Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
Bedieningshandleiding
Volledig gemotoriseerd LCD-kleurendisplay van 7
inch met DVD/VCD/CD-ontvanger met 5 kanalen en
hoog vermogen
AVH-P7500DVD
Nederlands
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Bedieningshandleiding
  Volledig gemotoriseerd LCD-kleurendisplay van 7
  inch met DVD/VCD/CD-ontvanger met 5 kanalen en
  hoog vermogen

  AVH-P7500DVD

  Nederlands • Page 2

  Inhoud

  Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit Pioneerproduct.
  Lees deze gebruiksinstructies goed door zodat u uw model op de juiste manier gebruikt. Als u de instructies heeft gelezen, moet u ze op een veilige plaats opbergen
  zodat u ze later nog eens kunt gebruiken.

  Lees dit in elk geval
  ! Afspeelbare discs 8
  ! Regionummers voor DVD-video 8
  ! Verboden handelingen 11
  Voorzorgen
  BELANGRIJKE
  VEILIGHEIDSMAATREGELEN 6
  Veilig rijden 6
  Ontladen van de accu voorkomen 7
  Voor u begint
  Over dit toestel 8
  Over deze handleiding 9
  Voorzorgen 9
  Bij problemen 9
  Kenmerken 9
  Bescherming van het LCD-scherm 10
  LCD comfortabel bekijken 11
  Conditiegeheugen 11
  Markeringen op DVDs 11
  Microprocessor resetten 12
  Gebruik en onderhoud van de
  afstandsbediening 12
  Functiedemonstratie 13
  Wat is wat
  Hoofdtoestel 14
  Afstandsbediening 16
  Basishandelingen
  Toestel aanzetten en signaalbron
  selecteren 19
  Disc insteken 20
  Volume afstellen 20
  Toestel uitschakelen 20
  Display achter gebruiken 20

  2

  Nl

  Navigatievideo weergeven 21
  Basisbediening van de toetsen op het
  aanraakpaneel 22
  LCD-paneel openen en sluiten 23
  Breedbeeldstand wijzigen 24
  Beeldinstellingen aanpassen 25
  Uw toestel tegen diefstal beveiligen 26
  Tuner
  Naar de radio luisteren 27
  Inleiding tot bediening van de geavanceerde
  tunerfuncties 28
  Frequenties van zenders opslaan en
  oproepen 28
  Op sterke signalen afstemmen 29
  Frequenties van de sterkste zenders
  opslaan 29
  RDS
  Inleiding RDS-bediening 30
  RDS-display wisselen 30
  Alternatieve frequenties selecteren 31
  Verkeersberichten ontvangen 32
  PTY-functies gebruiken 32
  Radiotekst gebruiken 33
  PTY-lijst 35
  DVD-audiodiscs afspelen
  Naar een DVD-audio luisteren 36
  DVD-menu bedienen 37
  Naar de vorige of volgende groep gaan 37
  Afspelen stoppen 37
  Inleiding tot de bediening van de
  geavanceerde DVD-audio-functies 38
  Herhaalde weergave 38
  Fragmenten in willekeurige volgorde
  afspelen 38
  Fragmenten scannen 39 • Page 3

  Inhoud

  Het afspelen van DVD-audio
  onderbreken 39
  Stilstaande beelden doorbladeren 39
  Beeld voor beeld afspelen 40
  In slowmotion afspelen 40
  Gewenst fragment of gewenste groep
  zoeken 40
  Audiotaal veranderen tijdens het afspelen
  (Multi-audio) 41
  Ondertitelingstaal veranderen tijdens het
  afspelen (Multi-ondertiteling) 41
  Camerahoek tijdens het afspelen wijzigen
  (Multihoek) 42
  Dynamisch-bereikregeling gebruiken 42
  DVD-videos afspelen
  DVDs bekijken 43
  DVD-menu bedienen 44
  Naar de vorige of volgende titel gaan 44
  Afspelen stoppen 44
  Inleiding tot bediening van de geavanceerde
  DVD video-functies 45
  Herhaalde weergave 45
  Het afspelen van een DVD video
  onderbreken 45
  Beeld voor beeld afspelen 46
  In slowmotion afspelen 46
  Bepaalde scène zoeken, afspelen op een
  bepaald tijdstip 46
  Audiotaal veranderen tijdens het afspelen
  (Multi-audio) 47
  Ondertitelingstaal veranderen tijdens het
  afspelen (Multi-ondertiteling) 47
  Camerahoek tijdens het afspelen wijzigen
  (Multihoek) 48
  Dynamisch-bereikregeling gebruiken 48
  Video-CDs afspelen
  Video-CDs bekijken 49

  Menu bedienen 50
  Afspelen stoppen 50
  Inleiding tot bediening van de geavanceerde
  Video-CD-functies 51
  Herhaalde weergave 51
  Het afspelen van een Video-CD
  onderbreken 51
  Beeld voor beeld afspelen 52
  In slowmotion afspelen 52
  Bepaalde scène zoeken, afspelen op een
  bepaald tijdstip 52
  Audio-uitgangssignaal selecteren 53
  CDs afspelen
  Naar een CD luisteren 54
  Afspelen stoppen 55
  Inleiding tot bediening van de geavanceerde
  CD-functies 55
  Herhaalde weergave 56
  Fragmenten in willekeurige volgorde
  afspelen 56
  Fragmenten op een CD scannen 56
  Het afspelen van een CD onderbreken 56
  Disctitels invoeren 57
  CD TEXT-functies gebruiken 58
  MP3 afspelen
  Naar MP3 luisteren 59
  Afspelen stoppen 60
  Inleiding tot bediening van de geavanceerde
  MP3-functies 61
  Herhaalde weergave 61
  Fragmenten in willekeurige volgorde
  afspelen 61
  Mappen en fragmenten scannen 62
  Het afspelen van MP3 onderbreken 62
  Tekstinformatie op een MP3-disc
  weergeven 62

  Nl

  3 • Page 4

  Inhoud

  Door tekstinformatie op het display
  bladeren 63
  Fragmenten uit de bestandsnaamlijst
  selecteren 63
  Multi-CD-speler
  Naar een CD luisteren 64
  Multi-CD-speler met 50 discs 65
  Inleiding voor geavanceerde bediening van
  de multi-CD-speler 65
  Herhaalde weergave 66
  Fragmenten in willekeurige volgorde
  afspelen 66
  CDs en fragmenten scannen 66
  Het afspelen van een CD onderbreken 67
  ITS-afspeellijsten gebruiken 67
  Functies voor disctitels gebruiken 68
  CD TEXT-functies gebruiken 69
  Compressie en basversterking gebruiken 70
  DAB-tuner
  Naar de DAB luisteren 71
  Inleiding tot bediening van de geavanceerde
  functie van de DAB-tuner 72
  DAB-display schakelen 72
  Frequenties van zenders opslaan en
  oproepen 73
  Onderbreking van de berichtondersteuning
  instellen 73
  Services uit de beschikbare-servicelijst te
  selecteren 74
  Service via beschikbare PTY-informatie
  zoeken 74
  Naar primaire of secundaire
  servicecomponent schakelen 74
  Naar service volgen overschakelen 74
  Dynamische label gebruiken 75

  4

  Nl

  TV-tuner
  TV-tuner kijken 76
  Inleiding tot de bediening van de
  geavanceerde functies van de TVtuner 77
  Zenders opslaan en oproepen 77
  Sterkste zenders op volgorde opslaan 77
  Landengroep selecteren 78
  DVD-speler
  Disc afspelen 79
  DVD-speler in- of uitschakelen 80
  Disc selecteren 80
  Inleiding tot bediening van de geavanceerde
  functies van de DVD-speler 80
  Herhaalde weergave 80
  Het afspelen van een disc onderbreken 81
  Fragmenten in willekeurige volgorde
  afspelen 81
  Fragmenten op een CD scannen 81
  ITS-afspeellijsten gebruiken 81
  Functies voor disctitels gebruiken 82
  Audio-instellingen
  Inleiding audio-instellingen 83
  Equalizer gebruiken 84
  Auto-equalizer gebruiken 85
  Positiekeuze gebruiken 86
  Balansinstelling gebruiken 86
  Niveau van de signaalbron aanpassen 87
  Direct Control gebruiken 87
  Dolby Pro Logic B gebruiken 87
  Luidsprekerinstelling instellen 88
  Drempelfrequentie selecteren 89
  Uitgangssignaalniveaus van de luidsprekers
  aanpassen 89
  Uitgangssignaalniveaus van de luidsprekers
  met een testtoon aanpassen 90
  Tijduitlijning gebruiken 90 • Page 5

  Inhoud

  Auto TA en EQ (automatische tijduitlijning en
  instelling van de equalizer) 91
  DVD-speler instellen
  Inleiding DVD-instellingen 95
  Ondertitelingstaal instellen 95
  Audiotaal instellen 96
  Menutaal instellen 96
  Extra ondertiteling in- of uitschakelen 97
  Weergave van het Camerahoekpictogram
  instellen 97
  Beeldformaat instellen 97
  Kinderbeveiliging instellen 97
  Bonusgroepen afspelen 99
  Codetype voor de afstandsbediening
  instellen 99
  Begininstellingen
  Begininstellingen aanpassen 100
  FM-afstemstap instellen 100
  Aan/uit zetten van de automatische PIzoekfunctie 100
  Waarschuwingstoon in-/uitschakelen 101
  Externe aansluiting in-/uitschakelen 101
  Verstoord geluid corrigeren 101
  Tijdelijke uitschakeling/demping van het
  geluid inschakelen 101
  Automatisch afspelen van de disc in- of
  uitschakelen 102
  Dimmerinstelling voor subdisplay in- of
  uitschakelen 102
  Audiofuncties resetten 102
  Navigatiestem/waarschuwingspiepen en
  audiogeluid mengen 102

  Klok instellen 104
  Functie automatisch openen instellen 105
  Schuifpositie van het LCD-paneel
  instellen 105
  Video op het achterdisplay instellen 105
  Navigatievideo op het achterdisplay
  weergeven 105
  AUX-signaalbron gebruiken 106
  Achtergronddisplay in- of uitschakelen 107
  Aanvullende informatie
  Storingen 108
  Foutmeldingen 110
  Foutmeldingen in auto TA en EQ
  begrijpen 111
  Zorgen voor uw DVD-speler 112
  DVD-discs 112
  CD-R/CD-RW-discs 112
  MP3-bestanden 113
  Display correct gebruiken 115
  Taalcodekaart voor DVD 117
  Begrippen 118
  Technische gegevens 121
  Inhoudsopgave 123

  Overige functies
  Inleiding instellingen aanpassen 103
  Video-ingangssignaal instellen 103
  Achteruitrijcamera instellen 103
  Nl

  5 • Page 6

  Hoofdstuk

  01

  Voorzorgen

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
  Lees alle instructies over het display door en
  bewaar ze goed zodat u ze nog eens kunt inzien.

  1 Lees deze handleiding volledig en aandachtig door voordat u het display gebruikt.
  2 Bewaar deze handleiding zodat u hem bij
  de hand heeft als u iets niet weet.
  3 Let op alle waarschuwingen in deze handleiding en volg de instructies zorgvuldig
  op.
  4 Laat andere mensen het systeem niet gebruiken tenzij ze de bedieningsaanwijzingen hebben gelezen en begrepen.
  5 Monteer het display niet op plaatsen waar
  het display (i) het zicht van de bestuurder
  kan hinderen, (ii) de prestaties van het bedieningssysteem of veiligheidsmaatregelen van de auto, zoals de airbags, kan
  belemmeren of (iii) de bestuurder kan hinderen bij het veilig bedienen van het voertuig.
  6 Net als bij andere accessoires in uw auto,
  mag het display de aandacht niet afleiden
  zodat de veiligheid in gevaar komt. Als u
  problemen heeft bij de bediening van het
  systeem of het aflezen van het display, zet
  de auto dan even aan de kant voordat u
  veranderingen aanbrengt.
  7 Probeer het display niet zelf te monteren
  en voer geen onderhoud uit. Montage of
  onderhoudswerkzaamheden aan het display door mensen zonder de juiste bevoegdheid of ervaring in elektronische
  apparatuur en auto-accessoires kan gevaarlijk zijn en elektrische schokken of andere gevaren veroorzaken.
  8 Draag altijd uw veiligheidsgordel als u in
  de auto rijdt. Als u bij een ongeval betrokken raakt, kunnen uw verwondingen veel
  ernstiger zijn als u uw veiligheidsgordel
  niet op de juiste manier draagt.

  6

  Nl

  Veilig rijden
  WAARSCHUWING

  ! Om ongelukken en het mogelijk breken van
  geldende wetten te voorkomen mag dit toestel
  niet worden gebruikt met een videoscherm
  dat zichtbaar is voor de bestuurder.
  ! In sommige landen of staten kan het bekijken
  van beelden op een display in een voertuig,
  zelfs bij mensen die niet achter het stuur zitten, illegaal zijn. Als dergelijke voorschriften
  van toepassing zijn, moet u zich hieraan houden.

  Dit toestel neemt waar of de handrem van de
  auto wel of niet is ingeschakeld en voorkomt
  dat u een DVD of TV op het display kijkt terwijl
  u rijdt. Als u probeert naar een DVD of de TV te
  kijken, verschijnt de waarschuwing VIDEO
  VIEWING IS NOT AVAILABLE WHILE DRIVING op het scherm.
  Als u naar een DVD of de TV wilt kijken, kunt u
  de auto op een veilige plek parkeren en de
  handrem inschakelen.

  Als u een display gebruikt dat op
  REAR MONITOR OUT is aangesloten
  De REAR MONITOR OUT van dit toestel is
  voor aansluiting van een display zodat passagiers op de achterbank naar een DVD of de TV
  kunnen kijken.

  WAARSCHUWING

  Monteer het display NOOIT zodanig dat de bestuurder naar een DVD of naar de TV kan kijken
  tijdens het rijden. • Page 7

  Hoofdstuk

  01

  Voorzorgen

  Voorzorgen

  Ontladen van de accu
  voorkomen
  Zorg dat de motor draait als u dit toestel gebruikt. Als u dit toestel gebruikt terwijl de
  motor niet draait, loopt de accu leeg.

  WAARSCHUWING

  Gebruik het toestel niet met autos zonder ACCpositie.

  Nl

  7 • Page 8

  Hoofdstuk

  02

  Voor u begint

  Over dit toestel
  De tunerfrequenties op dit toestel zijn voor gebruik in West-Europa, Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Oceanië. Bij gebruik in andere
  gebieden kan de ontvangst storen. De RDSfunctie werkt alleen in gebieden waar FM-zenders RDS-signalen uitzenden.

  Het regionummer van de speler staat op de
  onderzijde van dit toestel.
  De onderstaande afbeelding toont de regios
  en de bijbehorende regionummers.

  Afspeelbare discs
  In deze speler kunnen DVDs, Video-CDs en
  CDs met het onderstaande logo worden afgespeeld.
  DVD-audio

  DVD-video

  Video-CD

  CD

  Opmerking
  Deze speler kan alleen discs met de bovenstaande markeringen afspelen.

  Regionummers voor DVD-video
  DVD-videos met onbruikbare regionummers
  kunnen niet op deze speler worden gebruikt.

  8

  Nl

  Indien gecombineerd met een
  Pioneer navigatie-eenheid
  Als u dit toestel in combinatie met een Pioneer
  DVD-navigatie-eenheid gebruikt, moet u altijd
  de kaartdisc CNDV-30 gebruiken. In deze
  handleiding wordt de bediening beschreven
  bij gebruik van deze kaartdisc.
  Als u niet de kaartdisc CNDV-30 met de navigatie-eenheid gebruikt, maar een oudere versie, kunnen de volgende defecten of storingen
  optreden:
  ! De ENTERTAINMENT-toets en de WIDEtoets werken niet als de NAVI MENU-toets
  en de NAVI-toets.
  ! NAVI (navigatie-eenheid), zoals DVD-video
  van de gecombineerde Pioneer navigatieeenheid met DVD-videoweergave, kan niet
  als bron gekozen worden.
  ! In Bij NAVI MIXING kunnen de andere instellingen dan ALL niet gekozen worden.
  ! Het spraakherkenning-bedieningssysteem
  van de gecombineerde Pioneer navigatieeenheid werkt niet juist. De spraakbediening voor de navigatie-eenheid werkt wel,
  maar de spraakbediening die verband
  houdt met de AV-apparatuur werkt niet.
  ! De route-instructies van de gecombineerde
  Pioneer navigatie-eenheid zullen niet juist
  werken wanneer een ander bronbeeld
  wordt weergegeven. De gesproken instructies zullen wel werken, maar de instructies • Page 9

  Hoofdstuk

  02

  Voor u begint

  Op de bovenzijde van dit toestel
  CAUTION :
  VORSICHT :
  ADVARSEL :
  VARNING :
  VARO!

  Over deze handleiding
  Dit toestel heeft een aantal geavanceerde
  functies waardoor de ontvangst en de bediening optimaal zijn. Deze functies zijn zodanig
  ontworpen dat ze gemakkelijk in gebruik zijn,
  maar ze spreken niet altijd voor zich. Deze bedieningshandleiding helpt u de mogelijkheden
  van dit toestel volledig te benutten en uw luisterplezier te vergroten.
  We raden u aan deze functies en het gebruik
  ervan te leren kennen door middel van de
  handleiding voordat u het toestel gebruikt. Het
  is met name belangrijk dat u de voorzorgsmaatregelen op deze bladzijde en in andere
  delen leest en aanhoudt.

  Voorzorgen
  ! Dit product heeft een laserdiode met een
  hogere klasse dan 1. Om de veiligheid te
  garanderen mag u geen afdekkingen verwijderen of toegang proberen te krijgen tot
  de binnenkant van dit product. Onderhoud
  moet door bevoegd personeel worden uitgevoerd. Het volgende waarschuwingslabel
  staat op uw toestel.
  Plaats:
  Op de onderzijde van dit toestel

  CLASS 1
  LASER PRODUCT

  :

  VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
  AVOID EXPOSURE TO BEAM.
  SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN
  ABDECKUNG GE…FFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN!
  SYNLIG OG USYNLIG LASERSTR LING VED BNING UNDG
  UDS®TTELSE FOR STRËLING.
  SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTR LNING N R DENNA DEL R
  …PPNAD BETRAKTA EJ STR LEN.
  AVATTAESSA ALTISTUT N KYV JA N KYM TT…M LLE
  LASERSATEIL YLLE. L KATSO S TEESEN.
  VRW1860

  Voor u begint

  op het beeldscherm (zoals overschakelen
  naar een uitvergrote kaart van een kruispunt) zullen niet werken.
  ! NAVI BG PICT (navigatie-eenheid achtergrond) kan niet gekozen worden als achtergrondscherm.

  ! De Pioneer CarStereo-Pass wordt alleen in
  Duitsland gebruikt.
  ! Houd deze handleiding bij de hand om bedieningsprocedures en te nemen voorzorgsmaatregelen in op te zoeken.
  ! Houd het volume te allen tijde zo laag dat u
  geluiden van buiten de auto kunt blijven
  horen.
  ! Bescherm dit toestel tegen vocht.
  ! Als de accu losgekoppeld wordt of leeg
  raakt, zal het voorkeuzegeheugen worden
  gewist en zult u het toestel opnieuw moeten programmeren.

  Bij problemen
  Als dit product niet naar behoren functioneert,
  kunt u uw dealer of het dichtstbijzijnde erkende Pioneer Service-station raadplegen.

  Kenmerken
  Bediening van het aanraakpaneel
  U kunt dit toestel met een aanraakpaneel gebruiken.
  DVD-audio afspelen
  Het is mogelijk DVD-audio af te spelen.
  DVD-video afspelen
  U kunt DVD-video, DVD-R (video-stand) en
  DVD-RW (videostand) afspelen.

  Nl

  9 • Page 10

  Hoofdstuk

  02

  Voor u begint

  Video-CDs met PBC-compatibiliteit
  U kunt video-CDs met PBC (afspeelregeling)
  afspelen.
  CDs afspelen
  Het is mogelijk om een CD/CD-R/CD-RW af te
  spelen.
  MP3-bestanden afspelen
  U kunt MP3-bestanden op CD-ROM/CD-R/CDRW afspelen (standaardopnamen ISO9660 niveau 1/niveau 2).
  ! Dit product is alleen voor niet-commercieel
  privé-gebruik. Het mag niet in een commerciële omgeving (waarbij geld wordt verdiend), via uitzendingen (over land, via
  satelliet, kabels en/of andere media), via
  uitzendingen via internet, via een intranet
  en/of andere netwerken of in andere elektronische systemen, zoals betaalradio of
  audio-op-aanvraag, worden verspreid. Hiervoor is een aparte vergunning nodig. Kijk
  voor meer informatie op
  http://www.mp3licensing.com.
  NTSC/PAL-compatibiliteit
  Dit toestel is compatibel met een NTSC/PALsysteem. Als u andere onderdelen op dit toestel aansluit, moeten deze onderdelen compatibel zijn met hetzelfde videosysteem. Anders
  worden de beelden niet juist weergegeven.
  Compatibiliteit met Dolby Digital/DTS
  U kunt genieten van de sfeer en opwinding
  van DVD-films en muzieksoftware met 5.1-kanaalsopnamen.
  ! Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic en het symbool
  double-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

  ! DTS en DTS Digital Surround zijn geregistreerde handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.

  Meerdere beeldformaten
  Schakelen tussen breedbeeld, brievenbus en
  panscan-weergave is mogelijk.
  Meerdere audiosystemen
  U kunt schakelen tussen meerdere audiosystemen die op een DVD zijn opgenomen.
  Multi-ondertiteling
  U kunt schakelen tussen meerdere ondertitelingssystemen die op een DVD zijn opgenomen.
  Multicamerahoek
  U kunt schakelen tussen meerdere camerapunten van een scène die op een DVD zijn opgenomen.
  Opmerking
  Dit product heeft technologie ter bescherming
  van de auteursrechten. Deze is beschermd door
  claims van bepaalde VS-patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision Corporation en andere eigenaren van rechten. Voor
  gebruik van deze technologie voor auteursrechtenbescherming moet toestemming worden verkregen van Macrovision Corporation. Deze
  technologie is bedoeld voor gebruik thuis en mag
  niet publiekelijk worden gebruikt tenzij Macrovision Corporation anders heeft besloten. Nabouwen
  of demontage is verboden.

  Bescherming van het LCDscherm
  ! Zorg dat er geen direct zonlicht op het display valt als dit toestel niet worden ge-

  10

  Nl • Page 11

  Hoofdstuk

  02

  Voor u begint

  Markeringen op DVDs
  De onderstaande markeringen vindt u terug
  op labels en verpakkingen van DVDs. Ze
  geven het type beeld en audio op de disc en
  de functies die u kunt gebruiken aan.
  Markering

  Aantal audiosystemen.

  2

  2

  LCD comfortabel bekijken
  Vanwege de bouw van het LCD-scherm is de
  kijkhoek van het scherm beperkt. De kijkhoek
  (verticaal en horizontaal) kan echter worden
  vergroot door BRIGHT te gebruiken om de
  zwarte densiteit van het beeld aan te passen.
  Als u het scherm voor het eerst gebruikt, moet
  u de zwarte densiteit afstellen volgens de kijkhoek (verticaal en horizontaal) om duidelijk
  beeld te krijgen. U kunt ook DIMMER gebruiken om de helderheid van het LCD-scherm
  naar eigen wens aan te passen.

  Conditiegeheugen
  Deze functie slaat audiotaal, ondertitelingstalen, aantal camerahoeken en beeldformaat op
  voor maximaal 30 CDs tijdens het afspelen.
  De uiteindelijke instellingen tijdens het afspelen van een disc worden zonder extra handeling opgeslagen. Als een CD de volgende keer
  weer wordt afgespeeld, worden de vorige instellingen automatisch gebruikt.
  ! Bij sommige discs worden de audiotaal en
  ondertitelingstaal automatisch gegeven.
  Het conditiegeheugen werkt dan niet.
  ! Als het aantal discs meer dan 30 wordt,
  worden de instellingen van de laatste disc
  op de plaats van die van de minst recente
  disc gezet.

  Betekenis

  Voor u begint

  bruikt. Overmatige blootstelling aan direct
  zonlicht kan storingen in het LCD-scherm
  veroorzaken door de hoge temperaturen.
  ! Als u een draadloze telefoon heeft, houd de
  antenne van de draadloze telefoon dan uit
  de buurt van het display om te voorkomen
  dat de video wordt verstoord door vlekken,
  gekleurde strepen, etc.

  3

  16 : 9 LB

  2
  ALL

  Aantal ondertitelingstalen.
  Aantal camerahoeken.
  Beeldgrootte (type beeldformaat: verhouding breedte-hoogte van het
  scherm).
  Nummer van de regio waar afspelen
  mogelijk is.

  Verboden handelingen
  Als u naar een DVD kijkt en u probeert een bepaalde handeling uit te voeren, kan deze soms
  niet worden uitgevoerd door de programmeerinstellingen op de disc. Als dit gebeurt, geeft
  het toestel het pictogram
  weer op het
  scherm.
  ! Bij sommige discs verschijnt het pictogram
  niet.

  Nl

  11 • Page 12

  Hoofdstuk

  02

  Voor u begint

  Microprocessor resetten
  Als u op RESET drukt, kunt u de microprocessor opnieuw instellen op de begininstellingen
  zonder dat u het conditiegeheugen verandert.
  De microprocessor moet in de volgende situaties worden gereset:
  ! Voor het eerste gebruik van dit toestel na
  montage
  ! Als het toestel niet juist werkt
  ! Als er vreemde of onjuiste berichten op het
  scherm verschijnen.
  1

  Gebruik en onderhoud van
  de afstandsbediening
  Batterij installeren
  Haal de schuif uit de achterzijde van de afstandsbediening en doe de batterij er met de
  pluspool (+) en de minpool () in de juiste
  richting in.
  ! Als u de afstandsbediening voor het eerst
  gebruikt, moet u eerst het plastic uit de
  schuif trekken.

  Zet de contactschakelaar UIT.

  2 Druk met een pen of een ander scherp
  voorwerp op RESET.

  WAARSCHUWING

  Houd de batterij uit de buurt van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als de batterij wordt
  ingeslikt.

  RESET-toets

  Opmerkingen
  ! Als u op RESET drukt terwijl u een navigatieeenheid van Pioneer gebruikt, moet ACC OFF
  geselecteerd zijn. Als ACC ON is geselecteerd,
  kan een juiste bediening niet mogelijk zijn,
  zelfs niet als u op RESET drukt.
  ! Nadat u de aansluitingen heeft voltooid of als
  u alle opgeslagen instellingen wilt verwijderen
  of het toestel op zijn begininstellingen wilt zetten, zet u de motor op ON of zet u het contactslot op ACC ON voordat u op RESET drukt.

  12

  Nl

  WAARSCHUWING

  ! Gebruikt slechts een lithium CR2025 (3 V)batterij.
  ! Verwijder de batterij als de afstandsbediening
  langer dan een maand niet wordt gebruikt.
  ! De batterij mag niet worden opgeladen, uit
  elkaar gehaald, verwarmd of in het vuur worden gegooid.
  ! Raak de batterij niet aan met metalen gereedschap.
  ! Bewaar de batterij niet bij metalen gereedschap.
  ! Als de batterij lekt, moet u de afstandsbediening helemaal schoon vegen en een nieuwe
  batterij plaatsen.
  ! Als u gebruikte batterijen weggooit, zorg dan
  dat u voldoet aan de wettelijke bepalingen of
  milieuregels die in uw land/regio gelden. • Page 13

  Hoofdstuk

  02

  Voor u begint

  Voor u begint

  Afstandsbediening gebruiken
  Wijs met de afstandsbediening in de richting
  van het voorpaneel.
  ! De afstandsbediening kan minder goed
  werken in direct zonlicht.
  Belangrijk
  ! Berg de afstandsbediening niet op op plekken
  met hoge temperaturen of in direct zonlicht.
  ! Laat de afstandsbediening niet op de grond
  vallen, omdat hij onder het rem- of gaspedaal
  terecht kan komen.

  Functiedemonstratie
  Belangrijk
  De rode draad (ACC) van dit toestel moet worden
  aangesloten op een aansluiting die beschikt over
  een koppeling voor het in- en uitschakelen van
  het contact. Als dit niet het geval is, loopt u het risico dat de accu leeg raakt.

  De functiedemo start automatisch als de voeding naar dit toestel wordt uitgeschakeld terwijl de contactschakelaar op ACC of ON staat.
  Als u ATT ingedrukt houdt tijdens de functiedemo, wordt de functie voor functiedemos geannuleerd. Als u ATT weer ingedrukt houdt,
  begint de functie voor functiedemos weer. Vergeet niet dat als de functiedemo blijft draaien
  terwijl de motor is uitgeschakeld, de accu
  sneller leeg raakt.
  Nl

  13 • Page 14

  Hoofdstuk

  03

  Wat is wat

  12

  3 45

  6
  7
  8
  9
  a

  l k ji h g

  Hoofdtoestel
  1 DISPLAY-toets
  Druk op deze toets om te kiezen uit de diverse displays.
  2 TA/NEWS-toets
  Druk hierop om de functie voor de weergave
  van verkeersberichten in of uit te schakelen.
  Houd deze toets ingedrukt om de NEWSfunctie in of uit te schakelen.

  14

  f

  e d c

  b

  Druk deze toets in om de klok acht seconden weer te geven als het LCD-paneel gesloten wordt.
  5 OPEN/CLOSE-toets
  Druk deze toets in om het LCD-paneel te
  openen of sluiten.
  6 ENTERTAINMENT-toets
  Druk op deze toets om tussen de achtergrondweergaven te schakelen.

  3 Omgevingsverlichtingsensor
  Neemt omgevingsverlichting waar. Dit systeem past de helderheid van het display aan
  ter compensatie van licht uit de omgeving.

  7 WIDE-toets
  Druk deze toets in om de gewenste stand
  voor vergroting van een beeld van 4:3 naar
  16:9 te selecteren.

  4 FLIP DOWN/CLOCK-toets
  Druk deze toets in om het LCD-paneel tijdelijk horizontaal te draaien als het LCD-paneel rechtop staat.

  8 MENU-toets
  Houd deze toets ingedrukt om het beeldaanpassingsmenu weer te geven.

  Nl • Page 15

  Hoofdstuk

  03

  Wat is wat

  a DETACH-toets
  Druk deze toets in om het voorpaneel van
  het hoofdtoestel te verwijderen.
  b EJECT-toets
  Druk deze toets in om een disc uit dit toestel
  te werpen.
  c Joystick
  Voor handmatig instellen, snel vooruit, achteruit en het zoeken van een fragment.
  Wordt ook gebruikt om functies te gebruiken.

  i REAR ON-toets
  Druk op deze toets om te schakelen tussen
  de videobronnen (zoals DVD of AV) op het
  achterdisplay.
  j Laadsleuf voor de disc
  Doe een disc in de speler.

  Wat is wat

  9 RESET-toets
  Druk deze toets in om de fabrieksinstellingen weer in te stellen (begininstellingen).

  k SOURCE-toets
  Dit toestel wordt aangezet door een signaalbron te selecteren. Druk op deze toets om
  alle beschikbare signaalbronnen langs te
  gaan.
  l VOLUME
  Draai deze toets om het volume te verhogen
  of te verlagen.

  d EQ-toets
  Druk op deze toets om de verschillende
  equalizercurven te selecteren.
  e BAND/ESC-toets
  Druk op deze toets om te kiezen uit een van
  de drie FM- of MW/LW-frequentiebanden
  (MG/LG) en om de instelling van een bepaalde functie te annuleren.
  f ANGLE (+/)-toets
  Druk deze toets in om de hoek van het LCDpaneel te wijzigen.
  g ATT-toets
  Druk deze toets in om het geluid snel te
  dempen met ongeveer 90%. Druk nog een
  keer om het oorspronkelijke volume weer te
  krijgen.
  h BACK/TEXT-toets
  Druk op deze toets om terug te keren naar
  het vorige display.
  Houd deze toets ingedrukt om weergave van
  radiotekst in of uit te schakelen.

  Nl

  15 • Page 16

  Hoofdstuk

  03

  Wat is wat

  2 3 4

  1

  p
  o
  m
  k
  i
  h
  g
  f

  5
  6
  7
  8
  9
  a
  b
  c
  d
  e

  Afstandsbediening
  1 Selectieschakelaar afstandsbediening
  Schakel over om de instelling van de afstandsbediening te wijzigen. Zie Codetype
  voor de afstandsbediening instellen op bladzijde 99 voor meer informatie.
  2 VOLUME-toets
  Druk op deze toets om het volume te verhogen of te verlagen.
  3 REAR.S-toets
  Druk op deze toets om te schakelen tussen
  de videobronnen (zoals DVD of AV) op het
  achterdisplay.
  4 SOURCE-toets
  Dit toestel wordt aangezet door een signaalbron te selecteren. Druk op deze toets om
  alle beschikbare signaalbronnen langs te
  gaan.

  16

  Nl

  5 Joystick
  Voor handmatig instellen, snel vooruit, achteruit en het zoeken van een fragment.
  Wordt ook gebruikt om functies te gebruiken.
  6 Bedieningschakelaar afstandsbediening
  Hiermee kunt u de bedieningsstand op de
  standen AVH, DVD of TV zetten. Normale
  stand is AVH.
  ! AVH Voor de dagelijkse bediening van
  dit toestel
  ! DVD Alleen voor het afspelen van
  DVDs
  ! TV Alleen voor het gebruik van de TVtuner
  Zie Bedieningsschakelaar van de afstandsbediening gebruiken op de volgende bladzijde
  voor meer informatie.
  7 BACK-toets
  Druk op deze toets om terug te keren naar
  het vorige display. • Page 17

  Hoofdstuk

  03

  Wat is wat

  i ANGLE-toets
  Druk op deze toets om de camerahoek bij
  het afspelen van een DVD te wijzigen.

  9 ENTERTAINMENT-toets
  Druk op deze toets om tussen de achtergrondweergaven te schakelen.

  j STEP-toets (r/q)
  Druk op deze toets om beeld voor beeld
  vooruit te gaan bij het afspelen van een
  DVD/video-CD. Houd deze toets een seconde ingedrukt voor langzaam afspelen.

  a FORWARD-toets (n)
  Druk op deze toets om snel vooruit te spoelen.

  k SUBTITLE (SUB.T)-toets
  Druk op deze toets om de ondertitelingstaal
  bij het afspelen van een DVD te wijzigen.

  b STOP-toets (g)
  Druk op deze toets om het afspelen te stoppen.

  l DISPLAY-toets
  Druk op deze toets om te kiezen uit de diverse displays.

  c NEXT-toets (p)
  Druk op deze toets om naar het volgende
  fragment (hoofdstuk) te gaan.

  m AUDIO-toets
  Druk op deze toets om de audiotaal bij het
  afspelen van een DVD te wijzigen.

  d CLEAR-toets
  Druk op deze toets om het invoernummer te
  annuleren terwijl 010 wordt gebruikt.

  n RETURN-toets
  Druk op deze toets om het PBC-menu (afspeelregeling) tijdens het afspelen weer te
  geven.

  e 010-toetsen
  Druk hierop om rechtstreeks het gewenste
  fragment, voorkeuze-afstemming of disc te
  kiezen. Met de 16 toetsen kan de voorkeuze-afstemming voor de tuner of de discsnummer-zoekfunctie voor de multi-CDspeler worden bediend.
  f PREVIOUS-toets (o)
  Druk op deze toets om naar het vorige fragment (hoofdstuk) te gaan.
  g REVERSE-toets (m)
  Druk op deze toets om snel achteruit te
  spoelen.

  Wat is wat

  8 BAND/ESC-toets
  Druk op deze toets om te kiezen uit een van
  de drie FM- of MW/LW-frequentiebanden
  (MG/LG) en om de instelling van een bepaalde functie te annuleren.

  o MENU-toets
  Druk op deze toets om het DVD-menu bij
  het afspelen van een DVD weer te geven.
  p TOP MENU (TOP.M)-toets
  Druk op deze toets om terug te gaan naar
  het hoofdmenu bij het afspelen van een
  DVD.

  Bedieningsschakelaar van de
  afstandsbediening gebruiken
  Deze afstandsbediening heeft drie bedieningsstanden.

  h PLAY/PAUSE-toets (f)
  Druk op deze toets om tussen afspelen en
  pauze te schakelen.
  Nl

  17 • Page 18

  Hoofdstuk

  03

  Wat is wat

  AVH-stand
  Als u de afstandsbediening van dit toestel gebruikt, staat de stand op AVH.
  ! De joystick op de afstandsbediening kan
  dezelfde handelingen uitvoeren als de toetsen op het hoofdtoestel. De joystick kan dezelfde handelingen uitvoeren als de toetsen
  a, b, c en d op het aanraakpaneel.
  ! Met 16 kunnen dezelfde handelingen als
  de toetsen voor het afstemmen op een
  voorkeuzezender PRESET 1PRESET 6 en
  de toetsen voor keuze van een disc 0106
  worden uitgevoerd.
   Als u een disc op een van de plekken 7
  t/m 12 wilt kiezen met behulp van 16,
  moet u de bij die nummers behorende
  toetsen, bijvoorbeeld toets 1 voor disc 7,
  ingedrukt houden totdat het discnummer op het display verschijnt.

  DVD-stand
  Als u de stand wijzigt in DVD, worden de joystick en de handelingen met 010 voor de DVDspeler gewijzigd.
  % Als u de volgende functies wilt gebruiken, moet het toestel in stand DVD staan:

  ! Stilstaande beelden doorbladeren met behulp van de joystick. (Raadpleeg Stilstaande
  beelden doorbladeren op bladzijde 39.)
  ! Gebruik van het DVD-menu met behulp van
  de joystick. (Raadpleeg DVD-menu bedienen
  op bladzijde 44.)
  ! Gebruik van het PBC-menu met behulp van
  010. (Raadpleeg Video-CDs bekijken op
  bladzijde 49.)
  ! Specificatie van een groep, titel of fragment
  met behulp van 010. (Raadpleeg Groep
  specificeren op bladzijde 41, Titel specificeren op bladzijde 47 en Fragment specificeren
  op bladzijde 53.)

  18

  Nl

  Opmerking
  Als het toestel in stand DVD zet, kunt u de volgende toetsen niet gebruiken; BACK,
  ENTERTAINMENT en DISPLAY.

  TV-stand
  Als u de achteruitgang op de TV-tuner gebruikt, kunt u het TV-beeld apart op het display
  achter bekijken. Als u de TV apart op het display achter wilt bedienen, moet het toestel in
  stand TV staan. In dit geval wordt de bediening van de joystick voor de TV veranderd.
  ! Raadpleeg voor meer informatie over de bediening de bedieningshandleiding van de
  TV-tuner.
  % Als u de volgende functies alleen op
  het display achter wilt gebruiken, moet het
  toestel in stand TV staan:
  ! Handmatig of automatisch afstemmen
  door de joystick links of rechts te bewegen.
  ! Voorkeuzezenders oproepen door de joystick omhoog of omlaag te bewegen.
  ! De landengroep selecteren door met de
  joystick te klikken en deze vervolgens links
  of rechts te bewegen.
  Opmerking
  Als u de stand op TV zet, kunt u SOURCE en
  VOLUME niet gebruiken, met uitzondering van
  de joystick. • Page 19

  Hoofdstuk

  04

  Basishandelingen

  Toestel aanzetten en
  signaalbron selecteren

  1 Bronpictogram
  Deze toont welke signaalbron is geselecteerd.
  U kunt de signaalbron kiezen waarnaar u wilt
  luisteren. Als DVD AUTO PLAY is ingeschakeld, kunt u een disc in het toestel steken om
  over te schakelen naar DVD (raadpleeg Automatisch afspelen van de disc in- of uitschakelen
  op bladzijde 102).
  % Als u de toetsen van het aanraakpaneel
  gebruikt, raakt u eerst het bronpictogram
  en daarna de gewenste signaalbronnaam
  aan.
  De namen van de signaalbronnen worden
  weergegeven en de bronnen die u kunt selecteren zijn gemarkeerd.
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !

  DVD Ingebouwde DVD-speler
  S-DVD DVD-speler/multi-DVD-speler
  M-CD Multi-CD-speler
  TUNER Tuner
  TV Televisie
  AV Video-ingang
  EXT1 Extern toestel 1
  EXT2 Extern toestel 2
  AUX AUX
  DAB Digitale audio-uitzending
  NAVI Navigatie-eenheid
  OFF Toestel uitzetten

  % Als u de toets gebruikt, drukt u op
  SOURCE om een signaalbron te selecteren.
  Druk herhaaldelijk op SOURCE om te schakelen tussen de volgende signaalbronnen:
  DAB (digitale audio-uitzending)TUNER
  (tuner)TV (televisie)AV (video-ingang)
  DVD (ingebouwde DVD-speler)S-DVD
  (DVD-speler/multi-DVD-speler)M-CD (multiCD-speler)EXT1 (extern toestel 1)EXT2
  (extern toestel 2)AUX (AUX)NAVI (navigatie-eenheid)

  Basishandelingen

  1

  # Als het bronpictogram niet wordt weergegeven, kunt u het weergeven door het scherm aan
  te raken.
  # Zelfs als u het bronpictogram aanraakt terwijl
  u het menu gebruikt, kunt u geen signaalbron selecteren.
  # Raak ESC aan om terug te keren naar het
  weergavedisplay.

  Opmerkingen
  ! In de volgende gevallen zal de ingestelde signaalbron niet veranderen:
   Wanneer er geen met de gekozen signaalbron overeenkomend toestel is aangesloten op dit toestel.
   Wanneer er geen disc in het toestel zit.
   Wanneer er geen disc in de DVD-speler zit.
   Wanneer er geen magazijn in de multi-CDspeler zit.
   Wanneer er geen magazijn in de multiDVD-speler zit.
   Wanneer de AUX (extra ingangsaansluiting) is uitgeschakeld (raadpleeg bladzijde
  101).
   Als de AV (video-ingang) niet is ingesteld
  op VIDEO (raadpleeg bladzijde 103).

  Nl

  19 • Page 20

  Hoofdstuk

  04

  Basishandelingen

  ! Extern toestel verwijst naar een Pioneer-product (bijvoorbeeld toekomstige producten)
  waarmee de basisfuncties van dit toestel kunnen worden gebruikt, ook al is het geen compatibele signaalbron. Via dit toestel kunnen
  twee externe toestellen worden bediend. Als
  er twee externe toestellen zijn aangesloten,
  geeft het toestel ze automatisch de namen extern toestel 1 of extern toestel 2.
  ! Wanneer de blauwe draad van dit toestel is
  aangesloten op de bedieningsaansluiting van
  de automatische antenne van uw auto, zal
  deze antenne uitschuiven wanneer de signaalbron van dit toestel wordt ingeschakeld. Als u
  de signaalbron uitschakelt, wordt de antenne
  weer ingeschoven.

  Disc insteken
  % Doe een disc in de disc-laadsleuf.
  Het afspelen zal automatisch beginnen.

  # Als DVD AUTO PLAY is uitgeschakeld, raak
  dan het bronpictogram aan en raak vervolgens
  DVD aan om DVD te selecteren (raadpleeg de vorige bladzijde).
  # Als er een disc in het toestel zit, raakt u het
  bronpictogram aan en daarna DVD om DVD te
  selecteren.
  # Druk op EJECT om een disc uit te werpen.
  Opmerkingen
  ! De DVD-speler kan één standaard-disc van 12
  of 8 cm (single) afspelen. Gebruik geen adapter als u discs van 8 cm afspeelt.
  ! Plaats geen andere dingen dan een disc in de
  disc-laadsleuf. Andere discs die kunnen worden afgespeeld, worden vermeld in Afspeelbare discs op bladzijde 8.
  ! Als een disc er niet helemaal in gaat of niet
  begint te spelen als er een disc in de speler
  zit, controleer dan of het label van de disc
  omhoog zit. Druk EJECT om de disc uit te werpen en controleer de disc op beschadigingen
  voordat u de disc er opnieuw in plaatst.

  20

  Nl

  ! Als de DVD-speler niet naar behoren functioneert, is het mogelijk dat er een foutmelding,
  bijvoorbeeld ERROR-02, op het display verschijnt. Raadpleeg Foutmeldingen op bladzijde
  110.

  Volume afstellen
  % Gebruik VOLUME om de geluidssterkte
  te regelen.
  Draai op het hoofdtoestel VOLUME om het
  volume te verhogen of te verlagen.
  Druk met de afstandsbediening op VOLUME
  om het volume te verhogen of te verlagen.

  Toestel uitschakelen
  % Als u de toetsen van het aanraakpaneel
  gebruikt, raakt u eerst het bronpictogram
  en daarna OFF aan.
  # Als het bronpictogram niet wordt weergegeven, kunt u het weergeven door het scherm aan
  te raken.

  % Als u de toets gebruikt, moet u SOURCE
  ingedrukt houden tot het toestel uit
  gaat.

  Display achter gebruiken
  U kunt de videobronnen (zoals DVD of AV) op
  het achterdisplay bekijken, onafhankelijk van
  het voordisplay.
  ! Als u een DVD/Video-CD alleen op het display achter bekijkt, moet u de stand op de
  afstandsbediening op DVD zetten. U kunt
  het afspelen van een DVD/Video-CD op het
  display achter onafhankelijk van de afstandsbediening regelen. (Raadpleeg bladzijde 17.) • Page 21

  Hoofdstuk

  04

  Basishandelingen

  WAARSCHUWING

  % Druk op REAR ON om de videobron op
  het achterdisplay te selecteren.
  Druk herhaaldelijk op REAR ON om te schakelen tussen de volgende videobronnen:
  F. SOURCE (zelfde bron als het voordisplay)
  DVD (ingebouwde DVD-speler)AV (videoingang)
  Het achterdisplay wordt ingeschakeld en de
  verlichtingskleur van REAR ON krijgt een andere kleur dan de andere toetsen.

  # U kunt deze handeling ook uitvoeren door op
  REAR.S op de afstandsbediening te drukken.
  # U schakelt het achterdisplay uit door
  REAR ON ingedrukt te houden.
  # Als u F. SOURCE selecteert terwijl de geselecteerde signaalbron een audiosignaalbron is, verschijnt er niets op het achterdisplay.
  # Als u naar DVD (ingebouwde DVD-speler)
  kijkt op zowel het voor- als het achterdisplay,
  hoort u geen geluid uit REAR MONITOR OUT.
  # Als u FRONT SOURCE in REAR MODE selecteert, hoort u geen geluid uit REAR MONITOR
  OUT. (Raadpleeg Video op het achterdisplay instellen op bladzijde 105.)
  # Als u FRONT SOURCE in REAR MODE selecteert, kunt u alleen F. SOURCE selecteren. (Raadpleeg Video op het achterdisplay instellen op
  bladzijde 105.)
  Opmerkingen
  ! In de volgende gevallen zal de ingestelde signaalbron niet veranderen:
   Wanneer er geen disc in het toestel zit.
   Als de AV (video-ingang) niet is ingesteld
  op VIDEO (raadpleeg bladzijde 103).

  Navigatievideo weergeven
  U kunt de navigatiekaart en het navigatiemenu
  op dit display weergeven.
  ! U kunt deze functies alleen gebruiken als
  er een navigatie-eenheid van Pioneer is
  aangesloten op het toestel.

  Basishandelingen

  Als u het achterdisplay heeft ingeschakeld via
  REAR ON, kunt u het niet uitschakelen, zelfs niet
  als u SOURCE ingedrukt houdt. Druk in dat geval
  op REAR ON en houd deze toets ingedrukt om
  het achterdisplay uit te schakelen.

  ! Als er een Pioneer-navigatie-eenheid op dit
  toestel is aangesloten, kan de navigatievideo
  op het display achter worden weergegeven.
  (Raadpleeg bladzijde 105.)

  Navigatiekaart weergeven
  % Druk op WIDE op het hoofdtoestel om
  de navigatiekaart weer te geven.

  # Als u heeft in- of uitgezoomd op de kaart,
  keert u met een druk op deze toets terug naar de
  kaart van uw omgeving.

  Navigatiemenu weergeven
  % Druk op ENTERTAINMENT op het
  hoofdtoestel om het navigatiemenu weer
  te geven als de navigatiekaart wordt weergegeven.

  Op de navigatievideo
  overschakelen
  % Druk op MENU op het hoofdtoestel om
  het display op de navigatievideo te zetten.

  # Druk opnieuw op MENU op het hoofdtoestel
  om terug te keren naar de video van elke
  signaalbron.

  Nl

  21 • Page 22

  Hoofdstuk

  04

  Basishandelingen

  Basisbediening van de toetsen
  op het aanraakpaneel
  Toetsen op het aanraakpaneel
  activeren

  1

  Menu bedienen
  1

  23

  45

  1 FUNCTION-toets
  Raak deze toets aan om functies voor elke
  signaalbron te selecteren.

  1 Toetsen op het aanraakpaneel
  Raak de toetsen aan om handelingen uit te
  voeren.

  2 AUDIO-toets
  Raak deze toets aan om te kiezen uit de diverse toonregelingen.

  1 Raak het scherm aan om de toetsen
  van het aanraakpaneel die met elke signaalbron overeenkomen te activeren.
  De toetsen van het aanraakpaneel verschijnen
  op het display.

  3 SETUP-toets
  Raak deze toets aan om te kiezen uit de diverse instellingsfuncties.

  2 Raak ESC aan om de toetsen van het
  aanraakpaneel te verbergen.

  5 ESC-toets
  Raak deze toets aan om de regelstand van
  de functies te annuleren.

  # Raak d aan om naar de volgende toetsen van
  het aanraakpaneel te gaan.

  # U kunt de toetsen van het aanraakpaneel ook
  verbergen door op BAND/ESC te drukken.
  Opmerking
  Als u de toetsen van het aanraakpaneel langer
  dan 30 seconden niet gebruikt, worden de toetsen automatisch verborgen.

  4 BACK-toets
  Raak deze toets aan om terug te keren naar
  het vorige display.

  1 Raak A.MENU aan om MENU weer te
  geven.
  MENU verschijnt op het display.

  # Als A.MENU niet wordt weergegeven, kunt u
  het weergeven door het scherm aan te raken.

  2 Raak de gewenste toets aan om de
  namen van functies die u wilt gebruiken
  weer te geven.

  # Raak NEXT aan om naar de volgende groep
  functienamen te gaan.

  22

  Nl • Page 23

  Hoofdstuk

  04

  Basishandelingen

  # Raak PREV aan om naar de vorige groep functienamen te gaan.

  Opmerking
  Als u niet binnen ongeveer 30 seconden een
  functiehandeling uitvoert, zal er automatisch worden teruggekeerd naar het weergavedisplay.

  Menu met behulp van de joystick
  bedienen
  U kunt de meeste menufuncties ook met de
  joystick bedienen.
  ! Zet de afstandsbediening in de stand AVH
  om het menu met de joystick op de afstandsbediening te bedienen. (Raadpleeg
  bladzijde 17.)
  1 Klik met de joystick tijdens de weergave van elke signaalbron om MENU weer
  te geven.
  MENU verschijnt op het display.
  2 Beweeg de joystick omhoog en omlaag
  en klik daarna om de namen van de functies die u wilt gebruiken weer te geven.

  # Beweeg de joystick naar NEXT en klik ermee
  om naar de volgende groep functienamen te
  gaan.
  # Beweeg de joystick naar PREV en klik ermee
  om naar de vorige groep functienamen te gaan.

  3 Druk op BAND/ESC om terug te keren
  naar de weergave van elke signaalbron.

  # Als u op BACK/TEXT drukt, gaat u terug naar
  de vorige weergave.

  Het LCD-paneel wordt automatisch geopend
  of gesloten als de contactschakelaar in of uit
  wordt geschakeld. U kunt deze functie voor automatisch sluiten of openen uitschakelen.
  (Raadpleeg bladzijde 105.)
  ! De functie automatisch openen/sluiten bedient het display als volgt.
   Als de contactschakelaar UIT wordt geschakeld terwijl het LCD-paneel open is,
  zal het LCD-paneel na zes seconden
  sluiten.
   Als de contactschakelaar opnieuw IN
  wordt geschakeld (of op ACC wordt
  gezet), opent het LCD-paneel automatisch.
   Als u het voorpaneel verwijdert of bevestigt, zal het LCD-paneel automatisch
  sluiten of openen. (Raadpleeg bladzijde
  26.)
  ! Als de contactschakelaar UIT wordt gezet
  nadat het LCD-paneel is gesloten, gaat het
  LCD-paneel niet opnieuw open als u de
  contactschakelaar weer inschakelt (of op
  ACC zet). Druk in dat geval op
  OPEN/CLOSE om het LCD-paneel te openen.
  ! Als u het LCD-paneel sluit, kunt u het beste
  nog even controleren of het volledig gesloten is. Als het LCD-paneel maar half gesloten is, kan het paneel beschadigd raken als
  u het zo laat staan.

  Basishandelingen

  3 Raak ESC aan om terug te keren naar
  het display van elke signaalbron.

  LCD-paneel openen en sluiten

  % Druk op OPEN/CLOSE om het LCD-paneel te openen.

  # Druk opnieuw op OPEN/CLOSE om het LCDpaneel te sluiten.

  Nl

  23 • Page 24

  Hoofdstuk

  04

  Basishandelingen

  Hoek van het LCD-paneel afstellen
  Belangrijk
  ! Als u het LCD-paneel tegen de console of het
  dashboard van de auto hoort tikken, moet u
  op ANGLE () drukken om het LCD-paneel
  iets naar voren te bewegen.
  ! Zorg dat u op ANGLE (+/) drukt als u de
  hoek van het LCD-paneel afstelt. Als u kracht
  gebruikt bij het afstellen van het LCD-paneel,
  kunt u het beschadigen.

  % Druk op ANGLE (+/) om het LCD-paneel zo af te stellen dat het aangenamer
  kijkt.
  De hoek van het LCD-paneel blijft veranderen
  zolang u ANGLE (+/) ingedrukt houdt.

  Breedbeeldstand wijzigen
  U kunt de gewenste stand voor vergroting van
  een beeld van 4:3 naar 16:9 selecteren.
  % Druk op WIDE en selecteer de gewenste instelling.
  Druk herhaaldelijk op WIDE om te schakelen
  tussen de volgende instellingen:
  FULL (volledig)JUST (passend)CINEMA
  (cinema)ZOOM (zoom)NORMAL (normaal)

  # Als er een navigatie-eenheid van Pioneer is
  aangesloten op het toestel, selecteert u de gewenste instelling door WIDE ingedrukt te houden. Druk herhaaldelijk op WIDE en houd de
  toets ingedrukt om tussen de instellingen te
  schakelen.

  FULL (volledig)
  Een beeld van 4:3 wordt alleen horizontaal vergroot, waardoor u een TV-beeld van 4:3 (normaal)
  krijgt zonder weggevallen delen.

  # De afgestelde hoek van het LCD-paneel wordt
  opgeslagen en automatisch opgevraagd als het
  LCD-paneel weer wordt geopend.

  LCD-paneel horizontaal draaien
  Als het LCD-paneel rechtop staat en de bediening van de airconditioning belemmert, kan
  het paneel tijdelijk horizontaal worden gedraaid.
  % Druk op FLIP DOWN/CLOCK om het
  LCD-paneel te horizontaal te draaien.

  # Druk opnieuw op FLIP DOWN/CLOCK om
  terug te keren naar de originele stand.
  # Het LCD-paneel gaat 10 seconden na de bediening automatisch met piepjes terug in de originele positie.

  24

  Nl

  JUST (passend)
  Het beeld wordt iets vergroot in het midden en de
  vergroting neemt horizontaal toe tot de uiteinden,
  waardoor u een beeld van 4:3 krijgt zonder dat
  het beeld ongelijk aan doet, ook niet bij een breed
  beeld.
  CINEMA (cinema)
  Het beeld wordt in dezelfde verhouding vergroot
  als FULL of ZOOM in de horizontale richting en
  in een tussenliggende verhouding tussen FULL
  en ZOOM in verticale richting; dit is ideaal voor
  een bioscoopbeeld (breedbeeld) waarbij de ondertiteling buiten het beeld staat.
  ZOOM (zoom)
  Een beeld van 4:3 wordt in dezelfde verhouding
  vergroot, zowel verticaal als horizontaal; ideaal
  voor bioscoopbeeld (breedbeeld). • Page 25

  Hoofdstuk

  04

  Basishandelingen

  NORMAL (normaal)
  Het beeld van 4:3 wordt zoals hij is weergegeven;
  het beeld is niet ongelijk omdat de verhoudingen
  hetzelfde zijn als voor normaal beeld.

  ! Voor elke videobron kunnen andere instellingen worden opgeslagen.
  ! Als een video wordt bekeken op breedbeeld
  terwijl dit niet het normale beeldformaat is,
  kan het er anders uitzien.
  ! Vergeet niet dat als u het breedbeeld van dit
  systeem voor commerciële of openbare vertoningen bekijkt, dit een inbreuk kan zijn op de
  auteursrechten die door de wet worden beschermd.
  ! De video wordt korrelig als het beeld in de
  stand CINEMA of ZOOM wordt bekeken.
  ! Het beeld van de navigatiekaart en de achteruitrijcamera is altijd FULL.

  Beeldinstellingen aanpassen
  U kunt BRIGHT (helderheid), CONTRAST (contrast), COLOR (kleur) en HUE (tint) voor elke
  bron en de achteruitrijcamera aanpassen.
  ! De afstellingen van BRIGHT en CONTRAST
  worden apart opgeslagen voor licht omgevingslicht (overdag) en donker omgevingslicht (avond). Er wordt een zon
  of
  maan weergegeven links van respectievelijk BRIGHT en CONTRAST terwijl de omgevingslichtsensor waarneemt hoe licht of
  donker het is.
  ! U kunt HUE niet voor PAL-video aanpassen.
  ! U kunt COLOR en HUE niet voor de audiosignaalbron aanpassen.

  # U kunt MENU niet op de afstandsbediening
  gebruiken.

  2 Raak een van de volgende toetsen op
  het aanraakpaneel aan om de aan te passen functie te selecteren.
  De functienamen voor de afstellingen worden
  weergegeven en de aanpassingen die u kunt
  selecteren zijn gemarkeerd.

  Basishandelingen

  Opmerkingen

  1 Druk op MENU op het hoofdtoestel en
  houd deze toets ingedrukt om
  PICTURE ADJUST weer te geven.
  Druk op MENU tot PICTURE ADJUST op het
  display verschijnt.

  !
  !
  !
  !

  BRIGHT Zwarte intensiteit afstellen
  CONTRAST Contract afstellen
  COLOR Kleurintensiteit afstellen
  HUE Toon van de kleur afstellen (rood of
  groen worden benadrukt)
  ! DIMMER Helderheid van de weergave afstellen
  ! B.Camera Weergave voor beeldafstelling
  voor de achteruitrijcamera inschakelen
  ! SOURCE Terug naar weergave voor beeldafstelling voor elke bron
  # U kunt de beeldafstelling voor de achteruitrijcamera alleen aanpassen als BACK UP CAMERA
  is ingeschakeld. (Raadpleeg Achteruitrijcamera instellen op bladzijde 103.)
  # SOURCE verschijnt op het display in plaats
  van B.Camera als u B.Camera aanraakt.
  # Bij sommige achteruitrijcameras kan de beeldinstelling niet worden gebruikt.

  3 Raak c of d aan en pas de geselecteerde functie aan.
  Telkens als u c of d aanraakt, wordt het niveau van de geselecteerde functie hoger of
  lager. Waarden van +24 24 worden weergegeven terwijl het niveau hoger of lager wordt.
  4 Raak ESC aan om de toetsen van het
  aanraakpaneel te verbergen.

  Nl

  25 • Page 26

  Hoofdstuk

  04

  Basishandelingen

  Dimmer aanpassen
  De afstelling van DIMMER wordt apart opgeslagen voor elk omgevingslicht: overdag,
  avond en nacht. De helderheid van het LCDscherm wordt automatisch optimaal afgesteld
  in overeenstemming met het omgevingslicht
  op basis van de instellingen.
  1 Druk op MENU op het hoofdtoestel en
  houd deze toets ingedrukt om
  PICTURE ADJUST weer te geven.
  Druk op MENU tot PICTURE ADJUST op het
  display verschijnt.
  2 Raak DIMMER aan.
  Het niveau van het omgevingslicht dat wordt
  gebruikt als standaard voor de aanpassing van
  DIMMER verschijnt boven de niveaubalk.

  ! Oranje zon
   Helderheid voor helder omgevingslicht aanpassen (overdag)
  ! Rode zon
   Helderheid voor gemiddeld
  omgevingslicht aanpassen (avond)
  ! Gele maan
   Helderheid voor donker omgevingslicht aanpassen (nacht)

  3 Raak c of d aan en pas de helderheid
  aan.
  Telkens als u c of d aanraakt, gaat het rood
  naar links of rechts.
  Het niveau geeft de helderheid van het scherm
  aan. Hoe verder het rood naar rechts schuift,
  hoe helderder het scherm wordt.

  ! Als het voorpaneel niet binnen vijf seconden na het uitschakelen van het contact
  van het hoofdtoestel is verwijderd, zal er
  een waarschuwingstoon klinken.
  ! U kunt deze waarschuwingstoon uitschakelen. Zie Waarschuwingstoon in-/uitschakelen op bladzijde 101.
  Belangrijk
  ! Bij het verwijderen en aanbrengen van het
  voorpaneel mag u in geen geval kracht zetten
  of het display en de toetsen vastgrijpen.
  ! Stel het voorpaneel niet bloot aan te grote
  schokken.
  ! Houd het voorpaneel uit de buurt van direct
  zonlicht en hoge temperaturen.
  ! Zet het voorpaneel tijdens het rijden terug,
  omdat het anders beschadigd kan raken.

  Voorpaneel verwijderen
  1 Druk op DETACH om het voorpaneel te
  verwijderen.
  Druk op DETACH en de rechterzijde van het
  voorpaneel wordt van het hoofdtoestel verwijderd.
  2 Pak de rechterzijde van het voorpaneel
  vast en trek het voorzichtig naar u toe.
  Zorg dat u het niet te stevig vasthoudt of loslaat.

  4 Raak ESC aan om de toetsen van het
  aanraakpaneel te verbergen.
  Opmerking
  De pictogrammen die het huidige omgevingslicht
  aangeven, worden gebruikt om BRIGHT en
  CONTRAST in te stellen. Dit kan iets afwijken van
  DIMMER.

  Uw toestel tegen diefstal
  beveiligen
  Het voorpaneel kan van het hoofdtoestel worden verwijderd om dieven te ontmoedigen.

  26

  Nl

  Voorpaneel bevestigen
  % Plaats het voorpaneel terug door het
  rechtop tegen het apparaat te houden en
  het stevig in de bevestigingshaken te
  klemmen. • Page 27

  Hoofdstuk

  05

  Tuner

  Naar de radio luisteren
  1

  3

  2

  4

  7 LOC-indicator
  Deze toont of automatisch afstemmen op lokale zenders is ingeschakeld.
  1 Raak het bronpictogram aan en raak
  daarna TUNER aan om de tuner te selecteren.

  76

  5

  Dit zijn de basisstappen waarmee de radio
  wordt bediend. Vanaf de volgende bladzijde
  wordt de meer geavanceerde bediening van de
  tuner uitgelegd.
  De AF-functie (zoeken naar alternatieve frequenties) kan worden in- en uitgeschakeld. Bij
  normale bediening van de tuner moet de AF
  uit staan (raadpleeg bladzijde 31).
  1 Bronpictogram
  Deze toont welke signaalbron is geselecteerd.
  2 Frequentiebandindicator
  Deze toont op welke frequentieband de
  radio aan het afstemmen is; MW, LW of FM.
  3 Voorkeuzenummerindicator
  Deze geeft aan welke voorkeuzezender is geselecteerd.
  4 Frequentie-indicator
  Deze toont de frequentie waarop u heeft afgestemd.
  5 Weergave van de voorkeuzelijst
  Deze toont de voorkeuzelijst.
  6 Stereo (5) indicator
  Deze toont of de frequentie waarop u heeft
  afgestemd in stereo is.

  Tuner

  # Als het bronpictogram niet wordt weergegeven, kunt u het weergeven door het scherm aan
  te raken.

  2 Raak het scherm aan om de toetsen
  voor het aanraakpaneel weer te geven.
  3 Raak BAND aan en selecteer een frequentieband.
  Raak BAND aan tot u de gewenste frequentieband op het display ziet verschijnen; FM1,
  FM2, FM3 voor FM of MW/LW.
  4 Raak c of d even aan voor handmatig
  afstemmen.
  De frequenties worden stap voor stap verhoogd of verlaagd.

  # U kunt ook handmatig afstemmen door de
  joystick naar links of rechts te bewegen.

  5 Om automatisch afstemmen te gebruiken raakt u c of d ongeveer een seconde
  aan.
  De tuner zal nu zelf de frequenties in de aangegeven richting afzoeken tot er een uitzending gevonden wordt die sterk genoeg is voor
  een goede ontvangst.

  # U kunt het automatisch afstemmen annuleren
  door c of d kort aan te raken.
  # Als u c of d aan blijft raken, kunt u zenders
  overslaan. Automatisch afstemmen begint als u
  de toetsen loslaat.
  # U kunt ook automatisch afstemmen door de
  joystick naar links of rechts te houden.
  Opmerking
  Als u de toetsen van het aanraakpaneel langer
  dan 30 seconden niet gebruikt, worden de toetsen automatisch verborgen.
  Nl

  27 • Page 28

  Hoofdstuk

  05

  Tuner

  Inleiding tot bediening van de
  geavanceerde tunerfuncties

  Frequenties van zenders
  opslaan en oproepen
  Als u een van de voorkeuzetoetsen
  PRESET 1PRESET 6 aanraakt, kunt u heel
  eenvoudig maximaal zes zenderfrequenties
  opslaan zodat u deze later weer kunt oproepen
  door een toets aan te raken.

  1
  1 Functiedisplay
  Deze toont de functienamen.
  % Raak A.MENU aan en daarna FUNCTION
  om de functienamen weer te geven.
  De functienamen worden weergegeven en de
  functienamen die u kunt selecteren zijn gemarkeerd.

  # Als A.MENU niet wordt weergegeven, kunt u
  het weergeven door het scherm aan te raken.
  # U kunt MENU ook weergeven door met de
  joystick te klikken.
  # Raak NEXT aan om naar de volgende groep
  functienamen te gaan.
  # Raak PREV aan om naar de vorige groep functienamen te gaan.
  # Raak BACK aan om terug te keren naar het vorige display.
  # Raak ESC aan om terug te keren naar het frequentiedisplay.
  Opmerking
  Als u niet binnen ongeveer 30 seconden een
  functiehandeling uitvoert, gaat het display automatisch terug naar de frequentieweergave.

  28

  Nl

  % Wanneer u heeft afgestemd op een frequentie die u in het geheugen wilt opslaan, blijft u een van de voorkeuzetoetsen
  PRESET 1PRESET 6 aanraken tot het voorkeuzenummer stopt met knipperen.
  Het nummer dat u heeft aangeraakt, gaat
  knipperen in de voorkeuzenummerindicator
  en blijft daarna branden. De geselecteerde radiozenderfrequentie is opgeslagen in het geheugen.
  Wanneer u hierna dezelfde voorkeuzetoets
  PRESET 1PRESET 6 aanraakt, zal de opgeslagen frequentie uit het geheugen worden opgeroepen.

  # Als de toetsen van het aanraakpaneel niet
  worden weergeven, kunt u ze weergeven door het
  scherm aan te raken.
  # Als PRESET 1PRESET 6 niet worden weergegeven, kunt u ze weergeven door DISP aan te
  raken.
  Opmerkingen

  ! Er kunnen maximaal 18 FM-zenders, 6 voor elk
  van de drie FM-frequentiebanden, en 6 MW/
  LW-zenders in het geheugen worden opgeslagen.
  ! U kunt ook a of b gebruiken om de radiozenderfrequenties die op de voorkeuzetoetsen
  PRESET 1PRESET 6 staan op te roepen.
  ! U kunt ook dezelfde handelingen uitvoeren
  met behulp van PRESET CH MEMORY. Raak
  om PRESET CH MEMORY weer te geven
  A.MENU en FUNCTION aan en daarna
  NEXT. • Page 29

  Hoofdstuk

  05

  Tuner

  Op sterke signalen afstemmen
  Met de functie voor automatisch afstemmen
  op lokale zenders kunt u het toestel alleen
  laten afstemmen op zenders met een voldoende sterk signaal voor een goede ontvangst.

  2 Raak a aan om het automatisch afstemmen op lokale zenders in te schakelen.

  # Raak b aan om automatisch afstemmen op
  lokale zenders uit te schakelen.

  # Raak b aan om het opslaan te annuleren.

  Tuner

  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna LOCAL.

  2 Raak a aan om de BSM-functie in te
  schakelen.
  BSM begint te knipperen. Als BSM knippert,
  worden de zes sterkste zenderfrequenties opgeslagen onder de voorkeuzetoetsen
  PRESET 1PRESET 6, gesorteerd op signaalsterkte. Na voltooiing stopt BSM met knipperen.

  Opmerking
  Het is mogelijk dat de via de BSM-functie opgeslagen zenders eerdere door uzelf onder de toetsen PRESET 1PRESET 6 opgeslagen zenders
  vervangen.

  3 Raak c of d aan om de gevoeligheid in
  te stellen.
  Er zijn vier gevoeligheidsniveaus voor FM en
  twee voor MW/LW:
  FM: LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4
  MW/LW: LEVEL 1LEVEL 2
  De LEVEL 4-instelling zal alleen afstemmen op
  de allersterkste zenders, terwijl er bij lagere instellingen ook afgestemd zal worden op steeds
  zwakkere zenders.

  Frequenties van de sterkste
  zenders opslaan
  Met de functie BSM (geheugen voor de sterkste zenders) kunt u automatisch de zes sterkste zenders laten opslaan onder de
  voorkeuzetoetsen PRESET 1PRESET 6, zodat
  u later met een druk op de juiste toets kunt afstemmen op een van de opgeslagen frequenties.
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna BSM.

  Nl

  29 • Page 30

  Hoofdstuk

  06

  RDS

  Inleiding RDS-bediening
  12

  4

  # Als A.MENU niet wordt weergegeven, kunt u
  het weergeven door het scherm aan te raken.
  # U kunt MENU ook weergeven door met de
  joystick te klikken.
  # Raak NEXT aan om naar de volgende groep
  functienamen te gaan.
  # Raak PREV aan om naar de vorige groep functienamen te gaan.
  # Raak BACK aan om terug te keren naar het vorige display.
  # Raak ESC aan om terug te keren naar het frequentiedisplay.

  3
  Opmerkingen

  RDS (radio data system) is een systeem voor
  informatie die bij FM-uitzendingen worden verstuurd. Deze onhoorbare informatie maakt bijvoorbeeld functies als
  programmaservicenaam, programmatype, verkeersberichten standby en automatisch afstemmen mogelijk. Zo wordt het
  radioluisteraars gemakkelijker gemaakt de gewenste zender te vinden.
  1 Programmaservicenaam
  Deze toont de naam van het programma.

  RDS-display wisselen

  2 NEWS-indicator
  Deze verschijnt wanneer het gekozen
  nieuwsprogramma wordt ontvangen.

  Als u naar een RDS-zender overschakelt,
  wordt de programmaservicenaam weergegeven. U kunt ook de frequentie weergeven.

  3 TRAFFIC-indicator
  Deze toont of er is afgestemd op een TP-zender.

  % Raak DISP aan.
  Raak herhaaldelijk DISP aan om te schakelen
  tussen de volgende instellingen:
  PRESET CH DIRECT (voorkeuzezenderlijst)
  PTY (PTY-informatie)
  Meer over PTY-informatie (ID-code programmatype) kunt u vinden op bladzijde 35.

  4 TEXT-indicator
  Deze verschijnt wanneer de radiotekst is
  ontvangen.
  % Raak A.MENU aan en daarna FUNCTION
  om de functienamen weer te geven.
  De functienamen worden weergegeven en de
  functienamen die u kunt selecteren zijn gemarkeerd.

  30

  ! Als u niet binnen ongeveer 30 seconden een
  functiehandeling uitvoert, gaat het display automatisch terug naar de frequentieweergave.
  ! Het is mogelijk dat niet alle zenders RDS-diensten leveren.
  ! RDS-functies zoals AF en TA werken alleen
  wanneer u heeft afgestemd op een RDSzender.

  Nl

  # Als de PTY-code nul van een zender wordt ontvangen of als het signaal te zwak is zodat het toestel geen PTY-code kan ontvangen, kunt u de
  weergave van PTY-informatie niet inschakelen.
  Als u in dat geval weergave van PTY-informatie
  heeft geselecteerd, blijft het display leeg. • Page 31

  Hoofdstuk

  06

  RDS

  Alternatieve frequenties
  selecteren

  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna AF.
  2 Raak a aan om de AF-functie in te schakelen.
  # Raak b aan om de AF-functie uit te schakelen.
  Opmerkingen
  ! Bij automatisch afstemmen of gebruik van de
  BSM-functie wordt er alleen afgestemd op
  RDS-zenders wanneer AF is ingeschakeld.
  ! Als u een voorkeuzezender opvraagt, kan de
  tuner de huidige zender bijwerken met een
  nieuwe frequentie van de AF-lijst van de zender. (Dit is alleen mogelijk als u voorkeuzezenders op de FM1- of de FM2-frequentieband
  gebruikt.) Er verschijnen geen voorkeuzenummers op het display als de RDS-gegevens van
  de zender afwijken van de gegevens van de
  oorspronkelijk opgeslagen zender.
  ! Het is mogelijk dat de geluidsweergave tijdelijk wordt onderbroken door een ander programma terwijl de AF-functie aan het zoeken
  is.
  ! De AF-functie kan voor elke FM-frequentieband afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld.

  Als het toestel geen geschikte alternatieve frequentie kan vinden of als de ontvangst van
  een zender waar u naar luistert zwak wordt,
  zoekt het toestel automatisch een andere zender met dezelfde programmering. Tijdens het
  zoeken wordt PI SEEK weergegeven en is de
  uitgang gedempt. Het volume wordt weer normaal als PI zoeken voltooid is, het maakt daarbij niet uit of er een andere zender is
  gevonden.

  RDS

  Als u naar een uitzending aan het luisteren
  bent en de ontvangst zwakker wordt of er doen
  zich andere problemen voor, dan zal het toestel automatisch op zoek gaan naar een andere zender in hetzelfde netwerk die een
  betere ontvangst oplevert.
  ! De AF-functie is standaard ingeschakeld.

  PI-zoeken gebruiken

  PI-zoeken voor
  voorkeuzezenders gebruiken
  Wanneer een voorkeuzezender niet kan worden opgeroepen, bijvoorbeeld wanneer u een
  grote afstand heeft gereisd, kan het toestel zo
  worden ingesteld dat ook bij het oproepen van
  een voorkeuzezender de PI-zoekfunctie zal
  worden uitgevoerd.
  ! De automatische PI-zoekfunctie is standaard uitgeschakeld. Zie Aan/uit zetten van
  de automatische PI-zoekfunctie op bladzijde
  100.

  Alleen zenders met regionale
  programmering zoeken
  Wanneer u de AF-functie gebruikt om automatisch alternatieve frequenties te zoeken, kunt u
  met de regionale functie het zoeken beperken
  tot zenders die regionale programmas uitzenden.
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna REGIONAL.
  2 Raak a aan om de regionale functie in
  te schakelen.
  # Raak b aan om de regionale functie uit te
  schakelen.

  Nl

  31 • Page 32

  Hoofdstuk

  06

  RDS

  Opmerkingen
  ! Regionale programmering en regionale netwerken kunnen per land anders georganiseerd zijn (er kunnen bijv. veranderingen
  optreden afhankelijk van de tijd, de staat of
  het ontvangstgebied).
  ! Het voorkeuzenummer kan verdwijnen van het
  display als de tuner afstemt op een regionale
  zender die verschilt van de oorspronkelijk gekozen zender.
  ! De regionale functie kan voor elk van de FMfrequentiebanden afzonderlijk worden in- of
  uitgeschakeld.

  Verkeersberichten ontvangen
  Met TA (verkeersberichten standby) kunt u automatisch verkeersberichten ontvangen, het
  maakt daarbij niet uit naar welke signaalbron
  u luistert. TA kan voor zowel een TP-zender
  (een zender die verkeersberichten uitzendt) als
  de verbeterde TP-zender van een ander netwerk (een zender met informatie die verwijst
  naar andere TP-zenders) worden geactiveerd.
  1 Stem af op een TP of de TP-zender van
  een ander, verbeterd netwerk.
  Wanneer u heeft afgestemd op een TP of de
  TP-zender van een ander, verbeterd netwerk,
  zal de TRAFFIC-indicator gaan branden.
  2 Druk op TA/NEWS om de standby voor
  verkeersberichten in te schakelen.
  dTRAFFIC zal op het display verschijnen. De
  tuner staat standby voor verkeersberichten.

  # Als u een TA-functie heeft ingeschakeld terwijl
  er geen TP of een verbeterde TP-zender van een
  ander netwerk is ingeschakeld, gaat alleen T in
  de TRAFFIC-indicator branden.
  # Druk nog eens op TA/NEWS om de standby
  voor verkeersberichten weer uit te schakelen.

  32

  Nl

  3 Regel het TA-volume met VOLUME
  wanneer er een verkeersbericht begint.
  Het nieuw ingestelde volume zal worden opgeslagen in het geheugen en opnieuw worden
  gebruikt bij de weergave van de volgende verkeersberichten.
  4 Druk op TA/NEWS terwijl er een verkeersbericht wordt ontvangen om dat bericht te annuleren.
  De tuner zal terugkeren naar de oorspronkelijk
  ingestelde signaalbron maar blijft in de standby-functie tot er nog een keer op TA/NEWS
  wordt gedrukt.
  # U kunt het bericht ook annuleren door op
  SOURCE of BAND/ESC te drukken of door de
  joystick te bewegen terwijl er een verkeersbericht
  wordt ontvangen.
  Opmerkingen
  ! U kunt de TA-functie ook in- of uitschakelen
  met TA. Raak om TA weer te geven A.MENU
  aan en daarna FUNCTION.
  ! Het systeem zal terugkeren naar de oorspronkelijke signaalbron wanneer het verkeersbericht is afgelopen.
  ! Bij automatisch afstemmen of gebruik van de
  BSM-functie zal er alleen worden afgestemd
  op TP en de TP-zenders van een ander, verbeterd netwerk wanneer TA is ingeschakeld.

  PTY-functies gebruiken
  U kunt afstemmen op een zender met behulp
  van PTY-informatie.

  RDS-zender via PTY-informatie
  zoeken
  U kunt naar algemene soorten uitzendingen
  laten zoeken, zoals opgesomd op bladzijde 35. • Page 33

  Hoofdstuk

  06

  RDS

  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna PTY SEARCH.
  2 Raak c of d aan en selecteer een programmatype.
  Er zijn vier programmatypen:
  News&InfPopularClassicsOthers

  # Raak opnieuw b aan om het zoeken te annuleren.
  Opmerkingen

  ! De programmas van bepaalde zenders kunnen afwijken van de uitgezonden PTY-code.
  ! Als er geen zender gevonden kan worden die
  een programma van het gewenste type uitzendt, zal NOT FOUND ongeveer twee seconden lang op het display getoond worden,
  waarna de tuner terugkeert naar de oorspronkelijke zender.

  Onderbreking door
  nieuwsberichten gebruiken
  Als er een nieuwsprogramma wordt uitgezonden door een nieuwszender met PTY-code, kan
  het toestel van elke zender overschakelen naar
  de nieuwszender. Als het nieuwsprogramma is
  afgelopen, gaat het toestel terug naar het vorige programma.
  % Houd TA/NEWS ingedrukt om de onderbreking door nieuwsberichten in te schakelen.
  Druk op TA/NEWS totdat dNEWS of N op het
  display verschijnt.

  Opmerking

  RDS

  3 Raak a aan om het zoeken te laten beginnen.
  Als u op a drukt, gaat de naam van het programmatype in het display knipperen. Het toestel zoekt naar een zender die dat
  programmatype uitzendt.

  # Druk op TA/NEWS en houd weer ingedrukt
  om de onderbreking van het nieuwsprogramma
  uit te schakelen.
  # Een nieuwsbericht kunt u annuleren door op
  TA/NEWS te drukken.
  # U kunt het nieuwsbericht ook annuleren door
  op SOURCE of BAND/ESC te drukken of door de
  joystick te bewegen terwijl er een nieuwsbericht
  wordt ontvangen.

  U kunt het nieuwsbericht ook in- of uitschakelen
  met NEWS. Raak om NEWS weer te geven
  A.MENU en FUNCTION aan en daarna NEXT.

  PTY-nooduitzendingen ontvangen
  PTY-alarm is een speciale PTY-code voor berichten over noodgevallen, bijvoorbeeld bij natuurrampen. Als de tuner de radioalarmcode
  ontvangt, verschijnt ALARM op het display en
  gaat het volume naar het TA-volume. Als de
  uitzending van het noodbericht is afgelopen,
  gaat het systeem terug naar de vorige signaalbron.
  ! Een noodbericht kunt u annuleren door op
  TA/NEWS te drukken.
  ! U kunt een noodbericht ook annuleren
  door op SOURCE, BAND/ESC te drukken of
  door de joystick te bewegen.

  Radiotekst gebruiken
  Deze tuner is in staat radiotekst die wordt uitgezonden door RDS-zenders, bijvoorbeeld zendergegevens, de titel van het uitgezonden
  muziekfragment en de naam van de artiest, op
  het display weer te geven.

  Nl

  33 • Page 34

  Hoofdstuk

  06

  RDS

  ! De tuner slaat automatisch de drie laatst
  ontvangen radiotekstuitzendingen in het
  geheugen op, waarbij de tekst van de minst
  recente uitzending door de nieuwe tekst zal
  worden vervangen.

  Radiotekst weergeven
  U kunt de radiotekst die op dit moment wordt
  ontvangen en de drie meest recente radiotekstuitzendingen op het display laten verschijnen.
  1 Houd BACK/TEXT ingedrukt om de radiotekst op het display te laten verschijnen.
  Er wordt radiotekst weergegeven voor de zender die momenteel uitzendt.

  # U kunt het weergeven van radiotekst annuleren door ESC aan te raken of op BAND/ESC te
  drukken.
  # Wanneer er geen radiotekst wordt ontvangen,
  verschijnt NO TEXT op het display.

  2 Beweeg de joystick naar links of rechts
  om de drie meest recente radioteksten op
  te roepen.
  Als u de joystick naar links of rechts beweegt,
  kunt u schakelen tussen de huidige weergave
  en de weergave van de drie radiotekstgegevens.

  # Als er geen radiotekstgegevens in het geheugen zijn opgeslagen, zal het display niet veranderen.

  Radiotekst opslaan en oproepen
  U kunt gegevens van maximaal zes radiotekstuitzendingen opslaan onder de toetsen 16.
  1 Laat de radiotekst die u in het geheugen wilt opslaan op het display verschijnen.
  Raadpleeg Radiotekst weergeven op deze bladzijde.

  34

  Nl

  2 Houd een van de toetsen 16 ingedrukt
  om de geselecteerde radiotekst op te
  slaan.
  Het geheugennummer zal op het display verschijnen en de geselecteerde radiotekst zal
  worden opgeslagen in het geheugen.
  Wanneer u de volgende keer op dezelfde toets
  16 drukt op het radiotekstdisplay, zal de eerder opgeslagen tekst uit het geheugen worden
  opgeroepen. • Page 35

  Hoofdstuk

  06

  RDS

  PTY-lijst
  Specifiek

  Programmatype

  News&Inf

  News

  Nieuws

  Affairs

  Actualiteiten

  Info

  Algemene informatie en adviezen

  Sport

  Sport

  Weather

  Weerberichten/meteorologische informatie

  Finance

  Beursberichten, handel, nijverheid enz.

  Pop Mus

  Populaire muziek

  Rock Mus

  Eigentijdse moderne muziek

  Easy Mus

  Easy-listeningmuziek

  Oth Mus

  Overige muziek

  Jazz

  Jazz

  Country

  Countrymuziek

  Nat Mus

  Nationale muziek

  Oldies

  Gouwe Ouwe

  Popular

  Folk Mus

  Folkmuziek

  Classics

  L. Class

  Lichte klassieke muziek

  Classic

  Klassieke muziek

  Others

  Educate

  Educatieve programmas

  Drama

  Hoorspelen en series

  Culture

  Nationale of regionale cultuur

  Science

  Natuur, wetenschap en techniek

  Varied

  Licht amusement

  Children

  Kinderprogrammas

  Social

  Sociale aangelegenheden

  Religion

  Religieuze aangelegenheden of diensten

  Phone In

  Inbelprogrammas

  Touring

  Reisprogrammas, niet voor berichten omtrent verkeersproblemen

  Leisure

  Hobbys en recreatie

  Document

  Documentaires

  RDS

  Algemeen

  Nl

  35 • Page 36

  Hoofdstuk

  07

  DVD-audiodiscs afspelen

  Naar een DVD-audio luisteren
  1 2 3

  4

  5

  7 Audiosysteemindicator
  Deze geeft aan welk audiosysteem is geselecteerd.
  1 Raak het bronpictogram aan en raak
  daarna DVD aan om de DVD-speler te selecteren.

  7

  6

  Dit zijn de basisstappen voor het afspelen van
  een DVD-audio met uw DVD-speler. Vanaf
  bladzijde 38 wordt de meer geavanceerde bediening van de DVD-audio uitgelegd.
  1 Bronpictogram
  Deze toont welke signaalbron is geselecteerd.
  2 DVD-A-indicator
  Deze geeft aan dat er een DVD-audio wordt
  afgespeeld.
  3 Groepnummerindicator
  Deze geeft aan welke groep er op het moment afgespeeld wordt.
  4 Fragmentnummerindicator
  Deze geeft aan welk fragment er op het moment afgespeeld wordt.
  5 Weergavetijdindicator
  Deze geeft verstreken speeltijd van het spelende fragment aan.
  6 Indicator voor bemonsteringsfrequentie en aantal quantisatiebits
  Toont de bemonsteringsfrequentie en het
  aantal quantisatiebits van het huidige fragment.

  36

  Nl

  # Als het bronpictogram niet wordt weergegeven, kunt u het weergeven door het scherm aan
  te raken.
  # Als er geen disc in het toestel zit, kunt u niet
  DVD (DVD-speler) selecteren. Doe een disc in het
  toestel. (Raadpleeg bladzijde 20.)
  # Bij sommige discs verschijnt er een menu.
  (Raadpleeg DVD-menu bedienen op de volgende
  bladzijde.)

  2 Raak het scherm aan om de toetsen
  voor het aanraakpaneel weer te geven.
  3 Raak o of p aan om naar het vorige of volgende fragment te gaan.
  Als u p aanraakt, gaat u naar het begin van
  het volgende fragment. Als u o een keer
  aanraakt, gaat u naar het begin van het huidige fragment. Als u de toets opnieuw aanraakt,
  gaat u naar het vorige fragment.
  De fragmentnummers worden acht seconden
  weergegeven.

  # U kunt ook naar het vorige of volgende fragment gaan door de joystick naar links of rechts te
  bewegen.

  4 Raak d aan om m en n weer te
  geven.
  Raak d aan totdat m en n op het display
  verschijnen.
  5 Blijf m of n aanraken om snel terug
  of vooruit te gaan.
  Als u vijf seconden m of n blijft aanraken,
  verandert het pictogram m of n in de omgekeerde weergave. Als dit gebeurt, blijft de
  disc vooruit of achteruit gaan, zelfs als u m
  of n loslaat. Als u het afspelen op een be- • Page 37

  Hoofdstuk

  07

  DVD-audiodiscs afspelen

  paald punt verder wilt laten gaan, drukt u op
  f.

  # U kunt ook snel vooruit of achteruit zoeken
  door de joystick naar links of rechts te houden.
  # Snel vooruit/snel achteruit is op sommige
  plaatsen en met sommige discs niet mogelijk. Als
  dit het geval is, wordt de disc weer automatisch
  normaal afgespeeld.

  # Als u de afstandsbediening op stand DVD zet,
  kunt u het DVD-menu ook met de joystick op de
  afstandsbediening bedienen. (Raadpleeg bladzijde 17.)
  # U kunt het DVD-menu niet met de joystick op
  het hoofdtoestel bedienen.
  # De manier waarop het menu wordt weergegeven is afhankelijk van de disc.

  Opmerkingen

  DVD-menu bedienen
  Bij sommige DVDs kunt u de inhoud van de
  disc selecteren via een menu.
  ! U kunt het menu weergeven door MENU of
  TOP.M aan te raken terwijl de disc afspeelt.
  Als u een van deze toetsen weer aanraakt,
  kunt u de disc verder laten spelen vanaf de
  plaats die u in het menu heeft geselecteerd. Raadpleeg voor meer informatie het
  boekje dat bij de disc wordt geleverd.
  1 Raak
  aan om de toetsen van het
  aanraakpaneel weer te geven voor gebruik
  van het DVD-menu.
  # Als de toetsen van het aanraakpaneel niet
  worden weergeven, kunt u ze weergeven door het
  scherm aan te raken.

  2 Raak a, b, c of d aan om het gewenste menuonderdeel te selecteren.

  Naar de vorige of volgende
  groep gaan
  % Raak a of b aan om naar de vorige of
  volgende groep te gaan.
  Als u a aanraakt, gaat u naar het begin van
  de volgende groep. Als u b aanraakt, gaat u
  naar het begin van de vorige groep.
  De groepnummers worden acht seconden
  weergegeven.

  # U kunt ook naar de vorige of volgende groep
  gaan door de joystick omhoog of omlaag te bewegen.
  # Als u bonusgroepen selecteert, moet u een
  viercijferig wachtwoord invoeren. Dit nummer
  staat op de verpakking van de disc. (Raadpleeg
  Bonusgroepen afspelen op bladzijde 99.)

  DVD-audiodiscs afspelen

  ! U kunt het geselecteerde herhaalbereik weergeven door DISP aan te raken.
  ! Als u de toetsen van het aanraakpaneel langer
  dan 30 seconden niet gebruikt, worden de
  toetsen automatisch verborgen.

  Afspelen stoppen
  % Raak g aan.

  # Als u het afspelen van een DVD stopt door g
  aan te raken, wordt de locatie op de DVD opgeslagen, zodat het afspelen vanaf dat punt weer begint.
  # Als u weer verder wilt met het afspelen van de
  disc, raakt u f aan.

  3 Raak ENTER aan.
  De disc gaat afspelen vanaf het geselecteerde
  menuonderdeel.

  Nl

  37 • Page 38

  Hoofdstuk

  07

  DVD-audiodiscs afspelen

  Inleiding tot de bediening
  van de geavanceerde DVDaudio-functies

  Herhaalde weergave
  Er zijn drie bereiken voor herhaalde weergave
  voor het afspelen van DVDs: DISC (disc-herhaling), GROUP (groepherhaling) en TRACK
  (fragmentherhaling).
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna REPEAT.
  2 Raak een van de volgende toetsen op
  het aanraakpaneel aan om het herhaalbereik te selecteren.

  1
  1 Functiedisplay
  Deze toont de functienamen.
  % Raak A.MENU aan en daarna FUNCTION
  om de functienamen weer te geven.
  De functienamen worden weergegeven en de
  functienamen die u kunt selecteren zijn gemarkeerd.

  # Als A.MENU niet wordt weergegeven, kunt u
  het weergeven door het scherm aan te raken.
  # U kunt MENU ook weergeven door met de
  joystick te klikken.
  # Raak NEXT aan om naar de volgende groep
  functienamen te gaan.
  # Raak PREV aan om naar de vorige groep functienamen te gaan.
  # Raak BACK aan om terug te keren naar het vorige display.
  # Raak ESC aan om terug te keren naar het
  weergavedisplay.
  Opmerking
  Als u niet binnen ongeveer 30 seconden een
  functiehandeling uitvoert, zal er automatisch worden teruggekeerd naar het weergavedisplay.

  38

  Nl

  ! DISC De huidige disc wordt herhaald
  ! GROUP Alleen de huidige groep wordt
  herhaald
  ! TRACK Alleen het spelende fragment
  wordt herhaald
  Opmerking

  Als u een fragment zoekt of snel vooruit/terugspoelt, wordt het bereik voor de herhaalde weergave gewijzigd in DISC.

  Fragmenten in willekeurige
  volgorde afspelen
  Met willekeurige weergave kunt u de fragmenten in willekeurige volgorde binnen de huidige
  groep laten afspelen.
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna RANDOM.
  2 Raak a aan om de willekeurige weergave in te schakelen.
  De fragmenten worden in willekeurige volgorde binnen de huidige groep afgespeeld.
  # Raak b aan als u de willekeurige weergave
  wilt uitschakelen. • Page 39

  Hoofdstuk

  07

  DVD-audiodiscs afspelen

  Fragmenten scannen
  Met de scanweergave kunt u de eerste 10 seconden van elk fragment in de huidige groep
  afluisteren.
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna SCAN.

  3 Als u het gewenste fragment heeft gevonden, raakt u b aan om scanweergave
  uit te schakelen.
  Opmerking
  Wanneer het scannen is afgelopen, zullen de
  fragmenten weer normaal worden afgespeeld.

  Het afspelen van DVDaudio onderbreken
  Met Pauze kunt u de disc tijdelijk stoppen.
  % Raak f aan tijdens het afspelen.
  Het pictogram e wordt vier seconden lang
  weergegeven en het afspelen wordt onderbroken.
  # Als u de disc verder wilt laten gaan op het
  punt waarop u gestopt bent, raakt u f opnieuw aan.

  U kunt stilstaande beelden op de disc doorbladeren terwijl de audio wordt afgespeeld.
  ! U kunt de Diavoorstelling niet bedienen.
  (Raadpleeg Diavoorstelling op bladzijde
  118.)
  1 Raak BROWSE aan om tijdens het afspelen de stilstaande beelden door te bladeren.
  2 Raak PAGE of PAGE + aan om tussen
  de stilstaande beelden te wisselen.
  Als u PAGE + aanraakt, gaat u naar het volgende stilstaande beeld. Als u PAGE aanraakt, gaat u naar het vorige stilstaande beeld.

  # U kunt ook naar het volgende stilstaande
  beeld gaan door tijdens het afspelen r aan te
  raken.
  # Raak HOME aan om terug te keren naar het
  eerste stilstaande beeld.
  # Als u de afstandsbediening op stand DVD zet,
  kunt u met de joystick op de afstandsbediening
  ook door de stilstaande beelden bladeren. (Raadpleeg bladzijde 17.)
  # U kunt niet door de stilstaande beelden bladeren met de joystick op het hoofdtoestel.

  DVD-audiodiscs afspelen

  2 Raak a aan om de scanweergave in te
  schakelen.
  De eerste 10 seconden van elk fragment van
  de huidige groep worden afgespeeld.

  Stilstaande beelden
  doorbladeren

  Opmerking
  Afhankelijk van de disc en het punt waar de disc
  is gestopt, kan het pictogram worden weergegeven om aan te geven dat het bladeren door stilstaande beelden niet mogelijk is.

  Opmerkingen
  ! U kunt de pauzefunctie ook in- of uitschakelen
  met PAUSE. Raak om PAUSE weer te geven
  A.MENU aan en daarna FUNCTION.
  ! Afhankelijk van de disc en het punt waar de
  disc is gestopt, kan het pictogram worden
  weergegeven om aan te geven dat afspelen
  nog niet mogelijk is.
  Nl

  39 • Page 40

  Hoofdstuk

  07

  DVD-audiodiscs afspelen

  Beeld voor beeld afspelen
  U kunt met deze functie een disc beeld voor
  beeld laten afspelen.
  ! Deze functie kan alleen worden bediend
  met de bewegende beelden van de DVD-audiodisc.
  % Raak r aan tijdens het afspelen.
  Telkens als u r aanraakt, gaat u een beeld
  vooruit.

  # Raak f aan om terug te keren naar de normale weergave.
  Opmerkingen
  ! Afhankelijk van de disc en het punt waar de
  disc is gestopt, kan het pictogram worden
  weergegeven om aan te geven dat beeld voor
  beeld afspelen niet mogelijk is.
  ! Bij sommige discs worden beelden onduidelijk bij het beeld voor beeld afspelen.

  In slowmotion afspelen
  Hiermee kunt u de afspeelsnelheid vertragen.
  ! Deze functie kan alleen worden bediend
  met de bewegende beelden van de DVD-audiodisc.
  1 Blijf r aanraken totdat
  tijdens het
  afspelen wordt weergegeven.
  Het pictogram
  wordt weergegeven, het afspelen in slowmotion begint.

  # Raak f aan om terug te keren naar de normale weergave.

  2 Druk op q of r om de afspeelsnelheid tijdens de slowmotion af te stellen.
  Telkens als u op q of r drukt, verandert de
  snelheid in vier stappen als volgt:
  1/161/81/41/2

  Opmerkingen
  ! U hoort geen geluid tijdens het afspelen in
  slowmotion.
  ! Afhankelijk van de disc en het punt waar de
  disc is gestopt, kan het pictogram worden
  weergegeven om aan te geven dat afspelen in
  slowmotion nog niet mogelijk is.
  ! Bij sommige discs worden beelden onduidelijk bij het afspelen in slowmotion.
  ! Slowmotion is niet mogelijk bij achteruit
  spoelen.

  Gewenst fragment of
  gewenste groep zoeken
  U kunt de zoekfunctie gebruiken om een bepaalde groep of bepaald fragment te specificeren of om een bepaald fragment of een
  bepaalde groep te zoeken.
  ! U kunt niet op fragment zoeken als de disc
  is gestopt.
  1 Raak SEARCH aan en daarna GROUP
  (groep) of TRACK (fragment).
  2 Raak 09 aan om het gewenste nummer in te voeren.

  ! Raak 3 aan om 3 te selecteren.
  ! Raak 1 en 0 aan om 10 te selecteren.
  ! Raak 2 en 3 aan om 23 te selecteren.
  # Raak C aan om de ingevoerde cijfers te annuleren.
  # U kunt het gewenste cijfer ook invoeren door
  de joystick en 0-9 te gebruiken.

  3 Raak ENTER terwijl het invoercijfer
  wordt weergegeven.
  Het afspelen begint bij de geselecteerde groep
  of fragment.
  Opmerkingen
  ! U kunt ook dezelfde handelingen uitvoeren
  met behulp van SEARCH. Raak om SEARCH

  40

  Nl • Page 41

  Hoofdstuk

  07

  DVD-audiodiscs afspelen

  weer te geven A.MENU aan en daarna
  FUNCTION.
  ! Bij discs met een menu kunt u ook MENU of
  TOP.M aanraken en daarna uit het menu selecteren.
  ! Bij sommige discs kan het pictogram worden weergegeven: groepen en fragmenten
  kunnen niet worden gespecificeerd.

  Groep specificeren

  % Druk op 010 naar gelang het gewenste groepnummer als de disc is gestopt.
  Het groepnummer wordt acht seconden lang
  weergegeven en de disc begint bij de geselecteerde groep af te spelen.
  ! Druk op 3 om 3 te selecteren.
  ! Druk op 10 en 0 om 10 te selecteren.
  ! Druk op 10 en 10 en 3 om 23 te
  selecteren.

  Audiotaal veranderen tijdens
  het afspelen (Multi-audio)
  DVDs kunnen worden afgespeeld met andere
  talen en systemen (Dolby Digital, DTS etc.). Bij
  DVDs met multi-audio-opnamen kunt u tijdens het afspelen kiezen uit verschillende
  talen/audiosystemen.
  % Raak AUDIO aan tijdens het afspelen.
  Telkens als u AUDIO aanraakt, kunt u tussen
  verschillende audioformaten kiezen.

  ! Het cijfer in de markering 2 op de verpakking van de DVD geeft het aantal opgenomen
  talen/audiosystemen aan.
  ! Bij sommige DVDs kunt u alleen een andere
  taal/audiosysteem kiezen als het menu in
  beeld staat.
  ! U kunt ook met DVD SETUP MENU uit talen/
  audiosystemen kiezen. Zie Audiotaal instellen
  op bladzijde 96 voor meer informatie.
  ! Als Dolby D en 5.1ch op het display verschijnen, geeft dit het audiosysteem van de DVD
  aan. Afhankelijk van de instelling kan het afspelen anders zijn dan met het aangegeven
  audiosysteem.
  ! Als u AUDIO aanraakt terwijl u snel vooruit of
  achteruit spoelt, pauze of slowmotion gebruikt, keert het toestel terug naar de normale
  weergave.

  DVD-audiodiscs afspelen

  U kunt de functie direct zoeken gebruiken om
  een gewenste groep te zoeken door een groep
  te specificeren.
  ! Deze functie werkt alleen via de afstandsbediening. Zet de afstandsbediening op
  DVD om deze functie te gebruiken. (Raadpleeg bladzijde 17.)

  Opmerkingen

  Ondertitelingstaal veranderen
  tijdens het afspelen (Multiondertiteling)
  Bij DVDs met opnamen met meerdere ondertitelingen kunt u tijdens het afspelen kiezen uit
  verschillende ondertitelingstalen.
  % Raak SUB.T aan tijdens het afspelen.
  Telkens als u SUB.T aanraakt, kunt u tussen
  verschillende ondertitelingstalen kiezen.
  Opmerkingen
  ! Het cijfer in de markering 2 op de verpakking
  van de DVD geeft het aantal opgenomen ondertitelingstalen aan.
  ! Bij sommige DVDs kunt u alleen een andere
  ondertitelingstaal kiezen als het menu in
  beeld staat.

  Nl

  41 • Page 42

  Hoofdstuk

  07

  DVD-audiodiscs afspelen

  ! U kunt ook met DVD SETUP MENU uit verschillende ondertitelingstalen kiezen. Zie Ondertitelingstaal instellen op bladzijde 95 voor
  meer informatie.
  ! Als u SUB.T aanraakt terwijl u snel vooruit of
  achteruit spoelt, pauze of slowmotion gebruikt, keert het toestel terug naar de normale
  weergave.

  Camerahoek tijdens het
  afspelen wijzigen (Multihoek)
  Bij DVDs met meerdere camerahoeken
  (scènes die vanuit verschillende hoeken zijn
  opgenomen) kunt u tijdens het afspelen uit
  meerdere camerahoeken kiezen.
  ! Bij het afspelen van een scène die vanuit
  meerdere camerahoeken is opgenomen,
  wordt het camerahoekpictogram
  weergegeven. U kunt de weergave van het camerahoekpictogram in- of uitschakelen
  met DVD SETUP MENU. Zie Weergave van
  het Camerahoekpictogram instellen op bladzijde 97 voor meer informatie.
  % Raak ANGLE aan tijdens het afspelen
  van een scène die vanuit meerdere hoeken
  is opgenomen.
  Telkens als u ANGLE aanraakt, kunt u tussen
  verschillende hoeken kiezen.
  Opmerkingen
  ! De markering 3 op de hoes van een DVD
  geeft aan of er scènes vanuit meerdere camerahoeken zijn opgenomen. Het cijfer in de
  markering 3 geeft het aantal camerahoeken
  aan van waaruit scènes zijn opgenomen.
  ! Als u ANGLE aanraakt terwijl u snel vooruit of
  achteruit spoelt, pauze of slowmotion gebruikt, keert het toestel terug naar de normale
  weergave.

  42

  Nl

  Dynamisch-bereikregeling
  gebruiken
  Het dynamisch bereik verwijst naar het verschil tussen de hardste en zachtste geluiden.
  De regeling van het dynamisch bereik verkleint
  dit verschilt zodat u geluiden ook als het volume laag staat hoort.
  ! De regeling van het dynamisch bereik is alleen bij Dolby Digital-geluid effectief.
  ! De regeling van het dynamische bereik kan
  bij bepaalde discs weinig effect hebben.
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna NEXT.
  2

  Raak D. R. C aan.

  3 Raak a aan om de regeling van het dynamisch bereik in te schakelen.
  # Raak b aan als u de regeling van het dynamisch bereik wilt uitschakelen. • Page 43

  Hoofdstuk

  08

  DVD-videos afspelen

  DVDs bekijken
  1 2 3

  4

  5

  7 Ondertitelingstaalindicator
  Deze geeft aan welke ondertitelingstaal is
  geselecteerd.
  8 Audiotaalindicator
  Deze geeft aan welke audiotaal is geselecteerd.
  1 Raak het bronpictogram aan en raak
  daarna DVD aan om de DVD-speler te selecteren.

  7

  6

  Dit zijn de basisstappen voor het afspelen van
  een DVD-video met uw DVD-speler. Vanaf bladzijde 45 wordt de meer geavanceerde bediening van de DVD-video uitgelegd.
  1 Bronpictogram
  Deze toont welke signaalbron is geselecteerd.
  2 DVD-V-indicator
  Deze geeft aan dat er een DVD-video wordt
  afgespeeld.
  3 Titelnummerindicator
  Deze geeft aan welke titel er op het moment
  afgespeeld wordt.
  4 Hoofdstuknummerindicator
  Deze geeft aan welk hoofdstuk er op het moment afgespeeld wordt.
  5 Weergavetijdindicator
  Deze laat de verstreken weergavetijd van het
  spelende hoofdstuk zien.
  6 Camerahoekindicator
  Deze geeft aan welke camerahoek is geselecteerd.

  2 Raak het scherm aan om de toetsen
  voor het aanraakpaneel weer te geven.

  DVD-videos afspelen

  8

  # Als het bronpictogram niet wordt weergegeven, kunt u het weergeven door het scherm aan
  te raken.
  # Als er geen disc in het toestel zit, kunt u niet
  DVD (DVD-speler) selecteren. Doe een disc in het
  toestel. (Raadpleeg bladzijde 20.)
  # Bij sommige discs verschijnt er een menu.
  (Raadpleeg DVD-menu bedienen op de volgende
  bladzijde.)

  3 Raak o of p aan om naar het vorige of volgende hoofdstuk te gaan.
  Als u p aanraakt, gaat u naar het begin van
  het volgende hoofdstuk. Als u o een keer
  aanraakt, gaat u naar het begin van het huidige hoofdstuk. Als u de toets opnieuw aanraakt, gaat u naar het vorige hoofdstuk.
  De hoofdstuknummers worden acht seconden
  weergegeven.
  # U kunt ook naar het vorige of volgende hoofdstuk gaan door de joystick naar links of rechts te
  bewegen.

  4 Raak d aan om m en n weer te
  geven.
  Raak d aan totdat m en n op het display
  verschijnen.

  Nl

  43 • Page 44

  Hoofdstuk

  08

  DVD-videos afspelen

  5 Blijf m of n aanraken om snel terug
  of vooruit te gaan.
  Als u vijf seconden m of n blijft aanraken,
  verandert het pictogram m of n in de omgekeerde weergave. Als dit gebeurt, blijft de
  disc vooruit of achteruit gaan, zelfs als u m
  of n loslaat. Als u het afspelen op een bepaald punt verder wilt laten gaan, drukt u op
  f.

  # U kunt ook snel vooruit of achteruit zoeken
  door de joystick naar links of rechts te houden.
  # Snel vooruit/snel achteruit is op sommige
  plaatsen en met sommige discs niet mogelijk. Als
  dit het geval is, wordt de disc weer automatisch
  normaal afgespeeld.
  Opmerkingen

  ! U kunt het geselecteerde herhaalbereik weergeven door DISP aan te raken.
  ! Als u de toetsen van het aanraakpaneel langer
  dan 30 seconden niet gebruikt, worden de
  toetsen automatisch verborgen.

  DVD-menu bedienen
  Bij sommige DVDs kunt u de inhoud van de
  disc selecteren via een menu.
  ! U kunt het menu weergeven door MENU of
  TOP.M aan te raken terwijl de disc afspeelt.
  Als u een van deze toetsen weer aanraakt,
  kunt u de disc verder laten spelen vanaf de
  plaats die u in het menu heeft geselecteerd. Raadpleeg voor meer informatie het
  boekje dat bij de disc wordt geleverd.
  1 Raak
  aan om de toetsen van het
  aanraakpaneel weer te geven voor gebruik
  van het DVD-menu.
  # Als de toetsen van het aanraakpaneel niet
  worden weergeven, kunt u ze weergeven door het
  scherm aan te raken.

  44

  Nl

  2 Raak a, b, c of d aan om het gewenste menuonderdeel te selecteren.
  3 Raak ENTER aan.
  De disc gaat afspelen vanaf het geselecteerde
  menuonderdeel.

  # Als u de afstandsbediening op stand DVD zet,
  kunt u het DVD-menu ook met de joystick op de
  afstandsbediening bedienen. (Raadpleeg bladzijde 17.)
  # U kunt het DVD-menu niet met de joystick op
  het hoofdtoestel bedienen.
  # De manier waarop het menu wordt weergegeven is afhankelijk van de disc.

  Naar de vorige of volgende
  titel gaan
  % Raak a of b aan om naar de vorige of
  de volgende titel te gaan.
  Als u a aanraakt, gaat u naar het begin van
  de volgende titel. Als u b aanraakt, gaat u
  naar het begin van de vorige titel.
  De titelnummers worden acht seconden weergegeven.
  # U kunt ook naar de vorige of volgende titel
  gaan door de joystick omhoog of omlaag te
  bewegen.

  Afspelen stoppen
  % Raak g aan.

  # Als u het afspelen van een DVD stopt door g
  aan te raken, wordt de locatie op de DVD opgeslagen, zodat het afspelen vanaf dat punt weer begint.
  # Als u weer verder wilt met het afspelen van de
  disc, raakt u f aan. • Page 45

  Hoofdstuk

  08

  DVD-videos afspelen

  Inleiding tot bediening van
  de geavanceerde DVD
  video-functies

  Herhaalde weergave
  Er zijn drie bereiken voor herhaalde weergave
  voor het afspelen van DVDs: DISC (disc-herhaling), TITLE (titelherhaling) en CHAPTER
  (hoofdstukherhaling).
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna REPEAT.
  2 Raak een van de volgende toetsen op
  het aanraakpaneel aan om het herhaalbereik te selecteren.

  1 Functiedisplay
  Deze toont de functienamen.
  % Raak A.MENU aan en daarna FUNCTION
  om de functienamen weer te geven.
  De functienamen worden weergegeven en de
  functienamen die u kunt selecteren zijn gemarkeerd.

  # Als A.MENU niet wordt weergegeven, kunt u
  het weergeven door het scherm aan te raken.
  # U kunt MENU ook weergeven door met de
  joystick te klikken.
  # Raak NEXT aan om naar de volgende groep
  functienamen te gaan.
  # Raak PREV aan om naar de vorige groep functienamen te gaan.
  # Raak BACK aan om terug te keren naar het vorige display.
  # Raak ESC aan om terug te keren naar het
  weergavedisplay.
  Opmerking
  Als u niet binnen ongeveer 30 seconden een
  functiehandeling uitvoert, zal er automatisch worden teruggekeerd naar het weergavedisplay.

  ! DISC De huidige disc wordt herhaald
  ! TITLE Alleen de huidige titel wordt herhaald
  ! CHAPTER Alleen het huidige hoofdstuk
  wordt herhaald
  Opmerking

  Als u een hoofdstuk zoekt of snel vooruit/achteruit wilt gaan, wordt het bereik voor de herhaalde
  weergave gewijzigd in DISC.

  DVD-videos afspelen

  1

  Het afspelen van een DVD
  video onderbreken
  Met Pauze kunt u de disc tijdelijk stoppen.
  % Raak f aan tijdens het afspelen.
  Het pictogram e wordt vier seconden lang
  weergegeven en het afspelen worden onderbroken, zodat u naar een stilstaand beeld kijkt.
  # Als u de disc verder wilt laten gaan op het
  punt waarop u gestopt bent, raakt u f opnieuw aan.
  Opmerkingen
  ! U kunt de pauzefunctie ook in- of uitschakelen
  met PAUSE. Raak om PAUSE weer te geven
  A.MENU aan en daarna FUNCTION.

  Nl

  45 • Page 46

  Hoofdstuk

  08

  DVD-videos afspelen

  ! Afhankelijk van de disc en het punt waar de
  disc is gestopt, kan het pictogram worden
  weergegeven om aan te geven dat afspelen
  nog niet mogelijk is.

  Beeld voor beeld afspelen
  U kunt met deze functie een disc beeld voor
  beeld laten afspelen.
  % Raak r aan tijdens het afspelen.
  Telkens als u r aanraakt, gaat u een beeld
  vooruit.

  # Raak f aan om terug te keren naar de normale weergave.
  Opmerkingen
  ! Afhankelijk van de disc en het punt waar de
  disc is gestopt, kan het pictogram worden
  weergegeven om aan te geven dat beeld voor
  beeld afspelen niet mogelijk is.
  ! Bij sommige discs worden beelden onduidelijk bij het beeld voor beeld afspelen.

  In slowmotion afspelen
  Hiermee kunt u de afspeelsnelheid vertragen.
  tijdens het
  1 Blijf r aanraken totdat
  afspelen wordt weergegeven.
  Het pictogram
  wordt weergegeven, het afspelen in slowmotion begint.

  # Raak f aan om terug te keren naar de normale weergave.

  2 Druk op q of r om de afspeelsnelheid tijdens de slowmotion af te stellen.
  Telkens als u op q of r drukt, verandert de
  snelheid in vier stappen als volgt:
  1/161/81/41/2

  46

  Nl

  Opmerkingen
  ! U hoort geen geluid tijdens het afspelen in
  slowmotion.
  ! Afhankelijk van de disc en het punt waar de
  disc is gestopt, kan het pictogram worden
  weergegeven om aan te geven dat afspelen in
  slowmotion nog niet mogelijk is.
  ! Bij sommige discs worden beelden onduidelijk bij het afspelen in slowmotion.
  ! Slowmotion is niet mogelijk bij achteruit
  spoelen.

  Bepaalde scène zoeken,
  afspelen op een bepaald
  tijdstip
  U kunt de zoekfunctie gebruiken om een bepaalde scène te zoeken door een titel of hoofdstuk in te voeren. Met de tijdzoekfunctie kunt u
  aangeven op welk tijdstip een disc moet beginnen.
  ! Zoeken op hoofdstuk of tijd is niet mogelijk
  als het afspelen van de disc is gestopt.
  1 Raak SEARCH aan en daarna TITLE
  (titel), CHAPTER (hoofdstuk) of TIME (tijd).
  2 Raak 09 aan om het gewenste nummer in te voeren.
  Op titels en hoofdstukken
  ! Raak 3 aan om 3 te selecteren.
  ! Raak 1 en 0 aan om 10 te selecteren.
  ! Raak 2 en 3 aan om 23 te selecteren.

  Op tijd (tijdzoeken)

  ! Raak 2, 1, 4 en 3 aan om 21 minuten en 43
  seconden te selecteren.
  ! Als u 1 uur en 11 minuten wilt selecteren,
  moet u de tijd omzetten in 71 minuten en
  00 seconden: raak 7, 1, 0 en 0 aan.
  # Raak C aan om de ingevoerde cijfers te annuleren. • Page 47

  Hoofdstuk

  08

  DVD-videos afspelen

  # U kunt het gewenste cijfer ook invoeren door
  de joystick en 0-9 te gebruiken.

  Audiotaal veranderen tijdens
  het afspelen (Multi-audio)

  3 Raak ENTER terwijl het invoercijfer
  wordt weergegeven.
  De disc begint te spelen bij de geselecteerde
  scène.

  DVDs kunnen worden afgespeeld met andere
  talen en systemen (Dolby Digital, DTS etc.). Bij
  DVDs met multi-audio-opnamen kunt u tijdens het afspelen kiezen uit verschillende
  talen/audiosystemen.

  Opmerkingen

  Titel specificeren
  U kunt de functie direct zoeken gebruiken om
  een scène op titel te zoeken.
  ! Deze functie werkt alleen via de afstandsbediening. Zet de afstandsbediening op
  DVD om deze functie te gebruiken. (Raadpleeg bladzijde 17.)
  % Druk op 010 naar gelang het gewenste titelnummer als de disc is gestopt.
  Het titelnummer wordt acht seconden lang
  weergegeven en de disc begint bij de geselecteerde titel.
  ! Druk op 3 om 3 te selecteren.
  ! Druk op 10 en 0 om 10 te selecteren.
  ! Druk op 10 en 10 en 3 om 23 te
  selecteren.

  % Raak AUDIO aan tijdens het afspelen.
  Telkens als u AUDIO aanraakt, kunt u tussen
  verschillende audioformaten kiezen.
  Opmerkingen
  ! Het cijfer in de markering 2 op de verpakking van de DVD geeft het aantal opgenomen
  talen/audiosystemen aan.
  ! Bij sommige DVDs kunt u alleen een andere
  taal/audiosysteem kiezen als het menu in
  beeld staat.
  ! U kunt ook met DVD SETUP MENU uit talen/
  audiosystemen kiezen. Zie Audiotaal instellen
  op bladzijde 96 voor meer informatie.
  ! Als Dolby D en 5.1ch op het display verschijnen, geeft dit het audiosysteem van de DVD
  aan. Afhankelijk van de instelling kan het afspelen anders zijn dan met het aangegeven
  audiosysteem.
  ! Als u AUDIO aanraakt terwijl u snel vooruit of
  achteruit spoelt, pauze of slowmotion gebruikt, keert het toestel terug naar de normale
  weergave.

  DVD-videos afspelen

  ! U kunt ook dezelfde handelingen uitvoeren
  met behulp van SEARCH. Raak om SEARCH
  weer te geven A.MENU aan en daarna
  FUNCTION.
  ! Bij discs met een menu kunt u ook MENU of
  TOP.M aanraken en daarna uit het menu selecteren.
  ! Bij sommige discs kan het pictogram worden weergegeven: titels, hoofdstukken en tijd
  kunnen niet worden gespecificeerd.

  Ondertitelingstaal veranderen
  tijdens het afspelen (Multiondertiteling)
  Bij DVDs met opnamen met meerdere ondertitelingen kunt u tijdens het afspelen kiezen uit
  verschillende ondertitelingstalen.

  Nl

  47 • Page 48

  Hoofdstuk

  08

  DVD-videos afspelen

  % Raak SUB.T aan tijdens het afspelen.
  Telkens als u SUB.T aanraakt, kunt u tussen
  verschillende ondertitelingstalen kiezen.
  Opmerkingen
  ! Het cijfer in de markering 2 op de verpakking
  van de DVD geeft het aantal opgenomen ondertitelingstalen aan.
  ! Bij sommige DVDs kunt u alleen een andere
  ondertitelingstaal kiezen als het menu in
  beeld staat.
  ! U kunt ook met DVD SETUP MENU uit verschillende ondertitelingstalen kiezen. Zie Ondertitelingstaal instellen op bladzijde 95 voor
  meer informatie.
  ! Als u SUB.T aanraakt terwijl u snel vooruit of
  achteruit spoelt, pauze of slowmotion gebruikt, keert het toestel terug naar de normale
  weergave.

  Camerahoek tijdens het
  afspelen wijzigen (Multihoek)
  Bij DVDs met meerdere camerahoeken
  (scènes die vanuit verschillende hoeken zijn
  opgenomen) kunt u tijdens het afspelen uit
  meerdere camerahoeken kiezen.
  ! Bij het afspelen van een scène die vanuit
  meerdere camerahoeken is opgenomen,
  wordt het camerahoekpictogram
  weergegeven. U kunt de weergave van het camerahoekpictogram in- of uitschakelen
  met DVD SETUP MENU. Zie Weergave van
  het Camerahoekpictogram instellen op bladzijde 97 voor meer informatie.
  % Raak ANGLE aan tijdens het afspelen
  van een scène die vanuit meerdere hoeken
  is opgenomen.
  Telkens als u ANGLE aanraakt, kunt u tussen
  verschillende hoeken kiezen.

  48

  Nl

  Opmerkingen
  ! De markering 3 op de hoes van een DVD
  geeft aan of er scènes vanuit meerdere camerahoeken zijn opgenomen. Het cijfer in de
  markering 3 geeft het aantal camerahoeken
  aan van waaruit scènes zijn opgenomen.
  ! Als u ANGLE aanraakt terwijl u snel vooruit of
  achteruit spoelt, pauze of slowmotion gebruikt, keert het toestel terug naar de normale
  weergave.

  Dynamisch-bereikregeling
  gebruiken
  Het dynamisch bereik verwijst naar het verschil tussen de hardste en zachtste geluiden.
  De regeling van het dynamisch bereik verkleint
  dit verschilt zodat u geluiden ook als het volume laag staat hoort.
  ! De regeling van het dynamisch bereik is alleen bij Dolby Digital-geluid effectief.
  ! De regeling van het dynamische bereik kan
  bij bepaalde discs weinig effect hebben.
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna NEXT.
  2

  Raak D. R. C aan.

  3 Raak a aan om de regeling van het dynamisch bereik in te schakelen.
  # Raak b aan als u de regeling van het dynamisch bereik wilt uitschakelen. • Page 49

  Hoofdstuk

  09

  Video-CDs afspelen

  Video-CDs bekijken
  1 2

  3

  4

  # Als er geen disc in het toestel zit, kunt u niet
  DVD (DVD-speler) selecteren. Doe een disc in het
  toestel. (Raadpleeg bladzijde 20.)
  # Bij een Video-CD met de functie PBC (afspeelregeling) verschijnt er een menu.

  2 Zet de afstandsbediening op DVD en
  druk daarna op 010 om het gewenste menuonderdeel te selecteren.
  De disc gaat afspelen vanaf het geselecteerde
  menuonderdeel.

  5

  1 Bronpictogram
  Deze toont welke signaalbron is geselecteerd.
  2 VideoCD-indicator
  Deze geeft aan dat er een Video-CD wordt
  afgespeeld.
  3 Fragmentnummerindicator
  Deze geeft aan welk fragment er op het moment afgespeeld wordt.
  4 Weergavetijdindicator
  Deze geeft verstreken speeltijd van het spelende fragment aan.
  5 Audio-uitgangindicator
  Geeft het huidige uitgangskanaal aan.
  1 Raak het bronpictogram aan en raak
  daarna DVD aan om de DVD-speler te selecteren.

  # Als het bronpictogram niet wordt weergegeven, kunt u het weergeven door het scherm aan
  te raken.

  Video-CDs afspelen

  Dit zijn de basisstappen voor het afspelen van
  een Video-CD met uw DVD-speler. Vanaf bladzijde 51 wordt de meer geavanceerde bediening van de Video-CD uitgelegd.

  # Als het menu uit meer dan een pagina bestaat, kunt u naar het volgende display gaan door
  o of p aan te raken.
  # U kunt een disc afspelen zonder een menu te
  gebruiken (zonder PBC-weergave). (Raadpleeg
  Fragment specificeren op bladzijde 53.) Om terug
  te keren naar PBC-weergave, stopt u het afspelen
  en raakt u f aan.
  # U kunt het menu weergeven door tijdens
  PBC-weergave op RETURN te drukken. Raadpleeg voor meer informatie het boekje dat bij de
  disc wordt geleverd.
  # Na bediening van het menu raden u aan de afstandsbediening weer op AVH te zetten. (Raadpleeg bladzijde 17.)

  3 Raak het scherm aan om de toetsen
  voor het aanraakpaneel weer te geven.
  4 Raak o of p aan om naar het vorige of volgende fragment te gaan.
  Als u p aanraakt, gaat u naar het begin van
  het volgende fragment. Als u o een keer
  aanraakt, gaat u naar het begin van het huidige fragment. Als u de toets opnieuw aanraakt,
  gaat u naar het vorige fragment.
  De fragmentnummers worden acht seconden
  weergegeven.

  # U kunt ook naar het vorige of volgende fragment gaan door de joystick naar links of rechts te
  bewegen.
  # Tijdens PBC-weergave kan er een menu verschijnen als u deze handelingen uitvoert.

  Nl

  49 • Page 50

  Hoofdstuk

  09

  Video-CDs afspelen

  5 Raak d aan om m en n weer te
  geven.
  Raak d aan totdat m en n op het display
  verschijnen.
  6 Blijf m of n aanraken om snel terug
  of vooruit te gaan.
  Als u vijf seconden m of n blijft aanraken,
  verandert het pictogram m of n in de omgekeerde weergave. Als dit gebeurt, blijft de
  disc vooruit of achteruit gaan, zelfs als u m
  of n loslaat. Als u het afspelen op een bepaald punt verder wilt laten gaan, drukt u op
  f.

  # U kunt ook snel vooruit of achteruit zoeken
  door de joystick naar links of rechts te houden.
  # Snel vooruit/snel achteruit is op sommige
  plaatsen en met sommige discs niet mogelijk. Als
  dit het geval is, wordt de disc weer automatisch
  normaal afgespeeld.
  Opmerking
  Als u de toetsen van het aanraakpaneel langer
  dan 30 seconden niet gebruikt, worden de toetsen automatisch verborgen.

  Menu bedienen
  Bij video-CDs met PBC (afspeelregeling) kunt
  u een menu bedienen.
  % Zet de afstandsbediening op DVD en
  druk daarna op 010 om het gewenste menuonderdeel te selecteren.
  De disc gaat afspelen vanaf het geselecteerde
  menuonderdeel.

  # Als het menu uit meer dan een pagina bestaat, kunt u naar het volgende display gaan door
  o of p aan te raken.
  # U kunt een disc afspelen zonder een menu te
  gebruiken (zonder PBC-weergave). (Raadpleeg
  Fragment specificeren op bladzijde 53.) Om terug

  50

  Nl

  te keren naar PBC-weergave, stopt u het afspelen
  en raakt u f aan.
  # U kunt het menu weergeven door tijdens
  PBC-weergave op RETURN te drukken. Raadpleeg voor meer informatie het boekje dat bij de
  disc wordt geleverd.
  # Na bediening van het menu raden u aan de afstandsbediening weer op AVH te zetten. (Raadpleeg bladzijde 17.)

  Afspelen stoppen
  % Raak g aan.

  # Als u het afspelen van een Video-CD stopt (alleen tijdens PBC-weergave) door g aan te raken,
  wordt de locatie op de Video-CD opgeslagen,
  zodat het afspelen vanaf dat punt weer begint.
  # Als u weer verder wilt met het afspelen van de
  disc, raakt u f aan. • Page 51

  Hoofdstuk

  09

  Video-CDs afspelen

  Inleiding tot bediening van
  de geavanceerde Video-CDfuncties

  Herhaalde weergave
  Er zijn twee bereiken voor herhaalde weergave
  voor het afspelen van Video-CDs: TRACK
  (fragmentherhaling) en DISC (disc-herhaling).
  ! Tijdens PBC-weergave van Video-CDs kan
  deze functie niet worden gebruikt.
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna REPEAT.

  1

  % Raak A.MENU aan en daarna FUNCTION
  om de functienamen weer te geven.
  De functienamen worden weergegeven en de
  functienamen die u kunt selecteren zijn gemarkeerd.

  # Als A.MENU niet wordt weergegeven, kunt u
  het weergeven door het scherm aan te raken.
  # U kunt MENU ook weergeven door met de
  joystick te klikken.
  # Raak NEXT aan om naar de volgende groep
  functienamen te gaan.
  # Raak PREV aan om naar de vorige groep functienamen te gaan.
  # Raak BACK aan om terug te keren naar het vorige display.
  # Raak ESC aan om terug te keren naar het
  weergavedisplay.
  Opmerkingen
  ! De regeling van het dynamisch bereik is alleen bij Dolby Digital-geluid effectief. (Raadpleeg bladzijde 48.)
  ! Als u niet binnen ongeveer 30 seconden een
  functiehandeling uitvoert, zal er automatisch
  worden teruggekeerd naar het
  weergavedisplay.

  ! DISC De spelende disc wordt herhaald
  ! TRACK Alleen het spelende fragment
  wordt herhaald
  Opmerking

  Als u een fragment zoekt of snel vooruit/terug
  spoelt, wordt het bereik voor de herhaalde weergave gewijzigd in DISC.

  Video-CDs afspelen

  1 Functiedisplay
  Deze toont de functienamen.

  2 Raak een van de volgende toetsen op
  het aanraakpaneel aan om het herhaalbereik te selecteren.

  Het afspelen van een
  Video-CD onderbreken
  Met Pauze kunt u de disc tijdelijk stoppen.
  % Raak f aan tijdens het afspelen.
  Het pictogram e wordt vier seconden lang
  weergegeven en het afspelen worden onderbroken, zodat u naar een stilstaand beeld kijkt.
  # Als u de disc verder wilt laten gaan op het
  punt waarop u gestopt bent, raakt u f opnieuw aan.
  Opmerkingen
  ! U kunt de pauzefunctie ook in- of uitschakelen
  met PAUSE. Raak om PAUSE weer te geven
  A.MENU aan en daarna FUNCTION.

  Nl

  51 • Page 52

  Hoofdstuk

  09

  Video-CDs afspelen

  ! Afhankelijk van de disc en het punt waar de
  disc is gestopt, kan het pictogram worden
  weergegeven om aan te geven dat afspelen
  nog niet mogelijk is.

  Beeld voor beeld afspelen
  U kunt met deze functie een disc beeld voor
  beeld laten afspelen.
  % Raak r aan tijdens het afspelen.
  Telkens als u r aanraakt, gaat u een beeld
  vooruit.

  # Raak f aan om terug te keren naar de normale weergave.
  Opmerkingen
  ! Afhankelijk van de disc en het punt waar de
  disc is gestopt, kan het pictogram worden
  weergegeven om aan te geven dat beeld voor
  beeld afspelen niet mogelijk is.
  ! Bij sommige discs worden beelden onduidelijk bij het beeld voor beeld afspelen.

  In slowmotion afspelen
  Hiermee kunt u de afspeelsnelheid vertragen.
  tijdens het
  1 Blijf r aanraken totdat
  afspelen wordt weergegeven.
  Het pictogram
  wordt weergegeven, het afspelen in slowmotion begint.

  # Raak f aan om terug te keren naar de normale weergave.

  2 Druk op q of r om de afspeelsnelheid tijdens de slowmotion af te stellen.
  Telkens als u op q of r drukt, verandert de
  snelheid in vier stappen als volgt:
  1/161/81/41/2

  52

  Nl

  Opmerkingen
  ! U hoort geen geluid tijdens het afspelen in
  slowmotion.
  ! Afhankelijk van de disc en het punt waar de
  disc is gestopt, kan het pictogram worden
  weergegeven om aan te geven dat afspelen in
  slowmotion nog niet mogelijk is.
  ! Bij sommige discs worden beelden onduidelijk bij het afspelen in slowmotion.
  ! Slowmotion is niet mogelijk bij achteruit
  spoelen.

  Bepaalde scène zoeken,
  afspelen op een bepaald
  tijdstip
  U kunt de zoekfunctie gebruiken om een bepaalde scène te zoeken door een bepaald fragment te specificeren. Met de tijdzoekfunctie
  kunt u aangeven op welk tijdstip een disc
  moet beginnen.
  ! Tijdens PBC-weergave van Video-CDs kan
  deze functie niet worden gebruikt.
  ! Tijdzoeken is niet mogelijk als de disc is onderbroken.
  1 Raak SEARCH aan en daarna TRACK
  (fragment) of TIME (tijd).
  2 Raak 09 aan om het gewenste nummer in te voeren.
  Op fragmenten
  ! Raak 3 aan om 3 te selecteren.
  ! Raak 1 en 0 aan om 10 te selecteren.
  ! Raak 2 en 3 aan om 23 te selecteren.

  Op tijd (tijdzoeken)

  ! Raak 2, 1, 4 en 3 aan om 21 minuten en 43
  seconden te selecteren.
  ! Als u 1 uur en 11 minuten wilt selecteren,
  moet u de tijd omzetten in 71 minuten en
  00 seconden: raak 7, 1, 0 en 0 aan. • Page 53

  Hoofdstuk

  09

  Video-CDs afspelen

  # Raak C aan om de ingevoerde cijfers te annuleren.
  # U kunt het gewenste cijfer ook invoeren door
  de joystick en 0-9 te gebruiken.

  3 Raak ENTER terwijl het invoercijfer
  wordt weergegeven.
  De disc begint te spelen bij de geselecteerde
  scène.
  Opmerking
  U kunt ook dezelfde handelingen uitvoeren met
  behulp van SEARCH. Raak om SEARCH weer te
  geven A.MENU aan en daarna FUNCTION.

  U kunt tussen stereo en mono kiezen bij het
  audio-uitgangssignaal.
  % Druk op AUDIO tijdens het afspelen.
  Druk herhaaldelijk op AUDIO om tussen de
  volgende uitgangen over te schakelen:
  L+R (kanalen links en rechts)L (kanaal links)
  R (kanaal rechts)
  Opmerking
  U kunt ook dezelfde handelingen uitvoeren met
  behulp van L/R SELECT. Raak om L/R SELECT
  weer te geven A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna NEXT.

  U kunt de functie direct zoeken gebruiken om
  een disc af te spelen zonder een menu te gebruiken (zonder PBC-weergave).
  ! Deze functie werkt alleen via de afstandsbediening. Zet de afstandsbediening op
  DVD om deze functie te gebruiken. (Raadpleeg bladzijde 17.)
  ! Tijdens PBC-weergave van Video-CDs kan
  deze functie niet worden gebruikt.

  Video-CDs afspelen

  Fragment specificeren

  Audio-uitgangssignaal
  selecteren

  % Druk op 010 naar gelang het gewenste fragmentnummer als de disc is gestopt.
  Het fragmentnummer wordt acht seconden
  lang weergegeven en de disc begint bij het geselecteerde fragment.
  ! Druk op 3 om 3 te selecteren.
  ! Druk op 10 en 0 om 10 te selecteren.
  ! Druk op 10 en 10 en 3 om 23 te selecteren.
  Opmerking
  Bij sommige discs kan het pictogram worden
  weergegeven en is deze functie niet mogelijk.

  Nl

  53 • Page 54

  Hoofdstuk

  10

  CDs afspelen

  Naar een CD luisteren
  1 2

  3

  4

  # Als er geen disc in het toestel zit, kunt u niet
  DVD (DVD-speler) selecteren. Doe een disc in het
  toestel. (Raadpleeg bladzijde 20.)

  2 Raak het scherm aan om de toetsen
  voor het aanraakpaneel weer te geven.

  5
  Dit zijn de basisstappen voor het afspelen van
  een CD op uw DVD-speler. Vanaf de volgende
  bladzijde wordt de meer geavanceerde bediening van de CD uitgelegd.
  1 Bronpictogram
  Deze toont welke signaalbron is geselecteerd.
  2 CD-indicator
  Deze toont dat er een CD wordt afgespeeld.
  3 Fragmentnummerindicator
  Deze geeft aan welk fragment er op het moment afgespeeld wordt.
  4 Weergavetijdindicator
  Deze geeft verstreken speeltijd van het spelende fragment aan.
  5 Disctitelindicator
  Deze toont de titel van de spelende disc.
  1 Raak het bronpictogram aan en raak
  daarna DVD aan om de DVD-speler te selecteren.

  # Als het bronpictogram niet wordt weergegeven, kunt u het weergeven door het scherm aan
  te raken.

  54

  Nl

  3 Raak o of p aan om naar het vorige of volgende fragment te gaan.
  Als u p aanraakt, gaat u naar het begin van
  het volgende fragment. Als u o een keer
  aanraakt, gaat u naar het begin van het huidige fragment. Als u de toets opnieuw aanraakt,
  gaat u naar het vorige fragment.
  De fragmentnummers worden acht seconden
  weergegeven.

  # U kunt ook naar het vorige of volgende fragment gaan door de joystick naar links of rechts te
  bewegen.

  4 Raak d aan om m en n weer te
  geven.
  Raak d aan totdat m en n op het display
  verschijnen.
  5 Blijf m of n aanraken om snel terug
  of vooruit te gaan.
  # U kunt ook snel vooruit of achteruit zoeken
  door de joystick naar links of rechts te houden.
  Opmerkingen
  ! Als u discs met MP3-bestanden en audiogegevens (CD-DA) zoals CD-EXTRA en MIXEDMODE-CDs afspeelt, kunnen beide types alleen afspelen door tussen MP3 en CD-DA over
  te schakelen door middel van DA<>MP3 of
  door op BAND/ESC te drukken.
  ! Als u de toetsen van het aanraakpaneel langer
  dan 30 seconden niet gebruikt, worden de
  toetsen automatisch verborgen. • Page 55

  Hoofdstuk

  10

  CDs afspelen

  Afspelen stoppen
  % Raak g aan.

  Inleiding tot bediening van
  de geavanceerde CD-functies

  # Als u het afspelen van een CD stopt door g
  aan te raken, wordt de locatie op de CD opgeslagen, zodat het afspelen vanaf dat punt weer begint.
  # Als u weer verder wilt met het afspelen van de
  disc, raakt u f aan.

  1
  1 Functiedisplay
  Deze toont de functienamen.

  # Als A.MENU niet wordt weergegeven, kunt u
  het weergeven door het scherm aan te raken.
  # U kunt MENU ook weergeven door met de
  joystick te klikken.
  # Raak NEXT aan om naar de volgende groep
  functienamen te gaan.
  # Raak PREV aan om naar de vorige groep functienamen te gaan.
  # Raak BACK aan om terug te keren naar het vorige display.
  # Raak ESC aan om terug te keren naar het
  weergavedisplay.

  CDs afspelen

  % Raak A.MENU aan en daarna FUNCTION
  om de functienamen weer te geven.
  De functienamen worden weergegeven en de
  functienamen die u kunt selecteren zijn gemarkeerd.

  Opmerkingen
  ! De regeling van het dynamisch bereik is alleen bij Dolby Digital-geluid effectief. (Raadpleeg bladzijde 48.)
  ! Als u niet binnen ongeveer 30 seconden een
  functiehandeling uitvoert, zal er automatisch
  worden teruggekeerd naar het
  weergavedisplay.

  Nl

  55 • Page 56

  Hoofdstuk

  10

  CDs afspelen

  Herhaalde weergave
  Met herhaalde weergave kunt hetzelfde fragment laten herhalen.
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna REPEAT.
  2 Raak een van de volgende toetsen op
  het aanraakpaneel aan om het herhaalbereik te selecteren.
  ! DISC De spelende disc wordt herhaald
  ! TRACK Alleen het spelende fragment
  wordt herhaald
  Opmerkingen
  ! Als u een fragment op gaat zoeken of snel
  vooruit/terug spoelt, zal de herhaalde weergave automatisch worden geannuleerd.
  ! Als u discs met MP3-bestanden en audiogegevens (CD-DA) afspeelt, valt de herhaling binnen het bereik van het huidige gegevenstype,
  zelfs als DISC is geselecteerd.

  Fragmenten in willekeurige
  volgorde afspelen
  Met willekeurige weergave kunt u de fragmenten op de CD in willekeurige volgorde laten afspelen.
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna RANDOM.
  2 Raak a aan om de willekeurige weergave in te schakelen.
  De fragmenten worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
  # Raak b aan als u de willekeurige weergave
  wilt uitschakelen.

  56

  Nl

  Fragmenten op een CD
  scannen
  Met de scanweergave kunt u de eerste 10 seconden van elk fragment op de CD van tevoren
  afluisteren.
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna SCAN.
  2 Raak a aan om de scanweergave in te
  schakelen.
  De eerste 10 seconden van elk fragment worden afgespeeld.
  3 Als u het gewenste fragment heeft gevonden, raakt u b aan om scanweergave
  uit te schakelen.
  Opmerking
  Wanneer het scannen van de CD is afgelopen, zal
  de normale weergave van de fragmenten opnieuw beginnen.

  Het afspelen van een CD
  onderbreken
  Met Pauze kunt u de disc tijdelijk stoppen.
  % Raak f aan tijdens het afspelen.
  Het pictogram e wordt vier seconden lang
  weergegeven en het afspelen wordt onderbroken.
  # Als u de disc verder wilt laten gaan op het
  punt waarop u gestopt bent, raakt u f opnieuw aan.
  Opmerking
  U kunt de pauzefunctie ook in- of uitschakelen
  met PAUSE. Raak om PAUSE weer te geven
  A.MENU aan en daarna FUNCTION. • Page 57

  Hoofdstuk

  10

  CDs afspelen

  Disctitels invoeren
  U kunt CD-titels invoeren en de titel weergeven. Als u een CD in de speler steekt waarvoor
  al een titel is ingevoerd, verschijnt de titel van
  die CD op het display.
  Met disctitel kunt u disctitels van maximaal 20
  letters lang maken en er kunnen maximaal 48
  disctitels in dit toestel worden opgeslagen.
  ! Als u een CD TEXT-disc afspeelt, kunt u
  TITLE EDIT niet inschakelen. De disctitel is
  al opgenomen op een CD TEXT-CD-disc.
  ! Als er geen titel is ingevoerd voor de spelende disc, zal NO TITLE op het display verschijnen.

  2 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna NEXT.
  3

  Raak TITLE EDIT aan.

  4 Raak ABC aan en selecteer het gewenste tekentype.
  Raak herhaaldelijk ABC aan om te schakelen
  tussen de volgende tekentypen:
  Alfabet (hoofdletters), cijfers en symbolenAlfabet (kleine letters)Europese letters, zoals
  letters met accenten (bijv. á, à, ä, ç)
  # U kunt de cijfers en symbolen invoeren door
  012 aan te raken.
  # U kunt tekensets ook veranderen door met de
  joystick te klikken.

  5 Raak a of b aan en selecteer een letter
  van het alfabet.
  Telkens als u a aanraakt, verschijnt er een letter van het alfabet in A B C ... X Y Z, nummers
  en symbolen in 1 2 3 ... | } ¯ volgorde. Telkens
  als u b aanraakt, verschijnt er een letter in de
  omgekeerde volgorde, bijvoorbeeld Z Y X ... C
  B A volgorde.

  7 Raak OK aan om de ingevoerde titel in
  het geheugen op te slaan.

  # U kunt de ingevoerde titel ook in het geheugen opslaan door de cursor naar rechts te bewegen totdat deze verdwijnt.

  8 Raak ESC aan om terug te keren naar
  het weergavedisplay.

  CDs afspelen

  1 Speel een CD af waarvan u de titel wilt
  invoeren.

  6 Raak d aan om de cursor naar de volgende tekenpositie te verplaatsen.
  Als de gewenste letter op het display verschijnt, moet u d aanraken om de cursor naar
  de volgende positie te verplaatsen en daarna
  kunt de volgende letter selecteren. Raak c
  aan om terug te gaan in het display.

  Opmerkingen
  ! De titels blijven in het geheugen, zelfs als de
  disc uit het toestel is verwijderd. Ze worden
  opgeroepen als de disc weer in het toestel
  wordt gestoken.
  ! Titels worden apart in dit toestel en in de
  multi-CD-speler opgeslagen.
  ! Nadat gegevens voor 48 discs in het geheugen zijn opgeslagen, zullen gegevens voor een
  nieuwe disc de gegevens van de oudste overschrijven.

  Nl

  57 • Page 58

  Hoofdstuk

  10

  CDs afspelen

  CD TEXT-functies gebruiken
  Bij sommige discs wordt bepaalde gecodeerde informatie tijdens de productie op de
  disc gebrand. Deze discs kunnen informatie
  zoals de disctitel, fragmenttitel, artiestnaam
  en speeltijd bevatten. Dit zijn CD TEXT-discs.
  Alleen deze speciaal gecodeerde CD TEXTdiscs werken met de onderstaande functies.

  Titels op CD TEXT-discs weergeven
  % Raak DISP aan.
  Raak herhaaldelijk DISP aan om te schakelen
  tussen de volgende instellingen:
  DiscTitle (disctitel)DiscArtist (artiestnaam
  disc)TrackTitle (fragmenttitel)TrackArtist
  (artiestnaam fragment)
  # Als bepaalde gegevens niet op de CD TEXTdisc zijn opgenomen, zal NO XXXX op het display verschijnen (bijv. NO ARTIST).

  Titels over het display laten
  schuiven
  Dit toestel kan alleen de eerste 20 letters van
  DiscTitle, DiscArtist, TrackTitle en
  TrackArtist weergeven. Als de opgenomen informatie langer is dan 20 letters, kunt u de
  tekst naar links schuiven zodat u de rest van
  de titel kunt zien.
  % Houd uw vinger op DISP totdat de titel
  naar links begint te schuiven.
  De rest van de titel zal op het display verschijnen.

  Fragmenten uit de
  fragmenttitellijst selecteren
  Met de fragmenttitellijst ziet u de lijst met fragmenttitels op een CD TEXT-disc en kunt u een
  van deze titels selecteren voor afspelen.

  58

  Nl

  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna TRACK LIST.
  2 Raak PREV of NEXT aan om tussen de
  lijsten met titels te schakelen.
  3 Raak uw favoriete fragmenttitel aan.
  Uw keuze zal beginnen te spelen. • Page 59

  Hoofdstuk

  11

  MP3 afspelen

  Naar MP3 luisteren
  1 2

  3

  4

  5

  1 Raak het bronpictogram aan en raak
  daarna DVD aan om de DVD-speler te selecteren.

  # Als het bronpictogram niet wordt weergegeven, kunt u het weergeven door het scherm aan
  te raken.
  # Als er geen disc in het toestel zit, kunt u niet
  DVD (DVD-speler) selecteren. Doe een disc in het
  toestel. (Raadpleeg bladzijde 20.)

  2 Raak het scherm aan om de toetsen
  voor het aanraakpaneel weer te geven.

  6
  Dit zijn de basisstappen voor het afspelen van
  een MP3 op uw DVD-speler. Vanaf bladzijde 61
  wordt de meer geavanceerde bediening voor
  MP3 uitgelegd.

  2 MP3-indicator
  Deze geeft aan dat er een MP3-bestand
  wordt afgespeeld.
  3 Mapnummerindicator
  Deze geeft aan welk mapnummer op het
  moment afgespeeld wordt.
  4 Fragmentnummerindicator
  Deze geeft aan welk fragment (bestand) er
  op het moment afgespeeld wordt.
  5 Weergavetijdindicator
  Deze geeft de verstreken weergavetijd van
  het spelende fragment (bestand) aan.
  6 Mapnaamindicator
  Deze geeft aan welke mapnaam op het moment afgespeeld wordt.

  # U kunt ook naar het vorige of volgende fragment gaan door de joystick naar links of rechts te
  bewegen.

  MP3 afspelen

  1 Bronpictogram
  Deze toont welke signaalbron is geselecteerd.

  3 Raak o of p aan om naar het vorige of volgende fragment te gaan.
  Als u p aanraakt, gaat u naar het begin van
  het volgende fragment. Als u o een keer
  aanraakt, gaat u naar het begin van het huidige fragment. Als u de toets opnieuw aanraakt,
  gaat u naar het vorige fragment.
  De fragmentnummers worden acht seconden
  weergegeven.

  4 Raak d aan om a, b, m en n weer
  te geven.
  Raak d aan totdat a, b, m en n op het
  display verschijnt.
  5 Blijf m of n aanraken om snel terug
  of vooruit te gaan.

  # U kunt ook snel vooruit of achteruit zoeken
  door de joystick naar links of rechts te houden.
  # Bij snel vooruit of achteruit hoort u geen geluid.
  # Dit is snel vooruit en achteruit alleen voor het
  bestand dat wordt afgespeeld. Deze handeling
  wordt geannuleerd als het vorige of volgende bestand wordt bereikt.

  6

  Raak a of b aan en selecteer een map.

  # U kunt een map ook selecteren door de joystick omhoog en omlaag te bewegen.
  Nl

  59 • Page 60

  Hoofdstuk

  11

  MP3 afspelen

  # Als u terug wilt naar map 001 (ROOT), houdt
  u BAND/ESC ingedrukt. Als map 001 (ROOT)
  geen bestanden bevat, begint het afspelen bij
  map 002.
  # U kunt een map niet selecteren als er geen
  MP3-bestand in staat.
  Opmerkingen
  ! Als u discs met MP3-bestanden en audiogegevens (CD-DA) zoals CD-EXTRA en MIXEDMODE-CDs afspeelt, kunnen beide types alleen afspelen door tussen MP3 en CD-DA over
  te schakelen door middel van DA<>MP3 of
  door op BAND/ESC te drukken.
  ! Als u bent overgeschakeld van MP3-bestanden naar audiogegevens-CDs (CD-DA), begint
  de disc bij het eerste fragment te spelen.
  ! Deze DVD-speler kan een MP3-bestand op
  CD-ROM afspelen. (Raadpleeg bladzijde 113
  voor bestanden die kunnen worden weergegeven.)
  ! Soms is er een vertraging tussen het beginnen van het afspelen en de geluidsweergave.
  Dit kan met name gebeuren als u multisessies
  en meerdere mappen wilt afspelen. Bij het inlezen verschijnt FORMAT READ.
  ! Het afspelen wordt uitgevoerd op bestandsnummer. Als mappen geen bestanden bevatten, worden ze overgeslagen. (Als map 001
  (ROOT) geen bestanden bevat, begint het afspelen bij map 002.)
  ! Als u bestanden die als VBR-bestanden (variabele bitsnelheid) zijn opgenomen afspeelt,
  wordt de afspeeltijd niet juist weergegeven als
  snel vooruit of achteruit wordt gebruikt.
  ! Als u de toetsen van het aanraakpaneel langer
  dan 30 seconden niet gebruikt, worden de
  toetsen automatisch verborgen.

  60

  Nl

  Afspelen stoppen
  % Raak g aan.

  # Als u het afspelen van een MP3 stopt door g
  aan te raken, wordt de locatie op de disc opgeslagen, zodat het afspelen vanaf dat punt weer begint.
  # Als u weer verder wilt met het afspelen van de
  disc, raakt u f aan. • Page 61

  Hoofdstuk

  11

  MP3 afspelen

  Inleiding tot bediening van de
  geavanceerde MP3-functies

  Herhaalde weergave
  Bij het afspelen van MP3 zijn er drie bereiken
  voor herhaalde weergave: FOLDER (herhaling
  map), TRACK (herhaling fragment ) en DISC
  (herhaling alle fragmenten).
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna REPEAT.

  1
  1 Functiedisplay
  Deze toont de functienamen.

  # Als A.MENU niet wordt weergegeven, kunt u
  het weergeven door het scherm aan te raken.
  # U kunt MENU ook weergeven door met de
  joystick te klikken.
  # Raak NEXT aan om naar de volgende groep
  functienamen te gaan.
  # Raak PREV aan om naar de vorige groep functienamen te gaan.
  # Raak BACK aan om terug te keren naar het vorige display.
  # Raak ESC aan om terug te keren naar het
  weergavedisplay.
  Opmerkingen
  ! De regeling van het dynamisch bereik is alleen bij Dolby Digital-geluid effectief. (Raadpleeg bladzijde 48.)
  ! Als u niet binnen ongeveer 30 seconden een
  functiehandeling uitvoert, zal er automatisch
  worden teruggekeerd naar het
  weergavedisplay.

  ! DISC Herhaal alle fragmenten
  ! FOLDER Herhaal de huidige map
  ! TRACK Alleen het spelende fragment
  wordt herhaald
  Opmerkingen

  ! Als u tijdens de herhaalde weergave een andere map kiest, wordt het bereik voor de herhaalde weergave gewijzigd in DISC.
  ! Als u een fragment zoekt of snel vooruit/terug
  spoelt tijdens TRACK, wordt het bereik voor de
  herhaalde weergave gewijzigd in FOLDER.
  ! Als FOLDER is geselecteerd, kunt u geen submap van die map afspelen.
  ! Als u discs met MP3-bestanden en audiogegevens (CD-DA) afspeelt, valt de herhaling binnen het bereik van het huidige gegevenstype,
  zelfs als DISC is geselecteerd.

  MP3 afspelen

  % Raak A.MENU aan en daarna FUNCTION
  om de functienamen weer te geven.
  De functienamen worden weergegeven en de
  functienamen die u kunt selecteren zijn gemarkeerd.

  2 Raak een van de volgende toetsen op
  het aanraakpaneel aan om het herhaalbereik te selecteren.

  Fragmenten in willekeurige
  volgorde afspelen
  Met willekeurige weergave kunt u de fragmenten binnen de bereiken voor de herhaalde
  weergave FOLDER en DISC in willekeurige
  volgorde laten afspelen.

  Nl

  61 • Page 62

  Hoofdstuk

  11

  MP3 afspelen

  1 Selecteer het herhaalbereik.
  Raadpleeg Herhaalde weergave op de vorige
  bladzijde.
  2 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna RANDOM.
  3 Raak a aan om de willekeurige weergave in te schakelen.
  Fragmenten worden in willekeurige volgorde
  afgespeeld binnen de hiervoor geselecteerde
  bereiken FOLDER of DISC.
  # Raak b aan als u de willekeurige weergave
  wilt uitschakelen.

  Mappen en fragmenten
  scannen
  Als u FOLDER gebruikt, wordt het begin van
  elk fragment van de geselecteerde map ongeveer 10 seconden afgespeeld. Als u DISC gebruikt, wordt het begin van elk eerste fragment
  van elke map ongeveer 10 seconden afgespeeld.
  1 Selecteer het herhaalbereik.
  Raadpleeg Herhaalde weergave op de vorige
  bladzijde.
  2 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna SCAN.
  3 Raak a aan om de scanweergave in te
  schakelen.
  De eerste 10 seconden van elk fragment van
  de huidige map (of het eerste fragment van
  elke map) worden afgespeeld.
  4 Als u het gewenste fragment (of map)
  heeft gevonden, raakt u b aan om de scanweergave uit te schakelen.

  62

  Nl

  Opmerking
  Wanneer het scannen van het fragment of de
  map is afgelopen, zal de normale weergave van
  de fragmenten opnieuw beginnen.

  Het afspelen van MP3
  onderbreken
  Met Pauze kunt u de disc tijdelijk stoppen.
  % Raak f aan tijdens het afspelen.
  Het pictogram e wordt vier seconden lang
  weergegeven en het afspelen wordt onderbroken.
  # Als u de disc verder wilt laten gaan op het
  punt waarop u gestopt bent, raakt u f opnieuw aan.
  Opmerking
  U kunt de pauzefunctie ook in- of uitschakelen
  met PAUSE. Raak om PAUSE weer te geven
  A.MENU aan en daarna FUNCTION.

  Tekstinformatie op een
  MP3-disc weergeven
  Tekstinformatie die op een MP3-disc is opgenomen, kan worden weergegeven.
  % Raak DISP aan.
  Raak herhaaldelijk DISP aan om te schakelen
  tussen de volgende instellingen:
  FolderName (mapnaam)FileName (bestandsnaam)TrackTitle (fragmenttitel)
  ArtistName (artiestnaam)AlbumTitle (albumtitel)Comment (opmerking)BitRate
  (bitsnelheid)
  # Als u bestanden afspeelt die zijn opgenomen
  als VBR (variabele bitsnelheid), wordt de waarde • Page 63

  Hoofdstuk

  11

  MP3 afspelen

  van de bitsnelheid niet weergegeven, ook niet als
  u overschakelt naar bitsnelheid. (VBR wordt weergegeven.)
  # Als bepaalde gegevens niet op een MP3-disc
  zijn opgenomen, zal NO XXXX op het display verschijnen (bijv. NO NAME).

  # Als u een map heeft geselecteerd, kan een
  lijst met de namen van de bestanden (of mappen)
  in die map worden weergegeven. Herhaal 2 en 3
  om de gewenste bestandsnaam te selecteren.
  # Raak UP aan om terug te keren naar de vorige
  lijst (de map die een niveau hoger staat).

  Door tekstinformatie op
  het display bladeren
  Dit toestel kan alleen de eerste 20 letters van
  FolderName, FileName, TrackTitle,
  ArtistName, AlbumTitle en Comment weergeven. Als de opgenomen informatie langer is
  dan 20 letters, kunt u de tekst naar links schuiven zodat u de rest van de tekstinformatie kunt
  zien.

  MP3 afspelen

  % Houd uw vinger op DISP totdat de
  tekstinformatie naar links begint te schuiven.
  De rest van de tekstinformatie zal op het display verschijnen.

  Fragmenten uit de
  bestandsnaamlijst selecteren
  Met de bestandsnaamlijst ziet u de lijst met
  bestandsnamen (of mapnamen) op een MP3disc en kunt u een van deze namen selecteren
  voor afspelen.
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna FOLDER&TRACK LIST.
  2 Raak PREV of NEXT aan om tussen de
  lijsten met namen te schakelen.
  3 Raak uw favoriete bestandsnaam (of
  mapnaam) aan.
  Uw keuze zal beginnen te spelen.
  Nl

  63 • Page 64

  Hoofdstuk

  12

  Multi-CD-speler

  Naar een CD luisteren
  1

  2

  3

  4

  1 Raak het bronpictogram aan en raak
  daarna M-CD aan om de multi-CD-speler te
  selecteren.
  # Als het bronpictogram niet wordt weergegeven, kunt u het weergeven door het scherm aan
  te raken.

  2 Raak het scherm aan om de toetsen
  voor het aanraakpaneel weer te geven.

  5
  U kunt via dit toestel een los verkrijgbare MultiCD-speler bedienen.
  Dit zijn de basisstappen voor het afspelen van
  een CD met uw multi-CD-speler. Vanaf de volgende bladzijde wordt de meer geavanceerde
  bediening van de CD-speler uitgelegd.
  1 Bronpictogram
  Deze toont welke signaalbron is geselecteerd.
  2 Discnummerindicator
  Deze geeft aan welke disc er op het moment
  afgespeeld wordt.
  3 Fragmentnummerindicator
  Deze geeft aan welk fragment er op het moment afgespeeld wordt.
  4 Weergavetijdindicator
  Deze geeft verstreken speeltijd van het spelende fragment aan.
  5 Disclijstweergave
  Deze toont de disctitellijst.

  64

  Nl

  3 Raak een van de 0106 aan om de disc
  waarnaar u wilt luisteren te selecteren.
  Als u een disc die op 7 tot en met 12 staat wilt
  selecteren, kunt u PREV of NEXT aanraken om
  0712 weer te geven.

  # Als 0106 en 0712 niet worden weergegeven, kunt u ze weergeven door DISP aan te raken.
  # U kunt ook de reeks discs een voor een aflopen met a/b.

  4 Raak c of d aan om naar het vorige of
  volgende fragment te gaan.
  Als u d aanraakt, gaat u naar het begin van
  het volgende fragment. Als u c een keer aanraakt, gaat u naar het begin van het huidige
  fragment. Als u de toets opnieuw aanraakt,
  gaat u naar het vorige fragment.

  # U kunt ook naar het vorige of volgende fragment gaan door de joystick naar links of rechts te
  bewegen.

  5 Blijf c of d aanraken om snel terug of
  vooruit te gaan.
  # U kunt ook snel vooruit of achteruit zoeken
  door de joystick naar links of rechts te houden.
  Opmerkingen
  ! Wanneer de Multi-CD-speler klaar is met zijn
  voorbereidingen, zal READY op het display
  verschijnen.
  ! Als de multi-CD-speler niet naar behoren
  functioneert, is het mogelijk dat er een foutmelding, bijvoorbeeld ERROR-02, op het dis- • Page 65

  Hoofdstuk

  12

  Multi-CD-speler

  play verschijnt. Zie de handleiding van de
  multi-CD-speler.
  ! Als er geen discs in het magazijn van de
  multi-CD-speler zitten, zal NO DISC op het display verschijnen.
  ! Als u de toetsen van het aanraakpaneel langer
  dan 30 seconden niet gebruikt, worden de
  toetsen automatisch verborgen.

  Inleiding voor
  geavanceerde bediening
  van de multi-CD-speler

  Multi-CD-speler met 50 discs
  Alleen de in deze handleiding beschreven
  functies worden ondersteund bij gebruik van
  multi-CD-spelers voor 50 discs.

  1
  1 Functiedisplay
  Deze toont de functienamen.

  # Als A.MENU niet wordt weergegeven, kunt u
  het weergeven door het scherm aan te raken.
  # U kunt MENU ook weergeven door met de
  joystick te klikken.
  # Raak NEXT aan om naar de volgende groep
  functienamen te gaan.
  # Raak PREV aan om naar de vorige groep functienamen te gaan.
  # Raak BACK aan om terug te keren naar het vorige display.
  # Raak ESC aan om terug te keren naar het
  weergavedisplay.

  Multi-CD-speler

  % Raak A.MENU aan en daarna FUNCTION
  om de functienamen weer te geven.
  De functienamen worden weergegeven en de
  functienamen die u kunt selecteren zijn gemarkeerd.

  Opmerking
  Als u niet binnen ongeveer 30 seconden een
  functiehandeling uitvoert, zal er automatisch worden teruggekeerd naar het weergavedisplay.

  Nl

  65 • Page 66

  Hoofdstuk

  12

  Multi-CD-speler

  Herhaalde weergave
  Er zijn drie bereiken voor herhaald afspelen
  voor de multi-CD-speler. MULTI-CD REPEAT
  (herhaling multi-CD-speler), TRACK REPEAT
  (herhaling fragment ) en DISC REPEAT (herhaling disc).
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna REPEAT.
  2 Raak j aan om het gewenste herhaalbereik te selecteren.
  Raak j aan totdat het gewenste herhaalbereik op het display verschijnt.

  ! MULTI-CD REPEAT Alle discs in de multiCD-speler worden herhaald
  ! TRACK REPEAT Alleen het spelende fragment wordt herhaald
  ! DISC REPEAT De spelende disc wordt herhaald
  # U kunt ook het herhaalbereik selecteren door
  de joystick naar links of rechts te bewegen.
  Opmerkingen

  ! Als u tijdens de herhaalde weergave een andere disc selecteert, wordt het bereik voor de
  herhaalde weergave gewijzigd in
  MULTI-CD REPEAT.
  ! Als u een fragment zoekt of snel vooruit/terug
  spoelt tijdens TRACK REPEAT, wordt het bereik voor de herhaalde weergave gewijzigd in
  DISC REPEAT.

  Fragmenten in willekeurige
  volgorde afspelen
  Met willekeurige weergave kunt u de fragmenten binnen de bereiken voor de herhaalde
  weergave MULTI-CD REPEAT en DISC REPEAT
  in willekeurige volgorde laten afspelen.

  66

  Nl

  1 Selecteer het herhaalbereik.
  Raadpleeg Herhaalde weergave op deze bladzijde.
  2 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna RANDOM.
  3 Raak a aan om de willekeurige weergave in te schakelen.
  Fragmenten worden in willekeurige volgorde
  afgespeeld binnen de hiervoor geselecteerde
  bereiken MULTI-CD REPEAT of DISC REPEAT.
  # Raak b aan als u de willekeurige weergave
  wilt uitschakelen.

  CDs en fragmenten scannen
  Als u DISC REPEAT gebruikt, wordt het begin
  van elk fragment van de geselecteerde disc ongeveer 10 seconden afgespeeld. Als u
  MULTI-CD REPEAT gebruikt, wordt het begin
  van elk eerste fragment van elke disc ongeveer
  10 seconden weergegeven.
  1 Selecteer het herhaalbereik.
  Raadpleeg Herhaalde weergave op deze bladzijde.
  2 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna SCAN.
  3 Raak a aan om de scanweergave in te
  schakelen.
  De eerste 10 seconden van elk fragment van
  de huidige disc (of het eerste fragment van
  elke disc) worden afgespeeld.
  4 Als u het gewenste fragment (of de gewenste disc) heeft gevonden, raakt u b
  aan om de scanweergave uit te schakelen. • Page 67

  Hoofdstuk

  12

  Multi-CD-speler

  Opmerking
  Wanneer het scannen van de fragmenten of de
  discs is afgelopen, zullen de fragmenten opnieuw
  normaal worden afgespeeld.

  Het afspelen van een CD
  onderbreken
  Met Pauze kunt u de disc tijdelijk stoppen.
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna PAUSE.
  2 Raak a aan om Pauze in te schakelen.
  Het afspelen van het huidige fragment wordt
  onderbroken.

  2 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna NEXT.
  3

  4 Raak c of d aan en selecteer het gewenste fragment.
  5 Raak a aan om het huidige fragment in
  de speellijst op te slaan.
  ITS MEMORY wordt kort weergegeven en de
  huidige selectie wordt aan uw speellijst toegevoegd. Het display toont daarna weer het fragmentnummer.
  6 Raak ESC aan om terug te keren naar
  het weergavedisplay.
  Opmerking

  # Raak b aan als u Pauze wilt uitschakelen.

  Met ITS (Instant Track Selection) kunt u een
  speellijst maken van al uw favoriete fragmenten in het magazijn van de multi-CD-speler.
  Als u uw favoriete fragmenten aan de speellijst
  heeft toegevoegd, kunt u ITS-weergave inschakelen en die fragmenten laten afspelen.

  Speellijst met ITSprogrammering maken
  U kunt ITS gebruiken om maximaal 99 fragmenten per disc in te voeren en af te spelen
  tot maximaal 100 discs (met de disctitel). (Met
  multi-CD-spelers die voor de CDX-P1250 en
  CDX-P650 zijn verkocht, kunnen maximaal 24
  fragmenten in de speellijst worden opgeslagen.)
  1 Laat een CD spelen die u wilt programmeren.
  Raak a of b aan en selecteer een CD.

  Nadat gegevens voor 100 discs in het geheugen
  zijn opgeslagen, zullen gegevens voor een nieuwe
  disc de gegevens van de oudste overschrijven.

  ITS-speellijst afspelen
  Met ITS kunt u naar de fragmenten luisteren
  die u in uw ITS-speellijst heeft gezet. Als u ITSweergave aanzet, beginnen de fragmenten van
  uw ITS-speellijst in de multi-CD-speler te spelen.

  Multi-CD-speler

  ITS-afspeellijsten gebruiken

  Raak ITS MEMORY aan.

  1 Selecteer het herhaalbereik.
  Raadpleeg Herhaalde weergave op de vorige
  bladzijde.
  2 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna NEXT.
  3

  Raak ITS PLAY aan.

  4 Raak a aan om de ITS-weergave in te
  schakelen.
  Het afspelen begint met de fragmenten van
  uw speellijst binnen de eerder geselecteerde
  bereiken MULTI-CD REPEAT of DISC REPEAT.

  Nl

  67 • Page 68

  Hoofdstuk

  12

  Multi-CD-speler

  # Als er geen fragmenten in het huidige bereik
  voor ITS-weergave zijn geprogrammeerd, verschijnt ITS EMPTY.
  # Raak b aan als u de ITS-weergave wilt uitschakelen.

  CD van de ITS-speellijst
  verwijderen

  Fragment van de ITS-speellijst
  verwijderen

  1 Laat een CD spelen die u wilt verwijderen.
  Raak a of b aan en selecteer een CD.

  Als u een fragment uit de ITS-speellijst wilt verwijderen, is dit alleen mogelijk als ITS-afspelen
  is ingeschakeld.
  Als ITS-afspelen al is ingeschakeld, kunt u
  naar stap 2.
  1 Laat een CD spelen waarvan u een fragment uit de ITS-speellijst wilt verwijderen
  en schakel ITS-afspelen in.
  Raadpleeg ITS-speellijst afspelen op de vorige
  bladzijde.
  2 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna NEXT.
  3

  Raak ITS MEMORY aan.

  4 Raak c of d aan en selecteer het gewenste fragment.
  5 Raak b aan om een fragment van de
  ITS-speellijst te verwijderen.
  De huidige selectie wordt uit de ITS-speellijst
  verwijderd en het volgende fragment van uw
  ITS-speellijst begint.

  # Als er geen fragmenten in de speellijst binnen
  het huidige bereik vallen, wordt ITS EMPTY weergegeven en begint de disc normaal af te spelen.

  6 Raak ESC aan om terug te keren naar
  het weergavedisplay.

  68

  Nl

  Als u alle fragmenten van een CD uit de ITSspeellijst wilt verwijderen, is dit alleen mogelijk
  als ITS-afspelen is itgeschakeld.

  2 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna NEXT.
  3

  Raak ITS MEMORY aan.

  4 Raak b aan om alle fragmenten op de
  huidige CD uit uw ITS-speellijst te verwijderen.
  Alle fragmenten op de spelende CD worden
  uit de speellijst verwijderd en ITS CLEAR wordt
  weergegeven.
  5 Raak ESC aan om terug te keren naar
  het weergavedisplay.

  Functies voor disctitels
  gebruiken
  U kunt CD-titels invoeren en de titel weergeven. U kunt eenvoudig naar een disc zoeken
  en deze selecteren voor afspelen.

  Disctitels invoeren
  Met de disctitelinvoer kunt u CD-titels van
  maximaal 20 letters lang maken en er kunnen
  maximaal 100 disctitels (met ITS-speellijst) in
  de multi-CD-speler worden opgeslagen.
  ! Met multi-CD-spelers die voor de CDXP1250 en CDX-P650 zijn verkocht, kunnen
  van maximaal 10 letters in de multi-CD-speler worden opgeslagen.
  ! Als u een CD TEXT-disc op een multi-CDspeler die daarvoor geschikt is wilt afspe- • Page 69

  Hoofdstuk

  12

  Multi-CD-speler

  len, kunt u niet overschakelen naar
  TITLE EDIT. De disctitel is al opgenomen
  op een CD TEXT-disc.

  de volgende positie te verplaatsen en daarna
  kunt de volgende letter selecteren. Raak c
  aan om terug te gaan in het display.

  1 Speel een CD af waarvan u de titel wilt
  invoeren.
  Raak a of b aan en selecteer een CD.

  7 Raak OK aan om de ingevoerde titel in
  het geheugen op te slaan.

  2 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna NEXT.
  3

  Raak TITLE EDIT aan.

  4 Raak ABC aan en selecteer het gewenste tekentype.
  Raak herhaaldelijk ABC aan om te schakelen
  tussen de volgende tekentypen:
  Alfabet (hoofdletters), cijfers en symbolenAlfabet (kleine letters)Europese letters, zoals
  letters met accenten (bijv. á, à, ä, ç)

  5 Raak a of b aan en selecteer een letter
  van het alfabet.
  Telkens als u a aanraakt, verschijnt er een letter van het alfabet in A B C ... X Y Z, nummers
  en symbolen in 1 2 3 ... | } ¯ volgorde. Telkens
  als u b aanraakt, verschijnt er een letter in de
  omgekeerde volgorde, bijvoorbeeld Z Y X ... C
  B A volgorde.

  8 Raak ESC aan om terug te keren naar
  het weergavedisplay.
  Opmerkingen
  ! De titels blijven in het geheugen, zelfs als de
  disc uit het magazijn is verwijderd. Ze worden
  opgeroepen als de disc weer in het toestel
  wordt gestoken.
  ! Titels worden apart in dit toestel en in de
  multi-CD-speler opgeslagen.
  ! Nadat gegevens voor 100 discs in het geheugen zijn opgeslagen, zullen gegevens voor een
  nieuwe disc de gegevens van de oudste overschrijven.

  Disctitels weergeven
  U kunt de titel van elke disc waarvoor u een
  disctitel heeft ingevoerd op het display laten
  verschijnen.

  Multi-CD-speler

  # U kunt de cijfers en symbolen invoeren door
  012 aan te raken.
  # U kunt tekensets ook veranderen door met de
  joystick te klikken.

  # U kunt de ingevoerde titel ook in het geheugen opslaan door de cursor naar rechts te bewegen totdat deze verdwijnt.

  % Raak DISP aan.
  Raak herhaaldelijk DISP aan om te schakelen
  tussen de volgende instellingen:
  DISC LIST (disclijst)DiscTitle (disctitel)
  Wanneer u DiscTitle kiest, zal de titel van de
  spelende disc op het display worden getoond.

  # Als er geen titel is ingevoerd voor de spelende
  disc, zal NO TITLE op het display verschijnen.

  6 Raak d aan om de cursor naar de volgende tekenpositie te verplaatsen.
  Als de gewenste letter op het display verschijnt, moet u d aanraken om de cursor naar

  CD TEXT-functies gebruiken
  U kunt deze functies uitsluitend gebruiken met
  een voor CD TEXT geschikte multi-CD-speler.
  Nl

  69 • Page 70

  Hoofdstuk

  12

  Multi-CD-speler

  Bij sommige discs wordt bepaalde gecodeerde informatie tijdens de productie op de
  disc gebrand. Deze discs kunnen informatie
  zoals de disctitel, fragmenttitel, artiestnaam
  en speeltijd bevatten. Dit zijn CD TEXT-discs.
  Alleen deze speciaal gecodeerde CD TEXTdiscs werken met de onderstaande functies.

  Titels op CD TEXT-discs weergeven
  % Raak DISP aan.
  Raak herhaaldelijk DISP aan om te schakelen
  tussen de volgende instellingen:
  DISC LIST (disclijst)DiscTitle (disctitel)
  DiscArtist (artiestnaam disc)TrackTitle
  (fragmenttitel)TrackArtist (artiestnaam fragment)
  # Als bepaalde gegevens niet op de CD TEXTdisc zijn opgenomen, zal NO XXXX op het display verschijnen (bijv. NO ARTIST).

  Titels over het display laten
  schuiven
  Dit toestel kan alleen de eerste 20 letters van
  DiscTitle, DiscArtist, TrackTitle en
  TrackArtist weergeven. Als de opgenomen informatie langer is dan 20 letters, kunt u de
  tekst naar links schuiven zodat u de rest van
  de titel kunt zien.
  % Houd uw vinger op DISP totdat de titel
  naar links begint te schuiven.
  De rest van de titel zal op het display verschijnen.

  Fragmenten uit de
  fragmenttitellijst selecteren
  Met de fragmenttitellijst ziet u de lijst met fragmenttitels op een CD TEXT-disc en kunt u een
  van deze titels selecteren voor afspelen.

  70

  Nl

  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna TRACK LIST.
  2 Raak PREV of NEXT aan om tussen de
  lijsten met titels te schakelen.
  3 Raak uw favoriete fragmenttitel aan.
  Uw keuze zal beginnen te spelen.

  Compressie en
  basversterking gebruiken
  U kunt deze functies uitsluitend gebruiken met
  een daarvoor geschikte multi-CD-speler.
  Met de functies COMP (compressie) en DBE
  (dynamic bass emphasis) kunt u de geluidskwaliteit van de multi-CD-speler instellen.
  Deze functies worden in twee stappen afgesteld. De functie COMP balanceert de uitgang
  van de hardere en zachtere tonen bij hoge volumes uit. DBE versterkt het niveau van de lage
  tonen zodat het geluid voller klinkt. Luister
  naar elk van deze effecten terwijl u ze af gaat
  en gebruik het effect dat de weergave van het
  fragment of de CD waar u naar luistert optimaliseert.
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna COMPRESSION.

  # Als uw multi-CD-speler niet geschikt is voor
  de COMP/DBE-functies, zal NO COMPRESSION
  op het display verschijnen wanneer u deze functie
  selecteert.

  2 Raak ab aan en selecteer de gewenste
  instelling.
  Raak herhaaldelijk ab aan om te schakelen
  tussen de volgende instellingen:
  OFFCOMP1COMP2OFFDBE1
  DBE2
  # U kunt de gewenste instelling ook selecteren
  door de joystick omhoog of omlaag te
  bewegen. • Page 71

  Hoofdstuk

  13

  DAB-tuner

  1

  2

  3

  4

  56

  5 WEATHER-indicator
  Deze geeft aan of er een weerbericht is ontvangen.

  DAB-tuner

  Naar de DAB luisteren

  6 ANNOUNCE-indicator
  Deze geeft aan of er een bericht is ontvangen.
  7 NEWS-indicator
  Deze geeft aan of er een nieuwsbericht is
  ontvangen.

  dc a
  b

  9

  8 7

  U kunt via dit toestel een los verkrijgbare DABtuner (GEX-P700DAB) bedienen.
  Raadpleeg voor meer informatie over de bediening de bedieningshandleiding van de DABtuner. In dit deel staat informatie over bediening van de DAB met dit toestel, die afwijkt
  van de informatie in de bedieningshandleiding
  van de DAB-tuner.
  ! Dit toestel heeft geen taalfilterfunctie.
  ! Met dit toestel heeft u drie extra functies:
  beschikbare servicelijst, beschikbare PTYzoeken, en opslaan en opvragen van het dynamisch label.
  1 Bronpictogram
  Deze toont welke signaalbron is geselecteerd.
  2 Frequentiebandindicator
  Deze geeft aan op welke band de DAB-tuner
  is afgestemd.

  8 TRAFFIC-indicator
  Deze geeft aan of er een verkeersbericht is
  ontvangen.
  9 Weergave van de voorkeuzelijst
  Deze toont de voorkeuzelijst.
  a EXTRA-indicator
  Deze geeft aan dat de huidige ontvangen
  service een Secondary Service Component
  heeft.
  b NET-indicator
  Deze geeft aan of de service opvolgenfunctie aan staat.
  c TEXT-indicator
  Deze geeft aan dat de huidige ontvangen
  service een dynamisch label heeft.
  d DAB-indicator
  Deze geeft aan wanneer DAB-ontvangst mogelijk is.
  1 Raak het bronpictogram aan en raakt
  daarna DAB aan om de DAB te selecteren.

  3 Voorkeuzenummerindicator
  Deze geeft aan welke voorkeuzezender is geselecteerd.

  # Als het bronpictogram niet wordt weergegeven, kunt u het weergeven door het scherm aan
  te raken.

  4 Servicelabelindicator
  Deze geeft de service aan waarop de DABtuner is afgestemd.

  2 Raak het scherm aan om de toetsen
  voor het aanraakpaneel weer te geven.

  Nl

  71 • Page 72

  Hoofdstuk

  13

  DAB-tuner

  3 Raak BAND aan en selecteer een frequentieband.
  Raak BAND aan totdat u de gewenste frequentieband op het display ziet verschijnen; DAB1,
  DAB2 of DAB3.

  Inleiding tot bediening van
  de geavanceerde functie
  van de DAB-tuner

  4 Raak c of d kort aan om een service te
  selecteren.
  # U kunt ook een service selecteren door de
  joystick naar links of rechts te bewegen.

  5 Om een eenheid te selecteren raakt u c
  of d ongeveer een seconde aan.
  # U kunt het zoeken naar een eenheid annuleren door c of d kort aan te raken.
  # U kunt ook zoeken naar een eenheid door de
  joystick naar links of rechts te houden.
  Opmerking
  Als u de toetsen van het aanraakpaneel langer
  dan 30 seconden niet gebruikt, worden de toetsen automatisch verborgen.

  1
  1 Functiedisplay
  Deze toont de functienamen.
  % Raak A.MENU aan en daarna FUNCTION
  om de functienamen weer te geven.
  De functienamen worden weergegeven en de
  functienamen die u kunt selecteren zijn gemarkeerd.

  # Als A.MENU niet wordt weergegeven, kunt u
  het weergeven door het scherm aan te raken.
  # U kunt MENU ook weergeven door met de
  joystick te klikken.
  # Raak BACK aan om terug te keren naar het vorige display.
  # Raak ESC aan om terug te keren naar het frequentiedisplay.
  Opmerking
  Als u niet binnen ongeveer 30 seconden een
  functiehandeling uitvoert, gaat het display automatisch terug naar de frequentieweergave.

  DAB-display schakelen
  % Raak DISP aan.
  Raak herhaaldelijk DISP aan om te schakelen
  tussen de volgende instellingen:

  72

  Nl • Page 73

  Hoofdstuk

  13

  DAB-tuner

  Opmerking
  Als een servicecomponent geen servicecomponentlabel, dynamisch label of PTY-label heeft, is
  het niet mogelijk Component, DLS en PTY in te
  schakelen.

  Frequenties van zenders
  opslaan en oproepen
  % Als u een service wilt opslaan in het geheugen, blijft u een van de voorkeuzetoetsen P1P6 aanraken tot het
  voorkeuzenummer stopt met knipperen.
  Het nummer dat u heeft aangeraakt, gaat
  knipperen in de voorkeuzenummerindicator
  en blijft daarna branden. De geselecteerde service is in het geheugen opgeslagen.
  Als u hierna dezelfde voorkeuzetoets P1P6
  aanraakt, zal de opgeslagen service uit het geheugen worden opgeroepen.

  # Als de toetsen van het aanraakpaneel niet
  worden weergeven, kunt u ze weergeven door het
  scherm aan te raken.
  # Als P1P6 niet worden weergegeven, kunt u
  ze weergeven door DISP aan te raken.
  Opmerkingen
  ! Er kunnen maximaal 18 services, 6 voor elk
  van de drie frequentiebanden, in het geheugen worden opgeslagen.
  ! U kunt ook a en b gebruiken om services die
  op voorkeuzetoetsen P1P6 staan op te roepen.
  ! U kunt ook dezelfde handelingen uitvoeren
  met behulp van PRESET CH MEMORY. Raak
  om PRESET CH MEMORY weer te geven
  A.MENU aan en daarna FUNCTION.

  Onderbreking van de berichtondersteuning instellen
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna AS.

  DAB-tuner

  PRESET CH LIST (ingestelde servicelijst)
  Service L (servicelabel)Component (service-onderdeellabel)DLS (dynamisch label)
  Ensemble (eenheidlabel)PTY (PTY-label)

  2 Raak een van de volgende toetsen op
  het aanraakpaneel aan om de gewenste
  berichtondersteuning te selecteren.
  ! ANNOUNCE bericht
  ! WEATHER regionaal weerbericht

  3 Raak d aan om de onderbreking van de
  geselecteerde berichtondersteuning in te
  schakelen.
  # Raak c aan om de onderbreking van de geselecteerde berichtondersteuning uit te schakelen.

  Verkeersflitsen en
  transportflitsen ontvangen
  1 Druk op TA/NEWS om de verkeersflits
  en de transportflits in te schakelen.
  dTRAFFIC of T zal op het display verschijnen.
  # Druk opnieuw op TA/NEWS om de verkeersflits en de transportflits uit te schakelen.

  2 Druk op TA/NEWS terwijl de verkeersflits en de transportflits worden ontvangen
  om de onderbreking door het bericht te annuleren.

  Nieuwsflits ontvangen
  % Druk op TA/NEWS en houd de toets ingedrukt om de nieuwsflits in te schakelen.
  Druk op TA/NEWS totdat dNEWS of N op het
  display verschijnt.
  # Druk op TA/NEWS en houd deze toets weer
  ingedrukt om de nieuwsflits uit te schakelen.

  Nl

  73 • Page 74

  Hoofdstuk

  13

  DAB-tuner

  Services uit de beschikbareservicelijst te selecteren
  De beschikbare-servicelijst is een lijst met alle
  beschikbare services. U kunt een van deze services ontvangen, als de huidige ontvangen
  eenheid meerdere services heeft.
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna SERVICE LIST.
  2 Raak NEXT of PREV aan om tussen de
  lijsten met beschikbare services te schakelen.
  3 Raak uw favoriete beschikbare service
  aan.
  Uw keuze zal beginnen met ontvangen.

  Service via beschikbare
  PTY-informatie zoeken
  Met Beschikbare PTY-zoeken kunt u de lijst
  met beschikbare PTYs in de huidige eenheid
  oproepen en een van deze selecteren voor ontvangst.
  ! Als er geen beschikbare PTY in de huidige
  eenheid is, kunt u niet overschakelen naar
  de beschikbare PTY-zoekmethode.
  ! Beschikbare-PTY-zoeken is anders dan PTYzoeken. Bij dit toestel kunt u alleen beschikbare-PTY-zoeken gebruiken.
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna PTY SEARCH.
  2 Raak NEXT of PREV aan om tussen de
  lijsten met beschikbare PTYs te schakelen.
  3 Raak de gewenste beschikbare PTY aan
  om PTY-zoeken te starten.
  DAB ontvangt de gewenste PTY-service.

  74

  Nl

  Opmerkingen
  ! De weergegeven PTY-methode is smal. De methode breed kan niet worden geselecteerd als
  DAB de bron is.
  ! Als er geen service met het geselecteerde programmatype is, wordt NOT FOUND ongeveer
  twee seconden weergegeven. Daarna gaat de
  DAB terug naar de vorige service.

  Naar primaire of secundaire
  servicecomponent schakelen
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna PRIMARY/SECONDARY.
  2 Raak c of d aan om de gewenste servicecomponent te selecteren.

  Naar service volgen
  overschakelen
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna SERVICE FOLLOW.
  2 Raak a aan om Service opvolgen in te
  schakelen.
  # Raak b aan als u Service opvolgen wilt uitschakelen. • Page 75

  Hoofdstuk

  13

  DAB-tuner

  DAB-tuner

  Dynamische label gebruiken
  Dynamische label weergeven
  1 Houd BACK/TEXT ingedrukt om het dynamische label weer te laten geven.

  # U kunt de weergave van het dynamische label
  annuleren door ESC aan te raken of op
  BAND/ESC te drukken.
  # Als er geen dynamisch label wordt ontvangen,
  verschijnt NO TEXT op het display.

  2 Beweeg de joystick naar links of rechts
  om de drie meest recente dynamische labels op te roepen.
  Als u de joystick naar links of rechts beweegt,
  kunt u schakelen tussen het huidige label en
  de weergave van de drie dynamische labels.
  # Als er geen dynamische-labelgegevens in het
  geheugen zijn opgeslagen, zal het display niet
  veranderen.

  Dynamische label opslaan en
  oproepen
  U kunt gegevens van maximaal zes uitzendingen van dynamische labels opslaan onder de
  toetsen 16.
  1 Laat het dynamische label dat u in het
  geheugen wilt opslaan op het display verschijnen.
  Raadpleeg Dynamische label weergeven op
  deze bladzijde.
  2 Houd een van de toetsen 16 ingedrukt
  om het geselecteerde dynamische label op
  te slaan.
  Het geheugennummer zal op het display verschijnen en het geselecteerde dynamische
  label zal worden opgeslagen in het geheugen.
  Wanneer u de volgende keer op dezelfde toets
  16 drukt bij de weergave van het dynamische
  label, zal de eerder opgeslagen tekst uit het
  geheugen worden opgeroepen.
  Nl

  75 • Page 76

  Hoofdstuk

  14

  TV-tuner

  TV-tuner kijken
  1

  2

  3

  1 Raak het bronpictogram aan en raak
  daarna TV aan om de TV te selecteren.

  4

  # Als het bronpictogram niet wordt weergegeven, kunt u het weergeven door het scherm aan
  te raken.

  2 Raak het scherm aan om de toetsen
  voor het aanraakpaneel weer te geven.

  5
  U kunt via dit toestel een los verkrijgbare TVtuner bedienen.
  Raadpleeg voor meer informatie over de bediening de bedieningshandleiding van de TVtuner. In dit deel staat informatie over de bediening van de TV met dit toestel, die afwijkt
  van de informatie in de bedieningshandleiding
  van de TV-tuner.
  1 Bronpictogram
  Deze toont welke signaalbron is geselecteerd.
  2 Frequentiebandindicator
  Deze geeft aan op welke frequentieband de
  TV-tuner is afgestemd.
  3 Voorkeuzenummerindicator
  Deze geeft aan welke voorkeuzezender is geselecteerd.
  4 Zenderindicator
  Deze geeft aan op welke zender de TV-tuner
  is afgestemd.
  5 Weergave van de voorkeuzelijst
  Deze toont de voorkeuzelijst.

  76

  Nl

  3 Raak BAND aan en selecteer een frequentieband.
  Raak BAND aan totdat u de gewenste frequentieband op het display ziet verschijnen; TV1 of
  TV2.
  4 Raak c of d even aan voor handmatig
  afstemmen.
  De zenders kunnen stap voor stap verhoogd of
  verlaagd worden.
  # U kunt ook handmatig afstemmen door de
  joystick naar links of rechts te bewegen.

  5 Om automatisch afstemmen te gebruiken raakt u c of d ongeveer een seconde
  aan.
  De tuner zal nu zelf de zenders afzoeken tot er
  een uitzending gevonden wordt die sterk genoeg is voor een goede ontvangst.

  # U kunt het automatisch afstemmen annuleren
  door c of d kort aan te raken.
  # Als u c of d aan blijft raken, kunt u zenders
  overslaan. Automatisch afstemmen begint als u
  de toetsen loslaat.
  # U kunt ook automatisch afstemmen door de
  joystick naar links of rechts te houden.
  Opmerking
  Als u de toetsen van het aanraakpaneel langer
  dan 30 seconden niet gebruikt, worden de toetsen automatisch verborgen. • Page 77

  Hoofdstuk

  14

  TV-tuner

  1
  1 Functiedisplay
  Deze toont de functienamen.
  % Raak A.MENU aan en daarna FUNCTION
  om de functienamen weer te geven.
  De functienamen worden weergegeven en de
  functienamen die u kunt selecteren zijn gemarkeerd.

  # Als A.MENU niet wordt weergegeven, kunt u
  het weergeven door het scherm aan te raken.
  # U kunt MENU ook weergeven door met de
  joystick te klikken.
  # Raak BACK aan om terug te keren naar het vorige display.
  # Druk op ESC om terug te keren naar het TVbeeld.
  Opmerking
  Als u niet binnen ongeveer 30 seconden een
  functiehandeling uitvoert, gaat het display automatisch terug naar het TV-beeld.

  Zenders opslaan en oproepen
  Als u een van de voorkeuzetoetsen P 1P12
  aanraakt, kunt u heel eenvoudig maximaal 12

  zenders opslaan zodat u deze later weer kunt
  oproepen door een toets aan te raken.
  % Als u een zender wilt opslaan in het geheugen, blijft u een van de voorkeuzetoetsen P 1P12 aanraken tot het
  voorkeuzenummer stopt met knipperen.
  Het nummer dat u heeft aangeraakt, gaat
  knipperen in de voorkeuzenummerindicator
  en blijft daarna branden. De geselecteerde
  zender is in het geheugen opgeslagen.
  Als u hierna dezelfde voorkeuzetoets P 1P12
  aanraakt, zal de opgeslagen zender uit het geheugen worden opgeroepen.

  TV-tuner

  Inleiding tot de bediening
  van de geavanceerde
  functies van de TV-tuner

  # Als u wilt overschakelen tussen P 1P 6 en
  P 7P12, raakt u PREV of NEXT aan.
  # Als de toetsen van het aanraakpaneel niet
  worden weergeven, kunt u ze weergeven door het
  scherm aan te raken.
  # Als P 1P 6 en P 7P12 niet worden weergegeven, kunt u ze weergeven door DISP aan te
  raken.
  Opmerkingen
  ! Er kunnen maximaal 24 zender, 12 voor elke
  TV-band, in het geheugen worden opgeslagen.
  ! U kunt ook a en b gebruiken om zenders die
  op voorkeuzetoetsen P 1P12 staan op te roepen.
  ! U kunt ook dezelfde handelingen uitvoeren
  met behulp van PRESET CH MEMORY. Raak
  om PRESET CH MEMORY weer te geven
  A.MENU aan en daarna FUNCTION.

  Sterkste zenders op
  volgorde opslaan
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna BSSM.

  Nl

  77 • Page 78

  Hoofdstuk

  14

  TV-tuner

  2 Raak a aan om de BSSM-functie in te
  schakelen.
  BSSM begint te knipperen. Als BSSM knippert,
  worden de 12 sterkste zenders opgeslagen, te
  beginnen met de laagste zender. Na voltooiing
  stopt BSSM met knipperen.
  # Raak b aan om het opslaan te annuleren.
  Opmerking
  Het is mogelijk dat de via de BSSM-functie opgeslagen zenders eerder door uzelf onder de toetsen
  P 1P12 opgeslagen zenders vervangen.

  Landengroep selecteren
  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna COUNTRY.
  2 Raak c of d aan en selecteer de landengroep.
  Raak c of d aan totdat de gewenste landengroep in het display verschijnt.
  COUNTRY 1 (CCIR-zender)COUNTRY 2
  (Italië-zender)COUNTRY 3 (U.K.-zender)
  COUNTRY 4 (OIRT-zender)

  78

  Nl • Page 79

  Hoofdstuk

  15

  DVD-speler

  Disc afspelen
  2

  3

  4

  5

  5 Weergavetijdindicator
  Deze geeft de verstreken weergavetijd van
  het spelende hoofdstuk/fragment aan.
  6 Disclijstweergave
  Deze geeft de lijst van het disctype of de disctitel aan als u een multi-DVD-speler gebruikt.

  7

  6

  U kunt via dit toestel een los verkrijgbare DVDspeler of multi-DVD-speler bedienen.
  Raadpleeg voor meer informatie de bedieningshandleidingen van de DVD-speler of de
  multi-DVD-speler. In dit deel staat informatie
  over de DVD-bediening met dit toestel, die afwijkt van de informatie in de bedieningshandleiding van de DVD-speler of de multi-DVDspeler.
  ! Zet de afstandsbediening op een geschikte
  instelling voor bediening van DVD-spelers.
  (Raadpleeg bladzijde 99.)
  ! Zet de afstandsbediening op DVD om de
  DVD-speler met de afstandsbediening te
  bedienen. (Raadpleeg bladzijde 17.)
  1 Bronpictogram
  Deze toont welke signaalbron is geselecteerd.
  2 Discnummerindicator
  Deze geeft de disc aan die nu speelt bij een
  multi-DVD-speler.
  3 Titelnummerindicator
  Deze geeft de titel aan die nu speelt bij het
  afspelen van een DVD-video.

  DVD-speler

  1

  4 Hoofdstuk-/fragmentnummerindicator
  Deze geeft aan welk hoofdstuk/fragment er
  op het moment afgespeeld wordt.

  7 Herhalingsindicator
  Deze toont het geselecteerde bereik voor
  herhaalde weergave.
  1 Raak het bronpictogram aan en raak
  daarna S-DVD aan om de DVD-speler te selecteren.
  # Als het bronpictogram niet wordt weergegeven, kunt u het weergeven door het scherm aan
  te raken.

  2 Raak het scherm aan om de toetsen
  voor het aanraakpaneel weer te geven.
  3 Raak c of d kort aan om naar het vorige of volgende hoofdstuk/fragment te
  gaan.

  # U kunt ook naar het vorige of volgende hoofdstuk/fragment gaan door de joystick naar links of
  rechts te bewegen.
  Als u de joystick op de afstandsbediening gebruikt, kunt u de afstandsbediening op AVH zetten. (Raadpleeg bladzijde 17.)

  4 Om snel vooruit- of achteruitspoelen te
  gebruiken raakt u c of d ongeveer een seconde aan.

  # U kunt ook snel vooruit of achteruit zoeken
  door de joystick naar links of rechts te houden.
  Als u de joystick op de afstandsbediening gebruikt, kunt u de afstandsbediening op AVH zetten. (Raadpleeg bladzijde 17.)
  Nl

  79 • Page 80

  Hoofdstuk

  15

  DVD-speler

  Opmerking
  Als u de toetsen van het aanraakpaneel langer
  dan 30 seconden niet gebruikt, worden de toetsen automatisch verborgen.

  Inleiding tot bediening van
  de geavanceerde functies
  van de DVD-speler

  DVD-speler in- of uitschakelen
  ! Deze functie werkt alleen via de afstandsbediening. Zet de afstandsbediening op
  DVD om deze functie te gebruiken. (Raadpleeg bladzijde 17.)
  % Druk op REAR.S om DVD-speler aan te
  zetten.

  # Druk opnieuw op REAR.S om de DVD-speler
  uit te schakelen.

  Disc selecteren
  ! U kunt deze functie alleen gebruiken als er
  een multi-DVD-speler op het toestel is aangesloten.
  % Raak een van de toetsen 16 aan en
  selecteer de gewenste disc.

  # Als 16 niet worden weergegeven, kunt u ze
  weergeven door DISP aan te raken.
  # U kunt ook de reeks discs een voor een aflopen met a/b.
  # U kunt ook naar de vorige of volgende disc
  gaan door de joystick naar omhoog of omlaag te
  bewegen.
  Als u de joystick op de afstandsbediening gebruikt, kunt u de afstandsbediening op AVH zetten. (Raadpleeg bladzijde 17.)
  # U kunt een disc ook selecteren door op BACK
  of ENTERTAINMENT op de afstandsbediening te
  drukken terwijl de afstandsbediening op DVD
  staat.

  80

  Nl

  1
  1 Functiedisplay
  Deze toont de functienamen.
  % Raak A.MENU aan en daarna FUNCTION
  om de functienamen weer te geven.
  De functienamen worden weergegeven en de
  functienamen die u kunt selecteren zijn gemarkeerd.

  # Als A.MENU niet wordt weergegeven, kunt u
  het weergeven door het scherm aan te raken.
  # U kunt MENU ook weergeven door met de
  joystick te klikken.
  # Raak BACK aan om terug te keren naar het vorige display.
  # Raak ESC aan om terug te keren naar het
  weergavedisplay.
  Opmerking
  Als u niet binnen ongeveer 30 seconden een
  functiehandeling uitvoert, zal er automatisch worden teruggekeerd naar het weergavedisplay.

  Herhaalde weergave
  ! Tijdens PBC-weergave van Video-CDs kan
  deze functie niet worden gebruikt. • Page 81

  Hoofdstuk

  15

  DVD-speler

  Fragmenten in willekeurige
  volgorde afspelen

  2 Raak j aan om het gewenste herhaalbereik te selecteren.
  Tijdens het afspelen van een DVD-video

  ! U kunt deze functie alleen gebruiken bij het
  afspelen van een CD.

  ! DISC REPEAT De spelende disc wordt herhaald
  ! CHAPTER REPEAT Alleen het huidige
  hoofdstuk wordt herhaald
  ! TITLE REPEAT Alleen de huidige titel
  wordt herhaald

  Tijdens het afspelen van een Video-CD of
  CD

  ! DISC REPEAT De spelende disc wordt herhaald
  ! TRACK REPEAT Alleen het spelende fragment wordt herhaald
  Opmerkingen

  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna RANDOM.
  2 Raak a aan om de willekeurige weergave in te schakelen.
  De fragmenten worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
  # Raak b aan als u de willekeurige weergave
  wilt uitschakelen.

  Fragmenten op een CD
  scannen

  ! Als u tijdens de herhaalde weergave een andere disc selecteert, wordt het bereik voor de
  herhaalde weergave gewijzigd in
  DISC REPEAT.
  ! Als u een fragment zoekt of snel vooruit/terug
  spoelt tijdens TRACK REPEAT, wordt het bereik voor de herhaalde weergave gewijzigd in
  DISC REPEAT.

  ! U kunt deze functie alleen gebruiken bij het
  afspelen van een CD.

  Het afspelen van een disc
  onderbreken

  3 Als u het gewenste fragment heeft gevonden, raakt u b aan om scanweergave
  uit te schakelen.

  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna PAUSE.
  2

  Raak a aan om Pauze in te schakelen.

  # Raak b aan als u Pauze wilt uitschakelen.

  DVD-speler

  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna REPEAT.

  1 Raak A.MENU en FUNCTION aan en
  daarna SCAN.
  2 Raak a aan om de scanweergave in te
  schakelen.
  De eerste 10 seconden van elk fragment worden afgespeeld.

  ITS-afspeellijsten gebruiken
  ! U kunt deze functies alleen gebruiken als
  er een multi-DVD-speler op het toestel is
  aangesloten.

  Nl

  81 • Page 82

  Hoofdstuk

  15

  DVD-speler

  ! Deze functie is iets anders dan ITS-weergave met een multi-CD-speler. Bij een
  multi-DVD-speler is ITS-weergave alleen
  van toepassing op de spelende CD. Zie ITSafspeellijsten gebruiken op bladzijde 67 voor
  meer informatie.

  Functies voor disctitels
  gebruiken
  U kunt CD-titels invoeren en de titel weergeven. U kunt eenvoudig naar een disc zoeken
  en deze selecteren voor afspelen.

  Disctitels invoeren
  Met de invoer van disctitels kunt u CD-titels
  van maximaal 10 letters in de multi-DVD-speler invoeren. Zie voor meer informatie over de
  bediening Disctitels invoeren op bladzijde 68.
  ! U kunt deze functie alleen gebruiken als er
  een multi-DVD-speler op het toestel is aangesloten.

  82

  Nl • Page 83

  Hoofdstuk

  16

  Audio-instellingen

  Inleiding audio-instellingen

  Audiomenu bedienen

  Als u de volgende instellingen/aanpassingen
  op volgorde uitvoert, krijgt u heel eenvoudig
  een genuanceerd geluidsbereik.

  Audio-instellingen

  1 Positiekeuze gebruiken
  2 Drempelfrequentie selecteren
  3 Auto TA en EQ (automatische tijduitlijning en
  instelling van de equalizer)

  1
  1 Audiodisplay
  Deze toont de audiofunctienamen.
  % Raak A.MENU en daarna AUDIO aan
  om de audiofunctienamen weer te geven.
  De audiofunctienamen worden weergegeven
  en de functienamen die u kunt selecteren zijn
  gemarkeerd.

  # Als A.MENU niet wordt weergegeven, kunt u
  het weergeven door het scherm aan te raken.
  # U kunt MENU ook weergeven door met de
  joystick te klikken.
  # Als u discs afspeelt die met een bemonsteringsfrequentie van meer dan 96 kHz zijn opgenomen, kunt u geen audiofuncties gebruiken.
  Daarnaast wordt de instelling voor de equalizercurve, POSITION, AUTO EQ en AUTO TA, geannuleerd.
  # Als u discs afspeelt die met een bemonsteringsfrequentie van meer dan 96 kHz zijn opgenomen, komt er alleen geluid uit de voorste
  luidspreker.
  # Wanneer u de FM-tuner als signaalbron gebruikt, kunt u niet overschakelen naar SLA.
  # Raak BACK aan om terug te keren naar het vorige display.
  # Raak ESC aan om terug te keren naar het bij
  de signaalbron behorende display.
  Opmerking
  Als u niet binnen ongeveer 30 seconden een
  functiehandeling uitvoert, zal er automatisch worden teruggekeerd naar het bij de signaalbron behorende display.
  Nl

  83 • Page 84

  Hoofdstuk

  16

  Audio-instellingen

  Luidsprekerinstellingen
  1

  4

  2

  3

  1 Middelste luidspreker
  2 Voorste luidspreker
  3 Achterste luidspreker
  4 Subwoofer
  Opmerking
  Als u SP LEVEL, Test Tone of Time Alignment
  selecteert, kunnen de L/R-instellingen voor de
  luidsprekers voor de voorste en achterste luidspreker apart worden aangepast.

  Equalizer gebruiken
  Met de equalizer kunt u de geluidsweergave
  naar wens aanpassen aan de akoestische eigenschappen van het interieur van uw auto.

  Equalizercurven oproepen
  Er zijn negen opgeslagen equalizercurven die
  u op elk moment kunt opvragen. Hier volgen
  de equalizercurven:

  84

  Nl

  Display

  Equalizercurve

  SUPER BASS (S BASS)

  Superbass

  POWERFUL (PWRFUL)

  Krachtig

  NATURAL

  Natuurlijk

  VOCAL

  Vocaal

  FLAT

  Vlak

  CUSTOM1

  Aangepast 1

  CUSTOM2

  Aangepast 2

  CUSTOM3

  Aangepast 3

  CUSTOM4

  Aangepast 4

  ! CUSTOM1, CUSTOM2, CUSTOM3 en
  CUSTOM4 zijn aangepaste equalizercurven.
  ! Als FLAT is geselecteerd, wordt er niets
  aan het geluid veranderd. Dit is handig om
  het effect van de equalizercurven te controleren door tussen de FLAT en een ingestelde equalizercurve te wisselen.
  % Druk op EQ om de equalizer te kiezen.
  Druk herhaaldelijk op EQ om tussen de volgende equalizers om te schakelen:
  SUPER BASS (S BASS)
  POWERFUL (PWRFUL)NATURALVOCAL
  FLATCUSTOM1CUSTOM2
  CUSTOM3CUSTOM4

  Parametrische equalizer met 3
  frequentiebanden instellen
  Voor de aangepaste equalizercurven
  CUSTOM1CUSTOM4 kunt u de voorste,
  achterste en middelste equalizercurven apart
  aanpassen door een middelste frequentie, een
  equalizerniveau en een Q-factor voor elke frequentieband in te stellen.
  ! Voor elke bron kan een aparte CUSTOM1curve worden gemaakt. • Page 85

  Hoofdstuk

  16

  Audio-instellingen

  1 Raak A.MENU en AUDIO aan en daarna
  PARAMETRIC EQ.
  2 Raak C.EQ aan om de equalizer te selecteren.
  Raak herhaaldelijk C.EQ aan om te schakelen
  tussen de volgende equalizers:
  SUPER BASS (S BASS)
  POWERFUL (PWRFUL)NATURALVOCAL
  FLATCUSTOM1CUSTOM2
  CUSTOM3CUSTOM4
  3 Raak POS aan en selecteer de luidspreker die u wilt aanpassen.
  Telkens als u POS aanraakt, wordt er als volgt
  een luidspreker geselecteerd:
  FRONT (voorste luidsprekers)REAR (achterste luidsprekers)CENTER (middelste luidsprekers)
  # U kunt geen luidsprekers selecteren met
  grootte OFF.

  4 Raak BAND aan en selecteer de frequentieband van de equalizer die u wilt
  aanpassen.
  Telkens als u BAND aanraakt, wordt er als
  volgt een frequentieband van de equalizer geselecteerd:
  LOW (laag)MID (midden)HIGH (hoog)

  5 Raak c of d aan en selecteer de middelste frequentie van de geselecteerde frequentieband.
  Raak c of d aan totdat de gewenste frequentie in het display verschijnt.
  40506380100125160200
  2503154005006308001k
  1.25k1.6k2k2.5k3.15k4k5k
  6.3k8k10k12.5k (Hz)

  # U kunt een middenfrequentie uit zon 20 frequenties voor elke frequentieband selecteren. U
  kunt de middenfrequentie in stappen van 1/3 octaaf veranderen, maar u kunt de frequenties met
  intervallen van minder dan 1 octaaf onder de middenfrequenties van de drie frequentiebanden niet
  selecteren.

  Audio-instellingen

  ! De curven CUSTOM2, CUSTOM3 en
  CUSTOM4 kunnen algemeen voor alle signaalbronnen worden ingesteld.
  ! De middelste luidspreker bepaalt grotendeels het geluid en de juiste balans krijgen
  is niet eenvoudig. We raden u aan tweekanaalsaudio (bijvoorbeeld een CD) te gebruiken en de balans juist over alle
  luidsprekers behalve de middelste te verspreiden en daarna 5.1-kanaalsaudio
  (Dolby Digital of DTS) af te spelen en het
  uitgangssignaal van de middelste luidspreker in te stellen op de balans die u voor de
  andere luidsprekers heeft ingesteld.

  6 Raak a of b aan om het niveau van de
  equalizer aan te passen.
  Telkens als u a of b aanraakt, wordt het niveau van de equalizer hoger of lager. +12dB 
  12dB wordt weergegeven als het niveau groter of kleiner wordt.
  7 Raak Q.Fac aan en selecteer de gewenste Q-factor.
  Telkens als u Q.Fac aanraakt, schakelt u tussen de volgende Q-factoren:
  WIDE (breed)NARROW (smal)

  # U kunt de parameters voor elke frequentieband van de andere luidsprekers op dezelfde manier instellen.

  8 Raak ESC aan om terug te keren naar
  het weergavedisplay.

  Auto-equalizer gebruiken
  De auto-equalizer is de equalizercurve die
  wordt gemaakt door auto TA en EQ (raadpleeg
  Auto TA en EQ (automatische tijduitlijning en
  instelling van de equalizer) op bladzijde 91).
  U kunt de auto-equalizer in- of uitschakelen.
  Nl

  85 • Page 86

  Hoofdstuk

  16

  Audio-instellingen

  1 Raak A.MENU en AUDIO aan en daarna
  AUTO EQ.

  # U kunt deze functie niet gebruiken als auto TA
  en EQ niet zijn uitgevoerd.

  2 Raak a aan om de auto-equalizer in te
  schakelen.
  # Raak b aan om de auto-equalizer uit te
  schakelen.

  Positiekeuze gebruiken
  U krijgt een natuurlijker geluid als u het stereobeeld op de juiste manier plaatst, waarbij u
  precies in het midden van het geluidsbereik
  zit. Met de functie positiekeuze kunt u automatisch de niveaus van de luidsprekers laten afstellen en er wordt een vertraging ingesteld
  aan de hand van het aantal stoelen en de
  plaats van die stoelen.
  1 Raak A.MENU en AUDIO aan en daarna
  POSITION.
  2 Raak c/d/a/b aan en selecteer een
  luisterpositie.
  Raak c/d/a/b aan en selecteer een luisterpositie uit de tabel.
  Toets

  Display

  Positie

  c

  FL

  Voorstoel links

  d

  FR

  Voorstoel rechts

  a

  FRONT

  Voorstoelen

  b

  ALL

  Alle stoelen

  # Raak dezelfde toets nog eens aan om de geselecteerde luisterpositie te annuleren.
  Opmerking
  Als u aanpassingen aanbrengt aan de luisterpositie, worden de luidsprekers automatisch inge-

  86

  Nl

  steld op de juiste uitgangsniveaus. U kunt ze
  aanpassen aan de hand van de informatie onder
  Uitgangssignaalniveaus van de luidsprekers met
  een testtoon aanpassen of Uitgangssignaalniveaus van de luidsprekers aanpassen.

  Balansinstelling gebruiken
  U kunt de fader/balans instellen voor een optimale geluidsweergave voor alle plaatsen in het
  voertuig.
  1 Raak A.MENU en AUDIO aan en daarna
  FADER/BALANCE.
  2 Raak a of b aan om de balans tussen
  de voor-/achterluidsprekers in te stellen.
  Telkens als u a of b aanraakt, zal de balans
  tussen de voor- en achterluidsprekers naar
  voren of achteren verplaatst worden.
  FAD F:25 FAD R:25 wordt weergegeven als
  de balans van de voor- en achterluidsprekers
  van voren naar achteren wordt verplaatst.
  # FAD FR: 0 is de juiste instelling wanneer u
  slechts twee luidsprekers gebruikt.

  3 Raak c of d aan om de balans tussen
  de luidsprekers links en rechts in te stellen.
  Telkens als u c of d aanraakt, zal de balans
  tussen de luidsprekers links en rechts naar
  links of rechts verplaatst worden.
  BAL L:25 BAL R:25 wordt weergegeven als
  de balans tussen de linker- en rechterluidsprekers van links naar rechts schuift. • Page 87

  Hoofdstuk

  16

  Audio-instellingen

  Niveau van de signaalbron
  aanpassen

  1 Vergelijk het volumeniveau van de FMtuner met dat van de signaalbron die u
  wilt aanpassen.

  U kunt de audio-instellingen annuleren om de
  effectiviteit van uw audio-instellingen te controleren.
  ! Alle audiofuncties worden vergrendeld als
  directe regeling is ingeschakeld, behalve
  VOLUME.
  1 Raak A.MENU en AUDIO aan en daarna
  Digital Direct.
  2 Raak a aan om de directe regeling in te
  schakelen.

  Audio-instellingen

  Met SLA (Source Level Adjustment) kunt u het
  volumeniveau van de diverse signaalbronnen
  apart instellen om te voorkomen dat het volume plotseling verandert wanneer u naar een
  andere signaalbron overschakelt.
  ! De instellingen zijn gebaseerd op het volumeniveau van de FM-tuner, dat dus onveranderd zal blijven.

  Direct Control gebruiken

  # Raak b aan om de directe regeling uit te
  schakelen.

  2 Raak A.MENU en AUDIO aan en daarna
  SLA.
  3 Raak a of b aan om het bronvolume
  aan te passen.
  Telkens als u a of b aanraakt, wordt het niveau van het bronvolume hoger of lager.
  +8dB 8dB verschijnt op het display terwijl
  het volume van de signaalbron wordt verhoogd of verlaagd.
  Opmerkingen
  ! Het volumeniveau van de MW/LW-tuner als
  signaalbron kan echter wel worden aangepast.
  ! Video CD, CD en MP3 staan automatisch ingesteld op hetzelfde aanpassingsvolume voor
  het niveau van de signaalbron.
  ! DVDs en de optionele DVD-speler staan automatisch ingesteld op hetzelfde aanpassingsvolume voor het niveau van de signaalbron.
  ! Extern toestel 1 en extern toestel 2 zullen automatisch op dezelfde instelling voor het volumeniveau worden ingesteld.
  ! AUX (externe aansluiting) en AV (video) staan
  automatisch ingesteld op hetzelfde aanpassingsvolume voor het niveau van de
  signaalbron.

  Dolby Pro Logic B gebruiken
  Dolby Pro Logic B creëert vijf uitgangskanalen
  met volledige bandbreedte van tweekanaalsbronnen om zo een pure matrixomgeving te
  bereiken.
  ! Als zowel de middelste als achterste luidsprekers zijn ingesteld op OFF, kunt u deze
  functie niet gebruiken.
  ! Dolby Pro Logic B ondersteunt stereobronnen met een bemonsteringssnelheid van
  maximaal 48kHz en heeft geen effect op
  andere typen signaalbronnen.
  1 Raak A.MENU en AUDIO aan en daarna
  Dolby PLB.
  2 Raak een van de volgende toetsen op
  het aanraakpaneel aan om de gewenste
  stand te selecteren.

  ! MOVIE De stand Movie is geschikt voor
  het afspelen van films
  ! MUSIC De stand Music is geschikt voor
  het afspelen van muziek
  ! MATRIX De stand Matrix als de ontvangst
  van FM-radio slecht is

  Nl

  87 • Page 88

  Hoofdstuk

  16

  Audio-instellingen

  ! OFF Dolby Pro Logic B uitschakelen
  ! MUSIC ADJUST De stand Music aanpassen
  # U kunt MUSIC ADJUST alleen bedienen als
  MUSIC is geselecteerd.

  Stand Music aanpassen
  U kunt de stand Music in drie standen zetten.
  ! Panorama (PANORAMA) verlengt het voorste stereobeeld zodat de surround-luidsprekers het gevoel geven dat men midden in
  het geluid staat.
  ! Dimension (DIMENSION) zorgt dat u het
  geluidsveld stapsgewijs naar voren of achteren kunt aanpassen.
  ! Center Width (CENTER WIDTH) zorgt dat
  het geluid van de middelste kanalen tussen
  de middelste en linker-/rechterluidspreker
  wordt ingesteld. De presentatie van linksmidden-rechts verbetert zo voor zowel de
  bestuurder als de passagier voorin.
  1 Raak A.MENU en AUDIO aan en daarna
  Dolby PLB.
  2 Raak MUSIC en daarna MUSIC ADJUST
  aan.
  # U kunt MUSIC ADJUST alleen bedienen als
  MUSIC is geselecteerd.

  3 Raak PANORAMA aan en daarna d om
  de Panorama-stand in te schakelen.
  # Raak c aan om de Panorama-stand uit te
  schakelen.

  4 Raak DIMENSION en daarna c of d aan
  om de balans tussen de voorste en surround-luidspreker aan te passen.
  Telkens als u c of d aanraakt, gaat het geluid
  naar de voorste of surround-luidspreker.
  +3 3 wordt weergegeven als de balans van
  de voorste-/surround-luidspreker van voor
  naar de surround gaat.

  88

  Nl

  5 Raak CENTER WIDTH en daarna c of d
  aan en stel het middelste geluidsbeeld af.
  Telkens als u c of d aanraakt, gaat het geluid
  van het middelste kanaal stapsgewijs naar de
  voorste luidsprekers links en rechts met een
  bereik van 07.
  3 is de standaardwaarde en wordt voor de
  meeste opnamen aanbevolen. 0 plaatst alle
  middelste geluiden in de middelste luidspreker. 7 plaatst alle middelste geluiden in de
  luidsprekers links en rechts.

  Luidsprekerinstelling instellen
  U kunt aanpassingen voor met/zonder (of ja/
  nee) en grootte (capaciteit van de lage tonen)
  selecteren/instellen. Dit hangt af van de gemonteerde luidsprekers. De grootte moet worden ingesteld op LARGE (groot) als de
  luidspreker geluiden van 100 Hz of lager kan
  reproduceren. Selecteer anders SMALL
  (klein).
  ! Het lage-frequentiebereik is niet hoorbaar
  als de subwoofer is ingesteld op OFF en de
  luidsprekers voor en achter zijn ingesteld
  op SMALL of OFF.
  ! Het is van groot belang dat niet-geïnstalleerde luidsprekers worden ingesteld op
  OFF.
  ! Stel de luidspreker voor of achter in op
  LARGE als de luidspreker lage tonen kan
  reproduceren of als er geen subwoofer is
  geïnstalleerd.
  1 Raak A.MENU en AUDIO aan en daarna
  Sound Setting.
  2

  Raak SP SET aan.

  3 Raak de luidspreker aan die u wilt aanpassen. • Page 89

  Hoofdstuk

  16

  Audio-instellingen

  # U kunt OFF niet selecteren als de voorste luidsprekers zijn geselecteerd.
  # U kunt ON of OFF zetten als de subwoofer is
  geselecteerd.

  Fase van de subwoofer corrigeren
  Als u de lage-tonenuitgang van de subwoofer
  probeert te versterken, maar het effect is zo
  klein of de lage tonen worden juist doffer, dan
  kan dit betekenen dat het uitgangssignaal van
  de subwoofer en de lage tonen die u via de andere luidsprekers hoort elkaar opheffen. Probeer de fase-instelling voor de subwoofer te
  wijzigen om dit probleem op te lossen.
  1 Raak A.MENU en AUDIO aan en daarna
  Sound Setting.
  2

  Raak SP SET aan.

  3

  Raak de subwoofer aan.

  4 Raak a aan om het uitgangssignaal
  voor de subwoofer in te schakelen.

  # Raak b aan om het uitgangssignaal voor de
  subwoofer uit te schakelen.

  5 Raak c of d aan en selecteer de fase-instelling voor het uitgangssignaal van de
  subwoofer.
  Raak d aan voor normale fase en NORMAL
  verschijnt in het display. Raak c aan voor tegengestelde fase en REVERSE verschijnt in
  het display.

  Drempelfrequentie selecteren
  U kunt een frequentie selecteren waarbij geluiden via de subwoofer worden gereproduceerd.
  Als een van de geïnstalleerde luidsprekers is
  ingesteld op grootte SMALL, kunt u een frequentie selecteren, waarbij geluiden via een
  LARGE-luidspreker of subwoofer gaan.
  1 Raak A.MENU en AUDIO aan en daarna
  Sound Setting.
  2

  Raak Cross Over aan.

  Audio-instellingen

  4 Raak a of b aan en selecteer de juiste
  grootte voor de geselecteerde luidspreker.
  Telkens als u a of b aanraakt, wordt de grootte als volgt geselecteerd:
  OFF (uit)SMALL (klein)LARGE (groot)

  3 Raak de luidspreker aan die u wilt aanpassen.
  # U kunt geen luidsprekers selecteren met
  grootte OFF.

  4 Raak a of b aan om de drempelfrequentie te selecteren.
  Telkens als u a of b aanraakt, wordt er als
  volgt een drempelfrequentie geselecteerd:
  6380100125160200 (Hz)
  Opmerking
  Als u drempelfrequenties selecteert, stelt u drempelfrequenties in voor het L.P.F. (low-passfilter)
  van de subwoofer en die van de SMALL van het
  H.P.F. (high-passfilter) van de luidspreker. De instelling van de drempelfrequentie heeft geen effect als de subwoofer is ingesteld op OFF en de
  andere luidsprekers zijn ingesteld op LARGE of
  OFF.

  Uitgangssignaalniveaus van
  de luidsprekers aanpassen
  U kunt de uitgangssignaalniveaus van de luidsprekers opnieuw afstellen aan de hand van
  een testtoon terwijl u naar muziek luistert.

  Nl

  89 • Page 90

  Hoofdstuk

  16

  Audio-instellingen

  1 Raak A.MENU en AUDIO aan en daarna
  Sound Setting.
  2

  Raak SP LEVEL aan.

  3 Raak de luidspreker aan die u wilt aanpassen.
  # U kunt geen luidsprekers selecteren met
  grootte OFF.

  4 Raak a of b aan om het uitgangssignaalniveau van de luidspreker aan te passen.
  Telkens als u a of b aanraakt, wordt het uitgangssignaalniveau van de luidspreker hoger
  of lager. Waarden van +10 tot 10 worden
  weergegeven terwijl het niveau hoger of lager
  wordt.
  Opmerking
  Het aanpassen van de uitgangssignaalniveaus
  van de luidspreker in deze stand gaat hetzelfde
  als het aanpassen van de uitgangssignaalniveaus
  van de luidspreker bij Test Tone. Dat levert hetzelfde resultaat op.

  Voorste luidspreker linksMiddelste luidspreker Voorste luidspreker rechtsAchterste
  luidspreker rechtsAchterste luidspreker
  linksSubwoofer
  Controleer elk uitgangssignaalniveau van de
  luidspreker. Als er niets hoeft te worden aangepast, voert u stap 4 uit om de testtoon te
  stoppen.

  # De instellingen verschijnen niet voor luidsprekers met grootte OFF.

  3 Raak a of b aan om het uitgangssignaalniveau van de luidspreker aan te passen.
  Telkens als u a of b aanraakt, wordt het uitgangssignaalniveau van de luidspreker hoger
  of lager. Waarden van +10 tot 10 worden
  weergegeven terwijl het niveau hoger of lager
  wordt.
  # De testtoon gaat na ongeveer twee seconden
  na de laatste handeling naar de volgende luidspreker.

  4 Raak BACK aan om het uitgangssignaal
  van de testtoon te stoppen.
  Opmerkingen

  Uitgangssignaalniveaus
  van de luidsprekers met
  een testtoon aanpassen
  Met de handige testtoon krijgt u gemakkelijk
  een algehele balans van de luidsprekers.
  1 Raak A.MENU en AUDIO aan en daarna
  Sound Setting.
  2 Raak Test Tone aan.
  De testtoon begint. De testtoon gaat als volgt
  van luidspreker naar luidspreker met intervallen van ongeveer twee seconden. De huidige
  instellingen voor de luidspreker waardoor u de
  testtoon hoort worden in het display getoond.

  90

  Nl

  ! Selecteer indien nodig de luidsprekers en pas
  hun absolute uitgangssignaalniveaus aan.
  (Raadpleeg Uitgangssignaalniveaus van de
  luidsprekers aanpassen op de vorige bladzijde.)
  ! Het aanpassen van de uitgangssignaalniveaus van de luidspreker in deze stand gaat
  hetzelfde als het aanpassen van de uitgangssignaalniveaus van de luidspreker bij
  SP LEVEL. Dat levert hetzelfde resultaat op.

  Tijduitlijning gebruiken
  Met tijduitlijning kunt u de afstand tussen elke
  luidspreker en de luisterpositie afstellen. • Page 91

  Hoofdstuk

  16

  Audio-instellingen

  1 Raak A.MENU en AUDIO aan en daarna
  Sound Setting.
  2

  Raak Time Alignment aan.

  ! INITIAL Oorspronkelijke tijduitlijning (fabrieksinstelling)
  ! AUTO TA Tijduitlijning gecreëerd door
  auto TA en EQ. (Raadpleeg Auto TA en EQ
  (automatische tijduitlijning en instelling van
  de equalizer) op deze bladzijde.)
  ! CUSTOM Afgestelde tijduitlijning die u
  zelf kunt creëren
  ! OFF Tijduitlijning uitzetten
  ! ADJUSTMENT Tijduitlijning naar wens instellen
  # U kunt AUTO TA niet selecteren als auto TA
  en EQ niet zijn uitgevoerd.
  # U kunt ADJUSTMENT niet selecteren als FL of
  FR niet is geselecteerd in POSITION.

  Tijduitlijning aanpassen
  U kunt de afstand tussen elke luidspreker en
  de geselecteerde positie instellen.
  ! Een ingestelde tijduitlijning wordt opgeslagen in CUSTOM.
  1 Raak A.MENU en AUDIO aan en daarna
  Sound Setting.
  2 Raak Time Alignment en daarna
  ADJUSTMENT aan.

  # U kunt ADJUSTMENT niet selecteren als FL of
  FR niet is geselecteerd in POSITION.

  3 Raak de luidspreker aan die u wilt aanpassen.
  # U kunt geen luidsprekers selecteren met
  grootte OFF.

  5 Raak ESC aan om terug te keren naar
  het weergavedisplay.

  Auto TA en EQ (automatische
  tijduitlijning en instelling
  van de equalizer)

  Audio-instellingen

  3 Raak een van de volgende toetsen op
  het aanraakpaneel aan om de tijduitlijning
  te selecteren.

  4 Raak a of b aan om de afstand tussen
  de geselecteerde luidspreker en de luisterpositie aan te passen.
  Telkens als u a of b aanraakt, wordt de afstand groter of kleiner. 0.0cm 500.0cm wordt
  weergegeven als de afstand groter of kleiner
  wordt.

  Met de automatische tijduitlijning kunt u de
  afstand tussen elke luidspreker en de luisterpositie afstellen.
  De auto-equalizer meet automatisch de akoestische kenmerken in de auto en maakt dan
  een curve voor de auto-equalizer aan op basis
  van die informatie.

  WAARSCHUWING

  Voer auto TA en EQ nooit uit tijdens het rijden om
  aanrijdingen te voorkomen. Als deze functie de
  akoestische kenmerken in de auto meet om een
  auto-equalizercurve te maken, kan er uit de luidsprekers een harde meettoon (geluid) komen.

  WAARSCHUWING

  ! Onder de volgende omstandigheden kan het
  uitvoeren van een auto TA en EQ de luidsprekers beschadigen. Controleer de omstandigheden zorgvuldig voordat u een auto TA en EQ
  uitvoert.
   Als de luidsprekers onjuist zijn aangesloten. (bijvoorbeeld als de achterste luidspreker is aangesloten op een
  subwooferuitgang.)

  Nl

  91 • Page 92

  Hoofdstuk

  16

  Audio-instellingen

   Als een luidspreker is aangesloten op een
  versterker met een hoger uitgangssignaal
  dan de maximaal toegestane ingangscapaciteit van de luidspreker.
  ! Als de microfoon op een ongeschikte positie
  is geplaatst, kan de meettoon luid worden en
  kan de meting langer duren, waardoor de
  accu sneller leegloopt. Zorg dat de microfoon
  op de aangegeven positie is aangebracht.

  Voordat u de functie auto TA en
  EQ gebruikt
  ! Voer de auto TA en EQ uit op een zo rustig
  mogelijk plaats terwijl de motor en de airconditioning zijn uitgeschakeld. Onderbreek de voeding naar autotelefoons of
  mobiele telefoons in de auto of verwijder ze
  uit de auto voordat u de auto TA en EQ uitvoert. Andere geluiden dan de meettoon
  (geluiden uit de omgeving, van de motor,
  het rinkelen van een telefoon) kunnen een
  correcte meting van de akoestische kenmerken in de auto verstoren.
  ! Zorg dat de auto TA en EQ met de meegeleverde microfoon wordt uitgevoerd. Als u
  een andere microfoon gebruikt, kan dit de
  meting verhinderen of een onjuiste meting
  van de akoestische kenmerken in de auto
  tot gevolg hebben.
  ! Als de voorste luidspreker niet is aangesloten, kan de auto TA en EQ niet worden uitgevoerd.
  ! Als het toestel is aangesloten op een versterker met regeling van het ingangsniveau, kan de auto TA en EQ niet mogelijk
  zijn als u het ingangsniveau van de versterker verlaagt. Stel het ingangsniveau van de
  versterker in op de standaardpositie.
  ! Als dit toestel is aangesloten op een versterker met een LPF, moet u het LPF op de
  versterker uitschakelen voordat u auto TA
  en EQ kunt uitvoeren. Daarnaast moet de
  drempelfrequentie voor het ingebouwde

  92

  Nl

  LPF van een actieve subwoofer worden ingesteld op de hoogste frequentie.
  ! De waarde voor de tijduitlijning die wordt
  berekend bij auto TA en EQ, kan in de volgende gevallen afwijken van de werkelijke
  afstand. Als de afstand echter met de computer is berekend als de optimale vertraging, zodat de resultaten in deze
  omstandigheden het nauwkeurigst zijn,
  blijf deze waarde dan gebruiken.
   Als het weerkaatste geluid binnen een
  voertuig sterk is en er zich een vertraging voordoet.
   Als er zich vertragingen voor lage geluiden voordoen door de invloed van het
  LPF op actieve subwoofers of externe
  versterkers.
  ! Auto TA en EQ wijzigt de audio-instellingen
  als volgt:
   De instellingen van de fader/balans
  gaan opnieuw in de middelste stand.
  (Raadpleeg bladzijde 86.)
   De equalizercurve gaat naar FLAT.
  (Raadpleeg bladzijde 84.)
   Deze wordt automatisch ingesteld op de
  instelling voor het high-passfilter voor
  de voorste, middelste en achterste luidspreker.
  ! Als u auto TA en EQ uitvoert terwijl er al
  een eerdere instelling voor is ingesteld,
  wordt deze instelling vervangen.

  Auto TA en EQ uitvoeren
  1 Zet de auto stil op een zo rustig mogelijke plek, sluit alle portieren, ramen en het
  schuifdak en zet daarna de motor uit.
  Als de motor blijft draaien, kan het geluid van
  de motor een correcte auto TA en EQ verhinderen. • Page 93

  Hoofdstuk

  16

  Audio-instellingen

  7 Doe de microfoon in de microfoonstekker op het niet zichtbare toestel.

  Audio-instellingen

  2 Bevestig de meegeleverde microfoon in
  het midden van de hoofdsteun van de bestuurdersstoel met de band (apart leverbaar) en zorg dat deze omlaag wijst.
  De auto TA en EQ is afhankelijk van de plek
  waar u de microfoon plaatst. Indien gewenst
  kunt u de microfoon op de voorste passagiersstoel zetten en daar een auto TA en EQ uitvoeren.

  8 Raak START aan om de auto TA en EQ
  te starten.

  3 Zet de contactschakelaar op ON of ACC.
  Zet de airconditioning of verwarming uit indien van toepassing. Geluid van de ventilator
  in de airconditioning of verwarming kan een
  correcte auto TA en EQ belemmeren.
  # Druk op SOURCE om de signaalbron uit te
  schakelen als het toestel is uitgeschakeld.

  4 Selecteer de positie voor de stoel waarop de microfoon wordt bevestigd.
  Raadpleeg Positiekeuze gebruiken op bladzijde
  86.

  # Als er geen positie wordt geselecteerd voordat
  u auto TA en EQ start, wordt FL automatisch geselecteerd.

  5 Houd SOURCE ingedrukt tot het toestel
  uit gaat.
  6 Druk op EQ en houd deze toets ingedrukt om de meetstand voor de auto TA en
  EQ in te voeren.

  9 Verlaat de auto en sluit het portier binnen 10 seconden nadat het aftellen vanaf
  10 is begonnen.
  De meettoon (geluid) klinkt door de luidsprekers en de auto TA en EQ begint.

  # Als alle luidsprekers zijn aangesloten, wordt
  de auto TA en EQ in ongeveer negen minuten uitgevoerd.
  # Raak STOP aan om de auto TA en EQ te stoppen.
  # Als u auto TA en EQ halverwege wilt onderbreken, raakt u BACK of ESC aan.

  10 Als auto TA en EQ is voltooid, wordt
  Complete weergegeven.
  Als een correcte meting van de akoestische
  kenmerken in de auto niet mogelijk is, verschijnt er een foutmelding. (Raadpleeg Foutmeldingen in auto TA en EQ begrijpen op
  bladzijde 111.)
  11 Raak ESC aan om de stand auto TA en
  EQ te annuleren.

  Nl

  93 • Page 94

  Hoofdstuk

  16

  Audio-instellingen

  12 Berg de microfoon voorzichtig op in
  het handschoenenkastje.
  Berg de microfoon voorzichtig op in het handschoenenkastje of op een andere veilige plek.
  Als de microfoon langere tijd wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kan de hoge temperatuur leiden tot vervorming, verkleuring of
  storingen.

  94

  Nl • Page 95

  Hoofdstuk

  17

  DVD-speler instellen

  Inleiding DVD-instellingen

  # Raak PREV aan om naar de vorige groep functienamen te gaan.
  # Raak BACK aan om terug te keren naar het vorige display.
  # Raak ESC aan om terug te keren naar het
  weergavedisplay.

  1
  U kunt dit menu gebruiken om audio, ondertiteling, kinderbeveiliging en andere DVD-instellingen te veranderen.
  ! Als u een DVD of Video-CD alleen op het
  display achter bekijkt, kunt u dit menu niet
  gebruiken.
  1 Menuweergave voor de DVD-instellingen
  Deze toont de menunamen van de DVD-instellingen.
  1 Raak g aan.
  SETUP wordt weergegeven in plaats van
  MENU.
  2 Raak SETUP aan als de disc is gestopt.
  Het DVD-instellingenmenu wordt weergegeven.

  # Als SETUP niet wordt weergegeven, kunt u het
  weergeven door het scherm aan te raken.
  # U kunt DVD SETUP MENU ook weergeven
  door op MENU op de afstandsbediening te drukken als de disc is gestopt.

  3 Raak LANGUAGE, VISUAL of OTHERS
  aan om de functienamen van de DVD-instellingen weer te geven.
  De functienamen van de DVD-instellingen in
  het geselecteerde menu worden weergegeven.

  Als u niet binnen ongeveer 30 seconden een
  functie van de DVD-instellingen uitvoert, zal er
  automatisch worden teruggekeerd naar het
  weergavedisplay.

  Ondertitelingstaal instellen

  DVD-speler instellen

  Opmerking

  U kunt de gewenste ondertitelingstaal instellen. Als de geselecteerde ondertitelingstaal op
  de DVD is opgenomen, worden de ondertitelingen in die taal weergegeven.
  1 Raak SETUP en LANGUAGE aan en daarna SUB TITLE LANGUAGE.
  Er verschijnt een ondertitelingstaalmenu en
  de huidige ingestelde taal wordt gemarkeerd.
  # Als u naar het menu voor een tweede taal wilt,
  raakt u NEXT aan.
  # Als u terug wilt keren naar het menu voor de
  eerste taal wilt, raakt u PREV aan.

  2 Raak de gewenste taal aan.
  Er is een ondertitelingstaal ingesteld.

  # Als u OTHERS heeft ingesteld, raadpleeg dan
  Als u OTHERS selecteert op de volgende bladzijde.
  Opmerkingen
  ! Als de geselecteerde taal niet op de disc is opgenomen, wordt de taal die op de disc wordt
  gespecificeerd weergegeven.

  # Raak NEXT aan om naar de volgende groep
  functienamen te gaan.

  Nl

  95 • Page 96

  Hoofdstuk

  17

  DVD-speler instellen

  ! U kunt de ondertiteling inschakelen door
  SUB.T aan te raken tijdens het afspelen.
  (Raadpleeg Ondertitelingstaal veranderen tijdens het afspelen (Multi-ondertiteling) op bladzijde 47.)
  ! Als u SUB.T gebruikt om naar de ondertiteling
  te gaan, heeft dit geen effect op de instellingen hier.

  Als u OTHERS selecteert
  Als u OTHERS selecteert, verschijnt er een display waarin u een taalcode moet invoeren.
  Raadpleeg Taalcodekaart voor DVD op bladzijde
  117 om de viercijferige code van de gewenste
  taal in te voeren.

  Opmerkingen
  ! Als de geselecteerde taal niet op de disc is opgenomen, wordt de taal die op de disc wordt
  gespecificeerd uitgezonden.
  ! U kunt de audiotaal inschakelen door AUDIO
  aan te raken tijdens het afspelen. (Raadpleeg
  Audiotaal veranderen tijdens het afspelen
  (Multi-audio) op bladzijde 47.)
  ! Als u AUDIO gebruikt om naar de audiotaal te
  gaan, heeft dit geen effect op de instellingen
  hier.

  1 Raak 09 aan om de taalcode in te
  voeren.

  Menutaal instellen

  2 Raak ENTER terwijl het invoercijfer
  wordt weergegeven.

  1 Raak SETUP en LANGUAGE aan en daarna MENU LANGUAGE.
  Er verschijnt een menutaalmenu en de huidige ingestelde taal wordt gemarkeerd.

  # Raak C aan om de ingevoerde cijfers te annuleren.
  # U kunt het gewenste cijfer ook invoeren door
  de joystick en 0-9 te gebruiken.

  Audiotaal instellen
  U kunt een audiotaal naar keuze instellen.
  1 Raak SETUP en LANGUAGE aan en daarna AUDIO LANGUAGE.
  Er verschijnt een audiotaalmenu en de huidige
  ingestelde taal wordt gemarkeerd.
  # Als u naar het menu voor een tweede taal wilt,
  raakt u NEXT aan.
  # Als u terug wilt keren naar het menu voor de
  eerste taal wilt, raakt u PREV aan.

  2 Raak de gewenste taal aan.
  De audiotaal is ingesteld.

  96

  # Als u OTHERS heeft ingesteld, raadpleeg dan
  Als u OTHERS selecteert op deze bladzijde.

  Nl

  U kunt de gewenste taal waarin de menus op
  een disc moeten worden weergegeven instellen.

  # Als u naar het menu voor een tweede taal wilt,
  raakt u NEXT aan.
  # Als u terug wilt keren naar het menu voor de
  eerste taal wilt, raakt u PREV aan.

  2 Raak de gewenste taal aan.
  De menutaal is ingesteld.

  # Als u OTHERS heeft ingesteld, raadpleeg dan
  Als u OTHERS selecteert op deze bladzijde.
  Opmerking
  Als de geselecteerde taal niet op de disc is opgenomen, wordt de taal die op de disc wordt gespecificeerd weergegeven. • Page 97

  Hoofdstuk

  17

  DVD-speler instellen

  Extra ondertiteling in- of
  uitschakelen

  1 Raak SETUP en LANGUAGE aan en daarna NEXT.

  1 Raak SETUP en VISUAL aan en daarna
  TV ASPECT.

  2

  2 Raak een van de volgende toetsen op
  het aanraakpaneel aan om het beeldformaat te selecteren.

  Raak ASSIST SUB TITLE aan.

  3 Raak a aan om de extra ondertiteling
  in te schakelen.
  # Raak b aan om de extra ondertiteling uit te
  schakelen.

  Weergave van het
  Camerahoekpictogram
  instellen
  U kunt het camerahoekpictogram laten verschijnen bij scènes waarbij meerdere camerahoeken mogelijk zijn.
  1 Raak SETUP en VISUAL aan en daarna
  MULTI ANGLE.
  2 Raak a aan om de weergave van het
  camerahoekpictogram in te schakelen.

  # Raak b aan om de weergave van het camerahoekpictogram uit te schakelen.

  Beeldformaat instellen
  Er zijn twee typen weergaven. Een breedbeeld
  heeft een verhouding breedte-hoogte (TV-aspect) van 16:9, terwijl een normale weergave

  ! 16 : 9 Breedbeeld (16:9) wordt weergegeven zoals het is (begininstelling)
  ! LETTER BOX Het beeld heeft de vorm van
  een brievenbus met zwarte strepen boven
  en onder in het scherm
  ! PANSCAN Het beeld is links en rechts
  van het scherm ingekort

  DVD-speler instellen

  Extra ondertiteling biedt uitleg voor doven of
  slechthorenden. Ze kunnen alleen worden
  weergegeven als ze op de DVD zijn opgenomen.
  U kunt de extra ondertiteling naar wens in- of
  uitschakelen.

  een beeldformaat van 4:3 heeft. Selecteer het
  juiste beeldformaat voor de weergave die bij
  REAR MONITOR OUT hoort.
  ! Als u een normale weergave gebruikt, moet
  u LETTER BOX of PANSCAN selecteren.
  Als u 16 : 9 selecteert, krijgt u misschien
  een onnatuurlijk beeld.
  ! Als u het beeldformaat selecteert, krijgt het
  display van dit toestel dezelfde instelling.

  Opmerkingen
  ! Bij het afspelen van discs die PANSCAN niet
  specificeren, wordt LETTER BOX gebruikt,
  zelfs als u de instelling PANSCAN selecteert.
  Controleer of de verpakking van de disc het
  plaatje 16 : 9 LB heeft. (Zie bladzijde 11.)
  ! Bij sommige discs kan het beeldformaat niet
  worden veranderd. Raadpleeg voor meer informatie de instructies op de disc.

  Kinderbeveiliging instellen
  Bij sommige DVDs kunt u de kinderbeveiliging gebruiken om te voorkomen dat uw kinderen naar scènes met gewelddadige of
  volwassen inhoud kijken. U kunt de kinderbeveiliging in stappen naar eigen wens instellen.

  Nl

  97 • Page 98

  Hoofdstuk

  17

  DVD-speler instellen

  ! Als u een niveau van kinderbeveiliging instelt en daarna een disc met kinderbeveiliging wilt afspelen, wordt er soms een
  invoerscherm voor een code weergegeven.
  Het afspelen begint dan als het juiste codenummer is ingevoerd.

  Codenummer en niveau instellen
  Als u deze functie voor het eerst gebruikt,
  moet u uw codenummer registreren. Als u een
  codenummer niet registreert, werkt de kinderbeveiliging niet.
  1 Raak SETUP en VISUAL aan en daarna
  PARENTAL.
  2 Raak 09 aan om een viercijferig codenummer in te voeren.
  3 Raak ENTER terwijl het invoercijfer
  wordt weergegeven.
  Het codenummer is ingesteld en u kunt nu
  het niveau instellen.
  4 Raak c of d aan en selecteer het gewenste niveau.
  Het niveau van de kinderbeveiliging is ingesteld.

  ! 8 Het afspelen van de hele disc is mogelijk (begininstelling)
  ! 72 Het afspelen van discs voor kinderen
  en discs met een niet-specifiek volwassen
  inhoud is mogelijk
  ! 1 Het afspelen van discs voor alleen kinderen is mogelijk
  Opmerkingen

  ! We raden u aan uw codenummer te bewaren
  mocht u hem vergeten.
  ! Het niveau van de kinderbeveiliging is op de
  disc opgenomen. U kunt dit controleren door
  naar de verpakking van de disc te kijken, inclu-

  98

  Nl

  sief de informatie op de disc zelf. Bij discs zonder opgenomen niveau voor kinderbeveiliging
  kunt u de kinderbeveiliging niet gebruiken.
  ! Bij sommige discs slaat de kinderbeveiliging
  alleen scènes over, daarna begint de normale
  weergave. Raadpleeg voor meer informatie de
  instructies op de disc.

  Niveau wijzigen
  U kunt het ingestelde niveau van de kinderbeveiliging wijzigen.
  1 Raak SETUP en VISUAL aan en daarna
  PARENTAL.
  2 Raak 09 aan en voer het geregistreerde codenummer in.
  3 Raak ENTER aan.
  Hiermee wordt het codenummer ingevoerd. U
  kunt nu het niveau wijzigen.

  # Als u een verkeerd codenummer invoert, verschijnt het pictogram . Raak C aan en voer het
  juiste codenummer in.
  # Raadpleeg Als u uw codenummer bent vergeten op deze bladzijde als u uw codenummer vergeten bent.

  4 Raak c of d aan en selecteer het gewenste niveau.
  Het nieuwe niveau van de kinderbeveiliging is
  ingesteld.

  Als u uw codenummer bent
  vergeten
  Raadpleeg Niveau wijzigen op deze bladzijde
  en raak C 10 keer aan. Het geregistreerde codenummer wordt geannuleerd en u kunt een
  nieuw nummer registreren. • Page 99

  Hoofdstuk

  17

  DVD-speler instellen

  Bonusgroepen afspelen

  1 Raak SETUP en OTHERS aan en daarna
  BONUS GROUP.
  2 Raak 09 aan om een viercijferig
  wachtwoord in te voeren.

  # Als u een onjuist wachtwoord heeft ingevoerd,
  raakt u C aan en voert u het juiste wachtwoord in.

  ! Als u de stand AVH selecteert, hoeft u de
  volgende procedure niet uit te voeren.
  ! Als u A/B selecteert, moet u de volgende
  procedure volgen en het codetype instellen
  op het juiste type.

  2 Druk tegelijkertijd op 7 en 0 op de afstandsbediening om het codetype te veranderen.
  De begininstelling van het codetype is A. Telkens als u 7 en 0 op de afstandsbediening tegelijkertijd indrukt, schakelt het codetype
  tussen A en B.

  DVD-speler instellen

  Sommige DVD-audiodiscs hebben een extra
  bonus-groep waarvoor u een viercijferig
  wachtwoord nodig heeft. U vindt het wachtwoord samen met meer informatie op de verpakking. Als u de bonusgroep probeert af te
  spelen, verschijnt het wachtwoordscherm automatisch.
  ! De bonusgroep kan worden afgespeeld als
  het wachtwoord is ingevoerd totdat de disc
  uit het toestel wordt verwijderd.

  1 Stel de keuzeschakelaar van de afstandsbediening links op de afstandsbediening in op de juiste positie met de punt
  van een pen of een ander scherp voorwerp.

  3 Raak ENTER terwijl het invoercijfer
  wordt weergegeven.

  Codetype voor de
  afstandsbediening instellen
  Als de schakelaar van de afstandsbediening is
  ingesteld op DVD, kunt u door het codetype
  van de afstandsbediening te wijzigen de DVDspeler van Pioneer met de bijgeleverde afstandsbediening bedienen. Er zijn drie codes
  voor de afstandsbediening, codetype A, codetype B en codetype AVH. Als u dit toestel met
  een multi-DVD-speler (bijvoorbeeld XDV-P9II)
  gebruikt, selecteert u code A. Als u dit toestel
  met een DVD-navigatie-eenheid gebruikt, selecteert u code B. Als u dit toestel alleenstaand gebruikt, selecteert u code AVH.

  Nl

  99 • Page 100

  Hoofdstuk

  18

  Begininstellingen

  Begininstellingen aanpassen

  FM-afstemstap instellen
  Normaal gesproken wordt bij het automatisch
  afstemmen bij de FM-afstemstap 50 kHz gebruikt. Als AF of TA aan staat, verandert de afstemstap automatisch naar 100 kHz. Als AF
  uit staat, kunt u de afstemstap het beste op 50
  kHz zetten.

  1
  Via de begininstellingen kunt u diverse eigenschappen van dit toestel van tevoren aanpassen.
  1 Functiedisplay
  Deze toont de functienamen.
  1 Raak het signaalbronpictogram aan en
  raak daarna OFF aan om het toestel uit te
  schakelen.
  # Als het bronpictogram niet wordt weergegeven, kunt u het weergeven door het scherm aan
  te raken.

  2 Raak A.MENU aan en daarna INITIAL
  om de functienamen weer te geven.
  De functienamen worden weergegeven en de
  functienamen die u kunt selecteren zijn gemarkeerd.

  # Als A.MENU niet wordt weergegeven, kunt u
  het weergeven door het scherm aan te raken.
  # U kunt MENU ook weergeven door met de
  joystick te klikken.
  # Raak NEXT aan om naar de volgende groep
  functienamen te gaan.
  # Raak PREV aan om naar de vorige groep functienamen te gaan.
  # Raak BACK aan om terug te keren naar het vorige display.
  # Raak ESC aan om terug te keren naar het bij
  de signaalbron behorende display.

  100

  Nl

  1 Raak A.MENU en INITIAL aan en daarna
  FM STEP.
  2 Raak een van de volgende toetsen op
  het aanraakpaneel aan om de FM-afstemstap te selecteren.
  ! 50k 50 kHz
  ! 100k 100 kHz
  Opmerking
  Bij handmatig afstemmen zal de afstemstap op
  50 kHz blijven staan.

  Aan/uit zetten van de
  automatische PI-zoekfunctie
  Het toestel kan automatisch zoeken naar een
  andere zender met hetzelfde programma, zelfs
  wanneer er is afgestemd op een voorkeuzezender.
  1 Raak A.MENU en INITIAL aan en daarna
  AUTO PI.
  2 Raak a aan om de automatische PIzoekfunctie in te schakelen.

  # Raak b aan om de automatische PI-zoekfunctie uit te schakelen. • Page 101

  Hoofdstuk

  18

  Begininstellingen

  Waarschuwingstoon in-/
  uitschakelen

  1 Raak A.MENU en INITIAL aan en daarna
  DIGITAL ATT.

  Als het voorpaneel niet binnen vijf seconden
  na het uitschakelen van het contact van het
  hoofdtoestel is verwijderd, zal er een waarschuwingstoon klinken. U kunt deze waarschuwingstoon uitschakelen.

  2 Raak een van de volgende toetsen op
  het aanraakpaneel aan om de instelling
  voor digitale demping te selecteren.

  2 Raak a aan om de waarschuwingstoon
  in te schakelen.
  # Raak b aan om de waarschuwingstoon uit te
  schakelen.

  Externe aansluiting in-/
  uitschakelen
  U kunt externe apparatuur bij dit toestel gebruiken. Activeer de externe aansluiting als u
  externe apparatuur gebruikt die op het toestel
  is aangesloten.
  1 Raak A.MENU en INITIAL aan en daarna
  AUX.
  2 Raak a aan om de extra instelling in te
  schakelen.
  # Raak b aan om de extra instelling uit te
  schakelen.

  Verstoord geluid corrigeren
  U kunt storingen die door de instellingen van
  de equalizercurve worden veroorzaakt minimaliseren.
  Als het equalizerniveau hoog wordt ingesteld,
  kan dit storing veroorzaken. Als er bij harde
  muziek storingen te horen zijn, kunt u LOW
  proberen. Normaal gesproken moet de instelling HIGH een goede geluidskwaliteit geven.

  Tijdelijke uitschakeling/
  demping van het geluid
  inschakelen
  Het geluid van dit systeem wordt in de volgende gevallen automatisch uitgeschakeld,
  gedempt of gemengd:
  ! Er wordt gebeld met een mobiele telefoon
  die op dit toestel is aangesloten.
  ! Er is een navigatie-eenheid met spraakbegeleiding van Pioneer op dit toestel aangesloten.

  Begininstellingen

  1 Raak A.MENU en INITIAL aan en daarna
  DETACH WARNING.

  ! HIGH Geluid van hoge kwaliteit
  ! LOW Geluidsvervorming
  minimaliseren

  1 Raak A.MENU en INITIAL aan en daarna
  TEL/GUIDE.
  2 Raak een van de volgende toetsen op
  het aanraakpaneel aan om de gewenste instelling te selecteren.
  ! MIXING Combinatie
  ! ATT 10dB Demping
  ! ATT 20dB Demping (ATT 20dB heeft
  meer effect dan ATT 10dB)
  ! MUTE Uitschakeling
  Opmerkingen
  ! Het geluid wordt uitgeschakeld en MUTE verschijnt op het display. Het geluid kan niet worden aangepast.
  ! Het geluid wordt gedempt en ATT verschijnt
  op het display. Het geluid, behalve de volumeregeling, kan niet worden aangepast.

  Nl

  101 • Page 102

  Hoofdstuk

  18

  Begininstellingen

  ! De bediening keert weer terug naar normaal
  als het telefoongesprek of de spraakbegeleiding is afgelopen.

  Automatisch afspelen van
  de disc in- of uitschakelen
  U kunt het automatisch afspelen van de disc
  in- of uitschakelen als u een disc in de laadsleuf doet. Als deze functie is ingeschakeld,
  gaat de disc automatisch spelen nadat deze in
  de laadsleuf is gestoken.
  De begininstelling van deze functie is aan.
  1 Raak A.MENU en INITIAL aan en daarna
  NEXT.
  2

  Raak DVD AUTO PLAY aan.

  3 Raak a aan om automatisch afspelen
  van de disc in te schakelen.

  # Raak b aan om automatisch afspelen van de
  disc uit te schakelen.

  Dimmerinstelling voor
  subdisplay in- of uitschakelen
  Om te voorkomen dat het subdisplays nachts
  te licht is, zal het subdisplay automatisch worden gedimd wanneer u de koplampen van de
  auto aan zet. U kunt de dimmer in- of uitschakelen.
  1 Raak A.MENU en INITIAL aan en daarna
  NEXT.
  2

  Raak SUB DISPLAY DIMMER aan.

  3 Raak a aan om de dimmer in te schakelen.
  # Raak b aan om de dimmer uit te
  schakelen.

  102

  Nl

  Audiofuncties resetten
  U kunt alle audiofuncties resetten, behalve het
  volume.
  1 Raak A.MENU en INITIAL aan en daarna
  NEXT.
  2

  Raak AUDIO RESET aan.

  3

  Raak RESET aan.

  4 Raak RESET opnieuw aan om de audiofuncties te resetten.
  # Als u het resetten van de audiofuncties wilt
  annuleren, raakt u CANCEL aan.

  Navigatiestem/
  waarschuwingspiepen en
  audiogeluid mengen
  Als uw systeem is voorzien van navigatiebegeleiding, kunt u de begeleidingstem/waarschuwingspiepen van een navigatie-eenheid van
  Pioneer combineren met het audiogeluid van
  het systeem. U kunt het geluid van de begeleidingstem en de waarschuwingspiepen of alleen de begeleidingsstem mengen.
  ! U kunt deze functie alleen gebruiken als er
  een navigatie-eenheid van Pioneer is aangesloten op het toestel.
  1 Raak A.MENU en INITIAL aan en daarna
  NEXT.
  2

  Raak NAVI MIXING aan.

  3 Raak een van de volgende toetsen op
  het aanraakpaneel aan om het mengen
  van de navigatiestem/-piep te selecteren.
  ! ALL Begeleidingsstem en piep mengen
  ! GUIDE Alleen begeleidingsstem
  mengen • Page 103

  Hoofdstuk

  19

  Overige functies

  Inleiding instellingen
  aanpassen

  Video-ingangssignaal
  instellen
  U kunt de instelling aan de hand van het aangesloten onderdeel in- of uitschakelen.
  ! Selecteer VIDEO om een video van een
  aangesloten onderdeel als AV signaalbron
  te bekijken.
  ! Selecteer M-DVD om een video van een
  aangesloten DVD-speler als S-DVD signaalbron te bekijken.

  1 Weergave instellingenmenu
  Deze toont de functienamen voor de instellingen.
  % Raak A.MENU aan en daarna SETUP om
  de functienamen voor de instellingen weer
  te geven.
  De functienamen voor de instellingen worden
  weergegeven en de functienamen die u kunt
  selecteren zijn gemarkeerd.

  # Als A.MENU niet wordt weergegeven, kunt u
  het weergeven door het scherm aan te raken.
  # U kunt MENU ook weergeven door met de
  joystick te klikken.
  # Raak NEXT aan om naar de volgende groep
  functienamen te gaan.
  # Raak PREV aan om naar de vorige groep functienamen te gaan.
  # Raak BACK aan om terug te keren naar het vorige display.
  # Raak ESC aan om terug te keren naar het bij
  de signaalbron behorende display.
  Opmerking
  Als u niet binnen ongeveer 30 seconden een instellingsfunctie gebruikt, zal er automatisch worden teruggekeerd naar het bij de signaalbron
  behorende display.

  1 Raak A.MENU en SETUP aan en daarna
  AV INPUT.
  2 Raak een van de volgende toetsen op
  het aanraakpaneel aan om de instelling
  van het video-ingangssignaal te selecteren.

  ! OFF Er is geen video-onderdeel aangesloten
  ! VIDEO Extern video-onderdeel
  ! M-DVD Er is een DVD-speler met RCAkabel aangesloten
  # Als er een DVD-speler met een AV-BUS-kabel
  is aangesloten, mag u niet M-DVD selecteren
  omdat er u anders geen beeld heeft, zelfs niet als
  u S-DVD heeft geselecteerd.

  Overige functies

  1

  Achteruitrijcamera instellen
  Dit toestel heeft een functie die automatisch
  overschakelt naar de video van de achteruitrijcamera (BACK UP CAMERA IN-stekerbus) als
  er een achteruitrijcamera op de auto is gemonteerd. Als de versnellingspook in de stand
  ACHTERUIT (R) staat, gaat de video automatisch naar de achteruitrijcamera. (Ga voor
  meer informatie naar uw dealer.)
  ! We raden u aan een camera te gebruiken
  die gespiegelde beelden uitzendt.

  Nl

  103 • Page 104

  Hoofdstuk

  19

  Overige functies

  ! Controleer onmiddellijk of het display overschakelt naar de achteruitrijcamera als de
  versnellingspook in ACHTERUIT (R) wordt
  gezet.
  ! Als het display naar het beeld van de achteruitrijcamera gaat tijdens normaal rijden,
  kunt u beter een andere instelling gebruiken.
  ! Druk op MENU op het hoofdtoestel om
  terug te gaan naar het display van de signaalbron.

  2 Raak c of d aan en selecteer het segment van de klokweergave dat u wilt instellen.
  Telkens als u c of d aanraakt, wordt er een
  segment van de klokweergave geselecteerd:
  UurMinuut
  Als u segmenten van de klokweergave selecteert, wordt het geselecteerde segment gemarkeerd.

  1 Raak A.MENU en SETUP aan en daarna
  BACK UP CAMERA.
  2 Raak a aan om de instelling voor de
  achteruitrijcamera in te schakelen.

  # Raak b aan om de instelling voor de achteruitrijcamera uit te schakelen.

  3 Raak c of d en selecteer de juiste polariteitsinstelling.
  Telkens als u c of d aanraakt, schakelt u tussen de volgende polariteitsinstellingen:
  ! BATTERY Als de polariteit van de aangesloten kabel positief is als de versnellingspook in de stand ACHTERUIT (R) staat
  ! GND Als de polariteit van de aangesloten
  kabel negatief is als de versnellingspook in
  de stand ACHTERUIT (R) staat

  Klok instellen
  Gebruik deze instructies om de klok in te stellen.
  ! Als het toestel is ingeschakeld, wordt de
  tijd alleen op de amusementsklok weergegeven. (Raadpleeg Achtergronddisplay in- of
  uitschakelen op bladzijde 107.)
  1 Raak A.MENU en SETUP aan en daarna
  CLOCK ADJUST.

  104

  Nl

  3 Raak a of b aan om de klok in te stellen.
  Telkens als u a aanraakt, neemt het geselecteerde uur of minuut toe. Telkens als u b aanraakt, neemt het geselecteerde uur of minuut
  af.
  Opmerkingen
  ! U kunt de klok een tijdsignaal geven door
  JUST aan te raken.
   Als minuten op 0029 staat, wordt dit
  naar beneden afgerond. (bijv., 10:18 wordt
  10:00.)
   Als minuten op 3059 staat, wordt dit
  naar boven afgerond. (bijv., 10:36 wordt
  11:00.)
  ! U kunt de klok acht seconden laten weergeven door op FLIP DOWN/CLOCK te drukken
  als het LCD-paneel gesloten wordt.
  ! Zelfs als de signaalbronnen uit staan, verschijnt de klok op het display. • Page 105

  Hoofdstuk

  19

  Overige functies

  Video op het achterdisplay
  instellen

  Om te voorkomen dat het display de versnellingspook van een voertuig met automatische
  versnellingsbak raakt wanneer deze in P (parkeerstand) staat of als u niet wilt dat het display automatisch opent en sluit, kunt u de
  functie automatisch openen op handmatig
  zetten.

  U kunt ervoor kiezen om dezelfde signaalbron
  als op het voordisplay weer te geven of de videosignaalbron afzonderlijk op het achterdisplay
  weer te geven.
  ! Als u FRONT SOURCE in REAR MODE selecteert terwijl de geselecteerde signaalbron een audiosignaalbron is, verschijnt er
  niets op het display achter.
  ! Als u FRONT SOURCE in REAR MODE selecteert, hoort u geen geluid uit REAR MONITOR OUT.
  ! Als u FRONT SOURCE in REAR MODE selecteert, wordt er niets weergegeven op het
  achterdisplay tijdens de onderbreking door
  een verkeersbericht of een nieuwsbericht.

  1 Raak A.MENU en SETUP aan en daarna
  AUTO FLAP.
  2 Raak een van de volgende toetsen op
  het aanraakpaneel aan om te selecteren of
  het display automatisch of handmatig
  moet worden geopend/gesloten.

  ! AUTO Het LCD-paneel wordt automatisch
  geopend of gesloten als de contactschakelaar in of uit wordt geschakeld
  ! MANUAL U moet op OPEN/CLOSE drukken om het LCD-paneel te openen/
  sluiten

  Schuifpositie van het LCDpaneel instellen
  U kunt het achteruitplaatsen in- of uitschakelen om de schuifpositie van het LCD-paneel
  aan te passen.
  1 Raak A.MENU en SETUP aan en daarna
  FLAP SET BACK.
  2 Raak a aan om het achteruitplaatsen in
  te schakelen en het LCD-paneel schuift
  naar achteren.
  # Raak b aan om het achteruitplaatsen uit te
  schakelen en het LCD-paneel schuift naar
  voren.

  Overige functies

  Functie automatisch
  openen instellen

  1 Raak A.MENU en SETUP aan en daarna
  REAR MODE.
  2 Raak een van de volgende toetsen op
  het aanraakpaneel aan om de video op het
  achterdisplay te selecteren.

  ! FRONT SOURCE Dezelfde signaalbron als
  op het voordisplay wordt weergegeven
  ! SEPARATE De videobron op het achterdisplay wordt onafhankelijk van het voordisplay weergegeven

  Navigatievideo op het
  achterdisplay weergeven
  Als de navigatievideo op het voorste display
  wordt weergegeven, kunt u ervoor kiezen de
  navigatievideo op het achterste display of op
  de video van de geselecteerde signaalbron af
  te spelen.
  ! U kunt deze functie alleen gebruiken als er
  een navigatie-eenheid van Pioneer is aangesloten op het toestel.

  Nl

  105 • Page 106

  Hoofdstuk

  19

  Overige functies

  1 Raak A.MENU en SETUP aan en daarna
  NEXT.
  2

  Raak REAR NAVI MAP aan.

  3 Raak a aan om de navigatievideo op
  het achterdisplay weer te geven.

  # Raak b aan om de video van de geselecteerde
  signaalbron op het achterdisplay weer te geven.

  AUX-signaalbron gebruiken
  Met een IP-BUS-RCA-adapter zoals de CDRB20/CD-RB10 (los verkrijgbaar) kunt u dit
  toestel aansluiten op externe apparatuur met
  RCA-uitgang. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding van de IP-BUS-RCA-adapter.

  2 Raak ABC aan en selecteer het gewenste tekentype.
  Raak herhaaldelijk ABC aan om te schakelen
  tussen de volgende tekentypen:
  Alfabet (hoofdletters), cijfers en symbolenAlfabet (kleine letters)Europese letters, zoals
  letters met accenten (bijv. á, à, ä, ç)
  # U kunt de cijfers en symbolen invoeren door
  012 aan te raken.
  # U kunt tekensets ook veranderen door met de
  joystick te klikken.

  3 Raak a of b aan en selecteer een letter
  van het alfabet.
  Telkens als u a aanraakt, verschijnt er een letter van het alfabet in A B C ... X Y Z, nummers
  en symbolen in 1 2 3 ... | } ¯ volgorde. Telkens
  als u b aanraakt, verschijnt er een letter in de
  omgekeerde volgorde, bijvoorbeeld Z Y X ... C
  B A volgorde.

  AUX als signaalbron selecteren
  % Raak het bronpictogram aan en raak
  daarna AUX aan om AUX als signaalbron
  te selecteren.

  # Als het bronpictogram niet wordt weergegeven, kunt u het weergeven door het scherm aan
  te raken.
  # Als de externe aansluiting niet is ingeschakeld, kan AUX niet worden geselecteerd. Zie voor
  meer informatie Externe aansluiting in-/uitschakelen op bladzijde 101.

  AUX-titel instellen
  De naam die op het display verschijnt voor de
  AUX signaalbron kan worden veranderd.
  1 Nadat u AUX als signaalbron heeft geselecteerd, raakt u A.MENU en FUNCTION
  aan. Raak vervolgens NAME EDIT aan.

  106

  Nl

  4 Raak d aan om de cursor naar de volgende tekenpositie te verplaatsen.
  Als de gewenste letter op het display verschijnt, moet u d aanraken om de cursor naar
  de volgende positie te verplaatsen en daarna
  kunt de volgende letter selecteren. Raak c
  aan om terug te gaan in het display.
  5 Raak OK aan om de ingevoerde titel in
  het geheugen op te slaan.

  # U kunt de ingevoerde titel ook in het geheugen opslaan door de cursor naar rechts te bewegen totdat deze verdwijnt.

  6 Raak ESC aan om terug te keren naar
  het weergavedisplay. • Page 107

  Hoofdstuk

  19

  Overige functies

  Achtergronddisplay in- of
  uitschakelen
  U kunt de achtergronddisplays in- of uitschakelen terwijl u naar elke signaalbron luistert.

  Overige functies

  % Druk op ENTERTAINMENT.
  Telkens als u ENTERTAINMENT indrukt, verandert het display als volgt:
  Video van geselecteerde signaalbron
  PICTURE1 (beeld 1)PICTURE2 (beeld 2)
  SPEANA (spectrumanalyzer)
  LEVEL METER1 (niveaumeter 1)
  LEVEL METER2 (niveaumeter 2)MOVIE1
  (film 1)MOVIE2 (film 2)CLOCK (amusementsklok)DVD (DVD-speler)AV (video-ingang)NAVI BG PICT (achtergrond navigatieeenheid)
  Opmerkingen
  ! In de volgende gevallen zal de achtergrondweergave niet veranderen:
   Wanneer er geen disc in het toestel zit.
   Als de AV (video-ingang) niet is ingesteld
  op VIDEO (raadpleeg bladzijde 103).
   Als er geen navigatie-eenheid van Pioneer
  op dit toestel is aangesloten.
  ! Als de handrem van de auto niet is ingeschakeld, blijven de beelden van MOVIE1 en
  MOVIE2 stil staan.

  Nl

  107 • Page 108

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie

  Storingen
  Algemeen
  Symptoom

  Oorzaak

  Maatregel (Zie)

  Geen voeding.
  Het toestel werkt niet.

  Kabels en stekkers zijn verkeerd
  aangesloten.

  Controleer of alle aansluitingen goed zitten.

  De zekering is gesprongen.

  Verhelp het probleem dat de gesprongen zekering heeft veroorzaakt en vervang daarna
  de zekering. Controleer zorgvuldig of u de
  juiste zekering met dezelfde sterkte heeft gebruikt.

  Door geluid en andere factoren
  werkt de ingebouwde microprocessor niet goed.

  Druk op RESET. (Bladzijde 12)

  De stand van de afstandsbediening
  is niet juist.

  Zet de afstandsbediening in de juiste stand.
  (Bladzijde 17)

  De code van de afstandsbediening
  is niet juist.

  Controleer of de instelling van de keuzeschakelaar van de afstandsbediening en die van
  het codetype hetzelfde zijn. (Bladzijde 99)

  De batterij is bijna leeg.

  Doe er een nieuwe batterij in. (Bladzijde 12)

  Bij bepaalde discs zijn sommige
  handelingen niet mogelijk.

  Controleer dit door een andere disc te gebruiken.

  De disc is vuil.

  Maak de disc schoon. (Bladzijde 112)

  De disc is van een type dat dit toestel niet kan afspelen.

  Controleer het type van de disc.

  Bediening met de afstandsbediening is niet mogelijk.
  Het toestel werkt niet goed, zelfs
  niet als de juiste knoppen op de
  afstandsbediening worden ingedrukt.

  Het afspelen is niet mogelijk.

  Er is een niet-compatibele videosys- Gebruik een disc die compatibel is met uw viteemdisc in het toestel gestoken.
  deosysteem.
  Er is geen geluid.
  Het volume kan niet hoger.

  De kabels zijn niet goed aangesloten.

  Sluit de kabels op de juiste manier aan.

  Het toestel geeft stilstaand beeld,
  speelt in slowmotion of beeld voor
  beeld af.

  Er is geen geluid bij stilstaand beeld, afspelen
  in slowmotion of beeld voor beeld afspelen.

  De niveaubalans van de voorste,
  Stel de relatieve niveaus tussen de luidspreachterste, linker- en rechterluidspre- kers op de juiste manier in. (Bladzijde 86)
  kers is niet goed ingesteld.
  Uit een van de luidsprekers
  komt geen geluid.

  108

  Nl

  De grootte van de luidspreker is ingesteld op OFF.

  Stel de luidspreker in op de juiste grootte.
  (Bladzijde 88)

  Het niveau van de luidspreker is te
  laag ingesteld.

  Verhoog de niveau-instelling van de luidspreker zodat de balans met de andere luidsprekers goed is. (Bladzijde 89)

  De grootte van de middelste luidspreker is ingesteld op SMALL of
  LARGE terwijl er geen middelste
  luidspreker is geïnstalleerd.

  Stel de grootte van de middelste luidspreker
  in op OFF. (Bladzijde 88) • Page 109

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie

  Symptoom

  Oorzaak

  Maatregel (Zie)

  Er is geen beeld.

  De kabel van de handrem is niet
  aangesloten.

  Sluit de kabel van de handrem aan en trek de
  handrem aan.

  De handrem is niet ingeschakeld.

  Sluit de kabel van de handrem aan en trek de
  handrem aan.

  wordt weerge- Deze handeling is verboden voor
  Het pictogram
  geven. Bediening is niet moge- deze disc.
  lijk.
  Deze handeling is niet compatibel
  met de organisatie van de disc.

  Deze handeling is niet mogelijk.
  Deze handeling is niet mogelijk.

  Het beeld stopt (wordt onderbro- Gegevens kunnen tijdens het afspe- Druk een maal op g en probeer opnieuw af te
  ken) en het toestel kan niet wor- len niet worden afgelezen.
  spelen.
  den bediend.
  Het volume staat laag.
  De demping staat aan.

  Zet de demping aan.

  Er worden delen van het geluid
  en beeld overgeslagen.

  Het toestel is niet stevig bevestigd.

  Zet het toestel stevig vast.

  Het beeld is uitgerekt, het beeld- De beeldinstelling is niet juist voor
  formaat is onjuist.
  de weergave.

  Stel het volume af.

  Selecteer de juiste instelling voor uw display.
  (Bladzijde 97)

  Als u de contactschakelaar op
  ON zet (of ACC), hoort u de
  motor.

  Het toestel controleert of er een disc Dit is normaal.
  in het toestel zit.

  Er wordt niets weergegeven.
  De toetsen van het aanraakpaneel kunnen niet worden gebruikt.

  De achteruitrijcamera is niet aangesloten.
  BACK UP CAMERA is een onjuiste
  instelling.

  Sluit een achteruitrijcamera aan.
  Druk op MENU op het hoofdtoestel om terug
  te gaan naar het display van de signaalbron
  en selecteer daarna de juiste instelling voor
  BACK UP CAMERA. (Bladzijde 103)

  Aanvullende informatie

  Er is geen geluid.
  Het volume staat laag.

  Problemen bij het afspelen van een DVD
  Symptoom

  Oorzaak

  Het afspelen is niet mogelijk.

  De disc heeft een andere regionum- Vervang de disc door een disc met hetzelfde
  mer dan het toestel.
  regionummer als dit toestel. (Bladzijde 8,
  Bladzijde 120)

  Er verschijnt een bericht van de
  kinderbeveiliging en afspelen is
  niet mogelijk.

  De kinderbeveiliging staat aan.

  Zet de kinderbeveiliging uit of verander het niveau. (Bladzijde 97)

  De kinderbeveiliging kan niet
  worden geannuleerd.

  Het codenummer is niet juist.

  Voer het juiste codenummer in. (Bladzijde 97)

  U bent uw codenummer vergeten.

  Druk 10 keer op CLEAR om het codenummer
  te annuleren. (Bladzijde 98)

  Gesproken taal (en ondertiteling- De DVD bevat geen opnamen met
  staal) kan niet worden gewijmeerdere talen.
  zigd.
  U kunt alleen functies selecteren
  die in het menu van de disc staan.

  Maatregel (Zie)

  U kunt niet uit verschillende talen kiezen als
  ze niet op de disc staan.
  Schakel over met het discmenu.

  Nl

  109 • Page 110

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie

  Symptoom

  Oorzaak

  Er verschijnt geen ondertiteling. De DVD heeft geen ondertitelingsmogelijkheden.

  Afspelen is niet mogelijk met de
  instellingen voor audiotaal en
  ondertitelingstaal die in DVD
  SETUP MENU zijn geselecteerd.

  Maatregel (Zie)
  De ondertiteling wordt niet weergegeven als
  deze niet op de disc staat.

  U kunt alleen functies selecteren
  die in het menu van de disc staan.

  Schakel over met het discmenu.

  De DVD-speler heeft geen gesproken taal of ondertiteling in de taal
  die in DVD SETUP MENU is geselecteerd.

  Overschakelen naar een geselecteerde taal is
  niet mogelijk als niet mogelijk als die taal in
  DVD SETUP MENU niet op de disc is opgenomen.

  Overschakelen naar een andere De DVD heeft geen scènes die vancamerahoek is niet mogelijk.
  uit meerdere hoeken zijn opgenomen.

  U kunt niet overschakelen tussen meerdere
  camerahoeken als de DVD geen scènes heeft
  die vanuit meerdere hoeken zijn opgenomen.

  U probeert over te schakelen naar
  Overschakelen tussen meerdere camerahoeeen andere camerahoek van een
  ken terwijl u scènes bekijkt die vanuit meerscène die niet vanuit meerdere hoe- dere hoeken zijn opgenomen.
  ken is opgenomen.
  Het beeld is erg onscherp of ver- De disc heeft een signaal dat kopië- Omdat deze disc niet compatibel is met het
  vormd en donker tijdens het af- ren verbiedt. (Sommige discs hebsystemen dat kopiëren niet toestaat, kan het
  spelen.
  ben deze eigenschap.)
  beeld bij het afspelen van een signaal dat kopiëren niet toestaat horizontale strepen of andere problemen vertonen in sommige
  weergaven. Dit betekent niet dat het toestel
  niet storingen vertoont.

  Problemen bij het afspelen van een VideoCD
  Symptoom

  Oorzaak

  Het PBC-menu (afspeelregeling) De Video-CD heeft geen PBC.
  kan niet worden opgeroepen.
  PBC is uitgeschakeld.
  Herhaalde weergave en fragPBC is ingeschakeld.
  ment-/tijdzoeken zijn niet mogelijk.

  Maatregel (Zie)
  Deze handeling is niet mogelijk met VideoCDs zonder PBC.
  Schakel PBC in. (Bladzijde 49, Bladzijde 53)
  Schakel PBC uit. (Bladzijde 49, Bladzijde 53)

  Foutmeldingen
  Als er zich bij het afspelen van een disc problemen voordoen, verschijnt er een foutmelding het
  scherm. Zie de onderstaande tabel om het probleem te identificeren. Neem vervolgens de voorgestelde maatregelen. Als de fout zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met uw leverancier
  of het dichtstbijzijnde Service-centrum van PIONEER.

  110

  Nl • Page 111

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie

  Melding

  Oorzaak

  Maatregel (Zie)

  ERROR-02

  Vuile disc

  Maak de disc schoon.

  Bekraste disc

  Vervang de disc.

  ERROR-05

  Elektrisch of mechanisch probleem Druk op RESET.

  DIFFERENT REGION DISC (REGION ERR)

  De disc heeft een ander regionummer dan het toestel.

  Vervang de DVD door een met het juiste regionummer.

  NON PLAYABLE DISC (NONPLAY)

  Dit type disc kan niet op dit toestel
  worden afgespeeld.

  Vervang de disc door een die wel op dit toestel kan worden afgespeeld.

  De disc zit er ondersteboven in.

  Controleer of de disc er op de juiste manier in
  zit.

  De temperatuur van het toestel valt
  buiten het normale bedrijfsbereik

  Wacht totdat de temperatuur van het toestel
  binnen de normale grenzen valt.

  THERMAL PROTECTION IN
  MOTION (TEMP)

  Als een juiste meting van de akoestische kenmerken in de auto niet mogelijk is met auto TA en
  EQ, kan er een foutmelding op het display verschijnen. Als er een foutmelding op het display verschijnt, neem dan de onderstaande tabel door om na te kijken wat het probleem is en wat u er
  eventueel aan kunt doen. Probeer na het controleren opnieuw.
  Melding

  Oorzaak

  Maatregel

  Error check MIC

  De microfoon is niet aangesloten.

  Steek de meegeleverde microfoon goed in de
  stekker.

  Error check front SP, Error
  check FL SP, Error check FR SP,
  Error check center SP, Error
  check RL SP, Error check RR SP,
  Error check subwoofer

  De microfoon kan de meettoon van
  de luidsprekers niet waarnemen.

  ! Controleer of de luidsprekers juist zijn aangesloten.
  ! Corrigeer de instelling van het ingangsniveau van de versterker die op de luidsprekers
  is aangesloten.
  ! Plaats de microfoon op de juiste manier.

  Error check noise

  Het geluid uit de omgeving is te
  hard.

  ! Zet de auto stil op een zo rustig mogelijke
  plaats en zet de motor, airconditioning of verwarming uit.
  ! Plaats de microfoon op de juiste manier.

  Nl

  Aanvullende informatie

  Foutmeldingen in auto TA en EQ begrijpen

  111 • Page 112

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie

  Zorgen voor uw DVD-speler
  ! Gebruik alleen normale, ronde discs. Abnormale, niet-ronde discs kunnen vast
  komen te zitten of niet naar behoren worden afgespeeld.

  ! Controleer alle discs op barsten, krassen of
  vervormingen voordat u ze gebruikt. Discs
  met barsten, krassen of vervormingen kunnen misschien niet goed worden afgespeeld. Gebruik deze discs dus niet.
  ! Probeer het opname-oppervlak (waar niets
  op gedrukt is) niet aan te raken wanneer u
  de disc vasthoudt.
  ! Bewaar discs in hun eigen doosje wanneer
  u ze niet gebruikt.
  ! Houd discs uit direct zonlicht en stel ze
  niet bloot aan hoge temperaturen.
  ! Plak geen labels op discs, schrijf er niet op
  en behandel het oppervlak niet met chemische middelen.
  ! Om vuil van een disc te verwijderen moet u
  met een zachte doek rechtstreeks van het
  midden naar de buitenrand vegen.

  ! Als de verwarming bij lage temperaturen
  wordt gebruikt, kan er vocht ontstaan op de
  onderdelen in de DVD-speler. Bij condensvorming kan de DVD-speler niet juist werken. Als u denkt dat condensvorming
  problemen veroorzaakt, zet de DVD-speler
  dan ongeveer een uur uit, zodat de DVDspeler kan drogen. Veeg eventueel natte
  discs droog met een zachte doek.

  112

  Nl

  ! Schokken tijdens het rijden van de auto
  kunnen de disc laten overslaan.

  DVD-discs
  ! Bij sommige DVD-videodiscs zijn bepaalde
  functies niet te gebruiken.
  ! Sommige DVD-videodiscs kunnen niet worden afgespeeld.
  ! DVD-R-/DVD-RW-discs kunnen alleen worden afgespeeld als ze voltooid zijn.
  ! DVD-R-/DVD-RW-discs kunnen alleen worden afgespeeld als ze met Video-opmaak
  (videomodus) zijn opgenomen. DVD-RWdiscs die in de video-opnameformaat (VRstand) zijn opgenomen, kunnen niet worden afgespeeld.
  ! Mogelijk kunt u geen DVD-R-/DVD-RWdiscs afspelen die zijn opgenomen met de
  Video-formaat (videostand) vanwege eigenschappen van de disc, krassen of vuil op de
  disc of vuil, condens enzovoort op de lens
  van het toestel.
  ! Dit toestel kan geen DVD-ROM-/DVD-RAMdiscs afspelen.
  ! Het afspelen van discs die op een computer zijn opgenomen, is eventueel niet mogelijk. Dit is afhankelijk van de instellingen
  van de toepassing en omgeving. Gebruik
  bij het opnemen het juiste formaat. (Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van
  de toepassing.)

  CD-R/CD-RW-discs
  ! CD-R/CD-RW-discs kunnen alleen worden
  afgespeeld als ze voltooid zijn.
  ! Mogelijk kunt u geen CD-R/CD-RW-discs
  afspelen die zijn opgenomen op een CD-recorder voor muziek of een pc vanwege CDkarakteristieken, krassen of vuil op de disc • Page 113

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie

  !

  !

  !

  !
  !

  MP3-bestanden
  ! MP3 staat voor MPEG Audio Layer 3 en verwijst naar een standaard voor audiocompressietechnologie.
  ! Met dit toestel kunt u MP3-bestanden op
  CD-ROM, CD-R en CD-RW afspelen. Ook
  kunnen opnamen die compatibel zijn met
  niveau 1 en niveau 2 van ISO9660 en met
  het Romeo and Joliet-bestandssysteem
  worden afgespeeld.

  ! U kunt discs afspelen waarop meerdere
  sessies kunnen worden opgenomen.
  ! MP3-bestanden zijn niet compatibel met
  packet write data transfer.
  ! Er kunnen maximaal 32 tekens, inclusief de
  extensie (.mp3), voor een bestandsnaam
  vanaf het eerste teken worden weergegeven.
  ! Van een mapnaam kunnen er maximaal 32
  tekens worden weergegeven.
  ! Bij bestanden met het bestandssysteem
  Romeo and Joliet worden alleen de eerste
  32 tekens weergegeven.
  ! Als u discs met MP3-bestanden en audiogegevens (CD-DA) zoals CD-EXTRA en
  MIXED-MODE-discs afspeelt, kunnen beide
  types alleen afspelen door tussen MP3 en
  CD-DA over te schakelen.
  ! De volgorde waarop mappen worden geselecteerd voor afspelen en andere handelingen, wordt de schrijfvolgorde die door de
  schrijfsoftware is gebruikt. Daarom kan de
  verwachte afspeelvolgorde afwijken van de
  eigenlijk afspeelvolgorde. Er is daarentegen
  ook schrijfsoftware waarbij de afspeelvolgorde kan worden ingesteld.
  ! De bestanden zijn compatibel met ID3-Tag
  in Ver. 1.0 en Ver. 1.1 voor weergave van het
  album (disctitel), het fragment (fragmenttitel) en de artiest (artiest van het fragment).
  ! Alleen bij het afspelen van MP3-bestanden
  met frequenties van 32, 44,1 en 48 kHz blijft
  de versterker werken. (bemonsteringsfrequenties van 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
  kunnen worden afgespeeld.)
  ! Er is geen compatibiliteit met m3u-speellijsten.
  ! Er is geen compatibiliteit met de formaten
  MP3i (MP3 interactive) of mp3 PRO.

  Nl

  Aanvullende informatie

  !

  of vuil, condens enzovoort op de lens van
  het toestel.
  Het afspelen van discs die op een computer zijn opgenomen, is eventueel niet mogelijk. Dit is afhankelijk van de instellingen
  van de toepassing en omgeving. Gebruik
  bij het opnemen het juiste formaat. (Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van
  de toepassing.)
  Mogelijk kunt u geen CD-R/CD-RW-discs
  afspelen, omdat deze zijn blootgesteld aan
  direct zonlicht of hoge temperaturen, of
  vanwege de omstandigheden waaronder
  de discs in de auto zijn bewaard.
  Titels en andere tekstinformatie die zijn
  vastgelegd op een CD-R/CD-RW-disc worden mogelijk niet door dit toestel weergegeven (in het geval van audiogegevens (CDDA)).
  Dit toestel is geschikt voor de functie voor
  het overslaan van fragmenten op CD-R/CDRW-discs. De fragmenten waarop deze
  functie betrekking heeft, worden automatisch overgeslagen (in het geval van audiogegevens (CD-DA)).
  Als u een CD-RW-disc in dit toestel doet,
  zal het langer duren voor de weergave begint dan bij een conventionele CD of CD-R.
  Lees de voor de gebruikte CD-R/CD-RWdiscs geldende voorzorgen voor u ze gaat
  gebruiken.

  113 • Page 114

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie

  ! De geluidskwaliteit van MP3-bestanden
  wordt meestal beter met een hogere bitsnelheid. Dit toestel kan opnamen met een
  bitsnelheid van 8 kbps tot 320 kbps afspelen, maar voor een goede geluidskwaliteit,
  raden wij u aan alleen CDs die met een bitsnelheid van tenminste 128 kbps zijn opgenomen te gebruiken.
  Belangrijk
  ! Als u een MP3-bestand een naam geeft, voeg
  dan de extensienaam toe (.mp3).
  ! Dit toestel kan bestanden met extensie .mp3
  als een MP3-bestand afspelen. Om bijgeluiden en storingen te voorkomen kunt u deze extensies beter niet gebruiken voor andere
  bestanden dan MP3-bestanden.

  Over mappen en MP3-bestanden
  ! Hieronder ziet u een voorbeeld van een CDROM met MP3-bestanden. De subfolders
  worden weergegeven als mappen in de huidige map.

  1

  2

  3

  1 Eerste niveau
  2 Tweede niveau
  3 Derde niveau
  Opmerkingen
  ! Dit toestel wijst mapnummers toe. De gebruiker kan geen mapnummers toewijzen.
  ! U kunt geen mappen controleren die geen
  MP3-bestanden bevatten. (Deze mappen worden overgeslagen zonder dan het mapnummer wordt weergegeven.)
  ! MP3-bestanden tot maximaal 8 lagen mappen
  kunnen worden afgespeeld. Als u echter discs
  met meerdere lagen afspeelt, is er wel enige
  vertraging. We raden u daarom aan discs met
  maximaal 2 lagen te gebruiken.

  114

  Nl • Page 115

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie

  ! U kunt maximaal 253 items uit een map op
  een disc afspelen.

  !

  Display correct gebruiken
  WAARSCHUWING

  Met het display omgaan
  ! Als het display te lang aan direct zonlicht
  wordt blootgesteld, kan het erg heet en
  zelfs schade aan het LCD-scherm veroorzaken. Als u het toestel niet gebruikt, moet u
  het display sluiten en het zo weinig mogelijk aan direct zonlicht blootstellen.
  ! Het display moet worden gebruikt binnen
  de onderstaande temperatuurbereiken.
  Bereik bedieningstemperatuur: 10 tot +50
  °C
  Bereik opslagtemperatuur: 20 tot +80 °C

  !

  !
  !

  LCD-scherm (Liquid Crystal
  Display)

  Aanvullende informatie

  ! Als er vocht of andere dingen in het toestel
  komen, moet u de stekker er meteen uithalen
  en uw dealer of dichtstbijzijnde PIONEER-servicestation raadplegen. Als u het toestel onder
  deze omstandigheden blijft gebruiken, kan dit
  resulteren in brand, een elektrische schok of
  andere problemen.
  ! Als u rook ruikt of iets vreemds hoort of ruikt,
  of het display vertoont afwijkingen, zet het apparaat dan onmiddellijk uit en raadpleeg uw
  dealer of het dichtstbijzijnde PIONEER-servicestation. Als u het toestel onder deze omstandigheden blijft gebruiken, kan het
  systeem defect raken.
  ! Haal het toestel niet uit elkaar en breng geen
  wijzigingen aan. Het toestel bevat onderdelen
  die onder spanning staan. Deze kunnen een
  elektrische schok veroorzaken. Neem contact
  op met uw dealer of het dichtstbijzijnde PIONEER-servicestation voor interne controles,
  aanpassingen of reparaties.

  Als de temperatuur hoger of lager is dan de
  bedrijfstemperatuur, kan het display minder goed functioneren.
  Het LCD-scherm van dit toestel ligt bloot
  zodat u het goed kunt zien in het voertuig.
  Druk er niet te hard op, omdat het dan beschadigd kan raken.
  Leg niets op het display als het is uitgeklapt. Probeer ook niet de hoek met de
  hand af te stellen of het display met de
  hand te openen/sluiten. Flinke kracht uitoefenen op het display kan ook tot beschadiging leiden.
  Druk niet te hard tegen het LCD-scherm,
  omdat er dan krassen op kunnen komen.
  Plaats niets tussen het display en de rest
  van het systeem terwijl het display opent of
  sluit. Als er iets tussen het display en de
  rest van het systeem komt, kan het display
  defect raken en niet meer werken.

  ! Als het display vlak bij de blaasmond van
  de airconditioning komt terwijl het wordt
  geopend, mag de lucht van de airconditioning er niet tegenaan blazen. Warmte van
  de verwarming kan het LCD-scherm breken
  en de koele lucht uit de koeler kan vocht op
  de binnenkant van het display achterlaten
  waardoor het beschadigd kan raken. Als
  het display daarbij wordt afgekoeld door de
  koeler, kan het scherm donker worden of
  de levensduur van de kleine TL-buis in het
  display korter worden.
  ! Er kunnen kleine zwarte of witte (heldere)
  stippen op het LCD-scherm verschijnen.
  Dit komt door de eigenschappen van het
  LCD-scherm en betekent niet dat er een
  probleem met het display is.
  ! Bij lage temperaturen kan het LCD-scherm
  even donker blijven nadat het is ingeschakeld.

  Nl

  115 • Page 116

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie

  ! Het LCD-scherm is onduidelijker als het
  wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
  ! Als u een draadloze telefoon heeft, houd de
  antenne van de draadloze telefoon dan uit
  de buurt van het display om te voorkomen
  dat de video wordt verstoord door vlekken,
  gekleurde strepen, etc.

  Display in goede staat houden
  ! Als u stof van het scherm veegt of het display reinigt, moet u eerst de voeding van
  het systeem halen. Gebruik daarna de bijgeleverde doek.
  ! Zorg bij het afvegen van het scherm dat u
  het oppervlak niet krast. Gebruik geen
  agressieve chemische reinigingsmiddelen.

  Kleine TL-buis
  ! Er zit een kleine TL-buis in het display dat
  het LCD-scherm verlicht.
   De TL-buis moet ongeveer 10.000 uur
  meegaan, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. (Als u het display bij
  lage temperaturen gebruikt, wordt de levensduur van de TL-buis korter.)
   Als de TL-buis versleten is, wordt het
  scherm donker en verschijnt er geen
  beeld. Als dit gebeurt, kunt u het beste
  contact opnemen met uw dealer of het
  dichtstbijzijnde PIONEERservicestation.

  116

  Nl • Page 117

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie

  Taalcodekaart voor DVD
  Taal (code), invoercode
  Guarani (gn), 0714
  Gujarati (gu), 0721
  Haussa (ha), 0801
  Hindi (hi), 0809
  Kroatisch (hr), 0818
  Hongaars (hu), 0821
  Armeens (hy), 0825
  Interlingua (ia), 0901
  Interlingue (ie), 0905
  Inupiak (ik), 0911
  Indonesisch (in), 0914
  IJslands (is), 0919
  Hebreeuws (iw), 0923
  Jiddisch (ji), 1009
  Javaans (jw), 1023
  Georgisch (ka), 1101
  Kazaks (kk), 1111
  Groenlands (kl), 1112
  Cambodjaans (km), 1113
  Kanarees (kn), 1114
  Kashmiri (ks), 1119
  Koerdisch (ku), 1121
  Kirgizisch (ky), 1125
  Latijns (la), 1201
  Lingala (ln), 1214
  Laotiaans (lo), 1215
  Litouws (lt), 1220
  Lets (lv), 1222
  Malagasi (mg), 1307
  Maori (mi), 1309
  Macedonisch (mk), 1311
  Malayalam (ml), 1312
  Mongools (mn), 1314
  Moldavisch (mo), 1315
  Marathi (mr), 1318
  Maleis (ms), 1319
  Maltees (mt), 1320
  Birmaans (my), 1325
  Nauruaans (na), 1401
  Nepalees (ne), 1405
  Noors (no), 1415
  Occitan (oc), 1503
  Oromo (om), 1513
  Orija (or), 1518
  Panjabi (pa), 1601
  Pools (pl), 1612

  Taal (code), invoercode
  Pashtoe (Zuid-Afghaans) (ps), 1619
  Quechua (qu), 1721
  Retro-Romaans (rm), 1813
  Kirundi (rn), 1814
  Roemeens (ro), 1815
  Kinyarwanda (rw), 1823
  Sanskriet (sa), 1901
  Sindhi (sd), 1904
  Sangho (sg), 1907
  Servisch Kroatisch (sh), 1908
  Singalees (si), 1909
  Slowaaks (sk), 1911
  Sloveens (sl), 1912
  Samoaans (sm), 1913
  Shona (sn), 1914
  Somalisch (so), 1915
  Albanees (sq), 1917
  Servisch (sr), 1918
  Siswati (ss), 1919
  Sesotho (st), 1920
  Soendanees (su), 1921
  Swahili (sw), 1923
  Tamil (ta), 2001
  Telugu (te), 2005
  Tadzieks (tg), 2007
  Thais (th), 2008
  Tigrinya (ti), 2009
  Turkmeens (tk), 2011
  Tagalog (tl), 2012
  Setswana (tn), 2014
  Tongaans (to), 2015
  Turks (tr), 2018
  Tsonga (ts), 2019
  Tataars (tt), 2020
  Twi (tw), 2023
  Oekraïens (uk), 2111
  Urdu (ur), 2118
  Oezbeeks (uz), 2126
  Vietnamees (vi), 2209
  Volapük (vo), 2215
  Wolof (wo), 2315
  Xosa (xh), 2408
  Yoruba (yo), 2515
  Zoeloe (zu), 2621

  Nl

  Aanvullende informatie

  Taal (code), invoercode
  Japans (ja), 1001
  Engels (en), 0514
  Frans (fr), 0618
  Spaans (es), 0519
  Duits (de), 0405
  Italiaans (it), 0920
  Chinees (zh), 2608
  Nederlands (nl), 1412
  Portugees (pt), 1620
  Zweeds (sv), 1922
  Russisch (ru), 1821
  Koreaans (ko), 1115
  Grieks (el), 0512
  Afar (aa), 0101
  Abkhaziaans (ab), 0102
  Afrikaans (af), 0106
  Amharisch (am), 0113
  Arabisch (ar), 0118
  Assamitisch (as), 0119
  Aymara (ay), 0125
  Azerbeidzjaans (az), 0126
  Bashkir (ba), 0201
  Wit-Russisch (be), 0205
  Bulgaars (bg), 0207
  Bihari (bh), 0208
  Bislama (bi), 0209
  Bengaals (bn), 0214
  Tibetaans (bo), 0215
  Bretons (br), 0218
  Catalaans (ca), 0301
  Corsicaans (co), 0315
  Tsjechisch (cs), 0319
  Wels (cy), 0325
  Deens (da), 0401
  Bhutaans (dz), 0426
  Esperanto (eo), 0515
  Estlands (et), 0520
  Baskisch (eu), 0521
  Perzisch (fa), 0601
  Fins (fi), 0609
  Fiji (fj), 0610
  Farøers (fo), 0615
  Fries (fy), 0625
  Iers (ga), 0701
  Schots-Keltisch (gd), 0704
  Galicisch (gl), 0712

  117 • Page 118

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie

  Begrippen
  Afspeelregeling (PBC)
  Dit is een afspeelregelingssignaal dat op
  Video-CDs is opgenomen (Versie 2.0). Via de
  menus op Video-CDs met PBC kunt u eenvoudige, interactieve software en software met
  zoekfuncties afspelen. U kunt ook stilstaande
  beelden met een hoge of standaardresolutie
  bekijken.
  Beeldformaat
  Dit is de verhouding breedte-hoogte van een
  TV-scherm. Een normaal beeld heeft een formaat van 4:3. Een breedbeeldscherm heeft
  een formaat van 16:9, een groter beeld met
  een uitzonderlijke weergave en sfeer.
  Bitsnelheid
  Dit geeft het gegevensvolume per seconde
  aan of bps-eenheid (bits per seconde). Hoe
  hoger de snelheid, hoe meer informatie er is
  om het geluid te reproduceren. Als u dezelfde
  codeermethode gebruikt (bijvoorbeeld MP),
  dan geldt: hoe hoger de snelheid, hoe beter
  het geluid.
  Bonusgroep
  Een extra groep op sommige DVD-audiodiscs
  waarvoor een nummer moet worden ingetoetst.
  Diavoorstelling
  Een kenmerk van sommige DVD-discs waarbij
  de stilstaande beelden op de disc automatisch
  voorbij komen terwijl de audio wordt afgespeeld.
  Dolby Digital
  Dolby Digital geeft multikanaalsaudio tot
  maximaal 5,1 individuele kanalen. Dit is hetzelfde systeem als de Dolby Digital-geluidssystemen in bioscopen.

  118

  Nl

  Dolby Pro Logic B
  Dolby Pro Logic B kan vijf uitgangskanalen
  met volledige bandbreedte van tweekanaalsbronnen creëren. Met deze nieuwe technologie kan er via 5 kanalen worden afgespeeld,
  met 2 voorste kanalen, 1 middelste kanaal en
  2 achterste kanalen. Naast de stand Movie is
  er ook een stand Music beschikbaar voor 2-kanaalsbronnen.
  Doorbladerbare beelden
  Bij sommige DVD-audiodiscs kan u door de
  stilstaande beelden bladeren die op de disc
  zijn opgenomen terwijl de audio wordt afgespeeld.
  DTS
  Dit staat voor Digital Theater Systems. DTS is
  een geluidssysteem met multikanaalsaudio
  van maximaal 6 aparte kanalen.
  Dynamisch-bereikregeling
  Dolby Digital heeft een functie voor het verkleinen van het verschil tussen de hardste en
  zachtste geluiden: Dynamisch-bereikregeling.
  Deze regeling zorgt dat geluiden met een verhoogd dynamisch bereik ook op lage volumeniveaus te horen zijn.
  Groep
  Een verzameling fragmenten op een DVD-audiodisc. Equivalent van een DVD-videotitel.
  Hoofdstuk
  DVDs zijn verdeeld in hoofdstukken die op dezelfde manier zijn genummerd als de hoofdstukken van een boek. Bij DVDs met
  hoofdstukken kunt u via de hoofdstuknummers snel een bepaalde scène zoeken.
  ID3-tag
  Dit is een methode waarbij informatie over het
  fragment in een MP3-bestanden wordt opgeslagen. Deze opgeslagen informatie kan de
  titel van het fragment, de naam van de uitvoe- • Page 119

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie

  Lineaire PCM (LPCM)/
  Pulscodemodulatie
  Dit staat voor lineaire pulscodemodulatie, het
  signaalopnamesysteem dat voor muziek-CDs
  en DVDs wordt gebruikt. Meestal worden
  DVDs opgenomen met een hogere bemonsteringsfrequentie en bitsnelheid dan CDs. Daarom is de geluidskwaliteit van DVDs beter.

  ISO9660-formaat
  Dit is de internationale norm voor de formaatlogica van CD-ROM-mappen en -bestanden.
  Voor het ISO9660-formaat zijn regels opgesteld
  voor de volgende twee niveaus.
  Niveau 1:
  De bestandsnaam is in 8.3-formaat (de naam
  bestaat uit maximaal 8 tekens, hoofdletters en
  cijfers van half-bytes en het _-teken, met een
  bestandsextensie van drie tekens.)
  Niveau 2:
  De bestandsnaam kan maximaal 31 tekens
  hebben (inclusief het scheidingsteken . en
  de bestandsextensie). Elke map bevat minder
  dan 8 hiërarchieën.
  Uitgebreide formaten
  Joliet:
  Bestandsnamen mogen maximaal 64 tekens
  bevatten.
  Romeo:
  Bestandsnamen mogen maximaal 128 tekens
  bevatten.

  m3u
  Speellijsten die met WINAMP-software zijn
  gemaakt, hebben een bestandsextensie voor
  speellijsten (.m3u).

  Kinderbeveiliging
  Sommige DVDs met gewelddadige of seksueel getinte scènes hebben een kinderbeveiliging die voorkomt dat kinderen dergelijke
  scènes te zien krijgen. Bij dit type disc wordt
  bij het instellen van het niveau van de kinderbeveiliging de weergave van scènes die niet
  geschikt zijn voor kinderen uitgeschakeld of
  worden deze scènes overgeslagen.

  MP3
  MP3 staat voor MPEG Audio Layer 3. Het is
  een audiocompressiestandaard die is ingesteld door een werkgroep (MPEG) van de ISO
  (International Standards Organization). MP3
  kan audiogegevens tot een tiende van het niveau van een normale disc comprimeren.
  MPEG
  Dit staat voor Moving Pictures Experts Group,
  een internationale compressiestandaard voor
  videobeelden. Sommige DVDs bevatten digitale audio die met dit systeem is gecomprimeerd en opgenomen.

  Aanvullende informatie

  rende artiest, de titel van de disc, het muziekgenre, het productiejaar, opmerkingen en andere gegevens bevatten. De inhoud kan
  worden bewerkt met behulp van software met
  ID3-Tag-bewerkingsfuncties. Hoewel de tags
  een maximaal aantal tekens mogen hebben,
  kan de informatie worden bekeken als het
  fragment wordt afgespeeld.

  Multiaudio (Meerdere gesproken
  talen)
  Bij sommige DVDs zijn de dialogen in meerdere talen opgenomen. Op een DVD kunnen
  maximaal 8 talen worden opgenomen, waaruit
  u kunt kiezen.
  Multicamerahoek
  Bij normale TV-programmas worden meerdere camerahoeken gebruikt om tegelijkertijd
  scènes mee op te nemen, maar er worden
  slechts beelden van een camera naar uw TV
  gestuurd. Sommige DVDs bevatten scènes
  die vanuit meerdere camerahoeken zijn opgenomen, zodat u zelf de camerahoek kunt kiezen.
  Nl

  119 • Page 120

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie

  Multi-ondertiteling
  Op een DVD kunnen ondertitels in maximaal
  32 talen worden opgenomen, waaruit u kunt
  kiezen.
  Multisessie
  Multisessie is een opnamemethode waarbij
  extra gegevens later kunnen worden opgenomen. Als u gegevens op een CD-ROM, CD-R of
  CD-RW, etc. kopieert, worden alle gegevens
  van begin tot einde behandeld als een enkelvoudige eenheid of sessie. Multisessie is een
  methode waarbij meer dan 2 sessies op een
  disc worden opgenomen.
  Packed PCM
  Een compressiesysteem zonder verlies waarmee meer PCM-audio op een DVD-audiodisc
  kan worden opgeslagen dan normaal.
  Packet write
  Dit is een algemene aanduiding voor de
  brandmethode op CD-R, etc, die nodig is voor
  een bestand, net als bij het opslaan van bestanden op diskettes of harde schijven.
  Regionummer
  DVD-spelers en DVDs hebben regionummers
  die aangeven in welke regio ze zijn gekocht.
  De weergave van een DVD is niet mogelijk als
  het regionummer niet hetzelfde is als van de
  DVD-speler. Het regionummer van dit toestel
  wordt op de onderzijde van het toestel weergegeven.
  Titel
  DVD-video-discs hebben een hoge gegevenscapaciteit, waardoor er meerdere films op een
  disc kunnen worden opgenomen. Als een disc
  bijvoorbeeld drie films bevat, zijn ze onderverdeeld in titel 1, titel 2 en titel 3. Zo kunt u op de
  DVD op titel zoeken en andere functies gebruiken.

  120

  Nl

  VBR
  VBR staat voor variable bit rate (variabele bitsnelheid). Meestal wordt echter CBR (constant
  bit rate of constante bitsnelheid) gebruikt.
  Maar door de bitsnelheid aan de audiocompressie af te stellen kan men de geluidskwaliteit van compressieprioriteit bereiken. • Page 121

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie

  Technische gegevens
  Algemeen

  Display

  Schermgrootte/beeldformaat
  ..................................................... 7 inch breed/16:9
  (effectief beeld: 154 × 87
  mm)
  Pixels ............................................. 336.960 (1.440 × 234)
  Type ................................................ TFT actieve matrix, transmissietype
  Kleursysteem ............................. NTSC/PAL-compatibel
  Bereik bedieningstemperatuur
  ..................................................... 10 +50 °C
  Bereik opslagtemperatuur
  ..................................................... 20 +80 °C
  Camerahoekafstelling ........... 50 110°
  (begininstellingen: 110°)

  Audio

  Maximaal uitgangsvermogen
  ..................................................... 50 W × 5
  Doorlopend uitgangsvermogen
  ..................................................... 27 W × 5 (DIN 45324, +B =
  14,4 V)
  Belastingsimpedantie ........... 4 W (4 8 W toegestaan)
  Preout maximaal uitgangsniveau/uitgangsimpedantie
  ..................................................... 5,0 V/100 W

  DVD-speler

  Systeem ....................................... DVD-audio, DVD-video,
  Video CD, CD, dtsCD, MP3systeem
  Onbruikbare discs ................... DVD-audio, DVD-video,
  Video CD, CD, dtsCD
  Regionummer ........................... 2
  Signaalformaat:
  Bemonsteringsfrequentie
  ........................................... 16/22,05/24/44,1/48/88,2/96/
  176,4/192 kHz
  Aantal kwantisatiebits
  ........................................... 16/20/24; lineair
  Frequentierespons .................. 5 96.000 Hz (met DVD, bij
  bemonsteringsfrequentie
  192 kHz)
  Verhouding signaal-tot-ruis
  ..................................................... 97 dB (1 kHz) (IEC-A netwerk)
  (CD: 96 dB (1 kHz) (IEC-A
  netwerk))
  Dynamisch bereik ................... 95 dB (1 kHz)
  (CD: 94 dB (1 kHz))
  Vervorming ................................. 0,008 % (1 kHz)
  Niveau uitgangssignaal:
  Video .................................... 1,0 Vp-p/75 W (±0,2 V)
  Audio ................................... 1,1 V (1 kHz, 0 dB)
  Aantal kanalen .......................... 2 (stereo), Digitaal 6 kanalen
  MP3-decoderingsformaat ... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

  Nl

  Aanvullende informatie

  Nominale vermogensbron
  ..................................................... 14,4 V gelijkstroom
  (toegelaten spanningsbereik: 12,0 14,4 V gelijkstroom)
  Aarding ......................................... Negatief
  Hoofdtoestel:
  Max. stroomverbruik .... 10,0 A
  Afmetingen (B × H × D):
  DIN
  Chassis ..................... 178 × 50 × 160 mm
  Voorpaneel .............. 188 × 58 × 36 mm
  D
  Chassis ..................... 178 × 50 × 165 mm
  Voorpaneel .............. 170 × 46 × 31 mm
  Gewicht .............................. 2,3 kg
  Weggeborgen eenheid:
  Max. stroomverbruik .... 3.5 A
  Afmetingen (W × H × D)
  ........................................... 279 × 28 × 171 mm
  Gewicht .............................. 1.0 kg

  Decoder ........................................ Lineaire PCM/Dolby Digital/
  Dolby Pro Logic B/DTS
  Subwoofer:
  Kantelfrequentie ............ 63/80/100/125/160/200 Hz
  Niveau ................................. ±10dB (1 dB/stap)
  Luidsprekerinstelling:
  Tijduitlijning ..................... 0 500 cm (2,5 cm/stap)
  Niveau ................................. ±10dB
  Equalizer:
  Frequentieband .... 3 banden
  Frequentie ............... 40/50/63/80/100/125/160/
  200/250/315/400/500/630/
  800/1k/1,25k/1,6k/2k/2,5k/
  3,15k/4k/5k/6,3k/8k/10k/
  12,5k Hz
  Gain ............................ ±12dB (2 dB/stap)
  Q-factor .................... 1,2/3,6
  Kantelfrequentie
  ................................. 63/80/100/125/160/200 Hz

  121 • Page 122

  Aanhangsel

  Aanvullende informatie

  FM-tuner

  Frequentiebereik ...................... 87,5 108,0 MHz
  Bruikbare gevoeligheid ......... 8 dBf (0,7 µV/75 W, mono,
  S/R: 30 dB)
  Gevoeligheid bij 50 dB demping
  ..................................................... 10 dBf (0,9 µV/75 W, mono)
  Verhouding signaal-tot-ruis
  ..................................................... 75 dB (IEC-A netwerk)
  Vervorming ................................. 0,3 % (bij 65 dBf, 1 kHz, stereo)
  0,1 % (bij 65 dBf, 1 kHz,
  mono)
  Frequentierespons .................. 30 15.000 Hz (±3 dB)
  Stereoscheiding ....................... 45 dB (bij 65 dBf, 1 kHz)
  Selectiviteit ................................. 80 dB (±200 kHz)

  MW-tuner

  Frequentiebereik ...................... 531 1.602 kHz (9 kHz)
  Bruikbare gevoeligheid ......... 18 µV (S/N: 20 dB)
  Verhouding signaal-tot-ruis
  ..................................................... 65 dB (IEC-A netwerk)

  LW-tuner

  Frequentiebereik ...................... 153 281 kHz
  Bruikbare gevoeligheid ......... 30 µV (S/N: 20 dB)
  Verhouding signaal-tot-ruis
  ..................................................... 65 dB (IEC-A netwerk)

  Opmerking
  Technische gegevens en ontwerp zijn ter productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving
  wijzigbaar.

  122

  Nl • Page 123

  Inhoudsopgave

  A
  Afspeelregeling (PBC) ..................................118
  Audiotaal ..............................................41,.47,.96
  B
  Beeldformaat ...........................................97,.118
  Bonusgroep ...................................................118
  Breedbeeldstand .............................................24
  C
  Camerahoekpictogram .......................42,.48,.97
  Codenummer ...................................................98
  Conditiegeheugen ...........................................11
  Contrast ............................................................25
  D
  Diavoorstelling ...............................................118
  Direct zoeken .......................................41,.47,.53
  Dolby Digital ............................................10,.118
  Dolby Pro Logic B .........................................118
  Doorbladerbare beelden ..............................118
  DTS ...........................................................10,.118
  Dynamisch-bereikregeling ...........................118

  Multihoek ...................................................42,.48
  Multi-ondertiteling .............................41,.47,.120
  O
  Ondertitelingstaal ................................41,.47,.95
  P
  Packed PCM ..................................................120
  PBC (afspeelregeling) .....................................49
  R
  Regionummer ............................................8,.120
  T
  Taalcodekaart .................................................117
  Tint ....................................................................25
  Titel .................................................................120
  TV-aspect ..........................................................97
  V
  Video-CD ............................................................8

  G
  Groep ..............................................................118
  H
  Helderheid .......................................................25
  Hoofdstuk .......................................................118
  K
  Kinderbeveiliging ....................................97,.119
  Kleur .................................................................25
  L
  Lineaire PCM (LPCM) ...................................119
  M
  Menutaal ..........................................................96
  MPEG ..............................................................119
  Multiaudio ......................................................119
  Multi-audio .................................................41,.47
  Multicamerahoek ..........................................119
  Nl

  123 • Page 124

  PIONEER CORPORATION

  4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN
  PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
  P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
  TEL: (800) 421-1404
  PIONEER EUROPE NV
  Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium
  TEL: (0) 3/570.05.11
  PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
  253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
  TEL: 65-6472-1111
  PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
  178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia
  TEL: (03) 9586-6300
  PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
  300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada
  TEL: (905) 479-4411
  PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.
  Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
  Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
  TEL: 55-9178-4270
  HÒ¡ýÉPlø
  =lø : ðÂ-q44_13
  ûq : (02) 2521-3588
  HÒûPÈ- ÉÉPlø
  ™/¦‹U : ™/…|cJëSS280_L¿-Ã
  17 1704-06¤
  ûq : (0852) 2848-6488

  Uitgegeven door Pioneer Corporation.
  Copyright © 2003 by Pioneer Corporation.
  Alle rechten voorbehouden.

  Gedrukt in Japan

  <KMMZF/03E00000>

  <CRB1862-B> EW


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Pioneer AVH-P7500DVD wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Pioneer AVH-P7500DVD in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,17 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Pioneer AVH-P7500DVD

Pioneer AVH-P7500DVD Installationsanweisung - Deutsch - 100 seiten

Pioneer AVH-P7500DVD Bedienungsanleitung - Deutsch - 132 seiten

Pioneer AVH-P7500DVD Installationsanweisung - Englisch - 100 seiten

Pioneer AVH-P7500DVD Bedienungsanleitung - Englisch - 116 seiten

Pioneer AVH-P7500DVD Installationsanweisung - Holländisch, Französisch - 100 seiten

Pioneer AVH-P7500DVD Bedienungsanleitung - Französisch - 128 seiten

Pioneer AVH-P7500DVD Installationsanweisung - Italienisch, Spanisch - 100 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info