Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp 16.03.20
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  16.03.20 • Page 2

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  DK
  FCC Information
  Denne transmitter overholder afsnit 15 i FCC-reglerne.
  Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1)
  Transmitteren må ikke forårsage skadelig interferens, og (2)
  denne transmitter skal acceptere enhver modtaget interferens, incl. interferens som forårsager forstyrrelser i betjeningen.
  Federal Communications Commission (FCC) Erklæring
  Denne transmitter er blevet testet og godkendt til at overholde grænserne for et klasse B digitalt udstyr i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er sat
  for at sikre fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i
  boligområder. Denne transmitter genererer, anvender og
  kan udstråle radio frekvensenergi, og hvis ikke den installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne,
  kan den forårsage skadelig interferens i radioforbindelser.
  Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens
  i en speciel installation. Hvis denne transmitter medfører
  skadelig interferens i radio eller tv transmissioner - find ud
  af det ved at tænde og slukke for transmitteren - anbefaler
  vi, at du prøver at rette interferensen på en af følgende
  måder:
  - Justér eller flyt modtagerantennen.
  - Forøg afstanden mellem modtager og sender.

  -2-

  16.03.20 • Page 3

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  16.03.20

  DK
  - Tilslut transmitteren til en stikkontakt i et andet kredsløb
  end det, modtageren er tilsluttet.
  - Kontakt forhandleren eller en autoriseret radio/tv tekniker
  for hjælp.
  Advarsel:
  Ændringer eller modifikationer i denne transmitter, der ikke
  er godkendt af fabrikanten, kan medføre, at brugeren mister
  sin ret til at bruge transmitteren.
  Testet til overholdelse af FCC standard. Til hjem eller
  kontorbrug.
  Advarsel:
  Denne transmitter overholder FCC RF strålings grænseværdier fastsat for et ukontrolleret område. Denne transmitter
  og dens antenner må ikke placeres sammen eller sammen
  med andre antenner eller sendere.
  Europa-EU overensstemmelseserklæring
  Denne transmitter overholder specifikationerne i EN 300
  328, EN 301-489 og EN 60950-1, der følger R&TTE direktiv
  bestemmelserne.

  -3- • Page 4

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  DK
  Scansonic Transmitter

  Brugsanvisning
  Introduktion
  Scansonic Transmitter tilbyder den nyeste Bluetooth teknologi. Scansonic Transmitter sender musik fra afspillere, som
  ikke har Bluetooth (f.eks. MP3 og CD-afspillere, musikanlæg
  og andre afspillere), til en Bluetooth modtager, som f.eks.
  stereo headset eller højttaler systemer.
  Scansonic Transmitter kan bruges sammen med alle lydkilder, der har 3,5 mm audio output.
  Normalt opretter Scansonic Transmitter og en Bluetooth
  modtager automatisk forbindelse, som når du bruger "Plug
  og Play". Når du tænder for transmitteren, scanner den
  automatisk og tilslutter sig modtageren.
  Bemærk: Læs venligst om denne tilslutning i din Bluetooth
  brugsanvisning.

  -4-

  16.03.20 • Page 5

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  16.03.20

  DK
  Tekniske data:
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·

  Bluetooth V. 2,0, Klasse II, 10 meter
  Bluetooth stereo profil: A2DP
  Frekvens: 2,4 GHz
  Høj kvalitet stereo IC
  CE og FCC certificeret
  3,5 mm stereo forbindelse
  Sleep funktion for energibesparelser
  Betjeningstid: max 7 timer
  Mål: L 48 x D 29,4 x H 12,5 mm

  Start
  Pakken indeholder:
  · Scansonic Transmitter
  · USB oplader (bærbar oplader valgfri)
  · Denne brugsanvisning
  Tjek venligst, at alle dele forefindes og er intakte.
  Kontakt din forhandler så hurtigt som muligt, hvis du mangler noget, eller noget er ødelagt.

  -5- • Page 6

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  DK
  Lær din Scansonic Transmitter at kende

  On / Off knap

  LED indikator

  90 graders
  drejningsstik

  (under dækslet)

  Mini USB oplader
  forbindelse

  Opladning
  1. Tilslut USB-stikket i den anden ende af kabelopladeren til
  USB-indgangen på din PC, laptop eller valgfri strømforsyning.
  2. Tilslut kabeloplader mini USB stikket til Scansonic
  Transmitter's mini USB input. Det røde LED lys lyser
  under opladningen.
  3. Når opladningen er afsluttet, går det røde LED lys ud.
  4. Fjern kabelopladeren

  -6-

  16.03.20 • Page 7

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  16.03.20

  DK
  Tilslutte Scansonic Transmitter til modtageren
  "Tilslutte" betyder at lave en trådløs forbindelse mellem
  transmitter og Bluetooth modtageren. Før du kan bruge
  Scansonic Transmitter sammen med en modtager, skal du
  forbinde dem.
  Efter at du har tændt for transmitteren, starter den automatisk scanning og tilslutter sig til modtageren. Når tilslutning
  først er etableret, søger begge enheder efter hinanden og
  forbindes automatisk, når de er tændt.
  Vigtig bemærkning: Scansonic Transmitter forbinder sig
  kun med modtagere, som har en fabriks pin-kode, der svarer til '0000', '1234' eller '8888'.
  Efter tilslutning kan du bruge Scansonic Transmitter sammen med Bluetooth modtageren.
  Hvis du ønsker at bruge Scansonic Transmitter sammen
  med en anden modtager, skal du også tilslutte denne.
  I sådanne tilfælde vil Scansonic Transmitter ikke tilslutte sig
  til det tidligere udstyr, før du har etableret forbindelse igen.
  Tilslutnings proceduren
  1. Før du starter tilslutning, skal du tjekke, at begge enheder
  er fuldt opladede.
  2. Tjek at begge enheder er inden for en afstand af 3 meter.

  -7- • Page 8

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  DK
  3. Tænd for Bluetooth modtageren og vær sikker på, at den
  er indstillet på tilslutningsfunktionen. (Hvis du er i tvivl,
  skal du kigge i brugsanvisningen).
  4. Tænd for Scansonic Transmitter ved at trykke på ON /
  OFF knappen. Det røde og blå LED lys flimrer i 6
  sekunder. Nu er transmitteren i tilslutningsfunktionen.
  5. Begge enheder skulle nu kunne finde hinanden og
  tilslutte sig. Det røde og blå LED lys på transmitteren
  blinker langsomt, når tilslutningen er sket.

  Tænde og slukke for Scansonic Transmitter
  Normalt skal du kun tænde for begge enheder, når tilslutning er sket. Alt andet sker automatisk.
  Tænd: Scansonic Transmitter tændes ved at trykke på On /
  Off knappen. Det blå LED lys lyser.
  Sluk: Tryk på On / Off knappen i ca. 5 sekunder. Det blå
  LED lys går ud.
  Bemærk: Læs brugsanvisningen til din Bluetooth modtager
  for at se, hvordan du tænder og slukker den.

  -8-

  16.03.20 • Page 9

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  16.03.20

  DK
  Afspille musik
  1. Tilslut stikket fra din Scansonic Transmitter til 3,5 mm
  stikket på din modtager enhed.
  2. Vær sikker på at modtager enheden er tændt og inden for
  10 meters afstand til Scansonic Transmitter.
  3. Det røde og blå LED lys fra transmitteren indikerer, at der
  er en Bluetooth forbindelse ved samtidig at blinke langsomt.
  4. Hvis forbindelsen forsvinder, afbrydes lyden eller brydes
  ned: Flyt modtageren nærmere til transmitteren. Tryk kort
  på tilslutningsknappen, og den vil tilslutte sig automatisk
  igen. Hvis tilslutningen ikke sker automatisk, skal du
  starte tilslutnings proceduren igen.
  Bemærk venligst:
  1. Hvis Scansonic Transmitter af en eller anden grund ikke
  afspiller musik, bør den genstartes. (Se afsnit om
  tilslutning).
  2. Normalt vil forbindelsen mellem transmitter og modtager
  staks ske, når tilslutnings proceduren er afsluttet.
  Forbindelsen kan blive afbrudt af følgende grunde:
  - Afstanden mellem enhederne er større end 10 meter,
  eller der står en hindring mellem enhederne.
  - En eller begge enheder har været slukket, eller skal
  genoplades.

  -9- • Page 10

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  DK
  For at starte søgning eller tilslutnings funktionen igen, skal
  du sætte Bluetooth modtageren i søge funktion eller starte
  tilslutnings proceduren igen.
  For at nulstille transmitteren skal du tilslutte opladerkablet i
  løbet af betjeningsfunktionen.

  Visuelle indikatorer
  Enhedens tilstand

  LED's tilstand

  Tilslutning eller etablering
  af en forbindelse

  Det røde og blå LED lys blinker alternativt

  Tilslutte og afspille

  Det blå og røde LED lys
  blinker samtidig med langsom hastighed

  Sleep funktion

  Det blå LED lys blinker hvert
  5. sekund

  - 10 -

  16.03.20 • Page 11

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  - 11 -

  16.03.20 • Page 12

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  FCC Information
  This device complies with Part 15 of the FCC rules.
  Operation is subject to the following two conditions: (1) this
  device may not cause harmful interference, and (2) this device
  must accept any interference received; including interference
  that may cause undesired operation.
  Federal Communications Commission (FCC) Statement
  This Equipment has been tested and found to comply with the
  limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the
  FCC rules. These limits are designed to provide reasonable
  protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
  frequency energy and, if not installed and used in accordance
  with the instructions, may cause harmful interference to radio
  communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
  installation. If this equipment does cause harmful interference
  to radio or television reception, which can be determined by
  turning the equipment off and on, the user is encouraged to
  try to correct the interference by one or more of the following
  measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.

  - 12 -

  16.03.20 • Page 13

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different
  from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician
  for help.
  Warning:
  Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
  user authority to operate the equipment.
  Tested to comply with FCC standard. FOR HOME OR
  OFFICE USE.
  Warning :
  This equipment complies with FCC RF radiation exposure
  limits set forth for an uncontrolled environment. & This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction
  with any other antenna or transmitter.
  Europe–EU Declaration of Conformity
  This device complies with the specifications EN 300 328,
  EN 301-489 and EN 60950-1 following the provisions of the
  R&TTE Directive.

  - 13 -

  16.03.20 • Page 14

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  D
  Stereo Transmitter

  Bedienungsanleitung
  Einführung
  Der Stereo Transmitter bietet den neuesten Stand in der
  Bluetooth Technologie.
  Der Transmitter überträgt Musikdaten von Ihrem nicht
  Bluetooth fähigem MP3,- CD Player, Stereoanlage und
  anderen Wiedergabegeräten an Bluetooth Empfänger wie
  wie zum Beispiel Stereo- Headsets oder Speakersystemen.
  Der Stereo Transmitter kann mit allen Audioquellen die über
  einen 3,5 mm Audio-Ausgang verfügen genutzt werden.
  Normalerweise gehen der Stereo Transmitter und ein
  Bluetooth-Empfänger eine "Plug and Play"-Verbindung ein.
  Der Transmitter sucht, pairt und verbindet sich nach dem
  Einschalten automatisch mit dem Empfänger, der sich im
  Paring-Modus befindet.
  Hinweis: Bitte lesen zum Pairing in der Bedienungsanleitung
  des Bluetooth-Empfängers.

  - 14 -

  16.03.20 • Page 15

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  16.03.20

  D
  Technische Daten:
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·

  Bluetooth V. 2.0, Klasse II, 10 Meter
  Profile: A2DP(Stereoprofil), Headset
  Frequenz: 2.4 Ghz
  CE und FCC zertifiziert
  High Quality stereo IC
  3,5 mm Stereo-Audio Klinkenstecker
  Schlafmodus zur Energieeinsparung
  Arbeitszeit: max. 7 Stunden
  Abmessungen: L 48 x B 29,4 x H 12,5 mm

  Inbetriebnahme
  Entnehmen Sie der Verpackung alle Bestandteile.
  Der Packungsinhalt besteht aus:
  • Stereo Transmitter
  • USB Ladekabel (Reiselader optional)
  • diese Bedienungsanleitung.
  Bitte überprüfen Sie diese Bestandteile und nehmen Sie
  schnellstmöglich Kontakt zu Ihrem Händler auf, wenn etwas
  fehlt oder beschädigt ist.

  - 15 - • Page 16

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  16.03.20

  D
  Lernen Sie den Stereo Transmitter kennen

  Ein / Aus-Schalter

  LED Anzeige

  90º schwenkbarer
  3,5 mm Klinkenstecker

  (unter der Abdeckung)

  Mini USB Ladeanschluss

  Aufladen des Transmitters
  Bevor Sie den Transmitter benutzen können, müssen Sie
  ihn ca. 3 Stunden aufladen. Voll aufgeladen bietet er eine
  Betriebszeit von bis zu 7 Stunden.

  - 16 - • Page 17

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  16.03.20

  D
  Aufladen
  1. Den USB-Stecker des Ladekabels stecken Sie bitte in die
  USB Buchse Ihres PC’s, Laptops oder den optionalen
  Netzadapter.
  2. Verbinden Sie den Mini USB-Stecker des Ladekabels mit
  dem Mini USB Eingang des Stereo Transmitters. Während
  des Ladevorganges leuchtet die rote LED konstant.
  3. Wenn der Ladevorgang beendet ist schaltet sich die rote
  LED aus.
  4. Entfernen Sie das Ladekabel.
  r

  Pairing des Transmitters mit einem Empfänger
  Pairing nennt man das Installieren der kabellosen
  Funkverbindung zwischen dem Sender und dem Bluetooth
  Empfänger. Bevor Sie den Stereo Transmitter zusammen
  mit dem Empfänger nutzen können, müssen Sie beide
  Geräte pairen. Der Transmitter sucht, pairt und verbindet sich
  nach dem Einschalten automatisch mit dem Empfänger, der
  sich im Paring-Modus befindet. Nach dem erfolgreichen
  Pairingvorgang finden und verbinden sich die Geräte automatisch nach jedem erneuten Einschalten.
  Wichtiger Hinweis: Der Transmitter pairt sich nur mit
  Empfängern, die über die werksseitig vorgegebenen PINCodes '0000', '1234' oder '8888' verfügen.

  - 17 - • Page 18

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  D
  Nach erfolgtem Pairing können Sie den Stereo Transmitter
  zusammen mit dem Bluetooth-Empfänger nutzen.
  Wenn Sie den Transmitter mit einem anderen Bluetooth
  Audio-Empfänger verwenden möchten, müssen Sie den
  Pairingvorgang mit den neuen Geräten wiederholen.
  In diesem Fall wird der Transmitter mit dem vorher gepairten Gerät nicht weiter arbeiten, bis sie diese erneut pairen.

  Der Pairing-Prozeß
  1. Bevor Sie das Pairing vorbereiten stellen Sie sicher, dass
  beide Geräte voll aufgeladen sind.
  2. Stellen Sie sicher, dass sich die Geräte innerhalb eines
  Radius von 3 Metern befinden.
  3. Schalten Sie den Bluetooth-Empfänger ein und stellen
  Sie sicher, dass es sich im Pairing -Modus befindet
  (Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Empfängers
  wenn Sie nicht sicher sind).
  4. Schalten Sie den Transmitter durch drücken des Ein /Aus
  Schalters ein. Die rote und blaue LED leuchten abwechselnd für ca. 6 Sekunden, der Transmitter befindet sich im
  Pairing-Modus.
  5. Beide Geräte sollten sich jetzt finden und miteinander
  pairen. Erfolgreiches Pairing wird beim Transmitter
  durch verlangsamtes, gleichzeitiges Blinken der LED’s
  angezeigt.

  - 18 -

  16.03.20 • Page 19

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  16.03.20

  D
  An- und Ausschalten des Transmitters
  Normalerweise werden die Geräte nach dem PairingProzeß nur angeschaltet. Alle anderen notwendigen
  Operationen werden automatisch ausgeführt.
  Anschalten: Durch drücken des An/Aus-Knopf schaltet sich
  der Stereo Transmitter ein. Die blaue LED leuchtet.
  Ausschalten: Drücken Sie den An/Aus-Knopf für ca. 5
  Sekunden, die blaue LED erlischt.
  Hinweis: Um den Blutooth-Empfänger ein- und auszuschalten,
  lesen Sie bitte dessen Bedienungsanleitung

  Musik abspielen
  1. Den Klinkenstecker des eingeschalteten Transmitters
  in die 3,5 mm Buchse der Audioquelle stecken.
  2. Sicherstellen, dass der Empfänger eingeschaltet ist und
  sich innerhalb eines Umkreises von 10 Metern zum
  Stereo Transmitter befindet.
  3. Die blaue und rote LED des Transmitters zeigen durch
  langsames, gleichzeitiges Blinken an, dass die Bluetoothverbindung steht.
  4. Wenn die Verbindung verloren geht, die Tonübertragung
  stört oder abbricht, bringen Sie den Empfänger näher

  - 19 - • Page 20

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  D
  zum Transmitter. Bringen Sie den Empfänger in den
  Suchmodus, die erneute Verbindung erfolgt automatisch.
  Falls keine automatische Verbindung erfolgt, führen Sie
  den Pairingprozess erneut aus.

  Bitte beachten:
  1. Wenn aus irgendwelchen Gründen der Transmitter
  keine Musik überträgt, sollte ein Neustart erfolgen.
  (siehe hierzu Kapitel Pairing)
  2. Im Normalfall werden der Transmitter und der Empfänger
  ihre Bluetooth-Verbindung behalten die sie seit ihrem
  Pairing-Prozeß innehaben. Wenn diese Verbindung
  verloren gegangen ist kann das folgende Gründe haben:
  - Der Arbeitsbereich von 10 Metern wurde überschritten
  oder ein Hindernis steht im Weg.
  - Eines oder beide Geräte sind ausgeschaltet, oder die
  Batterien müssen aufgeladen werden.
  Um die Such- und Pairingfunktion wieder zu starten, bringen
  Sie den Bluetooth Empfänger in den Suchmodus oder leiten
  Sie die Paringprozedur erneut ein.

  - 20 -

  16.03.20 • Page 21

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  16.03.20

  D
  Visuelle Indikatoren
  Status

  Indikation

  Pairing oder
  Verbindungsaufbau

  Rote und blaue LED blinken
  abwechselnd

  Verbindung und
  Musikübertragung ist aktiv

  Blaue und rote LED blinken
  gleichzeitig mit langsamer
  Geschwindigkeit

  Schlafmodus

  Blaue LED blinkt sehr
  langsam, einmal in 5 Sek.

  - 21 - • Page 22

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  GB
  Stereo Transmitter

  User guide
  Introduction

  The stereo transmitter offers the latest in Bluetooth
  technology.
  The device transmits music data from players which are not
  Bluetooth capable (e.g.: MP3 and CD player, stereo and
  other players) to a Bluetooth receiver such as stereo headsets or speaker systems.
  The stereo transmitter can be used with any audio sources
  with a 3.5 mm audio output.
  Normally the stereo transmitter and a Bluetooth receiver
  establish a connection automatically, as if using "Plug and
  Play". After being turned on, the transmitter automatically
  scans, then pairs and connects to the receiver.
  Note: Please read about pairing in the user guide of your
  Bluetooth receiver.

  - 22 -

  16.03.20 • Page 23

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  16.03.20

  GB
  Technical data:
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·

  Bluetooth V. 2.0, Class II, 10 meters
  Profile: A2DP (stereoprofile), Headset
  Frequency: 2.4 GHz
  High Quality stereo IC
  Certified CE and FCC
  3,5 mm stereo connector
  Sleep mode for energy saving
  Operation time: max. 7 hours
  Dimensions: L 48 x W 29,4 x H 12,5 mm

  Start
  The contents of the package consist of:
  · Stereo transmitter
  · Cable charger USB (portable charger optional)
  · This user guide.
  Please check that all the parts are present and intact.
  Contact your dealer as soon as possible if anything is
  missing or damaged.

  - 23 - • Page 24

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  GB
  Get acquainted with the stereo transmitter

  On / Off switch

  LED indicator

  90° swivel 3,5 mm
  connector

  (under the cover)

  Mini USB charger
  connection

  Charging
  1. Connect the USB plug on the other end of the cable
  charger to the USB input of your PC, laptop or optional
  power supply.
  2. Connect the cable charger mini USB plug to the mini
  USB input of the stereo transmitter. The red LED lights
  up during charging.
  3. When charging is done, the red LED goes off.

  - 24 -

  16.03.20 • Page 25

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  16.03.20

  GB
  4. Remove the cable charger.

  Pairing the transmitter with the receiver
  "Pairing" means making a wireless connection between the
  transmitter and the Bluetooth receiver.
  Before being able to use the transmitter with a receiver, you
  need to pair them.
  After being turned on, the transmitter automatically scans,
  pairs and connects to the receiver.
  Once pairing is established, both devices search for each
  other and connect automatically whenever they are
  switched on.
  Important note: The stereo transmitter pairs only with
  receivers which have a factory PIN-Code equal to '0000',
  '1234' or '8888'.
  After pairing, you can use the transmitter with an Bluetooth
  receiver.
  If you wish to use the transmitter with another receiver, you
  need to pair them also.
  In this case, the transmitter will not re-connect with the previous device until you pair them again.

  - 25 - • Page 26

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  GB
  The pairing process
  1. Before pairing, please check that both devices are fully
  charged.
  2. Check that both devices are within 3 meters of each
  other.
  3. Turn the Bluetooth receiver on and make sure it is in
  pairing mode. (If in doubt, read your receiver user guide).
  4. Turn the stereo transmitter on by pressing the On / Off
  button. The red and blue LED flashes alternating for 6
  seconds; the transmitter is in pairing mode.
  5. Both devices should now find each other and pair. The
  red and blue LED on the transmitter flashes slowly at
  same time when the pairing is successful.

  Turning the stereo transmitter
  Normally, both devices only need turning on after the
  pairing; everything else is done automatically.
  Turning on: The transmitter is turned on by pressing on the
  On / Off button. The blue LED lights up.
  Turning off: Press the On / Off button for about 5 seconds;
  the blue LED goes off.
  Note: Read the user guide of your Bluetooth receiver to find
  out how to turn it on / off.

  - 26 -

  16.03.20 • Page 27

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  16.03.20

  GB
  Playing music
  1. Insert the connector of the turned on stereo transmitter
  into the 3,5 mm socket of the source device.
  2. Make sure the receiver is turned on and within10 meters
  of the transmitter.
  3. The red and blue LED from the transmitter indicates
  that a Bluetooth connection exists by flashing slowly at
  same time.
  4. If the connection disappears, the sound is disrupted or
  breaks down: Move the receiver nearer to the transmitter.
  Put the receiver in search mode and it will connect
  again automatically. If the connection does not automatically follow, start the pairing process again.

  Please note:
  1. If for any reason the stereo transmitter does not play any
  music, it should be restarted.(See chapter about pairing.)
  2. Normally, the connection between the transmitter and the
  receiver is established once the pairing process is done.
  The connection can break for the following reasons:
  - The distance between the devices is greater than 10
  meters or an obstacle stands between the devices.
  - One or both of the devices have been turned off or
  must be recharged.

  - 27 - • Page 28

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  GB
  To start the search or pairing function again put the Bluetooth
  receiver in search mode or start the pairing process.

  Visual indicators
  State of the device

  State of the LED

  Pairing or Establishing
  a connection

  The red and blue LED flash
  alternatively

  Connected and playing

  The blue and red LED flash
  simultaneously at slowly
  speed

  Sleep mode

  The blue LED flashes once
  every 5 seconds

  - 28 -

  16.03.20 • Page 29

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  For your notes

  - 29 -

  16.03.20 • Page 30

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  For your notes

  - 30 -

  16.03.20 • Page 31

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  For your notes

  Aa 4 / dk 03_10

  - 31 -

  16.03.20 • Page 32

  Manual_Transmitter_DE_GB_Dansk.qxp

  16.03.20


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Scansonic BT 20 Transmitter wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Scansonic BT 20 Transmitter in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Dänisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,35 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info