Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/34
Nächste Seite
Wasmachine
gebruikshandleiding
ongekende mogelijkheden
Dank u voor het aanschaffen van dit Samsung-
product. Voor nog betere service kunt u uw
product registreren op
www.samsung.com/register
WF8604FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8608FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8604AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8608AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8604NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8608NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8604FE-02613D_NL.indd 1 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:01
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  WF8604FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
  WF8602FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
  WF8600FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
  WF8608FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
  WF8502FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
  WF8500FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
  WF8508FE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)

  WF8604AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
  WF8602AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
  WF8600AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
  WF8608AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
  WF8502AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
  WF8500AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
  WF8508AE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
  WF8604NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
  WF8602NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
  WF8600NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
  WF8608NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
  WF8502NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
  WF8500NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
  WF8508NE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)

  Wasmachine
  gebruikshandleiding

  ongekende mogelijkheden
  Dank u voor het aanschaffen van dit Samsungproduct. Voor nog betere service kunt u uw
  product registreren op

  www.samsung.com/register

  WF8604FE-02613D_NL.indd 1

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:01 • Page 2

  de mogelijkheden van uw
  nieuwe samsung-wasmachine
  Met uw nieuwe wasmachine verandert uw kijk op de was volkomen. Uw Samsungwasmachine heeft alle eigenschappen – van de enorm grote capaciteit tot de
  energiezuinigheid – om een alledaags karwei te veranderen in een aangename
  bezigheid.
  • Babykatoensysteem
  Uw Samsung-wasmachine heeft wasprogramma’s die bescherming geven aan de kleren van
  kinderen met een gevoelige huid.
  Deze programma’s minimaliseren huidirritatie bij kinderen door wasmiddelrestanten te
  minimaliseren. Daarbij plaatsen deze programma’s de was in verschillende categorieën
  en worden wasprogramma’s uitgevoerd volgens de kenmerken van elke categorie, zodat
  kinderen zich heerlijk schoon voelen wanneer ze hun kleren aantrekken.

  • Kinderslot
  Met het kinderslot kunnen onderzoekende kleine handjes uit de wasmachine worden
  gehouden.
  Deze beveiligingsfunctie voorkomt dat uw kinderen met de bediening van uw wasmachine
  spelen en waarschuwt u wanneer deze wordt geactiveerd.

  • Gecertificeerd voor wol
  De machine is getest en voldoet aan de specificaties van de Woolmark Company voor in de
  machine wasbare wolproducten.
  De stoffen moeten gewassen worden in overeenstemming met de instructies op het waslabel
  zoals voorgeschreven door Woolmark en Samsung.

  • Eindtijd
  Stel een wasprogramma tot 19 uur uit in stappen van een uur. Dit draagt bij aan het gemak
  van uw wasmachine wanneer u de deur uit moet.

  • Kort programma
  Geen tijd te verliezen? Een wasduur van minder dan een half uur voorkomt dat u te laat komt.
  Ons korte programma van 29 minuten kan de oplossing zijn in uw drukke leven. Nu kunt u uw
  favoriete kleren wassen in slechts 29 minuten!

  • Programma’s voor fijne was en handwas
  Extra zorg kan worden ingesteld met de juiste temperatuur, een zachte wasactie en de
  correcte hoeveelheid water.

  • Keramisch verwarmingselement voor duurzaamheid en
  energiebesparing (geselecteerde modellen)
  Ons zeer innovatieve keramisch verwarmingselement is twee keer zo duurzaam als normale
  elementen.
  Daarmee bespaart u geld op reparaties. Bovendien maakt het de schaal voor waterhardheid
  overbodig en bespaart u energie.

  2_ de mogelijkheden van uw nieuwe samsung-wasmachine

  WF8604FE-02613D_NL.indd 2

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:01 • Page 3

  • Digitaal grafisch display
  Het digitale grafische display is duidelijk en gemakkelijk in het gebruik. En omdat het zo
  gemakkelijk te gebruiken is, stelt het digitale grafische display u in staat snelle en doeltreffende
  aanpassingen te maken in het wasprogramma voor uitstekende resultaten.

  • Brede deur
  Een extra brede deuropening zodat u alles goed kunt zien. U kunt eenvoudig was erin
  stoppen en eruit halen, ook grote stukken wasgoed, zoals beddengoed, handdoeken enz.
  Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud
  van uw nieuwe wasmachine van Samsung. Gebruik de handleiding voor beschrijvingen van het
  bedieningspaneel, instructies voor het gebruik van de wasmachine en voor tips over hoe u het
  beste gebruikmaakt van de hoogstaande mogelijkheden en functies. Het gedeelte “Problemen
  oplossen en informatiecodes” op pagina 29 helpt u wanneer er iets verkeerd gaat met uw
  nieuwe wasmachine.

  de mogelijkheden van uw nieuwe samsung-wasmachine _3

  WF8604FE-02613D_NL.indd 3

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:01 • Page 4

  veiligheidsvoorschriften
  In deze handleiding ziet u opmerkingen zoals Waarschuwing
  en Voorzichtig
  . In deze waarschuwingen en de bijbehorende belangrijke veiligheidsinstructies
  worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken. Het is uw
  verantwoordelijkheid om verstandig, voorzichtig en nauwkeurig te werk te gaan bij
  het installeren, onderhouden en gebruiken van uw wasmachine. Samsung is niet
  aansprakelijk voor schade tengevolge van incorrect gebruik.

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSSYMBOLEN EN
  VOORZORGSMAATREGELEN
  De betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze
  gebruikershandleiding:
  Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig
  WAARSCHUWING persoonlijk letsel of de dood.
  VOORZICHTIG

  Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot licht persoonlijk
  letsel of schade.

  VOORZICHTIG

  Om de kans op brand, explosies, elektrische schokken of persoonlijk
  letsel bij het gebruik van uw wasmachine te verminderen, dient u de
  volgende veiligheidsvoorschriften te volgen.
  NIET proberen.
  NIET demonteren.
  NIET aanraken.
  Volg de aanwijzingen nauwkeurig op.
  Koppel de machine los van de elektriciteit.
  Zorg dat de machine geaard is om elektrische schokken te voorkomen.
  Neem contact op met het servicecentrum.
  Opmerking

  Deze waarschuwingen zijn bedoeld om letsel bij u of anderen te voorkomen.
  Volg ze nauwkeurig op.
  Bewaar dit gedeelte na het lezen op een veilige plek zodat u het later nog eens kunt
  bekijken.
  Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.
  Zoals bij alle elektrische apparatuur met bewegende delen bestaat er mogelijk gevaar. Om
  dit apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u te weten hoe u het moet bedienen en moet
  u voorzichtig zijn bij het gebruik.
  Plaats uw wasmachine binnen op een plek waar het niet blootgesteld wordt aan het weer.
  Plaats uw wasmachine vlak en op een ondergrond die het gewicht kan houden.
  Uw wasmachine moet correct geaard worden. Sluit de machine nooit aan op een
  ongeaarde aansluiting.

  4_ veiligheidsvoorschriften

  WF8604FE-02613D_NL.indd 4

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:03 • Page 5

  Zo vermindert u het gevaar voor brand of explosies:
  VOORZICHTIG

  • Was geen stukken die gewassen, geweekt of behandeld zijn met benzine,
  stomerijmiddelen of andere ontvlambare of explosieve stoffen. Deze kunnen dampen
  afgeven die kunnen ontvlammen of exploderen. Spoel materialen die in aanraking
  zijn geweest met reinigingsvloeistoffen of andere brandbare (vloei)stoffen met de
  hand uit voordat u ze in de wasmachine stopt. Zorg dat alle sporen van dergelijke
  (vloei)stoffen en walmen zijn verwijderd. Onder ander de volgende stoffen zijn gevaarlijk:
  aceton, gedenatureerde alcohol, benzine, kerosine, bepaalde vloeibare huishoudelijke
  reinigingsmiddelen en vlekkenverwijderaars, terpentine, was en wasverwijderaars.
  • Doe geen benzine, stomerijmiddelen of andere brandbare of explosieve middelen in de
  wasmachine.
  • Onder bepaalde omstandigheden kan er waterstofgas ontstaan in warmwatersystemen,
  zoals boilers, die twee weken of langer niet gebruikt zijn. WATERSTOFGAS IS
  EXPLOSIEF. Wanneer uw warmwatersysteem twee weken of langer niet gebruikt is, zet u
  alle warmwaterkranen in uw huis open en laat u het water enkele minuten lopen voordat
  u uw wasmachine gebruikt. Hierdoor komt al het eventueel opgebouwde waterstofgas
  vrij. Aangezien waterstofgas brandbaar is, moet u roken of open vuur vermijden.
  Bij een gaslek moet u onmiddellijk ventileren en de stekker niet aanraken.
  Koppel de machine los van de elektriciteit voordat u onderhoud uitvoert aan de machine.
  Haal voor elke was de zakken van alle kledingstukken leeg. Kleine, ongewoon gevormde,
  harde voorwerpen zoals munten, messen, spelden en paperclips kunnen uw wasmachine
  beschadigen. Was geen kleren met grote gespen, knopen of andere zware metalen
  voorwerpen.
  Open de deur van de wasmachine niet als u nog water ziet. Controleer of het water is
  weggelopen voor u de deur opent.
  Voer aan geen enkel onderdeel van uw wasmachine reparaties, vervangingen of onderhoud
  uit, tenzij u de aanbevolen reparatie-instructies volledig begrijpt en u over de juiste
  kwalificaties beschikt om deze uit te voeren. Werk uitgevoerd door een niet-geautoriseerde
  persoon kan de garantie doen vervallen.
  Sluit de wasmachine met nieuwe slangen op de kraan aan. Neem de oude slangen niet
  meer in gebruik.
  De kwaliteit van waterslangen neemt na verloop van tijd af. Controleer de slangen
  regelmatig op bobbels, knikken, scheuren, slijtage en lekken. Vervang ze indien
  noodzakelijk en in elk geval elke vijf jaar.
  Verwijder voor gebruik van het apparaat al het verpakkingsmateriaal en alle
  transportbouten. Als u dit niet doet, kan dit ernstige schade tot gevolg hebben. Zie pagina
  12 “De transportbouten verwijderen”.
  Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledige cyclus draaien
  zonder inhoud.
  Zie “Voor het eerst wassen”.

  veiligheidsvoorschriften _5

  WF8604FE-02613D_NL.indd 5

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:03 • Page 6

  veiligheidsvoorschriften
  Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
  WAARSCHUWING

  Alle water- en elektrische leidingen moeten worden aangelegd door bevoegde technici, met
  inachtneming van de gebruikshandleiding (zie “De wasmachine installeren”). Raadpleeg
  tevens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
  Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voor het schoonmaken of het
  verrichten van onderhoudswerkzaamheden.
  Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en sluit de watertoevoer af.
  Haal altijd de zakken van kledingstukken leeg voordat u ze wast.
  Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen
  kunnen ernstige schade aan het apparaat toebrengen.
  Laat kinderen of huisdieren nooit op of in het apparaat spelen. Ze kunnen hierdoor gewond
  raken of stikken.
  De glazen deur wordt tijdens het wassen zeer heet. Raak de glazen deur nooit aan als het
  apparaat in bedrijf is.
  Probeer niet zelf reparaties aan het apparaat uit te voeren. Reparaties door een onervaren
  of onbevoegd persoon kunnen verwondingen tot gevolg hebben of ervoor zorgen dat een
  meer ingrijpende reparatie nodig is.
  Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet deze uit veiligheidsoverwegingen worden
  vervangen door de fabrikant of een onderhoudstechnicus van de fabrikant, of door een
  vergelijkbaar bevoegde persoon.
  Onderhoud aan dit apparaat mag alleen worden uitgevoerd door ons geautoriseerd
  servicecentrum en alleen originele reserveonderdelen mogen worden gebruikt.

  WAARSCHUWING

  WAARSCHUWING

  Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in het apparaat spelen. De deur van de
  wasmachine gaat van binnenuit niet makkelijk open en kinderen kunnen ernstig verwond
  raken wanneer ze opgesloten worden.
  Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een
  verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis,
  tenzij deze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat
  hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
  Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het
  apparaat gaan spelen.
  Om het apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient de gebruiker zich bekend te maken met
  de gebruiksaanwijzingen van het apparaat en moet de gebruiker voorzichtig zijn bij het
  gebruik.
  Dit apparaat moet zo geplaatst worden dat het toegang heeft tot de stroomvoorziening, de
  waterkraan en de afvoer.

  WAARSCHUWING

  Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd al het verpakkingsmateriaal
  (plastic zakken, piepschuim, enzovoort) buiten bereik van kinderen.
  Gebruik geen behandeld water dat olie, crème of lotion bevat, zoals vaak aangetroffen in
  schoonheids- of massagesalons.
  • Anders kan de pakking vervormen, waardoor het kan gebeuren dat de machine niet
  goed functioneert of dat waterlekkage optreedt.

  6_ veiligheidsvoorschriften

  WF8604FE-02613D_NL.indd 6

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:04 • Page 7

  Een roestvrije trommel roest gewoonlijk niet. Als echter metalen objecten zoals haarspelden
  voor langere tijd achterblijven in de trommel, kan deze op den duur toch roesten.
  • Laat geen water of bleekmiddel met chloor voor langere tijd in de trommel staan.
  • Gebruik geen water dat ijzer bevat en laat het niet langere tijd in de trommel staan. Als
  zich roest begint te vormen op de oppervlakte van de trommel, gebruik dan een spons
  of zachte doek met een neutraal schoonmaakmiddel om het oppervlak schoon te
  maken. (Gebruik in geen geval een metalen borstel.)
  Zorg er bij wasmachines met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat deze
  openingen niet worden geblokkeerd door vloerbedekking of ander obstakels.
  Gebruik de nieuwe slangen. Neem de oude slangen niet meer in gebruik.

  Instructies in verband met het AEEA-label
  Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet
  met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur.
  Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
  afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op
  een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt
  bevorderd.
  Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben
  gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product
  milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
  Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden
  van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander
  bedrijfsafval voor verwijdering.

  veiligheidsvoorschriften _7

  WF8604FE-02613D_NL.indd 7

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:04 • Page 8

  inhoud
  INSTALLATIE VAN UW WASMACHINE

  9

  DE WAS DOEN

  16

  9
  10
  10
  10
  11
  11
  11
  11
  11

  De onderdelen controleren
  Installatievereisten
  Elektrische toevoer en aarding
  Watertoevoer
  Afvoer
  Ondergrond
  Omgevingstemperatuur
  Installatie in een nis of kast
  Uw wasmachine installeren

  16 Voor het eerst wassen
  16 Basisaanwijzingen
  17 Het bedieningspaneel gebruiken
  20
  Kinderslot
  20
  Geluid uit
  20
  Eindtijd
  21
  Kleding wassen met behulp van de
  programmakeuzeknop
  22
  Kleding handmatig wassen
  24 Informatie over wasmiddelen en toevoegingen
  24
  Over het te gebruiken wasmiddel
  24
  Wasmiddellade

  REINIGING EN ONDERHOUD VAN UW
  WASMACHINE

  25

  PROBLEMEN OPLOSSEN EN
  INFORMATIECODES

  29
  30

  Controleer deze punten bij problemen met uw
  wasmachine
  Informatiecodes

  PROGRAMMAOVERZICHT

  31

  Programmaoverzicht

  APPENDIX

  32
  32
  32
  33

  Wasvoorschriften
  Zorg voor het milieu
  Verklaring van conformiteit
  Specificaties

  25
  29
  31
  32

  25
  26
  27
  27
  28
  28

  De wasmachine laten leeglopen in een
  noodgeval
  De buitenkant reinigen
  De wasmiddellade en de uitsparing reinigen
  Het vuilfilter reinigen
  Het filter van de waterslang reinigen
  Een bevroren wasmachine repareren
  De wasmachine opslaan

  8_ inhoud

  WF8604FE-02613D_NL.indd 8

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:04 • Page 9

  installatie van uw wasmachine
  Zorg ervoor dat de installateur deze instructies nauwkeurig opvolgt, zodat uw
  nieuwe wasmachine correct werkt en u geen risico loopt op letsel bij het doen van
  de was.

  Pak uw wasmachine zorgvuldig uit en kijk goed of u alle onderstaande onderdelen hebt ontvangen. Neem
  contact op met het servicecentrum van Samsung of de leverancier wanneer uw wasmachine is beschadigd
  tijdens het vervoer of wanneer er onderdelen ontbreken.

  Vergrendeling

  01 INSTALLATIE

  DE ONDERDELEN CONTROLEREN

  Werkoppervlak

  Wasmiddellade

  Bedieningspaneel
  Stekker

  Deur

  Afvoerslang

  Vuilfilter
  Verstelbare poten
  Trommel

  Afvoer voor
  noodgevallen
  Filterklep

  Steeksleutel

  Doppen voor de
  boutgaten

  Slang voor
  watertoevoer

  Slanggeleider

  Afsluitdop

  installatie van uw wasmachine _9

  WF8604FE-02613D_NL.indd 9

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:05 • Page 10

  installatie van uw wasmachine
  INSTALLATIEVEREISTEN
  Elektrische toevoer en aarding
  Om onnodig risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen, moet alle
  bedrading en aarding uitgevoerd worden in overeenstemming met de laatste herziening van de
  regels in de National Electrical Code ANSI/NFPA, No. 70 uit de Verenigde Staten. Neem tevens
  plaatselijke codes en regelgeving in acht. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het
  apparaat om te zorgen voor afdoende elektrisch onderhoud aan het apparaat.
  WAARSCHUWING

  Gebruik nooit een verlengsnoer.
  Gebruik alleen het snoer dat bij uw wasmachine geleverd werd.

  Zorg er bij de installatie voor dat de stroomtoevoer aan de volgende punten voldoet:
  • 220 V~240 V, 50 Hz, zekering of installatieautomaat van 15 A
  • Een eigen groep voor alleen uw wasmachine
  Uw wasmachine moet correct geaard zijn. Als de wasmachine niet goed werkt of uitvalt, wordt
  met aarding de kans op een elektrische schok verminderd doordat de elektrische stroom weg
  kan vloeien.
  De wasmachine heeft een snoer met een geaarde stekker voor gebruik in een correct
  aangesloten en geaard stopcontact.
  Sluit de aardedraad nooit aan op plastic buizen, gasleidingen of buizen voor warm water.
  Het onjuist aansluiten van de aardgeleider kan een elektrische schok tot gevolg hebben.
  Raadpleeg een bevoegde elektricien of onderhoudstechnicus wanneer u niet zeker weet of de
  wasmachine goed geaard is. Breng geen aanpassingen aan in de stekker van de wasmachine.
  Indien de stekker niet in het stopcontact past, dient u een correct stopcontact te laten installeren
  door een bevoegd elektricien.

  Watertoevoer
  De wasmachine wordt goed gevuld wanneer de waterdruk tussen de 50 kPa en 800 kPa ligt.
  Een waterdruk onder de 50 kPa kan leiden tot het onjuist functioneren van de waterkraan
  waardoor deze niet helemaal gesloten kan worden. Het kan ook tot gevolg hebben dat de
  wasmachine er langer over doet om gevuld te worden dan toegestaan waardoor de machine
  uitgeschakeld wordt. (De wasmachine heeft een limiet op de vultijd om overstromingen te
  voorkomen wanneer er binnenin een slang los raakt.)
  De kraan moet binnen 1,22 m van de achterkant van uw wasmachine zitten om te zorgen dat de
  bijgeleverde toevoerslangen de wasmachine kunnen bereiken.
  Veel onderdelenwinkels verkopen toevoerslangen van lengtes tot 3 m.
  U kunt het risico van lekkage en waterschade verminderen door:
  • De kranen makkelijk toegankelijk te maken.
  • De kraan dicht te doen wanneer de wasmachine niet gebruikt wordt.
  • Regelmatig te controleren op lekkage bij de aansluitingen van de toevoerslang.
  WAARSCHUWING

  Controleer de kraan en buizen op lekken voordat u de wasmachine voor het eerst gebruikt.

  10_ installatie van uw wasmachine

  WF8604FE-02613D_NL.indd 10

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:05 • Page 11

  Afvoer
  Samsung adviseert een standpijphoogte van 46 cm. De afvoerslang moet in de slanggeleider op
  de standpijp worden aangesloten. De standpijp moet breed genoeg zijn, zodat de afvoerslag er
  goed in past. De afvoerslag is in de fabriek bevestigd.

  Voor het beste resultaat moet de wasmachine op een stevig geconstrueerde vloer geplaatst
  worden. Houten vloeren moeten verstevigd worden om vibratie beperkt te houden en
  onevenwichtige ladingen tegen te gaan. Vloerbedekking en zachte tegelvloeren dragen bij aan
  de vibratie en het bewegen van de wasmachine tijdens het centrifugeren.
  Plaats de wasmachine nooit op een verhoging of zwakke ondergrond.

  01 INSTALLATIE

  Ondergrond

  Omgevingstemperatuur
  Plaats de wasmachine niet op plekken waar het water kan bevriezen. Uw wasmachine
  bevat altijd wat water in de toevoerkraan, pomp en slangen. IJs in de leidingen kan schade
  veroorzaken aan de drijfriemen, de pomp of andere onderdelen.

  Installatie in een nis of kast
  Voor veilig en correct gebruik heeft de wasmachine minimaal de volgende ruimte nodig:
  Zijkanten: 25 mm

  Achterkant: 51 mm

  Bovenkant: 25 mm

  Voorkant: 465 mm

  Wanneer de wasmachine samen met een droger wordt geïnstalleerd, is aan de voorkant een
  ruimte nodig van minimaal 465 mm voor ventilatie. De wasmachine alleen heeft geen specifieke
  ventilatieruimte nodig.

  UW WASMACHINE INSTALLEREN
  STAP 1
  Een plaats uitzoeken
  Let voor installatie van de wasmachine op de volgende punten:
  • Zorg voor een harde vlakke ondergrond zonder vloerbedekking of andere
  ventilatiebelemmeringen
  • Vermijd direct zonlicht
  • Zorg voor voldoende ventilatie
  • Het mag er niet vriezen
  • Vermijd hittebronnen zoals olie of gas
  • Zorg voor genoeg ruimte, zodat de wasmachine niet op zijn eigen snoer staat

  installatie van uw wasmachine _11

  WF8604FE-02613D_NL.indd 11

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:06 • Page 12

  installatie van uw wasmachine
  STAP 2
  De transportbouten verwijderen
  Verwijder voordat u de wasmachine installeert de vijf transportbouten uit de achterzijde van het
  apparaat.
  1. Draai alle bouten los met de bijgeleverde steeksleutel.

  2. Houd de bout met de sleutel vast en trek deze uit het gat.
  Doe dit met elke bout.

  3. Vul de gaten op met de meegeleverde plastic doppen.

  4. Berg de transportbouten veilig op voor wanneer u de wasmachine in de toekomst moet
  vervoeren.
  WAARSCHUWING

  Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd al het verpakkingsmateriaal
  (plastic zakken, piepschuim, enzovoort) buiten bereik van kinderen.
  Plaats de afsluitdop (één van de
  bijgeleverde accessoires) in het gat achter
  op de machine, waar het snoer was
  vastgezet.

  12_ installatie van uw wasmachine

  WF8604FE-02613D_NL.indd 12

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:06 • Page 13

  STAP 3
  De stelpoten aanpassen
  Zorg bij het plaatsen van uw wasmachine dat de stekker en de watertoevoer en -afvoer
  makkelijk te bereiken zijn.
  01 INSTALLATIE

  1. Schuif de wasmachine op zijn plek.
  2. Zet de wasmachine
  waterpas door de poten
  handmatig naar binnen of
  naar buiten te draaien.

  3. Wanneer de wasmachine waterpas staat, draait u de
  bouten vast met de bijgeleverde sleutel.

  installatie van uw wasmachine _13

  WF8604FE-02613D_NL.indd 13

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:07 • Page 14

  installatie van uw wasmachine
  STAP 4
  De watertoevoer en -afvoer aansluiten
  De watertoevoerslang aansluiten
  1. Sluit de L-vormige fitting van de toevoerslang
  voor koud water aan op het invoerpunt voor
  koud water aan de achterzijde van de machine.
  Draai deze met de hand vast.
  De watertoevoerslang moet met het
  ene uiteinde worden aangesloten op de
  wasmachine en met het andere uiteinde
  op de waterkraan. Rek de slang niet uit.
  Als de slang te kort is, kunt u een langere
  hogedrukslang gebruiken.
  2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang
  voor koud water aan op de koudwaterkraan
  en draai deze met de hand vast. Indien nodig
  kunt u de hoek van de slang aan de kant van
  de wasmachine veranderen door de fitting los
  te draaien, de slang te draaien en de fitting
  vervolgens weer vast te draaien.
  Voor bepaalde modellen met een warmwatertoevoer:
  1. Sluit de rode L-vormige fitting van de toevoerslang voor warm water aan op het invoerpunt
  voor warm water aan de achterzijde van de machine. Draai deze met de hand vast.
  2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang voor warm water aan op de warmwaterkraan
  en draai deze met de hand vast.
  3. Gebruik een Y-stuk als u alleen koud water wilt gebruiken.


  Als de kraan voorzien is van schroefdraad, sluit u de
  watertoevoerslang aan zoals aangegeven op de afbeelding.

  Gebruik een standaard type kraan voor de watertoevoer. Als u een vierkante kraan hebt,
  of als uw kraan te groot is, verwijdert u de scheidring voordat u de kraan aansluit op de
  adapter.

  14_ installatie van uw wasmachine

  WF8604FE-02613D_NL.indd 14

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:08 • Page 15

  De afvoerslang aansluiten

  60-90 cm

  Afvoerslang

  01 INSTALLATIE

  Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:
  1. Over de rand van de gootsteen: de afvoerslang moet op een hoogte van 60 tot 90 cm
  worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider om het uiteinde gebogen
  te houden. Bevestig de geleider met een haak aan de muur of met een touwtje aan de kraan
  zodat deze op zijn plaats blijft.

  Slanggeleider

  2. In een aftakking van de gootsteenafvoer: de aftakking moet hoger zijn dan de zwanenhals
  van de gootsteen, zodat het uiteinde van de slang zich ten minste 60 cm boven de grond
  bevindt.
  3. In een afvoerbuis: we raden het gebruik van een 65 cm hoge verticale buis aan. De buis
  mag niet korter dan 60 cm en niet langer dan 90 cm zijn.

  STAP 5
  De wasmachine aansluiten op de elektriciteit
  Steek het snoer in een stopcontact van 230 V en 50 Hz, beschermd door een zekering of
  installatieautomaat van 15 A. Kijk op pagina 10 voor meer informatie over de vereisten voor
  elektriciteit en aarding.

  installatie van uw wasmachine _15

  WF8604FE-02613D_NL.indd 15

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:09 • Page 16

  de was doen
  Het moeilijkste van de was doen met uw nieuwe wasmachine van Samsung is
  bepalen welke was u het eerste wilt doen.

  VOOR HET EERST WASSEN
  Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledig programma draaien
  zonder inhoud (dus zonder wasgoed).
  1.
  2.
  3.
  4.

  Druk op de Aan/Uit-knop.
  Stop wat wasmiddel in het vakje
  in de wasmiddellade.
  Draai de watertoevoer naar de wasmachine open.
  Druk op de knop Start/Pauze.
  Al het water dat in de machine is achtergebleven na het
  proefdraaien in de fabriek wordt nu afgevoerd.

  Vakje
  Vakje
  Vakje

  : Voorwasmiddel of stijfsel.
  : Hoofdwasmiddel, waterverzachter, voorweekmiddel, bleek en vlekverwijderaars.
  : Toevoegingen, bijvoorbeeld wasverzachter (maximaal tot de onderste rand (MAX) van
  A vullen).

  BASISAANWIJZINGEN
  1. Stop de was in de wasmachine.
  WAARSCHUWING

  Stop niet te veel in de wasmachine. Bepaal de laadcapaciteit voor elk type wasgoed aan de
  hand van het schema op pagina 23.
  • Zorg dat er geen was tussen de deur komt, hierdoor kan water gaan lekken.
  • Er kan na het wassen wasmiddel achterblijven in het voorste rubber van de wasmachine.
  Verwijder eventuele restanten omdat deze kunnen leiden tot lekkage.
  • Was geen waterdichte stoffen.

  2.
  3.
  4.
  5.

  Doe de deur dicht tot deze dicht klikt.
  Zet de machine aan.
  Stop wasmiddel en toevoegingen in de wasmiddellade.
  Kies het geschikte programma en de opties voor de was.
  Het wasindicatielampje gaat aan en de geschatte tijd voor het programma verschijnt op het
  display.
  6. Druk op de knop Start/Pauze.

  16_ de was doen

  WF8604FE-02613D_NL.indd 16

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:10 • Page 17

  HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

  02 DE WAS DOEN

  1

  1

  2

  DIGITAAL GRAFISCH
  DISPLAY

  3

  4

  1

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  Weergave van de resterende tijd voor het wasprogramma, alle
  wasinformatie en foutmeldingen.
  Kies het draaipatroon en de centrifugesnelheid voor het programma.
  Kijk voor meer informatie in het gedeelte “Kleding wassen met
  behulp van de knop voor programmakeuze” (zie pagina 21).

  2

  PROGRAMMAKEUZEKNOP

  Katoen:voor normaal of licht bevuilde katoenen kleding, beddengoed,
  tafellinnen, ondergoed, handdoeken, overhemden, enz.
  Synthetisch: voor normaal of licht bevuilde blouses, overhemden, enz.
  van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) en dergelijke
  combinaties.
  Jeans: voor een hoger waterniveau tijdens de hoofdwas en een keer
  extra spoelen om te voorkomen dat er waspoedervlekken achterblijven
  op uw kleding.
  Zijde & kant: Zijde en andere stoffen voor de handwas, zonder wol.
  Bijvoorbeeld satijn, kant en zijde.
  Sport kleding: voor waterdichte of anders behandelde kleding zodat
  deze er mooi uit blijft zien en fris blijft voelen.
  Wol: alleen voor in de machine wasbare wol. Was niet meer dan 2,0 kg.
  Het wolwasprogramma van deze machine is gecertificeerd met het
  Woolmark voor het wassen van in de machine wasbare Woolmarkproducten. Voorwaarde is dat de producten gewassen worden
  volgens de instructies op het waslabel en van de fabrikant van
  dezewasmachine, M0809 voor de WF85*****-serie, M0810 voor de
  WF86*****-serie (certificaatnummer toegekend door IWS NOMINEE
  Co., Ltd.).
  Handwas: een zeer licht wasprogramma, net zo zacht als een handwas.
  Baby katoen: voor wassen op hoge temperatuur en extra spoelen om
  te zorgen dat er geen wasmiddelvlekken achterblijven op uw dunne
  kleding.
  Donkere was: extra spoelbeurten en verminderd centrifugeren zorgt
  ervoor dat uw favoriete donkere kleren voorzichtig gewassen worden en
  zorgvuldig worden gespoeld.
  Dagelijks programma: voor dagelijkse was zoals ondergoed en shirts.
  Kort programma: voor licht bevuilde was die u snel weer nodig hebt.

  de was doen _17

  WF8604FE-02613D_NL.indd 17

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:11 • Page 18

  de was doen
  2

  PROGRAMMAKEUZEKNOP

  Leegpompen: voor het wegpompen van water uit de wasmachine
  zonder te centrifugeren.
  Centrifugeren: voor een keer extra centrifugeren om nog meer water te
  verwijderen.
  Spoelen + Centrifugeren: voor een was die alleen gespoeld hoeft te
  worden, of voor het toevoegen van wasverzachter die tijdens het spoelen
  moet worden toegevoegd.

  3

  SELECTIEKNOP
  VOORWAS

  Druk op deze knop om een voorwas toe te voegen. Voorwassen is alleen
  beschikbaar bij:
  Katoen, Synthetisch, Jeans, Sport kleding, Baby katoen, Donkere was
  en Dagelijks programma.

  4

  EINDTIJD:
  SELECTIEKNOP

  Druk meermalen op deze knop om de beschikbare tijden voor uitstel van
  de eindtijd bij langs te gaan (van 3 tot 19 uur, per heel uur instelbaar).
  Het aangegeven uur is het tijdstip waarop het programma klaar is.

  5

  SELECTIEKNOP
  TEMPERATUUR

  Druk meermalen op deze knop om een van de beschikbare
  temperaturen te selecteren:koud water , 30 °C, 40 °C, 60 °C en 95 °C.

  6

  SPOELEN:
  SELECTIEKNOP

  Druk op deze knop om extra spoelbeurten toe te voegen. U kunt
  maximaal vijf spoelbeurten instellen.
  Druk meermalen op de knop om een van de beschikbare
  centrifugesnelheden te selecteren.

  7

  CENTRIFUGEREN:
  SELECTIEKNOP

  WF8604

  Spoelstop,

  , 400, 800, 1200, 1400 toeren/min

  WF8602/WF8502

  Spoelstop,

  , 400, 800, 1000, 1200 toeren/min

  WF8600/WF8500

  Spoelstop,

  , 400, 600, 800, 1000 toeren/min

  WF8608/ WF8508 Spoelstop,

  , 400, 600, 800 toeren/min

  “Niet centrifugeren ”: na het leegpompen wordt de was in de trommel
  niet gecentrifugeerd.
  “Spoelstop
  ”: het laatste spoelwater blijft in de machine. Voordat
  u de was uit de machine kunt halen moet altijd eerst de machine
  leegpompen of de was centrifugeren.

  8

  SELECTIEKNOP
  WASOPTIES

  Drukmeermalen op deze knop om een van de beschikbare wasopties te
  selecteren:
  Weken
   Intensief
   Makkelijk strijken
   Weken
  +
  Intensief
   Weken
  + Makkelijk strijken
   Intensief
  +
  Makkelijk strijken
   Weken
  + Intensief
  + Makkelijk strijken
   uit
  “Makkelijk strijken ”: gebruik deze optie om de was voor te bereiden
  zodat het makkelijk gestreken kan worden.
  “Intensief ”: druk op deze knop wanneer de was sterk bevuild is en
  intensief gewassen moet worden. Elke cyclus van het programma wordt
  verlengd.
  “Weken
  ”: gebruik deze optie om vlekken beter te verwijderen door
  de was te laten weken.
  • De weekfunctie wordt na 13 minuten wassen uitgevoerd.
  • De weekfunctie duurt 30 minuten in zes fasen. Elke fase bestaat uit
  een minuut draaien en vier minuten stilstaand weken.
  • De weekfunctie is alleen beschikbaar in combinatie met de volgende
  programma’s: Katoen, Synthetisch, Jeans, Sportkleding, Babykatoen
  en Dagelijks programma.

  18_ de was doen

  WF8604FE-02613D_NL.indd 18

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:13 • Page 19

  Druk op de knop Tijd besparen voor een minder lange wastijd. De
  wastijd wordt verkort. U kunt de knop selecteren voor de programma’s
  Katoen, Synthetisch, Jeans, Sportkleding en Babykatoen.

  10

  DE KNOP GELUID
  UIT

  Het geluid tijdens het programma kan worden uitgeschakeld. Wanneer
  deze functie is geselecteerd, wordt het geluid van het hele programma
  uitgeschakeld.
  • Wanneer het geluid is uitgeschakeld, licht de knop Geluid uit
  op en wordt de indicator “Geluid uit” weergegeven op het
  bedieningspaneel.
  • Wanneer het geluid weer wordt ingeschakeld, klinkt er een
  zoemer en gaan de knop en de indicator “Geluid uit” op het
  bedieningspaneel weer uit.

  11

  START/PAUZE:
  SELECTIEKNOP

  Druk op deze knop om het wasprogramma te starten of te pauzeren.

  AAN/UIT-KNOP

  Druk eenmaal op deze knop om de wasmachine in te schakelen. Druk
  nogmaals op de knop om de wasmachine uit te schakelen.
  Als de wasmachine langer dan 10 minuten ingeschakeld is zonder
  dat er op knoppen wordt gedrukt, wordt de machine automatisch
  uitgeschakeld.

  12

  02 DE WAS DOEN

  TIJD BESPAREN:
  SELECTIEKNOP

  9

  de was doen _19

  WF8604FE-02613D_NL.indd 19

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:13 • Page 20

  de was doen
  Kinderslot
  Met het kinderslot kunt u de knoppen vergrendelen zodat het gekozen wasprogramma niet kan
  worden gewijzigd.

  In- en uitschakelen
  Wanneer u het kinderslot wilt in- of uitschakelen, drukt u
  tegelijkertijd voor ten minste 2 seconden op de knoppen
  Temperatuur en Spoelen. Het indicatielampje “Kinderslot
  licht op wanneer het kinderslot is ingeschakeld.  Wanneer het kinderslot is ingeschakeld werkt alleen de
  Aan/Uit-knop. Het kinderslot blijft ingeschakeld, zelfs
  wanneer de machine uit en aan is gezet of wanneer het
  snoer wordt losgekoppeld.
  2 SEC.

  Geluid uit
  U kunt het geluid tijdens alle programma’s uitschakelen. Wanneer deze functie is geselecteerd,
  wordt het geluid van het hele programma uitgeschakeld. Zelfs wanneer de machine herhaaldelijk
  uit en aan wordt gezet, blijft het geluid uit.

  In- en uitschakelen
  Wanneer u het geluid wilt in- of uitschakelen drukt u op de knop Geluid uit. De indicator “Geluid
  uit ” op het bedieningspaneel en de knop Geluid uit gaan branden wanneer deze functie is
  geactiveerd.

  Eindtijd
  U kunt de wasmachine zo instellen dat de was automatisch op een later tijdstip klaar is. De
  startvertraging is per heel uur instelbaar van 3 tot 19 uur. Het aangegeven uur is het tijdstip
  waarop het programma klaar is.
  1. Stel de wasmachine handmatig of automatisch in op het gewenste wasprogramma.
  2. Druk meermalen op de knop Eindtijd om de vertragingstijd in te stellen.
  3. Druk op de knop Start/Pauze. Het indicatielampje “Eindtijd ” gaat branden en de klok
  begint af te tellen tot de ingestelde tijd.
  4. Om de functie Eindtijd te annuleren drukt u op de Aan/Uit-knop en zet u de wasmachine
  weer aan.

  20_ de was doen

  WF8604FE-02613D_NL.indd 20

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:14 • Page 21

  Kleding wassen met behulp van de programmakeuzeknop

  Voorwas is alleen beschikbaar in combinatie met de programma’s Katoen, Synthetisch,
  Sport kleding, Baby katoen, Donkere was en Dagelijks programma. Voorwassen is alleen
  nodig als de kleding erg vuil is.

  02 DE WAS DOEN

  Met het automatische controlesysteem “Fuzzy Control” van Samsung maakt uw nieuwe
  wasmachine wassen heel eenvoudig. Wanneer u een wasprogramma selecteert, stelt de
  machine automatisch de juiste temperatuur, wastijd en snelheid in.
  1. Draai de kraan open.
  2. Druk op de Aan/Uit-knop.
  3. Open de deur.
  4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te
  vol.
  5. Sluit de deur.
  6. Stop wasmiddel, wasverzachter en voorwasmiddel (indien nodig) in de juiste vakjes.

  7. Gebruik de programmakeuzeknop om het geschikte programma voor de was te
  kiezen. Katoen, Synthetisch, Jeans, Zijde & kant, Sport kleding, Fijne was, Wol, Handwas,
  Baby katoen, Donkere was, Dagelijks programma en Kort programma. De bijbehorende
  indicatielampjes op het bedieningspaneel gaan aan.
  8. Nu kunt u door op de juiste knoppen te drukken de wastemperatuur, het aantal keer
  spoelen, de centrifugesnelheid en de starttijd instellen.
  9. Druk op de knop Start/Pauze om het wasprogramma te beginnen. Het
  procesindicatielampje gaat branden en de resterende tijd voor het programma wordt
  weergegeven in het display.
  Pauzeren
  Binnen 5 minuten na het beginnen van een was, kan er was toegevoegd of uit de trommel
  gehaald worden.
  1. Druk op de knop Start/Pauze om de deur te ontgrendelen.
  De deur kan niet geopend worden wanneer het water te HEET is of wanneer het
  waterniveau te HOOG is.
  2. Druk na het sluiten van de deur weer op Start/Pauze om het wassen voort te zetten.
  Als het programma is afgelopen:
  Als het gehele wasprogramma is afgelopen, wordt de wasmachine automatisch uitgeschakeld.
  1. Open de deur.
  2. Haal het wasgoed uit de trommel.

  de was doen _21

  WF8604FE-02613D_NL.indd 21

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:15 • Page 22

  de was doen
  Kleding handmatig wassen
  U kunt kleding handmatig wassen zonder een programma te kiezen.
  1. Schakel de watertoevoer in.
  2. Druk op de Aan/uit-knop van de wasmachine.
  3. Open de deur.
  4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te
  vol.
  5. Sluit de deur.
  6. Stop wasmiddel en indien gewenst wasverzachter of voorwasmiddel in de juiste vakjes.
  7. Druk op de knop Temperatuur om de gewenste temperatuur te selecteren. Koud water,
  30 °C, 40 °C, 60 °C en 95 °C.
  8. Druk op de knop Spoelen om het gewenste aantal spoelbeurten te selecteren.
  U kunt maximaal vijf spoelbeurten instellen.
  Met elke spoelbeurt neemt de wastijd toe.
  9. Druk op de knop Centrifugeren om de centrifugesnelheid te selecteren.
  Wanneer u kleding nat uit de machine wilt halen, kunt het spoelwater laten vasthouden.
  ( : niet centrifugeren,
  : spoelstop)
  10. Druk meermalen op de knop Eindtijd om de beschikbare tijden voor startvertraging bij langs
  te gaan (van 3 tot 19 uur, per heel uur instelbaar). Het aangegeven uur is het tijdstip waarop
  het programma klaar is.
  11. Na een druk op de knop Start/Pauze begint het wasprogramma.

  WASVOORSCHRIFTEN
  Volg deze simpele aanwijzingen voor de schoonste en efficiëntste was.
  Kijk voor het wassen altijd op het waslabel van uw kleding.
  Sorteer en was uw wasgoed aan de hand van de volgende criteria:
  • Waslabel: sorteer het wasgoed in katoen, gemengde weefsels, synthetisch, zijde, wol en
  rayon.
  • Kleur: scheid witte was van bonte was. Was nieuwe gekleurde kledingstukken apart.
  • Formaat: de wasprestaties worden verbeterd als u wasgoed van verschillend formaat samen
  wast.
  • Kwetsbaarheid: was fijn wasgoed apart, zoals zuiver scheerwol, vitrages en zijde, met
  het wasprogramma Fijne was. Controleer de waslabels in elk kledingstuk of raadpleeg de
  wasvoorschriften in de appendix.
  Zakken leeghalen
  Haal voor elke was de zakken van alle kledingstukken leeg. Kleine, ongewoon gevormde,
  harde voorwerpen zoals munten, messen, spelden en paperclips kunnen uw wasmachine
  beschadigen. Was geen kleren met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen.
  Kleding met metalen voorwerpen kan uw kleding en de trommel beschadigen. Keer kleding met
  knopen en borduursel voor het wassen binnenstebuiten. Wanneer ritsen van broeken of jassen
  tijdens het wassen open staan, kan de trommel beschadigen. Ritsen moeten voor het wassen
  dicht zijn en met een touwtje vastgemaakt worden.
  Kleding met lange koorden kan met andere kleding in de knoop raken en deze beschadigen.
  Maak de koorden vast voor het wassen.
  Katoen voorwassen
  Uw nieuwe wasmachine zorgt samen met de hedendaagse wasmiddelen voor perfecte
  wasresultaten waardoor minder energie, tijd, water en wasmiddel nodig zijn. Als uw katoenen
  kleding echter erg vuil is, kunt u een voorwas doen met een reinigingsmiddel op proteïnebasis.

  22_ de was doen

  WF8604FE-02613D_NL.indd 22

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:15 • Page 23

  De laadcapaciteit bepalen
  Als u de wasmachine te vol stopt, wordt de was mogelijk niet goed schoon. Aan de hand
  van het schema hieronder kunt u de laadcapaciteit bepalen voor het type wasgoed dat u wilt
  wassen.
  Laadcapaciteit

  Model

  WF8604
  WF8602
  WF8600
  WF8608

  WF8502
  WF8500
  WF8508

  Katoen
  - normaal/licht bevuild
  - zwaar bevuild

  6,0 kg

  5,0 kg

  Synthetisch

  2,5 kg

  2,5 kg

  Jeans

  2,5 kg

  2,5 kg

  Zijde & kant

  1,0 kg

  1,0 kg

  Sport kleding

  2,0 kg

  2,0 kg

  Wol

  2,0 kg

  1,5 kg

  02 DE WAS DOEN

  Materiaal

  • Wanneer het wasgoed onevenwichtig is verdeeld (“UE” gaat branden in het display),
  moet u het wasgoed opnieuw verdelen.
  Bij een onevenwichtige lading gaat het effect van centrifugeren achteruit.
  • Wanneer u beddengoed of dekbedden wast, kan de wastijd langer zijn dan normaal. Het
  centrifugeren kan tevens minder effectief zijn.
  • De laadcapaciteit voor beddengoed of dekbedden is ten hoogste 1,8 kg.
  Stop (in water wasbare) beha’s in een waszak (apart te verkrijgen).
  • De metalen onderdelen van beha’s kunnen door het materiaal heen
  komen en de was beschadigen. Stop ze daarom in een zak voor
  fijne was.
  • Kleine lichte kleding zoals sokken, handschoenen, kousen en
  zakdoeken kunnen rond de deur vast komen te zitten. Stop ze in
  een zak voor fijne was.

  VOORZICHTIG

  Was de waszak niet zonder andere was. Dit kan leiden tot ongewone trillingen waardoor
  de wasmachine kan verplaatsen. Dit kan leiden tot een ongeluk met letsel.

  de was doen _23

  WF8604FE-02613D_NL.indd 23

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:15 • Page 24

  de was doen
  INFORMATIE OVER WASMIDDELEN EN TOEVOEGINGEN
  Over het te gebruiken wasmiddel
  Het type wasmiddel dat u moet gebruiken is afhankelijk van het materiaal (katoen, synthetisch,
  fijne was, wol), de kleur, de wastemperatuur en hoe vies het wasgoed is. Gebruik altijd een
  wasmiddel dat weinig schuimt en speciaal is ontwikkeld voor wasmachines.
  Volg de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant op basis van het gewicht van het wasgoed,
  hoe vies het wasgoed is en de waterhardheid in uw gebied. Als u niet weet hoe hard het water in
  uw gebied is, kunt u dit navragen bij uw waterbedrijf.
  Gebruik geen wasmiddel dat hard geworden is of is gaan klonteren. Dit kan tijdens het
  spoelen achterblijven. Daardoor spoelt de wasmachine mogelijk niet goed of het kan ervoor
  zorgen dat de overloop verstopt raakt.

  Wasmiddellade
  De wasmachine heeft verschillende vakjes voor wasmiddel en wasverzachters. Stop alle
  middelen in het juiste vakje voor u de wasmachine start.
  Open de wasmiddellade NIET wanneer de wasmachine bezig is.
  1. Trek de wasmiddellade links van het bedieningspaneel
  open.
  2. Stop de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel in het
  wasmiddelvakje
  voordat u de wasmachine start.
  3. Voeg indien nodig de aanbevolen hoeveelheid
  wasverzachter toe in het wasverzachtervakje .
  4. Wanneer u een voorwas doet, voegt u de aanbevolen
  hoeveelheid wasmiddel toe in het voorwasvakje .
  Gebruik bij het wassen van grote stukken wasgoed GEEN
  van de volgende soorten wasmiddel.
  • Wasmiddelen in de vorm van tabletten of capsules
  • Wasmiddelen in een wasbol of netje
  Verdun geconcentreerde of dikke wasverzachter met
  een beetje water voordat u deze in het vakje giet. Zo
  voorkomt u dat de overloop verstopt raakt.
  MAX

  24_ de was doen

  WF8604FE-02613D_NL.indd 24

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:16 • Page 25

  reiniging en onderhoud van uw
  wasmachine
  Door de wasmachine schoon te houden levert deze betere prestaties, voorkomt u
  onnodige reparaties en wordt de levensduur verlengd.

  1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
  2. Open de filterklep met behulp van een muntstuk of een
  sleutel.

  Filterklep

  3. Trek de afvoer voor noodgevallen naar voren om deze los
  te maken van de bevestigingshaak.

  03 REINIGING EN ONDERHOUD

  DE WASMACHINE LATEN LEEGLOPEN IN EEN NOODGEVAL

  Afvoer voor
  noodgevallen

  4. Verwijder het dopje waarmee de afvoer voor noodgevallen
  is afgesloten.
  5. Laat het water in een bak lopen.
  6. Plaats het dopje terug op de afvoer voor noodgevallen en
  maak deze vast aan de bevestigingshaak.
  7. Doe de filterklep weer dicht.
  Dop van
  afvoer voor
  noodgevallen

  DE BUITENKANT REINIGEN
  1. U kunt de oppervlakken van de wasmachine, waaronder het bedieningspaneel, afnemen met
  een zachte doek en niet-schurende reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.
  2. Droog de oppervlakken af met een zachte doek.
  3. Giet geen water op de wasmachine.

  reiniging en onderhoud van uw wasmachine _25

  WF8604FE-02613D_NL.indd 25

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:16 • Page 26

  reiniging en onderhoud van uw
  wasmachine
  DE WASMIDDELLADE EN DE UITSPARING REINIGEN
  1. Druk de vergrendeling binnen in de
  wasmiddellade in en trek deze naar buiten.
  2. Haal de verdeler voor vloeibare wasmiddelen
  uit de wasmiddellade.

  Vergrendeling
  Verdeler voor vloeibare
  wasmiddelen

  3. Was alle onderdelen onder stromend water.

  4. Reinig de uitsparing met een oude tandenborstel.
  5. Plaats de verdeler voor vloeibare wasmiddelen terug in de
  lade door deze stevig vast te drukken.
  6. Duw de lade terug op zijn plaats.
  7. Laat de wasmachine een keer spoelen met een lege
  trommel om eventuele wasmiddelresten te verwijderen.

  26_ reiniging en onderhoud van uw wasmachine

  WF8604FE-02613D_NL.indd 26

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:17 • Page 27

  HET VUILFILTER REINIGEN
  We raden aan om het vuilfilter 5 à 6 keer per jaar te reinigen, of wanneer de foutmelding “5E” wordt
  weergegeven. Lees ook “De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval” op de vorige pagina.

  Dop van
  vuilfilter

  4. Spoel vuil en ander materiaal van het filter. Zorg dat de
  propeller van de afvoerpomp achter het filter niet wordt
  geblokkeerd.
  5. Plaats de dop van het filter terug.
  6. Doe de filterklep weer dicht.

  03 REINIGING EN ONDERHOUD

  1. Open de afdekplaat van het filter met behulp van een
  muntstuk of een sleutel.
  2. Draai het deksel van de afvoer voor noodgevallen linksom
  los en laat al het water weglopen.
  3. Draai de dop van het vuilfilter los.

  HET FILTER VAN DE WATERSLANG REINIGEN
  U dient het filter van de waterslang minimaal eens per jaar te reinigen, of wanneer de foutmelding “4E”
  wordt weergegeven.
  1. Draai de watertoevoer naar de wasmachine dicht.
  2. Schroef de slang aan de achterkant van de wasmachine los. Houd een doekje op de slang
  om te voorkomen dat er door de druk water uit de slang gulpt.
  3. Trek het filter voorzichtig met een tangetje uit het uiteinde van de slang en spoel het onder de
  kraan schoon. Reinig ook de binnen- en buitenkant van het draadverbindingsstuk.
  4. Duw het filter terug op zijn plaats.
  5. Schroef de slang weer vast aan de wasmachine.
  6. Draai de kraan open en controleer of de verbindingen waterdicht zijn.

  reiniging en onderhoud van uw wasmachine _27

  WF8604FE-02613D_NL.indd 27

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:18 • Page 28

  reiniging en onderhoud van uw
  wasmachine
  EEN BEVROREN WASMACHINE REPAREREN
  Als de temperatuur zakt tot onder het vriespunt en uw wasmachine bevriest, doet u het volgende:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
  Giet warm water over de kraan om de toevoerslang los te maken.
  Verwijder de watertoevoerslang en laat deze in warm water weken.
  Giet warm water in de wastrommel en laat dit 10 minuten staan.
  Sluit de watertoevoerslang weer aan op de kraan en controleer of de watertoevoer en afvoer
  normaal functioneren.

  DE WASMACHINE OPSLAAN
  Als u uw wasmachine langere tijd moet opslaan, is het beter om deze leeg te laten lopen en los te
  koppelen van de elektriciteit. Wasmachines kunnen beschadigen wanneer er water in de slangen en interne
  onderdelen blijft staan tijdens de opslag.
  1. Selecteer het korte programma en stop bleekmiddel in het bleekmiddelvakje. Laat uw
  wasmachine het programma leeg uitvoeren.
  2. Draai de kranen dicht en koppel de toevoerslangen los.
  3. Koppel de wasmachine los van het stopcontact en laat de deur van de wasmachine open
  staan zodat de trommel kan ventileren.
  Laat voordat u de wasmachine weer in gebruik neemt het achtergebleven water ontdooien
  wanneer de wasmachine is opgeslagen op een plek met vorst.

  28_ reiniging en onderhoud van uw wasmachine

  WF8604FE-02613D_NL.indd 28

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:18 • Page 29

  problemen oplossen en
  informatiecodes
  04 PROBLEMEN OPLOSSEN

  CONTROLEER DEZE PUNTEN BIJ PROBLEMEN MET UW
  WASMACHINE
  PROBLEEM

  OPLOSSING

  De machine wil niet starten


  Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
  Controleer of de deur goed gesloten is.
  Controleer of de waterkraan open is.
  Druk op de knop Start/Pauze.

  Er is geen of niet genoeg
  water


  Draai de kraan volledig open.
  Controleer of de toevoerslang niet bevroren is.
  Leg de toevoerslang recht.
  Reinig het filter in de watertoevoerslang.

  Na voltooiing van het
  wasprogramma is
  wasmiddel achtergebleven
  in de wasmiddellade
  Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt.
  Let erop dat het wasmiddel midden in de wasmiddellade wordt
  gestopt.

  De wasmachine schudt of
  maakt te veel geluid.

  Controleer of de machine op een vlakke ondergrond staat. Als dit niet
  het geval is, stelt u de poten van de wasmachine in om hem waterpas
  te zetten.
  Controleer of de transportbouten zijn verwijderd.
  Controleer of de wasmachine geen contact maakt met een ander
  voorwerp.
  Controleer of het wasgoed gelijkmatig verdeeld is in de trommel.
  Leg de afvoerslang recht. Vermijd geknikte slangen.
  Controleer of het vuilfilter niet verstopt is.
  De wasmachine voert geen
  water af en/of centrifugeert
  niet

  De deur zit dicht en kan niet •
  geopend worden.

  U kunt de deur pas 3 minuten nadat de machine gestopt of
  uitgeschakeld is openen.

  Neem contact op met de klantenservice van Samsung wanneer het probleem zich blijft voordoen.

  problemen oplossen en informatiecodes _29

  WF8604FE-02613D_NL.indd 29

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:18 • Page 30

  problemen oplossen en
  informatiecodes
  INFORMATIECODES
  Bij problemen met uw wasmachine wordt er mogelijk een informatiecode weergegeven in het display. Kijk in
  deze tabel en probeer de voorgestelde oplossing voor u de klantenservice belt.
  CODE

  OPLOSSING
  dE  Sluit de deur.

  4E
  Controleer of de waterkraan open is.
  Controleer de waterdruk.

  5E
  Reinig het vuilfilter.
  Controleer of de afvoerslang goed geïnstalleerd is.  Het wasgoed is onevenwichtig verdeeld. Verdeel het opnieuw. Als u
  slechts één voorwerp wast, bijvoorbeeld een badjas of spijkerbroek,
  is het mogelijk dat de laatste centrifugeronde niet goed verloopt. De
  foutmelding “UE” wordt dan in het display weergegeven.  Bel de klantenservice.

  UE

  cE/3E

  Bel het servicecentrum van Samsung of uw plaatselijke Samsung-dealer wanneer er een code verschijnt die
  hier niet vermeld is, of wanneer de voorgestelde oplossing niet werkt.

  30_ problemen oplossen en informatiecodes

  WF8604FE-02613D_NL.indd 30

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:18 • Page 31

  programmaoverzicht
  PROGRAMMAOVERZICHT
  ( gebruikersoptie)
  Max. lading (kg)

  WASMIDDEL

  WF8502
  WF8500
  WF8508

  Voorwas

  Hoofdwas

  Wasverzachter

  Max. temp.
  (˚C)

  Katoen

  6.0

  5.0  ja  95

  Synthetisch

  2.5

  2.5  ja  60

  Jeans

  2.5

  2.5  ja  60

  PROGRAMMA

  Zijde & kant

  1.0

  1.0

  -

  ja  30

  Sport kleding

  2.0

  2.0  ja  60

  Wol

  2.0

  1.5

  -

  ja  40

  Handwas

  2.0

  1.5

  -

  ja  40

  Baby katoen

  3.0

  2.5  ja  95

  Donkere was

  3.0

  2.5  ja  40

  Dagelijks
  programma

  3.0

  2.5  ja  60

  Kort programma

  2.0

  2.0

  -

  ja  60

  Centrifugesnelheid (max.) toeren/min
  WF8604

  WF8602
  WF8502

  WF8600
  WF8500

  WF8608
  WF8508

  Eindtijd

  Programmaduur
  (min)

  Katoen

  1400

  1200

  1000

  800  130

  Synthetisch

  1200

  1200

  1000

  800  91

  Jeans

  800

  800

  800

  800  79

  PROGRAMMA

  Zijde & kant

  400

  400

  400

  400  36

  Sport kleding

  1200

  1200

  1000

  800  74

  Wol

  800

  800

  800

  800  39

  Handwas

  400

  400

  400

  400  32

  Baby katoen

  1400

  1200

  1000

  800  133

  Donkere was

  1200

  1200

  1000

  800  79

  Dagelijks
  programma

  1200

  1200

  1000

  800  71

  Kort programma

  1400

  1200

  1000

  800  29

  05 PROGRAMMAOVERZICHT

  WF8604
  WF8602
  WF8600
  WF8608

  1. Een programma met voorwas duurt ongeveer 15 minuten langer.
  2. De gegevens met betrekking tot de duur van wasprogramma’s zijn gemeten onder de omstandigheden
  die in de standaard IEC 60456 / EN 60456 zijn aangegeven.
  3. De duur van het programma kan afwijken van de in het schema weergegeven waarden als gevolg van
  verschillen in waterdruk en watertemperatuur, de lading en het soort wasgoed.
  4. Wanneer de functie Intensief wassen is geselecteerd wordt elke cyclus van het programma verlengd.

  programmaoverzicht _31

  WF8604FE-02613D_NL.indd 31

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:18 • Page 32

  appendix
  WASVOORSCHRIFTEN
  De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. Op waslabels staan vier symbolen in deze
  volgorde: wassen, bleken, drogen en strijken. Indien nodig staat er ook informatie over stomen.
  Deze symbolen zorgen voor overeenstemming voor kleding van verschillende fabrikanten. Volg de
  aanwijzingen op het waslabel op zodat de kleding zo lang mogelijk meegaat en om problemen bij het
  wassen te voorkomen.
  Sterk materiaal

  Kan worden gestreken op maximaal
  100 ˚C

  Kwetsbaar materiaal

  Niet strijken

  Artikel kan worden gewassen op
  95 ˚C

  Kan in de stomerij worden gereinigd
  met elk middel

  Artikel kan worden gewassen op
  60 ˚C

  Alleen stomen met
  perchloorethyleen,
  aanstekerbenzine, pure alcohol of
  R113

  Artikel kan worden gewassen op
  40 ˚C

  Alleen stomen met vliegtuigbenzine,
  pure alcohol of R113

  Artikel kan worden gewassen op
  30 ˚C

  Niet stomen

  Handwas

  Liggend drogen

  Alleen stomen

  Hangend drogen

  Kan in koud water worden gebleekt

  Drogen aan kledinghanger

  Niet bleken

  Kan in de wasdroger, normale
  temperatuur

  Kan worden gestreken op maximaal
  200 ˚C

  Kan in de wasdroger, lage
  temperatuur

  Kan worden gestreken op maximaal
  150 ˚C

  Kan niet in de wasdroger

  ZORG VOOR HET MILIEU


  Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houd u zich bij het wegdoen van dit apparaat aan
  de plaatselijke wetten met betrekking tot afvalverwerking. Snijd het snoer door zodat het apparaat niet
  meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine kinderen
  zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
  Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant.
  Gebruik alleen vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen als dit echt nodig is.
  Bespaar water en elektriciteit door alleen volle trommels te wassen (de precieze hoeveelheid is
  afhankelijk van het gebruikte wasprogramma).

  VERKLARING VAN CONFORMITEIT
  Dit apparaat voldoet aan de Europese veiligheidsnormen, EU-richtlijn 93/68 en EN-standaard 60335.

  32_ appendix

  WF8604FE-02613D_NL.indd 32

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:24 • Page 33

  SPECIFICATIES
  TYPE

  WASMACHINE – VOORLADER
  WF8604/WF8602/WF8600/WF8608

  WF8502/WF8500/WF8508

  600 x 550 x 850 mm (BxDxH)

  600 x 450 x 850 mm (BxDxH)

  WATERDRUK

  50 kPa-800 kPa

  HOEVEELHEID WATER
  NETTO GEWICHT

  48 ℓ

  40 ℓ

  WF8604/WF8602/WF8600/WF8608

  WF8502/WF8500/WF8508

  59 kg

  55 kg

  6,0 kg

  5,0 kg

  WF8604/WF8602/WF8600/WF8608

  WF8502/WF8500/WF8508

  WAS- EN CENTRIFUGECAPACITEIT
  MODEL
  WASSEN

  ELEKTRICITEITSVERBRUIK

  WASSEN EN
  VERWARMEN
  CENTRIFUGEREN

  220 V

  150 W

  150 W

  240 V

  150 W

  150 W

  220 V

  2000 W

  2000 W

  240 V

  2400 W

  2400 W

  MODEL WF8604 WF8602 WF8600 WF8608 WF8502 WF8500 WF8508
  230 V

  580 W

  530 W

  500 W

  POMPEN

  GEWICHT
  VERPAKKING
  CENTRIFUGESNELHEID

  06 APPENDIX

  AFMETINGEN

  430 W

  550 W

  500 W

  430 W

  34 W

  MODEL

  WF8604/WF8602/WF8600/WF8608

  WF8502/WF8500/WF8508

  PAPIER

  2.5 kg

  2,3 kg

  PLASTIC

  1,0 kg

  0,8 kg

  MODEL
  toeren/min

  WF8604 WF8602 WF8600 WF8608 WF8502 WF8500 WF8508
  1400

  1200

  1000

  800

  1200

  1000

  800

  Het uiterlijk en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
  gewijzigd ten behoeve van productverbetering.

  appendix _33

  WF8604FE-02613D_NL.indd 33

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:24 • Page 34

  VRAGEN OF OPMERKINGEN?
  Land

  BEL

  OF BEZOEK ONZE WEBSITE

  NETHERLANDS

  0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min)

  www.samsung.com/nl

  Codenr. DC68-02613D_NL

  WF8604FE-02613D_NL.indd 34

  2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:24


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Samsung WF8500AE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Samsung WF8500AE in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,17 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Kurzanleitung - Deutsch - 14 seiten

Samsung WF8500AE Bedienungsanleitung - Deutsch - 36 seiten

Samsung WF8500AE Kurzanleitung - Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Spanisch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info