Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
P2500
FM PORTABLE
DK
GE
UK
FR
IT
NL
PT
FI
BETJENINGSVEJLEDNING
BEDIENUNGSANLEITUNG
USER'S GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR
MANUALE DELL’UTENTE
GEBRUIKSHANDLEIDING
MANUAL DO UTILIZADOR
KÄYTTÖOHJE
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  P2500
  FM PORTABLE

  DK
  GE
  UK
  FR
  IT
  NL
  PT
  FI

  BETJENINGSVEJLEDNING
  BEDIENUNGSANLEITUNG
  USER'S GUIDE
  GUIDE DE L'UTILISATEUR
  MANUALE DELL’UTENTE
  GEBRUIKSHANDLEIDING
  MANUAL DO UTILIZADOR
  KÄYTTÖOHJE • Page 2

  Dansk
  Betjeningselementer:

  Funktioner på fronten:
  1.

  FM frekvens skala

  - Viser FM frekvens områderne.
  - Orange baglys tændes, når funktionsvælgeren
  sættes til FM.

  2.

  Stationsvælger

  - Drejes med uret for at tune FM fra 88-108 MHz.
  - Drejes med uret for at tune AM fra 540-1600 KHz.

  3.

  AM frekvens skala

  - Viser AM frekvens områderne.
  - Orange baglys tændes, når funktionsvælgeren
  sættes til AM.

  4.

  Funktionsvælger

  - CHARGE – I denne position aktiveres batteriets
  lade funktion.
  - OFF – I denne position er radioen slukket.
  - FM – I denne position tændes for FM båndet.
  - AM – I denne position tændes for AM båndet.

  5.

  LED lade indikator

  - Lyser rødt når der lades på batteriet.
  - Lyser grønt når batteriet er fuldt opladet.
  - Slukker når ladning afbrydes.

  6.

  Højttaler

  - Indbygget 3” højttaler.

  7.

  Volumen knap

  - Drej mod højre for at øge lydstyrken.
  - Drej mod venstre for at sænke lydstyrken.

  1 • Page 3

  Danskansk
  Funktioner på bagsiden:
  8.

  AUX indgang

  - For tilslutning af andre lydkilder som MP3afspiller, iPod, CD afspiller eller TV.

  9.

  Hovedtelefon udgang

  - Til denne bøsning kan tilsluttes hovedtelefon.
  Herved afbrydes radioens højttaler.

  10. AC/DC indgang

  - Her tilsluttes den medfølgende strømforsyning for
  netdrift eller opladning af batteri.

  11. FM antenne

  - Juster teleskop antennens længde og drej indtil
  den bedste modtagelse af FM er opnået. Denne
  justering har ingen indflydelse for modtagelse af
  AM. AM antennen er indbygget i radioen og for
  optimal modtagelse af dette frekvensområde drejes radioen. Af hensyn til beskyttelse af antennen
  anbefales det, at skubbes sammen, når der lyttes
  til AM eller når radioen transporteres.

  Betjening af apparatet


  For drift over lysnettet sættes strømforsyningens stik i AC/DC indgangen på
  apparatets bagside og derefter stikkes strømforsyningen i en stikkontakt (AC
  230V-50Hz).  Før batteridrift bør man sikre sig, at batteriet er fuldt opladet.  Træk strømforsyningen ud af stikkontakten når den bruges.
  1. Tænd apparatet ved at dreje Funktionsvælgeren til FM eller AM.
  2. Nu lyser det orange lys i frekvens skalaen.
  3. Indstil den ønskede station ved at dreje Stationsvælgeren til den ønskede
  frekvens og finjuster til bedste modtagelse.
  4. Indstil volumen til ønsket niveau.
  5. Drej Funktionsvælgeren til OFF for at slukke for apparatet.

  Batteridrift
  Dette apparat har indbyggede genopladeligt batteri.
  Normal opladning (slukket radio):


  Drej funktionsvælgeren til CHARGE.  Sæt strømforsyningens stik i AC/DC indgangen på apparatets bagside og stik
  derefter strømforsyningen i en stikkontakt (AC 230V-50Hz).  Rødt lys i LED lade indikator indikerer at opladning finder sted.  LED skifter til grønt når batteriet er fuldt opladet.
  2 • Page 4

  Danskk


  Træk stikket ud af stikkontakten, når LED lyser grønt.  LED slukker.  Når batteriet er fuldt opladet (min. 8 timer) giver det radioen en driftstid på ca.
  7-8 timer ved 50 % lydstyrke.  Bemærk at radio modtagelsen bliver svagere eller lyden kan forvrænges, når
  batteriet trænger til opladning.

  Vedligeholdelsesladning (tændt radio):


  Sluk radioen ved at dreje Funktionsvælgeren til OFF.  Sæt strømforsyningens stik i AC/DC indgangen på apparatets bagside og stik
  derefter strømforsyningen i en stikkontakt (AC 230V-50Hz).  Tænd radioen ved at dreje funktionsvælgeren til FM eller AM.  Rødt lys i LED lade indikator indikerer at opladning finder sted.  LED skifter til grønt når batteriet er fuldt opladet.  Træk stikket ud af stikkontakten, når LED lyser grønt.  LED slukker.  Når batteriet er fuldt opladet (min. 8 timer) giver de radioen en driftstid på ca.
  7-8 timer ved 50 % lydstyrke.  Bemærk at radio modtagelsen bliver svagere eller lyden kan forvrænges, når
  batterierne trænger til opladning.

  Vigtige Sikkerheds Instruktioner:
  Rengøring
  Hvis apparatet bliver støvet, rengøres det med en blød klud. Brug aldrig voks,
  polish eller opløsningsmidler af nogen art.
  Reservedele / Batteri
  Ved udskiftning af reservedele / batteri er det vigtigt, at reparatøren anvender
  reservedele, som anbefalet af producenten eller har samme specifikationer som
  den originale del. Uautoriseret udskiftning kan resultere i ild, elektrisk stød eller
  andre farer.
  Advarsel
  Undgå at der kommer vand eller anden væske ind i apparatet.
  Kondens
  I de følgende situationer kan der i apparatet opstå kondens:
  3 • Page 5

  Danskansk  Når apparatet bringes fra udendørs til et varmt rum eller når et rum opvarmes
  hurtigt.
  Om sommeren, når apparatet pludselig flyttes fra et luftkølet rum eller bil til et
  sted, som er varmt eller har en høj luftfugtighed.

  Kondens kan medføre, at apparatet ikke fungerer ordentligt. I tilfælde af opstået
  kondens vent 1 til 2 timer før brug.
  Overlad al service og reparation til forhandleren. Prøv ikke selv at servicere
  apparatet.
  Specifikationer:
  Model:
  Type:
  FM Frekvens:
  AM Frekvens:
  Udgangs effekt:
  Strømforsyning:

  Casino 2500
  AM/FM transportable mono radio
  med genopladeligt batteri.
  87,5 – 108 MHz
  540 – 1600 KHz
  4 W RMS / 40 W PMPO
  220 – 240V 50Hz

  Ret til ændringer i specifikationer og design uden varsel forbeholdes
  Dette produkt er i overensstemmelse med Waste Electrical and Eletronic
  Equipment Directive 2002/96/EC (WEEE). Produktet må ikke bortskaffes
  sammen med husholdningsaffaldet, men skal afleveres i stedet på et
  samlingssted.

  4

  ind- • Page 6

  Deutsch
  Bedienelemente:

  Funktionen auf der Vorderseite:
  1.

  FM Frequenz Fenster

  - Zeigt den FM Frequenzbereich.
  - Die Beleuchtung leuchtet sobald FM/AM ausgewählt wird.

  2.

  AM/FM Frequenzwahl

  - Drehen im Uhrzeigersinn ermöglicht die Wahl im
  FM - Frequenzbereich von 87,5 bis -108 MHz.
  - Drehen im Uhrzeigersinn ermöglicht die Wahl im
  AM – Frequenzbereich von 540 bis 1600 KHz.

  3.

  AM Frequenz Fenster

  - Zeigt den AM Frequenzbereich.

  4.

  Wahlschalter

  - CHARGE
  - OFF
  - FM
  - AM

  5.

  Batterie Ladekontrolle

  - Die LED leuchtet Rot sobald die Akkus geladen
  werden.
  - Die LED leuchtet Grün sobald die Akkus voll geladen sind.
  - Die LED leuchtet nicht, wenn nicht geladen wird.

  6.

  Lautsprecher

  - eingebauter 3” Lautsprecher.

  7.

  Lautstärkenregler

  -> Laden der eingebauten Akkus.
  -> ausschalten.
  -> FM Band Wahl.
  -> AM Band Wahl.

  - In Uhrzeigerrichtung - lauter.
  - gegen Uhrzeigerrichtung - leiser.

  5

  - • Page 7

  Deutsch

  Deutsch

  Funktionen auf der Rückseite:
  8.

  AUX-In Buchse

  - Verbindungsmöglichkeit zu Mono- und Stereoquellen, z.B. MP-3 Player, CD-Player oder TV.

  9.

  Kopfhörer Buchse

  - Verbindungsmöglichkeit zu einem Kopfhörer (der
  Lautsprecher schaltet sich bei Nutzung der Möglichkeit automatisch aus).

  10. AC/DC Ladeanschluss

  - Anschluss für das mitgelieferte Netzteil.

  11. Antenne

  - Die Teleskopantenne in die beste Position.
  - Normalerweise reicht bei gutem FM Stationsempfang ein kurzer Auszug der Antenne aus.
  - Die AM Antenne ist im Gerät eingebaut. Bei
  schlechtem AM Empfang muss die Position des
  Geräts verändert werden, bis ein optimaler Empfang gefunden ist.
  - Schieben Sie die Antenne im AM Modus immer
  ein.

  Bedienungsanleitung


  Stecken Sie das Netzteil in die dazugehörige Buchse and der Rückseite des
  Geräts. Nutzen Sie nur Spannung von 220-240 V ~ 50 Hz.
  1. Schalten Sie das Gerät am Knopf (4) ein, indem Sie ihn nach rechts drehen.
  2. Die bernsteinfarbende Hintergrundbeleuchtung im Frequenzfenster leuchtet auf.
  3. Stellen Sie den Frequenzbereich AM oder FM ein.
  4. Stellen Sie jetzt die Frequenz am Drehknopf (2) ein.
  5. Stellen Sie die Lautstärke über den Regler (7) ein.
  6. Zum Ausschalten des Geräts stellen Sie den Knopf (4) auf OFF.  Laden Sie die Akkus vollständig vor Batteriebetrieb.  Ziehen Sie bei Nichtgebrauch den Netzstecker.

  Wideraufladbare eingebaute Akkus
  Ihr Gerät besitzt im Lieferzustand eingebaute Akkus. Versuchen Sie nicht, das
  Gerät zu öffnen. Es besteht die Gefahr, dass Sie das Gerät beschädigen und Sie
  sich selbst in Gefahr bringen.


  Schalten Sie das Gerät aus und stellen Sie den Knopf (4) auf CHARGE
  -> Die LED leuchtet Rot auf.
  -> Die LED leuchtet Grün auf, sobald die Akkus voll geladen sind.
  6 • Page 8

  DeutschDeutsch


  Schalten Sie den Knopf (4) nach vollständiger Aufladung wieder auf OFF und
  ziehen Sie den Netzstecker.  Sie können das Gerät jetzt ohne Netzteil verwenden.  Bei zu geringer oder abnehmender Leistung des Akkus wird der Klang
  schlechter. Die Akkus müssen wieder aufgeladen werden.

  Wichtige Sicherheitshinweise:
  Reinigen Sie das Radio mit einem weichen Staubtusch. Nutzen Sie kein Wachs,
  Polierspray oder aggressive Reiniger
  Die Akkus dürfen als Originalersatzteil nur von einer Fachwerkstatt oder dem
  Hersteller gewechselt werden. Denken Sie bitte daran, dass eigenmächtiges Öffnen Sie in Gefahr bringt und lebensgefährlich sein kann.
  Stellen Sie das Gerät nicht in den Regen oder bringen es mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung. Auch nicht zum Reinigen. Plazieren Sie das Radio immer im
  ausreichendem Abstand zu Feuchtigkeitsquellen.
  Bei Bildung von Kondensat warten Sie bitte 1 bis 2 Stunden mit dem Einschalten
  des Geräts, bis sich das Kondensat vollständig verflüchtigt hat. Kondensat entsteht, wenn Sie das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum bringen.
  Service und Reparation dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal
  ausgeführt werden.
  Spezifikationen:
  Model:
  Type:

  Casino 2500
  Tragbares AM/FM Mono Radio
  mit wiederaufladbaren eingebauten Akkus.
  FM Frequenz:
  87,5 – 108 MHz
  AM Frequenz:
  540 – 1600 KHz
  Leistungsausgang: 4 W RMS / 40 W PMPO
  Stromversorgung: 220 – 240V ~ 50Hz
  Rechte zu Änderungen der Spezifikationen und des Designs sind vorbehalten.
  Dieses Gerät entspricht dem Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC (WEEE). Das Symbol gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist an einer entsprechenden Stelle für Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller
  Art abzugeben.

  7 • Page 9

  Englishh
  Locations of controls and indicators:

  Features at the front:
  1.

  FM Frequency Indicator - Shows the FM range.
  - The orange backlight will glow once the radio has
  been turned on to FM.

  2.

  Frequency Tuning Knob - Rotate clockwise to tune FM from 88-108 MHz.
  - Rotate clockwise to tune AM from 540-1600 KHz.

  3.

  AM Frequency Indicator - Shows the AM range.
  - The orange backlight will glow once the radio has
  been turned on to AM.

  4.

  Mode Switch

  - CHARGE – In this position the battery charge is
  activated.
  - OFF – In this position the radio is turned off.
  - FM – In this position the FM band is switched on.
  - AM – In this position the AM band is switched on.

  5.

  LED Indicator

  - Red light indicates that the battery is being
  charged.
  - Green light indicates that the battery is fully
  charged.
  - No light indicates that charging has been disconnected.

  6.

  Speaker

  - Built-in 3” drive.

  8 • Page 10

  English
  7.

  Volume knob

  - Rotate clockwise to increase volume.
  - Rotate counter-clockwise to decrease volume.

  Features at the back:
  8.

  AUX in

  - Input socket for connection of audio. sources, i.e.
  MP3 Player, iPod, CD Player or TV.

  9.

  Headphone out

  - Socket for connection of separate headphone.
  This will mute the primary speaker.

  10. AC/DC input

  - For plug-in of power adaptor (included) and connection to power source for AC operation or battery charge.

  11. FM antenna

  - Adjust the length of the telescopic antenna and
  rotate until the best FM reception has been
  achieved. This adjustment does not affect the AM
  reception. The AM antenna has been built-in to
  the radio and for the best reception of this band
  area just rotate the unit. Keep the FM antenna retracted in its locked position when not being used
  to avoid damage.

  12. Battery compartment

  - For installation of rechargeable batteries.

  Operating instructions


  For AC operation plug in the power adaptor into the AC/DC input socket at
  the back of the unit and then connect to AC main socket (AC 230V-50Hz).  Prior to battery operation make sure that battery has been fully charged.  Disconnect the power adaptor from main socket when not using the unit.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Switch on the unit by turning the Mode Switch to FM or AM.
  Now the orange backlight at the Frequency Window will glow.
  Adjust to the desired station in the selected band by rotating the Frequency Tuner to the frequency and fine tune to best reception.
  Adjust the volume to the desired level.
  Turn the Mode Switch to OFF to switch of the unit.

  Battery operation
  This unit has built-in rechargeable battery.
  Normal battery charge (Radio switched off):


  Turn the Mode Switch to CHARGE.  Plug in the power adaptor into the AC/DC input socket at the back of the unit
  and then connect to AC main socket (AC 230V-50Hz).
  9 • Page 11

  Englishsh


  Red light in the LED indicator will flash when batteries are charged.  Green light in the LED indicator will glow after full charging.  Unplug the power supply when LED is green.  LED turns off.  With fully charged battery (min. 8 hours) the unit can be operated for approximately 7-8 hours by DC at 50% volume output.  Note that the radio reception becomes weak and the sound may be distorted
  when the battery requires recharge.

  Trickle charge (Radio switched on):


  Turn the Mode Switch to OFF.  Plug in the power adaptor into the AC/DC input socket at the back of the unit
  and then connect to AC main socket (AC 230V-50Hz).  Switch on the unit by turning the Mode Switch to FM or AM.  Red light in the LED indicator will flash when battery is being charged.  Green light in the LED indicator will glow after full charging.  Unplug the power supply when LED is green.  LED turns off.  With fully charged battery (min. 8 hours) the unit can be operated for approximately 7-8 hours by DC at 50% volume output.  Note that the radio reception becomes weak and the sound may be distorted
  when the battery requires recharge.

  Important Safety Notes:
  Cleaning
  Wipe the unit with a soft dust cloth if it becomes dusty. Never use wax, polish
  sprays or abrasive cleaners.
  Replacement Parts / Battery
  When replacement parts / battery are required, be sure the service technician
  uses replacement parts as specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.
  Warning
  Never allow water or other liquid to get inside the unit.
  10 • Page 12

  English
  Condensation
  In the following cases, condensation may occur in the unit:  When bringing the unit from outdoors into a warm room or if it is in a cold
  room which is heated quickly.
  In the summer, if the unit is moved suddenly from an air-conditioned room or
  car to a hot or humid location.

  This unit may not operate properly if condensation develops. In case of condensation wait 1 or 2 hours before using the unit.
  Do not attempt to service this product yourself.
  Refer all servicing to qualified service personnel.
  Specifications:
  Model:
  Type:
  FM Frequency:
  AM Frequency:
  Speaker Output:
  Power Supply:

  Casino 2500
  AM/FM transportable mono radio
  with rechargeable battery.
  87.5 – 108 MHz.
  540 – 1600 KHz.
  4 W RMS / 40 W PMPO.
  220 – 240V 50Hz.

  Specifications and design are subjects to changes without notice.
  This product is in compliance with the Waste Electrical and Electronic Equipment
  Directive 2002/96/EC (WEEE). Do NOT dispose this equipment as unsorted
  municipal waste, but use the return and collection systems available.

  11 • Page 13

  Français
  Emplacements des commandes et des indicateurs :

  Fonctionnalités sur la face avant de l'appareil :
  1.

  Indicateur de
  fréquence FM

  - Indique la plage FM.
  - Le rétroéclairage orange s'allume une fois que la
  radio est réglée sur FM.

  2.

  Bouton de réglage
  de fréquence

  - Tournez-le dans le sens horaire pour régler la
  radio FM sur la plage 88-108 MHz.
  - Tournez-le dans le sens horaire pour régler la
  radio AM sur la plage 540-1600 KHz.

  3.

  Indicateur de
  fréquence AM

  - Indique la plage AM.
  - Le rétroéclairage orange s'allume une fois que la
  radio est réglée sur AM.

  4.

  Interrupteur Mode

  - CHARGE – Dans cette position, la mise en
  charge de la batterie est activée.
  - OFF – Dans cette position, la radio est éteinte.
  - FM – Dans cette position, la bande FM est
  allumée.
  - AM – Dans cette position, la bande AM est
  allumée.

  5.

  Témoin LED

  - La lumière rouge indique que la batterie est en
  charge.
  - La lumière verte indique que la batterie est
  complètement chargée.

  12 • Page 14

  Françaisçais
  - L'absence de lumière indique que la mise en
  charge a été déconnectée.
  6.

  Haut-parleur

  - Entraînement de 3 pouces intégré.

  7.

  Bouton de volume

  - Tournez-le dans le sens horaire pour augmenter
  le volume.
  - Tournez-le dans le sens anti-horaire pour baisser
  le volume.

  Fonctionnalités sur la face arrière de l'appareil :
  8.

  AUX in

  - Prise d'entrée pour branchement de sources
  audio telles que lecteur MP3, iPod, lecteur CD ou
  téléviseur.

  9.

  Sortie casque

  - Prise pour branchement d'un casque
  indépendant. Cela désactivera le haut-parleur
  principal.

  10. Entrée CA/CC

  - Pour brancher un adaptateur électrique (inclus) et
  le connecter à une source électrique pour un
  fonctionnement en CA ou pour charger la
  batterie.

  11. Antenne FM

  - Réglez la longueur de l'antenne télescopique et
  pivotez-la jusqu'à obtenir la meilleure réception
  FM. Ce réglage n'a aucune incidence sur la
  réception AM. L'antenne AM a été intégrée à la
  radio et, pour obtenir la meilleure réception de
  cette bande, il vous suffit de tourner l'appareil.
  Gardez l'antenne FM rétractée dans sa position
  verrouillée lorsqu'elle n'est pas utilisée afin
  d'éviter tout dommage.

  12. Compartiment batterie

  - Pour l'installation des batteries rechargeables.

  Mode d'emploi
  Pour un fonctionnement en CA, branchez l'adaptateur électrique dans la prise
  d'entrée CA/CC située à l'arrière de l'appareil et connectez-le à la prise
  secteur CA (CA 230 V-50 Hz).
  Avant d'utiliser la batterie, veillez à ce qu'elle soit complètement chargée.
  Débranchez l'adaptateur électrique de la prise secteur lorsque vous n'utilisez
  pas l'appareil.
  1.
  2.

  Allumez l'appareil en tournant l'interrupteur Mode sur FM ou AM.
  Le rétroéclairage orange de la fenêtre de fréquence s'allume.

  13 • Page 15

  Françaisçais
  3.

  4.
  5.

  Réglez l'appareil sur la station désirée dans la bande sélectionnée en
  tournant le tuner sur la fréquence qui convient et affinez le réglage
  jusqu'à obtenir la meilleure réception.
  Ajustez le volume au niveau désiré.
  Tournez l'interrupteur Mode sur OFF pour éteindre l'appareil.

  Fonctionnement de la batterie
  Cet appareil est doté d'une batterie rechargeable intégrée.
  Mise en charge normale de la batterie (radio éteinte) :

  Tournez l'interrupteur Mode sur CHARGE.
  Branchez l'adaptateur électrique dans la prise d'entrée CA/CC située à
  l'arrière de l'appareil et connectez-le à la prise secteur CA (CA 230 V-50 Hz).
  La lumière rouge du témoin LED clignotera pendant la mise en charge des
  batteries.
  La lumière verte du témoin LED s'allumera une fois la batterie complètement
  chargée.
  Débranchez l'alimentation lorsque la LED est verte.
  La LED s'éteint.
  Avec une batterie complètement chargée (minimum 8 heures), l'appareil peut
  fonctionner pendant environ 7 à 8 heures en CC à une sortie de volume de
  50 %.
  Veuillez noter que la réception de la radio s'affaiblit et que le son peut être
  déformé lorsque la batterie a besoin d'être chargée.

  Charge d'entretien (radio allumée) :


  Tournez l'interrupteur Mode sur OFF.
  Branchez l'adaptateur électrique dans la prise d'entrée CA/CC située à
  l'arrière de l'appareil et connectez-le à la prise secteur CA (CA 230 V-50 Hz).
  Allumez l'appareil en tournant l'interrupteur Mode sur FM ou AM.
  La lumière rouge du témoin LED clignotera pendant la mise en charge de la
  batterie.
  La lumière verte du témoin LED s'allumera une fois la batterie complètement
  chargée.
  Débranchez l'alimentation lorsque la LED est verte.
  La LED s'éteint.
  Avec une batterie complètement chargée (minimum 8 heures), l'appareil peut
  fonctionner pendant environ 7 à 8 heures en CC à une sortie de volume de
  50 %.
  Veuillez noter que la réception de la radio s'affaiblit et que le son peut être
  déformé lorsque la batterie a besoin d'être chargée.

  14 • Page 16

  Françaisçais
  Remarques de sécurité importantes :
  Nettoyage
  Si l'appareil est poussiéreux, essuyez-le avec un chiffon à poussière doux.
  N'utilisez jamais de la cire, des sprays lustrants ou des nettoyants abrasifs.
  Pièces / batterie de rechange
  Lorsque vous avez besoin de pièces ou d'une batterie de rechange, veillez à ce
  que le technicien de maintenance utilise les pièces de rechange spécifiées par le
  fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Des
  remplacements non autorisés peuvent entraîner des risques d'incendie, des
  chocs électriques ou d'autres dangers.
  Avertissement
  Ne laissez jamais de l'eau ou un autre liquide pénétrer dans l'appareil.
  Condensation
  Dans les cas suivants, une condensation peut apparaître dans l'appareil :  Lorsque vous déplacez l'appareil de l'extérieur à une pièce chaude ou
  lorsqu'il se trouve dans une chambre froide qui est réchauffée rapidement.
  L'été, lorsque l'appareil est déplacé d'une pièce ou d'une voiture climatisée à
  un endroit chaud ou humide.

  Il se peut que cet appareil ne fonctionne pas correctement si une condensation
  apparaît. En cas de condensation, attendez 1 ou 2 heures avant d'utiliser
  l'appareil.
  Ne tentez pas d'entretenir ce produit vous-même. Confiez toutes les
  interventions d'entretien à du personnel de maintenance qualifié.
  Spécifications :
  Modèle :
  Type :

  Casino 2500
  Radio mono AM/FM transportable
  avec batterie rechargeable.
  Fréquence FM :
  87,5 – 108 MHz.
  Fréquence AM :
  540 – 1600 KHz.
  Sortie haut-parleur : 4 W RMS / 40 W PMPO.
  Alimentation :
  220 – 240 V 50 Hz.
  Les spécifications et la conception sont susceptibles d'être modifiées sans
  préavis.
  Ce produit est conforme à la directive 2002/96/EC relative aux déchets d'équipements
  électriques et électroniques (DEEE). Ne mettez PAS ces équipements au rebut avec
  les déchets ménagers non triés, mais utilisez les systèmes de retour et de collecte
  mis à votre disposition.

  15 • Page 17

  Italiano
  Posizioni dei controller e degli indicatori:

  Caratteristiche del lato anteriore:
  1.

  Indicatore di frequenza FM
  - Mostra la frequenza FM.
  - La luce di sfondo arancione si accende quando la
  radio è accesa su FM.

  2.

  Manopola di sintonizzazione della frequenza
  - Ruotate in senso orario per sintonizzare in FM da
  88 a 108 MHz.
  - Ruotate in senso orario per sintonizzare in AM da
  540 a 1600 KHz.

  3.

  Indicatore di frequenza AM
  - Mostra la frequenza AM.
  - La luce di sfondo arancione si accende quando la
  radio è accesa su AM.

  4.

  Levetta Mode

  - CHARGE (carica) – In questa posizione, è
  attivato il caricamento della batteria.
  - OFF – In questa posizione, la radio è spenta.
  - FM – In questa posizione è accesa la banda FM.
  - AM – In questa posizione è accesa la banda AM.

  5.

  Indicatori LED

  - La luce rossa indica che la batteria è in ricarica.
  - La luce verde indica che la batteria è del tutto
  carica.
  - Nessuna luce indica che il caricamento è stato
  scollegato.
  16 • Page 18

  Italianono
  6.

  Altoparlanti

  - Integrati da 3”.

  7.

  Manopola volume

  - Ruotate in senso orario per alzare il volume.
  - Ruotate in senso antiorario per abbassare il
  volume.

  Caratteristiche sul retro:
  8.

  Ingresso AUX

  - Presa di ingresso per connessione a sorgenti
  audio, esempio: lettori MP3, iPod, lettori CD o TV.

  9.

  Uscita cuffie

  - Presa per la connessione di cuffie separate.
  L’inserimento farà disattivare l’altoparlante
  principale.

  10. Ingresso AC/DC

  - Per l’inserimento dell’alimentatore (incluso) e il
  collegamento ad una presa elettrica per
  l’operatività in AC o il caricamento delle batterie.

  11. Antenna FM

  - Regolate la lunghezza dell’antenna telescopica e
  ruotatela fino ad ottenere la migliore ricezione
  FM. Questa regolazione non influenza la
  ricezione AM. L’antenna AM è integrata nella
  radio e per regolare la miglior ricezione di questa
  banda, dovrete solo ruotare l’unità. Tenete
  l’antenna FM retratta e bloccata nella sua
  posizione quando non in uso per evitare danni.

  12. Scomparto batterie

  - Per l’installazione di batterie ricaricabili.

  Istruzioni per l’uso
  Per l’operatività AC inserite l’alimentatore nella presa AC/DC sul retro dell’unità e
  quindi collegatelo alla presa principale AC (AC 230V-50Hz).


  Prima di iniziare l’utilizzo con le batterie, assicuratevi che le batterie siano del
  tutto cariche.  Scollegate l’alimentatore dalla presa principale quando non usate l’unità.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Accendete l’unità muovendo l’interruttore Mode su FM o AM.
  Adesso si accenderà la luce di sfondo arancione nella finesra delle
  frequenze.
  Regolate l’unità sulla stazione desiderata ruotando la manopola di
  sintonizzazione della frequenza per la migliore ricezione..
  Regolate il volume al livello desiderato.
  Muovendo l’interruttore Mode su OFF, spegnerete l’unità.

  Utilizzo con batterie
  Quest’unità ha una batteria ricaricabile integrata.
  17 • Page 19

  Italianono
  Normale caricamento delle batterie (Radio spenta):


  Ponete l’interruttore Mode su CHARGE.  Inserite l’alimentatore nella presa di ingresso AC/DC sul retro dell’unità e
  quindi collegatelo alla presa principale AC (AC 230V-50Hz).  La luce rossa dell’indicatore LED lampeggerà mentre le batterie vengono
  ricaricate.  La luce verde dell’indicatore LED si accenderà dopo il completamento del
  caricamento.  Scollegate l’alimentatore quando il LED è verde.  Il LED si spegne.  Con le batterie completamente cariche (min. 8 ore) l’unità può funzionare per
  circa 7-8 ore con batterie al 50% del volume.  Nota: la ricezione radio può diventare debole e il suono essere distorto
  quando le batterie devono essere ricaricate.

  Caricamento lento (Radio accesa):


  Ponete l’interruttore Mode su OFF.  Inserite l’alimentatore nella presa di ingresso AC/DC sul retro dell’unità e
  quindi collegatelo alla presa principale AC (AC 230V-50Hz).  Accendete l’unità selezionando la posizione FM o AM con l’interruttore Mode.  La luce rossa dell’indicatore LED lampeggerà durante il caricamento della
  batteria.  La luce verde dell’indicatore LED si accenderà dopo il completamento del
  caricamento.  Scollegate l’alimentatore quando il LED è verde.  Il LED si spegne.  Con le batterie completamente cariche (min. 8 ore) l’unità può funzionare per
  circa 7-8 ore con batterie al 50% del volume.  Nota: la ricezione radio può diventare debole e il suono essere distorto
  quando le batterie devono essere ricaricate.

  Importanti note di sicurezza:
  Pulizia
  Pulite l’unità con un panno morbido se diventa polverosa. Non usate mai cera,
  lucido, spray o detergenti abrasivi.
  18 • Page 20

  Italianono
  Sostituzione delle parti / Batterie
  Quando è necessario sostituire delle parti o le batterie, assicuratevi che i tecnici
  di servizio utilizzino parti di ricambio come specificato dal produttore o che
  abbiano le stesse caratteristiche delle parti originali. Sostituzioni non autorizzate
  potrebbero causare incendi, shock elettrici o altri pericoli.
  Cautela
  Non fate entrare acqua o altri liquidi all’interno dell’unità.
  Condensa
  Nei seguenti casi, potrebbe formarsi condensa sull’unità:  Quando si porta l’unità dall’esterno ad una stanza calda o se rimane in una
  stanza fredda che viene riscaldata velocemente.
  In estate, se l’apparecchio viene spostato improvvisamente da una stanza o
  auto con aria condizionata ad un luogo caldo o umido.

  Quest’unità potrebbe non lavorare correttamente se si forma condensa. In tal
  caso, aspettate una o due ore prima di usare l’unità.
  Non tentate di fare manutenzione da soli a questo prodotto.
  Fate riferimento per ogni manutenzione a personale di servizio qualificato.
  Specifiche:
  Modello:
  Tipo:

  Casino 2500
  Radio mono portatile AM/FM
  con batteria ricaricabile.
  Frequenza FM:
  87.5 – 108 MHz.
  Frequenza AM:
  540 – 1600 KHz.
  Uscita degli altoparlanti: 4 W RMS / 40 W PMPO.
  Alimentazione:
  220 – 240V 50Hz.
  Le Specifiche e la progettazione sono soggetti a cambiamenti senza avviso.
  Questo prodotto rispetta la direttiva 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchi elettrici
  ed elettronici (WEEE). NON gettate quest’apparecchio nella raccolta
  indifferenziata, ma utilizzate i sistemi di restituzione e raccolta disponibili

  19 • Page 21

  Netherlands
  Locatie van bedieningen en indicators:

  Functies op het voorpaneel:
  1.

  FM Frequentie-indicator - Toont het FM bereik.
  - Het oranje achtergrondlicht schakelt in zodra de
  radio op FM wordt ingesteld.

  2.

  Frequentieregeling

  3.

  AM Frequentie-indicator - Toont het AM bereik.
  - Het oranje achtergrondlicht schakelt in zodra de
  radio op AM wordt ingesteld.

  4.

  Modusschakelaar

  - OPLADEN – In deze stand wordt het laden van
  de batterij geactiveerd.
  - UIT – In deze stand wordt de radio uitgeschakeld.
  - FM – In deze stand wordt de FM band
  ingeschakeld.
  - AM – In deze stand wordt de AM band
  ingeschakeld.

  5.

  LED Indicator

  - Rood licht geeft aan de batterij wordt opgeladen.
  - Groen licht geeft aan dat de batterij volledig is
  opgeladen.
  - Geen licht betekent dat het opladen losgekoppeld
  is.

  - Rechtsom draaien om FM af te stemmen op 88108 MHz.
  - Rechtsom draaien om AM af te stemmen op 5401600 KHz.

  20 • Page 22

  Netherlands
  6.

  Luidspreker

  - Ingebouwde 3” drive.

  7.

  Volumeregeling

  - Rechtsom draaien om het volume te verhogen.
  - Linksom draaien om het volume te verlagen.

  Functies op het achterpaneel:
  8.

  AUX in

  - Ingang voor aansluiting van audiobronnen, zoals
  MP3 Speler, iPod, CD Speler of TV.

  9.

  Hoofdtelefoonuitgang

  - Uitgang voor aansluiting van een afzonderlijke
  hoofdtelefoon. Dit zal de hoofdluidspreker
  automatisch dempen.

  10. AC/DC ingang

  - Voor aansluiting van de stroomadapter
  (inbegrepen) en aansluiting op een voedingsbron
  voor AC gebruik of opladen van de batterij.

  11. FM antenne

  - Pas de lengte aan van de uitschuifbare antenne
  en richt het totdat u de beste FM ontvangst
  verkrijgt. Deze instelling heeft geen effect op AM
  ontvangst. De radio is voorzien van een
  ingebouwde AM antenne en dient te worden
  gedraaid voor optimale ontvangst van deze band.
  Houd de FM antenne ingetrokken in vergrendelde
  positie wanneer niet in gebruik om beschadiging
  te voorkomen.

  12. Batterijhouder

  - Voor installatie van oplaadbare batterijen.

  Gebruiksaanwijzingen


  Steek voor AC voeding de stroomadapter in de AC/DC ingang op de
  achterzijde van het apparaat en sluit het vervolgens aan op een AC
  stopcontact (AC 230V-50Hz).  Controleer of de batterij volledig is opgeladen voordat u de radio op
  batterijvoeding laat werken.  Haal de stroomadapter uit het stopcontact wanneer niet in gebruik.
  1.
  2.
  3.

  4.
  5.

  Schakel het apparaat in door de Modusschakelaar naar FM of AM te
  draaien.
  Het oranje achtergrondlicht van het Frequentievenster zal nu oplichten.
  Stem af op het gewenste station binnen de geselecteerde band door de
  Frequentieregeling zo nauwkeurig mogelijk naar de gewenste frequentie
  te draaien voor de beste ontvangst.
  Stem het volume af op het gewenste niveau.
  Zet de Modusschakelaar op stand UIT om het apparaat uit te schakelen.

  21 • Page 23

  Netherlands
  Batterijvoeding
  Dit apparaat is voorzien van een ingebouwde, oplaadbare batterij.
  Normale batterijlading (radio uitgeschakeld):


  Stel de Modusschakelaar in op OPLADEN.  Steek de stroomadapter in de AC/DC ingang op de achterzijde van het
  apparaat en vervolgens in een AC stopcontact (AC 230V-50Hz).  Rood licht in de LED indicator zal knipperen wanneer de batterijen worden
  opgeladen.  Groen licht in de LED indicator zal inschakelen wanneer volledig opgeladen.  Koppel de voedingsbron los wanneer de LED groen is.  LED schakelt uit.  Het apparaat kan met een volledig opgeladen batterij (min. 8 uur) ongeveer 78 uur op DC voeding werken op 50% volumeniveau.  Wanneer de batterij uitgeput begint te raken, kan de radio-ontvangst zwakker
  worden en het geluid vervormen.

  Druppellading (radio ingeschakeld):


  Stel de Modusschakelaar in op UIT.  Steek de stroomadapter in de AC/DC ingang op de achterzijde van het
  apparaat en vervolgens in een AC stopcontact (AC 230V-50Hz).  Schakel het apparaat in door de Modusschakelaar op FM of AM te zetten.  Rood licht in de LED indicator zal knipperen wanneer de batterijen worden
  opgeladen.  Groen licht in de LED indicator zal inschakelen wanneer volledig opgeladen.  Koppel de voedingsbron los wanneer de LED groen is.  LED schakelt uit.  Het apparaat kan met een volledig opgeladen batterij (min. 8 uur) ongeveer 78 uur op DC voeding werken op 50% volumeniveau.  Wanneer de batterij uitgeput begint te raken, kan de radio-ontvangst zwakker
  worden en het geluid vervormen.

  22 • Page 24

  Netherlands
  Belangrijke Veiligheidsvoorschriften:
  Reiniging
  Veeg het apparaat af met een zacht stofdoekje als het stoffig is geworden.
  Gebruik geen was, poetsspuitmiddel of schurende reinigingsproducten.
  Onderdelen / Batterij Vervangen
  Wanneer onderdelen of batterijen aan vervanging toe zijn, dient u te controleren
  of de monteur vervangende onderdelen gebruikt zoals gespecificeerd door de
  fabrikant of met dezelfde kenmerken als het originele onderdeel.
  Ongeautoriseerde reserveonderdelen kunnen tot brand, elektrische schokken of
  andere gevaren leiden.
  Waarschuwing
  Laat water of andere vloeistoffen nooit in het apparaat terechtkomen.
  Condensatie
  Condensatie kan in de volgende gevallen binnenin het apparaat vormen:  Wanneer u het apparaat van buiten naar een warme kamer verplaatst of
  wanneer de radio in een koude kamer is die snel wordt verwarmd.
  Als het apparaat in de zomer plotseling vanuit een kamer of auto met
  airconditioning naar een hete of vochtige plek wordt verplaatst.

  Dit apparaat kan eventueel incorrect werken wanneer condensatie optreedt.
  Wacht in dit geval 1 tot 2 uur voordat u het apparaat weer gebruikt.
  Probeer dit product niet zelf te repareren.
  Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
  Specificaties:
  Model:
  Type:

  Casino 2500
  AM/FM draagbare mono radio
  Met oplaadbare batterij.
  FM Frequentie:
  87.5 – 108 MHz.
  AM Frequentie:
  540 – 1600 KHz.
  Luidsprekeruitgang: 4 W RMS / 40 W PMPO.
  Voeding:
  220 – 240V 50Hz.
  Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
  Dit product voldoet aan Richtlijn 2002/96/EC Afgedankte Elektrische en Elektronische
  Apparatuur (WEEE). Dank dit product NIET af als ongescheiden huishoudelijk afval,
  maar gebruik de beschikbare inzamelpunten voor afvalverwerking.

  23 • Page 25

  Português
  Localizações dos controlos e indicadores:

  Funções na parte frontal:
  1. Indicador frequência FM

  - Mostra o alcance FM.
  - A retro iluminação laranja acender-se-á logo
  que o rádio seja ligado em FM.

  2. Botão Sintonização
  Frequência

  - Rodar no sentido horário para sintonizar FM de
  88-108 MHz.
  - Rodar no sentido horário para sintonizar AM de
  540-1600 KHz.

  3. Indicador Frequência AM

  - Mostra o alcance AM.
  - A retro iluminação laranja acender-se-á desde
  que o rádio tenha sido sintonizado em AM.

  4. Interruptor Modo

  - CARREGAR – Nesta posição a carga da
  bateria é activada.
  - DESLIGADO – Nesta posição o rádio está
  desligado.
  - FM – Nesta posição a banda FM é activada.
  - AM – Nesta posição a banda AM é activada.

  5. Indicador LED

  - A luz Vermelha indica que a bateria está a ser
  carregada.
  - A luz Verde indica que a bateria está
  completamente carregada.
  - Sem luz indica que a carga foi desligada.

  6. Coluna

  - Controlador integrado 3”.
  24 • Page 26

  Português
  7. Botão volume

  Funções na parte traseira:
  8. AUX in

  - Rodar no sentido horário para aumentar o
  volume.
  - Rodar no sentido anti-horário para reduzir o
  volume.
  - Entrada tomada para ligação de fontes áudio,
  i.e. Leitor MP3, iPod, Leitor CD ou TV.

  9. Sem Auscultadores

  - Tomada para ligação de auscultadores
  separados. Isto cortará o som à coluna
  principal.

  10. Entrada CA/CC

  - Para ligação do adaptador de corrente
  (incluído) e ligação à fonte de alimentação para
  funcionamento CA ou carregamento da bateria.

  11. Antena FM

  - Ajustar o comprimento da antena telescópica e
  rodar até que seja obtida a melhor recepção
  FM. Este ajustamento não afecta a recepção
  AM. A antena AM foi integrada no rádio e para
  a melhor recepção desta área da banda basta
  rodar o equipamento. Manter a antena FM
  recolhida na sua posição fechada quando não
  está a ser usada para evitar danos.

  12. Compartimento da
  bateria

  - Para instalação de baterias recarregáveis.

  Instruções de funcionamento


  Para funcionamento em CA ligar o adaptador de corrente na entrada da
  tomada CA/CC na parte traseira do aparelho e depois ligar a tomada de
  corrente CA (CA 230V-50Hz).  Antes de colocar em funcionamento a bateria verificar se a bateria está
  completamente carregada.  Desligar o adaptador de corrente da tomada eléctrica quando não está a usar
  o aparelho.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Ligar o aparelho colocando o Interruptor de Modo em AM ou FM.
  Agora a retro iluminação laranja no Visor da Frequência ficará acesa.
  Regular para a estação desejada na banda seleccionada rodando o
  Sintonizador de Frequência para a frequência e sintonização fina com
  melhor recepção.
  Regular o volume para o nível desejado.
  Colocar o Interruptor de Modo em DESLIGADO para desligar o aparelho.

  25 • Page 27

  Português
  Funcionamento da bateria
  Este aparelho tem uma bateria recarregável integrada.
  Carga normal da bateria (Rádio desligado):


  Colocar o Interruptor em Modo CARREGAR.  Ligar o adaptador de corrente na tomada de entrada CA/CC na parte traseira
  do aparelho e depois ligar a tomada eléctrica CA (CA 230V-50Hz)  A luz Vermelha no indicador LED começa a piscar quando as baterias estão
  carregadas.  A luz Verde no indicador LED acender-se-á após a carga completa.  Desligar a alimentação eléctrica quando o LED estiver verde.  O LED desliga-se.  Com a bateria completamente carregada (mín. de 8 horas) o aparelho pode
  estar em funcionamento durante aproximadamente 7-8 horas através do CC
  a 50% da saída de volume.  Ter em atenção que a recepção do rádio fica mais fraca e que o som pode
  ficar distorcido quando a bateria estiver a necessitar de carga.

  Carga de compensação (Rádio ligado):


  Colocar o Interruptor em Modo DESLIGADO.  Ligar o adaptador de corrente na tomada de entrada CA/CC na parte traseira
  do aparelho e depois ligar a tomada eléctrica CA (CA 230V-50Hz)  Ligar o aparelho colocando o Interruptor em Modo AM ou FM .  A luz Vermelha no indicador LED começa a piscar quando a bateria está a
  ser carregada.  A luz Verde no indicador LED acender-se-á após a carga completa.  Desligar a alimentação eléctrica quando o LED estiver verde.  O LED desliga-se.  Com a bateria completamente carregada (mín. de 8 horas) o aparelho pode
  estar em funcionamento durante aproximadamente 7-8 horas através do CC
  a 50% da saída de volume.  Ter em atenção que a recepção do rádio fica mais fraca e que o som pode
  ficar distorcido quando a bateria estiver a necessitar de carga.

  26 • Page 28

  Português
  Notas Importantes de Segurança:
  Limpeza
  Limpar o aparelho com um pano do pó macio se este ficar com poeiras. Nunca
  usar os sprays de cera de polimento ou detergentes abrasivos.
  Substituição de Peças / Bateria
  Quando são necessárias peças de substituição / bateria assegurar que o técnico
  da assistência usa peças de substituição de acordo com o especificado pelo
  fabricante ou que têm as mesmas características que a peça original. As
  substituições não autorizadas podem dar origem a fogo, choque eléctrico ou
  outros perigos.
  Aviso
  Nunca permita a entrada de água ou outro líquido no interior do aparelho.
  Condensação
  Nos seguintes casos, pode ocorrer condensação no interior do aparelho:
  ¾
  ¾

  Quando se leva o aparelho do exterior para uma sala aquecida ou se esta
  estiver numa sala fria que foi aquecida rapidamente.
  No Verão, se o aparelho for movido de repente duma sala com ar
  condicionado ou do carro para um local húmido e quente.

  Este aparelho pode não funcionar correctamente se houver condensação. No
  caso de condensação aguardar 1 ou 2 horas antes de usar o aparelho.
  Não tentar reparar este produto.
  Entregar todo o tipo de assistência ao pessoal de assistência qualificado.
  Especificações:
  Modelo:
  Tipo:

  Casino 2500
  Rádio AM/FM mono portátil.
  com bateria recarregável.
  Frequência FM:
  87,5 – 108 MHz.
  Frequência AM:
  540 – 1600 KHz.
  Saída da Coluna:
  4 W RMS / 40 W PMPO.
  Alimentação Eléctrica: 220 – 240V 50Hz.
  As especificações e o formato estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
  Este produto está em conformidade com a Directiva de Resíduos Eléctricos e
  Equipamento Electrónico 2002/96/EC (WEEE). Não depositar este equipamento
  como resíduo municipal não separado, mas usar os sistemas de devolução e
  recolha disponíveis.

  27 • Page 29

  Sumoi
  Säätimien ja osoittimien sijainnit:

  Ominaisuudet laitteen edessä:
  1.

  FM-taajuuden osoitin

  - Näyttää FM-taajuusalueen.
  - oranssi taustavalo palaa kun radio on valittu FMtaajuudelle.

  2.

  Taajuuden viritysnappi

  - Kieritä myötäpäivään virittääksesi FM-taajuudet
  alueella 88-108 MHz.
  - Kieritä myötäpäivään virittääksesi AM-taajuudet
  alueella 540-1600 KHz.

  3.

  AM-taajuuden osoitin

  - Näyttää AM- taajuusalueen.
  - oranssi taustavalo palaa kun radio on valittu AMtaajuudelle.

  4.

  Säätökytkin

  - CHARGE – Tässä asennossa akun lataus on
  aktivoitu.
  - OFF – Tässä asennossa radio on pois päältä.
  - FM – Tässä asennossa FM -taajuus on päällä.
  - AM – Tässä asennossa AM -taajuus on päällä.

  5.

  LED-valo

  - Punainen valo osoittaa että akkua ladataan.
  - Vihreä valo osoittaa että akku on latautunut.
  - Ei valoa osoittaa että lataaminen on keskeytynyt.

  6.

  Kaiutin

  - Sisäänrakennettu 3” kaiutin.

  7.

  Äänenvalinta

  - Kieritä myötäpäivään äänen lisäämiseksi.
  - Kieritä vastapäivään äänen hiljentämiseksi.
  28 • Page 30

  Sumoi
  Ominaisuudet laitteen takana:
  8.

  AUX in

  - Liitäntä äänilaitteiden yhdistämiseksi. Lähteet,
  esim. MP3 Player, iPod, CD –soitin tai TV.

  9.

  Headphone out

  - Liitäntä erillisen kuulokkeen liittämiseksi. Tämä
  mykistää ensisijaisen kaiuttimen.

  10. AC/DC input

  - Laturin kiinnittämiseksi (kuuluu toimitukseen) ja
  liittämiseksi virtalähteeseen tai akun lataamiseksi.

  11. FM-antenni

  - Säädä teleskooppiantennin pituutta ja kieritä
  kunnes paras FM-vastaanotto on saavutettu.
  Tämä säätö ei vaikuta AM-vastaanottoon. AM
  antenni on sisäänrakennettu ja saadaksesi
  parhaan vastaanottosignaalin tällä
  taajuusalueella kieritä laitetta. Pidä FM-antenni
  vedettynä lukitussa asennossa kun sitä ei käytetä
  vahinkojen välttämiseksi.

  12. Akun kotelo

  - Uudelleen ladattavien akkujen asentamiseen

  Käyttöohjeet


  Käyttöä varten kytke laturi AC/DC -liitäntään laitteen takana ja liitä sitten
  pistorasiaan (AC 230V-50Hz).  Ennen akun käyttöä varmista, että akku on täysin latautunut.  Irrota muuntaja pistorasiasta kun laite ei ole käytössä.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Kytke laite päälle kääntämällä säätökytkin FM- tai AM-kohtaan.
  Nyt taajuusikkunassa palaa oranssi taustavalo.
  Säädä haluttu asema valitulla taajuudella kääntämällä taajuusviritintä
  taajuudelle ja hienosäätämällä vastaanottoa
  Säädä ääni halutulle tasolle.
  Käännä säätökytkin OFF-asentoon kytkeäksesi laitteen pois päältä.

  Akun toiminta
  Tässä laitteessa on sisäänrakennettu ladattava akku.
  Normaali akun lataus (Radio pois päältä):


  Käännä säätökytkin CHARGE - kohtaan.  Kytke laturi AC/DC -liitäntään laitteen takana ja liitä sitten pistorasiaan (AC
  230V-50Hz).  Punainen LED-valo välkkyy kun akkuja ladataan.  Vihreä LED-valo palaa kun lataus on täynnä.
  29 • Page 31

  Sumoi


  Irrota virransyöttö kun LED on vihreä.  LED menee pois päältä.  Täydellä akulla (min. 8 tuntia) laitetta voidaan käyttää noin 7-8 tuntia
  tasavirralla 50 % äänentasolla.  Huomaa, että radio vastaanotto heikentyy ja ääni saattaa vääristyä kun akkua
  tarvitsee ladata.

  Ylläpitolataus (Radio päällä):


  Käännä säätökytkin pois päältä.  Kytke laturi AC/DC -liitäntään laitteen takana ja liitä sitten pistorasiaan (AC
  230V-50Hz).  Kytke laite päälle kääntämällä säätökytkin FM- tai AM-kohtaan.  Punainen LED-valo välkkyy kun akku latautuu.  Vihreä LED-valo palaa täyden lataamisen jälkeen.  Irrota virransyöttö kun LED is vihreä.  LED menee pois päältä.  Täydeksi ladatulla akulla (min. 8 tuntia) laitetta voidaan käyttää noin 7-8 tuntia
  tasavirralla 50% äänentasolla.  Huomaa, että radion vastaanotto heikkenee ja ääni voi vääristyä silloin kun
  akkua tarvitsee ladata uudelleen.

  Tärkeitä turvaohjeita:
  Puhdistus
  Pyyhi laite pehmeällä pölyrätillä jos se pölyyntyy. Älä koskaan käytä vahaa,
  kiillotusaineita tai hankaavia puhdistusaineita.
  Osien / akun vaihto
  Kun tarvitaan varaosia /akun vaihtoa, varmista, että huollossa käytetään
  valmistajan määrittämiä varaosia, tai että ne ovat samanlaisia kuin
  alkuperäisessä osassa. Väärät varaosat voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai
  muun vaaratilanteen.
  Varoitus
  Älä päästä vettä tai muita nesteitä laitteen sisälle.

  30 • Page 32

  Sumoi
  Kondensoituminen
  Seuraavissa tapauksissa laitteeseen voi kondensoitua kosteutta:
  ¾
  ¾

  Kun laite tuodaan ulkoa lämpimään huoneeseen, tai jos se on kylmässä
  huoneessa, joka lämmitetään nopeasti.
  Kesällä, jos laite tuodaan äkkiä ilmastoidusta huoneesta tai autosta kuumaan
  tai kosteaan paikkaan.

  Tämä laite ei saata toimia kunnolla jos kondensoitumista ilmenee. Siinä
  tapauksessa odota 1 - 2 tuntia ennen laitteen käyttöä.
  Älä yritä huoltaa laitetta itse.
  Käytä huollossa vain valtuutettuja henkilöitä.
  Tekniset tiedot:
  Malli:
  Tyyppi:
  FM-taajuus:
  AM-taajuus:
  Kaiuttimen lähtöteho:
  Virransyöttö:

  Casino 2500
  AM/FM kannettava mono radio
  ladattavalla akulla.
  87.5 – 108 MHz.
  540 – 1600 KHz.
  4 W RMS / 40 W PMPO.
  220 – 240V 50Hz.

  Tekniset tiedot ja laitteen ulkonäkö voivat vaihtua ilman erillistä ilmoitusta.
  Tämä tuote noudattaa Euroopan unionin WEEE-direktiiviä2002/96/EC. Älä hävitä
  laitetta talousjätteen mukana, vaan jätä ne asianmukaisiin palautus- ja
  keräyspaikkoihin.

  31


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Scansonic P2500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Scansonic P2500 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info