Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/96
Nächste Seite
4 in 1 digitale draadloze thermostaat
Modellen: VS20WRF en VS20BRF
VS10WRF en VS10BRF
INSTALLATIE/GEBRUIKSHANDLEIDING
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  4 in 1 digitale draadloze thermostaat
  Modellen: VS20WRF en VS20BRF

  VS10WRF en VS10BRF

  INSTALLATIE-/GEBRUIKSHANDLEIDING • Page 2

  Inhoud
  Inhoud
  Inhoud doos
  Inleiding
  Productconformiteit
  Overzicht systeemopties
  Installatie
  Parameterinstellingen
  Foutcodes
  Gebruiksaanwijzing
  Opmerkingen installateur
  Garantie
  Inhoud doos

  In deze handleiding gebruikte
  symbolen:
  Veiligheid


  Belangrijke informatie  Uw voordeel

  Ga voor de laatste
  installatiehandleiding in
  PDF-formaat naar
  www.salus-controls.com

  4 x AA-batterijen

  1 x installatie-/gebruikshandleiding

  Bevestigingsschroeven

  02 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF

  VS10WRF

  VS20BRF • Page 3

  Productconformiteit en veiligheidsinformatie
  INLEIDING
  Hartelijk dank voor het aanschaffen van
  de SALUS 4 in 1 kamerthermostaat, die
  in combinatie met de ZigBee-coördinator
  CO10RF moet worden gebruikt. De ZigBeecoördinator maakt communicatie met andere
  apparaten in de serie iT600 RF mogelijk. Andere
  ZigBee-apparaten zijn de klemmenstrook, de
  systeemontvanger en de TRV.
  iT600RF-serie

  Productconformiteit
  Dit product is CE-conform en voldoet aan de
  volgende EG-richtlijnen: Richtlijn inzake
  elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
  Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
  Veiligheidsinformatie
  Gebruik het product overeenkomstig de
  voorschriften.
  De SALUS VS10/20RF dient te worden gebruikt
  voor het regelen van de kamertemperatuur en
  warmwatersystemen in een huis.

  SALUS-klemmenstrook KL10RF
  CO10RF

  VS20-thermostaat  RX10RF

  TRV10RF

  TRV10RFM

  Wij hopen dat u veel plezier zult hebben van dit product.
  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 03 • Page 4

  Productconformiteit en veiligheidsinformatie
  Deze instructies zijn uitsluitend van toepassing
  op het SALUS-model dat vermeld is op deze
  handleiding.
  Waarschuwing

  Dit product moet door een deskundig persoon
  worden gemonteerd en de installatie dient te
  voldoen aan de geldende richtlijnen, normen en
  voorschriften van de plaats of het land waar het
  product is geïnstalleerd. Niet-naleving van de
  vereisten van de relevante richtlijnen, normen
  en voorschriften kan leiden tot letsel, de dood of
  vervolging.
  Bronnen van gevaar
  De thermostaat moet van de netspanning
  gescheiden worden voordat de behuizing wordt
  verwijderd.
  Noodgeval
  Schakel de spanning naar de afzonderlijke
  klemmenstrook van de thermostaat of het hele
  systeem uit.
  04 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF  230 V AC
  Waarschuwing

  Schakel de netspanning uit voordat u
  componenten installeert of aan componenten
  gaat werken die 230 V AC 50 Hz-voeding nodig
  hebben.

  Parameterinstellingen installateur
  De SALUS VS10 en VS20 beschikken over een
  parametersectie voor de installateur (zie
  pagina 57). De instellingen mogen uitsluitend
  door de installateur of een competent persoon
  worden gedaan. Het veranderen van deze
  parameters kan ernstige gevolgen hebben voor
  uw verwarmingssysteem.
  Voor de installateur
  Vermeld eventuele parameterwijzigingen in
  het gedeelte voor opmerkingen (pagina 90). • Page 5

  1

  Programmeerbare
  kamerthermostaat (PKT)

  De unit kan worden
  geconfigureerd voor

  Klemmenstrook
  Vloerverwarmingsverdeler
  2
  Groepregelingsthermostaat*

  Radiator
  Boiler

  3
  Groepsthermostaat*

  Warm water
  TRV

  4
  Timer

  * Groepering en timeroptie alleen beschikbaar
  indien gebruikt met klemmenstrook.

  Handdoekverwarming
  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 05

  SYSTEEMOVERZICHT

  Systeemoverzicht - Configuratieopties • Page 6

  Systeemoverzicht - Configuratieopties
  Programmeerbare kamerthermostaat (PKT)
  Indien de unit als PKT (zie pagina 32) geconfigureerd is, werkt hij voornamelijk alleen en kan
  de gebruiker de tijd en temperatuur van elke zone op de klemmenstrook, radiatorkraan of
  systeemontvanger afzonderlijk regelen. De modi Vakantie, Feest en Vorstbescherming moeten op elke
  thermostaat worden ingesteld. Alle PKT's die gekoppeld zijn met een klemmenstrook kunnen ook de
  omschakelingfunctie verwarmen/koelen gebruiken, indien uw systeem dit ondersteunt. Dit is mogelijk
  door de omschakelingsverbinding verwarmen/koelen op de klemmenstrook te gebruiken (zie punt 8 in
  de handleiding van de klemmenstrook).
  Groepregelingsthermostaat
  Indien de unit als PKT (zie pagina 32) geconfigureerd is, kan hij als groepregelingsthermostaat
  functioneren door een groep toe te wijzen tijdens de koppeling met de klemmenstrook. Zo kan hij max.
  7 groepsthermostaten (zie hieronder) centraal regelen. Het maximum is 2 groepen per klemmenstrook
  voor 8 zones. De modi Permanente temperatuuroverride, Vakantie, Feest en Vorstbescherming kunnen
  centraal worden geselecteerd via de groepregelingsthermostaat. De Vakantiemodus wordt tevens
  toegepast op een timer (indien van toepassing). De groepsthermostaten kunnen ook omschakelen tussen
  verwarmen en koelen indien uw systeem dit ondersteunt. Gebruik hiervoor de schakelingangsaansluiting
  op de klemmenstrook (zie punt 8 in de installatiehandleiding van de klemmenstrook).
  Groepsthermostaat
  Indien de unit als digitale thermostaat geconfigureerd is en een groep toegewezen is tijdens de
  koppeling met een klemmenstrook, kan hij als groepsthermostaat (zie pagina 31) functioneren.
  In de groepsmodus volgt de groepsthermostaat het tijdschema en eventuele overridemodi van de
  groepregelingsthermostaat. Ten minste één groepregelingsthermostaat is nodig voor groepering (zie
  hierboven). De groepsthermostaat kan zijn eigen geprogrammeerde temperaturen en handmatige
  override hebben en tevens tijdelijk of permanent uit de groep worden verwijderd.
  Timer
  Indien de unit als timer (zie pagina 32) geconfigureerd is, functioneert hij als een timer zonder
  temperatuurregeling. Dit kan worden gebruikt voor warmwaterregeling. De timer volgt tevens de
  Vakantiemodus van de groepregelingsthermostaat (indien van toepassing).

  06 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 7

  De ZigBee-coördinator is noodzakelijk voor communicatie tussen deze apparaten.

  KL08RF

  VS10 / VS20RF

  KL10RF

  CO10RF

  RX10RF

  WBTRV10RF WBTRV10RFM
  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 07

  SYSTEEMOVERZICHT

  Systeemoverzicht - ZigBee-coördinator • Page 8

  Systeemoverzicht - iT600-systeem
  De thermostaat kan met al deze iT600-apparaten communiceren.
  KL08 of KL10 kan worden gebruikt

  UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD

  Systeemontvanger
  geconfigureerd als
  éénkamerontvanger RX2.
  Zie de handleiding van
  systeemontvanger RX10RF.

  Systeemontvanger geconfigureerd als boilerontvanger.
  Zie de handleiding van systeemontvanger RX10RF.
  Max. 6 TRV's per thermostaat
  08 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 9

  Indien de unit als WW-timer (zie pagina 32) geconfigureerd is,
  kan de ketelthermostaat op twee manieren worden aangesloten.

  Unit geconfigureerd als
  WW-timer.

  Opties ketelthermostaat
  1 Direct aangesloten op klemmenstrook (standaard)
  2 Direct aangesloten op VS10/20RF (vereist een extra aanpassing van de parameters.
  Zie pagina 57).
  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 09

  SYSTEEMOVERZICHT

  Systeemoverzicht - Warmwateroptie • Page 10

  Systeemoverzicht - Warmwateroptie
  Er is gemakshalve een unieke ingebouwde optie die het mogelijk maakt
  de ketelthermostaat op de WW-timer of de klemmenstrook aan te sluiten.
  1 Direct aangesloten op klemmenstrook
  (standaard)

  2 Direct aangesloten op VS10RF/20RF

  (vereist een extra aanpassing van de parameters, zie pagina 37)

  Zie punt 1 in de handleiding van de klemmenstrook en pagina's 15 en 20 voor meer informatie.
  10 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 11

  INSTALLATIE

  Installatie – Thermostaat monteren
  Montageplek en installatie
  Om een probleemloze werking en efficiënte regeling te garanderen, kan de unit
  het best op een tochtvrije plek en 130 cm boven de vloer worden gemonteerd.
  Monteer de thermostaat niet vlak bij een warmtebron, achter gordijnen, in direct
  zonlicht of op een plek met een hoge luchtvochtigheid.
  130cm
  130cm

  130cm

  For your benefit symbo

  130cm

  For your benefit symbol

  130cm
  130cm

  To ensure trouble free o

  is best
  positioned
  behin
  your control.
  benefit
  To ensure trouble free operation
  and For
  efficient
  is best positioned behind a door and at 130cm from t
  (Pic) To ensure troubl
  is
  best
  positione
  (Pic)
  Do not position the ther
  (Pic)
  Do not position the thermostat:
  1. Near any heat source
  Do curtains(pic)
  not position t
  1. Near any heat source (pics)2. Behind
  3. Direct Sunlight(pic)
  2. Behind curtains(pic)
  4. In a bathroom
  orheat
  area
  1. Near any
  3. Direct Sunlight(pic)
  2. Behind curtain
  4. In a bathroom or area of high humidity(pic)
  Info symbol
  3. Direct Sunligh
  ·
  Not
  position
  4. Intoabe
  bathroom
  Info symbol
  Dowall
  not install the
  ·
  Not to be positioned on· exterior
  Only
  the
  temperai
  Info
  ·
  Do not install the remote· sensor
  (if symbol
  applicable)
  ·
  Not
  to be
  ·
  Only the temperature at the position
  of remote
  ·
  Do not ins
  ·
  Only the te

  De thermostaat mag bovendien niet op een buitenmuur worden gemonteerd.
  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 11
  130cm • Page 12

  Installatie – Thermostaat VS20WRF monteren
  1

  3

  2

  Verwijder voorzichtig de voorkant van de behuizing.
  12 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF

  60 mm • Page 13

  INSTALLATIE

  Installatie – Klemaansluitingen VS20WRF
  Inzicht in de klemaansluitingen
  Achterkant van unit

  1

  Sensorklemmen
  Kan worden gebruikt voor externe lucht-/
  vloersensor indien geconfigureerd
  als thermostaat. Kan tevens worden
  gebruikt voor ketelthermostaat
  indien geconfigureerd voor WW.
  Zie pagina 57.

  1

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 13 • Page 14

  Installatie – Externe sensor thermostaat VS20WRF

  Externe SALUS-sensor (afzonderlijk verkrijgbaar)
  Opmerking: Als u een externe sensor gebruikt, moet de unit voor externe
  luchtsensor of vloerbeschermingssensor geconfigureerd worden. Zie de
  parameterinstellingen op pagina 57 .

  14 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 15

  5 x 20mm

  5 x 20mm

  5 x 20mm

  SL N L
  ZONE 1

  SL N L

  SL N L
  ZONE 2

  SL N L
  ZONE 3

  SL N L
  ZONE 4

  SL N L

  ZONE 5

  ZONE 6

  SL N L

  SL N L
  ZONE 7

  5 x 20mm

  SL N L
  ZONE 8

  ZONE 1

  SL N L

  SL N L
  ZONE 2

  SL N L
  ZONE 3

  SL N L
  ZONE 4

  ZONE 5

  SL N L
  ZONE 6

  SL N L

  SL N L
  ZONE 7

  ZONE 8

  Ketelthermostaat
  SALUS CT100
  Verbinding
  is noodzakelijk

  IN UIT
  IN UIT

  Klemmenstrook verbonden met
  ketelthermostaat (standaard)

  WW-timer verbonden met ketelthermostaat

  Opmerking: De unit kan als ketelthermostaat worden geconfigureerd of met de
  warmwatertimer worden verbonden. Zie de apparaatparameters op pagina 57. Zie punt
  1 in de handleiding van de klemmenstrook voor meer informatie over de klemmenstrook.
  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 15

  INSTALLATIE

  Installatie – Warmwatertimer ketelthermostaat VS20WRF • Page 16

  Installatie – Thermostaat VS20WRF monteren
  Als u de door u gewenste externe sensor heeft aangesloten
  (indien van toepassing)
  1
  2

  3

  4

  Batterijen plaatsen
  16 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF

  Opmerking: Ga verder naar pagina 23 • Page 17

  1

  INSTALLATIE

  Installatie – Thermostaat monteren VS10WRF
  3

  2

  Verwijder voorzichtig de voorkant van de behuizing.

  60 mm

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 17 • Page 18

  Installatie – Klemaansluitingen VS10WRF
  Inzicht in de klemaansluitingen
  Achterkant van unit

  1

  2
  2

  1

  18 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF

  Vermogensklemmen 230 V AC
  Gebruikt voor het voeden van de
  unit. 230V-voeding is mogelijk via
  de klemmenstrook of een andere
  geschikte bron.
  Sensorklemmen
  Gebruikt voor externe lucht-/
  vloersensor indien geconfigureerd
  als thermostaat. Kan tevens worden
  gebruikt voor ketelthermostaat
  indien geconfigureerd voor WW. • Page 19

  INSTALLATIE

  Installatie – Externe sensor thermostaat VS10WRF

  Externe SALUS-sensor (afzonderlijk verkrijgbaar)
  Opmerking: Als u een externe sensor gebruikt, moet de unit voor
  externe luchtsensor of vloerbeschermingssensor geconfigureerd
  worden. Zie de parameterinstellingen op pagina 57 .
  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 19 • Page 20

  Installatie – Warmwatertimer ketelthermostaat VS10WRF
  5 x 20mm

  5 x 20mm

  5 x 20mm

  SL N L
  ZONE 1

  SL N L

  SL N L
  ZONE 2

  SL N L
  ZONE 3

  SL N L
  ZONE 4

  ZONE 5

  SL N L
  ZONE 6

  SL N L

  SL N L
  ZONE 7

  5 x 20mm

  SL N L
  ZONE 8

  ZONE 1

  Ketelthermostaat
  SALUS CT100

  SL N L

  SL N L
  ZONE 2

  SL N L
  ZONE 3

  SL N L
  ZONE 4

  ZONE 5

  SL N L
  ZONE 6

  SL N L

  SL N L
  ZONE 7

  ZONE 8

  Verbinding
  is noodzakelijk

  IN UIT
  IN UIT

  Klemmenstrook verbonden met ketelthermostaat
  (standaard)

  WW-timer verbonden met ketelthermostaat

  Opmerking: De unit kan als ketelthermostaat worden geconfigureerd of met de
  warmwatertimer worden verbonden. Zie de apparaatparameters op pagina 57.
  Zie punt 1 in de handleiding van de klemmenstrook voor meer informatie over de
  klemmenstrook.
  20 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 21

  Controleer of de bedrading voltooid is voor:

  1

  Vermogensklemmen

  2

  Sensorklemmen (indien van toepassing)

  U kunt nu de achterkant van de behuizing op
  de wanddoos bevestigen
  Gebruik de meegeleverde
  schroeven
  Zorg ervoor dat de oriëntatiepijl
  naar boven wijst.

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 21

  INSTALLATIE

  Installatie – Thermostaat monteren VS10RF • Page 22

  Installatie – Thermostaat monteren
  Bevestig de voorkant van de behuizing op de achterkant
  Zorg ervoor dat de pinverbindingen in lijn zijn

  1

  Breng de voorkant van de
  behuizing in lijn aan de
  onderkant.

  22 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF

  2

  Druk zachtjes totdat u
  een klik hoort. • Page 23

  SYMBOOL

  FUNCTIE  VAKJE betekent moduskeuze
  bijv.
  betekent dat de huidige instelling Temp hoog is,
  niet geselecteerd is.  Bewolkt: Gemiddelde comforttemperatuur.


  Maan: Lage comforttemperatuur.
  Indicator programmamodus programmeerbare thermostaat: Geeft aan dat
  programma actief is, Auto aan of Auto uit. Voor groepsthermostaat geeft dit aan dat hij deel
  uitmaakt van een groep.
  Feestindicator:
  Indien Feestmodus actief is.
  Vakantie-indicator:
  Indien Vakantiemodus actief is.
  Vorstbeschermingsindicator:
  Vorstbescherming is actief, niet beschikbaar in koelmodus (indien van toepassing).  Draadloze transmissie is actief  Regelingsthermostaat groep 1  Regelingsthermostaat groep 2  Thermostaat groep 1  Thermostaat groep 2

  betekent dat Temp hoog

  Zonnig: Hoge comforttemperatuur.

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 23

  INSTALLATIE

  Installatie – LCD-symbolen • Page 24

  Installatie – LCD-symbolen
  SYMBOOL  FUNCTIE
  Verwarmingsindicator:
  Geeft aan dat verwarming nodig is.

  Koelmodusindicator:

  Geeft aan dat koeling nodig is (indien van toepassing).
  Temperatuurindicator:

  Geeft de kamertemperatuur weer.

  Geeft de ingestelde temperatuur weer.

  Wordt tevens gebruikt om andere informatie te tonen.


  Indicator tijdelijke handmatige override:
  Indien de ingestelde temperatuur wordt veranderd in de
  programmamodus verschijnt het handsymbool tot het
  volgende programma begint.
  Indicator programmanummer:
  In de modus AUTO of bij Tijdelijke override,
  betekent dat het huidige programma actief is.
  Dagindicator:
  1 = Maandag

  24 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 25

  SYMBOOL FUNCTIE


  Indicator warm water (WW):
  Unit is geconfigureerd als WW-timer.

  Indicator warm water (WW):
  Geeft aan dat warm water gevraagd wordt.
  Modusindicator WW-programma:
  Geeft aan dat programma actief is.

  Indicator WW-modus:
  Modus voor 1 WW-periode op een dag, van Programma 1 AAN tot
  Programma 3 UIT.
  Indicator WW-modus:
  Geeft continu Aan aan.
  Indicator WW-modus:
  Geeft continu Uit aan.
  Indicator WW-modus:
  Geeft Boost +1u override aan.

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 25

  INSTALLATIE

  Installatie – LCD-symbolen • Page 26

  Installatie – LCD-symbolen
  SYMBOOL FUNCTIE  Indicator vloersensorsonde
  Wordt alleen getoond als lucht-/vloersensor aangesloten is.

  Knipperende vloersensorsonde
  Geeft aan dat verwarming van de zone onderbroken is om te
  voorkomen dat de vloer te warm wordt.
  Indicator batterijniveau laag:
  Batterijen moeten worden vervangen.

  Instellingindicator:
  Geeft aan dat de unit in instelmodus is wanneer een programma
  wordt ingesteld. Geeft de handmatige modus aan.

  Vergrendelingsindicator:

  Geeft aan dat knoppen vergrendeld zijn.

  26 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 27

  KNOP

  FUNCTIE

  OF

  1. Ingestelde temperatuur verhogen of verlagen.
  2. Dag, Tijd, Timer, Feest, Vakantie en Boost verhogen of verlagen.
  3. Parameterwaarde installateur kiezen.


  OF

  1. Modus selecteren.
  2. Lang indrukken om zonder opslaan terug te gaan naar beginscherm.
  3. Kort indrukken om naar het vorige scherm terug te gaan indien
  de instelmodus gebruiker/installateur actief is.

  1. OK-knop: Kort indrukken om de selectie te bevestigen.
  2. Lang indrukken om op te slaan en af te sluiten.
  3. Lang indrukken om naar de gebruikersinstellingen te gaan.
  +

  Vergrendelen/ontgrendelen
  LANG
  INDRUKKEN  +

  +

  LANG
  INDRUKKEN

  Naar parameterinstellingen installateur gaan

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 27

  INSTALLATIE

  Installatie – Gebruikersinterface • Page 28

  Installatie – Handsymbool
  Druk één keer

  xx

  Druk xx keer

  Vijf seconden ingedrukt houden

  Knipperend

  Kort indrukken om
  terug te gaan

  28 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF

  Kort indrukken om op te
  slaan en lang indrukken om
  op te slaan en af te sluiten • Page 29

  Installatie – Voor het eerst inschakelen
  INSTALLATIE

  De volgende schermen tonen uitsluitend voorbeelden

  Softwareversie MCU
  wordt weergegeven

  *Let op: 88.8 en 8.8
  verwijzen naar de
  softwareversie.

  Softwareversie ZIGBEE
  wordt weergegeven
  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 29 • Page 30

  Installatie – Systeem instellen
  Checklist systeem instellen
  1 De ZigBee-coördinator moet in koppelingsmodus zijn.

  Voordat u begint met koppelen, moet u de knop van de ZigBeecoördinator 5 seconden indrukken totdat deze knippert. Raadpleeg
  voor meer informatie de handleiding van de coördinator.

  2 Het apparaat waarmee u wilt koppelen, moet gereed zijn om de
  koppeling te accepteren.
  Zie pagina's 33-45 en de relevante installatiehandleidingen van het apparaat.

  30 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 31

  U kunt nu de unit configureren aan de hand van de onderstaande tabel met
  systeemparameters.
  OPMERKING: Deze unit is vooraf geconfigureerd als een programmeerbare thermostaat.
  Zie de onderstaande tabel en de instructies op de volgende pagina's als u de unit
  anders wilt configureren.

  GEBRUIK


  FUNCTIE
  Wat communiceert unit
  binnen het iT600-systeem?

  *Als u een fout heeft gemaakt,
  moet u naar pagina 47 van de
  handleiding gaan. U ziet het
  volgende scherm.

  SYSTEEMINSTELLING DEFINITIE STANDAARD

  RAD

  Klemmenstrook iT600*
  Thermostaatknop iT600

  Vloerverw.

  Gebruik
  of
  om het type unit te
  selecteren waarmee u
  wilt koppelen.

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 31

  INSTALLATIE

  Installatie – Systeemparameters • Page 32

  Installatie – Systeemparameters
  Indien het vooraf geconfigureerde programma niet geschikt is voor uw
  toepassing, moet u de onderste drie knoppen kort indrukken totdat SEL
  PROG op het scherm verschijnt.

  32 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 33

  Het type unit selecteren
  Gebruik
  of
  om het type unit te
  selecteren. Na het
  selecteren drukt u op
  om te bevestigen.

  Unit selecteren waarmee
  u wilt koppelen

  Programmeerbare
  thermostaat
  Digitale thermostaat

  Warmwatertimer

  Klemmenstrook.
  Pagina 33
  Thermostaatknop.
  Pagina 37

  Gebruik
  of
  om het type unit te selecteren
  waarmee u wilt koppelen.

  Systeemontvanger
  Geconfigureerd voor RX2.
  Pagina 41
  Systeemontvanger
  Alleen RX1 configureren.
  Pagina 44
  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 33

  INSTALLATIE

  Installatie – Systeem instellen • Page 34

  Installatie - Koppeling met klemmenstrook
  *Stel de systeemparameters in
  door de stappen op pagina's 3-5
  te volgen.

  Als u de klemmenstrook KL08RF heeft, steekt u de
  coördinator CO10RF direct in de klemmenstrook of
  in de gateway G30.

  Klemmenstrook

  Checklist
  1 De ZigBee-coördinator moet in koppelingsmodus zijn.

  Houd de knop vijf seconden ingedrukt totdat hij rood knippert.
  2 Zorg ervoor dat de klemmenstrook en optionele systeemontvanger
  (geconfigureerd voor RX1) voor boilerschakeling op afstand ingeschakeld zijn.

  Opmerking: De klemmenstrook en systeemontvangers treden automatisch tot het ZigBeenetwerk toe wanneer ze ingeschakeld zijn en de ZigBee-coördinator in koppelingsmodus
  is. De groene led op de klemmenstrook en rode led op de RX1 gaan branden wanneer de
  apparaten tot het ZigBee-netwerk zijn toegetreden.

  3 Indien meer dan één klemmenstrook in het systeem is, moet u 1 seconde op de

  koppelingsknop drukken om het nummer van de klemmenstrook te zien. Het
  nummer van de klemmenstrook begint te knipperen.

  34 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 35

  Installatie - Koppeling met klemmenstrook
  2

  Gebruik
  om
  het nummer van de
  klemmenstrook te
  selecteren waarmee
  u wilt koppelen.

  3

  4

  Als u groepen
  gebruikt, moet u
  gebruiken om het
  groepsnummer van
  elke noodzakelijke
  groep te selecteren.
  Indien de unit
  afzonderlijk wordt
  gebruikt, moet u
  -- selecteren.

  5

  6

  Groep 1

  Groep 2

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 35

  KOPPELING
  MET KLEMMENSTROOK

  1 • Page 36

  Installatie - Koppeling met klemmenstrook
  Gebruik
  of
  om zone 1 tot 8 van
  de klemmenstrook te
  selecteren. Als u een
  KL04RF aan uw KL08RF
  toevoegt, kunt u tot 12
  zones toevoegen.
  Zonenummer

  36 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 37

  Installatie - Koppeling met draadloze klemmenstrook testen
  L

  N

  Gebruik
  om
  de temperatuur tot
  30 ºC te verhogen
  en druk vervolgens
  op

  L

  N

  Gebruik
  om
  de temperatuur tot
  10 ºC te verlagen
  en druk vervolgens
  op

  KOPPELING
  MET KLEMMENSTROOK

  Indien koppeling voor uw systeem voltooid is, moet u de coördinator uit de
  koppelingsmodus halen. Houd de knop 5 seconden ingedrukt, waarna hij
  stopt met knipperen en rood brandt.

  SUPPLIED CABLES

  Als u de optionele systeemontvanger gebruikt die geconfigureerd is voor RX1, moet u controleren
  UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD
  of de groene led gaat branden wanneer u de temperatuur verhoogt en dooft wanneer u de
  temperatuur verlaagt. De boiler en de pomp bieden de AAN/UIT-vertragingsfunctie. Zie pagina
  2, sectie 14, van de handleiding van de KL08RF voor meer informatie.
  SUPPLIED CABLES

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 37
  UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD • Page 38

  Installatie - De thermostaatknop(pen) koppelen
  Thermostaatknoppen

  Stel de
  systeemparameters
  in door de stappen op
  pagina's 3-5 te volgen.

  Checklist
  1 De ZigBee-coördinator moet in koppelingsmodus zijn.
  Houd de knop vijf seconden ingedrukt totdat hij rood knippert.

  2 Zorg ervoor dat de thermostaatknoppen in koppelingsmodus zijn

  (zie de handleiding van de TRV). Met 1 thermostaat kunnen max. 6
  thermostaatknoppen worden gebruikt. De thermostaatknop koppelen. Koppel
  TRV's kamer voor kamer.

  3 Als u de optionele systeemontvanger die geconfigureerd is voor RX1 gebruikt
  voor het op afstand regelen van de boiler, moet u controleren of deze
  ingeschakeld is en de rode led niet langer knippert maar brandt.

  38 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 39

  Installatie - Koppeling met thermostaatknop
  2

  3

  4
  KOPPELING
  MET TRV

  1

  5

  Tik op om het
  koppelingsproces
  te starten.

  6

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 39 • Page 40

  Installatie - Koppeling met de thermostaatknop
  1

  2

  3

  4

  Als alle TRV's zijn gekoppeld, drukt u op
  Indien u het maximumaantal TRV's gebruikt,
  verschijnt automatisch het hoofdscherm.

  40 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF

  Het
  prefixnummer
  op de TRV
  verandert
  tijdens het
  koppelen van
  de TRV('s). • Page 41

  Installatie - Draadloze koppeling testen
  Indien koppeling van uw systeem voltooid is, moet u de coördinator uit de
  koppelingsmodus halen. Houd de knop 5 seconden ingedrukt, waarna hij stopt
  met knipperen.

  Gebruik
  om
  de temperatuur
  tot 10 ºC te
  verlagen en druk
  vervolgens op

  Als het goed is,
  hoort u het ventiel
  sluiten. Eenmaal
  voltooid, drukt u 1
  seconde op de AAN/
  UIT-knop op de TRV.

  Groene led OPEN

  Rode led DICHT

  KOPPELING
  MET TRV

  Gebruik
  om
  de temperatuur
  tot 30 ºC te
  verhogen en
  druk vervolgens
  op

  Als het goed is,
  hoort u het ventiel
  opengaan. Eenmaal
  voltooid, drukt u 1
  seconde op de AAN/
  UIT-knop op de TRV.

  Als u de optionele systeemontvanger gebruikt die geconfigureerd is voor RX1, moet u
  controleren of de groene led gaat branden wanneer u de temperatuur verhoogt en dooft
  wanneer u de temperatuur verlaagt. Zie de handleiding van de RX10RF voor meer informatie.
  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 41 • Page 42

  Installatie - Koppeling met systeemontvanger RX2
  *Stel de systeemparameters in door de stappen op pagina's 3-5 te volgen.
  Systeemontvanger
  Geconfigureerd voor
  de RX2éénkamerontvanger.
  Zie de handleiding van de systeemontvanger.

  Checklist
  1 De coördinator moet in koppelingsmodus zijn.

  Houd de knop vijf seconden ingedrukt totdat hij rood knippert.

  2 De systeemontvanger (RX2) is ingeschakeld en de rode led gaat

  knipperen wanneer gekoppeld wordt. Als de koppeling voltooid is,
  blijft de led branden. Zie de handleiding van de RX10RF.

  3 Als u de optionele systeemontvanger die geconfigureerd is voor RX1

  gebruikt voor het op afstand regelen van de boiler, moet u controleren
  of deze ingeschakeld is en de rode led niet langer knippert maar brandt.
  Zie de handleiding van de RX10RF.

  42 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 43

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 43

  KOPPELING
  MET RX2

  Installatie - Koppeling met systeemontvanger RX2 • Page 44

  Installatie - Koppeling met systeemontvanger RX2 testen
  Indien koppeling voor uw systeem voltooid is, moet u de coördinator uit de
  koppelingsmodus halen. Houd de knop 5 seconden ingedrukt, waarna hij stopt
  met knipperen.

  Gebruik
  om
  de temperatuur tot 30
  ºC te verhogen en druk
  vervolgens op
  Groene led aan

  Gebruik
  om
  de temperatuur tot 10
  ºC te verlagen en druk
  vervolgens op

  44 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF

  Groene led uit

  Als u de optionele
  systeemontvanger
  gebruikt die
  geconfigureerd is voor
  RX1, moet u controleren
  of de groene led gaat
  branden wanneer u de
  temperatuur verhoogt
  en dooft wanneer u de
  temperatuur verlaagt. • Page 45

  Installatie - Koppeling met systeemontvanger RX1 alleen
  *Stel de systeemparameters in door de stappen op pagina's 3-5 te volgen.
  Indien de systeemontvanger afzonderlijk wordt gebruikt.

  Systeemontvanger is geconfigureerd voor boilerontvanger
  RX1. Zie de handleiding van de systeemontvanger.

  1

  De coördinator moet in koppelingsmodus zijn.

  2

  De systeemontvanger (geconfigureerd voor RX1) is
  ingeschakeld en de rode led gaat knipperen wanneer
  gekoppeld wordt. Als de koppeling voltooid is, blijft de
  led branden.
  Indien u wilt dat meerdere thermostaten dezelfde ontvanger activeren
  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 45

  KOPPELING
  MET RX1

  Checklist • Page 46

  Installatie - Koppeling met systeemontvanger RX1 alleen
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  46 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 47

  Gebruik
  om de
  temperatuur tot 30 ºC
  te verhogen en druk
  vervolgens op

  Groene led aan

  Gebruik
  om de
  temperatuur tot 10 ºC
  te verlagen en druk
  vervolgens op

  Groene led uit

  Indien koppeling voor uw systeem voltooid is, moet u de coördinator uit
  de koppelingsmodus halen. Houd de knop 5 seconden ingedrukt, waarna
  hij stopt met knipperen.
  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 47

  KOPPELING
  MET RX1

  Installatie - Koppeling met systeemontvanger RX1 alleen testen • Page 48

  Installatie - De systeemparameters aanpassen
  Als u een fout heeft gemaakt of de systeemparameters wilt wijzigen, moeten de onderstaande
  stappen worden gevolgd. Dit mag uitsluitend door de installateur worden gedaan.
  Druk tegelijkertijd op
  alle drie de knoppen

  48 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 49

  INSTALLATIE

  Installatie - De systeemparameters aanpassen

  Unit volgt de
  opstartsequentie
  op pagina 29.

  U kunt nu de
  systeemparameters
  invoeren of wijzigen.
  Zie pagina 31.

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 49 • Page 50

  Installatie - Systeemconfiguratie controleren
  Om te controleren of het hele
  systeem communiceert en correct
  geconfigureerd is, kunt u de
  identificatiemodus gebruiken.

  Druk 1 seconde
  om de
  identificatiemodus
  te activeren.

  De leds zijn verschillend op de klemmenstrook KL08RF.
  50 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF

  Met de identificatiemodus
  van de coördinator kunt u alle
  producten zien die verbonden
  zijn met uw systeem.

  Druk nogmaals 1
  seconde om identificatie
  te annuleren. De
  identificatiemodus stopt
  na 10 minuten. • Page 51

  Om te controleren of het relevante
  systeem communiceert en correct
  geconfigureerd is, kunt u de
  identificatiemodus gebruiken.

  PKT

  PKT

  Volg stap 1 op pagina 47. Indien de
  identificatiemodus actief is, knipperen
  alle ontvangers en de coördinator die
  verbonden is met de afzonderlijke PKT.

  Druk op het vinkje
  om identificatie
  te annuleren. De
  identificatiemodus
  stopt na 10 minuten.
  Systeem heeft geen groepering

  PKT

  PKT

  PKT

  PKT

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 51

  INSTALLATIE

  Installatie - Systeemconfiguratie controleren • Page 52

  Installatie - Systeemconfiguratie controleren
  Om te controleren of het relevante systeem
  communiceert en correct geconfigureerd is,
  kunt u de identificatiemodus gebruiken.

  Groepregelingsthermostaat

  Groepregelingsthermostaat

  Volg stap 1 op pagina 47. Indien de
  identificatiemodus actief is, knipperen alle
  ontvangers, groepsthermostaten en de
  coördinator.

  Druk op het vinkje
  om identificatie
  te annuleren. De
  identificatiemodus
  stopt na 10
  minuten.

  Systeem heeft groepering

  Groepsthermostaat

  Groepsthermostaat

  52 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF

  Groepsthermostaat

  PKT • Page 53

  Om te controleren of het relevante systeem
  communiceert en correct geconfigureerd is,
  kunt u de identificatiemodus gebruiken.

  Groepsthermostaat

  Groepregelingsthermostaat

  Volg stap 1 op pagina 47. Indien de
  identificatiemodus actief is, knipperen alle
  ontvangers, de groepregelingsthermostaat
  en de coördinator.

  Druk op het vinkje
  om identificatie
  te annuleren. De
  identificatiemodus
  stopt na 10
  minuten.

  Systeem heeft groepering

  Groepsthermostaat

  Groepsthermostaat

  Groepsthermostaat

  PKT

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 53

  INSTALLATIE

  Installatie - Systeemconfiguratie controleren • Page 54

  Installatie - Systeemconfiguratie controleren
  Om te controleren of het hele
  systeem communiceert en correct
  geconfigureerd is, kunt u de
  identificatiemodus gebruiken.

  Druk 5 seconden
  om de
  identificatiemodus
  te activeren.

  54 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF

  Met de identificatiemodus van de klemmenstrook
  kunt u alle producten zien die verbonden zijn
  met de klemmenstrook. Het nummer van de
  klemmenstrook wordt tevens getoond.

  Druk nogmaals
  5 seconden om
  identificatie te
  annuleren. De
  identificatiemodus
  stopt na 10 minuten. • Page 55

  Om te controleren of het relevante systeem
  communiceert en correct geconfigureerd is,
  kunt u de identificatiemodus gebruiken.

  PKT

  PKT

  Volg stap 1 op pagina 47. Indien de
  identificatiemodus actief is, knipperen
  alle TRV's, ontvangers en de coördinator
  die verbonden is met de afzonderlijke PKT.

  Druk op het vinkje
  om identificatie
  te annuleren. De
  identificatiemodus
  stopt na 10
  minuten.

  Systeem heeft geen groepering

  PKT

  PKT

  PKT

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 55

  INSTALLATIE

  Installatie - Systeemconfiguratie controleren • Page 56

  Installatie - Het product vervangen
  Voordat u een apparaat vervangt, moet het uit het ZigBee-netwerk verwijderd
  worden.Zorg ervoor dat de ZigBee-coördinator ook in koppelingsmodus is.
  Verwijder de klemmenstrook uit het netwerk.

  Druk 15
  seconden om de
  klemmenstrook
  uit het netwerk te
  verwijderen.
  Indien de klemmenstrook niet kan worden
  verwijderd zoals hierboven beschreven,
  gebruikt u de onderstaande methode.
  Volg stap 1 op
  pagina 47. Kies
  wachtwoord 46.

  56 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF

  Alle leds knipperen

  kort, waarna de
  klemmenstrook uit het
  netwerk wordt verwijderd. Alle
  thermostaten die verbonden
  zijn met de klemmenstrook
  moeten opnieuw geconfigureerd
  en gekoppeld worden met de
  nieuwe klemmenstrook.

  U kunt nu
  de nieuwe
  klemmenstrook
  installeren. • Page 57

  Voordat u een apparaat vervangt, moet het uit het ZigBee-netwerk
  verwijderd worden.Zorg ervoor dat de ZigBee-coördinator ook in
  koppelingsmodus is.
  Thermostaat uit het netwerk verwijderen.
  Volg stap 1 op
  pagina 47. Kies
  wachtwoord
  48.

  Opmerking: Indien u een thermostaat vervangt die verbonden is
  met de klemmenstrook, kunt u de vervangingsmodus gebruiken.

  Uw thermostaat
  wordt nu uit het
  netwerk verwijderd.
  U kunt nu de
  nieuwe thermostaat
  installeren.
  Let op: wachtwoord
  48 kan tevens worden
  gebruikt om andere
  apparaten die offline
  zijn te verwijderen.

  De unit die eerder
  verbonden
  was met de
  klemmenstrook
  wordt vervangen.

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 57

  INSTALLATIE

  Installatie - Het product vervangen • Page 58

  Installatie - Apparaatparameters aanpassen
  Als u een fout heeft gemaakt of de apparaatparameters wilt wijzigen, moeten de onderstaande
  stappen worden gevolgd. Dit mag uitsluitend door de installateur worden gedaan.

  1

  Druk tegelijkertijd op
  alle drie de knoppen

  3

  58 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF

  2

  4 • Page 59

  Druk herhaaldelijk op

  5

  totdat u het d01-scherm bereikt.

  6

  *Let op: x = 1, 2, 3 of andere °C-waarde.
  Opmerking: De parameters voor de installatiemodus staan op pagina 58 van
  de handleiding.

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 59

  INSTALLATIE

  Installatie - Apparaatparameters aanpassen • Page 60

  Installatie – Apparaatparameters
  DX

  FUNCTIE

  SYSTEEMINSTELLING

  DEFINITIE

  D01

  Verwarmings- 0 Pulsbreedtemodulatie

  regeling
  1*
  Aan-uit 0,5 °C +/- 0,25 °C

  2
  Aan-uit 1,0 °C +/- 0,5 °C
  D02
  Kamer-
  -3,0 tot 3,0
  Temperatuuroffset t.o.v.

  temperatuur-
  °C
  gemeten temperatuur om

  offset
  een eventuele fout te compenseren
  D03 Verbinding sensorsonde

  of ketelthermostaat
  0
  1
  2
  0
  1

  Sensor/keteltherm. niet verbonden
  Sensor/keteltherm. verbonden
  Dauwpuntsensor verbonden
  Ketelsonde niet verbonden
  Ketelsonde verbonden

  D03 moet op 1 worden ingesteld,
  waarna externe sensor kan worden
  gebruikt alsluchtsensor. Er vindt
  geeninterne temp.meting plaats


  D03 moet op 1 worden ingesteld,

  1
  waarnaexterne sensor kan worden
  gebruikt voorvloerbescherming.
  Interne temp. wordtgemeten
  door thermostaat
  D05
  Koelingsregeling
  1
  Aan-uit 0,5 °C +/- 0,25 °C

  2
  Aan-uit 1,0 °C +/- 0,5 °C
  D06
  Actuatortype
  0
  NO Normaal Open

  1
  NC Normaal Gesloten

  STANDAARD

  0
  0 °C

  0

  D04 Sensorsonde
  0
  gebruikt als luchtsensor
  of vloersensor

  0

  2
  1

  * Indien thermostaat gekoppeld is met TRV is “1” de standaardwaarde voor D01.

  60 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 61

  DX

  FUNCTIE

  SYSTEEMINSTELLING

  DEFINITIE


  D07 Ventielbescherming
  0
  Uitschakelen

  1
  Inschakelen
  D08
  Vorstinstelpunt-
  5-17 °C
  Vereiste temperatuur voor vorst-

  temperatuur
  beschermings- en vakantiemodus

  D09
  Uurformaat 0
  12

  1 24
  D10
  D11


  NVT NVT
  Zomer- 0
  tijd
  1

  STANDAARD

  1
  5 °C
  1

  NVT NVT
  UIT 1
  AAN

  D12 Verwarmingsinstelpunt-
  5-35 °C

  grens

  Maximumtemp. die kan
  worden ingesteld voor verwarming

  D13 Koelingsinstelpunt-
  5-40 °C

  grens
  D14 Hoge grenstemperatuur

  vloersensor
  6-40 °C


  Maximumtemp. die kan
  5 °C
  worden ingesteld voor koeling
  Uitgangsrelais wordt uitgeschakeld
  indien temp. is bereikt voor
  27 °C
  vloerbescherming

  D15 Lage grenstemperatuur

  vloersensor
  6-40 °C

  D16 Vloersensorgrens

  voor koeling
  6-40 °C


  Uitgangsrelais wordt ingeschakeld
  indien temp. is bereikt voor
  10 °C
  vloerbescherming
  Uitgangsrelais wordt uitgeschakeld
  indien temp. is bereikt voor
  6 °C
  vloerbescherming

  35 °C

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 61

  INSTALLATIE

  Installatie – Apparaatparameters (vervolg) • Page 62

  Installatie – Foutcodes
  Foutcode

  Prog

  Niet-Prog

  WW

  01 Koppelingsfout communicatieverbinding Koppelingsfout communicatieverbinding Koppelingsfout communicatieverbinding
  02
  Vloersensor: te warm of te koud
  Vloersensor: te warm of te koud Koppelingsfout communicatieverbinding
  03
  Vloersensor open
  Vloersensor open
  04
  Vloersensor kort
  Vloersensor kort
  05 Prog/Niet-prog/WW-thermostaat
  Prog/Niet-prog/WW-thermostaat niet HW niet verbonden met coördinator

  niet verbonden met coördinator
  verbonden met coördinator

  (weergegeven op desbetreffende
  (weergegeven op desbetreffende

  thermostaat) Koppelingsfout
  thermostaat) Koppelingsfout

  communicatieverbinding
  communicatieverbinding
  06 Prog/Niet-prog/WW-thermostaat
  Prog/Niet-prog/WW-thermostaat HW niet verbonden met klemmenstrook

  niet verbonden met
  niet verbonden met

  klemmenstrook (weergegeven op
  klemmenstrook (weergegeven op

  desbetreffende thermostaat)
  desbetreffende thermostaat)
  07
  Prog/Niet-prog thermostaat
  Prog/Niet-prog thermostaat niet
  verbonden met TRV (weergegeven op

  (weergegeven op
  desbetreffende thermostaat)

  desbetreffende thermostaat)
  Prog/Niet-prog thermostaat
  08
  Prog/Niet-prog thermostaat
  niet verbonden met ontvanger

  niet verbonden met ontvanger
  RX1(weergegeven op

  RX1 (weergegeven op
  desbetreffende thermostaat)

  desbetreffende thermostaat)
  niet verbonden met ontvanger
  09
  niet verbonden met ontvanger
  RX2 (weergegeven op

  RX2 (weergegeven op
  desbetreffende thermostaat)

  desbetreffende thermostaat)  Indien er meer dan 1 fout is, moet u op de Foutpagina op OMHOOG drukken om
  andere foutcodes te zien. bijv.  Err 03 05 ===> 3 fouten Foutcode 05 (1e)
  Druk op Omhoog om Err 03 08 te tonen ===> 3 fouten Foutcode 08 (2e)
  Druk nogmaals op Omhoog om Err 03 09 te tonen ===> 3 fouten Foutcode 09
  (3e) Druk nogmaals op Omhoog om Err 03 05 nogmaals te tonen......
  Druk op OK om de Foutpagina te verlaten en terug te gaan naar het beginscherm.

  62 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 63

  thermostaten)
  Laag batterijniveau TRV
  (weergegeven op alle verbonden
  thermostaten)
  Ongeldige TRV
  Unit is afgewezen door klemmenstrook

  -

  Installatie – Foutcodes
  Foutcode Prog

  10

  11-18

  19

  20

  21

  22

  Niet-Prog

  WW

  Klemmenstrook niet verbonden met Klemmenstrook niet verbonden met Klemmenstrook niet verbonden met
  WW-timer (weergegeven
  WW-timer (weergegeven
  WW-timer (weergegeven op alle
  op alle relevante thermostaten relevante thermostaten en WW-timer)
  op alle relevante thermostaten
  en WW-timer)
  en WW-timer)
  Klemmenstrook niet verbonden met Klemmenstrook niet verbonden met
  zone11=Zone 1, 12=Zone 2 etc.
  zone11=Zone 1, 12=Zone 2 etc.
  Weergegeven op alle verbonden
  Weergegeven op alle verbonden
  thermostaten
  thermostaten

  Klemmenstrook niet verbonden met
  Klemmenstrook niet verbonden
  Klemmenstrook niet verbonden
  coördinator (weergegeven op alle
  met coördinator (weergegeven op met coördinator (weergegeven op
  alle verbonden thermostaten en verbonden thermostaten en WW-timer)
  alle verbonden thermostaten en
  WW-timer)
  WW-timer)
  Klemmenstrook niet verbonden Klemmenstrook niet verbonden met
  Klemmenstrook niet verbonden
  met ontvanger RX1(weergegeven met ontvanger RX1(weergegeven ontvanger RX1 (weergegeven op alle
  op alle verbonden thermostaten en op alle verbonden thermostaten en verbonden thermostaten en WW-timer)
  WW-timer)
  WW-timer)
  TRV niet verbonden met coördinator TRV niet verbonden met coördinator
  (weergegeven op alle verbonden
  (weergegeven op alle verbonden
  thermostaten)
  thermostaten)
  Laag batterijniveau TRV
  (weergegeven op alle verbonden
  thermostaten)

  Laag batterijniveau TRV
  (weergegeven op alle verbonden
  thermostaten)

  -

  23

  Ongeldige TRV

  Ongeldige TRV

  -

  24

  Unit is afgewezen door
  klemmenstrook

  Unit is afgewezen door
  klemmenstrook

  -

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 63

  INSTALLATIE

  thermostaten)
  batterijniveau TRV
  even op alle verbonden
  thermostaten)
  Ongeldige TRV
  ezen door klemmenstrook • Page 64

  Installatie – Foutcodes
  Foutcode
  25


  26

  27

  28

  29

  Prog

  Niet-Prog

  Thermostaat niet verbonden
  met moeder (inclusief elk
  iT600-apparaat)

  Thermostaat niet verbonden
  met moeder (inclusief elk
  iT600-apparaat)

  Klemmenstrook niet verbonden Klemmenstrook niet verbonden
  met prog/niet-prog thermostaat met prog niet-prog thermostaat
  zone 9 (weergegeven op alle
  zone 9 (weergegeven op alle
  verbonden thermostaten)
  verbonden thermostaten)

  WW

  Thermostaat niet verbonden
  met moeder (inclusief elk
  iT600-apparaat)
  -

  Klemmenstrook niet verbonden Klemmenstrook niet verbonden
  met prog/niet-prog thermostaat met prog niet-prog thermostaat
  zone 10 (weergegeven op alle zone 10 (weergegeven op alle
  verbonden thermostaten)
  verbonden thermostaten)

  -

  Klemmenstrook niet verbonden Klemmenstrook niet verbonden
  met prog/niet-prog thermostaat met prog niet-prog thermostaat
  zone 11 (weergegeven op alle zone 11 (weergegeven op alle
  verbonden thermostaten)
  verbonden thermostaten)

  -

  Klemmenstrook niet verbonden Klemmenstrook niet verbonden
  met prog/niet-prog thermostaat met prog niet-prog thermostaat
  zone 12 (weergegeven op alle zone 12 (weergegeven op alle
  verbonden thermostaten)
  verbonden thermostaten)

  -

  64 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 65

  F outcode
  30

  31

  32

  33

  Prog

  Niet-Prog

  WW

  Probleem TRV-schakeling Probleem TRV-schakeling

  -

  Probleem TRV-aanpassing Probleem TRV-aanpassing

  -

  Gereserveerd voor
  toekomstig gebruik

  Gereserveerd voor
  toekomstig gebruik

  Gereserveerd voor
  toekomstig gebruik

  Ontvanger niet verbonden Ontvanger niet verbonden Ontvanger niet verbonden
  met apparaten
  met apparaten
  met apparaten

  Fout 33 wordt weergegeven in de app.

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 65

  INSTALLATIE

  Installatie – Foutcodes • Page 66

  Installatie - Technische informatie
  Model
  Type

  Programmeermodi
  Programmanummer
  Modi
  Override
  Vorstbescherming
  Voeding
  Temperatuurschaal
  Verwarmen/koelen

  Sensor

  Apparaatparameters
  Gebruikstemperatuur
  Bewaartemperatuur
  Frequentie

  VS10RF / VS20RF
  Elektronische programmeerbare kamerthermostaat, digitale
  kamerthermostaat en warm water RF
  Door gebruiker te selecteren voor opties 5/2, ALLE en Afzonderlijke dag
  1-6 selecteerbaar
  Feest, Vakantie, Programma en Vorst
  Permanent en tijdelijk
  5 ºC aanpasbaar
  230 V AC 50 Hz VS10RF - 4 x AAA VS20RF
  5 tot 35 ºC, tolerantie 0,5 ºC
  Algemene omschakeling via communicatiebus en externe ingang
  naar de klemmenstrook
  Lucht- of vloerbescherming. Ketelthermostaat indien
  geconfigureerd voor warmwatertimer.
  Zie pagina 57
  0 tot 45 ºC
  -20 tot 60 ºC
  2,4 GHz ZigBee

  66 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 67

  Gebruiksaanwijzing - Tijd en datum instellen

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 67

  GEBRUIKSAANWIJZING

  PKT en groepregelingsthermostaat • Page 68

  Gebruiksaanwijzing - Tijd en datum instellen
  PKT en groepregelingsthermostaat

  Gebruik links
  om 12 uur en
  rechts om
  24 uur te
  selecteren.

  Uur

  Pas de tijd aan
  met de pijlknop
  omhoog of
  omlaag.
  68 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF

  Minuten • Page 69

  Gebruiksaanwijzing - Tijd en datum instellen
  PKT en groepregelingsthermostaat
  Jaar

  Maand

  Dag

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 69

  GEBRUIKSAANWIJZING

  Pas jaar/
  maand/dag
  aan met
  de pijlknop
  omhoog of
  omlaag. • Page 70

  Gebruiksaanwijzing - Inzicht in temperatuurniveaus verwarming
  PKT, groepregelingsthermostaat en groepsthermostaat
  Hoogste temperatuur gewoonlijk gebruikt voor
  vroege ochtend en vroege avond.
  Gewoonlijk 21 °C
  Gemiddelde temperatuur gewoonlijk gebruikt voor
  tijden waarop u actief bent rondom het huis.
  Gewoonlijk 19 °C
  Lage temperatuur gewoonlijk gebruikt voor
  lege kamer of slaaptijden. Gewoonlijk 17 °C
  voor vloerverwarming of 15 °C voor radiators
  Vorsttemperatuur gewoonlijk gebruikt voor
  periodes van lange afwezigheid of
  vakanties. Gewoonlijk 5 °C
  Bovenstaande temperaturen zijn vooraf ingesteld op uw
  thermostaat. Zie pagina 71 als u ze wilt aanpassen.
  70 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 71

  Gebruiksaanwijzing - Inzicht in temperatuurniveaus koeling
  PKT, groepregelingsthermostaat en groepsthermostaat
  Koeling is alleen mogelijk als uw systeem dit ondersteunt, de
  relevante configuraties zijn uitgevoerd en verbindingen met
  de unit tot stand zijn gebracht.

  Temperatuur bij aanwezigheid. Gewoonlijk 22 °C

  Temperatuur bij afwezigheid gewoonlijk 40 °C
  Dit voorkomt dat koeling actief is wanneer niemand in de woning is.

  Bovenstaande temperaturen zijn vooraf ingesteld op uw
  thermostaat. Zie pagina 71 als u ze wilt aanpassen.
  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 71

  GEBRUIKSAANWIJZING

  Avondtemperatuur gewoonlijk 24 °C • Page 72

  Gebruiksaanwijzing - Standaard verwarmingsschema
  PKT en groepregelingsthermostaat
  Maandag tot vrijdag

  22
  19
  17
  12.00

  7.00

  9.00

  17.00

  23.00

  8.00

  9.00

  17.00

  23.00

  Zaterdag tot zondag

  22
  19
  17
  12.00

  Als groepering wordt gebruikt, wordt het schema van de
  groepregelingsthermostaat toegepast op groepsleden.
  72 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 73

  Gebruiksaanwijzing - Standaard koelingsschema
  PKT en groepregelingsthermostaat
  Maandag tot vrijdag

  22
  40
  24
  12.00

  7.00

  9.00

  17.00

  23.00

  8.00

  9.00

  17.00

  23.00

  Zaterdag tot zondag

  22
  40

  12.00

  Als groepering wordt gebruikt, wordt het schema van de
  groepregelingsthermostaat toegepast op groepsleden.
  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 73

  GEBRUIKSAANWIJZING

  24 • Page 74

  Gebruiksaanwijzing - Handsymbool
  Druk één keer

  xx

  Druk xx keer

  Vijf seconden ingedrukt houden

  Knipperend

  Kort indrukken om
  terug te gaan

  74 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF

  Kort indrukken om op te slaan
  en lang indrukken om op te
  slaan en af te sluiten • Page 75

  Gebruiksaanwijzing - Gewenste temp.niveaus instellen
  PKT, groepregelingsthermostaat en groepsthermostaat
  De lage temperatuur instellen

  De ingestelde
  temperatuur is
  van toepassing op
  de afzonderlijke
  thermostaat.

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 75

  GEBRUIKSAANWIJZING

  Door de lage
  temperatuur in te
  stellen, gebruikt het
  programmaschema
  deze als de lage
  instelling. • Page 76

  Gebruiksaanwijzing - Gewenste temp.niveaus instellen
  PKT, groepregelingsthermostaat en groepsthermostaat

  Door de lage
  temperatuur in te
  stellen, gebruiken
  de programma's
  deze als de lage
  instelling.

  Herhalen voor

  De ingestelde
  temperatuur is
  van toepassing op
  de afzonderlijke
  thermostaat.
  76 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF

  Ga terug naar
  zodra
  temperatuurniveaus zijn
  geselecteerd. • Page 77

  Gebruiksaanwijzing – Het temperatuurschema instellen
  Als groepering wordt
  gebruikt, wordt
  het schema van de
  groepregelingsthermostaat
  toegepast
  op groepsleden.

  Gebruik de linker- en
  rechterpijlknop
  om de dag van
  de programma's
  te selecteren.

  7 dagen

  Afzonderlijk
  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 77

  GEBRUIKSAANWIJZING

  5/2 • Page 78

  Gebruiksaanwijzing – Het temperatuurschema instellen
  Pas de tijd
  aan met
  de pijlknop
  omhoog of
  omlaag.

  Gebruik de
  linker- en
  rechterpijlknop
  om de hoge/
  gemiddelde
  of lage
  temperatuur in
  te stellen.
  78 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 79

  Gebruiksaanwijzing – Het temperatuurschema instellen
  Herhaal tot programma 4. Als u een 5e of 6e programma
  nodig heeft, voert u een tijd in en selecteert u de gewenste
  temperatuur

  Als u de temperatuur
  instelt, reageert het schema op die
  temperaturen. Zie pagina 71 voor het veranderen van

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 79

  GEBRUIKSAANWIJZING

  Om een programma te verwijderen, zet u de tijd op --:--. • Page 80

  Gebruiksaanwijzing – Tijdelijke override
  PKT, groepregelingsthermostaat en groepsthermostaat
  Gebruik de pijlknop
  omhoog of omlaag
  om de voor het
  programma ingestelde
  temperatuur te zien.

  De tijdelijke override is
  alleen van toepassing
  op de thermostaat die
  gewijzigd wordt.

  Met de tijdelijke override kunt u de temperatuur
  indien gewenst verhogen of verlagen totdat het
  volgende programma actief wordt.

  Gebruik de pijlknop
  omhoog of omlaag
  om de gewenste
  temperatuur in
  te stellen.
  80 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 81

  Gebruiksaanwijzing – Tijdelijke override
  PKT, groepregelingsthermostaat en groepsthermostaat
  Bevestig de tijdelijk
  ingestelde
  temperatuur.

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 81

  GEBRUIKSAANWIJZING

  Druk op
  om de tijdelijke override
  te annuleren of zie hieronder. • Page 82

  Gebruiksaanwijzing - Permanente override
  PKT en groepregelingsthermostaat
  Permanent lage temperatuur instellen
  Ga
  van
  naar

  Permanente override op een
  groepregelingsthermostaat beïnvloedt ook de
  groepsthermostaten, tenzij ze uit de groep
  worden verwijderd. Zie pagina 64.
  Om de permanente override te annuleren,
  kiest u .Zie hieronder.

  Gebruik de
  pijlknop omhoog
  of omlaag
  om de ingestelde
  temperatuur te
  zien. Zie
  pagina 71.
  Herhalen voor

  indien nodig

  Om de permanente
  overridetemperatuur
  aan te passen, volgt
  u de stappen op
  pagina 71.
  82 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 83

  Gebruiksaanwijzing - Feestmodus
  PKT en groepregelingsthermostaat

  Feestmodus op een
  groepregelingsthermostaat
  beïnvloedt ook
  groepsthermostaten,
  tenzij ze uit de groep
  worden verwijderd.
  Zie pagina 82.

  Gebruik de
  pijlknop omhoog
  om u/min.
  te selecteren.
  Druk op het vinkje
  om te bevestigen,
  waarna het
  aftellen begint.

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 83

  GEBRUIKSAANWIJZING

  De feestmodus is
  een optie die
  -temperatuur
  inschakelt voor een
  periode die u selecteert
  (max. 9u 50 min.)

  Gebruik de
  rechterpijlknop
  om de feestmodus
  te selecteren. • Page 84

  Gebruiksaanwijzing - Vakantiemodus
  Gebruik de
  rechterpijlknop om
  de vakantiemodus te
  selecteren.

  Vakantiemodus op een
  groepregelingsthermostaat
  beïnvloedt ook
  groepsthermostaten,
  tenzij ze uit de groep
  worden verwijderd.
  Zie pagina 82.

  84 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF

  Gebruik de
  pijlknop omhoog
  om het gewenste
  aantal dagen te
  selecteren.
  Druk op het vinkje
  om te bevestigen,
  waarna het aftellen
  begint. • Page 85

  Gebruiksaanwijzing - Vorstbescherming
  Gebruik de
  rechterpijlknop
  om de
  vorstbeschermingsmodus
  te selecteren.

  Gebruik de
  pijlknop
  omhoog om de
  temperatuur te
  selecteren.
  Druk op het
  vinkje om de
  ingestelde
  temperatuur
  te bevestigen.

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 85

  GEBRUIKSAANWIJZING

  Vorstbescherming op een
  groepregelingsthermostaat
  beïnvloedt ook
  groepsthermostaten,
  tenzij ze uit de groep
  worden verwijderd.
  Zie pagina 82. • Page 86

  Gebruiksaanwijzing - Overzicht groepsthermostaat
  Indien
  actief is op een
  groepsthermostaat volgt
  hij de modusstatus van de
  groepregelingsthermostaat.
  Indien
  actief is op een
  groepsthermostaat en de
  groepregelingsthermostaat
  op
  of
  staat,
  volgt de groepsthermostaat
  deze modus.
  of
  wordt weergegeven.

  De groepsthermostaat
  heeft nu de groep verlaten
  en staat permanent op
  Zie pagina 71 om de
  ingestelde temperatuur
  aan te passen.

  De groepsthermostaat heeft
  nu de groep verlaten en
  staat permanent op
  Zie pagina 71 om de
  ingestelde temperatuur
  aan te passen.
  86 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 87

  Gebruiksaanwijzing - Overzicht groepsthermostaat
  De groepsthermostaat heeft nu de groep verlaten
  en staat permanent op
  Zie pagina 71 om de
  ingestelde temperatuur aan te passen.

  op

  De groepsthermostaat staat weer
  en volgt de modusstatus van de
  groepregelingsthermostaat.

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 87

  GEBRUIKSAANWIJZING

  De groepsthermostaat heeft nu de groep verlaten
  en staat permanent op
  Zie pagina 71 om de
  ingestelde temperatuur aan te passen. • Page 88

  Gebruiksaanwijzing - Warmwatermodus (optioneel) selecteren
  Modus selecteren
  Warm water
  staat 1 x per dag
  aan.

  Indien
  geselecteerd is,
  volgt de warmwatertimer
  het programmaschema. Zie
  pagina 86.

  Warm water
  staat continu
  aan.
  2

  Warm water
  staat continu uit.

  3
  88 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF

  WW-timer volgt de
  Vakantiemodus van de
  groepregelingsthermostaat.
  wordt weergegeven. • Page 89

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 89

  GEBRUIKSAANWIJZING

  Gebruiksaanwijzing - Warmwaterboost • Page 90

  Gebruiksaanwijzing - Standaard WW-schema
  Uw WW-timer is vooraf ingesteld met de onderstaande tijden.
  Deze kunnen worden aangepast. Zie de volgende pagina.
  Maandag tot vrijdag

  AAN

  UIT
  12.00

  AAN

  UIT
  6.00

  8.00

  UIT
  18.00

  22.00

  Zaterdag en zondag

  AAN

  UIT
  12.00

  AAN

  UIT
  6.00

  8.00

  90 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF

  UIT
  18.00

  22.00 • Page 91

  Gebruiksaanwijzing - Warmwatertijden instellen

  5/2

  Afzonderlijk

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 91

  GEBRUIKSAANWIJZING

  7 dagen • Page 92

  Gebruiksaanwijzing - Warmwatertijden instellen

  Herhaal deze stappen voor
  programma's

  92 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 93

  Herhaal deze stappen voor
  programma's

  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 93

  GEBRUIKSAANWIJZING

  Gebruiksaanwijzing - Warmwatertijden instellen • Page 94

  Opmerkingen installateur

  94 Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF • Page 95

  Garantie
  SALUS Controls garandeert dat dit product vrij van materiaal- en fabricagefouten is en
  gedurende een periode van vijf jaar vanaf de installatiedatum overeenkomstig de specificaties
  functioneert. SALUS Controls is in geval van inbreuk op deze garantie uitsluitend tot reparatie
  of vervanging van het defecte product (naar eigen keuze) gehouden.
  Naam klant: ........................................................................................................................
  Adres klant: ........................................................................................................................
  ......................................................................... Postcode: ..................................................
  Tel.nr.: ......................................................... E-mailadres: ..................................................

  Installatiebedrijf: ................................................................................................................
  Tel.nr.: ......................................................... E-mailadres: ..................................................
  Installatiedatum: ................................................................................................................
  Naam installateur: ..............................................................................................................
  Handtekening installateur: .................................................................................................
  Installatiehandleiding VS20WRF en VS20BRF 95 • Page 96

  SALUS CONTROLS GMBH • DIESELSTRASSE 34
  D-63165 MÜHLHEIM AM MAIN
  VERKOOPAFDELING:


  T: +31 (0) 623 261450
  E: info@salus-controls.de

  TECHNISCHE AFDELING:


  T: +49 (6108) 82585-0
  E: info@salus-controls.de

  www.salus-controls.nl
  SALUS Controls maakt deel uit van de Computime Group

  SALUS Controls plc voert een beleid van voortdurende productontwikkeling
  en behoudt zich het recht voor de specificaties, het design en de materialen
  van de in deze brochure vermelde producten zonder voorafgaande
  kennisgeving te wijzigen.

  Ga voor de gebruiksaanwijzing PDF-formaat naar
  www.salus-controls.com
  00086/2 Uitgavedatum: juni 2014


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Salus VS20 WRF wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Salus VS20 WRF in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 16,71 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info