Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/95
Nächste Seite
S
TELECOM
Date en cours : 26 novembre 2004
C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251830516A_MFLV2 LaserPro344 NL\1 COUVNL.fm
Gebruiksaanwijzing
SAGEM
Laser Pro 344
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  TELECOM

  SAGEM
  Laser Pro 344

  Gebruiksaanwijzing

  S
  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251830516A_MFLV2 LaserPro344 NL\1 COUVNL.fm • Page 2

  GEFELICITEERD
  Gefeliciteerd met de aankoop van een communicatieterminal van de nieuwste generatie van het merk
  SAGEM. Uw fax laser zal ongetwijfeld tegemoet komen aan al uw zakelijke behoeften.
  In deze gebruiksaanwijzing wordt het volgende model beschreven:

  Model
  Laser Pro 344

  Apparatuur
  • Modem-fax 33.6 kbps fax.
  • Z-W laserprinter 16 pag. per min.

  Het apparaat is tegelijkertijd krachtig, gebruikersvriendelijk en eenvoudig in het gebruik, dankzij zijn
  navigator, zijn mogelijkheden voor multitasking en zijn direct toegankelijke lijst van contactpersonen.
  Wij adviseren u enige tijd uit te trekken om deze handleiding te lezen, zodat u optimal gebruik kan
  maken van de talloze functies van dit apparaat.

  Lijst van accessoires1
  De volgende extra accessoires zijn leverbaar voor het Laser Pro 344:
  • Geheugenkaart voor telefoonboek
  • Papierlade voor 500 vellen.

  Verbruiksartikelen
  Zie de laatste pagina van deze gebruikershandleiding voor verdere informatie.

  1.

  De lijst van accessoires kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  Date en cours : 29 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 830 516A MFL_V2 Laser Pro 344 NL\2COUVNL.fm • Page 3

  Bedieningspaneel
  16. Toets C: Teruggaan naar vorig menu en invoer
  corrigeren.
  17.Toetsen
  en :navigatietoetse.

  1. Toets
  : Handmatige lijnverbinding, ter
  controle meeluisteren bij verzenden
  2. Toets
  : Verkorte handleiding afdrukken.
  3. Toets
  : Scanresolutie voor verzenden of
  kopiëren.
  4. Toets : Contrastinstelling.

  18. Alfanumeriek toetsenbord.
  19.Toets ×: Toets Shift
  20. Toets
  : Invoeren of nieuwe regel openen
  21. Toets Í : Wist het teken links van de cursor

  5. Toets
  : Afdrukken van het inhet geheugen
  opgeslagen
  faxbericht
  in
  modus
  antwoordapparaat-fax.
  6. Toets
  : Toegang tot telefoonlijst en
  snelkiesnummers.
  7. Toets
  : Toegang tot de laatste gekozen
  nummers.
  8. Toets
  : Rondsturen naar meerdere
  geadresseerden (fax).
  9. Numeriek toetsenblok.
  10.Toets
  : Verzenden van faxbericht of plaatselijke kopie in zwart-wit.
  11.Toets copy : Plaatselijke kopie in zwart-wit.
  12.Toets eco: Selectie van modus daluren.

  22.Toets
  : toets Caps Lock.
  23. Toets
  en
  : registreren van een
  toetsencombinatie
  A Scanresolutie (Fijn, Super Fijn, Foto).
  B Symbool "Lijn"
  * Aan: Communicatie bezig.
  * Knippert: Communicatie in voorbereiding.
  C Lampje papier vastgelopen in printer
  D Lampje reserve "Toner"
  Aan : Toner op,
  Knippert : Toner bijna op

  3

  2

  4
  A

  B

  C

  D

  5

  6 7 8

  22
  W

  A

  E

  S

  D
  Z

  19

  T

  R

  X

  F
  C

  Y

  G
  V

  I

  U

  H
  B

  J

  O
  K

  P

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  *

  0

  #

  M

  L

  eco

  N

  20 16
  21 19 14 13

  18

  1

  9

  E

  23

  Q

  :

  E Symbool faxontvangst:
  * Aan : Ontvangen mogelijk,
  * Knippert : Document(en) in het geheugen of er
  wordt nu een document ontvangen,
  * Uit : Ontvangen niet mogelijk

  13.Toets
  : Beëindigt de huidige actie.
  14.Toets M : Toegang tot de verschillende functies
  (MENU).
  15. Toets OK: Selectie op display bevestigen.

  1

  1

  1

  .

  17

  12 15

  copy

  11

  10 • Page 4

  De papierlade van de printer installeren
  Uitvoerklep van de printer installeren
  Klep voor documentinvoer van
  de scanner installeren
  De uitvoerklep voor originele
  documenten installeren
  Papier laden
  Handmatig papier laden
  De extra papierlade installeren (optioneel)

  Aansluitingen

  Telefoon-aansluiting
  Netsnoer aansluiten en apparaat inschakelen

  2

  VERKORTE

  HAND-LEIDING
  Navigatiemethodes
  Basisprincipe

  Het navigatiesysteem
  Het display

  Toegang tot functies

  Bediening via de menu's
  Directe bediening via nummer

  Functieoverzicht

  3

  UW

  MACHINE INSTELLEN
  Basisinstellingen

  Voorafgaand aan het verzenden
  Datum/Tijd
  Uw faxnummer/naam invoeren
  Type netwerk
  Landinstellingen
  Lokaal voorvoegsel
  Verzendrapport
  Documenteninvoer
  Daluren

  Voorafgaand aan ontvangst

  Vertrouwelijke ontvangst (faxgeheugen)
  Ontvangen zonder papier
  Aantal afdrukken

  1-10
  1-11
  1-11
  1-12
  1-13
  1-15
  1-16
  1-16
  2-1
  2-1
  2-1
  2-1
  2-3
  2-3
  2-3
  2-4
  2-4
  3-1
  3-1
  3-1
  3-1
  3-1
  3-2
  3-2
  3-3
  3-3
  3-4
  3-4
  3-4
  3-4
  3-5
  3-5

  -1-

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\MFL 251817047A_MF3440_Sagem NLTDM.fm

  Verkorte
  handleiding

  Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

  De doos uitpakken
  De onderdelen uitpakken
  Beschrijving
  De verwijderbare onderdelen installeren

  Uw machine
  instellen

  Installatievereisten

  1-1
  1-1
  1-1
  1-2
  1-4
  1-5
  1-8
  1-9
  1-9
  1-10

  Telefoonboek

  Het apparaat installeren

  Bediening

  INSTALLATIE

  Onderhoud

  1

  Veiligheid

  INHOUD

  Installatie

  Inhoud

  Inhoud • Page 5

  Inhoud

  3-6
  3-6

  Rondsturen

  Technische parameters

  4

  TELEFOONBOEK

  Contactpersonen aanmaken

  Een contactpersoon toevoegen

  Lijsten van contactpersonen aanmaken

  Een lijst toevoegen
  Een nummer toevoegen aan of verwijderen uit de lijst

  Een lijst of de gegevens van een contactpersoon inzien
  Een contactpersoon of een lijst aanpassen
  Een contactpersoon of een lijst wissen
  Het telefoonboek afdrukken

  5

  4-1
  4-1
  4-2
  4-2
  4-3
  4-4
  4-4
  4-5
  4-5
  4-5

  BEDIENING

  5-1
  5-1
  Documenten plaatsen
  5-1
  Scanner
  5-1
  Resolutie/contrast kiezen
  5-2
  Resolutie
  5-2
  Contrast
  5-2
  Telefoonnummer kiezen
  5-2
  Vanuit het telefoonboek
  5-2
  Toets nummerherhaling gebruiken
  5-3
  Naar meerdere nummers
  5-3
  Verzenden via het telefoonnet (PSTN)
  5-3
  Direct verzenden
  5-3
  Daluren
  5-4
  Later verzenden
  5-4
  Verzenden met automatisch herhalen
  5-4
  Doorsturen
  5-5
  Wachtrij voor verzending
  5-6
  De wachtrij inzien of aanpassen
  5-6
  Onmiddellijk vanuit de wachtrij verzenden
  5-6
  Een document afdrukken dat wacht op verzending of dat klaargezet is 5-7
  Wachtrij afdrukken
  5-7
  Een te verzenden document wissen dat in de wacht staat
  5-7
  Het verzenden afbreken
  5-7
  Ontvangen
  5-7
  Ontvangen via het telefoonnet (PSTN)
  5-8
  Kopiëren
  5-8
  Lokale kopieën
  5-8
  Standaardkopieën
  5-8
  Geavanceerde kopieën
  5-8
  Speciale kopieerinstellingen
  5-9
  Scannerinstellingen
  5-9
  Printerinstellingen
  5-11

  Verzenden

  -2-

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\MFL 251817047A_MF3440_Sagem NLTDM.fm • Page 6

  Basisinformatie
  Het verbruiksmateriaal vervangen (toner en drum)
  Onderdelen vervangen

  Reiniging

  Leeseenheid van de scanner reinigen
  Printer reinigen

  Onderhoud
  Scanner kalibreren

  Storingen

  Problemen tijdens de transmissie

  Bi j het verzenden vanuit de documentinvoer
  Bi j het verzenden vanuit het geheugen
  Foutcodes bij mislukte transmissies

  Printerfouten

  Foutmeldingen
  Papieropstopping in de printer
  Papieropstopping bij de documentuitvoer

  Storingen in de scanner

  Papieropstopping in de documentinvoer

  Andere mogelijke storingen
  Het apparaat verpakken en vervoeren

  Technische gegevens

  Technische gegevens van het apparaat

  7

  VEILIGHEID

  6-1
  6-1
  6-1
  6-2
  6-2
  6-13
  6-13
  6-13
  6-15
  6-15
  6-15
  6-15
  6-15
  6-16
  6-16
  6-18
  6-18
  6-19
  6-20
  6-22
  6-22
  6-23
  6-24
  6-25
  6-25
  7-1

  -3-

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\MFL 251817047A_MF3440_Sagem NLTDM.fm

  Installatie
  Verkorte
  handleiding
  Uw machine
  instellen

  Onderhoud

  Telefoonboek

  ONDERHOUD

  Bediening

  6

  Onderhoud

  5-12
  5-12
  5-12
  5-12
  5-13
  5-13
  5-14
  5-15
  De blokkeercode invoeren
  5-15
  Het toetsenbord blokkeren
  5-16
  De faxnummerkeuze blokkeren
  5-16
  Mailbox (fax mbx)
  5-17
  Mailboxen beheren
  5-17
  Mailbox aanmaken
  5-17
  De eigenschappen van een MBX aanpassen
  5-18
  De inhoud van een MBX afdrukken
  5-18
  Mailbox wissen
  5-18
  De MBX-lijst afdrukken
  5-18
  Een document opslaan in een MBX van uw fax
  5-19
  Een document verzenden voor opslag in de MBX van een externe fax 5-19
  Uit MBX opvragen vanuit externe fax
  5-19
  Logbestanden
  Het functieoverzicht afdrukken
  De apparaatinstellingen afdrukken
  Toetsencombinaties programmeren
  Tellers
  Klaarzetten en ophalen
  Blokkering

  Veiligheid

  Overige functies

  Inhoud

  Inhoud • Page 7

  Inhoud

  Dit apparaat is ontworpen conform de Europese normen I-CTR37 en CTR21 en is bedoeld voor aansluiting op een openbaar
  telefoonnetwerk (Public Switched Telephone Network - PSTN). In geval van problemen gelieve u eerst uw leverancier te
  raadplegen.
  Het
  -merk bevestigt dat de producten voldoen aan de basiseisen van richtlijn R&TTE 1999/05/EG. De veiligheid van
  de gebruikers is gewaarborgd conform richtlijn 73/23/EG.
  Voor de EMC-vereisten is richtlijn 89/336/EG gehanteerd.
  De fabrikant verklaart dat de producten zijn vervaardigd conform bijlage II bij richtlijn R&TTE 1999/5/EG
  -4-

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\MFL 251817047A_MF3440_Sagem NLTDM.fm • Page 8

  1 INSTALLATIE

  HET APPARAAT INSTALLEREN
  INSTALLATIEVEREISTEN
  Als u het faxapparaat op de juiste locatie installeert, bent u verzekerd van de lange levensduur
  waarvoor het is ontworpen. Controleer grondig of de door u geselecteerde locatie aan de volgende
  kenmerken voldoet.
  • Kies een goed geventileerde locatie.

  25 cm

  • De afstand tussen de bovenkant van de uitvoerklep en de muur moet tenminste 25 centimeter
  bedragen, zodat u het bovenste afsluitdeksel gemakkelijk kunt openen wanneer dat nodig is..

  1-1

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Installation NL.fm • Page 9

  Installatie

  • Zorg ervoor dat er geen ammonia of andere organische gassen in de ruimte kunnen ontstaan.
  • Het geaarde stopcontact (zie de veiligheidsinstructies in het hoofdstuk Veiligheid ) waarop u het
  apparaat wilt aansluiten moet zich vlakbij het apparaat bevinden en vrij toegankelijk zijn.
  • Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
  • Kies bij voorkeur geen opstellingslocatie in de directe luchtstroom van airconditioners, verwarmingsapparaten of ventilatoren en stel het apparaat niet op in ruimtes waar sterke temperatuur- en
  luchtvochtigheidsverschillen heersen.
  • Kies een stevig, vlak oppervlak waar het apparaat niet wordt blootgesteld aan sterke trillingen.
  • Plaats het apparaat op veilige afstand van voorwerpen die de ontluchtingsopeningen (waarlangs warmte wordt afgevoerd) kunnen blokkeren.
  • Plaats het apparaat niet in de buurt van gordijnen of andere brandbare voorwerpen.
  • Kies een locatie waar er geen gevaar bestaat dat er water of een andere vloeistof op het apparaat
  spat.
  • Controleer of de omgeving schoon, droog en stofvrij is.

  Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
  Houd de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen in het oog bij het gebruik van het apparaat.
  Gebruiksomgeving
  De optimale gebruiksomgeving voor dit apparaat is als volgt:
  • Temperatuur: 10 °C tot 35 °C met een maximale schommeling van 10 °C per uur.
  • Luchtvochtigheid: 20% tot 80% (geen condensatie) met een maximale schommeling van 20% per
  uur
  Hoofdapparaat
  Houd de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen in het oog bij het gebruik van het apparaat:
  • Schakel het apparaat nooit uit en open nooit de kappen van het apparaat tijdens het printen.
  • Houd brandbare gassen, vloeistoffen en objecten die magnetische krachten genereren verwijderd
  van het apparaat.
  • Trek het netsnoer uit door aan de stekker te trekken; trek nooit aan de kabel zelf. Als de kabel be
  schadigd is, kan dit tot brand of een elektrische schok leiden.
  • Raak het netsnoer nooit met natte handen aan. Dit kan tot een elektrische schok leiden.
  • Trek het netsnoer altijd uit alvorens het apparaat te verplaatsen. Als u dit niet doet, kan de kabel
  beschadigd raken, hetgeen weer kan leiden tot brand of een elektrische schok.
  • Trek het netsnoer altijd uit als u denkt het apparaat lange tijd niet te gebruiken.
  • Probeer nooit een paneel of vaste kap te verwijderen. Het apparaat bevat spanningvoerende componenten; als deze worden blootgelegd kan dit tot een elektrische schok leiden.
  • Probeer nooit eigenhandig veranderingen aan het apparaat door te voeren. Dit kan tot brand of een
  elektrische schok leiden.
  • Plaats nooit zware voorwerpen op het netsnoer; trek er nooit aan en buig hem niet. Dit kan tot
  brand of een elektrische schok leiden.
  • Controleer altijd of het apparaat niet op het netsnoer of op een van de communicatiekabels van
  andere elektrische apparaten staat. Controleer ook of de kabels niet in het mechanisme van het
  apparaat komen. Dit zou tot storingen of brand kunnen leiden.

  1-2

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Installation NL.fm • Page 10

  • Zou er per ongeluk toch vloeistof of een metalen voorwerp in het apparaat belanden, schakel het dan onmiddellijk uit, trek de steker uit het stopcontact en neem contact op met uw
  dealer. Als u niet direct reageert, ontstaat het gevaar van brand of een elektrische schok.
  • Als het apparaat ongebruikelijk veel warmte afgeeft of rook, een ongebruikelijke geur of
  herrie produceert, schakel het dan onmiddellijk uit, trek de steker uit het stopcontact en
  neem contact op met uw dealer. Als u niet direct reageert, ontstaat het gevaar van brand of
  een elektrische schok
  • Printpapier: gebruik geen papier dat al eerder door uw faxapparaat of een andere
  printer bedrukt is: de inkt of toner op het papier zou schade kunnen opleveren aan het
  printsysteem van uw fax.

  Installatie

  • Voorkom dat er water of andere vloeistoffen op of in de buurt van het apparaat worden
  gemorst. Er kan brand of een elektrische schok ontstaan als er water of een andere vloeistof
  in contact komt met het apparaat.

  Verkorte
  handleiding

  • Controleer altijd of er geen paperclips, nietjes of andere metalen voorwerpen via de ventilatieopeningen of andere openingen in het apparaat kunnen belanden. Dit kan tot brand of een
  elektrische schok leiden.

  Inhoud

  Installatie

  Veilgheid

  Onderhoud

  Bediening

  Telefoonboek

  hoeveelheid ozon gegenereerd tijdens het normale bedrijf van de printer. Dit kan tot een
  onprettige geur leiden als het apparaat wordt gebruikt om langdurig en veel te printen in een slecht
  geventileerde ruimte. Voor een comfortabel, gezond en veilig gebruik, dient u het apparaat op een
  goedgeventileerde locatie te installeren.

  Uw machine
  instellen

  Let op - Plaats het faxapparaat op een goedgeventileerde locatie. Er wordt een minimale

  1-3

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Installation NL.fm • Page 11

  Installatie

  DE DOOS UITPAKKEN
   Neem de beschermingsprofielen, het verpakkingsmateriaal en het apparaat uit de doos.

  Beschermingsprofielen
  Verpakkingsmateriaal

  Apparaat

  Doos

  1-4

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Installation NL.fm • Page 12

  Inhoud

  Installatie

  DE ONDERDELEN UITPAKKEN

  Installatie

   Verwijder de plastic verpakkingen en controleer of de doos de volgende onderdelen bevat.
  8
  7

  2

  Uw machine
  instellen

  6

  Verkorte
  handleiding

  1

  3

  5

  5 : Telefoonsnoer (model afhankelijk van land)

  2 : Uitvoerklep printer

  6 : Multifunctionele terminal

  3 : Papierlade printer

  7 : Documentinvoer scanner

  4 : Netsnoer (model afhankelijk van land)

  8 : CD-ROM (Gebruiksaanwijzing)

  Veilgheid

  Onderhoud

  1 : Uitvoerklep scanner

  Bediening

  Telefoonboek

  4

  1-5

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Installation NL.fm • Page 13

  Installatie

   Verwijder de 3 verpakkingsstrips aan de voorkant van de terminal.

   Verwijder de twee schuimplastic blokjes uit de papierinvoer.

  1-6

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Installation NL.fm • Page 14

   Druk op de rechter papiergeleider om de twee papiergeleiders naar links of naar rechts te

  Veilgheid

  Onderhoud

  Bediening

   Verwijder de verpakkingsstrips van de papierlade.

  Telefoonboek

  Uw machine
  instellen

  Verkorte
  handleiding

  Installatie

  schuiven. Verwijder de plastic strip en de verpakkingsfolie uit de papierinvoer .

  Inhoud

  Installatie

  1-7

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Installation NL.fm • Page 15

  Installatie

  BESCHRIJVING
  Scanner
  Papierlader
  scanner
  Bedieningspaneel

  Instelbare
  papiergeleiding

  Uitvoerklep originele
  documenten

  Knop
  scanner open

  Uitvoerklep
  printer

  Knop deksel
  printer open

  Printer

  Aan:uit
  knop

  Papierlade
  printer

  Papierlade extra

  papiercassette
  (500 vel)
  (optioneel)

  Extra papiercassette
  (optioneel)

  Chipkaartlezer

  Telefoonaansluiting

  Netaansluiting
  Netsnoer
  (model afhankelijk van land)

  Tonercartridge
  (vooraf geïnstalleerd in
  de printer)

  Telefoonsnoer
  (model afhankelijk van land)

  Tonercartridge
  (vooraf geïnstalleerd in de printer)

  1-8

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Installation NL.fm • Page 16

  DE VERWIJDERBARE ONDERDELEN

  Inhoud

  Installatie

  In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de verwijderbare onderdelen van het apparaat kunt
  installeren.

  PAPIERLADE VAN DE PRINTER INSTALLEREN
   Duw voorzichtig de papierlade volledig in totdat hij vast klikt (zoals getoond op de

  Veilgheid

  Onderhoud

   Bevestig het deksel van de papierlade.

  Bediening

  Telefoonboek

  Uw machine
  instellen

  tekening) waarbij u zich laat leiden door de uitsparingen links en rechts van de printer.

  Verkorte
  handleiding

  DE

  Installatie

  INSTALLEREN

  1-9

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Installation NL.fm • Page 17

  Installatie

  UITVOERKLEP

  VAN DE PRINTER INSTALLEREN

   Buig met twee handen voorzichtig het middengedeelte van de uitvoerklep enigszins omhoog om
  de twee clips in de uitsparingen op het bovenste gedeelte van de printer te kunnen steken. Laat
  de uitvoerklep los zodat hij zijn oorspronkelijke vorm weer terugkrijgt. Druk, indien nodig, de
  uitvoerklep aan de onderkant in het midden aan zodat hij achter de inkeping A vastklikt.
  A

  KLEP

  VOOR DOCUMENTINVOER VAN

  DE SCANNER INSTALLEREN
   Bevestig de invoerklep door de twee lipjes in de hiervoor bestemde uitsparingen aan de
  achterkant van de terminal te duwen.

  1-10

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Installation NL.fm • Page 18

  DE

  UITVOERKLEP VOOR ORIGINELE

  Inhoud

  Installatie

   Bevestig, bovenaan de voorkantkant van de terminal, de uitvoerklep van de printer door de

  PAPIER

  LADEN

   Druk op de rechter formaatgeleider om de twee papiergeleiders naar links of naar rechts te

   Leg een stapel papier in de papierlade (niet meer dan 250 vellen). Leg voorbedrukt
  briefpapier met de bedrukte zijde omhoog.

  1-11

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Installation NL.fm

  Veilgheid

  Onderhoud

  Bediening

  schuiven.

  Telefoonboek

  Uw machine
  instellen

  Verkorte
  handleiding

  twee lipjes in de hiervoor bestemde uitsparingen te duwen.

  Installatie

  DOCUMENTEN INSTALLEREN • Page 19

  Installatie

   Zet de stapel papier vast door de formaatgeleiders links en rechts tegen de stapel te drukken.
  Geschikt papier:
  Papierlade

  60 tot 90 g/m2

  Handmatige invoer

  60 tot 160 g/m2

   Plaats het deksel weer op de papierlade.

  Let op - Leg tijdens het printen geen nieuw papier in de lade van de printer.

  HANDMATIG

  PAPIER LADEN

  Als u wilt printen op speciaal papier, bijvoorbeeld op gekleurd papier van 60 tot maximum 160 g/m2
  of op transparante folie (geschikt voor laserpinters), moet u het papier handmatig invoeren. Ga hiervoor
  als volgt te werk:

   Schuif het papier of de folie tot aan de aanslag tussen de twee geleiders 1 en 2 op het deksel van
  de papierlade.

  1-12

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Installation NL.fm • Page 20

  1

  Veilgheid

  Onderhoud

  Bediening

  Telefoonboek

  Uw machine
  instellen

  2

  Verkorte
  handleiding

   Stel het papier- of folieformaat in met geleider 1 of 2.

  Installatie

  Inhoud

  Installatie

  1-13

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Installation NL.fm • Page 21

  Installatie

  DE

  EXTRA PAPIERLADE INSTALLEREN

  (OPTIONEEL)

  Haal de extra papiercassette met de lade 2 uit
  de verpakking en verwijder de
  beschermingstape die wordt gebruikt om de
  componenten op hun plek te houden..

  Plaats het apparaat boven de cassette met de
  extra papierlade. Lijn de koppelingspennen
  van de cassette met de extra papierlade uit
  ten opzichte van de corresponderende
  uitsparingen in de onderkant van het
  apparaat.

  Neem het deksel van de papierlade.

  Druk op de aandrukplaat in de papierlade
  totdat hij vast klikt.

  1-14

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Installation NL.fm • Page 22

  Leg een stapel van maximaal 500 vellen
  papier in de papierlade.
  Plaats het deksel weer op de lade en plaats de
  lade in de extra papiercassette.

  Zorg er daarbij voor dat het papier altijd met
  de bovenzijde, zoals in de verpakking,
  omhoog ligt.

  Neem de papierlade altijd met beide handen vast als u hem uit de cassette verwijdert of erin terugplaatst.

  Verkorte
  handleiding

  :

  Veilgheid

  Onderhoud

  Bediening

  Telefoonboek

  Uw machine
  instellen

  Opmerking

  Installatie

  .

  Inhoud

  Installatie

  1-15

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Installation NL.fm • Page 23

  Installatie

  AANSLUITINGEN
  A

  B

  1

  2

   Controleer of de Aan/Uit-schakelaar in de stand O (Uit) staat.
  A : Telefoonaansluiting
  B : Netaansluiting
  1: Telefoonsnoer (model afhankelijk
  van land)
  2 : Netsnoer (model afhankelijk van
  land)

  1-16

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Installation NL.fm • Page 24

  TELEFOON-AANSLUITING

  Inhoud

  Installatie

  NETSNOER

  AANSLUITEN EN APPARAAT INSCHAKELEN

  Let op - - Zie de veiligheidsprocedures in het hoofdstuk Veiligheid.
   Steek het ene uiteinde van het netsnoer (2) in de aansluiting (B) van het faxapparaat en het
  andere uiteinde in de wandcontactdoos.

   Zet de Aan/Uit-schakelaar in de stand 1 (Aan).

  Verkorte
  handleiding

  uiteinde in de wandcontactdoos van de telefoonaansluiting.

  Installatie

   Steek de telefoonconnector (1) in de aansluiting (A) van het faxapparaat en het andere

  Veilgheid

  Onderhoud

  Bediening

  Telefoonboek

  Uw machine
  instellen

  Na een paar seconden is het apparaat opgewarmd en verschijnen de datum en de tijd.

  17

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Installation NL.fm • Page 25

  Installatie

  1-18

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Installation NL.fm • Page 26

  2 VERKORTE

  HANDLEIDING

  NAVIGATIEMETHODES
  BASISPRINCIPE
  Met de navigatiefuncties kunt u de menu's op het scherm oproepen en selecteren.

  Het navigatiesysteem

  Dit navigatiesysteem telt 5 toetsen waarmee u de beschikbare menufuncties van het apparaat kunt
  bedienen.

  2-1

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\PriseEnMains NL.fm • Page 27

  Verkorte handleiding

  De menu’s gebruiken
  Functie

  Toets

  Symbool

  M

  Het hoofdmenu openen.

  Volgende regel selecteren in een menu.

  Vorige regel selecteren in een menu.

  Invoer bevestigen en naar volgende menu
  gaan.

  OK

  C

  Terugkeren naar vorige menu.

  Bevestigen en huidige menu verlaten.

  Huidige menu verlaten zonder bevestigen.

  Binnen een invoerveld bewegen
  Functie

  Toets

  Cursor naar rechts bewegen.

  Cursor naar links bewegen.

  2-2

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\PriseEnMains NL.fm

  Symbool • Page 28

  Functie

  Toets

  Symbool

  Een teken wissen door de cursor naar links
  te verplaatsen.

  C

  Het display
  Het display toont twee regels met elk max. 16 tekens.
  geeft aan welke regel geselecteerd is.

  1

  TELEFOONBOEK

  2

  INSTELLINGEN

  TOEGANG

  Telefoonboek

  en
  Voor menu's met meer dan twee keuzemogelijkheden (regels), gebruikt u de pijltjestoetsen
  van het navigatiesysteem om de volgende (verborgen) regels van het menu (3, 4 etc.) te rein.

  Uw machine
  instellen

  Verkorte
  handleiding

  Invoer bevestigen en terugkeren naar
  startscherm.

  Installatie

  OK

  Invoer bevestigen.

  De cursor

  Inhoud

  Verkorte handleiding

  TOT FUNCTIES

  • U kunt de functie op twee manieren bedienen.

  Bediening

  • via de menu's
  • directe bediening

  Bediening via de menu's

  1

  TELEFOONBOEK

  2

  INSTELLINGEN

   Verplaats de cursor

  met behulp van de pijltjestoetsen
  om hem voor de gewenste functie te plaatsen.
  3

  FAX

  5

  AFDRUKKEN

  of met de

   Bevestig uw keuze met de toets OK.
  2-3

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\PriseEnMains NL.fm

  van de navigator

  Veligheid

   Druk op de toets M om het menu met functies op te roepen.

  Onderhoud

  U kunt de verkorte handleiding afdrukken om het nummer van de functies bij de hand te hebben. . • Page 29

  Verkorte handleiding

   Als u in het geselecteerde menu bent, kunt u met de pijltjestoetsen

  of met de

  van de

  navigator de cursor voor de gewenste subfunctie plaatsen. .
  51

  HELPFUNCTIE

  52

  JOURNALEN

   Bevestig uw keuze met de toets OK.

  Directe bediening via nummer
  U kunt de lijst met functies afdrukken (M 51 OK) om de nummers van de functies bij de hand te
  hebben.
  Vanuit de modus stand-by:

   Druk op de toets M, voer het nummer in van de gewenste functie en bevestig uw keuze met OK.

  FUNCTIEOVERZICHT
  HOOFDMENU 1 : KIESCODES

  Functies
  M 11 OK
  M 12 OK
  M 13 OK
  M 14 OK
  M 15 OK
  M 16 OK
  161 OK
  162 OK

  -

  Functiebeschrijving

  NIEUW CONTACT
  NIEUW LIJST
  WIJZIGEN
  WISSEN
  AFDRUKKEN
  OPSLAAN/LADEN
  OPSLAAN
  LADEN

  Voer telefoonnummer in register in
  Lijst met contacten aanmaken
  Notering of lijst veranderen
  Notering of lijst wissen
  Register printen
  Telef. bk laden van/opsl. op microkaart
  Telefoonboek opslaan op microkaart
  Telefoonboek laden van microkaart

  Pagina
  p. 4-2
  p. 4-3
  p. 4-5
  p. 4-5
  p. 4-5
  p. 4-1
  p. 4-1

  HOOFDMENU 2 : INSTELLINGEN

  Functies
  M 21 OK
  M 22 OK
  M 23 OK
  231 OK
  232 OK
  233 OK
  M 24 OK
  241 OK
  242 OK
  M 25 OK
  251 OK
  252 OK

  -

  -

  -

  DATUM/TIJD
  NUMMER / NAAM
  VERZENDEN
  ZENDJOURNAAL
  DOC. ZENDEN
  DALUREN
  ONTVANGEN
  ONTV. PAPIER
  AANTAL KOPIEEN
  NETWERKEN
  TEL. NETWERK
  PREFIX

  Functiebeschrijving
  Instellen datum en tijd
  Toets uw naam en nummer in

  Pagina
  p. 3-1
  p. 3-2

  Instellen afdruk enkelvoudig journaal (zie M 381 OK) p. 3-4
  Zenden vanuit doc. invoer of geheugen
  p. 3-4
  Instellen daluren (zie M 32 OK)
  p. 3-4
  Ontvangen met of zonder afdrukpapier
  Aantal kopieën ontvangen documenten

  p. 3-5
  p. 3-6

  Pas instellingen telefoonnetwerk aan
  Activeren prefix kiezen

  p. 3-2
  p. 3-3

  2-4

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\PriseEnMains NL.fm • Page 30

  Inhoud

  Verkorte handleiding

  HOOFDMENU 2 : INSTELLINGEN

  -

  Functiebeschrijving

  PARAMETERS
  GEOGRAFISCH
  LAND
  NETWERK
  TAAL

  Instellen parameters
  Landinstellingen
  Land kiezen
  Netwerk kiezen
  Taal kiezen

  Pagina
  p. 3-6
  p. 3-2
  p. 3-2
  p. 3-2
  p. 3-2

  Installatie

  Functies
  M 29 OK
  M 20 OK
  201 OK
  202 OK
  203 OK

  -

  -

  ACTIVEREN
  CODE
  REROUTING
  ACTIVEREN
  BESTEMMING
  KOPIE

  Pagina
  p. 5-4
  p. 3-4
  p. 5-15
  p. 5-14
  p. 5-19
  p. 5-19
  p. 3-6
  p. 3-4
  p. 3-5
  p. 3-5
  p. 3-5
  p. 5-5
  p. 5-5
  p. 5-5
  p. 5-5

  HOOFDMENU 5 : AFDRUKKEN

  Functies
  M 51 OK
  M 52 OK
  M 53 OK
  M 54 OK
  M 55 OK
  M 56 OK

  -

  Functibeschrijving

  HELPFUNCTIE
  JOURNALEN
  KIESCODES
  INSTELLIGNEN
  OPDRACHTEN
  LIJST POSTVAK

  Afdrukken helpfunctie
  Zend- en ontvangstjournalen uitprinten
  Afdrukken kiescodelijst
  Afdrukken overzicht instellingen
  Afdruk lijstmet opdrachten (zie M 65 OK
  Afdrukken mailbox lijst (zie M 75 OK)

  Pagina
  p. 5-12
  p. 5-12
  p. 4-5
  p. 5-12

  HOOFDMENU 6 : OPDRACHTEN

  Functies
  -

  UITVOEREN
  WIJZIGEN
  WISSEN
  AFDRUKKEN
  OVERZ. AFDRUK

  Functiebeschrijving
  Uitvoeren van een opdracht
  Wijzigen van een opdracht
  Wissen van een opdracht
  Afdruk bericht uit opdrachtenlijst
  Afdruk lijst met opdrachten

  Pagina
  p. 5-6
  p. 5-6
  p. 5-7
  p. 5-7
  p. 5-7

  Veligheid

  M 61 OK
  M 62 OK
  M 63 OK
  M 64 OK
  M 65 OK

  Uw machine
  instellen

  -

  -

  Enkelvoudig en meervoudig verzenden
  Document in spaarmodusperiode verzenden
  Afroep ontvangen
  Doc. invoeren voor afroep
  Zenden naar een mailbox
  Afroepen van een mailbox
  Doorzenden van faxberichten
  Fax antwoordinstellingen
  De in het faxgeheugen ontvangen faxberichten
  afdrukken
  Inschakelen van het antwoordapparaat
  Een toegangscode van het antwoordapparaat invoeren
  Herrouteren ontvangen berichten
  Activering herrouteren
  Bestemming kiezen
  Doorgestuurde documenten lokaal afdrukken

  Telefoonboek

  382 OK
  383 OK
  M 39 OK
  391 OK
  392 OK
  393 OK

  -

  Functiebeschrijving

  ZENDEN
  SPAARMODUS
  AFR ONTVANG
  AFR ZENDEN
  MBX. ZENDEN
  MBX. AFROEP
  DOORZENDEN
  GEHEUGEN ONTV.
  AFDRUKKEN

  Bediening

  -

  Onderhoud

  Functies
  M 31 OK
  M 32 OK
  M 33 OK
  M 34 OK
  M 35 OK
  M 36 OK
  M 37 OK
  M 38 OK
  381 OK

  Verkorte
  handleiding

  HOOFDMENU 3 : FAX

  2-5

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\PriseEnMains NL.fm • Page 31

  Verkorte handleiding

  HOOFDMENU 7 : MAILBOX

  Functies
  M 71 OK
  M 72 OK
  M 73 OK
  M 74 OK
  M 75 OK

  -

  Functiebeschrijving

  MAAK MBX AAN
  MBX AFROEPEN
  MBX AFDRUKKEN
  WIS MBX
  PRT MBX LIJST

  Instellen en wijzigen van een MBX
  Opslaan doc. in een mailbox
  Afdrukken inhoud van een MBX
  Wissen van een MBX
  Afdrukken mailbox lijst

  Pagina
  p. 5-17
  p. 5-19
  p. 5-18
  p. 5-18
  p. 5-18

  HOOFDMENU 8 : OVERZ TELLERS

  Functies
  M 80 OK
  M 81 OK
  811 OK
  812 OK
  813 OK
  M 82 OK
  821 OK
  822 OK
  823 OK
  824 OK
  M 84 OK
  841 OK
  842 OK
  M 85 OK

  -

  -

  -

  -

  KALIBRERING
  BLOKK.
  BLOKKEERCODE
  BLOKK. TOETSB
  BLOKK. NUMMER
  TELLERS
  AFDRUKKEN
  PGS GESCAND
  ZENDEN
  ONTVANGEN
  SCAN. EN PRINT
  SCANNER
  PRINTER
  VERBRUIKSPROD.

  Functiebeschrijving
  Scanner kalibreren
  Activeren van een toegangsblokkering
  Blokkeercode
  Keuze toetsenbordvergrendeling
  Keuze van kiesvergrendeling
  Overzicht van alle tellers
  Teller afgedrukte pagina's
  Teller gescande pagina's
  Teller verzonder pagina's
  Teller ontvangen pagina's
  Scanner en printer instellingen
  Instell. scanner
  Printerinstellingen
  Status verbruiksproducten

  2-6

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\PriseEnMains NL.fm

  Pagina
  p. 5-15
  p. 5-15
  p. 5-15
  p. 5-16
  p. 5-16
  p. 5-13
  p. 5-14
  p. 5-14
  p. 5-14
  p. 5-14
  p. 5-9

  p. 6-2 • Page 32

  3 UW MACHINE
  INSTELLEN

  BASISINSTELLINGEN
  Nadat u het apparaat de eerste keer hebt ingeschakeld, moet u de datum, de tijd, het
  telefoonnetwerk en de taal instellen en de overige, hierna genoemde instellingen controleren.

  VOORAFGAAND

  AAN HET VERZENDEN

  Datum/Tijd
  U kunt de datum en tijd op het faxapparaat op elk moment wijzigen.
  U kunt de datum en tijd als volgt instellen:
  M 21 OK - INSTELLINGEN / DATUM/TIJD

   Voer de getallen voor de gewenste tijd en datum een voor een in, (bijv. 8 november 2004
  om 9.33 u, druk op 0 8 1 1 0 4 0 9 3 3) en druk op OK om de invoer te bevestigen.

  Uw faxnummer/naam invoeren
  U kunt uw fax zo instellen dat uw faxnummer op elk verzonden document afgedrukt wordt als u
  deze instellingen (faxnummer en naam) opslaat en de machine wordt ingesteld op KOPREGEL
  VERZENDEN (zie sectie (Technische parameters, pagina 3-6).

  3-1

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Configuration NL.fm • Page 33

  Uw machine instellen

  U kunt uw faxnummer en naam als volgt invoeren:
  M 22 OK - INSTELLINGEN / NUMMER / NAAM

   Voer het telefoonnummer van uw fax in (max. 20 cijfers) en druk op OK om de invoer te
  bevestigen.

   Voer uw naam in (max. 20 tekens) en druk om de invoer te bevestigen op OK.

  Type netwerk
  U kunt uw fax aansluiten op een openbaar of eigen netwerk. U moet zelf het gewenste netwerk
  selecteren.
  U kunt het netwerk als volgt selecteren:
  M 251 OK - INSTELLINGEN / NETWERKEN / TEL. NETWERK

   Selecteer de optie PABX of PSTN en bevestig uw keuze met OK.

  Landinstellingen
  Met behulp van deze instellingen kunt u het apparaat instellen op diverse vooraf ingestelde landen en
  talen

  Land
  Door een land te selecteren initialiseert u :
  • de instellingen voor het openbare telefoonnet,
  • de standaardtaal.
  U kunt als volgt een land selecteren:
  M 201 OK - INSTELLINGEN / GEOGRAFISCH / LAND

   Selecteer de gewenste optie en druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen.
  Netwerk
  Met deze instelling kunt u het type openbaar telefoonnetwerk afzonderlijk instellen zodat uw apparaat
  kan communiceren via het openbare netwerk van het door u geselecteerde land conform de ter plaatse
  geldende normen.
  Opmerking

  :

  deze instellingen wijken af van de instelling voor het NETWERKTYPE (p. 3-2), waarmee u kunt kiezen tussen
  een openbaar en een eigen netwerk.

  U kunt als volgt een netwerk selecteren:
  M 203 OK - INSTELLINGEN / GEOGRAFISCH / TAAL

   Selecteer de gewenste optie en druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen.
  Taal
  Met deze instelling kunt u een andere taal kiezen dan de standaardtaal die behoort bij het door u
  geselecteerde LAND.
  U kunt als volgt een taal selecteren:
  M 203 OK - INSTELLINGEN / GEOGRAFISCH / TAAL

   Selecteer de gewenste optie en druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen.
  3-2

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Configuration NL.fm • Page 34

  Inhoud

  Uw machine instellen

  Lokaal voorvoegsel

  Let op - Als u een lokaal voorvoegsel definieert, hoeft u dat niet toe te voegen aan de nummers
  die zijn opgeslagen in het interne telefoonboek: het wordt automatisch gekozen als u een nummer
  selecteert.
  Het minimaal vereiste formaat en het lokale voorvoegsel definiëren
  M 252 OK - INSTELLINGEN / NETWERKEN / PREFIX

   U kunt de standaardwaarde voor het minimaal vereiste formaat van externe nummers
  wijzigen en dit bevestigen met OK. Het minimaal vereiste formaat kan variëren van 1 tot
  30.

   Voer het lokale voorvoegsel voor uitgaande oproepen via het bedrijfstelefoonnetwerk in
  (maximaal 5 tekens) en bevestig dit met OK

  Verzendrapport
  U kunt een verzendrapport afdrukken voor alle communicatie die plaatsvindt via het
  telefoonnetwerk (STN).
  U kunt meer dan een criterium selecteren voor het afdrukken van rapporten
  • MET: er wordt een rapport afgedrukt als het verzenden goed verlopen is of definitief is
  geannuleerd (u kunt per verzoek slechts één rapport afdrukken),

  Verkorte
  handleiding

  • het minimaal vereiste formaat van de externe nummers definiëren,
  • het lokale voorvoegsel voor uitgaande oproepen via het bedrijfstelefoonnetwerk definiëren.
  Dit voorvoegsel wordt automatisch toegevoegd zodra er een extern nummer wordt gekozen.

  Uw machine
  instellen

  U kunt uw lokale voorvoegsel met twee stappen in uw fax programmeren :

  Telefoonboek

  • de externe nummers waarvoor wel een voorvoegsel nodig is, moeten lange nummers zijn
  gelijk aan of langer dan het minimaal vereiste formaat (nader te definiëren, Nederland
  heeft bijv. 10 cijfers),

  Bediening

  • de interne nummers binnen het bedrijf, waarbij geen voorvoegsel nodig is, moeten korte
  nummers zijn die uit minder dan het minimaal vereiste formaat bestaan (nader te definiëren, Nederland heeft bijv. 10 cijfers),

  Installatie

  Gebruik deze functie als uw fax geïnstalleerd is op een eigen netwerk, achter een bedrijfs-PABX.
  Hiermee kunt u een extra automatisch lokaal voorvoegsel (nader te definiëren) kiezen, waarmee
  u automatisch 'naar buiten' kunt bellen. Dit is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden :

  • ALTIJD: er wordt altijd een rapport afgedrukt als u iets verzendt, zowel bij geslaagde als
  bij afgebroken actie,
  • BIJ FOUTEN: er wordt alleen een rapport afgedrukt als het verzenden niet is gelukt of als
  de actie definitief is geannuleerd.

  Onderhoud

  • ZONDER: er wordt geen verzendrapport afgedrukt, maar uw fax houdt wel alle verzonden
  berichten bij in het logbestand (zie sectie Logbestanden, pagina 5-15),

  Veiligheid

  Bij elk verzendrapport uit het geheugen wordt er automatisch een verkleinde versie van de eerste
  pagina weergegeven.

  3-3

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Configuration NL.fm • Page 35

  Uw machine instellen

  U kunt als volgt het rapporttype selecteren:
  M 231 OK - INSTELLINGEN / ZENDEN / ZENDJOURNAAL

   Selecteer de gewenste optie MET, ZONDER, ALTIJD of BIJ FOUTEN en bevestig uw keuze
  met OK.

  Documenteninvoer
  U kunt zelf kiezen hoe u documenten wilt invoeren:
  • vanuit het geheugen: verzending vindt alleen plaats nadat het document in het geheugen is opgeslagen en het nummer gekozen is. Zo hebt u uw originelen weer snel ter beschikking.
  • vanuit de invoer van de scanner met velleninvoer (zie sectie Documenten plaatsen, pagina
  5-1): verzending vindt plaats na het kiezen van het nummer. Hiermee kunt u grotere documenten
  verzenden (eventueel met overschrijding van de geheugencapaciteit).
  U kunt als volgt kiezen hoe u documenten wilt invoeren:
  M 232 OK - INSTELLINGEN / ZENDEN / DOC. ZENDEN

   Selecteer de optie GEHEUGEN of INVOER en bevestig uw keuze met OK.
  Opmerking

  :

  In de modus Invoer, verschijnt de verkleinde weergave niet op het verzendrapport.

  Daluren
  Met deze functie kunt u het verzenden van een faxbericht uitstellen tot de "daluren" en daarmee de
  kosten verlagen.
  De periode voor de daluren, d.w.z. de periode waarin communicatie via het telefoonnetwerk
  goedkoper is, is standaard ingesteld op 19.00 tot 07.30 uur. U kunt deze tijd echter aanpassen
  De daluren aanpassen:
  M 233 OK - INSTELLINGEN / ZENDEN / DALUREN

   Voer de tijd voor de nieuwe daluren in en bevestig uw instelling met de toets OK.
  De dalurentijd gebruiken
  M 32 OK - FAX / SPAARMODUS

   Voer het faxnummer van de geadresseerde in en bevestig met ECO
  of

   Voer het faxnummer van de geadresseerde in en bevestig met OK.

  VOORAFGAAND

  AAN ONTVANGST

  Vertrouwelijke ontvangst (faxgeheugen)
  U kunt vertrouwelijke documenten in het geheugen opslaan, in plaats van ze tijdens het ontvangen al
  af te drukken.
  Aan het meldingslampje "Message Fax" kunt u de status van uw faxgeheugen aflezen:
  • Lampje brandt: het geheugen is leeg en ingeschakeld.
  3-4

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Configuration NL.fm • Page 36

  • Lampje knippert: uw fax heeft documenten opgeslagen in het geheugen of ontvangt
  momenteel een faxbericht.

  Inhoud

  Uw machine instellen

  • het afdrukken van faxberichten uit het geheugen,
  • het in- of uitschakelen van de functie voor vertrouwelijke ontvangst

  Een toegangscode opslaan

  Installatie

  • Lampje uit: geheugen vol; de fax kan geen documenten meer ontvangen
  U kunt vertrouwelijke documenten geheim houden met de 4-cijferige toegangscode. Als u deze
  code eenmaal hebt opgeslagen, hebt u hem nodig voor:

  Vertrouwelijke ontvangst in- of uitschakelen
  M 382 OK - FAX / ONTVANGEN IN FAXGEHEUGEN / INSCHAKELEN

  Verkorte
  handleiding

  M 383 OK - FAX / ONTVANGEN IN FAXGEHEUGEN / ANTWOORDCODE

   Voer de code (4 cijfers) in en bevestig hem met OK.

   Als u een toegangscode voor vertrouwelijke ontvangst hebt opgeslagen, voer hem dan in

  Faxberichten uit het geheugen afdrukken
  M 381 OK - FAX/ONTVANGEN IN FAXGEHEUGEN/AFDRUKKEN

  Uw machine
  instellen

  en bevestig hem met OK.

   Selecteer de gewenste optie MET of ZONDER geheugen en bevestig uw keuze met OK.

   Als u een toegangscode voor uw faxgeheugen hebt opgeslagen, voer hem dan in en

  Ontvangen zonder papier

  Telefoonboek

  bevestig hem met OK.
  Ontvangen faxberichten die in het geheugen zijn opgeslagen worden nu afgedrukt.

  Als de printer van de fax niet beschikbaar is, kunt u kiezen tussen twee ontvangstmodi:
  • ontvangstmodus ZONDER PAPIER, uw fax slaat de inkomende berichten op in het geheugen,
  • ontvangstmodus MET PAPIER, uw fax weigert alle inkomende oproepen

  Bediening

  Uw fax biedt u de mogelijkheid het ontvangen van documenten te weigeren of te aanvaarden als
  de printer van de fax niet beschikbaar is (geen papier...).

   Selecteer de gewenste optie MET PAPIER of ZONDER PAPIER en bevestig uw keuze
  met OK.
  Opmerking

  :

  Als het papier op is, wordt dat aangegeven met een piepgeluid en een melding op het scherm. Faxen die
  binnenkomen worden dan opgeslagen in het geheugen (lampje "Message Fax" knippert) en worden afgedrukt zodra u papier bijvult.

  Onderhoud

  U kunt de ontvangstmodus als volgt selecteren:
  M 241 OK - INSTELLINGEN / ONTVANGEN / ONTV. PAPIER

  U kunt meerdere afdrukken (1 t/m 99) maken van een binnenkomend document.

  3-5

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Configuration NL.fm

  Veiligheid

  Aantal afdrukken • Page 37

  Uw machine instellen

  U kunt het aantal afdrukken voor ontvangen documenten als volgt instellen:
  M 242 OK - INSTELLINGEN / ONTVANGEN / AANTAL KOPIEEN
  Voer het gewenste aantal in en bevestig met OK.
  Van elk document dat wordt ontvangen, maakt uw fax het gewenste aantal afdrukken.

  Rondsturen
  Uw faxapparaat (bron) kan een document rondsturen: dat wil zeggen een document aan de hand van
  een verdeellijst (of 'rondstuurlijst') via een andere fax naar meer contactpersonen sturen.
  Om een document te kunnen rondsturen, moeten beide faxen voorzien zijn van de functie 'rondsturen'.
  U moet de externe fax het document en het nummer van de rondstuurlijst verstrekken. De externe fax
  stuurt dan het document door naar alle contactpersonen op de betrokken lijst.
  Zodra de rondstuurfunctie door uw fax geactiveerd is en het document op de externe fax wordt
  ontvangen, wordt het document eerst afgedrukt voordat het wordt doorgestuurd naar alle
  contactpersonen op de lijst.
  Het rondsturen vanaf uw faxapparaat inschakelen:

   Plaats het rond te sturen document (zie sectie Documenten plaatsen, pagina 5-1).
   Selecteer M 37 OK- FAX / DOORZENDEN.
   Voer het nummer in van de externe fax waarnaar u het document wilt verzenden om het naar
  meer contactpersonen te laten rondsturen of selecteer de Kiesmodus (zie sectie
  Telefoonnummer kiezen, pagina 5-2) en druk op OK.

   Voer het nummer van de rondstuurlijst in die de externe fax moet gebruiken en druk op OK.
   U kunt de tijd waarop u het document wilt verzenden invoeren naast de actuele tijd. Druk daarna
  op OK.

   Als u het invoertype voor het document wilt selecteren, kiest u een van de opties INVOER of
  GEHEUGEN. Druk daarna op OK

   U kunt het aantal pagina's opgeven van uw document dat verzonden moet worden.
   Activeer het rondsturen door de toets

  in te drukken.

  Het document in de invoer wordt direct of op een later tijdstip (afhankelijk van uw keuze) doorgestuurd
  naar de externe fax die het document weer naar meer contactpersonen doorstuurt.

  TECHNISCHE

  PARAMETERS

  Bij aflevering is uw fax op de standaard fabrieksinstellingen ingesteld. U kunt deze instellingen aan uw
  eigen wensen aanpassen door de technische parameters opnieuw in te stellen.
  U kunt de technische parameters als volgt instellen:
  M 29 OK - INSTELLINGEN / PARAMETERS

   Selecteer de gewenste parameter en bevestig met OK.

  3-6

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Configuration NL.fm • Page 38

  , de parameterinstellingen aan de hand van onderstaande tabel aan

  Standaardwaarde voor de scanresolutie voor de te verzenden
  documenten.

  2 - KOPTEKSTVERZENDEN

  1 - MET
  2 - ZONDER

  Als deze parameter is ingeschakeld, verschijnt boven alle
  documenten die u naar uw contactpersonen stuurt uw
  koptekstmet uw naam, nummer, de datum en het aantal
  pagina's.
  Waarschuwing: als u een fax verstuurt vanuit de
  documentinvoer, verschijnt de kopregel niet op het document
  dat uw contactpersoon ontvangt.

  3 - VERZENDSNELHEID

  1 - 33600
  2 - 14400
  3 - 12000
  4 - 9600
  5 - 7200
  6 - 4800
  7 - 2400

  Verzendsnelheid voor uitgaande documenten.

  4 - ECHOBEVEILIGING

  1 - MET
  2 - ZONDER

  Als deze parameter is ingeschakeld wordt de echo op de lijn
  bij interlokale gesprekken verminderd.

  6 - EPT-MODUS

  1 - MET
  2 - ZONDERS

  Bij sommige interlokale gesprekken (satelliet), kan de echo
  op de lijn de verbinding storen.

  7 - COM. DISPLAY

  1 - VITESSE
  2 - NUMERO PAGE

  U kunt kiezen of u de transmissiesnelheid of het huidige
  paginanummer wilt weergeven.

  8 - ENERGIE
  BESPAREN

  1 - ZONDER
  2 - VERTRAGING
  5 MIN
  3 - VERTRAGING
  15 MIN
  4 - VERTRAGING
  30 MIN
  5 - STDBY-PERIODE

  De tijd (vertraging) bepalen waarna de printer op stand-by
  overschakelt: de printer schakelt over naar stand-by na een
  vertragingstijd (in minuten) waarin de printer niet actief is
  geweest of tijdens de tijdsduur van uw keuze.

  10 - KOPTEKST
  ONTVANGEN

  1 - MET
  2 - ZONDER

  Als deze parameter is ingeschakeld, verschijnt boven alle

  11 - ONTVANGSTSNELHEID

  1 - 33600
  2 - 14400
  3 - 9600
  4 - 4800
  5 - 2400

  Transmissiesnelheid voor inkomende documenten.

  Bij een hoogwaardige telefoonverbinding (zonder echo)
  verloopt de berichtenuitwisseling op maximale snelheid.
  Voor bepaalde verbindingen kan het echter nodig zijn
  denelheid te verlagen.

  documenten die uw fax ontvangt de koptekst van de afzender
  met naam, nummer (indien beschikbaar), afdrukdatum van de
  fax en paginanummer..

  Bij een hoogwaardige telefoonverbinding (zonder echo)
  verloopt de berichtenuitwisseling op maximale snelheid.
  Voor bepaalde verbindingen kan het echter nodig zijn des
  nelheid te verlagen.
  3-7

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Configuration NL.fm

  Verkorte
  handleiding

  1 - NORMAAL
  2 - FIJN
  3 - S-FIJN
  4 - FOTO

  Uw machine
  instellen

  1 - SCANRESOLUTIE

  Installatie

  Betekenis

  Telefoonboek

  Instelling

  Bediening

  Parameter

  Onderhoud

  of

  en druk op OK. .

  Veiligheid

   Pas met toets

  Inhoud

  Uw machine instellen • Page 39

  Uw machine instellen

  Parameter

  Instelling

  Betekenis

  12 - AANTAL
  BELSIGNALEN

  2 TOT 5

  20 - ECM

  1 - MET
  2 - ZONDER

  Met deze parameter kunnen fouten tijdens de verbinding als
  gevolg van een slechte lijn worden verholpen. Deze functie
  wordt gebruikt als de lijn te zwak is of er te veel ruis op zit.
  De benodigde transmissietijd kan dan langer worden.

  80 - TONER
  BESPAREN

  1 - MET
  2 - ZONDER

  Lichter afdrukken om toner te besparen

  Aantal malen dat het belsignaal moet klinken alvorens het
  faxapparaat automatisch wordt gestart..

  3-8

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Configuration NL.fm • Page 40

  4 TELEFOONBOEK

  U kunt in uw fax een telefoonboek aanmaken met de gegevens van contactpersonen en lijsten van
  contactpersonen samenstellen.
  • In het apparaat kunt u 250 contactpersonen met naam en faxnummer opslaan.
  • U kunt ook namen in een lijst groeperen. In totaal kunt u zo max. 24 lijsten van contact
  personen aanmaken.
  Een lijst met contactpersonen bestaat uit de gegevens van contactpersonen die u al hebt
  opgeslagen.
  Voor alle contactpersonen en lijsten kunt u de volgende handelingen verrichten:
  • aanmaken
  • raadplegen
  • inhoud aanpassen
  • wissen
  • het telefoonboek afdrukken.
  U kunt uw telefoonboek opslaan en, indien nodig, laden. Hiervoor gebruikt u de functies 161 en 162
  (zie sectie Functieoverzicht, pagina 2-4). Neem contact op met uw leverancier voor het aanschaffen
  van het optionele pakket voor het opslaan ("Opslagpakket").

  CONTACTPERSONEN AANMAKEN
  Voor elke nieuwe contactpersoon moet u de onderstaande velden invullen. Alleen de velden naam
  en tel zijn verplicht:
  • Contactpersoon NAAM,
  • TEL, faxnummer contactpersoon,
  • ID-NUMMER: dit nummer wordt automatisch toegewezen door de fax (u kunt het echter
  wijzigen). Met dit nummer kunt u snel de contactpersoon in het telefoonboek terugvinden,
  • SNELHEID faxverzending; u kunt voor elke contactpersoon de minimale snelheid selecteren
  waarmee u faxen naar de desbetreffende persoon verzendt. De beschikbare snelheden zijn
  4-1

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Répertoire NL.fm • Page 41

  Telefoonboek

  2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400 en 33600 bits per seconde. Bij een hoogwaardige
  telefoonverbinding (zonder echo), kan faxverzending op maximale snelheid worden gekozen.

  EEN

  CONTACTPERSOON TOEVOEGEN
  M 11 OK - KIESCODES / NIEUW CONTACT

   U kunt nu de gegevens voor een nieuwe contactpersoon invoeren. Vul eerst de naam van uw
  contactpersoon in en bevestig daarna met OK.
  Opmerking

  :

  u kunt het aanmaken van lijsten of het toevoegen van een nieuwe contactpersoon op elk moment onderbreken
  door te drukken op

  .

   Voer het faxnummer1 van de contactpersoon in en druk op OK ter bevestiging..
   Voer (indien gewenst) het e-mailadres van uw contactpersoon in en druk ter bevestiging op OK.
   Het ID-nummer van uw contactpersoon verschijnt automatisch op het scherm. U kunt dit
  nummer eventueel vervangen door een ander nummer dat nog vrij is. U moet dit bevestigen met
  OK.

   Selecteer de optie MET snelkiestoets als u een letter (als snelkiestoets ) wilt toewijzen aan uw
  contactpersoon. Standaard verschijnt nu de eerste letter die beschikbaar is. Als u een andere
  en drukt u ter bevestiging
  letter wilt kiezen, loopt u door de letters met behulp van toets of
  op OK.

   U kunt eventueel ook de gewenste verzendsnelheid kiezen voor de aan uw contactpersoon
  geadresseerde faxen en uw keuze bevestigen met toets OK.

  LIJSTEN VAN CONTACTPERSONEN
  AANMAKEN
  U kunt een lijst aanmaken van contactpersonen die u al hebt opgeslagen. Voor elke lijst moet u de
  volgende regels invullen:
  • NAAM van de lijst
  • NUMMER TOEGEWEZEN aan de lijst; dit nummer wordt automatisch toegewezen door de
  fax. Hiermee krijgt u snel toegang tot het telefoonboek.
  • LIJSTSAMENSTELLING, toont de ID- nummers die zijn toegewezen aan de contactpersonen
  in de lijst
  • LIJSTNUMMER; u kunt de lijst een eigen nummer geven. De lijsten worden in het
  telefoonboek weergegeven met (L).

  1.

  Als uw apparaat is aangesloten op een PABX, kan het nodig zijn een pauze in te voeren voor de kiestoon (wordt
  gesymboliseerd door het teken / in het nummer) behalve indien er al een lokaal voorvoegsel is geprogrammeerd (zie de
  paragraaf over 'Lokaal voorvoegsel')

  4-2

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Répertoire NL.fm • Page 42

  De lijsten kunnen zowel fax- als internetcontactpersonen bevatten. Dezelfde contactpersoon kan
  op meer lijsten staan.

  Inhoud

  Telefoonboek

  Let op - Het is niet mogelijk een lijst van contactpersonen toe te voegen aan een andere lijst van

  EEN

  Installatie

  contactpersonen.

  LIJST TOEVOEGEN

  U kunt als volgt een lijst toevoegen:

   Uw faxapparaat heeft nu een nieuwe lijst aangemaakt. Voer nu eerst de naam van de lijst
  in en bevestig daarna met OK.
  U kunt het aanmaken van lijsten of contactpersonen op elk moment onderbreken door te drukken op de
  . U hoeft niet alle kenmerken van de lijst in te vullen tijdens het aanmaken; u kunt de lijst zo
  te drukken

  Het lege veld VERK. NUM. INVOEREN verschijnt nu. Hier moet u de ID-nummers invoeren
  die zijn toegewezen aan de contactpersonen die u in de lijst opneemt.

   In de onderstaande tabel worden drie methodes aangegeven voor het kiezen en aan uw lijst
  toevoegen van een of meer contactpersonen. Bevestig uw keuze vervolgens met OK.

  Op basis van ...

  Procedure

   Voer met het alfanumerieke toetsenbord de
  eerste letters van de naam van de
  contactpersoon in en voeg letters toe tot de
  naam van de gewenste contactpersoon
  compleet is.

  naam contactpersoon

  Uw machine
  instellen

  toets

  opslaan door op

  Telefoonboek

  :

   Voer het ID-nummer van de contactpersoon

  ID nummer contactpersoon

  rechtstreeks in.

   Druk op de toets
  telefoonboek met contactpersonen

  en selecteer met de

  of
  de gewenste
  toetsen
  contactpersoons.

  Bediening

  Opmerking

  Verkorte
  handleiding

  M 12 OK - KIESCODES / NIEUW LIJST

  Druk daarna ter bevestiging op OK.
  Opmerking

  :

  u kunt het aanmaken van contactpersonen op elk moment onderbreken door te drukken op

  .

   Het ID-nummer van de lijst verschijnt automatisch op het scherm. U kunt dit nummer
  eventueel vervangen door een ander nummer dat nog vrij is. U moet dit bevestigen met
  OK.
  om de invoer te bevestigen

  Veiligheid

   Druk op

  Onderhoud

   Voor elke contactpersoon die in de lijst staat dient u de bovenstaande stap te herhalen.

  4-3

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Répertoire NL.fm • Page 43

  Telefoonboek

  EEN

  NUMMER TOEVOEGEN AAN OF

  VERWIJDEREN UIT DE LIJST
  M 13 OK - KIESCODES/WIJZIGEN

   Selecteer de lijst met contactpersonen (L) met de toets

  of

  en bevestig uw keuze met OK.

   Druk op OK om het veld VERK. NUM. INVOEREN op te roepen en voeg een contactpersoon toe
  of verwijder een contactpersoon zoals beschreven in onderstaande tabel:

  Voor ...

  Procedure

   Voer het ID-nummer in voor de contactpersoon die u wilt toevoegen
  en bevestig met OK.

  toevoegen

   Herhaal deze stap voor elke extra contactpersoon die u wilt
  toevoegen.

   Selecteer met toets

  of

  of het ID-nummer dat u wilt wissen.

   Druk op toets C om het ID-nummer te wissen uit de lijst Herhaal
  wissen

  deze 2 stappen voor elke contactpersoon die u uit de lijst wilt wissen.

   Herhaal deze 2 stappen voor elke contactpersoon die u uit de lijst
  wilt wissen

   Bevestig de nieuwe lijst door te drukken op de toets

  .

  EEN LIJST OF DE GEGEVENS VAN EEN
  CONTACTPERSOON INZIEN
   Druk op

  .

  Het telefoonboek verschijnt in alfabetische volgorde.

   Selecteer de contactpersoon of de lijst met contactpersonen (L) die u wilt inzien.

  4-4

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Répertoire NL.fm • Page 44

  EEN CONTACTPERSOON OF EEN LIJST

  Inhoud

  Telefoonboek

  M 13 OK - KIESCODES / WIJZIGEN
  Het telefoonboek verschijnt in alfabetische volgorde.

   Selecteer met de toets

  of
  de contactpersoon of de lijst van contactpersonen (L) die
  u wilt aanpassen en druk ter bevestiging op OK.

  Installatie

  AANPASSEN

  :

  U kunt uw aanpassing ook bevestigen door te drukken op de toets maar dan verlaat u het menu en kunt u
  de volgende regels niet meer aanpassen.

  EEN CONTACTPERSOON OF EEN LIJST
  WISSEN
  M 14 OK - KIESCODES/ WISSEN

  Uw machine
  instellen

  de lijst met contactpersonen en bevestig elke aanpassing met OK.
  Opmerking

  Verkorte
  handleiding

   Pas de gewenste regel of regels aan in de gegevens voor de individuele contactpersoon of

  of
  de contactpersoon of de lijst van contactpersonen (L) die
  u wilt aanpassen en druk ter bevestiging op OK.

   Druk nogmaals op OK om de wisopdracht te bevestigen.
  De contactpersoon of de lijst worden gewist uit het telefoonboek.

  HET TELEFOONBOEK AFDRUKKEN
  U kunt alle gegevens afdrukken die u hebt opgeslagen in het telefoonboek, waaronder alle
  bestaande gegevens over contactpersonen en alle lijsten van contactpersonen.

  Bediening

   Selecteer met de toets

  Telefoonboek

  Het telefoonboek verschijnt in alfabetische volgorde.

  U kunt als volgt het telefoonboek afdrukken:

  Veiligheid

  Het telefoonboek wordt in alfabetische volgorde afgedrukt.

  Onderhoud

  M 15 OK - KIESCODES/AFDRUKKEN

  4-5

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Répertoire NL.fm • Page 45

  Telefoonboek

  4-6

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Répertoire NL.fm • Page 46

  5 BEDIENING

  VERZENDEN
  DOCUMENTEN

  PLAATSEN

  Scanner
   Plaats uw originele documenten in de
  documenteninvoer:
  Papiergeleiders

   bedrukte zijde naar onder,
   eerste pagina onderaan op de stapel.
   Stel de papiergeleider in op de breedte
  van het document.

   Na het verzenden kunt u de originele
  documenten uit de documentenuitvoer
  nemen.

  Let op - Als u de documenten met de verkeerde zijde naar boven legt, ontvangt de ontvanger een
  lege pagina.
  Opmerking

  :

  Omdat het nummer van de geadresseerde meestal op het te verzenden document staat, kunt u ook het nummer
  kiezen voordat u het document plaatst.

  5-1

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm • Page 47

  Bediening

  RESOLUTIE/CONTRAST

  KIEZEN

  Resolutie
  Er zijn 4 modi voor het verzenden van documenten.
  De te selecteren modus is afhankelijk van het te verzenden document:
  • Normale modus: geen pictogram op het display, te gebruiken bij documenten van goede kwaliteit, zonder tekeningen of kleine details
  • Fijne modus, wordt aangegeven door Fijn onderaan het display. Te gebruiken bij documenten
  met tekeningen of kleine tekens
  • Super Fijne modus, wordt aangegeven door S-Fijn onderaan het display. Te gebruiken bij documenten met tekeningen met zeer fijne of kleine details of tekens (mits de ontvangende fax dere
  kan verwerken)
  • Foto modus, wordt aangegeven door Foto onderaan het display. Te gebruiken voor documenten
  van fotokwaliteit.
  U kunt de resolutiemodus als volgt selecteren:

   Druk een aantal malen op de toets

  totdat de gewenste modus geselecteerd is. Het symbool
  op het display geeft de huidige, geselecteerde modus aan.

  Contrast
  U kunt het contrast instellen als uw document te licht of te donker is. Als het document te licht is, moet
  u de contrastwaarde verhogen en als het te donker is, moet u de waarde verlagen.
  U kunt het contrast als volgt instellen:

   Druk een aantal malen op de toets

  totdat het gewenste contrast geselecteerd is, zoals

  aangegeven door de cursor op het scherm.

  TELEFOONNUMMER

  KIEZEN

  Vanuit het telefoonboek
  Telefoonnummer kiezen via alfabet
   Voer met het alfanumerieke toetsenbord de eerste letters van de naam van de contactpersoon in
  en voeg de overige letters toe tot de hele naam van de contactpersoon wordt getoond.

  Bellen via ID-nummer
   Druk op

  .
  Uw fax laat de verschillende contactpersonen en lijsten in het telefoonboek in alfabetische
  volgorde zien.
  5-2

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm • Page 48

  Vervolgens kunt u met behulp van de navigatietoetsen
  of
  door de contactpersonen of
  lijsten bladeren en de cursor op de gewenste contactpersoon of lijst plaatsen.

  Inhoud

  Bediening

  of
  .
  Druk vervolgens op de letter die is toegewezen aan de contactpersoon (zie sectie M 11 OK
  - Telefoonboek / Een contactpersoon toevoegen, pagina 4-2) Op het display verschijnt
  de bijbehorende naam

  of

  Installatie

   Druk op

   Voer het ID-nummer van de contactpersoon of de lijst in. Op het display verschijnt de

  Toets nummerherhaling gebruiken
  U kunt een van de laatste tien gekozen fax- of internetnummers opnieuw draaien.

  Verkorte
  handleiding

  naam van de contactpersoon of de lijst waaraan dit nummer is toegewezen.

   Druk op de toets

  .
  Het display toont het laatst gekozen nummer.

   Indien gewenst kunt u met de toetsen

  of

  van de navigator een ander nummer kiezen.

  Uw machine
  instellen

  Voor een faxnummer (Tel in telefoonboek)

  U kunt een document tegelijkertijd naar meerdere telefoonnummers versturen.

  Let op - Dit is alleen mogelijk als het apparaat is ingesteld op verzenden vanuit het geheugen
  (zie sectie Documenteninvoer, pagina 3-4).

   Voer het faxnummer of het e-mailadres in met het toetsenblok of gebruik het telefoonboek
   Druk op de toets

  en voer het nummer voor de tweede contactpersoon of de tweede lijst
  van contactpersonen in.

   Herhaal deze laatste stappen voor elke contactpersoon of voor elke lijst van
  contactpersonen (max. 10 contactpersonen of lijsten).

   Druk op OK of

  VERZENDEN

  Bediening

  (zie hierboven).

  om het laatst gekozen nummer of adres te bevestigen.

  VIA HET TELEFOONNET

  (PSTN)

  Onderhoud

  of de toets

  Telefoonboek

  Naar meerdere nummers

   Plaats het document (zie sectie Documenten plaatsen, pagina 5-1).

  5-3

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm

  Veiligheid

  Direct verzenden • Page 49

  Bediening

   Voer het faxnummer in of selecteer de gewenste kiesmodus (zie sectie Telefoonnummer
  kiezen, pagina 5-2) en druk op
  .
  Het "lijn"-symbool knippert tijdens de belprocedure en blijft aan zolang de twee faxen met elkaar
  communiceren.

   Na het zenden wordt het beginscherm weer getoond.

  Daluren
   Plaats het document (zie sectie Documenten plaatsen, pagina 5-1).
   Voer het faxnummer in en bevestigen met ECO (zie sectie Daluren, pagina 3-4).
  Het "lijn"-symbool knippert tijdens de belprocedure en blijft aan zolang de twee faxen met elkaar
  communiceren.

   Na het zenden wordt het beginscherm weer getoond.

  Later verzenden
  Hiermee kunt u het document op een later tijdstip verzenden.
  Om uitgesteld verzenden te programneren moet u het nummer van de geadresseerde opgeven, de
  verzendtijd, het type documentinvoer en het aantal pagina's.
  U kunt een document als volgt later verzenden:

   Plaats het document (zie sectie Documenten plaatsen, pagina 5-1)
   Selecteer M 31 OK - FAX / ZENDEN.
   Voer het nummer in van de contactpersoon aan wie u op een geprogrammeerd tijdstip een fax
  wilt sturen of selecteer de gewenste kiesmodus (zie sectie Telefoonnummer kiezen, pagina 5-2)
  en druk op OK.

   Voer naast de actuele tijd de gewenste verzendtijd in en bevestig met OK.
   Pas het contrast aan en bevestig uw selectie met OK .
   Selecteer het invoertype, INVOER of GEHEUGEN en bevestig uw keuze met OK (zie sectie
  Documenteninvoer, pagina 3-4).

   U kunt het aantal te verzenden pagina's invoeren en bevestigen met OK.
   Druk ter bevestiging van de uitgestelde verzending op

  .

  Nu wordt het document opgeslagen en op het ingestelde tijdstip verzonden.

  Verzenden met automatisch herhalen
  Met deze functie kunt u via de luidspreker horen hoe de verbinding tot stand wordt gebracht tijdens het
  verzenden van faxberichten. In dit geval is de maximale verzendsnelheid 14400 bps.
  Met deze functie kunt u bijvoorbeeld:
  • horen of de fax van de ontvanger bezet is en in dat geval het moment waarop de lijn weer vrij is
  kiezen om het verzenden van het document te starten.
  • de voortgang van de communicatie volgen als u niet zeker weet of het nummer klopt, etc.
  5-4

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm • Page 50

  Inhoud

  Bediening

  Voor handmatige selectie:

   Plaats het document in de documentinvoer van de fax.
   Stel het geluidsniveau eventueel in met de navigatietoetsen

  of

  .

   Voer het faxnummer in als dat nog niet gedaan is (of zie sectie Toets nummerherhaling
  gebruiken, pagina 5-3 om de laatste contactpersoon terug te bellen).
  Zodra u de toon van de ontvangende fax hoort, is de lijn vrij en kunt u het verzenden starten.

  Als uw fax is ingesteld op het afdrukken van een verzendrapport (zie sectie Basisinstellingen,
  pagina 3-1), wordt de verkleinde weergave van de eerste pagina van het document niet afgedrukt
  en krijgt u de melding dat de communicatie handmatig plaatsvindt.

  Doorsturen
  Met deze functie kunt u ontvangen faxen doorsturen naar een contactpersoon in het telefoonboek.
  Om deze functie te gebruiken, moet u de volgende twee handelingen uitvoeren: stel het adres in
  van de fax waarnaar u het document wilt doorsturen in en activeer het doorsturen.

  Doorsturen activeren
  M 391 OK - FAX / REROUTING / ACTIVEREN

   Selecteer met de navigatietoetsen

  en

  de optie >>3911 MET.

   Druk ter bevestiging op de toets OK.
  Opmerking

  :

  Verkorte
  handleiding

  om het verzenden van het document te starten.

  Uw machine
  instellen

   Druk op

  Installatie

  .

  Als u de functie ZONDER selecteert, worden de menu's 392 en 393 niet meegenomen in de uitdraai van
  het functieoverzicht.

  • Contactpersoon voor doorsturen instellen

  Telefoonboek

   Druk op

  :

  U kunt een fax versturen naar het e-mailadres van de contactpersoon die is opgeslagen in uw telefoonboek
  als de fax niet beschikbaar is. Het faxbericht wordt dan verstuurd als bijlage in het vooraf bepaalde bestandsformaat (zie pagina 3-9 voor het instellen van het bestandsformaat van bijlagen).

  M 393 OK - FAX / REROUTING / KOPIE

   Selecteer met de navigatietoetsen

  en , de optie KOPIËREN (lokale afdruk van de
  informatie die is verzonden naar uw systeem) MET of ZONDER.

   Druk ter bevestiging op de toets OK.
  Let op - Een e-mail kan alleen worden doorgestuurd naar een e-mailadres: De configuratie van
  het vaste telefoonnet staat het doorsturen van e-mail naar faxapparaten niet toe.

  5-5

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm

  Onderhoud

  Opmerking

  Veiligheid

  en de contactpersoon uit het telefoonboek (Als het
  telefoonboek leeg is, staat er op het display TELEFOONBOEK LEEG). U kunt het
  telefoonnummer van de contactpersoon handmatig invoeren of de naam en het
  bijbehorende nummer in het telefoonboek opslaan. (zie sectie Contactpersonen
  aanmaken, pagina 4-2).

  Bediening

  M 392 OK - FAX / REROUTING / BESTEMMING

   Selecteer met de navigatietoetsen • Page 51

  Bediening

  WACHTRIJ

  VOOR VERZENDING

  Met deze functie krijgt u een overzicht van alle documenten die nog in de wachtrij staan voor
  verzending, waaronder documenten die wachten om te worden opgehaald of later te worden verzonden,
  etc.
  U kunt :
  • de wachtrij inzien of aanpassen. In deze wachtrij zijn de documenten als volgt gecodeerd: Volgnummer in de wachtrij / documentstatus / telefoonnummer contactpersoon. Documenten kunnen
  de volgende status hebben:
  - TX: verzenden
  - REL: rondsturen (relayeren)
  - DOC: klaargezet voor ophalen
  - POL: ophalen (polling)
  - MBX: verzenden naar een mailbox
  - PMB: ophalen uit mailbox
  - TR: actueel commando
  • verzenden vanuit de wachtrij onmiddellijk uitvoeren
  • een document afdrukken dat is opgeslagen, wacht op verzending of klaargezet is
  • de wachtrij afdrukken om de status te zien van elk document in de wachtrij op basis van :
  - volgnummer in wachtrij
  - naam of nummer van de geadresseerde
  - geplande verzendtijd (fax)
  - type activiteit voor het desbetreffende document: verzenden vanuit geheugen, later verzenden,
  klaarzetten
  - aantal pagina's van het document
  - documentgrootte (geheugengebruik in procenten).
  • een opdracht voor verzending in de wachtrij annuleren.

  De wachtrij inzien of aanpassen
  M 62 OK - OPDRACHTEN / WIJZIGEN

   Selecteer het document in de wachtrij en bevestig uw keus met OK.
   U kunt nu de instellingen voor het desbetreffende document aanpassen en uw wijzigingen
  bevestigen met de toets

  .

  Onmiddellijk vanuit de wachtrij verzenden
  M 61 OK - OPDRACHTEN / UITVOEREN

   Selecteer het document in de wachtrij en bevestig uw keus met OK of
  document onmiddellijk te verzenden .

  5-6

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm

  om het geselecteerde • Page 52

  Een document afdrukken dat wacht op verzending of dat
  klaargezet is

  Inhoud

  Bediening

  Wachtrij afdrukken

  Installatie

  M 64 OK - OPDRACHTEN / AFDRUKKEN

   Selecteer het gewenste document in de wachtrij en bevestig uw keuze met OK.

  M 65 OK - OPDRACHTEN / OVERZ. AFDRUK

  Een te verzenden document wissen dat in de wacht staat
  M 63 OK - OPDRACHTEN / WISSEN

  Verkorte
  handleiding

  Er wordt een document afgedrukt met de naam ** COMMAND LIST **.

  HET

  VERZENDEN AFBREKEN

  Uw machine
  instellen

   Selecteer het gewenste document in de wachtrij en bevestig uw keuze met OK.

  • Een document dat vanuit het geheugen naar één telefoonnummer wordt verzonden, kunt u
  ook vanuit het geheugen wissen.
  • Als het document vanuit het geheugen naar meer telefoonnummers wordt verzonden, wordt
  alleen het nummer waarmee op het moment van annuleren de verbinding actief is uit de
  wachtrij gewist.

  Telefoonboek

  U kunt een verzendopdracht nog tijdens het verzenden annuleren.

  U kunt het verzenden als volgt afbreken:
  .
  Er verschijnt een melding waarin u gevraagd wordt het annuleren te bevestigen door
  nogmaals op de toets

  te drukken.

   Druk ter bevestiging op de toets

  .

  Bediening

   Druk op

  Onderhoud

  Als uw fax is ingesteld op het afdrukken van een verzendrapport (zie sectie Verzendrapport,
  pagina 3-3), wordt de melding afgedrukt dat de communicatie door de gebruiker geannuleerd is.

  ONTVANGEN

  Veiligheid

  Alle documenten die via het telefoonnet zijn verzonden, worden een voor een ontvangen zodra
  de fax gereed is om documenten te ontvangen.

  5-7

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm • Page 53

  Bediening

  ONTVANGEN

  VIA HET TELEFOONNET

  (PSTN)

  Het ontvangen van faxen is afhankelijk van de instellingen van uw faxapparaat.

  KOPIËREN
  Uw fax biedt de mogelijkheid een of meer afdrukken te maken van een of meer pagina's.

  LOKALE

  KOPIEËN

  Standaardkopieën
   Plaats het document, met de te scannen kant naar het apparaat toe (zie sectie Documenten
  plaatsen, pagina 5-1).

   Druk tweemaal op de toets

  .

  Geavanceerde kopieën
   Plaats het document, met de te scannen kant naar het apparaat (zie sectie Documenten plaatsen,
  pagina 5-1).

   Druk op

  .

   Voer het gewenste aantal afdrukken in en bevestig met OK.
   Selecteer de resolutie met de toets

  of

  SNEL, KWALITEIT of FOTO en bevestig uw

  selectie met de toets OK.

   Stel met de toets

  of
  en van het numerieke toetsenblok de zoomwaarde in tussen 25% en
  400% en bevestig deze instelling met de toets OK.

   Selecteer de sorteermodus KOP. SAMEN of NIET SAMEN en bevestig uw keuze met de toets
  OK..

   Selecteer de basiswaarden met de toets

  of

   Selecteer de contrastwaarde met de toets
   Selecteer de helderheidswaarde met de toets
   Selecteer met de toets

  of

  en bevestig uw keuze met de toets OK.
  en bevestig uw keuze met de toets OK.

  of
  of

  en bevestig uw keuze met de toets OK.

  het type papier (NORMAAL PAPIER of DIK) en bevestig uw

  keuze met de toets OK.

   Selecteer met de toets

  of
  de gewenste papierlade AUTOMATISCH, BOVENSTE of
  ONDERSTE en bevestig uw keuze met de toets OK.
  5-8

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm • Page 54

  KOPIEERINSTELLINGEN

  Als de kwaliteit van de kopieën niet meer goed genoeg is, kunt u een kalibratie uitvoeren. zie
  sectie Scanner kalibreren, pagina 6-15.
  Bovendien zijn er talrijke instellingen waarmee u de kwaliteit van de kopieën kunt verbeteren.
  Scannerinstellingen.
  • De instelling Resolutie is van invloed op de resolutie van uw kopieën

  Installatie

  SPECIALE

  Inhoud

  Bediening

  • Met de optie KOP. SAMEN of NIET SAMEN kunt u instellen of de kopieën al dan niet
  gesorteerd moeten worden.
  • Met de optie UITGANG kunt u het op het document toe te passen uitgangspunt van de
  scanner instellen.

  Verkorte
  handleiding

  • Met de zoominstelling kunt u een gedeelte van het document vergroten of verkleinen door
  het uitgangspunt en de zoomwaarde (25 tot 400%) voor het document te selecteren.

  • Met de optie CONTRAST kunt u het contrast van de kopieën selecteren.
  • Met de optie MARGES L/R kunt u de marges van uw originele document naar links of
  rechts verschuiven.
  Printerinstellingen.
  • Met de optie PAPIER kunt u aangeven welk type papier u standaard gebruikt.

  Uw machine
  instellen

  • Met de optie HELDERHEID kunt u uw originele document lichter of donkerder maken.

  Let op - alle instellingen die u in dit menu uitvoert worden gebruikt als de standaardinstellingen
  van het apparaat.
  Instellingen :
  M 84 OK - OVERZ TELLERS / SCAN EN PRINT
  PRINT en bevestig uw keuze met de toets OK.

   Selecteer instellingen met de toets

  of

  en bevestig uw keus met de toets OK.

  Scannerinstellingen

  Bediening

   Selecteer SCANNER of

  Telefoonboek

  • Met de optie PAPIERLADE kunt u aangeven welke papierlade standaard gebruikt wordt.
  • Met de optie MARGES L/R kunt u de marges van uw originele document naar links of
  rechts verschuiven.

   Selecteer met de toets

  of

  de resolutie SNEL, KWALITEIT of FOTO en bevestig

  uw keus met de toets OK.

  Zoom

  Onderhoud

  Resolutie

  U kunt een gedeelte van het document 25 tot 400% vergroten of verkleinen:

   Druk ter bevestiging op de toets OK.

  5-9

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm

  Veiligheid

   Selecteer de gewenste zoomwaarde met de toetsen van het numerieke toetsenbord • Page 55

  Bediening

  Samen
   Met de optie KOP. SAMEN of NIET SAMEN kunt u instellen of de kopieën al dan niet
  gesorteerd moeten worden.

   Druk ter bevestiging op de toets OK.
  Uitgangspunt
  U kunt indien gewenst het uitgangspunt van de scanner wijzigen.

  y
  x

  Scanzone

  ONDERKANT VEL

  BOVENKANT VEL

  Door nieuwe waarden voor X en Y in te voeren in mm (X < 210 en Y< 286), verplaatst u de scanzone
  zoals aangegeven op de onderstaande afbeelding.

  Bovenaanzicht: te scannen zijde naar beneden

   Selecteer de X- en Y-coördinaten met toets

  of

  .

   Selecteer de gewenste coördinaten met het numerieke toetsenblok of met toetsen

  en

   Druk ter bevestiging op OK.
  Contrast
   Stel het contrast in met de toets

  en

  .

   Bevestig uw keuze met de toets OK.
  Helderheid
   Stel de helderheid in met de toets

  en

  .

   Bevestig uw keuze met de toets OK.
  Marges
  Als u de marges van uw document naar links of naar rechts wilt verschuiven:

   Verschuif de linker/rechtermarge (in stappen van 0,5 mm) met de toets
   Bevestig uw keuze met de toets OK.

  5-10

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm

  en

  .

  . • Page 56

  Inhoud

  Bediening

  Printerinstellingen
  Papier
   Selecteer, afhankelijk van het gebruikte papier, NORMAAL of DIK met de toets

  Installatie

  en

  .

   Bevestig uw keuze met de toets OK.
  Opmerking

  :

  1) Als u de optie DIK papier selecteert, wordt de afdruksnelheid verlaagd.
  2) Gebruik handmatige invoer voor papier met een gewicht van meer dan 90 g/m2.

   Selecteer de papierlade die u gebruikt: AUTOMATISCH, ONDERSTE of BOVENSTE
  met de toets

  en

  .

   Bevestig uw keuze met de toets OK.

  Verkorte
  handleiding

  Papierlade

  Als u de marges van uw document naar links of naar rechts wilt verschuiven :

   Verschuif de linker/rechtermarge (in stappen van 0,5 mm) met de toetsen

  .

  Veiligheid

  Onderhoud

  Bediening

  Telefoonboek

   Bevestig uw keuze met de toets OK.

  en

  Uw machine
  instellen

  Marges

  5-11

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm • Page 57

  Bediening

  OVERIGE FUNCTIES
  LOGBESTANDEN
  In de logbestanden voor inkomende en uitgaande documenten staan de laatste 30 transmissieacties
  (inkomend en uitgaand) die zijn uitgevoerd door uw machine.
  De logbestanden worden automatisch afgedrukt na 30 transmissies. U kunt echter ook op elk moment
  zelf een lograpport afdrukken.
  Elk lograpport (inkomend of uitgaand) bevat een tabel met de volgende informatie:
  • datum en tijd van het inkomende of uitgaande document
  • telefoonnummer of e-mailadres van contactpersoon
  • verzendmodus (Normaal, Fijn, S-Fijn of Foto)
  • aantal verzonden of ontvangen pagina's
  • duur van het gesprek.
  • resultaten inkomend of uitgaand gesprek: met opmerking CORRECT als de verzending geslaagd
  is,
  of
  • informatiecodes voor speciale transmissies (ophalen, handmatige nummerkeuze etc.),
  • reden voor het mislukken van een verzending (bijv.: uw contactpersoon antwoordt niet).
  U kunt als volgt de logbestanden afdrukken:
  M 52 OK - AFDRUKKEN / JOURNALEN
  De logbestanden voor inkomende en uitgaande verzending worden op dezelfde pagina afgedrukt.

  HET

  FUNCTIEOVERZICHT AFDRUKKEN

  U kunt de lijst met functies van uw faxapparaat op elk moment afdrukken:
  U kunt het functieoverzicht als volgt afdrukken:
  M 51 OK - AFDRUKKEN / HELPFUNCTIE

  DE

  APPARAATINSTELLINGEN AFDRUKKEN

  U kunt op elk moment een lijst afdrukken met de instellingen van uw fax om te controleren of er
  eventueel wijzingen zijn doorgevoerd in de standaardinstellingen.
  De apparaatinstellingen afdrukken:
  M 54 OK - AFDRUKKEN / INSTELLINGEN
  Uw fax drukt een lijst af van opgeslagen instellingen.
  5-12

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm • Page 58

  Als u vervolgens om een van deze toetsen drukt, wordt de geregistreerde toetsencombinatie
  automatisch uitgevoerd.

  Om een toetsencombinatie te programmeren (bijvoorbeeld op de
  toets F1) gaat u als volgt te werk:
   Druk op de toets M en vervolgens op F1 om de menufunctie te activeren. Vanaf dat
  ogenblik worden alle acties op toetsen geregistreerd op de toets F1.

   Druk op de toets F1 om de toetsencombinatie te registreren als u nog in de menu's bent. De
  toetsencombinatie wordt automatisch geregistreerd als u het menu al verlaten hebt.
  Bijvoorbeeld: ga als volgt te werk om op de toets F1 het verzenden van een fax aan
  verschillende contactpersonen te programmeren:

   Druk op de toets M en vervolgens op F1.
   Druk op de toetsen 3, 1 en bevestig met OK.
   Voer het faxnummer van de eerste contactpersoon in.
   Druk op de toets

  Installatie

  U kunt een toetsencombinatie registreren (bijvoorbeeld om een fax direct aan één of meer
  contactpersonen te sturen, om een contactpersoon te bellen, of om een bepaald menu op te roepen,
  …). Deze toetsencombinatie kan opgeslagen worden in een van de toetsen F1 of F2 (naar keuze).

  Verkorte
  handleiding

  PROGRAMMEREN

  Uw machine
  instellen

  TOETSENCOMBINATIES

  Inhoud

  Bediening

   Herhaal deze laatste stap voor alle contactpersonen of lijsten van contactpersonen.
   Druk op de toets F1: de toetsencombinatie is geregistreerd.

  Telefoonboek

  en voer het nummer van de tweede contactpersoon of de lijst van

  contactpersonen in.

   Druk op de toets F1.
   Plaats het document (zie de sectie Documenten plaatsen, pagina 5-1).
  .

  TELLERS
  U kunt de tellerstanden van het apparaat op elk moment inzien.

  Onderhoud

   Druk op de toets

  Bediening

  Om een fax direct aan deze contactpersonen te sturen
  (voorgeprogrammeerde toets F1)

  M 82 OK - OVERZ TELLERS / TELLERS
  Deze tellers houden de volgende aantallen bij:

  5-13

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm

  Veiligheid

  Ga als volgt te werk om de tellers op te roepen: • Page 59

  Bediening

  • afgedrukte pagina's.
  M 821 OK - OVERZ TELLERS / TELLERS / AFDRUKKEN
  • gescande pagina's,
  M 822 OK - OVERZ TELLERS / TELLERS / PGS GESCAND
  • verzonden pagina's,
  M 823 OK - OVERZ TELLERS / TELLERS / ZENDEN
  • ontvangen pagina's ,
  M 824 OK - OVERZ TELLERS / TELLERS / ONTVANGEN

  KLAARZETTEN

  EN OPHALEN

  U kunt een document in uw faxapparaat klaarzetten en in het geheugen beschikbaar houden zodat een
  of meer contactpersonen een fax van dit document kunnen ophalen door in te bellen op uw fax met de
  functie OPHALEN (polling). Uw contactpersonen kunnen zo op hun verzoek de fax ophalen van een
  document dat u voor hen in uw fax hebt klaargezet.
  U kunt de machine als volgt instellen voor het klaarzetten van documenten,
  Definieer eerst het type :
  • ENKEL- het document kan slechts eenmaal worden opgehaald uit het geheugen of de invoer
  • MEERVOUDIG- het document kan zo vaak als nodig worden opgehaald uit het geheugen .
  U kunt de machine als volgt instellen voor het ophalen van documenten,
  Definieer eerst het faxnummer voor het ophalen van het document. Daarna kunt u, afhankelijk van het
  type ophaalactie:
  • een document onmiddellijk ophalen
  • een tijdstip programmeren om een document later op te halen
  • het ophalen van meer documenten starten, direct of later.

  Een document klaarzetten voor ophalen
   Plaats het op te halen document in de invoer.
   Selecteer Menu 34 OK - FAX / VERZENDEN VIA OPHALEN en bevestig uw keuze met
  OK.

  5-14

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm • Page 60

  Inhoud

  Bediening

   Kies het type aan de hand van onderstaande tabel :
  Procedure

   Selecteer INVOER of GEHEUGEN
  ENKEL

   Stel eventueel het contrast in en bevestig uw keuze met OK
   Voer het klaar te zetten aantal pagina's in.
   Stel eventueel het contrast in en bevestig uw keuze met OK
   Voer het klaar te zetten aantal pagina's in

  Verkorte
  handleiding

  MEERVOND

  Installatie

  Menu

   Druk ter bevestiging van het klaarzetten op OK.
  Een document ophalen dat is klaargezet
  M 33 OK - FAX / AFR ONTVANG
  de gewenste kiesmodus (zie sectie Telefoonnummer kiezen, pagina 5-2).
  U kunt meer documenten ophalen met de toets

  .

   Afhankelijk van het type ophaalactie gaat u als volgt te werk :
  Keuze

  Procedure

  Direct ophalen

   Druk op

  Later ophalen

   Druk op OK.

  .

   U kunt de tijd waarop u het document wil ophalen naast de
  actuele tijd invoeren. Druk daarna op

  Telefoonboek

  :

  .

  BLOKKERING

  Bediening

  Opmerking

  Uw machine
  instellen

   Voer het nummer in van de contactpersoon waar u een document wilt ophalen of selecteer

  • U kunt het afdrukken van ontvangen documenten blokkeren (zie sectie Vertrouwelijke
  ontvangst (faxgeheugen), pagina 3-4)
  • toetsenbord blokkeren
  • faxnummerkeuze blokkeren

  Onderhoud

  Er kunnen beperkingen worden ingesteld voor het gebruik van de fax:

  De toegangsinstellingen voor gebruikers zijn vertrouwelijk en zijn beveiligd met een viercijferige
  code die alleen aan bevoegden bekend mag worden gemaakt.

  5-15

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm

  Veiligheid

  De blokkeercode invoeren • Page 61

  Bediening

  U kunt als volgt de blokkeercode invoeren:
  M 811 OK - OVERZ TELLERS / BLOKK. / BLOKKEERCODE

   Voer uw 4-cijferige toegangscode in met het numerieke toetsenbord.
   Druk ter bevestiging op OK.
   Bevestig de code door hem nogmaals in te voeren.
   Druk ter bevestiging op de toets OK.
  Opmerking

  :

  Als er al een code is opgeslagen, vraagt het apparaat u eerst de eerdere code in te voeren voordat u hem kunt
  aanpassen.

  Het toetsenbord blokkeren
  Met deze functie voorkomt u dat onbevoegden het apparaat gebruiken. Er moet dan altijd een
  toegangscode worden ingevoerd om het apparaat te kunnen gebruiken.
  U kunt als volgt toegang krijgen tot het menu voor het blokkeren van het toetsenbord:
  M 812 OK - OVERZ TELLERS / BLOKK. / BLOKK. TOETSB

   Voer de 4-cijferige toegangscode in.
   Druk ter bevestiging op de toets OK.
   Selecteer met de navigatietoetsen

  of

  de optie MET.

   Druk ter bevestiging op de toets OK.
  Opmerking

  :

  Na elk gebruik wordt het toetsenbord automatisch weer geblokkeerd.

  De faxnummerkeuze blokkeren
  Met deze functie wordt het numerieke toetsenbord geblokkeerd en wordt het kiezen van nummers
  onmogelijk gemaakt. Verzenden is dan alleen mogelijk via nummers die in het telefoonboek staan.
  U kunt nog wel e-mail versturen door het adres van de geadresseerde in te typen (op voorwaarde dat
  het adres geen cijfers bevat).
  U kunt de optie voor het blokkeren van de cijfers als volgt instellen:
  M 813 OK - OVERZ TELLERS / BLOKK. / BLOKK. NUMMER

   Voer uw 4-cijferige toegangscode in met het toetsenbord.
   Druk ter bevestiging op de toets OK.
   Selecteer met de navigatietoetsen

  of

  de optie ALLEEN DIRECT.

   Druk ter bevestiging op de toets OK.

  5-16

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm • Page 62

  MAILBOX (FAX MBX)
  Er zijn 32 mailboxen (MBX), waarmee u documenten met behulp van een toegangscode (de
  MBX-code) geheel vertrouwelijk kunt verzenden naar alle contactpersonen die een compatibele
  fax hebben.
  MBX 00 is openbaar. Hij wordt rechtstreeks door uw faxapparaat beheerd voor het opslaan van
  berichten in het geheugen zodra het faxgeheugen actief is.

  Installatie

  Inhoud

  Bediening

  Daarna kunt u:
  • de eigenschappen van een MBX aanpassen
  • de inhoud van een MBX afdrukken. Dit is alleen mogelijk als de MBX een of meer documenten bevat (wordt aangegeven met een * naast de naam van de mailbox). Zodra de
  inhoud van een MBX afgedrukt is, wordt de mailbox leeggemaakt
  • een MBX wissen, op voorwaarde dat de MBX geïnitialiseerd is en leeg is gemaakt
  • de lijst van MBX'en van uw faxmachine afdrukken.
  U kunt documenten volledig vertrouwelijk ontvangen in en verzenden vanuit een MBX.
  Voor het opslaan van documenten in uw MBX is de toegangscode niet nodig. Alle documenten
  die worden opgeslagen in uw MBX worden toegevoegd aan de documenten die er al in staan.

  Uw machine
  instellen

  MBX 01 - 31 kunnen pas worden gebruikt na initialisatie, en na het instellen van een MBX-code
  (indien noodzakelijk) en een ID-code van de mailbox (de S.I.D.).

  Verkorte
  handleiding

  MBX 01 t/m 31 zijn privé. Elk daarvan is beschermd met een wachtwoord, U kunt ze gebruiken
  om vertrouwelijke documenten te ontvangen

  • een document plaatsen in een fax-MBX
  • een document verzenden om het in een externe fax-MBX te plaatsen
  • een document ophalen bij een externe fax.

  MAILBOXEN

  BEHEREN

  Mailbox aanmaken

  Bediening

  U kunt als volgt documenten in een MBX plaatsen of eruit ophalen:

  Telefoonboek

  Voor het ophalen van documenten is de MBX alleen toegankelijk met de juiste MBX-code.

   Selecteer een vrije MBX uit de lijst van 31 mailboxen of voer rechtstreeks het nummer in
  van een vrije MBX en bevestig uw keuze met OK.

   Selecteer de optie MAILBOX CODE en druk ter bevestiging OK.

  Onderhoud

  M 71 OK - MAILBOX / MAAK MBX AAN

  De waarde 0000 wordt automatisch getoond.

   Selecteer de optie NAAM MAILBOX en druk ter bevestiging op OK.
   Voer de ID-code (S.I.D.) van de mailbox in (max. 20 tekens) en druk op OK.
  5-17

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm

  Veiligheid

   Voer indien nodig de code van uw keus in en druk op OK. • Page 63

  Bediening

  De MBX is nu geïnitialiseerd. Als u nog een mailbox wilt initialiseren, drukt u op C en herhaalt u de
  bovenstaande procedure.

   U kunt het MBX menu verlaten door te drukken op

  .

  De eigenschappen van een MBX aanpassen
  M 71 OK - MAILBOX / MAAK MBX AAN

   Selecteer de gewenste MBX uit de lijst van 31 mailboxen of voer rechtstreeks het nummer in van
  de gewenste MBX (1 - 31). Bevestig uw keuze met OK.

   Voer de code van deze MBX in (als die bestaat) en druk op OK.
   Selecteer het gewenste menu MAILBOX CODE of NAAM MAILBOX, en bevestig uw keuze
  met OK.

   Pas de gegevens aan in het menu en bevestig uw invoer met OK.
   Herhaal de laatste twee stappen eventueel voor het andere menu.

  De inhoud van een MBX afdrukken
  M 73 OK - MAILBOX / MBX AFDRUKKEN

   Selecteer de gewenste MBX uit de lijst van 31 mailboxen of voer rechtstreeks het nummer in van
  de gewenste MBX (1 - 31). Bevestig uw keuze met OK.

   Voer de code van de MBX in (als die bestaat) en druk op OK.
  Alle documenten die worden aangetroffen in de MBX worden afgedrukt en de MBX wordt
  leeggemaakt.

  Mailbox wissen
  Alvorens een MBX te wissen, moet u de inhoud ervan afdrukken om te controleren of hij leeg is.
  M 74 OK - MAILBOX / WIS MBX

   Selecteer de gewenste MBX uit de lijst van 31 mailboxen of voer rechtstreeks het nummer in van
  de gewenste MBX. Bevestig uw keuze met OK.

   Voer de code van de MBX in (als die bestaat) en druk op OK.
   Druk op

  om het wissen van de MBX te bevestigen.

  De MBX wordt gewist en verschijnt als lege MBX in de lijst.

  De MBX-lijst afdrukken
  M 75 OK - MAILBOX / PRT MBX LIJST
  In de lijst wordt de status van elke MBX getoond.

  5-18

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm • Page 64

  Inhoud

  Bediening

  Een document opslaan in een MBX van uw fax
   Plaats het document in de documentinvoer van de fax.
   Selecteer de gewenste MBX uit de lijst van 31 mailboxen of voer rechtstreeks het nummer
  in van de gewenste MBX en bevestig met OK.
  Het document wordt in de invoer geplaatst en opgeslagen in de geselecteerde MBX.

  Verkorte
  handleiding

  Een document verzenden voor opslag in de MBX van een
  externe fax

  Installatie

   Selecteer M 72 OK - MAILBOX/MBX AFROEPEN en bevestig uw keuze met OK.

   Plaats het document in de documentinvoer van de fax.
   Selecteer M 35 OK - FAX / MBX. ZENDEN en bevestig uw keuze met OK.
  of kies een kiesmodus (zie sectie Telefoonnummer kiezen, pagina 5-2) en bevestig met
  OK.

   Voer het mailbox nummer van de geadresseerde in en bevestig met OK.
   Als u de verzending later wilt uitvoeren, voert u de nieuwe verzendtijd in naast de actuele
  tijd en drukt u op OK.

  Uw machine
  instellen

   Voer het faxnummer van de externe fax in voor het opslaan van een document in een MBX

  GEHEUGEN. Druk daarna op OK.

   U kunt eventueel vóór het verzenden het aantal pagina's van uw document opgeven.
  Bevestig met OK.

   Druk ter bevestiging van de verzending naar een mailbox op een externe fax op

  .

  Telefoonboek

   Als u het type documentinvoer wilt aanpassen, selecteert u een van de opties INVOER of

  Als het document is ingesteld op later verzenden, wordt het in het geheugen opgeslagen en op het
  gewenste tijdstip verzonden.
  .

  Uit MBX opvragen vanuit externe fax

  Bediening

  In geval van directe verzending, wordt het document onmiddellijk naar de mailbox gestuurd.

   Voer het faxnummer van de externe fax in voor het ophalen vanuit de MBX of kies een
  kiesmodus (zie sectie Telefoonnummer kiezen, pagina 5-2) en bevestig met OK.

   Voer het mailboxnummer van uw contactpersoon in en bevestig met OK.
   Voer de toegangscode voor deze mailbox in en bevestig met OK.

  Onderhoud

  M 36 OK - FAX / MBX. AFROEP

  naast de actuele tijd invoeren. Bevestig met OK.

   Druk ter bevestiging van het ophalen vanuit een externe MBX op
  5-19

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm

  .

  Veiligheid

   Als u het ophalen later wilt uitvoeren, kunt u de tijd waarop u het document wil ophalen • Page 65

  Bediening

  Zodra de externe fax wordt aangeroepen (direct of op een later tijdstip), wordt het document in de
  externe fax ontvangen op uw fax.
  Opmerking

  :

  Vergeet niet te controleren of uw fax en de externe fax compatibel zijn.

  5-20

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Utilisation NL.fm • Page 66

  6 ONDERHOUD

  ONDERHOUD
  BASISINFORMATIE
  Om ervoor te zorgen dat uw apparaat lang naar behoren blijft werken, moet u de binnenzijde van het
  apparaat regelmatig schoonmaken.
  Tijdens het gebruik van het apparaat dient u zich aan de volgende instructies te houden :
  • Laat het afsluitdeksel niet onnodig openstaan.
  • Het apparaat mag niet met olie behandeld worden.
  • Doe het afsluitdeksel zachtjes dicht en stel het apparaat niet bloot aan hevige trillingen.
  • Open het afsluitdeksel niet tijdens het printen.
  • Demonteer het apparaat niet.
  • Gebruik geen papier dat te lang in de papiercassette is bewaard.
  Houdt u ook aan de veiligheidsinstructies zoals vermeld aan het eind van deze gebruiksaanwijzing.

  6-1

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 67

  Onderhoud

  HET

  VERBRUIKSMATERIAAL VERVANGEN

  (TONER

  EN DRUM)

  Om het percentage resterend verbruiksmateriaal op te vragen:
  M 85 OK - OVERZ. TELLERS / VERBRUIKSPROD.
  Bij de tonercassette en de drum wordt een chipkaart geleverd.
  Wanneer een onderdeel vervangen wordt, moet het apparaat een inventarisatie uitvoeren.
  Om die reden moet de chipkaart die bij elke tonercassette wordt geleverd door het apparaat
  gelezen worden zodra er nieuw verbruiksmateriaal in het apparaat wordt gezet.

  Onderdelen vervangen
  Tonercassette vervangen
  Ga te werk zoals onderstaand beschreven om de tonercassette te vervangen.
  Op het display staat:
  TONER VERVANGEN
  <OK> INDRUKKEN

   1 - Open de kap van de printer door de knop links bovenop het apparaat in te drukken.
  2

  1

  6-2

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 68

  Veiligheid

  Onderhoud

  Bediening

  beschermen van het milieu. Volg de plaatselijke voorschriften op voor een juiste
  afvalverwerking.

  Telefoonboek

   2 - Verwijder de tonercassette.
  Let op - Gooi de opgebruikte tonercassette niet bij het normale huisvuil, help mee met het

  Uw machine
  instellen

  Verkorte
  handleiding

  Installatie

  Let op - Tijdens het gebruik kan de fixeereenheid die zich binnenin de printer bevindt zeer heet
  worden. Raak deze dus niet aan, u kunt lichamelijk letsel oplopen.

  Inhoud

  Onderhoud

  6-3

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 69

  Onderhoud

   3 - Verwijder de nieuwe tonercassette uit zijn doos. Houd dit onderdeel stevig met beide handen
  vast en schud de cassette afwisselend in de richting van de pijlen zoals op de illustratie
  aangegeven.

   4 - Houd de tonercassette aan de handgreep vast en schuif hem in de printer.
   Let op dat de vier pennen (aan elke kant twee) in de uitsparingen van de printer steken.
  Opmerking

  :

  De stickers "2" met kleurcode geven de juiste positie van de tonercassette aan: een van de stickers zit op de cassette en de andere in de printer. Schuif de cassette in de printer zodat de stickers samenvallen.

  6-4

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 70

  Inhoud

  Onderhoud

  .

  Telefoonboek

  Uw machine
  instellen

  De tonercassette klikt op zijn plaats vast als hij goed is geplaatst.

  Verkorte
  handleiding

  Installatie

  2

   5 - Sluit de bovenste kap van de printer door hem voorzichtig maar stevig dicht te drukken,

  Veiligheid

  Onderhoud

  Bediening

  totdat de vergrendeling vastklikt.

  6-5

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 71

  Onderhoud

   Druk op de OK-toets op het bedieningspaneel van de scanner. Op het display staat:
  MA 02 APR 13:39
  TONERKAART INLEZEN

   Schuif de chipkaart (wordt bij de tonercassette geleverd) in de lezer en zorg ervoor dat u de
  microchip op dezelfde wijze invoert als op de afbeelding wordt getoond.

  Groene pijl

   Op het display van het bedieningspaneel van de scanner verschijnt de volgende weergave:
  TONER VERVANGEN?
  JA= OK - NEE= C

   Druk op OK.
   Als het lezen ten einde is, staat op het display :
  TONER OK
  KAART WEGNEMEN

   Neem de chipkaart weer uit het apparaat.
  Let op - Wanneer de onderstaande melding verschijnt, moet u controleren of u de chipkaart (let op
  de groene pijl) met de juiste kant hebt ingevoerd (zie bovenstaande illustratie).
  KAART N. LEESB
  KAART WEGNEMEN

  Let op - Wanneer de onderstaande melding verschijnt, moet u de chipkaart uitnemen en andersom
  insteken (let op de groene pijl).
  KAART N. LEESB
  RICHTING CONTR.

  6-6

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 72

  Inhoud

  Onderhoud

  Drumcassette vervangen
  Ga te werk zoals onderstaand beschreven wanneer u de drumcassette moet vervangen. Wanneer
  op het display de onderstaande melding verschijnt:
  <OK> INDRUKKEN

   1 - Open de bovenste kap van de printer door de knop links bovenop het apparaat in te

  Uw machine
  instellen

  Verkorte
  handleiding

  drukken.

  Installatie

  TROMMEL VERVANGEN

   2 - De trommelcassette bevindt zich onder de tonercassette. Verwijder de tonercassette en

   3 - Verwijder de oude trommelcassette en haal de nieuwe uit de verpakking.

  6-7

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm

  Veiligheid

  Onderhoud

  Bediening

  leg hem terzijde.

  Telefoonboek

  Let op - Tijdens het gebruik kan de fixeereenheid die zich binnenin de printer bevindt zeer heet
  worden. Raak deze dus niet aan, u kunt lichamelijk letsel oplopen. • Page 73

  Onderhoud

  Let op - Om het milieu te beschermen mag de trommelcassette niet in de normale vuilnisbak
  worden gedeponeerd. Voer dit element af volgens de daarvoor geldende voorschriften.

  6-8

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 74

   4 - Plaats de trommelcassette in de printer waarbij de merktekens van de cassette samen
  moeten vallen met de groeven van de printer.
  :

  De stickers "1" met kleurcode geven de juiste positie van de trommelcassette aan: een van de stickers zit
  op de cassette en de andere in de printer. Schuif de cassette in de printer zodat de stickers samenvallen. Let
  op dat de trommelcassette mogelijk in de printer geschoven moet worden.

  Veiligheid

  Onderhoud

  Bediening

  Telefoonboek

  Uw machine
  instellen

  Verkorte
  handleiding

  Installatie

  Opmerking

  Inhoud

  Onderhoud

  6-9

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 75

  Onderhoud

   5 - Houd de tonercassette aan de handgreep vast en schuif hem in de printer. Let op dat de vier
  pennen (aan elke kant twee) in de uitsparingen van de printer steken.

  Opmerking

  :

  De stickers "2" met kleurcode geven de juiste positie van de tonercassette aan: een van de stickers zit op de cassette en de andere in de printer. Schuif de cassette in de printer zodat de stickers samenvallen.

  2

  6-10

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 76

  Verkorte
  handleiding

  Installatie

  De tonercassette klikt op zijn plaats vast als hij goed is geplaatst.

  Inhoud

  Onderhoud

   Druk op de OK-toets op het bedieningspaneel van de scanner. Op het display staat :
  MON 02 APR 13:39

  Bediening

  Telefoonboek

  Uw machine
  instellen

  8 - Sluit de bovenste kap van de printer door hem voorzichtig maar stevig dicht te drukken, totdat
  de vergrendeling vastklikt.

  Veiligheid

  Onderhoud

  KAART IN

  6-11

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 77

  Onderhoud

   Schuif de chipkaart (wordt bij de drumcassette geleverd) in de lezer en zorg ervoor dat u de
  microchip op dezelfde wijze invoert als op de afbeelding wordt getoond.
  Groene pijl

   Op het display van het bedieningspaneel van de scanner verschijnt het volgende:
  TROMMEL VERVANGEN?
  JA = OK - NEE = C

   Druk op de OK-toets op het bedieningspaneel van de scanner.
   Als het lezen gereed is, staat op het display:
  TROMMEL OK
  KAART WEGNEMEN

   Neem de chipkaart weer uit het apparaat:
  Let op - Als de onderstaande melding verschijnt, moet u controleren of u de chipkaart (let op de
  groene pijl) met de juiste kant hebt ingevoerd.
  KAART N. LEESB
  KAART WEGNEMEN

  Let op - Wanneer de onderstaande melding verschijnt, moet u de chipkaart uitnemen en andersom
  insteken (let op de groene pijl).
  KAART N. LEESB
  RICHTING CONTR.

  6-12

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 78

  Leeseenheid van de scanner reinigen
  Ga te werk zoals onderstaand beschreven, wanneer op de gemaakte kopieën of verzonden faxen
  een of meerdere verticale strepen verschijnen :

  A

   Open het scannerdeksel door

  Verkorte
  handleiding

  REINIGING

  Installatie

  Inhoud

  Onderhoud

   Sluit de kap van de scanner.
   Maak een kopie en controleer of
  de defecten zijn verdwenen.

  Printer reinigen
  Stof , vuil of papiersnippers op het oppervlak en binnen in de printer kunnen nadelig zijn voor een
  goede werking. Maak het apparaat regelmatig schoon.

  Let op - Gebruik voor het reinigen van de printer een zachte doek. Gebruik nooit
  schuurmiddelen of oplosmiddelen.
  De fixeereenheid kan tijdens het gebruik zeer heet worden. Om letsel te voorkomen, mag u dit
  gedeelte nooit aanraken. Wanneer u het apparaat hebt uitgeschakeld, moet u ten minste 10
  minuten wachten en dan controleren of de fixeereenheid afgekoeld is, voordat u het apparaat van
  binnen reinigt.
  6-13

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm

  Bediening

  ruiten van de scanner met een
  zachte, niet pluizende doek met
  alcohol.

  Onderhoud

   Reinig de twee transparante

  Veiligheid

  B

  Telefoonboek

  Uw machine
  instellen

  dit naar achteren te kantelen
  totdat het deksel rechtop staat. • Page 79

  Onderhoud

  Buitenkant van de printer reinigen
  Maak de buitenkant van de printer schoon met een zachte doek die u bevochtigd heeft met een milde
  huishoudreiniger.

  Papierinvoerwals reinigen
   1 - Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
   2 - Open de bovenste kap door op de knop te drukken.
   3 - Verwijder de trommelcassette en de tonercassette uit het apparaat.

  fusiegedeelte

   4 - Veeg met een zachte doek de rol van de papieraanvoer af, die onder het fusiegedeelte is
  aangebracht.

  Let op - Tijdens het gebruik kan de fixeereenheid die zich binnenin de printer bevindt zeer heet
  worden. Raak deze dus niet aan, u kunt lichamelijk letsel oplopen.

  6-14

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 80

   5 - Breng de trommelcassette en de tonercassette weer op hun plaats. Zie sectie
  Onderdelen vervangen, pagina 6-2.

  Inhoud

  Onderhoud

   6 - Sluit de bovenste kap van de printer door hem voorzichtig maar stevig dicht te

  SCANNER

  KALIBREREN

  U kunt deze procedure uitvoeren als de kwaliteit van de gefotokopieerde documenten niet meer
  bevredigend is.
  M 80 OK - OVERZ. TELLERS / KALIBREREN

   Plaats een blanco vel papier in de scanner en bevestig met OK.
  het blanco vel papier wordt gebruikt om de kwaliteit van uw kopieën te definiëren en mag dan ook geen
  enkel zichtbaar defect vertonen.

  Telefoonboek

  :

  STORINGEN
  PROBLEMEN

  TIJDENS DE TRANSMISSIE

  Wanneer de transmissie mislukt, onderneemt het faxapparaat op een later tijdstip automatisch
  opnieuw een poging. Het display informeert u over het verdere verloop van de transmissie.

  Bediening

  Opmerking

  Verkorte
  handleiding

  Om er voor te zorgen dat het apparaat naar behoren blijft werken, moet de printer regelmatig een
  onderhoudsbeurt krijgen, telkens na 50.000 afgedrukte pagina's (vervangen van de fixeereenheid
  en de transferwals). Neem hiervoor contact op met uw dealer.

  Uw machine
  instellen

  ONDERHOUD

  Installatie

  drukken tot hij vastklikt.

  Actuele tijd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VR 16 SEP 20:13
  Tijdstip van de volgende transmissiepoging - - - - - - - - - - - - 0142685014 20:18

  Bij het verzenden vanuit de documentinvoer

  Onderhoud

  Voorbeeld van een displayweergave:

  • afwachten totdat de transmissie op het aangegeven tijdstip plaatsvindt,

  6-15

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm

  Veiligheid

  U heeft de volgende keuzemogelijkheden: • Page 81

  Onderhoud

  • het verzenden direct opnieuw starten, door op de toets
  nog in de invoer bevinden,
  • het verzenden met de toets
  nemen.

  te drukken, het document moet zich

  afbreken. Druk nogmaals op de toets

  om het document uit te

  Bij het verzenden vanuit het geheugen
  U heeft de volgende keuzemogelijkheden:
  • afwachten totdat de transmissie op het aangegeven tijdstip plaatsvindt,
  • het verzenden direct opnieuw starten, door de opdrachtenlijst op te roepen (zie sectie Een document afdrukken dat wacht op verzending of klaargezet is, pagina 5-10). Bij een document dat
  uit meerdere pagina's bestaat, begint de transmissie vanaf de pagina waarbij het verzenden werd
  afgebroken,
  • het verzenden afbreken door de betreffende opdracht uit de opdrachtenlijst te verwijderen (zie
  sectie Het verzenden afbreken, pagina 5-10).
  Het terminal verricht in totaal 5 automatische kiesherhalingen. Het document dat nog niet is
  doorgestuurd, wordt dan automatisch uit het geheugen verwijderd en er wordt een verzendbericht
  afgedrukt met vermelding van een foutcode en de oorzaak van het mislukken van de transmissie (zie
  foutcodes bij mislukte transmissies).

  Foutcodes bij mislukte transmissies
  Foutcodes verschijnen bij mislukte transmissies in de logbestanden en in de verzendberichten.

  Algemene foutcodes
  Code 01 - Bezet of geen faxantwoord
  Deze code verschijnt na 6 mislukte verzendpogingen. Probeer het op een later tijdstip opnieuw.
  Code 03 - Afgebroken door gebruiker
  De gebruiker heeft de transmissie afgebroken door op de toets

  te drukken.

  Code 04 - Geprogrammeerd nummer ongeldig
  Het faxnummer dat onder de naamkeuze- of snelkeuzetoetsen is opgeslagen, is ongeldig; controleer dit
  nummer (voorbeeld: er werd een verzending op een later tijdstip met een naamkeuzetoets voorbereid
  en de functie van de naamkeuzetoets werd intussen verwijderd).
  Code 05 - Aftastfout
  In het documentinvoergedeelte is een storing opgetreden, bijv. het papier zit vast.
  Code 06 - Printer niet beschikbaar
  Er is een storing opgetreden in het printgedeelte: Geen papier meer, papieropstopping, afsluitdeksel
  geopend. Bij een ontvangstprocedure treedt deze fout alleen op wanneer de optie voor de papierloze
  ontvangst op IN GEHEUGEN werd ingesteld (zie sectie Ontvangen zonder papier, pagina 3-5).
  Code 07 - Verbinding verbroken
  De verbinding werd verbroken (slechte verbinding). Controleer het faxnummer.
  Code 08 - Kwaliteit
  Het verzonden document werd niet feilloos ontvangen. Neem contact op met de geadresseerde om te
  informeren of het document nogmaals verzonden moet worden. Het is mogelijk, dat de storing geen
  invloed had op de belangrijkste delen van het document.
  6-16

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 82

  Code 0A - Geen document ophaalbaar

  Inhoud

  Onderhoud

  Code 0B - Verkeerd aantal pagina's
  Het aantal pagina's dat bij het voorbereiden van het verzenden is vermeld, stemt niet overeen met
  het aantal verzonden documentpagina's. Controleer het daadwerkelijke aantal pagina's van het
  document.
  Code 0C - Fout bij de ontvangst van documenten

  Installatie

  U heeft geprobeerd een document bij een ander persoon op te halen, maar deze persoon had geen
  document bewerkt om te worden opgehaald of het ingetoetste wachtwoord was niet juist.

  Code 13 - Geheugen vol
  Uw faxapparaat kan niets meer ontvangen omdat het geheugen vol is. Het geheugen bevat te veel
  niet-afgedrukte ontvangstdocumenten of te veel voorbereide documenten die op verzending
  wachten. Druk de ontvangen documenten af en verwijder of verstuur de bewerkte documenten in
  het geheugen direct.
  Code 14 - Geheugen vol
  Het geheugen voor ontvangstdocumenten is vol. Maak de printer gereed voor gebruik.
  Code 15 - Mailbox nummer x onbekend
  U wilde een document naar de mailbox van een contactpersoon sturen. Het vermelde
  mailboxnummer bestaat niet bij die andere persoon.
  Code 16 - Geen lijst van geadresseerden nummer x
  U wilde het rondsturen van een document via een ander faxapparaat verrichten, de gewenste lijst
  met geadresseerden is echter niet geprogrammeerd in het andere faxapparaat.
  Code 17 - Mailbox nummer x onbekend

  Uw machine
  instellen

  Vraag de contactpersoon van wie u het document moet krijgen of deze het document nogmaals
  wil verzenden.

  Telefoonboek

  Code 0D - Communicatiefout

  Verkorte
  handleiding

  Vraag de contactpersoon van wie u het document moet krijgen of deze de lengte van het
  document wil controleren (het document is te lang en kan niet compleet ontvangen worden).

  Code 18 - Rondsturen niet mogelijk
  U hebt voor het rondsturen van een document de opdracht gegeven aan een faxapparaat dat niet
  uitgerust is met deze functie.
  Code 19 - Afgebroken door contactpersoon

  Bediening

  U wilde een document bij een mailbox (MBX) van een contactpersoon ophalen. Het vermelde
  MBX-nummer bestaat niet bij de andere persoon.

  Code 1A - Verbinding verbroken
  Het verzenden kon nog niet gestart worden. De telefoonlijn is gestoord.
  Code 1B - Communicatiefout
  Bij het verzenden: Document nogmaals verzenden.

  Onderhoud

  De verbinding is verbroken door uw contactpersoon (voorbeeld: Een contactpersoon wil
  documenten van uw faxapparaat ophalen, maar er zijn geen documenten voor ophalen
  beschikbaar).

  Veiligheid

  Bij het ontvangen: Vraag uw contactpersoon of deze het document nogmaals wil verzenden.

  6-17

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 83

  Onderhoud

  PRINTERFOUTEN
  Foutmeldingen
  Wanneer één van de onderstaand beschreven fouten bij de printer optreedt, verschijnt hierover een
  melding op het display van het faxapparaat.

  Melding

  Oplossing

  TONER VERVANGEN<OK>
  INDRUKKEN

  Vervang de tonercassette. Kijk voor de handelwijze in de paragraaf
  Tonercassette vervangen,Pagina 6-2.

  TROMMEL VERVANGEN<OK> INDRUKKEN

  Vervang de drumcassette. Kijk voor de handelwijze in de paragraaf
  Drumcassette (OPC) vervangen, pagina 6-8.

  KAART N. LEESB
  RICHTING CONTR.

  Schuif de chipkaart in de lezer en zorg ervoor dat u de microchip op
  dezelfde wijze invoert als op de afbeelding wordt getoond

  SLUIT VOORPLAAT

  Sluit het voorste printerafsluitdeksel.

  WELDRA VERVANGEN:
  TROMMEL

  De drum is binnenkort op (10 % van de verbruikscapaciteit is nog
  aanwezig).

  WELDRA VERVANGEN:
  TONER

  De tonercassette is binnenkort op (10 % van de verbruikscapaciteit
  is nog aanwezig).

  GEEN PAPIER MEER

  Plaats de papierlade.Vul het gewenste formaat papier bij.

  CONTR PAPIERLADE

  Open de papierlade.Verwijder het vastgelopen vel.

  PAPIER CONTR.BUITEN

  Open het afsluitdeksel. Verwijder het vastgelopen vel bij de
  printeruitvoer.

  PAPIER CONTR. BINNEN

  Open het afsluitdeksel.Verwijder het vastgelopen vel tussen de
  papierlade en de fixeereenheid..

  PRINTER-FOUT

  Schakel het apparaat uit en weer in.Wanneer de fout niet is
  verholpen, neem dan contact op met uw dealer.

  FOUT PAPIERFORMAT

  Controleer het papierformaat (A4 / LETTER / )

  6-18

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 84

  Papieropstopping in de printer

  Inhoud

  Onderhoud

   Volg de onderstaande stappen om het vastgelopen papier uit de printer te verwijderen.
  Let op - Tijdens het gebruik kan de fixeereenheid binnenin de printer zeer heet worden. Raak
  deze dus niet aan, u kunt lichamelijk letsel oplopen.

   Open de bovenste klep van de printer door op de knop te drukken.

  Installatie

  Binnenin de printer

   Verwijder de trommelcassette en de tonercassette uit de printer.

  Opmerking

  :

  raak de zwarte rol, achter in de printer, niet aan.

  Onderhoud

  Bediening

  Tussen de trommelcassette en de fixeereenheid

  Telefoonboek

  Uw machine
  instellen

  afhankelijk van de plaats waar het papier vast zit.
  Dichtbij de trommelcassette
  Op de fixeereenheid

  Verkorte
  handleiding

   Verwijder het vastgelopen papier volgens een van de hierna beschreven methodes,

   Breng de trommelcassette en de tonercassette weer op hun plaats (zie sectie Onderdelen
  Veiligheid

  vervangen, pagina 6-2).

  6-19

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 85

  Onderhoud

   Sluit de bovenste klep van de printer door hem voorzichtig maar stevig dicht te drukken totdat
  hij vastklikt.

  Papieropstopping bij de documentuitvoer
  De volgende afbeeldingen tonen waar het papier vast kan komen te zitten tijdens het gebruik van het
  apparaat.

  6-20

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 86

   Verwijder het vastgelopen papier, door afhankelijk van de plaats waar de papieropstopping
  zich bevindt, de met de pijl aangeduide handeling te verrichten.

  Inhoud

  Onderhoud

  Verkorte
  handleiding

  Installatie

  Bij de uitvoerklep printer

  Bij de handmatige papierinvoer

  Telefoonboek

  Uw machine
  instellen

  Bij de automatische papierinvoer

  Veiligheid

  Onderhoud

  Bediening

  Extra cassette en papierlade (optioneel)

  6-21

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 87

  Onderhoud

  STORINGEN

  IN DE SCANNER

  Papieropstopping in de documentinvoer
  Bij een papieropstopping verschijnt op het display van het bedieningspaneel de melding DOC.
  VERWIJDEREN.
  Wanneer zich op dezelfde plaats vaker papieropstoppingen voordoen, moet u dit gedeelte controleren,
  reinigen of door de servicemonteurs laten repareren

   Open het afsluitdeksel van de scanner door op knop (A) te drukken.

  A

   Verwijder het vastgelopen papier (B) zonder het stuk te trekken.

  B

   Sluit het afsluitdeksel van de documentinvoer.
  6-22

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 88

  ANDERE

  MOGELIJKE STORINGEN

  Inhoud

  Onderhoud

  Controleer het netsnoer, de stekker en eventueel ook de contactdoos.
  Het faxapparaat herkent het geplaatste document niet. De melding DOCUMENT GEREED
  verschijnt niet op het display.

  Installatie

  Na de aansluiting op het net verschijnt er niets op het display

  Aan het begin of tijdens het scannen verschijnt op het display DOC. UITNEMEN.
  .

  Controleer of het document niet te dik is (max. 30 vel van 80 g/m2).
  Maak de vellen los door de stapel in de lengte en in de breedte te buigen.
  Schuif de vellen papier naar voren tot de aanslag.
  Het faxapparaat ontvangt geen faxberichten
  Controleer de aansluiting van de telefoonkabel en de kiestoon op de telefoonlijn door op de
  te drukken

  U heeft een wit vel papier ontvangen
  Maak een kopie van een document; als de kopie perfect is, werkt uw faxapparaat naar behoren.
  Neem contact op met de afzender van het faxbericht, misschien heeft de afzender het te verzenden
  document verkeerd geplaatst.
  U kunt niet zenden

  Uw machine
  instellen

  toets

  Verkorte
  handleiding

  Neem het document uit of druk op de toets

  Controleer of u een kiestoon heeft door op de toets

  te drukken

  Veiligheid

  Onderhoud

  Bediening

  Controleer de instelling en kijk of het juiste buitenlijnnummer (kengetal) is ingesteld.

  Telefoonboek

  Controleer de aansluiting van de telefoonkabel.

  6-23

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 89

  Onderhoud

  HET

  APPARAAT VERPAKKEN EN VERVOEREN

  Gebruik voor het transport van het apparaat altijd de originele verpakking. Wanneer u het apparaat niet
  goed verpakt, kan de garantie komen te vervallen.

   1 - Koppel de telefoonlijn van het apparaat los van het telefoonnet en haar de stekker uit het
  stopcontact.

   2 - Open de voorklep.
   3 - Sluit de voorklep. Koppel de telefoonlijn van het apparaat los van het telefoonnet en haal de
  stekker uit het stopcontact, verwijder de documentenlader en de documentinvoer; pak deze
  onderdelen in hun oorspronkelijke dozen in.

   4 -Plaats het apparaat in de plastic zak en in zijn oorspronkelijke doos, met alle oorspronkelijke
  vulstukken.

   Voeg alle documentatie (handleiding en gedrukte documenten) bij in de doos.
   Sluit de doos goed af met behulp van plakband.
  6-24

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 90

  TECHNISCHE

  GEGEVENS VAN HET APPARAAT

  Afmetingen:

  Gewicht:

  Breedte: 389 mm
  Diepte: 460 mm
  Hoogte: 390 mm (zonder uitvoerklep)
  11 kg

  Installatie

  Type apparaat: Faxapparaat voor kantoorgebruik, snel en compatibel met alle apparaten van
  groep 3 van de UIT-T-aanbevelingen.

  Verkorte
  handleiding

  TECHNISCHE GEGEVENS

  Inhoud

  Onderhoud

  Formaat van de vellen papier (originelen):

  Documentinvoer:

  Formaat van de ontvangstdocumenten
  (A-4-formaat/):
  Ontvangstpapier:

  Max. 250 vel (80 g/m2)
  Capaciteit van de papiercassette:
  Extra papiercassette (optie) :

  1 Extra papierlade voor: 500 vel (80 g/m2)
  Conform de aanbevelingen van de UIT-T voor
  faxapparaten van groep 3

  Resolutie, scanner:
  Leessystem:
  Afdrukken:
  Resolutie, printer:

  Op alle vrijgeschakelde openbare telefoonnetwerken
  (of gelijkwaardige netwerkeen)
  Scanner : 600 dpi
  Opto-elektronisch leesproces CIS
  Laserprinten op normaal papier
  600 x 600 dpi
  6-25

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm

  Telefoonboek
  Bediening

  Toegestane luchtvochtigheid:

  - Bij opslag: 0°C tot 40 °C (32 tot 104 °F) met een
  max. afwijking van 10 °C per uur.
  Tijdens gebruik of opslag: 20% tot 80% RH (niet
  condenserend) met een max. afwijking van 20 % per
  uur.
  Breedte: 216 mm max.
  Hoogte: 297 mm
  Dikte : 0,05 mm tot 0,15 mm
  Max. capaciteit: Hoogte van de papierstapel 3 mm
  (komt overeen met een capaciteit van 35 vellen papier
  (80g/m2))
  Breedte: 210 mm
  Lengte: 297 mm
  Normaal papier (type fotokopieerpapier (80g/m2))

  Onderhoud

  Toegestane omgevingstemperatuur :

  220-240 V - 50-60 Hz - 4 A
  - In sluimermodus: minder dan 15 W
  - In gereed-modus: minder dan 75 W
  - Tijdens gebruik: 580 W tijdens het kopiëren (850 W
  op maximale capaciteit)
  - Tijdens gebruik: + 10 °C tot 35 °C (50 tot 95 °F)
  met een max. afwijking van 10 °C per uur.

  Veiligheid

  Stroomverbruik (maximale waarden):

  Uw machine
  instellen

  Stroomvoorziening: • Page 91

  Onderhoud

  Transmissiesnelheid:

  Voor groep 3 3 : 33600/14400/12000/9600/7200/
  4800/2400 bps

  De effectieve transmissieduur voor een A4-pagina varieert van ca. enkele seconden tot een minuut (al naar gelang de kwaliteit van de
  lijn, de modemsnelheid, de omvang van de informatie op het origineel en de resolutie)(*).

  .

  (*) Zonder inachtneming van de initialisatieprocedure voor de uitwisseling

  Coderin:

  MH (Modified Huffman)
  MR (Modified Read)
  MMR (Modified Modified Read)

  Verandering van de technische gegevens ter verbetering van het product zonder voorafgaande
  aankondiging voorbehouden.

  6-26

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Maintenance NL.fm • Page 92

  VEILIGHEIDSWAARSCHUWUNG

  Alvorens het apparaat in te schakelen, moet u controleren of de toegepaste wandcontactdoos
  voldoet aan de specificaties op het waarschuwingslabel op uw apparaat, of op de losse voeding (afhankelijk van het model). Dit apparaat mag niet op de grond worden geïnstalleerd.
  Als uw apparaat met een losse voeding werkt, mag u alleen de meegeleverde voeding
  gebruiken; gebruik nooit een andere voeding.

  Installatie

  !

  Verkorte
  handleiding

  7 VEILIGHEID

  Inhoud

  Veiligheid
  ongeaard kan zijn (
  symbool op waarschuwingslabel),
  geaard kan zijn avec terre (geen symbool op waarschuwingslabel).

  Een geaarde stekker moet absoluut worden aangesloten op een geaarde wandcontactdoos.
  Op de Europese versie van dit apparaat is het
  73/23/EEG, 89/336/EEG en 93/68/EEG.

  !

  Als er spanning op het apparaat staat terwijl u de bovenkap
  verwijdert, houd dan rekening met de volgende twee risico's:
  • Laserstralen kunnen onherstelbare schade toebrengen
  aan het menselijk oog.
  • Aanraking van spanningvoerende onderdelen kan een
  zeer gevaarlijke elektrische schok veroorzaken.

  Veiligheid

  APPAREIL A RAYONNEMENT LASER
  DE CLASSE 1
  CLASS 1 LASER PRODUCT
  LASER KLASSE 1
  APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
  PRODUCTO LASER DE CLASE 1
  APARELHO A LASER DE CLASSE 1

  -label aangebracht, conform richtlijn

  Telefoonboek

  Uw apparaat wordt geleverd met een netsnoer met daaraan een stekker die, afhankelijk van
  het model:

  Bediening

  Afhankelijk van het model kan het zijn dat de netstekker van het apparaat de enige
  mogelijkheid is om de stroomtoevoer naar het apparaat te verbreken. U dient daarom de volgende regels in acht te nemen
  • Uw apparaat moet worden aangesloten op een wandcontactdoos die zich op geringe
  afstand van het apparaat bevindt.
  • De wandcontactdoos moet gemakkelijk bereikbaar blijven

  Onderhoud

  Waarschuwing: verkeerde vervanging van de accu kan een explosie veroorzaken. Vervang
  accu's door hetzelfde of een gelijkwaardig type zoals aanbevolen door de fabrikant. Dank
  oude accu's af volgens de aanwijzingen van de fabrikant

  Uw machine
  instellen

  Als uw apparaat met een accu werkt, moet u deze vervangen door hetzelfde type accu of een
  gelijkwaardig type zoals aanbevolen door de fabrikant.

  7-1

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Sécurité NL.fm • Page 93

  Veiligheid

  7-2

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251 817 047A MFL_V2 Fax 3440 NL\Sécurité NL.fm • Page 94

  BESTELNUMMERS VERBRUIKSARTIKELEN
  Tonercartridge TNR 350:
  Drumcartridge DRM 350:

  251 261 253
  251 261 315

  KENMERKEN VERBRUIKSARTIKELEN
  Tonercartridge:

  Met een standaard tonercartridge kunt u maximaal
  6000 vellen printen (bij het printen op A4-papier,
  zwart-wit met een maximale inktdekking van 5%).
  Met de startcartridge kunt u maximaal 2000 vellen
  printen (bij het printen op A4-papier, zwart-wit
  met een max. inktdekking van 5%).
  De levensduur van de tonercartridge is vooral
  afhankelijk van het type document dat u print en
  het gemiddelde aantal pagina's per printopdracht).

  Drumcartridge:

  De standaard drumcartridge is geschikt voor max.
  20.000 pagina's.
  De startcartridge die wordt meegeleverd bij de
  printer is geschikt voor max. 4000 pagina's.
  Diverse factoren kunnen de levensduur van de
  drumcartridge beïnvloeden, zoals de omgeving
  (temperatuur, luchtvochtigheid, het gemiddelde
  aantal pagina's per printopdracht, het type papier
  dat u gebruikt etc.)

  De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op de website www.sagem.com
  rubriek "support" of kan worden aangevraagd bij het volgende adres:
  E - Customer relations department
  4 rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe - FRANCE

  Huidige datum: 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251830516A_MFLV2 LaserPro344 NL\3 COUV NL.fm • Page 95

  4 COUV NL.fm Page 2 Vendredi, 26. novembre 2004 5:50 17

  GEEN CONTRACTUEEL DOCUMENT

  *251830516A*
  E
  Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 35 500 000 € - 562 082 909 R.C.S. PARIS
  27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
  http://www.sagem.com

  Date en cours : 26 novembre 2004
  C:\Documents and Settings\G092899\Bureau\LU 251830516A_MFLV2 LaserPro344 NL\4 COUV NL.fm


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sagem Laser Pro 344 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sagem Laser Pro 344 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,31 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Sagem Laser Pro 344

Sagem Laser Pro 344 Bedienungsanleitung - Deutsch - 96 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info