Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/128
Nächste Seite
* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het
apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
* Drukfouten voorbehouden.
www.samsung.com Dutch. 07/2011. Rev. 1.0
Kies installeren (PC Sync)
Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website 1.
(www.samsung.com/kies) en installeer deze op uw pc.
Verbind uw telefoon door middel van een pc-datakabel met uw pc.2.
Samsung Kies wordt automatisch gestart.
Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op
het Samsung Kies-pictogram op uw pc.
Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Kann ich den Inhalt meiner Telefon-Liste vom alten Samsung Galaxy Ace GT S 5830 auf mein neues
  Samsung technisch übertragen? Wie aber ? Eingereicht am 5-2-2019 13:48

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het
  apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
  * Drukfouten voorbehouden.

  Kies installeren (PC Sync)
  1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website
  (www.samsung.com/kies) en installeer deze op uw pc.
  2. Verbind uw telefoon door middel van een pc-datakabel met uw pc.
  Samsung Kies wordt automatisch gestart.
  Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op
  het Samsung Kies-pictogram op uw pc.
  Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.

  www.samsung.com

  Dutch. 07/2011. Rev. 1.0 • Page 2

  GT-S5830

  Gebruiksaanwijzing • Page 3

  Over deze
  gebruiksaanwijzing
  Dank u voor de aanschaf van dit mobiele apparaat van Samsung.
  Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en
  amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge
  normen van Samsung.
  Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend
  te maken met de functies en onderdelen van het toestel.

  Lees dit eerst

  • Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing

  zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct
  gebruik voordat u het toestel in gebruik neemt.
  • De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd
  op de standaardinstellingen van het toestel.
  • Afbeeldingen en screenshots die in deze
  gebruiksgebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er
  anders uitzien dan het daadwerkelijke product.

  2

  Over deze gebruiksaanwijzing

  • De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product

  tot product verschillen of anders zijn dan de software die
  door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan
  wijzigingen zonder voorafgaande mededelingen. Ga naar
  www.samsung.com voor de meest recente versie van deze
  gebruiksaanwijzing.
  • Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk
  van het toestel, de software en uw provider.
  • De opmaak en presentatie van deze gebruiksaanwijzing is
  gebaseerd op het besturingssysteem Google Android en kan
  verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de
  gebruiker.
  • Applicaties en de bijbehorende functies kunnen per land,
  regio of hardwarespecificatie anders zijn. Samsung is niet
  aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt
  door applicaties van derden.
  • Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of
  compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het
  bewerken van de instellingen in het register door de gebruiker.
  • U kunt de software voor uw mobiele apparaat upgraden door
  naar www.samsung.com te gaan. • Page 4

  • Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen in

  dit apparaat zijn onder licentie verstrekt met beperkte
  gebruiksrechten tussen Samsung en de respectieve eigenaren.
  Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor
  commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
  copyright-wetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor
  inbreuk op het copyright door de gebruiker.
  • Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt
  raadplegen.

  Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of
  aanvullende informatie  Raadpleeg: pagina's met verwante informatie,
  bijvoorbeeld: ► p. 12 (betekent “zie pagina 12”)  Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's
  die u moet selecteren om een stap uit te voeren,
  bijvoorbeeld: Open in de standby-stand de lijst met
  applicaties en selecteer Instellingen → Over het
  toestel (die betekent dat u Instellingen selecteert,
  gevolgd door Over het toestel)

  Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
  Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze
  gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:
  Waarschuwing: situaties die letsel kunnen
  veroorzaken bij u of anderen

  [

  ]

  Rechte haken: telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [
  (staat voor de toets Aan/uit/Vergrendelen)

  ]

  Let op: situaties die schade aan het toestel of andere
  apparatuur kunnen veroorzaken

  Over deze gebruiksaanwijzing

  3 • Page 5

  Auteursrechten
  Copyright © 2011 Samsung Electronics
  Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale
  auteursrechtwetten.
  Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden
  gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke
  vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
  dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of
  op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van
  informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
  Samsung Electronics.

  Handelsmerken

  • SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde
  handelsmerken van Samsung Electronics.

  • Het Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Google
  Mail™, YouTube™, Android Market™ en Google Talk™ zijn
  handelsmerken van Google, Inc.

  4

  Over deze gebruiksaanwijzing

  • Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk
  van Bluetooth SIC, Inc.
  en
  zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. CS
  Headphone- en WOW HD-technologie is opgenomen onder
  licentie van SRS Labs, Inc.
  • Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn
  geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
  • Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het
  eigendom van de respectieve eigenaars.

 • Page 6

  Inhoud
  Het toestel in elkaar zetten . .................... 9
  Uitpakken ................................................................... 9
  De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen .. 9
  De batterij opladen ............................................... 11
  Een geheugenkaart plaatsen .............................. 13
  Een polslus bevestigen ......................................... 16

  Aan de slag . .............................................. 17
  Het toestel in- en uitschakelen ...........................
  Kennismaken met het toestel .............................
  Het aanraakscherm gebruiken ...........................
  Het aanraakscherm en de toetsen
  vergrendelen of ontgrendelen ...........................

  17
  17
  20
  22

  Het standby-scherm ..............................................
  Applicaties openen . ..............................................
  De instellingen van het toestel aanpassen ......
  Tekst ingeven ..........................................................
  Applicaties van Android Market
  downloaden ............................................................
  Bestanden downloaden van het web ...............
  Gegevens synchroniseren ...................................

  22
  24
  26
  30
  33
  34
  34

  Communiceren . ....................................... 36
  Bellen ........................................................................ 36
  Berichten .................................................................. 40
  Google Mail ............................................................. 42
  Inhoud

  5 • Page 7

  E-mail ........................................................................ 43
  Talk . ........................................................................... 45
  Social Hub ................................................................ 46

  Entertainment .......................................... 47
  Camera . ....................................................................
  Galerij . ......................................................................
  Muziek ......................................................................
  FM-radio ...................................................................

  47
  55
  56
  60

  Persoonlijke gegevens ........................... 63
  Contacten . ...............................................................
  Agenda .....................................................................
  Notities .....................................................................
  Spraakrecorder .......................................................

  6

  Inhoud

  63
  67
  68
  69

  Web ............................................................ 70
  Internet .....................................................................
  Maps ..........................................................................
  Zoeken ......................................................................
  YouTube . ..................................................................
  Nieuws en weer ......................................................
  Samsung Apps ........................................................
  Market . .....................................................................
  BookStore ................................................................
  MusicStore ...............................................................

  70
  73
  77
  77
  79
  80
  80
  80
  81

  Connectiviteit . ......................................... 82
  Bluetooth ................................................................. 82
  Wi-Fi . ......................................................................... 84
  AllShare .................................................................... 85 • Page 8

  Mobiel netwerk delen ........................................... 87
  Pc-verbindingen . ................................................... 88
  VPN-verbindingen ................................................. 89

  Hulpmiddelen .......................................... 92
  Klok . ..........................................................................
  Calculator .................................................................
  Downloads . .............................................................
  Mijn bestanden ......................................................
  SIM Toolkit ...............................................................
  Taakbeheer ..............................................................
  ThinkFree Office .....................................................
  Voice Search ............................................................

  92
  93
  93
  93
  94
  94
  95
  96

  Instellingen ............................................... 97
  Het menu Instellingen openen . ......................... 97
  Draadloos en netwerken . .................................... 97
  Oproepen ................................................................. 98
  Geluid . ...................................................................... 99
  Display .................................................................... 100
  Locatie en beveiliging . ....................................... 101
  Applicaties ............................................................. 102
  Account- en synchronisatie-instellingen ....... 103
  Privacy .................................................................... 103
  SD-kaart en telefoonopslag .............................. 103
  Landinstelling en tekst ....................................... 103
  Spraak in- en uitvoer ........................................... 105
  Toegankelijkheid . ................................................ 106

  Inhoud

  7 • Page 9

  Datum en tijd ........................................................ 106
  Over het toestel .................................................... 106

  Problemen oplossen ............................. 107
  Veiligheidsvoorschriften ...................... 113
  Index ........................................................ 123

  8

  Inhoud • Page 10

  Het toestel in elkaar
  zetten
  Uitpakken
  Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

  • Mobiel apparaat
  • Batterij
  • Reisadapter (oplader)
  • Snelstartgids
  Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software.
  Gekraakte of illegale software kan schade of storingen
  veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van
  de fabrikant.

  • Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd is

  afhankelijk van de software en de accessoires die in
  uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider
  worden aangeboden.
  • Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires
  verkrijgbaar.
  • De meegeleverde accessoires werken het beste met
  uw apparaat.
  • Accessoires die niet door de fabrikant worden verstrekt,
  zijn mogelijk niet compatibel met het toestel.

  De SIM- of USIM-kaart en de batterij
  plaatsen
  Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt
  u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw
  abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de pincode en
  optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS-services kunt u
  een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.

  Het toestel in elkaar zetten

  9 • Page 11

  De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

  1 Als het toestel is ingeschakeld, houdt u [

  ] ingedrukt en
  selecteert u Uitschakelen → OK om het uit te schakelen.

  3 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige
  contactpunten omlaag gericht.

  2 Verwijder de achterklep.

  Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt
  wanneer u de achterklep verwijdert.

  10 Het toestel in elkaar zetten

  Als u geen SIM- of USIM-kaart plaatst, kunt u alleen
  bepaalde menu's gebruiken en de diensten waarvoor
  geen netwerk vereist is. • Page 12

  4 Plaats de batterij.

  De batterij opladen
  U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste
  keer gebruikt.
  Hiervoor gebruikt u de meegeleverde reisadapter. U kunt
  ook opladen door het toestel met een pc-datakabel op een
  computer aan te sluiten.

  5 Plaats de achterklep terug.

  Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers
  en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of
  kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat
  het toestel schade oploopt.
  Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een
  waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht
  weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en
  wordt het rood. Als de batterij zo zwak is dat het toestel
  niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel
  automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het
  toestel weer wilt gebruiken.

  Het toestel in elkaar zetten 11 • Page 13

  ››Opladen met de reisadapter

  1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting.
  2 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de
  multifunctionele aansluiting.

  Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het apparaat
  ernstig worden beschadigd. Schade veroorzaakt door
  verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

  12 Het toestel in elkaar zetten

  3 Sluit het brede uiteinde van de reisadapter op een

  stopcontact aan.
  • U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij
  blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer
  duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
  • Het is mogelijk dat het aanraakscherm tijdens
  het laden niet werkt wegens een onregelmatige
  stroomvoorziening. Als dit gebeurt, koppelt u de
  reisadapter van het toestel los.
  • Tijdens het opladen kan het toestel warm worden.
  Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de
  levensduur of prestaties van het toestel.
  • Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het
  toestel en de oplader naar een Samsung Servicecenter
  gaan. • Page 14

  4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het

  batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker
  van de reisadapter uit het toestel en vervolgens uit het
  stopcontact.
  Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de
  batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl
  de reisadapter nog aangesloten is, kan het toestel
  beschadigd raken.
  Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los
  wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft
  geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter
  uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te
  onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van
  het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt
  gebruikt.

  ››Opladen met de pc-datakabel

  Controleer voordat u met opladen begint of de computer is
  ingeschakeld.

  2 Sluit het ene uiteinde (micro-USB) van de pc-datakabel aan
  op de multifunctionele aansluiting.

  3 Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van een

  computer.
  Afhankelijk van het gebruikte type pc-datakabel kan het
  even duren voordat met opladen wordt begonnen.

  4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het

  batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker
  van de pc-datakabel uit het toestel en vervolgens uit de
  computer.

  Een geheugenkaart plaatsen
  Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een
  geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 32 GB
  in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de
  kaartfabrikant).

  1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting.
  Het toestel in elkaar zetten 13 • Page 15

  Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor
  geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk
  niet volledig compatibel met uw apparaat. Het gebruik
  van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren
  in beschadiging van apparaat of geheugenkaart en kan
  bovendien gegevens op de kaart aantasten.

  1 Open het klepje van de geheugenkaart aan de zijkant van
  het toestel.

  2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige
  contactpunten naar beneden gericht.

  • Uw apparaat ondersteunt alleen de FAT-

  bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u
  een geheugenkaart plaatst die met een andere
  bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd
  of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
  • Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de
  levensduur van de geheugenkaart.
  • Wanneer u een geheugenkaart in het toestel plaatst,
  wordt de bestandsmap van de geheugenkaart
  weergegeven in de map sdcard.

  14 Het toestel in elkaar zetten

  3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de
  kaart op zijn plaats klikt.

  4 Sluit het klepje van de geheugenkaart. • Page 16

  ››De geheugenkaart verwijderen

  Alvorens een geheugenkaart te verwijderen, moet u deze eerst
  bij het systeem afmelden ('unmounten'), voordat u de kaart veilig
  kunt verwijderen.

  1 Selecteer in de standby-stand

  → Instellingen →
  SD-kaart en telefoonopslag → SD-kaart afmelden → OK.

  2 Open het klepje van de geheugenkaart aan de zijkant van
  het toestel.

  3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt
  van het toestel.

  4 Trek de kaart uit de sleuf.
  5 Sluit het klepje van de geheugenkaart.

  ››De geheugenkaart formatteren

  Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart
  incompatibel worden met uw apparaat. Formatteer de
  geheugenkaart alleen in het toestel.
  Selecteer in de standby-stand → Instellingen →
  SD-kaart en telefoonopslag → SD-kaart afmelden → OK →
  Formatteer SD-kaart → Formatteer SD-kaart → Alles wissen.
  Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens
  in het toestel te maken voordat u de geheugenkaart
  formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door
  verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

  Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het
  toestel gegevens worden overgedragen of geopend. Dit
  kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging
  van de kaart of het toestel.

  Het toestel in elkaar zetten 15 • Page 17

  Een polslus bevestigen

  1 Verwijder de achterklep.
  2 Schuif de polslus door de sleuf en haak deze om het kleine
  uitsteeksel.

  3 Plaats de achterklep terug.

  16 Het toestel in elkaar zetten • Page 18

  Aan de slag
  Het toestel in- en uitschakelen
  Het toestel inschakelen:

  1 Houd [ ] ingedrukt.
  2 Als u het toestel de eerste keer inschakelt, volgt u de

  instructies op het scherm om het toestel in te stellen.

  Houd [ ] ingedrukt en selecteer Uitschakelen → OK om het
  toestel uit te schakelen.

  Kennismaken met het toestel

  ››Indeling
  Luistergedeelte

  Volumetoets

  Nabijheidssensor

  Aanraakscherm

  • Volg alle waarschuwingsmededelingen en

  aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen
  waar het gebruik van draadloze apparatuur aan
  beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen
  en ziekenhuizen.
  • Als u alleen gebruik wilt maken van de diensten
  waarvoor geen netwerk vereist is, activeert u de
  vliegtuigstand. Houd [ ] ingedrukt en selecteer
  Vliegtuigstand.

  Starttoets

  Terugtoets

  Menutoets
  Microfoon

  Aan de slag 17 • Page 19

  Multifunctionele
  aansluiting
  Cameralens
  Aan/uit/
  vergrendelingstoets
  Sleuf voor
  geheugenkaart

  Headsetaansluiting
  Luidspreker

  ››Toetsen
  Toets

  Functie
  Aan/uit/
  Vergrendelen

  Flitslamp
  Achterklep

  Menu
  Start

  Interne antenne

  Terug
  Volume

  18 Aan de slag

  Het toestel inschakelen (ingedrukt
  houden); de snelmenu's
  openen (ingedrukt houden); het
  aanraakscherm vergrendelen.
  Een lijst met beschikbare opties
  voor het huidige scherm openen.
  Teruggaan naar het standbyscherm; de lijst met recent
  gebruikte applicaties openen
  (ingedrukt houden).
  Hiermee gaat u terug naar het
  vorige scherm.
  Hiermee kunt u het volume van
  het toestel regelen. • Page 20

  ››Pictogrammen

  Welke pictogrammen op het scherm worden
  weergegeven, is afhankelijk van de regio en provider.

  Pictogram Betekenis

  Pictogram Betekenis
  Gesprek aan de gang
  Gesprek in de wacht

  Geen signaal

  Luidsprekerstand ingeschakeld

  Signaalsterkte

  Gemiste oproep

  GPRS-netwerkverbinding

  Gesynchroniseerd met het web

  UMTS-netwerkverbinding

  Bezig met gegevens uploaden

  Open WLAN's beschikbaar

  Bezig met gegevens downloaden

  WLAN-verbinding

  Doorschakelen van oproepen actief

  Bluetooth ingeschakeld

  Verbonden met computer

  Bluetooth-headset aangesloten

  USB-tethering geactiveerd

  GPS ingeschakeld

  Mobiel toegangspunt ingeschakeld

  Aan de slag 19 • Page 21

  Pictogram Betekenis

  Pictogram Betekenis

  Geen SIM- of USIM-kaart

  Afspelen van muziek is onderbroken

  Nieuw SMS- of MMS-bericht

  FM-radio op de achtergrond actief

  Nieuw e-mailbericht

  Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist

  Nieuw voicemailbericht
  Alarm ingeschakeld
  Melding van gebeurtenis

  Batterijniveau
  10:00

  Huidige tijd

  Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)

  Het aanraakscherm gebruiken

  Stille stand actief

  Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig
  items selecteren en functies uitvoeren. Informatie over het
  aanraakscherm.

  Vliegtuigstand actief
  Trillen actief
  Muziek wordt afgespeeld

  20 Aan de slag • Page 22

  • Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op

  het aanraakscherm te voorkomen.
  • Zorg dat het aanraakscherm niet met andere
  elektrische apparaten in aanraking komt. Door
  elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm
  beschadigd raken.
  • Zorg dat het aanraakscherm niet met water in
  aanraking komt. Het aanraakscherm kan in vochtige
  omstandigheden of door water beschadigd raken.

  • Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken,

  dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens
  u het toestel gebruikt.
  • Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische
  ladingen die door het menselijk lichaam worden
  veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties
  tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het
  aanraakscherm reageert niet als het door scherpe
  hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt
  aangeraakt.

  U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm te
  bedienen:

  • Tikken: eenmaal met uw vinger aanraken om een menu, optie
  of applicatie te selecteren of starten.

  • Aanraken (ingedrukt houden): tik op een item en blijf dit

  gedurende meer dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst
  met opties te openen.
  • Slepen: tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag,
  naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen.
  • Verslepen en neerzetten: raak een item aan en verschuif uw
  vinger om het item te verplaatsen.
  • Dubbeltikken: tik tweemaal snel achtereen met uw vinger
  om tijdens het bekijken van foto's of webpagina's in of uit te
  zoomen.
  • Het aanraakscherm wordt automatisch uitgeschakeld
  wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet
  gebruikt. Druk op [ ] of de starttoets om het scherm
  weer in te schakelen.
  • U kunt de tijdsduur van de achtergrondverlichting
  instellen. Open in de standby-stand de lijst met
  applicaties en selecteer Instellingen → Display →
  Time-out scherm.

  Aan de slag 21 • Page 23

  Het aanraakscherm en de toetsen
  vergrendelen of ontgrendelen
  U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er
  niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt.
  Druk op [ ] om het te vergrendelen. Om te ontgrendelen
  naar rechts tot aan de
  schakelt u het scherm in en sleept u
  punt.

  Het standby-scherm
  Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het
  standby-scherm. In het standby-scherm kunt u de status van het
  toestel zien en applicaties openen.
  Het standby-scherm bevat meerdere panelen. Scroll naar links of
  rechts naar een paneel van het standby-scherm.

  22 Aan de slag

  ››Items aan het standby-scherm toevoegen
  U kunt het standby-scherm aanpassen door snelkoppelingen
  naar applicaties of naar items in applicaties, naar widgets of
  naar mappen toe te voegen. Items aan het standby-scherm
  toevoegen:

  1 Druk op [

  ] → Voeg toe of raak het lege gebied op het
  standby-scherm aan.

  2 Selecteer de gewenste categorie → een item:

  • Widgets: widgets toevoegen. Widgets zijn kleine

  applicaties op het standby-scherm die handige functies en
  informatie verschaffen.
  • Sneltoetsen: snelkoppelingen toevoegen naar items zoals
  applicaties, favorieten en contacten.
  • Mappen: een nieuwe map maken of mappen voor uw
  contacten toevoegen.
  • Achtergronden: een achtergrondafbeelding instellen. • Page 24

  ››Items op het standby-scherm verplaatsen

  1 Tik op een item dat u wilt verplaatsen en blijf het aanraken
  totdat het grijs wordt.

  2 Sleep het item naar de gewenste plek.

  ››Items uit het standby-scherm verwijderen
  1 Raak het gewenste item aan.

  De prullenbak verschijnt onder aan het standby-scherm.

  2 Sleep het item naar de prullenbak.
  3 Wanneer het item rood kleurt, laat u het los.

  ››Werken met het snelkoppelingenpaneel

  Tik in de standby-stand of tijdens het gebruik van een applicatie
  op het gebied met pictogrammen en veeg met uw vinger naar
  beneden om het snelkoppelingenpaneel te openen. U kunt
  functies voor draadloze verbindingen in- of uitschakelen en
  een lijst met meldingen openen, zoals berichten, oproepen,
  gebeurtenissen of de verwerkingsstatus. U verbergt de lijst weer
  door de onderkant van de lijst omhoog te slepen.
  U kunt op het snelkoppelingenpaneel van de volgende opties
  gebruikmaken:

  • WiFi: de WLAN-functie in- en uitschakelen. ► p. 84
  • B/T: de Bluetooth-functie in- en uitschakelen. ► p. 82
  • GPS: de GPS-functie in- of uitschakelen.
  • Geluid/Trillen: de stille stand in- en uitschakelen.
  • Autom. draaien: de optie voor automatisch draaien in- of

  uitschakelen.
  Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio
  of serviceprovider.

  Aan de slag 23 • Page 25

  ››Panelen aan het standby-scherm
  toevoegen of eruit verwijderen

  U kunt panelen aan het standby-scherm toevoegen of daaruit
  verwijderen door widgets naar uw voorkeuren en behoeften in
  te delen.

  Applicaties openen
  De applicaties op het toestel openen:

  1 Selecteer in de standby-stand
  te openen.

  om de lijst met applicaties

  1 Druk in de standby-stand op [

  2 Scroll naar links of naar rechts naar een ander scherm met

  2 Panelen toevoegen of verwijderen met de volgende functies:

  3 Selecteer een applicatie.

  ] → Bewerken.
  U kunt ook twee vingers op het scherm plaatsen en
  naar elkaar toe bewegen om over te schakelen naar de
  bewerkingsstand.

  • Als u een paneel wilt verwijderen, raakt u de

  miniatuurweergave van een paneel aan en sleept u het
  naar de prullenbak onder in het scherm.
  • Als u een nieuw paneel wilt toevoegen, selecteert u .
  • Als u de volgorde van de panelen wilt wijzigen, raakt u de
  miniatuurweergave van een paneel aan en sleept u het
  naar de gewenste locatie.

  3 Druk op [

  ] wanneer u klaar bent.

  24 Aan de slag

  applicaties.
  U kunt ook een stip boven aan het scherm selecteren om
  rechtstreeks naar het bijbehorende hoofdmenuscherm te
  gaan.

  • Als u applicaties van Google wilt gebruiken, moet u

  over een Google-account beschikken. Hebt u geen
  Google-account, meld u dan aan voor een Googleaccount.
  • U kunt een snelkoppeling aan een applicatie toevoegen
  door in de lijst met applicaties het pictogram van
  de applicatie aan te raken. U kunt het pictogram
  verplaatsen naar de gewenste locatie op het standbyscherm. • Page 26

  4 Druk op [

  ] om naar het vorige scherm terug te gaan; druk
  op de starttoets om naar het standby-scherm terug te gaan.
  De telefoon beschikt over een bewegingssensor waarmee
  de oriëntatie van het toestel wordt gedetecteerd.
  Bij gebruik van sommige functies wordt het scherm
  automatisch naar de liggende stand overgeschakeld
  als u het toestel draait. Als u wilt dat de oriëntatie van
  het scherm niet verandert, selecteert u Instellingen →
  Display → Scherm automatisch draaien.

  3 Sleep het pictogram van de applicatie naar de gewenste

  plek.
  U kunt het pictogram van een applicatie ook naar een ander
  hoofdmenuscherm verplaatsen.

  4 Druk op [

  ] → Opslaan.

  De volgorde van de hoofdmenuschermen wijzigen:

  1 Plaats in de lijst met applicaties twee vingers op het scherm
  en beweeg deze naar elkaar toe.

  2 Raak de miniatuurweergave van een scherm aan en sleep

  ››Applicaties ordenen

  deze naar de gewenste locatie.

  U kunt de indeling van applicaties in de lijst met applicaties
  wijzigen door deze naar gelang uw voorkeuren en behoeften in
  een andere volgorde te plaatsen of in categorieën te groeperen.

  ››Onlangs gebruikte applicaties openen

  1 Druk in de lijst met applicaties op [
  2 Raak een applicatie aan.

  2 Selecteer de applicatie die u wilt openen.

  ] → Bewerken.

  1 Houd de starttoets ingedrukt om een lijst met onlangs
  geopende applicaties weer te geven.

  Aan de slag 25 • Page 27

  ››Taakbeheer gebruiken

  Het toestel kan meerdere taken tegelijk uitvoeren. Hierdoor kunt
  u meerdere applicaties tegelijk actief laten zijn. Bij het uitvoeren
  van meerdere taken tegelijk kan het toestel echter vastlopen,
  kunnen er geheugenproblemen ontstaan of wordt er meer
  stroom verbruikt. Om deze problemen te voorkomen, kunt u via
  Taakbeheer overbodige programma's beëindigen.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Taakbeheer → Actieve applicaties.
  Er verschijnt een lijst met alle applicaties die op het toestel
  worden uitgevoerd.

  2 Selecteer Einde om een applicatie te sluiten.

  Selecteer Stoppen om alle actieve applicaties te sluiten.

  De instellingen van het toestel
  aanpassen
  Haal meer uit uw apparaat door het aan uw voorkeuren aan te
  passen.

  ››De huidige tijd en datum instellen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Instellingen → Datum en tijd.

  2 Stel de tijd en datum in en pas eventueel andere instellingen
  aan.

  ››De aanraaktoon in- of uitschakelen

  Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Instellingen → Geluid → Selectie hoorbaar.

  ››Het volume van de beltoon aanpassen

  Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume
  aan te passen.

  26 Aan de slag • Page 28

  ››Overschakelen naar de stille stand

  ››Animatie voor het schakelen tussen

  • Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

  Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Instellingen → Display → Animatie → Enkele animaties of
  Alle animaties.

  U schakelt de geluiden van het toestel op een van de volgende
  manieren uit:
  → Toets.- bord en blijf

  vasthouden.

  • Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm en
  selecteer Geluid.

  • Houd [ ] ingedrukt en selecteer Stille stand.
  U kunt het toestel zodanig instellen dat u in de stille stand
  wordt gewaarschuwd voor verschillende gebeurtenissen.
  Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Instellingen → Geluid → Trillen → Altijd of
  Alleen in de stille stand. Wanneer u overschakelt naar de
  weergegeven in plaats van .
  stille stand, wordt

  ››De beltoon wijzigen

  vensters inschakelen

  ››Een achtergrond selecteren voor het
  standby-scherm

  1 Druk in de standby-stand op [
  optie.

  ] → Achtergrond → een

  2 Selecteer een afbeelding.
  3 Selecteer Opslaan of Achtergrond instellen.

  Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik
  van standaardafbeeldingen of -achtergronden op uw
  apparaat.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Instellingen → Geluid → Beltoon.

  2 Kies een beltoon in de lijst en selecteer OK.
  Aan de slag 27 • Page 29

  ››De helderheid van het scherm aanpassen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Instellingen → Display → Helderheid.

  2 Sleep de schuifregelaar naar het gewenste
  helderheidsniveau.

  3 Selecteer OK.

  Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is
  ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.

  ››Schermvergrendeling instellen

  U kunt het aanraakscherm met een ontgrendelpatroon of
  wachtwoord vergrendelen om te voorkomen dat anderen het
  toestel zonder uw toestemming gebruiken.

  • Wanneer u een schermvergrendeling hebt ingesteld,

  zal het toestel telkens bij het inschakelen of het
  ontgrendelen van het scherm om dit patroon vragen.
  • Als u uw pincode of wachtwoord vergeet, moet u het
  toestel bij een Samsung Servicecenter laten resetten.
  • Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van
  beveiligingscodes of privégegevens of andere schade
  die door illegale software wordt veroorzaakt.

  Een ontgrendelingspatroon instellen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

  selecteer Instellingen → Locatie en beveiliging →
  Schermvergrendeling instellen → Patroon.

  2 Volg de instructies en voorbeeldpatronen op het scherm en
  selecteer Volgende.

  3 Teken een patroon door met uw vinger te vegen en zo ten
  minste 4 punten met elkaar te verbinden.

  4 Selecteer Doorgaan.

  28 Aan de slag • Page 30

  5 Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen.
  6 Selecteer Bevestigen.
  Een ontgrendelingspincode instellen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

  selecteer Instellingen → Locatie en beveiliging →
  Schermvergrendeling instellen → Geef PIN-code in.

  2 Geef een nieuwe pincode (numeriek) in en selecteer
  Doorgaan.

  3 Geef de pincode nogmaals in en selecteer OK.
  Een ontgrendelingswachtwoord instellen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

  selecteer Instellingen → Locatie en beveiliging →
  Schermvergrendeling instellen → Wachtwoord.

  2 Geef een nieuw wachtwoord (alfanumeriek) in en selecteer
  Doorgaan.

  ››De SIM- of USIM-kaart vergrendelen

  U kunt het toestel vergrendelen door de pincode die u bij de
  SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, te activeren.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

  selecteer Instellingen → Locatie en beveiliging → SIMkaartvergrendeling instellen → SIM-kaart vergrendelen.

  2 Geef uw pincode in en selecteer OK.

  Als de pinblokkering is ingeschakeld, moet u telkens bij het
  inschakelen van het toestel de pincode ingeven.

  • Als u te vaak een onjuiste pincode ingeeft, wordt de

  SIM- of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet
  u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de
  blokkering van de kaart op te heffen.
  • Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM- of USIMkaart ingeeft, moet u de blokkering van de kaart bij de
  serviceprovider laten opheffen.

  3 Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer OK.
  Aan de slag 29 • Page 31

  Tekst ingeven

  2 Ga zo door totdat u het woord af hebt.

  U kunt tekst ingeven door tekens op het virtuele toetsenbord te
  selecteren of door met de hand op het scherm te schrijven.
  In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst
  wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de
  ondersteunde talen. ► p. 103

  ››Het type toetsenbord wijzigen

  U kunt het type toetsenbord wijzigen. Raak het tekstinvoerveld
  aan en selecteer Invoermethode → een type toetsenbord
  (Swype- of Samsung-toetsenbord).

  ››Tekstinvoer met het Swype-toetsenbord

  1 Selecteer de eerste letter van een woord en veeg met uw
  vinger naar de tweede letter zonder uw vinger van het
  scherm te laten loskomen.

  3 Laat het scherm bij de laatste letter los.
  4 Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u

  om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt
  weergegeven, selecteert u een alternatief in de lijst die
  verschijnt.

  5 Herhaal stap 1-4 voor de rest van de tekst.

  Blijf elke toets aanraken om uit extra tekens te kunnen
  kiezen.

  30 Aan de slag • Page 32

  U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:

  1
  2
  3
  Nummer

  Nummer

  Tekst met uw stem ingeven.
  Deze functie is mogelijk niet
  beschikbaar, afhankelijk van de
  geselecteerde invoertaal.

  6
  4
  5
  6

  Functie

  1

  Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

  2

  Schakelen tussen de symboolstand en de ABC-/
  nummerstand.

  3

  Een spatie invoegen.

  4

  Tekens verwijderen.

  5

  Op een nieuwe regel beginnen.

  Functie

  • U verbergt het Swype-toetsenbord door op [ ] te
  drukken.

  • Voor helpinformatie over het gebruik van het Swypetoetsenbord blijft u

  vasthouden.

  ››Tekstinvoer met het Samsung-toetsenbord
  1 Selecteer

  → Staande toetsenbordtypen en selecteer
  een tekstinvoermethode.
  U kunt een invoermethode met toetsen selecteren (QWERTY
  of traditioneel toetsenbord) of met handschriftinvoer.

  2 Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren of
  door op het scherm te schrijven.

  Aan de slag 31 • Page 33

  U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:

  1
  2
  3
  Nummer

  Nummer

  4
  5
  6
  7

  Functie

  1

  Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

  2

  Schakelen tussen de cijfer-/symboolstand en
  de ABC-stand.
  Tekst met uw stem ingeven; dit pictogram is
  alleen beschikbaar als u de spraakinvoerfunctie
  voor het Samsung-toetsenbord hebt
  ingeschakeld.
  Deze functie is mogelijk niet
  beschikbaar, afhankelijk van de
  geselecteerde invoertaal.

  3

  32 Aan de slag

  Functie

  4

  Uw invoer wissen.

  5

  Op een nieuwe regel beginnen.

  6

  De toetsenbordinstellingen openen; Het type
  toetsenbord wijzigen (blijven aanraken).
  Een spatie invoegen; een punt invoegen
  (dubbeltikken); de invoertaal wijzigen (naar
  links of rechts scrollen).
  De functies van deze toets kunnen per
  serviceprovider verschillen.

  7 • Page 34

  ››Tekst kopiëren en plakken

  Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor
  kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere applicaties
  te gebruiken.

  1 Zet de cursor op de plaats waar u wilt starten.
  2 Selecteer .
  3 Selecteer of .
  4 Sleep of om de gewenste tekst te selecteren.
  5 Selecteer om te kopiëren of om de tekst te knippen en
  op het klembord te plaatsen.

  6 Plaats in een andere applicatie de cursor op de plaats waar u
  de tekst wilt plakken.

  7 Selecteer

  → om de tekst van het klembord in het
  tekstveld te plakken.

  Applicaties van Android Market
  downloaden
  U kunt de functionaliteit van uw apparaat uitbreiden door extra
  applicaties op basis van het Android-platform te installeren. Met
  Android Market kunt u gemakkelijk en snel games en mobiele
  applicaties aanschaffen.

  • Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
  afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

  • Gedownloade applicaties worden door het toestel in
  het interne geheugen opgeslagen.

  ››Een applicatie installeren

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Market.

  2 Selecteer bij de voorwaarden en bepalingen Accepteren.
  3 Zoek een bestand of applicatie en download het.

  Aan de slag 33 • Page 35

  ››Een applicatie verwijderen

  1 Selecteer Mijn apps in het startscherm van Android Market.
  2 Selecteer het item dat u wilt verwijderen.
  3 Selecteer Verwijderen → OK.

  Bestanden downloaden van het web
  Wanneer u bestanden of webapplicaties van internet download,
  worden deze op een geheugenkaart opgeslagen.
  Bestanden die u van internet downloadt, kunnen
  virussen bevatten die schade aan het toestel toebrengen.
  Download daarom alleen bestanden van websites die u
  vertrouwt.
  Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital
  Rights Management om auteursrechten te beschermen.
  Deze beveiliging kan het onmogelijk maken om sommige
  bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen of te
  verzenden.

  34 Aan de slag

  Bestanden van internet downloaden:

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Internet.

  2 Zoek een bestand of applicatie en download het.
  Als u bestanden wilt installeren die u van andere websites dan
  Android Market hebt gedownload, selecteert u Instellingen →
  Applicaties → Onbekende bronnen.

  Gegevens synchroniseren
  U kunt gegevens met diverse webservers synchroniseren en een
  back-up van gegevens maken of deze terugzetten.
  Wanneer de synchronisatie is voltooid, blijft het toestel
  met internet verbonden. Als er op internet wijzigingen zijn
  doorgevoerd, wordt de bijgewerkte informatie op het toestel
  weergegeven en automatisch gesynchroniseerd, en vice versa.
  Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
  afhankelijk van uw regio of serviceprovider. • Page 36

  ››Een serveraccount instellen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Instellingen → Account- en synchronisatie-instellingen.

  2 Selecteer Account toevoegen → een accounttype.
  3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de

  account te voltooien.
  Voor onlinecommunity's zoals Facebook en MySpace voert
  u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u
  Inloggen.

  ››Automatische synchronisatie inschakelen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

  4 Selecteer de applicaties die u wilt synchroniseren.
  Als u applicaties van automatische synchronisatie wilt uitsluiten,
  schakelt u het selectievakje naast de desbetreffende applicaties
  uit.

  ››Gegevens handmatig synchroniseren

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Instellingen → Account- en synchronisatie-instellingen.

  2 Selecteer een account.
  3 Druk op [ ] → Nu synchroniseren. Het toestel begint met
  het synchroniseren van de gegevens die u daarvoor hebt
  opgegeven.

  Instellingen → Account- en synchronisatie-instellingen.

  2 Selecteer Autom. synchroniseren.
  3 Selecteer een account.

  Aan de slag 35 • Page 37

  Communiceren
  Bellen
  Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties,
  zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een
  telefoongesprek beschikbaar zijn en het gebruik van de
  mogelijkheden die met bellen samenhangen.

  ››Bellen en gebeld worden

  Bij het bellen en het aannemen, beëindigen en weigeren
  van gesprekken kunt u gebruikmaken van de toetsen of het
  aanraakscherm.
  Wanneer u de nabijheidssensor inschakelt, wordt het
  aanraakscherm van uw toestel automatisch uitgeschakeld
  en vergrendeld om ongewenste invoer te voorkomen
  wanneer u het toestel in de buurt van uw gezicht houdt.
  ► p. 99

  36 Communiceren

  Bellen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

  → Toets.- bord en geef het netnummer en
  selecteer
  abonneenummer op.

  2 Selecteer om het nummer te bellen.
  3 Selecteer Einde om de oproep te beëindigen.

  • Sla nummers die u vaak belt in de telefoonlijst op.
  ► p. 63

  • U kunt snel de oproepenlijst openen om een nummer

  dat u onlangs hebt gebeld, opnieuw te bellen. Selecteer
  → Logbestanden.
  hiervoor

  Opnemen

  1 Wanneer u wordt gebeld, sleept u

  naar rechts tot aan
  de stip.
  Wanneer de beltoon klinkt, drukt u op de volumetoets
  om de beltoon te dempen.

  2 Selecteer Einde om de oproep te beëindigen. • Page 38

  Een oproep weigeren

  • Als u een oproep in de wacht wilt zetten of uit de wacht wilt

  Wanneer u wordt gebeld, sleept u
  naar links tot aan de stip.
  De beller hoort dan een ingesprektoon.

  • En ook voor het beëindigen van een gesprek drukt u op de

  Een internationaal nummer bellen

  halen, houdt u de headsetknop ingedrukt.
  headsetknop.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

  ››Beschikbare opties tijdens een gesprek

  2 Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen

  • Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume

  → Toets.- bord en blijf 0 vasthouden om het
  selecteer
  teken + in te voegen.

  (landnummer, netnummer en abonneenummer) en
  selecteer .

  ››De headset gebruiken

  Wanneer u een headset op het toestel aansluit, kunt u handsfree
  gesprekken aannemen en regelen:

  • Voor het aannemen van een gesprek drukt u op de
  headsetknop.

  • Voor het afwijzen van een oproep houdt u de headsetknop
  ingedrukt.

  U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een
  telefoongesprek voert:
  te regelen.

  • Selecteer In de wacht om een gesprek in de wacht te plaatsen.
  Om een gesprek weer uit de wachtstand te halen selecteert u
  Uit wacht.
  • Als u een tweede nummer wilt bellen, selecteert u Oproep
  toevoegen en belt u een nieuw nummer.
  • Als u een tweede oproep wilt beantwoorden, sleept u bij
  het klinken van de wisselgesprektoon
  naar rechts tot
  aan de stip. Er wordt gevraagd of het eerste gesprek moet
  worden beëindigd of in de wacht geplaatst. U kunt de
  wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent
  geabonneerd.

  Communiceren 37 • Page 39

  • Selecteer Kiesschijf om het belscherm te openen.
  • Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken, selecteert u
  Headset.

  • U kunt de microfoon uitschakelen zodat degene aan de andere
  kant van de lijn u niet kan horen. Selecteer hiervoor Dempen.

  • Selecteer Luidspreker om de luidsprekerfunctie te activeren.

  In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de
  luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere
  geluidsprestaties de normale telefoonstand.

  • Selecteer Wissel om tussen de twee gesprekken te wisselen.
  • Als u een telefoongesprek met meerdere bellers

  (vergaderoproep) wilt houden, belt u een tweede nummer of
  neemt u een tweede gesprek aan en selecteert u Oproepen
  samenvoegen wanneer u verbinding met deze tweede
  persoon hebt. Voor het gebruik van deze telefonische
  vergaderfunctie hebt u wel een abonnement nodig.

  ››Gemiste oproepen bekijken en de

  bijbehorende nummers terugbellen

  Op uw apparaat worden de oproepen weergegeven die u hebt
  gemist. Als u het nummer van een gemiste oproep wilt bellen,
  opent u het snelkoppelingenpaneel en selecteert u de gemiste
  oproep.

  ››Extra functies gebruiken

  U kunt diverse andere belfuncties gebruiken, bijvoorbeeld de
  FDN-modus (Fixed Dialling Number), of oproepdoorschakeling.

  De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken
  In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw apparaat
  beperkt tot de nummers in de FDN-lijst. De FDN-modus
  inschakelen:

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

  selecteer Instellingen → Oproepen → FDN-nummers →
  FDN inschakelen.

  38 Communiceren • Page 40

  2 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt
  gekregen, en selecteer OK.

  3 Selecteer FDN-lijst en voeg contacten toe voor gebruik in
  de FDN-stand.

  Oproepen doorschakelen
  Doorschakelen is een netwerkfunctie waarmee inkomende
  oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer worden
  doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor diverse
  omstandigheden waarin u niet in staat bent om gesprekken
  aan te nemen, bijvoorbeeld wanneer u al aan het bellen bent of
  wanneer u zich buiten het servicegebied bevindt.

  Wisselgesprek instellen
  Wisselgesprek is een netwerkfunctie waarmee u tijdens
  een gesprek een melding krijgt als er een nieuwe oproep
  binnenkomt.
  Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Instellingen → Oproepen → Extra instellingen
  → Wisselgesprek. Uw instellingen worden naar het netwerk
  verzonden.

  ››Oproepenlijsten bekijken

  U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen weergeven.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

  2 Selecteer een voorwaarde.
  3 Geef een nummer in om oproepen naar door te schakelen en

  2 Druk op [

  Instellingen → Oproepen → Oproepen doorschakelen.

  selecteer Inschakelen.
  Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

  → Logbestanden.

  ] → Weergave → een optie om de
  oproepenlijsten te sorteren.
  Vanuit de oproepenlijsten kunt u rechtstreeks iemand
  bellen of een bericht sturen door het contact naar links of
  naar rechts te tikken.

  Communiceren 39 • Page 41

  3 Selecteer een lijst om de details te bekijken.

  2 Selecteer Contacten.

  Berichten

  3 Selecteer contacten en selecteer Voeg toe.
  4 Selecteer Tik om samen te stellen en geef uw berichttekst

  Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen, een
  bericht naar het nummer sturen of het nummer aan de
  telefoonlijst toevoegen.

  Hier wordt uitgelegd hoe u SMS- en MMS-berichten kunt
  opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen
  berichten kunt weergeven en beheren.
  Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied
  verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen.
  Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

  ››Een SMS-bericht verzenden

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  → Nieuw bericht.

  40 Communiceren

  U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de
  lijsten of contactgroepen selecteren door een andere optie
  te selecteren.

  in.
  Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [
  invoegen.

  ] → Smiley

  5 Selecteer Verzend om het bericht te verzenden.

  ››Een MMS-bericht verzenden

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  → Nieuw bericht.

  2 Selecteer Contacten.

  U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de
  lijsten of contactgroepen selecteren door een andere optie
  te selecteren.
  Wanneer u een e-mailadres ingeeft, wordt het bericht in een
  MMS-bericht omgezet. • Page 42

  3 Selecteer contacten en selecteer Voeg toe.
  4 Selecteer Tik om samen te stellen en geef uw berichttekst
  in.
  Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [
  invoegen.

  5 Selecteer

  ] → Smiley

  → een optie en voeg een item toe.

  U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of
  een nieuwe foto of video maken of een geluidsfragment
  opnemen.

  6 Druk op [

  ] → Onderwerp toevoegen en geef een
  onderwerp voor het bericht in.

  7 Selecteer Verzend om het bericht te verzenden.

  ››Een SMS- of MMS-bericht weergeven
  1

  Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer .
  Uw berichten worden net als in een chatprogramma in
  conversaties per contact gesorteerd.

  2 Selecteer een contact.
  3 Voor een MMS-bericht selecteert u een bericht om de details
  te bekijken.

  ››Voicemailberichten beluisteren

  Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de
  voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen
  bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende
  oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om
  voicemailberichten te beluisteren:

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  → Toets.- bord en blijf 1 vasthouden.

  2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.

  U moet het nummer van de voicemailserver opslaan
  voordat u naar de server gaat. Informeer bij uw provider
  naar het nummer.

  Communiceren 41 • Page 43

  Google Mail

  U kunt nieuwe e-mailberichten van Google Mail™ naar uw
  Postvak IN downloaden. Wanneer u deze applicatie opent
  verschijnt het scherm van het Postvak IN. Het totaalaantal
  ongelezen berichten wordt in de titelbalk weergegeven en de
  ongelezen berichten worden vet weergegeven. Als u een bericht
  van een label hebt voorzien, wordt dit label in een gekleurde
  rechthoek op het bericht weergegeven.

  • Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
  afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
  • Dit Google Mail-menu kan afhankelijk van uw
  serviceprovider een andere naam hebben.

  ››Een e-mail verzenden

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Google Mail.

  2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u OK.
  3 Druk op [ ] → Opstellen.
  42 Communiceren

  4 Geef in het veld voor de geadresseerde een naam of adres in.
  5 Geef een onderwerp en een bericht in.
  6 Als u een beeldbestand wilt bijvoegen, drukt u op [ ] →
  Bijlage toevoegen → een bestand.

  7 Selecteer

  om het bericht te verzenden.

  ››E-mailberichten bekijken

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Google Mail.

  2 Selecteer een e-mailbericht.
  In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

  • Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u
  .
  • Als u een antwoord wilt sturen naar alle ontvangers, selecteert
  u

  → Allen antw.

  • Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen,
  selecteert u

  → Doorsturen. • Page 44

  • Als u een ster aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u
  • Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u Voorbeeld.

  Als u het bericht wilt opslaan op uw apparaat, selecteert u
  Downloaden.
  • Als u het bericht wilt archiveren, selecteert u Archief.
  • Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen.
  • U gaat naar het vorige of volgende bericht door
  of
  te selecteren.

  ››E-mailberichten met labels ordenen

  U kunt uw e-mail ordenen door de berichten van labels te
  voorzien of belangrijke berichten met een ster te markeren.
  U kunt berichten met een labelfilter sorteren.

  Berichten van een label voorzien

  1 Raak in het scherm van het Postvak IN een bericht aan.
  2 Selecteer Labels wijzigen.
  3 Kies een label om toe te voegen en selecteer OK.

  .

  Berichten van een ster voorzien

  1 Raak in het scherm van het Postvak IN een bericht aan.
  2 Selecteer Ster toevoegen. Het stersymbool naast het bericht
  wordt ingeschakeld.

  Berichten filteren

  1 Druk in het scherm van het Postvak IN op [
  labels.

  ] → Ga naar

  2 Selecteer het label van de berichten die u wilt bekijken.

  E-mail
  Leer hoe u e-mailberichten via uw privé- of zakelijke account
  kunt verzenden en bekijken.

  ››Een e-mailaccount instellen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer E-mail.

  2 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in.
  Communiceren 43 • Page 45

  3 Selecteer Volgende (voor algemene e-mailaccounts) of

  Handm. instell. (voor e-mailaccounts van andere bedrijven).

  4 Volg de instructies op het scherm.

  Als u klaar bent met het instellen van het e-mailaccount, worden
  de e-mailberichten naar uw apparaat gedownload. Als u meer
  dan twee accounts hebt gemaakt, kunt u wisselen tussen de
  e-mailaccounts. Druk op [ ] → Accounts en selecteer het
  account waarvoor u berichten wilt ophalen.

  ››Een e-mail verzenden

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  E-mail → een e-mailaccount.

  2 Druk op [ ] → Samenstellen.
  3 Selecteer Contacten.

  U kunt een e-mailadres handmatig ingeven of er een in de
  lijsten of contactgroepen selecteren door een andere optie
  te selecteren.

  44 Communiceren

  4 Selecteer contacten en selecteer Voeg toe.
  5 Selecteer het vak CC/BCC om meer ontvangers toe te
  voegen.

  6 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
  7 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.
  8 Selecteer Bijlage en voeg een bestand toe.

  U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of
  een nieuwe foto of video maken of een geluidsfragment
  opnemen.

  9 Selecteer Verzenden om het bericht te verzenden.

  Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt,
  wordt het bericht in de lijst bewaard totdat u weer online
  en in uw servicegebied bent.

  ››Een e-mailbericht weergeven

  Wanneer u een e-mailaccount opent, kunt u eerder opgehaalde
  e-mailberichten offline bekijken of verbinding met de
  e-mailserver maken om nieuwe berichten te bekijken. Nadat u
  e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken. • Page 46

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  E-mail → een e-mailaccount.

  2 Druk op [
  werken.

  ] → Vernieuw om de berichtenlijst bij te

  3 Selecteer een e-mailbericht.
  In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

  • Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op [

  ]→

  Antwoord.
  • Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, drukt u
  op [ ] → Doorsturen.
  • Als u het bericht wilt verwijderen, drukt u op [ ] → Wissen.
  • Als u het bericht naar een andere map wilt verplaatsen, drukt u
  op [ ] → Verplaatsen naar map.
  • Als u de afbeelding in het bericht wilt laden, drukt u op [ ]
  → Foto's weerg.
  • Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u deze. Als u het
  op de geheugenkaart wilt opslaan, selecteert u .

  Talk

  Chat met vrienden en familie via Google Talk™.
  Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
  afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

  ››Vrienden aan de vriendenlijst toevoegen
  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

  selecteer Talk.
  In de vriendenlijst worden al uw Google Talk-contacten
  weergegeven.

  2 Druk op [ ] → Vriend toevoegen.
  3 Geef een e-mailadres van de vriend in en selecteer
  Uitnodiging verzenden.

  Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, wordt de vriend
  toegevoegd aan uw vriendenlijst.

  Communiceren 45 • Page 47

  ››Een chatsessie starten

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Talk.

  2 Selecteer in de vriendenlijst een vriend. Het chatscherm
  wordt geopend.

  3 Geef een bericht in en selecteer Verzenden.
  4

  Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [
  Smiley invoegen.

  ] → Meer →

  Als u naar een andere actieve chatsessie wilt overschakelen,
  drukt u op [ ] → Andere chat kiezen.

  5 Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op [
  beëindigen.

  46 Communiceren

  ] → Chat

  Social Hub

  Leer gebruik te maken van Social Hub™, de geïntegreerde
  communicatietoepassing voor SNS (Social Network Service),
  e-mail, berichten, chatberichten (IM) en gegevens van contacten
  en agenda-items. Ga naar socialhub.samsungapps.com voor
  meer informatie.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Social Hub.

  2 Bekijk en gebruik de zaken die via Social Hub beschikbaar
  worden gesteld. • Page 48

  Entertainment

  ››Een foto nemen

  Camera

  2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
  3 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie

  Hier wordt beschreven hoe u foto's en video's kunt maken en
  weergeven. U kunt foto's maken met een maximumresolutie
  van 2560 x 1920 pixels (5 megapixel) en video's met een
  maximumresolutie van 640 x 480 pixels.
  Om de camera te kunnen gebruiken, moet u eerst een
  geheugenkaart plaatsen.

  • Het camerascherm verschijnt alleen in de liggende

  stand.
  • Tik op het scherm om pictogrammen in de zoeker te
  verbergen of weer te geven.
  • De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer
  u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
  • De geheugencapaciteit kan variëren naar gelang
  de opnameomstandigheden of de scène die wordt
  opgenomen.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Camera.

  eventueel aan.

  1
  2
  3
  4
  5

  6
  7
  8

  Entertainment 47 • Page 49

  Nummer

  1

  Functie
  De camerastatus en -instellingen
  controleren.
  • : Resolutie
  • : Type lichtmeting

  : Aantal resterende foto's (afhankelijk
  van beschikbare geheugen)
  • : Opslaglocatie

  2

  De opnamestand wijzigen.

  3

  De scènestand wijzigen.

  4
  5
  6

  De flitsinstelling wijzigen; u kunt de flitser
  handmatig in- of uitschakelen of instellen
  dat er automatisch wordt geflitst wanneer
  dit nodig is.
  Hiermee kunt u de camera-instellingen
  wijzigen.
  Hiermee kunt u overschakelen naar de
  camcorder.

  48 Entertainment

  Nummer

  Functie

  7

  Een foto nemen.

  8

  De laatstgemaakte foto bekijken.

  4 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.

  De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u
  opneemt met de hoogste resolutie.

  5 Selecteer

  om een foto te nemen.
  De foto wordt automatisch opgeslagen.

  Nadat u foto's hebt genomen, selecteert u
  foto's te bekijken.

  om de gemaakte

  • Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
  • Als u wilt in- of uitzoomen, tikt u op het scherm en selecteert u

  of . U kunt tevens inzoomen door met twee vingers op
  het scherm te tikken en ze vervolgens uit elkaar te bewegen
  (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).
  • Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u Delen. • Page 50

  • Als u een foto als achtergrond of beller-id voor een contact wilt
  instellen, selecteert u Instellen als.
  • Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u Wissen.

  ››Foto's maken met de voorkeuzes voor
  verschillende scènes

  De camera bevat vooraf ingestelde instellingen voor diverse
  scènes. Zo kunt u eenvoudig de stand kiezen die bij de
  opnameomstandigheden en het onderwerp past.
  Als u bijvoorbeeld 's nachts foto's wilt maken, selecteert u de
  nachtmodus, omdat daarbij een lange belichting wordt gebruikt.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Camera.

  2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
  → een scène.
  3 Selecteer
  4 Breng eventueel wijzigingen aan.
  5 Selecteer om een foto te nemen.

  ››Een foto nemen in de Smile shot-stand

  De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto's van
  lachende mensen te nemen.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Camera.

  2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
  3 Selecteer → Smile shot.
  4 Breng eventueel wijzigingen aan.
  5 Selecteer .
  6 Richt de cameralens op het onderwerp.

  Het toestel detecteert automatisch mensen in beeld en
  detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt
  het toestel automatisch een foto.

  Entertainment 49 • Page 51

  ››Een reeks foto's achter elkaar maken

  U kunt gemakkelijk een reeks foto's van bewegende
  onderwerpen maken. Dit is handig bij het fotograferen van
  kinderen die spelen of aan een sportevenement deelnemen.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Camera.

  2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
  3 Selecteer → Doorlopend.
  4 Breng eventueel wijzigingen aan.
  5 Raak aan. Er worden achter elkaar foto’s genomen totdat
  u de toets loslaat.

  ››Een panoramafoto maken

  Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's
  maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Camera.

  2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
  3 Selecteer → Panorama.
  4 Breng eventueel wijzigingen aan.
  5 Selecteer om de eerste foto te maken.
  6 Beweeg het toestel langzaam in de gekozen richting totdat
  het groene kader precies in de zoeker staat.
  Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt
  automatisch de volgende foto genomen.

  7 Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.

  50 Entertainment • Page 52

  ››Camera-instellingen aanpassen

  Voordat u een foto maakt, kunt u
  volgende opties weer te geven:  selecteren om de

  Optie

  Functie

  Belichtingswaarde

  De belichtingswaarde instellen.

  Scherpstellen
  Timer
  Resolutie
  Witbalans
  Effecten
  ISO

  Close-up foto's maken of instellen
  dat de camera scherpstelt op het
  onderwerp.
  De vertraging voordat er een foto wordt
  gemaakt instellen.
  Hiermee kunt u de resolutie wijzigen.
  Hiermee kunt u de
  kleurbalans aanpassen aan de
  lichtomstandigheden.
  Een speciaal effect toepassen, zoals
  sepia of zwart-wit.
  Hiermee kunt u de gevoeligheid van de
  beeldsensor instellen.

  Optie
  Meting
  Automatisch
  contrast
  Beeldkwaliteit
  Aanpassen

  Functie
  Hiermee kunt u een type lichtmeting
  selecteren.
  Hiermee wordt automatisch het
  contrast tussen het onderwerp en de
  achtergrond aangepast.
  Hiermee kunt u het kwaliteitsniveau
  voor uw foto's instellen.
  Contrast, kleurverzadiging en scherpte
  aanpassen.


  Voordat u een foto maakt, kunt u
  volgende instellingen weer te geven:

  Instelling
  Richtlijnen
  Overzicht

  selecteren om de

  Functie
  Hiermee geeft u de kaderlijnen op het
  voorbeeldscherm weer.
  Hiermee stelt u in dat de gemaakte foto
  wordt weergegeven.

  Entertainment 51 • Page 53

  Instelling

  GPS

  Geluid sluiter
  Resetten

  Functie
  Hiermee laat u locatie-informatie bij de
  foto's opnemen.
  Voor een goede GPS-ontvangst
  moet u locaties waar het signaal
  geblokkeerd wordt vermijden,
  zoals tussen gebouwen of in
  laaggelegen gebieden, of in
  slechte weersomstandigheden.
  Hiermee laat de camera bij het maken
  van een foto een geluid horen.
  Hiermee kunt u de menu's en opnameinstellingen resetten.

  ››Een video opnemen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Camera.

  2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
  3 Selecteer om over te schakelen naar de camcorder.
  4 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie
  eventueel aan.

  1
  2

  3
  4

  52 Entertainment

  5
  6
  7 • Page 54

  Nummer

  1

  2

  3
  4
  5

  Functie
  De camcorderstatus en -instellingen
  controleren.
  • : Resolutie

  : Duur van de video die kan
  worden opgenomen (afhankelijk van
  beschikbare geheugen)
  • : Opslaglocatie
  De opnamestand wijzigen (voor het
  bijvoegen van een multimediabericht of
  voor normaal opslaan).
  De flitsinstelling wijzigen; u kunt de flitser
  handmatig in- of uitschakelen of instellen
  dat er automatisch wordt geflitst wanneer
  dit nodig is.
  Hiermee kunt u de camcorderinstellingen
  wijzigen.
  Hiermee kunt u naar de camera
  overschakelen.

  Nummer

  Functie

  6

  Een video opnemen.

  7

  De laatstgemaakte video bekijken.

  5 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.

  De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u
  opneemt met de hoogste resolutie.

  6 Selecteer
  7 Selecteer

  om de opname te starten.

  om de opname te stoppen.
  De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
  Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage
  verwerkingssnelheid om het opnemen van video's
  mogelijk te maken.

  Selecteer na het opnemen van een video
  geven.

  om deze weer te

  • Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
  • Als u een video naar anderen wilt verzenden, selecteert u
  Delen.

  Entertainment 53 • Page 55

  • Als u een video wilt afspelen, selecteert u Afspelen.
  • Als u een video wilt verwijderen, selecteert u Wissen.

  ››Camcorderinstellingen aanpassen

  Voordat u een video opneemt, kunt u
  de volgende opties:  selecteren voor

  Voordat u een video opneemt, kunt u
  de volgende instellingen:
  Functie

  Richtlijnen

  Hiermee geeft u de kaderlijnen op het
  voorbeeldscherm weer.
  Hiermee schakelt u het geluid in of uit.

  Functie

  Geluidsopname

  Timer

  De vertraging voordat de video-opname
  wordt begonnen instellen.

  Overzicht

  Resolutie

  Hiermee kunt u de resolutie wijzigen.

  Resetten

  Effecten
  Videokwaliteit
  Aanpassen

  54 Entertainment

  Hiermee kunt u de kleurbalans aanpassen
  aan de lichtomstandigheden.
  Een speciaal effect toepassen, zoals sepia
  of zwart-wit.
  Hiermee stelt u het kwaliteitsniveau voor
  uw video's in.
  Contrast, kleurverzadiging en scherpte
  aanpassen.

  selecteren voor

  Instelling

  Optie

  Witbalans  Hiermee stelt u in dat de gemaakte video
  wordt weergegeven.
  Hiermee kunt u de menu's en opnameinstellingen resetten. • Page 56

  ››Een foto bekijken

  Galerij
  Hier vindt u informatie over het bekijken van foto's en video's in
  een geheugenkaart.

  ››Ondersteunde bestandsindelingen
  Type

  Indeling

  Foto

  Extensie: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif

  Video

  • Extensie: 3gp, mp4
  • Codec: MPEG4, H.263, H.264

  • Afhankelijk van de software in uw apparaat worden

  bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
  • Als een bestand groter is dan het beschikbare
  geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van
  het bestand.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Galerij.

  2 Selecteer een map.
  3 U kunt de weergavestand wijzigen door

  rechtsboven in het scherm te selecteren.

  of

  4 Selecteer een foto (zonder pictogram) om weer te geven.
  Terwijl u een foto bekijkt, hebt u de volgende opties:

  • Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
  • Selecteer of om in of uit te zoomen. U kunt tevens

  inzoomen door met twee vingers op het scherm te tikken en
  ze vervolgens uit elkaar te bewegen (beweeg uw vingers naar
  elkaar toe om uit te zoomen).
  • U start een diavoorstelling van foto's in de geselecteerde map
  door Diashow te selecteren. U stopt de diavoorstelling door
  op het scherm te tikken.
  • Voor gebruik van extra functies in combinatie met de foto,
  zoals opties voor delen, verwijderen en bewerken, selecteert
  u Menu.

  Entertainment 55 • Page 57

  ››Een video-opname afspelen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Galerij.

  2 Selecteer een video (met het pictogram ) om af te spelen.
  3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
  4 Regel het afspelen met de virtuele toetsen.

  ››Foto's en video's delen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Galerij.

  2 Selecteer een map.
  3 Druk op [ ] en selecteer afbeeldings- of videobestanden.
  4 Selecteer Delen → een deeloptie.

  56 Entertainment

  Muziek
  Hier leest u hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt
  beluisteren terwijl u onderweg bent. De MP3-speler ondersteunt
  de volgende bestandsindelingen: mp3, ogg, aac.
  Voordat u de MP3-speler kunt gebruiken, moet u een
  geheugenkaart plaatsen.

  • U kunt ook muziekbestanden in de volgende

  bestandsindelingen afspelen als u deze opent in
  Mijn bestande..., in multimediaberichten of in de
  webbrowser: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav,
  mxmf.
  • Afhankelijk van de software in uw apparaat worden
  bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
  • Als een bestand groter is dan het beschikbare
  geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van
  het bestand. • Page 58

  ››Muziekbestanden naar uw geheugenkaart
  overbrengen

  3 Regel het afspelen met de volgende toetsen:
  1

  U kunt op de volgende manieren bestanden naar uw
  geheugenkaart overbrengen:

  • Draadloos downloaden van internet. ► p. 70
  • Downloaden vanaf een pc met Samsung Kies. ► p. 88
  • Ontvangen via Bluetooth. ► p. 83
  • Kopiëren naar een geheugenkaart. ► p. 89

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Muziek.

  2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

  6

  2
  3
  4

  ››Muziekbestanden afspelen

  Breng eerst muziekbestanden over naar uw apparaat of een
  geheugenkaart.

  5

  Nummer

  1
  2
  3

  1

  7
  8
  Functie
  Hiermee schakelt u het 5.1-kanaals
  surroundsound-systeem in als er een
  headset is aangesloten.
  Versleep de balk om naar een bepaald punt
  in het bestand te gaan.
  Het afspelen opnieuw starten of achteruit
  springen; terugspoelen binnen een bestand
  (blijven aanraken).

  Entertainment 57 • Page 59

  Nummer

  4
  5
  6

  Functie
  Afspelen onderbreken; selecteer om door
  te gaan met afspelen.
  De herhaalstand wijzigen (uit, een bestand
  herhalen of alle bestanden herhalen).

  1

  Hiermee kunt u de shufflestand inschakelen.

  7

  Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een
  bestand (blijven aanraken).

  8

  De afspeellijst openen.

  1. Deze pictogrammen worden weergegeven wanneer u op het
  spelerscherm tikt.

  • U kunt het afspelen regelen met een headset: Druk

  op de headsetknop om af te spelen of het afspelen te
  onderbreken. U kunt de headsetknop ook ingedrukt
  houden om de muziekspeler te starten.
  • SRS CS Headphone™ biedt 5.1-surroundgeluid bij het
  afspelen van meerkanaalsmedia zoals dvd-films via een
  standaardhoofdtelefoon of standaardoordopjes.
  • WOW HD™ zorgt voor een aanzienlijke
  kwaliteitsverbetering van afgespeelde audio. Het biedt
  een dynamische 3D-beleving met een diepe, volle
  bas en heldere hoge frequenties voor een zuivere
  geluidsweergave.

  ››Een afspeellijst maken

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Muziek.

  2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

  58 Entertainment • Page 60

  3 Druk op [ ] → Naar afspeellijst → Nieuw.
  4 Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer

  ››Instellingen van de MP3-speler aanpassen

  5 Als u meer muziekbestanden aan de afspeellijst wilt

  2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
  3 Druk op [ ] → Instellingen.
  4 Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw

  Save.

  toevoegen, drukt u op [
  nieuwe afspeellijst.

  ] → Naar afspeellijst → de

  ››De partyshuffle-functie gebruiken

  Wanneer u de partyshuffle-functie inschakelt, worden
  muziekbestanden op uw apparaat in willekeurig geselecteerd
  en afgespeeld.

  1

  Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Muziek.

  2 Druk op [ ] → Voorkeurslijst.
  3 Als u de partyshuffle-functie wilt uitschakelen, drukt u op
  [

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Muziek.

  wensen aan:
  Optie

  Functie

  5.1-kanaals

  Instellen of het virtuele 5.1-kanaals
  surroundsoundsysteem wordt
  geactiveerd als er een headset wordt
  aangesloten.

  Equalizer

  Selecteer een standaardtype equalizer.

  ] → Voorkeurslijst uit.

  Entertainment 59 • Page 61

  FM-radio

  3 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

  U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u
  naar de FM-radio wilt luisteren, moet u een headset, die dienst
  doet als antenne, op de telefoon aansluiten.

  ››Naar de FM-radio luisteren

  1 Sluit een headset op het toestel aan.
  2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

  selecteer FM-radio.
  De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders
  worden in het toestel opgeslagen.
  De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u
  gevraagd om automatisch naar zenders te zoeken.

  60 Entertainment

  1

  5

  2
  3

  3

  4
  Nummer

  Functie

  1

  De FM-radio in- of uitschakelen.

  2

  Nauwkeurig afstemmen op de frequentie.

  3

  Zoeken naar een beschikbare radiozender. • Page 62

  Nummer

  Functie

  4

  De huidige radiozender aan de lijst met
  favorieten toevoegen.

  5

  Het volume aanpassen.

  ››Een radiozender automatisch opslaan
  1 Sluit een headset op het toestel aan.
  2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer FM-radio.

  3 Druk op [

  ] → Scannen → een scanoptie.
  De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders
  worden in het toestel opgeslagen.

  ››Een radiozender aan de favorietenlijst
  toevoegen

  1 Sluit een headset op het toestel aan.
  2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer FM-radio.

  3 Selecteer om de FM-radio aan te zetten.
  4 Scroll naar de gewenste radiozender.
  5 Selecteer om het aan de favorietenlijst toe te voegen.

  U kunt een naam voor een radiozender ingeven of een
  radiozender verwijderen; houd een radiozender in de
  favorietenlijst aangeraakt en selecteer Wissen of Naam
  wijzigen.

  Entertainment 61 • Page 63

  ››Instellingen van de FM-radio aanpassen
  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

  Optie

  selecteer FM-radio.

  2 Druk op [ ] → Instellingen.
  3 Pas de volgende instellingen van de FM-radio aan uw

  Zenderinfo tonen

  wensen aan:
  Optie

  Functie

  Regio

  Uw land selecteren.

  Afspelen op
  achtergrond

  Instellen of de FM-radio tijdens het
  gebruik van andere applicaties op
  de achtergrond blijft spelen. Als
  deze functie is ingeschakeld, kunt
  u de FM-radio bedienen via het
  snelkoppelingenpaneel.

  62 Entertainment

  Alternatieve
  frequentie
  FM automatisch
  uit

  Functie
  Instellen of de zenderinformatie op
  het scherm van de FM-radio wordt
  weergegeven; zenderinformatie is
  alleen beschikbaar bij radiozenders
  die deze informatie verstrekken.
  Instellen of de FM-radio bij een
  zwak signaal automatisch opnieuw
  wordt afgestemd.
  Instellen dat de FM-radio na een
  opgegeven tijdsduur automatisch
  wordt uitgeschakeld. • Page 64

  Persoonlijke gegevens

  4 Geef de contactgegevens in.
  5 Selecteer Opslaan om het contact aan het geheugen toe

  Contacten

  U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.

  te voegen.

  Leren hoe u een lijst met uw persoonlijke of zakelijke
  contacten kunt maken en beheren. U kunt namen, mobiele
  telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen,
  verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.

  ››Een contact toevoegen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer

  .

  2 Selecteer .
  3 Selecteer een geheugenlocatie.

  Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account
  waaraan u het contact wilt toevoegen.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  → Toets.- bord.

  2 Geef een telefoonnummer in.
  3 Selecteer Voeg toe aan contacten →
  4 Selecteer een geheugenlocatie.

  .

  Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account
  waaraan u het contact wilt toevoegen.

  5 Geef de contactgegevens in.
  6 Selecteer Opslaan om het contact aan het geheugen toe
  te voegen.

  Persoonlijke gegevens 63 • Page 65

  ››Een contact zoeken

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer

  .

  2 Blader omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
  3 Selecteer de naam van een contactpersoon.
  Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u:

  • het contact opbellen door een telefoonnummer te selecteren.
  • een bericht verzenden door Bericht te selecteren.
  • een e-mailbericht verzenden door een e-mailadres te
  selecteren.

  • de gegevens van het contact wijzigen door op [
  Wijzigen te drukken.

  ››Een snelkiesnummer instellen

  ]→

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer

  2 Druk op [

  .

  ] → Meer → Snelkiezen.

  64 Persoonlijke gegevens

  3 Selecteer een locatienummer → een contact.

  U kunt snel dit nummer bellen door het locatienummer
  op het kiesscherm aan te raken.

  ››Uw visitekaartje maken

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer

  .

  2 Druk op [ ] → Mijn profiel.
  3 Geef uw persoonlijke gegevens in.
  4 Selecteer Opslaan.

  U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een
  e-mailbericht toe te voegen of door het via de Bluetoothfunctie over te brengen. • Page 66

  ››Contactgegevens ophalen uit uw socialenetwerkaccounts

  U kunt de lijst van community-websiteaccounts weergeven en
  een account selecteren om een contact van de website aan uw
  telefooncontacten toe te voegen.

  1

  Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer .

  2 Druk op [ ] → Vrienden ophalen.
  3 Selecteer een account.

  ››Een contactgroep maken

  Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten
  beheren en berichten of e-mail naar een hele groep sturen. Maak
  eerst een groep.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  → Groepen.

  2 Druk op [

  ] → Nieuw.

  3 Geef een naam in en selecteer een beltoon voor de groep.
  4 Selecteer Opslaan.

  ››Contacten kopiëren

  U kopieert als volgt contacten van de SIM- of USIM-kaart naar
  het toestel:

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer

  2 Druk op [

  .

  ] → Importeren/ exporteren → Importeren
  van SIM-kaart.

  3 Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer
  Importeren.

  U kopieert als volgt contacten van het toestel naar de SIM- of
  USIM-kaart:

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer

  2 Druk op [

  .

  ] → Importeren/ exporteren → Exporteren
  naar SIM-kaart.

  3 Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer
  Exporteren → Ja.

  Persoonlijke gegevens 65 • Page 67

  ››Contacten importeren of exporteren

  U importeert als volgt contactbestanden (in VCF-indeling) van
  een geheugenkaart naar het toestel:

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer

  2 Druk op [

  .

  ] → Importeren/ exporteren → Importeren
  van SD-kaart.

  3 Selecteer een geheugenlocatie.

  Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account
  waaraan u het contact wilt toevoegen.

  4 Selecteer een optie voor het importeren van één

  contactbestand, meerdere contactbestanden of alle
  contactbestanden en selecteer OK.

  5 Selecteer contactbestanden die u wilt importeren en
  selecteer OK.

  66 Persoonlijke gegevens

  U exporteert als volgt contacten van het toestel naar een
  geheugenkaart:

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer

  2 Druk op [

  .

  ] → Importeren/ exporteren → Exporteren
  naar SD-kaart.

  3 Selecteer ter bevestiging Ja.

  ››Het communicatielogboek bekijken

  U kunt het communicatielogboek met oproepen, berichten,
  e-mail of met SNS-conversaties bekijken.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  → Geschiedenis.

  2 Selecteer een item dat u wilt bekijken. • Page 68

  ››Activiteiten van sociale netwerken bekijken
  U kunt de recente activiteiten bekijken van contacten van
  services voor sociale netwerken, zoals Facebook, MySpace en
  Twitter.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  → Activiteiten.

  2 Selecteer een item dat u wilt bekijken.

  Agenda

  ››Een agenda-item toevoegen

  Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Agenda.

  2 Druk op [

  ››Agenda-items bekijken

  De weergave van de agenda wijzigen:

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Agenda.

  2 Druk op [

  ] en selecteer Dag, Week of Maand.

  Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:

  Leer hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse agenda-items
  kunt maken en alarmen instellen om u aan belangrijke agendaitems te herinneren.

  1

  3 Geef desgewenst de details van het item in.
  4 Selecteer Gereed.

  ] → Meer → Nieuw.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Agenda.

  2 Selecteer een datum in de agenda. In de maandweergave
  worden dagen met geplande items met een blauwe balk
  aangegeven.
  Om de huidige datum te selecteren, drukt u op [ ] →
  Vandaag.

  3 Selecteer een item om de details te bekijken.

  Persoonlijke gegevens 67 • Page 69

  ››Een alarm voor een agenda-item stoppen

  Als u voor een agenda-item een alarm instelt, verschijnt er op de
  opgegeven tijd een alarmsymbool.

  1 Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm.
  2 Selecteer een herinnering om de details van het item te
  bekijken.

  2 Selecteer Notitie of druk op [ ] → Nieuw.
  3 Geef de tekst in.
  4 Druk op [ ] om het toetsenbord te verbergen.
  5 Selecteer een kleur om de achtergrondkleur te wijzigen.
  6 Selecteer Opslaan.

  3 Als u de herinnering op de sluimerstand wilt zetten of wilt

  ››Notities weergeven

  Notities

  2 Selecteer een notitie om de detailgegevens te bekijken.

  uitschakelen, selecteert u Alles sluimeren of Alles uitzetten.

  Hier wordt uitgelegd hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat
  u deze op een latere datum kunt opslaan en bekijken.

  ››Een notitie maken

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Notities.

  68 Persoonlijke gegevens

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Notities.

  • Als u de notitie wilt bewerken, selecteert u .
  • Als u de notitie wilt verwijderen, selecteert u → OK.
  U kunt de notitie naar anderen sturen door de notitie
  aangeraakt te houden en Verzenden via → een optie te
  selecteren. • Page 70

  Spraakrecorder
  Leer de spraakrecorder van apparaat gebruiken.
  Om de spraakrecorder te kunnen gebruiken, moet u eerst een
  geheugenkaart plaatsen.

  ››Een spraakmemo opnemen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Spraakrec.

  ››Een spraakmemo afspelen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Spraakrec.

  2 Selecteer Lijst.
  3 Selecteer een spraakmemo om af te spelen.

  U kunt de spraakmemo naar anderen versturen door op
  [ ] → Delen → een optie te drukken.

  2 Selecteer Opnemen om de opname te starten.
  3 Spreek uw boodschap in de microfoon in.
  4 Selecteer Stop wanneer de opname is voltooid.
  Uw memo wordt automatisch opgeslagen.

  5 Als u meer spraakmemo's wilt opnemen, selecteert u
  Opnemen onder aan het scherm.

  Persoonlijke gegevens 69 • Page 71

  Web
  Voor webservices is een gegevensverbinding vereist. Raadpleeg
  uw provider voor een geschikt abonnement.

  Internet
  Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.

  ››Webpagina's bekijken

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Internet om een opgegeven startpagina te openen.
  Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het
  URL-invoerveld, voert u het webadres in en selecteert u .

  2 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:
  1

  2

  • Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht

  voor het gebruik van internet en het downloaden van
  media. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
  • Het webbrowsermenu kan afhankelijk van uw
  serviceprovider een andere naam hebben.
  • Welke pictogrammen beschikbaar zijn, is afhankelijk
  van uw regio of serviceprovider.
  Afhankelijk van uw regio of serviceprovider kan het
  scherm er anders uitzien zijn.

  70 Web • Page 72

  Nummer

  1
  2

  Functie
  Een webadres ingeven voor de webpagina
  die u wilt openen.
  Een lijst met opgeslagen favorieten,
  veelbezochte pagina's en de recente
  browsergeschiedenis openen.

  Tijdens het navigeren door webpagina's hebt u de volgende
  opties:

  • Als u wilt in- of uitzoomen, dubbeltikt u op het scherm. U

  kunt ook met uw vingers zoomen; plaats twee vingers op het
  scherm en breng ze langzaam bij elkaar of verder uit elkaar.
  • Als u een nieuw venster wilt openen, drukt u op [ ] →
  Nieuw venster.
  • Als u de huidige actieve vensters wilt bekijken, drukt u op
  [ ] → Vensters. U kunt meerdere pagina's openen en
  tussen deze pagina's heen en weer gaan.

  • Druk op [

  ] → Vernieuw om de huidige webpagina
  opnieuw te laden.
  • Druk op [ ] → Volgende om naar de volgende pagina in de
  geschiedenis te gaan.
  • Druk op [ ] → Favoriet toevoegen om de huidige
  webpagina aan uw favorieten toe te voegen.
  • U kunt een snelkoppeling naar de huidige webpagina aan
  het standby-scherm toevoegen door op [ ] → Meer →
  Sneltoets startscherm te drukken.
  • Druk op [ ] → Meer → Zoek op pagina om naar tekst op
  de webpagina te zoeken.
  • Druk op [ ] → Meer → Pagina-info om de details van de
  webpagina weer te geven.
  • Druk op [ ] → Meer → Pagina delen om het webadres (de
  URL) van de webpagina naar anderen te verzenden.
  • Als u de downloadgeschiedenis wilt bekijken, drukt u op [ ]
  → Meer → Downloads.
  • Als u de browserinstellingen wilt aanpassen, drukt u op [ ]
  → Meer → Instellingen.

  Web 71 • Page 73

  ››Met spraak informatie zoeken

  Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
  afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Internet.

  2 Selecteer het adresveld.
  3 Selecteer en spreek een trefwoord in de microfoon van

  het toestel.
  Er wordt naar informatie en webpagina's gezocht die met het
  trefwoord samenhangen.

  ››Favoriete webpagina's opslaan

  Als u het webadres van de webpagina kent, kunt u deze
  handmatig als favoriet toevoegen. Een favoriet toevoegen:

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Internet.

  2 Selecteer → Favorieten.
  3 Selecteer Voeg toe of druk op [
  pagina instellen als favoriet.

  ] → Laatst bekeken

  4 Geef een paginatitel en een webadres in.
  5 Selecteer OK.
  Raak in de lijst met favorieten een favoriet aan en gebruik een
  van de volgende opties:

  • Selecteer Openen om de webpagina in het actieve venster
  te openen.

  • Als u de webpagina wilt openen in een nieuw venster,
  selecteert u In nieuw venster.

  • Als u de details van de favoriet wilt wijzigen, selecteert u
  Favoriet wijzigen.

  • Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen aan
  het standby-scherm, selecteert u Sneltoets startscherm.

  • Als u het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen
  wilt verzenden, selecteert u Koppeling delen.

  72 Web • Page 74

  • Als u het webadres (de URL) van de webpagina wilt kopiëren,
  selecteert u URL kopiëren.

  • Als u de favoriet wilt verwijderen, selecteert u Favoriet

  verwijderen.
  • Als u de webpagina wilt gebruiken als startpagina van de
  browser, selecteert u Instellen als startpagina.

  ››Veelbezochte pagina's of de recente
  geschiedenis openen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Internet.

  2
  3 Selecteer een webpagina die u wilt openen.
  Selecteer

  → Meest bezocht of Geschiedenis.

  U kunt een webpagina aan de lijst met favorieten
  toevoegen door het sterpictogram aan de rechterkant te
  selecteren.

  Maps

  Leer hoe u met Google Maps™ uw locatie zoekt, op de kaart naar
  straten, steden of landen zoekt en een routebeschrijving krijgt.
  Gebruik uw apparaat in de volgende situaties niet, zodat u een
  beter GPS-signaal hebt:

  • tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of in
  gebouwen

  • in slechte weersomstandigheden
  • in de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische
  velden
  Raak terwijl u de GPS-functies gebruikt de interne
  antenne niet aan en bedek deze niet met uw handen of
  andere voorwerpen.
  Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
  afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

  Web 73 • Page 75

  ››Locatieservices activeren voor gebruik met
  Google Maps

  U moet locatieservices activeren om uw locatie te vinden en op
  de map te kunnen zoeken.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Instellingen → Locatie en beveiliging.

  2 Configureer de volgende instellingen om locatieservices te
  activeren:

  ››Zoeken naar een specifieke locatie

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Maps.

  2 Als u deze applicatie voor het eerst start, selecteert u OK om
  te bevestigen.
  De kaart geeft uw huidige locatie weer.

  3 Druk op [ ] → Zoeken of selecteer .
  4 Geef een trefwoord voor de locatie in en selecteer

  .

  Optie

  Functie

  • Als u een locatie wilt zoeken met uw stem, selecteert u

  Draadloze
  netwerken
  gebruiken
  GPS-satellieten
  gebruiken

  Stel deze optie in om WLAN- en/of
  mobiele netwerken te gebruiken om
  uw locatie te bepalen.
  Stel deze optie in om de GPS-satelliet te
  gebruiken om uw locatie te bepalen.

  • Als u een lijst met alle resultaten voor uw zoekopdracht

  .

  wilt weergeven, selecteert u

  .

  • Selecteer
  of
  om in of uit te zoomen.
  • Als u een plaats bij u in de buurt zoekt, selecteert u .
  • Als u lagen wilt toevoegen aan de kaart, selecteert u .
  • Als u uw huidige locatie wilt weergeven, selecteert u .
  Als u een ster aan de locatie wilt toevoegen, selecteert u
  .
  de ballon met de locatienaam →

  74 Web • Page 76

  ››Routebeschrijvingen naar een specifieke
  locatie

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Maps.

  2 Druk op [ ] → Route.
  3 Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.
  Als u een adres uit uw contactenlijst wilt ingeven of de

  locatie op de kaart wilt aanwijzen, selecteert u
  Contactpersonen of Punt op kaart.

  4 Selecteer een reismethode (auto, bus of lopen) en selecteer
  Tonen.

  5 Selecteer een reisroute voor details over uw reis (indien
  nodig).

  6 Selecteer

  .
  De route wordt aangegeven op de kaart. Als u slechts één
  of
  .
  gedeelte van de route wilt bekijken, selecteert u

  7 Wanneer u klaar bent, drukt u op [

  ››Uw locatie delen via Google Latitude

  Leer hoe u uw locatie met uw vrienden kunt delen en locaties
  van vrienden kunt bekijken via Google Latitude™.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Latitude.
  Het toestel meldt zich automatisch bij Latitude aan.

  2 Druk op [

  ] → Vrienden toevoegen → Selecteren uit
  contactpersonen of Toevoegen via e-mailadres.

  3 Selecteer een vriend die u wilt toevoegen of geef een
  e-mailadres in en selecteer Vrienden toevoegen.

  4 Selecteer Ja.

  Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, kunt u
  locaties delen.

  5 Druk op [

  ] → Kaart zien.
  De locaties van uw vrienden worden op de kaart gemarkeerd
  door hun foto’s.

  ] → Kaart wissen.

  Web 75 • Page 77

  ››Een plaats in uw omgeving zoeken

  Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
  afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Plaatsen.

  2 Selecteer een categorie.

  Uw apparaat zoekt naar plaatsen in de buurt van uw huidige
  locatie, die betrekking hebben op de categorie.

  3 Selecteer een plaatsnaam om de details te bekijken.
  4 Selecteer om de plaats op de kaart weer te geven.
  Selecteer
  Selecteer
  te geven.

  76 Web

  om de route naar die plaats weer te geven.
  om het telefoonnummer van die plaats weer

  ››Naar uw bestemming navigeren

  Hier leest u hoe u het GPS-navigatiesysteem kunt gebruiken om
  met uw stem uw bestemming te zoeken en weer te geven.
  Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
  afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Navigatie.

  2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u
  Accepteren.

  3 Geef met een van de volgende methoden uw bestemming
  in:
  • Bestemming inspreken: Spreek uw bestemming in,
  bijvoorbeeld "Navigeren naar bestemming."
  • Bestemming typen: Geef uw bestemming met het
  virtuele toetsenbord in. • Page 78

  • Contacten: Selecteer uw bestemming met een adres van
  uw contacten.
  • Plaatsen met ster: Selecteer uw bestemming in de lijst
  met plaatsen met een ster.

  4 Selecteer Installeren om gesproken navigatie te gebruiken

  2 Geef een letter of een woord van de gezochte gegevens in.

  Als u met uw stem gegevens wilt zoeken, selecteert u en
  spreekt u een zoekwoord in de microfoon van het toestel.

  3 Selecteer de naam van het item dat u wilt openen.

  (indien nodig).

  YouTube

  spraakbegeleiding.
  Als u de routebeschrijving in tekstvorm wilt weergeven,
  selecteert u .

  Leer hoe u video's via YouTube kunt bekijken en uploaden.

  5 Volg de route die wordt aangegeven op de kaart en de
  6 U beëindigt de navigatie door te drukken op [
  Navigatie sluiten.

  ]→

  Zoeken
  U kunt naar applicaties op het toestel en specifieke gegevens op
  het web zoeken.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

  Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
  afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

  ››Video's kijken

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer YouTube.

  2 Selecteer ter bevestiging Accepteren als u de applicatie voor
  het eerst opent.

  3 Selecteer een video in de lijst.

  selecteer Zoeken.

  Web 77 • Page 79

  4 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
  5 Regel het afspelen met de volgende toetsen:
  2

  1
  Nummer

  Functie

  1

  Versleep de balk om naar een bepaald punt
  in het bestand te gaan.

  2

  Wijzig de kwaliteit van het scherm.

  ››Video's uploaden

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer YouTube.

  2 Druk op [

  ] → Uploaden en selecteer een video. Ga naar
  8.
  om de
  Als u nieuwe video's wilt uploaden, selecteert u
  camera in te schakelen.

  3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
  4 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar
  wens aan.

  5 Selecteer om de opname te starten.
  6 Selecteer om de opname te stoppen.
  7 Selecteer Opslaan om de opgenomen video op te slaan.
  8 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer
  Aanmelden.

  9 Geef details voor de upload in en selecteer Uploaden.

  78 Web • Page 80

  Nieuws en weer
  Hier leest u hoe u de weersverwachting kunt bekijken en
  actualiteiten en andere nieuwsartikelen kunt lezen.

  ››De weersverwachting bekijken

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Nieuws en weer.

  2 Selecteer Weer boven in het scherm.

  Het toestel zoekt uw huidige locatie en geeft de
  weersverwachting weer.

  U kunt de locatie voor de weersverwachting wijzigen
  in een andere regio. Druk op [ ] → Instellingen
  → Instellingen voor weerbericht en schakel het
  selectievakje naast Mijn locatie gebruiken uit. Selecteer
  vervolgens een locatie in Locatie instellen.

  ››Nieuwsartikelen lezen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Nieuws en weer.

  2 Selecteer nieuwsonderwerp boven in het scherm.
  3 Selecteer een artikel dat u wilt openen.

  U kunt nieuwsonderwerpen toevoegen door op [
  → Instellingen → Instellingen voor nieuws →
  Onderwerpen selecteren te drukken.

  ]

  Web 79 • Page 81

  Samsung Apps

  Market

  Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze applicaties naar
  uw apparaat downloaden. Samsung Apps bevat een grote
  hoeveelheid applicaties op het gebied van games, nieuws,
  informatie, social networking, navigatie, gezondheid en meer en
  maakt uw telefoon daarmee nog onmisbaarder.
  Het toestel wordt slimmer dankzij de volledig geoptimaliseerde
  applicaties van Samsung Apps. Geniet van verbazingwekkende
  applicaties en de mogelijkheden die deze u bieden.

  U kunt games, beltonen en andere applicaties van Android
  Market downloaden.

  • Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is
  afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

  • Ga naar www.samsungapps.com voor meer informatie.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Samsung Apps.

  2 Zoek en download de gewenste applicaties.

  Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
  afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Market.

  2 Zoek een bestand en download het naar het toestel. ► p. 33

  BookStore
  Hier vindt u informatie over hoe u toegang krijgt tot de online
  e-boekwinkel en elektronische boekinhoud aanschaft, zoals
  verschillende boeken en kranten.
  Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
  afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer BookStore.

  2 Selecteer een inhoudstype.
  80 Web • Page 82

  3 Selecteer een categorie of selecteer Search om te zoeken
  naar e-boekinhoud door een trefwoord in te geven.

  4 Zoek naar een bestand en koop dit of voeg het toe aan uw
  boekenlijst.

  5 Open uw boekenlijst en download de e-boekinhoud naar
  het toestel.

  MusicStore
  Hier vindt u informatie over hoe u toegang krijgt tot de online
  muziekwinkel en uw favoriete muziekbestanden aanschaft.
  Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
  afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer MusicStore.

  2 Selecteer een categorie of selecteer Search om te zoeken
  naar muziek door een trefwoord in te geven.

  3 Zoek een bestand en download het naar het toestel.
  Web 81 • Page 83

  Connectiviteit
  Bluetooth
  Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die
  werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens
  uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat
  er een fysieke verbinding nodig is.
  Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te
  richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden,
  kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de
  apparaten zich in aparte ruimten bevinden.

  • Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de

  onderschepping of het misbruik van gegevens die via
  de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
  • Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt
  van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd.
  Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het
  mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen
  communiceren, afneemt.
  • Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door
  Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk
  niet met uw apparaat compatibel.

  ››De Bluetooth-functie inschakelen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Instellingen → Draadloos en netwerken → Bluetoothinstellingen.

  2 Selecteer Bluetooth om de Bluetooth-functie in te
  schakelen.

  82 Connectiviteit • Page 84

  ››Andere Bluetooth-apparaten zoeken en

  ››Gegevens verzenden via de Bluetooth-

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

  1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, notitie of

  2 Selecteer een apparaat.
  3 Geef de pincode voor de Bluetooth-functie of de

  2 Druk op [ ] → Delen of Verzenden via → Bluetooth.
  3 Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen.

  verbinding maken

  Instellingen → Draadloos en netwerken → Bluetoothinstellingen → Apparaten zoeken.

  Bluetooth-pincode voor het andere apparaat in (indien
  aanwezig) en selecteer OK. U kunt ook OK selecteren om
  overeenstemming tussen de pincode van uw apparaat en die
  van het andere apparaat te waarborgen.
  Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde
  pincode intoetst of de verbinding accepteert, zijn de
  apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het
  toestel automatisch naar beschikbare diensten.
  Sommige apparaten, met name headsets en handsfree
  carkits, hebben een vaste Bluetooth-pincode, zoals 0000.
  Als het andere apparaat een pincode heeft, moet u deze
  ingeven.

  functie

  mediabestand, in de desbetreffende applicatie of in Mijn
  bestande...

  ››Gegevens ontvangen via de Bluetoothfunctie

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Instellingen → Draadloos en netwerken → Bluetoothinstellingen → Waarneembaar.
  Uw apparaat is 120 seconden lang voor andere Bluetoothapparaten zichtbaar.

  Connectiviteit 83 • Page 85

  2 Geef desgevraagd de pincode voor de Bluetooth-functie in
  en selecteer OK (indien nodig).

  3 Selecteer OK om te bevestigen dat u gegevens van het
  toestel wilt ontvangen (indien nodig).

  Ontvangen gegevens worden opgeslagen in de map bluetooth.
  Als u een contact ontvangt, wordt dit automatisch opgeslagen
  in de telefoonlijst.

  Wi-Fi
  Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze
  netwerkfuncties van de telefoon waarmee u verbinding kunt
  maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat met de IEEE 802.11
  b/g/n-norm compatibel is.
  Overal waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot'
  aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere
  netwerkapparaten maken.
  Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde
  frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese
  landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen
  binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet
  buitenshuis worden gebruikt.

  84 Connectiviteit

  ››De WLAN-functie inschakelen

  Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Instellingen → Draadloos en netwerken → Wi-Fi-instellingen
  → Wi-Fi.
  Het WLAN wordt op de achtergrond geactiveerd, maar
  verbruikt wel batterijvermogen. Activeer het WLAN
  daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te
  sparen.

  ››Een WLAN zoeken en daarmee verbinding
  maken

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Instellingen → Draadloos en netwerken →
  Wi-Fi-instellingen.
  Het toestel gaat automatisch naar beschikbare WLAN's op
  zoek.

  2 Selecteer een netwerk bij Wi-Fi-netwerken.
  3 Geef een wachtwoord voor het netwerk in (indien nodig).
  4 Selecteer Verbinden. • Page 86

  ››Handmatig een WLAN toevoegen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Instellingen → Draadloos en netwerken →
  Wi-Fi-instellingen → Wi-Fi-netwerk toevoegen.

  2 Geef de SSID voor het netwerk op en selecteer het
  beveiligingstype.

  3 Stel de beveiligingsinstellingen in, afhankelijk van het
  geselecteerde beveiligingstype.

  ››DLNA-instellingen voor het delen van
  mediabestanden aanpassen

  Als u andere DLNA-apparaten toegang tot mediabestanden
  op uw apparaat wilt geven, moet u het delen van media
  inschakelen.
  Sommige bestanden kunnen mogelijk niet worden
  afgespeeld op DLNA-apparaten, afhankelijk van de
  apparaten.

  4 Selecteer Opslaan.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

  AllShare

  2 Selecteer Instellingen.
  3 U kunt de volgende instellingen van de DLNA-functie

  Hier leert u gebruikmaken van de DLNA-service (Digital
  Living Network Alliance) waarmee u via een draadloos LAN
  mediabestanden kunt uitwisselen met apparaten die DLNA
  ondersteunen.
  Eerst moet u de WLAN-functie inschakelen en een WLAN-profiel
  toevoegen. ► p. 84

  selecteer AllShare.

  aanpassen:
  Optie

  Functie

  Naam
  mediaserver

  Hier voert een naam voor uw apparaat
  als mediaserver in.
  Hier schakelt u het delen van video's,
  foto's en muziek met andere DLNAapparaten in.

  Media delen

  Connectiviteit 85 • Page 87

  Optie

  Functie

  Toegangspunt
  netwerk

  Hier selecteert u een WLANtoegangspunt voor gebruik bij DLNAverbindingen.

  Uploads
  van andere
  apparaten

  Instellen of uploads van andere
  apparaten worden geaccepteerd.

  ››Uw bestanden met een ander DLNA-

  afspelen. Het afspelen begint op de geselecteerde speler.

  6 Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op uw
  apparaat.
  Afhankelijk van de netwerkverbinding en de server kan
  het afspelen gebufferd worden.

  ››Bestanden van het ene apparaat op het
  andere afspelen

  apparaat afspelen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

  selecteer AllShare.

  2 Selecteer Bestand van server via mijn telefoon afspelen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  2 Selecteer Bestand van mijn telefoon afspelen op een
  andere speler.

  3 Selecteer een mediacategorie en selecteer bestanden om
  4

  5 Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal

  af te spelen.

  Selecteer Naar afspeellijst.

  86 Connectiviteit

  selecteer AllShare.

  op een andere speler.
  Het toestel zoekt automatisch naar DLNA-apparaten.

  3 Selecteer een apparaat als mediaserver (het toestel met de
  mediabestanden). • Page 88

  4 Selecteer een mediacategorie en selecteer bestanden om

  ››Het mobiele netwerk van uw apparaat via

  5 Selecteer Naar afspeellijst.
  6 Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal

  1 Sluit een datakabel aan op een pc en op de multifunctionele

  af te spelen.

  USB delen

  aansluiting op het toestel.

  afspelen.
  Het afspelen begint op de geselecteerde speler.

  2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer

  apparaat.

  3 Selecteer USB-tethering om deze functie te activeren.

  7 Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op uw

  Mobiel netwerk delen
  Hier leest u hoe u het toestel als draadloze modem of draadloos
  toegangspunt voor pc's en andere apparaten kunt instellen en
  zo de mobiele verbinding van het toestel met deze apparaten
  kunt delen.

  Instellingen → Draadloos en netwerken → Tethering en
  draagbare hotspot.

  Het toestel deelt vervolgens de mobiele verbinding met
  de pc.
  U stopt het delen van de netwerkverbinding door het
  selectievakje naast USB-tethering uit te schakelen.
  De methode van delen van de netwerkverbinding
  kan afhankelijk van het besturingssysteem van de pc
  verschillen.

  Connectiviteit 87 • Page 89

  ››Het mobiele netwerk van het toestel via
  WLAN delen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Instellingen → Draadloos en netwerken → Tethering en
  draagbare hotspot.

  2 Selecteer Mobiel toegangspunt om de functie voor
  mobiele toegangspunten in te schakelen.

  3 Selecteer Instellingen Mobile AP → Mobiel toegangspunt
  configureren om de functie voor mobiele toegangspunten
  aan te passen:
  Optie

  Functie

  Netwerk-SSID

  Hier bekijkt en bewerkt u de
  toestelnaam die op externe apparaten
  wordt weergegeven.

  Beveiliging

  Hier selecteert u een beveiligingstype.

  4 Zoek op een ander apparaat de naam van uw apparaat in de
  lijst met beschikbare verbindingen en maak verbinding met
  het netwerk.

  88 Connectiviteit

  Het toestel deelt vervolgens de mobiele verbinding op het
  andere apparaat.

  Pc-verbindingen
  U kunt het toestel met een datakabel in diverse
  USB-verbindingsstanden op een pc aansluiten. Door het toestel
  op een pc aan te sluiten, kunt u gegevens van en naar het toestel
  overbrengen en het Samsung Kies-programma gebruiken.

  ››Verbinden met Samsung Kies

  Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd. U kunt het
  programma van de Samsung-website downloaden
  (www.samsung.com/kies).

  1 Sluit een datakabel aan op een pc en op de multifunctionele

  aansluiting op het toestel.
  Samsung Kies wordt automatisch gestart.
  Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt
  u op het Samsung Kies-pictogram op uw pc.

  2 Kopieer bestanden van de pc naar het toestel.

  Zie de Help bij Samsung Kies voor meer informatie. • Page 90

  ››Verbinden als apparaat voor massaopslag
  Als u een geheugenkaart in het toestel plaatst, kunt u de
  bestandenlijst van de geheugenkaart weergeven door het
  toestel als geheugenkaartlezer te gebruiken.

  1 Plaats een geheugenkaart in het toestel.
  2 Sluit een datakabel aan op een pc en op de multifunctionele
  aansluiting op het toestel.

  3 Open het snelkoppelingenpaneel.
  4 Selecteer USB aangesloten → USB-opslag aansluiten →
  OK.

  5 Open de map om bestanden te bekijken.
  6 Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.
  7 Wanneer u klaar bent, selecteert u USB-opslag
  uitschakelen.

  Als u het toestel weer van de pc wilt loskoppelen, klikt u
  op het USB-pictogram in het systeemvak van Windows en
  klikt u op de optie om het toestel voor massaopslag veilig
  te verwijderen. Vervolgens verwijdert u de pc-datakabel
  uit de pc. Als u dit niet op deze manier doet, kunnen er
  gegevens op de geheugenkaart verloren gaan of kan de
  geheugenkaart beschadigen.

  VPN-verbindingen
  U kunt virtual private networks (VPN) instellen en veilig via een
  openbaar netwerk zoals internet met zo'n netwerk verbinding
  maken.
  Uw apparaat moet al zijn geconfigureerd met
  internettoegang. Als u problemen hebt met
  internettoegang, moet u de verbindingen bewerken.
  Als u niet zeker weet welke gegevens u voor de
  verbinding moet ingeven, neemt u contact op met uw
  serviceprovider.

  Connectiviteit 89 • Page 91

  ››VPN-verbindingen instellen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

  selecteer Instellingen → Draadloos en netwerken → VPNinstellingen → VPN toevoegen.

  2 Selecteer een VPN-type.
  3 Pas het verbindingsprofiel aan.

  Welke opties er beschikbaar zijn, kan per VPN-type
  verschillen.

  Optie
  VPN-naam
  VPN-server instellen
  Codering inschakelen
  Vooraf gedeelde
  IPsec-sleutel instellen
  L2TP geheim
  inschakelen

  90 Connectiviteit

  Optie
  L2TP geheim instellen

  Gebruikerscertificaat
  instellen

  Functie
  Een naam van de VPN-server
  ingeven.
  Het IP-adres van de VPN-server
  instellen.
  Instellen dat de VPN-server
  wordt gecodeerd.
  Een vooraf gedeelde sleutel
  ingeven.
  Het geheime L2TP-wachtwoord
  gebruiken.

  CA-certificaat
  instellen

  DNS-zoekdomeinen

  Functie
  Het geheime L2TP-wachtwoord
  ingeven.
  Een gebruikerscertificaat
  selecteren waarmee de VPNserver u identificeert. U kunt
  certificaten van de VPN-server
  importeren of van het web
  downloaden.
  Een certificaat van een
  certificeringsinstantie (CA)
  selecteren waarmee de VPNserver u identificeert. U kunt
  certificaten van de VPN-server
  importeren of van het web
  downloaden.
  Het DNS-adres (Domain Name
  Server) ingeven.

  4 Wanneer u klaar bent, drukt u op [

  ] → Opslaan. • Page 92

  ››Verbinding maken met een privénetwerk
  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en

  selecteer Instellingen → Draadloos en netwerken →
  VPN-instellingen.

  2 Selecteer een privénetwerk om verbinding mee te maken.
  3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer
  Verbind.

  Connectiviteit 91 • Page 93

  Hulpmiddelen

  ››Een nieuw alarm instellen

  Klok

  2 Druk op [ ] → Alarm toevoegen.
  3 Stel het alarm in.
  4 Selecteer Gereed wanneer u klaar bent.

  Informatie over de klokweergave op het standby-scherm en over
  hoe u een alarm voor belangrijke gebeurtenissen kunt instellen
  en gebruiken.

  ››De klokweergave gebruiken

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Klok.

  2 In de klokweergave kunt u de volgende functies gebruiken:

  • Selecteer om een alarm in te stellen of te verwijderen.
  • Als u een diavoorstelling met foto's in Galerij wilt afspelen,
  selecteert u .
  • Selecteer om de MP3-speler te starten.
  • Selecteer om naar het standby-scherm terug te gaan.

  92 Hulpmiddelen

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Klok.

  Met de snoozefunctie wordt ingesteld dat het toestel
  het alarm na een bepaalde tijd herhaalt. Als u de tijd
  voor de snoozefunctie wilt instellen, drukt u op [ ] →
  Instellingen → Sluimerperiode.

  ››Een alarm afzetten

  Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

  • Selecteer Uitzetten om het alarm te stoppen.
  • Selecteer Sluimeren om het alarm na een opgegeven
  tijdsduur opnieuw te laten afgaan. • Page 94

  Calculator
  Leer wiskundige berekeningen op het toestel uitvoeren, net als
  bij een gewone rekenmachine.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Calculator.

  2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het

  calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

  3 Druk op [

  ] → Geavanceerd venster om de
  wetenschappelijke rekenfuncties te gebruiken.

  Downloads
  Hier vindt u informatie over hoe u bestanden kunt openen en
  beheren die u hebt gedownload via internet en e-mail.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Downloads.

  2 Selecteer een downloadmap.
  3 Als u een bestand wilt openen, selecteert u het bestand.
  Als u een bestand wilt verwijderen, schakelt u het
  selectievakje in en selecteert u Wissen.

  Mijn bestanden
  U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle afbeeldingen,
  video's, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden
  die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  Mijn bestande...

  2 Selecteer een map.

  • Als u een niveau omhoog wilt, selecteert u Omhoog.
  • Als u wilt teruggaan naar de startdirectory, selecteert u
  Startp.

  3 Selecteer een bestand om te openen.

  Hulpmiddelen 93 • Page 95

  Druk in een map [

  ] voor de volgende opties:

  • Als u een bestand naar kennissen wilt versturen via een MMS-

  bericht, e-mail of via de Bluetooth-functie, selecteert u Delen.
  • Selecteer Map maken om een nieuwe map te maken.
  • Selecteer Wissen om bestanden of mappen te verwijderen.
  • Selecteer Tonen om de weergavemodus te wijzigen.
  • Selecteer Sorteer om bestanden of mappen te sorteren.
  • Voor gebruik van extra functies in combinatie met een
  bestand, zoals opties voor verplaatsen, kopiëren of
  naamswijziging, selecteert u Meer.

  SIM Toolkit
  Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw
  provider worden aangeboden. Afhankelijk van uw SIM- of
  USIM-kaart is dit menu mogelijk wel beschikbaar maar wordt het
  anders genoemd.
  Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  SIM Toolkit.

  94 Hulpmiddelen

  Taakbeheer
  Via taakbeheer kunt u bekijken welke applicaties actief zijn,
  de pakketgrootte van applicaties en geheugeninformatie
  weergeven en het RAM-geheugen controleren.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Taakbeheer.

  2 U hebt de volgende opties:

  • Actieve applicaties: Een lijst weergeven met alle
  applicaties die op het toestel worden uitgevoerd.

  • Pakket: De pakketgrootte weergeven van applicaties die
  op het toestel zijn geïnstalleerd.

  • RAM-beheerder: Het RAM-geheugen van het toestel
  controleren en beheren.

  • Overzicht: Het gebruikte en het beschikbare geheugen op
  uw apparaat en geheugenkaart weergeven.

  • Help: Helpinformatie over het verlengen van de
  levensduur van de batterij weergeven. • Page 96

  ThinkFree Office
  Documentbestanden op uw apparaat leren maken en
  weergeven. Als u een account hebt bij de webservice ThinkFree,
  kunt u documenten online beheren. De volgende bestandstypen
  worden door deze applicatie ondersteund: txt, doc, docx, xls,
  xlsx, ppt, pptx, pdf.

  ››Een nieuw document maken

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  ThinkFree Office.

  2 Selecteer ter bevestiging Ik ga akkoord als u de applicatie
  voor het eerst opent.

  3 Selecteer Nu activeren → Sluiten om ThinkFree Office te
  activeren.

  4 Selecteer Mijn documenten.
  5 Druk op [ ] → Nieuw → een documenttype.

  6 Geef een naam voor het document in en selecteer OK.
  7 Geef inhoud in het document in met behulp van de
  gereedschappen onder aan het scherm.

  8 Wanneer u klaar bent met uw bewerkingen, selecteert u
  op de werkbalk of drukt u op [

  ] → Bestand → Opslaan.

  ››Documenten op uw apparaat bekijken en
  bewerken

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  ThinkFree Office.

  2 Selecteer Mijn documenten → een document.
  3 Selecteer een type tekstcodering (indien nodig).
  4 Bekijk het document en bewerk het naar wens.

  • Als u wilt in- of uitzoomen, kunt met uw vingers zoomen;

  plaats twee vingers op het scherm en breng ze langzaam
  bij elkaar of verder uit elkaar.

  Hulpmiddelen 95 • Page 97

  • Als u de werkbalk wilt openen om het document (Word-,
  tekst- of Excel-bestand) te bewerken, drukt u op [ ] →
  Wijzigen.
  • Als u tekst in het document wilt zoeken, drukt u op [ ]
  → Zoeken.

  5 Wanneer u klaar bent met uw bewerkingen, slaat u het
  document op.

  ››Documenten online beheren

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
  ThinkFree Office.

  2 Selecteer Online.
  3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord voor uw account in
  en selecteer Aanmelden.

  4 Bekijk en beheer uw documenten op de server naar wens.

  96 Hulpmiddelen

  Voice Search
  Hier leert u hoe u de functie Voice Search kunt gebruiken om
  een nummer te bellen, een bericht te verzenden en plaatsen en
  informatie met uw stem op te zoeken.
  Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
  afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

  1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Voice Search.

  2 Selecteer Nu spreken → OK (indien nodig).
  3 Spreek een opdracht in de microfoon.

  Als u een videozelfstudie wilt bekijken, selecteert u Watch
  a video in het helpscherm. • Page 98

  Instellingen
  Het menu Instellingen openen
  1

  Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
  selecteer Instellingen.

  2 Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.

  ››Wi-Fi-instellingen

  • Wi-Fi: De WLAN-functie in- of uitschakelen. ► p. 84
  • Netwerkmelding: Instellen dat u een melding ontvangt als er
  een open netwerk beschikbaar is.

  • Wi-Fi-netwerk toevoegen: Handmatig
  WLAN-toegangspunten toevoegen.

  ››Bluetooth-instellingen

  Draadloos en netwerken

  • Bluetooth: De Bluetooth-functie in- of uitschakelen. ► p. 82
  • Naam apparaat: Een Bluetooth-naam voor uw apparaat

  Hier regelt u de instellingen voor draadloze
  netwerkverbindingen.

  • Waarneembaar: Uw apparaat zichtbaar maken voor andere

  ››Vliegtuigstand

  • Apparaten zoeken: Naar beschikbare

  Alle draadloze functies van het toestel uitschakelen. U kunt
  alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

  instellen.

  Bluetooth-apparaten.

  Bluetooth-apparaten zoeken.

  Instellingen 97 • Page 99

  ››Tethering en draagbare hotspot

  • USB-tethering: De functie voor de USB-verbinding activeren

  om de mobiele-netwerkverbinding van het toestel via USB
  met pc’s te delen. Wanneer het toestel dan op een pc is
  aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de pc
  gebruikt. ► p. 87
  • Mobiel toegangspunt: De functie activeren voor de
  draagbare WLAN-hotspot om de mobiele-netwerkverbinding
  van het toestel via de WLAN-functie met pc’s of andere
  apparaten te delen. ► p. 88
  • Instellingen Mobile AP: Hier configureert u
  netwerkinstellingen voor uw WLAN-hotspot.

  ››VPN-instellingen

  Virtual Private Networks (VPN's) instellen en verbinding maken.
  ► p. 89

  ››Mobiele netwerken

  • Pakketgegevens gebruiken: Instellen als u

  gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor
  netwerkservices.

  98 Instellingen

  • Roaming: Instellen dat het toestel met een ander netwerk

  verbinding maakt wanneer u buiten bereik van uw eigen
  netwerk bent ('roaming').
  • Namen toegangspunten: De namen van toegangspunten
  (APN's) instellen.
  • Alleen 2G-netwerken gebruiken: Instellen dat het toestel
  alleen met 2G-netwerken verbinding maakt.
  • Netwerkoperators: Naar beschikbare netwerken zoeken en
  een netwerk voor roaming kiezen.

  Oproepen
  De instellingen voor oproepfuncties aanpassen.

  ››FDN-nummers

  • FDN inschakelen: De FDN-modus (Fixed Dialling Mode) in- of
  uitschakelen. In deze modus kunt u alleen nummers in de
  FDN-lijst bellen. U moet eerst de PIN2-code ingeven die u bij
  uw SIM- of USIM-kaart hebt ontvangen. • Page 100

  • PIN2 wijzigen: De tweede pincode wijzigen, die dient ter
  beveiliging van de primaire pincode. Als de SIM- of USIMkaart is vergrendeld, wordt dit menu gewijzigd in PIN2
  deblokkeren.
  • FDN-lijst: Een lijst met contacten voor de FDN-modus
  instellen.

  ››Voicemailservice

  ››Extra instellingen

  • Beller-id: Hier stelt u in dat bij uitgaande oproepen de andere
  partij kan zien wie er belt.

  • Wisselgesprek: Hier stelt u in of binnenkomende oproepen
  tijdens een actief telefoongesprek worden gemeld.

  • Nabijheidssensor aan: Hier stelt u in dat de nabijheidssensor
  wordt ingeschakeld tijdens een oproep.

  De voicemailserver van uw provider selecteren. U kunt tevens
  andere voicemailservers selecteren als u applicaties hebt
  gedownload die deze ondersteunen.

  Geluid

  ››Voicemailnummer

  • Stille stand: De stille stand activeren om alle geluiden te

  Configureer de instellingen voor diverse geluiden op het toestel.
  dempen behalve mediageluiden en alarmtonen.

  Het nummer opgeven om toegang tot de voicemailservice te
  krijgen. U krijgt dit nummer van uw provider.

  • Trillen: Hiermee stelt u in wanneer het toestel trilt voor

  ››Oproepen doorschakelen

  • Volume: Hier stelt u het volume voor beltonen, muziek,

  Hiermee kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar een
  ander nummer.

  verschillende gebeurtenissen.

  video’s, alarmen, systeemgeluiden van de telefoon en
  meldingen in.
  • Beltoon: Hier selecteert u een beltoon voor inkomende
  oproepen.

  Instellingen 99 • Page 101

  • Beltoon voor melding: Hier selecteert u een beltoon voor

  gebeurtenissen zoals inkomende berichten en gemiste
  oproepen.
  • Aanraaktonen hoorbaar: Hier stelt u in dat het toestel een
  geluid laat horen wanneer u de toetsen op het belscherm
  aanraakt.
  • Selectie hoorbaar: Instellen dat het toestel een geluid laat
  horen wanneer u een applicatie of optie selecteert.
  • Geluid schermvergrendeling: Instellen dat het toestel een
  geluid laat klinken wanneer u het aanraakscherm vergrendelt
  en ontgrendelt.

  Display
  De instellingen voor het scherm wijzigen.

  • Achtergronden
  -- Achtergr. startscherm: Een achtergrondafbeelding
  selecteren voor het standby-scherm.

  -- Achtergr. vergrendelscherm: Een achtergrondafbeelding
  selecteren voor de schermvergrendeling.

  100 Instellingen

  • Lettertype: Het lettertype voor de tekst in het display

  wijzigen. U kunt andere fonts downloaden bij Android Market
  door Lettertypes online ophalen te selecteren.
  • Helderheid: Hiermee kunt u de helderheid van het scherm
  instellen.
  • Scherm automatisch draaien: Instellen of de interface
  automatisch moet worden gedraaid als het toestel wordt
  gedraaid.
  • Animatie: Hier stelt u in dat het toestel een animatie laat zien
  wanneer u van venster wisselt.
  • Time-out scherm: Instellen na hoeveel tijd de
  achtergrondverlichting van het scherm moet worden
  uitgeschakeld.
  • Horizontale kalibratie: Kalibreer de versnellingsmeter om
  de horizontale as van het toestel aan te passen voor betere
  bewegingsherkenning. • Page 102

  Locatie en beveiliging
  Hier kunt u de instellingen voor de beveiliging van uw apparaat
  en de SIM- of USIM-kaart, alsmede de GPS-functie, instellen.

  • Draadloze netwerken gebruiken: Stel deze optie in om

  WLAN- en/of mobiele netwerken te gebruiken om uw locatie
  te bepalen.
  • GPS-satellieten gebruiken: Stel deze optie in om de
  GPS-satelliet te gebruiken om uw locatie te bepalen.
  • Schermvergrendeling instellen: De ontgrendelcode
  instellen. Wanneer u de code hebt ingesteld, verandert deze
  optie in Schermvergrend. wijzigen.
  -- Geen: De schermvergrendeling uitschakelen.
  -- Patroon: Een ontgrendelingspatroon instellen om het
  scherm mee te ontgrendelen.
  -- Geef PIN-code in: Een pincode (numeriek) instellen om het
  scherm te ontgrendelen.
  -- Wachtwoord: Een wachtwoord (alfanumeriek) instellen om
  het scherm te ontgrendelen.

  • SIM-kaartvergrendeling instellen:
  -- SIM-kaart vergrendelen: Hiermee kunt de functie voor

  pinvergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat
  het toestel pas kan worden gebruikt nadat de pincode is
  ingevoerd.
  -- SIM-pincode wijzigen: Hiermee kunt u de pincode van de
  SIM- of USIM-kaart wijzigen.
  • Wachtwoorden zichtbaar: Hier kunt u instellen dat het
  wachtwoord bij het ingeven gewoon wordt weergegeven.
  • Apparaatbeheerders selecteren: De
  apparaatbeheerprogramma’s weergeven die op uw apparaat
  zijn geïnstalleerd. U kunt apparaatbeheerprogramma’s
  activeren om een nieuw beleid op uw apparaat toe te passen.
  • Veilige aanmeldingsgegevens gebruiken: Certificaten
  en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig
  gebruik van diverse applicaties.
  • Installeren van SD-kaart: Gecodeerde certificaten die op een
  geheugenkaart zijn opgeslagen installeren.
  • Wachtwoord instellen: Een wachtwoord voor toegang tot
  referenties instellen en bevestigen.
  • Opslag wissen: De referentiegegevens van het toestel
  verwijderen en het wachtwoord resetten.

  Instellingen 101 • Page 103

  Applicaties
  Hier kunt u de instellingen voor het beheren van geïnstalleerde
  applicaties wijzigen.

  • Onbekende bronnen: Schakel deze optie in om applicaties

  van elke willekeurige bron te kunnen downloaden. Als u deze
  optie niet inschakelt, kunt u alleen applicaties van Android
  Market downloaden.
  • Applicaties beheren: Hier kunt u de lijst met geïnstalleerde
  applicaties openen en informatie over de applicaties bekijken.
  • Actieve services: De services die u gebruikt bekijken en
  beheren.
  • Geheugengebruik: Het beschikbare geheugen en het
  gebruikte geheugen voor applicaties op uw toestel en
  geheugenkaart weergeven.
  • Batterijgebruik: Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt
  door uw toestel.

  102 Instellingen

  • Ontwikkeling:
  -- USB-fouten opsporen: Dit is voor het ontwikkelen van

  applicaties. Wanneer uw apparaat is aangesloten op een
  pc met een pc-datakabel, wordt de USB-foutsporingsstand
  geactiveerd en wordt Samsung Kies automatisch gestart.
  -- Standby: Hier stelt u in dat het scherm van het toestel blijft
  ingeschakeld terwijl de batterij wordt opgeladen.
  -- Namaaklocaties toestaan: Hiermee staat u toe dat
  neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar
  een Location Manager-service worden verzonden. Dit is voor
  het ontwikkelen van applicaties.
  • Samsung Apps: Hiermee selecteert u een netwerkverbinding
  (een WLAN-netwerk of gegevensnetwerk met packet
  switching) voor het ontvangen van updateberichten voor
  applicaties van Samsung Apps.
  Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
  afhankelijk van uw regio of serviceprovider. • Page 104

  Account- en synchronisatieinstellingen
  De instellingen voor de automatische synchronisatiefunctie
  wijzigen of accounts voor synchronisatie beheren.

  • Op achtergrond synchr.: Selecteer deze instelling om de

  functie voor automatisch synchroniseren te kunnen gebruiken.
  Automatisch synchroniseren is op de achtergrond actief en er
  worden geen applicaties geopend terwijl gegevens worden
  gesynchroniseerd.
  • Autom. synchroniseren: Stel het toestel in om automatisch
  gegevens van contacten, de agenda en e-mail te
  synchroniseren.

  Privacy
  Wijzig de instellingen voor het beheren van uw instellingen en
  gegevens.

  • Back-up mijn gegevens: Maak een back-up van de

  instellingen van uw apparaat op de server van Google.

  • Automatisch herstellen: Instellen dat het toestel de gegevens
  van applicaties waarvan u een back-up hebt gemaakt
  automatisch terugzet wanneer deze applicaties op het toestel
  worden geïnstalleerd.
  • Standaardgegevens herstellen: hiermee kunt u de
  standaardwaarden van de instellingen resetten en alle
  gegevens verwijderen.

  SD-kaart en telefoonopslag
  Hier bekijkt u geheugeninformatie van geheugenkaarten en het
  toestel en formatteert u een geheugenkaart.

  Landinstelling en tekst
  Hier kunt u de instellingen voor tekstinvoer wijzigen.

  ››Taal selecteren

  Hiermee kunt u de taal instellen die voor alle menu's en
  applicaties op het beeldscherm wordt weergegeven.

  Instellingen 103 • Page 105

  ››Invoermethode selecteren

  Selecteer een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer.

  ››Swype

  • Taal: De taal voor tekstinvoer selecteren.
  In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst
  wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de
  ondersteunde talen.

  • Woordvoorspelling: Instellen dat het toestel aan de hand van
  uw invoer woorden voorspelt en woordsuggesties weergeeft.
  • Geluidsfeedback: Instellen dat u een melding krijgt wanneer
  er geen alternatieve woorden voor uw invoer zijn als u
  dubbeltikt op een woord.
  • Aanwijz. inschakelen: Stel deze optie in zodat een
  knipperende tip-indicator u attent maakt op snelle toegang
  tot helpinformatie.
  • Automatische spaties: Instellen dat er automatisch tussen
  woorden een spatie wordt ingevoegd.
  • Autom. hoofdletters: Hiermee kunt u instellen dat de eerste
  letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of
  uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.

  104 Instellingen

  • Toon volledig spoor: Instellen dat het spoor van het slepen
  over het toetsenbord wordt weergegeven.

  • Woordkeuzevenster: Instellen hoe vaak de woordenlijst
  wordt weergegeven.

  • Snelh. vs. accuratesse: De balans tussen snelheid en
  nauwkeurigheid instellen.

  • Swype help: Helpinformatie over het gebruik van het Swypetoetsenbord weergeven.

  • Les: Leren hoe u met het Swype-toetsenbord sneller tekst
  ingeeft.

  • Versie: Versie-informatie weergeven.

  ››Samsung-toetsenbord

  • Staande toetsenbordtypen: De standaardinvoermethode

  selecteren, bijvoorbeeld het QWERTY-toetsenbord, het
  traditionele toetsenbord of het handschriftscherm.
  • Invoertalen: Talen voor tekstinvoer selecteren.
  In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst
  wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de
  ondersteunde talen. • Page 106

  • XT9: De XT9-stand activeren om tekst met de voorspellende

  Spraak in- en uitvoer

  • XT9 geavanceerde instellingen: De geavanceerde functies

  De instellingen voor spraakherkenning en de tekst-naarspraakfunctie wijzigen.

  invoerstand in te geven.

  van de XT9-stand activeren, zoals automatische voltooiing,
  correctie of vervanging en een eigen woordenlijst instellen.
  • Toetsenbord vegen: De toetsenbordveegfunctie voor
  de tekstinvoerstand in- of uitschakelen. U kunt tussen
  invoerstanden wisselen door op het toetsenbord naar links of
  rechts te scrollen.
  • Automatisch hoofdletters: Hiermee kunt u instellen dat
  de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt,
  vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt
  geschreven.
  • Handschrift instellingen: De herkenningstijd aanpassen in de
  handschriftstand.
  • Spraakinvoer: De functie voor tekstinvoer met uw stem op
  het Samsung-toetsenbord activeren.
  • Automatisch punt: Instellen dat er een punt wordt ingevoerd
  wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.
  • Zelfstudie: Leren hoe u met het Samsung-toetsenbord tekst
  ingeeft.

  ››Instellingen voor spraakherkenning

  • Taal: Een taal selecteren voor de spraakherkenningsfunctie
  van Google.

  • SafeSearch: Het toestel instellen zodat wordt gefilterd op

  ongepaste tekst en/of afbeeldingen die het resultaat zijn van
  ingesproken zoekopdrachten.
  • Aanstootgevende woorden blokkeren: Beledigende
  woorden die als zodanig door het toestel worden herkend,
  verbergen in de resultaten van ingesproken zoekopdrachten.

  ››Instellingen Tekst naar spraak

  • Naar voorbeeld luisteren: Luister naar een voorbeeld

  van gesproken tekst. Spraakgegevens voor de tekst-naarspraakfunctie installeren.
  • Altijd mijn instellingen gebruiken: Stel in dat in plaats
  van de standaardinstellingen altijd de instellingen die u in
  applicaties opgeeft, worden gebruikt.

  Instellingen 105 • Page 107

  • Standaardengine: Stel de spraaksynthese-engine in die wordt

  Datum en tijd

  • Spraakgegevens installeren: Spraakgegevens voor de tekst-

  De volgende instellingen weergeven en wijzigen om te bepalen
  hoe de tijd en datum op het toestel worden weergegeven:

  gebruikt voor gesproken tekst.

  naar-spraakfunctie downloaden en installeren.
  • Spraaksnelheid: Een snelheid voor de tekst-naarspraakfunctie selecteren.
  • Taal: Een taal voor de tekst-naar-spraakfunctie selecteren.
  • Engines: De tekst-naar-spraak-engines weergeven die zijn
  gedownload van Android Market.

  Toegankelijkheid
  De instellingen voor toegankelijkheidsfuncties instellen.

  • Toegankelijkheid: Een toegankelijkheidsapplicatie die u

  hebt gedownload, zoals Talkback of Kickback, activeren. Deze
  applicaties geven feedback door middel van spraak, melodie
  of trilling.
  • Aan/uit-toets einde oproep: Instellen dat een gesprek wordt
  beëindigd wanneer u op [ ] drukt.

  106 Instellingen

  • Automatisch: De tijd automatisch bijwerken wanneer u naar
  een andere tijdzone reist.

  • Datum instellen: De datum handmatig instellen.
  • Tijdzone selecteren: Uw eigen tijdzone instellen.
  • Tijd instellen: De actuele tijd handmatig instellen.
  • 24-uurs indeling gebruiken: Instellen dat de tijd in
  24-uursnotatie wordt weergegeven.

  • Datumnotatie selecteren: De datumnotatie selecteren.

  Over het toestel
  Informatie over het toestel weergeven, de status van het toestel
  bekijken en leren hoe u het toestel moet gebruiken. • Page 108

  Problemen oplossen
  Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de
  telefoon wordt u om een van de volgende codes
  gevraagd:
  Code

  Wachtwoord

  PIN

  Code

  PUK

  Probeer het volgende om het probleem op
  te lossen:
  Als de telefoonvergrendeling is
  ingeschakeld, moet u het wachtwoord
  ingeven dat u voor de telefoon hebt
  ingesteld.
  Wanneer u de telefoon voor de eerste keer
  gebruikt of wanneer de het gebruik van een
  PIN-code is ingeschakeld, moet u de PINcode ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart
  is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen
  in het menu SIM-kaart vergrendelen.

  PIN2

  Probeer het volgende om het probleem op
  te lossen:
  De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit
  gebeurt meestal als u meerdere keren een
  onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet
  de PUK-code ingeven die u van uw provider
  hebt gekregen.
  Wanneer u een menu wilt openen waarvoor
  PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code
  in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is
  meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor
  meer informatie.

  Uw toestel geeft netwerk- of servicefoutberichten
  weer
  • Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de
  ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar
  een andere plek en probeer het opnieuw.
  • Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken.
  Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

  Problemen oplossen 107 • Page 109

  Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar
  behoren

  Uw apparaat is vastgelopen of er is een
  onherstelbare fout opgetreden

  Probeer het volgende als uw telefoon een aanraakscherm heeft
  en dit scherm niet naar behoren reageert:

  Als het toestel vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk
  programma's sluiten of het toestel opnieuw instellen om het
  weer volledig te kunnen gebruiken. Als het toestel is vastgelopen
  en niet meer reageert, houdt u gedurende 8-10 seconden [ ]
  ingedrukt. Het toestel wordt automatisch opnieuw opgestart.
  Als het probleem hierdoor niet is opgelost, stelt u de
  fabrieksinstellingen opnieuw in. Open in de standby-stand
  de lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Privacy
  → Standaardgegevens herstellen → Telefoon opnieuw
  instellen → Alles wissen.

  • Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het

  aanraakscherm. Voor een telefoon met aanraakscherm kunt u
  beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat de
  telefoon uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
  • Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het
  aanraakscherm tikt.
  • Start de telefoon opnieuw op om eventuele tijdelijke
  softwarefouten te verhelpen.
  • Controleer of de meest recente versie van de telefoonsoftware
  is geïnstalleerd.
  • Als het aanraakscherm gekrast of beschadigd is, breng de
  telefoon dan naar uw plaatselijke Samsung Servicecenter.

  108 Problemen oplossen

  Gesprekken worden afgebroken
  Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de
  ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding
  wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het
  opnieuw. • Page 110

  Uitgaande oproepen worden niet verbonden
  • Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
  • Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
  • Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is
  geblokkeerd.

  Inkomende oproepen worden niet verbonden
  • Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
  • Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
  • Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is
  geblokkeerd.

  Anderen horen u niet praten tijdens een
  telefoongesprek
  • Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
  • Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
  • Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is
  aangesloten.

  Slechte geluidskwaliteit
  • Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet
  blokkeert.

  • Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de

  ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar
  een andere plek en probeer het opnieuw.

  U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten
  belt
  • Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met
  contacten.

  • Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
  • Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is
  geblokkeerd.

  De telefoon laat een pieptoon horen en het
  batterijpictogram knippert
  De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om
  de telefoon te gebruiken.

  Problemen oplossen 109 • Page 111

  De batterij wordt niet goed opgeladen of de
  telefoon wordt uitgeschakeld
  • De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige
  polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de
  batterij opnieuw op te laden.
  • Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen,
  voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en
  plaatst u een nieuwe batterij.

  De telefoon is warm
  Bij langdurig gebruik van applicaties op de telefoon of bij
  gebruik van applicaties die meer energie vereisen, kan de
  telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de
  levensduur of prestaties van de telefoon.

  110 Problemen oplossen

  Bij het starten van de cameratoepassing
  verschijnen foutmeldingen
  Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon over
  voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als
  u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert
  u het volgende:

  • Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die
  volledig is opgeladen.

  • Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te
  brengen of bestanden op de telefoon te wissen.

  • Start de telefoon opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze
  tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u
  contact op met een Samsung Servicecenter. • Page 112

  Bij het starten van de FM-radiotoepassing
  verschijnen foutmeldingen

  Bij het openen van muziekbestanden verschijnen
  foutmeldingen

  De FM-radio op uw mobiele telefoon gebruikt het headsetsnoer
  als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio
  geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen
  gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten.
  Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u
  deze op.
  Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds
  niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met
  een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval,
  dan heeft uw telefoon wellicht onderhoud nodig. Neem contact
  op met een Samsung Servicecenter.

  Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele
  telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben.
  Als u bij het openen van muziekbestanden op uw telefoon
  foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

  • Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te
  brengen of bestanden op de telefoon te wissen.

  • Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging

  (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een
  DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over
  de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen
  afspelen.
  • Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt
  ondersteund.

  Problemen oplossen 111 • Page 113

  Er worden geen andere Bluetooth-apparaten
  gevonden
  • Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is
  ingeschakeld.

  • Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het
  toestel waarmee u verbinding wilt maken.

  • Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-toestel zich

  binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

  Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt
  u contact op met een Samsung Servicecenter.

  Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als de
  telefoon op een pc is aangesloten
  • Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met de
  telefoon is.

  • Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn
  geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

  112 Problemen oplossen • Page 114

  Veiligheidsvoorschriften

  Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere
  plotselinge schokken

  Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt
  om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te
  voorkomen.

  Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd
  door de fabrikant

  Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken,
  brand of explosies

  Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok
  wordt verhoogd.

  Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of
  losse elektrische aansluitingen
  Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en
  haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te
  trekken
  Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet
  Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak
  het toestel niet met natte handen aan

  Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui

  Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion)
  niet aan
  Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om
  Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

  Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze
  volgens de voorschriften af

  • Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en
  speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers
  kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.
  • Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke
  voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.

  Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij

  Veiligheidsvoorschriften 113 • Page 115

  • Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een

  magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet
  worden.
  • U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan
  hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

  Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade

  • Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage

  Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische
  apparaten
  De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency).
  Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

  Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker

  • Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een
  pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.

  temperaturen.
  • Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de
  oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
  • Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit
  kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen
  en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
  • Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

  • Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de

  Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en
  regelgeving bij het gebruik van het toestel in een
  gesloten ruimte

  Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant
  van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen
  (radio frequency).

  Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden
  Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in
  bepaalde omgevingen beperkt.

  114 Veiligheidsvoorschriften

  pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.

  • Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich
  bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

  Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van
  medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio
  frequency)

  Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de
  fabrikant voor informatie over storing via radiogolven
  Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie
  van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw
  gehoorapparaat veilig kunt gebruiken. • Page 116

  Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar

  • Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het

  verwijderen van de batterij.
  • Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met
  potentieel explosiegevaar.
  • Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of
  chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
  • Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in
  dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

  Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
  Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel kan
  storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het
  vliegtuig.

  Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden
  gestoord door de radiofrequentie van het toestel
  Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de
  radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met
  de fabrikant.

  Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en
  regelgeving bij het gebruik van het toestel
  tijdens het besturen van een motorvoertuig
  Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit.
  Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden.
  Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en
  onthoud de volgende tips:
  • Gebruik een handsfree toestel.
  • Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals snelkiezen
  en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten
  of aannemen op uw mobiele toestel.
  • Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze toestel
  kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt
  gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail
  antwoorden.
  • Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent.
  Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden.
  Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
  • Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie
  maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig
  rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.

  Veiligheidsvoorschriften 115 • Page 117

  • Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek wanneer

  u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te
  plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet
  bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens
  de weg en de spiegels en ga dan verder.
  • Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht
  kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het
  rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van
  de weg wordt afgeleid.
  • Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in
  het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
  • Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een
  verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn
  ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
  • Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal nietalarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen
  direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval
  waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is
  gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal
  niet-alarmnummer.

  116 Veiligheidsvoorschriften

  Het mobiele toestel goed onderhouden en
  gebruiken
  Houd het toestel droog

  • Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het toestel of
  elektronische circuits beschadigen.

  • Als het toestel nat is, verwijdert u de batterij zonder het toestel aan te zetten.
  Droog het toestel met een doek en breng het naar een servicecenter.

  • Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in

  het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de
  fabrikant laten vervallen.

  Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile
  omgevingen
  Door stof kan het toestel beschadigd raken.

  Leg het toestel niet op hellende vlakken
  Als het toestel valt, kan het beschadigd raken. • Page 118

  Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.
  Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C

  • Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig,

  Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur,
  magnetrons, warme kooktoestellen of
  hogedrukcompartimenten

  • Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot

  • De batterij kan lekken.
  • Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.

  • Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

  Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge
  schokken

  omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
  (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).

  Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals
  munten, sleutels en halsbanden

  • Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
  • Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten,
  kan brand ontstaan.

  Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden

  • Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij
  blootstelling aan magnetische velden.

  • Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten,

  bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische
  velden.
  • Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en
  stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

  • Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
  • Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of
  functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

  Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren
  Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade
  aan de ogen veroorzaken.

  Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

  • Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te
  veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.

  • Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en
  moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.

  • Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader
  niet gebruikt.

  • Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.
  Veiligheidsvoorschriften 117 • Page 119

  Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen,
  opladers, accessoires en onderdelen

  • Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het

  toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
  • Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid
  van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door
  Samsung zijn goedgekeurd.

  Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij

  • Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
  • Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het op de
  juiste wijze gebruiken.

  Als u wilt spreken via het toestel:

  • Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
  • Spreek rechtstreeks in de microfoon.
  • Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de antenne

  aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het
  toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
  • Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik
  speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals
  standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

  Bescherm uw gehoor

  • Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot
  gehoorbeschadiging.

  • Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de
  aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.

  • Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon
  in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale
  geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te
  kunnen horen.

  Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het
  wandelen of wanneer u zich verplaatst
  Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te
  vermijden.

  Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel
  Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.

  Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in
  aan en probeer het niet te repareren

  • Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de

  fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor
  service.

  • Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat
  hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

  118 Veiligheidsvoorschriften • Page 120

  Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel

  Laat het toestel niet gebruiken door kinderen

  Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen,
  waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf
  of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of
  zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken
  en moet u uw huisarts raadplegen.

  Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen
  omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen
  toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten
  kunnen leiden.

  Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

  • Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar

  • Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
  • Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een
  doek schoon.
  • Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

  Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig
  behoren zijn bevestigd in uw voertuig.

  • Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de

  airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten
  kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

  Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken
  is

  Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door
  gekwalificeerd personeel

  Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng
  het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

  Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het
  toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

  Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het
  bedoeld is

  Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten

  Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in
  het openbaar gebruikt

  • Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het

  ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan
  de kaart of het toestel.
  • Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische
  storing van andere apparaten.

  Veiligheidsvoorschriften 119 • Page 121

  • Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met

  metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een
  zachte doek.

  Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft
  In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen
  met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u
  naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom
  een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met
  nooddiensten.

  Maak een back-up van belangrijke gegevens
  Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.

  Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet
  Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet
  aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit
  wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet
  aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal
  gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

  120 Veiligheidsvoorschriften

  Informatie over het SAR-certificaat (Specific
  Absorption Rate)
  Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor
  blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en
  telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van
  mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de
  zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.
  Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model
  0,840 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager,
  aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde
  hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar
  het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus
  te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.
  De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat
  de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en
  telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer
  informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden. • Page 122

  Correcte verwijdering van dit product
  (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
  (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen
  waar afval gescheiden wordt ingezameld)
  Dit merkteken op het product, de accessoires of het
  informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische
  accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander
  huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde
  van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
  gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet
  u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde
  manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt
  bevorderd.
  Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit
  product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen
  waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
  Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
  algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn
  elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering
  worden gemengd.

  Correcte behandeling van een gebruikte batterij
  uit dit product
  (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen
  met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)
  Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking
  geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de
  levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden
  weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-,
  cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de
  Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt
  behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen
  of het milieu.
  Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het
  hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te
  scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis
  inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

  Veiligheidsvoorschriften 121 • Page 123

  Vrijwaring
  Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit toestel beschikbaar zijn,
  zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht,
  patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot
  intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden
  alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het
  is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door
  de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan.
  Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of
  enige services die via dit toestel worden weergegeven, via welk medium en op
  welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te
  uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide
  werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk
  toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.
  “MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT
  WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET
  MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE
  GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK
  NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE
  GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES
  VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
  SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE
  NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID
  VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT TOESTEL BESCHIKBAAR
  WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID,

  122 Veiligheidsvoorschriften

  INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE
  DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE,
  ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE
  VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF
  ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR
  U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE
  SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."
  Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden
  beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige
  service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en
  services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten
  waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van
  deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle
  verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot
  enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via
  dit toestel beschikbaar wordt gesteld. Samsung is verantwoordelijk noch
  aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de
  services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de
  services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services
  te worden gericht. • Page 124

  Index
  aanraakscherm
  gebruiken  20
  vergrendelen  22
  agenda
  items bekijken  67
  items maken  67
  alarm
  afzetten  92
  instellen  92
  AllShare  85
  apparaat
  aanpassen  26
  indeling  17
  in- of uitschakelen  17
  instellingen  97
  pictogrammen  19

  snelkoppelingenpaneel  23
  toetsen  18

  batterij
  installeren  9
  opladen  11
  berichten
  e-mailaccounts instellen  43
  e-mail verzenden  44
  MMS verzenden  40
  SMS verzenden  40
  voicemail beluisteren  41
  bestandsbeheer  93
  Bluetooth
  apparaten zoeken en koppelen  83
  gegevens ontvangen  83
  gegevens verzenden  83
  inschakelen  82

  calculator  93
  camera
  camcorder aanpassen  54
  camera aanpassen  51
  foto's nemen  47
  video's maken  52
  contacten
  importeren  66
  instellen  63
  kopiëren  65
  snelkeuze instellen  64
  zoeken  64
  DLNA
  zie AllShare
  downloads
  applicaties  33
  bestanden  34, 93
  Index 123 • Page 125

  e-mail
  accounts instellen  43
  verzenden  44
  weergeven  44
  FDN-modus  38
  FM-radio
  luisteren naar  60
  zenders opslaan  61
  foto's
  maken met scène  49
  met smile shot maken  49
  nemen  47
  panoramafoto maken  50
  reeksopnamen maken  50
  weergeven  55
  galerij
  bestandsindelingen  55
  foto's bekijken  55
  video's afspelen  56

  124 Index

  geheugenkaart
  formatteren  15
  plaatsen  13
  verwijderen  15
  Google Mail  42
  Google Maps  73
  Google Search  77
  Google Talk  45
  helderheid, scherm  28
  instellingen
  accounts en synchronisatie  103
  applicaties  102
  datum en tijd  106
  display  100
  draadloos en netwerk  97
  landinstelling en tekst  103
  locatie en beveiliging  101
  melodie  99

  oproepen  98
  over het toestel  106
  privacy  103
  SD-kaart en geheugen  103
  spraak in- en uitvoer  105
  toegankelijkheid  106

  internet
  zie webbrowser
  latitude  75
  menuscherm
  applicaties ordenen  25
  openen  24
  MMS-berichten
  verzenden  40
  weergeven  41
  MP3-speler
  afspeellijsten maken  58
  bestanden toevoegen  57
  muziek afspelen  57 • Page 126

  nieuws en weer  79
  notities
  instellen  68
  weergeven  68
  oproepen
  aannemen  36
  beschikbare opties tijdens
  telefoongesprek  37
  doorschakelen  39
  headset gebruiken  37
  internationale nummers  37
  tot stand brengen  36
  weergeven van gemiste  38
  weigeren  37
  wisselgesprek  39
  oproepen doorschakelen  39
  oproepenlijst  39
  Pc-verbindingen
  massaopslag  89
  Samsung Kies  88

  pinvergrendeling  29
  Samsung Apps  80
  Samsung Kies  88
  SIM-kaart
  installeren  9
  vergrendelen  29
  SMS-berichten
  verzenden  40
  weergeven  41
  social hub  46
  spraakopdracht  96
  spraakrecorder
  afspelen  69
  opnemen  69
  standby-scherm
  items toevoegen  22
  panelen toevoegen  24

  stille stand  27
  synchroniseren
  met webaccounts  34
  taakbeheer  94
  taal  103
  tekstinvoer  30
  tekstnotities  68
  telefoonlijst
  contacten toevoegen  63
  contacten zoeken  64
  een visitekaartje maken  64
  groepen maken  65
  ThinkFree Office  95
  tijd en datum instellen  26
  toegangscodes  107
  uitpakken  9
  Index 125 • Page 127

  USIM-kaart
  installeren  9
  vergrendelen  29
  verbindingen
  Bluetooth  82
  DLNA  85
  Pc  88
  WLAN  84
  video's
  afspelen  56
  nemen  52
  videospeler  56
  vliegtuigstand  17
  voicemail  41
  VPN-verbindingen
  instellen  90
  verbinding maken  91

  126 Index

  webbrowser
  favorieten toevoegen  72
  webpagina's bekijken  70
  wisselgesprek  39
  WLAN
  inschakelen  84
  netwerken zoeken en er verbinding
  mee maken  84
  YouTube
  video's kijken  77
  video's uploaden  78 • Page 128

  Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)
  Wij,

  Samsung Electronics

  verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

  GSM WCDMA Wi-Fi Mobiele telefoon : GT-S5830
  waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende
  standaarden en/of andere normatieve documenten.
  Veiligheid EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
  EN 50332-2 : 2003
  SAR EN 50360 : 2001
  EN 62209-1 : 2006
  EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
  EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
  EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
  EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
  EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
  Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
  EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
  EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
  EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
  Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en
  dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in
  Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

  De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in
  Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC
  is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):
  BABT, Forsyth House,
  Churchfield Road,
  Walton-on-Thames,
  Surrey, KT12 2TD, UK*
  Kenmerk: 0168
  De technische documentatie wordt beheerd door:
  Samsung Electronics QA Lab.
  en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
  (Vertegenwoordiging in de EU)
  Samsung Electronics Euro QA Lab.
  Blackbushe Business Park, Saxony Way,
  Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
  2010.12.09
  (plaats en datum van uitgifte)

  Joong-Hoon Choi / Lab Manager
  (naam en handtekening van bevoegde persoon)

  * Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of
  het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het
  garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product
  hebt aangeschaft.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Samsung GT-S5830 GALAXY ACE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Samsung GT-S5830 GALAXY ACE in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,2 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Samsung GT-S5830 GALAXY ACE

Samsung GT-S5830 GALAXY ACE Zusatzinformation - Deutsch - 32 seiten

Samsung GT-S5830 GALAXY ACE Bedienungsanleitung - Deutsch - 134 seiten

Samsung GT-S5830 GALAXY ACE Bedienungsanleitung - Deutsch - 134 seiten

Samsung GT-S5830 GALAXY ACE Bedienungsanleitung - Englisch - 127 seiten

Samsung GT-S5830 GALAXY ACE Bedienungsanleitung - Holländisch - 130 seiten

Samsung GT-S5830 GALAXY ACE Bedienungsanleitung - Französisch - 130 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info