Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/37
Nächste Seite
RS 185
Digital Wireless Headphone System
Gebruiksaanwijzing
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Wie viele Geräte, und mit welchen Kabeln und Steckverbindungen, kann ich an den RS 185 anschliessen? Ich dachte an Cinch vom TV und an optischen Anschluss vom Receiver, also nur 2. Eingereicht am 29-12-2018 14:55

  Antworten Frage melden
 • Auf der rechten Seite des Sennheiser RS 185 bekomme ich keinen Ton.
  Eingereicht am 5-6-2017 12:15

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  RS 185

  Digital Wireless Headphone System

  Gebruiksaanwijzing • Page 2 • Page 3

  Inhoud

  Inhoud
  Belangrijke veiligheidsinformatie ................................................................ 2
  Het digitale draadloze hoofdtelefoonsysteem RS 185 ............................. 4
  De levering omvat .......................................................................................... 5
  Productoverzicht ............................................................................................. 6
  Overzicht van de HDR 185-hoofdtelefoon ................................................ 6
  Overzicht van de TR 185-zender ................................................................. 7
  Overzicht van de LED-controlelampjes ....................................................... 8
  De RS 185 in werking stellen ...................................................................... 11
  De zender instellen .......................................................................................11
  De zender op een audiobron aansluiten ..................................................12
  Sluit de zender op een stopcontact aan ...................................................16
  Plaats of vervang de oplaadbare batterijen ............................................17
  Oplaadbare batterijen opladen ..................................................................18
  De hoofdbeugel instellen ............................................................................19
  Het gebruik van het RS 185-hoofdtelefoonsysteem ............................... 20
  Uw draadloze hoofdtelefoonsysteem inschakelen ................................20
  De audiobron kiezen ....................................................................................21
  Het volume instellen ....................................................................................21
  De mute-stand van de hoofdtelefoon in-/uitschakelen .......................21
  De balans instellen .......................................................................................22
  De ingangsniveaus van de analoge signalen regelen ...........................23
  Een of meerdere hoofdtelefoons aan de zender
  koppelen (pairen) .........................................................................................25
  Uw draadloze hoofdtelefoon uitschakelen ..............................................26
  De RS 185 schoonmaken en onderhouden ............................................... 27
  Oorkussens vervangen ................................................................................27
  Problemen oplossen ..................................................................................... 28
  Geluidsproblemen .........................................................................................28
  Overige problemen .......................................................................................29
  Het zendbereik van de zender verlaten ...................................................31
  De koppelingsinstellingen van de hoofdtelefoon wissen .....................31
  Specificaties ................................................................................................... 32
  Verklaringen van de fabrikant .................................................................... 33

  RS 185 | 1 • Page 4

  Belangrijke veiligheidsinformatie

  Belangrijke veiligheidsinformatie
  ̈ Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en helemaal door voordat
  u het product gaat gebruiken.
  ̈ Lever deze gebruiksaanwijzing altijd mee indien u het product doorgeeft aan derden.
  ̈ Een klaarblijkelijk defect product mag niet worden gebruikt.
  Voorkom ongelukken en schade aan de gezondheid
  ̈ Bescherm uw gehoor tegen hoge volumes. Er kan permanente gehoorbeschadiging ontstaan als bij het gebruik van de hoofdtelefoon gedurende langere tijd een hoog volume is ingesteld. Sennheiserhoofdtelefoons klinken uitstekend bij een laag en gemiddeld volume.
  ̈ Houd de hoofdtelefoon ten minste 10 cm verwijderd van pacemakers
  of geïmplanteerde defibrillatoren. De hoofdtelefoon heeft magneten
  die een magnetisch veld genereren, die op hun beurt invloed kunnen
  uitoefenen op pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren.
  ̈ Houd het product, de toebehoren en de verpakkingsonderdelen uit de
  buurt van kinderen en huisdieren, om ongelukken en verstikkingsgevaar te voorkomen.
  ̈ Gebruik het product niet situaties waar speciale aandacht is vereist
  (bijv. in het verkeer of het uitvoeren van kritische werkzaamheden).
  Voorkom storingen en schade aan het product
  ̈ Houd het product, om corrosie of deformatie te voorkomen, altijd droog
  en stel het niet bloot aan extreme temperaturen. De normale bedrijfstemperatuur valt tussen 0 en 40°C.
  ̈ Maak uitsluitend gebruik van toebehoren/accessoires/reserveonderdelen die door Sennheiser worden geleverd of aanbevolen.
  ̈ Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het product gedurende
  langere tijd niet meer wilt gebruiken.
  ̈ Beschermlagen of meubelglans kan de pootjes van de zender aantasten, waardoor vlekken op uw meubels kunnen ontstaan. Plaats uw
  zender daarom altijd op een antislip-matje, om mogelijke vlekken op
  uw meubels te voorkomen.
  ̈ Plaats uw hoofdtelefoon niet gedurende langere tijd op een glazen
  dummy, stoelleuning of vergelijkbaar voorwerp, omdat de hoofdband
  dan opgerekt kan worden en de contactdruk van de hoofdtelefoon vermindert.
  ̈ Maak het product uitsluitend schoon met een zachte, droge doek.
  Reglementair gebruik/aansprakelijkheid
  Het draadloze hoofdtelefoonsysteem is geschikt voor het gebruik in
  combinatie met Hi-Fi-systemen, TV-sets en home cinema-systemen die
  geschikt zijn voor het gelijktijdig verwerken van zowel analoge als digitale
  ingangssignalen.
  Dit product is uitsluitend bedoeld voor privégebruik. Het is niet geschikt
  voor zakelijk/professioneel gebruik. Dit product is ook niet geschikt voor
  het gebruik in combinatie met draagbare audioapparaten.
  Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u het product anders
  gebruikt dan beschreven in deze en bijbehorende gebruiksaanwijzingen.

  2 | RS 185 • Page 5

  Belangrijke veiligheidsinformatie

  Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is veroorzaakt door misbruik of niet-reglementair gebruik van dit product en de
  bijbehorende toebehoren/accessoires.
  Veiligheidsaanwijzingen voor standaard/oplaadbare batterijen
  WAARSCHUWING
  In extreme gevallen komt het voor dat de standaard/oplaadbare batterijen
  gaan lekken en gevaarlijke situaties veroorzaken als ze misbruikt of onjuist
  gebruikt worden:

  explosie
  brand
  hitte
  rook/gas
  Uit de buurt van kinderen houden.

  Het apparaat mag niet worden
  blootgesteld aan temperaturen
  van meer dan 70°C, c.q. mag
  niet worden blootgesteld
  aan zonlicht of in open vuur
  worden gegooid.

  Niet blootstellen aan
  vocht.

  Indien oplaadbare batterijen
  gedurende langere tijd niet
  worden gebruikt, moeten deze
  regelmatig worden opgeladen
  (ca. iedere drie maanden).

  Niet beschadigen of
  demonteren.

  Als het product gedurende
  langere tijd niet meer wordt
  gebruikt, moeten de standaard/oplaadbare batterijen
  worden verwijderd.

  Let op de juiste
  polariteit.

  Gebruik uitsluitend oplaadbare
  batterijen die door Sennheiser
  worden aanbevolen.

  Verpak standaard/
  opgeladen batterijen
  zodanig of berg ze
  zodanig op dat de aansluitingen niet met
  elkaar in contact
  kunnen komen – gevaar
  voor kortsluiting/
  brandgevaar.

  Defecte standaard/oplaadbare
  batterijen mogen niet langer
  worden gebruikt en moeten
  onmiddellijk als afval worden
  afgevoerd.

  Schakel producten die
  op batterijen werken na
  gebruik uit.

  Verwijder standaard/oplaadbare batterijen onmiddellijk
  uit klaarblijkelijk defecte
  producten.

  Laad de oplaadbare
  batterijen alleen op bij
  een omgevingstemperatuur tussen 10 en
  40°C.

  Lever standaard/oplaadbare
  batterijen in bij speciale inzamelpunten of bij uw lokale
  leverancier.

  Standaard batterijen
  mogen niet worden
  opgeladen.

  HR03
  LR03

  Standaard en oplaadbare batterijen mogen niet samen in
  een en het hetzelfde batterijvak worden gebruikt.

  RS 185 | 3 • Page 6

  Het digitale draadloze hoofdtelefoonsysteem RS 185

  Het digitale draadloze hoofdtelefoonsysteem RS 185
  Bij de ontwikkeling van de RS 185 stond de muziekliefhebber centraal en
  daarom kunt u nu gewoon thuis, zonder alle rompslomp met kabels, onbeperkt genieten van de dynamische Hif-Fi-sound van Sennheiser. Dit innovatieve, ergonomisch ontworpen, draadloze, open hoofdtelefoonsysteem
  biedt een opvallend nauwkeurige geluidsweergave in een niet-gecomprimeerde digitale kwaliteit, zelfs wanneer u van kamer naar kamer loopt.
  Daarnaast is de hoofdtelefoon licht en comfortabel, zodat u hem gedurende langere tijd onafgebroken kunt gebruiken.
  Bovendien, zijn de regelingen voor ingangsniveau en balans op een handzame plaats aangebracht, zodat u alle details van elk nummer in een ongelofelijke akoestische helderheid kunt regelen. U hoeft de multifunctionele
  zender alleen nog maar op uw geluidsinstallatie aan te sluiten (door
  middel van optische en analoge ingangen) en uzelf in de muziek te verliezen.
  De RS 185 van Sennheiser: De juist draadloze keuze voor serieuze luisteraars.

  Kenmerken

  Analog

  4 | RS 185

  Digital  Open, ooromsluitende hoofdtelefoon met niet-gecomprimeerde digitale draadloze audio-overdracht  Een uitzonderlijke digitale audiohelderheid en een zendbereik van
  max. 100 m (zonder obstakels)  De hoge kwaliteit van de omvormers van Sennheiser voor een nauwkeurige, opwindende sound  Regel de gevoeligheid van uw analoge ingangssignaal – maak een
  keuze tussen de modus Automatic Level Control (ALC) (automatische
  niveauregeling) om verschillen in volumes automatisch te regelen of de
  modus Manual Level Control (MLC) (handmatige niveauregeling) om
  de gevoeligheid handmatig te regelen  Ondersteunt analoge en digitale ingangssignalen en maakt het schakelen tussen de ingangssignalen mogelijk  Balansregeling op de headset voor een comfortabele regeling  Multifunctionele zender – werkt tevens als „comfortabel oplaad-” en
  dockingstation  Overdracht naar meerdere ontvangers – de zender ondersteunt maximaal twee hoofdtelefoons tegelijk  Een ergonomisch ontwerp voor een verbeterd draagcomfort  2 jaar garantie • Page 7

  De levering omvat

  De levering omvat
  HDR 185-hoofdtelefoon
  LEVEL

  TR 185-zender

  LEVEL

  ALC
  MLC

  MLC

  MIN

  MAX

  Voedingsadapter met adapters voor meerdere landen
  (EU, UK, US AU)

  Oplaadbare NiMH-batterijen, AAA-formaat, met een lage
  zelfontlading

  Optische digitale kabel, 1,5 m

  Stereo RCA-kabel, 1,2 m

  Quick Guide

  Beknopte handleiding

  Safety Guide

  PDF

  CD met gebruiksaanwijzing CD in 15 talen (PDF-bestanden)

  Veiligheidsgids
  Safety
  Guide
  Safety
  Guide

  RS 185 | 5 • Page 8

  Productoverzicht

  Productoverzicht
  Overzicht van de HDR 185-hoofdtelefoon
  1

  2
  3

  L
  LEVE

  4

  A
  0

  5

  7
  L

  LEVE

  6
  8

  1 Hoofdband

  6 Balans L-toets

  2 Oplaadcontacten

  7 Balans R-toets

  3 Oorkussentjes

  8 Volume –-toets

  4 Oorschelpen/batterijvakken

  9 Volume +-toets

  5 LEVEL-toets voor de handma- 0 HDR aan-/uittoets
  tige en automatische niveauA HDR status-LED
  regeling

  6 | RS 185

  9 • Page 9

  Productoverzicht

  Overzicht van de TR 185-zender
  6

  5
  LEVE
  L

  4
  3

  ALC
  MLC

  7
  8

  MLC

  2
  MIN

  9

  MAX

  1

  0

  1 TR status-LED

  6 Oplaadcontacten

  2 MLC-draaiknop, voor handmatige niveauregeling

  7 DIGITAL OPTICAL IN digitale
  optische audio-ingang

  3 LED’s voor ALC-, MLC-niveau,
  die de geselecteerde signaalniveauregelaar aangeven

  8 AUDIO INPUT SELECTION-schakelaar, voor het kiezen van de digitale of analoge audio-ingang

  4 LEVEL-toets om tussen de hand- 9 L, R RCA audio-ingang, voor anamatige en automatische niveauloge audio-ingang
  regelaars te schakelen
  0 DC 9 V 0,3 A aansluiting voor de
  voedingsadapter
  5 Oplaadstatus-LED

  RS 185 | 7 • Page 10

  Productoverzicht

  Overzicht van de LED-controlelampjes
  De LED-controlelampjes op de hoofdtelefoon en de zender geven de actuele status aan. Als u de hoofdtelefoon niet gebruikt, worden de LED-controlelampjes na ca. 30 seconden automatisch gedimd om u niet te storen.
  LED-controlelampjes op de hoofdtelefoon

  HDR status-LED

  Betekenis
  De hoofdtelefoon is uitgeschakeld.
  De zender en de hoofdtelefoon zijn met
  elkaar verbonden.
  De zender en de hoofdtelefoon zijn met
  elkaar verbonden en de oplaadbare
  batterijen zijn bijna leeg.

  1s

  1s

  8 | RS 185

  1s

  1s

  De zender en de hoofdtelefoon zijn niet met
  elkaar verbonden of kunnen geen contact
  maken.
  De zender en de hoofdtelefoon zijn niet met
  elkaar verbonden of kunnen geen contact
  maken en de oplaadbare batterijen zijn
  bijna leeg. • Page 11

  Productoverzicht

  LED-controlelampjes op de hoofdtelefoon

  1

  2

  LEVE
  L

  ALC
  MLC

  3

  MLC

  MIN

  MAX

  4

  1

  Oplaadstatus-LED

  Betekenis
  De zender laadt niet op.
  De oplaadbare batterijen worden
  opgeladen.
  De oplaadbare batterijen zijn volledig
  opgeladen.
  Er is een storing tijdens het opladen/
  probleem met de batterij geconstateerd.

  Nadat de hoofdtelefoon uit de houder of de zender is genomen, geeft de
  oplaadstatus-LED de geschatte gebruiksduur van de hoofdtelefoon aan:
  Oplaadstatus-LED

  2

  ALC LED

  Gebruiksduur

  Batterijcapaciteit

  max. 4 uur

  0 tot 25%

  ca. 4 tot 9 uur

  25 tot 50%

  ca. 9 tot 14 uur

  50 tot 75%

  ca. 14 tot 18 uur

  75 tot 100%

  Betekenis
  De modus Automatic Level Control (ALC)
  (automatisch niveauregeling) is
  uitgeschakeld.
  De modus Automatic Level Control (ALC)
  (automatisch niveauregeling) is
  ingeschakeld.

  RS 185 | 9 • Page 12

  Productoverzicht

  3

  MLC LED

  Betekenis
  De modus Manual Level Control (ALC)
  (handmatige niveauregeling) is
  uitgeschakeld.
  De modus Manual Level Control (ALC)
  (handmatige niveauregeling) is
  ingeschakeld.
  De modus Manual Level Control (ALC)
  (handmatige niveauregeling) is
  ingeschakeld, maar het signaal overschrijdt
  het maximaal toegestane niveau.

  2

  3

  ALC en MLC LED

  ALC

  4

  MLC

  TR status-LED

  Betekenis
  Wanneer de ALC- en MLC-LED’s drie keer
  knipperen is de optische audio-ingang
  geselecteerd. De niveauregeling is
  uitsluitend noodzakelijk voor de analoge
  audio-ingang.
  Betekenis
  De zender is verbonden met het
  stopcontact.

  1s

  De zender is stand-by.
  De zender en de hoofdtelefoon zijn met
  elkaar verbonden.
  1.5 s

  10 | RS 185

  1.5 s

  De zender detecteert een digitale
  audiostreaming op de ingang die niet
  compatibel is (zie pagina 28) • Page 13

  De RS 185 in werking stellen

  De RS 185 in werking stellen
  De zender instellen
  ̈ Kies een geschikte plaats in de buurt van uw audiobron.
  ̈ Houd, om storingen te voorkomen, tussen de zender en andere draadloze apparaten een minimale tussenruimte van tenminste 50 cm aan.
  ̈ Plaats de zender niet in de buurt van metalen voorwerpen zoals plankdragers, wanden van gewapend beton enz., want deze kunnen het
  bereik van de zender negatief beïnvloeden.

  RS 185 | 11 • Page 14

  De RS 185 in werking stellen

  De zender op een audiobron aansluiten
  U kunt tegelijkertijd 2 verschillende audiobronnen (bijv. een TV en een
  stereo Hi-Fi-systeem) op de zender aansluiten. De zender heeft zowel een
  digitale als een analoge audio-ingang. Indien u 2 audiobronnen aansluit,
  kunt met behulp van de AUDIO INPUT SELECTION-schakelaar tussen beiden
  schakelen (zie pagina 21).
  In de video voor beginners, onder www.sennheiser.com/how-to-videos,
  staat hoe u uw draadloze digitale hoofdtelefoonsysteem op een TV
  aan kunt sluiten.
  ̈ Schakel uw audiobron uit voordat u de zender aansluit.
  ̈ Controleer de aansluitopties voor uw audiobron (audio-uitgang,
  normaal gesproken aangeduid met „OUT”).
  ̈ Kies de dienovereenkomstige audiokabel en, indien noodzakelijk,
  een geschikte adapter.
  ̈ Ga, afhankelijk van de gekozen aansluitoptie, naar het desbetreffende
  hoofdstuk en volg de aanwijzingen hoe u de zender op een audiobron
  aan moet sluiten.
  Aansluitopties die voor uw
  audiobron beschikbaar zijn

  Aansluitkabel

  Pagina

  A

  Optisch (digitaal)

  Optische digitale kabel

  13

  B

  RCA (analoog)

  Stereo RCA-kabel

  14

  3,5 mm of 6,3 mm
  jackplug (analoog)

  2 RCA-stekkers naar de stereo
  audiokabel met adapter
  3,5 mm jackplug (kabels/
  adapters moeten apart
  worden besteld)

  15

  C

  Voor toebehoren en adapters kunt u terecht bij uw lokale
  Sennheiser-leverancier.

  12 | RS 185 • Page 15

  De RS 185 in werking stellen

  A

  Aansluiting optie A: Optisch (digitaal)
  Om de best mogelijke luisterbeleving te kunnen realiseren adviseren wij
  om uw RS 185-hoofdtelefoonsysteem met behulp van de meegeleverde
  optische digitale kabel op uw home cinema of Hi-Fi-systeem aan te sluiten.
  Met uw draadloze hoofdtelefoonsysteem heeft u de mogelijkheid om uitsluitend met PCM audio-uitgangen van apparaten via de optische digitale
  ingang DIGITAL OPTICAL IN digitaal audio te streamen. Zie het geluidsmenu
  of de gebruiksaanwijzing van uw apparaat om vanuit een andere audiostream (bijv. Bitstream) naar PCM om te schakelen.

  Digital

  Sound menu

  Digital sound output
  PCM
  Bitstream

  *Sound menu may vary

  ̈ Schakel uw audiobron uit voordat u de zender aansluit.
  ̈ Trek de beide beschermdoppen van beide stekkers voordat u de kabel
  aansluit.
  ̈ Sluit het ene uiteinde van de optische digitale kabel aan op de DIGITAL
  OPTICAL IN-ingang van de zender en het andere uiteinde op de optische
  uitgang van uw audiobron.

  Digital

  OP
  TIC
  AL

  RS 185 | 13 • Page 16

  De RS 185 in werking stellen

  B

  Aansluiting optie B: RCA (analoog)
  ̈ Schakel uw audiobron uit voordat u de zender aansluit.
  ̈ Sluit de RCA-stekkers op de RCA-ingangen van de zender aan. Sluit de
  rode RCA-stekker op de rode RCA-aansluiting en de witte RCA-stekker
  op de witte RCA-aansluiting aan.
  ̈ Sluit de RCA-stekkers op de RCA-uitgangen van uw audiobron (meestal
  „AUDIO OUT”) aan. Sluit de rode RCA-stekker op de rode RCA-aansluiting en de witte RCA-stekker op de witte of zwarte RCA-aansluiting
  aan.

  Analog

  L

  AU
  DIO
  OU
  T
  R

  14 | RS 185 • Page 17

  De RS 185 in werking stellen

  C

  Aansluiting optie C: 3,5 mm of 6,3 mm jackplug (analoog)
  Bij sommige TV-modellen wordt het geluid van de luidsprekers uitgeschakeld (mute) wanneer u de zender op de hoofdtelefoonaansluiting aansluit.
  Controleer in het menu van uw TV of de mute-functie kan worden uitgeschakeld. Sluit als alternatieve mogelijkheid de TV en de zender eventueel
  op een andere manier (optie A of B) aan.
  ̈ Schakel uw audiobron uit voordat u de zender aansluit.
  ̈ Sluit de RCA-stekkers op de RCA-ingangen van uw zender aan. Sluit de
  rode RCA-stekker op de rode RCA-aansluiting en de witte RCA-stekker
  op de witte RCA-aansluiting aan.
  ̈ Sluit eventueel de adapter 6,3 mm jackplug op de 3,5 mm stekker van
  de RCA-kabel aan.
  ̈ Sluit de 3,5 mm stekker van de RCA-kabel op de hoofdtelefoonaansluiting van uw audiobron aan.

  Analog

  *
  PH
  ON
  ES

  *

  VOLUME

  * Cable and adapter not included

  Stel het volume van de hoofdtelefoonaansluiting op uw audiobron
  op tenminste het middelste niveau in.

  RS 185 | 15 • Page 18

  De RS 185 in werking stellen

  Sluit de zender op een stopcontact aan
  1 Kies de voor uw land geschikte adapter en schuif deze op de voedingsadapter totdat hij correct wordt vergrendeld.
  2 Sluit de aansluiting van de voedingsadapter aan op de voedingsingang
  van de zender.
  3 Steek de voedingsunit in het stopcontact.
  De TR status-LED
  brandt gedurende een seconde. De zender is
  stand-by.
  1

  STANDBY

  3
  EU

  UK

  2
  US

  AU

  16 | RS 185 • Page 19

  De RS 185 in werking stellen

  Plaats of vervang de oplaadbare batterijen
  1 Verdraai de oorkussentjes tegen de wijzers van de klok in totdat u een
  lichte weerstand moet overwinnen.
  2 Verwijder de oorkussentjes van de oorschelpen om de batterijvakken te
  openen.
  3 Plaats de oplaadbare batterijen in de vakken. Om de batterijen te
  kunnen vervangen, moet u deze uit de vakken trekken en nieuwe
  plaatsen. Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste de polariteit. Behandel oude batterijen a.u.b. als chemisch afval of lever ze in bij
  uw gespecialiseerde dealer.
  4 Haak de oorkussentjes op de oorschelpen. Let bij het terugplaatsen van
  de oorkussentjes op de aanduidingen L (links) en R (rechts) op de achterkant van de oorkussentjes.
  5 Draai de oorkussentjes in wijzerrichting totdat u een klik hoort. Controleer of ze correct op de oorschelpen zijn vergrendeld.

  1

  2

  3

  4

  5

  NEW

  U kunt de hoofdtelefoon ook gebruiken in combinatie met standaard batterijen (AAA-formaat, 1,5 V). Houd er rekening mee dat
  standaard batterijen niet opgeladen kunnen worden en dat u de
  hoofdtelefoon, wanneer u niet-oplaadbare batterijen gebruikt, niet
  in de houder mag plaatsen.

  RS 185 | 17 • Page 20

  De RS 185 in werking stellen

  Oplaadbare batterijen opladen
  Gevaar voor beschadiging van de hoofdtelefoon!
  WAARSCHUWING Wanneer u niet-oplaadbare batterijen in de batterijvakken
  plaatst, kunnen de batterijen tijdens het opladen gaan
  lekken en uw hoofdtelefoon beschadigen.
  ̈ Plaats de hoofdtelefoon niet in de hoofdtelefoonhouder
  wanneer u gebruik maakt van niet-oplaadbare batterijen.

  8.5h

  Over het algemeen duurt een complete oplaadcyclus ca. 8,5 uur. Wanneer
  u de hoofdtelefoon echter voor het eerst gaat gebruiken, moeten de
  oplaadbare batterijen zonder onderbreking ten minste 16 uur lang worden
  opgeladen, om de prestaties van de batterijen te optimaliseren.
  Wanneer de oplaadbare batterijen bijna leeg zijn, gaat de HDR status-LED
  branden en hoort u pieptonen in de hoofdtelefoon. De hoofdtelefoon
  wordt na enkele minuten uitgeschakeld.
  ̈ Plaats de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonhouder van de zender.
  U kunt de hoofdtelefoon aan beide kanten plaatsen mits de oplaadcontacten van de hoofdtelefoon en de zender contact maken.
  De hoofdtelefoon wordt automatisch uitgeschakeld en de oplaadstatus-LED
  op de zender gaat rood branden. Wanneer de oplaadbare
  batterijen volledig zijn opgeladen, wordt de oplaadstatus-LED
  groen.

  100%

  L
  LEVE

  MLC
  ALC

  LEVE

  L

  MLC

  LEVEL

  MIN

  MAX

  Wanneer de hoofdtelefoon niet worden gebruikt plaats deze dan in
  de hoofdtelefoonhouder om ervoor te zorgen dat de batterijen voor
  het volgende gebruik weer volledig zijn opgeladen. De zender is
  voorzien van een intelligente oplaadtechnologie die tegen overladen
  beschermd.
  Nadat de hoofdtelefoon uit de houder of de zender is genomen,
  geeft de oplaadstatus-LED de geschatte gebruiksduur van de hoofdtelefoon aan (zie pagina 9).

  18 | RS 185 • Page 21

  De RS 185 in werking stellen

  De hoofdbeugel instellen
  Voor een goede geluidskwaliteit en het best mogelijke draagcomfort moet
  de hoofdbeugel zodanig worden ingesteld dat deze perfect op uw hoofd
  past. Voor een gemakkelijke instelling is de hoofdtelefoon voorzien van
  een instelbare hoofdbeugel met een snap-in-vergrendelingsmechanisme.
  ̈ Draag de hoofdtelefoon zodanig dat de hoofdbeugel over de bovenkant van uw hoofd loopt. Let op de aanduidingen L (links) en R
  (rechtst) op de buitenkant van de hoofdbeugel wanneer u de hoofdtelefoon op zet.
  ̈ Stel de lengte van den hoofdbeugel in totdat
  – uw oren comfortabel door de oorkussentjes zijn bedekt,
  – u een prettige, gelijkmatige druk rond beide oren voelt,
  – een goede pasvorm van de hoofdbeugel op het hoofd is gerealiseerd.

  L

  LEVE

  LEVE

  L

  RS 185 | 19 • Page 22

  Het gebruik van het RS 185-hoofdtelefoonsysteem

  Het gebruik van het RS 185hoofdtelefoonsysteem
  Uw draadloze hoofdtelefoonsysteem inschakelen
  WAARSCHUWING
  Gevaar door hoge volumeniveaus!
  Het luisteren op een hoog volume kan tot permanente gehoorbeschadigingen leiden.
  ̈ Voordat de hoofdtelefoon wordt opgezet en voordat tussen uw
  audio-ingangen wordt geschakeld, moet het volume op de
  hoofdtelefoon op een laag niveau worden ingesteld. Het schakelen tussen verschillende ingangen kan enorme volumepieken
  veroorzaken die uw gehoor kunnen beschadigen.
  ̈ Stel uzelf niet gedurende langere tijd bloot aan hoge volumes.
  1 Schakel uw audiobron in.
  Wanneer u de hoofdtelefoonaansluiting gebruikt (zie pagina 15) om
  verbinding met uw audiobron te maken, moet u het volume van de
  hoofdtelefoonaansluiting op uw audiobron (bijv. de TV) tenminste op
  het middelste niveau instellen.

  VOLUME

  2 Schuif de AUDIO INPUT SELECTION-schakelaar omhoog of omlaag om
  uw audiobron te selecteren (zie pagina 21).
  De status LED op de zender gaat groen branden.
  3 Druk de HDR-aan-/uittoets
  gedurende ca. 2 seconden in om de
  hoofdtelefoon in te schakelen.
  De zender die in de stand-by modus staat herkent actieve, gekoppelde
  (gepairde) hoofdtelefoon en geeft automatisch een signaal door.
  De status-LED’s op de zender en de hoofdtelefoon gaan groen branden.

  2

  1

  Digital

  ON

  Analog

  3

  LEVE

  LEVE

  L

  L

  ALC
  MLC
  LEVEL

  MLC

  MIN

  MAX

  AUTO-ON
  LEVEL

  2s

  ALC

  MLC

  MLC

  MIN

  MAX

  Wanneer de hoofdtelefoon tot buiten het zendbereik worden verplaatst of er gedurende 5 minuten geen audiosignaal van de zender
  is ontvangen, wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld.

  20 | RS 185 • Page 23

  Het gebruik van het RS 185-hoofdtelefoonsysteem

  De audiobron kiezen
  Indien zowel de analoge als digitale audio-ingangen op verschillende
  audiobronnen zijn aangesloten, heeft u met het hoofdtelefoonsysteem de
  mogelijkheid om tussen de twee ingangen te schakelen.
  ̈ Schuif de AUDIO INPUT SELECTION-schakelaar omhoog om naar een
  audiobron te luisteren die op de digitale optische ingang is aangesloten
  (zie pagina 13).
  ̈ Schuif de AUDIO INPUT SELECTION-schakelaar omlaag om naar een
  audiobron te luisteren die op de analoge ingang is aangesloten
  (zie pagina 14 en 15).

  Digital
  Analog

  Het volume instellen
  ̈ Druk herhaaldelijk op de Volume +-toets of de Volume –-toets totdat
  het gewenste volume is ingesteld. Wanneer het minimale of maximale
  volume is bereikt, hoort u een pieptoon in de hoofdtelefoon.

  LEVEL

  LEVEL

  Vol

  Vol

  De mute-stand van de hoofdtelefoon in-/uitschakelen
  ̈ Druk op de HDR aan-/uittoets
  te schakelen.

  om het geluid op de hoofdtelefoon uit

  ̈ Druk op de HDR aan-/uittoets of een van de Volume +-/–, Balance L/Rtoetsen om het uitschakelen van het geluid op te heffen (mute-stand
  uitschakelen).

  LEVEL

  LEVEL

  Wanneer het geluid van de hoofdtelefoon gedurende 15 minuten is
  uitgeschakeld geweest, wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.

  RS 185 | 21 • Page 24

  Het gebruik van het RS 185-hoofdtelefoonsysteem

  De balans instellen
  Met behulp van de balanstoetsen kunt u het volume van het linker of rechter kanaal van uw hoofdtelefoon regelen. Stel de balans zodanig in dat u
  met beide oren conmfortabel of even goed kunt horen.
  ̈ Druk de Balance R-toets of de Balance L-toets in om het volume op uw
  rechter (R) of linker (L) oor te verhogen of te verlagen.
  Wanneer de minimale of maximale balansinstelling is bereikt, hoort u
  een pieptoon in de hoofdtelefoon.

  LEVEL

  LEVEL

  ̈ Druk de balance R-/L-toetsen gelijktijdig in om het volume op beide
  oren gelijk te maken.

  LEVEL

  22 | RS 185 • Page 25

  Het gebruik van het RS 185-hoofdtelefoonsysteem

  De ingangsniveaus van de analoge signalen regelen
  Het RS 185 hoofdtelefoonsysteem biedt twee modi aan (Automatic Level
  Control ALC/Manual Level Control MLC) (automatische en handmatige
  niveauregeling) voor het regelen van het ingangsniveau van analoge signalen van het gehele systeem.
  Niveauregeling

  Definitie

  Automatic Level Con- De Automatic Level Control ALC (automatische
  trol ALC (automati- niveauregeling) regelt de gevoeligheid van het
  sche niveauregeling analoge ingangssignaal geheel automatisch.
  Door gebruik te maken van ALC wordt voorkomen dat ongewenste volumepieken ontstaan
  wanneer u van het ene audio-apparaat naar
  het andere schakelt, of wanneer u van het ene
  nummer op uw afspeellijst op het volgende
  nummer klikt.
  Manual Level Control Met behulp van de modus Manual Level Control
  MLC (handmatige
  MLC (handmatige niveauregeling) kunt u de
  niveauregeling)
  gevoeligheid van uw analoge ingangssignaal
  handmatig regelen. Een juiste instelling van het
  ingangsniveau helpt mee om te genieten van een
  compressievrije audiobeleving.
  ̈ Druk de LEVEL-toets op de hoofdtelefoon of de zender in.
  Het audioniveau schakelt heen en weer tussen de automatische en
  handmatige modus, zoals dat door middel van de ALC-, MLC-LED’s
  wordt aangegeven.

  LEVEL

  LEVEL

  OR

  ALC ON

  MLC ON

  LEVEL

  LEVEL

  ALC
  MLC

  ALC

  MLC

  ALC

  MLC

  RS 185 | 23 • Page 26

  Het gebruik van het RS 185-hoofdtelefoonsysteem

  Het gebruik van de modus Manual Level Control (MLC) (handmatige
  niveauregeling)

  WAARSCHUWING
  Gevaar door hoge volumeniveaus
  Voordat de hoofdtelefoon wordt opgezet en voordat tussen de
  niveaumodi wordt geschakeld, moet het volume op de hoofdtelefoon op een laag niveau worden ingesteld. Het schakelen tussen
  verschillende modi kan enorme volumepieken veroorzaken die uw
  gehoor kunnen beschadigen.
  Volg onderstaande stappen om het signaal van uw analoge audioingangssignaal in te stellen.
  1 Druk op de LEVEL-toets op de hoofdtelefoon of de zender totdat de
  modus Manual Level Control (MLC) (handmatige niveauregeling)
  wordt ingeschakeld.
  Het LED-controlelampje MLC gaat branden. Wanneer het audioniveau
  van uw bron te hoog is en hoger is dan het maximaal toegestane
  niveau, wordt het geluid vervormd en het LED-controlelampje MLC
  wordt rood.
  2 Gebruik de MLC-draaiknop om het audioniveau handmatig in te stellen.
  Wanneer het maximaal toegestane niveau wordt overschreden, moet
  de knop tegen de wijzers van de klok in worden gedraaid en in de stand
  worden gezet net voordat het LED-controlelampje MLC rood wordt.
  Dit punt betekent dat u de optimale instellingen voor het audioniveau
  hebt ingesteld.

  1

  MLC ON

  2

  LEVEL

  LEVEL

  ALC

  MLC
  L
  LEVE

  MLC
  ALC

  LEVEL

  OR

  MLC
  MLC

  ALC
  MLC
  MIN

  MAX

  MIN

  24 | RS 185

  MAX • Page 27

  Het gebruik van het RS 185-hoofdtelefoonsysteem

  Een of meerdere hoofdtelefoons aan de zender
  koppelen (pairen)
  De hoofdtelefoon en de zender in deze verpakking zijn af fabriek gekoppeld (gepaird). De onderstaande procedure is alleen noodzakelijk wanneer
  u de koppelingsinformatie van het draadloze hoofdtelefoonsysteem hebt
  verwijderd en u de verloren gegane koppeling (pairing) opnieuw tot stand
  wilt brengen, of wanneer u een andere hoofdtelefoonset aan de zender
  wilt koppelen (pairen).
  U kunt maximaal 2 gekoppelde (gepairde) hoofdtelefoons tegelijkertijd op
  uw TR 185-zonder aansluiten.
  ̈ Plaats de hoofdtelefoon gedurende een seconde in de hoofdtelefoonhouder van de zender.
  De oplaadstatus LED
  op de zender gaat rood branden. De hoofdtelefoon is aan de zender gekoppeld (gepaird).

  1s

  L
  LEVE

  MLC
  ALC
  LEVE

  L

  MLC

  LEVEL

  MIN

  MAX

  RS 185 | 25 • Page 28

  Het gebruik van het RS 185-hoofdtelefoonsysteem

  Uw draadloze hoofdtelefoon uitschakelen
  Er zijn twee manieren om uw draadloze hoofdtelefoon uit te schakelen.

  A

  ̈ Druk de HDR aan-/uit-toets in en houd deze gedurende ca. 2 seconden ingedrukt.
  De hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld. Wanneer geen andere gekoppelde (gepairde) draadloze hoofdtelefoon met de zender is verbonden,
  wordt de zender in de stand-by-modus geschakeld. Alle LED’s zijn uit.

  OFF

  AUTO-STANDBY

  HDR 185

  L
  LEVE

  LEVEL

  ALC
  MLC

  L
  LEVE

  MLC

  2s

  B

  MIN

  MAX

  ̈ Plaats de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonhouder van de zender.
  De hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld en het opladen begint (zie
  pagina 18). Wanneer geen andere gekoppelde (gepairde) draadloze
  hoofdtelefoon met de zender is verbonden, wordt de zender in de
  stand-by-modus geschakeld.

  OFF

  L
  LEVE

  MLC
  ALC
  LEVE

  L

  AUTOSTANDBY

  MLC

  LEVEL

  MIN

  MAX

  Om de zender los te kunnen koppelen van de voeding, moet de voedingsadapter uit het stopcontact worden getrokken.

  26 | RS 185 • Page 29

  De RS 185 schoonmaken en onderhouden

  De RS 185 schoonmaken en onderhouden
  WAARSCHUWING
  Vloeistoffen kunnen de elektronica van het product beschadigen!
  Vloeistof die de behuizing van het product binnendringt kan kortsluiting
  veroorzaken en de elektronica beschadigen.
  ̈ Houd vloeistoffen daarom uit de buurt van het product.
  ̈ Gebruik geen oplos- of schoonmaakmiddelen.
  Om het draadloze hoofdtelefoonsysteem schoon te maken:
  ̈ Schakel uw draadloze hoofdtelefoonsysteem uit en trek de voedingsadapter van de zender uit het stopcontact voordat u met het schoonmaken begint.
  ̈ Maak het product uitsluitend schoon met een zachte, droge doek.

  Oorkussens vervangen
  Uit hygiënisch oogpunt moeten de oorkussentjes van tijd tot tijd worden
  vervangen. Reserveoorkussentjes zijn verkrijgbaar bij uw Sennheiserleverancier.
  1 Verdraai de oorkussentjes tegen de wijzers van de klok in totdat u een
  lichte weerstand moet overwinnen.
  2 Verwijder de oorkussentjes van de oorschelpen en voer deze op correcte wijze als afval af.
  3 Haak de nieuwe oorkussentjes op de oorschelpen. Let op de aanduidingen L (links) en R (rechtst) op de achterkant van de oorkussentjes.
  4 Draai de oorkussentjes in wijzerrichting totdat u een klik hoort. Controleer of ze correct op de oorschelpen zijn vergrendeld.
  1

  2

  3

  4

  RS 185 | 27 • Page 30

  Problemen oplossen

  Problemen oplossen
  Geluidsproblemen
  Probleem

  Geen geluid

  Het geluid
  valt uit/geen
  geluid

  Mogelijke oorzaak

  Mogelijke oplossingen

  Pagina

  De hoofdtelefoon is uitgeschakeld.

  Zet de hoofdtelefoon aan.

  20

  Geen voeding.

  Controleer de aansluiting van de
  voedingsadapter.

  16

  Het geluid van de hoofdtelefoon is uitgeSchakel de mute-functie uit.
  schakeld (mute).

  21

  De audio-aansluiting is niet goed aangesloten.

  Controleer de aansluiting van de audioaansluitng.

  12

  De audiobron is uitgeschakeld.

  Schakel de audiobron in.  Het volume van de analoge audiobron is
  hetzij op het minimale niveau ingesteld
  of het geluid is uitgeschakeld (mute).

  Verhoog het volume van de audiobron
  tenminste tot het gemiddelde niveau/
  schakel de mute-functie van de audiobron uit.  De audiokabel is defect.

  Vervang de audiokabel.  De hoofdtelefoon is niet correct aan de
  zender gekoppeld (gepaird) (bijv. extra
  hoofdtelefoon).

  Koppel de hoofdtelefoon opnieuw met
  de zender.

  25

  Het verkeerde audio-uitgangssignaal is
  geselecteerd.

  Kies een ander audio-uitgangssignaal.

  21

  Digitale audioverbindingen maken
  gebruik van niet bij elkaar passende
  zendinstellingen.

  Stel het digitale audio-uitgangssignaal
  van uw apparaat/audiobron in op
  „PCM”, met een sampling-waarde van
  max. 96 kHz (zie de gebruiksaanwijzing
  van uw audiobron).  De hoofdtelefoon is buiten het bereik van Verminder de afstand tussen hoofdtelede zender.
  foon en zender.  Verwijder obstakels tussen de zender en
  hoofdtelefoon.  Het signaal wordt afgeschermd.

  Verplaats de zender of de hoofdEr is sprake van storende apparaten (bijv. telefoon.
  WLAN-routers, Bluetooth-apparaten of
  Zorg voor een afstand van tenminste
  magnetrons) in de omgeving.
  50 cm tussen de zender en andere
  draadloze apparaten.

  11


  Het volume van de hoofdtelefoon is te
  laag ingesteld.

  Verhoog het volume op de hoofdtelefoon.

  21

  Het volume van de analoge audiobron is
  te laag ingesteld.

  Verhoog het volume van de analoge
  audiobron tot tenminste het gemiddelde
  niveau.  Tijdens het
  gebruik van de
  hoofdtelefoon Bij sommige TV’s kan een vertraging of
  Controleer de instellingen van het audioen het TVwachttijd van het audiosignaal voor de
  uitgangssignaal van uw TV en stel de
  geluid zijn
  digitale audio-uitgang worden ingesteld. wachttijd in op „0”.
  echo’s hoorbaar  Het volume is
  te laag

  28 | RS 185 • Page 31

  Problemen oplossen

  Probleem
  Het geluid is
  slechts in één
  oor hoorbaar

  Het geluid
  wordt
  gestoord

  Mogelijke oorzaak

  Mogelijke oplossingen

  De balans is onjuist ingesteld.

  Stel de balans in.

  22

  De audiokabel is niet goed aangesloten.

  Controleer de aansluiting van de audioaansluitng.

  12

  De audiokabel is defect.

  Vervang de audiokabel.  Het signaal van de audiobron wordt
  gestoord.

  Verlaag het volume van de audiobron.  Het volume van de hoofdtelefoon is te
  hoog ingesteld.

  Verlaag het volume op de hoofdtelefoon.

  21

  Verlaag het volume van de analoge
  audiobron tot tenminste het gemiddelde
  volumeniveau.  Stel het ingangssignaal met behulp van
  de MLC-draaiknop in.

  24

  Het volume van de analoge audiobron is
  te hoog ingesteld.

  Pagina

  Overige problemen
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Mogelijke oplossingen

  De zender kan
  niet worden
  ingeschakeld

  Geen voeding.

  Controleer de aansluiting van de
  voedingsadapter.

  16

  De oplaadbare batterijen zijn bijna leeg.

  Oplaadbare batterijen opladen.

  18

  Er zitten geen batterijen in het de
  batterijvakken.

  Plaats de oplaadbare batterijen.

  17

  De oplaadbare batterijen zijn verkeerd
  om geplaatst.

  Verwijder de oplaadbare batterijen uit
  de hoofdtelefoon en plaats deze
  opnieuw op de juiste wijze. Let op de
  juiste polariteit.

  17

  De gebruiksduur wordt
  korter

  De oplaadbare batterijen zijn aan het
  eind van hun levensduur.

  Vervang de oplaadbare batterijen door
  nieuwe.

  17

  U hoort piepjes in de
  hoofdtelefoon

  De oplaadbare batterijen zijn bijna leeg.

  Oplaadbare batterijen opladen.

  18

  De afstand tot de zender is te groot.

  Verminder de afstand tot de zender.  De hoofdtelefoon is niet aan de zender
  gekoppeld (gepaird).

  Koppel de hoofdtelefoon aan de zender.

  25

  Er wordt een andere hoofdtelefoonset
  opgeladen waardoor ik mijn tweede
  hoofdtelefoon niet kan koppelen
  (pairen).

  Voer een nabijheidskoppeling uit:
  1. Plaats de hoofdtelefoon zo dicht
  mogelijk bij de zender.
  2. Zet de hoofdtelefoon aan.
  3. Druk gedurende ca. 7 seconden gelijktijdig op de Volume +/- toetsen.  De hoofdtelefoon is niet compatibel.

  Gebruik uitsluitend draadloze hoofdtelefoons van het type HDR 165, 175, 185 of
  195 van Sennheiser.  De hoofdtelefoon kan niet
  worden ingeschakeld

  De hoofdtelefoon kan niet
  met de zender
  worden verbonden

  Pagina

  RS 185 | 29 • Page 32

  Problemen oplossen

  Probleem
  De MLC-LED
  knippert rood

  Mogelijke oorzaak

  Het ingangssignaal is veel te hoog.

  De ALC en MLCLED’s knippe- U heeft de LEVEL-toets ingedrukt en het
  ren 3 keer
  digitale ingangssignaal is geselecteerd.
  groen.

  Mogelijke oplossingen

  Pagina

  Druk op de ALC-toets om de automatische niveauregeling in te schakelen.

  23

  Stel het ingangssignaal met behulp van
  de MLC-draaiknop in.

  24

  ALC en MLC zijn uitsluitend noodzakelijk
  voor de analoge audio-ingang.  Indien u problemen aantreft die niet in deze tabel voorkomen, of de genoemde oplossingen geen uitkomst bieden, verzoeken wij u een bezoek te brengen aan de productpagina van de RS 185 onder www.sennheiser.com
  voor de meest actuele lijst van vaak gestelde vragen.
  Natuurlijk kunt u voor hulp ook contact opnemen met uw lokale Sennheiser-leverancier. Zie www.sennheiser.com
  voor een Sennheiser-leverancier in uw land.

  30 | RS 185 • Page 33

  Problemen oplossen

  Het zendbereik van de zender verlaten
  Het zendbereik van de zender is vooral afhankelijk van de plaatselijke
  omstandigheden zoals de wanddikte, de wandconstructie enz. Wanneer
  de hoofdtelefoon het zendbereik van de zender verlaat, valt het audiosignaal eerst zo nu en dan weg totdat het uiteindelijk helemaal verdwijnt.

  LEVEL

  ALC
  MLC

  LEVEL

  MLC

  MIN

  MAX

  Wanneer u het zendbereik binnen vijf minuten opnieuw betreedt, wordt
  de verbinding automatisch hersteld.
  Wanneer u langer dan 5 minuten buiten het zendbereik van de zender
  blijft, wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld.

  De koppelingsinstellingen van de hoofdtelefoon wissen
  1 Druk gedurende ca. 2 seconden gelijktijdig op de Volume +/--toetsen.
  De HDR status-LED knippert rood in een snelle frequentie.
  2 Druk de HDR aan-/uit-toets in terwijl de Volume +/--toetsen ingedrukt worden gehouden. Laat alle 3 de toetsen los.
  De HDR status-LED gaat groen of rood branden, afhankelijk van de conditie van de batterijen en begint langzaam te knipperen. De koppelingsinstellingen van de hoofdtelefoon zijn gewist.

  1

  2

  LEVEL

  LEVEL

  L

  R

  2s

  RS 185 | 31 • Page 34

  Specificaties

  Specificaties
  RS 185-systeem
  Zenderfrequentie

  2,40 tot 2,48 GHz

  Modulatie

  8-FSK Digital

  SNR

  Analoog ingangssignaal: ALC typisch
  85 dBA bij 1 Vrms
  MLC ≥ 90 dBA
  Digitaal ingangssignaal: > 90 dBA

  RF-uitgangsvermogen

  max. 10 dBm Klasse 1

  Zendbereik

  tot 100 m zonder obstakels

  Max. aantal gelijktijdig
  aangesloten hoofdtelefoons

  2

  Temperatuurbereik

  Tijdens het gebruik: 0°C tot +40°C
  Opbergen: -25°C tot +70°C

  Relatieve vochtigheid

  Gebruik: 10 tot 80%, niet-verdichtend
  Opbergen: 10 tot 90%

  HDR 185-hoofdtelefoon
  Omvormerprincipe

  ooromsluitend, open

  Omvormersysteem

  dynamisch, neodymium magneten

  Frequentie

  17 Hz tot 22 kHz

  Max. SPL

  max. 106 dB bij 1 kHz, 3% THD

  THD

  < 0,5% bij 1 kHz, 100 dB SPL

  Gebruiksduur

  max. 18 uur

  Oplaadduur van
  oplaadbare batterijen

  max. 8,5 uur

  Voeding

  2 AAA, NiMH-oplaadbare batterijen met
  een lage zelfontlading, 1,2 V, 820 mAh

  Gewicht (incl. batterijen)

  ca. 310 g

  Afmetingen (b x h x d)

  ca. 17 x 20 x 9,5 cm

  TR 185-zender
  Aansluitingen

  Digitaal optisch
  Analoog: RCA

  Voeding

  9 V , 300 mA

  Stroomverbruik

  Tijdens het gebruik: typisch 4 W
  Stand-by modus: ≤ 0,3 W (zonder te
  worden opgeladen)

  Afmetingen (b x h x d)

  ca. 12,7 x 23,4 x 10,9 cm

  Sennheiser NT 9-3AW voedingsadapter

  32 | RS 185

  Nominale ingang

  100 – 240 V~, 50 – 60 Hz, 80 mA

  Nominale uitgang

  9 V , 300 mA

  Temperatuurbereik

  Tijdens het gebruik: 0°C tot +40°C
  Opbergen: -25°C tot +70°C

  Relatieve vochtigheid

  Gebruik: 10 tot 80%, niet-verdichtend
  Opbergen: 10 tot 90% • Page 35

  Verklaringen van de fabrikant

  Verklaringen van de fabrikant
  Garantie
  De garantieperiode voor dit product van Sennheiser electronic GmbH & Co.
  KG bedraagt 24 maanden.
  Zie voor de actuele garantievoorwaarden a.u.b. onze internetpagina onder
  www.sennheiser.com of neem contact op met uw Sennheiser-leverancier.
  In overeenstemming met onderstaande eisen


  WEEE-richtlijn (2012/19/EU)
  Wij verzoeken u dringend om dit product aan het einde van de
  levensduur in te leveren bij uw lokale inzamelpunt of recyclingstation voor dergelijke apparaten.  Accurichtlijn (2013/56/EU)
  De meegeleverde standaard/oplaadbare batterijen kunnen
  worden gerecycleerd. Behandel deze a.u.b. als chemisch afval en
  lever ze in bij uw gespecialiseerde dealer. Lever, om het milieu te
  ontzien, alleen volledig lege of kapotte batterijen in bij het chemisch afval.

  CE-overeenstemming


  R&TTE-richtlijn (1999/5/EC)  EMC-richtlijn (2014/30/EU)  Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU)  ErP-richtlijn (2009/125/EC)  EMC-richtlijn (2011/65/EU)

  De CE-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op onze website
  onder www.sennheiser.com.
  Informatie omtrent de blootstelling aan RF-straling
  Aangezien het stralingsuitgangsvermogen van dit apparaat ver onder de
  blootstellingslimieten voor radiofrequenties ligt, is het product niet onderhevig aan de routinematige RF-blootstellingsevaluatie zoals die is voorgeschreven in hoofdstuk 2.1093 van de FCC-voorschriften.
  Handelsmerken
  Sennheiser is een geregistreerd handelsmerk van
  Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.
  Andere product- en bedrijfsnamen die in deze gebruiksaanwijzing worden
  genoemd, kunnen handelsnamen of geregistreerde handelsmerken van de
  respectievelijke eigenaars zijn.

  RS 185 | 33 • Page 36 • Page 37

  Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
  Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
  www.sennheiser.com
  Publ. 01/15, A01


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sennheiser RS185 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sennheiser RS185 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,94 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Sennheiser RS185

Sennheiser RS185 Bedienungsanleitung - Englisch - 37 seiten

Sennheiser RS185 Kurzanleitung - Alle Sprachen - 1 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info