Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Mobiele telefoon
Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsvoorschriften
Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het apparaat te voorkomen.
Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar
Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in •
plaats van het verwijderen van de batterij.
Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in •
omgevingen met potentieel explosiegevaar.
Gebruik het apparaat niet bij tankstations of in de buurt van •
brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief •
materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of
accessoires van het apparaat.
Zet uw apparaat uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
Het gebruik van het apparaat in vliegtuigen is niet toegestaan. Het
apparaat kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-
instrumenten van het vliegtuig.
Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden
gestoord door de radiofrequentie van het apparaat
Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door
de radiofrequentie van het apparaat. Neem voor meer informatie
contact op met de fabrikant.
Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens
het besturen van een motorvoertuig
Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste
prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele apparaat niet, als
dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van
anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:
Gebruik een handsfree apparaat.•
Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies •
zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies
kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele
apparaat.
Houd het apparaat binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het •
draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de
weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u
niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
www.sar-tick.com
Dit product voldoet aan de van toepassing
zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg.
U kunt de specifieke maximale SAR-waarden
vinden in het gedeelte Informatie over het SAR-
certificaat (Specific Absorption Rate) van deze
gebruiksaanwijzing.
Wanneer u het product meeneemt of gebruikt
terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een
goedgekeurd accessoire zoals een houder
gebruiken of op een andere manier zorgen
voor een afstand van 1,5 cm tussen het
product en uw lichaam om ervoor te zorgen
dat wordt voldaan aan de vereisten voor
blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening
mee dat het product gegevens kan uitzenden,
zelfs als u niet aan het bellen bent.
Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand
of explosies
Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of
losse elektrische aansluitingen
Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en
haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te
trekken
Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet
Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak
het apparaat niet met natte handen aan
Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij
Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere
plotselinge schokken
Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd
door de fabrikant
Maak geen gebruik van het apparaat tijdens een onweersbui
Er kan een storing optreden in uw apparaat en het risico van een
elektrische schok wordt verhoogd.
Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion)
niet aan
Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde
servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze
volgens de voorschriften af
Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn •
goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw apparaat.
Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of
schade aan uw apparaat veroorzaken.
Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle •
plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen
of apparaten.
Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, •
zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen
exploderen als ze te heet worden.
U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij •
niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en
oververhitting te voorkomen.
Bescherm uw apparaat, batterijen en opladers tegen schade
Vermijd blootstelling van uw apparaat en batterijen aan erg hoge •
of erg lage temperaturen.
Door extreme temperaturen kan het apparaat vervormen en •
kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het apparaat en de
batterijen afnemen.
Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen •
voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en
minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan
batterijen veroorzaken.
Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.•
Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het apparaat in een
gesloten ruimte
Schakel het apparaat uit als het gebruik ervan is verboden
Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten
in bepaalde omgevingen beperkt.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische
apparaten
De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio
frequency). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere
elektronische apparaten.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van een pacemaker
Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen •
15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan
veroorzaken op de pacemaker.
Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het apparaat •
en de pacemaker als u het apparaat toch moet gebruiken.
Gebruik het apparaat niet aan de zijde van het lichaam waar de •
pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker
te minimaliseren.
Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis of in de buurt van
medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio
frequency)
Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de
fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is
tegen RF-signalen (radio frequency).
Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de
fabrikant voor informatie over storing via radiogolven
Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de
radiofrequentie van uw apparaat. Neem contact op met de fabrikant
om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.
Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden •
bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke
weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk
verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als •
u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw
aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire
verantwoordelijkheid is.
Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek •
wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft.
Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto
stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar
cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de
spiegels en ga dan verder.
Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw •
aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt
weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken
waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
Gebruik uw apparaat om hulp in te schakelen. Bel een lokaal •
alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of
andere noodsituaties.
Gebruik uw apparaat om anderen in noodsituaties te helpen. Als •
u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij
levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal •
niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig
ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken,
een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een
auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van
een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.
Het mobiele apparaat goed onderhouden en
gebruiken
Houd het apparaat droog
Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het •
apparaat of elektronische circuits beschadigen.
Schakel het apparaat niet in als dit nat is. Als het toestel al •
is ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de batterij
onmiddellijk (als u het toestel niet kunt uitschakelen of de
batterij niet kunt verwijderen, laat u dit zo). Maak het apparaat
vervolgens met een handdoek droog en breng het naar een
servicecenter.
Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de •
waterschade in het apparaat aangeeft. Waterschade aan het
apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.
Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige of vuile
omgevingen
Door stof kan het apparaat beschadigd raken.
Leg het apparaat niet op hellende vlakken
Als het apparaat valt, kan het beschadigd raken.
Bewaar het apparaat niet in een te warme of te koude
omgeving. Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen
-20°C en 50°C
Het apparaat kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten •
voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht •
bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.•
Bewaar het apparaat niet samen met metalen objecten zoals
munten, sleutels en halsbanden
Het apparaat kan daardoor vervormd of beschadigd worden.•
Als de contactpunten van de batterij in contact komen met •
metalen objecten, kan brand ontstaan.
Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden
Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden •
ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, •
telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd
raken door magnetische velden.
Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische •
sluitingen en stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot
aan magnetische velden.
Bewaar het apparaat niet dichtbij of in
verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of
hogedrukcompartimenten
De batterij kan lekken.•
Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken.•
Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan
plotselinge schokken
Het scherm van het apparaat kan beschadigd raken.•
Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd •
raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.
Gebruik uw toestel of applicaties enige tijd niet als het toestel
oververhit is
Als u uw huid langdurig blootstelt aan een oververhit toestel, kan
dit symptomen van lichte brandwonden veroorzaken, zoals rode
vlekken en pigmentatie.
Als uw toestel beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te
dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken
Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of
schade aan de ogen veroorzaken.
Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend
licht
Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u enkele lampen laten •
branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen
houden.
Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u •
langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video’s
bekijkt of Flashgames speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet
u onmiddellijk ophouden het apparaat te gebruiken.
Het risico op RSI verkleinen
Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op
toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm
of games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw
handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer
u het apparaat langere tijd gebruikt, moet u het apparaat losjes
vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig pauze nemen.
Als u het ongemak blijft bespeuren tijdens of na dergelijk gebruik,
moet u ophouden met het gebruik en een arts raadplegen.
Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader
Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, •
aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van •
tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u •
de oplader niet gebruikt.
Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn •
bedoeld.
Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen,
opladers, accessoires en onderdelen
Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de •
levensduur van het apparaat beperken of storingen in het
apparaat veroorzaken.
Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in
aan en probeer het niet te repareren
Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de •
garantie van de fabrikant vervallen. Breng het apparaat naar een
Samsung Servicecenter voor service.
Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren •
omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.
Verf het apparaat niet en plak geen stickers op het apparaat
Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende
onderdelen vastlopen, waardoor het apparaat niet correct kan
werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen
van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling
van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer
gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.
Als u het apparaat schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:
Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum •
schoon.
Maak de contactpunten van de batterij schoon met een •
wattenstaafje of een doek schoon.
Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.•
Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of
gebroken is
Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en
gezicht. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor
reparatie.
Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het
bedoeld is
Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat
in het openbaar gebruikt
Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen
Het apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het
apparaat spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn
kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het apparaat of
gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.
Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig
Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante •
apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek •
waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde
draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als
airbags zich snel ontvouwen.
Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de •
veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of
onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.
Bijt of zuig niet op het apparaat of op de batterij
Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken of exploderen.•
Als kinderen gebruik maken van het apparaat, zorg er dan voor •
dat zij het op de juiste wijze gebruiken.
Steek het apparaat en de bijgeleverde accessoires niet in uw
ogen, oren of mond
Als u dit wel doet, kan dit leiden tot verstikking of ernstig letsel.
Als u wilt spreken via het apparaat:
Houd u het apparaat rechtop zoals u bij een normale telefoon •
zou doen.
Spreek rechtstreeks in de microfoon.•
Raak de interne antenne van het apparaat niet aan. Als u dit •
wel doet, kan de oproepkwaliteit afnemen of kan het apparaat
onbedoelde hoeveelheden RF-signalen (radiofrequentie)
uitzenden.
Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt
Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan •
leiden tot gehoorbeschadiging.
Blootstelling aan harde geluiden onder het •
rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval
veroorzaken.
Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de •
oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik
alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om
uw gesprek of muziek te kunnen horen.
In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich •
verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik
van headsets in droge omgevingen of raak een
metalen voorwerp aan om statische elektriciteit
te ontladen voordat u een headset aansluit op
het toestel.
Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het
wandelen of wanneer u zich verplaatst
Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of
anderen te vermijden.
Draag het apparaat niet in een achterzak of om uw middel
Als u valt, kunt u gewond raken of het apparaat beschadigen.
Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door
gekwalificeerd personeel
Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd
personeel kan het apparaat beschadigd raken en is de garantie van
de fabrikant niet meer geldig.
Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten
Verwijder een kaart niet als het apparaat bezig is met de •
overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot
gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het apparaat.
Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit •
en elektrische storing van andere apparaten.
Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met •
uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig,
geheugenkaarten schoon met een zachte doek.
Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft
In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen
dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in
noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde
gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen
om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.
Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen
Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u een back-up van •
belangrijke gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk
voor gegevensverlies.
Wanneer u het toestel weggooit, moet u een back-up van alle •
gegevens maken en het toestel vervolgens resetten om misbruik
van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
Lees het machtigingsscherm zorgvuldig wanneer u applicaties •
downloadt. Wees vooral voorzichtig met toepassingen die
toegang hebben tot veel functies of tot veel persoonlijke
gegevens.
Controleer uw accounts regelmatig op ongeautoriseerd of •
verdacht gebruik. Als u merkt dat uw persoonlijke gegevens zijn
misbruikt, neem dan contact op met uw serviceprovider om uw
accountgegevens te laten verwijderen of aanpassen.
In het geval dat u uw apparaat kwijtraakt of dit wordt gestolen, •
wijzigt u de wachtwoorden voor uw accounts om uw persoonlijke
gegevens te beschermen.
Gebruik geen toepassingen uit onbekende bron en vergrendel uw •
apparaat met een patroon, wachtwoord of PIN-code.
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt
opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de
eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met
de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor
juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik
van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.
Informatie over het SAR-certificaat (Specific
Absorption Rate)
DIT MODEL VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN
VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN
Uw mobiele toestel is een radiozender en -ontvanger. De telefoon
is zo ontworpen dat de limieten voor blootstelling aan radiogolven
die door internationale richtlijnen worden aanbevolen, niet worden
overschreden. De richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke
wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een
aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te
kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.
De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven gebruiken de
maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor
mobiele apparaten is 2,0 W/kg.
SAR-tests worden uitgevoerd met gebruik van standaard
gehanteerde posities van de telefoon en op het hoogste
gecertificeerde verzendvermogen in alle geteste frequentiebanden.
De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit
apparaatmodel zijn:
Maximale SAR-waarde voor dit model en omstandigheden
waaronder deze is vastgelegd
SAR-waarde indien gedragen
op het hoofd
0,873 W/kg
SAR-waarde indien gedragen
op het lichaam
0,352 W/kg
Tijdens gebruik liggen de daadwerkelijke SAR-waarden voor dit
apparaat meestal ver beneden de hierboven vermelde waarden. Uit
oogpunt van systeemefficiëntie en minimale storing op het netwerk
wordt het energieverbruik van het mobiele apparaat automatisch
verlaagd, zodat er nooit meer energie wordt gebruikt dan nodig is.
Hoe minder energie het apparaat uitvoert, hoe lager de bijbehorende
SAR-waarde.
Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat wordt gedragen
op lichaam, is uitgevoerd met een goedgekeurd accessoire met
een scheidingsafstand van 1,5 cm. Om te voldoen aan de richtlijnen
voor blootstelling aan radiogolven terwijl het apparaat op het
lichaam wordt gedragen, moet het apparaat worden gebruikt met
het goedgekeurde accessoire of zich ten minste op een afstand
van 1,5 cm van het lichaam bevinden. Als u een niet-goedgekeurd
accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het accessoire geen
metalen onderdelen bevat en dat het accessoire het apparaat op
een afstand van ten minste 1,5 cm van het lichaam houdt.
Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de
Amerikaanse Food and Drug Administration hebben voorgesteld
dat als personen zich zorgen maken en hun blootstelling aan
radiogolven willen beperken, ze een handsfree accessoire kunnen
gebruiken om het draadloze apparaat tijdens gebruik uit de buurt van
het hoofd en het lichaam te houden of de hoeveelheid tijd kunnen
beperken dat ze het apparaat gebruiken.
Ga voor meer informatie naar www.samsung.com/sar en zoek op het
modelnummer van uw apparaat.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere
Europese landen waar afval gescheiden wordt
ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het
informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel)
niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het
einde van hun gebruiksduur.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid
door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet
u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een
verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de
winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente
waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen
milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier
en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen.
Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander
bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit
dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen)
Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of
verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan
het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk
afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of
Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij
hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.
Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld,
kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van
mensen of het milieu.Ter bescherming van de natuurlijke
hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen,
verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van
andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis
inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving.
Printed in Korea
GH68-36507K
Dutch. 03/2012. Rev 1.0
Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de
•
inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken
van uw telefoon.
Services van derden kunnen op elk gewenst moment door
•
Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele
garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een
bepaalde periode beschikbaar zal zijn.
Dit product bevat bepaalde gratis software en/of
•
opensourcesoftware. De exacte voorwaarden van de licenties,
vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar
via de website van Samsung op opensource.samsung.com.
www.samsung.com
GT-E1200
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Samsung GT-E1200 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Samsung GT-E1200 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,41 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info