weergave .......................................................................
  Herhaling van een passage (A-B) ................................................................
  Scan-functie ......................................................................................................
  Zoom-functie ..................................................................................................
  Cameraperspectieven ....................................................................................
  Synchrone taal wijzigen .................................................................................
  Ondertiteling ...................................................................................................

  GNiet automatische opname .........

  47

  Algemeen .........................................................................................................
  Opnemen zonder automatisch uitschakelen ............................................
  Opnamen onderbreken (pauze) .................................................................
  Opnemen met automatisch uitschakelen (OTR
  One-Touch-Recording) .................................................................................
  Disc tegen ongewenste opnamen beveiligen ...........................................
  Aaneenschakelen van opnamen binnen een track (montage) ..............
  Kies de opnamekwaliteit ...............................................................................
  Automatische opname van een satellietonvanger (Sat-opname) .........
  De functie 'Directe opname' (Direct Record) .........................................
  De functie 'Directe opname' (Direct Record) in-/uitschakelen ...........

  HBeheer van de inhoud van de disc

  41
  41
  42
  42
  43
  43
  44
  44
  45
  45
  46
  46

  47
  48
  50
  50
  50
  52
  53
  54
  55
  56

  57

  Algemeen .........................................................................................................
  Opnametracks (naam) bewerken ...............................................................
  Track helemaal afspelen ................................................................................
  Opname/track wissen ....................................................................................
  Disc-instellingen ..............................................................................................
  Naam van de disc wijzigen ............................................................................
  Bewerkingen afsluiten ....................................................................................
  DVD+R discs afsluiten (finalise) ..................................................................
  DVD+RW Discs wissen ...............................................................................
  Favorite Scene Selection (Scène opslaan) .................................................
  Hoofdstukmarkering invoegen ....................................................................
  Hoofdstuk verbergen ....................................................................................
  Hoofdstukmarkering wissen ........................................................................
  Wijzigen van de index-beeldweergave ......................................................
  Track splitsen ..................................................................................................

  57
  58
  58
  59
  59
  60
  60
  61
  61
  62
  62
  62
  63
  64
  64

  IOpnamen programmeren

  (TIMER) .............................................. 65

  Algemeen ......................................................................................................... 65 • Page 2

  Opnamen programmeren (met 'ShowView® systeem') .........................
  Opnamen programmeren (zonder 'ShowView® systeem') ...................
  Een geprogrammeerde opname controleren, wijzigen of wissen
  (TIMER) ............................................................................................................
  Die Funktion 'NexTView Link' ....................................................................
  Probleemoplossingen bij geprogrammeerde opnamen .........................

  66
  68
  69
  69
  70

  JPersoonlijke voorkeursinstellingen71
  Beeldinstelling ..................................................................................................
  Geluidsinstelling ..............................................................................................
  Instelling van de taal .......................................................................................
  Overige instellingen .......................................................................................
  Instelling van de afstandsbediening .............................................................

  KToegangscontrole (kinderslot) ....

  75

  Kinderslot (DVD en VCD) ..........................................................................
  Kinderslot in-/uitschakelen ...........................................................................
  Disc vrijgeven ..................................................................................................
  Vrijgegeven disc blokkeren ..........................................................................
  Filterfunctie (alleen DVD-video) .................................................................
  Filterfunctie in-/uitschakelen ........................................................................
  Land wijzigen ...................................................................................................
  PIN-code wijzigen ..........................................................................................

  LVoordat u een monteur belt .......

  71
  72
  73
  73
  74

  75
  75
  76
  76
  76
  77
  78
  79

  80

  Inhoudsopgave • Page 3

  MONITOR

  Monitor: Met deze toets kunt u tussen het TC-ontvangstonderdeel
  (interne tuner) van de DVD-recorder (TV-scherm op uw toestel) de
  weergave van de DVD-recorder omschakelen

  STANDBY m

  Uitschakelen/inschakelen : Toestel uitschakelen/inschakelen, functie
  afbreken, geprogrammeerde opname (TIMER) onderbreken

  TV/DVD

  TV/DVD schakelaar: Schakelt de scartaansluiting EXT 2 AUX
  I/O direct om op de TV. Zo kunt u het beeld van een op deze
  scartaansluiting aangesloten toestel ('Set-Top-Box', videorecorder,
  satellietontvanger) bekijken en gelijktijdig het signaal van een andere
  bron opnemen.
  Wanneer u op de uitgang EXT 2 AUX I/O geen toestel heeft
  aangesloten, schakelt u met deze toets tussen televisieontvangst en
  DVD-recorder.
  Deze functioneert echter alleen wanneer u het televisietoestel via een
  scartkabel op een DVD-recorder heeft aangesloten (bus EXT 1 TO
  TV-I/O ) en hij op deze omschakeling reageert.

  T/C

  Track/hoofdstuk: Rechtstreekse selectie van 'B' (Track) / 'C'
  (Hoofdstuk) in de menubalk.
  Indien in het weergaveveld 'INFO' moet verschijnen, dan wordt het
  indexmenu van een bespeelde disc opgeroepen of wordt een
  toelichtingsfilm weergegeven. In dat geval is deze functie niet
  beschikbaar.

  PLAY MODE

  Soort weergave: Voor herhaling, random-weergave (shuffle-play), en
  intro-scan

  REC. MODE

  Wijze van opnemen (kwaliteit): Om de maximaal mogelijke
  opnameduur te selecteren

  0..9

  Cijfertoetsen: 0 - 9

  DISC-MENU

  Disc menu: Voor het inschakelen van het DVD-menu of weergave van
  de index

  SYSTEM-MENU

  Systeem menu: Oproepen/beëindigen van het hoofdmenu (menubalk
  bovenaan het beeldscherm)

  SELECT

  Kiezen: functies/waarden kiezen

  OK

  Vastleggen/bevestigen: Gegevens vastleggen/bevestigen

  D C A B

  Cursortoetsen : Naar links, rechts, omhoog, omlaag

  RETURN

  Terug: Terugkeren naar het vorige menu op een video-CD (VCD).
  Functioneert ook bij enige DVD's.

  CLEAR

  Wissen: Laatste gegevens wissen/ geprogrammeerde opname (TIMER)
  wissen

  CHANNEL q

  Plus: Volgende programmanummer

  CHANNEL r

  Minus: Vorige programmanummer

  NEDERLANDS

  De afstandsbediening • Page 4

  PLAY/PAUSE G9

  Weergave/pauze (stilstaand beeld): Een bespeelde disc weergeven.
  Indien deze toets tijdens de weergave wordt ingedrukt, schakelt de
  DVD-recorder op pauze. U ziet een stilstaand beeld.
  Indien deze toets tijdens de opname wordt ingedrukt, schakelt de
  DVD-recorder eveneens op pauze.

  N

  Vorige track selecteren/terugzoeken:
  De toets tijdens de weergave kort indrukken: vorige hoofdstuk/stuk of
  vorige track
  Toets ingedrukt houden: terugzoeken
  Toets tijdens een stilstaand beeld ingedrukt houden, vertraagde
  weergave terug

  O

  Volgende track selecteren/vooruit zoeken:
  De toets tijdens de weergave kort indrukken: volgende hoofdstuk/stuk
  of volgende track
  Toets ingedrukt houden: vooruit zoeken
  Toets tijdens een stilstaand beeld ingedrukt houden, vertraagde
  weergave vooruit

  STOP h

  Stop: De weergave/opname stoppen, behalve bij geprogrammeerde
  opnamen (TIMER)
  Toets ingedrukt houden, de disc-lade wordt hierdoor geopend en
  gesloten.

  REC/OTR n

  Opnemen: De beelden van de op dat moment ingeschakelde
  TV-zender opnemen

  EDIT

  EDIT: Om het bewerkingsmenu voor DVD+R(W)-discs in te schakelen
  en het instellen van hoofdstukmarkeringen

  TIMER

  TIMER: Opnamen programmeren met ShowView® systeem / zonder
  ShowView® systeem of geprogrammeerde opnamen veranderen/wissen

  Extra TV functies
  TV VOLUME q

  Volume TV: volume TV verhogen

  TV VOLUME r

  Volume TV: volume TV verlagen

  Voor de volgende functies moet u de toets DVD/TV ingedrukt houden en dan de functie met
  bijbehorende toets selecteren.
  0..9

  Cijfertoetsen: 0 - 9

  CHANNEL q

  TV programmanummer: TV-programmanummer verhogen

  CHANNEL r

  TV programmanummer: TV-programmanummer verlagen • Page 5

  NEDERLANDS

  De voorzijde van de TV

  STANDBY/ON

  Uitschakelen/inschakelen : Toestel uitschakelen/inschakelen, functie
  afbreken, geprogrammeerde opname (TIMER) onderbreken

  CHANNEL r

  Kiezen: Programmanummer verlagen

  CHANNEL q

  Kiezen: Programmanummer verhogen

  REC MODE

  opname (kwaliteit): om de maximaal mogelijke opnameduur te
  selecteren

  RECORD

  Opnemen: De beelden van de op dat moment ingeschakelde
  TV-zender opnemen

  RECORD LED

  Opname draait: Rood controlelampje in de toets RECORD ter
  bevestiging dat de opname draait

  OPEN/CLOSE

  Disc lade openen/sluiten: Disc-lade openen/sluiten

  N

  Vorige track selecteren/terugzoeken

  O

  Volgende track selecteren/vooruit zoeken

  hSTOP

  Stop: De weergave onderbreken

  GPLAY/PAUSE

  Weergeven/pauze: Een bespeelde disc weergeven, weergave
  onderbreken, stilstaand beeld

  Achter het klepje linksvoor
  DV

  i link/DV aansluiting (digitale video ingang, IEEE1394,
  FireWire): aansluiting van digitale camcorders of andere daarvoor
  geschikte apparatuur (programmanummer 'CAM2').

  S-VIDEO

  S VHS aansluiting: aansluiting van SVHS/Hi8-camcorders of
  SVHS/Hi8-videorecorders (programmanummer 'CAM1')

  gele aansluiting
  VIDEO

  Aansluiting video ingang: aansluiting van camcorders of
  videorecorders (programmanummer 'CAM1')

  wit/rode
  aansluiting left
  AUDIO right

  Aansluiting audio ingang links/rechts: aansluiting voor camcorders
  of videorecorders (Programmanummer 'CAM1')

  De omschakeling tussen de bussen S-VIDEO en VIDEO gebeurt volledig automatisch. Bij
  bezetting van beide bussen heeft het signaal op bus S-VIDEO voorrang. • Page 6

  De achterzijde van de TV

  4MAINS

  Netaansluiting: aansluiting op de netvoeding (230 V/50 Hz)

  ANTENNA

  Antenne ingang: aansluiting van de antenne

  TV

  Antenne uitgang: aansluiting van de TV

  EXT 2 AUX I/O

  Scartaansluiting 2: aansluiting van een extra toestel
  (satellietontvanger, Set Top Box, videorecorder, camcorder,...)

  EXT 1 TO TV-I/O

  Scartaansluiting 1: aansluiting van een TV. RGB-uitgang

  OUT S-VIDEO (Y/C)

  S video uitgang:aansluiting van een voor SVHS geschikt toestel

  OUT VIDEO
  (CVBS)

  Video uitgang (gele aansluiting): aansluiting van een TV met een
  video-ingang (CVBS, Composite Video)

  OUT L AUDIO R

  Analoge audio uitgang (rode/witte aansluiting): aansluiting van
  een TV met audio-ingangen of een extra toestel

  DIGITAL AUDIO
  OUT

  Digitale audio uitgang : aansluiting van een digitaal audiotoestel
  (versterker/ontvanger)

  Informatie op het display van de
  DVD recorder
  Op het display van uw DVD-recorder kunnen de volgende symbolen oplichten:

  TITLE

  Weergave van het geselecteerde/afgespeelde nummer (DVD)

  TRACK

  Weergave van het geselecteerde/afgespeelde spoor (VCD/CD)

  DVD+RW

  Weergave van de geplaatste disc: DVD/DVD-R/DVD+RW. De discs
  'DVD-R/DVD-RW' worden als DVD aangeduid.

  S-VCD

  Weergave van de geplaatste CD: S VCD/VCD/CD
  Weergave van de wijze van opnemen (kwaliteit) soort weergave 'HQ, SP,
  SP+, LP, EP, EP+'.

  CHAPTER

  Weergave van het geselecteerde/afgespeelde hoofdstuk

  TOTAL TIME

  Totale speelduur

  REMAIN
  TIME

  Resterende tijd • Page 7

  reeds verbruikte tijd

  DTS

  Een DTS-audiosignaal is beschikbaar op een digitale audio-uitgang

  DD-DIGITAL

  Een digitaal dolby audiosignaal is beschikbaar op een digitale
  audio-uitgang

  MPEG

  Een MPEG-audiosignaal is beschikbaar op een digitale audio-uitgang

  PCM

  Een PCM-audiosignaal is beschikbaar op een digitale audio-uitgang

  CHANNEL

  Kanaal-/programmanummer

  G

  Weergave draait

  9

  Weergave/opname werd onderbroken (pauze)

  RECORD

  Opname draait

  x

  Een satellietopname werd geprogrammeerd

  o((

  Het signaal van een afstandsbediening werd ontvangen

  k

  Een opname (timer) werd geprogrammeerd

  DECODER

  Aan de actuele tv-zender (programma) wordt een decoder toegewezen.

  VPS/PDC

  Video Programming System/Programme Delivery Control: Tegelijk met
  het geselecteerde TV-programma wordt een VPS of PDC-code
  doorgegeven

  NICAM

  Een Nicam audiosignaal werd herkend

  STEREO

  Tijdens de weergave werd een hifi-/2-kanaals geluid herkend, of er werd
  een hifi-/2-kanaals geluid ontvangen
  Multifunctioneel display/tekstregel
  •) Tijd
  •) Disc/track speelduur
  •) OTR-uitschakeltijd
  •) Naam van het nummer
  •) Weergave van programmanummers van de TV-zender/weergave van
  speelduur/zendernaam/functie.
  •) Weergave van informatie, waarschuwingen

  NEDERLANDS

  TIME • Page 8

  Informatie op het display van de
  DVD recorder
  READING

  Op het display van uw DVD-recorder kan de volgende informatie verschijnen:
  IS TV ON?

  De DVD-recorder bevindt zich in de modus van de eerste installatie.
  Schakel het televisietoestel in en lees in het hoofdstuk 'In gebruik
  nemen' de paragraaf 'Eerste installatie' door.

  NO SIGNAL

  Onvoldoende (stabiele) ingangssignalen beschikbaar

  MENU

  Het menu op het beeldscherm is ingeschakeld

  OPENING

  Disc-lade wordt geopend

  TRAY OPEN

  Disc-lade is open

  CLOSINGG

  Disc-lade wordt gesloten

  READING

  Disc wordt gelezen

  MENU UPDT

  Na een geslaagde opname wordt de inhoudsopgave gemaakt.

  INIT MENU

  Nadat de eerste opname op een nieuwe disc is opgenomen, wordt de
  menustructuur aangemaakt

  COPY PROT

  Er werd geprobeerd om een tegen kopiëren beveiligde
  DVD/videocassette te kopiëren.

  WAIT

  A.u.b. wachten tot deze melding is gedoofd. De DVD-recorder is bezig
  met uitvoering van een proces.

  NO DISC

  Voor de betreffende opname werd geen disc geplaatst, of indien wel een
  disc werd geplaatst dan kan deze evt. niet worden gelezen.

  INFO

  Informatie over de geplaatste DVD wordt op het beeldscherm
  weergegeven

  BUSY

  De DVD-recorder is te beschadigd om wijzigingen geschikt voor DVD
  te maken

  ERASING

  De gehele disc wordt gewist

  EMPTYDISC

  De geplaatste disc wordt opnieuw of compleet gewist (geen opnemen
  beschikbaar).

  PROTECTED

  Disc beveiligd tegen opnemen.

  MAX TITLE

  Het maximale aantal tracks per disc is bereikt. Het maximale aantal
  tracks per disc bedraagt 48.

  MAX CHAP

  Het maximale aantal van het hoofdstuk (Chapter) per titel/disc is
  bereikt. Het maximale aantal hoofdstukken (chapters) per disc bedraagt
  99, per disc 124.

  DISC FULL

  Disc vol. Geen ruimte meer voor nieuwe opnamen • Page 9

  Een disc met PAL-opnamen werd geplaatst en er werd geprobeerd een
  NTSC-signaal op te nemen. Plaats een andere disc of gebruik een disc
  waarop reeds NTSC-opnamen staan.

  NTSC DISC

  Een disc met NTSC-opnamen werd geplaatst en er werd geprobeerd
  een PAL-signaal op te nemen. Plaats een andere disc of gebruik een disc
  waarop reeds PAL-opnamen staan.

  RECORDING

  Tijdens de opname werd een ontoelaatbare actie (bijv. toets
  OPEN/CLOSE ) uitgevoerd.

  FREETITLE

  De weergave werd bij een leeg nummer gestart of het volgende
  nummer is leeg

  DISC LOCK

  Tijdens het afspelen van een beveiligde disc werd geprobeerd om op te
  nemen. Deze melding verschijnt ook wanneer wordt geprobeerd een
  hoofdstukmarkering in te voegen (toets EDIT ).

  DISC ERR

  Bij het schrijven van de track trad een fout op. Komen dergelijke fouten
  vaker voor, reinig dan a.u.b. de disc en gebruik een nieuwe.
  Hoe u de disc moet reinigen vindt u in het volgende hoofdstuk in
  paragraag 'Discs reinigen'.

  DISC WARN

  Bij het schrijven van de track trad een fout op. De opname wordt
  voorgezet, het stuk met fout wordt echter overgeslagen.

  SETUP

  Na het automatisch opzoeken van zenders verschijnt het menu van de
  tijds-/datuminstelling op het beeldscherm.

  WAIT 01

  Tijdens het automatisch opzoeken van zenders worden de gevonden
  TV-zenders geteld

  BLOCKED

  De disc-lade kan niet worden gesloten/geopend.

  SAFE REC

  De nieuwe opname wordt aan het eind van alle opnamen bijgevoegd
  (SAFE RECORD).

  EASYLINK

  De gegevensoverdracht van het TV-toestel 'EasyLink' draait.

  NEDERLANDS

  PAL DISC • Page 10

  A

  Inleiding

  Het lezen van een gebruiksaanwijzing is meestal een dorre aangelegenheid, omdat hij meestal
  zeer technisch en vaak slecht vertaald is. Philips wil daar verandering in brengen.

  Graag wil ik mij aan u voorstellen:
  Mijn naam is Phil. Ik zal u door de gebruiksaanwijzing loodsen en u helpen bij het gebruik van uw
  nieuwe toestel. Daarom vindt u op sommige plaatsen de volgende informatie:

  Vraag?
  Hier vindt u een
  toelichting op
  schijnbaar
  onbelangrijke zaken.

  Tip
  Hier wijs ik u op
  mogelijkheden
  waardoor de
  bediening wordt
  vereenvoudigd.

  Probleem
  Hier ben ik u
  behulpzaam bij het
  opsporen en
  verhelpen van
  problemen.

  Speciaal
  Hier wijs ik u op
  mogelijkheden die
  noodzakelijk zijn
  voor speciale
  toepassingen.

  Ik wens u veel plezier met uw nieuwe toestel

  Phil
  PS: wanneer u vragen over de bediening heeft of wanneer er problemen optreden, vindt u in het
  hoofdstuk 'Voordat u de monteur belt' belangrijke informatie om het probleem zelf op te lossen.
  Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u natuurlijk de voor uw land
  verantwoordelijke klantenservice bellen.
  De betreffende telefoonnummers en email-adressen vindt u op de laatste pagina van deze
  gebruiksaanwijzing.

  Inleiding

  3

  NEDERLANDS

  Geachte Philips klant! • Page 11

  Welkom bij de grote groep gebruikers van PHILIPS apparatuur!
  Hartelijk gefeliciteerd met aankoop van een DVDR 890/001 .
  Lees de gehele gebruiksaanwijzing door, voordat u de TV in gebruik neemt. Deze bevat
  belangrijke informatie en instructies voor de werking.
  Het toestel mag niet direct na het transport van een koude naar een warme ruimte of
  omgekeerd, of bij een extreem hoge luchtvochtigheid worden gebruikt.
  Wacht ten minste drie uur na het transport van het toestel. Deze tijd heeft de DVD-recorder
  nodig om zich aan de nieuwe omgeving (temperatuur, luchtvochtigheid,....) aan te passen.
  Wij wensen u veel plezier met
  uw nieuwe DVD recorder.
  Uw Philips team!

  Wat is een DVD?
  DVD (Digital Versatile Disc) is het nieuwe opslagmedium dat het gemak van
  een CD combineert met de nieuwste digitale videotechniek. DVD-video
  gebruikt de moderne datacompressietechnologie MPEG2, waarmee een
  complete film op een 5'-diskette kan worden opgenomen.
  Hoe hoog is de resolutie in vergelijking met VHS?
  De uitermate scherpe digitale beelden hebben een resolutie van meer dan 500
  regels met 720 pixels (beeldelementen) per regel. Deze resolutie overtreft die
  van VHS met meer dan het dubbele en is ook beter dan de laserdisc. De
  kwaliteit kan zich zonder meer meten met digitale masters, zoals die in
  opnamentudio's worden gemaakt.
  Wat kan de DVD+RW?
  DVD+ReWriteable (herschrijfbare DVD) gebruikt de phase-change-media,
  d.w.z. dezelfde technologie, waarop ook die van ReWriteable CD's
  (herschrijfbare CD's) berust. Een krachtige laser dient voor de verandering van
  het reflectievermogen van de opnamelaag, waarbij dit proces meer dan
  duizend maal kan worden herhaald.
  Wat kan de DVD+R?
  DVD+R (eenmalig beschrijfbare DVD). In tegenstelling tot de DVD+RW kan
  deze disc slechts eenmaal worden beschreven. Indien hij na een opname niet
  wordt afgesloten (finalised) kan hij verder in de DVD-recorder worden
  beschreven tot hij vol is. Reeds opgeslagen opnamen kunnen weliswaar
  achteraf worden gewist maar niet meer worden overschreven. De gewiste
  opnamen (tracks) zijn gemarkeerd als 'Gewiste titel'.
  Wanneer deze disc in een DVD-speler wordt afgespeeld, moet hij in de
  DVD-recorder worden afgesloten (finalised). Hierna kunnen geen opnamen
  meer aan de DVD worden toegevoegd.
  Wat kan mijn DVD recorder?
  Uw Philips DVD-recorder is een opneem- en afspeeltoestel voor digitale
  videodiscs met een 'tweeweg' compatibiliteit voor de universele DVD-video
  standaard. D.w.z.:
  •) Beschikbare DVD-videodiscs kunnen op deze recorder worden afgespeeld.
  •) Opnamen die met uw DVD-recorder werden gemaakt, kunnen ook op
  andere DVD-video-afspeelapparatuur en DVD-ROM-stations worden
  afgespeeld.

  4

  ?

  Inleiding • Page 12

  Bruikbare discs
  NEDERLANDS

  Met deze DVD-recorder kunnen de volgende discs afgespeeld en opgenomen worden:

  Opnemen en afspelen
  DVD+RW (Digital Versatile Disc + Rewriteable)

  DVD+R (Digital Versatile Disc + eenmalig beschrijfbaar)

  Alleen afspelen:
  DVD Video (Digital Versatile Disc)

  DVD-R (DVD-Recordable)

  DVD-RW (DVD-Rewriteable) Afspelen is alleen mogelijk wanneer de opname in de
  'Video-modus' plaatsvond en de opname werd afgesloten (finalised).

  Audio CD (Compact Disc Digital Audio)

  Super Audio CD (speelt alleen de CD-laag van een hybride-SACD-disc af)

  Video-CD (Formaat 1.0, 1.1, 2.0)

  Super video-CD

  CD-R (CD-Recordable) Audio-/MP3-inhoud

  CD-RW (CD-Rewritable) Audio-/MP3-inhoud

  Inleiding

  5 • Page 13

  Landcode (regionale code)
  Omdat DVD-speelfilms normaal gesproken niet op alle continenten tegelijk worden uitgegeven,
  zijn alle DVD-spelers voorzien van een bepaalde regionale code. De discs kunnen van een
  optionele regionale code worden voorzien. Indien deze beide regionale codes (speler/disc)
  verschillen, is weergave niet mogelijk.
  DVD's moeten de omschrijving 'ALL' voor alle regio's of '2' voor regio 2 dragen om in dit toestel
  afgespeeld te kunnen worden. Indien een andere regio op de DVD staat afgedrukt, kan hij niet in
  deze DVD-recorder worden afgespeeld.
  Het nummer in de wereldbol heeft betrekking op de regio in de wereld.
  Regio 2 vertegenwoordigt:
  Japan, Europa, Zuid-Afrika, het Midden-Oosten (incl. Egypte).

  Technische gegevens
  Netspanning: 220 – 240 V/50 Hz
  Stroomverbruik : 25 W
  Stroomverbruik (stand by): minder dan 3 W (aanduiding van de tijd uitgeschakeld)
  Afmetingen in cm (bxhxd) : 43,5/8,8/32,6 (disc-lade gesloten), 46.1 cm (disc-lade geopend)
  Gewicht zonder verpakking ca.: 4,0 kg
  Stroomuitval/geen stroomvoorziening: De zender- en timergegevens blijven ca. 1 jaar
  opgeslagen, de klokgegevens ca. 12 uren.
  Werkpositie: maximaal een hoek van 10 graden in alle richtingen
  Omgevingstemperatuur: 15 °C - 35 °C
  Luchtvochtigheid: 25% - 75%

  Bijgeleverde toebehoren
  Gebruiksaanwijzing
  Garantieboekje
  Beknopte gebruiksaanwijzing
  Afstandsbediening en batterijen
  Antennekabel
  Netsnoer
  Scartkabel (Euro-AV kabel)
  Audiokabel (cinch-kabel met rode/witte stekkers)
  Videokabel (cinch-kabel met gele stekkers)
  DVD+RW disc

  6

  Inleiding • Page 14

  Voorzichtig!
  Zichtbare en onzichtbare laserstralen. Niet in de straal kijken wanneer de afdekkap
  is geopend.
  In verband met het risico op een mogelijke oogbeschadiging mag uitsluitend een gekwalificeerde
  onderhoudsmonteur de TV openen en hieraan werkzaamheden uitvoeren.
  LASER
  Type: halfgeleiderlaser InGaAlP (DVD), AlGaAs(CD)
  Golflengte: 660 nm (DVD), 780 nm (CD)
  Uitgangsvermogen (buiten het objectief): 20 mW (DVD+RW schrijven), 0,8 mW (DVD lezen), 0,3
  mW (CD lezen).
  Straaldivergentie: 82 graden (DVD), 54 graden (CD)

  Gevaarlijke hoogspanning in de TV! Niet openen!
  U loopt het risico dat u een elektrische schok krijgt!
  Het toestel bevat geen delen die door de consument gerepareerd kunnen worden. Laat het
  onderhoud van de TV over aan een vakman.
  Zodra de DVD-recorder op het stroomnet is aangesloten, zijn de onderdelen van de TV
  permanent in werking. Om de DVD-recorder helemaal uit te schakelen, moet de stekker uit het
  stopcontact worden getrokken.
  Wanneer u de DVD-recorder van het net scheidt, zorg dan dat ook de netstekker uit het
  stopcontact getrokken wordt en niet alleen de stekker uit de bus 4MAINS op de achterzijde van
  het toestel. Spelende kinderen kunnen zich aan het vrije uiteinde van de kabel verwonden.

  Deze gebruiksaanwijzing is op milieuvriendelijk papier gedrukt.
  Lever uw lege batterijen in op de daarvoor bestemde verzamelplaatsen.

  Maak gebruik van de in uw land aangeboden mogelijkheden tot een milieuvriendelijke verwerking
  van het verpakkingsmateriaal.
  Dit elektronische toestel bevat veel materiaal dat kan worden hergebruikt. Informeer naar de
  hergebruikmogelijkheden van uw oude toestel.

  Inleiding

  7

  NEDERLANDS

  Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik • Page 15

  Indien u de TV in een kast plaatst, zorg dan dat een ruimte van ca. 2,5 cm (1 inch) rondom de
  recorder vrij is, zodat de lucht ongehinderd kan circuleren en de TV niet oververhit raakt.
  Let op, dat de lucht ongehinderd door de ventilatiespleten van de TV kan stromen. Plaats de TV in
  geen geval op een zachte ondergrond.
  Let op, dat er geen voorwerpen of vloeistoffen in de TV terecht komen. Zet geen vazen o.i.d. op
  de DVD-recorder. Wanneer vloeistof de TV binnendringt, onmiddellijk de stekker van de TV uit
  het stopctontact trekken en de klantenservice informeren.
  Houd de DVD-recorder uit de buurt van verwarmingselementen en andere warmtebronnen en
  bescherm de TV tegen directe zonnestralen.
  Zet geen brandbare voorwerpen (kaarsen, theelichtjes,...) op de TV.
  Let er bij kleine kinderen op dat ze geen voorwerpen in de openingen steken.

  Discs reinigen
  De meeste storingen (stilstaand beeld, geluidsonderbrekingen, beeldstoringen) zijn het gevolg van
  verontreiniging van een geplaatste disc. Om deze problemen te voorkomen, dient u de discs
  regelmatig te reinigen.
  1

  Indien een disc vuil is kunt u hem het beste reinigen met een zachte
  doek. Wrijf de disc daarbij schoon vanaf van het midden naar de
  randen.

  2

  Gebruik geen oplosmiddelen zoals wasbenzine, verdunner, in de handel
  verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische sprays voor traditionele
  langspeelplaten.
  Mag ik een reinigingsdisc voor de DVD recorder gebruiken?
  Omdat deze optische eenheid (laser) van de DVD-recorder met een hogere
  capaciteit dan een normale DVD- of CD-speler werkt, kunnen dergelijke
  reinigingscd's de optische eenheid (laser) beschadigen.
  Gebruik daarom geen reinigings CD! .

  ?

  Bijzondere functies van de DVD recorder
  Uw PHILIPSDVD-recorder beschikt ook over een reeks speciale functies, waarmee het gebruik
  in de praktijk wordt vergemakkelijkt.

  Philips zorgt voor de beste verbinding tussen uw DVD-recorder en andere toestellen in uw
  thuisbioscoop.
  Via Cinema Link wordt de DVD-recorder door andere externe toestellen (Receiver, TV-toestel)
  gestuurd en automatisch op de juiste systeeminstellingen gezet.
  Met behulp van deze functie neemt de DVD-recorder via de scartkabel (bus EXT 1 TO
  TV-I/O ) automatisch de programma-instellingen van uw televisietoestel over.

  8

  Inleiding • Page 16

  Opnamen met uw DVD-recorder kunnen door een externe satellietontvanger worden
  aangestuurd.

  NEDERLANDS

  Slechts één druk op de knop en de DVD-recorder vertelt u welk programma op het
  televisietoestel wordt ontvangen en neemt dit programma op.
  Deze aansluiting wordt ook als 'FireWire' of 'IEEE 1394' aangeduid. Deze aansluiting dient voor de
  overdracht van digitale signalen met grote bandbreedte zoals ze ook bij digital video camcorders
  worden gebruikt. Audio- en videosignalen worden met behulp van een kabel overgedragen. Naast
  DVD en Hi8 camcorders kunnen ook PC's met digitale video- uitgang op deze digitale ingang
  worden aangesloten.
  Bij deze virtuele surroundmethode wordt een ruimtelijk geluid met slechts twee luidsprekers
  gecreëerd. Het signaal wordt zo voorbereid, dat er een ruimtelijke indruk ontstaat. De bij deze
  DVD-recorder toegepaste methode berust op de TruSurround-technologie van SRS-Labs.
  TruSurround, en het SRS-symbool zijn keurmerken van SRS Labs., Inc. TruSurround Technologie
  wordt onder licentie van SRS Labs.,Inc. geproduceerd
  Dit scherm geeft u een overzicht van de geplaatste disc. Elk indexscherm komt overeen met een
  opname. Verder ziet u aan de rechter schermrand een zogeheten disc-wijzer, die de betreffende
  opname met duur en positie op de disc grafisch weergeeft.
  Met deze functie kunt u eenvoudige reclameschakelingen op een film of andere scènes
  doelgericht wissen. Zo worden de betreffende scènes gemarkeerd en naar keuze overgeslagen.
  Hij wordt zo op de DVD opgeslagen, dat ook de betreffende DVD-speler deze scènes overslaat.
  MP3-bestanden zijn sterk gecomprimeerde muziekstukken. De hoeveelheid data van het
  oorspronkelijke audiomateriaal wordt daarbij door een speciaal proces gereduceerd tot 1/10 van de
  oorspronkelijke hoeveelheid. Zo is het mogelijk om tot wel 10 uren muziek op één CD op te
  nemen.
  Zulke muziek-CD's kunnen eveneens op dit toestel worden afgespeeld.
  Normaal gesproken wordt een opname steeds naar de actueelste plaats op de disc gezet. Zoals
  bij een videoband bijvoorbeeld in het midden van de band. Door de toets REC/OTR n langer
  in te drukken, wordt een nieuwe opname echter aan het einde van alle opnamen geplakt. Zo
  wordt voorkomen dat reeds aanwezige opnamen worden overschreven.
  Nieuwe opnamen op DVD+R discs worden altijd aan het einde van alle opnamen toegevoegd
  Met uw DVD-recorder kunt u opnamen van een RGB-bron (bijv.: satellietontvanger) via de
  SCART-ingang (aansluiting EXT 2 AUX I/O ) doorvoeren. De videosignalen voor de kleuren
  R(rood), G(groen) en B(blauw) worden via drie gescheiden leidingen overgedragen. Zo worden
  interferentiestoringen als bij normale videokabels vermeden.
  Philips DVD-recorders kunnen voorbespeelde DVD's en CD's afspelen, DVD's die met deze
  DVD-recorder zijn opgenomen, kunnen op reeds bestaande (en toekomstige) DVD-spelers
  worden afgespeeld.

  Inleiding

  9 • Page 17

  Standaard van Dolby Laboratories voor de overdracht van 5.1 kanalen. Bij dit akoestische
  weergavesysteem worden 5 volwaardige kanalen overgedragen. Bovendien wordt 1 kanaal alleen
  voor de lage frequenties (effecten) gebruikt. De luidsprekers worden linksvoor, in het midden en
  rechts en links- en rechtsachter opgesteld. Momenteel behoort dit systeem tot de bekendste en
  wordt ook in bioscopen gebruikt.
  Met deze DVD-recorder wordt elke toon in 2-kanaals dolby digital op een DVD+RW opgenomen.

  Geproduceerd onder licentie van: Dolby Laboratories. Dolby en het dubbel D symbool zijn
  handelsmerken van: Dolby Laboratories.
  Dit product bevat een kopieerbeveiliging, die door de US-patentnrs. 4631603, 4577216 en
  4819098 en andere intelligente eigendomsrechten wordt beschermd. Voor het gebruik van deze
  kopieerbeveiligingstechnologie van Macrovision Corporation moet Macrovision toestemming
  verlenen en is dan uitsluitend bestemd voor thuisgebruik en andere begrensde
  pay-per-view-toepassingen. Tenzij Macrovision schriftelijk toestemming heeft verleend voor ander
  gebruik. Veranderingen aan de TV, demontage van onderdelen en andere ontwikkelingen zijn
  verboden.
  Eenvoudig programmeersysteem voor DVD-recorders. Het programmeren van een opname wordt
  hierdoor net zo gemakkelijk als telefoneren. Voer het bij het programma horende nummer in. Dit
  nummer vindt u in uw favoriete tv-gids.
  ShowView is een handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het ShowView systeem
  wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar Development Corporation.

  Noteer hier het serienummer om uw toestel in geval van diefstal of het opvragen van informatie
  te kunnen identificeren. U vindt het serienummer (PROD.NO:) op het typeplaatje aan de
  achterzijde van uw toestel:

  MODEL NO.

  DVDR 890/001

  PROD. NO.

  ..................

  Dit product stemt overeen met de voorschriften zoals vastgelegd in de volgende richtlijnen:
  73/23/EWG + 89/336/EWG + 93/68 EWG.

  10

  Inleiding • Page 18

  B

  De DVD recorder aansluiten

  In de originele verpakking van de DVD-recorder treft u tevens een afstandsbediening en de
  bijbehorende batterijen aan. Om de afstandsbediening te kunnen gebruiken, moet u de batterijen
  - zoals beschreven in de volgende paragraaf – plaatsen.
  1

  Pak de afstandsbediening van de DVD-recorder en de bijbehorende
  batterijen (2 stuks) op.

  2

  Open de batterijhouder van de afstandsbediening en plaats de
  batterijen zoals aangegeven. Sluit de batterijhouder.

  De afstandsbediening is gebruiksklaar.
  De reikwijdte bedraagt ca. 5 tot 10 meter.

  Goed 'richten'
  In de volgende paragrafen heeft u de afstandsbediening voor het eerst nodig.
  Wanneer u de afstandsbediening gebruikt moet u de voorkant van de
  afstandsbediening altijd op de DVD-recorder richten en niet op het TV.

  Tip

  De DVD recorder aansluiten op de TV
  Om TV-programma's met uw DVD-recorder te kunnen opnemen en afspelen, moet u eerst de
  noodzakelijke kabelaansluitingen in orde maken.
  Sluit de DVD-recorder rechtstreeks aan op de TV. Een tussengeschakelde videorecorder kan
  een slechte beeldkwaliteit leveren als gevolg van het in de DVD-recorder ingebouwde
  kopieerbeveiligingssysteem.
  Wij adviseren om uw TV en DVD-recorder met een scartkabel aan te sluiten.

  Wat is een scartkabel?
  De scart of Euro-AV-kabel dient als universele verbindingskabel voor beeld-,
  geluids-, en besturingssignalen. Door deze manier van aansluiten treedt bij de
  beeld- en geluidsoverdracht vrijwel geen kwaliteitsverlies op.

  De DVD-recorder aansluiten

  ?

  11

  NEDERLANDS

  De afstandsbediening voorbereiden voor
  gebruik • Page 19

  Wanneer u uw DVD-recorder voor het eerst installeert, kunt u kiezen uit de volgende
  mogelijkheden:
  'Aansluiting met scartkabel en Easy Link'
  Wanneer uw TV over de functie 'Easy Link, Cinema Link, NexTView Link, Q-Link, Smart Link,
  Megalogic, Datalogic, …' beschikt en u een scartkabel gebruikt.

  Wat is Easy Link?
  Wanneer uw TV is voorzien van één van de volgende functies zoals bijv.: Easy
  Link, Cinema Link, NextView Link, Q-Link, Smart Link, Megalogic, Datalogic,...
  die overigens volledig compatibel met elkaar zijn (TV, DVD-recorder), kan uw
  DVD-recorder informatie met TV uitwisselen. Houd hierbij a.u.b. ook rekening
  met bedieningshandleiding van de TV.

  ?

  'Aansluiting met scartkabel zonder Easy Link'
  Wanneer uw TV niet over de functie 'Easy Link, Cinema Link, NexTView Link, Q-Link, Smart Link,
  Megalogic, Datalogic, …' beschikt en u een scartkabel gebruikt.
  'Aansluiting met S video (Y/C)kabel'
  Indien uw TV over een S-video-(SVHS) aansluiting beschikt.

  Wat is 'S video (Y/C)kabel'?
  Met deze ook wel SVHS-kabel genoemde verbindingskabel wordt het
  helderheidssignaal (Y-signaal) en kleursignaal (C-signaal) gescheiden
  overgedragen. Deze mini-Din aansluiting/stekker wordt ook wel
  Hosidenaansluiting/stekker genoemd.

  ?

  'Aansluiting met video (CVBS)kabel'
  Indien uw TV over een Video-(CVBS) aansluiting beschikt.

  Wat is 'Video (CVBS)'?
  Deze meestal gele cinchaansluiting, dient voor de overdracht van het
  Composite videosignaal (FBAS, CVBS). Bij dit type overdracht worden het
  kleur- en helderheidssignaal overgedragen via dezelfde kabel. Dit kan soms tot
  beeldstoringen, de zogeheten 'Moiré' leiden.

  12

  ?

  De DVD-recorder aansluiten • Page 20

  Door de functie 'Easy Link' kan uw DVD-recorder informatie met TV uitwisselen. Bovendien
  worden met 'Easy Link' de in de TV vastgelegde TV-zenders in dezelfde volgorde overgedragen
  aan de DVD-recorder.

  Leg de volgende kabels klaar:
  een antennekabel (1, meegeleverd), een voedingskabel (2, meegeleverd), een speciale (voor
  Easylink geschikte) scartkabel (3).

  EasyLink
  loading data from TV;
  please wait

  De DVD-recorder aansluiten

  1

  Schakel uw TV uit.

  2

  Trek de stekker van de antennekabel uit het TV. Steek deze in de
  aansluiting ANTENNA op de achterkant van de DVD-recorder.

  3

  Verbind met de meegeleverde antennekabel de aansluiting TV op de
  achterkant van de DVD-recorder met de antenne-ingang van het TV.

  4

  Verbind met een speciale (voor Easylink geschikte) scartkabel de
  scartaansluiting EXT 1 TO TV-I/O op de achterkant van de
  DVD-recorder met de desbetreffende - voor Easylink geschikte scartaansluiting van de TV (zie bedieningshandleiding van de TV).

  5

  Zet de TV aan.

  6

  Verbind met de meegeleverde voedingskabel de voedingsaansluiting
  4MAINS op de achterkant van de DVD-recorder met het
  stopcontact.

  7

  Op het beeldscherm verschijnt een melding, dat de overdracht is
  begonnen. Op het display verschijnt voor de duur van de overdracht
  'EASYLINK'.
  De TV draagt alle in het geheugen opgeslagen TV-zenders, in dezelfde
  volgorde, over aan de DVD-recorder.
  Dat kan een paar minuten duren.

  13

  NEDERLANDS

  'Aansluiting met scartkabel en Easy Link' • Page 21

  a Op mijn tv toestel verschijnt ter controle 'Tijd', 'Jaar', 'Maand',
  'Datum'
  Normaal gesproken wordt de datum en de tijd uit de gegevens van de
  TV-zender overgenomen, die op programma P01 is opgeslagen. Wanneer
  het antennesignaal te zwak of verstoord, voert u deze instelling met de
  hand uit:
  1 Controleer in de regel 'Tijd' de weergeven tijd.
  2 Verander, indien nodig, de tijd met de cijfertoetsen 0..9 van de
  afstandsbediening.
  3 Kies met de toets A of B de volgende regel.
  4 Controleer de weergegeven instellingen van: 'Jaar', 'Maand' en 'Datum'.
  5 Wanneer de gegevens correct zijn, drukt u op OK .

  Probleem

  a Op mijn TV verschijnen andere installatiemenu's
  Niet alle noodzakelijke gegevens werden overgedragen. Voer de instellingen
  a.u.b. als volgt uit. Meer informatie over de afzonderlijke functies vindt u in
  het hoofdstuk 'Inbedrijfstelling' in het hoofdstuk 'Eerste installatie'.

  Basisinstellingen
  Gesproken taal
  English
  Español
  Français
  Português
  Italiano
  OK om verder te gaan

  1 Kies de gewenste synchrone taal (taal voor het geluid met de toets

  B of A en bevestig de invoer met de toets OK .
  2 Kies de gewenste taal voor de ondertiteling met de toets B of A en

  bevestig de invoer met de toets OK .
  3 Kies het gewenste beeldformaat met de toets B of A .

  '4:3 letterbox'

  Voor een 4:3 TV: weergave met breedbeeldeffecten
  (zwarte balken aan de boven- en onderkant)

  '4:3 panscan'

  Voor een 4:3 TV: weergave op volledige hoogte
  Zijkanten afgesneden

  '16:9'

  Voor een 16:9 TV

  4 Invoer bevestigen met de toets OK .
  5 Gebruik toets B of A om het land te kiezen waarin u zich bevindt.

  Indien uw land niet verschijnt, kies dan 'Overige'.

  Probleem

  6 Invoer bevestigen met de toets OK .

  De eerste installatie is afgesloten.

  Aansluiting met scartkabel zonder
  'Easy Link'
  Leg de volgende kabels klaar:
  een antennekabel (1, meegeleverd), een voedingskabel (2, meegeleverde), een scartkabel (3,
  meegeleverd).

  1

  14

  Trek de stekker van de antennekabel uit de TV. Steek deze in de
  aansluiting ANTENNA op de achterkant van de DVD-recorder.

  De DVD-recorder aansluiten • Page 22

  Verbind met de meegeleverde antennekabel de aansluiting TV op de
  achterkant van de DVD-recorder met de antenne-ingang van de TV.

  3

  Verbind met een scartkabel de scartaansluiting EXT 1 TO TV-I/O op
  de achterkant van de DVD-recorder met de – voor de DVD-recorder
  bedoelde - scartaansluiting van de TV (zie bedieningshandleiding van de
  TV).

  NEDERLANDS

  2

  Op mijn TV zitten meerdere scartaansluitingen. Welke moet ik
  daarvan gebruiken?
  Kies de scartaansluiting die zowel geschikt is voor de video-uitgang als de
  video-ingang.
  Mijn TV geeft een keuzemenu voor de scartaansluiting
  Kies 'VCR' als aansluitbron voor deze scartaansluiting.

  Basisinstellingen
  Menutaal
  English
  Español
  Français
  Italiano
  Deutsch
  OK om verder te gaan

  4

  Zet de TV aan.

  5

  Verbind met de meegeleverde voedingskabel de voedingsaansluiting
  4MAINS op de achterkant van de DVD-recorder met het
  stopcontact. Op het display verschijnt 'IS TV ON?'.

  6

  Wanneer de aansluiting goed is uitgevoerd en uw TV automatisch
  op het programmanummer van de scartaansluiting, bijv.: 'EXT', '0', 'AV',
  wordt omgeschakeld , ziet u het volgende beeld:
  a Mijn scherm blijft leeg
  b Veel TV's worden door de DVD-recorder, met behulp van een stuursignaal
  via de scartkabel, naar het programmanummer van de scartaansluiting
  omgeschakeld.
  b Wanneer de TV niet automatisch naar het programmanummer van de
  scartaansluiting omschakelt, moet u met de hand het desbetreffende
  programmanummer op de TV selecteren (zie bedieningshandleidng van de
  TV).
  b Controleer of de scartkabel van de TV op de aansluiting EXT 1 TO
  TV-I/O van de DVD-recorder is aangesloten. De aansluiting EXT 2 AUX
  I/O is alleen bedoeld voor extra toestellen.

  ?

  Probleem

  Lees aansluitend in het hoofdstuk 'In gebruik nemen' de paragraaf 'Eerste installatie' door.

  De DVD-recorder aansluiten

  15 • Page 23

  Aansluiting met S video (Y/C)kabel
  Leg de volgende kabels klaar:
  een antennekabel (1, meegeleverd), een voedingskabel (2, meegeleverd), een S-video-(SVHS)kabel
  (3, meegeleverd), een audiokabel (4, meegeleverd, rood/witte stekker).

  1

  Trek de stekker van de antennekabel uit de TV. Steek deze in de
  aansluiting ANTENNA op de achterkant van de DVD-recorder.

  2

  Verbind met de meegeleverde antennekabel de aansluiting TV op de
  achterkant van de DVD-recorder met de antenne-ingang van de TV.

  3

  Verbind met een S-video-(SVHS)kabel de bus OUT S-VIDEO
  (Y/C) op de achterkant van de DVD-recorder met de desbetreffende
  video-(SVHS)ingang van de TV (meestal staat er 'S-Video in', 'SVHS in'
  op. de gebruiksaanwijzing van uw TV).

  4

  Verbind met de meegeleverde audio-(cinch)kabel de rood/witte
  cinchaansluiting OUT L AUDIO R op de achterkant van de
  DVD-recorder met de rood/witte audio-ingang van de TV (meestal
  staat er 'Audio in', 'AV in' op. Zie de gebruiksaanwijzing van uw TV).

  5

  Zet de TV aan. Schakel de TV op de SVHS- ingang c.q. kies het
  desbetreffende programmanummer. Het programmanummer vindt u in
  de gebruiksaanwijzing van de TV.

  6

  Verbind met de meegeleverde voedingskabel de voedingsaansluiting
  4MAINS op de achterkant van de DVD-recorder met het
  stopcontact. Op het display verschijnt 'IS TV ON?'.

  Lees aansluitend in het hoofdstuk 'In gebruik nemen' de paragraaf 'Eerste installatie' door.

  16

  De DVD-recorder aansluiten • Page 24

  Leg de volgende kabels klaar:
  een antennekabel (1, meegeleverd), een voedingskabel (2, meegeleverd), een video-(CVBS)kabel
  (3, meegeleverde gele stekker), een audiokabel (4, meegeleverde rood/witte stekker).

  1

  Trek de stekker van de antennekabel uit de TV. Steek deze in de
  aansluiting ANTENNA op de achterkant van de DVD-recorder.

  2

  Verbind met de meegeleverde antennekabel de aansluiting TV op de
  achterkant van de DVD-recorder met de antenne-ingang van de TV.

  3

  Verbind met de meegeleverde video-(CVBS)kabel de gele
  cinchaansluiting OUT VIDEO (CVBS) op de achterkant van de
  DVD-recorder met de gele video-ingang van de TV (meestal staat er
  'Video in', 'AV' op. Zie de gebruiksaanwijzing van uw TV).

  4

  Verbind met de meegeleverde audio-(cinch)kabel de rood/witte
  cinchaansluiting OUT L AUDIO R op de achterkant van de
  DVD-recorder met de rood/witte audio-ingang van de TV (meestal
  staat er 'Audio in', 'AV in' op. Zie de gebruiksaanwijzing van uw TV).

  5

  Zet de TV aan. Schakel de TV op de video-/audio- ingang c.q. kies het
  desbetreffende programmanummer. Het programmanummer vindt u in
  de gebruiksaanwijzing van de TV.

  6

  Verbind met de meegeleverde voedingskabel de voedingsaansluiting
  4MAINS op de achterkant van de DVD-recorder met het
  stopcontact. Op het display verschijnt 'IS TV ON?'.

  Lees aansluitend in het hoofdstuk 'In gebruik nemen' de paragraaf 'Eerste installatie' door.

  De DVD-recorder aansluiten

  17

  NEDERLANDS

  Aansluiting met video (CVBS)kabel • Page 25

  Randapparatuur op de tweede
  scartaansluiting aansluiten
  U kunt randapparatuur, zoals decoders, satellietontvangers, camcorders e.d. op de ingang EXT 2
  AUX I/O aansluiten. Indien de weergave van deze randapparatuur wordt gestart, verbindt de
  DVD-recorder automatisch de scartaansluiting EXT 2 AUX I/O met de scartaansluiting EXT 1
  TO TV-I/O . Zo kunt u het beeld van het extra toestel zien op uw TV, ook wanneer de
  DVD-recorder is uitgeschakeld.
  Met de toets TV/DVD van de afstandsbediening kunt u omschakelen tussen de weergave van de
  scartaansluiting EXT 2 AUX I/O en de DVD-recorder.

  Extra videorecorder aansluiten
  U kunt een videorecorder op de ingang EXT 2 AUX I/O aansluiten.
  Voor een SVHS-videorecorder kunt u ook bus OUT S-VIDEO (Y/C) en de bussen OUT L
  AUDIO R gebruiken.
  Let op
  De meeste voorbespeelde videobanden of DVD's zijn beveiligd tegen kopiëren. Indien u deze
  probeert te kopiëren, verschijnt op het display van de DVD recorder de melding 'COPY PROT'
  a Bij het kopiëren van videobanden verschijnt op het disply van de
  DVD recorders 'NO SIGNAL'
  b Controleer of de stekker van de kabel nog goed vastzit.
  b Wanneer de opname door een videorecorder is opgenomen, wijzigt u op
  de videorecorder de instelling 'Tracking (Sporing)'.
  b Bij slechte, niet standaard, video-ingangssignalen herkent de DVD-recorder
  soms het signaal niet.
  a Bij het kopiëren van DVD videodiscs of voorbespeelde
  videobanden is de beeldkwaliteit slechter en de helderheid wisselt
  b Dit komt met name voor wanneer wordt geprobeerd om kopieerbeveiligde
  DVD's of videobanden te kopiëren. Alhoewel het beeld op de TV goed is,
  is de opname op een DVD+R(W) slecht. Tegen kopiëren beveiligde DVD's
  of videobanden kunnen zonder deze storingen niet worden gekopieerd.

  18

  Probleem

  De DVD-recorder aansluiten • Page 26

  Om camcorderopnamen op eenvoudige wijze te kopiëren kunt u de aansluitingen op de voorkant
  gebruiken. Deze aansluitingen bevinden zich achter een klepje aan de linkerzijde.

  De beste beeldkwaliteit
  Indien u in het bezit bent van een DV of Digital 8 camcorder, verbindt u de DV ingang van de
  DVD-recorder met de desbetreffende DV-uitgang van de camcorder.

  Zeer goede beeldkwaliteit
  Indien u in het bezit bent van een Hi8 of S-VHS(C) camcorder, verbindt u de S-VIDEO ingang
  van de DVD-recorder met de desbetreffende S-VHS-uitgang van de camcorder.
  Daarnaast moet u nog de audio-ingang left AUDIO right van de DVD-recorder met de
  audio-uitgang van de camcorder verbinden.

  Goede beeldkwaliteit
  Indien u een camcorder heeft die alleen over een video-uitgang (Composite Video, CVBS)
  beschikt, verbindt u de VIDEO ingang van de DVD-recorder met de desbetreffende uitgang van
  de camcorder.
  Daarnaast moet u nog de audio-ingang left AUDIO right van de DVD-recorder met de
  audio-uitgang van de camcorder verbinden.

  Audio apparatuur op de analoge
  audio aansluitingen aansluiten.
  Op de achterkant van de DVD-recorder zitten twee analoge audio-uitgangen OUT L AUDIO
  R (audio-signaaluitgang links/rechts)
  Hierop kunt u de volgende toestellen aansluiten:
  •) een ontvanger met Dolby Surround Pro Logic
  •) een ontvanger met tweekanaals analoog stereo

  Kan ik de 'Phono ingang' van mijn versterker gebruiken?
  Deze ingang van de versterker is alleen voor platenspelers zonder
  voorversterker bedoeld. Gebruik deze ingang niet om de DVD-recorder aan
  te sluiten.
  De DVD-recorder of versterker kunnen daardoor worden beschadigd.

  De DVD-recorder aansluiten

  ?

  19

  NEDERLANDS

  Camcorder op de voorkant aansluiten • Page 27

  Audio apparatuur op de digitale
  audio aansluiting aansluiten.
  Op de achterkant van de DVD-recorder zit een digitale audio-uitgang DIGITAL AUDIO
  OUT voor een coaxkabel.
  Hierop kunt u de volgende toestellen aansluiten:
  •) een A/V ontvanger of een A/V versterker met een digitale meerkanaals Sound
  Decoder
  •) een ontvanger met tweekanaals Digital Stereo (PCM)

  Digitale meerkanaals Sound
  Digitale meerkanaals Sound biedt u een optimale klankkwaliteit. Daarvoor
  heeft u een meerkanaals A/V-ontvanger of versterker nodig, die ten minste
  een van de audioformaten van de DVD-recorder ondersteunt (MPEG2, Dolby
  Digital en DTS). Welke formaten uw ontvanger ondersteunt, vindt u in de
  gebruiksaanwijzing van de ontvanger.

  a Uit mijn luidsprekers komt een hard, vervormd geluid
  b De ontvanger is ongeschikt voor het digitale audioformaat van de
  DVD-recorder. Het audioformaat van de geplaatste DVD wordt in het
  statusvenster weergegeven wanneer naar een andere taal wordt
  omgeschakeld. Afspelen met 6-kanaals Digital Surround Sound is alleen
  mogelijk, wanneer de ontvanger over een digitale meerkanaals
  Sound-Decoder beschikt.

  20

  ?

  Probleem

  De DVD-recorder aansluiten • Page 28

  C

  In gebruik nemen

  Na een correcte aansluiting van de DVD-recorder op uw TV en andere randapparatuur (zoals
  beschreven in het vorige hoofdstuk), vindt u in dit hoofdstuk hoe u de eerste installatie kunt
  starten. De DVD-recorder zoekt alle beschikbare TV-zenders op en slaat deze automatisch op.
  Met de afstandsbediening 'goed richten'
  In de volgende paragrafen heeft u de afstandsbediening voor het eerst nodig.
  Wanneer u de afstandsbediening gebruikt moet u de voorkant van de
  afstandsbediening altijd op de DVD-recorder richten en niet op de TV.
  Randapparatuur inschakelen
  Indien u randapparatuur (satellietontvanger,…) via de antennekabel heeft
  aangesloten, schakelt u deze in. Tijdens het automatisch opzoeken van de
  zenders worden ook deze herkend en in het geheugen opgeslagen.
  Geen antenne aangesloten
  Indien u de DVD-recorder alleen voor het afspelen gebruikt of u heeft alleen
  een satellietontvanger aangesloten, moet u toch de eerste installatie uitvoeren.
  Dit is noodzakelijk om de reeds aangegeven basisinstellingen correct op te
  slaan. Na een eenmalige programmarun, wordt de eerste installatie afgesloten
  en kunt u de DVD-recorder normaal gebruiken.

  1
  Basisinstellingen
  Menutaal
  English
  Español
  Français
  Italiano
  Deutsch
  OK om verder te gaan

  Tip

  Kies de gewenste taal voor het beeldschermmenu met de toets B of
  A.
  Wat is een beeldschermmenu?
  Dankzij een meertalig beeldschermmenu is de bediening van uw nieuwe
  DVD-recorder geen abacadabra meer. Alle instellingen c.q. functies worden op
  het beeldscherm van uw TV weergegeven in de desbetreffende taal.

  2

  Bevestig de taalkeuze met de toets OK .

  3

  Selecteer de gewenste synchrone taal met de toets B of A .

  ?

  Basisinstellingen
  Gesproken taal
  English
  Español
  Français
  Português
  Italiano
  OK om verder te gaan

  Wat is een synchrone taal?
  De geluidsweergave van de DVD gebeurt in de gekozen taal, indien deze
  beschikbaar is. Indien de taal niet beschikbaar is, volgt de geluidsweergave in
  de eerste taalversie van de DVD. Ook het DVD-video-discmenu wordt in de
  gekozen taal weergegeven, wanneer de taal op de disc staat.

  4

  In gebruik nemen

  ?

  Bevestigen met de toets OK .

  21

  NEDERLANDS

  Eerste installatie • Page 29

  5
  Basisinstellingen
  Taal ondertiteling
  English
  Español
  Français
  Português
  Italiano
  OK om verder te gaan

  Selecteer de gewenste taal van de ondertiteling met de toets B of
  A.
  Wat wordt bedoeld met taal van de ondertiteling?
  De weergegeven ondertiteling verschijnt in de geselecteerde taal, indien deze
  beschikbaar is. Wanneer deze taal niet beschikbaar is, verschijnt de
  ondertiteling in de eerste taalversie van de DVD.

  6

  Bevestigen met de toets OK .

  7

  Kies het gewenste beeldformaat met de toets B of A . Deze
  instelling is alleen van toepassinge wanneer u een DVD plaatst die
  deze informatie bevat.

  Basisinstellingen
  Beeldformaat
  4:3 letterbox
  4:3 panscan
  16:9

  Uit welke beeldformaten kan ik kiezen?
  '4:3 letterbox'

  OK om verder te gaan

  '4:3 panscan'
  '16:9'

  Land
  Austria
  Belgium
  Denmark
  Finland
  France
  OK om verder te gaan

  voor een 'breedbeeld'-weergave (biscoopformaat) met
  zwarte balken langs de boven- en onderkant.
  voor een beeld op volledige hoogte, echter de zijkanten
  worden afgesneden.

  ?

  voor een breedbeeld-TV (beeldverhouding 16:9)

  8

  Bevestigen met de toets OK .

  9

  Gebruik toets B of A om het land te kiezen waarin u zich bevindt.
  Indien uw land niet verschijnt, kies dan 'Overige'.

  Basisinstellingen

  22

  ?

  Waarom moet ik een land instellen?
  Om de voor het betreffende land opgeslagen basisinstellingen op te roepen, is
  het nodig, dat u het land invoert, waarin u zich op dat moment bevindt.

  0

  Bevestigen met de toets OK .

  A

  Nadat u de antenne (of kabeltelevisie, satellietontvanger,...) op de
  DVD-recorder heeft aangesloten, drukt u op de toets OK .
  Het automatisch opzoeken van programma's begint. Op het display
  verschijnt 'WAIT'.

  ?

  In gebruik nemen • Page 30

  a De DVD recorder zoekt wel, maar vindt geen TV zender
  b Kies op de TV programmanummer 1. Ziet u op de TV de in het geheugen
  opgeslagen TV-zender?
  Wanneer dit niet het geval is moet u de kabelverbinding antenne
  (antennecontact) – DVD-recorder – TV controleren.
  b Wij verzoeken u geduld te oefenen!
  De DVD-recorder doorzoekt het complete frequentiebereik om het
  grootstmogelijke aantal beschikbare TV-zenders op te zoeken en in het
  geheugen op te slaan. De TV-zenders van uw land worden vermoedelijk op
  een hogere frequentie uitgezonden. Zodra dit bereik tijdens het zoeken
  wordt doorzocht, zal de DVD-recorder de TV-zenders vinden.
  b Indien u geen antenne heeft aangesloten, voert u de basisinstelling tot het
  einde door en begint daarna met het automatisch opzoeken van zenders
  (zie de paragraaf 'Automatisch opzoeken van TV-zenders').

  Zoekt TV-zenders
  00 Gevonden kanalen

  Wachten a.u.b.

  Autom. zoeken
  Aut. installatie voltooid
  00 Gevonden kanalen
  Tijd
  Jaar
  Maand
  Datum

  20:01
  2002
  01
  01
  Doorgaan:
  Druk op OK

  B

  Wanneer het opzoeken van de TV-zenders klaar is, dan verschijnt
  'Aut. installatie voltooid' op het beeldscherm.
  Vervolgens verschijnen ter controle 'Tijd', 'Jaar', 'Maand' Datum'.

  C

  Controleer in de regel 'Tijd' de weergeven tijd.

  À

  Verander, indien nodig, de tijd met de cijfertoetsen 0..9 van de
  afstandsbediening.

  Á

  Kies met de toets A of B de volgende regel.

  Â

  Controleer de weergegeven instellingen van: 'Jaar', 'Maand' en
  'Datum'.

  Ã

  Wanneer de gegevens correct zijn, drukt u op OK .

  NEDERLANDS

  Installatie
  Autom. zoeken

  Probleem

  De eerste installatie is nu afgesloten.
  Satellietontvanger
  Als u een satellietontvanger heeft aangesloten, lees dan de paragraaf
  'Satellietontvanger gebruiken'.
  Decoder
  Als u een decoder heeft aangesloten, dan leest u in de volgende paragraaf hoe
  u deze moet installeren.

  a Bij enkele TV zenders treden geluidsstoringen op
  b Wanneer bij sommige opgeslagen TV-zenders geluidsstoringen optreden c.q.
  geen geluid hoorbaar is, werd voor deze TV-zender wellicht een onjuist
  TV-systeem opgeslagen. Lees in de paragraaf 'Niet-automatisch opzoeken
  van TV-zenders' hoe u het TV-systeem kunt wijzigen.

  In gebruik nemen

  Tip

  Probleem

  23 • Page 31

  Satellietontvanger gebruiken
  TV-zenders van een (op de scartaansluiting EXT 2 AUX I/O ) aangesloten satellietontvanger
  ontvangt op u op de DVD-recorder op het programmanummer 'EXT2'.
  Schakel, indien nodig, met de toets MONITOR om naar de interne tuner.
  Kies vervolgens met de toets 0 op de afstandsbediening het programmanummer 'EXT1' en met
  de toets CHANNEL r het programmanummer 'EXT2'.
  De TV-zenders van de satellietontvanger moeten direct op de satellietontvanger worden
  geselecteerd.

  Decoder toewijzen
  Sommige TV-zenders zenden gecodeerde TV-signalen uit, die alleen met behulp van een eigen of
  gehuurde decoder correct kunnen worden ontvangen. Op deze DVD-recorder kunt u ook
  dergelijke decoders (descrambler) aansluiten. Met de volgende functie wordt de aangesloten
  decoder automatisch geactiveerd voor de gewenste TV-zender.

  Hoe moet ik de decoder bij Easy Link toewijzen?
  Indien uw TV de functie 'Easy Link' ondersteunt, moet de decoder van de
  betreffende TV-zender aan de TV worden toegewezen (zie de
  gebruiksaanwijzing van de TV). Instelling is dit menu is dan niet mogelijk.

  24

  1

  Zet de TV aan. Kies het programmanummer dat is bedoeld voor de
  DVD-recorder.

  2

  Zet de DVD-recorder aan met de toets STANDBY/ON .

  3

  Kies op de DVD-recorder met behulp van de toetsen
  CHANNEL q , CHANNEL r of de cijfertoetsen 0..9 van de
  afstandsbediening de TV-zender waaraan u de decoder wilt toewijzen.
  Schakel, indien nodig, met de toets MONITOR om naar de interne
  tuner.

  4

  Druk op de afstandsbediening op de toets SYSTEM-MENU . De
  menubalk verschijnt.

  5

  Kies met de toets D of C het symbool 'A'.

  6

  Kies met de toets B of A de regel 'Installatie' en bevestig de
  invoer met de toets C .

  7

  Kies met de toets B of A de regel 'Handm. zoeken' en bevestig
  de invoer met de toets C .

  ?

  In gebruik nemen • Page 32

  Kanaal/freq.
  Gegevens/zoek
  Programmanummer
  TV-zender naam
  Decoder
  TV systeem
  NICAM
  Fijnafstemming

  CH
  01
  01
  NED1
  Uit
  PAL-BG
  Aan
  0
  Vastleggen:
  Druk op OK

  MTV

  8

  Kies met de toets B of A de regel 'Decoder'.

  9

  Kies met de toets D of C 'Aan'.
  Hoe kan ik de decoder weer uitschakelen?
  Kies in de regel 'Decoder' met de toets C op het beeldscherm 'Uit'
  (decoder uitgeschakeld).

  0

  Bevestig dit met de toets OK .

  A

  Afsluiten met de toets SYSTEM-MENU .

  NEDERLANDS

  Installatie
  Handm. zoeken

  ?

  De decoder is nu aan deze TV-zender toegewezen.
  Wanneer deze TV-zender wordt gekozen, verschijnt op het display van de DVD-recorder het
  symbool 'DECODER'.

  Niet automatisch opzoeken van
  TV zenders
  Soms komt het voor dat niet alle beschikbare TV-zenders tijdens de eerste installatie worden
  gevonden en opgeslagen. Ontbrekende of gecodeerde TV-zenders moeten dan nog handmatig
  opgezocht en opgeslagen worden.

  Niet automatisch opzoeken met EasyLink
  Met 'Easy Link', neemt de DVD-recorder de opgeslagen TV-zenders van de TV
  automatisch over. Sommigen regels hebben daarom geen functie. Om nieuwe
  TV-zenders op te slaan, moeten ze eerst op de TV worden opgeslagen. De
  dataoverdracht naar de DVD-recorder gebeurt dan geheel automatisch.

  In gebruik nemen

  1

  Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de
  DVD-recorder.

  2

  Zet de DVD-recorder aan met de toets STANDBY/ON .

  3

  Druk op de afstandsbediening op de toets SYSTEM-MENU . De
  menubalk verschijnt.

  4

  Kies met de toets D of C het symbool 'A'.

  5

  Kies met de toets B of A de regel 'Installatie', en bevestig dit met
  de toets C .

  Tip

  25 • Page 33

  Installatie
  Handm. zoeken
  Kanaal/freq.
  Gegevens/zoek
  Programmanummer
  TV-zender naam
  Decoder
  TV systeem
  NICAM
  Fijnafstemming

  6

  Kies met de toets B of A de regel 'Handm. zoeken' en bevestig
  dit met de toets C .

  7

  Kies met de toets C in de regel 'Kanaal/freq.' de gewenste indicatie.

  CH
  01
  01
  NED1
  Uit
  PAL-BG
  Aan
  0
  Vastleggen:
  Druk op OK

  Wat verbergt zich achter de instellingen?
  'Freq.': Aanduiding/invoeren van frequenties
  'CH': Aanduiding/invoeren van kanalen
  'S-CH': Aanduiding/invoeren van speciale kanalen
  Wat is een speciaal kanaal?
  TV-zenders worden op bepaalde frequenties uitgezonden. Deze frequenties
  worden in kanalen onderverdeeld. Iedere TV-zender is aan een bepaalde
  frequentie/bepaald kanaal toegewezen. Bepaalde frequenties worden als
  speciaal kanaal (hyperbandkanaal) aangegeven.

  8

  Voer in de regel 'Gegevens/zoek' de frequentie of het kanaal van de
  gewenste TV-zender met de cijfertoetsen 0..9 in.
  a Ik ken het kanaal van mijn TV zender niet
  b In dit geval moet u de toets C indrukken om het opzoeken van zenders te
  starten. Op het beeldscherm verschijnt een voortdurend veranderend
  kanaal/frequentienummer.
  Herhaal het automatisch zoeken tot u de gewenste TV-zender heeft
  gevonden.

  9

  ?

  Probleem

  Kies met de toets D of C in de regel 'Programmanummer' het
  gewenste programmanummer, waaronder u de TV-zender wilt opslaan,
  bijv.: '01'.
  Hoe kan ik de weergegeven omschrijving van een TV zender
  wijzigen?
  1 Druk in de regel 'TV-zender naam' op de C .
  2 Kies het teken dat u wilt veranderen met de toets D of C .
  3 Verander het teken met de toets B of A .
  4 Kies het volgende teken op dezelfde manier.

  Tip

  5 Druk de C meerdere malen in tot de cursor verdwijnt.

  Hoe kan ik het (TV) systeem van de TV zender wijzigen?
  Kies met de toets D of C in de regel 'TV systeem' het desbetreffende
  TV-systeem, tot de beeld-/geluidsstoringen minimaal zijn.
  Wat is NICAM?
  NICAM is een digitaal geluidsoverdrachtsysteem. Met NICAM kunnen hetzij 1
  stereokanaal of 2 gescheiden monokanalen worden uitgezonden. Indien bij
  slechte ontvangstomstandigheden geluidsstoringen optreden, kunt u NICAM
  uitschakelen.
  Kies met de toets D of C in de regel 'NICAM' ' Uit'.
  Hoe kan ik het automatisch opslaan van TV zenders verbeteren?
  Om het automatisch opslaan van TV-zenders te kunnen wijzigen
  (fijnafstemming), moet u de regel 'Fijnafstemming' kiezen.
  Met de toets D of C kunt u proberen om de TV-zenders met de hand fijn af
  te stemmen.

  0

  26

  Speciaal

  Sla de TV-zenders in het geheugen op met de toets OK .

  In gebruik nemen • Page 34

  Om nog meer TV-zenders op te zoeken begint u weer vanaf stap 8 .

  B

  Beëindig met de toets SYSTEM-MENU .

  Automatisch ordenen van zenders
  (Follow TV)
  Bij het automatisch opzoeken van zenders worden de zenders in een bepaalde volgorde
  opgeslagen. Deze volgorde kan enigszins afwijken van die van de zenders op uw TV.
  Na uitvoering van deze functie komt de volgorde van de in uw DVD-recorder opgeslagen
  zenders overeen met elk willekeurig toestel.
  Het werkt echter alleen wanneer de DVD-recorder (aansluiting EXT 1 TO TV-I/O ) en de TV
  met een Scart kabel zijn verbonden.

  Wat gebeurt er bij EASYLINK?
  Wanneer uw TV de functie 'Easylink,..' ondersteunt, worden de zenders bij de
  eerste installatie al in dezelfde volgorde als uw op de TV opgeslagen. Om de
  TV-zenders in een andere volgorde in het geheugen op te kunnen slaan, moet
  u de volgorde in het geheugen van de TV wijzigen. Wanneer u de functie
  Follow TV start, wordt de dataoverdracht opnieuw uitgevoerd.

  TV 01

  1

  Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de
  DVD-recorder.

  2

  Zet de DVD-recorder aan met de toets STANDBY/ON .

  3

  Druk op de afstandsbediening op de toets SYSTEM-MENU . De
  menubalk verschijnt.

  4

  Kies met de toets D of C het symbool 'A'.

  5

  Kies met de toets B of A de regel 'Installatie' en bevestig de
  invoer met de toets C .

  6

  Kies met de toets B of A de regel 'Follow TV' en bevestig met de
  toets C .

  7

  Bevestig de melding op het scherm met de toets OK . Op het display
  van de DVD-recorder verschijnt 'TV 01'.

  8

  Kies op de TV het programmanummer '1'.
  a Ik kan mijn TV niet naar het programmanummer '1' omschakelen
  b Wanneer u randapparatuur op de aansluiting EXT 2 AUX I/O heeft
  aangesloten, moet u deze uitschakelen. Door ingeschakelde randapparatuur
  wordt de TV onmiddellijk naar het programmanummer van de
  scartaansluiting omgeschakeld.

  In gebruik nemen

  ?

  Probleem

  27

  NEDERLANDS

  A • Page 35

  9

  Bevestig met de toets OK van de afstandsbediening van de
  DVD-recorder.
  Op het display verschijnt 'WAIT'. De DVD-recorder vergelijkt de
  TV-zenders van de TV met die van de DVD-recorder.
  Wanneer de DVD-recorder dezelfde TV-zender als op de TV heeft
  gevonden slaat hij deze onder 'P01' in het geheugen op.
  a Op het display verschijnt 'NOTV'. De DVD recorder ontvangt geen
  videosignaal van de TV.
  b Controleer de stekkers van de scartkabel.
  b Kijk in de bedieningshandleiding van de TV na welke scartaansluiting
  videosignalen uitzendt.
  b Indien niets helpt, kunt u deze functie helaas niet gebruiken.
  Zie ook het hoofdstuk 'TV-zender met de hand toewijzen/wissen'.

  TV 02

  0

  Wachten tot op het display bijv.: 'TV 02' verschijnt.

  A

  Kies op de TV het volgende programmanummer bijv. '2'.

  B

  Bevestig met de toets
  DVD-recorder.

  Probleem

  OK van de afstandsbediening van de

  Toewijzing wissen

  Tip

  De toewijzing van een onjuiste TV-zender wist u met de toets D .

  28

  C

  Herhaal de stappen '0 tot B , tot alle TV-zenders zijn toegewezen.

  À

  Beëindig met de toets SYSTEM-MENU .

  In gebruik nemen • Page 36

  Tijdens de eerste installatie zijn alle beschikbare TV-zenders automatisch opgezocht en in het
  geheugen opgeslagen. Wanneer de zenderbezetting van uw kabelexploitant wordt gewijzigd c.q.
  wanneer u de DVD-recorder bijv. na een verhuizing naar een andere woning weer wilt gebruiken
  kunt u deze procedure opnieuw uit laten voeren. Daarbij worden de reeds in het geheugen
  opgeslagen TV-zenders door de actuele zenders vervangen.

  Wat gebeurt er bij EasyLink?
  Met Easylink kunnen TV-zenders alleen met de toets TV opgezocht en in het
  geheugen opgeslagen worden. Deze instellingen worden door de
  DVD-recorder overgenomen. Met deze functie start u de overname van de
  TV-zenders van de TV.

  Installatie
  Autom. zoeken

  1

  Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de
  DVD-recorder.

  2

  Zet de DVD-recorder aan met de toets STANDBY/ON .

  3

  Druk op de afstandsbediening op de toets SYSTEM-MENU . De
  menubalk verschijnt.

  4

  Kies met de toets D of C het symbool 'A'.

  5

  Kies met de toets B of A de regel 'Installatie' en bevestig dit met
  de toets C .

  6

  Kies met de toets B of A de regel 'Autom. zoeken'.

  7

  Druk op de toets C .

  8

  Het automatisch opzoeken van kanalen begint. Daarbij slaat de
  DVD-recorder alle beschikbare TV-zenders in het geheugen op. Dat
  kan een paar minuten duren.

  9

  Als het opzoeken van kanalen gereed is, dan verschijnt 'Aut.
  installatie voltooid' op het beeldscherm.

  0

  Beëindig met de toets SYSTEM-MENU .

  Zoekt TV-zenders
  00 Gevonden kanalen

  Wachten a.u.b.

  ?

  Hoe u een TV-zender handmatig kunt opzoeken leest u in de paragraaf 'TV-zender met de hand
  toevoegen/wissen'.

  In gebruik nemen

  29

  NEDERLANDS

  Automatisch opzoeken van TV zenders • Page 37

  TV zender met de hand toewijzen/wissen
  Na het uitvoeren van het automatisch opzoeken van TV-zenders is het mogelijk dat u het niet
  eens bent met de volgorde waarin de TV-zenders op de programmaplaatsen
  (programmanummers) zijn opgeslagen. Met deze functie kunt u de reeds in het geheugen
  opgeslagen TV-zenders individueel toewijzen c.q. ongewenste of slecht te ontvangen TV-zenders
  weer wissen.

  Teletekstklok schakelt automatisch om
  Wanneer u op het programmanummer P01 een TV-zender opslaat die
  TXT/PDC uitzendt, worden tijd en datum automatisch overgenomen en
  doorlopend gecorrigeerd. Hierdoor verloopt ook de omschakeling van zomernaar wintertijd en omgekeerd automatisch.

  Tip

  Wat gebeurt er bij EasyLink?
  Met Easylink kunnen TV-zenders alleen met de TV opgezocht en in het
  geheugen opgeslagen worden. Deze instellingen worden door de
  DVD-recorder overgenomen.
  Daarom kan deze functie niet worden geselecteerd.

  Installatie
  TV-kanalen sorteren
  ...
  • P01 NED1
  P02 NED2
  P03 NED3
  P04
  P05
  P06
  ...
  Sorteren:
  Druk op ›

  30

  1

  Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de
  DVD-recorder.

  2

  Zet de DVD-recorder aan. Druk op de afstandsbediening op de toets
  SYSTEM-MENU . De menubalk verschijnt.

  3

  Kies met de toets D of C het symbool 'A'.

  4

  Kies met de toets B of A de regel 'Installatie' en bevestig dit met
  de toets C .

  5

  Kies met de toets B of A de regel 'TV-kanalen sorteren' en
  bevestig dit met de toets C .

  6

  Kies met de toets B of A die TV-zender die u wilt wissen of ergens
  anders neer wilt zetten.

  ?

  Beëindigen met
  SYSTEM MENU

  In gebruik nemen • Page 38

  7

  Bevestig dit met de toets C .

  Ongewenste of slecht te ontvangen TV-zenders worden met de toets
  CLEAR gewist. Ga daarna verder bij stap 6 .

  8

  Verschuif de TV-zenders met de toets B of A naar de gewenste
  plaats en druk op de toets D . De DVD-recorder voegt de
  TV-zenders toe.

  9

  Herhaal de stappen '6 tot 8 , tot u alle alle gewenste TV-zenders
  een andere plaats heeft gegeven of deze heeft gewist.

  0

  Druk op de toets OK om deze in het geheugen op te slaan.

  A

  Als u wilt stoppen, druk dan op de SYSTEM-MENU .

  NEDERLANDS

  TV zenders wissen

  Tip

  Taal/land instellen
  U kunt het land selecteren en voor de DVD-weergave de taal van de ondertiteling en de
  sychroontaal. Let erop dat bij sommige DVD's de synchrone taal en/of de taal van de
  ondertiteling alleen via het DVD-menu van de disc kan worden omgeschakeld.
  Verder kunt u één van de weergegeven talen voor het beeldschermmenu (OSD) instellen. Het
  display van de DVD-recorders geeft echter, onafhankelijk van deze instelling, alleen de Engelse
  teksten weer.

  Taal
  Gesproken taal
  Ondertitels
  Menu
  Land

  In gebruik nemen

  English
  English
  English
  Overige

  1

  Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de
  DVD-recorder.

  2

  Zet de DVD-recorder aan met de toets STANDBY/ON .

  3

  Druk op de afstandsbediening op de toets SYSTEM-MENU . De
  menubalk verschijnt.

  4

  Kies met de toets D of C het symbool 'A'.

  5

  Kies met de toets B of A de regel 'Taal' en bevestig met de toets
  C.

  6

  Kies de betreffende regel en bevestig met de toets C .

  Welke instellingen kan ik selecteren?
  Gesproken taal: Taal van het geluid (synchrone taal)
  Ondertitels: Taal van de ondertiteling
  Menu: Taal van het OSD-beeldschermmenu
  Land: Opstelllingsplaats (land)

  Tip

  31 • Page 39

  7

  Kies de betreffende instelling met de toets B of A en bevestig met
  de toets OK .

  8

  Beëindig met de toets SYSTEM-MENU .

  Tijd en datum instellen
  Wanneer op het display niet de juiste tijd of '--:--' wordt aangegeven, moeten de tijd en de
  datum met de hand worden ingesteld.
  Wanneer op het programmanummer 'P01' een TV-zender is opgeslagen die TXT/PDC
  (Teletekst/PDC) uitzendt, worden tijd en datum automatisch overgenomen.

  Installatie
  Tijd/datum
  Tijd
  Jaar
  Maand
  Datum

  20:00
  2002
  01
  01

  Beëindigen met
  SYSTEM MENU

  32

  1

  Druk op de afstandsbediening op de toets SYSTEM-MENU . De
  menubalk verschijnt.

  2

  Kies met de toets D of C het symbool 'A'.

  3

  Kies met de toets B of A de regel 'Installatie' en bevestig dit met
  de toets C .

  4

  Kies met de toets B of A de regel 'Tijd/datum' en bevestig de
  invoer met de toets C .

  5

  Controleer in de regel 'Tijd' de weergeven tijd. Verander, indien
  nodig, de tijd met de cijfertoetsen 0..9 van de afstandsbediening.

  6

  Controleer op dezelfde manier 'Jaar', 'Maand' en 'Datum'. U kunt
  tussen de regels wisselen met de toets B of A .

  7

  Controleer de daar weergegeven instellingen en bevestig met de toets
  OK .
  Op het beeldscherm verschijnt kortstondig de melding 'Opgeslagen'.

  8

  Beëindig met de toets SYSTEM-MENU .

  In gebruik nemen • Page 40

  D

  Informatie op het beeldscherm van de TV

  Met behulp van de menubalk kunt u vele functies en instellingen van uw DVD-recorder
  gemakkelijk controleren/wijzigen. Tijdens een opname kan de menubalk niet worden ingeschakeld.

  Met de toets SYSTEM-MENU roept u de menubalk (hoofdmenu) op of beëindigt deze. Met de
  toets en D , C kiest u de betreffende functie. Met de toets B bevestigt u de functie en gaat u
  naar een volgend menu of kunt u de functie gelijk uitvoeren.
  Afhankelijk van de gebruikte disc, kunnen sommige functies niet worden geselecteerd.

  Menubalk 1
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G

  Persoonlijke voorkeursinstellingen
  Track/deel
  Hoofdstuk/index
  Synchrone taal
  Taal van ondertiteling
  Cameraperspectieven
  Zoom

  Menubalk 2
  Wanneer u in menubalk 1 zit, komt u door meermaals drukken op de C in menubalk 2.

  H
  I
  J
  K
  L

  Informatie op het beeldscherm van de TV

  Sound
  Beeld voor beeld schakeling
  Vertraagd beeld
  Versneld beeld
  Zoeken met tijdinvoer

  33

  NEDERLANDS

  Symbolen in de menubalk • Page 41

  Veld voor korte berichten
  In de linker bovenhoek van de menubalk bevindt zich een veld voor korte berichten met
  informatie over de diverse werkingswijzen. Deze informatie verschijnt even op het scherm als
  sommige discfuncties worden geactiveerd:

  /
  6
  5
  3
  4
  2
  0
  1
  7
  l
  8
  9

  Shuffle: random-weergave
  Scan
  Herhaling van de gehele disc
  Herhaling van de track
  Herhaling van het stuk
  Herhaling van het hoofdstuk
  Herhaling van A tot het einde
  Herhaling van A tot B
  Cameraperspectieven
  Kinderbeveiliging ingeschakeld
  Vervolgweergave
  Handeling niet toegestaan

  Statusveld
  In het statusveld wordt de huidige werkingswijze (status) van de DVD-recorder en de soort disc
  weergegeven. Deze optie kan ook worden uitgeschakeld.

  Symbolen voor de verschillende discs
  M
  W
  N
  O
  P
  Q

  34

  DVD+RW
  DVD+R
  DVD video
  Video CD
  Geen disc
  Storing

  Informatie op het beeldscherm van de TV • Page 42

  Symbolen voor de werkingswijzen
  Opname

  NEDERLANDS

  R
  S
  T
  U
  V
  X
  Y
  Z

  Stop
  Weergave
  Weergave pauze
  Opname pauze
  Vooruit zoeken (8 voudige snelheid)
  Achteruit zoeken (8 voudige snelheid)
  Vertraagd beeld

  Tuner Info veld
  Dit ingeschakelde veld vindt u in de hoek linksonder op het beeldscherm. Het antennesignaal, de
  TV-zender en naam van de zender van het zojuist gekozen programma wordt weergegeven.

  a
  b

  Huidige kanaal/gekozen ingangsaansluiting

  c

  Tegen kopiëren beveiligd signaal

  Geen signaal
  TV-kanaal is niet beschikbaar/extra toestel is niet aangesloten of is uit

  Tuner Info veld
  Dit ingeschakelde veld bevindt zich boven het Tuner-Info-veld. Indien een opname (timer) al is
  geprogrammeerd, worden het timersymbool en de starttijd of de datum van de eerst
  geprogrammeerde opname weergegeven.
  Als de timer niet is geprogrammeerd, wordt de actuele tijd weergegeven.
  Tijdens het afspelen van een disc of tijdens een opname wordt dit veld niet weergegeven.

  f
  g
  h

  Informatie op het beeldscherm van de TV

  Timer start op de aangegeven dag
  OTR opname draait door tot de aangegeven stoptijd
  Actuele tijd
  Geen opname (timer) geprogrammeerd

  35 • Page 43

  E

  Afspelen
  Algemene instructies voor het afspelen
  Met deze DVD-recorder kunt u de volgende systemen afspelen:
  •)DVD-video
  •)(Super)Video-CD-disc
  •)DVD+RW disc
  •)DVD+R disc
  •) DVD-RW (Videomode, finalised)
  •) DVD-R
  •) CD-R
  •) CD-RW
  •)Audio-CD
  •) MP3-CD
  U kunt voor de bediening zowel de afstandsbediening als de toetsen op de voorkant van de
  DVD-recorder gebruiken.

  Een disc plaatsen
  OPENING

  P01

  1

  Druk op OPEN/CLOSE op de afstandsbediening. De disc-lade gaat
  open. Op het display verschijnt tijdens het openen 'OPENING' en
  vervolgens 'TRAY OPEN' als de lade volledig is geopend.

  2

  Plaats voorzichtig een disc in het vak, met het etiket naar boven, en
  druk op de toets PLAY/PAUSE G9 of OPEN/CLOSE . Op het
  display verschijnt eerst 'CLOSING' en dan 'READING'. De informatie op
  de disc wordt gelezen.
  Hoe plaats ik een dubbelzijdige DVD?
  Dubbelzijdig bespeelde discs hebben geen bedrukking op het gehele oppervlak.
  Het opschrift van de zijkant zit nu in het midden. Om de betreffende zijde af
  te spelen, moet het opschrift aan de bovenkant staan.

  ?

  De lade met de afstandsbediening openen/sluiten
  U kunt de disc-lade ook openen en sluiten met behulp van de
  afstandsbediening.
  Druk dan op de afstandsbediening net zo lang op STOP h , tot op het
  display 'OPENING' (gaat open) of 'CLOSING' (wordt gesloten) verschijnt.

  3

  Tip

  Het afspelen begint automatisch.

  Bij de weergave van een DVD kan een menu verschijnen. Wanneer de track en het hoofdstuk
  genummerd zijn, drukt u op een cijfertoets op de afstandsbediening. U kunt ook met de toetsen
  D , C , A , B een menupunt selecteren en met de toets OK bevestigen.
  Verdere informatie vindt u in de paragraaf 'Afspelen van een DVD-video-disc'.

  36

  Afspelen • Page 44

  Wanneer de weergave niet automatisch wordt gestart, drukt
  PLAY/PAUSE G9 .
  Verdere informatie vindt u in de paragraaf 'Afspelen van een audio-CD'.

  u

  op

  de

  toets

  Wanneer in het display het symbool 'h' gaat branden, start u de weergave met de toets
  PLAY/PAUSE G9 .
  Wanneer er een menu op het beeldscherm verschijnt, kiest u met de op het beeldscherm
  aangegeven toetsen van de afstandsbediening (PREV= N , NEXT= O ) of met de cijfertoetsen
  0..9 het betreffende menupunt.
  Verdere informatie vindt u in de paragraaf 'Weergave van een (Super) video-CD'.

  Afspelen van een DVD video disc
  a Op het display verschijnt 'PIN'
  b Voor de geplaatste disc is het kinderslot ingeschakeld. Meer informatie vindt
  u in het hoofdstuk 'Toegangscontrole (kinderslot), paragraaf 'Kinderslot' en
  'Disc vrijgeven'.
  a In de menubalk op het beeldscherm zie ik een 'X'
  b DVD-discs kunnen zo worden vervaardigd, dat er bepaalde stappen nodig
  zijn, of slechts een begrensde bediening tijdens het afspelen mogelijk is. Als
  symbool 'X' op het beeld- scherm verschijnt, kan de zojuist gekozen functie
  niet worden gebruikt
  a Ik krijg een regionale code op het beeldscherm
  b Omdat DVD-speelfilms normaal gesproken niet op alle continenten tegelijk
  worden uitgegeven, zijn alle DVD-spelers voorzien van een bepaalde
  regionale code. De discs kunnen van een optionele regionale code worden
  voorzien. Indien de beide regionale codes (speler/disc) verschillen, is
  weergave niet mogelijk.
  b De regionale code staat op een sticker aan de achterzijde van het toestel.
  b De regionale code is niet van toepassing op beschrijfbare DVD-discs.
  a Er wordt gevraagd om een optie uit een menu te kiezen.
  b Kies met de toets A , B , D of C of met de cijfertoetsen 0..9 de
  betreffende optie.
  In sommige gevallen moet u dit bevestigen met OK .
  U kunt het menu ook op elk moment met DISC-MENU op de
  afstandsbediening oproepen.

  Afspelen

  Probleem

  37

  NEDERLANDS

  Bij de weergave een DVD+RW verschijnt het indexbeeldoverzicht. Kies met de toetsen B , A ,
  N , O de titels die u wilt weergeven.
  Bevestig met de toets OK .
  Verdere informatie vindt u in de paragraaf 'Weergave van een DVD+RW/ +R disc'. • Page 45

  Hoe kan ik verborgen informatie oproepen?
  1 Druk op de afstandsbediening op de toets

  DISC-MENU . Op het
  beeldscherm verschijnt een menu. Bij sommige speelfilms kan dat pas na
  een korte inleiding zijn.
  2 Kies met de toets A , B , D of C of met de cijfertoetsen 0..9 de
  betreffende optie.
  Bevestig met de toets OK .

  1

  1

  2:04

  1

  Wanneer het afspelen niet automatisch begint, druk dan op
  PLAY/PAUSE G9 .
  Op het display verschijnt:
  Track, hoofdstuk (chapter), verstreken tijd.

  2

  Wanneer u wilt stoppen, drukt u op de afstandsbediening op de toets
  STOP h of op de toets hSTOP op de DVD-recorder.

  3

  Om de disc te kunnen verwijderen drukt u op de voorkant van de
  DVD-recorder op de OPEN/CLOSE -toets.

  Tip

  Weergave van een DVD+RW/ +R disc

  2 ANNA

  P01

  1

  Wanneer de disc een schrijfbeveiliging heeft of een afgesloten DVD+R
  disc is geplaatst, zal het afspelen automatisch beginnen.

  2

  Wanneer het afspelen niet automatisch begint, kies dan uit het
  index-beeldscherm met de B - of A -toets de tracks uit die u wilt
  afspelen.
  U kunt ook de N - of O -toets op de voorkant gebruiken.

  3

  Druk op PLAY/PAUSE G9 .
  Op het display verschijnt:
  Nummer van de track, opnamekwaliteit.
  a Ik zie op het display de melding 'EMPTYDISC'
  b Er staat nog geen informatie op de disc.

  38

  4

  Als u de disc wilt stoppen druk dan op de toets STOP h van de
  afstandsbediening of op hSTOP op de DVD-recorder.

  5

  Om de disc te kunnen verwijderen drukt u op de voorkant van de
  DVD-recorder op de OPEN/CLOSE -toets.

  Probleem

  Afspelen • Page 46

  afspelen

  van

  de

  verschillende

  Tijdens de weergave wordt er automatisch omgeschakeld tussen de
  opnamekwaliteiten 'HQ(HQ), SP(SP), SP+(SP+), LP(LP), EP(EP), EP+(EP+).
  Meer informatie vindt u in het hoofdstukl 'Niet-automatische opnamen' in de
  paragraaf 'Kies de opnamekwaliteit'.

  NEDERLANDS

  Waar moet ik bij het
  opnamekwaliteiten op letten?

  ?

  Afspelen van een audio CD
  U kunt de DVD-recorder ook gebruiken voor het afspelen van audio-CD's
  1

  Plaats een audio-CD in de DVD-recorder. Het afspelen begint
  automatisch.
  Audio CD display
  Wanneer uw TV is ingeschakeld, verschijnt de audio-CD-display op het
  beeldscherm
  Tijdens het afspelen wordt het nummer van de betreffende track op het
  beeldscherm en op het display weergegeven.

  2

  Tip

  Met de toets STOP h beëindigt u het afspelen. Het aantal tracks en
  de totale speelduur worden weergegeven.

  Afspelen van een MP3 CD
  MP3 (MPEG1 Audio Layer-3)-bestanden zijn sterk gecomprimeerde muziekstukken. Door deze
  technologie is het mogelijk om de hoeveelheid data met factor 10 te verminderen. Zo is het
  mogelijk om tot wel 10 uren muziek in CD-kwaliteit op één CD-ROM op te nemen.
  Bij MP3 CD's a.u.b. op de volgende punten letten:
  Ondersteund bestandssysteem: ISO9660, Joliet
  Ondersteunde formaten: *.mp3
  Bestandsnamen: maximaal 64 ASCII tekens (Joliet)
  Maximaal 99 albums, 99 tracks
  Ondersteunde samplingfrequentie: 44,1 kHz, 48 kHz. Muziekstukken met afwijkende frequenties
  worden overgeslagen.
  Ondersteunde bit-rate: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)
  ID3-tag: versie 1, 1.1. Bij hogere versies wordt als album de directorynaam en als track de
  bestandsnaam weergegeven.
  Belangrijke aanwijzingen voor het afspelen:
  In overeenstemming met SDMI wordt de digitale audiouitgang tijdens het afspelen van de
  MP3-CD uitgeschakeld.
  Alleen de eerste sessie van een multisession-CD wordt afgespeeld.
  1

  Afspelen

  Plaats een MP3-CD in de DVD-recorder. Het afspelen begint
  automatisch.

  39 • Page 47

  MP3 CD display
  Wanneer de TV is ingeschakeld, verschijnt het MP3-CD-display op het
  beeldscherm.
  Tijdens de weergave wordt het nummer van de actuele stukken op het
  beeldscherm en op het display weergegeven .
  Tijdens de gestopte weergave ( STOP h -toets) worden de nummers van het
  album weergegeven op het beeldscherm en op het display.
  Bovendien worden, indien in zgn. ID-dag beschikbaar), nadere informatie over
  het album, de track en de artiest weergegeven.

  2

  Tip

  Met de toets STOP h beëindigt u het afspelen. Op het display wordt
  het aantal albums weergegeven.
  Overige afspeelfuncties
  Kies de vorige of volgende track met de toets N of O .
  U kunt ook de T/C -toets gebruiken om de tracks en de albums te
  selecteren.
  1 Druk op de T/C -toets en kies vervolgens met C - of D -toets het
  symbool 'T' voor een album of 'C' voor een track.
  2 Kies met de B of A - of met de cijfertoetsen 0..9 op de
  afstandsbediening. de nummers van het album/de track.
  U kunt ook de herhalingsfuncties ( PLAY MODE -toets) gebruiken.

  Tip

  Weergave van een (Super) video CD
  (Super) Video-CD's kunnen met 'PBC' (Weergavebesturing / Play Back Control) uitgerust zijn.
  Daardoor is het mogelijk om speciale weergavefuncties (menu's) direct te kiezen. De video-CD
  moet PBC-compatibel zijn (zie de verpakking van de CD).
  In de standaardinstelling is 'PBC' ingeschakeld.

  40

  1

  Plaats een (super) video-CD in de DVD-recorder.
  Wanneer in het display het symbool 'h' gaat branden, start u de
  weergave met de toets PLAY/PAUSE G9 .

  2

  Wanneer er een menu op het beeldscherm verschijnt, kiest u met de
  op het beeldscherm aangegeven toetsen van de afstandsbediening
  (PREV= N , NEXT= O ) of met de cijfertoetsen 0..9 het
  betreffende menupunt.
  Indien het PBC-menu een tracklijst bevat, kan de gewenste track
  direct worden opgeroepen.

  3

  Met de toets RETURN keert u weer terug naar het voorgaande
  menu.

  4

  Met de toets STOP h beëindigt u het afspelen.

  Afspelen • Page 48

  F

  Overige afspeelfuncties

  Als er meer dan één track of hoofdstuk op een disc staan, kunt u op de volgende manier een
  andere track of hoofdstuk kiezen. Wanneer er meerdere hoofdstukken in een track staan,
  worden deze geselecteerd. Het selecteren van de track is dan alleen nog via de menubalk
  mogelijk.
  1

  Tijdens het afspelen gaat u met de toets O naar de volgende
  track/hoofdstuk. Met de toets N gaat u naar het begin van de
  actuele track/hoofdstuk. Als u tweemaal op N drukt, gaat u naar
  het begin van de vorige track/hoofdstuk.

  De toets T/C (track/hoofdstuk) gebruiken
  1 Druk op de toets T/C en ga daarna met de toets A of B naar de

  betreffende track.
  Let er daarbij op dat het symbool 'T'(track) in de menubalk is
  geselecteerd.
  2 Met de toets T/C kunt u bovendien hoofdstukken binnen een track
  selecteren. Druk op de toets T/C en kies vervolgens met de toets
  C het symbool 'C' (hoofdstuk)
  Kies dan met de toets A of B het bijbehorende hoofdstuk.

  Tip

  Een disc doorzoeken
  U kunt op 4-voudige of 32-voudige snelheid tracks op een disc opzoeken. Overige snelheden
  kunnen via de menubalk worden gekozen (K).

  1

  Druk tijdens het afspelen één of meerdere keren op N (terug) of
  op O (vooruit). om naar de zoekfunctie om te schakelen. U kunt de
  zoeksnelheid met N / O veranderen.

  2

  Om door te gaan drukt u op de gekozen positie starten tweemaal op
  de toets PLAY/PAUSE G9 .
  a Geen geluid
  b Tijdens het zoeken is het geluid uitgeschakeld. Dit is geen storing in uw
  toestel.

  Overige afspeelfuncties

  Probleem

  41

  NEDERLANDS

  Wisselen naar een andere track/hoofdstuk • Page 49

  Zoekfunctie via de menubalk
  1 Druk

  2
  3
  4
  5

  tijdens het afspelen op de afstandsbediening op de toets
  SYSTEM-MENU . De menubalk verschijnt dan boven aan het
  beeldscherm.
  Kies met de toets C of D het symbool '
  ' en bevestig met de B .
  U kunt nu met de toets D of C verschillende zoeksnelheden vooruit of
  terug schakelen.
  Schakel de menubalk eventueel uit met de toets SYSTEM-MENU .
  Om de weergave te vervolgen, drukt u tweemaal op
  PLAY/PAUSE G9 .

  K

  Tip

  Stilstaand beeld
  1

  1

  2:04

  1

  Druk tijdens het afspelen op PLAY/PAUSE G9 , om te stoppen en
  een stilstaand beeld op te roepen.

  Afzonderlijke beeldschakeling via de menubalk
  1 Druk tijdens een stilstaand beeld op de afstandsbediening op de toets

  SYSTEM-MENU . De menubalk verschijnt dan bovenaan het
  beeldscherm.
  2 Kies met de toets C of D het symbool '
  ' en bevestig met de toets
  B.
  3 U kunt nu met de toets D of C een beeld vooruit of terug schakelen.
  4 Schakel de menubalk eventueel uit met de toets SYSTEM-MENU .

  I

  2

  Tip

  Druk om de weergave te vervolgen op PLAY/PAUSE G9 .

  Vertraagd beeld
  1

  Druk tijdens de weergave op de afstandsbediening op de toets
  PLAY/PAUSE G9 . Houd vervolgens de N of O -toets
  ingedrukt. om op een vertraagd beeld om te schakelen.

  2

  U kunt met de N - of
  snelheden omschakelen.

  O -toets tussen de verschillende

  Vertraagd beeld via de menubalk
  1 Druk

  tijdens het afspelen op de afstandsbediening op de toets
  PLAY/PAUSE G9 en daarna op SYSTEM-MENU . De menubalk
  verschijnt dan bovenaan het beeldscherm.
  2 Kies met de toets C of D het symbool ' ' en bevestig met de toets
  B.
  3 Nu kunt u met de toets D of C verschillende snelheden vooruit of
  achteruit selecteren.
  4 Schakel de menubalk eventueel uit met de toets SYSTEM-MENU .

  J

  42

  Tip

  Overige afspeelfuncties • Page 50

  Om de weergave te
  PLAY/PAUSE G9 .

  vervolgen,

  drukt

  u

  tweemaal

  op

  Zoeken met tijdinvoer
  Met deze functie kunt u een bepaalde plaats (na een bepaalde tijd) kiezen waarop het afspelen
  moet beginnen.
  1

  Druk tijdens het afspelen op de afstandsbediening op de toets
  SYSTEM-MENU . De menubalk verschijnt dan bovenaan het
  beeldscherm.

  2

  Kies met de toets C of D het symbool 'L' en bevestig met de toets
  B . Het afspelen wordt onderbroken en op het beeldscherm
  verschijnt een veld met daarin de reeds verstreken speelduur
  (afspeeltijd).

  3

  Voer de gewenste starttijd vanaf wanneer het afspelen weer moet
  beginnen in met de cijfertoetsen 0..9

  4

  Bevestig met de toets OK .

  a Op het beeldscherm knippert de ingevoerde tijd
  b De gekozen track is korter dan de tijd die werd ingevoerd. Voer een
  nieuwe tijd in of beëindig de functie met de toets SYSTEM-MENU .

  5

  Probleem

  Het afspelen gaat verder vanaf de door u ingevoerde tijd.

  Herhaling, random weergave
  U kunt ook complete delen of de complete disc markeren voor een continue weergave.
  Afhankellijk van het type disc (DVD-video, DVD+RW, video-CD´s) kunt u hoofdstukken, tracks
  of de complete disc selecteren.

  Overige afspeelfuncties

  1

  Kies het gewenste hoofdstuk, track of disc en begin met afspelen.

  2

  Druk tijdens het afspelen op de toets PLAY MODE . Door herhaald
  op PLAY MODE te drukken, kunt u uit de volgende mogelijkheden
  kiezen:
  •) '2':
  Hoofdstukherhaling (alleen DVD)
  •) '3':
  Spoor-/trackherhaling
  •) '5':
  Herhaling van complete disc (alleen video-CD,
  audio-CD)
  •) '/':
  Random-weergave (Shuffle)
  •) Display gaat uit:
  geen herhaling

  3

  Om de herhaling uit te schakelen, drukt u op STOP h .
  U kunt ook zo vaak de op toets PLAY MODE , tot de displays
  uitgaan.

  43

  NEDERLANDS

  3 • Page 51

  Herhaling van een passage (A B)
  U kunt een bepaalde passage binnen een track/hoofdstuk herhalen. Dan moet zowel het begin als
  het einde van de gewenste passage gemarkeerd zijn.
  1

  Druk tijdens de weergave op het gewenste beginpunt op de toets
  PLAY/PAUSE G9 .
  U ziet een stilstaand beeld.

  2

  Druk op de PLAY MODE -toets op het beeldscherm het symbool
  '0'. Daardoor wordt het beginpunt opgeslagen.
  Start de weergave met de PLAY/PAUSE G9 -toets.

  3

  Op het gewenste eindpunt drukt u op OK . Op het beeldscherm
  verschijnt '1'. Nu wordt alleen het aangegeven gedeelte
  afgespeeld.

  4

  Om de herhaling uit te schakelen, drukt u op STOP h .
  U kunt ook zo vaak de op toets PLAY MODE , tot de displays
  uitgaan.

  Scan functie
  Met deze functie worden de eerste 10 seconden van elk hoofdstuk (DVD) of spoor/passage
  (CD) weergegeven.

  44

  1

  Druk tijdens het afspelen op de toets PLAY MODE . Kies met de
  toets PLAY MODE op het beeldscherm het symbool '6'.

  2

  Na 10 seconden springt de DVD-recoder naar het volgende
  hoofdstuk/index. Om de weergave bij het betreffende hoofdstuk/index
  te starten drukt u op STOP h - en vervolgens drukt u op de
  PLAY/PAUSE G9 -toets.

  Overige afspeelfuncties • Page 52

  Zoom functie

  1

  Druk tijdens het afspelen op de toets PLAY/PAUSE G9 . De
  DVD-recorder schakelt op 'PAUZE'. U ziet een stilstaand beeld.

  2

  Druk op de toets SYSTEM-MENU en kies met de toets C het
  symbool 'G'.

  3

  Kies de gewenste vergroting met de toets B of A .

  4

  Wanneer het zoomen klaar is, verschijnt 'druk op OK om te
  schuiven' op het beeldscherm.

  5

  Druk op de toets OK . Kies met de toets A , B , C , D een
  gedeelte van het beeld dat u beter wilt bekijken.

  6

  Bevestig met de toets OK .

  7

  Beëindig de functie door op PLAY/PAUSE G9 en aansluitend op
  SYSTEM-MENU te drukken.

  NEDERLANDS

  Met deze functie kunt u het videobeeld vergroten en in het vergrootte beeld heen en weer gaan.

  Cameraperspectieven
  Als een voorbespeelde DVD-video passages bevat die vanuit verschillende cameraperspectieven
  werden opgenomen, kunt u de betreffende perspectieven selecteren en afspelen.
  1

  Druk tijdens het afspelen op de toets PLAY/PAUSE G9 . U ziet
  een stilstaand beeld.

  2

  Druk op de toets SYSTEM-MENU en kies met de toets C het
  symbool 'F'.
  a Het symbool '
  ' wordt onzichtbaar weergegeven
  b De geselecteerde scène werd alleen met een cameraperspectief
  opgenomen. Daarom is deze functie niet. beschikbaar. Meer informatie vindt
  u in de 'Cover-tekst' van de DVD-videodisc.

  F

  Overige afspeelfuncties

  3

  Kies het gewenste perspectief met de toets B of A . U kunt het
  getal ook direct invoeren met de cijfertoetsen 0..9 .

  4

  Na korte tijd wordt de disc verder afgespeeld met de nieuwe
  cameraperspectieven. Het symbool 'F' blijft zichtbaar tot een passage
  begint, waarvoor alleen een cameraperspectief beschikbaar is.

  Probleem

  45 • Page 53

  Synchrone taal wijzigen
  Voorbespeelde DVD-video's worden meestal met meerdere synchrone talen geleverd. Bij het
  afspelen wordt de taal gekozen die u tijdens de eerste installatie heeft aangegeven. U kunt echter
  altijd een andere synchrone taal voor de betreffende disc kiezen.
  Houd er rekening mee dat u de synchrone taal zowel via het menu van de geplaatste disc (toets
  DISC-MENU ) als via de menuregel (toets SYSTEM-MENU ) kunt wijzigen. De synchrone
  talen van beide menu's kunnen verschillen.
  1

  Druk tijdens het afspelen op de toets SYSTEM-MENU en kies met
  de toets C het symbool 'D'.

  2

  Kies de gewenste synchrone taal met de toets B of A . U kunt het
  getal ook direct invoeren met de cijfertoetsen 0..9 .

  3

  De disc wordt nu verder afgespeeld met de nieuwe synchrone taal.

  Ondertiteling
  Voorbespeelde DVD-video's worden meestal met een ondertiteling in meerdere talen geleverd.
  Bij het afspelen wordt de taal gekozen die u tijdens de eerste installatie heeft aangegeven. U kunt
  voor de ondertiteling echter altijd een andere taal voor de betreffende disc kiezen.
  Houd er rekening mee dat u de taal van de ondertiteling zowel via het menu van de geplaatste
  disc (toets DISC-MENU ) als via de menuregel (toets SYSTEM-MENU ) kunt wijzigen.
  Wellicht kan de taal van beide menu's verschillen.

  46

  1

  Druk tijdens het afspelen op de toets SYSTEM-MENU en kies met
  de toets C het symbool 'E'.

  2

  Kies de gewenste taal voor de ondertiteling met de toets B of A .
  U kunt het getal ook direct invoeren met de cijfertoetsen 0..9 .
  Met de toets 0 of de keuze uit 'off' worden de ondertitelingen weer
  uitgeschakeld.

  3

  De disc wordt nu verder afgespeeld met een ondertiteling in de
  nieuwe taal.

  Overige afspeelfuncties • Page 54

  G

  Niet automatische opname
  Algemeen
  Op welke disc kunnen de opnamen worden opgenomen?

  DVD+R
  Deze disc kan alleen worden beschreven.
  Als deze disc in een DVD-speler wordt afgespeeld, moet hij met de functie
  'Disc finaliseren' worden afgesloten. Daarna kan er niets meer op de disc
  worden opgenomen.
  Als deze disc alleen in een DVD-recorder wordt afgespeeld, hoeft hij niet te
  worden afgesloten. Opnamen kunnen toegevoegd en gewist worden. De
  ruimte (speelduur) van de gewiste opname (track) is dan echter niet meer
  beschikbaar.

  NEDERLANDS

  Met deze DVD-recorder kunnen DVD's op 2 manieren worden opgenomen:
  DVD+RW
  Deze disc kan zowel beschreven als weer gewist worden.

  ?

  Gebruik de 'Niet-automatische opnamen', om spontaan een opname (bijv. van het programma
  waar u op dat moment naar zit te kijken) te starten.
  Kies in dat geval in de 'Index-beeldweergave' de track die moet worden overschreven of 'Lege
  titel' met de toets B en A .
  Indien u opnamen tussen reeds aanwezige opnamen wilt voegen, let dan op de lengte van de
  oude en nieuwe opname. Als de nieuwe opname te lang is, wordt een deel van de bestaande
  opname (track/hoofdstuk) overschreven.

  Nieuwe opnamen aan het einde van alle opnamen plakken (safe
  record)
  Om een nieuwe opname aan het einde van de laatste opname op een disc op
  te nemen, houdt u de REC/OTR n zo lang ingedrukt tot de melding 'SAFE
  REC' op het display verschijnt.
  Bij DVD+R discs komt een nieuwe opname altijd achter de reeds bestaande
  opnamen, omdat deze niet overschreven kunnen worden.

  Tip

  Lees de paragraaf 'Opnemen zonder automatische uitschakeling', wanneer u zelf een
  opname wilt starten of beëindigen.
  Lees de paragraaf 'Opnemen met automatische uitschakeling', wanneer u zelf een opname
  wilt starten maar automatisch wilt beëindigen (om bijv. niet tot aan het einde van de disc op te
  nemen).
  Lees de paragraaf 'Automatisch opnemen van een satellietontvanger', wanneer een opname
  automatisch door een satellietontvanger moet worden aangestuurd.
  Lees de paragraaf 'De functie van rechtstreekse opname (direct record)' , wanneer u een
  TV-programma wilt opnemen waar u naar zit te kijken.

  Niet-automatische opname

  47 • Page 55

  Opnemen zonder automatisch
  uitschakelen
  1

  Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de
  DVD-recorder.

  2

  Plaats een disc in de recorder waarop u wilt opnemen. De geplaatste
  disc wordt op inhoud en systeem gecontroleerd. Op het display
  verschijnt 'READING'.
  a Index beeldweergave
  b Er werd een DVD+RW disc geplaatst waarop al is opgenomen. Kies met de
  toets A , B en op welke plaats de opname moet worden gestart.
  a De melding 'EMPTYDISC' verschijnt op het display
  b De geplaatste disc is een lege DVD-disc.
  a Er verschijnt een dialoogvenster met de vraag of de inhoud gewist
  of de disc moet worden uitgeworpen
  b De geplaatste disc is een DVD+RW, waarvan de inhoud echter niet
  geschikt is voor DVD-video (bijv. een gegevensdisc). Opnamen op deze disc
  zijn alleen mogelijk wanneer de complete disc eerst met de
  REC/OTR n wordt gewist.
  a De melding 'Te veel titels' verschijnt op het beeldscherm wanneer
  daadwerkelijk moet worden opgenomen
  b Op een disc kunnen maximaal 48 tracks (inclusief lege tracks) worden
  opgenomen. Wis de titel, of verwissel de disc.

  1 FREETITLE

  P01

  3

  Schakel, indien nodig, met de toets MONITOR om naar de interne
  tuner van de DVD-recorder.

  4

  Kies
  met
  de
  toets
  CHANNEL q of
  CHANNEL r het
  programmanummer (zenderomschrijving), waarvan u wilt opnemen. Op
  het display verschijnt:

  Probleem

  Zenderomschrijving
  Wanneer een TV-zender een zenderomschrijving uitzendt, ziet u dit op het
  display.
  Programmanummers van de externe ingangen:
  'EXT1'

  Scartaansluiting aan de achterzijde EXT 1 TO TV-I/O

  'EXT2'

  Scartaansluiting aan de achterzijde EXT 2 AUX I/O

  'CAM1'

  SVHS-/Audio frontaansluitingen S-VIDEO / left AUDIO right

  'CAM1'

  Video-/Audio
  right

  frontaansluitingen

  A/V

  VIDEO / left

  AUDIO

  De
  omschakeling
  tussen
  de
  bussen
  S-VIDEO en
  VIDEO gebeurt automatisch. Bij bezetting van beide bussen
  heeft het signaal op bus S-VIDEO voorrang.
  'CAM2'

  48

  Digital Video (i Link) frontaansluiting DV

  Tip

  Niet-automatische opname • Page 56

  5

  1 1:16:51

  P01

  Als u wilt opnemen, drukt u op de toets REC/OTR n op de
  afstandsbediening of op de toets RECORD van de DVD-recorder.
  Om een nieuwe opname aan het einde van de laatste opname op een
  disc op te nemen, houdt u de REC/OTR n zo lang ingedrukt tot de
  melding 'SAFE REC' op het display verschijnt.
  Op DVD+R-discs komt een nieuwe opname altijd achter de reeds
  bestaande omdat deze niet overschreven kunnen worden.
  Op het display verschijnt bijv.:

  NEDERLANDS

  5

  Hoofdstukmarkering invoegen
  Tijdens de opname kunnen fragmenten gemarkeerd worden, zodat u deze
  later gemakkelijk kunt opzoeken of verbergen.
  Druk tijdens de opname aan het begin van het gewenste fragment op de
  EDIT . Op het beeldscherm verschijnt 'Markering wordt ingelast'. Op het
  display wordt de track van 'CHAPTERS'(hoofdstuk) verhoogd met één.
  Meer informatie over tracks/hoofdstukken vindt u in de betreffende
  paragrafen.

  6

  Tip

  Met de toets STOP h op de afstandsbediening of hSTOP op het
  toesel sluit u de opname af. Op het display verschijnt 'MENU UPDT'.
  DVD-recorder past de inhoudsopgave aan. Wacht tot de melding op
  het display verdwijnt, dan is de opname gereed.
  a Op het display verschijnt 'DISC ERR'
  b Door een discfout kon de opname niet correct worden afgesloten.
  Controleer de geplaatste disc, indien nodig reinigen.

  Probleem

  Opnamen op DVD+R discs compatibel maken
  Wanneer u de opname op een DVD-speler wilt weergeven, moet u de disc in
  de DVD-recorder afsluiten. Met de functie 'Finaliseren' bereidt u de DVD
  zo voor, dat hij door de DVD-speler kan worden gelezen. Meer informatie
  vindt u in het hoofdstuk 'Beheer van de inhoud van de disc' in de paragraaf
  'DVD+R discs afsluiten (finalise)'.

  Niet-automatische opname

  Tip

  49 • Page 57

  Opnamen onderbreken (pauze)
  1

  Druk tijdens de opname op de PLAY/PAUSE G9 zodat bijv. een
  reclameblok niet wordt opgenomen.

  2

  Om weer op te nemen, drukt u op de REC/OTR n .

  Opname beëindigen
  Druk op de toets STOP h om de opname te beëindigen. Wacht even tot de
  aanduiding 'MENU UPDT' op het display uit gaat.

  Tip

  Opnemen met automatisch uitschakelen
  (OTR One Touch Recording)
  1

  Disc plaatsen.

  2

  Kies
  met
  de
  toets
  CHANNEL q of
  CHANNEL r het
  programmanummer (de programmanaam) waarvan u wilt opnemen.

  3

  Druk op de afstandsbediening op de REC/OTR n .

  4

  Druk op de afstandsbediening de REC/OTR n meerdere malen in,
  om de opnametijd iedere keer met 30 minuten te verlengen.
  Hoe kan ik de zojuist ingestelde opnametijd weer wissen?
  Om de invoer te wissen, drukt u tijdens de weergave van de opnametijd op
  de toets CLEAR .

  ?

  Disc tegen ongewenste opnamen
  beveiligen
  Om te voorkomen dat u per ongeluk een belangrijke opname wist, kunt u de gehele disc
  beveiligen. U kunt alleen de gehele disc beveiligen. Het is niet mogelijk om afzonderlijke opnamen
  te beveiligen.

  Wat gebeurt er bij DVD+R discs?
  Zo lang de disc niet wordt afgesloten, kunnen ze net als DVD+RW discs
  worden beveiligd tegen per ongeluk wissen.

  50

  ?

  Niet-automatische opname • Page 58

  Plaats de disc die u wilt beveiligen.

  2

  Druk op de toets DISC-MENU . Het index-beeldscherm verschijnt.

  3

  Druk tijdens de weergave van het index-beeldscherm op de
  STOP h van de afstandsbediening. De eerste track is gemarkeerd.

  4

  Druk op de toets
  disc-info-beeldscherm

  5

  Druk op de toets C .
  Kies de regel 'Beveiliging'.
  Bevestig met de toets C .

  6

  Druk op de toets B 'Beveiligd' en bevestig de invoer met OK .

  7

  Beëindig de functie door op D en aansluitend op de DISC-MENU te
  drukken.

  A.

  Zo

  komt

  u

  vervolgens

  in

  NEDERLANDS

  1

  het

  Nu is de gehele disc beveiligd. Indien wordt geprobeerd om op te nemen, verschijnt op het
  display 'DISC LOCK' en op het beeldscherm 'Disc beveiligd'.

  Niet-automatische opname

  51 • Page 59

  Aaneenschakelen van opnamen binnen
  een track (montage)
  Bij een reeds bespeelde DVD+RW kunt u een andere opname aan een reeds bestaande track
  toevoegen. De naam van deze opname wordt dan als zgn. 'Hoofdstuk ('Chapter') toegevoegd. De
  aanwezige informatie wordt vanaf deze plaats overschreven. Afhankelijk van de lengte van de
  nieuwe opname, kunnen bovendien tracks worden overschreven die achter de actuele track
  staan. De opnamekwaliteit wordt overgenomen door de actuele track.
  Om de opname af te spelen drukt u op de toets SYSTEM-MENU en kiest u het symbool
  'C'(Chapter) met de toets C . U kunt ook de toets T/C gebruiken. U kunt ook de T/C -toets
  gebruiken.
  Zie voor gedetailleerde informatie de paragraaf 'Wisselen naar een andere track/hoofdstuk'.

  Wat gebeurt er bij 'DVD+R' discs?
  Nieuwe opnamen op 'DVD+R' discs kunnen alleen aansluiten op aanwezige
  opnamen. Met 'DVD+R' discs kunnen reeds aanwezige opnamen niet worden
  overschreven.

  52

  1

  Zoek in de index-beeldweergave de plaats op waar de nieuwe opname
  achter de oude moet worden geplaatst.

  2

  Bekijk de laatste minuut van de oude opname (afspelen).

  3

  Druk op de plaats op de disc waar de nieuwe opname moet beginnen
  op de PLAY/PAUSE G9 van de afstandsbediening. Op het display
  verschijnt '9'.

  4

  Om de opname te bewaken, kunt u
  MONITOR omschakelen naar de interne tuner.

  5

  Start de opname, zoals gewoonlijk, met de toets REC/OTR n op de
  afstandsbediening.
  De nieuwe opname wordt achter de bestaande geplaatst.

  6

  Met de toets STOP h beëindigt u de opname.

  met

  de

  ?

  toets

  Niet-automatische opname • Page 60

  Met de opnamekwaliteit kiest u de beeldkwaliteit van de opnamen en derhalve de maximale
  opnameduur op een disc.
  De kwaliteit kunt u controleren wanneer u van opnamekwaliteit verandert en aansluitend het
  beeld van de ingebouwde tuner bekijkt ( MONITOR -toets).
  Tijdens het afspelen wordt automatisch de juiste beeldkwaliteit gekozen.
  1

  Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de
  DVD-recorder.

  2

  Kies met de toets REC MODE aan de voorkant van de
  DVD-recorder de gewenste opnamekwaliteit.
  U kunt ook de toets REC. MODE op de afstandsbediening
  gebruiken.
  Welke opnamekwaliteiten kan ik selecteren?
  'HQ/HQ': HighQuality (hoge opnamekwaliteit) biedt de beste beeldkwaliteit bij
  een opnameduur van 60 minuten.
  'SP/SP': StandardPlay (voorbespeelde DVD-kwaliteit) biedt een normale,
  eersteklas beeldkwaliteit bij een opnameduur van 120 minuten.
  'SP+/SP+': StandardPlay (beter dan S-VHS-beeldkwaliteit) biedt een normale,
  eersteklas beeldkwaliteit bij een opnameduur van 150 minuten.
  'LP/LP': LongPlay (S-VHS-beeldkwaliteit). Voor een opnameduur van 180
  minuten.
  'EP/EP': ExtendendPlay (beter
  opnameduur van 240 minuten.

  dan

  VHS-beeldkwaliteit).

  Voor

  een

  'EP+EP+': ExtendendPlay (VHS-beeldkwaliteit). Voor een opnameduur van
  360 minuten.
  Kan ik ook via een menu een andere opnamekwaliteit kiezen?
  1 Druk op de toets SYSTEM-MENU .
  2 Kies met de toets D of C het symbool '

  A

  '.
  B of A de regel 'Opname-instellingen' en
  bevestig dit met de toets C .
  4 Kies de betreffende opnamekwaliteit in de regel 'Opnamestand' met de
  toets D of C .
  5 Bevestig de keuze met de toets OK en beëindig de functie met
  SYSTEM-MENU .
  6 Wanneer u de opnamemodus 'LP/LP', 'EP/EP' of 'EP+/EP+' heeft
  gekozen, kunt u in de regel 'Filtermodus' de instelling 'Stndrd'
  (standaard) of 'Sport' (voor snelle bewegingen) kiezen.
  3 Kies met de toets

  Niet-automatische opname

  Tip

  53

  NEDERLANDS

  Kies de opnamekwaliteit • Page 61

  Automatische opname van een
  satellietonvanger (Sat opname)
  Deze functie kunt u alleen gebruiken wanneer u over een satellietontvanger beschikt die in staat
  is om via een scartkabel en een programmeerfunctie (timer) andere toestellen aan te sturen.
  Meer informatie hierover vindt u in de bedieningshandleiding van uw satellietontvanger.

  1

  Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de
  DVD-recorder.

  2

  Druk op de afstandsbediening op de toets SYSTEM-MENU . De
  menubalk verschijnt.

  3

  Kies met de toets D of C het symbool 'A'.

  4

  Kies met de toets B of A de regel 'Opname-instellingen' en
  bevestig dit met C .

  5

  Kies met de toets B of A de regel 'Sat. opname'.

  6

  Kies 'EXT2' met de D of C -toets.

  'Sat opname' uitschakelen
  Om de functie uit te schakelen, gebruikt u de toets C of D 'Uit'.

  7

  Bevestig dit met de toets OK .

  8

  Verbind de scart-bus EXT 2 AUX I/O van de DVD-recorder met een
  scartkabel met de betreffende scartbus van de satellietontvanger.

  9

  Beëindig met de toets SYSTEM-MENU .

  0

  Plaats een disc die geschikt is voor de betreffende opname.

  A

  Programmeer de satellietontvanger met de gewenste gegevens voor de
  opname (programmanummer van de zender, start- en eindtijd).
  Raadpleeg indien nodig de gebruiksaanwijzing van de satellietontvanger.

  B

  Zet de DVD-recorder uit met de toets STANDBY m . Op het
  display verschijnt bovendien 'x' om de geactiveerde functie aan de
  geven.

  Tip

  Nu kan met de DVD-recorder worden opgenomen. Het starten en stoppen van de opname
  worden via de scart-kabel EXT 2 AUX I/O aangestuurd.

  54

  Niet-automatische opname • Page 62

  Razendsnel het juiste TV-programma opnemen bij een uitgeschakelde DVD-recorder? Geen enkel
  probleem. Wanneer de opname met de hand wordt gestart, neemt de uitgeschakelde
  DVD-recorder via de scartkabel de actuele op het TV-toestel ingestelde zenders over.
  Hoe u de 'Directe opname (Direct Record)' in-/uitschakelt leest u in de volgende paragraaf onder
  'De functie 'Directe opname (Direct Record) in-/uitschakelen'.

  Hoe werkt Direct Record?
  De DVD-recorder vergelijkt via de scartkabel de op de TV geselecteerde
  zender met zijn opgeslagen TV-zenders. Wanneer dezelfde zender wordt
  gevonden, schakelt de DVD-recorder over naar het betreffende
  programmanummer en wordt de opname gestart.
  Let op dat u tijdens het zoeken geen andere TV-zender op uw toestel kiest.
  Daardoor kan de afstemming van de DVD-recorder worden beïnvloed.

  1

  Kies op de TV het programmanummer waarvan u wilt opnemen.

  2

  Druk bij een uitgeschakelde DVD-recorder op REC/OTR n .

  ?

  a Op het display verschijnt 'WAIT'
  b De DVD-recorder vergelijkt zijn opgeslagen TV-zender met die van de TV.
  Kies a.u.b. geen ander programmanummer op uw TV zo lang op het display
  de melding 'WAIT' zichtbaar is.
  a 'NOTV' verschijnt op het display
  b Deze TV-zender werd niet aangetroffen in het geheugen van de
  DVD-recorder.
  Controleer of alle op uw TV opgeslagen TV-zenders ook op de
  DVD-recorder aanwezig zijn. Sla eventueel ontbrekende zenders alsnog op.
  Lees ook de paragraaf 'Niet-automatisch opzoeken van TV-zenders' in het
  hoofdstuk 'In gebruik nemen' door.
  b Controleer de stekkers van de scartkabel.
  b Kijk in de bedieningshandleiding van de TV na welke scartaansluiting
  videosignalen uitzendt.
  b Indien niets helpt, kunt u deze functie helaas niet gebruiken.

  3

  Niet-automatische opname

  Probleem

  Met de toets STOP h beëindigt u de opname.

  55

  NEDERLANDS

  De functie 'Directe opname'
  (Direct Record) • Page 63

  De functie 'Directe opname'
  (Direct Record) in /uitschakelen

  56

  1

  Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de
  DVD-recorder.

  2

  Druk op de afstandsbediening op SYSTEM-MENU . De menubalk
  verschijnt.

  3

  Kies met de toets D of C het symbool 'A'.

  4

  Kies met de toets B of A de regel 'Opname-instellingen' en
  bevestig dit met de toets C .

  5

  Kies met de toets B of A de regel 'Direct Record'.

  6

  Kies met de toets D of C 'Aan' (Direct Record ingeschakeld) of
  'Uit' (Direct Record uitgeschakeld).

  7

  Bevestig dit met de toets OK .

  8

  Beëindig met de toets SYSTEM-MENU .

  9

  Schakel uit met de toets STANDBY m .

  Niet-automatische opname • Page 64

  H

  Beheer van de inhoud van de disc

  Lege titel
  01:30:01

  Indien opnamen op een disc worden opgenomen, wordt aan het begin van de opname tevens de
  volgende informatie opgeslagen:
  •) Naam van de opname
  Indien geen naam door de provider wordt meegestuurd, worden slechts
  het programmanummer (programmanaam) en de tijd als naam opgeslagen
  •) Duur van de opname
  •) Opnamekwaliteit
  •) Datum van de opname
  •) Index-weergave van de opname
  Elke 5 – 6 minuten wordt een markering opgenomen, ten minste als de functie 'Auto
  hoofdstuk' in het menu 'Opname-instellingen' is ingeschakeld. Deze markering wordt als
  hoofdstukmarkering omschreven.
  Nadat de opname is beëindigd, kunnen deze markering worden gewijzigd.

  Kunnen markeringen ook op DVD+R discs worden gezet?
  Zolang deze discs niet zijn afgesloten (finalised), kunnen er markeringen op
  worden gezet.

  ?

  Daarnaast is het mogelijk om extra hoofdstukmarkeringen aan te maken. Zo kunnen ongewenste
  delen (bijv. recklameblokken) doelbewust verborgen of overgeslagen worden. Tijdens het afspelen
  ziet u dan alleen uw opname zonder dat de verborgen hoofdstukken voorbij komen.

  Lees paragraaf 'Disc instellingen', om algemene instellingen van de disc te wijzigen.
  Lees de paragraaf 'Opnametitel (naam) bewerken', om de naam van de opname te wijzigen
  Lees de paragraaf 'Track helemaal afspelen', om de complete track inclusief het verborgen
  hoofdstuk af te spelen
  Lees de paragraaf 'Opname/track wissen', om de betreffende track en dus de opname te wissen.
  Lees de paragraaf 'Favorite Scene Selection (Scène opslaan)', om de track in het hoofdstuk
  in de delen, c.q. het hoofdstuk te beheren.

  Beheer van de inhoud van de disc

  57

  NEDERLANDS

  Algemeen
  Charly 1
  00:29:59 • HQ
  Vr15/02/2002 • Page 65

  Opnametracks (naam) bewerken
  Veel TV-zenders zenden de titel (naam) van een TV-zender uit. In dit geval wordt de naam
  automatisch overgenomen (bijv. 'ROCKY'). Anders worden alleen de datum en tijd als naam van
  de opname opgeslagen. De naam kan pas worden gewijzigd nadat de opname is afgelopen.
  1

  Druk op de toets STOP h of gedurende weergave op de toets
  DISC-MENU .

  2

  Kies met de A - of B -toets de track waarvan u de naam wilt
  bewerken en bevestig dit met C . Dan verschijnt het menu voor de
  bewerking van de naam.

  3

  Kies met de toets A of B de regel 'Naam' en bevestig met de
  toets C .

  4

  Kies met de toets C of D de tekenpositie waarop u de
  letter/getal/speciaal teken wilt wijzigen of opnieuw wilt invoeren.

  5

  Verander het desbetreffende teken met de toets A of B . Met de
  toets SELECT schakelt u om tussen hoofd- en kleine letters. Met
  CLEAR kunt u een teken weer wissen.

  6

  Herhaal de stap 4 en stap 5 tot de naam aan uw wensen voldoet.

  7

  Sla de nieuwe naam in het geheugen op met de toets OK . Op het
  beeldscherm verschijnt ter bevestiging 'Naam wordt opgeslagen'.

  8

  Beëindig met de toets D .

  Instellingen voor titel Charly 1
  Naam
  Volledige titel afspelen
  Deze titel wissen

  Charly 1

  Track helemaal afspelen
  Wanneer u van een track bepaalde paragrafen (hoofdstukken) verborgen heeft, kunt u met deze
  instelling de complete track inclusief het verborgen hoofdstuk bekijken. Ga daarbij als volgt te
  werk:
  1

  Druk op de STOP h -toets of gedurende weergave op de
  DISC-MENU -toets.

  2

  Kies met de A - of B -toets iedere titel die u in zijn geheel wilt
  afspelen en bevestig dit met C . Het menu voor het bewerken van de
  track verschijnt.

  3

  Kies met de A of B -toets de regel 'Volledige titel afspelen' en
  met de toets OK .

  4

  Het afspelen begint automatisch. De track wordt in zijn geheel –
  inclusief de verborgen hoofdstukken - weergegeven.

  Instellingen voor titel Charly 1
  Naam
  Volledige titel afspelen
  Deze titel wissen

  58

  Charly 1
  Druk op OK

  Beheer van de inhoud van de disc • Page 66

  Opname/track wissen

  1

  Druk op de toets
  DISC-MENU .

  2

  Kies met de toets A of B de track die u wilt bewerken en bevestig
  dit met C . Het menu voor het bewerken van de track verschijnt.

  3

  Kies met de toets A of B de regel 'Deze titel wissen' en bevestig
  met de toets OK . Op het beeldscherm verschijnt 'Hierdoor wordt
  deze titel volledig gewist Druk ter bevestiging op OK'.

  4

  Als u een track wilt wissen, bevestigt u dat met de toets OK . Of
  beëindigen met de toets D .

  5

  Op het beeldscherm verschijnt 'Titel wordt gewist'.

  6

  Daarna wordt in de 'Index-beeldweergave' op deze plaats een 'Lege
  titel' weergegeven. Op deze plaats kan nu een nieuwe track worden
  opgenomen.
  Wanneer de gewiste track zeer kort was (korter dan 1 minuut),
  wordt op deze plaats geen 'Lege titel' weergegeven.

  Instellingen voor titel Charly 1
  Naam
  Volledige titel afspelen
  Deze titel wissen

  Charly 1
  Druk op OK

  NEDERLANDS

  U kunt een opname van een disc doelgericht wissen. Ga daarbij als volgt te werk:
  STOP h of gedurende weergave op de

  Kunnen ook tracks van DVD+R discs worden gewist?
  Tracks op DVD+R discs worden alleen als gewist gemarkeerd. Op het
  beeldscherm verschijnt in plaats van 'Lege titel' alleen 'Gewiste titel'. Later
  bij het afspelen wordt de 'gewiste' track overgeslagen. De voor de track
  benodigde ruimte kan niet opnieuw worden gebruikt, omdat de track niet
  daadwerkelijk is gewist. Nadat een disc is afgesloten, kunnen geen wijzigingen
  meer worden doorgevoerd.

  ?

  Disc instellingen
  Philips1
  00:35:59 gebruikt
  Vr15/02/2002
  PAL
  DVD-weergave

  Deze melding bevindt zich voor de eerste track en bevat algemene informatie over de geplaatste
  disc.
  U
  •)
  •)
  •)
  •)
  •)

  kunt:
  De naam van de disc wijzigen
  De schrijfbeveiliging van de disc in- en uitschakelen
  Bewerkingen afsluiten (dvd-compatibel maken)
  Een DVD+R afsluiten
  Een DVD+RW wissen

  Om bij deze melding te komen, gaat u als volgt te werk:
  1

  Beheer van de inhoud van de disc

  Druk op de toets
  DISC-MENU .

  STOP h of gedurende weergave op de

  59 • Page 67

  2

  Kies de eerste track met de A -toets of druk op STOP h .

  3

  Druk op de toets A . De melding met disc-info verschijnt.

  Naam van de disc wijzigen
  1

  Druk onder disc-info op de C . Op het beeldscherm verschijnt het
  menu 'Instellingen voor'.

  2

  Kies met de toets A of B de regel 'Discnaam' en bevestig met de
  toets C .

  3

  Kies met de toets C of D de tekenpositie waarop u de
  letter/getal/speciaal teken opnieuw wilt invoeren of wilt wijzigen.

  4

  Verander het desbetreffende teken met de A of B . Met de toets
  SELECT schakelt u om tussen hoofd- en kleine letters. Met de toets
  CLEAR kunt u een teken weer wissen.

  5

  Herhaal de stap 3 en stap 4 tot de track aan uw wensen voldoet.

  6

  Sla de nieuwe track in het geheugen op met de toets OK . Op het
  beeldscherm verschijnt ter bevestiging 'Naam wordt opgeslagen'.

  7

  Beëindig met de toets D .

  Instellingen voor Philips1
  Discnaam
  Beveiliging
  Disc wissen

  Philips1
  Onbeveiligd

  Bewerkingen afsluiten
  Indien één of meerdere track moeten worden bewerkt, kan een DVD-speler soms de
  oorspronkelijke track weergeven. U kunt een disc zo voorbereiden, dat ook een DVD-speler de
  bewerkte versie kan afspelen.
  1

  Druk onder disc-info op de C . Op het beeldscherm verschijnt het
  menu 'Instellingen voor'.

  2

  Kies met de toets A of B de regel 'Edits compatibel maken' en
  bevestig met de toets OK .

  a De regel 'Edits compatibel maken' verschijnt niet
  b Uw disc is reeds compatibel. Er is geen convertering noodzakelijk.
  Beëindig met de toets SYSTEM-MENU .

  60

  3

  Op het beeldscherm verschijnt 'Dit duurt...' om aan te geven hoe lang
  deze procedure duurt.

  4

  Druk ter bevestiging op de OK . Op het beeldscherm verschijnt
  'Bezig'. Een balk beweegt van links naar rechts en geeft het verloop
  van de convertering aan.

  Probleem

  Beheer van de inhoud van de disc • Page 68

  Deze functie is nodig als een DVD+R disc op een DVD-speler moet worden afgespeeld. Echter
  na uitvoering van de functie kunnen geen tracks meer worden opgenomen en kunnen geen
  wijzigingen meer worden uitgevoerd.
  1

  Druk onder disc-info op de C . Op het beeldscherm verschijnt het
  menu 'Instellingen voor'.

  2

  Kies met de toets A of B de regel 'Disc finaliseren' en bevestig
  met de toets OK .

  a De regel 'Disc finaliseren' verschijnt niet
  b In dat geval is wellicht geen DVD+R disc geplaatst of de geplaatste disc is
  reeds afgesloten.
  Beëindig met de toets SYSTEM-MENU .
  a Het menu 'Instellingen voor' verschijnt niet
  b Wanneer de disc op een andere DVD-recorder werd opgenomen, kan dit
  menu soms niet worden opgeroepen. In dat geval gebruikt u de functie
  'Disc finaliseren' in het menu '
  ' in het submenu 'Functies'.

  A

  3

  Op het beeldscherm verschijnt 'Dit duurt...' om aan te geven hoe lang
  deze procedure duurt.

  4

  Druk ter bevestiging op de OK . Op het beeldscherm verschijnt
  'Bezig'. Een balk beweegt van links naar rechts en geeft het verloop
  van de bewerking aan.

  Probleem

  DVD+RW Discs wissen
  1

  Druk onder disc-info op de C . Op het beeldscherm verschijnt het
  menu 'Instellingen voor'.

  2

  Kies met de toets A of B de regel 'Disc wissen' en bevestig met
  de toets OK . Op het beeldscherm verschijnt 'Hierdoor worden
  alle titels gewist Druk ter bevestiging op OK'.

  3

  Als u een track wilt wissen, bevestigt u dat met de toets OK . Of
  beëindigen met de toets D .

  4

  Op het beeldscherm verschijnt 'Disc wordt gewist'.

  5

  Nadat een track is gewist, geeft het index-beeldscherm het lege
  gedeelte op de disc aan.

  Instellingen voor Philips1
  Discnaam
  Beveiliging
  Disc wissen

  Philips1
  Onbeveiligd
  Druk op OK

  Beheer van de inhoud van de disc

  61

  NEDERLANDS

  DVD+R discs afsluiten (finalise) • Page 69

  Favorite Scene Selection (Scène opslaan)
  In dit menu kunt u een track aan uw persoonlijke wensen aanpassen. U kunt
  hoofdstukmarkeringen invoegen/wissen, hoofdstukken verbergen, een nieuw indexbeeld
  selecteren of de track splitsen. Tijdens de weergave roept u dit menu op met de EDIT -toets
  op de afstandsbediening.

  Hoofdstukmarkering invoegen
  Tijdens het afspelen kunt u hoofdstukmarkeringen binnen een track instellen en wissen.
  Het maximale aantal hoofdstukken per disc bedraagt 124, per track 99. Wanneer dit aantal is
  bereikt, verschijnt op het beeldscherm de melding: 'Te veel hoofdstukken'. Er moeten enkele
  markeringen worden gewist om nieuwe aan te kunnen maken c.q. opnamen te maken.
  1

  Druk tijdens het afspelen op de betreffende plaats op de EDIT van de
  afstandsbediening. Op het beeldscherm verschijnt het menu 'Favorite
  Scene Selection'.

  2

  Bevestig de regel Markering inlassenmet de toets OK . Op het
  beeldscherm verschijnt 'Markering wordt ingelast'.

  Favorite Scene Selection
  Markering inlassen
  Druk op OK
  Huidig hoofdstuk
  zichtbaar
  Markering wissen
  Alle markeringen wissen
  Nieuw indexbeeld
  Titel splitsen
  Druk op FSS/EDIT om te stoppen

  Op het beeldscherm verschijnt 'X'
  Deze DVD heeft een schrijfbeveiliging of er werd een afgesloten DVD+R disc
  geplaatst. Achteraf kunnen geen wijzigingen worden doorgevoerd.

  3

  Tip

  Beëindig de functie met de toets EDIT .

  Hoofdstuk verbergen
  Eerst zijn alle hoofdstukken zichtbaar. U kunt hoofdstukken bij het afspelen verbergen (bijv.
  reclameblokken) of weer zichtbaar maken. In de bewerkingsmodus worden verborgen
  hoofdstukken gedimd weergegeven.
  1

  62

  Druk tijdens het afspelen van het betreffende hoofdstuk op de
  EDIT van de afstandsbediening. Op het beeldscherm verschijnt het
  menu 'Favorite Scene Selection'.

  Beheer van de inhoud van de disc • Page 70

  Hoe kan ik andere hoofdstukken selecteren?

  Favorite Scene Selection

  T/C op de afstandsbediening. Op de bovenste
  beeldschermrand worden de TV-zenders en hoofdstukken (Chapters)
  weergegeven.
  2 Kies met de toets C of D de TV-zender (T) of het hoofdstuk (C).
  3 Kies met de toets A of B die TV-zender/het hoofdstuk die/dat u wilt
  bewerken.

  2

  Kies met de toets B de regel 'Huidig hoofdstuk'.

  3

  Druk op de toets C 'verborgen'. Het scherm wordt donker.

  NEDERLANDS

  1 Druk op de toets

  Markering inlassen
  Druk op OK
  Huidig hoofdstuk
  zichtbaar
  Markering wissen
  Alle markeringen wissen
  Nieuw indexbeeld
  Titel splitsen
  Druk op FSS/EDIT om te stoppen

  Tip

  Snelle omschakelmogelijkheid
  Met de toets SELECT kunt u in het bewerkingsmenu snel en gemakkelijk
  omschakelen tussen hoofdstuk zichtbaar ('zichtbaar') en hoofdstuk verborgen
  ('verborgen').

  4

  Tip

  Beëindig met de toets EDIT .

  Tijdens het afspelen wordt dit hoofdstuk overgeslagen.
  Wanneer het hoofdstuk weer zichtbaar moet zijn, druk dan bij de stap 3 op de toetsen
  C 'zichtbaar'.

  Hoofdstukmarkering wissen
  Binnen een track kunt u ofwel alle markeringen of een afzonderlijke markering wissen.
  1

  Druk tijdens het afspelen van het betreffende hoofdstuk op de toets
  EDIT van de afstandsbediening. Op het beeldscherm verschijnt het
  menu 'Favorite Scene Selection'.

  Hoe kan ik andere hoofdstukken selecteren?

  Favorite Scene Selection

  1 Druk op de toets

  T/C op de afstandsbediening. Op de bovenste
  beeldschermrand worden tracks en hoofdstukken (Chapters)
  weergegeven.
  2 Kies met de toets C of D de track (T) of het hoofdstuk (C).
  3 Kies met de toets A of B de track/het hoofdstuk die/dat u wilt
  bewerken.

  Markering inlassen
  Druk op OK
  Huidig hoofdstuk
  zichtbaar
  Markering wissen
  Alle markeringen wissen
  Nieuw indexbeeld
  Titel splitsen
  Druk op FSS/EDIT om te stoppen

  2

  Kies met de toets B ofwel regel 'Markering wissen' voor dit
  hoofdstuk of regel 'Alle markeringen wissen' voor alle
  hoofdstukken binnen de gekozen track.

  3

  Bevestig met de toets OK .

  4

  Beëindig met de toets EDIT .

  Beheer van de inhoud van de disc

  Tip

  63 • Page 71

  Wijzigen van de index beeldweergave
  Normaal gesproken wordt altijd het eerste beeld van een opname als index-beeld opgenomen. U
  kunt echter elk willekeurig beeld van de opname als index-beeld gebruiken.

  Favorite Scene Selection
  Markering inlassen
  Druk op OK
  Huidig hoofdstuk
  zichtbaar
  Markering wissen
  Alle markeringen wissen
  Nieuw indexbeeld
  Titel splitsen
  Druk op FSS/EDIT om te stoppen

  1

  Zoek tijdens het afspelen een plaats die als nieuw index-beeld moet
  worden gebruikt. Druk op de toets PLAY/PAUSE G9 .

  2

  Druk op de toets EDIT . Op het beeldscherm verschijnt het menu
  'Favorite Scene Selection'.

  3

  Kies de regel 'Nieuw indexbeeld' en bevestig met de toets OK .

  4

  Start de bewerking met de toets OK . Op het beeldscherm verschijnt
  'Menu wordt bijgewerkt'.

  Na een geslaagde bewerking keert de DVD-recorder weer terug naar het index-overzicht.

  Track splitsen
  U kunt een track in meerdere willekeurig grote delen (tracks) splitsen. Elk deel (track) wordt
  aangeduid met een eigen indexbeeld.
  Attentie! Deze splitsing kan niet ongedaan worden gemaakt!

  Kan ik tracks op DVD+R discs splitsen?
  Omdat opnamen op DVD+R-discs niet kunnen worden overschreven, kan
  deze track niet worden gesplitst.

  Favorite Scene Selection
  Markering inlassen
  Druk op OK
  Huidig hoofdstuk
  zichtbaar
  Markering wissen
  Alle markeringen wissen
  Nieuw indexbeeld
  Titel splitsen
  Druk op FSS/EDIT om te stoppen

  64

  1

  Druk tijdens het afspelen van de betreffende track op de toets
  EDIT van de afstandsbediening. Op het beeldscherm verschijnt het
  menu 'Favorite Scene Selection'.

  2

  Druk op 'Titel splitsen' en bevestig met OK .

  3

  Wilt u zeker zijn, start de procedure dan met de toets OK . Op het
  beeldscherm verschijnt 'Titel wordt gesplitst'.

  4

  Wacht tot de nieuwe track met een index-beeld in het index-overzicht
  wordt weergegeven.

  ?

  De splitsing van de track wordt hiermee afgesloten.

  Beheer van de inhoud van de disc • Page 72

  I

  Opnamen programmeren (TIMER)

  Gebruik 'Opnamen programmeren (TIMER)', om een opname op een later tijdstip automatisch te
  starten of te beëindigen. De DVD-recorder schakelt op het aangegeven tijdstip om naar het
  juiste programmanummer en de opname wordt gestart.
  Met deze DVD-recorder kunt u vooraf maximaal 6 opnamen per maand programmeren.
  Voor een geprogrammeerde opname heeft de DVD-recorder de volgende informatie nodig:
  * de datum van de opname
  * het programmanummer van de TV-zender
  * de starttijd en de eindtijd van de opname
  * VPS/PDC aan of uit
  * de opnamemodus ('HQ/SP/SP+/LP/EP/EP+')
  Deze informatie wordt opgeslagen in een 'TIMER-blok'.

  Wat is 'VPS/PDC'?
  Met 'VPS' (Video Programming System) / 'PDC' (Programme Delivery Control)
  wordt het begin en de duur van de opname van een TV-zender aangestuurd.
  Wanneer een uitzending eerder begint of pas later eindigt dan vermeld, wordt
  de DVD-recorder alsnog op het juiste tijdstip in- en uitgeschakeld.
  Waar moet ik bij 'VPS/PDC' op letten?
  Gewoonlijk zijn de starttijd en 'VPS/PDC'-tijd gelijk. Echter, als een afwijkende
  'VPS/PDC'-tijd, dus bijv.: '20.15 (VPS/PDC 20.14)' wordt aangegeven, dan moet
  u bij het programmeren de VPS/PDC tijd '20.14' op de minuut
  nauwkeurig invoeren.
  Wanneer u een afwijkende tijd wilt invoeren moet u 'VPS/PDC' uitschakelen.
  Met 'VPS/PDC' kan altijd maar één uitzending van een TV-zender worden
  aangestuurd. Wanneer u twee of meerdere uitzendingen van een TV-zender
  met 'VPS/PDC' wilt opnemen, moeten ze als twee gescheiden opnamen
  worden geprogrammeerd.

  Opnamen programmeren (TIMER)

  ?

  65

  NEDERLANDS

  Algemeen • Page 73

  Opnamen programmeren
  (met 'ShowView® systeem')
  Dankzij dit programmeersysteem vervalt de veelal tijdrovende invoer van de datum, het
  programmanummer, de start- en eindtijd. Door invoer van het ShowView® programmanummer
  krijgt de DVD-recorder alle benodigde informatie voor het programmeren van een opname. U
  vindt dit ShowView® nummer, dat uit maximaal 9 cijfers bestaat, in iedere omroepgids.
  1

  Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de
  DVD-recorder.

  2

  Druk op de toets TIMER van de afstandsbediening.
  De laatst geselecteerde programmeermethode is gemarkeerd.

  3

  Kies met de toets B of A de regel 'ShowView systeem' en
  bevestig dit met de toets C .

  4

  Toets het gehele ShowView-nummer in. Dit uit max. negen cijfers
  bestaande getal vindt u in uw TV-programmablad naast het betreffende
  TV-programma.
  bijv.: 5-312-4 of 5 312 4
  Toets 53124 als ShowView-nummer.
  Als u zich heeft vergist, wist u de gegevens met CLEAR .

  Timer
  ShowView systeem
  Dagelijkse/wekelijkse opnamen selecteren
  Met de toets SELECT kunt u uit de volgende mogelijkheden kiezen:
  'Ma-Vr': Opnamen die dagelijks (maandag t/m vrijdag) worden herhaald.
  'Wekelijks': Opnamen die wekelijks (elke week op dezelfde dag) worden
  herhaald.

  ShowView-nummer
  ---------

  Ma-Vr/Wekelijks
  Druk op SELECT

  Tip

  Vastleggen:
  Druk op OK

  5

  Bevestig dit met de toets OK .
  a Op het beeldscherm verschijnt 'Programmanummer invoeren'
  b Het ShowView-nummer werd nog niet aan het programmanummer van de
  TV-zender toegekend. Kies met de toets C of D of met de cijfertoetsen
  0..9 van de afstandsbediening het betreffende programmanummer (naam)
  van de TV-zender en bevestig dit met de toets OK .
  a Op het beeldscherm verschijnt 'Fout ShowViewnummer'
  b Het ingevoerde ShowView-nummer is onjuist. Herhaal het invoeren, of
  beëindig met de toets SYSTEM-MENU .
  b Controleer de tijd/datum (zie in het hoofdstuk 'Installatie' onder 'Tijd/datum
  instellen').
  a Op
  het
  beeldscherm
  verschijnt
  'Weekendprogrammering
  onmogelijk'
  b De dagelijkse opname werd ingevoerd voor een onjuiste dag. Dagelijkse
  opnamen kunnen alleen voor de weekdagen maandag tot vrijdag worden
  geprogrammeerd.

  66

  Probleem

  Opnamen programmeren (TIMER) • Page 74

  VPS
  Datum Prog. Start PDC Eind
  01
  NED1 20:15
  21:30

  Opn.
  Mode
  SP

  Na de bevestiging verschijnen de gedecodeerde gegevens. U kunt de
  gegevens achteraf op ieder moment aanpassen. Selecteer daarvoor het
  betreffende invoerveld met de toets C of D . Wijzig de gegevens
  met de toets A , B of met de cijfertoetsen 0..9 .

  NEDERLANDS

  6

  Timer
  ShowView systeem

  'VPS/PDC' in het invoerveld 'Start' inschakelen
  Ma-Vr/Wekelijks
  Druk op SELECT

  Kies het invoerveld 'Start' met de toets C . Met de toets SELECT schakelt
  u 'VPS/PDC' in, ('*') brandt. Wanneer u de toets SELECT nogmaals indrukt,
  schakelt u 'VPS/PDC' weer uit ('*' gaat uit).

  Vastleggen:
  Druk op OK

  Opnamekwaliteit in het invoerveld 'Eind' omschakelen
  Kies het invoerveld 'Eind' met de toets C . Met de toets SELECT kiest u
  de opnamemodus 'HQ, SP, SP+, LP, EP, EP+'.

  7

  Wanneer de gegevens correct zijn, drukt u op OK . De gegevens
  worden in een TIMER-blok opgeslagen.

  8

  Beëindig met de toets TIMER .

  9

  Plaats een voor opname geschikte DVD (niet beveiligd) in de
  DVD-recorder.
  De disc wordt gecontroleerd.

  0

  Schakel uit met de toets STANDBY m .
  De geprogrammeerde opname functioneert alleen, wanneer de
  DVD-recorder met de toets STANDBY m uitgeschakeldis.

  Tip

  Wanneer één of meer opnamen werden geprogrammeerd, brandt in het weergaveveld 's'.

  Opnamen programmeren (TIMER)

  67 • Page 75

  Opnamen programmeren
  (zonder 'ShowView® systeem')

  Timer
  Timer programmeren
  VPS
  Datum Prog. Start PDC Eind
  01
  NED1 20:15
  21:30

  Opn.
  Mode
  HQ

  1

  Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de
  DVD-recorder.

  2

  Druk op de toets TIMER van de afstandsbediening.
  De laatst geselecteerde programmeermethode is gemarkeerd.

  3

  Kies met de toets B of A de regel 'Timer programmeren' en
  bevestig met de toets C .
  De actuele gegevens worden weergegeven.

  4

  Kies het invoerveld met de toets D of C .

  5

  Toets de juiste gegevens in met de toets B of A of met de
  cijfertoetsen 0..9 .
  Dagelijkse/wekelijkse opnamen selecteren

  Ma-Vr/Wekelijks
  Druk op SELECT

  Kies in het invoerveld 'Datum' met de toets SELECT uit de volgende
  mogelijkheden:
  'Ma-Vr': Dagelijkse opnamen die van maandag t/m vrijdag worden herhaald.
  'Ma': Wekelijkse opnamen (elke week op dezelfde dag, bijv. maandag) worden
  herhaald.

  Vastleggen:
  Druk op OK

  Programmanummers van de scartaansluiting 'EXT1' en 'EXT2'
  U kunt ook opnamen van externe toestellen via scartaansluiting EXT 1 TO
  TV-I/O ('EXT1') of EXT 2 AUX I/O ('EXT2' ) programmeren.
  'VPS/PDC' in het invoerveld 'Start' inschakelen
  Kies het invoerveld 'Start' met de toets TIMER . Met de toets
  SELECT schakelt u 'VPS/PDC' in, ('*' brandt). Wanneer u de toets
  SELECT nogmaals indrukt, schakelt u 'VPS/PDC' weer uit ('*' gaat uit).
  Opnamekwaliteit in het invoerveld 'Eind' omschakelen
  Kies het invoerveld 'Eind' met de toets TIMER .
  Met de toets SELECT kiest u de opnamemodus 'HQ, SP, SP+, LP, EP,
  EP+'.

  6

  Wanneer de gegevens correct zijn, drukt u op OK . De gegevens
  worden in een TIMER-blok opgeslagen.

  7

  Beëindig met de toets TIMER .

  8

  Plaats een voor opname geschikte DVD (niet beveiligd) in de
  DVD-recorder.
  De disc wordt gecontroleerd.

  9

  Schakel uit met de toets STANDBY m .
  De geprogrammeerde opname functioneert alleen, wanneer de
  DVD-recorder met de toets STANDBY m uitgeschakeldis.

  Tip

  Wanneer één of meer opnamen werden geprogrammeerd, brandt in het weergaveveld 's'.

  68

  Opnamen programmeren (TIMER) • Page 76

  Timer
  Timer lijst
  VPS
  Datum Prog. Start PDC Eind
  01
  NED1 20:15 *
  21:30
  ------ --:---:--

  1

  Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de
  DVD-recorder.

  2

  Druk op de afstandsbediening op de TIMER .
  De laatst geselecteerde programmeermethode is gemarkeerd.

  3

  Kies met de toets B of A de regel 'Timer lijst' en bevestig met de
  toets C .

  4

  Kies met de toets B of A : de geprogrammeerde opname
  (TIMER-blok), die u wilt controleren, wijzigen of wissen.

  Opn.
  Mode
  SP
  --

  NEDERLANDS

  Een geprogrammeerde opname
  controleren, wijzigen of wissen (TIMER)

  Geprogrammeerde opname wissen
  1 Druk op de toets CLEAR .
  2 Bevestig dit met de toets

  OK . Op het beeldscherm verschijnt
  kortstondig 'Timer gewist'.
  In plaats van de weergegeven waarden verschijnt '--'
  3 Beëindig met de toets TIMER .

  Totale opname tijd: 01:15
  Veranderen:
  Druk op ›

  Beëindigen:
  Druk op TIMER

  5

  Druk op de toets C .
  Kies het invoerveld met de toets D of C .
  Wijzig de gegevens indien nodig met de toets A , B of met de
  cijfertoetsen 0..9 .

  6

  Bevestig dit met de toets OK .

  7

  Beëindig met de toets TIMER .

  8

  Schakel uit met de toets STANDBY m .

  Tip

  Die Funktion 'NexTView Link'
  Deze DVD-recorder is uitgerust met de functie 'NexTView Link'. Wanneer uw TV met de
  functie 'NexTView' is uitgerust, kunt u voor een opname programma's op uw toestel markeren.
  Deze TV-programma's worden aansluitend automatisch in een TIMER-blok van de DVD-recorder
  overgedragen. Wanneer u deze markeringen op uw toestel wilt wissen, wordt het bijbehorende
  TIMER-blok op de DVD-recorder eveneens gewist.
  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van uw TV.

  Opnamen programmeren (TIMER)

  69 • Page 77

  Probleemoplossingen bij
  geprogrammeerde opnamen
  PROBLEEM

  OPLOSSING

  DVD recorder
  reageert niet

  bTerwijl een geprogrammeerde opname draait, kunt u het toestel niet met de hand bedienen.

  Op het beeldscherm
  knippert 'Recorder
  uitzetten, timer'.

  bDe DVD-recorder wordt enkele minuten voor het begin van een geprogrammeerde opname

  Fehlermeldung: 'Plaats
  opneembare disc'
  Die Fehlermeldung
  'Disc beveiligd'
  erscheint kurz am
  Bildschirm.
  Foutmelding:'Geheugen vol'
  De melding 'Gegevens
  fout' verschijnt op het
  beeldscherm
  De melding 'Overlapt'
  verschijnt op het
  beeldscherm

  70

  Wanneer u de geprogrammeerde opname wilt afbreken, drukt u op de STANDBY m .

  ingeschakeld.
  Zet de DVD-recorder uit met de toets STANDBY m . Een geprogrammeerde (Timer) opnamer
  werkt alleen bij een uitgeschakelde DVD-recorder (toets STANDBY m ).
  bEr werd ofwel geen disc geplaatst, of een disc waarop niet kan worden opgenomen. Plaats een

  disc in de recorder waarop u kunt opnemen. Zet de DVD-recorder uit met de toets
  STANDBY m .
  bEr werd een disc met schrijfbeveiliging geplaatst. Hef de opnameblokkering op (zie het hoofdstuk

  'Niet-automatische opname', paragraaf 'Disc tegen ongewenste opname beveiligen'), of plaats een
  andere disc.
  bMocht deze foutmelding na het indrukken van de TIMER verschijnen, zijn alle TIMER-blokken

  reeds geprogrammeerd. Er kunnen geen opnamen meer worden geprogrammeerd. Druk op de
  toets C . Kies aansluitend met de toets A of B de geprogrammeerde opname (TIMER-blok),
  die u wilt controleren of wissen.
  bDe gegevens voor de opname konden niet worden overgenomen. Controleer de datum, de start-

  en eindtijd van de geprogrammeerde opname.
  bDe gegevens van twee geprogrammeerde opnamen overlappen elkaar.
  bWanneer u deze foutmelding negeert, wordt het TV-programma met de vroegste starttijd eerst

  opgenomen. Van de tweede opname ontbreekt het begin.
  bWijzig de gegevens van één van beide opnamen.
  bWis één van beide opnamen

  Opnamen programmeren (TIMER) • Page 78

  J

  Persoonlijke voorkeursinstellingen
  In dit hoofdstuk leert u hoe u de DVD-recorder aan uw persoonlijke wensen kunt aanpassen.
  Daarbij betekenen de symbolen het volgende:

  t
  v
  u
  w
  x
  z
  y

  Beeldinstelling

  NEDERLANDS

  Geluidsinstelling
  Instelling van de taal
  Overige instellingen
  Instelling afstandsbediening
  Opname instellingen
  Installatie

  1

  Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de
  DVD-recorder.

  2

  Druk op de afstandsbediening op de SYSTEM-MENU . De menubalk
  verschijnt.

  3

  Kies met de toets D of C het symbool 'A' en bevestig met de
  toets B .

  4

  Kies de betreffende functie met de toets B of A en bevestig met de
  toets C .

  5

  Selecteer met behulp van de toetsen B of A de overeenkomstige
  regel en bevestig deze met de toets C .

  6

  Kies de betreffende functie met de toets B of A of de instelling met
  de toets D of C .

  7

  Bevestig de nieuwe instelling met OK .

  8

  Beëindig de functie met de toets D .

  Beeldinstelling
  In dit menu kunt u de volgende functies kiezen:

  'Beeldformaat'
  Beeld
  Beeldformaat
  Zwartniveau
  Beeld centreren
  SCART-video

  16:9
  Uit
  ï

  Het uitgegeven beeldsignaal kan zo worden ingesteld, dat het bij uw TV past:
  '4:3 letterbox': voor een 'breedbeeld'-weergave met zwarte balken langs de bovenste en
  onderste rand

  RGB

  '4:3 panscan': voor een beeld op volledige hoogte, echter de zijkanten worden afgesneden
  '16:9' : voor een breedbeeld-TV (beeldverhouding 16:9)

  Persoonlijke voorkeursinstellingen

  71 • Page 79

  'Zwartniveau'
  Voor de aanpassing van de kleuren bij NTSC-weergave

  'Beeld centreren'
  Hier heeft u de mogelijkheid om de positie van het beeld met de toetsen D , C naar links of
  rechts te schuiven en zo aan het beeldscherm van uw TV aan te passen.

  'SCART-video'
  In de fabriek werd het toestel op 'RGB' ingesteld. Kies 'S-Videowanneer u een S-VHS-recorder
  wilt aansluiten.

  Geluidsinstelling
  Afhankelijk van de audiouitgangen die werden gebruikt, kunt u in dit menu bepaalde instellingen
  kiezen.
  Wanneer u alleen de analoge audiouitgang gebruikt (bus OUT L AUDIO R ), kies dan in het
  menu 'Digitale uitgang' de instelling 'Uit'.

  'Digitale uitgang'
  Geluid
  Digitale uitgang
  Analoge uitgang
  Nachtstand

  Alle
  Stereo
  Uit

  Voor toestellen die op DIGITAL AUDIO OUT zijn aangesloten, kunt u de volgende instellingen
  kiezen:
  'Alle' : Dolby Digital en DTS-signalen gaan ongewijzigd naar de digitale uitgang. MPEG-2
  meerkanaalssignalen worden omgevormd tot PCM (Pulse Code Modulation).
  Voor ontvangers/versterkers met digitale meerkanaals Sound Decoder.
  'Alleen PCM' : Dolby Digital en MPEG-2 meerkanaals signalen werden omgevormd tot PCM
  (Pulse Code Modulation).
  Voor ontvangers/versterkers zonder digitale meerkanaals Sound Decoder.
  'Uit' : Digitale uitgang uitgeschakeld.
  Voor toestellen met analoge audioingang.

  'Analoge uitgang'
  Voor toestellen die op de analoge audiouitgang ( OUT L AUDIO R ) zijn aangesloten, kunt u de
  volgende instellingen kiezen:
  'Stereo': Voor toestellen die niet over DolbySurround noch over TruSurround beschikken.
  Gebruik deze instellingen wanneer de DVD-recorder alleen op een stereo-TV is
  aangesloten.
  'Surround' : Dolby Digital en MPEG-2 meerkanaals signalen worden met een Dolby Surround
  compatibel tweekanaals uitgangssignaal vermengd.
  Voor toestellen met Dolby Surround / Pro Logic Decoder .

  72

  Persoonlijke voorkeursinstellingen • Page 80

  'Nachtstand'
  De nachtmodus verbetert de klankdynamiek bij een laag volume. Zo wordt een rustige omgeving
  vrijwel niet gehinderd. Deze instelling werkt alleen bij Dolby Digital Audio op DVD-video-discs.

  Instelling van de taal
  In dit menu kunt u de volgende instellingen kiezen:

  'Gesproken taal'
  Taal
  Gesproken taal
  Ondertitels
  Menu
  Land

  English
  English
  English
  Overige

  Synchrone taal bij de weergave.

  'Ondertitels'
  Taal van de ondertiteling

  'Menu'
  Taal van het beeldschermmenu

  'Land'
  Keuze van de opstellingsplaats (landkeuze)

  Overige instellingen
  In dit menu kunt u de volgende functies kiezen:

  'Toegangscontrole'
  Functies
  Toegangscontrole
  Code ingeven…
  Statusveld
  Aan
  Automatische hervatting Aan
  Standby
  Normaal

  Meer informatie vindt u in het volgende hoofdstuk 'Toegangscontrole (kinderslot)'.

  'Statusveld'
  Met OSD (On Screen Display) worden naast beeldschermmenu's ook gegevens over de actuele
  bedrijfstoestanden (teller, afspelen, opname, TV-zender,...) op het beeldscherm van uw TV
  weergegeven.
  U kunt het display van de bedrijfstoestanden uitschakelen, om deze bij de opname op extra
  toestellen niet mee opnemen.
  'Aan': De OSD-informatie verschijnt gedurende enkele seconden bij iedere gekozen functie en
  verdwijnt dan weer.

  Persoonlijke voorkeursinstellingen

  73

  NEDERLANDS

  '3D-geluid' : De 6 kanalen van het digitale Surround geluid (Dolby Digital, MPEG-2) worden
  vermengd tot een uitgangssignaal voor 2 luidsprekers. Alle originele audioinformatie
  blijft behouden
  Het gevolg is een luisterervaring, waarbij men het gevoel krijgt door meerdere
  luidsprekers omgeven te zijn.
  Voor toestellen die TruSurround-compatibel zijn. • Page 81

  'Uit': De OSD-informatie is uitgeschakeld. Deze kan niet meer op het beeldscherm worden
  weergegeven.

  Automatische hervatting
  Wanneer het afspelen van een voorbespeelde DVD-video of video-CD-disc wordt onderbroken
  (toets STOP h , of OPEN/CLOSE ), begint het afspelen na het plaatsen van de disc (starten
  van de disc) op precies dezelfde plaats. Er wordt niet alleen rekening met de geplaatste disc,
  maar ook met de 20 laatst afgespeelde discs gehouden.
  Hoeft dat niet, dan kunt u deze functie uitschakelen.

  Standby
  Om energie te besparen, kunt u de tijd op de DVD-recorder uitschakelen. Geprogrammeerde
  opnamen gaan gewoon door, ook als de tijd is uitgeschakeld.
  'Stroombesparing': Wanneer de DVD-recorder met de toets STANDBY m is uitgeschakeld,
  is de tijd in het display eveneens uitgeschakeld.
  'Normaal': Wanneer de DVD-recorder met de toets STANDBY m is uitgeschakeld, is de tijd in
  het display zichtbaar.

  'PBC'
  Deze regel verschijnt alleen bij een geplaatste VCD.
  Met deze functie kunt u het PBC-menu (Playback Control) van de video-CD's activeren of
  deactiveren. Meer informatie over de speciale VCD-functies leest u in het hoofdstuk 'Afspelen',
  'Weergave van een (Super) video-CD' .

  Instelling van de afstandsbediening
  In dit menu kunt u de soort afstandsbediening instellen waarop uw DVD-recorder moet
  reageren:
  'DVD-speler': De DVD-recorder reageert bovendien op de afstandsbediening van een
  DVD-speler (afstandsbedieningscode RC-6).
  Kies deze instelling, wanneer de afstandsbediening van uw televisietoestel van
  Philips DVD-functies ondersteunt.
  'DVD-recorder': De DVD-recorder reageert alleen op de bijgeleverde afstandsbediening.

  74

  Persoonlijke voorkeursinstellingen • Page 82

  K

  Toegangscontrole (kinderslot)

  Met deze functie kunt u de discs beveiligen voor kinderen.
  Zodra een disc is geplaatst, kan hij alleen na invoer van een 4-cijferige code (PIN-code) worden
  afgespeeld.
  Bovendien kunt u beslissen of de geplaatste disc ondanks het kinderslot 'altijd' of 'slechts
  eenmaal' moet worden afgespeeld.
  •)'Altijd afspelen':
  Deze disc wordt daarbij opgeslagen in een geheugen, waarin 50 discs met kinderslot kunnen
  worden opgeslagen. Indien meer dan 50 discs worden opgeslagen, wordt de oudste disc gewist,
  om ruimte voor de volgende te maken. Op het beeldscherm verschijnt aan het begin van de
  weergave 'Child safe'.
  •)'Eén keer afspelen':
  De disc kan slechts eenmaal worden afgespeeld. Nadat de DVD-recorder is uitgeschakeld, moet
  de PIN-code opnieuw worden ingevoerd.

  Kinderslot in /uitschakelen
  1

  Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de
  DVD-recorder.

  2

  Zet de DVD-recorder aan met de toets STANDBY/ON .

  3

  Druk op de toets SYSTEM-MENU . De menubalk verschijnt.

  4

  Kies met de toets D of C het symbool 'A'.

  5

  Kies met de toets B of A de regel 'Functies' en bevestig dit met
  de toets C .

  6

  Bevestig de regel 'Toegangscontrole' met de toets C .

  7

  Voer de 4-cijferige code van uw keuze in. Na een correcte invoer
  moet u de code ter bevestiging nogmaals invoeren.

  8

  Kies met de toets A of B de regel 'Kinderslot' en bevestig dit met
  de toets C .

  9

  Kies met de toets B of A het symbool 'i'.

  0

  Bevestig met de toets OK .

  A

  Beëindigen met de toets D en de toets SYSTEM-MENU .

  Nu kunnen de discs die niet zijn vrijgegeven alleen nog na de invoer van de code (PIN-code)
  worden afgespeeld.
  Om het kinderslot uit te schakelen, kiest u onder stap 9 het symbool 'n'.

  Toegangscontrole (kinderslot)

  75

  NEDERLANDS

  Kinderslot (DVD en VCD) • Page 83

  Disc vrijgeven
  1

  Disc plaatsen. Na een korte controle verschijnt het menu voor de
  toegangscontrole op het beeldscherm.

  2

  Kies met de toets
  afspelen'.

  3

  Voer uw PIN-code in met de cijfertoetsen 0..9 .

  A of

  B 'Eén keer afspelen' of 'Altijd

  Bij dubbelzijdige DVD's kunt u elke zijde een eigen naam (ID-nummer) geven. Om deze disc
  volledig vrij te geven, moet u elke zijde apart vrijgeven. Bij VCD's met meerdere banden kunt u
  elke band een eigen naam (ID-nummer) geven. Om de complete set vrij te geven, moet elke
  band apart worden vrijgegeven.

  Vrijgegeven disc blokkeren
  Indien een vrijgegeven disc moet worden geblokkeerd, gaat u als volgt te werk:
  1

  Plaats een disc. Het afspelen begint automatisch. Wanneer de
  weergave niet automatisch wordt gestart, drukt u op de toets
  PLAY/PAUSE G9 .

  2

  Druk op de toets STOP h tijdens de weergave van symbool 'm'.
  Het symbool verandert in 'l'. Deze disc is nu geblokkeerd.

  Filterfunctie (alleen DVD video)
  Speelfilms op voorbespeelde DVD's kunnen scènes bevatten die niet geschikt zijn voor kinderen.
  Dergelijke DVD's kunnen zijn voorzien van filterinformatie die betrekking heeft op de complete
  DVD of alleen op bepaalde scènes.
  De betreffende scènes zijn voorzien van filterwaarden 1 tot 8. Als zo'n scène tijdens het afspelen
  wordt herkend, wordt de op de DVD-recorder ingestelde filterwaarde vergeleken met de scène.
  Is de filterwaarde van de scène hoger dan de ingestelde waarde, dan wordt een alternatieve
  scène (mits beschikbaar) weergegeven.

  76

  Toegangscontrole (kinderslot) • Page 84

  Functies
  Toegangscontrole
  Code ingeven…
  Statusveld
  Aan
  Automatische hervatting Aan
  Standby
  Normaal

  1

  Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de
  DVD-recorder.

  2

  Zet de DVD-recorder aan met de toets STANDBY/ON .

  3

  Druk op de toets SYSTEM-MENU . De menubalk verschijnt.

  4

  Kies met de toets D of C het symbool 'A'.

  5

  Kies met de toets B of A de regel 'Functies' en bevestig dit met
  de toets C .

  6

  Bevestig de regel Toegangscontrolemet de toets C .

  7

  Voer de 4-cijferige code van uw keuze in. Wanneer een nieuwe code
  wordt ingevoerd, moet deze ter bevestiging nogmaals worden
  ingevoerd.

  8

  Kies met de toets A of B de regel 'Beveiligingsniveau' en
  bevestig dit met de toets C . Er verschijnt een balk in verband met
  de keuze van het veiligheidsniveau.

  9

  Kies het betreffende veiligheidsniveau met de toets B of A of met
  de cijfertoetsen 0..9 .

  NEDERLANDS

  Filterfunctie in /uitschakelen

  Wat betekenen de veiligheidsniveaus?
  Filterwaarde 0 (aangegeven als '--') betekent: Filterfunctie uitgeschakeld.
  Filterwaarde 1 (vrijgegeven voor kinderen)
  Filterwaarde 8 (alleen voor volwassenen)
  Wat gebeurt er wanneer een scène van de DVD een hoger
  veiligheidsniveau heeft dan vooraf aangegeven?
  Wanneer de recorder geen alternatieven kan vinden, wordt het afspelen
  onderbroken en moet eerst de 4-cijferige code worden ingevoerd.

  0

  Toegangscontrole (kinderslot)

  Bevestig met de toets
  SYSTEM-MENU .

  OK . Beëindig met de toets

  Tip

  D en

  77 • Page 85

  Land wijzigen
  De ingestelde filterwaarden zijn afhankelijk van het betreffende land. Daarom is het nodig, dat u
  het land invoert waarvoor deze filterwaarden gelden.

  Toegangscontrole
  Statusveld
  Automatische hervatting
  Standby

  78

  Functies
  Code ingeven…
  Aan
  Aan
  Normaal

  1

  Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de
  DVD-recorder.

  2

  Zet de DVD-recorder aan met de toets STANDBY/ON .

  3

  Druk op de toets SYSTEM-MENU . De menubalk verschijnt.

  4

  Kies met de toets D of C het symbool 'A'.

  5

  Kies met de toets B of A de regel 'Functies' en bevestig dit met
  de toets C .

  6

  Bevestig de regel 'Toegangscontrole' met de toets C .

  7

  Voer de 4-cijferige code van uw keuze in.

  8

  Kies met de toets A of B de regel 'Land wijzigen' en bevestig dit
  met de toets C .

  9

  Kies met de A - of B -toets het betreffende land en bevestig dit
  met de OK -toets.

  0

  Afsluiten met de toets D en dan SYSTEM-MENU .

  Toegangscontrole (kinderslot) • Page 86

  Functies
  Toegangscontrole
  Code ingeven…
  Statusveld
  Aan
  Automatische hervatting Aan
  Standby
  Normaal

  1

  Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de
  DVD-recorder.

  2

  Zet de DVD-recorder aan met de toets STANDBY/ON .

  3

  Druk op de toets SYSTEM-MENU . De menubalk verschijnt.

  4

  Kies met de toets D of C het symbool 'A'.

  5

  Kies met de toets B of A de regel 'Functies' en bevestig dit met
  de toets C .

  6

  Bevestig de regel 'Toegangscontrole' met de toets C .

  7

  Voer de 4-cijferige code van uw keuze in.

  8

  Kies met de toets A of B de regel 'Code wijzigen' code wijzigen'
  en bevestig dit met de toets C .

  9

  Voer de nieuwe code m.b.v. de cijfertoetsen 0..9 in. Na een correcte
  invoer moet u de code ter bevestiging nogmaals invoeren.

  0

  Beëindig met de toets D en SYSTEM-MENU .

  NEDERLANDS

  PIN code wijzigen

  Ik ben mijn code vergeten
  Druk bij de invoer van de code viermaal op STOP h en beëindig met OK .
  De invoer van de code is nu uitgeschakeld. U kunt daarna een nieuwe code
  invoeren zoals hierboven beschreven.

  Toegangscontrole (kinderslot)

  Tip

  79 • Page 87

  L

  Voordat u een monteur belt
  Wanneer u problemen met de bediening van uw DVD-recorder heeft, kunnen hiervoor de
  volgende oorzaken bestaan. U kunt echter ook de voor uw land verantwoordelijke
  klantenservice bellen.
  De telefoonnummers vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.
  Zorg ervoor, dat u het modelnummer (MODEL NO) en het productienummer (PROD.NO) van
  de DVD-recorder bij de hand heeft.
  U vindt het serienummer (PROD.NO:) op het typeplaatje aan de achterzijde van uw toestel.

  PROBLEEM
  Het toestel reageert
  niet op het indrukken
  van toetsen, op het
  display verschijnt 'IS
  TV ON?':
  Het toestel reageert
  niet op het indrukken
  van toetsen, de
  afstandsbediening
  werkt wel:

  Het toestel reageert
  niet op het indrukken
  van toetsen:

  OPLOSSING
  bHet toestel staat in de modus voor de eerste installatie: TV inschakelen, omschakelen op de

  aansluiting van de DVD-recorder.
  Dan moet het menu voor het instellen van de taal verschijnen. Lees ook de paragraaf 'De
  afstandsbediening voorbereiden voor gebruik' in het hoofdstuk 'In gebruik nemen'.

  b'Dealer-Mode' ingeschakeld: alle toetsen aan de voorzijde van het toestel zijn geblokkeerd.

  Functie uitschakelen:
  1 1. Trek de stekker uit het stopcontact.
  2 Druk op de hSTOP en OPEN/CLOSE -toets en houd ze ingedrukt en steek de stekker
  weer in het stopcontact.
  3 Zodra in het display de tijd of '--:--' verschijnt (ca. 6 - 10 seconden), laat u de hSTOP en
  OPEN/CLOSE -toetsen los.

  bgeen voedingsspanning: de voedingsspanning controleren.
  bDe geprogrammeerde opname (Timer) draait reeds: indien nodig de geprogrammeerde opname

  (Timer) met de toets STANDBY m afbreken.
  bBij een technische storing de stekker ca. 30 seconden uit het stopcontact trekken en weer

  insteken.
  Wanneer dit niet helpt, kunt u de DVD-recorder weer terugzetten op de stand bij aflevering
  (fabrieksmatige instellingen).
  bAttentie:

  Het toestel
  terugzetten op de
  fabrieksmatige
  instellingen

  Alle ingevoerde gegevens (programma's, tijd, TIMER) worden gereset (gewist).
  1 Trek de stekker uit het stopcontact.
  2 De toets STANDBY/ON op het toestel indrukken en ingedrukt houden terwijl u de stekker
  weer in het stopcontact steekt.
  3 De toets STANDBY/ON loslaten zodra 'IS TV ON?' op het display verschijnt. Alle
  ingevoerde gegevens (programma's, tijd, TIMER) worden gereset (gewist).
  Lees ook de paragraaf 'De afstandsbediening voorbereiden voor gebruik' in het hoofdstuk 'In
  gebruik nemen'.

  De afstandsbediening
  werkt niet:

  80

  bAfstandsbediening niet op toestel gericht: De afstandsbediening op het toestel 'richten'.
  bTechnische storing: batterijen verwijderen, ca. 10 seconden wachten en de batterijen weer

  plaatsen.
  bBatterijen bijna leeg: de batterijen vervangen.

  Voordat u een monteur belt • Page 88

  PROBLEEM

  OPLOSSING
  bGeen opname op de disc: disc verwisselen.
  bOnjuiste soort disc geplaatst: alleen de volgende soorten discs kunnen worden weergegeven:

  Geen weergave van de
  DVD recorder:

  overeenkomen.
  bKinderslot actief: meer informatie vindt u in het hoofdstuk 'Toegangscontrole (kinderslot)'.
  bOp de TV werd een onjuist programmanummer voor de DVD-recorder geselecteerd of onjuist

  ingesteld: op de TV het juiste programmanummer selecteren.
  bDe verbindingskabel tussen de TV en DVD-recorder werd onderbroken: verbindingskabel

  controleren.
  bWellicht bevat deze (super) video-CD een menu en de functie 'PBC' is uitgeschakeld. U ziet dit in

  het statusveld 'PBC OFF'. Om de functie in te schakelen, gaat u als volgt te werk:
  1 Druk bij een geplaatste (Super) video-CD op de SYSTEM-MENU -toets.
  2 Kies met de toets D of C het symbool 'A'.
  3 Kies met de B - of A -toets de regel 'Functies' en bevestig dit met de C -toets.
  4 Kies 'Aan' met de B of A -toets in de regel 'PBC'.
  5 Bevestig de keuze met de OK -toets en beëindig de functie met SYSTEM-MENU .

  Ik kan geen (Super)
  video CD's afspelen

  Slechte weergave van
  de DVD recorder
  (vervormd
  beeld/vervormd
  geluid)

  bTV onjuist ingesteld.
  bDisc vervuild: disc reinigen
  bVaak kunnen er korte beeldvervormingen optreden. Dit is geen storing in uw toestel.

  bTV-programma

  Geen opname
  mogelijk:

  Geprogrammeerde
  opname functioneert
  niet:

  niet geprogrammeerd of verkeerd gekozen: de opgeslagen programma's
  controleren.
  bDisc beveiligd tegen opnemen (schrijfbeveiliging): Schrijfbeveiliging opheffen of de disc verwisselen.
  Meer informatie vindt u in het hoofdstuk 'Niet-automatische opname' in de paragraaf 'Disc tegen
  ongewenste opnamen beveiligen'.
  bDVD+R geplaatst die al is afgesloten (finalised): disc verwisselen.
  bTijd/datum is niet juist ingesteld: tijd/datum controleren.
  bOpname (TIMER-blok) onjuist geprogrammeerd: geprogrammeerde

  opname (TIMER-blok)
  controleren.
  bGeblokkeerde disc geplaatst: blokkering opheffen.
  bDVD+R geplaatst die al is afgesloten (finalised): disc verwisselen.
  b'VPS/PDC' ingeschakeld, echter 'VPS/PDC-tijd' niet correct: 'VPS/PDC-tijd' op de minuut
  nauwkeurig invoeren. Controleer de antenne.

  Na een
  geprogrammeerde
  opname met
  'ShowView systeem'
  werd het verkeerde
  programma
  gedecodeerd
  (opgenomen).

  Voordat u een monteur belt

  1
  2
  3
  4
  5

  Voer het ShowView programmeernummer van het gewenste TV-programma in.
  Bevestig met de toets OK .
  Controleer het in het invoerveld 'Prog.' weergegeven programmanummer c.q.
  programmanaam
  Wanneer dit niet overeenkomt met het gewenste TV-programma, selecteert u het invoerveld
  en wijzigt u het programmanummer/programmanaam.
  Bevestig met de toets OK .

  81

  NEDERLANDS

  DVD-video, (Super)Video-CD, DVD+R(W), Audio-CD, , MP3-CD's
  bDisc onjuist geplaatst: disc plaatsen met het etiket naar boven
  bDisc vervuild: disc reinigen
  bRegionale code onjuist: de regionale code van de DVD en de DVD-recorder moeten • Page 89

  PROBLEEM

  OPLOSSING
  bBij de weergave via de interne TV-ontvanger (Tuner) ( MONITOR -toets) schakelt u met de

  Beeld /geluidsstoringe
  n tijdens de ontvangst

  Vervormd geluid van
  een aangesloten
  HiFi versterker
  Bij de weergave is het
  beeld vervormd of
  zwart wit
  In dit menu kunt u een
  nieuw indexbeeld
  selecteren of de track
  splitsen.

  REC MODE -toets naar de soort opname 'HQ'. Daardoor krijgt u de bestmogelijke
  beeldkwaliteit.
  Voor de opname kiest u de soort opname zoals beschreven in het hoofdstuk 'Niet-automatische
  opname', in de paragraaf 'Kies de opnamekwaliteit'.
  bLaat uw antenne-installatie controleren.
  bLees in het hoofdstuk 'In gebruik nemen' de paragraaf 'Niet-automatisch zoeken van programma's',
  hoe u het TV-systeem kunt wijzigen.
  bDe DVD-recorder is aangesloten op een 'Phono'-ingang van de versterker: deze ingang is alleen

  bedoeld voor platenspelers zonder voorversterker. Kies een andere audio-ingang.
  bHet TV-systeem van de disc komt niet overeen met het TV-systeem van uw TV-toestel

  (PAL/NTSC).
  bDe opname kan alleen in kleur worden doorgevoerd, wanneer ook de TV-zender of het

  aangesloten extra toestel informatie in kleur levert. Zwart-witte signalen zonder kleurinformatie
  (kleurdrager) kunnen niet worden opgenomen.
  bControleer of de geluidsinstellingen met de gekozen aansluitingen en aangesloten apparatuur

  overeenstemmen.
  bControleer of er een MP3-CD is geplaatst: bij MP3-weergaven wordt de digitale uitgang in

  overeenstemming met SDMI (Secure Digital Music Initiative) uitgeschakeld. Dit is geen storing in
  uw toestel.
  bWanneer een opname te kort wordt uitgevoerd, wordt deze misschien niet herkend door een

  Een DVD+RW disc kan
  op bepaalde
  DVD spelers niet
  worden afgespeeld

  DVD-speler: let op de volgende 'Minimale opnametijden':
  Opnamekwaliteit 'HQ': 5 minuten, 'SP': 10 minuten, 'SP+': 13 minuten, 'LP': 15 minuten, 'EP': 20
  minuten, 'EP+': 30 minuten.
  bEr zijn DVD-spelers waarop de weergave van DVD-+RW-opnamen niet mogelijk is. Met behulp
  van een speciale functie kunt u dit probleem oplossen:
  1 Open de disc-lade met de toets OPEN/CLOSE . Plaats de disc, maar sluit de lade niet.
  2 Houd de cijfertoets 2 op de afstandsbediening ingedrukt tot de lade sluit. De disc wordt
  gewijzigd.
  3 Wanneer dit niet het gewenste resultaat heeft, kunt u de procedure met de cijfertoets 3 op
  de afstandsbediening herhalen.
  4 Met de toets 1 kunt u de disc weer in de originele toestand terugbrengen.
  Attentie!
  Het kan echter voorkomen dat door deze procedure de weergave op andere DVD-spelers niet
  meer mogelijk is. Wees daarom voorzichtig met deze functie.
  bWanneer een disc helemaal niet meer kan worden afgespeeld, kunt u proberen deze met de

  Overige discfouten

  82

  volgende functie voor nieuwe opnamen te repareren. Daarbij wordt de disc alleen voorbereid
  voor het wissen. Pas na een correcte opname is deze daadwerkelijk gewist.
  1 Reinig de disc
  2 Open de disc-lade met de toets OPEN/CLOSE . Plaats de disc, maar sluit de lade niet.
  3 Houd de CLEAR -toets op de afstandsbediening ingedrukt tot de lade sluit. De disc wordt
  voorbereid voor het wissen.
  4 Start de opname zoals bij een lege disc.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips DVDR890 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips DVDR890 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,55 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Philips DVDR890

Philips DVDR890 Bedienungsanleitung - Deutsch - 89 seiten

Philips DVDR890 Bedienungsanleitung - Englisch - 86 seiten

Philips DVDR890 Bedienungsanleitung - Französisch - 91 seiten

Philips DVDR890 Bedienungsanleitung - Spanisch - 87 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info