Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/60
Nächste Seite
Hoog rendement
gaswandtoestel met
warmwatervoorziening
Avanta 28c CW4
• Vermogen: 6 - 28 kW
Avanta 35c CW 5
• Vermogen: 8 - 34 kW
Remeha Avanta
Installatie- en Servicehandleiding
Remeha Avanta
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Wo bekomme ich eine Gebrauchsanweisung in Deutsch für CR Remeka Avanta 28 C Eingereicht am 29-4-2019 14:35

  Antworten Frage melden
 • Wo bekomme ich eine Gebrauchsanweisung in Deutsch für CR remeha Avanta 28 c Eingereicht am 6-1-2019 12:37

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Remeha Avanta

  Av a n t a
  R e m e h a

  Installatie- en Servicehandleiding

  Hoog rendement
  gaswandtoestel met
  warmwatervoorziening
  Avanta 28c CW4
  • Vermogen: 6 - 28 kW
  Avanta 35c CW 5
  • Vermogen: 8 - 34 kW • Page 2

  Remeha Avanta
  INHOUDSOPGAVE
  1 VEILIGHEID
  1.1 Veiligheid algemeen
  1.2 Veiligheid bij installatie-, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden
  2 INSTALLEREN
  2.1 Leveringsomvang
  2.2 Ketel ophangen
  2.2.1 Afmetingen, opstellingsruimte en aansluitpunten
  2.2.2 Ophangen Remeha Avanta
  2.2.3 Montage in badruimten
  2.3 Waterzijdig aansluiten
  2.3.1 Waterdoorstroming
  2.3.2 Circulatiepomp
  2.3.3 ‘Geiser’-toepassing
  2.3.4 ‘Solo’-toepassing
  2.3.5 Aanvullende richtlijnen voor het sanitair- en cv-water
  2.3.6 Aansluiten sanitaire waterleidingen
  2.3.7 Aansluiten ‘retour cv-leiding’, expansievat, manometer en vul- en aftapkraan
  2.3.8 Aansluiten ‘aanvoer cv-leiding’ en veiligheidsventiel
  2.3.9 Thermostaatkranen
  2.3.10 Aansluiten condensafvoer
  2.3.11 Aansluiten vloerverwarming
  2.3.12 Aansluiten zonneboiler
  2.4 Gaszijdig aansluiten
  2.4.1 Aanvullende richtlijn voor aansluiten gasleiding
  2.4.2 Propaanbedrijf
  2.4.3 Aansluiten gasleiding
  2.5 Rookgasafvoer en luchttoevoer aansluiten
  2.5.1 Open uitvoering
  2.5.2 Gesloten uitvoering
  2.5.3 Uitmonding in verschillende drukgebieden
  2.5.4 Uitmondingen
  2.5.5 Materiaal en aansluiten rookgasafvoer
  2.5.6 Materiaal en aansluiten luchttoevoer (bij ‘gesloten’ uitvoering)
  2.5.7 Aanvullende richtlijnen voor aansluiten rookgasafvoer en/of luchttoevoer
  2.5.8 Avanta Hogedruksysteem
  2.5.9 WTW-koppeling
  2.5.10 CLV-overdruk
  2.6 Elektrisch aansluiten
  2.6.1 De besturingsautomaat
  2.7 Regelaars en thermostaten aansluiten
  2.7.1 Aansluiten aan/uit-thermostaat
  2.7.2 Aansluiten modulerende regelaar
  2.7.3 Aansluiten vorstbeveiliging
  2.7.4 Blokkerende ingang
  2.7.5 Aansluiten PDA
  2.7.6 Electrisch schema
  2.8 Inbedrijfstelling
  2.8.1 Bedieningspaneel
  2.8.2 Temperaturen uitlezen
  2.8.3 Aanvullende richtlijnen voor het in bedrijf stellen
  2.8.4 Ketel bedrijfsklaar maken
  2.8.5 Normale opstartprocedure
  2.8.6 Fout tijdens opstartprocedure
  2.8.7 De ketel afstemmen op de installatie
  2.8.8 Parameters veranderen op gebruikersniveau (zonder toegangscode)

  2

  5
  5
  5
  6
  6
  6
  7
  7
  8
  8
  8
  8
  9
  9
  9
  9
  10
  10
  11
  11
  11
  12
  12
  12
  12
  12
  12
  13
  14
  14
  15
  15
  16
  16
  17
  17
  17
  17
  17
  18
  19
  19
  19
  20
  20
  21
  22
  22
  22
  23
  23
  28
  29
  29
  30 • Page 3

  2.8.9 Parameters veranderen op serviceniveau (met toegangscode)
  2.8.10 De fabrieksinstellingen terugzetten
  2.8.11 Belasting (Hi) voor cv-bedrijf veranderen
  2.9 Ketel buiten bedrijf stellen
  2.9.1 Ketel met vorstbeveiliging, voor langere tijd uit bedrijf
  2.9.2 Ketel zonder vorstbeveiliging, voor langere tijd uit bedrijf

  30
  32
  33
  33
  33
  33

  3 INSPECTIE EN ONDERHOUD
  3.1 Inspectiewerkzaamheden
  3.1.1 Controle van de waterdruk
  3.1.2 Controle van de rookgasafvoer en de luchttoevoer op dichtheid
  3.1.3 Controle van de ontstekingselektrode
  3.1.4 Controle van de verbranding
  3.1.5 Controle van de brander
  3.1.6 Controle van de warmtewisselaar (cv)
  3.1.7 Controle van de venturi
  3.2 Onderhoudswerkzaamheden

  34
  34
  34
  34
  35
  35
  36
  36
  36
  36

  4 STORINGEN
  4.1 Algemeen
  4.2 Storingscodes
  4.3 Regelstop of blokkering
  4.4 Storingsgeheugen
  4.4.1 Storingen uitlezen
  4.4.2 Storingen wissen

  41
  41
  39
  42
  42
  43
  43

  5 SERVICE-ONDERDELEN
  5.1 Algemeen

  46
  46

  6 CE VERKLARING

  48

  7 CHECKLISTEN (PROTOCOLLEN)
  7.1 Checklist voor inbedrijfstelling (Inbedrijfstellings-protocol)

  49
  49

  8 VOORSCHRIFTEN
  8.1 Normbladen
  8.2 Remeha fabriekstest
  8.3 Aanvullende richtlijnen

  50
  50
  50
  50

  9 TECHNISCHE SPECIFICATIES
  9.1 Technische gegevens
  9.1.1 Ketelsamenstelling
  9.1.2 Werkingsprincipe
  9.1.3 Regeling
  9.1.4 Besturing
  9.2 Watertemperatuurregeling
  9.2.1 Watergebrekbeveiliging
  9.2.2 Maximaalbeveiliging

  51
  51
  52
  52
  53
  53
  54
  54
  54

  10 RENDEMENTGEGEVENS EN GASKEURLABELS
  10.1 Jaarrendement overeenkomstig Gaskeur HR
  10.2 Waterzijdig rendement
  10.3 Jaargebruiksrendement voor tapwater overeenkomstig Gaskeur CW
  10.4 Gaskeurlabels

  55
  55
  55
  55
  55

  3 • Page 4

  Remeha Avanta
  INLEIDING
  De Remeha Avanta is een hoog rendement combiketel,
  bestemd voor wandmontage.
  Deze Installatie- en Service handleiding is bedoeld voor
  installateurs en servicemonteurs. Het document bevat
  belangrijke informatie over de ketel en de (service-)onderdelen, voorbereidingen voor montage en installatie, bediening,
  inspectie, onderhoud, technische specificaties en het
  lokaliseren en opheffen van storingen.

  59957LTNLW6H003

  Naast de Installatie- en Service handleiding bestaat de
  documentatie bij de Remeha Avanta uit:
  • De Montage instructie;
  • De Gebruikershandleiding, Gebruikersinstructiekaart en
  Garantiebewijs, voor de eindgebruiker;
  Daarnaast zijn de volgende documenten verkrijgbaar:
  • Het Product Data Blad, voor de technisch commerciële
  geïnteresseerden;
  • De Eindgebruikersbrochure;
  • Werkboek rookgasafvoersystemen Avanta.
  Zie ook de Remeha internetsite nl.remeha.com voor meer
  nuttige informatie.
  o
  • Lees deze instructie goed door alvorens de ketel op te
  hangen, aan te sluiten en in werking te stellen; maak u met
  de werking en de bediening van de ketel goed vertrouwd en
  volg de gegeven aanwijzingen stipt op.
  • Remeha B.V. is niet verantwoordelijk voor schade die is
  ontstaan doordat aanwijzingen in deze documentatie niet
  zijn opgevolgd.

  59957LTNLW6H051

  4 • Page 5

  Remeha B.V. werkt continu aan verbetering van haar producten. De in deze technische informatie gepubliceerde gegevens
  zijn gebaseerd op de meest recente informatie. Zij worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. Wij behouden
  ons het recht voor, op ongeacht welk moment, de constructie
  en/of uitvoering van onze producten te wijzigen zonder verplichting eerder gedane leveranties dienovereenkomstig aan te
  passen.
  Voor suggesties voor verbetering van deze documentatie kunt
  u contact met ons opnemen.
  Remeha B.V. afdeling Marketing, Postbus 32, 7300 AA
  Apeldoorn, telefoon: 055 - 549 69 69, internet: nl.remeha.com

  1 VEILIGHEID
  1.1 Veiligheid algemeen
  In deze Installatie- en Servicehandleiding worden markeringen
  en pictogrammen gebruikt om de aanwijzingen extra aandacht
  te geven. Remeha doet dit om persoonlijke veiligheid van de
  gebruiker te verhogen, problemen te voorkomen en om de
  technische bedrijfszekerheid van de ketel te waarborgen.
  Tip

  o Nuttig of handig advies.

  Let op

  z Belangrijke aanwijzing bij de
  uitvoering van een handeling.

  Waarschuwing

  Gevaar

  m Mogelijk gevaar voor persoonlijk letsel of materiële schade aan ketel,
  gebouw of milieu.
  { Mogelijk gevaar voor elektrische
  schokken. Er kan zwaar persoonlijk
  letsel optreden.

  m
  Ruikt u gaslucht? Handel als volgt:
  • rook niet en maak geen vuur of vonken;
  • bedien geen elektrische schakelaars;
  • sluit de gaskraan;
  • open ramen en deuren;
  • spoor mogelijke lekkages op en dicht deze af.
  • zit het lek vóór de gasmeter, waarschuw dan het gasbedrijf!
  m
  Ruikt u rook- of verbrandingsgassen? Handel als volgt:
  • haal de stekker uit het stopcontact;
  • open ramen en deuren;
  • spoor mogelijke lekkages op en dicht deze af.
  1.2 Veiligheid bij installatie-, inspectie- en
  onderhoudswerkzaamheden
  Volg de specifieke veiligheidsaanwijzingen, zoals aangegeven
  bij de instructies, stipt op.

  5 • Page 6

  Remeha Avanta
  2 INSTALLEREN
  2x

  2.1 Leveringsomvang
  De standaardlevering van de Remeha Avanta omvat:
  - de Remeha Avanta combiketel, voorzien van netstekker met
  randaarde;
  - bevestigingsmiddelen voor wandmontage;
  - manometerset (manometer / T-stuk);
  - aansluitset (wartels en knelringen);
  - Installatie- en Servicehandleiding / Montage-instructie /
  Gebruikershandleiding/ Gebruikersinstructiekaart / Garantiekaart.

  2x
  2x

  2x
  2x
  3x
  3x

  Deze Installatie- en Servicehandleiding behandelt alleen de
  standaard leveringsomvang. Zie voor installatie of montage
  van eventueel met de ketel meegeleverde accessoires, zoals
  montagebeugel, montageframe, etc., de bij de accessoires
  meegeleverde Montage-instructie.

  rookgasafvoer
  ¯80 mm

  z
  De Avanta is ook samen met een Celcia 20 modulerende
  klokthermostaat leverbaar als Combi Comfort Systeem. In de
  verpakkingsdoos bevindt zich dan ook de Celcia 20. Aan de
  buitenkant van de verpakkingsdoos is dit met een sticker
  kenbaar gemaakt.

  luchttoevoer
  ¯80 mm

  1

  Controleer de inhoud van deze doos. Meld incomplete levering aan Remeha bv.
  Aansluitset

  Installatie- en Servicehandleiding
  Installateur let op! Document bevat informatie
  voor installatie, inspectie en onderhoud! Laat
  handleiding bij de ketel bewaren of bewaar
  handleiding zelf bij overige servicedocumentatie.

  2x
  2x
  3x
  3x

  Gebruikersinstructie
  Installateur let op! Hang de kaart bij de ketel
  volgens onderstaande instructie!

  Manometerset
  Installateur manometer instructie!

  Gebruikershandleiding
  Gebruiker let op! Lees de handleiding door en
  bewaar deze!

  2x

  2x

  Remeha Avanta

  Bevestigingsmaterialen
  Installateur let op! Gebruik deze
  bouten en pluggen!
  Garantiekaart
  Gebruiker let op! Stuur per omgaande ingevulde
  garantiekaart naar Remeha!

  2x

  2

  Avanta ophangen

  Avanta gebruikersinstructie
  328

  Ruikt u rook- of verbrandingsgassen?
  Handel als volgt:

  • rook niet en maak geen vuur of vonken;
  • bedien geen elektrische schakelaars;
  • sluit hoofdgaskraan;
  • open ramen en deuren;
  • waarschuw aanwezigen en verlaat samen het pand;
  • bel uw installateur, buiten uw woning.

  • haal de stekker uit het stopcontact;
  • open ramen en deuren;
  • waarschuw aanwezigen en verlaat samen het pand;
  • bel uw installateur,buiten uw woning.

  Installatie- en Servicehandleiding

  Instellingen wijzigen
  Remeha heeft de Avanta ketel ingesteld op meeste voorkomende cv-installaties. Met deze instellingen zal praktisch elke
  cv-installatie goed werken. Instellingen kunnen naar eigen wensen worden aangepast.. Zie ‘Avanta Gebruikershandleiding’
  voor uitgebreide uitleg over de instellingen en onderstaande tabel voor de meest gangbare instellingen.
  2. Boor gaten met ¯8 mm- steenboor en
  plaats de pluggen.

  1. Bepaal met boormal en waterpas positie
  van bevestigingsgaten.
  Let op! Zie Installatie- en servicehandleiding voor voorschriften
  opstellingsruimte!

  3. Schroef bouten in de pluggen.

  4. Draai de ophangogen naar boven, hang de
  ketel op aan de bouten en draai deze vast.

  Bediening

  P1: temperatuur cv- water
  20 - 8 5 °C

  3

  Druk ‘enter ’-toets in, fabrieksinstelling verschijnt (

  R

  gaswandtoestel met
  warmwatervoorziening

  Druk [+]-toet s 3 x in,
  code
  verschijnt
  75°C /

  60°C /

  stand 2)

  Verlaag of verhoog waarde met [-] of [+]-toets

  R
  R

  Hoog rendement

  verschijnt

  Druk [+]-toets 1x in,
  code
  verschijnt

  R

  Manometer aansluiten
  R

  P4: Eco- of warmhoudstand
  0 (warmhouden) -1 (Eco) 2 (warmhouden en regelaar-afh.)

  P2: temperatuur tapwater
  40 - 6 5 °C

  Druk ‘enter ’-toets in totdat code

  R

  Av a n t a

  Ruikt u gaslucht?
  Handel als volgt:

  ¯8 mm

  R e m e h a

  mm

  2x

  Bevestig waarde met ‘enter ’-toets,
  Druk ‘reset’-toets

  (of

  of

  ) verschijnt

  2 s in, ketel gaat in aangepaste bedrijfstoestand

  Er komt geen warm water uit de kraan
  Dit kan verschillende oorzaken hebben. Ga als volgt te werk.
  1 In de woning wordt gelijktijdig op meer plaatsen
  warm water verbruikt.
  2. Monteer stuk ¯22 mm- leiding op
  aansluiting ëretourcv- leidingí.

  1. Verwijder dop van aansluiting
  ëretourcv- leidingí.

  3. Monteer manometer op
  T- stuk.

  4. Monteer eventueel vul- en aftapkraan
  (niet meegeleverd)
  in ëretourcv- leidingí.

  5. Sluit ëretourcv- leidingí van
  cv- installatie aan.

  Wordt het water nog niet warm, ga dan naar 2.

  Let op! Vervolg aansluitprocedure overige waterzijdige en gaszijdige aansluiting(en) zoals omschreven in de Installatie- en Servicehandleiding.

  4

  5

  Regelaar aansluiten

  Verzoek uw medebewoner(s) het gebruik van warm water
  te stoppen of wacht totdat zij klaar zijn.

  2 Er is een storing in de ketel.
  De ketel verwarmt het tapwater niet.

  Kijk op het display van de ketel welke storingscode verschijnt.
  Kijk bij ‘Storingcodes op display’ of bij ‘Overige storingen’ om
  storingen op te lossen of uw installateur te bellen.

  Ophangen gebruikersinstructie
  De woning wordt niet warm
  Dit kan verschillende oorzaken hebben. Ga als volgt te werk.
  1 Warmte gaat verloren door geopende rame n of deuren.

  Sluit alles wat open staat en wacht totdat woning warm wordt.

  2 Blijft het koud in de woning?

  Controleer dan of de radiatorknoppen geopend zijn
  Draai de radiatorkranen open als zij dichtgedraaid zijn.

  Wordt de woning nog niet warm, ga dan naar 2.
  X6

  1. Voer de kabel door de tule onder aan
  de ketel.

  2. Monteer de kabel (van aan/uitof modulerende regelaar) op de
  klemmen 3 en 4 van connector X6.

  Hang Gebruikersinstructie met haak aan
  manometer.

  Of hang Gebruikersinstructie elders op,
  in nabijheid van ketel.

  Wordt de woning nog niet warm, ga dan naar 3.
  3 Kamerthermostaat is niet goed ingesteld.

  Controleer de instellingen en raadpleeg zonodig de
  handleiding van de kamerthermostaat.

  4 Wordt de woning nog niet warm, dan is er een storing
  in de ketel. De ketel verwarmt het water in de
  cv-installatie niet.

  Kijk op het display van de ketel welke storingscode verschijnt.
  Kijk bij ‘Storingcodes op display’ of bij ‘Overige storingen’ om
  storingen op te lossen of uw installateur te bellen.

  R

  art. nr. 63229

  Let op! Vervolg aansluitprocedure overige elektrische aansluiting(en) zoals
  omschreven in de Installatie- en Servicehandleiding.

  Wordt de woning nog niet warm, ga dan naar 4.

  aanvoer
  ¯22 mm knel

  condens
  ¯25 mm

  sanitair warm
  ¯15 mm knel

  gas
  ¯15 mm knel

  sanitair koud
  ¯15 mm knel

  retour cv
  ¯22 mm knel

  2.2 Ketel ophangen
  In de verpakkingsdoos van de Remeha Avanta zit ook een
  Montage-instructie. Neem die instructies en de opmerkingen
  in dit document in acht. In dit hoofdstuk zijn de richtlijnen en
  instructies opgenomen voor het aansluiten van gas, water,
  elektra, beveiligingen, regelaar, besturing, rookgasafvoer en
  luchttoevoer.
  De typeplaat onder op de ketel vermeldt het ketelserienummer en belangrijke ketelspecificaties, zoals 28c (CW4) of 35c
  (CW5) uitvoering.

  59957LTNLW6H006 & 59957LTNLW6H052

  59957LTNLW6H045

  6 • Page 7

  400

  2.2.1 Afmetingen, opstellingsruimte en aansluitpunten

  120

  Ê Retour cv knel Ø 22 mm
  É Aanvoer cv knel Ø 22 mm
  Ï Gasaansluiting knel Ø 15 mm
  Ð Lippenringaansluiting t.b.v verbrandingsluchttoevoer
  Ø 80 mm
  Ñ Rookgasafvoer Ø 80 mm
  Ó Sanitair koud knel Ø 15 mm
  Ô Sanitair warm knel Ø 15 mm
  Ò Condensafvoer Ø 25 mm

  290

  132

  160

  36

  328  14 ± 1
  17 ± 1

  23 ± 1

  625

  600  m

  De wand of het montageframe moet het gewicht van de
  ketel kunnen dragen en moet voldoende stabiel zijn.

  De ruimte moet vorstvrij zijn.

  Licht ontvlambare materialen of vloeistoffen mogen niet in
  de buurt van het toestel worden opgeslagen of gebruikt.

  85

  39

  74,5
  139,5

  93

  264
  134

  z
  Bij de ketel moet een wandcontactdoos met randaarde en een
  aansluiting op het riool voor de condensafvoer aanwezig zijn.

  206,5

  40
  0

  2.2.2 Ophangen Remeha Avanta
  Aan de achterzijde van de mantel bevinden zich twee ophangogen, zodat de ketel direct aan de wand kan worden bevestigd.

  mi
  n
  25 .
  0

  60
  0

  mi
  n
  25 .
  0
  0
  29
  00

  10

  n.
  mi

  Bepaal aan de hand van de richtlijnen en de benodigde
  opstellingsruimte de juiste plaats voor montage van de
  Remeha Avanta.
  Houd bij de bepaling van de juiste opstellingsruimte rekening met de toegestane positie van de rookgasafvoer- en/
  of luchttoevoeruitmonding.

  59957LTNLW6H046 en 59957LTNLW6H047

  7 • Page 8

  Remeha Avanta
  Hang de ketel als volgt op:
  • Bepaal de positie van de twee bevestigingsgaten;
  zorg ervoor dat deze waterpas liggen.
  • Boor de gaten (Ø 8 mm).
  • Plaats de pluggen (Ø 8 mm).
  • Schroef de bouten (Ø 6 mm) in de pluggen.
  • Draai de ophangogen van de ketel naar boven.
  • Hang de ketel op aan de bouten.
  • Draai de bouten vast.
  z

  De ketel moet waterpas hangen!

  Om de ketel en aansluitingen tijdens ophangwerkzaam
  heden te beschermen tegen vervuiling door bouwstof,
  dienen RGA- en LTV-aansluitpunten te worden
  afgedekt. Verwijder deze afdekking pas bij
  montage van de betreffende aansluitingen.

  59957LTNLW6H007

  2.2.3 Montage in badruimten
  De Remeha Avanta valt onder de elektrische beschermingsgraad IP X4D (= spatwaterdicht). Dit houdt in dat de ketel in
  badruimten mag worden geplaatst in de zones 2, 3 en in de
  buitenzone-indeling.

  Sluit in dit geval de 230 V voeding als vaste aansluiting
  aan.

  Sluit een luchttoevoerleiding op de ketel aan.

  Zones
  1
  0

  2

  3

  buitenzone-indeling

  225

  z
  Bij vaste aansluiting dient altijd voor de ketel een al-polige
  hoofdschakelaar te worden aangebracht met een contactopening van tenminste 3 mm (EN 60335-1, art. 7.12.2.).

  B

  60
  Maten in cm
  B = badkuip of douchebak

  2.3 Waterzijdig aansluiten

  240

  2.3.1 Waterdoorstroming
  De modulerende regeling van de Remeha Avanta begrenst het
  maximale temperatuurverschil tussen aanvoer en retour van
  het water en de maximale stijgsnelheid van de aanvoertemperatuur. Hierdoor is de ketel nagenoeg ongevoelig voor te kleine
  waterdoorstroming.
  In alle gevallen moet echter een minimale waterdoorstroming
  van 0,1 m3/h worden aangehouden.
  Voor installaties met alleen thermostaatkranen, zie par. 2.3.9.

  LTNLW6H000021A

  2.3.2 Circulatiepomp
  De Remeha Avanta is voorzien van een 2-standen circulatiepomp. De besturingsautomaat zorgt ervoor dat de pomp bij
  warmwaterbedrijf op stand ‘hoog’ draait. De fabrieksinstelling
  van de pomp bij cv-bedrijf is stand ‘laag’. Indien noodzakelijk,
  kan de service-installateur dit wijzigen naar stand ‘hoog’ door
  middel van parameter 21 (omzetten van 0 naar 1 )

  zie par. 2.8.9.

  8 • Page 9

  Restopvoerhoogte Avanta 28c

  2.3.3 ‘Geiser’-toepassing
  De Remeha Avanta is ook geschikt voor alleen warmwaterbedrijf. Het toestel kan dan als geiser functioneren. Hiertoe dient
  de cv-functie van het toestel uitgeschakeld te worden (parameter P3 op 3 instellen). De aanvoer en retour aansluitingen
  van het toestel dienen doorverbonden te worden. Er moet hierbij aan en er moet een separate luchtafscheider in dit circuit
  geplaatst worden.

  600

  Pompstand
  Hoog

  Restopvoerhoogte (mbar)

  500

  400

  300

  Pompstand
  Laag
  200

  100

  0

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  1000

  1100

  2.3.4 ‘Solo’-toepassing
  De Remeha Avanta is ook geschikt voor alleen cv-bedrijf.
  Hiertoe dient de warmwater-functie uitgeschakeld te worden
  (parameter P3 op 2 instellen). De sanitairleidingen behoeven
  niet aangesloten of afgedopt te worden.

  1200

  CV flow (l/h)

  59957LTNLW6H008

  Restopvoerhoogte Avanta 35c

  2.3.5 Aanvullende richtlijnen voor het sanitair- en cv-water

  Spoel leidingen en radiatoren grondig door voordat de
  ketel op een cv-installatie wordt aangesloten.

  Spoel de cv-installatie door met minimaal 3 x de systeeminhoud van de cv-installatie; de sanitairleidingen doorspoelen met minimaal 20 x de inhoud van de leidingen.

  Gebruik als vul- en bijvulwater voor de cv-installatie uitsluitend onbehandeld leidingwater.

  De pH-waarde van het installatiewater moet tussen de 6
  en 9 liggen.

  Voeg, zonder overleg met onze afdeling Sales support,
  geen chemische middelen aan het cv-water toe (zoals
  antivries, waterontharders, pH-verhogende of verlagende
  middelen, chemische toevoegmiddelen en/ of inhibitoren).
  Deze kunnen leiden tot storingen aan de ketel en
  beschadiging van de warmtewisselaar.

  De temperatuur van cv-leidingen en radiatoren kan
  oplopen tot 95°C.

  700

  600

  Pompstand
  Hoog

  Restopvoerhoogte (mbar)

  500

  400

  Pompstand
  Laag

  300

  200

  100

  0

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  1000

  1100

  1200

  1300

  1400

  1500

  CV flow (l/h)

  59957LTNLW6H009

  2.3.6 Aansluiten sanitaire waterleidingen

  Verwijder de stofdoppen op de aansluitingen ‘sanitair
  koud’ Ó en ‘sanitair warm’ Ô onder aan de ketel.

  Monteer de uitgaande leiding voor warm water op de
  aansluiting ‘sanitair warm’ met behulp van de meegeleverde knelaansluiting Ø 15 mm.

  Monteer de ingaande leiding voor koud water op de aansluiting ‘sanitair koud’ met behulp van de meegeleverde
  knelaansluiting Ø 15 mm. Monteer in deze leiding direct
  onder het toestel een KIWA gekeurde inlaatcombinatie.

  Plaats een afvoer naar het riool voor het expansiewater
  onder de inlaatcombinatie.
  z

  De sanitaire waterleidingen moeten volgens de
  geldende voorschriften worden aangesloten.

  Volg bij gebruik van kunststofleidingen de (aansluit) aan
  wijzingen van de fabrikant op.
  59957LTNLW6H010

  9 • Page 10

  Remeha Avanta
  2.3.7 Aansluiten ‘retour cv-leiding’, expansievat,
  manometer en vul- en aftapkraan
  De Remeha Avanta is standaard niet voorzien van een vulen aftapkraan. Deze moet wel worden opgenomen.
  Een manometer aansluitset wordt los meegeleverd.


  Verwijder de stofdop op de aansluiting ‘retour cv’ Ê
  onder aan de ketel.
  Monteer de ingaande leiding voor cv-water op de
  aansluiting ‘retour cv’ met behulp van de meegeleverde
  knelaansluiting Ø 22 mm.

  o
  Voor het uitvoeren van service-werkzaamheden is het
  raadzaam om in de retour cv-leiding een service-afsluiter te
  monteren.  Monteer meegeleverde T-stuk, manometer en een vul- en
  aftapkraan in de leiding ‘retour cv’.
  Monteer de leiding van het expansievat op de leiding
  ‘retour cv’.

  z

  De cv-leiding moeten volgens de geldende voorschriften
  worden aangesloten.

  Indien u service-afsluiters monteert, plaats dan de
  manometer, de vul- en aftapkraan en het expansievat
  tussen de afsluiter en de ketel.

  59957LTNLW6H011

  2.3.8 Aansluiten ‘aanvoer cv-leiding’ en veiligheidsventiel
  Het veiligheidsventiel moet worden opgenomen in de aanvoer
  cv-leiding.  Verwijder de stofdop op de aansluiting ‘aanvoer cv’ É
  onder aan de ketel.
  Monteer de uitgaande leiding voor cv-water op de
  aansluiting ‘aanvoer cv’ met behulp van de meegeleverde
  knelaansluiting Ø 22 mm.

  o
  Voor het uitvoeren van service-werkzaamheden is het
  raadzaam om in de aanvoer cv-leiding een service-afsluiter te
  monteren.


  Monteer het veiligheidsventiel (minimaal ½ ”) het liefst
  binnen 0,5 m, maar niet verder dan 4,0 m van de ketel.

  z

  Monteer het veiligheidsventiel altijd tussen de ketel en
  een afsluiter.

  Plaats een afvoer naar het riool onder het veiligheidsventiel.

  De aanvoer cv-leiding moet volgens de geldende voor
  schriften worden aangesloten.

  59957LTNLW6H031

  10 • Page 11

  2.3.9 Thermostaatkranen
  Bij toepassing van alleen thermostaatkranen dient tussen de
  ‘aanvoer cv-leiding’ en ‘retour cv-leiding’ een bypass (kortsluitleiding) gemonteerd te worden, indien er in de installatie geen
  andere niet-afsluitbare verbinding tussen ‘aanvoer cv-leiding’
  en ‘retour cv-leiding’ (zoals een vluchtradiator) aanwezig is.
  U dient in dit geval een minimale waterdoorstroming van 0,1
  m3/h in te regelen.
  2.3.10 Aansluiten condensafvoer


  Monteer een kunststof afvoerpijp (min. Ø 32 mm of groter,
  uitkomend op riool) ca. 2 cm onder de aansluiting condensafvoer Ò .

  z
  Maak geen vaste verbinding in verband met servicewerkzaamheden aan de sifon in de ketel.  Monteer een stankafsluiter of sifon in de afvoerpijp.
  Vul de ketelsifon, om het uitstromen van verbrandingsgassen in de ruimte te voorkomen.

  z

  De condensafvoer mag niet worden afgedicht.

  Afschot afvoerpijp minimaal 3 cm per meter, maximale
  horizontale lengte 5 meter.

  Het lozen van condenswater op een dakgoot is niet
  toegestaan.

  De condensafvoerleiding moeten volgens de geldende
  voorschriften worden aangesloten.

  59957LTNLW6H032

  2.3.11 Aansluiten vloerverwarming

  1

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  2

  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =

  veiligheidsventiel
  expansievat
  terugslagklep
  open verdeler
  aansluitgroep
  vloerverwarming
  radiatorverwarming

  De Remeha Avanta kan direct op een vloerverwarmingsinstallatie worden aangesloten. Bij toepassing van kunststofleidingen (bijvoorbeeld bij vloerverwarming) moet de toegepaste
  kunststof buis zuurstofdiffusiedicht zijn volgens DIN 4726/
  4729. In installaties waar de toegepaste kunststof buis niet
  voldoet aan deze normen, wordt geadviseerd het ketelcircuit
  hydraulisch te scheiden van de cv-installatie door een (platen-)
  wisselaar of een filter voor de ketel te plaatsen.
  Bij het aanbrengen van vloerverwarming moet deze zo worden uitgelegd dat de pomp van de vloerverwarming bij ‘geen
  warmtevraag’ geen doorstroming in de ketel kan veroorzaken.
  Plaats daarom een open verdeler in combinatie met een terugslagklep.

  7

  3
  4

  5

  6
  LTNLW6H000028A

  11 • Page 12

  Remeha Avanta
  Avanta

  Zenta

  Heet water

  FT

  2.3.12 Aansluiten zonneboiler
  De Remeha Avanta 28c CW4 en 35c CW5 zijn geschikt als
  naverwarmer bij zonneboilers. Voor het aansluiten is een
  aansluitset beschikbaar.
  De combinatie van Remeha Avanta met deze aansluitset
  voldoet aan het Gaskeur NZ (Naverwarming Zonneboiler).
  o
  Zie de technische documentatie bij de Remeha Zenta voor
  details van deze hydraulische aansluiting.

  Stromingsschakelaar
  Doorstroombegrenzer

  Water uit boiler
  Mengventiel

  Tapwater 60
  59957LTNLW6H012

  2.4 Gaszijdig aansluiten

  Koud water

  2.4.1 Aanvullende richtlijn voor aansluiten gasleiding
  Controleer voor montage of de gasmeter voldoende capaciteit
  heeft. Houd daarbij rekening met het verbruik van alle huishoudelijke apparaten. Waarschuw het plaatselijke energiebedrijf, als de gasmeter te weinig capaciteit heeft.

  Inlaatcombinatie

  2.4.2 Propaanbedrijf
  Voor stoken op propaan is ombouwen niet nodig. In deze
  gevallen is een nieuwe CO2-afstelling en een aanpassing van
  het ventilatortoerental vereist (Zie voor verdere gegevens tabel
  09). De gebruikelijke voordruk van handelspropaan (30 - 50
  mbar) kan worden toegepast.
  Bij propaanbedrijf kan Remeha niet garanderen dat alle comfortaspecten volgens CW-eisen gehaald worden.
  2.4.3 Aansluiten gasleiding

  Sluit de hoofdgaskraan alvorens met de werkzaamheden
  aan de gasleidingen te beginnen.
  Verwijder de stofdop op de gasaanvoerleiding Ï onder
  aan de ketel.
  Monteer de gasaanvoerleiding. Monteer in deze leiding
  direct onder de ketel een gasafsluitkraan.
  Monteer de gasleiding op de gasafsluitkraan.

  m

  Zorg dat er geen vuil in de gasleiding zit. Blaas de leiding
  voor montage door of klop de leiding goed uit.

  Installeer in de gasleiding bij voorkeur een gasfilter om
  vervuiling van het gasblok te voorkomen.

  De gasleiding moeten volgens de geldende voorschriften
  worden aangesloten.
  2.5 Rookgasafvoer en luchttoevoer aansluiten
  De ketel heeft standaard een dubbelpijps-aansluiting (2x Ø 80
  mm). Tijdens installatie kan worden gekozen voor een ‘open’
  of ‘gesloten’ uitvoering. Voor uitgebreide informatie over rookgasafvoersystemen verwijzen we naar onze afdeling Sales
  support of het “Werkboek rookgasafvoersystemen Avanta”.

  59957LTNLW6H033

  12 • Page 13

  2.5.1 Open uitvoering
  Bij een ‘open’ uitvoering blijft de luchttoevoeropening open;
  de rookgasafvoeropening wordt aangesloten. Op deze wijze
  betrekt de ketel de benodigde verbrandingslucht direct uit
  de opstellingsruimte.
  Zie tabel 01 voor de maximale leidinglengte van de rookgasafvoerleidingen voor de ‘open uitvoering’.

  Uitvoerings situatie

  Invloeden op maximale
  toegestane lengte ‘L”

  Diameter in mm
  Ø 60
  Ø 70
  Ø 80
  Ø 90
  Maximale lengte ‘L’ [m]

  “Vrije uitmonding” in gebied I

  L

  28c CW4

  10

  23

  40

  40

  35c CW5

  8

  14

  35

  40

  “Niet vrije uitmonding” in gebied III Land

  28c CW4

  7

  17

  35

  40

  (ΔDP statisch = + 25 Pa)

  35c CW5

  6

  10

  25

  40

  6

  13

  28

  40

  4

  8

  20

  31

  3,1

  3,5

  4

  4,5

  0,9

  1,1

  1,2

  1,3

  “Niet vrije uitmonding” in
  gebied III Kust
  (ΔDP statisch = + 40 Pa)

  28c CW4
  35c CW5
  90° gegoten

  Aantal meters af te trekken
  per bocht (dikwandig gegoten
  alu. met lipring afdichting)
  45° gegoten

  tabel 01

  Maximale leidinglengten voor rookgasafvoer

  Uitvoering: dikwandig aluminium met lipring afdichting,
  gegoten bochten.
  z

  De luchttoevoeropening moet geopend blijven.

  De opstellingsruimte moet voorzien zijn van de
  noodzakelijke verbrandingsluchttoevoeropeningen.
  Deze mogen niet worden verkleind of afgesloten.

  Bij een ‘open’ opstelling mag de ketel niet in een
  stofrijke of chemisch agressieve ruimte (b.v. kapsalon,
  spuiterij of laboratorium) worden geplaatst. Dit om
  corrosie en schade aan de ketel te voorkomen.
  o
  De ketel is ook geschikt voor langere schoorsteenlengten
  en andere diameters dan in de bovenstaande tabel
  aangegeven. Raadpleeg onze afdeling Sales support.

  13 • Page 14

  Remeha Avanta
  2.5.2 Gesloten uitvoering
  Bij een ‘gesloten’ uitvoering wordt zowel de rookgasafvoer- als
  de luchttoevoeropening (parallel) aangesloten.
  Zie tabel 02 voor de maximale leidinglengte van de rookgasafen luchttoevoerleidingen voor de ‘gesloten uitvoering’.

  Uitvoerings situatie

  L

  Invloeden op maximale
  toegestane lengte ‘L”
  “Vrije uitmonding” in
  gebied I of
  “Niet vrije uitmonding” in
  gebied III
  Aantal meters af te trekken per bocht (dikwandig
  gegoten alu. met lipring
  afdichting)

  28c CW4

  Diameter in mm
  Ø 60
  Ø 70
  Ø 80
  Ø 90*
  Maximale lengte ‘L’ [m]
  -

  6

  18

  20

  -

  6

  13

  20

  3,1

  3,5

  4

  4,5

  0,9

  1,1

  1,2

  1,3

  35c CW5
  90° gegoten

  45° gegoten

  tabel 02 Maximale leidinglengten voor rookgasafvoer en
  luchttoevoer
  - = niet toepasbaar
  * = berekend met gecombineerde dakdoorvoer 80/125 mm
  Uitvoering: dikwandig aluminium met lipring afdichting, gegoten bochten.
  o
  De ketel is ook geschikt voor langere schoorsteenlengten en
  andere diameters dan in de bovenstaande tabel aangegeven.
  Raadpleeg onze afdeling Sales support.
  2.5.3 Uitmonding in verschillende drukgebieden
  Verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer is mogelijk in
  verschillende drukgebieden (zgn. vereenvoudigde CLV-systemen), met uitzondering van het ‘kustgebied’. De maximale
  leidinglengte van de rookgasafvoer- en luchttoevoerleidingen
  voor ‘verschillende drukgebieden’, wordt weergegeven in tabel
  03 . Het maximaal toegestane hoogteverschil tussen verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer bedraagt 36 m. Informeer
  bij onze afdeling Sales Support, voor aanvullende informatie.

  14 • Page 15

  Uitvoerings situatie

  Invloeden op maximale
  toegestane lengte ‘L”
  “Vrije uitmonding” in gebied I

  L

  Aantal meters af te trekken per
  extra bocht (dikwandig gegoten alu. met lipring afdichting)

  Diameter in mm
  Ø 70
  Ø 80
  Ø 90
  Ø 100
  Maximale lengte ‘L’ [m]
  28c CW4

  6

  22

  36

  36

  35c CW5
  90° gegoten

  -

  10

  25

  44

  3,5

  4

  4,5

  4,9

  1,1

  1,2

  1,3

  1,4

  45° gegoten

  tabel 03 Maximale leidinglengten voor rookgasafvoer en
  luchttoevoer
  Uitvoering: dikwandig aluminium met lipring afdichting, gegoten bochten.
  o
  De ketel is ook geschikt voor langere schoorsteenlengten en
  andere diameters dan in de bovenstaande tabel aangegeven.
  Raadpleeg onze afdeling Sales support.
  2.5.4 Uitmondingen
  Over het algemeen kan gebruik worden gemaakt van standaard dak- en muurdoorvoersets. Pas bij een muurdoorvoer
  direct boven de ketel de Remeha muurdoorvoerset toe. Deze
  is als accessoire leverbaar.
  Voor type C1, C3 en C5 rookgasafvoer moet de Mugro 3000
  of Coxstand E HR worden gebruikt. In de situatie C6 moet het
  afvoermateriaal voldoen aan Gastec QA of het KOMO-merk en
  altijd trekkend zijn.
  2.5.5 Materiaal en aansluiten rookgasafvoer
  Materiaal
  Enkelwandig, star: roestvaststaal, dikwandig aluminium
  gekeurd volgens EN 1856-1 en moet qua dichtheid voldoen
  aan drukklasse 1 of kunststof (T120) met Gastec QA of
  KOMO-keur.
  Flexibel: roestvaststaal gekeurd volgens EN 1856-1 en moet
  qua dichtheid voldoen aan drukklasse 1 of kunststof (T120)
  met Gastec QA of KOMO-keur.
  Aansluiten

  Verwijder de bescherming van de rookgasafvoeropening
  Ñ bovenaan de ketel.

  Monteer de rookgasafvoerleidingen naadloos op elkaar.

  80mm

  Insteekdiepte
  RGA-leiding is 3 cm

  LTNLW6H000033A

  59957LTNLW6H034

  15 • Page 16

  Remeha Avanta
  z

  Naden en verbindingen moeten lucht- en waterdicht zijn.

  Horizontale delen moeten op afschot liggen richting de
  ketel (min. 5 cm per meter).

  Sluit de leidingen spanningsvrij aan.

  Insteekdiepte RGA-leiding is 3 cm.

  2.5.6 Materiaal en aansluiten luchttoevoer (bij ‘gesloten’
  uitvoering)

  Insteekdiepte
  RGA-leiding is 3 cm

  80mm

  Materiaal
  Enkelwandig, star of flexibel: aluminium, roestvast staal of
  kunststof.
  Aansluiten

  Verwijder de afdekking van de luchttoevoeropening Ð
  bovenaan de ketel.

  Monteer de luchttoevoerleidingen naadloos op elkaar.
  z

  Naden en verbindingen moeten luchtdicht zijn.

  Horizontale delen moeten op afschot liggen richting de
  toevoeropening (min. 5 cm per meter).

  Sluit de leidingen spanningsvrij aan.

  Insteekdiepte LTV-leiding is 3 cm.

  59957LTNLW6H035

  2.5.7 Aanvullende richtlijnen voor aansluiten
  rookgasafvoer en/of luchttoevoer

  Directe aansluiting op bouwkundige kanalen is niet toegestaan in verband met condensatie.

  Als voeringkanalen worden toegepast, moeten deze
  bestaan uit een luchtdichte, dikwandige starre aluminium
  of roestvaststalen constructie (ook buigbare kunststof en
  roestvaststalen voeringpijpen zijn toegestaan). Aluminium
  is toegestaan, mits er geen contact is met het bouwkundige gedeelte van het rookgasafvoerkanaal. Inspectie van
  het voeringkanaal moet mogelijk zijn.

  Wanneer er in de rookgasafvoerleiding condens uit een
  kunststof of roestvaststalen leidingdeel terug kan stromen
  naar een aluminium deel, dan dient dit condens via een
  opvanginrichting afgevoerd te worden, voordat het het aluminium bereikt (overeenkomstig NPR 3378-42:2001).Voor
  de Remeha Avanta zelf, is plaatsing van een condensopvang boven het toestel niet nodig.

  Bij aluminium rookgasafvoerleidingen van grotere lengte
  dient de eerste tijd rekening gehouden te worden met
  relatief grote hoeveelheden corrosieproducten die samen
  met het condens uit de afvoerleidingen terugstromen
  (regelmatig toestelsifon reinigen of extra condensopvang
  boven het toestel plaatsen).
  o
  Raadpleeg voor meer informatie onze afdeling Sales support.

  16 • Page 17

  2.5.8 Avanta Hogedruksysteem
  Voor de Avanta 28c CW4 en 35c CW5 is, speciaal voor
  renovatiesituaties waar het bestaande rookgasafvoerkanaal
  niet geschikt is voor condenserende rookgassen, een rookgasafvoerslang beschikbaar. Dit Avanta Hogedruksysteem is een
  toestelgebonden oplossing, met een eigen goedkeuring. Bij
  toepassing van deze slang dient o.a. een aantal
  ketelinstellingen veranderd te worden, waardoor de restopvoerhoogte van het toestel te vergroten is. In de installatie- en
  montage voorschriften die bij de speciale aansluitset meegeleverd worden staat dit uitgebreid beschreven.
  Let op: Dit hogedruksysteem is alleen toegestaan in
  combinatie met de speciale aansluitset.
  2.5.9 WTW-koppeling
  De Avanta 28c CW4 en 35c CW5 zijn voorbereid voor
  koppeling met een WTW-unit. Hiervoor is een speciale aansluitset beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie onze
  afdeling Sales support.
  2.5.10 CLV-overdruk
  De Avanta 28c CW4 en 35c CW5 kunnen, onder voorwaarden,
  toegepast worden in een CLV-overdruksysteem. Hiervoor is
  een speciale ombouwset verkrijgbaar. Raadpleeg voor meer
  informatie onze afdeling Sales support.
  2.6 Elektrisch aansluiten

  Steek de stekker in het stopcontact.

  De stekker moet altijd bereikbaar zijn.
  m
  Wanneer de voedingskabel vervangen moet worden, dient
  deze bij Remeha besteld te worden.
  {
  De volgende componenten van dit toestel staan onder een
  spanning van 230 V;
  - elektrische aansluiting pomp;
  - elektrische aansluiting gascombinatieblok;
  - elektrische aansluiting driewegklep;
  - meeste delen op de besturingsautomaat;
  - ontstekingstrafo;
  - voedingskabelaansluiting.
  2.6.1 De besturingsautomaat
  De Remeha Avanta is uitgevoerd met een elektronische regelen besturingsautomaat. In deze automaat is een ionisatievlambeveiliging opgenomen. Het hart van de ketelbesturing is
  een microprocessor, de Comfort Master®, die de ketel beveiligt en bestuurt. De ketel is voorzien van stekker met randaarde (snoerlengte ca. 1,2 m) en geschikt voor een 230V/50
  Hz voeding met fase/nul/aarde systeem.

  59957LTNLW6H013

  17 • Page 18

  Remeha Avanta
  m
  Andere aansluitwaarden dan hierboven vermeld, zijn alleen
  toegestaan door gebruik te maken van een scheidingstransformator.
  m
  Voor aansluiting op een 2-fase net moet jumper X12 op de
  besturingsautomaat (onder de beschermkap) verwijderd
  worden.
  De ketel is niet fasegevoelig. Het maximaal opgenomen vermogen is bij de Avanta 28c CW4 130 W en bij de Avanta 35c
  CW5 160 W.
  De ketel is geheel voorbedraad; alle externe aansluitingen
  kunnen op de aansluitconnector X6 (laagspanning) worden uitgevoerd. Zie afbeelding voor de positie van de connectoren en
  zekering (F1) op de automaat. In tabel 04 zijn de belangrijkste
  eigenschappen van de besturingsautomaat opgesomd.

  Fabrikaat
  Aansluitspanning
  Voorspoeltijd
  Naspoeltijd
  Ontsteektijd
  Veiligheidstijd
  Antipendeltijd
  Zekeringwaarde F1 (230V)
  DC-ventilator

  59957LTNLW6H014

  Sit Controls
  230 VAC/50Hz
  3s
  5s
  3x1s
  5s
  3 - 10 min.
  2AT
  24 VDC

  tabel 04 Karakteristieken besturingsautomaat
  De belasting van de Remeha Avanta kan op de volgende
  manieren worden geregeld:
  Aan/uit regeling, waarbij de belasting tussen de minimale en
  de maximale waarde varieert op basis van de op de ketel
  ingestelde aanvoertemperatuur.
  Modulerende regeling, waarbij de belasting tussen de
  minimale en de maximale waarde varieert op basis van de
  door de modulerende regelaar bepaalde aanvoertemperatuur.
  2.7 Regelaars en thermostaten aansluiten

  Draai de twee schroeven aan de onderzijde van de voormantel los en verwijder de voormantel.

  Voer de kabel van de regelaar of thermostaat door de tule
  in de onderplaat van de ketel.

  Sluit de kabel aan op aansluitconnector X6, volgens indeling in schema.

  X6

  59957LTNLW6H015

  18 • Page 19

  4

  3

  2

  X6

  X6

  X6
  1

  4

  3

  2

  1

  4

  3

  2

  Tk a/u = Aan/uit thermostaat (bijvoorbeeld Remeha Celcia 10)
  Tk mod. = Modulerende thermostaat (OpenTherm, bijvoorbeeld Celcia 15 of 20)
  Tv = Vorstthermostaat

  1

  z
  Sluit alle externe aansluitingen aan op de standaard aansluitconnector X6.

  Tk a/u

  Tk

  Tk mod.

  Tv

  De externe aansluitmogelijkheden worden in de volgende
  paragrafen toegelicht.

  LTNLW6H0000146A - LTNLW6H0000147A - LTNLW6H0000148A

  4 3 2 1

  2.7.1 Aansluiten aan/uit-thermostaat
  De Remeha Avanta is geschikt voor het aansluiten van een 2draads aan/uit kamerthermostaat (zoals de Remeha Celcia 10)
  of power stealing-thermostaat.

  Monteer de thermostaat in een referentieruimte (meestal
  de woonkamer).

  Sluit de 2-draads 24V-kamerthermostaat aan op de klemmen 3 en 4 van de aansluitconnector X6.

  Sluit de power stealing-thermostaat aan op de klemmen 3
  en 4 van de aansluitconnector X6.

  3 2 1
  2 1
  4 3 2 1

  z
  Als een kamerthermostaat met een anticipatie-element wordt
  gebruikt, moet parameter 5 worden omgezet van 0 naar 1,
  zie par. 2.8.9.

  LTNLW6H000040A

  4 3 2 1

  2.7.2 Aansluiten modulerende regelaar
  De Remeha Avanta is standaard voorzien van een OpenTherm-interface. Hierdoor kunnen zonder verdere aanpassingen modulerende OpenTherm-ruimteregelaars (zoals de
  Remeha Celcia 15 of 20) worden aangesloten.

  Monteer regelaar in een referentieruimte (meestal de
  woonkamer).

  Sluit twee-aderige kabel aan op de klemmen 3 en 4 van
  de aansluitconnector X6.

  3 2 1
  2 1
  4 3 2 1

  z
  Als de tapwatertemperatuur op de OpenTherm regelaar
  ingesteld kan worden, dan levert de Remeha Avanta die
  temperatuur, met als maximum de instellingen in de programmeermode van de ketel.

  LTNLW6H000039A

  2.7.3 Aansluiten vorstbeveiliging
  De ketel moet in een vorstvrije ruimte worden opgesteld om
  bevriezing van de condensafvoerleiding te voorkomen. Als het
  cv-water in de ketel te ver in temperatuur daalt, treedt de ingebouwde ketelbeveiliging in werking.
  Deze werkt als volgt:
  - bij een watertemperatuur lager dan 7°C: de circulatiepomp
  schakelt in;
  - bij een kamertemperatuur lager dan 3°C: de ketel schakelt in;
  - bij een watertemperatuur hoger dan 10°C: de ketel schakelt
  uit en de circulatiepomp draait 15 minuten na.

  X6
  4

  3

  Tk

  2

  1

  Tv

  LTNLW6H0000148A

  19 • Page 20

  Remeha Avanta
  Plaats in vorstgevaarlijke ruimten bij voorkeur een vorstthermostaat (Tv).
  Sluit de vorstthermostaat parallel aan de kamerthermostaat
  (Tk) aan op de klemmen 3 en 4 van de aansluitconnector.
  m

  De ketelbeveiliging is slechts een beveiliging voor de ketel
  en niet voor de installatie.

  Wanneer de vorstthermostaat inschakelt, komt de ketel
  in bedrijf met als begrenzing de geprogrammeerde
  maximum aanvoertemperatuur. Dit gebeurt ook als een
  modulerende ruimteregelaar is aangesloten.

  Bij toepassing van de Celcia 20-regelaar, moet hiervoor
  ook de digitale ingang van deze regelaar worden gebruikt.
  Zie de installatiedocumentatie bij deze regelaar.
  2 1

  2.7.4 Blokkerende ingang
  In plaats van de doorverbinding op klemmen 1 en 2 van de
  aansluitconnector X6 kan bijvoorbeeld een externe gasdrukschakelaar, een beveiligingsthermostaat van een vloerverwarmingsunit of een vrijgavecontact van een HR-wtw unit worden
  aangesloten.

  4 3 2 1

  2.7.5 Aansluiten PDA
  Op de ‘telefoonconnector X7’ rechtsonder de aansluitconnector X6 kan met behulp van een seriele kabel en de bijbehorende interface een PDA worden aangesloten. Samen met de
  Recom PDA service software kunt u diverse ketelinstellingen
  inlezen, veranderen en uitlezen. Zie de gebruikersinstructie bij
  deze software.

  LTNLW6H0000149A

  20 • Page 21

  2.7.6 Electrisch schema

  X8

  X9

  X7

  X6

  X5
  X4

  X0
  X3

  X2
  X1

  X10

  X0
  X12

  GN/GL

  3 2

  X3

  X4

  X5

  1 2 3 4

  1 2 3

  1 2

  1 2 3 4

  L

  BL
  BR
  ZW
  WT

  ZW
  BL
  BR
  WT
  GS

  ZW
  RD
  WT

  X6
  1

  2

  X9
  3

  4

  4 1

  3

  RD
  WT

  BL

  7 5

  BR
  BL
  GN/GL

  WT
  BR
  GL
  GN

  X12
  Ontsteking

  1 5

  5 1 2 4

  L N

  X11
  GRB

  X51
  CP

  DV

  6 8

  1 10

  Voeding
  230V. 50 Hz

  ZW
  ZW

  WT
  OR
  GN
  WT

  T

  1 2 3

  X10

  N
  Thermostaat / Open Therm

  4 5 1

  X2

  Blokkerende ingang

  X1

  1 2

  1 2

  1 2

  X94

  X93

  X91

  Ventilator

  1 2
  X91A
  As

  Rs

  3 2 1
  X92A
  ADERKLEUREN

  KETEL COMPONENTEN

  BL
  BR
  GL
  GL/GN
  GN
  GS
  OR
  RD
  WT
  ZW

  As
  CP
  DV
  Fs
  GRB
  Rs
  Tmx

  BLAUW
  BRUIN
  GEEL
  GEEL/GROEN
  GROEN
  GRIJS
  ORANJE
  ROOD
  WIT
  ZWART

  LTNLW6H000152

  21

  Aanvoer sensor
  Circulatiepomp
  Driewegklep
  Flow switch
  Gasregelblok
  Retour sensor
  Maximaal thermostaat

  T
  Tmx

  1 2 3
  X92
  Fs

  1 10 • Page 22

  Remeha Avanta

  2.8 Inbedrijfstelling
  1

  2.8.1 Bedieningspaneel
  Het bedieningspaneel van de Remeha Avanta bevat 4 functietoetsen en een display.
  De functietoetsen dienen om instellingen en temperaturen uit
  te lezen of te veranderen.

  R

  2

  3

  4

  1
  2
  3
  4
  5

  5

  LTNLW6H000041A

  =
  =
  =
  =
  =

  display
  ’reset’-toets
  [-]-toets
  [+]-toets
  ‘enter’-toets

  Het display heeft twee posities en geeft informatie over de
  bedrijfssituatie van de ketel en eventuele storingen. Er kunnen
  cijfers, punten en/of letters verschijnen. Wanneer 3 minuten
  lang niet op een toets is gedrukt, licht er bij de ‘ketel in rust’
  slechts één punt op. Is de ‘ketel in bedrijf’, dan lichten er twee
  punten op.

  Druk op een willekeurige toets; in plaats van de punten
  wordt op het display de actuele in-bedrijf-code getoond.

  In het geval van een storing; in de plaats van de punten
  wordt op het display de storingscode getoond.

  LTNLW6H000066A - LTNLW6H000067A

  2.8.2 Temperaturen uitlezen
  In het ‘gebruikersmenu’ kunnen de volgende instellingen worden uitgelezen;
  - T1 = aanvoertemperatuur [°C];
  - T2 = retourtemperatuur [°C] ;
  - FL = ionisatiestroom [uA];
  - nF = toerental ventilator [x 100 t/min.];  22

  Druk de [+]- toets in tot t1 verschijnt en bijvoorbeeld
  65 (= 65°C), de actuele aanvoertemperatuur;
  Druk weer op de [+]- toets tot t2 verschijnt en bijvoorbeeld 45 (= 45°C), de actuele retourtemperatuur;
  Druk weer op de [+]- toets tot Fl verschijnt en bijvoorbeeld ^0 (= 6 uA), de actuele ionisatiestroom;
  Druk weer op de [+]- toets tot ñf verschijnt en bijvoorbeeld 30 (= 3000 t/min.), het actuele ventilatortoerental;
  Druk weer op de [+]- toets, de uitleescyclus begint
  opnieuw met t1, enzovoort;
  Druk op de ‘reset’- toets, om terug te keren naar het display met de actuele bedrijfstoestand. • Page 23

  2.8.3 Aanvullende richtlijnen voor het in bedrijf stellen

  Maak bij de inbedrijfstelling gebruik van het Inbedrijfstellingsprotocol in par. 7.1.

  Doorloop alle stappen in dit hoofdstuk; vul het protocol in
  en bevestig de Inbedrijfstelling door middel van een handtekening en een firmastempel.

  Controleer of de geleverde gassoort overeenkomt met de
  gassoort waarvoor de ketel geschikt is (I2L ,zie typeplaat
  op de onderkant van de ketel). De ketel mag niet in bedrijf
  worden genomen bij een afwijkende gassoort.

  230 V

  2.8.4 Ketel bedrijfsklaar maken
  In deze paragraaf staat de procedure voor het bedrijfsklaar
  maken van de ketel. De procedure bestaat uit 7 stappen:
  1. Ketel spanningsloos houden en openen
  2. Aansluitingen controleren en bedrijfsklaar maken
  3. Ketel aanzetten en thermostaat instellen
  4. Gas/luchtverhouding controleren; ketel testen op
  vollast
  5. Gas/luchtverhouding controleren; ketel testen op
  laaglast
  6. Ketel bedrijfsklaar maken
  7. Instructie aan bewoners

  2x
  59957LTNLW6H016

  1. Ketel spanningsloos houden en openen

  Laat de stekker uit het stopcontact.

  Draai de twee schroeven aan de onderzijde van de frontmantel los en verwijder de frontmantel.
  2. Aansluitingen controleren en bedrijfsklaar maken

  Draai alle radiatorkranen van de cv-installatie open en
  draai het dopje op de ontluchter van de pomp (bij enkele
  modellen ook op de ontluchtingspot) open. Bij bepaalde
  uitvoeringen wordt het dopje cq. worden de dopjes los
  meegeleverd.

  Vul de cv-installatie met water (advies = 2 bar, minimale
  druk = 0,8 bar, maximale druk = 3 bar).

  Controleer de ketelsifon. Deze moet gevuld zijn tot aan de
  markering. Vul ketelsifon zonodig.

  Onlucht de radiatoren.

  Vul de cv-installatie weer bij met water tot 2 bar.

  Steek de stekker in het stopcontact; het opstartprogramma wordt nu uitgevoerd.
  Nu volgt een ontluchtingscyclus van 3 minuten, waarbij
  deze versienummers om en om worden weergegeven; In
  het display verschijnt achtereenvolgens:
  f softwareversie;
  Xx een cijfer van de softwareversie;
  p parameterversie;
  Xx een cijfer van de parameterversie;
  Hierna verschijnt in het display:
  1 ketel ventileert;
  2 ketel ontsteekt;
  3 ketel brandt voor cv of
  4 ketel brandt voor verwarmen warm water;
  7 pomp draait na, na verwarmen warm water:
  0 ketel stand-by.

  2 bar

  59957LTNLW6H036

  15 20 2
  5
  10

  10

  1

  2

  15 20 25

  3

  4

  LTNLPER000001A + LTNLPER000002B + LTNLPER000003A

  23 • Page 24

  Remeha Avanta


  Vul de cv-installatie weer bij met water tot minimaal
  2 bar. Tijdens het vullen zal eventuele lucht in de
  installatie ontsnappen via de automatische ontluchter op de pomp.

  m
  • Bij lekkage van een ontluchter, na ontluchten het
  bijgeleverde dopje aanbrengen en dichtdraaien (bij
  bepaalde uitvoeringen is het dopje al voorgemonteerd en behoeft dan alleen maar dichtgedraaid
  te worden).
  • Voorkom bij het ontluchten dat er water in de ketel
  komt.

  C
  C

  Controleer de ingebouwde circulatiepomp. Maak deze
  met een schroevendraaier eventueel gangbaar.
  Controleer de waterzijdige aansluitingen op dichtheid.
  Controleer de gasvoordruk in de gasleiding op de
  meetnippel (C) van het gasblok.

  z
  De minimale gasvoordruk is 20 mbar.

  59957LTNLW6H037
  59957LTNLW6H017  59957LTNLW6H018

  24

  Controleer de gasleiding tot aan de ketel op gasdichtheid (volgens de geldende voorschriften, zie
  Hoofdstuk 8); de maximale proefdruk aan de ingang
  van de gasleiding, met geopende ketelgaskraan,
  bedraagt maximaal 60 mbar).
  Ontlucht de gasleiding door de schroef in de meetnippel (C) op het gasblok los te draaien (draai hem
  weer vast zodra de leiding geheel ontlucht is)
  Controleer of de elektrische aansluiting inclusief
  aarde-aansluiting juist is uitgevoerd.
  Controleer de elektrische aansluitingen van de thermostaat en andere externe aansluitingen.

  Controleer de aansluiting van de rookgasafvoer en
  luchttoevoer op dichtheid. • Page 25
  Open de gaskraan in de gasleiding naar de ketel.
  Controleer de gasaansluitingen vóór het gasblok in de
  ketel op dichtheid.

  59957LTNLW6H038

  3. Ketel aanzetten en thermostaat instellen  Steek de netstekker van de ketel in een geaard stopcontact.
  De ketel start een automatisch ontluchtingsprogramma
  (duurt ca. 3 minuten) en zal na spanningsloos te zijn
  geweest altijd worden doorlopen.

  Stel de kamerthermostaat of ketelregeling in op de warmtevraag.
  De ketel komt nu in bedrijf. Het bedrijfsverloop is in het display
  zichtbaar. Het normale bedrijfsverloop toont uiteindelijk 0 in
  het display.

  Controleer de gasaansluitingen ná het gasblok in de ketel
  op dichtheid.

  230 V

  59957LTNLW6H019

  4. Gas/luchtverhouding controleren; ketel testen op vollast

  R

  Instelgegevens O2/CO2 bij aardgas L/H
  Toerental ventilator
  O2
  Keteltype
  (Omw/min.)
  Vollast h3
  A

  Avanta 28c
  CW4
  Avanta 35c
  CW5

  A

  ca. 5300
  ca. 6000

  %
  5,2
  ± 0,1
  5,2
  ± 0,1

  CO2
  %
  8,8
  ± 0,1
  8,8
  ± 0,1

  tabel 05 Instelgegevens vollast CO2 en O2 bij aardgas L
  59957LTNLW6H020

  25 • Page 26

  Remeha Avanta
  Instelgegevens O2/CO2 bij propaan
  Toerental ventilator
  O2
  Keteltype
  (Omw/min.)
  Vollast h3
  Avanta 28c
  CW4

  ca. 5000

  Avanta 35c
  CW5

  ca. 5800

  tabel 06

  CO2

  %
  5,1
  ± 0,3

  %
  10,5
  ± 0,3

  5,1
  ± 0,3

  10,5
  ± 0,3

  Instelgegevens vollast CO2 en O2 bij propaan

  Draai de dop van het rookgasmeetpunt los en sluit de O2meter of CO2-meter aan.
  Stel vollast in: druk de ‘enter’-toets in, houd deze vast en
  druk ook de [+]-toets in tot h 3 in het display verschijnt;
  vollast in ingesteld.
  Meet - na het bereiken van het vollast toerental - het O2/
  CO2-percentage en vergelijk dit met de waarde in tabel
  05.

  z
  Dicht de opening rond de meetsonde tijdens de meting goed af.
  Corrigeer de gas/luchtverhouding bij een afwijking > 0,2%
  O2 of > 0,3% CO2 ten opzichte van de O2/CO2-percentages uit de tabel met behulp van stelschroef A op het
  gasblok. De gastoevoer wordt afgesloten door met de klok
  mee te draaien.
  Controleer de vlam via het kijkglas.

  z
  De vlam mag niet afblazen.
  5. Gas/luchtverhouding controleren; ketel testen op laaglast
  Instelgegevens O2/CO2 bij aardgas L/H
  Toerental ventilator
  O2
  Keteltype
  (Omw/min.)
  Laaglast l3

  %

  %

  Avanta 28c
  CW4

  ca. 1300

  5,2
  ± 0,1

  8,8
  ± 0,1

  Avanta 35c
  CW5

  ca. 1300

  5,2
  ± 0,1

  8,8
  ± 0,1

  tabel 07

  Instelgegevens laaglast CO2 en O2 bij aardgas L

  Instelgegevens O2/CO2 bij propaan
  Toerental ventilator
  O2
  Keteltype
  (Omw/min.)
  Laaglast l3

  59957LTNLW6H021

  Avanta 28c
  CW4

  ca. 2000

  Avanta 35c
  CW5

  ca. 2000

  tabel 08

  26

  CO2

  CO2

  %
  5,1
  ± 0,3

  %
  10,5
  ± 0,3

  5,1
  ± 0,3

  10,5
  ± 0,3

  Instelgegevens laaglast CO2 en O2 bij propaan • Page 27
  Stel laaglast in: druk de ‘enter’-toets in en houd deze
  ingedrukt tot l 3 in het display verschijnt; laaglast is
  ingesteld.
  Meet - na het bereiken van het laaglast toerental - het O2/
  CO2-percentage en vergelijk dit met de waarde in tabel 07.

  z
  Dicht de opening rond de meetsonde tijdens de meting goed af.
  Corrigeer bij een afwijking > 0,2% O2 of > 0,3% CO2 ten
  opzichte van de O2/CO2-percentages uit de tabel, met
  behulp van stelschroef B op het gasblok de gas/luchtverhouding. De gastoevoer wordt geopend door met de klok
  mee te draaien.
  Controleer de vlam via het kijkglas.

  z
  De vlam mag niet afblazen.
  Na het inregelen in laaglast moet nog een ‘test op vollast’ worden uitgevoerd.

  Voer de ‘test op vollast’ en ‘test op laaglast’ zo vaak als
  nodig uit tot het vereiste resultaat is bereikt.
  Indien na 10 minuten stoken nog veel geluid van lucht te
  horen is:

  Ketel uitschakelen (stekker eruit).

  Onlucht de radiatoren.

  Vul de cv-installatie weer bij met water (advies = 2 bar,
  minimale druk = 0,8 bar, maximale druk = 3 bar).

  Steek de stekker in het stopcontact; het opstartprogramma wordt nu uitgevoerd.
  Nu volgt een ontluchtingscyclus van 3 minuten, waarbij
  deze versienummers om en om worden weergegeven; In
  het display verschijnt achtereenvolgens:
  <f softwareversie;
  Xx een cijfer van de softwareversie;
  p parameterversie;
  Xx een cijfer van de parameterversie;
  Hierna verschijnt in het display:
  1 ketel ventileert;
  2 ketel ontsteekt;
  3 ketel brandt voor cv of
  4 ketel brandt voor verwarmen warm water;
  7 pomp draait na, na verwarmen warm water:
  0 ketel stand-by.

  Vul de cv-installatie weer bij met water tot minimaal 2 bar.
  Tijdens het vullen zal eventuele lucht in de installatie ontsnappen via de automatische ontluchters op de pomp.

  27 • Page 28

  Remeha Avanta
  6. Ketel bedrijfsklaar maken
  • Verwijder de meetapparatuur en draai de dop van het rookgasmeetpunt er weer op.
  • Plaats de frontmantel en draai de twee schroeven weer
  vast.
  • Druk de ‘reset’- toets in om de ketel weer in de normale
  bedrijfstoestand terug te brengen.
  • Warm de cv-installatie op tot ongeveer 70°C en schakel de
  ketel uit.
  • Ontlucht de cv-installatie na circa 10 minuten.
  • Controleer de waterdruk en vul eventueel nog water bij.
  • Vul de aangesloten gassoort op typeplaat van de ketel in;
  • Vul de inbedrijfstellings-checklist in.
  De ketel is nu bedrijfsklaar.
  o
  De Remeha Avanta wordt met een aantal fabrieksinstellingen
  geleverd. Deze zijn afgestemd op de meest
  voorkomende cv-installaties. Indien voor bijzondere situaties
  andere instellingen wenselijk zijn, kunnen de parameters
  eenvoudig worden gewijzigd volgens de aanwijzingen in
  Hoofdstuk 2.8.8.

  59957LTNLW6H039

  7. Instructie aan bewoners

  Instrueer de bewoners over de werking van de ketel en
  overhandig de benodigde documentatie.

  Vul samen met de eindgebruiker de meegeleverde Garantiekaart in.
  2.8.5 Normale opstartprocedure

  Steek de stekker in het stopcontact; het opstartprogramma wordt nu uitgevoerd.
  Nu volgt een ontluchtingscyclus van 3 minuten, waarbij
  deze versienummers om en om worden weergegeven; In
  het display verschijnt achtereenvolgens:
  f softwareversie;
  Xx een cijfer van de softwareversie;
  p parameterversie;
  Xx een cijfer van de parameterversie;
  Hierna verschijnt in het display:
  1 ketel ventileert;
  2 ketel ontsteekt;
  3 ketel brandt voor cv of
  4 ketel brandt voor verwarmen warm water;
  7 pomp draait na, na verwarmen warm water:
  0 ketel stand-by.
  59957LTNLW6H043

  28 • Page 29

  2.8.6 Fout tijdens opstartprocedure

  Wanneer er geen cijfer, letter of code in het display verschijnt, controleer dan:
  - de netspanning;
  - de hoofdzekering;
  - de zekering op de besturingsautomaat (F1 = 2AT, 230V);
  - de aansluiting van het netsnoer op de klemmen X4 van
  de besturingsautomaat.

  Wanneer in het display een foutcode verschijnt, is deze
  als volgt te herkennen:
  - é[-[0 (het display toont om en om een é[ in het
  linker display en een cijfer b.v. [2 of 13).
  De betekenis van deze foutcode is te vinden in de storingstabel, zie Hoofdstuk 4.

  Los de storingsoorzaak op, druk daarna op de ‘reset’toets.

  Controleer de werking voor warmwater:
  - draai een warmwaterkraan open, het display toont:
  1 ketel ventileert;
  2 ketel ontsteekt; 4 ketel
  brandt voor verwarmen warm water.
  - draai de warmwaterkraan dicht; na een tijdje toont het
  display:
  1 ketel ventileert; 7 pomp draait na, na verwarmen warm water; 0 ketel stand-by.

  Controleer de werking voor cv:
  - zet de kamerthermostaat hoog en controleer of de ketel
  in bedrijf komt, het display toont:
  1 ketel ventileert; 2 ketel ontsteekt; 3 ketel
  brandt voor cv.
  - zet de kamerthermostaat weer op een lagere stand
  (geen warmtevraag meer), het display toont:
  1 ketel gaat weer (op laaglast) branden voor warm
  water; 1 ketel ventileert;
  7 pomp draait na, na verwarmen warm water; 0
  ketel stand-by.
  o
  Indien de ketel op eco-stand staat (zie Par. 2.8.8) zal de ketel
  na cv-bedrijf niet voor warm water gaan branden. Het display
  toont: 1 ketel ventileert; 6 pomp draait na, na
  verwarmen cv water; 0 ketel stand-by.
  2.8.7 De ketel afstemmen op de installatie
  De bedieningsautomaat van de Remeha Avanta is ingesteld
  op de meest voorkomende cv-installaties. Met deze instellingen zal praktisch elke cv-installatie goed werken. De gebruiker of de installateur kan de parameters naar eigen wens
  optimaliseren. Voor toepassingen die beschreven zijn in het
  ‘Werkboek rookgasafvoersystemen Avanta’ moeten de bij die
  toepassing behorende instellingen worden geprogrammeerd.

  29 • Page 30

  Remeha Avanta
  2.8.8 Parameters veranderen op gebruikersniveau (zonder
  toegangscode)
  In het ‘gebruikersniveau’ kunnen de volgende instellingen
  worden gewijzigd:
  P 1 = maximale aanvoertemperatuur [°C], instelbaar tussen
  20 en 85°C (fabrieksinstelling = 75°C);
  P 2 = maximale tapwatertemperatuur [°C], instelbaar tussen
  40 en 65°C (fabrieksinstelling = 60°C);
  P 3 = ketelregeling; cv en ww-stand op 4 standen instelbaar,
  te weten:
  0 = cvuit en wwuit
  1 = cvaan en wwaan (= fabrieksinstelling)
  2 = cvaan en wwuit
  3 = cvuit en wwaan*
  P 4 = eco- of comfort-stand op 3 standen instelbaar, te weten:
  0 = comfort-stand
  1 = eco-stand
  2 = regelaar afhankelijk (= fabrieksinstelling)
  P5 = anticipatiestroom bij aan/uit thermostaat
  0 = geen anticipatiestroom (= fabrieksinstelling)
  1 = wel anticipatiestroom
  P6 = display automatisch uit
  0 = display blijft aan
  1 = display gaat automatisch uit na 3 minuten
  (= fabrieksinstelling)
  * Raadpleeg onze afdeling Sales support, voor verdere informatie en eisen aan de installatie.

  De parameters kunnen als volgt worden gewijzigd.
  Parameter p1, de maximale aanvoertemperatuur [°C ] van
  de cv-installatie

  1. Druk de enter’-toets in totdat P1 verschijnt (de p[ en de
  [1 verschijnen om en om in het display);

  R

  2. Druk de enter’-toets nogmaals in, 75°C - waarde verschijnt:
  (fabrieksinstelling);
  3. Verlaag de waarde bijvoorbeeld naar 60°C, met de [-]-toets;

  4. Bevestig de waarde met de ‘enter’-toets, P1 verschijnt (de p[ en de [1 verschijnen om en om in
  het display);
  5. Druk de ‘reset’-toets in, de ketel gaat in de bedrijfstoestand.

  R
  LTNLW6H000053A

  2.8.9 Parameters veranderen op serviceniveau (met
  toegangscode)
  Om ongewenste instellingen te voorkomen, zijn sommige
  parameterinstellingen alleen te wijzigen door een toegangscode 12. Installateurs kunnen toegangscode 12 invoeren.

  30 • Page 31

  Op het gebruikers- en serviceniveau kunnen de volgende
  instellingen worden gewijzigd:

  p

  [1

  Tset aanvoer cv

  20 - 85°C

  Fabrieks
  instelling 28c
  35c
  CW4 CW5
  75°C

  P

  [2

  Tset warmwater

  40 - 65°C

  60°C

  P

  [3

  Ketelregeling

  0
  1
  2
  3
  0
  1
  2
  0

  Ook door gebruikers te wijzigen

  Code in display

  P

  P

  P

  Alleen door installateur te wijzigen

  P

  P

  P

  [4

  [5

  [6

  17

  18

  19

  P

  20

  P

  21

  P

  22

  df en dU

  Omschrijving

  Instelbereik en eventuele toelichting

  Eco of comfort-stand

  Anticipatiestroom

  Display automatisch uit

  Maximum toerental cv x 100
  (L-gas)
  Maximum toerental cv x 100
  (propaan)
  Maximum toerental ww x 100
  (L-gas)
  Maximum toerental ww x 100
  (propaan)
  Minimum toerental x 100
  (cv en ww) (L-gas)
  Minimum toerental x 100
  (cv en ww) (propaan)
  Starttoerental x 100 (L-gas)

  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =

  cvuit en wwuit
  cvaan en wwaan
  cvaan en wwuit
  cvuit en wwaan
  comfort-stand
  eco-stand
  regelaar-afhankelijk
  geen anticipatiestroom
  bij aan/uit thermostaat
  1 = wel anticipatiestroom
  bij aan/uit thermostaat
  0 = display blijft aan
  1 = display gaat automatisch uit
  na 3 minuten
  10 - 70 (x 100 toeren/minuut)

  1

  2

  0

  1

  10 - 70 (x 100 toeren/minuut)
  Niet wijzigen
  Niet wijzigen
  Niet wijzigen
  Niet wijzigen
  Niet wijzigen

  Starttoerental x 100 (propaan) Niet wijzigen
  Pompstand cv
  0 = laag
  1 = hoog
  Koppeling warmte0 = geen koppeling met WTW
  terugwin-unit (WTW)
  1 = koppeling met WTW
  Fabrieksinstellingen
  terugzetten

  35*

  42*

  35*

  41*

  53

  60

  50

  58

  13

  13

  20

  20

  25
  25

  28
  28
  0
  0

  Op de typeplaat staat de waarde van dF (X) en
  dU (Y) ; het instellen van deze waarden geeft de
  fabrieksinstellingen terug, zie par. 2.8.10

  tabel 09

  X
  Y

  Instellingen op gebruikers- en serviceniveau

  * Niet hoger instellen dan:

  -

  Maximaal
  Maximaal
  Maximaal
  Maximaal

  instellen
  instellen
  instellen
  instellen

  op
  op
  op
  op

  46
  52
  43
  50

  (28c
  (35c
  (28c
  (35c

  CW4,
  CW5,
  CW4,
  CW5,

  L-gas);
  L-gas);
  propaan);
  propaan);

  z
  Voor de parameters 17 t/m 20 kunnen andere waarden
  gelden vlgs ‘Werkboek rookgasafvoersystemen Avanta’
  en de sticker in de ketel.

  31 • Page 32

  Remeha Avanta
  m

  De parameters op serviceniveau mogen alleen worden
  gewijzigd door een erkend installateur.

  Het wijzigen van de fabrieksinstellingen kan resulteren in
  onjuiste werking van de ketel.

  R
  De parameters kunnen als volgt worden gewijzigd:
  1. druk op de ‘enter’- en daarbij kort op de ‘reset’- toets tot
  om en om c en 0 in het display verschijnt:
  2. druk op de [+]- of [-]- toets en voer de toegangscode 1 2
  in;
  3. druk op de ‘enter’- toets tot P1 (om en om p[ en [1)
  verschijnt:
  Deze parameter – of een volgende parameter die wordt
  bereikt door op de [+]- toets te drukken – kan als volgt worden gewijzigd:
  4. druk nogmaals op de ‘enter’- toets; de ingestelde waarde
  van de maximale aanvoertemperatuur verschijnt nu, b.v.:
  75 (= 75°C);
  5. druk op de [+]- of [-] toets om deze waarde te wijzigen, bijvoorbeeld naar: 70 (= 70°C);
  6. druk op de ‘enter’- toets om de waarde te bevestigen. In
  het display verschijnt: p1(om en om p en 1).
  7. druk op de [+]- toets om naar de volgende parameter te
  gaan, enzovoort.
  8. Druk op de ‘reset’- toets, ketel keert terug in bedrijfstoestand.

  R
  LTNLW6H000054A

  Let op! Ketel keert ook terug in bedrijfstoestand door 30 min.
  geen toetsen in te drukken.
  2.8.10 De fabrieksinstellingen terugzetten
  - Na het verschijnen van de laatste parameter in het Serviceniveau nogmaals op de [+]-toets drukken, de aanduiding
  J[-df verschijnt (om en om);
  - Druk nogmaals op de l-toets, de aanduiding df- [X
  (om en om)verschijnt;
  - Zet de fabrieksinstellingen terug door de waarde X in te
  voeren met behulp van de [-]-toets of de [+]-toets; de
  waarde van X staat op de typeplaat.
  - Druk nogmaals op de l-toets, de aanduiding dU- [Y
  (om en om)verschijnt;
  - Zet de fabrieksinstellingen terug door de waarde Y in te
  voeren met behulp van de [-]-toets of de [+]-toets; de
  waarde van Y staat op de typeplaat.
  - Druk op de l-toets om de waarden te bevestigen; de
  fabrieksinstellingen zijn teruggezet.

  59957LTNLW6H002

  32 • Page 33

  Belasting-Toerental Avanta 28c
  Cv-bedrijf

  2.8.11 Belasting (Hi) voor cv-bedrijf veranderen
  De maximale belasting (Hi) voor cv-bedrijf is standaard ingesteld op een toerental van 3.500 omw/min. bij de Avanta 28c
  CW4 en op 4.200 omw/min. bij de Avanta 35c CW5. Zie voor
  aardgas nevenstaande grafieken voor de relatie tussen belasting en toerental. Onder parameter p17 kan het toerental
  als volgt worden gewijzigd:
  1. druk op de ‘enter’- en daarbij kort op de ‘reset’- toets in tot
  om en om c en 0 in het display verschijnt:
  2. druk op de [+]- of [-]- toets en voer de toegangscode 12
  in;
  3. druk op de ‘enter’- toets tot P1 (om en om p en 1) verschijnt:
  4. druk op de [+][-]toets om naar parameter p 17 te gaan;
  5. druk op de ‘enter’- toets tot P17 (om en om de P en de
  17) verschijnt;
  6. druk op de [+][-] om het toerental te verhogen van 35 tot
  bijvoorbeeld 46 ( voor het bijhorende vermogen zie
  afb. 46)
  7. druk op de ‘enter’- toets om de waarde te bevestigen.
  8. Druk op de ‘reset’- toets, ketel keert terug in bedrijfstoestand.

  30
  Belasting Hi (kW)

  25

  Maximaal

  24,8

  20
  Fabrieksinstelling

  18,0

  15
  10
  5
  0

  4600

  3500

  1000

  2000

  3000

  4000

  5000

  6000

  Toerental (omw./min.)
  59957LTNLW6H058

  Belasting-Toerental Avanta 35c
  Cv-bedrijf
  35
  30

  30

  Maximaal

  Belasting Hi (kW)

  25
  24

  Fabrieksinstelling

  20
  15
  10
  5
  0
  1000

  4200

  2000

  3000

  4000

  5200

  5000

  6000

  2.9 Ketel buiten bedrijf stellen
  Voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden moet de ketel
  worden uitgeschakeld. Als de cv-installatie voor langere tijd
  niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld tijdens vakanties in vorstvrije
  periodes), is het raadzaam de ketel buiten bedrijf te stellen.

  Toerental (omw./min.)
  59957LTNLW6H059

  2.9.1 Ketel met vorstbeveiliging, voor langere tijd uit bedrijf

  Zet de kamerthermostaat laag, bijvoorbeeld op 10°C;

  Schakel instelling p4 op 1 (Eco-stand), de warmhoudstand is hierdoor uitgeschakeld.
  De ketel komt nu alleen nog maar in bedrijf om zichzelf te
  beschermen tegen bevriezen.
  Om bevriezing van radiatoren en installatie in vorstgevaarlijke
  ruimten (b.v. garage of bijkeuken) te voorkomen kan er op
  de ketel een vorstthermostaat worden aangesloten. De ketel
  houdt dan de radiatoren in die ruimte warm.
  m
  Deze vorstbeveiliging werkt niet als de ketel uit bedrijf is.
  2.9.2 Ketel zonder vorstbeveiliging, voor langere tijd uit
  bedrijf

  Neem de stekker uit het stopcontact;

  sluit de gaskraan van de ketel.
  m
  Tap de ketel en de cv-installatie af, als u voor langere tijd geen
  gebruik maakt van de woning en er kans is op nachtvorst.

  33 • Page 34

  Remeha Avanta
  3 INSPECTIE EN ONDERHOUD
  De Remeha Avanta is nagenoeg onderhoudsvrij en moet eenmaal per jaar worden geïnspecteerd.
  Reinig de buitenkant van de ketel zonodig met een licht vochtige doek en mild schoonmaakmiddel; nooit met oplosmiddelen!
  Wanneer blijkt dat de verbranding of warmtewisseling niet
  optimaal is, moeten de onderhoudswerkzaamheden volgens
  par.3.2 worden uitgevoerd. Gebruik uitsluitend Remeha-onderdelen of door Remeha voorgeschreven onderdelen of materialen.
  3.1 Inspectiewerkzaamheden
  De jaarlijkse inspectie van de Remeha Avanta kan beperkt blijven tot de volgende controles:
  - controle van de waterdruk, zie par. 3.1.1;
  - controle van de rookgasafvoer en de luchttoevoer op dichtheid, zie par. 3.1.2;
  - controle van de afstelling van de ontstekingselektrode, zie
  par 3.1.3;
  - controle van de verbranding, zie par. 3.1.4;
  - controle van de brander, zie par. 3.1.5;
  - controle van de warmtewisselaar (cv), zie par. 3.1.6;
  - controle van de venturi (alleen bij toepassing optionele
  terugslagklep), zie par. 3.1.7
  - invullen van het inspectieprotocol, zie par. 7.2.

  59957LTNLW6H022

  3.1.1 Controle van de waterdruk
  De waterdruk moet minimaal 0,8 bar bedragen.

  Vul, indien nodig, de cv-installatie tot maximaal 2 bar.

  2 bar

  59957LTNLW6H040

  3.1.2 Controle van de rookgasafvoer en de luchttoevoer
  op dichtheid


  59957LTNLW6H041

  34

  Controleer de aansluitingen en leidingen van de rookgasafvoer en luchttoevoer op dichtheid. • Page 35

  3.1.3 Controle van de ontstekingselektrode
  • Controleer de ionisatie/ontstekingselektrode op;
  - aanslag (eventuele witte aanslag verwijderen);
  - de afstelling van de ontstekingselektrode (tussen 3 en 4
  mm), de kwaliteit van de pakking en het porselein.
  • Lees de ionisatiestroom in vollast en laaglast na 1 minuut
  uit op het display code Fl, zie par. 2.8.2.
  Is de uitgelezen waarde lager dan 3 of hoger dan 9 uA,
  vervang dan de ontstekingselektrode.

  R

  3x

  3.1.4 Controle van de verbranding
  3 à 4 mm

  • Meet het O2/CO2-percentage en de rookgastemperatuur op
  het rookgasmeetpunt. Ga hierbij als volgt te werk:
  - stook de watertemperatuur in de ketel op tot ca. 70°C;
  - draai de dop van het rookgasmeetpunt los;
  - meet het O2/CO2-percentage en vergelijk dit met de
  instelgegevens in tabel 10;

  59957LTNLW6H023

  z
  Dicht de opening rond de meetsonde tijdens de meting goed af.
  - Volg de inbedrijfstellingsprocedure voor de juiste CO2afstelling, zie par. 2.8.4, punt 4 en 5.
  - wanneer de meetresultaten nog steeds afwijkend zijn
  van de instelgegevens, reinig de brander dan volgens de
  aanwijzingen in par 3.1.5 en par. 3.2.
  Instelgegevens O2/CO2 bij aardgas L/H
  Keteltype

  59957LTNLW6H024

  Avanta 28c
  CW4
  Avanta 35c
  CW5

  Toerental ventilator
  (Omw/min.)
  Vollast
  Laaglast
  h3
  l3
  ca. 5300

  ca. 1300

  ca. 6000

  ca. 1300

  O2

  CO2

  %

  %

  5,2
  ± 0,1
  5,2
  ± 0,1

  8,8
  ± 0,1
  8,8
  ± 0,1

  tabel 10 Instelgegevens O2/CO2 (met geopende
  luchtkast)
  Instelgegevens O2/CO2 bij propaan
  Keteltype

  Avanta 28c
  CW4
  Avanta 35c
  CW5

  Toerental ventilator
  (Omw/min.)
  Laaglast
  Vollast h3
  l3
  ca. 5000

  ca. 2000

  ca. 5800

  ca. 2000

  O2

  CO2

  %

  %

  5,1
  ± 0,3
  5,1
  ± 0,3

  10,5
  ± 0,3
  10,5
  ± 0,3

  tabel 11 Instelgegevens O2/CO2 (met geopende
  luchtkast)

  35 • Page 36

  Remeha Avanta
  3.1.5 Controle van de brander
  Indien bij de controle van de verbranding ernstige afwijkingen
  worden gemeten, moet de brander worden gecontroleerd.
  Controleer of het branderdek vrij is van scheurtjes en/of
  beschadigingen. Zijn er scheurtjes en/of beschadigingen zichtbaar; vervang dan de brander.
  Voor het controleren van de brander moet deze inclusief de
  voorplaat van de warmtewisselaar worden gedemonteerd. Zie
  hiervoor de instructies bij de onderhoudswerkzaamheden in
  par. 3.2. Onderhoud van de brander is niet nodig; de brander
  is zelfreinigend.
  3.1.6 Controle van de warmtewisselaar (cv)
  Bij de jaarlijkse controle van de ketel moet ook de warmtewisselaar worden gecontroleerd.
  Voor het controleren en onderhouden van de warmtewisselaar
  moet de voorplaat worden gedemonteerd. Zie hiervoor de
  instructies bij de onderhoudswerkzaamheden in par. 3.2.
  3.1.7 Controle van de venturi
  Als een optionele terugslagklep is gemonteerd in de ketel (bij
  overdruksysteem), moet de goede werking hiervan gecontroleerd worden.Dit kan eenvoudig door de luchtinlaatdemper
  te verwijderen en de venturi te controleren op corrosie (witte
  vlekjes). Als corrosie zichtbaar is, duidt dit op lekkage van de
  optionele terugslagklep, die dan moet worden vervangen.

  230 V

  3.2 Onderhoudswerkzaamheden
  Ga bij onderhoudswerkzaamheden als volgt te werk:
  1. Ketel openen
  • Neem de stekker uit het stopcontact.
  • Sluit de ketelgaskraan in de gasleiding.
  • Draai de twee schroeven van de voormantel los en
  verwijder de voormantel.

  Gas

  59957LTNLW6H025

  2. Onderhoud van de onstekingselektrode
  • Maak de aardedraad van de ontstekingspen los.
  • Draai de twee schroeven van de ontstekingspen los en trek
  deze naar voren.
  • Inspecteer, reinig of vervang de ontstekingspen, zie ook
  par. 3.1.3.

  2x

  59957LTNLW6H026

  36 • Page 37

  3. Demonteren van de warmtewisselaar-voorplaat

  4x

  • Schuif de luchtinlaatpijp van de venturi af (1).
  • Maak de aardedraad van de ontstekingspen los (2).
  • Draai de twee schroeven van de ontstekingspen los
  en trek deze naar voren (3).
  • Draai de wartelmoer van de gasleiding aan de boven
  zijde van het gasblok los (4).
  • Draai de vier moeren aan de voorzijde van de warm
  tewisselaar los (5).
  • Haal de voorplaat van de warmtewisselaar met
  ventilator en brander voorzichtig ca. 10 cm. recht naar
  voren.
  • Maak de elektrische aansluiting aan de achterzijde
  van de ventilator los, zodra deze bereikbaar is (7).
  • Neem de voorplaat volledig weg.

  5

  2
  3

  4

  1

  7
  59957LTNLW6H027

  4. Onderhouden van de warmtewisselaar
  • Controleer de pakking tussen de voorplaat en de
  warmtewisselaar en het isolatiedeel. Vervang beschadigde
  pakkingen.
  • Behandel de kwetsbare voorplaatisolatie en isolatie van de
  warmtewisselaar-achterplaat voorzichtig en laat ze
  niet nat worden.
  • Reinig de warmtewisselaar voorzichtig. Losse vuildeeltjes
  voorzichtig met een stofzuiger wegzuigen. Dan met een
  speciale reinigingsborstel (accessoire) de spiralen van de
  warmtewisselaar borstelen en vervolgens nogmaals de
  losgekomen vuildeeltjes wegzuigen.
  5. Reiniging van de platenwarmtewisselaar (ww-zijdig) en
  terugslagklep met filter
  Afhankelijk van de koudwaterkwaliteit en de bedrijfswijze, zal
  er zich in de platenwarmtewisselaar kalk kunnen afzetten.
  Periodieke ontkalking kan daardoor noodzakelijk zijn. Normaal
  gesproken volstaat een jaarlijkse inspectie en eventuele reiniging. Factoren die deze interval kunnen beïnvloeden zijn:

  59957LTNLW6H028

  -

  hardheid van het water
  samenstelling van de kalk
  aantal bedrijfsuren van de ketel
  tapgedrag
  ingestelde tapwatertemperatuur.

  Als reiniging noodzakelijk blijkt, ga dan als volgt te werk:
  • Hoofdwaterkraan sluiten.
  • Water uit de Avanta aftappen.
  • Platenwarmtewisselaar verwijderen door het losdraaien van twee inbusbouten.
  • De platenwarmtewisselaar reinigen met een kalkoplosmiddel (bijvoorbeeld citroenzuur met een pH-waarde van ca. 3). Hiervoor is een speciaal reinigingsapparaat als accessoire beschikbaar. Na de reiniging
  grondig met leidingwater naspoelen.
  • De terugslagklep met filter uit het rechter hydroblok
  draaien en eveneens met het kalkoplosmiddel reinigen. Eveneens grondig naspoelen met leidingwater.
  • Alle onderdelen weer inbouwen

  59957LTNLW6H001

  37 • Page 38

  Remeha Avanta
  6. Monteren van de ketel en controle van de verbranding

  230 V

  • Monteer alle losgenomen delen in omgekeerde volgorde.
  • Hoofdwaterkraan voorzichtig opendraaien, installatie vullen,
  ontluchten en eventueel water bijvullen.
  z
  • Denk aan de stekker van de ventilator!
  • Controleer of de pakking tussen de voorplaat en de
  warmtewisselaar juist is geplaatst!
  • Controleer de gas- en waterzijdige verbindingen op lekkage!
  • Neem de ketel weer in bedrijf.
  • Controleer het CO2/O2-percentage, zie 2.8.4, punt 4.
  • Controleer de ionisatiestroom door uitlezing van het display,
  zie par. 3.1.3

  R

  3x

  59957LTNLW6H029

  z
  Vul na de onderhoudswerkzaamheden de onderhoudschecklist
  in. Zie hiervoor par. 7.3.

  38 • Page 39

  4 STORINGEN
  4.1 Algemeen
  De Remeha Avanta is uitgerust met een geavanceerde besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een microprocessor, de Comfort Master®, die de ketel zowel beveiligt als
  bestuurt. Als er ergens in de ketel een storing wordt gesignaleerd, vergrendelt de ketel en zal het display de storingscode
  (é[ en een cijfer) weergeven.
  4.2 Storingscodes
  De Remeha Avanta geeft de storingscodes als volgt weer:
  é[-[2 (het display toont om en om een é[ en een cijfer
  b.v. [2 of 12)
  De betekenis van de foutcodes is te vinden in de storingstabel,
  zie tabel 12.
  Handelen bij storingen als volgt:
  • Noteer de storingscode.
  o
  De storingscode is belangrijk voor het correct en snel
  opsporen van de aard van de storing en bij eventuele
  ondersteuning door Remeha (afdeling Service en Diensten).
  • Zoek de oorzaak op in onderstaande storingstabel en los
  de storing op, druk daarna op de ‘reset’-toets.
  Storingscode

  Omschrijving

  Mogelijke oorzaak


  é[0

  Aanvoer- of retoursensor fout.

  Controle / oplossing


  Kortsluiting van de aanvoer- of retourtemperatuur•
  sensor.  Defecte of niet (goed)
  aangesloten aanvoer- of
  retourtemperatuursensor.  Te weinig water.


  é[1

  Aanvoertemperatuur is hoger dan de
  ingestelde maximum
  temperatuur.  Geen doorstroming  Te veel lucht in de installatie.  Afwijking van de aanvoerof retourtemperatuursensor.

  39
  Controleer bedrading en aansluiting van de sensoren; visueel; zitten de stekkers goed?
  met multimeter; weerstand meting van de bedrading
  en aansluiting uitvoeren.
  Controleer werking sensoren; sensoren eruit halen *
  met multimeter de weerstand meten bij kamertemperatuur (20 - 25°C); sensor is goed als de weerstand
  ligt tussen 12 - 15 kΩ.
  Controleer de minimale waterdruk; lees de manometer af.
  Controleer de werking van de pomp; met een schroevendraaier as gangbaar maken; gaat dat goed maar
  pomp reageert nog niet controleer dan de bedrading
  van de pomp; is die goed dan is pomp defect.
  Ontlucht de installatie en ketel (draai het dopje van
  de automatische ontluchter op de pomp los)
  Controleer werking sensoren; sensoren eruit halen
  met multimeter de weerstand meten bij kamertemperatuur (20 - 25°C); sensor is goed als de weerstand
  ligt tussen 12 - 15 kΩ. • Page 40

  Remeha Avanta
  é[2

  Retourtemperatuur
  hoger dan aanvoertemperatuur


  é[3

  Besturingsautomaatof aardingsfout.


  é[4

  Meer dan 5 startpogingen zonder vlamvorming.  é[5

  é[6

  Meer dan 5 maal binnen 1 warmtevraag
  geen- of wegvallen
  van ionisatie.
  Ongewenste vlamvorming

  Controleer de minimale waterdruk; lees de manometer af.

  Controleer de werking van de pomp; met een schroevendraaier as gangbaar maken; gaat dat goed maar
  Geen doorstroming.
  pomp reageert nog niet controleer dan de bedrading
  van de pomp; is die goed dan is pomp defect.
  Te veel lucht in de instal•
  Ontlucht de installatie en ketel (draai het dopje van
  latie.
  de automatische ontluchter op de pomp los)
  Bekabeling verkeerd aan•
  Controleer de sensor- bekabeling van en naar de
  gesloten.
  besturingsautomaat.
  Controleer werking sensoren; sensoren eruit halen *
  Afwijking van de aanvoer- •
  met multimeter de weerstand meten bij kamertempeof retourtemperatuursenratuur (20 - 25°C); sensor is goed als de weerstand
  sor.
  ligt tussen 12 - 15 kΩ.
  Controleer aarding van de ketel in het stopcontact
  Netstekker stopcontact niet •
  en aardklem van de netstekker op de besturingsaugoed geaard.
  tomaat; zijn deze in orde, dan is de besturingsautoBesturingsautomaat
  maat defect.
  defect.
  Controleer;
  Geen ontstekingsvonk.

  de ontstekingstrafo;

  de aansluiting van ontstekingskabel en bougiedop;

  de ontstekingskabel en -elektrode op ‘doorslag’;

  de elektrodeafstand, deze moet 3 à 4 mm zijn; de
  aarding van de ontstekingselektrode.
  Controleer;
  Wel ontstekingsvonk,

  of de gaskraan geopend is;
  maar geen vlam.

  of de gasvoordruk voldoende is;

  of de gasleiding ontlucht is;

  de gasklep bekrachtigd wordt tijdens ontsteken en
  open gaat;

  de elektrode juist is gemonteerd en schoon is;

  afstelling CO2 op laaglast en vollast;

  er geen verstopping / montagefout in de gasleiding
  zit

  er geen verstopping in de luchttoevoer of rookgasafvoer zit (bv. door verstopte sifon) er geen recirculatie
  van rookgassen optreedt (binnen of buiten de ketel).
  Controleer;
  Wel vlam maar geen of

  de ontstekingstrafo;
  onvoldoende ionisatie

  vlambeeld, is de vlamkern zichtbaar en de vlam sta(lager dan 3 of hoger dan
  biel?
  9 μA).

  afstelling CO2 op laaglast en vollast;

  controle van de aarding van de ontsteekpen

  visuele controle ontstekings/ionisatie elektrode, door
  controle op witte oxidehuid (deze met een schuurpapiertje of schroevendraaier schoonkrabben) of door
  controle op de vorm (hebben de pennen de originele
  vorm en is de afstand tussen de twee uiteinden van
  de pennen tussen de 3 en 4 mm).
  Controleer;
  CO2 afstelling is niet juist.

  CO2-afstelling op het gasblok;

  ontstekings-/ionisatiepen;

  rookgasafvoer-/luchttoevoeraansluitingen.

  ontstekingstrafo defect, vervang trafo of

  automaat defect, vervang automaat
  Te weinig water.

  40 • Page 41  • Te weinig water.

  é[7

  é[8

  é10

  Geen water in de ketel

  of pomp draait niet


  Te veel lucht in de installatie.  Ventilator draait niet  Ventilator blijft draaien  Te weinig water.  Te veel lucht in de installatie.

  Ventilator fout

  Geen doorstroming
  tijdens ontluchtingscyclus


  é11

  Luchtkasttemperatuur
  te hoog

  é12

  Controlefout WTW-unit
  é13

  Geen doorstroming.

  Smeltbeveiliging van
  de warmtewisselaar is
  aangesproken


  é43

  Parameter grenzen

  é44

  Parameter checksum

  é45

  Default parameters


  Controleer de minimale waterdruk; lees de manometer af.

  Controleer de werking van de pomp; met een schroevendraaier as gangbaar maken; gaat dat goed maar
  pomp reageert nog niet controleer dan de bedrading
  van de pomp; is die goed dan is pomp defect.

  Ontlucht de installatie en ketel (draai het dopje van
  de automatische ontluchter op de pomp los)
  Controleer:

  werking ventilator;

  bedrading en aansluiting van de ventilator.
  Controleer:

  werking ventilator;

  bedrading en aansluiting van de ventilator;

  natuurlijke schoorsteentrek.


  Controleer de minimale waterdruk; lees de manometer af.  Ontlucht de installatie en ketel (draai het dopje van
  de automatische ontluchter op de pomp los)

  Controleer:

  de werking van de pomp; met een schroevendraaier
  as gangbaar maken; gaat dat goed maar pomp reageert nog niet controleer dan de bedrading van de
  pomp; is die goed dan is pomp defect.

  of de radiatorkranen in de cv-installatie zijn geopend.

  Geen doorstroming.

  Controleer:

  pakking kijkglas;

  of voorplaat goed vast zit;

  voorplaatpakking;

  montage ontstekingspen.
  Controleer:
  WTW uitgevallen

  werking WTW-unit;
  Koppelstuk blijft open staan

  verbindingskabel tussen WTW-unit en ketel
  Controleer: stekker en bekabeling van smeltveiligheid op
  de warmtewisselaar;
  Warmtewisselaar defect

  vervang warmtewisselaar
  pas na verhelpen van mogelijke oorzaak.

  Controleer de minimale waterdruk; lees de manomeTe weinig water.
  ter af.

  Controleer de werking van de pomp; met een schroevendraaier as gangbaar maken; gaat dat goed maar
  Geen doorstroming.
  pomp reageert nog niet controleer dan de bedrading
  van de pomp; is die goed dan is pomp defect.
  Te veel lucht in de instal•
  Ontlucht de installatie en ketel (draai het dopje van
  latie.
  de automatische ontluchter op de pomp los)

  dF en dU code opnieuw programmeren (= herstel)
  Parameterinstellingen

  Controleren en herstellen met Recom, als herstel niet
  staan niet goed
  lukt; vervang automaat

  dF en dU code opnieuw programmeren (= herstel)
  Parameterinstellingen

  Controleren met Recom; als herstel niet lukt; vervang
  staan niet goed
  automaat
  Vervang automaat
  Parameterinstellingen kun- •
  nen niet op default worden
  teruggezet
  Luchtlekkage vanuit
  warmtewisselaar naar
  luchtkast

  * Herplaats de (nieuwe) sensoren maximaal 40 mm
  onder de warmtewisselaar.
  41 • Page 42

  Remeha Avanta
  4.3 Regelstop of blokkering
  In het display kan de code 5, 8of 9 verschijnen.
  • Code 5 is een wachttijd (anti-pendel) van 3 tot 10 minuten
  en verschijnt als de ingestelde aanvoertemperatuur (L)
  te snel is bereikt is en de warmtevraag aanwezig blijft.
  • Code 8 is een regelstop en verschijnt als de gemeten
  aanvoertemperatuur (t1) hoger is dan de ingestelde aanvoertemperatuur (Tset aanvoer). De ketel komt na enige tijd
  vanzelf weer in bedrijf als de
  aanvoertemperatuur weer onder de ingestelde
  aanvoertemperatuur komt.
  • Code 9 is een blokkering en verschijnt als de
  maximale stijgsnelheid wordt overschreden, als er
  te weinig doorstroming is of als de dT tussen de
  aanvoer- en retourtemperatuur ] 45°C. Na 10
  minuten volgt weer een startpoging.
  z
  De ketel blijft herstarten totdat de oorzaak van
  blokkering is weggenomen
  Code 9 is een blokkering en kan ook verschijnen in de volgende situaties:
  - de kleppentest voor de WTW-unit is niet goed;
  - de blokkerende ingang (tussen klemmen 1 en 2 op X6) is
  actief;
  - er is geen WTW-unit aangesloten en klembrug tussen klemmen 1 en 2 op X6 staat open.
  - het tapwater wordt geblokkeerd door een gateway-zonneboiler combinatie, de ketel functioneert normaal op cv.
  z
  De blokkering verdwijnt als de oorzaak van blokkering is
  weggenomen

  4.4 Storingsgeheugen
  De besturingsautomaat van de Remeha Avanta heeft een
  storingsgeheugen. Hierin worden de 16 laatst opgetreden storingen opgeslagen. In het geheugen is naast de storingscode
  (é[ met een cijfer) ook opgeslagen:
  • het aantal keren dat de storing is opgetreden (ñ);
  • de bedrijfstoestand van de ketel (5t);
  • de aanvoertemperatuur (t1) en retourtemperatuur (t2)
  op het moment van de storing.
  Om toegang te krijgen tot het storingsgeheugen, moet de toegangscode 88 worden ingetoetst.

  42 • Page 43

  4.4.1 Storingen uitlezen
  • Druk op de ‘enter’-toets en houd deze vast;
  druk dan op de ‘reset’-toets tot de code c en 0 om en
  om) in het display verschijnt.
  • Voer de speciale toegangscode 88 in met de [+]- of [-]toets.
  • Druk op de ‘enter’-toets; het display toont om en om ér
  en het volgnummer van de laatste storing,
  bijvoorbeeld 02.
  • Druk op de [+]- of [-]-toets om vooruit of terug te gaan in
  de lijst van storingen.
  • Druk op de ‘enter’-toets om de storing nader te bekijken.
  Het display toont de foutcode als volgt:
  é - 12 (eerst storingscode é, dan storingsnummer
  12);
  5t - 3 (eerst statuscode 5t, dan lang statusgetal
  ( 3 = toestel brandde voor cv));
  ñ - 1 (eerst ñ, dan het getal ‘aantal keren storing
  opgetreden’);
  t1 - 75 (eerst t1, dan de aanvoertemperatuur op
  het moment van de storing);
  t2 - 70 (eerst t2, dan de retourtemperatuur op het
  moment van de storing).
  Deze cyclus blijft zich herhalen.
  • Druk op de ‘reset-toets’ om cyclus te stoppen, in display
  verschijnt:
  ér (het display toont om en om ér en b.v. de cijfers 1
  en 8),
  • Druk op de [+]- of [-]- toets om de volgende storingsgegevens te bekijken.
  • Druk op de ‘reset-toets’ om het storingsuitleesmenu te verlaten.
  4.4.2 Storingen wissen
  Als laatste melding in de lijst, in het display verschijnt om en
  om een: ér -cl (= clear).
  • Druk op de ‘enter-toets’; in het display verschijnt: )
  • Druk op de [+] toets om de parameter op 1 te zetten.
  • Druk op de ‘enter-toets’; het storingsgeheugen is gewist.
  • Druk op de ‘reset-toets’ om het storingsgeheugen te verlaten.
  o
  Bij het storingzoeken kan het terughalen van de
  bedrijfstoestand op het moment van het in storing gaan
  bijdragen tot een snellere oplossing van de oorzaak.

  43 • Page 44

  Remeha Avanta
  5 SERVICE-ONDERDELEN
  5.1 Algemeen
  Wanneer na de jaarlijkse inspectie- of onderhoudswerkzaamheden wordt geconstateerd dat er een onderdeel in de ketel
  moet worden vervangen, gebruik dan uitsluitend Remehaonderdelen of door Remeha aanbevolen onderdelen en materialen.
  Stuur het te vervangen onderdeel op naar de afdeling Retourgoederen van Remeha als het betreffende onderdeel onder
  de garantieregeling van Remeha valt (zie de ’Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden’ van Remeha). Stuur altijd een
  volledig ingevuld retourformulier mee, zie bijgaand voorbeeld.
  Op deze wijze kan Remeha garantieverplichtingen sneller en
  efficiënter afhandelen.

  44 • Page 45

  Bijgaand (retour) onderdeel is afkomstig model*
  uit cv-ketel:
  Remeha Avanta

  bouwjaar/serienr.*

  Identificatienr.*

  2005X39382317

  00BL3253

  Installatiedatum van de cv-ketel

  juni 2005

  Omschrijving (retour) onderdeel

  soort

  Merk

  type

  Driewegklep

  Elbi

  VC 1650/1000

  Klachtomschrijving

  motor reageert niet

  Omschrijving (retour) onderdeel

  soort

  Merk

  type

  soort

  Merk

  Type

  Klachtomschrijving

  Omschrijving (retour) onderdeel

  Klachtomschrijving

  Uw gegevens
  Naam bedrijf

  Janssen

  Adres

  Pietstraat 1, 9000 AA, Apeldoorn

  Telefoon

  055 – 1234567

  Referentie

  Hr. Gerrits

  Uw ordernummer

  530002004

  Werknummer

  -

  Projectnummer

  14 (Kanaalflats)
  tabel 13

  Retourformulier voorbeeld

  * Deze gegevens zijn te vinden op de typeplaat van de ketel;
  de typeplaat is tegen de onderkant van de ketel geplakt.

  45 • Page 46

  Remeha Avanta
  2007

  2008
  2033

  2001

  1001

  4006

  2034
  2014
  2002

  2023

  2031

  2015

  4009

  2003

  2006

  2016
  4001

  1002

  4011

  2038
  2005

  4007
  4002

  2029

  2030

  3010
  1002

  3010

  2017

  2028

  2032

  3004

  3006

  3008

  2004

  3002

  2012

  3012

  4004
  3007

  3001
  2013

  2018

  2018

  3011

  2020

  3009

  5009

  3003

  2010
  2020

  4008
  3005
  5002

  2009

  3009
  2021

  2013

  5005

  5001

  5010
  5013

  4010

  3004

  4003

  5006
  5008

  5004
  2009

  3013

  2019

  5008

  5011

  2036

  2027
  5012

  2037

  2021

  4004

  5003
  5011

  2026

  5012
  2011

  2025
  5007
  2035
  2022

  EVNLW7H000010

  EVNLW7H000010d
  46 • Page 47

  Pos.nr.
  1001
  1002
  2001
  2002
  2003
  2004
  2005
  2006
  2007
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  2023
  2024
  2025
  2026
  2027
  2028
  2029
  2030
  2031
  2032
  2033
  2034
  2035
  2036
  2037
  2038

  Omschrijving
  Frontmantel
  Bout M5 x 45
  Warmtewisselaar
  Voorplaat warmtewisselaar
  Brander
  Ontstekingsionisatie-elektrode met kabel
  Kijkglas
  Isolatie voorplaat warmtewisselaar
  Rookgasafvoerpijp
  Beschermdop meetpunt rookgasafvoer
  Leidingen set waterzijdig (kan variëren per
  uitvoering)
  Automatische ontluchter 3/8” (niet in alle
  uitvoeringen)
  Pomp
  Sifon
  Temperatuursensor
  Pakkingplaat voorplaat
  Pakkingring t.b.v. brander
  Afdichtring mengstuk
  Pakkingplaat voor ontstekingselektrode
  Hairpin clips
  Hairpin clips
  O-ring
  Pakkingring Ø 23,8 X 17,7 X 2
  Schroef DIN 933 M5 x 8
  Moer flens M6
  Schroef DIN 7985 M4 x 10
  O-ring
  Manometer
  T-stuk
  Branderdeksel
  Mengstuk
  Moer M8
  Pakkingplaat voorplaat/menkstuk
  Afdichtring sifon
  Ring 80 mm
  Bevestigingsstrip warmtewisselaar
  Vulring 15 mm
  Dop ontluchter pomp
  Pompontluchter
  Schroef torx M4x10

  Pos.nr.
  3001
  3002
  3003
  3004
  3005
  3006
  3007
  3008
  3009
  3010
  3011
  3012

  Omschrijving
  Ventilator
  Venturi
  Luchtinlaatdemper
  Leidingen set gaszijdig
  Gasblok
  Pakkingring t.b.v. ventilator
  O-ring Ø 63 X 3
  O-ring 14,5 x 2
  Pakkingring Ø 23,8 X 17,7 X 2
  Moer flens VZ M5
  Schroef M6 x 12
  Hairpin clips

  4001
  4002
  4003
  4004
  4006
  4007
  4008
  4009
  4010
  4011

  Beveiligingsautomaat – BIC 321
  Print display
  Ontstekingstrafo
  Kabelboom set (inclusief netsnoer)
  Schroef CK. M4 x 12
  Schroef M5 x 16 incl. sluitring
  Plaatschroef 4,2 x 9,5
  Moer clips M5
  Schroef M4 x 16
  Zekering

  5001
  5002
  5003
  5004
  5005
  5006
  5007
  5008
  5009
  5010
  5011
  5012
  5013

  Tapwaterplatenwarmtewisselaar
  Actuator
  Hydroblock rechts
  Hydroblock links
  Hall sensor
  Flow sensor
  O-ring
  O-ring
  Hairpin clips
  Pakkingring Ø 23,8 X 17,7 X 2
  Schroef DIN 933
  Schroef M5 X 18
  Aanvoer filter CV

  tabel 14 Serviceonderdelen

  47 • Page 48

  Remeha Avanta
  6 EG VERKLARING

  EG - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

  Fabrikant
  Adres
  Stad,Land

  : Remeha B.V.
  : Kanaal Zuid 110
  : Postbus 32, NL-7300 AA Apeldoorn

  - verklaart hiermede dat de toestel(len)

  : Remeha Avanta

  voldoet / voldoen aan de bepalingen van de onderstaande EEG-richtlijnen:

  EEG-Richtlijn:

  90/396/EEG

  toegepaste normen:
  (pr)EN 297(1994), 483(1999), 625(1995), 677(1998)

  73/23/EEG

  (pr)EN 50165(1997), 60335-1(1994)

  92/42/EEG

  89/336/EEG

  EN 50165(1997), 55014-1(2000), 55014-2(1997)
  EN 61000-3-2(2000), 61000-3-3(1995)

  97/23/EG

  (art.3, lid 3)

  Apeldoorn, februari 2006

  W.F. Tijhuis
  Approval manager

  48 • Page 49

  7 CHECKLISTEN (PROTOCOLLEN)
  7.1 Checklist voor inbedrijfstelling (Inbedrijfstellingsprotocol)
  Inbedrijfstellingswerkzaamheden, zie par. 2.8.4
  1. Cv installatie met water vullen. Controle waterdruk in de cv-installatie.
  2. Sifon met water vullen.
  3. Cv installatie ontluchten
  4. Controle werking circulatiepomp
  5. Controle van waterzijdige aansluitingen op dichtheid
  6. Controle van aangeboden gassoort
  (Komt aangeboden gassoort overeen met de gassoort, waarvoor de ketel geschikt is?)
  7. Controle van de gastoevoerdruk
  8. Controle gasmetercapaciteit
  9. Controle op gasdichtheid van de aansluitingen en de gasleidingen
  10. Gasaanvoerleiding ontluchten
  11. Controle van elektrische aansluitingen
  12. Controle van luchttoevoer- en rookgasafvoeraansluitingen
  13. Controle juist ingestelde parameters P17, P18, P19, P20 en P22 aan de hand van de sticker op de display behuizing en zonodig met het Werkboek rookgasafvoersystemen Avanta.
  14. Controle werking en bedrijfsverloop van de ketel
  15. Controle van juiste gas/luchtverhoudingsregeling
  16. Meetapparatuur verwijderd en dopje weer gemonteerd op rookgasmeetpunt
  17. Frontmantel van de ketel weer goed aanbrengen
  18. Gassoort op typeplaat in de ketel invullen
  19. Ruimtethermostaat of toestelregeling op gewenste waarde instellen
  20. Gebruiker instrueren en nodige documenten overhandigen
  21. Garantiekaart samen met eindgebruiker ingevuld
  22. Bevestiging van de inbedrijfstelling

  Meetwaarde of bevestiging
  O
  O
  O
  O
  O
  O Aardgas L /H/propaan
  Wobbe index …….kWh/m3
  O
  O
  O
  O
  O
  O
  O
  O
  O
  O
  O
  O
  O
  O
  O
  Datum:

  (Firmanaam, handtekening monteur)
  tabel 15

  49

  Inbedrijfstellingsprotocol • Page 50

  Remeha Avanta
  8 VOORSCHRIFTEN
  8.1 Normbladen

  De installateur is ervoor verantwoordelijk dat de installatie voldoet aan de geldende (veiligheids-)voorschriften zoals die zijn
  opgenomen in:
  deze Installatie- en Servicehandleiding en overige van toepassing zijnde Remeha documentatie;
  NEN 1006; Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties
  AVWI;
  NEN 1010; Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties;
  NEN 1078; Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met
  500mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw;
  NEN 8078; Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met
  500mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw;
  NEN 2078; Eisen voor industriële gasinstallaties;
  NPR 3378; Leidraad bij NEN 1078;
  NEN 1087; Ventilatie van woongebouwen;
  NPR 1088; Toelichting op NEN 1087;
  NEN 2757; Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook
  van verbrandingstoestellen;
  NEN 3028; Eisen voor verbrandingsgasinstallaties;
  NEN 3215; Binnenriolering in woningen en woongebouwen;
  Bouwbesluit;
  Plaatselijk geldende voorschriften van Brandweer, Nutsbedrijven en Gemeente;
  Bij toepassing warm sanitairwatervoorziening: Werkblad Drinkwaterinstallaties, VEWIN nr. 4.4 B.
  8.2 Remeha fabriekstest
  Iedere Remeha Avanta-ketel wordt voor het verlaten van de
  fabriek optimaal ingesteld en getest op:
  elektrische veiligheid;
  CO2- afstelling;
  warmwaterwerking;
  waterdichtheid;
  gasdichtheid;
  automaatparameters.

  8.3 Aanvullende richtlijnen
  Naast de voorschriften en richtlijnen zoals genoemd in par.
  8.1, moeten de aanvullende richtlijnen in deze documentatie
  worden opgevolgd.
  Voor alle voorschriften en richtlijnen, zoals genoemd in deze
  Installatie en Servicehandleiding, geldt dat aanvullingen of
  latere voorschriften en richtlijnen op het moment van installeren van toepassing zijn.

  50 • Page 51

  9 TECHNISCHE SPECIFICATIES
  9.1 Technische gegevens
  Toesteltype
  Algemeen
  Belastingregeling

  Avanta 28c CW4

  Avanta 35c CW5

  modulerend of aan/uit

  Nominaal vermogen Pn (80/60°C)

  (cv-bedrijf)

  kW

  5,5 - 24,0 (17,4)*)

  5,9 - 29,0 (23,3)*

  Nominaal vermogen Pn (50/30°C)
  Nominale belasting Qn

  (cv-bedrijf)
  minimaal
  minimaal

  kW
  kW
  kW

  6,2 - 26,7 (19,4)*)
  5,7
  6,3

  6,6 - 31,2 (25,9)*
  6,3
  7

  maximaal

  kW

  24,8

  30

  maximaal

  kW

  27,5

  33,3

  maximaal

  kW

  28,0

  35,0

  maximaal

  kW

  31,0

  38,9

  (Hi)
  (Hs)
  cv Qn (Hi )
  cv Qn (Hs)
  san. Qnw (Hi )
  san. Qnw (Hs)

  Gas- en rookgaszijdig
  Type indeling volgens CE in verband met rookgasafvoer

  -

  Toegestane gassoort

  -

  Gasvoordruk (aardgas L)

  mbar

  20 - 30

  Gasvoordruk (propaan)

  mbar

  30 - 50

  Gasverbruik aardgas L (cv / san.)

  B23, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83
  II2L3p

  minimaal

  3

  mn /h

  0,7

  0,7

  maximaal

  3

  mn /h

  2,8 / 3,2

  2,8 / 4

  ppm

  < 20

  < 20

  NOx-jaaremissie (n = 1)

  mg/kWh
  Rookgashoeveelheid(cv / san.)

  maximaal

  kg/h

  < 30

  < 30

  43 / 49

  50 / 57
  100

  Maximale tegendruk
  Cv-zijdig
  Waterinhoud (w.w. + pijpwerk)

  Pa

  100

  l

  1,8

  Minimale waterbedrijfsdruk

  bar

  Maximale waterbedrijfsdruk PMS

  2,15
  0,8

  bar

  3,0

  Watertemperatuur

  maximaal

  °C

  110

  Bedrijfstemperatuur

  maximaal

  °C

  90

  Waterzijdige weerstand dT = 20°C / 17,4 kW

  mbar

  180

  -

  Waterzijdige weerstand dT = 20°C / 24 kW

  mbar

  300

  240

  Waterzijdige weerstand dT = 20°C / 29 kW
  Sanitairzijdig 1)
  Gaskeur CW-klasse

  mbar

  -

  200

  4

  5

  Tapcapaciteit D (60°C)

  l/min

  7,5

  9,0

  Tapcapaciteit D (40°C)

  l/min

  12,5

  15

  Tapdrempel

  l/min

  1,2

  1,2

  Effectieve toestelwachttijd

  s

  8,9

  0,41

  Specifieke leidinglengte (Ø 10/12)

  m

  20,26

  28,29

  Jaargebruiksrendement op tapwater (Hi)

  %

  83,7

  84,7

  Waterinhoud

  l

  0,3

  0,3

  Werkdruk PMW

  maximaal

  Weerstand (nom. debiet) excl. tapbegrenzer
  Elektrisch
  Max. opgenomen vermogen W
  (bij pompstand ‘ hoog’ voor cv)

  bar

  8

  8

  bar

  0,1

  0,1

  vollast

  W

  130

  160

  deellast

  W

  100

  125

  stand-by

  W

  <3

  <3

  IP

  X4D

  X4D

  kg

  25,4

  27,7

  < 44

  < 44

  2

  Beschermingsgraad )
  Rest
  Montagegewicht
  Geluidsniveau op 1 m afstand van de ketel (op vollast ww)

  dB(A)

  tabel 18

  51

  Overzicht technische gegevens • Page 52

  Remeha Avanta
  *) Fabrieksinstellingen
  1
  ) Deze waarden gelden bij aardgas L.
  2
  ) IPX4D = spatwaterdicht; de ketel mag in de zones 2, 3 en in
  de buitenzone worden geplaatst (zie NEN 1010).
  De voedingsaansluiting dient als vaste aansluiting te worden
  uitgevoerd.
  Specifieke leidinglengte
  De maximale leidinglengte ten behoeve van het keukentappunt volgens opgave van de fabrikant, afgerond op hele
  meters.
  Effectieve toestelwachttijd:
  Tijdsduur die vanaf begin tappen benodigd is om ten behoeve
  van installatieberekeningen een temperatuurverhoging van
  40 K te verkrijgen aan de tapwateruitlaat van het toestel,
  gebaseerd op het CW-tapdebiet.
  9.1.1 Ketelsamenstelling
  2

  1

  1. Luchttoevoer
  2. Rookgasafvoer
  3. Bemanteling/luchtkast
  4. Voorplaat warmtewisselaar
  5. Ontstekings-/ionisatie-elektrode
  6. Ventilator
  7. Ontstekingstrafo
  8. Condensafvoer/sifon
  9. Bedieningspaneel
  10. Circulatiepomp
  11. Automatische pomp-ontluchter
  12. Driewegklep
  13. Gascombinatieblok
  14. Venturi
  15. Besturingsautomaat
  16. Luchtinlaatpijp
  17. Ontluchtingspot (modelafhankelijk)

  3

  16
  4
  5
  6
  17

  15

  14
  13

  7

  12

  8

  11

  9

  10

  9.1.2 Werkingsprincipe
  Gasluchtmengsel
  De Remeha Avanta is voorzien van een bemanteling die
  tevens als luchtkast dient. De ventilator zuigt lucht aan; in de
  venturi, aan de inlaatzijde van de ventilator, wordt het gas
  ingespoten. Afhankelijk van de instellingen, de warmtevraag
  en de heersende temperaturen die worden gemeten door de
  temperatuursensoren, wordt het toerental van de ventilator
  geregeld. Gas en lucht worden in de venturi gemengd. De
  gas-/luchtkoppeling zorgt ervoor dat de hoeveelheid gas en
  lucht precies op elkaar worden afgestemd. Hierdoor ontstaat
  een optimale verbranding over het gehele belastingbereik. Het
  gasluchtmengsel gaat naar de brander, in het centrum van de
  rvs-warmtewisselaar.

  59957LTNLW6H044

  52 • Page 53

  Verbranding, warmte-overdracht en afvoer reststoffen
  De brander verwarmt het cv-water dat door de rvs-warmtewisselaar stroomt. De waterdamp in de rookgassen condenseert
  tegen het koude oppervlak van de rvs-spiralen. De warmte die
  bij dit condensatieproces vrijkomt (de zogenaamde latente- of
  condensatiewarmte) wordt eveneens aan het cv-water overgedragen. De afgekoelde rookgassen worden afgevoerd via het
  rookgasafvoerkanaal. Het condenswater wordt via een doorzichtige kunststof sifon afgevoerd.
  De Remeha Avanta is een combiketel. Bij de Avanta verwarmt
  een ingebouwde platenwarmtewisselaar sanitair water. Een
  driewegklep bepaalt of verwarmd water naar de cv-installatie
  stroomt of naar de platenwarmtewisselaar. Een tapsensor, aan
  de koudwater-inlaatzijde van de platenwarmtewisselaar, signaleert het openen van een warmwaterkraan. De tapsensor geeft
  een signaal aan de besturingsautomaat, die ervoor zorgt dat
  de driewegklep omschakelt naar de warmwaterstand en dat de
  pomp wordt ingeschakeld. De driewegklep is niet veerbelast
  en verbruikt alleen stroom wanneer deze naar een andere
  stand loopt.
  Het cv-water verwarmt het tapwater in de platenwarmtewisselaar. Als er geen warmwater wordt getapt, dan zorgt de ketel in
  comfortstand (zie Par. 2.8.8) voor een periodieke opwarming
  van de warmtewisselaar. Eventuele kalkdeeltjes worden uit de
  platenwisselaar gehouden door een waterfilter, dat zichzelf reinigt bij omschakeling van warmwater naar cv-bedrijf.
  20,

  9.1.3 Regeling

  4c

  4 3 2 1

  Het vermogen van de Remeha Avanta kan via een geïntegreerde OpenTherm-interface volledig modulerend worden
  geregeld met een daarvoor geschikte modulerende thermostaat, zoals de Remeha Celcia 15 of 20. Op de Remeha Avanta
  kan een 2- draads aan/uit-thermostaat, zoals de Remeha Celcia 10 of een power stealing-thermostaat worden aangesloten,
  zie Par. 2.7.
  9.1.4 Besturing
  De besturing van de Remeha Avanta, de zogenoemde Comfort Master®, zorgt voor een betrouwbare warmtelevering. Dit
  houdt in dat de ketel praktisch omgaat met negatieve invloeden uit de omgeving (zoals minimale waterdoorstroming en
  luchttransportproblemen). De ketel gaat bij dergelijke invloeden niet in storing, maar moduleert in eerste instantie terug en
  gaat - afhankelijk van de aard van de omstandigheden - eventueel tijdelijk uit bedrijf (blokkering of regelstop). De ketel zal
  warmte blijven leveren zolang zich geen gevaarlijke situaties
  voordoen.

  59957LTNLW6H004

  59957LTNLW6H005

  53 • Page 54

  Remeha Avanta
  9.2 Watertemperatuurregeling
  De Remeha Avanta is voorzien van een elektronische temperatuurregeling met een aanvoer- en een retourtemperatuursensor. De aanvoertemperatuur is instelbaar tussen 20 en 85°C,
  zie par.2.8.9 (fabrieksinstelling 75°C). De ketel moduleert
  terug, als de ketel de ingestelde aanvoertemperatuur bereikt.
  De uitschakeltemperatuur is de ingestelde aanvoertemperatuur + 5 °C.
  9.2.1 Watergebrekbeveiliging
  De Remeha Avanta is voorzien van een watergebrekbeveiliging op basis van temperatuurmetingen. Door terug te moduleren op het moment dat de waterdoorstroming te klein dreigt
  te worden, blijft de ketel zo lang mogelijk in bedrijf. Bij een te
  geringe doorstroming (dT ] 45°C) of te grote stijging van de
  aanvoertemperatuur, gaat de ketel 10 minuten in blokkeringsmode (code[9 ). Wanneer er geen water in de ketel aanwezig is of als de pomp niet draait, volgt een vergrendeling (code
  é[7).
  9.2.2 Maximaalbeveiliging
  De maximaalbeveiliging vergrendelt de ketel bij een te hoge
  watertemperatuur (110°C); code é[ 1.
  Na het opheffen van de storingsoorzaak kan de ketel worden
  ontgrendeld door de ‘reset’-toets 1 sec. in te drukken.

  54 • Page 55

  10 RENDEMENTGEGEVENS EN GASKEURLABELS
  10.1 Jaarrendement overeenkomstig Gaskeur HR
  Zowel de Avanta 28c CW4 als de Avanta 35c CW5 voldoen
  aan het Gaskeur HR 107.
  10.2 Waterzijdig rendement
  Tot 96,4% ten opzichte van Hi bij vollast en een gemiddelde
  watertemperatuur van 70 C (80/60 C). Tot 107,8% ten opzichte
  van Hi bij vollast en een gemiddelde watertemperatuur van 40
  C (50/30 C).
  10.3 Jaargebruiksrendement op tapwater
  overeenkomstig Gaskeur CW
  Het jaargebruiksrendement op tapwater ten opzichte van Hi
  bedraagt voor de Remeha Avanta 28c CW4 83,7% (in combinatie met de Celcia 20 als Combi Comfort Systeem: 86,4%)
  en 80,8% (in combinatie met de Celcia 20 als Combi Comfort
  Systeem: 81,4%) voor de Avanta 35c CW5. Afhankelijk van
  toesteltype en van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128, kunnen voor de EPC-bepaling rendementswaarden tot 0,775 worden gehanteerd.
  10.4 Gaskeurlabels
  De Remeha Avanta draagt diverse Gaskeurlabels. Deze
  onafhankelijke prestatielabels worden door Stichting Energie
  Prestatiekeur toegekend aan die gasverbruikstoestellen die
  voldoen aan specifieke eisen met betrekking tot een aantal
  doelmatigheids-, milieutechnische-, en comfortaspecten.
  De verklaring voor deze labels is als volgt:
  Gaskeur HR 107;
  Hoog Rendement verwarming; dit houdt in dat het rendement
  van de Remeha Avanta tijdens cv-bedrijf hoger is dan de Gaskeur HR criteria van 107 % (ten opzichte van Hi). Dit betekent
  dat de ketel zuinig is met energie, dus lagere energiekosten
  en beter voor het milieu.
  Gaskeur HRww ;
  Hoog Rendement warmwater; dit houdt in dat de Remeha
  Avanta op een zuinige en efficiënte wijze warmwater produceert, dus zonder verspilling van energie en water.
  Gaskeur CW;
  Comfort Warmwater; de Remeha Avanta voldoet bij de bereiding van warmwater aan toepassingsklasse 4 of 5.
  Met Toepassingsklasse 4 is de Remeha Avanta 28c CW4
  geschikt voor:
  - CW tapdebiet van minimaal 7,5 l/min. van 60°C;
  - een douchefunctie vanaf 6 l/min. tot tenminste 12,5 l/min.
  van 40°C;
  - het vullen van een bad met 120 liter water van 40°C gemiddeld, binnen 11 min.,
  - gelijktijdigheid van deze functies is niet vereist.

  55 • Page 56

  Remeha Avanta
  Instellingen waarbij het CW4-toestel conform CW-clasificatie
  presteert.

  Fabrieksinstelling CW4
  Toerental ww maximaal
  Starttoerental
  Eco-stand

  5300
  2500
  Uit

  Met Toepassingsklasse 5 is de Remeha Avanta 35c CW5
  geschikt voor:
  - CW tapdebiet van minimaal 7,5 l/min. van 60°C,
  - een douchefunctie vanaf 6 l/min. tot tenminste 12,5 l/min.
  van 40°C,
  - het vullen van een bad met 150 liter water van 40°C gemiddeld, binnen 10 min,
  - gelijktijdigheid van de functies is niet vereist.
  Instellingen waarbij het 35c CW5-toestel conform CW-klasificatie presteert.

  Toerental ww maximaal
  Starttoerental
  Eco-stand

  Fabrieksinstelling 35c
  CW5
  6000
  3000
  Uit

  Gaskeur SV ;
  Schone Verbranding. De Remeha Avanta beschikt over een
  continu geregelde gas-/luchtkoppeling in combinatie met een
  volledig voorgemengde brander. De NOx- en CO-emissie is
  hierdoor zo laag mogelijk, en voldoet ruim aan het NOx-besluit
  en de Gaskeur SV-eis.
  Gaskeur NZ :
  Naverwarming Zonneboiler; dit houdt in dat de Remeha Avanta geschikt is als naverwarmer voor zonneboilers. Het label
  Gaskeur NZ (naverwarming zonneboilers) geldt in combinatie
  met de Remeha-zonneboileraansluitset.
  In verband met mogelijke legionella-vorming mag de ketel niet
  worden uitgeschakeld of de tapwatertemperatuur (p2) lager
  dan 60°C worden ingesteld.

  56 • Page 57

  57 • Page 58

  Remeha Avanta

  58 • Page 59

  59 • Page 60

  Av a n t a
  R e m e h a
  © Copyright
  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
  worden op welke wijze dan ook, zonder onze schriftelijke toestemming.

  63227-0506

  Wijzigingen voorbehouden

  Remeha B.V.
  Postbus 32
  7300 AA APELDOORN
  Tel: +31 55 5496969
  Fax: +31 55 5496496
  Internet: nl.remeha.com
  E-mail: remeha@remeha.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Remeha Avanta 28c CW4 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Remeha Avanta 28c CW4 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,91 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Remeha Avanta 28c CW4

Remeha Avanta 28c CW4 Installationsanweisung - Holländisch - 72 seiten

Remeha Avanta 28c CW4 Bedienungsanleitung - Holländisch - 1 seiten

Remeha Avanta 28c CW4 Bedienungsanleitung - Holländisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info