Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/31
Nächste Seite
Handleiding
Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via
http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be (of http://www.pioneer.eu)
HOME THEATRE-PAKKET
HTP-071
AUDIO/VIDEO MULTIKANAALS RECEIVER
VSX-321-K-P
VSX-321_SYXCN_Nl.book 1 ページ 2011年8月3日 水曜日 午前11時5分
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 1 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  HTP-071
  VSX-321-K-P

  HOME THEATRE-PAKKET

  AUDIO/VIDEO MULTIKANAALS RECEIVER

  Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via

  http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be (of http://www.pioneer.eu)
  Handleiding • Page 2

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 2 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  BELANGRIJK
  CAUTION
  RISK OF ELECTRIC SHOCK
  DO NOT OPEN
  De lichtflash met pijlpuntsymbool in een
  gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de
  aandacht van de gebruikers te trekken op
  een niet geïsoleerde “gevaarlijke spanning”
  in het toestel, welke voldoende kan zijn om
  bij aanraking een elektrische shock te
  veroorzaken.

  WAARSCHUWING:
  OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE
  SHOCK TE VOORKOMEN, DEKSEL (OF
  RUG) NIET VERWIJDEREN. AAN DE
  BINNENZIJDE BEVINDEN ZICH GEEN
  ELEMENTEN DIE DOOR DE GEBRUIKER
  KUNNEN BEDIEND WORDEN. ENKEL
  DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL TE
  BEDIENEN.

  Het uitroepteken in een gelijkzijdige
  driehoek is bedoeld om de aandacht van de
  gebruiker te trekken op de aanwezigheid van
  belangrijke bedienings- en
  onderhoudsinstructies in de handleiding bij
  dit toestel.

  D3-4-2-1-1_A1_Nl

  WAARSCHUWING

  WAARSCHUWING

  Dit apparaat is niet waterdicht. Om brand of een
  elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp
  dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten
  (bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op
  andere wijze blootstellen aan waterdruppels,
  opspattend water, regen of vocht.

  Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals
  een brandende kaars) op de apparatuur zetten.

  D3-4-2-1-3_A1_Nl

  WAARSCHUWING
  Lees zorgvuldig de volgende informatie voordat u de
  stekker de eerste maal in het stopcontact steekt.
  De bedrijfsspanning van het apparaat verschilt
  afhankelijk van het land waar het apparaat wordt
  verkocht. Zorg dat de netspanning in het land waar
  het apparaat wordt gebruikt overeenkomt met de
  bedrijfsspanning (bijv. 230 V of 120 V) aangegeven
  op de achterkant van het apparaat.
  D3-4-2-1-4*_A1_Nl

  2
  Nl

  D3-4-2-1-7a_A1_Nl

  Gebruiksomgeving
  Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van
  gebruik:
  +5 °C tot +35 °C, minder dan 85 % RH
  (ventilatieopeningen niet afgedekt)
  Zet het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats
  en stel het apparaat ook niet bloot aan hoge
  vochtigheid of direct zonlicht (of sterke kunstmatige
  verlichting).
  D3-4-2-1-7c*_A1_Nl

  Dit apparaat is bestemd voor normaal huishoudelijk
  gebruik. Indien het apparaat voor andere doeleinden
  of op andere plaatsen wordt gebruikt (bijvoorbeeld
  langdurig gebruik in een restaurant voor zakelijke
  doeleinden, of gebruik in een auto of boot) en als
  gevolg hiervan defect zou raken, zullen de reparaties
  in rekening gebracht worden, ook als het apparaat
  nog in de garantieperiode is.
  K041_A1_Nl

  BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE
  DE VENTILATIE
  Let er bij het installeren van het apparaat op dat er
  voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om een
  goede doorstroming van lucht te waarborgen
  (tenminste 20 cm boven, 10 cm achter en 10 cm aan de
  zijkanten van het apparaat).

  WAARSCHUWING
  De gleuven en openingen in de behuizing van het
  apparaat zijn aangebracht voor de ventilatie, zodat een
  betrouwbare werking van het apparaat wordt verkregen
  en oververhitting wordt voorkomen. Om brand te
  voorkomen, moet u ervoor zorgen dat deze openingen
  nooit geblokkeerd worden of dat ze afgedekt worden
  door voorwerpen (kranten, tafelkleed, gordijn e.d.) of
  door gebruik van het apparaat op een dik tapijt of een
  bed.
  D3-4-2-1-7b*_A1_Nl • Page 3

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 3 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  Gebruikersinformatie voor het verzamelen en verwijderen van oude producten en
  batterijen
  Symbool voor
  toestellen

  De symbolen op producten, verpakkingen en bijbehorende documenten geven aan
  dat de gebruikte elektronische producten en batterijen niet met het gewone
  huishoudelijk afval kunnen worden samengevoegd.
  Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste
  behandling, het opnieuw bruikbaar maken en de recyclage van gebruikte producten
  en batterijen.

  Symbolen
  voor batterijen

  Door een correcte verzamelhandeling zorgt u ervoor dat het verwijderde product en/of
  batterij op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, wordt
  gerecycleerd en het niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.
  Voor verdere informatie betreffende de juiste behandling, het opnieuw bruikbaar
  maken en de recyclage van gebruikte producten en batterijen kunt u contact opnemen
  met de plaatselijke overheid of een verkooppunt.
  Deze symbolen zijn enkel geldig in de landen van de europese unie.

  Pb

  Indien u zich in een ander dan bovengenoemde landen bevindt kunt u contact
  opnemen met de plaatselijke overheid voor meer informatie over de juiste verwijdering
  van het product.
  K058a_A1_Nl

  Als de netstekker van dit apparaat niet geschikt is
  voor het stopcontact dat u wilt gebruiken, moet u de
  stekker verwijderen en een geschikte stekker
  aanbrengen. Laat het vervangen en aanbrengen van
  een nieuwe netstekker over aan vakkundig
  onderhoudspersoneel. Als de verwijderde stekker per
  ongeluk in een stopcontact zou worden gestoken,
  kan dit resulteren in een ernstige elektrische schok.
  Zorg er daarom voor dat de oude stekker na het
  verwijderen op de juiste wijze wordt weggegooid.
  Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact
  wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te
  gebruiken (bijv. wanneer u op vakantie gaat).
  D3-4-2-2-1a_A1_Nl

  LET OP
  De STANDBY/ON schakelaar van dit apparaat
  koppelt het apparaat niet volledig los van het lichtnet.
  Aangezien er na het uitschakelen van het apparaat
  nog een kleine hoeveelheid stroom blijft lopen, moet
  u de stekker uit het stopcontact halen om het
  apparaat volledig van het lichtnet los te koppelen.
  Plaats het apparaat zodanig dat de stekker in een
  noodgeval gemakkelijk uit het stopcontact kan
  worden gehaald. Om brand te voorkomen, moet u de
  stekker uit het stopcontact halen wanneer u het
  apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken (bijv.
  wanneer u op vakantie gaat).
  D3-4-2-2-2a*_A1_Nl

  3
  Nl • Page 4

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 4 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer produkt. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door zodat u het apparaat op de juiste wijze kunt bedienen.
  Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze in de toekomst nogmaals nodig heeft.

  Inhoud
  Voordat u begint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  03 Basisbediening voor afspelen

  Voorpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  De batterijen plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Bedieningsbereik van de afstandsbediening . . . . . . . . . 9

  Uitschakelen van de demodisplay. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Een bron afspelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Selecteren van het audio-ingangssignaal . . . . . . . . . .
  Luisteren naar de radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  FM-geluid verbeteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Voorkeurzenders opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Luisteren naar voorkeurzenders. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Voorkeurzenders benoemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Een inleiding tot RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Zoeken naar RDS-programma’s . . . . . . . . . . . . . . . . .
  RDS-informatie weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Een audio-opname maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  02 De apparatuur aansluiten

  04 Luisteren naar uw systeem

  De inhoud van de verpakking controleren . . . . . . . . . . . . . 5
  De receiver installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Stroomschema voor de instellingen op de
  receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  01 Bedieningselementen en displays

  De luidsprekers opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Tips voor het opstellen van de luidsprekers . . . . . . . . . 10
  De luidsprekers aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Sluit de surround-achterluidsprekers aan . . . . . . . . . . 11
  De kabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  HDMI-kabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Over HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Analoge audiokabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Digitale audiokabels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Videokabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Informatie over video-uitgangaansluiting . . . . . . . . . . . . 13
  Aansluiting van uw TV en weergave-apparatuur . . . . . . . 14
  Aansluitingen maken met HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Een apparaat zonder HDMI-ingang aansluiten. . . . . . . 14
  Een satellietontvanger of andere digitale set-topbox
  aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Andere audiocomponenten aansluiten . . . . . . . . . . . . . . 15
  Antennes aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Buitenantennes gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  De receiver aansluiten op het stopcontact . . . . . . . . . . . 16

  Kiezen van de luistermodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Automatische weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Luisteren in surroundgeluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Gebruik van de Advanced Surround . . . . . . . . . . . . . .
  Stream Direct gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Sound Retriever gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Beter geluid met behulp van Phase Control . . . . . . . . . .
  Verwerking van surround-achterkanaal gebruiken . . . . .
  Up Mix-functie instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De audio-opties instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  07 Aanvullende informatie

  17
  17
  17
  18
  18
  19
  19
  19
  19
  20
  20
  20
  21
  21
  21
  22
  22
  22
  22
  23
  23
  23

  05 Het systeeminstelmenu (System Setup)

  Het menu System Setup (systeem instellen)
  gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het Speaker Setup-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Luidsprekerinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De drempelfrequentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kanaalniveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Luidsprekerafstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het Auto Power Down-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het FL Demo Mode-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  06 ARC-functie (Audio Return Channel)

  25
  25
  25
  26
  26
  26
  26
  26

  ARC-instelling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Voor gebruik van de ARC-functie . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  4
  Nl

  Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Belangrijke informatie over de HDMI-aansluiting . . . .
  Het hoofdtoestel terugstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Het apparaat schoonmaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  28
  28
  29
  29
  29
  29
  30 • Page 5

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 5 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  Voordat u begint
  De inhoud van de verpakking controleren
  Controleer of u de volgende bijgeleverde toebehoren heeft
  ontvangen:
  • Afstandsbediening
  • Drogecelbatterijen (formaat AAA/EC/R03) (ter
  bevestiging van de werking) x2
  • AM-raamantenne
  • FM-draadantenne
  • Netsnoer
  • Garantiebewijs
  • Snelstartgids
  • Deze handleiding (CD-ROM)

  De receiver installeren
  • Installeer dit toestel op een vlak en stabiel oppervlak.
  Installeer het niet op de volgende plaatsen:
  – op een kleuren-TV (kan beeldvervorming veroorzaken)
  – dicht bij een cassettedeck (of een ander apparaat dat een
  magnetisch veld opwekt). Dit kan storingen in het geluid
  veroorzaken.
  – in rechtstreeks zonlicht
  – in een vochtige of natte ruimte
  – in een zeer warme of koude ruimte
  – op plaatsen die onderhevig zijn aan trillingen of andere
  bewegingen
  – op zeer stoffige plaatsen
  – op plaatsen waar hete dampen of olie aanwezig zijn (bv. in
  de keuken)

  Stroomschema voor de
  instellingen op de
  receiver

  Dit apparaat is een multifunctionele AV-receiver die is
  uitgerust met talloze voorzieningen en aansluitingen. Het
  apparaat kan gemakkelijk worden gebruikt door de
  onderstaande aanwijzingen te volgen voor het maken van de
  aansluitingen en instellingen.
  De kleuren van de stappen hebben de volgende betekenis:
  Vereiste instelling

  4 Het FL Demo Mode-menu (bladzijde 26)

  (Als je geen demodisplay op het voorpaneel wenst te
  laten verschijnen.)
  Gebruik van de Audio Return Channel-functie
  (bladzijde 27)
  (Als de aangesloten TV de HDMI Audio Return Channelfunctie ondersteunt.)


  5 Een bron afspelen (bladzijde 17)

  • Selecteren van het audio-ingangssignaal (bladzijde 17)
  • Kiezen van de luistermodus (bladzijde 21)


  Instelling die naar wens kan worden gemaakt

  1 De luidsprekers aansluiten

  De plaats van uw luidsprekers is van grote invloed op het
  geluid.
  • De luidsprekers opstellen (bladzijde 10)
  • De luidsprekers aansluiten (bladzijde 11)


  6 Instellen van het gewenste geluid

  • Sound Retriever gebruiken (bladzijde 22)
  • Beter geluid met behulp van Phase Control
  (bladzijde 22)
  • Verwerking van surround-achterkanaal gebruiken
  (bladzijde 23)
  • Up Mix-functie instellen (bladzijde 23)
  • De audio-opties instellen (bladzijde 23)
  • Het Speaker Setup-menu (bladzijde 25)

  2 De apparatuur aansluiten

  Om surroundgeluid te kunnen afspelen, moet u uw Blu-ray
  Disc/DVD-speler via een digitale verbinding op de receiver
  aansluiten.
  • Informatie over video-uitgangaansluiting (bladzijde 13)
  • Aansluiting van uw TV en weergave-apparatuur
  (bladzijde 14)
  • Antennes aansluiten (bladzijde 15)
  • De receiver aansluiten op het stopcontact (bladzijde 16)


  3 De stroom inschakelen

  De video-ingang van uw TV moet ingesteld zijn op deze
  receiver. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV als u
  niet weet hoe u dit moet doen.


  5
  Nl • Page 6

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 6 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  01 Hoofdstuk 1:

  Bedieningselementen en
  displays
  Voorpaneel
  1

  2

  3

  4

  5

  7

  6
  AUDIO/ VIDEO MULTI- CHANNEL RECEIVER

  VSX-321

  12

  HDMI

  SPEAKERS

  DIMMER

  DISPLAY

  BAND

  TUNER EDIT

  ALC/
  AUTO SURROUND/
  STREAM DIRECT STANDARD SURR

  ADVANCED
  SURROUND

  TUNE

  STEREO

  PRESET

  13

  14

  15

  16

  14

  17

  ENTER

  SOUND
  RETRIEVER

  INPUT
  SELECTOR

  MASTER
  VOLUME

  STANDBY / ON
  PHONES

  18

  8

  9

  10

  3 Lettertekendisplay
  Zie Display op bladzijde 7.

  6
  Nl

  4 Tunerbedieningstoetsen
  BAND – Schakelt tussen AM-, FM ST- (stereo) en FM
  MONO-radiobanden (bladzijde 18).

  20

  21

  22

  23 22

  24

  11
  TUNER EDIT – Gebruik deze knop samen met TUNE /
  , PRESET / en ENTER om voorkeurzenders op te
  slaan in het geheugen en deze een naam te geven
  (bladzijde 18).
  TUNE / – Hiermee zoekt u de radiofrequenties
  (bladzijde 18).
  PRESET / – Hiermee selecteert u de
  voorkeurzenders (bladzijde 19).

  1 INPUT SELECTOR-knop
  Hiermee selecteert u een ingangsbron (bladzijde 17).
  2 Receiver bedieningstoetsen
  SPEAKERS – Wordt gebruikt om het luidsprekersysteem
  in of uit te schakelen. Wanneer SP OFF is geselecteerd,
  dan vindt er geen geluidsweergave plaats vanuit de
  speakers die op deze receiver zijn aangesloten.
  DIMMER – Hiermee verlaagt of verhoogt u de helderheid
  van het display. De helderheid kan in vier stappen worden
  geregeld.
  DISPLAY – Schakelt het scherm van dit apparaat. De
  luistermodus, het geluidsvolume of de ingangsnaam kan
  worden gecontroleerd door het selecteren van een
  ingangsbron.

  19

  5 Afstandsbediening
  Hier komen de signalen van de afstandsbediening binnen
  (zie Bedieningsbereik van de afstandsbediening op
  bladzijde 9).
  6 HDMI-indicator
  Dit lampje knippert wanneer een met HDMI uitgerust
  apparaat wordt aangesloten. Het brandt onafgebroken zodra
  het apparaat is aangesloten (bladzijde 14).
  7

  MASTER VOLUME-knop

  8

   STANDBY/ON

  9 PHONES-aansluiting
  Sluit hierop een hoofdtelefoon aan. Wanneer een
  hoofdtelefoon is aangesloten, wordt er geen geluid
  weergegeven via de luidsprekers. Als het geluid via de
  hoofdtelefoon wordt weergegeven, kan de luistermodus
  alleen worden geselecteerd via de PHONES SURR, STEREO
  of STEREO ALC-modus.
  10 Luistermodus-knoppen
  AUTO SURROUND/STREAM DIRECT – Schakelt tussen
  automatische surroundmodus (bladzijde 21) en Stream
  Direct-weergave (bladzijde 22).
  ALC/STANDARD SURR – Indrukken voor
  standaarddecodering en om te schakelen tussen de
  modes 2 Pro Logic II, 2 Pro Logic IIx en NEO:6, en de
  Auto Level Control Stereo-modus (bladzijde 21).
  ADVANCED SURROUND – Hiermee wisselt u tussen de
  verschillende surroundmodi (bladzijde 22).
  STEREO – Indrukken om stereoweergave te selecteren
  (bladzijde 21). • Page 7

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 7 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  11 SOUND RETRIEVER
  Druk hierop om geluid met CD-kwaliteit te herstellen voor
  gecomprimeerde audiobronnen (bladzijde 22).

  Display
  12 PHASE
  Gaat branden wanneer de Phase Control wordt ingeschakeld
  (bladzijde 22).
  13 AUTO
  Gaat branden wanneer Auto Surround aan staat
  (bladzijde 21).
  14 Tuner-indicators
  RDS – Brandt wanneer een RDS-uitzending wordt
  ontvangen (bladzijde 19).
  ST – Brandt als er een FM-stereouitzending ontvangen
  wordt in automatische stereomodus (bladzijde 18).
  TUNE – Gaat branden wanneer een gewoon kanaal wordt
  uitgezonden.
  PRESET – Geeft aan wanneer een voorkeuzezender wordt
  geregistreerd of opgeroepen.
  MEM – Knippert wanneer een voorkeuzezender wordt
  geregistreerd.
  kHz/MHz – Gaat branden als de tekendisplay de huidige
  AM/FM-uitzendfrequentie toont.
  15 Luidsprekerindicators
  Geeft weer of het luidsprekersysteem aan staat of niet
  (bladzijde 6).
  SPA wil zeggen dat de speakers zijn ingeschakeld.
  SP betekent dat de luidsprekers zijn uitgeschakeld.
  16 Slaaptimer-indicator
  Gaat branden wanneer de receiver in de slaapstand staat
  (bladzijde 8).
  17 PRESET-informatie of ingangssignaal-indicator
  Toont het ingestelde nummer van de tuner of het type
  ingangssignaal, enz.
  18 Lettertekendisplay
  Toont uiteenlopende systeeminformatie.
  19 DTS-indicatoren
  DTS – Gaat branden wanneer een met DTS gecodeerde
  geluidsbron wordt gedetecteerd.
  HD – Gaat branden wanneer een bron met DTS-EXPRESS
  of DTS-HD gecodeerde audiosignalen wordt
  gedetecteerd.

  ES – Lampje brandt om de DTS-ES-decodering aan te
  geven.
  96/24 – Gaat branden wanneer een met DTS 96/24
  gecodeerde geluidsbron wordt gedetecteerd.
  NEO:6 – Wanneer een van de NEO:6-functies van de
  receiver is ingeschakeld, brandt dit lampje om de NEO:6verwerking aan te geven (bladzijde 21).

  01

  20 Dolby Digital-indicators
  2D – Gaat branden wanneer een Dolby Digital
  gecodeerd geluidssignaal wordt gedetecteerd.
  2D+ – Gaat branden wanneer een bron met Dolby
  Digital Plus-gecodeerde audiosignalen wordt
  gedetecteerd.
  2HD – Gaat branden wanneer een bron met Dolby
  TrueHD-gecodeerde audiosignalen wordt gedetecteerd.
  EX – Lampje brandt om de Dolby Digital EX-decodering
  aan te geven.
  2PLII(x) – Lampje brandt om aan te geven dat 2 Pro
  Logic II-/2 Pro Logic IIx-decodering wordt gebruikt (zie
  Luisteren in surroundgeluid op bladzijde 21 voor verdere
  informatie).
  21 ADV.S.
  Gaat branden wanneer een van de Advanced Surroundinstellingen geselecteerd is (zie Gebruik van de Advanced
  Surround op bladzijde 22 voor meer informatie).
  22 SIGNAL SELECT-indicators
  DIGITAL – Gaat branden wanneer een digitaal
  audiosignaal geselecteerd is. Het lampje knippert
  wanneer een digitaal audiosignaal is geselecteerd en de
  geselecteerde audio-ingang niet beschikbaar is.
  HDMI – Gaat branden wanneer een HDMI-signaal
  geselecteerd is. Het lampje knippert wanneer een HDMIsignaal is geselecteerd en de geselecteerde HDMIingang niet beschikbaar is.
  23 Up Mix/DIMMER-indicator
  Gaat branden wanneer de Up Mix-functie is ingesteld op ON
  (bladzijde 23). Licht ook op wanneer DIMMER uitgeschakeld
  is.
  24 DIR.
  Gaat branden wanneer de DIRECT- of de PURE DIRECTmodus wordt ingeschakeld (bladzijde 22).

  7
  Nl • Page 8

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 8 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  01 Afstandsbediening
  1
  2
  3
  4

  12
  RECEIVER SLEEP

  RECEIVER

  TV
  SOURCE CONTROL

  2  RECEIVER
  Schakelt tussen ruststand en aan.

  DTV/TV

  INPUT SELECT

  INPUT
  BD

  DVD

  TV

  DVR/BDR

  CD

  CD-R

  13
  CH

  5
  ADAPTER

  TUNER PORTABLE

  VOL

  PHASE S.RETRIEVER SIGNAL SEL

  AUTO/
  DIRECT

  BD MENU
  ALC/
  STEREO STANDARD ADV SURR

  AUDIO
  PARAMETER

  TUNE

  TOP
  MENU

  9

  TUNER EDIT MASTER
  VOLUME
  TOOLS
  MENU

  PRESET

  PRESET

  8

  ENTER

  HOME
  MENU

  TUNE

  SETUP
  PTY SEARCH

  3 RECEIVER
  Schakelt de afstandsbediening in voor de bediening van de
  receiver (wordt gebruikt om de witte opdrachten boven de
  nummertoetsen te selecteren (MIDNIGHT, enz.)). Gebruik
  deze toets tevens om het surroundgeluid in te stellen
  (bladzijde 25) of de audioparameters (bladzijde 23).
  4 INPUT SELECT
  Wordt gebruikt om de ingangsbron te selecteren
  (bladzijde 17).

  6
  7

  1 SLEEP
  Druk hierop om de tijdsduur te wijzigen voordat de receiver
  overschakelt naar standby (30 min – 60 min – 90 min – Off).
  U kunt de resterende tijd van de slaaptimer om het even
  wanneer controleren door eenmaal op SLEEP te drukken.

  14

  5 Ingangsfunctieknoppen
  Gebruik deze toets om de ingangsbron van deze receiver te
  selecteren (bladzijde 17). Hiermee kunt u met de
  afstandsbediening andere Pioneer-componenten bedienen.
  • De toets ADAPTER, PORTABLE wordt niet bij deze
  receiver gebruikt.
  6

  Receiver bedieningstoetsen
  PHASE – Druk op deze knop om fasecontrole aan of uit te
  zetten (bladzijde 22).
  S.RETRIEVER – Druk hierop om geluid met CD-kwaliteit te
  herstellen voor gecomprimeerde audiobronnen
  (bladzijde 22).
  SIGNAL SEL – Indrukken om het audio-ingangssignaal
  van het apparaat te selecteren om het te kunnen afspelen
  (bladzijde 17).

  7

  Luistermodus-knoppen
  AUTO/DIRECT – Schakelt tussen automatische
  surroundmodus (bladzijde 21) en Stream Directweergave (bladzijde 22).
  STEREO – Indrukken om stereoweergave te selecteren
  (bladzijde 21).
  ALC/STANDARD – Indrukken voor standaarddecodering
  en om te schakelen tussen de modes 2 Pro Logic II, 2
  Pro Logic IIx en NEO:6, en de Auto Level Control Stereomodus (bladzijde 21).
  ADV SURR – Hiermee wisselt u tussen de verschillende
  surroundmodi (bladzijde 22).

  BAND

  RETURN
  MUTE

  15
  10

  BASS

  TRE

  HDD

  DVD

  VCR

  1

  2

  3

  DISP

  16

  TEST TONE SB CH CH SELECT

  11

  4

  5

  MIDNIGHT SPEAKERS

  6

  CH

  LEV

  7

  8

  9

  DIMMER
  CLR

  0

  LEV
  ENTER

  +10

  CH
  SHIFT

  17

  RECEIVER

  Wat betreft de bediening van andere apparaten, zijn de
  afstandsbedieningscodes voor de Pioneer-producten vooraf
  ingesteld. De instellingen kunnen niet worden gewijzigd.

  8
  Nl

  Druk eerst op BD voor het openen van:
  BD MENU* – Geeft het schijfmenu van Blu-ray-discs
  weer.
  8 System Setup- en Component control-toetsen
  De volgende toetsen kunnen worden bediend wanneer u de
  overeenkomstige ingangsfunctietoets heeft geselecteerd
  (BD, DVD, etc.).
  Druk eerst op RECEIVER voor het openen van:
  AUDIO PARAMETER – Hiermee krijgt u toegang tot de
  audio-opties (bladzijde 23).
  SETUP – Hiermee opent u het menu System Setup
  (bladzijde 25).
  RETURN – Hiermee bevestigt u uw menukeuze en verlaat
  u het menu.
  Druk eerst op BD, DVD of DVR/BDR voor het openen van:
  TOP MENU – Toont het disctop-menu van een Blu-ray
  Disc/DVD.
  HOME MENU – Hiermee wordt het scherm HOME MENU
  getoond.
  RETURN – Hiermee bevestigt u uw menukeuze en verlaat
  u het menu.
  MENU – Geeft het menu TOOLS van de Blu-ray-Discspeler weer.
  Druk eerst op TUNER voor het openen van:
  TUNER EDIT – Met deze functie kunnen stations in het
  geheugen worden opgeslagen (bladzijde 18), en deze
  functie wordt tevens gebruikt om de naam te wijzigen
  (bladzijde 19).
  BAND – Schakelt tussen AM-, FM ST- (stereo) en FM
  MONO-radiobanden (bladzijde 18).
  PTY SEARCH – Hiermee zoekt u naar RDSprogrammatypes (bladzijde 19).
  9 /// (TUNE /, PRESET /), ENTER
  Gebruik de pijlknoppen voor het instellen van uw
  surroundgeluidsysteem (bladzijde 25). Wordt ook gebruikt
  om de Blu-ray Disc/DVD-menu’s/opties te bedienen.
  TUNE / kan worden gebruikt om radiofrequenties te
  zoeken, en PRESET / kan worden gebruikt om
  vooringestelde radiostations te selecteren (bladzijde 19).
  10 Apparaatbedieningstoetsen
  De hoofdknoppen (,  enz.) worden gebruikt voor de
  bediening van een apparaat nadat u het hebt gekozen met de
  ingangsfunctieknoppen. • Page 9

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 9 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  De bedieningsfuncties boven deze knoppen zijn beschikbaar
  na het selecteren van de overeenkomstige
  ingangsfunctieknop (BD, DVD, DVR/BDR of CD). Deze
  toetsen werken ook zoals hieronder beschreven.
  Druk eerst op RECEIVER voor het openen van:
  BASS –/+, TRE –/+ – Gebruik deze toetsen om de Bass
  (lage tonen) of Treble (hoge tonen) in te stellen.
  • Deze functietoetsen worden uitgeschakeld als de
  luistermodus op DIRECT of PURE DIRECT is ingesteld.
  • Als de voorspeaker in de Speaker Setting op SMALL is
  ingesteld en het Crossover Network boven 150 Hz is
  ingesteld, wordt het kanaalniveau van de subwoofer
  afgesteld door op BASS –/+ te drukken (bladzijde 26).
  11 Cijfertoetsen en andere
  componentbedieningselementen
  Gebruik de cijfertoetsen om rechtstreeks een radiofrequentie
  (bladzijde 18) of een track op een CD enz. te kiezen. Andere
  toetsen kunnen worden bediend nadat RECEIVER is
  ingedrukt. (Bijvoorbeeld MIDNIGHT, enz.)
  HDD*, DVD*, VCR* – Deze toetsen schakelen tussen de
  bedieningen voor vaste schijf, DVD en videorecorder voor
  HDD-recorders/DVD-recorders/videorecorders.
  SB CH – Indrukken om ON, AUTO of OFF de surroundachterkanaalmodus te selecteren (bladzijde 23).
  CH SELECT – Kies met deze knop een kanaal (door
  herhaaldelijk drukken), en gebruik dan LEV +/– om het
  niveau in te stellen (bladzijde 26).
  LEV +/– – Hiermee stelt u het kanaalniveau in.
  MIDNIGHT – Hiermee schakelt u tussen de
  luisterfuncties Midnight en Loudness (bladzijde 24).
  SPEAKERS – Wordt gebruikt om het luidsprekersysteem
  in of uit te schakelen. Wanneer SP OFF is geselecteerd,
  dan vindt er geen geluidsweergave plaats vanuit de
  speakers die op deze receiver zijn aangesloten.
  DIMMER – Hiermee verlaagt of verhoogt u de helderheid
  van het display. De helderheid kan in vier stappen worden
  geregeld.
  12  SOURCE
  Hiermee wordt de DVD/DVR-apparatuur van Pioneer in- of
  uitgeschakeld als u BD, DVD, DVR/BDR of CD via de
  functietoetsen voor de ingang selecteert.
  13 TV CONTROL-toetsen
  Deze toetsen functioneren alleen bij gebruik van een PioneerTV.
   – Hiermee schakelt u de TV in of uit.

  INPUT – Hiermee selecteert u het ingangssignaal van de
  TV.
  CH +/– – Hiermee selecteert u kanalen.
  VOL +/– – Hiermee regelt u het volume van de TV.
  DTV/TV* – Schakelt tussen de DTV- en analoge TVingangsmodi voor Pioneer-TV’s.

  - Gebruik of bewaar batterijen niet in direct zonlicht of op

  een hete plaats, zoals in de auto of bij een kachel.
  Batterijen kunnen hierdoor gaan lekken, oververhitten,
  exploderen of in brand vliegen. Dit kan tevens de
  levensduur van de batterijen verkorten.

  WAARSCHUWING

  14 MASTER VOLUME +/–
  Hiermee stelt u het luistervolume in.

  Berg de batterijen buiten het bereik van kinderen en peuters
  op. Raadpleeg onmiddellijk een arts als ze per ongeluk zijn
  ingeslikt.

  15 MUTE
  Hiermee zet u het geluid aan en uit.

  Bedieningsbereik van de afstandsbediening

  16 DISP
  Schakelt het scherm van dit apparaat. De luistermodus, het
  geluidsvolume of de ingangsnaam kan worden
  gecontroleerd door het selecteren van een ingangsbron.
  17 SHIFT
  Indrukken voor toegang tot opdrachten in het vak (boven de
  knoppen) op de afstandsbediening. Deze knoppen zijn in
  deze sectie gemarkeerd met een asterisk (*).

  De batterijen plaatsen

  Onder de volgende omstandigheden werkt de
  afstandsbediening mogelijk niet goed:
  • Er bevinden zich obstakels tussen de afstandsbediening
  en de sensor van de afstandsbediening op de receiver.
  • Er valt direct zonlicht of TL-licht op de
  afstandsbedieningssensor.
  • De receiver staat dicht bij een apparaat dat
  infraroodstralen uitzendt.
  • De receiver wordt tegelijkertijd met een andere infraroodafstandsbediening bediend.

  30°

  De bij het systeem meegeleverde batterijen zijn bestemd voor
  het eerste gebruik en niet voor langdurig gebruik. Wij
  adviseren het gebruik van duurzame alkalische batterijen.
  LET OP

  01

  30°

  7m

  • Verkeerd gebruik van de batterijen kan lekkage of het
  barsten van de batterijen tot gevolg hebben. Neem de
  volgende voorzorgsmaatregelen in acht:
  - Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar.
  - Plaats de batterijen zodanig dat de plus- en minpolen
  overeenkomen met de merktekens in het batterijvak.
  - Batterijen met dezelfde vorm kunnen een verschillende
  spanning hebben. Gebruik verschillende soorten
  batterijen niet samen.
  - Wanneer u gebruikte batterijen weggooit, dient u zich te
  houden aan de wettelijke voorschriften of de
  milieuwetgeving die in uw land of gebied van toepassing
  zijn.

  9
  Nl • Page 10

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 10 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  02 Hoofdstuk 2:

  a. Deze opstelling is alleen beschikbaar wanneer de extra versterker aangesloten is op het apparaat
  en de surround-achterluidsprekers aangesloten zijn op de versterker. Zie Sluit de surroundachterluidsprekers aan op bladzijde 11 voor verdere informatie.

  De apparatuur aansluiten

  Tips voor het opstellen van de luidsprekers

  De luidsprekers opstellen
  Door aansluiting van de linker- en rechtervoorspeakers (L/R), de middenspeaker (C), de linker
  en rechter surroundspeakers (SL/SR), en de subwoofer (SW), verkrijgt u een 5.1-kanaals
  surroundsysteem.
  Tevens kunt u via een externe versterker de linker en rechter surround-achterluidsprekers
  (SBL/SBR) aansluiten zodat u van het voordeel van een 7.1-kanaals surroundsysteem gebruik
  kunt maken.
  • Tevens kan een surround-achterluidspreker (SB) worden aangesloten voor 6.1-kanaals
  surroundgeluid.
  Stel uw luidsprekers op zoals hieronder getoond om een optimaal surroundgeluid te
  verkrijgen.
  5.1-kanaals surroundsysteem:

  6.1-kanaals surroundsysteem: a

  R

  R

  L

  L
  C

  C
  120

  SW

  120

  SW

  120

  120
  SR

  SR

  SL

  SL

  7.1-kanaals surroundsysteem: a

  LET OP

  R
  L
  C
  SW

  90

  SR

  SBR
  SBL

  10
  Nl

  • Zorg ervoor dat alle luidsprekers stevig aangesloten zijn. Dat verbetert niet alleen de
  geluidskwaliteit, maar vermindert ook het risico van schade of letsel door luidsprekers die
  worden omgestoten of omvallen als gevolg van externe schokken, waaronder
  aardbevingen.
  Belangrijk

  90

  SL

  SB

  Waar u uw luidsprekers in de kamer opstelt, is van grote invloed op de kwaliteit van het geluid.
  De volgende richtlijnen dienen als ondersteuning om het optimale geluid uit uw systeem te
  halen.
  • De subwoofer kan op de grond worden geplaatst. Idealiter moeten de andere luidsprekers
  zich ongeveer op oorhoogte bevinden wanneer u naar ze luistert. Het wordt afgeraden de
  luidsprekers op de grond (met uitzondering van de subwoofer) te plaatsen of zeer hoog aan
  de wand te monteren.
  • Voor het beste stereo-effect plaatst u de voorluidsprekers 2 m tot 3 m uit elkaar, met een
  gelijke afstand tot de TV.
  • Gebruik afgedekte luidsprekers bij het plaatsen van luidsprekers rondom de CRT-TV, of
  plaats de luidsprekers op voldoende afstand van de CRT-TV.
  • Als u een middenluidspreker gebruikt, stel de voorluidsprekers dan iets schuiner op. Zo
  niet, dan plaatst u ze minder schuin.
  • Plaats de middenluidspreker boven of onder de TV zodat het geluid van het middenkanaal
  zich bij het TV-scherm bevindt. Zorg er tevens voor dat de middenluidspreker niet de lijn
  kruist die gevormd wordt door de voorste rand van de luidsprekers voor-links en voorrechts.
  • De luidsprekers worden het beste schuin in de richting van de luisterpositie geplaatst. Hoe
  schuin hangt af van de afmetingen van de kamer. Plaats ze minder schuin in grotere
  kamers.
  • Surround- en surroundachterluidsprekers moeten 60 cm tot 90 cm hoger dan uw oren
  worden geplaatst en iets omlaag gekanteld zijn. Plaats de luidsprekers niet naar elkaar toe.
  Voor DVD-Audio moeten de luidsprekers zich iets meer direct achter de luisteraar
  bevinden dan voor thuistheater-weergave.
  • Als de surroundluidsprekers niet direct aan de zijkant van de luisterplaats kunnen worden
  opgesteld bij een 7.1-kanaals systeem, kan het surroundeffect verbeterd worden door de
  Up Mix-functie uit te schakelen (zie Up Mix-functie instellen op bladzijde 23).
  • Plaats de zijluidsprekers bij voorkeur niet verder weg van de luisterpositie dan de voor- en
  middenluidsprekers. Anders kan het surround-effect afnemen.

  60

  • Voor aansluiting van de surround-achterluidsprekers is een extra versterker nodig. Sluit de
  extra versterker aan op de SURR BACK PRE OUT-uitgangen van dit apparaat en sluit de
  surround-achterluidsprekers aan op de extra versterker (zie Sluit de surroundachterluidsprekers aan op bladzijde 11). • Page 11

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 11 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  Voor-rechts

  De luidsprekers aansluiten
  De receiver werkt al met twee stereoluidsprekers (de voorluidsprekers in de afbeelding). Het
  verdient echter aanbeveling ten minste drie luidsprekers te gebruiken en een complete
  opstelling is het beste voor surroundgeluid.
  Zorg ervoor dat de luidspreker aan de rechterzijde op het rechteraansluitpunt (R), en de
  luidspreker aan de linkerzijde op het linkeraansluitpunt (L) wordt aangesloten. Ook moeten de
  positieve en negatieve (+/–) aansluitingen op de receiver overeenkomen met die op de
  luidsprekers.
  Zorg ervoor dat alle aansluitingen tot stand zijn gebracht voordat u de stekker van dit toestel in
  het stopcontact steekt.

  Voor-links

  Subwoofer

  Midden

  HDMI

  DVR/BDR IN

  DVD IN

  BD IN

  OUT

  CD/SAT

  ASSIGNABLE

  COAXIAL

  OPTICAL

  IN 1

  (CD-R / TAPE)

  02

  IN 1

  (TV)

  AUDIO

  Basisbedradingsaansluitingen

  CD-R/TAPE SURR BACK
  OUT
  PRE OUT
  L

  1 Duw de klemaansluiting open en steek de 1
  ontblote draad naar binnen.

  (Single)

  2

  2 Laat de klemaansluiting los.

  R

  VIDEO

  L
  CD/SAT ANTENNA
  IN
  R AM LOOP

  IN
  CD/SAT

  DVD
  IN

  LET OP
  • Op deze luidsprekeraansluitingen staat een GEVAARLIJKE spanning. Om een elektrische
  schok te voorkomen bij het aansluiten en losmaken van de luidsprekerkabels, moet u de
  stekker uit het stopcontact halen voordat u niet geïsoleerde onderdelen aanraakt.
  • Zorg ervoor dat de blootliggende speakerdraad in zijn geheel in het speakeraansluitpunt is
  ingestoken. Wanneer kale luidsprekerdraad contact maakt met het achterpaneel, kan
  hierdoor het apparaat worden uitgeschakeld als veiligheidsmaatregel.

  FRONT
  R
  L

  CENTER

  SURROUND
  R
  L

  SUBWOOFER

  L
  IN
  R

  MONITOR
  OUT

  TV

  DVD

  FM
  UNBAL
  75

  SPEAKERS A

  Surround-rechts

  Surround-links

  Sluit de surround-achterluidsprekers aan
  Sluit de SURR BACK PRE OUT-uitgangen van het apparaat en de extra versterker aan om een
  surround-achterluidspreker toe te voegen.
  • U kunt de extra versterker op de pre-out-aansluitingen van het surround-achterkanaal ook
  gebruiken voor een enkele luidspreker. In dat geval sluit u de versterker alleen aan op de
  linker (L (Single))-aansluiting.

  Surround
  linksachter

  Surround
  rechtsachter

  R ANALOG L

  AUDIO IN

  SPEAKER

  R

  SPEAKER

  L

  Surround-achterkanaal-versterker

  11
  Nl • Page 12

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 12 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  02 De kabels aansluiten

  Over HDMI

  Zorg ervoor dat de kabels niet over de bovenzijde van dit
  apparaat worden gebogen. Anders produceert het
  magnetische veld van de transformatoren in het apparaat
  een brom in de luidsprekers.
  Belangrijk
  • Voordat u aansluitingen maakt of wijzigt, schakelt u het
  apparaat uit en verwijdert u de stekker van het netsnoer
  uit het stopcontact.
  • Zet het apparaat op standby voordat u de stekker uit het
  stopcontact trekt.

  HDMI-kabels
  Zowel beeld- als geluidssignalen kunnen tegelijkertijd via één
  kabel worden verzonden. Wanneer het apparaat en de TV
  door middel van deze receiver worden aangesloten, dienen
  de HDMI-kabels voor beide aansluitingen te worden gebruikt.
  HDM
  I

  Zorg ervoor dat u de aansluiting in de juiste richting aansluit.
  Opmerking
  • Stel de HDMI-parameter in De audio-opties instellen op
  bladzijde 23 op THRU (THROUGH) en stel het
  ingangssignaal in Selecteren van het audioingangssignaal op bladzijde 17 op HDMI wanneer u het
  HDMI-audio-uitgangssignaal van uw TV wilt horen (er
  wordt geen geluid door deze receiver weergegeven).
  • Als het videosignaal niet op de TV wordt weergegeven,
  kunt u proberen de resolutie-instellingen op het apparaat
  of het scherm te wijzigen. Vergeet niet dat sommige
  componenten (zoals videogameapparaten) over
  resoluties beschikken die wellicht niet worden
  weergegeven. In dat geval gebruikt u een (analoge)
  composite-aansluiting.
  • Wanneer het videosignaal van de HDMI 480i, 480p, 576i of
  576p is, kan Multi Ch PCM-geluid en HD-geluid niet
  worden ontvangen.

  12
  Nl

  Via de HDMI-aansluiting wordt niet-gecomprimeerde digitale
  video overgedragen, alsmede bijna alle typen digitale audio
  waarvoor het aangesloten apparaat geschikt is, waaronder
  DVD-Video, DVD-Audio, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
  DTS-HD Master Audio (zie hieronder voor beperkingen),
  Video-CD/Super-VCD en CD.
  Deze receiver bevat High-Definition Multimedia Interface
  (HDMI®) technologie.
  Deze receiver ondersteunt de hieronder beschreven functies
  via de HDMI-aansluitingen.
  • Digitale overdracht van niet-gecomprimeerde video
  (contents beschermd door HDCP (1080p/24, 1080p/60,
  enz.))
  • 3D signaaloverdracht
  • Deep Color-signaaloverdracht
  • x.v.Color signaaloverdracht
  • Audio Return Channel
  (Zie ARC-functie (Audio Return Channel) op bladzijde 27)
  • Invoer van meerkanaals lineaire PCM digitale
  audiosignalen (192 kHz of minder) voor maximaal 8
  kanalen
  • Invoer van de volgende digitale audio-indelingen:
  – Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, audio met hoge
  bitrate (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio), DVDAudio, CD, video-CD, super-VCD

  Opmerking
  • Gebruik een High Speed HDMI®-kabel. Wanneer een
  andere HDMI-kabel dan de High Speed HDMI®-kabel
  wordt gebruikt, dan zal deze mogelijk niet goed
  functioneren.
  • Wanneer een HDMI-kabel met ingebouwde equalizer
  wordt aangesloten, dan zal deze mogelijk niet goed
  functioneren.
  • 3D, Deep Color, x.v.Color-signaaloverdracht en Audio
  Return Channel zijn alleen mogelijk wanneer een
  compatible component wordt aangesloten.
  • Bij digitale audio-overbrenging in HDMI-formaat duurt
  het langer voordat dit door het apparaat wordt herkend.
  Daarom is het mogelijk dat er een onderbreking in het
  geluid is bij het overschakelen tussen de audioindelingen of het beginnen met afspelen.
  • Door het aan- en uitzetten van het apparaat dat tijdens de
  weergave op het HDMI OUT-aansluitpunt van dit systeem
  is aangesloten, of door het aan- of afsluiten van de HDMIkabel tijdens de weergave kan ruis of een storing in het
  geluid ontstaan.
  HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface
  zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
  HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
  “x.v.Color” en het
  Sony Corporation.

  zijn handelsmerken van • Page 13

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 13 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  Analoge audiokabels
  Gebruik stereo RCA-phonokabels voor het aansluiten van
  analoge audioapparaten. Deze kabels herkent u aan de rode
  en witte stekkers; sluit de rode stekkers aan op de Raansluitingen (rechts) en de witte stekkers op de Laansluitingen (links).
  Wit (Links)

  Informatie over video-uitgangaansluiting

  Standaard RCA-videokabels

  Deze receiver is niet voorzien van een videoconverter. Als u
  HDMI-kabels gebruikt voor aansluiting op het
  ingangsapparaat, dienen dezelfde kabels te worden gebruikt
  voor aansluiting op de TV.
  De invoer van signalen van de analoge (composite) videoingangen van dit apparaat worden niet uitgevoerd via de
  HDMI OUT.

  Deze kabels worden het meest gebruikt voor
  videoaansluitingen en worden gebruikt om composite videoaansluitingen met elkaar te verbinden. De gele stekkers
  onderscheiden ze van de kabels voor audio.

  L

  R

  Digitale audiokabels
  Gebruik in de handel verkrijgbare coaxiale digitale
  audiokabels of optische kabels om digitale apparaten aan te
  sluiten op deze receiver.

  02

  VID

  AUD
  IO

  Rood (Rechts)

  Coaxiale digitale
  audiokabel

  Videokabels

  EO

  Weergavecomponent

  Geel

  Aansluiting voor verbinding met bronapparaat

  IN

  IN

  HDMI

  VIDEO

  OUT

  MONITOR
  OUT

  HDMI

  VIDEO

  COA

  XIA
  IN L

  OPT

  ICA
  IN L

  Optische kabel

  Opmerking
  • Wanneer u optische kabels aansluit, wees dan
  voorzichtig dat u bij het insteken van de stekker het
  afsluitklepje van de optische aansluiting niet beschadigt.
  • Wikkel een optische kabel losjes op om deze te bewaren.
  De kabel kan worden beschadigd als hij scherp wordt
  gebogen.
  • Voor coaxiale digitale aansluitingen kunt u ook een
  gewone RCA-videokabel gebruiken.

  Aansluiting voor verbinding met TV-monitor

  TV
  Videosignalen kunnen worden
  uitgevoerd.

  13
  Nl • Page 14

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 14 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  02 Aansluiting van uw TV en weergave-apparatuur

  Een apparaat zonder HDMI-ingang aansluiten
  De onderstaande afbeelding toont de aansluiting van een TV en een DVD-speler (of ander
  weergave-apparaat) zonder HDMI-aansluitpunt op de receiver.

  Aansluitingen maken met HDMI
  Als u een apparaat hebt dat is uitgerust met HDMI of DVI (met HDCP) (zoals een Blu-ray Discspeler enz.), kunt u dit aansluiten op de receiver met een algemeen verkrijgbare HDMI-kabel.
  • De volgende aansluiting/instelling is vereist om naar geluid van de TV via deze receiver te
  luisteren.
  - Als de TV de HDMI Audio Return Channel-functie niet ondersteunt, sluit dan de receiver
  en de TV met audiokabels aan (zoals getoond).
  - Als de TV de HDMI Audio Return Channel-functie ondersteunt, dan wordt het geluid van
  de TV via het HDMI-aansluitpunt op de receiver weergegeven, zodat aansluiting van een
  audiokabel niet nodig is. Zet in dat geval ARC bij HDMI SET op ON (zie ARC-instelling op
  bladzijde 27).
  HDMI

  DVR/BDR IN

  DVD IN

  BD IN

  OUT

  CD/SAT

  ASSIGNABLE

  COAXIAL

  HDMI

  DVR/BDR IN

  DVD IN

  OUT

  CD/SAT

  ASSIGNABLE

  OPTICAL

  COAXIAL
  IN 1

  IN 1

  (CD-R / TAPE)

  (TV)

  AUDIO
  CD-R/TAPE SURR BACK
  OUT
  PRE OUT
  L

  (Single)

  R

  VIDEO

  L
  CD/SAT ANTENNA
  IN
  R AM LOOP

  IN
  CD/SAT

  DVD

  OPTICAL

  IN 1

  BD IN

  FRONT
  R
  L

  CENTER

  SURROUND
  R
  L

  L

  IN 1

  IN

  IN
  R

  (CD-R / TAPE)

  (TV)

  MONITOR
  OUT

  AUDIO

  TV

  DVD

  FM
  UNBAL
  75

  SPEAKERS A

  CD-R/TAPE SURR BACK
  OUT
  PRE OUT
  L

  (Single)

  R

  VIDEO

  VIDEO OUT

  L
  CD/SAT ANTENNA
  IN
  R AM LOOP

  IN
  CD/SAT

  DVD

  CENTER

  FRONT
  R
  L

  L
  IN

  SURRO
  R

  OPTICAL
  DIGITAL AUDIO OUT
  VIDEO IN

  IN

  R

  L

  ANALOG AUDIO OUT

  Eén selecteren
  R

  R
  MONITOR
  OUT

  TV

  FM
  UNBAL
  75

  DVD

  SPEAKERS A

  HDMI OUT

  HDMI IN

  HDMI/DVI-compatible
  Blu-ray Disc-speler

  HDMI/DVIcompatible TV

  14
  Nl

  R

  L

  ANALOG AUDIO OUT

  OPTICAL
  DIGITAL AUDIO OUT

  Eén selecteren
  Als de TV de HDMI Audio Return
  Channel-functie niet ondersteunt,
  dan moet deze aansluiting worden
  uitgevoerd om naar TV-geluid via de
  receiver te luisteren.

  L

  ANALOG AUDIO OUT

  Deze aansluiting moet
  worden gemaakt om
  het geluid van de TV via
  de receiver weer te
  geven.

  COAXIAL
  DIGITAL AUDIO OUT

  Eén selecteren

  TV

  DVD-speler

  Opmerking
  • Om audio via de DVD-speler te luisteren die met een coaxiale kabel op deze receiver is
  aangesloten, schakelt u eerst over op de DVD-ingang, en drukt vervolgens op SIGNAL SEL
  om audiosignaal C1 (COAXIAL1) te kiezen (zie Selecteren van het audio-ingangssignaal op
  bladzijde 17). • Page 15

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 15 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  Een satellietontvanger of andere digitale settopbox aansluiten
  Satelliet- en kabelontvangers en digitale tv-tuners zijn
  voorbeelden van zgn. ‘set-top box’.
  • Als de set-topbox of het videocomponent tevens een
  HDMI-uitgang heeft, kan deze ook worden aangesloten.
  Zie Aansluitingen maken met HDMI op bladzijde 14 voor
  meer informatie.
  DVR/BDR IN

  DVD IN

  BD IN

  OUT

  CD/SAT

  ASSIGNABLE

  Antennes aansluiten

  Het aantal en soort aansluitingen hangt af van het soort
  component dat u wilt aansluiten. Volg de stappen hieronder
  als u een CD-R, minidisc, DAT- of taperecorder of andere
  audiocomponent wilt aansluiten.
  • Let erop dat u digitale componenten op analoge
  geluidsaansluitingen moet aansluiten als u van of naar
  digitale componenten (zoals een minidisc) wilt opnemen
  van of naar analoge componenten.

  Sluit de AM-raamantenne en de FM-draadantenne aan zoals
  hieronder getoond. Om de ontvangst en de geluidskwaliteit
  te verbeteren, kunt u buitenantennes aansluiten (zie
  Buitenantennes gebruiken op bladzijde 16).
  afb. a

  afb. b

  OPTICAL

  COAXIAL
  IN 1

  IN 1

  DVR/BDR IN

  DVD IN

  BD IN

  OUT

  CD/SAT

  ASSIGNABLE

  OPTICAL

  COAXIAL
  IN 1

  (CD-R / TAPE)

  02

  Andere audiocomponenten aansluiten

  IN 1

  (TV)

  AUDIO

  (CD-R / TAPE)

  (TV)

  AUDIO

  CD-R/TAPE SURR BACK
  OUT
  PRE OUT

  CD-R/TAPE SURR BACK
  OUT
  PRE OUT

  L

  (Single)

  ANTENNA

  L

  (Single)

  2

  AM LOOP

  R
  R

  VIDEO

  L
  CD/SAT ANTENNA
  IN
  R AM LOOP

  IN
  CD/SAT

  DVD

  VIDEO
  FRONT
  R
  L

  CENTER

  CD/SAT

  L
  IN

  DVD

  IN

  TV

  R

  SURRO
  R

  3
  FM
  UNBAL
  75

  IN

  SPEAKERS A

  MONITOR
  OUT

  L

  ANALOG AUDIO OUT

  COAXIAL
  OPTICAL
  DIGITAL AUDIO OUT

  Eén selecteren
  Set-topbox etc.

  Opmerking
  • Schakel eerst over op CD/SAT, en druk vervolgens op
  SIGNAL SEL om audiosignaal C1 (COAXIAL1) of O1
  (OPTICAL1) te kiezen teneinde audio vanuit de
  broncomponent die via een coaxkabel of een optische
  kabel op deze receiver is aangesloten te kunnen
  beluisteren (zie Selecteren van het audio-ingangssignaal
  op bladzijde 17).

  R REC L
  ANALOG AUDIO IN

  FM
  UNBAL
  75

  DVD

  TV

  R

  VIDEO OUT

  CENTER

  R

  FM
  UNBAL
  75

  DVD

  FRONT
  R
  L

  L
  IN

  R
  MONITOR
  OUT

  4

  L
  CD/SAT ANTENNA
  IN
  R AM LOOP

  IN

  SURROUN
  R

  L

  ANALOG AUDIO OUT

  SPEAKERS A

  COAXIAL
  OPTICAL
  DIGITAL AUDIO OUT

  Eén selecteren
  CD-R, MD, DAT,
  Taperecoder, enz.

  Opmerking
  • Schakel eerst over op de CD-R-ingang en druk vervolgens
  op SIGNAL SEL om audiosignaal O1 (OPTICAL1) te kiezen
  teneinde audio vanuit de CD-speler die via een optische
  kabel op deze receiver is aangesloten te kunnen
  beluisteren (zie Selecteren van het audio-ingangssignaal
  op bladzijde 17).

  1

  1 Duw de nokken open, steek er per aansluiting een
  draad in en laat vervolgens de nokken los om de AMantennedraden vast te zetten.
  2 Bevestig de AM-raamantenne aan de bevestigde
  houder.
  Om de houder aan de antenne te bevestigen, buigt u de
  houder in de richting van de pijl (afb. a), vervolgens klemt u
  de raamantenne in de houder (afb. b).
  3 Plaats de AM-antenne op een vlakke ondergrond en in
  een richting waarbij de ontvangst optimaal is.
  4 Sluit de FM-draadantenne aan op de FM-antenneaansluiting.
  Voor optimale resultaten rolt u de FM-antenne volledig af en
  bevestigt u deze aan een wand of een deurkozijn. Niet los
  ophangen of opgerold laten.

  15
  Nl • Page 16

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 16 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  02 Buitenantennes gebruiken

  De receiver aansluiten op het stopcontact

  Om de FM-ontvangst te verbeteren

  Gebruik een PAL-connector (niet meegeleverd) om een
  externe FM-antenne aan te sluiten.

  Sluit de receiver pas aan, nadat u al uw componenten op
  deze receiver hebt aangesloten, waaronder de luidsprekers.
  LET OP
  • Pak het netsnoer alleen bij het stekkerdeel beet. Trek de
  stekker niet uit door aan het snoer te rukken en raak het
  netsnoer nooit met natte handen aan; dit kan een
  kortsluiting of elektrische schok tot gevolg hebben. Plaats
  het apparaat, een meubelstuk of enig ander voorwerp niet
  op het netsnoer en knel het netsnoer op geen enkele
  manier af. Maak nooit een knoop in het netsnoer of knoop
  deze samen met andere kabels. Leid de netsnoeren
  zodanig dat de kans klein is dat er iemand op trapt. Een
  beschadigd netsnoer kan brand of een elektrische schok
  veroorzaken. Controleer regelmatig de staat van het
  netsnoer. Wanneer u beschadigingen aantreft, vraagt u
  uw dichtstbijzijnde Pioneer-erkende, onafhankelijke
  servicecentrum om het netsnoer te vervangen.
  • Gebruik uitsluitend het netsnoer dat bij dit apparaat is
  meegeleverd.
  • Gebruik het netsnoer uitsluitend voor het doel dat
  hieronder staat beschreven.
  • Wanneer de receiver niet geregeld wordt gebruikt, bijv.
  tijdens vakanties, moet hij losgekoppeld zijn door de
  stekker van het netsnoer uit het stopcontact te trekken.

  Eenkliks PAL-steker
  ANTENNA

  FM
  UNBAL
  75

  75  coaxiale kabel

  Om de AM-ontvangst te verbeteren

  Sluit een met vinyl beklede draad van 5 m tot 6 m aan op de
  AM-antenne-aansluiting zonder de bijgeleverde AMraamantenne los te koppelen.
  U verkrijgt de beste ontvangst wanneer u de kabel buiten
  horizontaal ophangt.

  Opmerking
  • Nadat de receiver op een stopcontact is aangesloten,
  begint er een 2 tot 10-seconden HDMI initialisatieproces.
  Tijdens dit proces kunt u geen bedieningshandelingen
  uitvoeren. De HDMI-indicator op het display op het
  voorpaneel knippert tijdens dit procues en u kunt de
  receiver pas inschakelen zodra de indicator stopt met
  knipperen. Deze procedure kan worden overgeslagen als
  u ARC bij de HDMI-setup op OFF zet. Zie ARC-functie
  (Audio Return Channel) op bladzijde 27 voor verdere
  informatie.

  Buitenantenne
  ANTENNA
  AM LOOP

  Binnenantenne
  (draad met
  vinylafscherming)

  5 m tot 6 m

  1 Steek het meegeleverde netsnoer in de AC INaansluiting aan de achterzijde van de receiver.
  2

  16
  Nl

  Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. • Page 17

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 17 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  Hoofdstuk 3:

  Basisbediening voor
  afspelen
  Uitschakelen van de demodisplay
  De display op het voorpaneel toont verschillende soorten
  informatie (demodisplays) wanneer de receiver niet in
  werking is.
  Deze demodisplay kan worden uitgeschakeld. Zie Het FL
  Demo Mode-menu op bladzijde 26 voor verdere informatie.

  Een bron afspelen
  Dit zijn algemene instructies voor het afspelen van een bron,
  zoals een DVD, met het thuistheatersysteem.
  BD MENU
  AUTO/
  ALC/
  DIRECT STEREO STANDARD ADV SURR
  RECEIVER SLEEP

  RECEIVER

  TV
  SOURCE CONTROL

  INPUT SELECT

  DTV/TV

  DVD

  TV

  CD

  CD-R

  TUNE

  CH
  HOME
  MENU

  ADAPTER

  TUNER PORTABLE

  ENTER

  TUNER EDIT MASTER
  VOLUME
  TOOLS
  MENU

  PRESET

  BD

  DVR/BDR

  AUDIO
  PARAMETER
  TOP
  MENU

  PRESET

  INPUT

  SETUP
  PTY SEARCH

  TUNE

  BAND

  RETURN
  MUTE

  1 Zet de apparatuur van het systeem en de receiver aan.
  Schakel eerst het weergavecomponent in (bijvoorbeeld een
  DVD-speler of TV), en daarna de receiver (druk op
   RECEIVER).
  2 Zet de TV-ingang op de ingang waarop deze receiver is
  aangesloten.
  Als u de receiver bijvoorbeeld op het VIDEO-contactpunt van
  uw TV heeft aangesloten, zorg er dan voor dat u thans het
  VIDEO-contactpunt selecteert.
  3 Druk op de ingangsfunctietoetsen om de
  ingangsfunctie die u wilt afspelen te selecteren.
  • De ingang van de receiver schakelt over en vervolgens
  kunt u andere componenten via de afstandsbediening
  bedienen. Om de receiver te bedienen drukt u eerst op
  RECEIVER op de afstandsbediening, en vervolgens op de
  juiste toets om het apparaat te bedienen.

  • De ingangsbron kan tevens worden geselecteerd door de
  toetsen INPUT SELECT
  op de afstandsbediening
  te gebruiken, of de INPUT SELECTOR-schijf op het
  voorpaneel. In dat geval schakelt de afstandsbediening
  niet over op de bedieningsmodes.
  Als u de juiste ingangsbron heeft geselecteerd en er wordt
  toch geen geluid weergegeven, selecteer dan het audioingangssignaal voor weergave (zie Selecteren van het audioingangssignaal hieronder).
  4 Druk op AUTO/DIRECT om ‘AUTO SURROUND’ te
  selecteren en te beginnen met het afspelen van de bron.
  Als u een DVD met Dolby Digital- of DTS-surroundgeluid
  afspeelt met een digitale audio-aansluiting, moet u
  surroundgeluid horen. Als u een stereobron afspeelt, of als
  de aansluiting een analoge audio-aansluiting betreft, hoort u
  alleen geluid uit de voorluidsprekers links/rechts in de
  standaardluisterfunctie.
  Het is mogelijk om op de display op het voorpaneel te
  controleren of de surroundgeluidweergave wel of niet correct
  wordt uitgevoerd.
  Bij gebruik van een surround-achterluidspreker wordt
  2D+PLIIx weergegeven bij het afspelen van Dolby Digital
  DTS 5.1-kanaals-signalen en DTS+NEO:6 bij het afspelen van
  DTS 5.1-kanaals signalen.
  Wanneer geen surround-achterluidspreker wordt gebruikt,
  wordt 2D weergegeven bij het afspelen van Dolby Digitalsignalen.
  Als de aanduiding op het display niet overeenkomt met het
  ingangssignaal en de luidsprekerfunctie, moet u de
  aansluitingen en instellingen controleren.
  Opmerking
  • U moet mogelijk de instellingen voor de digitale audiouitgang van de DVD-speler of digitale satellietontvanger
  controleren. Deze moeten zijn ingesteld op Dolby Digital,
  DTS en 88,2 kHz/96 kHz PCM-audio via 2 kanalen. Als er
  een optie voor MPEG-audio is, stelt u deze in op conversie
  van MPEG-audio naar PCM.
  • Afhankelijk van de DVD-speler of brondiscs krijgt u
  mogelijk alleen digitaal stereogeluid via 2 kanalen en
  analoog geluid te horen. In dat geval dient de receiver op
  een meerkanaals luistermodus te worden ingesteld
  indien u meerkanaals surroundgeluid wenst.

  Selecteren van het audio-ingangssignaal

  03

  Het audio-ingangssignaal kan voor iedere ingangsbron
  worden geselecteerd. Zodra dit is ingesteld, dan wordt de
  geselecteerde audio-ingang toegepast wanneer u de
  ingangsbron selecteert via de ingangsfunctietoetsen.
  DVR/BDR

  ADAPTER

  CD

  CD-R

  CH

  TUNER PORTABLE

  PHASE S.RETRIEVER SIGNAL SEL

  VOL

   Druk op SIGNAL SEL om het audio-ingangssignaal dat
  met de broncomponent overeenkomt te selecteren.
  Elke keer dat u drukt, bladert u als volgt door de opties:
  • H – Er wordt een HDMI-signaal geselecteerd. H kan
  worden geselecteerd voor de BD, DVD, DVR/BDR en CD/
  SAT-ingang. Voor andere ingangen kan H niet worden
  geselecteerd.
  - Wanneer de optie HDMI in De audio-opties instellen op
  bladzijde 23 ingesteld is op THRU, is het geluid
  hoorbaar via uw TV, niet via deze receiver.
  • C1/O1 – Selecteert de digitale ingang. De coaxiale 1ingang wordt voor C1 geselecteerd, en de optische 1
  audio-ingang voor O1.
  • A – Selecteert de analoge ingangen.
  Wanneer H (HDMI) of C1/O1 (digitaal) wordt geselecteerd en
  de geselecteerde audio-ingang niet beschikbaar is, dan
  wordt automatisch A (analoog) geselecteerd.
  Behalve ingang BD, DVR/BDR.
  Opmerking
  • Voor de TV-ingang kan alleen A (analoog) of C1/O1
  (digitaal) worden geselecteerd. Indien de ARC bij de
  HDMI SET echter op ON staat, staat de ingang
  permanent op H (HDMI) en kan niet worden gewijzigd.
  • Als de ingang op H (HDMI) of C1/O1 (digitaal) is
  ingesteld, gaat 2 branden wanneer een Dolby Digitalsignaal wordt ingevoerd, en DTS gaat branden wanneer
  een DTS-signaal wordt ingevoerd.
  • Wanneer de H (HDMI) geselecteerd is, zijn de indicators
  A en DIGITAL uit (zie bladzijde 7).

  5 Gebruik MASTER VOLUME om het geluidsniveau in te
  stellen.
  Zet het volume van de TV zacht zodat al het geluid uit de
  luidsprekers komt die zijn aangesloten op deze receiver.

  17
  Nl • Page 18

  03

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  Luisteren naar de radio
  Hieronder wordt beschreven hoe u afstemt op FM- en AMradiozenders met de automatische (zoek) en handmatige
  (stap) afstemfuncties. Wanneer op een zender is afgestemd,
  kunt u de frequentie opslaan in het geheugen en deze later
  opnieuw oproepen – zie Voorkeurzenders opslaan op
  bladzijde 19 voor meer informatie over de juiste procedure.
  AUDIO
  PARAMETER
  DVR/BDR

  ADAPTER

  CD

  CD-R

  CH

  TOP
  MENU

  VOL

  HOME
  MENU

  TUNER PORTABLE

  PHASE S.RETRIEVER SIGNAL SEL

  TUNE

  TUNER EDIT MASTER
  VOLUME
  TOOLS
  MENU

  ENTER

  T U NE

  SETUP
  PTY SEARCH

  PRESET

  • Het is mogelijk dat u digitaal geluid te horen krijgt
  wanneer een LD- of CD-speler die compatible is met DTS
  een analoog signaal weergeeft. Om ruis te voorkomen
  moet u de juiste digitale aansluitingen maken
  (bladzijde 13) en het ingangssignaal instellen op C1/O1
  (digitaal).
  • Sommige DVD-spelers geven geen DTS-signalen weer.
  Zie de gebruiksaanwijzing van uw DVD-speler voor meer
  informatie.
  • Dit product is niet compatible met decodering van DSD.
  Zet de uitgang van de speler op PCM als een SACD wordt
  afgespeeld op een speler die compatible is met SACD.
  Raadpleeg de instructiehandleiding van het apparaat
  voor meer gegevens.

  • Wanneer de digitale ingang (optisch of coax) wordt
  geselecteerd, kan deze receiver alleen digitale
  signaalindelingen van Dolby Digital, PCM (32 kHz tot
  96 kHz) en DTS (waaronder DTS 96 kHz/24-bits)
  weergeven. De compatibele signalen via de HDMIaansluitingen zijn: Dolby Digital, DTS, PCM (32 kHz tot
  192 kHz samplingfrequenties), Dolby TrueHD, Dolby
  Digital Plus, DTS-EXPRESS, DTS-HD Master Audio en
  DVD Audio (waaronder 192 kHz). Bij andere digitale
  signaalformaten stelt u in op A (analoog).

  PRESET

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 18 ページ

  BAND

  RETURN
  MUTE

  Tip
  • Om beeld en/of geluid van apparaten die op elk aansluitpunt zijn aangesloten te ontvangen, selecteert u de ingang als
  volgt.

  Video/Audio
  DVR/BDR DVD

  BD

  Audio

  Audio

  1.

  1.

  CD-R

  (CD-R/TAPE-ingang)

  2. Andere dan de CD-R/TAPE-ingang

  CD

  DVR/BDR IN

  (TV-ingang)

  2. Andere dan de TV-ingang

  SIGNAL SEL

  SIGNAL SEL

  C1

  (HDMI)
  HDMI

  TV

  DVD IN

  BD IN

  OUT

  CD/SAT

  O1
  ASSIGNABLE

  COAXIAL

  OPTICAL

  IN 1

  IN 1

  (CD-R / TAPE)

  (TV)

  AUDIO

  Audio

  CD-R/TAPE SURR BACK
  OUT
  PRE OUT
  L

  CD-R

  CD

  TV

  DVD

  (Single)

  SIGNAL SEL
  R

  VIDEO

  L
  CD/SAT ANTENNA
  IN
  R AM LOOP

  IN

  Video

  CD/SAT

  CD
  DVD

  FRONT
  R
  L
  TUNER

  CENTER

  IN
  R

  MONITOR
  OUT

  18
  Nl

  TV

  DVD

  FM
  UNBAL
  75

  SURROUND
  R
  L

  2 Druk indien nodig op BAND om de golfband (FM of AM)
  te wijzigen.
  Met elke druk op de toets schakelt de band tussen FM (stereo
  of mono) en AM.
  3 Stem af op een station.
  Dit kan op drie manieren:
  Automatisch afstemmen
  Om de zenders in de momenteel geselecteerde band te
  zoeken, drukt u TUNE / in en houdt u deze circa een
  seconde ingedrukt. De receiver begint te zoeken naar de
  volgende zender en stopt wanneer een zender is
  gevonden. Herhaal deze stap om nog meer zenders te
  zoeken.
  Handmatig afstemmen
  Druk op TUNE / om de frequentie stap voor stap te
  wijzigen.
  Afstemmen met hoge snelheid
  Houd TUNE / ingedrukt om af te stemmen met hoge
  snelheid. Laat de toets los wanneer de gewenste
  frequentie is bereikt.

  FM-geluid verbeteren
  Als de TUNE- of ST-indicatoren niet gaan branden wanneer
  op een FM-station wordt afgestemd omdat het signaal zwak
  is, kunt u de receiver op de mono-ontvangstmodus zetten.

  L
  IN

  DVD

  A

  1 Kies de tuner door op TUNER te drukken.

  SPEAKERS A

   Druk op BAND om FM MONO te kiezen.
  Hierdoor verbetert de geluidskwaliteit gewoonlijk en kunt u
  ongestoord luisteren naar de uitzending. • Page 19

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 19 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  Voorkeurzenders opslaan

  Luisteren naar voorkeurzenders

  Als u vaak naar een bepaalde zender luistert, is het handig
  dat u de frequentie opslaat in het geheugen van de receiver
  om hem later makkelijk te kunnen oproepen. Zo hoeft u niet
  telkens handmatig af te stemmen op de zender. In dit
  apparaat kunt u maximaal 30 zenders in het geheugen
  opslaan.

  Dit kan alleen als voorkeurzenders zijn opgeslagen. Zie
  Voorkeurzenders opslaan hierboven als u dit nog niet hebt
  gedaan.

  AUDIO
  PARAMETER

  INPUT SELECT

  DTV/TV

  TUNER EDIT MASTER
  VOLUME
  TOOLS
  MENU

  Voorkeurzenders benoemen

  PRESET

  RECEIVER

  TUNE

  TOP
  MENU

  PRESET

  RECEIVER SLEEP

  TV
  SOURCE CONTROL

  ENTER

  Om zenders gemakkelijker te kunnen herkennen, kunt u alle
  voorkeurzenders benoemen.

  INPUT
  BD

  DVD

  TV

  DVR/BDR

  CD

  CD-R

  HOME
  MENU

  T U NE

  SETUP
  PTY SEARCH

  ADAPTER

  PHASE S.RETRIEVER SIGNAL SEL

  BAND

  RETURN
  MUTE

  CH

  BASS

  TUNER PORTABLE

  VOL
  DVD

  VCR

  1

  2

  3

  1 Kies de voorkeurzender die u een naam wilt geven.
  Zie Luisteren naar voorkeurzenders hierboven voor verdere
  aanwijzingen.
  2 Druk tweemaal op TUNER EDIT.
  De cursor bij de eerste tekenpositie knippert in het scherm.

  TRE

  HDD

   Druk op PRESET / om de voorkeurzender te
  selecteren waarnaar u wilt luisteren.
  • U kunt de voorkeuzezender ook oproepen met de
  cijfertoetsen op de afstandsbediening.

  DISP

  1 Stem af op de gewenste zender.
  Zie Luisteren naar de radio op bladzijde 18 voor meer
  informatie.
  2 Druk op TUNER EDIT.
  In het scherm wordt PRESET weergegeven en vervolgens een
  knipperende MEM en de geheugenpositie.
  3 Druk op PRESET / om de voorkeurzender te
  selecteren waarnaar u wilt luisteren.
  U kunt hiervoor ook de cijfertoetsen gebruiken.
  4 Druk op ENTER.
  Het voorkeuzenummer stopt met knipperen en de receiver
  slaat het station op.
  Opmerking
  • Wanneer de receiver langer dan een maand niet op het
  lichtnet is aangesloten, gaan de zendergeheugens
  verloren en moeten deze opnieuw worden
  geprogrammeerd.
  • De stations worden in stereo opgeslagen. Wanneer het
  station in de stand FM MONO wordt opgeslagen,
  verschijnt dit als ST wanneer het wordt opgeroepen.

  3 Voer de gewenste naam in.
  Kies een naam van maximaal acht tekens lang.
  • Gebruik PRESET / om de positie van de tekens te
  kiezen.
  • Gebruik TUNE / om tekens te kiezen.
  • De naam wordt opgeslagen, wanneer ENTER wordt
  ingedrukt.
  Tip
  • Om een zendernaam te wissen, volgt u stappen 1 en 2 en
  drukt u op ENTER terwijl het scherm leeg is. Druk op
  TUNER EDIT terwijl het scherm leeg is om de vorige naam
  te behouden.
  • Zodra u een geheugenpositie benoemd hebt, drukt u op
  DISP om de naam weer te geven. Wanneer u terug wilt
  keren naar de frequentieweergave, drukt u meerdere
  malen op DISP om de frequentie weer te geven.

  03

  Een inleiding tot RDS
  RDS (Radio Data System – radiogegevenssysteem) is een
  systeem dat de meeste FM-radiozenders gebruiken om
  luisteraars informatie te verschaffen – bijvoorbeeld de naam
  van de zender en het soort uitzending dat ze verzorgen.
  Met RDS kunt u zoeken naar typen programma’s. U kunt
  bijvoorbeeld een station zoeken dat het programmatype JAZZ
  uitzendt op dit moment.
  U kunt naar de volgende soorten programma’s zoeken:
  NEWS – Nieuws
  AFFAIRS – Actualiteiten
  INFO – Algemene informatie
  SPORT – Sport
  EDUCATE – Educatief
  DRAMA – Hoorspelen e.d.
  CULTURE – Nationale of
  regionale cultuur, theater enz.
  SCIENCE – Wetenschap en
  technologie
  VARIED – Meestal
  praatprogramma’s, zoals
  quizzen of interviews.
  POP M – Popmuziek
  ROCK M – Rockmuziek
  EASY M – ‘Easy listenning’
  rustige populaire muziek
  LIGHT M – ‘Lichte’ klassieke
  muziek
  CLASSICS – ‘Serieuze’
  klassieke muziek
  OTHER M – Muziek die niet in
  een van bovenstaande
  categorieën valt
  WEATHER – Weerberichten

  FINANCE – Beursberichten,
  financieel en zakelijk nieuws
  enz.
  CHILDREN –
  Kinderprogramma’s
  SOCIAL – ‘Human interest’,
  programma’s over sociale
  aangelegenheden
  RELIGION – Religieuze
  programma’s
  PHONE IN – Programma’s
  waarin mensen telefonisch
  hun mening kunnen geven
  TRAVEL – Programma’s over
  reizen (maar geen
  verkeersinformatie)
  LEISURE – Hobby en vrije tijd
  JAZZ – Jazz
  COUNTRY –
  Country&Western-muziek
  NATION M – Populaire muziek
  in een andere taal dan Engels
  OLDIES – Gouwe ouwen
  (muziek uit de jaren 50 en 60)
  FOLK M – Volksmuziek
  DOCUMENT – Documentaires

  Opmerking
  • Daarnaast zijn er nog drie andere
  programmeringssoorten, ALARM, ALARMTST, en NO
  TYPE. ALARM en ALARMTST worden voor
  noodmeldingen gebruikt. NO TYPE verschijnt wanneer
  een soort programma niet wordt gevonden.

  19
  Nl • Page 20

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 20 ページ

  03

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  AUDIO
  PARAMETER

  INPUT SELECT

  DTV/TV
  INPUT

  BD

  DVD

  TUNE

  TOP
  MENU

  ENTER

  TV
  HOME
  MENU

  DVR/BDR

  CD

  TUNER EDIT MASTER
  VOLUME
  TOOLS
  MENU

  PRESET

  RECEIVER

  TV
  SOURCE CONTROL

  PRESET

  RECEIVER SLEEP

  CD-R

  CH

  TUNE

  SETUP
  PTY SEARCH

  BAND

  RETURN
  MUTE

  ADAPTER

  TUNER PORTABLE
  BASS

  PHASE S.RETRIEVER SIGNAL SEL

  TRE

  VOL

  BD MENU
  ALC/
  AUTO/
  DIRECT STEREO STANDARD ADV SURR

  HDD

  DVD

  VCR

  1

  2

  3

  DISP

  TEST TONE SB CH CH SELECT

  4

  5

  6

  CH

  Zoeken naar RDS-programma’s
  U kunt naar een van de hierboven genoemde
  programmatypen zoeken.
  1 Druk op TUNER en vervolgens op BAND om de FM-band
  te selecteren.
  • RDS wordt alleen uitgezonden op de FM-band.
  2 Druk op PTY SEARCH.
  SEARCH verschijnt op het display.
  3 Druk op PRESET / om het programmatype te
  selecteren waarnaar u wilt luisteren.
  4 Druk op ENTER om naar dit programmatype te zoeken.
  Het systeem begint met zoeken door de vooraf ingestelde
  functies van het station totdat een overeenkomstige functie is
  gevonden. Herhaal deze stap om nog meer zenders te
  zoeken.
  Als NO PTY op het display verschijnt, betekent dit dat de
  tuner op dit moment geen programma van het gewenste type
  heeft kunnen vinden.
  • RDS zoekt alleen onder de opgeslagen voorkeurzenders.
  Als er geen zenders zijn opgeslagen of als op geen van de
  voorkeurzenders het gewenste programmatype wordt
  gevonden, verschijnt NO PTY op het display. FINISH
  betekent dat de zoekopdracht is voltooid.

  20
  Nl

  RDS-informatie weergeven
  Met de knop DISP geeft u de verschillende typen beschikbare
  RDS-informatie weer.
   Voor RDS-informatie drukt u op DISP.
  Bij elke druk op de toets verandert het display als volgt:
  • Luistermodus
  • Hoofdvolume
  • Radiotekst (RT) – Door de radiozender uitgezonden
  boodschappen. Een praatprogramma kan bijvoorbeeld
  een telefoonnummer als RT versturen.
  • Programmaservicenaam (PS) – De naam van de
  radiozender.
  • Programmatype (PTY) – Geeft het soort programma aan
  dat wordt uitgezonden.
  • De huidige tunerfrequentie (FREQ)
  Opmerking
  • Wanneer er ruis optreedt terwijl de RT-tekst over het
  scherm loopt, kunnen sommige tekens onjuist worden
  weergegeven.
  • Wanneer de tekst NO TEXT op het RT-display verschijnt,
  betekent dit dat er geen RT-gegevens worden
  uitgezonden door de zender. Het scherm schakelt
  automatisch over naar de zendernaam (PS) (indien er
  geen PS-gegevens beschikbaar zijn wordt NO NAME
  getoond).
  • In de PTY-weergave kan NO PTY verschijnen.

  Een audio-opname maken
  U kunt via de ingebouwde tuner of via een audiobron die op
  de receiver is aangesloten (zoals een CD-speler) een audioopname maken.
  Alleen audiosignalen die via een analoge audio-ingang in
  deze receiver zijn ingevoerd kunnen worden opgenomen.
  Signalen die via een HDMI-kabel of digitale audiokabel
  (optische/coaxiale kabel) zijn ingevoerd kunnen niet worden
  opgenomen (zie Andere audiocomponenten aansluiten op
  bladzijde 15 voor meer gegevens over aansluitingen).

  RECEIVER SLEEP

  RECEIVER

  TV
  SOURCE CONTROL

  INPUT SELECT

  DTV/TV
  INPUT

  BD

  DVD

  TV

  DVR/BDR

  CD

  CD-R

  ADAPTER

  CH

  TUNER PORTABLE

  PHASE S.RETRIEVER SIGNAL SEL

  VOL

  1 Gebruik de ingangsfunctietoetsen om de
  ingangsfunctie die u wilt vastleggen te selecteren.
  De ingang van de receiver schakelt over en vervolgens kunt u
  andere componenten via de afstandsbediening bedienen.
  • De ingangsbron kan tevens worden geselecteerd door de
  toetsen INPUT SELECT
  op de afstandsbediening
  te gebruiken, of de INPUT SELECTOR-schijf op het
  voorpaneel.
  2 Kies het audio-ingangssignaal (indien nodig).
  Druk op SIGNAL SEL en kies de analoge ingangen (A) voor de
  broncomponent waarvandaan u wilt opnemen (zie
  bladzijde 17 voor meer gegevens hierover).
  3 Bereid de bron voor die u wilt opnemen.
  Stem af op het radiostation, laad de CD, enz.
  4 Bereid de recorder voor.
  Voer een lege tape, MD enz. in het opnameapparaat in en stel
  de opnameniveau’s in.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de recorder als u niet
  zeker weet hoe dit moet.
  5 Start de opname en start vervolgens de weergave op
  het bronapparaat.
  Opmerking
  • Het volume, de balans, de toon (lage tonen, hoge tonen,
  loudness) en de surroundeffecten van de receiver hebben
  geen invloed op het opgenomen signaal. • Page 21

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 21 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  Hoofdstuk 4:

  Opmerking
  • Stereo-surround (matrix) formaten worden gedecodeerd
  met behulp van NEO:6 CINEMA of DOLBY PLIIx MOVIE
  (zie Luisteren in surroundgeluid hieronder voor verdere
  informatie over deze decoderingsformaten).

  Luisteren naar uw
  systeem
  Kiezen van de luistermodus

  Luisteren in surroundgeluid

  Deze receiver biedt een verscheidenheid aan luistermodes
  voor de weergave van verschillende audioformaten. Kies er
  een in overeenstemming met uw luidsprekeromgeving of de
  bron.

  Met deze receiver kunt u elke bron beluisteren in
  surroundgeluid. De beschikbare opties hangen evenwel af
  van uw luidsprekeropstelling en het soort bron dat u
  beluistert.
  • Als de bron gecodeerd is met Dolby Digital, DTS of Dolby
  Surround, wordt automatisch het juiste
  decoderingsformaat gekozen en getoond op het display.
  Wanneer u STEREO ALC (Auto Level Control-stereomodus)
  selecteert, dan reguleert dit apparaat de weergave van de
  geluidsniveau’s ingeval ieder geluidsniveau per muziekbron
  verschilt die in een draagbare audiospeler is opgenomen.
  Wanneer u STEREO selecteert, hoort u de bron alleen via de
  linker- en rechtervoorluidsprekers (en soms ook via de
  subwoofer, afhankelijk van de luidsprekerinstellingen). Dolby
  Digital en DTS meerkanaals geluidsbronnen worden
  teruggebracht tot stereo.
  De volgende modi bieden een basissurroundgeluid voor
  stereo- en meerkanaalsbronnen.
  Verklaring
  Nee: Niet aangesloten / Ja: Aangesloten / Twee: Twee
  luidsprekers zijn aangesloten / –: Al dan niet aangesloten

   Terwijl u naar een bron luistert drukt u herhaald op de
  luistermodustoets om de gewenste luistermodus te kiezen.
  BD MENU
  ALC/
  AUTO/
  DIRECT STEREO STANDARD ADV SURR

  TUNER EDIT MASTER
  VOLUME
  TOOLS

  AUDIO
  PARAMETER

  DISPLAY

  BAND

  TUNER EDIT

  AUTO SURROUND/
  ALC/
  STREAM DIRECT STANDARD SURR

  TUNE

  ADVANCED
  SURROUND

  STEREO

  SOUND
  RETRIEVER

  • De luistermodus wordt op de display van het voorpaneel
  getoond.
  Belangrijk
  • De luistermodi en veel functies die in dit gedeelte staan
  beschreven, zijn wellicht niet beschikbaar vanwege de
  huidige bron, instellingen en status van de ontvanger.

  Automatische weergave

  AUTO/
  DIRECT

  AUTO SURROUND/
  STREAM DIRECT

  De eenvoudigste en meest directe luisteroptie wordt
  verkregen met de functie AUTO SURROUND. In deze functie
  herkent de receiver automatisch welk soort bron u afspeelt
  en selecteert hij multikanaals of stereoweergave, al naar
  gelang het geval.
  • Druk herhaald op AUTO/DIRECT totdat AUTO
  SURROUND kort in de display verschijnt (vervolgens
  verschijnt het decodeer- of weergaveformaat). De
  indicatoren voor digitale indeling op het scherm geven
  aan wat voor type bron wordt weergegeven.

  Soort
  surroundmodes

  ALC/
  STANDARD

  Geschikte bronnen

  ALC/
  STANDARD SURR

  Surroundachterluidsp
  reker(s)

  Tweekanaalsbronnen
  STEREO ALC
  DOLBY PLIIx MOVIE

  Zie hierboven.
  Film

  DOLBY PLII MOVIE
  DOLBY PLIIx MUSICb

  Music

  Jaa
  Nee

  MUSICb

  DOLBY PLII
  DOLBY PLIIx GAME


  Jaa
  Nee

  Videogames

  DOLBY PLII GAME
  NEO:6 CINEMAc

  Film

  NEO:6 MUSICc

  Music

  Surroundachterluidsp
  reker(s)

  Soort
  surroundmodes

  Geschikte bronnen

  DOLBY PRO LOGIC
  Decoderen zonder
  ruisonderdrukkingd

  Oude films
  Geen toegevoegde
  effecten
  STEREOe

  Zie hierboven.  04

  Multikanaalsbronnen
  STEREO ALC
  DOLBY PLIIx MOVIE

  Zie hierboven.
  Film

  DOLBY PLII MOVIE


  Tweea
  Nee

  DOLBY PLIIx MUSICb

  Music

  DOLBY PLII MUSICb
  DOLBY DIGITAL EX
  DTS-ES
  DTS NEO:6
  Decoderen zonder
  ruisonderdrukkingd

  Film/Music
  Film/Music
  Film/Music
  Geen toegevoegde
  effecten

  Ja
  Ja
  Ja


  STEREOe

  Zie hierboven.  Tweea
  Nee

  a. Wanneer het verwerken van het surround-achterkanaal
  (bladzijde 23) uitgeschakeld is, of de surroundachterluidsprekers zijn in de stand NO geschakeld, wijzigt
  DOLBY PLIIx in DOLBY PLII (5.1-kanaals geluid).
  b. Ook kan het C.WIDTH, DIMEN., en het PNRM.-effect worden
  aangepast (zie De audio-opties instellen op bladzijde 23).
  c. Ook kan het C.IMG-effect worden aangepast (zie De audioopties instellen op bladzijde 23).
  d. Deze modus kan slechts worden geselecteerd als Surround
  Back Channel Processing (bladzijde 23) is uitgeschakeld.
  e. • De STEREO-modus kan worden gekozen met de toets
  STEREO.
  • De audio wordt weergegeven met uw surround-instellingen.
  U kunt nog steeds de functies Midnight, Loudness Phase
  Control, geluidsherstel en Tone gebruiken.

  Opmerking
  • Bij functies die 6.1-kanaalsgeluid weergeven, is hetzelfde
  signaal hoorbaar uit beide surround-achterluidsprekers.

  Jaa
  Nee  21
  Nl • Page 22

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 22 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  04 Gebruik van de Advanced Surround ADV
  BD MENU
  SURR

  ADVANCED
  SURROUND

  De functie voor geavanceerde surround creëert een
  verscheidenheid aan surroundeffecten. Probeer de
  verschillende modi met verschillende geluidssporen uit om
  te zien wat u bevalt.
  ACTION

  Ontworpen voor actiefilms met dynamische
  geluidssporen.

  DRAMA

  Deze functie is speciaal bedoeld voor films
  met veel gesproken tekst.

  ENT.SHOW

  Geschikt voor muziekbronnen.

  Stream Direct gebruiken

  Geschikt voor sportprogramma’s.

  CLASSICAL

  Geeft geluid zoals in een grote concertzaal.

  ROCK/POP

  Creëert het geluid van een ‘live’ concert van
  rock- en/of popmuziek.

  UNPLUGGED

  Geschikt voor akoestische muziekbronnen.

  EXT.STEREO

  Geeft meerkanaals geluid bij een
  stereobron, met gebruik van alle
  luidsprekers.

  F.S.S.ADVANCE
  (Front Stage
  Surround
  ADVANCE)

  Hiermee verkrijgt u natuurlijke
  surroundgeluideffecten terwijl alleen de
  voorluidsprekers en de subwoofer worden
  gebruikt.
  Gebruik deze functie voor een rijk
  surroundeffect gericht op het midden waar
  de geluidsprojectie van de linker en de
  rechter voorluidspreker samenvalt.

  AUTO SURROUND Zie Automatische weergave op bladzijde 21.
  DIRECT

  PURE DIRECT

  Het geluid van bronnen kan worden
  weergegeven overeenkomstig de
  instellingen die in de Speaker-setup zijn
  gedaan (speakerinstelling, kanaalniveau,
  speakerafstand), en tevens door middel van
  dual mono-instellingen. U hoort bronnen
  overeenkomstig het aantal kanalen in het
  signaal.
  Phase Control, Sound Delay, Auto Delay,
  LFE Attenuate en Center image-functies zijn
  beschikbaar.
  Analoge en PCM-geluidsbronnen worden
  weergegeven zonder digitale verwerking.

  Sound Retriever gebruiken
  Wanneer audiogegevens worden verwijderd tijdens het
  compressieproces, lijdt de geluidskwaliteit vaak aan een
  ongelijk geluidsbeeld. De Sound Retriever-functie maakt
  gebruik van nieuwe DSP-technologie waarmee het geluid van
  cd-kwaliteit kan worden hersteld voor gecomprimeerde 2kanaals-audio door de geluidsdruk te herstellen en hakerige
  storingen glad te strijken die achterblijven na compressie.
  ADAPTER

  Luidspreker
  linksvoor

  PHONES SURR

  22
  Nl

  Luidspreker
  rechtsvoor

  Geeft een volwaardig surround-geluid
  wanneer u met een hoofdtelefoon luistert.

  AUTO SURROUND/
  STREAM DIRECT

  Gebruik de Stream Direct-modi wanneer u een zo getrouw
  mogelijke reproductie van een bron wilt horen. Alle
  overbodige signaalverwerking wordt genegeerd.

  ADVANCED GAME Geschikt voor videospellen.
  SPORTS

  AUTO/
  DIRECT

  TUNER PORTABLE

  PHASE S.RETRIEVER SIGNAL SEL

  VOL

   Druk op S.RETRIEVER om de S.RTV (Sound Retriever) op
  ON of OFF te zetten.
  Opmerking
  • De Sound Retriever is alleen van toepassing op 2-kanaals
  bronnen.

  Beter geluid met behulp van Phase Control
  De Phase Control-functie van de receiver maakt gebruik van
  fasecorrectiemetingen om ervoor te zorgen dat het geluid de
  luisterpositie op het juiste moment bereikt en voorkomt dat
  het geluid wordt vervormd of verkleurd.
  Phase Control-technologie zorgt voor een coherente
  geluidsreproductie dankzij het gebruik van faseafstemming
  voor een optimaal geluidsbeeld op uw beluisterpositie. De
  standaardinstelling is ingeschakeld en we adviseren de
  Phase Control ingeschakeld te laten voor alle
  geluidsbronnen.
  ADAPTER

  TUNER PORTABLE

  PHASE S.RETRIEVER SIGNAL SEL

  VOL

   Druk op PHASE om de P.CTL (Phase Control) op ON of
  OFF te zetten.
  Opmerking
  • Faseafstemming is een heel belangrijke factor voor het
  bereiken van een correcte geluidsreproductie. Wanneer
  twee golfvormen ‘in fase’ zijn, stijgen en dalen ze
  tegelijkertijd, wat resulteert in een versterkte amplitude,
  helderheid en aanwezigheid van het geluidssignaal. Als
  de top van een golf samenvalt met een dal is het geluid
  ‘uit fase’ en wordt er een onbetrouwbaar geluidsbeeld
  geproduceerd.
  • Indien de luidsprekerafstand niet juist is ingesteld,
  verkrijgt u mogelijk niet het beste Phase Control-effect.
  • De Phase Control-modus kan in de volgende gevallen niet
  op ON worden gezet:
  - Wanneer de PURE DIRECT-modus ingeschakeld is.
  - Als de hoofdtelefoons worden aangesloten. • Page 23

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  Verwerking van surround-achterkanaal
  gebruiken

  De audio-opties instellen

  Bij een 7.1-kanaals surroundsysteem met
  surroundluidsprekers die direct aan de zijkanten van de
  luisterplaats zijn geplaatst, wordt het surroundgeluid van 5.1kanaals bronnen vanaf de zijkant gehoord. De Up Mix-functie
  mengt het geluid van de surroundluidsprekers met de
  surround-achterluidsprekers, zodat het surroundgeluid
  diagonaal vanaf de achterkant wordt gehoord, zoals het zou
  moeten zijn.
  • Het gebruik van de Up Mix-functie is effectief wanneer de
  luidsprekers in het 7.1-kanaals surroundsysteem zijn
  ingesteld zoals aanbevolen in het voorbeeld op
  bladzijde 10.
  • Afhankelijk van de plaats van de luidsprekers en de
  geluidsbron is het mogelijk dat soms toch geen
  bevredigend resultaat wordt verkregen. In dat geval stelt
  u de instelling in op OFF.

  Er zijn een aantal extra geluidsinstellingen die u kunt maken
  in het menu AUDIO PARAMETER. De standaardwaarden,
  indien niet vermeld, zijn vetgedrukt aangegeven.

  UP MIX OFF
  HDD
  RECEIVER SLEEP

  TV
  SOURCE CONTROL

  1
  TEST TONE

  4
  RECEIVER

  INPUT SELECT

  DTV/TV
  INPUT

  DVD

  VCR

  2

  3

  MIDNIGHT SPEAKERS

  7

  8

  6

  DISP

  L SW C

  R

  L SW C

  R

  SL

  SR

  SL

  SR

  CH

  LEV

  9

  CH
  S

   Druk op RECEIVER , druk vervolgens herhaalde malen op
  SB CH om door alle opties van het surround-achterkanaal te
  bewegen.
  Bij elke druk op de toets verandert de optie als volgt:
  • SB ON – Matrixdecodering-verwerking voor het genereren
  van de surround-achtercomponent uit de
  surroundcomponent is ingeschakeld.
  • SB AUTO – Het matrixdecoderingsproces voor het
  genereren van de surround-achtercomponent van de
  surroundcomponent wordt automatisch ingeschakeld.
  Het matrixdecoderingsproces wordt alleen uitgevoerd
  wanneer surround-achterkanaalsignalen worden
  gedetecteerd in de ingangssignalen.
  • SB OFF – Het matrixdecoderingsproces voor het
  genereren van de surround-achtercomponent van de
  surroundcomponent wordt uitgeschakeld.

  SBL

  AUDIO
  PARAMETER
  RECEIVER SLEEP

  RECEIVER

  TV
  SOURCE CONTROL

  INPUT SELECT

  DTV/TV
  INPUT

  BD

  DVD

  TV

  TUNE

  TOP
  MENU

  HOME
  MENU

  ENTER

  T U NE

  SETUP

  TUNER EDIT MASTER
  VOLUME
  TOOLS
  MENU

  BAND

  RETURN

  UP MIX ON

  SB CH CH SELECT

  5

  Belangrijk
  • Let op, wanneer een instelling niet wordt weergegeven in
  het AUDIO PARAMETER-menu, is het niet beschikbaar
  vanwege de huidige bron, instellingen en status van de
  receiver.

  PRESET

  U kunt de receiver automatisch de 6.1- of 7.1-decodering
  laten gebruiken voor 6.1-gecodeerde bronnen (bijvoorbeeld
  Dolby Digital EX of DTS-ES), of u kunt ervoor kiezen om altijd
  6.1- of 7.1-codering te gebruiken (bijvoorbeeld bij 5.1gecodeerd materiaal). Met 5.1-gecodeerde bronnen wordt
  een surround-achterkanaal gegenereerd. Soms klinkt het
  materiaal echter beter in de 5.1-indeling waarvoor het
  oorspronkelijk bedoeld was. In dat geval zet u gewoon de
  verwerking van het surround-achterkanaal uit.
  • Bij een 7.1-kanaals surroundsysteem worden de
  audiosignalen die een matrixdecoderingverwerking
  hebben ondergaan door verwerking via het
  surroundachterkanaal waaraan de Up Mix-functie is
  toegevoegd, weergegeven via de surroundachterluidsprekers.

  04

  Up Mix-functie instellen

  PRESET

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 23 ページ

  SBR

  SBL

  SBR

  1 Zet de receiver in stand-by.
  2 Terwijl u PRESET  op het voorpaneel ingedrukt houdt,
  en de  STANDBY/ON ongeveer twee seconden lang
  indrukt.
  UP MIX: OFF wordt weergegeven en de Up Mix-functie wordt
  uitgeschakeld. Wanneer u deze functie weer wilt
  inschakelen, voert u stappen 1 en 2 opnieuw uit.
  • Wanneer ON is ingesteld, brandt de
  op het voorpaneel.

  -indicator (Up Mix)

  Opmerking
  • Ingesteld op ON ongeacht deze instelling wanneer DTSHD-signalen worden weergegeven.
  • Kan automatisch worden ingesteld op OFF, zelfs wanneer
  ingesteld op ON, afhankelijk van het ingangssignaal en
  de luistermodus.

  1 Druk op RECEIVER en vervolgens op de toets AUDIO
  PARAMETER.
  2 Gebruik / om de instelling te selecteren die u wilt
  afstellen.
  Afhankelijk van de huidige status/modus van de receiver
  kunnen bepaalde opties wellicht niet worden geselecteerd.
  Raadpleeg de onderstaande tabel voor opmerkingen
  hieronder.
  3 Gebruik / om deze naar wens in te stellen.
  Raadpleeg de onderstaande tabel voor de beschikbare opties
  voor elke instelling.
  4 Druk op RETURN om te bevestigen en het menu af te
  sluiten.
  Instelling / Werking
  Optie(s)
  S.DELAY (Geluidsvertraging)
  Sommige monitoren hebben een kleine
  vertraging wanneer video wordt weergegeven,
  zodat het geluidsspoor niet geheel synchroon
  loopt met het beeld. Door een kleine
  vertraging in te stellen, kunt u het geluid
  afstemmen op de weergave van de video.

  0,0 tot 9,0
  (beelden)
  1 seconde = 25
  beelden (PAL)
  Standaard: 0.0

  23
  Nl • Page 24

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 24 ページ

  04

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  Instelling / Werking

  Optie(s)
  a

  MIDNIGHT/LOUDNESS
  Met de MIDNIGHT-functie verkrijgt u een
  effectief surroundgeluid bij films met een lage
  geluidssterkte.
  Met LOUDNESS verkrijgt u geschikte lage en
  hoge tonen uit muziekbronnen bij een lage
  geluidssterkte.

  M/L OFF
  MIDNIGHT
  LOUDNESS

  S.RTV (Geluidsherstel)b
  Wanneer audiogegevens worden verwijderd
  tijdens het compressieproces, lijdt de
  geluidskwaliteit vaak aan een ongelijk
  geluidsbeeld. De Sound Retriever-functie
  maakt gebruik van nieuwe DSP-technologie
  waarmee het geluid van cd-kwaliteit kan
  worden hersteld voor gecomprimeerde 2kanaals-audio door de geluidsdruk te
  herstellen en hakerige storingen glad te
  strijken die achterblijven na compressie.

  OFF

  DUAL MONOc
  Hiermee geeft u op hoe tweevoudig monogecodeerde Dolby Digital-geluidssporen
  moeten worden afgespeeld.

  CH1 – Alleen
  kanaal 1 is
  hoorbaar

  ON

  Nl

  LFE ATT (LFE verzwakken)
  Sommige Dolby Digital- en DTS-audiobronnen
  bevatten ultralage bastonen. Stel indien nodig
  de LFE-verzwakking in om te voorkomen dat
  de ultralage bastonen het geluid van de
  luidsprekers vervormen.
  De LFE is niet begrensd wanneer het is
  ingesteld op 0 dB, wat de aanbevolen waarde
  is. Wanneer het ingesteld is op –15 dB, is de
  LFE begrensd tot de betreffende waarde.
  Wanneer OFF is geselecteerd, zal er geen
  geluid via het LFE-kanaal worden
  weergegeven.
  HDMI (HDMI-geluid)
  Geeft de route op van het HDMI-audiosignaal
  vanuit deze receiver (AMP) of thru naar een
  TV (THRU). Wanneer THRU geselecteerd is,
  wordt er geen geluid weergegeven via deze
  receiver.

  CH2 – Alleen
  kanaal 2 is
  hoorbaar
  CH1 CH2 – Beide
  kanalen zijn
  hoorbaar vanuit
  de
  voorluidsprekers

  24

  Instelling / Werking

  F.PCM (Permanente PCM)
  Dit is bijvoorbeeld handig als het even duurt
  voordat met OFF het PCM-signaal op een CD
  wordt herkend.
  Wanneer ON is geselecteerd, kunt u ruis
  horen bij het afspelen van niet-PCM-bronnen.
  Selecteer een ander ingangssignaal als dit
  een probleem is.

  OFF

  DRC (Regeling van het dynamisch bereik)
  Hiermee stelt u het niveau van het
  dynamische bereik in voor filmgeluidssporen
  die geoptimaliseerd zijn voor Dolby Digital,
  DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTSHD en DTS-HD Master Audio (deze functie
  wilt u wellicht gebruiken voor het luisteren
  naar surroundgeluid bij lage volumes).

  AUTOd

  ON

  MAX
  MID
  OFF

  Optie(s)
  0 (0 dB)
  5 (–5 dB)
  10 (–10 dB)
  15 (–15 dB)
  20 (–20 dB)
  ** (OFF)

  AMP
  THRU

  A.DLY (Auto vertraging)e
  Deze functie corrigeert automatisch de audionaar-video-vertraging tussen componenten
  die met een HDMI-kabel zijn aangesloten. De
  audiovertragingstijd is ingesteld op basis van
  de bedrijfsstatus van het scherm dat via een
  HDMI-kabel is aangesloten. De videovertragingstijd wordt automatisch aangepast
  overeenkomstig de audio-vertragingstijd.

  OFF

  C.WIDTH (Breedte middenkanaal)f
  (Alleen van toepassing bij gebruik van een
  middenluidspreker)
  Spreid het middenkanaal tussen de rechteren linker voorluidsprekers, waardoor het
  breder (hogere instellingen) of smaller (lagere
  instellingen) klinkt.

  0 tot 7
  Standaard: 3

  DIMEN (Afmetingen)f
  Hiermee wordt de balans van het
  surroundgeluid van voor- naar achterzijde
  ingesteld, waardoor het geluid verder weg
  (negatieve instellingen) of meer naar voren
  (positieve instellingen) klinkt.

  –3 tot +3
  Standaard: 0

  PNRM. (Panorama)f
  Hiermee wordt het voorste stereobeeld
  verbreedt, zodat het de surroundluidsprekers
  omvat voor een ‘omhullend’ effect.

  ON

  OFF
  ON

  Instelling / Werking
  g

  C.IMG (Middenbeeld)
  (Alleen van toepassing bij gebruik van een
  middenluidspreker)
  Hiermee stelt u het middenbeeld in om een
  breder stereo-effect te creëren bij gesproken
  tekst. Pas het effect aan van 0 (alle
  middenkanalen worden naar de luidsprekers
  rechtsvoor en linksvoor gestuurd) tot 10 (het
  middenkanaal wordt alleen naar de
  middenluidspreker gestuurd).

  Optie(s)
  0 tot 10
  Standaard: 3
  (NEO:6 MUSIC),
  10 (NEO:6
  CINEMA)

  a. U kunt de opties van MIDNIGHT/LOUDNESS op elk gewenst
  moment veranderen met de toets MIDNIGHT.
  b. U kunt de opties van de geluidsherstelfunctie op elk gewenst
  moment veranderen met de toets S.RETRIEVER.
  c. Deze instelling werkt alleen voor Dolby Digital- en DTSgeluidsopnamen die gecodeerd zijn in dual mono.
  d. De in eerste instantie ingestelde AUTO is alleen beschikbaar
  voor Dolby TrueHD-signalen. Selecteer MAX of MID voor
  andere signalen dan Dolby TrueHD.
  e. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het aangesloten
  scherm de automatische audio/videosynchronisatiemogelijkheid (‘lip-synch’) voor HDMI
  ondersteunt. Wanneer u de automatisch ingestelde
  vertragingstijd ongeschikt vindt, stelt u A.DLY in op OFF en
  stelt u de vertragingstijd handmatig in. Voor meer details over
  de lip-sync-functie van uw scherm neemt u rechtstreeks
  contact op met de fabrikant.
  f. Alleen beschikbaar bij 2-kanaalsbronnen in DOLBY PLII
  MUSIC-modus.
  g. Alleen wanneer er wordt geluisterd naar tweekanaalsbronnen
  in NEO:6 CINEMA en de NEO:6 MUSIC-modus. • Page 25

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 25 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  Hoofdstuk 5:

  Het systeeminstelmenu
  (System Setup)
  Het menu System Setup (systeem instellen)
  gebruiken
  In het volgende hoofdstuk wordt getoond hoe u
  gedetailleerde instellingen kunt invoeren om op te geven hoe
  u de receiver gebruikt en hierin wordt tevens uitgelegd hoe u
  de afzonderlijke instellingen van het luidsprekersysteem op
  uw wensen kunt afstemmen.
  Belangrijk
  • Als een hoofdtelefoon is aangesloten op de receiver,
  koppelt u hem los.
  PARAMETER

  INPUT SELECT

  DTV/TV

  MENU

  ENTER

  DVD

  HOME
  MENU

  TV

  SETUP
  PTY SEARCH

  DVR/BDR

  CD

  CD R

  CH

  TUNE

  Met deze receiver kunt u nauwkeurige instellingen maken om
  het surround-geluid optimaal af te stellen. U hoeft deze
  instellingen slechts één keer te verrichten (tenzij u de huidige
  luidsprekeropstelling wijzigt of nieuwe luidsprekers
  toevoegt).

  Luidsprekerinstellingen
  Gebruik deze instelling om uw luidsprekerconfiguratie
  (formaat, aantal luidsprekers) op te geven.

  2 Gebruik / om ‘SP SET’ uit het SP SETUP-menu te
  selecteren en druk vervolgens op ENTER.

  INPUT
  BD

  Het Speaker Setup-menu

  1 Gebruik / om ‘SP SETUP’ uit het System Setup-menu
  te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

  PRESET

  RECEIVER

  TV
  SOURCE CONTROL

  PRESET

  RECEIVER SLEEP

  VOLUME

  TOOLS

  TUNE

  TOP
  MENU

  • HDMI SET – Instellen als de ARC-functie wordt gebruikt
  (Zie ARC-instelling op bladzijde 27).
  • APD – Instelling voor automatische uitschakeling
  wanneer de receiver enkele uren lang niet is bediend (zie
  Het Auto Power Down-menu op bladzijde 26).
  • FL DEMO – Instelling voor de demodisplay op de
  voorpaneeldisplay (zie Het FL Demo Mode-menu op
  bladzijde 26).

  BAND

  RETURN
  MUTE

  1 Druk op  RECEIVER om de receiver in te schakelen.
  2 Druk op RECEIVER en dan op SETUP.
  Het System Setup-menu verschijnt op de display van het
  voorpaneel. Gebruik /// en ENTER op de
  afstandsbediening om door de schermen te navigeren en
  menu-onderdelen te selecteren. Druk op RETURN om te
  bevestigen en het huidige menu af te sluiten.
  • Druk op elk gewenst tijdstip op SETUP om het menu
  System Setup (systeem instellen) af te sluiten.
  3 Selecteer de instelling die u wilt aanpassen.
  • SP SETUP
  - SP SET – Voer de afmeting en het aantal luidsprekers dat
  u heeft aangesloten in (zie hieronder).
  - X.OVER – Geef op welke frequenties naar de subwoofer
  moeten worden gestuurd (zie bladzijde 26).
  - CH LEVEL – Stel de algehele balans van uw
  luidsprekersysteem in (bladzijde 26).
  - SP DISTN – Voer de afstand van uw speakers vanaf de
  luidsprekers in (bladzijde 26).

  3 Gebruik / om de luidsprekers te selecteren die u wilt
  instellen, en kies vervolgens de afmeting van de
  luidspreker.
  Selecteer de grootte (en het aantal) met / van elk van de
  volgende luidsprekers:
  • F (Front) – De instelling SMALL mag niet worden
  gewijzigd.
  • C (Center) – Selecteer SMALL als u een middenspeaker
  aansluit. Als u geen middenluidspreker hebt
  aangesloten, kiest u NO (het middenkanaal wordt aan
  andere luidsprekers doorgegeven).
  • S (Surround) – Selecteer SMALL als u surroundspeakers
  aansluit. Wanneer u geen surroundluidsprekers hebt
  aangesloten, kiest u NO (het geluid van de
  surroundkanalen wordt naar de overige luidsprekers
  verzonden).
  • SB (Surroundachter) – Selecteer het aantal surroundachterluidsprekers dat u hebt (een (X1), twee (X2) of
  geen). Als u geen surround-achterluidsprekers hebt
  aangesloten, kiest u NO.
  - Als u slechts één surroundachter-luidspreker
  selecteert, zorg er dan voor dat de extra versterker op het
  aansluitpunt PRE OUT L (Single) is aangesloten.

  • SW (Subwoofer) – LFE-signalen en basfrequenties van
  kanalen die zijn ingesteld op SMALL worden
  weergegeven via de subwoofer wanneer u YES selecteert
  (zie onderstaande opmerkingen). Kies de instelling PLUS
  als u wilt dat de subwoofer continu basgeluid weergeeft
  of als u diepere bassen wenst (de basfrequenties die
  normaal gezien naar de voor- en middenluidsprekers
  gaan, worden ook omgeleid naar de subwoofer). Als u
  geen subwoofer hebt aangesloten, kiest u NO (de
  basfrequenties worden weergegeven door de andere
  luidsprekers).

  05

  4 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
  U keert terug naar het Speaker Setup-menu.
  Opmerking
  • Als u SMALL selecteert voor de voorluidsprekers, wordt
  de subwoofer automatisch ingesteld op YES. Ook kunt u
  de midden-, surround- en surround-achterluidsprekers
  niet instellen op LARGE (L) als de voorluidsprekers zijn
  ingesteld op SMALL. In dat geval worden alle
  basfrequenties naar de subwoofer gestuurd.
  • Als de surroundluidsprekers zijn ingesteld op NO, wordt
  de surround-achterluidspreker automatisch ingesteld op
  NO.
  • Als u een subwoofer hebt en van veel bassen houdt, lijkt
  het logisch om LARGE te selecteren voor de
  voorluidsprekers en PLUS voor de subwoofer. Dit geeft
  mogelijk niet de beste basweergave. Afhankelijk van de
  luidsprekeropstelling in uw kamer is het zelfs mogelijk dat
  de bassen afnemen als gevolg van de onderdrukking van
  lage frequenties. Probeer in dat geval de positie of de
  richting van de luidsprekers te veranderen. Als u geen
  goede resultaten bereikt, beluistert u de basweergave
  met de instellingen PLUS en YES of stelt u de
  voorluidsprekers afwisselend in op LARGE en SMALL en
  laat uw oren beslissen. De eenvoudigste oplossing in
  geval van problemen is dat u alle basgeluiden naar de
  subwoofer leidt door de voorluidsprekers in te stellen op
  SMALL.
  • De instelling LARGE wordt niet met dit systeem gebruikt.
  Selecteer de instelling SMALL zodra elke speaker is
  aangesloten.
  • De cross-overfrequentie van 200 Hz mag niet worden
  gewijzigd.

  25
  Nl • Page 26

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 26 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  05 De drempelfrequentie
  • Standaardinstelling: 200Hz
  Deze instelling bepaalt de scheidingsfrequentie tussen de
  lage tonen die worden weergegeven door de luidsprekers die
  zijn ingesteld op LARGE, of de subwoofer, en de lage tonen
  die worden weergegeven door de luidsprekers die zijn
  ingesteld op SMALL. Zij legt eveneens de
  scheidingsfrequentie vast voor de lage tonen in het LFEkanaal.
  • Zie Luidsprekerinstellingen op bladzijde 25 voor meer
  informatie over het kiezen van de luidsprekerformaten.
  1 Gebruik / om ‘SP SETUP’ uit het System Setup-menu
  te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
  2 Gebruik / om ‘X.OVER’ uit het SP SETUP-menu te
  selecteren en druk vervolgens op ENTER.
  3 Gebruik / om de grenswaarde van de frequentie te
  kiezen.
  Frequenties onder de scheidingsfrequentie worden naar de
  subwoofer (of luidsprekers met de instelling LARGE)
  gestuurd.
  4 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
  U keert terug naar het Speaker Setup-menu.

  Kanaalniveau
  Met de kanaalniveau-instellingen kunt u de algehele balans
  van het luidsprekersysteem aanpassen. Dit is een belangrijke
  factor bij het instellen van een thuistheatersysteem.
  LET OP
  • De testtonen die in de System Setup worden gebruikt,
  worden met een hoog volume weergegeven.
  1 Gebruik / om ‘SP SETUP’ uit het System Setup-menu
  te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
  2 Gebruik / om ‘CH LEVEL’ uit het SP SETUP-menu te
  selecteren en druk vervolgens op ENTER.
  3 Selecteer een optie met /.
  • T. TONE M – Verplaats de testtoon handmatig van
  luidspreker naar luidspreker en pas de kanaalniveaus
  afzonderlijk aan.
  • T. TONE A – Pas de kanaalniveaus aan terwijl de testtoon
  automatisch wordt verplaatst van luidspreker naar
  luidspreker.

  26
  Nl

  4 Bevestig de gekozen insteloptie.
  De weergave van de testtonen begint nadat u op ENTER
  drukt. Nadat het volume toeneemt tot het referentieniveau,
  worden testtonen weergegeven.
  5 Gebruik / om het niveau van elk kanaal in te
  stellen.
  Als u T. TONE M hebt geselecteerd, gebruikt u / om een
  andere luidspreker te kiezen. De instelling T. TONE A geeft
  testtonen weer in de onderstaande volgorde (afhankelijk van
  de luidsprekerinstellingen):
  L  C  R  SR  SBR  SBL  SL  SW
  Pas het niveau van elke luidspreker aan wanneer de testtoon
  wordt weergegeven.
  Opmerking
  • Als u een geluidsdrukniveaumeter (SPL) gebruikt,
  verricht de metingen dan vanaf uw hoofdluisterpositie en
  regel het niveau van elke luidspreker op 75 dB SPL (Cgewogen/langzame uitlezing).
  • De testtoon uit de subwoofer wordt met een laag volume
  weergegeven. Mogelijk moet u het niveau bijregelen
  wanneer u uw systeem uitprobeert met een echte
  geluidsopname.
  6 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
  U keert terug naar het Speaker Setup-menu.
  Tip
  • U kunt de kanaalniveaus op elk gewenst moment
  veranderen door op RECEIVER te drukken en vervolgens
  op CH SELECT en LEV +/– van uw afstandsbediening te
  drukken. U kunt ook op CH SELECT drukken en /
  gebruiken om het kanaal te selecteren en vervolgens /
   te gebruiken om de kanaalniveaus in te stellen.

  Luidsprekerafstand
  Voor een goede geluidsdiepte en -scheiding moet u de
  afstand van de luidsprekers tot de luisterpositie opgeven. De
  receiver kan dan de vertraging toevoegen die nodig is om een
  effectief surround-geluid te verkrijgen.

  1 Gebruik / om ‘SP SETUP’ uit het System Setup-menu
  te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
  2 Gebruik / om ‘SP DISTN’ uit het SP SETUP-menu te
  selecteren en druk vervolgens op ENTER.
  3 Kies de luidspreker(s) die u wilt instellen met / en
  selecteer dan de afstand.
  Gebruik / om de afstand van elke luidspreker met een
  vermeerdering van elke keer 0,1 m in te stellen.
  4 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
  U keert terug naar het Speaker Setup-menu.

  Het Auto Power Down-menu
  Instellen om de receiver automatisch uit te schakelen nadat
  een bepaalde tijd is verstreken (wanneer het apparaat is
  ingeschakeld terwijl het enkele uren lang niet is bediend).
  • Standaardinstelling: 6 hours
  1 Gebruik / om ‘APD’ uit het System Setup-menu te
  selecteren en druk vervolgens op ENTER.
  2 Voer de tijd in waarna het apparaat moet uitschakelen
  (wanneer er geen bediening heeft plaatsgevonden).
  • Gebruik / om 2, 4 of 6 uur te kiezen, of OFF (als geen
  automatische uitschakeling gewenst is).
  3 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
  U keert terug naar het menu System Setup (systeem
  instellen).

  Het FL Demo Mode-menu
  Instellen of verschillende demo’s dienen te worden getoond
  op de display op het voorpaneel.
  • Standaardinstelling: OFF
  1 Gebruik / om ‘FL DEMO’ uit het System Setup-menu
  te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
  2 Gebruik / om ON of OFF voor de demodisplay te
  kiezen.
  3 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
  U keert terug naar het menu System Setup (systeem
  instellen). • Page 27

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 27 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  Hoofdstuk 6:

  ARC-functie (Audio
  Return Channel)
  Als uw TV een Audio Return Channel-functie ondersteunt,
  kunt u de TV en dit apparaat via een HDMI-kabel aansluiten,
  waarna de audio van de TV op dit apparaat via het HDMIaansluitpunt wordt ingevoerd zonder dat een audiokabel
  hoeft te worden aangesloten. Zet “ARC” in HDMI SETUP op
  ON wanneer u deze functie gebruikt.
  Belangrijk
  • Gebruik een High Speed HDMI® -kabel als u de ARCfunctie gebruikt. De ARC-functie werkt mogelijk niet goed
  met andere HDMI-kabels.

  ARC-instelling
  1 Druk op  RECEIVER om de receiver in te schakelen.
  2 Druk op RECEIVER en dan op SETUP.
  Het System Setup-menu verschijnt op de display van het
  voorpaneel. Gebruik /// en ENTER op de
  afstandsbediening om door de schermen te navigeren en
  menu-onderdelen te selecteren. Druk op RETURN om te
  bevestigen en het huidige menu af te sluiten.
  • Druk op elk gewenst tijdstip op SETUP om het menu
  System Setup (systeem instellen) af te sluiten.
  3 Gebruik / om ‘HDMI SET’ uit het System Setupmenu te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
  4 Gebruik / om de gewenste ‘ARC’-instelling te
  kiezen.
  Als een TV die de HDMI Audio Return Channel-functie
  ondersteunt op de receiver wordt aangesloten, kan het geluid
  van de TV via het HDMI-aansluitpunt worden ingevoerd.
  • ON – Het geluid van de TV wordt via het HDMIaansluitpunt ingevoerd.
  • OFF – Het geluid van de TV wordt vanuit andere audioingangsaansluitpunten dan de HDMI-ingangen
  ingevoerd.
  5 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
  U keert terug naar het menu System Setup (systeem
  instellen).

  Voor gebruik van de ARC-functie

  06

  Als u de ARC-functie gebruikt, zet dan de TV en dit apparaat
  op stand-by nadat u het apparaat op de TV heeft aangesloten.
  Schakel het apparaat vervolgens in en daarna de TV, in deze
  volgorde. Om de ARC-functie uit te voeren moet u de ingang
  op de TV wisselen met de ingangsmodus die voor aansluiting
  van dit apparaat is bedoeld, nadat dit apparaat op een TV met
  een HDMI-kabel is aangesloten. Nu kunt u een TVprogramma kiezen.
  Belangrijk
  • Zelfs als aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan is
  het mogelijk dat de ARC-functie niet werkt. Luister in dat
  geval naar de audio van de TV nadat dit apparaat en de TV
  met een audiokabel zijn aangesloten.
  • Mogelijk wordt de CEC-functie (Consumer Electronic
  Control) geactiveerd als de ARC-functie op ON wordt
  gezet, waardoor het apparaat in- en uitschakelt (ON en
  OFF), en de ingang van de ene naar de andere omwisselt.
  Omdat met dit apparaat geen gesynchroniseerde
  bediening volgens de CEC-functie wordt gegarandeerd, is
  het raadzaam om de HDMI CONTROL-instelling op de
  aangesloten speler uit te schakelen (OFF). Dit apparaat
  functioneert mogelijk niet goed als de HDMI CONTROL
  op de speler is ingeschakeld (ON). Raadpleeg de
  betreffende instructiehandleiding van het apparaat voor
  meer gegevens. Als dit niet werkt schakel de ARC-functie
  dan uit.
  Luister in dat geval naar de audio van de TV nadat dit
  apparaat en de TV met een audiokabel zijn aangesloten.
  Met dit apparaat wordt geen gesynchroniseerde
  bediening gegarandeerd waarbij met de
  afstandsbediening van de TV het geluidsvolume kan
  worden bediend (zoals Mute). Gebruik dit apparaat om
  het geluidsvolume te bedienen (zoals Mute).
  • Schakel het apparaat uit (OFF) en verwijder het netsnoer
  uit de stekkerdoos als andere apparatuur wordt
  aangesloten of als aansluitingen op dit apparaat worden
  gewijzigd. Steek het netsnoer terug in de stekkerdoos
  nadat alles is aangesloten.
  • Als het netsnoer is aangesloten wanneer de ARC-functie
  is ingeschakeld (ON), dan heeft de HDMI 2 tot 10
  seconden nodig om te initialiseren. Dit apparaat kan niet
  worden bediend tijdens het initialiseren. De HDMIindicator op de display knippert tijdens het initialiseren.
  Schakel het apparaat in (ON) wanneer de indicator niet
  langer knippert.

  27
  Nl • Page 28

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 28 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  07 Hoofdstuk 7:

  Aanvullende informatie
  Problemen oplossen
  Vaak worden onjuiste handelingen verward met problemen
  of storingen. Wanneer u denkt dat er iets mis is met dit
  apparaat, controleert u eerst de onderstaande punten.
  Controleer de andere apparaten en elektrische apparatuur
  die wordt gebruikt, omdat het probleem soms daarin
  verscholen ligt. Wanneer het probleem niet opgelost is’ nadat
  u alle onderstaande controles hebt uitgevoerd, dient u
  contact op te nemen met uw lokale Pioneer-erkende
  onafhankelijke reparatiedienst om het reparatiewerk te laten
  uitvoeren.
  • Als het apparaat niet naar behoren functioneert vanwege
  externe effecten zoals statische elektriciteit, haalt u de
  stekker uit het stopcontact en steekt u deze weer in het
  stopcontact om het apparaat weer normaal te doen
  werken.

  Algemeen
  Het apparaat gaat niet aan.
   Trek de stekker uit het stopcontact en steek hem weer in.
   Zorg ervoor dat er geen losse eindjes luidsprekerkabel tegen
  het achterpaneel aankomen. Hierdoor zet de receiver zichzelf
  automatisch uit.
  De receiver schakelt plotseling uit.
   Als de Auto Power Down-functie in werking is, wordt het
  apparaat automatisch uitgeschakeld indien de receiver enkele
  uren lang niet is bediend. Controleer de instelling voor de
  Auto Power Down-functie (zie Het Auto Power Down-menu op
  bladzijde 26).
   Zet de receiver weer aan na ongeveer één minuut (gedurende
  deze periode kan het apparaat niet worden ingeschakeld). Als
  het bericht blijft aanhouden, neem dan contact op met een
  erkend onafhankelijk Pioneer-servicepunt.
  Het apparaat wordt automatisch in- en uitgeschakeld (ON/
  OFF) en de ingang wisselt van de ene ingang naar de
  andere. (Als de ARC-functie is ingeschakeld)
   Mogelijk wordt de CEC-functie (Consumer Electronic Control)
  geactiveerd als de ARC-functie op ON wordt gezet, waardoor
  het apparaat in- en uitschakelt (ON en OFF), en de ingang van
  de ene naar de andere omwisselt. Omdat met dit apparaat
  geen gesynchroniseerde bediening volgens de CEC-functie
  wordt gegarandeerd, is het raadzaam om de HDMI CONTROLinstelling op de aangesloten speler uit te schakelen (OFF).

  28
  Nl

  Raadpleeg de betreffende instructiehandleiding van het
  apparaat voor meer gegevens.
  Als dit niet werkt schakel de ARC-functie dan uit. Luister in
  dat geval naar de audio van de TV nadat dit apparaat en de TV
  met een audiokabel zijn aangesloten.
  Er klinkt geen geluid nadat u een ingangsfunctie hebt
  geselecteerd.
   Gebruik MASTER VOLUME om het geluidsvolume te
  verhogen.
   Druk op MUTE op de afstandsbediening om het uitgezette
  geluid weer aan te zetten.
   Stel de SIGNAL SEL in op H (HDMI), C1/O1 (digitaal) of A
  (analoog) overeenkomstig de gemaakte aansluitingen (zie
  bladzijde 17).
   Zorg ervoor dat de component goed is aangesloten (zie De
  apparatuur aansluiten op bladzijde 10).
   Controleer de audio-uitgangsinstellingen van de
  broncomponent.
   Raadpleeg de bij de broncomponent meegeleverde
  instructiehandleiding.
  Er worden geen beelden weergegeven wanneer een
  ingangsfunctie is geselecteerd.
   Zorg ervoor dat de component goed is aangesloten (zie De
  apparatuur aansluiten op bladzijde 10).
   Gebruik voor de aansluiting van deze receiver hetzelfde type
  videokabels voor zowel het bronapparaat als voor de TV (zie
  Informatie over video-uitgangaansluiting op bladzijde 13).
   De op het TV-scherm gekozen video-ingang is onjuist.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de TV.
  Er klinkt geen geluid uit de subwoofer.
   De Dolby Digital- of DTS-bron waarnaar u luistert heeft
  misschien geen LFE-kanaal.
   Schakel de subwooferinstelling in Luidsprekerinstellingen op
  bladzijde 25 in op YES of PLUS.
   Schakel de LFE ATT (LFE verzwakken) op bladzijde 24 in op
  LFEATT 0 of LFEATT 5.
  Er klinkt geen geluid uit de surroundluidsprekers of de
  middenluidspreker.
   Sluit de luidsprekers goed aan (zie bladzijde 11).
   Zie Luidsprekerinstellingen op bladzijde 25 om de
  luidsprekerinstellingen te controleren.
   Zie Kanaalniveau op bladzijde 26 om de luidsprekerniveaus te
  controleren.
  De Phase Control-functie heeft geen hoorbaar effect.
   Zorg ervoor dat de luidsprekerafstand-instelling correct is voor
  alle luidsprekers (zie Luidsprekerafstand op bladzijde 26).
  Veel storing bij radio-uitzendingen.
   Sluit de antenne (bladzijde 15) aan en stel de positie ervan in
  voor een optimale ontvangst.
   Haal losse kabels weg bij de antenneaansluitingen en draden.

   Rol de FM-draadantenne helemaal uit, richt hem voor zo goed
  mogelijke ontvangst en zet hem vast op een muur (of sluit een
  buiten-FM-antenne aan).
   Sluit een extra AM-binnen- of -buitenantenne aan (zie
  bladzijde 16).
   Schakel apparatuur uit die storing veroorzaakt of plaats deze
  uit de buurt van de receiver (of plaats antennes verder weg
  van de apparatuur die de storing veroorzaakt).
  U kunt geen radiozenders automatisch selecteren.
   Sluit een buitenantenne aan (zie bladzijde 16).
  Storing tijdens afspelen van een cassette.
   Plaats het cassettedeck uit de buurt van de receiver, tot de
  ruis verdwijnt.
  Er is geen geluid of er klinkt herrie wanneer bronnen met
  DTS worden afgespeeld.
   Controleer of de instellingen van de speler juist zijn en/of de
  uitvoer van het DTS-signaal is ingeschakeld. Raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing van de DVD-speler.
  De afstandsbediening doet het niet.
   Vervang de batterijen (zie bladzijde 9).
   Blijf binnen 7 m en 30º van de sensor op het voorpaneel (zie
  bladzijde 9).
   Verwijder het obstakel of ga op een andere plaats zitten of
  staan.
   Vermijd blootstelling van de afstandsbedieningssensor op het
  voorpaneel aan direct licht.
  Het display is donker of uitgeschakeld.
   Druk herhaaldelijk op DIMMER op de afstandsbediening om
  naar de standaardinstelling terug te keren.
  De voorpaneeldisplay schakelt zonder duidelijke reden over
  naar verscheidene andere displays.
   Dit gebeurt omdat de demodisplay in werking is. Om de
  demodisplay uit te schakelen drukt u op een willekeurige toets
  om naar de originele display terug te keren, of stelt u FL
  DEMO in op OFF (zie Het FL Demo Mode-menu op
  bladzijde 26).
  TEMP verschijnt in de display en het geluidsniveau daalt.
   De temperatuur binnenin het apparaat heeft de toelaatbare
  waarde overschreden. Verplaats het apparaat voor betere
  ventilatie (zie blz. 2).
   Verlaag het geluidsniveau. • Page 29

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 29 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  HDMI

  Belangrijke informatie over de HDMI-aansluiting

  Geen geluid of beeld.
   Als het probleem blijft aanhouden terwijl uw HDMIcomponent rechtstreeks is aangesloten op uw monitor, dient
  u de handleiding van de component of de monitor te
  raadplegen of contact op te nemen met de fabrikant voor
  ondersteuning.
  Er is geen beeld.
   De videosignalen die vanaf het analoge video-aansluitpunt
  binnenkomen worden niet door het HDMI-aansluitpunt
  uitgevoerd. De videosignalen die vanaf het HDMI-aansluitpunt
  binnenkomen worden niet door het analoge videoaansluitpunt uitgevoerd. Het type kabel tussen de ingang en
  uitgang dient telkens hetzelfde te zijn.
   Afhankelijk van de uitgangsinstellingen van de
  broncomponent kan het zijn dat er een video-indeling wordt
  verzonden die niet kan worden weergegeven. Wijzig de
  uitgangsinstellingen van de bron, of sluit het apparaat aan via
  de composiet stekkers.
   Deze receiver is geschikt voor HDCP. Controleer of de
  apparatuur die u aansluit ook geschikt is voor HDCP. Als dat
  niet het geval is, sluit ze dan aan met de contactstekers van de
  composiet video.
   Afhankelijk van het aangesloten apparaat is het mogelijk dat
  het apparaat niet werkt met deze receiver (zelfs als het
  geschikt is voor HDCP). Sluit hem in dat geval aan met de
  contactstekers voor de composiet video tussen de bron en de
  receiver.
   Als er geen beeld op de TV verschijnt, probeert u de instelling
  voor de resolutie of Deep Color, of een andere instelling voor
  het apparaat te wijzigen.
   Om signalen in Deep Color uit te voeren, gebruikt u een
  HDMI-kabel (High Speed HDMI®-kabel) om deze receiver te
  verbinden met een apparaat of TV met de Deep Color-functie.
  Er is geen geluid of het geluid stopt plotseling.
   Controleer of de Audio Parameter-instelling ingesteld is op
  HDMI AMP/THRU (raadpleeg bladzijde 23).
   Als de component een DVI-apparaat is, gebruikt u een
  afzonderlijke aansluiting voor de audio.
   Bij digitale audio-overbrenging in HDMI-formaat duurt het
  langer voordat dit door het apparaat wordt herkend. Daarom
  is het mogelijk dat er een onderbreking in het geluid is bij het
  overschakelen tussen de audio-indelingen of het beginnen
  met afspelen.
   Door het aan- en uitzetten van het apparaat dat tijdens de
  weergave op het HDMI OUT-aansluitpunt van dit systeem is
  aangesloten, of door het aan- of afsluiten van de HDMI-kabel
  tijdens de weergave kan ruis of een storing in het geluid
  ontstaan.

  Er zijn gevallen waarin u de HDMI-signalen niet via deze
  receiver kunt leiden (dit is afhankelijk van de component met
  HDMI-functie die u aansluit - raadpleeg de fabrikant voor
  informatie over HDMI-compatibiliteit).
  Wanneer u via deze receiver de HDMI-signalen niet goed
  kunt ontvangen (vanaf uw component), dient u de volgende
  configuratie te proberen tijdens het aansluiten.

  Configuratie

  Sluit uw HDMI-geschikte bronapparaat rechtstreeks aan op
  het beeldscherm via een HDMI-kabel. Gebruik vervolgens de
  handigste aansluiting (digitaal is aanbevolen) voor het
  doorgeven van het audiosignaal aan de receiver. Zie de
  gebruiksaanwijzingen voor nadere details over de
  audioaansluitingen. Zet de geluidssterkte van het
  beeldscherm in de minimumstand bij het gebruik van deze
  aansluitmethode.
  Opmerking
  • Afhankelijk van het apparaat, kan het audiouitgangssignaal beperkt zijn tot het aantal kanalen dat
  beschikbaar is van het aangesloten beeldscherm (zo kan
  bijvoorbeeld het audio-uitgangssignaal worden beperkt
  tot 2 kanalen bij een videomonitor met niet meer dan
  stereo-geluidsweergave).
  • Wanneer u de ingangsbron wilt omschakelen, moet u de
  functies op zowel de receiver als uw scherm
  omschakelen.
  • Omdat het geluid op de display gedempt is wanneer de
  HDMI-aansluiting wordt gebruikt, dient u het volume op
  de display elke keer dat u tussen ingangsbronnen
  schakelt bij te stellen.

  Het hoofdtoestel terugstellen

  07

  Aan de hand van de volgende procedure kunt u alle
  instellingen van de receiver terugstellen op hun standaard
  fabrieksinstellingen. Gebruik hiervoor de
  bedieningselementen op het voorpaneel.
  1 Zet de receiver in stand-by.
  2 Terwijl u BAND indrukt, houdt u  STANDBY/ON
  ongeveer twee seconden lang ingedrukt.
  3 Als RESET? in de display verschijnt, drukt u op AUTO
  SURROUND/STREAM DIRECT.
  OK? verschijnt op het display.
  4 Druk op ALC/STANDARD SURR om te bevestigen.
  U ziet OK op het display om aan te geven dat de
  standaardinstellingen van de receiver zijn hersteld.
  Belangrijk
  • Als de ARC-functie is ingeschakeld dan kan het apparaat
  mogelijk niet worden geïnitialiseerd. Als dit zich voordoet,
  schakel de ARC-functie dan uit of schakel alle
  aangesloten apparatuur uit voordat dit apparaat wordt
  uitgeschakeld (stand-by), en voer het initialiseren uit
  nadat het HDMI-indicatorlampje uitgaat.

  Het apparaat schoonmaken
  • Gebruik een poetsdoek of een droge doek om stof en vuil
  van het apparaat te verwijderen.
  • Wanneer het buitenoppervlak van het apparaat vuil is,
  veegt u het schoon met een zachte doek die u in een
  neutraal reinigingsmiddel, vijf- tot zesmaal verdund in
  water, hebt gedompeld en goed hebt uitgewrongen. Maak
  het apparaat vervolgens droog met een droge doek.
  Gebruik geen meubelwas of meubelreinigers.
  • Gebruik nooit verdunner, benzine, insectensprays of
  andere chemische producten om dit product schoon te
  maken, want deze kunnen corrosie op het
  buitenoppervlak veroorzaken.

  29
  Nl • Page 30

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 30 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  07 Specificaties
  Audiogedeelte

  Gewogen uitvoervermogen
  Voor, Midden, Surround
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 W per kanaal (1 kHz, 6 , 0,7 %)
  Totale harmonische vervorming
  . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 % (20 Hz tot 20 kHz, 8 , 50 W/ch)
  Frequentierespons (LINE Pure Direct-modus)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Hz tot 70 kHz dB
  Gegarandeerde luidsprekerimpedantie . . . . . . . 6  tot 16 
  Ingang (gevoeligheid/impedantie)
  LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mV/47 k
  Uitgang (niveau/impedantie)
  REC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mV/2,2 k
  Signaal-ruisverhouding (IHF, kortgesloten, A-netwerk)
  LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 dB

  Videogedeelte

  Signaalniveau
  Composite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Vp-p (75 )

  Tunergedeelte

  Frequentiebereik (FM) . . . . . . . . . . . . . 87,5 MHz tot 108 MHz
  Antenne-ingang (FM) . . . . . . . . . . . . . . 75  ongebalanceerd
  Frequentiebereik (AM) . . . . . . . . . . . . . . 531 kHz tot 1602 kHz
  Antenne (AM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raamantenne

  Digitale ingangen/uitgangen

  HDMI-aansluitpunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type A (19-pins)
  HDMI-uitgangstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 V, 100 mA

  Diversen

  Stroomvereisten
  . . . . . . . . . . . . . . . 220 V tot 230 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz
  Stroomverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 W
  In stand-by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45 W
  (ARC-functie: OFF)
  Afmetingen . . . . . 435 mm (B) x 168 mm (H) x 362,5 mm (D)
  Gewicht (zonder verpakking) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6 kg

  Bijgeleverde onderdelen

  Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
  Drogecelbatterijen (formaat AAA IEC R03). . . . . . . . . . . . . . .2
  AM-raamantenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
  FM-draadantenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
  Garantiekaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
  Netsnoer
  Snelstartgids
  Deze handleiding (CD-ROM)
  Opmerking
  • De specificaties zijn van toepassing wanneer de voeding
  230 V is.
  • De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het
  oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving
  worden gewijzigd.

  Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. “Dolby”,
  “Pro Logic”, “Surround EX” en het symbool double-D zijn
  handelsmerken van Dolby Laboratories.

  Geproduceerd in licentie onder VS patent nr. 5,956,674;
  5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
  7,392,195; 7,272,567; andere patenten in de VS en wereldwijd
  zijn opgesteld en hangende. DTS en het bijbehorende symbool
  zijn geregistreerde handelsmerken, en DTS-HD, DTS-HD
  Master Audio en de DTS-logos zijn handelsmerken van DTS,
  Inc. Dit product is voorzien van software. © DTS, Inc. Alle
  rechten voorbehouden.

  30
  Nl • Page 31

  VSX-321_SYXCN_Nl.book 31 ページ

  2011年8月3日 水曜日 午前11時5分

  http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be
  http://www.pioneer.eu

  © 2011 PIONEER CORPORATION.
  Alle rechten voorbehouden.

  PIONEER CORPORATION
  1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan

  PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
  P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

  PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
  340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411

  PIONEER EUROPE NV
  Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

  PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
  253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

  PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
  5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300

  PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.
  Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270
  K002_B3_En

  <ARC8018-A>


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Pioneer VSX-321 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Pioneer VSX-321 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,41 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info